f86521950d2cf4a7d329a7aa53b9bc1d57442697
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2006-03-09 13:31+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:121
39 #, c-format
40 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
41 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb pbits=%u qbits=%u\n"
42
43 #: cipher/primegen.c:312
44 #, c-format
45 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
46 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
47
48 #: cipher/random.c:173
49 msgid "no entropy gathering module detected\n"
50 msgstr "no s'ha trobat cap mòdul d'acumulació d'entropia\n"
51
52 #: cipher/random.c:403
53 #, fuzzy, c-format
54 msgid "can't lock `%s': %s\n"
55 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
56
57 #: cipher/random.c:408
58 #, fuzzy, c-format
59 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
60 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
61
62 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
63 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
64 #: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3363 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2323
65 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
66 #: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:772 g10/sign.c:932 g10/sign.c:1045
67 #: g10/sign.c:1195 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
68 #: g10/tdbio.c:605
69 #, c-format
70 msgid "can't open `%s': %s\n"
71 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
72
73 #: cipher/random.c:458
74 #, c-format
75 msgid "can't stat `%s': %s\n"
76 msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
77
78 # Descartar, deixar passar...  ignorar és un anglicisme.  ivb
79 #: cipher/random.c:463
80 #, c-format
81 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
82 msgstr "«%s» no és un fitxer regular: es descarta\n"
83
84 #: cipher/random.c:468
85 msgid "note: random_seed file is empty\n"
86 msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
87
88 #: cipher/random.c:474
89 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
90 msgstr "AVÍS: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
91
92 #: cipher/random.c:482
93 #, c-format
94 msgid "can't read `%s': %s\n"
95 msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
96
97 #: cipher/random.c:520
98 msgid "note: random_seed file not updated\n"
99 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
100
101 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2802
102 #: g10/keygen.c:2832 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
103 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:790 g10/sign.c:1061 g10/tdbio.c:536
104 #, c-format
105 msgid "can't create `%s': %s\n"
106 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
107
108 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
109 #, c-format
110 msgid "can't write `%s': %s\n"
111 msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
112
113 # No em passe! ;)  ivb
114 #: cipher/random.c:569
115 #, c-format
116 msgid "can't close `%s': %s\n"
117 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
118
119 #: cipher/random.c:814
120 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
121 msgstr "AVÍS: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
122
123 #: cipher/random.c:815
124 msgid ""
125 "The random number generator is only a kludge to let\n"
126 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
127 "\n"
128 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
129 "\n"
130 msgstr ""
131 "El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
132 "per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
133 "\n"
134 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
135 "\n"
136
137 #: cipher/rndegd.c:202
138 msgid ""
139 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
140 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
141 "of the entropy.\n"
142 msgstr ""
143 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
144 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudarà a la qualitat de la entropia.\n"
145
146 #: cipher/rndlinux.c:132
147 #, c-format
148 msgid ""
149 "\n"
150 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
151 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
152 msgstr ""
153 "\n"
154 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
155 "sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Calen %d bytes més)\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:596
158 #, c-format
159 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
160 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:609
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
165 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:977
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "reading public key failed: %s\n"
170 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
171
172 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
173 msgid "response does not contain the public key data\n"
174 msgstr ""
175
176 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
177 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
178 msgstr ""
179
180 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
181 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
185 #, c-format
186 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
190 #, c-format
191 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
192 msgstr ""
193
194 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
195 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
196 #, fuzzy, c-format
197 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
198 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
199
200 #: g10/app-openpgp.c:1310
201 msgid "access to admin commands is not configured\n"
202 msgstr ""
203
204 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
205 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
206 msgstr ""
207
208 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
209 msgid "card is permanently locked!\n"
210 msgstr ""
211
212 #: g10/app-openpgp.c:1336
213 #, c-format
214 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
215 msgstr ""
216
217 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
218 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
219 #. to get some infos on the string.
220 #: g10/app-openpgp.c:1343
221 msgid "|A|Admin PIN"
222 msgstr ""
223
224 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
225 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
226 #. to get some infos on the string.
227 #: g10/app-openpgp.c:1492
228 msgid "|AN|New Admin PIN"
229 msgstr ""
230
231 #: g10/app-openpgp.c:1492
232 msgid "|N|New PIN"
233 msgstr ""
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1496
236 #, fuzzy, c-format
237 msgid "error getting new PIN: %s\n"
238 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
241 #, fuzzy
242 msgid "error reading application data\n"
243 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
246 #, fuzzy
247 msgid "error reading fingerprint DO\n"
248 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1562
251 #, fuzzy
252 msgid "key already exists\n"
253 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
254
255 #: g10/app-openpgp.c:1566
256 msgid "existing key will be replaced\n"
257 msgstr ""
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1568
260 #, fuzzy
261 msgid "generating new key\n"
262 msgstr "genera un nou parell de claus"
263
264 #: g10/app-openpgp.c:1735
265 msgid "creation timestamp missing\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1742
269 #, c-format
270 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1749
274 #, c-format
275 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
276 msgstr ""
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
279 #, c-format
280 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
281 msgstr ""
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1827
284 #, fuzzy, c-format
285 msgid "failed to store the key: %s\n"
286 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
287
288 #: g10/app-openpgp.c:1886
289 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
290 msgstr ""
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1901
293 #, fuzzy
294 msgid "generating key failed\n"
295 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
296
297 #: g10/app-openpgp.c:1904
298 #, fuzzy, c-format
299 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
300 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
301
302 #: g10/app-openpgp.c:1961
303 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
304 msgstr ""
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2087
307 #, fuzzy, c-format
308 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
309 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
310
311 #: g10/app-openpgp.c:2134
312 #, c-format
313 msgid "signatures created so far: %lu\n"
314 msgstr ""
315
316 #: g10/app-openpgp.c:2142
317 #, c-format
318 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
319 msgstr ""
320
321 #: g10/app-openpgp.c:2403
322 msgid ""
323 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
324 msgstr ""
325
326 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
327 #, c-format
328 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
329 msgstr ""
330
331 #: g10/armor.c:318
332 #, c-format
333 msgid "armor: %s\n"
334 msgstr "armadura: %s\n"
335
336 #: g10/armor.c:357
337 msgid "invalid armor header: "
338 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
339
340 #: g10/armor.c:368
341 msgid "armor header: "
342 msgstr "capçalera d'armadura: "
343
344 #: g10/armor.c:379
345 msgid "invalid clearsig header\n"
346 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
347
348 # És un missatge d'error?  ivb
349 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
350 #: g10/armor.c:431
351 msgid "nested clear text signatures\n"
352 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
353
354 # FIXME: un-indiar. jm
355 #: g10/armor.c:566
356 #, fuzzy
357 msgid "unexpected armor: "
358 msgstr "armadura inesperada:"
359
360 #: g10/armor.c:578
361 msgid "invalid dash escaped line: "
362 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
363
364 #: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
365 #, fuzzy, c-format
366 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
367 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
368
369 #: g10/armor.c:773
370 msgid "premature eof (no CRC)\n"
371 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
372
373 #: g10/armor.c:807
374 msgid "premature eof (in CRC)\n"
375 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
376
377 #: g10/armor.c:815
378 msgid "malformed CRC\n"
379 msgstr "CRC malformat\n"
380
381 #: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
382 #, fuzzy, c-format
383 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
384 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
385
386 #: g10/armor.c:839
387 #, fuzzy
388 msgid "premature eof (in trailer)\n"
389 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
390
391 #: g10/armor.c:843
392 msgid "error in trailer line\n"
393 msgstr "error en l'última línia\n"
394
395 #: g10/armor.c:1152
396 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
397 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
398
399 #: g10/armor.c:1157
400 #, c-format
401 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
402 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
403
404 #: g10/armor.c:1161
405 msgid ""
406 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
407 msgstr ""
408 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
409 "utilitzat un MTA amb errors\n"
410
411 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
412 #, fuzzy, c-format
413 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
414 msgstr "la clau secreta no està disponible"
415
416 #: g10/card-util.c:68
417 #, c-format
418 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
419 msgstr ""
420
421 # Destès? ivb
422 # Desatès, sí. jm
423 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
424 #: g10/keygen.c:2507 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
425 #, fuzzy
426 msgid "can't do this in batch mode\n"
427 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
428
429 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
430 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1339
431 #: g10/keygen.c:1406
432 msgid "Your selection? "
433 msgstr "La vostra selecció? "
434
435 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
436 msgid "[not set]"
437 msgstr "[no establert]"
438
439 #: g10/card-util.c:412
440 msgid "male"
441 msgstr "home"
442
443 #: g10/card-util.c:413
444 msgid "female"
445 msgstr "dóna"
446
447 #: g10/card-util.c:413
448 msgid "unspecified"
449 msgstr "no especificat"
450
451 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
452 # Probablement és una clau, femení. jm
453 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
454 # uncompressed so we know the gender. jm
455 #: g10/card-util.c:440
456 msgid "not forced"
457 msgstr "no forçat"
458
459 #: g10/card-util.c:440
460 msgid "forced"
461 msgstr "forçat"
462
463 #: g10/card-util.c:518
464 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
465 msgstr ""
466
467 #: g10/card-util.c:520
468 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:522
472 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:539
476 msgid "Cardholder's surname: "
477 msgstr ""
478
479 #: g10/card-util.c:541
480 msgid "Cardholder's given name: "
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:559
484 #, c-format
485 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:580
489 #, fuzzy
490 msgid "URL to retrieve public key: "
491 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
492
493 #: g10/card-util.c:588
494 #, c-format
495 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
496 msgstr ""
497
498 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
499 #, c-format
500 msgid "error reading `%s': %s\n"
501 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
502
503 #: g10/card-util.c:694
504 msgid "Login data (account name): "
505 msgstr ""
506
507 #: g10/card-util.c:704
508 #, c-format
509 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
510 msgstr ""
511
512 #: g10/card-util.c:763
513 msgid "Private DO data: "
514 msgstr ""
515
516 #: g10/card-util.c:773
517 #, c-format
518 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
519 msgstr ""
520
521 #: g10/card-util.c:793
522 #, fuzzy
523 msgid "Language preferences: "
524 msgstr "preferències actualitzades"
525
526 #: g10/card-util.c:801
527 #, fuzzy
528 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
529 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
530
531 #: g10/card-util.c:810
532 #, fuzzy
533 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
534 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
535
536 #: g10/card-util.c:831
537 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
538 msgstr ""
539
540 #: g10/card-util.c:845
541 #, fuzzy
542 msgid "Error: invalid response.\n"
543 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
544
545 #: g10/card-util.c:866
546 #, fuzzy
547 msgid "CA fingerprint: "
548 msgstr "Empremta digital:"
549
550 #: g10/card-util.c:889
551 #, fuzzy
552 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
553 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
554
555 #: g10/card-util.c:937
556 #, fuzzy, c-format
557 msgid "key operation not possible: %s\n"
558 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
559
560 #: g10/card-util.c:938
561 #, fuzzy
562 msgid "not an OpenPGP card"
563 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
564
565 #: g10/card-util.c:947
566 #, fuzzy, c-format
567 msgid "error getting current key info: %s\n"
568 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
569
570 #: g10/card-util.c:1032
571 msgid "Replace existing key? (y/N) "
572 msgstr ""
573
574 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
575 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
576 msgstr ""
577
578 #: g10/card-util.c:1074
579 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
580 msgstr ""
581
582 #: g10/card-util.c:1083
583 #, c-format
584 msgid ""
585 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
586 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
587 "You should change them using the command --change-pin\n"
588 msgstr ""
589
590 #: g10/card-util.c:1122
591 #, fuzzy
592 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
593 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
594
595 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
596 msgid "   (1) Signature key\n"
597 msgstr ""
598
599 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
600 #, fuzzy
601 msgid "   (2) Encryption key\n"
602 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
603
604 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
605 msgid "   (3) Authentication key\n"
606 msgstr ""
607
608 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:946
609 #: g10/keygen.c:1343 g10/keygen.c:1371 g10/keygen.c:1445 g10/revoke.c:685
610 msgid "Invalid selection.\n"
611 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
612
613 #: g10/card-util.c:1202
614 #, fuzzy
615 msgid "Please select where to store the key:\n"
616 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
617
618 #: g10/card-util.c:1237
619 #, fuzzy
620 msgid "unknown key protection algorithm\n"
621 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
622
623 #: g10/card-util.c:1242
624 #, fuzzy
625 msgid "secret parts of key are not available\n"
626 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
627
628 #: g10/card-util.c:1247
629 #, fuzzy
630 msgid "secret key already stored on a card\n"
631 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
632
633 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1357
634 msgid "quit this menu"
635 msgstr "ix del menú"
636
637 #: g10/card-util.c:1320
638 #, fuzzy
639 msgid "show admin commands"
640 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
641
642 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
643 # «ajuda», evidentment. jm
644 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1360
645 msgid "show this help"
646 msgstr "mostra aquesta ajuda"
647
648 #: g10/card-util.c:1323
649 #, fuzzy
650 msgid "list all available data"
651 msgstr "La clau és disponible en: "
652
653 #: g10/card-util.c:1326
654 msgid "change card holder's name"
655 msgstr ""
656
657 #: g10/card-util.c:1327
658 msgid "change URL to retrieve key"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/card-util.c:1328
662 msgid "fetch the key specified in the card URL"
663 msgstr ""
664
665 #: g10/card-util.c:1329
666 #, fuzzy
667 msgid "change the login name"
668 msgstr "canvia la data de caducitat"
669
670 #: g10/card-util.c:1330
671 #, fuzzy
672 msgid "change the language preferences"
673 msgstr "canvia la confiança"
674
675 #: g10/card-util.c:1331
676 msgid "change card holder's sex"
677 msgstr ""
678
679 #: g10/card-util.c:1332
680 #, fuzzy
681 msgid "change a CA fingerprint"
682 msgstr "mostra empremta"
683
684 #: g10/card-util.c:1333
685 msgid "toggle the signature force PIN flag"
686 msgstr ""
687
688 #: g10/card-util.c:1334
689 #, fuzzy
690 msgid "generate new keys"
691 msgstr "genera un nou parell de claus"
692
693 #: g10/card-util.c:1335
694 msgid "menu to change or unblock the PIN"
695 msgstr ""
696
697 #: g10/card-util.c:1336
698 msgid "verify the PIN and list all data"
699 msgstr ""
700
701 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1623
702 msgid "Command> "
703 msgstr "Ordre> "
704
705 #: g10/card-util.c:1494
706 #, fuzzy
707 msgid "Admin-only command\n"
708 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
709
710 #: g10/card-util.c:1525
711 msgid "Admin commands are allowed\n"
712 msgstr ""
713
714 #: g10/card-util.c:1527
715 msgid "Admin commands are not allowed\n"
716 msgstr ""
717
718 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2244
719 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
720 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
721
722 #: g10/cardglue.c:434
723 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:573
727 #, c-format
728 msgid ""
729 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
730 "   %.*s\n"
731 msgstr ""
732
733 #: g10/cardglue.c:582
734 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
735 msgstr ""
736
737 #: g10/cardglue.c:917
738 #, fuzzy
739 msgid "Enter New Admin PIN: "
740 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
741
742 #: g10/cardglue.c:918
743 #, fuzzy
744 msgid "Enter New PIN: "
745 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
746
747 #: g10/cardglue.c:919
748 msgid "Enter Admin PIN: "
749 msgstr ""
750
751 #: g10/cardglue.c:920
752 #, fuzzy
753 msgid "Enter PIN: "
754 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
755
756 #: g10/cardglue.c:937
757 #, fuzzy
758 msgid "Repeat this PIN: "
759 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
760
761 #: g10/cardglue.c:952
762 #, fuzzy
763 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
764 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
765
766 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3723 g10/keyring.c:377
767 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
768 #, c-format
769 msgid "can't open `%s'\n"
770 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
771
772 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
773 msgid "--output doesn't work for this command\n"
774 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
775
776 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1698
777 #: g10/revoke.c:228
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
780 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
781
782 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1712
783 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
784 #, c-format
785 msgid "error reading keyblock: %s\n"
786 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
787
788 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
789 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
790 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
791
792 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
793 # Fet. jm
794 #: g10/delkey.c:135
795 #, fuzzy
796 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
797 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
798
799 #: g10/delkey.c:147
800 #, fuzzy
801 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
802 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
803
804 #: g10/delkey.c:155
805 #, fuzzy
806 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
807 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
808
809 #: g10/delkey.c:165
810 #, c-format
811 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
812 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
813
814 #: g10/delkey.c:175
815 msgid "ownertrust information cleared\n"
816 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
817
818 #: g10/delkey.c:206
819 #, c-format
820 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
821 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
822
823 #: g10/delkey.c:208
824 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
825 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
826
827 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1215
828 #, c-format
829 msgid "error creating passphrase: %s\n"
830 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
831
832 #: g10/encode.c:218
833 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
834 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
835
836 #: g10/encode.c:231
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid "using cipher %s\n"
839 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
840
841 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
842 #, c-format
843 msgid "`%s' already compressed\n"
844 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
845
846 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:557
847 #, c-format
848 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
849 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
850
851 #: g10/encode.c:470
852 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
853 msgstr ""
854 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
855
856 #: g10/encode.c:494
857 #, c-format
858 msgid "reading from `%s'\n"
859 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
860
861 #: g10/encode.c:522
862 msgid ""
863 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
864 msgstr ""
865 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
866 "esteu xifrant.\n"
867
868 #: g10/encode.c:532
869 #, fuzzy, c-format
870 msgid ""
871 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
872 msgstr ""
873 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
874
875 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:896
876 #, fuzzy, c-format
877 msgid ""
878 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
879 "preferences\n"
880 msgstr ""
881 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
882 "destinatari\n"
883
884 #: g10/encode.c:729
885 #, c-format
886 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
887 msgstr ""
888 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
889
890 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
891 #, c-format
892 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
893 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
894
895 #: g10/encode.c:826
896 #, c-format
897 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
898 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
899
900 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
901 #, c-format
902 msgid "%s encrypted data\n"
903 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
904
905 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
906 #, c-format
907 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
908 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
909
910 # És no-wrap?  ivb
911 # Com? jm
912 #: g10/encr-data.c:93
913 msgid ""
914 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
915 msgstr ""
916 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
917 "simètric.\n"
918
919 #: g10/encr-data.c:104
920 msgid "problem handling encrypted packet\n"
921 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
922
923 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
924 #: g10/exec.c:49
925 msgid "no remote program execution supported\n"
926 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
927
928 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
929 #, c-format
930 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
931 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
932
933 #: g10/exec.c:314
934 msgid ""
935 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
936 msgstr ""
937 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
938 "d'opcions permissos insegurs\n"
939
940 #: g10/exec.c:344
941 #, fuzzy
942 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
943 msgstr ""
944 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
945 "externs\n"
946
947 #: g10/exec.c:422
948 #, fuzzy, c-format
949 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
950 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
951
952 #: g10/exec.c:425
953 #, fuzzy, c-format
954 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
955 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
956
957 #: g10/exec.c:510
958 #, c-format
959 msgid "system error while calling external program: %s\n"
960 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
961
962 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
963 msgid "unnatural exit of external program\n"
964 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
965
966 #: g10/exec.c:536
967 msgid "unable to execute external program\n"
968 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
969
970 #: g10/exec.c:552
971 #, c-format
972 msgid "unable to read external program response: %s\n"
973 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
974
975 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
976 #, c-format
977 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
978 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
979
980 #: g10/exec.c:610
981 #, c-format
982 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
983 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
984
985 #: g10/export.c:61
986 #, fuzzy
987 msgid "export signatures that are marked as local-only"
988 msgstr ""
989 "\n"
990 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
991
992 #: g10/export.c:63
993 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
994 msgstr ""
995
996 #: g10/export.c:65
997 #, fuzzy
998 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
999 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1000
1001 #: g10/export.c:67
1002 #, fuzzy
1003 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1004 msgstr "revoca una clau secundària"
1005
1006 #: g10/export.c:69
1007 #, fuzzy
1008 msgid "remove unusable parts from key during export"
1009 msgstr "la clau secreta és inusable"
1010
1011 #: g10/export.c:71
1012 msgid "remove as much as possible from key during export"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: g10/export.c:325
1016 #, fuzzy
1017 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1018 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1019
1020 #: g10/export.c:354
1021 #, fuzzy, c-format
1022 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1023 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1024
1025 #: g10/export.c:362
1026 #, fuzzy, c-format
1027 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1028 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1029
1030 #: g10/export.c:373
1031 #, fuzzy, c-format
1032 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1033 msgstr ""
1034 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1035 "descarta\n"
1036
1037 #: g10/export.c:521
1038 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: g10/export.c:544
1042 #, fuzzy, c-format
1043 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1044 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1045
1046 #: g10/export.c:565
1047 #, fuzzy, c-format
1048 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1049 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1050
1051 #: g10/export.c:598
1052 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1053 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1054
1055 #: g10/gpg.c:372
1056 msgid ""
1057 "@Commands:\n"
1058 " "
1059 msgstr ""
1060 "@Ordres:\n"
1061 " "
1062
1063 #: g10/gpg.c:374
1064 msgid "|[file]|make a signature"
1065 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1066
1067 #: g10/gpg.c:375
1068 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1069 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1070
1071 #: g10/gpg.c:376
1072 msgid "make a detached signature"
1073 msgstr "crea una signatura separada"
1074
1075 #: g10/gpg.c:377
1076 msgid "encrypt data"
1077 msgstr "xifra dades"
1078
1079 #: g10/gpg.c:379
1080 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1081 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1082
1083 #: g10/gpg.c:381
1084 msgid "decrypt data (default)"
1085 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1086
1087 #: g10/gpg.c:383
1088 msgid "verify a signature"
1089 msgstr "verifica una signatura"
1090
1091 #: g10/gpg.c:385
1092 msgid "list keys"
1093 msgstr "llista claus"
1094
1095 #: g10/gpg.c:387
1096 msgid "list keys and signatures"
1097 msgstr "llista claus i signatures"
1098
1099 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1100 #: g10/gpg.c:388
1101 #, fuzzy
1102 msgid "list and check key signatures"
1103 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1104
1105 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1106 #: g10/gpg.c:389
1107 msgid "list keys and fingerprints"
1108 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1109
1110 #: g10/gpg.c:390
1111 msgid "list secret keys"
1112 msgstr "llista claus secretes"
1113
1114 #: g10/gpg.c:391
1115 msgid "generate a new key pair"
1116 msgstr "genera un nou parell de claus"
1117
1118 #: g10/gpg.c:392
1119 msgid "remove keys from the public keyring"
1120 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1121
1122 #: g10/gpg.c:394
1123 msgid "remove keys from the secret keyring"
1124 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1125
1126 #: g10/gpg.c:395
1127 msgid "sign a key"
1128 msgstr "signa una clau"
1129
1130 #: g10/gpg.c:396
1131 msgid "sign a key locally"
1132 msgstr "signa una clau localment"
1133
1134 #: g10/gpg.c:397
1135 msgid "sign or edit a key"
1136 msgstr "signa o edita una clau"
1137
1138 #: g10/gpg.c:398
1139 msgid "generate a revocation certificate"
1140 msgstr "genera un certificat de revocació"
1141
1142 #: g10/gpg.c:400
1143 msgid "export keys"
1144 msgstr "exporta claus"
1145
1146 #: g10/gpg.c:401
1147 msgid "export keys to a key server"
1148 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1149
1150 #: g10/gpg.c:402
1151 msgid "import keys from a key server"
1152 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1153
1154 #: g10/gpg.c:404
1155 msgid "search for keys on a key server"
1156 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1157
1158 #: g10/gpg.c:406
1159 msgid "update all keys from a keyserver"
1160 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1161
1162 #: g10/gpg.c:410
1163 msgid "import/merge keys"
1164 msgstr "importa/fon claus"
1165
1166 #: g10/gpg.c:413
1167 msgid "print the card status"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: g10/gpg.c:414
1171 msgid "change data on a card"
1172 msgstr ""
1173
1174 #: g10/gpg.c:415
1175 msgid "change a card's PIN"
1176 msgstr ""
1177
1178 #: g10/gpg.c:423
1179 msgid "update the trust database"
1180 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1181
1182 #: g10/gpg.c:430
1183 msgid "|algo [files]|print message digests"
1184 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1185
1186 #: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
1187 msgid ""
1188 "@\n"
1189 "Options:\n"
1190 " "
1191 msgstr ""
1192 "@\n"
1193 "Opcions:\n"
1194 " "
1195
1196 #: g10/gpg.c:436
1197 msgid "create ascii armored output"
1198 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1199
1200 #: g10/gpg.c:438
1201 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1202 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1203
1204 #: g10/gpg.c:449
1205 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1206 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1207
1208 #: g10/gpg.c:450
1209 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1210 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1211
1212 #: g10/gpg.c:455
1213 msgid "use canonical text mode"
1214 msgstr "usa el mode de text canònic"
1215
1216 #: g10/gpg.c:469
1217 msgid "use as output file"
1218 msgstr "fitxer d'eixida"
1219
1220 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1221 #: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
1222 msgid "verbose"
1223 msgstr "detall"
1224
1225 #: g10/gpg.c:482
1226 msgid "do not make any changes"
1227 msgstr "no fa cap canvi"
1228
1229 #: g10/gpg.c:483
1230 msgid "prompt before overwriting"
1231 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1232
1233 #: g10/gpg.c:524
1234 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: g10/gpg.c:525
1238 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1239 msgstr ""
1240
1241 #: g10/gpg.c:553
1242 msgid ""
1243 "@\n"
1244 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1245 msgstr ""
1246 "@\n"
1247 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1248
1249 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1250 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1251 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1252 #: g10/gpg.c:556
1253 msgid ""
1254 "@\n"
1255 "Examples:\n"
1256 "\n"
1257 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1258 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1259 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1260 " --list-keys [names]        show keys\n"
1261 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1262 msgstr ""
1263 "@\n"
1264 "Exemples:\n"
1265 "\n"
1266 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1267 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1268 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1269 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1270 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1271
1272 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
1273 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1274 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1275
1276 #: g10/gpg.c:768
1277 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1278 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1279
1280 #: g10/gpg.c:771
1281 msgid ""
1282 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1283 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1284 "default operation depends on the input data\n"
1285 msgstr ""
1286 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1287 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1288 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1289
1290 # Suportats? ivb
1291 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1292 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1293 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1294 # encara no m'agraden massa... jm
1295 #: g10/gpg.c:782
1296 msgid ""
1297 "\n"
1298 "Supported algorithms:\n"
1299 msgstr ""
1300 "\n"
1301 "Algoritmes suportats:\n"
1302
1303 #: g10/gpg.c:785
1304 msgid "Pubkey: "
1305 msgstr "Clau pública: "
1306
1307 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2310
1308 msgid "Cipher: "
1309 msgstr "Xifratge: "
1310
1311 #: g10/gpg.c:797
1312 msgid "Hash: "
1313 msgstr "Dispersió: "
1314
1315 #: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2356
1316 msgid "Compression: "
1317 msgstr "Compressió: "
1318
1319 #: g10/gpg.c:886
1320 msgid "usage: gpg [options] "
1321 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1322
1323 #: g10/gpg.c:1034
1324 msgid "conflicting commands\n"
1325 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1326
1327 #: g10/gpg.c:1052
1328 #, c-format
1329 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1330 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1331
1332 # Indi. ivb
1333 #: g10/gpg.c:1249
1334 #, fuzzy, c-format
1335 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1336 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1337
1338 # Indi. ivb
1339 #: g10/gpg.c:1252
1340 #, fuzzy, c-format
1341 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1342 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1343
1344 # Indi. ivb
1345 #: g10/gpg.c:1255
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1348 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1349
1350 #: g10/gpg.c:1261
1351 #, fuzzy, c-format
1352 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1353 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1354
1355 #: g10/gpg.c:1264
1356 #, fuzzy, c-format
1357 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1358 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1359
1360 #: g10/gpg.c:1267
1361 #, fuzzy, c-format
1362 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1363 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1364
1365 #: g10/gpg.c:1273
1366 #, fuzzy, c-format
1367 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1368 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1369
1370 #: g10/gpg.c:1276
1371 #, fuzzy, c-format
1372 msgid ""
1373 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1374 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1375
1376 #: g10/gpg.c:1279
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1379 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1380
1381 #: g10/gpg.c:1285
1382 #, fuzzy, c-format
1383 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1384 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1385
1386 #: g10/gpg.c:1288
1387 #, fuzzy, c-format
1388 msgid ""
1389 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1390 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1391
1392 #: g10/gpg.c:1291
1393 #, fuzzy, c-format
1394 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1395 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1396
1397 #: g10/gpg.c:1432
1398 #, fuzzy, c-format
1399 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1400 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1401
1402 #: g10/gpg.c:1525
1403 msgid "display photo IDs during key listings"
1404 msgstr ""
1405
1406 #: g10/gpg.c:1527
1407 msgid "show policy URLs during signature listings"
1408 msgstr ""
1409
1410 #: g10/gpg.c:1529
1411 #, fuzzy
1412 msgid "show all notations during signature listings"
1413 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1414
1415 #: g10/gpg.c:1531
1416 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1417 msgstr ""
1418
1419 #: g10/gpg.c:1535
1420 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1421 msgstr ""
1422
1423 #: g10/gpg.c:1537
1424 #, fuzzy
1425 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1426 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1427
1428 #: g10/gpg.c:1539
1429 msgid "show user ID validity during key listings"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: g10/gpg.c:1541
1433 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: g10/gpg.c:1543
1437 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1438 msgstr ""
1439
1440 #: g10/gpg.c:1545
1441 #, fuzzy
1442 msgid "show the keyring name in key listings"
1443 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
1444
1445 #: g10/gpg.c:1547
1446 #, fuzzy
1447 msgid "show expiration dates during signature listings"
1448 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1449
1450 #: g10/gpg.c:1850
1451 #, c-format
1452 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1453 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1454
1455 #: g10/gpg.c:1892
1456 #, c-format
1457 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1458 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
1459
1460 #: g10/gpg.c:1896
1461 #, c-format
1462 msgid "option file `%s': %s\n"
1463 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:1903
1466 #, c-format
1467 msgid "reading options from `%s'\n"
1468 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
1469
1470 #: g10/gpg.c:2118 g10/gpg.c:2719 g10/gpg.c:2738
1471 #, c-format
1472 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1473 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2131
1476 #, fuzzy, c-format
1477 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1478 msgstr ""
1479 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
1480
1481 #: g10/gpg.c:2285 g10/gpg.c:2297
1482 #, fuzzy, c-format
1483 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1484 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1485
1486 #: g10/gpg.c:2373
1487 #, fuzzy, c-format
1488 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1489 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1490
1491 #: g10/gpg.c:2397 g10/keyedit.c:4048
1492 #, fuzzy
1493 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1494 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1495
1496 #: g10/gpg.c:2409
1497 #, fuzzy, c-format
1498 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1499 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1500
1501 #: g10/gpg.c:2412
1502 #, fuzzy
1503 msgid "invalid keyserver options\n"
1504 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1505
1506 #: g10/gpg.c:2419
1507 #, c-format
1508 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1509 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1510
1511 #: g10/gpg.c:2422
1512 msgid "invalid import options\n"
1513 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1514
1515 #: g10/gpg.c:2429
1516 #, c-format
1517 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1518 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1519
1520 #: g10/gpg.c:2432
1521 msgid "invalid export options\n"
1522 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1523
1524 #: g10/gpg.c:2439
1525 #, fuzzy, c-format
1526 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1527 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1528
1529 #: g10/gpg.c:2442
1530 #, fuzzy
1531 msgid "invalid list options\n"
1532 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1533
1534 #: g10/gpg.c:2450
1535 msgid "display photo IDs during signature verification"
1536 msgstr ""
1537
1538 #: g10/gpg.c:2452
1539 msgid "show policy URLs during signature verification"
1540 msgstr ""
1541
1542 #: g10/gpg.c:2454
1543 #, fuzzy
1544 msgid "show all notations during signature verification"
1545 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1546
1547 #: g10/gpg.c:2456
1548 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1549 msgstr ""
1550
1551 #: g10/gpg.c:2460
1552 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1553 msgstr ""
1554
1555 #: g10/gpg.c:2462
1556 #, fuzzy
1557 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1558 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1559
1560 #: g10/gpg.c:2464
1561 #, fuzzy
1562 msgid "show user ID validity during signature verification"
1563 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1564
1565 #: g10/gpg.c:2466
1566 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1567 msgstr ""
1568
1569 #: g10/gpg.c:2468
1570 msgid "validate signatures with PKA data"
1571 msgstr ""
1572
1573 #: g10/gpg.c:2470
1574 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1575 msgstr ""
1576
1577 #: g10/gpg.c:2477
1578 #, fuzzy, c-format
1579 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1580 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1581
1582 #: g10/gpg.c:2480
1583 #, fuzzy
1584 msgid "invalid verify options\n"
1585 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1586
1587 #: g10/gpg.c:2487
1588 #, c-format
1589 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1590 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1591
1592 #: g10/gpg.c:2637
1593 #, fuzzy, c-format
1594 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1595 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1596
1597 #: g10/gpg.c:2640
1598 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1599 msgstr ""
1600
1601 #: g10/gpg.c:2708
1602 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1603 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1604
1605 # FIXME: preferència? jm
1606 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1607 #: g10/gpg.c:2712
1608 #, c-format
1609 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1610 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
1611
1612 #: g10/gpg.c:2721
1613 #, c-format
1614 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1615 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
1616
1617 #: g10/gpg.c:2724
1618 #, c-format
1619 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1620 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
1621
1622 #: g10/gpg.c:2731
1623 #, fuzzy, c-format
1624 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1625 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
1626
1627 #: g10/gpg.c:2746
1628 #, fuzzy, c-format
1629 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1630 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1631
1632 # clares -> en clar?  ivb
1633 #: g10/gpg.c:2760
1634 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1635 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1636
1637 #: g10/gpg.c:2766
1638 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1639 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1640
1641 #: g10/gpg.c:2772
1642 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1643 msgstr ""
1644 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1645 "habilitat.\n"
1646
1647 #: g10/gpg.c:2785
1648 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1649 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1650
1651 #: g10/gpg.c:2852 g10/gpg.c:2876
1652 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1653 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1654
1655 #: g10/gpg.c:2858 g10/gpg.c:2882
1656 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1657 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
1658
1659 #: g10/gpg.c:2864
1660 #, fuzzy
1661 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1662 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1663
1664 #: g10/gpg.c:2870
1665 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1666 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
1667
1668 #: g10/gpg.c:2885
1669 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1670 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1671
1672 #: g10/gpg.c:2887
1673 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1674 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1675
1676 #: g10/gpg.c:2889
1677 #, fuzzy
1678 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1679 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1680
1681 #: g10/gpg.c:2891
1682 #, fuzzy
1683 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1684 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1685
1686 #: g10/gpg.c:2893
1687 #, fuzzy
1688 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1689 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1690
1691 #: g10/gpg.c:2896
1692 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1693 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
1694
1695 #: g10/gpg.c:2900
1696 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1697 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1698
1699 #: g10/gpg.c:2907
1700 msgid "invalid default preferences\n"
1701 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
1702
1703 #: g10/gpg.c:2916
1704 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1705 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
1706
1707 #: g10/gpg.c:2920
1708 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1709 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
1710
1711 #: g10/gpg.c:2924
1712 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1713 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
1714
1715 #: g10/gpg.c:2957
1716 #, c-format
1717 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1718 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1719
1720 #: g10/gpg.c:3004
1721 #, fuzzy, c-format
1722 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1723 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
1724
1725 #: g10/gpg.c:3009
1726 #, fuzzy, c-format
1727 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1728 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1729
1730 #: g10/gpg.c:3014
1731 #, fuzzy, c-format
1732 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1733 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
1734
1735 #: g10/gpg.c:3110
1736 #, c-format
1737 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1738 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1739
1740 #: g10/gpg.c:3121
1741 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1742 msgstr ""
1743 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
1744
1745 #: g10/gpg.c:3132
1746 msgid "--store [filename]"
1747 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1748
1749 #: g10/gpg.c:3139
1750 msgid "--symmetric [filename]"
1751 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1752
1753 #: g10/gpg.c:3141
1754 #, fuzzy, c-format
1755 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1756 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1757
1758 #: g10/gpg.c:3151
1759 msgid "--encrypt [filename]"
1760 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1761
1762 #: g10/gpg.c:3164
1763 #, fuzzy
1764 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1765 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1766
1767 #: g10/gpg.c:3166
1768 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: g10/gpg.c:3169
1772 #, fuzzy, c-format
1773 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1774 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1775
1776 #: g10/gpg.c:3187
1777 msgid "--sign [filename]"
1778 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1779
1780 #: g10/gpg.c:3200
1781 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1782 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1783
1784 #: g10/gpg.c:3215
1785 #, fuzzy
1786 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1787 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1788
1789 #: g10/gpg.c:3217
1790 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: g10/gpg.c:3220
1794 #, fuzzy, c-format
1795 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1796 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1797
1798 #: g10/gpg.c:3240
1799 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1800 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1801
1802 #: g10/gpg.c:3249
1803 msgid "--clearsign [filename]"
1804 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1805
1806 #: g10/gpg.c:3274
1807 msgid "--decrypt [filename]"
1808 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1809
1810 #: g10/gpg.c:3282
1811 msgid "--sign-key user-id"
1812 msgstr "--sign-key user-id"
1813
1814 #: g10/gpg.c:3286
1815 msgid "--lsign-key user-id"
1816 msgstr "--lsign-key user-id"
1817
1818 #: g10/gpg.c:3307
1819 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1820 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1821
1822 #: g10/gpg.c:3378
1823 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1824 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1825
1826 #: g10/gpg.c:3415
1827 #, c-format
1828 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1829 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1830
1831 #: g10/gpg.c:3417
1832 #, c-format
1833 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1834 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1835
1836 #: g10/gpg.c:3419
1837 #, c-format
1838 msgid "key export failed: %s\n"
1839 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
1840
1841 #: g10/gpg.c:3430
1842 #, c-format
1843 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1844 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1845
1846 #: g10/gpg.c:3440
1847 #, c-format
1848 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1849 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1850
1851 #: g10/gpg.c:3491
1852 #, c-format
1853 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1854 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1855
1856 #: g10/gpg.c:3499
1857 #, c-format
1858 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1859 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1860
1861 #: g10/gpg.c:3586
1862 #, c-format
1863 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1864 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1865
1866 #: g10/gpg.c:3709
1867 msgid "[filename]"
1868 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1869
1870 #: g10/gpg.c:3713
1871 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1872 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1873
1874 #: g10/gpg.c:4014
1875 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1876 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
1877
1878 #: g10/gpg.c:4016
1879 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1880 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1881
1882 #: g10/gpg.c:4049
1883 #, fuzzy
1884 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1885 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1886
1887 #: g10/getkey.c:152
1888 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1889 msgstr ""
1890 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1891
1892 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2876
1893 #, fuzzy
1894 msgid "[User ID not found]"
1895 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1896
1897 #: g10/getkey.c:933 g10/getkey.c:950 g10/getkey.c:970 g10/getkey.c:986
1898 #: g10/getkey.c:1001
1899 #, c-format
1900 msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: g10/getkey.c:1800
1904 #, fuzzy, c-format
1905 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1906 msgstr ""
1907 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1908
1909 #: g10/getkey.c:2354
1910 #, fuzzy, c-format
1911 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1912 msgstr ""
1913 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1914
1915 #: g10/getkey.c:2585
1916 #, fuzzy, c-format
1917 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1918 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1919
1920 #: g10/getkey.c:2632
1921 #, fuzzy, c-format
1922 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1923 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1924
1925 #: g10/gpgv.c:74
1926 msgid "be somewhat more quiet"
1927 msgstr "una mica més silenciós"
1928
1929 #: g10/gpgv.c:75
1930 msgid "take the keys from this keyring"
1931 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1932
1933 #: g10/gpgv.c:77
1934 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1935 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
1936
1937 #: g10/gpgv.c:78
1938 msgid "|FD|write status info to this FD"
1939 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
1940
1941 #: g10/gpgv.c:102
1942 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1943 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1944
1945 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
1946 #: g10/gpgv.c:105
1947 msgid ""
1948 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1949 "Check signatures against known trusted keys\n"
1950 msgstr ""
1951 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1952 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
1953
1954 #: g10/helptext.c:49
1955 msgid ""
1956 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1957 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1958 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1959 msgstr ""
1960 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
1961 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
1962 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
1963
1964 #: g10/helptext.c:55
1965 msgid ""
1966 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1967 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1968 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1969 "ultimately trusted\n"
1970 msgstr ""
1971 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1972 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
1973 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
1974 "confiança absoluta\n"
1975
1976 # "clau no confiable"? jm
1977 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
1978 #: g10/helptext.c:62
1979 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1980 msgstr ""
1981 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
1982
1983 #: g10/helptext.c:66
1984 msgid ""
1985 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1986 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
1987
1988 #: g10/helptext.c:70
1989 msgid ""
1990 "Select the algorithm to use.\n"
1991 "\n"
1992 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1993 "for signatures.\n"
1994 "\n"
1995 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1996 "\n"
1997 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1998 "\n"
1999 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2000 msgstr ""
2001
2002 #: g10/helptext.c:84
2003 msgid ""
2004 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2005 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2006 "Please consult your security expert first."
2007 msgstr ""
2008 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
2009 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
2010 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
2011
2012 #: g10/helptext.c:91
2013 msgid "Enter the size of the key"
2014 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
2015
2016 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2017 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2018 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2019 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
2020
2021 #: g10/helptext.c:105
2022 msgid ""
2023 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2024 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2025 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2026 "the given value as an interval."
2027 msgstr ""
2028 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
2029 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
2030 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
2031 "el valor donat com un interval."
2032
2033 #: g10/helptext.c:117
2034 msgid "Enter the name of the key holder"
2035 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
2036
2037 #: g10/helptext.c:122
2038 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2039 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
2040
2041 #: g10/helptext.c:126
2042 msgid "Please enter an optional comment"
2043 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
2044
2045 #: g10/helptext.c:131
2046 msgid ""
2047 "N  to change the name.\n"
2048 "C  to change the comment.\n"
2049 "E  to change the email address.\n"
2050 "O  to continue with key generation.\n"
2051 "Q  to to quit the key generation."
2052 msgstr ""
2053 "N  canvia el nom.\n"
2054 "C  canvia el comentari.\n"
2055 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
2056 "O  continua la generació de les claus.\n"
2057 "Q  ix."
2058
2059 #: g10/helptext.c:140
2060 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2061 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
2062
2063 #: g10/helptext.c:148
2064 msgid ""
2065 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2066 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2067 "know how carefully you verified this.\n"
2068 "\n"
2069 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2070 "the\n"
2071 "    key.\n"
2072 "\n"
2073 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2074 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2075 "for\n"
2076 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2077 "user.\n"
2078 "\n"
2079 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2080 "could\n"
2081 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2082 "the\n"
2083 "    key against a photo ID.\n"
2084 "\n"
2085 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2086 "could\n"
2087 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2088 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2089 "a\n"
2090 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2091 "the\n"
2092 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2093 "exchange\n"
2094 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2095 "\n"
2096 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2097 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2098 "\"\n"
2099 "mean to you when you sign other keys.\n"
2100 "\n"
2101 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2102 msgstr ""
2103 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
2104 "clau\n"
2105 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
2106 "saber\n"
2107 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
2108 "\n"
2109 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
2110 "    la clau.\n"
2111 "\n"
2112 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
2113 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
2114 "manera.\n"
2115 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
2116 "    usuari amb pseudònim.\n"
2117 "\n"
2118 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
2119 "açò\n"
2120 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
2121 "verificat\n"
2122 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
2123 "\n"
2124 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
2125 "exemple,\n"
2126 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
2127 "propietari\n"
2128 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
2129 "difícil\n"
2130 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
2131 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
2132 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
2133 "    pertany al propietari de la clau.\n"
2134 "\n"
2135 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
2136 "són\n"
2137 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
2138 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
2139 "\n"
2140 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
2141
2142 #: g10/helptext.c:186
2143 #, fuzzy
2144 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2145 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2146
2147 #: g10/helptext.c:190
2148 msgid ""
2149 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2150 "All certificates are then also lost!"
2151 msgstr ""
2152 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2153 "Tots els certificats també es perdran!"
2154
2155 #: g10/helptext.c:195
2156 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2157 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
2158
2159 #: g10/helptext.c:200
2160 msgid ""
2161 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2162 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2163 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2164 msgstr ""
2165 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
2166 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
2167 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
2168 "per aquesta clau."
2169
2170 #: g10/helptext.c:205
2171 msgid ""
2172 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2173 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2174 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2175 "a trust connection through another already certified key."
2176 msgstr ""
2177 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
2178 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
2179 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2180 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
2181 "certificada."
2182
2183 #: g10/helptext.c:211
2184 msgid ""
2185 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2186 "your keyring."
2187 msgstr ""
2188 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2189 "de claus."
2190
2191 #: g10/helptext.c:215
2192 msgid ""
2193 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2194 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2195 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2196 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2197 "a second one is available."
2198 msgstr ""
2199 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2200 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2201 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2202 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2203 "hi ha una segona disponible."
2204
2205 #: g10/helptext.c:223
2206 msgid ""
2207 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2208 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2209 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2210 msgstr ""
2211 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2212 "seleccionats)\n"
2213 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2214 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2215
2216 #: g10/helptext.c:230
2217 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2218 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2219
2220 #: g10/helptext.c:236
2221 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2222 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2223
2224 #: g10/helptext.c:240
2225 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2226 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2227
2228 #: g10/helptext.c:245
2229 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2230 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2231
2232 #: g10/helptext.c:250
2233 msgid ""
2234 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2235 "file (which is shown in brackets) will be used."
2236 msgstr ""
2237 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2238 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2239
2240 #: g10/helptext.c:256
2241 msgid ""
2242 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2243 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2244 "  \"Key has been compromised\"\n"
2245 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2246 "      got access to your secret key.\n"
2247 "  \"Key is superseded\"\n"
2248 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2249 "  \"Key is no longer used\"\n"
2250 "      Use this if you have retired this key.\n"
2251 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2252 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2253 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2254 msgstr ""
2255 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2256 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2257 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2258 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2259 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2260 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2261 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2262 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2263 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2264 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2265 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2266 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2267 "      de correu com a invàlida.\n"
2268
2269 #: g10/helptext.c:272
2270 msgid ""
2271 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2272 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2273 "An empty line ends the text.\n"
2274 msgstr ""
2275 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2276 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2277 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2278
2279 #: g10/helptext.c:287
2280 msgid "No help available"
2281 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2282
2283 #: g10/helptext.c:295
2284 #, c-format
2285 msgid "No help available for `%s'"
2286 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2287
2288 #: g10/import.c:95
2289 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2290 msgstr ""
2291
2292 #: g10/import.c:97
2293 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2294 msgstr ""
2295
2296 #: g10/import.c:99
2297 #, fuzzy
2298 msgid "do not update the trustdb after import"
2299 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2300
2301 #: g10/import.c:101
2302 #, fuzzy
2303 msgid "create a public key when importing a secret key"
2304 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2305
2306 #: g10/import.c:103
2307 msgid "only accept updates to existing keys"
2308 msgstr ""
2309
2310 #: g10/import.c:105
2311 #, fuzzy
2312 msgid "remove unusable parts from key after import"
2313 msgstr "la clau secreta és inusable"
2314
2315 #: g10/import.c:107
2316 msgid "remove as much as possible from key after import"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: g10/import.c:262
2320 #, c-format
2321 msgid "skipping block of type %d\n"
2322 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2323
2324 #: g10/import.c:271
2325 #, fuzzy, c-format
2326 msgid "%lu keys processed so far\n"
2327 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2328
2329 #: g10/import.c:288
2330 #, c-format
2331 msgid "Total number processed: %lu\n"
2332 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2333
2334 #: g10/import.c:290
2335 #, c-format
2336 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2337 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2338
2339 #: g10/import.c:293
2340 #, c-format
2341 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2342 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2343
2344 #: g10/import.c:295
2345 #, c-format
2346 msgid "              imported: %lu"
2347 msgstr "              importades: %lu"
2348
2349 #: g10/import.c:301
2350 #, c-format
2351 msgid "             unchanged: %lu\n"
2352 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2353
2354 #: g10/import.c:303
2355 #, c-format
2356 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2357 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2358
2359 #: g10/import.c:305
2360 #, c-format
2361 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2362 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2363
2364 #: g10/import.c:307
2365 #, c-format
2366 msgid "        new signatures: %lu\n"
2367 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2368
2369 #: g10/import.c:309
2370 #, c-format
2371 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2372 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2373
2374 #: g10/import.c:311
2375 #, c-format
2376 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2377 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2378
2379 #: g10/import.c:313
2380 #, c-format
2381 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2382 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2383
2384 #: g10/import.c:315
2385 #, c-format
2386 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2387 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2388
2389 #: g10/import.c:317
2390 #, c-format
2391 msgid "          not imported: %lu\n"
2392 msgstr "              importades: %lu\n"
2393
2394 #: g10/import.c:319
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2397 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2398
2399 #: g10/import.c:321
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2402 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2403
2404 #: g10/import.c:562
2405 #, c-format
2406 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: g10/import.c:564
2410 #, fuzzy
2411 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2412 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
2413
2414 #: g10/import.c:601
2415 #, c-format
2416 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: g10/import.c:613
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2422 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2423
2424 #: g10/import.c:625
2425 #, c-format
2426 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: g10/import.c:638
2430 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2431 msgstr ""
2432
2433 #: g10/import.c:640
2434 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2435 msgstr ""
2436
2437 #: g10/import.c:664
2438 #, c-format
2439 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
2443 #, fuzzy, c-format
2444 msgid "key %s: no user ID\n"
2445 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2446
2447 #: g10/import.c:741
2448 #, fuzzy, c-format
2449 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2450 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2451
2452 #: g10/import.c:756
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2455 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2456
2457 #: g10/import.c:762
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2460 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2461
2462 #: g10/import.c:764
2463 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2464 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2465
2466 #: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
2467 #, fuzzy, c-format
2468 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2469 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2470
2471 #: g10/import.c:780
2472 #, fuzzy, c-format
2473 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2474 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2475
2476 #: g10/import.c:789
2477 #, c-format
2478 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2479 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2480
2481 #: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:795 g10/sign.c:1066
2482 #, c-format
2483 msgid "writing to `%s'\n"
2484 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2485
2486 #: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
2487 #: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
2488 #, c-format
2489 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2490 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2491
2492 #: g10/import.c:817
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2495 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2496
2497 #: g10/import.c:841
2498 #, fuzzy, c-format
2499 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2500 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2501
2502 #: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2505 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2506
2507 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2510 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2511
2512 #: g10/import.c:903
2513 #, fuzzy, c-format
2514 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2515 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2516
2517 #: g10/import.c:906
2518 #, fuzzy, c-format
2519 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2520 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2521
2522 #: g10/import.c:909
2523 #, fuzzy, c-format
2524 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2525 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2526
2527 #: g10/import.c:912
2528 #, fuzzy, c-format
2529 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2530 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2531
2532 #: g10/import.c:915
2533 #, fuzzy, c-format
2534 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2535 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2536
2537 #: g10/import.c:918
2538 #, fuzzy, c-format
2539 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2540 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2541
2542 #: g10/import.c:921
2543 #, fuzzy, c-format
2544 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2545 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2546
2547 #: g10/import.c:924
2548 #, fuzzy, c-format
2549 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2550 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2551
2552 #: g10/import.c:927
2553 #, fuzzy, c-format
2554 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2555 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2556
2557 #: g10/import.c:930
2558 #, fuzzy, c-format
2559 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2560 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2561
2562 #: g10/import.c:953
2563 #, fuzzy, c-format
2564 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2565 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2566
2567 #: g10/import.c:1098
2568 #, fuzzy, c-format
2569 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2570 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2571
2572 #: g10/import.c:1109
2573 #, fuzzy
2574 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2575 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2576
2577 #: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
2578 #, c-format
2579 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2580 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2581
2582 #: g10/import.c:1137
2583 #, fuzzy, c-format
2584 msgid "key %s: secret key imported\n"
2585 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2586
2587 #: g10/import.c:1166
2588 #, fuzzy, c-format
2589 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2590 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2591
2592 #: g10/import.c:1176
2593 #, fuzzy, c-format
2594 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2595 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2596
2597 #: g10/import.c:1206
2598 #, fuzzy, c-format
2599 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2600 msgstr ""
2601 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2602 "de revocació\n"
2603
2604 # O «rebutjara»? ivb
2605 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
2606 # «es rebutja» està bé. jm
2607 #: g10/import.c:1249
2608 #, fuzzy, c-format
2609 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2610 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
2611
2612 #: g10/import.c:1281
2613 #, fuzzy, c-format
2614 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2615 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
2616
2617 #: g10/import.c:1347
2618 #, fuzzy, c-format
2619 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2620 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2621
2622 #: g10/import.c:1362
2623 #, fuzzy, c-format
2624 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2625 msgstr ""
2626 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
2627 "s»\n"
2628 "\n"
2629
2630 #: g10/import.c:1364
2631 #, fuzzy, c-format
2632 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2633 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
2634
2635 #: g10/import.c:1382
2636 #, fuzzy, c-format
2637 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2638 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2639
2640 #: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
2641 #, fuzzy, c-format
2642 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2643 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
2644
2645 #: g10/import.c:1395
2646 #, fuzzy, c-format
2647 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2648 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
2649
2650 #: g10/import.c:1410
2651 #, fuzzy, c-format
2652 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2653 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
2654
2655 #: g10/import.c:1432
2656 #, fuzzy, c-format
2657 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2658 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
2659
2660 #: g10/import.c:1445
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2663 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
2664
2665 #: g10/import.c:1460
2666 #, fuzzy, c-format
2667 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2668 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
2669
2670 #: g10/import.c:1502
2671 #, fuzzy, c-format
2672 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2673 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2674
2675 #: g10/import.c:1523
2676 #, fuzzy, c-format
2677 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2678 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2679
2680 #: g10/import.c:1550
2681 #, fuzzy, c-format
2682 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2683 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2684
2685 #: g10/import.c:1560
2686 #, fuzzy, c-format
2687 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2688 msgstr ""
2689 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
2690 "descarta\n"
2691
2692 #: g10/import.c:1577
2693 #, fuzzy, c-format
2694 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2695 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
2696
2697 #: g10/import.c:1591
2698 #, fuzzy, c-format
2699 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2700 msgstr ""
2701 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
2702 "descarta\n"
2703
2704 #: g10/import.c:1599
2705 #, fuzzy, c-format
2706 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2707 msgstr ""
2708 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2709
2710 #: g10/import.c:1699
2711 #, fuzzy, c-format
2712 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2713 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2714
2715 #: g10/import.c:1761
2716 #, fuzzy, c-format
2717 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2718 msgstr ""
2719 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
2720 "08lX\n"
2721
2722 #: g10/import.c:1775
2723 #, fuzzy, c-format
2724 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2725 msgstr ""
2726 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
2727 "present.\n"
2728
2729 #: g10/import.c:1834
2730 #, fuzzy, c-format
2731 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2732 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
2733
2734 #: g10/import.c:1868
2735 #, fuzzy, c-format
2736 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2737 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2738
2739 #: g10/import.c:2257
2740 #, fuzzy
2741 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2742 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2743
2744 #: g10/import.c:2265
2745 #, fuzzy
2746 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2747 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2748
2749 #: g10/import.c:2267
2750 #, fuzzy
2751 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2752 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2753
2754 #: g10/keydb.c:168
2755 #, c-format
2756 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2757 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
2758
2759 #: g10/keydb.c:175
2760 #, c-format
2761 msgid "keyring `%s' created\n"
2762 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
2763
2764 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2765 #, fuzzy, c-format
2766 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2767 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
2768
2769 #: g10/keydb.c:698
2770 #, c-format
2771 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2772 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:266
2775 msgid "[revocation]"
2776 msgstr "[revocació]"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:267
2779 msgid "[self-signature]"
2780 msgstr "[autosignatura]"
2781
2782 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2783 msgid "1 bad signature\n"
2784 msgstr "1 signatura errònia\n"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2787 #, c-format
2788 msgid "%d bad signatures\n"
2789 msgstr "%d signatures errònies\n"
2790
2791 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2792 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2793 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2796 #, c-format
2797 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2798 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2799
2800 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2801 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2802 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2805 #, c-format
2806 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2807 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:357
2810 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2811 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:359
2814 #, c-format
2815 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2816 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
2817
2818 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2819 #, fuzzy
2820 msgid ""
2821 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2822 "keys\n"
2823 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2824 "etc.)\n"
2825 msgstr ""
2826 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2827 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2828 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2829
2830 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2831 #, fuzzy, c-format
2832 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2833 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2834
2835 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2836 #, fuzzy, c-format
2837 msgid "  %d = I trust fully\n"
2838 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2839
2840 #: g10/keyedit.c:439
2841 msgid ""
2842 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2843 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2844 "trust signatures on your behalf.\n"
2845 msgstr ""
2846
2847 #: g10/keyedit.c:455
2848 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: g10/keyedit.c:599
2852 #, c-format
2853 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2854 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
2855
2856 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2857 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2858 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2859 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2860
2861 # O no s'ha pogut? ivb
2862 # FIXME: comprovar context. jm
2863 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2864 #: g10/keyedit.c:1748
2865 msgid "  Unable to sign.\n"
2866 msgstr "  No es pot signar.\n"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:627
2869 #, c-format
2870 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2871 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
2872
2873 #: g10/keyedit.c:655
2874 #, c-format
2875 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2876 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2877
2878 #: g10/keyedit.c:683
2879 #, fuzzy, c-format
2880 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2881 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2882
2883 #: g10/keyedit.c:685
2884 #, fuzzy
2885 msgid "Sign it? (y/N) "
2886 msgstr "Signar realment? "
2887
2888 #: g10/keyedit.c:707
2889 #, c-format
2890 msgid ""
2891 "The self-signature on \"%s\"\n"
2892 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2893 msgstr ""
2894 "La vostra signatura en «%s»\n"
2895 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:716
2898 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2899 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2900
2901 #: g10/keyedit.c:730
2902 #, c-format
2903 msgid ""
2904 "Your current signature on \"%s\"\n"
2905 "has expired.\n"
2906 msgstr ""
2907 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
2908 "ha caducat.\n"
2909
2910 #: g10/keyedit.c:734
2911 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2912 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
2913
2914 #: g10/keyedit.c:755
2915 #, c-format
2916 msgid ""
2917 "Your current signature on \"%s\"\n"
2918 "is a local signature.\n"
2919 msgstr ""
2920 "La vostra signatura en «%s»\n"
2921 "és una signatura local.\n"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:759
2924 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2925 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2926
2927 #: g10/keyedit.c:780
2928 #, fuzzy, c-format
2929 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2930 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2931
2932 #: g10/keyedit.c:783
2933 #, fuzzy, c-format
2934 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2935 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:788
2938 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2939 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2940
2941 #: g10/keyedit.c:810
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2944 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:825
2947 msgid "This key has expired!"
2948 msgstr "La clau ha caducat!"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:843
2951 #, c-format
2952 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2953 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
2954
2955 #: g10/keyedit.c:849
2956 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2957 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2958
2959 #: g10/keyedit.c:889
2960 msgid ""
2961 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2962 "mode.\n"
2963 msgstr ""
2964 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:891
2967 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2968 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2969
2970 #: g10/keyedit.c:916
2971 msgid ""
2972 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2973 "belongs\n"
2974 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2975 msgstr ""
2976 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2977 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
2978 "contestar, entreu «0».\n"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:921
2981 #, c-format
2982 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2983 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:923
2986 #, c-format
2987 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2988 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:925
2991 #, c-format
2992 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2993 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2994
2995 #: g10/keyedit.c:927
2996 #, c-format
2997 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2998 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
2999
3000 #: g10/keyedit.c:933
3001 #, fuzzy
3002 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3003 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3004
3005 #: g10/keyedit.c:957
3006 #, fuzzy, c-format
3007 msgid ""
3008 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3009 "key \"%s\" (%s)\n"
3010 msgstr ""
3011 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3012 "amb la vostra clau: \""
3013
3014 #: g10/keyedit.c:964
3015 #, fuzzy
3016 msgid "This will be a self-signature.\n"
3017 msgstr ""
3018 "\n"
3019 "Açò serà una autosignatura.\n"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:970
3022 #, fuzzy
3023 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3024 msgstr ""
3025 "\n"
3026 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3027
3028 #: g10/keyedit.c:978
3029 #, fuzzy
3030 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3031 msgstr ""
3032 "\n"
3033 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:988
3036 #, fuzzy
3037 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3038 msgstr ""
3039 "\n"
3040 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3041
3042 #: g10/keyedit.c:995
3043 #, fuzzy
3044 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3045 msgstr ""
3046 "\n"
3047 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1002
3050 #, fuzzy
3051 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3052 msgstr ""
3053 "\n"
3054 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3055
3056 #: g10/keyedit.c:1007
3057 #, fuzzy
3058 msgid "I have checked this key casually.\n"
3059 msgstr ""
3060 "\n"
3061 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1012
3064 #, fuzzy
3065 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3066 msgstr ""
3067 "\n"
3068 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1022
3071 #, fuzzy
3072 msgid "Really sign? (y/N) "
3073 msgstr "Signar realment? "
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4744 g10/keyedit.c:4835 g10/keyedit.c:4899
3076 #: g10/keyedit.c:4960 g10/sign.c:355
3077 #, c-format
3078 msgid "signing failed: %s\n"
3079 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3080
3081 #: g10/keyedit.c:1132
3082 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3083 msgstr ""
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3136
3086 msgid "This key is not protected.\n"
3087 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3124 g10/revoke.c:539
3090 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3091 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3139
3094 #, fuzzy
3095 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3096 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3143
3099 msgid "Key is protected.\n"
3100 msgstr "La clau està protegida.\n"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1179
3103 #, c-format
3104 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3105 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1185
3108 msgid ""
3109 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3110 "\n"
3111 msgstr ""
3112 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3113 "\n"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1855
3116 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3117 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:1199
3120 msgid ""
3121 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3122 "\n"
3123 msgstr ""
3124 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3125 "\n"
3126
3127 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3128 #: g10/keyedit.c:1202
3129 #, fuzzy
3130 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3131 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1273
3134 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3135 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:1359
3138 msgid "save and quit"
3139 msgstr "desa i ix"
3140
3141 #: g10/keyedit.c:1362
3142 #, fuzzy
3143 msgid "show key fingerprint"
3144 msgstr "mostra empremta"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1363
3147 msgid "list key and user IDs"
3148 msgstr "llista claus i ID"
3149
3150 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3151 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3152 #: g10/keyedit.c:1365
3153 msgid "select user ID N"
3154 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3155
3156 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3157 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3158 #: g10/keyedit.c:1366
3159 #, fuzzy
3160 msgid "select subkey N"
3161 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:1367
3164 #, fuzzy
3165 msgid "check signatures"
3166 msgstr "revoca signatures"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:1372
3169 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1377
3173 #, fuzzy
3174 msgid "sign selected user IDs locally"
3175 msgstr "signa la clau localment"
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1379
3178 #, fuzzy
3179 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3180 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1381
3183 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3184 msgstr ""
3185
3186 #: g10/keyedit.c:1385
3187 msgid "add a user ID"
3188 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3189
3190 # Com estava escrit abans.  ivb
3191 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3192 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3193 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3194 #: g10/keyedit.c:1387
3195 msgid "add a photo ID"
3196 msgstr "afegeix un photo ID"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:1389
3199 #, fuzzy
3200 msgid "delete selected user IDs"
3201 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:1394
3204 #, fuzzy
3205 msgid "add a subkey"
3206 msgstr "addkey"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1398
3209 msgid "add a key to a smartcard"
3210 msgstr ""
3211
3212 #: g10/keyedit.c:1400
3213 msgid "move a key to a smartcard"
3214 msgstr ""
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1402
3217 msgid "move a backup key to a smartcard"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1406
3221 #, fuzzy
3222 msgid "delete selected subkeys"
3223 msgstr "esborra una clau secundària"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:1408
3226 msgid "add a revocation key"
3227 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:1410
3230 #, fuzzy
3231 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3232 msgstr ""
3233 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:1412
3236 #, fuzzy
3237 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3238 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1414
3241 #, fuzzy
3242 msgid "flag the selected user ID as primary"
3243 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1416
3246 #, fuzzy
3247 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3248 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:1419
3251 msgid "list preferences (expert)"
3252 msgstr "llista les preferències (expert)"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:1421
3255 msgid "list preferences (verbose)"
3256 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:1423
3259 #, fuzzy
3260 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3261 msgstr ""
3262 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3263
3264 #: g10/keyedit.c:1428
3265 #, fuzzy
3266 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3267 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:1430
3270 #, fuzzy
3271 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3272 msgstr ""
3273 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:1432
3276 msgid "change the passphrase"
3277 msgstr "canvia la contrasenya"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:1436
3280 msgid "change the ownertrust"
3281 msgstr "canvia la confiança"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:1438
3284 #, fuzzy
3285 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3286 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3287
3288 #: g10/keyedit.c:1440
3289 #, fuzzy
3290 msgid "revoke selected user IDs"
3291 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:1445
3294 #, fuzzy
3295 msgid "revoke key or selected subkeys"
3296 msgstr "revoca una clau secundària"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:1446
3299 #, fuzzy
3300 msgid "enable key"
3301 msgstr "activa una clau"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:1447
3304 #, fuzzy
3305 msgid "disable key"
3306 msgstr "desactiva una clau"
3307
3308 # Igual que dalt.  ivb
3309 # Idem :) jm
3310 #: g10/keyedit.c:1448
3311 #, fuzzy
3312 msgid "show selected photo IDs"
3313 msgstr "mostra el photo ID"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:1450
3316 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3317 msgstr ""
3318
3319 #: g10/keyedit.c:1452
3320 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3321 msgstr ""
3322
3323 #: g10/keyedit.c:1570
3324 #, fuzzy, c-format
3325 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3326 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:1588
3329 msgid "Secret key is available.\n"
3330 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:1669
3333 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3334 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:1677
3337 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3338 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:1696
3341 msgid ""
3342 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3343 "(lsign),\n"
3344 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3345 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3346 msgstr ""
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1736
3349 msgid "Key is revoked."
3350 msgstr "La clau està revocada."
3351
3352 #: g10/keyedit.c:1755
3353 #, fuzzy
3354 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3355 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3356
3357 #: g10/keyedit.c:1762
3358 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3359 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3360
3361 #: g10/keyedit.c:1771
3362 #, fuzzy, c-format
3363 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3364 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:1794
3367 #, c-format
3368 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3369 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3372 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3373 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:1818
3376 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3377 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1820
3380 #, fuzzy
3381 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3382 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3383
3384 #: g10/keyedit.c:1821
3385 #, fuzzy
3386 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3387 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3388
3389 #: g10/keyedit.c:1871
3390 #, fuzzy
3391 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3392 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:1883
3395 #, fuzzy
3396 msgid "You must select exactly one key.\n"
3397 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:1911
3400 msgid "Command expects a filename argument\n"
3401 msgstr ""
3402
3403 #: g10/keyedit.c:1925
3404 #, fuzzy, c-format
3405 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3406 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:1942
3409 #, fuzzy, c-format
3410 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3411 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:1966
3414 msgid "You must select at least one key.\n"
3415 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:1969
3418 #, fuzzy
3419 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3420 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3421
3422 #: g10/keyedit.c:1970
3423 #, fuzzy
3424 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3425 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3426
3427 #: g10/keyedit.c:2005
3428 #, fuzzy
3429 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3430 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3431
3432 #: g10/keyedit.c:2006
3433 #, fuzzy
3434 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3435 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3436
3437 #: g10/keyedit.c:2024
3438 #, fuzzy
3439 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3440 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3441
3442 #: g10/keyedit.c:2035
3443 #, fuzzy
3444 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3445 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3446
3447 #: g10/keyedit.c:2037
3448 #, fuzzy
3449 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3450 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3451
3452 #: g10/keyedit.c:2087
3453 msgid ""
3454 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3455 msgstr ""
3456
3457 #: g10/keyedit.c:2129
3458 #, fuzzy
3459 msgid "Set preference list to:\n"
3460 msgstr "estableix la llista de preferències"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:2135
3463 #, fuzzy
3464 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3465 msgstr ""
3466 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:2137
3469 #, fuzzy
3470 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3471 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3472
3473 #: g10/keyedit.c:2205
3474 #, fuzzy
3475 msgid "Save changes? (y/N) "
3476 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3477
3478 #: g10/keyedit.c:2208
3479 #, fuzzy
3480 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3481 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3482
3483 #: g10/keyedit.c:2218
3484 #, c-format
3485 msgid "update failed: %s\n"
3486 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:2225
3489 #, c-format
3490 msgid "update secret failed: %s\n"
3491 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:2232
3494 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3495 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:2333
3498 msgid "Digest: "
3499 msgstr "Resum: "
3500
3501 #: g10/keyedit.c:2385
3502 msgid "Features: "
3503 msgstr "Funcionalitats: "
3504
3505 #: g10/keyedit.c:2396
3506 msgid "Keyserver no-modify"
3507 msgstr ""
3508
3509 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3510 msgid "Preferred keyserver: "
3511 msgstr ""
3512
3513 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3514 #, fuzzy
3515 msgid "Notations: "
3516 msgstr "Notació: "
3517
3518 #: g10/keyedit.c:2630
3519 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3520 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3521
3522 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3523 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3524 #: g10/keyedit.c:2689
3525 #, fuzzy, c-format
3526 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3527 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3528
3529 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3530 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3531 #: g10/keyedit.c:2710
3532 #, fuzzy, c-format
3533 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3534 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3535
3536 #: g10/keyedit.c:2716
3537 #, fuzzy
3538 msgid "(sensitive)"
3539 msgstr " (sensible)"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3542 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:525
3543 #, fuzzy, c-format
3544 msgid "created: %s"
3545 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3546
3547 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:962
3548 #, fuzzy, c-format
3549 msgid "revoked: %s"
3550 msgstr "[revocada]"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3553 #, fuzzy, c-format
3554 msgid "expired: %s"
3555 msgstr " [caduca: %s]"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3558 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3559 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:531 g10/mainproc.c:968
3560 #, fuzzy, c-format
3561 msgid "expires: %s"
3562 msgstr " [caduca: %s]"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:2741
3565 #, c-format
3566 msgid "usage: %s"
3567 msgstr ""
3568
3569 #: g10/keyedit.c:2756
3570 #, fuzzy, c-format
3571 msgid "trust: %s"
3572 msgstr " confiança: %c/%c"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:2760
3575 #, c-format
3576 msgid "validity: %s"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: g10/keyedit.c:2767
3580 msgid "This key has been disabled"
3581 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3584 msgid "card-no: "
3585 msgstr ""
3586
3587 #: g10/keyedit.c:2819
3588 msgid ""
3589 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3590 "unless you restart the program.\n"
3591 msgstr ""
3592 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3593 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:535
3596 #: g10/mainproc.c:1770 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3597 #, fuzzy
3598 msgid "revoked"
3599 msgstr "[revocada]"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:539
3602 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3603 #, fuzzy
3604 msgid "expired"
3605 msgstr "expire"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:2950
3608 msgid ""
3609 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3610 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3611 msgstr ""
3612 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
3613 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
3614 "assumida.\n"
3615
3616 # Photo ID com abans.  ivb
3617 #: g10/keyedit.c:3011
3618 msgid ""
3619 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3620 "versions\n"
3621 "         of PGP to reject this key.\n"
3622 msgstr ""
3623 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3624 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3627 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3628 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3629
3630 #: g10/keyedit.c:3022
3631 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3632 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3633
3634 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3635 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
3636 #: g10/keyedit.c:3162
3637 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3638 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3639
3640 #: g10/keyedit.c:3172
3641 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3642 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:3176
3645 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3646 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3647
3648 #: g10/keyedit.c:3182
3649 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3650 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3651
3652 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3653 #: g10/keyedit.c:3196
3654 #, c-format
3655 msgid "Deleted %d signature.\n"
3656 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3657
3658 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3659 #: g10/keyedit.c:3197
3660 #, c-format
3661 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3662 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3663
3664 #: g10/keyedit.c:3200
3665 msgid "Nothing deleted.\n"
3666 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3667
3668 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3669 msgid "invalid"
3670 msgstr "invàlida"
3671
3672 #: g10/keyedit.c:3249
3673 #, fuzzy, c-format
3674 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3675 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:3341
3678 msgid ""
3679 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3680 "cause\n"
3681 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3682 msgstr ""
3683 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
3684 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3685
3686 #: g10/keyedit.c:3352
3687 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3688 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:3372
3691 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3692 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
3693
3694 #: g10/keyedit.c:3397
3695 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3696 msgstr ""
3697 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3698
3699 #: g10/keyedit.c:3412
3700 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3701 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3702
3703 #: g10/keyedit.c:3434
3704 #, fuzzy
3705 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3706 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3707
3708 #: g10/keyedit.c:3453
3709 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3710 msgstr ""
3711 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
3712
3713 #: g10/keyedit.c:3459
3714 #, fuzzy
3715 msgid ""
3716 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3717 msgstr ""
3718 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3719
3720 #: g10/keyedit.c:3520
3721 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3722 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3723
3724 #: g10/keyedit.c:3526
3725 #, fuzzy
3726 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3727 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
3728
3729 #: g10/keyedit.c:3530
3730 #, fuzzy
3731 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3732 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
3733
3734 #: g10/keyedit.c:3533
3735 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3736 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
3737
3738 #: g10/keyedit.c:3579
3739 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3740 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3741
3742 #: g10/keyedit.c:3595
3743 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3744 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3745
3746 #: g10/keyedit.c:3820
3747 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3748 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3749
3750 #: g10/keyedit.c:3859 g10/keyedit.c:3969 g10/keyedit.c:4089 g10/keyedit.c:4229
3751 #, fuzzy, c-format
3752 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3753 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
3754
3755 #: g10/keyedit.c:4030
3756 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3757 msgstr ""
3758
3759 #: g10/keyedit.c:4110
3760 #, fuzzy
3761 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3762 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3763
3764 #: g10/keyedit.c:4111
3765 #, fuzzy
3766 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3767 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3768
3769 #: g10/keyedit.c:4173
3770 #, fuzzy
3771 msgid "Enter the notation: "
3772 msgstr "Notació de signatura: "
3773
3774 #: g10/keyedit.c:4299
3775 #, fuzzy
3776 msgid "Proceed? (y/N) "
3777 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
3778
3779 #: g10/keyedit.c:4363
3780 #, c-format
3781 msgid "No user ID with index %d\n"
3782 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:4421
3785 #, fuzzy, c-format
3786 msgid "No user ID with hash %s\n"
3787 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3788
3789 #: g10/keyedit.c:4448
3790 #, fuzzy, c-format
3791 msgid "No subkey with index %d\n"
3792 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3793
3794 #: g10/keyedit.c:4583
3795 #, fuzzy, c-format
3796 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3797 msgstr "ID d'usuari: «"
3798
3799 #: g10/keyedit.c:4586 g10/keyedit.c:4650 g10/keyedit.c:4693
3800 #, fuzzy, c-format
3801 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3802 msgstr ""
3803 "»\n"
3804 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3805
3806 #: g10/keyedit.c:4588 g10/keyedit.c:4652 g10/keyedit.c:4695
3807 msgid " (non-exportable)"
3808 msgstr " (no-exportable)"
3809
3810 #: g10/keyedit.c:4592
3811 #, c-format
3812 msgid "This signature expired on %s.\n"
3813 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3814
3815 #: g10/keyedit.c:4596
3816 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3817 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3818
3819 # (s/N) ivb
3820 # S! jm
3821 #: g10/keyedit.c:4600
3822 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3823 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
3824
3825 #: g10/keyedit.c:4627
3826 #, fuzzy, c-format
3827 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3828 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:4653
3831 #, fuzzy
3832 msgid " (non-revocable)"
3833 msgstr " (no-exportable)"
3834
3835 #: g10/keyedit.c:4660
3836 #, fuzzy, c-format
3837 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3838 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3839
3840 #: g10/keyedit.c:4682
3841 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3842 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3843
3844 # (s/N)?  ivb
3845 #: g10/keyedit.c:4702
3846 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3847 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
3848
3849 #: g10/keyedit.c:4732
3850 msgid "no secret key\n"
3851 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3852
3853 #: g10/keyedit.c:4802
3854 #, c-format
3855 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3856 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3857
3858 #: g10/keyedit.c:4819
3859 #, c-format
3860 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3861 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
3862
3863 #: g10/keyedit.c:4883
3864 #, fuzzy, c-format
3865 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3866 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3867
3868 #: g10/keyedit.c:4945
3869 #, fuzzy, c-format
3870 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3871 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3872
3873 #: g10/keyedit.c:5040
3874 #, fuzzy, c-format
3875 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3876 msgstr ""
3877 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3878
3879 #: g10/keygen.c:259
3880 #, fuzzy, c-format
3881 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3882 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
3883
3884 #: g10/keygen.c:266
3885 #, fuzzy
3886 msgid "too many cipher preferences\n"
3887 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3888
3889 #: g10/keygen.c:268
3890 #, fuzzy
3891 msgid "too many digest preferences\n"
3892 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3893
3894 #: g10/keygen.c:270
3895 #, fuzzy
3896 msgid "too many compression preferences\n"
3897 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3898
3899 #: g10/keygen.c:395
3900 #, fuzzy, c-format
3901 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3902 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
3903
3904 #: g10/keygen.c:864
3905 msgid "writing direct signature\n"
3906 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
3907
3908 #: g10/keygen.c:903
3909 msgid "writing self signature\n"
3910 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
3911
3912 #: g10/keygen.c:954
3913 msgid "writing key binding signature\n"
3914 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
3915
3916 #: g10/keygen.c:1015 g10/keygen.c:1095 g10/keygen.c:1183 g10/keygen.c:2700
3917 #, c-format
3918 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3919 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
3920
3921 #: g10/keygen.c:1020 g10/keygen.c:1100 g10/keygen.c:1188 g10/keygen.c:2706
3922 #, c-format
3923 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3924 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3925
3926 #: g10/keygen.c:1281
3927 #, fuzzy
3928 msgid "Sign"
3929 msgstr "sign"
3930
3931 #: g10/keygen.c:1284
3932 msgid "Certify"
3933 msgstr ""
3934
3935 #: g10/keygen.c:1287
3936 #, fuzzy
3937 msgid "Encrypt"
3938 msgstr "xifra dades"
3939
3940 #: g10/keygen.c:1290
3941 msgid "Authenticate"
3942 msgstr ""
3943
3944 #: g10/keygen.c:1298
3945 msgid "SsEeAaQq"
3946 msgstr ""
3947
3948 #: g10/keygen.c:1317
3949 #, c-format
3950 msgid "Possible actions for a %s key: "
3951 msgstr ""
3952
3953 #: g10/keygen.c:1321
3954 msgid "Current allowed actions: "
3955 msgstr ""
3956
3957 #: g10/keygen.c:1326
3958 #, c-format
3959 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3960 msgstr ""
3961
3962 #: g10/keygen.c:1329
3963 #, c-format
3964 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3965 msgstr ""
3966
3967 #: g10/keygen.c:1332
3968 #, c-format
3969 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3970 msgstr ""
3971
3972 #: g10/keygen.c:1335
3973 #, c-format
3974 msgid "   (%c) Finished\n"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: g10/keygen.c:1391
3978 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3979 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
3980
3981 #: g10/keygen.c:1393
3982 #, fuzzy, c-format
3983 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3984 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3985
3986 #: g10/keygen.c:1394
3987 #, c-format
3988 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3989 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3990
3991 #: g10/keygen.c:1396
3992 #, fuzzy, c-format
3993 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3994 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3995
3996 #: g10/keygen.c:1398
3997 #, fuzzy, c-format
3998 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3999 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
4000
4001 #: g10/keygen.c:1399
4002 #, c-format
4003 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4004 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
4005
4006 #: g10/keygen.c:1401
4007 #, c-format