b5a68b59d52b6c0fbc7d31a858a2baf5c2d2dd77
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2008-10-29 09:04+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:225
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:596
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:599
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
57 #. label for the quality bar.
58 #: agent/call-pinentry.c:634
59 msgid "Quality:"
60 msgstr ""
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
63 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
64 #. appropriate string to describe what this is about.  The
65 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
66 #. If you do not translate this entry, a default english
67 #. text (see source) will be used.
68 #: agent/call-pinentry.c:657
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71
72 #: agent/call-pinentry.c:699
73 #, c-format
74 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
75 msgstr ""
76
77 #: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
78 #, fuzzy
79 msgid "PIN too long"
80 msgstr "la línia és massa llarga\n"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:720
83 #, fuzzy
84 msgid "Passphrase too long"
85 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
86
87 #: agent/call-pinentry.c:728
88 #, fuzzy
89 msgid "Invalid characters in PIN"
90 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
91
92 #: agent/call-pinentry.c:733
93 msgid "PIN too short"
94 msgstr ""
95
96 #: agent/call-pinentry.c:745
97 #, fuzzy
98 msgid "Bad PIN"
99 msgstr "l'MPI és erroni"
100
101 #: agent/call-pinentry.c:746
102 #, fuzzy
103 msgid "Bad Passphrase"
104 msgstr "la contrasenya és errònia"
105
106 #: agent/call-pinentry.c:782
107 #, fuzzy
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "la contrasenya és errònia"
110
111 #: agent/command-ssh.c:529
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
114 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1064 g10/keygen.c:3226
117 #: g10/keygen.c:3259 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
118 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
119 #: jnlib/dotlock.c:311
120 #, c-format
121 msgid "can't create `%s': %s\n"
122 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:733
125 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
126 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1065 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2711
127 #: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
128 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
129 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
130 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2076
131 #: sm/gpgsm.c:2113 sm/gpgsm.c:2151 sm/qualified.c:66
132 #, c-format
133 msgid "can't open `%s': %s\n"
134 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
139 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1621
142 #, c-format
143 msgid "detected card with S/N: %s\n"
144 msgstr ""
145
146 #: agent/command-ssh.c:1626
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
149 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:1646
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "no suitable card key found: %s\n"
154 msgstr ""
155 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
156 "\n"
157
158 #: agent/command-ssh.c:1696
159 #, fuzzy, c-format
160 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
161 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
162
163 #: agent/command-ssh.c:1711
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "error writing key: %s\n"
166 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
167
168 #: agent/command-ssh.c:2018
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
171 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
172
173 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
174 #: agent/protect-tool.c:1199
175 #, fuzzy
176 msgid "Please re-enter this passphrase"
177 msgstr "canvia la contrasenya"
178
179 #: agent/command-ssh.c:2367
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
183 "0Awithin gpg-agent's key storage"
184 msgstr ""
185
186 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
187 #: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:434
188 msgid "does not match - try again"
189 msgstr ""
190
191 #: agent/command-ssh.c:2900
192 #, fuzzy, c-format
193 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
194 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
195
196 #: agent/divert-scd.c:219
197 #, fuzzy
198 msgid "Admin PIN"
199 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
200
201 #: agent/divert-scd.c:224
202 msgid "Reset Code"
203 msgstr ""
204
205 #: agent/divert-scd.c:284
206 #, fuzzy
207 msgid "Repeat this Reset Code"
208 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
209
210 #: agent/divert-scd.c:285
211 #, fuzzy
212 msgid "Repeat this PIN"
213 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
214
215 #: agent/divert-scd.c:290
216 #, fuzzy
217 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
218 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
219
220 #: agent/divert-scd.c:291
221 #, fuzzy
222 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
223 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
224
225 #: agent/divert-scd.c:303
226 #, c-format
227 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
228 msgstr ""
229
230 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:634 sm/export.c:650
231 #: sm/import.c:531 sm/import.c:556
232 #, fuzzy, c-format
233 msgid "error creating temporary file: %s\n"
234 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
235
236 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:641 sm/import.c:539
237 #, fuzzy, c-format
238 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
239 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
240
241 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
242 #, fuzzy
243 msgid "Enter new passphrase"
244 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
245
246 #: agent/genkey.c:167
247 #, fuzzy
248 msgid "Take this one anyway"
249 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
250
251 #: agent/genkey.c:193
252 #, c-format
253 msgid ""
254 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
255 "at least %u character long."
256 msgid_plural ""
257 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
258 "at least %u characters long."
259 msgstr[0] ""
260 msgstr[1] ""
261
262 #: agent/genkey.c:214
263 #, c-format
264 msgid ""
265 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
266 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
267 msgid_plural ""
268 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
269 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
270 msgstr[0] ""
271 msgstr[1] ""
272
273 #: agent/genkey.c:237
274 #, c-format
275 msgid ""
276 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
277 "a known term or match%%0Acertain pattern."
278 msgstr ""
279
280 #: agent/genkey.c:253
281 #, c-format
282 msgid ""
283 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
284 msgstr ""
285
286 #: agent/genkey.c:255
287 #, c-format
288 msgid ""
289 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
290 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
291 msgstr ""
292
293 #: agent/genkey.c:264
294 msgid "Yes, protection is not needed"
295 msgstr ""
296
297 #: agent/genkey.c:308
298 #, fuzzy, c-format
299 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
300 msgstr ""
301 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
302 "\n"
303
304 #: agent/genkey.c:431
305 #, fuzzy
306 msgid "Please enter the new passphrase"
307 msgstr "canvia la contrasenya"
308
309 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
310 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
311 #, fuzzy
312 msgid ""
313 "@Options:\n"
314 " "
315 msgstr ""
316 "@\n"
317 "Opcions:\n"
318 " "
319
320 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
321 msgid "run in server mode (foreground)"
322 msgstr ""
323
324 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
325 msgid "run in daemon mode (background)"
326 msgstr ""
327
328 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
329 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
330 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
331 #: tools/gpgconf.c:77 tools/symcryptrun.c:164
332 msgid "verbose"
333 msgstr "detall"
334
335 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
336 #: sm/gpgsm.c:345
337 msgid "be somewhat more quiet"
338 msgstr "una mica més silenciós"
339
340 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
341 msgid "sh-style command output"
342 msgstr ""
343
344 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
345 msgid "csh-style command output"
346 msgstr ""
347
348 #: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
349 #, fuzzy
350 msgid "|FILE|read options from FILE"
351 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
352
353 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
354 msgid "do not detach from the console"
355 msgstr ""
356
357 #: agent/gpg-agent.c:131
358 msgid "do not grab keyboard and mouse"
359 msgstr ""
360
361 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
362 #, fuzzy
363 msgid "use a log file for the server"
364 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
365
366 #: agent/gpg-agent.c:134
367 #, fuzzy
368 msgid "use a standard location for the socket"
369 msgstr ""
370 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
371
372 #: agent/gpg-agent.c:137
373 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
374 msgstr ""
375
376 #: agent/gpg-agent.c:140
377 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
378 msgstr ""
379
380 #: agent/gpg-agent.c:141
381 #, fuzzy
382 msgid "do not use the SCdaemon"
383 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:150
386 msgid "ignore requests to change the TTY"
387 msgstr ""
388
389 #: agent/gpg-agent.c:152
390 msgid "ignore requests to change the X display"
391 msgstr ""
392
393 #: agent/gpg-agent.c:155
394 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
395 msgstr ""
396
397 #: agent/gpg-agent.c:168
398 msgid "do not use the PIN cache when signing"
399 msgstr ""
400
401 #: agent/gpg-agent.c:170
402 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
403 msgstr ""
404
405 #: agent/gpg-agent.c:172
406 #, fuzzy
407 msgid "allow presetting passphrase"
408 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:173
411 msgid "enable ssh-agent emulation"
412 msgstr ""
413
414 #: agent/gpg-agent.c:175
415 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
416 msgstr ""
417
418 #: agent/gpg-agent.c:290 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
419 #: scd/scdaemon.c:213 sm/gpgsm.c:571 tools/gpg-connect-agent.c:173
420 #: tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
421 #, fuzzy
422 msgid "Please report bugs to <"
423 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
424
425 #: agent/gpg-agent.c:293
426 #, fuzzy
427 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
428 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
429
430 #: agent/gpg-agent.c:295
431 msgid ""
432 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
433 "Secret key management for GnuPG\n"
434 msgstr ""
435
436 #: agent/gpg-agent.c:330 g10/gpg.c:971 scd/scdaemon.c:253 sm/gpgsm.c:735
437 #, c-format
438 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
439 msgstr ""
440
441 #: agent/gpg-agent.c:529 agent/protect-tool.c:1068 kbx/kbxutil.c:430
442 #: scd/scdaemon.c:347 sm/gpgsm.c:973 sm/gpgsm.c:976 tools/symcryptrun.c:997
443 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
444 #, c-format
445 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
446 msgstr ""
447
448 #: agent/gpg-agent.c:628 g10/gpg.c:2071 scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:1064
449 #, c-format
450 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
451 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
452
453 #: agent/gpg-agent.c:633 agent/gpg-agent.c:1216 g10/gpg.c:2075
454 #: scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:1068 tools/symcryptrun.c:930
455 #, c-format
456 msgid "option file `%s': %s\n"
457 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
458
459 #: agent/gpg-agent.c:641 g10/gpg.c:2082 scd/scdaemon.c:441 sm/gpgsm.c:1075
460 #, c-format
461 msgid "reading options from `%s'\n"
462 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
463
464 #: agent/gpg-agent.c:974 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
465 #: g10/plaintext.c:162
466 #, c-format
467 msgid "error creating `%s': %s\n"
468 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
469
470 #: agent/gpg-agent.c:1330 agent/gpg-agent.c:1452 agent/gpg-agent.c:1456
471 #: agent/gpg-agent.c:1497 agent/gpg-agent.c:1501 g10/exec.c:172
472 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:928
473 #, c-format
474 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
475 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
476
477 #: agent/gpg-agent.c:1344 scd/scdaemon.c:942
478 msgid "name of socket too long\n"
479 msgstr ""
480
481 #: agent/gpg-agent.c:1369 scd/scdaemon.c:965
482 #, fuzzy, c-format
483 msgid "can't create socket: %s\n"
484 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
485
486 #: agent/gpg-agent.c:1378
487 #, fuzzy, c-format
488 msgid "socket name `%s' is too long\n"
489 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
490
491 #: agent/gpg-agent.c:1398
492 #, fuzzy
493 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
494 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
495
496 #: agent/gpg-agent.c:1409 scd/scdaemon.c:985
497 #, fuzzy
498 msgid "error getting nonce for the socket\n"
499 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
500
501 #: agent/gpg-agent.c:1414 scd/scdaemon.c:988
502 #, fuzzy, c-format
503 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
504 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
505
506 #: agent/gpg-agent.c:1426 scd/scdaemon.c:997
507 #, fuzzy, c-format
508 msgid "listen() failed: %s\n"
509 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
510
511 #: agent/gpg-agent.c:1432 scd/scdaemon.c:1004
512 #, fuzzy, c-format
513 msgid "listening on socket `%s'\n"
514 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
515
516 #: agent/gpg-agent.c:1460 agent/gpg-agent.c:1507 g10/openfile.c:432
517 #, fuzzy, c-format
518 msgid "directory `%s' created\n"
519 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
520
521 #: agent/gpg-agent.c:1513
522 #, fuzzy, c-format
523 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
524 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
525
526 #: agent/gpg-agent.c:1517
527 #, fuzzy, c-format
528 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
529 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
530
531 #: agent/gpg-agent.c:1634 scd/scdaemon.c:1020
532 #, fuzzy, c-format
533 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
534 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
535
536 #: agent/gpg-agent.c:1656
537 #, c-format
538 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
539 msgstr ""
540
541 #: agent/gpg-agent.c:1661
542 #, c-format
543 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
544 msgstr ""
545
546 #: agent/gpg-agent.c:1681
547 #, c-format
548 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
549 msgstr ""
550
551 #: agent/gpg-agent.c:1686
552 #, c-format
553 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
554 msgstr ""
555
556 #: agent/gpg-agent.c:1803 scd/scdaemon.c:1143
557 #, fuzzy, c-format
558 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
559 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
560
561 #: agent/gpg-agent.c:1916 scd/scdaemon.c:1210
562 #, fuzzy, c-format
563 msgid "%s %s stopped\n"
564 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
565
566 #: agent/gpg-agent.c:1939
567 #, fuzzy
568 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
569 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
570
571 #: agent/gpg-agent.c:1950 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
572 #: tools/gpg-connect-agent.c:2094
573 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
574 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
575
576 #: agent/gpg-agent.c:1963 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
577 #: tools/gpg-connect-agent.c:2105
578 #, c-format
579 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
580 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
581
582 #: agent/preset-passphrase.c:98
583 #, fuzzy
584 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
585 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
586
587 #: agent/preset-passphrase.c:101
588 msgid ""
589 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
590 "Password cache maintenance\n"
591 msgstr ""
592
593 #: agent/protect-tool.c:149
594 #, fuzzy
595 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
596 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
597
598 #: agent/protect-tool.c:151
599 msgid ""
600 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
601 "Secret key maintenance tool\n"
602 msgstr ""
603
604 #: agent/protect-tool.c:1190
605 #, fuzzy
606 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
607 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
608
609 #: agent/protect-tool.c:1193
610 #, fuzzy
611 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
612 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
613
614 #: agent/protect-tool.c:1196
615 msgid ""
616 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
617 "system."
618 msgstr ""
619
620 #: agent/protect-tool.c:1201
621 #, fuzzy
622 msgid ""
623 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
624 "needed to complete this operation."
625 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
626
627 #: agent/protect-tool.c:1206 tools/symcryptrun.c:435
628 #, fuzzy
629 msgid "Passphrase:"
630 msgstr "la contrasenya és errònia"
631
632 #: agent/protect-tool.c:1214 tools/symcryptrun.c:442
633 #, fuzzy, c-format
634 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
635 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
636
637 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:446
638 #, fuzzy
639 msgid "cancelled\n"
640 msgstr "Cancel·la"
641
642 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
643 #, fuzzy, c-format
644 msgid "error opening `%s': %s\n"
645 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
646
647 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
650 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
651
652 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
653 #, c-format
654 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
655 msgstr ""
656
657 # Parts?  Peces?  ivb
658 #: agent/trustlist.c:181
659 #, fuzzy, c-format
660 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
661 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
662
663 #: agent/trustlist.c:216
664 #, fuzzy, c-format
665 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
666 msgstr "error de lectura: %s\n"
667
668 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
669 #, c-format
670 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
671 msgstr ""
672
673 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
674 #, fuzzy, c-format
675 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
676 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
677
678 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
679 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
680 msgstr ""
681
682 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
683 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
684 #. Pinentry to insert a line break.  The double
685 #. percent sign is actually needed because it is also
686 #. a printf format string.  If you need to insert a
687 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
688 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
689 #. fingerprint string whereas the first one receives
690 #. the name as stored in the certificate.
691 #: agent/trustlist.c:541
692 #, c-format
693 msgid ""
694 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
695 "fingerprint:%%0A  %s"
696 msgstr ""
697
698 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
699 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
700 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
701 #: agent/trustlist.c:554
702 msgid "Correct"
703 msgstr ""
704
705 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
706 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
707 #. Pinentry to insert a line break.  The double
708 #. percent sign is actually needed because it is also
709 #. a printf format string.  If you need to insert a
710 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
711 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
712 #. certificate.
713 #: agent/trustlist.c:577
714 #, c-format
715 msgid ""
716 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
717 "certificates?"
718 msgstr ""
719
720 #: agent/trustlist.c:587
721 #, fuzzy
722 msgid "Yes"
723 msgstr "sí|si"
724
725 #: agent/trustlist.c:587
726 msgid "No"
727 msgstr ""
728
729 #: agent/findkey.c:158
730 #, c-format
731 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
732 msgstr ""
733
734 #: agent/findkey.c:174
735 #, c-format
736 msgid ""
737 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
738 "it now."
739 msgstr ""
740
741 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
742 #, fuzzy
743 msgid "Change passphrase"
744 msgstr "canvia la contrasenya"
745
746 #: agent/findkey.c:196
747 msgid "I'll change it later"
748 msgstr ""
749
750 #: common/exechelp.c:380 common/exechelp.c:471 tools/gpgconf-comp.c:1406
751 #: tools/gpgconf-comp.c:1745
752 #, fuzzy, c-format
753 msgid "error creating a pipe: %s\n"
754 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
755
756 #: common/exechelp.c:445 common/exechelp.c:504
757 #, fuzzy, c-format
758 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
759 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
760
761 #: common/exechelp.c:483 common/exechelp.c:611 common/exechelp.c:846
762 #, fuzzy, c-format
763 msgid "error forking process: %s\n"
764 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
765
766 #: common/exechelp.c:657 common/exechelp.c:710
767 #, c-format
768 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
769 msgstr ""
770
771 #: common/exechelp.c:665
772 #, fuzzy, c-format
773 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
774 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
775
776 #: common/exechelp.c:671 common/exechelp.c:721
777 #, fuzzy, c-format
778 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
779 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
780
781 #: common/exechelp.c:716
782 #, c-format
783 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
784 msgstr ""
785
786 #: common/exechelp.c:729
787 #, fuzzy, c-format
788 msgid "error running `%s': terminated\n"
789 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
790
791 #: common/http.c:1636
792 #, fuzzy, c-format
793 msgid "error creating socket: %s\n"
794 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
795
796 #: common/http.c:1680
797 #, fuzzy
798 msgid "host not found"
799 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
800
801 #: common/simple-pwquery.c:335
802 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
803 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
804
805 #: common/simple-pwquery.c:393
806 #, c-format
807 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
808 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
809
810 #: common/simple-pwquery.c:404
811 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
812 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
813
814 #: common/simple-pwquery.c:414
815 #, fuzzy
816 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
817 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
818
819 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
820 #, fuzzy
821 msgid "canceled by user\n"
822 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
823
824 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
825 #, fuzzy
826 msgid "problem with the agent\n"
827 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
828
829 # bolcats de memòria?  ivb
830 #: common/sysutils.c:105
831 #, c-format
832 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
833 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
834
835 # Indi. ivb
836 #: common/sysutils.c:200
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
839 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
840
841 #: common/sysutils.c:232
842 #, fuzzy, c-format
843 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
844 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
845
846 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
847 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
848 msgid "yes"
849 msgstr "sí|si"
850
851 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
852 msgid "yY"
853 msgstr "sS"
854
855 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
856 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
857 msgid "no"
858 msgstr "no"
859
860 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
861 msgid "nN"
862 msgstr "nN"
863
864 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
865 #: common/yesno.c:72
866 msgid "quit"
867 msgstr "ix"
868
869 # «xX»?  ivb
870 #: common/yesno.c:75
871 msgid "qQ"
872 msgstr "xX"
873
874 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
875 #: common/yesno.c:109
876 msgid "okay|okay"
877 msgstr ""
878
879 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
880 #: common/yesno.c:111
881 msgid "cancel|cancel"
882 msgstr ""
883
884 #: common/yesno.c:112
885 msgid "oO"
886 msgstr ""
887
888 #: common/yesno.c:113
889 #, fuzzy
890 msgid "cC"
891 msgstr "c"
892
893 #: common/miscellaneous.c:77
894 #, c-format
895 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
896 msgstr ""
897
898 #: common/miscellaneous.c:80
899 #, c-format
900 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
901 msgstr ""
902
903 #: common/asshelp.c:244
904 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
905 msgstr ""
906
907 #: common/asshelp.c:349
908 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
909 msgstr ""
910
911 #: common/audit.c:684
912 #, fuzzy
913 msgid "Certificate chain available"
914 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
915
916 #: common/audit.c:691
917 #, fuzzy
918 msgid "root certificate missing"
919 msgstr ""
920 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
921 "\n"
922
923 #: common/audit.c:717
924 msgid "Data encryption succeeded"
925 msgstr ""
926
927 #: common/audit.c:722 common/audit.c:783 common/audit.c:803 common/audit.c:827
928 #, fuzzy
929 msgid "Data available"
930 msgstr "La clau és disponible en: "
931
932 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
933 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
934 #: common/audit.c:725
935 #, fuzzy
936 msgid "Session key created"
937 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
938
939 #: common/audit.c:730
940 #, fuzzy, c-format
941 msgid "algorithm: %s"
942 msgstr "armadura: %s\n"
943
944 # Suportats? ivb
945 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
946 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
947 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
948 # encara no m'agraden massa... jm
949 #: common/audit.c:732 common/audit.c:734
950 #, fuzzy, c-format
951 msgid "unsupported algorithm: %s"
952 msgstr ""
953 "\n"
954 "Algoritmes suportats:\n"
955
956 # Gènere?  Nombre?  ivb
957 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
958 # uncompressed so we know the gender. jm
959 #: common/audit.c:736
960 #, fuzzy
961 msgid "seems to be not encrypted"
962 msgstr "no és xifrat"
963
964 #: common/audit.c:742
965 msgid "Number of recipients"
966 msgstr ""
967
968 #: common/audit.c:750
969 #, c-format
970 msgid "Recipient %d"
971 msgstr ""
972
973 #: common/audit.c:778
974 msgid "Data signing succeeded"
975 msgstr ""
976
977 #: common/audit.c:798
978 msgid "Data decryption succeeded"
979 msgstr ""
980
981 #: common/audit.c:823
982 #, fuzzy
983 msgid "Data verification succeeded"
984 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
985
986 #: common/audit.c:832
987 #, fuzzy
988 msgid "Signature available"
989 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
990
991 #: common/audit.c:837
992 #, fuzzy
993 msgid "Parsing signature succeeded"
994 msgstr "Signatura correcta de \""
995
996 #: common/audit.c:842
997 #, fuzzy, c-format
998 msgid "Bad hash algorithm: %s"
999 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1000
1001 #: common/audit.c:857
1002 #, fuzzy, c-format
1003 msgid "Signature %d"
1004 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
1005
1006 #: common/audit.c:873
1007 #, fuzzy
1008 msgid "Certificate chain valid"
1009 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
1010
1011 #: common/audit.c:884
1012 #, fuzzy
1013 msgid "Root certificate trustworthy"
1014 msgstr ""
1015 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
1016 "\n"
1017
1018 #: common/audit.c:894
1019 #, fuzzy
1020 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1021 msgstr "Certificat correcte"
1022
1023 #: common/audit.c:911
1024 #, fuzzy
1025 msgid "Included certificates"
1026 msgstr "Certificat invàlid"
1027
1028 #: common/audit.c:970
1029 msgid "No audit log entries."
1030 msgstr ""
1031
1032 #: common/audit.c:1019
1033 #, fuzzy
1034 msgid "Unknown operation"
1035 msgstr "la versió és desconeguda"
1036
1037 #: common/audit.c:1037
1038 msgid "Gpg-Agent usable"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: common/audit.c:1047
1042 msgid "Dirmngr usable"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: common/audit.c:1083
1046 #, fuzzy, c-format
1047 msgid "No help available for `%s'."
1048 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
1049
1050 #: common/helpfile.c:80
1051 #, fuzzy
1052 msgid "ignoring garbage line"
1053 msgstr "error en l'última línia\n"
1054
1055 #: g10/armor.c:379
1056 #, c-format
1057 msgid "armor: %s\n"
1058 msgstr "armadura: %s\n"
1059
1060 #: g10/armor.c:418
1061 msgid "invalid armor header: "
1062 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
1063
1064 #: g10/armor.c:429
1065 msgid "armor header: "
1066 msgstr "capçalera d'armadura: "
1067
1068 #: g10/armor.c:442
1069 msgid "invalid clearsig header\n"
1070 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
1071
1072 #: g10/armor.c:455
1073 #, fuzzy
1074 msgid "unknown armor header: "
1075 msgstr "capçalera d'armadura: "
1076
1077 # És un missatge d'error?  ivb
1078 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
1079 #: g10/armor.c:508
1080 msgid "nested clear text signatures\n"
1081 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
1082
1083 # FIXME: un-indiar. jm
1084 #: g10/armor.c:643
1085 #, fuzzy
1086 msgid "unexpected armor: "
1087 msgstr "armadura inesperada:"
1088
1089 #: g10/armor.c:655
1090 msgid "invalid dash escaped line: "
1091 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
1092
1093 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1094 #, fuzzy, c-format
1095 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1096 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
1097
1098 #: g10/armor.c:852
1099 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1100 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
1101
1102 #: g10/armor.c:886
1103 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1104 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
1105
1106 #: g10/armor.c:894
1107 msgid "malformed CRC\n"
1108 msgstr "CRC malformat\n"
1109
1110 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1111 #, fuzzy, c-format
1112 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1113 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
1114
1115 #: g10/armor.c:918
1116 #, fuzzy
1117 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1118 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
1119
1120 #: g10/armor.c:922
1121 msgid "error in trailer line\n"
1122 msgstr "error en l'última línia\n"
1123
1124 #: g10/armor.c:1233
1125 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1126 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1127
1128 #: g10/armor.c:1238
1129 #, c-format
1130 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1131 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
1132
1133 #: g10/armor.c:1242
1134 msgid ""
1135 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1136 msgstr ""
1137 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
1138 "utilitzat un MTA amb errors\n"
1139
1140 #: g10/build-packet.c:976
1141 msgid ""
1142 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1143 "an '='\n"
1144 msgstr ""
1145 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1146 "amb el signe «=»\n"
1147
1148 #: g10/build-packet.c:988
1149 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1150 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1151
1152 #: g10/build-packet.c:994
1153 #, fuzzy
1154 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1155 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1156
1157 #: g10/build-packet.c:1012
1158 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1159 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1160
1161 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1162 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1163 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
1164
1165 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1166 msgid "not human readable"
1167 msgstr "no llegible per humans"
1168
1169 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1170 #, fuzzy, c-format
1171 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1172 msgstr "la clau secreta no està disponible"
1173
1174 #: g10/card-util.c:67
1175 #, c-format
1176 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1177 msgstr ""
1178
1179 # Destès? ivb
1180 # Desatès, sí. jm
1181 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1485 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1182 #: g10/keygen.c:2902 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1183 #, fuzzy
1184 msgid "can't do this in batch mode\n"
1185 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
1186
1187 #: g10/card-util.c:83
1188 #, fuzzy
1189 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1190 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
1191
1192 # Parts?  Peces?  ivb
1193 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1851
1194 #, fuzzy
1195 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1196 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
1197
1198 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1215 g10/card-util.c:1294
1199 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1597
1200 #: g10/keygen.c:1664 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1201 msgid "Your selection? "
1202 msgstr "La vostra selecció? "
1203
1204 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1205 msgid "[not set]"
1206 msgstr "[no establert]"
1207
1208 #: g10/card-util.c:465
1209 msgid "male"
1210 msgstr "home"
1211
1212 #: g10/card-util.c:466
1213 msgid "female"
1214 msgstr "dóna"
1215
1216 #: g10/card-util.c:466
1217 msgid "unspecified"
1218 msgstr "no especificat"
1219
1220 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
1221 # Probablement és una clau, femení. jm
1222 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1223 # uncompressed so we know the gender. jm
1224 #: g10/card-util.c:493
1225 msgid "not forced"
1226 msgstr "no forçat"
1227
1228 #: g10/card-util.c:493
1229 msgid "forced"
1230 msgstr "forçat"
1231
1232 #: g10/card-util.c:574
1233 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1234 msgstr ""
1235
1236 #: g10/card-util.c:576
1237 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1238 msgstr ""
1239
1240 #: g10/card-util.c:578
1241 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: g10/card-util.c:595
1245 msgid "Cardholder's surname: "
1246 msgstr ""
1247
1248 #: g10/card-util.c:597
1249 msgid "Cardholder's given name: "
1250 msgstr ""
1251
1252 #: g10/card-util.c:615
1253 #, c-format
1254 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1255 msgstr ""
1256
1257 #: g10/card-util.c:636
1258 #, fuzzy
1259 msgid "URL to retrieve public key: "
1260 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
1261
1262 #: g10/card-util.c:644
1263 #, c-format
1264 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1265 msgstr ""
1266
1267 #: g10/card-util.c:740 tools/no-libgcrypt.c:30
1268 #, fuzzy, c-format
1269 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1270 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
1271
1272 #: g10/card-util.c:752 g10/import.c:283
1273 #, c-format
1274 msgid "error reading `%s': %s\n"
1275 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
1276
1277 #: g10/card-util.c:779
1278 msgid "Login data (account name): "
1279 msgstr ""
1280
1281 #: g10/card-util.c:789
1282 #, c-format
1283 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: g10/card-util.c:824
1287 msgid "Private DO data: "
1288 msgstr ""
1289
1290 #: g10/card-util.c:834
1291 #, c-format
1292 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1293 msgstr ""
1294
1295 #: g10/card-util.c:884
1296 #, fuzzy
1297 msgid "Language preferences: "
1298 msgstr "preferències actualitzades"
1299
1300 #: g10/card-util.c:892
1301 #, fuzzy
1302 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1303 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1304
1305 #: g10/card-util.c:901
1306 #, fuzzy
1307 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1308 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1309
1310 #: g10/card-util.c:922
1311 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1312 msgstr ""
1313
1314 #: g10/card-util.c:936
1315 #, fuzzy
1316 msgid "Error: invalid response.\n"
1317 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1318
1319 #: g10/card-util.c:957
1320 #, fuzzy
1321 msgid "CA fingerprint: "
1322 msgstr "Empremta digital:"
1323
1324 #: g10/card-util.c:980
1325 #, fuzzy
1326 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1327 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1328
1329 #: g10/card-util.c:1028
1330 #, fuzzy, c-format
1331 msgid "key operation not possible: %s\n"
1332 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1333
1334 #: g10/card-util.c:1029
1335 #, fuzzy
1336 msgid "not an OpenPGP card"
1337 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1338
1339 #: g10/card-util.c:1038
1340 #, fuzzy, c-format
1341 msgid "error getting current key info: %s\n"
1342 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1343
1344 #: g10/card-util.c:1122
1345 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1346 msgstr ""
1347
1348 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1151
1349 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1350 msgstr ""
1351
1352 #: g10/card-util.c:1163
1353 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1354 msgstr ""
1355
1356 #: g10/card-util.c:1172
1357 #, c-format
1358 msgid ""
1359 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1360 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1361 "You should change them using the command --change-pin\n"
1362 msgstr ""
1363
1364 #: g10/card-util.c:1206
1365 #, fuzzy
1366 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1367 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1368
1369 #: g10/card-util.c:1208 g10/card-util.c:1285
1370 msgid "   (1) Signature key\n"
1371 msgstr ""
1372
1373 #: g10/card-util.c:1209 g10/card-util.c:1287
1374 #, fuzzy
1375 msgid "   (2) Encryption key\n"
1376 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1377
1378 #: g10/card-util.c:1210 g10/card-util.c:1289
1379 msgid "   (3) Authentication key\n"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: g10/card-util.c:1226 g10/card-util.c:1305 g10/keyedit.c:945
1383 #: g10/keygen.c:1601 g10/keygen.c:1629 g10/keygen.c:1703 g10/revoke.c:685
1384 msgid "Invalid selection.\n"
1385 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1386
1387 #: g10/card-util.c:1282
1388 #, fuzzy
1389 msgid "Please select where to store the key:\n"
1390 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1391
1392 #: g10/card-util.c:1317
1393 #, fuzzy
1394 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1395 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1396
1397 #: g10/card-util.c:1322
1398 #, fuzzy
1399 msgid "secret parts of key are not available\n"
1400 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1401
1402 #: g10/card-util.c:1327
1403 #, fuzzy
1404 msgid "secret key already stored on a card\n"
1405 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1406
1407 #: g10/card-util.c:1396 g10/keyedit.c:1380
1408 msgid "quit this menu"
1409 msgstr "ix del menú"
1410
1411 #: g10/card-util.c:1398
1412 #, fuzzy
1413 msgid "show admin commands"
1414 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1415
1416 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1417 # «ajuda», evidentment. jm
1418 #: g10/card-util.c:1399 g10/keyedit.c:1383
1419 msgid "show this help"
1420 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1421
1422 #: g10/card-util.c:1401
1423 #, fuzzy
1424 msgid "list all available data"
1425 msgstr "La clau és disponible en: "
1426
1427 #: g10/card-util.c:1404
1428 msgid "change card holder's name"
1429 msgstr ""
1430
1431 #: g10/card-util.c:1405
1432 msgid "change URL to retrieve key"
1433 msgstr ""
1434
1435 #: g10/card-util.c:1406
1436 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1437 msgstr ""
1438
1439 #: g10/card-util.c:1407
1440 #, fuzzy
1441 msgid "change the login name"
1442 msgstr "canvia la data de caducitat"
1443
1444 #: g10/card-util.c:1408
1445 #, fuzzy
1446 msgid "change the language preferences"
1447 msgstr "canvia la confiança"
1448
1449 #: g10/card-util.c:1409
1450 msgid "change card holder's sex"
1451 msgstr ""
1452
1453 #: g10/card-util.c:1410
1454 #, fuzzy
1455 msgid "change a CA fingerprint"
1456 msgstr "mostra empremta"
1457
1458 #: g10/card-util.c:1411
1459 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1460 msgstr ""
1461
1462 #: g10/card-util.c:1412
1463 #, fuzzy
1464 msgid "generate new keys"
1465 msgstr "genera un nou parell de claus"
1466
1467 #: g10/card-util.c:1413
1468 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1469 msgstr ""
1470
1471 #: g10/card-util.c:1414
1472 msgid "verify the PIN and list all data"
1473 msgstr ""
1474
1475 #: g10/card-util.c:1415
1476 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1477 msgstr ""
1478
1479 #: g10/card-util.c:1537 g10/keyedit.c:1654
1480 msgid "Command> "
1481 msgstr "Ordre> "
1482
1483 #: g10/card-util.c:1580
1484 #, fuzzy
1485 msgid "Admin-only command\n"
1486 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1487
1488 #: g10/card-util.c:1611
1489 msgid "Admin commands are allowed\n"
1490 msgstr ""
1491
1492 #: g10/card-util.c:1613
1493 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1494 msgstr ""
1495
1496 #: g10/card-util.c:1699 g10/keyedit.c:2277
1497 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1498 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1499
1500 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1501 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1502 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1503
1504 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3952 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
1505 #, c-format
1506 msgid "can't open `%s'\n"
1507 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1508
1509 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3424 g10/keyserver.c:1727
1510 #: g10/revoke.c:226
1511 #, fuzzy, c-format
1512 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1513 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1514
1515 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1741
1516 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1517 #, c-format
1518 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1519 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1520
1521 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1522 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1523 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1524
1525 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1526 # Fet. jm
1527 #: g10/delkey.c:133
1528 #, fuzzy
1529 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1530 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1531
1532 #: g10/delkey.c:145
1533 #, fuzzy
1534 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1535 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1536
1537 #: g10/delkey.c:153
1538 #, fuzzy
1539 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1540 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1541
1542 #: g10/delkey.c:163
1543 #, c-format
1544 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1545 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1546
1547 #: g10/delkey.c:173
1548 msgid "ownertrust information cleared\n"
1549 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1550
1551 #: g10/delkey.c:204
1552 #, c-format
1553 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1554 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1555
1556 #: g10/delkey.c:206
1557 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1558 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1559
1560 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1561 #, c-format
1562 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1563 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1564
1565 #: g10/encode.c:232
1566 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1567 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1568
1569 #: g10/encode.c:246
1570 #, fuzzy, c-format
1571 msgid "using cipher %s\n"
1572 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1573
1574 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1575 #, c-format
1576 msgid "`%s' already compressed\n"
1577 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1578
1579 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1580 #, c-format
1581 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1582 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1583
1584 #: g10/encode.c:485
1585 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1586 msgstr ""
1587 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1588
1589 #: g10/encode.c:510
1590 #, c-format
1591 msgid "reading from `%s'\n"
1592 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1593
1594 #: g10/encode.c:541
1595 msgid ""
1596 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1597 msgstr ""
1598 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1599 "esteu xifrant.\n"
1600
1601 #: g10/encode.c:559
1602 #, fuzzy, c-format
1603 msgid ""
1604 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1605 msgstr ""
1606 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1607
1608 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1609 #, fuzzy, c-format
1610 msgid ""
1611 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1612 "preferences\n"
1613 msgstr ""
1614 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1615 "destinatari\n"
1616
1617 #: g10/encode.c:751
1618 #, c-format
1619 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1620 msgstr ""
1621 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1622
1623 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1624 #, c-format
1625 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1626 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1627
1628 #: g10/encode.c:848
1629 #, c-format
1630 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1631 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1632
1633 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1634 #, c-format
1635 msgid "%s encrypted data\n"
1636 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1637
1638 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1639 #, c-format
1640 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1641 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1642
1643 # És no-wrap?  ivb
1644 # Com? jm
1645 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1646 msgid ""
1647 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1648 msgstr ""
1649 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1650 "simètric.\n"
1651
1652 #: g10/encr-data.c:145
1653 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1654 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1655
1656 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1657 #: g10/exec.c:49
1658 msgid "no remote program execution supported\n"
1659 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1660
1661 #: g10/exec.c:313
1662 msgid ""
1663 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1664 msgstr ""
1665 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1666 "d'opcions permissos insegurs\n"
1667
1668 #: g10/exec.c:343
1669 #, fuzzy
1670 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1671 msgstr ""
1672 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1673 "externs\n"
1674
1675 #: g10/exec.c:421
1676 #, fuzzy, c-format
1677 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1678 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1679
1680 #: g10/exec.c:424
1681 #, fuzzy, c-format
1682 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1683 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1684
1685 #: g10/exec.c:509
1686 #, c-format
1687 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1688 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1689
1690 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1691 msgid "unnatural exit of external program\n"
1692 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1693
1694 #: g10/exec.c:535
1695 msgid "unable to execute external program\n"
1696 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1697
1698 #: g10/exec.c:552
1699 #, c-format
1700 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1701 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1702
1703 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1704 #, c-format
1705 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1706 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1707
1708 #: g10/exec.c:609
1709 #, c-format
1710 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1711 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1712
1713 #: g10/export.c:61
1714 #, fuzzy
1715 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1716 msgstr ""
1717 "\n"
1718 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1719
1720 #: g10/export.c:63
1721 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1722 msgstr ""
1723
1724 #: g10/export.c:65
1725 #, fuzzy
1726 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1727 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1728
1729 #: g10/export.c:67
1730 #, fuzzy
1731 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1732 msgstr "revoca una clau secundària"
1733
1734 #: g10/export.c:69
1735 #, fuzzy
1736 msgid "remove unusable parts from key during export"
1737 msgstr "la clau secreta és inusable"
1738
1739 #: g10/export.c:71
1740 msgid "remove as much as possible from key during export"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: g10/export.c:73
1744 msgid "export keys in an S-expression based format"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: g10/export.c:338
1748 #, fuzzy
1749 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1750 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1751
1752 #: g10/export.c:367
1753 #, fuzzy, c-format
1754 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1755 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1756
1757 #: g10/export.c:375
1758 #, fuzzy, c-format
1759 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1760 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1761
1762 #: g10/export.c:386
1763 #, fuzzy, c-format
1764 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1765 msgstr ""
1766 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1767 "descarta\n"
1768
1769 #: g10/export.c:537
1770 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1771 msgstr ""
1772
1773 #: g10/export.c:560
1774 #, fuzzy, c-format
1775 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1776 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1777
1778 #: g10/export.c:584
1779 #, fuzzy, c-format
1780 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1781 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1782
1783 #: g10/export.c:633
1784 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1785 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1786
1787 #: g10/getkey.c:152
1788 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1789 msgstr ""
1790 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1791
1792 #: g10/getkey.c:175
1793 #, fuzzy
1794 msgid "[User ID not found]"
1795 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1796
1797 #: g10/getkey.c:1113
1798 #, c-format
1799 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: g10/getkey.c:1118
1803 #, fuzzy, c-format
1804 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1805 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
1806
1807 #: g10/getkey.c:1120
1808 #, fuzzy
1809 msgid "No fingerprint"
1810 msgstr "Empremta digital:"
1811
1812 #: g10/getkey.c:1930
1813 #, fuzzy, c-format
1814 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1815 msgstr ""
1816 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1817
1818 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3749
1819 #, fuzzy, c-format
1820 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1821 msgstr ""
1822 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1823
1824 #: g10/getkey.c:2764
1825 #, fuzzy, c-format
1826 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1827 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1828
1829 #: g10/getkey.c:2811
1830 #, fuzzy, c-format
1831 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1832 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1833
1834 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:58
1835 msgid ""
1836 "@Commands:\n"
1837 " "
1838 msgstr ""
1839 "@Ordres:\n"
1840 " "
1841
1842 #: g10/gpg.c:372
1843 msgid "|[file]|make a signature"
1844 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1845
1846 #: g10/gpg.c:373
1847 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1848 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1849
1850 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
1851 msgid "make a detached signature"
1852 msgstr "crea una signatura separada"
1853
1854 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:251
1855 msgid "encrypt data"
1856 msgstr "xifra dades"
1857
1858 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:252
1859 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1860 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1861
1862 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:253
1863 msgid "decrypt data (default)"
1864 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1865
1866 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
1867 msgid "verify a signature"
1868 msgstr "verifica una signatura"
1869
1870 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:256
1871 msgid "list keys"
1872 msgstr "llista claus"
1873
1874 #: g10/gpg.c:385
1875 msgid "list keys and signatures"
1876 msgstr "llista claus i signatures"
1877
1878 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1879 #: g10/gpg.c:386
1880 #, fuzzy
1881 msgid "list and check key signatures"
1882 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1883
1884 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1885 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:260
1886 msgid "list keys and fingerprints"
1887 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1888
1889 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:258
1890 msgid "list secret keys"
1891 msgstr "llista claus secretes"
1892
1893 #: g10/gpg.c:389
1894 msgid "generate a new key pair"
1895 msgstr "genera un nou parell de claus"
1896
1897 #: g10/gpg.c:390 sm/gpgsm.c:262
1898 msgid "remove keys from the public keyring"
1899 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1900
1901 #: g10/gpg.c:392
1902 msgid "remove keys from the secret keyring"
1903 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1904
1905 #: g10/gpg.c:393
1906 msgid "sign a key"
1907 msgstr "signa una clau"
1908
1909 #: g10/gpg.c:394
1910 msgid "sign a key locally"
1911 msgstr "signa una clau localment"
1912
1913 #: g10/gpg.c:395
1914 msgid "sign or edit a key"
1915 msgstr "signa o edita una clau"
1916
1917 #: g10/gpg.c:396
1918 msgid "generate a revocation certificate"
1919 msgstr "genera un certificat de revocació"
1920
1921 #: g10/gpg.c:398
1922 msgid "export keys"
1923 msgstr "exporta claus"
1924
1925 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:263
1926 msgid "export keys to a key server"
1927 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1928
1929 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:264
1930 msgid "import keys from a key server"
1931 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1932
1933 #: g10/gpg.c:402
1934 msgid "search for keys on a key server"
1935 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1936
1937 #: g10/gpg.c:404
1938 msgid "update all keys from a keyserver"
1939 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1940
1941 #: g10/gpg.c:409
1942 msgid "import/merge keys"
1943 msgstr "importa/fon claus"
1944
1945 #: g10/gpg.c:412
1946 msgid "print the card status"
1947 msgstr ""
1948
1949 #: g10/gpg.c:413
1950 msgid "change data on a card"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: g10/gpg.c:414
1954 msgid "change a card's PIN"
1955 msgstr ""
1956
1957 #: g10/gpg.c:423
1958 msgid "update the trust database"
1959 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1960
1961 #: g10/gpg.c:430
1962 msgid "|algo [files]|print message digests"
1963 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1964
1965 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:268
1966 msgid "run in server mode"
1967 msgstr ""
1968
1969 #: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
1970 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:74 tools/symcryptrun.c:157
1971 msgid ""
1972 "@\n"
1973 "Options:\n"
1974 " "
1975 msgstr ""
1976 "@\n"
1977 "Opcions:\n"
1978 " "
1979
1980 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:285
1981 msgid "create ascii armored output"
1982 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1983
1984 #: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:297
1985 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1986 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1987
1988 #: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:335
1989 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1990 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1991
1992 #: g10/gpg.c:451 sm/gpgsm.c:338
1993 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1994 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1995
1996 #: g10/gpg.c:456 sm/gpgsm.c:340
1997 msgid "use canonical text mode"
1998 msgstr "usa el mode de text canònic"
1999
2000 #: g10/gpg.c:470 sm/gpgsm.c:343
2001 #, fuzzy
2002 msgid "|FILE|write output to FILE"
2003 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
2004
2005 #: g10/gpg.c:483 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:79
2006 msgid "do not make any changes"
2007 msgstr "no fa cap canvi"
2008
2009 #: g10/gpg.c:484
2010 msgid "prompt before overwriting"
2011 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
2012
2013 #: g10/gpg.c:527
2014 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2015 msgstr ""
2016
2017 #: g10/gpg.c:528
2018 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
2019 msgstr ""
2020
2021 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:403
2022 msgid ""
2023 "@\n"
2024 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2025 msgstr ""
2026 "@\n"
2027 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
2028
2029 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
2030 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
2031 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
2032 #: g10/gpg.c:560 sm/gpgsm.c:406
2033 msgid ""
2034 "@\n"
2035 "Examples:\n"
2036 "\n"
2037 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2038 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2039 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2040 " --list-keys [names]        show keys\n"
2041 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2042 msgstr ""
2043 "@\n"
2044 "Exemples:\n"
2045 "\n"
2046 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
2047 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
2048 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
2049 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
2050 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
2051
2052 #: g10/gpg.c:760 g10/gpgv.c:95
2053 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2054 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2055
2056 #: g10/gpg.c:777
2057 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2058 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2059
2060 #: g10/gpg.c:780
2061 msgid ""
2062 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2063 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2064 "default operation depends on the input data\n"
2065 msgstr ""
2066 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2067 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
2068 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
2069
2070 # Suportats? ivb
2071 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
2072 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
2073 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
2074 # encara no m'agraden massa... jm
2075 #: g10/gpg.c:791 sm/gpgsm.c:584
2076 msgid ""
2077 "\n"
2078 "Supported algorithms:\n"
2079 msgstr ""
2080 "\n"
2081 "Algoritmes suportats:\n"
2082
2083 #: g10/gpg.c:794
2084 msgid "Pubkey: "
2085 msgstr "Clau pública: "
2086
2087 #: g10/gpg.c:801 g10/keyedit.c:2343
2088 msgid "Cipher: "
2089 msgstr "Xifratge: "
2090
2091 #: g10/gpg.c:808
2092 msgid "Hash: "
2093 msgstr "Dispersió: "
2094
2095 #: g10/gpg.c:815 g10/keyedit.c:2388
2096 msgid "Compression: "
2097 msgstr "Compressió: "
2098
2099 #: g10/gpg.c:822 sm/gpgsm.c:604
2100 msgid "Used libraries:"
2101 msgstr ""
2102
2103 #: g10/gpg.c:930
2104 msgid "usage: gpg [options] "
2105 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
2106
2107 #: g10/gpg.c:1100 sm/gpgsm.c:771
2108 msgid "conflicting commands\n"
2109 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
2110
2111 #: g10/gpg.c:1118
2112 #, c-format
2113 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2114 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
2115
2116 # Indi. ivb
2117 #: g10/gpg.c:1315
2118 #, fuzzy, c-format
2119 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2120 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2121
2122 # Indi. ivb
2123 #: g10/gpg.c:1318
2124 #, fuzzy, c-format
2125 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2126 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2127
2128 # Indi. ivb
2129 #: g10/gpg.c:1321
2130 #, fuzzy, c-format
2131 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2132 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2133
2134 #: g10/gpg.c:1327
2135 #, fuzzy, c-format
2136 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2137 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2138
2139 #: g10/gpg.c:1330
2140 #, fuzzy, c-format
2141 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2142 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2143
2144 #: g10/gpg.c:1333
2145 #, fuzzy, c-format
2146 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2147 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2148
2149 #: g10/gpg.c:1339
2150 #, fuzzy, c-format
2151 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2152 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2153
2154 #: g10/gpg.c:1342
2155 #, fuzzy, c-format
2156 msgid ""
2157 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2158 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2159
2160 #: g10/gpg.c:1345
2161 #, fuzzy, c-format
2162 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2163 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2164
2165 #: g10/gpg.c:1351
2166 #, fuzzy, c-format
2167 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2168 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2169
2170 #: g10/gpg.c:1354
2171 #, fuzzy, c-format
2172 msgid ""
2173 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2174 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2175
2176 #: g10/gpg.c:1357
2177 #, fuzzy, c-format
2178 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2179 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2180
2181 #: g10/gpg.c:1536
2182 #, fuzzy, c-format
2183 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2184 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
2185
2186 #: g10/gpg.c:1636
2187 msgid "display photo IDs during key listings"
2188 msgstr ""
2189
2190 #: g10/gpg.c:1638
2191 msgid "show policy URLs during signature listings"
2192 msgstr ""
2193
2194 #: g10/gpg.c:1640
2195 #, fuzzy
2196 msgid "show all notations during signature listings"
2197 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2198
2199 #: g10/gpg.c:1642
2200 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2201 msgstr ""
2202
2203 #: g10/gpg.c:1646
2204 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2205 msgstr ""
2206
2207 #: g10/gpg.c:1648
2208 #, fuzzy
2209 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2210 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2211
2212 #: g10/gpg.c:1650
2213 msgid "show user ID validity during key listings"
2214 msgstr ""
2215
2216 #: g10/gpg.c:1652
2217 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: g10/gpg.c:1654
2221 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2222 msgstr ""
2223
2224 #: g10/gpg.c:1656
2225 #, fuzzy
2226 msgid "show the keyring name in key listings"
2227 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
2228
2229 #: g10/gpg.c:1658
2230 #, fuzzy
2231 msgid "show expiration dates during signature listings"
2232 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2233
2234 #: g10/gpg.c:1819
2235 #, c-format
2236 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2237 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
2238
2239 #: g10/gpg.c:1910
2240 #, c-format
2241 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2242 msgstr ""
2243
2244 #: g10/gpg.c:2294 g10/gpg.c:2978 g10/gpg.c:2990
2245 #, c-format
2246 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2247 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
2248
2249 #: g10/gpg.c:2475 g10/gpg.c:2487
2250 #, fuzzy, c-format
2251 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2252 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2253
2254 #: g10/gpg.c:2569
2255 #, fuzzy, c-format
2256 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2257 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2258
2259 #: g10/gpg.c:2592 g10/gpg.c:2787 g10/keyedit.c:4107
2260 #, fuzzy
2261 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2262 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
2263
2264 #: g10/gpg.c:2604
2265 #, fuzzy, c-format
2266 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2267 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2268
2269 #: g10/gpg.c:2607
2270 #, fuzzy
2271 msgid "invalid keyserver options\n"
2272 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2273
2274 #: g10/gpg.c:2614
2275 #, c-format
2276 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2277 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2278
2279 #: g10/gpg.c:2617
2280 msgid "invalid import options\n"
2281 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2282
2283 #: g10/gpg.c:2624
2284 #, c-format
2285 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2286 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2287
2288 #: g10/gpg.c:2627
2289 msgid "invalid export options\n"
2290 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2291
2292 #: g10/gpg.c:2634
2293 #, fuzzy, c-format
2294 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2295 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2296
2297 #: g10/gpg.c:2637
2298 #, fuzzy
2299 msgid "invalid list options\n"
2300 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2301
2302 #: g10/gpg.c:2645
2303 msgid "display photo IDs during signature verification"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: g10/gpg.c:2647
2307 msgid "show policy URLs during signature verification"
2308 msgstr ""
2309
2310 #: g10/gpg.c:2649
2311 #, fuzzy
2312 msgid "show all notations during signature verification"
2313 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2314
2315 #: g10/gpg.c:2651
2316 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: g10/gpg.c:2655
2320 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2321 msgstr ""
2322
2323 #: g10/gpg.c:2657
2324 #, fuzzy
2325 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2326 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2327
2328 #: g10/gpg.c:2659
2329 #, fuzzy
2330 msgid "show user ID validity during signature verification"
2331 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2332
2333 #: g10/gpg.c:2661
2334 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: g10/gpg.c:2663
2338 #, fuzzy
2339 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2340 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2341
2342 #: g10/gpg.c:2665
2343 msgid "validate signatures with PKA data"
2344 msgstr ""
2345
2346 #: g10/gpg.c:2667
2347 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2348 msgstr ""
2349
2350 #: g10/gpg.c:2674
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2353 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2354
2355 #: g10/gpg.c:2677
2356 #, fuzzy
2357 msgid "invalid verify options\n"
2358 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2359
2360 #: g10/gpg.c:2684
2361 #, c-format
2362 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2363 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2364
2365 #: g10/gpg.c:2859
2366 #, fuzzy, c-format
2367 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2368 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2369
2370 #: g10/gpg.c:2862
2371 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: g10/gpg.c:2967 sm/gpgsm.c:1484
2375 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2376 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2377
2378 # FIXME: preferència? jm
2379 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2380 #: g10/gpg.c:2971
2381 #, c-format
2382 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2383 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2384
2385 #: g10/gpg.c:2980
2386 #, c-format
2387 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2388 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2389
2390 #: g10/gpg.c:2983
2391 #, c-format
2392 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2393 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2394
2395 #: g10/gpg.c:2998
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2398 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2399
2400 # clares -> en clar?  ivb
2401 #: g10/gpg.c:3012
2402 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2403 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2404
2405 #: g10/gpg.c:3018
2406 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2407 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2408
2409 #: g10/gpg.c:3024
2410 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2411 msgstr ""
2412 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2413 "habilitat.\n"
2414
2415 #: g10/gpg.c:3037
2416 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2417 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2418
2419 #: g10/gpg.c:3103 g10/gpg.c:3127 sm/gpgsm.c:1556
2420 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2421 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2422
2423 #: g10/gpg.c:3109 g10/gpg.c:3133 sm/gpgsm.c:1564 sm/gpgsm.c:1570
2424 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2425 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2426
2427 #: g10/gpg.c:3115
2428 #, fuzzy
2429 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2430 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2431
2432 #: g10/gpg.c:3121
2433 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2434 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2435
2436 #: g10/gpg.c:3136
2437 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2438 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2439
2440 #: g10/gpg.c:3138
2441 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2442 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2443
2444 #: g10/gpg.c:3140
2445 #, fuzzy
2446 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2447 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2448
2449 #: g10/gpg.c:3142
2450 #, fuzzy
2451 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2452 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2453
2454 #: g10/gpg.c:3144
2455 #, fuzzy
2456 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2457 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2458
2459 #: g10/gpg.c:3147
2460 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2461 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2462
2463 #: g10/gpg.c:3151
2464 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2465 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2466
2467 #: g10/gpg.c:3158
2468 msgid "invalid default preferences\n"
2469 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2470
2471 #: g10/gpg.c:3167
2472 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2473 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2474
2475 #: g10/gpg.c:3171
2476 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2477 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2478
2479 #: g10/gpg.c:3175
2480 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2481 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2482
2483 #: g10/gpg.c:3208
2484 #, c-format
2485 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2486 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2487
2488 #: g10/gpg.c:3255
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2491 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2492
2493 #: g10/gpg.c:3260
2494 #, fuzzy, c-format
2495 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2496 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2497
2498 #: g10/gpg.c:3265
2499 #, fuzzy, c-format
2500 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2501 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2502
2503 #: g10/gpg.c:3348
2504 #, c-format
2505 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2506 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2507
2508 #: g10/gpg.c:3359
2509 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2510 msgstr ""
2511 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2512
2513 #: g10/gpg.c:3380
2514 msgid "--store [filename]"
2515 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2516
2517 #: g10/gpg.c:3387
2518 msgid "--symmetric [filename]"
2519 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2520
2521 #: g10/gpg.c:3389
2522 #, fuzzy, c-format
2523 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2524 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2525
2526 #: g10/gpg.c:3399
2527 msgid "--encrypt [filename]"
2528 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2529
2530 #: g10/gpg.c:3412
2531 #, fuzzy
2532 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2533 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2534
2535 #: g10/gpg.c:3414
2536 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2537 msgstr ""
2538
2539 #: g10/gpg.c:3417
2540 #, fuzzy, c-format
2541 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2542 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2543
2544 #: g10/gpg.c:3435
2545 msgid "--sign [filename]"
2546 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2547
2548 #: g10/gpg.c:3448
2549 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2550 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2551
2552 #: g10/gpg.c:3463
2553 #, fuzzy
2554 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2555 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2556
2557 #: g10/gpg.c:3465
2558 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2559 msgstr ""
2560
2561 #: g10/gpg.c:3468
2562 #, fuzzy, c-format
2563 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2564 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2565
2566 #: g10/gpg.c:3488
2567 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2568 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2569
2570 #: g10/gpg.c:3497
2571 msgid "--clearsign [filename]"
2572 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2573
2574 #: g10/gpg.c:3522
2575 msgid "--decrypt [filename]"
2576 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2577
2578 #: g10/gpg.c:3530
2579 msgid "--sign-key user-id"
2580 msgstr "--sign-key user-id"
2581
2582 #: g10/gpg.c:3534
2583 msgid "--lsign-key user-id"
2584 msgstr "--lsign-key user-id"
2585
2586 #: g10/gpg.c:3555
2587 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2588 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2589
2590 #: g10/gpg.c:3647
2591 #, c-format
2592 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2593 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2594
2595 #: g10/gpg.c:3649
2596 #, c-format
2597 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2598 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2599
2600 #: g10/gpg.c:3651
2601 #, c-format
2602 msgid "key export failed: %s\n"
2603 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2604
2605 #: g10/gpg.c:3662
2606 #, c-format
2607 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2608 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2609
2610 #: g10/gpg.c:3672
2611 #, c-format
2612 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2613 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2614
2615 #: g10/gpg.c:3723
2616 #, c-format
2617 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2618 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2619
2620 #: g10/gpg.c:3731
2621 #, c-format
2622 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2623 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2624
2625 #: g10/gpg.c:3821
2626 #, c-format
2627 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2628 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2629
2630 #: g10/gpg.c:3938
2631 msgid "[filename]"
2632 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2633
2634 #: g10/gpg.c:3942
2635 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2636 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2637
2638 #: g10/gpg.c:4254
2639 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2640 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2641
2642 #: g10/gpg.c:4256
2643 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2644 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2645
2646 #: g10/gpg.c:4289
2647 #, fuzzy
2648 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2649 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2650
2651 #: g10/gpgv.c:72
2652 msgid "take the keys from this keyring"
2653 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2654
2655 #: g10/gpgv.c:74
2656 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2657 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2658
2659 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
2660 msgid "|FD|write status info to this FD"
2661 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2662
2663 #: g10/gpgv.c:99
2664 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2665 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2666
2667 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2668 #: g10/gpgv.c:102
2669 msgid ""
2670 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2671 "Check signatures against known trusted keys\n"
2672 msgstr ""
2673 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2674 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2675
2676 #: g10/helptext.c:72
2677 msgid "No help available"
2678 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2679
2680 #: g10/helptext.c:82
2681 #, c-format
2682 msgid "No help available for `%s'"
2683 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2684
2685 #: g10/import.c:94
2686 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: g10/import.c:96
2690 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2691 msgstr ""
2692
2693 #: g10/import.c:98
2694 #, fuzzy
2695 msgid "do not update the trustdb after import"
2696 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2697
2698 #: g10/import.c:100
2699 #, fuzzy
2700 msgid "create a public key when importing a secret key"
2701 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2702
2703 #: g10/import.c:102
2704 msgid "only accept updates to existing keys"
2705 msgstr ""
2706
2707 #: g10/import.c:104
2708 #, fuzzy
2709 msgid "remove unusable parts from key after import"
2710 msgstr "la clau secreta és inusable"
2711
2712 #: g10/import.c:106
2713 msgid "remove as much as possible from key after import"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: g10/import.c:269
2717 #, c-format
2718 msgid "skipping block of type %d\n"
2719 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2720
2721 #: g10/import.c:278
2722 #, fuzzy, c-format
2723 msgid "%lu keys processed so far\n"
2724 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2725
2726 #: g10/import.c:295
2727 #, c-format
2728 msgid "Total number processed: %lu\n"
2729 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2730
2731 #: g10/import.c:297
2732 #, c-format
2733 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2734 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2735
2736 #: g10/import.c:300
2737 #, c-format
2738 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2739 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2740
2741 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2742 #, c-format
2743 msgid "              imported: %lu"
2744 msgstr "              importades: %lu"
2745
2746 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2747 #, c-format
2748 msgid "             unchanged: %lu\n"
2749 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2750
2751 #: g10/import.c:310
2752 #, c-format
2753 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2754 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2755
2756 #: g10/import.c:312
2757 #, c-format
2758 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2759 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2760
2761 #: g10/import.c:314
2762 #, c-format
2763 msgid "        new signatures: %lu\n"
2764 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2765
2766 #: g10/import.c:316
2767 #, c-format
2768 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2769 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2770
2771 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2772 #, c-format
2773 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2774 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2775
2776 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2777 #, c-format
2778 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2779 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2780
2781 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2782 #, c-format
2783 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2784 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2785
2786 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2787 #, c-format
2788 msgid "          not imported: %lu\n"
2789 msgstr "              importades: %lu\n"
2790
2791 #: g10/import.c:326
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2794 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2795
2796 #: g10/import.c:328
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2799 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2800
2801 #: g10/import.c:569
2802 #, c-format
2803 msgid ""
2804 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2805 "algorithms on these user IDs:\n"
2806 msgstr ""
2807
2808 #: g10/import.c:610
2809 #, c-format
2810 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2811 msgstr ""
2812
2813 #: g10/import.c:625
2814 #, fuzzy, c-format
2815 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2816 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2817
2818 #: g10/import.c:637
2819 #, c-format
2820 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: g10/import.c:650
2824 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2825 msgstr ""
2826
2827 #: g10/import.c:652
2828 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: g10/import.c:676
2832 #, c-format
2833 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "key %s: no user ID\n"
2839 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2840
2841 #: g10/import.c:758
2842 #, fuzzy, c-format
2843 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2844 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2845
2846 #: g10/import.c:773
2847 #, fuzzy, c-format
2848 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2849 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2850
2851 #: g10/import.c:779
2852 #, fuzzy, c-format
2853 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2854 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2855
2856 #: g10/import.c:781
2857 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2858 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2859
2860 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2861 #, fuzzy, c-format
2862 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2863 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2864
2865 #: g10/import.c:797
2866 #, fuzzy, c-format
2867 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2868 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2869
2870 #: g10/import.c:806
2871 #, c-format
2872 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2873 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2874
2875 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2876 #, c-format
2877 msgid "writing to `%s'\n"
2878 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2879
2880 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2881 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2882 #, c-format
2883 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2884 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2885
2886 #: g10/import.c:834
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2889 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2890
2891 #: g10/import.c:858
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2894 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2895
2896 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2899 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2900
2901 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2904 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2905
2906 #: g10/import.c:920
2907 #, fuzzy, c-format
2908 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2909 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2910
2911 #: g10/import.c:923
2912 #, fuzzy, c-format
2913 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2914 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2915
2916 #: g10/import.c:926
2917 #, fuzzy, c-format
2918 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2919 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2920
2921 #: g10/import.c:929
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2924 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2925
2926 #: g10/import.c:932
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2929 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2930
2931 #: g10/import.c:935
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2934 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2935
2936 #: g10/import.c:938
2937 #, fuzzy, c-format
2938 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2939 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2940
2941 #: g10/import.c:941
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2944 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2945
2946 #: g10/import.c:944
2947 #, fuzzy, c-format
2948 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2949 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2950
2951 #: g10/import.c:947
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2954 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2955
2956 #: g10/import.c:971
2957 #, fuzzy, c-format
2958 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2959 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2960
2961 #: g10/import.c:1143
2962 #, fuzzy, c-format
2963 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2964 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2965
2966 #: g10/import.c:1154
2967 #, fuzzy
2968 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2969 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2970
2971 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2972 #, c-format
2973 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2974 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2975
2976 #: g10/import.c:1182
2977 #, fuzzy, c-format
2978 msgid "key %s: secret key imported\n"
2979 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2980
2981 #: g10/import.c:1212
2982 #, fuzzy, c-format
2983 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2984 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2985
2986 #: g10/import.c:1222
2987 #, fuzzy, c-format
2988 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2989 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2990
2991 #: g10/import.c:1254
2992 #, fuzzy, c-format
2993 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2994 msgstr ""
2995 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2996 "de revocació\n"
2997
2998 # O «rebutjara»? ivb
2999 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3000 # «es rebutja» està bé. jm
3001 #: g10/import.c:1297
3002 #, fuzzy, c-format
3003 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3004 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3005
3006 #: g10/import.c:1329
3007 #, fuzzy, c-format
3008 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3009 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3010
3011 #: g10/import.c:1398
3012 #, fuzzy, c-format
3013 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3014 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3015
3016 #: g10/import.c:1413
3017 #, fuzzy, c-format
3018 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3019 msgstr ""
3020 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3021 "s»\n"
3022 "\n"
3023
3024 #: g10/import.c:1415
3025 #, fuzzy, c-format
3026 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3027 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3028
3029 #: g10/import.c:1433
3030 #, fuzzy, c-format
3031 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3032 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3033
3034 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3035 #, fuzzy, c-format
3036 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3037 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3038
3039 #: g10/import.c:1446
3040 #, fuzzy, c-format
3041 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3042 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3043
3044 #: g10/import.c:1461
3045 #, fuzzy, c-format
3046 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3047 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3048
3049 #: g10/import.c:1483
3050 #, fuzzy, c-format
3051 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3052 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3053
3054 #: g10/import.c:1496
3055 #, fuzzy, c-format
3056 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3057 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3058
3059 #: g10/import.c:1511
3060 #, fuzzy, c-format
3061 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3062 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3063
3064 #: g10/import.c:1555
3065 #, fuzzy, c-format
3066 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3067 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3068
3069 #: g10/import.c:1576
3070 #, fuzzy, c-format
3071 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3072 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3073
3074 #: g10/import.c:1603
3075 #, fuzzy, c-format
3076 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3077 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3078
3079 #: g10/import.c:1613
3080 #, fuzzy, c-format
3081 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3082 msgstr ""
3083 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3084 "descarta\n"
3085
3086 #: g10/import.c:1630
3087 #, fuzzy, c-format
3088 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3089 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3090
3091 #: g10/import.c:1644
3092 #, fuzzy, c-format
3093 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3094 msgstr ""
3095 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3096 "descarta\n"
3097
3098 #: g10/import.c:1652
3099 #, fuzzy, c-format
3100 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3101 msgstr ""
3102 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3103
3104 #: g10/import.c:1781
3105 #, fuzzy, c-format
3106 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3107 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3108
3109 #: g10/import.c:1843
3110 #, fuzzy, c-format
3111 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3112 msgstr ""
3113 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3114 "08lX\n"
3115
3116 #: g10/import.c:1857
3117 #, fuzzy, c-format
3118 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3119 msgstr ""
3120 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3121 "present.\n"
3122
3123 #: g10/import.c:1916
3124 #, fuzzy, c-format
3125 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3126 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3127
3128 #: g10/import.c:1950
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3131 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3132
3133 #: g10/import.c:2351
3134 #, fuzzy
3135 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3136 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3137
3138 #: g10/import.c:2359
3139 #, fuzzy
3140 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3141 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3142
3143 #: g10/import.c:2361
3144 #, fuzzy
3145 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3146 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3147
3148 #: g10/keydb.c:181
3149 #, c-format
3150 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3151 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3152
3153 #: g10/keydb.c:187
3154 #, c-format
3155 msgid "keyring `%s' created\n"
3156 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3157
3158 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3159 #, fuzzy, c-format
3160 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3161 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3162
3163 #: g10/keydb.c:712
3164 #, c-format
3165 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3166 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:265
3169 msgid "[revocation]"
3170 msgstr "[revocació]"
3171
3172 #: g10/keyedit.c:266
3173 msgid "[self-signature]"
3174 msgstr "[autosignatura]"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
3177 msgid "1 bad signature\n"
3178 msgstr "1 signatura errònia\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
3181 #, c-format
3182 msgid "%d bad signatures\n"
3183 msgstr "%d signatures errònies\n"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
3186 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3187 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
3190 #, c-format
3191 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3192 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
3195 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3196 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
3199 #, c-format
3200 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3201 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:356
3204 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3205 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:358
3208 #, c-format
3209 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3210 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3213 #, fuzzy
3214 msgid ""
3215 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3216 "keys\n"
3217 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3218 "etc.)\n"
3219 msgstr ""
3220 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3221 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3222 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3225 #, fuzzy, c-format
3226 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3227 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3230 #, fuzzy, c-format
3231 msgid "  %d = I trust fully\n"
3232 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:438
3235 msgid ""
3236 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3237 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3238 "trust signatures on your behalf.\n"
3239 msgstr ""
3240
3241 #: g10/keyedit.c:454
3242 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3243 msgstr ""
3244
3245 #: g10/keyedit.c:598
3246 #, c-format
3247 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3248 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3249
3250 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3251 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3252 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3253 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3254
3255 # O no s'ha pogut? ivb
3256 # FIXME: comprovar context. jm
3257 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3258 #: g10/keyedit.c:1779
3259 msgid "  Unable to sign.\n"
3260 msgstr "  No es pot signar.\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:626
3263 #, c-format
3264 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3265 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3266
3267 #: g10/keyedit.c:654
3268 #, c-format
3269 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3270 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3271
3272 #: g10/keyedit.c:682
3273 #, fuzzy, c-format
3274 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3275 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3276
3277 #: g10/keyedit.c:684
3278 #, fuzzy
3279 msgid "Sign it? (y/N) "
3280 msgstr "Signar realment? "
3281
3282 #: g10/keyedit.c:706
3283 #, c-format
3284 msgid ""
3285 "The self-signature on \"%s\"\n"
3286 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3287 msgstr ""
3288 "La vostra signatura en «%s»\n"
3289 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:715
3292 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3293 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3294
3295 #: g10/keyedit.c:729
3296 #, c-format
3297 msgid ""
3298 "Your current signature on \"%s\"\n"
3299 "has expired.\n"
3300 msgstr ""
3301 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3302 "ha caducat.\n"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:733
3305 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3306 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3307
3308 #: g10/keyedit.c:754
3309 #, c-format
3310 msgid ""
3311 "Your current signature on \"%s\"\n"
3312 "is a local signature.\n"
3313 msgstr ""
3314 "La vostra signatura en «%s»\n"
3315 "és una signatura local.\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:758
3318 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3319 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3320
3321 #: g10/keyedit.c:779
3322 #, fuzzy, c-format
3323 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3324 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:782
3327 #, fuzzy, c-format
3328 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3329 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:787
3332 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3333 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3334
3335 #: g10/keyedit.c:809
3336 #, fuzzy, c-format
3337 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3338 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:824
3341 msgid "This key has expired!"
3342 msgstr "La clau ha caducat!"
3343
3344 #: g10/keyedit.c:842
3345 #, c-format
3346 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3347 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:848
3350 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3351 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3352
3353 #: g10/keyedit.c:888
3354 msgid ""
3355 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3356 "mode.\n"
3357 msgstr ""
3358 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:890
3361 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3362 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:915
3365 msgid ""
3366 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3367 "belongs\n"
3368 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3369 msgstr ""
3370 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3371 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3372 "contestar, entreu «0».\n"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:920
3375 #, c-format
3376 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3377 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:922
3380 #, c-format
3381 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3382 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:924
3385 #, c-format
3386 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3387 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:926
3390 #, c-format
3391 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3392 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:932
3395 #, fuzzy
3396 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3397 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:956
3400 #, fuzzy, c-format
3401 msgid ""
3402 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3403 "key \"%s\" (%s)\n"
3404 msgstr ""
3405 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3406 "amb la vostra clau: \""
3407
3408 #: g10/keyedit.c:963
3409 #, fuzzy
3410 msgid "This will be a self-signature.\n"
3411 msgstr ""
3412 "\n"
3413 "Açò serà una autosignatura.\n"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:969
3416 #, fuzzy
3417 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3418 msgstr ""
3419 "\n"
3420 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:977
3423 #, fuzzy
3424 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3425 msgstr ""
3426 "\n"
3427 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:987
3430 #, fuzzy
3431 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3432 msgstr ""
3433 "\n"
3434 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:994
3437 #, fuzzy
3438 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3439 msgstr ""
3440 "\n"
3441 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:1001
3444 #, fuzzy
3445 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3446 msgstr ""
3447 "\n"
3448 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:1006
3451 #, fuzzy
3452 msgid "I have checked this key casually.\n"
3453 msgstr ""
3454 "\n"
3455 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:1011
3458 #, fuzzy
3459 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3460 msgstr ""
3461 "\n"
3462 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:1021
3465 #, fuzzy
3466 msgid "Really sign? (y/N) "
3467 msgstr "Signar realment? "
3468
3469 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4826 g10/keyedit.c:4917 g10/keyedit.c:4981
3470 #: g10/keyedit.c:5042 g10/sign.c:316
3471 #, c-format
3472 msgid "signing failed: %s\n"
3473 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:1131
3476 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3477 msgstr ""
3478
3479 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3601
3480 msgid "This key is not protected.\n"
3481 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3588 g10/revoke.c:538
3484 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3485 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3604
3488 #, fuzzy
3489 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3490 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3608
3493 msgid "Key is protected.\n"
3494 msgstr "La clau està protegida.\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1186
3497 #, c-format
3498 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3499 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1192
3502 msgid ""
3503 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3504 "\n"
3505 msgstr ""
3506 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3507 "\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2163
3510 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3511 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1212
3514 msgid ""
3515 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3516 "\n"
3517 msgstr ""
3518 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3519 "\n"
3520
3521 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3522 #: g10/keyedit.c:1215
3523 #, fuzzy
3524 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3525 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3526
3527 #: g10/keyedit.c:1296
3528 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3529 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:1382
3532 msgid "save and quit"
3533 msgstr "desa i ix"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1385
3536 #, fuzzy
3537 msgid "show key fingerprint"
3538 msgstr "mostra empremta"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1386
3541 msgid "list key and user IDs"
3542 msgstr "llista claus i ID"
3543
3544 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3545 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3546 #: g10/keyedit.c:1388
3547 msgid "select user ID N"
3548 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3549
3550 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3551 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3552 #: g10/keyedit.c:1389
3553 #, fuzzy
3554 msgid "select subkey N"
3555 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1390
3558 #, fuzzy
3559 msgid "check signatures"
3560 msgstr "revoca signatures"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1395
3563 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1400
3567 #, fuzzy
3568 msgid "sign selected user IDs locally"
3569 msgstr "signa la clau localment"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:1402
3572 #, fuzzy
3573 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3574 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:1404
3577 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: g10/keyedit.c:1408
3581 msgid "add a user ID"
3582 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3583
3584 # Com estava escrit abans.  ivb
3585 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3586 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3587 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3588 #: g10/keyedit.c:1410
3589 msgid "add a photo ID"
3590 msgstr "afegeix un photo ID"
3591
3592 #: g10/keyedit.c:1412
3593 #, fuzzy
3594 msgid "delete selected user IDs"
3595 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3596
3597 #: g10/keyedit.c:1417
3598 #, fuzzy
3599 msgid "add a subkey"
3600 msgstr "addkey"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:1421
3603 msgid "add a key to a smartcard"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: g10/keyedit.c:1423
3607 msgid "move a key to a smartcard"
3608 msgstr ""
3609
3610 #: g10/keyedit.c:1425
3611 msgid "move a backup key to a smartcard"
3612 msgstr ""
3613
3614 #: g10/keyedit.c:1429
3615 #, fuzzy
3616 msgid "delete selected subkeys"
3617 msgstr "esborra una clau secundària"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:1431
3620 msgid "add a revocation key"
3621 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:1433
3624 #, fuzzy
3625 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3626 msgstr ""
3627 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1435
3630 #, fuzzy
3631 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3632 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1437
3635 #, fuzzy
3636 msgid "flag the selected user ID as primary"
3637 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:1439
3640 #, fuzzy
3641 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3642 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:1442
3645 msgid "list preferences (expert)"
3646 msgstr "llista les preferències (expert)"
3647
3648 #: g10/keyedit.c:1444
3649 msgid "list preferences (verbose)"
3650 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3651
3652 #: g10/keyedit.c:1446
3653 #, fuzzy
3654 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3655 msgstr ""
3656 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:1451
3659 #, fuzzy
3660 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3661 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3662
3663 #: g10/keyedit.c:1453
3664 #, fuzzy
3665 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3666 msgstr ""
3667 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3668
3669 #: g10/keyedit.c:1455
3670 msgid "change the passphrase"
3671 msgstr "canvia la contrasenya"
3672
3673 #: g10/keyedit.c:1459
3674 msgid "change the ownertrust"
3675 msgstr "canvia la confiança"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:1461
3678 #, fuzzy
3679 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3680 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1463
3683 #, fuzzy
3684 msgid "revoke selected user IDs"
3685 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:1468
3688 #, fuzzy
3689 msgid "revoke key or selected subkeys"
3690 msgstr "revoca una clau secundària"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1469
3693 #, fuzzy
3694 msgid "enable key"
3695 msgstr "activa una clau"
3696
3697 #: g10/keyedit.c:1470
3698 #, fuzzy
3699 msgid "disable key"
3700 msgstr "desactiva una clau"
3701
3702 # Igual que dalt.  ivb
3703 # Idem :) jm
3704 #: g10/keyedit.c:1471
3705 #, fuzzy
3706 msgid "show selected photo IDs"
3707 msgstr "mostra el photo ID"
3708
3709 #: g10/keyedit.c:1473
3710 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3711 msgstr ""
3712
3713 #: g10/keyedit.c:1475
3714 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3715 msgstr ""
3716
3717 #: g10/keyedit.c:1599
3718 #, fuzzy, c-format
3719 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3720 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3721
3722 #: g10/keyedit.c:1617
3723 msgid "Secret key is available.\n"
3724 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:1700
3727 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3728 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3729
3730 #: g10/keyedit.c:1708
3731 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3732 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3733
3734 #: g10/keyedit.c:1727
3735 msgid ""
3736 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3737 "(lsign),\n"
3738 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3739 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: g10/keyedit.c:1767
3743 msgid "Key is revoked."
3744 msgstr "La clau està revocada."
3745
3746 #: g10/keyedit.c:1786
3747 #, fuzzy
3748 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3749 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3750
3751 #: g10/keyedit.c:1793
3752 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3753 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3754
3755 #: g10/keyedit.c:1802
3756 #, fuzzy, c-format
3757 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3758 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3759
3760 #: g10/keyedit.c:1825
3761 #, c-format
3762 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3763 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3766 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3767 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3768
3769 #: g10/keyedit.c:1849
3770 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3771 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3772
3773 #: g10/keyedit.c:1851
3774 #, fuzzy
3775 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3776 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3777
3778 #: g10/keyedit.c:1852
3779 #, fuzzy
3780 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3781 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3782
3783 #: g10/keyedit.c:1902
3784 #, fuzzy
3785 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3786 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:1914
3789 #, fuzzy
3790 msgid "You must select exactly one key.\n"
3791 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3792
3793 #: g10/keyedit.c:1942
3794 msgid "Command expects a filename argument\n"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: g10/keyedit.c:1956
3798 #, fuzzy, c-format
3799 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3800 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3801
3802 #: g10/keyedit.c:1973
3803 #, fuzzy, c-format
3804 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3805 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3806
3807 #: g10/keyedit.c:1997
3808 msgid "You must select at least one key.\n"
3809 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3810
3811 #: g10/keyedit.c:2000
3812 #, fuzzy
3813 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3814 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3815
3816 #: g10/keyedit.c:2001
3817 #, fuzzy
3818 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3819 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3820
3821 #: g10/keyedit.c:2036
3822 #, fuzzy
3823 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3824 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3825
3826 #: g10/keyedit.c:2037
3827 #, fuzzy
3828 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3829 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3830
3831 #: g10/keyedit.c:2055
3832 #, fuzzy
3833 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3834 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3835
3836 #: g10/keyedit.c:2066
3837 #, fuzzy
3838 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3839 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3840
3841 #: g10/keyedit.c:2068
3842 #, fuzzy
3843 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3844 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3845
3846 #: g10/keyedit.c:2118
3847 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: g10/keyedit.c:2160
3851 #, fuzzy
3852 msgid "Set preference list to:\n"
3853 msgstr "estableix la llista de preferències"
3854
3855 #: g10/keyedit.c:2166
3856 #, fuzzy
3857 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3858 msgstr ""
3859 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3860
3861 #: g10/keyedit.c:2168
3862 #, fuzzy
3863 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3864 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3865
3866 #: g10/keyedit.c:2238
3867 #, fuzzy
3868 msgid "Save changes? (y/N) "
3869 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3870
3871 #: g10/keyedit.c:2241
3872 #, fuzzy
3873 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3874 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3875
3876 #: g10/keyedit.c:2251
3877 #, c-format
3878 msgid "update failed: %s\n"
3879 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3880
3881 #: g10/keyedit.c:2258
3882 #, c-format
3883 msgid "update secret failed: %s\n"
3884 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3885
3886 #: g10/keyedit.c:2265
3887 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3888 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3889
3890 #: g10/keyedit.c:2366
3891 msgid "Digest: "
3892 msgstr "Resum: "
3893
3894 #: g10/keyedit.c:2417
3895 msgid "Features: "
3896 msgstr "Funcionalitats: "
3897
3898 #: g10/keyedit.c:2428
3899 msgid "Keyserver no-modify"
3900 msgstr ""
3901
3902 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:310
3903 msgid "Preferred keyserver: "
3904 msgstr ""
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3907 #, fuzzy
3908 msgid "Notations: "
3909 msgstr "Notació: "
3910
3911 #: g10/keyedit.c:2662
3912 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3913 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3914
3915 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3916 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3917 #: g10/keyedit.c:2721
3918 #, fuzzy, c-format
3919 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3920 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3921
3922 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3923 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3924 #: g10/keyedit.c:2742
3925 #, fuzzy, c-format
3926 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3927 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3928
3929 #: g10/keyedit.c:2748
3930 #, fuzzy
3931 msgid "(sensitive)"
3932 msgstr " (sensible)"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:2764 g10/keyedit.c:2820 g10/keyedit.c:2881 g10/keyedit.c:2896
3935 #: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
3936 #, fuzzy, c-format
3937 msgid "created: %s"
3938 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3939
3940 #: g10/keyedit.c:2767 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
3941 #, fuzzy, c-format
3942 msgid "revoked: %s"
3943 msgstr "[revocada]"
3944
3945 #: g10/keyedit.c:2769 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
3946 #, fuzzy, c-format
3947 msgid "expired: %s"
3948 msgstr " [caduca: %s]"
3949
3950 #: g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2822 g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:2898
3951 #: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
3952 #: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3953 #, fuzzy, c-format
3954 msgid "expires: %s"
3955 msgstr " [caduca: %s]"
3956
3957 #: g10/keyedit.c:2773
3958 #, c-format
3959 msgid "usage: %s"
3960 msgstr ""
3961
3962 #: g10/keyedit.c:2788
3963 #, fuzzy, c-format
3964 msgid "trust: %s"
3965 msgstr " confiança: %c/%c"
3966
3967 #: g10/keyedit.c:2792
3968 #, c-format
3969 msgid "validity: %s"
3970 msgstr ""
3971
3972 #: g10/keyedit.c:2799
3973 msgid "This key has been disabled"
3974 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3975
3976 #: g10/keyedit.c:2827 g10/keylist.c:202
3977 msgid "card-no: "
3978 msgstr ""
3979
3980 #: g10/keyedit.c:2851
3981 msgid ""
3982 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3983 "unless you restart the program.\n"
3984 msgstr ""
3985 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3986 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3987
3988 #: g10/keyedit.c:2915 g10/keyedit.c:3261 g10/keyserver.c:539
3989 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
3990 #, fuzzy
3991 msgid "revoked"
3992 msgstr "[revocada]"
3993
3994 #: g10/keyedit.c:2917 g10/keyedit.c:3263 g10/keyserver.c:543
3995 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
3996 #, fuzzy
3997 msgid "expired"
3998 msgstr "expire"
3999
4000 #: g10/keyedit.c:2982
4001 msgid ""
4002 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4003 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4004 msgstr ""
4005 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
4006 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
4007 "assumida.\n"
4008
4009 # Photo ID com abans.  ivb
4010 #: g10/keyedit.c:3043
4011 msgid ""
4012 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
4013 "versions\n"
4014 "         of PGP to reject this key.\n"
4015 msgstr ""
4016 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
4017 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
4018
4019 #: g10/keyedit.c:3048 g10/keyedit.c:3383
4020 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4021 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
4022
4023 #: g10/keyedit.c:3054
4024 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4025 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
4026
4027 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
4028 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
4029 #: g10/keyedit.c:3194
4030 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4031 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
4032
4033 #: g10/keyedit.c:3204
4034 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4035 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
4036
4037 #: g10/keyedit.c:3208
4038 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4039 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
4040
4041 #: g10/keyedit.c:3214
4042 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4043 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
4044
4045 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4046 #: g10/keyedit.c:3228
4047 #, c-format
4048 msgid "Deleted %d signature.\n"
4049 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
4050
4051 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4052 #: g10/keyedit.c:3229
4053 #, c-format
4054 msgid "Deleted %d signatures.\n"