po: Update German translation
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016.
7 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2017.
8 #
9 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
10 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
11 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
12 #
13 # „armor“ překládat jako „ASCII“
14 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
15 #
16 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
17 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
18 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
19 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
20 #
21 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
22 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
23 #
24 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
25 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
26 # kvalifikovaný certifikát/podpis
27 #
28 # administrator → správce
29 # cache → keš
30 # distribution point → místo distribuce
31 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
32 # load → zavést
33 # OCSP request → OCSP dotaz
34 # validate → ověřit (platnost)
35 #
36 msgid ""
37 msgstr ""
38 "Project-Id-Version: gnupg2 2.2.1\n"
39 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
40 "PO-Revision-Date: 2017-11-17 10:33+01:00\n"
41 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
42 "Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
43 "Language: cs\n"
44 "MIME-Version: 1.0\n"
45 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
46 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
47 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
48
49 #, c-format
50 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
51 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
52
53 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
54 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
55 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
56 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
57 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
58 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
59 msgid "|pinentry-label|_OK"
60 msgstr "|pinentry-label|_OK"
61
62 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
63 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
64
65 msgid "|pinentry-label|_Yes"
66 msgstr "|pinentry-label|_Ano"
67
68 msgid "|pinentry-label|_No"
69 msgstr "|pinentry-label|_Ne"
70
71 msgid "|pinentry-label|PIN:"
72 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
73
74 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
75 msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
76
77 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
78 msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
79
80 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
81 msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
82
83 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
84 msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
85
86 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
87 #. for the quality bar.
88 msgid "Quality:"
89 msgstr "Kvalita:"
90
91 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
92 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
93 #. string to describe what this is about.  The length of the
94 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
95 #. translate this entry, a default english text (see source)
96 #. will be used.
97 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
98 msgstr ""
99 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
100 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
101
102 msgid ""
103 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
104 "session"
105 msgstr ""
106 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
107
108 msgid ""
109 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
110 "this session"
111 msgstr ""
112 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
113
114 msgid "PIN:"
115 msgstr "PIN:"
116
117 msgid "Passphrase:"
118 msgstr "Heslo:"
119
120 msgid "does not match - try again"
121 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
122
123 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
124 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
125 #. two %d give the current and maximum number of tries.
126 #, c-format
127 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
128 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
129
130 msgid "Repeat:"
131 msgstr "Znovu:"
132
133 msgid "PIN too long"
134 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
135
136 msgid "Passphrase too long"
137 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
138
139 msgid "Invalid characters in PIN"
140 msgstr "Neplatný znak v PINu"
141
142 msgid "PIN too short"
143 msgstr "PIN je příliš krátký"
144
145 msgid "Bad PIN"
146 msgstr "Špatný PIN"
147
148 msgid "Bad Passphrase"
149 msgstr "Špatné heslo"
150
151 #, c-format
152 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
153 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
154
155 #, c-format
156 msgid "can't create '%s': %s\n"
157 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
158
159 #, c-format
160 msgid "can't open '%s': %s\n"
161 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
162
163 #, c-format
164 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
165 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
166
167 #, c-format
168 msgid "detected card with S/N: %s\n"
169 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
170
171 #, c-format
172 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
173 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
174
175 #, c-format
176 msgid "no suitable card key found: %s\n"
177 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
178
179 #, c-format
180 msgid "error getting list of cards: %s\n"
181 msgstr "chyba při získávání seznamu karet: %s\n"
182
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
186 "allow this?"
187 msgstr ""
188 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
189 "povolit?"
190
191 msgid "Allow"
192 msgstr "Povolit"
193
194 msgid "Deny"
195 msgstr "Zakázat"
196
197 #, c-format
198 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
199 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
200
201 msgid "Please re-enter this passphrase"
202 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
203
204 #, c-format
205 msgid ""
206 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
207 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
208 msgstr ""
209 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
210 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
211
212 #, c-format
213 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
214 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
215
216 msgid "Please insert the card with serial number"
217 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
218
219 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
220 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
221
222 msgid "Admin PIN"
223 msgstr "PIN správce"
224
225 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
226 #. used to unblock a PIN.
227 msgid "PUK"
228 msgstr "PUK"
229
230 msgid "Reset Code"
231 msgstr "Resetační kód"
232
233 #, c-format
234 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
235 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
236
237 msgid "Repeat this Reset Code"
238 msgstr "Zopakujte resetační kód"
239
240 msgid "Repeat this PUK"
241 msgstr "Zopakujte tento PUK"
242
243 msgid "Repeat this PIN"
244 msgstr "Zopakujte tento PIN"
245
246 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
247 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
248
249 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
250 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
251
252 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
253 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
254
255 #, c-format
256 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
257 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
258
259 #, c-format
260 msgid "error creating temporary file: %s\n"
261 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
262
263 #, c-format
264 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
265 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
266
267 msgid "Enter new passphrase"
268 msgstr "Vložte nové heslo"
269
270 msgid "Take this one anyway"
271 msgstr "Použít přesto tento klíč"
272
273 #, c-format
274 msgid ""
275 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
276 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
277
278 #, c-format
279 msgid ""
280 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
281 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
282 msgstr ""
283 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
284 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
285
286 msgid "Yes, protection is not needed"
287 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
288
289 #, c-format
290 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
291 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
292 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
293 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
294 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
295
296 #, c-format
297 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
298 msgid_plural ""
299 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
300 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
301 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
302 msgstr[2] ""
303 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
304
305 #, c-format
306 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
307 msgstr ""
308 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
309
310 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
311 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
312
313 #, c-format
314 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
315 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
316
317 msgid "Please enter the new passphrase"
318 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
319
320 msgid ""
321 "@Options:\n"
322 " "
323 msgstr ""
324 "@Volby:\n"
325 " "
326
327 msgid "run in daemon mode (background)"
328 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
329
330 msgid "run in server mode (foreground)"
331 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
332
333 msgid "run in supervised mode"
334 msgstr "poběží v režimu dohledu"
335
336 msgid "verbose"
337 msgstr "upovídaný režim"
338
339 msgid "be somewhat more quiet"
340 msgstr "být o trochu víc tichý"
341
342 msgid "sh-style command output"
343 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
344
345 msgid "csh-style command output"
346 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
347
348 msgid "|FILE|read options from FILE"
349 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
350
351 msgid "do not detach from the console"
352 msgstr "neodpojovat se od konzole"
353
354 msgid "use a log file for the server"
355 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
356
357 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
358 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
359
360 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
361 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
362
363 msgid "do not use the SCdaemon"
364 msgstr "nepoužívat SCdémona"
365
366 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
367 msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
368
369 msgid "ignore requests to change the TTY"
370 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
371
372 msgid "ignore requests to change the X display"
373 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
374
375 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
376 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
377
378 msgid "do not use the PIN cache when signing"
379 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
380
381 msgid "disallow the use of an external password cache"
382 msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
383
384 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
385 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
386
387 msgid "allow presetting passphrase"
388 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
389
390 msgid "disallow caller to override the pinentry"
391 msgstr "zmemožnit volajícímu přebít pinentry"
392
393 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
394 msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
395
396 msgid "enable ssh support"
397 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
398
399 msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
400 msgstr "|ALGORITMUS|ukazovat otkisky SSH pomocí ALGORITMU"
401
402 msgid "enable putty support"
403 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
404
405 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
406 #. reporting address.  This is so that we can change the
407 #. reporting address without breaking the translations.
408 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
409 msgstr ""
410 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
411 "připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
412
413 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
414 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
415
416 msgid ""
417 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
418 "Secret key management for @GNUPG@\n"
419 msgstr ""
420 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
421 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
422
423 #, c-format
424 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
425 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
426
427 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
428 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
429
430 #, c-format
431 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
432 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
433
434 #, c-format
435 msgid "option file '%s': %s\n"
436 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
437
438 #, c-format
439 msgid "reading options from '%s'\n"
440 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
441
442 #, c-format
443 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
444 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
445
446 #, c-format
447 msgid "can't create socket: %s\n"
448 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
449
450 #, c-format
451 msgid "socket name '%s' is too long\n"
452 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
453
454 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
455 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
456
457 msgid "error getting nonce for the socket\n"
458 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
459
460 #, c-format
461 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
462 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
463
464 #, c-format
465 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
466 msgstr "přístupová práva „%s“ nelze nastavit: %s\n"
467
468 #, c-format
469 msgid "listening on socket '%s'\n"
470 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
471
472 #, c-format
473 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
474 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
475
476 #, c-format
477 msgid "directory '%s' created\n"
478 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
479
480 #, c-format
481 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
482 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
483
484 #, c-format
485 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
486 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
487
488 #, c-format
489 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
490 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
491
492 #, c-format
493 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
494 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
495
496 #, c-format
497 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
498 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
499
500 #, c-format
501 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
502 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
503
504 #, c-format
505 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
506 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
507
508 #, c-format
509 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
510 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
511
512 #, c-format
513 msgid "%s %s stopped\n"
514 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
515
516 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
517 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
518
519 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
520 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
521
522 msgid ""
523 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
524 "Password cache maintenance\n"
525 msgstr ""
526 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
527 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
528
529 msgid ""
530 "@Commands:\n"
531 " "
532 msgstr ""
533 "@Příkazy:\n"
534 " "
535
536 msgid ""
537 "@\n"
538 "Options:\n"
539 " "
540 msgstr ""
541 "@\n"
542 "Volby:\n"
543 " "
544
545 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
546 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
547
548 msgid ""
549 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
550 "Secret key maintenance tool\n"
551 msgstr ""
552 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
553 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
554
555 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
556 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
557
558 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
559 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
560
561 msgid ""
562 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
563 "system."
564 msgstr ""
565 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
566 "GnuPG."
567
568 msgid ""
569 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
570 "needed to complete this operation."
571 msgstr ""
572 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
573 "potřebný pro dokončení této operace."
574
575 msgid "cancelled\n"
576 msgstr "zrušeno\n"
577
578 #, c-format
579 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
580 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
581
582 #, c-format
583 msgid "error opening '%s': %s\n"
584 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
585
586 #, c-format
587 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
588 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
589
590 #, c-format
591 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
592 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
593
594 #, c-format
595 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
596 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
597
598 #, c-format
599 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
600 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
601
602 #, c-format
603 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
604 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
605
606 #, c-format
607 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
608 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
609
610 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
611 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
612
613 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
614 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
615 #. Pinentry to insert a line break.  The double
616 #. percent sign is actually needed because it is also
617 #. a printf format string.  If you need to insert a
618 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
619 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
620 #. certificate.
621 #, c-format
622 msgid ""
623 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
624 "certificates?"
625 msgstr ""
626 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
627 "vydávání certifikátu?"
628
629 msgid "Yes"
630 msgstr "Ano"
631
632 msgid "No"
633 msgstr "Ne"
634
635 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
636 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
637 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
638 #. needed because it is also a printf format string.  If you
639 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
640 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
641 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
642 #. as stored in the certificate.
643 #, c-format
644 msgid ""
645 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
646 "fingerprint:%%0A  %s"
647 msgstr ""
648 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
649
650 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
651 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
652 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
653 msgid "Correct"
654 msgstr "V pořádku"
655
656 msgid "Wrong"
657 msgstr "Špatně"
658
659 #, c-format
660 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
661 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
662
663 #, c-format
664 msgid ""
665 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
666 "it now."
667 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
668
669 msgid "Change passphrase"
670 msgstr "Změnit heslo"
671
672 msgid "I'll change it later"
673 msgstr "Změním jej později"
674
675 #, c-format
676 msgid ""
677 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
678 "%%0A?"
679 msgstr ""
680 "Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
681
682 msgid "Delete key"
683 msgstr "Smazat klíč"
684
685 msgid ""
686 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
687 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
688 msgstr ""
689 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
690 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
691
692 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
693 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
694
695 #, c-format
696 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
697 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
698
699 #, c-format
700 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
701 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
702
703 #, c-format
704 msgid "checking created signature failed: %s\n"
705 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
706
707 msgid "secret key parts are not available\n"
708 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
709
710 #, c-format
711 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
712 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
713
714 #, c-format
715 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
716 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
717
718 #, c-format
719 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
720 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
721
722 #, c-format
723 msgid "error creating a pipe: %s\n"
724 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
725
726 #, c-format
727 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
728 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
729
730 #, c-format
731 msgid "error forking process: %s\n"
732 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
733
734 #, c-format
735 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
736 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
737
738 #, c-format
739 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
740 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
741
742 #, c-format
743 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
744 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
745
746 #, c-format
747 msgid "error running '%s': terminated\n"
748 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
749
750 #, c-format
751 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
752 msgstr "čekání na ukončení procesu se nezdařilo: %s\n"
753
754 #, c-format
755 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
756 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
757
758 #, c-format
759 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
760 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
761
762 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
763 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
764
765 #, c-format
766 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
767 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
768
769 # TODO: i18n of first %s
770 #, c-format
771 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
772 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
773
774 # TODO: i18n of first %s
775 #, c-format
776 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
777 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
778
779 #, c-format
780 msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
781 msgstr "čekání, až se soubor „%s“ stane přístupným…\n"
782
783 #, c-format
784 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
785 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
786
787 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
788 msgid "yes"
789 msgstr "ano"
790
791 msgid "yY"
792 msgstr "aAyY"
793
794 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
795 msgid "no"
796 msgstr "ne"
797
798 msgid "nN"
799 msgstr "nN"
800
801 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
802 msgid "quit"
803 msgstr "ukončit"
804
805 msgid "qQ"
806 msgstr "uUqQ"
807
808 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
809 msgid "okay|okay"
810 msgstr "okey|okey"
811
812 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
813 msgid "cancel|cancel"
814 msgstr "zrušit|zrušit"
815
816 msgid "oO"
817 msgstr "oO"
818
819 msgid "cC"
820 msgstr "zZ"
821
822 #, c-format
823 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
824 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
825
826 #, c-format
827 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
828 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
829
830 #, c-format
831 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
832 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
833
834 #, c-format
835 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
836 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
837
838 #, c-format
839 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
840 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
841
842 #, c-format
843 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
844 msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
845
846 #, c-format
847 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
848 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
849
850 #, c-format
851 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
852 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
853
854 msgid "connection to agent established\n"
855 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
856
857 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
858 msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
859
860 #, c-format
861 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
862 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
863
864 #, c-format
865 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
866 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
867
868 msgid "connection to the dirmngr established\n"
869 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
870
871 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
872 #. verbatim.  It will not be printed.
873 msgid "|audit-log-result|Good"
874 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
875
876 msgid "|audit-log-result|Bad"
877 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
878
879 msgid "|audit-log-result|Not supported"
880 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
881
882 msgid "|audit-log-result|No certificate"
883 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
884
885 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
886 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
887
888 msgid "|audit-log-result|Error"
889 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
890
891 msgid "|audit-log-result|Not used"
892 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
893
894 msgid "|audit-log-result|Okay"
895 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
896
897 msgid "|audit-log-result|Skipped"
898 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
899
900 msgid "|audit-log-result|Some"
901 msgstr "|audit-log-result|Některý"
902
903 msgid "Certificate chain available"
904 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
905
906 msgid "root certificate missing"
907 msgstr "chybí kořenový certifikát"
908
909 msgid "Data encryption succeeded"
910 msgstr "Šifrování dat uspělo"
911
912 msgid "Data available"
913 msgstr "Data k dispozici"
914
915 msgid "Session key created"
916 msgstr "Vytvořen klíč relace"
917
918 #, c-format
919 msgid "algorithm: %s"
920 msgstr "algoritmus: %s"
921
922 #, c-format
923 msgid "unsupported algorithm: %s"
924 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
925
926 msgid "seems to be not encrypted"
927 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
928
929 msgid "Number of recipients"
930 msgstr "Počet příjemců"
931
932 #, c-format
933 msgid "Recipient %d"
934 msgstr "Příjemce %d"
935
936 msgid "Data signing succeeded"
937 msgstr "Podepisování dat uspělo"
938
939 #, c-format
940 msgid "data hash algorithm: %s"
941 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
942
943 #, c-format
944 msgid "Signer %d"
945 msgstr "Podepisovatel %d"
946
947 #, c-format
948 msgid "attr hash algorithm: %s"
949 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
950
951 msgid "Data decryption succeeded"
952 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
953
954 msgid "Encryption algorithm supported"
955 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
956
957 msgid "Data verification succeeded"
958 msgstr "Ověření dat uspělo"
959
960 msgid "Signature available"
961 msgstr "Podpis je k dispozici"
962
963 msgid "Parsing data succeeded"
964 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
965
966 #, c-format
967 msgid "bad data hash algorithm: %s"
968 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
969
970 #, c-format
971 msgid "Signature %d"
972 msgstr "Podpis %d"
973
974 msgid "Certificate chain valid"
975 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
976
977 msgid "Root certificate trustworthy"
978 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
979
980 msgid "no CRL found for certificate"
981 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
982
983 msgid "the available CRL is too old"
984 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
985
986 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
987 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
988
989 msgid "Included certificates"
990 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
991
992 msgid "No audit log entries."
993 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
994
995 msgid "Unknown operation"
996 msgstr "Neznámá operace"
997
998 msgid "Gpg-Agent usable"
999 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1000
1001 msgid "Dirmngr usable"
1002 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1003
1004 #, c-format
1005 msgid "No help available for '%s'."
1006 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1007
1008 msgid "ignoring garbage line"
1009 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1010
1011 msgid "[none]"
1012 msgstr "[neuvedeno]"
1013
1014 #, c-format
1015 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1016 msgstr "neplatný radix64 znak %02x byl přeskočen\n"
1017
1018 msgid "argument not expected"
1019 msgstr "argument nebyl očekáván"
1020
1021 msgid "read error"
1022 msgstr "chyba při čtení"
1023
1024 msgid "keyword too long"
1025 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1026
1027 msgid "missing argument"
1028 msgstr "postrádám argument"
1029
1030 msgid "invalid argument"
1031 msgstr "neplatný argument"
1032
1033 msgid "invalid command"
1034 msgstr "neplatný příkaz"
1035
1036 msgid "invalid alias definition"
1037 msgstr "neplatný definice aliasu"
1038
1039 msgid "out of core"
1040 msgstr "nedostatek paměti"
1041
1042 msgid "invalid option"
1043 msgstr "neplatný parametr"
1044
1045 #, c-format
1046 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1047 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1048
1049 #, c-format
1050 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1051 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1052
1053 #, c-format
1054 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1055 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1056
1057 #, c-format
1058 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1059 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1060
1061 #, c-format
1062 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1063 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1064
1065 #, c-format
1066 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1067 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1068
1069 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1070 msgid "out of core\n"
1071 msgstr "nedostatek paměti\n"
1072
1073 #, c-format
1074 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1075 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1076
1077 #, c-format
1078 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1079 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1080
1081 #, c-format
1082 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1083 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1084
1085 #, c-format
1086 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1087 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1088
1089 #, c-format
1090 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1091 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1092
1093 #, c-format
1094 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1095 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1096
1097 #, c-format
1098 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1099 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1100
1101 #, c-format
1102 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1103 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1104
1105 msgid "(deadlock?) "
1106 msgstr "(uváznutí?) "
1107
1108 #, c-format
1109 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1110 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1111
1112 #, c-format
1113 msgid "waiting for lock %s...\n"
1114 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1115
1116 # První argument je název knihovny
1117 #, c-format
1118 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1119 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
1120
1121 #, c-format
1122 msgid "armor: %s\n"
1123 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1124
1125 msgid "invalid armor header: "
1126 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1127
1128 msgid "armor header: "
1129 msgstr "ASCII hlavička: "
1130
1131 msgid "invalid clearsig header\n"
1132 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1133
1134 msgid "unknown armor header: "
1135 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1136
1137 msgid "nested clear text signatures\n"
1138 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1139
1140 msgid "unexpected armor: "
1141 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1142
1143 msgid "invalid dash escaped line: "
1144 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1145
1146 #, c-format
1147 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1148 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1149
1150 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1151 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1152
1153 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1154 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1155
1156 msgid "malformed CRC\n"
1157 msgstr "špatný formát CRC\n"
1158
1159 #, c-format
1160 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1161 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1162
1163 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1164 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1165
1166 msgid "error in trailer line\n"
1167 msgstr "chyba v patičce\n"
1168
1169 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1170 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1171
1172 #, c-format
1173 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1174 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1175
1176 msgid ""
1177 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1178 msgstr ""
1179 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1180 "špatný MTA\n"
1181
1182 # TODO: Pluralize
1183 #, c-format
1184 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1185 msgstr "[ nečitelné pro lidi (%zu bajtů: %s%s) ]"
1186
1187 msgid ""
1188 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1189 "an '='\n"
1190 msgstr ""
1191 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1192 "a musí končit znakem „=“\n"
1193
1194 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1195 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1196
1197 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1198 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1199
1200 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1201 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1202
1203 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1204 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat znak „=“\n"
1205
1206 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1207 msgstr "jméno uživatele musí obsahovat pouze tisknutelné znaky nebo mezery\n"
1208
1209 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1210 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1211
1212 #, c-format
1213 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1214 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1215
1216 msgid "Enter passphrase: "
1217 msgstr "Vložte heslo: "
1218
1219 #, c-format
1220 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1221 msgstr "chyba při získávání verze z „%s“: %s\n"
1222
1223 #, c-format
1224 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1225 msgstr "server „%s“ je starší než my (%s < %s)"
1226
1227 #, c-format
1228 msgid "WARNING: %s\n"
1229 msgstr "VAROVÁNÍ: %s\n"
1230
1231 msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
1232 msgstr ""
1233 "Poznámka: Zastaralé servery mohou postrádat důležité bezpečnostní opravy.\n"
1234
1235 #, c-format
1236 msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
1237 msgstr "Poznámka: Restartovat je můžete příkazem „%s“.\n"
1238
1239 #, c-format
1240 msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
1241 msgstr "%s není v souladu s režimem %s\n"
1242
1243 #, c-format
1244 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1245 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1246
1247 #, c-format
1248 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1249 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1250
1251 msgid "can't do this in batch mode\n"
1252 msgstr "nelze provést v dávkovém režimu\n"
1253
1254 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1255 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1256
1257 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1258 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1259
1260 msgid "Your selection? "
1261 msgstr "Váš výběr? "
1262
1263 msgid "[not set]"
1264 msgstr "[není nastaveno]"
1265
1266 msgid "male"
1267 msgstr "muž"
1268
1269 msgid "female"
1270 msgstr "žena"
1271
1272 msgid "unspecified"
1273 msgstr "neuvedeno"
1274
1275 msgid "not forced"
1276 msgstr "není vyžadováno"
1277
1278 msgid "forced"
1279 msgstr "vyžadováno"
1280
1281 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1282 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1283
1284 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1285 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1286
1287 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1288 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1289
1290 msgid "Cardholder's surname: "
1291 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1292
1293 msgid "Cardholder's given name: "
1294 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1295
1296 #, c-format
1297 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1298 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1299
1300 msgid "URL to retrieve public key: "
1301 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1302
1303 #, c-format
1304 msgid "error reading '%s': %s\n"
1305 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1306
1307 #, c-format
1308 msgid "error writing '%s': %s\n"
1309 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1310
1311 msgid "Login data (account name): "
1312 msgstr "Login (jménu účtu): "
1313
1314 msgid "Private DO data: "
1315 msgstr "Privátní DO data: "
1316
1317 msgid "Language preferences: "
1318 msgstr "Jazykové předvolby: "
1319
1320 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1321 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1322
1323 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1324 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1325
1326 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1327 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1328
1329 msgid "Error: invalid response.\n"
1330 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1331
1332 msgid "CA fingerprint: "
1333 msgstr "Otisk CA: "
1334
1335 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1336 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1337
1338 #, c-format
1339 msgid "key operation not possible: %s\n"
1340 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1341
1342 msgid "not an OpenPGP card"
1343 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1344
1345 #, c-format
1346 msgid "error getting current key info: %s\n"
1347 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1348
1349 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1350 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1351
1352 msgid ""
1353 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1354 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1355 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1356 msgstr ""
1357 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1358 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1359 "dokumentace\n"
1360 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1361
1362 #, c-format
1363 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1364 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1365
1366 #, c-format
1367 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1368 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1369
1370 #, c-format
1371 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1372 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1373
1374 #, fuzzy, c-format
1375 #| msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1376 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
1377 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1378
1379 #, c-format
1380 msgid "rounded up to %u bits\n"
1381 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1382
1383 #, c-format
1384 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1385 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1386
1387 #, c-format
1388 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1389 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1390
1391 #, c-format
1392 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1393 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1394
1395 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1396 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1397
1398 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1399 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1400
1401 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1402 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1403
1404 #, c-format
1405 msgid ""
1406 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1407 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1408 "You should change them using the command --change-pin\n"
1409 msgstr ""
1410 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1411 "   PIN = „%s“     PIN správce = „%s“\n"
1412 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1413
1414 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1415 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1416
1417 msgid "   (1) Signature key\n"
1418 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1419
1420 msgid "   (2) Encryption key\n"
1421 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1422
1423 msgid "   (3) Authentication key\n"
1424 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1425
1426 msgid "Invalid selection.\n"
1427 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1428
1429 msgid "Please select where to store the key:\n"
1430 msgstr "Prosím vyberte, kam uložit klíč:\n"
1431
1432 #, c-format
1433 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1434 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1435
1436 msgid "This command is not supported by this card\n"
1437 msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
1438
1439 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1440 msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
1441
1442 msgid "Continue? (y/N) "
1443 msgstr "Pokračovat (a/N) "
1444
1445 # The code expects non-localized "yes"
1446 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1447 msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
1448
1449 msgid "quit this menu"
1450 msgstr "ukončit toto menu"
1451
1452 msgid "show admin commands"
1453 msgstr "zobraz příkazy správce"
1454
1455 msgid "show this help"
1456 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1457
1458 msgid "list all available data"
1459 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1460
1461 msgid "change card holder's name"
1462 msgstr "změní jméno majitele karty"
1463
1464 msgid "change URL to retrieve key"
1465 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1466
1467 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1468 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1469
1470 msgid "change the login name"
1471 msgstr "změnit login name"
1472
1473 msgid "change the language preferences"
1474 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1475
1476 msgid "change card holder's sex"
1477 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1478
1479 msgid "change a CA fingerprint"
1480 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1481
1482 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1483 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1484
1485 msgid "generate new keys"
1486 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1487
1488 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1489 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1490
1491 msgid "verify the PIN and list all data"
1492 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1493
1494 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1495 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1496
1497 msgid "destroy all keys and data"
1498 msgstr "zničit všechny klíče a data"
1499
1500 msgid "gpg/card> "
1501 msgstr "gpg/karta> "
1502
1503 msgid "Admin-only command\n"
1504 msgstr "pouze příkazy správce\n"
1505
1506 msgid "Admin commands are allowed\n"
1507 msgstr "příkazy správce jsou povoleny\n"
1508
1509 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1510 msgstr "příkazy správce nejsou povoleny\n"
1511
1512 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1513 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1514
1515 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1516 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1517
1518 #, c-format
1519 msgid "can't open '%s'\n"
1520 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1521
1522 #, c-format
1523 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1524 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1525
1526 #, c-format
1527 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1528 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1529
1530 #, c-format
1531 msgid "key \"%s\" not found\n"
1532 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
1533
1534 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1535 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1536
1537 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1538 msgstr "bez parametru „--yes“ to nelze v dávkovém režimu provést\n"
1539
1540 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1541 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1542
1543 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1544 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1545
1546 # The first argument is a "key" or "subkey"
1547 #, c-format
1548 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1549 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1550
1551 # deleting secret %s failed
1552 msgid "key"
1553 msgstr "klíče"
1554
1555 # deleting secret %s failed
1556 msgid "subkey"
1557 msgstr "podklíče"
1558
1559 #, c-format
1560 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1561 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1562
1563 msgid "ownertrust information cleared\n"
1564 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1565
1566 #, c-format
1567 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1568 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1569
1570 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1571 msgstr ""
1572 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1573
1574 #, c-format
1575 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1576 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1577
1578 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1579 msgstr "v režimu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1580
1581 #, c-format
1582 msgid "using cipher %s\n"
1583 msgstr "použití šifry: %s\n"
1584
1585 #, c-format
1586 msgid "'%s' already compressed\n"
1587 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1588
1589 #, c-format
1590 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1591 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1592
1593 #, c-format
1594 msgid "reading from '%s'\n"
1595 msgstr "čte se z „%s“\n"
1596
1597 #, c-format
1598 msgid ""
1599 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1600 msgstr ""
1601 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1602
1603 #, c-format
1604 msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
1605 msgstr "šifrovací algoritmus „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
1606
1607 #, c-format
1608 msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
1609 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s není vhodný pro šifrování v režimu %s\n"
1610
1611 #, c-format
1612 msgid ""
1613 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1614 "preferences\n"
1615 msgstr ""
1616 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1617 "příjemce\n"
1618
1619 #, c-format
1620 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1621 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1622
1623 #, c-format
1624 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1625 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1626
1627 #, c-format
1628 msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
1629 msgstr "volba „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
1630
1631 #, c-format
1632 msgid "%s encrypted data\n"
1633 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1634
1635 #, c-format
1636 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1637 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1638
1639 msgid ""
1640 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1641 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1642
1643 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1644 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1645
1646 msgid "no remote program execution supported\n"
1647 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1648
1649 msgid ""
1650 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1651 msgstr ""
1652 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1653 "nastaveny nebezpečně\n"
1654
1655 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1656 msgstr ""
1657 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1658 "dočasné soubory (temp files)\n"
1659
1660 #, c-format
1661 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1662 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1663
1664 #, c-format
1665 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1666 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1667
1668 #, c-format
1669 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1670 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1671
1672 msgid "unnatural exit of external program\n"
1673 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1674
1675 msgid "unable to execute external program\n"
1676 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1677
1678 #, c-format
1679 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1680 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1681
1682 #, c-format
1683 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1684 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1685
1686 #, c-format
1687 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1688 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1689
1690 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1691 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1692
1693 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1694 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1695
1696 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1697 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1698
1699 msgid "remove unusable parts from key during export"
1700 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1701
1702 msgid "remove as much as possible from key during export"
1703 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1704
1705 msgid "use the GnuPG key backup format"
1706 msgstr "použít záložní formát klíče GnuPG"
1707
1708 msgid " - skipped"
1709 msgstr " – přeskočeno"
1710
1711 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
1712 #, c-format
1713 msgid "writing to '%s'\n"
1714 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
1715
1716 #, c-format
1717 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1718 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1719
1720 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1721 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1722
1723 #, c-format
1724 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1725 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1726
1727 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1728 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1729
1730 #, c-format
1731 msgid "error creating '%s': %s\n"
1732 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
1733
1734 msgid "[User ID not found]"
1735 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1736
1737 #, c-format
1738 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1739 msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
1740
1741 #, c-format
1742 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1743 msgstr "Pozor: „%s“ by měl být dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
1744
1745 #, c-format
1746 msgid "error looking up: %s\n"
1747 msgstr "chyba při vyhledávání: %s\n"
1748
1749 #, c-format
1750 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1751 msgstr "Pozor: %s se nachází v souboru klíčů (keyring) %dkrát\n"
1752
1753 #, c-format
1754 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1755 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1756
1757 #, c-format
1758 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1759 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1760
1761 msgid "No fingerprint"
1762 msgstr "Chybí otisk"
1763
1764 #, c-format
1765 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1766 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1767
1768 #, c-format
1769 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1770 msgstr "Pozor: jako výchozí klíč se nepoužije „%s“: %s\n"
1771
1772 #, c-format
1773 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1774 msgstr "jako výchozí tajný klíč pro podepisování se použije „%s“\n"
1775
1776 #, c-format
1777 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1778 msgstr "všechny hodnoty předány „%s“ se ignorují\n"
1779
1780 # c-format
1781 #, c-format
1782 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1783 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1784
1785 #, c-format
1786 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1787 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1788
1789 #, c-format
1790 msgid "valid values for option '%s':\n"
1791 msgstr "platné hodnoty pro volbu „%s“:\n"
1792
1793 msgid "make a signature"
1794 msgstr "vytvořit podpis"
1795
1796 msgid "make a clear text signature"
1797 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1798
1799 msgid "make a detached signature"
1800 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1801
1802 msgid "encrypt data"
1803 msgstr "šifrovat data"
1804
1805 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1806 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1807
1808 msgid "decrypt data (default)"
1809 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1810
1811 msgid "verify a signature"
1812 msgstr "verifikovat podpis"
1813
1814 msgid "list keys"
1815 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1816
1817 msgid "list keys and signatures"
1818 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1819
1820 msgid "list and check key signatures"
1821 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1822
1823 msgid "list keys and fingerprints"
1824 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1825
1826 msgid "list secret keys"
1827 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1828
1829 msgid "generate a new key pair"
1830 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1831
1832 msgid "quickly generate a new key pair"
1833 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1834
1835 msgid "quickly add a new user-id"
1836 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1837
1838 msgid "quickly revoke a user-id"
1839 msgstr "rychle odvolat identitu uživatele"
1840
1841 msgid "quickly set a new expiration date"
1842 msgstr "rychle nastavit nové datum konce platnosti"
1843
1844 msgid "full featured key pair generation"
1845 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1846
1847 msgid "generate a revocation certificate"
1848 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1849
1850 msgid "remove keys from the public keyring"
1851 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1852
1853 msgid "remove keys from the secret keyring"
1854 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1855
1856 msgid "quickly sign a key"
1857 msgstr "rychle podepsat klíč"
1858
1859 msgid "quickly sign a key locally"
1860 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1861
1862 msgid "sign a key"
1863 msgstr "podepsat klíč"
1864
1865 msgid "sign a key locally"
1866 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1867
1868 msgid "sign or edit a key"
1869 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1870
1871 msgid "change a passphrase"
1872 msgstr "změnit heslo"
1873
1874 msgid "export keys"
1875 msgstr "exportovat klíče"
1876
1877 msgid "export keys to a keyserver"
1878 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1879
1880 msgid "import keys from a keyserver"
1881 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1882
1883 msgid "search for keys on a keyserver"
1884 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1885
1886 msgid "update all keys from a keyserver"
1887 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1888
1889 msgid "import/merge keys"
1890 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1891
1892 msgid "print the card status"
1893 msgstr "vytisknout stav karty"
1894
1895 msgid "change data on a card"
1896 msgstr "změnit data na kartě"
1897
1898 msgid "change a card's PIN"
1899 msgstr "změnit PIN karty"
1900
1901 msgid "update the trust database"
1902 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1903
1904 msgid "print message digests"
1905 msgstr "vypsat hash zprávy"
1906
1907 msgid "run in server mode"
1908 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1909
1910 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
1911 msgstr "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči"
1912
1913 msgid "create ascii armored output"
1914 msgstr "vytvořit výstup zapsaný v ASCII"
1915
1916 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1917 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1918
1919 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1920 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1921
1922 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1923 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1924
1925 msgid "use canonical text mode"
1926 msgstr "použít kanonický textový režim"
1927
1928 msgid "|FILE|write output to FILE"
1929 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1930
1931 msgid "do not make any changes"
1932 msgstr "neprovádět žádné změny"
1933
1934 msgid "prompt before overwriting"
1935 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1936
1937 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1938 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1939
1940 msgid ""
1941 "@\n"
1942 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1943 msgstr ""
1944 "@\n"
1945 "(Pro úplný seznam všech příkazů a voleb nahlédněte do manuálové stránky.)\n"
1946
1947 msgid ""
1948 "@\n"
1949 "Examples:\n"
1950 "\n"
1951 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1952 " --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
1953 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1954 " --list-keys [names]        show keys\n"
1955 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1956 msgstr ""
1957 "@\n"
1958 "Příklady:\n"
1959 "\n"
1960 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1961 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1962 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1963 " --list-keys [jména]        ukázat klíče\n"
1964 " --fingerprint [jména]      ukázat otisky\n"
1965
1966 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1967 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1968
1969 msgid ""
1970 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1971 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1972 "Default operation depends on the input data\n"
1973 msgstr ""
1974 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1975 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1976 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1977
1978 msgid ""
1979 "\n"
1980 "Supported algorithms:\n"
1981 msgstr ""
1982 "\n"
1983 "Podporované algoritmy:\n"
1984
1985 msgid "Pubkey: "
1986 msgstr "Veřejný klíč: "
1987
1988 msgid "Cipher: "
1989 msgstr "Šifra: "
1990
1991 msgid "Hash: "
1992 msgstr "Hash: "
1993
1994 msgid "Compression: "
1995 msgstr "Komprese: "
1996
1997 #, c-format
1998 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1999 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
2000
2001 msgid "conflicting commands\n"
2002 msgstr "konfliktní příkazy\n"
2003
2004 #, c-format
2005 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2006 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2007
2008 #, c-format
2009 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2010 msgstr ""
2011 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2012
2013 #, c-format
2014 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2015 msgstr ""
2016 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2017
2018 #, c-format
2019 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2020 msgstr ""
2021 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2022
2023 #, c-format
2024 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2025 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
2026
2027 #, c-format
2028 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2029 msgstr ""
2030 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
2031
2032 #, c-format
2033 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2034 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
2035
2036 #, c-format
2037 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2038 msgstr ""
2039 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
2040 "nebezpečně\n"
2041
2042 #, c-format
2043 msgid ""
2044 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2045 msgstr ""
2046 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
2047 "nebezpečně\n"
2048
2049 #, c-format
2050 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2051 msgstr ""
2052 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2053 "nebezpečně\n"
2054
2055 #, c-format
2056 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2057 msgstr ""
2058 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2059 "nastavena bezpečně\n"
2060
2061 #, c-format
2062 msgid ""
2063 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2064 msgstr ""
2065 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2066 "nastavena bezpečně\n"
2067
2068 #, c-format
2069 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2070 msgstr ""
2071 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2072 "nastavena bezpečně\n"
2073
2074 # c-format
2075 #, c-format
2076 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2077 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2078
2079 msgid "display photo IDs during key listings"
2080 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2081
2082 msgid "show key usage information during key listings"
2083 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2084
2085 msgid "show policy URLs during signature listings"
2086 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2087
2088 msgid "show all notations during signature listings"
2089 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2090
2091 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2092 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2093
2094 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2095 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2096
2097 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2098 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2099
2100 msgid "show user ID validity during key listings"
2101 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2102
2103 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2104 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2105
2106 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2107 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2108
2109 msgid "show the keyring name in key listings"
2110 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2111
2112 msgid "show expiration dates during signature listings"
2113 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2114
2115 #, c-format
2116 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2117 msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
2118
2119 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2120 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
2121
2122 #, c-format
2123 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2124 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2125
2126 #, c-format
2127 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2128 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2129
2130 #, c-format
2131 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2132 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2133
2134 #, c-format
2135 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2136 msgstr "„%s“ není správná e-mailová adresa\n"
2137
2138 #, c-format
2139 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2140 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2141
2142 #, c-format
2143 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2144 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2145
2146 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2147 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2148
2149 #, c-format
2150 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2151 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2152
2153 msgid "invalid keyserver options\n"
2154 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2155
2156 #, c-format
2157 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2158 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2159
2160 msgid "invalid import options\n"
2161 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2162
2163 #, c-format
2164 msgid "invalid filter option: %s\n"
2165 msgstr "neplatná volba filtru: %s\n"
2166
2167 #, c-format
2168 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2169 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2170
2171 msgid "invalid export options\n"
2172 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2173
2174 #, c-format
2175 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2176 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2177
2178 msgid "invalid list options\n"
2179 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2180
2181 msgid "display photo IDs during signature verification"
2182 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2183
2184 msgid "show policy URLs during signature verification"
2185 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2186
2187 msgid "show all notations during signature verification"
2188 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2189
2190 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2191 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2192
2193 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2194 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2195
2196 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2197 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2198
2199 msgid "show user ID validity during signature verification"
2200 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2201
2202 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2203 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2204
2205 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2206 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2207
2208 msgid "validate signatures with PKA data"
2209 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2210
2211 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2212 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2213
2214 #, c-format
2215 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2216 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2217
2218 msgid "invalid verify options\n"
2219 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2220
2221 #, c-format
2222 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2223 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2224
2225 #, c-format
2226 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2227 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2228
2229 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2230 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2231
2232 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2233 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2234
2235 #, c-format
2236 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2237 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2238
2239 #, c-format
2240 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2241 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2242
2243 #, c-format
2244 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2245 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2246
2247 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2248 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2249
2250 #, c-format
2251 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2252 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2253
2254 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2255 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2256
2257 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2258 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2259
2260 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2261 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2262
2263 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2264 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2265
2266 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2267 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2268
2269 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2270 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2271
2272 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2273 msgstr ""
2274 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2275 "2 nebo 3\n"
2276
2277 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2278 msgstr ""
2279 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2280 "nebo 3\n"
2281
2282 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2283 msgstr "Poznámka: jednoduchý režim S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2284
2285 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2286 msgstr "neplatný režim S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2287
2288 msgid "invalid default preferences\n"
2289 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2290
2291 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2292 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2293
2294 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2295 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2296
2297 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2298 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2299
2300 #, c-format
2301 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2302 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2303
2304 #, c-format
2305 msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2306 msgstr "hashovací algoritmus „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
2307
2308 #, c-format
2309 msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2310 msgstr "kompresní algoritmus „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
2311
2312 #, c-format
2313 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2314 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2315
2316 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2317 msgstr ""
2318 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2319
2320 #, c-format
2321 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2322 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2323
2324 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2325 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2326
2327 #, c-format
2328 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
2329 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v režimu %s\n"
2330
2331 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2332 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2333
2334 #, c-format
2335 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
2336 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v režimu %s\n"
2337
2338 #, c-format
2339 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2340 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2341
2342 #, c-format
2343 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2344 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2345
2346 #, c-format
2347 msgid "key export failed: %s\n"
2348 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2349
2350 #, c-format
2351 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2352 msgstr "export jako SSH klíč se nepodařil: %s\n"
2353
2354 #, c-format
2355 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2356 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2357
2358 #, c-format
2359 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2360 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2361
2362 #, c-format
2363 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2364 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2365
2366 #, c-format
2367 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2368 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2369
2370 #, c-format
2371 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2372 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2373
2374 #, c-format
2375 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2376 msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
2377
2378 #, c-format
2379 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2380 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
2381
2382 msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
2383 msgstr "POZOR: nezadán žádný příkaz. Váš záměr bude odhadnut…\n"
2384
2385 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2386 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
2387
2388 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2389 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2390
2391 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2392 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2393
2394 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2395 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2396
2397 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2398 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2399
2400 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2401 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2402
2403 msgid "|FD|write status info to this FD"
2404 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2405
2406 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2407 msgstr "|ALGORITMUS|zamítnout podpisy založené na ALGORITMU"
2408
2409 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2410 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2411
2412 msgid ""
2413 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2414 "Check signatures against known trusted keys\n"
2415 msgstr ""
2416 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2417 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2418
2419 msgid "No help available"
2420 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2421
2422 #, c-format
2423 msgid "No help available for '%s'"
2424 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2425
2426 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2427 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2428
2429 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2430 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2431
2432 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2433 msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
2434
2435 msgid "do not update the trustdb after import"
2436 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2437
2438 msgid "show key during import"
2439 msgstr "při importu ukázat klíč"
2440
2441 msgid "only accept updates to existing keys"
2442 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2443
2444 msgid "remove unusable parts from key after import"
2445 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2446
2447 msgid "remove as much as possible from key after import"
2448 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2449
2450 msgid "run import filters and export key immediately"
2451 msgstr "spustit importní filtry a exportovat klíč okamžitě"
2452
2453 msgid "assume the GnuPG key backup format"
2454 msgstr "předpokládat vstup ve formátu zálohy klíčů GnuPG"
2455
2456 msgid "repair keys on import"
2457 msgstr "při importu opravit klíče"
2458
2459 #, c-format
2460 msgid "skipping block of type %d\n"
2461 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2462
2463 #, c-format
2464 msgid "%lu keys processed so far\n"
2465 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2466
2467 #, c-format
2468 msgid "Total number processed: %lu\n"
2469 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2470
2471 #, c-format
2472 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2473 msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
2474
2475 #, c-format
2476 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2477 msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2478
2479 #, c-format
2480 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2481 msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
2482
2483 #, c-format
2484 msgid "              imported: %lu"
2485 msgstr "                     importováno: %lu"
2486
2487 #, c-format
2488 msgid "             unchanged: %lu\n"
2489 msgstr "                       beze změn: %lu\n"
2490
2491 #, c-format
2492 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2493 msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
2494
2495 #, c-format
2496 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2497 msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
2498
2499 #, c-format
2500 msgid "        new signatures: %lu\n"
2501 msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
2502
2503 #, c-format
2504 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2505 msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
2506
2507 #, c-format
2508 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2509 msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
2510
2511 #, c-format
2512 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2513 msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
2514
2515 #, c-format
2516 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2517 msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2518
2519 #, c-format
2520 msgid "          not imported: %lu\n"
2521 msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
2522
2523 #, c-format
2524 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2525 msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
2526
2527 #, c-format
2528 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2529 msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2530
2531 #, c-format
2532 msgid ""
2533 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2534 "algorithms on these user IDs:\n"
2535 msgstr ""
2536 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2537 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2538
2539 #, c-format
2540 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2541 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2542
2543 #, c-format
2544 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2545 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2546
2547 #, c-format
2548 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2549 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2550
2551 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2552 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2553
2554 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2555 msgstr ""
2556 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2557
2558 #, c-format
2559 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2560 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2561
2562 #, c-format
2563 msgid "key %s: no user ID\n"
2564 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2565
2566 #, c-format
2567 msgid "key %s: %s\n"
2568 msgstr "klíč %s: %s\n"
2569
2570 msgid "rejected by import screener"
2571 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2572
2573 #, c-format
2574 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2575 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2576
2577 # c-format
2578 #, c-format
2579 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2580 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2581
2582 #, c-format
2583 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2584 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2585
2586 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2587 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2588
2589 #, c-format
2590 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2591 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2592
2593 #, c-format
2594 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2595 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2596
2597 #, c-format
2598 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2599 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2600
2601 #, c-format
2602 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2603 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2604
2605 #, c-format
2606 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2607 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2608
2609 #, c-format
2610 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2611 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2612
2613 #, c-format
2614 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2615 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2616
2617 #, c-format
2618 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2619 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2620
2621 #, c-format
2622 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2623 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2624
2625 #, c-format
2626 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2627 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2628
2629 #, c-format
2630 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2631 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2632
2633 #, c-format
2634 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2635 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2636
2637 #, c-format
2638 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2639 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2640
2641 #, c-format
2642 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2643 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2644
2645 #, c-format
2646 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2647 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2648
2649 #, c-format
2650 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2651 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2652
2653 #, c-format
2654 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2655 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2656
2657 #, c-format
2658 msgid "key %s: secret key imported\n"
2659 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2660
2661 #, c-format
2662 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2663 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2664
2665 #, c-format
2666 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2667 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2668
2669 #, c-format
2670 msgid "secret key %s: %s\n"
2671 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2672
2673 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2674 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2675
2676 #, c-format
2677 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2678 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2679
2680 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2681 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2682 #. actual private key data is stored on the card.  A
2683 #. single smartcard can have up to three private key
2684 #. data.  Importing private key stub is always
2685 #. skipped in 2.1, and it returns
2686 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2687 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2688 #. references to a card will be automatically
2689 #. created again.
2690 #, c-format
2691 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2692 msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
2693
2694 #, c-format
2695 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2696 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2697
2698 #, c-format
2699 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2700 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2701
2702 #, c-format
2703 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2704 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2705
2706 #, c-format
2707 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2708 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2709
2710 #, c-format
2711 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2712 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2713
2714 #, c-format
2715 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2716 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2717
2718 #, c-format
2719 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2720 msgstr ""
2721 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2722
2723 #, c-format
2724 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2725 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2726
2727 #, c-format
2728 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2729 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2730
2731 #, c-format
2732 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2733 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2734
2735 #, c-format
2736 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2737 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2738
2739 #, c-format
2740 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2741 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2742
2743 #, c-format
2744 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2745 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2746
2747 #, c-format
2748 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2749 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro odvolání klíče\n"
2750
2751 #, c-format
2752 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2753 msgstr "klíč %s: neplatný odvolací podklíč\n"
2754
2755 #, c-format
2756 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2757 msgstr "klíč %s: vícenásobná odvolání podklíče smazáno\n"
2758
2759 #, c-format
2760 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2761 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2762
2763 #, c-format
2764 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2765 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2766
2767 #, c-format
2768 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2769 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2770
2771 #, c-format
2772 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2773 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2774
2775 #, c-format
2776 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2777 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2778
2779 #, c-format
2780 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2781 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2782
2783 #, c-format
2784 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2785 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2786
2787 #, c-format
2788 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2789 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2790
2791 #, c-format
2792 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2793 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být odvolán: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2794
2795 #, c-format
2796 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2797 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být odvolán: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2798
2799 #, c-format
2800 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2801 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2802
2803 #, c-format
2804 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2805 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2806
2807 #, c-format
2808 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2809 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2810
2811 #, c-format
2812 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2813 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2814
2815 #, c-format
2816 msgid "keybox '%s' created\n"
2817 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2818
2819 #, c-format
2820 msgid "keyring '%s' created\n"
2821 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2822
2823 #, c-format
2824 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2825 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2826
2827 #, c-format
2828 msgid "error opening key DB: %s\n"
2829 msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
2830
2831 #, c-format
2832 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2833 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2834
2835 msgid "[revocation]"
2836 msgstr "[odvolání]"
2837
2838 msgid "[self-signature]"
2839 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2840
2841 msgid ""
2842 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2843 "keys\n"
2844 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2845 "etc.)\n"
2846 msgstr ""
2847 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2848 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2849 "kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
2850 "\n"
2851
2852 #, c-format
2853 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2854 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2855
2856 #, c-format
2857 msgid "  %d = I trust fully\n"
2858 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2859
2860 msgid ""
2861 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2862 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2863 "trust signatures on your behalf.\n"
2864 msgstr ""
2865 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2866 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2867 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2868
2869 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2870 msgstr ""
2871 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2872 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2873
2874 #, c-format
2875 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
2876 msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
2877
2878 #, c-format
2879 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2880 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je odvoláno."
2881
2882 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2883 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2884
2885 msgid "  Unable to sign.\n"
2886 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2887
2888 #, c-format
2889 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2890 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2891
2892 #, c-format
2893 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2894 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2895
2896 #, c-format
2897 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2898 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2899
2900 msgid "Sign it? (y/N) "
2901 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2902
2903 #, c-format
2904 msgid ""
2905 "The self-signature on \"%s\"\n"
2906 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2907 msgstr ""
2908 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2909 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2910
2911 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2912 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2913
2914 #, c-format
2915 msgid ""
2916 "Your current signature on \"%s\"\n"
2917 "has expired.\n"
2918 msgstr ""
2919 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2920 "vypršela.\n"
2921
2922 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2923 msgstr ""
2924 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2925 "N) "
2926
2927 #, c-format
2928 msgid ""
2929 "Your current signature on \"%s\"\n"
2930 "is a local signature.\n"
2931 msgstr ""
2932 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2933 "je pouze lokální.\n"
2934
2935 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2936 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2937
2938 #, c-format
2939 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2940 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2941
2942 #, c-format
2943 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2944 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2945
2946 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2947 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2948
2949 #, c-format
2950 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2951 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2952
2953 msgid "This key has expired!"
2954 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2955
2956 #, c-format
2957 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2958 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2959
2960 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2961 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2962
2963 msgid ""
2964 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2965 "belongs\n"
2966 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2967 msgstr ""
2968 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2969 "patří výše uvedené osobě.\n"
2970 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2971
2972 #, c-format
2973 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2974 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2975
2976 #, c-format
2977 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2978 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2979
2980 #, c-format
2981 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2982 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2983
2984 #, c-format
2985 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2986 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2987
2988 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2989 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
2990
2991 #, c-format
2992 msgid ""
2993 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2994 "key \"%s\" (%s)\n"
2995 msgstr ""
2996 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2997 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2998
2999 msgid "This will be a self-signature.\n"
3000 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3001
3002 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3003 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3004
3005 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3006 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3007
3008 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3009 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3010
3011 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3012 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3013
3014 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3015 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3016
3017 msgid "I have checked this key casually.\n"
3018 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3019
3020 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3021 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3022
3023 msgid "Really sign? (y/N) "
3024 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3025
3026 #, c-format
3027 msgid "signing failed: %s\n"
3028 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3029
3030 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3031 msgstr ""
3032 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3033 "nelze změnit.\n"
3034
3035 #, c-format
3036 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3037 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3038
3039 msgid "save and quit"
3040 msgstr "uložit a ukončit"
3041
3042 msgid "show key fingerprint"
3043 msgstr "vypsat otisk klíče"
3044
3045 msgid "show the keygrip"
3046 msgstr "ukázat keygrip"
3047
3048 msgid "list key and user IDs"
3049 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3050
3051 msgid "select user ID N"
3052 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3053
3054 msgid "select subkey N"
3055 msgstr "vyberte podklíč N"
3056
3057 msgid "check signatures"
3058 msgstr "kontrolovat podpisy"
3059
3060 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3061 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3062
3063 msgid "sign selected user IDs locally"
3064 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3065
3066 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3067 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3068
3069 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3070 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3071
3072 msgid "add a user ID"
3073 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3074
3075 msgid "add a photo ID"
3076 msgstr "přidat fotografický ID"
3077
3078 msgid "delete selected user IDs"
3079 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3080
3081 msgid "add a subkey"
3082 msgstr "přidat podklíč"
3083
3084 msgid "add a key to a smartcard"
3085 msgstr "přidat klíč na kartu"
3086
3087 msgid "move a key to a smartcard"
3088 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3089
3090 msgid "move a backup key to a smartcard"
3091 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3092
3093 msgid "delete selected subkeys"
3094 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3095
3096 msgid "add a revocation key"
3097 msgstr "přidat revokační klíč"
3098
3099 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3100 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3101
3102 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3103 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3104
3105 msgid "flag the selected user ID as primary"
3106 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3107
3108 msgid "list preferences (expert)"
3109 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3110
3111 msgid "list preferences (verbose)"
3112 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3113
3114 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3115 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3116
3117 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3118 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3119
3120 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3121 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3122
3123 msgid "change the passphrase"
3124 msgstr "změnit heslo"
3125
3126 msgid "change the ownertrust"
3127 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3128
3129 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3130 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3131
3132 msgid "revoke selected user IDs"
3133 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3134
3135 msgid "revoke key or selected subkeys"
3136 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3137
3138 msgid "enable key"
3139 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3140
3141 msgid "disable key"
3142 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3143
3144 msgid "show selected photo IDs"
3145 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3146
3147 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3148 msgstr ""
3149 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3150
3151 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3152 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3153
3154 msgid "Secret key is available.\n"
3155 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3156
3157 #, fuzzy
3158 #| msgid "Secret key is available.\n"
3159 msgid "Secret subkeys are available.\n"
3160 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3161
3162 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3163 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3164
3165 msgid ""
3166 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3167 "(lsign),\n"
3168 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3169 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3170 msgstr ""
3171 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3172 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3173 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3174
3175 msgid "Key is revoked."
3176 msgstr "Klíč je odvolán."
3177
3178 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3179 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3180
3181 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3182 msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
3183
3184 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3185 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3186
3187 #, c-format
3188 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3189 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3190
3191 #, c-format
3192 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3193 msgstr "Tento příkaz není v režimu %s dovolen.\n"
3194
3195 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3196 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3197
3198 #, c-format
3199 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3200 msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
3201
3202 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3203 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3204
3205 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3206 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3207
3208 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3209 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3210
3211 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3212 #. moving the key and not about removing it.
3213 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3214 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3215
3216 msgid "You must select exactly one key.\n"
3217 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3218
3219 msgid "Command expects a filename argument\n"
3220 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3221
3222 #, c-format
3223 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3224 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3225
3226 #, c-format
3227 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3228 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3229
3230 msgid "You must select at least one key.\n"
3231 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3232
3233 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3234 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3235
3236 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3237 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3238
3239 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3240 msgstr "Opravdu odvolat všechna vybraná ID uživatele? (a/N) "
3241
3242 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3243 msgstr "Opravdu odvolat toto ID uživatele? (a/N) "
3244
3245 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3246 msgstr "Opravdu chcete odvolat celý klíč? (a/N) "
3247
3248 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3249 msgstr "Opravdu chcete odvolat vybrané podklíče? (a/N) "
3250
3251 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3252 msgstr "Opravdu chcete odvolat tento podklíč? (a/N) "
3253
3254 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3255 msgstr ""
3256 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3257 "poskytnutá uživatelem\n"
3258
3259 msgid "Set preference list to:\n"
3260 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3261
3262 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3263 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3264
3265 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3266 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3267
3268 msgid "Save changes? (y/N) "
3269 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3270
3271 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3272 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3273
3274 #, c-format
3275 msgid "update failed: %s\n"
3276 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3277
3278 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3279 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3280
3281 msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
3282 msgstr "poslední platné ID uživatele nelze odvolat.\n"
3283
3284 #, c-format
3285 msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
3286 msgstr "odvolání ID uživatele se nepodařilo: %s\n"
3287
3288 #, c-format
3289 msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
3290 msgstr "nastavení primárního ID uživatele se nepodařilo: %s\n"
3291
3292 #, c-format
3293 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3294 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3295
3296 #, c-format
3297 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3298 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3299
3300 #, c-format
3301 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3302 msgstr "Neplatné ID uživatele „%s“: %s\n"
3303
3304 msgid "No matching user IDs."
3305 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3306
3307 msgid "Nothing to sign.\n"
3308 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3309
3310 #, c-format
3311 msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
3312 msgstr "„%s“ není platná doba expirace\n"
3313
3314 #, c-format
3315 msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
3316 msgstr "„%s“ není řádný otisk\n"
3317
3318 #, c-format
3319 msgid "subkey \"%s\" not found\n"
3320 msgstr "podklíč „%s“ nenalezen\n"
3321
3322 msgid "Digest: "
3323 msgstr "Hash: "
3324
3325 msgid "Features: "
3326 msgstr "Vlastnosti: "
3327
3328 msgid "Keyserver no-modify"
3329 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3330
3331 msgid "Preferred keyserver: "
3332 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3333
3334 msgid "Notations: "
3335 msgstr "Poznámky: "
3336
3337 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3338 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3339
3340 #, c-format
3341 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3342 msgstr "V %s byl následující klíč odvolán %s klíčem %s\n"
3343
3344 #, c-format
3345 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3346 msgstr "Tento klíč může být odvolán %s klíčem %s "
3347
3348 msgid "(sensitive)"
3349 msgstr "(citlivá informace)"
3350
3351 #, c-format
3352 msgid "created: %s"
3353 msgstr "vytvořen: %s"
3354
3355 #, c-format
3356 msgid "revoked: %s"
3357 msgstr "odvolán: %s"
3358
3359 #, c-format
3360 msgid "expired: %s"
3361 msgstr "platnost skončila: %s"
3362
3363 #, c-format
3364 msgid "expires: %s"
3365 msgstr "platnost skončí: %s"
3366
3367 #, c-format
3368 msgid "usage: %s"
3369 msgstr "použití: %s"
3370
3371 msgid "card-no: "
3372 msgstr "číslo karty: "
3373
3374 #, c-format
3375 msgid "trust: %s"
3376 msgstr "důvěra: %s"
3377
3378 #, c-format
3379 msgid "validity: %s"
3380 msgstr "platnost: %s"
3381
3382 msgid "This key has been disabled"
3383 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3384
3385 msgid ""
3386 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3387 "unless you restart the program.\n"
3388 msgstr ""
3389 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3390 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3391
3392 # status
3393 msgid "revoked"
3394 msgstr "odvolán"
3395
3396 msgid "expired"
3397 msgstr "platnost skončila"
3398
3399 msgid ""
3400 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3401 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3402 msgstr ""
3403 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3404 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3405
3406 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3407 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3408
3409 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3410 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3411
3412 msgid ""
3413 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3414 "versions\n"
3415 "         of PGP to reject this key.\n"
3416 msgstr ""
3417 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3418 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3419
3420 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3421 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3422
3423 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3424 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3425
3426 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3427 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3428
3429 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3430 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3431
3432 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3433 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3434
3435 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3436 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3437
3438 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3439 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3440
3441 #, c-format
3442 msgid "Deleted %d signature.\n"
3443 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3444 msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
3445 msgstr[1] "Smazány %d podpisy.\n"
3446 msgstr[2] "Smazáno %d podpisů.\n"
3447
3448 msgid "Nothing deleted.\n"
3449 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3450
3451 msgid "invalid"
3452 msgstr "neplatný"
3453
3454 #, c-format
3455 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3456 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3457
3458 #, c-format
3459 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3460 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3461 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: odstraněn %d podpis\n"
3462 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: odstraněny %d podpisy\n"
3463 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: odstraněno %d podpisů\n"
3464
3465 #, c-format
3466 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3467 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3468
3469 #, c-format
3470 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3471 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3472
3473 msgid ""
3474 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3475 "cause\n"
3476 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3477 msgstr ""
3478 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání pověřeého odvolatele může v některých\n"
3479 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3480
3481 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3482 msgstr "K PGP2 klíči byste neměli přidávat pověřeného odvolatele.\n"
3483
3484 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3485 msgstr "Vložte identifikátor pověřeného odvolatele: "
3486
3487 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3488 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit odvoláním\n"
3489
3490 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3491 msgstr "klíč nelze pověřit odvoláním sama sebe\n"
3492
3493 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3494 msgstr "tento klíč již byl určen jako odvolatel\n"
3495
3496 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3497 msgstr ""
3498 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče pověřeným odvolatelem je nevratná operace!\n"
3499
3500 msgid ""
3501 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3502 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit odvoláním? (a/N) "
3503
3504 msgid ""
3505 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3506 "N) "
3507 msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
3508
3509 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3510 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3511
3512 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3513 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3514
3515 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3516 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3517
3518 #, c-format
3519 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3520 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3521
3522 #, c-format
3523 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3524 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3525
3526 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3527 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3528
3529 #, c-format
3530 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3531 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3532
3533 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3534 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3535
3536 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3537 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3538
3539 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3540 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3541
3542 msgid "Enter the notation: "
3543 msgstr "Vložte poznámku: "
3544
3545 msgid "Proceed? (y/N) "
3546 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3547
3548 #, c-format
3549 msgid "No user ID with index %d\n"
3550 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3551
3552 #, c-format
3553 msgid "No user ID with hash %s\n"
3554 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3555
3556 #, c-format
3557 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3558 msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
3559
3560 #, c-format
3561 msgid "No subkey with index %d\n"
3562 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3563
3564 #, c-format
3565 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3566 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3567
3568 #, c-format
3569 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3570 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3571
3572 msgid " (non-exportable)"
3573 msgstr " (neexportovatelné)"
3574
3575 #, c-format
3576 msgid "This signature expired on %s.\n"
3577 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3578
3579 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3580 msgstr "Jste si jisti, že jej chcete stále odvolat? (a/N) "
3581
3582 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3583 msgstr "Vytvořit pro tento podpis odvolací certifikát? (a/N)"
3584
3585 msgid "Not signed by you.\n"
3586 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3587
3588 #, c-format
3589 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3590 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3591
3592 msgid " (non-revocable)"
3593 msgstr " (neodvolatelné)"
3594
3595 #, c-format
3596 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3597 msgstr "odvoláno vaším klíčem %s v %s\n"
3598
3599 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3600 msgstr "Chystáte se odvolat tyto podpisy:\n"
3601
3602 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3603 msgstr "Opravdu vytvořit odvolací certifikáty? (a/N) "
3604
3605 msgid "no secret key\n"
3606 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3607
3608 #, c-format
3609 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3610 msgstr "pokud odvolat ID neuživatele: %s\n"
3611
3612 #, c-format
3613 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3614 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již odvoláno\n"
3615
3616 #, c-format
3617 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3618 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3619
3620 msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
3621 msgstr "Poslední platné ID uživatele nelze odvolat.\n"
3622
3623 #, c-format
3624 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3625 msgstr "Klíč %s je již odvolán.\n"
3626
3627 #, c-format
3628 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3629 msgstr "Podklíč %s je již odvolán.\n"
3630
3631 #, c-format
3632 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3633 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3634
3635 #, c-format
3636 msgid "invalid value for option '%s'\n"
3637 msgstr "neplatný argument u volby „%s“\n"
3638
3639 #, c-format
3640 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3641 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3642
3643 msgid "too many cipher preferences\n"
3644 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3645
3646 msgid "too many digest preferences\n"
3647 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3648
3649 msgid "too many compression preferences\n"
3650 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3651
3652 #, c-format
3653 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3654 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3655
3656 msgid "writing direct signature\n"
3657 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3658
3659 msgid "writing self signature\n"
3660 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3661
3662 msgid "writing key binding signature\n"
3663 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3664
3665 #, c-format
3666 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3667 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3668
3669 #, c-format
3670 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3671 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3672
3673 msgid ""
3674 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3675 msgstr ""
3676 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3677 "dlouhým hashem\n"
3678
3679 msgid "Sign"
3680 msgstr "Podepisování"
3681
3682 msgid "Certify"
3683 msgstr "Certifikování"
3684
3685 msgid "Encrypt"
3686 msgstr "Šifrování"
3687
3688 msgid "Authenticate"
3689 msgstr "Autentizace"
3690
3691 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3692 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3693 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3694 #. functions:
3695 #.
3696 #. s = Toggle signing capability
3697 #. e = Toggle encryption capability
3698 #. a = Toggle authentication capability
3699 #. q = Finish
3700 #.
3701 msgid "SsEeAaQq"
3702 msgstr "SsEeAaQq"
3703
3704 #, c-format
3705 msgid "Possible actions for a %s key: "
3706 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3707
3708 msgid "Current allowed actions: "
3709 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3710
3711 #, c-format
3712 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3713 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3714
3715 #, c-format
3716 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3717 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3718
3719 #, c-format
3720 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3721 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3722
3723 #, c-format
3724 msgid "   (%c) Finished\n"
3725 msgstr "   (%c) Konec\n"
3726
3727 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3728 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3729
3730 #, c-format
3731 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3732 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3733
3734 #, c-format
3735 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3736 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3737
3738 #, c-format
3739 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3740 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3741
3742 #, c-format
3743 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3744 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3745
3746 #, c-format
3747 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3748 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3749
3750 #, c-format
3751 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3752 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3753
3754 #, c-format
3755 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3756 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3757
3758 #, c-format
3759 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3760 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3761
3762 #, c-format
3763 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3764 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3765
3766 #, c-format
3767 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3768 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3769
3770 #, c-format
3771 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3772 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3773
3774 #, c-format
3775 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3776 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3777
3778 #, c-format
3779 msgid "  (%d) Existing key\n"
3780 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3781
3782 msgid "Enter the keygrip: "
3783 msgstr "Vložte keygrip: "
3784
3785 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3786 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3787
3788 msgid "No key with this keygrip\n"
3789 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3790
3791 #, c-format
3792 msgid "rounded to %u bits\n"
3793 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3794
3795 #, c-format
3796 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3797 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3798
3799 #, c-format
3800 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3801 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3802
3803 #, c-format
3804 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3805 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3806
3807 #, c-format
3808 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3809 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3810
3811 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3812 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3813
3814 msgid ""
3815 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3816 "         0 = key does not expire\n"
3817 "      <n>  = key expires in n days\n"
3818 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3819 "      <n>m = key expires in n months\n"
3820 "      <n>y = key expires in n years\n"
3821 msgstr ""
3822 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3823 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3824 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3825 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3826 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3827 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3828
3829 msgid ""
3830 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3831 "         0 = signature does not expire\n"
3832 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3833 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3834 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3835 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3836 msgstr ""
3837 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3838 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3839 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3840 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3841 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3842 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3843
3844 msgid "Key is valid for? (0) "
3845 msgstr "Klíč je platný po? (0) "
3846
3847 #, c-format
3848 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3849 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3850
3851 msgid "invalid value\n"
3852 msgstr "neplatná hodnota\n"
3853
3854 msgid "Key does not expire at all\n"
3855 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3856
3857 msgid "Signature does not expire at all\n"
3858 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3859
3860 #, c-format
3861 msgid "Key expires at %s\n"
3862 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3863
3864 #, c-format
3865 msgid "Signature expires at %s\n"
3866 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3867
3868 msgid ""
3869 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3870 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3871 msgstr ""
3872 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3873 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3874
3875 msgid "Is this correct? (y/N) "
3876 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3877
3878 msgid ""
3879 "\n"
3880 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3881 "\n"
3882 msgstr ""
3883 "\n"
3884 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3885 "váš klíč.\n"
3886 "\n"
3887
3888 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3889 #. but you should keep your existing translation.  In case
3890 #. the new string is not translated this old string will
3891 #. be used.
3892 msgid ""
3893 "\n"
3894 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3895 "ID\n"
3896 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3897 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3898 "\n"
3899 msgstr ""
3900 "\n"
3901 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3902 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3903 "v tomto tvaru:\n"
3904 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3905 "\n"
3906
3907 msgid "Real name: "
3908 msgstr "Jméno a příjmení: "
3909
3910 msgid "Invalid character in name\n"
3911 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3912
3913 #, c-format
3914 msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
3915 msgstr "Znaky „%s“ a „%s“ se ve jméně nesmí objevit\n"
3916
3917 msgid "Name may not start with a digit\n"
3918 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3919
3920 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3921 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3922
3923 msgid "Email address: "
3924 msgstr "E-mailová adresa: "
3925
3926 msgid "Not a valid email address\n"
3927 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3928
3929 msgid "Comment: "
3930 msgstr "Komentář: "
3931
3932 msgid "Invalid character in comment\n"
3933 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3934
3935 #, c-format
3936 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3937 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3938
3939 #, c-format
3940 msgid ""
3941 "You selected this USER-ID:\n"
3942 "    \"%s\"\n"
3943 "\n"
3944 msgstr ""