7c878e981f2dc2b7ced6b1204b54c24fcadfaa46
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.0\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2014-11-16 16:22+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
56 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
57 msgid "|pinentry-label|_OK"
58 msgstr "|pinentry-label|_OK"
59
60 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
61 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
62
63 #, fuzzy
64 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
65 msgid "|pinentry-label|_Yes"
66 msgstr "|pinentry-label|_OK"
67
68 #, fuzzy
69 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
70 msgid "|pinentry-label|_No"
71 msgstr "|pinentry-label|_OK"
72
73 msgid "|pinentry-label|PIN:"
74 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
75
76 #, fuzzy
77 #| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
78 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
79 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
80
81 #, fuzzy
82 #| msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
83 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
84 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč OpenPGP:"
85
86 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
87 msgstr ""
88
89 #, fuzzy
90 #| msgid "invalid passphrase"
91 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
92 msgstr "nesprávné heslo"
93
94 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
95 #. for the quality bar.
96 msgid "Quality:"
97 msgstr "Kvalita:"
98
99 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
100 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
101 #. string to describe what this is about.  The length of the
102 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
103 #. translate this entry, a default english text (see source)
104 #. will be used.
105 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
106 msgstr ""
107 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
108 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
109
110 msgid ""
111 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
112 "session"
113 msgstr ""
114 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
115
116 msgid ""
117 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
118 "this session"
119 msgstr ""
120 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
121
122 msgid "PIN:"
123 msgstr ""
124
125 msgid "Passphrase:"
126 msgstr "Heslo:"
127
128 msgid "does not match - try again"
129 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
130
131 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
132 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
133 #. two %d give the current and maximum number of tries.
134 #, c-format
135 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
136 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
137
138 msgid "Repeat:"
139 msgstr "Znovu:"
140
141 msgid "PIN too long"
142 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
143
144 msgid "Passphrase too long"
145 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
146
147 msgid "Invalid characters in PIN"
148 msgstr "Neplatný znak v PINu"
149
150 msgid "PIN too short"
151 msgstr "PIN je příliš krátký"
152
153 msgid "Bad PIN"
154 msgstr "Špatný PIN"
155
156 msgid "Bad Passphrase"
157 msgstr "Špatné heslo"
158
159 #, c-format
160 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
161 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
162
163 #, c-format
164 msgid "can't create '%s': %s\n"
165 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
166
167 #, c-format
168 msgid "can't open '%s': %s\n"
169 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
170
171 #, c-format
172 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
173 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
174
175 #, c-format
176 msgid "detected card with S/N: %s\n"
177 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
178
179 #, c-format
180 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
181 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
182
183 #, c-format
184 msgid "no suitable card key found: %s\n"
185 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
186
187 #, c-format
188 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
189 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
190
191 #, c-format
192 msgid "error writing key: %s\n"
193 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
194
195 #, c-format
196 msgid ""
197 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
198 "allow this?"
199 msgstr ""
200 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
201 "povolit?"
202
203 msgid "Allow"
204 msgstr "Povolit"
205
206 msgid "Deny"
207 msgstr "Zakázat"
208
209 #, c-format
210 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
211 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
212
213 msgid "Please re-enter this passphrase"
214 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
215
216 #, c-format
217 msgid ""
218 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
219 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
220 msgstr ""
221 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
222 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
223
224 #, c-format
225 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
226 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
227
228 msgid "Please insert the card with serial number"
229 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
230
231 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
232 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
233
234 msgid "Admin PIN"
235 msgstr "PIN správce"
236
237 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
238 #. used to unblock a PIN.
239 msgid "PUK"
240 msgstr "PUK"
241
242 msgid "Reset Code"
243 msgstr "Resetační kód"
244
245 #, c-format
246 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
247 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
248
249 msgid "Repeat this Reset Code"
250 msgstr "Zopakujte resetační kód"
251
252 msgid "Repeat this PUK"
253 msgstr "Zopakujte tento PUK"
254
255 msgid "Repeat this PIN"
256 msgstr "Zopakujte tento PIN"
257
258 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
259 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
260
261 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
262 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
263
264 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
265 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
266
267 #, c-format
268 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
269 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
270
271 #, c-format
272 msgid "error creating temporary file: %s\n"
273 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
274
275 #, c-format
276 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
277 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
278
279 msgid "Enter new passphrase"
280 msgstr "Vložte nové heslo"
281
282 msgid "Take this one anyway"
283 msgstr "Použít přesto tento klíč"
284
285 #, c-format
286 msgid ""
287 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
288 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
289
290 #, c-format
291 msgid ""
292 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
293 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
294 msgstr ""
295 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
296 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
297
298 msgid "Yes, protection is not needed"
299 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
300
301 #, c-format
302 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
303 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
304 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
305 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
306 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
307
308 #, c-format
309 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
310 msgid_plural ""
311 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
312 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
313 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
314 msgstr[2] ""
315 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
316
317 #, fuzzy, c-format
318 #| msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
319 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
320 msgstr ""
321 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
322
323 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
324 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
325
326 #, c-format
327 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
328 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
329
330 msgid "Please enter the new passphrase"
331 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
332
333 msgid ""
334 "@Options:\n"
335 " "
336 msgstr ""
337 "@Volby:\n"
338 " "
339
340 msgid "run in daemon mode (background)"
341 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
342
343 msgid "run in server mode (foreground)"
344 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
345
346 msgid "verbose"
347 msgstr "upovídaný režim"
348
349 msgid "be somewhat more quiet"
350 msgstr "být o trochu víc tichý"
351
352 msgid "sh-style command output"
353 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
354
355 msgid "csh-style command output"
356 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
357
358 msgid "|FILE|read options from FILE"
359 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
360
361 msgid "do not detach from the console"
362 msgstr "neodpojovat se od konzole"
363
364 msgid "do not grab keyboard and mouse"
365 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
366
367 msgid "use a log file for the server"
368 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
369
370 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
371 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
372
373 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
374 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
375
376 msgid "do not use the SCdaemon"
377 msgstr "nepoužívat SCdémona"
378
379 #, fuzzy
380 #| msgid "|NAME|connect to host NAME"
381 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
382 msgstr "|NÁZEV|připojí se ke strojí NÁZEV"
383
384 msgid "ignore requests to change the TTY"
385 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
386
387 msgid "ignore requests to change the X display"
388 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
389
390 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
391 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
392
393 msgid "do not use the PIN cache when signing"
394 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
395
396 #, fuzzy
397 #| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
398 msgid "disallow the use of an external password cache"
399 msgstr "nedovolit opakovat stará hesla"
400
401 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
402 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
403
404 msgid "allow presetting passphrase"
405 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
406
407 msgid "allow caller to override the pinentry"
408 msgstr ""
409
410 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
411 msgstr ""
412
413 msgid "enable ssh support"
414 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
415
416 msgid "enable putty support"
417 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
418
419 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
420 #. reporting address.  This is so that we can change the
421 #. reporting address without breaking the translations.
422 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
423 msgstr ""
424 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
425 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
426
427 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
428 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
429
430 msgid ""
431 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
432 "Secret key management for @GNUPG@\n"
433 msgstr ""
434 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
435 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
436
437 #, c-format
438 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
439 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
440
441 # První argument je název knihovny
442 #, c-format
443 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
444 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
445
446 #, c-format
447 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
448 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
449
450 #, c-format
451 msgid "option file '%s': %s\n"
452 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
453
454 #, c-format
455 msgid "reading options from '%s'\n"
456 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
457
458 #, c-format
459 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
460 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
461
462 #, c-format
463 msgid "can't create socket: %s\n"
464 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
465
466 #, c-format
467 msgid "socket name '%s' is too long\n"
468 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
469
470 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
471 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
472
473 msgid "error getting nonce for the socket\n"
474 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
475
476 #, c-format
477 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
478 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
479
480 #, c-format
481 msgid "listen() failed: %s\n"
482 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
483
484 #, c-format
485 msgid "listening on socket '%s'\n"
486 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
487
488 #, c-format
489 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
490 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
491
492 #, c-format
493 msgid "directory '%s' created\n"
494 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
495
496 #, c-format
497 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
498 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
499
500 #, c-format
501 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
502 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
503
504 #, c-format
505 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
506 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
507
508 #, c-format
509 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
510 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
511
512 #, c-format
513 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
514 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
515
516 #, c-format
517 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
518 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
519
520 #, c-format
521 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
522 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
523
524 #, c-format
525 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
526 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
527
528 #, c-format
529 msgid "%s %s stopped\n"
530 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
531
532 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
533 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
534
535 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
536 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
537
538 msgid ""
539 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
540 "Password cache maintenance\n"
541 msgstr ""
542 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
543 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
544
545 msgid ""
546 "@Commands:\n"
547 " "
548 msgstr ""
549 "@Příkazy:\n"
550 " "
551
552 msgid ""
553 "@\n"
554 "Options:\n"
555 " "
556 msgstr ""
557 "@\n"
558 "Volby:\n"
559 " "
560
561 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
562 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
563
564 msgid ""
565 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
566 "Secret key maintenance tool\n"
567 msgstr ""
568 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
569 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
570
571 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
572 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
573
574 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
575 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
576
577 msgid ""
578 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
579 "system."
580 msgstr ""
581 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
582 "GnuPG."
583
584 msgid ""
585 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
586 "needed to complete this operation."
587 msgstr ""
588 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
589 "potřebný pro dokončení této operace."
590
591 msgid "cancelled\n"
592 msgstr "zrušeno\n"
593
594 #, c-format
595 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
596 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
597
598 #, c-format
599 msgid "error opening '%s': %s\n"
600 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
601
602 #, c-format
603 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
604 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
605
606 #, c-format
607 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
608 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
609
610 #, c-format
611 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
612 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
613
614 #, c-format
615 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
616 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
617
618 #, c-format
619 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
620 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
621
622 #, c-format
623 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
624 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
625
626 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
627 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
628
629 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
630 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
631 #. Pinentry to insert a line break.  The double
632 #. percent sign is actually needed because it is also
633 #. a printf format string.  If you need to insert a
634 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
635 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
636 #. certificate.
637 #, c-format
638 msgid ""
639 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
640 "certificates?"
641 msgstr ""
642 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
643 "vydávání certifikátu?"
644
645 msgid "Yes"
646 msgstr "Ano"
647
648 msgid "No"
649 msgstr "Ne"
650
651 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
652 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
653 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
654 #. needed because it is also a printf format string.  If you
655 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
656 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
657 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
658 #. as stored in the certificate.
659 #, c-format
660 msgid ""
661 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
662 "fingerprint:%%0A  %s"
663 msgstr ""
664 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
665
666 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
667 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
668 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
669 msgid "Correct"
670 msgstr "V pořádku"
671
672 msgid "Wrong"
673 msgstr "Špatně"
674
675 #, c-format
676 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
677 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
678
679 #, c-format
680 msgid ""
681 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
682 "it now."
683 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
684
685 msgid "Change passphrase"
686 msgstr "Změnit heslo"
687
688 msgid "I'll change it later"
689 msgstr "Změním jej později"
690
691 #, fuzzy, c-format
692 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
693 msgid ""
694 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
695 "%%0A?"
696 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
697
698 msgid "Delete key"
699 msgstr "Smazat klíč"
700
701 msgid ""
702 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
703 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
704 msgstr ""
705 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
706 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
707
708 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
709 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
710
711 #, c-format
712 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
713 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
714
715 #, c-format
716 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
717 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
718
719 msgid "secret key parts are not available\n"
720 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
721
722 #, c-format
723 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
724 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
725
726 #, c-format
727 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
728 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
729
730 #, c-format
731 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
732 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
733
734 #, c-format
735 msgid "error creating a pipe: %s\n"
736 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
737
738 #, c-format
739 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
740 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
741
742 #, c-format
743 msgid "error forking process: %s\n"
744 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
745
746 #, c-format
747 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
748 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
749
750 #, c-format
751 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
752 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
753
754 #, c-format
755 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
756 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
757
758 #, c-format
759 msgid "error running '%s': terminated\n"
760 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
761
762 #, c-format
763 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
764 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
765
766 #, c-format
767 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
768 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
769
770 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
771 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
772
773 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
774 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
775
776 msgid "canceled by user\n"
777 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
778
779 msgid "problem with the agent\n"
780 msgstr "problém s agentem\n"
781
782 #, c-format
783 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
784 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
785
786 # TODO: i18n of first %s
787 #, c-format
788 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
789 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
790
791 # TODO: i18n of first %s
792 #, c-format
793 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
794 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
795
796 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
797 msgid "yes"
798 msgstr "ano"
799
800 msgid "yY"
801 msgstr "aAyY"
802
803 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
804 msgid "no"
805 msgstr "ne"
806
807 msgid "nN"
808 msgstr "nN"
809
810 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
811 msgid "quit"
812 msgstr "ukončit"
813
814 msgid "qQ"
815 msgstr "uUqQ"
816
817 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
818 msgid "okay|okay"
819 msgstr "okey|okey"
820
821 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
822 msgid "cancel|cancel"
823 msgstr "zrušit|zrušit"
824
825 msgid "oO"
826 msgstr "oO"
827
828 msgid "cC"
829 msgstr "zZ"
830
831 #, c-format
832 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
833 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
834
835 #, c-format
836 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
837 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
838
839 #, c-format
840 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
841 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
842
843 #, c-format
844 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
845 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
846
847 #, c-format
848 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
849 msgstr ""
850
851 #, c-format
852 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
853 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
854
855 #, c-format
856 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
857 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
858
859 msgid "connection to agent established\n"
860 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
861
862 #, fuzzy
863 #| msgid "connection to agent established\n"
864 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
865 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
866
867 #, c-format
868 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
869 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
870
871 #, c-format
872 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
873 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
874
875 msgid "connection to the dirmngr established\n"
876 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
877
878 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
879 #. verbatim.  It will not be printed.
880 msgid "|audit-log-result|Good"
881 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
882
883 msgid "|audit-log-result|Bad"
884 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
885
886 msgid "|audit-log-result|Not supported"
887 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
888
889 msgid "|audit-log-result|No certificate"
890 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
891
892 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
893 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
894
895 msgid "|audit-log-result|Error"
896 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
897
898 msgid "|audit-log-result|Not used"
899 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
900
901 msgid "|audit-log-result|Okay"
902 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
903
904 msgid "|audit-log-result|Skipped"
905 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
906
907 msgid "|audit-log-result|Some"
908 msgstr "|audit-log-result|Některý"
909
910 msgid "Certificate chain available"
911 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
912
913 msgid "root certificate missing"
914 msgstr "chybí kořenový certifikát"
915
916 msgid "Data encryption succeeded"
917 msgstr "Šifrování dat uspělo"
918
919 msgid "Data available"
920 msgstr "Data k dispozici"
921
922 msgid "Session key created"
923 msgstr "Vytvořen klíč relace"
924
925 #, c-format
926 msgid "algorithm: %s"
927 msgstr "algoritmus: %s"
928
929 #, c-format
930 msgid "unsupported algorithm: %s"
931 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
932
933 msgid "seems to be not encrypted"
934 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
935
936 msgid "Number of recipients"
937 msgstr "Počet příjemců"
938
939 #, c-format
940 msgid "Recipient %d"
941 msgstr "Příjemce %d"
942
943 msgid "Data signing succeeded"
944 msgstr "Podepisování dat uspělo"
945
946 #, c-format
947 msgid "data hash algorithm: %s"
948 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
949
950 #, c-format
951 msgid "Signer %d"
952 msgstr "Podepisovatel %d"
953
954 #, c-format
955 msgid "attr hash algorithm: %s"
956 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
957
958 msgid "Data decryption succeeded"
959 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
960
961 msgid "Encryption algorithm supported"
962 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
963
964 msgid "Data verification succeeded"
965 msgstr "Ověření dat uspělo"
966
967 msgid "Signature available"
968 msgstr "Podpis je k dispozici"
969
970 msgid "Parsing data succeeded"
971 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
972
973 #, c-format
974 msgid "bad data hash algorithm: %s"
975 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
976
977 #, c-format
978 msgid "Signature %d"
979 msgstr "Podpis %d"
980
981 msgid "Certificate chain valid"
982 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
983
984 msgid "Root certificate trustworthy"
985 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
986
987 msgid "no CRL found for certificate"
988 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
989
990 msgid "the available CRL is too old"
991 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
992
993 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
994 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
995
996 msgid "Included certificates"
997 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
998
999 msgid "No audit log entries."
1000 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
1001
1002 msgid "Unknown operation"
1003 msgstr "Neznámá operace"
1004
1005 msgid "Gpg-Agent usable"
1006 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1007
1008 msgid "Dirmngr usable"
1009 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1010
1011 #, c-format
1012 msgid "No help available for '%s'."
1013 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1014
1015 msgid "ignoring garbage line"
1016 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1017
1018 msgid "[none]"
1019 msgstr "[neuvedeno]"
1020
1021 msgid "argument not expected"
1022 msgstr "argument nebyl očekáván"
1023
1024 msgid "read error"
1025 msgstr "chyba při čtení"
1026
1027 msgid "keyword too long"
1028 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1029
1030 msgid "missing argument"
1031 msgstr "postrádám argument"
1032
1033 msgid "invalid argument"
1034 msgstr "neplatný argument"
1035
1036 msgid "invalid command"
1037 msgstr "neplatný příkaz"
1038
1039 msgid "invalid alias definition"
1040 msgstr "neplatný definice aliasu"
1041
1042 msgid "out of core"
1043 msgstr "nedostatek paměti"
1044
1045 msgid "invalid option"
1046 msgstr "neplatný parametr"
1047
1048 #, c-format
1049 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1050 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1051
1052 #, c-format
1053 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1054 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1055
1056 #, c-format
1057 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1058 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1059
1060 #, c-format
1061 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1062 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1063
1064 #, c-format
1065 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1066 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1067
1068 #, c-format
1069 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1070 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1071
1072 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1073 msgid "out of core\n"
1074 msgstr "nedostatek paměti\n"
1075
1076 #, c-format
1077 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1078 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1079
1080 #, c-format
1081 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1082 msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1086 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1087
1088 #, c-format
1089 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1090 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1091
1092 #, c-format
1093 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1094 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1095
1096 #, c-format
1097 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1098 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1099
1100 #, c-format
1101 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1102 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1103
1104 #, c-format
1105 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1106 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1107
1108 #, c-format
1109 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1110 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1111
1112 msgid "(deadlock?) "
1113 msgstr "(uváznutí?) "
1114
1115 #, c-format
1116 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1117 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1118
1119 #, c-format
1120 msgid "waiting for lock %s...\n"
1121 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1122
1123 #, c-format
1124 msgid "armor: %s\n"
1125 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1126
1127 msgid "invalid armor header: "
1128 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1129
1130 msgid "armor header: "
1131 msgstr "ASCII hlavička: "
1132
1133 msgid "invalid clearsig header\n"
1134 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1135
1136 msgid "unknown armor header: "
1137 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1138
1139 msgid "nested clear text signatures\n"
1140 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1141
1142 msgid "unexpected armor: "
1143 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1144
1145 msgid "invalid dash escaped line: "
1146 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1147
1148 #, c-format
1149 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1150 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1151
1152 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1153 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1154
1155 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1156 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1157
1158 msgid "malformed CRC\n"
1159 msgstr "špatný formát CRC\n"
1160
1161 #, c-format
1162 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1163 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1164
1165 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1166 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1167
1168 msgid "error in trailer line\n"
1169 msgstr "chyba v patičce\n"
1170
1171 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1172 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1173
1174 #, c-format
1175 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1176 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1177
1178 msgid ""
1179 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1180 msgstr ""
1181 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1182 "špatný MTA\n"
1183
1184 msgid ""
1185 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1186 "an '='\n"
1187 msgstr ""
1188 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1189 "a musí končit znakem „=“\n"
1190
1191 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1192 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1193
1194 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1195 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1196
1197 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1198 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1199
1200 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1201 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1202
1203 msgid "not human readable"
1204 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1205
1206 #, c-format
1207 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1208 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1209
1210 msgid "Enter passphrase: "
1211 msgstr "Vložte heslo: "
1212
1213 #, c-format
1214 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1215 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1216
1217 #, c-format
1218 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1219 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1220
1221 msgid "can't do this in batch mode\n"
1222 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1223
1224 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1225 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1226
1227 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1228 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1229
1230 msgid "Your selection? "
1231 msgstr "Váš výběr? "
1232
1233 msgid "[not set]"
1234 msgstr "[není nastaven]"
1235
1236 msgid "male"
1237 msgstr "muž"
1238
1239 msgid "female"
1240 msgstr "žena"
1241
1242 msgid "unspecified"
1243 msgstr "neuvedeno"
1244
1245 msgid "not forced"
1246 msgstr "není vyžadováno"
1247
1248 msgid "forced"
1249 msgstr "vyžadováno"
1250
1251 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1252 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1253
1254 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1255 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1256
1257 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1258 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1259
1260 msgid "Cardholder's surname: "
1261 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1262
1263 msgid "Cardholder's given name: "
1264 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1265
1266 #, c-format
1267 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1268 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1269
1270 msgid "URL to retrieve public key: "
1271 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1272
1273 #, c-format
1274 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1275 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1276
1277 #, c-format
1278 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1279 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
1280
1281 #, c-format
1282 msgid "error reading '%s': %s\n"
1283 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1284
1285 #, c-format
1286 msgid "error writing '%s': %s\n"
1287 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1288
1289 msgid "Login data (account name): "
1290 msgstr "Login (jménu účtu): "
1291
1292 #, c-format
1293 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1294 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1295
1296 msgid "Private DO data: "
1297 msgstr "Privátní DO data: "
1298
1299 #, c-format
1300 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1301 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1302
1303 msgid "Language preferences: "
1304 msgstr "Jazykové předvolby: "
1305
1306 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1307 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1308
1309 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1310 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1311
1312 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1313 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1314
1315 msgid "Error: invalid response.\n"
1316 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1317
1318 msgid "CA fingerprint: "
1319 msgstr "Otisk CA: "
1320
1321 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1322 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1323
1324 #, c-format
1325 msgid "key operation not possible: %s\n"
1326 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1327
1328 msgid "not an OpenPGP card"
1329 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1330
1331 #, c-format
1332 msgid "error getting current key info: %s\n"
1333 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1334
1335 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1336 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1337
1338 msgid ""
1339 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1340 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1341 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1342 msgstr ""
1343 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1344 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1345 "dokumentace\n"
1346 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1347
1348 #, c-format
1349 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1350 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1351
1352 #, c-format
1353 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1354 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1355
1356 #, c-format
1357 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1358 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1359
1360 #, c-format
1361 msgid "rounded up to %u bits\n"
1362 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1363
1364 #, c-format
1365 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1366 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1367
1368 #, c-format
1369 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1370 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1371
1372 #, c-format
1373 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1374 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1375
1376 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1377 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1378
1379 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1380 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1381
1382 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1383 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1384
1385 #, c-format
1386 msgid ""
1387 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1388 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1389 "You should change them using the command --change-pin\n"
1390 msgstr ""
1391 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1392 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1393 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1394
1395 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1396 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1397
1398 msgid "   (1) Signature key\n"
1399 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1400
1401 msgid "   (2) Encryption key\n"
1402 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1403
1404 msgid "   (3) Authentication key\n"
1405 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1406
1407 msgid "Invalid selection.\n"
1408 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1409
1410 msgid "Please select where to store the key:\n"
1411 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1412
1413 #, c-format
1414 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1415 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1416
1417 #, fuzzy
1418 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1419 msgid "This command is not supported by this card\n"
1420 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
1421
1422 #, fuzzy
1423 #| msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1424 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1425 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1426
1427 #, fuzzy
1428 #| msgid "Continue? (Y/n) "
1429 msgid "Continue? (y/N) "
1430 msgstr "Pokračovat (A/n) "
1431
1432 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1433 msgstr ""
1434
1435 msgid "quit this menu"
1436 msgstr "ukončit toto menu"
1437
1438 msgid "show admin commands"
1439 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1440
1441 msgid "show this help"
1442 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1443
1444 msgid "list all available data"
1445 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1446
1447 msgid "change card holder's name"
1448 msgstr "změní jméno majitele karty"
1449
1450 msgid "change URL to retrieve key"
1451 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1452
1453 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1454 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1455
1456 msgid "change the login name"
1457 msgstr "změnit login name"
1458
1459 msgid "change the language preferences"
1460 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1461
1462 msgid "change card holder's sex"
1463 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1464
1465 msgid "change a CA fingerprint"
1466 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1467
1468 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1469 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1470
1471 msgid "generate new keys"
1472 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1473
1474 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1475 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1476
1477 msgid "verify the PIN and list all data"
1478 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1479
1480 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1481 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1482
1483 msgid "destroy all keys and data"
1484 msgstr ""
1485
1486 msgid "gpg/card> "
1487 msgstr "gpg/karta> "
1488
1489 msgid "Admin-only command\n"
1490 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1491
1492 msgid "Admin commands are allowed\n"
1493 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1494
1495 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1496 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1497
1498 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1499 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1500
1501 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1502 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1503
1504 #, c-format
1505 msgid "can't open '%s'\n"
1506 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1507
1508 #, c-format
1509 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1510 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1511
1512 #, c-format
1513 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1514 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1515
1516 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1517 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1518
1519 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1520 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1521
1522 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1523 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1524
1525 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1526 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1527
1528 # The first argument is a "key" or "subkey"
1529 #, c-format
1530 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1531 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1532
1533 # deleting secret %s failed
1534 msgid "key"
1535 msgstr "klíče"
1536
1537 # deleting secret %s failed
1538 msgid "subkey"
1539 msgstr "podklíče"
1540
1541 #, c-format
1542 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1543 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1544
1545 msgid "ownertrust information cleared\n"
1546 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1547
1548 #, c-format
1549 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1550 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1551
1552 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1553 msgstr ""
1554 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1555
1556 #, c-format
1557 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1558 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1559
1560 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1561 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1562
1563 #, c-format
1564 msgid "using cipher %s\n"
1565 msgstr "použití šifry: %s\n"
1566
1567 #, c-format
1568 msgid "'%s' already compressed\n"
1569 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1570
1571 #, c-format
1572 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1573 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1574
1575 #, c-format
1576 msgid "reading from '%s'\n"
1577 msgstr "čte se z „%s“\n"
1578
1579 #, c-format
1580 msgid ""
1581 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1582 msgstr ""
1583 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1584
1585 #, c-format
1586 msgid ""
1587 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1588 "preferences\n"
1589 msgstr ""
1590 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1591 "příjemce\n"
1592
1593 #, c-format
1594 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1595 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1596
1597 #, c-format
1598 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1599 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1600
1601 #, c-format
1602 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1603 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1604
1605 #, c-format
1606 msgid "%s encrypted data\n"
1607 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1608
1609 #, c-format
1610 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1611 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1612
1613 msgid ""
1614 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1615 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1616
1617 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1618 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1619
1620 msgid "no remote program execution supported\n"
1621 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1622
1623 msgid ""
1624 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1625 msgstr ""
1626 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1627 "nastaveny nebezpečně\n"
1628
1629 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1630 msgstr ""
1631 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1632 "dočasné soubory (temp files)\n"
1633
1634 #, c-format
1635 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1636 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1637
1638 #, c-format
1639 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1640 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1641
1642 #, c-format
1643 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1644 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1645
1646 msgid "unnatural exit of external program\n"
1647 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1648
1649 msgid "unable to execute external program\n"
1650 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1651
1652 #, c-format
1653 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1654 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1655
1656 #, c-format
1657 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1658 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1659
1660 #, c-format
1661 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1662 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1663
1664 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1665 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1666
1667 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1668 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1669
1670 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1671 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1672
1673 msgid "remove unusable parts from key during export"
1674 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1675
1676 msgid "remove as much as possible from key during export"
1677 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1678
1679 msgid "export keys in an S-expression based format"
1680 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
1681
1682 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1683 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1684
1685 #, c-format
1686 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1687 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1688
1689 #, c-format
1690 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1691 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1692
1693 msgid " - skipped"
1694 msgstr " – přeskočeno"
1695
1696 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1697 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1698
1699 msgid "[User ID not found]"
1700 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1701
1702 #, c-format
1703 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1704 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1705
1706 #, c-format
1707 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1708 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1709
1710 msgid "No fingerprint"
1711 msgstr "Chybí otisk"
1712
1713 # c-format
1714 #, c-format
1715 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1716 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1717
1718 #, c-format
1719 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1720 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1721
1722 msgid "make a signature"
1723 msgstr "vytvořit podpis"
1724
1725 msgid "make a clear text signature"
1726 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1727
1728 msgid "make a detached signature"
1729 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1730
1731 msgid "encrypt data"
1732 msgstr "šifrovat data"
1733
1734 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1735 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1736
1737 msgid "decrypt data (default)"
1738 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1739
1740 msgid "verify a signature"
1741 msgstr "verifikovat podpis"
1742
1743 msgid "list keys"
1744 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1745
1746 msgid "list keys and signatures"
1747 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1748
1749 msgid "list and check key signatures"
1750 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1751
1752 msgid "list keys and fingerprints"
1753 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1754
1755 msgid "list secret keys"
1756 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1757
1758 msgid "generate a new key pair"
1759 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1760
1761 msgid "quickly generate a new key pair"
1762 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1763
1764 #, fuzzy
1765 #| msgid "quickly generate a new key pair"
1766 msgid "quickly add a new user-id"
1767 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1768
1769 msgid "full featured key pair generation"
1770 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1771
1772 msgid "generate a revocation certificate"
1773 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1774
1775 msgid "remove keys from the public keyring"
1776 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1777
1778 msgid "remove keys from the secret keyring"
1779 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1780
1781 msgid "quickly sign a key"
1782 msgstr "rychle podepsat klíč"
1783
1784 msgid "quickly sign a key locally"
1785 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1786
1787 msgid "sign a key"
1788 msgstr "podepsat klíč"
1789
1790 msgid "sign a key locally"
1791 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1792
1793 msgid "sign or edit a key"
1794 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1795
1796 msgid "change a passphrase"
1797 msgstr "změnit heslo"
1798
1799 msgid "export keys"
1800 msgstr "exportovat klíče"
1801
1802 msgid "export keys to a key server"
1803 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1804
1805 msgid "import keys from a key server"
1806 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1807
1808 msgid "search for keys on a key server"
1809 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1810
1811 msgid "update all keys from a keyserver"
1812 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1813
1814 msgid "import/merge keys"
1815 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1816
1817 msgid "print the card status"
1818 msgstr "vytisknout stav karty"
1819
1820 msgid "change data on a card"
1821 msgstr "změnit data na kartě"
1822
1823 msgid "change a card's PIN"
1824 msgstr "změnit PIN karty"
1825
1826 msgid "update the trust database"
1827 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1828
1829 msgid "print message digests"
1830 msgstr "vypsat hash zprávy"
1831
1832 msgid "run in server mode"
1833 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1834
1835 msgid "create ascii armored output"
1836 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1837
1838 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1839 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1840
1841 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1842 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1843
1844 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1845 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1846
1847 msgid "use canonical text mode"
1848 msgstr "použít kanonický textový mód"
1849
1850 msgid "|FILE|write output to FILE"
1851 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1852
1853 msgid "do not make any changes"
1854 msgstr "neprovádět žádné změny"
1855
1856 msgid "prompt before overwriting"
1857 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1858
1859 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1860 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1861
1862 msgid ""
1863 "@\n"
1864 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1865 msgstr ""
1866 "@\n"
1867 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1868
1869 msgid ""
1870 "@\n"
1871 "Examples:\n"
1872 "\n"
1873 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1874 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1875 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1876 " --list-keys [names]        show keys\n"
1877 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1878 msgstr ""
1879 "@\n"
1880 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1881 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1882 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1883 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1884 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1885
1886 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1887 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1888
1889 msgid ""
1890 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1891 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1892 "Default operation depends on the input data\n"
1893 msgstr ""
1894 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1895 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1896 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1897
1898 msgid ""
1899 "\n"
1900 "Supported algorithms:\n"
1901 msgstr ""
1902 "\n"
1903 "Podporované algoritmy:\n"
1904
1905 msgid "Pubkey: "
1906 msgstr "Veřejný klíč: "
1907
1908 msgid "Cipher: "
1909 msgstr "Šifra: "
1910
1911 msgid "Hash: "
1912 msgstr "Hash: "
1913
1914 msgid "Compression: "
1915 msgstr "Komprese: "
1916
1917 #, c-format
1918 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1919 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
1920
1921 msgid "conflicting commands\n"
1922 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1923
1924 #, c-format
1925 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1926 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1927
1928 #, c-format
1929 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1930 msgstr ""
1931 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1932
1933 #, c-format
1934 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1935 msgstr ""
1936 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1937
1938 #, c-format
1939 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1940 msgstr ""
1941 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1942
1943 #, c-format
1944 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1945 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
1946
1947 #, c-format
1948 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1949 msgstr ""
1950 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
1951
1952 #, c-format
1953 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1954 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
1955
1956 #, c-format
1957 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
1958 msgstr ""
1959 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
1960 "nebezpečně\n"
1961
1962 #, c-format
1963 msgid ""
1964 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
1965 msgstr ""
1966 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
1967 "nebezpečně\n"
1968
1969 #, c-format
1970 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
1971 msgstr ""
1972 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
1973 "nebezpečně\n"
1974
1975 #, c-format
1976 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
1977 msgstr ""
1978 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
1979 "nastavena bezpečně\n"
1980
1981 #, c-format
1982 msgid ""
1983 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
1984 msgstr ""
1985 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
1986 "nastavena bezpečně\n"
1987
1988 #, c-format
1989 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
1990 msgstr ""
1991 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
1992 "nastavena bezpečně\n"
1993
1994 # c-format
1995 #, c-format
1996 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
1997 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
1998
1999 msgid "display photo IDs during key listings"
2000 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2001
2002 msgid "show key usage information during key listings"
2003 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2004
2005 msgid "show policy URLs during signature listings"
2006 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2007
2008 msgid "show all notations during signature listings"
2009 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2010
2011 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2012 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2013
2014 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2015 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2016
2017 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2018 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2019
2020 msgid "show user ID validity during key listings"
2021 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2022
2023 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2024 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2025
2026 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2027 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2028
2029 msgid "show the keyring name in key listings"
2030 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2031
2032 msgid "show expiration dates during signature listings"
2033 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2034
2035 #, c-format
2036 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2037 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2038
2039 #, c-format
2040 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2041 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
2042
2043 #, c-format
2044 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2045 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2046
2047 #, c-format
2048 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2049 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2050
2051 #, c-format
2052 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2053 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2054
2055 #, c-format
2056 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2057 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2058
2059 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2060 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2061
2062 #, c-format
2063 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2064 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2065
2066 msgid "invalid keyserver options\n"
2067 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2068
2069 #, c-format
2070 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2071 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2072
2073 msgid "invalid import options\n"
2074 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2075
2076 #, c-format
2077 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2078 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2079
2080 msgid "invalid export options\n"
2081 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2082
2083 #, c-format
2084 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2085 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2086
2087 msgid "invalid list options\n"
2088 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2089
2090 msgid "display photo IDs during signature verification"
2091 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2092
2093 msgid "show policy URLs during signature verification"
2094 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2095
2096 msgid "show all notations during signature verification"
2097 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2098
2099 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2100 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2101
2102 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2103 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2104
2105 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2106 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2107
2108 msgid "show user ID validity during signature verification"
2109 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2110
2111 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2112 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2113
2114 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2115 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2116
2117 msgid "validate signatures with PKA data"
2118 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2119
2120 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2121 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2122
2123 #, c-format
2124 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2125 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2126
2127 msgid "invalid verify options\n"
2128 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2129
2130 #, c-format
2131 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2132 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2133
2134 #, c-format
2135 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2136 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2137
2138 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2139 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2140
2141 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2142 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2143
2144 #, c-format
2145 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2146 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2147
2148 #, c-format
2149 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2150 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2151
2152 #, c-format
2153 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2154 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2155
2156 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2157 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2158
2159 #, c-format
2160 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2161 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2162
2163 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2164 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2165
2166 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2167 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2168
2169 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2170 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2171
2172 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2173 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2174
2175 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2176 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2177
2178 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2179 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2180
2181 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2182 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2183
2184 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2185 msgstr ""
2186 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2187 "2 nebo 3\n"
2188
2189 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2190 msgstr ""
2191 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2192 "nebo 3\n"
2193
2194 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2195 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2196
2197 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2198 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2199
2200 msgid "invalid default preferences\n"
2201 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2202
2203 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2204 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2205
2206 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2207 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2208
2209 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2210 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2211
2212 #, c-format
2213 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2214 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2215
2216 #, c-format
2217 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2218 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2219
2220 #, c-format
2221 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2222 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2223
2224 #, c-format
2225 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2226 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2227
2228 #, c-format
2229 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2230 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2231
2232 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2233 msgstr ""
2234 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2235
2236 msgid "--store [filename]"
2237 msgstr "--store [jméno souboru]"
2238
2239 msgid "--symmetric [filename]"
2240 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2241
2242 #, c-format
2243 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2244 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2245
2246 msgid "--encrypt [filename]"
2247 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2248
2249 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2250 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2251
2252 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2253 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2254
2255 #, c-format
2256 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2257 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2258
2259 msgid "--sign [filename]"
2260 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2261
2262 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2263 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2264
2265 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2266 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2267
2268 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2269 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2270
2271 #, c-format
2272 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2273 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2274
2275 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2276 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2277
2278 msgid "--clearsign [filename]"
2279 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2280
2281 msgid "--decrypt [filename]"
2282 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2283
2284 msgid "--sign-key user-id"
2285 msgstr "--sign-key id uživatele"
2286
2287 msgid "--lsign-key user-id"
2288 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2289
2290 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2291 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2292
2293 msgid "--passwd <user-id>"
2294 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2295
2296 #, c-format
2297 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2298 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2299
2300 #, c-format
2301 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2302 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2303
2304 #, c-format
2305 msgid "key export failed: %s\n"
2306 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2307
2308 #, c-format
2309 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2310 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2311
2312 #, c-format
2313 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2314 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2315
2316 #, c-format
2317 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2318 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2319
2320 #, c-format
2321 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2322 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2323
2324 #, c-format
2325 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2326 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2327
2328 msgid "[filename]"
2329 msgstr "[jméno souboru]"
2330
2331 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2332 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2333
2334 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2335 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2336
2337 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2338 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2339
2340 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2341 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2342
2343 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2344 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2345
2346 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2347 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2348
2349 msgid "|FD|write status info to this FD"
2350 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2351
2352 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2353 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2354
2355 msgid ""
2356 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2357 "Check signatures against known trusted keys\n"
2358 msgstr ""
2359 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2360 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2361
2362 msgid "No help available"
2363 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2364
2365 #, c-format
2366 msgid "No help available for '%s'"
2367 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2368
2369 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2370 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2371
2372 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2373 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2374
2375 #, fuzzy
2376 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2377 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2378 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2379
2380 msgid "do not update the trustdb after import"
2381 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2382
2383 msgid "only accept updates to existing keys"
2384 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2385
2386 msgid "remove unusable parts from key after import"
2387 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2388
2389 msgid "remove as much as possible from key after import"
2390 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2391
2392 #, c-format
2393 msgid "skipping block of type %d\n"
2394 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2395
2396 #, c-format
2397 msgid "%lu keys processed so far\n"
2398 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2399
2400 #, c-format
2401 msgid "Total number processed: %lu\n"
2402 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2403
2404 #, fuzzy, c-format
2405 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2406 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2407 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2408
2409 #, c-format
2410 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2411 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2412
2413 #, c-format
2414 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2415 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2416
2417 #, c-format
2418 msgid "              imported: %lu"
2419 msgstr "                 importováno: %lu"
2420
2421 #, c-format
2422 msgid "             unchanged: %lu\n"
2423 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2424
2425 #, c-format
2426 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2427 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2428
2429 #, c-format
2430 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2431 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2432
2433 #, c-format
2434 msgid "        new signatures: %lu\n"
2435 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2436
2437 #, c-format
2438 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2439 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2440
2441 #, c-format
2442 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2443 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2444
2445 #, c-format
2446 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2447 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2448
2449 #, c-format
2450 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2451 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2452
2453 #, c-format
2454 msgid "          not imported: %lu\n"
2455 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2456
2457 #, c-format
2458 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2459 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2460
2461 #, c-format
2462 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2463 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2464
2465 #, c-format
2466 msgid ""
2467 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2468 "algorithms on these user IDs:\n"
2469 msgstr ""
2470 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2471 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2472
2473 #, c-format
2474 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2475 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2476
2477 #, c-format
2478 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2479 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2480
2481 #, c-format
2482 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2483 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2484
2485 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2486 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2487
2488 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2489 msgstr ""
2490 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2491
2492 #, c-format
2493 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2494 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2495
2496 #, c-format
2497 msgid "key %s: no user ID\n"
2498 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2499
2500 #, c-format
2501 msgid "key %s: %s\n"
2502 msgstr "klíč %s: %s\n"
2503
2504 msgid "rejected by import screener"
2505 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2506
2507 #, c-format
2508 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2509 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2510
2511 # c-format
2512 #, c-format
2513 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2514 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2515
2516 #, c-format
2517 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2518 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2519
2520 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2521 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2522
2523 #, c-format
2524 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2525 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2526
2527 #, c-format
2528 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2529 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2530
2531 #, c-format
2532 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2533 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2534
2535 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2536 #, c-format
2537 msgid "writing to '%s'\n"
2538 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
2539
2540 #, c-format
2541 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2542 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2543
2544 #, c-format
2545 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2546 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2547
2548 #, c-format
2549 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2550 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2551
2552 #, c-format
2553 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2554 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2555
2556 #, c-format
2557 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2558 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2559
2560 #, c-format
2561 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2562 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2563
2564 #, c-format
2565 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2566 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2567
2568 #, c-format
2569 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2570 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2571
2572 #, c-format
2573 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2574 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2575
2576 #, c-format
2577 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2578 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2579
2580 #, c-format
2581 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2582 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2583
2584 #, c-format
2585 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2586 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2587
2588 #, c-format
2589 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2590 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2591
2592 #, c-format
2593 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2594 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2595
2596 #, c-format
2597 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2598 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2599
2600 #, c-format
2601 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2602 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2603
2604 #, c-format
2605 msgid "key %s: secret key imported\n"
2606 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2607
2608 #, c-format
2609 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2610 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2611
2612 #, c-format
2613 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2614 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2615
2616 #, c-format
2617 msgid "secret key %s: %s\n"
2618 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2619
2620 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2621 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2622
2623 #, c-format
2624 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2625 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2626
2627 #, c-format
2628 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2629 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2630
2631 #, c-format
2632 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2633 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2634
2635 #, c-format
2636 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2637 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2638
2639 #, c-format
2640 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2641 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2642
2643 #, c-format
2644 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2645 msgstr ""
2646 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2647
2648 #, c-format
2649 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2650 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2651
2652 #, c-format
2653 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2654 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2655
2656 #, c-format
2657 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2658 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2659
2660 #, c-format
2661 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2662 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2663
2664 #, c-format
2665 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2666 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2667
2668 #, c-format
2669 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2670 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2671
2672 #, c-format
2673 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2674 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2675
2676 #, c-format
2677 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2678 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2679
2680 #, c-format
2681 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2682 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2683
2684 #, c-format
2685 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2686 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2687
2688 #, c-format
2689 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2690 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2694 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2695
2696 #, c-format
2697 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2698 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2699
2700 #, c-format
2701 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2702 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2703
2704 #, c-format
2705 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2706 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2707
2708 #, c-format
2709 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2710 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2711
2712 #, c-format
2713 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2714 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2715
2716 #, c-format
2717 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2718 msgstr ""
2719 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2720
2721 #, c-format
2722 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2723 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2724
2725 #, c-format
2726 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2727 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2728
2729 #, c-format
2730 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2731 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2732
2733 #, c-format
2734 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2735 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2736
2737 #, c-format
2738 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2739 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2740
2741 #, c-format
2742 msgid "keybox '%s' created\n"
2743 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2744
2745 #, c-format
2746 msgid "keyring '%s' created\n"
2747 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2748
2749 #, c-format
2750 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2751 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2752
2753 #, c-format
2754 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2755 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2756
2757 msgid "[revocation]"
2758 msgstr "[revokace]"
2759
2760 msgid "[self-signature]"
2761 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2762
2763 msgid "1 bad signature\n"
2764 msgstr "1 špatný podpis\n"
2765
2766 #, c-format
2767 msgid "%d bad signatures\n"
2768 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2769
2770 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2771 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2772
2773 #, c-format
2774 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2775 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2776
2777 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2778 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2779
2780 #, c-format
2781 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2782 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2783
2784 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2785 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2786
2787 #, c-format
2788 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2789 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2790
2791 msgid ""
2792 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2793 "keys\n"
2794 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2795 "etc.)\n"
2796 msgstr ""
2797 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2798 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2799 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
2800 "\n"
2801
2802 #, c-format
2803 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2804 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2805
2806 #, c-format
2807 msgid "  %d = I trust fully\n"
2808 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2809
2810 msgid ""
2811 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2812 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2813 "trust signatures on your behalf.\n"
2814 msgstr ""
2815 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2816 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2817 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2818
2819 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2820 msgstr ""
2821 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2822 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2823
2824 #, c-format
2825 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2826 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2827
2828 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2829 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2830
2831 msgid "  Unable to sign.\n"
2832 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2833
2834 #, c-format
2835 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2836 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2837
2838 #, c-format
2839 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2840 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2841
2842 #, c-format
2843 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2844 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2845
2846 msgid "Sign it? (y/N) "
2847 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2848
2849 #, c-format
2850 msgid ""
2851 "The self-signature on \"%s\"\n"
2852 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2853 msgstr ""
2854 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2855 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2856
2857 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2858 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2859
2860 #, c-format
2861 msgid ""
2862 "Your current signature on \"%s\"\n"
2863 "has expired.\n"
2864 msgstr ""
2865 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2866 "vypršela.\n"
2867
2868 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2869 msgstr ""
2870 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2871 "N) "
2872
2873 #, c-format
2874 msgid ""
2875 "Your current signature on \"%s\"\n"
2876 "is a local signature.\n"
2877 msgstr ""
2878 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2879 "je pouze lokální.\n"
2880
2881 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2882 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2883
2884 #, c-format
2885 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2886 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2887
2888 #, c-format
2889 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2890 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2891
2892 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2893 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2894
2895 #, c-format
2896 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2897 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2898
2899 msgid "This key has expired!"
2900 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2901
2902 #, c-format
2903 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2904 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2905
2906 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2907 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2908
2909 msgid ""
2910 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2911 "belongs\n"
2912 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2913 msgstr ""
2914 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2915 "patří výše uvedené osobě.\n"
2916 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2917
2918 #, c-format
2919 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2920 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2921
2922 #, c-format
2923 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2924 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2925
2926 #, c-format
2927 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2928 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2929
2930 #, c-format
2931 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2932 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2933
2934 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2935 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
2936
2937 #, c-format
2938 msgid ""
2939 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2940 "key \"%s\" (%s)\n"
2941 msgstr ""
2942 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2943 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2944
2945 msgid "This will be a self-signature.\n"
2946 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
2947
2948 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2949 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
2950
2951 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2952 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2953
2954 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2955 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
2956
2957 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2958 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2959
2960 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2961 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
2962
2963 msgid "I have checked this key casually.\n"
2964 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
2965
2966 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2967 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
2968
2969 msgid "Really sign? (y/N) "
2970 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
2971
2972 #, c-format
2973 msgid "signing failed: %s\n"
2974 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2975
2976 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2977 msgstr ""
2978 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
2979 "nelze změnit.\n"
2980
2981 #, c-format
2982 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
2983 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
2984
2985 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2986 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
2987
2988 msgid "save and quit"
2989 msgstr "uložit a ukončit"
2990
2991 msgid "show key fingerprint"
2992 msgstr "vypsat otisk klíče"
2993
2994 #, fuzzy
2995 #| msgid "Enter the keygrip: "
2996 msgid "show the keygrip"
2997 msgstr "Vložte keygrip: "
2998
2999 msgid "list key and user IDs"
3000 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3001
3002 msgid "select user ID N"
3003 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3004
3005 msgid "select subkey N"
3006 msgstr "vyberte podklíč N"
3007
3008 msgid "check signatures"
3009 msgstr "kontrolovat podpisy"
3010
3011 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3012 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3013
3014 msgid "sign selected user IDs locally"
3015 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3016
3017 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3018 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3019
3020 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3021 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3022
3023 msgid "add a user ID"
3024 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3025
3026 msgid "add a photo ID"
3027 msgstr "přidat fotografický ID"
3028
3029 msgid "delete selected user IDs"
3030 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3031
3032 msgid "add a subkey"
3033 msgstr "přidat podklíč"
3034
3035 msgid "add a key to a smartcard"
3036 msgstr "přidat klíč na kartu"
3037
3038 msgid "move a key to a smartcard"
3039 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3040
3041 msgid "move a backup key to a smartcard"
3042 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3043
3044 msgid "delete selected subkeys"
3045 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3046
3047 msgid "add a revocation key"
3048 msgstr "přidat revokační klíč"
3049
3050 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3051 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3052
3053 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3054 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3055
3056 msgid "flag the selected user ID as primary"
3057 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3058
3059 msgid "list preferences (expert)"
3060 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3061
3062 msgid "list preferences (verbose)"
3063 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3064
3065 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3066 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3067
3068 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3069 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3070
3071 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3072 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3073
3074 msgid "change the passphrase"
3075 msgstr "změnit heslo"
3076
3077 msgid "change the ownertrust"
3078 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3079
3080 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3081 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3082
3083 msgid "revoke selected user IDs"
3084 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3085
3086 msgid "revoke key or selected subkeys"
3087 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3088
3089 msgid "enable key"
3090 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3091
3092 msgid "disable key"
3093 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3094
3095 msgid "show selected photo IDs"
3096 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3097
3098 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3099 msgstr ""
3100 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3101
3102 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3103 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3104
3105 msgid "Secret key is available.\n"
3106 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3107
3108 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3109 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3110
3111 msgid ""
3112 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3113 "(lsign),\n"
3114 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3115 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3116 msgstr ""
3117 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3118 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3119 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3120
3121 msgid "Key is revoked."
3122 msgstr "Klíč revokován."
3123
3124 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3125 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3126
3127 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3128 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3129
3130 #, c-format
3131 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3132 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3133
3134 #, c-format
3135 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3136 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3137
3138 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3139 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3140
3141 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3142 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3143
3144 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3145 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3146
3147 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3148 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3149
3150 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3151 #. moving the key and not about removing it.
3152 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3153 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3154
3155 msgid "You must select exactly one key.\n"
3156 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3157
3158 msgid "Command expects a filename argument\n"
3159 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3160
3161 #, c-format
3162 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3163 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3164
3165 #, c-format
3166 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3167 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3168
3169 msgid "You must select at least one key.\n"
3170 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3171
3172 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3173 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3174
3175 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3176 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3177
3178 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3179 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3180
3181 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3182 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3183
3184 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3185 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3186
3187 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3188 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3189
3190 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3191 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3192
3193 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3194 msgstr ""
3195 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3196 "poskytnutá uživatelem\n"
3197
3198 msgid "Set preference list to:\n"
3199 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3200
3201 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3202 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3203
3204 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3205 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3206
3207 msgid "Save changes? (y/N) "
3208 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3209
3210 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3211 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3212
3213 #, c-format
3214 msgid "update failed: %s\n"
3215 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3216
3217 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3218 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3219
3220 #, c-format
3221 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
3222 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
3223
3224 #, c-format
3225 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3226 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3227
3228 #, c-format
3229 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3230 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3231
3232 msgid "No matching user IDs."
3233 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3234
3235 msgid "Nothing to sign.\n"
3236 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3237
3238 msgid "Digest: "
3239 msgstr "Hash: "
3240
3241 msgid "Features: "
3242 msgstr "Vlastnosti: "
3243
3244 msgid "Keyserver no-modify"
3245 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3246
3247 msgid "Preferred keyserver: "
3248 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3249
3250 msgid "Notations: "
3251 msgstr "Poznámky: "
3252
3253 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3254 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3255
3256 #, c-format
3257 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3258 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3259
3260 #, c-format
3261 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3262 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3263
3264 msgid "(sensitive)"
3265 msgstr "(citlivá informace)"
3266
3267 #, c-format
3268 msgid "created: %s"
3269 msgstr "vytvořen: %s"
3270
3271 #, c-format
3272 msgid "revoked: %s"
3273 msgstr "revokován: %s"
3274
3275 #, c-format
3276 msgid "expired: %s"
3277 msgstr "platnost skončila: %s"
3278
3279 #, c-format
3280 msgid "expires: %s"
3281 msgstr "platnost skončí: %s"
3282
3283 #, c-format
3284 msgid "usage: %s"
3285 msgstr "použití: %s"
3286
3287 msgid "card-no: "
3288 msgstr "číslo karty: "
3289
3290 #, c-format
3291 msgid "trust: %s"
3292 msgstr "důvěra: %s"
3293
3294 #, c-format
3295 msgid "validity: %s"
3296 msgstr "platnost: %s"
3297
3298 msgid "This key has been disabled"
3299 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3300
3301 msgid ""
3302 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3303 "unless you restart the program.\n"
3304 msgstr ""
3305 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3306 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3307
3308 # status
3309 msgid "revoked"
3310 msgstr "odvolán"
3311
3312 msgid "expired"
3313 msgstr "platnost skončila"
3314
3315 msgid ""
3316 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3317 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3318 msgstr ""
3319 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3320 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3321
3322 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3323 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3324
3325 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3326 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3327
3328 msgid ""
3329 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3330 "versions\n"
3331 "         of PGP to reject this key.\n"
3332 msgstr ""
3333 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3334 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3335
3336 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3337 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3338
3339 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3340 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3341
3342 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3343 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3344
3345 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3346 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3347
3348 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3349 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3350
3351 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3352 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3353
3354 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3355 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3356
3357 #, c-format
3358 msgid "Deleted %d signature.\n"
3359 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3360
3361 #, c-format
3362 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3363 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
3364
3365 msgid "Nothing deleted.\n"
3366 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3367
3368 msgid "invalid"
3369 msgstr "neplatný"
3370
3371 #, c-format
3372 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3373 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3374
3375 #, c-format
3376 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3377 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3378
3379 #, c-format
3380 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3381 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3382
3383 #, c-format
3384 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3385 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3386
3387 #, c-format
3388 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3389 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3390
3391 msgid ""
3392 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3393 "cause\n"
3394 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3395 msgstr ""
3396 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3397 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3398
3399 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3400 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3401
3402 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3403 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3404
3405 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3406 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3407
3408 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3409 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3410
3411 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3412 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3413
3414 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3415 msgstr ""
3416 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3417
3418 msgid ""
3419 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3420 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3421
3422 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3423 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
3424
3425 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3426 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3427
3428 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3429 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3430
3431 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3432 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3433
3434 #, c-format
3435 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3436 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3437
3438 #, c-format
3439 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3440 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3441
3442 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3443 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3444
3445 #, c-format
3446 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3447 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3448
3449 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3450 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3451
3452 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3453 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3454
3455 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3456 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3457
3458 msgid "Enter the notation: "
3459 msgstr "Vložte poznámku: "
3460
3461 msgid "Proceed? (y/N) "
3462 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3463
3464 #, c-format
3465 msgid "No user ID with index %d\n"
3466 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3467
3468 #, c-format
3469 msgid "No user ID with hash %s\n"
3470 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3471
3472 #, c-format
3473 msgid "No subkey with index %d\n"
3474 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3475
3476 #, c-format
3477 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3478 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3479
3480 #, c-format
3481 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3482 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3483
3484 msgid " (non-exportable)"
3485 msgstr " (neexportovatelné)"
3486
3487 #, c-format
3488 msgid "This signature expired on %s.\n"
3489 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3490
3491 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3492 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3493
3494 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3495 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3496
3497 msgid "Not signed by you.\n"
3498 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3499
3500 #, c-format
3501 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3502 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3503
3504 msgid " (non-revocable)"
3505 msgstr " (neodvolatelné)"
3506
3507 #, c-format
3508 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3509 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3510
3511 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3512 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3513
3514 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3515 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3516
3517 msgid "no secret key\n"
3518 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3519
3520 #, c-format
3521 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3522 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3523
3524 #, c-format
3525 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3526 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3527
3528 #, c-format
3529 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3530 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3531
3532 #, c-format
3533 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3534 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3535
3536 #, c-format
3537 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3538 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3539
3540 #, c-format
3541 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3542 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3543
3544 msgid "too many cipher preferences\n"
3545 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3546
3547 msgid "too many digest preferences\n"
3548 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3549
3550 msgid "too many compression preferences\n"
3551 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3552
3553 #, c-format
3554 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3555 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3556
3557 msgid "writing direct signature\n"
3558 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3559
3560 msgid "writing self signature\n"
3561 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3562
3563 msgid "writing key binding signature\n"
3564 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3565
3566 #, c-format
3567 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3568 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3569
3570 #, c-format
3571 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3572 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3573
3574 msgid ""
3575 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3576 msgstr ""
3577 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3578 "dlouhým hashem\n"
3579
3580 msgid "Sign"
3581 msgstr "Podepisování"
3582
3583 msgid "Certify"
3584 msgstr "Certifikování"
3585
3586 msgid "Encrypt"
3587 msgstr "Šifrování"
3588
3589 msgid "Authenticate"
3590 msgstr "Autentizace"
3591
3592 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3593 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3594 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3595 #. functions:
3596 #.
3597 #. s = Toggle signing capability
3598 #. e = Toggle encryption capability
3599 #. a = Toggle authentication capability
3600 #. q = Finish
3601 #.
3602 msgid "SsEeAaQq"
3603 msgstr "SsEeAaQq"
3604
3605 #, c-format
3606 msgid "Possible actions for a %s key: "
3607 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3608
3609 msgid "Current allowed actions: "
3610 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3611
3612 #, c-format
3613 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3614 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3615
3616 #, c-format
3617 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3618 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3619
3620 #, c-format
3621 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3622 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3623
3624 #, c-format
3625 msgid "   (%c) Finished\n"
3626 msgstr "   (%c) Konec\n"
3627
3628 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3629 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3630
3631 #, c-format
3632 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3633 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3634
3635 #, c-format
3636 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3637 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3638
3639 #, c-format
3640 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3641 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3642
3643 #, c-format
3644 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3645 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3646
3647 #, c-format
3648 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3649 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3650
3651 #, c-format
3652 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3653 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3654
3655 #, c-format
3656 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3657 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3658
3659 #, c-format
3660 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3661 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3662
3663 #, c-format
3664 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3665 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3666
3667 #, c-format
3668 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3669 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3670
3671 #, c-format
3672 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3673 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3674
3675 #, c-format
3676 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3677 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3678
3679 #, c-format
3680 msgid "  (%d) Existing key\n"
3681 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3682
3683 msgid "Enter the keygrip: "
3684 msgstr "Vložte keygrip: "
3685
3686 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3687 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3688
3689 msgid "No key with this keygrip\n"
3690 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3691
3692 #, c-format
3693 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3694 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3695
3696 #, c-format
3697 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3698 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3699
3700 #, c-format
3701 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3702 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3703
3704 #, c-format
3705 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3706 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3707
3708 #, c-format
3709 msgid "rounded to %u bits\n"
3710 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3711
3712 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3713 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3714
3715 msgid ""
3716 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3717 "         0 = key does not expire\n"
3718 "      <n>  = key expires in n days\n"
3719 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3720 "      <n>m = key expires in n months\n"
3721 "      <n>y = key expires in n years\n"
3722 msgstr ""
3723 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3724 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3725 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3726 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3727 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3728 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3729
3730 msgid ""
3731 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3732 "         0 = signature does not expire\n"
3733 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3734 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3735 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3736 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3737 msgstr ""
3738 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3739 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3740 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3741 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3742 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3743 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3744
3745 msgid "Key is valid for? (0) "
3746 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3747
3748 #, c-format
3749 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3750 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3751
3752 msgid "invalid value\n"
3753 msgstr "neplatná hodnota\n"
3754
3755 msgid "Key does not expire at all\n"
3756 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3757
3758 msgid "Signature does not expire at all\n"
3759 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3760
3761 #, c-format
3762 msgid "Key expires at %s\n"
3763 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3764
3765 #, c-format
3766 msgid "Signature expires at %s\n"
3767 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3768
3769 msgid ""
3770 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3771 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3772 msgstr ""
3773 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3774 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3775
3776 msgid "Is this correct? (y/N) "
3777 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3778
3779 msgid ""
3780 "\n"
3781 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3782 "\n"
3783 msgstr ""
3784 "\n"
3785 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3786 "váš klíč.\n"
3787 "\n"
3788
3789 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3790 #. but you should keep your existing translation.  In case
3791 #. the new string is not translated this old string will
3792 #. be used.
3793 msgid ""
3794 "\n"
3795 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3796 "ID\n"
3797 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3798 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3799 "\n"
3800 msgstr ""
3801 "\n"
3802 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3803 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3804 "v tomto tvaru:\n"
3805 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3806 "\n"
3807
3808 msgid "Real name: "
3809 msgstr "Jméno a příjmení: "
3810
3811 msgid "Invalid character in name\n"
3812 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3813
3814 msgid "Name may not start with a digit\n"
3815 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3816
3817 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3818 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3819
3820 msgid "Email address: "
3821 msgstr "E-mailová adresa: "
3822
3823 msgid "Not a valid email address\n"
3824 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3825
3826 msgid "Comment: "
3827 msgstr "Komentář: "
3828
3829 msgid "Invalid character in comment\n"
3830 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3831
3832 #, c-format
3833 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3834 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3835
3836 #, c-format
3837 msgid ""
3838 "You selected this USER-ID:\n"
3839 "    \"%s\"\n"
3840 "\n"
3841 msgstr ""
3842 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3843 "    „%s“\n"
3844 "\n"
3845
3846 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3847 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3848
3849 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3850 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3851 #. string which should be translated accordingly and the
3852 #. letter changed to match the one in the answer string.
3853 #.
3854 #. n = Change name
3855 #. c = Change comment
3856 #. e = Change email
3857 #. o = Okay (ready, continue)
3858 #. q = Quit
3859 #.
3860 msgid "NnCcEeOoQq"
3861 msgstr "jJkKeEPpUu"
3862
3863 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3864 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
3865
3866 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3867 msgstr ""
3868 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
3869 "program? "
3870
3871 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
3872 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail nebo (U)končit? "
3873
3874 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
3875 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit? "
3876
3877 msgid "Please correct the error first\n"
3878 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
3879
3880 msgid ""
3881 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3882 "\n"
3883 msgstr ""
3884 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
3885 "\n"
3886
3887 msgid ""
3888 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3889 "encryption key."
3890 msgstr ""
3891 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
3892 "klíče."
3893
3894 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3895 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
3896
3897 #, c-format
3898 msgid "%s.\n"
3899 msgstr "%s.\n"
3900
3901 msgid ""
3902 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3903 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3904 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3905 "\n"
3906 msgstr ""
3907 "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
3908 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
3909 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
3910 "\n"
3911
3912 msgid ""
3913 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3914 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3915 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3916 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3917 msgstr ""
3918 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
3919 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
3920 "myší,\n"
3921 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
3922 "entropie.\n"
3923
3924 #, c-format
3925 msgid "Key generation failed: %s\n"
3926 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3927
3928 #, c-format
3929 msgid ""
3930 "About to create a key for:\n"
3931 "    \"%s\"\n"
3932 "\n"
3933 msgstr ""
3934 "Bude se vytvářet klíč pro:\n"
3935 "    „%s“\n"
3936 "\n"
3937
3938 msgid "Continue? (Y/n) "
3939 msgstr "Pokračovat (A/n) "
3940
3941 #, c-format
3942 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
3943 msgstr "Klíč pro „%s“ již existuje\n"
3944
3945 msgid "Create anyway? (y/N) "
3946 msgstr "Přesto vytvořit? (a/N) "
3947
3948 msgid "creating anyway\n"
3949 msgstr "přesto se vytváří\n"
3950
3951 #, c-format
3952 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
3953 msgstr "Poznámka: Pro komplexní tvorbu klíče použijte „%s %s“.\n"
3954
3955 msgid "Key generation canceled.\n"
3956 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
3957