po: Update German translation.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 msgid ""
28 msgstr ""
29 "Project-Id-Version: gnupg2 2.0.21\n"
30 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
31 "PO-Revision-Date: 2013-09-01 11:14+0200\n"
32 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
33 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
34 "Language: cs\n"
35 "MIME-Version: 1.0\n"
36 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
37 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
38 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
39
40 #, c-format
41 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
42 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
43
44 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
45 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
46 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
47 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
48 #. the second vertical bar.
49 msgid "|pinentry-label|_OK"
50 msgstr "|pinentry-label|_OK"
51
52 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
53 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
54
55 msgid "|pinentry-label|PIN:"
56 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
57
58 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
59 #. for the quality bar.
60 msgid "Quality:"
61 msgstr "Kvalita:"
62
63 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
64 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
65 #. string to describe what this is about.  The length of the
66 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
67 #. translate this entry, a default english text (see source)
68 #. will be used.
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
72 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
73
74 msgid ""
75 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
76 "session"
77 msgstr ""
78 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
79
80 msgid ""
81 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
82 "this session"
83 msgstr ""
84 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
85
86 msgid "does not match - try again"
87 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
88
89 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
90 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
91 #. two %d give the current and maximum number of tries.
92 #, c-format
93 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
94 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
95
96 msgid "Repeat:"
97 msgstr ""
98
99 msgid "PIN too long"
100 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
101
102 msgid "Passphrase too long"
103 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
104
105 msgid "Invalid characters in PIN"
106 msgstr "Neplatný znak v PINu"
107
108 msgid "PIN too short"
109 msgstr "PIN je příliš krátký"
110
111 msgid "Bad PIN"
112 msgstr "Špatný PIN"
113
114 msgid "Bad Passphrase"
115 msgstr "Špatné heslo"
116
117 msgid "Passphrase"
118 msgstr "Heslo"
119
120 #, c-format
121 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
122 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
123
124 #, fuzzy, c-format
125 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
126 msgid "can't create '%s': %s\n"
127 msgstr "nemohu vytvořit „%s“: %s\n"
128
129 #, fuzzy, c-format
130 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
131 msgid "can't open '%s': %s\n"
132 msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
133
134 #, c-format
135 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
136 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
137
138 #, c-format
139 msgid "detected card with S/N: %s\n"
140 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
141
142 #, fuzzy, c-format
143 #| msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
144 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
145 msgstr ""
146 "chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: "
147 "%s\n"
148
149 #, c-format
150 msgid "no suitable card key found: %s\n"
151 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
152
153 #, c-format
154 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
155 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "error writing key: %s\n"
159 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid ""
163 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
164 "allow this?"
165 msgstr ""
166 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
167 "povolit?"
168
169 msgid "Allow"
170 msgstr "Povolit"
171
172 msgid "Deny"
173 msgstr "Zakázat"
174
175 #, c-format
176 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
177 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
178
179 msgid "Please re-enter this passphrase"
180 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
181
182 #, c-format
183 msgid ""
184 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
185 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
186 msgstr ""
187 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
188 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
189
190 #, c-format
191 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
192 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
193
194 msgid "Please insert the card with serial number"
195 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
196
197 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
198 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
199
200 msgid "Admin PIN"
201 msgstr "PIN správce"
202
203 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
204 #. used to unblock a PIN.
205 msgid "PUK"
206 msgstr "PUK"
207
208 msgid "Reset Code"
209 msgstr "Resetační kód"
210
211 #, c-format
212 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
213 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
214
215 msgid "Repeat this Reset Code"
216 msgstr "Zopakujte resetační kód"
217
218 msgid "Repeat this PUK"
219 msgstr "Zopakujte tento PUK"
220
221 msgid "Repeat this PIN"
222 msgstr "Zopakujte tento PIN"
223
224 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
225 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
226
227 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
228 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
229
230 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
231 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
232
233 #, c-format
234 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
235 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkl(a) kartu"
236
237 #, c-format
238 msgid "error creating temporary file: %s\n"
239 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
240
241 #, c-format
242 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
243 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
244
245 msgid "Enter new passphrase"
246 msgstr "Vložte nové heslo"
247
248 msgid "Take this one anyway"
249 msgstr "Použít přesto tento klíč"
250
251 #, c-format
252 msgid ""
253 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
254 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
255
256 #, c-format
257 msgid ""
258 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
259 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
260 msgstr ""
261 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
262 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
263
264 msgid "Yes, protection is not needed"
265 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
266
267 #, fuzzy, c-format
268 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
269 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
270 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
271 msgstr[0] "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
272 msgstr[1] "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
273 msgstr[2] "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
274
275 #, fuzzy, c-format
276 #| msgid ""
277 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
278 #| "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
279 #| msgid_plural ""
280 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
281 #| "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
282 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
283 msgid_plural ""
284 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
285 msgstr[0] ""
286 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
287 "%u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
288 msgstr[1] ""
289 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
290 "%u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
291 msgstr[2] ""
292 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
293 "%u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
294
295 #, fuzzy, c-format
296 #| msgid ""
297 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not "
298 #| "be a known term or match%%0Acertain pattern."
299 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
300 msgstr ""
301 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by nemělo být známým slovem "
302 "nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
303
304 #, fuzzy
305 #| msgid ""
306 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
307 #| "be at least %u character long."
308 #| msgid_plural ""
309 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
310 #| "be at least %u characters long."
311 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
312 msgstr ""
313 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u znak "
314 "dlouhé."
315
316 #, c-format
317 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
318 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
319
320 msgid "Please enter the new passphrase"
321 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
322
323 msgid ""
324 "@Options:\n"
325 " "
326 msgstr ""
327 "@Volby:\n"
328 " "
329
330 msgid "run in daemon mode (background)"
331 msgstr "běžet v režimu démona (na pozadí)"
332
333 msgid "run in server mode (foreground)"
334 msgstr "běžet v režimu serveru (na popředí)"
335
336 msgid "verbose"
337 msgstr "s dodatečnými informacemi"
338
339 msgid "be somewhat more quiet"
340 msgstr "být o trochu víc tichý"
341
342 msgid "sh-style command output"
343 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
344
345 msgid "csh-style command output"
346 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
347
348 msgid "|FILE|read options from FILE"
349 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
350
351 msgid "do not detach from the console"
352 msgstr "neodpojovat se od konzole"
353
354 msgid "do not grab keyboard and mouse"
355 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
356
357 msgid "use a log file for the server"
358 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
359
360 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
361 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
362
363 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
364 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
365
366 msgid "do not use the SCdaemon"
367 msgstr "nepoužívat SCdémona"
368
369 msgid "ignore requests to change the TTY"
370 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
371
372 msgid "ignore requests to change the X display"
373 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
374
375 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
376 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
377
378 msgid "do not use the PIN cache when signing"
379 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
380
381 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
382 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
383
384 msgid "allow presetting passphrase"
385 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
386
387 msgid "enable ssh support"
388 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
389
390 msgid "enable putty support"
391 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
392
393 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
394 #. reporting address.  This is so that we can change the
395 #. reporting address without breaking the translations.
396 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
397 msgstr ""
398 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
399 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
400
401 #, fuzzy
402 #| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
403 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
404 msgstr "Použití: gpgconf [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
405
406 #, fuzzy
407 #| msgid ""
408 #| "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
409 #| "Secret key management for GnuPG\n"
410 msgid ""
411 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
412 "Secret key management for @GNUPG@\n"
413 msgstr ""
414 "Syntaxe: gpg-agent [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
415 "Správa tajných klíčů pro GnuPG\n"
416
417 #, fuzzy, c-format
418 #| msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
419 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
420 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
421
422 #, c-format
423 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
424 msgstr "%s je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
425
426 #, fuzzy, c-format
427 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
428 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
429 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
430
431 #, fuzzy, c-format
432 #| msgid "option file `%s': %s\n"
433 msgid "option file '%s': %s\n"
434 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
435
436 #, fuzzy, c-format
437 #| msgid "reading options from `%s'\n"
438 msgid "reading options from '%s'\n"
439 msgstr "čtu možnosti z „%s“\n"
440
441 #, fuzzy, c-format
442 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
443 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
444 msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
445
446 msgid "name of socket too long\n"
447 msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
448
449 #, c-format
450 msgid "can't create socket: %s\n"
451 msgstr "nemohu vytvořit socket: %s\n"
452
453 #, fuzzy, c-format
454 #| msgid "socket name `%s' is too long\n"
455 msgid "socket name '%s' is too long\n"
456 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
457
458 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
459 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
460
461 msgid "error getting nonce for the socket\n"
462 msgstr "chyba při získání náhodného řetězce pro socket\n"
463
464 #, fuzzy, c-format
465 #| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
466 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
467 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
468
469 #, c-format
470 msgid "listen() failed: %s\n"
471 msgstr "služba listen() selhala: %s\n"
472
473 #, fuzzy, c-format
474 #| msgid "listening on socket `%s'\n"
475 msgid "listening on socket '%s'\n"
476 msgstr "naslouchám na socketu „%s“\n"
477
478 #, fuzzy, c-format
479 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
480 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
481 msgstr "nemohu vytvořit adresář „%s“: %s\n"
482
483 #, fuzzy, c-format
484 #| msgid "directory `%s' created\n"
485 msgid "directory '%s' created\n"
486 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
487
488 #, fuzzy, c-format
489 #| msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
490 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
491 msgstr "stat() na „%s“ selhal: %s\n"
492
493 #, fuzzy, c-format
494 #| msgid "can't use `%s' as home directory\n"
495 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
496 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
497
498 #, c-format
499 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
500 msgstr "chyba při čtení náhodného řetězce z fd %d: %s\n"
501
502 #, c-format
503 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
504 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
505
506 #, c-format
507 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
508 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
509
510 #, c-format
511 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
512 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
513
514 #, c-format
515 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
516 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
517
518 #, fuzzy, c-format
519 #| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
520 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
521 msgstr "pth_select selhala: %s – čekám 1 s\n"
522
523 #, c-format
524 msgid "%s %s stopped\n"
525 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
526
527 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
528 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
529
530 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
531 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
532
533 msgid ""
534 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
535 "Password cache maintenance\n"
536 msgstr ""
537 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP\n"
538 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
539
540 msgid ""
541 "@Commands:\n"
542 " "
543 msgstr ""
544 "@Příkazy:\n"
545 " "
546
547 msgid ""
548 "@\n"
549 "Options:\n"
550 " "
551 msgstr ""
552 "@\n"
553 "Volby:\n"
554 " "
555
556 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
557 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
558
559 msgid ""
560 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
561 "Secret key maintenance tool\n"
562 msgstr ""
563 "Syntaxe: gpg-protect-tool [VOLBY] [ARGUMENTY]nNástroj na správu tajných "
564 "klíčů\n"
565
566 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
567 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
568
569 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
570 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
571
572 msgid ""
573 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
574 "system."
575 msgstr ""
576 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
577 "GnuPG."
578
579 msgid ""
580 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
581 "needed to complete this operation."
582 msgstr ""
583 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
584 "potřebný pro dokončení této operace."
585
586 msgid "Passphrase:"
587 msgstr "Heslo:"
588
589 msgid "cancelled\n"
590 msgstr "zrušeno\n"
591
592 #, c-format
593 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
594 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
595
596 #, fuzzy, c-format
597 #| msgid "error opening `%s': %s\n"
598 msgid "error opening '%s': %s\n"
599 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
600
601 #, fuzzy, c-format
602 #| msgid "file `%s', line %d: %s\n"
603 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
604 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
605
606 #, fuzzy, c-format
607 #| msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
608 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
609 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
610
611 #, fuzzy, c-format
612 #| msgid "system trustlist `%s' not available\n"
613 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
614 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
615
616 #, fuzzy, c-format
617 #| msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
618 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
619 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
620
621 #, fuzzy, c-format
622 #| msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
623 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
624 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
625
626 #, fuzzy, c-format
627 #| msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
628 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
629 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
630
631 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
632 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
633
634 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
635 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
636 #. Pinentry to insert a line break.  The double
637 #. percent sign is actually needed because it is also
638 #. a printf format string.  If you need to insert a
639 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
640 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
641 #. certificate.
642 #, c-format
643 msgid ""
644 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
645 "certificates?"
646 msgstr ""
647 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
648 "vydávání certifikátu?"
649
650 msgid "Yes"
651 msgstr "Ano"
652
653 msgid "No"
654 msgstr "Ne"
655
656 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
657 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
658 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
659 #. needed because it is also a printf format string.  If you
660 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
661 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
662 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
663 #. as stored in the certificate.
664 #, c-format
665 msgid ""
666 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
667 "fingerprint:%%0A  %s"
668 msgstr ""
669 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
670
671 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
672 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
673 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
674 msgid "Correct"
675 msgstr "V pořádku"
676
677 msgid "Wrong"
678 msgstr "Špatně"
679
680 #, c-format
681 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
682 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
683
684 #, c-format
685 msgid ""
686 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
687 "it now."
688 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
689
690 msgid "Change passphrase"
691 msgstr "Změnit heslo"
692
693 msgid "I'll change it later"
694 msgstr "Změním jej později"
695
696 #, fuzzy
697 #| msgid "enable key"
698 msgid "Delete key"
699 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
700
701 msgid ""
702 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
703 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
704 msgstr ""
705
706 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
707 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
708
709 #, c-format
710 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
711 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
712
713 #, c-format
714 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
715 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
716
717 msgid "secret key parts are not available\n"
718 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
719
720 #, c-format
721 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
722 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
723
724 #, fuzzy, c-format
725 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
726 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
727 msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
728
729 #, c-format
730 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
731 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
732
733 #, c-format
734 msgid "error creating a pipe: %s\n"
735 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
736
737 #, c-format
738 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
739 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
740
741 #, c-format
742 msgid "error forking process: %s\n"
743 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
744
745 #, c-format
746 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
747 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
748
749 #, fuzzy, c-format
750 #| msgid "error running `%s': probably not installed\n"
751 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
752 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
753
754 #, fuzzy, c-format
755 #| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
756 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
757 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
758
759 #, fuzzy, c-format
760 #| msgid "error running `%s': terminated\n"
761 msgid "error running '%s': terminated\n"
762 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
763
764 #, c-format
765 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
766 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
767
768 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
769 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
770
771 #, fuzzy, c-format
772 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
773 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
774 msgstr "nemohu se připojit k „%s“: %s\n"
775
776 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
777 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
778
779 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
780 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
781
782 msgid "canceled by user\n"
783 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
784
785 msgid "problem with the agent\n"
786 msgstr "problém s agentem\n"
787
788 #, c-format
789 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
790 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
791
792 # TODO: i18n of first %s
793 #, c-format
794 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
795 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
796
797 # TODO: i18n of first %s
798 #, c-format
799 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
800 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
801
802 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
803 msgid "yes"
804 msgstr "ano"
805
806 msgid "yY"
807 msgstr "aAyY"
808
809 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
810 msgid "no"
811 msgstr "ne"
812
813 msgid "nN"
814 msgstr "nN"
815
816 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
817 msgid "quit"
818 msgstr "ukončit"
819
820 msgid "qQ"
821 msgstr "uUqQ"
822
823 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
824 msgid "okay|okay"
825 msgstr "okey|okey"
826
827 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
828 msgid "cancel|cancel"
829 msgstr "zrušit|zrušit"
830
831 msgid "oO"
832 msgstr "oO"
833
834 msgid "cC"
835 msgstr "zZ"
836
837 #, c-format
838 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
839 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
840
841 #, c-format
842 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
843 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
844
845 #, fuzzy, c-format
846 #| msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
847 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
848 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se\n"
849
850 #, fuzzy, c-format
851 #| msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
852 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
853 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
854
855 msgid "connection to agent established\n"
856 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
857
858 #, fuzzy, c-format
859 #| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
860 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
861 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
862
863 #, c-format
864 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
865 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
866
867 msgid "connection to the dirmngr established\n"
868 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
869
870 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
871 #. verbatim.  It will not be printed.
872 msgid "|audit-log-result|Good"
873 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
874
875 msgid "|audit-log-result|Bad"
876 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
877
878 msgid "|audit-log-result|Not supported"
879 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
880
881 msgid "|audit-log-result|No certificate"
882 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
883
884 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
885 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
886
887 msgid "|audit-log-result|Error"
888 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
889
890 msgid "|audit-log-result|Not used"
891 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
892
893 msgid "|audit-log-result|Okay"
894 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
895
896 msgid "|audit-log-result|Skipped"
897 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
898
899 msgid "|audit-log-result|Some"
900 msgstr "|audit-log-result|Některý"
901
902 msgid "Certificate chain available"
903 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
904
905 msgid "root certificate missing"
906 msgstr "chybí kořenový certifikát"
907
908 msgid "Data encryption succeeded"
909 msgstr "Šifrování dat uspělo"
910
911 msgid "Data available"
912 msgstr "Data k dispozici"
913
914 msgid "Session key created"
915 msgstr "Vytvořen klíč relace"
916
917 #, c-format
918 msgid "algorithm: %s"
919 msgstr "algoritmus: %s"
920
921 #, c-format
922 msgid "unsupported algorithm: %s"
923 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
924
925 msgid "seems to be not encrypted"
926 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
927
928 msgid "Number of recipients"
929 msgstr "Počet příjemců"
930
931 #, c-format
932 msgid "Recipient %d"
933 msgstr "Příjemce %d"
934
935 msgid "Data signing succeeded"
936 msgstr "Podepisování dat uspělo"
937
938 #, c-format
939 msgid "data hash algorithm: %s"
940 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
941
942 #, c-format
943 msgid "Signer %d"
944 msgstr "Podepisovatel %d"
945
946 #, c-format
947 msgid "attr hash algorithm: %s"
948 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
949
950 msgid "Data decryption succeeded"
951 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
952
953 msgid "Encryption algorithm supported"
954 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
955
956 msgid "Data verification succeeded"
957 msgstr "Ověření dat uspělo"
958
959 msgid "Signature available"
960 msgstr "Podpis je k dispozici"
961
962 msgid "Parsing data succeeded"
963 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
964
965 #, c-format
966 msgid "bad data hash algorithm: %s"
967 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
968
969 #, c-format
970 msgid "Signature %d"
971 msgstr "Podpis %d"
972
973 msgid "Certificate chain valid"
974 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
975
976 msgid "Root certificate trustworthy"
977 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
978
979 msgid "no CRL found for certificate"
980 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
981
982 msgid "the available CRL is too old"
983 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
984
985 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
986 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
987
988 msgid "Included certificates"
989 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
990
991 msgid "No audit log entries."
992 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
993
994 msgid "Unknown operation"
995 msgstr "Neznámá operace"
996
997 msgid "Gpg-Agent usable"
998 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
999
1000 msgid "Dirmngr usable"
1001 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1002
1003 #, fuzzy, c-format
1004 #| msgid "No help available for `%s'."
1005 msgid "No help available for '%s'."
1006 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1007
1008 msgid "ignoring garbage line"
1009 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1010
1011 msgid "[none]"
1012 msgstr "[není nastaveno]"
1013
1014 msgid "argument not expected"
1015 msgstr "argument nebyl očekáván"
1016
1017 msgid "read error"
1018 msgstr "chyba při čtení"
1019
1020 msgid "keyword too long"
1021 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1022
1023 msgid "missing argument"
1024 msgstr "postrádám argument"
1025
1026 #, fuzzy
1027 #| msgid "invalid armor"
1028 msgid "invalid argument"
1029 msgstr "neplatný způsob reprezentace v ASCII"
1030
1031 msgid "invalid command"
1032 msgstr "neplatný příkaz"
1033
1034 msgid "invalid alias definition"
1035 msgstr "neplatný definice aliasu"
1036
1037 msgid "out of core"
1038 msgstr "nedostatek paměti"
1039
1040 msgid "invalid option"
1041 msgstr "neplatný parametr"
1042
1043 #, c-format
1044 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1045 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1046
1047 #, fuzzy, c-format
1048 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1049 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1050 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1051
1052 #, c-format
1053 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1054 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1055
1056 #, c-format
1057 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1058 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1059
1060 #, c-format
1061 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1062 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1063
1064 #, c-format
1065 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1066 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1067
1068 msgid "out of core\n"
1069 msgstr "nedostatek paměti\n"
1070
1071 #, c-format
1072 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1073 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1074
1075 #, c-format
1076 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1077 msgstr "nalezena chyba v programu… (%s:%d)\n"
1078
1079 #, fuzzy, c-format
1080 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
1081 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1082 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1086 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1087
1088 #, fuzzy, c-format
1089 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
1090 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1091 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1092
1093 #, fuzzy, c-format
1094 #| msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
1095 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1096 msgstr "nemohu vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1097
1098 #, fuzzy, c-format
1099 #| msgid "error writing to `%s': %s\n"
1100 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1101 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1102
1103 #, c-format
1104 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1105 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1106
1107 #, c-format
1108 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1109 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1110
1111 msgid "(deadlock?) "
1112 msgstr "(uváznutí?) "
1113
1114 #, fuzzy, c-format
1115 #| msgid "lock `%s' not made: %s\n"
1116 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1117 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1118
1119 #, c-format
1120 msgid "waiting for lock %s...\n"
1121 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1122
1123 #, c-format
1124 msgid "armor: %s\n"
1125 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1126
1127 msgid "invalid armor header: "
1128 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1129
1130 msgid "armor header: "
1131 msgstr "ASCII hlavička: "
1132
1133 msgid "invalid clearsig header\n"
1134 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1135
1136 msgid "unknown armor header: "
1137 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1138
1139 msgid "nested clear text signatures\n"
1140 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1141
1142 msgid "unexpected armor: "
1143 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1144
1145 msgid "invalid dash escaped line: "
1146 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1147
1148 #, c-format
1149 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1150 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1151
1152 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1153 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1154
1155 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1156 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1157
1158 msgid "malformed CRC\n"
1159 msgstr "špatný formát CRC\n"
1160
1161 #, c-format
1162 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1163 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1164
1165 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1166 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1167
1168 msgid "error in trailer line\n"
1169 msgstr "chyba v patičce\n"
1170
1171 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1172 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1173
1174 #, c-format
1175 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1176 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1177
1178 msgid ""
1179 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1180 msgstr ""
1181 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1182 "špatný MTA\n"
1183
1184 msgid ""
1185 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1186 "an '='\n"
1187 msgstr ""
1188 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1189 "a musí končit znakem „=“\n"
1190
1191 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1192 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1193
1194 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1195 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1196
1197 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1198 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1199
1200 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1201 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1202
1203 msgid "not human readable"
1204 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1205
1206 #, c-format
1207 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1208 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1209
1210 msgid "Enter passphrase: "
1211 msgstr "Vložte heslo: "
1212
1213 #, c-format
1214 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1215 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1216
1217 #, c-format
1218 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1219 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1220
1221 msgid "can't do this in batch mode\n"
1222 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1223
1224 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1225 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1226
1227 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1228 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1229
1230 msgid "Your selection? "
1231 msgstr "Váš výběr? "
1232
1233 msgid "[not set]"
1234 msgstr "[není nastaven]"
1235
1236 msgid "male"
1237 msgstr "muž"
1238
1239 msgid "female"
1240 msgstr "žena"
1241
1242 msgid "unspecified"
1243 msgstr "neuvedeno"
1244
1245 msgid "not forced"
1246 msgstr "není vyžadováno"
1247
1248 msgid "forced"
1249 msgstr "vyžadováno"
1250
1251 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1252 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1253
1254 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1255 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1256
1257 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1258 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1259
1260 msgid "Cardholder's surname: "
1261 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1262
1263 msgid "Cardholder's given name: "
1264 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1265
1266 #, c-format
1267 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1268 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1269
1270 msgid "URL to retrieve public key: "
1271 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1272
1273 #, c-format
1274 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1275 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1276
1277 #, c-format
1278 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1279 msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
1280
1281 #, fuzzy, c-format
1282 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1283 msgid "error reading '%s': %s\n"
1284 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1285
1286 #, fuzzy, c-format
1287 #| msgid "error writing `%s': %s\n"
1288 msgid "error writing '%s': %s\n"
1289 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1290
1291 msgid "Login data (account name): "
1292 msgstr "Login (jménu účtu): "
1293
1294 #, c-format
1295 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1296 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1297
1298 msgid "Private DO data: "
1299 msgstr "Privátní DO data: "
1300
1301 #, c-format
1302 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1303 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1304
1305 msgid "Language preferences: "
1306 msgstr "Jazykové předvolby: "
1307
1308 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1309 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1310
1311 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1312 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1313
1314 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1315 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1316
1317 msgid "Error: invalid response.\n"
1318 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1319
1320 msgid "CA fingerprint: "
1321 msgstr "Otisk CA: "
1322
1323 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1324 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1325
1326 #, c-format
1327 msgid "key operation not possible: %s\n"
1328 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1329
1330 msgid "not an OpenPGP card"
1331 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1332
1333 #, c-format
1334 msgid "error getting current key info: %s\n"
1335 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1336
1337 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1338 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1339
1340 #, fuzzy
1341 #| msgid ""
1342 #| "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1343 #| "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1344 #| "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1345 msgid ""
1346 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1347 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1348 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1349 msgstr ""
1350 "POZNÁMKA: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1351 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1352 "dokumentace\n"
1353 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1354
1355 #, c-format
1356 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1357 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1358
1359 #, c-format
1360 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1361 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1362
1363 #, c-format
1364 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1365 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1366
1367 #, c-format
1368 msgid "rounded up to %u bits\n"
1369 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1370
1371 #, c-format
1372 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1373 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1374
1375 #, c-format
1376 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1377 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1378
1379 #, c-format
1380 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1381 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1382
1383 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1384 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1385
1386 #, fuzzy
1387 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1388 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1389 msgstr "POZNÁMKA: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1390
1391 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1392 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1393
1394 #, fuzzy, c-format
1395 #| msgid ""
1396 #| "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1397 #| "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1398 #| "You should change them using the command --change-pin\n"
1399 msgid ""
1400 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1401 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1402 "You should change them using the command --change-pin\n"
1403 msgstr ""
1404 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINu je\n"
1405 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1406 "Toto nastavení můžete změnit příkazem --change-pin\n"
1407
1408 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1409 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1410
1411 msgid "   (1) Signature key\n"
1412 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1413
1414 msgid "   (2) Encryption key\n"
1415 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1416
1417 msgid "   (3) Authentication key\n"
1418 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1419
1420 msgid "Invalid selection.\n"
1421 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1422
1423 msgid "Please select where to store the key:\n"
1424 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1425
1426 #, fuzzy, c-format
1427 #| msgid "read failed: %s\n"
1428 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1429 msgstr "čtení selhalo: %s\n"
1430
1431 msgid "quit this menu"
1432 msgstr "ukončit toto menu"
1433
1434 msgid "show admin commands"
1435 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1436
1437 msgid "show this help"
1438 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1439
1440 msgid "list all available data"
1441 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1442
1443 msgid "change card holder's name"
1444 msgstr "změní jméno majitele karty"
1445
1446 msgid "change URL to retrieve key"
1447 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1448
1449 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1450 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1451
1452 msgid "change the login name"
1453 msgstr "změnit login name"
1454
1455 msgid "change the language preferences"
1456 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1457
1458 msgid "change card holder's sex"
1459 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1460
1461 msgid "change a CA fingerprint"
1462 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1463
1464 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1465 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1466
1467 msgid "generate new keys"
1468 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1469
1470 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1471 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1472
1473 msgid "verify the PIN and list all data"
1474 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1475
1476 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1477 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1478
1479 msgid "gpg/card> "
1480 msgstr "gpg/karta> "
1481
1482 msgid "Admin-only command\n"
1483 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1484
1485 msgid "Admin commands are allowed\n"
1486 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1487
1488 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1489 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1490
1491 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1492 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1493
1494 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1495 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1496
1497 #, fuzzy, c-format
1498 #| msgid "can't open `%s'\n"
1499 msgid "can't open '%s'\n"
1500 msgstr "nelze otevřít „%s“\n"
1501
1502 #, c-format
1503 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1504 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1505
1506 #, c-format
1507 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1508 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1509
1510 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1511 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1512
1513 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1514 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1515
1516 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1517 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1518
1519 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1520 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1521
1522 #, fuzzy, c-format
1523 #| msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
1524 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1525 msgstr "smazání certifikátu „%s“ se nezdařilo: %s\n"
1526
1527 #, fuzzy
1528 #| msgid "bad key"
1529 msgid "key"
1530 msgstr "špatný klíč"
1531
1532 #, fuzzy
1533 #| msgid "Pubkey: "
1534 msgid "subkey"
1535 msgstr "Veřejný klíč: "
1536
1537 #, c-format
1538 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1539 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1540
1541 msgid "ownertrust information cleared\n"
1542 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1543
1544 #, c-format
1545 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1546 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1547
1548 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1549 msgstr ""
1550 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1551
1552 #, c-format
1553 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1554 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1555
1556 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1557 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1558
1559 #, c-format
1560 msgid "using cipher %s\n"
1561 msgstr "použití šifry: %s\n"
1562
1563 #, fuzzy, c-format
1564 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1565 msgid "'%s' already compressed\n"
1566 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1567
1568 #, fuzzy, c-format
1569 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1570 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1571 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1572
1573 #, fuzzy, c-format
1574 #| msgid "reading from `%s'\n"
1575 msgid "reading from '%s'\n"
1576 msgstr "čtu z „%s“\n"
1577
1578 #, c-format
1579 msgid ""
1580 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1581 msgstr ""
1582 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1583
1584 #, c-format
1585 msgid ""
1586 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1587 "preferences\n"
1588 msgstr ""
1589 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1590 "příjemce\n"
1591
1592 #, c-format
1593 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1594 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1595
1596 #, c-format
1597 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1598 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1599
1600 #, c-format
1601 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1602 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1603
1604 #, c-format
1605 msgid "%s encrypted data\n"
1606 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1607
1608 #, c-format
1609 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1610 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1611
1612 msgid ""
1613 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1614 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1615
1616 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1617 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1618
1619 msgid "no remote program execution supported\n"
1620 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1621
1622 msgid ""
1623 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1624 msgstr ""
1625 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1626 "nastaveny nebezpečně\n"
1627
1628 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1629 msgstr ""
1630 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1631 "dočasné soubory (temp files)\n"
1632
1633 #, fuzzy, c-format
1634 #| msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1635 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1636 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1637
1638 #, fuzzy, c-format
1639 #| msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1640 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1641 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1642
1643 #, c-format
1644 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1645 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1646
1647 msgid "unnatural exit of external program\n"
1648 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1649
1650 msgid "unable to execute external program\n"
1651 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1652
1653 #, c-format
1654 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1655 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1656
1657 #, fuzzy, c-format
1658 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1659 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1660 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1661
1662 #, fuzzy, c-format
1663 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1664 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1665 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1666
1667 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1668 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1669
1670 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1671 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1672
1673 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1674 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1675
1676 msgid "remove unusable parts from key during export"
1677 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1678
1679 msgid "remove as much as possible from key during export"
1680 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1681
1682 msgid "export keys in an S-expression based format"
1683 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
1684
1685 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1686 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1687
1688 #, c-format
1689 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1690 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1691
1692 #, c-format
1693 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1694 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1695
1696 msgid " - skipped"
1697 msgstr " – přeskočeno"
1698
1699 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1700 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1701
1702 msgid "[User ID not found]"
1703 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1704
1705 #, fuzzy, c-format
1706 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1707 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1708 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1709
1710 #, fuzzy, c-format
1711 #| msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1712 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1713 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1714
1715 msgid "No fingerprint"
1716 msgstr "Chybí otisk"
1717
1718 # c-format
1719 #, c-format
1720 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1721 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1722
1723 #, c-format
1724 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1725 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1726
1727 msgid "make a signature"
1728 msgstr "vytvořit podpis"
1729
1730 msgid "make a clear text signature"
1731 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1732
1733 msgid "make a detached signature"
1734 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1735
1736 msgid "encrypt data"
1737 msgstr "šifrovat data"
1738
1739 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1740 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1741
1742 msgid "decrypt data (default)"
1743 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1744
1745 msgid "verify a signature"
1746 msgstr "verifikovat podpis"
1747
1748 msgid "list keys"
1749 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1750
1751 msgid "list keys and signatures"
1752 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1753
1754 msgid "list and check key signatures"
1755 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1756
1757 msgid "list keys and fingerprints"
1758 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1759
1760 msgid "list secret keys"
1761 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1762
1763 msgid "generate a new key pair"
1764 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1765
1766 #, fuzzy
1767 #| msgid "generate a new key pair"
1768 msgid "quickly generate a new key pair"
1769 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1770
1771 msgid "full featured key pair generation"
1772 msgstr ""
1773
1774 msgid "generate a revocation certificate"
1775 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1776
1777 msgid "remove keys from the public keyring"
1778 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1779
1780 msgid "remove keys from the secret keyring"
1781 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1782
1783 #, fuzzy
1784 #| msgid "sign a key"
1785 msgid "quickly sign a key"
1786 msgstr "podepsat klíč"
1787
1788 #, fuzzy
1789 #| msgid "sign a key locally"
1790 msgid "quickly sign a key locally"
1791 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1792
1793 msgid "sign a key"
1794 msgstr "podepsat klíč"
1795
1796 msgid "sign a key locally"
1797 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1798
1799 msgid "sign or edit a key"
1800 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1801
1802 msgid "change a passphrase"
1803 msgstr "změnit heslo"
1804
1805 msgid "export keys"
1806 msgstr "exportovat klíče"
1807
1808 msgid "export keys to a key server"
1809 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1810
1811 msgid "import keys from a key server"
1812 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1813
1814 msgid "search for keys on a key server"
1815 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1816
1817 msgid "update all keys from a keyserver"
1818 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1819
1820 msgid "import/merge keys"
1821 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1822
1823 msgid "print the card status"
1824 msgstr "vytisknout stav karty"
1825
1826 msgid "change data on a card"
1827 msgstr "změnit data na kartě"
1828
1829 msgid "change a card's PIN"
1830 msgstr "změnit PIN karty"
1831
1832 msgid "update the trust database"
1833 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1834
1835 msgid "print message digests"
1836 msgstr "vypsat hash zprávy"
1837
1838 msgid "run in server mode"
1839 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1840
1841 msgid "create ascii armored output"
1842 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1843
1844 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1845 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1846
1847 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1848 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1849
1850 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1851 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1852
1853 msgid "use canonical text mode"
1854 msgstr "použít kanonický textový mód"
1855
1856 msgid "|FILE|write output to FILE"
1857 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1858
1859 msgid "do not make any changes"
1860 msgstr "neprovádět žádné změny"
1861
1862 msgid "prompt before overwriting"
1863 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1864
1865 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1866 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1867
1868 msgid ""
1869 "@\n"
1870 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1871 msgstr ""
1872 "@\n"
1873 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1874
1875 msgid ""
1876 "@\n"
1877 "Examples:\n"
1878 "\n"
1879 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1880 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1881 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1882 " --list-keys [names]        show keys\n"
1883 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1884 msgstr ""
1885 "@\n"
1886 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1887 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1888 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1889 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1890 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1891
1892 #, fuzzy
1893 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1894 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1895 msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
1896
1897 #, fuzzy
1898 #| msgid ""
1899 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1900 #| "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1901 #| "Default operation depends on the input data\n"
1902 msgid ""
1903 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1904 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1905 "Default operation depends on the input data\n"
1906 msgstr ""
1907 "Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
1908 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1909 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1910
1911 msgid ""
1912 "\n"
1913 "Supported algorithms:\n"
1914 msgstr ""
1915 "\n"
1916 "Podporované algoritmy:\n"
1917
1918 msgid "Pubkey: "
1919 msgstr "Veřejný klíč: "
1920
1921 msgid "Cipher: "
1922 msgstr "Šifra: "
1923
1924 msgid "Hash: "
1925 msgstr "Hash: "
1926
1927 msgid "Compression: "
1928 msgstr "Komprese: "
1929
1930 #, fuzzy, c-format
1931 #| msgid "usage: gpgsm [options] "
1932 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1933 msgstr "užití: gpgsm [VOLBY] "
1934
1935 msgid "conflicting commands\n"
1936 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1937
1938 #, fuzzy, c-format
1939 #| msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1940 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1941 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1942
1943 #, fuzzy, c-format
1944 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1945 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1946 msgstr ""
1947 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1948
1949 #, fuzzy, c-format
1950 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1951 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1952 msgstr ""
1953 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1954
1955 #, fuzzy, c-format
1956 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1957 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1958 msgstr ""
1959 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1960
1961 #, fuzzy, c-format
1962 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1963 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1964 msgstr ""
1965 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresáře nejsou bezpečná „%s“\n"
1966
1967 #, fuzzy, c-format
1968 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1969 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1970 msgstr ""
1971 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor nejsou bezpečná „%s“\n"
1972
1973 #, fuzzy, c-format
1974 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1975 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1976 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu nejsou bezpečná „%s“\n"
1977
1978 #, fuzzy, c-format
1979 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1980 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
1981 msgstr ""
1982 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem není nastaveno "
1983 "nebezpečně „%s“\n"
1984
1985 #, fuzzy, c-format
1986 #| msgid ""
1987 #| "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1988 msgid ""
1989 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
1990 msgstr ""
1991 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s konfiguračním souborem není nastaveno "
1992 "nebezpečně „%s“\n"
1993
1994 #, fuzzy, c-format
1995 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1996 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
1997 msgstr ""
1998 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
1999 "nebezpečně „%s“\n"
2000
2001 #, fuzzy, c-format
2002 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2003 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2004 msgstr ""
2005 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s domovským adresářem nejsou nastavena "
2006 "bezpečně „%s“\n"
2007
2008 #, fuzzy, c-format
2009 #| msgid ""
2010 #| "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `"
2011 #| "%s'\n"
2012 msgid ""
2013 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2014 msgstr ""
2015 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s konfiguračním souborem nejsou "
2016 "nastavena bezpečně „%s“\n"
2017
2018 #, fuzzy, c-format
2019 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2020 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2021 msgstr ""
2022 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s rozšiřujícím modulem nejsou "
2023 "nastavena bezpečně „%s“\n"
2024
2025 # c-format
2026 #, fuzzy, c-format
2027 #| msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2028 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2029 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2030
2031 msgid "display photo IDs during key listings"
2032 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2033
2034 #, fuzzy
2035 #| msgid "show user ID validity during key listings"
2036 msgid "show key usage information during key listings"
2037 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2038
2039 msgid "show policy URLs during signature listings"
2040 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2041
2042 msgid "show all notations during signature listings"
2043 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2044
2045 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2046 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2047
2048 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2049 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2050
2051 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2052 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2053
2054 msgid "show user ID validity during key listings"
2055 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2056
2057 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2058 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2059
2060 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2061 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2062
2063 msgid "show the keyring name in key listings"
2064 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2065
2066 msgid "show expiration dates during signature listings"
2067 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2068
2069 #, fuzzy, c-format
2070 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2071 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2072 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2073
2074 #, c-format
2075 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2076 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
2077
2078 #, fuzzy, c-format
2079 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2080 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2081 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální použití!\n"
2082
2083 #, fuzzy, c-format
2084 #| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2085 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2086 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2087
2088 #, fuzzy, c-format
2089 #| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
2090 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2091 msgstr "neplatný kód země v „%s“, řádek %d\n"
2092
2093 #, fuzzy, c-format
2094 #| msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2095 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2096 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2097
2098 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2099 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2100
2101 #, c-format
2102 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2103 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2104
2105 msgid "invalid keyserver options\n"
2106 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2107
2108 #, c-format
2109 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2110 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2111
2112 msgid "invalid import options\n"
2113 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2114
2115 #, c-format
2116 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2117 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2118
2119 msgid "invalid export options\n"
2120 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2121
2122 #, c-format
2123 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2124 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2125
2126 msgid "invalid list options\n"
2127 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2128
2129 msgid "display photo IDs during signature verification"
2130 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2131
2132 msgid "show policy URLs during signature verification"
2133 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2134
2135 msgid "show all notations during signature verification"
2136 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2137
2138 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2139 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2140
2141 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2142 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2143
2144 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2145 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2146
2147 msgid "show user ID validity during signature verification"
2148 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2149
2150 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2151 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2152
2153 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2154 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2155
2156 msgid "validate signatures with PKA data"
2157 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2158
2159 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2160 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2161
2162 #, c-format
2163 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2164 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2165
2166 msgid "invalid verify options\n"
2167 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2168
2169 #, c-format
2170 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2171 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2172
2173 #, c-format
2174 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2175 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2176
2177 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2178 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2179
2180 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2181 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2182
2183 #, c-format
2184 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2185 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2186
2187 #, c-format
2188 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2189 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2190
2191 #, c-format
2192 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2193 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2194
2195 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2196 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2197
2198 #, c-format
2199 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2200 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2201
2202 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2203 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2204
2205 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2206 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2207
2208 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2209 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2210
2211 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2212 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2213
2214 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2215 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2216
2217 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2218 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2219
2220 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2221 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2222
2223 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2224 msgstr ""
2225 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2226 "2 nebo 3\n"
2227
2228 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2229 msgstr ""
2230 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2231 "nebo 3\n"
2232
2233 #, fuzzy
2234 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2235 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2236 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2237
2238 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2239 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2240
2241 msgid "invalid default preferences\n"
2242 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2243
2244 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2245 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2246
2247 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2248 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2249
2250 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2251 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2252
2253 #, c-format
2254 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2255 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2256
2257 #, fuzzy, c-format
2258 #| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2259 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2260 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2261
2262 #, fuzzy, c-format
2263 #| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2264 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2265 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2266
2267 #, fuzzy, c-format
2268 #| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2269 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2270 msgstr "použití komprimačního algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2271
2272 #, c-format
2273 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2274 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2275
2276 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2277 msgstr ""
2278 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2279
2280 msgid "--store [filename]"
2281 msgstr "--store [jméno souboru]"
2282
2283 msgid "--symmetric [filename]"
2284 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2285
2286 #, fuzzy, c-format
2287 #| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2288 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2289 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2290
2291 msgid "--encrypt [filename]"
2292 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2293
2294 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2295 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2296
2297 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2298 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2299
2300 #, c-format
2301 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2302 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2303
2304 msgid "--sign [filename]"
2305 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2306
2307 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2308 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2309
2310 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2311 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2312
2313 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2314 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2315
2316 #, c-format
2317 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2318 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2319
2320 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2321 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2322
2323 msgid "--clearsign [filename]"
2324 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2325
2326 msgid "--decrypt [filename]"
2327 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2328
2329 msgid "--sign-key user-id"
2330 msgstr "--sign-key id uživatele"
2331
2332 msgid "--lsign-key user-id"
2333 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2334
2335 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2336 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2337
2338 msgid "--passwd <user-id>"
2339 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2340
2341 #, c-format
2342 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2343 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2344
2345 #, c-format
2346 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2347 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2348
2349 #, c-format
2350 msgid "key export failed: %s\n"
2351 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2352
2353 #, c-format
2354 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2355 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2356
2357 #, c-format
2358 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2359 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2360
2361 #, c-format
2362 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2363 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2364
2365 #, c-format
2366 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2367 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2368
2369 #, fuzzy, c-format
2370 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2371 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2372 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2373
2374 msgid "[filename]"
2375 msgstr "[jméno souboru]"
2376
2377 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2378 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2379
2380 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2381 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2382
2383 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2384 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2385
2386 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2387 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2388
2389 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2390 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2391
2392 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2393 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2394
2395 msgid "|FD|write status info to this FD"
2396 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2397
2398 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2399 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2400
2401 msgid ""
2402 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2403 "Check signatures against known trusted keys\n"
2404 msgstr ""
2405 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2406 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2407
2408 msgid "No help available"
2409 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2410
2411 #, fuzzy, c-format
2412 #| msgid "No help available for `%s'"
2413 msgid "No help available for '%s'"
2414 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2415
2416 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2417 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2418
2419 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2420 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2421
2422 #, fuzzy
2423 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2424 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2425 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2426
2427 msgid "do not update the trustdb after import"
2428 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2429
2430 msgid "only accept updates to existing keys"
2431 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2432
2433 msgid "remove unusable parts from key after import"
2434 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2435
2436 msgid "remove as much as possible from key after import"
2437 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2438
2439 #, c-format
2440 msgid "skipping block of type %d\n"
2441 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2442
2443 #, c-format
2444 msgid "%lu keys processed so far\n"
2445 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2446
2447 #, c-format
2448 msgid "Total number processed: %lu\n"
2449 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2450
2451 #, c-format
2452 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2453 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2454
2455 #, c-format
2456 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2457 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2458
2459 #, c-format
2460 msgid "              imported: %lu"
2461 msgstr "                 importováno: %lu"
2462
2463 #, c-format
2464 msgid "             unchanged: %lu\n"
2465 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2466
2467 #, c-format
2468 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2469 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2470
2471 #, c-format
2472 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2473 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2474
2475 #, c-format
2476 msgid "        new signatures: %lu\n"
2477 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2478
2479 #, c-format
2480 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2481 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2482
2483 #, c-format
2484 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2485 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2486
2487 #, c-format
2488 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2489 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2490
2491 #, c-format
2492 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2493 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2494
2495 #, c-format
2496 msgid "          not imported: %lu\n"
2497 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2498
2499 #, c-format
2500 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2501 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2502
2503 #, c-format
2504 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2505 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2506
2507 #, c-format
2508 msgid ""
2509 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2510 "algorithms on these user IDs:\n"
2511 msgstr ""
2512 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2513 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2514
2515 #, c-format
2516 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2517 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2518
2519 #, c-format
2520 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2521 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2522
2523 #, c-format
2524 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2525 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2526
2527 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2528 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2529
2530 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2531 msgstr ""
2532 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2533
2534 #, c-format
2535 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2536 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2537
2538 #, c-format
2539 msgid "key %s: no user ID\n"
2540 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2541
2542 #, fuzzy, c-format
2543 #| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
2544 msgid "key %s: %s\n"
2545 msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
2546
2547 msgid "rejected by import screener"
2548 msgstr ""
2549
2550 #, c-format
2551 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2552 msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
2553
2554 # c-format
2555 #, c-format
2556 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2557 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2558
2559 #, c-format
2560 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2561 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2562
2563 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2564 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2565
2566 #, c-format
2567 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2568 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2569
2570 #, c-format
2571 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2572 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2573
2574 #, c-format
2575 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2576 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2577
2578 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2579 #, fuzzy, c-format
2580 #| msgid "writing to `%s'\n"
2581 msgid "writing to '%s'\n"
2582 msgstr "zapisuji do „%s“\n"
2583
2584 #, fuzzy, c-format
2585 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2586 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2587 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2588
2589 #, c-format
2590 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2591 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2592
2593 #, c-format
2594 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2595 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2596
2597 #, c-format
2598 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2599 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2600
2601 #, c-format
2602 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2603 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2604
2605 #, c-format
2606 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2607 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2608
2609 #, c-format
2610 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2611 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2612
2613 #, c-format
2614 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2615 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2616
2617 #, c-format
2618 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2619 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2620
2621 #, c-format
2622 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2623 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2624
2625 #, c-format
2626 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2627 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2628
2629 #, c-format
2630 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2631 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2632
2633 #, c-format
2634 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2635 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2636
2637 #, c-format
2638 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2639 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2640
2641 #, c-format
2642 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2643 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2644
2645 #, c-format
2646 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2647 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2648
2649 #, c-format
2650 msgid "key %s: secret key imported\n"
2651 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2652
2653 #, c-format
2654 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2655 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2656
2657 #, c-format
2658 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2659 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2660
2661 #, fuzzy, c-format
2662 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
2663 msgid "secret key %s: %s\n"
2664 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
2665
2666 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2667 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2668
2669 #, c-format
2670 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2671 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2672
2673 #, c-format
2674 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2675 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2676
2677 #, c-format
2678 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2679 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2680
2681 #, c-format
2682 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2683 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2684
2685 #, c-format
2686 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2687 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2688
2689 #, c-format
2690 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2691 msgstr ""
2692 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2693
2694 #, c-format
2695 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2696 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2697
2698 #, c-format
2699 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2700 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2701
2702 #, c-format
2703 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2704 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2705
2706 #, c-format
2707 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2708 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2709
2710 #, c-format
2711 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2712 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2713
2714 #, c-format
2715 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2716 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2717
2718 #, c-format
2719 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2720 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2721
2722 #, c-format
2723 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2724 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2725
2726 #, c-format
2727 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2728 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2729
2730 #, c-format
2731 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2732 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2733
2734 #, c-format
2735 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2736 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2737
2738 #, c-format
2739 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2740 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2741
2742 #, c-format
2743 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2744 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2745
2746 #, c-format
2747 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2748 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2749
2750 #, c-format
2751 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2752 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2753
2754 #, c-format
2755 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2756 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2757
2758 #, c-format
2759 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2760 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2761
2762 #, c-format
2763 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2764 msgstr ""
2765 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2766
2767 #, c-format
2768 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2769 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2770
2771 #, c-format
2772 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2773 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2774
2775 #, c-format
2776 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2777 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2778
2779 #, fuzzy, c-format
2780 #| msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
2781 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2782 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2783
2784 #, fuzzy, c-format
2785 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2786 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2787 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2788
2789 #, fuzzy, c-format
2790 #| msgid "keybox `%s' created\n"
2791 msgid "keybox '%s' created\n"
2792 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2793
2794 #, fuzzy, c-format
2795 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2796 msgid "keyring '%s' created\n"
2797 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2798
2799 #, fuzzy, c-format
2800 #| msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2801 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2802 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2803
2804 #, c-format
2805 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2806 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2807
2808 msgid "[revocation]"
2809 msgstr "[revokace]"
2810
2811 msgid "[self-signature]"
2812 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2813
2814 msgid "1 bad signature\n"
2815 msgstr "1 špatný podpis\n"
2816
2817 #, c-format
2818 msgid "%d bad signatures\n"
2819 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2820
2821 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2822 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2823
2824 #, c-format
2825 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2826 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2827
2828 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2829 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2830
2831 #, c-format
2832 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2833 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2834
2835 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2836 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2837
2838 #, c-format
2839 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2840 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2841
2842 msgid ""
2843 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2844 "keys\n"
2845 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2846 "etc.)\n"
2847 msgstr ""
2848 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2849 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2850 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
2851 "\n"
2852
2853 #, c-format
2854 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2855 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2856
2857 #, c-format
2858 msgid "  %d = I trust fully\n"
2859 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2860
2861 msgid ""
2862 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2863 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2864 "trust signatures on your behalf.\n"
2865 msgstr ""
2866 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2867 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2868 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2869
2870 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2871 msgstr ""
2872 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2873 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2874
2875 #, c-format
2876 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2877 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2878
2879 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2880 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2881
2882 msgid "  Unable to sign.\n"
2883 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2884
2885 #, c-format
2886 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2887 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2888
2889 #, c-format
2890 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2891 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2892
2893 #, c-format
2894 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2895 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2896
2897 msgid "Sign it? (y/N) "
2898 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2899
2900 #, c-format
2901 msgid ""
2902 "The self-signature on \"%s\"\n"
2903 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2904 msgstr ""
2905 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2906 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2907
2908 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2909 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2910
2911 #, c-format
2912 msgid ""
2913 "Your current signature on \"%s\"\n"
2914 "has expired.\n"
2915 msgstr ""
2916 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2917 "vypršela.\n"
2918
2919 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2920 msgstr ""
2921 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2922 "N) "
2923
2924 #, c-format
2925 msgid ""
2926 "Your current signature on \"%s\"\n"
2927 "is a local signature.\n"
2928 msgstr ""
2929 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2930 "je pouze lokální.\n"
2931
2932 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2933 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2934
2935 #, c-format
2936 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2937 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2938
2939 #, c-format
2940 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2941 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2942
2943 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2944 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2945
2946 #, c-format
2947 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2948 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2949
2950 msgid "This key has expired!"
2951 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2952
2953 #, c-format
2954 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2955 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2956
2957 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2958 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2959
2960 msgid ""
2961 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2962 "belongs\n"
2963 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2964 msgstr ""
2965 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2966 "patří výše uvedené osobě.\n"
2967 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2968
2969 #, c-format
2970 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2971 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2972
2973 #, c-format
2974 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2975 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2976
2977 #, c-format
2978 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2979 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2980
2981 #, c-format
2982 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2983 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2984
2985 #, fuzzy
2986 #| msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2987 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2988 msgstr "Váš výběr? (pro více informací vložte „?“): "
2989
2990 #, c-format
2991 msgid ""
2992 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2993 "key \"%s\" (%s)\n"
2994 msgstr ""
2995 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2996 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2997
2998 msgid "This will be a self-signature.\n"
2999 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3000
3001 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3002 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3003
3004 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3005 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3006
3007 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3008 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3009
3010 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3011 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3012
3013 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3014 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3015
3016 msgid "I have checked this key casually.\n"
3017 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3018
3019 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3020 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3021
3022 msgid "Really sign? (y/N) "
3023 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3024
3025 #, c-format
3026 msgid "signing failed: %s\n"
3027 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3028
3029 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3030 msgstr ""
3031 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3032 "nelze změnit.\n"
3033
3034 #, c-format
3035 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3036 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3037
3038 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3039 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
3040
3041 msgid "save and quit"
3042 msgstr "uložit a ukončit"
3043
3044 msgid "show key fingerprint"
3045 msgstr "vypsat otisk klíče"
3046
3047 msgid "list key and user IDs"
3048 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3049
3050 msgid "select user ID N"
3051 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3052
3053 msgid "select subkey N"
3054 msgstr "vyberte podklíč N"
3055
3056 msgid "check signatures"
3057 msgstr "kontrolovat podpisy"
3058
3059 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3060 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3061
3062 msgid "sign selected user IDs locally"
3063 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3064
3065 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3066 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3067
3068 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3069 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3070
3071 msgid "add a user ID"
3072 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3073
3074 msgid "add a photo ID"
3075 msgstr "přidat fotografický ID"
3076
3077 msgid "delete selected user IDs"
3078 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3079
3080 msgid "add a subkey"
3081 msgstr "přidat podklíč"
3082
3083 msgid "add a key to a smartcard"
3084 msgstr "přidat klíč na kartu"
3085
3086 msgid "move a key to a smartcard"
3087 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3088
3089 msgid "move a backup key to a smartcard"
3090 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3091
3092 msgid "delete selected subkeys"
3093 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3094
3095 msgid "add a revocation key"
3096 msgstr "přidat revokační klíč"
3097
3098 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3099 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3100
3101 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3102 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3103
3104 msgid "flag the selected user ID as primary"
3105 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3106
3107 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3108 msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
3109
3110 msgid "list preferences (expert)"
3111 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3112
3113 msgid "list preferences (verbose)"
3114 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3115
3116 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3117 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3118
3119 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3120 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3121
3122 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3123 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3124
3125 msgid "change the passphrase"
3126 msgstr "změnit heslo"
3127
3128 msgid "change the ownertrust"
3129 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3130
3131 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3132 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3133
3134 msgid "revoke selected user IDs"
3135 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3136
3137 msgid "revoke key or selected subkeys"
3138 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3139
3140 msgid "enable key"
3141 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3142
3143 msgid "disable key"
3144 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3145
3146 msgid "show selected photo IDs"
3147 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3148
3149 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3150 msgstr ""
3151 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3152
3153 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3154 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3155
3156 msgid "Secret key is available.\n"
3157 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3158
3159 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3160 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3161
3162 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3163 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
3164
3165 #, fuzzy
3166 #| msgid ""
3167 #| "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3168 #| "(lsign),\n"
3169 #| "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable "
3170 #| "signatures\n"
3171 #| "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3172 msgid ""
3173 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3174 "(lsign),\n"
3175 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3176 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3177 msgstr ""
3178 "* Příkaz „sign“ může být použit s prefixem „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3179 "  s prefixem „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3180 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3181
3182 msgid "Key is revoked."
3183 msgstr "Klíč revokován."
3184
3185 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3186 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3187
3188 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3189 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3190
3191 #, fuzzy, c-format
3192 #| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3193 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3194 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3195
3196 #, c-format
3197 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3198 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3199
3200 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3201 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3202
3203 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3204 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3205
3206 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3207 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3208
3209 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3210 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3211
3212 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3213 #. moving the key and not about removing it.
3214 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3215 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3216
3217 msgid "You must select exactly one key.\n"
3218 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3219
3220 msgid "Command expects a filename argument\n"
3221 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3222
3223 #, fuzzy, c-format
3224 #| msgid "Can't open `%s': %s\n"
3225 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3226 msgstr "Nemohu otevřít „%s“: %s\n"
3227
3228 #, fuzzy, c-format
3229 #| msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3230 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3231 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3232
3233 msgid "You must select at least one key.\n"
3234 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3235
3236 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3237 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3238
3239 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3240 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3241
3242 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3243 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3244
3245 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3246 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3247
3248 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3249 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3250
3251 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3252 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3253
3254 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3255 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3256
3257 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3258 msgstr ""
3259 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3260 "poskytnutá uživatelem\n"
3261
3262 msgid "Set preference list to:\n"
3263 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3264
3265 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3266 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3267
3268 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3269 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3270
3271 msgid "Save changes? (y/N) "
3272 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3273
3274 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3275 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3276
3277 #, c-format
3278 msgid "update failed: %s\n"
3279 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3280
3281 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3282 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3283
3284 #, fuzzy, c-format
3285 #| msgid "invalid fingerprint"
3286 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3287 msgstr "neplatný otisk"
3288
3289 #, fuzzy, c-format
3290 #| msgid "failed to get the fingerprint\n"
3291 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3292 msgstr "otisk se nepodařilo získat\n"
3293
3294 #, fuzzy
3295 #| msgid "No such user ID.\n"
3296 msgid "No matching user IDs."
3297 msgstr "Takový identifikátor uživatele neexistuje.\n"
3298
3299 #, fuzzy
3300 #| msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3301 msgid "Nothing to sign.\n"
3302 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3303
3304 msgid "Digest: "
3305 msgstr "Hash: "
3306
3307 msgid "Features: "
3308 msgstr "Vlastnosti: "
3309
3310 msgid "Keyserver no-modify"
3311 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3312
3313 msgid "Preferred keyserver: "
3314 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3315
3316 msgid "Notations: "
3317 msgstr "Poznámky: "
3318
3319 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3320 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3321
3322 #, c-format
3323 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3324 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3325
3326 #, c-format
3327 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3328 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3329
3330 msgid "(sensitive)"
3331 msgstr "(citlivá informace)"
3332
3333 #, c-format
3334 msgid "created: %s"
3335 msgstr "vytvořen: %s"
3336
3337 #, c-format
3338 msgid "revoked: %s"
3339 msgstr "revokován: %s"
3340
3341 #, c-format
3342 msgid "expired: %s"
3343 msgstr "platnost skončila: %s"
3344
3345 #, c-format
3346 msgid "expires: %s"
3347 msgstr "platnost skončí: %s"
3348
3349 #, c-format
3350 msgid "usage: %s"
3351 msgstr "použití: %s"
3352
3353 msgid "card-no: "
3354 msgstr "číslo karty: "
3355
3356 #, c-format
3357 msgid "trust: %s"
3358 msgstr "důvěra: %s"
3359
3360 #, c-format
3361 msgid "validity: %s"
3362 msgstr "platnost: %s"
3363
3364 msgid "This key has been disabled"
3365 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3366
3367 msgid ""
3368 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3369 "unless you restart the program.\n"
3370 msgstr ""
3371 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3372 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3373
3374 msgid "revoked"
3375 msgstr "revokován"
3376
3377 msgid "expired"
3378 msgstr "platnost skončila"
3379
3380 msgid ""
3381 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3382 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3383 msgstr ""
3384 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3385 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3386
3387 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3388 msgstr ""
3389
3390 #, fuzzy
3391 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3392 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3393 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3394
3395 msgid ""
3396 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3397 "versions\n"
3398 "         of PGP to reject this key.\n"
3399 msgstr ""
3400 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3401 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3402
3403 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3404 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3405
3406 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3407 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3408
3409 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3410 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3411
3412 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3413 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3414
3415 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3416 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3417
3418 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3419 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3420
3421 #, c-format
3422 msgid "Deleted %d signature.\n"
3423 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3424
3425 #, c-format
3426 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3427 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
3428
3429 msgid "Nothing deleted.\n"
3430 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3431
3432 msgid "invalid"
3433 msgstr "neplatný"
3434
3435 #, c-format
3436 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3437 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3438
3439 #, c-format
3440 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3441 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3442
3443 #, c-format
3444 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3445 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3446
3447 #, c-format
3448 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3449 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3450
3451 #, c-format
3452 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3453 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3454
3455 msgid ""
3456 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3457 "cause\n"
3458 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3459 msgstr ""
3460 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3461 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3462
3463 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3464 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3465
3466 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3467 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3468
3469 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3470 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3471
3472 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3473 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3474
3475 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3476 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3477
3478 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3479 msgstr ""
3480 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3481
3482 msgid ""
3483 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3484 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3485
3486 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3487 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
3488
3489 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3490 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3491
3492 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3493 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3494
3495 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3496 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3497
3498 #, c-format
3499 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3500 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3501
3502 #, c-format
3503 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3504 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3505
3506 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3507 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3508
3509 #, c-format
3510 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3511 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3512
3513 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3514 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3515
3516 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3517 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3518
3519 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3520 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3521
3522 msgid "Enter the notation: "
3523 msgstr "Vložte poznámku: "
3524
3525 msgid "Proceed? (y/N) "
3526 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3527
3528 #, c-format
3529 msgid "No user ID with index %d\n"
3530 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3531
3532 #, c-format
3533 msgid "No user ID with hash %s\n"
3534 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3535
3536 #, c-format
3537 msgid "No subkey with index %d\n"
3538 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3539
3540 #, c-format
3541 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3542 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3543
3544 #, c-format
3545 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3546 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3547
3548 msgid " (non-exportable)"
3549 msgstr " (neexportovatelné)"
3550
3551 #, c-format
3552 msgid "This signature expired on %s.\n"
3553 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3554
3555 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3556 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3557
3558 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3559 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3560
3561 msgid "Not signed by you.\n"
3562 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3563
3564 #, c-format
3565 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3566 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3567
3568 msgid " (non-revocable)"
3569 msgstr " (neodvolatelné)"
3570
3571 #, c-format
3572 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3573 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3574
3575 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3576 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3577
3578 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3579 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3580
3581 msgid "no secret key\n"
3582 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3583
3584 #, c-format
3585 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3586 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3587
3588 #, c-format
3589 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3590 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3591
3592 #, c-format
3593 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3594 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3595
3596 #, c-format
3597 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3598 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3599
3600 #, c-format
3601 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3602 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3603
3604 #, fuzzy, c-format
3605 #| msgid "preference `%s' duplicated\n"
3606 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3607 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3608
3609 msgid "too many cipher preferences\n"
3610 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3611
3612 msgid "too many digest preferences\n"
3613 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3614
3615 msgid "too many compression preferences\n"
3616 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3617
3618 #, fuzzy, c-format
3619 #| msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3620 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3621 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3622
3623 msgid "writing direct signature\n"
3624 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3625
3626 msgid "writing self signature\n"
3627 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3628
3629 msgid "writing key binding signature\n"
3630 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3631
3632 #, c-format
3633 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3634 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3635
3636 #, c-format
3637 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3638 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3639
3640 msgid ""
3641 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3642 msgstr ""
3643 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3644 "dlouhým hashem\n"
3645
3646 msgid "Sign"
3647 msgstr "Podepisování"
3648
3649 msgid "Certify"
3650 msgstr "Certifikování"
3651
3652 msgid "Encrypt"
3653 msgstr "Šifrování"
3654
3655 msgid "Authenticate"
3656 msgstr "Autentizace"
3657
3658 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3659 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3660 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3661 #. functions:
3662 #.
3663 #. s = Toggle signing capability
3664 #. e = Toggle encryption capability
3665 #. a = Toggle authentication capability
3666 #. q = Finish
3667 #.
3668 msgid "SsEeAaQq"
3669 msgstr "SsEeAaQq"
3670
3671 #, c-format
3672 msgid "Possible actions for a %s key: "
3673 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3674
3675 msgid "Current allowed actions: "
3676 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3677
3678 #, c-format
3679 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3680 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3681
3682 #, c-format
3683 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3684 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3685
3686 #, c-format
3687 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3688 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3689
3690 #, c-format
3691 msgid "   (%c) Finished\n"
3692 msgstr "   (%c) Konec\n"
3693
3694 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3695 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3696
3697 #, c-format
3698 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3699 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3700
3701 #, c-format
3702 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3703 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3704
3705 #, c-format
3706 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3707 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3708
3709 #, c-format
3710 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3711 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3712
3713 #, c-format
3714 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3715 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3716
3717 #, c-format
3718 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3719 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3720
3721 #, c-format
3722 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3723 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3724
3725 #, c-format
3726 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3727 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3728
3729 #, fuzzy, c-format
3730 #| msgid "   (%d) ECDSA and ECDH\n"
3731 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3732 msgstr "   (%d) ECDSA a ECDH\n"
3733
3734 #, fuzzy, c-format
3735 #| msgid "  (%d) ECDSA (sign only)\n"
3736 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3737 msgstr "  (%d) ECDSA (pouze pro podpis)\n"
3738
3739 #, fuzzy, c-format
3740 #| msgid "  (%d) ECDSA (set your own capabilities)\n"
3741 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3742 msgstr "  (%d) ECDSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3743
3744 #, fuzzy, c-format
3745 #| msgid "  (%d) ECDH (encrypt only)\n"
3746 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3747 msgstr "  (%d) ECDH (pouze pro šifrování)\n"
3748
3749 #, fuzzy, c-format
3750 #| msgid "   (%d) Existing key\n"
3751 msgid "  (%d) Existing key\n"
3752 msgstr "   (%d) Existující klíč\n"
3753
3754 msgid "Enter the keygrip: "
3755 msgstr "Vložte keygrip: "
3756
3757 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3758 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3759
3760 msgid "No key with this keygrip\n"
3761 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3762
3763 #, c-format
3764 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3765 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3766
3767 #, c-format
3768 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3769 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3770
3771 #, c-format
3772 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3773 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3774
3775 #, c-format
3776 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3777 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3778
3779 #, c-format
3780 msgid "rounded to %u bits\n"
3781 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3782
3783 #, fuzzy
3784 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3785 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3786 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3787
3788 msgid ""
3789 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3790 "         0 = key does not expire\n"
3791 "      <n>  = key expires in n days\n"
3792 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3793 "      <n>m = key expires in n months\n"
3794 "      <n>y = key expires in n years\n"
3795 msgstr ""
3796 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3797 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3798 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3799 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3800 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3801 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3802
3803 msgid ""
3804 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3805 "         0 = signature does not expire\n"
3806 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3807 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3808 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3809 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3810 msgstr ""
3811 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3812 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3813 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3814 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3815 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3816 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3817
3818 msgid "Key is valid for? (0) "
3819 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3820
3821 #, c-format
3822 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3823 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3824
3825 msgid "invalid value\n"
3826 msgstr "neplatná hodnota\n"
3827
3828 msgid "Key does not expire at all\n"
3829 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3830
3831 msgid "Signature does not expire at all\n"
3832 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3833
3834 #, c-format
3835 msgid "Key expires at %s\n"
3836 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3837
3838 #, c-format
3839 msgid "Signature expires at %s\n"
3840 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3841
3842 msgid ""
3843 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3844 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3845 msgstr ""
3846 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3847 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3848
3849 msgid "Is this correct? (y/N) "
3850 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3851
3852 msgid ""
3853 "\n"
3854 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3855 "\n"
3856 msgstr ""
3857 "\n"
3858 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3859 "váš klíč.\n"
3860 "\n"
3861
3862 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3863 #. but you should keep your existing translation.  In case
3864 #. the new string is not translated this old string will
3865 #. be used.
3866 msgid ""
3867 "\n"
3868 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3869 "ID\n"
3870 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3871 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3872 "\n"
3873 msgstr ""
3874 "\n"
3875 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3876 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3877 "v tomto tvaru:\n"
3878 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3879 "\n"
3880
3881 msgid "Real name: "
3882 msgstr "Jméno a příjmení: "
3883
3884 msgid "Invalid character in name\n"
3885 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3886
3887 msgid "Name may not start with a digit\n"
3888 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3889
3890 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3891 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3892
3893 msgid "Email address: "
3894 msgstr "E-mailová adresa: "
3895
3896 msgid "Not a valid email address\n"
3897 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3898
3899 msgid "Comment: "
3900 msgstr "Komentář: "
3901
3902 msgid "Invalid character in comment\n"
3903 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3904
3905 #, fuzzy, c-format
3906 #| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3907 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3908 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3909
3910 #, c-format
3911 msgid ""
3912 "You selected this USER-ID:\n"
3913 "    \"%s\"\n"
3914 "\n"
3915 msgstr ""
3916 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3917 "    „%s“\n"
3918 "\n"
3919
3920 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3921 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3922
3923 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3924 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3925
3926 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3927 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3928 #. string which should be translated accordingly and the
3929 #. letter c