Renamed g10.c to gpg.c
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2005-07-28 21:11+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:121
39 #, c-format
40 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
41 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb pbits=%u qbits=%u\n"
42
43 #: cipher/primegen.c:312
44 #, c-format
45 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
46 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
47
48 #: cipher/random.c:164
49 msgid "no entropy gathering module detected\n"
50 msgstr "no s'ha trobat cap mòdul d'acumulació d'entropia\n"
51
52 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:675 g10/card-util.c:744
53 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:486
54 #: g10/g10.c:973 g10/g10.c:3270 g10/import.c:185 g10/keygen.c:2231
55 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
56 #: g10/plaintext.c:472 g10/sign.c:781 g10/sign.c:935 g10/sign.c:1048
57 #: g10/sign.c:1198 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
58 #: g10/tdbio.c:605
59 #, c-format
60 msgid "can't open `%s': %s\n"
61 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
62
63 #: cipher/random.c:392
64 #, c-format
65 msgid "can't stat `%s': %s\n"
66 msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
67
68 # Descartar, deixar passar...  ignorar és un anglicisme.  ivb
69 #: cipher/random.c:397
70 #, c-format
71 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
72 msgstr "«%s» no és un fitxer regular: es descarta\n"
73
74 #: cipher/random.c:402
75 msgid "note: random_seed file is empty\n"
76 msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
77
78 #: cipher/random.c:408
79 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
80 msgstr "AVÍS: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
81
82 #: cipher/random.c:416
83 #, c-format
84 msgid "can't read `%s': %s\n"
85 msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
86
87 #: cipher/random.c:454
88 msgid "note: random_seed file not updated\n"
89 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
90
91 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/g10.c:972 g10/keygen.c:2710
92 #: g10/keygen.c:2740 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
93 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1064 g10/tdbio.c:536
94 #, c-format
95 msgid "can't create `%s': %s\n"
96 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:481
99 #, c-format
100 msgid "can't write `%s': %s\n"
101 msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
102
103 # No em passe! ;)  ivb
104 #: cipher/random.c:484
105 #, c-format
106 msgid "can't close `%s': %s\n"
107 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
108
109 #: cipher/random.c:729
110 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
111 msgstr "AVÍS: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
112
113 #: cipher/random.c:730
114 msgid ""
115 "The random number generator is only a kludge to let\n"
116 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
117 "\n"
118 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
119 "\n"
120 msgstr ""
121 "El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
122 "per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
123 "\n"
124 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
125 "\n"
126
127 #: cipher/rndegd.c:205
128 msgid ""
129 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
130 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
131 "of the entropy.\n"
132 msgstr ""
133 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
134 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudarà a la qualitat de la entropia.\n"
135
136 #: cipher/rndlinux.c:135
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "\n"
140 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
141 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
142 msgstr ""
143 "\n"
144 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
145 "sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Calen %d bytes més)\n"
146
147 #: g10/app-openpgp.c:596
148 #, c-format
149 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
150 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:609
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
155 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:977
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "reading public key failed: %s\n"
160 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
163 msgid "response does not contain the public key data\n"
164 msgstr ""
165
166 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
167 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
168 msgstr ""
169
170 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
171 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
175 #, c-format
176 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
180 #, c-format
181 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
185 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
186 #, fuzzy, c-format
187 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
188 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
189
190 #: g10/app-openpgp.c:1310
191 msgid "access to admin commands is not configured\n"
192 msgstr ""
193
194 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
195 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
196 msgstr ""
197
198 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
199 msgid "card is permanently locked!\n"
200 msgstr ""
201
202 #: g10/app-openpgp.c:1336
203 #, c-format
204 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
205 msgstr ""
206
207 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
208 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
209 #. to get some infos on the string.
210 #: g10/app-openpgp.c:1343
211 msgid "|A|Admin PIN"
212 msgstr ""
213
214 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
215 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
216 #. to get some infos on the string.
217 #: g10/app-openpgp.c:1492
218 msgid "|AN|New Admin PIN"
219 msgstr ""
220
221 #: g10/app-openpgp.c:1492
222 msgid "|N|New PIN"
223 msgstr ""
224
225 #: g10/app-openpgp.c:1496
226 #, fuzzy, c-format
227 msgid "error getting new PIN: %s\n"
228 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
231 #, fuzzy
232 msgid "error reading application data\n"
233 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
236 #, fuzzy
237 msgid "error reading fingerprint DO\n"
238 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1562
241 #, fuzzy
242 msgid "key already exists\n"
243 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1566
246 msgid "existing key will be replaced\n"
247 msgstr ""
248
249 #: g10/app-openpgp.c:1568
250 #, fuzzy
251 msgid "generating new key\n"
252 msgstr "genera un nou parell de claus"
253
254 #: g10/app-openpgp.c:1735
255 msgid "creation timestamp missing\n"
256 msgstr ""
257
258 #: g10/app-openpgp.c:1742
259 #, c-format
260 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1749
264 #, c-format
265 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
269 #, c-format
270 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1827
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "failed to store the key: %s\n"
276 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1886
279 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
280 msgstr ""
281
282 #: g10/app-openpgp.c:1901
283 #, fuzzy
284 msgid "generating key failed\n"
285 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1904
288 #, fuzzy, c-format
289 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
290 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1961
293 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
294 msgstr ""
295
296 #: g10/app-openpgp.c:2130
297 #, c-format
298 msgid "signatures created so far: %lu\n"
299 msgstr ""
300
301 #: g10/app-openpgp.c:2138
302 #, c-format
303 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
304 msgstr ""
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2399
307 msgid ""
308 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
309 msgstr ""
310
311 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
312 #, c-format
313 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
314 msgstr ""
315
316 #: g10/armor.c:318
317 #, c-format
318 msgid "armor: %s\n"
319 msgstr "armadura: %s\n"
320
321 #: g10/armor.c:347
322 msgid "invalid armor header: "
323 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
324
325 #: g10/armor.c:354
326 msgid "armor header: "
327 msgstr "capçalera d'armadura: "
328
329 #: g10/armor.c:365
330 msgid "invalid clearsig header\n"
331 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
332
333 # És un missatge d'error?  ivb
334 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
335 #: g10/armor.c:417
336 msgid "nested clear text signatures\n"
337 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
338
339 # FIXME: un-indiar. jm
340 #: g10/armor.c:552
341 #, fuzzy
342 msgid "unexpected armor: "
343 msgstr "armadura inesperada:"
344
345 #: g10/armor.c:564
346 msgid "invalid dash escaped line: "
347 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
348
349 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
350 #, fuzzy, c-format
351 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
352 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
353
354 #: g10/armor.c:759
355 msgid "premature eof (no CRC)\n"
356 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
357
358 #: g10/armor.c:793
359 msgid "premature eof (in CRC)\n"
360 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
361
362 #: g10/armor.c:801
363 msgid "malformed CRC\n"
364 msgstr "CRC malformat\n"
365
366 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
367 #, fuzzy, c-format
368 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
369 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
370
371 #: g10/armor.c:825
372 #, fuzzy
373 msgid "premature eof (in trailer)\n"
374 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
375
376 #: g10/armor.c:829
377 msgid "error in trailer line\n"
378 msgstr "error en l'última línia\n"
379
380 #: g10/armor.c:1138
381 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
382 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
383
384 #: g10/armor.c:1143
385 #, c-format
386 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
387 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
388
389 #: g10/armor.c:1147
390 msgid ""
391 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
392 msgstr ""
393 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
394 "utilitzat un MTA amb errors\n"
395
396 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:303
397 #, fuzzy, c-format
398 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
399 msgstr "la clau secreta no està disponible"
400
401 #: g10/card-util.c:68
402 #, c-format
403 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
404 msgstr ""
405
406 # Destès? ivb
407 # Desatès, sí. jm
408 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1513
409 #: g10/keygen.c:2415 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
410 #, fuzzy
411 msgid "can't do this in batch mode\n"
412 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
413
414 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
415 #: g10/keyedit.c:420 g10/keyedit.c:441 g10/keyedit.c:455 g10/keygen.c:1290
416 #: g10/keygen.c:1355
417 msgid "Your selection? "
418 msgstr "La vostra selecció? "
419
420 #: g10/card-util.c:213 g10/card-util.c:263
421 msgid "[not set]"
422 msgstr "[no establert]"
423
424 #: g10/card-util.c:410
425 msgid "male"
426 msgstr "home"
427
428 #: g10/card-util.c:411
429 msgid "female"
430 msgstr "dóna"
431
432 #: g10/card-util.c:411
433 msgid "unspecified"
434 msgstr "no especificat"
435
436 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
437 # Probablement és una clau, femení. jm
438 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
439 # uncompressed so we know the gender. jm
440 #: g10/card-util.c:438
441 msgid "not forced"
442 msgstr "no forçat"
443
444 #: g10/card-util.c:438
445 msgid "forced"
446 msgstr "forçat"
447
448 #: g10/card-util.c:516
449 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
450 msgstr ""
451
452 #: g10/card-util.c:518
453 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
454 msgstr ""
455
456 #: g10/card-util.c:520
457 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
458 msgstr ""
459
460 #: g10/card-util.c:537
461 msgid "Cardholder's surname: "
462 msgstr ""
463
464 #: g10/card-util.c:539
465 msgid "Cardholder's given name: "
466 msgstr ""
467
468 #: g10/card-util.c:557
469 #, c-format
470 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
471 msgstr ""
472
473 #: g10/card-util.c:578
474 #, fuzzy
475 msgid "URL to retrieve public key: "
476 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
477
478 #: g10/card-util.c:586
479 #, c-format
480 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:684 g10/card-util.c:753 g10/import.c:268
484 #, c-format
485 msgid "error reading `%s': %s\n"
486 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
487
488 #: g10/card-util.c:692
489 msgid "Login data (account name): "
490 msgstr ""
491
492 #: g10/card-util.c:702
493 #, c-format
494 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
495 msgstr ""
496
497 #: g10/card-util.c:761
498 msgid "Private DO data: "
499 msgstr ""
500
501 #: g10/card-util.c:771
502 #, c-format
503 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
504 msgstr ""
505
506 #: g10/card-util.c:791
507 #, fuzzy
508 msgid "Language preferences: "
509 msgstr "preferències actualitzades"
510
511 #: g10/card-util.c:799
512 #, fuzzy
513 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
514 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
515
516 #: g10/card-util.c:808
517 #, fuzzy
518 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
519 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
520
521 #: g10/card-util.c:829
522 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
523 msgstr ""
524
525 #: g10/card-util.c:843
526 #, fuzzy
527 msgid "Error: invalid response.\n"
528 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
529
530 #: g10/card-util.c:864
531 #, fuzzy
532 msgid "CA fingerprint: "
533 msgstr "Empremta digital:"
534
535 #: g10/card-util.c:887
536 #, fuzzy
537 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
538 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
539
540 #: g10/card-util.c:935
541 #, fuzzy, c-format
542 msgid "key operation not possible: %s\n"
543 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
544
545 #: g10/card-util.c:936
546 #, fuzzy
547 msgid "not an OpenPGP card"
548 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
549
550 #: g10/card-util.c:945
551 #, fuzzy, c-format
552 msgid "error getting current key info: %s\n"
553 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
554
555 #: g10/card-util.c:1030
556 msgid "Replace existing key? (y/N) "
557 msgstr ""
558
559 #: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
560 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
561 msgstr ""
562
563 #: g10/card-util.c:1072
564 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
565 msgstr ""
566
567 #: g10/card-util.c:1081
568 #, c-format
569 msgid ""
570 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
571 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
572 "You should change them using the command --change-pin\n"
573 msgstr ""
574
575 #: g10/card-util.c:1120
576 #, fuzzy
577 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
578 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
579
580 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
581 msgid "   (1) Signature key\n"
582 msgstr ""
583
584 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
585 #, fuzzy
586 msgid "   (2) Encryption key\n"
587 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
588
589 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
590 msgid "   (3) Authentication key\n"
591 msgstr ""
592
593 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:941
594 #: g10/keygen.c:1394 g10/revoke.c:643
595 msgid "Invalid selection.\n"
596 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
597
598 #: g10/card-util.c:1200
599 #, fuzzy
600 msgid "Please select where to store the key:\n"
601 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
602
603 #: g10/card-util.c:1235
604 #, fuzzy
605 msgid "unknown key protection algorithm\n"
606 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
607
608 #: g10/card-util.c:1240
609 #, fuzzy
610 msgid "secret parts of key are not available\n"
611 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
612
613 #: g10/card-util.c:1245
614 #, fuzzy
615 msgid "secret key already stored on a card\n"
616 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
617
618 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1351
619 msgid "quit this menu"
620 msgstr "ix del menú"
621
622 #: g10/card-util.c:1318
623 #, fuzzy
624 msgid "show admin commands"
625 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
626
627 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
628 # «ajuda», evidentment. jm
629 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1354
630 msgid "show this help"
631 msgstr "mostra aquesta ajuda"
632
633 #: g10/card-util.c:1321
634 #, fuzzy
635 msgid "list all available data"
636 msgstr "La clau és disponible en: "
637
638 #: g10/card-util.c:1324
639 msgid "change card holder's name"
640 msgstr ""
641
642 #: g10/card-util.c:1325
643 msgid "change URL to retrieve key"
644 msgstr ""
645
646 #: g10/card-util.c:1326
647 msgid "fetch the key specified in the card URL"
648 msgstr ""
649
650 #: g10/card-util.c:1327
651 #, fuzzy
652 msgid "change the login name"
653 msgstr "canvia la data de caducitat"
654
655 #: g10/card-util.c:1328
656 #, fuzzy
657 msgid "change the language preferences"
658 msgstr "canvia la confiança"
659
660 #: g10/card-util.c:1329
661 msgid "change card holder's sex"
662 msgstr ""
663
664 #: g10/card-util.c:1330
665 #, fuzzy
666 msgid "change a CA fingerprint"
667 msgstr "mostra empremta"
668
669 #: g10/card-util.c:1331
670 msgid "toggle the signature force PIN flag"
671 msgstr ""
672
673 #: g10/card-util.c:1332
674 #, fuzzy
675 msgid "generate new keys"
676 msgstr "genera un nou parell de claus"
677
678 #: g10/card-util.c:1333
679 msgid "menu to change or unblock the PIN"
680 msgstr ""
681
682 #: g10/card-util.c:1334
683 msgid "verify the PIN and list all data"
684 msgstr ""
685
686 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1612
687 msgid "Command> "
688 msgstr "Ordre> "
689
690 #: g10/card-util.c:1492
691 #, fuzzy
692 msgid "Admin-only command\n"
693 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
694
695 #: g10/card-util.c:1523
696 msgid "Admin commands are allowed\n"
697 msgstr ""
698
699 #: g10/card-util.c:1525
700 msgid "Admin commands are not allowed\n"
701 msgstr ""
702
703 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2219
704 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
705 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
706
707 #: g10/cardglue.c:435
708 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
709 msgstr ""
710
711 #: g10/cardglue.c:558
712 #, c-format
713 msgid ""
714 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
715 "   %.*s\n"
716 msgstr ""
717
718 #: g10/cardglue.c:566
719 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
720 msgstr ""
721
722 #: g10/cardglue.c:891
723 #, fuzzy
724 msgid "Enter New Admin PIN: "
725 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
726
727 #: g10/cardglue.c:892
728 #, fuzzy
729 msgid "Enter New PIN: "
730 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
731
732 #: g10/cardglue.c:893
733 msgid "Enter Admin PIN: "
734 msgstr ""
735
736 #: g10/cardglue.c:894
737 #, fuzzy
738 msgid "Enter PIN: "
739 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
740
741 #: g10/cardglue.c:911
742 #, fuzzy
743 msgid "Repeat this PIN: "
744 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
745
746 #: g10/cardglue.c:925
747 #, fuzzy
748 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
749 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
750
751 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/g10.c:3620 g10/keyring.c:377
752 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
753 #, c-format
754 msgid "can't open `%s'\n"
755 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
756
757 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:849
758 msgid "--output doesn't work for this command\n"
759 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
760
761 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:178 g10/keyedit.c:3360 g10/keyserver.c:1571
762 #: g10/revoke.c:227
763 #, fuzzy, c-format
764 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
765 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
766
767 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:208 g10/import.c:2334 g10/keyserver.c:1585
768 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
769 #, c-format
770 msgid "error reading keyblock: %s\n"
771 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
772
773 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
774 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
775 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
776
777 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
778 # Fet. jm
779 #: g10/delkey.c:135
780 #, fuzzy
781 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
782 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
783
784 #: g10/delkey.c:147
785 #, fuzzy
786 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
787 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
788
789 #: g10/delkey.c:155
790 #, fuzzy
791 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
792 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
793
794 #: g10/delkey.c:165
795 #, c-format
796 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
797 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
798
799 #: g10/delkey.c:175
800 msgid "ownertrust information cleared\n"
801 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
802
803 #: g10/delkey.c:206
804 #, c-format
805 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
806 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
807
808 #: g10/delkey.c:208
809 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
810 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
811
812 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1218
813 #, c-format
814 msgid "error creating passphrase: %s\n"
815 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
816
817 #: g10/encode.c:218
818 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
819 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
820
821 #: g10/encode.c:231
822 #, fuzzy, c-format
823 msgid "using cipher %s\n"
824 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
825
826 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:548
827 #, c-format
828 msgid "`%s' already compressed\n"
829 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
830
831 #: g10/encode.c:304 g10/encode.c:594 g10/sign.c:566
832 #, c-format
833 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
834 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
835
836 #: g10/encode.c:468
837 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
838 msgstr ""
839 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
840
841 #: g10/encode.c:492
842 #, c-format
843 msgid "reading from `%s'\n"
844 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
845
846 #: g10/encode.c:520
847 msgid ""
848 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
849 msgstr ""
850 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
851 "esteu xifrant.\n"
852
853 #: g10/encode.c:530
854 #, fuzzy, c-format
855 msgid ""
856 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
857 msgstr ""
858 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
859
860 #: g10/encode.c:638 g10/sign.c:899
861 #, fuzzy, c-format
862 msgid ""
863 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
864 "preferences\n"
865 msgstr ""
866 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
867 "destinatari\n"
868
869 #: g10/encode.c:725
870 #, c-format
871 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
872 msgstr ""
873 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
874
875 #: g10/encode.c:795 g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:800
876 #, c-format
877 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
878 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
879
880 #: g10/encode.c:822
881 #, c-format
882 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
883 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
884
885 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
886 #, c-format
887 msgid "%s encrypted data\n"
888 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
889
890 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
891 #, c-format
892 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
893 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
894
895 # És no-wrap?  ivb
896 # Com? jm
897 #: g10/encr-data.c:93
898 msgid ""
899 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
900 msgstr ""
901 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
902 "simètric.\n"
903
904 #: g10/encr-data.c:104
905 msgid "problem handling encrypted packet\n"
906 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
907
908 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
909 #: g10/exec.c:49
910 msgid "no remote program execution supported\n"
911 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
912
913 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
914 #, c-format
915 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
916 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
917
918 #: g10/exec.c:314
919 msgid ""
920 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
921 msgstr ""
922 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
923 "d'opcions permissos insegurs\n"
924
925 #: g10/exec.c:344
926 #, fuzzy
927 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
928 msgstr ""
929 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
930 "externs\n"
931
932 #: g10/exec.c:422
933 #, fuzzy, c-format
934 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
935 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
936
937 #: g10/exec.c:425
938 #, fuzzy, c-format
939 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
940 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
941
942 #: g10/exec.c:510
943 #, c-format
944 msgid "system error while calling external program: %s\n"
945 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
946
947 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
948 msgid "unnatural exit of external program\n"
949 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
950
951 #: g10/exec.c:536
952 msgid "unable to execute external program\n"
953 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
954
955 #: g10/exec.c:552
956 #, c-format
957 msgid "unable to read external program response: %s\n"
958 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
959
960 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
961 #, c-format
962 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
963 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
964
965 #: g10/exec.c:610
966 #, c-format
967 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
968 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
969
970 #: g10/export.c:192
971 #, fuzzy
972 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
973 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
974
975 #: g10/export.c:221
976 #, fuzzy, c-format
977 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
978 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
979
980 #: g10/export.c:229
981 #, fuzzy, c-format
982 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
983 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
984
985 #: g10/export.c:409
986 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
987 msgstr ""
988
989 #: g10/export.c:432
990 #, fuzzy, c-format
991 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
992 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
993
994 #: g10/export.c:453
995 #, fuzzy, c-format
996 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
997 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
998
999 #: g10/export.c:485
1000 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1001 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1002
1003 #: g10/g10.c:363
1004 msgid ""
1005 "@Commands:\n"
1006 " "
1007 msgstr ""
1008 "@Ordres:\n"
1009 " "
1010
1011 #: g10/g10.c:365
1012 msgid "|[file]|make a signature"
1013 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1014
1015 #: g10/g10.c:366
1016 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1017 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1018
1019 #: g10/g10.c:367
1020 msgid "make a detached signature"
1021 msgstr "crea una signatura separada"
1022
1023 #: g10/g10.c:368
1024 msgid "encrypt data"
1025 msgstr "xifra dades"
1026
1027 #: g10/g10.c:370
1028 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1029 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1030
1031 #: g10/g10.c:372
1032 msgid "decrypt data (default)"
1033 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1034
1035 #: g10/g10.c:374
1036 msgid "verify a signature"
1037 msgstr "verifica una signatura"
1038
1039 #: g10/g10.c:376
1040 msgid "list keys"
1041 msgstr "llista claus"
1042
1043 #: g10/g10.c:378
1044 msgid "list keys and signatures"
1045 msgstr "llista claus i signatures"
1046
1047 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1048 #: g10/g10.c:379
1049 #, fuzzy
1050 msgid "list and check key signatures"
1051 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1052
1053 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1054 #: g10/g10.c:380
1055 msgid "list keys and fingerprints"
1056 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1057
1058 #: g10/g10.c:381
1059 msgid "list secret keys"
1060 msgstr "llista claus secretes"
1061
1062 #: g10/g10.c:382
1063 msgid "generate a new key pair"
1064 msgstr "genera un nou parell de claus"
1065
1066 #: g10/g10.c:383
1067 msgid "remove keys from the public keyring"
1068 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1069
1070 #: g10/g10.c:385
1071 msgid "remove keys from the secret keyring"
1072 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1073
1074 #: g10/g10.c:386
1075 msgid "sign a key"
1076 msgstr "signa una clau"
1077
1078 #: g10/g10.c:387
1079 msgid "sign a key locally"
1080 msgstr "signa una clau localment"
1081
1082 #: g10/g10.c:388
1083 msgid "sign or edit a key"
1084 msgstr "signa o edita una clau"
1085
1086 #: g10/g10.c:389
1087 msgid "generate a revocation certificate"
1088 msgstr "genera un certificat de revocació"
1089
1090 #: g10/g10.c:391
1091 msgid "export keys"
1092 msgstr "exporta claus"
1093
1094 #: g10/g10.c:392
1095 msgid "export keys to a key server"
1096 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1097
1098 #: g10/g10.c:393
1099 msgid "import keys from a key server"
1100 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1101
1102 #: g10/g10.c:395
1103 msgid "search for keys on a key server"
1104 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1105
1106 #: g10/g10.c:397
1107 msgid "update all keys from a keyserver"
1108 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1109
1110 #: g10/g10.c:400
1111 msgid "import/merge keys"
1112 msgstr "importa/fon claus"
1113
1114 #: g10/g10.c:403
1115 msgid "print the card status"
1116 msgstr ""
1117
1118 #: g10/g10.c:404
1119 msgid "change data on a card"
1120 msgstr ""
1121
1122 #: g10/g10.c:405
1123 msgid "change a card's PIN"
1124 msgstr ""
1125
1126 #: g10/g10.c:413
1127 msgid "update the trust database"
1128 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1129
1130 #: g10/g10.c:420
1131 msgid "|algo [files]|print message digests"
1132 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1133
1134 #: g10/g10.c:424 g10/gpgv.c:71
1135 msgid ""
1136 "@\n"
1137 "Options:\n"
1138 " "
1139 msgstr ""
1140 "@\n"
1141 "Opcions:\n"
1142 " "
1143
1144 #: g10/g10.c:426
1145 msgid "create ascii armored output"
1146 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1147
1148 #: g10/g10.c:428
1149 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1150 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1151
1152 #: g10/g10.c:439
1153 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1154 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1155
1156 #: g10/g10.c:440
1157 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1158 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1159
1160 #: g10/g10.c:445
1161 msgid "use canonical text mode"
1162 msgstr "usa el mode de text canònic"
1163
1164 #: g10/g10.c:459
1165 msgid "use as output file"
1166 msgstr "fitxer d'eixida"
1167
1168 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1169 #: g10/g10.c:461 g10/gpgv.c:73
1170 msgid "verbose"
1171 msgstr "detall"
1172
1173 #: g10/g10.c:472
1174 msgid "do not make any changes"
1175 msgstr "no fa cap canvi"
1176
1177 #: g10/g10.c:473
1178 msgid "prompt before overwriting"
1179 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1180
1181 #: g10/g10.c:514
1182 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: g10/g10.c:515
1186 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1187 msgstr ""
1188
1189 #: g10/g10.c:543
1190 msgid ""
1191 "@\n"
1192 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1193 msgstr ""
1194 "@\n"
1195 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1196
1197 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1198 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1199 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1200 #: g10/g10.c:546
1201 msgid ""
1202 "@\n"
1203 "Examples:\n"
1204 "\n"
1205 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1206 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1207 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1208 " --list-keys [names]        show keys\n"
1209 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1210 msgstr ""
1211 "@\n"
1212 "Exemples:\n"
1213 "\n"
1214 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1215 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1216 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1217 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1218 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1219
1220 #: g10/g10.c:727 g10/gpgv.c:98
1221 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1222 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1223
1224 #: g10/g10.c:744
1225 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1226 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1227
1228 #: g10/g10.c:747
1229 msgid ""
1230 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1231 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1232 "default operation depends on the input data\n"
1233 msgstr ""
1234 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1235 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1236 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1237
1238 # Suportats? ivb
1239 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1240 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1241 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1242 # encara no m'agraden massa... jm
1243 #: g10/g10.c:758
1244 msgid ""
1245 "\n"
1246 "Supported algorithms:\n"
1247 msgstr ""
1248 "\n"
1249 "Algoritmes suportats:\n"
1250
1251 #: g10/g10.c:761
1252 msgid "Pubkey: "
1253 msgstr "Clau pública: "
1254
1255 #: g10/g10.c:767 g10/keyedit.c:2257
1256 msgid "Cipher: "
1257 msgstr "Xifratge: "
1258
1259 #: g10/g10.c:773
1260 msgid "Hash: "
1261 msgstr "Dispersió: "
1262
1263 #: g10/g10.c:779 g10/keyedit.c:2303
1264 msgid "Compression: "
1265 msgstr "Compressió: "
1266
1267 #: g10/g10.c:862
1268 msgid "usage: gpg [options] "
1269 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1270
1271 #: g10/g10.c:1010
1272 msgid "conflicting commands\n"
1273 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1274
1275 #: g10/g10.c:1028
1276 #, c-format
1277 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1278 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1279
1280 # Indi. ivb
1281 #: g10/g10.c:1225
1282 #, fuzzy, c-format
1283 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1284 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1285
1286 # Indi. ivb
1287 #: g10/g10.c:1228
1288 #, fuzzy, c-format
1289 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1290 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1291
1292 # Indi. ivb
1293 #: g10/g10.c:1231
1294 #, fuzzy, c-format
1295 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1296 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1297
1298 #: g10/g10.c:1237
1299 #, fuzzy, c-format
1300 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1301 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1302
1303 #: g10/g10.c:1240
1304 #, fuzzy, c-format
1305 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1306 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1307
1308 #: g10/g10.c:1243
1309 #, fuzzy, c-format
1310 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1311 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1312
1313 #: g10/g10.c:1249
1314 #, fuzzy, c-format
1315 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1316 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1317
1318 #: g10/g10.c:1252
1319 #, fuzzy, c-format
1320 msgid ""
1321 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1322 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1323
1324 #: g10/g10.c:1255
1325 #, fuzzy, c-format
1326 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1327 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1328
1329 #: g10/g10.c:1261
1330 #, fuzzy, c-format
1331 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1332 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1333
1334 #: g10/g10.c:1264
1335 #, fuzzy, c-format
1336 msgid ""
1337 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1338 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1339
1340 #: g10/g10.c:1267
1341 #, fuzzy, c-format
1342 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1343 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1344
1345 #: g10/g10.c:1408
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1348 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1349
1350 #: g10/g10.c:1805
1351 #, c-format
1352 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1353 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1354
1355 #: g10/g10.c:1847
1356 #, c-format
1357 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1358 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
1359
1360 #: g10/g10.c:1851
1361 #, c-format
1362 msgid "option file `%s': %s\n"
1363 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
1364
1365 #: g10/g10.c:1858
1366 #, c-format
1367 msgid "reading options from `%s'\n"
1368 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
1369
1370 #: g10/g10.c:2072 g10/g10.c:2626 g10/g10.c:2645
1371 #, c-format
1372 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1373 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1374
1375 #: g10/g10.c:2085
1376 #, fuzzy, c-format
1377 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1378 msgstr ""
1379 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
1380
1381 #: g10/g10.c:2239 g10/g10.c:2251
1382 #, fuzzy, c-format
1383 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1384 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1385
1386 #: g10/g10.c:2324
1387 #, fuzzy, c-format
1388 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1389 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1390
1391 #: g10/g10.c:2343 g10/keyedit.c:3876
1392 #, fuzzy
1393 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1394 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1395
1396 #: g10/g10.c:2349
1397 #, fuzzy, c-format
1398 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1399 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1400
1401 #: g10/g10.c:2352
1402 #, fuzzy
1403 msgid "invalid keyserver options\n"
1404 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1405
1406 #: g10/g10.c:2359
1407 #, c-format
1408 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1409 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1410
1411 #: g10/g10.c:2362
1412 msgid "invalid import options\n"
1413 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1414
1415 #: g10/g10.c:2369
1416 #, c-format
1417 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1418 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1419
1420 #: g10/g10.c:2372
1421 msgid "invalid export options\n"
1422 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1423
1424 #: g10/g10.c:2379
1425 #, fuzzy, c-format
1426 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1427 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1428
1429 #: g10/g10.c:2382
1430 #, fuzzy
1431 msgid "invalid list options\n"
1432 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1433
1434 #: g10/g10.c:2404
1435 #, fuzzy, c-format
1436 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1437 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1438
1439 #: g10/g10.c:2407
1440 #, fuzzy
1441 msgid "invalid verify options\n"
1442 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1443
1444 #: g10/g10.c:2414
1445 #, c-format
1446 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1447 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1448
1449 #: g10/g10.c:2615
1450 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1451 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1452
1453 # FIXME: preferència? jm
1454 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1455 #: g10/g10.c:2619
1456 #, c-format
1457 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1458 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
1459
1460 #: g10/g10.c:2628
1461 #, c-format
1462 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1463 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
1464
1465 #: g10/g10.c:2631
1466 #, c-format
1467 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1468 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
1469
1470 #: g10/g10.c:2638
1471 #, fuzzy, c-format
1472 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1473 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
1474
1475 #: g10/g10.c:2653
1476 #, fuzzy, c-format
1477 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1478 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1479
1480 # clares -> en clar?  ivb
1481 #: g10/g10.c:2667
1482 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1483 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1484
1485 #: g10/g10.c:2673
1486 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1487 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1488
1489 #: g10/g10.c:2679
1490 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1491 msgstr ""
1492 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1493 "habilitat.\n"
1494
1495 #: g10/g10.c:2692
1496 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1497 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1498
1499 #: g10/g10.c:2759 g10/g10.c:2783
1500 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1501 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1502
1503 #: g10/g10.c:2765 g10/g10.c:2789
1504 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1505 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
1506
1507 #: g10/g10.c:2771
1508 #, fuzzy
1509 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1510 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1511
1512 #: g10/g10.c:2777
1513 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1514 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
1515
1516 #: g10/g10.c:2792
1517 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1518 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1519
1520 #: g10/g10.c:2794
1521 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1522 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1523
1524 #: g10/g10.c:2796
1525 #, fuzzy
1526 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1527 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1528
1529 #: g10/g10.c:2798
1530 #, fuzzy
1531 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1532 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1533
1534 #: g10/g10.c:2800
1535 #, fuzzy
1536 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1537 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1538
1539 #: g10/g10.c:2803
1540 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1541 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
1542
1543 #: g10/g10.c:2807
1544 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1545 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1546
1547 #: g10/g10.c:2814
1548 msgid "invalid default preferences\n"
1549 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
1550
1551 #: g10/g10.c:2823
1552 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1553 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
1554
1555 #: g10/g10.c:2827
1556 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1557 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
1558
1559 #: g10/g10.c:2831
1560 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1561 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
1562
1563 #: g10/g10.c:2864
1564 #, c-format
1565 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1566 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1567
1568 #: g10/g10.c:2911
1569 #, fuzzy, c-format
1570 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1571 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
1572
1573 #: g10/g10.c:2916
1574 #, fuzzy, c-format
1575 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1576 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1577
1578 #: g10/g10.c:2921
1579 #, fuzzy, c-format
1580 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1581 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
1582
1583 #: g10/g10.c:3017
1584 #, c-format
1585 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1586 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1587
1588 #: g10/g10.c:3028
1589 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1590 msgstr ""
1591 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
1592
1593 #: g10/g10.c:3039
1594 msgid "--store [filename]"
1595 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1596
1597 #: g10/g10.c:3046
1598 msgid "--symmetric [filename]"
1599 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1600
1601 #: g10/g10.c:3048
1602 #, fuzzy, c-format
1603 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1604 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1605
1606 #: g10/g10.c:3058
1607 msgid "--encrypt [filename]"
1608 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1609
1610 #: g10/g10.c:3071
1611 #, fuzzy
1612 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1613 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1614
1615 #: g10/g10.c:3073
1616 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1617 msgstr ""
1618
1619 #: g10/g10.c:3076
1620 #, fuzzy, c-format
1621 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1622 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1623
1624 #: g10/g10.c:3094
1625 msgid "--sign [filename]"
1626 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1627
1628 #: g10/g10.c:3107
1629 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1630 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1631
1632 #: g10/g10.c:3122
1633 #, fuzzy
1634 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1635 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1636
1637 #: g10/g10.c:3124
1638 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1639 msgstr ""
1640
1641 #: g10/g10.c:3127
1642 #, fuzzy, c-format
1643 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1644 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1645
1646 #: g10/g10.c:3147
1647 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1648 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1649
1650 #: g10/g10.c:3156
1651 msgid "--clearsign [filename]"
1652 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1653
1654 #: g10/g10.c:3181
1655 msgid "--decrypt [filename]"
1656 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1657
1658 #: g10/g10.c:3189
1659 msgid "--sign-key user-id"
1660 msgstr "--sign-key user-id"
1661
1662 #: g10/g10.c:3193
1663 msgid "--lsign-key user-id"
1664 msgstr "--lsign-key user-id"
1665
1666 #: g10/g10.c:3214
1667 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1668 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1669
1670 #: g10/g10.c:3285
1671 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1672 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1673
1674 #: g10/g10.c:3322
1675 #, c-format
1676 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1677 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1678
1679 #: g10/g10.c:3324
1680 #, c-format
1681 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1682 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1683
1684 #: g10/g10.c:3326
1685 #, c-format
1686 msgid "key export failed: %s\n"
1687 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
1688
1689 #: g10/g10.c:3337
1690 #, c-format
1691 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1692 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1693
1694 #: g10/g10.c:3347
1695 #, c-format
1696 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1697 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1698
1699 #: g10/g10.c:3388
1700 #, c-format
1701 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1702 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1703
1704 #: g10/g10.c:3396
1705 #, c-format
1706 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1707 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1708
1709 #: g10/g10.c:3483
1710 #, c-format
1711 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1712 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1713
1714 #: g10/g10.c:3606
1715 msgid "[filename]"
1716 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1717
1718 #: g10/g10.c:3610
1719 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1720 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1721
1722 #: g10/g10.c:3900
1723 msgid ""
1724 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1725 "an '='\n"
1726 msgstr ""
1727 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1728 "amb el signe «=»\n"
1729
1730 #: g10/g10.c:3908
1731 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1732 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1733
1734 #: g10/g10.c:3913
1735 #, fuzzy
1736 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1737 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1738
1739 #: g10/g10.c:3924
1740 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1741 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1742
1743 #: g10/g10.c:3958
1744 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1745 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
1746
1747 #: g10/g10.c:3960
1748 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1749 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1750
1751 #: g10/g10.c:3993
1752 #, fuzzy
1753 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1754 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1755
1756 #: g10/getkey.c:151
1757 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1758 msgstr ""
1759 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1760
1761 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2759
1762 #, fuzzy
1763 msgid "[User ID not found]"
1764 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1765
1766 #: g10/getkey.c:1683
1767 #, fuzzy, c-format
1768 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1769 msgstr ""
1770 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1771
1772 #: g10/getkey.c:2237
1773 #, fuzzy, c-format
1774 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1775 msgstr ""
1776 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1777
1778 #: g10/getkey.c:2468
1779 #, fuzzy, c-format
1780 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1781 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1782
1783 #: g10/getkey.c:2515
1784 #, fuzzy, c-format
1785 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1786 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1787
1788 #: g10/gpgv.c:74
1789 msgid "be somewhat more quiet"
1790 msgstr "una mica més silenciós"
1791
1792 #: g10/gpgv.c:75
1793 msgid "take the keys from this keyring"
1794 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1795
1796 #: g10/gpgv.c:77
1797 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1798 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
1799
1800 #: g10/gpgv.c:78
1801 msgid "|FD|write status info to this FD"
1802 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
1803
1804 #: g10/gpgv.c:102
1805 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1806 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1807
1808 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
1809 #: g10/gpgv.c:105
1810 msgid ""
1811 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1812 "Check signatures against known trusted keys\n"
1813 msgstr ""
1814 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1815 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
1816
1817 #: g10/helptext.c:49
1818 msgid ""
1819 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1820 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1821 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1822 msgstr ""
1823 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
1824 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
1825 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
1826
1827 #: g10/helptext.c:55
1828 msgid ""
1829 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1830 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1831 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1832 "ultimately trusted\n"
1833 msgstr ""
1834 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1835 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
1836 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
1837 "confiança absoluta\n"
1838
1839 # "clau no confiable"? jm
1840 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
1841 #: g10/helptext.c:62
1842 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1843 msgstr ""
1844 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
1845
1846 #: g10/helptext.c:66
1847 msgid ""
1848 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1849 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
1850
1851 #: g10/helptext.c:70
1852 msgid ""
1853 "Select the algorithm to use.\n"
1854 "\n"
1855 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1856 "for signatures.\n"
1857 "\n"
1858 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1859 "\n"
1860 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1861 "\n"
1862 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1863 msgstr ""
1864
1865 #: g10/helptext.c:84
1866 msgid ""
1867 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1868 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1869 "Please consult your security expert first."
1870 msgstr ""
1871 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
1872 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
1873 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
1874
1875 #: g10/helptext.c:91
1876 msgid "Enter the size of the key"
1877 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
1878
1879 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1880 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1881 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1882 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
1883
1884 #: g10/helptext.c:105
1885 msgid ""
1886 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1887 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1888 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1889 "the given value as an interval."
1890 msgstr ""
1891 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
1892 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
1893 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
1894 "el valor donat com un interval."
1895
1896 #: g10/helptext.c:117
1897 msgid "Enter the name of the key holder"
1898 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
1899
1900 #: g10/helptext.c:122
1901 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1902 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
1903
1904 #: g10/helptext.c:126
1905 msgid "Please enter an optional comment"
1906 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
1907
1908 #: g10/helptext.c:131
1909 msgid ""
1910 "N  to change the name.\n"
1911 "C  to change the comment.\n"
1912 "E  to change the email address.\n"
1913 "O  to continue with key generation.\n"
1914 "Q  to to quit the key generation."
1915 msgstr ""
1916 "N  canvia el nom.\n"
1917 "C  canvia el comentari.\n"
1918 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
1919 "O  continua la generació de les claus.\n"
1920 "Q  ix."
1921
1922 #: g10/helptext.c:140
1923 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1924 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
1925
1926 #: g10/helptext.c:148
1927 msgid ""
1928 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1929 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1930 "know how carefully you verified this.\n"
1931 "\n"
1932 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1933 "the\n"
1934 "    key.\n"
1935 "\n"
1936 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1937 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1938 "for\n"
1939 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1940 "user.\n"
1941 "\n"
1942 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1943 "could\n"
1944 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1945 "the\n"
1946 "    key against a photo ID.\n"
1947 "\n"
1948 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1949 "could\n"
1950 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1951 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1952 "a\n"
1953 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1954 "the\n"
1955 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1956 "exchange\n"
1957 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1958 "\n"
1959 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1960 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1961 "\"\n"
1962 "mean to you when you sign other keys.\n"
1963 "\n"
1964 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1965 msgstr ""
1966 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
1967 "clau\n"
1968 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
1969 "saber\n"
1970 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
1971 "\n"
1972 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
1973 "    la clau.\n"
1974 "\n"
1975 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
1976 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
1977 "manera.\n"
1978 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
1979 "    usuari amb pseudònim.\n"
1980 "\n"
1981 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
1982 "açò\n"
1983 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
1984 "verificat\n"
1985 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
1986 "\n"
1987 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
1988 "exemple,\n"
1989 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
1990 "propietari\n"
1991 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
1992 "difícil\n"
1993 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
1994 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
1995 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
1996 "    pertany al propietari de la clau.\n"
1997 "\n"
1998 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
1999 "són\n"
2000 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
2001 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
2002 "\n"
2003 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
2004
2005 #: g10/helptext.c:186
2006 #, fuzzy
2007 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2008 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2009
2010 #: g10/helptext.c:190
2011 msgid ""
2012 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2013 "All certificates are then also lost!"
2014 msgstr ""
2015 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2016 "Tots els certificats també es perdran!"
2017
2018 #: g10/helptext.c:195
2019 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2020 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
2021
2022 #: g10/helptext.c:200
2023 msgid ""
2024 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2025 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2026 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2027 msgstr ""
2028 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
2029 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
2030 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
2031 "per aquesta clau."
2032
2033 #: g10/helptext.c:205
2034 msgid ""
2035 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2036 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2037 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2038 "a trust connection through another already certified key."
2039 msgstr ""
2040 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
2041 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
2042 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2043 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
2044 "certificada."
2045
2046 #: g10/helptext.c:211
2047 msgid ""
2048 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2049 "your keyring."
2050 msgstr ""
2051 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2052 "de claus."
2053
2054 #: g10/helptext.c:215
2055 msgid ""
2056 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2057 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2058 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2059 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2060 "a second one is available."
2061 msgstr ""
2062 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2063 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2064 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2065 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2066 "hi ha una segona disponible."
2067
2068 #: g10/helptext.c:223
2069 msgid ""
2070 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2071 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2072 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2073 msgstr ""
2074 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2075 "seleccionats)\n"
2076 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2077 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2078
2079 #: g10/helptext.c:230
2080 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2081 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2082
2083 #: g10/helptext.c:236
2084 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2085 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2086
2087 #: g10/helptext.c:240
2088 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2089 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2090
2091 #: g10/helptext.c:245
2092 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2093 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2094
2095 #: g10/helptext.c:250
2096 msgid ""
2097 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2098 "file (which is shown in brackets) will be used."
2099 msgstr ""
2100 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2101 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2102
2103 #: g10/helptext.c:256
2104 msgid ""
2105 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2106 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2107 "  \"Key has been compromised\"\n"
2108 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2109 "      got access to your secret key.\n"
2110 "  \"Key is superseded\"\n"
2111 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2112 "  \"Key is no longer used\"\n"
2113 "      Use this if you have retired this key.\n"
2114 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2115 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2116 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2117 msgstr ""
2118 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2119 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2120 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2121 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2122 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2123 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2124 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2125 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2126 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2127 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2128 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2129 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2130 "      de correu com a invàlida.\n"
2131
2132 #: g10/helptext.c:272
2133 msgid ""
2134 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2135 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2136 "An empty line ends the text.\n"
2137 msgstr ""
2138 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2139 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2140 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2141
2142 #: g10/helptext.c:287
2143 msgid "No help available"
2144 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2145
2146 #: g10/helptext.c:295
2147 #, c-format
2148 msgid "No help available for `%s'"
2149 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2150
2151 #: g10/import.c:254
2152 #, c-format
2153 msgid "skipping block of type %d\n"
2154 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2155
2156 #: g10/import.c:263
2157 #, fuzzy, c-format
2158 msgid "%lu keys processed so far\n"
2159 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2160
2161 #: g10/import.c:280
2162 #, c-format
2163 msgid "Total number processed: %lu\n"
2164 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2165
2166 #: g10/import.c:282
2167 #, c-format
2168 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2169 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2170
2171 #: g10/import.c:285
2172 #, c-format
2173 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2174 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2175
2176 #: g10/import.c:287
2177 #, c-format
2178 msgid "              imported: %lu"
2179 msgstr "              importades: %lu"
2180
2181 #: g10/import.c:293
2182 #, c-format
2183 msgid "             unchanged: %lu\n"
2184 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2185
2186 #: g10/import.c:295
2187 #, c-format
2188 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2189 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2190
2191 #: g10/import.c:297
2192 #, c-format
2193 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2194 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2195
2196 #: g10/import.c:299
2197 #, c-format
2198 msgid "        new signatures: %lu\n"
2199 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2200
2201 #: g10/import.c:301
2202 #, c-format
2203 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2204 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2205
2206 #: g10/import.c:303
2207 #, c-format
2208 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2209 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2210
2211 #: g10/import.c:305
2212 #, c-format
2213 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2214 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2215
2216 #: g10/import.c:307
2217 #, c-format
2218 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2219 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2220
2221 #: g10/import.c:309
2222 #, c-format
2223 msgid "          not imported: %lu\n"
2224 msgstr "              importades: %lu\n"
2225
2226 #: g10/import.c:311
2227 #, fuzzy, c-format
2228 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2229 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2230
2231 #: g10/import.c:313
2232 #, fuzzy, c-format
2233 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2234 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2235
2236 #: g10/import.c:554
2237 #, c-format
2238 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: g10/import.c:556
2242 #, fuzzy
2243 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2244 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
2245
2246 #: g10/import.c:593
2247 #, c-format
2248 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: g10/import.c:605
2252 #, fuzzy, c-format
2253 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2254 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2255
2256 #: g10/import.c:617
2257 #, c-format
2258 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: g10/import.c:630
2262 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: g10/import.c:632
2266 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2267 msgstr ""
2268
2269 #: g10/import.c:656
2270 #, c-format
2271 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2272 msgstr ""
2273
2274 #: g10/import.c:718 g10/import.c:1104
2275 #, fuzzy, c-format
2276 msgid "key %s: no user ID\n"
2277 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2278
2279 #: g10/import.c:748
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2282 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2283
2284 #: g10/import.c:763
2285 #, fuzzy, c-format
2286 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2287 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2288
2289 #: g10/import.c:769
2290 #, fuzzy, c-format
2291 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2292 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2293
2294 #: g10/import.c:771
2295 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2296 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2297
2298 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1225
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2301 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2302
2303 #: g10/import.c:787
2304 #, fuzzy, c-format
2305 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2306 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2307
2308 #: g10/import.c:796
2309 #, c-format
2310 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2311 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2312
2313 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1069
2314 #, c-format
2315 msgid "writing to `%s'\n"
2316 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2317
2318 #: g10/import.c:807 g10/import.c:905 g10/import.c:1144 g10/import.c:1286
2319 #: g10/import.c:2348 g10/import.c:2370
2320 #, c-format
2321 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2322 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2323
2324 #: g10/import.c:826
2325 #, fuzzy, c-format
2326 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2327 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2328
2329 #: g10/import.c:850
2330 #, fuzzy, c-format
2331 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2332 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2333
2334 #: g10/import.c:867 g10/import.c:1243
2335 #, fuzzy, c-format
2336 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2337 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2338
2339 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1250
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2342 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2343
2344 #: g10/import.c:915
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2347 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2348
2349 #: g10/import.c:918
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2352 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2353
2354 #: g10/import.c:921
2355 #, fuzzy, c-format
2356 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2357 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2358
2359 #: g10/import.c:924
2360 #, fuzzy, c-format
2361 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2362 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2363
2364 #: g10/import.c:927
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2367 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2368
2369 #: g10/import.c:930
2370 #, fuzzy, c-format
2371 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2372 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2373
2374 #: g10/import.c:933
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2377 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2378
2379 #: g10/import.c:936
2380 #, fuzzy, c-format
2381 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2382 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2383
2384 #: g10/import.c:939
2385 #, fuzzy, c-format
2386 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2387 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2388
2389 #: g10/import.c:942
2390 #, fuzzy, c-format
2391 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2392 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2393
2394 #: g10/import.c:965
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2397 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1110
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2402 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2403
2404 #: g10/import.c:1121
2405 #, fuzzy
2406 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2407 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2408
2409 #: g10/import.c:1138 g10/import.c:2363
2410 #, c-format
2411 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2412 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2413
2414 #: g10/import.c:1149
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "key %s: secret key imported\n"
2417 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2418
2419 #: g10/import.c:1178
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2422 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2423
2424 #: g10/import.c:1188
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2427 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2428
2429 #: g10/import.c:1218
2430 #, fuzzy, c-format
2431 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2432 msgstr ""
2433 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2434 "de revocació\n"
2435
2436 # O «rebutjara»? ivb
2437 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
2438 # «es rebutja» està bé. jm
2439 #: g10/import.c:1261
2440 #, fuzzy, c-format
2441 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2442 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
2443
2444 #: g10/import.c:1293
2445 #, fuzzy, c-format
2446 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2447 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
2448
2449 #: g10/import.c:1359
2450 #, fuzzy, c-format
2451 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2452 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2453
2454 #: g10/import.c:1374
2455 #, fuzzy, c-format
2456 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2457 msgstr ""
2458 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
2459 "s»\n"
2460 "\n"
2461
2462 #: g10/import.c:1376
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2465 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
2466
2467 #: g10/import.c:1394
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2470 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2471
2472 #: g10/import.c:1405 g10/import.c:1455
2473 #, fuzzy, c-format
2474 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2475 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
2476
2477 #: g10/import.c:1407
2478 #, fuzzy, c-format
2479 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2480 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
2481
2482 #: g10/import.c:1422
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2485 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
2486
2487 #: g10/import.c:1444
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2490 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
2491
2492 #: g10/import.c:1457
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2495 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
2496
2497 #: g10/import.c:1472
2498 #, fuzzy, c-format
2499 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2500 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
2501
2502 #: g10/import.c:1514
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2505 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2506
2507 #: g10/import.c:1535
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2510 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2511
2512 #: g10/import.c:1562
2513 #, fuzzy, c-format
2514 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2515 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2516
2517 #: g10/import.c:1572
2518 #, fuzzy, c-format
2519 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2520 msgstr ""
2521 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
2522 "descarta\n"
2523
2524 #: g10/import.c:1589
2525 #, fuzzy, c-format
2526 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2527 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
2528
2529 #: g10/import.c:1603
2530 #, fuzzy, c-format
2531 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2532 msgstr ""
2533 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
2534 "descarta\n"
2535
2536 #: g10/import.c:1611
2537 #, fuzzy, c-format
2538 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2539 msgstr ""
2540 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2541
2542 #: g10/import.c:1711
2543 #, fuzzy, c-format
2544 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2545 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2546
2547 #: g10/import.c:1773
2548 #, fuzzy, c-format
2549 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2550 msgstr ""
2551 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
2552 "08lX\n"
2553
2554 #: g10/import.c:1787
2555 #, fuzzy, c-format
2556 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2557 msgstr ""
2558 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
2559 "present.\n"
2560
2561 #: g10/import.c:1846
2562 #, fuzzy, c-format
2563 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2564 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
2565
2566 #: g10/import.c:1880
2567 #, fuzzy, c-format
2568 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2569 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2570
2571 #: g10/import.c:2269
2572 #, fuzzy
2573 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2574 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2575
2576 #: g10/import.c:2277
2577 #, fuzzy
2578 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2579 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2580
2581 #: g10/import.c:2279
2582 #, fuzzy
2583 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2584 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2585
2586 #: g10/keydb.c:168
2587 #, c-format
2588 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2589 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
2590
2591 #: g10/keydb.c:175
2592 #, c-format
2593 msgid "keyring `%s' created\n"
2594 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
2595
2596 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2597 #, fuzzy, c-format
2598 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2599 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
2600
2601 #: g10/keydb.c:698
2602 #, c-format
2603 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2604 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
2605
2606 #: g10/keyedit.c:261
2607 msgid "[revocation]"
2608 msgstr "[revocació]"
2609
2610 #: g10/keyedit.c:262
2611 msgid "[self-signature]"
2612 msgstr "[autosignatura]"
2613
2614 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:406
2615 msgid "1 bad signature\n"
2616 msgstr "1 signatura errònia\n"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:408
2619 #, c-format
2620 msgid "%d bad signatures\n"
2621 msgstr "%d signatures errònies\n"
2622
2623 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:410
2624 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2625 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2626
2627 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:412
2628 #, c-format
2629 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2630 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2631
2632 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:414
2633 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2634 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2635
2636 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:416
2637 #, c-format
2638 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2639 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2640
2641 #: g10/keyedit.c:352
2642 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2643 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
2644
2645 #: g10/keyedit.c:354
2646 #, c-format
2647 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2648 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
2649
2650 #: g10/keyedit.c:410 g10/pkclist.c:263
2651 #, fuzzy
2652 msgid ""
2653 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2654 "keys\n"
2655 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2656 "etc.)\n"
2657 msgstr ""
2658 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2659 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2660 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2661
2662 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:275
2663 #, fuzzy, c-format
2664 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2665 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2666
2667 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:277
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid "  %d = I trust fully\n"
2670 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2671
2672 #: g10/keyedit.c:434
2673 msgid ""
2674 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2675 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2676 "trust signatures on your behalf.\n"
2677 msgstr ""
2678
2679 #: g10/keyedit.c:450
2680 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2681 msgstr ""
2682
2683 #: g10/keyedit.c:594
2684 #, c-format
2685 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2686 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
2687
2688 #: g10/keyedit.c:603 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:826
2689 #: g10/keyedit.c:891 g10/keyedit.c:1731
2690 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2691 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2692
2693 # O no s'ha pogut? ivb
2694 # FIXME: comprovar context. jm
2695 #: g10/keyedit.c:617 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:672 g10/keyedit.c:832
2696 #: g10/keyedit.c:1737
2697 msgid "  Unable to sign.\n"
2698 msgstr "  No es pot signar.\n"
2699
2700 #: g10/keyedit.c:622
2701 #, c-format
2702 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2703 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
2704
2705 #: g10/keyedit.c:650
2706 #, c-format
2707 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2708 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2709
2710 #: g10/keyedit.c:678
2711 #, fuzzy, c-format
2712 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2713 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2714
2715 #: g10/keyedit.c:680
2716 #, fuzzy
2717 msgid "Sign it? (y/N) "
2718 msgstr "Signar realment? "
2719
2720 #: g10/keyedit.c:702
2721 #, c-format
2722 msgid ""
2723 "The self-signature on \"%s\"\n"
2724 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2725 msgstr ""
2726 "La vostra signatura en «%s»\n"
2727 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2728
2729 #: g10/keyedit.c:711
2730 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2731 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2732
2733 #: g10/keyedit.c:725
2734 #, c-format
2735 msgid ""
2736 "Your current signature on \"%s\"\n"
2737 "has expired.\n"
2738 msgstr ""
2739 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
2740 "ha caducat.\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:729
2743 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2744 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
2745
2746 #: g10/keyedit.c:750
2747 #, c-format
2748 msgid ""
2749 "Your current signature on \"%s\"\n"
2750 "is a local signature.\n"
2751 msgstr ""
2752 "La vostra signatura en «%s»\n"
2753 "és una signatura local.\n"
2754
2755 #: g10/keyedit.c:754
2756 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2757 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2758
2759 #: g10/keyedit.c:775
2760 #, fuzzy, c-format
2761 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2762 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2763
2764 #: g10/keyedit.c:778
2765 #, fuzzy, c-format
2766 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2767 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:783
2770 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2771 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2772
2773 #: g10/keyedit.c:805
2774 #, fuzzy, c-format
2775 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2776 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:820
2779 msgid "This key has expired!"
2780 msgstr "La clau ha caducat!"
2781
2782 #: g10/keyedit.c:838
2783 #, c-format
2784 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2785 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
2786
2787 #: g10/keyedit.c:844
2788 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2789 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2790
2791 #: g10/keyedit.c:884
2792 msgid ""
2793 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2794 "mode.\n"
2795 msgstr ""
2796 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2797
2798 #: g10/keyedit.c:886
2799 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2800 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2801
2802 #: g10/keyedit.c:911
2803 msgid ""
2804 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2805 "belongs\n"
2806 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2807 msgstr ""
2808 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2809 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
2810 "contestar, entreu «0».\n"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:916
2813 #, c-format
2814 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2815 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:918
2818 #, c-format
2819 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2820 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2821
2822 #: g10/keyedit.c:920
2823 #, c-format
2824 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2825 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2826
2827 #: g10/keyedit.c:922
2828 #, c-format
2829 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2830 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
2831
2832 #: g10/keyedit.c:928
2833 #, fuzzy
2834 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2835 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:952
2838 #, fuzzy, c-format
2839 msgid ""
2840 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2841 "key \"%s\" (%s)\n"
2842 msgstr ""
2843 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
2844 "amb la vostra clau: \""
2845
2846 #: g10/keyedit.c:959
2847 #, fuzzy
2848 msgid "This will be a self-signature.\n"
2849 msgstr ""
2850 "\n"
2851 "Açò serà una autosignatura.\n"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:965
2854 #, fuzzy
2855 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2856 msgstr ""
2857 "\n"
2858 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:973
2861 #, fuzzy
2862 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2863 msgstr ""
2864 "\n"
2865 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
2866
2867 #: g10/keyedit.c:983
2868 #, fuzzy
2869 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2870 msgstr ""
2871 "\n"
2872 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:990
2875 #, fuzzy
2876 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2877 msgstr ""
2878 "\n"
2879 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
2880
2881 #: g10/keyedit.c:997
2882 #, fuzzy
2883 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2884 msgstr ""
2885 "\n"
2886 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:1002
2889 #, fuzzy
2890 msgid "I have checked this key casually.\n"
2891 msgstr ""
2892 "\n"
2893 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
2894
2895 #: g10/keyedit.c:1007
2896 #, fuzzy
2897 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2898 msgstr ""
2899 "\n"
2900 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1017
2903 #, fuzzy
2904 msgid "Really sign? (y/N) "
2905 msgstr "Signar realment? "
2906
2907 #: g10/keyedit.c:1062 g10/keyedit.c:4364 g10/keyedit.c:4455 g10/keyedit.c:4519
2908 #: g10/keyedit.c:4580 g10/sign.c:370
2909 #, c-format
2910 msgid "signing failed: %s\n"
2911 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
2912
2913 #: g10/keyedit.c:1127
2914 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: g10/keyedit.c:1138 g10/keygen.c:3044
2918 msgid "This key is not protected.\n"
2919 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3032
2922 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2923 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3047
2926 #, fuzzy
2927 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2928 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
2929
2930 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3051
2931 msgid "Key is protected.\n"
2932 msgstr "La clau està protegida.\n"
2933
2934 #: g10/keyedit.c:1174
2935 #, c-format
2936 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2937 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
2938
2939 #: g10/keyedit.c:1180
2940 msgid ""
2941 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2942 "\n"
2943 msgstr ""
2944 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
2945 "\n"
2946
2947 #: g10/keyedit.c:1189 g10/keygen.c:1807
2948 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2949 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
2950
2951 #: g10/keyedit.c:1194
2952 msgid ""
2953 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2954 "\n"
2955 msgstr ""
2956 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
2957 "\n"
2958
2959 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
2960 #: g10/keyedit.c:1197
2961 #, fuzzy
2962 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2963 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1268
2966 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2967 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1353
2970 msgid "save and quit"
2971 msgstr "desa i ix"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1356
2974 #, fuzzy
2975 msgid "show key fingerprint"
2976 msgstr "mostra empremta"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1357
2979 msgid "list key and user IDs"
2980 msgstr "llista claus i ID"
2981
2982 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2983 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
2984 #: g10/keyedit.c:1359
2985 msgid "select user ID N"
2986 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2987
2988 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2989 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
2990 #: g10/keyedit.c:1360
2991 #, fuzzy
2992 msgid "select subkey N"
2993 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2994
2995 #: g10/keyedit.c:1361
2996 #, fuzzy
2997 msgid "check signatures"
2998 msgstr "revoca signatures"
2999
3000 #: g10/keyedit.c:1364
3001 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: g10/keyedit.c:1369
3005 #, fuzzy
3006 msgid "sign selected user IDs locally"
3007 msgstr "signa la clau localment"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1371
3010 #, fuzzy
3011 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3012 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1373
3015 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3016 msgstr ""
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1377
3019 msgid "add a user ID"
3020 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3021
3022 # Com estava escrit abans.  ivb
3023 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3024 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3025 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3026 #: g10/keyedit.c:1379
3027 msgid "add a photo ID"
3028 msgstr "afegeix un photo ID"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1381
3031 #, fuzzy
3032 msgid "delete selected user IDs"
3033 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1386
3036 #, fuzzy
3037 msgid "add a subkey"
3038 msgstr "addkey"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1390
3041 msgid "add a key to a smartcard"
3042 msgstr ""
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1392
3045 msgid "move a key to a smartcard"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1394
3049 msgid "move a backup key to a smartcard"
3050 msgstr ""
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1398
3053 #, fuzzy
3054 msgid "delete selected subkeys"
3055 msgstr "esborra una clau secundària"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1400
3058 msgid "add a revocation key"
3059 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1402
3062 #, fuzzy
3063 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3064 msgstr ""
3065 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1404
3068 #, fuzzy
3069 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3070 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1406
3073 #, fuzzy
3074 msgid "flag the selected user ID as primary"
3075 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:1408
3078 #, fuzzy
3079 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3080 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1411
3083 msgid "list preferences (expert)"
3084 msgstr "llista les preferències (expert)"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1413
3087 msgid "list preferences (verbose)"
3088 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1415
3091 #, fuzzy
3092 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3093 msgstr ""
3094 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1420
3097 #, fuzzy
3098 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3099 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:1422
3102 msgid "change the passphrase"
3103 msgstr "canvia la contrasenya"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1426
3106 msgid "change the ownertrust"
3107 msgstr "canvia la confiança"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1428
3110 #, fuzzy
3111 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3112 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1430
3115 #, fuzzy
3116 msgid "revoke selected user IDs"
3117 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:1435
3120 #, fuzzy
3121 msgid "revoke key or selected subkeys"
3122 msgstr "revoca una clau secundària"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:1436
3125 #, fuzzy
3126 msgid "enable key"
3127 msgstr "activa una clau"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:1437
3130 #, fuzzy
3131 msgid "disable key"
3132 msgstr "desactiva una clau"
3133
3134 # Igual que dalt.  ivb
3135 # Idem :) jm
3136 #: g10/keyedit.c:1438
3137 #, fuzzy
3138 msgid "show selected photo IDs"
3139 msgstr "mostra el photo ID"
3140
3141 #: g10/keyedit.c:1440
3142 #, fuzzy
3143 msgid "clean unusable parts from key"
3144 msgstr "la clau secreta és inusable"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1559
3147 #, fuzzy, c-format
3148 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3149 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:1577
3152 msgid "Secret key is available.\n"
3153 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:1658
3156 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3157 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:1666
3160 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3161 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:1685
3164 msgid ""
3165 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3166 "(lsign),\n"
3167 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3168 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3169 msgstr ""
3170
3171 #: g10/keyedit.c:1725
3172 msgid "Key is revoked."
3173 msgstr "La clau està revocada."
3174
3175 #: g10/keyedit.c:1744
3176 #, fuzzy
3177 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3178 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1751
3181 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3182 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1760
3185 #, fuzzy, c-format
3186 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3187 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1783
3190 #, c-format
3191 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3192 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:1805 g10/keyedit.c:1825 g10/keyedit.c:1991
3195 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3196 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:1807
3199 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3200 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:1809
3203 #, fuzzy
3204 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3205 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3206
3207 #: g10/keyedit.c:1810
3208 #, fuzzy
3209 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3210 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3211
3212 #: g10/keyedit.c:1860
3213 #, fuzzy
3214 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3215 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3216
3217 #: g10/keyedit.c:1872
3218 #, fuzzy
3219 msgid "You must select exactly one key.\n"
3220 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:1900
3223 msgid "Command expects a filename argument\n"
3224 msgstr ""
3225
3226 #: g10/keyedit.c:1914
3227 #, fuzzy, c-format
3228 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3229 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:1931
3232 #, fuzzy, c-format
3233 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3234 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1955
3237 msgid "You must select at least one key.\n"
3238 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1958
3241 #, fuzzy
3242 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3243 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1959
3246 #, fuzzy
3247 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3248 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3249
3250 #: g10/keyedit.c:1994
3251 #, fuzzy
3252 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3253 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3254
3255 #: g10/keyedit.c:1995
3256 #, fuzzy
3257 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3258 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3259
3260 #: g10/keyedit.c:2013
3261 #, fuzzy
3262 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3263 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3264
3265 #: g10/keyedit.c:2024
3266 #, fuzzy
3267 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3268 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3269
3270 #: g10/keyedit.c:2026
3271 #, fuzzy
3272 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3273 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3274
3275 #: g10/keyedit.c:2067
3276 msgid ""
3277 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3278 msgstr ""
3279
3280 #: g10/keyedit.c:2099
3281 #, fuzzy
3282 msgid "Set preference list to:\n"
3283 msgstr "estableix la llista de preferències"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:2105
3286 #, fuzzy
3287 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3288 msgstr ""
3289 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:2107
3292 #, fuzzy
3293 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3294 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3295
3296 #: g10/keyedit.c:2180
3297 #, fuzzy
3298 msgid "Save changes? (y/N) "
3299 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3300
3301 #: g10/keyedit.c:2183
3302 #, fuzzy
3303 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3304 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3305
3306 #: g10/keyedit.c:2193
3307 #, c-format
3308 msgid "update failed: %s\n"
3309 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:2200
3312 #, c-format
3313 msgid "update secret failed: %s\n"
3314 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:2207
3317 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3318 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:2280
3321 msgid "Digest: "
3322 msgstr "Resum: "
3323
3324 #: g10/keyedit.c:2332
3325 msgid "Features: "
3326 msgstr "Funcionalitats: "
3327
3328 #: g10/keyedit.c:2343
3329 msgid "Keyserver no-modify"
3330 msgstr ""
3331
3332 #: g10/keyedit.c:2358 g10/keylist.c:308
3333 msgid "Preferred keyserver: "
3334 msgstr ""
3335
3336 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3337 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3338 #: g10/keyedit.c:2590
3339 #, fuzzy, c-format
3340 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3341 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3342
3343 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3344 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3345 #: g10/keyedit.c:2611
3346 #, fuzzy, c-format
3347 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3348 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3349
3350 #: g10/keyedit.c:2617
3351 #, fuzzy
3352 msgid "(sensitive)"
3353 msgstr " (sensible)"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:2633 g10/keyedit.c:2689 g10/keyedit.c:2802 g10/keyedit.c:2817
3356 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:428
3357 #, fuzzy, c-format
3358 msgid "created: %s"
3359 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3360
3361 #: g10/keyedit.c:2636 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:948
3362 #, fuzzy, c-format
3363 msgid "revoked: %s"
3364 msgstr "[revocada]"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:2638 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3367 #, fuzzy, c-format
3368 msgid "expired: %s"
3369 msgstr " [caduca: %s]"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:2640 g10/keyedit.c:2691 g10/keyedit.c:2804 g10/keyedit.c:2819
3372 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3373 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:434 g10/mainproc.c:954
3374 #, fuzzy, c-format
3375 msgid "expires: %s"
3376 msgstr " [caduca: %s]"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:2642
3379 #, c-format
3380 msgid "usage: %s"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: g10/keyedit.c:2657
3384 #, fuzzy, c-format
3385 msgid "trust: %s"
3386 msgstr " confiança: %c/%c"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:2661
3389 #, c-format
3390 msgid "validity: %s"
3391 msgstr ""
3392
3393 #: g10/keyedit.c:2668
3394 msgid "This key has been disabled"
3395 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:2696 g10/keylist.c:200
3398 msgid "card-no: "
3399 msgstr ""
3400
3401 #: g10/keyedit.c:2764
3402 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3403 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:2772
3406 msgid ""
3407 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3408 "unless you restart the program.\n"
3409 msgstr ""
3410 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3411 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:2836 g10/keyedit.c:3213 g10/keyserver.c:438
3414 #: g10/mainproc.c:1700 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1694
3415 #, fuzzy
3416 msgid "revoked"
3417 msgstr "[revocada]"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:2838 g10/keyedit.c:3215 g10/keyserver.c:442
3420 #: g10/mainproc.c:1702 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1696
3421 #, fuzzy
3422 msgid "expired"
3423 msgstr "expire"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:2903
3426 msgid ""
3427 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3428 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3429 msgstr ""
3430 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
3431 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
3432 "assumida.\n"
3433
3434 # Photo ID com abans.  ivb
3435 #: g10/keyedit.c:2963
3436 msgid ""
3437 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3438 "versions\n"
3439 "         of PGP to reject this key.\n"
3440 msgstr ""
3441 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3442 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:2968 g10/keyedit.c:3321
3445 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3446 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3447
3448 #: g10/keyedit.c:2974
3449 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3450 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3451
3452 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3453 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
3454 #: g10/keyedit.c:3114
3455 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3456 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:3124
3459 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3460 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:3128
3463 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3464 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:3134
3467 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3468 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3469
3470 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3471 #: g10/keyedit.c:3148
3472 #, c-format
3473 msgid "Deleted %d signature.\n"
3474 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3475
3476 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3477 #: g10/keyedit.c:3149
3478 #, c-format
3479 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3480 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:3152
3483 msgid "Nothing deleted.\n"
3484 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:3183
3487 #, fuzzy, c-format
3488 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3489 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:3217 g10/trustdb.c:1698
3492 msgid "invalid"
3493 msgstr "invàlida"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:3316
3496 msgid ""
3497 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3498 "cause\n"
3499 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3500 msgstr ""
3501 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
3502 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:3327
3505 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3506 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:3347
3509 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3510 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
3511
3512 #: g10/keyedit.c:3370
3513 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3514 msgstr ""
3515 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:3385
3518 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3519 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:3407
3522 #, fuzzy
3523 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3524 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:3426
3527 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3528 msgstr ""
3529 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:3432
3532 #, fuzzy
3533 msgid ""
3534 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3535 msgstr ""
3536 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3537
3538 #: g10/keyedit.c:3493
3539 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3540 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:3499
3543 #, fuzzy
3544 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3545 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
3546
3547 #: g10/keyedit.c:3503
3548 #, fuzzy
3549 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3550 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:3506
3553 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3554 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
3555
3556 #: g10/keyedit.c:3552
3557 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3558 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:3568
3561 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3562 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:3648
3565 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3566 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:3687 g10/keyedit.c:3797 g10/keyedit.c:3917
3569 #, fuzzy, c-format
3570 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3571 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:3858
3574 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3575 msgstr ""
3576
3577 #: g10/keyedit.c:3938
3578 #, fuzzy
3579 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3580 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3581
3582 #: g10/keyedit.c:3939
3583 #, fuzzy
3584 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3585 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3586
3587 #: g10/keyedit.c:4001
3588 #, c-format
3589 msgid "No user ID with index %d\n"
3590 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3591
3592 #: g10/keyedit.c:4059
3593 #, fuzzy, c-format
3594 msgid "No user ID with hash %s\n"
3595 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3596
3597 #: g10/keyedit.c:4086
3598 #, fuzzy, c-format
3599 msgid "No subkey with index %d\n"
3600 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:4203
3603 #, fuzzy, c-format
3604 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3605 msgstr "ID d'usuari: «"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:4206 g10/keyedit.c:4270 g10/keyedit.c:4313
3608 #, fuzzy, c-format
3609 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3610 msgstr ""
3611 "»\n"
3612 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:4208 g10/keyedit.c:4272 g10/keyedit.c:4315
3615 msgid " (non-exportable)"
3616 msgstr " (no-exportable)"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:4212
3619 #, c-format
3620 msgid "This signature expired on %s.\n"
3621 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:4216
3624 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3625 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3626
3627 # (s/N) ivb
3628 # S! jm
3629 #: g10/keyedit.c:4220
3630 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3631 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
3632
3633 #: g10/keyedit.c:4247
3634 #, fuzzy, c-format
3635 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3636 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:4273
3639 #, fuzzy
3640 msgid " (non-revocable)"
3641 msgstr " (no-exportable)"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:4280
3644 #, fuzzy, c-format
3645 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3646 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3647
3648 #: g10/keyedit.c:4302
3649 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3650 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3651
3652 # (s/N)?  ivb
3653 #: g10/keyedit.c:4322
3654 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3655 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
3656
3657 #: g10/keyedit.c:4352
3658 msgid "no secret key\n"
3659 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:4422
3662 #, c-format
3663 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3664 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:4439
3667 #, c-format
3668 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3669 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:4503
3672 #, fuzzy, c-format
3673 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3674 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:4565
3677 #, fuzzy, c-format
3678 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3679 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:4660
3682 #, fuzzy, c-format
3683 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3684 msgstr ""
3685 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3686
3687 #: g10/keygen.c:258
3688 #, fuzzy, c-format
3689 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3690 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
3691
3692 #: g10/keygen.c:265
3693 #, fuzzy
3694 msgid "too many cipher preferences\n"
3695 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3696
3697 #: g10/keygen.c:267
3698 #, fuzzy
3699 msgid "too many digest preferences\n"
3700 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3701
3702 #: g10/keygen.c:269
3703 #, fuzzy
3704 msgid "too many compression preferences\n"
3705 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3706
3707 #: g10/keygen.c:394
3708 #, fuzzy, c-format
3709 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3710 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
3711
3712 #: g10/keygen.c:822
3713 msgid "writing direct signature\n"
3714 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
3715
3716 #: g10/keygen.c:861
3717 msgid "writing self signature\n"
3718 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
3719
3720 #: g10/keygen.c:912
3721 msgid "writing key binding signature\n"
3722 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
3723
3724 #: g10/keygen.c:973 g10/keygen.c:1053 g10/keygen.c:1141 g10/keygen.c:2608
3725 #, c-format
3726 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3727 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
3728
3729 #: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1146 g10/keygen.c:2614
3730 #, c-format
3731 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3732 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3733
3734 #: g10/keygen.c:1239
3735 #, fuzzy
3736 msgid "Sign"
3737 msgstr "sign"
3738
3739 #: g10/keygen.c:1242
3740 #, fuzzy
3741 msgid "Encrypt"
3742 msgstr "xifra dades"
3743
3744 #: g10/keygen.c:1245
3745 msgid "Authenticate"
3746 msgstr ""
3747
3748 #: g10/keygen.c:1253
3749 msgid "SsEeAaQq"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: g10/keygen.c:1268
3753 #, c-format
3754 msgid "Possible actions for a %s key: "
3755 msgstr ""
3756
3757 #: g10/keygen.c:1272
3758 msgid "Current allowed actions: "
3759 msgstr ""
3760
3761 #: g10/keygen.c:1277
3762 #, c-format
3763 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3764 msgstr ""
3765
3766 #: g10/keygen.c:1280
3767 #, c-format
3768 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3769 msgstr ""
3770
3771 #: g10/keygen.c:1283
3772 #, c-format
3773 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3774 msgstr ""
3775
3776 #: g10/keygen.c:1286
3777 #, c-format
3778 msgid "   (%c) Finished\n"
3779 msgstr ""
3780
3781 #: g10/keygen.c:1340
3782 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3783 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
3784
3785 #: g10/keygen.c:1342
3786 #, fuzzy, c-format
3787 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3788 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3789
3790 #: g10/keygen.c:1343
3791 #, c-format
3792 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3793 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3794
3795 #: g10/keygen.c:1345
3796 #, fuzzy, c-format
3797 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3798 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3799
3800 #: g10/keygen.c:1347
3801 #, fuzzy, c-format
3802 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3803 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
3804
3805 #: g10/keygen.c:1348
3806 #, c-format
3807 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3808 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
3809
3810 #: g10/keygen.c:1350
3811 #, c-format
3812 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3813 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
3814
3815 #: g10/keygen.c:1352
3816 #, fuzzy, c-format
3817 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3818 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
3819
3820 #: g10/keygen.c:1421 g10/keygen.c:2485
3821 #, fuzzy, c-format
3822 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3823 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
3824
3825 #: g10/keygen.c:1431
3826 #, c-format
3827 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3828 msgstr ""
3829
3830 #: g10/keygen.c:1438
3831 #, fuzzy, c-format
3832 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3833 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
3834
3835 #: g10/keygen.c:1452
3836 #, c-format
3837 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3838 msgstr ""
3839
3840 #: g10/keygen.c:1458
3841 #, c-format
3842 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3843 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
3844
3845 #: g10/keygen.c:1463 g10/keygen.c:1468
3846 #, c-format
3847 msgid "rounded up to %u bits\n"
3848 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
3849
3850 #: g10/keygen.c:1515
3851 msgid ""
3852 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3853 "         0 = key does not expire\n"
3854 "      <n>  = key expires in n days\n"
3855 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3856 "      <n>m = key expires in n months\n"
3857 "      <n>y = key expires in n years\n"
3858 msgstr ""
3859 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
3860 "         0 = la clau no caduca\n"
3861 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
3862 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
3863 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
3864 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
3865
3866 #: g10/keygen.c:1526
3867 msgid ""
3868 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3869 "         0 = signature does not expire\n"
3870 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3871 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3872 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3873 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3874 msgstr ""
3875 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
3876 "         0 = la signatura no caduca\n"
3877 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
3878 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
3879 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
3880 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
3881
3882 #: g10/keygen.c:1549
3883 msgid "Key is valid for? (0) "
3884 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
3885
3886 #: g10/keygen.c:1554
3887 #, fuzzy, c-format
3888 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3889 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
3890
3891 #: g10/keygen.c:1572
3892 msgid "invalid value\n"
3893 msgstr "el valor no és vàlid\n"
3894
3895 #: g10/keygen.c:1579
3896 #, fuzzy
3897 msgid "Key does not expire at all\n"
3898 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3899
3900 #: g10/keygen.c:1580
3901 #, fuzzy
3902 msgid "Signature does not expire at all\n"
3903 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3904
3905 #: g10/keygen.c:1585
3906 #, fuzzy, c-format
3907 msgid "Key expires at %s\n"
3908 msgstr "%s caduca el %s\n"
3909
3910 #: g10/keygen.c:1586
3911 #, fuzzy, c-format
3912 msgid "Signature expires at %s\n"
3913 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
3914
3915 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
3916 # Això vaig entendre jo. jm
3917 #: g10/keygen.c:1592
3918 msgid ""
3919 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3920 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3921 msgstr ""
3922 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
3923 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
3924
3925 #: g10/keygen.c:1597
3926 #, fuzzy
3927 msgid "Is this correct? (y/N) "
3928 msgstr "És correcte? (s/n)"
3929
3930 #: g10/keygen.c:1620
3931 #, fuzzy
3932 msgid ""
3933 "\n"
3934 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3935 "ID\n"
3936 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3937 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3938 "\n"
3939 msgstr ""
3940 "\n"
3941 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
3942 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
3943 "d'aquesta forma:\n"
3944 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3945 "\n"
3946
3947 #: g10/keygen.c:1633
3948 msgid "Real name: "
3949 msgstr "Nom i cognoms: "
3950
3951 #: g10/keygen.c:1641
3952 msgid "Invalid character in name\n"
3953 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:1643
3956 msgid "Name may not start with a digit\n"
3957 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
3958
3959 #: g10/keygen.c:1645
3960 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3961 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
3962
3963 #: g10/keygen.c:1653
3964 msgid "Email address: "
3965 msgstr "Adreça electrònica: "
3966
3967 #: g10/keygen.c:1664
3968 msgid "Not a valid email address\n"
3969 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
3970
3971 #: g10/keygen.c:1672
3972 msgid "Comment: "
3973 msgstr "Comentari: "
3974
3975 #: g10/keygen.c:1678
3976 msgid "Invalid character in comment\n"
3977 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
3978
3979 #: g10/keygen.c:1701
3980 #, c-format
3981 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3982 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
3983
3984 #: g10/keygen.c:1707
3985 #, c-format
3986 msgid ""
3987 "You selected this USER-ID:\n"
3988 "    \"%s\"\n"
3989 "\n"
3990 msgstr ""
3991 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
3992 "    \"%s\"\n"
3993 "\n"
3994
3995 #: g10/keygen.c:1712
3996 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3997 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
3998
3999 # xX? ivb
4000 # Hmm... sí. jm
4001 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4002 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4003 #. string which should be translated accordingly and the
4004 #. letter changed to match the one in the answer string.
4005 #.
4006 #. n = Change name
4007 #. c = Change comment
4008 #. e = Change email
4009 #. o = Okay (ready, continue)
4010 #. q = Quit
4011 #.
4012 #: g10/keygen.c:1728
4013 msgid "NnCcEeOoQq"
4014 msgstr "NnCcEeOoXx"
4015
4016 #: g10/keygen.c:1738
4017 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4018 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
4019
4020 #: g10/keygen.c:1739
4021 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4022 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
4023
4024 #: g10/keygen.c:1758
4025 msgid "Please correct the error first\n"
4026 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
4027
4028 #: g10/keygen.c:1798
4029 msgid ""
4030 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4031 "\n"
4032 msgstr ""
4033 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
4034 "\n"
4035
4036 #: g10/keygen.c:1808 g10/passphrase.c:804
4037 #, c-format
4038 msgid "%s.\n"
4039 msgstr "%s.\n"
4040
4041 #: g10/keygen.c:1814
4042 msgid ""
4043 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4044 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4045 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4046 "\n"
4047 msgstr ""
4048 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
4049 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
4050 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
4051 "\n"
4052
4053 #: g10/keygen.c:1836
4054 msgid ""
4055 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4056 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4057 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4058 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4059 msgstr ""
4060 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
4061 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
4062 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
4063 "d'aconseguir prou entropia.\n"
4064
4065 #: g10/keygen.c:2554
4066 msgid "Key generation canceled.\n"
4067 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
4068
4069 #: g10/keygen.c:2753 g10/keygen.c:2897
4070 #, c-format
4071 msgid "writing public key to `%s'\n"
4072 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
4073
4074 #: g10/keygen.c:2755 g10/keygen.c:2900
4075 #, fuzzy, c-format
4076 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4077 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4078
4079 #: g10/keygen.c:2758 g10/keygen.c:2903
4080 #, c-format
4081 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4082 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4083
4084 # Potser no hi haja cap anell! ivb
4085 #: g10/keygen.c:2886
4086 #, c-format
4087 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4088 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
4089
4090 #: g10/keygen.c:2892
4091 #, c-format
4092 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4093 msgstr ""
4094 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
4095 "\n"
4096
4097 #: g10/keygen.c:2910
4098 #, c-format
4099 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4100 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
4101
4102 #: g10/keygen.c:2917
4103 #, c-format
4104 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4105 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
4106
4107 #: g10/keygen.c:2940
4108 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4109 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
4110
4111 #: g10/keygen.c:2951
4112 #, fuzzy
4113 msgid ""
4114 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4115 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4116 msgstr ""
4117 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
4118 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
4119
4120 #: g10/keygen.c:2963 g10/keygen.c:3092 g10/keygen.c:3207
4121 #, c-format
4122 msgid "Key generation failed: %s\n"
4123 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
4124
4125 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4126 #: g10/keygen.c:3015 g10/keygen.c:3143 g10/sign.c:291
4127 #, c-format
4128 msgid ""
4129 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4130 msgstr ""
4131 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4132 "amb el rellotge)\n"
4133
4134 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4135 #: g10/keygen.c:3017 g10/keygen.c:3145 g10/sign.c:293
4136 #, c-format
4137 msgid ""
4138 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4139 msgstr ""
4140 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4141 "amb el rellotge)\n"
4142
4143 #: g10/keygen.c:3026 g10/keygen.c:3156
4144 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4145 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
4146
4147 #: g10/keygen.c:3065 g10/keygen.c:3189
4148 #, fuzzy
4149 msgid "Really create? (y/N) "
4150 msgstr "Crear realment? "
4151
4152 #: g10/keygen.c:3342
4153 #, fuzzy, c-format
4154 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4155 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
4156
4157 #: g10/keygen.c:3389
4158 #, fuzzy, c-format
4159 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4160 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
4161
4162 #: g10/keygen.c:3415
4163 #, c-format
4164 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4165 msgstr ""
4166
4167 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4168 msgid "never     "
4169 msgstr "mai       "
4170
4171 #: g10/keylist.c:265
4172 msgid "Critical signature policy: "
4173 msgstr "Política de signatura crítica: "
4174
4175 #: g10/keylist.c:267
4176 msgid "Signature policy: "
4177 msgstr "Política de signatura: "
4178
4179 #: g10/keylist.c:306
4180 msgid "Critical preferred keyserver: "
4181 msgstr ""
4182
4183 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4184 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4185 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
4186
4187 #: g10/keylist.c:373
4188 msgid "Critical signature notation: "
4189 msgstr "Notació de signatura crítica: "
4190
4191 #: g10/keylist.c:375
4192 msgid "Signature notation: "
4193 msgstr "Notació de signatura: "
4194
4195 #: g10/keylist.c:386
4196 msgid "not human readable"
4197 msgstr "no llegible per humans"
4198
4199 #: g10/keylist.c:487
4200 msgid "Keyring"
4201 msgstr "Anell"
4202
4203 #: g10/keylist.c:1489
4204 msgid "Primary key fingerprint:"
4205 msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
4206
4207 #: g10/keylist.c:1491
4208 msgid "     Subkey fingerprint:"
4209 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
4210
4211 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4212 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4213 #: g10/keylist.c:1498
4214 msgid " Primary key fingerprint:"
4215 msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
4216
4217 #: g10/keylist.c:1500
4218 msgid "      Subkey fingerprint:"
4219 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
4220
4221 #: g10/keylist.c:1504 g10/keylist.c:1508
4222 #, fuzzy
4223 msgid "      Key fingerprint ="
4224 msgstr "     Empremta digital ="
4225
4226 #: g10/keylist.c:1575
4227 msgid "      Card serial no. ="
4228 msgstr ""
4229
4230 #: g10/keyring.c:1246
4231 #, fuzzy, c-format
4232 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4233 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
4234
4235 #: g10/keyring.c:1252
4236 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4237 msgstr "AVÍS: hi ha 2 fitxers amb informació confidencial.\n"
4238
4239 #: g10/keyring.c:1254
4240 #, c-format
4241 msgid "%s is the unchanged one\n"
4242 msgstr "%s és el que no ha canviat\n"
4243
4244 #: g10/keyring.c:1255
4245 #, c-format
4246 msgid "%s is the new one\n"
4247 msgstr "%s és el nou\n"
4248
4249 #: g10/keyring.c:1256
4250 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4251 msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
4252
4253 #: g10/keyring.c:1376
4254 #, fuzzy, c-format
4255 msgid "caching keyring `%s'\n"
4256 msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
4257
4258 #: g10/keyring.c:1422
4259 #, fuzzy, c-format
4260 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4261 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4262
4263 #: g10/keyring.c:1434
4264 #, fuzzy, c-format
4265 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4266 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4267
4268 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
4269 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
4270 #: g10/keyring.c:1505
4271 #, c-format
4272 msgid "%s: keyring created\n"
4273 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
4274
4275 #: g10/keyserver.c:108
4276 #, fuzzy, c-format
4277 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4278 msgstr ""
4279 "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
4280
4281 #: g10/keyserver.c:440
4282 #, fuzzy
4283 msgid "disabled"
4284 msgstr "disable"
4285
4286 #: g10/keyserver.c:641
4287 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4288 msgstr ""
4289
4290 #: g10/keyserver.c:724 g10/keyserver.c:1296
4291 #, c-format
4292 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4293 msgstr ""
4294
4295 #: g10/keyserver.c:822
4296 #, fuzzy, c-format
4297 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4298 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
4299
4300 #: g10/keyserver.c:824
4301 #, fuzzy
4302 msgid "key not found on keyserver\n"
4303 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
4304
4305 #: g10/keyserver.c:1043
4306 #, fuzzy, c-format
4307 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4308 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4309
4310 #: g10/keyserver.c:1047
4311 #, fuzzy, c-format
4312 msgid "requesting key %s from %s\n"
4313 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4314
4315 #: g10/keyserver.c:1199
4316 #, fuzzy, c-format
4317 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4318 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4319
4320 #: g10/keyserver.c:1203
4321 #, fuzzy, c-format
4322 msgid "sending key %s to %s\n"
4323 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4324
4325 #: g10/keyserver.c:1246
4326 #, fuzzy, c-format
4327 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4328 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4329
4330 #: g10/keyserver.c:1249
4331 #, fuzzy, c-format
4332 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4333 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4334
4335 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
4336 #: g10/keyserver.c:1256 g10/keyserver.c:1351
4337 #, fuzzy
4338 msgid "no keyserver action!\n"
4339 msgstr "error de servidor de claus"
4340
4341 #: g10/keyserver.c:1304
4342 #, c-format
4343 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4344 msgstr ""
4345
4346 #: g10/keyserver.c:1313
4347 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4348 msgstr ""
4349
4350 #: g10/keyserver.c:1373
4351 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4352 msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
4353
4354 #: g10/keyserver.c:1379
4355 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4356 msgstr ""
4357
4358 #: g10/keyserver.c:1391
4359 #, c-format
4360 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4361 msgstr ""
4362
4363 #: g10/keyserver.c:1396
4364 #, c-format
4365 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4366 msgstr ""
4367
4368 #: g10/keyserver.c:1404
4369 #, c-format
4370 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4371 msgstr ""
4372
4373 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
4374 #: g10/keyserver.c:1411
4375 #, fuzzy
4376 msgid "keyserver timed out\n"
4377 msgstr "error de servidor de claus"
4378
4379 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
4380 #: g10/keyserver.c:1416
4381 #, fuzzy
4382 msgid "keyserver internal error\n"
4383 msgstr "error de servidor de claus"
4384
4385 #: g10/keyserver.c:1425
4386 #, fuzzy, c-format
4387 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4388 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
4389
4390 #: g10/keyserver.c:1450 g10/keyserver.c:1484
4391 #, fuzzy, c-format
4392 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4393 msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
4394
4395 #: g10/keyserver.c:1741
4396 #, fuzzy, c-format
4397 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4398 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
4399
4400 #: g10/keyserver.c:1763
4401 #, fuzzy, c-format
4402 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4403 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4404
4405 #: g10/keyserver.c:1765
4406 #, fuzzy, c-format
4407 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4408 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4409
4410 #: g10/mainproc.c:249
4411 #, c-format
4412 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4413 msgstr "mida extranya per a una clau de sessió xifrada (%d)\n"
4414
4415 #: g10/mainproc.c:300
4416 #, c-format
4417 msgid "%s encrypted session key\n"
4418 msgstr "clau de sessió xifrada amb %s\n"
4419
4420 #: g10/mainproc.c:310
4421 #, fuzzy, c-format
4422 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4423 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
4424
4425 #: g10/mainproc.c:376
4426 #, fuzzy, c-format
4427 msgid "public key is %s\n"
4428 msgstr "la clau pública és %08lX\n"
4429
4430 #: g10/mainproc.c:431
4431 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4432 msgstr "dades xifrades amb clau pública: bona clau de xifratge (DEK)\n"
4433
4434 #: g10/mainproc.c:464
4435 #, fuzzy, c-format
4436 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4437 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
4438
4439 #: g10/mainproc.c:468 g10/pkclist.c:219
4440 #, c-format
4441 msgid "      \"%s\"\n"
4442 msgstr ""
4443
4444 #: g10/mainproc.c:472
4445 #, fuzzy, c-format
4446 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4447 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
4448
4449 #: g10/mainproc.c:486
4450 #, c-format
4451 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4452 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau pública: %s\n"
4453
4454 #: g10/mainproc.c:500
4455 #, c-format
4456 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4457 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
4458
4459 # FIXME WK: Use ngettext
4460 #: g10/mainproc.c:502
4461 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4462 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
4463
4464 # I no serà «dades xifrades amb %s»?  ivb
4465 # Sembla que sí, ho marque per a mirar-ho més endavant. jm
4466 #: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
4467 #, c-format
4468 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4469 msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
4470
4471 # L'optimístic és aquell que té una Fe Cega en que Tot Anirà Bé!  ivb
4472 #: g10/mainproc.c:538
4473 #, c-format
4474 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4475 msgstr ""
4476 "El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
4477 "en el seu lloc\n"
4478
4479 #: g10/mainproc.c:570
4480 msgid "decryption okay\n"
4481 msgstr "desxifratge correcte\n"
4482
4483 #: g10/mainproc.c:574
4484 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4485 msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
4486
4487 #: g10/mainproc.c:587
4488 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4489 msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
4490
4491 #: g10/mainproc.c:593
4492 #, c-format
4493 msgid "decryption failed: %s\n"
4494 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
4495
4496 #: g10/mainproc.c:612
4497 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4498 msgstr "NOTA: el remitent ha sol·licitat \"alt secret\"\n"
4499
4500 #: g10/mainproc.c:614
4501 #, c-format
4502 msgid "original file name='%.*s'\n"
4503 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
4504
4505 #: g10/mainproc.c:803
4506 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4507 msgstr "revocació autònoma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
4508
4509 #: g10/mainproc.c:1387
4510 msgid "signature verification suppressed\n"
4511 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
4512
4513 #: g10/mainproc.c:1429 g10/mainproc.c:1439
4514 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4515 msgstr "no es poden tractar aquestes signatures múltiples\n"
4516
4517 #: g10/mainproc.c:1449
4518 #, fuzzy, c-format
4519 msgid "Signature made %s\n"
4520 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4521
4522 #: g10/mainproc.c:1450
4523 #, fuzzy, c-format
4524 msgid "               using %s key %s\n"
4525 msgstr "              alias \""
4526
4527 # «%.*s» no serà una data?  Caldrà «el» al davant.  ivb
4528 #: g10/mainproc.c:1454
4529 #, fuzzy, c-format
4530 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4531 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
4532
4533 #: g10/mainproc.c:1474
4534 msgid "Key available at: "
4535 msgstr "La clau és disponible en: "
4536
4537 #: g10/mainproc.c:1605 g10/mainproc.c:1653
4538 #, fuzzy, c-format
4539 msgid "BAD signature from \"%s\""
4540 msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
4541
4542 #: g10/mainproc.c:1607 g10/mainproc.c:1655
4543 #, fuzzy, c-format
4544 msgid "Expired signature from \"%s\""
4545 msgstr "Signatura caducada de \""
4546
4547 #: g10/mainproc.c:1609 g10/mainproc.c:1657
4548 #, fuzzy, c-format
4549 msgid "Good signature from \"%s\""
4550 msgstr "Signatura correcta de \""
4551
4552 #: g10/mainproc.c:1661
4553 msgid "[uncertain]"
4554 msgstr "[incert]"
4555
4556 #: g10/mainproc.c:1693
4557 #, fuzzy, c-format
4558 msgid "                aka \"%s\""
4559 msgstr "              alias \""
4560
4561 #: g10/mainproc.c:1790
4562 #, c-format
4563 msgid "Signature expired %s\n"
4564 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4565
4566 #: g10/mainproc.c:1795
4567 #, c-format
4568 msgid "Signature expires %s\n"
4569 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4570
4571 #: g10/mainproc.c:1798
4572 #, c-format
4573 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4574 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
4575
4576 #: g10/mainproc.c:1799
4577 msgid "binary"
4578 msgstr "binari"
4579
4580 #: g10/mainproc.c:1800
4581 msgid "textmode"
4582 msgstr "mode text"
4583
4584 #: g10/mainproc.c:1800 g10/trustdb.c:531
4585 msgid "unknown"
4586 msgstr "desconeguda"
4587
4588 #: g10/mainproc.c:1820
4589 #, c-format
4590 msgid "Can't check signature: %s\n"
4591 msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
4592
4593 #: g10/mainproc.c:1888 g10/mainproc.c:1904 g10/mainproc.c:1990
4594 msgid "not a detached signature\n"
4595 msgstr "no és una signatura separada\n"
4596
4597 #: g10/mainproc.c:1931
4598 msgid ""
4599 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4600 msgstr ""
4601 "AVÍS: s'han detectat múltiples signatures. Només es comprovarà la primera.\n"
4602
4603 #: g10/mainproc.c:1939
4604 #, c-format
4605 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4606 msgstr "signatura autònoma de classe 0x%02x\n"
4607
4608 #: g10/mainproc.c:1996
4609 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4610 msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
4611
4612 #: g10/mainproc.c:2006
4613 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4614 msgstr "s'ha detectat un paquet arrel invàlid en proc_tree()\n"
4615
4616 # bolcats de memòria?  ivb
4617 #: g10/misc.c:122
4618 #, c-format
4619 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4620 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
4621
4622 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4623 #, fuzzy, c-format
4624 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4625 msgstr "ha fallat l'actualització de la base de dades de confiança: %s\n"
4626
4627 #: g10/misc.c:207
4628 #, fuzzy, c-format
4629 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4630 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
4631
4632 #: g10/misc.c:316
4633 #, fuzzy, c-format
4634 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4635 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
4636
4637 #: g10/misc.c:331
4638 #, fuzzy, c-format
4639 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4640 msgstr "l'algoritme de xifratge no és implementat"
4641
4642 #: g10/misc.c:346
4643 #, fuzzy, c-format
4644 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4645 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
4646
4647 #: g10/misc.c:351
4648 #, fuzzy, c-format
4649 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4650 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
4651
4652 #: g10/misc.c:447
4653 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4654 msgstr "el mòdul de xifratge IDEA no està present\n"
4655
4656 #: g10/misc.c:448
4657 msgid ""
4658 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4659 msgstr "vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a més informació\n"
4660
4661 #: g10/misc.c:681
4662 #, c-format
4663 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4664 msgstr "%s:%d: l'opció «%s» està desaconsellada.\n"
4665
4666 #: g10/misc.c:685
4667 #, c-format
4668 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4669 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
4670
4671 #: g10/misc.c:687
4672 #, c-format
4673 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4674 msgstr "si us plau, utilitzeu «%s%s» en el seu lloc\n"
4675
4676 #: g10/misc.c:694
4677 #, fuzzy, c-format
4678 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4679 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
4680
4681 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4682 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4683 # uncompressed so we know the gender. jm
4684 #: g10/misc.c:707
4685 msgid "Uncompressed"
4686 msgstr "No comprimit"
4687
4688 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4689 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4690 # uncompressed so we know the gender. jm
4691 #: g10/misc.c:732
4692 #, fuzzy
4693 msgid "uncompressed|none"
4694 msgstr "No comprimit"
4695
4696 #: g10/misc.c:842
4697 #, c-format
4698 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4699 msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
4700
4701 #: g10/misc.c:999
4702 #, fuzzy, c-format
4703 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4704 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
4705
4706 #: g10/misc.c:1024
4707 #, fuzzy, c-format
4708 msgid "unknown option `%s'\n"
4709 msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
4710
4711 #: g10/openfile.c:86
4712 #, c-format
4713 msgid "File `%s' exists. "
4714 msgstr "El fitxer «%s» existeix. "
4715
4716 #: g10/openfile.c:88
4717 #, fuzzy
4718 msgid "Overwrite? (y/N) "
4719 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4720
4721 #: g10/openfile.c:121
4722 #, c-format
4723 msgid "%s: unknown suffix\n"
4724 msgstr "%s: el sufix és desconegut\n"
4725
4726 #: g10/openfile.c:143
4727 msgid "Enter new filename"
4728 msgstr "Introduïu el nou nom del fitxer"
4729
4730 # Indi?  ivb
4731 #: g10/openfile.c:188
4732 msgid "writing to stdout\n"
4733 msgstr "s'està escrivint en stdout\n"
4734
4735 #: g10/openfile.c:303
4736 #, c-format
4737 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4738 msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en «%s»\n"
4739
4740 #: g10/openfile.c:382
4741 #, c-format
4742 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4743 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
4744
4745 #: g10/openfile.c:384
4746 #, c-format
4747 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4748 msgstr ""
4749 "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
4750
4751 #: g10/openfile.c:416
4752 #, fuzzy, c-format
4753 msgid "directory `%s' created\n"
4754 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
4755
4756 #: g10/parse-packet.c:138
4757 #, c-format
4758 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4759 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
4760
4761 #: g10/parse-packet.c:708
4762 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4763 msgstr ""
4764 "AVÍS: la clau de sessió pot estar xifrada simètricament de forma insegura\n"
4765
4766 #: g10/parse-packet.c:1147
4767 #, c-format
4768 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4769 msgstr "el subpaquet de tipus %d té el bit crític activat\n"
4770
4771 #: g10/passphrase.c:304
4772 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4773 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
4774
4775 #: g10/passphrase.c:320
4776 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4777 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
4778
4779 #: g10/passphrase.c:339
4780 #, c-format
4781 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4782 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
4783
478