Remove keyserver/ from the build system.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2009-09-04 17:59+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:243
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
44 #. for the quality bar.
45 #: agent/call-pinentry.c:605
46 msgid "Quality:"
47 msgstr ""
48
49 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
50 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
51 #. string to describe what this is about.  The length of the
52 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
53 #. translate this entry, a default english text (see source)
54 #. will be used.
55 #: agent/call-pinentry.c:627
56 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
57 msgstr ""
58
59 #: agent/call-pinentry.c:671
60 msgid ""
61 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
62 "session"
63 msgstr ""
64
65 #: agent/call-pinentry.c:674
66 #, fuzzy
67 msgid ""
68 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
69 "this session"
70 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
71
72 #: agent/call-pinentry.c:731
73 #, c-format
74 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
75 msgstr ""
76
77 #: agent/call-pinentry.c:751 agent/call-pinentry.c:763
78 #, fuzzy
79 msgid "PIN too long"
80 msgstr "la línia és massa llarga\n"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:752
83 #, fuzzy
84 msgid "Passphrase too long"
85 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
86
87 #: agent/call-pinentry.c:760
88 #, fuzzy
89 msgid "Invalid characters in PIN"
90 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
91
92 #: agent/call-pinentry.c:765
93 msgid "PIN too short"
94 msgstr ""
95
96 #: agent/call-pinentry.c:777
97 #, fuzzy
98 msgid "Bad PIN"
99 msgstr "l'MPI és erroni"
100
101 #: agent/call-pinentry.c:778
102 #, fuzzy
103 msgid "Bad Passphrase"
104 msgstr "la contrasenya és errònia"
105
106 #: agent/call-pinentry.c:814
107 #, fuzzy
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "la contrasenya és errònia"
110
111 #: agent/command-ssh.c:529
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
114 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:473 g10/gpg.c:1089
117 #: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3395 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1569
118 #: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107
119 #: g10/tdbio.c:547 jnlib/dotlock.c:310
120 #, c-format
121 msgid "can't create `%s': %s\n"
122 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
125 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
126 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1090 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2845
127 #: g10/keyring.c:1595 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
128 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
129 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
130 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2001
131 #: sm/gpgsm.c:2031 sm/gpgsm.c:2069 sm/gpgsm.c:2107 sm/qualified.c:66
132 #, c-format
133 msgid "can't open `%s': %s\n"
134 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
139 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1657
142 #, c-format
143 msgid "detected card with S/N: %s\n"
144 msgstr ""
145
146 #: agent/command-ssh.c:1662
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
149 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:1682
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "no suitable card key found: %s\n"
154 msgstr ""
155 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
156 "\n"
157
158 #: agent/command-ssh.c:1732
159 #, fuzzy, c-format
160 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
161 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
162
163 #: agent/command-ssh.c:1747
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "error writing key: %s\n"
166 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
167
168 #: agent/command-ssh.c:2055
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
171 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
172
173 #: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
174 #, fuzzy
175 msgid "Please re-enter this passphrase"
176 msgstr "canvia la contrasenya"
177
178 #: agent/command-ssh.c:2404
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
182 "0Awithin gpg-agent's key storage"
183 msgstr ""
184
185 #: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
186 #: tools/symcryptrun.c:434
187 msgid "does not match - try again"
188 msgstr ""
189
190 #: agent/command-ssh.c:2949
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
193 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
194
195 #: agent/divert-scd.c:92 g10/call-agent.c:863
196 msgid "Please insert the card with serial number"
197 msgstr ""
198
199 #: agent/divert-scd.c:93 g10/call-agent.c:864
200 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
201 msgstr ""
202
203 #: agent/divert-scd.c:200
204 #, fuzzy
205 msgid "Admin PIN"
206 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
207
208 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
209 #. used to unblock a PIN.
210 #: agent/divert-scd.c:205
211 msgid "PUK"
212 msgstr ""
213
214 #: agent/divert-scd.c:212
215 msgid "Reset Code"
216 msgstr ""
217
218 #: agent/divert-scd.c:238
219 #, c-format
220 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
221 msgstr ""
222
223 #: agent/divert-scd.c:287
224 #, fuzzy
225 msgid "Repeat this Reset Code"
226 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
227
228 #: agent/divert-scd.c:289
229 #, fuzzy
230 msgid "Repeat this PUK"
231 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
232
233 #: agent/divert-scd.c:290
234 #, fuzzy
235 msgid "Repeat this PIN"
236 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
237
238 #: agent/divert-scd.c:295
239 #, fuzzy
240 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
241 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
242
243 #: agent/divert-scd.c:297
244 #, fuzzy
245 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
246 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
247
248 #: agent/divert-scd.c:298
249 #, fuzzy
250 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
251 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
252
253 #: agent/divert-scd.c:310
254 #, c-format
255 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
256 msgstr ""
257
258 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:384 sm/export.c:638 sm/export.c:654
259 #: sm/import.c:661 sm/import.c:686
260 #, fuzzy, c-format
261 msgid "error creating temporary file: %s\n"
262 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
263
264 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:669
265 #, fuzzy, c-format
266 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
267 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
268
269 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
270 #, fuzzy
271 msgid "Enter new passphrase"
272 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
273
274 #: agent/genkey.c:167
275 #, fuzzy
276 msgid "Take this one anyway"
277 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
278
279 #: agent/genkey.c:193
280 #, c-format
281 msgid ""
282 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
283 "at least %u character long."
284 msgid_plural ""
285 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
286 "at least %u characters long."
287 msgstr[0] ""
288 msgstr[1] ""
289
290 #: agent/genkey.c:214
291 #, c-format
292 msgid ""
293 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
294 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
295 msgid_plural ""
296 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
297 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
298 msgstr[0] ""
299 msgstr[1] ""
300
301 #: agent/genkey.c:237
302 #, c-format
303 msgid ""
304 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
305 "a known term or match%%0Acertain pattern."
306 msgstr ""
307
308 #: agent/genkey.c:253
309 #, c-format
310 msgid ""
311 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
312 msgstr ""
313
314 #: agent/genkey.c:255
315 #, c-format
316 msgid ""
317 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
318 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
319 msgstr ""
320
321 #: agent/genkey.c:264
322 msgid "Yes, protection is not needed"
323 msgstr ""
324
325 #: agent/genkey.c:308
326 #, fuzzy, c-format
327 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
328 msgstr ""
329 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
330 "\n"
331
332 #: agent/genkey.c:431
333 #, fuzzy
334 msgid "Please enter the new passphrase"
335 msgstr "canvia la contrasenya"
336
337 #: agent/gpg-agent.c:119 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:104
338 #: tools/gpg-check-pattern.c:70
339 #, fuzzy
340 msgid ""
341 "@Options:\n"
342 " "
343 msgstr ""
344 "@\n"
345 "Opcions:\n"
346 " "
347
348 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:106
349 msgid "run in server mode (foreground)"
350 msgstr ""
351
352 #: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:109
353 msgid "run in daemon mode (background)"
354 msgstr ""
355
356 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
357 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpg.c:484 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
358 #: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:279 tools/gpg-connect-agent.c:69
359 #: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:164
360 msgid "verbose"
361 msgstr "detall"
362
363 #: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
364 #: sm/gpgsm.c:280
365 msgid "be somewhat more quiet"
366 msgstr "una mica més silenciós"
367
368 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112
369 msgid "sh-style command output"
370 msgstr ""
371
372 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:113
373 msgid "csh-style command output"
374 msgstr ""
375
376 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:114 sm/gpgsm.c:309
377 #: tools/symcryptrun.c:167
378 #, fuzzy
379 msgid "|FILE|read options from FILE"
380 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
381
382 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:124
383 msgid "do not detach from the console"
384 msgstr ""
385
386 #: agent/gpg-agent.c:133
387 msgid "do not grab keyboard and mouse"
388 msgstr ""
389
390 #: agent/gpg-agent.c:134 tools/symcryptrun.c:166
391 #, fuzzy
392 msgid "use a log file for the server"
393 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
394
395 #: agent/gpg-agent.c:136
396 #, fuzzy
397 msgid "use a standard location for the socket"
398 msgstr ""
399 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
400
401 #: agent/gpg-agent.c:139
402 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
403 msgstr ""
404
405 #: agent/gpg-agent.c:142
406 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
407 msgstr ""
408
409 #: agent/gpg-agent.c:143
410 #, fuzzy
411 msgid "do not use the SCdaemon"
412 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
413
414 #: agent/gpg-agent.c:155
415 msgid "ignore requests to change the TTY"
416 msgstr ""
417
418 #: agent/gpg-agent.c:157
419 msgid "ignore requests to change the X display"
420 msgstr ""
421
422 #: agent/gpg-agent.c:160
423 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
424 msgstr ""
425
426 #: agent/gpg-agent.c:173
427 msgid "do not use the PIN cache when signing"
428 msgstr ""
429
430 #: agent/gpg-agent.c:175
431 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
432 msgstr ""
433
434 #: agent/gpg-agent.c:177
435 #, fuzzy
436 msgid "allow presetting passphrase"
437 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
438
439 #: agent/gpg-agent.c:178
440 msgid "enable ssh-agent emulation"
441 msgstr ""
442
443 #: agent/gpg-agent.c:180
444 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
445 msgstr ""
446
447 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
448 #. reporting address.  This is so that we can change the
449 #. reporting address without breaking the translations.
450 #: agent/gpg-agent.c:332 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:160
451 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114 kbx/kbxutil.c:113 scd/scdaemon.c:245
452 #: sm/gpgsm.c:512 tools/gpg-connect-agent.c:180 tools/gpgconf.c:102
453 #: tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
454 #, fuzzy
455 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
456 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
457
458 #: agent/gpg-agent.c:341
459 #, fuzzy
460 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
461 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
462
463 #: agent/gpg-agent.c:343
464 msgid ""
465 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
466 "Secret key management for GnuPG\n"
467 msgstr ""
468
469 #: agent/gpg-agent.c:378 g10/gpg.c:990 scd/scdaemon.c:306 sm/gpgsm.c:651
470 #, c-format
471 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
472 msgstr ""
473
474 #: agent/gpg-agent.c:587 agent/protect-tool.c:1030 kbx/kbxutil.c:428
475 #: scd/scdaemon.c:400 sm/gpgsm.c:880 sm/gpgsm.c:883 tools/symcryptrun.c:996
476 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
477 #, c-format
478 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
479 msgstr ""
480
481 #: agent/gpg-agent.c:698 g10/gpg.c:2099 scd/scdaemon.c:482 sm/gpgsm.c:977
482 #, c-format
483 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
484 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
485
486 #: agent/gpg-agent.c:703 agent/gpg-agent.c:1304 g10/gpg.c:2103
487 #: scd/scdaemon.c:487 sm/gpgsm.c:981 tools/symcryptrun.c:929
488 #, c-format
489 msgid "option file `%s': %s\n"
490 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
491
492 #: agent/gpg-agent.c:711 g10/gpg.c:2110 scd/scdaemon.c:495 sm/gpgsm.c:988
493 #, c-format
494 msgid "reading options from `%s'\n"
495 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
496
497 #: agent/gpg-agent.c:1073 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
498 #: g10/plaintext.c:162
499 #, c-format
500 msgid "error creating `%s': %s\n"
501 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
502
503 #: agent/gpg-agent.c:1417 agent/gpg-agent.c:1535 agent/gpg-agent.c:1539
504 #: agent/gpg-agent.c:1580 agent/gpg-agent.c:1584 g10/exec.c:188
505 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:992
506 #, c-format
507 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
508 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
509
510 #: agent/gpg-agent.c:1431 scd/scdaemon.c:1006
511 msgid "name of socket too long\n"
512 msgstr ""
513
514 #: agent/gpg-agent.c:1454 scd/scdaemon.c:1029
515 #, fuzzy, c-format
516 msgid "can't create socket: %s\n"
517 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
518
519 #: agent/gpg-agent.c:1463
520 #, fuzzy, c-format
521 msgid "socket name `%s' is too long\n"
522 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
523
524 #: agent/gpg-agent.c:1481
525 #, fuzzy
526 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
527 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
528
529 #: agent/gpg-agent.c:1492 scd/scdaemon.c:1048
530 #, fuzzy
531 msgid "error getting nonce for the socket\n"
532 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
533
534 #: agent/gpg-agent.c:1497 scd/scdaemon.c:1051
535 #, fuzzy, c-format
536 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
537 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
538
539 #: agent/gpg-agent.c:1509 scd/scdaemon.c:1060
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "listen() failed: %s\n"
542 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
543
544 #: agent/gpg-agent.c:1515 scd/scdaemon.c:1067
545 #, fuzzy, c-format
546 msgid "listening on socket `%s'\n"
547 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
548
549 #: agent/gpg-agent.c:1543 agent/gpg-agent.c:1590 g10/openfile.c:432
550 #, fuzzy, c-format
551 msgid "directory `%s' created\n"
552 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
553
554 #: agent/gpg-agent.c:1596
555 #, fuzzy, c-format
556 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
557 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
558
559 #: agent/gpg-agent.c:1600
560 #, fuzzy, c-format
561 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
562 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
563
564 #: agent/gpg-agent.c:1730 scd/scdaemon.c:1083
565 #, fuzzy, c-format
566 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
567 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
568
569 #: agent/gpg-agent.c:1752
570 #, c-format
571 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
572 msgstr ""
573
574 #: agent/gpg-agent.c:1757
575 #, c-format
576 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
577 msgstr ""
578
579 #: agent/gpg-agent.c:1777
580 #, c-format
581 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
582 msgstr ""
583
584 #: agent/gpg-agent.c:1782
585 #, c-format
586 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
587 msgstr ""
588
589 #: agent/gpg-agent.c:1922 scd/scdaemon.c:1220
590 #, fuzzy, c-format
591 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
592 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
593
594 #: agent/gpg-agent.c:2045 scd/scdaemon.c:1287
595 #, fuzzy, c-format
596 msgid "%s %s stopped\n"
597 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
598
599 #: agent/gpg-agent.c:2173
600 #, fuzzy
601 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
602 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
603
604 #: agent/gpg-agent.c:2184 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:283
605 #: tools/gpg-connect-agent.c:2134
606 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
607 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
608
609 #: agent/gpg-agent.c:2197 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:295
610 #: tools/gpg-connect-agent.c:2145
611 #, c-format
612 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
613 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
614
615 #: agent/preset-passphrase.c:98
616 #, fuzzy
617 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
618 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
619
620 #: agent/preset-passphrase.c:101
621 msgid ""
622 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
623 "Password cache maintenance\n"
624 msgstr ""
625
626 #: agent/protect-tool.c:112 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:184
627 #: tools/gpgconf.c:60
628 msgid ""
629 "@Commands:\n"
630 " "
631 msgstr ""
632 "@Ordres:\n"
633 " "
634
635 #: agent/protect-tool.c:124 g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
636 #: sm/gpgsm.c:224 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
637 #: tools/symcryptrun.c:157
638 msgid ""
639 "@\n"
640 "Options:\n"
641 " "
642 msgstr ""
643 "@\n"
644 "Opcions:\n"
645 " "
646
647 #: agent/protect-tool.c:163
648 #, fuzzy
649 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
650 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
651
652 #: agent/protect-tool.c:165
653 msgid ""
654 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
655 "Secret key maintenance tool\n"
656 msgstr ""
657
658 #: agent/protect-tool.c:1151
659 #, fuzzy
660 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
661 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
662
663 #: agent/protect-tool.c:1156
664 #, fuzzy
665 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
666 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
667
668 #: agent/protect-tool.c:1162
669 msgid ""
670 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
671 "system."
672 msgstr ""
673
674 #: agent/protect-tool.c:1167
675 #, fuzzy
676 msgid ""
677 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
678 "needed to complete this operation."
679 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
680
681 #: agent/protect-tool.c:1172 tools/symcryptrun.c:435
682 #, fuzzy
683 msgid "Passphrase:"
684 msgstr "la contrasenya és errònia"
685
686 #: agent/protect-tool.c:1177 tools/symcryptrun.c:446
687 #, fuzzy
688 msgid "cancelled\n"
689 msgstr "Cancel·la"
690
691 #: agent/protect-tool.c:1179 tools/symcryptrun.c:442
692 #, fuzzy, c-format
693 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
694 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
695
696 #: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
697 #, fuzzy, c-format
698 msgid "error opening `%s': %s\n"
699 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
700
701 #: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
702 #, fuzzy, c-format
703 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
704 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
705
706 #: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
707 #, c-format
708 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
709 msgstr ""
710
711 # Parts?  Peces?  ivb
712 #: agent/trustlist.c:185
713 #, fuzzy, c-format
714 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
715 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
716
717 #: agent/trustlist.c:229
718 #, fuzzy, c-format
719 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
720 msgstr "error de lectura: %s\n"
721
722 #: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
723 #, c-format
724 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
725 msgstr ""
726
727 #: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
728 #, fuzzy, c-format
729 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
730 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
731
732 #: agent/trustlist.c:399 agent/trustlist.c:449
733 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
734 msgstr ""
735
736 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
737 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
738 #. Pinentry to insert a line break.  The double
739 #. percent sign is actually needed because it is also
740 #. a printf format string.  If you need to insert a
741 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
742 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
743 #. certificate.
744 #: agent/trustlist.c:610
745 #, c-format
746 msgid ""
747 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
748 "certificates?"
749 msgstr ""
750
751 #: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:467
752 #, fuzzy
753 msgid "Yes"
754 msgstr "sí|si"
755
756 #: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:469
757 msgid "No"
758 msgstr ""
759
760 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
761 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
762 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
763 #. needed because it is also a printf format string.  If you
764 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
765 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
766 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
767 #. as stored in the certificate.
768 #: agent/trustlist.c:653
769 #, c-format
770 msgid ""
771 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
772 "fingerprint:%%0A  %s"
773 msgstr ""
774
775 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
776 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
777 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
778 #: agent/trustlist.c:667
779 msgid "Correct"
780 msgstr ""
781
782 #: agent/trustlist.c:667
783 msgid "Wrong"
784 msgstr ""
785
786 #: agent/findkey.c:156
787 #, c-format
788 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
789 msgstr ""
790
791 #: agent/findkey.c:172
792 #, c-format
793 msgid ""
794 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
795 "it now."
796 msgstr ""
797
798 #: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
799 #, fuzzy
800 msgid "Change passphrase"
801 msgstr "canvia la contrasenya"
802
803 #: agent/findkey.c:194
804 msgid "I'll change it later"
805 msgstr ""
806
807 #: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
808 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
809 #, fuzzy, c-format
810 msgid "error creating a pipe: %s\n"
811 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
812
813 #: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
814 #, fuzzy, c-format
815 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
816 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
817
818 #: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
819 #, fuzzy, c-format
820 msgid "error forking process: %s\n"
821 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
822
823 #: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
824 #, c-format
825 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
826 msgstr ""
827
828 #: common/exechelp.c:819
829 #, fuzzy, c-format
830 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
831 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
832
833 #: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
836 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
837
838 #: common/exechelp.c:870
839 #, c-format
840 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
841 msgstr ""
842
843 #: common/exechelp.c:883
844 #, fuzzy, c-format
845 msgid "error running `%s': terminated\n"
846 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
847
848 #: common/http.c:1674
849 #, fuzzy, c-format
850 msgid "error creating socket: %s\n"
851 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
852
853 #: common/http.c:1718
854 #, fuzzy
855 msgid "host not found"
856 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
857
858 #: common/simple-pwquery.c:338
859 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
860 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
861
862 #: common/simple-pwquery.c:395
863 #, c-format
864 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
865 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
866
867 #: common/simple-pwquery.c:406
868 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
869 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
870
871 #: common/simple-pwquery.c:416
872 #, fuzzy
873 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
874 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
875
876 #: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
877 #, fuzzy
878 msgid "canceled by user\n"
879 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
880
881 #: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
882 #, fuzzy
883 msgid "problem with the agent\n"
884 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
885
886 # bolcats de memòria?  ivb
887 #: common/sysutils.c:105
888 #, c-format
889 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
890 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
891
892 # Indi. ivb
893 #: common/sysutils.c:200
894 #, fuzzy, c-format
895 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
896 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
897
898 #: common/sysutils.c:232
899 #, fuzzy, c-format
900 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
901 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
902
903 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
904 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:72
905 msgid "yes"
906 msgstr "sí|si"
907
908 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:77
909 msgid "yY"
910 msgstr "sS"
911
912 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
913 #: common/yesno.c:38 common/yesno.c:74
914 msgid "no"
915 msgstr "no"
916
917 #: common/yesno.c:39 common/yesno.c:78
918 msgid "nN"
919 msgstr "nN"
920
921 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
922 #: common/yesno.c:76
923 msgid "quit"
924 msgstr "ix"
925
926 # «xX»?  ivb
927 #: common/yesno.c:79
928 msgid "qQ"
929 msgstr "xX"
930
931 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
932 #: common/yesno.c:113
933 msgid "okay|okay"
934 msgstr ""
935
936 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
937 #: common/yesno.c:115
938 msgid "cancel|cancel"
939 msgstr ""
940
941 #: common/yesno.c:116
942 msgid "oO"
943 msgstr ""
944
945 #: common/yesno.c:117
946 #, fuzzy
947 msgid "cC"
948 msgstr "c"
949
950 #: common/miscellaneous.c:77
951 #, c-format
952 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
953 msgstr ""
954
955 #: common/miscellaneous.c:80
956 #, c-format
957 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
958 msgstr ""
959
960 #: common/asshelp.c:201 tools/gpg-connect-agent.c:2102
961 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
962 msgstr ""
963
964 #: common/asshelp.c:306
965 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
966 msgstr ""
967
968 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
969 #. verbatim.  It will not be printed.
970 #: common/audit.c:474
971 msgid "|audit-log-result|Good"
972 msgstr ""
973
974 #: common/audit.c:477
975 msgid "|audit-log-result|Bad"
976 msgstr ""
977
978 #: common/audit.c:479
979 msgid "|audit-log-result|Not supported"
980 msgstr ""
981
982 #: common/audit.c:481
983 #, fuzzy
984 msgid "|audit-log-result|No certificate"
985 msgstr "Certificat correcte"
986
987 #: common/audit.c:483
988 #, fuzzy
989 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
990 msgstr "Certificat correcte"
991
992 #: common/audit.c:485
993 msgid "|audit-log-result|Error"
994 msgstr ""
995
996 #: common/audit.c:718
997 #, fuzzy
998 msgid "Certificate chain available"
999 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
1000
1001 #: common/audit.c:725
1002 #, fuzzy
1003 msgid "root certificate missing"
1004 msgstr ""
1005 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
1006 "\n"
1007
1008 #: common/audit.c:751
1009 msgid "Data encryption succeeded"
1010 msgstr ""
1011
1012 #: common/audit.c:756 common/audit.c:817 common/audit.c:837 common/audit.c:861
1013 #, fuzzy
1014 msgid "Data available"
1015 msgstr "La clau és disponible en: "
1016
1017 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
1018 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
1019 #: common/audit.c:759
1020 #, fuzzy
1021 msgid "Session key created"
1022 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
1023
1024 #: common/audit.c:764
1025 #, fuzzy, c-format
1026 msgid "algorithm: %s"
1027 msgstr "armadura: %s\n"
1028
1029 # Suportats? ivb
1030 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1031 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1032 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1033 # encara no m'agraden massa... jm
1034 #: common/audit.c:766 common/audit.c:768
1035 #, fuzzy, c-format
1036 msgid "unsupported algorithm: %s"
1037 msgstr ""
1038 "\n"
1039 "Algoritmes suportats:\n"
1040
1041 # Gènere?  Nombre?  ivb
1042 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1043 # uncompressed so we know the gender. jm
1044 #: common/audit.c:770
1045 #, fuzzy
1046 msgid "seems to be not encrypted"
1047 msgstr "no és xifrat"
1048
1049 #: common/audit.c:776
1050 msgid "Number of recipients"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: common/audit.c:784
1054 #, c-format
1055 msgid "Recipient %d"
1056 msgstr ""
1057
1058 #: common/audit.c:812
1059 msgid "Data signing succeeded"
1060 msgstr ""
1061
1062 #: common/audit.c:832
1063 msgid "Data decryption succeeded"
1064 msgstr ""
1065
1066 #: common/audit.c:857
1067 #, fuzzy
1068 msgid "Data verification succeeded"
1069 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
1070
1071 #: common/audit.c:866
1072 #, fuzzy
1073 msgid "Signature available"
1074 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
1075
1076 #: common/audit.c:871
1077 #, fuzzy
1078 msgid "Parsing signature succeeded"
1079 msgstr "Signatura correcta de \""
1080
1081 #: common/audit.c:876
1082 #, fuzzy, c-format
1083 msgid "Bad hash algorithm: %s"
1084 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1085
1086 #: common/audit.c:891
1087 #, fuzzy, c-format
1088 msgid "Signature %d"
1089 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
1090
1091 #: common/audit.c:907
1092 #, fuzzy
1093 msgid "Certificate chain valid"
1094 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
1095
1096 #: common/audit.c:918
1097 #, fuzzy
1098 msgid "Root certificate trustworthy"
1099 msgstr ""
1100 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
1101 "\n"
1102
1103 #: common/audit.c:939 sm/certchain.c:920
1104 #, fuzzy
1105 msgid "no CRL found for certificate"
1106 msgstr "Certificat correcte"
1107
1108 #: common/audit.c:942 sm/certchain.c:930
1109 #, fuzzy
1110 msgid "the available CRL is too old"
1111 msgstr "La clau és disponible en: "
1112
1113 #: common/audit.c:947
1114 #, fuzzy
1115 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1116 msgstr "Certificat correcte"
1117
1118 #: common/audit.c:967
1119 #, fuzzy
1120 msgid "Included certificates"
1121 msgstr "Certificat invàlid"
1122
1123 #: common/audit.c:1026
1124 msgid "No audit log entries."
1125 msgstr ""
1126
1127 #: common/audit.c:1075
1128 #, fuzzy
1129 msgid "Unknown operation"
1130 msgstr "la versió és desconeguda"
1131
1132 #: common/audit.c:1093
1133 msgid "Gpg-Agent usable"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: common/audit.c:1103
1137 msgid "Dirmngr usable"
1138 msgstr ""
1139
1140 #: common/audit.c:1139
1141 #, fuzzy, c-format
1142 msgid "No help available for `%s'."
1143 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
1144
1145 #: common/helpfile.c:80
1146 #, fuzzy
1147 msgid "ignoring garbage line"
1148 msgstr "error en l'última línia\n"
1149
1150 #: common/gettime.c:503
1151 #, fuzzy
1152 msgid "[none]"
1153 msgstr "[no establert]"
1154
1155 #: g10/armor.c:379
1156 #, c-format
1157 msgid "armor: %s\n"
1158 msgstr "armadura: %s\n"
1159
1160 #: g10/armor.c:418
1161 msgid "invalid armor header: "
1162 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
1163
1164 #: g10/armor.c:429
1165 msgid "armor header: "
1166 msgstr "capçalera d'armadura: "
1167
1168 #: g10/armor.c:442
1169 msgid "invalid clearsig header\n"
1170 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
1171
1172 #: g10/armor.c:455
1173 #, fuzzy
1174 msgid "unknown armor header: "
1175 msgstr "capçalera d'armadura: "
1176
1177 # És un missatge d'error?  ivb
1178 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
1179 #: g10/armor.c:508
1180 msgid "nested clear text signatures\n"
1181 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
1182
1183 # FIXME: un-indiar. jm
1184 #: g10/armor.c:643
1185 #, fuzzy
1186 msgid "unexpected armor: "
1187 msgstr "armadura inesperada:"
1188
1189 #: g10/armor.c:655
1190 msgid "invalid dash escaped line: "
1191 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
1192
1193 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1194 #, fuzzy, c-format
1195 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1196 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
1197
1198 #: g10/armor.c:852
1199 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1200 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
1201
1202 #: g10/armor.c:886
1203 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1204 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
1205
1206 #: g10/armor.c:894
1207 msgid "malformed CRC\n"
1208 msgstr "CRC malformat\n"
1209
1210 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1211 #, fuzzy, c-format
1212 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1213 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
1214
1215 #: g10/armor.c:918
1216 #, fuzzy
1217 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1218 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
1219
1220 #: g10/armor.c:922
1221 msgid "error in trailer line\n"
1222 msgstr "error en l'última línia\n"
1223
1224 #: g10/armor.c:1233
1225 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1226 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1227
1228 #: g10/armor.c:1238
1229 #, c-format
1230 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1231 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
1232
1233 #: g10/armor.c:1242
1234 msgid ""
1235 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1236 msgstr ""
1237 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
1238 "utilitzat un MTA amb errors\n"
1239
1240 #: g10/build-packet.c:976
1241 msgid ""
1242 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1243 "an '='\n"
1244 msgstr ""
1245 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1246 "amb el signe «=»\n"
1247
1248 #: g10/build-packet.c:988
1249 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1250 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1251
1252 #: g10/build-packet.c:994
1253 #, fuzzy
1254 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1255 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1256
1257 #: g10/build-packet.c:1012
1258 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1259 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1260
1261 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1262 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1263 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
1264
1265 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1266 msgid "not human readable"
1267 msgstr "no llegible per humans"
1268
1269 #: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
1270 #, fuzzy, c-format
1271 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1272 msgstr "la clau secreta no està disponible"
1273
1274 #: g10/card-util.c:90
1275 #, c-format
1276 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1277 msgstr ""
1278
1279 # Destès? ivb
1280 # Desatès, sí. jm
1281 #: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1770 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1282 #: g10/keygen.c:3036 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1283 #, fuzzy
1284 msgid "can't do this in batch mode\n"
1285 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
1286
1287 #: g10/card-util.c:106
1288 #, fuzzy
1289 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1290 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
1291
1292 # Parts?  Peces?  ivb
1293 #: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2020
1294 #, fuzzy
1295 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1296 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
1297
1298 #: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1455 g10/card-util.c:1565
1299 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1621
1300 #: g10/keygen.c:1702 sm/certreqgen-ui.c:165 sm/certreqgen-ui.c:249
1301 #: sm/certreqgen-ui.c:283
1302 msgid "Your selection? "
1303 msgstr "La vostra selecció? "
1304
1305 #: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
1306 msgid "[not set]"
1307 msgstr "[no establert]"
1308
1309 #: g10/card-util.c:509
1310 msgid "male"
1311 msgstr "home"
1312
1313 #: g10/card-util.c:510
1314 msgid "female"
1315 msgstr "dóna"
1316
1317 #: g10/card-util.c:510
1318 msgid "unspecified"
1319 msgstr "no especificat"
1320
1321 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
1322 # Probablement és una clau, femení. jm
1323 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1324 # uncompressed so we know the gender. jm
1325 #: g10/card-util.c:537
1326 msgid "not forced"
1327 msgstr "no forçat"
1328
1329 #: g10/card-util.c:537
1330 msgid "forced"
1331 msgstr "forçat"
1332
1333 #: g10/card-util.c:628
1334 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1335 msgstr ""
1336
1337 #: g10/card-util.c:630
1338 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1339 msgstr ""
1340
1341 #: g10/card-util.c:632
1342 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1343 msgstr ""
1344
1345 #: g10/card-util.c:649
1346 msgid "Cardholder's surname: "
1347 msgstr ""
1348
1349 #: g10/card-util.c:651
1350 msgid "Cardholder's given name: "
1351 msgstr ""
1352
1353 #: g10/card-util.c:669
1354 #, c-format
1355 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1356 msgstr ""
1357
1358 #: g10/card-util.c:690
1359 #, fuzzy
1360 msgid "URL to retrieve public key: "
1361 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
1362
1363 #: g10/card-util.c:698
1364 #, c-format
1365 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1366 msgstr ""
1367
1368 #: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
1369 #, fuzzy, c-format
1370 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1371 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
1372
1373 #: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
1374 #, c-format
1375 msgid "error reading `%s': %s\n"
1376 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
1377
1378 #: g10/card-util.c:836
1379 #, fuzzy, c-format
1380 msgid "error writing `%s': %s\n"
1381 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
1382
1383 #: g10/card-util.c:863
1384 msgid "Login data (account name): "
1385 msgstr ""
1386
1387 #: g10/card-util.c:873
1388 #, c-format
1389 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1390 msgstr ""
1391
1392 #: g10/card-util.c:909
1393 msgid "Private DO data: "
1394 msgstr ""
1395
1396 #: g10/card-util.c:919
1397 #, c-format
1398 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: g10/card-util.c:1002
1402 #, fuzzy
1403 msgid "Language preferences: "
1404 msgstr "preferències actualitzades"
1405
1406 #: g10/card-util.c:1010
1407 #, fuzzy
1408 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1409 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1410
1411 #: g10/card-util.c:1019
1412 #, fuzzy
1413 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1414 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1415
1416 #: g10/card-util.c:1041
1417 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1418 msgstr ""
1419
1420 #: g10/card-util.c:1055
1421 #, fuzzy
1422 msgid "Error: invalid response.\n"
1423 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1424
1425 #: g10/card-util.c:1077
1426 #, fuzzy
1427 msgid "CA fingerprint: "
1428 msgstr "Empremta digital:"
1429
1430 #: g10/card-util.c:1100
1431 #, fuzzy
1432 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1433 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1434
1435 #: g10/card-util.c:1150
1436 #, fuzzy, c-format
1437 msgid "key operation not possible: %s\n"
1438 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1439
1440 #: g10/card-util.c:1151
1441 #, fuzzy
1442 msgid "not an OpenPGP card"
1443 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1444
1445 #: g10/card-util.c:1164
1446 #, fuzzy, c-format
1447 msgid "error getting current key info: %s\n"
1448 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1449
1450 #: g10/card-util.c:1251
1451 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1452 msgstr ""
1453
1454 #: g10/card-util.c:1267
1455 msgid ""
1456 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1457 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1458 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1459 msgstr ""
1460
1461 #: g10/card-util.c:1292
1462 #, fuzzy, c-format
1463 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1464 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
1465
1466 #: g10/card-util.c:1294
1467 #, fuzzy, c-format
1468 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1469 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
1470
1471 #: g10/card-util.c:1295
1472 #, fuzzy, c-format
1473 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1474 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
1475
1476 #: g10/card-util.c:1306 g10/keygen.c:1835 g10/keygen.c:1841
1477 #: sm/certreqgen-ui.c:194
1478 #, c-format
1479 msgid "rounded up to %u bits\n"
1480 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
1481
1482 #: g10/card-util.c:1314 g10/keygen.c:1822 sm/certreqgen-ui.c:184
1483 #, c-format
1484 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1485 msgstr ""
1486
1487 #: g10/card-util.c:1319
1488 #, c-format
1489 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1490 msgstr ""
1491
1492 #: g10/card-util.c:1339
1493 #, fuzzy, c-format
1494 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1495 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
1496
1497 #: g10/card-util.c:1361
1498 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1499 msgstr ""
1500
1501 #: g10/card-util.c:1375
1502 #, fuzzy
1503 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1504 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1505
1506 #: g10/card-util.c:1378
1507 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1508 msgstr ""
1509
1510 #: g10/card-util.c:1390
1511 #, c-format
1512 msgid ""
1513 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1514 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1515 "You should change them using the command --change-pin\n"
1516 msgstr ""
1517
1518 #: g10/card-util.c:1446
1519 #, fuzzy
1520 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1521 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1522
1523 #: g10/card-util.c:1448 g10/card-util.c:1556
1524 msgid "   (1) Signature key\n"
1525 msgstr ""
1526
1527 #: g10/card-util.c:1449 g10/card-util.c:1558
1528 #, fuzzy
1529 msgid "   (2) Encryption key\n"
1530 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1531
1532 #: g10/card-util.c:1450 g10/card-util.c:1560
1533 msgid "   (3) Authentication key\n"
1534 msgstr ""
1535
1536 #: g10/card-util.c:1466 g10/card-util.c:1585 g10/keyedit.c:945
1537 #: g10/keygen.c:1625 g10/keygen.c:1653 g10/keygen.c:1755 g10/revoke.c:683
1538 msgid "Invalid selection.\n"
1539 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1540
1541 #: g10/card-util.c:1553
1542 #, fuzzy
1543 msgid "Please select where to store the key:\n"
1544 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1545
1546 #: g10/card-util.c:1597
1547 #, fuzzy
1548 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1549 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1550
1551 #: g10/card-util.c:1602
1552 #, fuzzy
1553 msgid "secret parts of key are not available\n"
1554 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1555
1556 #: g10/card-util.c:1607
1557 #, fuzzy
1558 msgid "secret key already stored on a card\n"
1559 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1560
1561 #: g10/card-util.c:1620
1562 #, fuzzy, c-format
1563 msgid "error writing key to card: %s\n"
1564 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
1565
1566 #: g10/card-util.c:1679 g10/keyedit.c:1380
1567 msgid "quit this menu"
1568 msgstr "ix del menú"
1569
1570 #: g10/card-util.c:1681
1571 #, fuzzy
1572 msgid "show admin commands"
1573 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1574
1575 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1576 # «ajuda», evidentment. jm
1577 #: g10/card-util.c:1682 g10/keyedit.c:1383
1578 msgid "show this help"
1579 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1580
1581 #: g10/card-util.c:1684
1582 #, fuzzy
1583 msgid "list all available data"
1584 msgstr "La clau és disponible en: "
1585
1586 #: g10/card-util.c:1687
1587 msgid "change card holder's name"
1588 msgstr ""
1589
1590 #: g10/card-util.c:1688
1591 msgid "change URL to retrieve key"
1592 msgstr ""
1593
1594 #: g10/card-util.c:1689
1595 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1596 msgstr ""
1597
1598 #: g10/card-util.c:1690
1599 #, fuzzy
1600 msgid "change the login name"
1601 msgstr "canvia la data de caducitat"
1602
1603 #: g10/card-util.c:1691
1604 #, fuzzy
1605 msgid "change the language preferences"
1606 msgstr "canvia la confiança"
1607
1608 #: g10/card-util.c:1692
1609 msgid "change card holder's sex"
1610 msgstr ""
1611
1612 #: g10/card-util.c:1693
1613 #, fuzzy
1614 msgid "change a CA fingerprint"
1615 msgstr "mostra empremta"
1616
1617 #: g10/card-util.c:1694
1618 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1619 msgstr ""
1620
1621 #: g10/card-util.c:1695
1622 #, fuzzy
1623 msgid "generate new keys"
1624 msgstr "genera un nou parell de claus"
1625
1626 #: g10/card-util.c:1696
1627 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1628 msgstr ""
1629
1630 #: g10/card-util.c:1697
1631 msgid "verify the PIN and list all data"
1632 msgstr ""
1633
1634 #: g10/card-util.c:1698
1635 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1636 msgstr ""
1637
1638 #: g10/card-util.c:1820 g10/keyedit.c:1654
1639 msgid "Command> "
1640 msgstr "Ordre> "
1641
1642 #: g10/card-util.c:1861
1643 #, fuzzy
1644 msgid "Admin-only command\n"
1645 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1646
1647 #: g10/card-util.c:1892
1648 msgid "Admin commands are allowed\n"
1649 msgstr ""
1650
1651 #: g10/card-util.c:1894
1652 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1653 msgstr ""
1654
1655 #: g10/card-util.c:1985 g10/keyedit.c:2290
1656 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1657 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1658
1659 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1660 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1661 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1662
1663 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3986 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
1664 #, c-format
1665 msgid "can't open `%s'\n"
1666 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1667
1668 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3448 g10/keyserver.c:1737
1669 #: g10/revoke.c:226
1670 #, fuzzy, c-format
1671 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1672 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1673
1674 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1751
1675 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1676 #, c-format
1677 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1678 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1679
1680 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1681 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1682 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1683
1684 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1685 # Fet. jm
1686 #: g10/delkey.c:133
1687 #, fuzzy
1688 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1689 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1690
1691 #: g10/delkey.c:145
1692 #, fuzzy
1693 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1694 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1695
1696 #: g10/delkey.c:153
1697 #, fuzzy
1698 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1699 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1700
1701 #: g10/delkey.c:163
1702 #, c-format
1703 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1704 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1705
1706 #: g10/delkey.c:173
1707 msgid "ownertrust information cleared\n"
1708 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1709
1710 #: g10/delkey.c:204
1711 #, c-format
1712 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1713 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1714
1715 #: g10/delkey.c:206
1716 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1717 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1718
1719 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1720 #, c-format
1721 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1722 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1723
1724 #: g10/encode.c:232
1725 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1726 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1727
1728 #: g10/encode.c:246
1729 #, fuzzy, c-format
1730 msgid "using cipher %s\n"
1731 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1732
1733 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1734 #, c-format
1735 msgid "`%s' already compressed\n"
1736 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1737
1738 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1739 #, c-format
1740 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1741 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1742
1743 #: g10/encode.c:485
1744 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1745 msgstr ""
1746 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1747
1748 #: g10/encode.c:510
1749 #, c-format
1750 msgid "reading from `%s'\n"
1751 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1752
1753 #: g10/encode.c:541
1754 msgid ""
1755 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1756 msgstr ""
1757 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1758 "esteu xifrant.\n"
1759
1760 #: g10/encode.c:559
1761 #, fuzzy, c-format
1762 msgid ""
1763 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1764 msgstr ""
1765 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1766
1767 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1768 #, fuzzy, c-format
1769 msgid ""
1770 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1771 "preferences\n"
1772 msgstr ""
1773 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1774 "destinatari\n"
1775
1776 #: g10/encode.c:751
1777 #, c-format
1778 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1779 msgstr ""
1780 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1781
1782 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1783 #, c-format
1784 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1785 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1786
1787 #: g10/encode.c:848
1788 #, c-format
1789 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1790 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1791
1792 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1793 #, c-format
1794 msgid "%s encrypted data\n"
1795 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1796
1797 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1798 #, c-format
1799 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1800 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1801
1802 # És no-wrap?  ivb
1803 # Com? jm
1804 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1805 msgid ""
1806 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1807 msgstr ""
1808 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1809 "simètric.\n"
1810
1811 #: g10/encr-data.c:145
1812 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1813 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1814
1815 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1816 #: g10/exec.c:57
1817 msgid "no remote program execution supported\n"
1818 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1819
1820 #: g10/exec.c:308
1821 msgid ""
1822 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1823 msgstr ""
1824 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1825 "d'opcions permissos insegurs\n"
1826
1827 #: g10/exec.c:338
1828 #, fuzzy
1829 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1830 msgstr ""
1831 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1832 "externs\n"
1833
1834 #: g10/exec.c:416
1835 #, fuzzy, c-format
1836 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1837 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1838
1839 #: g10/exec.c:419
1840 #, fuzzy, c-format
1841 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1842 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1843
1844 #: g10/exec.c:510
1845 #, c-format
1846 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1847 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1848
1849 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:588
1850 msgid "unnatural exit of external program\n"
1851 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1852
1853 #: g10/exec.c:536
1854 msgid "unable to execute external program\n"
1855 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1856
1857 #: g10/exec.c:553
1858 #, c-format
1859 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1860 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1861
1862 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1863 #, c-format
1864 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1865 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1866
1867 #: g10/exec.c:611
1868 #, c-format
1869 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1870 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1871
1872 #: g10/export.c:61
1873 #, fuzzy
1874 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1875 msgstr ""
1876 "\n"
1877 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1878
1879 #: g10/export.c:63
1880 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: g10/export.c:65
1884 #, fuzzy
1885 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1886 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1887
1888 #: g10/export.c:67
1889 #, fuzzy
1890 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1891 msgstr "revoca una clau secundària"
1892
1893 #: g10/export.c:69
1894 #, fuzzy
1895 msgid "remove unusable parts from key during export"
1896 msgstr "la clau secreta és inusable"
1897
1898 #: g10/export.c:71
1899 msgid "remove as much as possible from key during export"
1900 msgstr ""
1901
1902 #: g10/export.c:73
1903 msgid "export keys in an S-expression based format"
1904 msgstr ""
1905
1906 #: g10/export.c:338
1907 #, fuzzy
1908 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1909 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1910
1911 #: g10/export.c:367
1912 #, fuzzy, c-format
1913 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1914 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1915
1916 #: g10/export.c:375
1917 #, fuzzy, c-format
1918 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1919 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1920
1921 #: g10/export.c:386
1922 #, fuzzy, c-format
1923 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1924 msgstr ""
1925 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1926 "descarta\n"
1927
1928 #: g10/export.c:537
1929 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1930 msgstr ""
1931
1932 #: g10/export.c:560
1933 #, fuzzy, c-format
1934 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1935 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1936
1937 #: g10/export.c:584
1938 #, fuzzy, c-format
1939 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1940 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1941
1942 #: g10/export.c:633
1943 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1944 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1945
1946 #: g10/getkey.c:152
1947 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1948 msgstr ""
1949 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1950
1951 #: g10/getkey.c:175
1952 #, fuzzy
1953 msgid "[User ID not found]"
1954 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1955
1956 #: g10/getkey.c:1113
1957 #, c-format
1958 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: g10/getkey.c:1118
1962 #, fuzzy, c-format
1963 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1964 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
1965
1966 #: g10/getkey.c:1120
1967 #, fuzzy
1968 msgid "No fingerprint"
1969 msgstr "Empremta digital:"
1970
1971 #: g10/getkey.c:1930
1972 #, fuzzy, c-format
1973 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1974 msgstr ""
1975 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1976
1977 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3773
1978 #, fuzzy, c-format
1979 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1980 msgstr ""
1981 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1982
1983 #: g10/getkey.c:2759
1984 #, fuzzy, c-format
1985 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1986 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1987
1988 #: g10/getkey.c:2806
1989 #, fuzzy, c-format
1990 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1991 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1992
1993 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:186
1994 #, fuzzy
1995 msgid "make a signature"
1996 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1997
1998 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:187
1999 #, fuzzy
2000 msgid "make a clear text signature"
2001 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
2002
2003 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:188
2004 msgid "make a detached signature"
2005 msgstr "crea una signatura separada"
2006
2007 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:189
2008 msgid "encrypt data"
2009 msgstr "xifra dades"
2010
2011 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
2012 msgid "encryption only with symmetric cipher"
2013 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
2014
2015 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:191
2016 msgid "decrypt data (default)"
2017 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
2018
2019 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:192
2020 msgid "verify a signature"
2021 msgstr "verifica una signatura"
2022
2023 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:193
2024 msgid "list keys"
2025 msgstr "llista claus"
2026
2027 #: g10/gpg.c:385
2028 msgid "list keys and signatures"
2029 msgstr "llista claus i signatures"
2030
2031 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
2032 #: g10/gpg.c:386
2033 #, fuzzy
2034 msgid "list and check key signatures"
2035 msgstr "comprova les signatures de la claus"
2036
2037 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
2038 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:198
2039 msgid "list keys and fingerprints"
2040 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
2041
2042 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:196
2043 msgid "list secret keys"
2044 msgstr "llista claus secretes"
2045
2046 #: g10/gpg.c:389 sm/gpgsm.c:199
2047 msgid "generate a new key pair"
2048 msgstr "genera un nou parell de claus"
2049
2050 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:201
2051 msgid "remove keys from the public keyring"
2052 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
2053
2054 #: g10/gpg.c:393
2055 msgid "remove keys from the secret keyring"
2056 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
2057
2058 #: g10/gpg.c:394
2059 msgid "sign a key"
2060 msgstr "signa una clau"
2061
2062 #: g10/gpg.c:395
2063 msgid "sign a key locally"
2064 msgstr "signa una clau localment"
2065
2066 #: g10/gpg.c:396
2067 msgid "sign or edit a key"
2068 msgstr "signa o edita una clau"
2069
2070 #: g10/gpg.c:398
2071 msgid "generate a revocation certificate"
2072 msgstr "genera un certificat de revocació"
2073
2074 #: g10/gpg.c:400
2075 msgid "export keys"
2076 msgstr "exporta claus"
2077
2078 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:202
2079 msgid "export keys to a key server"
2080 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
2081
2082 #: g10/gpg.c:402 sm/gpgsm.c:203
2083 msgid "import keys from a key server"
2084 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
2085
2086 #: g10/gpg.c:404
2087 msgid "search for keys on a key server"
2088 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
2089
2090 #: g10/gpg.c:406
2091 msgid "update all keys from a keyserver"
2092 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
2093
2094 #: g10/gpg.c:411
2095 msgid "import/merge keys"
2096 msgstr "importa/fon claus"
2097
2098 #: g10/gpg.c:414
2099 msgid "print the card status"
2100 msgstr ""
2101
2102 #: g10/gpg.c:415
2103 msgid "change data on a card"
2104 msgstr ""
2105
2106 #: g10/gpg.c:416
2107 msgid "change a card's PIN"
2108 msgstr ""
2109
2110 #: g10/gpg.c:425
2111 msgid "update the trust database"
2112 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2113
2114 #: g10/gpg.c:432
2115 #, fuzzy
2116 msgid "print message digests"
2117 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
2118
2119 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:208
2120 msgid "run in server mode"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:226
2124 msgid "create ascii armored output"
2125 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
2126
2127 #: g10/gpg.c:442 sm/gpgsm.c:239
2128 #, fuzzy
2129 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2130 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
2131
2132 #: g10/gpg.c:455 sm/gpgsm.c:276
2133 #, fuzzy
2134 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2135 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
2136
2137 #: g10/gpg.c:458
2138 #, fuzzy
2139 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2140 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
2141
2142 #: g10/gpg.c:464
2143 msgid "use canonical text mode"
2144 msgstr "usa el mode de text canònic"
2145
2146 #: g10/gpg.c:481 sm/gpgsm.c:278
2147 #, fuzzy
2148 msgid "|FILE|write output to FILE"
2149 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
2150
2151 #: g10/gpg.c:497 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:289 tools/gpgconf.c:82
2152 msgid "do not make any changes"
2153 msgstr "no fa cap canvi"
2154
2155 #: g10/gpg.c:498
2156 msgid "prompt before overwriting"
2157 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
2158
2159 #: g10/gpg.c:550
2160 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2161 msgstr ""
2162
2163 #: g10/gpg.c:581 sm/gpgsm.c:333
2164 msgid ""
2165 "@\n"
2166 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2167 msgstr ""
2168 "@\n"
2169 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
2170
2171 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
2172 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
2173 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
2174 #: g10/gpg.c:584 sm/gpgsm.c:336
2175 msgid ""
2176 "@\n"
2177 "Examples:\n"
2178 "\n"
2179 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2180 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2181 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2182 " --list-keys [names]        show keys\n"
2183 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2184 msgstr ""
2185 "@\n"
2186 "Exemples:\n"
2187 "\n"
2188 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
2189 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
2190 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
2191 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
2192 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
2193
2194 #: g10/gpg.c:830
2195 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2196 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2197
2198 #: g10/gpg.c:833
2199 msgid ""
2200 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2201 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2202 "default operation depends on the input data\n"
2203 msgstr ""
2204 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2205 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
2206 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
2207
2208 # Suportats? ivb
2209 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
2210 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
2211 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
2212 # encara no m'agraden massa... jm
2213 #: g10/gpg.c:844 sm/gpgsm.c:536
2214 msgid ""
2215 "\n"
2216 "Supported algorithms:\n"
2217 msgstr ""
2218 "\n"
2219 "Algoritmes suportats:\n"
2220
2221 #: g10/gpg.c:847
2222 msgid "Pubkey: "
2223 msgstr "Clau pública: "
2224
2225 #: g10/gpg.c:854 g10/keyedit.c:2356
2226 msgid "Cipher: "
2227 msgstr "Xifratge: "
2228
2229 #: g10/gpg.c:861
2230 msgid "Hash: "
2231 msgstr "Dispersió: "
2232
2233 #: g10/gpg.c:868 g10/keyedit.c:2401
2234 msgid "Compression: "
2235 msgstr "Compressió: "
2236
2237 #: g10/gpg.c:938
2238 msgid "usage: gpg [options] "
2239 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
2240
2241 #: g10/gpg.c:1125 sm/gpgsm.c:687
2242 msgid "conflicting commands\n"
2243 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
2244
2245 #: g10/gpg.c:1143
2246 #, c-format
2247 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2248 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
2249
2250 # Indi. ivb
2251 #: g10/gpg.c:1340
2252 #, fuzzy, c-format
2253 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2254 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2255
2256 # Indi. ivb
2257 #: g10/gpg.c:1343
2258 #, fuzzy, c-format
2259 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2260 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2261
2262 # Indi. ivb
2263 #: g10/gpg.c:1346
2264 #, fuzzy, c-format
2265 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2266 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2267
2268 #: g10/gpg.c:1352
2269 #, fuzzy, c-format
2270 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2271 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2272
2273 #: g10/gpg.c:1355
2274 #, fuzzy, c-format
2275 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2276 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2277
2278 #: g10/gpg.c:1358
2279 #, fuzzy, c-format
2280 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2281 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2282
2283 #: g10/gpg.c:1364
2284 #, fuzzy, c-format
2285 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2286 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2287
2288 #: g10/gpg.c:1367
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid ""
2291 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2292 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2293
2294 #: g10/gpg.c:1370
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2297 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2298
2299 #: g10/gpg.c:1376
2300 #, fuzzy, c-format
2301 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2302 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2303
2304 #: g10/gpg.c:1379
2305 #, fuzzy, c-format
2306 msgid ""
2307 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2308 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2309
2310 #: g10/gpg.c:1382
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2313 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2314
2315 #: g10/gpg.c:1561
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2318 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
2319
2320 #: g10/gpg.c:1660
2321 msgid "display photo IDs during key listings"
2322 msgstr ""
2323
2324 #: g10/gpg.c:1662
2325 msgid "show policy URLs during signature listings"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: g10/gpg.c:1664
2329 #, fuzzy
2330 msgid "show all notations during signature listings"
2331 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2332
2333 #: g10/gpg.c:1666
2334 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: g10/gpg.c:1670
2338 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2339 msgstr ""
2340
2341 #: g10/gpg.c:1672
2342 #, fuzzy
2343 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2344 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2345
2346 #: g10/gpg.c:1674
2347 msgid "show user ID validity during key listings"
2348 msgstr ""
2349
2350 #: g10/gpg.c:1676
2351 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2352 msgstr ""
2353
2354 #: g10/gpg.c:1678
2355 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: g10/gpg.c:1680
2359 #, fuzzy
2360 msgid "show the keyring name in key listings"
2361 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
2362
2363 #: g10/gpg.c:1682
2364 #, fuzzy
2365 msgid "show expiration dates during signature listings"
2366 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2367
2368 #: g10/gpg.c:1843
2369 #, c-format
2370 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2371 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
2372
2373 #: g10/gpg.c:1935
2374 #, c-format
2375 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: g10/gpg.c:2327 g10/gpg.c:3015 g10/gpg.c:3027
2379 #, c-format
2380 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2381 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
2382
2383 #: g10/gpg.c:2508 g10/gpg.c:2520
2384 #, fuzzy, c-format
2385 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2386 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2387
2388 #: g10/gpg.c:2602
2389 #, fuzzy, c-format
2390 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2391 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2392
2393 #: g10/gpg.c:2625 g10/gpg.c:2820 g10/keyedit.c:4131
2394 #, fuzzy
2395 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2396 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
2397
2398 #: g10/gpg.c:2637
2399 #, fuzzy, c-format
2400 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2401 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2402
2403 #: g10/gpg.c:2640
2404 #, fuzzy
2405 msgid "invalid keyserver options\n"
2406 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2407
2408 #: g10/gpg.c:2647
2409 #, c-format
2410 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2411 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2412
2413 #: g10/gpg.c:2650
2414 msgid "invalid import options\n"
2415 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2416
2417 #: g10/gpg.c:2657
2418 #, c-format
2419 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2420 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2421
2422 #: g10/gpg.c:2660
2423 msgid "invalid export options\n"
2424 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2425
2426 #: g10/gpg.c:2667
2427 #, fuzzy, c-format
2428 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2429 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2430
2431 #: g10/gpg.c:2670
2432 #, fuzzy
2433 msgid "invalid list options\n"
2434 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2435
2436 #: g10/gpg.c:2678
2437 msgid "display photo IDs during signature verification"
2438 msgstr ""
2439
2440 #: g10/gpg.c:2680
2441 msgid "show policy URLs during signature verification"
2442 msgstr ""
2443
2444 #: g10/gpg.c:2682
2445 #, fuzzy
2446 msgid "show all notations during signature verification"
2447 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2448
2449 #: g10/gpg.c:2684
2450 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2451 msgstr ""
2452
2453 #: g10/gpg.c:2688
2454 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2455 msgstr ""
2456
2457 #: g10/gpg.c:2690
2458 #, fuzzy
2459 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2460 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2461
2462 #: g10/gpg.c:2692
2463 #, fuzzy
2464 msgid "show user ID validity during signature verification"
2465 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2466
2467 #: g10/gpg.c:2694
2468 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2469 msgstr ""
2470
2471 #: g10/gpg.c:2696
2472 #, fuzzy
2473 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2474 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2475
2476 #: g10/gpg.c:2698
2477 msgid "validate signatures with PKA data"
2478 msgstr ""
2479
2480 #: g10/gpg.c:2700
2481 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2482 msgstr ""
2483
2484 #: g10/gpg.c:2707
2485 #, fuzzy, c-format
2486 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2487 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2488
2489 #: g10/gpg.c:2710
2490 #, fuzzy
2491 msgid "invalid verify options\n"
2492 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2493
2494 #: g10/gpg.c:2717
2495 #, c-format
2496 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2497 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2498
2499 #: g10/gpg.c:2903
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2502 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2503
2504 #: g10/gpg.c:2906
2505 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: g10/gpg.c:3004 sm/gpgsm.c:1406
2509 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2510 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2511
2512 # FIXME: preferència? jm
2513 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2514 #: g10/gpg.c:3008
2515 #, c-format
2516 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2517 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2518
2519 #: g10/gpg.c:3017
2520 #, c-format
2521 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2522 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2523
2524 #: g10/gpg.c:3020
2525 #, c-format
2526 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2527 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2528
2529 #: g10/gpg.c:3035
2530 #, fuzzy, c-format
2531 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2532 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2533
2534 # clares -> en clar?  ivb
2535 #: g10/gpg.c:3049
2536 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2537 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2538
2539 #: g10/gpg.c:3055
2540 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2541 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2542
2543 #: g10/gpg.c:3061
2544 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2545 msgstr ""
2546 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2547 "habilitat.\n"
2548
2549 #: g10/gpg.c:3074
2550 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2551 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2552
2553 #: g10/gpg.c:3141 g10/gpg.c:3165 sm/gpgsm.c:1478
2554 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2555 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2556
2557 #: g10/gpg.c:3147 g10/gpg.c:3171 sm/gpgsm.c:1484 sm/gpgsm.c:1490
2558 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2559 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2560
2561 #: g10/gpg.c:3153
2562 #, fuzzy
2563 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2564 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2565
2566 #: g10/gpg.c:3159
2567 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2568 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2569
2570 #: g10/gpg.c:3174
2571 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2572 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2573
2574 #: g10/gpg.c:3176
2575 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2576 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2577
2578 #: g10/gpg.c:3178
2579 #, fuzzy
2580 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2581 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2582
2583 #: g10/gpg.c:3180
2584 #, fuzzy
2585 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2586 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2587
2588 #: g10/gpg.c:3182
2589 #, fuzzy
2590 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2591 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2592
2593 #: g10/gpg.c:3185
2594 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2595 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2596
2597 #: g10/gpg.c:3189
2598 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2599 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2600
2601 #: g10/gpg.c:3196
2602 msgid "invalid default preferences\n"
2603 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2604
2605 #: g10/gpg.c:3200
2606 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2607 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2608
2609 #: g10/gpg.c:3204
2610 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2611 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2612
2613 #: g10/gpg.c:3208
2614 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2615 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2616
2617 #: g10/gpg.c:3241
2618 #, c-format
2619 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2620 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2621
2622 #: g10/gpg.c:3288
2623 #, fuzzy, c-format
2624 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2625 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2626
2627 #: g10/gpg.c:3293
2628 #, fuzzy, c-format
2629 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2630 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2631
2632 #: g10/gpg.c:3298
2633 #, fuzzy, c-format
2634 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2635 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2636
2637 #: g10/gpg.c:3384
2638 #, c-format
2639 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2640 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2641
2642 #: g10/gpg.c:3395
2643 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2644 msgstr ""
2645 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2646
2647 #: g10/gpg.c:3416
2648 msgid "--store [filename]"
2649 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2650
2651 #: g10/gpg.c:3423
2652 msgid "--symmetric [filename]"
2653 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2654
2655 #: g10/gpg.c:3425
2656 #, fuzzy, c-format
2657 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2658 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2659
2660 #: g10/gpg.c:3435
2661 msgid "--encrypt [filename]"
2662 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2663
2664 #: g10/gpg.c:3448
2665 #, fuzzy
2666 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2667 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2668
2669 #: g10/gpg.c:3450
2670 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2671 msgstr ""
2672
2673 #: g10/gpg.c:3453
2674 #, fuzzy, c-format
2675 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2676 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2677
2678 #: g10/gpg.c:3471
2679 msgid "--sign [filename]"
2680 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2681
2682 #: g10/gpg.c:3484
2683 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2684 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2685
2686 #: g10/gpg.c:3499
2687 #, fuzzy
2688 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2689 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2690
2691 #: g10/gpg.c:3501
2692 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2693 msgstr ""
2694
2695 #: g10/gpg.c:3504
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2698 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2699
2700 #: g10/gpg.c:3524
2701 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2702 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2703
2704 #: g10/gpg.c:3533
2705 msgid "--clearsign [filename]"
2706 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2707
2708 #: g10/gpg.c:3558
2709 msgid "--decrypt [filename]"
2710 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2711
2712 #: g10/gpg.c:3566
2713 msgid "--sign-key user-id"
2714 msgstr "--sign-key user-id"
2715
2716 #: g10/gpg.c:3570
2717 msgid "--lsign-key user-id"
2718 msgstr "--lsign-key user-id"
2719
2720 #: g10/gpg.c:3591
2721 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2722 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2723
2724 #: g10/gpg.c:3683
2725 #, c-format
2726 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2727 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2728
2729 #: g10/gpg.c:3685
2730 #, c-format
2731 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2732 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2733
2734 #: g10/gpg.c:3687
2735 #, c-format
2736 msgid "key export failed: %s\n"
2737 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2738
2739 #: g10/gpg.c:3698
2740 #, c-format
2741 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2742 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2743
2744 #: g10/gpg.c:3708
2745 #, c-format
2746 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2747 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2748
2749 #: g10/gpg.c:3759
2750 #, c-format
2751 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2752 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2753
2754 #: g10/gpg.c:3767
2755 #, c-format
2756 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2757 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2758
2759 #: g10/gpg.c:3857
2760 #, c-format
2761 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2762 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2763
2764 #: g10/gpg.c:3972
2765 msgid "[filename]"
2766 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2767
2768 #: g10/gpg.c:3976
2769 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2770 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2771
2772 #: g10/gpg.c:4290
2773 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2774 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2775
2776 #: g10/gpg.c:4292
2777 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2778 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2779
2780 #: g10/gpg.c:4325
2781 #, fuzzy
2782 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2783 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2784
2785 #: g10/gpgv.c:74
2786 #, fuzzy
2787 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2788 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2789
2790 #: g10/gpgv.c:76
2791 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2792 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2793
2794 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:323
2795 msgid "|FD|write status info to this FD"
2796 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2797
2798 #: g10/gpgv.c:117
2799 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2800 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2801
2802 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2803 #: g10/gpgv.c:119
2804 #, fuzzy
2805 msgid ""
2806 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2807 "Check signatures against known trusted keys\n"
2808 msgstr ""
2809 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2810 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2811
2812 #: g10/helptext.c:72
2813 msgid "No help available"
2814 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2815
2816 #: g10/helptext.c:82
2817 #, c-format
2818 msgid "No help available for `%s'"
2819 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2820
2821 #: g10/import.c:94
2822 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2823 msgstr ""
2824
2825 #: g10/import.c:96
2826 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: g10/import.c:98
2830 #, fuzzy
2831 msgid "do not update the trustdb after import"
2832 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2833
2834 #: g10/import.c:100
2835 #, fuzzy
2836 msgid "create a public key when importing a secret key"
2837 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2838
2839 #: g10/import.c:102
2840 msgid "only accept updates to existing keys"
2841 msgstr ""
2842
2843 #: g10/import.c:104
2844 #, fuzzy
2845 msgid "remove unusable parts from key after import"
2846 msgstr "la clau secreta és inusable"
2847
2848 #: g10/import.c:106
2849 msgid "remove as much as possible from key after import"
2850 msgstr ""
2851
2852 #: g10/import.c:269
2853 #, c-format
2854 msgid "skipping block of type %d\n"
2855 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2856
2857 #: g10/import.c:278
2858 #, fuzzy, c-format
2859 msgid "%lu keys processed so far\n"
2860 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2861
2862 #: g10/import.c:295
2863 #, c-format
2864 msgid "Total number processed: %lu\n"
2865 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2866
2867 #: g10/import.c:297
2868 #, c-format
2869 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2870 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2871
2872 #: g10/import.c:300
2873 #, c-format
2874 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2875 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2876
2877 #: g10/import.c:302 sm/import.c:114
2878 #, c-format
2879 msgid "              imported: %lu"
2880 msgstr "              importades: %lu"
2881
2882 #: g10/import.c:308 sm/import.c:118
2883 #, c-format
2884 msgid "             unchanged: %lu\n"
2885 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2886
2887 #: g10/import.c:310
2888 #, c-format
2889 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2890 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2891
2892 #: g10/import.c:312
2893 #, c-format
2894 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2895 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2896
2897 #: g10/import.c:314
2898 #, c-format
2899 msgid "        new signatures: %lu\n"
2900 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2901
2902 #: g10/import.c:316
2903 #, c-format
2904 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2905 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2906
2907 #: g10/import.c:318 sm/import.c:120
2908 #, c-format
2909 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2910 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2911
2912 #: g10/import.c:320 sm/import.c:122
2913 #, c-format
2914 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2915 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2916
2917 #: g10/import.c:322 sm/import.c:124
2918 #, c-format
2919 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2920 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2921
2922 #: g10/import.c:324 sm/import.c:126
2923 #, c-format
2924 msgid "          not imported: %lu\n"
2925 msgstr "              importades: %lu\n"
2926
2927 #: g10/import.c:326
2928 #, fuzzy, c-format
2929 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2930 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2931
2932 #: g10/import.c:328
2933 #, fuzzy, c-format
2934 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2935 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2936
2937 #: g10/import.c:569
2938 #, c-format
2939 msgid ""
2940 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2941 "algorithms on these user IDs:\n"
2942 msgstr ""
2943
2944 #: g10/import.c:610
2945 #, c-format
2946 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: g10/import.c:625
2950 #, fuzzy, c-format
2951 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2952 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2953
2954 #: g10/import.c:637
2955 #, c-format
2956 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: g10/import.c:650
2960 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2961 msgstr ""
2962
2963 #: g10/import.c:652
2964 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: g10/import.c:676
2968 #, c-format
2969 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2973 #, fuzzy, c-format
2974 msgid "key %s: no user ID\n"
2975 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2976
2977 #: g10/import.c:758
2978 #, fuzzy, c-format
2979 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2980 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2981
2982 #: g10/import.c:773
2983 #, fuzzy, c-format
2984 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2985 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2986
2987 #: g10/import.c:779
2988 #, fuzzy, c-format
2989 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2990 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2991
2992 #: g10/import.c:781
2993 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2994 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2995
2996 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2997 #, fuzzy, c-format
2998 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2999 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
3000
3001 #: g10/import.c:797
3002 #, fuzzy, c-format
3003 msgid "key %s: new key - skipped\n"
3004 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
3005
3006 #: g10/import.c:806
3007 #, c-format
3008 msgid "no writable keyring found: %s\n"
3009 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
3010
3011 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
3012 #, c-format
3013 msgid "writing to `%s'\n"
3014 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
3015
3016 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
3017 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
3018 #, c-format
3019 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
3020 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
3021
3022 #: g10/import.c:834
3023 #, fuzzy, c-format
3024 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
3025 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
3026
3027 #: g10/import.c:858
3028 #, fuzzy, c-format
3029 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
3030 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
3031
3032 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
3033 #, fuzzy, c-format
3034 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
3035 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
3036
3037 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
3038 #, fuzzy, c-format
3039 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
3040 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
3041
3042 #: g10/import.c:920
3043 #, fuzzy, c-format
3044 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
3045 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
3046
3047 #: g10/import.c:923
3048 #, fuzzy, c-format
3049 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
3050 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
3051
3052 #: g10/import.c:926
3053 #, fuzzy, c-format
3054 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
3055 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
3056
3057 #: g10/import.c:929
3058 #, fuzzy, c-format
3059 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
3060 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
3061
3062 #: g10/import.c:932
3063 #, fuzzy, c-format
3064 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
3065 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
3066
3067 #: g10/import.c:935
3068 #, fuzzy, c-format
3069 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
3070 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
3071
3072 #: g10/import.c:938
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
3075 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
3076
3077 #: g10/import.c:941
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
3080 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
3081
3082 #: g10/import.c:944
3083 #, fuzzy, c-format
3084 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
3085 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
3086
3087 #: g10/import.c:947
3088 #, fuzzy, c-format
3089 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
3090 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
3091
3092 #: g10/import.c:971
3093 #, fuzzy, c-format
3094 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
3095 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
3096
3097 #: g10/import.c:1143
3098 #, fuzzy, c-format
3099 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
3100 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
3101
3102 #: g10/import.c:1154
3103 #, fuzzy
3104 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3105 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
3106
3107 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
3108 #, c-format
3109 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3110 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
3111
3112 #: g10/import.c:1182
3113 #, fuzzy, c-format
3114 msgid "key %s: secret key imported\n"
3115 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
3116
3117 #: g10/import.c:1212
3118 #, fuzzy, c-format
3119 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3120 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
3121
3122 #: g10/import.c:1222
3123 #, fuzzy, c-format
3124 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3125 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
3126
3127 #: g10/import.c:1254
3128 #, fuzzy, c-format
3129 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3130 msgstr ""
3131 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
3132 "de revocació\n"
3133
3134 # O «rebutjara»? ivb
3135 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3136 # «es rebutja» està bé. jm
3137 #: g10/import.c:1297
3138 #, fuzzy, c-format
3139 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3140 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3141
3142 #: g10/import.c:1329
3143 #, fuzzy, c-format
3144 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3145 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3146
3147 #: g10/import.c:1398
3148 #, fuzzy, c-format
3149 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3150 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3151
3152 #: g10/import.c:1413
3153 #, fuzzy, c-format
3154 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3155 msgstr ""
3156 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3157 "s»\n"
3158 "\n"
3159
3160 #: g10/import.c:1415
3161 #, fuzzy, c-format
3162 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3163 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3164
3165 #: g10/import.c:1433
3166 #, fuzzy, c-format
3167 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3168 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3169
3170 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3171 #, fuzzy, c-format
3172 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3173 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3174
3175 #: g10/import.c:1446
3176 #, fuzzy, c-format
3177 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3178 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3179
3180 #: g10/import.c:1461
3181 #, fuzzy, c-format
3182 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3183 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3184
3185 #: g10/import.c:1483
3186 #, fuzzy, c-format
3187 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3188 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3189
3190 #: g10/import.c:1496
3191 #, fuzzy, c-format
3192 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3193 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3194
3195 #: g10/import.c:1511
3196 #, fuzzy, c-format
3197 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3198 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3199
3200 #: g10/import.c:1555
3201 #, fuzzy, c-format
3202 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3203 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3204
3205 #: g10/import.c:1576
3206 #, fuzzy, c-format
3207 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3208 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3209
3210 #: g10/import.c:1603
3211 #, fuzzy, c-format
3212 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3213 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3214
3215 #: g10/import.c:1613
3216 #, fuzzy, c-format
3217 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3218 msgstr ""
3219 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3220 "descarta\n"
3221
3222 #: g10/import.c:1630
3223 #, fuzzy, c-format
3224 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3225 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3226
3227 #: g10/import.c:1644
3228 #, fuzzy, c-format
3229 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3230 msgstr ""
3231 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3232 "descarta\n"
3233
3234 #: g10/import.c:1652
3235 #, fuzzy, c-format
3236 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3237 msgstr ""
3238 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3239
3240 #: g10/import.c:1781
3241 #, fuzzy, c-format
3242 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3243 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3244
3245 #: g10/import.c:1843
3246 #, fuzzy, c-format
3247 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3248 msgstr ""
3249 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3250 "08lX\n"
3251
3252 #: g10/import.c:1857
3253 #, fuzzy, c-format
3254 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3255 msgstr ""
3256 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3257 "present.\n"
3258
3259 #: g10/import.c:1916
3260 #, fuzzy, c-format
3261 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3262 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3263
3264 #: g10/import.c:1950
3265 #, fuzzy, c-format
3266 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3267 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3268
3269 #: g10/import.c:2351
3270 #, fuzzy
3271 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3272 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3273
3274 #: g10/import.c:2359
3275 #, fuzzy
3276 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3277 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3278
3279 #: g10/import.c:2361
3280 #, fuzzy
3281 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3282 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3283
3284 #: g10/keydb.c:181
3285 #, c-format
3286 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3287 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3288
3289 #: g10/keydb.c:187
3290 #, c-format
3291 msgid "keyring `%s' created\n"
3292 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3293
3294 #: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
3295 #, fuzzy, c-format
3296 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3297 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3298
3299 #: g10/keydb.c:719
3300 #, c-format
3301 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3302 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:265
3305 msgid "[revocation]"
3306 msgstr "[revocació]"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:266
3309 msgid "[self-signature]"
3310 msgstr "[autosignatura]"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3313 msgid "1 bad signature\n"
3314 msgstr "1 signatura errònia\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3317 #, c-format
3318 msgid "%d bad signatures\n"
3319 msgstr "%d signatures errònies\n"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3322 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3323 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3326 #, c-format
3327 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3328 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3331 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3332 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3335 #, c-format
3336 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3337 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:356
3340 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3341 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:358
3344 #, c-format
3345 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3346 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3349 #, fuzzy
3350 msgid ""
3351 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3352 "keys\n"
3353 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3354 "etc.)\n"
3355 msgstr ""
3356 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3357 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3358 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3361 #, fuzzy, c-format
3362 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3363 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3366 #, fuzzy, c-format
3367 msgid "  %d = I trust fully\n"
3368 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:438
3371 msgid ""
3372 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3373 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3374 "trust signatures on your behalf.\n"
3375 msgstr ""
3376
3377 #: g10/keyedit.c:454
3378 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3379 msgstr ""
3380
3381 #: g10/keyedit.c:598
3382 #, c-format
3383 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3384 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3385
3386 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3387 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1783
3388 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3389 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3390
3391 # O no s'ha pogut? ivb
3392 # FIXME: comprovar context. jm
3393 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3394 #: g10/keyedit.c:1789
3395 msgid "  Unable to sign.\n"
3396 msgstr "  No es pot signar.\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:626
3399 #, c-format
3400 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3401 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3402
3403 #: g10/keyedit.c:654
3404 #, c-format
3405 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3406 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3407
3408 #: g10/keyedit.c:682
3409 #, fuzzy, c-format
3410 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3411 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3412
3413 #: g10/keyedit.c:684
3414 #, fuzzy
3415 msgid "Sign it? (y/N) "
3416 msgstr "Signar realment? "
3417
3418 #: g10/keyedit.c:706
3419 #, c-format
3420 msgid ""
3421 "The self-signature on \"%s\"\n"
3422 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3423 msgstr ""
3424 "La vostra signatura en «%s»\n"
3425 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:715
3428 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3429 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3430
3431 #: g10/keyedit.c:729
3432 #, c-format
3433 msgid ""
3434 "Your current signature on \"%s\"\n"
3435 "has expired.\n"
3436 msgstr ""
3437 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3438 "ha caducat.\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:733
3441 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3442 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3443
3444 #: g10/keyedit.c:754
3445 #, c-format
3446 msgid ""
3447 "Your current signature on \"%s\"\n"
3448 "is a local signature.\n"
3449 msgstr ""
3450 "La vostra signatura en «%s»\n"
3451 "és una signatura local.\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:758
3454 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3455 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3456
3457 #: g10/keyedit.c:779
3458 #, fuzzy, c-format
3459 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3460 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:782
3463 #, fuzzy, c-format
3464 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3465 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:787
3468 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3469 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3470
3471 #: g10/keyedit.c:809
3472 #, fuzzy, c-format
3473 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3474 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:824
3477 msgid "This key has expired!"
3478 msgstr "La clau ha caducat!"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:842
3481 #, c-format
3482 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3483 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:848
3486 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3487 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3488
3489 #: g10/keyedit.c:888
3490 msgid ""
3491 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3492 "mode.\n"
3493 msgstr ""
3494 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:890
3497 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3498 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:915
3501 msgid ""
3502 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3503 "belongs\n"
3504 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3505 msgstr ""
3506 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3507 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3508 "contestar, entreu «0».\n"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:920
3511 #, c-format
3512 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3513 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:922
3516 #, c-format
3517 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3518 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:924
3521 #, c-format
3522 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3523 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:926
3526 #, c-format
3527 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3528 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:932
3531 #, fuzzy
3532 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3533 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:956
3536 #, fuzzy, c-format
3537 msgid ""
3538 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3539 "key \"%s\" (%s)\n"
3540 msgstr ""
3541 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3542 "amb la vostra clau: \""
3543
3544 #: g10/keyedit.c:963
3545 #, fuzzy
3546 msgid "This will be a self-signature.\n"
3547 msgstr ""
3548 "\n"
3549 "Açò serà una autosignatura.\n"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:969
3552 #, fuzzy
3553 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3554 msgstr ""
3555 "\n"
3556 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:977
3559 #, fuzzy
3560 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3561 msgstr ""
3562 "\n"
3563 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:987
3566 #, fuzzy
3567 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3568 msgstr ""
3569 "\n"
3570 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3571
3572 #: g10/keyedit.c:994
3573 #, fuzzy
3574 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3575 msgstr ""
3576 "\n"
3577 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1001
3580 #, fuzzy
3581 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3582 msgstr ""
3583 "\n"
3584 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:1006
3587 #, fuzzy
3588 msgid "I have checked this key casually.\n"
3589 msgstr ""
3590 "\n"
3591 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1011
3594 #, fuzzy
3595 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3596 msgstr ""
3597 "\n"
3598 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:1021
3601 #, fuzzy
3602 msgid "Really sign? (y/N) "
3603 msgstr "Signar realment? "
3604
3605 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4899 g10/keyedit.c:4990 g10/keyedit.c:5054
3606 #: g10/keyedit.c:5115 g10/sign.c:316
3607 #, c-format
3608 msgid "signing failed: %s\n"
3609 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:1131
3612 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3613 msgstr ""
3614
3615 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3741
3616 msgid "This key is not protected.\n"
3617 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3728 g10/revoke.c:536
3620 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3621 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3744
3624 #, fuzzy
3625 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3626 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3627
3628 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3748
3629 msgid "Key is protected.\n"
3630 msgstr "La clau està protegida.\n"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:1186
3633 #, c-format
3634 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3635 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:1192
3638 msgid ""
3639 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3640 "\n"
3641 msgstr ""
3642 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3643 "\n"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2282
3646 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3647 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:1212
3650 msgid ""
3651 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3652 "\n"
3653 msgstr ""
3654 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3655 "\n"
3656
3657 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3658 #: g10/keyedit.c:1215
3659 #, fuzzy
3660 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3661 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3662
3663 #: g10/keyedit.c:1296
3664 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3665 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:1382
3668 msgid "save and quit"
3669 msgstr "desa i ix"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:1385
3672 #, fuzzy
3673 msgid "show key fingerprint"
3674 msgstr "mostra empremta"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:1386
3677 msgid "list key and user IDs"
3678 msgstr "llista claus i ID"
3679
3680 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3681 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3682 #: g10/keyedit.c:1388
3683 msgid "select user ID N"
3684 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3685
3686 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3687 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3688 #: g10/keyedit.c:1389
3689 #, fuzzy
3690 msgid "select subkey N"
3691 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3692
3693 #: g10/keyedit.c:1390
3694 #, fuzzy
3695 msgid "check signatures"
3696 msgstr "revoca signatures"
3697
3698 #: g10/keyedit.c:1395
3699 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3700 msgstr ""
3701
3702 #: g10/keyedit.c:1400
3703 #, fuzzy
3704 msgid "sign selected user IDs locally"
3705 msgstr "signa la clau localment"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:1402
3708 #, fuzzy
3709 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3710 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3711
3712 #: g10/keyedit.c:1404
3713 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3714 msgstr ""
3715
3716 #: g10/keyedit.c:1408
3717 msgid "add a user ID"
3718 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3719
3720 # Com estava escrit abans.  ivb
3721 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3722 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3723 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3724 #: g10/keyedit.c:1410
3725 msgid "add a photo ID"
3726 msgstr "afegeix un photo ID"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:1412
3729 #, fuzzy
3730 msgid "delete selected user IDs"
3731 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:1417
3734 #, fuzzy
3735 msgid "add a subkey"
3736 msgstr "addkey"
3737
3738 #: g10/keyedit.c:1421
3739 msgid "add a key to a smartcard"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: g10/keyedit.c:1423
3743 msgid "move a key to a smartcard"
3744 msgstr ""
3745
3746 #: g10/keyedit.c:1425
3747 msgid "move a backup key to a smartcard"
3748 msgstr ""
3749
3750 #: g10/keyedit.c:1429
3751 #, fuzzy
3752 msgid "delete selected subkeys"
3753 msgstr "esborra una clau secundària"
3754
3755 #: g10/keyedit.c:1431
3756 msgid "add a revocation key"
3757 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3758
3759 #: g10/keyedit.c:1433
3760 #, fuzzy
3761 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3762 msgstr ""
3763 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:1435
3766 #, fuzzy
3767 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3768 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3769
3770 #: g10/keyedit.c:1437
3771 #, fuzzy
3772 msgid "flag the selected user ID as primary"
3773 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3774
3775 #: g10/keyedit.c:1439
3776 #, fuzzy
3777 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3778 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:1442
3781 msgid "list preferences (expert)"
3782 msgstr "llista les preferències (expert)"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:1444
3785 msgid "list preferences (verbose)"
3786 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:1446
3789 #, fuzzy
3790 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3791 msgstr ""
3792 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3793
3794 #: g10/keyedit.c:1451
3795 #, fuzzy
3796 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3797 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3798
3799 #: g10/keyedit.c:1453
3800 #, fuzzy
3801 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3802 msgstr ""
3803 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3804
3805 #: g10/keyedit.c:1455
3806 msgid "change the passphrase"
3807 msgstr "canvia la contrasenya"
3808
3809 #: g10/keyedit.c:1459
3810 msgid "change the ownertrust"
3811 msgstr "canvia la confiança"
3812
3813 #: g10/keyedit.c:1461
3814 #, fuzzy
3815 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3816 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3817
3818 #: g10/keyedit.c:1463
3819 #, fuzzy
3820 msgid "revoke selected user IDs"
3821 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3822
3823 #: g10/keyedit.c:1468
3824 #, fuzzy
3825 msgid "revoke key or selected subkeys"
3826 msgstr "revoca una clau secundària"
3827
3828 #: g10/keyedit.c:1469
3829 #, fuzzy
3830 msgid "enable key"
3831 msgstr "activa una clau"
3832
3833 #: g10/keyedit.c:1470
3834 #, fuzzy
3835 msgid "disable key"
3836 msgstr "desactiva una clau"
3837
3838 # Igual que dalt.  ivb
3839 # Idem :) jm
3840 #: g10/keyedit.c:1471
3841 #, fuzzy
3842 msgid "show selected photo IDs"
3843 msgstr "mostra el photo ID"
3844
3845 #: g10/keyedit.c:1473
3846 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3847 msgstr ""
3848
3849 #: g10/keyedit.c:1475
3850 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3851 msgstr ""
3852
3853 #: g10/keyedit.c:1599
3854 #, fuzzy, c-format
3855 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3856 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3857
3858 #: g10/keyedit.c:1617
3859 msgid "Secret key is available.\n"
3860 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3861
3862 #: g10/keyedit.c:1700
3863 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3864 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3865
3866 #: g10/keyedit.c:1708
3867 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3868 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3869
3870 #: g10/keyedit.c:1727
3871 msgid ""
3872 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3873 "(lsign),\n"
3874 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3875 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: g10/keyedit.c:1777
3879 msgid "Key is revoked."
3880 msgstr "La clau està revocada."
3881
3882 #: g10/keyedit.c:1796
3883 #, fuzzy
3884 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3885 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3886
3887 #: g10/keyedit.c:1803
3888 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3889 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3890
3891 #: g10/keyedit.c:1812
3892 #, fuzzy, c-format
3893 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3894 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3895
3896 #: g10/keyedit.c:1835
3897 #, c-format
3898 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3899 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3900
3901 #: g10/keyedit.c:1857 g10/keyedit.c:1877 g10/keyedit.c:2046
3902 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3903 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3904
3905 #: g10/keyedit.c:1859
3906 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3907 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3908
3909 #: g10/keyedit.c:1861
3910 #, fuzzy
3911 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3912 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3913
3914 #: g10/keyedit.c:1862
3915 #, fuzzy
3916 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3917 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3918
3919 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3920 #. moving the key and not about removing it.
3921 #: g10/keyedit.c:1915
3922 #, fuzzy
3923 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3924 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3925
3926 #: g10/keyedit.c:1927
3927 #, fuzzy
3928 msgid "You must select exactly one key.\n"
3929 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3930
3931 #: g10/keyedit.c:1955
3932 msgid "Command expects a filename argument\n"
3933 msgstr ""
3934
3935 #: g10/keyedit.c:1969
3936 #, fuzzy, c-format
3937 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3938 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3939
3940 #: g10/keyedit.c:1986
3941 #, fuzzy, c-format
3942 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3943 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3944
3945 #: g10/keyedit.c:2010
3946 msgid "You must select at least one key.\n"
3947 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3948
3949 #: g10/keyedit.c:2013
3950 #, fuzzy
3951 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3952 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3953
3954 #: g10/keyedit.c:2014
3955 #, fuzzy
3956 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3957 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3958
3959 #: g10/keyedit.c:2049
3960 #, fuzzy
3961 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3962 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3963
3964 #: g10/keyedit.c:2050
3965 #, fuzzy
3966 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3967 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3968
3969 #: g10/keyedit.c:2068
3970 #, fuzzy
3971 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3972 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3973
3974 #: g10/keyedit.c:2079
3975 #, fuzzy
3976 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3977 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3978
3979 #: g10/keyedit.c:2081
3980 #, fuzzy
3981 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3982 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3983
3984 #: g10/keyedit.c:2131
3985 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3986 msgstr ""
3987
3988 #: g10/keyedit.c:2173
3989 #, fuzzy
3990 msgid "Set preference list to:\n"
3991 msgstr "estableix la llista de preferències"
3992
3993 #: g10/keyedit.c:2179
3994 #, fuzzy
3995 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3996 msgstr ""
3997 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3998
3999 #: g10/keyedit.c:2181
4000 #, fuzzy
4001 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
4002 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
4003
4004 #: g10/keyedit.c:2251
4005 #, fuzzy
4006 msgid "Save changes? (y/N) "
4007 msgstr "Voleu desar els canvis? "
4008
4009 #: g10/keyedit.c:2254
4010 #, fuzzy
4011 msgid "Quit without saving? (y/N) "
4012 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
4013
4014 #: g10/keyedit.c:2264
4015 #, c-format
4016 msgid "update failed: %s\n"
4017 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
4018
4019 #: g10/keyedit.c:2271
4020 #, c-format
4021 msgid "update secret failed: %s\n"
4022 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
4023
4024 #: g10/keyedit.c:2278
4025 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
4026 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
4027
4028 #: g10/keyedit.c:2379
4029 msgid "Digest: "
4030 msgstr "Resum: "
4031
4032 #: g10/keyedit.c:2430
4033 msgid "Features: "
4034 msgstr "Funcionalitats: "
4035
4036 #: g10/keyedit.c:2441
4037 msgid "Keyserver no-modify"
4038 msgstr ""
4039
4040 #: g10/keyedit.c:2456 g10/keylist.c:314
4041 msgid "Preferred keyserver: "
4042 msgstr ""
4043
4044 #: g10/keyedit.c:2464 g10/keyedit.c:2465
4045 #, fuzzy
4046 msgid "Notations: "
4047 msgstr "Notació: "
4048
4049 #: g10/keyedit.c:2686
4050 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
4051 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
4052
4053 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
4054 # És cert. Nova&nbs