855b8251d469c2418702905da4cfde50d6b91c0c
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
56 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
57 msgid "|pinentry-label|_OK"
58 msgstr "|pinentry-label|_OK"
59
60 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
61 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
62
63 msgid "|pinentry-label|_Yes"
64 msgstr "|pinentry-label|_Ano"
65
66 msgid "|pinentry-label|_No"
67 msgstr "|pinentry-label|_Ne"
68
69 msgid "|pinentry-label|PIN:"
70 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
71
72 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
73 msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
74
75 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
76 msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
77
78 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
79 msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
80
81 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
82 msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
83
84 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
85 #. for the quality bar.
86 msgid "Quality:"
87 msgstr "Kvalita:"
88
89 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
90 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
91 #. string to describe what this is about.  The length of the
92 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
93 #. translate this entry, a default english text (see source)
94 #. will be used.
95 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
96 msgstr ""
97 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
98 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
99
100 msgid ""
101 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
102 "session"
103 msgstr ""
104 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
105
106 msgid ""
107 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
108 "this session"
109 msgstr ""
110 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
111
112 msgid "PIN:"
113 msgstr "PIN:"
114
115 msgid "Passphrase:"
116 msgstr "Heslo:"
117
118 msgid "does not match - try again"
119 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
120
121 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
122 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
123 #. two %d give the current and maximum number of tries.
124 #, c-format
125 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
126 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
127
128 msgid "Repeat:"
129 msgstr "Znovu:"
130
131 msgid "PIN too long"
132 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
133
134 msgid "Passphrase too long"
135 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
136
137 msgid "Invalid characters in PIN"
138 msgstr "Neplatný znak v PINu"
139
140 msgid "PIN too short"
141 msgstr "PIN je příliš krátký"
142
143 msgid "Bad PIN"
144 msgstr "Špatný PIN"
145
146 msgid "Bad Passphrase"
147 msgstr "Špatné heslo"
148
149 #, c-format
150 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
151 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
152
153 #, c-format
154 msgid "can't create '%s': %s\n"
155 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "can't open '%s': %s\n"
159 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
163 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid "detected card with S/N: %s\n"
167 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
168
169 #, c-format
170 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
171 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
172
173 #, c-format
174 msgid "no suitable card key found: %s\n"
175 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
176
177 #, c-format
178 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
179 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
180
181 #, c-format
182 msgid "error writing key: %s\n"
183 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
184
185 #, c-format
186 msgid ""
187 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
188 "allow this?"
189 msgstr ""
190 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
191 "povolit?"
192
193 msgid "Allow"
194 msgstr "Povolit"
195
196 msgid "Deny"
197 msgstr "Zakázat"
198
199 #, c-format
200 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
201 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
202
203 msgid "Please re-enter this passphrase"
204 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
205
206 #, c-format
207 msgid ""
208 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
209 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
210 msgstr ""
211 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
212 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
213
214 #, c-format
215 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
216 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
217
218 msgid "Please insert the card with serial number"
219 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
220
221 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
222 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
223
224 msgid "Admin PIN"
225 msgstr "PIN správce"
226
227 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
228 #. used to unblock a PIN.
229 msgid "PUK"
230 msgstr "PUK"
231
232 msgid "Reset Code"
233 msgstr "Resetační kód"
234
235 #, c-format
236 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
237 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
238
239 msgid "Repeat this Reset Code"
240 msgstr "Zopakujte resetační kód"
241
242 msgid "Repeat this PUK"
243 msgstr "Zopakujte tento PUK"
244
245 msgid "Repeat this PIN"
246 msgstr "Zopakujte tento PIN"
247
248 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
249 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
250
251 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
252 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
253
254 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
255 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
256
257 #, c-format
258 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
259 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
260
261 #, c-format
262 msgid "error creating temporary file: %s\n"
263 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
264
265 #, c-format
266 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
267 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
268
269 msgid "Enter new passphrase"
270 msgstr "Vložte nové heslo"
271
272 msgid "Take this one anyway"
273 msgstr "Použít přesto tento klíč"
274
275 #, c-format
276 msgid ""
277 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
278 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
279
280 #, c-format
281 msgid ""
282 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
283 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
284 msgstr ""
285 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
286 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
287
288 msgid "Yes, protection is not needed"
289 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
290
291 #, c-format
292 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
293 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
294 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
295 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
296 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
297
298 #, c-format
299 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
300 msgid_plural ""
301 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
302 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
303 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
304 msgstr[2] ""
305 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
306
307 #, c-format
308 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
309 msgstr ""
310 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
311
312 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
313 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
314
315 #, c-format
316 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
317 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
318
319 msgid "Please enter the new passphrase"
320 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
321
322 msgid ""
323 "@Options:\n"
324 " "
325 msgstr ""
326 "@Volby:\n"
327 " "
328
329 msgid "run in daemon mode (background)"
330 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
331
332 msgid "run in server mode (foreground)"
333 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
334
335 msgid "verbose"
336 msgstr "upovídaný režim"
337
338 msgid "be somewhat more quiet"
339 msgstr "být o trochu víc tichý"
340
341 msgid "sh-style command output"
342 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
343
344 msgid "csh-style command output"
345 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
346
347 msgid "|FILE|read options from FILE"
348 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
349
350 msgid "do not detach from the console"
351 msgstr "neodpojovat se od konzole"
352
353 msgid "do not grab keyboard and mouse"
354 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
355
356 msgid "use a log file for the server"
357 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
358
359 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
360 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
361
362 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
363 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
364
365 msgid "do not use the SCdaemon"
366 msgstr "nepoužívat SCdémona"
367
368 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
369 msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
370
371 msgid "ignore requests to change the TTY"
372 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
373
374 msgid "ignore requests to change the X display"
375 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
376
377 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
378 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
379
380 msgid "do not use the PIN cache when signing"
381 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
382
383 msgid "disallow the use of an external password cache"
384 msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
385
386 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
387 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
388
389 msgid "allow presetting passphrase"
390 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
391
392 #, fuzzy
393 #| msgid "allow caller to override the pinentry"
394 msgid "disallow caller to override the pinentry"
395 msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
396
397 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
398 msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
399
400 msgid "enable ssh support"
401 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
402
403 msgid "enable putty support"
404 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
405
406 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
407 #. reporting address.  This is so that we can change the
408 #. reporting address without breaking the translations.
409 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
410 msgstr ""
411 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
412 "připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
413
414 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
415 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
416
417 msgid ""
418 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
419 "Secret key management for @GNUPG@\n"
420 msgstr ""
421 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
422 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
423
424 #, c-format
425 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
426 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
427
428 # První argument je název knihovny
429 #, c-format
430 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
431 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
432
433 #, c-format
434 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
435 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
436
437 #, c-format
438 msgid "option file '%s': %s\n"
439 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
440
441 #, c-format
442 msgid "reading options from '%s'\n"
443 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
444
445 #, c-format
446 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
447 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
448
449 #, c-format
450 msgid "can't create socket: %s\n"
451 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
452
453 #, c-format
454 msgid "socket name '%s' is too long\n"
455 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
456
457 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
458 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
459
460 msgid "error getting nonce for the socket\n"
461 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
462
463 #, c-format
464 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
465 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
466
467 # TODO: i18n of first %s
468 #, fuzzy, c-format
469 #| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
470 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
471 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
472
473 #, c-format
474 msgid "listen() failed: %s\n"
475 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
476
477 #, c-format
478 msgid "listening on socket '%s'\n"
479 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
480
481 #, c-format
482 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
483 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
484
485 #, c-format
486 msgid "directory '%s' created\n"
487 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
488
489 #, c-format
490 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
491 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
492
493 #, c-format
494 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
495 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
496
497 #, c-format
498 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
499 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
500
501 #, c-format
502 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
503 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
504
505 #, c-format
506 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
508
509 #, c-format
510 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
511 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
512
513 #, c-format
514 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
515 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
516
517 #, c-format
518 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
519 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
520
521 #, c-format
522 msgid "%s %s stopped\n"
523 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
524
525 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
526 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
527
528 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
529 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
530
531 msgid ""
532 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
533 "Password cache maintenance\n"
534 msgstr ""
535 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
536 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
537
538 msgid ""
539 "@Commands:\n"
540 " "
541 msgstr ""
542 "@Příkazy:\n"
543 " "
544
545 msgid ""
546 "@\n"
547 "Options:\n"
548 " "
549 msgstr ""
550 "@\n"
551 "Volby:\n"
552 " "
553
554 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
555 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
556
557 msgid ""
558 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
559 "Secret key maintenance tool\n"
560 msgstr ""
561 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
562 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
563
564 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
565 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
566
567 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
568 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
569
570 msgid ""
571 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
572 "system."
573 msgstr ""
574 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
575 "GnuPG."
576
577 msgid ""
578 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
579 "needed to complete this operation."
580 msgstr ""
581 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
582 "potřebný pro dokončení této operace."
583
584 msgid "cancelled\n"
585 msgstr "zrušeno\n"
586
587 #, c-format
588 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
589 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
590
591 #, c-format
592 msgid "error opening '%s': %s\n"
593 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
594
595 #, c-format
596 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
597 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
598
599 #, c-format
600 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
601 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
602
603 #, c-format
604 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
605 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
606
607 #, c-format
608 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
609 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
610
611 #, c-format
612 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
613 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
614
615 #, c-format
616 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
617 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
618
619 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
620 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
621
622 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
623 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
624 #. Pinentry to insert a line break.  The double
625 #. percent sign is actually needed because it is also
626 #. a printf format string.  If you need to insert a
627 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
628 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
629 #. certificate.
630 #, c-format
631 msgid ""
632 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
633 "certificates?"
634 msgstr ""
635 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
636 "vydávání certifikátu?"
637
638 msgid "Yes"
639 msgstr "Ano"
640
641 msgid "No"
642 msgstr "Ne"
643
644 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
645 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
646 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
647 #. needed because it is also a printf format string.  If you
648 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
649 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
650 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
651 #. as stored in the certificate.
652 #, c-format
653 msgid ""
654 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
655 "fingerprint:%%0A  %s"
656 msgstr ""
657 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
658
659 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
660 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
661 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
662 msgid "Correct"
663 msgstr "V pořádku"
664
665 msgid "Wrong"
666 msgstr "Špatně"
667
668 #, c-format
669 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
670 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
671
672 #, c-format
673 msgid ""
674 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
675 "it now."
676 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
677
678 msgid "Change passphrase"
679 msgstr "Změnit heslo"
680
681 msgid "I'll change it later"
682 msgstr "Změním jej později"
683
684 #, c-format
685 msgid ""
686 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
687 "%%0A?"
688 msgstr ""
689 "Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
690
691 msgid "Delete key"
692 msgstr "Smazat klíč"
693
694 msgid ""
695 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
696 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
697 msgstr ""
698 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
699 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
700
701 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
702 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
703
704 #, c-format
705 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
706 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
707
708 #, c-format
709 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
710 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
711
712 #, c-format
713 msgid "checking created signature failed: %s\n"
714 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
715
716 msgid "secret key parts are not available\n"
717 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
721 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
722
723 #, c-format
724 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
725 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
726
727 #, c-format
728 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
729 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
730
731 #, c-format
732 msgid "error creating a pipe: %s\n"
733 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
734
735 #, c-format
736 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
737 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
738
739 #, c-format
740 msgid "error forking process: %s\n"
741 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
742
743 #, fuzzy, c-format
744 #| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
745 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
746 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
747
748 #, c-format
749 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
750 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
751
752 #, c-format
753 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
754 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
755
756 #, c-format
757 msgid "error running '%s': terminated\n"
758 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
759
760 #, c-format
761 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
762 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
763
764 #, c-format
765 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
766 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
767
768 #, c-format
769 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
770 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
771
772 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
773 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
774
775 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
776 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
777
778 msgid "canceled by user\n"
779 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
780
781 msgid "problem with the agent\n"
782 msgstr "problém s agentem\n"
783
784 #, fuzzy, c-format
785 #| msgid "problem with the agent: %s\n"
786 msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
787 msgstr "problém s agentem: %s\n"
788
789 #, c-format
790 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
791 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
792
793 # TODO: i18n of first %s
794 #, c-format
795 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
796 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
797
798 # TODO: i18n of first %s
799 #, c-format
800 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
801 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
802
803 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
804 msgid "yes"
805 msgstr "ano"
806
807 msgid "yY"
808 msgstr "aAyY"
809
810 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
811 msgid "no"
812 msgstr "ne"
813
814 msgid "nN"
815 msgstr "nN"
816
817 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
818 msgid "quit"
819 msgstr "ukončit"
820
821 msgid "qQ"
822 msgstr "uUqQ"
823
824 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
825 msgid "okay|okay"
826 msgstr "okey|okey"
827
828 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
829 msgid "cancel|cancel"
830 msgstr "zrušit|zrušit"
831
832 msgid "oO"
833 msgstr "oO"
834
835 msgid "cC"
836 msgstr "zZ"
837
838 #, c-format
839 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
840 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
841
842 #, c-format
843 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
844 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
845
846 #, c-format
847 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
848 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
849
850 #, c-format
851 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
852 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
853
854 #, c-format
855 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
856 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
857
858 #, c-format
859 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
860 msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
861
862 #, c-format
863 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
864 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
865
866 #, c-format
867 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
868 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
869
870 msgid "connection to agent established\n"
871 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
872
873 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
874 msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
875
876 #, c-format
877 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
878 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
879
880 #, c-format
881 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
882 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
883
884 msgid "connection to the dirmngr established\n"
885 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
886
887 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
888 #. verbatim.  It will not be printed.
889 msgid "|audit-log-result|Good"
890 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
891
892 msgid "|audit-log-result|Bad"
893 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
894
895 msgid "|audit-log-result|Not supported"
896 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
897
898 msgid "|audit-log-result|No certificate"
899 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
900
901 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
902 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
903
904 msgid "|audit-log-result|Error"
905 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
906
907 msgid "|audit-log-result|Not used"
908 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
909
910 msgid "|audit-log-result|Okay"
911 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
912
913 msgid "|audit-log-result|Skipped"
914 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
915
916 msgid "|audit-log-result|Some"
917 msgstr "|audit-log-result|Některý"
918
919 msgid "Certificate chain available"
920 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
921
922 msgid "root certificate missing"
923 msgstr "chybí kořenový certifikát"
924
925 msgid "Data encryption succeeded"
926 msgstr "Šifrování dat uspělo"
927
928 msgid "Data available"
929 msgstr "Data k dispozici"
930
931 msgid "Session key created"
932 msgstr "Vytvořen klíč relace"
933
934 #, c-format
935 msgid "algorithm: %s"
936 msgstr "algoritmus: %s"
937
938 #, c-format
939 msgid "unsupported algorithm: %s"
940 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
941
942 msgid "seems to be not encrypted"
943 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
944
945 msgid "Number of recipients"
946 msgstr "Počet příjemců"
947
948 #, c-format
949 msgid "Recipient %d"
950 msgstr "Příjemce %d"
951
952 msgid "Data signing succeeded"
953 msgstr "Podepisování dat uspělo"
954
955 #, c-format
956 msgid "data hash algorithm: %s"
957 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
958
959 #, c-format
960 msgid "Signer %d"
961 msgstr "Podepisovatel %d"
962
963 #, c-format
964 msgid "attr hash algorithm: %s"
965 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
966
967 msgid "Data decryption succeeded"
968 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
969
970 msgid "Encryption algorithm supported"
971 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
972
973 msgid "Data verification succeeded"
974 msgstr "Ověření dat uspělo"
975
976 msgid "Signature available"
977 msgstr "Podpis je k dispozici"
978
979 msgid "Parsing data succeeded"
980 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
981
982 #, c-format
983 msgid "bad data hash algorithm: %s"
984 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
985
986 #, c-format
987 msgid "Signature %d"
988 msgstr "Podpis %d"
989
990 msgid "Certificate chain valid"
991 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
992
993 msgid "Root certificate trustworthy"
994 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
995
996 msgid "no CRL found for certificate"
997 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
998
999 msgid "the available CRL is too old"
1000 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
1001
1002 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1003 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
1004
1005 msgid "Included certificates"
1006 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
1007
1008 msgid "No audit log entries."
1009 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
1010
1011 msgid "Unknown operation"
1012 msgstr "Neznámá operace"
1013
1014 msgid "Gpg-Agent usable"
1015 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1016
1017 msgid "Dirmngr usable"
1018 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1019
1020 #, c-format
1021 msgid "No help available for '%s'."
1022 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1023
1024 msgid "ignoring garbage line"
1025 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1026
1027 msgid "[none]"
1028 msgstr "[neuvedeno]"
1029
1030 msgid "argument not expected"
1031 msgstr "argument nebyl očekáván"
1032
1033 msgid "read error"
1034 msgstr "chyba při čtení"
1035
1036 msgid "keyword too long"
1037 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1038
1039 msgid "missing argument"
1040 msgstr "postrádám argument"
1041
1042 msgid "invalid argument"
1043 msgstr "neplatný argument"
1044
1045 msgid "invalid command"
1046 msgstr "neplatný příkaz"
1047
1048 msgid "invalid alias definition"
1049 msgstr "neplatný definice aliasu"
1050
1051 msgid "out of core"
1052 msgstr "nedostatek paměti"
1053
1054 msgid "invalid option"
1055 msgstr "neplatný parametr"
1056
1057 #, c-format
1058 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1059 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1060
1061 #, c-format
1062 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1063 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1064
1065 #, c-format
1066 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1067 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1068
1069 #, c-format
1070 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1071 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1072
1073 #, c-format
1074 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1075 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1076
1077 #, c-format
1078 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1079 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1080
1081 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1082 msgid "out of core\n"
1083 msgstr "nedostatek paměti\n"
1084
1085 #, c-format
1086 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1087 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1088
1089 #, c-format
1090 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1091 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1092
1093 #, c-format
1094 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1095 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1096
1097 #, c-format
1098 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1099 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1100
1101 #, c-format
1102 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1103 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1104
1105 #, c-format
1106 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1107 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1108
1109 #, c-format
1110 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1111 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1112
1113 #, c-format
1114 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1115 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1116
1117 msgid "(deadlock?) "
1118 msgstr "(uváznutí?) "
1119
1120 #, c-format
1121 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1122 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1123
1124 #, c-format
1125 msgid "waiting for lock %s...\n"
1126 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1127
1128 #, c-format
1129 msgid "armor: %s\n"
1130 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1131
1132 msgid "invalid armor header: "
1133 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1134
1135 msgid "armor header: "
1136 msgstr "ASCII hlavička: "
1137
1138 msgid "invalid clearsig header\n"
1139 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1140
1141 msgid "unknown armor header: "
1142 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1143
1144 msgid "nested clear text signatures\n"
1145 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1146
1147 msgid "unexpected armor: "
1148 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1149
1150 msgid "invalid dash escaped line: "
1151 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1152
1153 #, c-format
1154 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1155 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1156
1157 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1158 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1159
1160 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1161 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1162
1163 msgid "malformed CRC\n"
1164 msgstr "špatný formát CRC\n"
1165
1166 #, c-format
1167 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1168 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1169
1170 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1171 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1172
1173 msgid "error in trailer line\n"
1174 msgstr "chyba v patičce\n"
1175
1176 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1177 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1178
1179 #, c-format
1180 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1181 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1182
1183 msgid ""
1184 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1185 msgstr ""
1186 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1187 "špatný MTA\n"
1188
1189 #, fuzzy, c-format
1190 #| msgid "not human readable"
1191 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1192 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1193
1194 msgid ""
1195 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1196 "an '='\n"
1197 msgstr ""
1198 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1199 "a musí končit znakem „=“\n"
1200
1201 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1202 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1203
1204 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1205 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1206
1207 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1208 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1209
1210 #, fuzzy
1211 #| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1212 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1213 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1214
1215 #, fuzzy
1216 #| msgid ""
1217 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1218 #| "with an '='\n"
1219 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1220 msgstr ""
1221 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1222 "a musí končit znakem „=“\n"
1223
1224 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1225 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1226
1227 #, c-format
1228 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1229 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1230
1231 msgid "Enter passphrase: "
1232 msgstr "Vložte heslo: "
1233
1234 #, fuzzy, c-format
1235 #| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
1236 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1237 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
1238
1239 #, c-format
1240 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1241 msgstr ""
1242
1243 #, fuzzy, c-format
1244 #| msgid "WARNING: "
1245 msgid "WARNING: %s\n"
1246 msgstr "VAROVÁNÍ: "
1247
1248 #, c-format
1249 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1250 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1251
1252 #, c-format
1253 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1254 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1255
1256 msgid "can't do this in batch mode\n"
1257 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1258
1259 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1260 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1261
1262 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1263 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1264
1265 msgid "Your selection? "
1266 msgstr "Váš výběr? "
1267
1268 msgid "[not set]"
1269 msgstr "[není nastaven]"
1270
1271 msgid "male"
1272 msgstr "muž"
1273
1274 msgid "female"
1275 msgstr "žena"
1276
1277 msgid "unspecified"
1278 msgstr "neuvedeno"
1279
1280 msgid "not forced"
1281 msgstr "není vyžadováno"
1282
1283 msgid "forced"
1284 msgstr "vyžadováno"
1285
1286 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1287 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1288
1289 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1290 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1291
1292 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1293 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1294
1295 msgid "Cardholder's surname: "
1296 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1297
1298 msgid "Cardholder's given name: "
1299 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1300
1301 #, c-format
1302 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1303 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1304
1305 msgid "URL to retrieve public key: "
1306 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1307
1308 #, c-format
1309 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1310 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1311
1312 #, c-format
1313 msgid "error reading '%s': %s\n"
1314 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1315
1316 #, c-format
1317 msgid "error writing '%s': %s\n"
1318 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1319
1320 msgid "Login data (account name): "
1321 msgstr "Login (jménu účtu): "
1322
1323 #, c-format
1324 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1325 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1326
1327 msgid "Private DO data: "
1328 msgstr "Privátní DO data: "
1329
1330 #, c-format
1331 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1332 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1333
1334 msgid "Language preferences: "
1335 msgstr "Jazykové předvolby: "
1336
1337 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1338 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1339
1340 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1341 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1342
1343 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1344 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1345
1346 msgid "Error: invalid response.\n"
1347 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1348
1349 msgid "CA fingerprint: "
1350 msgstr "Otisk CA: "
1351
1352 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1353 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1354
1355 #, c-format
1356 msgid "key operation not possible: %s\n"
1357 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1358
1359 msgid "not an OpenPGP card"
1360 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1361
1362 #, c-format
1363 msgid "error getting current key info: %s\n"
1364 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1365
1366 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1367 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1368
1369 msgid ""
1370 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1371 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1372 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1373 msgstr ""
1374 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1375 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1376 "dokumentace\n"
1377 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1378
1379 #, c-format
1380 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1381 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1382
1383 #, c-format
1384 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1385 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1386
1387 #, c-format
1388 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1389 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1390
1391 #, c-format
1392 msgid "rounded up to %u bits\n"
1393 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1394
1395 #, c-format
1396 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1397 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1398
1399 #, c-format
1400 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1401 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1402
1403 #, c-format
1404 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1405 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1406
1407 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1408 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1409
1410 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1411 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1412
1413 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1414 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1415
1416 #, c-format
1417 msgid ""
1418 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1419 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1420 "You should change them using the command --change-pin\n"
1421 msgstr ""
1422 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1423 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1424 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1425
1426 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1427 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1428
1429 msgid "   (1) Signature key\n"
1430 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1431
1432 msgid "   (2) Encryption key\n"
1433 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1434
1435 msgid "   (3) Authentication key\n"
1436 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1437
1438 msgid "Invalid selection.\n"
1439 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1440
1441 msgid "Please select where to store the key:\n"
1442 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1443
1444 #, c-format
1445 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1446 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1447
1448 msgid "This command is not supported by this card\n"
1449 msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
1450
1451 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1452 msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
1453
1454 msgid "Continue? (y/N) "
1455 msgstr "Pokračovat (a/N) "
1456
1457 # The code expects non-localized "yes"
1458 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1459 msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
1460
1461 msgid "quit this menu"
1462 msgstr "ukončit toto menu"
1463
1464 msgid "show admin commands"
1465 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1466
1467 msgid "show this help"
1468 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1469
1470 msgid "list all available data"
1471 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1472
1473 msgid "change card holder's name"
1474 msgstr "změní jméno majitele karty"
1475
1476 msgid "change URL to retrieve key"
1477 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1478
1479 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1480 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1481
1482 msgid "change the login name"
1483 msgstr "změnit login name"
1484
1485 msgid "change the language preferences"
1486 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1487
1488 msgid "change card holder's sex"
1489 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1490
1491 msgid "change a CA fingerprint"
1492 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1493
1494 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1495 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1496
1497 msgid "generate new keys"
1498 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1499
1500 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1501 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1502
1503 msgid "verify the PIN and list all data"
1504 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1505
1506 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1507 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1508
1509 msgid "destroy all keys and data"
1510 msgstr "zničit všechny klíče a data"
1511
1512 msgid "gpg/card> "
1513 msgstr "gpg/karta> "
1514
1515 msgid "Admin-only command\n"
1516 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1517
1518 msgid "Admin commands are allowed\n"
1519 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1520
1521 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1522 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1523
1524 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1525 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1526
1527 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1528 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1529
1530 #, c-format
1531 msgid "can't open '%s'\n"
1532 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1533
1534 #, c-format
1535 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1536 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1537
1538 #, c-format
1539 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1540 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1541
1542 #, c-format
1543 msgid "key \"%s\" not found\n"
1544 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
1545
1546 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1547 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1548
1549 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1550 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1551
1552 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1553 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1554
1555 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1556 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1557
1558 # The first argument is a "key" or "subkey"
1559 #, c-format
1560 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1561 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1562
1563 # deleting secret %s failed
1564 msgid "key"
1565 msgstr "klíče"
1566
1567 # deleting secret %s failed
1568 msgid "subkey"
1569 msgstr "podklíče"
1570
1571 #, c-format
1572 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1573 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1574
1575 msgid "ownertrust information cleared\n"
1576 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1577
1578 #, c-format
1579 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1580 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1581
1582 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1583 msgstr ""
1584 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1585
1586 #, c-format
1587 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1588 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1589
1590 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1591 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1592
1593 #, c-format
1594 msgid "using cipher %s\n"
1595 msgstr "použití šifry: %s\n"
1596
1597 #, c-format
1598 msgid "'%s' already compressed\n"
1599 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1600
1601 #, c-format
1602 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1603 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1604
1605 #, c-format
1606 msgid "reading from '%s'\n"
1607 msgstr "čte se z „%s“\n"
1608
1609 #, c-format
1610 msgid ""
1611 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1612 msgstr ""
1613 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1614
1615 #, c-format
1616 msgid ""
1617 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1618 "preferences\n"
1619 msgstr ""
1620 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1621 "příjemce\n"
1622
1623 #, c-format
1624 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1625 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1626
1627 #, c-format
1628 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1629 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1630
1631 #, c-format
1632 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1633 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1634
1635 #, c-format
1636 msgid "%s encrypted data\n"
1637 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1638
1639 #, c-format
1640 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1641 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1642
1643 msgid ""
1644 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1645 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1646
1647 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1648 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1649
1650 msgid "no remote program execution supported\n"
1651 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1652
1653 msgid ""
1654 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1655 msgstr ""
1656 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1657 "nastaveny nebezpečně\n"
1658
1659 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1660 msgstr ""
1661 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1662 "dočasné soubory (temp files)\n"
1663
1664 #, c-format
1665 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1666 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1667
1668 #, c-format
1669 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1670 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1671
1672 #, c-format
1673 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1674 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1675
1676 msgid "unnatural exit of external program\n"
1677 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1678
1679 msgid "unable to execute external program\n"
1680 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1681
1682 #, c-format
1683 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1684 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1685
1686 #, c-format
1687 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1688 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1689
1690 #, c-format
1691 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1692 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1693
1694 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1695 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1696
1697 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1698 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1699
1700 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1701 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1702
1703 msgid "remove unusable parts from key during export"
1704 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1705
1706 msgid "remove as much as possible from key during export"
1707 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1708
1709 msgid " - skipped"
1710 msgstr " – přeskočeno"
1711
1712 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1713 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1714
1715 #, c-format
1716 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1717 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1718
1719 #, c-format
1720 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1721 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1722
1723 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1724 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1725
1726 #, c-format
1727 msgid "error creating '%s': %s\n"
1728 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
1729
1730 msgid "[User ID not found]"
1731 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1732
1733 #, c-format
1734 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1735 msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
1736
1737 #, fuzzy, c-format
1738 #| msgid ""
1739 #| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
1740 #| "fingerprint\n"
1741 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1742 msgstr ""
1743 "Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
1744 "dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
1745
1746 #, fuzzy, c-format
1747 #| msgid "error closing %s: %s\n"
1748 msgid "error looking up: %s\n"
1749 msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
1750
1751 #, fuzzy, c-format
1752 #| msgid "error searching the keyring: %s\n"
1753 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1754 msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
1755
1756 #, c-format
1757 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1758 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1759
1760 #, c-format
1761 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1762 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1763
1764 msgid "No fingerprint"
1765 msgstr "Chybí otisk"
1766
1767 #, c-format
1768 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1769 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1770
1771 #, fuzzy, c-format
1772 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1773 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1774 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1775
1776 #, fuzzy, c-format
1777 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1778 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1779 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1780
1781 #, c-format
1782 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1783 msgstr ""
1784
1785 # c-format
1786 #, c-format
1787 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1788 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1789
1790 #, c-format
1791 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1792 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1793
1794 msgid "make a signature"
1795 msgstr "vytvořit podpis"
1796
1797 msgid "make a clear text signature"
1798 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1799
1800 msgid "make a detached signature"
1801 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1802
1803 msgid "encrypt data"
1804 msgstr "šifrovat data"
1805
1806 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1807 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1808
1809 msgid "decrypt data (default)"
1810 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1811
1812 msgid "verify a signature"
1813 msgstr "verifikovat podpis"
1814
1815 msgid "list keys"
1816 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1817
1818 msgid "list keys and signatures"
1819 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1820
1821 msgid "list and check key signatures"
1822 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1823
1824 msgid "list keys and fingerprints"
1825 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1826
1827 msgid "list secret keys"
1828 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1829
1830 msgid "generate a new key pair"
1831 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1832
1833 msgid "quickly generate a new key pair"
1834 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1835
1836 msgid "quickly add a new user-id"
1837 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1838
1839 msgid "full featured key pair generation"
1840 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1841
1842 msgid "generate a revocation certificate"
1843 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1844
1845 msgid "remove keys from the public keyring"
1846 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1847
1848 msgid "remove keys from the secret keyring"
1849 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1850
1851 msgid "quickly sign a key"
1852 msgstr "rychle podepsat klíč"
1853
1854 msgid "quickly sign a key locally"
1855 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1856
1857 msgid "sign a key"
1858 msgstr "podepsat klíč"
1859
1860 msgid "sign a key locally"
1861 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1862
1863 msgid "sign or edit a key"
1864 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1865
1866 msgid "change a passphrase"
1867 msgstr "změnit heslo"
1868
1869 msgid "export keys"
1870 msgstr "exportovat klíče"
1871
1872 msgid "export keys to a keyserver"
1873 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1874
1875 msgid "import keys from a keyserver"
1876 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1877
1878 msgid "search for keys on a keyserver"
1879 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1880
1881 msgid "update all keys from a keyserver"
1882 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1883
1884 msgid "import/merge keys"
1885 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1886
1887 msgid "print the card status"
1888 msgstr "vytisknout stav karty"
1889
1890 msgid "change data on a card"
1891 msgstr "změnit data na kartě"
1892
1893 msgid "change a card's PIN"
1894 msgstr "změnit PIN karty"
1895
1896 msgid "update the trust database"
1897 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1898
1899 msgid "print message digests"
1900 msgstr "vypsat hash zprávy"
1901
1902 msgid "run in server mode"
1903 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1904
1905 #, fuzzy
1906 #| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
1907 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
1908 msgstr ""
1909 "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
1910 "[špatný], ask [zeptat se], auto)"
1911
1912 msgid "create ascii armored output"
1913 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1914
1915 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1916 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1917
1918 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1919 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1920
1921 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1922 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1923
1924 msgid "use canonical text mode"
1925 msgstr "použít kanonický textový mód"
1926
1927 msgid "|FILE|write output to FILE"
1928 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1929
1930 msgid "do not make any changes"
1931 msgstr "neprovádět žádné změny"
1932
1933 msgid "prompt before overwriting"
1934 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1935
1936 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1937 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1938
1939 msgid ""
1940 "@\n"
1941 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1942 msgstr ""
1943 "@\n"
1944 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1945
1946 msgid ""
1947 "@\n"
1948 "Examples:\n"
1949 "\n"
1950 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1951 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1952 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1953 " --list-keys [names]        show keys\n"
1954 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1955 msgstr ""
1956 "@\n"
1957 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1958 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1959 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1960 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1961 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1962
1963 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1964 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1965
1966 msgid ""
1967 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1968 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1969 "Default operation depends on the input data\n"
1970 msgstr ""
1971 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1972 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1973 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1974
1975 msgid ""
1976 "\n"
1977 "Supported algorithms:\n"
1978 msgstr ""
1979 "\n"
1980 "Podporované algoritmy:\n"
1981
1982 msgid "Pubkey: "
1983 msgstr "Veřejný klíč: "
1984
1985 msgid "Cipher: "
1986 msgstr "Šifra: "
1987
1988 msgid "Hash: "
1989 msgstr "Hash: "
1990
1991 msgid "Compression: "
1992 msgstr "Komprese: "
1993
1994 #, c-format
1995 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1996 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
1997
1998 msgid "conflicting commands\n"
1999 msgstr "konfliktní příkazy\n"
2000
2001 #, c-format
2002 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2003 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2004
2005 #, c-format
2006 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2007 msgstr ""
2008 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2009
2010 #, c-format
2011 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2012 msgstr ""
2013 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2014
2015 #, c-format
2016 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2017 msgstr ""
2018 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2019
2020 #, c-format
2021 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2022 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
2023
2024 #, c-format
2025 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2026 msgstr ""
2027 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
2028
2029 #, c-format
2030 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2031 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
2032
2033 #, c-format
2034 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2035 msgstr ""
2036 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
2037 "nebezpečně\n"
2038
2039 #, c-format
2040 msgid ""
2041 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2042 msgstr ""
2043 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
2044 "nebezpečně\n"
2045
2046 #, c-format
2047 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2048 msgstr ""
2049 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2050 "nebezpečně\n"
2051
2052 #, c-format
2053 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2054 msgstr ""
2055 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2056 "nastavena bezpečně\n"
2057
2058 #, c-format
2059 msgid ""
2060 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2061 msgstr ""
2062 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2063 "nastavena bezpečně\n"
2064
2065 #, c-format
2066 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2067 msgstr ""
2068 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2069 "nastavena bezpečně\n"
2070
2071 # c-format
2072 #, c-format
2073 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2074 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2075
2076 msgid "display photo IDs during key listings"
2077 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2078
2079 msgid "show key usage information during key listings"
2080 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2081
2082 msgid "show policy URLs during signature listings"
2083 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2084
2085 msgid "show all notations during signature listings"
2086 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2087
2088 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2089 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2090
2091 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2092 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2093
2094 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2095 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2096
2097 msgid "show user ID validity during key listings"
2098 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2099
2100 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2101 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2102
2103 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2104 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2105
2106 msgid "show the keyring name in key listings"
2107 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2108
2109 msgid "show expiration dates during signature listings"
2110 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2111
2112 msgid "available TOFU policies:\n"
2113 msgstr "dostupné politiky TOFU:\n"
2114
2115 #, c-format
2116 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2117 msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
2118
2119 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2120 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
2121
2122 #, c-format
2123 msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
2124 msgstr "neznámý formát „%s“ databáze TOFU\n"
2125
2126 #, c-format
2127 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2128 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2129
2130 #, c-format
2131 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2132 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
2133
2134 #, c-format
2135 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2136 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2137
2138 #, c-format
2139 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2140 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2141
2142 #, c-format
2143 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2144 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2145
2146 #, c-format
2147 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2148 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2149
2150 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2151 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2152
2153 #, c-format
2154 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2155 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2156
2157 msgid "invalid keyserver options\n"
2158 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2159
2160 #, c-format
2161 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2162 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2163
2164 msgid "invalid import options\n"
2165 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2166
2167 #, c-format
2168 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2169 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2170
2171 msgid "invalid export options\n"
2172 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2173
2174 #, c-format
2175 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2176 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2177
2178 msgid "invalid list options\n"
2179 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2180
2181 msgid "display photo IDs during signature verification"
2182 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2183
2184 msgid "show policy URLs during signature verification"
2185 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2186
2187 msgid "show all notations during signature verification"
2188 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2189
2190 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2191 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2192
2193 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2194 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2195
2196 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2197 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2198
2199 msgid "show user ID validity during signature verification"
2200 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2201
2202 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2203 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2204
2205 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2206 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2207
2208 msgid "validate signatures with PKA data"
2209 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2210
2211 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2212 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2213
2214 #, c-format
2215 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2216 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2217
2218 msgid "invalid verify options\n"
2219 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2220
2221 #, c-format
2222 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2223 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2224
2225 #, c-format
2226 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2227 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2228
2229 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2230 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2231
2232 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2233 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2234
2235 #, c-format
2236 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2237 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2238
2239 #, c-format
2240 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2241 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2242
2243 #, c-format
2244 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2245 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2246
2247 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2248 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2249
2250 #, c-format
2251 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2252 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2253
2254 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2255 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2256
2257 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2258 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2259
2260 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2261 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2262
2263 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2264 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2265
2266 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2267 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2268
2269 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2270 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2271
2272 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2273 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2274
2275 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2276 msgstr ""
2277 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2278 "2 nebo 3\n"
2279
2280 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2281 msgstr ""
2282 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2283 "nebo 3\n"
2284
2285 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2286 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2287
2288 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2289 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2290
2291 msgid "invalid default preferences\n"
2292 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2293
2294 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2295 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2296
2297 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2298 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2299
2300 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2301 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2302
2303 #, c-format
2304 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2305 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2306
2307 #, c-format
2308 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2309 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2310
2311 #, c-format
2312 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2313 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2314
2315 #, c-format
2316 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2317 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2318
2319 #, c-format
2320 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2321 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2322
2323 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2324 msgstr ""
2325 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2326
2327 msgid "--store [filename]"
2328 msgstr "--store [jméno souboru]"
2329
2330 msgid "--symmetric [filename]"
2331 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2332
2333 #, c-format
2334 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2335 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2336
2337 msgid "--encrypt [filename]"
2338 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2339
2340 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2341 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2342
2343 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2344 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2345
2346 #, c-format
2347 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2348 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2349
2350 msgid "--sign [filename]"
2351 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2352
2353 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2354 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2355
2356 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2357 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2358
2359 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2360 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2361
2362 #, c-format
2363 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2364 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2365
2366 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2367 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2368
2369 msgid "--clearsign [filename]"
2370 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2371
2372 msgid "--decrypt [filename]"
2373 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2374
2375 msgid "--sign-key user-id"
2376 msgstr "--sign-key id_uživatele"
2377
2378 msgid "--lsign-key user-id"
2379 msgstr "--lsign-key id_uživatele"
2380
2381 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2382 msgstr "--edit-key id_uživatele [příkazy]"
2383
2384 msgid "--passwd <user-id>"
2385 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2386
2387 #, c-format
2388 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2389 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2390
2391 #, c-format
2392 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2393 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2394
2395 #, c-format
2396 msgid "key export failed: %s\n"
2397 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2398
2399 #, fuzzy, c-format
2400 #| msgid "key export failed: %s\n"
2401 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2402 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2403
2404 #, c-format
2405 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2406 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2407
2408 #, c-format
2409 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2410 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2411
2412 #, c-format
2413 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2414 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2415
2416 #, c-format
2417 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2418 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2419
2420 #, c-format
2421 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2422 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2423
2424 #, c-format
2425 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2426 msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
2427
2428 #, c-format
2429 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2430 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
2431
2432 msgid "[filename]"
2433 msgstr "[jméno souboru]"
2434
2435 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2436 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
2437
2438 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2439 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2440
2441 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2442 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2443
2444 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2445 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2446
2447 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2448 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2449
2450 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2451 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2452
2453 msgid "|FD|write status info to this FD"
2454 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2455
2456 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2457 msgstr ""
2458
2459 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2460 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2461
2462 msgid ""
2463 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2464 "Check signatures against known trusted keys\n"
2465 msgstr ""
2466 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2467 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2468
2469 msgid "No help available"
2470 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2471
2472 #, c-format
2473 msgid "No help available for '%s'"
2474 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2475
2476 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2477 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2478
2479 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2480 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2481
2482 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2483 msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
2484
2485 msgid "do not update the trustdb after import"
2486 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2487
2488 msgid "only accept updates to existing keys"
2489 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2490
2491 msgid "remove unusable parts from key after import"
2492 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2493
2494 msgid "remove as much as possible from key after import"
2495 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2496
2497 #, c-format
2498 msgid "skipping block of type %d\n"
2499 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2500
2501 #, c-format
2502 msgid "%lu keys processed so far\n"
2503 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2504
2505 #, c-format
2506 msgid "Total number processed: %lu\n"
2507 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2508
2509 #, c-format
2510 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2511 msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
2512
2513 #, c-format
2514 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2515 msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2516
2517 #, c-format
2518 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2519 msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
2520
2521 #, c-format
2522 msgid "              imported: %lu"
2523 msgstr "                     importováno: %lu"
2524
2525 #, c-format
2526 msgid "             unchanged: %lu\n"
2527 msgstr "                       beze změn: %lu\n"
2528
2529 #, c-format
2530 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2531 msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
2532
2533 #, c-format
2534 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2535 msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
2536
2537 #, c-format
2538 msgid "        new signatures: %lu\n"
2539 msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
2540
2541 #, c-format
2542 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2543 msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
2544
2545 #, c-format
2546 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2547 msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
2548
2549 #, c-format
2550 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2551 msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
2552
2553 #, c-format
2554 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2555 msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2556
2557 #, c-format
2558 msgid "          not imported: %lu\n"
2559 msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
2560
2561 #, c-format
2562 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2563 msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
2564
2565 #, c-format
2566 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2567 msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2568
2569 #, c-format
2570 msgid ""
2571 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2572 "algorithms on these user IDs:\n"
2573 msgstr ""
2574 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2575 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2576
2577 #, c-format
2578 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2579 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2580
2581 #, c-format
2582 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2583 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2584
2585 #, c-format
2586 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2587 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2588
2589 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2590 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2591
2592 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2593 msgstr ""
2594 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2595
2596 #, c-format
2597 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2598 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2599
2600 #, c-format
2601 msgid "key %s: no user ID\n"
2602 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2603
2604 #, c-format
2605 msgid "key %s: %s\n"
2606 msgstr "klíč %s: %s\n"
2607
2608 msgid "rejected by import screener"
2609 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2610
2611 #, c-format
2612 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2613 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2614
2615 # c-format
2616 #, c-format
2617 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2618 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2619
2620 #, c-format
2621 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2622 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2623
2624 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2625 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2626
2627 #, c-format
2628 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2629 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2630
2631 #, c-format
2632 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2633 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2634
2635 #, c-format
2636 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2637 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2638
2639 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2640 #, c-format
2641 msgid "writing to '%s'\n"
2642 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
2643
2644 #, c-format
2645 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2646 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2647
2648 #, c-format
2649 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2650 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2651
2652 #, c-format
2653 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2654 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2655
2656 #, c-format
2657 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2658 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2659
2660 #, c-format
2661 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2662 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2663
2664 #, c-format
2665 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2666 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2667
2668 #, c-format
2669 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2670 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2671
2672 #, c-format
2673 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2674 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2675
2676 #, c-format
2677 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2678 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2679
2680 #, c-format
2681 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2682 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2683
2684 #, c-format
2685 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2686 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2687
2688 #, c-format
2689 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2690 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2694 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2695
2696 #, c-format
2697 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2698 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2699
2700 #, c-format
2701 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2702 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2703
2704 #, c-format
2705 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2706 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2707
2708 #, c-format
2709 msgid "key %s: secret key imported\n"
2710 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2711
2712 #, c-format
2713 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2714 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2715
2716 #, c-format
2717 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2718 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2719
2720 #, c-format
2721 msgid "secret key %s: %s\n"
2722 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2723
2724 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2725 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2726
2727 #, c-format
2728 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2729 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2730
2731 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2732 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2733 #. actual private key data is stored on the card.  A
2734 #. single smartcard can have up to three private key
2735 #. data.  Importing private key stub is always
2736 #. skipped in 2.1, and it returns
2737 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2738 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2739 #. references to a card will be automatically
2740 #. created again.
2741 #, c-format
2742 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2743 msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
2744
2745 #, c-format
2746 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2747 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2748
2749 #, c-format
2750 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2751 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2752
2753 #, c-format
2754 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2755 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2756
2757 #, c-format
2758 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2759 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2760
2761 #, c-format
2762 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2763 msgstr ""
2764 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2765
2766 #, c-format
2767 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2768 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2769
2770 #, c-format
2771 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2772 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2773
2774 #, c-format
2775 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2776 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2777
2778 #, c-format
2779 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2780 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2781
2782 #, c-format
2783 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2784 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2785
2786 #, c-format
2787 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2788 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2789
2790 #, c-format
2791 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2792 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2793
2794 #, c-format
2795 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2796 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2797
2798 #, c-format
2799 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2800 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2801
2802 #, c-format
2803 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2804 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2805
2806 #, c-format
2807 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2808 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2809
2810 #, c-format
2811 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2812 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2813
2814 #, c-format
2815 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2816 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2817
2818 #, c-format
2819 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2820 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2821
2822 #, c-format
2823 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2824 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2825
2826 #, c-format
2827 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2828 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2829
2830 #, c-format
2831 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2832 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2833
2834 #, c-format
2835 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2836 msgstr ""
2837 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2838
2839 #, c-format
2840 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2841 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2842
2843 #, c-format
2844 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2845 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2846
2847 #, c-format
2848 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2849 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2850
2851 #, c-format
2852 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2853 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2854
2855 #, c-format
2856 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2857 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2858
2859 #, c-format
2860 msgid "keybox '%s' created\n"
2861 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2862
2863 #, c-format
2864 msgid "keyring '%s' created\n"
2865 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2866
2867 #, c-format
2868 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2869 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2870
2871 #, c-format
2872 msgid "error opening key DB: %s\n"
2873 msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
2874
2875 #, c-format
2876 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2877 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2878
2879 msgid "[revocation]"
2880 msgstr "[revokace]"
2881
2882 msgid "[self-signature]"
2883 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2884
2885 #, fuzzy, c-format
2886 #| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2887 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
2888 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2889
2890 #, fuzzy, c-format
2891 #| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
2892 msgid ""
2893 "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
2894 msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
2895
2896 #, fuzzy
2897 #| msgid "Good signature from"
2898 msgid " (reordered signatures follow)"
2899 msgstr "Dobrý podpis od"
2900
2901 #, fuzzy, c-format
2902 #| msgid "key %s: %s\n"
2903 msgid "key %s:\n"
2904 msgstr "klíč %s: %s\n"
2905
2906 #, fuzzy, c-format
2907 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2908 msgid "%d duplicate signature removed\n"
2909 msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
2910 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2911 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2912 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2913
2914 #, fuzzy, c-format
2915 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2916 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
2917 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2918 msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2919 msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2920 msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2921
2922 #, fuzzy, c-format
2923 #| msgid "%d bad signatures\n"
2924 msgid "%d bad signature\n"
2925 msgid_plural "%d bad signatures\n"
2926 msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
2927 msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
2928 msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
2929
2930 #, fuzzy, c-format
2931 #| msgid "Good signature from"
2932 msgid "%d signature reordered\n"
2933 msgid_plural "%d signatures reordered\n"
2934 msgstr[0] "Dobrý podpis od"
2935 msgstr[1] "Dobrý podpis od"
2936 msgstr[2] "Dobrý podpis od"
2937
2938 #, c-format
2939 msgid ""
2940 "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
2941 "all signatures.\n"
2942 msgstr ""
2943
2944 msgid ""
2945 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2946 "keys\n"
2947 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2948 "etc.)\n"
2949 msgstr ""
2950 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2951 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2952 "kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
2953 "\n"
2954
2955 #, c-format
2956 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2957 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2958
2959 #, c-format
2960 msgid "  %d = I trust fully\n"
2961 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2962
2963 msgid ""
2964 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2965 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2966 "trust signatures on your behalf.\n"
2967 msgstr ""
2968 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2969 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2970 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2971
2972 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2973 msgstr ""
2974 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2975 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2976
2977 #, c-format
2978 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
2979 msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
2980
2981 #, c-format
2982 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2983 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2984
2985 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2986 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2987
2988 msgid "  Unable to sign.\n"
2989 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2990
2991 #, c-format
2992 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2993 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2994
2995 #, c-format
2996 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2997 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2998
2999 #, c-format
3000 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3001 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
3002
3003 msgid "Sign it? (y/N) "
3004 msgstr "Podepsat? (a/N) "
3005
3006 #, c-format
3007 msgid ""
3008 "The self-signature on \"%s\"\n"
3009 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3010 msgstr ""
3011 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
3012 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
3013
3014 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3015 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
3016
3017 #, c-format
3018 msgid ""
3019 "Your current signature on \"%s\"\n"
3020 "has expired.\n"
3021 msgstr ""
3022 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
3023 "vypršela.\n"
3024
3025 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3026 msgstr ""
3027 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
3028 "N) "
3029
3030 #, c-format
3031 msgid ""
3032 "Your current signature on \"%s\"\n"
3033 "is a local signature.\n"
3034 msgstr ""
3035 "Váš současný podpis na „%s“\n"
3036 "je pouze lokální.\n"
3037
3038 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3039 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
3040
3041 #, c-format
3042 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3043 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
3044
3045 #, c-format
3046 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3047 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
3048
3049 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3050 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
3051
3052 #, c-format
3053 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3054 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3055
3056 msgid "This key has expired!"
3057 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
3058
3059 #, c-format
3060 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3061 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3062
3063 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3064 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3065
3066 msgid ""
3067 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3068 "belongs\n"
3069 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3070 msgstr ""
3071 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3072 "patří výše uvedené osobě.\n"
3073 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3074
3075 #, c-format
3076 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3077 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3078
3079 #, c-format
3080 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3081 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3082
3083 #, c-format
3084 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3085 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3086
3087 #, c-format
3088 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3089 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3090
3091 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3092 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
3093
3094 #, c-format
3095 msgid ""
3096 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3097 "key \"%s\" (%s)\n"
3098 msgstr ""
3099 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3100 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3101
3102 msgid "This will be a self-signature.\n"
3103 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3104
3105 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3106 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3107
3108 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3109 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3110
3111 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3112 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3113
3114 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3115 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3116
3117 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3118 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3119
3120 msgid "I have checked this key casually.\n"
3121 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3122
3123 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3124 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3125
3126 msgid "Really sign? (y/N) "
3127 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3128
3129 #, c-format
3130 msgid "signing failed: %s\n"
3131 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3132
3133 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3134 msgstr ""
3135 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3136 "nelze změnit.\n"
3137
3138 #, c-format
3139 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3140 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3141
3142 msgid "save and quit"
3143 msgstr "uložit a ukončit"
3144
3145 msgid "show key fingerprint"
3146 msgstr "vypsat otisk klíče"
3147
3148 msgid "show the keygrip"
3149 msgstr "ukázat keygrip"
3150
3151 msgid "list key and user IDs"
3152 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3153
3154 msgid "select user ID N"
3155 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3156
3157 msgid "select subkey N"
3158 msgstr "vyberte podklíč N"
3159
3160 msgid "check signatures"
3161 msgstr "kontrolovat podpisy"
3162
3163 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3164 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3165
3166 msgid "sign selected user IDs locally"
3167 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3168
3169 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3170 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3171
3172 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3173 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3174
3175 msgid "add a user ID"
3176 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3177
3178 msgid "add a photo ID"
3179 msgstr "přidat fotografický ID"
3180
3181 msgid "delete selected user IDs"
3182 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3183
3184 msgid "add a subkey"
3185 msgstr "přidat podklíč"
3186
3187 msgid "add a key to a smartcard"
3188 msgstr "přidat klíč na kartu"
3189
3190 msgid "move a key to a smartcard"
3191 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3192
3193 msgid "move a backup key to a smartcard"
3194 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3195
3196 msgid "delete selected subkeys"
3197 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3198
3199 msgid "add a revocation key"
3200 msgstr "přidat revokační klíč"
3201
3202 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3203 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3204
3205 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3206 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3207
3208 msgid "flag the selected user ID as primary"
3209 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3210
3211 msgid "list preferences (expert)"
3212 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3213
3214 msgid "list preferences (verbose)"
3215 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3216
3217 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3218 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3219
3220 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3221 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3222
3223 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3224 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3225
3226 msgid "change the passphrase"
3227 msgstr "změnit heslo"
3228
3229 msgid "change the ownertrust"
3230 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3231
3232 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3233 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3234
3235 msgid "revoke selected user IDs"
3236 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3237
3238 msgid "revoke key or selected subkeys"
3239 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3240
3241 msgid "enable key"
3242 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3243
3244 msgid "disable key"
3245 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3246
3247 msgid "show selected photo IDs"
3248 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3249
3250 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3251 msgstr ""
3252 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3253
3254 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3255 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3256
3257 msgid "Secret key is available.\n"
3258 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3259
3260 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3261 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3262
3263 msgid ""
3264 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3265 "(lsign),\n"
3266 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3267 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3268 msgstr ""
3269 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3270 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3271 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3272
3273 msgid "Key is revoked."
3274 msgstr "Klíč revokován."
3275
3276 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3277 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3278
3279 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3280 msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
3281
3282 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3283 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3284
3285 #, c-format
3286 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3287 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3288
3289 #, c-format
3290 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3291 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3292
3293 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3294 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3295
3296 #, c-format
3297 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3298 msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
3299
3300 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3301 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3302
3303 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3304 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3305
3306 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3307 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3308
3309 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3310 #. moving the key and not about removing it.
3311 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3312 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3313
3314 msgid "You must select exactly one key.\n"
3315 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3316
3317 msgid "Command expects a filename argument\n"
3318 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3319
3320 #, c-format
3321 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3322 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3323
3324 #, c-format
3325 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3326 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3327
3328 msgid "You must select at least one key.\n"
3329 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3330
3331 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3332 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3333
3334 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3335 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3336
3337 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3338 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3339
3340 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3341 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3342
3343 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3344 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3345
3346 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3347 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3348
3349 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3350 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3351
3352 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3353 msgstr ""
3354 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3355 "poskytnutá uživatelem\n"
3356
3357 msgid "Set preference list to:\n"
3358 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3359
3360 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3361 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3362
3363 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3364 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3365
3366 msgid "Save changes? (y/N) "
3367 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3368
3369 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3370 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3371
3372 #, c-format
3373 msgid "update failed: %s\n"
3374 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3375
3376 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3377 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3378
3379 #, c-format
3380 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3381 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3382
3383 #, c-format
3384 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3385 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3386
3387 #, fuzzy, c-format
3388 #| msgid "read error in '%s': %s\n"
3389 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3390 msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
3391
3392 msgid "No matching user IDs."
3393 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3394
3395 msgid "Nothing to sign.\n"
3396 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3397
3398 msgid "Digest: "
3399 msgstr "Hash: "
3400
3401 msgid "Features: "
3402 msgstr "Vlastnosti: "
3403
3404 msgid "Keyserver no-modify"
3405 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3406
3407 msgid "Preferred keyserver: "
3408 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3409
3410 msgid "Notations: "
3411 msgstr "Poznámky: "
3412
3413 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3414 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3415
3416 #, c-format
3417 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3418 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3419
3420 #, c-format
3421 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3422 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3423
3424 msgid "(sensitive)"
3425 msgstr "(citlivá informace)"
3426
3427 #, c-format
3428 msgid "created: %s"
3429 msgstr "vytvořen: %s"
3430
3431 #, c-format
3432 msgid "revoked: %s"
3433 msgstr "revokován: %s"
3434
3435 #, c-format
3436 msgid "expired: %s"
3437 msgstr "platnost skončila: %s"
3438
3439 #, c-format
3440 msgid "expires: %s"
3441 msgstr "platnost skončí: %s"
3442
3443 #, c-format
3444 msgid "usage: %s"
3445 msgstr "použití: %s"
3446
3447 msgid "card-no: "
3448 msgstr "číslo karty: "
3449
3450 #, c-format
3451 msgid "trust: %s"
3452 msgstr "důvěra: %s"
3453
3454 #, c-format
3455 msgid "validity: %s"
3456 msgstr "platnost: %s"
3457
3458 msgid "This key has been disabled"
3459 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3460
3461 msgid ""
3462 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3463 "unless you restart the program.\n"
3464 msgstr ""
3465 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3466 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3467
3468 # status
3469 msgid "revoked"
3470 msgstr "odvolán"
3471
3472 msgid "expired"
3473 msgstr "platnost skončila"
3474
3475 msgid ""
3476 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3477 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3478 msgstr ""
3479 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3480 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3481
3482 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3483 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3484
3485 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3486 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3487
3488 msgid ""
3489 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3490 "versions\n"
3491 "         of PGP to reject this key.\n"
3492 msgstr ""
3493 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3494 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3495
3496 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3497 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3498
3499 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3500 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3501
3502 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3503 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3504
3505 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3506 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3507
3508 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3509 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3510
3511 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3512 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3513
3514 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3515 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3516
3517 #, fuzzy, c-format
3518 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3519 msgid "Deleted %d signature.\n"
3520 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3521 msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
3522 msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
3523 msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
3524
3525 msgid "Nothing deleted.\n"
3526 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3527
3528 msgid "invalid"
3529 msgstr "neplatný"
3530
3531 #, c-format
3532 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3533 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3534
3535 #, fuzzy, c-format
3536 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3537 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3538 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3539 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3540 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3541 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3542
3543 #, c-format
3544 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3545 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3546
3547 #, c-format
3548 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3549 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3550
3551 msgid ""
3552 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3553 "cause\n"
3554 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3555 msgstr ""
3556 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3557 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3558
3559 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3560 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3561
3562 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3563 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3564
3565 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3566 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3567
3568 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3569 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3570
3571 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3572 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3573
3574 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3575 msgstr ""
3576 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3577
3578 msgid ""
3579 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3580 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3581
3582 msgid ""
3583 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3584 "N) "
3585 msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
3586
3587 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3588 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3589
3590 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3591 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3592
3593 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3594 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3595
3596 #, c-format
3597 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3598 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3599
3600 #, c-format
3601 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3602 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3603
3604 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3605 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3606
3607 #, c-format
3608 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3609 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3610
3611 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3612 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3613
3614 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3615 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3616
3617 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3618 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3619
3620 msgid "Enter the notation: "
3621 msgstr "Vložte poznámku: "
3622
3623 msgid "Proceed? (y/N) "
3624 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3625
3626 #, c-format
3627 msgid "No user ID with index %d\n"
3628 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3629
3630 #, c-format
3631 msgid "No user ID with hash %s\n"
3632 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3633
3634 #, c-format
3635 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3636 msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
3637
3638 #, c-format
3639 msgid "No subkey with index %d\n"
3640 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3641
3642 #, c-format
3643 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3644 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3645
3646 #, c-format
3647 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3648 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3649
3650 msgid " (non-exportable)"
3651 msgstr " (neexportovatelné)"
3652
3653 #, c-format
3654 msgid "This signature expired on %s.\n"
3655 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3656
3657 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3658 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3659
3660 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3661 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3662
3663 msgid "Not signed by you.\n"
3664 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3665
3666 #, c-format
3667 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3668 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3669
3670 msgid " (non-revocable)"
3671 msgstr " (neodvolatelné)"
3672
3673 #, c-format
3674 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3675 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3676
3677 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3678 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3679
3680 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3681 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3682
3683 msgid "no secret key\n"
3684 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3685
3686 #, c-format
3687 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3688 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3689
3690 #, c-format
3691 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3692 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3693
3694 #, c-format
3695 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3696 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3697
3698 #, c-format
3699 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3700 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3701
3702 #, c-format
3703 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3704 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3705
3706 #, c-format
3707 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3708 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3709
3710 msgid "too many cipher preferences\n"
3711 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3712
3713 msgid "too many digest preferences\n"
3714 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3715
3716 msgid "too many compression preferences\n"
3717 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3718
3719 #, c-format
3720 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3721 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3722
3723 msgid "writing direct signature\n"
3724 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3725
3726 msgid "writing self signature\n"
3727 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3728
3729 msgid "writing key binding signature\n"
3730 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3731
3732 #, c-format
3733 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3734 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3735
3736 #, c-format
3737 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3738 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3739
3740 msgid ""
3741 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3742 msgstr ""
3743 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3744 "dlouhým hashem\n"
3745
3746 msgid "Sign"
3747 msgstr "Podepisování"
3748
3749 msgid "Certify"
3750 msgstr "Certifikování"
3751
3752 msgid "Encrypt"
3753 msgstr "Šifrování"
3754
3755 msgid "Authenticate"
3756 msgstr "Autentizace"
3757
3758 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3759 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3760 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3761 #. functions:
3762 #.
3763 #. s = Toggle signing capability
3764 #. e = Toggle encryption capability
3765 #. a = Toggle authentication capability
3766 #. q = Finish
3767 #.
3768 msgid "SsEeAaQq"
3769 msgstr "SsEeAaQq"
3770
3771 #, c-format
3772 msgid "Possible actions for a %s key: "
3773 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3774
3775 msgid "Current allowed actions: "
3776 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3777
3778 #, c-format
3779 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3780 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3781
3782 #, c-format
3783 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3784 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3785
3786 #, c-format
3787 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3788 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3789
3790 #, c-format
3791 msgid "   (%c) Finished\n"
3792 msgstr "   (%c) Konec\n"
3793
3794 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3795 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3796
3797 #, c-format
3798 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3799 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3800
3801 #, c-format
3802 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3803 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3804
3805 #, c-format
3806 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3807 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3808
3809 #, c-format
3810 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3811 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3812
3813 #, c-format
3814 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3815 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3816
3817 #, c-format
3818 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3819 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3820
3821 #, c-format
3822 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3823 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3824
3825 #, c-format
3826 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3827 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3828
3829 #, c-format
3830 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3831 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3832
3833 #, c-format
3834 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3835 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3836
3837 #, c-format
3838 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3839 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3840
3841 #, c-format
3842 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3843 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3844
3845 #, c-format
3846 msgid "  (%d) Existing key\n"
3847 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3848
3849 msgid "Enter the keygrip: "
3850 msgstr "Vložte keygrip: "
3851
3852 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3853 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3854
3855 msgid "No key with this keygrip\n"
3856 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3857
3858 #, c-format
3859 msgid "rounded to %u bits\n"
3860 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3861
3862 #, c-format
3863 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3864 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3865
3866 #, c-format
3867 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3868 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3869
3870 #, c-format
3871 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3872 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3873
3874 #, c-format
3875 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3876 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3877
3878 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3879 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3880
3881 msgid ""
3882 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3883 "         0 = key does not expire\n"
3884 "      <n>  = key expires in n days\n"
3885 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3886 "      <n>m = key expires in n months\n"
3887 "      <n>y = key expires in n years\n"
3888 msgstr ""
3889 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3890 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3891 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3892 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3893 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3894 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3895
3896 msgid ""
3897 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3898 "         0 = signature does not expire\n"
3899 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3900 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3901 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3902 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3903 msgstr ""
3904 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3905 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3906 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3907 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3908 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3909 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3910
3911 msgid "Key is valid for? (0) "
3912 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3913
3914 #, c-format
3915 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3916 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3917
3918 msgid "invalid value\n"
3919 msgstr "neplatná hodnota\n"
3920
3921 msgid "Key does not expire at all\n"
3922 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3923
3924 msgid "Signature does not expire at all\n"
3925 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3926
3927 #, c-format
3928 msgid "Key expires at %s\n"
3929 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3930
3931 #, c-format
3932 msgid "Signature expires at %s\n"
3933 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3934
3935 msgid ""
3936 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3937 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3938 msgstr ""
3939 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3940 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3941
3942 msgid "Is this correct? (y/N) "
3943 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3944
3945 msgid ""
3946 "\n"
3947 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3948 "\n"