gpg: Prepare for a longer fingerprint
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
56 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
57 msgid "|pinentry-label|_OK"
58 msgstr "|pinentry-label|_OK"
59
60 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
61 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
62
63 msgid "|pinentry-label|_Yes"
64 msgstr "|pinentry-label|_Ano"
65
66 msgid "|pinentry-label|_No"
67 msgstr "|pinentry-label|_Ne"
68
69 msgid "|pinentry-label|PIN:"
70 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
71
72 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
73 msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
74
75 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
76 msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
77
78 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
79 msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
80
81 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
82 msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
83
84 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
85 #. for the quality bar.
86 msgid "Quality:"
87 msgstr "Kvalita:"
88
89 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
90 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
91 #. string to describe what this is about.  The length of the
92 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
93 #. translate this entry, a default english text (see source)
94 #. will be used.
95 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
96 msgstr ""
97 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
98 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
99
100 msgid ""
101 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
102 "session"
103 msgstr ""
104 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
105
106 msgid ""
107 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
108 "this session"
109 msgstr ""
110 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
111
112 msgid "PIN:"
113 msgstr "PIN:"
114
115 msgid "Passphrase:"
116 msgstr "Heslo:"
117
118 msgid "does not match - try again"
119 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
120
121 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
122 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
123 #. two %d give the current and maximum number of tries.
124 #, c-format
125 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
126 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
127
128 msgid "Repeat:"
129 msgstr "Znovu:"
130
131 msgid "PIN too long"
132 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
133
134 msgid "Passphrase too long"
135 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
136
137 msgid "Invalid characters in PIN"
138 msgstr "Neplatný znak v PINu"
139
140 msgid "PIN too short"
141 msgstr "PIN je příliš krátký"
142
143 msgid "Bad PIN"
144 msgstr "Špatný PIN"
145
146 msgid "Bad Passphrase"
147 msgstr "Špatné heslo"
148
149 #, c-format
150 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
151 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
152
153 #, c-format
154 msgid "can't create '%s': %s\n"
155 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "can't open '%s': %s\n"
159 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
163 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid "detected card with S/N: %s\n"
167 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
168
169 #, c-format
170 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
171 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
172
173 #, c-format
174 msgid "no suitable card key found: %s\n"
175 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
176
177 #, fuzzy, c-format
178 #| msgid "error getting stored flags: %s\n"
179 msgid "error getting list of cards: %s\n"
180 msgstr "chyba při získání uložených příznaků: %s\n"
181
182 #, c-format
183 msgid ""
184 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
185 "allow this?"
186 msgstr ""
187 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
188 "povolit?"
189
190 msgid "Allow"
191 msgstr "Povolit"
192
193 msgid "Deny"
194 msgstr "Zakázat"
195
196 #, c-format
197 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
198 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
199
200 msgid "Please re-enter this passphrase"
201 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
202
203 #, c-format
204 msgid ""
205 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
206 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
207 msgstr ""
208 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
209 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
210
211 #, c-format
212 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
213 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
214
215 msgid "Please insert the card with serial number"
216 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
217
218 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
219 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
220
221 msgid "Admin PIN"
222 msgstr "PIN správce"
223
224 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
225 #. used to unblock a PIN.
226 msgid "PUK"
227 msgstr "PUK"
228
229 msgid "Reset Code"
230 msgstr "Resetační kód"
231
232 #, c-format
233 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
234 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
235
236 msgid "Repeat this Reset Code"
237 msgstr "Zopakujte resetační kód"
238
239 msgid "Repeat this PUK"
240 msgstr "Zopakujte tento PUK"
241
242 msgid "Repeat this PIN"
243 msgstr "Zopakujte tento PIN"
244
245 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
246 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
247
248 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
249 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
250
251 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
252 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
253
254 #, c-format
255 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
256 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
257
258 #, c-format
259 msgid "error creating temporary file: %s\n"
260 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
261
262 #, c-format
263 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
264 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
265
266 msgid "Enter new passphrase"
267 msgstr "Vložte nové heslo"
268
269 msgid "Take this one anyway"
270 msgstr "Použít přesto tento klíč"
271
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
275 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
276
277 #, c-format
278 msgid ""
279 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
280 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
281 msgstr ""
282 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
283 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
284
285 msgid "Yes, protection is not needed"
286 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
287
288 #, c-format
289 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
290 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
291 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
292 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
293 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
294
295 #, c-format
296 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
297 msgid_plural ""
298 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
299 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
300 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
301 msgstr[2] ""
302 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
303
304 #, c-format
305 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
306 msgstr ""
307 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
308
309 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
310 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
311
312 #, c-format
313 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
314 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
315
316 msgid "Please enter the new passphrase"
317 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
318
319 msgid ""
320 "@Options:\n"
321 " "
322 msgstr ""
323 "@Volby:\n"
324 " "
325
326 msgid "run in daemon mode (background)"
327 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
328
329 msgid "run in server mode (foreground)"
330 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
331
332 #, fuzzy
333 #| msgid "run in server mode"
334 msgid "run in supervised mode"
335 msgstr "pracovat v režimu serveru"
336
337 msgid "verbose"
338 msgstr "upovídaný režim"
339
340 msgid "be somewhat more quiet"
341 msgstr "být o trochu víc tichý"
342
343 msgid "sh-style command output"
344 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
345
346 msgid "csh-style command output"
347 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
348
349 msgid "|FILE|read options from FILE"
350 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
351
352 msgid "do not detach from the console"
353 msgstr "neodpojovat se od konzole"
354
355 msgid "use a log file for the server"
356 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
357
358 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
359 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
360
361 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
362 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
363
364 msgid "do not use the SCdaemon"
365 msgstr "nepoužívat SCdémona"
366
367 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
368 msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
369
370 msgid "ignore requests to change the TTY"
371 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
372
373 msgid "ignore requests to change the X display"
374 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
375
376 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
377 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
378
379 msgid "do not use the PIN cache when signing"
380 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
381
382 msgid "disallow the use of an external password cache"
383 msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
384
385 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
386 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
387
388 msgid "allow presetting passphrase"
389 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
390
391 #, fuzzy
392 #| msgid "allow caller to override the pinentry"
393 msgid "disallow caller to override the pinentry"
394 msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
395
396 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
397 msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
398
399 msgid "enable ssh support"
400 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
401
402 msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
403 msgstr ""
404
405 msgid "enable putty support"
406 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
407
408 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
409 #. reporting address.  This is so that we can change the
410 #. reporting address without breaking the translations.
411 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
412 msgstr ""
413 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
414 "připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
415
416 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
417 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
418
419 msgid ""
420 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
421 "Secret key management for @GNUPG@\n"
422 msgstr ""
423 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
424 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
425
426 #, c-format
427 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
428 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
429
430 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
431 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
432
433 #, c-format
434 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
435 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
436
437 #, c-format
438 msgid "option file '%s': %s\n"
439 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
440
441 #, c-format
442 msgid "reading options from '%s'\n"
443 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
444
445 #, c-format
446 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
447 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
448
449 #, c-format
450 msgid "can't create socket: %s\n"
451 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
452
453 #, c-format
454 msgid "socket name '%s' is too long\n"
455 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
456
457 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
458 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
459
460 msgid "error getting nonce for the socket\n"
461 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
462
463 #, c-format
464 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
465 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
466
467 # TODO: i18n of first %s
468 #, fuzzy, c-format
469 #| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
470 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
471 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
472
473 #, c-format
474 msgid "listen() failed: %s\n"
475 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
476
477 #, c-format
478 msgid "listening on socket '%s'\n"
479 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
480
481 #, c-format
482 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
483 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
484
485 #, c-format
486 msgid "directory '%s' created\n"
487 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
488
489 #, c-format
490 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
491 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
492
493 #, c-format
494 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
495 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
496
497 #, c-format
498 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
499 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
500
501 #, c-format
502 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
503 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
504
505 #, c-format
506 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
508
509 #, c-format
510 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
511 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
512
513 #, c-format
514 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
515 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
516
517 #, c-format
518 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
519 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
520
521 #, c-format
522 msgid "%s %s stopped\n"
523 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
524
525 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
526 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
527
528 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
529 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
530
531 msgid ""
532 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
533 "Password cache maintenance\n"
534 msgstr ""
535 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
536 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
537
538 msgid ""
539 "@Commands:\n"
540 " "
541 msgstr ""
542 "@Příkazy:\n"
543 " "
544
545 msgid ""
546 "@\n"
547 "Options:\n"
548 " "
549 msgstr ""
550 "@\n"
551 "Volby:\n"
552 " "
553
554 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
555 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
556
557 msgid ""
558 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
559 "Secret key maintenance tool\n"
560 msgstr ""
561 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
562 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
563
564 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
565 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
566
567 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
568 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
569
570 msgid ""
571 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
572 "system."
573 msgstr ""
574 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
575 "GnuPG."
576
577 msgid ""
578 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
579 "needed to complete this operation."
580 msgstr ""
581 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
582 "potřebný pro dokončení této operace."
583
584 msgid "cancelled\n"
585 msgstr "zrušeno\n"
586
587 #, c-format
588 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
589 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
590
591 #, c-format
592 msgid "error opening '%s': %s\n"
593 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
594
595 #, c-format
596 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
597 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
598
599 #, c-format
600 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
601 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
602
603 #, c-format
604 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
605 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
606
607 #, c-format
608 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
609 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
610
611 #, c-format
612 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
613 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
614
615 #, c-format
616 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
617 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
618
619 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
620 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
621
622 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
623 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
624 #. Pinentry to insert a line break.  The double
625 #. percent sign is actually needed because it is also
626 #. a printf format string.  If you need to insert a
627 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
628 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
629 #. certificate.
630 #, c-format
631 msgid ""
632 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
633 "certificates?"
634 msgstr ""
635 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
636 "vydávání certifikátu?"
637
638 msgid "Yes"
639 msgstr "Ano"
640
641 msgid "No"
642 msgstr "Ne"
643
644 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
645 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
646 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
647 #. needed because it is also a printf format string.  If you
648 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
649 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
650 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
651 #. as stored in the certificate.
652 #, c-format
653 msgid ""
654 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
655 "fingerprint:%%0A  %s"
656 msgstr ""
657 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
658
659 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
660 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
661 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
662 msgid "Correct"
663 msgstr "V pořádku"
664
665 msgid "Wrong"
666 msgstr "Špatně"
667
668 #, c-format
669 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
670 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
671
672 #, c-format
673 msgid ""
674 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
675 "it now."
676 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
677
678 msgid "Change passphrase"
679 msgstr "Změnit heslo"
680
681 msgid "I'll change it later"
682 msgstr "Změním jej později"
683
684 #, c-format
685 msgid ""
686 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
687 "%%0A?"
688 msgstr ""
689 "Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
690
691 msgid "Delete key"
692 msgstr "Smazat klíč"
693
694 msgid ""
695 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
696 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
697 msgstr ""
698 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
699 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
700
701 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
702 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
703
704 #, c-format
705 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
706 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
707
708 #, c-format
709 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
710 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
711
712 #, c-format
713 msgid "checking created signature failed: %s\n"
714 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
715
716 msgid "secret key parts are not available\n"
717 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
721 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
722
723 #, c-format
724 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
725 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
726
727 #, c-format
728 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
729 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
730
731 #, c-format
732 msgid "error creating a pipe: %s\n"
733 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
734
735 #, c-format
736 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
737 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
738
739 #, c-format
740 msgid "error forking process: %s\n"
741 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
742
743 #, c-format
744 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
745 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
746
747 #, c-format
748 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
749 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
750
751 #, c-format
752 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
753 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
754
755 #, c-format
756 msgid "error running '%s': terminated\n"
757 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
758
759 #, fuzzy, c-format
760 #| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
761 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
762 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
763
764 #, c-format
765 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
766 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
767
768 #, c-format
769 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
770 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
771
772 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
773 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
774
775 #, c-format
776 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
777 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
778
779 # TODO: i18n of first %s
780 #, c-format
781 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
782 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
783
784 # TODO: i18n of first %s
785 #, c-format
786 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
787 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
788
789 #, fuzzy, c-format
790 #| msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
791 msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
792 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
793
794 #, c-format
795 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
796 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
797
798 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
799 msgid "yes"
800 msgstr "ano"
801
802 msgid "yY"
803 msgstr "aAyY"
804
805 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
806 msgid "no"
807 msgstr "ne"
808
809 msgid "nN"
810 msgstr "nN"
811
812 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
813 msgid "quit"
814 msgstr "ukončit"
815
816 msgid "qQ"
817 msgstr "uUqQ"
818
819 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
820 msgid "okay|okay"
821 msgstr "okey|okey"
822
823 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
824 msgid "cancel|cancel"
825 msgstr "zrušit|zrušit"
826
827 msgid "oO"
828 msgstr "oO"
829
830 msgid "cC"
831 msgstr "zZ"
832
833 #, c-format
834 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
835 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
836
837 #, c-format
838 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
839 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
840
841 #, c-format
842 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
843 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
844
845 #, c-format
846 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
847 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
848
849 #, c-format
850 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
851 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
852
853 #, c-format
854 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
855 msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
856
857 #, c-format
858 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
859 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
860
861 #, c-format
862 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
863 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
864
865 msgid "connection to agent established\n"
866 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
867
868 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
869 msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
870
871 #, c-format
872 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
873 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
874
875 #, c-format
876 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
877 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
878
879 msgid "connection to the dirmngr established\n"
880 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
881
882 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
883 #. verbatim.  It will not be printed.
884 msgid "|audit-log-result|Good"
885 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
886
887 msgid "|audit-log-result|Bad"
888 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
889
890 msgid "|audit-log-result|Not supported"
891 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
892
893 msgid "|audit-log-result|No certificate"
894 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
895
896 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
897 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
898
899 msgid "|audit-log-result|Error"
900 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
901
902 msgid "|audit-log-result|Not used"
903 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
904
905 msgid "|audit-log-result|Okay"
906 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
907
908 msgid "|audit-log-result|Skipped"
909 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
910
911 msgid "|audit-log-result|Some"
912 msgstr "|audit-log-result|Některý"
913
914 msgid "Certificate chain available"
915 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
916
917 msgid "root certificate missing"
918 msgstr "chybí kořenový certifikát"
919
920 msgid "Data encryption succeeded"
921 msgstr "Šifrování dat uspělo"
922
923 msgid "Data available"
924 msgstr "Data k dispozici"
925
926 msgid "Session key created"
927 msgstr "Vytvořen klíč relace"
928
929 #, c-format
930 msgid "algorithm: %s"
931 msgstr "algoritmus: %s"
932
933 #, c-format
934 msgid "unsupported algorithm: %s"
935 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
936
937 msgid "seems to be not encrypted"
938 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
939
940 msgid "Number of recipients"
941 msgstr "Počet příjemců"
942
943 #, c-format
944 msgid "Recipient %d"
945 msgstr "Příjemce %d"
946
947 msgid "Data signing succeeded"
948 msgstr "Podepisování dat uspělo"
949
950 #, c-format
951 msgid "data hash algorithm: %s"
952 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
953
954 #, c-format
955 msgid "Signer %d"
956 msgstr "Podepisovatel %d"
957
958 #, c-format
959 msgid "attr hash algorithm: %s"
960 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
961
962 msgid "Data decryption succeeded"
963 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
964
965 msgid "Encryption algorithm supported"
966 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
967
968 msgid "Data verification succeeded"
969 msgstr "Ověření dat uspělo"
970
971 msgid "Signature available"
972 msgstr "Podpis je k dispozici"
973
974 msgid "Parsing data succeeded"
975 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
976
977 #, c-format
978 msgid "bad data hash algorithm: %s"
979 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
980
981 #, c-format
982 msgid "Signature %d"
983 msgstr "Podpis %d"
984
985 msgid "Certificate chain valid"
986 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
987
988 msgid "Root certificate trustworthy"
989 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
990
991 msgid "no CRL found for certificate"
992 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
993
994 msgid "the available CRL is too old"
995 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
996
997 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
998 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
999
1000 msgid "Included certificates"
1001 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
1002
1003 msgid "No audit log entries."
1004 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
1005
1006 msgid "Unknown operation"
1007 msgstr "Neznámá operace"
1008
1009 msgid "Gpg-Agent usable"
1010 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1011
1012 msgid "Dirmngr usable"
1013 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1014
1015 #, c-format
1016 msgid "No help available for '%s'."
1017 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1018
1019 msgid "ignoring garbage line"
1020 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1021
1022 msgid "[none]"
1023 msgstr "[neuvedeno]"
1024
1025 #, c-format
1026 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1027 msgstr "neplatný radix64 znak %02x byl přeskočen\n"
1028
1029 msgid "argument not expected"
1030 msgstr "argument nebyl očekáván"
1031
1032 msgid "read error"
1033 msgstr "chyba při čtení"
1034
1035 msgid "keyword too long"
1036 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1037
1038 msgid "missing argument"
1039 msgstr "postrádám argument"
1040
1041 msgid "invalid argument"
1042 msgstr "neplatný argument"
1043
1044 msgid "invalid command"
1045 msgstr "neplatný příkaz"
1046
1047 msgid "invalid alias definition"
1048 msgstr "neplatný definice aliasu"
1049
1050 msgid "out of core"
1051 msgstr "nedostatek paměti"
1052
1053 msgid "invalid option"
1054 msgstr "neplatný parametr"
1055
1056 #, c-format
1057 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1058 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1059
1060 #, c-format
1061 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1062 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1063
1064 #, c-format
1065 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1066 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1067
1068 #, c-format
1069 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1070 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1071
1072 #, c-format
1073 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1074 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1075
1076 #, c-format
1077 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1078 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1079
1080 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1081 msgid "out of core\n"
1082 msgstr "nedostatek paměti\n"
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1086 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1087
1088 #, c-format
1089 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1090 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1091
1092 #, c-format
1093 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1094 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1095
1096 #, c-format
1097 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1098 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1099
1100 #, c-format
1101 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1102 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1103
1104 #, c-format
1105 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1106 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1107
1108 #, c-format
1109 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1110 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1111
1112 #, c-format
1113 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1114 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1115
1116 msgid "(deadlock?) "
1117 msgstr "(uváznutí?) "
1118
1119 #, c-format
1120 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1121 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1122
1123 #, c-format
1124 msgid "waiting for lock %s...\n"
1125 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1126
1127 # První argument je název knihovny
1128 #, c-format
1129 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1130 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
1131
1132 #, c-format
1133 msgid "armor: %s\n"
1134 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1135
1136 msgid "invalid armor header: "
1137 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1138
1139 msgid "armor header: "
1140 msgstr "ASCII hlavička: "
1141
1142 msgid "invalid clearsig header\n"
1143 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1144
1145 msgid "unknown armor header: "
1146 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1147
1148 msgid "nested clear text signatures\n"
1149 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1150
1151 msgid "unexpected armor: "
1152 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1153
1154 msgid "invalid dash escaped line: "
1155 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1156
1157 #, c-format
1158 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1159 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1160
1161 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1162 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1163
1164 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1165 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1166
1167 msgid "malformed CRC\n"
1168 msgstr "špatný formát CRC\n"
1169
1170 #, c-format
1171 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1172 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1173
1174 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1175 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1176
1177 msgid "error in trailer line\n"
1178 msgstr "chyba v patičce\n"
1179
1180 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1181 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1182
1183 #, c-format
1184 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1185 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1186
1187 msgid ""
1188 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1189 msgstr ""
1190 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1191 "špatný MTA\n"
1192
1193 #, fuzzy, c-format
1194 #| msgid "not human readable"
1195 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1196 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1197
1198 msgid ""
1199 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1200 "an '='\n"
1201 msgstr ""
1202 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1203 "a musí končit znakem „=“\n"
1204
1205 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1206 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1207
1208 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1209 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1210
1211 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1212 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1213
1214 #, fuzzy
1215 #| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1216 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1217 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1218
1219 #, fuzzy
1220 #| msgid ""
1221 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1222 #| "with an '='\n"
1223 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1224 msgstr ""
1225 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1226 "a musí končit znakem „=“\n"
1227
1228 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1229 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1230
1231 #, c-format
1232 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1233 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1234
1235 msgid "Enter passphrase: "
1236 msgstr "Vložte heslo: "
1237
1238 #, fuzzy, c-format
1239 #| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
1240 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1241 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
1242
1243 #, c-format
1244 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1245 msgstr ""
1246
1247 #, fuzzy, c-format
1248 #| msgid "WARNING: "
1249 msgid "WARNING: %s\n"
1250 msgstr "VAROVÁNÍ: "
1251
1252 msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
1253 msgstr ""
1254
1255 #, fuzzy, c-format
1256 #| msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
1257 msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
1258 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
1259
1260 #, fuzzy, c-format
1261 #| msgid "%s does not yet work with %s\n"
1262 msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
1263 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
1264
1265 #, c-format
1266 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1267 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1268
1269 #, c-format
1270 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1271 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1272
1273 msgid "can't do this in batch mode\n"
1274 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1275
1276 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1277 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1278
1279 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1280 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1281
1282 msgid "Your selection? "
1283 msgstr "Váš výběr? "
1284
1285 msgid "[not set]"
1286 msgstr "[není nastaven]"
1287
1288 msgid "male"
1289 msgstr "muž"
1290
1291 msgid "female"
1292 msgstr "žena"
1293
1294 msgid "unspecified"
1295 msgstr "neuvedeno"
1296
1297 msgid "not forced"
1298 msgstr "není vyžadováno"
1299
1300 msgid "forced"
1301 msgstr "vyžadováno"
1302
1303 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1304 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1305
1306 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1307 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1308
1309 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1310 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1311
1312 msgid "Cardholder's surname: "
1313 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1314
1315 msgid "Cardholder's given name: "
1316 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1317
1318 #, c-format
1319 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1320 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1321
1322 msgid "URL to retrieve public key: "
1323 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1324
1325 #, c-format
1326 msgid "error reading '%s': %s\n"
1327 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1328
1329 #, c-format
1330 msgid "error writing '%s': %s\n"
1331 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1332
1333 msgid "Login data (account name): "
1334 msgstr "Login (jménu účtu): "
1335
1336 msgid "Private DO data: "
1337 msgstr "Privátní DO data: "
1338
1339 msgid "Language preferences: "
1340 msgstr "Jazykové předvolby: "
1341
1342 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1343 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1344
1345 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1346 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1347
1348 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1349 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1350
1351 msgid "Error: invalid response.\n"
1352 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1353
1354 msgid "CA fingerprint: "
1355 msgstr "Otisk CA: "
1356
1357 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1358 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1359
1360 #, c-format
1361 msgid "key operation not possible: %s\n"
1362 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1363
1364 msgid "not an OpenPGP card"
1365 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1366
1367 #, c-format
1368 msgid "error getting current key info: %s\n"
1369 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1370
1371 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1372 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1373
1374 msgid ""
1375 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1376 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1377 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1378 msgstr ""
1379 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1380 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1381 "dokumentace\n"
1382 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1383
1384 #, c-format
1385 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1386 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1387
1388 #, c-format
1389 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1390 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1391
1392 #, c-format
1393 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1394 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1395
1396 #, c-format
1397 msgid "rounded up to %u bits\n"
1398 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1399
1400 #, c-format
1401 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1402 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1403
1404 #, c-format
1405 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1406 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1407
1408 #, c-format
1409 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1410 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1411
1412 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1413 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1414
1415 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1416 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1417
1418 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1419 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1420
1421 #, c-format
1422 msgid ""
1423 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1424 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1425 "You should change them using the command --change-pin\n"
1426 msgstr ""
1427 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1428 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1429 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1430
1431 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1432 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1433
1434 msgid "   (1) Signature key\n"
1435 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1436
1437 msgid "   (2) Encryption key\n"
1438 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1439
1440 msgid "   (3) Authentication key\n"
1441 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1442
1443 msgid "Invalid selection.\n"
1444 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1445
1446 msgid "Please select where to store the key:\n"
1447 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1448
1449 #, c-format
1450 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1451 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1452
1453 msgid "This command is not supported by this card\n"
1454 msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
1455
1456 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1457 msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
1458
1459 msgid "Continue? (y/N) "
1460 msgstr "Pokračovat (a/N) "
1461
1462 # The code expects non-localized "yes"
1463 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1464 msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
1465
1466 msgid "quit this menu"
1467 msgstr "ukončit toto menu"
1468
1469 msgid "show admin commands"
1470 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1471
1472 msgid "show this help"
1473 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1474
1475 msgid "list all available data"
1476 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1477
1478 msgid "change card holder's name"
1479 msgstr "změní jméno majitele karty"
1480
1481 msgid "change URL to retrieve key"
1482 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1483
1484 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1485 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1486
1487 msgid "change the login name"
1488 msgstr "změnit login name"
1489
1490 msgid "change the language preferences"
1491 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1492
1493 msgid "change card holder's sex"
1494 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1495
1496 msgid "change a CA fingerprint"
1497 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1498
1499 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1500 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1501
1502 msgid "generate new keys"
1503 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1504
1505 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1506 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1507
1508 msgid "verify the PIN and list all data"
1509 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1510
1511 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1512 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1513
1514 msgid "destroy all keys and data"
1515 msgstr "zničit všechny klíče a data"
1516
1517 msgid "gpg/card> "
1518 msgstr "gpg/karta> "
1519
1520 msgid "Admin-only command\n"
1521 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1522
1523 msgid "Admin commands are allowed\n"
1524 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1525
1526 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1527 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1528
1529 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1530 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1531
1532 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1533 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1534
1535 #, c-format
1536 msgid "can't open '%s'\n"
1537 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1538
1539 #, c-format
1540 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1541 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1542
1543 #, c-format
1544 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1545 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1546
1547 #, c-format
1548 msgid "key \"%s\" not found\n"
1549 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
1550
1551 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1552 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1553
1554 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1555 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1556
1557 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1558 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1559
1560 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1561 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1562
1563 # The first argument is a "key" or "subkey"
1564 #, c-format
1565 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1566 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1567
1568 # deleting secret %s failed
1569 msgid "key"
1570 msgstr "klíče"
1571
1572 # deleting secret %s failed
1573 msgid "subkey"
1574 msgstr "podklíče"
1575
1576 #, c-format
1577 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1578 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1579
1580 msgid "ownertrust information cleared\n"
1581 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1582
1583 #, c-format
1584 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1585 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1586
1587 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1588 msgstr ""
1589 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1590
1591 #, c-format
1592 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1593 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1594
1595 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1596 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1597
1598 #, c-format
1599 msgid "using cipher %s\n"
1600 msgstr "použití šifry: %s\n"
1601
1602 #, c-format
1603 msgid "'%s' already compressed\n"
1604 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1605
1606 #, c-format
1607 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1608 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1609
1610 #, c-format
1611 msgid "reading from '%s'\n"
1612 msgstr "čte se z „%s“\n"
1613
1614 #, c-format
1615 msgid ""
1616 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1617 msgstr ""
1618 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1619
1620 #, fuzzy, c-format
1621 #| msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
1622 msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
1623 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
1624
1625 #, fuzzy, c-format
1626 #| msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
1627 msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
1628 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
1629
1630 #, c-format
1631 msgid ""
1632 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1633 "preferences\n"
1634 msgstr ""
1635 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1636 "příjemce\n"
1637
1638 #, c-format
1639 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1640 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1641
1642 #, c-format
1643 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1644 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1645
1646 #, fuzzy, c-format
1647 #| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1648 msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
1649 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1650
1651 #, c-format
1652 msgid "%s encrypted data\n"
1653 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1654
1655 #, c-format
1656 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1657 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1658
1659 msgid ""
1660 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1661 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1662
1663 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1664 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1665
1666 msgid "no remote program execution supported\n"
1667 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1668
1669 msgid ""
1670 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1671 msgstr ""
1672 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1673 "nastaveny nebezpečně\n"
1674
1675 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1676 msgstr ""
1677 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1678 "dočasné soubory (temp files)\n"
1679
1680 #, c-format
1681 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1682 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1683
1684 #, c-format
1685 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1686 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1687
1688 #, c-format
1689 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1690 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1691
1692 msgid "unnatural exit of external program\n"
1693 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1694
1695 msgid "unable to execute external program\n"
1696 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1697
1698 #, c-format
1699 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1700 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1701
1702 #, c-format
1703 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1704 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1705
1706 #, c-format
1707 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1708 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1709
1710 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1711 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1712
1713 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1714 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1715
1716 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1717 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1718
1719 msgid "remove unusable parts from key during export"
1720 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1721
1722 msgid "remove as much as possible from key during export"
1723 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1724
1725 msgid "use the GnuPG key backup format"
1726 msgstr ""
1727
1728 msgid " - skipped"
1729 msgstr " – přeskočeno"
1730
1731 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
1732 #, c-format
1733 msgid "writing to '%s'\n"
1734 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
1735
1736 #, c-format
1737 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1738 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1739
1740 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1741 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1742
1743 #, c-format
1744 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1745 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1746
1747 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1748 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1749
1750 #, c-format
1751 msgid "error creating '%s': %s\n"
1752 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
1753
1754 msgid "[User ID not found]"
1755 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1756
1757 #, c-format
1758 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1759 msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
1760
1761 #, fuzzy, c-format
1762 #| msgid ""
1763 #| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
1764 #| "fingerprint\n"
1765 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1766 msgstr ""
1767 "Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
1768 "dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
1769
1770 #, fuzzy, c-format
1771 #| msgid "error closing %s: %s\n"
1772 msgid "error looking up: %s\n"
1773 msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
1774
1775 #, fuzzy, c-format
1776 #| msgid "error searching the keyring: %s\n"
1777 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1778 msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
1779
1780 #, c-format
1781 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1782 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1783
1784 #, c-format
1785 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1786 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1787
1788 msgid "No fingerprint"
1789 msgstr "Chybí otisk"
1790
1791 #, c-format
1792 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1793 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1794
1795 #, fuzzy, c-format
1796 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1797 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1798 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1799
1800 #, fuzzy, c-format
1801 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1802 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1803 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1804
1805 #, c-format
1806 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1807 msgstr ""
1808
1809 # c-format
1810 #, c-format
1811 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1812 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1813
1814 #, c-format
1815 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1816 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1817
1818 #, fuzzy, c-format
1819 #| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1820 msgid "valid values for option '%s':\n"
1821 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1822
1823 msgid "make a signature"
1824 msgstr "vytvořit podpis"
1825
1826 msgid "make a clear text signature"
1827 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1828
1829 msgid "make a detached signature"
1830 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1831
1832 msgid "encrypt data"
1833 msgstr "šifrovat data"
1834
1835 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1836 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1837
1838 msgid "decrypt data (default)"
1839 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1840
1841 msgid "verify a signature"
1842 msgstr "verifikovat podpis"
1843
1844 msgid "list keys"
1845 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1846
1847 msgid "list keys and signatures"
1848 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1849
1850 msgid "list and check key signatures"
1851 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1852
1853 msgid "list keys and fingerprints"
1854 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1855
1856 msgid "list secret keys"
1857 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1858
1859 msgid "generate a new key pair"
1860 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1861
1862 msgid "quickly generate a new key pair"
1863 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1864
1865 msgid "quickly add a new user-id"
1866 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1867
1868 #, fuzzy
1869 #| msgid "quickly add a new user-id"
1870 msgid "quickly revoke a user-id"
1871 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1872
1873 #, fuzzy
1874 #| msgid "quickly generate a new key pair"
1875 msgid "quickly set a new expiration date"
1876 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1877
1878 msgid "full featured key pair generation"
1879 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1880
1881 msgid "generate a revocation certificate"
1882 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1883
1884 msgid "remove keys from the public keyring"
1885 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1886
1887 msgid "remove keys from the secret keyring"
1888 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1889
1890 msgid "quickly sign a key"
1891 msgstr "rychle podepsat klíč"
1892
1893 msgid "quickly sign a key locally"
1894 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1895
1896 msgid "sign a key"
1897 msgstr "podepsat klíč"
1898
1899 msgid "sign a key locally"
1900 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1901
1902 msgid "sign or edit a key"
1903 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1904
1905 msgid "change a passphrase"
1906 msgstr "změnit heslo"
1907
1908 msgid "export keys"
1909 msgstr "exportovat klíče"
1910
1911 msgid "export keys to a keyserver"
1912 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1913
1914 msgid "import keys from a keyserver"
1915 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1916
1917 msgid "search for keys on a keyserver"
1918 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1919
1920 msgid "update all keys from a keyserver"
1921 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1922
1923 msgid "import/merge keys"
1924 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1925
1926 msgid "print the card status"
1927 msgstr "vytisknout stav karty"
1928
1929 msgid "change data on a card"
1930 msgstr "změnit data na kartě"
1931
1932 msgid "change a card's PIN"
1933 msgstr "změnit PIN karty"
1934
1935 msgid "update the trust database"
1936 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1937
1938 msgid "print message digests"
1939 msgstr "vypsat hash zprávy"
1940
1941 msgid "run in server mode"
1942 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1943
1944 #, fuzzy
1945 #| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
1946 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
1947 msgstr ""
1948 "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
1949 "[špatný], ask [zeptat se], auto)"
1950
1951 msgid "create ascii armored output"
1952 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1953
1954 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1955 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1956
1957 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1958 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1959
1960 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1961 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1962
1963 msgid "use canonical text mode"
1964 msgstr "použít kanonický textový mód"
1965
1966 msgid "|FILE|write output to FILE"
1967 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1968
1969 msgid "do not make any changes"
1970 msgstr "neprovádět žádné změny"
1971
1972 msgid "prompt before overwriting"
1973 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1974
1975 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1976 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1977
1978 msgid ""
1979 "@\n"
1980 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1981 msgstr ""
1982 "@\n"
1983 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1984
1985 #, fuzzy
1986 #| msgid ""
1987 #| "@\n"
1988 #| "Examples:\n"
1989 #| "\n"
1990 #| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1991 #| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
1992 #| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1993 #| " --list-keys [names]        show keys\n"
1994 #| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1995 msgid ""
1996 "@\n"
1997 "Examples:\n"
1998 "\n"
1999 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2000 " --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
2001 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2002 " --list-keys [names]        show keys\n"
2003 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2004 msgstr ""
2005 "@\n"
2006 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
2007 " --clear-sign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
2008 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
2009 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
2010 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
2011
2012 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
2013 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
2014
2015 msgid ""
2016 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2017 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2018 "Default operation depends on the input data\n"
2019 msgstr ""
2020 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
2021 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
2022 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
2023
2024 msgid ""
2025 "\n"
2026 "Supported algorithms:\n"
2027 msgstr ""
2028 "\n"
2029 "Podporované algoritmy:\n"
2030
2031 msgid "Pubkey: "
2032 msgstr "Veřejný klíč: "
2033
2034 msgid "Cipher: "
2035 msgstr "Šifra: "
2036
2037 msgid "Hash: "
2038 msgstr "Hash: "
2039
2040 msgid "Compression: "
2041 msgstr "Komprese: "
2042
2043 #, c-format
2044 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2045 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
2046
2047 msgid "conflicting commands\n"
2048 msgstr "konfliktní příkazy\n"
2049
2050 #, c-format
2051 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2052 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2053
2054 #, c-format
2055 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2056 msgstr ""
2057 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2058
2059 #, c-format
2060 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2061 msgstr ""
2062 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2063
2064 #, c-format
2065 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2066 msgstr ""
2067 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2068
2069 #, c-format
2070 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2071 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
2072
2073 #, c-format
2074 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2075 msgstr ""
2076 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
2077
2078 #, c-format
2079 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2080 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
2081
2082 #, c-format
2083 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2084 msgstr ""
2085 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
2086 "nebezpečně\n"
2087
2088 #, c-format
2089 msgid ""
2090 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2091 msgstr ""
2092 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
2093 "nebezpečně\n"
2094
2095 #, c-format
2096 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2097 msgstr ""
2098 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2099 "nebezpečně\n"
2100
2101 #, c-format
2102 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2103 msgstr ""
2104 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2105 "nastavena bezpečně\n"
2106
2107 #, c-format
2108 msgid ""
2109 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2110 msgstr ""
2111 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2112 "nastavena bezpečně\n"
2113
2114 #, c-format
2115 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2116 msgstr ""
2117 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2118 "nastavena bezpečně\n"
2119
2120 # c-format
2121 #, c-format
2122 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2123 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2124
2125 msgid "display photo IDs during key listings"
2126 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2127
2128 msgid "show key usage information during key listings"
2129 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2130
2131 msgid "show policy URLs during signature listings"
2132 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2133
2134 msgid "show all notations during signature listings"
2135 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2136
2137 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2138 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2139
2140 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2141 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2142
2143 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2144 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2145
2146 msgid "show user ID validity during key listings"
2147 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2148
2149 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2150 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2151
2152 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2153 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2154
2155 msgid "show the keyring name in key listings"
2156 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2157
2158 msgid "show expiration dates during signature listings"
2159 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2160
2161 #, c-format
2162 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2163 msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
2164
2165 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2166 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
2167
2168 #, c-format
2169 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2170 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2171
2172 #, c-format
2173 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2174 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2175
2176 #, c-format
2177 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2178 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2179
2180 #, fuzzy, c-format
2181 #| msgid "line %d: not a valid email address\n"
2182 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2183 msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
2184
2185 #, c-format
2186 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2187 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2188
2189 #, c-format
2190 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2191 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2192
2193 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2194 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2195
2196 #, c-format
2197 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2198 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2199
2200 msgid "invalid keyserver options\n"
2201 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2202
2203 #, c-format
2204 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2205 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2206
2207 msgid "invalid import options\n"
2208 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2209
2210 #, fuzzy, c-format
2211 #| msgid "invalid list options\n"
2212 msgid "invalid filter option: %s\n"
2213 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2214
2215 #, c-format
2216 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2217 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2218
2219 msgid "invalid export options\n"
2220 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2221
2222 #, c-format
2223 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2224 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2225
2226 msgid "invalid list options\n"
2227 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2228
2229 msgid "display photo IDs during signature verification"
2230 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2231
2232 msgid "show policy URLs during signature verification"
2233 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2234
2235 msgid "show all notations during signature verification"
2236 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2237
2238 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2239 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2240
2241 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2242 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2243
2244 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2245 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2246
2247 msgid "show user ID validity during signature verification"
2248 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2249
2250 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2251 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2252
2253 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2254 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2255
2256 msgid "validate signatures with PKA data"
2257 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2258
2259 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2260 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2261
2262 #, c-format
2263 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2264 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2265
2266 msgid "invalid verify options\n"
2267 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2268
2269 #, c-format
2270 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2271 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2272
2273 #, c-format
2274 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2275 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2276
2277 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2278 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2279
2280 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2281 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2282
2283 #, c-format
2284 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2285 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2286
2287 #, c-format
2288 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2289 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2290
2291 #, c-format
2292 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2293 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2294
2295 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2296 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2297
2298 #, c-format
2299 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2300 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2301
2302 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2303 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2304
2305 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2306 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2307
2308 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2309 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2310
2311 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2312 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2313
2314 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2315 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2316
2317 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2318 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2319
2320 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2321 msgstr ""
2322 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2323 "2 nebo 3\n"
2324
2325 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2326 msgstr ""
2327 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2328 "nebo 3\n"
2329
2330 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2331 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2332
2333 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2334 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2335
2336 msgid "invalid default preferences\n"
2337 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2338
2339 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2340 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2341
2342 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2343 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2344
2345 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2346 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2347
2348 #, c-format
2349 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2350 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2351
2352 #, fuzzy, c-format
2353 #| msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2354 msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2355 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2356
2357 #, fuzzy, c-format
2358 #| msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2359 msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2360 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2361
2362 #, c-format
2363 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2364 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2365
2366 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2367 msgstr ""
2368 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2369
2370 #, c-format
2371 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2372 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2373
2374 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2375 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2376
2377 #, fuzzy, c-format
2378 #| msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2379 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
2380 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2381
2382 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2383 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2384
2385 #, fuzzy, c-format
2386 #| msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2387 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
2388 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2389
2390 #, c-format
2391 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2392 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2393
2394 #, c-format
2395 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2396 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2397
2398 #, c-format
2399 msgid "key export failed: %s\n"
2400 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2401
2402 #, fuzzy, c-format
2403 #| msgid "key export failed: %s\n"
2404 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2405 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2406
2407 #, c-format
2408 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2409 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2410
2411 #, c-format
2412 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2413 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2414
2415 #, c-format
2416 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2417 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2418
2419 #, c-format
2420 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2421 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2422
2423 #, c-format
2424 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2425 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2426
2427 #, c-format
2428 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2429 msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
2430
2431 #, c-format
2432 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2433 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
2434
2435 msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
2436 msgstr ""
2437
2438 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2439 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
2440
2441 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2442 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2443
2444 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2445 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2446
2447 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2448 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2449
2450 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2451 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2452
2453 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2454 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2455
2456 msgid "|FD|write status info to this FD"
2457 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2458
2459 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2460 msgstr ""
2461
2462 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2463 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2464
2465 msgid ""
2466 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2467 "Check signatures against known trusted keys\n"
2468 msgstr ""
2469 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2470 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2471
2472 msgid "No help available"
2473 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2474
2475 #, c-format
2476 msgid "No help available for '%s'"
2477 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2478
2479 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2480 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2481
2482 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2483 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2484
2485 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2486 msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
2487
2488 msgid "do not update the trustdb after import"
2489 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2490
2491 #, fuzzy
2492 #| msgid "show key fingerprint"
2493 msgid "show key during import"
2494 msgstr "vypsat otisk klíče"
2495
2496 msgid "only accept updates to existing keys"
2497 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2498
2499 msgid "remove unusable parts from key after import"
2500 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2501
2502 msgid "remove as much as possible from key after import"
2503 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2504
2505 msgid "run import filters and export key immediately"
2506 msgstr ""
2507
2508 #, fuzzy
2509 #| msgid "assume input is in binary format"
2510 msgid "assume the GnuPG key backup format"
2511 msgstr "předpokládat vstup v binárním formátu"
2512
2513 #, fuzzy
2514 #| msgid "show key fingerprint"
2515 msgid "repair keys on import"
2516 msgstr "vypsat otisk klíče"
2517
2518 #, c-format
2519 msgid "skipping block of type %d\n"
2520 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "%lu keys processed so far\n"
2524 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "Total number processed: %lu\n"
2528 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2529
2530 #, c-format
2531 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2532 msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
2533
2534 #, c-format
2535 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2536 msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2537
2538 #, c-format
2539 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2540 msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
2541
2542 #, c-format
2543 msgid "              imported: %lu"
2544 msgstr "                     importováno: %lu"
2545
2546 #, c-format
2547 msgid "             unchanged: %lu\n"
2548 msgstr "                       beze změn: %lu\n"
2549
2550 #, c-format
2551 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2552 msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
2553
2554 #, c-format
2555 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2556 msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
2557
2558 #, c-format
2559 msgid "        new signatures: %lu\n"
2560 msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
2561
2562 #, c-format
2563 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2564 msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
2565
2566 #, c-format
2567 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2568 msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
2569
2570 #, c-format
2571 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2572 msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
2573
2574 #, c-format
2575 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2576 msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2577
2578 #, c-format
2579 msgid "          not imported: %lu\n"
2580 msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
2581
2582 #, c-format
2583 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2584 msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
2585
2586 #, c-format
2587 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2588 msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2589
2590 #, c-format
2591 msgid ""
2592 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2593 "algorithms on these user IDs:\n"
2594 msgstr ""
2595 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2596 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2597
2598 #, c-format
2599 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2600 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2601
2602 #, c-format
2603 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2604 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2605
2606 #, c-format
2607 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2608 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2609
2610 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2611 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2612
2613 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2614 msgstr ""
2615 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2616
2617 #, c-format
2618 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2619 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2620
2621 #, c-format
2622 msgid "key %s: no user ID\n"
2623 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2624
2625 #, c-format
2626 msgid "key %s: %s\n"
2627 msgstr "klíč %s: %s\n"
2628
2629 msgid "rejected by import screener"
2630 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2631
2632 #, c-format
2633 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2634 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2635
2636 # c-format
2637 #, c-format
2638 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2639 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2640
2641 #, c-format
2642 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2643 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2644
2645 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2646 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2647
2648 #, c-format
2649 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2650 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2651
2652 #, c-format
2653 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2654 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2655
2656 #, c-format
2657 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2658 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2659
2660 #, c-format
2661 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2662 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2663
2664 #, c-format
2665 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2666 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2667
2668 #, c-format
2669 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2670 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2671
2672 #, c-format
2673 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2674 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2675
2676 #, c-format
2677 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2678 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2679
2680 #, c-format
2681 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2682 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2683
2684 #, c-format
2685 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2686 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2687
2688 #, c-format
2689 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2690 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2694 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2695
2696 #, c-format
2697 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2698 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2699
2700 #, c-format
2701 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2702 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2703
2704 #, c-format
2705 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2706 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2707
2708 #, c-format
2709 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2710 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2711
2712 #, c-format
2713 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2714 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2715
2716 #, c-format
2717 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2718 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2719
2720 #, c-format
2721 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2722 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2723
2724 #, c-format
2725 msgid "key %s: secret key imported\n"
2726 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2727
2728 #, c-format
2729 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2730 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2731
2732 #, c-format
2733 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2734 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2735
2736 #, c-format
2737 msgid "secret key %s: %s\n"
2738 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2739
2740 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2741 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2742
2743 #, c-format
2744 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2745 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2746
2747 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2748 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2749 #. actual private key data is stored on the card.  A
2750 #. single smartcard can have up to three private key
2751 #. data.  Importing private key stub is always
2752 #. skipped in 2.1, and it returns
2753 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2754 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2755 #. references to a card will be automatically
2756 #. created again.
2757 #, c-format
2758 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2759 msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
2760
2761 #, c-format
2762 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2763 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2764
2765 #, c-format
2766 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2767 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2768
2769 #, c-format
2770 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2771 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2772
2773 #, c-format
2774 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2775 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2776
2777 #, c-format
2778 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2779 msgstr ""
2780 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2781
2782 #, c-format
2783 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2784 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2785
2786 #, c-format
2787 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2788 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2789
2790 #, c-format
2791 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2792 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2793
2794 #, c-format
2795 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2796 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2797
2798 #, c-format
2799 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2800 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2801
2802 #, c-format
2803 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2804 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2805
2806 #, c-format
2807 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2808 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2809
2810 #, c-format
2811 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2812 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2813
2814 #, c-format
2815 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2816 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2817
2818 #, c-format
2819 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2820 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2821
2822 #, c-format
2823 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2824 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2825
2826 #, c-format
2827 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2828 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2829
2830 #, c-format
2831 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2832 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2833
2834 #, c-format
2835 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2836 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2837
2838 #, c-format
2839 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2840 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2841
2842 #, c-format
2843 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2844 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2845
2846 #, c-format
2847 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2848 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2849
2850 #, c-format
2851 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2852 msgstr ""
2853 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2854
2855 #, c-format
2856 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2857 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2858
2859 #, c-format
2860 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2861 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2862
2863 #, c-format
2864 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2865 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2866
2867 #, c-format
2868 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2869 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2870
2871 #, c-format
2872 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2873 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2874
2875 #, c-format
2876 msgid "keybox '%s' created\n"
2877 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2878
2879 #, c-format
2880 msgid "keyring '%s' created\n"
2881 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2882
2883 #, c-format
2884 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2885 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2886
2887 #, c-format
2888 msgid "error opening key DB: %s\n"
2889 msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
2890
2891 #, c-format
2892 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2893 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2894
2895 msgid "[revocation]"
2896 msgstr "[revokace]"
2897
2898 msgid "[self-signature]"
2899 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2900
2901 msgid ""
2902 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2903 "keys\n"
2904 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2905 "etc.)\n"
2906 msgstr ""
2907 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2908 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2909 "kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
2910 "\n"
2911
2912 #, c-format
2913 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2914 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2915
2916 #, c-format
2917 msgid "  %d = I trust fully\n"
2918 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2919
2920 msgid ""
2921 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2922 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2923 "trust signatures on your behalf.\n"
2924 msgstr ""
2925 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2926 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2927 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2928
2929 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2930 msgstr ""
2931 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2932 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2933
2934 #, c-format
2935 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
2936 msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
2937
2938 #, c-format
2939 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2940 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2941
2942 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2943 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2944
2945 msgid "  Unable to sign.\n"
2946 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2947
2948 #, c-format
2949 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2950 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2951
2952 #, c-format
2953 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2954 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2955
2956 #, c-format
2957 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2958 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2959
2960 msgid "Sign it? (y/N) "
2961 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2962
2963 #, c-format
2964 msgid ""
2965 "The self-signature on \"%s\"\n"
2966 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2967 msgstr ""
2968 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2969 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2970
2971 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2972 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2973
2974 #, c-format
2975 msgid ""
2976 "Your current signature on \"%s\"\n"
2977 "has expired.\n"
2978 msgstr ""
2979 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2980 "vypršela.\n"
2981
2982 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2983 msgstr ""
2984 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2985 "N) "
2986
2987 #, c-format
2988 msgid ""
2989 "Your current signature on \"%s\"\n"
2990 "is a local signature.\n"
2991 msgstr ""
2992 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2993 "je pouze lokální.\n"
2994
2995 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2996 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2997
2998 #, c-format
2999 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3000 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
3001
3002 #, c-format
3003 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3004 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
3005
3006 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3007 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
3008
3009 #, c-format
3010 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3011 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3012
3013 msgid "This key has expired!"
3014 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
3015
3016 #, c-format
3017 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3018 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3019
3020 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3021 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3022
3023 msgid ""
3024 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3025 "belongs\n"
3026 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3027 msgstr ""
3028 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3029 "patří výše uvedené osobě.\n"
3030 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3031
3032 #, c-format
3033 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3034 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3035
3036 #, c-format
3037 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3038 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3039
3040 #, c-format
3041 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3042 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3043
3044 #, c-format
3045 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3046 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3047
3048 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3049 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
3050
3051 #, c-format
3052 msgid ""
3053 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3054 "key \"%s\" (%s)\n"
3055 msgstr ""
3056 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3057 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3058
3059 msgid "This will be a self-signature.\n"
3060 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3061
3062 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3063 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3064
3065 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3066 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3067
3068 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3069 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3070
3071 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3072 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3073
3074 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3075 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3076
3077 msgid "I have checked this key casually.\n"
3078 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3079
3080 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3081 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3082
3083 msgid "Really sign? (y/N) "
3084 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3085
3086 #, c-format
3087 msgid "signing failed: %s\n"
3088 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3089
3090 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3091 msgstr ""
3092 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3093 "nelze změnit.\n"
3094
3095 #, c-format
3096 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3097 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3098
3099 msgid "save and quit"
3100 msgstr "uložit a ukončit"
3101
3102 msgid "show key fingerprint"
3103 msgstr "vypsat otisk klíče"
3104
3105 msgid "show the keygrip"
3106 msgstr "ukázat keygrip"
3107
3108 msgid "list key and user IDs"
3109 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3110
3111 msgid "select user ID N"
3112 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3113
3114 msgid "select subkey N"
3115 msgstr "vyberte podklíč N"
3116
3117 msgid "check signatures"
3118 msgstr "kontrolovat podpisy"
3119
3120 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3121 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3122
3123 msgid "sign selected user IDs locally"
3124 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3125
3126 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3127 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3128
3129 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3130 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3131
3132 msgid "add a user ID"
3133 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3134
3135 msgid "add a photo ID"
3136 msgstr "přidat fotografický ID"
3137
3138 msgid "delete selected user IDs"
3139 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3140
3141 msgid "add a subkey"
3142 msgstr "přidat podklíč"
3143
3144 msgid "add a key to a smartcard"
3145 msgstr "přidat klíč na kartu"
3146
3147 msgid "move a key to a smartcard"
3148 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3149
3150 msgid "move a backup key to a smartcard"
3151 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3152
3153 msgid "delete selected subkeys"
3154 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3155
3156 msgid "add a revocation key"
3157 msgstr "přidat revokační klíč"
3158
3159 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3160 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3161
3162 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3163 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3164
3165 msgid "flag the selected user ID as primary"
3166 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3167
3168 msgid "list preferences (expert)"
3169 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3170
3171 msgid "list preferences (verbose)"
3172 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3173
3174 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3175 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3176
3177 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3178 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3179
3180 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3181 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3182
3183 msgid "change the passphrase"
3184 msgstr "změnit heslo"
3185
3186 msgid "change the ownertrust"
3187 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3188
3189 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3190 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3191
3192 msgid "revoke selected user IDs"
3193 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3194
3195 msgid "revoke key or selected subkeys"
3196 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3197
3198 msgid "enable key"
3199 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3200
3201 msgid "disable key"
3202 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3203
3204 msgid "show selected photo IDs"
3205 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3206
3207 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3208 msgstr ""
3209 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3210
3211 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3212 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3213
3214 msgid "Secret key is available.\n"
3215 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3216
3217 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3218 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3219
3220 msgid ""
3221 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3222 "(lsign),\n"
3223 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3224 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3225 msgstr ""
3226 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3227 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3228 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3229
3230 msgid "Key is revoked."
3231 msgstr "Klíč revokován."
3232
3233 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3234 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3235
3236 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3237 msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
3238
3239 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3240 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3241
3242 #, c-format
3243 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3244 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3245
3246 #, c-format
3247 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3248 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3249
3250 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3251 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3252
3253 #, c-format
3254 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3255 msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
3256
3257 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3258 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3259
3260 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3261 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3262
3263 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3264 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3265
3266 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3267 #. moving the key and not about removing it.
3268 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3269 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3270
3271 msgid "You must select exactly one key.\n"
3272 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3273
3274 msgid "Command expects a filename argument\n"
3275 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3276
3277 #, c-format
3278 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3279 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3280
3281 #, c-format
3282 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3283 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3284
3285 msgid "You must select at least one key.\n"
3286 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3287
3288 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3289 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3290
3291 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3292 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3293
3294 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3295 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3296
3297 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3298 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3299
3300 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3301 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3302
3303 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3304 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3305
3306 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3307 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3308
3309 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3310 msgstr ""
3311 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3312 "poskytnutá uživatelem\n"
3313
3314 msgid "Set preference list to:\n"
3315 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3316
3317 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3318 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3319
3320 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3321 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3322
3323 msgid "Save changes? (y/N) "
3324 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3325
3326 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3327 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3328
3329 #, c-format
3330 msgid "update failed: %s\n"
3331 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3332
3333 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3334 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3335
3336 #, fuzzy
3337 #| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3338 msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
3339 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3340
3341 #, fuzzy, c-format
3342 #| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
3343 msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
3344 msgstr "kontrola seznamu důvěry se nepodařila: %s\n"
3345
3346 #, fuzzy, c-format
3347 #| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
3348 msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
3349 msgstr "kontrola seznamu důvěry se nepodařila: %s\n"
3350
3351 #, c-format
3352 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3353 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3354
3355 #, c-format
3356 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3357 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3358
3359 #, fuzzy, c-format
3360 #| msgid "read error in '%s': %s\n"
3361 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3362 msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
3363
3364 msgid "No matching user IDs."
3365 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3366
3367 msgid "Nothing to sign.\n"
3368 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3369
3370 #, fuzzy, c-format
3371 #| msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
3372 msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
3373 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
3374
3375 #, fuzzy, c-format
3376 #| msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3377 msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
3378 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3379
3380 #, fuzzy, c-format
3381 #| msgid "key \"%s\" not found\n"
3382 msgid "subkey \"%s\" not found\n"
3383 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
3384
3385 msgid "Digest: "
3386 msgstr "Hash: "
3387
3388 msgid "Features: "
3389 msgstr "Vlastnosti: "
3390
3391 msgid "Keyserver no-modify"
3392 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3393
3394 msgid "Preferred keyserver: "
3395 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3396
3397 msgid "Notations: "
3398 msgstr "Poznámky: "
3399
3400 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3401 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3402
3403 #, c-format
3404 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3405 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3406
3407 #, c-format
3408 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3409 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3410
3411 msgid "(sensitive)"
3412 msgstr "(citlivá informace)"
3413
3414 #, c-format
3415 msgid "created: %s"
3416 msgstr "vytvořen: %s"
3417
3418 #, c-format
3419 msgid "revoked: %s"
3420 msgstr "revokován: %s"
3421
3422 #, c-format
3423 msgid "expired: %s"
3424 msgstr "platnost skončila: %s"
3425
3426 #, c-format
3427 msgid "expires: %s"
3428 msgstr "platnost skončí: %s"
3429
3430 #, c-format
3431 msgid "usage: %s"
3432 msgstr "použití: %s"
3433
3434 msgid "card-no: "
3435 msgstr "číslo karty: "
3436
3437 #, c-format
3438 msgid "trust: %s"
3439 msgstr "důvěra: %s"
3440
3441 #, c-format
3442 msgid "validity: %s"
3443 msgstr "platnost: %s"
3444
3445 msgid "This key has been disabled"
3446 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3447
3448 msgid ""
3449 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3450 "unless you restart the program.\n"
3451 msgstr ""
3452 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3453 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3454
3455 # status
3456 msgid "revoked"
3457 msgstr "odvolán"
3458
3459 msgid "expired"
3460 msgstr "platnost skončila"
3461
3462 msgid ""
3463 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3464 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3465 msgstr ""
3466 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3467 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3468
3469 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3470 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3471
3472 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3473 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3474
3475 msgid ""
3476 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3477 "versions\n"
3478 "         of PGP to reject this key.\n"
3479 msgstr ""
3480 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3481 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3482
3483 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3484 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3485
3486 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3487 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3488
3489 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3490 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3491
3492 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3493 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3494
3495 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3496 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3497
3498 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3499 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3500
3501 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3502 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3503
3504 #, fuzzy, c-format
3505 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3506 msgid "Deleted %d signature.\n"
3507 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3508 msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
3509 msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
3510 msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
3511
3512 msgid "Nothing deleted.\n"
3513 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3514
3515 msgid "invalid"
3516 msgstr "neplatný"
3517
3518 #, c-format
3519 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3520 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3521
3522 #, fuzzy, c-format
3523 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3524 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3525 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3526 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3527 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3528 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3529
3530 #, c-format
3531 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3532 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3533
3534 #, c-format
3535 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3536 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3537
3538 msgid ""
3539 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3540 "cause\n"
3541 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3542 msgstr ""
3543 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3544 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3545
3546 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3547 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3548
3549 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3550 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3551
3552 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3553 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3554
3555 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3556 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3557
3558 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3559 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3560
3561 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3562 msgstr ""
3563 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3564
3565 msgid ""
3566 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3567 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3568
3569 msgid ""
3570 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3571 "N) "
3572 msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
3573
3574 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3575 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3576
3577 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3578 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3579
3580 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3581 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3582
3583 #, c-format
3584 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3585 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3586
3587 #, c-format
3588 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3589 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3590
3591 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3592 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3593
3594 #, c-format
3595 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3596 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3597
3598 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3599 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3600
3601 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3602 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3603
3604 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3605 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3606
3607 msgid "Enter the notation: "
3608 msgstr "Vložte poznámku: "
3609
3610 msgid "Proceed? (y/N) "
3611 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3612
3613 #, c-format
3614 msgid "No user ID with index %d\n"
3615 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3616
3617 #, c-format
3618 msgid "No user ID with hash %s\n"
3619 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3620
3621 #, c-format
3622 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3623 msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
3624
3625 #, c-format
3626 msgid "No subkey with index %d\n"
3627 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3628
3629 #, c-format
3630 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3631 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3632
3633 #, c-format
3634 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3635 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3636
3637 msgid " (non-exportable)"
3638 msgstr " (neexportovatelné)"
3639
3640 #, c-format
3641 msgid "This signature expired on %s.\n"
3642 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3643
3644 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3645 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3646
3647 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3648 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3649
3650 msgid "Not signed by you.\n"
3651 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3652
3653 #, c-format
3654 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3655 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3656
3657 msgid " (non-revocable)"
3658 msgstr " (neodvolatelné)"
3659
3660 #, c-format
3661 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3662 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3663
3664 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3665 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3666
3667 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3668 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3669
3670 msgid "no secret key\n"
3671 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3672
3673 #, c-format
3674 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3675 msgstr ""
3676
3677 #, c-format
3678 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3679 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3680
3681 #, c-format
3682 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3683 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3684
3685 #, fuzzy
3686 #| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3687 msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
3688 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3689
3690 #, c-format
3691 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3692 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3693
3694 #, c-format
3695 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3696 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3697
3698 #, c-format
3699 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3700 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3701
3702 #, fuzzy, c-format
3703 #| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
3704 msgid "invalid value for option '%s'\n"
3705 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
3706
3707 #, c-format
3708 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3709 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3710
3711 msgid "too many cipher preferences\n"
3712 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3713
3714 msgid "too many digest preferences\n"
3715 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3716
3717 msgid "too many compression preferences\n"
3718 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3719
3720 #, c-format
3721 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3722 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3723
3724 msgid "writing direct signature\n"
3725 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3726
3727 msgid "writing self signature\n"
3728 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3729
3730 msgid "writing key binding signature\n"
3731 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3732
3733 #, c-format
3734 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3735 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3736
3737 #, c-format
3738 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3739 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3740
3741 msgid ""
3742 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3743 msgstr ""
3744 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3745 "dlouhým hashem\n"
3746
3747 msgid "Sign"
3748 msgstr "Podepisování"
3749
3750 msgid "Certify"
3751 msgstr "Certifikování"
3752
3753 msgid "Encrypt"
3754 msgstr "Šifrování"
3755
3756 msgid "Authenticate"
3757 msgstr "Autentizace"
3758
3759 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3760 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3761 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3762 #. functions:
3763 #.
3764 #. s = Toggle signing capability
3765 #. e = Toggle encryption capability
3766 #. a = Toggle authentication capability
3767 #. q = Finish
3768 #.
3769 msgid "SsEeAaQq"
3770 msgstr "SsEeAaQq"
3771
3772 #, c-format
3773 msgid "Possible actions for a %s key: "
3774 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3775
3776 msgid "Current allowed actions: "
3777 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3778
3779 #, c-format
3780 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3781 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3782
3783 #, c-format
3784 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3785 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3786
3787 #, c-format
3788 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3789 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3790
3791 #, c-format
3792 msgid "   (%c) Finished\n"
3793 msgstr "   (%c) Konec\n"
3794
3795 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3796 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3797
3798 #, c-format
3799 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3800 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3801
3802 #, c-format
3803 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3804 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3805
3806 #, c-format
3807 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3808 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3809
3810 #, c-format
3811 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3812 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3813
3814 #, c-format
3815 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3816 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3817
3818 #, c-format
3819 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3820 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3821
3822 #, c-format
3823 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3824 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3825
3826 #, c-format
3827 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3828 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3829
3830 #, c-format
3831 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3832 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3833
3834 #, c-format
3835 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3836 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3837
3838 #, c-format
3839 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3840 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3841
3842 #, c-format
3843 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3844 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3845
3846 #, c-format
3847 msgid "  (%d) Existing key\n"
3848 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3849
3850 msgid "Enter the keygrip: "
3851 msgstr "Vložte keygrip: "
3852
3853 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3854 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3855
3856 msgid "No key with this keygrip\n"
3857 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3858
3859 #, c-format
3860 msgid "rounded to %u bits\n"
3861 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3862
3863 #, c-format
3864 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3865 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3866
3867 #, c-format
3868 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3869 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3870
3871 #, c-format
3872 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3873 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3874
3875 #, c-format
3876 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3877 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3878
3879 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3880 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3881
3882 msgid ""
3883 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3884 "         0 = key does not expire\n"
3885 "      <n>  = key expires in n days\n"
3886 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3887 "      <n>m = key expires in n months\n"
3888 "      <n>y = key expires in n years\n"
3889 msgstr ""
3890 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3891 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3892 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3893 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3894 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3895 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3896
3897 msgid ""
3898 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3899 "         0 = signature does not expire\n"
3900 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3901 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3902 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3903 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3904 msgstr ""
3905 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3906 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3907 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3908 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3909 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3910 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3911
3912 msgid "Key is valid for? (0) "
3913 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3914
3915 #, c-format
3916 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3917 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3918
3919 msgid "invalid value\n"
3920 msgstr "neplatná hodnota\n"
3921
3922 msgid "Key does not expire at all\n"
3923 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3924
3925 msgid "Signature does not expire at all\n"
3926 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3927
3928 #, c-format
3929 msgid "Key expires at %s\n"
3930 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3931
3932 #, c-format
3933 msgid "Signature expires at %s\n"
3934 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3935
3936 msgid ""
3937 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3938 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"