po: Update Japanese translation.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2017-11-02 17:38+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
56 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
57 msgid "|pinentry-label|_OK"
58 msgstr "|pinentry-label|_OK"
59
60 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
61 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
62
63 msgid "|pinentry-label|_Yes"
64 msgstr "|pinentry-label|_Ano"
65
66 msgid "|pinentry-label|_No"
67 msgstr "|pinentry-label|_Ne"
68
69 msgid "|pinentry-label|PIN:"
70 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
71
72 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
73 msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
74
75 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
76 msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
77
78 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
79 msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
80
81 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
82 msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
83
84 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
85 #. for the quality bar.
86 msgid "Quality:"
87 msgstr "Kvalita:"
88
89 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
90 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
91 #. string to describe what this is about.  The length of the
92 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
93 #. translate this entry, a default english text (see source)
94 #. will be used.
95 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
96 msgstr ""
97 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
98 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
99
100 msgid ""
101 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
102 "session"
103 msgstr ""
104 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
105
106 msgid ""
107 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
108 "this session"
109 msgstr ""
110 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
111
112 msgid "PIN:"
113 msgstr "PIN:"
114
115 msgid "Passphrase:"
116 msgstr "Heslo:"
117
118 msgid "does not match - try again"
119 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
120
121 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
122 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
123 #. two %d give the current and maximum number of tries.
124 #, c-format
125 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
126 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
127
128 msgid "Repeat:"
129 msgstr "Znovu:"
130
131 msgid "PIN too long"
132 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
133
134 msgid "Passphrase too long"
135 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
136
137 msgid "Invalid characters in PIN"
138 msgstr "Neplatný znak v PINu"
139
140 msgid "PIN too short"
141 msgstr "PIN je příliš krátký"
142
143 msgid "Bad PIN"
144 msgstr "Špatný PIN"
145
146 msgid "Bad Passphrase"
147 msgstr "Špatné heslo"
148
149 #, c-format
150 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
151 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
152
153 #, c-format
154 msgid "can't create '%s': %s\n"
155 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "can't open '%s': %s\n"
159 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
163 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid "detected card with S/N: %s\n"
167 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
168
169 #, c-format
170 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
171 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
172
173 #, c-format
174 msgid "no suitable card key found: %s\n"
175 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
176
177 #, fuzzy, c-format
178 #| msgid "error getting stored flags: %s\n"
179 msgid "error getting list of cards: %s\n"
180 msgstr "chyba při získání uložených příznaků: %s\n"
181
182 #, c-format
183 msgid ""
184 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
185 "allow this?"
186 msgstr ""
187 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
188 "povolit?"
189
190 msgid "Allow"
191 msgstr "Povolit"
192
193 msgid "Deny"
194 msgstr "Zakázat"
195
196 #, c-format
197 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
198 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
199
200 msgid "Please re-enter this passphrase"
201 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
202
203 #, c-format
204 msgid ""
205 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
206 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
207 msgstr ""
208 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
209 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
210
211 #, c-format
212 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
213 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
214
215 msgid "Please insert the card with serial number"
216 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
217
218 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
219 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
220
221 msgid "Admin PIN"
222 msgstr "PIN správce"
223
224 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
225 #. used to unblock a PIN.
226 msgid "PUK"
227 msgstr "PUK"
228
229 msgid "Reset Code"
230 msgstr "Resetační kód"
231
232 #, c-format
233 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
234 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
235
236 msgid "Repeat this Reset Code"
237 msgstr "Zopakujte resetační kód"
238
239 msgid "Repeat this PUK"
240 msgstr "Zopakujte tento PUK"
241
242 msgid "Repeat this PIN"
243 msgstr "Zopakujte tento PIN"
244
245 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
246 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
247
248 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
249 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
250
251 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
252 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
253
254 #, c-format
255 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
256 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
257
258 #, c-format
259 msgid "error creating temporary file: %s\n"
260 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
261
262 #, c-format
263 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
264 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
265
266 msgid "Enter new passphrase"
267 msgstr "Vložte nové heslo"
268
269 msgid "Take this one anyway"
270 msgstr "Použít přesto tento klíč"
271
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
275 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
276
277 #, c-format
278 msgid ""
279 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
280 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
281 msgstr ""
282 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
283 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
284
285 msgid "Yes, protection is not needed"
286 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
287
288 #, c-format
289 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
290 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
291 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
292 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
293 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
294
295 #, c-format
296 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
297 msgid_plural ""
298 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
299 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
300 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
301 msgstr[2] ""
302 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
303
304 #, c-format
305 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
306 msgstr ""
307 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
308
309 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
310 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
311
312 #, c-format
313 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
314 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
315
316 msgid "Please enter the new passphrase"
317 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
318
319 msgid ""
320 "@Options:\n"
321 " "
322 msgstr ""
323 "@Volby:\n"
324 " "
325
326 msgid "run in daemon mode (background)"
327 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
328
329 msgid "run in server mode (foreground)"
330 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
331
332 #, fuzzy
333 #| msgid "run in server mode"
334 msgid "run in supervised mode"
335 msgstr "pracovat v režimu serveru"
336
337 msgid "verbose"
338 msgstr "upovídaný režim"
339
340 msgid "be somewhat more quiet"
341 msgstr "být o trochu víc tichý"
342
343 msgid "sh-style command output"
344 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
345
346 msgid "csh-style command output"
347 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
348
349 msgid "|FILE|read options from FILE"
350 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
351
352 msgid "do not detach from the console"
353 msgstr "neodpojovat se od konzole"
354
355 msgid "use a log file for the server"
356 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
357
358 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
359 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
360
361 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
362 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
363
364 msgid "do not use the SCdaemon"
365 msgstr "nepoužívat SCdémona"
366
367 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
368 msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
369
370 msgid "ignore requests to change the TTY"
371 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
372
373 msgid "ignore requests to change the X display"
374 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
375
376 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
377 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
378
379 msgid "do not use the PIN cache when signing"
380 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
381
382 msgid "disallow the use of an external password cache"
383 msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
384
385 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
386 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
387
388 msgid "allow presetting passphrase"
389 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
390
391 #, fuzzy
392 #| msgid "allow caller to override the pinentry"
393 msgid "disallow caller to override the pinentry"
394 msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
395
396 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
397 msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
398
399 msgid "enable ssh support"
400 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
401
402 msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
403 msgstr ""
404
405 msgid "enable putty support"
406 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
407
408 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
409 #. reporting address.  This is so that we can change the
410 #. reporting address without breaking the translations.
411 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
412 msgstr ""
413 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
414 "připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
415
416 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
417 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
418
419 msgid ""
420 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
421 "Secret key management for @GNUPG@\n"
422 msgstr ""
423 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
424 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
425
426 #, c-format
427 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
428 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
429
430 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
431 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
432
433 #, c-format
434 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
435 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
436
437 #, c-format
438 msgid "option file '%s': %s\n"
439 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
440
441 #, c-format
442 msgid "reading options from '%s'\n"
443 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
444
445 #, c-format
446 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
447 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
448
449 #, c-format
450 msgid "can't create socket: %s\n"
451 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
452
453 #, c-format
454 msgid "socket name '%s' is too long\n"
455 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
456
457 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
458 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
459
460 msgid "error getting nonce for the socket\n"
461 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
462
463 #, c-format
464 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
465 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
466
467 # TODO: i18n of first %s
468 #, fuzzy, c-format
469 #| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
470 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
471 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
472
473 #, c-format
474 msgid "listen() failed: %s\n"
475 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
476
477 #, c-format
478 msgid "listening on socket '%s'\n"
479 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
480
481 #, c-format
482 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
483 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
484
485 #, c-format
486 msgid "directory '%s' created\n"
487 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
488
489 #, c-format
490 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
491 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
492
493 #, c-format
494 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
495 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
496
497 #, c-format
498 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
499 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
500
501 #, c-format
502 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
503 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
504
505 #, c-format
506 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
508
509 #, c-format
510 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
511 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
512
513 #, c-format
514 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
515 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
516
517 #, c-format
518 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
519 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
520
521 #, c-format
522 msgid "%s %s stopped\n"
523 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
524
525 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
526 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
527
528 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
529 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
530
531 msgid ""
532 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
533 "Password cache maintenance\n"
534 msgstr ""
535 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
536 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
537
538 msgid ""
539 "@Commands:\n"
540 " "
541 msgstr ""
542 "@Příkazy:\n"
543 " "
544
545 msgid ""
546 "@\n"
547 "Options:\n"
548 " "
549 msgstr ""
550 "@\n"
551 "Volby:\n"
552 " "
553
554 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
555 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
556
557 msgid ""
558 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
559 "Secret key maintenance tool\n"
560 msgstr ""
561 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
562 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
563
564 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
565 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
566
567 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
568 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
569
570 msgid ""
571 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
572 "system."
573 msgstr ""
574 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
575 "GnuPG."
576
577 msgid ""
578 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
579 "needed to complete this operation."
580 msgstr ""
581 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
582 "potřebný pro dokončení této operace."
583
584 msgid "cancelled\n"
585 msgstr "zrušeno\n"
586
587 #, c-format
588 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
589 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
590
591 #, c-format
592 msgid "error opening '%s': %s\n"
593 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
594
595 #, c-format
596 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
597 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
598
599 #, c-format
600 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
601 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
602
603 #, c-format
604 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
605 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
606
607 #, c-format
608 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
609 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
610
611 #, c-format
612 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
613 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
614
615 #, c-format
616 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
617 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
618
619 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
620 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
621
622 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
623 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
624 #. Pinentry to insert a line break.  The double
625 #. percent sign is actually needed because it is also
626 #. a printf format string.  If you need to insert a
627 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
628 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
629 #. certificate.
630 #, c-format
631 msgid ""
632 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
633 "certificates?"
634 msgstr ""
635 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
636 "vydávání certifikátu?"
637
638 msgid "Yes"
639 msgstr "Ano"
640
641 msgid "No"
642 msgstr "Ne"
643
644 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
645 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
646 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
647 #. needed because it is also a printf format string.  If you
648 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
649 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
650 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
651 #. as stored in the certificate.
652 #, c-format
653 msgid ""
654 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
655 "fingerprint:%%0A  %s"
656 msgstr ""
657 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
658
659 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
660 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
661 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
662 msgid "Correct"
663 msgstr "V pořádku"
664
665 msgid "Wrong"
666 msgstr "Špatně"
667
668 #, c-format
669 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
670 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
671
672 #, c-format
673 msgid ""
674 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
675 "it now."
676 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
677
678 msgid "Change passphrase"
679 msgstr "Změnit heslo"
680
681 msgid "I'll change it later"
682 msgstr "Změním jej později"
683
684 #, c-format
685 msgid ""
686 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
687 "%%0A?"
688 msgstr ""
689 "Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
690
691 msgid "Delete key"
692 msgstr "Smazat klíč"
693
694 msgid ""
695 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
696 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
697 msgstr ""
698 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
699 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
700
701 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
702 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
703
704 #, c-format
705 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
706 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
707
708 #, c-format
709 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
710 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
711
712 #, c-format
713 msgid "checking created signature failed: %s\n"
714 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
715
716 msgid "secret key parts are not available\n"
717 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
721 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
722
723 #, c-format
724 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
725 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
726
727 #, c-format
728 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
729 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
730
731 #, c-format
732 msgid "error creating a pipe: %s\n"
733 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
734
735 #, c-format
736 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
737 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
738
739 #, c-format
740 msgid "error forking process: %s\n"
741 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
742
743 #, c-format
744 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
745 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
746
747 #, c-format
748 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
749 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
750
751 #, c-format
752 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
753 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
754
755 #, c-format
756 msgid "error running '%s': terminated\n"
757 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
758
759 #, fuzzy, c-format
760 #| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
761 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
762 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
763
764 #, c-format
765 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
766 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
767
768 #, c-format
769 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
770 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
771
772 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
773 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
774
775 #, c-format
776 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
777 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
778
779 # TODO: i18n of first %s
780 #, c-format
781 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
782 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
783
784 # TODO: i18n of first %s
785 #, c-format
786 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
787 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
788
789 #, fuzzy, c-format
790 #| msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
791 msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
792 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
793
794 #, c-format
795 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
796 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
797
798 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
799 msgid "yes"
800 msgstr "ano"
801
802 msgid "yY"
803 msgstr "aAyY"
804
805 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
806 msgid "no"
807 msgstr "ne"
808
809 msgid "nN"
810 msgstr "nN"
811
812 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
813 msgid "quit"
814 msgstr "ukončit"
815
816 msgid "qQ"
817 msgstr "uUqQ"
818
819 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
820 msgid "okay|okay"
821 msgstr "okey|okey"
822
823 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
824 msgid "cancel|cancel"
825 msgstr "zrušit|zrušit"
826
827 msgid "oO"
828 msgstr "oO"
829
830 msgid "cC"
831 msgstr "zZ"
832
833 #, c-format
834 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
835 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
836
837 #, c-format
838 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
839 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
840
841 #, c-format
842 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
843 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
844
845 #, c-format
846 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
847 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
848
849 #, c-format
850 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
851 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
852
853 #, c-format
854 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
855 msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
856
857 #, c-format
858 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
859 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
860
861 #, c-format
862 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
863 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
864
865 msgid "connection to agent established\n"
866 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
867
868 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
869 msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
870
871 #, c-format
872 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
873 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
874
875 #, c-format
876 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
877 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
878
879 msgid "connection to the dirmngr established\n"
880 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
881
882 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
883 #. verbatim.  It will not be printed.
884 msgid "|audit-log-result|Good"
885 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
886
887 msgid "|audit-log-result|Bad"
888 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
889
890 msgid "|audit-log-result|Not supported"
891 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
892
893 msgid "|audit-log-result|No certificate"
894 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
895
896 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
897 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
898
899 msgid "|audit-log-result|Error"
900 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
901
902 msgid "|audit-log-result|Not used"
903 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
904
905 msgid "|audit-log-result|Okay"
906 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
907
908 msgid "|audit-log-result|Skipped"
909 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
910
911 msgid "|audit-log-result|Some"
912 msgstr "|audit-log-result|Některý"
913
914 msgid "Certificate chain available"
915 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
916
917 msgid "root certificate missing"
918 msgstr "chybí kořenový certifikát"
919
920 msgid "Data encryption succeeded"
921 msgstr "Šifrování dat uspělo"
922
923 msgid "Data available"
924 msgstr "Data k dispozici"
925
926 msgid "Session key created"
927 msgstr "Vytvořen klíč relace"
928
929 #, c-format
930 msgid "algorithm: %s"
931 msgstr "algoritmus: %s"
932
933 #, c-format
934 msgid "unsupported algorithm: %s"
935 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
936
937 msgid "seems to be not encrypted"
938 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
939
940 msgid "Number of recipients"
941 msgstr "Počet příjemců"
942
943 #, c-format
944 msgid "Recipient %d"
945 msgstr "Příjemce %d"
946
947 msgid "Data signing succeeded"
948 msgstr "Podepisování dat uspělo"
949
950 #, c-format
951 msgid "data hash algorithm: %s"
952 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
953
954 #, c-format
955 msgid "Signer %d"
956 msgstr "Podepisovatel %d"
957
958 #, c-format
959 msgid "attr hash algorithm: %s"
960 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
961
962 msgid "Data decryption succeeded"
963 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
964
965 msgid "Encryption algorithm supported"
966 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
967
968 msgid "Data verification succeeded"
969 msgstr "Ověření dat uspělo"
970
971 msgid "Signature available"
972 msgstr "Podpis je k dispozici"
973
974 msgid "Parsing data succeeded"
975 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
976
977 #, c-format
978 msgid "bad data hash algorithm: %s"
979 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
980
981 #, c-format
982 msgid "Signature %d"
983 msgstr "Podpis %d"
984
985 msgid "Certificate chain valid"
986 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
987
988 msgid "Root certificate trustworthy"
989 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
990
991 msgid "no CRL found for certificate"
992 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
993
994 msgid "the available CRL is too old"
995 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
996
997 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
998 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
999
1000 msgid "Included certificates"
1001 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
1002
1003 msgid "No audit log entries."
1004 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
1005
1006 msgid "Unknown operation"
1007 msgstr "Neznámá operace"
1008
1009 msgid "Gpg-Agent usable"
1010 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1011
1012 msgid "Dirmngr usable"
1013 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1014
1015 #, c-format
1016 msgid "No help available for '%s'."
1017 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1018
1019 msgid "ignoring garbage line"
1020 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1021
1022 msgid "[none]"
1023 msgstr "[neuvedeno]"
1024
1025 #, c-format
1026 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1027 msgstr "neplatný radix64 znak %02x byl přeskočen\n"
1028
1029 msgid "argument not expected"
1030 msgstr "argument nebyl očekáván"
1031
1032 msgid "read error"
1033 msgstr "chyba při čtení"
1034
1035 msgid "keyword too long"
1036 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1037
1038 msgid "missing argument"
1039 msgstr "postrádám argument"
1040
1041 msgid "invalid argument"
1042 msgstr "neplatný argument"
1043
1044 msgid "invalid command"
1045 msgstr "neplatný příkaz"
1046
1047 msgid "invalid alias definition"
1048 msgstr "neplatný definice aliasu"
1049
1050 msgid "out of core"
1051 msgstr "nedostatek paměti"
1052
1053 msgid "invalid option"
1054 msgstr "neplatný parametr"
1055
1056 #, c-format
1057 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1058 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1059
1060 #, c-format
1061 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1062 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1063
1064 #, c-format
1065 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1066 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1067
1068 #, c-format
1069 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1070 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1071
1072 #, c-format
1073 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1074 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1075
1076 #, c-format
1077 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1078 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1079
1080 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1081 msgid "out of core\n"
1082 msgstr "nedostatek paměti\n"
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1086 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1087
1088 #, c-format
1089 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1090 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1091
1092 #, c-format
1093 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1094 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1095
1096 #, c-format
1097 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1098 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1099
1100 #, c-format
1101 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1102 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1103
1104 #, c-format
1105 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1106 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1107
1108 #, c-format
1109 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1110 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1111
1112 #, c-format
1113 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1114 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1115
1116 msgid "(deadlock?) "
1117 msgstr "(uváznutí?) "
1118
1119 #, c-format
1120 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1121 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1122
1123 #, c-format
1124 msgid "waiting for lock %s...\n"
1125 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1126
1127 # První argument je název knihovny
1128 #, c-format
1129 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1130 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
1131
1132 #, c-format
1133 msgid "armor: %s\n"
1134 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1135
1136 msgid "invalid armor header: "
1137 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1138
1139 msgid "armor header: "
1140 msgstr "ASCII hlavička: "
1141
1142 msgid "invalid clearsig header\n"
1143 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1144
1145 msgid "unknown armor header: "
1146 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1147
1148 msgid "nested clear text signatures\n"
1149 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1150
1151 msgid "unexpected armor: "
1152 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1153
1154 msgid "invalid dash escaped line: "
1155 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1156
1157 #, c-format
1158 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1159 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1160
1161 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1162 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1163
1164 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1165 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1166
1167 msgid "malformed CRC\n"
1168 msgstr "špatný formát CRC\n"
1169
1170 #, c-format
1171 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1172 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1173
1174 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1175 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1176
1177 msgid "error in trailer line\n"
1178 msgstr "chyba v patičce\n"
1179
1180 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1181 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1182
1183 #, c-format
1184 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1185 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1186
1187 msgid ""
1188 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1189 msgstr ""
1190 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1191 "špatný MTA\n"
1192
1193 #, fuzzy, c-format
1194 #| msgid "not human readable"
1195 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1196 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1197
1198 msgid ""
1199 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1200 "an '='\n"
1201 msgstr ""
1202 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1203 "a musí končit znakem „=“\n"
1204
1205 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1206 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1207
1208 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1209 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1210
1211 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1212 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1213
1214 #, fuzzy
1215 #| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1216 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1217 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1218
1219 #, fuzzy
1220 #| msgid ""
1221 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1222 #| "with an '='\n"
1223 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1224 msgstr ""
1225 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1226 "a musí končit znakem „=“\n"
1227
1228 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1229 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1230
1231 #, c-format
1232 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1233 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1234
1235 msgid "Enter passphrase: "
1236 msgstr "Vložte heslo: "
1237
1238 #, fuzzy, c-format
1239 #| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
1240 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1241 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
1242
1243 #, c-format
1244 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1245 msgstr ""
1246
1247 #, fuzzy, c-format
1248 #| msgid "WARNING: "
1249 msgid "WARNING: %s\n"
1250 msgstr "VAROVÁNÍ: "
1251
1252 msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
1253 msgstr ""
1254
1255 #, fuzzy, c-format
1256 #| msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
1257 msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
1258 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
1259
1260 #, fuzzy, c-format
1261 #| msgid "%s does not yet work with %s\n"
1262 msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
1263 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
1264
1265 #, c-format
1266 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1267 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1268
1269 #, c-format
1270 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1271 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1272
1273 msgid "can't do this in batch mode\n"
1274 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1275
1276 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1277 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1278
1279 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1280 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1281
1282 msgid "Your selection? "
1283 msgstr "Váš výběr? "
1284
1285 msgid "[not set]"
1286 msgstr "[není nastaven]"
1287
1288 msgid "male"
1289 msgstr "muž"
1290
1291 msgid "female"
1292 msgstr "žena"
1293
1294 msgid "unspecified"
1295 msgstr "neuvedeno"
1296
1297 msgid "not forced"
1298 msgstr "není vyžadováno"
1299
1300 msgid "forced"
1301 msgstr "vyžadováno"
1302
1303 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1304 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1305
1306 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1307 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1308
1309 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1310 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1311
1312 msgid "Cardholder's surname: "
1313 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1314
1315 msgid "Cardholder's given name: "
1316 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1317
1318 #, c-format
1319 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1320 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1321
1322 msgid "URL to retrieve public key: "
1323 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1324
1325 #, c-format
1326 msgid "error reading '%s': %s\n"
1327 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1328
1329 #, c-format
1330 msgid "error writing '%s': %s\n"
1331 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1332
1333 msgid "Login data (account name): "
1334 msgstr "Login (jménu účtu): "
1335
1336 msgid "Private DO data: "
1337 msgstr "Privátní DO data: "
1338
1339 msgid "Language preferences: "
1340 msgstr "Jazykové předvolby: "
1341
1342 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1343 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1344
1345 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1346 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1347
1348 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1349 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1350
1351 msgid "Error: invalid response.\n"
1352 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1353
1354 msgid "CA fingerprint: "
1355 msgstr "Otisk CA: "
1356
1357 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1358 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1359
1360 #, c-format
1361 msgid "key operation not possible: %s\n"
1362 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1363
1364 msgid "not an OpenPGP card"
1365 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1366
1367 #, c-format
1368 msgid "error getting current key info: %s\n"
1369 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1370
1371 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1372 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1373
1374 msgid ""
1375 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1376 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1377 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1378 msgstr ""
1379 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1380 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1381 "dokumentace\n"
1382 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1383
1384 #, c-format
1385 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1386 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1387
1388 #, c-format
1389 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1390 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1391
1392 #, c-format
1393 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1394 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1395
1396 #, fuzzy, c-format
1397 #| msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1398 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
1399 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1400
1401 #, c-format
1402 msgid "rounded up to %u bits\n"
1403 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1404
1405 #, c-format
1406 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1407 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1408
1409 #, c-format
1410 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1411 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1412
1413 #, c-format
1414 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1415 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1416
1417 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1418 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1419
1420 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1421 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1422
1423 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1424 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1425
1426 #, c-format
1427 msgid ""
1428 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1429 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1430 "You should change them using the command --change-pin\n"
1431 msgstr ""
1432 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1433 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1434 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1435
1436 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1437 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1438
1439 msgid "   (1) Signature key\n"
1440 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1441
1442 msgid "   (2) Encryption key\n"
1443 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1444
1445 msgid "   (3) Authentication key\n"
1446 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1447
1448 msgid "Invalid selection.\n"
1449 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1450
1451 msgid "Please select where to store the key:\n"
1452 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1453
1454 #, c-format
1455 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1456 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1457
1458 msgid "This command is not supported by this card\n"
1459 msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
1460
1461 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1462 msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
1463
1464 msgid "Continue? (y/N) "
1465 msgstr "Pokračovat (a/N) "
1466
1467 # The code expects non-localized "yes"
1468 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1469 msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
1470
1471 msgid "quit this menu"
1472 msgstr "ukončit toto menu"
1473
1474 msgid "show admin commands"
1475 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1476
1477 msgid "show this help"
1478 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1479
1480 msgid "list all available data"
1481 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1482
1483 msgid "change card holder's name"
1484 msgstr "změní jméno majitele karty"
1485
1486 msgid "change URL to retrieve key"
1487 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1488
1489 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1490 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1491
1492 msgid "change the login name"
1493 msgstr "změnit login name"
1494
1495 msgid "change the language preferences"
1496 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1497
1498 msgid "change card holder's sex"
1499 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1500
1501 msgid "change a CA fingerprint"
1502 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1503
1504 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1505 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1506
1507 msgid "generate new keys"
1508 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1509
1510 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1511 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1512
1513 msgid "verify the PIN and list all data"
1514 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1515
1516 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1517 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1518
1519 msgid "destroy all keys and data"
1520 msgstr "zničit všechny klíče a data"
1521
1522 msgid "gpg/card> "
1523 msgstr "gpg/karta> "
1524
1525 msgid "Admin-only command\n"
1526 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1527
1528 msgid "Admin commands are allowed\n"
1529 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1530
1531 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1532 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1533
1534 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1535 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1536
1537 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1538 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1539
1540 #, c-format
1541 msgid "can't open '%s'\n"
1542 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1543
1544 #, c-format
1545 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1546 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1547
1548 #, c-format
1549 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1550 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1551
1552 #, c-format
1553 msgid "key \"%s\" not found\n"
1554 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
1555
1556 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1557 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1558
1559 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1560 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1561
1562 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1563 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1564
1565 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1566 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1567
1568 # The first argument is a "key" or "subkey"
1569 #, c-format
1570 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1571 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1572
1573 # deleting secret %s failed
1574 msgid "key"
1575 msgstr "klíče"
1576
1577 # deleting secret %s failed
1578 msgid "subkey"
1579 msgstr "podklíče"
1580
1581 #, c-format
1582 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1583 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1584
1585 msgid "ownertrust information cleared\n"
1586 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1587
1588 #, c-format
1589 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1590 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1591
1592 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1593 msgstr ""
1594 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1595
1596 #, c-format
1597 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1598 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1599
1600 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1601 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1602
1603 #, c-format
1604 msgid "using cipher %s\n"
1605 msgstr "použití šifry: %s\n"
1606
1607 #, c-format
1608 msgid "'%s' already compressed\n"
1609 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1610
1611 #, c-format
1612 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1613 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1614
1615 #, c-format
1616 msgid "reading from '%s'\n"
1617 msgstr "čte se z „%s“\n"
1618
1619 #, c-format
1620 msgid ""
1621 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1622 msgstr ""
1623 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1624
1625 #, fuzzy, c-format
1626 #| msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
1627 msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
1628 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
1629
1630 #, fuzzy, c-format
1631 #| msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
1632 msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
1633 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
1634
1635 #, c-format
1636 msgid ""
1637 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1638 "preferences\n"
1639 msgstr ""
1640 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1641 "příjemce\n"
1642
1643 #, c-format
1644 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1645 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1646
1647 #, c-format
1648 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1649 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1650
1651 #, fuzzy, c-format
1652 #| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1653 msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
1654 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1655
1656 #, c-format
1657 msgid "%s encrypted data\n"
1658 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1659
1660 #, c-format
1661 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1662 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1663
1664 msgid ""
1665 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1666 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1667
1668 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1669 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1670
1671 msgid "no remote program execution supported\n"
1672 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1673
1674 msgid ""
1675 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1676 msgstr ""
1677 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1678 "nastaveny nebezpečně\n"
1679
1680 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1681 msgstr ""
1682 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1683 "dočasné soubory (temp files)\n"
1684
1685 #, c-format
1686 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1687 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1688
1689 #, c-format
1690 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1691 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1692
1693 #, c-format
1694 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1695 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1696
1697 msgid "unnatural exit of external program\n"
1698 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1699
1700 msgid "unable to execute external program\n"
1701 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1702
1703 #, c-format
1704 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1705 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1706
1707 #, c-format
1708 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1709 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1710
1711 #, c-format
1712 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1713 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1714
1715 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1716 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1717
1718 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1719 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1720
1721 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1722 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1723
1724 msgid "remove unusable parts from key during export"
1725 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1726
1727 msgid "remove as much as possible from key during export"
1728 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1729
1730 msgid "use the GnuPG key backup format"
1731 msgstr ""
1732
1733 msgid " - skipped"
1734 msgstr " – přeskočeno"
1735
1736 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
1737 #, c-format
1738 msgid "writing to '%s'\n"
1739 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
1740
1741 #, c-format
1742 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1743 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1744
1745 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1746 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1747
1748 #, c-format
1749 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1750 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1751
1752 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1753 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1754
1755 #, c-format
1756 msgid "error creating '%s': %s\n"
1757 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
1758
1759 msgid "[User ID not found]"
1760 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1761
1762 #, c-format
1763 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1764 msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
1765
1766 #, fuzzy, c-format
1767 #| msgid ""
1768 #| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
1769 #| "fingerprint\n"
1770 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1771 msgstr ""
1772 "Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
1773 "dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
1774
1775 #, fuzzy, c-format
1776 #| msgid "error closing %s: %s\n"
1777 msgid "error looking up: %s\n"
1778 msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
1779
1780 #, fuzzy, c-format
1781 #| msgid "error searching the keyring: %s\n"
1782 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1783 msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
1784
1785 #, c-format
1786 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1787 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1788
1789 #, c-format
1790 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1791 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1792
1793 msgid "No fingerprint"
1794 msgstr "Chybí otisk"
1795
1796 #, c-format
1797 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1798 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1799
1800 #, fuzzy, c-format
1801 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1802 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1803 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1804
1805 #, fuzzy, c-format
1806 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1807 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1808 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1809
1810 #, c-format
1811 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1812 msgstr ""
1813
1814 # c-format
1815 #, c-format
1816 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1817 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1818
1819 #, c-format
1820 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1821 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1822
1823 #, fuzzy, c-format
1824 #| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1825 msgid "valid values for option '%s':\n"
1826 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1827
1828 msgid "make a signature"
1829 msgstr "vytvořit podpis"
1830
1831 msgid "make a clear text signature"
1832 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1833
1834 msgid "make a detached signature"
1835 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1836
1837 msgid "encrypt data"
1838 msgstr "šifrovat data"
1839
1840 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1841 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1842
1843 msgid "decrypt data (default)"
1844 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1845
1846 msgid "verify a signature"
1847 msgstr "verifikovat podpis"
1848
1849 msgid "list keys"
1850 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1851
1852 msgid "list keys and signatures"
1853 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1854
1855 msgid "list and check key signatures"
1856 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1857
1858 msgid "list keys and fingerprints"
1859 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1860
1861 msgid "list secret keys"
1862 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1863
1864 msgid "generate a new key pair"
1865 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1866
1867 msgid "quickly generate a new key pair"
1868 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1869
1870 msgid "quickly add a new user-id"
1871 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1872
1873 #, fuzzy
1874 #| msgid "quickly add a new user-id"
1875 msgid "quickly revoke a user-id"
1876 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1877
1878 #, fuzzy
1879 #| msgid "quickly generate a new key pair"
1880 msgid "quickly set a new expiration date"
1881 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1882
1883 msgid "full featured key pair generation"
1884 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1885
1886 msgid "generate a revocation certificate"
1887 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1888
1889 msgid "remove keys from the public keyring"
1890 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1891
1892 msgid "remove keys from the secret keyring"
1893 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1894
1895 msgid "quickly sign a key"
1896 msgstr "rychle podepsat klíč"
1897
1898 msgid "quickly sign a key locally"
1899 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1900
1901 msgid "sign a key"
1902 msgstr "podepsat klíč"
1903
1904 msgid "sign a key locally"
1905 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1906
1907 msgid "sign or edit a key"
1908 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1909
1910 msgid "change a passphrase"
1911 msgstr "změnit heslo"
1912
1913 msgid "export keys"
1914 msgstr "exportovat klíče"
1915
1916 msgid "export keys to a keyserver"
1917 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1918
1919 msgid "import keys from a keyserver"
1920 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1921
1922 msgid "search for keys on a keyserver"
1923 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1924
1925 msgid "update all keys from a keyserver"
1926 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1927
1928 msgid "import/merge keys"
1929 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1930
1931 msgid "print the card status"
1932 msgstr "vytisknout stav karty"
1933
1934 msgid "change data on a card"
1935 msgstr "změnit data na kartě"
1936
1937 msgid "change a card's PIN"
1938 msgstr "změnit PIN karty"
1939
1940 msgid "update the trust database"
1941 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1942
1943 msgid "print message digests"
1944 msgstr "vypsat hash zprávy"
1945
1946 msgid "run in server mode"
1947 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1948
1949 #, fuzzy
1950 #| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
1951 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
1952 msgstr ""
1953 "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
1954 "[špatný], ask [zeptat se], auto)"
1955
1956 msgid "create ascii armored output"
1957 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1958
1959 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1960 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1961
1962 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1963 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1964
1965 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1966 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1967
1968 msgid "use canonical text mode"
1969 msgstr "použít kanonický textový mód"
1970
1971 msgid "|FILE|write output to FILE"
1972 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1973
1974 msgid "do not make any changes"
1975 msgstr "neprovádět žádné změny"
1976
1977 msgid "prompt before overwriting"
1978 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1979
1980 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1981 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1982
1983 msgid ""
1984 "@\n"
1985 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1986 msgstr ""
1987 "@\n"
1988 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1989
1990 #, fuzzy
1991 #| msgid ""
1992 #| "@\n"
1993 #| "Examples:\n"
1994 #| "\n"
1995 #| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1996 #| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
1997 #| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1998 #| " --list-keys [names]        show keys\n"
1999 #| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2000 msgid ""
2001 "@\n"
2002 "Examples:\n"
2003 "\n"
2004 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2005 " --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
2006 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2007 " --list-keys [names]        show keys\n"
2008 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2009 msgstr ""
2010 "@\n"
2011 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
2012 " --clear-sign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
2013 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
2014 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
2015 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
2016
2017 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
2018 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
2019
2020 msgid ""
2021 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2022 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2023 "Default operation depends on the input data\n"
2024 msgstr ""
2025 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
2026 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
2027 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
2028
2029 msgid ""
2030 "\n"
2031 "Supported algorithms:\n"
2032 msgstr ""
2033 "\n"
2034 "Podporované algoritmy:\n"
2035
2036 msgid "Pubkey: "
2037 msgstr "Veřejný klíč: "
2038
2039 msgid "Cipher: "
2040 msgstr "Šifra: "
2041
2042 msgid "Hash: "
2043 msgstr "Hash: "
2044
2045 msgid "Compression: "
2046 msgstr "Komprese: "
2047
2048 #, c-format
2049 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2050 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
2051
2052 msgid "conflicting commands\n"
2053 msgstr "konfliktní příkazy\n"
2054
2055 #, c-format
2056 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2057 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2058
2059 #, c-format
2060 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2061 msgstr ""
2062 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2063
2064 #, c-format
2065 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2066 msgstr ""
2067 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2068
2069 #, c-format
2070 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2071 msgstr ""
2072 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2073
2074 #, c-format
2075 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2076 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
2077
2078 #, c-format
2079 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2080 msgstr ""
2081 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
2082
2083 #, c-format
2084 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2085 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
2086
2087 #, c-format
2088 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2089 msgstr ""
2090 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
2091 "nebezpečně\n"
2092
2093 #, c-format
2094 msgid ""
2095 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2096 msgstr ""
2097 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
2098 "nebezpečně\n"
2099
2100 #, c-format
2101 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2102 msgstr ""
2103 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2104 "nebezpečně\n"
2105
2106 #, c-format
2107 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2108 msgstr ""
2109 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2110 "nastavena bezpečně\n"
2111
2112 #, c-format
2113 msgid ""
2114 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2115 msgstr ""
2116 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2117 "nastavena bezpečně\n"
2118
2119 #, c-format
2120 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2121 msgstr ""
2122 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2123 "nastavena bezpečně\n"
2124
2125 # c-format
2126 #, c-format
2127 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2128 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2129
2130 msgid "display photo IDs during key listings"
2131 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2132
2133 msgid "show key usage information during key listings"
2134 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2135
2136 msgid "show policy URLs during signature listings"
2137 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2138
2139 msgid "show all notations during signature listings"
2140 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2141
2142 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2143 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2144
2145 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2146 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2147
2148 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2149 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2150
2151 msgid "show user ID validity during key listings"
2152 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2153
2154 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2155 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2156
2157 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2158 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2159
2160 msgid "show the keyring name in key listings"
2161 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2162
2163 msgid "show expiration dates during signature listings"
2164 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2165
2166 #, c-format
2167 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2168 msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
2169
2170 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2171 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
2172
2173 #, c-format
2174 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2175 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2176
2177 #, c-format
2178 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2179 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2180
2181 #, c-format
2182 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2183 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2184
2185 #, fuzzy, c-format
2186 #| msgid "line %d: not a valid email address\n"
2187 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2188 msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
2189
2190 #, c-format
2191 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2192 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2193
2194 #, c-format
2195 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2196 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2197
2198 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2199 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2200
2201 #, c-format
2202 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2203 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2204
2205 msgid "invalid keyserver options\n"
2206 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2207
2208 #, c-format
2209 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2210 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2211
2212 msgid "invalid import options\n"
2213 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2214
2215 #, fuzzy, c-format
2216 #| msgid "invalid list options\n"
2217 msgid "invalid filter option: %s\n"
2218 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2219
2220 #, c-format
2221 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2222 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2223
2224 msgid "invalid export options\n"
2225 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2226
2227 #, c-format
2228 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2229 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2230
2231 msgid "invalid list options\n"
2232 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2233
2234 msgid "display photo IDs during signature verification"
2235 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2236
2237 msgid "show policy URLs during signature verification"
2238 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2239
2240 msgid "show all notations during signature verification"
2241 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2242
2243 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2244 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2245
2246 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2247 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2248
2249 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2250 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2251
2252 msgid "show user ID validity during signature verification"
2253 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2254
2255 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2256 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2257
2258 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2259 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2260
2261 msgid "validate signatures with PKA data"
2262 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2263
2264 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2265 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2266
2267 #, c-format
2268 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2269 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2270
2271 msgid "invalid verify options\n"
2272 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2273
2274 #, c-format
2275 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2276 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2277
2278 #, c-format
2279 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2280 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2281
2282 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2283 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2284
2285 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2286 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2287
2288 #, c-format
2289 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2290 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2291
2292 #, c-format
2293 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2294 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2295
2296 #, c-format
2297 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2298 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2299
2300 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2301 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2302
2303 #, c-format
2304 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2305 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2306
2307 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2308 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2309
2310 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2311 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2312
2313 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2314 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2315
2316 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2317 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2318
2319 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2320 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2321
2322 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2323 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2324
2325 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2326 msgstr ""
2327 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2328 "2 nebo 3\n"
2329
2330 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2331 msgstr ""
2332 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2333 "nebo 3\n"
2334
2335 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2336 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2337
2338 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2339 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2340
2341 msgid "invalid default preferences\n"
2342 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2343
2344 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2345 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2346
2347 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2348 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2349
2350 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2351 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2352
2353 #, c-format
2354 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2355 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2356
2357 #, fuzzy, c-format
2358 #| msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2359 msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2360 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2361
2362 #, fuzzy, c-format
2363 #| msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2364 msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2365 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2366
2367 #, c-format
2368 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2369 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2370
2371 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2372 msgstr ""
2373 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2374
2375 #, c-format
2376 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2377 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2378
2379 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2380 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2381
2382 #, fuzzy, c-format
2383 #| msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2384 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
2385 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2386
2387 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2388 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2389
2390 #, fuzzy, c-format
2391 #| msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2392 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
2393 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2394
2395 #, c-format
2396 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2397 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2398
2399 #, c-format
2400 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2401 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2402
2403 #, c-format
2404 msgid "key export failed: %s\n"
2405 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2406
2407 #, fuzzy, c-format
2408 #| msgid "key export failed: %s\n"
2409 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2410 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2411
2412 #, c-format
2413 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2414 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2415
2416 #, c-format
2417 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2418 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2419
2420 #, c-format
2421 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2422 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2423
2424 #, c-format
2425 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2426 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2427
2428 #, c-format
2429 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2430 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2431
2432 #, c-format
2433 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2434 msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
2435
2436 #, c-format
2437 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2438 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
2439
2440 msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
2441 msgstr ""
2442
2443 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2444 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
2445
2446 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2447 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2448
2449 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2450 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2451
2452 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2453 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2454
2455 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2456 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2457
2458 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2459 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2460
2461 msgid "|FD|write status info to this FD"
2462 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2463
2464 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2465 msgstr ""
2466
2467 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2468 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2469
2470 msgid ""
2471 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2472 "Check signatures against known trusted keys\n"
2473 msgstr ""
2474 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2475 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2476
2477 msgid "No help available"
2478 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2479
2480 #, c-format
2481 msgid "No help available for '%s'"
2482 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2483
2484 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2485 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2486
2487 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2488 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2489
2490 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2491 msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
2492
2493 msgid "do not update the trustdb after import"
2494 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2495
2496 #, fuzzy
2497 #| msgid "show key fingerprint"
2498 msgid "show key during import"
2499 msgstr "vypsat otisk klíče"
2500
2501 msgid "only accept updates to existing keys"
2502 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2503
2504 msgid "remove unusable parts from key after import"
2505 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2506
2507 msgid "remove as much as possible from key after import"
2508 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2509
2510 msgid "run import filters and export key immediately"
2511 msgstr ""
2512
2513 #, fuzzy
2514 #| msgid "assume input is in binary format"
2515 msgid "assume the GnuPG key backup format"
2516 msgstr "předpokládat vstup v binárním formátu"
2517
2518 #, fuzzy
2519 #| msgid "show key fingerprint"
2520 msgid "repair keys on import"
2521 msgstr "vypsat otisk klíče"
2522
2523 #, c-format
2524 msgid "skipping block of type %d\n"
2525 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2526
2527 #, c-format
2528 msgid "%lu keys processed so far\n"
2529 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2530
2531 #, c-format
2532 msgid "Total number processed: %lu\n"
2533 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2534
2535 #, c-format
2536 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2537 msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
2538
2539 #, c-format
2540 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2541 msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2542
2543 #, c-format
2544 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2545 msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
2546
2547 #, c-format
2548 msgid "              imported: %lu"
2549 msgstr "                     importováno: %lu"
2550
2551 #, c-format
2552 msgid "             unchanged: %lu\n"
2553 msgstr "                       beze změn: %lu\n"
2554
2555 #, c-format
2556 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2557 msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
2558
2559 #, c-format
2560 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2561 msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
2562
2563 #, c-format
2564 msgid "        new signatures: %lu\n"
2565 msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
2566
2567 #, c-format
2568 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2569 msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
2570
2571 #, c-format
2572 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2573 msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
2574
2575 #, c-format
2576 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2577 msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
2578
2579 #, c-format
2580 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2581 msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2582
2583 #, c-format
2584 msgid "          not imported: %lu\n"
2585 msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
2586
2587 #, c-format
2588 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2589 msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
2590
2591 #, c-format
2592 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2593 msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2594
2595 #, c-format
2596 msgid ""
2597 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2598 "algorithms on these user IDs:\n"
2599 msgstr ""
2600 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2601 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2602
2603 #, c-format
2604 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2605 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2606
2607 #, c-format
2608 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2609 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2610
2611 #, c-format
2612 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2613 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2614
2615 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2616 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2617
2618 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2619 msgstr ""
2620 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2621
2622 #, c-format
2623 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2624 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2625
2626 #, c-format
2627 msgid "key %s: no user ID\n"
2628 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2629
2630 #, c-format
2631 msgid "key %s: %s\n"
2632 msgstr "klíč %s: %s\n"
2633
2634 msgid "rejected by import screener"
2635 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2636
2637 #, c-format
2638 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2639 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2640
2641 # c-format
2642 #, c-format
2643 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2644 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2645
2646 #, c-format
2647 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2648 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2649
2650 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2651 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2652
2653 #, c-format
2654 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2655 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2656
2657 #, c-format
2658 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2659 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2660
2661 #, c-format
2662 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2663 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2664
2665 #, c-format
2666 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2667 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2668
2669 #, c-format
2670 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2671 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2672
2673 #, c-format
2674 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2675 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2676
2677 #, c-format
2678 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2679 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2680
2681 #, c-format
2682 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2683 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2684
2685 #, c-format
2686 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2687 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2688
2689 #, c-format
2690 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2691 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2692
2693 #, c-format
2694 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2695 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2696
2697 #, c-format
2698 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2699 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2700
2701 #, c-format
2702 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2703 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2704
2705 #, c-format
2706 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2707 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2708
2709 #, c-format
2710 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2711 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2712
2713 #, c-format
2714 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2715 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2716
2717 #, c-format
2718 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2719 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2720
2721 #, c-format
2722 msgid "key %s: secret key imported\n"
2723 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2724
2725 #, c-format
2726 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2727 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2728
2729 #, c-format
2730 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2731 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2732
2733 #, c-format
2734 msgid "secret key %s: %s\n"
2735 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2736
2737 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2738 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2739
2740 #, c-format
2741 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2742 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2743
2744 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2745 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2746 #. actual private key data is stored on the card.  A
2747 #. single smartcard can have up to three private key
2748 #. data.  Importing private key stub is always
2749 #. skipped in 2.1, and it returns
2750 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2751 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2752 #. references to a card will be automatically
2753 #. created again.
2754 #, c-format
2755 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2756 msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
2757
2758 #, c-format
2759 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2760 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2761
2762 #, c-format
2763 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2764 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2765
2766 #, c-format
2767 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2768 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2769
2770 #, c-format
2771 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2772 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2773
2774 #, c-format
2775 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2776 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2777
2778 #, c-format
2779 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2780 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2781
2782 #, c-format
2783 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2784 msgstr ""
2785 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2786
2787 #, c-format
2788 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2789 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2790
2791 #, c-format
2792 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2793 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2794
2795 #, c-format
2796 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2797 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2798
2799 #, c-format
2800 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2801 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2802
2803 #, c-format
2804 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2805 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2806
2807 #, c-format
2808 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2809 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2810
2811 #, c-format
2812 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2813 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2814
2815 #, c-format
2816 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2817 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2818
2819 #, c-format
2820 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2821 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2822
2823 #, c-format
2824 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2825 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2826
2827 #, c-format
2828 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2829 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2830
2831 #, c-format
2832 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2833 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2834
2835 #, c-format
2836 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2837 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2838
2839 #, c-format
2840 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2841 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2842
2843 #, c-format
2844 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2845 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2846
2847 #, c-format
2848 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2849 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2850
2851 #, c-format
2852 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2853 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2854
2855 #, c-format
2856 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2857 msgstr ""
2858 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2859
2860 #, c-format
2861 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2862 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2863
2864 #, c-format
2865 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2866 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2867
2868 #, c-format
2869 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2870 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2871
2872 #, c-format
2873 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2874 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2875
2876 #, c-format
2877 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2878 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2879
2880 #, c-format
2881 msgid "keybox '%s' created\n"
2882 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2883
2884 #, c-format
2885 msgid "keyring '%s' created\n"
2886 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2887
2888 #, c-format
2889 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2890 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2891
2892 #, c-format
2893 msgid "error opening key DB: %s\n"
2894 msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
2895
2896 #, c-format
2897 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2898 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2899
2900 msgid "[revocation]"
2901 msgstr "[revokace]"
2902
2903 msgid "[self-signature]"
2904 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2905
2906 msgid ""
2907 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2908 "keys\n"
2909 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2910 "etc.)\n"
2911 msgstr ""
2912 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2913 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2914 "kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
2915 "\n"
2916
2917 #, c-format
2918 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2919 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2920
2921 #, c-format
2922 msgid "  %d = I trust fully\n"
2923 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2924
2925 msgid ""
2926 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2927 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2928 "trust signatures on your behalf.\n"
2929 msgstr ""
2930 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2931 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2932 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2933
2934 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2935 msgstr ""
2936 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2937 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2938
2939 #, c-format
2940 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
2941 msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
2942
2943 #, c-format
2944 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2945 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2946
2947 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2948 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2949
2950 msgid "  Unable to sign.\n"
2951 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2952
2953 #, c-format
2954 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2955 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2956
2957 #, c-format
2958 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2959 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2960
2961 #, c-format
2962 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2963 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2964
2965 msgid "Sign it? (y/N) "
2966 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2967
2968 #, c-format
2969 msgid ""
2970 "The self-signature on \"%s\"\n"
2971 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2972 msgstr ""
2973 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2974 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2975
2976 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2977 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2978
2979 #, c-format
2980 msgid ""
2981 "Your current signature on \"%s\"\n"
2982 "has expired.\n"
2983 msgstr ""
2984 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2985 "vypršela.\n"
2986
2987 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2988 msgstr ""
2989 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2990 "N) "
2991
2992 #, c-format
2993 msgid ""
2994 "Your current signature on \"%s\"\n"
2995 "is a local signature.\n"
2996 msgstr ""
2997 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2998 "je pouze lokální.\n"
2999
3000 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3001 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
3002
3003 #, c-format
3004 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3005 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
3006
3007 #, c-format
3008 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3009 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
3010
3011 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3012 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
3013
3014 #, c-format
3015 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3016 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3017
3018 msgid "This key has expired!"
3019 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
3020
3021 #, c-format
3022 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3023 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3024
3025 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3026 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3027
3028 msgid ""
3029 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3030 "belongs\n"
3031 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3032 msgstr ""
3033 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3034 "patří výše uvedené osobě.\n"
3035 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3036
3037 #, c-format
3038 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3039 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3040
3041 #, c-format
3042 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3043 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3044
3045 #, c-format
3046 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3047 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3048
3049 #, c-format
3050 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3051 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3052
3053 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3054 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
3055
3056 #, c-format
3057 msgid ""
3058 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3059 "key \"%s\" (%s)\n"
3060 msgstr ""
3061 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3062 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3063
3064 msgid "This will be a self-signature.\n"
3065 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3066
3067 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3068 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3069
3070 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3071 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3072
3073 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3074 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3075
3076 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3077 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3078
3079 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3080 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3081
3082 msgid "I have checked this key casually.\n"
3083 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3084
3085 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3086 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3087
3088 msgid "Really sign? (y/N) "
3089 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3090
3091 #, c-format
3092 msgid "signing failed: %s\n"
3093 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3094
3095 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3096 msgstr ""
3097 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3098 "nelze změnit.\n"
3099
3100 #, c-format
3101 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3102 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3103
3104 msgid "save and quit"
3105 msgstr "uložit a ukončit"
3106
3107 msgid "show key fingerprint"
3108 msgstr "vypsat otisk klíče"
3109
3110 msgid "show the keygrip"
3111 msgstr "ukázat keygrip"
3112
3113 msgid "list key and user IDs"
3114 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3115
3116 msgid "select user ID N"
3117 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3118
3119 msgid "select subkey N"
3120 msgstr "vyberte podklíč N"
3121
3122 msgid "check signatures"
3123 msgstr "kontrolovat podpisy"
3124
3125 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3126 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3127
3128 msgid "sign selected user IDs locally"
3129 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3130
3131 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3132 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3133
3134 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3135 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3136
3137 msgid "add a user ID"
3138 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3139
3140 msgid "add a photo ID"
3141 msgstr "přidat fotografický ID"
3142
3143 msgid "delete selected user IDs"
3144 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3145
3146 msgid "add a subkey"
3147 msgstr "přidat podklíč"
3148
3149 msgid "add a key to a smartcard"
3150 msgstr "přidat klíč na kartu"
3151
3152 msgid "move a key to a smartcard"
3153 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3154
3155 msgid "move a backup key to a smartcard"
3156 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3157
3158 msgid "delete selected subkeys"
3159 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3160
3161 msgid "add a revocation key"
3162 msgstr "přidat revokační klíč"
3163
3164 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3165 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3166
3167 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3168 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3169
3170 msgid "flag the selected user ID as primary"
3171 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3172
3173 msgid "list preferences (expert)"
3174 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3175
3176 msgid "list preferences (verbose)"
3177 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3178
3179 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3180 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3181
3182 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3183 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3184
3185 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3186 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3187
3188 msgid "change the passphrase"
3189 msgstr "změnit heslo"
3190
3191 msgid "change the ownertrust"
3192 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3193
3194 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3195 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3196
3197 msgid "revoke selected user IDs"
3198 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3199
3200 msgid "revoke key or selected subkeys"
3201 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3202
3203 msgid "enable key"
3204 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3205
3206 msgid "disable key"
3207 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3208
3209 msgid "show selected photo IDs"
3210 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3211
3212 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3213 msgstr ""
3214 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3215
3216 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3217 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3218
3219 msgid "Secret key is available.\n"
3220 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3221
3222 #, fuzzy
3223 #| msgid "Secret key is available.\n"
3224 msgid "Secret subkeys are available.\n"
3225 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3226
3227 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3228 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3229
3230 msgid ""
3231 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3232 "(lsign),\n"
3233 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3234 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3235 msgstr ""
3236 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3237 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3238 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3239
3240 msgid "Key is revoked."
3241 msgstr "Klíč revokován."
3242
3243 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3244 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3245
3246 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3247 msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
3248
3249 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3250 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3251
3252 #, c-format
3253 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3254 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3255
3256 #, c-format
3257 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3258 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3259
3260 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3261 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3262
3263 #, c-format
3264 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3265 msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
3266
3267 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3268 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3269
3270 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3271 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3272
3273 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3274 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3275
3276 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3277 #. moving the key and not about removing it.
3278 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3279 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3280
3281 msgid "You must select exactly one key.\n"
3282 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3283
3284 msgid "Command expects a filename argument\n"
3285 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3286
3287 #, c-format
3288 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3289 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3290
3291 #, c-format
3292 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3293 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3294
3295 msgid "You must select at least one key.\n"
3296 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3297
3298 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3299 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3300
3301 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3302 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3303
3304 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3305 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3306
3307 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3308 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3309
3310 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3311 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3312
3313 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3314 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3315
3316 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3317 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3318
3319 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3320 msgstr ""
3321 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3322 "poskytnutá uživatelem\n"
3323
3324 msgid "Set preference list to:\n"
3325 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3326
3327 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3328 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3329
3330 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3331 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3332
3333 msgid "Save changes? (y/N) "
3334 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3335
3336 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3337 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3338
3339 #, c-format
3340 msgid "update failed: %s\n"
3341 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3342
3343 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3344 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3345
3346 #, fuzzy
3347 #| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3348 msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
3349 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3350
3351 #, fuzzy, c-format
3352 #| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
3353 msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
3354 msgstr "kontrola seznamu důvěry se nepodařila: %s\n"
3355
3356 #, fuzzy, c-format
3357 #| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
3358 msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
3359 msgstr "kontrola seznamu důvěry se nepodařila: %s\n"
3360
3361 #, c-format
3362 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3363 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3364
3365 #, c-format
3366 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3367 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3368
3369 #, fuzzy, c-format
3370 #| msgid "read error in '%s': %s\n"
3371 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3372 msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
3373
3374 msgid "No matching user IDs."
3375 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3376
3377 msgid "Nothing to sign.\n"
3378 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3379
3380 #, fuzzy, c-format
3381 #| msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
3382 msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
3383 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
3384
3385 #, fuzzy, c-format
3386 #| msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3387 msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
3388 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3389
3390 #, fuzzy, c-format
3391 #| msgid "key \"%s\" not found\n"
3392 msgid "subkey \"%s\" not found\n"
3393 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
3394
3395 msgid "Digest: "
3396 msgstr "Hash: "
3397
3398 msgid "Features: "
3399 msgstr "Vlastnosti: "
3400
3401 msgid "Keyserver no-modify"
3402 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3403
3404 msgid "Preferred keyserver: "
3405 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3406
3407 msgid "Notations: "
3408 msgstr "Poznámky: "
3409
3410 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3411 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3412
3413 #, c-format
3414 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3415 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3416
3417 #, c-format
3418 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3419 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3420
3421 msgid "(sensitive)"
3422 msgstr "(citlivá informace)"
3423
3424 #, c-format
3425 msgid "created: %s"
3426 msgstr "vytvořen: %s"
3427
3428 #, c-format
3429 msgid "revoked: %s"
3430 msgstr "revokován: %s"
3431
3432 #, c-format
3433 msgid "expired: %s"
3434 msgstr "platnost skončila: %s"
3435
3436 #, c-format
3437 msgid "expires: %s"
3438 msgstr "platnost skončí: %s"
3439
3440 #, c-format
3441 msgid "usage: %s"
3442 msgstr "použití: %s"
3443
3444 msgid "card-no: "
3445 msgstr "číslo karty: "
3446
3447 #, c-format
3448 msgid "trust: %s"
3449 msgstr "důvěra: %s"
3450
3451 #, c-format
3452 msgid "validity: %s"
3453 msgstr "platnost: %s"
3454
3455 msgid "This key has been disabled"
3456 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3457
3458 msgid ""
3459 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3460 "unless you restart the program.\n"
3461 msgstr ""
3462 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3463 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3464
3465 # status
3466 msgid "revoked"
3467 msgstr "odvolán"
3468
3469 msgid "expired"
3470 msgstr "platnost skončila"
3471
3472 msgid ""
3473 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3474 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3475 msgstr ""
3476 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3477 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3478
3479 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3480 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3481
3482 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3483 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3484
3485 msgid ""
3486 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3487 "versions\n"
3488 "         of PGP to reject this key.\n"
3489 msgstr ""
3490 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3491 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3492
3493 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3494 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3495
3496 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3497 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3498
3499 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3500 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3501
3502 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3503 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3504
3505 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3506 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3507
3508 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3509 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3510
3511 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3512 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3513
3514 #, fuzzy, c-format
3515 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3516 msgid "Deleted %d signature.\n"
3517 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3518 msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
3519 msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
3520 msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
3521
3522 msgid "Nothing deleted.\n"
3523 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3524
3525 msgid "invalid"
3526 msgstr "neplatný"
3527
3528 #, c-format
3529 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3530 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3531
3532 #, fuzzy, c-format
3533 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3534 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3535 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3536 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3537 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3538 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3539
3540 #, c-format
3541 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3542 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3543
3544 #, c-format
3545 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3546 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3547
3548 msgid ""
3549 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3550 "cause\n"
3551 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3552 msgstr ""
3553 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3554 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3555
3556 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3557 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3558
3559 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3560 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3561
3562 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3563 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3564
3565 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3566 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3567
3568 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3569 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3570
3571 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3572 msgstr ""
3573 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3574
3575 msgid ""
3576 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3577 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3578
3579 msgid ""
3580 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3581 "N) "
3582 msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
3583
3584 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3585 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3586
3587 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3588 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3589
3590 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3591 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3592
3593 #, c-format
3594 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3595 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3596
3597 #, c-format
3598 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3599 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3600
3601 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3602 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3603
3604 #, c-format
3605 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3606 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3607
3608 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3609 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3610
3611 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3612 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3613
3614 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3615 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3616
3617 msgid "Enter the notation: "
3618 msgstr "Vložte poznámku: "
3619
3620 msgid "Proceed? (y/N) "
3621 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3622
3623 #, c-format
3624 msgid "No user ID with index %d\n"
3625 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3626
3627 #, c-format
3628 msgid "No user ID with hash %s\n"
3629 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3630
3631 #, c-format
3632 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3633 msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
3634
3635 #, c-format
3636 msgid "No subkey with index %d\n"
3637 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3638
3639 #, c-format
3640 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3641 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3642
3643 #, c-format
3644 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3645 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3646
3647 msgid " (non-exportable)"
3648 msgstr " (neexportovatelné)"
3649
3650 #, c-format
3651 msgid "This signature expired on %s.\n"
3652 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3653
3654 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3655 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3656
3657 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3658 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3659
3660 msgid "Not signed by you.\n"
3661 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3662
3663 #, c-format
3664 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3665 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3666
3667 msgid " (non-revocable)"
3668 msgstr " (neodvolatelné)"
3669
3670 #, c-format
3671 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3672 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3673
3674 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3675 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3676
3677 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3678 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3679
3680 msgid "no secret key\n"
3681 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3682
3683 #, c-format
3684 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3685 msgstr ""
3686
3687 #, c-format
3688 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3689 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3690
3691 #, c-format
3692 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3693 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3694
3695 #, fuzzy
3696 #| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3697 msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
3698 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3699
3700 #, c-format
3701 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3702 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3703
3704 #, c-format
3705 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3706 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3707
3708 #, c-format
3709 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3710 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3711
3712 #, fuzzy, c-format
3713 #| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
3714 msgid "invalid value for option '%s'\n"
3715 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
3716
3717 #, c-format
3718 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3719 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3720
3721 msgid "too many cipher preferences\n"
3722 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3723
3724 msgid "too many digest preferences\n"
3725 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3726
3727 msgid "too many compression preferences\n"
3728 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3729
3730 #, c-format
3731 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3732 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3733
3734 msgid "writing direct signature\n"
3735 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3736
3737 msgid "writing self signature\n"
3738 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3739
3740 msgid "writing key binding signature\n"
3741 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3742
3743 #, c-format
3744 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3745 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3746
3747 #, c-format
3748 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3749 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3750
3751 msgid ""
3752 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3753 msgstr ""
3754 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3755 "dlouhým hashem\n"
3756
3757 msgid "Sign"
3758 msgstr "Podepisování"
3759
3760 msgid "Certify"
3761 msgstr "Certifikování"
3762
3763 msgid "Encrypt"
3764 msgstr "Šifrování"
3765
3766 msgid "Authenticate"
3767 msgstr "Autentizace"
3768
3769 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3770 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3771 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3772 #. functions:
3773 #.
3774 #. s = Toggle signing capability
3775 #. e = Toggle encryption capability
3776 #. a = Toggle authentication capability
3777 #. q = Finish
3778 #.
3779 msgid "SsEeAaQq"
3780 msgstr "SsEeAaQq"
3781
3782 #, c-format
3783 msgid "Possible actions for a %s key: "
3784 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3785
3786 msgid "Current allowed actions: "
3787 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3788
3789 #, c-format
3790 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3791 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3792
3793 #, c-format
3794 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3795 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3796
3797 #, c-format
3798 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3799 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3800
3801 #, c-format
3802 msgid "   (%c) Finished\n"
3803 msgstr "   (%c) Konec\n"
3804
3805 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3806 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3807
3808 #, c-format
3809 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3810 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3811
3812 #, c-format
3813 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3814 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3815
3816 #, c-format
3817 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3818 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3819
3820 #, c-format
3821 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3822 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3823
3824 #, c-format
3825 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3826 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3827
3828 #, c-format
3829 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3830 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3831
3832 #, c-format
3833 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3834 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3835
3836 #, c-format
3837 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3838 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3839
3840 #, c-format
3841 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3842 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3843
3844 #, c-format
3845 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3846 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3847
3848 #, c-format
3849 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3850 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3851
3852 #, c-format
3853 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3854 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3855
3856 #, c-format
3857 msgid "  (%d) Existing key\n"
3858 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3859
3860 msgid "Enter the keygrip: "
3861 msgstr "Vložte keygrip: "
3862
3863 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3864 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3865
3866 msgid "No key with this keygrip\n"
3867 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3868
3869 #, c-format
3870 msgid "rounded to %u bits\n"
3871 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3872
3873 #, c-format
3874 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3875 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3876
3877 #, c-format
3878 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3879 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3880
3881 #, c-format
3882 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3883 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3884
3885 #, c-format
3886 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3887 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3888
3889 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3890 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3891
3892 msgid ""
3893 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3894 "         0 = key does not expire\n"
3895 "      <n>  = key expires in n days\n"
3896 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3897 "      <n>m = key expires in n months\n"
3898 "      <n>y = key expires in n years\n"
3899 msgstr ""
3900 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3901 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3902 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3903 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3904 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3905 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3906
3907 msgid ""
3908 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3909 "         0 = signature does not expire\n"
3910 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3911 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3912 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3913 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3914 msgstr ""
3915 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3916 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3917 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3918 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3919 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3920 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3921
3922 msgid "Key is valid for? (0) "
3923 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3924
3925 #, c-format
3926 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3927 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3928
3929 msgid "invalid value\n"
3930 msgstr "neplatná hodnota\n"
3931
3932 msgid "Key does not expire at all\n"
3933 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3934
3935 msgid "Signature does not expire at all\n"
3936 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3937