Obsolete option --no-sig-create-check.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: gnupg-1.3.92\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-08-24 17:20+0200\n"
11 "Last-Translator: Roman Pavlik <rp@tns.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #, c-format
19 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
20 msgstr "nemohu vygenerovat prvočíslo s  pbits=%u qbits=%u\n"
21
22 #, c-format
23 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
24 msgstr "nemohu vygenerovat prvočíslo s méně než %d bity\n"
25
26 msgid "no entropy gathering module detected\n"
27 msgstr "nebyl detekován žádný modul pro získání entropie\n"
28
29 #, c-format
30 msgid "can't lock `%s': %s\n"
31 msgstr "nelze zamčít `%s': %s\n"
32
33 #, c-format
34 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
35 msgstr "čekám na zámek pro `%s'...\n"
36
37 #, c-format
38 msgid "can't open `%s': %s\n"
39 msgstr "nemohu otevřít `%s': %s\n"
40
41 #, c-format
42 msgid "can't stat `%s': %s\n"
43 msgstr "nemohu použít příkaz stat na `%s': %s\n"
44
45 #, c-format
46 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
47 msgstr "`%s' není normální soubor - ignoruji\n"
48
49 msgid "note: random_seed file is empty\n"
50 msgstr "poznámka: soubor random_seed je prázdný\n"
51
52 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
53 msgstr "VAROVÁNÍ: neplatná velikost random_seed - soubor nepoužit\n"
54
55 #, c-format
56 msgid "can't read `%s': %s\n"
57 msgstr "nemohu číst `%s': %s\n"
58
59 msgid "note: random_seed file not updated\n"
60 msgstr "poznámka: soubor random_seed není aktualizován\n"
61
62 #, c-format
63 msgid "can't create `%s': %s\n"
64 msgstr "nemohu vytvořit `%s': %s\n"
65
66 #, c-format
67 msgid "can't write `%s': %s\n"
68 msgstr "nemohu zapisovat do `%s': %s\n"
69
70 #, c-format
71 msgid "can't close `%s': %s\n"
72 msgstr "nemohu zavřít `%s': %s\n"
73
74 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
75 msgstr "VAROVÁNÍ: použitý generátor náhodných čísel není bezpečný!!\n"
76
77 msgid ""
78 "The random number generator is only a kludge to let\n"
79 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
80 "\n"
81 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
82 "\n"
83 msgstr ""
84 "Generátor náhodných čísel je pouze atrapa, aby program mohl běžet,\n"
85 "v žádném případě není kryptograficky bezpečný!\n"
86 "\n"
87 "NEPOUŽÍVEJTE JAKÁKOLIV DATA VYTVOŘENÁ TÍMTO PROGRAMEM!!\n"
88 "\n"
89
90 msgid ""
91 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
92 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
93 "of the entropy.\n"
94 msgstr ""
95 "Prosím čekejte, je nutné získat dostatek entropie. Aby jste se nenudili,\n"
96 "můžete na počítači dělat něco jiného, zvýšíte tak kvalitu entropie.\n"
97
98 #, c-format
99 msgid ""
100 "\n"
101 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
102 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Nedostatek náhodných bajtů. Prosím, pracujte s operačním systémem, abyste\n"
106 "mu umožnili získat více entropie (je potřeba %d bajtů).\n"
107
108 #, c-format
109 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
110 msgstr "uložení fingerprintu se nezdařilo: %s\n"
111
112 #, c-format
113 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
114 msgstr "uložení datumu vytvoření se nezdařilo: %s\n"
115
116 #, c-format
117 msgid "reading public key failed: %s\n"
118 msgstr "čtení veřejného klíče se nezdařilo: %s\n"
119
120 msgid "response does not contain the public key data\n"
121 msgstr "odpověď neobsahuje veřejný klíč\n"
122
123 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
124 msgstr "odpověď neobsahuje RSA modulus\n"
125
126 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
127 msgstr "odpověď neobsahuje veřejný RSA exponent\n"
128
129 #, c-format
130 msgid "using default PIN as %s\n"
131 msgstr "používám implicitní PIN jako %s\n"
132
133 #, c-format
134 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
135 msgstr ""
136 "použití implicitního PINu jako %s selhalo: %s – vypínám jeho budoucí "
137 "použití\n"
138
139 #, c-format
140 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
141 msgstr "||Prosím vložte PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
142
143 msgid "||Please enter the PIN"
144 msgstr "||Prosím vložte PIN"
145
146 #, c-format
147 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
148 msgstr "funkce PIN callback zkončila chybou: %s\n"
149
150 #, c-format
151 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
152 msgstr "PIN pro CHV%d je příliš krátký; minimální délka je %d\n"
153
154 #, c-format
155 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
156 msgstr "verifikace CHV%d se nezdařila: %s\n"
157
158 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
159 msgstr "chyba při získání CHV z karty\n"
160
161 msgid "card is permanently locked!\n"
162 msgstr "karta je trvale uzamčena!\n"
163
164 #, c-format
165 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
166 msgstr ""
167 "Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
168
169 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
170 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
171 #, c-format
172 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
173 msgstr "|A|Prosím vložte administrátorský PIN%%0A[zbývá pokusů: %d]"
174
175 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
176 msgstr "|A|Prosím vložte administrátorský PIN"
177
178 msgid "access to admin commands is not configured\n"
179 msgstr "přístup k administrátorským příkazům není nakonfigurován\n"
180
181 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
182 msgstr "Kód pro resetování není  nastaven nebo již není dostupný\n"
183
184 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
185 msgstr "||Prosím vločte kód pro resetování karty"
186
187 #, c-format
188 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
189 msgstr "Kód pro resetování je příliš krátký; minimální délka je %d\n"
190
191 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
192 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
193 #. to get some infos on the string.
194 msgid "|RN|New Reset Code"
195 msgstr "|RN|Nový kód pro resetování"
196
197 msgid "|AN|New Admin PIN"
198 msgstr "|AN|Nový PIN administrátora"
199
200 msgid "|N|New PIN"
201 msgstr "|N|Nový PIN"
202
203 #, c-format
204 msgid "error getting new PIN: %s\n"
205 msgstr "chyba při získání nového PINu: %s\n"
206
207 msgid "error reading application data\n"
208 msgstr "chyba při čtení aplikačních dat\n"
209
210 msgid "error reading fingerprint DO\n"
211 msgstr "chyba při čtení fingerpritnu DO\n"
212
213 msgid "key already exists\n"
214 msgstr "klíč již existuje\n"
215
216 msgid "existing key will be replaced\n"
217 msgstr "existující klíč bude přepsán\n"
218
219 msgid "generating new key\n"
220 msgstr "generování nového klíče\n"
221
222 msgid "writing new key\n"
223 msgstr "zápisování nového klíče\n"
224
225 msgid "creation timestamp missing\n"
226 msgstr "chybí časové razítko vytvoření\n"
227
228 #, c-format
229 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
230 msgstr "schází RSA modulus nebo nemá velikost %d bitů\n"
231
232 #, c-format
233 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
234 msgstr "schází veřejný RSA exponent nebo je delší než %d bitů\n"
235
236 #, c-format
237 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
238 msgstr "schází RSA prime %s nebo nemá velikost %d bitů\n"
239
240 #, c-format
241 msgid "failed to store the key: %s\n"
242 msgstr "nelze uložit klíč: %s\n"
243
244 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
245 msgstr "prosím počkejte než bude klíč vygenerován ...\n"
246
247 msgid "generating key failed\n"
248 msgstr "henerování klíče se nezdařilo\n"
249
250 #, c-format
251 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
252 msgstr "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
253
254 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
255 msgstr "neplatná struktura OpenPGP kraty (DO 0x93)\n"
256
257 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
258 msgstr "otisk na kartě se neshoduje s požadovaným\n"
259
260 #, c-format
261 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
262 msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
263
264 #, c-format
265 msgid "signatures created so far: %lu\n"
266 msgstr "dosud vytvořené podpisy: %lu\n"
267
268 msgid ""
269 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
270 msgstr ""
271 "ověření administrátorského PIN je nyní prostřednictvím tohoto příkazu "
272 "zakázáno\n"
273
274 #, c-format
275 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
276 msgstr "přístup na %s se nezdařil - vadná OpenPGP karta?\n"
277
278 #, c-format
279 msgid "armor: %s\n"
280 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
281
282 msgid "invalid armor header: "
283 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
284
285 msgid "armor header: "
286 msgstr "ASCII hlavička: "
287
288 msgid "invalid clearsig header\n"
289 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
290
291 msgid "unknown armor header: "
292 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
293
294 msgid "nested clear text signatures\n"
295 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
296
297 msgid "unexpected armor: "
298 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
299
300 msgid "invalid dash escaped line: "
301 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
302
303 #, c-format
304 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
305 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
306
307 msgid "premature eof (no CRC)\n"
308 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
309
310 msgid "premature eof (in CRC)\n"
311 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
312
313 msgid "malformed CRC\n"
314 msgstr "špatný formát CRC\n"
315
316 #, c-format
317 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
318 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
319
320 msgid "premature eof (in trailer)\n"
321 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
322
323 msgid "error in trailer line\n"
324 msgstr "chyba v patičce\n"
325
326 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
327 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
328
329 #, c-format
330 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
331 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
332
333 msgid ""
334 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
335 msgstr ""
336 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování - pravděpodobně byl použit "
337 "špatný MTA\n"
338
339 #, c-format
340 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
341 msgstr "OpenPGp karta není dostupná: %s\n"
342
343 #, c-format
344 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
345 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
346
347 msgid "can't do this in batch mode\n"
348 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
349
350 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
351 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro kraty verze 2\n"
352
353 msgid "Your selection? "
354 msgstr "Váš výběr? "
355
356 msgid "[not set]"
357 msgstr "[není nastaven]"
358
359 msgid "male"
360 msgstr "muž"
361
362 msgid "female"
363 msgstr "žena"
364
365 msgid "unspecified"
366 msgstr "neuvedeno"
367
368 msgid "not forced"
369 msgstr "není vyžadováno"
370
371 msgid "forced"
372 msgstr "vyžadováno"
373
374 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
375 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
376
377 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
378 msgstr "Chyba: Znak \"<\" nelze použít.\n"
379
380 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
381 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
382
383 msgid "Cardholder's surname: "
384 msgstr "Příjmení držitele karty: "
385
386 msgid "Cardholder's given name: "
387 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
388
389 #, c-format
390 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
391 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
392
393 msgid "URL to retrieve public key: "
394 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
395
396 #, c-format
397 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
398 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
399
400 #, c-format
401 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
402 msgstr "nepodařilo se alokovat dostatek paměti: %s\n"
403
404 #, c-format
405 msgid "error reading `%s': %s\n"
406 msgstr "chyba při čtení `%s': %s\n"
407
408 #, c-format
409 msgid "error writing `%s': %s\n"
410 msgstr "chyba při zápisu `%s': %s\n"
411
412 msgid "Login data (account name): "
413 msgstr "Login (jménu účtu): "
414
415 #, c-format
416 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
417 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
418
419 msgid "Private DO data: "
420 msgstr "Privátní DO data: "
421
422 #, c-format
423 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
424 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
425
426 msgid "Language preferences: "
427 msgstr "Jazykové předvolby: "
428
429 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
430 msgstr "Chyba: neplatná délka řetezce s předvolbami.\n"
431
432 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
433 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
434
435 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
436 msgstr "Zadejte pohlaví: M - mužské, F - ženské nebo stisněte mezerník: "
437
438 msgid "Error: invalid response.\n"
439 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
440
441 msgid "CA fingerprint: "
442 msgstr "CA fingerprint: "
443
444 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
445 msgstr "Chyba: nesprávně naformátovaný fingerprint.\n"
446
447 #, c-format
448 msgid "key operation not possible: %s\n"
449 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
450
451 msgid "not an OpenPGP card"
452 msgstr "toto není OpenPGP karta"
453
454 #, c-format
455 msgid "error getting current key info: %s\n"
456 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
457
458 msgid "Replace existing key? (y/N) "
459 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
460
461 msgid ""
462 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
463 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
464 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
465 msgstr ""
466 "POZNÁMKA: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
467 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
468 "dokumentace\n"
469 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
470
471 #, c-format
472 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
473 msgstr "Jakou délku klíče si přejete pro podepisovací klíč? (%u) "
474
475 #, c-format
476 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
477 msgstr "Jakou délku klíče si přejete pro šifrovací klíč? (%u) "
478
479 #, c-format
480 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
481 msgstr "Jakou délku klíče si přejete pro autentizační klíč? (%u) "
482
483 #, c-format
484 msgid "rounded up to %u bits\n"
485 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
486
487 #, c-format
488 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
489 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
490
491 #, c-format
492 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
493 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
494
495 #, c-format
496 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
497 msgstr "chyba při změně velikosti klíče z %d na %u bitů: %s\n"
498
499 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
500 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
501
502 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
503 msgstr "POZN: klíč je již na kartě uložen!\n"
504
505 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
506 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
507
508 #, c-format
509 msgid ""
510 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
511 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
512 "You should change them using the command --change-pin\n"
513 msgstr ""
514 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINu je\n"
515 "   PIN = `%s'     PIN administrátora = `%s'\n"
516 "Toto nastavení můžete změnit příkazem --change-pin\n"
517
518 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
519 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
520
521 msgid "   (1) Signature key\n"
522 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
523
524 msgid "   (2) Encryption key\n"
525 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
526
527 msgid "   (3) Authentication key\n"
528 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
529
530 msgid "Invalid selection.\n"
531 msgstr "Neplatný výběr.\n"
532
533 msgid "Please select where to store the key:\n"
534 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
535
536 msgid "unknown key protection algorithm\n"
537 msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíče\n"
538
539 msgid "secret parts of key are not available\n"
540 msgstr "tajné části klče nejsou dostupné\n"
541
542 msgid "secret key already stored on a card\n"
543 msgstr "tajný klíč je na kartě uložen\n"
544
545 #, c-format
546 msgid "error writing key to card: %s\n"
547 msgstr "chyba při zápisu klíče na kartu: %s\n"
548
549 msgid "quit this menu"
550 msgstr "ukončit toto menu"
551
552 msgid "show admin commands"
553 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
554
555 msgid "show this help"
556 msgstr "ukázat tuto pomoc"
557
558 msgid "list all available data"
559 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
560
561 msgid "change card holder's name"
562 msgstr "změní jméno majitele karty"
563
564 msgid "change URL to retrieve key"
565 msgstr "změní URL pro záskání klíče"
566
567 msgid "fetch the key specified in the card URL"
568 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
569
570 msgid "change the login name"
571 msgstr "změnit login name"
572
573 msgid "change the language preferences"
574 msgstr "změnit jazykové předvolby"
575
576 msgid "change card holder's sex"
577 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
578
579 msgid "change a CA fingerprint"
580 msgstr "vypsat fingerprint certifikační autority"
581
582 msgid "toggle the signature force PIN flag"
583 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
584
585 msgid "generate new keys"
586 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
587
588 msgid "menu to change or unblock the PIN"
589 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
590
591 msgid "verify the PIN and list all data"
592 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
593
594 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
595 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
596
597 msgid "gpg/card> "
598 msgstr "gpg/karta> "
599
600 msgid "Admin-only command\n"
601 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
602
603 msgid "Admin commands are allowed\n"
604 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
605
606 msgid "Admin commands are not allowed\n"
607 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
608
609 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
610 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste \"help\")\n"
611
612 msgid "card reader not available\n"
613 msgstr "čtečka karet není dostupná\n"
614
615 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
616 msgstr "Prosím vožte kartu a stiskněte enter. Operaci zrušíte stisknutím 'z': "
617
618 # rp: check in source code
619 #, c-format
620 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
621 msgstr "výběr openpgp se nezdařil:  %s\n"
622
623 #, c-format
624 msgid ""
625 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
626 "   %.*s\n"
627 msgstr ""
628 "Prosím vyjměte kartu a vložte jinou se seriovým číslem:\n"
629 "   %.*s\n"
630
631 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
632 msgstr ""
633 "Je-li nová karta připravena, stiskněte enter.  Operaci zrušíte stisknutím "
634 "'z': "
635
636 msgid "Enter New Admin PIN: "
637 msgstr "Vložte nový PIN administrátora: "
638
639 msgid "Enter New PIN: "
640 msgstr "Vložte nový PIN: "
641
642 msgid "Enter Admin PIN: "
643 msgstr "Vložte PIN administrátora: "
644
645 msgid "Enter PIN: "
646 msgstr "Vložte PIN: "
647
648 msgid "Repeat this PIN: "
649 msgstr "Opakujte tento PIN: "
650
651 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
652 msgstr "PIN není zopakován správně; zkuste to znovu"
653
654 #, c-format
655 msgid "can't open `%s'\n"
656 msgstr "nelze otevřít `%s'\n"
657
658 msgid "--output doesn't work for this command\n"
659 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
660
661 #, c-format
662 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
663 msgstr "klíč \"%s\" nenalezen: %s\n"
664
665 #, c-format
666 msgid "error reading keyblock: %s\n"
667 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
668
669 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
670 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho fingerprintem)\n"
671
672 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
673 msgstr "bez parametru \"--yes\" to nemohu v dávkovém módu provést\n"
674
675 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
676 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
677
678 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
679 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
680
681 #, c-format
682 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
683 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo:  %s\n"
684
685 msgid "ownertrust information cleared\n"
686 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
687
688 #, c-format
689 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
690 msgstr "existuje tajný klíč pro tento veřejný klíč \"%s\"!\n"
691
692 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
693 msgstr ""
694 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr \"--delete-secret-key\".\n"
695
696 #, c-format
697 msgid "error creating passphrase: %s\n"
698 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
699
700 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
701 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
702
703 #, c-format
704 msgid "using cipher %s\n"
705 msgstr "použití šifry: %s\n"
706
707 #, c-format
708 msgid "`%s' already compressed\n"
709 msgstr "`%s' je již zkomprimován\n"
710
711 #, c-format
712 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
713 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor `%s' je prázdný\n"
714
715 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
716 msgstr ""
717 "v módu --pgp2 můžete šifrovat pouze RSA klíčem o délce 2048 bitů a méně\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "reading from `%s'\n"
721 msgstr "čtu z `%s'\n"
722
723 msgid ""
724 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
725 msgstr "algoritmus IDEA nelze použít pro všechny klíče, pro které šifrujete.\n"
726
727 #, c-format
728 msgid ""
729 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
730 msgstr ""
731 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
732
733 #, c-format
734 msgid ""
735 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
736 "preferences\n"
737 msgstr ""
738 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
739 "příjemce\n"
740
741 #, c-format
742 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
743 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
744
745 #, c-format
746 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
747 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
748
749 #, c-format
750 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
751 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: %s\n"
752
753 #, c-format
754 msgid "%s encrypted data\n"
755 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
756
757 #, c-format
758 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
759 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
760
761 msgid ""
762 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
763 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
764
765 msgid "problem handling encrypted packet\n"
766 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
767
768 msgid "no remote program execution supported\n"
769 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
770
771 #, c-format
772 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
773 msgstr "nemohu vytvořit adresář `%s': %s\n"
774
775 msgid ""
776 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
777 msgstr ""
778 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
779 "nastaveny nebezpečně\n"
780
781 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
782 msgstr ""
783 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
784 "dočasné soubory (temp files)\n"
785
786 #, c-format
787 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
788 msgstr "nelze spustit program `%s': %s\n"
789
790 #, c-format
791 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
792 msgstr "nelze spustit shell `%s': %s\n"
793
794 #, c-format
795 msgid "system error while calling external program: %s\n"
796 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
797
798 msgid "unnatural exit of external program\n"
799 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
800
801 msgid "unable to execute external program\n"
802 msgstr "nelze spustit externí program\n"
803
804 #, c-format
805 msgid "unable to read external program response: %s\n"
806 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
807
808 #, c-format
809 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
810 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) `%s': %s\n"
811
812 #, c-format
813 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
814 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář `%s': %s\n"
815
816 msgid "export signatures that are marked as local-only"
817 msgstr "export podpisů, které jsou označeny jako lokální"
818
819 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
820 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
821
822 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
823 msgstr "export revokačních klíčů označených jako \"citlivé\""
824
825 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
826 msgstr "odstranit passphrase z exportovaných podklíčů"
827
828 msgid "remove unusable parts from key during export"
829 msgstr "odstranit při exportu nepoužitelné části z klíče"
830
831 msgid "remove as much as possible from key during export"
832 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
833
834 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
835 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
836
837 #, c-format
838 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
839 msgstr "klíč %s: není chráněný - přeskočeno\n"
840
841 #, c-format
842 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
843 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč - přeskočeno\n"
844
845 # rp: check source code
846 #, c-format
847 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
848 msgstr "klíč %s: klíč na kartě - přeskočeno \n"
849
850 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
851 msgstr "exportovat nechráněné podklíče\n"
852
853 #, c-format
854 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
855 msgstr "nelze odstranit ochranu podklíče: %s\n"
856
857 #, c-format
858 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
859 msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíč %s není chráněn pomocí simple SK checksum\n"
860
861 msgid "WARNING: nothing exported\n"
862 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
863
864 msgid ""
865 "@Commands:\n"
866 " "
867 msgstr ""
868 "@Příkazy:\n"
869 " "
870
871 msgid "|[file]|make a signature"
872 msgstr "|[soubor]|vytvořit podpis"
873
874 msgid "|[file]|make a clear text signature"
875 msgstr "|[soubor]|vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
876
877 msgid "make a detached signature"
878 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
879
880 msgid "encrypt data"
881 msgstr "šifrovat data"
882
883 msgid "encryption only with symmetric cipher"
884 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
885
886 msgid "decrypt data (default)"
887 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
888
889 msgid "verify a signature"
890 msgstr "verifikovat podpis"
891
892 msgid "list keys"
893 msgstr "vypsat seznam klíčů"
894
895 msgid "list keys and signatures"
896 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
897
898 msgid "list and check key signatures"
899 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
900
901 msgid "list keys and fingerprints"
902 msgstr "vypsat seznam klíčů a fingerprintů"
903
904 msgid "list secret keys"
905 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
906
907 msgid "generate a new key pair"
908 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
909
910 msgid "remove keys from the public keyring"
911 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
912
913 msgid "remove keys from the secret keyring"
914 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
915
916 msgid "sign a key"
917 msgstr "podepsat klíč"
918
919 msgid "sign a key locally"
920 msgstr "podepsat klíč lokálně"
921
922 msgid "sign or edit a key"
923 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
924
925 msgid "generate a revocation certificate"
926 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
927
928 msgid "export keys"
929 msgstr "exportovat klíče"
930
931 msgid "export keys to a key server"
932 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
933
934 msgid "import keys from a key server"
935 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
936
937 msgid "search for keys on a key server"
938 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
939
940 msgid "update all keys from a keyserver"
941 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
942
943 msgid "import/merge keys"
944 msgstr "importovat/sloučit klíče"
945
946 msgid "print the card status"
947 msgstr "vytisknout stav karty"
948
949 msgid "change data on a card"
950 msgstr "změnit data na kartě"
951
952 msgid "change a card's PIN"
953 msgstr "změnit PIN karty"
954
955 msgid "update the trust database"
956 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
957
958 msgid "|algo [files]|print message digests"
959 msgstr "|algo [soubory]  vypiš hash"
960
961 msgid ""
962 "@\n"
963 "Options:\n"
964 " "
965 msgstr ""
966 "@\n"
967 "Možnosti:\n"
968 " "
969
970 msgid "create ascii armored output"
971 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
972
973 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
974 msgstr "|JMÉNO|šifrovat pro JMÉNO"
975
976 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
977 msgstr ""
978 "použít tento id uživatele pro podepsání\n"
979 " nebo dešifrování"
980
981 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
982 msgstr ""
983 "|N|nastavit úrověň komprimace N (0 - žádná\n"
984 " komprimace)"
985
986 msgid "use canonical text mode"
987 msgstr "použít kanonický textový mód"
988
989 msgid "use as output file"
990 msgstr "použít jako výstupní soubor"
991
992 msgid "verbose"
993 msgstr "s dodatečnými informacemi"
994
995 msgid "do not make any changes"
996 msgstr "neprovádět žádné změny"
997
998 msgid "prompt before overwriting"
999 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1000
1001 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1002 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1003
1004 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1005 msgstr "generovat zprávu komplatibilní s PGP 2.x"
1006
1007 msgid ""
1008 "@\n"
1009 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1010 msgstr ""
1011 "@\n"
1012 "(Použijte manuálové stránky pro kompletní seznam všech příkazů a možností)\n"
1013
1014 msgid ""
1015 "@\n"
1016 "Examples:\n"
1017 "\n"
1018 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1019 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1020 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1021 " --list-keys [names]        show keys\n"
1022 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1023 msgstr ""
1024 "@\n"
1025 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1026 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1027 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1028 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1029 " --fingerprint [jména]      vypsat fingerprinty \n"
1030
1031 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1032 msgstr ""
1033 "Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1034 "Připomínky k překladu <rp@tns.cz>.\n"
1035
1036 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1037 msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
1038
1039 msgid ""
1040 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1041 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1042 "Default operation depends on the input data\n"
1043 msgstr ""
1044 "Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
1045 "podepsat, ověřit, šifrovat nebo dešifrovat\n"
1046 "implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
1047
1048 msgid ""
1049 "\n"
1050 "Supported algorithms:\n"
1051 msgstr ""
1052 "\n"
1053 "Podporované algoritmy:\n"
1054
1055 msgid "Pubkey: "
1056 msgstr "Veřejný klíč: "
1057
1058 msgid "Cipher: "
1059 msgstr "Šifra: "
1060
1061 msgid "Hash: "
1062 msgstr "Hash: "
1063
1064 msgid "Compression: "
1065 msgstr "Komprese: "
1066
1067 msgid "usage: gpg [options] "
1068 msgstr "užití: gpg [možnosti]"
1069
1070 msgid "conflicting commands\n"
1071 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1072
1073 #, c-format
1074 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1075 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny `%s'\n"
1076
1077 # g10/g10.c:1179#, c-format
1078 #, c-format
1079 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1080 msgstr ""
1081 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře není nastaveno bezpečně `%s'\n"
1082
1083 #, c-format
1084 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1085 msgstr ""
1086 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru není nastaveno bezpečně `%s'\n"
1087
1088 #, c-format
1089 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1090 msgstr ""
1091 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresáře nejsou bezpečná `%s'\n"
1092
1093 #, c-format
1094 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1095 msgstr ""
1096 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor nejsou bezpečná `%s'\n"
1097
1098 #, c-format
1099 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1100 msgstr ""
1101 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovkým adresářem není nastaveno "
1102 "nebezpečně `%s'\n"
1103
1104 #, c-format
1105 msgid ""
1106 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1107 msgstr ""
1108 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s konfiguračním souborem není nastaveno "
1109 "nebezpečně `%s'\n"
1110
1111 #, c-format
1112 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1113 msgstr ""
1114 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s domovským adresářem nejsou nastavena "
1115 "bezpečně `%s'\n"
1116
1117 #, c-format
1118 msgid ""
1119 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1120 msgstr ""
1121 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adersáři s konfiguračním souborem nejsou "
1122 "nastavena bezpečně `%s'\n"
1123
1124 # c-format
1125 #, c-format
1126 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1127 msgstr "neznámá konfigurační položka \"%s\"\n"
1128
1129 msgid "display photo IDs during key listings"
1130 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
1131
1132 msgid "show policy URLs during signature listings"
1133 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
1134
1135 msgid "show all notations during signature listings"
1136 msgstr "ukazovat všechny údaje během výpisu klíčů"
1137
1138 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1139 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
1140
1141 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1142 msgstr "ukazovat uživatelem vložené údaje během výpisu podpisů"
1143
1144 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1145 msgstr "ukazovat URL preferovaných keyserverů během výpisu podpisů"
1146
1147 msgid "show user ID validity during key listings"
1148 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
1149
1150 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1151 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
1152
1153 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1154 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
1155
1156 msgid "show the keyring name in key listings"
1157 msgstr "ukazovat jméno keyringu při výpisu klíčů"
1158
1159 msgid "show expiration dates during signature listings"
1160 msgstr "ukazovat datum expirace při výpisu podpisů"
1161
1162 #, c-format
1163 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1164 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s možnostmi `%s ignorován'\n"
1165
1166 #, c-format
1167 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1168 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s možnostmi `%s'\n"
1169
1170 #, c-format
1171 msgid "option file `%s': %s\n"
1172 msgstr "soubor s možnostmi `%s': %s\n"
1173
1174 #, c-format
1175 msgid "reading options from `%s'\n"
1176 msgstr "čtu možnosti z `%s'\n"
1177
1178 #, c-format
1179 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1180 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální použití!\n"
1181
1182 #, c-format
1183 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1184 msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
1185
1186 #, c-format
1187 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1188 msgstr "`%s' není platná znaková sada\n"
1189
1190 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1191 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
1192
1193 #, c-format
1194 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1195 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
1196
1197 msgid "invalid keyserver options\n"
1198 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
1199
1200 #, c-format
1201 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1202 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
1203
1204 msgid "invalid import options\n"
1205 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
1206
1207 #, c-format
1208 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1209 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
1210
1211 msgid "invalid export options\n"
1212 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
1213
1214 #, c-format
1215 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1216 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
1217
1218 msgid "invalid list options\n"
1219 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
1220
1221 msgid "display photo IDs during signature verification"
1222 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
1223
1224 msgid "show policy URLs during signature verification"
1225 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
1226
1227 msgid "show all notations during signature verification"
1228 msgstr "ukazovat všechnz údaje při ověřování podpisů"
1229
1230 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1231 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
1232
1233 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1234 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
1235
1236 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1237 msgstr "ukazovat URL preferovaných keyserverů při ověřování podpisů"
1238
1239 #, fuzzy
1240 msgid "show user ID validity during signature verification"
1241 msgstr "ukazovat uživatelské ID při ověřování podpisů"
1242
1243 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1244 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
1245
1246 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1247 msgstr "ukazovat pouze primární užvatelské ID při ověřování podpisů"
1248
1249 msgid "validate signatures with PKA data"
1250 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
1251
1252 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1253 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
1254
1255 #, c-format
1256 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1257 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
1258
1259 msgid "invalid verify options\n"
1260 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
1261
1262 #, c-format
1263 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1264 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
1265
1266 #, c-format
1267 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1268 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
1269
1270 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1271 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
1272
1273 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1274 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
1275
1276 #, c-format
1277 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1278 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
1279
1280 #, c-format
1281 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1282 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
1283
1284 #, c-format
1285 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1286 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
1287
1288 #, c-format
1289 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1290 msgstr "POZNÁMKA: %s není v této verzi dostupné\n"
1291
1292 #, c-format
1293 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1294 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
1295
1296 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1297 msgstr ""
1298 "v módu --pgp2 můžete vytvářet pouze oddělené podpisy nebo podpisy čitelné "
1299 "jako text\n"
1300
1301 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1302 msgstr "v módu --pgp2 nelze současně šifrovat a podepisovat\n"
1303
1304 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1305 msgstr "v módu --pgp2 musíte použít soubor (ne rouru).\n"
1306
1307 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1308 msgstr "šifrování zpráv v módu --pgp2 vyžaduje algoritmus IDEA\n"
1309
1310 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1311 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
1312
1313 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1314 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1315
1316 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1317 msgstr "vybraný komprimovací algoritmus je neplatný\n"
1318
1319 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1320 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1321
1322 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1323 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
1324
1325 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1326 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
1327
1328 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1329 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
1330
1331 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1332 msgstr ""
1333 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
1334 "2 nebo 3\n"
1335
1336 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1337 msgstr ""
1338 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
1339 "nebo 3\n"
1340
1341 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1342 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
1343
1344 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1345 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
1346
1347 msgid "invalid default preferences\n"
1348 msgstr "neplatné defaultní předvolby\n"
1349
1350 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1351 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
1352
1353 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1354 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
1355
1356 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1357 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
1358
1359 #, c-format
1360 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1361 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
1362
1363 #, c-format
1364 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1365 msgstr "použití šifrovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
1366
1367 #, c-format
1368 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1369 msgstr "použití hashovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
1370
1371 #, c-format
1372 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1373 msgstr "použití komprimačního algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
1374
1375 #, c-format
1376 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1377 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
1378
1379 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1380 msgstr ""
1381 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
1382
1383 msgid "--store [filename]"
1384 msgstr "--store [jméno souboru]"
1385
1386 msgid "--symmetric [filename]"
1387 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
1388
1389 #, c-format
1390 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1391 msgstr "symetrické šifrování `%s' se nepovedlo: %s\n"
1392
1393 msgid "--encrypt [filename]"
1394 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
1395
1396 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1397 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
1398
1399 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1400 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
1401
1402 #, c-format
1403 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1404 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
1405
1406 msgid "--sign [filename]"
1407 msgstr "--sign [jméno souboru]"
1408
1409 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1410 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
1411
1412 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1413 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
1414
1415 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1416 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
1417
1418 #, c-format
1419 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1420 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
1421
1422 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1423 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
1424
1425 msgid "--clearsign [filename]"
1426 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
1427
1428 msgid "--decrypt [filename]"
1429 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
1430
1431 msgid "--sign-key user-id"
1432 msgstr "--sign-key id uživatele"
1433
1434 msgid "--lsign-key user-id"
1435 msgstr "--lsign-key id uživatele"
1436
1437 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1438 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
1439
1440 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1441 msgstr "-k[v][v][v][c] [id uživatele] [soubor s klíči (keyring)]"
1442
1443 #, c-format
1444 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1445 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
1446
1447 #, c-format
1448 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1449 msgstr "získání dat z keyserveru se nezdařilo: %s\n"
1450
1451 #, c-format
1452 msgid "key export failed: %s\n"
1453 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
1454
1455 #, c-format
1456 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1457 msgstr "hledání na keyserveru se nezdařilo: %s\n"
1458
1459 #, c-format
1460 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1461 msgstr "refresh dat na keyserveru se nezdařil: %s\n"
1462
1463 #, c-format
1464 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1465 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
1466
1467 #, c-format
1468 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1469 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
1470
1471 #, c-format
1472 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1473 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
1474
1475 msgid "[filename]"
1476 msgstr "[jméno souboru]"
1477
1478 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1479 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
1480
1481 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1482 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
1483
1484 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1485 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
1486
1487 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1488 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplaté\n"
1489
1490 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1491 msgstr "příliš mnoho položek v bufferu veřejných klíčů - vypnuto\n"
1492
1493 msgid "[User ID not found]"
1494 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1495
1496 #, c-format
1497 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1498 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1499
1500 # c-format
1501 #, c-format
1502 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1503 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1504
1505 #, c-format
1506 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1507 msgstr "neexistuje tajný podklíč pro veřejný klíč %s - ignorováno\n"
1508
1509 #, c-format
1510 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1511 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1512
1513 #, c-format
1514 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1515 msgstr "klíč %s: tajný klíč bez klíče veřejného - přeskočeno\n"
1516
1517 msgid "be somewhat more quiet"
1518 msgstr "být o trochu víc tichý"
1519
1520 msgid "take the keys from this keyring"
1521 msgstr "ber klíče z této klíčenky (keyringu)"
1522
1523 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1524 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
1525
1526 msgid "|FD|write status info to this FD"
1527 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
1528
1529 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1530 msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
1531
1532 msgid ""
1533 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
1534 "Check signatures against known trusted keys\n"
1535 msgstr ""
1536 "Syntaxe: gpgv [volby] [souboru]\n"
1537 "Ověří podpisy proti známým, důvěryhodným klíčům\n"
1538
1539 msgid ""
1540 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1541 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1542 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1543 msgstr ""
1544 "Je na Vás, abyste zde přiřadil(a) hodnotu; tato hodnota nebude nikdy\n"
1545 "exportována třetí straně. Potřebujeme ji k implementaci \"pavučiny\n"
1546 "důvěry\"; nemá to nic společného s (implicitně vytvořenou) \"pavučinou\n"
1547 "certifikátů\"."
1548
1549 msgid ""
1550 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1551 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1552 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1553 "ultimately trusted\n"
1554 msgstr ""
1555 "Aby bylo možné vybudovat pavučinu důvěry, musí GnuPG vědět, kterým klíčům\n"
1556 "důvěřujete absolutně - obvykle to jsou ty klíče, pro něž máte přístup\n"
1557 "k tajným klíčům. Odpovězte \"ano\", abyste nastavili tyto klíče\n"
1558 "jako absolutně důvěryhodné\n"
1559
1560 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1561 msgstr ""
1562 "Pokud přesto chcete použít tento nedůvěryhodný klíč, odpovězte \"ano\"."
1563
1564 msgid ""
1565 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1566 msgstr "Vložte identifikátor adresáta, kterému chcete poslat zprávu."
1567
1568 msgid ""
1569 "Select the algorithm to use.\n"
1570 "\n"
1571 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1572 "for signatures.\n"
1573 "\n"
1574 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1575 "\n"
1576 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1577 "\n"
1578 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1579 msgstr ""
1580 "Vyberte algoritmus, který chcete použít.\n"
1581 "\n"
1582 "DSA (alias DSS) je Digital Signature Algorithm a může být použit pouze pro\n"
1583 "podepisování.\n"
1584 "\n"
1585 "Elgamal je pouze šifrovací algoritmus.\n"
1586 "\n"
1587 "RSA může být použit pro šifrování anebo podepisování.\n"
1588 "\n"
1589 "První (primární) klíč musí být vždy klíč, pomocí kterého lze podepisovat."
1590
1591 msgid ""
1592 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1593 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1594 "Please consult your security expert first."
1595 msgstr ""
1596 "Obecně nelze doporučit používat stejný klíč pro šifrování a podepisování\n"
1597 "Tento algoritmus je vhodné použít jen za jistých podmínek.\n"
1598 "Kontaktujte prosím nejprve bezpečnostního specialistu."
1599
1600 msgid "Enter the size of the key"
1601 msgstr "Vložte délku klíče"
1602
1603 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1604 msgstr "Odpovězte \"ano\" nebo \"ne\""
1605
1606 msgid ""
1607 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1608 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1609 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1610 "the given value as an interval."
1611 msgstr ""
1612 "Vložte požadovanou hodnotu tak, jak je uvedeno v příkazovém řádku.\n"
1613 "Je možné vložit datum ve formátu ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
1614 "správnou chybovou hlášku - místo toho systém zkusí interpretovat\n"
1615 "zadanou hodnotu jako interval."
1616
1617 msgid "Enter the name of the key holder"
1618 msgstr "Vložte jméno držitele klíče"
1619
1620 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1621 msgstr "prosím, vložte e-mailovou adresu (nepovinné, ale velmi doporučované)"
1622
1623 msgid "Please enter an optional comment"
1624 msgstr "Prosím, vložte nepovinný komentář"
1625
1626 msgid ""
1627 "N  to change the name.\n"
1628 "C  to change the comment.\n"
1629 "E  to change the email address.\n"
1630 "O  to continue with key generation.\n"
1631 "Q  to quit the key generation."
1632 msgstr ""
1633 "N  pro změnu názvu.\n"
1634 "C  pro změnu komentáře.\n"
1635 "E  pro změnu e-mailové adresy.\n"
1636 "O  pro pokračování generování klíče.\n"
1637 "Q  pro ukončení generování klíče."
1638
1639 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1640 msgstr "Jestliže chcete generovat podklíč, odpovězte \"ano\" (nebo jen \"a\")."
1641
1642 msgid ""
1643 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1644 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1645 "know how carefully you verified this.\n"
1646 "\n"
1647 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1648 "the\n"
1649 "    key.\n"
1650 "\n"
1651 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1652 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1653 "for\n"
1654 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1655 "user.\n"
1656 "\n"
1657 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1658 "could\n"
1659 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1660 "the\n"
1661 "    key against a photo ID.\n"
1662 "\n"
1663 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1664 "could\n"
1665 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1666 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1667 "a\n"
1668 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1669 "the\n"
1670 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1671 "exchange\n"
1672 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1673 "\n"
1674 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1675 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1676 "\"\n"
1677 "mean to you when you sign other keys.\n"
1678 "\n"
1679 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1680 msgstr ""
1681 "Než podepíšete id uživatele, měli byste nejprve ověřit, zda klíč\n"
1682 "patří osobě, jejíž jméno je uvedeno v identifikátoru uživatele.\n"
1683 "Je velmi užitečné, když ostatní vědí, jak důsledně jste provedl(a)\n"
1684 "takové ověření.\n"
1685 "\n"
1686 "\"0\" znamená, že neuvádíte, jak důsledně jste pravost klíče ověřil(a) \n"
1687 "\n"
1688 "\"1\" znamená, že věříte tomu, že klíč patří osobě, která je uvedena,\n"
1689 "    v uživatelském ID, ale nemohl jste nebo jste neprověřil tuto "
1690 "skutečnost.\n"
1691 "    To je užitečné pro \"osobní\" verifikaci, když podepisujete klíče, "
1692 "které\n"
1693 "    používají pseudonym uživatele.\n"
1694 "\n"
1695 "\"2\" znamená, že jste částečně ověřil pravost klíče. Např. jste ověřil\n"
1696 "    fingerprint klíče a zkontroloval identifikátor uživatele\n"
1697 "    uvedený na klíči s fotografickým id.\n"
1698 "\n"
1699 "\"3\" Znamená, že jste provedl velmi pečlivě ověření pravosti klíče.\n"
1700 "    To může například znamenat, že jste ověřil fingerprint klíče \n"
1701 "    jeho vlastníka osobně a dále jste pomocí obtížně padělatelného \n"
1702 "    dokumentu s fotografií (například pasu) ověřil, že jméno majitele\n"
1703 "    klíče se shoduje se jménem uvedeným v uživatelském ID a dále jste \n"
1704 "    ověřil (výměnou elektronických dopisů), že elektronické adresa uvedená \n"
1705 "    v ID uživatele patří majiteli klíče.\n"
1706 "\n"
1707 "Prosím nezapomeňte, že příklady uvedené pro úroveň 2 a 3 jsou *pouze*\n"
1708 "příklady.\n"
1709 "Je jen na Vašem rozhodnutí co \"částečné\" a \"pečlivé\" ověření znamená\n"
1710 "když budete podepisovat klíče jiným uživatelům.\n"
1711 "\n"
1712 "Pokud nevíte, jaká je správná odpověď, odpovězte \"0\"."
1713
1714 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1715 msgstr ""
1716 "Pokud chcete podepsat VŠECHNY identifikátory uživatelů, odpovězte \"ano\""
1717
1718 msgid ""
1719 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1720 "All certificates are then also lost!"
1721 msgstr ""
1722 "Pokud opravdu chcete smazat tento identifikátor uživatele, odpovězte \"ano"
1723 "\".\n"
1724 "Všechny certifikáty budou také ztraceny!"
1725
1726 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1727 msgstr "Odpovězte \"ano\", pokud chcete smazat podklíč"
1728
1729 msgid ""
1730 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1731 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1732 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1733 msgstr ""
1734 "Toto je platný podpis klíče; normálně nechcete tento podpis smazat,\n"
1735 "protože může být důležitý při vytváření důvěry klíče nebo jiného klíče\n"
1736 "ceritifikovaného tímto klíčem."
1737
1738 msgid ""
1739 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1740 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1741 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1742 "a trust connection through another already certified key."
1743 msgstr ""
1744 "Tento podpis nemůže být ověřen, protože nemáte odpovídající veřejný klíč.\n"
1745 "Jeho smazání byste měl(a) odložit do doby, než budete znát, který klíč\n"
1746 "byl použit, protože tento podpisovací klíč může vytvořit důvěru\n"
1747 "prostřednictvím jiného již certifikovaného klíče."
1748
1749 msgid ""
1750 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1751 "your keyring."
1752 msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstranit z Vašeho souboru klíčů."
1753
1754 msgid ""
1755 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1756 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1757 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1758 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1759 "a second one is available."
1760 msgstr ""
1761 "Toto je podpis, který váže identifikátor uživatele ke klíči. Obvykle\n"
1762 "není dobré takový podpis odstranit. GnuPG nemůže tento klíč nadále\n"
1763 "používat. Udělejte to jenom v případě, kdy je tento podpis klíče\n"
1764 "jím samým z nějakého důvodu neplatný a kdy je k dipozici klíč jiný."
1765
1766 msgid ""
1767 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1768 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1769 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1770 msgstr ""
1771 "Změnit předvolby pro všechny uživatelské ID (nebo pouze pro označené)\n"
1772 "na aktuální seznam předvoleb. Časová razítka všech dotčených podpisů\n"
1773 "klíčů jimi samotnými budou posunuty o jednu vteřinu dopředu.\n"
1774
1775 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
1776 msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná věta \n"
1777
1778 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1779 msgstr ""
1780 "Prosím, zopakujte poslední heslo, abyste si byl(a) jistý(á), co jste \n"
1781 " napsal(a)."
1782
1783 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1784 msgstr "Zadejte název souboru, ke kterému se podpis vztahuje"
1785
1786 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1787 msgstr "Pokud si přejete přepsání souboru, odpovězte \"ano\""
1788
1789 msgid ""
1790 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1791 "file (which is shown in brackets) will be used."
1792 msgstr ""
1793 "Prosím, vložte nový název souboru. Pokud pouze stisknete RETURN, bude\n"
1794 "použit implicitní soubor (který je ukázán v závorkách)."
1795
1796 msgid ""
1797 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1798 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1799 "  \"Key has been compromised\"\n"
1800 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1801 "      got access to your secret key.\n"
1802 "  \"Key is superseded\"\n"
1803 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1804 "  \"Key is no longer used\"\n"
1805 "      Use this if you have retired this key.\n"
1806 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1807 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1808 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1809 msgstr ""
1810 "Měl(a) byste specifikovat důvod certifikace. V závislosti na kontextu\n"
1811 "máte možnost si vybrat ze seznamu:\n"
1812 "  \"Klíč byl kompromitován\"\n"
1813 "      Toto použijte, pokud si myslíte, že k Vašemu tajnému klíči získaly\n"
1814 "       přístup neoprávněné osoby.\n"
1815 "  \"Klíč je nahrazen\"\n"
1816 "      Toto použijte, pokud jste tento klíč nahradil(a) novějším klíčem.\n"
1817 "  \"Klíč se již nepoužívá\"\n"
1818 "      Toto použijte, pokud tento klíč již nepoužíváte.\n"
1819 "  \"Identifikátor uživatele už není platný\"\n"
1820 "      Toto použijte, pokud by se identifikátor uživatele už neměl používat;\n"
1821 "      normálně se používá k označení neplatné e-mailové adresy.\n"
1822
1823 msgid ""
1824 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
1825 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
1826 "An empty line ends the text.\n"
1827 msgstr ""
1828 "Pokud chcete, můžete vložit text popisující původ vzniku tohoto revokačního\n"
1829 "ceritifikátu. Prosím, stručně. \n"
1830 "Text končí prázdným řádkem.\n"
1831
1832 msgid "No help available"
1833 msgstr "Pomoc není k dispozici"
1834
1835 #, c-format
1836 msgid "No help available for `%s'"
1837 msgstr "Pomoc není dostupná pro '%s'"
1838
1839 msgid "import signatures that are marked as local-only"
1840 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
1841
1842 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
1843 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
1844
1845 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
1846 msgstr "během importu nesmazat důvěry k vlastníkům"
1847
1848 msgid "do not update the trustdb after import"
1849 msgstr "po importu neaktualizovat databázi důvěry"
1850
1851 # rp: check source code
1852 msgid "create a public key when importing a secret key"
1853 msgstr "při importu tajného klíče vytvořit veřejný klíč"
1854
1855 msgid "only accept updates to existing keys"
1856 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
1857
1858 msgid "remove unusable parts from key after import"
1859 msgstr "po importu odstranit nepoužitelné části z klíče"
1860
1861 msgid "remove as much as possible from key after import"
1862 msgstr "po importu odstranit z klíče vše, co lze"
1863
1864 #, c-format
1865 msgid "skipping block of type %d\n"
1866 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
1867
1868 #, c-format
1869 msgid "%lu keys processed so far\n"
1870 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
1871
1872 #, c-format
1873 msgid "Total number processed: %lu\n"
1874 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
1875
1876 #, c-format
1877 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1878 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
1879
1880 #, c-format
1881 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1882 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
1883
1884 #, c-format
1885 msgid "              imported: %lu"
1886 msgstr "                 importováno: %lu"
1887
1888 #, c-format
1889 msgid "             unchanged: %lu\n"
1890 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
1891
1892 #, c-format
1893 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1894 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
1895
1896 #, c-format
1897 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1898 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
1899
1900 #, c-format
1901 msgid "        new signatures: %lu\n"
1902 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
1903
1904 #, c-format
1905 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1906 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
1907
1908 #, c-format
1909 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1910 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
1911
1912 #, c-format
1913 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1914 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
1915
1916 #, c-format
1917 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1918 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
1919
1920 #, c-format
1921 msgid "          not imported: %lu\n"
1922 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
1923
1924 #, c-format
1925 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
1926 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
1927
1928 #, c-format
1929 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
1930 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
1931
1932 #, c-format
1933 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
1934 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje preference pro algoritmy,\n"
1935
1936 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
1937 #. only split up to allow printing of a common prefix.
1938 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
1939 msgstr "které nesjou k dispozici. Táká se to těchto user ID:\n"
1940
1941 #, c-format
1942 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
1943 msgstr "         \"%s\": preference pro šifrovací algortimus %s\n"
1944
1945 #, c-format
1946 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
1947 msgstr "         \"%s\": preference pro podepisovací algoritmus %s\n"
1948
1949 #, c-format
1950 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
1951 msgstr "         \"%s\": preference pro komprimační algoritmus %s\n"
1952
1953 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
1954 msgstr "velmi doporučujeme aktualiaci nastavení vašich preferencí a\n"
1955
1956 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
1957 msgstr ""
1958 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
1959
1960 #, c-format
1961 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
1962 msgstr "nelze aktualizovat preference s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
1963
1964 #, c-format
1965 msgid "key %s: no user ID\n"
1966 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
1967
1968 #, c-format
1969 msgid "key %s: %s\n"
1970 msgstr "klíč %s: %s\n"
1971
1972 msgid "rejected by import filter"
1973 msgstr "odmítnut filtrem pro import"
1974
1975 #, c-format
1976 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
1977 msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
1978
1979 # c-format
1980 #, c-format
1981 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
1982 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
1983
1984 #, c-format
1985 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
1986 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
1987
1988 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1989 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
1990
1991 #, c-format
1992 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
1993 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
1994
1995 #, c-format
1996 msgid "key %s: new key - skipped\n"
1997 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
1998
1999 #, c-format
2000 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2001 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2002
2003 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2004 #, c-format
2005 msgid "writing to `%s'\n"
2006 msgstr "zapisuji do '%s'\n"
2007
2008 #, c-format
2009 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2010 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring)  `%s': %s\n"
2011
2012 #, c-format
2013 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2014 msgstr "klíč %s: veřejný klíč \"%s\" importován\n"
2015
2016 #, c-format
2017 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2018 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2019
2020 #, c-format
2021 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2022 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2023
2024 #, c-format
2025 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2026 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2027
2028 #, c-format
2029 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2030 msgstr "klíč %s: \"%s\" 1 nový identifikátor uživatele\n"
2031
2032 #, c-format
2033 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2034 msgstr "klíč %s: \"%s\" %d nových identifikátorů uživatele\n"
2035
2036 #, c-format
2037 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2038 msgstr "klíč %s: \"%s\" 1 nový podpis\n"
2039
2040 #, c-format
2041 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2042 msgstr "klíč %s: \"%s\" %d nových podpisů\n"
2043
2044 #, c-format
2045 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2046 msgstr "klíč %s: \"%s\" 1 nový podklíč\n"
2047
2048 #, c-format
2049 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2050 msgstr "klíč %s: \"%s\" %d nových podklíčů\n"
2051
2052 #, c-format
2053 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2054 msgstr "klíč %s: \"%s\" %d podpisů odstraněno\n"
2055
2056 #, c-format
2057 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2058 msgstr "klíč %s: \"%s\" %d podpisů odstraněno\n"
2059
2060 #, c-format
2061 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2062 msgstr "klíč %s: \"%s\" %d ID uživatele odstraněno\n"
2063
2064 #, c-format
2065 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2066 msgstr "klíč %s: \"%s\" %d ID uživatele odstraněno\n"
2067
2068 #, c-format
2069 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2070 msgstr "klíč %s: \"%s\" beze změn\n"
2071
2072 #, c-format
2073 msgid "secret key %s: %s\n"
2074 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2075
2076 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2077 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2078
2079 #, c-format
2080 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2081 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d - přeskočeno\n"
2082
2083 #, c-format
2084 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2085 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíčů %s\n"
2086
2087 #, c-format
2088 msgid "key %s: secret key imported\n"
2089 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2090
2091 #, c-format
2092 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2093 msgstr "klíč %s: je již v souboru tajných klíčů\n"
2094
2095 #, c-format
2096 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2097 msgstr "klíč %s: nenalezen tajný klíč: %s\n"
2098
2099 #, c-format
2100 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2101 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč - nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2102
2103 #, c-format
2104 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2105 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - zamítnuto\n"
2106
2107 #, c-format
2108 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2109 msgstr "klíč %s: \"%s\" revokační certifikát importován\n"
2110
2111 #, c-format
2112 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2113 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2114
2115 #, c-format
2116 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2117 msgstr ""
2118 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského id  \"%s"
2119 "\"\n"
2120
2121 #, c-format
2122 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2123 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského id \"%s\"\n"
2124
2125 #, c-format
2126 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2127 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2128
2129 #, c-format
2130 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2131 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2132
2133 #, c-format
2134 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2135 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2136
2137 #, c-format
2138 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2139 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2140
2141 #, c-format
2142 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2143 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2144
2145 #, c-format
2146 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2147 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2148
2149 #, c-format
2150 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2151 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2152
2153 #, c-format
2154 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2155 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2156
2157 #, c-format
2158 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2159 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele \"%s\"\n"
2160
2161 #, c-format
2162 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2163 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2164
2165 #, c-format
2166 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2167 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2168
2169 #, c-format
2170 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2171 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2172
2173 #, c-format
2174 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2175 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2176
2177 #, c-format
2178 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2179 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2180
2181 #, c-format
2182 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2183 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2184
2185 #, c-format
2186 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2187 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2188
2189 #, c-format
2190 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2191 msgstr ""
2192 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2193
2194 #, c-format
2195 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2196 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2197
2198 #, c-format
2199 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2200 msgstr "klíč %s: \"%s\" přidán revokační certifikát\n"
2201
2202 #, c-format
2203 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2204 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2205
2206 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2207 msgstr "POZNÁMKA: S/N klíče neodpovídá S/N karty\n"
2208
2209 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2210 msgstr "POZNÁMKA: primární klíč je online a je uložen na kartě\n"
2211
2212 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2213 msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíč je online a je uložen na kartě\n"
2214
2215 #, c-format
2216 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2217 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring)`%s': %s\n"
2218
2219 #, c-format
2220 msgid "keyring `%s' created\n"
2221 msgstr "soubor klíčů (keyring) `%s' vytvořen\n"
2222
2223 #, c-format
2224 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2225 msgstr "zdroj bloku klíče `%s': %s\n"
2226
2227 #, c-format
2228 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2229 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2230
2231 msgid "[revocation]"
2232 msgstr "[revokace]"
2233
2234 msgid "[self-signature]"
2235 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2236
2237 msgid "1 bad signature\n"
2238 msgstr "1 špatný podpis\n"
2239
2240 #, c-format
2241 msgid "%d bad signatures\n"
2242 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2243
2244 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2245 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2246
2247 #, c-format
2248 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2249 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2250
2251 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2252 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2253
2254 #, c-format
2255 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2256 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2257
2258 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2259 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2260
2261 #, c-format
2262 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2263 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2264
2265 msgid ""
2266 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2267 "keys\n"
2268 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2269 "etc.)\n"
2270 msgstr ""
2271 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřete tomuto uživateli, že správně\n"
2272 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2273 "kontrolou fingerprintů z různých zdrojů...)?\n"
2274 "\n"
2275
2276 #, c-format
2277 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2278 msgstr " %d = Důvěřuji částečně\n"
2279
2280 #, c-format
2281 msgid "  %d = I trust fully\n"
2282 msgstr " %d = Důvěřuji úplně\n"
2283
2284 msgid ""
2285 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2286 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2287 "trust signatures on your behalf.\n"
2288 msgstr ""
2289 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2290 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2291 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2292
2293 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2294 msgstr ""
2295 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2296 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2297
2298 #, c-format
2299 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2300 msgstr "Uživatelské ID \"%s\" je revokováno."
2301
2302 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2303 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2304
2305 msgid "  Unable to sign.\n"
2306 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2307
2308 #, c-format
2309 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2310 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID \"%s\"."
2311
2312 #, c-format
2313 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2314 msgstr "ID uživatele \"%s\" není podepsáno jím samým."
2315
2316 #, c-format
2317 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2318 msgstr "ID uživatele \"%s\" je připraveno k podpisu."
2319
2320 msgid "Sign it? (y/N) "
2321 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2322
2323 #, c-format
2324 msgid ""
2325 "The self-signature on \"%s\"\n"
2326 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2327 msgstr ""
2328 "Podpis klíče \"%s\" jím samým je\n"
2329 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2330
2331 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2332 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2333
2334 #, c-format
2335 msgid ""
2336 "Your current signature on \"%s\"\n"
2337 "has expired.\n"
2338 msgstr ""
2339 "Platnost Vašeho podpisu na \"%s\"\n"
2340 "vypršela.\n"
2341 "\n"
2342
2343 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2344 msgstr ""
2345 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2346 "N) "
2347
2348 #, c-format
2349 msgid ""
2350 "Your current signature on \"%s\"\n"
2351 "is a local signature.\n"
2352 msgstr ""
2353 "Vaš současný podpis na \"%s\"\n"
2354 "je pouze lokální.\n"
2355 "\n"
2356
2357 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2358 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2359
2360 #, c-format
2361 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2362 msgstr "\"%s\" je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2363
2364 #, c-format
2365 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2366 msgstr "\"%s\" je již podepsán klíčem %s\n"
2367
2368 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2369 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2370
2371 #, c-format
2372 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2373 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2374
2375 msgid "This key has expired!"
2376 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2377
2378 #, c-format
2379 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2380 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2381
2382 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2383 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2384
2385 msgid ""
2386 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2387 "mode.\n"
2388 msgstr ""
2389 "Nemůžete udělat OpenPGP podpis klíče typu PGP 2.x, když jste v --pgp2 módu.\n"
2390
2391 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2392 msgstr "To by způsobilo nepoužitelnost klíče v PGP 2.x.\n"
2393
2394 msgid ""
2395 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2396 "belongs\n"
2397 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2398 msgstr ""
2399 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2400 "patří výše uvedené osobě.\n"
2401 "Pokud neznáte odpověď, zadejte \"0\".\n"
2402
2403 #, c-format
2404 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2405 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2406
2407 #, c-format
2408 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2409 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2410
2411 #, c-format
2412 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2413 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2414
2415 #, c-format
2416 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2417 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2418
2419 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2420 msgstr "Vaš výběr? (pro více informací vložte '?'): "
2421
2422 #, c-format
2423 msgid ""
2424 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2425 "key \"%s\" (%s)\n"
2426 msgstr ""
2427 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2428 "svým klíčem \"%s\" (%s)\n"
2429
2430 msgid "This will be a self-signature.\n"
2431 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
2432
2433 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2434 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
2435
2436 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2437 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2438
2439 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2440 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
2441
2442 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2443 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2444
2445 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2446 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
2447
2448 msgid "I have checked this key casually.\n"
2449 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
2450
2451 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2452 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
2453
2454 msgid "Really sign? (y/N) "
2455 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
2456
2457 #, c-format
2458 msgid "signing failed: %s\n"
2459 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2460
2461 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2462 msgstr ""
2463 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
2464 "nelze změnit.\n"
2465
2466 msgid "This key is not protected.\n"
2467 msgstr "Tento klíč není chráněný.\n"
2468
2469 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2470 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
2471
2472 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2473 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
2474
2475 msgid "Key is protected.\n"
2476 msgstr "Klíč je chráněný.\n"
2477
2478 #, c-format
2479 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2480 msgstr "Není možné editovat tento klíč: %s\n"
2481
2482 msgid ""
2483 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2484 "\n"
2485 msgstr ""
2486 "Vložte nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíč.\n"
2487 "\n"
2488
2489 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2490 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
2491
2492 msgid ""
2493 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2494 "\n"
2495 msgstr ""
2496 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
2497 "\n"
2498
2499 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2500 msgstr "Opravdu to chcete udělat? (a/N) "
2501
2502 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2503 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
2504
2505 msgid "save and quit"
2506 msgstr "uložit a ukončit"
2507
2508 msgid "show key fingerprint"
2509 msgstr "vypsat fingerprint klíče"
2510
2511 msgid "list key and user IDs"
2512 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
2513
2514 msgid "select user ID N"
2515 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
2516
2517 msgid "select subkey N"
2518 msgstr "vyberte podklíč N"
2519
2520 msgid "check signatures"
2521 msgstr "kontrolovat podpisy"
2522
2523 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2524 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
2525
2526 msgid "sign selected user IDs locally"
2527 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
2528
2529 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2530 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
2531
2532 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2533 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID nerevokovatelným podpisem"
2534
2535 msgid "add a user ID"
2536 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
2537
2538 msgid "add a photo ID"
2539 msgstr "přidat fotografický ID"
2540
2541 msgid "delete selected user IDs"
2542 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
2543
2544 msgid "add a subkey"
2545 msgstr "přidat podklíčy"
2546
2547 msgid "add a key to a smartcard"
2548 msgstr "přidat klíč na kartu"
2549
2550 msgid "move a key to a smartcard"
2551 msgstr "přesunout klíč na kartu"
2552
2553 msgid "move a backup key to a smartcard"
2554 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
2555
2556 msgid "delete selected subkeys"
2557 msgstr "smazat vybrané podklíče"
2558
2559 msgid "add a revocation key"
2560 msgstr "přidat revokační klíč"
2561
2562 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2563 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
2564
2565 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2566 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
2567
2568 msgid "flag the selected user ID as primary"
2569 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
2570
2571 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2572 msgstr "přepnout mezi vypisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
2573
2574 msgid "list preferences (expert)"
2575 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
2576
2577 msgid "list preferences (verbose)"
2578 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
2579
2580 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2581 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
2582
2583 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2584 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybrané uživatelské ID"
2585
2586 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2587 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
2588
2589 msgid "change the passphrase"
2590 msgstr "změnit heslo"
2591
2592 msgid "change the ownertrust"
2593 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
2594
2595 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2596 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
2597
2598 msgid "revoke selected user IDs"
2599 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
2600
2601 msgid "revoke key or selected subkeys"
2602 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
2603
2604 msgid "enable key"
2605 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
2606
2607 msgid "disable key"
2608 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
2609
2610 msgid "show selected photo IDs"
2611 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
2612
2613 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2614 msgstr ""
2615 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
2616
2617 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2618 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
2619
2620 #, c-format
2621 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2622 msgstr "chyba při čtení bloku tajného klíče \"%s\": %s\n"
2623
2624 msgid "Secret key is available.\n"
2625 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
2626
2627 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2628 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
2629
2630 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2631 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz \"toggle\" (přepnout).\n"
2632
2633 msgid ""
2634 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2635 "(lsign),\n"
2636 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2637 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2638 msgstr ""
2639 "* Příkaz `sign' může být použit s prefixem `l' pro lokální podpis (lsign),\n"
2640 "  s prefixem `t' pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo `nr' pro neodvolatený "
2641 "podpis\n"
2642 "  (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací  (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
2643
2644 msgid "Key is revoked."
2645 msgstr "Klíč revokován."
2646
2647 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2648 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
2649
2650 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2651 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
2652
2653 #, c-format
2654 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2655 msgstr "Neznámý typ podpisu `%s'\n"
2656
2657 #, c-format
2658 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2659 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
2660
2661 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2662 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
2663
2664 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2665 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
2666
2667 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2668 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
2669
2670 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2671 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
2672
2673 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2674 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
2675
2676 msgid "You must select exactly one key.\n"
2677 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
2678
2679 msgid "Command expects a filename argument\n"
2680 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
2681
2682 #, c-format
2683 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2684 msgstr "Nemohu otevřít `%s': %s\n"
2685
2686 #, c-format
2687 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2688 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z `%s': %s\n"
2689
2690 msgid "You must select at least one key.\n"
2691 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
2692
2693 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2694 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
2695
2696 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2697 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
2698
2699 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2700 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
2701
2702 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2703 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
2704
2705 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
2706 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
2707
2708 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
2709 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
2710
2711 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
2712 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
2713
2714 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
2715 msgstr ""
2716 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
2717 "poskytnutá uživatelem\n"
2718
2719 msgid "Set preference list to:\n"
2720 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
2721
2722 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
2723 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
2724
2725 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
2726 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
2727
2728 msgid "Save changes? (y/N) "
2729 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
2730
2731 msgid "Quit without saving? (y/N) "
2732 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
2733
2734 #, c-format
2735 msgid "update failed: %s\n"
2736 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
2737
2738 #, c-format
2739 msgid "update secret failed: %s\n"
2740 msgstr "aktualizace tajného klíče selhala: %s\n"
2741
2742 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2743 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
2744
2745 msgid "Digest: "
2746 msgstr "Hash: "
2747
2748 msgid "Features: "
2749 msgstr "Vlastnosti: "
2750
2751 msgid "Keyserver no-modify"
2752 msgstr "Keyserver bez modifikace"
2753
2754 msgid "Preferred keyserver: "
2755 msgstr "Preferovaný keyserver: "
2756
2757 msgid "Notations: "
2758 msgstr "Možnosti:  "
2759
2760 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
2761 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
2762
2763 #, c-format
2764 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
2765 msgstr "V %s tento klíč revokoval %s klíčem %s\n"
2766
2767 #, c-format
2768 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
2769 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
2770
2771 msgid "(sensitive)"
2772 msgstr "(citlivá informace)"
2773
2774 #, c-format
2775 msgid "created: %s"
2776 msgstr "vytvořen: %s"
2777
2778 #, c-format
2779 msgid "revoked: %s"
2780 msgstr "revokován: %s"
2781
2782 #, c-format
2783 msgid "expired: %s"
2784 msgstr "platnost skončila: %s"
2785
2786 #, c-format
2787 msgid "expires: %s"
2788 msgstr "platnost skončí: %s"
2789
2790 #, c-format
2791 msgid "usage: %s"
2792 msgstr "použití: %s"
2793
2794 #, c-format
2795 msgid "trust: %s"
2796 msgstr "důvěra: %s"
2797
2798 #, c-format
2799 msgid "validity: %s"
2800 msgstr "platnost: %s"
2801
2802 msgid "This key has been disabled"
2803 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
2804
2805 msgid "card-no: "
2806 msgstr "číslo karty: "
2807
2808 msgid ""
2809 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2810 "unless you restart the program.\n"
2811 msgstr ""
2812 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
2813 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
2814
2815 msgid "revoked"
2816 msgstr "revokován"
2817
2818 msgid "expired"
2819 msgstr "platnost skončila"
2820
2821 msgid ""
2822 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
2823 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
2824 msgstr ""
2825 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
2826 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
2827
2828 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
2829 msgstr ""
2830
2831 #, fuzzy
2832 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2833 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
2834 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
2835
2836 msgid ""
2837 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2838 "versions\n"
2839 "         of PGP to reject this key.\n"
2840 msgstr ""
2841 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
2842 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
2843
2844 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2845 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
2846
2847 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2848 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
2849
2850 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2851 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
2852
2853 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2854 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
2855
2856 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2857 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
2858
2859 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2860 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
2861
2862 #, c-format
2863 msgid "Deleted %d signature.\n"
2864 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
2865
2866 #, c-format
2867 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2868 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
2869
2870 msgid "Nothing deleted.\n"
2871 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
2872
2873 msgid "invalid"
2874 msgstr "neplatný"
2875
2876 # rp: check source code
2877 #, c-format
2878 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
2879 msgstr "Uživatel ID \"%s\": zkráceno: %s\n"
2880
2881 #, c-format
2882 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2883 msgstr "Uživatel ID \"%s\": %d podpisů odstraněno\n"
2884
2885 #, c-format
2886 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
2887 msgstr "Uživatel ID \"%s\": %d podpisů odstraněno\n"
2888
2889 #, c-format
2890 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
2891 msgstr "Uživatelské ID \"%s\": je již minimizováno\n"
2892
2893 #, c-format
2894 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
2895 msgstr "Uživatelské ID \"%s\": je již vyčištěno\n"
2896
2897 msgid ""
2898 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
2899 "cause\n"
2900 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
2901 msgstr ""
2902 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
2903 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
2904
2905 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
2906 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
2907
2908 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
2909 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
2910
2911 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
2912 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
2913
2914 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
2915 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
2916
2917 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
2918 msgstr "tento klíč již bykl pověřen revokací\n"
2919
2920 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
2921 msgstr ""
2922 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče 'povřeným revokátorem' je nevratná operace!\n"
2923
2924 msgid ""
2925 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
2926 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
2927
2928 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2929 msgstr "Prosím, odstraňte výběr z tajných klíčů.\n"
2930
2931 msgid "Please select at most one subkey.\n"
2932 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
2933
2934 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
2935 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
2936
2937 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2938 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
2939
2940 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2941 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
2942
2943 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2944 msgstr "V souboru tajných klíčů chybí odpovídající podpis\n"
2945
2946 #, c-format
2947 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
2948 msgstr "podepisovací podklíč %s již je křížově certifikován\n"
2949
2950 #, c-format
2951 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
2952 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
2953
2954 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
2955 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
2956
2957 #, c-format
2958 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
2959 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id \"%s\"\n"
2960
2961 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
2962 msgstr "Vložte URL preferovaného keyserveru: "
2963
2964 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
2965 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
2966
2967 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
2968 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
2969
2970 # rp: check source code
2971 msgid "Enter the notation: "
2972 msgstr "Vložte poznámky: "
2973
2974 msgid "Proceed? (y/N) "
2975 msgstr "Provést? (a/N) "
2976
2977 #, c-format
2978 msgid "No user ID with index %d\n"
2979 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
2980
2981 #, c-format
2982 msgid "No user ID with hash %s\n"
2983 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
2984
2985 #, c-format
2986 msgid "No subkey with index %d\n"
2987 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
2988
2989 #, c-format
2990 msgid "user ID: \"%s\"\n"
2991 msgstr "id uživatele:\"%s\"\n"
2992
2993 #, c-format
2994 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
2995 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
2996
2997 msgid " (non-exportable)"
2998 msgstr " (neexportovatelné)"
2999
3000 #, c-format
3001 msgid "This signature expired on %s.\n"
3002 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3003
3004 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3005 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3006
3007 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3008 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3009
3010 msgid "Not signed by you.\n"
3011 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3012
3013 #, c-format
3014 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3015 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3016
3017 msgid " (non-revocable)"
3018 msgstr " (nerevokovatelné)"
3019
3020 #, c-format
3021 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3022 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3023
3024 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3025 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3026
3027 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3028 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3029
3030 msgid "no secret key\n"
3031 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3032
3033 #, c-format
3034 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3035 msgstr "Uživatelské ID \"%s\" je již revokováno.\n"
3036
3037 #, c-format
3038 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3039 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3040
3041 #, c-format
3042 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3043 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3044
3045 #, c-format
3046 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3047 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3048
3049 #, c-format
3050 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3051 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3052
3053 #, c-format
3054 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3055 msgstr "duplicita předvolby `%s'\n"
3056
3057 msgid "too many cipher preferences\n"
3058 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3059
3060 msgid "too many digest preferences\n"
3061 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3062
3063 msgid "too many compression preferences\n"
3064 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3065
3066 #, c-format
3067 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3068 msgstr "neplatná položka `%s' v řetězci s předvolbami\n"
3069
3070 msgid "writing direct signature\n"
3071 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3072
3073 msgid "writing self signature\n"
3074 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3075
3076 msgid "writing key binding signature\n"
3077 msgstr "zapisuji \"key-binding\" podpis\n"
3078
3079 #, c-format
3080 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3081 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3082
3083 #, c-format
3084 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3085 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3086
3087 msgid "Sign"
3088 msgstr "Podepisování"
3089
3090 msgid "Certify"
3091 msgstr "Certifikování"
3092
3093 msgid "Encrypt"
3094 msgstr "Šifrování"
3095
3096 msgid "Authenticate"
3097 msgstr "Autentizace"
3098
3099 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3100 #. translation.  If this is not possible use single digits.  Here is
3101 #. a description of the fucntions:
3102 #.
3103 #. s = Toggle signing capability
3104 #. e = Toggle encryption capability
3105 #. a = Toggle authentication capability
3106 #. q = Finish
3107 #.
3108 msgid "SsEeAaQq"
3109 msgstr "SsEeAaQq"
3110
3111 #, c-format
3112 msgid "Possible actions for a %s key: "
3113 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3114
3115 msgid "Current allowed actions: "
3116 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3117
3118 #, c-format
3119 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3120 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3121
3122 #, c-format
3123 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3124 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3125
3126 #, c-format
3127 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3128 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3129
3130 #, c-format
3131 msgid "   (%c) Finished\n"
3132 msgstr "   (%c) Konec\n"
3133
3134 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3135 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3136
3137 #, c-format
3138 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3139 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3140
3141 #, c-format
3142 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3143 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal\n"
3144
3145 #, c-format
3146 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3147 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3148
3149 #, c-format
3150 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3151 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3152
3153 #, c-format
3154 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3155 msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro šifrování)\n"
3156
3157 #, c-format
3158 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3159 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3160
3161 #, c-format
3162 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3163 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3164
3165 #, c-format
3166 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3167 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3168
3169 #, c-format
3170 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3171 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3172
3173 #, c-format
3174 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3175 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3176
3177 #, c-format
3178 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3179 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3180
3181 #, c-format
3182 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3183 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3184
3185 msgid ""
3186 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3187 "         0 = key does not expire\n"
3188 "      <n>  = key expires in n days\n"
3189 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3190 "      <n>m = key expires in n months\n"
3191 "      <n>y = key expires in n years\n"
3192 msgstr ""
3193 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3194 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3195 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3196 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3197 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3198 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3199
3200 msgid ""
3201 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3202 "         0 = signature does not expire\n"
3203 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3204 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3205 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3206 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3207 msgstr ""
3208 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3209 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3210 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3211 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3212 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3213 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3214
3215 msgid "Key is valid for? (0) "
3216 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3217
3218 #, c-format
3219 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3220 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3221
3222 msgid "invalid value\n"
3223 msgstr "neplatná hodnota\n"
3224
3225 msgid "Key does not expire at all\n"
3226 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3227
3228 msgid "Signature does not expire at all\n"
3229 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3230
3231 #, c-format
3232 msgid "Key expires at %s\n"
3233 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3234
3235 #, c-format
3236 msgid "Signature expires at %s\n"
3237 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3238
3239 msgid ""
3240 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3241 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3242 msgstr ""
3243 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3244 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3245
3246 msgid "Is this correct? (y/N) "
3247 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3248
3249 msgid ""
3250 "\n"
3251 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3252 "ID\n"
3253 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3254 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3255 "\n"
3256 msgstr ""
3257 "\n"
3258 "Aby bylo možné rozpoznat Váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3259 "program jej složí z Vašeho jména a příjmení, komentáře a e-mailu\n"
3260 "v tomto tvaru:\n"
3261 "    \"Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>\"\n"
3262 "\n"
3263
3264 msgid "Real name: "
3265 msgstr "Jméno a příjmení: "
3266
3267 msgid "Invalid character in name\n"
3268 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3269
3270 msgid "Name may not start with a digit\n"
3271 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3272
3273 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3274 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3275
3276 msgid "Email address: "
3277 msgstr "E-mailová adresa: "
3278
3279 msgid "Not a valid email address\n"
3280 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3281
3282 msgid "Comment: "
3283 msgstr "Komentář: "
3284
3285 msgid "Invalid character in comment\n"
3286 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3287
3288 #, c-format
3289 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3290 msgstr "Používáte znakovou sadu `%s'.\n"
3291
3292 #, c-format
3293 msgid ""
3294 "You selected this USER-ID:\n"
3295 "    \"%s\"\n"
3296 "\n"
3297 msgstr ""
3298 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3299 "    \"%s\"\n"
3300 "\n"
3301
3302 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3303 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3304
3305 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3306 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3307 #. string which should be translated accordingly and the
3308 #. letter changed to match the one in the answer string.
3309 #.
3310 #. n = Change name
3311 #. c = Change comment
3312 #. e = Change email
3313 #. o = Okay (ready, continue)
3314 #. q = Quit
3315 #.
3316 msgid "NnCcEeOoQq"
3317 msgstr "jJkKeEPpUu"
3318
3319 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3320 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
3321
3322 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3323 msgstr ""
3324 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
3325 "program? "
3326
3327 msgid "Please correct the error first\n"
3328 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
3329
3330 msgid ""
3331 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3332 "\n"
3333 msgstr ""
3334 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
3335 "\n"
3336
3337 #, c-format
3338 msgid "%s.\n"
3339 msgstr "%s.\n"
3340
3341 msgid ""
3342 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3343 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3344 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3345 "\n"
3346 msgstr ""
3347 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
3348 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
3349 "tohoto programu s parametrem \"--edit-key\".\n"
3350 "\n"
3351
3352 msgid ""
3353 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3354 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3355 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3356 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3357 msgstr ""
3358 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
3359 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
3360 "myší,\n"
3361 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
3362 "entropie.\n"
3363
3364 msgid "Key generation canceled.\n"
3365 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
3366
3367 #, c-format
3368 msgid "writing public key to `%s'\n"
3369 msgstr "zapisuji veřejný klíč do `%s'\n"
3370
3371 #, c-format
3372 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3373 msgstr "zapisuji tajný klíč do `%s'\n"
3374
3375 #, c-format
3376 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3377 msgstr "zapisuji tajný klíč do `%s'\n"
3378
3379 #, c-format
3380 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3381 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
3382
3383 #, c-format
3384 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3385 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíčů (secring): %s\n"
3386
3387 #, c-format
3388 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3389 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů `%s': %s\n"
3390
3391 #, c-format
3392 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3393 msgstr "chyba při zápisu do souboru tajných klíčů `%s': %s\n"
3394
3395 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3396 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
3397
3398 msgid ""
3399 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3400 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3401 msgstr ""
3402 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
3403 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz \"--edit-key\".\n"
3404
3405 #, c-format
3406 msgid "Key generation failed: %s\n"
3407 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3408
3409 #, c-format
3410 msgid ""
3411 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3412 msgstr ""
3413 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3414 "je problém se systémovým časem)\n"
3415
3416 #, c-format
3417 msgid ""
3418 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3419 msgstr ""
3420 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3421 "je problém se systémovým časem)\n"
3422
3423 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3424 msgstr "POZNÁMKA: vytvoření podklíče pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
3425
3426 msgid "Really create? (y/N) "
3427 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
3428
3429 #, c-format
3430 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3431 msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
3432
3433 #, c-format
3434 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3435 msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru `%s': %s\n"
3436
3437 #, c-format
3438 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3439 msgstr "POZNÁMKA: záloha klíče z karty uložena do `%s'\n"
3440
3441 msgid "never     "
3442 msgstr "nikdy     "
3443
3444 msgid "Critical signature policy: "
3445 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
3446
3447 msgid "Signature policy: "
3448 msgstr "Podepisovací politika: "
3449
3450 msgid "Critical preferred keyserver: "
3451 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
3452
3453 msgid "Critical signature notation: "
3454 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
3455
3456 msgid "Signature notation: "
3457 msgstr "Podepisovací notace: "
3458
3459 msgid "Keyring"
3460 msgstr "soubor klíčů (keyring)"
3461
3462 msgid "Primary key fingerprint:"
3463 msgstr "Primární fingerprint klíče:"
3464
3465 msgid "     Subkey fingerprint:"
3466 msgstr "     Fingerprint podklíče:"
3467
3468 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3469 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3470 msgid " Primary key fingerprint:"
3471 msgstr " Primární fingerprint klíče:"
3472
3473 msgid "      Subkey fingerprint:"
3474 msgstr "      Fingerprint podklíče:"
3475
3476 msgid "      Key fingerprint ="
3477 msgstr "      Fingerprint klíče ="
3478
3479 msgid "      Card serial no. ="
3480 msgstr "      Seriové číslo karty ="
3481
3482 #, c-format
3483 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3484 msgstr "přejmenování `%s' na `%s' se nezdařilo: %s\n"
3485
3486 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3487 msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
3488
3489 #, c-format
3490 msgid "%s is the unchanged one\n"
3491 msgstr "%s je beze změny\n"
3492
3493 #, c-format
3494 msgid "%s is the new one\n"
3495 msgstr "%s je nový\n"
3496
3497 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3498 msgstr "Prosím, opravte tento možný bezpečnostní problém\n"
3499
3500 #, c-format
3501 msgid "caching keyring `%s'\n"
3502 msgstr "cache souboru klíčů `%s'\n"
3503
3504 #, c-format
3505 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3506 msgstr "%lu klíčů již uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
3507
3508 #, c-format
3509 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3510 msgstr "%lu klíčů uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
3511
3512 #, c-format
3513 msgid "%s: keyring created\n"
3514 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
3515
3516 msgid "include revoked keys in search results"
3517 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
3518
3519 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3520 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
3521
3522 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3523 msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
3524
3525 msgid "do not delete temporary files after using them"
3526 msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
3527
3528 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3529 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
3530
3531 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3532 msgstr "respektovat URL preferovaného keyserveru nastavené na klíči"
3533
3534 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3535 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
3536
3537 #, c-format
3538 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3539 msgstr "VAROVÁNÍ: volba `%s' pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
3540
3541 msgid "disabled"
3542 msgstr "disabled"
3543
3544 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3545 msgstr "Vložte číslo (čísla), 'N' pro další nebo 'Q' pro konec> "
3546
3547 #, c-format
3548 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3549 msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (us %d!=handler %d)\n"
3550
3551 #, c-format
3552 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3553 msgstr "klíč \"%s\" nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
3554
3555 msgid "key not found on keyserver\n"
3556 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
3557
3558 #, c-format
3559 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3560 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
3561
3562 #, c-format
3563 msgid "requesting key %s from %s\n"
3564 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
3565
3566 #, c-format
3567 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3568 msgstr "vyhledávám jména z %s na serveru %s\n"
3569
3570 #, c-format
3571 msgid "searching for names from %s\n"
3572 msgstr "vyhledávám jména z %s\n"
3573
3574 #, c-format
3575 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3576 msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
3577
3578 #, c-format
3579 msgid "sending key %s to %s\n"
3580 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
3581
3582 #, c-format
3583 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3584 msgstr "vyhledávám \"%s\" na %s serveru %s\n"
3585
3586 #, c-format
3587 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3588 msgstr "vyhledávám \"%s\" na serveru %s\n"
3589
3590 msgid "no keyserver action!\n"
3591 msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
3592
3593 #, c-format
3594 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3595 msgstr "VAROVÁNÍ: keyserver handler z jiné verze GnuPG (%s)\n"
3596
3597 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3598 msgstr "server klíčů neposlal VERSION\n"
3599
3600 #, c-format
3601 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3602 msgstr "chyba komunikace se serverem klíčů: %s\n"
3603
3604 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3605 msgstr "žadný server klíčů není znám (použíjte volbu --keyserver)\n"
3606
3607 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3608 msgstr "volání externího keyserver není v této verzi podporováno\n"
3609
3610 #, c-format
3611 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3612 msgstr "protokol serveru klíčů `%s' není podporován\n"
3613
3614 #, c-format
3615 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3616 msgstr "akce `%s' není podporována v protokolu `%s' serveru klíčů\n"
3617
3618 #, c-format
3619 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3620 msgstr "%s nepodporuje protokol verze  %d\n"
3621
3622 msgid "keyserver timed out\n"
3623 msgstr "časový limit pro server klíčů vypršel\n"
3624
3625 msgid "keyserver internal error\n"
3626 msgstr "interní chyba serveru klíčů\n"
3627
3628 #, c-format
3629 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3630 msgstr "\"%s\" není ID klíče: přeskočeno\n"
3631
3632 #, c-format
3633 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3634 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
3635
3636 #, c-format
3637 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3638 msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
3639
3640 #, c-format
3641 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3642 msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
3643
3644 #, c-format
3645 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3646 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze zíslat URI %s: %s\n"
3647
3648 #, c-format
3649 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3650 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze zpracovat URI %s\n"
3651
3652 #, c-format
3653 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3654 msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
3655
3656 #, c-format
3657 msgid "%s encrypted session key\n"
3658 msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
3659
3660 #, c-format
3661 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3662 msgstr "heslo (passphraze) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
3663
3664 #, c-format
3665 msgid "public key is %s\n"
3666 msgstr "veřejný klíč je %s\n"
3667
3668 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3669 msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
3670
3671 #, c-format
3672 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3673 msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
3674
3675 #, c-format
3676 msgid "      \"%s\"\n"
3677 msgstr "      \"%s\"\n"
3678
3679 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
3680 # [kw]
3681 #, c-format
3682 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3683 msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
3684
3685 #, c-format
3686 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3687 msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
3688
3689 #, c-format
3690 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3691 msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
3692
3693 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3694 msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
3695
3696 #, c-format
3697 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3698 msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
3699
3700 #, c-format
3701 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3702 msgstr ""
3703 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
3704 "algoritmem %s\n"
3705
3706 msgid "decryption okay\n"
3707 msgstr "dešifrování o.k.\n"
3708
3709 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3710 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
3711
3712 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3713 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
3714
3715 #, c-format
3716 msgid "decryption failed: %s\n"
3717 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
3718
3719 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3720 msgstr "POZNÁMKA: odesílatel požadoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
3721
3722 #, c-format
3723 msgid "original file name='%.*s'\n"
3724 msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
3725
3726 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
3727 msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
3728
3729 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3730 msgstr ""
3731 "samostatný revokační certifikát -  použijte \"gpg --import\", chcete-li jej "
3732 "užít\n"
3733
3734 msgid "no signature found\n"
3735 msgstr "nenalezen žádný podpis\n"
3736
3737 msgid "signature verification suppressed\n"
3738 msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
3739
3740 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
3741 msgstr "nelze zpracovat tyto nejednoznačné podpisové data\n"
3742
3743 #, c-format
3744 msgid "Signature made %s\n"
3745 msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
3746
3747 #, c-format
3748 msgid "               using %s key %s\n"
3749 msgstr "               použití %s klíče %s\n"
3750
3751 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
3752 #, c-format
3753 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3754 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
3755
3756 msgid "Key available at: "
3757 msgstr "Klíč k dispozici na: "
3758
3759 #, c-format
3760 msgid "BAD signature from \"%s\""
3761 msgstr "ŠPATNÝ podpis od \"%s\""
3762
3763 #, c-format
3764 msgid "Expired signature from \"%s\""
3765 msgstr "Podpis s vypršenou platností od \"%s\""
3766
3767 #, c-format
3768 msgid "Good signature from \"%s\""
3769 msgstr "Dobrý podpis od \"%s\""
3770
3771 msgid "[uncertain]"
3772 msgstr "[nejistý]"
3773
3774 #, c-format
3775 msgid "                aka \"%s\""
3776 msgstr "                alias \"%s\""
3777
3778 #, c-format
3779 msgid "Signature expired %s\n"
3780 msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
3781
3782 #, c-format
3783 msgid "Signature expires %s\n"
3784 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
3785
3786 #, c-format
3787 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
3788 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
3789
3790 msgid "binary"
3791 msgstr "binární formát"
3792
3793 msgid "textmode"
3794 msgstr "textový formát"
3795
3796 msgid "unknown"
3797 msgstr "neznámý formát"
3798
3799 #, c-format
3800 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
3801 msgstr ""
3802
3803 #, c-format
3804 msgid "Can't check signature: %s\n"
3805 msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
3806
3807 msgid "not a detached signature\n"
3808 msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
3809
3810 msgid ""
3811 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
3812 msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
3813
3814 #, c-format
3815 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3816 msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
3817
3818 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3819 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
3820
3821 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3822 msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
3823
3824 #, c-format
3825 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3826 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
3827
3828 #, c-format
3829 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
3830 msgstr "fstat `%s' selhal na %s: %s\n"
3831
3832 #, c-format
3833 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
3834 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
3835
3836 #, c-format
3837 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
3838 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
3839
3840 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
3841 msgstr ""
3842 "VAROVÁNÍ: Elgamal klíče pro podepisování a šifrování se už nepoužívají\n"
3843
3844 #, c-format
3845 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
3846 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
3847
3848 #, c-format
3849 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
3850 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
3851
3852 #, c-format
3853 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
3854 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
3855
3856 #, c-format
3857 msgid "please see %s for more information\n"
3858 msgstr "Více informací naleznete na %s\n"
3859
3860 #, c-format
3861 msgid "NOTE: This feature is not available in %s\n"
3862 msgstr "POZNÁMKA: Vlastnost %s není v této verzi dostupná\n"
3863
3864 #, c-format
3865 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3866 msgstr "%s:%d: použití parametru \"%s\" se nedoporučuje\n"
3867
3868 #, c-format
3869 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3870 msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru \"%s\" se nedoporučuje\n"
3871
3872 #, c-format
3873 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3874 msgstr "použijte místo něj \"%s%s\" \n"
3875
3876 #, c-format
3877 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
3878 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz \"%s\" se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
3879
3880 msgid "Uncompressed"
3881 msgstr "Nezakomprimováno"
3882
3883 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
3884 msgid "uncompressed|none"
3885 msgstr "nezakomprimováno|nic"
3886
3887 #, c-format
3888 msgid "this message may not be usable by %s\n"
3889 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
3890
3891 #, c-format
3892 msgid "ambiguous option `%s'\n"
3893 msgstr "nejednoznačné volby `%s'\n"
3894
3895 #, c-format
3896 msgid "unknown option `%s'\n"
3897 msgstr "neznámá volba `%s'\n"
3898
3899 #, c-format