* keydb.h [!ENABLE_AGENT_SUPPORT]: Define dummy types.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 11:45+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:121
39 #, c-format
40 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
41 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb pbits=%u qbits=%u\n"
42
43 #: cipher/primegen.c:312
44 #, c-format
45 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
46 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
47
48 #: cipher/random.c:164
49 msgid "no entropy gathering module detected\n"
50 msgstr "no s'ha trobat cap mòdul d'acumulació d'entropia\n"
51
52 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:675 g10/card-util.c:744
53 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:182 g10/encode.c:482
54 #: g10/g10.c:970 g10/g10.c:3257 g10/import.c:179 g10/keygen.c:2252
55 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:337
56 #: g10/plaintext.c:472 g10/sign.c:781 g10/sign.c:935 g10/sign.c:1048
57 #: g10/sign.c:1198 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
58 #: g10/tdbio.c:601
59 #, c-format
60 msgid "can't open `%s': %s\n"
61 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
62
63 #: cipher/random.c:392
64 #, c-format
65 msgid "can't stat `%s': %s\n"
66 msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
67
68 # Descartar, deixar passar...  ignorar és un anglicisme.  ivb
69 #: cipher/random.c:397
70 #, c-format
71 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
72 msgstr "«%s» no és un fitxer regular: es descarta\n"
73
74 #: cipher/random.c:402
75 msgid "note: random_seed file is empty\n"
76 msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
77
78 #: cipher/random.c:408
79 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
80 msgstr "AVÍS: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
81
82 #: cipher/random.c:416
83 #, c-format
84 msgid "can't read `%s': %s\n"
85 msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
86
87 #: cipher/random.c:454
88 msgid "note: random_seed file not updated\n"
89 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
90
91 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/g10.c:969 g10/keygen.c:2731
92 #: g10/keygen.c:2761 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
93 #: g10/openfile.c:352 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1064 g10/tdbio.c:536
94 #, c-format
95 msgid "can't create `%s': %s\n"
96 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:481
99 #, c-format
100 msgid "can't write `%s': %s\n"
101 msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
102
103 # No em passe! ;)  ivb
104 #: cipher/random.c:484
105 #, c-format
106 msgid "can't close `%s': %s\n"
107 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
108
109 #: cipher/random.c:729
110 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
111 msgstr "AVÍS: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
112
113 #: cipher/random.c:730
114 msgid ""
115 "The random number generator is only a kludge to let\n"
116 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
117 "\n"
118 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
119 "\n"
120 msgstr ""
121 "El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
122 "per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
123 "\n"
124 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
125 "\n"
126
127 #: cipher/rndegd.c:205
128 msgid ""
129 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
130 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
131 "of the entropy.\n"
132 msgstr ""
133 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
134 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudarà a la qualitat de la entropia.\n"
135
136 #: cipher/rndlinux.c:135
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "\n"
140 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
141 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
142 msgstr ""
143 "\n"
144 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
145 "sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Calen %d bytes més)\n"
146
147 #: g10/app-openpgp.c:596
148 #, c-format
149 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
150 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:609
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
155 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:977
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "reading public key failed: %s\n"
160 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
163 msgid "response does not contain the public key data\n"
164 msgstr ""
165
166 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
167 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
168 msgstr ""
169
170 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
171 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
175 #, c-format
176 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
180 #, c-format
181 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
185 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
186 #, fuzzy, c-format
187 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
188 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
189
190 #: g10/app-openpgp.c:1310
191 msgid "access to admin commands is not configured\n"
192 msgstr ""
193
194 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
195 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
196 msgstr ""
197
198 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
199 msgid "card is permanently locked!\n"
200 msgstr ""
201
202 #: g10/app-openpgp.c:1336
203 #, c-format
204 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
205 msgstr ""
206
207 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
208 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
209 #. to get some infos on the string.
210 #: g10/app-openpgp.c:1343
211 msgid "|A|Admin PIN"
212 msgstr ""
213
214 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
215 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
216 #. to get some infos on the string.
217 #: g10/app-openpgp.c:1492
218 msgid "|AN|New Admin PIN"
219 msgstr ""
220
221 #: g10/app-openpgp.c:1492
222 msgid "|N|New PIN"
223 msgstr ""
224
225 #: g10/app-openpgp.c:1496
226 #, fuzzy, c-format
227 msgid "error getting new PIN: %s\n"
228 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
231 #, fuzzy
232 msgid "error reading application data\n"
233 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
236 #, fuzzy
237 msgid "error reading fingerprint DO\n"
238 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1562
241 #, fuzzy
242 msgid "key already exists\n"
243 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1566
246 msgid "existing key will be replaced\n"
247 msgstr ""
248
249 #: g10/app-openpgp.c:1568
250 #, fuzzy
251 msgid "generating new key\n"
252 msgstr "genera un nou parell de claus"
253
254 #: g10/app-openpgp.c:1735
255 msgid "creation timestamp missing\n"
256 msgstr ""
257
258 #: g10/app-openpgp.c:1742
259 #, c-format
260 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1749
264 #, c-format
265 msgid "RSA public exponent missing or largerr than %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
269 #, c-format
270 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1827
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "failed to store the key: %s\n"
276 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1886
279 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
280 msgstr ""
281
282 #: g10/app-openpgp.c:1901
283 #, fuzzy
284 msgid "generating key failed\n"
285 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1904
288 #, fuzzy, c-format
289 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
290 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1961
293 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
294 msgstr ""
295
296 #: g10/app-openpgp.c:2130
297 #, c-format
298 msgid "signatures created so far: %lu\n"
299 msgstr ""
300
301 #: g10/app-openpgp.c:2138
302 #, c-format
303 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
304 msgstr ""
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2399
307 msgid ""
308 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
309 msgstr ""
310
311 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
312 #, c-format
313 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
314 msgstr ""
315
316 #: g10/armor.c:318
317 #, c-format
318 msgid "armor: %s\n"
319 msgstr "armadura: %s\n"
320
321 #: g10/armor.c:347
322 msgid "invalid armor header: "
323 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
324
325 #: g10/armor.c:354
326 msgid "armor header: "
327 msgstr "capçalera d'armadura: "
328
329 #: g10/armor.c:365
330 msgid "invalid clearsig header\n"
331 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
332
333 # És un missatge d'error?  ivb
334 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
335 #: g10/armor.c:417
336 msgid "nested clear text signatures\n"
337 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
338
339 # FIXME: un-indiar. jm
340 #: g10/armor.c:552
341 #, fuzzy
342 msgid "unexpected armor: "
343 msgstr "armadura inesperada:"
344
345 #: g10/armor.c:564
346 msgid "invalid dash escaped line: "
347 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
348
349 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
350 #, fuzzy, c-format
351 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
352 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
353
354 #: g10/armor.c:759
355 msgid "premature eof (no CRC)\n"
356 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
357
358 #: g10/armor.c:793
359 msgid "premature eof (in CRC)\n"
360 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
361
362 #: g10/armor.c:801
363 msgid "malformed CRC\n"
364 msgstr "CRC malformat\n"
365
366 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
367 #, fuzzy, c-format
368 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
369 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
370
371 #: g10/armor.c:825
372 #, fuzzy
373 msgid "premature eof (in trailer)\n"
374 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
375
376 #: g10/armor.c:829
377 msgid "error in trailer line\n"
378 msgstr "error en l'última línia\n"
379
380 #: g10/armor.c:1138
381 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
382 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
383
384 #: g10/armor.c:1143
385 #, c-format
386 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
387 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
388
389 #: g10/armor.c:1147
390 msgid ""
391 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
392 msgstr ""
393 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
394 "utilitzat un MTA amb errors\n"
395
396 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:303
397 #, fuzzy, c-format
398 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
399 msgstr "la clau secreta no està disponible"
400
401 #: g10/card-util.c:68
402 #, c-format
403 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
404 msgstr ""
405
406 # Destès? ivb
407 # Desatès, sí. jm
408 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1511
409 #: g10/keygen.c:2436 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
410 #, fuzzy
411 msgid "can't do this in batch mode\n"
412 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
413
414 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
415 #: g10/keyedit.c:421 g10/keyedit.c:442 g10/keyedit.c:456 g10/keygen.c:1290
416 #: g10/keygen.c:1355
417 msgid "Your selection? "
418 msgstr "La vostra selecció? "
419
420 #: g10/card-util.c:213 g10/card-util.c:263
421 msgid "[not set]"
422 msgstr "[no establert]"
423
424 #: g10/card-util.c:410
425 msgid "male"
426 msgstr "home"
427
428 #: g10/card-util.c:411
429 msgid "female"
430 msgstr "dóna"
431
432 #: g10/card-util.c:411
433 msgid "unspecified"
434 msgstr "no especificat"
435
436 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
437 # Probablement és una clau, femení. jm
438 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
439 # uncompressed so we know the gender. jm
440 #: g10/card-util.c:438
441 msgid "not forced"
442 msgstr "no forçat"
443
444 #: g10/card-util.c:438
445 msgid "forced"
446 msgstr "forçat"
447
448 #: g10/card-util.c:516
449 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
450 msgstr ""
451
452 #: g10/card-util.c:518
453 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
454 msgstr ""
455
456 #: g10/card-util.c:520
457 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
458 msgstr ""
459
460 #: g10/card-util.c:537
461 msgid "Cardholder's surname: "
462 msgstr ""
463
464 #: g10/card-util.c:539
465 msgid "Cardholder's given name: "
466 msgstr ""
467
468 #: g10/card-util.c:557
469 #, c-format
470 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
471 msgstr ""
472
473 #: g10/card-util.c:578
474 #, fuzzy
475 msgid "URL to retrieve public key: "
476 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
477
478 #: g10/card-util.c:586
479 #, c-format
480 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:684 g10/card-util.c:753 g10/import.c:262
484 #, c-format
485 msgid "error reading `%s': %s\n"
486 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
487
488 #: g10/card-util.c:692
489 msgid "Login data (account name): "
490 msgstr ""
491
492 #: g10/card-util.c:702
493 #, c-format
494 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
495 msgstr ""
496
497 #: g10/card-util.c:761
498 msgid "Private DO data: "
499 msgstr ""
500
501 #: g10/card-util.c:771
502 #, c-format
503 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
504 msgstr ""
505
506 #: g10/card-util.c:791
507 #, fuzzy
508 msgid "Language preferences: "
509 msgstr "preferències actualitzades"
510
511 #: g10/card-util.c:799
512 #, fuzzy
513 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
514 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
515
516 #: g10/card-util.c:808
517 #, fuzzy
518 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
519 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
520
521 #: g10/card-util.c:829
522 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
523 msgstr ""
524
525 #: g10/card-util.c:843
526 #, fuzzy
527 msgid "Error: invalid response.\n"
528 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
529
530 #: g10/card-util.c:864
531 #, fuzzy
532 msgid "CA fingerprint: "
533 msgstr "Empremta digital:"
534
535 #: g10/card-util.c:887
536 #, fuzzy
537 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
538 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
539
540 #: g10/card-util.c:935
541 #, fuzzy, c-format
542 msgid "key operation not possible: %s\n"
543 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
544
545 #: g10/card-util.c:936
546 #, fuzzy
547 msgid "not an OpenPGP card"
548 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
549
550 #: g10/card-util.c:945
551 #, fuzzy, c-format
552 msgid "error getting current key info: %s\n"
553 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
554
555 #: g10/card-util.c:1030
556 msgid "Replace existing key? (y/N) "
557 msgstr ""
558
559 #: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
560 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
561 msgstr ""
562
563 #: g10/card-util.c:1072
564 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
565 msgstr ""
566
567 #: g10/card-util.c:1081
568 #, c-format
569 msgid ""
570 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
571 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
572 "You should change them using the command --change-pin\n"
573 msgstr ""
574
575 #: g10/card-util.c:1120
576 #, fuzzy
577 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
578 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
579
580 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
581 msgid "   (1) Signature key\n"
582 msgstr ""
583
584 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
585 #, fuzzy
586 msgid "   (2) Encryption key\n"
587 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
588
589 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
590 msgid "   (3) Authentication key\n"
591 msgstr ""
592
593 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:940
594 #: g10/keygen.c:1394 g10/revoke.c:643
595 msgid "Invalid selection.\n"
596 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
597
598 #: g10/card-util.c:1200
599 #, fuzzy
600 msgid "Please select where to store the key:\n"
601 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
602
603 #: g10/card-util.c:1235
604 #, fuzzy
605 msgid "unknown key protection algorithm\n"
606 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
607
608 #: g10/card-util.c:1240
609 #, fuzzy
610 msgid "secret parts of key are not available\n"
611 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
612
613 #: g10/card-util.c:1245
614 #, fuzzy
615 msgid "secret key already stored on a card\n"
616 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
617
618 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1350
619 msgid "quit this menu"
620 msgstr "ix del menú"
621
622 #: g10/card-util.c:1318
623 #, fuzzy
624 msgid "show admin commands"
625 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
626
627 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
628 # «ajuda», evidentment. jm
629 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1353
630 msgid "show this help"
631 msgstr "mostra aquesta ajuda"
632
633 #: g10/card-util.c:1321
634 #, fuzzy
635 msgid "list all available data"
636 msgstr "La clau és disponible en: "
637
638 #: g10/card-util.c:1324
639 msgid "change card holder's name"
640 msgstr ""
641
642 #: g10/card-util.c:1325
643 msgid "change URL to retrieve key"
644 msgstr ""
645
646 #: g10/card-util.c:1326
647 msgid "fetch the key specified in the card URL"
648 msgstr ""
649
650 #: g10/card-util.c:1327
651 #, fuzzy
652 msgid "change the login name"
653 msgstr "canvia la data de caducitat"
654
655 #: g10/card-util.c:1328
656 #, fuzzy
657 msgid "change the language preferences"
658 msgstr "canvia la confiança"
659
660 #: g10/card-util.c:1329
661 msgid "change card holder's sex"
662 msgstr ""
663
664 #: g10/card-util.c:1330
665 #, fuzzy
666 msgid "change a CA fingerprint"
667 msgstr "mostra empremta"
668
669 #: g10/card-util.c:1331
670 msgid "toggle the signature force PIN flag"
671 msgstr ""
672
673 #: g10/card-util.c:1332
674 #, fuzzy
675 msgid "generate new keys"
676 msgstr "genera un nou parell de claus"
677
678 #: g10/card-util.c:1333
679 msgid "menu to change or unblock the PIN"
680 msgstr ""
681
682 #: g10/card-util.c:1334
683 msgid "verify the PIN and list all data"
684 msgstr ""
685
686 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1610
687 msgid "Command> "
688 msgstr "Ordre> "
689
690 #: g10/card-util.c:1492
691 #, fuzzy
692 msgid "Admin-only command\n"
693 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
694
695 #: g10/card-util.c:1523
696 msgid "Admin commands are allowed\n"
697 msgstr ""
698
699 #: g10/card-util.c:1525
700 msgid "Admin commands are not allowed\n"
701 msgstr ""
702
703 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2214
704 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
705 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
706
707 #: g10/cardglue.c:430
708 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
709 msgstr ""
710
711 #: g10/cardglue.c:553
712 #, c-format
713 msgid ""
714 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
715 "   %.*s\n"
716 msgstr ""
717
718 #: g10/cardglue.c:561
719 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
720 msgstr ""
721
722 #: g10/cardglue.c:886
723 #, fuzzy
724 msgid "Enter New Admin PIN: "
725 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
726
727 #: g10/cardglue.c:887
728 #, fuzzy
729 msgid "Enter New PIN: "
730 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
731
732 #: g10/cardglue.c:888
733 msgid "Enter Admin PIN: "
734 msgstr ""
735
736 #: g10/cardglue.c:889
737 #, fuzzy
738 msgid "Enter PIN: "
739 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
740
741 #: g10/cardglue.c:906
742 #, fuzzy
743 msgid "Repeat this PIN: "
744 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
745
746 #: g10/cardglue.c:920
747 #, fuzzy
748 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
749 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
750
751 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:158 g10/g10.c:3607 g10/keyring.c:377
752 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:155
753 #, c-format
754 msgid "can't open `%s'\n"
755 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
756
757 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:846
758 msgid "--output doesn't work for this command\n"
759 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
760
761 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:170 g10/keyedit.c:3381 g10/keyserver.c:1541
762 #: g10/revoke.c:227
763 #, fuzzy, c-format
764 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
765 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
766
767 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:200 g10/import.c:2301 g10/keyserver.c:1555
768 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
769 #, c-format
770 msgid "error reading keyblock: %s\n"
771 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
772
773 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
774 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
775 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
776
777 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
778 # Fet. jm
779 #: g10/delkey.c:135
780 #, fuzzy
781 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
782 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
783
784 #: g10/delkey.c:147
785 #, fuzzy
786 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
787 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
788
789 #: g10/delkey.c:155
790 #, fuzzy
791 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
792 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
793
794 #: g10/delkey.c:165
795 #, c-format
796 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
797 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
798
799 #: g10/delkey.c:175
800 msgid "ownertrust information cleared\n"
801 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
802
803 #: g10/delkey.c:206
804 #, c-format
805 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
806 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
807
808 #: g10/delkey.c:208
809 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
810 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
811
812 #: g10/encode.c:211 g10/sign.c:1218
813 #, c-format
814 msgid "error creating passphrase: %s\n"
815 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
816
817 #: g10/encode.c:216
818 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
819 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
820
821 #: g10/encode.c:229
822 #, fuzzy, c-format
823 msgid "using cipher %s\n"
824 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
825
826 #: g10/encode.c:239 g10/encode.c:545
827 #, c-format
828 msgid "`%s' already compressed\n"
829 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
830
831 #: g10/encode.c:302 g10/encode.c:591 g10/sign.c:566
832 #, c-format
833 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
834 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
835
836 #: g10/encode.c:466
837 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
838 msgstr ""
839 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
840
841 #: g10/encode.c:488
842 #, c-format
843 msgid "reading from `%s'\n"
844 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
845
846 #: g10/encode.c:517
847 msgid ""
848 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
849 msgstr ""
850 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
851 "esteu xifrant.\n"
852
853 #: g10/encode.c:527
854 #, fuzzy, c-format
855 msgid ""
856 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
857 msgstr ""
858 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
859
860 #: g10/encode.c:635 g10/sign.c:899
861 #, fuzzy, c-format
862 msgid ""
863 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
864 "preferences\n"
865 msgstr ""
866 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
867 "destinatari\n"
868
869 #: g10/encode.c:722
870 #, c-format
871 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
872 msgstr ""
873 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
874
875 #: g10/encode.c:792 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:758
876 #, c-format
877 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
878 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
879
880 #: g10/encode.c:819
881 #, c-format
882 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
883 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
884
885 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
886 #, c-format
887 msgid "%s encrypted data\n"
888 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
889
890 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
891 #, c-format
892 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
893 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
894
895 # És no-wrap?  ivb
896 # Com? jm
897 #: g10/encr-data.c:93
898 msgid ""
899 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
900 msgstr ""
901 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
902 "simètric.\n"
903
904 #: g10/encr-data.c:104
905 msgid "problem handling encrypted packet\n"
906 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
907
908 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
909 #: g10/exec.c:49
910 msgid "no remote program execution supported\n"
911 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
912
913 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:410
914 #, c-format
915 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
916 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
917
918 #: g10/exec.c:314
919 msgid ""
920 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
921 msgstr ""
922 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
923 "d'opcions permissos insegurs\n"
924
925 #: g10/exec.c:344
926 #, fuzzy
927 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
928 msgstr ""
929 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
930 "externs\n"
931
932 #: g10/exec.c:422
933 #, fuzzy, c-format
934 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
935 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
936
937 #: g10/exec.c:425
938 #, fuzzy, c-format
939 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
940 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
941
942 #: g10/exec.c:510
943 #, c-format
944 msgid "system error while calling external program: %s\n"
945 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
946
947 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
948 msgid "unnatural exit of external program\n"
949 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
950
951 #: g10/exec.c:536
952 msgid "unable to execute external program\n"
953 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
954
955 #: g10/exec.c:552
956 #, c-format
957 msgid "unable to read external program response: %s\n"
958 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
959
960 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
961 #, c-format
962 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
963 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
964
965 #: g10/exec.c:610
966 #, c-format
967 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
968 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
969
970 #: g10/export.c:184
971 #, fuzzy
972 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
973 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
974
975 #: g10/export.c:213
976 #, fuzzy, c-format
977 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
978 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
979
980 #: g10/export.c:221
981 #, fuzzy, c-format
982 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
983 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
984
985 #: g10/export.c:398
986 #, fuzzy, c-format
987 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
988 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
989
990 #: g10/export.c:430
991 msgid "WARNING: nothing exported\n"
992 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
993
994 #: g10/g10.c:362
995 msgid ""
996 "@Commands:\n"
997 " "
998 msgstr ""
999 "@Ordres:\n"
1000 " "
1001
1002 #: g10/g10.c:364
1003 msgid "|[file]|make a signature"
1004 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1005
1006 #: g10/g10.c:365
1007 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1008 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1009
1010 #: g10/g10.c:366
1011 msgid "make a detached signature"
1012 msgstr "crea una signatura separada"
1013
1014 #: g10/g10.c:367
1015 msgid "encrypt data"
1016 msgstr "xifra dades"
1017
1018 #: g10/g10.c:369
1019 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1020 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1021
1022 #: g10/g10.c:371
1023 msgid "decrypt data (default)"
1024 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1025
1026 #: g10/g10.c:373
1027 msgid "verify a signature"
1028 msgstr "verifica una signatura"
1029
1030 #: g10/g10.c:375
1031 msgid "list keys"
1032 msgstr "llista claus"
1033
1034 #: g10/g10.c:377
1035 msgid "list keys and signatures"
1036 msgstr "llista claus i signatures"
1037
1038 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1039 #: g10/g10.c:378
1040 #, fuzzy
1041 msgid "list and check key signatures"
1042 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1043
1044 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1045 #: g10/g10.c:379
1046 msgid "list keys and fingerprints"
1047 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1048
1049 #: g10/g10.c:380
1050 msgid "list secret keys"
1051 msgstr "llista claus secretes"
1052
1053 #: g10/g10.c:381
1054 msgid "generate a new key pair"
1055 msgstr "genera un nou parell de claus"
1056
1057 #: g10/g10.c:382
1058 msgid "remove keys from the public keyring"
1059 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1060
1061 #: g10/g10.c:384
1062 msgid "remove keys from the secret keyring"
1063 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1064
1065 #: g10/g10.c:385
1066 msgid "sign a key"
1067 msgstr "signa una clau"
1068
1069 #: g10/g10.c:386
1070 msgid "sign a key locally"
1071 msgstr "signa una clau localment"
1072
1073 #: g10/g10.c:387
1074 msgid "sign or edit a key"
1075 msgstr "signa o edita una clau"
1076
1077 #: g10/g10.c:388
1078 msgid "generate a revocation certificate"
1079 msgstr "genera un certificat de revocació"
1080
1081 #: g10/g10.c:390
1082 msgid "export keys"
1083 msgstr "exporta claus"
1084
1085 #: g10/g10.c:391
1086 msgid "export keys to a key server"
1087 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1088
1089 #: g10/g10.c:392
1090 msgid "import keys from a key server"
1091 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1092
1093 #: g10/g10.c:394
1094 msgid "search for keys on a key server"
1095 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1096
1097 #: g10/g10.c:396
1098 msgid "update all keys from a keyserver"
1099 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1100
1101 #: g10/g10.c:399
1102 msgid "import/merge keys"
1103 msgstr "importa/fon claus"
1104
1105 #: g10/g10.c:402
1106 msgid "print the card status"
1107 msgstr ""
1108
1109 #: g10/g10.c:403
1110 msgid "change data on a card"
1111 msgstr ""
1112
1113 #: g10/g10.c:404
1114 msgid "change a card's PIN"
1115 msgstr ""
1116
1117 #: g10/g10.c:412
1118 msgid "update the trust database"
1119 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1120
1121 #: g10/g10.c:419
1122 msgid "|algo [files]|print message digests"
1123 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1124
1125 #: g10/g10.c:423 g10/gpgv.c:71
1126 msgid ""
1127 "@\n"
1128 "Options:\n"
1129 " "
1130 msgstr ""
1131 "@\n"
1132 "Opcions:\n"
1133 " "
1134
1135 #: g10/g10.c:425
1136 msgid "create ascii armored output"
1137 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1138
1139 #: g10/g10.c:427
1140 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1141 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1142
1143 #: g10/g10.c:438
1144 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1145 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1146
1147 #: g10/g10.c:439
1148 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1149 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1150
1151 #: g10/g10.c:444
1152 msgid "use canonical text mode"
1153 msgstr "usa el mode de text canònic"
1154
1155 #: g10/g10.c:458
1156 msgid "use as output file"
1157 msgstr "fitxer d'eixida"
1158
1159 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1160 #: g10/g10.c:460 g10/gpgv.c:73
1161 msgid "verbose"
1162 msgstr "detall"
1163
1164 #: g10/g10.c:471
1165 msgid "do not make any changes"
1166 msgstr "no fa cap canvi"
1167
1168 #: g10/g10.c:472
1169 msgid "prompt before overwriting"
1170 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1171
1172 #: g10/g10.c:513
1173 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1174 msgstr ""
1175
1176 #: g10/g10.c:514
1177 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1178 msgstr ""
1179
1180 #: g10/g10.c:542
1181 msgid ""
1182 "@\n"
1183 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1184 msgstr ""
1185 "@\n"
1186 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1187
1188 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1189 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1190 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1191 #: g10/g10.c:545
1192 msgid ""
1193 "@\n"
1194 "Examples:\n"
1195 "\n"
1196 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1197 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1198 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1199 " --list-keys [names]        show keys\n"
1200 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1201 msgstr ""
1202 "@\n"
1203 "Exemples:\n"
1204 "\n"
1205 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1206 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1207 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1208 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1209 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1210
1211 #: g10/g10.c:724 g10/gpgv.c:98
1212 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1213 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1214
1215 #: g10/g10.c:741
1216 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1217 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1218
1219 #: g10/g10.c:744
1220 msgid ""
1221 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1222 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1223 "default operation depends on the input data\n"
1224 msgstr ""
1225 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1226 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1227 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1228
1229 # Suportats? ivb
1230 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1231 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1232 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1233 # encara no m'agraden massa... jm
1234 #: g10/g10.c:755
1235 msgid ""
1236 "\n"
1237 "Supported algorithms:\n"
1238 msgstr ""
1239 "\n"
1240 "Algoritmes suportats:\n"
1241
1242 #: g10/g10.c:758
1243 msgid "Pubkey: "
1244 msgstr "Clau pública: "
1245
1246 #: g10/g10.c:764 g10/keyedit.c:2252
1247 msgid "Cipher: "
1248 msgstr "Xifratge: "
1249
1250 #: g10/g10.c:770
1251 msgid "Hash: "
1252 msgstr "Dispersió: "
1253
1254 #: g10/g10.c:776 g10/keyedit.c:2298
1255 msgid "Compression: "
1256 msgstr "Compressió: "
1257
1258 #: g10/g10.c:859
1259 msgid "usage: gpg [options] "
1260 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1261
1262 #: g10/g10.c:1007
1263 msgid "conflicting commands\n"
1264 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1265
1266 #: g10/g10.c:1025
1267 #, c-format
1268 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1269 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1270
1271 # Indi. ivb
1272 #: g10/g10.c:1222
1273 #, fuzzy, c-format
1274 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1275 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1276
1277 # Indi. ivb
1278 #: g10/g10.c:1225
1279 #, fuzzy, c-format
1280 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1281 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1282
1283 # Indi. ivb
1284 #: g10/g10.c:1228
1285 #, fuzzy, c-format
1286 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1287 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1288
1289 #: g10/g10.c:1234
1290 #, fuzzy, c-format
1291 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1292 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1293
1294 #: g10/g10.c:1237
1295 #, fuzzy, c-format
1296 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1297 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1298
1299 #: g10/g10.c:1240
1300 #, fuzzy, c-format
1301 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1302 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1303
1304 #: g10/g10.c:1246
1305 #, fuzzy, c-format
1306 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1307 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1308
1309 #: g10/g10.c:1249
1310 #, fuzzy, c-format
1311 msgid ""
1312 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1313 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1314
1315 #: g10/g10.c:1252
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1318 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1319
1320 #: g10/g10.c:1258
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1323 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1324
1325 #: g10/g10.c:1261
1326 #, fuzzy, c-format
1327 msgid ""
1328 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1329 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1330
1331 #: g10/g10.c:1264
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1334 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1335
1336 #: g10/g10.c:1405
1337 #, fuzzy, c-format
1338 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1339 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1340
1341 #: g10/g10.c:1802
1342 #, c-format
1343 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1344 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1345
1346 #: g10/g10.c:1844
1347 #, c-format
1348 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1349 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
1350
1351 #: g10/g10.c:1848
1352 #, c-format
1353 msgid "option file `%s': %s\n"
1354 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
1355
1356 #: g10/g10.c:1855
1357 #, c-format
1358 msgid "reading options from `%s'\n"
1359 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
1360
1361 #: g10/g10.c:2069 g10/g10.c:2613 g10/g10.c:2632
1362 #, c-format
1363 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1364 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1365
1366 #: g10/g10.c:2082
1367 #, fuzzy, c-format
1368 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1369 msgstr ""
1370 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
1371
1372 #: g10/g10.c:2236 g10/g10.c:2248
1373 #, fuzzy, c-format
1374 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1375 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1376
1377 #: g10/g10.c:2321
1378 #, fuzzy, c-format
1379 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1380 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1381
1382 #: g10/g10.c:2340 g10/keyedit.c:3897
1383 #, fuzzy
1384 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1385 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1386
1387 #: g10/g10.c:2346
1388 #, fuzzy, c-format
1389 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1390 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1391
1392 #: g10/g10.c:2349
1393 #, fuzzy
1394 msgid "invalid keyserver options\n"
1395 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1396
1397 #: g10/g10.c:2356
1398 #, c-format
1399 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1400 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1401
1402 #: g10/g10.c:2359
1403 msgid "invalid import options\n"
1404 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1405
1406 #: g10/g10.c:2366
1407 #, c-format
1408 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1409 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1410
1411 #: g10/g10.c:2369
1412 msgid "invalid export options\n"
1413 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1414
1415 #: g10/g10.c:2376
1416 #, fuzzy, c-format
1417 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1418 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1419
1420 #: g10/g10.c:2379
1421 #, fuzzy
1422 msgid "invalid list options\n"
1423 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1424
1425 #: g10/g10.c:2401
1426 #, fuzzy, c-format
1427 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1428 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1429
1430 #: g10/g10.c:2404
1431 #, fuzzy
1432 msgid "invalid verify options\n"
1433 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1434
1435 #: g10/g10.c:2411
1436 #, c-format
1437 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1438 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1439
1440 #: g10/g10.c:2602
1441 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1442 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1443
1444 # FIXME: preferència? jm
1445 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1446 #: g10/g10.c:2606
1447 #, c-format
1448 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1449 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
1450
1451 #: g10/g10.c:2615
1452 #, c-format
1453 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1454 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
1455
1456 #: g10/g10.c:2618
1457 #, c-format
1458 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1459 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
1460
1461 #: g10/g10.c:2625
1462 #, fuzzy, c-format
1463 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1464 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
1465
1466 #: g10/g10.c:2640
1467 #, fuzzy, c-format
1468 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1469 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1470
1471 # clares -> en clar?  ivb
1472 #: g10/g10.c:2654
1473 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1474 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1475
1476 #: g10/g10.c:2660
1477 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1478 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1479
1480 #: g10/g10.c:2666
1481 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1482 msgstr ""
1483 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1484 "habilitat.\n"
1485
1486 #: g10/g10.c:2679
1487 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1488 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1489
1490 #: g10/g10.c:2746 g10/g10.c:2770
1491 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1492 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1493
1494 #: g10/g10.c:2752 g10/g10.c:2776
1495 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1496 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
1497
1498 #: g10/g10.c:2758
1499 #, fuzzy
1500 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1501 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1502
1503 #: g10/g10.c:2764
1504 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1505 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
1506
1507 #: g10/g10.c:2779
1508 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1509 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1510
1511 #: g10/g10.c:2781
1512 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1513 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1514
1515 #: g10/g10.c:2783
1516 #, fuzzy
1517 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1518 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1519
1520 #: g10/g10.c:2785
1521 #, fuzzy
1522 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1523 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1524
1525 #: g10/g10.c:2787
1526 #, fuzzy
1527 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1528 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1529
1530 #: g10/g10.c:2790
1531 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1532 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
1533
1534 #: g10/g10.c:2794
1535 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1536 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1537
1538 #: g10/g10.c:2801
1539 msgid "invalid default preferences\n"
1540 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
1541
1542 #: g10/g10.c:2810
1543 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1544 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
1545
1546 #: g10/g10.c:2814
1547 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1548 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
1549
1550 #: g10/g10.c:2818
1551 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1552 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
1553
1554 #: g10/g10.c:2851
1555 #, c-format
1556 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1557 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1558
1559 #: g10/g10.c:2898
1560 #, fuzzy, c-format
1561 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1562 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
1563
1564 #: g10/g10.c:2903
1565 #, fuzzy, c-format
1566 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1567 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1568
1569 #: g10/g10.c:2908
1570 #, fuzzy, c-format
1571 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1572 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
1573
1574 #: g10/g10.c:3004
1575 #, c-format
1576 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1577 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1578
1579 #: g10/g10.c:3015
1580 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1581 msgstr ""
1582 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
1583
1584 #: g10/g10.c:3026
1585 msgid "--store [filename]"
1586 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1587
1588 #: g10/g10.c:3033
1589 msgid "--symmetric [filename]"
1590 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1591
1592 #: g10/g10.c:3035
1593 #, fuzzy, c-format
1594 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1595 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1596
1597 #: g10/g10.c:3045
1598 msgid "--encrypt [filename]"
1599 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1600
1601 #: g10/g10.c:3058
1602 #, fuzzy
1603 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1604 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1605
1606 #: g10/g10.c:3060
1607 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1608 msgstr ""
1609
1610 #: g10/g10.c:3063
1611 #, fuzzy, c-format
1612 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1613 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1614
1615 #: g10/g10.c:3081
1616 msgid "--sign [filename]"
1617 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1618
1619 #: g10/g10.c:3094
1620 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1621 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1622
1623 #: g10/g10.c:3109
1624 #, fuzzy
1625 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1626 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1627
1628 #: g10/g10.c:3111
1629 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1630 msgstr ""
1631
1632 #: g10/g10.c:3114
1633 #, fuzzy, c-format
1634 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1635 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1636
1637 #: g10/g10.c:3134
1638 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1639 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1640
1641 #: g10/g10.c:3143
1642 msgid "--clearsign [filename]"
1643 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1644
1645 #: g10/g10.c:3168
1646 msgid "--decrypt [filename]"
1647 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1648
1649 #: g10/g10.c:3176
1650 msgid "--sign-key user-id"
1651 msgstr "--sign-key user-id"
1652
1653 #: g10/g10.c:3180
1654 msgid "--lsign-key user-id"
1655 msgstr "--lsign-key user-id"
1656
1657 #: g10/g10.c:3201
1658 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1659 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1660
1661 #: g10/g10.c:3272
1662 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1663 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1664
1665 #: g10/g10.c:3309
1666 #, c-format
1667 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1668 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1669
1670 #: g10/g10.c:3311
1671 #, c-format
1672 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1673 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1674
1675 #: g10/g10.c:3313
1676 #, c-format
1677 msgid "key export failed: %s\n"
1678 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
1679
1680 #: g10/g10.c:3324
1681 #, c-format
1682 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1683 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1684
1685 #: g10/g10.c:3334
1686 #, c-format
1687 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1688 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1689
1690 #: g10/g10.c:3375
1691 #, c-format
1692 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1693 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1694
1695 #: g10/g10.c:3383
1696 #, c-format
1697 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1698 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1699
1700 #: g10/g10.c:3470
1701 #, c-format
1702 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1703 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1704
1705 #: g10/g10.c:3593
1706 msgid "[filename]"
1707 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1708
1709 #: g10/g10.c:3597
1710 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1711 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1712
1713 #: g10/g10.c:3887
1714 msgid ""
1715 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1716 "an '='\n"
1717 msgstr ""
1718 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1719 "amb el signe «=»\n"
1720
1721 #: g10/g10.c:3895
1722 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1723 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1724
1725 #: g10/g10.c:3900
1726 #, fuzzy
1727 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1728 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1729
1730 #: g10/g10.c:3911
1731 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1732 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1733
1734 #: g10/g10.c:3945
1735 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1736 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
1737
1738 #: g10/g10.c:3947
1739 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1740 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1741
1742 #: g10/g10.c:3980
1743 #, fuzzy
1744 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1745 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1746
1747 #: g10/getkey.c:151
1748 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1749 msgstr ""
1750 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1751
1752 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2757
1753 #, fuzzy
1754 msgid "[User ID not found]"
1755 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1756
1757 #: g10/getkey.c:1684
1758 #, fuzzy, c-format
1759 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1760 msgstr ""
1761 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1762
1763 #: g10/getkey.c:2235
1764 #, fuzzy, c-format
1765 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1766 msgstr ""
1767 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1768
1769 #: g10/getkey.c:2466
1770 #, fuzzy, c-format
1771 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1772 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1773
1774 #: g10/getkey.c:2513
1775 #, fuzzy, c-format
1776 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1777 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1778
1779 #: g10/gpgv.c:74
1780 msgid "be somewhat more quiet"
1781 msgstr "una mica més silenciós"
1782
1783 #: g10/gpgv.c:75
1784 msgid "take the keys from this keyring"
1785 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1786
1787 #: g10/gpgv.c:77
1788 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1789 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
1790
1791 #: g10/gpgv.c:78
1792 msgid "|FD|write status info to this FD"
1793 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
1794
1795 #: g10/gpgv.c:102
1796 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1797 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1798
1799 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
1800 #: g10/gpgv.c:105
1801 msgid ""
1802 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1803 "Check signatures against known trusted keys\n"
1804 msgstr ""
1805 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1806 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
1807
1808 #: g10/helptext.c:49
1809 msgid ""
1810 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1811 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1812 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1813 msgstr ""
1814 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
1815 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
1816 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
1817
1818 #: g10/helptext.c:55
1819 msgid ""
1820 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1821 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1822 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1823 "ultimately trusted\n"
1824 msgstr ""
1825 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1826 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
1827 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
1828 "confiança absoluta\n"
1829
1830 # "clau no confiable"? jm
1831 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
1832 #: g10/helptext.c:62
1833 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1834 msgstr ""
1835 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
1836
1837 #: g10/helptext.c:66
1838 msgid ""
1839 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1840 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
1841
1842 #: g10/helptext.c:70
1843 msgid ""
1844 "Select the algorithm to use.\n"
1845 "\n"
1846 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1847 "for signatures.\n"
1848 "\n"
1849 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1850 "\n"
1851 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1852 "\n"
1853 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1854 msgstr ""
1855
1856 #: g10/helptext.c:84
1857 msgid ""
1858 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1859 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1860 "Please consult your security expert first."
1861 msgstr ""
1862 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
1863 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
1864 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
1865
1866 #: g10/helptext.c:91
1867 msgid "Enter the size of the key"
1868 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
1869
1870 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1871 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1872 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1873 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
1874
1875 #: g10/helptext.c:105
1876 msgid ""
1877 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1878 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1879 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1880 "the given value as an interval."
1881 msgstr ""
1882 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
1883 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
1884 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
1885 "el valor donat com un interval."
1886
1887 #: g10/helptext.c:117
1888 msgid "Enter the name of the key holder"
1889 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
1890
1891 #: g10/helptext.c:122
1892 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1893 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
1894
1895 #: g10/helptext.c:126
1896 msgid "Please enter an optional comment"
1897 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
1898
1899 #: g10/helptext.c:131
1900 msgid ""
1901 "N  to change the name.\n"
1902 "C  to change the comment.\n"
1903 "E  to change the email address.\n"
1904 "O  to continue with key generation.\n"
1905 "Q  to to quit the key generation."
1906 msgstr ""
1907 "N  canvia el nom.\n"
1908 "C  canvia el comentari.\n"
1909 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
1910 "O  continua la generació de les claus.\n"
1911 "Q  ix."
1912
1913 #: g10/helptext.c:140
1914 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1915 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
1916
1917 #: g10/helptext.c:148
1918 msgid ""
1919 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1920 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1921 "know how carefully you verified this.\n"
1922 "\n"
1923 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1924 "the\n"
1925 "    key.\n"
1926 "\n"
1927 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1928 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1929 "for\n"
1930 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1931 "user.\n"
1932 "\n"
1933 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1934 "could\n"
1935 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1936 "the\n"
1937 "    key against a photo ID.\n"
1938 "\n"
1939 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1940 "could\n"
1941 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1942 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1943 "a\n"
1944 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1945 "the\n"
1946 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1947 "exchange\n"
1948 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1949 "\n"
1950 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1951 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1952 "\"\n"
1953 "mean to you when you sign other keys.\n"
1954 "\n"
1955 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1956 msgstr ""
1957 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
1958 "clau\n"
1959 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
1960 "saber\n"
1961 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
1962 "\n"
1963 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
1964 "    la clau.\n"
1965 "\n"
1966 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
1967 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
1968 "manera.\n"
1969 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
1970 "    usuari amb pseudònim.\n"
1971 "\n"
1972 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
1973 "açò\n"
1974 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
1975 "verificat\n"
1976 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
1977 "\n"
1978 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
1979 "exemple,\n"
1980 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
1981 "propietari\n"
1982 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
1983 "difícil\n"
1984 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
1985 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
1986 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
1987 "    pertany al propietari de la clau.\n"
1988 "\n"
1989 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
1990 "són\n"
1991 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
1992 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
1993 "\n"
1994 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
1995
1996 #: g10/helptext.c:186
1997 #, fuzzy
1998 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1999 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2000
2001 #: g10/helptext.c:190
2002 msgid ""
2003 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2004 "All certificates are then also lost!"
2005 msgstr ""
2006 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2007 "Tots els certificats també es perdran!"
2008
2009 #: g10/helptext.c:195
2010 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2011 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
2012
2013 #: g10/helptext.c:200
2014 msgid ""
2015 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2016 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2017 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2018 msgstr ""
2019 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
2020 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
2021 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
2022 "per aquesta clau."
2023
2024 #: g10/helptext.c:205
2025 msgid ""
2026 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2027 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2028 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2029 "a trust connection through another already certified key."
2030 msgstr ""
2031 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
2032 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
2033 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2034 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
2035 "certificada."
2036
2037 #: g10/helptext.c:211
2038 msgid ""
2039 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2040 "your keyring."
2041 msgstr ""
2042 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2043 "de claus."
2044
2045 #: g10/helptext.c:215
2046 msgid ""
2047 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2048 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2049 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2050 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2051 "a second one is available."
2052 msgstr ""
2053 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2054 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2055 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2056 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2057 "hi ha una segona disponible."
2058
2059 #: g10/helptext.c:223
2060 msgid ""
2061 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2062 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2063 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2064 msgstr ""
2065 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2066 "seleccionats)\n"
2067 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2068 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2069
2070 #: g10/helptext.c:230
2071 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2072 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2073
2074 #: g10/helptext.c:236
2075 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2076 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2077
2078 #: g10/helptext.c:240
2079 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2080 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2081
2082 #: g10/helptext.c:245
2083 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2084 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2085
2086 #: g10/helptext.c:250
2087 msgid ""
2088 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2089 "file (which is shown in brackets) will be used."
2090 msgstr ""
2091 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2092 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2093
2094 #: g10/helptext.c:256
2095 msgid ""
2096 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2097 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2098 "  \"Key has been compromised\"\n"
2099 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2100 "      got access to your secret key.\n"
2101 "  \"Key is superseded\"\n"
2102 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2103 "  \"Key is no longer used\"\n"
2104 "      Use this if you have retired this key.\n"
2105 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2106 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2107 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2108 msgstr ""
2109 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2110 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2111 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2112 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2113 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2114 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2115 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2116 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2117 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2118 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2119 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2120 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2121 "      de correu com a invàlida.\n"
2122
2123 #: g10/helptext.c:272
2124 msgid ""
2125 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2126 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2127 "An empty line ends the text.\n"
2128 msgstr ""
2129 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2130 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2131 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2132
2133 #: g10/helptext.c:287
2134 msgid "No help available"
2135 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2136
2137 #: g10/helptext.c:295
2138 #, c-format
2139 msgid "No help available for `%s'"
2140 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2141
2142 #: g10/import.c:248
2143 #, c-format
2144 msgid "skipping block of type %d\n"
2145 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2146
2147 #: g10/import.c:257
2148 #, fuzzy, c-format
2149 msgid "%lu keys processed so far\n"
2150 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2151
2152 #: g10/import.c:274
2153 #, c-format
2154 msgid "Total number processed: %lu\n"
2155 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2156
2157 #: g10/import.c:276
2158 #, c-format
2159 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2160 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2161
2162 #: g10/import.c:279
2163 #, c-format
2164 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2165 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2166
2167 #: g10/import.c:281
2168 #, c-format
2169 msgid "              imported: %lu"
2170 msgstr "              importades: %lu"
2171
2172 #: g10/import.c:287
2173 #, c-format
2174 msgid "             unchanged: %lu\n"
2175 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2176
2177 #: g10/import.c:289
2178 #, c-format
2179 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2180 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2181
2182 #: g10/import.c:291
2183 #, c-format
2184 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2185 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2186
2187 #: g10/import.c:293
2188 #, c-format
2189 msgid "        new signatures: %lu\n"
2190 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2191
2192 #: g10/import.c:295
2193 #, c-format
2194 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2195 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2196
2197 #: g10/import.c:297
2198 #, c-format
2199 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2200 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2201
2202 #: g10/import.c:299
2203 #, c-format
2204 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2205 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2206
2207 #: g10/import.c:301
2208 #, c-format
2209 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2210 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2211
2212 #: g10/import.c:303
2213 #, c-format
2214 msgid "          not imported: %lu\n"
2215 msgstr "              importades: %lu\n"
2216
2217 #: g10/import.c:544
2218 #, c-format
2219 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2220 msgstr ""
2221
2222 #: g10/import.c:546
2223 #, fuzzy
2224 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2225 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
2226
2227 #: g10/import.c:583
2228 #, c-format
2229 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2230 msgstr ""
2231
2232 #: g10/import.c:595
2233 #, fuzzy, c-format
2234 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2235 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2236
2237 #: g10/import.c:607
2238 #, c-format
2239 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2240 msgstr ""
2241
2242 #: g10/import.c:620
2243 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2244 msgstr ""
2245
2246 #: g10/import.c:622
2247 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: g10/import.c:646
2251 #, c-format
2252 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: g10/import.c:694 g10/import.c:1048
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid "key %s: no user ID\n"
2258 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2259
2260 #: g10/import.c:714
2261 #, fuzzy, c-format
2262 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2263 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2264
2265 #: g10/import.c:729
2266 #, fuzzy, c-format
2267 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2268 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2269
2270 #: g10/import.c:735
2271 #, fuzzy, c-format
2272 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2273 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2274
2275 #: g10/import.c:737
2276 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2277 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2278
2279 #: g10/import.c:747 g10/import.c:1169
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2282 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2283
2284 #: g10/import.c:753
2285 #, fuzzy, c-format
2286 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2287 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2288
2289 #: g10/import.c:762
2290 #, c-format
2291 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2292 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2293
2294 #: g10/import.c:767 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1069
2295 #, c-format
2296 msgid "writing to `%s'\n"
2297 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2298
2299 #: g10/import.c:773 g10/import.c:863 g10/import.c:1088 g10/import.c:1230
2300 #: g10/import.c:2315 g10/import.c:2337
2301 #, c-format
2302 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2303 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2304
2305 #: g10/import.c:792
2306 #, fuzzy, c-format
2307 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2308 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2309
2310 #: g10/import.c:816
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2313 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2314
2315 #: g10/import.c:833 g10/import.c:1187
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2318 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2319
2320 #: g10/import.c:841 g10/import.c:1194
2321 #, fuzzy, c-format
2322 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2323 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2324
2325 #: g10/import.c:873
2326 #, fuzzy, c-format
2327 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2328 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2329
2330 #: g10/import.c:876
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2333 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2334
2335 #: g10/import.c:879
2336 #, fuzzy, c-format
2337 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2338 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2339
2340 #: g10/import.c:882
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2343 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2344
2345 #: g10/import.c:885
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2348 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2349
2350 #: g10/import.c:888
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2353 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2354
2355 #: g10/import.c:909
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2358 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2359
2360 #: g10/import.c:1054
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2363 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2364
2365 #: g10/import.c:1065
2366 #, fuzzy
2367 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2368 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2369
2370 #: g10/import.c:1082 g10/import.c:2330
2371 #, c-format
2372 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2373 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2374
2375 #: g10/import.c:1093
2376 #, fuzzy, c-format
2377 msgid "key %s: secret key imported\n"
2378 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2379
2380 #: g10/import.c:1122
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2383 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2384
2385 #: g10/import.c:1132
2386 #, fuzzy, c-format
2387 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2388 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2389
2390 #: g10/import.c:1162
2391 #, fuzzy, c-format
2392 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2393 msgstr ""
2394 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2395 "de revocació\n"
2396
2397 # O «rebutjara»? ivb
2398 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
2399 # «es rebutja» està bé. jm
2400 #: g10/import.c:1205
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2403 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
2404
2405 #: g10/import.c:1237
2406 #, fuzzy, c-format
2407 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2408 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
2409
2410 #: g10/import.c:1302
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2413 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2414
2415 #: g10/import.c:1317
2416 #, fuzzy, c-format
2417 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2418 msgstr ""
2419 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
2420 "s»\n"
2421 "\n"
2422
2423 #: g10/import.c:1319
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2426 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
2427
2428 #: g10/import.c:1337
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2431 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2432
2433 #: g10/import.c:1348 g10/import.c:1398
2434 #, fuzzy, c-format
2435 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2436 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
2437
2438 #: g10/import.c:1350
2439 #, fuzzy, c-format
2440 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2441 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
2442
2443 #: g10/import.c:1365
2444 #, fuzzy, c-format
2445 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2446 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
2447
2448 #: g10/import.c:1387
2449 #, fuzzy, c-format
2450 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2451 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
2452
2453 #: g10/import.c:1400
2454 #, fuzzy, c-format
2455 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2456 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
2457
2458 #: g10/import.c:1415
2459 #, fuzzy, c-format
2460 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2461 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
2462
2463 #: g10/import.c:1457
2464 #, fuzzy, c-format
2465 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2466 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2467
2468 #: g10/import.c:1478
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2471 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2472
2473 #: g10/import.c:1505
2474 #, fuzzy, c-format
2475 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2476 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2477
2478 #: g10/import.c:1515
2479 #, fuzzy, c-format
2480 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2481 msgstr ""
2482 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
2483 "descarta\n"
2484
2485 #: g10/import.c:1532
2486 #, fuzzy, c-format
2487 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2488 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
2489
2490 #: g10/import.c:1546
2491 #, fuzzy, c-format
2492 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2493 msgstr ""
2494 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
2495 "descarta\n"
2496
2497 #: g10/import.c:1554
2498 #, fuzzy, c-format
2499 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2500 msgstr ""
2501 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2502
2503 #: g10/import.c:1575
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
2506 msgstr ""
2507 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2508
2509 #: g10/import.c:1678
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2512 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2513
2514 #: g10/import.c:1740
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2517 msgstr ""
2518 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
2519 "08lX\n"
2520
2521 #: g10/import.c:1754
2522 #, fuzzy, c-format
2523 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2524 msgstr ""
2525 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
2526 "present.\n"
2527
2528 #: g10/import.c:1813
2529 #, fuzzy, c-format
2530 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2531 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
2532
2533 #: g10/import.c:1847
2534 #, fuzzy, c-format
2535 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2536 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2537
2538 #: g10/import.c:2236
2539 #, fuzzy
2540 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2541 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2542
2543 #: g10/import.c:2244
2544 #, fuzzy
2545 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2546 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2547
2548 #: g10/import.c:2246
2549 #, fuzzy
2550 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2551 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2552
2553 #: g10/keydb.c:168
2554 #, c-format
2555 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2556 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
2557
2558 #: g10/keydb.c:175
2559 #, c-format
2560 msgid "keyring `%s' created\n"
2561 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
2562
2563 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2564 #, fuzzy, c-format
2565 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2566 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
2567
2568 #: g10/keydb.c:698
2569 #, c-format
2570 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2571 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
2572
2573 #: g10/keyedit.c:262
2574 msgid "[revocation]"
2575 msgstr "[revocació]"
2576
2577 #: g10/keyedit.c:263
2578 msgid "[self-signature]"
2579 msgstr "[autosignatura]"
2580
2581 #: g10/keyedit.c:341 g10/keylist.c:406
2582 msgid "1 bad signature\n"
2583 msgstr "1 signatura errònia\n"
2584
2585 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:408
2586 #, c-format
2587 msgid "%d bad signatures\n"
2588 msgstr "%d signatures errònies\n"
2589
2590 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:410
2591 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2592 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2593
2594 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:412
2595 #, c-format
2596 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2597 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2598
2599 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:414
2600 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2601 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2602
2603 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:416
2604 #, c-format
2605 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2606 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2607
2608 #: g10/keyedit.c:353
2609 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2610 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
2611
2612 #: g10/keyedit.c:355
2613 #, c-format
2614 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2615 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
2616
2617 #: g10/keyedit.c:411 g10/pkclist.c:263
2618 #, fuzzy
2619 msgid ""
2620 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2621 "keys\n"
2622 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2623 "etc.)\n"
2624 msgstr ""
2625 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2626 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2627 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2628
2629 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:275
2630 #, fuzzy, c-format
2631 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2632 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2633
2634 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:277
2635 #, fuzzy, c-format
2636 msgid "  %d = I trust fully\n"
2637 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2638
2639 #: g10/keyedit.c:435
2640 msgid ""
2641 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2642 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2643 "trust signatures on your behalf.\n"
2644 msgstr ""
2645
2646 #: g10/keyedit.c:451
2647 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2648 msgstr ""
2649
2650 #: g10/keyedit.c:595
2651 #, c-format
2652 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2653 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
2654
2655 #: g10/keyedit.c:604 g10/keyedit.c:632 g10/keyedit.c:659 g10/keyedit.c:827
2656 #: g10/keyedit.c:890 g10/keyedit.c:1729
2657 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2658 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2659
2660 # O no s'ha pogut? ivb
2661 # FIXME: comprovar context. jm
2662 #: g10/keyedit.c:618 g10/keyedit.c:646 g10/keyedit.c:673 g10/keyedit.c:833
2663 #: g10/keyedit.c:1735
2664 msgid "  Unable to sign.\n"
2665 msgstr "  No es pot signar.\n"
2666
2667 #: g10/keyedit.c:623
2668 #, c-format
2669 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2670 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
2671
2672 #: g10/keyedit.c:651
2673 #, c-format
2674 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2675 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2676
2677 #: g10/keyedit.c:679
2678 #, fuzzy, c-format
2679 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2680 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2681
2682 #: g10/keyedit.c:681
2683 #, fuzzy
2684 msgid "Sign it? (y/N) "
2685 msgstr "Signar realment? "
2686
2687 #: g10/keyedit.c:703
2688 #, c-format
2689 msgid ""
2690 "The self-signature on \"%s\"\n"
2691 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2692 msgstr ""
2693 "La vostra signatura en «%s»\n"
2694 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2695
2696 #: g10/keyedit.c:712
2697 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2698 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2699
2700 #: g10/keyedit.c:726
2701 #, c-format
2702 msgid ""
2703 "Your current signature on \"%s\"\n"
2704 "has expired.\n"
2705 msgstr ""
2706 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
2707 "ha caducat.\n"
2708
2709 #: g10/keyedit.c:730
2710 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2711 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
2712
2713 #: g10/keyedit.c:751
2714 #, c-format
2715 msgid ""
2716 "Your current signature on \"%s\"\n"
2717 "is a local signature.\n"
2718 msgstr ""
2719 "La vostra signatura en «%s»\n"
2720 "és una signatura local.\n"
2721
2722 #: g10/keyedit.c:755
2723 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2724 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2725
2726 #: g10/keyedit.c:776
2727 #, fuzzy, c-format
2728 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2729 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:779
2732 #, fuzzy, c-format
2733 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2734 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:784
2737 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2738 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2739
2740 #: g10/keyedit.c:806
2741 #, fuzzy, c-format
2742 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2743 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:821
2746 msgid "This key has expired!"
2747 msgstr "La clau ha caducat!"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:841
2750 #, c-format
2751 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2752 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:845
2755 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2756 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2757
2758 #: g10/keyedit.c:883
2759 msgid ""
2760 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2761 "mode.\n"
2762 msgstr ""
2763 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2764
2765 #: g10/keyedit.c:885
2766 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2767 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:910
2770 msgid ""
2771 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2772 "belongs\n"
2773 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2774 msgstr ""
2775 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2776 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
2777 "contestar, entreu «0».\n"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:915
2780 #, c-format
2781 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2782 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2783
2784 #: g10/keyedit.c:917
2785 #, c-format
2786 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2787 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2788
2789 #: g10/keyedit.c:919
2790 #, c-format
2791 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2792 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:921
2795 #, c-format
2796 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2797 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:927
2800 #, fuzzy
2801 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2802 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:951
2805 #, fuzzy, c-format
2806 msgid ""
2807 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2808 "key \"%s\" (%s)\n"
2809 msgstr ""
2810 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
2811 "amb la vostra clau: \""
2812
2813 #: g10/keyedit.c:958
2814 #, fuzzy
2815 msgid "This will be a self-signature.\n"
2816 msgstr ""
2817 "\n"
2818 "Açò serà una autosignatura.\n"
2819
2820 #: g10/keyedit.c:964
2821 #, fuzzy
2822 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2823 msgstr ""
2824 "\n"
2825 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
2826
2827 #: g10/keyedit.c:972
2828 #, fuzzy
2829 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2830 msgstr ""
2831 "\n"
2832 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
2833
2834 #: g10/keyedit.c:982
2835 #, fuzzy
2836 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2837 msgstr ""
2838 "\n"
2839 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:989
2842 #, fuzzy
2843 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2844 msgstr ""
2845 "\n"
2846 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
2847
2848 #: g10/keyedit.c:996
2849 #, fuzzy
2850 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2851 msgstr ""
2852 "\n"
2853 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
2854
2855 #: g10/keyedit.c:1001
2856 #, fuzzy
2857 msgid "I have checked this key casually.\n"
2858 msgstr ""
2859 "\n"
2860 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
2861
2862 #: g10/keyedit.c:1006
2863 #, fuzzy
2864 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2865 msgstr ""
2866 "\n"
2867 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:1016
2870 #, fuzzy
2871 msgid "Really sign? (y/N) "
2872 msgstr "Signar realment? "
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1061 g10/keyedit.c:4385 g10/keyedit.c:4476 g10/keyedit.c:4540
2875 #: g10/keyedit.c:4601 g10/sign.c:370
2876 #, c-format
2877 msgid "signing failed: %s\n"
2878 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1126
2881 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: g10/keyedit.c:1137 g10/keygen.c:3065
2885 msgid "This key is not protected.\n"
2886 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:1141 g10/keygen.c:3053
2889 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2890 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:1145 g10/keygen.c:3068
2893 #, fuzzy
2894 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2895 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:1149 g10/keygen.c:3072
2898 msgid "Key is protected.\n"
2899 msgstr "La clau està protegida.\n"
2900
2901 #: g10/keyedit.c:1173
2902 #, c-format
2903 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2904 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1179
2907 msgid ""
2908 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2909 "\n"
2910 msgstr ""
2911 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
2912 "\n"
2913
2914 #: g10/keyedit.c:1188 g10/keygen.c:1828
2915 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2916 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
2917
2918 #: g10/keyedit.c:1193
2919 msgid ""
2920 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2921 "\n"
2922 msgstr ""
2923 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
2924 "\n"
2925
2926 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
2927 #: g10/keyedit.c:1196
2928 #, fuzzy
2929 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2930 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
2931
2932 #: g10/keyedit.c:1267
2933 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2934 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1352
2937 msgid "save and quit"
2938 msgstr "desa i ix"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:1355
2941 #, fuzzy
2942 msgid "show key fingerprint"
2943 msgstr "mostra empremta"
2944
2945 #: g10/keyedit.c:1356
2946 msgid "list key and user IDs"
2947 msgstr "llista claus i ID"
2948
2949 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2950 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
2951 #: g10/keyedit.c:1358
2952 msgid "select user ID N"
2953 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2954
2955 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2956 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
2957 #: g10/keyedit.c:1359
2958 #, fuzzy
2959 msgid "select subkey N"
2960 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2961
2962 #: g10/keyedit.c:1360
2963 #, fuzzy
2964 msgid "check signatures"
2965 msgstr "revoca signatures"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:1363
2968 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2969 msgstr ""
2970
2971 #: g10/keyedit.c:1368
2972 #, fuzzy
2973 msgid "sign selected user IDs locally"
2974 msgstr "signa la clau localment"
2975
2976 #: g10/keyedit.c:1370
2977 #, fuzzy
2978 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2979 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1372
2982 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2983 msgstr ""
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1376
2986 msgid "add a user ID"
2987 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
2988
2989 # Com estava escrit abans.  ivb
2990 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
2991 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
2992 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
2993 #: g10/keyedit.c:1378
2994 msgid "add a photo ID"
2995 msgstr "afegeix un photo ID"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1380
2998 #, fuzzy
2999 msgid "delete selected user IDs"
3000 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1385
3003 #, fuzzy
3004 msgid "add a subkey"
3005 msgstr "addkey"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1389
3008 msgid "add a key to a smartcard"
3009 msgstr ""
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1391
3012 msgid "move a key to a smartcard"
3013 msgstr ""
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1393
3016 msgid "move a backup key to a smartcard"
3017 msgstr ""
3018
3019 #: g10/keyedit.c:1397
3020 #, fuzzy
3021 msgid "delete selected subkeys"
3022 msgstr "esborra una clau secundària"
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1399
3025 msgid "add a revocation key"
3026 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3027
3028 #: g10/keyedit.c:1401
3029 #, fuzzy
3030 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3031 msgstr ""
3032 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1403
3035 #, fuzzy
3036 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3037 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1405
3040 #, fuzzy
3041 msgid "flag the selected user ID as primary"
3042 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1407
3045 #, fuzzy
3046 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3047 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1410
3050 msgid "list preferences (expert)"
3051 msgstr "llista les preferències (expert)"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1412
3054 msgid "list preferences (verbose)"
3055 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1414
3058 #, fuzzy
3059 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3060 msgstr ""
3061 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1419
3064 #, fuzzy
3065 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3066 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1421
3069 msgid "change the passphrase"
3070 msgstr "canvia la contrasenya"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1425
3073 msgid "change the ownertrust"
3074 msgstr "canvia la confiança"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1427
3077 #, fuzzy
3078 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3079 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3080
3081 #: g10/keyedit.c:1429
3082 #, fuzzy
3083 msgid "revoke selected user IDs"
3084 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1434
3087 #, fuzzy
3088 msgid "revoke key or selected subkeys"
3089 msgstr "revoca una clau secundària"
3090
3091 #: g10/keyedit.c:1435
3092 #, fuzzy
3093 msgid "enable key"
3094 msgstr "activa una clau"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1436
3097 #, fuzzy
3098 msgid "disable key"
3099 msgstr "desactiva una clau"
3100
3101 # Igual que dalt.  ivb
3102 # Idem :) jm
3103 #: g10/keyedit.c:1437
3104 #, fuzzy
3105 msgid "show selected photo IDs"
3106 msgstr "mostra el photo ID"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1557
3109 #, fuzzy, c-format
3110 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3111 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1575
3114 msgid "Secret key is available.\n"
3115 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:1656
3118 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3119 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1664
3122 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3123 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1683
3126 msgid ""
3127 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3128 "(lsign),\n"
3129 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3130 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3131 msgstr ""
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1723
3134 msgid "Key is revoked."
3135 msgstr "La clau està revocada."
3136
3137 #: g10/keyedit.c:1742
3138 #, fuzzy
3139 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3140 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3141
3142 #: g10/keyedit.c:1749
3143 #, fuzzy, c-format
3144 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3145 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:1772
3148 #, c-format
3149 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3150 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:1794 g10/keyedit.c:1814 g10/keyedit.c:1980
3153 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3154 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1796
3157 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3158 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1798
3161 #, fuzzy
3162 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3163 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1799
3166 #, fuzzy
3167 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3168 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3169
3170 #: g10/keyedit.c:1849
3171 #, fuzzy
3172 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3173 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:1861
3176 #, fuzzy
3177 msgid "You must select exactly one key.\n"
3178 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1889
3181 msgid "Command expects a filename argument\n"
3182 msgstr ""
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1903
3185 #, fuzzy, c-format
3186 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3187 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1920
3190 #, fuzzy, c-format
3191 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3192 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:1944
3195 msgid "You must select at least one key.\n"
3196 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:1947
3199 #, fuzzy
3200 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3201 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3202
3203 #: g10/keyedit.c:1948
3204 #, fuzzy
3205 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3206 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1983
3209 #, fuzzy
3210 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3211 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3212
3213 #: g10/keyedit.c:1984
3214 #, fuzzy
3215 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3216 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3217
3218 #: g10/keyedit.c:2002
3219 #, fuzzy
3220 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3221 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3222
3223 #: g10/keyedit.c:2013
3224 #, fuzzy
3225 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3226 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3227
3228 #: g10/keyedit.c:2015
3229 #, fuzzy
3230 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3231 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3232
3233 #: g10/keyedit.c:2056
3234 msgid ""
3235 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3236 msgstr ""
3237
3238 #: g10/keyedit.c:2088
3239 #, fuzzy
3240 msgid "Set preference list to:\n"
3241 msgstr "estableix la llista de preferències"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:2094
3244 #, fuzzy
3245 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3246 msgstr ""
3247 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:2096
3250 #, fuzzy
3251 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3252 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3253
3254 #: g10/keyedit.c:2175
3255 #, fuzzy
3256 msgid "Save changes? (y/N) "
3257 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3258
3259 #: g10/keyedit.c:2178
3260 #, fuzzy
3261 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3262 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3263
3264 #: g10/keyedit.c:2188
3265 #, c-format
3266 msgid "update failed: %s\n"
3267 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:2195
3270 #, c-format
3271 msgid "update secret failed: %s\n"
3272 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:2202
3275 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3276 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:2275
3279 msgid "Digest: "
3280 msgstr "Resum: "
3281
3282 #: g10/keyedit.c:2327
3283 msgid "Features: "
3284 msgstr "Funcionalitats: "
3285
3286 #: g10/keyedit.c:2338
3287 msgid "Keyserver no-modify"
3288 msgstr ""
3289
3290 #: g10/keyedit.c:2353 g10/keylist.c:308
3291 msgid "Preferred keyserver: "
3292 msgstr ""
3293
3294 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3295 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3296 #: g10/keyedit.c:2585
3297 #, fuzzy, c-format
3298 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3299 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3300
3301 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3302 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3303 #: g10/keyedit.c:2606
3304 #, fuzzy, c-format
3305 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3306 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3307
3308 #: g10/keyedit.c:2612
3309 #, fuzzy
3310 msgid "(sensitive)"
3311 msgstr " (sensible)"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:2628 g10/keyedit.c:2684 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2812
3314 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:421
3315 #, fuzzy, c-format
3316 msgid "created: %s"
3317 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:2631 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:948
3320 #, fuzzy, c-format
3321 msgid "revoked: %s"
3322 msgstr "[revocada]"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:2633 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:887
3325 #, fuzzy, c-format
3326 msgid "expired: %s"
3327 msgstr " [caduca: %s]"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:2635 g10/keyedit.c:2686 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2814
3330 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3331 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:427 g10/mainproc.c:954
3332 #, fuzzy, c-format
3333 msgid "expires: %s"
3334 msgstr " [caduca: %s]"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:2637
3337 #, c-format
3338 msgid "usage: %s"
3339 msgstr ""
3340
3341 #: g10/keyedit.c:2652
3342 #, fuzzy, c-format
3343 msgid "trust: %s"
3344 msgstr " confiança: %c/%c"
3345
3346 #: g10/keyedit.c:2656
3347 #, c-format
3348 msgid "validity: %s"
3349 msgstr ""
3350
3351 #: g10/keyedit.c:2663
3352 msgid "This key has been disabled"
3353 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:2691 g10/keylist.c:200
3356 msgid "card-no: "
3357 msgstr ""
3358
3359 #: g10/keyedit.c:2759
3360 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3361 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:2767
3364 msgid ""
3365 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3366 "unless you restart the program.\n"
3367 msgstr ""
3368 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3369 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:3204 g10/keyedit.c:3237
3372 #: g10/keyserver.c:431 g10/mainproc.c:1594 g10/trustdb.c:1179
3373 #: g10/trustdb.c:1690 g10/trustdb.c:1751
3374 #, fuzzy
3375 msgid "revoked"
3376 msgstr "[revocada]"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:3206 g10/keyedit.c:3239
3379 #: g10/keyserver.c:435 g10/mainproc.c:1596 g10/trustdb.c:532
3380 #: g10/trustdb.c:1692 g10/trustdb.c:1753
3381 #, fuzzy
3382 msgid "expired"
3383 msgstr "expire"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:2898
3386 msgid ""
3387 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3388 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3389 msgstr ""
3390 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
3391 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
3392 "assumida.\n"
3393
3394 # Photo ID com abans.  ivb
3395 #: g10/keyedit.c:2958
3396 msgid ""
3397 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3398 "versions\n"
3399 "         of PGP to reject this key.\n"
3400 msgstr ""
3401 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3402 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:2963 g10/keyedit.c:3342
3405 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3406 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3407
3408 #: g10/keyedit.c:2969
3409 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3410 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3411
3412 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3413 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
3414 #: g10/keyedit.c:3109
3415 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3416 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:3119
3419 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3420 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:3123
3423 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3424 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:3129
3427 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3428 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3429
3430 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3431 #: g10/keyedit.c:3143
3432 #, c-format
3433 msgid "Deleted %d signature.\n"
3434 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3435
3436 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3437 #: g10/keyedit.c:3144
3438 #, c-format
3439 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3440 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:3147
3443 msgid "Nothing deleted.\n"
3444 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:3178
3447 #, fuzzy, c-format
3448 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3449 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:3208 g10/keyedit.c:3241 g10/trustdb.c:1694 g10/trustdb.c:1755
3452 msgid "invalid"
3453 msgstr "invàlida"
3454
3455 #: g10/keyedit.c:3337
3456 msgid ""
3457 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3458 "cause\n"
3459 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3460 msgstr ""
3461 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
3462 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:3348
3465 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3466 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:3368
3469 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3470 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
3471
3472 #: g10/keyedit.c:3391
3473 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3474 msgstr ""
3475 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:3406
3478 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3479 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:3428
3482 #, fuzzy
3483 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3484 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:3447
3487 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3488 msgstr ""
3489 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:3453
3492 #, fuzzy
3493 msgid ""
3494 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3495 msgstr ""
3496 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3497
3498 #: g10/keyedit.c:3514
3499 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3500 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:3520
3503 #, fuzzy
3504 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3505 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:3524
3508 #, fuzzy
3509 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3510 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:3527
3513 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3514 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:3573
3517 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3518 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:3589
3521 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3522 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:3669
3525 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3526 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:3708 g10/keyedit.c:3818 g10/keyedit.c:3938
3529 #, fuzzy, c-format
3530 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3531 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:3879
3534 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3535 msgstr ""
3536
3537 #: g10/keyedit.c:3959
3538 #, fuzzy
3539 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3540 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3541
3542 #: g10/keyedit.c:3960
3543 #, fuzzy
3544 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3545 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3546
3547 #: g10/keyedit.c:4022
3548 #, c-format
3549 msgid "No user ID with index %d\n"
3550 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:4080
3553 #, fuzzy, c-format
3554 msgid "No user ID with hash %s\n"
3555 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:4107
3558 #, fuzzy, c-format
3559 msgid "No subkey with index %d\n"
3560 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:4224
3563 #, fuzzy, c-format
3564 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3565 msgstr "ID d'usuari: «"
3566
3567 #: g10/keyedit.c:4227 g10/keyedit.c:4291 g10/keyedit.c:4334
3568 #, fuzzy, c-format
3569 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3570 msgstr ""
3571 "»\n"
3572 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:4229 g10/keyedit.c:4293 g10/keyedit.c:4336
3575 msgid " (non-exportable)"
3576 msgstr " (no-exportable)"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:4233
3579 #, c-format
3580 msgid "This signature expired on %s.\n"
3581 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:4237
3584 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3585 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3586
3587 # (s/N) ivb
3588 # S! jm
3589 #: g10/keyedit.c:4241
3590 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3591 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
3592
3593 #: g10/keyedit.c:4268
3594 #, fuzzy, c-format
3595 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3596 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:4294
3599 #, fuzzy
3600 msgid " (non-revocable)"
3601 msgstr " (no-exportable)"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:4301
3604 #, fuzzy, c-format
3605 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3606 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:4323
3609 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3610 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3611
3612 # (s/N)?  ivb
3613 #: g10/keyedit.c:4343
3614 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3615 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
3616
3617 #: g10/keyedit.c:4373
3618 msgid "no secret key\n"
3619 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:4443
3622 #, c-format
3623 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3624 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:4460
3627 #, c-format
3628 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3629 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
3630
3631 #: g10/keyedit.c:4524
3632 #, fuzzy, c-format
3633 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3634 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3635
3636 #: g10/keyedit.c:4586
3637 #, fuzzy, c-format
3638 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3639 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:4681
3642 #, fuzzy, c-format
3643 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3644 msgstr ""
3645 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3646
3647 #: g10/keygen.c:258
3648 #, fuzzy, c-format
3649 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3650 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
3651
3652 #: g10/keygen.c:265
3653 #, fuzzy
3654 msgid "too many cipher preferences\n"
3655 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3656
3657 #: g10/keygen.c:267
3658 #, fuzzy
3659 msgid "too many digest preferences\n"
3660 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3661
3662 #: g10/keygen.c:269
3663 #, fuzzy
3664 msgid "too many compression preferences\n"
3665 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3666
3667 #: g10/keygen.c:394
3668 #, fuzzy, c-format
3669 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3670 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
3671
3672 #: g10/keygen.c:822
3673 msgid "writing direct signature\n"
3674 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
3675
3676 #: g10/keygen.c:861
3677 msgid "writing self signature\n"
3678 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
3679
3680 #: g10/keygen.c:912
3681 msgid "writing key binding signature\n"
3682 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
3683
3684 #: g10/keygen.c:973 g10/keygen.c:1053 g10/keygen.c:1141 g10/keygen.c:2629
3685 #, c-format
3686 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3687 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
3688
3689 #: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1146 g10/keygen.c:2635
3690 #, c-format
3691 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3692 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3693
3694 #: g10/keygen.c:1239
3695 #, fuzzy
3696 msgid "Sign"
3697 msgstr "sign"
3698
3699 #: g10/keygen.c:1242
3700 #, fuzzy
3701 msgid "Encrypt"
3702 msgstr "xifra dades"
3703
3704 #: g10/keygen.c:1245
3705 msgid "Authenticate"
3706 msgstr ""
3707
3708 #: g10/keygen.c:1253
3709 msgid "SsEeAaQq"
3710 msgstr ""
3711
3712 #: g10/keygen.c:1268
3713 #, c-format
3714 msgid "Possible actions for a %s key: "
3715 msgstr ""
3716
3717 #: g10/keygen.c:1272
3718 msgid "Current allowed actions: "
3719 msgstr ""
3720
3721 #: g10/keygen.c:1277
3722 #, c-format
3723 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3724 msgstr ""
3725
3726 #: g10/keygen.c:1280
3727 #, c-format
3728 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3729 msgstr ""
3730
3731 #: g10/keygen.c:1283
3732 #, c-format
3733 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3734 msgstr ""
3735
3736 #: g10/keygen.c:1286
3737 #, c-format
3738 msgid "   (%c) Finished\n"
3739 msgstr ""
3740
3741 #: g10/keygen.c:1340
3742 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3743 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
3744
3745 #: g10/keygen.c:1342
3746 #, fuzzy, c-format
3747 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3748 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3749
3750 #: g10/keygen.c:1343
3751 #, c-format
3752 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3753 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3754
3755 #: g10/keygen.c:1345
3756 #, fuzzy, c-format
3757 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3758 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3759
3760 #: g10/keygen.c:1347
3761 #, fuzzy, c-format
3762 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3763 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
3764
3765 #: g10/keygen.c:1348
3766 #, c-format
3767 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3768 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
3769
3770 #: g10/keygen.c:1350
3771 #, c-format
3772 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3773 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
3774
3775 #: g10/keygen.c:1352
3776 #, fuzzy, c-format
3777 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3778 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
3779
3780 #: g10/keygen.c:1421 g10/keygen.c:2506
3781 #, fuzzy, c-format
3782 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3783 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
3784
3785 #: g10/keygen.c:1431
3786 #, c-format
3787 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3788 msgstr ""
3789
3790 #: g10/keygen.c:1438
3791 #, fuzzy, c-format
3792 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3793 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
3794
3795 #: g10/keygen.c:1452
3796 #, c-format
3797 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3798 msgstr ""
3799
3800 #: g10/keygen.c:1458
3801 #, c-format
3802 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3803 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
3804
3805 #: g10/keygen.c:1463 g10/keygen.c:1468
3806 #, c-format
3807 msgid "rounded up to %u bits\n"
3808 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
3809
3810 #: g10/keygen.c:1515
3811 msgid ""
3812 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3813 "         0 = key does not expire\n"
3814 "      <n>  = key expires in n days\n"
3815 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3816 "      <n>m = key expires in n months\n"
3817 "      <n>y = key expires in n years\n"
3818 msgstr ""
3819 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
3820 "         0 = la clau no caduca\n"
3821 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
3822 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
3823 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
3824 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
3825
3826 #: g10/keygen.c:1526
3827 msgid ""
3828 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3829 "         0 = signature does not expire\n"
3830 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3831 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3832 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3833 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3834 msgstr ""
3835 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
3836 "         0 = la signatura no caduca\n"
3837 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
3838 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
3839 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
3840 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
3841
3842 #: g10/keygen.c:1549
3843 msgid "Key is valid for? (0) "
3844 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
3845
3846 #: g10/keygen.c:1554
3847 #, fuzzy, c-format
3848 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3849 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
3850
3851 #: g10/keygen.c:1572
3852 msgid "invalid value\n"
3853 msgstr "el valor no és vàlid\n"
3854
3855 #: g10/keygen.c:1579
3856 #, fuzzy
3857 msgid "Key does not expire at all\n"
3858 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3859
3860 #: g10/keygen.c:1580
3861 #, fuzzy
3862 msgid "Signature does not expire at all\n"
3863 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3864
3865 #: g10/keygen.c:1585
3866 #, fuzzy, c-format
3867 msgid "Key expires at %s\n"
3868 msgstr "%s caduca el %s\n"
3869
3870 #: g10/keygen.c:1586
3871 #, fuzzy, c-format
3872 msgid "Signature expires at %s\n"
3873 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
3874
3875 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
3876 # Això vaig entendre jo. jm
3877 #: g10/keygen.c:1592
3878 msgid ""
3879 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3880 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3881 msgstr ""
3882 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
3883 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
3884
3885 #: g10/keygen.c:1597
3886 #, fuzzy
3887 msgid "Is this correct? (y/N) "
3888 msgstr "És correcte? (s/n)"
3889
3890 #: g10/keygen.c:1641
3891 #, fuzzy
3892 msgid ""
3893 "\n"
3894 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3895 "ID\n"
3896 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3897 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3898 "\n"
3899 msgstr ""
3900 "\n"
3901 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
3902 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
3903 "d'aquesta forma:\n"
3904 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3905 "\n"
3906
3907 #: g10/keygen.c:1654
3908 msgid "Real name: "
3909 msgstr "Nom i cognoms: "
3910
3911 #: g10/keygen.c:1662
3912 msgid "Invalid character in name\n"
3913 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
3914
3915 #: g10/keygen.c:1664
3916 msgid "Name may not start with a digit\n"
3917 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
3918
3919 #: g10/keygen.c:1666
3920 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3921 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
3922
3923 #: g10/keygen.c:1674
3924 msgid "Email address: "
3925 msgstr "Adreça electrònica: "
3926
3927 #: g10/keygen.c:1685
3928 msgid "Not a valid email address\n"
3929 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
3930
3931 #: g10/keygen.c:1693
3932 msgid "Comment: "
3933 msgstr "Comentari: "
3934
3935 #: g10/keygen.c:1699
3936 msgid "Invalid character in comment\n"
3937 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
3938
3939 #: g10/keygen.c:1722
3940 #, c-format
3941 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3942 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
3943
3944 #: g10/keygen.c:1728
3945 #, c-format
3946 msgid ""
3947 "You selected this USER-ID:\n"
3948 "    \"%s\"\n"
3949 "\n"
3950 msgstr ""
3951 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
3952 "    \"%s\"\n"
3953 "\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:1733
3956 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3957 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
3958
3959 # xX? ivb
3960 # Hmm... sí. jm
3961 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3962 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3963 #. string which should be translated accordingly and the
3964 #. letter changed to match the one in the answer string.
3965 #.
3966 #. n = Change name
3967 #. c = Change comment
3968 #. e = Change email
3969 #. o = Okay (ready, continue)
3970 #. q = Quit
3971 #.
3972 #: g10/keygen.c:1749
3973 msgid "NnCcEeOoQq"
3974 msgstr "NnCcEeOoXx"
3975
3976 #: g10/keygen.c:1759
3977 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3978 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
3979
3980 #: g10/keygen.c:1760
3981 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3982 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
3983
3984 #: g10/keygen.c:1779
3985 msgid "Please correct the error first\n"
3986 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
3987
3988 #: g10/keygen.c:1819
3989 msgid ""
3990 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3991 "\n"
3992 msgstr ""
3993 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
3994 "\n"
3995
3996 #: g10/keygen.c:1829 g10/passphrase.c:786
3997 #, c-format
3998 msgid "%s.\n"
3999 msgstr "%s.\n"
4000
4001 #: g10/keygen.c:1835
4002 msgid ""
4003 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4004 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4005 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4006 "\n"
4007 msgstr ""
4008 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
4009 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
4010 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
4011 "\n"
4012
4013 #: g10/keygen.c:1857
4014 msgid ""
4015 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4016 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4017 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4018 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4019 msgstr ""
4020 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
4021 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
4022 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
4023 "d'aconseguir prou entropia.\n"
4024
4025 #: g10/keygen.c:2575
4026 msgid "Key generation canceled.\n"
4027 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
4028
4029 #: g10/keygen.c:2774 g10/keygen.c:2918
4030 #, c-format
4031 msgid "writing public key to `%s'\n"
4032 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
4033
4034 #: g10/keygen.c:2776 g10/keygen.c:2921
4035 #, fuzzy, c-format
4036 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4037 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4038
4039 #: g10/keygen.c:2779 g10/keygen.c:2924
4040 #, c-format
4041 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4042 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4043
4044 # Potser no hi haja cap anell! ivb
4045 #: g10/keygen.c:2907
4046 #, c-format
4047 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4048 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
4049
4050 #: g10/keygen.c:2913
4051 #, c-format
4052 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4053 msgstr ""
4054 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
4055 "\n"
4056
4057 #: g10/keygen.c:2931
4058 #, c-format
4059 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4060 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
4061
4062 #: g10/keygen.c:2938
4063 #, c-format
4064 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4065 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
4066
4067 #: g10/keygen.c:2961
4068 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4069 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
4070
4071 #: g10/keygen.c:2972
4072 #, fuzzy
4073 msgid ""
4074 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4075 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4076 msgstr ""
4077 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
4078 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
4079
4080 #: g10/keygen.c:2984 g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3228
4081 #, c-format
4082 msgid "Key generation failed: %s\n"
4083 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
4084
4085 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4086 #: g10/keygen.c:3036 g10/keygen.c:3164 g10/sign.c:291
4087 #, c-format
4088 msgid ""
4089 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4090 msgstr ""
4091 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4092 "amb el rellotge)\n"
4093
4094 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4095 #: g10/keygen.c:3038 g10/keygen.c:3166 g10/sign.c:293
4096 #, c-format
4097 msgid ""
4098 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4099 msgstr ""
4100 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4101 "amb el rellotge)\n"
4102
4103 #: g10/keygen.c:3047 g10/keygen.c:3177
4104 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4105 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
4106
4107 #: g10/keygen.c:3086 g10/keygen.c:3210
4108 #, fuzzy
4109 msgid "Really create? (y/N) "
4110 msgstr "Crear realment? "
4111
4112 #: g10/keygen.c:3363
4113 #, fuzzy, c-format
4114 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4115 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
4116
4117 #: g10/keygen.c:3410
4118 #, fuzzy, c-format
4119 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4120 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
4121
4122 #: g10/keygen.c:3436
4123 #, c-format
4124 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4125 msgstr ""
4126
4127 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4128 msgid "never     "
4129 msgstr "mai       "
4130
4131 #: g10/keylist.c:265
4132 msgid "Critical signature policy: "
4133 msgstr "Política de signatura crítica: "
4134
4135 #: g10/keylist.c:267
4136 msgid "Signature policy: "
4137 msgstr "Política de signatura: "
4138
4139 #: g10/keylist.c:306
4140 msgid "Critical preferred keyserver: "
4141 msgstr ""
4142
4143 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4144 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4145 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
4146
4147 #: g10/keylist.c:373
4148 msgid "Critical signature notation: "
4149 msgstr "Notació de signatura crítica: "
4150
4151 #: g10/keylist.c:375
4152 msgid "Signature notation: "
4153 msgstr "Notació de signatura: "
4154
4155 #: g10/keylist.c:386
4156 msgid "not human readable"
4157 msgstr "no llegible per humans"
4158
4159 #: g10/keylist.c:487
4160 msgid "Keyring"
4161 msgstr "Anell"
4162
4163 #: g10/keylist.c:793
4164 #, fuzzy, c-format
4165 msgid "expired: %s)"
4166 msgstr " [caduca: %s]"
4167
4168 #: g10/keylist.c:1489
4169 msgid "Primary key fingerprint:"
4170 msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
4171
4172 #: g10/keylist.c:1491
4173 msgid "     Subkey fingerprint:"
4174 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
4175
4176 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4177 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4178 #: g10/keylist.c:1498
4179 msgid " Primary key fingerprint:"
4180 msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
4181
4182 #: g10/keylist.c:1500
4183 msgid "      Subkey fingerprint:"
4184 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
4185
4186 #: g10/keylist.c:1504 g10/keylist.c:1508
4187 #, fuzzy
4188 msgid "      Key fingerprint ="
4189 msgstr "     Empremta digital ="
4190
4191 #: g10/keylist.c:1575
4192 msgid "      Card serial no. ="
4193 msgstr ""
4194
4195 #: g10/keyring.c:1246
4196 #, fuzzy, c-format
4197 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4198 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
4199
4200 #: g10/keyring.c:1252
4201 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4202 msgstr "AVÍS: hi ha 2 fitxers amb informació confidencial.\n"
4203
4204 #: g10/keyring.c:1254
4205 #, c-format
4206 msgid "%s is the unchanged one\n"
4207 msgstr "%s és el que no ha canviat\n"
4208
4209 #: g10/keyring.c:1255
4210 #, c-format
4211 msgid "%s is the new one\n"
4212 msgstr "%s és el nou\n"
4213
4214 #: g10/keyring.c:1256
4215 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4216 msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
4217
4218 #: g10/keyring.c:1376
4219 #, fuzzy, c-format
4220 msgid "caching keyring `%s'\n"
4221 msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
4222
4223 #: g10/keyring.c:1422
4224 #, fuzzy, c-format
4225 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4226 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4227
4228 #: g10/keyring.c:1434
4229 #, fuzzy, c-format
4230 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4231 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4232
4233 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
4234 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
4235 #: g10/keyring.c:1505
4236 #, c-format
4237 msgid "%s: keyring created\n"
4238 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
4239
4240 #: g10/keyserver.c:105
4241 #, fuzzy, c-format
4242 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4243 msgstr ""
4244 "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
4245
4246 #: g10/keyserver.c:433
4247 #, fuzzy
4248 msgid "disabled"
4249 msgstr "disable"
4250
4251 #: g10/keyserver.c:634
4252 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4253 msgstr ""
4254
4255 #: g10/keyserver.c:717 g10/keyserver.c:1267
4256 #, c-format
4257 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4258 msgstr ""
4259
4260 #: g10/keyserver.c:815
4261 #, fuzzy, c-format
4262 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4263 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
4264
4265 #: g10/keyserver.c:817
4266 #, fuzzy
4267 msgid "key not found on keyserver\n"
4268 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
4269
4270 #: g10/keyserver.c:1014
4271 #, fuzzy, c-format
4272 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4273 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4274
4275 #: g10/keyserver.c:1018
4276 #, fuzzy, c-format
4277 msgid "requesting key %s from %s\n"
4278 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4279
4280 #: g10/keyserver.c:1170
4281 #, fuzzy, c-format
4282 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4283 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4284
4285 #: g10/keyserver.c:1174
4286 #, fuzzy, c-format
4287 msgid "sending key %s to %s\n"
4288 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4289
4290 #: g10/keyserver.c:1217
4291 #, fuzzy, c-format
4292 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4293 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4294
4295 #: g10/keyserver.c:1220
4296 #, fuzzy, c-format
4297 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4298 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4299
4300 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
4301 #: g10/keyserver.c:1227 g10/keyserver.c:1322
4302 #, fuzzy
4303 msgid "no keyserver action!\n"
4304 msgstr "error de servidor de claus"
4305
4306 #: g10/keyserver.c:1275
4307 #, c-format
4308 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4309 msgstr ""
4310
4311 #: g10/keyserver.c:1284
4312 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4313 msgstr ""
4314
4315 #: g10/keyserver.c:1343
4316 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4317 msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
4318
4319 #: g10/keyserver.c:1349
4320 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4321 msgstr ""
4322
4323 #: g10/keyserver.c:1361
4324 #, c-format
4325 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4326 msgstr ""
4327
4328 #: g10/keyserver.c:1366
4329 #, c-format
4330 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4331 msgstr ""
4332
4333 #: g10/keyserver.c:1374
4334 #, c-format
4335 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4336 msgstr ""
4337
4338 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
4339 #: g10/keyserver.c:1381
4340 #, fuzzy
4341 msgid "keyserver timed out\n"
4342 msgstr "error de servidor de claus"
4343
4344 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
4345 #: g10/keyserver.c:1386
4346 #, fuzzy
4347 msgid "keyserver internal error\n"
4348 msgstr "error de servidor de claus"
4349
4350 #: g10/keyserver.c:1395
4351 #, fuzzy, c-format
4352 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4353 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
4354
4355 #: g10/keyserver.c:1420 g10/keyserver.c:1454
4356 #, fuzzy, c-format
4357 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4358 msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
4359
4360 #: g10/keyserver.c:1711
4361 #, fuzzy, c-format
4362 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4363 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
4364
4365 #: g10/keyserver.c:1733
4366 #, fuzzy, c-format
4367 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4368 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4369
4370 #: g10/keyserver.c:1735
4371 #, fuzzy, c-format
4372 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4373 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4374
4375 #: g10/mainproc.c:249
4376 #, c-format
4377 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4378 msgstr "mida extranya per a una clau de sessió xifrada (%d)\n"
4379
4380 #: g10/mainproc.c:300
4381 #, c-format
4382 msgid "%s encrypted session key\n"
4383 msgstr "clau de sessió xifrada amb %s\n"
4384
4385 #: g10/mainproc.c:310
4386 #, fuzzy, c-format
4387 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4388 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
4389
4390 #: g10/mainproc.c:376
4391 #, fuzzy, c-format
4392 msgid "public key is %s\n"
4393 msgstr "la clau pública és %08lX\n"
4394
4395 #: g10/mainproc.c:431
4396 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4397 msgstr "dades xifrades amb clau pública: bona clau de xifratge (DEK)\n"
4398
4399 #: g10/mainproc.c:464
4400 #, fuzzy, c-format
4401 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4402 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
4403
4404 #: g10/mainproc.c:468 g10/pkclist.c:219
4405 #, c-format
4406 msgid "      \"%s\"\n"
4407 msgstr ""
4408
4409 #: g10/mainproc.c:472
4410 #, fuzzy, c-format
4411 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4412 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
4413
4414 #: g10/mainproc.c:486
4415 #, c-format
4416 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4417 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau pública: %s\n"
4418
4419 #: g10/mainproc.c:500
4420 #, c-format
4421 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4422 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
4423
4424 # FIXME WK: Use ngettext
4425 #: g10/mainproc.c:502
4426 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4427 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
4428
4429 # I no serà «dades xifrades amb %s»?  ivb
4430 # Sembla que sí, ho marque per a mirar-ho més endavant. jm
4431 #: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
4432 #, c-format
4433 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4434 msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
4435
4436 # L'optimístic és aquell que té una Fe Cega en que Tot Anirà Bé!  ivb
4437 #: g10/mainproc.c:538
4438 #, c-format
4439 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4440 msgstr ""
4441 "El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
4442 "en el seu lloc\n"
4443
4444 #: g10/mainproc.c:570
4445 msgid "decryption okay\n"
4446 msgstr "desxifratge correcte\n"
4447
4448 #: g10/mainproc.c:574
4449 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4450 msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
4451
4452 #: g10/mainproc.c:587
4453 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4454 msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
4455
4456 #: g10/mainproc.c:593
4457 #, c-format
4458 msgid "decryption failed: %s\n"
4459 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
4460
4461 #: g10/mainproc.c:612
4462 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4463 msgstr "NOTA: el remitent ha sol·licitat \"alt secret\"\n"
4464
4465 #: g10/mainproc.c:614
4466 #, c-format
4467 msgid "original file name='%.*s'\n"
4468 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
4469
4470 #: g10/mainproc.c:803
4471 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4472 msgstr "revocació autònoma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
4473
4474 #: g10/mainproc.c:1307
4475 msgid "signature verification suppressed\n"
4476 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
4477
4478 #: g10/mainproc.c:1349 g10/mainproc.c:1359
4479 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4480 msgstr "no es poden tractar aquestes signatures múltiples\n"
4481
4482 #: g10/mainproc.c:1369
4483 #, fuzzy, c-format
4484 msgid "Signature made %s\n"
4485 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4486
4487 #: g10/mainproc.c:1370
4488 #, fuzzy, c-format
4489 msgid "               using %s key %s\n"
4490 msgstr "              alias \""
4491
4492 # «%.*s» no serà una data?  Caldrà «el» al davant.  ivb
4493 #: g10/mainproc.c:1374
4494 #, fuzzy, c-format
4495 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4496 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
4497
4498 #: g10/mainproc.c:1394
4499 msgid "Key available at: "
4500 msgstr "La clau és disponible en: "
4501
4502 #: g10/mainproc.c:1499 g10/mainproc.c:1547
4503 #, fuzzy, c-format
4504 msgid "BAD signature from \"%s\""
4505 msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
4506
4507 #: g10/mainproc.c:1501 g10/mainproc.c:1549
4508 #, fuzzy, c-format
4509 msgid "Expired signature from \"%s\""
4510 msgstr "Signatura caducada de \""
4511
4512 #: g10/mainproc.c:1503 g10/mainproc.c:1551
4513 #, fuzzy, c-format
4514 msgid "Good signature from \"%s\""
4515 msgstr "Signatura correcta de \""
4516
4517 #: g10/mainproc.c:1555
4518 msgid "[uncertain]"
4519 msgstr "[incert]"
4520
4521 #: g10/mainproc.c:1587
4522 #, fuzzy, c-format
4523 msgid "                aka \"%s\""
4524 msgstr "              alias \""
4525
4526 #: g10/mainproc.c:1681
4527 #, c-format
4528 msgid "Signature expired %s\n"
4529 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4530
4531 #: g10/mainproc.c:1686
4532 #, c-format
4533 msgid "Signature expires %s\n"
4534 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4535
4536 #: g10/mainproc.c:1689
4537 #, c-format
4538 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4539 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
4540
4541 #: g10/mainproc.c:1690
4542 msgid "binary"
4543 msgstr "binari"
4544
4545 #: g10/mainproc.c:1691
4546 msgid "textmode"
4547 msgstr "mode text"
4548
4549 #: g10/mainproc.c:1691 g10/trustdb.c:531
4550 msgid "unknown"
4551 msgstr "desconeguda"
4552
4553 #: g10/mainproc.c:1711
4554 #, c-format
4555 msgid "Can't check signature: %s\n"
4556 msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
4557
4558 #: g10/mainproc.c:1779 g10/mainproc.c:1795 g10/mainproc.c:1881
4559 msgid "not a detached signature\n"
4560 msgstr "no és una signatura separada\n"
4561
4562 #: g10/mainproc.c:1822
4563 msgid ""
4564 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4565 msgstr ""
4566 "AVÍS: s'han detectat múltiples signatures. Només es comprovarà la primera.\n"
4567
4568 #: g10/mainproc.c:1830
4569 #, c-format
4570 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4571 msgstr "signatura autònoma de classe 0x%02x\n"
4572
4573 #: g10/mainproc.c:1887
4574 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4575 msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
4576
4577 #: g10/mainproc.c:1897
4578 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4579 msgstr "s'ha detectat un paquet arrel invàlid en proc_tree()\n"
4580
4581 # bolcats de memòria?  ivb
4582 #: g10/misc.c:122
4583 #, c-format
4584 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4585 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
4586
4587 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4588 #, fuzzy, c-format
4589 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4590 msgstr "ha fallat l'actualització de la base de dades de confiança: %s\n"
4591
4592 #: g10/misc.c:207
4593 #, fuzzy, c-format
4594 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4595 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
4596
4597 #: g10/misc.c:316
4598 #, fuzzy, c-format
4599 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4600 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
4601
4602 #: g10/misc.c:331
4603 #, fuzzy, c-format
4604 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4605 msgstr "l'algoritme de xifratge no és implementat"
4606
4607 #: g10/misc.c:346
4608 #, fuzzy, c-format
4609 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4610 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
4611
4612 #: g10/misc.c:351
4613 #, fuzzy, c-format
4614 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4615 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
4616
4617 #: g10/misc.c:447
4618 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4619 msgstr "el mòdul de xifratge IDEA no està present\n"
4620
4621 #: g10/misc.c:448
4622 msgid ""
4623 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4624 msgstr "vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a més informació\n"
4625
4626 #: g10/misc.c:681
4627 #, c-format
4628 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4629 msgstr "%s:%d: l'opció «%s» està desaconsellada.\n"
4630
4631 #: g10/misc.c:685
4632 #, c-format
4633 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4634 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
4635
4636 #: g10/misc.c:687
4637 #, c-format
4638 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4639 msgstr "si us plau, utilitzeu «%s%s» en el seu lloc\n"
4640
4641 #: g10/misc.c:694
4642 #, fuzzy, c-format
4643 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4644 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
4645
4646 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4647 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4648 # uncompressed so we know the gender. jm
4649 #: g10/misc.c:707
4650 msgid "Uncompressed"
4651 msgstr "No comprimit"
4652
4653 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4654 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4655 # uncompressed so we know the gender. jm
4656 #: g10/misc.c:732
4657 #, fuzzy
4658 msgid "uncompressed|none"
4659 msgstr "No comprimit"
4660
4661 #: g10/misc.c:842
4662 #, c-format
4663 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4664 msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
4665
4666 #: g10/misc.c:999
4667 #, fuzzy, c-format
4668 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4669 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
4670
4671 #: g10/misc.c:1024
4672 #, fuzzy, c-format
4673 msgid "unknown option `%s'\n"
4674 msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
4675
4676 #: g10/openfile.c:86
4677 #, c-format
4678 msgid "File `%s' exists. "
4679 msgstr "El fitxer «%s» existeix. "
4680
4681 #: g10/openfile.c:88
4682 #, fuzzy
4683 msgid "Overwrite? (y/N) "
4684 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4685
4686 #: g10/openfile.c:121
4687 #, c-format
4688 msgid "%s: unknown suffix\n"
4689 msgstr "%s: el sufix és desconegut\n"
4690
4691 #: g10/openfile.c:143
4692 msgid "Enter new filename"
4693 msgstr "Introduïu el nou nom del fitxer"
4694
4695 # Indi?  ivb
4696 #: g10/openfile.c:188
4697 msgid "writing to stdout\n"
4698 msgstr "s'està escrivint en stdout\n"
4699
4700 #: g10/openfile.c:300
4701 #, c-format
4702 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4703 msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en «%s»\n"
4704
4705 #: g10/openfile.c:379
4706 #, c-format
4707 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4708 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
4709
4710 #: g10/openfile.c:381
4711 #, c-format
4712 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4713 msgstr ""
4714 "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
4715
4716 #: g10/openfile.c:413
4717 #, fuzzy, c-format
4718 msgid "directory `%s' created\n"
4719 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
4720
4721 #: g10/parse-packet.c:138
4722 #, c-format
4723 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4724 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
4725
4726 #: g10/parse-packet.c:708
4727 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4728 msgstr ""
4729 "AVÍS: la clau de sessió pot estar xifrada simètricament de forma insegura\n"
4730
4731 #: g10/parse-packet.c:1145
4732 #, c-format
4733 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4734 msgstr "el subpaquet de tipus %d té el bit crític activat\n"
4735
4736 #: g10/passphrase.c:305
4737 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4738 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
4739
4740 #: g10/passphrase.c:317
4741 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4742 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
4743
4744 #: g10/passphrase.c:332
4745 #, c-format
4746 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4747 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
4748
4749 #: g10/passphrase.c:345
4750 #, c-format
4751 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4752 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
4753
4754 #: g10/passphrase.c:358 g10/passphrase.c:634 g10/passphrase.c:721
4755 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4756 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: es deshabilitarà el seu ús\n"
4757
4758 #: g10/passphrase.c:511 g10/passphrase.c:890
4759 #, fuzzy, c-format
4760 msgid " (main key ID %s)"
4761 msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
4762
4763 # Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
4764 # Ah, bingo! jm
4765 # Uh, ara torna a donar error. FIXME
4766 # La idea és ficar:
4767 # "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
4768 # "«%1$.*s»\n"
4769 # "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
4770 # jm
4771 # Se't passava l'argument «*».  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
4772 # Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
4773 # Ah, ja veig! Moltes gràcies! Aquest msgstr ha quedat curiós :) jm
4774 #: g10/passphrase.c:525
4775 #, fuzzy, c-format
4776 msgid ""
4777 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4778 "\"%.*s\"\n"
4779 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4780 msgstr ""
4781 "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"