About to release 1.3.92
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en catal�.
2 # Copyright � 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurn� Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari �s mascul�? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> mascul�)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acci�, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes �x desconegut� -> �x �s desconegut�.
14 #   - �algoritme� o �algorisme�?  (ambd�s s�n correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - �anell� o �clauer�?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses m�s �signatura� q �firma�; unifique.
19 #   - Usar maj�scules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases �ndies completades.
22 #   - Algunes incoher�ncies: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Nom�s es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coher�ncia)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.4rc\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2004-10-28 10:59+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2003-12-05 19:15+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: cipher/md.c:137
39 #, c-format
40 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
41 msgstr ""
42 "l'algorisme de resum �%s� es de nom�s lectura en aquesta versi�\n"
43
44 #: cipher/primegen.c:120
45 #, fuzzy, c-format
46 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
47 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
48
49 #: cipher/primegen.c:311
50 #, c-format
51 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
52 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
53
54 #: cipher/random.c:163
55 msgid "no entropy gathering module detected\n"
56 msgstr "no s'ha trobat cap m�dul d'acumulaci� d'entropia\n"
57
58 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:594 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109
59 #: g10/encode.c:181 g10/encode.c:488 g10/g10.c:3194 g10/import.c:175
60 #: g10/keygen.c:2236 g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
61 #: g10/plaintext.c:468 g10/sign.c:761 g10/sign.c:912 g10/sign.c:1020
62 #: g10/sign.c:1164 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
63 #: g10/tdbio.c:600
64 #, c-format
65 msgid "can't open `%s': %s\n"
66 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�: %s\n"
67
68 #: cipher/random.c:391
69 #, c-format
70 msgid "can't stat `%s': %s\n"
71 msgstr "no es pot fer stat de �%s�: %s\n"
72
73 # Descartar, deixar passar...  ignorar �s un anglicisme.  ivb
74 #: cipher/random.c:396
75 #, c-format
76 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
77 msgstr "�%s� no �s un fitxer regular: es descarta\n"
78
79 #: cipher/random.c:401
80 msgid "note: random_seed file is empty\n"
81 msgstr "nota: el fitxer random_seed �s buit\n"
82
83 #: cipher/random.c:407
84 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
85 msgstr ""
86 "AV�S: el tamany del fitxer random_seed no �s v�lid - no s'usar�\n"
87
88 #: cipher/random.c:415
89 #, c-format
90 msgid "can't read `%s': %s\n"
91 msgstr "no s'ha pogut llegir �%s�: %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:453
94 msgid "note: random_seed file not updated\n"
95 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
96
97 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/keygen.c:2704 g10/keygen.c:2734
98 #: g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257 g10/openfile.c:348
99 #: g10/sign.c:778 g10/sign.c:1035 g10/tdbio.c:535
100 #, c-format
101 msgid "can't create `%s': %s\n"
102 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
103
104 #: cipher/random.c:480
105 #, c-format
106 msgid "can't write `%s': %s\n"
107 msgstr "no s'ha pogut escriure �%s�: %s\n"
108
109 # No em passe! ;)  ivb
110 #: cipher/random.c:483
111 #, c-format
112 msgid "can't close `%s': %s\n"
113 msgstr "no s'ha pogut tancar �%s�: %s\n"
114
115 #: cipher/random.c:728
116 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
117 msgstr "AV�S: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
118
119 #: cipher/random.c:729
120 msgid ""
121 "The random number generator is only a kludge to let\n"
122 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
123 "\n"
124 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
125 "\n"
126 msgstr ""
127 "El generador de nombres aleatoris �s nom�s un peda�\n"
128 "per a que funcioni - de cap manera �s un GNA fort!\n"
129 "\n"
130 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
131 "\n"
132
133 #: cipher/rndegd.c:204
134 msgid ""
135 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
136 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
137 "of the entropy.\n"
138 msgstr ""
139 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
140 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudar� a la qualitat de la entropia.\n"
141
142 #: cipher/rndlinux.c:134
143 #, c-format
144 msgid ""
145 "\n"
146 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
147 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
148 msgstr ""
149 "\n"
150 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
151 "sistema tinga oportunitat de recollir m�s entropia. (Calen %d bytes "
152 "m�s)\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:534
155 #, fuzzy, c-format
156 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
157 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
158
159 #: g10/app-openpgp.c:547
160 #, fuzzy, c-format
161 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
162 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la mem�ria cau de l'anell: %s\n"
163
164 #: g10/app-openpgp.c:732 g10/app-openpgp.c:821 g10/app-openpgp.c:1313
165 #, c-format
166 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
167 msgstr ""
168
169 #: g10/app-openpgp.c:738 g10/app-openpgp.c:827 g10/app-openpgp.c:1319
170 #, c-format
171 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:747 g10/app-openpgp.c:761 g10/app-openpgp.c:837
175 #: g10/app-openpgp.c:1328 g10/app-openpgp.c:1342
176 #, fuzzy, c-format
177 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
178 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
179
180 #: g10/app-openpgp.c:784
181 msgid "access to admin commands is not configured\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:801
185 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
186 msgstr ""
187
188 #: g10/app-openpgp.c:807
189 msgid "card is permanently locked!\n"
190 msgstr ""
191
192 #: g10/app-openpgp.c:814
193 #, c-format
194 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
195 msgstr ""
196
197 #: g10/app-openpgp.c:818
198 msgid "Admin PIN"
199 msgstr ""
200
201 #: g10/app-openpgp.c:1301
202 #, c-format
203 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
204 msgstr ""
205
206 #: g10/app-openpgp.c:1587 g10/app-openpgp.c:1597
207 #, fuzzy, c-format
208 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
209 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
210
211 #: g10/app-openpgp.c:1668
212 #, fuzzy, c-format
213 msgid "error getting serial number: %s\n"
214 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
215
216 #: g10/app-openpgp.c:1763
217 #, fuzzy, c-format
218 msgid "failed to store the key: %s\n"
219 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
220
221 #: g10/app-openpgp.c:1805
222 #, fuzzy
223 msgid "reading the key failed\n"
224 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1812
227 msgid "response does not contain the public key data\n"
228 msgstr ""
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1820
231 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
232 msgstr ""
233
234 #: g10/app-openpgp.c:1831
235 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
236 msgstr ""
237
238 #: g10/armor.c:317
239 #, c-format
240 msgid "armor: %s\n"
241 msgstr "armadura: %s\n"
242
243 #: g10/armor.c:346
244 msgid "invalid armor header: "
245 msgstr "la cap�alera d'armadura �s inv�lida: "
246
247 #: g10/armor.c:353
248 msgid "armor header: "
249 msgstr "cap�alera d'armadura: "
250
251 #: g10/armor.c:364
252 msgid "invalid clearsig header\n"
253 msgstr "la cap�alera de signatura clara �s inv�lida\n"
254
255 # �s un missatge d'error?  ivb
256 # �Anidada� �s un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
257 #: g10/armor.c:416
258 msgid "nested clear text signatures\n"
259 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
260
261 # FIXME: un-indiar. jm
262 #: g10/armor.c:551
263 #, fuzzy
264 msgid "unexpected armor: "
265 msgstr "armadura inesperada:"
266
267 #: g10/armor.c:563
268 msgid "invalid dash escaped line: "
269 msgstr "la l�nia escapada amb gui� �s inv�lida: "
270
271 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
272 #, fuzzy, c-format
273 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
274 msgstr "el car�cter radix64 %02x inv�lid s'ha om�s\n"
275
276 #: g10/armor.c:758
277 msgid "premature eof (no CRC)\n"
278 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
279
280 #: g10/armor.c:792
281 msgid "premature eof (in CRC)\n"
282 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
283
284 #: g10/armor.c:800
285 msgid "malformed CRC\n"
286 msgstr "CRC malformat\n"
287
288 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
289 #, fuzzy, c-format
290 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
291 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
292
293 #: g10/armor.c:824
294 #, fuzzy
295 msgid "premature eof (in trailer)\n"
296 msgstr "f� de fitxer prematur (al final)\n"
297
298 #: g10/armor.c:828
299 msgid "error in trailer line\n"
300 msgstr "error en l'�ltima l�nia\n"
301
302 #: g10/armor.c:1115
303 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
304 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
305
306 #: g10/armor.c:1120
307 #, c-format
308 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
309 msgstr ""
310 "l'armadura �s inv�lida: la l�nia �s m�s llarga que %d car�cters\n"
311
312 #: g10/armor.c:1124
313 msgid ""
314 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
315 msgstr ""
316 "hi ha un car�cter �quoted printable� en l'armadura - probablement s'ha "
317 "utilitzat un MTA amb errors\n"
318
319 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
320 #, fuzzy, c-format
321 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
322 msgstr "la clau secreta no est� disponible"
323
324 #: g10/card-util.c:63
325 #, c-format
326 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
327 msgstr ""
328
329 # Dest�s? ivb
330 # Desat�s, s�. jm
331 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1198 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1314
332 #: g10/keygen.c:2420 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
333 #, fuzzy
334 msgid "can't do this in batch mode\n"
335 msgstr "no es pot fet aix� en mode desat�s\n"
336
337 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:977 g10/card-util.c:1059
338 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
339 #: g10/keygen.c:1361
340 msgid "Your selection? "
341 msgstr "Seleccioneu: "
342
343 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
344 msgid "[not set]"
345 msgstr ""
346
347 #: g10/card-util.c:376
348 #, fuzzy
349 msgid "male"
350 msgstr "enable"
351
352 #: g10/card-util.c:377
353 #, fuzzy
354 msgid "female"
355 msgstr "enable"
356
357 #: g10/card-util.c:377
358 #, fuzzy
359 msgid "unspecified"
360 msgstr "No s'ha especificat cap ra�"
361
362 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
363 # Probablement �s una clau, femen�. jm
364 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
365 # uncompressed so we know the gender. jm
366 #: g10/card-util.c:396
367 #, fuzzy
368 msgid "not forced"
369 msgstr "no processat"
370
371 #: g10/card-util.c:396
372 msgid "forced"
373 msgstr ""
374
375 #: g10/card-util.c:439
376 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
377 msgstr ""
378
379 #: g10/card-util.c:441
380 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
381 msgstr ""
382
383 #: g10/card-util.c:443
384 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
385 msgstr ""
386
387 #: g10/card-util.c:460
388 msgid "Cardholder's surname: "
389 msgstr ""
390
391 #: g10/card-util.c:462
392 msgid "Cardholder's given name: "
393 msgstr ""
394
395 #: g10/card-util.c:480
396 #, c-format
397 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
398 msgstr ""
399
400 #: g10/card-util.c:502
401 #, fuzzy
402 msgid "URL to retrieve public key: "
403 msgstr "no hi ha cap clau p�blica corresponent: %s\n"
404
405 #: g10/card-util.c:510
406 #, c-format
407 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
408 msgstr ""
409
410 #: g10/card-util.c:603 g10/import.c:261
411 #, c-format
412 msgid "error reading `%s': %s\n"
413 msgstr "error en la lectura de �%s�: %s\n"
414
415 #: g10/card-util.c:611
416 msgid "Login data (account name): "
417 msgstr ""
418
419 #: g10/card-util.c:621
420 #, c-format
421 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
422 msgstr ""
423
424 #: g10/card-util.c:641
425 #, fuzzy
426 msgid "Language preferences: "
427 msgstr "prefer�ncies actualitzades"
428
429 #: g10/card-util.c:649
430 #, fuzzy
431 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
432 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
433
434 #: g10/card-util.c:658
435 #, fuzzy
436 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
437 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
438
439 #: g10/card-util.c:679
440 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
441 msgstr ""
442
443 #: g10/card-util.c:693
444 #, fuzzy
445 msgid "Error: invalid response.\n"
446 msgstr "error: l'empremta digital �s inv�lida\n"
447
448 #: g10/card-util.c:714
449 #, fuzzy
450 msgid "CA fingerprint: "
451 msgstr "Empremta digital:"
452
453 #: g10/card-util.c:737
454 #, fuzzy
455 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
456 msgstr "error: l'empremta digital �s inv�lida\n"
457
458 #: g10/card-util.c:785
459 #, fuzzy, c-format
460 msgid "key operation not possible: %s\n"
461 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
462
463 #: g10/card-util.c:786
464 #, fuzzy
465 msgid "not an OpenPGP card"
466 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
467
468 #: g10/card-util.c:795
469 #, fuzzy, c-format
470 msgid "error getting current key info: %s\n"
471 msgstr ""
472 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
473
474 #: g10/card-util.c:878
475 msgid "Replace existing key? (y/N) "
476 msgstr ""
477
478 #: g10/card-util.c:899 g10/card-util.c:908
479 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
480 msgstr ""
481
482 #: g10/card-util.c:920
483 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
484 msgstr ""
485
486 #: g10/card-util.c:929
487 #, c-format
488 msgid ""
489 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
490 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
491 "You should change them using the command --change-pin\n"
492 msgstr ""
493
494 #: g10/card-util.c:968
495 #, fuzzy
496 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
497 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
498
499 #: g10/card-util.c:970 g10/card-util.c:1050
500 #, fuzzy
501 msgid "   (1) Signature key\n"
502 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
503
504 #: g10/card-util.c:971 g10/card-util.c:1052
505 #, fuzzy
506 msgid "   (2) Encryption key\n"
507 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
508
509 #: g10/card-util.c:972 g10/card-util.c:1054
510 msgid "   (3) Authentication key\n"
511 msgstr ""
512
513 #: g10/card-util.c:988 g10/card-util.c:1070 g10/keyedit.c:907
514 #: g10/keygen.c:1395 g10/revoke.c:642
515 msgid "Invalid selection.\n"
516 msgstr "La selecci� �s inv�lida.\n"
517
518 #: g10/card-util.c:1047
519 #, fuzzy
520 msgid "Please select where to store the key:\n"
521 msgstr "Seleccioneu la ra� de la revocaci�:\n"
522
523 #: g10/card-util.c:1082
524 #, fuzzy
525 msgid "unknown key protection algorithm\n"
526 msgstr "l'algorisme de protecci� �s desconegut\n"
527
528 #: g10/card-util.c:1087
529 #, fuzzy
530 msgid "secret parts of key are not available\n"
531 msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
532
533 #: g10/card-util.c:1092
534 #, fuzzy
535 msgid "secret key already stored on a card\n"
536 msgstr "es descarta: la clau secreta ja �s present\n"
537
538 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
539 msgid "quit"
540 msgstr "ix"
541
542 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1245
543 msgid "quit this menu"
544 msgstr "ix del men�"
545
546 #: g10/card-util.c:1163 g10/keyedit.c:1246
547 msgid "q"
548 msgstr "q"
549
550 #: g10/card-util.c:1164
551 msgid "admin"
552 msgstr ""
553
554 #: g10/card-util.c:1164
555 #, fuzzy
556 msgid "show admin commands"
557 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
558
559 #: g10/card-util.c:1165 g10/keyedit.c:1248
560 msgid "help"
561 msgstr "ajuda"
562
563 # �pantalla� o �ajuda�?  ivb
564 # �ajuda�, evidentment. jm
565 #: g10/card-util.c:1165 g10/keyedit.c:1248
566 msgid "show this help"
567 msgstr "mostra aquesta ajuda"
568
569 #: g10/card-util.c:1167 g10/keyedit.c:1251
570 msgid "list"
571 msgstr "llista"
572
573 #: g10/card-util.c:1167
574 #, fuzzy
575 msgid "list all available data"
576 msgstr "La clau �s disponible en: "
577
578 #: g10/card-util.c:1168 g10/keyedit.c:1252
579 msgid "l"
580 msgstr "l"
581
582 #: g10/card-util.c:1169 g10/keyedit.c:1263
583 msgid "debug"
584 msgstr "depura"
585
586 #: g10/card-util.c:1170
587 #, fuzzy
588 msgid "name"
589 msgstr "enable"
590
591 #: g10/card-util.c:1170
592 msgid "change card holder's name"
593 msgstr ""
594
595 #: g10/card-util.c:1171
596 msgid "url"
597 msgstr ""
598
599 #: g10/card-util.c:1171
600 msgid "change URL to retrieve key"
601 msgstr ""
602
603 #: g10/card-util.c:1172
604 msgid "fetch"
605 msgstr ""
606
607 #: g10/card-util.c:1173
608 msgid "fetch the key specified in the card URL"
609 msgstr ""
610
611 #: g10/card-util.c:1174
612 #, fuzzy
613 msgid "login"
614 msgstr "lsign"
615
616 #: g10/card-util.c:1174
617 #, fuzzy
618 msgid "change the login name"
619 msgstr "canvia la data de caducitat"
620
621 #: g10/card-util.c:1175
622 msgid "lang"
623 msgstr ""
624
625 #: g10/card-util.c:1175
626 #, fuzzy
627 msgid "change the language preferences"
628 msgstr "canvia la confian�a"
629
630 #: g10/card-util.c:1176
631 msgid "sex"
632 msgstr ""
633
634 #: g10/card-util.c:1176
635 msgid "change card holder's sex"
636 msgstr ""
637
638 #: g10/card-util.c:1177
639 #, fuzzy
640 msgid "cafpr"
641 msgstr "fpr"
642
643 #: g10/card-util.c:1177
644 #, fuzzy
645 msgid "change a CA fingerprint"
646 msgstr "mostra empremta"
647
648 #: g10/card-util.c:1178
649 #, fuzzy
650 msgid "forcesig"
651 msgstr "revsig"
652
653 #: g10/card-util.c:1179
654 msgid "toggle the signature force PIN flag"
655 msgstr ""
656
657 #: g10/card-util.c:1180
658 #, fuzzy
659 msgid "generate"
660 msgstr "error general"
661
662 #: g10/card-util.c:1181
663 #, fuzzy
664 msgid "generate new keys"
665 msgstr "genera un nou parell de claus"
666
667 #: g10/card-util.c:1182 g10/keyedit.c:1287
668 msgid "passwd"
669 msgstr "passwd"
670
671 #: g10/card-util.c:1182
672 msgid "menu to change or unblock the PIN"
673 msgstr ""
674
675 #: g10/card-util.c:1246 g10/keyedit.c:1397
676 msgid "Command> "
677 msgstr "Ordre> "
678
679 #: g10/card-util.c:1281
680 #, fuzzy
681 msgid "Admin-only command\n"
682 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
683
684 #: g10/card-util.c:1297
685 #, fuzzy
686 msgid "Admin commands are allowed\n"
687 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
688
689 #: g10/card-util.c:1299
690 #, fuzzy
691 msgid "Admin commands are not allowed\n"
692 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
693
694 #: g10/card-util.c:1360 g10/keyedit.c:1864
695 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
696 msgstr "L'ordre no �s v�lida (proveu �help�)\n"
697
698 #: g10/cardglue.c:280
699 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
700 msgstr ""
701
702 #: g10/cardglue.c:364
703 #, c-format
704 msgid ""
705 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
706 "   %.*s\n"
707 msgstr ""
708
709 #: g10/cardglue.c:372
710 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
711 msgstr ""
712
713 #: g10/cardglue.c:638
714 msgid "Enter Admin PIN: "
715 msgstr ""
716
717 #: g10/cardglue.c:638
718 #, fuzzy
719 msgid "Enter PIN: "
720 msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
721
722 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3544 g10/keyring.c:376
723 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
724 #, c-format
725 msgid "can't open `%s'\n"
726 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�\n"
727
728 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
729 msgid "--output doesn't work for this command\n"
730 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
731
732 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2921 g10/keyserver.c:1414
733 #: g10/revoke.c:226
734 #, fuzzy, c-format
735 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
736 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
737
738 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:192 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:232
739 #: g10/revoke.c:439
740 #, c-format
741 msgid "error reading keyblock: %s\n"
742 msgstr "s'ha produ�t un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
743
744 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
745 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
746 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
747
748 # Ah�!  Abans �batch� est� tal qual.  Cal unificar.  ivb
749 # Fet. jm
750 #: g10/delkey.c:127
751 #, fuzzy
752 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
753 msgstr "no es pot fer aix� en el mode desat�s sense �--yes�\n"
754
755 #: g10/delkey.c:139
756 #, fuzzy
757 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
758 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
759
760 #: g10/delkey.c:147
761 #, fuzzy
762 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
763 msgstr "�s una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
764
765 #: g10/delkey.c:157
766 #, c-format
767 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
768 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
769
770 #: g10/delkey.c:167
771 msgid "ownertrust information cleared\n"
772 msgstr "s'ha netejat la informaci� de la confian�a\n"
773
774 #: g10/delkey.c:195
775 #, c-format
776 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
777 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau p�blica �%s�!\n"
778
779 #: g10/delkey.c:197
780 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
781 msgstr ""
782 "utilitzeu l'opci� �--delete-secret-keys� per a eliminar-la primer.\n"
783
784 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1184
785 #, c-format
786 msgid "error creating passphrase: %s\n"
787 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
788
789 #: g10/encode.c:215
790 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
791 msgstr "no es pot usar un paquet asim�tric ESK al estar en mode S2K\n"
792
793 #: g10/encode.c:228
794 #, fuzzy, c-format
795 msgid "using cipher %s\n"
796 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
797
798 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
799 #, c-format
800 msgid "`%s' already compressed\n"
801 msgstr "�%s� ja est� comprimida\n"
802
803 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:550
804 #, c-format
805 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
806 msgstr "AV�S: �%s� �s un fitxer buit\n"
807
808 #: g10/encode.c:472
809 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
810 msgstr ""
811 "nom�s podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
812
813 #: g10/encode.c:494
814 #, c-format
815 msgid "reading from `%s'\n"
816 msgstr "s'est� llegint des de �%s�\n"
817
818 #: g10/encode.c:530
819 msgid ""
820 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
821 msgstr ""
822 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
823 "esteu xifrant.\n"
824
825 #: g10/encode.c:540
826 #, fuzzy, c-format
827 msgid ""
828 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
829 msgstr ""
830 "for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
831 "destinatari\n"
832
833 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:876
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid ""
836 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
837 "preferences\n"
838 msgstr ""
839 "for�ar l'algoritme de compressi� %s (%d) viola les prefer�ncies del "
840 "destinatari\n"
841
842 #: g10/encode.c:735
843 #, c-format
844 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
845 msgstr ""
846 "for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
847 "destinatari\n"
848
849 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
850 #, c-format
851 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
852 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
853
854 #: g10/encode.c:832
855 #, c-format
856 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
857 msgstr "%s/%s xifrat per a: �%s�\n"
858
859 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
860 #, c-format
861 msgid "%s encrypted data\n"
862 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
863
864 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
865 #, c-format
866 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
867 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
868
869 # �s no-wrap?  ivb
870 # Com? jm
871 #: g10/encr-data.c:92
872 msgid ""
873 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
874 msgstr ""
875 "ATENCI�: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
876 "sim�tric.\n"
877
878 #: g10/encr-data.c:103
879 msgid "problem handling encrypted packet\n"
880 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
881
882 # Execuci� de programes remots, o execuci� remota de programes? jm
883 #: g10/exec.c:48
884 msgid "no remote program execution supported\n"
885 msgstr "no hi ha suport per a l'execuci� remota de programes\n"
886
887 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
888 #, c-format
889 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
890 msgstr "no es pot crear el directori �%s�: %s\n"
891
892 #: g10/exec.c:325
893 msgid ""
894 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
895 msgstr ""
896 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
897 "d'opcions permissos insegurs\n"
898
899 #: g10/exec.c:355
900 #, fuzzy
901 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
902 msgstr ""
903 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
904 "externs\n"
905
906 #: g10/exec.c:433
907 #, fuzzy, c-format
908 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
909 msgstr "no s'ha pogut executar %s �%s�: %s\n"
910
911 #: g10/exec.c:436
912 #, fuzzy, c-format
913 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
914 msgstr "no s'ha pogut executar %s �%s�: %s\n"
915
916 #: g10/exec.c:521
917 #, c-format
918 msgid "system error while calling external program: %s\n"
919 msgstr "s'ha produ�t un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
920
921 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
922 msgid "unnatural exit of external program\n"
923 msgstr "s'ha produ�t una eixida no natural del programa extern\n"
924
925 #: g10/exec.c:547
926 msgid "unable to execute external program\n"
927 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
928
929 #: g10/exec.c:563
930 #, c-format
931 msgid "unable to read external program response: %s\n"
932 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
933
934 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
935 #, c-format
936 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
937 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) �%s�: %s\n"
938
939 #: g10/exec.c:621
940 #, c-format
941 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
942 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el directori temporal �%s�: %s\n"
943
944 #: g10/export.c:176
945 #, fuzzy
946 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
947 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
948
949 #: g10/export.c:206
950 #, fuzzy, c-format
951 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
952 msgstr "clau %08lX: no est� protegida - es descarta\n"
953
954 #: g10/export.c:214
955 #, fuzzy, c-format
956 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
957 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
958
959 #: g10/export.c:361
960 #, fuzzy, c-format
961 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
962 msgstr ""
963 "AV�S: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovaci� SK\n"
964
965 #: g10/export.c:393
966 msgid "WARNING: nothing exported\n"
967 msgstr "AV�S: no s'ha exportat res\n"
968
969 #: g10/g10.c:358
970 msgid ""
971 "@Commands:\n"
972 " "
973 msgstr ""
974 "@Ordres:\n"
975 " "
976
977 #: g10/g10.c:360
978 msgid "|[file]|make a signature"
979 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
980
981 #: g10/g10.c:361
982 msgid "|[file]|make a clear text signature"
983 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
984
985 #: g10/g10.c:362
986 msgid "make a detached signature"
987 msgstr "crea una signatura separada"
988
989 #: g10/g10.c:363
990 msgid "encrypt data"
991 msgstr "xifra dades"
992
993 #: g10/g10.c:365
994 msgid "encryption only with symmetric cipher"
995 msgstr "xifra nom�s amb xifratge sim�tric"
996
997 #: g10/g10.c:367
998 msgid "decrypt data (default)"
999 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1000
1001 #: g10/g10.c:369
1002 msgid "verify a signature"
1003 msgstr "verifica una signatura"
1004
1005 #: g10/g10.c:371
1006 msgid "list keys"
1007 msgstr "llista claus"
1008
1009 #: g10/g10.c:373
1010 msgid "list keys and signatures"
1011 msgstr "llista claus i signatures"
1012
1013 # �de les claus� o �de la clau�?  ivb
1014 #: g10/g10.c:374
1015 #, fuzzy
1016 msgid "list and check key signatures"
1017 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1018
1019 # �dactilars� o �digitals�?  ivb
1020 #: g10/g10.c:375
1021 msgid "list keys and fingerprints"
1022 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1023
1024 #: g10/g10.c:376
1025 msgid "list secret keys"
1026 msgstr "llista claus secretes"
1027
1028 #: g10/g10.c:377
1029 msgid "generate a new key pair"
1030 msgstr "genera un nou parell de claus"
1031
1032 #: g10/g10.c:378
1033 msgid "remove keys from the public keyring"
1034 msgstr "elimina claus de l'anell p�blic"
1035
1036 #: g10/g10.c:380
1037 msgid "remove keys from the secret keyring"
1038 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1039
1040 #: g10/g10.c:381
1041 msgid "sign a key"
1042 msgstr "signa una clau"
1043
1044 #: g10/g10.c:382
1045 msgid "sign a key locally"
1046 msgstr "signa una clau localment"
1047
1048 #: g10/g10.c:385
1049 msgid "sign or edit a key"
1050 msgstr "signa o edita una clau"
1051
1052 #: g10/g10.c:386
1053 msgid "generate a revocation certificate"
1054 msgstr "genera un certificat de revocaci�"
1055
1056 #: g10/g10.c:388
1057 msgid "export keys"
1058 msgstr "exporta claus"
1059
1060 #: g10/g10.c:389
1061 msgid "export keys to a key server"
1062 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1063
1064 #: g10/g10.c:390
1065 msgid "import keys from a key server"
1066 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1067
1068 #: g10/g10.c:392
1069 msgid "search for keys on a key server"
1070 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1071
1072 #: g10/g10.c:394
1073 msgid "update all keys from a keyserver"
1074 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1075
1076 #: g10/g10.c:397
1077 msgid "import/merge keys"
1078 msgstr "importa/fon claus"
1079
1080 #: g10/g10.c:400
1081 msgid "print the card status"
1082 msgstr ""
1083
1084 #: g10/g10.c:401
1085 msgid "change data on a card"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: g10/g10.c:402
1089 msgid "change a card's PIN"
1090 msgstr ""
1091
1092 #: g10/g10.c:410
1093 msgid "update the trust database"
1094 msgstr "actualitza la base de dades de confian�a"
1095
1096 #: g10/g10.c:417
1097 msgid "|algo [files]|print message digests"
1098 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1099
1100 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1101 msgid ""
1102 "@\n"
1103 "Options:\n"
1104 " "
1105 msgstr ""
1106 "@\n"
1107 "Opcions:\n"
1108 " "
1109
1110 #: g10/g10.c:423
1111 msgid "create ascii armored output"
1112 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1113
1114 #: g10/g10.c:425
1115 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1116 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1117
1118 #: g10/g10.c:436
1119 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1120 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1121
1122 #: g10/g10.c:437
1123 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1124 msgstr "|N|nivell de compressi� N (0 no comprimeix)"
1125
1126 #: g10/g10.c:442
1127 msgid "use canonical text mode"
1128 msgstr "usa el mode de text can�nic"
1129
1130 #: g10/g10.c:452
1131 msgid "use as output file"
1132 msgstr "fitxer d'eixida"
1133
1134 # Un dels dos �s en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1135 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1136 msgid "verbose"
1137 msgstr "detall"
1138
1139 #: g10/g10.c:465
1140 msgid "do not make any changes"
1141 msgstr "no fa cap canvi"
1142
1143 #: g10/g10.c:466
1144 msgid "prompt before overwriting"
1145 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1146
1147 #: g10/g10.c:511
1148 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: g10/g10.c:512
1152 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: g10/g10.c:537
1156 msgid ""
1157 "@\n"
1158 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1159 msgstr ""
1160 "@\n"
1161 "(En la p�gina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1162
1163 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. s�n noms usats pel Zimmerman
1164 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1165 # En efecte. Idem per a Mallory m�s endavant. Els deixe com a l'original. jm
1166 #: g10/g10.c:540
1167 msgid ""
1168 "@\n"
1169 "Examples:\n"
1170 "\n"
1171 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1172 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1173 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1174 " --list-keys [names]        show keys\n"
1175 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1176 msgstr ""
1177 "@\n"
1178 "Exemples:\n"
1179 "\n"
1180 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1181 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1182 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1183 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1184 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1185
1186 #: g10/g10.c:726 g10/gpgv.c:92
1187 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1188 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1189
1190 #: g10/g10.c:743
1191 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1192 msgstr "Forma d'�s: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1193
1194 #: g10/g10.c:746
1195 msgid ""
1196 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1197 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1198 "default operation depends on the input data\n"
1199 msgstr ""
1200 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1201 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1202 "l'operaci� predeterminada dep�n de les dades introdu�des\n"
1203
1204 # Suportats? ivb
1205 # A Softcatal� diuen molt �implementat?. jm
1206 # Precissament acabem de parlar d'�implementat a la llista del GNOME
1207 # i s'ha dit que �s erroni, igual que �suportat� :) Les alternatives
1208 # encara no m'agraden massa... jm
1209 #: g10/g10.c:757
1210 msgid ""
1211 "\n"
1212 "Supported algorithms:\n"
1213 msgstr ""
1214 "\n"
1215 "Algoritmes suportats:\n"
1216
1217 #: g10/g10.c:760
1218 msgid "Pubkey: "
1219 msgstr "Clau p�blica: "
1220
1221 #: g10/g10.c:766 g10/keyedit.c:1901
1222 msgid "Cipher: "
1223 msgstr "Xifratge: "
1224
1225 #: g10/g10.c:772
1226 msgid "Hash: "
1227 msgstr "Dispersi�: "
1228
1229 #: g10/g10.c:778 g10/keyedit.c:1947
1230 msgid "Compression: "
1231 msgstr "Compressi�: "
1232
1233 #: g10/g10.c:861
1234 msgid "usage: gpg [options] "
1235 msgstr "forma d'�s: gpg [opcions] "
1236
1237 #: g10/g10.c:964
1238 msgid "conflicting commands\n"
1239 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1240
1241 #: g10/g10.c:982
1242 #, fuzzy, c-format
1243 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1244 msgstr "no s'ha trobat cap signe = en la definici� de grup �%s�\n"
1245
1246 # Indi. ivb
1247 #: g10/g10.c:1179
1248 #, fuzzy, c-format
1249 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1250 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1251
1252 # Indi. ivb
1253 #: g10/g10.c:1182
1254 #, fuzzy, c-format
1255 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1256 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1257
1258 # Indi. ivb
1259 #: g10/g10.c:1185
1260 #, fuzzy, c-format
1261 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1262 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1263
1264 #: g10/g10.c:1191
1265 #, fuzzy, c-format
1266 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1267 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1268
1269 #: g10/g10.c:1194
1270 #, fuzzy, c-format
1271 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1272 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1273
1274 #: g10/g10.c:1197
1275 #, fuzzy, c-format
1276 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1277 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1278
1279 #: g10/g10.c:1203
1280 #, fuzzy, c-format
1281 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1282 msgstr ""
1283 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1284
1285 #: g10/g10.c:1206
1286 #, fuzzy, c-format
1287 msgid ""
1288 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1289 msgstr ""
1290 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1291
1292 #: g10/g10.c:1209
1293 #, fuzzy, c-format
1294 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1295 msgstr ""
1296 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1297
1298 #: g10/g10.c:1215
1299 #, fuzzy, c-format
1300 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1301 msgstr ""
1302 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1303
1304 #: g10/g10.c:1218
1305 #, fuzzy, c-format
1306 msgid ""
1307 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1308 msgstr ""
1309 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1310
1311 #: g10/g10.c:1221
1312 #, fuzzy, c-format
1313 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1314 msgstr ""
1315 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1316
1317 #: g10/g10.c:1362
1318 #, fuzzy, c-format
1319 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1320 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions �%s�\n"
1321
1322 #: g10/g10.c:1762
1323 #, c-format
1324 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1325 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic �%s�\n"
1326
1327 #: g10/g10.c:1804
1328 #, c-format
1329 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1330 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades �%s�\n"
1331
1332 #: g10/g10.c:1808
1333 #, c-format
1334 msgid "option file `%s': %s\n"
1335 msgstr "fitxer d'opcions �%s�: %s\n"
1336
1337 #: g10/g10.c:1815
1338 #, c-format
1339 msgid "reading options from `%s'\n"
1340 msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
1341
1342 #: g10/g10.c:2035 g10/g10.c:2551 g10/g10.c:2562
1343 #, c-format
1344 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1345 msgstr "NOTA: %s no �s per a �s normal!\n"
1346
1347 #: g10/g10.c:2048
1348 #, fuzzy, c-format
1349 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1350 msgstr ""
1351 "la extensi� de xifrat �%s� no s'ha carregat per tindre permissos "
1352 "insegurs\n"
1353
1354 #: g10/g10.c:2260
1355 #, fuzzy, c-format
1356 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1357 msgstr "%s no �s un joc de car�cters v�lid\n"
1358
1359 #: g10/g10.c:2279 g10/keyedit.c:3437
1360 #, fuzzy
1361 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1362 msgstr ""
1363 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
1364
1365 #: g10/g10.c:2285
1366 #, fuzzy, c-format
1367 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1368 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1369
1370 #: g10/g10.c:2288
1371 #, fuzzy
1372 msgid "invalid keyserver options\n"
1373 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1374
1375 #: g10/g10.c:2295
1376 #, c-format
1377 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1378 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
1379
1380 #: g10/g10.c:2298
1381 msgid "invalid import options\n"
1382 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
1383
1384 #: g10/g10.c:2305
1385 #, c-format
1386 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1387 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1388
1389 #: g10/g10.c:2308
1390 msgid "invalid export options\n"
1391 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1392
1393 #: g10/g10.c:2315
1394 #, fuzzy, c-format
1395 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1396 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
1397
1398 #: g10/g10.c:2318
1399 #, fuzzy
1400 msgid "invalid list options\n"
1401 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
1402
1403 #: g10/g10.c:2340
1404 #, fuzzy, c-format
1405 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1406 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1407
1408 #: g10/g10.c:2343
1409 #, fuzzy
1410 msgid "invalid verify options\n"
1411 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1412
1413 #: g10/g10.c:2350
1414 #, c-format
1415 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1416 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1417
1418 #: g10/g10.c:2540
1419 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1420 msgstr "AV�S: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1421
1422 # FIXME: prefer�ncia? jm
1423 # Ho discut�rem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1424 #: g10/g10.c:2544
1425 #, c-format
1426 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1427 msgstr "AV�S: %s t� prefer�ncia sobre %s\n"
1428
1429 #: g10/g10.c:2553
1430 #, c-format
1431 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1432 msgstr "%s no �s perm�s amb %s!\n"
1433
1434 #: g10/g10.c:2556
1435 #, c-format
1436 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1437 msgstr "%s no t� sentit amb %s!\n"
1438
1439 # clares -> en clar?  ivb
1440 #: g10/g10.c:2577
1441 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1442 msgstr "nom�s podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1443
1444 #: g10/g10.c:2583
1445 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1446 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1447
1448 #: g10/g10.c:2589
1449 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1450 msgstr ""
1451 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1452 "habilitat.\n"
1453
1454 #: g10/g10.c:2602
1455 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1456 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1457
1458 #: g10/g10.c:2672 g10/g10.c:2696
1459 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1460 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
1461
1462 #: g10/g10.c:2678 g10/g10.c:2702
1463 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1464 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no �s v�lid\n"
1465
1466 #: g10/g10.c:2684
1467 #, fuzzy
1468 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1469 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
1470
1471 #: g10/g10.c:2690
1472 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1473 msgstr "l'algorisme de resum de certificaci� seleccionat no �s v�lid\n"
1474
1475 #: g10/g10.c:2705
1476 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1477 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1478
1479 #: g10/g10.c:2707
1480 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1481 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1482
1483 #: g10/g10.c:2709
1484 #, fuzzy
1485 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1486 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1487
1488 #: g10/g10.c:2711
1489 #, fuzzy
1490 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1491 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1492
1493 #: g10/g10.c:2713
1494 #, fuzzy
1495 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1496 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1497
1498 #: g10/g10.c:2716
1499 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1500 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no �s gens recomanable\n"
1501
1502 #: g10/g10.c:2720
1503 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1504 msgstr "el mode S2K �s inv�lid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1505
1506 #: g10/g10.c:2727
1507 msgid "invalid default preferences\n"
1508 msgstr "les prefer�ncies per defecte s�n inv�lides\n"
1509
1510 #: g10/g10.c:2736
1511 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1512 msgstr "les prefer�ncies personals de xifrat s�n inv�lides\n"
1513
1514 #: g10/g10.c:2740
1515 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1516 msgstr "les prefer�ncies personals de digest s�n inv�lides\n"
1517
1518 #: g10/g10.c:2744
1519 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1520 msgstr "les prefer�ncies personals de compressi� s�n inv�lides\n"
1521
1522 #: g10/g10.c:2777
1523 #, c-format
1524 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1525 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1526
1527 #: g10/g10.c:2824
1528 #, fuzzy, c-format
1529 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1530 msgstr ""
1531 "no podeu usar l'algorisme de xifratge �%s� mentre esteu en mode %s\n"
1532
1533 #: g10/g10.c:2829
1534 #, fuzzy, c-format
1535 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1536 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1537
1538 #: g10/g10.c:2834
1539 #, fuzzy, c-format
1540 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1541 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressi� %s mentre esteu en mode %s\n"
1542
1543 #: g10/g10.c:2930
1544 #, c-format
1545 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1546 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
1547
1548 #: g10/g10.c:2941
1549 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1550 msgstr ""
1551 "AV�S: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau p�blica\n"
1552
1553 #: g10/g10.c:2952
1554 msgid "--store [filename]"
1555 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1556
1557 #: g10/g10.c:2959
1558 msgid "--symmetric [filename]"
1559 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1560
1561 #: g10/g10.c:2961
1562 #, fuzzy, c-format
1563 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1564 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1565
1566 #: g10/g10.c:2971
1567 msgid "--encrypt [filename]"
1568 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1569
1570 #: g10/g10.c:2984
1571 #, fuzzy
1572 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1573 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1574
1575 #: g10/g10.c:2986
1576 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1577 msgstr ""
1578
1579 #: g10/g10.c:2989
1580 #, fuzzy, c-format
1581 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1582 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1583
1584 #: g10/g10.c:3007
1585 msgid "--sign [filename]"
1586 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1587
1588 #: g10/g10.c:3020
1589 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1590 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1591
1592 #: g10/g10.c:3035
1593 #, fuzzy
1594 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1595 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1596
1597 #: g10/g10.c:3037
1598 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1599 msgstr ""
1600
1601 #: g10/g10.c:3040
1602 #, fuzzy, c-format
1603 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1604 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1605
1606 #: g10/g10.c:3060
1607 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1608 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1609
1610 #: g10/g10.c:3069
1611 msgid "--clearsign [filename]"
1612 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1613
1614 #: g10/g10.c:3094
1615 msgid "--decrypt [filename]"
1616 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1617
1618 #: g10/g10.c:3102
1619 msgid "--sign-key user-id"
1620 msgstr "--sign-key user-id"
1621
1622 #: g10/g10.c:3106
1623 msgid "--lsign-key user-id"
1624 msgstr "--lsign-key user-id"
1625
1626 #: g10/g10.c:3110
1627 msgid "--nrsign-key user-id"
1628 msgstr "--nrsign-key user-id"
1629
1630 #: g10/g10.c:3114
1631 msgid "--nrlsign-key user-id"
1632 msgstr "--nrlsign-key user-id"
1633
1634 #: g10/g10.c:3138
1635 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1636 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1637
1638 #: g10/g10.c:3209
1639 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1640 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1641
1642 #: g10/g10.c:3246
1643 #, c-format
1644 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1645 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1646
1647 #: g10/g10.c:3248
1648 #, c-format
1649 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1650 msgstr "la recepci� des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1651
1652 #: g10/g10.c:3250
1653 #, c-format
1654 msgid "key export failed: %s\n"
1655 msgstr "l'exportaci� de la clau ha fallat: %s\n"
1656
1657 #: g10/g10.c:3261
1658 #, c-format
1659 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1660 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1661
1662 #: g10/g10.c:3271
1663 #, c-format
1664 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1665 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1666
1667 #: g10/g10.c:3312
1668 #, c-format
1669 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1670 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1671
1672 #: g10/g10.c:3320
1673 #, c-format
1674 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1675 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1676
1677 #: g10/g10.c:3407
1678 #, c-format
1679 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1680 msgstr "l'algoritme de dispersi� �s inv�lid �%s�\n"
1681
1682 #: g10/g10.c:3530
1683 msgid "[filename]"
1684 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1685
1686 #: g10/g10.c:3534
1687 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1688 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1689
1690 #: g10/g10.c:3824
1691 msgid ""
1692 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1693 "an '='\n"
1694 msgstr ""
1695 "un nom de notaci� nom�s pot tenir car�cters imprimibles o espais i "
1696 "acabar amb el signe �=�\n"
1697
1698 #: g10/g10.c:3832
1699 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1700 msgstr "un nom de notaci� d'usuari no pot contenir el car�cter �@�\n"
1701
1702 #: g10/g10.c:3842
1703 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1704 msgstr "un valor de notaci� no pot utilitzar cap car�cter de control\n"
1705
1706 #: g10/g10.c:3876
1707 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1708 msgstr "la URL de pol�tica de certificaci� donada no �s v�lida\n"
1709
1710 #: g10/g10.c:3878
1711 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1712 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1713
1714 #: g10/g10.c:3911
1715 #, fuzzy
1716 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1717 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1718
1719 #: g10/getkey.c:150
1720 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1721 msgstr ""
1722 "hi ha massa entrades en la mem�ria cau de claus p�bliques - desactivada\n"
1723
1724 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
1725 #, fuzzy
1726 msgid "[User ID not found]"
1727 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1728
1729 #: g10/getkey.c:1614
1730 #, fuzzy, c-format
1731 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1732 msgstr ""
1733 "La clau inv�lida %08lX s'ha fet v�lida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1734
1735 #: g10/getkey.c:2169
1736 #, fuzzy, c-format
1737 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1738 msgstr ""
1739 "no hi ha una clau secreta per a la subclau p�blica %08lX - es descarta\n"
1740
1741 #: g10/getkey.c:2400
1742 #, fuzzy, c-format
1743 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1744 msgstr "s'usar� la clau secund�ria %08lX en lloc de la prim�ria %08lX\n"
1745
1746 #: g10/getkey.c:2447
1747 #, fuzzy, c-format
1748 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1749 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau p�blica - es descarta\n"
1750
1751 #: g10/gpgv.c:68
1752 msgid "be somewhat more quiet"
1753 msgstr "una mica m�s silenci�s"
1754
1755 #: g10/gpgv.c:69
1756 msgid "take the keys from this keyring"
1757 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1758
1759 #: g10/gpgv.c:71
1760 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1761 msgstr "fes els conflictes de marques de temps nom�s un av�s"
1762
1763 #: g10/gpgv.c:72
1764 msgid "|FD|write status info to this FD"
1765 msgstr "|FD|escriu informaci� d'estat en aquest FD"
1766
1767 #: g10/gpgv.c:96
1768 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1769 msgstr "Forma d'�s: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1770
1771 # Werner FIXME: should it use �Usage�?
1772 #: g10/gpgv.c:99
1773 msgid ""
1774 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1775 "Check signatures against known trusted keys\n"
1776 msgstr ""
1777 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1778 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confian�a\n"
1779
1780 #: g10/helptext.c:48
1781 msgid ""
1782 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1783 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1784 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1785 msgstr ""
1786 "L'assignaci� d'un valor ac� �s cosa vostra; aquest valor mai "
1787 "s'exportar�\n"
1788 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confian�a; no "
1789 "t�\n"
1790 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada impl�citament)."
1791
1792 #: g10/helptext.c:54
1793 msgid ""
1794 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1795 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1796 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1797 "ultimately trusted\n"
1798 msgstr ""
1799 "Per a construir la xarxa de confian�a, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1800 "tenen confian�a absoluta - aquestes s�n normalment les claus per a les "
1801 "que\n"
1802 "teniu acc�s a la clau secreta.  Contesteu �s�� per a donar a aquesta "
1803 "clau\n"
1804 "confian�a absoluta\n"
1805
1806 # "clau no confiable"? jm
1807 # No fiable, no de confian�a, no de fiar...  ivb
1808 #: g10/helptext.c:61
1809 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1810 msgstr ""
1811 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confian�a de totes maneres, dieu "
1812 "�s��."
1813
1814 #: g10/helptext.c:65
1815 msgid ""
1816 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1817 msgstr ""
1818 "Introdu�u l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
1819
1820 #: g10/helptext.c:69
1821 msgid ""
1822 "Select the algorithm to use.\n"
1823 "\n"
1824 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1825 "for signatures.\n"
1826 "\n"
1827 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1828 "\n"
1829 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1830 "\n"
1831 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1832 msgstr ""
1833
1834 #: g10/helptext.c:83
1835 msgid ""
1836 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1837 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1838 "Please consult your security expert first."
1839 msgstr ""
1840 "En general no �s bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
1841 "xifrar. Aquest algoritme nom�s s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
1842 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
1843
1844 #: g10/helptext.c:90
1845 msgid "Enter the size of the key"
1846 msgstr "Introdu�u la grand�ria de la clau"
1847
1848 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1849 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1850 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1851 msgstr "Contesteu �s�� o �no�"
1852
1853 #: g10/helptext.c:104
1854 msgid ""
1855 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1856 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1857 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1858 "the given value as an interval."
1859 msgstr ""
1860 "Introdu�u el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
1861 "�s possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) per� no rebreu\n"
1862 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractar� d'interpretar\n"
1863 "el valor donat com un interval."
1864
1865 #: g10/helptext.c:116
1866 msgid "Enter the name of the key holder"
1867 msgstr "Introdu�u el nom del propietari de la clau"
1868
1869 #: g10/helptext.c:121
1870 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1871 msgstr "introdu�u una adre�a de correu (opcional per� molt recomanable)"
1872
1873 #: g10/helptext.c:125
1874 msgid "Please enter an optional comment"
1875 msgstr "Introdu�u un comentari opcional"
1876
1877 #: g10/helptext.c:130
1878 msgid ""
1879 "N  to change the name.\n"
1880 "C  to change the comment.\n"
1881 "E  to change the email address.\n"
1882 "O  to continue with key generation.\n"
1883 "Q  to to quit the key generation."
1884 msgstr ""
1885 "N  canvia el nom.\n"
1886 "C  canvia el comentari.\n"
1887 "E  canvia l'adre�a de correu electr�nic.\n"
1888 "O  continua la generaci� de les claus.\n"
1889 "Q  ix."
1890
1891 #: g10/helptext.c:139
1892 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1893 msgstr ""
1894 "Contesteu �s�� (o nom�s �s�) si �s correcte generar la subclau."
1895
1896 #: g10/helptext.c:147
1897 msgid ""
1898 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1899 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1900 "know how carefully you verified this.\n"
1901 "\n"
1902 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1903 "the\n"
1904 "    key.\n"
1905 "\n"
1906 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1907 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1908 "for\n"
1909 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1910 "user.\n"
1911 "\n"
1912 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1913 "could\n"
1914 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1915 "the\n"
1916 "    key against a photo ID.\n"
1917 "\n"
1918 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1919 "could\n"
1920 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1921 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1922 "a\n"
1923 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1924 "the\n"
1925 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1926 "exchange\n"
1927 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1928 "\n"
1929 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1930 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1931 "\"\n"
1932 "mean to you when you sign other keys.\n"
1933 "\n"
1934 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1935 msgstr ""
1936 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer haur?eu de verificar que la "
1937 "clau\n"
1938 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  �s �til per a altres "
1939 "saber\n"
1940 "amb quanta cura heu verificat a��.\n"
1941 "\n"
1942 "�0� significa que no feu cap declaraci� de amb quanta cura heu "
1943 "verificat\n"
1944 "    la clau.\n"
1945 "\n"
1946 "�1� significa que creieu que la clau �s de la persona que diu que �s "
1947 "la\n"
1948 "    propiet�ria, per� no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
1949 "manera.\n"
1950 "    A�� �s �til per a la verificaci� d'un �rol�, quan signeu "
1951 "la clau d'un\n"
1952 "    usuari amb pseud�nim.\n"
1953 "\n"
1954 "�2� significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
1955 "a��\n"
1956 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
1957 "verificat\n"
1958 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
1959 "\n"
1960 "�3� significa que heu fet una verificaci� exhaustiva de la clau. Per "
1961 "exemple,\n"
1962 "    a�� pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
1963 "propietari\n"
1964 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjan�ant un document "
1965 "dif�cil\n"
1966 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
1967 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
1968 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adre�a de correu en la "
1969 "clau\n"
1970 "    pertany al propietari de la clau.\n"
1971 "\n"
1972 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
1973 "s�n\n"
1974 "*nom�s* exemples. Al final, �s cosa vostra decidir qu� significa "
1975 "�alguna� i\n"
1976 "�exhaustiva� per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
1977 "\n"
1978 "Si no sabeu quina �s la resposta correcta, contesteu �0�."
1979
1980 #: g10/helptext.c:185
1981 #, fuzzy
1982 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1983 msgstr "Contesteu �s�� si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
1984
1985 #: g10/helptext.c:189
1986 msgid ""
1987 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1988 "All certificates are then also lost!"
1989 msgstr ""
1990 "Contesteu �s�� si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
1991 "Tots els certificats tamb� es perdran!"
1992
1993 #: g10/helptext.c:194
1994 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1995 msgstr "Contesteu �s�� si �s correcte eliminar la subclau"
1996
1997 #: g10/helptext.c:199
1998 msgid ""
1999 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2000 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2001 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2002 msgstr ""
2003 "Aquesta �s una signatura v�lida en la clau; normalment no voldreu\n"
2004 "eliminar aquesta signatura perqu� pot ser important per a establir\n"
2005 "una connexi� de confian�a a la clau o a un altra clau certificada\n"
2006 "per aquesta clau."
2007
2008 #: g10/helptext.c:204
2009 msgid ""
2010 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2011 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2012 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2013 "a trust connection through another already certified key."
2014 msgstr ""
2015 "Aquesta signatura no es pot comprovar perqu� no teniu la clau\n"
2016 "corresponent. Haur�eu de posposar la seua eliminaci� fins que\n"
2017 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2018 "podria establir una connexi� de confian�a a trav�s d'una altra clau "
2019 "ja\n"
2020 "certificada."
2021
2022 #: g10/helptext.c:210
2023 msgid ""
2024 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2025 "your keyring."
2026 msgstr ""
2027 "La signatura no �s v�lida. T� sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2028 "de claus."
2029
2030 #: g10/helptext.c:214
2031 msgid ""
2032 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2033 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2034 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2035 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2036 "a second one is available."
2037 msgstr ""
2038 "Aquesta �s una signatura que enlla�a l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2039 "Normalment no �s una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2040 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, aix�\n"
2041 "que feu a�� nom�s si l'autosignatura no �s v�lida per alguna ra� "
2042 "i\n"
2043 "hi ha una segona disponible."
2044
2045 #: g10/helptext.c:222
2046 msgid ""
2047 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2048 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2049 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2050 msgstr ""
2051 "Canvia les prefer�ncies de tots els ID d'usuari (o nom�s els dels "
2052 "seleccionats)\n"
2053 "a la llista actual de prefer�ncies. Les marques de temps de totes les\n"
2054 "autosignatures afectades s'avan�aran un segon.\n"
2055
2056 #: g10/helptext.c:229
2057 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2058 msgstr "Introdu�u la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2059
2060 #: g10/helptext.c:235
2061 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2062 msgstr "Per favor, repetiu l'�ltima contrasenya per confirmar-la."
2063
2064 #: g10/helptext.c:239
2065 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2066 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2067
2068 #: g10/helptext.c:244
2069 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2070 msgstr "Contesteu �s�� si �s correcte sobreescriure el fitxer"
2071
2072 #: g10/helptext.c:249
2073 msgid ""
2074 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2075 "file (which is shown in brackets) will be used."
2076 msgstr ""
2077 "Introdu�u un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usar� el fitxer\n"
2078 "predeterminat (apareix entre claud�tors)."
2079
2080 #: g10/helptext.c:255
2081 msgid ""
2082 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2083 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2084 "  \"Key has been compromised\"\n"
2085 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2086 "      got access to your secret key.\n"
2087 "  \"Key is superseded\"\n"
2088 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2089 "  \"Key is no longer used\"\n"
2090 "      Use this if you have retired this key.\n"
2091 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2092 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2093 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2094 msgstr ""
2095 "Haur�eu d'especificar una ra� per a la certificaci�. Depenent del\n"
2096 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2097 "  �La clau ha estat compromesa�\n"
2098 "      Utilitzeu a�� si teniu alguna ra� per creure que persones no\n"
2099 "      autoritzades han tingut acc�s a la vostra clau secreta.\n"
2100 "  �La clau ha estat reempla�ada�\n"
2101 "      Utilitzeu a�� si heu reempla�at aquesta clau amb una m�s "
2102 "nova.\n"
2103 "  �La clau ja no est� en �s�\n"
2104 "      Utilitzeu a�� si heu retirat aquesta clau.\n"
2105 "  �L'ID de l'usuari ja no �s v�lid�\n"
2106 "      Utilitzeu a�� per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2107 "      d'utilitzar m�s; a�� s'utilitza normalment per a marcar una "
2108 "adre�a\n"
2109 "      de correu com a inv�lida.\n"
2110
2111 #: g10/helptext.c:271
2112 msgid ""
2113 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2114 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2115 "An empty line ends the text.\n"
2116 msgstr ""
2117 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per qu� expediu aquest\n"
2118 "certificat de revocaci�. Per favor, sigueu concisos.\n"
2119 "Una l�nia buida indica el final del text.\n"
2120
2121 #: g10/helptext.c:286
2122 msgid "No help available"
2123 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2124
2125 #: g10/helptext.c:294
2126 #, c-format
2127 msgid "No help available for `%s'"
2128 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2129
2130 #: g10/import.c:247
2131 #, c-format
2132 msgid "skipping block of type %d\n"
2133 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2134
2135 #: g10/import.c:256
2136 #, fuzzy, c-format
2137 msgid "%lu keys processed so far\n"
2138 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2139
2140 #: g10/import.c:273
2141 #, c-format
2142 msgid "Total number processed: %lu\n"
2143 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2144
2145 #: g10/import.c:275
2146 #, c-format
2147 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2148 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2149
2150 #: g10/import.c:278
2151 #, c-format
2152 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2153 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2154
2155 #: g10/import.c:280
2156 #, c-format
2157 msgid "              imported: %lu"
2158 msgstr "              importades: %lu"
2159
2160 #: g10/import.c:286
2161 #, c-format
2162 msgid "             unchanged: %lu\n"
2163 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2164
2165 #: g10/import.c:288
2166 #, c-format
2167 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2168 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2169
2170 #: g10/import.c:290
2171 #, c-format
2172 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2173 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2174
2175 #: g10/import.c:292
2176 #, c-format
2177 msgid "        new signatures: %lu\n"
2178 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2179
2180 #: g10/import.c:294
2181 #, c-format
2182 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2183 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2184
2185 #: g10/import.c:296
2186 #, c-format
2187 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2188 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2189
2190 #: g10/import.c:298
2191 #, c-format
2192 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2193 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2194
2195 #: g10/import.c:300
2196 #, c-format
2197 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2198 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2199
2200 #: g10/import.c:302
2201 #, c-format
2202 msgid "          not imported: %lu\n"
2203 msgstr "              importades: %lu\n"
2204
2205 #: g10/import.c:543
2206 #, c-format
2207 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: g10/import.c:545
2211 #, fuzzy
2212 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2213 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
2214
2215 #: g10/import.c:582
2216 #, c-format
2217 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: g10/import.c:594
2221 #, fuzzy, c-format
2222 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2223 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2224
2225 #: g10/import.c:606
2226 #, c-format
2227 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: g10/import.c:619
2231 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2232 msgstr ""
2233
2234 #: g10/import.c:621
2235 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2236 msgstr ""
2237
2238 #: g10/import.c:645
2239 #, c-format
2240 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2244 #, fuzzy, c-format
2245 msgid "key %s: no user ID\n"
2246 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2247
2248 #: g10/import.c:713
2249 #, fuzzy, c-format
2250 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2251 msgstr "clau %08lX: corrupci� de la subclau HKP reparada\n"
2252
2253 #: g10/import.c:728
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2256 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada �%s�\n"
2257
2258 #: g10/import.c:734
2259 #, fuzzy, c-format
2260 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2261 msgstr "clau %08lX: l'ID no �s v�lid\n"
2262
2263 #: g10/import.c:736
2264 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2265 msgstr "a�� pot ser causat per l'abs�ncia d'autosignatura\n"
2266
2267 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2268 #, fuzzy, c-format
2269 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2270 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau p�blica: %s\n"
2271
2272 #: g10/import.c:752
2273 #, fuzzy, c-format
2274 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2275 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2276
2277 #: g10/import.c:761
2278 #, c-format
2279 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2280 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2281
2282 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261
2283 #, c-format
2284 msgid "writing to `%s'\n"
2285 msgstr "s'est� escrivint en �%s�\n"
2286
2287 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2288 #, c-format
2289 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2290 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell �%s�: %s\n"
2291
2292 #: g10/import.c:791
2293 #, fuzzy, c-format
2294 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2295 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau p�blica �%s�\n"
2296
2297 #: g10/import.c:815
2298 #, fuzzy, c-format
2299 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2300 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra c�pia\n"
2301
2302 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2303 #, fuzzy, c-format
2304 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2305 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2306
2307 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2308 #, fuzzy, c-format
2309 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2310 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2311
2312 #: g10/import.c:872
2313 #, fuzzy, c-format
2314 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2315 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 ID d'usuari nou\n"
2316
2317 #: g10/import.c:875
2318 #, fuzzy, c-format
2319 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2320 msgstr "clau %08lX: �%s� %d ID d'usuari nous\n"
2321
2322 #: g10/import.c:878
2323 #, fuzzy, c-format
2324 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2325 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 signatura nova\n"
2326
2327 #: g10/import.c:881
2328 #, fuzzy, c-format
2329 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2330 msgstr "clau %08lX: �%s� %d signatures noves\n"
2331
2332 #: g10/import.c:884
2333 #, fuzzy, c-format
2334 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2335 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 subclau nova\n"
2336
2337 #: g10/import.c:887
2338 #, fuzzy, c-format
2339 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2340 msgstr "clau %08lX: �%s� %d subclaus noves\n"
2341
2342 #: g10/import.c:908
2343 #, fuzzy, c-format
2344 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2345 msgstr "clau %08lX: �%s� no ha estat modificada\n"
2346
2347 #: g10/import.c:1053
2348 #, fuzzy, c-format
2349 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2350 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no v�lid - es descarta\n"
2351
2352 #: g10/import.c:1064
2353 #, fuzzy
2354 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2355 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
2356
2357 #: g10/import.c:1081
2358 #, c-format
2359 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2360 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2361
2362 #: g10/import.c:1092
2363 #, fuzzy, c-format
2364 msgid "key %s: secret key imported\n"
2365 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2366
2367 #: g10/import.c:1121
2368 #, fuzzy, c-format
2369 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2370 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2371
2372 #: g10/import.c:1131
2373 #, fuzzy, c-format
2374 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2375 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2376
2377 #: g10/import.c:1161
2378 #, fuzzy, c-format
2379 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2380 msgstr ""
2381 "clau %08lX: falta la clau p�blica: no es pot aplicar el certificat\n"
2382 "de revocaci�\n"
2383
2384 # O �rebutjara�? ivb
2385 # Per tots els canvis d'anglicisme �ignorat� -> �es descarta�,
2386 # �es rebutja� est� b�. jm
2387 #: g10/import.c:1204
2388 #, fuzzy, c-format
2389 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2390 msgstr ""
2391 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s: es rebutja\n"
2392
2393 #: g10/import.c:1236
2394 #, fuzzy, c-format
2395 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2396 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocaci� �%s�\n"
2397
2398 #: g10/import.c:1301
2399 #, fuzzy, c-format
2400 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2401 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2402
2403 #: g10/import.c:1316
2404 #, fuzzy, c-format
2405 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2406 msgstr ""
2407 "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no es suporta sobre l'id d'usuari "
2408 "�%s�\n"
2409 "\n"
2410
2411 #: g10/import.c:1318
2412 #, fuzzy, c-format
2413 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2414 msgstr ""
2415 "clau %08lX: l'autosignatura no �s v�lida en l'id d'usuari �%s�\n"
2416
2417 #: g10/import.c:1336
2418 #, fuzzy, c-format
2419 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2420 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enlla� de la clau\n"
2421
2422 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2423 #, fuzzy, c-format
2424 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2425 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no �s suportat\n"
2426
2427 #: g10/import.c:1349
2428 #, fuzzy, c-format
2429 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2430 msgstr "clau %08lX: l'enlla� de subclau �s inv�lid\n"
2431
2432 #: g10/import.c:1364
2433 #, fuzzy, c-format
2434 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2435 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enlla� de subclau m�ltiple\n"
2436
2437 #: g10/import.c:1386
2438 #, fuzzy, c-format
2439 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2440 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocaci�\n"
2441
2442 #: g10/import.c:1399
2443 #, fuzzy, c-format
2444 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2445 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocaci� no v�lida\n"
2446
2447 #: g10/import.c:1414
2448 #, fuzzy, c-format
2449 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2450 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocaci� m�ltiples\n"
2451
2452 #: g10/import.c:1456
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2455 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2456
2457 #: g10/import.c:1477
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2460 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2461
2462 #: g10/import.c:1504
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2465 msgstr ""
2466 "clau %08lX: la signatura �s inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2467
2468 #: g10/import.c:1514
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2471 msgstr ""
2472 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s en el lloc equivocat - es "
2473 "descarta\n"
2474
2475 #: g10/import.c:1531
2476 #, fuzzy, c-format
2477 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2478 msgstr ""
2479 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s - es descarta\n"
2480
2481 #: g10/import.c:1545
2482 #, fuzzy, c-format
2483 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2484 msgstr ""
2485 "clau %08lX: la signatura de la subclau �s en el lloc equivocat - es "
2486 "descarta\n"
2487
2488 #: g10/import.c:1553
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2491 msgstr ""
2492 "clau %08lX: la classe de signatura �s inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2493
2494 #: g10/import.c:1653
2495 #, fuzzy, c-format
2496 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2497 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2498
2499 #: g10/import.c:1715
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2502 msgstr ""
2503 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocaci� "
2504 "%08lX\n"
2505
2506 #: g10/import.c:1729
2507 #, fuzzy, c-format
2508 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2509 msgstr ""
2510 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocaci� %08lX no "
2511 "est� present.\n"
2512
2513 #: g10/import.c:1788
2514 #, fuzzy, c-format
2515 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2516 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocaci� �%s�\n"
2517
2518 #: g10/import.c:1822
2519 #, fuzzy, c-format
2520 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2521 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2522
2523 #: g10/keydb.c:167
2524 #, c-format
2525 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2526 msgstr "error en crear l'anell �%s�: %s\n"
2527
2528 #: g10/keydb.c:174
2529 #, c-format
2530 msgid "keyring `%s' created\n"
2531 msgstr "s'ha creat l'anell �%s?\n"
2532
2533 #: g10/keydb.c:685
2534 #, c-format
2535 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2536 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la mem�ria cau de l'anell: %s\n"
2537
2538 #: g10/keyedit.c:253
2539 msgid "[revocation]"
2540 msgstr "[revocaci�]"
2541
2542 #: g10/keyedit.c:254
2543 msgid "[self-signature]"
2544 msgstr "[autosignatura]"
2545
2546 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
2547 msgid "1 bad signature\n"
2548 msgstr "1 signatura err�nia\n"
2549
2550 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
2551 #, c-format
2552 msgid "%d bad signatures\n"
2553 msgstr "%d signatures err�nies\n"
2554
2555 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
2556 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2557 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2558
2559 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
2560 #, c-format
2561 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2562 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2563
2564 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
2565 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2566 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2567
2568 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
2569 #, c-format
2570 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2571 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2572
2573 #: g10/keyedit.c:344
2574 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2575 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura v�lida\n"
2576
2577 #: g10/keyedit.c:346
2578 #, c-format
2579 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2580 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura v�lida\n"
2581
2582 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2583 #, fuzzy
2584 msgid ""
2585 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2586 "keys\n"
2587 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2588 "etc.)\n"
2589 msgstr ""
2590 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2591 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2592 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2593
2594 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2597 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2598
2599 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2600 #, fuzzy, c-format
2601 msgid "  %d = I trust fully\n"
2602 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2603
2604 #: g10/keyedit.c:426
2605 msgid ""
2606 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2607 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2608 "trust signatures on your behalf.\n"
2609 msgstr ""
2610
2611 #: g10/keyedit.c:442
2612 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2613 msgstr ""
2614
2615 #: g10/keyedit.c:584
2616 #, c-format
2617 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2618 msgstr "L'ID d'usuari �%s� est� revocat."
2619
2620 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2621 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1486
2622 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2623 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2624
2625 # O no s'ha pogut? ivb
2626 # FIXME: comprovar context. jm
2627 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2628 #: g10/keyedit.c:1492
2629 msgid "  Unable to sign.\n"
2630 msgstr "  No es pot signar.\n"
2631
2632 #: g10/keyedit.c:610
2633 #, c-format
2634 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2635 msgstr "L'ID d'usuari �%s� ha caducat."
2636
2637 #: g10/keyedit.c:636
2638 #, c-format
2639 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2640 msgstr "L'ID d'usuari �%s� no est� autosignat."
2641
2642 #: g10/keyedit.c:675
2643 #, c-format
2644 msgid ""
2645 "The self-signature on \"%s\"\n"
2646 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2647 msgstr ""
2648 "La vostra signatura en �%s�\n"
2649 "�s una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2650
2651 #: g10/keyedit.c:684
2652 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2653 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2654
2655 #: g10/keyedit.c:698
2656 #, c-format
2657 msgid ""
2658 "Your current signature on \"%s\"\n"
2659 "has expired.\n"
2660 msgstr ""
2661 "La vostra signatura actual en �%s�\n"
2662 "ha caducat.\n"
2663
2664 #: g10/keyedit.c:702
2665 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2666 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reempla�ar la caducada? (s/N) "
2667
2668 #: g10/keyedit.c:723
2669 #, c-format
2670 msgid ""
2671 "Your current signature on \"%s\"\n"
2672 "is a local signature.\n"
2673 msgstr ""
2674 "La vostra signatura en �%s�\n"
2675 "�s una signatura local.\n"
2676
2677 #: g10/keyedit.c:727
2678 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2679 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2680
2681 #: g10/keyedit.c:748
2682 #, fuzzy, c-format
2683 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2684 msgstr "�%s� ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2685
2686 #: g10/keyedit.c:751
2687 #, fuzzy, c-format
2688 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2689 msgstr "�%s� ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2690
2691 #: g10/keyedit.c:756
2692 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2693 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2694
2695 #: g10/keyedit.c:778
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2698 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2699
2700 #: g10/keyedit.c:793
2701 msgid "This key has expired!"
2702 msgstr "La clau ha caducat!"
2703
2704 #: g10/keyedit.c:813
2705 #, c-format
2706 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2707 msgstr "Aquesta clau caducar� el %s.\n"
2708
2709 #: g10/keyedit.c:817
2710 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2711 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2712
2713 #: g10/keyedit.c:850
2714 msgid ""
2715 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2716 "mode.\n"
2717 msgstr ""
2718 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:852
2721 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2722 msgstr "A�� inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2723
2724 #: g10/keyedit.c:877
2725 msgid ""
2726 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2727 "belongs\n"
2728 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2729 msgstr ""
2730 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2731 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu qu� \n"
2732 "contestar, entreu �0�.\n"
2733
2734 #: g10/keyedit.c:882
2735 #, c-format
2736 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2737 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:884
2740 #, c-format
2741 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2742 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2743
2744 #: g10/keyedit.c:886
2745 #, c-format
2746 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2747 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:888
2750 #, c-format
2751 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2752 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:894
2755 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2756 msgstr ""
2757 "Seleccioneu una opci� (introdu�u �?� per obtindre m�s "
2758 "informaci�):"
2759
2760 #: g10/keyedit.c:918
2761 #, fuzzy, c-format
2762 msgid ""
2763 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2764 "key \"%s\" (%s)\n"
2765 msgstr ""
2766 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
2767 "amb la vostra clau: \""
2768
2769 #: g10/keyedit.c:925
2770 #, fuzzy
2771 msgid "This will be a self-signature.\n"
2772 msgstr ""
2773 "\n"
2774 "A�� ser� una autosignatura.\n"
2775
2776 #: g10/keyedit.c:931
2777 #, fuzzy
2778 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2779 msgstr ""
2780 "\n"
2781 "AV�S: la signatura no es marcar� com a inexportable.\n"
2782
2783 #: g10/keyedit.c:939
2784 #, fuzzy
2785 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2786 msgstr ""
2787 "\n"
2788 "AV�S: la signatura no es marcar� com a irrevocable.\n"
2789
2790 #: g10/keyedit.c:949
2791 #, fuzzy
2792 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2793 msgstr ""
2794 "\n"
2795 "La signatura es marcar� com a inexportable.\n"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:956
2798 #, fuzzy
2799 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2800 msgstr ""
2801 "\n"
2802 "La signatura es marcar� com a irrevocable.\n"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:963
2805 #, fuzzy
2806 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2807 msgstr ""
2808 "\n"
2809 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
2810
2811 #: g10/keyedit.c:968
2812 #, fuzzy
2813 msgid "I have checked this key casually.\n"
2814 msgstr ""
2815 "\n"
2816 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
2817
2818 #: g10/keyedit.c:973
2819 #, fuzzy
2820 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2821 msgstr ""
2822 "\n"
2823 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:983
2826 #, fuzzy
2827 msgid "Really sign? (y/N) "
2828 msgstr "Signar realment? "
2829
2830 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3885 g10/keyedit.c:3976 g10/keyedit.c:4049
2831 #: g10/sign.c:369
2832 #, c-format
2833 msgid "signing failed: %s\n"
2834 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
2835
2836 #: g10/keyedit.c:1084
2837 msgid "This key is not protected.\n"
2838 msgstr "Aquesta clau no est� protegida.\n"
2839
2840 #: g10/keyedit.c:1088
2841 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2842 msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
2843
2844 #: g10/keyedit.c:1092
2845 msgid "Key is protected.\n"
2846 msgstr "La clau est� protegida.\n"
2847
2848 #: g10/keyedit.c:1112
2849 #, c-format
2850 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2851 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:1118
2854 msgid ""
2855 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2856 "\n"
2857 msgstr ""
2858 "Introdu�u la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
2859 "\n"
2860
2861 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1806
2862 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2863 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:1132
2866 msgid ""
2867 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2868 "\n"
2869 msgstr ""
2870 "No voleu contrasenya: a�� �s probablement una *mala* idea!\n"
2871 "\n"
2872
2873 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
2874 #: g10/keyedit.c:1135
2875 #, fuzzy
2876 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2877 msgstr "Esteu segur de voler fer a��? "
2878
2879 #: g10/keyedit.c:1201
2880 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2881 msgstr "s'est� posant la signatura al lloc correcte\n"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:1247
2884 msgid "save"
2885 msgstr "desa"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:1247
2888 msgid "save and quit"
2889 msgstr "desa i ix"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:1250
2892 msgid "fpr"
2893 msgstr "fpr"
2894
2895 #: g10/keyedit.c:1250
2896 msgid "show fingerprint"
2897 msgstr "mostra empremta"
2898
2899 #: g10/keyedit.c:1251
2900 msgid "list key and user IDs"
2901 msgstr "llista claus i ID"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:1253
2904 msgid "uid"
2905 msgstr "uid"
2906
2907 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2908 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcci�. jm
2909 #: g10/keyedit.c:1253
2910 msgid "select user ID N"
2911 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2912
2913 #: g10/keyedit.c:1254
2914 msgid "key"
2915 msgstr "clau"
2916
2917 #: g10/keyedit.c:1254
2918 msgid "select secondary key N"
2919 msgstr "tria la clau secund�ria N"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:1255
2922 msgid "check"
2923 msgstr "comprova"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1255
2926 msgid "list signatures"
2927 msgstr "llista les signatures"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1256
2930 msgid "c"
2931 msgstr "c"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:1257
2934 msgid "sign"
2935 msgstr "sign"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:1257
2938 msgid "sign the key"
2939 msgstr "signa la clau"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:1258
2942 msgid "s"
2943 msgstr "s"
2944
2945 #: g10/keyedit.c:1259
2946 #, fuzzy
2947 msgid "tsign"
2948 msgstr "sign"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:1259
2951 #, fuzzy
2952 msgid "make a trust signature"
2953 msgstr "crea una signatura separada"
2954
2955 #: g10/keyedit.c:1260
2956 msgid "lsign"
2957 msgstr "lsign"
2958
2959 #: g10/keyedit.c:1260
2960 msgid "sign the key locally"
2961 msgstr "signa la clau localment"
2962
2963 #: g10/keyedit.c:1261
2964 msgid "nrsign"
2965 msgstr "nrsign"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:1261
2968 msgid "sign the key non-revocably"
2969 msgstr "signa la clau irrevocablement"
2970
2971 #: g10/keyedit.c:1262
2972 msgid "nrlsign"
2973 msgstr "nrlsign"
2974
2975 #: g10/keyedit.c:1262
2976 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2977 msgstr "signa la clau localment i irrevocablement"
2978
2979 #: g10/keyedit.c:1264
2980 msgid "adduid"
2981 msgstr "adduid"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:1264
2984 msgid "add a user ID"
2985 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
2986
2987 #: g10/keyedit.c:1265
2988 msgid "addphoto"
2989 msgstr "addphoto"
2990
2991 # Com estava escrit abans.  ivb
2992 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en min�scules, que en tot
2993 # el men� est� tot en min�scules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
2994 # i no hem unificat en catal�. Potser li ho dir� a Werner. jm.
2995 #: g10/keyedit.c:1265
2996 msgid "add a photo ID"
2997 msgstr "afegeix un photo ID"
2998
2999 #: g10/keyedit.c:1266
3000 msgid "deluid"
3001 msgstr "deluid"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1266
3004 msgid "delete user ID"
3005 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1268
3008 msgid "delphoto"
3009 msgstr "delphoto"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1269
3012 msgid "addkey"
3013 msgstr "addkey"
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1269
3016 msgid "add a secondary key"
3017 msgstr "afegeix una clau secund�ria"
3018
3019 #: g10/keyedit.c:1271
3020 #, fuzzy
3021 msgid "addcardkey"
3022 msgstr "addkey"
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1271
3025 msgid "add a key to a smartcard"
3026 msgstr ""
3027
3028 #: g10/keyedit.c:1272
3029 msgid "keytocard"
3030 msgstr ""
3031
3032 #: g10/keyedit.c:1272
3033 msgid "move a key to a smartcard"
3034 msgstr ""
3035
3036 #: g10/keyedit.c:1274
3037 msgid "delkey"
3038 msgstr "delkey"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1274
3041 msgid "delete a secondary key"
3042 msgstr "esborra una clau secund�ria"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1275
3045 msgid "addrevoker"
3046 msgstr "addrevoker"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1275
3049 msgid "add a revocation key"
3050 msgstr "afegeix una clau de revocaci�"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1276
3053 msgid "delsig"
3054 msgstr "delsig"
3055
3056 #: g10/keyedit.c:1276
3057 msgid "delete signatures"
3058 msgstr "esborra signatures"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1277
3061 msgid "expire"
3062 msgstr "expire"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:1277
3065 msgid "change the expire date"
3066 msgstr "canvia la data de caducitat"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1278
3069 msgid "primary"
3070 msgstr "primari"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1278
3073 msgid "flag user ID as primary"
3074 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1279
3077 msgid "toggle"
3078 msgstr "toggle"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1279
3081 msgid "toggle between secret and public key listing"
3082 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i p�bliques"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1281
3085 msgid "t"
3086 msgstr "t"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1282
3089 msgid "pref"
3090 msgstr "pref"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1282
3093 msgid "list preferences (expert)"
3094 msgstr "llista les prefer�ncies (expert)"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1283
3097 msgid "showpref"
3098 msgstr "showpref"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1283
3101 msgid "list preferences (verbose)"
3102 msgstr "llista les prefer�ncies (detallat)"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1284
3105 msgid "setpref"
3106 msgstr "setpref"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1284
3109 msgid "set preference list"
3110 msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1285
3113 msgid "updpref"
3114 msgstr "updpref"
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1285
3117 msgid "updated preferences"
3118 msgstr "prefer�ncies actualitzades"
3119
3120 # �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
3121 #: g10/keyedit.c:1286
3122 #, fuzzy
3123 msgid "keyserver"
3124 msgstr "error de servidor de claus"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:1286
3127 #, fuzzy
3128 msgid "set preferred keyserver URL"
3129 msgstr ""
3130 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1287
3133 msgid "change the passphrase"
3134 msgstr "canvia la contrasenya"
3135
3136 #: g10/keyedit.c:1288
3137 msgid "trust"
3138 msgstr "trust"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1288
3141 msgid "change the ownertrust"
3142 msgstr "canvia la confian�a"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:1289
3145 msgid "revsig"
3146 msgstr "revsig"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:1289
3149 msgid "revoke signatures"
3150 msgstr "revoca signatures"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:1290
3153 msgid "revuid"
3154 msgstr "revuid"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1290
3157 msgid "revoke a user ID"
3158 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1291
3161 msgid "revkey"
3162 msgstr "revkey"
3163
3164 #: g10/keyedit.c:1291
3165 msgid "revoke a secondary key"
3166 msgstr "revoca una clau secund�ria"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:1292
3169 msgid "disable"
3170 msgstr "disable"
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1292
3173 msgid "disable a key"
3174 msgstr "desactiva una clau"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:1293
3177 msgid "enable"
3178 msgstr "enable"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1293
3181 msgid "enable a key"
3182 msgstr "activa una clau"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1294
3185 msgid "showphoto"
3186 msgstr "showphoto"
3187
3188 # Igual que dalt.  ivb
3189 # Idem :) jm
3190 #: g10/keyedit.c:1294
3191 msgid "show photo ID"
3192 msgstr "mostra el photo ID"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:1347
3195 #, fuzzy, c-format
3196 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3197 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes �%s�: %s\n"
3198
3199 #: g10/keyedit.c:1365
3200 msgid "Secret key is available.\n"
3201 msgstr "La clau secreta est� disponible.\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:1427
3204 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3205 msgstr "Cal la clau secreta per a fer a��.\n"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:1432
3208 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3209 msgstr "Useu l'ordre �toggle� abans.\n"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1480
3212 msgid "Key is revoked."
3213 msgstr "La clau est� revocada."
3214
3215 #: g10/keyedit.c:1500
3216 #, fuzzy
3217 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3218 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1502
3221 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3222 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:1527
3225 #, c-format
3226 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3227 msgstr "Aquesta ordre no est� permesa mentre s'est� en mode %s.\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:1549 g10/keyedit.c:1569 g10/keyedit.c:1672
3230 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3231 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1551
3234 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3235 msgstr "No podeu esborrar l'�ltim ID d'usuari!\n"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1553
3238 #, fuzzy
3239 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3240 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3241
3242 #: g10/keyedit.c:1554
3243 #, fuzzy
3244 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3245 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3246
3247 #: g10/keyedit.c:1604
3248 #, fuzzy
3249 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3250 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3251
3252 #: g10/keyedit.c:1616
3253 #, fuzzy
3254 msgid "You must select exactly one key.\n"
3255 msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1636 g10/keyedit.c:1691
3258 msgid "You must select at least one key.\n"
3259 msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:1639
3262 #, fuzzy
3263 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3264 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3265
3266 #: g10/keyedit.c:1640
3267 #, fuzzy
3268 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3269 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3270
3271 #: g10/keyedit.c:1675
3272 #, fuzzy
3273 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3274 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3275
3276 #: g10/keyedit.c:1676
3277 #, fuzzy
3278 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3279 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1695
3282 #, fuzzy
3283 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3284 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1696
3287 #, fuzzy
3288 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3289 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3290
3291 #: g10/keyedit.c:1735
3292 msgid ""
3293 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3294 msgstr ""
3295
3296 #: g10/keyedit.c:1767
3297 #, fuzzy
3298 msgid "Set preference list to:\n"
3299 msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:1773
3302 #, fuzzy
3303 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3304 msgstr ""
3305 "Voleu actualitzar les prefer�ncies per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:1775
3308 #, fuzzy
3309 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3310 msgstr "Realment voleu actualitzar les prefer�ncies? "
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1825
3313 #, fuzzy
3314 msgid "Save changes? (y/N) "
3315 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3316
3317 #: g10/keyedit.c:1828
3318 #, fuzzy
3319 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3320 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3321
3322 #: g10/keyedit.c:1838
3323 #, c-format
3324 msgid "update failed: %s\n"
3325 msgstr "ha fallat l'actualitzaci�: %s\n"
3326
3327 #: g10/keyedit.c:1845
3328 #, c-format
3329 msgid "update secret failed: %s\n"
3330 msgstr "ha fallat l'actualitzaci� de la clau secreta: %s\n"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:1852
3333 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3334 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualitzaci�.\n"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:1924
3337 msgid "Digest: "
3338 msgstr "Resum: "
3339
3340 #: g10/keyedit.c:1976
3341 msgid "Features: "
3342 msgstr "Funcionalitats: "
3343
3344 #: g10/keyedit.c:1987
3345 msgid "Keyserver no-modify"
3346 msgstr ""
3347
3348 #: g10/keyedit.c:2002 g10/keylist.c:244
3349 msgid "Preferred keyserver: "
3350 msgstr ""
3351
3352 # Potser %s haja d'anar darrere de �clau�.  ivb
3353 # �s cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3354 #: g10/keyedit.c:2243
3355 #, c-format
3356 msgid "This key may be revoked by %s key "
3357 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3358
3359 #: g10/keyedit.c:2247
3360 msgid " (sensitive)"
3361 msgstr " (sensible)"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:2261 g10/keyedit.c:2317 g10/keyedit.c:2438 g10/keyedit.c:2453
3364 #: g10/keyserver.c:366
3365 #, fuzzy, c-format
3366 msgid "created: %s"
3367 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:2264 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:823 g10/mainproc.c:929
3370 #, fuzzy, c-format
3371 msgid "revoked: %s"
3372 msgstr "[revocada]"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:2266 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:829
3375 #, fuzzy, c-format
3376 msgid "expired: %s"
3377 msgstr " [caduca: %s]"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:2268 g10/keyedit.c:2319 g10/keyedit.c:2440 g10/keyedit.c:2455
3380 #: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:835 g10/keylist.c:856
3381 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3382 #, fuzzy, c-format
3383 msgid "expires: %s"
3384 msgstr " [caduca: %s]"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:2270
3387 #, fuzzy, c-format
3388 msgid "usage: %s"
3389 msgstr " confian�a: %c/%c"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:2285
3392 #, fuzzy, c-format
3393 msgid "trust: %s"
3394 msgstr " confian�a: %c/%c"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:2289
3397 #, c-format
3398 msgid "validity: %s"
3399 msgstr ""
3400
3401 #: g10/keyedit.c:2296
3402 msgid "This key has been disabled"
3403 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:2324
3406 msgid "card-no: "
3407 msgstr ""
3408
3409 #: g10/keyedit.c:2359 g10/keyedit.c:2361 g10/keyedit.c:2363
3410 #, c-format
3411 msgid "[%8.8s] "
3412 msgstr ""
3413
3414 #: g10/keyedit.c:2359 g10/keyedit.c:2472 g10/keylist.c:782 g10/keyserver.c:376
3415 #: g10/mainproc.c:1575 g10/trustdb.c:1133
3416 #, fuzzy
3417 msgid "revoked"
3418 msgstr "[revocada]"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:2361 g10/keyedit.c:2474 g10/keylist.c:784 g10/keyserver.c:380
3421 #: g10/mainproc.c:1577 g10/trustdb.c:500
3422 #, fuzzy
3423 msgid "expired"
3424 msgstr "expire"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:2400
3427 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3428 msgstr "No hi ha prefer�ncies en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:2408
3431 msgid ""
3432 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3433 "unless you restart the program.\n"
3434 msgstr ""
3435 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no �s "
3436 "necess�riament\n"
3437 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:2539
3440 msgid ""
3441 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3442 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3443 msgstr ""
3444 "AV�S: no s'ha marcat cap ID d'usuari com prim�ria. Aquesta ordre pot\n"
3445 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la prim�ria "
3446 "assumida.\n"
3447
3448 # Photo ID com abans.  ivb
3449 #: g10/keyedit.c:2599
3450 msgid ""
3451 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3452 "versions\n"
3453 "         of PGP to reject this key.\n"
3454 msgstr ""
3455 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3456 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:2604 g10/keyedit.c:2882
3459 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3460 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3461
3462 #: g10/keyedit.c:2610
3463 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3464 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3465
3466 # Aquesta i les seg�ents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3467 # Hmm. S�... (s/N/x) jm
3468 #: g10/keyedit.c:2750
3469 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3470 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:2760
3473 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3474 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura inv�lida? (s/N/x)"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:2764
3477 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3478 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:2770
3481 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3482 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3483
3484 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3485 #: g10/keyedit.c:2784
3486 #, c-format
3487 msgid "Deleted %d signature.\n"
3488 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3489
3490 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3491 #: g10/keyedit.c:2785
3492 #, c-format
3493 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3494 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:2788
3497 msgid "Nothing deleted.\n"
3498 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2877
3501 msgid ""
3502 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3503 "cause\n"
3504 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3505 msgstr ""
3506 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat "
3507 "pot\n"
3508 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:2888
3511 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3512 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:2908
3515 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3516 msgstr "Introdu�u l'ID d'usuari del revocador designat: "
3517
3518 #: g10/keyedit.c:2931
3519 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3520 msgstr ""
3521 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:2946
3524 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3525 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:2968
3528 #, fuzzy
3529 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3530 msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:2987
3533 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3534 msgstr ""
3535 "AV�S: no es pot desfer la nominaci� d'una clau com a revocador "
3536 "designat!\n"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:2993
3539 #, fuzzy
3540 msgid ""
3541 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3542 msgstr ""
3543 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3544
3545 #: g10/keyedit.c:3054
3546 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3547 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:3060
3550 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3551 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secund�ria.\n"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:3064
3554 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3555 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau secund�ria.\n"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:3067
3558 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3559 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau prim�ria.\n"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:3113
3562 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3563 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:3129
3566 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3567 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:3209
3570 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3571 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:3248 g10/keyedit.c:3358 g10/keyedit.c:3477
3574 #, fuzzy, c-format
3575 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3576 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari �%s�\n"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:3419
3579 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3580 msgstr ""
3581
3582 #: g10/keyedit.c:3498
3583 #, fuzzy
3584 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3585 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3586
3587 #: g10/keyedit.c:3499
3588 #, fuzzy
3589 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3590 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3591
3592 #: g10/keyedit.c:3561
3593 #, c-format
3594 msgid "No user ID with index %d\n"
3595 msgstr "No hi ha cap ID amb l'�ndex %d\n"
3596
3597 #: g10/keyedit.c:3607
3598 #, c-format
3599 msgid "No secondary key with index %d\n"
3600 msgstr "No hi ha cap clau secund�ria amb l'�ndex %d\n"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:3724
3603 #, fuzzy, c-format
3604 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3605 msgstr "ID d'usuari: �"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:3727 g10/keyedit.c:3791 g10/keyedit.c:3834
3608 #, fuzzy, c-format
3609 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3610 msgstr "   signat per %08lX el %s%s%s\n"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:3729 g10/keyedit.c:3793 g10/keyedit.c:3836
3613 msgid " (non-exportable)"
3614 msgstr " (no-exportable)"
3615
3616 #: g10/keyedit.c:3733
3617 #, c-format
3618 msgid "This signature expired on %s.\n"
3619 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:3737
3622 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3623 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3624
3625 # (s/N) ivb
3626 # S! jm
3627 #: g10/keyedit.c:3741
3628 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3629 msgstr ""
3630 "Voleu crear un certificat de revocaci� per a aquesta signatura? (s/N) "
3631
3632 #: g10/keyedit.c:3768
3633 #, fuzzy, c-format
3634 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3635 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:3794
3638 #, fuzzy
3639 msgid " (non-revocable)"
3640 msgstr " (no-exportable)"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:3801
3643 #, fuzzy, c-format
3644 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3645 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:3823
3648 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3649 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3650
3651 # (s/N)?  ivb
3652 #: g10/keyedit.c:3843
3653 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3654 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocaci�? (s/N) "
3655
3656 #: g10/keyedit.c:3873
3657 msgid "no secret key\n"
3658 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3659
3660 #: g10/keyedit.c:3943
3661 #, c-format
3662 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3663 msgstr "l'ID d'usuari �%s� ja est� revocat\n"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:3960
3666 #, c-format
3667 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3668 msgstr ""
3669 "AV�S: una signatura d'ID d'usuari est� datada %d segons en el futur\n"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:4129
3672 #, fuzzy, c-format
3673 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3674 msgstr ""
3675 "S'est� mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3676
3677 #: g10/keygen.c:293
3678 #, fuzzy, c-format
3679 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3680 msgstr "la prefer�ncia %c%lu �s duplicada\n"
3681
3682 #: g10/keygen.c:300
3683 #, fuzzy
3684 msgid "too many cipher preferences\n"
3685 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3686
3687 #: g10/keygen.c:302
3688 #, fuzzy
3689 msgid "too many digest preferences\n"
3690 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3691
3692 #: g10/keygen.c:304
3693 #, fuzzy
3694 msgid "too many compression preferences\n"
3695 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3696
3697 #: g10/keygen.c:401
3698 #, fuzzy, c-format
3699 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3700 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
3701
3702 #: g10/keygen.c:827
3703 msgid "writing direct signature\n"
3704 msgstr "s'est� escrivint una signatura directa\n"
3705
3706 #: g10/keygen.c:866
3707 msgid "writing self signature\n"
3708 msgstr "s'est� escrivint l'autosignatura\n"
3709
3710 #: g10/keygen.c:912
3711 msgid "writing key binding signature\n"
3712 msgstr "s'est� escrivint la signatura de comprovaci� de la clau\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2613
3715 #, c-format
3716 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3717 msgstr "la mida de la clau �s inv�lida; s'hi usaran %u bits\n"
3718
3719 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2619
3720 #, c-format
3721 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3722 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3723
3724 #: g10/keygen.c:1247
3725 #, fuzzy
3726 msgid "Sign"
3727 msgstr "sign"
3728
3729 #: g10/keygen.c:1250
3730 #, fuzzy
3731 msgid "Encrypt"
3732 msgstr "xifra dades"
3733
3734 #: g10/keygen.c:1253
3735 msgid "Authenticate"
3736 msgstr ""
3737
3738 #: g10/keygen.c:1261
3739 msgid "SsEeAaQq"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: g10/keygen.c:1276
3743 #, c-format
3744 msgid "Possible actions for a %s key: "
3745 msgstr ""
3746
3747 #: g10/keygen.c:1280
3748 msgid "Current allowed actions: "
3749 msgstr ""
3750
3751 #: g10/keygen.c:1285
3752 #, c-format
3753 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: g10/keygen.c:1288
3757 #, fuzzy, c-format
3758 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3759 msgstr "   (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
3760
3761 #: g10/keygen.c:1291
3762 #, c-format
3763 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3764 msgstr ""
3765
3766 #: g10/keygen.c:1294
3767 #, c-format
3768 msgid "   (%c) Finished\n"
3769 msgstr ""
3770
3771 #: g10/keygen.c:1348
3772 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3773 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
3774
3775 #: g10/keygen.c:1350
3776 #, fuzzy, c-format
3777 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3778 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3779
3780 #: g10/keygen.c:1351
3781 #, c-format
3782 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3783 msgstr "   (%d) DSA (nom�s signar)\n"
3784
3785 #: g10/keygen.c:1353
3786 #, fuzzy, c-format
3787 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3788 msgstr "   (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
3789
3790 #: g10/keygen.c:1354
3791 #, c-format
3792 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3793 msgstr "   (%d) RSA (nom�s signar)\n"
3794
3795 #: g10/keygen.c:1356
3796 #, c-format
3797 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3798 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3799
3800 #: g10/keygen.c:1358
3801 #, fuzzy, c-format
3802 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3803 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3804
3805 #: g10/keygen.c:1409
3806 #, c-format
3807 msgid ""
3808 "About to generate a new %s keypair.\n"
3809 "              minimum keysize is  768 bits\n"
3810 "              default keysize is 1024 bits\n"
3811 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
3812 msgstr ""
3813 "Preparat per a generar un nou parell de claus %s.\n"
3814 "              grand�ria m�nima:  768 bits\n"
3815 "      grand�ria predeterminada: 1024 bits\n"
3816 "  grand�ria m�xima aconsellada: 2048 bits\n"
3817
3818 #: g10/keygen.c:1418
3819 msgid "What keysize do you want? (1024) "
3820 msgstr "Quina grand�ria voleu? (1024) "
3821
3822 #: g10/keygen.c:1423
3823 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
3824 msgstr "DSA nom�s permet claus entre 512 i 1024 bits\n"
3825
3826 #: g10/keygen.c:1425
3827 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
3828 msgstr ""
3829 "la clau �s massa petita; 1024 bits ?s el m�nim perm�s per a claus "
3830 "RSA.\n"
3831
3832 #: g10/keygen.c:1428
3833 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
3834 msgstr "la clau �s massa petita; 768 bits �s el m�nim perm�s.\n"
3835
3836 # Jo tinc Deep Thought MMX a casa i m'ho fa en 42 segons.  ivb
3837 #: g10/keygen.c:1439
3838 #, c-format
3839 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
3840 msgstr "la clau �s massa llarga; %d �s el m�xim perm�s.\n"
3841
3842 #: g10/keygen.c:1444
3843 msgid ""
3844 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
3845 "computations take REALLY long!\n"
3846 msgstr ""
3847 "No es recomanen claus m�s llargues de 2048 bits perqu�\n"
3848 "els c�lculs s�n VERITABLEMENT llargs!\n"
3849
3850 #: g10/keygen.c:1447
3851 #, fuzzy
3852 msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
3853 msgstr "Segur que voleu aquesta grand�ria? "
3854
3855 #: g10/keygen.c:1449
3856 msgid ""
3857 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
3858 "vulnerable to attacks!\n"
3859 msgstr ""
3860 "D'acord, per� sapieu que la radiaci� del monitor i del teclat tamb� "
3861 "son molt vulnerables als atacs!\n"
3862
3863 #: g10/keygen.c:1458
3864 #, c-format
3865 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3866 msgstr "La grand�ria sol�licitada �s %u bits\n"
3867
3868 #: g10/keygen.c:1461 g10/keygen.c:1465
3869 #, c-format
3870 msgid "rounded up to %u bits\n"
3871 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
3872
3873 #: g10/keygen.c:1516
3874 msgid ""
3875 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3876 "         0 = key does not expire\n"
3877 "      <n>  = key expires in n days\n"
3878 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3879 "      <n>m = key expires in n months\n"
3880 "      <n>y = key expires in n years\n"
3881 msgstr ""
3882 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
3883 "         0 = la clau no caduca\n"
3884 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
3885 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
3886 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
3887 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
3888
3889 #: g10/keygen.c:1525
3890 msgid ""
3891 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3892 "         0 = signature does not expire\n"
3893 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3894 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3895 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3896 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3897 msgstr ""
3898 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
3899 "         0 = la signatura no caduca\n"
3900 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
3901 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
3902 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
3903 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
3904
3905 #: g10/keygen.c:1547
3906 msgid "Key is valid for? (0) "
3907 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
3908
3909 #: g10/keygen.c:1549
3910 msgid "Signature is valid for? (0) "
3911 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
3912
3913 #: g10/keygen.c:1554
3914 msgid "invalid value\n"
3915 msgstr "el valor no �s v�lid\n"
3916
3917 #: g10/keygen.c:1559
3918 #, c-format
3919 msgid "%s does not expire at all\n"
3920 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3921
3922 #: g10/keygen.c:1566
3923 #, c-format
3924 msgid "%s expires at %s\n"
3925 msgstr "%s caduca el %s\n"
3926
3927 # Amb �it� es refereix a les dates?  ivb
3928 # Aix� vaig entendre jo. jm
3929 #: g10/keygen.c:1572
3930 msgid ""
3931 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3932 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3933 msgstr ""
3934 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
3935 "Tanmateix, les tractar� b� fins l'any 2106.\n"
3936
3937 #: g10/keygen.c:1577
3938 #, fuzzy
3939 msgid "Is this correct? (y/N) "
3940 msgstr "�s correcte? (s/n)"
3941
3942 #: g10/keygen.c:1620
3943 #, fuzzy
3944 msgid ""
3945 "\n"
3946 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3947 "ID\n"
3948 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3949 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3950 "\n"
3951 msgstr ""
3952 "\n"
3953 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
3954 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adre�a electr�nica\n"
3955 "d'aquesta forma:\n"
3956 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3957 "\n"
3958
3959 #: g10/keygen.c:1632
3960 msgid "Real name: "
3961 msgstr "Nom i cognoms: "
3962
3963 #: g10/keygen.c:1640
3964 msgid "Invalid character in name\n"
3965 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *nom*\n"
3966
3967 #: g10/keygen.c:1642
3968 msgid "Name may not start with a digit\n"
3969 msgstr "El nom no pot comen�ar amb un d�git\n"
3970
3971 #: g10/keygen.c:1644
3972 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3973 msgstr "El nom ha de tenir, si m�s no, 5 car�cters\n"
3974
3975 #: g10/keygen.c:1652
3976 msgid "Email address: "
3977 msgstr "Adre�a electr�nica: "
3978
3979 #: g10/keygen.c:1663
3980 msgid "Not a valid email address\n"
3981 msgstr "No �s una adre�a v�lida\n"
3982
3983 #: g10/keygen.c:1671
3984 msgid "Comment: "
3985 msgstr "Comentari: "
3986
3987 #: g10/keygen.c:1677
3988 msgid "Invalid character in comment\n"
3989 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *comentari*\n"
3990
3991 #: g10/keygen.c:1700
3992 #, c-format
3993 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3994 msgstr "Esteu usant el joc de car�cters `%s'.\n"
3995
3996 #: g10/keygen.c:1706
3997 #, c-format
3998 msgid ""
3999 "You selected this USER-ID:\n"
4000 "    \"%s\"\n"
4001 "\n"
4002 msgstr ""
4003 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
4004 "    \"%s\"\n"
4005 "\n"
4006
4007 #: g10/keygen.c:1711
4008 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4009 msgstr ""
4010 "No inclogueu l'adre�a ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
4011
4012 # xX? ivb
4013 # Hmm... s�. jm
4014 #: g10/keygen.c:1727
4015 msgid "NnCcEeOoQq"
4016 msgstr "NnCcEeOoXx"
4017
4018 #: g10/keygen.c:1737
4019 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4020 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
4021
4022 #: g10/keygen.c:1738
4023 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4024 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
4025
4026 #: g10/keygen.c:1757
4027 msgid "Please correct the error first\n"
4028 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
4029
4030 #: g10/keygen.c:1797
4031 msgid ""
4032 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4033 "\n"
4034 msgstr ""
4035 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
4036 "\n"
4037
4038 #: g10/keygen.c:1807
4039 #, c-format
4040 msgid "%s.\n"
4041 msgstr "%s.\n"
4042
4043 #: g10/keygen.c:1813
4044 msgid ""
4045 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4046 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4047 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4048 "\n"
4049 msgstr ""
4050 "No voleu contrasenya: �s una mala idea!\n"
4051 "B�. Si voleu canviar-la m�s endavant,\n"
4052 "useu aquest programa amb l'opci� \"--edit-key\".\n"
4053 "\n"
4054
4055 #: g10/keygen.c:1835
4056 msgid ""
4057 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4058 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4059 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4060 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4061 msgstr ""
4062 "Cal generar molts bits aleat?riament. �s bona idea fer alguna altra cosa\n"
4063 "(teclejar, moure el ratol�, usar els discos) durant la generaci� de\n"
4064 "nombres primers; a�� d�na oportunitat al generador de nombres "
4065 "aleatoris\n"
4066 "d'aconseguir prou entropia.\n"
4067
4068 #: g10/keygen.c:2490
4069 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
4070 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
4071
4072 #: g10/keygen.c:2559
4073 msgid "Key generation canceled.\n"
4074 msgstr "La generaci� de claus ha estat cancel�lada.\n"
4075
4076 #: g10/keygen.c:2747 g10/keygen.c:2884
4077 #, c-format
4078 msgid "writing public key to `%s'\n"
4079 msgstr "s'est� escrivint la clau p�blica a �%s�\n"
4080
4081 #: g10/keygen.c:2749 g10/keygen.c:2887
4082 #, fuzzy, c-format
4083 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4084 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
4085
4086 #: g10/keygen.c:2752 g10/keygen.c:2890
4087 #, c-format
4088 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4089 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
4090
4091 # Potser no hi haja cap anell! ivb
4092 #: g10/keygen.c:2873
4093 #, c-format
4094 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4095 msgstr "no s'ha trobat cap anell p�blic escrivible: %s\n"
4096
4097 #: g10/keygen.c:2879
4098 #, c-format
4099 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4100 msgstr ""
4101 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
4102 "\n"
4103
4104 #: g10/keygen.c:2897
4105 #, c-format
4106 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4107 msgstr ""
4108 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell p�blic �%s�: %s\n"
4109
4110 #: g10/keygen.c:2904
4111 #, c-format
4112 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4113 msgstr ""
4114 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
4115
4116 #: g10/keygen.c:2927
4117 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4118 msgstr "s'han creat i signat les claus p�blica i secreta.\n"
4119
4120 #: g10/keygen.c:2938
4121 msgid ""
4122 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4123 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
4124 msgstr ""
4125 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
4126 "\"--edit-key\" per a generar una clau secund�ria per a tal prop�sit.\n"
4127
4128 #: g10/keygen.c:2950 g10/keygen.c:3065 g10/keygen.c:3180
4129 #, c-format
4130 msgid "Key generation failed: %s\n"
4131 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
4132
4133 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4134 #: g10/keygen.c:3001 g10/keygen.c:3116 g10/sign.c:290
4135 #, c-format
4136 msgid ""
4137 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4138 msgstr ""
4139 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4140 "amb el rellotge)\n"
4141
4142 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4143 #: g10/keygen.c:3003 g10/keygen.c:3118 g10/sign.c:292
4144 #, c-format
4145 msgid ""
4146 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4147 msgstr ""
4148 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4149 "amb el rellotge)\n"
4150
4151 #: g10/keygen.c:3012 g10/keygen.c:3129
4152 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4153 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no �s conforme amb OpenPGP\n"
4154
4155 #: g10/keygen.c:3040 g10/keygen.c:3162
4156 #, fuzzy
4157 msgid "Really create? (y/N) "
4158 msgstr "Crear realment? "
4159
4160 #: g10/keygen.c:3315
4161 #, fuzzy, c-format
4162 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4163 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
4164
4165 #: g10/keygen.c:3362
4166 #, fuzzy, c-format
4167 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4168 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
4169
4170 #: g10/keygen.c:3385
4171 #, fuzzy, c-format
4172 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4173 msgstr "NOTA: la clau secreta %08lX caduca el %s\n"
4174
4175 #: g10/keygen.c:3452
4176 #, c-format
4177 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
4178 msgstr ""
4179
4180 #: g10/keygen.c:3458
4181 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
4182 msgstr ""
4183
4184 #: g10/keygen.c:3464 g10/keygen.c:3470
4185 #, c-format
4186 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
4187 msgstr ""
4188
4189 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
4190 msgid "never     "
4191 msgstr "mai       "
4192
4193 #: g10/keylist.c:201
4194 msgid "Critical signature policy: "
4195 msgstr "Pol�tica de signatura cr�tica: "
4196
4197 #: g10/keylist.c:203
4198 msgid "Signature policy: "
4199 msgstr "Pol�tica de signatura: "
4200
4201 #: g10/keylist.c:242
4202 msgid "Critical preferred keyserver: "
4203 msgstr ""
4204
4205 #: g10/keylist.c:291 g10/keylist.c:335
4206 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4207 msgstr "AV�S: s'hi han trobat dades de notaci� inv�lides\n"
4208
4209 #: g10/keylist.c:309
4210 msgid "Critical signature notation: "
4211 msgstr "Notaci� de signatura cr�tica: "
4212
4213 #: g10/keylist.c:311
4214 msgid "Signature notation: "
4215 msgstr "Notaci� de signatura: "
4216
4217 #: g10/keylist.c:322
4218 msgid "not human readable"
4219 msgstr "no llegible per humans"
4220
4221 #: g10/keylist.c:423
4222 msgid "Keyring"
4223 msgstr "Anell"
4224
4225 #: g10/keylist.c:729
4226 #, fuzzy, c-format
4227 msgid "expired: %s)"
4228 msgstr " [caduca: %s]"
4229
4230 #: g10/keylist.c:1431
4231 msgid "Primary key fingerprint:"
4232 msgstr "Empremtes digital de la clau prim�ria:"
4233
4234 #: g10/keylist.c:1433
4235 msgid "     Subkey fingerprint:"
4236 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
4237
4238 #: g10/keylist.c:1440
4239 msgid " Primary key fingerprint:"
4240 msgstr " Empremta digital de la clau prim�ria:"
4241
4242 #: g10/keylist.c:1442
4243 msgid "      Subkey fingerprint:"
4244 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
4245
4246 #: g10/keylist.c:1446 g10/keylist.c:1450
4247 #, fuzzy
4248 msgid "      Key fingerprint ="
4249 msgstr "     Empremta digital ="
4250
4251 #: g10/keylist.c:1517
4252 msgid "      Card serial no. ="
4253 msgstr ""
4254
4255 #: g10/keyring.c:1245
4256 #, fuzzy, c-format
4257 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4258 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
4259
4260 #: g10/keyring.c:1251
4261 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4262 msgstr "AV�S: hi ha 2 fitxers amb informaci� confidencial.\n"
4263
4264 #: g10/keyring.c:1253
4265 #, c-format
4266 msgid "%s is the unchanged one\n"
4267 msgstr "%s �s el que no ha canviat\n"
4268
4269 #: g10/keyring.c:1254
4270 #, c-format
4271 msgid "%s is the new one\n"
4272 msgstr "%s �s el nou\n"
4273
4274 #: g10/keyring.c:1255
4275 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4276 msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
4277
4278 #: g10/keyring.c:1375
4279 #, fuzzy, c-format
4280 msgid "caching keyring `%s'\n"
4281 msgstr "s'est� comprovant l'anell �%s�\n"
4282
4283 #: g10/keyring.c:1421
4284 #, fuzzy, c-format
4285 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4286 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4287
4288 #: g10/keyring.c:1433
4289 #, fuzzy, c-format
4290 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4291 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4292
4293 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
4294 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
4295 #: g10/keyring.c:1504
4296 #, c-format
4297 msgid "%s: keyring created\n"
4298 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
4299
4300 #: g10/keyserver.c:98
4301 #, fuzzy, c-format
4302 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4303 msgstr ""
4304 "AV�S: les opcions en �%s� encara no estan actives durant aquesta "
4305 "execuci�\n"
4306
4307 #: g10/keyserver.c:378
4308 #, fuzzy
4309 msgid "disabled"
4310 msgstr "disable"
4311
4312 #: g10/keyserver.c:579
4313 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4314 msgstr ""
4315
4316 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1142
4317 #, fuzzy, c-format
4318 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4319 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
4320
4321 #: g10/keyserver.c:752
4322 #, fuzzy, c-format
4323 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4324 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
4325
4326 #: g10/keyserver.c:754
4327 #, fuzzy
4328 msgid "key not found on keyserver\n"
4329 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
4330
4331 #: g10/keyserver.c:896
4332 #, fuzzy, c-format
4333 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4334 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4335
4336 #: g10/keyserver.c:900
4337 #, fuzzy, c-format
4338 msgid "requesting key %s from %s\n"
4339 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4340
4341 #: g10/keyserver.c:1045
4342 #, fuzzy, c-format
4343 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4344 msgstr "s'est� cercant �%s� al servidor HKP %s\n"
4345
4346 #: g10/keyserver.c:1049
4347 #, fuzzy, c-format
4348 msgid "sending key %s to %s\n"
4349 msgstr ""
4350 "�\n"
4351 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
4352
4353 #: g10/keyserver.c:1092
4354 #, fuzzy, c-format
4355 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4356 msgstr "s'est� cercant �%s� al servidor HKP %s\n"
4357
4358 #: g10/keyserver.c:1095
4359 #, fuzzy, c-format
4360 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4361 msgstr "s'est� cercant �%s� al servidor HKP %s\n"
4362
4363 #: g10/keyserver.c:1102 g10/keyserver.c:1197
4364 #, fuzzy
4365 msgid "no keyserver action!\n"
4366 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
4367
4368 #: g10/keyserver.c:1150
4369 #, c-format
4370 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4371 msgstr ""
4372
4373 #: g10/keyserver.c:1159
4374 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4375 msgstr ""
4376
4377 #: g10/keyserver.c:1218
4378 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4379 msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opci� \"--keyserver\")\n"
4380
4381 #: g10/keyserver.c:1224
4382 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4383 msgstr ""
4384
4385 #: g10/keyserver.c:1236
4386 #, c-format
4387 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4388 msgstr ""
4389
4390 #: g10/keyserver.c:1241
4391 #, c-format
4392 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4393 msgstr ""
4394
4395 #: g10/keyserver.c:1249
4396 #, c-format
4397 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4398 msgstr ""
4399
4400 # �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
4401 #: g10/keyserver.c:1254
4402 #, fuzzy
4403 msgid "keyserver timed out\n"
4404 msgstr "error de servidor de claus"
4405
4406 # �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
4407 #: g10/keyserver.c:1259
4408 #, fuzzy
4409 msgid "keyserver internal error\n"
4410 msgstr "error de servidor de claus"
4411
4412 #: g10/keyserver.c:1268
4413 #, fuzzy, c-format
4414 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4415 msgstr "la recepci� des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
4416
4417 #: g10/keyserver.c:1293 g10/keyserver.c:1327
4418 #, fuzzy, c-format
4419 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4420 msgstr "%s: no �s un ID v�lid\n"
4421
4422 #: g10/keyserver.c:1578
4423 #, fuzzy, c-format
4424 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4425 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) �%s�: %s\n"
4426
4427 #: g10/keyserver.c:1600
4428 #, fuzzy, c-format
4429 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4430 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4431
4432 #: g10/keyserver.c:1602
4433 #, fuzzy, c-format
4434 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4435 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4436
4437 #: g10/mainproc.c:248
4438 #, c-format
4439 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4440 msgstr "mida extranya per a una clau de sessi� xifrada (%d)\n"
4441
4442 #: g10/mainproc.c:262
4443 #, c-format
4444 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4445 msgstr ""
4446 "la contrasenya �s incorrecta o l'algoritme de xifratge (%d) �s "
4447 "desconegut\n"
4448
4449 #: g10/mainproc.c:299
4450 #, c-format
4451 msgid "%s encrypted session key\n"
4452 msgstr "clau de sessi� xifrada amb %s\n"
4453
4454 #: g10/mainproc.c:309
4455 #, fuzzy, c-format
4456 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4457 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
4458
4459 #: g10/mainproc.c:373
4460 #, fuzzy, c-format
4461 msgid "public key is %s\n"
4462 msgstr "la clau p�blica �s %08lX\n"
4463
4464 #: g10/mainproc.c:428
4465 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4466 msgstr "dades xifrades amb clau p�blica: bona clau de xifratge (DEK)\n"
4467
4468 #: g10/mainproc.c:461
4469 #, fuzzy, c-format
4470 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4471 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
4472
4473 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4474 #, fuzzy, c-format
4475 msgid "      \"%s\"\n"
4476 msgstr "              alias \""
4477
4478 #: g10/mainproc.c:469
4479 #, fuzzy, c-format
4480 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4481 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
4482
4483 #: g10/mainproc.c:483
4484 #, c-format
4485 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4486 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau p�blica: %s\n"
4487
4488 #: g10/mainproc.c:497
4489 #, c-format
4490 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4491 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
4492
4493 # FIXME WK: Use ngettext
4494 #: g10/mainproc.c:499
4495 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4496 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
4497
4498 # I no ser� �dades xifrades amb %s�?  ivb
4499 # Sembla que s�, ho marque per a mirar-ho m�s endavant. jm
4500 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4501 #, c-format
4502 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4503 msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
4504
4505 # L'optim�stic �s aquell que t� una Fe Cega en que Tot Anir� B�!  ivb
4506 #: g10/mainproc.c:535
4507 #, c-format
4508 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4509 msgstr ""
4510 "El xifratge IDEA no est� disponible, s'intentar� utilitzar optimistament "
4511 "%s en el seu lloc\n"
4512
4513 #: g10/mainproc.c:567
4514 msgid "decryption okay\n"
4515 msgstr "desxifratge correcte\n"
4516
4517 #: g10/mainproc.c:571
4518 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4519 msgstr "AV�S: el missatge no tenia protecci� d'integritat\n"
4520
4521 #: g10/mainproc.c:584
4522 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4523 msgstr "AV�S: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
4524
4525 #: g10/mainproc.c:590
4526 #, c-format
4527 msgid "decryption failed: %s\n"
4528 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
4529
4530 #: g10/mainproc.c:610
4531 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4532 msgstr "NOTA: el remitent ha sol�licitat \"alt secret\"\n"
4533
4534 #: g10/mainproc.c:612
4535 #, c-format
4536 msgid "original file name='%.*s'\n"
4537 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
4538
4539 #: g10/mainproc.c:784
4540 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4541 msgstr "revocaci� aut�noma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
4542
4543 #: g10/mainproc.c:1288
4544 msgid "signature verification suppressed\n"
4545 msgstr "s'ha eliminat la verificaci� de signatura\n"
4546
4547 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4548 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4549 msgstr "no es poden tractar aquestes signatures m�ltiples\n"
4550
4551 #: g10/mainproc.c:1350
4552 #, fuzzy, c-format
4553 msgid "Signature made %s\n"
4554 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4555
4556 #: g10/mainproc.c:1351
4557 #, fuzzy, c-format
4558 msgid "               using %s key %s\n"
4559 msgstr "              alias \""
4560
4561 # �%.*s� no ser� una data?  Caldr� �el� al davant.  ivb
4562 #: g10/mainproc.c:1355
4563 #, fuzzy, c-format
4564 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4565 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
4566
4567 #: g10/mainproc.c:1375
4568 msgid "Key available at: "
4569 msgstr "La clau �s disponible en: "
4570
4571 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4572 #, fuzzy, c-format
4573 msgid "BAD signature from \"%s\""
4574 msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
4575
4576 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4577 #, fuzzy, c-format
4578 msgid "Expired signature from \"%s\""
4579 msgstr "Signatura caducada de \""
4580
4581 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4582 #, fuzzy, c-format
4583 msgid "Good signature from \"%s\""
4584 msgstr "Signatura correcta de \""
4585
4586 #: g10/mainproc.c:1536
4587 msgid "[uncertain]"
4588 msgstr "[incert]"
4589
4590 #: g10/mainproc.c:1568
4591 #, fuzzy, c-format
4592 msgid "                aka \"%s\""
4593 msgstr "              alias \""
4594
4595 #: g10/mainproc.c:1662
4596 #, c-format
4597 msgid "Signature expired %s\n"
4598 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4599
4600 #: g10/mainproc.c:1667
4601 #, c-format
4602 msgid "Signature expires %s\n"
4603 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4604
4605 #: g10/mainproc.c:1670
4606 #, c-format
4607 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4608 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
4609
4610 #: g10/mainproc.c:1671
4611 msgid "binary"
4612 msgstr "binari"
4613
4614 #: g10/mainproc.c:1672
4615 msgid "textmode"
4616 msgstr "mode text"
4617
4618 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:499
4619 msgid "unknown"
4620 msgstr "desconeguda"
4621
4622 #: g10/mainproc.c:1692
4623 #, c-format
4624 msgid "Can't check signature: %s\n"
4625 msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
4626
4627 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4628 msgid "not a detached signature\n"
4629 msgstr "no �s una signatura separada\n"
4630
4631 #: g10/mainproc.c:1803
4632 msgid ""
4633 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4634 msgstr ""
4635 "AV�S: s'han detectat m�ltiples signatures. Nom�s es comprovar� la "
4636 "primera.\n"
4637
4638 #: g10/mainproc.c:1811
4639 #, c-format
4640 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4641 msgstr "signatura aut�noma de classe 0x%02x\n"
4642
4643 #: g10/mainproc.c:1868
4644 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4645 msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
4646
4647 #: g10/mainproc.c:1878
4648 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4649 msgstr "s'ha detectat un paquet arrel inv�lid en proc_tree()\n"
4650
4651 # bolcats de mem�ria?  ivb
4652 #: g10/misc.c:101
4653 #, c-format
4654 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4655 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de mem�ria: %s\n"
4656
4657 #: g10/misc.c:121 g10/misc.c:149 g10/misc.c:221
4658 #, fuzzy, c-format
4659 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4660 msgstr "ha fallat l'actualitzaci� de la base de dades de confian�a: %s\n"
4661
4662 #: g10/misc.c:186
4663 #, fuzzy, c-format
4664 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4665 msgstr "base de dades de confian�a: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
4666
4667 #: g10/misc.c:294
4668 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
4669 msgstr "No haur�eu d'usar algoritmes experimentals!\n"
4670
4671 #: g10/misc.c:324
4672 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
4673 msgstr ""
4674 "aquest algoritme de xifratge est� desaconsellat; useu-ne un de m�s "
4675 "est�ndard!\n"
4676
4677 #: g10/misc.c:430
4678 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4679 msgstr "el m�dul de xifratge IDEA no est� present\n"
4680
4681 #: g10/misc.c:431
4682 msgid ""
4683 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4684 msgstr ""
4685 "vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a m�s informaci�\n"
4686
4687 #: g10/misc.c:664
4688 #, c-format
4689 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4690 msgstr "%s:%d: l'opci� �%s� est� desaconsellada.\n"
4691
4692 #: g10/misc.c:668
4693 #, c-format
4694 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4695 msgstr "AV�S: %s �s una opci� desaconsellada.\n"
4696
4697 #: g10/misc.c:670
4698 #, c-format
4699 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4700 msgstr "si us plau, utilitzeu �%s%s� en el seu lloc\n"
4701
4702 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4703 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4704 # uncompressed so we know the gender. jm
4705 #: g10/misc.c:681
4706 msgid "Uncompressed"
4707 msgstr "No comprimit"
4708
4709 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4710 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4711 # uncompressed so we know the gender. jm
4712 #: g10/misc.c:706
4713 #, fuzzy
4714 msgid "uncompressed|none"
4715 msgstr "No comprimit"
4716
4717 #: g10/misc.c:816
4718 #, c-format
4719 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4720 msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
4721
4722 #: g10/misc.c:973
4723 #, fuzzy, c-format
4724 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4725 msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
4726
4727 #: g10/misc.c:998
4728 #, fuzzy, c-format
4729 msgid "unknown option `%s'\n"
4730 msgstr "el destinatari predeterminat �s desconegut �%s�\n"
4731
4732 #: g10/openfile.c:84
4733 #, c-format
4734 msgid "File `%s' exists. "
4735 msgstr "El fitxer �%s� existeix. "
4736
4737 #: g10/openfile.c:86
4738 #, fuzzy
4739 msgid "Overwrite? (y/N) "
4740 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4741
4742 #: g10/openfile.c:119
4743 #, c-format
4744 msgid "%s: unknown suffix\n"
4745 msgstr "%s: el sufix �s desconegut\n"
4746
4747 #: g10/openfile.c:141
4748 msgid "Enter new filename"
4749 msgstr "Introdu�u el nou nom del fitxer"
4750
4751 # Indi?  ivb
4752 #: g10/openfile.c:184
4753 msgid "writing to stdout\n"
4754 msgstr "s'est� escrivint en stdout\n"
4755
4756 #: g10/openfile.c:296
4757 #, c-format
4758 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4759 msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en �%s�\n"
4760
4761 #: g10/openfile.c:375
4762 #, c-format
4763 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4764 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions �%s�\n"
4765
4766 #: g10/openfile.c:377
4767 #, c-format
4768 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4769 msgstr ""
4770 "AV�S: les opcions en �%s� encara no estan actives durant aquesta "
4771 "execuci�\n"
4772
4773 #: g10/openfile.c:409
4774 #, fuzzy, c-format
4775 msgid "directory `%s' created\n"
4776 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
4777
4778 #: g10/parse-packet.c:119
4779 #, c-format
4780 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4781 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau p�blica %d\n"
4782
4783 #: g10/parse-packet.c:688
4784 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4785 msgstr ""
4786 "AV�S: la clau de sessi� pot estar xifrada sim�tricament de forma "
4787 "insegura\n"
4788
4789 #: g10/parse-packet.c:1112
4790 #, c-format
4791 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4792 msgstr "el subpaquet de tipus %d t� el bit cr�tic activat\n"
4793
4794 #: g10/passphrase.c:465 g10/passphrase.c:512
4795 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4796 msgstr "gpg-agent no est� disponible en aquesta sessi�\n"
4797
4798 #: g10/passphrase.c:473
4799 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4800 msgstr "no es pot establir el pid del client per l'agent\n"
4801
4802 # llija/llegisca/llegesca.  ivb
4803 #: g10/passphrase.c:481
4804 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4805 msgstr "no es pot fer que el servidor llegesca el DF per a l'agent\n"
4806
4807 #: g10/passphrase.c:488
4808 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4809 msgstr "no es pot