Fixed bug 479. Not a real good fix but a reliable one which limits possible
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2006-07-28 11:12+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:121
39 #, c-format
40 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
41 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb pbits=%u qbits=%u\n"
42
43 #: cipher/primegen.c:312
44 #, c-format
45 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
46 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
47
48 #: cipher/random.c:173
49 msgid "no entropy gathering module detected\n"
50 msgstr "no s'ha trobat cap mòdul d'acumulació d'entropia\n"
51
52 #: cipher/random.c:403
53 #, fuzzy, c-format
54 msgid "can't lock `%s': %s\n"
55 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
56
57 #: cipher/random.c:408
58 #, fuzzy, c-format
59 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
60 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
61
62 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
63 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
64 #: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
65 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
66 #: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:808 g10/sign.c:1001 g10/sign.c:1114
67 #: g10/sign.c:1264 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
68 #: g10/tdbio.c:605
69 #, c-format
70 msgid "can't open `%s': %s\n"
71 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
72
73 #: cipher/random.c:458
74 #, c-format
75 msgid "can't stat `%s': %s\n"
76 msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
77
78 # Descartar, deixar passar...  ignorar és un anglicisme.  ivb
79 #: cipher/random.c:463
80 #, c-format
81 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
82 msgstr "«%s» no és un fitxer regular: es descarta\n"
83
84 #: cipher/random.c:468
85 msgid "note: random_seed file is empty\n"
86 msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
87
88 #: cipher/random.c:474
89 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
90 msgstr "AVÍS: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
91
92 #: cipher/random.c:482
93 #, c-format
94 msgid "can't read `%s': %s\n"
95 msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
96
97 #: cipher/random.c:520
98 msgid "note: random_seed file not updated\n"
99 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
100
101 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
102 #: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
103 #: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:826 g10/sign.c:1130 g10/tdbio.c:536
104 #, c-format
105 msgid "can't create `%s': %s\n"
106 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
107
108 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
109 #, c-format
110 msgid "can't write `%s': %s\n"
111 msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
112
113 # No em passe! ;)  ivb
114 #: cipher/random.c:569
115 #, c-format
116 msgid "can't close `%s': %s\n"
117 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
118
119 #: cipher/random.c:814
120 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
121 msgstr "AVÍS: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
122
123 #: cipher/random.c:815
124 msgid ""
125 "The random number generator is only a kludge to let\n"
126 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
127 "\n"
128 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
129 "\n"
130 msgstr ""
131 "El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
132 "per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
133 "\n"
134 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
135 "\n"
136
137 #: cipher/rndegd.c:202
138 msgid ""
139 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
140 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
141 "of the entropy.\n"
142 msgstr ""
143 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
144 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudarà a la qualitat de la entropia.\n"
145
146 #: cipher/rndlinux.c:132
147 #, c-format
148 msgid ""
149 "\n"
150 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
151 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
152 msgstr ""
153 "\n"
154 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
155 "sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Calen %d bytes més)\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:596
158 #, c-format
159 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
160 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:609
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
165 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:977
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "reading public key failed: %s\n"
170 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
171
172 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
173 msgid "response does not contain the public key data\n"
174 msgstr ""
175
176 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
177 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
178 msgstr ""
179
180 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
181 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
185 #, c-format
186 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
190 #, c-format
191 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
192 msgstr ""
193
194 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
195 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
196 #, fuzzy, c-format
197 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
198 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
199
200 #: g10/app-openpgp.c:1310
201 msgid "access to admin commands is not configured\n"
202 msgstr ""
203
204 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
205 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
206 msgstr ""
207
208 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
209 msgid "card is permanently locked!\n"
210 msgstr ""
211
212 #: g10/app-openpgp.c:1336
213 #, c-format
214 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
215 msgstr ""
216
217 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
218 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
219 #. to get some infos on the string.
220 #: g10/app-openpgp.c:1343
221 msgid "|A|Admin PIN"
222 msgstr ""
223
224 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
225 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
226 #. to get some infos on the string.
227 #: g10/app-openpgp.c:1492
228 msgid "|AN|New Admin PIN"
229 msgstr ""
230
231 #: g10/app-openpgp.c:1492
232 msgid "|N|New PIN"
233 msgstr ""
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1496
236 #, fuzzy, c-format
237 msgid "error getting new PIN: %s\n"
238 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
241 #, fuzzy
242 msgid "error reading application data\n"
243 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
246 #, fuzzy
247 msgid "error reading fingerprint DO\n"
248 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1562
251 #, fuzzy
252 msgid "key already exists\n"
253 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
254
255 #: g10/app-openpgp.c:1566
256 msgid "existing key will be replaced\n"
257 msgstr ""
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1568
260 #, fuzzy
261 msgid "generating new key\n"
262 msgstr "genera un nou parell de claus"
263
264 #: g10/app-openpgp.c:1735
265 msgid "creation timestamp missing\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1742
269 #, c-format
270 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1749
274 #, c-format
275 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
276 msgstr ""
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
279 #, c-format
280 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
281 msgstr ""
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1827
284 #, fuzzy, c-format
285 msgid "failed to store the key: %s\n"
286 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
287
288 #: g10/app-openpgp.c:1886
289 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
290 msgstr ""
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1901
293 #, fuzzy
294 msgid "generating key failed\n"
295 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
296
297 #: g10/app-openpgp.c:1904
298 #, fuzzy, c-format
299 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
300 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
301
302 #: g10/app-openpgp.c:1961
303 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
304 msgstr ""
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2087
307 #, fuzzy, c-format
308 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
309 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
310
311 #: g10/app-openpgp.c:2134
312 #, c-format
313 msgid "signatures created so far: %lu\n"
314 msgstr ""
315
316 #: g10/app-openpgp.c:2142
317 #, c-format
318 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
319 msgstr ""
320
321 #: g10/app-openpgp.c:2403
322 msgid ""
323 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
324 msgstr ""
325
326 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
327 #, c-format
328 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
329 msgstr ""
330
331 #: g10/armor.c:320
332 #, c-format
333 msgid "armor: %s\n"
334 msgstr "armadura: %s\n"
335
336 #: g10/armor.c:359
337 msgid "invalid armor header: "
338 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
339
340 #: g10/armor.c:370
341 msgid "armor header: "
342 msgstr "capçalera d'armadura: "
343
344 #: g10/armor.c:381
345 msgid "invalid clearsig header\n"
346 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
347
348 # És un missatge d'error?  ivb
349 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
350 #: g10/armor.c:433
351 msgid "nested clear text signatures\n"
352 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
353
354 # FIXME: un-indiar. jm
355 #: g10/armor.c:568
356 #, fuzzy
357 msgid "unexpected armor: "
358 msgstr "armadura inesperada:"
359
360 #: g10/armor.c:580
361 msgid "invalid dash escaped line: "
362 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
363
364 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
365 #, fuzzy, c-format
366 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
367 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
368
369 #: g10/armor.c:777
370 msgid "premature eof (no CRC)\n"
371 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
372
373 #: g10/armor.c:811
374 msgid "premature eof (in CRC)\n"
375 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
376
377 #: g10/armor.c:819
378 msgid "malformed CRC\n"
379 msgstr "CRC malformat\n"
380
381 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
382 #, fuzzy, c-format
383 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
384 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
385
386 #: g10/armor.c:843
387 #, fuzzy
388 msgid "premature eof (in trailer)\n"
389 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
390
391 #: g10/armor.c:847
392 msgid "error in trailer line\n"
393 msgstr "error en l'última línia\n"
394
395 #: g10/armor.c:1158
396 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
397 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
398
399 #: g10/armor.c:1163
400 #, c-format
401 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
402 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
403
404 #: g10/armor.c:1167
405 msgid ""
406 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
407 msgstr ""
408 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
409 "utilitzat un MTA amb errors\n"
410
411 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
412 #, fuzzy, c-format
413 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
414 msgstr "la clau secreta no està disponible"
415
416 #: g10/card-util.c:68
417 #, c-format
418 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
419 msgstr ""
420
421 # Destès? ivb
422 # Desatès, sí. jm
423 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
424 #: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
425 #, fuzzy
426 msgid "can't do this in batch mode\n"
427 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
428
429 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
430 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
431 #: g10/keygen.c:1448
432 msgid "Your selection? "
433 msgstr "La vostra selecció? "
434
435 #: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
436 msgid "[not set]"
437 msgstr "[no establert]"
438
439 #: g10/card-util.c:413
440 msgid "male"
441 msgstr "home"
442
443 #: g10/card-util.c:414
444 msgid "female"
445 msgstr "dóna"
446
447 #: g10/card-util.c:414
448 msgid "unspecified"
449 msgstr "no especificat"
450
451 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
452 # Probablement és una clau, femení. jm
453 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
454 # uncompressed so we know the gender. jm
455 #: g10/card-util.c:441
456 msgid "not forced"
457 msgstr "no forçat"
458
459 #: g10/card-util.c:441
460 msgid "forced"
461 msgstr "forçat"
462
463 #: g10/card-util.c:519
464 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
465 msgstr ""
466
467 #: g10/card-util.c:521
468 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:523
472 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:540
476 msgid "Cardholder's surname: "
477 msgstr ""
478
479 #: g10/card-util.c:542
480 msgid "Cardholder's given name: "
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:560
484 #, c-format
485 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:581
489 #, fuzzy
490 msgid "URL to retrieve public key: "
491 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
492
493 #: g10/card-util.c:589
494 #, c-format
495 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
496 msgstr ""
497
498 #: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
499 #, c-format
500 msgid "error reading `%s': %s\n"
501 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
502
503 #: g10/card-util.c:695
504 msgid "Login data (account name): "
505 msgstr ""
506
507 #: g10/card-util.c:705
508 #, c-format
509 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
510 msgstr ""
511
512 #: g10/card-util.c:764
513 msgid "Private DO data: "
514 msgstr ""
515
516 #: g10/card-util.c:774
517 #, c-format
518 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
519 msgstr ""
520
521 #: g10/card-util.c:794
522 #, fuzzy
523 msgid "Language preferences: "
524 msgstr "preferències actualitzades"
525
526 #: g10/card-util.c:802
527 #, fuzzy
528 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
529 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
530
531 #: g10/card-util.c:811
532 #, fuzzy
533 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
534 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
535
536 #: g10/card-util.c:832
537 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
538 msgstr ""
539
540 #: g10/card-util.c:846
541 #, fuzzy
542 msgid "Error: invalid response.\n"
543 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
544
545 #: g10/card-util.c:867
546 #, fuzzy
547 msgid "CA fingerprint: "
548 msgstr "Empremta digital:"
549
550 #: g10/card-util.c:890
551 #, fuzzy
552 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
553 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
554
555 #: g10/card-util.c:938
556 #, fuzzy, c-format
557 msgid "key operation not possible: %s\n"
558 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
559
560 #: g10/card-util.c:939
561 #, fuzzy
562 msgid "not an OpenPGP card"
563 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
564
565 #: g10/card-util.c:948
566 #, fuzzy, c-format
567 msgid "error getting current key info: %s\n"
568 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
569
570 #: g10/card-util.c:1033
571 msgid "Replace existing key? (y/N) "
572 msgstr ""
573
574 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
575 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
576 msgstr ""
577
578 #: g10/card-util.c:1075
579 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
580 msgstr ""
581
582 #: g10/card-util.c:1084
583 #, c-format
584 msgid ""
585 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
586 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
587 "You should change them using the command --change-pin\n"
588 msgstr ""
589
590 #: g10/card-util.c:1123
591 #, fuzzy
592 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
593 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
594
595 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
596 msgid "   (1) Signature key\n"
597 msgstr ""
598
599 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
600 #, fuzzy
601 msgid "   (2) Encryption key\n"
602 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
603
604 #: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
605 msgid "   (3) Authentication key\n"
606 msgstr ""
607
608 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
609 #: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
610 msgid "Invalid selection.\n"
611 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
612
613 #: g10/card-util.c:1203
614 #, fuzzy
615 msgid "Please select where to store the key:\n"
616 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
617
618 #: g10/card-util.c:1238
619 #, fuzzy
620 msgid "unknown key protection algorithm\n"
621 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
622
623 #: g10/card-util.c:1243
624 #, fuzzy
625 msgid "secret parts of key are not available\n"
626 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
627
628 #: g10/card-util.c:1248
629 #, fuzzy
630 msgid "secret key already stored on a card\n"
631 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
632
633 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
634 msgid "quit this menu"
635 msgstr "ix del menú"
636
637 #: g10/card-util.c:1321
638 #, fuzzy
639 msgid "show admin commands"
640 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
641
642 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
643 # «ajuda», evidentment. jm
644 #: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
645 msgid "show this help"
646 msgstr "mostra aquesta ajuda"
647
648 #: g10/card-util.c:1324
649 #, fuzzy
650 msgid "list all available data"
651 msgstr "La clau és disponible en: "
652
653 #: g10/card-util.c:1327
654 msgid "change card holder's name"
655 msgstr ""
656
657 #: g10/card-util.c:1328
658 msgid "change URL to retrieve key"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/card-util.c:1329
662 msgid "fetch the key specified in the card URL"
663 msgstr ""
664
665 #: g10/card-util.c:1330
666 #, fuzzy
667 msgid "change the login name"
668 msgstr "canvia la data de caducitat"
669
670 #: g10/card-util.c:1331
671 #, fuzzy
672 msgid "change the language preferences"
673 msgstr "canvia la confiança"
674
675 #: g10/card-util.c:1332
676 msgid "change card holder's sex"
677 msgstr ""
678
679 #: g10/card-util.c:1333
680 #, fuzzy
681 msgid "change a CA fingerprint"
682 msgstr "mostra empremta"
683
684 #: g10/card-util.c:1334
685 msgid "toggle the signature force PIN flag"
686 msgstr ""
687
688 #: g10/card-util.c:1335
689 #, fuzzy
690 msgid "generate new keys"
691 msgstr "genera un nou parell de claus"
692
693 #: g10/card-util.c:1336
694 msgid "menu to change or unblock the PIN"
695 msgstr ""
696
697 #: g10/card-util.c:1337
698 msgid "verify the PIN and list all data"
699 msgstr ""
700
701 #: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
702 msgid "Command> "
703 msgstr "Ordre> "
704
705 #: g10/card-util.c:1495
706 #, fuzzy
707 msgid "Admin-only command\n"
708 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
709
710 #: g10/card-util.c:1526
711 msgid "Admin commands are allowed\n"
712 msgstr ""
713
714 #: g10/card-util.c:1528
715 msgid "Admin commands are not allowed\n"
716 msgstr ""
717
718 #: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
719 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
720 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
721
722 #: g10/cardglue.c:416
723 #, fuzzy
724 msgid "card reader not available\n"
725 msgstr "la clau secreta no està disponible"
726
727 #: g10/cardglue.c:434
728 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
729 msgstr ""
730
731 #: g10/cardglue.c:446
732 #, fuzzy, c-format
733 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
734 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
735
736 #: g10/cardglue.c:573
737 #, c-format
738 msgid ""
739 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
740 "   %.*s\n"
741 msgstr ""
742
743 #: g10/cardglue.c:582
744 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
745 msgstr ""
746
747 #: g10/cardglue.c:917
748 #, fuzzy
749 msgid "Enter New Admin PIN: "
750 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
751
752 #: g10/cardglue.c:918
753 #, fuzzy
754 msgid "Enter New PIN: "
755 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
756
757 #: g10/cardglue.c:919
758 msgid "Enter Admin PIN: "
759 msgstr ""
760
761 #: g10/cardglue.c:920
762 #, fuzzy
763 msgid "Enter PIN: "
764 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
765
766 #: g10/cardglue.c:937
767 #, fuzzy
768 msgid "Repeat this PIN: "
769 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
770
771 #: g10/cardglue.c:952
772 #, fuzzy
773 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
774 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
775
776 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
777 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
778 #, c-format
779 msgid "can't open `%s'\n"
780 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
781
782 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
783 msgid "--output doesn't work for this command\n"
784 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
785
786 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
787 #: g10/revoke.c:228
788 #, fuzzy, c-format
789 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
790 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
791
792 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2349 g10/keyserver.c:1714
793 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
794 #, c-format
795 msgid "error reading keyblock: %s\n"
796 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
797
798 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
799 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
800 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
801
802 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
803 # Fet. jm
804 #: g10/delkey.c:135
805 #, fuzzy
806 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
807 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
808
809 #: g10/delkey.c:147
810 #, fuzzy
811 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
812 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
813
814 #: g10/delkey.c:155
815 #, fuzzy
816 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
817 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
818
819 #: g10/delkey.c:165
820 #, c-format
821 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
822 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
823
824 #: g10/delkey.c:175
825 msgid "ownertrust information cleared\n"
826 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
827
828 #: g10/delkey.c:206
829 #, c-format
830 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
831 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
832
833 #: g10/delkey.c:208
834 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
835 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
836
837 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1284
838 #, c-format
839 msgid "error creating passphrase: %s\n"
840 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
841
842 #: g10/encode.c:218
843 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
844 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
845
846 #: g10/encode.c:231
847 #, fuzzy, c-format
848 msgid "using cipher %s\n"
849 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
850
851 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
852 #, c-format
853 msgid "`%s' already compressed\n"
854 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
855
856 #: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:593
857 #, c-format
858 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
859 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
860
861 #: g10/encode.c:456
862 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
863 msgstr ""
864 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
865
866 #: g10/encode.c:480
867 #, c-format
868 msgid "reading from `%s'\n"
869 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
870
871 #: g10/encode.c:508
872 msgid ""
873 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
874 msgstr ""
875 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
876 "esteu xifrant.\n"
877
878 #: g10/encode.c:518
879 #, fuzzy, c-format
880 msgid ""
881 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
882 msgstr ""
883 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
884
885 #: g10/encode.c:628 g10/sign.c:963
886 #, fuzzy, c-format
887 msgid ""
888 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
889 "preferences\n"
890 msgstr ""
891 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
892 "destinatari\n"
893
894 #: g10/encode.c:715
895 #, c-format
896 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
897 msgstr ""
898 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
899
900 #: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
901 #, c-format
902 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
903 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
904
905 #: g10/encode.c:812
906 #, c-format
907 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
908 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
909
910 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
911 #, c-format
912 msgid "%s encrypted data\n"
913 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
914
915 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
916 #, c-format
917 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
918 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
919
920 # És no-wrap?  ivb
921 # Com? jm
922 #: g10/encr-data.c:93
923 msgid ""
924 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
925 msgstr ""
926 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
927 "simètric.\n"
928
929 #: g10/encr-data.c:104
930 msgid "problem handling encrypted packet\n"
931 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
932
933 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
934 #: g10/exec.c:49
935 msgid "no remote program execution supported\n"
936 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
937
938 #: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:415
939 #, c-format
940 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
941 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
942
943 #: g10/exec.c:317
944 msgid ""
945 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
946 msgstr ""
947 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
948 "d'opcions permissos insegurs\n"
949
950 #: g10/exec.c:347
951 #, fuzzy
952 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
953 msgstr ""
954 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
955 "externs\n"
956
957 #: g10/exec.c:425
958 #, fuzzy, c-format
959 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
960 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
961
962 #: g10/exec.c:428
963 #, fuzzy, c-format
964 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
965 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
966
967 #: g10/exec.c:513
968 #, c-format
969 msgid "system error while calling external program: %s\n"
970 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
971
972 #: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
973 msgid "unnatural exit of external program\n"
974 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
975
976 #: g10/exec.c:539
977 msgid "unable to execute external program\n"
978 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
979
980 #: g10/exec.c:555
981 #, c-format
982 msgid "unable to read external program response: %s\n"
983 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
984
985 #: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
986 #, c-format
987 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
988 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
989
990 #: g10/exec.c:613
991 #, c-format
992 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
993 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
994
995 #: g10/export.c:61
996 #, fuzzy
997 msgid "export signatures that are marked as local-only"
998 msgstr ""
999 "\n"
1000 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1001
1002 #: g10/export.c:63
1003 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1004 msgstr ""
1005
1006 #: g10/export.c:65
1007 #, fuzzy
1008 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1009 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1010
1011 #: g10/export.c:67
1012 #, fuzzy
1013 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1014 msgstr "revoca una clau secundària"
1015
1016 #: g10/export.c:69
1017 #, fuzzy
1018 msgid "remove unusable parts from key during export"
1019 msgstr "la clau secreta és inusable"
1020
1021 #: g10/export.c:71
1022 msgid "remove as much as possible from key during export"
1023 msgstr ""
1024
1025 #: g10/export.c:325
1026 #, fuzzy
1027 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1028 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1029
1030 #: g10/export.c:354
1031 #, fuzzy, c-format
1032 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1033 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1034
1035 #: g10/export.c:362
1036 #, fuzzy, c-format
1037 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1038 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1039
1040 #: g10/export.c:373
1041 #, fuzzy, c-format
1042 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1043 msgstr ""
1044 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1045 "descarta\n"
1046
1047 #: g10/export.c:521
1048 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: g10/export.c:544
1052 #, fuzzy, c-format
1053 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1054 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1055
1056 #: g10/export.c:565
1057 #, fuzzy, c-format
1058 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1059 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1060
1061 #: g10/export.c:598
1062 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1063 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1064
1065 #: g10/gpg.c:375
1066 msgid ""
1067 "@Commands:\n"
1068 " "
1069 msgstr ""
1070 "@Ordres:\n"
1071 " "
1072
1073 #: g10/gpg.c:377
1074 msgid "|[file]|make a signature"
1075 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1076
1077 #: g10/gpg.c:378
1078 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1079 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1080
1081 #: g10/gpg.c:379
1082 msgid "make a detached signature"
1083 msgstr "crea una signatura separada"
1084
1085 #: g10/gpg.c:380
1086 msgid "encrypt data"
1087 msgstr "xifra dades"
1088
1089 #: g10/gpg.c:382
1090 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1091 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1092
1093 #: g10/gpg.c:384
1094 msgid "decrypt data (default)"
1095 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1096
1097 #: g10/gpg.c:386
1098 msgid "verify a signature"
1099 msgstr "verifica una signatura"
1100
1101 #: g10/gpg.c:388
1102 msgid "list keys"
1103 msgstr "llista claus"
1104
1105 #: g10/gpg.c:390
1106 msgid "list keys and signatures"
1107 msgstr "llista claus i signatures"
1108
1109 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1110 #: g10/gpg.c:391
1111 #, fuzzy
1112 msgid "list and check key signatures"
1113 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1114
1115 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1116 #: g10/gpg.c:392
1117 msgid "list keys and fingerprints"
1118 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1119
1120 #: g10/gpg.c:393
1121 msgid "list secret keys"
1122 msgstr "llista claus secretes"
1123
1124 #: g10/gpg.c:394
1125 msgid "generate a new key pair"
1126 msgstr "genera un nou parell de claus"
1127
1128 #: g10/gpg.c:395
1129 msgid "remove keys from the public keyring"
1130 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1131
1132 #: g10/gpg.c:397
1133 msgid "remove keys from the secret keyring"
1134 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1135
1136 #: g10/gpg.c:398
1137 msgid "sign a key"
1138 msgstr "signa una clau"
1139
1140 #: g10/gpg.c:399
1141 msgid "sign a key locally"
1142 msgstr "signa una clau localment"
1143
1144 #: g10/gpg.c:400
1145 msgid "sign or edit a key"
1146 msgstr "signa o edita una clau"
1147
1148 #: g10/gpg.c:401
1149 msgid "generate a revocation certificate"
1150 msgstr "genera un certificat de revocació"
1151
1152 #: g10/gpg.c:403
1153 msgid "export keys"
1154 msgstr "exporta claus"
1155
1156 #: g10/gpg.c:404
1157 msgid "export keys to a key server"
1158 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1159
1160 #: g10/gpg.c:405
1161 msgid "import keys from a key server"
1162 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1163
1164 #: g10/gpg.c:407
1165 msgid "search for keys on a key server"
1166 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1167
1168 #: g10/gpg.c:409
1169 msgid "update all keys from a keyserver"
1170 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1171
1172 #: g10/gpg.c:413
1173 msgid "import/merge keys"
1174 msgstr "importa/fon claus"
1175
1176 #: g10/gpg.c:416
1177 msgid "print the card status"
1178 msgstr ""
1179
1180 #: g10/gpg.c:417
1181 msgid "change data on a card"
1182 msgstr ""
1183
1184 #: g10/gpg.c:418
1185 msgid "change a card's PIN"
1186 msgstr ""
1187
1188 #: g10/gpg.c:426
1189 msgid "update the trust database"
1190 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1191
1192 #: g10/gpg.c:433
1193 msgid "|algo [files]|print message digests"
1194 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1195
1196 #: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
1197 msgid ""
1198 "@\n"
1199 "Options:\n"
1200 " "
1201 msgstr ""
1202 "@\n"
1203 "Opcions:\n"
1204 " "
1205
1206 #: g10/gpg.c:439
1207 msgid "create ascii armored output"
1208 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1209
1210 #: g10/gpg.c:441
1211 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1212 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1213
1214 #: g10/gpg.c:452
1215 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1216 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1217
1218 #: g10/gpg.c:453
1219 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1220 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1221
1222 #: g10/gpg.c:458
1223 msgid "use canonical text mode"
1224 msgstr "usa el mode de text canònic"
1225
1226 #: g10/gpg.c:472
1227 msgid "use as output file"
1228 msgstr "fitxer d'eixida"
1229
1230 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1231 #: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
1232 msgid "verbose"
1233 msgstr "detall"
1234
1235 #: g10/gpg.c:485
1236 msgid "do not make any changes"
1237 msgstr "no fa cap canvi"
1238
1239 #: g10/gpg.c:486
1240 msgid "prompt before overwriting"
1241 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1242
1243 #: g10/gpg.c:527
1244 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1245 msgstr ""
1246
1247 #: g10/gpg.c:528
1248 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1249 msgstr ""
1250
1251 #: g10/gpg.c:556
1252 msgid ""
1253 "@\n"
1254 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1255 msgstr ""
1256 "@\n"
1257 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1258
1259 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1260 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1261 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1262 #: g10/gpg.c:559
1263 msgid ""
1264 "@\n"
1265 "Examples:\n"
1266 "\n"
1267 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1268 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1269 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1270 " --list-keys [names]        show keys\n"
1271 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1272 msgstr ""
1273 "@\n"
1274 "Exemples:\n"
1275 "\n"
1276 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1277 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1278 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1279 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1280 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1281
1282 #: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
1283 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1284 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1285
1286 #: g10/gpg.c:774
1287 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1288 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1289
1290 #: g10/gpg.c:777
1291 msgid ""
1292 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1293 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1294 "default operation depends on the input data\n"
1295 msgstr ""
1296 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1297 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1298 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1299
1300 # Suportats? ivb
1301 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1302 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1303 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1304 # encara no m'agraden massa... jm
1305 #: g10/gpg.c:788
1306 msgid ""
1307 "\n"
1308 "Supported algorithms:\n"
1309 msgstr ""
1310 "\n"
1311 "Algoritmes suportats:\n"
1312
1313 #: g10/gpg.c:791
1314 msgid "Pubkey: "
1315 msgstr "Clau pública: "
1316
1317 #: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
1318 msgid "Cipher: "
1319 msgstr "Xifratge: "
1320
1321 #: g10/gpg.c:803
1322 msgid "Hash: "
1323 msgstr "Dispersió: "
1324
1325 #: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
1326 msgid "Compression: "
1327 msgstr "Compressió: "
1328
1329 #: g10/gpg.c:892
1330 msgid "usage: gpg [options] "
1331 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1332
1333 #: g10/gpg.c:1040
1334 msgid "conflicting commands\n"
1335 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1336
1337 #: g10/gpg.c:1058
1338 #, c-format
1339 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1340 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1341
1342 # Indi. ivb
1343 #: g10/gpg.c:1255
1344 #, fuzzy, c-format
1345 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1346 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1347
1348 # Indi. ivb
1349 #: g10/gpg.c:1258
1350 #, fuzzy, c-format
1351 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1352 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1353
1354 # Indi. ivb
1355 #: g10/gpg.c:1261
1356 #, fuzzy, c-format
1357 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1358 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1359
1360 #: g10/gpg.c:1267
1361 #, fuzzy, c-format
1362 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1363 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1364
1365 #: g10/gpg.c:1270
1366 #, fuzzy, c-format
1367 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1368 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1369
1370 #: g10/gpg.c:1273
1371 #, fuzzy, c-format
1372 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1373 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1374
1375 #: g10/gpg.c:1279
1376 #, fuzzy, c-format
1377 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1378 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1379
1380 #: g10/gpg.c:1282
1381 #, fuzzy, c-format
1382 msgid ""
1383 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1384 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1385
1386 #: g10/gpg.c:1285
1387 #, fuzzy, c-format
1388 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1389 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1390
1391 #: g10/gpg.c:1291
1392 #, fuzzy, c-format
1393 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1394 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1395
1396 #: g10/gpg.c:1294
1397 #, fuzzy, c-format
1398 msgid ""
1399 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1400 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1401
1402 #: g10/gpg.c:1297
1403 #, fuzzy, c-format
1404 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1405 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1406
1407 #: g10/gpg.c:1438
1408 #, fuzzy, c-format
1409 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1410 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1411
1412 #: g10/gpg.c:1531
1413 msgid "display photo IDs during key listings"
1414 msgstr ""
1415
1416 #: g10/gpg.c:1533
1417 msgid "show policy URLs during signature listings"
1418 msgstr ""
1419
1420 #: g10/gpg.c:1535
1421 #, fuzzy
1422 msgid "show all notations during signature listings"
1423 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1424
1425 #: g10/gpg.c:1537
1426 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1427 msgstr ""
1428
1429 #: g10/gpg.c:1541
1430 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1431 msgstr ""
1432
1433 #: g10/gpg.c:1543
1434 #, fuzzy
1435 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1436 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1437
1438 #: g10/gpg.c:1545
1439 msgid "show user ID validity during key listings"
1440 msgstr ""
1441
1442 #: g10/gpg.c:1547
1443 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1444 msgstr ""
1445
1446 #: g10/gpg.c:1549
1447 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1448 msgstr ""
1449
1450 #: g10/gpg.c:1551
1451 #, fuzzy
1452 msgid "show the keyring name in key listings"
1453 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
1454
1455 #: g10/gpg.c:1553
1456 #, fuzzy
1457 msgid "show expiration dates during signature listings"
1458 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1459
1460 #: g10/gpg.c:1920
1461 #, c-format
1462 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1463 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:1962
1466 #, c-format
1467 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1468 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
1469
1470 #: g10/gpg.c:1966
1471 #, c-format
1472 msgid "option file `%s': %s\n"
1473 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:1973
1476 #, c-format
1477 msgid "reading options from `%s'\n"
1478 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
1479
1480 #: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
1481 #, c-format
1482 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1483 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1484
1485 #: g10/gpg.c:2201
1486 #, fuzzy, c-format
1487 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1488 msgstr ""
1489 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
1490
1491 #: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
1492 #, fuzzy, c-format
1493 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1494 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1495
1496 #: g10/gpg.c:2452
1497 #, fuzzy, c-format
1498 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1499 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1500
1501 #: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
1502 #, fuzzy
1503 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1504 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1505
1506 #: g10/gpg.c:2488
1507 #, fuzzy, c-format
1508 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1509 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1510
1511 #: g10/gpg.c:2491
1512 #, fuzzy
1513 msgid "invalid keyserver options\n"
1514 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1515
1516 #: g10/gpg.c:2498
1517 #, c-format
1518 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1519 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1520
1521 #: g10/gpg.c:2501
1522 msgid "invalid import options\n"
1523 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1524
1525 #: g10/gpg.c:2508
1526 #, c-format
1527 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1528 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1529
1530 #: g10/gpg.c:2511
1531 msgid "invalid export options\n"
1532 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1533
1534 #: g10/gpg.c:2518
1535 #, fuzzy, c-format
1536 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1537 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1538
1539 #: g10/gpg.c:2521
1540 #, fuzzy
1541 msgid "invalid list options\n"
1542 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1543
1544 #: g10/gpg.c:2529
1545 msgid "display photo IDs during signature verification"
1546 msgstr ""
1547
1548 #: g10/gpg.c:2531
1549 msgid "show policy URLs during signature verification"
1550 msgstr ""
1551
1552 #: g10/gpg.c:2533
1553 #, fuzzy
1554 msgid "show all notations during signature verification"
1555 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1556
1557 #: g10/gpg.c:2535
1558 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1559 msgstr ""
1560
1561 #: g10/gpg.c:2539
1562 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1563 msgstr ""
1564
1565 #: g10/gpg.c:2541
1566 #, fuzzy
1567 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1568 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1569
1570 #: g10/gpg.c:2543
1571 #, fuzzy
1572 msgid "show user ID validity during signature verification"
1573 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1574
1575 #: g10/gpg.c:2545
1576 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1577 msgstr ""
1578
1579 #: g10/gpg.c:2547
1580 msgid "validate signatures with PKA data"
1581 msgstr ""
1582
1583 #: g10/gpg.c:2549
1584 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1585 msgstr ""
1586
1587 #: g10/gpg.c:2556
1588 #, fuzzy, c-format
1589 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1590 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1591
1592 #: g10/gpg.c:2559
1593 #, fuzzy
1594 msgid "invalid verify options\n"
1595 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1596
1597 #: g10/gpg.c:2566
1598 #, c-format
1599 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1600 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1601
1602 #: g10/gpg.c:2729
1603 #, fuzzy, c-format
1604 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1605 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1606
1607 #: g10/gpg.c:2732
1608 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1609 msgstr ""
1610
1611 #: g10/gpg.c:2803
1612 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1613 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1614
1615 # FIXME: preferència? jm
1616 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1617 #: g10/gpg.c:2807
1618 #, c-format
1619 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1620 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
1621
1622 #: g10/gpg.c:2816
1623 #, c-format
1624 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1625 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
1626
1627 #: g10/gpg.c:2819
1628 #, c-format
1629 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1630 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
1631
1632 #: g10/gpg.c:2826
1633 #, fuzzy, c-format
1634 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1635 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
1636
1637 #: g10/gpg.c:2841
1638 #, fuzzy, c-format
1639 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1640 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1641
1642 # clares -> en clar?  ivb
1643 #: g10/gpg.c:2855
1644 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1645 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1646
1647 #: g10/gpg.c:2861
1648 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1649 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1650
1651 #: g10/gpg.c:2867
1652 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1653 msgstr ""
1654 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1655 "habilitat.\n"
1656
1657 #: g10/gpg.c:2880
1658 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1659 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1660
1661 #: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
1662 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1663 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1664
1665 #: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
1666 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1667 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
1668
1669 #: g10/gpg.c:2959
1670 #, fuzzy
1671 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1672 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1673
1674 #: g10/gpg.c:2965
1675 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1676 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
1677
1678 #: g10/gpg.c:2980
1679 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1680 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1681
1682 #: g10/gpg.c:2982
1683 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1684 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1685
1686 #: g10/gpg.c:2984
1687 #, fuzzy
1688 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1689 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1690
1691 #: g10/gpg.c:2986
1692 #, fuzzy
1693 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1694 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1695
1696 #: g10/gpg.c:2988
1697 #, fuzzy
1698 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1699 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1700
1701 #: g10/gpg.c:2991
1702 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1703 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
1704
1705 #: g10/gpg.c:2995
1706 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1707 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1708
1709 #: g10/gpg.c:3002
1710 msgid "invalid default preferences\n"
1711 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
1712
1713 #: g10/gpg.c:3011
1714 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1715 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:3015
1718 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1719 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
1720
1721 #: g10/gpg.c:3019
1722 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1723 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
1724
1725 #: g10/gpg.c:3052
1726 #, c-format
1727 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1728 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1729
1730 #: g10/gpg.c:3099
1731 #, fuzzy, c-format
1732 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1733 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
1734
1735 #: g10/gpg.c:3104
1736 #, fuzzy, c-format
1737 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1738 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1739
1740 #: g10/gpg.c:3109
1741 #, fuzzy, c-format
1742 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1743 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
1744
1745 #: g10/gpg.c:3208
1746 #, c-format
1747 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1748 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1749
1750 #: g10/gpg.c:3219
1751 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1752 msgstr ""
1753 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
1754
1755 #: g10/gpg.c:3230
1756 msgid "--store [filename]"
1757 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1758
1759 #: g10/gpg.c:3237
1760 msgid "--symmetric [filename]"
1761 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1762
1763 #: g10/gpg.c:3239
1764 #, fuzzy, c-format
1765 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1766 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1767
1768 #: g10/gpg.c:3249
1769 msgid "--encrypt [filename]"
1770 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1771
1772 #: g10/gpg.c:3262
1773 #, fuzzy
1774 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1775 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1776
1777 #: g10/gpg.c:3264
1778 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: g10/gpg.c:3267
1782 #, fuzzy, c-format
1783 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1784 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1785
1786 #: g10/gpg.c:3285
1787 msgid "--sign [filename]"
1788 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1789
1790 #: g10/gpg.c:3298
1791 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1792 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1793
1794 #: g10/gpg.c:3313
1795 #, fuzzy
1796 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1797 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1798
1799 #: g10/gpg.c:3315
1800 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: g10/gpg.c:3318
1804 #, fuzzy, c-format
1805 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1806 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1807
1808 #: g10/gpg.c:3338
1809 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1810 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1811
1812 #: g10/gpg.c:3347
1813 msgid "--clearsign [filename]"
1814 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1815
1816 #: g10/gpg.c:3372
1817 msgid "--decrypt [filename]"
1818 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1819
1820 #: g10/gpg.c:3380
1821 msgid "--sign-key user-id"
1822 msgstr "--sign-key user-id"
1823
1824 #: g10/gpg.c:3384
1825 msgid "--lsign-key user-id"
1826 msgstr "--lsign-key user-id"
1827
1828 #: g10/gpg.c:3405
1829 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1830 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1831
1832 #: g10/gpg.c:3476
1833 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1834 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1835
1836 #: g10/gpg.c:3518
1837 #, c-format
1838 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1839 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1840
1841 #: g10/gpg.c:3520
1842 #, c-format
1843 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1844 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1845
1846 #: g10/gpg.c:3522
1847 #, c-format
1848 msgid "key export failed: %s\n"
1849 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
1850
1851 #: g10/gpg.c:3533
1852 #, c-format
1853 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1854 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1855
1856 #: g10/gpg.c:3543
1857 #, c-format
1858 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1859 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1860
1861 #: g10/gpg.c:3594
1862 #, c-format
1863 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1864 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1865
1866 #: g10/gpg.c:3602
1867 #, c-format
1868 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1869 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1870
1871 #: g10/gpg.c:3689
1872 #, c-format
1873 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1874 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1875
1876 #: g10/gpg.c:3812
1877 msgid "[filename]"
1878 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1879
1880 #: g10/gpg.c:3816
1881 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1882 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1883
1884 #: g10/gpg.c:4120
1885 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1886 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
1887
1888 #: g10/gpg.c:4122
1889 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1890 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1891
1892 #: g10/gpg.c:4155
1893 #, fuzzy
1894 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1895 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1896
1897 #: g10/getkey.c:152
1898 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1899 msgstr ""
1900 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1901
1902 #: g10/getkey.c:175
1903 #, fuzzy
1904 msgid "[User ID not found]"
1905 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1906
1907 #: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
1908 #: g10/getkey.c:999
1909 #, c-format
1910 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1911 msgstr ""
1912
1913 #: g10/getkey.c:1826
1914 #, fuzzy, c-format
1915 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1916 msgstr ""
1917 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1918
1919 #: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
1920 #, fuzzy, c-format
1921 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1922 msgstr ""
1923 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1924
1925 #: g10/getkey.c:2611
1926 #, fuzzy, c-format
1927 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1928 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1929
1930 #: g10/getkey.c:2658
1931 #, fuzzy, c-format
1932 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1933 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1934
1935 #: g10/gpgv.c:74
1936 msgid "be somewhat more quiet"
1937 msgstr "una mica més silenciós"
1938
1939 #: g10/gpgv.c:75
1940 msgid "take the keys from this keyring"
1941 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1942
1943 #: g10/gpgv.c:77
1944 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1945 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
1946
1947 #: g10/gpgv.c:78
1948 msgid "|FD|write status info to this FD"
1949 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
1950
1951 #: g10/gpgv.c:102
1952 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1953 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1954
1955 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
1956 #: g10/gpgv.c:105
1957 msgid ""
1958 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1959 "Check signatures against known trusted keys\n"
1960 msgstr ""
1961 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1962 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
1963
1964 #: g10/helptext.c:49
1965 msgid ""
1966 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1967 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1968 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1969 msgstr ""
1970 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
1971 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
1972 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
1973
1974 #: g10/helptext.c:55
1975 msgid ""
1976 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1977 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1978 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1979 "ultimately trusted\n"
1980 msgstr ""
1981 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1982 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
1983 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
1984 "confiança absoluta\n"
1985
1986 # "clau no confiable"? jm
1987 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
1988 #: g10/helptext.c:62
1989 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1990 msgstr ""
1991 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
1992
1993 #: g10/helptext.c:66
1994 msgid ""
1995 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1996 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
1997
1998 #: g10/helptext.c:70
1999 msgid ""
2000 "Select the algorithm to use.\n"
2001 "\n"
2002 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2003 "for signatures.\n"
2004 "\n"
2005 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2006 "\n"
2007 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2008 "\n"
2009 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2010 msgstr ""
2011
2012 #: g10/helptext.c:84
2013 msgid ""
2014 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2015 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2016 "Please consult your security expert first."
2017 msgstr ""
2018 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
2019 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
2020 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
2021
2022 #: g10/helptext.c:91
2023 msgid "Enter the size of the key"
2024 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
2025
2026 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2027 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2028 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2029 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
2030
2031 #: g10/helptext.c:105
2032 msgid ""
2033 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2034 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2035 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2036 "the given value as an interval."
2037 msgstr ""
2038 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
2039 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
2040 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
2041 "el valor donat com un interval."
2042
2043 #: g10/helptext.c:117
2044 msgid "Enter the name of the key holder"
2045 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
2046
2047 #: g10/helptext.c:122
2048 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2049 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
2050
2051 #: g10/helptext.c:126
2052 msgid "Please enter an optional comment"
2053 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
2054
2055 #: g10/helptext.c:131
2056 msgid ""
2057 "N  to change the name.\n"
2058 "C  to change the comment.\n"
2059 "E  to change the email address.\n"
2060 "O  to continue with key generation.\n"
2061 "Q  to to quit the key generation."
2062 msgstr ""
2063 "N  canvia el nom.\n"
2064 "C  canvia el comentari.\n"
2065 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
2066 "O  continua la generació de les claus.\n"
2067 "Q  ix."
2068
2069 #: g10/helptext.c:140
2070 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2071 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
2072
2073 #: g10/helptext.c:148
2074 msgid ""
2075 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2076 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2077 "know how carefully you verified this.\n"
2078 "\n"
2079 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2080 "the\n"
2081 "    key.\n"
2082 "\n"
2083 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2084 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2085 "for\n"
2086 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2087 "user.\n"
2088 "\n"
2089 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2090 "could\n"
2091 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2092 "the\n"
2093 "    key against a photo ID.\n"
2094 "\n"
2095 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2096 "could\n"
2097 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2098 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2099 "a\n"
2100 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2101 "the\n"
2102 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2103 "exchange\n"
2104 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2105 "\n"
2106 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2107 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2108 "\"\n"
2109 "mean to you when you sign other keys.\n"
2110 "\n"
2111 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2112 msgstr ""
2113 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
2114 "clau\n"
2115 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
2116 "saber\n"
2117 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
2118 "\n"
2119 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
2120 "    la clau.\n"
2121 "\n"
2122 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
2123 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
2124 "manera.\n"
2125 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
2126 "    usuari amb pseudònim.\n"
2127 "\n"
2128 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
2129 "açò\n"
2130 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
2131 "verificat\n"
2132 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
2133 "\n"
2134 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
2135 "exemple,\n"
2136 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
2137 "propietari\n"
2138 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
2139 "difícil\n"
2140 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
2141 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
2142 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
2143 "    pertany al propietari de la clau.\n"
2144 "\n"
2145 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
2146 "són\n"
2147 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
2148 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
2149 "\n"
2150 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
2151
2152 #: g10/helptext.c:186
2153 #, fuzzy
2154 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2155 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2156
2157 #: g10/helptext.c:190
2158 msgid ""
2159 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2160 "All certificates are then also lost!"
2161 msgstr ""
2162 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2163 "Tots els certificats també es perdran!"
2164
2165 #: g10/helptext.c:195
2166 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2167 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
2168
2169 #: g10/helptext.c:200
2170 msgid ""
2171 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2172 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2173 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2174 msgstr ""
2175 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
2176 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
2177 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
2178 "per aquesta clau."
2179
2180 #: g10/helptext.c:205
2181 msgid ""
2182 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2183 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2184 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2185 "a trust connection through another already certified key."
2186 msgstr ""
2187 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
2188 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
2189 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2190 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
2191 "certificada."
2192
2193 #: g10/helptext.c:211
2194 msgid ""
2195 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2196 "your keyring."
2197 msgstr ""
2198 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2199 "de claus."
2200
2201 #: g10/helptext.c:215
2202 msgid ""
2203 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2204 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2205 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2206 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2207 "a second one is available."
2208 msgstr ""
2209 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2210 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2211 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2212 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2213 "hi ha una segona disponible."
2214
2215 #: g10/helptext.c:223
2216 msgid ""
2217 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2218 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2219 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2220 msgstr ""
2221 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2222 "seleccionats)\n"
2223 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2224 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2225
2226 #: g10/helptext.c:230
2227 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2228 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2229
2230 #: g10/helptext.c:236
2231 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2232 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2233
2234 #: g10/helptext.c:240
2235 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2236 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2237
2238 #: g10/helptext.c:245
2239 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2240 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2241
2242 #: g10/helptext.c:250
2243 msgid ""
2244 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2245 "file (which is shown in brackets) will be used."
2246 msgstr ""
2247 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2248 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2249
2250 #: g10/helptext.c:256
2251 msgid ""
2252 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2253 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2254 "  \"Key has been compromised\"\n"
2255 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2256 "      got access to your secret key.\n"
2257 "  \"Key is superseded\"\n"
2258 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2259 "  \"Key is no longer used\"\n"
2260 "      Use this if you have retired this key.\n"
2261 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2262 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2263 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2264 msgstr ""
2265 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2266 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2267 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2268 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2269 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2270 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2271 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2272 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2273 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2274 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2275 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2276 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2277 "      de correu com a invàlida.\n"
2278
2279 #: g10/helptext.c:272
2280 msgid ""
2281 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2282 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2283 "An empty line ends the text.\n"
2284 msgstr ""
2285 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2286 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2287 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2288
2289 #: g10/helptext.c:287
2290 msgid "No help available"
2291 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2292
2293 #: g10/helptext.c:295
2294 #, c-format
2295 msgid "No help available for `%s'"
2296 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2297
2298 #: g10/import.c:96
2299 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: g10/import.c:98
2303 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: g10/import.c:100
2307 #, fuzzy
2308 msgid "do not update the trustdb after import"
2309 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2310
2311 #: g10/import.c:102
2312 #, fuzzy
2313 msgid "create a public key when importing a secret key"
2314 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2315
2316 #: g10/import.c:104
2317 msgid "only accept updates to existing keys"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: g10/import.c:106
2321 #, fuzzy
2322 msgid "remove unusable parts from key after import"
2323 msgstr "la clau secreta és inusable"
2324
2325 #: g10/import.c:108
2326 msgid "remove as much as possible from key after import"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: g10/import.c:266
2330 #, c-format
2331 msgid "skipping block of type %d\n"
2332 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2333
2334 #: g10/import.c:275
2335 #, fuzzy, c-format
2336 msgid "%lu keys processed so far\n"
2337 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2338
2339 #: g10/import.c:292
2340 #, c-format
2341 msgid "Total number processed: %lu\n"
2342 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2343
2344 #: g10/import.c:294
2345 #, c-format
2346 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2347 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2348
2349 #: g10/import.c:297
2350 #, c-format
2351 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2352 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2353
2354 #: g10/import.c:299
2355 #, c-format
2356 msgid "              imported: %lu"
2357 msgstr "              importades: %lu"
2358
2359 #: g10/import.c:305
2360 #, c-format
2361 msgid "             unchanged: %lu\n"
2362 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2363
2364 #: g10/import.c:307
2365 #, c-format
2366 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2367 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2368
2369 #: g10/import.c:309
2370 #, c-format
2371 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2372 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2373
2374 #: g10/import.c:311
2375 #, c-format
2376 msgid "        new signatures: %lu\n"
2377 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2378
2379 #: g10/import.c:313
2380 #, c-format
2381 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2382 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2383
2384 #: g10/import.c:315
2385 #, c-format
2386 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2387 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2388
2389 #: g10/import.c:317
2390 #, c-format
2391 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2392 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2393
2394 #: g10/import.c:319
2395 #, c-format
2396 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2397 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2398
2399 #: g10/import.c:321
2400 #, c-format
2401 msgid "          not imported: %lu\n"
2402 msgstr "              importades: %lu\n"
2403
2404 #: g10/import.c:323
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2407 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2408
2409 #: g10/import.c:325
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2412 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2413
2414 #: g10/import.c:566
2415 #, c-format
2416 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2417 msgstr ""
2418
2419 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
2420 #. only split up to allow printing of a common prefix.
2421 #: g10/import.c:570
2422 #, fuzzy
2423 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
2424 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
2425
2426 #: g10/import.c:607
2427 #, c-format
2428 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2429 msgstr ""
2430
2431 #: g10/import.c:619
2432 #, fuzzy, c-format
2433 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2434 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2435
2436 #: g10/import.c:631
2437 #, c-format
2438 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2439 msgstr ""
2440
2441 #: g10/import.c:644
2442 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2443 msgstr ""
2444
2445 #: g10/import.c:646
2446 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2447 msgstr ""
2448
2449 #: g10/import.c:670
2450 #, c-format
2451 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2452 msgstr ""
2453
2454 #: g10/import.c:720 g10/import.c:1118
2455 #, fuzzy, c-format
2456 msgid "key %s: no user ID\n"
2457 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2458
2459 #: g10/import.c:749
2460 #, fuzzy, c-format
2461 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2462 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2463
2464 #: g10/import.c:764
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2467 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2468
2469 #: g10/import.c:770
2470 #, fuzzy, c-format
2471 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2472 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2473
2474 #: g10/import.c:772
2475 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2476 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2477
2478 #: g10/import.c:782 g10/import.c:1240
2479 #, fuzzy, c-format
2480 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2481 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2482
2483 #: g10/import.c:788
2484 #, fuzzy, c-format
2485 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2486 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2487
2488 #: g10/import.c:797
2489 #, c-format
2490 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2491 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2492
2493 #: g10/import.c:802 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:831 g10/sign.c:1135
2494 #, c-format
2495 msgid "writing to `%s'\n"
2496 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2497
2498 #: g10/import.c:806 g10/import.c:901 g10/import.c:1158 g10/import.c:1301
2499 #: g10/import.c:2363 g10/import.c:2385
2500 #, c-format
2501 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2502 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2503
2504 #: g10/import.c:825
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2507 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2508
2509 #: g10/import.c:849
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2512 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2513
2514 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1258
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2517 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2518
2519 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1265
2520 #, fuzzy, c-format
2521 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2522 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2523
2524 #: g10/import.c:911
2525 #, fuzzy, c-format
2526 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2527 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2528
2529 #: g10/import.c:914
2530 #, fuzzy, c-format
2531 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2532 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2533
2534 #: g10/import.c:917
2535 #, fuzzy, c-format
2536 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2537 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2538
2539 #: g10/import.c:920
2540 #, fuzzy, c-format
2541 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2542 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2543
2544 #: g10/import.c:923
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2547 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2548
2549 #: g10/import.c:926
2550 #, fuzzy, c-format
2551 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2552 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2553
2554 #: g10/import.c:929
2555 #, fuzzy, c-format
2556 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2557 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2558
2559 #: g10/import.c:932
2560 #, fuzzy, c-format
2561 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2562 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2563
2564 #: g10/import.c:935
2565 #, fuzzy, c-format
2566 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2567 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2568
2569 #: g10/import.c:938
2570 #, fuzzy, c-format
2571 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2572 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2573
2574 #: g10/import.c:961
2575 #, fuzzy, c-format
2576 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2577 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2578
2579 #: g10/import.c:1124
2580 #, fuzzy, c-format
2581 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2582 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2583
2584 #: g10/import.c:1135
2585 #, fuzzy
2586 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2587 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2588
2589 #: g10/import.c:1152 g10/import.c:2378
2590 #, c-format
2591 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2592 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2593
2594 #: g10/import.c:1163
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "key %s: secret key imported\n"
2597 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2598
2599 #: g10/import.c:1193
2600 #, fuzzy, c-format
2601 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2602 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2603
2604 #: g10/import.c:1203
2605 #, fuzzy, c-format
2606 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2607 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2608
2609 #: g10/import.c:1233
2610 #, fuzzy, c-format
2611 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2612 msgstr ""
2613 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2614 "de revocació\n"
2615
2616 # O «rebutjara»? ivb
2617 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
2618 # «es rebutja» està bé. jm
2619 #: g10/import.c:1276
2620 #, fuzzy, c-format
2621 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2622 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
2623
2624 #: g10/import.c:1308
2625 #, fuzzy, c-format
2626 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2627 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
2628
2629 #: g10/import.c:1374
2630 #, fuzzy, c-format
2631 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2632 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2633
2634 #: g10/import.c:1389
2635 #, fuzzy, c-format
2636 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2637 msgstr ""
2638 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
2639 "s»\n"
2640 "\n"
2641
2642 #: g10/import.c:1391
2643 #, fuzzy, c-format
2644 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2645 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
2646
2647 #: g10/import.c:1409
2648 #, fuzzy, c-format
2649 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2650 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2651
2652 #: g10/import.c:1420 g10/import.c:1470
2653 #, fuzzy, c-format
2654 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2655 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
2656
2657 #: g10/import.c:1422
2658 #, fuzzy, c-format
2659 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2660 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
2661
2662 #: g10/import.c:1437
2663 #, fuzzy, c-format
2664 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2665 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
2666
2667 #: g10/import.c:1459
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2670 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
2671
2672 #: g10/import.c:1472
2673 #, fuzzy, c-format
2674 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2675 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
2676
2677 #: g10/import.c:1487
2678 #, fuzzy, c-format
2679 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2680 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
2681
2682 #: g10/import.c:1529
2683 #, fuzzy, c-format
2684 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2685 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2686
2687 #: g10/import.c:1550
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2690 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2691
2692 #: g10/import.c:1577
2693 #, fuzzy, c-format
2694 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2695 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2696
2697 #: g10/import.c:1587
2698 #, fuzzy, c-format
2699 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2700 msgstr ""
2701 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
2702 "descarta\n"
2703
2704 #: g10/import.c:1604
2705 #, fuzzy, c-format
2706 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2707 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
2708
2709 #: g10/import.c:1618
2710 #, fuzzy, c-format
2711 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2712 msgstr ""
2713 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
2714 "descarta\n"
2715
2716 #: g10/import.c:1626
2717 #, fuzzy, c-format
2718 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2719 msgstr ""
2720 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2721
2722 #: g10/import.c:1726
2723 #, fuzzy, c-format
2724 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2725 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2726
2727 #: g10/import.c:1788
2728 #, fuzzy, c-format
2729 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2730 msgstr ""
2731 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
2732 "08lX\n"
2733
2734 #: g10/import.c:1802
2735 #, fuzzy, c-format
2736 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2737 msgstr ""
2738 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
2739 "present.\n"
2740
2741 #: g10/import.c:1861
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2744 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
2745
2746 #: g10/import.c:1895
2747 #, fuzzy, c-format
2748 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2749 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2750
2751 #: g10/import.c:2284
2752 #, fuzzy
2753 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2754 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2755
2756 #: g10/import.c:2292
2757 #, fuzzy
2758 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2759 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2760
2761 #: g10/import.c:2294
2762 #, fuzzy
2763 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2764 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2765
2766 #: g10/keydb.c:168
2767 #, c-format
2768 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2769 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
2770
2771 #: g10/keydb.c:175
2772 #, c-format
2773 msgid "keyring `%s' created\n"
2774 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
2775
2776 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2779 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
2780
2781 #: g10/keydb.c:698
2782 #, c-format
2783 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2784 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:266
2787 msgid "[revocation]"
2788 msgstr "[revocació]"
2789
2790 #: g10/keyedit.c:267
2791 msgid "[self-signature]"
2792 msgstr "[autosignatura]"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2795 msgid "1 bad signature\n"
2796 msgstr "1 signatura errònia\n"
2797
2798 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2799 #, c-format
2800 msgid "%d bad signatures\n"
2801 msgstr "%d signatures errònies\n"
2802
2803 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2804 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2805 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2806
2807 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2808 #, c-format
2809 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2810 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2813 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2814 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2815
2816 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2817 #, c-format
2818 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2819 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:357
2822 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2823 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:359
2826 #, c-format
2827 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2828 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
2829
2830 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2831 #, fuzzy
2832 msgid ""
2833 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2834 "keys\n"
2835 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2836 "etc.)\n"
2837 msgstr ""
2838 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2839 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2840 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2843 #, fuzzy, c-format
2844 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2845 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2846
2847 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2848 #, fuzzy, c-format
2849 msgid "  %d = I trust fully\n"
2850 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2851
2852 #: g10/keyedit.c:439
2853 msgid ""
2854 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2855 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2856 "trust signatures on your behalf.\n"
2857 msgstr ""
2858
2859 #: g10/keyedit.c:455
2860 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2861 msgstr ""
2862
2863 #: g10/keyedit.c:599
2864 #, c-format
2865 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2866 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
2867
2868 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2869 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2870 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2871 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2872
2873 # O no s'ha pogut? ivb
2874 # FIXME: comprovar context. jm
2875 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2876 #: g10/keyedit.c:1748
2877 msgid "  Unable to sign.\n"
2878 msgstr "  No es pot signar.\n"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:627
2881 #, c-format
2882 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2883 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
2884
2885 #: g10/keyedit.c:655
2886 #, c-format
2887 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2888 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2889
2890 #: g10/keyedit.c:683
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2893 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2894
2895 #: g10/keyedit.c:685
2896 #, fuzzy
2897 msgid "Sign it? (y/N) "
2898 msgstr "Signar realment? "
2899
2900 #: g10/keyedit.c:707
2901 #, c-format
2902 msgid ""
2903 "The self-signature on \"%s\"\n"
2904 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2905 msgstr ""
2906 "La vostra signatura en «%s»\n"
2907 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2908
2909 #: g10/keyedit.c:716
2910 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2911 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2912
2913 #: g10/keyedit.c:730
2914 #, c-format
2915 msgid ""
2916 "Your current signature on \"%s\"\n"
2917 "has expired.\n"
2918 msgstr ""
2919 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
2920 "ha caducat.\n"
2921
2922 #: g10/keyedit.c:734
2923 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2924 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
2925
2926 #: g10/keyedit.c:755
2927 #, c-format
2928 msgid ""
2929 "Your current signature on \"%s\"\n"
2930 "is a local signature.\n"
2931 msgstr ""
2932 "La vostra signatura en «%s»\n"
2933 "és una signatura local.\n"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:759
2936 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2937 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2938
2939 #: g10/keyedit.c:780
2940 #, fuzzy, c-format
2941 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2942 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:783
2945 #, fuzzy, c-format
2946 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2947 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2948
2949 #: g10/keyedit.c:788
2950 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2951 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2952
2953 #: g10/keyedit.c:810
2954 #, fuzzy, c-format
2955 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2956 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2957
2958 #: g10/keyedit.c:825
2959 msgid "This key has expired!"
2960 msgstr "La clau ha caducat!"
2961
2962 #: g10/keyedit.c:843
2963 #, c-format
2964 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2965 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:849
2968 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2969 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2970
2971 #: g10/keyedit.c:889
2972 msgid ""
2973 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2974 "mode.\n"
2975 msgstr ""
2976 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:891
2979 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2980 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:916
2983 msgid ""
2984 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2985 "belongs\n"
2986 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2987 msgstr ""
2988 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2989 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
2990 "contestar, entreu «0».\n"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:921
2993 #, c-format
2994 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2995 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:923
2998 #, c-format
2999 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3000 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:925
3003 #, c-format
3004 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3005 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:927
3008 #, c-format
3009 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3010 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:933
3013 #, fuzzy
3014 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3015 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:957
3018 #, fuzzy, c-format
3019 msgid ""
3020 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3021 "key \"%s\" (%s)\n"
3022 msgstr ""
3023 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3024 "amb la vostra clau: \""
3025
3026 #: g10/keyedit.c:964
3027 #, fuzzy
3028 msgid "This will be a self-signature.\n"
3029 msgstr ""
3030 "\n"
3031 "Açò serà una autosignatura.\n"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:970
3034 #, fuzzy
3035 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3036 msgstr ""
3037 "\n"
3038 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:978
3041 #, fuzzy
3042 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3043 msgstr ""
3044 "\n"
3045 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:988
3048 #, fuzzy
3049 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3050 msgstr ""
3051 "\n"
3052 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:995
3055 #, fuzzy
3056 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3057 msgstr ""
3058 "\n"
3059 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1002
3062 #, fuzzy
3063 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3064 msgstr ""
3065 "\n"
3066 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1007
3069 #, fuzzy
3070 msgid "I have checked this key casually.\n"
3071 msgstr ""
3072 "\n"
3073 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1012
3076 #, fuzzy
3077 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3078 msgstr ""
3079 "\n"
3080 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1022
3083 #, fuzzy
3084 msgid "Really sign? (y/N) "
3085 msgstr "Signar realment? "
3086
3087 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
3088 #: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:352
3089 #, c-format
3090 msgid "signing failed: %s\n"
3091 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1132
3094 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3095 msgstr ""
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
3098 msgid "This key is not protected.\n"
3099 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
3102 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3103 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
3106 #, fuzzy
3107 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3108 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
3111 msgid "Key is protected.\n"
3112 msgstr "La clau està protegida.\n"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1179
3115 #, c-format
3116 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3117 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:1185
3120 msgid ""
3121 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3122 "\n"
3123 msgstr ""
3124 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3125 "\n"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
3128 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3129 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:1199
3132 msgid ""
3133 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3134 "\n"
3135 msgstr ""
3136 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3137 "\n"
3138
3139 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3140 #: g10/keyedit.c:1202
3141 #, fuzzy
3142 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3143 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1273
3146 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3147 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:1359
3150 msgid "save and quit"
3151 msgstr "desa i ix"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:1362
3154 #, fuzzy
3155 msgid "show key fingerprint"
3156 msgstr "mostra empremta"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:1363
3159 msgid "list key and user IDs"
3160 msgstr "llista claus i ID"
3161
3162 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3163 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3164 #: g10/keyedit.c:1365
3165 msgid "select user ID N"
3166 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3167
3168 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3169 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3170 #: g10/keyedit.c:1366
3171 #, fuzzy
3172 msgid "select subkey N"
3173 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:1367
3176 #, fuzzy
3177 msgid "check signatures"
3178 msgstr "revoca signatures"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1372
3181 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3182 msgstr ""
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1377
3185 #, fuzzy
3186 msgid "sign selected user IDs locally"
3187 msgstr "signa la clau localment"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1379
3190 #, fuzzy
3191 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3192 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:1381
3195 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3196 msgstr ""
3197
3198 #: g10/keyedit.c:1385
3199 msgid "add a user ID"
3200 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3201
3202 # Com estava escrit abans.  ivb
3203 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3204 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3205 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3206 #: g10/keyedit.c:1387
3207 msgid "add a photo ID"
3208 msgstr "afegeix un photo ID"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:1389
3211 #, fuzzy
3212 msgid "delete selected user IDs"
3213 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3214
3215 #: g10/keyedit.c:1394
3216 #, fuzzy
3217 msgid "add a subkey"
3218 msgstr "addkey"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1398
3221 msgid "add a key to a smartcard"
3222 msgstr ""
3223
3224 #: g10/keyedit.c:1400
3225 msgid "move a key to a smartcard"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1402
3229 msgid "move a backup key to a smartcard"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1406
3233 #, fuzzy
3234 msgid "delete selected subkeys"
3235 msgstr "esborra una clau secundària"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1408
3238 msgid "add a revocation key"
3239 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:1410
3242 #, fuzzy
3243 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3244 msgstr ""
3245 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:1412
3248 #, fuzzy
3249 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3250 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:1414
3253 #, fuzzy
3254 msgid "flag the selected user ID as primary"
3255 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1416
3258 #, fuzzy
3259 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3260 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:1419
3263 msgid "list preferences (expert)"
3264 msgstr "llista les preferències (expert)"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:1421
3267 msgid "list preferences (verbose)"
3268 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:1423
3271 #, fuzzy
3272 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3273 msgstr ""
3274 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:1428
3277 #, fuzzy
3278 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3279 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1430
3282 #, fuzzy
3283 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3284 msgstr ""
3285 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:1432
3288 msgid "change the passphrase"
3289 msgstr "canvia la contrasenya"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:1436
3292 msgid "change the ownertrust"
3293 msgstr "canvia la confiança"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:1438
3296 #, fuzzy
3297 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3298 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3299
3300 #: g10/keyedit.c:1440
3301 #, fuzzy
3302 msgid "revoke selected user IDs"
3303 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:1445
3306 #, fuzzy
3307 msgid "revoke key or selected subkeys"
3308 msgstr "revoca una clau secundària"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:1446
3311 #, fuzzy
3312 msgid "enable key"
3313 msgstr "activa una clau"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:1447
3316 #, fuzzy
3317 msgid "disable key"
3318 msgstr "desactiva una clau"
3319
3320 # Igual que dalt.  ivb
3321 # Idem :) jm
3322 #: g10/keyedit.c:1448
3323 #, fuzzy
3324 msgid "show selected photo IDs"
3325 msgstr "mostra el photo ID"
3326
3327 #: g10/keyedit.c:1450
3328 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3329 msgstr ""
3330
3331 #: g10/keyedit.c:1452
3332 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3333 msgstr ""
3334
3335 #: g10/keyedit.c:1570
3336 #, fuzzy, c-format
3337 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3338 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:1588
3341 msgid "Secret key is available.\n"
3342 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3343
3344 #: g10/keyedit.c:1669
3345 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3346 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1677
3349 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3350 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:1696
3353 msgid ""
3354 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3355 "(lsign),\n"
3356 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3357 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3358 msgstr ""
3359
3360 #: g10/keyedit.c:1736
3361 msgid "Key is revoked."
3362 msgstr "La clau està revocada."
3363
3364 #: g10/keyedit.c:1755
3365 #, fuzzy
3366 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3367 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3368
3369 #: g10/keyedit.c:1762
3370 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3371 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:1771
3374 #, fuzzy, c-format
3375 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3376 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:1794
3379 #, c-format
3380 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3381 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3384 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3385 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:1818
3388 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3389 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1820
3392 #, fuzzy
3393 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3394 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1821
3397 #, fuzzy
3398 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3399 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3400
3401 #: g10/keyedit.c:1871
3402 #, fuzzy
3403 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3404 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3405
3406 #: g10/keyedit.c:1883
3407 #, fuzzy
3408 msgid "You must select exactly one key.\n"
3409 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:1911
3412 msgid "Command expects a filename argument\n"
3413 msgstr ""
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1925
3416 #, fuzzy, c-format
3417 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3418 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:1942
3421 #, fuzzy, c-format
3422 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3423 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:1966
3426 msgid "You must select at least one key.\n"
3427 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1969
3430 #, fuzzy
3431 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3432 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3433
3434 #: g10/keyedit.c:1970
3435 #, fuzzy
3436 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3437 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3438
3439 #: g10/keyedit.c:2005
3440 #, fuzzy
3441 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3442 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3443
3444 #: g10/keyedit.c:2006
3445 #, fuzzy
3446 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3447 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3448
3449 #: g10/keyedit.c:2024
3450 #, fuzzy
3451 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3452 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3453
3454 #: g10/keyedit.c:2035
3455 #, fuzzy
3456 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3457 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3458
3459 #: g10/keyedit.c:2037
3460 #, fuzzy
3461 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3462 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3463
3464 #: g10/keyedit.c:2087
3465 msgid ""
3466 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3467 msgstr ""
3468
3469 #: g10/keyedit.c:2129
3470 #, fuzzy
3471 msgid "Set preference list to:\n"
3472 msgstr "estableix la llista de preferències"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:2135
3475 #, fuzzy
3476 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3477 msgstr ""
3478 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:2137
3481 #, fuzzy
3482 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3483 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3484
3485 #: g10/keyedit.c:2205
3486 #, fuzzy
3487 msgid "Save changes? (y/N) "
3488 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3489
3490 #: g10/keyedit.c:2208
3491 #, fuzzy
3492 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3493 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3494
3495 #: g10/keyedit.c:2218
3496 #, c-format
3497 msgid "update failed: %s\n"
3498 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2225
3501 #, c-format
3502 msgid "update secret failed: %s\n"
3503 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:2232
3506 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3507 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:2333
3510 msgid "Digest: "
3511 msgstr "Resum: "
3512
3513 #: g10/keyedit.c:2385
3514 msgid "Features: "
3515 msgstr "Funcionalitats: "
3516
3517 #: g10/keyedit.c:2396
3518 msgid "Keyserver no-modify"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3522 msgid "Preferred keyserver: "
3523 msgstr ""
3524
3525 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3526 #, fuzzy
3527 msgid "Notations: "
3528 msgstr "Notació: "
3529
3530 #: g10/keyedit.c:2630
3531 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3532 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3533
3534 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3535 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3536 #: g10/keyedit.c:2689
3537 #, fuzzy, c-format
3538 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3539 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3540
3541 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3542 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3543 #: g10/keyedit.c:2710
3544 #, fuzzy, c-format
3545 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3546 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3547
3548 #: g10/keyedit.c:2716
3549 #, fuzzy
3550 msgid "(sensitive)"
3551 msgstr " (sensible)"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3554 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
3555 #, fuzzy, c-format
3556 msgid "created: %s"
3557 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
3560 #, fuzzy, c-format
3561 msgid "revoked: %s"
3562 msgstr "[revocada]"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3565 #, fuzzy, c-format
3566 msgid "expired: %s"
3567 msgstr " [caduca: %s]"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3570 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3571 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
3572 #, fuzzy, c-format
3573 msgid "expires: %s"
3574 msgstr " [caduca: %s]"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:2741
3577 #, c-format
3578 msgid "usage: %s"
3579 msgstr ""
3580
3581 #: g10/keyedit.c:2756
3582 #, fuzzy, c-format
3583 msgid "trust: %s"
3584 msgstr " confiança: %c/%c"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:2760
3587 #, c-format
3588 msgid "validity: %s"
3589 msgstr ""
3590
3591 #: g10/keyedit.c:2767
3592 msgid "This key has been disabled"
3593 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3596 msgid "card-no: "
3597 msgstr ""
3598
3599 #: g10/keyedit.c:2819
3600 msgid ""
3601 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3602 "unless you restart the program.\n"
3603 msgstr ""
3604 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3605 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
3608 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3609 #, fuzzy
3610 msgid "revoked"
3611 msgstr "[revocada]"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
3614 #: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3615 #, fuzzy
3616 msgid "expired"
3617 msgstr "expire"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:2950
3620 msgid ""
3621 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3622 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3623 msgstr ""
3624 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
3625 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
3626 "assumida.\n"
3627
3628 # Photo ID com abans.  ivb
3629 #: g10/keyedit.c:3011
3630 msgid ""
3631 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3632 "versions\n"
3633 "         of PGP to reject this key.\n"
3634 msgstr ""
3635 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3636 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3639 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3640 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3641
3642 #: g10/keyedit.c:3022
3643 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3644 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3645
3646 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3647 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
3648 #: g10/keyedit.c:3162
3649 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3650 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3651
3652 #: g10/keyedit.c:3172
3653 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3654 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:3176
3657 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3658 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3659
3660 #: g10/keyedit.c:3182
3661 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3662 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3663
3664 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3665 #: g10/keyedit.c:3196
3666 #, c-format
3667 msgid "Deleted %d signature.\n"
3668 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3669
3670 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3671 #: g10/keyedit.c:3197
3672 #, c-format
3673 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3674 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:3200
3677 msgid "Nothing deleted.\n"
3678 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3681 msgid "invalid"
3682 msgstr "invàlida"
3683
3684 #: g10/keyedit.c:3249
3685 #, fuzzy, c-format
3686 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3687 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3688
3689 #: g10/keyedit.c:3341
3690 msgid ""
3691 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3692 "cause\n"
3693 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3694 msgstr ""
3695 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
3696 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3697
3698 #: g10/keyedit.c:3352
3699 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3700 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3701
3702 #: g10/keyedit.c:3372
3703 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3704 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
3705
3706 #: g10/keyedit.c:3397
3707 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3708 msgstr ""
3709 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:3412
3712 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3713 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:3434
3716 #, fuzzy
3717 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3718 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3719
3720 #: g10/keyedit.c:3453
3721 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3722 msgstr ""
3723 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
3724
3725 #: g10/keyedit.c:3459
3726 #, fuzzy
3727 msgid ""
3728 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3729 msgstr ""
3730 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3731
3732 #: g10/keyedit.c:3520
3733 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3734 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:3526
3737 #, fuzzy
3738 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3739 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:3530
3742 #, fuzzy
3743 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3744 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
3745
3746 #: g10/keyedit.c:3533
3747 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3748 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
3749
3750 #: g10/keyedit.c:3579
3751 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3752 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3753
3754 #: g10/keyedit.c:3595
3755 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3756 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:3668
3759 #, fuzzy, c-format
3760 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3761 msgstr ""
3762 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
3763
3764 #: g10/keyedit.c:3674
3765 #, c-format
3766 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3767 msgstr ""
3768
3769 #: g10/keyedit.c:3836
3770 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3771 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3772
3773 #: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
3774 #, fuzzy, c-format
3775 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3776 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:4046
3779 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3780 msgstr ""
3781
3782 #: g10/keyedit.c:4126
3783 #, fuzzy
3784 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3785 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3786
3787 #: g10/keyedit.c:4127
3788 #, fuzzy
3789 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3790 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3791
3792 #: g10/keyedit.c:4189
3793 #, fuzzy
3794 msgid "Enter the notation: "
3795 msgstr "Notació de signatura: "
3796
3797 #: g10/keyedit.c:4338
3798 #, fuzzy
3799 msgid "Proceed? (y/N) "
3800 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
3801
3802 #: g10/keyedit.c:4402
3803 #, c-format
3804 msgid "No user ID with index %d\n"
3805 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3806
3807 #: g10/keyedit.c:4460
3808 #, fuzzy, c-format
3809 msgid "No user ID with hash %s\n"
3810 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3811
3812 #: g10/keyedit.c:4487
3813 #, fuzzy, c-format
3814 msgid "No subkey with index %d\n"
3815 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3816
3817 #: g10/keyedit.c:4622
3818 #, fuzzy, c-format
3819 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3820 msgstr "ID d'usuari: «"
3821
3822 #: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
3823 #, fuzzy, c-format
3824 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3825 msgstr ""
3826 "»\n"
3827 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3828
3829 #: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
3830 msgid " (non-exportable)"
3831 msgstr " (no-exportable)"
3832
3833 #: g10/keyedit.c:4631
3834 #, c-format
3835 msgid "This signature expired on %s.\n"
3836 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3837
3838 #: g10/keyedit.c:4635
3839 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3840 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3841
3842 # (s/N) ivb
3843 # S! jm
3844 #: g10/keyedit.c:4639
3845 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3846 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
3847
3848 #: g10/keyedit.c:4666
3849 #, fuzzy, c-format
3850 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3851 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
3852
3853 #: g10/keyedit.c:4692
3854 #, fuzzy
3855 msgid " (non-revocable)"
3856 msgstr " (no-exportable)"
3857
3858 #: g10/keyedit.c:4699
3859 #, fuzzy, c-format
3860 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3861 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3862
3863 #: g10/keyedit.c:4721
3864 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3865 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3866
3867 # (s/N)?  ivb
3868 #: g10/keyedit.c:4741
3869 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3870 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
3871
3872 #: g10/keyedit.c:4771
3873 msgid "no secret key\n"
3874 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3875
3876 #: g10/keyedit.c:4841
3877 #, c-format
3878 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3879 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3880
3881 #: g10/keyedit.c:4858
3882 #, c-format
3883 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3884 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
3885
3886 #: g10/keyedit.c:4922
3887 #, fuzzy, c-format
3888 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3889 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3890
3891 #: g10/keyedit.c:4984
3892 #, fuzzy, c-format
3893 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3894 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3895
3896 #: g10/keyedit.c:5079
3897 #, fuzzy, c-format
3898 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3899 msgstr ""
3900 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3901
3902 #: g10/keygen.c:262
3903 #, fuzzy, c-format
3904 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3905 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
3906
3907 #: g10/keygen.c:269
3908 #, fuzzy
3909 msgid "too many cipher preferences\n"
3910 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3911
3912 #: g10/keygen.c:271
3913 #, fuzzy
3914 msgid "too many digest preferences\n"
3915 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3916
3917 #: g10/keygen.c:273
3918 #, fuzzy
3919 msgid "too many compression preferences\n"
3920 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3921
3922 #: g10/keygen.c:398
3923 #, fuzzy, c-format
3924 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3925 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
3926
3927 #: g10/keygen.c:872
3928 msgid "writing direct signature\n"
3929 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
3930
3931 #: g10/keygen.c:911
3932 msgid "writing self signature\n"
3933 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
3934
3935 #: g10/keygen.c:961
3936 msgid "writing key binding signature\n"
3937 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
3938
3939 #: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
3940 #: g10/keygen.c:2762
3941 #, c-format
3942 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3943 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
3946 #, c-format
3947 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3948 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3949
3950 #: g10/keygen.c:1323
3951 #, fuzzy
3952 msgid "Sign"
3953 msgstr "sign"
3954
3955 #: g10/keygen.c:1326
3956 msgid "Certify"
3957 msgstr ""
3958
3959 #: g10/keygen.c:1329
3960 #, fuzzy
3961 msgid "Encrypt"
3962 msgstr "xifra dades"
3963
3964 #: g10/keygen.c:1332
3965 msgid "Authenticate"
3966 msgstr ""
3967
3968 #: g10/keygen.c:1340
3969 msgid "SsEeAaQq"
3970 msgstr ""
3971
3972 #: g10/keygen.c:1359
3973 #, c-format
3974 msgid "Possible actions for a %s key: "
3975 msgstr ""
3976
3977 #: g10/keygen.c:1363
3978 msgid "Current allowed actions: "
3979 msgstr ""
3980
3981 #: g10/keygen.c:1368
3982 #, c-format
3983 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3984 msgstr ""
3985
3986 #: g10/keygen.c:1371
3987 #, c-format
3988 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3989 msgstr ""
3990
3991 #: g10/keygen.c:1374
3992 #, c-format
3993 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3994 msgstr ""
3995
3996 #: g10/keygen.c:1377
3997 #, c-format
3998 msgid "   (%c) Finished\n"
3999 msgstr ""
4000
4001 #: g10/keygen.c:1433
4002 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4003 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
4004
4005 #: g10/keygen.c:1435
4006 #, fuzzy, c-format
4007 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4008 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
4009
4010 #: g10/keygen.c:1436
4011 #, c-format
4012 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4013 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4014
4015 #: g10/keygen.c:1438
4016 #, fuzzy, c-format
4017 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4018 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4019
4020 #: g10/keygen.c:1440
4021 #, fuzzy, c-format
4022 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4023 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
4024
4025 #: g10/keygen.c:1441
4026 #, c-format
4027 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4028 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
4029
4030 #: g10/keygen.c:1443
4031 #, c-format
4032 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4033 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4034
4035 #: g10/keygen.c:1445
4036 #, fuzzy, c-format
4037 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4038 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4039
4040 #: g10/keygen.c:1514
4041 #, fuzzy, c-format
4042 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4043 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
4044
4045 #: g10/keygen.c:1524
4046 #, c-format
4047 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4048 msgstr ""
4049
4050 #: g10/keygen.c:1531
4051 #, fuzzy, c-format
4052 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4053 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
4054
4055 #: g10/keygen.c:1545
4056 #, c-format
4057 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4058 msgstr ""
4059
4060 #: g10/keygen.c:1551
4061 #, c-format
4062 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4063 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
4064
4065 #: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
4066 #, c-format
4067 msgid "rounded up to %u bits\n"
4068 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
4069
4070 #: g10/keygen.c:1610
4071 msgid ""
4072 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4073 "         0 = key does not expire\n"
4074 "      <n>  = key expires in n days\n"
4075 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4076 "      <n>m = key expires in n months\n"
4077 "      <n>y = key expires in n years\n"
4078 msgstr ""
4079 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
4080 "         0 = la clau no caduca\n"
4081 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
4082 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
4083 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
4084 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
4085
4086 #: g10/keygen.c:1621
4087 msgid ""
4088 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4089 "         0 = signature does not expire\n"
4090 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4091 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4092 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4093 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4094 msgstr ""
4095 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
4096 "         0 = la signatura no caduca\n"
4097 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
4098 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
4099 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
4100 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
4101
4102 #: g10/keygen.c:1644
4103 msgid "Key is valid for? (0) "
4104 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
4105
4106 #: g10/keygen.c:1649
4107 #, fuzzy, c-format
4108 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4109 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
4110
4111 #: g10/keygen.c:1667
4112 msgid "invalid value\n"
4113 msgstr "el valor no és vàlid\n"
4114
4115 #: g10/keygen.c:1674
4116 #, fuzzy
4117 msgid "Key does not expire at all\n"
4118 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4119
4120 #: g10/keygen.c:1675
4121 #, fuzzy
4122 msgid "Signature does not expire at all\n"
4123 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4124
4125 #: g10/keygen.c:1680
4126 #, fuzzy, c-format
4127 msgid "Key expires at %s\n"
4128 msgstr "%s caduca el %s\n"
4129
4130 #: g10/keygen.c:1681
4131 #, fuzzy, c-format
4132 msgid "Signature expires at %s\n"
4133 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4134
4135 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
4136 # Això vaig entendre jo. jm
4137 #: g10/keygen.c:1687
4138 msgid ""
4139 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4140 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4141 msgstr ""
4142 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
4143 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
4144
4145 #: g10/keygen.c:1692
4146 #, fuzzy
4147 msgid "Is this correct? (y/N) "
4148 msgstr "És correcte? (s/n)"
4149
4150 #: g10/keygen.c:1715
4151 #, fuzzy
4152 msgid ""
4153 "\n"
4154 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4155 "ID\n"
4156 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4157 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4158 "\n"
4159 msgstr ""
4160 "\n"
4161 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
4162 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
4163 "d'aquesta forma:\n"
4164 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4165 "\n"
4166
4167 #: g10/keygen.c:1728
4168 msgid "Real name: "
4169 msgstr "Nom i cognoms: "
4170
4171 #: g10/keygen.c:1736
4172 msgid "Invalid character in name\n"
4173 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
4174
4175 #: g10/keygen.c:1738
4176 msgid "Name may not start with a digit\n"
4177 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
4178
4179 #: g10/keygen.c:1740
4180 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4181 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
4182
4183 #: g10/keygen.c:1748
4184 msgid "Email address: "
4185 msgstr "Adreça electrònica: "
4186
4187 #: g10/keygen.c:1754
4188 msgid "Not a valid email address\n"
4189 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
4190
4191 #: g10/keygen.c:1762
4192 msgid "Comment: "
4193 msgstr "Comentari: "
4194
4195 #: g10/keygen.c:1768
4196 msgid "Invalid character in comment\n"
4197 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
4198
4199 #: g10/keygen.c:1791
4200 #, c-format
4201 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4202 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
4203
4204 #: g10/keygen.c:1797
4205 #, c-format
4206 msgid ""
4207 "You selected this USER-ID:\n"
4208 "    \"%s\"\n"
4209 "\n"
4210 msgstr ""
4211 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
4212 "    \"%s\"\n"
4213 "\n"
4214
4215 #: g10/keygen.c:1802
4216 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4217 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
4218
4219 # xX? ivb
4220 # Hmm... sí. jm
4221 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4222 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4223 #. string which should be translated accordingly and the
4224 #. letter changed to match the one in the answer string.
4225 #.
4226 #. n = Change name
4227 #. c = Change comment
4228 #. e = Change email
4229 #. o = Okay (ready, continue)
4230 #. q = Quit
4231 #.
4232 #: g10/keygen.c:1818
4233 msgid "NnCcEeOoQq"
4234 msgstr "NnCcEeOoXx"
4235
4236 #: g10/keygen.c:1828
4237 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4238 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
4239
4240 #: g10/keygen.c:1829
4241 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4242 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
4243
4244 #: g10/keygen.c:1848
4245 msgid "Please correct the error first\n"
4246 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
4247
4248 #: g10/keygen.c:1888
4249 msgid ""
4250 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4251 "\n"
4252 msgstr ""
4253 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
4254 "\n"
4255
4256 #: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
4257 #, c-format
4258 msgid "%s.\n"
4259 msgstr "%s.\n"
4260
4261 #: g10/keygen.c:1904
4262 msgid ""
4263 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4264 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4265 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4266 "\n"
4267 msgstr ""
4268 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
4269 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
4270 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
4271 "\n"
4272
4273 #: g10/keygen.c:1926
4274 msgid ""
4275 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4276 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4277 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4278 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4279 msgstr ""
4280 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
4281 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
4282 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
4283 "d'aconseguir prou entropia.\n"
4284
4285 #: g10/keygen.c:2708
4286 msgid "Key generation canceled.\n"
4287 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
4288
4289 #: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
4290 #, c-format
4291 msgid "writing public key to `%s'\n"
4292 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
4293
4294 #: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
4295 #, fuzzy, c-format
4296 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4297 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4298
4299 #: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
4300 #, c-format
4301 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4302 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4303
4304 # Potser no hi haja cap anell! ivb
4305 #: g10/keygen.c:3041
4306 #, c-format
4307 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4308 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
4309
4310 #: g10/keygen.c:3047
4311 #, c-format
4312 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4313 msgstr ""
4314 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
4315 "\n"
4316
4317 #: g10/keygen.c:3065
4318 #, c-format
4319 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4320 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
4321
4322 #: g10/keygen.c:3072
4323 #, c-format
4324 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4325 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
4326
4327 #: g10/keygen.c:3095
4328 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4329 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
4330
4331 #: g10/keygen.c:3106
4332 #, fuzzy
4333 msgid ""
4334 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4335 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4336 msgstr ""
4337 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
4338 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
4339
4340 #: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
4341 #, c-format
4342 msgid "Key generation failed: %s\n"
4343 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
4344
4345 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4346 #: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
4347 #, c-format
4348 msgid ""
4349 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4350 msgstr ""
4351 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4352 "amb el rellotge)\n"
4353
4354 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4355 #: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
4356 #, c-format
4357 msgid ""
4358 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4359 msgstr ""
4360 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4361 "amb el rellotge)\n"
4362
4363 #: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
4364 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4365 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
4366
4367 #: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
4368 #, fuzzy
4369 msgid "Really create? (y/N) "
4370 msgstr "Crear realment? "
4371
4372 #: g10/keygen.c:3509
4373 #, fuzzy, c-format
4374 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4375 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
4376
4377 #: g10/keygen.c:3556
4378 #, fuzzy, c-format
4379 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4380 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
4381
4382 #: g10/keygen.c:3582
4383 #, c-format
4384 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4385 msgstr ""
4386
4387 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4388 msgid "never     "
4389 msgstr "mai       "
4390
4391 #: g10/keylist.c:265
4392 msgid "Critical signature policy: "
4393 msgstr "Política de signatura crítica: "
4394
4395 #: g10/keylist.c:267
4396 msgid "Signature policy: "
4397 msgstr "Política de signatura: "
4398
4399 #: g10/keylist.c:306
4400 msgid "Critical preferred keyserver: "
4401 msgstr ""
4402
4403 #: g10/keylist.c:359
4404 msgid "Critical signature notation: "
4405 msgstr "Notació de signatura crítica: "
4406
4407 #: g10/keylist.c:361
4408 msgid "Signature notation: "
4409 msgstr "Notació de signatura: "
4410
4411 #: g10/keylist.c:471
4412 msgid "Keyring"
4413 msgstr "Anell"
4414
4415 #: g10/keylist.c:1505
4416 msgid "Primary key fingerprint:"
4417 msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
4418
4419 #: g10/keylist.c:1507
4420 msgid "     Subkey fingerprint:"
4421 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
4422
4423 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4424 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4425 #: g10/keylist.c:1514
4426 msgid " Primary key fingerprint:"
4427 msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
4428
4429 #: g10/keylist.c:1516
4430 msgid "      Subkey fingerprint:"
4431 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
4432
4433 #: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
4434 #, fuzzy
4435 msgid "      Key fingerprint ="
4436 msgstr "     Empremta digital ="
4437
4438 #: g10/keylist.c:1591
4439 msgid "      Card serial no. ="
4440 msgstr ""
4441
4442 #: g10/keyring.c:1246
4443 #, fuzzy, c-format
4444 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4445 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
4446
4447 #: g10/keyring.c:1252
4448 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4449 msgstr "AVÍS: hi ha 2 fitxers amb informació confidencial.\n"
4450
4451 #: g10/keyring.c:1254
4452 #, c-format
4453 msgid "%s is the unchanged one\n"
4454 msgstr "%s és el que no ha canviat\n"
4455
4456 #: g10/keyring.c:1255
4457 #, c-format
4458 msgid "%s is the new one\n"
4459 msgstr "%s és el nou\n"
4460
4461 #: g10/keyring.c:1256
4462 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4463 msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
4464
4465 #: g10/keyring.c:1376
4466 #, fuzzy, c-format
4467 msgid "caching keyring `%s'\n"
4468 msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
4469
4470 #: g10/keyring.c:1422
4471 #, fuzzy, c-format
4472 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4473 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4474
4475 #: g10/keyring.c:1434
4476 #, fuzzy, c-format
4477 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4478 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4479
4480 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
4481 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
4482 #: g10/keyring.c:1505
4483 #, c-format
4484 msgid "%s: keyring created\n"
4485 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
4486
4487 #: g10/keyserver.c:61
4488 msgid "include revoked keys in search results"
4489 msgstr ""
4490
4491 #: g10/keyserver.c:62
4492 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4493 msgstr ""
4494
4495 #: g10/keyserver.c:64
4496 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4497 msgstr ""
4498
4499 #: g10/keyserver.c:66
4500 msgid "do not delete temporary files after using them"
4501 msgstr ""
4502
4503 #: g10/keyserver.c:70
4504 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4505 msgstr ""
4506
4507 #: g10/keyserver.c:72
4508 #, fuzzy
4509 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4510 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
4511
4512 #: g10/keyserver.c:74
4513 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4514 msgstr ""
4515
4516 #: g10/keyserver.c:140
4517 #, fuzzy, c-format
4518 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4519 msgstr ""
4520 "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
4521
4522 #: g10/keyserver.c:523
4523 #, fuzzy
4524 msgid "disabled"
4525 msgstr "disable"
4526
4527 #: g10/keyserver.c:724
4528 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4529 msgstr ""
4530
4531 #: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
4532 #, c-format
4533 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4534 msgstr ""
4535
4536 #: g10/keyserver.c:906
4537 #, fuzzy, c-format
4538 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4539 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
4540
4541 #: g10/keyserver.c:908
4542 #, fuzzy
4543 msgid "key not found on keyserver\n"
4544 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
4545
4546 #: g10/keyserver.c:1145
4547 #, fuzzy, c-format
4548 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4549 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4550
4551 #: g10/keyserver.c:1149
4552 #, fuzzy, c-format
4553 msgid "requesting key %s from %s\n"
4554 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4555
4556 #: g10/keyserver.c:1173
4557 #, fuzzy, c-format
4558 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4559 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4560
4561 #: g10/keyserver.c:1176
4562 #, fuzzy, c-format
4563 msgid "searching for names from %s\n"
4564 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4565
4566 #: g10/keyserver.c:1324
4567 #, fuzzy, c-format
4568 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4569 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4570
4571 #: g10/keyserver.c:1328
4572 #, fuzzy, c-format
4573 msgid "sending key %s to %s\n"
4574 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4575
4576 #: g10/keyserver.c:1371
4577 #, fuzzy, c-format
4578 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4579 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4580
4581 #: g10/keyserver.c:1374
4582 #, fuzzy, c-format
4583 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4584 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4585
4586 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
4587 #: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
4588 #, fuzzy
4589 msgid "no keyserver action!\n"
4590 msgstr "error de servidor de claus"
4591
4592 #: g10/keyserver.c:1429
4593 #, c-format
4594 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4595 msgstr ""
4596
4597 #: g10/keyserver.c:1438
4598 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4599 msgstr ""
4600
4601 #: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
4602 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4603 msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
4604
4605 #: g10/keyserver.c:1506
4606 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4607 msgstr ""
4608
4609 #: g10/keyserver.c:1518
4610 #, c-format
4611 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4612 msgstr ""
4613
4614 #: g10/keyserver.c:1523
4615 #, c-format
4616 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4617 msgstr ""
4618
4619 #: g10/keyserver.c:1531
4620 #, c-format
4621 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4622 msgstr ""
4623
4624 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
4625 #: g10/keyserver.c:1538
4626 #, fuzzy
4627 msgid "keyserver timed out\n"
4628 msgstr "error de servidor de claus"
4629
4630 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
4631 #: g10/keyserver.c:1543
4632 #, fuzzy
4633 msgid "keyserver internal error\n"
4634 msgstr "error de servidor de claus"
4635
4636 #: g10/keyserver.c:1552
4637 #, fuzzy, c-format
4638 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4639 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
4640
4641 #: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
4642 #, fuzzy, c-format
4643 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4644 msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
4645
4646 #: g10/keyserver.c:1870
4647 #, fuzzy, c-format
4648 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4649 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
4650
4651 #: g10/keyserver.c:1892
4652 #, fuzzy, c-format
4653 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4654 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4655
4656 #: g10/keyserver.c:1894
4657 #, fuzzy, c-format
4658 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4659 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4660
4661 #: g10/keyserver.c:1950
4662 #, fuzzy, c-format
4663 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4664 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
4665
4666 #: g10/keyserver.c:1956
4667 #, fuzzy, c-format
4668 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4669 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
4670
4671 #: g10/mainproc.c:240
4672 #, c-format
4673 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4674 msgstr "mida extranya per a una clau de sessió xifrada (%d)\n"
4675
4676 #: g10/mainproc.c:291
4677 #, c-format
4678 msgid "%s encrypted session key\n"
4679 msgstr "clau de sessió xifrada amb %s\n"
4680
4681 #: g10/mainproc.c:301
4682 #, fuzzy, c-format
4683 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4684 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
4685
4686 #: g10/mainproc.c:382
4687 #, fuzzy, c-format
4688 msgid "public key is %s\n"
4689 msgstr "la clau pública és %08lX\n"
4690
4691 #: g10/mainproc.c:439
4692 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4693 msgstr "dades xifrades amb clau pública: bona clau de xifratge (DEK)\n"
4694
4695 #: g10/mainproc.c:472
4696 #, fuzzy, c-format
4697 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4698 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
4699
4700 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4701 #, c-format
4702 msgid "      \"%s\"\n"
4703 msgstr ""
4704
4705 #: g10/mainproc.c:480
4706 #, fuzzy, c-format
4707 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4708 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
4709
4710 #: g10/mainproc.c:494
4711 #, c-format
4712 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4713 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau pública: %s\n"
4714
4715 #: g10/mainproc.c:508
4716 #, c-format
4717 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4718 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
4719
4720 # FIXME WK: Use ngettext
4721 #: g10/mainproc.c:510
4722 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4723 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
4724
4725 # I no serà «dades xifrades amb %s»?  ivb
4726 # Sembla que sí, ho marque per a mirar-ho més endavant. jm
4727 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4728 #, c-format
4729 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4730 msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
4731
4732 # L'optimístic és aquell que té una Fe Cega en que Tot Anirà Bé!  ivb
4733 #: g10/mainproc.c:549
4734 #, c-format
4735 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4736 msgstr ""
4737 "El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
4738 "en el seu lloc\n"
4739
4740 #: g10/mainproc.c:581
4741 msgid "decryption okay\n"
4742 msgstr "desxifratge correcte\n"
4743
4744 #: g10/mainproc.c:585
4745 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4746 msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
4747
4748 #: g10/mainproc.c:598
4749 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4750 msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
4751
4752 #: g10/mainproc.c:604
4753 #, c-format
4754 msgid "decryption failed: %s\n"
4755 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
4756
4757 #: g10/mainproc.c:623
4758 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4759 msgstr "NOTA: el remitent ha sol·licitat \"alt secret\"\n"
4760
4761 #: g10/mainproc.c:625
4762 #, c-format
4763 msgid "original file name='%.*s'\n"
4764 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
4765
4766 #: g10/mainproc.c:817
4767 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4768 msgstr "revocació autònoma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
4769
4770 #: g10/mainproc.c:1165
4771 #, fuzzy
4772 msgid "no signature found\n"
4773 msgstr "Signatura correcta de \""
4774
4775 #: g10/mainproc.c:1408
4776 msgid "signature verification suppressed\n"
4777 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
4778
4779 #: g10/mainproc.c:1508
4780 #, fuzzy
4781 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4782 msgstr "no es poden tractar aquestes signatures múltiples\n"
4783
4784 #: g10/mainproc.c:1519
4785 #, fuzzy, c-format
4786 msgid "Signature made %s\n"
4787 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4788
4789 #: g10/mainproc.c:1520
4790 #, fuzzy, c-format
4791 msgid&nb