487ccce93806a5e154061e8265f748a7c20a2322
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
56 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
57 msgid "|pinentry-label|_OK"
58 msgstr "|pinentry-label|_OK"
59
60 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
61 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
62
63 msgid "|pinentry-label|_Yes"
64 msgstr "|pinentry-label|_Ano"
65
66 msgid "|pinentry-label|_No"
67 msgstr "|pinentry-label|_Ne"
68
69 msgid "|pinentry-label|PIN:"
70 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
71
72 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
73 msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
74
75 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
76 msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
77
78 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
79 msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
80
81 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
82 msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
83
84 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
85 #. for the quality bar.
86 msgid "Quality:"
87 msgstr "Kvalita:"
88
89 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
90 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
91 #. string to describe what this is about.  The length of the
92 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
93 #. translate this entry, a default english text (see source)
94 #. will be used.
95 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
96 msgstr ""
97 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
98 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
99
100 msgid ""
101 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
102 "session"
103 msgstr ""
104 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
105
106 msgid ""
107 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
108 "this session"
109 msgstr ""
110 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
111
112 msgid "PIN:"
113 msgstr "PIN:"
114
115 msgid "Passphrase:"
116 msgstr "Heslo:"
117
118 msgid "does not match - try again"
119 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
120
121 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
122 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
123 #. two %d give the current and maximum number of tries.
124 #, c-format
125 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
126 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
127
128 msgid "Repeat:"
129 msgstr "Znovu:"
130
131 msgid "PIN too long"
132 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
133
134 msgid "Passphrase too long"
135 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
136
137 msgid "Invalid characters in PIN"
138 msgstr "Neplatný znak v PINu"
139
140 msgid "PIN too short"
141 msgstr "PIN je příliš krátký"
142
143 msgid "Bad PIN"
144 msgstr "Špatný PIN"
145
146 msgid "Bad Passphrase"
147 msgstr "Špatné heslo"
148
149 #, c-format
150 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
151 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
152
153 #, c-format
154 msgid "can't create '%s': %s\n"
155 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "can't open '%s': %s\n"
159 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
163 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid "detected card with S/N: %s\n"
167 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
168
169 #, c-format
170 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
171 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
172
173 #, c-format
174 msgid "no suitable card key found: %s\n"
175 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
176
177 #, fuzzy, c-format
178 #| msgid "error getting stored flags: %s\n"
179 msgid "error getting list of cards: %s\n"
180 msgstr "chyba při získání uložených příznaků: %s\n"
181
182 #, c-format
183 msgid ""
184 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
185 "allow this?"
186 msgstr ""
187 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
188 "povolit?"
189
190 msgid "Allow"
191 msgstr "Povolit"
192
193 msgid "Deny"
194 msgstr "Zakázat"
195
196 #, c-format
197 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
198 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
199
200 msgid "Please re-enter this passphrase"
201 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
202
203 #, c-format
204 msgid ""
205 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
206 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
207 msgstr ""
208 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
209 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
210
211 #, c-format
212 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
213 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
214
215 msgid "Please insert the card with serial number"
216 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
217
218 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
219 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
220
221 msgid "Admin PIN"
222 msgstr "PIN správce"
223
224 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
225 #. used to unblock a PIN.
226 msgid "PUK"
227 msgstr "PUK"
228
229 msgid "Reset Code"
230 msgstr "Resetační kód"
231
232 #, c-format
233 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
234 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
235
236 msgid "Repeat this Reset Code"
237 msgstr "Zopakujte resetační kód"
238
239 msgid "Repeat this PUK"
240 msgstr "Zopakujte tento PUK"
241
242 msgid "Repeat this PIN"
243 msgstr "Zopakujte tento PIN"
244
245 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
246 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
247
248 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
249 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
250
251 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
252 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
253
254 #, c-format
255 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
256 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
257
258 #, c-format
259 msgid "error creating temporary file: %s\n"
260 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
261
262 #, c-format
263 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
264 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
265
266 msgid "Enter new passphrase"
267 msgstr "Vložte nové heslo"
268
269 msgid "Take this one anyway"
270 msgstr "Použít přesto tento klíč"
271
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
275 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
276
277 #, c-format
278 msgid ""
279 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
280 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
281 msgstr ""
282 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
283 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
284
285 msgid "Yes, protection is not needed"
286 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
287
288 #, c-format
289 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
290 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
291 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
292 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
293 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
294
295 #, c-format
296 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
297 msgid_plural ""
298 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
299 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
300 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
301 msgstr[2] ""
302 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
303
304 #, c-format
305 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
306 msgstr ""
307 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
308
309 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
310 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
311
312 #, c-format
313 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
314 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
315
316 msgid "Please enter the new passphrase"
317 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
318
319 msgid ""
320 "@Options:\n"
321 " "
322 msgstr ""
323 "@Volby:\n"
324 " "
325
326 msgid "run in daemon mode (background)"
327 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
328
329 msgid "run in server mode (foreground)"
330 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
331
332 #, fuzzy
333 #| msgid "run in server mode"
334 msgid "run in supervised mode"
335 msgstr "pracovat v režimu serveru"
336
337 msgid "verbose"
338 msgstr "upovídaný režim"
339
340 msgid "be somewhat more quiet"
341 msgstr "být o trochu víc tichý"
342
343 msgid "sh-style command output"
344 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
345
346 msgid "csh-style command output"
347 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
348
349 msgid "|FILE|read options from FILE"
350 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
351
352 msgid "do not detach from the console"
353 msgstr "neodpojovat se od konzole"
354
355 msgid "do not grab keyboard and mouse"
356 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
357
358 msgid "use a log file for the server"
359 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
360
361 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
362 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
363
364 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
365 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
366
367 msgid "do not use the SCdaemon"
368 msgstr "nepoužívat SCdémona"
369
370 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
371 msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
372
373 msgid "ignore requests to change the TTY"
374 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
375
376 msgid "ignore requests to change the X display"
377 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
378
379 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
380 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
381
382 msgid "do not use the PIN cache when signing"
383 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
384
385 msgid "disallow the use of an external password cache"
386 msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
387
388 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
389 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
390
391 msgid "allow presetting passphrase"
392 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
393
394 #, fuzzy
395 #| msgid "allow caller to override the pinentry"
396 msgid "disallow caller to override the pinentry"
397 msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
398
399 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
400 msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
401
402 msgid "enable ssh support"
403 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
404
405 msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
406 msgstr ""
407
408 msgid "enable putty support"
409 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
410
411 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
412 #. reporting address.  This is so that we can change the
413 #. reporting address without breaking the translations.
414 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
415 msgstr ""
416 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
417 "připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
418
419 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
420 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
421
422 msgid ""
423 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
424 "Secret key management for @GNUPG@\n"
425 msgstr ""
426 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
427 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
428
429 #, c-format
430 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
431 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
432
433 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
434 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
435
436 #, c-format
437 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
438 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
439
440 #, c-format
441 msgid "option file '%s': %s\n"
442 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
443
444 #, c-format
445 msgid "reading options from '%s'\n"
446 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
447
448 #, c-format
449 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
450 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
451
452 #, c-format
453 msgid "can't create socket: %s\n"
454 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
455
456 #, c-format
457 msgid "socket name '%s' is too long\n"
458 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
459
460 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
461 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
462
463 msgid "error getting nonce for the socket\n"
464 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
465
466 #, c-format
467 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
468 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
469
470 # TODO: i18n of first %s
471 #, fuzzy, c-format
472 #| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
473 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
474 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
475
476 #, c-format
477 msgid "listen() failed: %s\n"
478 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
479
480 #, c-format
481 msgid "listening on socket '%s'\n"
482 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
483
484 #, c-format
485 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
486 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
487
488 #, c-format
489 msgid "directory '%s' created\n"
490 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
491
492 #, c-format
493 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
494 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
495
496 #, c-format
497 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
498 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
499
500 #, c-format
501 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
502 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
503
504 #, c-format
505 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
506 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
507
508 #, c-format
509 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
510 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
511
512 #, c-format
513 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
514 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
515
516 #, c-format
517 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
518 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
519
520 #, c-format
521 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
522 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
523
524 #, c-format
525 msgid "%s %s stopped\n"
526 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
527
528 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
529 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
530
531 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
532 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
533
534 msgid ""
535 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
536 "Password cache maintenance\n"
537 msgstr ""
538 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
539 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
540
541 msgid ""
542 "@Commands:\n"
543 " "
544 msgstr ""
545 "@Příkazy:\n"
546 " "
547
548 msgid ""
549 "@\n"
550 "Options:\n"
551 " "
552 msgstr ""
553 "@\n"
554 "Volby:\n"
555 " "
556
557 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
558 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
559
560 msgid ""
561 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
562 "Secret key maintenance tool\n"
563 msgstr ""
564 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
565 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
566
567 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
568 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
569
570 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
571 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
572
573 msgid ""
574 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
575 "system."
576 msgstr ""
577 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
578 "GnuPG."
579
580 msgid ""
581 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
582 "needed to complete this operation."
583 msgstr ""
584 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
585 "potřebný pro dokončení této operace."
586
587 msgid "cancelled\n"
588 msgstr "zrušeno\n"
589
590 #, c-format
591 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
592 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
593
594 #, c-format
595 msgid "error opening '%s': %s\n"
596 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
597
598 #, c-format
599 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
600 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
601
602 #, c-format
603 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
604 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
605
606 #, c-format
607 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
608 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
609
610 #, c-format
611 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
612 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
613
614 #, c-format
615 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
616 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
617
618 #, c-format
619 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
620 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
621
622 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
623 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
624
625 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
626 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
627 #. Pinentry to insert a line break.  The double
628 #. percent sign is actually needed because it is also
629 #. a printf format string.  If you need to insert a
630 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
631 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
632 #. certificate.
633 #, c-format
634 msgid ""
635 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
636 "certificates?"
637 msgstr ""
638 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
639 "vydávání certifikátu?"
640
641 msgid "Yes"
642 msgstr "Ano"
643
644 msgid "No"
645 msgstr "Ne"
646
647 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
648 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
649 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
650 #. needed because it is also a printf format string.  If you
651 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
652 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
653 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
654 #. as stored in the certificate.
655 #, c-format
656 msgid ""
657 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
658 "fingerprint:%%0A  %s"
659 msgstr ""
660 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
661
662 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
663 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
664 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
665 msgid "Correct"
666 msgstr "V pořádku"
667
668 msgid "Wrong"
669 msgstr "Špatně"
670
671 #, c-format
672 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
673 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
674
675 #, c-format
676 msgid ""
677 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
678 "it now."
679 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
680
681 msgid "Change passphrase"
682 msgstr "Změnit heslo"
683
684 msgid "I'll change it later"
685 msgstr "Změním jej později"
686
687 #, c-format
688 msgid ""
689 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
690 "%%0A?"
691 msgstr ""
692 "Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
693
694 msgid "Delete key"
695 msgstr "Smazat klíč"
696
697 msgid ""
698 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
699 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
700 msgstr ""
701 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
702 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
703
704 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
705 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
706
707 #, c-format
708 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
709 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
710
711 #, c-format
712 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
713 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
714
715 #, c-format
716 msgid "checking created signature failed: %s\n"
717 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
718
719 msgid "secret key parts are not available\n"
720 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
721
722 #, c-format
723 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
724 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
725
726 #, c-format
727 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
728 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
729
730 #, c-format
731 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
732 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
733
734 #, c-format
735 msgid "error creating a pipe: %s\n"
736 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
737
738 #, c-format
739 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
740 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
741
742 #, c-format
743 msgid "error forking process: %s\n"
744 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
745
746 #, c-format
747 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
748 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
749
750 #, c-format
751 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
752 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
753
754 #, c-format
755 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
756 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
757
758 #, c-format
759 msgid "error running '%s': terminated\n"
760 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
761
762 #, fuzzy, c-format
763 #| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
764 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
765 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
766
767 #, c-format
768 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
769 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
770
771 #, c-format
772 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
773 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
774
775 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
776 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
777
778 #, c-format
779 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
780 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
781
782 # TODO: i18n of first %s
783 #, c-format
784 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
785 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
786
787 # TODO: i18n of first %s
788 #, c-format
789 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
790 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
791
792 #, fuzzy, c-format
793 #| msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
794 msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
795 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
796
797 #, c-format
798 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
799 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
800
801 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
802 msgid "yes"
803 msgstr "ano"
804
805 msgid "yY"
806 msgstr "aAyY"
807
808 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
809 msgid "no"
810 msgstr "ne"
811
812 msgid "nN"
813 msgstr "nN"
814
815 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
816 msgid "quit"
817 msgstr "ukončit"
818
819 msgid "qQ"
820 msgstr "uUqQ"
821
822 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
823 msgid "okay|okay"
824 msgstr "okey|okey"
825
826 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
827 msgid "cancel|cancel"
828 msgstr "zrušit|zrušit"
829
830 msgid "oO"
831 msgstr "oO"
832
833 msgid "cC"
834 msgstr "zZ"
835
836 #, c-format
837 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
838 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
839
840 #, c-format
841 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
842 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
843
844 #, c-format
845 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
846 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
847
848 #, c-format
849 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
850 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
851
852 #, c-format
853 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
854 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
855
856 #, c-format
857 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
858 msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
859
860 #, c-format
861 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
862 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
863
864 #, c-format
865 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
866 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
867
868 msgid "connection to agent established\n"
869 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
870
871 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
872 msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
873
874 #, c-format
875 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
876 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
877
878 #, c-format
879 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
880 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
881
882 msgid "connection to the dirmngr established\n"
883 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
884
885 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
886 #. verbatim.  It will not be printed.
887 msgid "|audit-log-result|Good"
888 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
889
890 msgid "|audit-log-result|Bad"
891 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
892
893 msgid "|audit-log-result|Not supported"
894 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
895
896 msgid "|audit-log-result|No certificate"
897 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
898
899 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
900 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
901
902 msgid "|audit-log-result|Error"
903 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
904
905 msgid "|audit-log-result|Not used"
906 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
907
908 msgid "|audit-log-result|Okay"
909 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
910
911 msgid "|audit-log-result|Skipped"
912 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
913
914 msgid "|audit-log-result|Some"
915 msgstr "|audit-log-result|Některý"
916
917 msgid "Certificate chain available"
918 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
919
920 msgid "root certificate missing"
921 msgstr "chybí kořenový certifikát"
922
923 msgid "Data encryption succeeded"
924 msgstr "Šifrování dat uspělo"
925
926 msgid "Data available"
927 msgstr "Data k dispozici"
928
929 msgid "Session key created"
930 msgstr "Vytvořen klíč relace"
931
932 #, c-format
933 msgid "algorithm: %s"
934 msgstr "algoritmus: %s"
935
936 #, c-format
937 msgid "unsupported algorithm: %s"
938 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
939
940 msgid "seems to be not encrypted"
941 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
942
943 msgid "Number of recipients"
944 msgstr "Počet příjemců"
945
946 #, c-format
947 msgid "Recipient %d"
948 msgstr "Příjemce %d"
949
950 msgid "Data signing succeeded"
951 msgstr "Podepisování dat uspělo"
952
953 #, c-format
954 msgid "data hash algorithm: %s"
955 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
956
957 #, c-format
958 msgid "Signer %d"
959 msgstr "Podepisovatel %d"
960
961 #, c-format
962 msgid "attr hash algorithm: %s"
963 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
964
965 msgid "Data decryption succeeded"
966 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
967
968 msgid "Encryption algorithm supported"
969 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
970
971 msgid "Data verification succeeded"
972 msgstr "Ověření dat uspělo"
973
974 msgid "Signature available"
975 msgstr "Podpis je k dispozici"
976
977 msgid "Parsing data succeeded"
978 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
979
980 #, c-format
981 msgid "bad data hash algorithm: %s"
982 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
983
984 #, c-format
985 msgid "Signature %d"
986 msgstr "Podpis %d"
987
988 msgid "Certificate chain valid"
989 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
990
991 msgid "Root certificate trustworthy"
992 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
993
994 msgid "no CRL found for certificate"
995 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
996
997 msgid "the available CRL is too old"
998 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
999
1000 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1001 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
1002
1003 msgid "Included certificates"
1004 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
1005
1006 msgid "No audit log entries."
1007 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
1008
1009 msgid "Unknown operation"
1010 msgstr "Neznámá operace"
1011
1012 msgid "Gpg-Agent usable"
1013 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1014
1015 msgid "Dirmngr usable"
1016 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1017
1018 #, c-format
1019 msgid "No help available for '%s'."
1020 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1021
1022 msgid "ignoring garbage line"
1023 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1024
1025 msgid "[none]"
1026 msgstr "[neuvedeno]"
1027
1028 #, c-format
1029 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1030 msgstr "neplatný radix64 znak %02x byl přeskočen\n"
1031
1032 msgid "argument not expected"
1033 msgstr "argument nebyl očekáván"
1034
1035 msgid "read error"
1036 msgstr "chyba při čtení"
1037
1038 msgid "keyword too long"
1039 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1040
1041 msgid "missing argument"
1042 msgstr "postrádám argument"
1043
1044 msgid "invalid argument"
1045 msgstr "neplatný argument"
1046
1047 msgid "invalid command"
1048 msgstr "neplatný příkaz"
1049
1050 msgid "invalid alias definition"
1051 msgstr "neplatný definice aliasu"
1052
1053 msgid "out of core"
1054 msgstr "nedostatek paměti"
1055
1056 msgid "invalid option"
1057 msgstr "neplatný parametr"
1058
1059 #, c-format
1060 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1061 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1062
1063 #, c-format
1064 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1065 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1066
1067 #, c-format
1068 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1069 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1070
1071 #, c-format
1072 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1073 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1074
1075 #, c-format
1076 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1077 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1078
1079 #, c-format
1080 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1081 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1082
1083 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1084 msgid "out of core\n"
1085 msgstr "nedostatek paměti\n"
1086
1087 #, c-format
1088 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1089 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1090
1091 #, c-format
1092 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1093 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1094
1095 #, c-format
1096 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1097 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1098
1099 #, c-format
1100 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1101 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1102
1103 #, c-format
1104 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1105 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1106
1107 #, c-format
1108 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1109 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1110
1111 #, c-format
1112 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1113 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1114
1115 #, c-format
1116 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1117 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1118
1119 msgid "(deadlock?) "
1120 msgstr "(uváznutí?) "
1121
1122 #, c-format
1123 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1124 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1125
1126 #, c-format
1127 msgid "waiting for lock %s...\n"
1128 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1129
1130 # První argument je název knihovny
1131 #, c-format
1132 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1133 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
1134
1135 #, c-format
1136 msgid "armor: %s\n"
1137 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1138
1139 msgid "invalid armor header: "
1140 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1141
1142 msgid "armor header: "
1143 msgstr "ASCII hlavička: "
1144
1145 msgid "invalid clearsig header\n"
1146 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1147
1148 msgid "unknown armor header: "
1149 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1150
1151 msgid "nested clear text signatures\n"
1152 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1153
1154 msgid "unexpected armor: "
1155 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1156
1157 msgid "invalid dash escaped line: "
1158 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1159
1160 #, c-format
1161 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1162 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1163
1164 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1165 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1166
1167 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1168 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1169
1170 msgid "malformed CRC\n"
1171 msgstr "špatný formát CRC\n"
1172
1173 #, c-format
1174 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1175 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1176
1177 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1178 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1179
1180 msgid "error in trailer line\n"
1181 msgstr "chyba v patičce\n"
1182
1183 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1184 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1185
1186 #, c-format
1187 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1188 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1189
1190 msgid ""
1191 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1192 msgstr ""
1193 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1194 "špatný MTA\n"
1195
1196 #, fuzzy, c-format
1197 #| msgid "not human readable"
1198 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1199 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1200
1201 msgid ""
1202 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1203 "an '='\n"
1204 msgstr ""
1205 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1206 "a musí končit znakem „=“\n"
1207
1208 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1209 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1210
1211 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1212 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1213
1214 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1215 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1216
1217 #, fuzzy
1218 #| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1219 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1220 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1221
1222 #, fuzzy
1223 #| msgid ""
1224 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1225 #| "with an '='\n"
1226 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1227 msgstr ""
1228 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1229 "a musí končit znakem „=“\n"
1230
1231 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1232 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1233
1234 #, c-format
1235 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1236 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1237
1238 msgid "Enter passphrase: "
1239 msgstr "Vložte heslo: "
1240
1241 #, fuzzy, c-format
1242 #| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
1243 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1244 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
1245
1246 #, c-format
1247 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1248 msgstr ""
1249
1250 #, fuzzy, c-format
1251 #| msgid "WARNING: "
1252 msgid "WARNING: %s\n"
1253 msgstr "VAROVÁNÍ: "
1254
1255 #, fuzzy, c-format
1256 #| msgid "%s does not yet work with %s\n"
1257 msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
1258 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
1259
1260 #, c-format
1261 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1262 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1263
1264 #, c-format
1265 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1266 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1267
1268 msgid "can't do this in batch mode\n"
1269 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1270
1271 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1272 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1273
1274 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1275 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1276
1277 msgid "Your selection? "
1278 msgstr "Váš výběr? "
1279
1280 msgid "[not set]"
1281 msgstr "[není nastaven]"
1282
1283 msgid "male"
1284 msgstr "muž"
1285
1286 msgid "female"
1287 msgstr "žena"
1288
1289 msgid "unspecified"
1290 msgstr "neuvedeno"
1291
1292 msgid "not forced"
1293 msgstr "není vyžadováno"
1294
1295 msgid "forced"
1296 msgstr "vyžadováno"
1297
1298 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1299 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1300
1301 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1302 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1303
1304 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1305 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1306
1307 msgid "Cardholder's surname: "
1308 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1309
1310 msgid "Cardholder's given name: "
1311 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1312
1313 #, c-format
1314 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1315 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1316
1317 msgid "URL to retrieve public key: "
1318 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1319
1320 #, c-format
1321 msgid "error reading '%s': %s\n"
1322 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1323
1324 #, c-format
1325 msgid "error writing '%s': %s\n"
1326 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1327
1328 msgid "Login data (account name): "
1329 msgstr "Login (jménu účtu): "
1330
1331 msgid "Private DO data: "
1332 msgstr "Privátní DO data: "
1333
1334 msgid "Language preferences: "
1335 msgstr "Jazykové předvolby: "
1336
1337 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1338 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1339
1340 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1341 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1342
1343 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1344 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1345
1346 msgid "Error: invalid response.\n"
1347 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1348
1349 msgid "CA fingerprint: "
1350 msgstr "Otisk CA: "
1351
1352 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1353 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1354
1355 #, c-format
1356 msgid "key operation not possible: %s\n"
1357 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1358
1359 msgid "not an OpenPGP card"
1360 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1361
1362 #, c-format
1363 msgid "error getting current key info: %s\n"
1364 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1365
1366 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1367 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1368
1369 msgid ""
1370 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1371 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1372 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1373 msgstr ""
1374 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1375 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1376 "dokumentace\n"
1377 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1378
1379 #, c-format
1380 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1381 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1382
1383 #, c-format
1384 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1385 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1386
1387 #, c-format
1388 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1389 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1390
1391 #, c-format
1392 msgid "rounded up to %u bits\n"
1393 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1394
1395 #, c-format
1396 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1397 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1398
1399 #, c-format
1400 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1401 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1402
1403 #, c-format
1404 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1405 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1406
1407 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1408 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1409
1410 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1411 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1412
1413 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1414 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1415
1416 #, c-format
1417 msgid ""
1418 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1419 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1420 "You should change them using the command --change-pin\n"
1421 msgstr ""
1422 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1423 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1424 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1425
1426 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1427 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1428
1429 msgid "   (1) Signature key\n"
1430 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1431
1432 msgid "   (2) Encryption key\n"
1433 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1434
1435 msgid "   (3) Authentication key\n"
1436 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1437
1438 msgid "Invalid selection.\n"
1439 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1440
1441 msgid "Please select where to store the key:\n"
1442 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1443
1444 #, c-format
1445 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1446 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1447
1448 msgid "This command is not supported by this card\n"
1449 msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
1450
1451 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1452 msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
1453
1454 msgid "Continue? (y/N) "
1455 msgstr "Pokračovat (a/N) "
1456
1457 # The code expects non-localized "yes"
1458 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1459 msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
1460
1461 msgid "quit this menu"
1462 msgstr "ukončit toto menu"
1463
1464 msgid "show admin commands"
1465 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1466
1467 msgid "show this help"
1468 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1469
1470 msgid "list all available data"
1471 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1472
1473 msgid "change card holder's name"
1474 msgstr "změní jméno majitele karty"
1475
1476 msgid "change URL to retrieve key"
1477 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1478
1479 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1480 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1481
1482 msgid "change the login name"
1483 msgstr "změnit login name"
1484
1485 msgid "change the language preferences"
1486 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1487
1488 msgid "change card holder's sex"
1489 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1490
1491 msgid "change a CA fingerprint"
1492 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1493
1494 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1495 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1496
1497 msgid "generate new keys"
1498 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1499
1500 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1501 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1502
1503 msgid "verify the PIN and list all data"
1504 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1505
1506 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1507 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1508
1509 msgid "destroy all keys and data"
1510 msgstr "zničit všechny klíče a data"
1511
1512 msgid "gpg/card> "
1513 msgstr "gpg/karta> "
1514
1515 msgid "Admin-only command\n"
1516 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1517
1518 msgid "Admin commands are allowed\n"
1519 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1520
1521 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1522 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1523
1524 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1525 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1526
1527 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1528 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1529
1530 #, c-format
1531 msgid "can't open '%s'\n"
1532 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1533
1534 #, c-format
1535 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1536 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1537
1538 #, c-format
1539 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1540 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1541
1542 #, c-format
1543 msgid "key \"%s\" not found\n"
1544 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
1545
1546 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1547 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1548
1549 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1550 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1551
1552 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1553 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1554
1555 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1556 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1557
1558 # The first argument is a "key" or "subkey"
1559 #, c-format
1560 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1561 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1562
1563 # deleting secret %s failed
1564 msgid "key"
1565 msgstr "klíče"
1566
1567 # deleting secret %s failed
1568 msgid "subkey"
1569 msgstr "podklíče"
1570
1571 #, c-format
1572 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1573 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1574
1575 msgid "ownertrust information cleared\n"
1576 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1577
1578 #, c-format
1579 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1580 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1581
1582 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1583 msgstr ""
1584 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1585
1586 #, c-format
1587 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1588 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1589
1590 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1591 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1592
1593 #, c-format
1594 msgid "using cipher %s\n"
1595 msgstr "použití šifry: %s\n"
1596
1597 #, c-format
1598 msgid "'%s' already compressed\n"
1599 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1600
1601 #, c-format
1602 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1603 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1604
1605 #, c-format
1606 msgid "reading from '%s'\n"
1607 msgstr "čte se z „%s“\n"
1608
1609 #, c-format
1610 msgid ""
1611 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1612 msgstr ""
1613 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1614
1615 #, fuzzy, c-format
1616 #| msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
1617 msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
1618 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
1619
1620 #, fuzzy, c-format
1621 #| msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
1622 msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
1623 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
1624
1625 #, c-format
1626 msgid ""
1627 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1628 "preferences\n"
1629 msgstr ""
1630 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1631 "příjemce\n"
1632
1633 #, c-format
1634 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1635 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1636
1637 #, c-format
1638 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1639 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1640
1641 #, fuzzy, c-format
1642 #| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1643 msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
1644 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1645
1646 #, c-format
1647 msgid "%s encrypted data\n"
1648 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1649
1650 #, c-format
1651 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1652 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1653
1654 msgid ""
1655 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1656 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1657
1658 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1659 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1660
1661 msgid "no remote program execution supported\n"
1662 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1663
1664 msgid ""
1665 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1666 msgstr ""
1667 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1668 "nastaveny nebezpečně\n"
1669
1670 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1671 msgstr ""
1672 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1673 "dočasné soubory (temp files)\n"
1674
1675 #, c-format
1676 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1677 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1678
1679 #, c-format
1680 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1681 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1682
1683 #, c-format
1684 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1685 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1686
1687 msgid "unnatural exit of external program\n"
1688 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1689
1690 msgid "unable to execute external program\n"
1691 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1692
1693 #, c-format
1694 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1695 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1696
1697 #, c-format
1698 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1699 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1700
1701 #, c-format
1702 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1703 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1704
1705 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1706 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1707
1708 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1709 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1710
1711 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1712 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1713
1714 msgid "remove unusable parts from key during export"
1715 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1716
1717 msgid "remove as much as possible from key during export"
1718 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1719
1720 msgid "use the GnuPG key backup format"
1721 msgstr ""
1722
1723 msgid " - skipped"
1724 msgstr " – přeskočeno"
1725
1726 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
1727 #, c-format
1728 msgid "writing to '%s'\n"
1729 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
1730
1731 #, c-format
1732 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1733 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1734
1735 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1736 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1737
1738 #, c-format
1739 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1740 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1741
1742 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1743 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1744
1745 #, c-format
1746 msgid "error creating '%s': %s\n"
1747 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
1748
1749 msgid "[User ID not found]"
1750 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1751
1752 #, c-format
1753 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1754 msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
1755
1756 #, fuzzy, c-format
1757 #| msgid ""
1758 #| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
1759 #| "fingerprint\n"
1760 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1761 msgstr ""
1762 "Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
1763 "dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
1764
1765 #, fuzzy, c-format
1766 #| msgid "error closing %s: %s\n"
1767 msgid "error looking up: %s\n"
1768 msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
1769
1770 #, fuzzy, c-format
1771 #| msgid "error searching the keyring: %s\n"
1772 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1773 msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
1774
1775 #, c-format
1776 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1777 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1778
1779 #, c-format
1780 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1781 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1782
1783 msgid "No fingerprint"
1784 msgstr "Chybí otisk"
1785
1786 #, c-format
1787 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1788 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1789
1790 #, fuzzy, c-format
1791 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1792 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1793 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1794
1795 #, fuzzy, c-format
1796 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1797 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1798 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1799
1800 #, c-format
1801 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1802 msgstr ""
1803
1804 # c-format
1805 #, c-format
1806 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1807 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1808
1809 #, c-format
1810 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1811 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1812
1813 #, fuzzy, c-format
1814 #| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1815 msgid "valid values for option '%s':\n"
1816 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1817
1818 msgid "make a signature"
1819 msgstr "vytvořit podpis"
1820
1821 msgid "make a clear text signature"
1822 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1823
1824 msgid "make a detached signature"
1825 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1826
1827 msgid "encrypt data"
1828 msgstr "šifrovat data"
1829
1830 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1831 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1832
1833 msgid "decrypt data (default)"
1834 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1835
1836 msgid "verify a signature"
1837 msgstr "verifikovat podpis"
1838
1839 msgid "list keys"
1840 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1841
1842 msgid "list keys and signatures"
1843 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1844
1845 msgid "list and check key signatures"
1846 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1847
1848 msgid "list keys and fingerprints"
1849 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1850
1851 msgid "list secret keys"
1852 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1853
1854 msgid "generate a new key pair"
1855 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1856
1857 msgid "quickly generate a new key pair"
1858 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1859
1860 msgid "quickly add a new user-id"
1861 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1862
1863 #, fuzzy
1864 #| msgid "quickly add a new user-id"
1865 msgid "quickly revoke a user-id"
1866 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1867
1868 #, fuzzy
1869 #| msgid "quickly generate a new key pair"
1870 msgid "quickly set a new expiration date"
1871 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1872
1873 msgid "full featured key pair generation"
1874 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1875
1876 msgid "generate a revocation certificate"
1877 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1878
1879 msgid "remove keys from the public keyring"
1880 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1881
1882 msgid "remove keys from the secret keyring"
1883 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1884
1885 msgid "quickly sign a key"
1886 msgstr "rychle podepsat klíč"
1887
1888 msgid "quickly sign a key locally"
1889 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1890
1891 msgid "sign a key"
1892 msgstr "podepsat klíč"
1893
1894 msgid "sign a key locally"
1895 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1896
1897 msgid "sign or edit a key"
1898 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1899
1900 msgid "change a passphrase"
1901 msgstr "změnit heslo"
1902
1903 msgid "export keys"
1904 msgstr "exportovat klíče"
1905
1906 msgid "export keys to a keyserver"
1907 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1908
1909 msgid "import keys from a keyserver"
1910 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1911
1912 msgid "search for keys on a keyserver"
1913 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1914
1915 msgid "update all keys from a keyserver"
1916 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1917
1918 msgid "import/merge keys"
1919 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1920
1921 msgid "print the card status"
1922 msgstr "vytisknout stav karty"
1923
1924 msgid "change data on a card"
1925 msgstr "změnit data na kartě"
1926
1927 msgid "change a card's PIN"
1928 msgstr "změnit PIN karty"
1929
1930 msgid "update the trust database"
1931 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1932
1933 msgid "print message digests"
1934 msgstr "vypsat hash zprávy"
1935
1936 msgid "run in server mode"
1937 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1938
1939 #, fuzzy
1940 #| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
1941 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
1942 msgstr ""
1943 "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
1944 "[špatný], ask [zeptat se], auto)"
1945
1946 msgid "create ascii armored output"
1947 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1948
1949 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1950 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1951
1952 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1953 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1954
1955 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1956 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1957
1958 msgid "use canonical text mode"
1959 msgstr "použít kanonický textový mód"
1960
1961 msgid "|FILE|write output to FILE"
1962 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1963
1964 msgid "do not make any changes"
1965 msgstr "neprovádět žádné změny"
1966
1967 msgid "prompt before overwriting"
1968 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1969
1970 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1971 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1972
1973 msgid ""
1974 "@\n"
1975 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1976 msgstr ""
1977 "@\n"
1978 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1979
1980 #, fuzzy
1981 #| msgid ""
1982 #| "@\n"
1983 #| "Examples:\n"
1984 #| "\n"
1985 #| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1986 #| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
1987 #| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1988 #| " --list-keys [names]        show keys\n"
1989 #| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1990 msgid ""
1991 "@\n"
1992 "Examples:\n"
1993 "\n"
1994 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1995 " --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
1996 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1997 " --list-keys [names]        show keys\n"
1998 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1999 msgstr ""
2000 "@\n"
2001 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
2002 " --clear-sign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
2003 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
2004 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
2005 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
2006
2007 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
2008 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
2009
2010 msgid ""
2011 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2012 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2013 "Default operation depends on the input data\n"
2014 msgstr ""
2015 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
2016 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
2017 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
2018
2019 msgid ""
2020 "\n"
2021 "Supported algorithms:\n"
2022 msgstr ""
2023 "\n"
2024 "Podporované algoritmy:\n"
2025
2026 msgid "Pubkey: "
2027 msgstr "Veřejný klíč: "
2028
2029 msgid "Cipher: "
2030 msgstr "Šifra: "
2031
2032 msgid "Hash: "
2033 msgstr "Hash: "
2034
2035 msgid "Compression: "
2036 msgstr "Komprese: "
2037
2038 #, c-format
2039 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2040 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
2041
2042 msgid "conflicting commands\n"
2043 msgstr "konfliktní příkazy\n"
2044
2045 #, c-format
2046 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2047 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2048
2049 #, c-format
2050 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2051 msgstr ""
2052 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2053
2054 #, c-format
2055 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2056 msgstr ""
2057 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2058
2059 #, c-format
2060 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2061 msgstr ""
2062 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2063
2064 #, c-format
2065 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2066 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
2067
2068 #, c-format
2069 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2070 msgstr ""
2071 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
2072
2073 #, c-format
2074 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2075 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
2076
2077 #, c-format
2078 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2079 msgstr ""
2080 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
2081 "nebezpečně\n"
2082
2083 #, c-format
2084 msgid ""
2085 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2086 msgstr ""
2087 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
2088 "nebezpečně\n"
2089
2090 #, c-format
2091 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2092 msgstr ""
2093 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2094 "nebezpečně\n"
2095
2096 #, c-format
2097 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2098 msgstr ""
2099 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2100 "nastavena bezpečně\n"
2101
2102 #, c-format
2103 msgid ""
2104 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2105 msgstr ""
2106 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2107 "nastavena bezpečně\n"
2108
2109 #, c-format
2110 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2111 msgstr ""
2112 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2113 "nastavena bezpečně\n"
2114
2115 # c-format
2116 #, c-format
2117 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2118 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2119
2120 msgid "display photo IDs during key listings"
2121 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2122
2123 msgid "show key usage information during key listings"
2124 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2125
2126 msgid "show policy URLs during signature listings"
2127 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2128
2129 msgid "show all notations during signature listings"
2130 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2131
2132 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2133 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2134
2135 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2136 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2137
2138 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2139 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2140
2141 msgid "show user ID validity during key listings"
2142 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2143
2144 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2145 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2146
2147 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2148 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2149
2150 msgid "show the keyring name in key listings"
2151 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2152
2153 msgid "show expiration dates during signature listings"
2154 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2155
2156 #, c-format
2157 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2158 msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
2159
2160 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2161 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
2162
2163 #, c-format
2164 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2165 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2166
2167 #, c-format
2168 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2169 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2170
2171 #, c-format
2172 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2173 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2174
2175 #, fuzzy, c-format
2176 #| msgid "line %d: not a valid email address\n"
2177 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2178 msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
2179
2180 #, c-format
2181 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2182 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2183
2184 #, c-format
2185 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2186 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2187
2188 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2189 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2190
2191 #, c-format
2192 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2193 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2194
2195 msgid "invalid keyserver options\n"
2196 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2197
2198 #, c-format
2199 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2200 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2201
2202 msgid "invalid import options\n"
2203 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2204
2205 #, fuzzy, c-format
2206 #| msgid "invalid list options\n"
2207 msgid "invalid filter option: %s\n"
2208 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2209
2210 #, c-format
2211 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2212 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2213
2214 msgid "invalid export options\n"
2215 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2216
2217 #, c-format
2218 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2219 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2220
2221 msgid "invalid list options\n"
2222 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2223
2224 msgid "display photo IDs during signature verification"
2225 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2226
2227 msgid "show policy URLs during signature verification"
2228 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2229
2230 msgid "show all notations during signature verification"
2231 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2232
2233 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2234 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2235
2236 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2237 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2238
2239 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2240 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2241
2242 msgid "show user ID validity during signature verification"
2243 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2244
2245 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2246 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2247
2248 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2249 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2250
2251 msgid "validate signatures with PKA data"
2252 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2253
2254 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2255 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2256
2257 #, c-format
2258 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2259 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2260
2261 msgid "invalid verify options\n"
2262 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2263
2264 #, c-format
2265 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2266 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2267
2268 #, c-format
2269 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2270 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2271
2272 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2273 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2274
2275 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2276 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2277
2278 #, c-format
2279 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2280 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2281
2282 #, c-format
2283 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2284 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2285
2286 #, c-format
2287 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2288 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2289
2290 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2291 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2292
2293 #, c-format
2294 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2295 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2296
2297 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2298 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2299
2300 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2301 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2302
2303 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2304 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2305
2306 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2307 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2308
2309 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2310 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2311
2312 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2313 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2314
2315 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2316 msgstr ""
2317 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2318 "2 nebo 3\n"
2319
2320 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2321 msgstr ""
2322 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2323 "nebo 3\n"
2324
2325 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2326 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2327
2328 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2329 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2330
2331 msgid "invalid default preferences\n"
2332 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2333
2334 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2335 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2336
2337 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2338 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2339
2340 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2341 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2342
2343 #, c-format
2344 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2345 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2346
2347 #, fuzzy, c-format
2348 #| msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2349 msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2350 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2351
2352 #, fuzzy, c-format
2353 #| msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2354 msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2355 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2356
2357 #, c-format
2358 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2359 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2360
2361 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2362 msgstr ""
2363 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2364
2365 #, c-format
2366 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2367 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2368
2369 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2370 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2371
2372 #, fuzzy, c-format
2373 #| msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2374 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
2375 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2376
2377 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2378 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2379
2380 #, fuzzy, c-format
2381 #| msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2382 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
2383 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2384
2385 #, c-format
2386 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2387 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2388
2389 #, c-format
2390 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2391 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2392
2393 #, c-format
2394 msgid "key export failed: %s\n"
2395 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2396
2397 #, fuzzy, c-format
2398 #| msgid "key export failed: %s\n"
2399 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2400 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2401
2402 #, c-format
2403 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2404 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2405
2406 #, c-format
2407 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2408 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2409
2410 #, c-format
2411 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2412 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2413
2414 #, c-format
2415 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2416 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2417
2418 #, c-format
2419 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2420 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2421
2422 #, c-format
2423 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2424 msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
2425
2426 #, c-format
2427 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2428 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
2429
2430 msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
2431 msgstr ""
2432
2433 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2434 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
2435
2436 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2437 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2438
2439 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2440 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2441
2442 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2443 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2444
2445 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2446 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2447
2448 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2449 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2450
2451 msgid "|FD|write status info to this FD"
2452 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2453
2454 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2455 msgstr ""
2456
2457 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2458 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2459
2460 msgid ""
2461 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2462 "Check signatures against known trusted keys\n"
2463 msgstr ""
2464 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2465 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2466
2467 msgid "No help available"
2468 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2469
2470 #, c-format
2471 msgid "No help available for '%s'"
2472 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2473
2474 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2475 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2476
2477 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2478 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2479
2480 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2481 msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
2482
2483 msgid "do not update the trustdb after import"
2484 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2485
2486 #, fuzzy
2487 #| msgid "show key fingerprint"
2488 msgid "show key during import"
2489 msgstr "vypsat otisk klíče"
2490
2491 msgid "only accept updates to existing keys"
2492 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2493
2494 msgid "remove unusable parts from key after import"
2495 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2496
2497 msgid "remove as much as possible from key after import"
2498 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2499
2500 msgid "run import filters and export key immediately"
2501 msgstr ""
2502
2503 #, fuzzy
2504 #| msgid "assume input is in binary format"
2505 msgid "assume the GnuPG key backup format"
2506 msgstr "předpokládat vstup v binárním formátu"
2507
2508 #, fuzzy
2509 #| msgid "show key fingerprint"
2510 msgid "repair keys on import"
2511 msgstr "vypsat otisk klíče"
2512
2513 #, c-format
2514 msgid "skipping block of type %d\n"
2515 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2516
2517 #, c-format
2518 msgid "%lu keys processed so far\n"
2519 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2520
2521 #, c-format
2522 msgid "Total number processed: %lu\n"
2523 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2524
2525 #, c-format
2526 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2527 msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
2528
2529 #, c-format
2530 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2531 msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2532
2533 #, c-format
2534 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2535 msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
2536
2537 #, c-format
2538 msgid "              imported: %lu"
2539 msgstr "                     importováno: %lu"
2540
2541 #, c-format
2542 msgid "             unchanged: %lu\n"
2543 msgstr "                       beze změn: %lu\n"
2544
2545 #, c-format
2546 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2547 msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
2548
2549 #, c-format
2550 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2551 msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
2552
2553 #, c-format
2554 msgid "        new signatures: %lu\n"
2555 msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
2556
2557 #, c-format
2558 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2559 msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
2560
2561 #, c-format
2562 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2563 msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
2564
2565 #, c-format
2566 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2567 msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
2568
2569 #, c-format
2570 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2571 msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2572
2573 #, c-format
2574 msgid "          not imported: %lu\n"
2575 msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
2576
2577 #, c-format
2578 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2579 msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
2580
2581 #, c-format
2582 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2583 msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2584
2585 #, c-format
2586 msgid ""
2587 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2588 "algorithms on these user IDs:\n"
2589 msgstr ""
2590 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2591 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2592
2593 #, c-format
2594 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2595 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2596
2597 #, c-format
2598 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2599 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2600
2601 #, c-format
2602 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2603 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2604
2605 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2606 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2607
2608 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2609 msgstr ""
2610 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2611
2612 #, c-format
2613 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2614 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2615
2616 #, c-format
2617 msgid "key %s: no user ID\n"
2618 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2619
2620 #, c-format
2621 msgid "key %s: %s\n"
2622 msgstr "klíč %s: %s\n"
2623
2624 msgid "rejected by import screener"
2625 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2626
2627 #, c-format
2628 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2629 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2630
2631 # c-format
2632 #, c-format
2633 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2634 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2635
2636 #, c-format
2637 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2638 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2639
2640 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2641 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2642
2643 #, c-format
2644 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2645 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2646
2647 #, c-format
2648 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2649 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2650
2651 #, c-format
2652 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2653 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2654
2655 #, c-format
2656 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2657 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2658
2659 #, c-format
2660 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2661 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2662
2663 #, c-format
2664 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2665 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2666
2667 #, c-format
2668 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2669 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2670
2671 #, c-format
2672 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2673 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2674
2675 #, c-format
2676 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2677 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2678
2679 #, c-format
2680 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2681 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2682
2683 #, c-format
2684 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2685 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2686
2687 #, c-format
2688 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2689 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2690
2691 #, c-format
2692 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2693 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2694
2695 #, c-format
2696 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2697 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2698
2699 #, c-format
2700 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2701 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2702
2703 #, c-format
2704 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2705 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2706
2707 #, c-format
2708 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2709 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2710
2711 #, c-format
2712 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2713 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2714
2715 #, c-format
2716 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2717 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2718
2719 #, c-format
2720 msgid "key %s: secret key imported\n"
2721 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2722
2723 #, c-format
2724 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2725 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2726
2727 #, c-format
2728 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2729 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2730
2731 #, c-format
2732 msgid "secret key %s: %s\n"
2733 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2734
2735 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2736 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2737
2738 #, c-format
2739 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2740 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2741
2742 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2743 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2744 #. actual private key data is stored on the card.  A
2745 #. single smartcard can have up to three private key
2746 #. data.  Importing private key stub is always
2747 #. skipped in 2.1, and it returns
2748 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2749 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2750 #. references to a card will be automatically
2751 #. created again.
2752 #, c-format
2753 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2754 msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
2755
2756 #, c-format
2757 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2758 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2759
2760 #, c-format
2761 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2762 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2763
2764 #, c-format
2765 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2766 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2767
2768 #, c-format
2769 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2770 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2771
2772 #, c-format
2773 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2774 msgstr ""
2775 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2776
2777 #, c-format
2778 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2779 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2780
2781 #, c-format
2782 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2783 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2784
2785 #, c-format
2786 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2787 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2788
2789 #, c-format
2790 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2791 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2792
2793 #, c-format
2794 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2795 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2796
2797 #, c-format
2798 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2799 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2800
2801 #, c-format
2802 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2803 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2804
2805 #, c-format
2806 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2807 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2808
2809 #, c-format
2810 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2811 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2812
2813 #, c-format
2814 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2815 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2816
2817 #, c-format
2818 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2819 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2820
2821 #, c-format
2822 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2823 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2824
2825 #, c-format
2826 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2827 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2828
2829 #, c-format
2830 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2831 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2832
2833 #, c-format
2834 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2835 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2836
2837 #, c-format
2838 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2839 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2840
2841 #, c-format
2842 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2843 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2844
2845 #, c-format
2846 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2847 msgstr ""
2848 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2849
2850 #, c-format
2851 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2852 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2853
2854 #, c-format
2855 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2856 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2857
2858 #, c-format
2859 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2860 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2861
2862 #, c-format
2863 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2864 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2865
2866 #, c-format
2867 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2868 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2869
2870 #, c-format
2871 msgid "keybox '%s' created\n"
2872 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2873
2874 #, c-format
2875 msgid "keyring '%s' created\n"
2876 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2877
2878 #, c-format
2879 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2880 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2881
2882 #, c-format
2883 msgid "error opening key DB: %s\n"
2884 msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
2885
2886 #, c-format
2887 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2888 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2889
2890 msgid "[revocation]"
2891 msgstr "[revokace]"
2892
2893 msgid "[self-signature]"
2894 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2895
2896 msgid ""
2897 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2898 "keys\n"
2899 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2900 "etc.)\n"
2901 msgstr ""
2902 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2903 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2904 "kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
2905 "\n"
2906
2907 #, c-format
2908 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2909 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2910
2911 #, c-format
2912 msgid "  %d = I trust fully\n"
2913 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2914
2915 msgid ""
2916 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2917 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2918 "trust signatures on your behalf.\n"
2919 msgstr ""
2920 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2921 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2922 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2923
2924 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2925 msgstr ""
2926 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2927 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2928
2929 #, c-format
2930 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
2931 msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
2932
2933 #, c-format
2934 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2935 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2936
2937 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2938 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2939
2940 msgid "  Unable to sign.\n"
2941 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2942
2943 #, c-format
2944 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2945 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2946
2947 #, c-format
2948 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2949 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2950
2951 #, c-format
2952 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2953 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2954
2955 msgid "Sign it? (y/N) "
2956 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2957
2958 #, c-format
2959 msgid ""
2960 "The self-signature on \"%s\"\n"
2961 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2962 msgstr ""
2963 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2964 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2965
2966 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2967 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2968
2969 #, c-format
2970 msgid ""
2971 "Your current signature on \"%s\"\n"
2972 "has expired.\n"
2973 msgstr ""
2974 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2975 "vypršela.\n"
2976
2977 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2978 msgstr ""
2979 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2980 "N) "
2981
2982 #, c-format
2983 msgid ""
2984 "Your current signature on \"%s\"\n"
2985 "is a local signature.\n"
2986 msgstr ""
2987 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2988 "je pouze lokální.\n"
2989
2990 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2991 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2992
2993 #, c-format
2994 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2995 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2996
2997 #, c-format
2998 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2999 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
3000
3001 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3002 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
3003
3004 #, c-format
3005 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3006 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3007
3008 msgid "This key has expired!"
3009 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
3010
3011 #, c-format
3012 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3013 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3014
3015 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3016 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3017
3018 msgid ""
3019 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3020 "belongs\n"
3021 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3022 msgstr ""
3023 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3024 "patří výše uvedené osobě.\n"
3025 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3026
3027 #, c-format
3028 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3029 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3030
3031 #, c-format
3032 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3033 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3034
3035 #, c-format
3036 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3037 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3038
3039 #, c-format
3040 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3041 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3042
3043 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3044 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
3045
3046 #, c-format
3047 msgid ""
3048 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3049 "key \"%s\" (%s)\n"
3050 msgstr ""
3051 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3052 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3053
3054 msgid "This will be a self-signature.\n"
3055 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3056
3057 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3058 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3059
3060 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3061 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3062
3063 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3064 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3065
3066 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3067 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3068
3069 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3070 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3071
3072 msgid "I have checked this key casually.\n"
3073 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3074
3075 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3076 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3077
3078 msgid "Really sign? (y/N) "
3079 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3080
3081 #, c-format
3082 msgid "signing failed: %s\n"
3083 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3084
3085 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3086 msgstr ""
3087 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3088 "nelze změnit.\n"
3089
3090 #, c-format
3091 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3092 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3093
3094 msgid "save and quit"
3095 msgstr "uložit a ukončit"
3096
3097 msgid "show key fingerprint"
3098 msgstr "vypsat otisk klíče"
3099
3100 msgid "show the keygrip"
3101 msgstr "ukázat keygrip"
3102
3103 msgid "list key and user IDs"
3104 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3105
3106 msgid "select user ID N"
3107 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3108
3109 msgid "select subkey N"
3110 msgstr "vyberte podklíč N"
3111
3112 msgid "check signatures"
3113 msgstr "kontrolovat podpisy"
3114
3115 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3116 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3117
3118 msgid "sign selected user IDs locally"
3119 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3120
3121 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3122 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3123
3124 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3125 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3126
3127 msgid "add a user ID"
3128 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3129
3130 msgid "add a photo ID"
3131 msgstr "přidat fotografický ID"
3132
3133 msgid "delete selected user IDs"
3134 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3135
3136 msgid "add a subkey"
3137 msgstr "přidat podklíč"
3138
3139 msgid "add a key to a smartcard"
3140 msgstr "přidat klíč na kartu"
3141
3142 msgid "move a key to a smartcard"
3143 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3144
3145 msgid "move a backup key to a smartcard"
3146 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3147
3148 msgid "delete selected subkeys"
3149 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3150
3151 msgid "add a revocation key"
3152 msgstr "přidat revokační klíč"
3153
3154 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3155 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3156
3157 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3158 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3159
3160 msgid "flag the selected user ID as primary"
3161 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3162
3163 msgid "list preferences (expert)"
3164 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3165
3166 msgid "list preferences (verbose)"
3167 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3168
3169 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3170 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3171
3172 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3173 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3174
3175 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3176 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3177
3178 msgid "change the passphrase"
3179 msgstr "změnit heslo"
3180
3181 msgid "change the ownertrust"
3182 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3183
3184 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3185 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3186
3187 msgid "revoke selected user IDs"
3188 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3189
3190 msgid "revoke key or selected subkeys"
3191 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3192
3193 msgid "enable key"
3194 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3195
3196 msgid "disable key"
3197 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3198
3199 msgid "show selected photo IDs"
3200 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3201
3202 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3203 msgstr ""
3204 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3205
3206 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3207 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3208
3209 msgid "Secret key is available.\n"
3210 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3211
3212 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3213 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3214
3215 msgid ""
3216 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3217 "(lsign),\n"
3218 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3219 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3220 msgstr ""
3221 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3222 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3223 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3224
3225 msgid "Key is revoked."
3226 msgstr "Klíč revokován."
3227
3228 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3229 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3230
3231 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3232 msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
3233
3234 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3235 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3236
3237 #, c-format
3238 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3239 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3240
3241 #, c-format
3242 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3243 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3244
3245 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3246 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3247
3248 #, c-format
3249 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3250 msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
3251
3252 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3253 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3254
3255 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3256 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3257
3258 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3259 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3260
3261 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3262 #. moving the key and not about removing it.
3263 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3264 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3265
3266 msgid "You must select exactly one key.\n"
3267 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3268
3269 msgid "Command expects a filename argument\n"
3270 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3271
3272 #, c-format
3273 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3274 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3275
3276 #, c-format
3277 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3278 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3279
3280 msgid "You must select at least one key.\n"
3281 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3282
3283 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3284 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3285
3286 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3287 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3288
3289 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3290 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3291
3292 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3293 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3294
3295 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3296 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3297
3298 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3299 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3300
3301 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3302 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3303
3304 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3305 msgstr ""
3306 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3307 "poskytnutá uživatelem\n"
3308
3309 msgid "Set preference list to:\n"
3310 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3311
3312 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3313 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3314
3315 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3316 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3317
3318 msgid "Save changes? (y/N) "
3319 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3320
3321 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3322 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3323
3324 #, c-format
3325 msgid "update failed: %s\n"
3326 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3327
3328 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3329 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3330
3331 #, fuzzy
3332 #| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3333 msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
3334 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3335
3336 #, fuzzy, c-format
3337 #| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
3338 msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
3339 msgstr "kontrola seznamu důvěry se nepodařila: %s\n"
3340
3341 #, fuzzy, c-format
3342 #| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
3343 msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
3344 msgstr "kontrola seznamu důvěry se nepodařila: %s\n"
3345
3346 #, c-format
3347 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3348 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3349
3350 #, c-format
3351 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3352 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3353
3354 #, fuzzy, c-format
3355 #| msgid "read error in '%s': %s\n"
3356 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3357 msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
3358
3359 msgid "No matching user IDs."
3360 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3361
3362 msgid "Nothing to sign.\n"
3363 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3364
3365 #, fuzzy, c-format
3366 #| msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
3367 msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
3368 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
3369
3370 #, fuzzy, c-format
3371 #| msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3372 msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
3373 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3374
3375 #, fuzzy, c-format
3376 #| msgid "key \"%s\" not found\n"
3377 msgid "subkey \"%s\" not found\n"
3378 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
3379
3380 msgid "Digest: "
3381 msgstr "Hash: "
3382
3383 msgid "Features: "
3384 msgstr "Vlastnosti: "
3385
3386 msgid "Keyserver no-modify"
3387 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3388
3389 msgid "Preferred keyserver: "
3390 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3391
3392 msgid "Notations: "
3393 msgstr "Poznámky: "
3394
3395 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3396 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3397
3398 #, c-format
3399 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3400 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3401
3402 #, c-format
3403 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3404 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3405
3406 msgid "(sensitive)"
3407 msgstr "(citlivá informace)"
3408
3409 #, c-format
3410 msgid "created: %s"
3411 msgstr "vytvořen: %s"
3412
3413 #, c-format
3414 msgid "revoked: %s"
3415 msgstr "revokován: %s"
3416
3417 #, c-format
3418 msgid "expired: %s"
3419 msgstr "platnost skončila: %s"
3420
3421 #, c-format
3422 msgid "expires: %s"
3423 msgstr "platnost skončí: %s"
3424
3425 #, c-format
3426 msgid "usage: %s"
3427 msgstr "použití: %s"
3428
3429 msgid "card-no: "
3430 msgstr "číslo karty: "
3431
3432 #, c-format
3433 msgid "trust: %s"
3434 msgstr "důvěra: %s"
3435
3436 #, c-format
3437 msgid "validity: %s"
3438 msgstr "platnost: %s"
3439
3440 msgid "This key has been disabled"
3441 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3442
3443 msgid ""
3444 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3445 "unless you restart the program.\n"
3446 msgstr ""
3447 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3448 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3449
3450 # status
3451 msgid "revoked"
3452 msgstr "odvolán"
3453
3454 msgid "expired"
3455 msgstr "platnost skončila"
3456
3457 msgid ""
3458 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3459 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3460 msgstr ""
3461 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3462 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3463
3464 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3465 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3466
3467 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3468 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3469
3470 msgid ""
3471 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3472 "versions\n"
3473 "         of PGP to reject this key.\n"
3474 msgstr ""
3475 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3476 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3477
3478 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3479 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3480
3481 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3482 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3483
3484 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3485 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3486
3487 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3488 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3489
3490 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3491 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3492
3493 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3494 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3495
3496 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3497 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3498
3499 #, fuzzy, c-format
3500 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3501 msgid "Deleted %d signature.\n"
3502 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3503 msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
3504 msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
3505 msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
3506
3507 msgid "Nothing deleted.\n"
3508 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3509
3510 msgid "invalid"
3511 msgstr "neplatný"
3512
3513 #, c-format
3514 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3515 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3516
3517 #, fuzzy, c-format
3518 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3519 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3520 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3521 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3522 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3523 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3524
3525 #, c-format
3526 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3527 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3528
3529 #, c-format
3530 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3531 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3532
3533 msgid ""
3534 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3535 "cause\n"
3536 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3537 msgstr ""
3538 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3539 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3540
3541 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3542 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3543
3544 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3545 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3546
3547 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3548 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3549
3550 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3551 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3552
3553 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3554 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3555
3556 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3557 msgstr ""
3558 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3559
3560 msgid ""
3561 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3562 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3563
3564 msgid ""
3565 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3566 "N) "
3567 msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
3568
3569 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3570 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3571
3572 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3573 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3574
3575 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3576 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3577
3578 #, c-format
3579 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3580 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3581
3582 #, c-format
3583 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3584 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3585
3586 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3587 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3588
3589 #, c-format
3590 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3591 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3592
3593 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3594 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3595
3596 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3597 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3598
3599 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3600 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3601
3602 msgid "Enter the notation: "
3603 msgstr "Vložte poznámku: "
3604
3605 msgid "Proceed? (y/N) "
3606 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3607
3608 #, c-format
3609 msgid "No user ID with index %d\n"
3610 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3611
3612 #, c-format
3613 msgid "No user ID with hash %s\n"
3614 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3615
3616 #, c-format
3617 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3618 msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
3619
3620 #, c-format
3621 msgid "No subkey with index %d\n"
3622 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3623
3624 #, c-format
3625 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3626 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3627
3628 #, c-format
3629 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3630 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3631
3632 msgid " (non-exportable)"
3633 msgstr " (neexportovatelné)"
3634
3635 #, c-format
3636 msgid "This signature expired on %s.\n"
3637 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3638
3639 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3640 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3641
3642 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3643 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3644
3645 msgid "Not signed by you.\n"
3646 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3647
3648 #, c-format
3649 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3650 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3651
3652 msgid " (non-revocable)"
3653 msgstr " (neodvolatelné)"
3654
3655 #, c-format
3656 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3657 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3658
3659 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3660 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3661
3662 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3663 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3664
3665 msgid "no secret key\n"
3666 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3667
3668 #, c-format
3669 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3670 msgstr ""
3671
3672 #, c-format
3673 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3674 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3675
3676 #, c-format
3677 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3678 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3679
3680 #, fuzzy
3681 #| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3682 msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
3683 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3684
3685 #, c-format
3686 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3687 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3688
3689 #, c-format
3690 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3691 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3692
3693 #, c-format
3694 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3695 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3696
3697 #, fuzzy, c-format
3698 #| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
3699 msgid "invalid value for option '%s'\n"
3700 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
3701
3702 #, c-format
3703 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3704 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3705
3706 msgid "too many cipher preferences\n"
3707 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3708
3709 msgid "too many digest preferences\n"
3710 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3711
3712 msgid "too many compression preferences\n"
3713 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3714
3715 #, c-format
3716 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3717 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3718
3719 msgid "writing direct signature\n"
3720 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3721
3722 msgid "writing self signature\n"
3723 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3724
3725 msgid "writing key binding signature\n"
3726 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3727
3728 #, c-format
3729 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3730 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3731
3732 #, c-format
3733 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3734 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3735
3736 msgid ""
3737 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3738 msgstr ""
3739 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3740 "dlouhým hashem\n"
3741
3742 msgid "Sign"
3743 msgstr "Podepisování"
3744
3745 msgid "Certify"
3746 msgstr "Certifikování"
3747
3748 msgid "Encrypt"
3749 msgstr "Šifrování"
3750
3751 msgid "Authenticate"
3752 msgstr "Autentizace"
3753
3754 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3755 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3756 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3757 #. functions:
3758 #.
3759 #. s = Toggle signing capability
3760 #. e = Toggle encryption capability
3761 #. a = Toggle authentication capability
3762 #. q = Finish
3763 #.
3764 msgid "SsEeAaQq"
3765 msgstr "SsEeAaQq"
3766
3767 #, c-format
3768 msgid "Possible actions for a %s key: "
3769 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3770
3771 msgid "Current allowed actions: "
3772 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3773
3774 #, c-format
3775 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3776 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3777
3778 #, c-format
3779 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3780 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3781
3782 #, c-format
3783 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3784 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3785
3786 #, c-format
3787 msgid "   (%c) Finished\n"
3788 msgstr "   (%c) Konec\n"
3789
3790 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3791 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3792
3793 #, c-format
3794 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3795 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3796
3797 #, c-format
3798 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3799 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3800
3801 #, c-format
3802 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3803 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3804
3805 #, c-format
3806 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3807 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3808
3809 #, c-format
3810 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3811 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3812
3813 #, c-format
3814 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3815 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3816
3817 #, c-format
3818 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3819 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3820
3821 #, c-format
3822 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3823 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3824
3825 #, c-format
3826 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3827 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3828
3829 #, c-format
3830 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3831 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3832
3833 #, c-format
3834 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3835 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3836
3837 #, c-format
3838 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3839 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3840
3841 #, c-format
3842 msgid "  (%d) Existing key\n"
3843 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3844
3845 msgid "Enter the keygrip: "
3846 msgstr "Vložte keygrip: "
3847
3848 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3849 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3850
3851 msgid "No key with this keygrip\n"
3852 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3853
3854 #, c-format
3855 msgid "rounded to %u bits\n"
3856 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3857
3858 #, c-format
3859 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3860 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3861
3862 #, c-format
3863 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3864 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3865
3866 #, c-format
3867 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3868 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3869
3870 #, c-format
3871 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3872 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3873
3874 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3875 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3876
3877 msgid ""
3878 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3879 "         0 = key does not expire\n"
3880 "      <n>  = key expires in n days\n"
3881 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3882 "      <n>m = key expires in n months\n"
3883 "      <n>y = key expires in n years\n"
3884 msgstr ""
3885 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3886 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3887 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3888 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3889 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3890 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3891
3892 msgid ""
3893 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3894 "         0 = signature does not expire\n"
3895 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3896 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3897 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3898 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3899 msgstr ""
3900 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3901 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3902 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3903 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3904 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3905 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3906
3907 msgid "Key is valid for? (0) "
3908 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3909
3910 #, c-format
3911 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3912 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3913
3914 msgid "invalid value\n"
3915 msgstr "neplatná hodnota\n"
3916
3917 msgid "Key does not expire at all\n"
3918 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3919
3920 msgid "Signature does not expire at all\n"
3921 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3922
3923 #, c-format
3924 msgid "Key expires at %s\n"
3925 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3926
3927 #, c-format
3928 msgid "Signature expires at %s\n"
3929 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3930
3931 msgid ""
3932 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3933 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3934 msgstr ""
3935 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3936 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3937
3938 msgid "Is this correct? (y/N) "
3939 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3940
3941 msgid ""
3942 "\n"
3943 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3944 "\n"
3945 msgstr ""
3946 "\n"
3947 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3948 "váš klíč.\n"
3949 "\n"
3950
3951 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3952 #. but you should keep your existing translation.  In case
3953 #. the new string is not translated this old string will
3954 #. be used.
3955 msgid ""
3956 "\n"
3957 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3958 "ID\n"
3959 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3960 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3961 "\n"
3962 msgstr ""
3963 "\n"
3964 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3965 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3966 "v tomto tvaru:\n"
3967 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3968 "\n"
3969
3970 msgid "Real name: "
3971 msgstr "Jméno a příjmení: "
3972
3973 msgid "Invalid character in name\n"
3974 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3975
3976 #, c-format
3977 msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
3978 msgstr "Znaky „%s“ a „%s“ se ve jméně nesmí objevit\n"
3979
3980 msgid "Name may not start with a digit\n"
3981 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3982
3983 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3984 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3985
3986 msgid "Email address: "
3987 msgstr "E-mailová adresa: "
3988
3989 msgid "Not a valid email address\n"
3990 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3991
3992 msgid "Comment: "
3993 msgstr "Komentář: "
3994
3995 msgid "Invalid character in comment\n"
3996 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3997
3998 #, c-format
3999 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
4000 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
4001
4002 #, c-format
4003 msgid ""
4004 "You selected this USER-ID:\n"
4005 "    \"%s\"\n"
4006 "\n"
4007 msgstr ""
4008 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
4009 "    „%s“\n"
4010 "\n"
4011
4012 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4013 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
4014
4015 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4016 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4017 #. string which should be translated accordingly and the
4018 #. letter changed to match the one in the answer string.
4019 #.
4020 #. n = Change name
4021 #. c = Change comment
4022 #. e = Change email
4023 #. o = Okay (ready, continue)
4024 #. q = Quit
4025 #.
4026 msgid "NnCcEeOoQq"
4027 msgstr "jJkKeEPpUu"
4028
4029 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4030 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
4031
4032 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4033 msgstr ""
4034 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
4035 "program? "
4036
4037 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
4038 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail nebo (U)končit? "
4039
4040 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
4041 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit? "
4042
4043 msgid "Please correct the error first\n"
4044 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
4045
4046 msgid ""
4047 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4048 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4049 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4050 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4051 msgstr ""
4052 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
4053 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
4054 "myší,\n"
4055 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
4056 "entropie.\n"
4057
4058 #, c-format
4059 msgid "Key generation failed: %s\n"
4060 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
4061
4062 #, c-format
4063 msgid ""
4064 "About to create a key for:\n"
4065 "    \"%s\"\n"
4066 "\n"
4067 msgstr ""
4068 "Bude se vytvářet klíč pro:\n"
4069 "    „%s“\n"
4070 "\n"
4071
4072 msgid "Continue? (Y/n) "
4073 msgstr "Pokračovat (A/n) "
4074
4075 #, c-format
4076 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
4077 msgstr "Klíč pro „%s“ již existuje\n"
4078
4079 msgid "Create anyway? (y/N) "
4080 msgstr "Přesto vytvořit? (a/N) "
4081
4082 msgid "creating anyway\n"
4083 msgstr "přesto se vytváří\n"
4084
4085 #, c-format
4086 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
4087 msgstr "Poznámka: Pro komplexní tvorbu klíče použijte „%s %s“.\n"
4088
4089 msgid "Key generation canceled.\n"
4090 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
4091
4092 #, c-format
4093 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
4094 msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
4095
4096 #, c-format
4097 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
4098 msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
4099
4100 #, c-format
4101 msgid "writing public key to '%s'\n"
4102 msgstr "veřejný klíč se zapisuje do „%s“\n"
4103
4104 #, c-format
4105 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4106 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
4107
4108 #, c-format
4109 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
4110 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
4111
4112 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4113 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
4114
4115 msgid ""
4116 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4117 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4118 msgstr ""
4119 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
4120 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
4121
4122 #, c-format
4123 msgid ""
4124 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4125 msgstr ""
4126 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
4127 "je problém se systémovým časem)\n"
4128
4129 #, c-format
4130 msgid ""
4131 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4132 msgstr ""
4133 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
4134 "je problém se systémovým časem)\n"
4135
4136 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4137 msgstr "Poznámka: vytvoření podklíčů pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
4138
4139 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
4140 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
4141
4142 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
4143 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
4144
4145 msgid "Really create? (y/N) "
4146 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
4147
4148 msgid "never     "
4149 msgstr "nikdy     "
4150
4151 msgid "Critical signature policy: "
4152 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
4153
4154 msgid "Signature policy: "
4155 msgstr "Podepisovací politika: "
4156
4157 msgid "Critical preferred keyserver: "
4158 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
4159
4160 msgid "Critical signature notation: "
4161 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
4162
4163 msgid "Signature notation: "
4164 msgstr "Podepisovací notace: "
4165
4166 #, fuzzy, c-format
4167 #| msgid "%d good signatures\n"
4168 msgid "%d good signature\n"
4169 msgid_plural "%d good signatures\n"
4170 msgstr[0] "%d dobrých podpisů\n"
4171 msgstr[1] "%d dobrých podpisů\n"
4172 msgstr[2] "%d dobrých podpisů\n"
4173
4174 #, fuzzy, c-format
4175 #| msgid "%d bad signatures\n"
4176 msgid "%d bad signature\n"
4177 msgid_plural "%d bad signatures\n"
4178 msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
4179 msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
4180 msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
4181
4182 #, fuzzy, c-format
4183 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
4184 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
4185 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
4186 msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
4187 msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
4188 msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
4189
4190 #, fuzzy, c-format
4191 #| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
4192 msgid "%d signature not checked due to an error\n"
4193 msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
4194 msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
4195 msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
4196 msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
4197
4198 #, fuzzy, c-format
4199 #| msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
4200 msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
4201 msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
4202 msgstr[0] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
4203 msgstr[1] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
4204 msgstr[2] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
4205
4206 msgid "Keyring"
4207 msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
4208
4209 msgid "Primary key fingerprint:"
4210 msgstr "Otisk primárního klíče:"
4211
4212 msgid "     Subkey fingerprint:"
4213 msgstr "         Otisk podklíče:"
4214
4215 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
4216 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4217 msgid " Primary key fingerprint:"
4218 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
4219
4220 msgid "      Subkey fingerprint:"
4221 msgstr "          Otisk podklíče:"
4222
4223 msgid "      Key fingerprint ="
4224 msgstr "          Otisk klíče ="
4225
4226 msgid "      Card serial no. ="
4227 msgstr "  Sériové číslo karty ="
4228
4229 #, c-format
4230 msgid "caching keyring '%s'\n"
4231 msgstr "zapamatovává se soubor klíčů „%s“\n"
4232
4233 #, fuzzy, c-format
4234 #| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4235 msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
4236 msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4237 msgstr[0] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
4238 msgstr[1] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
4239 msgstr[2] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
4240
4241 #, fuzzy, c-format
4242 #| msgid "flush the cache"
4243 msgid "%lu key cached"
4244 msgid_plural "%lu keys cached"
4245 msgstr[0] "vyprázdní keš"
4246 msgstr[1] "vyprázdní keš"
4247 msgstr[2] "vyprázdní keš"
4248
4249 #, fuzzy, c-format
4250 #| msgid "1 bad signature\n"
4251 msgid " (%lu signature)\n"
4252 msgid_plural " (%lu signatures)\n"
4253 msgstr[0] "1 špatný podpis\n"
4254 msgstr[1] "1 špatný podpis\n"
4255 msgstr[2] "1 špatný podpis\n"
4256
4257 #, c-format
4258 msgid "%s: keyring created\n"
4259 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
4260
4261 msgid "override proxy options set for dirmngr"
4262 msgstr "přebít nastavení proxy pro dirmngr"
4263
4264 msgid "include revoked keys in search results"
4265 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
4266
4267 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4268 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
4269
4270 msgid "override timeout options set for dirmngr"
4271 msgstr "přebít nastavení časového limitu pro dirmngr"
4272
4273 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4274 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
4275
4276 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4277 msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
4278
4279 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4280 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
4281
4282 msgid "disabled"
4283 msgstr "zneplatněn"
4284
4285 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4286 msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
4287
4288 #, c-format
4289 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4290 msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
4291
4292 #, c-format
4293 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4294 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
4295
4296 #, fuzzy, c-format
4297 #| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4298 msgid "refreshing %d key from %s\n"
4299 msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
4300 msgstr[0] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
4301 msgstr[1] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
4302 msgstr[2] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
4303
4304 #, c-format
4305 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4306 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
4307
4308 #, c-format
4309 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4310 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
4311
4312 msgid "key not found on keyserver\n"
4313 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
4314
4315 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4316 msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
4317
4318 #, c-format
4319 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4320 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
4321
4322 #, c-format
4323 msgid "requesting key %s from %s\n"
4324 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
4325
4326 #, fuzzy
4327 #| msgid "no keyserver action!\n"
4328 msgid "no keyserver known\n"
4329 msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
4330
4331 #, c-format
4332 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4333 msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
4334
4335 #, c-format
4336 msgid "sending key %s to %s\n"
4337 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
4338
4339 #, c-format
4340 msgid "requesting key from '%s'\n"
4341 msgstr "požaduje se klíč z „%s“\n"
4342
4343 #, c-format
4344 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4345 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze získat: %s\n"
4346
4347 #, c-format
4348 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4349 msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
4350
4351 #, c-format
4352 msgid "%s encrypted session key\n"
4353 msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
4354
4355 #, c-format
4356 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4357 msgstr "heslo (passphrase) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
4358
4359 #, c-format
4360 msgid "public key is %s\n"
4361 msgstr "veřejný klíč je %s\n"
4362
4363 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4364 msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
4365
4366 #, c-format
4367 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4368 msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
4369
4370 #, c-format
4371 msgid "      \"%s\"\n"
4372 msgstr "      „%s“\n"
4373
4374 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4375 # [kw]
4376 #, c-format
4377 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4378 msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
4379
4380 #, c-format
4381 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4382 msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
4383
4384 #, c-format
4385 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4386 msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
4387
4388 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4389 msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
4390
4391 #, c-format
4392 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4393 msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
4394
4395 #, c-format
4396 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4397 msgstr ""
4398 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
4399 "algoritmem %s\n"
4400
4401 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4402 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
4403
4404 msgid "decryption okay\n"
4405 msgstr "dešifrování o.k.\n"
4406
4407 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4408 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
4409
4410 #, c-format
4411 msgid "decryption failed: %s\n"
4412 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
4413
4414 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4415 msgstr ""
4416 "Poznámka: odesílatel považoval data za důvěrná („for-your-eyes-only“)\n"
4417
4418 #, c-format
4419 msgid "original file name='%.*s'\n"
4420 msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
4421
4422 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4423 msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
4424
4425 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4426 msgstr ""
4427 "samostatný revokační certifikát – použijte „gpg --import“, chcete-li jej "
4428 "užít\n"
4429
4430 msgid "no signature found\n"
4431 msgstr "nenalezen žádná podpis\n"
4432
4433 #, c-format
4434 msgid "BAD signature from \"%s\""
4435 msgstr "ŠPATNÝ podpis od „%s“"
4436
4437 #, c-format
4438 msgid "Expired signature from \"%s\""
4439 msgstr "Podpis s vypršenou platností od „%s“"
4440
4441 #, c-format
4442 msgid "Good signature from \"%s\""
4443 msgstr "Dobrý podpis od „%s“"
4444
4445 msgid "signature verification suppressed\n"
4446 msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
4447
4448 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4449 msgstr "neumím pracovat s těmito nejednoznačnými daty\n"
4450
4451 #, c-format
4452 msgid "Signature made %s\n"
4453 msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
4454
4455 #, c-format
4456 msgid "               using %s key %s\n"
4457 msgstr "               použití %s klíče %s\n"
4458
4459 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4460 #, c-format
4461 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4462 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
4463
4464 #, fuzzy, c-format
4465 #| msgid "                aka \"%s\""
4466 msgid "               issuer \"%s\"\n"
4467 msgstr "                alias „%s“"
4468
4469 msgid "Key available at: "
4470 msgstr "Klíč k dispozici na: "
4471
4472 msgid "[uncertain]"
4473 msgstr "[nejistý]"
4474
4475 #, c-format
4476 msgid "                aka \"%s\""
4477 msgstr "                alias „%s“"
4478
4479 #, fuzzy, c-format
4480 #| msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4481 msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
4482 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován důvěryhodným podpisem!\n"
4483
4484 #, c-format
4485 msgid "Signature expired %s\n"
4486 msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
4487
4488 #, c-format
4489 msgid "Signature expires %s\n"
4490 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
4491
4492 #, c-format
4493 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4494 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s%s%s\n"
4495
4496 msgid "binary"
4497 msgstr "binární formát"
4498
4499 msgid "textmode"
4500 msgstr "textový formát"
4501
4502 msgid "unknown"
4503 msgstr "neznámý formát"
4504
4505 msgid ", key algorithm "
4506 msgstr ", algoritmus klíče"
4507
4508 #, c-format
4509 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4510 msgstr "POZOR: nejedná se o oddělený podpis. Soubor „%s“ NEBYL ověřen!\n"
4511
4512 #, c-format
4513 msgid "Can't check signature: %s\n"
4514 msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
4515
4516 msgid "not a detached signature\n"
4517 msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
4518
4519 msgid ""
4520 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4521 msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
4522
4523 #, c-format
4524 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4525 msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
4526
4527 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4528 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4529
4530 #, c-format
4531 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
4532 msgstr "volání fstat nad „%s“ selhalo v %s: %s\n"
4533
4534 #, c-format
4535 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4536 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
4537
4538 #, c-format
4539 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4540 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
4541
4542 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4543 msgstr "VAROVÁNÍ: Podepisovací a šifrovací klíče Elgamal se nedoporučují\n"
4544
4545 #, c-format
4546 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4547 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
4548
4549 #, c-format
4550 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4551 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
4552
4553 #, c-format
4554 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4555 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
4556
4557 #, c-format
4558 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4559 msgstr "Poznámka: podpisy používající algoritmus %s jsou zamítány\n"
4560
4561 #, fuzzy, c-format
4562 #| msgid "%s:%u: read error: %s\n"
4563 msgid "(reported error: %s)\n"
4564 msgstr "%s:%u: chyba čtení: %s\n"
4565
4566 #, fuzzy, c-format
4567 #| msgid "read error in '%s': %s\n"
4568 msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
4569 msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
4570
4571 msgid "(further info: "
4572 msgstr ""
4573
4574 #, c-format
4575 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4576 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4577
4578 #, c-format
4579 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4580 msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4581
4582 #, c-format
4583 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4584 msgstr "použijte místo něj „%s%s“ \n"
4585
4586 #, c-format
4587 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4588 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
4589
4590 #, c-format
4591 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4592 msgstr "%s:%u: „%s“ je v tomto souboru zastaralý – účinkuje pouze v %s\n"
4593
4594 #, c-format
4595 msgid ""
4596 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4597 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje kromě v %s\n"
4598
4599 msgid "Uncompressed"
4600 msgstr "Nezkomprimováno"
4601
4602 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4603 msgid "uncompressed|none"
4604 msgstr "nezkomprimováno|nic"
4605
4606 #, c-format
4607 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4608 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
4609
4610 #, c-format
4611 msgid "ambiguous option '%s'\n"
4612 msgstr "nejednoznačná volba „%s“\n"
4613
4614 #, c-format
4615 msgid "unknown option '%s'\n"
4616 msgstr "neznámá volba „%s“\n"
4617
4618 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
4619 msgstr ""
4620 "U veřejného klíče ECDSA se očekává, že v kódování SEC bude délka násobkem 8 "
4621 "bitů\n"
4622
4623 #, c-format
4624 msgid "unknown weak digest '%s'\n"
4625 msgstr "neznámý slabý hashovací algoritmus „%s“\n"
4626
4627 #, c-format
4628 msgid "File '%s' exists. "
4629 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
4630
4631 msgid "Overwrite? (y/N) "
4632 msgstr "Přepsat (a/N)? "
4633
4634 #, c-format
4635 msgid "%s: unknown suffix\n"
4636 msgstr "%s: neznámá přípona\n"
4637
4638 msgid "Enter new filename"
4639 msgstr "Vložte nový název souboru"
4640
4641 msgid "writing to stdout\n"
4642 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
4643
4644 #, c-format
4645 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
4646 msgstr "v „%s“ se předpokládají podepsaná data\n"
4647
4648 #, c-format
4649 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4650 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veřejného klíče %d\n"
4651
4652 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4653 msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč sezení\n"
4654
4655 #, c-format
4656 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4657 msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
4658
4659 #, c-format
4660 msgid "problem with the agent: %s\n"
4661 msgstr "problém s agentem: %s\n"
4662
4663 msgid "Enter passphrase\n"
4664 msgstr "Vložit heslo\n"
4665
4666 msgid "cancelled by user\n"
4667 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
4668
4669 #, c-format
4670 msgid " (main key ID %s)"
4671 msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
4672
4673 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
4674 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč OpenPGP:"
4675
4676 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
4677 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli importovat tajný klíč OpenPGP:"
4678
4679 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
4680 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný podklíč OpenPGP:"
4681
4682 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
4683 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný klíč OpenPGP:"
4684
4685 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
4686 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč podklíče OpenPGP:"
4687
4688 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
4689 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč OpenPGP:"
4690
4691 #, c-format
4692 msgid ""
4693 "%s\n"
4694 "\"%.*s\"\n"
4695 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4696 "created %s%s.\n"
4697 "%s"
4698 msgstr ""
4699 "%s\n"
4700 "„%.*s“\n"
4701 "%ubitový klíč %s, ID %s,\n"
4702 "vytvořen %s%s.\n"
4703 "%s"
4704
4705 msgid ""
4706 "\n"
4707 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4708 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4709 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4710 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4711 msgstr ""
4712 "\n"
4713 "Vyberte obrázek, který bude použit jako Vaše fotografické ID. Obrázek musí\n"
4714 "být ve formátu JPEG. Nezapomeňte, že obrázek bude uložen ve Vašem veřejném\n"
4715 "klíči - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veřejný klíč !\n"
4716 "Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
4717
4718 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4719 msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
4720
4721 #, c-format
4722 msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
4723 msgstr "nelze otevřít JPEG soubor „%s“: %s\n"
4724
4725 #, c-format
4726 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4727 msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtů)!\n"
4728
4729 msgid "Are you sure you want to use