Preparing a snapshot.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2009-03-24 18:42+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:225
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:596
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:599
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
57 #. label for the quality bar.
58 #: agent/call-pinentry.c:634
59 msgid "Quality:"
60 msgstr ""
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
63 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
64 #. appropriate string to describe what this is about.  The
65 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
66 #. If you do not translate this entry, a default english
67 #. text (see source) will be used.
68 #: agent/call-pinentry.c:657
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71
72 #: agent/call-pinentry.c:699
73 #, c-format
74 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
75 msgstr ""
76
77 #: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
78 #, fuzzy
79 msgid "PIN too long"
80 msgstr "la línia és massa llarga\n"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:720
83 #, fuzzy
84 msgid "Passphrase too long"
85 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
86
87 #: agent/call-pinentry.c:728
88 #, fuzzy
89 msgid "Invalid characters in PIN"
90 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
91
92 #: agent/call-pinentry.c:733
93 msgid "PIN too short"
94 msgstr ""
95
96 #: agent/call-pinentry.c:745
97 #, fuzzy
98 msgid "Bad PIN"
99 msgstr "l'MPI és erroni"
100
101 #: agent/call-pinentry.c:746
102 #, fuzzy
103 msgid "Bad Passphrase"
104 msgstr "la contrasenya és errònia"
105
106 #: agent/call-pinentry.c:782
107 #, fuzzy
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "la contrasenya és errònia"
110
111 #: agent/command-ssh.c:529
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
114 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079 g10/keygen.c:3258
117 #: g10/keygen.c:3291 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
118 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
119 #: jnlib/dotlock.c:311
120 #, c-format
121 msgid "can't create `%s': %s\n"
122 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:760
125 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
126 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2743
127 #: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
128 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
129 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
130 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1981
131 #: sm/gpgsm.c:2018 sm/gpgsm.c:2056 sm/qualified.c:66
132 #, c-format
133 msgid "can't open `%s': %s\n"
134 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
139 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1621
142 #, c-format
143 msgid "detected card with S/N: %s\n"
144 msgstr ""
145
146 #: agent/command-ssh.c:1626
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
149 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:1646
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "no suitable card key found: %s\n"
154 msgstr ""
155 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
156 "\n"
157
158 #: agent/command-ssh.c:1696
159 #, fuzzy, c-format
160 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
161 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
162
163 #: agent/command-ssh.c:1711
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "error writing key: %s\n"
166 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
167
168 #: agent/command-ssh.c:2018
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
171 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
172
173 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
174 #: agent/protect-tool.c:1205
175 #, fuzzy
176 msgid "Please re-enter this passphrase"
177 msgstr "canvia la contrasenya"
178
179 #: agent/command-ssh.c:2367
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
183 "0Awithin gpg-agent's key storage"
184 msgstr ""
185
186 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
187 #: agent/protect-tool.c:1211 tools/symcryptrun.c:434
188 msgid "does not match - try again"
189 msgstr ""
190
191 #: agent/command-ssh.c:2900
192 #, fuzzy, c-format
193 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
194 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
195
196 #: agent/divert-scd.c:199
197 #, fuzzy
198 msgid "Admin PIN"
199 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
200
201 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
202 #. used to unblock a PIN.
203 #: agent/divert-scd.c:204
204 msgid "PUK"
205 msgstr ""
206
207 #: agent/divert-scd.c:211
208 msgid "Reset Code"
209 msgstr ""
210
211 #: agent/divert-scd.c:237
212 #, c-format
213 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
214 msgstr ""
215
216 #: agent/divert-scd.c:286
217 #, fuzzy
218 msgid "Repeat this Reset Code"
219 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
220
221 #: agent/divert-scd.c:288
222 #, fuzzy
223 msgid "Repeat this PUK"
224 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
225
226 #: agent/divert-scd.c:289
227 #, fuzzy
228 msgid "Repeat this PIN"
229 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
230
231 #: agent/divert-scd.c:294
232 #, fuzzy
233 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
234 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
235
236 #: agent/divert-scd.c:296
237 #, fuzzy
238 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
239 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
240
241 #: agent/divert-scd.c:297
242 #, fuzzy
243 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
244 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
245
246 #: agent/divert-scd.c:309
247 #, c-format
248 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
249 msgstr ""
250
251 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:632 sm/export.c:648
252 #: sm/import.c:531 sm/import.c:556
253 #, fuzzy, c-format
254 msgid "error creating temporary file: %s\n"
255 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
256
257 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:639 sm/import.c:539
258 #, fuzzy, c-format
259 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
260 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
261
262 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
263 #, fuzzy
264 msgid "Enter new passphrase"
265 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
266
267 #: agent/genkey.c:167
268 #, fuzzy
269 msgid "Take this one anyway"
270 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
271
272 #: agent/genkey.c:193
273 #, c-format
274 msgid ""
275 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
276 "at least %u character long."
277 msgid_plural ""
278 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
279 "at least %u characters long."
280 msgstr[0] ""
281 msgstr[1] ""
282
283 #: agent/genkey.c:214
284 #, c-format
285 msgid ""
286 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
287 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
288 msgid_plural ""
289 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
290 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
291 msgstr[0] ""
292 msgstr[1] ""
293
294 #: agent/genkey.c:237
295 #, c-format
296 msgid ""
297 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
298 "a known term or match%%0Acertain pattern."
299 msgstr ""
300
301 #: agent/genkey.c:253
302 #, c-format
303 msgid ""
304 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
305 msgstr ""
306
307 #: agent/genkey.c:255
308 #, c-format
309 msgid ""
310 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
311 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
312 msgstr ""
313
314 #: agent/genkey.c:264
315 msgid "Yes, protection is not needed"
316 msgstr ""
317
318 #: agent/genkey.c:308
319 #, fuzzy, c-format
320 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
321 msgstr ""
322 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
323 "\n"
324
325 #: agent/genkey.c:431
326 #, fuzzy
327 msgid "Please enter the new passphrase"
328 msgstr "canvia la contrasenya"
329
330 #: agent/gpg-agent.c:118 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
331 #: scd/scdaemon.c:102 tools/gpg-check-pattern.c:70
332 #, fuzzy
333 msgid ""
334 "@Options:\n"
335 " "
336 msgstr ""
337 "@\n"
338 "Opcions:\n"
339 " "
340
341 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:104
342 msgid "run in server mode (foreground)"
343 msgstr ""
344
345 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:107
346 msgid "run in daemon mode (background)"
347 msgstr ""
348
349 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
350 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
351 #: scd/scdaemon.c:108 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
352 #: tools/gpgconf.c:79 tools/symcryptrun.c:164
353 msgid "verbose"
354 msgstr "detall"
355
356 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:109
357 #: sm/gpgsm.c:282
358 msgid "be somewhat more quiet"
359 msgstr "una mica més silenciós"
360
361 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
362 msgid "sh-style command output"
363 msgstr ""
364
365 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:111
366 msgid "csh-style command output"
367 msgstr ""
368
369 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:112 sm/gpgsm.c:311
370 #: tools/symcryptrun.c:167
371 #, fuzzy
372 msgid "|FILE|read options from FILE"
373 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
374
375 #: agent/gpg-agent.c:131 scd/scdaemon.c:122
376 msgid "do not detach from the console"
377 msgstr ""
378
379 #: agent/gpg-agent.c:132
380 msgid "do not grab keyboard and mouse"
381 msgstr ""
382
383 #: agent/gpg-agent.c:133 tools/symcryptrun.c:166
384 #, fuzzy
385 msgid "use a log file for the server"
386 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
387
388 #: agent/gpg-agent.c:135
389 #, fuzzy
390 msgid "use a standard location for the socket"
391 msgstr ""
392 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
393
394 #: agent/gpg-agent.c:138
395 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
396 msgstr ""
397
398 #: agent/gpg-agent.c:141
399 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
400 msgstr ""
401
402 #: agent/gpg-agent.c:142
403 #, fuzzy
404 msgid "do not use the SCdaemon"
405 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
406
407 #: agent/gpg-agent.c:154
408 msgid "ignore requests to change the TTY"
409 msgstr ""
410
411 #: agent/gpg-agent.c:156
412 msgid "ignore requests to change the X display"
413 msgstr ""
414
415 #: agent/gpg-agent.c:159
416 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
417 msgstr ""
418
419 #: agent/gpg-agent.c:172
420 msgid "do not use the PIN cache when signing"
421 msgstr ""
422
423 #: agent/gpg-agent.c:174
424 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
425 msgstr ""
426
427 #: agent/gpg-agent.c:176
428 #, fuzzy
429 msgid "allow presetting passphrase"
430 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
431
432 #: agent/gpg-agent.c:177
433 msgid "enable ssh-agent emulation"
434 msgstr ""
435
436 #: agent/gpg-agent.c:179
437 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
438 msgstr ""
439
440 #: agent/gpg-agent.c:328 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
441 #: scd/scdaemon.c:243 sm/gpgsm.c:513 tools/gpg-connect-agent.c:180
442 #: tools/gpgconf.c:101 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
443 #, fuzzy
444 msgid "Please report bugs to <"
445 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
446
447 #: agent/gpg-agent.c:337
448 #, fuzzy
449 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
450 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
451
452 #: agent/gpg-agent.c:339
453 msgid ""
454 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
455 "Secret key management for GnuPG\n"
456 msgstr ""
457
458 #: agent/gpg-agent.c:374 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:304 sm/gpgsm.c:640
459 #, c-format
460 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
461 msgstr ""
462
463 #: agent/gpg-agent.c:582 agent/protect-tool.c:1074 kbx/kbxutil.c:429
464 #: scd/scdaemon.c:398 sm/gpgsm.c:879 sm/gpgsm.c:882 tools/symcryptrun.c:996
465 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
466 #, c-format
467 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
468 msgstr ""
469
470 #: agent/gpg-agent.c:681 g10/gpg.c:2086 scd/scdaemon.c:480 sm/gpgsm.c:971
471 #, c-format
472 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
473 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
474
475 #: agent/gpg-agent.c:686 agent/gpg-agent.c:1294 g10/gpg.c:2090
476 #: scd/scdaemon.c:485 sm/gpgsm.c:975 tools/symcryptrun.c:929
477 #, c-format
478 msgid "option file `%s': %s\n"
479 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
480
481 #: agent/gpg-agent.c:694 g10/gpg.c:2097 scd/scdaemon.c:493 sm/gpgsm.c:982
482 #, c-format
483 msgid "reading options from `%s'\n"
484 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
485
486 #: agent/gpg-agent.c:1044 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
487 #: g10/plaintext.c:162
488 #, c-format
489 msgid "error creating `%s': %s\n"
490 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
491
492 #: agent/gpg-agent.c:1407 agent/gpg-agent.c:1527 agent/gpg-agent.c:1531
493 #: agent/gpg-agent.c:1572 agent/gpg-agent.c:1576 g10/exec.c:172
494 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:989
495 #, c-format
496 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
497 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
498
499 #: agent/gpg-agent.c:1421 scd/scdaemon.c:1003
500 msgid "name of socket too long\n"
501 msgstr ""
502
503 #: agent/gpg-agent.c:1444 scd/scdaemon.c:1026
504 #, fuzzy, c-format
505 msgid "can't create socket: %s\n"
506 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
507
508 #: agent/gpg-agent.c:1453
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "socket name `%s' is too long\n"
511 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
512
513 #: agent/gpg-agent.c:1473
514 #, fuzzy
515 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
516 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
517
518 #: agent/gpg-agent.c:1484 scd/scdaemon.c:1046
519 #, fuzzy
520 msgid "error getting nonce for the socket\n"
521 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
522
523 #: agent/gpg-agent.c:1489 scd/scdaemon.c:1049
524 #, fuzzy, c-format
525 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
526 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
527
528 #: agent/gpg-agent.c:1501 scd/scdaemon.c:1058
529 #, fuzzy, c-format
530 msgid "listen() failed: %s\n"
531 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
532
533 #: agent/gpg-agent.c:1507 scd/scdaemon.c:1065
534 #, fuzzy, c-format
535 msgid "listening on socket `%s'\n"
536 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
537
538 #: agent/gpg-agent.c:1535 agent/gpg-agent.c:1582 g10/openfile.c:432
539 #, fuzzy, c-format
540 msgid "directory `%s' created\n"
541 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
542
543 #: agent/gpg-agent.c:1588
544 #, fuzzy, c-format
545 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
546 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
547
548 #: agent/gpg-agent.c:1592
549 #, fuzzy, c-format
550 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
551 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
552
553 #: agent/gpg-agent.c:1722 scd/scdaemon.c:1081
554 #, fuzzy, c-format
555 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
556 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
557
558 #: agent/gpg-agent.c:1744
559 #, c-format
560 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
561 msgstr ""
562
563 #: agent/gpg-agent.c:1749
564 #, c-format
565 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
566 msgstr ""
567
568 #: agent/gpg-agent.c:1769
569 #, c-format
570 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
571 msgstr ""
572
573 #: agent/gpg-agent.c:1774
574 #, c-format
575 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
576 msgstr ""
577
578 #: agent/gpg-agent.c:1914 scd/scdaemon.c:1218
579 #, fuzzy, c-format
580 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
581 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
582
583 #: agent/gpg-agent.c:2023 scd/scdaemon.c:1285
584 #, fuzzy, c-format
585 msgid "%s %s stopped\n"
586 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
587
588 #: agent/gpg-agent.c:2151
589 #, fuzzy
590 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
591 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
592
593 #: agent/gpg-agent.c:2162 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
594 #: tools/gpg-connect-agent.c:2133
595 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
596 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
597
598 #: agent/gpg-agent.c:2175 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
599 #: tools/gpg-connect-agent.c:2144
600 #, c-format
601 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
602 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
603
604 #: agent/preset-passphrase.c:98
605 #, fuzzy
606 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
607 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
608
609 #: agent/preset-passphrase.c:101
610 msgid ""
611 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
612 "Password cache maintenance\n"
613 msgstr ""
614
615 #: agent/protect-tool.c:149
616 #, fuzzy
617 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
618 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
619
620 #: agent/protect-tool.c:151
621 msgid ""
622 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
623 "Secret key maintenance tool\n"
624 msgstr ""
625
626 #: agent/protect-tool.c:1196
627 #, fuzzy
628 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
629 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
630
631 #: agent/protect-tool.c:1199
632 #, fuzzy
633 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
634 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
635
636 #: agent/protect-tool.c:1202
637 msgid ""
638 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
639 "system."
640 msgstr ""
641
642 #: agent/protect-tool.c:1207
643 #, fuzzy
644 msgid ""
645 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
646 "needed to complete this operation."
647 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
648
649 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:435
650 #, fuzzy
651 msgid "Passphrase:"
652 msgstr "la contrasenya és errònia"
653
654 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:442
655 #, fuzzy, c-format
656 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
657 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
658
659 #: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:446
660 #, fuzzy
661 msgid "cancelled\n"
662 msgstr "Cancel·la"
663
664 #: agent/trustlist.c:135 agent/trustlist.c:333
665 #, fuzzy, c-format
666 msgid "error opening `%s': %s\n"
667 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
668
669 #: agent/trustlist.c:150 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
670 #, fuzzy, c-format
671 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
672 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
673
674 #: agent/trustlist.c:170 agent/trustlist.c:178
675 #, c-format
676 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
677 msgstr ""
678
679 # Parts?  Peces?  ivb
680 #: agent/trustlist.c:184
681 #, fuzzy, c-format
682 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
683 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
684
685 #: agent/trustlist.c:228
686 #, fuzzy, c-format
687 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
688 msgstr "error de lectura: %s\n"
689
690 #: agent/trustlist.c:253 agent/trustlist.c:260
691 #, c-format
692 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
693 msgstr ""
694
695 #: agent/trustlist.c:294 common/helpfile.c:126
696 #, fuzzy, c-format
697 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
698 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
699
700 #: agent/trustlist.c:398 agent/trustlist.c:451
701 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
702 msgstr ""
703
704 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
705 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
706 #. Pinentry to insert a line break.  The double
707 #. percent sign is actually needed because it is also
708 #. a printf format string.  If you need to insert a
709 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
710 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
711 #. certificate.
712 #: agent/trustlist.c:572
713 #, c-format
714 msgid ""
715 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
716 "certificates?"
717 msgstr ""
718
719 #: agent/trustlist.c:578 common/audit.c:467
720 #, fuzzy
721 msgid "Yes"
722 msgstr "sí|si"
723
724 #: agent/trustlist.c:578 common/audit.c:469
725 msgid "No"
726 msgstr ""
727
728 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
729 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
730 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
731 #. needed because it is also a printf format string.  If you
732 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
733 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
734 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
735 #. as stored in the certificate.
736 #: agent/trustlist.c:606
737 #, c-format
738 msgid ""
739 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
740 "fingerprint:%%0A  %s"
741 msgstr ""
742
743 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
744 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
745 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
746 #: agent/trustlist.c:619
747 msgid "Correct"
748 msgstr ""
749
750 #: agent/trustlist.c:619
751 msgid "Wrong"
752 msgstr ""
753
754 #: agent/findkey.c:156
755 #, c-format
756 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
757 msgstr ""
758
759 #: agent/findkey.c:172
760 #, c-format
761 msgid ""
762 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
763 "it now."
764 msgstr ""
765
766 #: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
767 #, fuzzy
768 msgid "Change passphrase"
769 msgstr "canvia la contrasenya"
770
771 #: agent/findkey.c:194
772 msgid "I'll change it later"
773 msgstr ""
774
775 #: common/exechelp.c:523 common/exechelp.c:614 tools/gpgconf-comp.c:1475
776 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
777 #, fuzzy, c-format
778 msgid "error creating a pipe: %s\n"
779 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
780
781 #: common/exechelp.c:588 common/exechelp.c:647
782 #, fuzzy, c-format
783 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
784 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
785
786 #: common/exechelp.c:626 common/exechelp.c:754 common/exechelp.c:989
787 #, fuzzy, c-format
788 msgid "error forking process: %s\n"
789 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
790
791 #: common/exechelp.c:800 common/exechelp.c:853
792 #, c-format
793 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
794 msgstr ""
795
796 #: common/exechelp.c:808
797 #, fuzzy, c-format
798 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
799 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
800
801 #: common/exechelp.c:814 common/exechelp.c:864
802 #, fuzzy, c-format
803 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
804 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
805
806 #: common/exechelp.c:859
807 #, c-format
808 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
809 msgstr ""
810
811 #: common/exechelp.c:872
812 #, fuzzy, c-format
813 msgid "error running `%s': terminated\n"
814 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
815
816 #: common/http.c:1646
817 #, fuzzy, c-format
818 msgid "error creating socket: %s\n"
819 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
820
821 #: common/http.c:1690
822 #, fuzzy
823 msgid "host not found"
824 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
825
826 #: common/simple-pwquery.c:335
827 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
828 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
829
830 #: common/simple-pwquery.c:393
831 #, c-format
832 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
833 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
834
835 #: common/simple-pwquery.c:404
836 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
837 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
838
839 #: common/simple-pwquery.c:414
840 #, fuzzy
841 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
842 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
843
844 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
845 #, fuzzy
846 msgid "canceled by user\n"
847 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
848
849 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
850 #, fuzzy
851 msgid "problem with the agent\n"
852 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
853
854 # bolcats de memòria?  ivb
855 #: common/sysutils.c:105
856 #, c-format
857 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
858 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
859
860 # Indi. ivb
861 #: common/sysutils.c:200
862 #, fuzzy, c-format
863 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
864 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
865
866 #: common/sysutils.c:232
867 #, fuzzy, c-format
868 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
869 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
870
871 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
872 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
873 msgid "yes"
874 msgstr "sí|si"
875
876 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
877 msgid "yY"
878 msgstr "sS"
879
880 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
881 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
882 msgid "no"
883 msgstr "no"
884
885 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
886 msgid "nN"
887 msgstr "nN"
888
889 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
890 #: common/yesno.c:72
891 msgid "quit"
892 msgstr "ix"
893
894 # «xX»?  ivb
895 #: common/yesno.c:75
896 msgid "qQ"
897 msgstr "xX"
898
899 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
900 #: common/yesno.c:109
901 msgid "okay|okay"
902 msgstr ""
903
904 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
905 #: common/yesno.c:111
906 msgid "cancel|cancel"
907 msgstr ""
908
909 #: common/yesno.c:112
910 msgid "oO"
911 msgstr ""
912
913 #: common/yesno.c:113
914 #, fuzzy
915 msgid "cC"
916 msgstr "c"
917
918 #: common/miscellaneous.c:77
919 #, c-format
920 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
921 msgstr ""
922
923 #: common/miscellaneous.c:80
924 #, c-format
925 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
926 msgstr ""
927
928 #: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
929 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
930 msgstr ""
931
932 #: common/asshelp.c:349
933 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
934 msgstr ""
935
936 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
937 #. verbatim.  It will not be printed.
938 #: common/audit.c:474
939 msgid "|audit-log-result|Good"
940 msgstr ""
941
942 #: common/audit.c:477
943 msgid "|audit-log-result|Bad"
944 msgstr ""
945
946 #: common/audit.c:479
947 msgid "|audit-log-result|Not supported"
948 msgstr ""
949
950 #: common/audit.c:481
951 #, fuzzy
952 msgid "|audit-log-result|No certificate"
953 msgstr "Certificat correcte"
954
955 #: common/audit.c:483
956 msgid "|audit-log-result|Error"
957 msgstr ""
958
959 #: common/audit.c:716
960 #, fuzzy
961 msgid "Certificate chain available"
962 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
963
964 #: common/audit.c:723
965 #, fuzzy
966 msgid "root certificate missing"
967 msgstr ""
968 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
969 "\n"
970
971 #: common/audit.c:749
972 msgid "Data encryption succeeded"
973 msgstr ""
974
975 #: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
976 #, fuzzy
977 msgid "Data available"
978 msgstr "La clau és disponible en: "
979
980 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
981 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
982 #: common/audit.c:757
983 #, fuzzy
984 msgid "Session key created"
985 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
986
987 #: common/audit.c:762
988 #, fuzzy, c-format
989 msgid "algorithm: %s"
990 msgstr "armadura: %s\n"
991
992 # Suportats? ivb
993 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
994 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
995 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
996 # encara no m'agraden massa... jm
997 #: common/audit.c:764 common/audit.c:766
998 #, fuzzy, c-format
999 msgid "unsupported algorithm: %s"
1000 msgstr ""
1001 "\n"
1002 "Algoritmes suportats:\n"
1003
1004 # Gènere?  Nombre?  ivb
1005 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1006 # uncompressed so we know the gender. jm
1007 #: common/audit.c:768
1008 #, fuzzy
1009 msgid "seems to be not encrypted"
1010 msgstr "no és xifrat"
1011
1012 #: common/audit.c:774
1013 msgid "Number of recipients"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: common/audit.c:782
1017 #, c-format
1018 msgid "Recipient %d"
1019 msgstr ""
1020
1021 #: common/audit.c:810
1022 msgid "Data signing succeeded"
1023 msgstr ""
1024
1025 #: common/audit.c:830
1026 msgid "Data decryption succeeded"
1027 msgstr ""
1028
1029 #: common/audit.c:855
1030 #, fuzzy
1031 msgid "Data verification succeeded"
1032 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
1033
1034 #: common/audit.c:864
1035 #, fuzzy
1036 msgid "Signature available"
1037 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
1038
1039 #: common/audit.c:869
1040 #, fuzzy
1041 msgid "Parsing signature succeeded"
1042 msgstr "Signatura correcta de \""
1043
1044 #: common/audit.c:874
1045 #, fuzzy, c-format
1046 msgid "Bad hash algorithm: %s"
1047 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1048
1049 #: common/audit.c:889
1050 #, fuzzy, c-format
1051 msgid "Signature %d"
1052 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
1053
1054 #: common/audit.c:905
1055 #, fuzzy
1056 msgid "Certificate chain valid"
1057 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
1058
1059 #: common/audit.c:916
1060 #, fuzzy
1061 msgid "Root certificate trustworthy"
1062 msgstr ""
1063 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
1064 "\n"
1065
1066 #: common/audit.c:926
1067 #, fuzzy
1068 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1069 msgstr "Certificat correcte"
1070
1071 #: common/audit.c:943
1072 #, fuzzy
1073 msgid "Included certificates"
1074 msgstr "Certificat invàlid"
1075
1076 #: common/audit.c:1002
1077 msgid "No audit log entries."
1078 msgstr ""
1079
1080 #: common/audit.c:1051
1081 #, fuzzy
1082 msgid "Unknown operation"
1083 msgstr "la versió és desconeguda"
1084
1085 #: common/audit.c:1069
1086 msgid "Gpg-Agent usable"
1087 msgstr ""
1088
1089 #: common/audit.c:1079
1090 msgid "Dirmngr usable"
1091 msgstr ""
1092
1093 #: common/audit.c:1115
1094 #, fuzzy, c-format
1095 msgid "No help available for `%s'."
1096 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
1097
1098 #: common/helpfile.c:80
1099 #, fuzzy
1100 msgid "ignoring garbage line"
1101 msgstr "error en l'última línia\n"
1102
1103 #: g10/armor.c:379
1104 #, c-format
1105 msgid "armor: %s\n"
1106 msgstr "armadura: %s\n"
1107
1108 #: g10/armor.c:418
1109 msgid "invalid armor header: "
1110 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
1111
1112 #: g10/armor.c:429
1113 msgid "armor header: "
1114 msgstr "capçalera d'armadura: "
1115
1116 #: g10/armor.c:442
1117 msgid "invalid clearsig header\n"
1118 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
1119
1120 #: g10/armor.c:455
1121 #, fuzzy
1122 msgid "unknown armor header: "
1123 msgstr "capçalera d'armadura: "
1124
1125 # És un missatge d'error?  ivb
1126 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
1127 #: g10/armor.c:508
1128 msgid "nested clear text signatures\n"
1129 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
1130
1131 # FIXME: un-indiar. jm
1132 #: g10/armor.c:643
1133 #, fuzzy
1134 msgid "unexpected armor: "
1135 msgstr "armadura inesperada:"
1136
1137 #: g10/armor.c:655
1138 msgid "invalid dash escaped line: "
1139 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
1140
1141 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1142 #, fuzzy, c-format
1143 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1144 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
1145
1146 #: g10/armor.c:852
1147 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1148 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
1149
1150 #: g10/armor.c:886
1151 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1152 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
1153
1154 #: g10/armor.c:894
1155 msgid "malformed CRC\n"
1156 msgstr "CRC malformat\n"
1157
1158 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1159 #, fuzzy, c-format
1160 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1161 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
1162
1163 #: g10/armor.c:918
1164 #, fuzzy
1165 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1166 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
1167
1168 #: g10/armor.c:922
1169 msgid "error in trailer line\n"
1170 msgstr "error en l'última línia\n"
1171
1172 #: g10/armor.c:1233
1173 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1174 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1175
1176 #: g10/armor.c:1238
1177 #, c-format
1178 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1179 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
1180
1181 #: g10/armor.c:1242
1182 msgid ""
1183 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1184 msgstr ""
1185 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
1186 "utilitzat un MTA amb errors\n"
1187
1188 #: g10/build-packet.c:976
1189 msgid ""
1190 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1191 "an '='\n"
1192 msgstr ""
1193 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1194 "amb el signe «=»\n"
1195
1196 #: g10/build-packet.c:988
1197 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1198 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1199
1200 #: g10/build-packet.c:994
1201 #, fuzzy
1202 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1203 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1204
1205 #: g10/build-packet.c:1012
1206 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1207 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1208
1209 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1210 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1211 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
1212
1213 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1214 msgid "not human readable"
1215 msgstr "no llegible per humans"
1216
1217 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1218 #, fuzzy, c-format
1219 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1220 msgstr "la clau secreta no està disponible"
1221
1222 #: g10/card-util.c:67
1223 #, c-format
1224 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1225 msgstr ""
1226
1227 # Destès? ivb
1228 # Desatès, sí. jm
1229 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1512 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1230 #: g10/keygen.c:2934 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1231 #, fuzzy
1232 msgid "can't do this in batch mode\n"
1233 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
1234
1235 #: g10/card-util.c:83
1236 #, fuzzy
1237 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1238 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
1239
1240 # Parts?  Peces?  ivb
1241 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1875
1242 #, fuzzy
1243 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1244 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
1245
1246 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1242 g10/card-util.c:1321
1247 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
1248 #: g10/keygen.c:1665 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1249 msgid "Your selection? "
1250 msgstr "La vostra selecció? "
1251
1252 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1253 msgid "[not set]"
1254 msgstr "[no establert]"
1255
1256 #: g10/card-util.c:492
1257 msgid "male"
1258 msgstr "home"
1259
1260 #: g10/card-util.c:493
1261 msgid "female"
1262 msgstr "dóna"
1263
1264 #: g10/card-util.c:493
1265 msgid "unspecified"
1266 msgstr "no especificat"
1267
1268 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
1269 # Probablement és una clau, femení. jm
1270 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1271 # uncompressed so we know the gender. jm
1272 #: g10/card-util.c:520
1273 msgid "not forced"
1274 msgstr "no forçat"
1275
1276 #: g10/card-util.c:520
1277 msgid "forced"
1278 msgstr "forçat"
1279
1280 #: g10/card-util.c:601
1281 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1282 msgstr ""
1283
1284 #: g10/card-util.c:603
1285 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1286 msgstr ""
1287
1288 #: g10/card-util.c:605
1289 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1290 msgstr ""
1291
1292 #: g10/card-util.c:622
1293 msgid "Cardholder's surname: "
1294 msgstr ""
1295
1296 #: g10/card-util.c:624
1297 msgid "Cardholder's given name: "
1298 msgstr ""
1299
1300 #: g10/card-util.c:642
1301 #, c-format
1302 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1303 msgstr ""
1304
1305 #: g10/card-util.c:663
1306 #, fuzzy
1307 msgid "URL to retrieve public key: "
1308 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
1309
1310 #: g10/card-util.c:671
1311 #, c-format
1312 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1313 msgstr ""
1314
1315 #: g10/card-util.c:767 tools/no-libgcrypt.c:30
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1318 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
1319
1320 #: g10/card-util.c:779 g10/import.c:283
1321 #, c-format
1322 msgid "error reading `%s': %s\n"
1323 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
1324
1325 #: g10/card-util.c:806
1326 msgid "Login data (account name): "
1327 msgstr ""
1328
1329 #: g10/card-util.c:816
1330 #, c-format
1331 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1332 msgstr ""
1333
1334 #: g10/card-util.c:851
1335 msgid "Private DO data: "
1336 msgstr ""
1337
1338 #: g10/card-util.c:861
1339 #, c-format
1340 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: g10/card-util.c:911
1344 #, fuzzy
1345 msgid "Language preferences: "
1346 msgstr "preferències actualitzades"
1347
1348 #: g10/card-util.c:919
1349 #, fuzzy
1350 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1351 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1352
1353 #: g10/card-util.c:928
1354 #, fuzzy
1355 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1356 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1357
1358 #: g10/card-util.c:949
1359 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1360 msgstr ""
1361
1362 #: g10/card-util.c:963
1363 #, fuzzy
1364 msgid "Error: invalid response.\n"
1365 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1366
1367 #: g10/card-util.c:984
1368 #, fuzzy
1369 msgid "CA fingerprint: "
1370 msgstr "Empremta digital:"
1371
1372 #: g10/card-util.c:1007
1373 #, fuzzy
1374 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1375 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1376
1377 #: g10/card-util.c:1055
1378 #, fuzzy, c-format
1379 msgid "key operation not possible: %s\n"
1380 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1381
1382 #: g10/card-util.c:1056
1383 #, fuzzy
1384 msgid "not an OpenPGP card"
1385 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1386
1387 #: g10/card-util.c:1065
1388 #, fuzzy, c-format
1389 msgid "error getting current key info: %s\n"
1390 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1391
1392 #: g10/card-util.c:1149
1393 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1394 msgstr ""
1395
1396 #: g10/card-util.c:1169 g10/card-util.c:1178
1397 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1398 msgstr ""
1399
1400 #: g10/card-util.c:1190
1401 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1402 msgstr ""
1403
1404 #: g10/card-util.c:1199
1405 #, c-format
1406 msgid ""
1407 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1408 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1409 "You should change them using the command --change-pin\n"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: g10/card-util.c:1233
1413 #, fuzzy
1414 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1415 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1416
1417 #: g10/card-util.c:1235 g10/card-util.c:1312
1418 msgid "   (1) Signature key\n"
1419 msgstr ""
1420
1421 #: g10/card-util.c:1236 g10/card-util.c:1314
1422 #, fuzzy
1423 msgid "   (2) Encryption key\n"
1424 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1425
1426 #: g10/card-util.c:1237 g10/card-util.c:1316
1427 msgid "   (3) Authentication key\n"
1428 msgstr ""
1429
1430 #: g10/card-util.c:1253 g10/card-util.c:1332 g10/keyedit.c:945
1431 #: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1704 g10/revoke.c:685
1432 msgid "Invalid selection.\n"
1433 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1434
1435 #: g10/card-util.c:1309
1436 #, fuzzy
1437 msgid "Please select where to store the key:\n"
1438 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1439
1440 #: g10/card-util.c:1344
1441 #, fuzzy
1442 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1443 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1444
1445 #: g10/card-util.c:1349
1446 #, fuzzy
1447 msgid "secret parts of key are not available\n"
1448 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1449
1450 #: g10/card-util.c:1354
1451 #, fuzzy
1452 msgid "secret key already stored on a card\n"
1453 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1454
1455 #: g10/card-util.c:1423 g10/keyedit.c:1380
1456 msgid "quit this menu"
1457 msgstr "ix del menú"
1458
1459 #: g10/card-util.c:1425
1460 #, fuzzy
1461 msgid "show admin commands"
1462 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1463
1464 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1465 # «ajuda», evidentment. jm
1466 #: g10/card-util.c:1426 g10/keyedit.c:1383
1467 msgid "show this help"
1468 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1469
1470 #: g10/card-util.c:1428
1471 #, fuzzy
1472 msgid "list all available data"
1473 msgstr "La clau és disponible en: "
1474
1475 #: g10/card-util.c:1431
1476 msgid "change card holder's name"
1477 msgstr ""
1478
1479 #: g10/card-util.c:1432
1480 msgid "change URL to retrieve key"
1481 msgstr ""
1482
1483 #: g10/card-util.c:1433
1484 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1485 msgstr ""
1486
1487 #: g10/card-util.c:1434
1488 #, fuzzy
1489 msgid "change the login name"
1490 msgstr "canvia la data de caducitat"
1491
1492 #: g10/card-util.c:1435
1493 #, fuzzy
1494 msgid "change the language preferences"
1495 msgstr "canvia la confiança"
1496
1497 #: g10/card-util.c:1436
1498 msgid "change card holder's sex"
1499 msgstr ""
1500
1501 #: g10/card-util.c:1437
1502 #, fuzzy
1503 msgid "change a CA fingerprint"
1504 msgstr "mostra empremta"
1505
1506 #: g10/card-util.c:1438
1507 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1508 msgstr ""
1509
1510 #: g10/card-util.c:1439
1511 #, fuzzy
1512 msgid "generate new keys"
1513 msgstr "genera un nou parell de claus"
1514
1515 #: g10/card-util.c:1440
1516 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1517 msgstr ""
1518
1519 #: g10/card-util.c:1441
1520 msgid "verify the PIN and list all data"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: g10/card-util.c:1442
1524 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1525 msgstr ""
1526
1527 #: g10/card-util.c:1564 g10/keyedit.c:1654
1528 msgid "Command> "
1529 msgstr "Ordre> "
1530
1531 #: g10/card-util.c:1607
1532 #, fuzzy
1533 msgid "Admin-only command\n"
1534 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1535
1536 #: g10/card-util.c:1638
1537 msgid "Admin commands are allowed\n"
1538 msgstr ""
1539
1540 #: g10/card-util.c:1640
1541 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1542 msgstr ""
1543
1544 #: g10/card-util.c:1726 g10/keyedit.c:2277
1545 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1546 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1547
1548 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1549 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1550 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1551
1552 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3969 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
1553 #, c-format
1554 msgid "can't open `%s'\n"
1555 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1556
1557 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1729
1558 #: g10/revoke.c:226
1559 #, fuzzy, c-format
1560 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1561 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1562
1563 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1743
1564 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1565 #, c-format
1566 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1567 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1568
1569 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1570 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1571 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1572
1573 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1574 # Fet. jm
1575 #: g10/delkey.c:133
1576 #, fuzzy
1577 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1578 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1579
1580 #: g10/delkey.c:145
1581 #, fuzzy
1582 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1583 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1584
1585 #: g10/delkey.c:153
1586 #, fuzzy
1587 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1588 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1589
1590 #: g10/delkey.c:163
1591 #, c-format
1592 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1593 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1594
1595 #: g10/delkey.c:173
1596 msgid "ownertrust information cleared\n"
1597 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1598
1599 #: g10/delkey.c:204
1600 #, c-format
1601 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1602 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1603
1604 #: g10/delkey.c:206
1605 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1606 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1607
1608 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1609 #, c-format
1610 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1611 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1612
1613 #: g10/encode.c:232
1614 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1615 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1616
1617 #: g10/encode.c:246
1618 #, fuzzy, c-format
1619 msgid "using cipher %s\n"
1620 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1621
1622 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1623 #, c-format
1624 msgid "`%s' already compressed\n"
1625 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1626
1627 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1628 #, c-format
1629 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1630 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1631
1632 #: g10/encode.c:485
1633 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1634 msgstr ""
1635 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1636
1637 #: g10/encode.c:510
1638 #, c-format
1639 msgid "reading from `%s'\n"
1640 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1641
1642 #: g10/encode.c:541
1643 msgid ""
1644 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1645 msgstr ""
1646 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1647 "esteu xifrant.\n"
1648
1649 #: g10/encode.c:559
1650 #, fuzzy, c-format
1651 msgid ""
1652 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1653 msgstr ""
1654 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1655
1656 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1657 #, fuzzy, c-format
1658 msgid ""
1659 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1660 "preferences\n"
1661 msgstr ""
1662 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1663 "destinatari\n"
1664
1665 #: g10/encode.c:751
1666 #, c-format
1667 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1668 msgstr ""
1669 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1670
1671 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1672 #, c-format
1673 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1674 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1675
1676 #: g10/encode.c:848
1677 #, c-format
1678 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1679 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1680
1681 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1682 #, c-format
1683 msgid "%s encrypted data\n"
1684 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1685
1686 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1687 #, c-format
1688 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1689 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1690
1691 # És no-wrap?  ivb
1692 # Com? jm
1693 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1694 msgid ""
1695 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1696 msgstr ""
1697 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1698 "simètric.\n"
1699
1700 #: g10/encr-data.c:145
1701 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1702 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1703
1704 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1705 #: g10/exec.c:49
1706 msgid "no remote program execution supported\n"
1707 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1708
1709 #: g10/exec.c:313
1710 msgid ""
1711 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1712 msgstr ""
1713 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1714 "d'opcions permissos insegurs\n"
1715
1716 #: g10/exec.c:343
1717 #, fuzzy
1718 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1719 msgstr ""
1720 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1721 "externs\n"
1722
1723 #: g10/exec.c:421
1724 #, fuzzy, c-format
1725 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1726 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1727
1728 #: g10/exec.c:424
1729 #, fuzzy, c-format
1730 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1731 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1732
1733 #: g10/exec.c:509
1734 #, c-format
1735 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1736 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1737
1738 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1739 msgid "unnatural exit of external program\n"
1740 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1741
1742 #: g10/exec.c:535
1743 msgid "unable to execute external program\n"
1744 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1745
1746 #: g10/exec.c:552
1747 #, c-format
1748 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1749 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1750
1751 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1752 #, c-format
1753 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1754 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1755
1756 #: g10/exec.c:609
1757 #, c-format
1758 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1759 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1760
1761 #: g10/export.c:61
1762 #, fuzzy
1763 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1764 msgstr ""
1765 "\n"
1766 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1767
1768 #: g10/export.c:63
1769 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: g10/export.c:65
1773 #, fuzzy
1774 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1775 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1776
1777 #: g10/export.c:67
1778 #, fuzzy
1779 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1780 msgstr "revoca una clau secundària"
1781
1782 #: g10/export.c:69
1783 #, fuzzy
1784 msgid "remove unusable parts from key during export"
1785 msgstr "la clau secreta és inusable"
1786
1787 #: g10/export.c:71
1788 msgid "remove as much as possible from key during export"
1789 msgstr ""
1790
1791 #: g10/export.c:73
1792 msgid "export keys in an S-expression based format"
1793 msgstr ""
1794
1795 #: g10/export.c:338
1796 #, fuzzy
1797 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1798 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1799
1800 #: g10/export.c:367
1801 #, fuzzy, c-format
1802 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1803 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1804
1805 #: g10/export.c:375
1806 #, fuzzy, c-format
1807 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1808 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1809
1810 #: g10/export.c:386
1811 #, fuzzy, c-format
1812 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1813 msgstr ""
1814 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1815 "descarta\n"
1816
1817 #: g10/export.c:537
1818 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: g10/export.c:560
1822 #, fuzzy, c-format
1823 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1824 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1825
1826 #: g10/export.c:584
1827 #, fuzzy, c-format
1828 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1829 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1830
1831 #: g10/export.c:633
1832 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1833 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1834
1835 #: g10/getkey.c:152
1836 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1837 msgstr ""
1838 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1839
1840 #: g10/getkey.c:175
1841 #, fuzzy
1842 msgid "[User ID not found]"
1843 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1844
1845 #: g10/getkey.c:1113
1846 #, c-format
1847 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: g10/getkey.c:1118
1851 #, fuzzy, c-format
1852 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1853 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
1854
1855 #: g10/getkey.c:1120
1856 #, fuzzy
1857 msgid "No fingerprint"
1858 msgstr "Empremta digital:"
1859
1860 #: g10/getkey.c:1930
1861 #, fuzzy, c-format
1862 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1863 msgstr ""
1864 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1865
1866 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
1867 #, fuzzy, c-format
1868 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1869 msgstr ""
1870 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1871
1872 #: g10/getkey.c:2769
1873 #, fuzzy, c-format
1874 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1875 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1876
1877 #: g10/getkey.c:2816
1878 #, fuzzy, c-format
1879 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1880 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1881
1882 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185 tools/gpgconf.c:59
1883 msgid ""
1884 "@Commands:\n"
1885 " "
1886 msgstr ""
1887 "@Ordres:\n"
1888 " "
1889
1890 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
1891 #, fuzzy
1892 msgid "make a signature"
1893 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1894
1895 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
1896 #, fuzzy
1897 msgid "make a clear text signature"
1898 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1899
1900 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
1901 msgid "make a detached signature"
1902 msgstr "crea una signatura separada"
1903
1904 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
1905 msgid "encrypt data"
1906 msgstr "xifra dades"
1907
1908 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
1909 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1910 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1911
1912 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
1913 msgid "decrypt data (default)"
1914 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1915
1916 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
1917 msgid "verify a signature"
1918 msgstr "verifica una signatura"
1919
1920 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
1921 msgid "list keys"
1922 msgstr "llista claus"
1923
1924 #: g10/gpg.c:385
1925 msgid "list keys and signatures"
1926 msgstr "llista claus i signatures"
1927
1928 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1929 #: g10/gpg.c:386
1930 #, fuzzy
1931 msgid "list and check key signatures"
1932 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1933
1934 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1935 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
1936 msgid "list keys and fingerprints"
1937 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1938
1939 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
1940 msgid "list secret keys"
1941 msgstr "llista claus secretes"
1942
1943 #: g10/gpg.c:389
1944 msgid "generate a new key pair"
1945 msgstr "genera un nou parell de claus"
1946
1947 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
1948 msgid "remove keys from the public keyring"
1949 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1950
1951 #: g10/gpg.c:393
1952 msgid "remove keys from the secret keyring"
1953 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1954
1955 #: g10/gpg.c:394
1956 msgid "sign a key"
1957 msgstr "signa una clau"
1958
1959 #: g10/gpg.c:395
1960 msgid "sign a key locally"
1961 msgstr "signa una clau localment"
1962
1963 #: g10/gpg.c:396
1964 msgid "sign or edit a key"
1965 msgstr "signa o edita una clau"
1966
1967 #: g10/gpg.c:397
1968 msgid "generate a revocation certificate"
1969 msgstr "genera un certificat de revocació"
1970
1971 #: g10/gpg.c:399
1972 msgid "export keys"
1973 msgstr "exporta claus"
1974
1975 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
1976 msgid "export keys to a key server"
1977 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1978
1979 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
1980 msgid "import keys from a key server"
1981 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1982
1983 #: g10/gpg.c:403
1984 msgid "search for keys on a key server"
1985 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1986
1987 #: g10/gpg.c:405
1988 msgid "update all keys from a keyserver"
1989 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1990
1991 #: g10/gpg.c:410
1992 msgid "import/merge keys"
1993 msgstr "importa/fon claus"
1994
1995 #: g10/gpg.c:413
1996 msgid "print the card status"
1997 msgstr ""
1998
1999 #: g10/gpg.c:414
2000 msgid "change data on a card"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: g10/gpg.c:415
2004 msgid "change a card's PIN"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: g10/gpg.c:424
2008 msgid "update the trust database"
2009 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2010
2011 #: g10/gpg.c:431
2012 #, fuzzy
2013 msgid "print message digests"
2014 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
2015
2016 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
2017 msgid "run in server mode"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:226
2021 #: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:76 tools/symcryptrun.c:157
2022 msgid ""
2023 "@\n"
2024 "Options:\n"
2025 " "
2026 msgstr ""
2027 "@\n"
2028 "Opcions:\n"
2029 " "
2030
2031 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
2032 msgid "create ascii armored output"
2033 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
2034
2035 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
2036 #, fuzzy
2037 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2038 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
2039
2040 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
2041 #, fuzzy
2042 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2043 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
2044
2045 #: g10/gpg.c:457
2046 #, fuzzy
2047 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2048 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
2049
2050 #: g10/gpg.c:463
2051 msgid "use canonical text mode"
2052 msgstr "usa el mode de text canònic"
2053
2054 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
2055 #, fuzzy
2056 msgid "|FILE|write output to FILE"
2057 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
2058
2059 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:81
2060 msgid "do not make any changes"
2061 msgstr "no fa cap canvi"
2062
2063 #: g10/gpg.c:497
2064 msgid "prompt before overwriting"
2065 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
2066
2067 #: g10/gpg.c:549
2068 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
2072 msgid ""
2073 "@\n"
2074 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2075 msgstr ""
2076 "@\n"
2077 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
2078
2079 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
2080 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
2081 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
2082 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
2083 msgid ""
2084 "@\n"
2085 "Examples:\n"
2086 "\n"
2087 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2088 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2089 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2090 " --list-keys [names]        show keys\n"
2091 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2092 msgstr ""
2093 "@\n"
2094 "Exemples:\n"
2095 "\n"
2096 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
2097 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
2098 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
2099 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
2100 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
2101
2102 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
2103 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2104 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2105
2106 #: g10/gpg.c:831
2107 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2108 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2109
2110 #: g10/gpg.c:834
2111 msgid ""
2112 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2113 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2114 "default operation depends on the input data\n"
2115 msgstr ""
2116 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2117 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
2118 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
2119
2120 # Suportats? ivb
2121 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
2122 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
2123 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
2124 # encara no m'agraden massa... jm
2125 #: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:537
2126 msgid ""
2127 "\n"
2128 "Supported algorithms:\n"
2129 msgstr ""
2130 "\n"
2131 "Algoritmes suportats:\n"
2132
2133 #: g10/gpg.c:848
2134 msgid "Pubkey: "
2135 msgstr "Clau pública: "
2136
2137 #: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
2138 msgid "Cipher: "
2139 msgstr "Xifratge: "
2140
2141 #: g10/gpg.c:862
2142 msgid "Hash: "
2143 msgstr "Dispersió: "
2144
2145 #: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
2146 msgid "Compression: "
2147 msgstr "Compressió: "
2148
2149 #: g10/gpg.c:939
2150 msgid "usage: gpg [options] "
2151 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
2152
2153 #: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:676
2154 msgid "conflicting commands\n"
2155 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
2156
2157 #: g10/gpg.c:1133
2158 #, c-format
2159 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2160 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
2161
2162 # Indi. ivb
2163 #: g10/gpg.c:1330
2164 #, fuzzy, c-format
2165 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2166 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2167
2168 # Indi. ivb
2169 #: g10/gpg.c:1333
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2172 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2173
2174 # Indi. ivb
2175 #: g10/gpg.c:1336
2176 #, fuzzy, c-format
2177 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2178 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2179
2180 #: g10/gpg.c:1342
2181 #, fuzzy, c-format
2182 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2183 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2184
2185 #: g10/gpg.c:1345
2186 #, fuzzy, c-format
2187 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2188 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2189
2190 #: g10/gpg.c:1348
2191 #, fuzzy, c-format
2192 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2193 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2194
2195 #: g10/gpg.c:1354
2196 #, fuzzy, c-format
2197 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2198 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2199
2200 #: g10/gpg.c:1357
2201 #, fuzzy, c-format
2202 msgid ""
2203 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2204 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2205
2206 #: g10/gpg.c:1360
2207 #, fuzzy, c-format
2208 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2209 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2210
2211 #: g10/gpg.c:1366
2212 #, fuzzy, c-format
2213 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2214 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2215
2216 #: g10/gpg.c:1369
2217 #, fuzzy, c-format
2218 msgid ""
2219 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2220 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2221
2222 #: g10/gpg.c:1372
2223 #, fuzzy, c-format
2224 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2225 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2226
2227 #: g10/gpg.c:1551
2228 #, fuzzy, c-format
2229 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2230 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
2231
2232 #: g10/gpg.c:1651
2233 msgid "display photo IDs during key listings"
2234 msgstr ""
2235
2236 #: g10/gpg.c:1653
2237 msgid "show policy URLs during signature listings"
2238 msgstr ""
2239
2240 #: g10/gpg.c:1655
2241 #, fuzzy
2242 msgid "show all notations during signature listings"
2243 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2244
2245 #: g10/gpg.c:1657
2246 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: g10/gpg.c:1661
2250 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: g10/gpg.c:1663
2254 #, fuzzy
2255 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2256 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2257
2258 #: g10/gpg.c:1665
2259 msgid "show user ID validity during key listings"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: g10/gpg.c:1667
2263 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: g10/gpg.c:1669
2267 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2268 msgstr ""
2269
2270 #: g10/gpg.c:1671
2271 #, fuzzy
2272 msgid "show the keyring name in key listings"
2273 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
2274
2275 #: g10/gpg.c:1673
2276 #, fuzzy
2277 msgid "show expiration dates during signature listings"
2278 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2279
2280 #: g10/gpg.c:1834
2281 #, c-format
2282 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2283 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
2284
2285 #: g10/gpg.c:1926
2286 #, c-format
2287 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: g10/gpg.c:2309 g10/gpg.c:2995 g10/gpg.c:3007
2291 #, c-format
2292 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2293 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
2294
2295 #: g10/gpg.c:2490 g10/gpg.c:2502
2296 #, fuzzy, c-format
2297 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2298 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2299
2300 #: g10/gpg.c:2584
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2303 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2304
2305 #: g10/gpg.c:2607 g10/gpg.c:2802 g10/keyedit.c:4118
2306 #, fuzzy
2307 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2308 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
2309
2310 #: g10/gpg.c:2619
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2313 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2314
2315 #: g10/gpg.c:2622
2316 #, fuzzy
2317 msgid "invalid keyserver options\n"
2318 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2319
2320 #: g10/gpg.c:2629
2321 #, c-format
2322 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2323 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2324
2325 #: g10/gpg.c:2632
2326 msgid "invalid import options\n"
2327 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2328
2329 #: g10/gpg.c:2639
2330 #, c-format
2331 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2332 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2333
2334 #: g10/gpg.c:2642
2335 msgid "invalid export options\n"
2336 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2337
2338 #: g10/gpg.c:2649
2339 #, fuzzy, c-format
2340 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2341 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2342
2343 #: g10/gpg.c:2652
2344 #, fuzzy
2345 msgid "invalid list options\n"
2346 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2347
2348 #: g10/gpg.c:2660
2349 msgid "display photo IDs during signature verification"
2350 msgstr ""
2351
2352 #: g10/gpg.c:2662
2353 msgid "show policy URLs during signature verification"
2354 msgstr ""
2355
2356 #: g10/gpg.c:2664
2357 #, fuzzy
2358 msgid "show all notations during signature verification"
2359 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2360
2361 #: g10/gpg.c:2666
2362 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2363 msgstr ""
2364
2365 #: g10/gpg.c:2670
2366 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2367 msgstr ""
2368
2369 #: g10/gpg.c:2672
2370 #, fuzzy
2371 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2372 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2373
2374 #: g10/gpg.c:2674
2375 #, fuzzy
2376 msgid "show user ID validity during signature verification"
2377 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2378
2379 #: g10/gpg.c:2676
2380 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2381 msgstr ""
2382
2383 #: g10/gpg.c:2678
2384 #, fuzzy
2385 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2386 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2387
2388 #: g10/gpg.c:2680
2389 msgid "validate signatures with PKA data"
2390 msgstr ""
2391
2392 #: g10/gpg.c:2682
2393 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2394 msgstr ""
2395
2396 #: g10/gpg.c:2689
2397 #, fuzzy, c-format
2398 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2399 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2400
2401 #: g10/gpg.c:2692
2402 #, fuzzy
2403 msgid "invalid verify options\n"
2404 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2405
2406 #: g10/gpg.c:2699
2407 #, c-format
2408 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2409 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2410
2411 #: g10/gpg.c:2874
2412 #, fuzzy, c-format
2413 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2414 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2415
2416 #: g10/gpg.c:2877
2417 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2418 msgstr ""
2419
2420 #: g10/gpg.c:2984 sm/gpgsm.c:1389
2421 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2422 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2423
2424 # FIXME: preferència? jm
2425 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2426 #: g10/gpg.c:2988
2427 #, c-format
2428 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2429 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2430
2431 #: g10/gpg.c:2997
2432 #, c-format
2433 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2434 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2435
2436 #: g10/gpg.c:3000
2437 #, c-format
2438 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2439 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2440
2441 #: g10/gpg.c:3015
2442 #, fuzzy, c-format
2443 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2444 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2445
2446 # clares -> en clar?  ivb
2447 #: g10/gpg.c:3029
2448 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2449 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2450
2451 #: g10/gpg.c:3035
2452 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2453 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2454
2455 #: g10/gpg.c:3041
2456 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2457 msgstr ""
2458 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2459 "habilitat.\n"
2460
2461 #: g10/gpg.c:3054
2462 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2463 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2464
2465 #: g10/gpg.c:3120 g10/gpg.c:3144 sm/gpgsm.c:1461
2466 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2467 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2468
2469 #: g10/gpg.c:3126 g10/gpg.c:3150 sm/gpgsm.c:1469 sm/gpgsm.c:1475
2470 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2471 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2472
2473 #: g10/gpg.c:3132
2474 #, fuzzy
2475 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2476 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2477
2478 #: g10/gpg.c:3138
2479 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2480 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2481
2482 #: g10/gpg.c:3153
2483 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2484 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2485
2486 #: g10/gpg.c:3155
2487 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2488 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2489
2490 #: g10/gpg.c:3157
2491 #, fuzzy
2492 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2493 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2494
2495 #: g10/gpg.c:3159
2496 #, fuzzy
2497 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2498 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2499
2500 #: g10/gpg.c:3161
2501 #, fuzzy
2502 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2503 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2504
2505 #: g10/gpg.c:3164
2506 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2507 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2508
2509 #: g10/gpg.c:3168
2510 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2511 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2512
2513 #: g10/gpg.c:3175
2514 msgid "invalid default preferences\n"
2515 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2516
2517 #: g10/gpg.c:3184
2518 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2519 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2520
2521 #: g10/gpg.c:3188
2522 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2523 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2524
2525 #: g10/gpg.c:3192
2526 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2527 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2528
2529 #: g10/gpg.c:3225
2530 #, c-format
2531 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2532 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2533
2534 #: g10/gpg.c:3272
2535 #, fuzzy, c-format
2536 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2537 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2538
2539 #: g10/gpg.c:3277
2540 #, fuzzy, c-format
2541 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2542 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2543
2544 #: g10/gpg.c:3282
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2547 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2548
2549 #: g10/gpg.c:3365
2550 #, c-format
2551 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2552 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2553
2554 #: g10/gpg.c:3376
2555 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2556 msgstr ""
2557 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2558
2559 #: g10/gpg.c:3397
2560 msgid "--store [filename]"
2561 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2562
2563 #: g10/gpg.c:3404
2564 msgid "--symmetric [filename]"
2565 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2566
2567 #: g10/gpg.c:3406
2568 #, fuzzy, c-format
2569 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2570 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2571
2572 #: g10/gpg.c:3416
2573 msgid "--encrypt [filename]"
2574 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2575
2576 #: g10/gpg.c:3429
2577 #, fuzzy
2578 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2579 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2580
2581 #: g10/gpg.c:3431
2582 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2583 msgstr ""
2584
2585 #: g10/gpg.c:3434
2586 #, fuzzy, c-format
2587 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2588 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2589
2590 #: g10/gpg.c:3452
2591 msgid "--sign [filename]"
2592 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2593
2594 #: g10/gpg.c:3465
2595 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2596 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2597
2598 #: g10/gpg.c:3480
2599 #, fuzzy
2600 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2601 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2602
2603 #: g10/gpg.c:3482
2604 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2605 msgstr ""
2606
2607 #: g10/gpg.c:3485
2608 #, fuzzy, c-format
2609 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2610 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2611
2612 #: g10/gpg.c:3505
2613 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2614 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2615
2616 #: g10/gpg.c:3514
2617 msgid "--clearsign [filename]"
2618 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2619
2620 #: g10/gpg.c:3539
2621 msgid "--decrypt [filename]"
2622 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2623
2624 #: g10/gpg.c:3547
2625 msgid "--sign-key user-id"
2626 msgstr "--sign-key user-id"
2627
2628 #: g10/gpg.c:3551
2629 msgid "--lsign-key user-id"
2630 msgstr "--lsign-key user-id"
2631
2632 #: g10/gpg.c:3572
2633 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2634 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2635
2636 #: g10/gpg.c:3664
2637 #, c-format
2638 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2639 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2640
2641 #: g10/gpg.c:3666
2642 #, c-format
2643 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2644 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2645
2646 #: g10/gpg.c:3668
2647 #, c-format
2648 msgid "key export failed: %s\n"
2649 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2650
2651 #: g10/gpg.c:3679
2652 #, c-format
2653 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2654 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2655
2656 #: g10/gpg.c:3689
2657 #, c-format
2658 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2659 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2660
2661 #: g10/gpg.c:3740
2662 #, c-format
2663 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2664 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2665
2666 #: g10/gpg.c:3748
2667 #, c-format
2668 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2669 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2670
2671 #: g10/gpg.c:3838
2672 #, c-format
2673 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2674 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2675
2676 #: g10/gpg.c:3955
2677 msgid "[filename]"
2678 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2679
2680 #: g10/gpg.c:3959
2681 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2682 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2683
2684 #: g10/gpg.c:4273
2685 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2686 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2687
2688 #: g10/gpg.c:4275
2689 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2690 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2691
2692 #: g10/gpg.c:4308
2693 #, fuzzy
2694 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2695 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2696
2697 #: g10/gpgv.c:74
2698 #, fuzzy
2699 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2700 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2701
2702 #: g10/gpgv.c:76
2703 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2704 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2705
2706 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
2707 msgid "|FD|write status info to this FD"
2708 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2709
2710 #: g10/gpgv.c:117
2711 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2712 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2713
2714 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2715 #: g10/gpgv.c:119
2716 #, fuzzy
2717 msgid ""
2718 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2719 "Check signatures against known trusted keys\n"
2720 msgstr ""
2721 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2722 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2723
2724 #: g10/helptext.c:72
2725 msgid "No help available"
2726 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2727
2728 #: g10/helptext.c:82
2729 #, c-format
2730 msgid "No help available for `%s'"
2731 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2732
2733 #: g10/import.c:94
2734 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2735 msgstr ""
2736
2737 #: g10/import.c:96
2738 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2739 msgstr ""
2740
2741 #: g10/import.c:98
2742 #, fuzzy
2743 msgid "do not update the trustdb after import"
2744 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2745
2746 #: g10/import.c:100
2747 #, fuzzy
2748 msgid "create a public key when importing a secret key"
2749 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2750
2751 #: g10/import.c:102
2752 msgid "only accept updates to existing keys"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: g10/import.c:104
2756 #, fuzzy
2757 msgid "remove unusable parts from key after import"
2758 msgstr "la clau secreta és inusable"
2759
2760 #: g10/import.c:106
2761 msgid "remove as much as possible from key after import"
2762 msgstr ""
2763
2764 #: g10/import.c:269
2765 #, c-format
2766 msgid "skipping block of type %d\n"
2767 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2768
2769 #: g10/import.c:278
2770 #, fuzzy, c-format
2771 msgid "%lu keys processed so far\n"
2772 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2773
2774 #: g10/import.c:295
2775 #, c-format
2776 msgid "Total number processed: %lu\n"
2777 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2778
2779 #: g10/import.c:297
2780 #, c-format
2781 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2782 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2783
2784 #: g10/import.c:300
2785 #, c-format
2786 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2787 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2788
2789 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2790 #, c-format
2791 msgid "              imported: %lu"
2792 msgstr "              importades: %lu"
2793
2794 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2795 #, c-format
2796 msgid "             unchanged: %lu\n"
2797 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2798
2799 #: g10/import.c:310
2800 #, c-format
2801 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2802 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2803
2804 #: g10/import.c:312
2805 #, c-format
2806 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2807 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2808
2809 #: g10/import.c:314
2810 #, c-format
2811 msgid "        new signatures: %lu\n"
2812 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2813
2814 #: g10/import.c:316
2815 #, c-format
2816 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2817 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2818
2819 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2820 #, c-format
2821 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2822 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2823
2824 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2825 #, c-format
2826 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2827 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2828
2829 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2830 #, c-format
2831 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2832 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2833
2834 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2835 #, c-format
2836 msgid "          not imported: %lu\n"
2837 msgstr "              importades: %lu\n"
2838
2839 #: g10/import.c:326
2840 #, fuzzy, c-format
2841 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2842 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2843
2844 #: g10/import.c:328
2845 #, fuzzy, c-format
2846 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2847 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2848
2849 #: g10/import.c:569
2850 #, c-format
2851 msgid ""
2852 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2853 "algorithms on these user IDs:\n"
2854 msgstr ""
2855
2856 #: g10/import.c:610
2857 #, c-format
2858 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: g10/import.c:625
2862 #, fuzzy, c-format
2863 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2864 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2865
2866 #: g10/import.c:637
2867 #, c-format
2868 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: g10/import.c:650
2872 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2873 msgstr ""
2874
2875 #: g10/import.c:652
2876 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2877 msgstr ""
2878
2879 #: g10/import.c:676
2880 #, c-format
2881 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2885 #, fuzzy, c-format
2886 msgid "key %s: no user ID\n"
2887 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2888
2889 #: g10/import.c:758
2890 #, fuzzy, c-format
2891 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2892 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2893
2894 #: g10/import.c:773
2895 #, fuzzy, c-format
2896 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2897 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2898
2899 #: g10/import.c:779
2900 #, fuzzy, c-format
2901 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2902 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2903
2904 #: g10/import.c:781
2905 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2906 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2907
2908 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2909 #, fuzzy, c-format
2910 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2911 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2912
2913 #: g10/import.c:797
2914 #, fuzzy, c-format
2915 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2916 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2917
2918 #: g10/import.c:806
2919 #, c-format
2920 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2921 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2922
2923 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2924 #, c-format
2925 msgid "writing to `%s'\n"
2926 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2927
2928 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2929 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2930 #, c-format
2931 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2932 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2933
2934 #: g10/import.c:834
2935 #, fuzzy, c-format
2936 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2937 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2938
2939 #: g10/import.c:858
2940 #, fuzzy, c-format
2941 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2942 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2943
2944 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2945 #, fuzzy, c-format
2946 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2947 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2948
2949 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2950 #, fuzzy, c-format
2951 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2952 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2953
2954 #: g10/import.c:920
2955 #, fuzzy, c-format
2956 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2957 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2958
2959 #: g10/import.c:923
2960 #, fuzzy, c-format
2961 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2962 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2963
2964 #: g10/import.c:926
2965 #, fuzzy, c-format
2966 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2967 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2968
2969 #: g10/import.c:929
2970 #, fuzzy, c-format
2971 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2972 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2973
2974 #: g10/import.c:932
2975 #, fuzzy, c-format
2976 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2977 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2978
2979 #: g10/import.c:935
2980 #, fuzzy, c-format
2981 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2982 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2983
2984 #: g10/import.c:938
2985 #, fuzzy, c-format
2986 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2987 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2988
2989 #: g10/import.c:941
2990 #, fuzzy, c-format
2991 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2992 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2993
2994 #: g10/import.c:944
2995 #, fuzzy, c-format
2996 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2997 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2998
2999 #: g10/import.c:947
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
3002 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
3003
3004 #: g10/import.c:971
3005 #, fuzzy, c-format
3006 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
3007 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
3008
3009 #: g10/import.c:1143
3010 #, fuzzy, c-format
3011 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
3012 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
3013
3014 #: g10/import.c:1154
3015 #, fuzzy
3016 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3017 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
3018
3019 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
3020 #, c-format
3021 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3022 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
3023
3024 #: g10/import.c:1182
3025 #, fuzzy, c-format
3026 msgid "key %s: secret key imported\n"
3027 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
3028
3029 #: g10/import.c:1212
3030 #, fuzzy, c-format
3031 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3032 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
3033
3034 #: g10/import.c:1222
3035 #, fuzzy, c-format
3036 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3037 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
3038
3039 #: g10/import.c:1254
3040 #, fuzzy, c-format
3041 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3042 msgstr ""
3043 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
3044 "de revocació\n"
3045
3046 # O «rebutjara»? ivb
3047 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3048 # «es rebutja» està bé. jm
3049 #: g10/import.c:1297
3050 #, fuzzy, c-format
3051 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3052 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3053
3054 #: g10/import.c:1329
3055 #, fuzzy, c-format
3056 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3057 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3058
3059 #: g10/import.c:1398
3060 #, fuzzy, c-format
3061 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3062 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3063
3064 #: g10/import.c:1413
3065 #, fuzzy, c-format
3066 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3067 msgstr ""
3068 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3069 "s»\n"
3070 "\n"
3071
3072 #: g10/import.c:1415
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3075 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3076
3077 #: g10/import.c:1433
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3080 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3081
3082 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3083 #, fuzzy, c-format
3084 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3085 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3086
3087 #: g10/import.c:1446
3088 #, fuzzy, c-format
3089 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3090 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3091
3092 #: g10/import.c:1461
3093 #, fuzzy, c-format
3094 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3095 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3096
3097 #: g10/import.c:1483
3098 #, fuzzy, c-format
3099 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3100 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3101
3102 #: g10/import.c:1496
3103 #, fuzzy, c-format
3104 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3105 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3106
3107 #: g10/import.c:1511
3108 #, fuzzy, c-format
3109 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3110 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3111
3112 #: g10/import.c:1555
3113 #, fuzzy, c-format
3114 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3115 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3116
3117 #: g10/import.c:1576
3118 #, fuzzy, c-format
3119 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3120 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3121
3122 #: g10/import.c:1603
3123 #, fuzzy, c-format
3124 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3125 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3126
3127 #: g10/import.c:1613
3128 #, fuzzy, c-format
3129 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3130 msgstr ""
3131 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3132 "descarta\n"
3133
3134 #: g10/import.c:1630
3135 #, fuzzy, c-format
3136 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3137 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3138
3139 #: g10/import.c:1644
3140 #, fuzzy, c-format
3141 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3142 msgstr ""
3143 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3144 "descarta\n"
3145
3146 #: g10/import.c:1652
3147 #, fuzzy, c-format
3148 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3149 msgstr ""
3150 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3151
3152 #: g10/import.c:1781
3153 #, fuzzy, c-format
3154 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3155 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3156
3157 #: g10/import.c:1843
3158 #, fuzzy, c-format
3159 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3160 msgstr ""
3161 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3162 "08lX\n"
3163
3164 #: g10/import.c:1857
3165 #, fuzzy, c-format
3166 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3167 msgstr ""
3168 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3169 "present.\n"
3170
3171 #: g10/import.c:1916
3172 #, fuzzy, c-format
3173 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3174 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3175
3176 #: g10/import.c:1950
3177 #, fuzzy, c-format
3178 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3179 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3180
3181 #: g10/import.c:2351
3182 #, fuzzy
3183 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3184 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3185
3186 #: g10/import.c:2359
3187 #, fuzzy
3188 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3189 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3190
3191 #: g10/import.c:2361
3192 #, fuzzy
3193 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3194 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3195
3196 #: g10/keydb.c:181
3197 #, c-format
3198 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3199 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3200
3201 #: g10/keydb.c:187
3202 #, c-format
3203 msgid "keyring `%s' created\n"
3204 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3205
3206 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3207 #, fuzzy, c-format
3208 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3209 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3210
3211 #: g10/keydb.c:712
3212 #, c-format
3213 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3214 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:265
3217 msgid "[revocation]"
3218 msgstr "[revocació]"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:266
3221 msgid "[self-signature]"
3222 msgstr "[autosignatura]"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3225 msgid "1 bad signature\n"
3226 msgstr "1 signatura errònia\n"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3229 #, c-format
3230 msgid "%d bad signatures\n"
3231 msgstr "%d signatures errònies\n"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3234 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3235 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3238 #, c-format
3239 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3240 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3243 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3244 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3245
3246 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3247 #, c-format
3248 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3249 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:356
3252 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3253 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:358
3256 #, c-format
3257 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3258 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3261 #, fuzzy
3262 msgid ""
3263 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3264 "keys\n"
3265 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3266 "etc.)\n"
3267 msgstr ""
3268 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3269 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3270 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3273 #, fuzzy, c-format
3274 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3275 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3278 #, fuzzy, c-format
3279 msgid "  %d = I trust fully\n"
3280 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:438
3283 msgid ""
3284 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3285 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3286 "trust signatures on your behalf.\n"
3287 msgstr ""
3288
3289 #: g10/keyedit.c:454
3290 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: g10/keyedit.c:598
3294 #, c-format
3295 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3296 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3297
3298 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3299 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3300 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3301 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3302
3303 # O no s'ha pogut? ivb
3304 # FIXME: comprovar context. jm
3305 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3306 #: g10/keyedit.c:1779
3307 msgid "  Unable to sign.\n"
3308 msgstr "  No es pot signar.\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:626
3311 #, c-format
3312 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3313 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3314
3315 #: g10/keyedit.c:654
3316 #, c-format
3317 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3318 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3319
3320 #: g10/keyedit.c:682
3321 #, fuzzy, c-format
3322 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3323 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3324
3325 #: g10/keyedit.c:684
3326 #, fuzzy
3327 msgid "Sign it? (y/N) "
3328 msgstr "Signar realment? "
3329
3330 #: g10/keyedit.c:706
3331 #, c-format
3332 msgid ""
3333 "The self-signature on \"%s\"\n"
3334 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3335 msgstr ""
3336 "La vostra signatura en «%s»\n"
3337 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:715
3340 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3341 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3342
3343 #: g10/keyedit.c:729
3344 #, c-format
3345 msgid ""
3346 "Your current signature on \"%s\"\n"
3347 "has expired.\n"
3348 msgstr ""
3349 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3350 "ha caducat.\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:733
3353 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3354 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3355
3356 #: g10/keyedit.c:754
3357 #, c-format
3358 msgid ""
3359 "Your current signature on \"%s\"\n"
3360 "is a local signature.\n"
3361 msgstr ""
3362 "La vostra signatura en «%s»\n"
3363 "és una signatura local.\n"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:758
3366 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3367 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3368
3369 #: g10/keyedit.c:779
3370 #, fuzzy, c-format
3371 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3372 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:782
3375 #, fuzzy, c-format
3376 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3377 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:787
3380 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3381 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3382
3383 #: g10/keyedit.c:809
3384 #, fuzzy, c-format
3385 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3386 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:824
3389 msgid "This key has expired!"
3390 msgstr "La clau ha caducat!"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:842
3393 #, c-format
3394 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3395 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:848
3398 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3399 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3400
3401 #: g10/keyedit.c:888
3402 msgid ""
3403 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3404 "mode.\n"
3405 msgstr ""
3406 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:890
3409 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3410 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:915
3413 msgid ""
3414 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3415 "belongs\n"
3416 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3417 msgstr ""
3418 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3419 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3420 "contestar, entreu «0».\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:920
3423 #, c-format
3424 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3425 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:922
3428 #, c-format
3429 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3430 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:924
3433 #, c-format
3434 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3435 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:926
3438 #, c-format
3439 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3440 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:932
3443 #, fuzzy
3444 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3445 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:956
3448 #, fuzzy, c-format
3449 msgid ""
3450 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3451 "key \"%s\" (%s)\n"
3452 msgstr ""
3453 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3454 "amb la vostra clau: \""
3455
3456 #: g10/keyedit.c:963
3457 #, fuzzy
3458 msgid "This will be a self-signature.\n"
3459 msgstr ""
3460 "\n"
3461 "Açò serà una autosignatura.\n"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:969
3464 #, fuzzy
3465 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3466 msgstr ""
3467 "\n"
3468 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:977
3471 #, fuzzy
3472 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3473 msgstr ""
3474 "\n"
3475 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:987
3478 #, fuzzy
3479 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3480 msgstr ""
3481 "\n"
3482 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:994
3485 #, fuzzy
3486 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3487 msgstr ""
3488 "\n"
3489 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:1001
3492 #, fuzzy
3493 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3494 msgstr ""
3495 "\n"
3496 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3497
3498 #: g10/keyedit.c:1006
3499 #, fuzzy
3500 msgid "I have checked this key casually.\n"
3501 msgstr ""
3502 "\n"
3503 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:1011
3506 #, fuzzy
3507 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3508 msgstr ""
3509 "\n"
3510 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1021
3513 #, fuzzy
3514 msgid "Really sign? (y/N) "
3515 msgstr "Signar realment? "
3516
3517 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
3518 #: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
3519 #, c-format
3520 msgid "signing failed: %s\n"
3521 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:1131
3524 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3525 msgstr ""
3526
3527 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3633
3528 msgid "This key is not protected.\n"
3529 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3620 g10/revoke.c:538
3532 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3533 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3636
3536 #, fuzzy
3537 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3538 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3640
3541 msgid "Key is protected.\n"
3542 msgstr "La clau està protegida.\n"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1186
3545 #, c-format
3546 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3547 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1192
3550 msgid ""
3551 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3552 "\n"
3553 msgstr ""
3554 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3555 "\n"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2173
3558 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3559 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1212
3562 msgid ""
3563 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3564 "\n"
3565 msgstr ""
3566 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3567 "\n"
3568
3569 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3570 #: g10/keyedit.c:1215
3571 #, fuzzy
3572 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3573 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3574
3575 #: g10/keyedit.c:1296
3576 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3577 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1382
3580 msgid "save and quit"
3581 msgstr "desa i ix"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1385
3584 #, fuzzy
3585 msgid "show key fingerprint"
3586 msgstr "mostra empremta"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1386
3589 msgid "list key and user IDs"
3590 msgstr "llista claus i ID"
3591
3592 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3593 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3594 #: g10/keyedit.c:1388
3595 msgid "select user ID N"
3596 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3597
3598 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3599 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3600 #: g10/keyedit.c:1389
3601 #, fuzzy
3602 msgid "select subkey N"
3603 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3604
3605 #: g10/keyedit.c:1390
3606 #, fuzzy
3607 msgid "check signatures"
3608 msgstr "revoca signatures"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:1395
3611 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3612 msgstr ""
3613
3614 #: g10/keyedit.c:1400
3615 #, fuzzy
3616 msgid "sign selected user IDs locally"
3617 msgstr "signa la clau localment"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:1402
3620 #, fuzzy
3621 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3622 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:1404
3625 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3626 msgstr ""
3627
3628 #: g10/keyedit.c:1408
3629 msgid "add a user ID"
3630 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3631
3632 # Com estava escrit abans.  ivb
3633 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3634 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3635 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3636 #: g10/keyedit.c:1410
3637 msgid "add a photo ID"
3638 msgstr "afegeix un photo ID"
3639
3640 #: g10/keyedit.c:1412
3641 #, fuzzy
3642 msgid "delete selected user IDs"
3643 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:1417
3646 #, fuzzy
3647 msgid "add a subkey"
3648 msgstr "addkey"
3649
3650 #: g10/keyedit.c:1421
3651 msgid "add a key to a smartcard"
3652 msgstr ""
3653
3654 #: g10/keyedit.c:1423
3655 msgid "move a key to a smartcard"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: g10/keyedit.c:1425
3659 msgid "move a backup key to a smartcard"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1429
3663 #, fuzzy
3664 msgid "delete selected subkeys"
3665 msgstr "esborra una clau secundària"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:1431
3668 msgid "add a revocation key"
3669 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:1433
3672 #, fuzzy
3673 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3674 msgstr ""
3675 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:1435
3678 #, fuzzy
3679 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3680 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1437
3683 #, fuzzy
3684 msgid "flag the selected user ID as primary"
3685 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:1439
3688 #, fuzzy
3689 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3690 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1442
3693 msgid "list preferences (expert)"
3694 msgstr "llista les preferències (expert)"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:1444
3697 msgid "list preferences (verbose)"
3698 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:1446
3701 #, fuzzy
3702 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3703 msgstr ""
3704 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:1451
3707 #, fuzzy
3708 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3709 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:1453
3712 #, fuzzy
3713 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3714 msgstr ""
3715 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3716
3717 #: g10/keyedit.c:1455
3718 msgid "change the passphrase"
3719 msgstr "canvia la contrasenya"
3720
3721 #: g10/keyedit.c:1459
3722 msgid "change the ownertrust"
3723 msgstr "canvia la confiança"
3724
3725 #: g10/keyedit.c:1461
3726 #, fuzzy
3727 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3728 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3729
3730 #: g10/keyedit.c:1463
3731 #, fuzzy
3732 msgid "revoke selected user IDs"
3733 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3734
3735 #: g10/keyedit.c:1468
3736 #, fuzzy
3737 msgid "revoke key or selected subkeys"
3738 msgstr "revoca una clau secundària"
3739
3740 #: g10/keyedit.c:1469
3741 #, fuzzy
3742 msgid "enable key"
3743 msgstr "activa una clau"
3744
3745 #: g10/keyedit.c:1470
3746 #, fuzzy
3747 msgid "disable key"
3748 msgstr "desactiva una clau"
3749
3750 # Igual que dalt.  ivb
3751 # Idem :) jm
3752 #: g10/keyedit.c:1471
3753 #, fuzzy
3754 msgid "show selected photo IDs"
3755 msgstr "mostra el photo ID"
3756
3757 #: g10/keyedit.c:1473
3758 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: g10/keyedit.c:1475
3762 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3763 msgstr ""
3764
3765 #: g10/keyedit.c:1599
3766 #, fuzzy, c-format
3767 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3768 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3769
3770 #: g10/keyedit.c:1617
3771 msgid "Secret key is available.\n"
3772 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3773
3774 #: g10/keyedit.c:1700
3775 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3776 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:1708
3779 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3780 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3781
3782 #: g10/keyedit.c:1727
3783 msgid ""
3784 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3785 "(lsign),\n"
3786 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3787 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3788 msgstr ""
3789
3790 #: g10/keyedit.c:1767
3791 msgid "Key is revoked."
3792 msgstr "La clau està revocada."
3793
3794 #: g10/keyedit.c:1786
3795 #, fuzzy
3796 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3797 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3798
3799 #: g10/keyedit.c:1793
3800 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3801 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3802
3803 #: g10/keyedit.c:1802
3804 #, fuzzy, c-format
3805 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3806 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3807
3808 #: g10/keyedit.c:1825
3809 #, c-format
3810 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3811 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3812
3813 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3814 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3815 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3816
3817 #: g10/keyedit.c:1849
3818 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3819 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:1851
3822 #, fuzzy
3823 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3824 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3825
3826 #: g10/keyedit.c:1852
3827 #, fuzzy
3828 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3829 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3830
3831 #: g10/keyedit.c:1902
3832 #, fuzzy
3833 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3834 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3835
3836 #: g10/keyedit.c:1914
3837 #, fuzzy
3838 msgid "You must select exactly one key.\n"
3839 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3840
3841 #: g10/keyedit.c:1942
3842 msgid "Command expects a filename argument\n"
3843 msgstr ""
3844
3845 #: g10/keyedit.c:1956
3846 #, fuzzy, c-format
3847 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3848 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3849
3850 #: g10/keyedit.c:1973
3851 #, fuzzy, c-format
3852 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3853 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3854
3855 #: g10/keyedit.c:1997
3856 msgid "You must select at least one key.\n"
3857 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3858
3859 #: g10/keyedit.c:2000
3860 #, fuzzy
3861 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3862 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3863
3864 #: g10/keyedit.c:2001
3865 #, fuzzy
3866 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3867 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3868
3869 #: g10/keyedit.c:2036
3870 #, fuzzy
3871 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3872 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3873
3874 #: g10/keyedit.c:2037
3875 #, fuzzy
3876 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3877 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3878
3879 #: g10/keyedit.c:2055
3880 #, fuzzy
3881 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3882 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3883
3884 #: g10/keyedit.c:2066
3885 #, fuzzy
3886 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3887 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3888
3889 #: g10/keyedit.c:2068
3890 #, fuzzy
3891 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3892 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3893
3894 #: g10/keyedit.c:2118
3895 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3896 msgstr ""
3897
3898 #: g10/keyedit.c:2160
3899 #, fuzzy
3900 msgid "Set preference list to:\n"
3901 msgstr "estableix la llista de preferències"
3902
3903 #: g10/keyedit.c:2166
3904 #, fuzzy
3905 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3906 msgstr ""
3907 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3908
3909 #: g10/keyedit.c:2168
3910 #, fuzzy
3911 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3912 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3913
3914 #: g10/keyedit.c:2238
3915 #, fuzzy
3916 msgid "Save changes? (y/N) "
3917 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3918
3919 #: g10/keyedit.c:2241
3920 #, fuzzy
3921 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3922 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3923
3924 #: g10/keyedit.c:2251
3925 #, c-format
3926 msgid "update failed: %s\n"
3927 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3928
3929 #: g10/keyedit.c:2258
3930 #, c-format
3931 msgid "update secret failed: %s\n"
3932 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:2265
3935 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3936 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3937
3938 #: g10/keyedit.c:2366
3939 msgid "Digest: "
3940 msgstr "Resum: "
3941
3942 #: g10/keyedit.c:2417
3943 msgid "Features: "
3944 msgstr "Funcionalitats: "
3945
3946 #: g10/keyedit.c:2428
3947 msgid "Keyserver no-modify"
3948 msgstr ""
3949
3950 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
3951 msgid "Preferred keyserver: "
3952 msgstr ""
3953
3954 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3955 #, fuzzy
3956 msgid "Notations: "
3957 msgstr "Notació: "
3958
3959 #: g10/keyedit.c:2673
3960 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3961 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3962
3963 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3964 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3965 #: g10/keyedit.c:2732
3966 #, fuzzy, c-format
3967 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3968 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3969
3970 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3971 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3972 #: g10/keyedit.c:2753
3973 #, fuzzy, c-format
3974 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3975 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3976
3977 #: g10/keyedit.c:2759
3978 #, fuzzy
3979 msgid "(sensitive)"
3980 msgstr " (sensible)"
3981
3982 #: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
3983 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
3984 #, fuzzy, c-format
3985 msgid "created: %s"
3986 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3987
3988 #: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
3989 #, fuzzy, c-format
3990 msgid "revoked: %s"
3991 msgstr "[revocada]"
3992
3993 #: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
3994 #, fuzzy, c-format
3995 msgid "expired: %s"
3996 msgstr " [caduca: %s]"
3997
3998 #: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
3999 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
4000 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
4001 #, fuzzy, c-format
4002 msgid "expires: %s"
4003 msgstr " [caduca: %s]"
4004
4005 #: g10/keyedit.c:2784
4006 #, c-format
4007 msgid "usage: %s"
4008 msgstr ""
4009
4010 #: g10/keyedit.c:2799
4011 #, fuzzy, c-format
4012 msgid "trust: %s"
4013 msgstr " confiança: %c/%c"
4014
4015 #: g10/keyedit.c:2803
4016 #, c-format
4017 msgid "validity: %s"
4018 msgstr ""
4019
4020 #: g10/keyedit.c:2810
4021 msgid "This key has been disabled"
4022 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
4023
4024 #: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
4025 msgid "card-no: "
4026 msgstr ""
4027
4028 #: g10/keyedit.c:2862
4029 msgid ""
4030 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
4031 "unless you restart the program.\n"
4032 msgstr ""
4033 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
4034 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
4035
4036 #: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
4037 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
4038 #, fuzzy
4039 msgid "revoked"
4040 msgstr "[revocada]"
4041
4042 #: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
4043 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
4044 #, fuzzy
4045 msgid "expired"
4046 msgstr "expire"
4047
4048 #: g10/keyedit.c:2993
4049 msgid ""
4050 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4051 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4052 msgstr ""
4053 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
4054 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
4055 "assumida.\n"
4056
4057 # Photo ID com abans.  ivb
4058 #: g10/keyedit.c:3054
4059 msgid ""
4060 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
4061 "versions\n"
4062 "         of PGP to reject this key.\n"
4063 msgstr ""
4064 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
4065 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
4066
4067 #: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
4068 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4069 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
4070
4071 #: g10/keyedit.c:3065
4072 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4073 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
4074
4075 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
4076 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
4077 #: g10/keyedit.c:3205
4078 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4079 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
4080
4081 #: g10/keyedit.c:3215
4082 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4083 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
4084
4085 #: g10/keyedit.c:3219
4086 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4087 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
4088
4089 #: g10/keyedit.c:3225
4090 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4091 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
4092
4093 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4094 #: g10/keyedit.c:3239
4095 #, c-format
4096 msgid "Deleted %d signature.\n"
4097 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
4098
4099 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4100 #: g10/keyedit.c:3240
4101 #, c-format
4102 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4103 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
4104
4105 #: g10/keyedit.c:3243
4106 msgid "Nothing deleted.\n"
4107 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
4108
4109 #: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
4110 msgid "invalid"
4111 msgstr "invàlida"
4112
4113 #: g10/keyedit.c:3278
4114 #, fuzzy, c-format
4115 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4116 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4117
4118 #: g10/keyedit.c:3285
4119 #, fuzzy, c-format
4120 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4121 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4122
4123 #: g10/keyedit.c:3286
4124 #, fuzzy, c-format
4125 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4126 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4127
4128 #: g10/keyedit.c:3294
4129 #, fuzzy, c-format
4130 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4131 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4132
4133 #: g10/keyedit.c:3295
4134 #, fuzzy, c-format
4135 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4136 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4137
4138 #: g10/keyedit.c:3389
4139 msgid ""
4140 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4141 "cause\n"
4142 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4143 msgstr ""
4144 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
4145 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
4146
4147 #: g10/keyedit.c:3400
4148 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4149 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
4150
4151 #: g10/keyedit.c:3420
4152 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4153 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
4154
4155 #: g10/keyedit.c:3445
4156 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4157 msgstr ""
4158 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
4159
4160 #: g10/keyedit.c:3460
4161 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4162 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4163
4164 #: g10/keyedit.c:3482
4165 #, fuzzy
4166 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4167 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4168
4169 #: g10/keyedit.c:3501
4170 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4171 msgstr ""
4172 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4173
4174 #: g10/keyedit.c:3507
4175 #, fuzzy
4176 msgid ""
4177 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4178 msgstr ""
4179 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
4180
4181 #: g10/keyedit.c:3568
4182 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4183 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
4184
4185 #: g10/keyedit.c:3574
4186 #, fuzzy
4187 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4188 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
4189
4190 #: g10/keyedit.c:3578
4191 #, fuzzy
4192 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4193 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
4194
4195 #: g10/keyedit.c:3581
4196 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4197 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
4198
4199 #: g10/keyedit.c:3627
4200 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4201 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
4202
4203 #: g10/keyedit.c:3643
4204 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4205 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
4206
4207 #: g10/keyedit.c:3721
4208 #, fuzzy, c-format
4209 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4210 msgstr ""
4211 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4212
4213 #: g10/keyedit.c:3727
4214 #, c-format
4215 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4216 msgstr ""
4217
4218 #: g10/keyedit.c:3890
4219 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4220 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
4221
4222 #: g10/keyedit.c:3929 g10/keyedit.c:4039 g10/keyedit.c:4159 g10/keyedit.c:4300
4223 #, fuzzy, c-format
4224 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4225 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
4226
4227 #: g10/keyedit.c:4100
4228 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4229 msgstr ""
4230
4231 #: g10/keyedit.c:4180
4232 #, fuzzy
4233 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4234 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4235
4236 #: g10/keyedit.c:4181
4237 #, fuzzy
4238 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4239 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4240
4241 #: g10/keyedit.c:4243
4242 #, fuzzy
4243 msgid "Enter the notation: "
4244 msgstr "Notació de signatura: "
4245
4246 #: g10/keyedit.c:4392
4247 #, fuzzy
4248 msgid "Proceed? (y/N) "
4249 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4250
4251 #: g10/keyedit.c:4456
4252 #, c-format
4253 msgid "No user ID with index %d\n"
4254 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4255
4256 #: g10/keyedit.c:4514
4257 #, fuzzy, c-format
4258 msgid "No user ID with hash %s\n"
4259 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4260
4261 #: g10/keyedit.c:4541
4262 #, fuzzy, c-format
4263 msgid "No subkey with index %d\n"
4264 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4265
4266 #: g10/keyedit.c:4676
4267 #, fuzzy, c-format
4268 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4269 msgstr "ID d'usuari: «"
4270
4271 #: g10/keyedit.c:4679 g10/keyedit.c:4743 g10/keyedit.c:4786
4272 #, fuzzy, c-format
4273 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4274 msgstr ""
4275 "»\n"
4276 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
4277
4278 #: g10/keyedit.c:4681 g10/keyedit.c:4745 g10/keyedit.c:4788
4279 msgid " (non-exportable)"
4280 msgstr " (no-exportable)"
4281
4282 #: g10/keyedit.c:4685
4283 #, c-format
4284 msgid "This signature expired on %s.\n"
4285 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
4286
4287 #: g10/keyedit.c:4689
4288 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4289 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
4290
4291 # (s/N) ivb
4292 # S! jm
4293 #: g10/keyedit.c:4693
4294 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4295 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
4296
4297 #: g10/keyedit.c:4720
4298 #, fuzzy, c-format
4299 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4300 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
4301
4302 #: g10/keyedit.c:4746
4303 #, fuzzy
4304 msgid " (non-revocable)"
4305 msgstr " (no-exportable)"
4306
4307 #: g10/keyedit.c:4753
4308 #, fuzzy, c-format
4309 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4310 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
4311
4312 #: g10/keyedit.c:4775
4313 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4314 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
4315
4316 # (s/N)?  ivb
4317 #: g10/keyedit.c:4795
4318 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4319 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
4320
4321 #: g10/keyedit.c:4825
4322 msgid "no secret key\n"
4323 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
4324
4325 #: g10/keyedit.c:4895
4326 #, c-format
4327 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4328 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4329
4330 #: g10/keyedit.c:4912
4331 #, c-format
4332 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4333 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
4334
4335 #: g10/keyedit.c:4976
4336 #, fuzzy, c-format
4337 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4338 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4339
4340 #: g10/keyedit.c:5038
4341 #, fuzzy, c-format
4342 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4343 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4344
4345 #: g10/keyedit.c:5133
4346 #, fuzzy, c-format
4347 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4348 msgstr ""
4349 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
4350
4351 #: g10/keygen.c:269
4352 #, fuzzy, c-format
4353 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4354 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
4355
4356 #: g10/keygen.c:276
4357 #, fuzzy
4358 msgid "too many cipher preferences\n"
4359 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4360
4361 #: g10/keygen.c:278
4362 #, fuzzy
4363 msgid "too many digest preferences\n"
4364 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4365
4366 #: g10/keygen.c:280
4367 #, fuzzy
4368 msgid "too many compression preferences\n"
4369 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4370
4371 #: g10/keygen.c:406
4372 #, fuzzy, c-format
4373 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4374 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
4375
4376 #: g10/keygen.c:889
4377 msgid "writing direct signature\n"
4378 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
4379
4380 #: g10/keygen.c:931
4381 msgid "writing self signature\n"
4382 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
4383
4384 #: g10/keygen.c:988
4385 msgid "writing key binding signature\n"
4386 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
4387
4388 #: g10/keygen.c:1158 g10/keygen.c:1269 g10/keygen.c:1274 g10/keygen.c:1409
4389 #: g10/keygen.c:3133
4390 #, c-format
4391 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4392 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
4393
4394 #: g10/keygen.c:1164 g10/keygen.c:1280 g10/keygen.c:1415 g10/keygen.c:3139
4395 #, c-format
4396 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4397 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
4398
4399 #: g10/keygen.c:1306
4400 msgid ""
4401 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4402 msgstr ""
4403
4404 #: g10/keygen.c:1526
4405 #, fuzzy
4406 msgid "Sign"
4407 msgstr "sign"
4408
4409 #: g10/keygen.c:1529
4410 msgid "Certify"
4411 msgstr ""
4412
4413 #: g10/keygen.c:1532
4414 #, fuzzy
4415 msgid "Encrypt"
4416 msgstr "xifra dades"
4417
4418 #: g10/keygen.c:1535
4419 msgid "Authenticate"
4420 msgstr ""
4421
4422 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4423 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4424 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4425 #. functions:
4426 #.
4427 #. s = Toggle signing capability
4428 #. e = Toggle encryption capability
4429 #. a = Toggle authentication capability
4430 #. q = Finish
4431 #.
4432 #: g10/keygen.c:1553
4433 msgid "SsEeAaQq"
4434 msgstr ""
4435
4436 #: g10/keygen.c:1576
4437 #, c-format
4438 msgid "Possible actions for a %s key: "
4439 msgstr ""
4440
4441 #: g10/keygen.c:1580
4442 msgid "Current allowed actions: "
4443 msgstr ""
4444
4445 #: g10/keygen.c:1585
4446 #, c-format
4447 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4448 msgstr ""
4449
4450 #: g10/keygen.c:1588
4451 #, c-format
4452 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4453 msgstr ""
4454
4455 #: g10/keygen.c:1591
4456 #, c-format
4457 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4458 msgstr ""
4459
4460 #: g10/keygen.c:1594
4461 #, c-format
4462 msgid "   (%c) Finished\n"
4463 msgstr ""
4464
4465 #: g10/keygen.c:1650 sm/certreqgen-ui.c:121
4466 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4467 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
4468
4469 #: g10/keygen.c:1652
4470 #, fuzzy, c-format
4471 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4472 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
4473
4474 #: g10/keygen.c:1653
4475 #, c-format
4476 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4477 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4478
4479 #: g10/keygen.c:1655
4480 #, fuzzy, c-format
4481 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4482 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4483
4484 #: g10/keygen.c:1657
4485 #, fuzzy, c-format
4486 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4487 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
4488
4489 #: g10/keygen.c:1658
4490 #, c-format
4491 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4492 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
4493
4494 #: g10/keygen.c:1660
4495 #, c-format
4496 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4497 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4498
4499 #: g10/keygen.c:1662
4500 #, fuzzy, c-format
4501 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4502 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4503
4504 #: g10/keygen.c:1731
4505 #, fuzzy, c-format
4506 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4507 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
4508
4509 #: g10/keygen.c:1741
4510 #, c-format
4511 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4512 msgstr ""
4513
4514 #: g10/keygen.c:1748 sm/certreqgen-ui.c:142
4515 #, fuzzy, c-format
4516 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4517 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
4518
4519 #: g10/keygen.c:1762 sm/certreqgen-ui.c:147
4520 #, c-format
4521 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4522 msgstr ""
4523
4524 #: g10/keygen.c:1768 sm/certreqgen-ui.c:152
4525 #, c-format
4526 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4527 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
4528
4529 #: g10/keygen.c:1773 g10/keygen.c:1778 sm/certreqgen-ui.c:157
4530 #, c-format
4531 msgid "rounded up to %u bits\n"
4532 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
4533
4534 #: g10/keygen.c:1849
4535 msgid ""
4536 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4537 "         0 = key does not expire\n"
4538 "      <n>  = key expires in n days\n"
4539 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4540 "      <n>m = key expires in n months\n"
4541 "      <n>y = key expires in n years\n"
4542 msgstr ""
4543 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
4544 "         0 = la clau no caduca\n"
4545 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
4546 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
4547 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
4548 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
4549
4550 #: g10/keygen.c:1860
4551 msgid ""
4552 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4553 "         0 = signature does not expire\n"
4554 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4555 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4556 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4557 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4558 msgstr ""
4559 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
4560 "         0 = la signatura no caduca\n"
4561 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
4562 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
4563 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
4564 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
4565
4566 #: g10/keygen.c:1883
4567 msgid "Key is valid for? (0) "
4568 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
4569
4570 #: g10/keygen.c:1888
4571 #, fuzzy, c-format
4572 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4573 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
4574
4575 #: g10/keygen.c:1906 g10/keygen.c:1931
4576 msgid "invalid value\n"
4577 msgstr "el valor no és vàlid\n"
4578
4579 #: g10/keygen.c:1913
4580 #, fuzzy
4581 msgid "Key does not expire at all\n"
4582 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4583
4584 #: g10/keygen.c:1914
4585 #, fuzzy
4586 msgid "Signature does not expire at all\n"
4587 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4588
4589 #: g10/keygen.c:1919
4590 #, fuzzy, c-format
4591 msgid "Key expires at %s\n"
4592 msgstr "%s caduca el %s\n"
4593
4594 #: g10/keygen.c:1920
4595 #, fuzzy, c-format
4596 msgid "Signature expires at %s\n"
4597 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4598
4599 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
4600 # Això vaig entendre jo. jm
4601 #: g10/keygen.c:1924
4602 msgid ""
4603 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4604 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4605 msgstr ""
4606 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
4607 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
4608
4609 #: g10/keygen.c:1937
4610 #, fuzzy
4611 msgid "Is this correct? (y/N) "
4612 msgstr "És correcte? (s/n)"
4613
4614 #: g10/keygen.c:1967
4615 msgid ""
4616 "\n"
4617 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4618 "\n"
4619 msgstr ""
4620
4621 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
4622 #. but you should keep your existing translation.  In case
4623 #. the new string is not translated this old string will
4624 #. be used.
4625 #: g10/keygen.c:1982
4626 #, fuzzy
4627 msgid ""
4628 "\n"
4629 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4630 "ID\n"
4631 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4632 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4633 "\n"
4634 msgstr ""
4635 "\n"
4636 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
4637 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
4638 "d'aquesta forma:\n"
4639 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4640 "\n"
4641
4642 #: g10/keygen.c:2001
4643 msgid "Real name: "
4644 msgstr "Nom i cognoms: "
4645
4646 #: g10/keygen.c:2009
4647 msgid "Invalid character in name\n"
4648 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
4649
4650 #: g10/keygen.c:2011
4651 msgid "Name may not start with a digit\n"
4652 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
4653
4654 #: g10/keygen.c:2013
4655 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4656 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
4657
4658 #: g10/keygen.c:2021
4659 msgid "Email address: "
4660 msgstr "Adreça electrònica: "
4661
4662 #: g10/keygen.c:2027
4663 msgid "Not a valid email address\n"
4664 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
4665
4666 #: g10/keygen.c:2035
4667 msgid "Comment: "
4668 msgstr "Comentari: "
4669
4670 #: g10/keygen.c:2041
4671 msgid "Invalid character in comment\n"
4672 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
4673
4674 #: g10/keygen.c:2063
4675 #, c-format
4676 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4677 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
4678
4679 #: g10/keygen.c:2069
4680 #, c-format
4681 msgid ""
4682 "You selected this USER-ID:\n"
4683 "    \"%s\"\n"
4684 "\n"
4685 msgstr ""
4686 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
4687 "    \"%s\"\n"
4688 "\n"
4689
4690 #: g10/keygen.c:2074
4691 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4692 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
4693
4694 # xX? ivb
4695 # Hmm... sí. jm
4696 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4697 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4698 #. string which should be translated accordingly and the
4699 #. letter changed to match the one in the answer string.
4700 #.
4701 #. n = Change name
4702 #. c = Change comment
4703 #. e = Change email
4704 #. o = Okay (ready, continue)
4705 #. q = Quit
4706 #.
4707 #: g10/keygen.c:2090
4708 msgid "NnCcEeOoQq"
4709 msgstr "NnCcEeOoXx"
4710
4711 #: g10/keygen.c:2100
4712 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4713 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
4714
4715 #: g10/keygen.c:2101
4716 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4717 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
4718
4719 #: g10/keygen.c:2120
4720 msgid "Please correct the error first\n"
4721 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
4722
4723 #: g10/keygen.c:2159
4724 msgid ""
4725 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4726 "\n"
4727 msgstr ""
4728 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
4729 "\n"
4730
4731 #: g10/keygen.c:2174
4732 #, c-format
4733 msgid "%s.\n"
4734 msgstr "%s.\n"
4735
4736 #: g10/keygen.c:2180
4737 msgid ""
4738 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4739 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4740 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4741 "\n"
4742 msgstr ""
4743 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
4744 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
4745 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
4746 "\n"
4747
4748 #: g10/keygen.c:2204
4749 msgid ""
4750 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4751 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4752 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4753 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4754 msgstr ""
4755 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
4756 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
4757 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
4758 "d'aconseguir prou entropia.\n"
4759
4760 #: g10/keygen.c:3073 g10/keygen.c:3100
4761 msgid "Key generation canceled.\n"
4762 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
4763
4764 #: g10/keygen.c:3305 g10/keygen.c:3472
4765 #, c-format
4766 msgid "writing public key to `%s'\n"
4767 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
4768
4769 #: g10/keygen.c:3307 g10/keygen.c:3475
4770 #, fuzzy, c-format
4771 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4772 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4773
4774 #: g10/keygen.c:3310 g10/keygen.c:3478
4775 #, c-format
4776 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4777 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4778
4779 # Potser no hi haja cap anell! ivb
4780 #: g10/keygen.c:3459
4781 #, c-format
4782 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4783 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
4784
4785 #: g10/keygen.c:3466
4786 #, c-format
4787 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4788 msgstr ""
4789 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
4790 "\n"
4791
4792 #: g10/keygen.c:3486
4793 #, c-format
4794 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4795 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
4796
4797 #: g10/keygen.c:3494
4798 #, c-format
4799 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4800 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
4801
4802 #: g10/keygen.c:3521
4803 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4804 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
4805
4806 #: g10/keygen.c:3532
4807 #, fuzzy
4808 msgid ""
4809 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4810 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4811 msgstr ""
4812 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
4813 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
4814
4815 #: g10/keygen.c:3545 g10/keygen.c:3690 g10/keygen.c:3811
4816 #, c-format
4817 msgid "Key generation failed: %s\n"
4818 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
4819
4820 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4821 #: g10/keygen.c:3600 g10/keygen.c:3741 g10/sign.c:241
4822 #, c-format
4823 msgid ""
4824 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4825 msgstr ""
4826 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4827 "amb el rellotge)\n"
4828
4829 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4830 #: g10/keygen.c:3602 g10/keygen.c:3743 g10/sign.c:243
4831 #, c-format
4832 msgid ""
4833 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4834 msgstr ""
4835 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4836 "amb el rellotge)\n"
4837
4838 #: g10/keygen.c:3613 g10/keygen.c:3754
4839 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4840 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
4841
4842 #: g10/keygen.c:3654 g10/keygen.c:3787
4843 #, fuzzy
4844 msgid "Really create? (y/N) "
4845 msgstr "Crear realment? "
4846
4847 #: g10/keygen.c:3960
4848 #, fu