15a90d9aff8c0ed65405d5a441df2ecec03f4a1f
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 msgid ""
28 msgstr ""
29 "Project-Id-Version: gnupg2 2.0.21\n"
30 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
31 "PO-Revision-Date: 2013-09-01 11:14+0200\n"
32 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
33 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
34 "Language: cs\n"
35 "MIME-Version: 1.0\n"
36 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
37 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
38 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
39
40 #, c-format
41 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
42 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
43
44 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
45 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
46 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
47 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
48 #. the second vertical bar.
49 msgid "|pinentry-label|_OK"
50 msgstr "|pinentry-label|_OK"
51
52 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
53 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
54
55 #, fuzzy
56 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
57 msgid "|pinentry-label|_Yes"
58 msgstr "|pinentry-label|_OK"
59
60 #, fuzzy
61 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
62 msgid "|pinentry-label|_No"
63 msgstr "|pinentry-label|_OK"
64
65 msgid "|pinentry-label|PIN:"
66 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
67
68 #, fuzzy
69 #| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
70 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
71 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
72
73 #, fuzzy
74 #| msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
75 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
76 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
77
78 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
79 msgstr ""
80
81 #, fuzzy
82 #| msgid "invalid passphrase"
83 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
84 msgstr "nesprávné heslo"
85
86 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
87 #. for the quality bar.
88 msgid "Quality:"
89 msgstr "Kvalita:"
90
91 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
92 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
93 #. string to describe what this is about.  The length of the
94 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
95 #. translate this entry, a default english text (see source)
96 #. will be used.
97 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
98 msgstr ""
99 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
100 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
101
102 msgid ""
103 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
104 "session"
105 msgstr ""
106 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
107
108 msgid ""
109 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
110 "this session"
111 msgstr ""
112 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
113
114 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
115 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
116 #. two %d give the current and maximum number of tries.
117 #, c-format
118 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
119 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
120
121 msgid "PIN too long"
122 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
123
124 msgid "Passphrase too long"
125 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
126
127 msgid "Invalid characters in PIN"
128 msgstr "Neplatný znak v PINu"
129
130 msgid "PIN too short"
131 msgstr "PIN je příliš krátký"
132
133 msgid "Bad PIN"
134 msgstr "Špatný PIN"
135
136 msgid "Bad Passphrase"
137 msgstr "Špatné heslo"
138
139 msgid "Passphrase"
140 msgstr "Heslo"
141
142 #, c-format
143 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
144 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
145
146 #, c-format
147 msgid "can't create `%s': %s\n"
148 msgstr "nemohu vytvořit „%s“: %s\n"
149
150 #, c-format
151 msgid "can't open `%s': %s\n"
152 msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
153
154 #, c-format
155 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
156 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
157
158 #, c-format
159 msgid "detected card with S/N: %s\n"
160 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
161
162 #, c-format
163 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
164 msgstr ""
165 "chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: "
166 "%s\n"
167
168 #, c-format
169 msgid "no suitable card key found: %s\n"
170 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
171
172 #, c-format
173 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
174 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
175
176 #, c-format
177 msgid "error writing key: %s\n"
178 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
179
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
183 "allow this?"
184 msgstr ""
185 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
186 "povolit?"
187
188 msgid "Allow"
189 msgstr "Povolit"
190
191 msgid "Deny"
192 msgstr "Zakázat"
193
194 #, c-format
195 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
196 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
197
198 msgid "Please re-enter this passphrase"
199 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
200
201 #, c-format
202 msgid ""
203 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
204 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
205 msgstr ""
206 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
207 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
208
209 msgid "does not match - try again"
210 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
211
212 #, c-format
213 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
214 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
215
216 msgid "Please insert the card with serial number"
217 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
218
219 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
220 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
221
222 msgid "Admin PIN"
223 msgstr "PIN správce"
224
225 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
226 #. used to unblock a PIN.
227 msgid "PUK"
228 msgstr "PUK"
229
230 msgid "Reset Code"
231 msgstr "Resetační kód"
232
233 #, c-format
234 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
235 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
236
237 msgid "Repeat this Reset Code"
238 msgstr "Zopakujte resetační kód"
239
240 msgid "Repeat this PUK"
241 msgstr "Zopakujte tento PUK"
242
243 msgid "Repeat this PIN"
244 msgstr "Zopakujte tento PIN"
245
246 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
247 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
248
249 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
250 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
251
252 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
253 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
254
255 #, c-format
256 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
257 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkl(a) kartu"
258
259 #, c-format
260 msgid "error creating temporary file: %s\n"
261 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
262
263 #, c-format
264 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
265 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
266
267 msgid "Enter new passphrase"
268 msgstr "Vložte nové heslo"
269
270 msgid "Take this one anyway"
271 msgstr "Použít přesto tento klíč"
272
273 #, c-format
274 msgid ""
275 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
276 "at least %u character long."
277 msgid_plural ""
278 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
279 "at least %u characters long."
280 msgstr[0] ""
281 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u znak "
282 "dlouhé."
283 msgstr[1] ""
284 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
285 "znaky dlouhé."
286 msgstr[2] ""
287 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
288 "znaků dlouhé."
289
290 #, c-format
291 msgid ""
292 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
293 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
294 msgid_plural ""
295 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
296 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
297 msgstr[0] ""
298 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
299 "%u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
300 msgstr[1] ""
301 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
302 "%u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
303 msgstr[2] ""
304 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
305 "%u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
306
307 #, c-format
308 msgid ""
309 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
310 "a known term or match%%0Acertain pattern."
311 msgstr ""
312 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by nemělo být známým slovem "
313 "nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
314
315 #, c-format
316 msgid ""
317 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
318 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
319
320 #, c-format
321 msgid ""
322 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
323 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
324 msgstr ""
325 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
326 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
327
328 msgid "Yes, protection is not needed"
329 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
330
331 #, c-format
332 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
333 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
334
335 msgid "Please enter the new passphrase"
336 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
337
338 msgid ""
339 "@Options:\n"
340 " "
341 msgstr ""
342 "@Volby:\n"
343 " "
344
345 msgid "run in daemon mode (background)"
346 msgstr "běžet v režimu démona (na pozadí)"
347
348 msgid "run in server mode (foreground)"
349 msgstr "běžet v režimu serveru (na popředí)"
350
351 msgid "verbose"
352 msgstr "s dodatečnými informacemi"
353
354 msgid "be somewhat more quiet"
355 msgstr "být o trochu víc tichý"
356
357 msgid "sh-style command output"
358 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
359
360 msgid "csh-style command output"
361 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
362
363 msgid "|FILE|read options from FILE"
364 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
365
366 msgid "do not detach from the console"
367 msgstr "neodpojovat se od konzole"
368
369 msgid "do not grab keyboard and mouse"
370 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
371
372 msgid "use a log file for the server"
373 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
374
375 msgid "use a standard location for the socket"
376 msgstr "použít standardní umístění socketu"
377
378 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
379 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
380
381 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
382 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
383
384 msgid "do not use the SCdaemon"
385 msgstr "nepoužívat SCdémona"
386
387 msgid "ignore requests to change the TTY"
388 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
389
390 msgid "ignore requests to change the X display"
391 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
392
393 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
394 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
395
396 msgid "do not use the PIN cache when signing"
397 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
398
399 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
400 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
401
402 msgid "allow presetting passphrase"
403 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
404
405 msgid "enable ssh support"
406 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
407
408 msgid "enable putty support"
409 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
410
411 #, fuzzy
412 #| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
413 msgid "disallow the use of an external password cache"
414 msgstr "nedovolit opakovat stará hesla"
415
416 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
417 msgstr "|SOUBOR|zapsat nastavení prostředí též do SOUBORU"
418
419 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
420 #. reporting address.  This is so that we can change the
421 #. reporting address without breaking the translations.
422 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
423 msgstr ""
424 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
425 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
426
427 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
428 msgstr "Použití: gpg-agent [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
429
430 msgid ""
431 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
432 "Secret key management for GnuPG\n"
433 msgstr ""
434 "Syntaxe: gpg-agent [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
435 "Správa tajných klíčů pro GnuPG\n"
436
437 #, c-format
438 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
439 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
440
441 #, c-format
442 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
443 msgstr "%s je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
444
445 #, c-format
446 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
447 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
448
449 #, c-format
450 msgid "option file `%s': %s\n"
451 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
452
453 #, c-format
454 msgid "reading options from `%s'\n"
455 msgstr "čtu možnosti z „%s“\n"
456
457 #, c-format
458 msgid "error creating `%s': %s\n"
459 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
460
461 #, c-format
462 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
463 msgstr "nemohu vytvořit adresář „%s“: %s\n"
464
465 msgid "name of socket too long\n"
466 msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
467
468 #, c-format
469 msgid "can't create socket: %s\n"
470 msgstr "nemohu vytvořit socket: %s\n"
471
472 #, c-format
473 msgid "socket name `%s' is too long\n"
474 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
475
476 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
477 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
478
479 msgid "error getting nonce for the socket\n"
480 msgstr "chyba při získání náhodného řetězce pro socket\n"
481
482 #, c-format
483 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
484 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
485
486 #, c-format
487 msgid "listen() failed: %s\n"
488 msgstr "služba listen() selhala: %s\n"
489
490 #, c-format
491 msgid "listening on socket `%s'\n"
492 msgstr "naslouchám na socketu „%s“\n"
493
494 #, c-format
495 msgid "directory `%s' created\n"
496 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
497
498 #, c-format
499 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
500 msgstr "stat() na „%s“ selhal: %s\n"
501
502 #, c-format
503 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
504 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
505
506 #, c-format
507 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
508 msgstr "chyba při čtení náhodného řetězce z fd %d: %s\n"
509
510 #, c-format
511 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
512 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
513
514 #, c-format
515 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
516 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
517
518 #, c-format
519 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
520 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
521
522 #, c-format
523 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
524 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
525
526 #, c-format
527 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
528 msgstr "pth_select selhala: %s – čekám 1 s\n"
529
530 #, c-format
531 msgid "%s %s stopped\n"
532 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
533
534 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
535 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
536
537 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
538 msgstr "špatný formát proměnné prostředí GPG_AGENT_INFO\n"
539
540 #, c-format
541 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
542 msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
543
544 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
545 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
546
547 msgid ""
548 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
549 "Password cache maintenance\n"
550 msgstr ""
551 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP\n"
552 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
553
554 msgid ""
555 "@Commands:\n"
556 " "
557 msgstr ""
558 "@Příkazy:\n"
559 " "
560
561 msgid ""
562 "@\n"
563 "Options:\n"
564 " "
565 msgstr ""
566 "@\n"
567 "Volby:\n"
568 " "
569
570 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
571 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
572
573 msgid ""
574 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
575 "Secret key maintenance tool\n"
576 msgstr ""
577 "Syntaxe: gpg-protect-tool [VOLBY] [ARGUMENTY]nNástroj na správu tajných "
578 "klíčů\n"
579
580 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
581 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
582
583 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
584 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
585
586 msgid ""
587 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
588 "system."
589 msgstr ""
590 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
591 "GnuPG."
592
593 msgid ""
594 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
595 "needed to complete this operation."
596 msgstr ""
597 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
598 "potřebný pro dokončení této operace."
599
600 msgid "Passphrase:"
601 msgstr "Heslo:"
602
603 msgid "cancelled\n"
604 msgstr "zrušeno\n"
605
606 #, c-format
607 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
608 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
609
610 #, c-format
611 msgid "error opening `%s': %s\n"
612 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
613
614 #, c-format
615 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
616 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
617
618 #, c-format
619 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
620 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
621
622 #, c-format
623 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
624 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
625
626 #, c-format
627 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
628 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
629
630 #, c-format
631 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
632 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
633
634 #, c-format
635 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
636 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
637
638 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
639 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
640
641 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
642 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
643 #. Pinentry to insert a line break.  The double
644 #. percent sign is actually needed because it is also
645 #. a printf format string.  If you need to insert a
646 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
647 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
648 #. certificate.
649 #, c-format
650 msgid ""
651 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
652 "certificates?"
653 msgstr ""
654 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
655 "vydávání certifikátu?"
656
657 msgid "Yes"
658 msgstr "Ano"
659
660 msgid "No"
661 msgstr "Ne"
662
663 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
664 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
665 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
666 #. needed because it is also a printf format string.  If you
667 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
668 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
669 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
670 #. as stored in the certificate.
671 #, c-format
672 msgid ""
673 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
674 "fingerprint:%%0A  %s"
675 msgstr ""
676 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
677
678 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
679 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
680 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
681 msgid "Correct"
682 msgstr "V pořádku"
683
684 msgid "Wrong"
685 msgstr "Špatně"
686
687 #, c-format
688 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
689 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
690
691 #, c-format
692 msgid ""
693 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
694 "it now."
695 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
696
697 msgid "Change passphrase"
698 msgstr "Změnit heslo"
699
700 msgid "I'll change it later"
701 msgstr "Změním jej později"
702
703 #, c-format
704 msgid "error creating a pipe: %s\n"
705 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
706
707 #, c-format
708 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
709 msgstr "nemohu otevřít (fdopen) rouru pro čtení: %s\n"
710
711 #, c-format
712 msgid "error forking process: %s\n"
713 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
714
715 #, c-format
716 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
717 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
721 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
722
723 #, c-format
724 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
725 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
726
727 #, c-format
728 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
729 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
730
731 #, c-format
732 msgid "error running `%s': terminated\n"
733 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
734
735 #, c-format
736 msgid "error creating socket: %s\n"
737 msgstr "chyba při vytváření socketu: %s\n"
738
739 msgid "host not found"
740 msgstr "stroj nenalezen"
741
742 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
743 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
744
745 #, c-format
746 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
747 msgstr "nemohu se připojit k „%s“: %s\n"
748
749 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
750 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
751
752 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
753 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
754
755 msgid "canceled by user\n"
756 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
757
758 msgid "problem with the agent\n"
759 msgstr "problém s agentem\n"
760
761 #, c-format
762 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
763 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
764
765 # TODO: i18n of first %s
766 #, c-format
767 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
768 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
769
770 # TODO: i18n of first %s
771 #, c-format
772 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
773 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
774
775 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
776 msgid "yes"
777 msgstr "ano"
778
779 msgid "yY"
780 msgstr "aAyY"
781
782 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
783 msgid "no"
784 msgstr "ne"
785
786 msgid "nN"
787 msgstr "nN"
788
789 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
790 msgid "quit"
791 msgstr "ukončit"
792
793 msgid "qQ"
794 msgstr "uUqQ"
795
796 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
797 msgid "okay|okay"
798 msgstr "okey|okey"
799
800 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
801 msgid "cancel|cancel"
802 msgstr "zrušit|zrušit"
803
804 msgid "oO"
805 msgstr "oO"
806
807 msgid "cC"
808 msgstr "zZ"
809
810 #, c-format
811 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
812 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
813
814 #, c-format
815 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
816 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
817
818 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
819 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se\n"
820
821 # TODO: Plural
822 #, c-format
823 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
824 msgstr "čeká se %d s, než se objeví agent\n"
825
826 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
827 msgstr "k agentu se nelze připojit – zkouším náhradní způsob\n"
828
829 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
830 #. verbatim.  It will not be printed.
831 msgid "|audit-log-result|Good"
832 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
833
834 msgid "|audit-log-result|Bad"
835 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
836
837 msgid "|audit-log-result|Not supported"
838 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
839
840 msgid "|audit-log-result|No certificate"
841 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
842
843 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
844 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
845
846 msgid "|audit-log-result|Error"
847 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
848
849 msgid "|audit-log-result|Not used"
850 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
851
852 msgid "|audit-log-result|Okay"
853 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
854
855 msgid "|audit-log-result|Skipped"
856 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
857
858 msgid "|audit-log-result|Some"
859 msgstr "|audit-log-result|Některý"
860
861 msgid "Certificate chain available"
862 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
863
864 msgid "root certificate missing"
865 msgstr "chybí kořenový certifikát"
866
867 msgid "Data encryption succeeded"
868 msgstr "Šifrování dat uspělo"
869
870 msgid "Data available"
871 msgstr "Data k dispozici"
872
873 msgid "Session key created"
874 msgstr "Vytvořen klíč relace"
875
876 #, c-format
877 msgid "algorithm: %s"
878 msgstr "algoritmus: %s"
879
880 #, c-format
881 msgid "unsupported algorithm: %s"
882 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
883
884 msgid "seems to be not encrypted"
885 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
886
887 msgid "Number of recipients"
888 msgstr "Počet příjemců"
889
890 #, c-format
891 msgid "Recipient %d"
892 msgstr "Příjemce %d"
893
894 msgid "Data signing succeeded"
895 msgstr "Podepisování dat uspělo"
896
897 #, c-format
898 msgid "data hash algorithm: %s"
899 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
900
901 #, c-format
902 msgid "Signer %d"
903 msgstr "Podepisovatel %d"
904
905 #, c-format
906 msgid "attr hash algorithm: %s"
907 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
908
909 msgid "Data decryption succeeded"
910 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
911
912 msgid "Encryption algorithm supported"
913 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
914
915 msgid "Data verification succeeded"
916 msgstr "Ověření dat uspělo"
917
918 msgid "Signature available"
919 msgstr "Podpis je k dispozici"
920
921 msgid "Parsing data succeeded"
922 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
923
924 #, c-format
925 msgid "bad data hash algorithm: %s"
926 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
927
928 #, c-format
929 msgid "Signature %d"
930 msgstr "Podpis %d"
931
932 msgid "Certificate chain valid"
933 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
934
935 msgid "Root certificate trustworthy"
936 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
937
938 msgid "no CRL found for certificate"
939 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
940
941 msgid "the available CRL is too old"
942 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
943
944 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
945 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
946
947 msgid "Included certificates"
948 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
949
950 msgid "No audit log entries."
951 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
952
953 msgid "Unknown operation"
954 msgstr "Neznámá operace"
955
956 msgid "Gpg-Agent usable"
957 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
958
959 msgid "Dirmngr usable"
960 msgstr "Dirmngr je použitelný"
961
962 #, c-format
963 msgid "No help available for `%s'."
964 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
965
966 msgid "ignoring garbage line"
967 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
968
969 msgid "[none]"
970 msgstr "[není nastaveno]"
971
972 #, c-format
973 msgid "armor: %s\n"
974 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
975
976 msgid "invalid armor header: "
977 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
978
979 msgid "armor header: "
980 msgstr "ASCII hlavička: "
981
982 msgid "invalid clearsig header\n"
983 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
984
985 msgid "unknown armor header: "
986 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
987
988 msgid "nested clear text signatures\n"
989 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
990
991 msgid "unexpected armor: "
992 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
993
994 msgid "invalid dash escaped line: "
995 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
996
997 #, c-format
998 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
999 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1000
1001 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1002 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1003
1004 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1005 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1006
1007 msgid "malformed CRC\n"
1008 msgstr "špatný formát CRC\n"
1009
1010 #, c-format
1011 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1012 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1013
1014 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1015 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1016
1017 msgid "error in trailer line\n"
1018 msgstr "chyba v patičce\n"
1019
1020 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1021 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1022
1023 #, c-format
1024 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1025 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1026
1027 msgid ""
1028 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1029 msgstr ""
1030 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1031 "špatný MTA\n"
1032
1033 msgid ""
1034 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1035 "an '='\n"
1036 msgstr ""
1037 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1038 "a musí končit znakem „=“\n"
1039
1040 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1041 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1042
1043 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1044 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1045
1046 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1047 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1048
1049 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1050 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1051
1052 msgid "not human readable"
1053 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1054
1055 #, c-format
1056 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1057 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1058
1059 #, c-format
1060 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1061 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1062
1063 msgid "can't do this in batch mode\n"
1064 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1065
1066 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1067 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1068
1069 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1070 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1071
1072 msgid "Your selection? "
1073 msgstr "Váš výběr? "
1074
1075 msgid "[not set]"
1076 msgstr "[není nastaven]"
1077
1078 msgid "male"
1079 msgstr "muž"
1080
1081 msgid "female"
1082 msgstr "žena"
1083
1084 msgid "unspecified"
1085 msgstr "neuvedeno"
1086
1087 msgid "not forced"
1088 msgstr "není vyžadováno"
1089
1090 msgid "forced"
1091 msgstr "vyžadováno"
1092
1093 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1094 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1095
1096 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1097 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1098
1099 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1100 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1101
1102 msgid "Cardholder's surname: "
1103 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1104
1105 msgid "Cardholder's given name: "
1106 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1107
1108 #, c-format
1109 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1110 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1111
1112 msgid "URL to retrieve public key: "
1113 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1114
1115 #, c-format
1116 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1117 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1118
1119 #, c-format
1120 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1121 msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
1122
1123 #, c-format
1124 msgid "error reading `%s': %s\n"
1125 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1126
1127 #, c-format
1128 msgid "error writing `%s': %s\n"
1129 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1130
1131 msgid "Login data (account name): "
1132 msgstr "Login (jménu účtu): "
1133
1134 #, c-format
1135 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1136 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1137
1138 msgid "Private DO data: "
1139 msgstr "Privátní DO data: "
1140
1141 #, c-format
1142 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1143 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1144
1145 msgid "Language preferences: "
1146 msgstr "Jazykové předvolby: "
1147
1148 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1149 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1150
1151 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1152 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1153
1154 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1155 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1156
1157 msgid "Error: invalid response.\n"
1158 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1159
1160 msgid "CA fingerprint: "
1161 msgstr "Otisk CA: "
1162
1163 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1164 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1165
1166 #, c-format
1167 msgid "key operation not possible: %s\n"
1168 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1169
1170 msgid "not an OpenPGP card"
1171 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1172
1173 #, c-format
1174 msgid "error getting current key info: %s\n"
1175 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1176
1177 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1178 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1179
1180 msgid ""
1181 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1182 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1183 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1184 msgstr ""
1185 "POZNÁMKA: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1186 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1187 "dokumentace\n"
1188 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1189
1190 #, c-format
1191 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1192 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1193
1194 #, c-format
1195 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1196 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1197
1198 #, c-format
1199 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1200 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1201
1202 #, c-format
1203 msgid "rounded up to %u bits\n"
1204 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1205
1206 #, c-format
1207 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1208 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1209
1210 #, c-format
1211 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1212 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1213
1214 #, c-format
1215 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1216 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1217
1218 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1219 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1220
1221 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1222 msgstr "POZNÁMKA: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1223
1224 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1225 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1226
1227 #, c-format
1228 msgid ""
1229 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1230 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1231 "You should change them using the command --change-pin\n"
1232 msgstr ""
1233 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINu je\n"
1234 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1235 "Toto nastavení můžete změnit příkazem --change-pin\n"
1236
1237 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1238 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1239
1240 msgid "   (1) Signature key\n"
1241 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1242
1243 msgid "   (2) Encryption key\n"
1244 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1245
1246 msgid "   (3) Authentication key\n"
1247 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1248
1249 msgid "Invalid selection.\n"
1250 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1251
1252 msgid "Please select where to store the key:\n"
1253 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1254
1255 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1256 msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíče\n"
1257
1258 msgid "secret parts of key are not available\n"
1259 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
1260
1261 msgid "secret key already stored on a card\n"
1262 msgstr "tajný klíč je na kartě uložen\n"
1263
1264 #, c-format
1265 msgid "error writing key to card: %s\n"
1266 msgstr "chyba při zápisu klíče na kartu: %s\n"
1267
1268 msgid "quit this menu"
1269 msgstr "ukončit toto menu"
1270
1271 msgid "show admin commands"
1272 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1273
1274 msgid "show this help"
1275 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1276
1277 msgid "list all available data"
1278 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1279
1280 msgid "change card holder's name"
1281 msgstr "změní jméno majitele karty"
1282
1283 msgid "change URL to retrieve key"
1284 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1285
1286 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1287 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1288
1289 msgid "change the login name"
1290 msgstr "změnit login name"
1291
1292 msgid "change the language preferences"
1293 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1294
1295 msgid "change card holder's sex"
1296 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1297
1298 msgid "change a CA fingerprint"
1299 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1300
1301 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1302 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1303
1304 msgid "generate new keys"
1305 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1306
1307 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1308 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1309
1310 msgid "verify the PIN and list all data"
1311 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1312
1313 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1314 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1315
1316 msgid "gpg/card> "
1317 msgstr "gpg/karta> "
1318
1319 msgid "Admin-only command\n"
1320 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1321
1322 msgid "Admin commands are allowed\n"
1323 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1324
1325 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1326 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1327
1328 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1329 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1330
1331 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1332 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1333
1334 #, c-format
1335 msgid "can't open `%s'\n"
1336 msgstr "nelze otevřít „%s“\n"
1337
1338 #, c-format
1339 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1340 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1341
1342 #, c-format
1343 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1344 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1345
1346 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1347 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1348
1349 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1350 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1351
1352 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1353 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1354
1355 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1356 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1357
1358 #, c-format
1359 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1360 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1361
1362 msgid "ownertrust information cleared\n"
1363 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1364
1365 #, c-format
1366 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1367 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1368
1369 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1370 msgstr ""
1371 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1372
1373 #, c-format
1374 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1375 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1376
1377 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1378 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1379
1380 #, c-format
1381 msgid "using cipher %s\n"
1382 msgstr "použití šifry: %s\n"
1383
1384 #, c-format
1385 msgid "`%s' already compressed\n"
1386 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1387
1388 #, c-format
1389 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1390 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1391
1392 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1393 msgstr ""
1394 "v módu --pgp2 můžete šifrovat pouze RSA klíčem o délce 2048 bitů a méně\n"
1395
1396 #, c-format
1397 msgid "reading from `%s'\n"
1398 msgstr "čtu z „%s“\n"
1399
1400 msgid ""
1401 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1402 msgstr "algoritmus IDEA nelze použít pro všechny klíče, pro které šifrujete.\n"
1403
1404 #, c-format
1405 msgid ""
1406 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1407 msgstr ""
1408 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1409
1410 #, c-format
1411 msgid ""
1412 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1413 "preferences\n"
1414 msgstr ""
1415 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1416 "příjemce\n"
1417
1418 #, c-format
1419 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1420 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1421
1422 #, c-format
1423 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1424 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1425
1426 #, c-format
1427 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1428 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1429
1430 #, c-format
1431 msgid "%s encrypted data\n"
1432 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1433
1434 #, c-format
1435 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1436 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1437
1438 msgid ""
1439 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1440 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1441
1442 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1443 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1444
1445 msgid "no remote program execution supported\n"
1446 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1447
1448 msgid ""
1449 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1450 msgstr ""
1451 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1452 "nastaveny nebezpečně\n"
1453
1454 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1455 msgstr ""
1456 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1457 "dočasné soubory (temp files)\n"
1458
1459 #, c-format
1460 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1461 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1462
1463 #, c-format
1464 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1465 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1466
1467 #, c-format
1468 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1469 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1470
1471 msgid "unnatural exit of external program\n"
1472 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1473
1474 msgid "unable to execute external program\n"
1475 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1476
1477 #, c-format
1478 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1479 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1480
1481 #, c-format
1482 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1483 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1484
1485 #, c-format
1486 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1487 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1488
1489 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1490 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1491
1492 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1493 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1494
1495 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1496 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1497
1498 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1499 msgstr "odstranit ochranu heslem z exportovaných podklíčů"
1500
1501 msgid "remove unusable parts from key during export"
1502 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1503
1504 msgid "remove as much as possible from key during export"
1505 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1506
1507 msgid "export keys in an S-expression based format"
1508 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
1509
1510 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1511 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1512
1513 #, c-format
1514 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1515 msgstr "klíč %s: není chráněný – přeskočeno\n"
1516
1517 #, c-format
1518 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1519 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1520
1521 #, c-format
1522 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1523 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1524
1525 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1526 msgstr "exportovat nechráněné podklíče\n"
1527
1528 #, c-format
1529 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1530 msgstr "odemknutí podklíče selhalo: %s\n"
1531
1532 #, c-format
1533 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1534 msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíč %s není chráněn pomocí simple SK checksum\n"
1535
1536 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1537 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1538
1539 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1540 msgstr "příliš mnoho položek v bufferu veřejných klíčů – vypnuto\n"
1541
1542 msgid "[User ID not found]"
1543 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1544
1545 #, c-format
1546 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1547 msgstr "klíč %s: tajný klíč bez klíče veřejného – přeskočeno\n"
1548
1549 #, c-format
1550 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1551 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1552
1553 #, c-format
1554 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1555 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1556
1557 msgid "No fingerprint"
1558 msgstr "Chybí otisk"
1559
1560 # c-format
1561 #, c-format
1562 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1563 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1564
1565 #, c-format
1566 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1567 msgstr "neexistuje tajný podklíč pro veřejný klíč %s – ignorováno\n"
1568
1569 #, c-format
1570 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1571 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1572
1573 msgid "make a signature"
1574 msgstr "vytvořit podpis"
1575
1576 msgid "make a clear text signature"
1577 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1578
1579 msgid "make a detached signature"
1580 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1581
1582 msgid "encrypt data"
1583 msgstr "šifrovat data"
1584
1585 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1586 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1587
1588 msgid "decrypt data (default)"
1589 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1590
1591 msgid "verify a signature"
1592 msgstr "verifikovat podpis"
1593
1594 msgid "list keys"
1595 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1596
1597 msgid "list keys and signatures"
1598 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1599
1600 msgid "list and check key signatures"
1601 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1602
1603 msgid "list keys and fingerprints"
1604 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1605
1606 msgid "list secret keys"
1607 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1608
1609 msgid "generate a new key pair"
1610 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1611
1612 msgid "generate a revocation certificate"
1613 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1614
1615 msgid "remove keys from the public keyring"
1616 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1617
1618 msgid "remove keys from the secret keyring"
1619 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1620
1621 msgid "sign a key"
1622 msgstr "podepsat klíč"
1623
1624 msgid "sign a key locally"
1625 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1626
1627 msgid "sign or edit a key"
1628 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1629
1630 msgid "change a passphrase"
1631 msgstr "změnit heslo"
1632
1633 msgid "export keys"
1634 msgstr "exportovat klíče"
1635
1636 msgid "export keys to a key server"
1637 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1638
1639 msgid "import keys from a key server"
1640 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1641
1642 msgid "search for keys on a key server"
1643 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1644
1645 msgid "update all keys from a keyserver"
1646 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1647
1648 msgid "import/merge keys"
1649 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1650
1651 msgid "print the card status"
1652 msgstr "vytisknout stav karty"
1653
1654 msgid "change data on a card"
1655 msgstr "změnit data na kartě"
1656
1657 msgid "change a card's PIN"
1658 msgstr "změnit PIN karty"
1659
1660 msgid "update the trust database"
1661 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1662
1663 msgid "print message digests"
1664 msgstr "vypsat hash zprávy"
1665
1666 msgid "run in server mode"
1667 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1668
1669 msgid "create ascii armored output"
1670 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1671
1672 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1673 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1674
1675 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1676 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1677
1678 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1679 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1680
1681 msgid "use canonical text mode"
1682 msgstr "použít kanonický textový mód"
1683
1684 msgid "|FILE|write output to FILE"
1685 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1686
1687 msgid "do not make any changes"
1688 msgstr "neprovádět žádné změny"
1689
1690 msgid "prompt before overwriting"
1691 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1692
1693 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1694 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1695
1696 msgid ""
1697 "@\n"
1698 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1699 msgstr ""
1700 "@\n"
1701 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1702
1703 msgid ""
1704 "@\n"
1705 "Examples:\n"
1706 "\n"
1707 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1708 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1709 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1710 " --list-keys [names]        show keys\n"
1711 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1712 msgstr ""
1713 "@\n"
1714 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1715 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1716 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1717 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1718 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1719
1720 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1721 msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
1722
1723 msgid ""
1724 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1725 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1726 "Default operation depends on the input data\n"
1727 msgstr ""
1728 "Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
1729 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1730 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1731
1732 msgid ""
1733 "\n"
1734 "Supported algorithms:\n"
1735 msgstr ""
1736 "\n"
1737 "Podporované algoritmy:\n"
1738
1739 msgid "Pubkey: "
1740 msgstr "Veřejný klíč: "
1741
1742 msgid "Cipher: "
1743 msgstr "Šifra: "
1744
1745 msgid "Hash: "
1746 msgstr "Hash: "
1747
1748 msgid "Compression: "
1749 msgstr "Komprese: "
1750
1751 msgid "usage: gpg [options] "
1752 msgstr "užití: gpg [možnosti]"
1753
1754 msgid "conflicting commands\n"
1755 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1756
1757 #, c-format
1758 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1759 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1760
1761 #, c-format
1762 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1763 msgstr ""
1764 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1765
1766 #, c-format
1767 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1768 msgstr ""
1769 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1770
1771 #, c-format
1772 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1773 msgstr ""
1774 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1775
1776 #, c-format
1777 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1778 msgstr ""
1779 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresáře nejsou bezpečná „%s“\n"
1780
1781 #, c-format
1782 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1783 msgstr ""
1784 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor nejsou bezpečná „%s“\n"
1785
1786 #, c-format
1787 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1788 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu nejsou bezpečná „%s“\n"
1789
1790 #, c-format
1791 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1792 msgstr ""
1793 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem není nastaveno "
1794 "nebezpečně „%s“\n"
1795
1796 #, c-format
1797 msgid ""
1798 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1799 msgstr ""
1800 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s konfiguračním souborem není nastaveno "
1801 "nebezpečně „%s“\n"
1802
1803 #, c-format
1804 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1805 msgstr ""
1806 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
1807 "nebezpečně „%s“\n"
1808
1809 #, c-format
1810 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1811 msgstr ""
1812 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s domovským adresářem nejsou nastavena "
1813 "bezpečně „%s“\n"
1814
1815 #, c-format
1816 msgid ""
1817 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1818 msgstr ""
1819 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s konfiguračním souborem nejsou "
1820 "nastavena bezpečně „%s“\n"
1821
1822 #, c-format
1823 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1824 msgstr ""
1825 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s rozšiřujícím modulem nejsou "
1826 "nastavena bezpečně „%s“\n"
1827
1828 # c-format
1829 #, c-format
1830 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1831 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
1832
1833 msgid "display photo IDs during key listings"
1834 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
1835
1836 msgid "show policy URLs during signature listings"
1837 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
1838
1839 msgid "show all notations during signature listings"
1840 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
1841
1842 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1843 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
1844
1845 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1846 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
1847
1848 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1849 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
1850
1851 msgid "show user ID validity during key listings"
1852 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
1853
1854 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1855 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
1856
1857 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1858 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
1859
1860 msgid "show the keyring name in key listings"
1861 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
1862
1863 msgid "show expiration dates during signature listings"
1864 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
1865
1866 #, c-format
1867 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1868 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
1869
1870 #, c-format
1871 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1872 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
1873
1874 #, c-format
1875 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1876 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální použití!\n"
1877
1878 #, c-format
1879 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1880 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
1881
1882 #, c-format
1883 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1884 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
1885
1886 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1887 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
1888
1889 #, c-format
1890 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1891 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
1892
1893 msgid "invalid keyserver options\n"
1894 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
1895
1896 #, c-format
1897 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1898 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
1899
1900 msgid "invalid import options\n"
1901 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
1902
1903 #, c-format
1904 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1905 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
1906
1907 msgid "invalid export options\n"
1908 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
1909
1910 #, c-format
1911 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1912 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
1913
1914 msgid "invalid list options\n"
1915 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
1916
1917 msgid "display photo IDs during signature verification"
1918 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
1919
1920 msgid "show policy URLs during signature verification"
1921 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
1922
1923 msgid "show all notations during signature verification"
1924 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
1925
1926 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1927 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
1928
1929 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1930 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
1931
1932 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1933 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
1934
1935 msgid "show user ID validity during signature verification"
1936 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
1937
1938 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1939 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
1940
1941 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1942 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
1943
1944 msgid "validate signatures with PKA data"
1945 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
1946
1947 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1948 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
1949
1950 #, c-format
1951 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1952 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
1953
1954 msgid "invalid verify options\n"
1955 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
1956
1957 #, c-format
1958 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1959 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
1960
1961 #, c-format
1962 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1963 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
1964
1965 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1966 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
1967
1968 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1969 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
1970
1971 #, c-format
1972 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1973 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
1974
1975 #, c-format
1976 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1977 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
1978
1979 #, c-format
1980 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1981 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
1982
1983 #, c-format
1984 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1985 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
1986
1987 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1988 msgstr ""
1989 "v módu --pgp2 můžete vytvářet pouze oddělené podpisy nebo podpisy čitelné "
1990 "jako text\n"
1991
1992 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1993 msgstr "v módu --pgp2 nelze současně šifrovat a podepisovat\n"
1994
1995 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1996 msgstr "v módu --pgp2 musíte použít soubor (ne rouru).\n"
1997
1998 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1999 msgstr "šifrování zpráv v módu --pgp2 vyžaduje algoritmus IDEA\n"
2000
2001 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2002 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2003
2004 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2005 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2006
2007 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2008 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2009
2010 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2011 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2012
2013 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2014 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2015
2016 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2017 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2018
2019 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2020 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2021
2022 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2023 msgstr ""
2024 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2025 "2 nebo 3\n"
2026
2027 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2028 msgstr ""
2029 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2030 "nebo 3\n"
2031
2032 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2033 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2034
2035 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2036 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2037
2038 msgid "invalid default preferences\n"
2039 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2040
2041 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2042 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2043
2044 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2045 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2046
2047 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2048 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2049
2050 #, c-format
2051 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2052 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2053
2054 #, c-format
2055 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2056 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2057
2058 #, c-format
2059 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2060 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2061
2062 #, c-format
2063 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2064 msgstr "použití komprimačního algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2065
2066 #, c-format
2067 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2068 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2069
2070 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2071 msgstr ""
2072 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2073
2074 msgid "--store [filename]"
2075 msgstr "--store [jméno souboru]"
2076
2077 msgid "--symmetric [filename]"
2078 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2079
2080 #, c-format
2081 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2082 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2083
2084 msgid "--encrypt [filename]"
2085 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2086
2087 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2088 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2089
2090 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2091 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2092
2093 #, c-format
2094 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2095 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2096
2097 msgid "--sign [filename]"
2098 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2099
2100 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2101 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2102
2103 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2104 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2105
2106 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2107 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2108
2109 #, c-format
2110 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2111 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2112
2113 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2114 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2115
2116 msgid "--clearsign [filename]"
2117 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2118
2119 msgid "--decrypt [filename]"
2120 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2121
2122 msgid "--sign-key user-id"
2123 msgstr "--sign-key id uživatele"
2124
2125 msgid "--lsign-key user-id"
2126 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2127
2128 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2129 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2130
2131 msgid "--passwd <user-id>"
2132 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2133
2134 #, c-format
2135 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2136 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2137
2138 #, c-format
2139 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2140 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2141
2142 #, c-format
2143 msgid "key export failed: %s\n"
2144 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2145
2146 #, c-format
2147 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2148 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2149
2150 #, c-format
2151 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2152 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2153
2154 #, c-format
2155 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2156 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2157
2158 #, c-format
2159 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2160 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2161
2162 #, c-format
2163 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2164 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2165
2166 msgid "[filename]"
2167 msgstr "[jméno souboru]"
2168
2169 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2170 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2171
2172 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2173 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2174
2175 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2176 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2177
2178 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2179 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2180
2181 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2182 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2183
2184 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2185 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2186
2187 msgid "|FD|write status info to this FD"
2188 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2189
2190 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2191 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2192
2193 msgid ""
2194 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2195 "Check signatures against known trusted keys\n"
2196 msgstr ""
2197 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2198 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2199
2200 msgid "No help available"
2201 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2202
2203 #, c-format
2204 msgid "No help available for `%s'"
2205 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2206
2207 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2208 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2209
2210 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2211 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2212
2213 #, fuzzy
2214 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2215 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2216 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2217
2218 msgid "do not update the trustdb after import"
2219 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2220
2221 msgid "create a public key when importing a secret key"
2222 msgstr "vytvořit veřejný klíč při importu tajného klíče"
2223
2224 msgid "only accept updates to existing keys"
2225 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2226
2227 msgid "remove unusable parts from key after import"
2228 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2229
2230 msgid "remove as much as possible from key after import"
2231 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2232
2233 #, c-format
2234 msgid "skipping block of type %d\n"
2235 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2236
2237 #, c-format
2238 msgid "%lu keys processed so far\n"
2239 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2240
2241 #, c-format
2242 msgid "Total number processed: %lu\n"
2243 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2244
2245 #, c-format
2246 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2247 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2248
2249 #, c-format
2250 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2251 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2252
2253 #, c-format
2254 msgid "              imported: %lu"
2255 msgstr "                 importováno: %lu"
2256
2257 #, c-format
2258 msgid "             unchanged: %lu\n"
2259 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2260
2261 #, c-format
2262 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2263 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2264
2265 #, c-format
2266 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2267 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2268
2269 #, c-format
2270 msgid "        new signatures: %lu\n"
2271 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2272
2273 #, c-format
2274 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2275 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2276
2277 #, c-format
2278 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2279 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2280
2281 #, c-format
2282 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2283 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2284
2285 #, c-format
2286 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2287 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2288
2289 #, c-format
2290 msgid "          not imported: %lu\n"
2291 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2292
2293 #, c-format
2294 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2295 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2296
2297 #, c-format
2298 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2299 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2300
2301 #, c-format
2302 msgid ""
2303 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2304 "algorithms on these user IDs:\n"
2305 msgstr ""
2306 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2307 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2308
2309 #, c-format
2310 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2311 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2312
2313 #, c-format
2314 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2315 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2316
2317 #, c-format
2318 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2319 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2320
2321 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2322 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2323
2324 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2325 msgstr ""
2326 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2327
2328 #, c-format
2329 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2330 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2331
2332 #, c-format
2333 msgid "key %s: no user ID\n"
2334 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2335
2336 #, fuzzy, c-format
2337 #| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
2338 msgid "key %s: %s\n"
2339 msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
2340
2341 msgid "rejected by import filter"
2342 msgstr ""
2343
2344 #, c-format
2345 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2346 msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
2347
2348 # c-format
2349 #, c-format
2350 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2351 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2352
2353 #, c-format
2354 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2355 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2356
2357 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2358 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2359
2360 #, c-format
2361 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2362 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2363
2364 #, c-format
2365 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2366 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2367
2368 #, c-format
2369 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2370 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2371
2372 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2373 #, c-format
2374 msgid "writing to `%s'\n"
2375 msgstr "zapisuji do „%s“\n"
2376
2377 #, c-format
2378 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2379 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2380
2381 #, c-format
2382 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2383 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2384
2385 #, c-format
2386 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2387 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2388
2389 #, c-format
2390 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2391 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2392
2393 #, c-format
2394 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2395 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2396
2397 #, c-format
2398 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2399 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2400
2401 #, c-format
2402 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2403 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2404
2405 #, c-format
2406 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2407 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2408
2409 #, c-format
2410 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2411 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2412
2413 #, c-format
2414 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2415 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2416
2417 #, c-format
2418 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2419 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2420
2421 #, c-format
2422 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2423 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2424
2425 #, c-format
2426 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2427 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2428
2429 #, c-format
2430 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2431 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2432
2433 #, c-format
2434 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2435 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2436
2437 #, c-format
2438 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2439 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2440
2441 #, fuzzy, c-format
2442 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
2443 msgid "secret key %s: %s\n"
2444 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
2445
2446 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2447 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2448
2449 #, c-format
2450 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2451 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2452
2453 #, c-format
2454 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2455 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíčů %s\n"
2456
2457 #, c-format
2458 msgid "key %s: secret key imported\n"
2459 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2460
2461 #, c-format
2462 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2463 msgstr "klíč %s: je již v souboru tajných klíčů\n"
2464
2465 #, c-format
2466 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2467 msgstr "klíč %s: nenalezen tajný klíč: %s\n"
2468
2469 #, c-format
2470 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2471 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2472
2473 #, c-format
2474 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2475 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2476
2477 #, c-format
2478 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2479 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2480
2481 #, c-format
2482 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2483 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2484
2485 #, c-format
2486 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2487 msgstr ""
2488 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2489
2490 #, c-format
2491 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2492 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2493
2494 #, c-format
2495 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2496 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2497
2498 #, c-format
2499 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2500 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2501
2502 #, c-format
2503 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2504 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2505
2506 #, c-format
2507 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2508 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2509
2510 #, c-format
2511 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2512 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2513
2514 #, c-format
2515 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2516 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2517
2518 #, c-format
2519 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2520 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2524 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2528 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2529
2530 #, c-format
2531 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2532 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2533
2534 #, c-format
2535 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2536 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2537
2538 #, c-format
2539 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2540 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2541
2542 #, c-format
2543 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2544 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2545
2546 #, c-format
2547 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2548 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2549
2550 #, c-format
2551 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2552 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2553
2554 #, c-format
2555 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2556 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2557
2558 #, c-format
2559 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2560 msgstr ""
2561 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2562
2563 #, c-format
2564 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2565 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2566
2567 #, c-format
2568 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2569 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2570
2571 #, c-format
2572 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2573 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2574
2575 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2576 msgstr "POZNÁMKA: sériové číslo klíče neodpovídá číslu karty\n"
2577
2578 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2579 msgstr "POZNÁMKA: primární klíč je online a je uložen na kartě\n"
2580
2581 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2582 msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíč je online a je uložen na kartě\n"
2583
2584 #, c-format
2585 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2586 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2587
2588 #, c-format
2589 msgid "keyring `%s' created\n"
2590 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2591
2592 #, c-format
2593 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2594 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2595
2596 #, c-format
2597 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2598 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2599
2600 msgid "[revocation]"
2601 msgstr "[revokace]"
2602
2603 msgid "[self-signature]"
2604 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2605
2606 msgid "1 bad signature\n"
2607 msgstr "1 špatný podpis\n"
2608
2609 #, c-format
2610 msgid "%d bad signatures\n"
2611 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2612
2613 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2614 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2615
2616 #, c-format
2617 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2618 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2619
2620 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2621 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2622
2623 #, c-format
2624 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2625 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2626
2627 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2628 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2629
2630 #, c-format
2631 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2632 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2633
2634 msgid ""
2635 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2636 "keys\n"
2637 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2638 "etc.)\n"
2639 msgstr ""
2640 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2641 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2642 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
2643 "\n"
2644
2645 #, c-format
2646 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2647 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2648
2649 #, c-format
2650 msgid "  %d = I trust fully\n"
2651 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2652
2653 msgid ""
2654 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2655 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2656 "trust signatures on your behalf.\n"
2657 msgstr ""
2658 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2659 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2660 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2661
2662 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2663 msgstr ""
2664 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2665 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2666
2667 #, c-format
2668 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2669 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2670
2671 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2672 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2673
2674 msgid "  Unable to sign.\n"
2675 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2676
2677 #, c-format
2678 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2679 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2680
2681 #, c-format
2682 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2683 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2684
2685 #, c-format
2686 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2687 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2688
2689 msgid "Sign it? (y/N) "
2690 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2691
2692 #, c-format
2693 msgid ""
2694 "The self-signature on \"%s\"\n"
2695 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2696 msgstr ""
2697 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2698 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2699
2700 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2701 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2702
2703 #, c-format
2704 msgid ""
2705 "Your current signature on \"%s\"\n"
2706 "has expired.\n"
2707 msgstr ""
2708 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2709 "vypršela.\n"
2710
2711 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2712 msgstr ""
2713 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2714 "N) "
2715
2716 #, c-format
2717 msgid ""
2718 "Your current signature on \"%s\"\n"
2719 "is a local signature.\n"
2720 msgstr ""
2721 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2722 "je pouze lokální.\n"
2723
2724 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2725 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2726
2727 #, c-format
2728 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2729 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2730
2731 #, c-format
2732 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2733 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2734
2735 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2736 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2737
2738 #, c-format
2739 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2740 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2741
2742 msgid "This key has expired!"
2743 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2744
2745 #, c-format
2746 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2747 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2748
2749 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2750 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2751
2752 msgid ""
2753 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2754 "mode.\n"
2755 msgstr ""
2756 "Nemůžete udělat OpenPGP podpis klíče typu PGP 2.x, když jste v --pgp2 módu.\n"
2757
2758 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2759 msgstr "To by způsobilo nepoužitelnost klíče v PGP 2.x.\n"
2760
2761 msgid ""
2762 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2763 "belongs\n"
2764 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2765 msgstr ""
2766 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2767 "patří výše uvedené osobě.\n"
2768 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2769
2770 #, c-format
2771 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2772 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2773
2774 #, c-format
2775 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2776 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2777
2778 #, c-format
2779 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2780 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2781
2782 #, c-format
2783 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2784 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2785
2786 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2787 msgstr "Váš výběr? (pro více informací vložte „?“): "
2788
2789 #, c-format
2790 msgid ""
2791 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2792 "key \"%s\" (%s)\n"
2793 msgstr ""
2794 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2795 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2796
2797 msgid "This will be a self-signature.\n"
2798 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
2799
2800 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2801 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
2802
2803 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2804 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2805
2806 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2807 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
2808
2809 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2810 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2811
2812 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2813 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
2814
2815 msgid "I have checked this key casually.\n"
2816 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
2817
2818 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2819 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
2820
2821 msgid "Really sign? (y/N) "
2822 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
2823
2824 #, c-format
2825 msgid "signing failed: %s\n"
2826 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2827
2828 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2829 msgstr ""
2830 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
2831 "nelze změnit.\n"
2832
2833 msgid "This key is not protected.\n"
2834 msgstr "Tento klíč není chráněný.\n"
2835
2836 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2837 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
2838
2839 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2840 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
2841
2842 msgid "Key is protected.\n"
2843 msgstr "Klíč je chráněný.\n"
2844
2845 #, c-format
2846 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2847 msgstr "Není možné editovat tento klíč: %s\n"
2848
2849 msgid ""
2850 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2851 "\n"
2852 msgstr ""
2853 "Vložte nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíč.\n"
2854 "\n"
2855
2856 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2857 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
2858
2859 msgid ""
2860 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2861 "\n"
2862 msgstr ""
2863 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
2864 "\n"
2865
2866 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2867 msgstr "Opravdu to chcete udělat? (a/N) "
2868
2869 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2870 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
2871
2872 msgid "save and quit"
2873 msgstr "uložit a ukončit"
2874
2875 msgid "show key fingerprint"
2876 msgstr "vypsat otisk klíče"
2877
2878 msgid "list key and user IDs"
2879 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
2880
2881 msgid "select user ID N"
2882 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
2883
2884 msgid "select subkey N"
2885 msgstr "vyberte podklíč N"
2886
2887 msgid "check signatures"
2888 msgstr "kontrolovat podpisy"
2889
2890 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2891 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
2892
2893 msgid "sign selected user IDs locally"
2894 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
2895
2896 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2897 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
2898
2899 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2900 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
2901
2902 msgid "add a user ID"
2903 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
2904
2905 msgid "add a photo ID"
2906 msgstr "přidat fotografický ID"
2907
2908 msgid "delete selected user IDs"
2909 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
2910
2911 msgid "add a subkey"
2912 msgstr "přidat podklíč"
2913
2914 msgid "add a key to a smartcard"
2915 msgstr "přidat klíč na kartu"
2916
2917 msgid "move a key to a smartcard"
2918 msgstr "přesunout klíč na kartu"
2919
2920 msgid "move a backup key to a smartcard"
2921 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
2922
2923 msgid "delete selected subkeys"
2924 msgstr "smazat vybrané podklíče"
2925
2926 msgid "add a revocation key"
2927 msgstr "přidat revokační klíč"
2928
2929 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2930 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
2931
2932 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2933 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
2934
2935 msgid "flag the selected user ID as primary"
2936 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
2937
2938 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2939 msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
2940
2941 msgid "list preferences (expert)"
2942 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
2943
2944 msgid "list preferences (verbose)"
2945 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
2946
2947 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2948 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
2949
2950 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2951 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
2952
2953 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2954 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
2955
2956 msgid "change the passphrase"
2957 msgstr "změnit heslo"
2958
2959 msgid "change the ownertrust"
2960 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
2961
2962 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2963 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
2964
2965 msgid "revoke selected user IDs"
2966 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
2967
2968 msgid "revoke key or selected subkeys"
2969 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
2970
2971 msgid "enable key"
2972 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
2973
2974 msgid "disable key"
2975 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
2976
2977 msgid "show selected photo IDs"
2978 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
2979
2980 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2981 msgstr ""
2982 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
2983
2984 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2985 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
2986
2987 #, c-format
2988 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2989 msgstr "chyba při čtení bloku tajného klíče „%s“: %s\n"
2990
2991 msgid "Secret key is available.\n"
2992 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
2993
2994 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2995 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
2996
2997 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2998 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
2999
3000 msgid ""
3001 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3002 "(lsign),\n"
3003 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3004 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3005 msgstr ""
3006 "* Příkaz „sign“ může být použit s prefixem „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3007 "  s prefixem „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3008 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3009
3010 msgid "Key is revoked."
3011 msgstr "Klíč revokován."
3012
3013 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3014 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3015
3016 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3017 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3018
3019 #, c-format
3020 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3021 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3022
3023 #, c-format
3024 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3025 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3026
3027 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3028 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3029
3030 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3031 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3032
3033 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3034 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3035
3036 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3037 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3038
3039 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3040 #. moving the key and not about removing it.
3041 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3042 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3043
3044 msgid "You must select exactly one key.\n"
3045 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3046
3047 msgid "Command expects a filename argument\n"
3048 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3049
3050 #, c-format
3051 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3052 msgstr "Nemohu otevřít „%s“: %s\n"
3053
3054 #, c-format
3055 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3056 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3057
3058 msgid "You must select at least one key.\n"
3059 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3060
3061 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3062 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3063
3064 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3065 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3066
3067 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3068 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3069
3070 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3071 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3072
3073 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3074 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3075
3076 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3077 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3078
3079 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3080 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3081
3082 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3083 msgstr ""
3084 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3085 "poskytnutá uživatelem\n"
3086
3087 msgid "Set preference list to:\n"
3088 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3089
3090 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3091 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3092
3093 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3094 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3095
3096 msgid "Save changes? (y/N) "
3097 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3098
3099 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3100 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3101
3102 #, c-format
3103 msgid "update failed: %s\n"
3104 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3105
3106 #, c-format
3107 msgid "update secret failed: %s\n"
3108 msgstr "aktualizace tajného klíče selhala: %s\n"
3109
3110 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3111 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3112
3113 msgid "Digest: "
3114 msgstr "Hash: "
3115
3116 msgid "Features: "
3117 msgstr "Vlastnosti: "
3118
3119 msgid "Keyserver no-modify"
3120 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3121
3122 msgid "Preferred keyserver: "
3123 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3124
3125 msgid "Notations: "
3126 msgstr "Poznámky: "
3127
3128 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3129 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3130
3131 #, c-format
3132 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3133 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3134
3135 #, c-format
3136 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3137 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3138
3139 msgid "(sensitive)"
3140 msgstr "(citlivá informace)"
3141
3142 #, c-format
3143 msgid "created: %s"
3144 msgstr "vytvořen: %s"
3145
3146 #, c-format
3147 msgid "revoked: %s"
3148 msgstr "revokován: %s"
3149
3150 #, c-format
3151 msgid "expired: %s"
3152 msgstr "platnost skončila: %s"
3153
3154 #, c-format
3155 msgid "expires: %s"
3156 msgstr "platnost skončí: %s"
3157
3158 #, c-format
3159 msgid "usage: %s"
3160 msgstr "použití: %s"
3161
3162 #, c-format
3163 msgid "trust: %s"
3164 msgstr "důvěra: %s"
3165
3166 #, c-format
3167 msgid "validity: %s"
3168 msgstr "platnost: %s"
3169
3170 msgid "This key has been disabled"
3171 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3172
3173 msgid "card-no: "
3174 msgstr "číslo karty: "
3175
3176 msgid ""
3177 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3178 "unless you restart the program.\n"
3179 msgstr ""
3180 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3181 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3182
3183 msgid "revoked"
3184 msgstr "revokován"
3185
3186 msgid "expired"
3187 msgstr "platnost skončila"
3188
3189 msgid ""
3190 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3191 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3192 msgstr ""
3193 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3194 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3195
3196 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3197 msgstr ""
3198
3199 #, fuzzy
3200 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3201 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3202 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3203
3204 msgid ""
3205 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3206 "versions\n"
3207 "         of PGP to reject this key.\n"
3208 msgstr ""
3209 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3210 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3211
3212 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3213 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3214
3215 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3216 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3217
3218 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3219 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3220
3221 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3222 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3223
3224 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3225 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3226
3227 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3228 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3229
3230 #, c-format
3231 msgid "Deleted %d signature.\n"
3232 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3233
3234 #, c-format
3235 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3236 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
3237
3238 msgid "Nothing deleted.\n"
3239 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3240
3241 msgid "invalid"
3242 msgstr "neplatný"
3243
3244 #, c-format
3245 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3246 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3247
3248 #, c-format
3249 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3250 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3251
3252 #, c-format
3253 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3254 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3255
3256 #, c-format
3257 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3258 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3259
3260 #, c-format
3261 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3262 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3263
3264 msgid ""
3265 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3266 "cause\n"
3267 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3268 msgstr ""
3269 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3270 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3271
3272 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3273 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3274
3275 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3276 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3277
3278 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3279 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3280
3281 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3282 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3283
3284 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3285 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3286
3287 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3288 msgstr ""
3289 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3290
3291 msgid ""
3292 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3293 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3294
3295 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3296 msgstr "Prosím, odstraňte výběr z tajných klíčů.\n"
3297
3298 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3299 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
3300
3301 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3302 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3303
3304 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3305 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3306
3307 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3308 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3309
3310 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3311 msgstr "V souboru tajných klíčů chybí odpovídající podpis\n"
3312
3313 #, c-format
3314 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3315 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3316
3317 #, c-format
3318 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3319 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3320
3321 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3322 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3323
3324 #, c-format
3325 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3326 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3327
3328 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3329 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3330
3331 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3332 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3333
3334 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3335 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3336
3337 msgid "Enter the notation: "
3338 msgstr "Vložte poznámku: "
3339
3340 msgid "Proceed? (y/N) "
3341 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3342
3343 #, c-format
3344 msgid "No user ID with index %d\n"
3345 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3346
3347 #, c-format
3348 msgid "No user ID with hash %s\n"
3349 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3350
3351 #, c-format
3352 msgid "No subkey with index %d\n"
3353 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3354
3355 #, c-format
3356 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3357 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3358
3359 #, c-format
3360 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3361 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3362
3363 msgid " (non-exportable)"
3364 msgstr " (neexportovatelné)"
3365
3366 #, c-format
3367 msgid "This signature expired on %s.\n"
3368 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3369
3370 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3371 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3372
3373 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3374 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3375
3376 msgid "Not signed by you.\n"
3377 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3378
3379 #, c-format
3380 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3381 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3382
3383 msgid " (non-revocable)"
3384 msgstr " (neodvolatelné)"
3385
3386 #, c-format
3387 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3388 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3389
3390 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3391 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3392
3393 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3394 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3395
3396 msgid "no secret key\n"
3397 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3398
3399 #, c-format
3400 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3401 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3402
3403 #, c-format
3404 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3405 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3406
3407 #, c-format
3408 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3409 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3410
3411 #, c-format
3412 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3413 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3414
3415 #, c-format
3416 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3417 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3418
3419 #, c-format
3420 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3421 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3422
3423 msgid "too many cipher preferences\n"
3424 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3425
3426 msgid "too many digest preferences\n"
3427 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3428
3429 msgid "too many compression preferences\n"
3430 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3431
3432 #, c-format
3433 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3434 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3435
3436 msgid "writing direct signature\n"
3437 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3438
3439 msgid "writing self signature\n"
3440 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3441
3442 msgid "writing key binding signature\n"
3443 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3444
3445 #, c-format
3446 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3447 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3448
3449 #, c-format
3450 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3451 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3452
3453 msgid ""
3454 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3455 msgstr ""
3456 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3457 "dlouhým hashem\n"
3458
3459 msgid "Sign"
3460 msgstr "Podepisování"
3461
3462 msgid "Certify"
3463 msgstr "Certifikování"
3464
3465 msgid "Encrypt"
3466 msgstr "Šifrování"
3467
3468 msgid "Authenticate"
3469 msgstr "Autentizace"
3470
3471 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3472 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3473 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3474 #. functions:
3475 #.
3476 #. s = Toggle signing capability
3477 #. e = Toggle encryption capability
3478 #. a = Toggle authentication capability
3479 #. q = Finish
3480 #.
3481 msgid "SsEeAaQq"
3482 msgstr "SsEeAaQq"
3483
3484 #, c-format
3485 msgid "Possible actions for a %s key: "
3486 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3487
3488 msgid "Current allowed actions: "
3489 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3490
3491 #, c-format
3492 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3493 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3494
3495 #, c-format
3496 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3497 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3498
3499 #, c-format
3500 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3501 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3502
3503 #, c-format
3504 msgid "   (%c) Finished\n"
3505 msgstr "   (%c) Konec\n"
3506
3507 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3508 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3509
3510 #, c-format
3511 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3512 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3513
3514 #, c-format
3515 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3516 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3517
3518 #, c-format
3519 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3520 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3521
3522 #, c-format
3523 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3524 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3525
3526 #, c-format
3527 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3528 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3529
3530 #, c-format
3531 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3532 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3533
3534 #, c-format
3535 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3536 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3537
3538 #, c-format
3539 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3540 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3541
3542 #, c-format
3543 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3544 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3545
3546 #, c-format
3547 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3548 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3549
3550 #, c-format
3551 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3552 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3553
3554 #, c-format
3555 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3556 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3557
3558 msgid ""
3559 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3560 "         0 = key does not expire\n"
3561 "      <n>  = key expires in n days\n"
3562 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3563 "      <n>m = key expires in n months\n"
3564 "      <n>y = key expires in n years\n"
3565 msgstr ""
3566 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3567 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3568 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3569 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3570 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3571 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3572
3573 msgid ""
3574 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3575 "         0 = signature does not expire\n"
3576 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3577 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3578 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3579 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3580 msgstr ""
3581 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3582 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3583 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3584 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3585 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3586 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3587
3588 msgid "Key is valid for? (0) "
3589 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3590
3591 #, c-format
3592 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3593 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3594
3595 msgid "invalid value\n"
3596 msgstr "neplatná hodnota\n"
3597
3598 msgid "Key does not expire at all\n"
3599 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3600
3601 msgid "Signature does not expire at all\n"
3602 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3603
3604 #, c-format
3605 msgid "Key expires at %s\n"
3606 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3607
3608 #, c-format
3609 msgid "Signature expires at %s\n"
3610 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3611
3612 msgid ""
3613 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3614 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3615 msgstr ""
3616 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3617 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3618
3619 msgid "Is this correct? (y/N) "
3620 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3621
3622 msgid ""
3623 "\n"
3624 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3625 "\n"
3626 msgstr ""
3627 "\n"
3628 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3629 "váš klíč.\n"
3630 "\n"
3631
3632 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3633 #. but you should keep your existing translation.  In case
3634 #. the new string is not translated this old string will
3635 #. be used.
3636 msgid ""
3637 "\n"
3638 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3639 "ID\n"
3640 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3641 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3642 "\n"
3643 msgstr ""
3644 "\n"
3645 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3646 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3647 "v tomto tvaru:\n"
3648 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3649 "\n"
3650
3651 msgid "Real name: "
3652 msgstr "Jméno a příjmení: "
3653
3654 msgid "Invalid character in name\n"
3655 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3656
3657 msgid "Name may not start with a digit\n"
3658 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3659
3660 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3661 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3662
3663 msgid "Email address: "
3664 msgstr "E-mailová adresa: "
3665
3666 msgid "Not a valid email address\n"
3667 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3668
3669 msgid "Comment: "
3670 msgstr "Komentář: "
3671
3672 msgid "Invalid character in comment\n"
3673 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3674
3675 #, c-format
3676 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3677 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3678
3679 #, c-format
3680 msgid ""
3681 "You selected this USER-ID:\n"
3682 "    \"%s\"\n"
3683 "\n"
3684 msgstr ""
3685 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3686 "    „%s“\n"
3687 "\n"
3688
3689 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3690 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3691
3692 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3693 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3694
3695 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3696 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3697 #. string which should be translated accordingly and the
3698 #. letter changed to match the one in the answer string.
3699 #.
3700 #. n = Change name
3701 #. c = Change comment
3702 #. e = Change email
3703 #. o = Okay (ready, continue)
3704 #. q = Quit
3705 #.
3706 msgid "NnCcEeOoQq"
3707 msgstr "jJkKeEPpUu"
3708
3709 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3710 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
3711
3712 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3713 msgstr ""
3714 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
3715 "program? "
3716
3717 msgid "Please correct the error first\n"
3718 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
3719
3720 msgid ""
3721 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3722 "\n"
3723 msgstr ""
3724 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
3725 "\n"
3726
3727 msgid ""
3728 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3729 "encryption key."
3730 msgstr ""
3731 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
3732 "klíče."
3733
3734 #, c-format
3735 msgid "%s.\n"
3736 msgstr "%s.\n"
3737
3738 msgid ""
3739 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3740 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3741 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3742 "\n"
3743 msgstr ""
3744 "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
3745 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
3746 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
3747 "\n"
3748
3749 msgid ""
3750 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3751 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3752 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3753 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3754 msgstr ""
3755 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
3756 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
3757 "myší,\n"
3758 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
3759 "entropie.\n"
3760
3761 msgid "Key generation canceled.\n"
3762 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
3763
3764 #, c-format
3765 msgid "writing public key to `%s'\n"
3766 msgstr "zapisuji veřejný klíč do „%s“\n"
3767
3768 #, c-format
3769 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3770 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
3771
3772 #, c-format
3773 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3774 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
3775
3776 #, c-format
3777 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3778 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
3779
3780 #, c-format
3781 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3782 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíčů (secring): %s\n"
3783
3784 #, c-format
3785 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3786 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
3787
3788 #, c-format
3789 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3790 msgstr "chyba při zápisu do souboru tajných klíčů „%s“: %s\n"
3791
3792 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3793 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
3794
3795 msgid ""
3796 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3797 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3798 msgstr ""
3799 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
3800 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
3801
3802 #, c-format
3803 msgid "Key generation failed: %s\n"
3804 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3805
3806 #, c-format
3807 msgid ""
3808 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3809 msgstr ""
3810 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3811 "je problém se systémovým časem)\n"
3812
3813 #, c-format
3814 msgid ""
3815 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3816 msgstr ""
3817 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3818 "je problém se systémovým časem)\n"
3819
3820 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3821 msgstr "POZNÁMKA: vytvoření podklíče pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
3822
3823 msgid "Really create? (y/N) "
3824 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
3825
3826 #, c-format
3827 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3828 msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
3829
3830 #, c-format
3831 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3832 msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru „%s“: %s\n"
3833
3834 #, c-format
3835 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3836 msgstr "POZNÁMKA: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
3837
3838 msgid "never     "
3839 msgstr "nikdy     "
3840
3841 msgid "Critical signature policy: "
3842 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
3843
3844 msgid "Signature policy: "
3845 msgstr "Podepisovací politika: "
3846
3847 msgid "Critical preferred keyserver: "
3848 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
3849
3850 msgid "Critical signature notation: "
3851 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
3852
3853 msgid "Signature notation: "
3854 msgstr "Podepisovací notace: "
3855
3856 msgid "Keyring"
3857 msgstr "soubor klíčů (keyring)"
3858
3859 msgid "Primary key fingerprint:"
3860 msgstr "Otisk primárního klíče:"
3861
3862 msgid "     Subkey fingerprint:"
3863 msgstr "         Otisk podklíče:"
3864
3865 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3866 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3867 msgid " Primary key fingerprint:"
3868 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
3869
3870 msgid "      Subkey fingerprint:"
3871 msgstr "          Otisk podklíče:"
3872
3873 msgid "      Key fingerprint ="
3874 msgstr "          Otisk klíče ="
3875
3876 msgid "      Card serial no. ="
3877 msgstr "  Sériové číslo karty ="
3878
3879 #, c-format
3880 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3881 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
3882
3883 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3884 msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
3885
3886 #, c-format
3887 msgid "%s is the unchanged one\n"
3888 msgstr "%s je beze změny\n"
3889
3890 #, c-format
3891 msgid "%s is the new one\n"
3892 msgstr "%s je nový\n"
3893
3894 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3895 msgstr "Prosím, opravte tento možný bezpečnostní problém\n"
3896
3897 #, c-format
3898 msgid "caching keyring `%s'\n"
3899 msgstr "cache souboru klíčů „%s“\n"
3900
3901 #, c-format
3902 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3903 msgstr "%lu klíčů již uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
3904
3905 #, c-format
3906 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3907 msgstr "%lu klíčů uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
3908
3909 #, c-format
3910 msgid "%s: keyring created\n"
3911 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
3912
3913 msgid "include revoked keys in search results"
3914 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
3915
3916 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3917 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
3918
3919 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3920 msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
3921
3922 msgid "do not delete temporary files after using them"
3923 msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
3924
3925 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3926 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
3927
3928 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3929 msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
3930
3931 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3932 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
3933
3934 #, c-format
3935 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3936 msgstr "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
3937
3938 msgid "disabled"
3939 msgstr "zneplatněn"
3940
3941 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3942 msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
3943
3944 #, c-format
3945 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3946 msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
3947
3948 #, c-format
3949 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3950 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
3951
3952 msgid "key not found on keyserver\n"
3953 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
3954
3955 #, c-format
3956 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3957 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
3958
3959 #, c-format
3960 msgid "requesting key %s from %s\n"
3961 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
3962
3963 #, c-format
3964 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3965 msgstr "vyhledávám jména na %s serveru %s\n"
3966
3967 #, c-format
3968 msgid "searching for names from %s\n"
3969 msgstr "vyhledávám jména na serveru %s\n"
3970
3971 #, c-format
3972 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3973 msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
3974
3975 #, c-format
3976 msgid "sending key %s to %s\n"
3977 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
3978
3979 #, c-format
3980 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3981 msgstr "vyhledávám „%s“ na %s serveru %s\n"
3982
3983 #, c-format
3984 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3985 msgstr "vyhledávám „%s“ na serveru %s\n"
3986
3987 msgid "no keyserver action!\n"
3988 msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
3989
3990 #, c-format
3991 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3992 msgstr "VAROVÁNÍ: obsluha serveru klíčů z jiné verze GnuPG (%s)\n"
3993
3994 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3995 msgstr "server klíčů neposlal VERSION\n"
3996
3997 #, c-format
3998 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3999 msgstr "chyba komunikace se serverem klíčů: %s\n"
4000
4001 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4002 msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
4003
4004 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4005 msgstr "volání externího keyserver není v této verzi podporováno\n"
4006
4007 #, c-format
4008 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4009 msgstr "protokol serveru klíčů „%s“ není podporován\n"
4010
4011 #, c-format
4012 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4013 msgstr "akce „%s“ není podporována v protokolu „%s“ serveru klíčů\n"
4014
4015 #, c-format
4016 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4017 msgstr "%s nepodporuje protokol verze  %d\n"
4018
4019 msgid "keyserver timed out\n"
4020 msgstr "časový limit pro server klíčů vypršel\n"
4021
4022 msgid "keyserver internal error\n"
4023 msgstr "interní chyba serveru klíčů\n"
4024
4025 #, c-format
4026 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4027 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
4028
4029 #, c-format
4030 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4031 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
4032
4033 #, c-format
4034 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4035 msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
4036
4037 #, c-format
4038 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4039 msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
4040
4041 #, c-format
4042 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4043 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze získat: %s\n"
4044
4045 #, c-format
4046 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4047 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze rozebrat\n"
4048
4049 #, c-format
4050 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4051 msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
4052
4053 #, c-format
4054 msgid "%s encrypted session key\n"
4055 msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
4056
4057 #, c-format
4058 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4059 msgstr "heslo (passphrase) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
4060
4061 #, c-format
4062 msgid "public key is %s\n"
4063 msgstr "veřejný klíč je %s\n"
4064
4065 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4066 msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
4067
4068 #, c-format
4069 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4070 msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
4071
4072 #, c-format
4073 msgid "      \"%s\"\n"
4074 msgstr "      „%s“\n"
4075
4076 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4077 # [kw]
4078 #, c-format
4079 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4080 msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
4081
4082 #, c-format
4083 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4084 msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
4085
4086 #, c-format
4087 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4088 msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
4089
4090 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4091 msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
4092
4093 #, c-format
4094 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4095 msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
4096
4097 #, c-format
4098 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4099 msgstr ""
4100 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
4101 "algoritmem %s\n"
4102
4103 msgid "decryption okay\n"
4104 msgstr "dešifrování o.k.\n"
4105
4106 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4107 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
4108
4109 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4110 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
4111
4112 #, c-format
4113 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4114 msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
4115
4116 #, c-format
4117 msgid "decryption failed: %s\n"
4118 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
4119
4120 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4121 msgstr "POZNÁMKA: odesílatel požadoval („for-your-eyes-only“)\n"
4122
4123 #, c-format
4124 msgid "original file name='%.*s'\n"
4125 msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
4126
4127 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4128 msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
4129
4130 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4131 msgstr ""
4132 "samostatný revokační certifikát – použijte „gpg --import“, chcete-li jej "
4133 "užít\n"
4134
4135 msgid "no signature found\n"
4136 msgstr "nenalezen žádná podpis\n"
4137
4138 msgid "signature verification suppressed\n"
4139 msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
4140
4141 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4142 msgstr "neumím pracovat s těmito nejednoznačnými daty\n"
4143
4144 #, c-format
4145 msgid "Signature made %s\n"
4146 msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
4147
4148 #, c-format
4149 msgid "               using %s key %s\n"
4150 msgstr "               použití %s klíče %s\n"
4151
4152 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4153 #, c-format
4154 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4155 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
4156
4157 msgid "Key available at: "
4158 msgstr "Klíč k dispozici na: "
4159
4160 #, c-format
4161 msgid "BAD signature from \"%s\""
4162 msgstr "ŠPATNÝ podpis od „%s“"
4163
4164 #, c-format
4165 msgid "Expired signature from \"%s\""
4166 msgstr "Podpis s vypršenou platností od „%s“"
4167
4168 #, c-format
4169 msgid "Good signature from \"%s\""
4170 msgstr "Dobrý podpis od „%s“"
4171
4172 msgid "[uncertain]"
4173 msgstr "[nejistý]"
4174
4175 #, c-format
4176 msgid "                aka \"%s\""
4177 msgstr "                alias „%s“"
4178
4179 #, c-format
4180 msgid "Signature expired %s\n"
4181 msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
4182
4183 #, c-format
4184 msgid "Signature expires %s\n"
4185 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
4186
4187 #, c-format
4188 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4189 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
4190
4191 msgid "binary"
4192 msgstr "binární formát"
4193
4194 msgid "textmode"
4195 msgstr "textový formát"
4196
4197 msgid "unknown"
4198 msgstr "neznámý formát"
4199
4200 #, c-format
4201 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4202 msgstr ""
4203
4204 #, c-format
4205 msgid "Can't check signature: %s\n"
4206 msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
4207
4208 msgid "not a detached signature\n"
4209 msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
4210
4211 msgid ""
4212 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4213 msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
4214
4215 #, c-format
4216 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4217 msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
4218
4219 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4220 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4221
4222 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4223 msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
4224
4225 #, c-format
4226 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4227 msgstr "fstat „%s“ selhal na %s: %s\n"
4228
4229 #, c-format
4230 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4231 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
4232
4233 #, c-format
4234 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4235 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
4236
4237 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4238 msgstr "VAROVÁNÍ: Podepisovací a šifrovací klíče Elgamal se nedoporučují\n"
4239
4240 #, c-format
4241 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4242 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
4243
4244 #, c-format
4245 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4246 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
4247
4248 #, c-format
4249 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4250 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
4251
4252 #, fuzzy, c-format
4253 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4254 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4255 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
4256
4257 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4258 msgstr "IDEA modul pro GnuPG nenalezen\n"
4259
4260 #, c-format
4261 msgid "please see %s for more information\n"
4262 msgstr "více informací naleznete na adrese %s\n"
4263
4264 #, c-format
4265 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4266 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4267
4268 #, c-format
4269 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4270 msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4271
4272 #, c-format
4273 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4274 msgstr "použijte místo něj „%s%s“ \n"
4275
4276 #, c-format
4277 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4278 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
4279
4280 #, c-format
4281 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4282 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
4283
4284 #, c-format
4285 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4286 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
4287
4288 #, fuzzy, c-format
4289 #| msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4290 msgid "%s:%u: \"%s%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4291 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
4292
4293 #, fuzzy, c-format
4294 #| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4295 msgid ""
4296 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4297 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
4298
4299 msgid "Uncompressed"
4300 msgstr "Nezkomprimováno"
4301
4302 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4303 msgid "uncompressed|none"
4304 msgstr "nezkomprimováno|nic"
4305
4306 #, c-format
4307 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4308 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
4309
4310 #, c-format
4311 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4312 msgstr "nejednoznačné volby „%s“\n"
4313
4314 #, c-format
4315 msgid "unknown option `%s'\n"
4316 msgstr "neznámá volba „%s“\n"
4317
4318 #, c-format
4319 msgid "File `%s' exists. "
4320 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
4321
4322 msgid "Overwrite? (y/N) "
4323 msgstr "Přepsat (a/N)? "
4324
4325 #, c-format
4326 msgid "%s: unknown suffix\n"
4327 msgstr "%s: neznámá přípona\n"
4328
4329 msgid "Enter new filename"
4330 msgstr "Vložte nový název souboru"
4331
4332 msgid "writing to stdout\n"
4333 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
4334
4335 #, fuzzy, c-format
4336 #| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4337 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
4338 msgstr "předpokládám podepsaná data v „%s“\n"
4339
4340 #, c-format
4341 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4342 msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor „%s“\n"
4343
4344 #, c-format
4345 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4346 msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z „%s“ nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
4347
4348 #, c-format
4349 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4350 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veřejného klíče %d\n"
4351
4352 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4353 msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč sezení\n"
4354
4355 #, c-format
4356 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4357 msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
4358
4359 #, c-format
4360 msgid "problem with the agent: %s\n"
4361 msgstr "problém s agentem: %s\n"
4362
4363 #, c-format
4364 msgid " (main key ID %s)"
4365 msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
4366
4367 #, c-format
4368 msgid ""
4369 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
4370 "certificate:\n"
4371 "\"%.*s\"\n"
4372 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4373 "created %s%s.\n"
4374 msgstr ""
4375 "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč příslušející OpenPGP "
4376 "certifikátu:\n"
4377 "„%.*s“\n"
4378 "Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
4379 "vytvořený %s%s.\n"
4380
4381 msgid "Enter passphrase\n"
4382 msgstr "Vložit heslo\n"
4383
4384 msgid "cancelled by user\n"
4385 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
4386
4387 #, c-format
4388 msgid ""
4389 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4390 "user: \"%s\"\n"
4391 msgstr ""
4392 "Musíte znát heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč pro\n"
4393 "uživatele: „%s“\n"
4394
4395 #, c-format
4396 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4397 msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
4398
4399 #, c-format
4400 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4401 msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
4402
4403 msgid ""
4404 "\n"
4405 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4406 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4407 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4408 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4409 msgstr ""
4410 "\n"
4411 "Vyberte obrázek, který bude použit jako Vaše fotografické ID. Obrázek musí\n"
4412 "být ve formátu JPEG. Nezapomeňte, že obrázek bude uložen ve Vašem veřejném\n"
4413 "klíči - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veřejný klíč !\n"
4414 "Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
4415
4416 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4417 msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
4418
4419 #, c-format
4420 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4421 msgstr "nelze otevřít JPEG soubor „%s“: %s\n"
4422
4423 #, c-format
4424 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4425 msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtů)!\n"
4426
4427 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4428 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete použít? (a/N) "
4429
4430 #, c-format
4431 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4432 msgstr "„%s“ není soubor ve formátu JPEG\n"
4433
4434 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4435 msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
4436
4437 msgid "unable to display photo ID!\n"
4438 msgstr "nelze zobrazit photo ID!\n"
4439
4440 msgid "No reason specified"
4441 msgstr "Důvod nebyl specifikován"
4442
4443 msgid "Key is superseded"
4444 msgstr "Klíč je nahrazen"
4445
4446 msgid "Key has been compromised"
4447 msgstr "Klíč byl zkompromitován"
4448
4449 msgid "Key is no longer used"
4450 msgstr "Klíč se již nepoužívá"
4451
4452 msgid "User ID is no longer valid"
4453 msgstr "Identifikátor uživatele již neplatí"
4454
4455 msgid "reason for revocation: "
4456 msgstr "důvod pro revokaci: "
4457
4458 msgid "revocation comment: "
4459 msgstr "revokační poznámka: "
4460
4461 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
4462 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
4463 #. should be translated accordingly and the letter changed to
4464 #. match the one in the answer string.
4465 #.
4466 #. i = please show me more information
4467 #. m = back to the main menu
4468 #. s = skip this key
4469 #. q = quit
4470 #.
4471 msgid "iImMqQsS"
4472 msgstr "iImMuUsS"
4473
4474 msgid "No trust value assigned to:\n"
4475 msgstr "Není přiřazena žádná hodnota důvěry:\n"
4476
4477 #, c-format
4478 msgid "  aka \"%s\"\n"
4479 msgstr "  alias „%s“\n"
4480
4481 msgid ""
4482 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4483 msgstr "Nakolik důvěřujete tvrzení, že tento klíč patří uvedenému uživateli?\n"
4484
4485 #, c-format
4486 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4487 msgstr "  %d = Nevím nebo neřeknu\n"
4488
4489 #, c-format
4490 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4491 msgstr "  %d = Nedůvěřuji\n"
4492
4493 #, c-format
4494 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4495 msgstr "  %d = Důvěřuji absolutně\n"
4496
4497 msgid "  m = back to the main menu\n"
4498 msgstr "  m = zpět do hlavního menu\n"
4499
4500 msgid "  s = skip this key\n"
4501 msgstr "  s = přeskočit tento klíč\n"
4502
4503 msgid "  q = quit\n"
4504 msgstr "  u = ukončit\n"
4505
4506 #, c-format
4507 msgid ""
4508 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4509 "\n"
4510 msgstr ""
4511 "Minimální úroveň důvěry tohoto klíče je: %s\n"
4512 "\n"
4513
4514 msgid "Your decision? "
4515 msgstr "Vaše rozhodnutí? "
4516
4517 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4518 msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíč absolutní důvěru? (a/N) "
4519
4520 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4521 msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu důvěryhodnému klíči:\n"
4522
4523 #, c-format
4524 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4525 msgstr "%s: Nic nenaznačuje tomu, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4526
4527 #, c-format
4528 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4529 msgstr "%s: Je zde částečná důvěra, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4530
4531 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4532 msgstr "Tento klíč pravděpodobně náleží uvedenému uživateli\n"
4533
4534 msgid "This key belongs to us\n"
4535 msgstr "Tento klíč náleží nám (máme odpovídající tajný klíč)\n"
4536
4537 msgid ""
4538 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4539 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4540 "you may answer the next question with yes.\n"
4541 msgstr ""
4542 "NENÍ jisté, zda tento klíč patří osobě, jejíž jméno je uvedeno\n"
4543 "v uživatelském ID. Pokud *skutečně* víte, co děláte, můžete na\n"
4544 "následující otázku odpovědět ano\n"
4545 "\n"
4546
4547 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4548 msgstr "Použít přesto tento klíč? (a/N) "
4549
4550 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4551 msgstr "VAROVÁNÍ: Je použit nedůvěryhodný klíč!\n"
4552
4553 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4554 msgstr "VAROVÁNÍ: tento klíč může být revokován (revokační klíč nenalezen)\n"
4555
4556 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4557 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován klíčem s pověřením k revokaci!\n"
4558
4559 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4560 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4561
4562 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4563 msgstr "         To může znamenat, že podpis je padělaný.\n"
4564
4565 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4566 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4567
4568 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4569 msgstr "Poznámka: Tento klíč byl označen jako neplatný (disabled).\n"
4570
4571 #, c-format
4572 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
4573 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“\n"
4574
4575 #, c-format
4576 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
4577 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem\n"
4578
4579 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
4580 msgstr "úroveň důvěry opravena na PLNOU, kvůli platné PKA informaci\n"
4581
4582 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
4583 msgstr "úroveň důvěry opravena na ŽÁDNOU, kvůli špatné PKA informaci\n"
4584
4585 msgid "Note: This key has expired!\n"
4586 msgstr "Poznámka: Skončila platnost tohoto klíče!\n"
4587
4588 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4589 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován důvěryhodným podpisem!\n"
4590
4591 msgid ""
4592 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
4593 msgstr ""
4594 "         Nic nenaznačuje tomu, že tento podpis patří vlastníkovi klíče.\n"
4595
4596 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
4597 msgstr "VAROVÁNÍ: NEDŮVĚŘUJEME tomuto klíči!\n"
4598
4599 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
4600 msgstr "         Tento podpis je pravděpodobně PADĚLANÝ.\n"
4601
4602 msgid ""
4603 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
4604 msgstr ""
4605 "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován dostatečně důvěryhodnými podpisy!\n"
4606
4607 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
4608 msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patří vlastníkovi.\n"
4609
4610 #, c-format
4611 msgid "%s: skipped: %s\n"
4612 msgstr "%s: přeskočeno: %s\n"
4613
4614 #, c-format
4615 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
4616 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
4617
4618 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
4619 msgstr ""
4620 "Nespecifikoval jste identifikátor uživatele (user ID). Můžete použít \"-r\"\n"
4621
4622 msgid "Current recipients:\n"
4623 msgstr "Aktuální příjemci:\n"
4624
4625 msgid ""
4626 "\n"
4627 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
4628 msgstr ""
4629 "\n"
4630 "Napište identifikátor uživatele (user ID). Ukončete prázdným řádkem: "
4631
4632 msgid "No such user ID.\n"
4633 msgstr "Takový identifikátor uživatele neexistuje.\n"
4634
4635 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
4636 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je už nastaven podle implicitního adresáta\n"
4637
4638 msgid "Public key is disabled.\n"
4639 msgstr "Veřejný klíč je neplatný (disabled).\n"
4640
4641 msgid "skipped: public key already set\n"
4642 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je již nastaven\n"
4643
4644 #, c-format
4645 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
4646 msgstr "neznámý implicitní adresát „%s“\n"
4647
4648 #, c-format
4649 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
4650 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
4651
4652 msgid "no valid addressees\n"
4653 msgstr "žádné platné adresy\n"
4654
4655 #, c-format
4656 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
4657 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí vlastnost %s\n"
4658
4659 #, c-format
4660 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
4661 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí předvolby pro %s\n"
4662
4663 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
4664 msgstr ""
4665 "data nebyla uložena; k jejich uložení použijte parametr příkazu „--output“\n"
4666
4667 msgid "Detached signature.\n"
4668 msgstr "Podpis oddělený od dokumentu.\n"
4669
4670 msgid "Please enter name of data file: "
4671 msgstr "Prosím, vložte název datového souboru: "
4672
4673 msgid "reading stdin ...\n"
4674 msgstr "čtu standardní vstup…\n"
4675
4676 msgid "no signed data\n"
4677 msgstr "chybí podepsaná data\n"
4678
4679 #, c-format
4680 msgid "can't open signed data `%s'\n"
4681 msgstr "nemohu otevřít podepsaná data „%s“\n"
4682
4683 #, c-format
4684 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
4685 msgstr "nemohu otevřít podepsaná data na fd=%d: %s\n"
4686
4687 #, c-format
4688 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
4689 msgstr "anonymní adresát; zkouším tajný klíč %s…\n"
4690
4691 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
4692 msgstr "o.k., my jsme anonymní adresát.\n"
4693
4694 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
4695 msgstr "staré kódování DEK není podporováno\n"
4696
4697 #, c-format
4698 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
4699 msgstr "šifrovací algoritmus %d%s je neznámý nebo je zneplatněn\n"
4700
4701 #, c-format
4702 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
4703 msgstr "VAROVÁNÍ: v předvolbách příjemce nenalezen šifrovací algoritmus %s\n"
4704
4705 #, c-format
4706 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
4707 msgstr "POZNÁMKA: platnost tajného klíče %s skončila %s\n"
4708
4709 msgid "NOTE: key has been revoked"
4710 msgstr "POZNÁMKA: klíč byl revokován"
4711
4712 #, c-format
4713 msgid "build_packet failed: %s\n"
4714 msgstr "selhalo vytvoření paketu (build_packet): %s\n"
4715
4716 #, c-format
4717 msgid "key %s has no user IDs\n"
4718 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
4719
4720 msgid "To be revoked by:\n"
4721 msgstr "Revokován:\n"
4722
4723 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
4724 msgstr "(Toto je citlivý revokační klíč)\n"
4725
4726 msgid "Create a designated revocation c