88ac26fefafd510bc341ba4091c63a1326092eff
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2007-01-31 15:12+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:193
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:390
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:393
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #: agent/call-pinentry.c:440
57 #, c-format
58 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
59 msgstr ""
60
61 #: agent/call-pinentry.c:460 agent/call-pinentry.c:472
62 #, fuzzy
63 msgid "PIN too long"
64 msgstr "la línia és massa llarga\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:461
67 #, fuzzy
68 msgid "Passphrase too long"
69 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:469
72 #, fuzzy
73 msgid "Invalid characters in PIN"
74 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
75
76 #: agent/call-pinentry.c:474
77 msgid "PIN too short"
78 msgstr ""
79
80 #: agent/call-pinentry.c:486
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad PIN"
83 msgstr "l'MPI és erroni"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:487
86 #, fuzzy
87 msgid "Bad Passphrase"
88 msgstr "la contrasenya és errònia"
89
90 #: agent/call-pinentry.c:523
91 #, fuzzy
92 msgid "Passphrase"
93 msgstr "la contrasenya és errònia"
94
95 #: agent/command-ssh.c:531
96 #, fuzzy, c-format
97 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
98 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
99
100 #: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1020 g10/keygen.c:3067
101 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
102 #: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
103 #, c-format
104 msgid "can't create `%s': %s\n"
105 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
106
107 #: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
108 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
109 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1021 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
110 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
111 #: g10/plaintext.c:493 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
112 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
113 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1775
114 #: sm/gpgsm.c:1812 sm/qualified.c:74
115 #, c-format
116 msgid "can't open `%s': %s\n"
117 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
120 #, fuzzy, c-format
121 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
122 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:1621
125 #, c-format
126 msgid "detected card with S/N: %s\n"
127 msgstr ""
128
129 #: agent/command-ssh.c:1626
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
132 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:1646
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "no suitable card key found: %s\n"
137 msgstr ""
138 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
139 "\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1696
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
144 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
145
146 #: agent/command-ssh.c:1711
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error writing key: %s\n"
149 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:2016
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
154 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
155
156 #: agent/command-ssh.c:2351
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
160 "0Awithin gpg-agent's key storage"
161 msgstr ""
162
163 #: agent/command-ssh.c:2852
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
166 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
167
168 #: agent/divert-scd.c:219
169 #, fuzzy
170 msgid "Admin PIN"
171 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
172
173 #: agent/divert-scd.c:277
174 #, fuzzy
175 msgid "Repeat this PIN"
176 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
177
178 #: agent/divert-scd.c:280
179 #, fuzzy
180 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
181 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
182
183 #: agent/divert-scd.c:292
184 #, c-format
185 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
186 msgstr ""
187
188 #: agent/genkey.c:90
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
192 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
193 msgid_plural ""
194 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
195 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
196 msgstr[0] ""
197 msgstr[1] ""
198
199 #: agent/genkey.c:100
200 #, fuzzy
201 msgid "Take this one anyway"
202 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
203
204 #: agent/genkey.c:101
205 #, fuzzy
206 msgid "Enter new passphrase"
207 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
208
209 #: agent/genkey.c:146
210 #, fuzzy, c-format
211 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
212 msgstr ""
213 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
214 "\n"
215
216 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1216
217 #, fuzzy
218 msgid "Please re-enter this passphrase"
219 msgstr "canvia la contrasenya"
220
221 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1222
222 #: tools/symcryptrun.c:487
223 msgid "does not match - try again"
224 msgstr ""
225
226 #: agent/genkey.c:265
227 #, fuzzy
228 msgid "Please enter the new passphrase"
229 msgstr "canvia la contrasenya"
230
231 #: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
232 #: scd/scdaemon.c:103
233 #, fuzzy
234 msgid ""
235 "@Options:\n"
236 " "
237 msgstr ""
238 "@\n"
239 "Opcions:\n"
240 " "
241
242 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:105
243 msgid "run in server mode (foreground)"
244 msgstr ""
245
246 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:108
247 msgid "run in daemon mode (background)"
248 msgstr ""
249
250 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
251 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
252 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
253 #: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
254 msgid "verbose"
255 msgstr "detall"
256
257 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
258 #: sm/gpgsm.c:336
259 msgid "be somewhat more quiet"
260 msgstr "una mica més silenciós"
261
262 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:111
263 msgid "sh-style command output"
264 msgstr ""
265
266 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:112
267 msgid "csh-style command output"
268 msgstr ""
269
270 #: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:188
271 #, fuzzy
272 msgid "|FILE|read options from FILE"
273 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
274
275 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:121
276 msgid "do not detach from the console"
277 msgstr ""
278
279 #: agent/gpg-agent.c:126
280 msgid "do not grab keyboard and mouse"
281 msgstr ""
282
283 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
284 #: tools/symcryptrun.c:187
285 #, fuzzy
286 msgid "use a log file for the server"
287 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
288
289 #: agent/gpg-agent.c:129
290 #, fuzzy
291 msgid "use a standard location for the socket"
292 msgstr ""
293 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
294
295 #: agent/gpg-agent.c:133
296 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
297 msgstr ""
298
299 #: agent/gpg-agent.c:135
300 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
301 msgstr ""
302
303 #: agent/gpg-agent.c:136
304 #, fuzzy
305 msgid "do not use the SCdaemon"
306 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
307
308 #: agent/gpg-agent.c:143
309 msgid "ignore requests to change the TTY"
310 msgstr ""
311
312 #: agent/gpg-agent.c:145
313 msgid "ignore requests to change the X display"
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:148
317 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
318 msgstr ""
319
320 #: agent/gpg-agent.c:154
321 msgid "do not use the PIN cache when signing"
322 msgstr ""
323
324 #: agent/gpg-agent.c:156
325 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
326 msgstr ""
327
328 #: agent/gpg-agent.c:158
329 #, fuzzy
330 msgid "allow presetting passphrase"
331 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
332
333 #: agent/gpg-agent.c:159
334 msgid "enable ssh-agent emulation"
335 msgstr ""
336
337 #: agent/gpg-agent.c:161
338 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
339 msgstr ""
340
341 #: agent/gpg-agent.c:244 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
342 #: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
343 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
344 #, fuzzy
345 msgid "Please report bugs to <"
346 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
347
348 #: agent/gpg-agent.c:247
349 #, fuzzy
350 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
351 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
352
353 #: agent/gpg-agent.c:249
354 msgid ""
355 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
356 "Secret key management for GnuPG\n"
357 msgstr ""
358
359 #: agent/gpg-agent.c:308
360 #, c-format
361 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
362 msgstr ""
363
364 #: agent/gpg-agent.c:311
365 #, c-format
366 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
367 msgstr ""
368
369 #: agent/gpg-agent.c:342 g10/gpg.c:927 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
370 #, c-format
371 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
372 msgstr ""
373
374 #: agent/gpg-agent.c:516 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1831
375 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:768
376 #: tools/symcryptrun.c:1056
377 #, c-format
378 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
379 msgstr ""
380
381 #: agent/gpg-agent.c:610 g10/gpg.c:2031 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:865
382 #, c-format
383 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
384 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:615 agent/gpg-agent.c:1166 g10/gpg.c:2035
387 #: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:989
388 #, c-format
389 msgid "option file `%s': %s\n"
390 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
391
392 #: agent/gpg-agent.c:623 g10/gpg.c:2042 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:876
393 #, c-format
394 msgid "reading options from `%s'\n"
395 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
396
397 #: agent/gpg-agent.c:936 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
398 #: g10/plaintext.c:158
399 #, c-format
400 msgid "error creating `%s': %s\n"
401 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
402
403 #: agent/gpg-agent.c:1216 agent/gpg-agent.c:1319 agent/gpg-agent.c:1323
404 #: agent/gpg-agent.c:1359 agent/gpg-agent.c:1363 g10/exec.c:174
405 #: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:932
406 #, c-format
407 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
408 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:946
411 msgid "name of socket too long\n"
412 msgstr ""
413
414 #: agent/gpg-agent.c:1256 scd/scdaemon.c:972
415 #, fuzzy, c-format
416 msgid "can't create socket: %s\n"
417 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
418
419 #: agent/gpg-agent.c:1285 scd/scdaemon.c:1001
420 #, fuzzy, c-format
421 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
422 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
423
424 #: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1009
425 #, fuzzy, c-format
426 msgid "listen() failed: %s\n"
427 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
428
429 #: agent/gpg-agent.c:1299 scd/scdaemon.c:1015
430 #, fuzzy, c-format
431 msgid "listening on socket `%s'\n"
432 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
433
434 #: agent/gpg-agent.c:1327 agent/gpg-agent.c:1369 g10/openfile.c:421
435 #, fuzzy, c-format
436 msgid "directory `%s' created\n"
437 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
438
439 #: agent/gpg-agent.c:1375
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
442 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
443
444 #: agent/gpg-agent.c:1379
445 #, fuzzy, c-format
446 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
447 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
448
449 #: agent/gpg-agent.c:1481
450 #, c-format
451 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
452 msgstr ""
453
454 #: agent/gpg-agent.c:1486
455 #, c-format
456 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
457 msgstr ""
458
459 #: agent/gpg-agent.c:1503
460 #, c-format
461 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
462 msgstr ""
463
464 #: agent/gpg-agent.c:1508
465 #, c-format
466 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
467 msgstr ""
468
469 #: agent/gpg-agent.c:1604 scd/scdaemon.c:1134
470 #, fuzzy, c-format
471 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
472 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
473
474 #: agent/gpg-agent.c:1710 scd/scdaemon.c:1201
475 #, fuzzy, c-format
476 msgid "%s %s stopped\n"
477 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
478
479 #: agent/gpg-agent.c:1731
480 #, fuzzy
481 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
482 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
483
484 #: agent/gpg-agent.c:1741 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
485 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
486 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
487 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
488
489 #: agent/gpg-agent.c:1753 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
490 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
491 #, c-format
492 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
493 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
494
495 #: agent/preset-passphrase.c:100
496 #, fuzzy
497 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
498 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
499
500 #: agent/preset-passphrase.c:103
501 msgid ""
502 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
503 "Password cache maintenance\n"
504 msgstr ""
505
506 #: agent/protect-tool.c:146
507 #, fuzzy
508 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
509 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
510
511 #: agent/protect-tool.c:148
512 msgid ""
513 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
514 "Secret key maintenance tool\n"
515 msgstr ""
516
517 #: agent/protect-tool.c:1207
518 #, fuzzy
519 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
520 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
521
522 #: agent/protect-tool.c:1210
523 #, fuzzy
524 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
525 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
526
527 #: agent/protect-tool.c:1213
528 msgid ""
529 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
530 "system."
531 msgstr ""
532
533 #: agent/protect-tool.c:1218
534 #, fuzzy
535 msgid ""
536 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
537 "needed to complete this operation."
538 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
539
540 #: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:488
541 #, fuzzy
542 msgid "Passphrase:"
543 msgstr "la contrasenya és errònia"
544
545 #: agent/protect-tool.c:1236 tools/symcryptrun.c:501
546 #, fuzzy, c-format
547 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
548 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
549
550 #: agent/protect-tool.c:1239 tools/symcryptrun.c:505
551 #, fuzzy
552 msgid "cancelled\n"
553 msgstr "Cancel·la"
554
555 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
556 #, fuzzy, c-format
557 msgid "error opening `%s': %s\n"
558 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
559
560 #: agent/trustlist.c:130
561 #, fuzzy, c-format
562 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
563 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
564
565 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
566 #, c-format
567 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
568 msgstr ""
569
570 # Parts?  Peces?  ivb
571 #: agent/trustlist.c:164
572 #, fuzzy, c-format
573 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
574 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
575
576 #: agent/trustlist.c:199
577 #, fuzzy, c-format
578 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
579 msgstr "error de lectura: %s\n"
580
581 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
582 #, c-format
583 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
584 msgstr ""
585
586 #: agent/trustlist.c:264
587 #, fuzzy, c-format
588 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
589 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
590
591 #: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
592 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
593 msgstr ""
594
595 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
596 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
597 #. Pinentry to insert a line break.  The double
598 #. percent sign is actually needed because it is also
599 #. a printf format string.  If you need to insert a
600 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
601 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
602 #. fingerprint string whereas the first one receives
603 #. the name as store in the certificate.
604 #: agent/trustlist.c:470
605 #, c-format
606 msgid ""
607 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
608 "fingerprint:%%0A  %s"
609 msgstr ""
610
611 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
612 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
613 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
614 #: agent/trustlist.c:479
615 msgid "Correct"
616 msgstr ""
617
618 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
619 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
620 #. Pinentry to insert a line break.  The double
621 #. percent sign is actually needed because it is also
622 #. a printf format string.  If you need to insert a
623 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
624 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
625 #. certificate.
626 #: agent/trustlist.c:499
627 #, c-format
628 msgid ""
629 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
630 "certificates?"
631 msgstr ""
632
633 #: agent/trustlist.c:505
634 #, fuzzy
635 msgid "Yes"
636 msgstr "sí|si"
637
638 #: agent/trustlist.c:505
639 msgid "No"
640 msgstr ""
641
642 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
643 #, fuzzy, c-format
644 msgid "error creating a pipe: %s\n"
645 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
646
647 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
650 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
651
652 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
653 #, fuzzy, c-format
654 msgid "error forking process: %s\n"
655 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
656
657 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
658 #, c-format
659 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
660 msgstr ""
661
662 #: common/exechelp.c:452
663 #, fuzzy, c-format
664 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
665 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
666
667 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
668 #, fuzzy, c-format
669 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
670 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
671
672 #: common/exechelp.c:493
673 #, c-format
674 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
675 msgstr ""
676
677 #: common/exechelp.c:504
678 #, fuzzy, c-format
679 msgid "error running `%s': terminated\n"
680 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
681
682 #: common/http.c:1623
683 #, fuzzy, c-format
684 msgid "error creating socket: %s\n"
685 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
686
687 #: common/http.c:1667
688 #, fuzzy
689 msgid "host not found"
690 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
691
692 #: common/simple-pwquery.c:310
693 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
694 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
695
696 #: common/simple-pwquery.c:368
697 #, c-format
698 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
699 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
700
701 #: common/simple-pwquery.c:379
702 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
703 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
704
705 #: common/simple-pwquery.c:389
706 #, fuzzy
707 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
708 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
709
710 #: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
711 #, fuzzy
712 msgid "canceled by user\n"
713 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
714
715 #: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
716 #, fuzzy
717 msgid "problem with the agent\n"
718 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
719
720 # bolcats de memòria?  ivb
721 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
722 #, c-format
723 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
724 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
725
726 # Indi. ivb
727 #: common/sysutils.c:183
728 #, fuzzy, c-format
729 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
730 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
731
732 #: common/sysutils.c:215
733 #, fuzzy, c-format
734 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
735 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
736
737 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
738 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
739 msgid "yes"
740 msgstr "sí|si"
741
742 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
743 msgid "yY"
744 msgstr "sS"
745
746 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
747 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
748 msgid "no"
749 msgstr "no"
750
751 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
752 msgid "nN"
753 msgstr "nN"
754
755 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
756 #: common/yesno.c:74
757 msgid "quit"
758 msgstr "ix"
759
760 # «xX»?  ivb
761 #: common/yesno.c:77
762 msgid "qQ"
763 msgstr "xX"
764
765 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
766 #: common/yesno.c:111
767 msgid "okay|okay"
768 msgstr ""
769
770 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
771 #: common/yesno.c:113
772 msgid "cancel|cancel"
773 msgstr ""
774
775 #: common/yesno.c:114
776 msgid "oO"
777 msgstr ""
778
779 #: common/yesno.c:115
780 #, fuzzy
781 msgid "cC"
782 msgstr "c"
783
784 #: g10/armor.c:368
785 #, c-format
786 msgid "armor: %s\n"
787 msgstr "armadura: %s\n"
788
789 #: g10/armor.c:407
790 msgid "invalid armor header: "
791 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
792
793 #: g10/armor.c:418
794 msgid "armor header: "
795 msgstr "capçalera d'armadura: "
796
797 #: g10/armor.c:429
798 msgid "invalid clearsig header\n"
799 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
800
801 # És un missatge d'error?  ivb
802 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
803 #: g10/armor.c:481
804 msgid "nested clear text signatures\n"
805 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
806
807 # FIXME: un-indiar. jm
808 #: g10/armor.c:616
809 #, fuzzy
810 msgid "unexpected armor: "
811 msgstr "armadura inesperada:"
812
813 #: g10/armor.c:628
814 msgid "invalid dash escaped line: "
815 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
816
817 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
818 #, fuzzy, c-format
819 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
820 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
821
822 #: g10/armor.c:825
823 msgid "premature eof (no CRC)\n"
824 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
825
826 #: g10/armor.c:859
827 msgid "premature eof (in CRC)\n"
828 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
829
830 #: g10/armor.c:867
831 msgid "malformed CRC\n"
832 msgstr "CRC malformat\n"
833
834 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
835 #, fuzzy, c-format
836 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
837 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
838
839 #: g10/armor.c:891
840 #, fuzzy
841 msgid "premature eof (in trailer)\n"
842 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
843
844 #: g10/armor.c:895
845 msgid "error in trailer line\n"
846 msgstr "error en l'última línia\n"
847
848 #: g10/armor.c:1206
849 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
850 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
851
852 #: g10/armor.c:1211
853 #, c-format
854 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
855 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
856
857 #: g10/armor.c:1215
858 msgid ""
859 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
860 msgstr ""
861 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
862 "utilitzat un MTA amb errors\n"
863
864 #: g10/build-packet.c:978
865 msgid ""
866 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
867 "an '='\n"
868 msgstr ""
869 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
870 "amb el signe «=»\n"
871
872 #: g10/build-packet.c:990
873 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
874 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
875
876 #: g10/build-packet.c:996
877 #, fuzzy
878 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
879 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
880
881 #: g10/build-packet.c:1014
882 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
883 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
884
885 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
886 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
887 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
888
889 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
890 msgid "not human readable"
891 msgstr "no llegible per humans"
892
893 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
894 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
895 msgstr ""
896
897 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
898 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
899 msgstr ""
900
901 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
902 #, fuzzy, c-format
903 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
904 msgstr "la clau secreta no està disponible"
905
906 #: g10/card-util.c:69
907 #, c-format
908 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
909 msgstr ""
910
911 # Destès? ivb
912 # Desatès, sí. jm
913 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
914 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
915 #, fuzzy
916 msgid "can't do this in batch mode\n"
917 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
918
919 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
920 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
921 #: g10/keygen.c:1617
922 msgid "Your selection? "
923 msgstr "La vostra selecció? "
924
925 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
926 msgid "[not set]"
927 msgstr "[no establert]"
928
929 #: g10/card-util.c:414
930 msgid "male"
931 msgstr "home"
932
933 #: g10/card-util.c:415
934 msgid "female"
935 msgstr "dóna"
936
937 #: g10/card-util.c:415
938 msgid "unspecified"
939 msgstr "no especificat"
940
941 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
942 # Probablement és una clau, femení. jm
943 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
944 # uncompressed so we know the gender. jm
945 #: g10/card-util.c:442
946 msgid "not forced"
947 msgstr "no forçat"
948
949 #: g10/card-util.c:442
950 msgid "forced"
951 msgstr "forçat"
952
953 #: g10/card-util.c:520
954 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
955 msgstr ""
956
957 #: g10/card-util.c:522
958 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
959 msgstr ""
960
961 #: g10/card-util.c:524
962 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
963 msgstr ""
964
965 #: g10/card-util.c:541
966 msgid "Cardholder's surname: "
967 msgstr ""
968
969 #: g10/card-util.c:543
970 msgid "Cardholder's given name: "
971 msgstr ""
972
973 #: g10/card-util.c:561
974 #, c-format
975 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
976 msgstr ""
977
978 #: g10/card-util.c:582
979 #, fuzzy
980 msgid "URL to retrieve public key: "
981 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
982
983 #: g10/card-util.c:590
984 #, c-format
985 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
986 msgstr ""
987
988 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
989 #, c-format
990 msgid "error reading `%s': %s\n"
991 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
992
993 #: g10/card-util.c:696
994 msgid "Login data (account name): "
995 msgstr ""
996
997 #: g10/card-util.c:706
998 #, c-format
999 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1000 msgstr ""
1001
1002 #: g10/card-util.c:765
1003 msgid "Private DO data: "
1004 msgstr ""
1005
1006 #: g10/card-util.c:775
1007 #, c-format
1008 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: g10/card-util.c:795
1012 #, fuzzy
1013 msgid "Language preferences: "
1014 msgstr "preferències actualitzades"
1015
1016 #: g10/card-util.c:803
1017 #, fuzzy
1018 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1019 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1020
1021 #: g10/card-util.c:812
1022 #, fuzzy
1023 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1024 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1025
1026 #: g10/card-util.c:833
1027 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1028 msgstr ""
1029
1030 #: g10/card-util.c:847
1031 #, fuzzy
1032 msgid "Error: invalid response.\n"
1033 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1034
1035 #: g10/card-util.c:868
1036 #, fuzzy
1037 msgid "CA fingerprint: "
1038 msgstr "Empremta digital:"
1039
1040 #: g10/card-util.c:891
1041 #, fuzzy
1042 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1043 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1044
1045 #: g10/card-util.c:939
1046 #, fuzzy, c-format
1047 msgid "key operation not possible: %s\n"
1048 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1049
1050 #: g10/card-util.c:940
1051 #, fuzzy
1052 msgid "not an OpenPGP card"
1053 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1054
1055 #: g10/card-util.c:949
1056 #, fuzzy, c-format
1057 msgid "error getting current key info: %s\n"
1058 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1059
1060 #: g10/card-util.c:1034
1061 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1062 msgstr ""
1063
1064 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1065 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1066 msgstr ""
1067
1068 #: g10/card-util.c:1076
1069 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1070 msgstr ""
1071
1072 #: g10/card-util.c:1085
1073 #, c-format
1074 msgid ""
1075 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1076 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1077 "You should change them using the command --change-pin\n"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: g10/card-util.c:1120
1081 #, fuzzy
1082 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1083 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1084
1085 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1086 msgid "   (1) Signature key\n"
1087 msgstr ""
1088
1089 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1090 #, fuzzy
1091 msgid "   (2) Encryption key\n"
1092 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1095 msgid "   (3) Authentication key\n"
1096 msgstr ""
1097
1098 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1099 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1100 msgid "Invalid selection.\n"
1101 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1102
1103 #: g10/card-util.c:1200
1104 #, fuzzy
1105 msgid "Please select where to store the key:\n"
1106 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1107
1108 #: g10/card-util.c:1235
1109 #, fuzzy
1110 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1111 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1112
1113 #: g10/card-util.c:1240
1114 #, fuzzy
1115 msgid "secret parts of key are not available\n"
1116 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1117
1118 #: g10/card-util.c:1245
1119 #, fuzzy
1120 msgid "secret key already stored on a card\n"
1121 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1122
1123 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1124 msgid "quit this menu"
1125 msgstr "ix del menú"
1126
1127 #: g10/card-util.c:1318
1128 #, fuzzy
1129 msgid "show admin commands"
1130 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1131
1132 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1133 # «ajuda», evidentment. jm
1134 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1135 msgid "show this help"
1136 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1137
1138 #: g10/card-util.c:1321
1139 #, fuzzy
1140 msgid "list all available data"
1141 msgstr "La clau és disponible en: "
1142
1143 #: g10/card-util.c:1324
1144 msgid "change card holder's name"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: g10/card-util.c:1325
1148 msgid "change URL to retrieve key"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: g10/card-util.c:1326
1152 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: g10/card-util.c:1327
1156 #, fuzzy
1157 msgid "change the login name"
1158 msgstr "canvia la data de caducitat"
1159
1160 #: g10/card-util.c:1328
1161 #, fuzzy
1162 msgid "change the language preferences"
1163 msgstr "canvia la confiança"
1164
1165 #: g10/card-util.c:1329
1166 msgid "change card holder's sex"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: g10/card-util.c:1330
1170 #, fuzzy
1171 msgid "change a CA fingerprint"
1172 msgstr "mostra empremta"
1173
1174 #: g10/card-util.c:1331
1175 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1176 msgstr ""
1177
1178 #: g10/card-util.c:1332
1179 #, fuzzy
1180 msgid "generate new keys"
1181 msgstr "genera un nou parell de claus"
1182
1183 #: g10/card-util.c:1333
1184 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: g10/card-util.c:1334
1188 msgid "verify the PIN and list all data"
1189 msgstr ""
1190
1191 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1632
1192 msgid "Command> "
1193 msgstr "Ordre> "
1194
1195 #: g10/card-util.c:1492
1196 #, fuzzy
1197 msgid "Admin-only command\n"
1198 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1199
1200 #: g10/card-util.c:1523
1201 msgid "Admin commands are allowed\n"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: g10/card-util.c:1525
1205 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2253
1209 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1210 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1211
1212 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1213 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1214 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1215
1216 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3869 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1217 #, c-format
1218 msgid "can't open `%s'\n"
1219 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1220
1221 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1714
1222 #: g10/revoke.c:228
1223 #, fuzzy, c-format
1224 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1225 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1226
1227 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2351 g10/keyserver.c:1728
1228 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1229 #, c-format
1230 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1231 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1232
1233 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1234 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1235 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1236
1237 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1238 # Fet. jm
1239 #: g10/delkey.c:135
1240 #, fuzzy
1241 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1242 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1243
1244 #: g10/delkey.c:147
1245 #, fuzzy
1246 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1247 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1248
1249 #: g10/delkey.c:155
1250 #, fuzzy
1251 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1252 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1253
1254 #: g10/delkey.c:165
1255 #, c-format
1256 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1257 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1258
1259 #: g10/delkey.c:175
1260 msgid "ownertrust information cleared\n"
1261 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1262
1263 #: g10/delkey.c:206
1264 #, c-format
1265 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1266 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1267
1268 #: g10/delkey.c:208
1269 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1270 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1271
1272 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1273 #, c-format
1274 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1275 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1276
1277 #: g10/encode.c:234
1278 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1279 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1280
1281 #: g10/encode.c:248
1282 #, fuzzy, c-format
1283 msgid "using cipher %s\n"
1284 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1285
1286 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1287 #, c-format
1288 msgid "`%s' already compressed\n"
1289 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1290
1291 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1292 #, c-format
1293 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1294 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1295
1296 #: g10/encode.c:487
1297 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1298 msgstr ""
1299 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1300
1301 #: g10/encode.c:512
1302 #, c-format
1303 msgid "reading from `%s'\n"
1304 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1305
1306 #: g10/encode.c:543
1307 msgid ""
1308 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1309 msgstr ""
1310 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1311 "esteu xifrant.\n"
1312
1313 #: g10/encode.c:561
1314 #, fuzzy, c-format
1315 msgid ""
1316 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1317 msgstr ""
1318 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1319
1320 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid ""
1323 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1324 "preferences\n"
1325 msgstr ""
1326 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1327 "destinatari\n"
1328
1329 #: g10/encode.c:767
1330 #, c-format
1331 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1332 msgstr ""
1333 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1334
1335 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1336 #, c-format
1337 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1338 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1339
1340 #: g10/encode.c:864
1341 #, c-format
1342 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1343 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1344
1345 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:283
1346 #, c-format
1347 msgid "%s encrypted data\n"
1348 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1349
1350 #: g10/encr-data.c:97 g10/mainproc.c:287
1351 #, c-format
1352 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1353 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1354
1355 # És no-wrap?  ivb
1356 # Com? jm
1357 #: g10/encr-data.c:135 sm/decrypt.c:128
1358 msgid ""
1359 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1360 msgstr ""
1361 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1362 "simètric.\n"
1363
1364 #: g10/encr-data.c:147
1365 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1366 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1367
1368 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1369 #: g10/exec.c:51
1370 msgid "no remote program execution supported\n"
1371 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1372
1373 #: g10/exec.c:315
1374 msgid ""
1375 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1376 msgstr ""
1377 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1378 "d'opcions permissos insegurs\n"
1379
1380 #: g10/exec.c:345
1381 #, fuzzy
1382 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1383 msgstr ""
1384 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1385 "externs\n"
1386
1387 #: g10/exec.c:423
1388 #, fuzzy, c-format
1389 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1390 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1391
1392 #: g10/exec.c:426
1393 #, fuzzy, c-format
1394 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1395 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1396
1397 #: g10/exec.c:511
1398 #, c-format
1399 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1400 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1401
1402 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1403 msgid "unnatural exit of external program\n"
1404 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1405
1406 #: g10/exec.c:537
1407 msgid "unable to execute external program\n"
1408 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1409
1410 #: g10/exec.c:554
1411 #, c-format
1412 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1413 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1414
1415 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1416 #, c-format
1417 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1418 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1419
1420 #: g10/exec.c:611
1421 #, c-format
1422 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1423 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1424
1425 #: g10/export.c:63
1426 #, fuzzy
1427 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1428 msgstr ""
1429 "\n"
1430 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1431
1432 #: g10/export.c:65
1433 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: g10/export.c:67
1437 #, fuzzy
1438 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1439 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1440
1441 #: g10/export.c:69
1442 #, fuzzy
1443 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1444 msgstr "revoca una clau secundària"
1445
1446 #: g10/export.c:71
1447 #, fuzzy
1448 msgid "remove unusable parts from key during export"
1449 msgstr "la clau secreta és inusable"
1450
1451 #: g10/export.c:73
1452 msgid "remove as much as possible from key during export"
1453 msgstr ""
1454
1455 #: g10/export.c:75
1456 msgid "export keys in an S-expression based format"
1457 msgstr ""
1458
1459 #: g10/export.c:340
1460 #, fuzzy
1461 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1462 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1463
1464 #: g10/export.c:369
1465 #, fuzzy, c-format
1466 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1467 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1468
1469 #: g10/export.c:377
1470 #, fuzzy, c-format
1471 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1472 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1473
1474 #: g10/export.c:388
1475 #, fuzzy, c-format
1476 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1477 msgstr ""
1478 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1479 "descarta\n"
1480
1481 #: g10/export.c:539
1482 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1483 msgstr ""
1484
1485 #: g10/export.c:562
1486 #, fuzzy, c-format
1487 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1488 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1489
1490 #: g10/export.c:583
1491 #, fuzzy, c-format
1492 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1493 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1494
1495 #: g10/export.c:632
1496 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1497 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1498
1499 #: g10/getkey.c:153
1500 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1501 msgstr ""
1502 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1503
1504 #: g10/getkey.c:176
1505 #, fuzzy
1506 msgid "[User ID not found]"
1507 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1508
1509 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1510 #: g10/getkey.c:1004
1511 #, c-format
1512 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/getkey.c:1831
1516 #, fuzzy, c-format
1517 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1518 msgstr ""
1519 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1520
1521 #: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3721
1522 #, fuzzy, c-format
1523 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1524 msgstr ""
1525 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1526
1527 #: g10/getkey.c:2616
1528 #, fuzzy, c-format
1529 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1530 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1531
1532 #: g10/getkey.c:2663
1533 #, fuzzy, c-format
1534 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1535 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1536
1537 #: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
1538 msgid ""
1539 "@Commands:\n"
1540 " "
1541 msgstr ""
1542 "@Ordres:\n"
1543 " "
1544
1545 #: g10/gpg.c:369
1546 msgid "|[file]|make a signature"
1547 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1548
1549 #: g10/gpg.c:370
1550 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1551 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1552
1553 #: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:245
1554 msgid "make a detached signature"
1555 msgstr "crea una signatura separada"
1556
1557 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1558 msgid "encrypt data"
1559 msgstr "xifra dades"
1560
1561 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
1562 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1563 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1564
1565 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
1566 msgid "decrypt data (default)"
1567 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1568
1569 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
1570 msgid "verify a signature"
1571 msgstr "verifica una signatura"
1572
1573 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:251
1574 msgid "list keys"
1575 msgstr "llista claus"
1576
1577 #: g10/gpg.c:382
1578 msgid "list keys and signatures"
1579 msgstr "llista claus i signatures"
1580
1581 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1582 #: g10/gpg.c:383
1583 #, fuzzy
1584 msgid "list and check key signatures"
1585 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1586
1587 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1588 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:255
1589 msgid "list keys and fingerprints"
1590 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1591
1592 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:253
1593 msgid "list secret keys"
1594 msgstr "llista claus secretes"
1595
1596 #: g10/gpg.c:386
1597 msgid "generate a new key pair"
1598 msgstr "genera un nou parell de claus"
1599
1600 #: g10/gpg.c:387
1601 msgid "remove keys from the public keyring"
1602 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1603
1604 #: g10/gpg.c:389
1605 msgid "remove keys from the secret keyring"
1606 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1607
1608 #: g10/gpg.c:390
1609 msgid "sign a key"
1610 msgstr "signa una clau"
1611
1612 #: g10/gpg.c:391
1613 msgid "sign a key locally"
1614 msgstr "signa una clau localment"
1615
1616 #: g10/gpg.c:392
1617 msgid "sign or edit a key"
1618 msgstr "signa o edita una clau"
1619
1620 #: g10/gpg.c:393
1621 msgid "generate a revocation certificate"
1622 msgstr "genera un certificat de revocació"
1623
1624 #: g10/gpg.c:395
1625 msgid "export keys"
1626 msgstr "exporta claus"
1627
1628 #: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:258
1629 msgid "export keys to a key server"
1630 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1631
1632 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1633 msgid "import keys from a key server"
1634 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1635
1636 #: g10/gpg.c:399
1637 msgid "search for keys on a key server"
1638 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1639
1640 #: g10/gpg.c:401
1641 msgid "update all keys from a keyserver"
1642 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1643
1644 #: g10/gpg.c:405
1645 msgid "import/merge keys"
1646 msgstr "importa/fon claus"
1647
1648 #: g10/gpg.c:408
1649 msgid "print the card status"
1650 msgstr ""
1651
1652 #: g10/gpg.c:409
1653 msgid "change data on a card"
1654 msgstr ""
1655
1656 #: g10/gpg.c:410
1657 msgid "change a card's PIN"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: g10/gpg.c:419
1661 msgid "update the trust database"
1662 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1663
1664 #: g10/gpg.c:426
1665 msgid "|algo [files]|print message digests"
1666 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1667
1668 #: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:263
1669 msgid "run in server mode"
1670 msgstr ""
1671
1672 #: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
1673 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
1674 msgid ""
1675 "@\n"
1676 "Options:\n"
1677 " "
1678 msgstr ""
1679 "@\n"
1680 "Opcions:\n"
1681 " "
1682
1683 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:280
1684 msgid "create ascii armored output"
1685 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1686
1687 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:290
1688 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1689 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1690
1691 #: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:326
1692 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1693 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1694
1695 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:329
1696 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1697 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1698
1699 #: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:331
1700 msgid "use canonical text mode"
1701 msgstr "usa el mode de text canònic"
1702
1703 #: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
1704 msgid "use as output file"
1705 msgstr "fitxer d'eixida"
1706
1707 #: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
1708 msgid "do not make any changes"
1709 msgstr "no fa cap canvi"
1710
1711 #: g10/gpg.c:480
1712 msgid "prompt before overwriting"
1713 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1714
1715 #: g10/gpg.c:522
1716 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1717 msgstr ""
1718
1719 #: g10/gpg.c:523
1720 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1721 msgstr ""
1722
1723 #: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:392
1724 msgid ""
1725 "@\n"
1726 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1727 msgstr ""
1728 "@\n"
1729 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1730
1731 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1732 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1733 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1734 #: g10/gpg.c:555 sm/gpgsm.c:395
1735 msgid ""
1736 "@\n"
1737 "Examples:\n"
1738 "\n"
1739 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1740 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1741 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1742 " --list-keys [names]        show keys\n"
1743 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1744 msgstr ""
1745 "@\n"
1746 "Exemples:\n"
1747 "\n"
1748 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1749 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1750 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1751 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1752 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1753
1754 #: g10/gpg.c:747 g10/gpgv.c:96
1755 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1756 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1757
1758 #: g10/gpg.c:764
1759 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1760 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1761
1762 #: g10/gpg.c:767
1763 msgid ""
1764 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1765 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1766 "default operation depends on the input data\n"
1767 msgstr ""
1768 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1769 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1770 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1771
1772 # Suportats? ivb
1773 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1774 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1775 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1776 # encara no m'agraden massa... jm
1777 #: g10/gpg.c:778 sm/gpgsm.c:530
1778 msgid ""
1779 "\n"
1780 "Supported algorithms:\n"
1781 msgstr ""
1782 "\n"
1783 "Algoritmes suportats:\n"
1784
1785 #: g10/gpg.c:781
1786 msgid "Pubkey: "
1787 msgstr "Clau pública: "
1788
1789 #: g10/gpg.c:788 g10/keyedit.c:2319
1790 msgid "Cipher: "
1791 msgstr "Xifratge: "
1792
1793 #: g10/gpg.c:795
1794 msgid "Hash: "
1795 msgstr "Dispersió: "
1796
1797 #: g10/gpg.c:802 g10/keyedit.c:2365
1798 msgid "Compression: "
1799 msgstr "Compressió: "
1800
1801 #: g10/gpg.c:886
1802 msgid "usage: gpg [options] "
1803 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1804
1805 #: g10/gpg.c:1056 sm/gpgsm.c:682
1806 msgid "conflicting commands\n"
1807 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1808
1809 #: g10/gpg.c:1074
1810 #, c-format
1811 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1812 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1813
1814 # Indi. ivb
1815 #: g10/gpg.c:1271
1816 #, fuzzy, c-format
1817 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1818 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1819
1820 # Indi. ivb
1821 #: g10/gpg.c:1274
1822 #, fuzzy, c-format
1823 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1824 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1825
1826 # Indi. ivb
1827 #: g10/gpg.c:1277
1828 #, fuzzy, c-format
1829 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1830 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1831
1832 #: g10/gpg.c:1283
1833 #, fuzzy, c-format
1834 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1835 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1836
1837 #: g10/gpg.c:1286
1838 #, fuzzy, c-format
1839 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1840 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1841
1842 #: g10/gpg.c:1289
1843 #, fuzzy, c-format
1844 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1845 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1846
1847 #: g10/gpg.c:1295
1848 #, fuzzy, c-format
1849 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1850 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1851
1852 #: g10/gpg.c:1298
1853 #, fuzzy, c-format
1854 msgid ""
1855 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1856 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1857
1858 #: g10/gpg.c:1301
1859 #, fuzzy, c-format
1860 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1861 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1862
1863 #: g10/gpg.c:1307
1864 #, fuzzy, c-format
1865 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1866 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1867
1868 #: g10/gpg.c:1310
1869 #, fuzzy, c-format
1870 msgid ""
1871 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1872 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1873
1874 #: g10/gpg.c:1313
1875 #, fuzzy, c-format
1876 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1877 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1878
1879 #: g10/gpg.c:1456
1880 #, fuzzy, c-format
1881 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1882 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1883
1884 #: g10/gpg.c:1549
1885 msgid "display photo IDs during key listings"
1886 msgstr ""
1887
1888 #: g10/gpg.c:1551
1889 msgid "show policy URLs during signature listings"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: g10/gpg.c:1553
1893 #, fuzzy
1894 msgid "show all notations during signature listings"
1895 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1896
1897 #: g10/gpg.c:1555
1898 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1899 msgstr ""
1900
1901 #: g10/gpg.c:1559
1902 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1903 msgstr ""
1904
1905 #: g10/gpg.c:1561
1906 #, fuzzy
1907 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1908 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1909
1910 #: g10/gpg.c:1563
1911 msgid "show user ID validity during key listings"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: g10/gpg.c:1565
1915 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: g10/gpg.c:1567
1919 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1920 msgstr ""
1921
1922 #: g10/gpg.c:1569
1923 #, fuzzy
1924 msgid "show the keyring name in key listings"
1925 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
1926
1927 #: g10/gpg.c:1571
1928 #, fuzzy
1929 msgid "show expiration dates during signature listings"
1930 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1931
1932 #: g10/gpg.c:1989
1933 #, c-format
1934 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1935 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1936
1937 #: g10/gpg.c:2249 g10/gpg.c:2893 g10/gpg.c:2905
1938 #, c-format
1939 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1940 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1941
1942 #: g10/gpg.c:2262
1943 #, fuzzy, c-format
1944 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1945 msgstr ""
1946 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
1947
1948 #: g10/gpg.c:2417 g10/gpg.c:2429
1949 #, fuzzy, c-format
1950 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1951 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1952
1953 #: g10/gpg.c:2511
1954 #, fuzzy, c-format
1955 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1956 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1957
1958 #: g10/gpg.c:2534 g10/gpg.c:2727 g10/keyedit.c:4078
1959 #, fuzzy
1960 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1961 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1962
1963 #: g10/gpg.c:2546
1964 #, fuzzy, c-format
1965 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1966 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1967
1968 #: g10/gpg.c:2549
1969 #, fuzzy
1970 msgid "invalid keyserver options\n"
1971 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1972
1973 #: g10/gpg.c:2556
1974 #, c-format
1975 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1976 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1977
1978 #: g10/gpg.c:2559
1979 msgid "invalid import options\n"
1980 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1981
1982 #: g10/gpg.c:2566
1983 #, c-format
1984 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1985 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1986
1987 #: g10/gpg.c:2569
1988 msgid "invalid export options\n"
1989 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1990
1991 #: g10/gpg.c:2576
1992 #, fuzzy, c-format
1993 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1994 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1995
1996 #: g10/gpg.c:2579
1997 #, fuzzy
1998 msgid "invalid list options\n"
1999 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:2587
2002 msgid "display photo IDs during signature verification"
2003 msgstr ""
2004
2005 #: g10/gpg.c:2589
2006 msgid "show policy URLs during signature verification"
2007 msgstr ""
2008
2009 #: g10/gpg.c:2591
2010 #, fuzzy
2011 msgid "show all notations during signature verification"
2012 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2013
2014 #: g10/gpg.c:2593
2015 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2016 msgstr ""
2017
2018 #: g10/gpg.c:2597
2019 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2020 msgstr ""
2021
2022 #: g10/gpg.c:2599
2023 #, fuzzy
2024 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2025 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2026
2027 #: g10/gpg.c:2601
2028 #, fuzzy
2029 msgid "show user ID validity during signature verification"
2030 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2031
2032 #: g10/gpg.c:2603
2033 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: g10/gpg.c:2605
2037 msgid "validate signatures with PKA data"
2038 msgstr ""
2039
2040 #: g10/gpg.c:2607
2041 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2042 msgstr ""
2043
2044 #: g10/gpg.c:2614
2045 #, fuzzy, c-format
2046 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2047 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2048
2049 #: g10/gpg.c:2617
2050 #, fuzzy
2051 msgid "invalid verify options\n"
2052 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2053
2054 #: g10/gpg.c:2624
2055 #, c-format
2056 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2057 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2058
2059 #: g10/gpg.c:2798
2060 #, fuzzy, c-format
2061 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2062 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2063
2064 #: g10/gpg.c:2801
2065 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2066 msgstr ""
2067
2068 #: g10/gpg.c:2882 sm/gpgsm.c:1232
2069 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2070 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2071
2072 # FIXME: preferència? jm
2073 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2074 #: g10/gpg.c:2886
2075 #, c-format
2076 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2077 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2078
2079 #: g10/gpg.c:2895
2080 #, c-format
2081 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2082 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:2898
2085 #, c-format
2086 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2087 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2088
2089 #: g10/gpg.c:2913
2090 #, fuzzy, c-format
2091 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2092 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2093
2094 # clares -> en clar?  ivb
2095 #: g10/gpg.c:2927
2096 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2097 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2098
2099 #: g10/gpg.c:2933
2100 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2101 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2102
2103 #: g10/gpg.c:2939
2104 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2105 msgstr ""
2106 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2107 "habilitat.\n"
2108
2109 #: g10/gpg.c:2952
2110 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2111 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2112
2113 #: g10/gpg.c:3018 g10/gpg.c:3042 sm/gpgsm.c:1288
2114 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2115 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2116
2117 #: g10/gpg.c:3024 g10/gpg.c:3048 sm/gpgsm.c:1296
2118 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2119 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2120
2121 #: g10/gpg.c:3030
2122 #, fuzzy
2123 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2124 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2125
2126 #: g10/gpg.c:3036
2127 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2128 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2129
2130 #: g10/gpg.c:3051
2131 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2132 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2133
2134 #: g10/gpg.c:3053
2135 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2136 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2137
2138 #: g10/gpg.c:3055
2139 #, fuzzy
2140 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2141 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2142
2143 #: g10/gpg.c:3057
2144 #, fuzzy
2145 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2146 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2147
2148 #: g10/gpg.c:3059
2149 #, fuzzy
2150 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2151 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2152
2153 #: g10/gpg.c:3062
2154 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2155 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2156
2157 #: g10/gpg.c:3066
2158 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2159 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2160
2161 #: g10/gpg.c:3073
2162 msgid "invalid default preferences\n"
2163 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2164
2165 #: g10/gpg.c:3082
2166 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2167 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2168
2169 #: g10/gpg.c:3086
2170 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2171 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2172
2173 #: g10/gpg.c:3090
2174 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2175 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2176
2177 #: g10/gpg.c:3123
2178 #, c-format
2179 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2180 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2181
2182 #: g10/gpg.c:3170
2183 #, fuzzy, c-format
2184 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2185 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2186
2187 #: g10/gpg.c:3175
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2190 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2191
2192 #: g10/gpg.c:3180
2193 #, fuzzy, c-format
2194 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2195 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2196
2197 #: g10/gpg.c:3272
2198 #, c-format
2199 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2200 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2201
2202 #: g10/gpg.c:3283
2203 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2204 msgstr ""
2205 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2206
2207 #: g10/gpg.c:3304
2208 msgid "--store [filename]"
2209 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2210
2211 #: g10/gpg.c:3311
2212 msgid "--symmetric [filename]"
2213 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2214
2215 #: g10/gpg.c:3313
2216 #, fuzzy, c-format
2217 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2218 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2219
2220 #: g10/gpg.c:3323
2221 msgid "--encrypt [filename]"
2222 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2223
2224 #: g10/gpg.c:3336
2225 #, fuzzy
2226 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2227 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2228
2229 #: g10/gpg.c:3338
2230 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2231 msgstr ""
2232
2233 #: g10/gpg.c:3341
2234 #, fuzzy, c-format
2235 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2236 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2237
2238 #: g10/gpg.c:3359
2239 msgid "--sign [filename]"
2240 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2241
2242 #: g10/gpg.c:3372
2243 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2244 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2245
2246 #: g10/gpg.c:3387
2247 #, fuzzy
2248 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2249 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2250
2251 #: g10/gpg.c:3389
2252 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: g10/gpg.c:3392
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2258 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2259
2260 #: g10/gpg.c:3412
2261 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2262 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2263
2264 #: g10/gpg.c:3421
2265 msgid "--clearsign [filename]"
2266 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2267
2268 #: g10/gpg.c:3446
2269 msgid "--decrypt [filename]"
2270 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2271
2272 #: g10/gpg.c:3454
2273 msgid "--sign-key user-id"
2274 msgstr "--sign-key user-id"
2275
2276 #: g10/gpg.c:3458
2277 msgid "--lsign-key user-id"
2278 msgstr "--lsign-key user-id"
2279
2280 #: g10/gpg.c:3479
2281 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2282 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2283
2284 #: g10/gpg.c:3564
2285 #, c-format
2286 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2287 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2288
2289 #: g10/gpg.c:3566
2290 #, c-format
2291 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2292 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2293
2294 #: g10/gpg.c:3568
2295 #, c-format
2296 msgid "key export failed: %s\n"
2297 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2298
2299 #: g10/gpg.c:3579
2300 #, c-format
2301 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2302 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2303
2304 #: g10/gpg.c:3589
2305 #, c-format
2306 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2307 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2308
2309 #: g10/gpg.c:3640
2310 #, c-format
2311 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2312 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2313
2314 #: g10/gpg.c:3648
2315 #, c-format
2316 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2317 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2318
2319 #: g10/gpg.c:3738
2320 #, c-format
2321 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2322 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2323
2324 #: g10/gpg.c:3855
2325 msgid "[filename]"
2326 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2327
2328 #: g10/gpg.c:3859
2329 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2330 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2331
2332 #: g10/gpg.c:4171
2333 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2334 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2335
2336 #: g10/gpg.c:4173
2337 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2338 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2339
2340 #: g10/gpg.c:4206
2341 #, fuzzy
2342 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2343 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2344
2345 #: g10/gpgv.c:73
2346 msgid "take the keys from this keyring"
2347 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2348
2349 #: g10/gpgv.c:75
2350 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2351 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2352
2353 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
2354 msgid "|FD|write status info to this FD"
2355 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2356
2357 #: g10/gpgv.c:100
2358 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2359 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2360
2361 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2362 #: g10/gpgv.c:103
2363 msgid ""
2364 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2365 "Check signatures against known trusted keys\n"
2366 msgstr ""
2367 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2368 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2369
2370 #: g10/helptext.c:51
2371 msgid ""
2372 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2373 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2374 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2375 msgstr ""
2376 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
2377 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
2378 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
2379
2380 #: g10/helptext.c:57
2381 msgid ""
2382 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2383 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2384 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2385 "ultimately trusted\n"
2386 msgstr ""
2387 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
2388 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
2389 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
2390 "confiança absoluta\n"
2391
2392 # "clau no confiable"? jm
2393 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
2394 #: g10/helptext.c:64
2395 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2396 msgstr ""
2397 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
2398
2399 #: g10/helptext.c:68
2400 msgid ""
2401 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2402 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
2403
2404 #: g10/helptext.c:72
2405 msgid ""
2406 "Select the algorithm to use.\n"
2407 "\n"
2408 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2409 "for signatures.\n"
2410 "\n"
2411 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2412 "\n"
2413 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2414 "\n"
2415 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2416 msgstr ""
2417
2418 #: g10/helptext.c:86
2419 msgid ""
2420 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2421 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2422 "Please consult your security expert first."
2423 msgstr ""
2424 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
2425 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
2426 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
2427
2428 #: g10/helptext.c:93
2429 msgid "Enter the size of the key"
2430 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
2431
2432 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2433 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2434 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2435 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
2436
2437 #: g10/helptext.c:107
2438 msgid ""
2439 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2440 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2441 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2442 "the given value as an interval."
2443 msgstr ""
2444 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
2445 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
2446 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
2447 "el valor donat com un interval."
2448
2449 #: g10/helptext.c:119
2450 msgid "Enter the name of the key holder"
2451 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
2452
2453 #: g10/helptext.c:124
2454 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2455 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
2456
2457 #: g10/helptext.c:128
2458 msgid "Please enter an optional comment"
2459 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
2460
2461 #: g10/helptext.c:133
2462 msgid ""
2463 "N  to change the name.\n"
2464 "C  to change the comment.\n"
2465 "E  to change the email address.\n"
2466 "O  to continue with key generation.\n"
2467 "Q  to to quit the key generation."
2468 msgstr ""
2469 "N  canvia el nom.\n"
2470 "C  canvia el comentari.\n"
2471 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
2472 "O  continua la generació de les claus.\n"
2473 "Q  ix."
2474
2475 #: g10/helptext.c:142
2476 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2477 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
2478
2479 #: g10/helptext.c:150
2480 msgid ""
2481 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2482 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2483 "know how carefully you verified this.\n"
2484 "\n"
2485 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2486 "the\n"
2487 "    key.\n"
2488 "\n"
2489 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2490 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2491 "for\n"
2492 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2493 "user.\n"
2494 "\n"
2495 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2496 "could\n"
2497 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2498 "the\n"
2499 "    key against a photo ID.\n"
2500 "\n"
2501 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2502 "could\n"
2503 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2504 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2505 "a\n"
2506 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2507 "the\n"
2508 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2509 "exchange\n"
2510 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2511 "\n"
2512 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2513 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2514 "\"\n"
2515 "mean to you when you sign other keys.\n"
2516 "\n"
2517 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2518 msgstr ""
2519 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
2520 "clau\n"
2521 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
2522 "saber\n"
2523 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
2524 "\n"
2525 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
2526 "    la clau.\n"
2527 "\n"
2528 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
2529 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
2530 "manera.\n"
2531 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
2532 "    usuari amb pseudònim.\n"
2533 "\n"
2534 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
2535 "açò\n"
2536 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
2537 "verificat\n"
2538 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
2539 "\n"
2540 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
2541 "exemple,\n"
2542 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
2543 "propietari\n"
2544 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
2545 "difícil\n"
2546 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
2547 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
2548 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
2549 "    pertany al propietari de la clau.\n"
2550 "\n"
2551 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
2552 "són\n"
2553 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
2554 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
2555 "\n"
2556 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
2557
2558 #: g10/helptext.c:188
2559 #, fuzzy
2560 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2561 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2562
2563 #: g10/helptext.c:192
2564 msgid ""
2565 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2566 "All certificates are then also lost!"
2567 msgstr ""
2568 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2569 "Tots els certificats també es perdran!"
2570
2571 #: g10/helptext.c:197
2572 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2573 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
2574
2575 #: g10/helptext.c:202
2576 msgid ""
2577 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2578 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2579 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2580 msgstr ""
2581 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
2582 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
2583 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
2584 "per aquesta clau."
2585
2586 #: g10/helptext.c:207
2587 msgid ""
2588 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2589 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2590 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2591 "a trust connection through another already certified key."
2592 msgstr ""
2593 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
2594 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
2595 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2596 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
2597 "certificada."
2598
2599 #: g10/helptext.c:213
2600 msgid ""
2601 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2602 "your keyring."
2603 msgstr ""
2604 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2605 "de claus."
2606
2607 #: g10/helptext.c:217
2608 msgid ""
2609 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2610 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2611 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2612 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2613 "a second one is available."
2614 msgstr ""
2615 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2616 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2617 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2618 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2619 "hi ha una segona disponible."
2620
2621 #: g10/helptext.c:225
2622 msgid ""
2623 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2624 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2625 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2626 msgstr ""
2627 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2628 "seleccionats)\n"
2629 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2630 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2631
2632 #: g10/helptext.c:232
2633 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2634 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2635
2636 #: g10/helptext.c:238
2637 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2638 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2639
2640 #: g10/helptext.c:242
2641 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2642 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2643
2644 #: g10/helptext.c:247
2645 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2646 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2647
2648 #: g10/helptext.c:252
2649 msgid ""
2650 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2651 "file (which is shown in brackets) will be used."
2652 msgstr ""
2653 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2654 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2655
2656 #: g10/helptext.c:258
2657 msgid ""
2658 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2659 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2660 "  \"Key has been compromised\"\n"
2661 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2662 "      got access to your secret key.\n"
2663 "  \"Key is superseded\"\n"
2664 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2665 "  \"Key is no longer used\"\n"
2666 "      Use this if you have retired this key.\n"
2667 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2668 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2669 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2670 msgstr ""
2671 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2672 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2673 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2674 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2675 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2676 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2677 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2678 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2679 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2680 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2681 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2682 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2683 "      de correu com a invàlida.\n"
2684
2685 #: g10/helptext.c:274
2686 msgid ""
2687 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2688 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2689 "An empty line ends the text.\n"
2690 msgstr ""
2691 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2692 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2693 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2694
2695 #: g10/helptext.c:289
2696 msgid "No help available"
2697 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2698
2699 #: g10/helptext.c:297
2700 #, c-format
2701 msgid "No help available for `%s'"
2702 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2703
2704 #: g10/import.c:96
2705 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2706 msgstr ""
2707
2708 #: g10/import.c:98
2709 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2710 msgstr ""
2711
2712 #: g10/import.c:100
2713 #, fuzzy
2714 msgid "do not update the trustdb after import"
2715 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2716
2717 #: g10/import.c:102
2718 #, fuzzy
2719 msgid "create a public key when importing a secret key"
2720 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2721
2722 #: g10/import.c:104
2723 msgid "only accept updates to existing keys"
2724 msgstr ""
2725
2726 #: g10/import.c:106
2727 #, fuzzy
2728 msgid "remove unusable parts from key after import"
2729 msgstr "la clau secreta és inusable"
2730
2731 #: g10/import.c:108
2732 msgid "remove as much as possible from key after import"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: g10/import.c:271
2736 #, c-format
2737 msgid "skipping block of type %d\n"
2738 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2739
2740 #: g10/import.c:280
2741 #, fuzzy, c-format
2742 msgid "%lu keys processed so far\n"
2743 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2744
2745 #: g10/import.c:297
2746 #, c-format
2747 msgid "Total number processed: %lu\n"
2748 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2749
2750 #: g10/import.c:299
2751 #, c-format
2752 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2753 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2754
2755 #: g10/import.c:302
2756 #, c-format
2757 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2758 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2759
2760 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2761 #, c-format
2762 msgid "              imported: %lu"
2763 msgstr "              importades: %lu"
2764
2765 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2766 #, c-format
2767 msgid "             unchanged: %lu\n"
2768 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2769
2770 #: g10/import.c:312
2771 #, c-format
2772 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2773 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2774
2775 #: g10/import.c:314
2776 #, c-format
2777 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2778 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2779
2780 #: g10/import.c:316
2781 #, c-format
2782 msgid "        new signatures: %lu\n"
2783 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2784
2785 #: g10/import.c:318
2786 #, c-format
2787 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2788 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2789
2790 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2791 #, c-format
2792 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2793 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2794
2795 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2796 #, c-format
2797 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2798 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2799
2800 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2801 #, c-format
2802 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2803 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2804
2805 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2806 #, c-format
2807 msgid "          not imported: %lu\n"
2808 msgstr "              importades: %lu\n"
2809
2810 #: g10/import.c:328
2811 #, fuzzy, c-format
2812 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2813 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2814
2815 #: g10/import.c:330
2816 #, fuzzy, c-format
2817 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2818 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2819
2820 #: g10/import.c:571
2821 #, c-format
2822 msgid ""
2823 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2824 "algorithms on these user IDs:\n"
2825 msgstr ""
2826
2827 #: g10/import.c:609
2828 #, c-format
2829 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2830 msgstr ""
2831
2832 #: g10/import.c:621
2833 #, fuzzy, c-format
2834 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2835 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2836
2837 #: g10/import.c:633
2838 #, c-format
2839 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: g10/import.c:646
2843 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2844 msgstr ""
2845
2846 #: g10/import.c:648
2847 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2848 msgstr ""
2849
2850 #: g10/import.c:672
2851 #, c-format
2852 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2853 msgstr ""
2854
2855 #: g10/import.c:722 g10/import.c:1120
2856 #, fuzzy, c-format
2857 msgid "key %s: no user ID\n"
2858 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2859
2860 #: g10/import.c:751
2861 #, fuzzy, c-format
2862 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2863 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2864
2865 #: g10/import.c:766
2866 #, fuzzy, c-format
2867 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2868 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2869
2870 #: g10/import.c:772
2871 #, fuzzy, c-format
2872 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2873 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2874
2875 #: g10/import.c:774
2876 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2877 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2878
2879 #: g10/import.c:784 g10/import.c:1242
2880 #, fuzzy, c-format
2881 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2882 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2883
2884 #: g10/import.c:790
2885 #, fuzzy, c-format
2886 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2887 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2888
2889 #: g10/import.c:799
2890 #, c-format
2891 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2892 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2893
2894 #: g10/import.c:804 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2895 #, c-format
2896 msgid "writing to `%s'\n"
2897 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2898
2899 #: g10/import.c:808 g10/import.c:903 g10/import.c:1160 g10/import.c:1303
2900 #: g10/import.c:2365 g10/import.c:2387
2901 #, c-format
2902 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2903 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2904
2905 #: g10/import.c:827
2906 #, fuzzy, c-format
2907 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2908 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2909
2910 #: g10/import.c:851
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2913 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2914
2915 #: g10/import.c:868 g10/import.c:1260
2916 #, fuzzy, c-format
2917 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2918 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2919
2920 #: g10/import.c:876 g10/import.c:1267
2921 #, fuzzy, c-format
2922 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2923 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2924
2925 #: g10/import.c:913
2926 #, fuzzy, c-format
2927 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2928 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2929
2930 #: g10/import.c:916
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2933 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2934
2935 #: g10/import.c:919
2936 #, fuzzy, c-format
2937 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2938 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2939
2940 #: g10/import.c:922
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2943 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2944
2945 #: g10/import.c:925
2946 #, fuzzy, c-format
2947 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2948 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2949
2950 #: g10/import.c:928
2951 #, fuzzy, c-format
2952 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2953 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2954
2955 #: g10/import.c:931
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2958 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2959
2960 #: g10/import.c:934
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2963 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2964
2965 #: g10/import.c:937
2966 #, fuzzy, c-format
2967 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2968 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2969
2970 #: g10/import.c:940
2971 #, fuzzy, c-format
2972 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2973 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2974
2975 #: g10/import.c:963
2976 #, fuzzy, c-format
2977 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2978 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2979
2980 #: g10/import.c:1126
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2983 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2984
2985 #: g10/import.c:1137
2986 #, fuzzy
2987 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2988 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2989
2990 #: g10/import.c:1154 g10/import.c:2380
2991 #, c-format
2992 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2993 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2994
2995 #: g10/import.c:1165
2996 #, fuzzy, c-format
2997 msgid "key %s: secret key imported\n"
2998 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2999
3000 #: g10/import.c:1195
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3003 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
3004
3005 #: g10/import.c:1205
3006 #, fuzzy, c-format
3007 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3008 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
3009
3010 #: g10/import.c:1235
3011 #, fuzzy, c-format
3012 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3013 msgstr ""
3014 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
3015 "de revocació\n"
3016
3017 # O «rebutjara»? ivb
3018 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3019 # «es rebutja» està bé. jm
3020 #: g10/import.c:1278
3021 #, fuzzy, c-format
3022 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3023 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3024
3025 #: g10/import.c:1310
3026 #, fuzzy, c-format
3027 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3028 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3029
3030 #: g10/import.c:1376
3031 #, fuzzy, c-format
3032 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3033 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3034
3035 #: g10/import.c:1391
3036 #, fuzzy, c-format
3037 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3038 msgstr ""
3039 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3040 "s»\n"
3041 "\n"
3042
3043 #: g10/import.c:1393
3044 #, fuzzy, c-format
3045 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3046 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3047
3048 #: g10/import.c:1411
3049 #, fuzzy, c-format
3050 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3051 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3052
3053 #: g10/import.c:1422 g10/import.c:1472
3054 #, fuzzy, c-format
3055 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3056 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3057
3058 #: g10/import.c:1424
3059 #, fuzzy, c-format
3060 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3061 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3062
3063 #: g10/import.c:1439
3064 #, fuzzy, c-format
3065 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3066 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3067
3068 #: g10/import.c:1461
3069 #, fuzzy, c-format
3070 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3071 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3072
3073 #: g10/import.c:1474
3074 #, fuzzy, c-format
3075 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3076 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3077
3078 #: g10/import.c:1489
3079 #, fuzzy, c-format
3080 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3081 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3082
3083 #: g10/import.c:1531
3084 #, fuzzy, c-format
3085 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3086 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3087
3088 #: g10/import.c:1552
3089 #, fuzzy, c-format
3090 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3091 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3092
3093 #: g10/import.c:1579
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3096 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3097
3098 #: g10/import.c:1589
3099 #, fuzzy, c-format
3100 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3101 msgstr ""
3102 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3103 "descarta\n"
3104
3105 #: g10/import.c:1606
3106 #, fuzzy, c-format
3107 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3108 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3109
3110 #: g10/import.c:1620
3111 #, fuzzy, c-format
3112 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3113 msgstr ""
3114 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3115 "descarta\n"
3116
3117 #: g10/import.c:1628
3118 #, fuzzy, c-format
3119 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3120 msgstr ""
3121 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3122
3123 #: g10/import.c:1728
3124 #, fuzzy, c-format
3125 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3126 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3127
3128 #: g10/import.c:1790
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3131 msgstr ""
3132 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3133 "08lX\n"
3134
3135 #: g10/import.c:1804
3136 #, fuzzy, c-format
3137 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3138 msgstr ""
3139 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3140 "present.\n"
3141
3142 #: g10/import.c:1863
3143 #, fuzzy, c-format
3144 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3145 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3146
3147 #: g10/import.c:1897
3148 #, fuzzy, c-format
3149 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3150 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3151
3152 #: g10/import.c:2286
3153 #, fuzzy
3154 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3155 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3156
3157 #: g10/import.c:2294
3158 #, fuzzy
3159 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3160 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3161
3162 #: g10/import.c:2296
3163 #, fuzzy
3164 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3165 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3166
3167 #: g10/keydb.c:170
3168 #, c-format
3169 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3170 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3171
3172 #: g10/keydb.c:176
3173 #, c-format
3174 msgid "keyring `%s' created\n"
3175 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3176
3177 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
3178 #, fuzzy, c-format
3179 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3180 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3181
3182 #: g10/keydb.c:699
3183 #, c-format
3184 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3185 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3186
3187 #: g10/keyedit.c:267
3188 msgid "[revocation]"
3189 msgstr "[revocació]"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:268
3192 msgid "[self-signature]"
3193 msgstr "[autosignatura]"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3196 msgid "1 bad signature\n"
3197 msgstr "1 signatura errònia\n"
3198
3199 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3200 #, c-format
3201 msgid "%d bad signatures\n"
3202 msgstr "%d signatures errònies\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3205 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3206 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3209 #, c-format
3210 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3211 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3214 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3215 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3216
3217 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3218 #, c-format
3219 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3220 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:358
3223 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3224 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:360
3227 #, c-format
3228 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3229 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3232 #, fuzzy
3233 msgid ""
3234 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3235 "keys\n"
3236 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3237 "etc.)\n"
3238 msgstr ""
3239 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3240 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3241 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3244 #, fuzzy, c-format
3245 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3246 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3249 #, fuzzy, c-format
3250 msgid "  %d = I trust fully\n"
3251 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:440
3254 msgid ""
3255 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3256 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3257 "trust signatures on your behalf.\n"
3258 msgstr ""
3259
3260 #: g10/keyedit.c:456
3261 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: g10/keyedit.c:600
3265 #, c-format
3266 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3267 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3268
3269 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3270 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1751
3271 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3272 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3273
3274 # O no s'ha pogut? ivb
3275 # FIXME: comprovar context. jm
3276 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3277 #: g10/keyedit.c:1757
3278 msgid "  Unable to sign.\n"
3279 msgstr "  No es pot signar.\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:628
3282 #, c-format
3283 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3284 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3285
3286 #: g10/keyedit.c:656
3287 #, c-format
3288 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3289 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3290
3291 #: g10/keyedit.c:684
3292 #, fuzzy, c-format
3293 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3294 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3295
3296 #: g10/keyedit.c:686
3297 #, fuzzy
3298 msgid "Sign it? (y/N) "
3299 msgstr "Signar realment? "
3300
3301 #: g10/keyedit.c:708
3302 #, c-format
3303 msgid ""
3304 "The self-signature on \"%s\"\n"
3305 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3306 msgstr ""
3307 "La vostra signatura en «%s»\n"
3308 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:717
3311 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3312 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3313
3314 #: g10/keyedit.c:731
3315 #, c-format
3316 msgid ""
3317 "Your current signature on \"%s\"\n"
3318 "has expired.\n"
3319 msgstr ""
3320 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3321 "ha caducat.\n"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:735
3324 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3325 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3326
3327 #: g10/keyedit.c:756
3328 #, c-format
3329 msgid ""
3330 "Your current signature on \"%s\"\n"
3331 "is a local signature.\n"
3332 msgstr ""
3333 "La vostra signatura en «%s»\n"
3334 "és una signatura local.\n"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:760
3337 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3338 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3339
3340 #: g10/keyedit.c:781
3341 #, fuzzy, c-format
3342 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3343 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:784
3346 #, fuzzy, c-format
3347 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3348 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:789
3351 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3352 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3353
3354 #: g10/keyedit.c:811
3355 #, fuzzy, c-format
3356 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3357 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:826
3360 msgid "This key has expired!"
3361 msgstr "La clau ha caducat!"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:844
3364 #, c-format
3365 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3366 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:850
3369 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3370 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:890
3373 msgid ""
3374 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3375 "mode.\n"
3376 msgstr ""
3377 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:892
3380 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3381 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:917
3384 msgid ""
3385 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3386 "belongs\n"
3387 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3388 msgstr ""
3389 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3390 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3391 "contestar, entreu «0».\n"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:922
3394 #, c-format
3395 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3396 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:924
3399 #, c-format
3400 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3401 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:926
3404 #, c-format
3405 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3406 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:928
3409 #, c-format
3410 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3411 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:934
3414 #, fuzzy
3415 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3416 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:958
3419 #, fuzzy, c-format
3420 msgid ""
3421 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3422 "key \"%s\" (%s)\n"
3423 msgstr ""
3424 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3425 "amb la vostra clau: \""
3426
3427 #: g10/keyedit.c:965
3428 #, fuzzy
3429 msgid "This will be a self-signature.\n"
3430 msgstr ""
3431 "\n"
3432 "Açò serà una autosignatura.\n"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:971
3435 #, fuzzy
3436 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3437 msgstr ""
3438 "\n"
3439 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:979
3442 #, fuzzy
3443 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3444 msgstr ""
3445 "\n"
3446 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:989
3449 #, fuzzy
3450 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3451 msgstr ""
3452 "\n"
3453 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3454
3455 #: g10/keyedit.c:996
3456 #, fuzzy
3457 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3458 msgstr ""
3459 "\n"
3460 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:1003
3463 #, fuzzy
3464 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3465 msgstr ""
3466 "\n"
3467 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:1008
3470 #, fuzzy
3471 msgid "I have checked this key casually.\n"
3472 msgstr ""
3473 "\n"
3474 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1013
3477 #, fuzzy
3478 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3479 msgstr ""
3480 "\n"
3481 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:1023
3484 #, fuzzy
3485 msgid "Really sign? (y/N) "
3486 msgstr "Signar realment? "
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4797 g10/keyedit.c:4888 g10/keyedit.c:4952
3489 #: g10/keyedit.c:5013 g10/sign.c:352
3490 #, c-format
3491 msgid "signing failed: %s\n"
3492 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:1133
3495 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3499 msgid "This key is not protected.\n"
3500 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3503 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3504 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3507 #, fuzzy
3508 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3509 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3510
3511 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3512 msgid "Key is protected.\n"
3513 msgstr "La clau està protegida.\n"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1180
3516 #, c-format
3517 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3518 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1186
3521 msgid ""
3522 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3523 "\n"
3524 msgstr ""
3525 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3526 "\n"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3529 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3530 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1206
3533 msgid ""
3534 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3535 "\n"
3536 msgstr ""
3537 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3538 "\n"
3539
3540 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3541 #: g10/keyedit.c:1209
3542 #, fuzzy
3543 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3544 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3545
3546 #: g10/keyedit.c:1280
3547 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3548 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:1366
3551 msgid "save and quit"
3552 msgstr "desa i ix"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:1369
3555 #, fuzzy
3556 msgid "show key fingerprint"
3557 msgstr "mostra empremta"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:1370
3560 msgid "list key and user IDs"
3561 msgstr "llista claus i ID"
3562
3563 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3564 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3565 #: g10/keyedit.c:1372
3566 msgid "select user ID N"
3567 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3568
3569 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3570 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3571 #: g10/keyedit.c:1373
3572 #, fuzzy
3573 msgid "select subkey N"
3574 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:1374
3577 #, fuzzy
3578 msgid "check signatures"
3579 msgstr "revoca signatures"
3580
3581 #: g10/keyedit.c:1379
3582 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3583 msgstr ""
3584
3585 #: g10/keyedit.c:1384
3586 #, fuzzy
3587 msgid "sign selected user IDs locally"
3588 msgstr "signa la clau localment"
3589
3590 #: g10/keyedit.c:1386
3591 #, fuzzy
3592 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3593 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1388
3596 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3597 msgstr ""
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1392
3600 msgid "add a user ID"
3601 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3602
3603 # Com estava escrit abans.  ivb
3604 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3605 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3606 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3607 #: g10/keyedit.c:1394
3608 msgid "add a photo ID"
3609 msgstr "afegeix un photo ID"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:1396
3612 #, fuzzy
3613 msgid "delete selected user IDs"
3614 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1401
3617 #, fuzzy
3618 msgid "add a subkey"
3619 msgstr "addkey"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1405
3622 msgid "add a key to a smartcard"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: g10/keyedit.c:1407
3626 msgid "move a key to a smartcard"
3627 msgstr ""
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1409
3630 msgid "move a backup key to a smartcard"
3631 msgstr ""
3632
3633 #: g10/keyedit.c:1413
3634 #, fuzzy
3635 msgid "delete selected subkeys"
3636 msgstr "esborra una clau secundària"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:1415
3639 msgid "add a revocation key"
3640 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1417
3643 #, fuzzy
3644 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3645 msgstr ""
3646 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3647
3648 #: g10/keyedit.c:1419
3649 #, fuzzy
3650 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3651 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:1421
3654 #, fuzzy
3655 msgid "flag the selected user ID as primary"
3656 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:1423
3659 #, fuzzy
3660 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3661 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3662
3663 #: g10/keyedit.c:1426
3664 msgid "list preferences (expert)"
3665 msgstr "llista les preferències (expert)"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:1428
3668 msgid "list preferences (verbose)"
3669 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:1430
3672 #, fuzzy
3673 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3674 msgstr ""
3675 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:1435
3678 #, fuzzy
3679 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3680 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1437
3683 #, fuzzy
3684 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3685 msgstr ""
3686 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1439
3689 msgid "change the passphrase"
3690 msgstr "canvia la contrasenya"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1443
3693 msgid "change the ownertrust"
3694 msgstr "canvia la confiança"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:1445
3697 #, fuzzy
3698 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3699 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3700
3701 #: g10/keyedit.c:1447
3702 #, fuzzy
3703 msgid "revoke selected user IDs"
3704 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:1452
3707 #, fuzzy
3708 msgid "revoke key or selected subkeys"
3709 msgstr "revoca una clau secundària"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:1453
3712 #, fuzzy
3713 msgid "enable key"
3714 msgstr "activa una clau"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:1454
3717 #, fuzzy
3718 msgid "disable key"
3719 msgstr "desactiva una clau"
3720
3721 # Igual que dalt.  ivb
3722 # Idem :) jm
3723 #: g10/keyedit.c:1455
3724 #, fuzzy
3725 msgid "show selected photo IDs"
3726 msgstr "mostra el photo ID"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:1457
3729 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: g10/keyedit.c:1459
3733 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3734 msgstr ""
3735
3736 #: g10/keyedit.c:1577
3737 #, fuzzy, c-format
3738 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3739 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:1595
3742 msgid "Secret key is available.\n"
3743 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3744
3745 #: g10/keyedit.c:1678
3746 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3747 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3748
3749 #: g10/keyedit.c:1686
3750 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3751 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:1705
3754 msgid ""
3755 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3756 "(lsign),\n"
3757 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3758 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: g10/keyedit.c:1745
3762 msgid "Key is revoked."
3763 msgstr "La clau està revocada."
3764
3765 #: g10/keyedit.c:1764
3766 #, fuzzy
3767 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3768 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3769
3770 #: g10/keyedit.c:1771
3771 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3772 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3773
3774 #: g10/keyedit.c:1780
3775 #, fuzzy, c-format
3776 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3777 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3778
3779 #: g10/keyedit.c:1803
3780 #, c-format
3781 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3782 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:1825 g10/keyedit.c:1845 g10/keyedit.c:2011
3785 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3786 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:1827
3789 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3790 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3791
3792 #: g10/keyedit.c:1829
3793 #, fuzzy
3794 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3795 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3796
3797 #: g10/keyedit.c:1830
3798 #, fuzzy
3799 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3800 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3801
3802 #: g10/keyedit.c:1880
3803 #, fuzzy
3804 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3805 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3806
3807 #: g10/keyedit.c:1892
3808 #, fuzzy
3809 msgid "You must select exactly one key.\n"
3810 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3811
3812 #: g10/keyedit.c:1920
3813 msgid "Command expects a filename argument\n"
3814 msgstr ""
3815
3816 #: g10/keyedit.c:1934
3817 #, fuzzy, c-format
3818 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3819 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:1951
3822 #, fuzzy, c-format
3823 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3824 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:1975
3827 msgid "You must select at least one key.\n"
3828 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:1978
3831 #, fuzzy
3832 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3833 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3834
3835 #: g10/keyedit.c:1979
3836 #, fuzzy
3837 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3838 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3839
3840 #: g10/keyedit.c:2014
3841 #, fuzzy
3842 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3843 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3844
3845 #: g10/keyedit.c:2015
3846 #, fuzzy
3847 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3848 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3849
3850 #: g10/keyedit.c:2033
3851 #, fuzzy
3852 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3853 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3854
3855 #: g10/keyedit.c:2044
3856 #, fuzzy
3857 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3858 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3859
3860 #: g10/keyedit.c:2046
3861 #, fuzzy
3862 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3863 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3864
3865 #: g10/keyedit.c:2096
3866 msgid ""
3867 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: g10/keyedit.c:2138
3871 #, fuzzy
3872 msgid "Set preference list to:\n"
3873 msgstr "estableix la llista de preferències"
3874
3875 #: g10/keyedit.c:2144
3876 #, fuzzy
3877 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3878 msgstr ""
3879 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3880
3881 #: g10/keyedit.c:2146
3882 #, fuzzy
3883 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3884 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3885
3886 #: g10/keyedit.c:2214
3887 #, fuzzy
3888 msgid "Save changes? (y/N) "
3889 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3890
3891 #: g10/keyedit.c:2217
3892 #, fuzzy
3893 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3894 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3895
3896 #: g10/keyedit.c:2227
3897 #, c-format
3898 msgid "update failed: %s\n"
3899 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2234
3902 #, c-format
3903 msgid "update secret failed: %s\n"
3904 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2241
3907 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3908 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3909
3910 #: g10/keyedit.c:2342
3911 msgid "Digest: "
3912 msgstr "Resum: "
3913
3914 #: g10/keyedit.c:2394
3915 msgid "Features: "
3916 msgstr "Funcionalitats: "
3917
3918 #: g10/keyedit.c:2405
3919 msgid "Keyserver no-modify"
3920 msgstr ""
3921
3922 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:308
3923 msgid "Preferred keyserver: "
3924 msgstr ""
3925
3926 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3927 #, fuzzy
3928 msgid "Notations: "
3929 msgstr "Notació: "
3930
3931 #: g10/keyedit.c:2639
3932 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3933 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3934
3935 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3936 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3937 #: g10/keyedit.c:2698
3938 #, fuzzy, c-format
3939 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3940 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3941
3942 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3943 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3944 #: g10/keyedit.c:2719
3945 #, fuzzy, c-format
3946 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3947 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3948
3949 #: g10/keyedit.c:2725
3950 #, fuzzy
3951 msgid "(sensitive)"
3952 msgstr " (sensible)"
3953
3954 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3955 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
3956 #, fuzzy, c-format
3957 msgid "created: %s"
3958 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3959
3960 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:961
3961 #, fuzzy, c-format
3962 msgid "revoked: %s"
3963 msgstr "[revocada]"
3964
3965 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3966 #, fuzzy, c-format
3967 msgid "expired: %s"
3968 msgstr " [caduca: %s]"
3969
3970 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3971 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3972 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:967
3973 #, fuzzy, c-format
3974 msgid "expires: %s"
3975 msgstr " [caduca: %s]"
3976
3977 #: g10/keyedit.c:2750
3978 #, c-format
3979 msgid "usage: %s"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: g10/keyedit.c:2765
3983 #, fuzzy, c-format
3984 msgid "trust: %s"
3985 msgstr " confiança: %c/%c"
3986
3987 #: g10/keyedit.c:2769
3988 #, c-format
3989 msgid "validity: %s"
3990 msgstr ""
3991
3992 #: g10/keyedit.c:2776
3993 msgid "This key has been disabled"
3994 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3995
3996 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:200
3997 msgid "card-no: "
3998 msgstr ""
3999
4000 #: g10/keyedit.c:2828
4001 msgid ""
4002 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
4003 "unless you restart the program.\n"
4004 msgstr ""
4005 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
4006 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
4007
4008 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:526
4009 #: g10/mainproc.c:1803 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699