gpg: Import only packets which are allowed in a keyblock.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 #
14 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
15 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
16 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
17 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
18 #
19 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
20 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
21 #
22 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
23 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
24 # kvalifikovaný certifikát/podpis
25 #
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg2 2.0.17-git56b2bc2\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "PO-Revision-Date: 2011-01-11 22:55+0100\n"
31 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
32 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
33 "MIME-Version: 1.0\n"
34 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
35 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
36 "Language: cs\n"
37 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
38
39 #, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
42
43 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
44 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
45 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
46 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
47 #. the second vertical bar.
48 msgid "|pinentry-label|_OK"
49 msgstr "|pinentry-label|_OK"
50
51 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
52 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
53
54 msgid "|pinentry-label|PIN:"
55 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
56
57 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
58 #. for the quality bar.
59 msgid "Quality:"
60 msgstr "Kvalita:"
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
63 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
64 #. string to describe what this is about.  The length of the
65 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
66 #. translate this entry, a default english text (see source)
67 #. will be used.
68 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
69 msgstr ""
70 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
71 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
72
73 msgid ""
74 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
75 "session"
76 msgstr ""
77 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
78
79 msgid ""
80 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
81 "this session"
82 msgstr ""
83 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
84
85 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
86 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
87 #. two %d give the current and maximum number of tries.
88 #, c-format
89 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
90 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
91
92 msgid "PIN too long"
93 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
94
95 msgid "Passphrase too long"
96 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
97
98 msgid "Invalid characters in PIN"
99 msgstr "Neplatný znak v PINu"
100
101 msgid "PIN too short"
102 msgstr "PIN je příliš krátký"
103
104 msgid "Bad PIN"
105 msgstr "Špatný PIN"
106
107 msgid "Bad Passphrase"
108 msgstr "Špatné heslo"
109
110 msgid "Passphrase"
111 msgstr "Heslo"
112
113 #, c-format
114 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
115 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
116
117 #, c-format
118 msgid "can't create `%s': %s\n"
119 msgstr "nemohu vytvořit „%s“: %s\n"
120
121 #, c-format
122 msgid "can't open `%s': %s\n"
123 msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
124
125 #, c-format
126 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
127 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
128
129 #, c-format
130 msgid "detected card with S/N: %s\n"
131 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
132
133 #, c-format
134 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
135 msgstr ""
136 "chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: %"
137 "s\n"
138
139 #, c-format
140 msgid "no suitable card key found: %s\n"
141 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
142
143 #, c-format
144 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
145 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
146
147 #, c-format
148 msgid "error writing key: %s\n"
149 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
150
151 #, c-format
152 msgid ""
153 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
154 "allow this?"
155 msgstr ""
156
157 msgid "Allow"
158 msgstr ""
159
160 msgid "Deny"
161 msgstr ""
162
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
165 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%0A  %c"
166
167 msgid "Please re-enter this passphrase"
168 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
169
170 #, fuzzy, c-format
171 msgid ""
172 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   %"
173 "s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
174 msgstr ""
175 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%"
176 "0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
177
178 msgid "does not match - try again"
179 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
180
181 #, c-format
182 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
183 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
184
185 msgid "Please insert the card with serial number"
186 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
187
188 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
189 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
190
191 msgid "Admin PIN"
192 msgstr "PIN správce"
193
194 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
195 #. used to unblock a PIN.
196 msgid "PUK"
197 msgstr "PUK"
198
199 msgid "Reset Code"
200 msgstr "Resetační kód"
201
202 #, c-format
203 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
204 msgstr "%s%%0A%%0APoužijte klávesnici čtečky."
205
206 msgid "Repeat this Reset Code"
207 msgstr "Zopakujte resetační kód"
208
209 msgid "Repeat this PUK"
210 msgstr "Zopakujte tento PUK"
211
212 msgid "Repeat this PIN"
213 msgstr "Zopakujte tento PIN"
214
215 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
216 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
217
218 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
219 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
220
221 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
222 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
223
224 #, c-format
225 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
226 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkl(a) kartu"
227
228 #, c-format
229 msgid "error creating temporary file: %s\n"
230 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
231
232 #, c-format
233 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
234 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
235
236 msgid "Enter new passphrase"
237 msgstr "Vložte nové heslo"
238
239 msgid "Take this one anyway"
240 msgstr "Použít přesto tento klíč"
241
242 #, c-format
243 msgid ""
244 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
245 "at least %u character long."
246 msgid_plural ""
247 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
248 "at least %u characters long."
249 msgstr[0] ""
250 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u znak "
251 "dlouhé."
252 msgstr[1] ""
253 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
254 "znaky dlouhé."
255 msgstr[2] ""
256 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
257 "znaků dlouhé."
258
259 #, c-format
260 msgid ""
261 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
262 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
263 msgid_plural ""
264 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
265 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
266 msgstr[0] ""
267 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
268 "u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
269 msgstr[1] ""
270 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
271 "u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
272 msgstr[2] ""
273 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
274 "u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
275
276 #, c-format
277 msgid ""
278 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
279 "a known term or match%%0Acertain pattern."
280 msgstr ""
281 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by nemělo být známým slovem "
282 "nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
283
284 #, c-format
285 msgid ""
286 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
287 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
288
289 #, c-format
290 msgid ""
291 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
292 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
293 msgstr ""
294 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
295 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
296
297 msgid "Yes, protection is not needed"
298 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
299
300 #, fuzzy, c-format
301 #| msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
302 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
303 msgstr "Prosím, pro ochranu svého nového klíče%0A zadejte heslo"
304
305 msgid "Please enter the new passphrase"
306 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
307
308 msgid ""
309 "@Options:\n"
310 " "
311 msgstr ""
312 "@Volby:\n"
313 " "
314
315 msgid "run in server mode (foreground)"
316 msgstr "běžet v režimu serveru (na popředí)"
317
318 msgid "run in daemon mode (background)"
319 msgstr "běžen v režimu démona (na pozadí)"
320
321 msgid "verbose"
322 msgstr "s dodatečnými informacemi"
323
324 msgid "be somewhat more quiet"
325 msgstr "být o trochu víc tichý"
326
327 msgid "sh-style command output"
328 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
329
330 msgid "csh-style command output"
331 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
332
333 msgid "|FILE|read options from FILE"
334 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
335
336 msgid "do not detach from the console"
337 msgstr "neodpojovat se od konzole"
338
339 msgid "do not grab keyboard and mouse"
340 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
341
342 msgid "use a log file for the server"
343 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
344
345 msgid "use a standard location for the socket"
346 msgstr "použít standardní umístění socketu"
347
348 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
349 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
350
351 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
352 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
353
354 msgid "do not use the SCdaemon"
355 msgstr "nepoužívat SCdémona"
356
357 msgid "ignore requests to change the TTY"
358 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
359
360 msgid "ignore requests to change the X display"
361 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
362
363 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
364 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
365
366 msgid "do not use the PIN cache when signing"
367 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
368
369 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
370 msgstr "dovolit klientům označit klíče za „důvěryhodné“"
371
372 msgid "allow presetting passphrase"
373 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
374
375 msgid "enable ssh-agent emulation"
376 msgstr "zapnout emulaci ssh-agenta"
377
378 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
379 msgstr "|SOUBOR|zapsat nastavení prostředí též do SOUBORU"
380
381 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
382 #. reporting address.  This is so that we can change the
383 #. reporting address without breaking the translations.
384 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
385 msgstr ""
386 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
387 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
388
389 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
390 msgstr "Použití: gpg-agent [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
391
392 msgid ""
393 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
394 "Secret key management for GnuPG\n"
395 msgstr ""
396 "Syntaxe: gpg-agent [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
397 "Správa tajných klíčů pro GnuPG\n"
398
399 #, c-format
400 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
401 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
402
403 #, c-format
404 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
405 msgstr "%s je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
406
407 #, c-format
408 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
409 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
410
411 #, c-format
412 msgid "option file `%s': %s\n"
413 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
414
415 #, c-format
416 msgid "reading options from `%s'\n"
417 msgstr "čtu možnosti z „%s“\n"
418
419 #, c-format
420 msgid "error creating `%s': %s\n"
421 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
422
423 #, c-format
424 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
425 msgstr "nemohu vytvořit adresář „%s“: %s\n"
426
427 msgid "name of socket too long\n"
428 msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
429
430 #, c-format
431 msgid "can't create socket: %s\n"
432 msgstr "nemohu vytvořit socket: %s\n"
433
434 #, c-format
435 msgid "socket name `%s' is too long\n"
436 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
437
438 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
439 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
440
441 msgid "error getting nonce for the socket\n"
442 msgstr "chyba při získání náhodného řetězce pro socket\n"
443
444 #, c-format
445 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
446 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
447
448 #, c-format
449 msgid "listen() failed: %s\n"
450 msgstr "služba listen() selhala: %s\n"
451
452 #, c-format
453 msgid "listening on socket `%s'\n"
454 msgstr "naslouchám na socketu „%s“\n"
455
456 #, c-format
457 msgid "directory `%s' created\n"
458 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
459
460 #, c-format
461 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
462 msgstr "stat() na „%s“ selhal: %s\n"
463
464 #, c-format
465 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
466 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
467
468 #, c-format
469 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
470 msgstr "chyba při čtení náhodného řetězce z fd %d: %s\n"
471
472 #, c-format
473 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
474 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
475
476 #, c-format
477 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
478 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
479
480 #, c-format
481 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
482 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
483
484 #, c-format
485 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
486 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
487
488 #, c-format
489 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
490 msgstr "pth_select selhala: %s – čekám 1 s\n"
491
492 #, c-format
493 msgid "%s %s stopped\n"
494 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
495
496 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
497 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
498
499 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
500 msgstr "špatný formát proměnné prostředí GPG_AGENT_INFO\n"
501
502 #, c-format
503 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
504 msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
505
506 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
507 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
508
509 msgid ""
510 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
511 "Password cache maintenance\n"
512 msgstr ""
513 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP\n"
514 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
515
516 msgid ""
517 "@Commands:\n"
518 " "
519 msgstr ""
520 "@Příkazy:\n"
521 " "
522
523 msgid ""
524 "@\n"
525 "Options:\n"
526 " "
527 msgstr ""
528 "@\n"
529 "Volby:\n"
530 " "
531
532 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
533 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
534
535 msgid ""
536 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
537 "Secret key maintenance tool\n"
538 msgstr ""
539 "Syntaxe: gpg-protect-tool [VOLBY] [ARGUMENTY]nNástroj na správu tajných "
540 "klíčů\n"
541
542 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
543 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
544
545 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
546 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
547
548 msgid ""
549 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
550 "system."
551 msgstr ""
552 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
553 "GnuPG."
554
555 msgid ""
556 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
557 "needed to complete this operation."
558 msgstr ""
559 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
560 "potřebný pro dokončení této operace."
561
562 msgid "Passphrase:"
563 msgstr "Heslo:"
564
565 msgid "cancelled\n"
566 msgstr "zrušeno\n"
567
568 #, c-format
569 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
570 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
571
572 #, c-format
573 msgid "error opening `%s': %s\n"
574 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
575
576 #, c-format
577 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
578 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
579
580 #, c-format
581 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
582 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
583
584 #, c-format
585 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
586 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
587
588 #, c-format
589 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
590 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
591
592 #, c-format
593 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
594 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
595
596 #, c-format
597 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
598 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
599
600 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
601 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
602
603 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
604 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
605 #. Pinentry to insert a line break.  The double
606 #. percent sign is actually needed because it is also
607 #. a printf format string.  If you need to insert a
608 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
609 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
610 #. certificate.
611 #, c-format
612 msgid ""
613 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
614 "certificates?"
615 msgstr ""
616 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
617 "vydávání certifikátu?"
618
619 msgid "Yes"
620 msgstr "Ano"
621
622 msgid "No"
623 msgstr "Ne"
624
625 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
626 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
627 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
628 #. needed because it is also a printf format string.  If you
629 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
630 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
631 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
632 #. as stored in the certificate.
633 #, c-format
634 msgid ""
635 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
636 "fingerprint:%%0A  %s"
637 msgstr ""
638 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
639
640 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
641 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
642 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
643 msgid "Correct"
644 msgstr "V pořádku"
645
646 msgid "Wrong"
647 msgstr "Špatně"
648
649 #, c-format
650 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
651 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
652
653 #, c-format
654 msgid ""
655 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
656 "it now."
657 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
658
659 msgid "Change passphrase"
660 msgstr "Změnit heslo"
661
662 msgid "I'll change it later"
663 msgstr "Změním jej později"
664
665 #, c-format
666 msgid "error creating a pipe: %s\n"
667 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
668
669 #, c-format
670 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
671 msgstr "nemohu otevřít (fdopen) rouru pro čtení: %s\n"
672
673 #, c-format
674 msgid "error forking process: %s\n"
675 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
676
677 #, c-format
678 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
679 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
680
681 #, c-format
682 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
683 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
684
685 #, c-format
686 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
687 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
688
689 #, c-format
690 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
691 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
692
693 #, c-format
694 msgid "error running `%s': terminated\n"
695 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
696
697 #, c-format
698 msgid "error creating socket: %s\n"
699 msgstr "chyba při vytváření socketu: %s\n"
700
701 msgid "host not found"
702 msgstr "stroj nenalezen"
703
704 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
705 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
706
707 #, c-format
708 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
709 msgstr "nemohu se připojit k „%s“: %s\n"
710
711 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
712 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
713
714 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
715 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
716
717 msgid "canceled by user\n"
718 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
719
720 msgid "problem with the agent\n"
721 msgstr "problém s agentem\n"
722
723 #, c-format
724 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
725 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
726
727 # TODO: i18n of first %s
728 #, c-format
729 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
730 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
731
732 # TODO: i18n of first %s
733 #, c-format
734 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
735 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
736
737 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
738 msgid "yes"
739 msgstr "ano"
740
741 msgid "yY"
742 msgstr "aAyY"
743
744 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
745 msgid "no"
746 msgstr "ne"
747
748 msgid "nN"
749 msgstr "nN"
750
751 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
752 msgid "quit"
753 msgstr "ukončit"
754
755 msgid "qQ"
756 msgstr "uUqQ"
757
758 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
759 msgid "okay|okay"
760 msgstr "okey|okey"
761
762 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
763 msgid "cancel|cancel"
764 msgstr "zrušit|zrušit"
765
766 msgid "oO"
767 msgstr "oO"
768
769 msgid "cC"
770 msgstr "zZ"
771
772 #, c-format
773 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
774 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
775
776 #, c-format
777 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
778 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
779
780 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
781 msgstr "gpg-agent neběží – spouštím jej\n"
782
783 # TODO: Plurals
784 #, c-format
785 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
786 msgstr "čeká se na agenta %d sekund\n"
787
788 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
789 msgstr "k agentu se nelze připojit – zkouším náhradní způsob\n"
790
791 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
792 #. verbatim.  It will not be printed.
793 msgid "|audit-log-result|Good"
794 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
795
796 msgid "|audit-log-result|Bad"
797 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
798
799 msgid "|audit-log-result|Not supported"
800 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
801
802 msgid "|audit-log-result|No certificate"
803 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
804
805 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
806 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
807
808 msgid "|audit-log-result|Error"
809 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
810
811 msgid "|audit-log-result|Not used"
812 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
813
814 msgid "|audit-log-result|Okay"
815 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
816
817 msgid "|audit-log-result|Skipped"
818 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
819
820 msgid "|audit-log-result|Some"
821 msgstr "|audit-log-result|Některý"
822
823 msgid "Certificate chain available"
824 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
825
826 msgid "root certificate missing"
827 msgstr "chybí kořenový certifikát"
828
829 msgid "Data encryption succeeded"
830 msgstr "Šifrování dat uspělo"
831
832 msgid "Data available"
833 msgstr "Data k dispozici"
834
835 msgid "Session key created"
836 msgstr "Vytvořen klíč relace"
837
838 #, c-format
839 msgid "algorithm: %s"
840 msgstr "algoritmus: %s"
841
842 #, c-format
843 msgid "unsupported algorithm: %s"
844 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
845
846 msgid "seems to be not encrypted"
847 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
848
849 msgid "Number of recipients"
850 msgstr "Počet příjemců"
851
852 #, c-format
853 msgid "Recipient %d"
854 msgstr "Příjemce %d"
855
856 msgid "Data signing succeeded"
857 msgstr "Podepisování dat uspělo"
858
859 #, c-format
860 msgid "data hash algorithm: %s"
861 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
862
863 #, c-format
864 msgid "Signer %d"
865 msgstr "Podepisovatel %d"
866
867 #, c-format
868 msgid "attr hash algorithm: %s"
869 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
870
871 msgid "Data decryption succeeded"
872 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
873
874 msgid "Encryption algorithm supported"
875 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
876
877 msgid "Data verification succeeded"
878 msgstr "Ověření dat uspělo"
879
880 msgid "Signature available"
881 msgstr "Podpis je k dispozici"
882
883 msgid "Parsing data succeeded"
884 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
885
886 #, c-format
887 msgid "bad data hash algorithm: %s"
888 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
889
890 #, c-format
891 msgid "Signature %d"
892 msgstr "Podpis %d"
893
894 msgid "Certificate chain valid"
895 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
896
897 msgid "Root certificate trustworthy"
898 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
899
900 msgid "no CRL found for certificate"
901 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
902
903 msgid "the available CRL is too old"
904 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
905
906 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
907 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
908
909 msgid "Included certificates"
910 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
911
912 msgid "No audit log entries."
913 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
914
915 msgid "Unknown operation"
916 msgstr "Neznámá operace"
917
918 msgid "Gpg-Agent usable"
919 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
920
921 msgid "Dirmngr usable"
922 msgstr "Dirmngr je použitelný"
923
924 #, c-format
925 msgid "No help available for `%s'."
926 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
927
928 msgid "ignoring garbage line"
929 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
930
931 msgid "[none]"
932 msgstr "[není nastaveno]"
933
934 #, c-format
935 msgid "armor: %s\n"
936 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
937
938 msgid "invalid armor header: "
939 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
940
941 msgid "armor header: "
942 msgstr "ASCII hlavička: "
943
944 msgid "invalid clearsig header\n"
945 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
946
947 msgid "unknown armor header: "
948 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
949
950 msgid "nested clear text signatures\n"
951 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
952
953 msgid "unexpected armor: "
954 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
955
956 msgid "invalid dash escaped line: "
957 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
958
959 #, c-format
960 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
961 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
962
963 msgid "premature eof (no CRC)\n"
964 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
965
966 msgid "premature eof (in CRC)\n"
967 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
968
969 msgid "malformed CRC\n"
970 msgstr "špatný formát CRC\n"
971
972 #, c-format
973 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
974 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
975
976 msgid "premature eof (in trailer)\n"
977 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
978
979 msgid "error in trailer line\n"
980 msgstr "chyba v patičce\n"
981
982 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
983 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
984
985 #, c-format
986 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
987 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
988
989 msgid ""
990 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
991 msgstr ""
992 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
993 "špatný MTA\n"
994
995 msgid ""
996 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
997 "an '='\n"
998 msgstr ""
999 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1000 "a musí končit znakem „=“\n"
1001
1002 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1003 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1004
1005 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1006 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1007
1008 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1009 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1010
1011 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1012 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1013
1014 msgid "not human readable"
1015 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1016
1017 #, c-format
1018 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1019 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1020
1021 #, c-format
1022 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1023 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1024
1025 msgid "can't do this in batch mode\n"
1026 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1027
1028 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1029 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1030
1031 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1032 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1033
1034 msgid "Your selection? "
1035 msgstr "Váš výběr? "
1036
1037 msgid "[not set]"
1038 msgstr "[není nastaven]"
1039
1040 msgid "male"
1041 msgstr "muž"
1042
1043 msgid "female"
1044 msgstr "žena"
1045
1046 msgid "unspecified"
1047 msgstr "neuvedeno"
1048
1049 msgid "not forced"
1050 msgstr "není vyžadováno"
1051
1052 msgid "forced"
1053 msgstr "vyžadováno"
1054
1055 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1056 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1057
1058 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1059 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1060
1061 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1062 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1063
1064 msgid "Cardholder's surname: "
1065 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1066
1067 msgid "Cardholder's given name: "
1068 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1069
1070 #, c-format
1071 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1072 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1073
1074 msgid "URL to retrieve public key: "
1075 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1076
1077 #, c-format
1078 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1079 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1080
1081 #, c-format
1082 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1083 msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
1084
1085 #, c-format
1086 msgid "error reading `%s': %s\n"
1087 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1088
1089 #, c-format
1090 msgid "error writing `%s': %s\n"
1091 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1092
1093 msgid "Login data (account name): "
1094 msgstr "Login (jménu účtu): "
1095
1096 #, c-format
1097 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1098 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1099
1100 msgid "Private DO data: "
1101 msgstr "Privátní DO data: "
1102
1103 #, c-format
1104 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1105 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1106
1107 msgid "Language preferences: "
1108 msgstr "Jazykové předvolby: "
1109
1110 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1111 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1112
1113 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1114 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1115
1116 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1117 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1118
1119 msgid "Error: invalid response.\n"
1120 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1121
1122 msgid "CA fingerprint: "
1123 msgstr "Otisk CA: "
1124
1125 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1126 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1127
1128 #, c-format
1129 msgid "key operation not possible: %s\n"
1130 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1131
1132 msgid "not an OpenPGP card"
1133 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1134
1135 #, c-format
1136 msgid "error getting current key info: %s\n"
1137 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1138
1139 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1140 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1141
1142 msgid ""
1143 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1144 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1145 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1146 msgstr ""
1147 "POZNÁMKA: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1148 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1149 "dokumentace\n"
1150 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1151
1152 #, c-format
1153 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1154 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1155
1156 #, c-format
1157 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1158 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1159
1160 #, c-format
1161 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1162 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1163
1164 #, c-format
1165 msgid "rounded up to %u bits\n"
1166 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1167
1168 #, c-format
1169 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1170 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1171
1172 #, c-format
1173 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1174 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1175
1176 #, c-format
1177 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1178 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1179
1180 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1181 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1182
1183 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1184 msgstr "POZNÁMKA: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1185
1186 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1187 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1188
1189 #, c-format
1190 msgid ""
1191 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1192 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1193 "You should change them using the command --change-pin\n"
1194 msgstr ""
1195 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINu je\n"
1196 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1197 "Toto nastavení můžete změnit příkazem --change-pin\n"
1198
1199 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1200 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1201
1202 msgid "   (1) Signature key\n"
1203 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1204
1205 msgid "   (2) Encryption key\n"
1206 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1207
1208 msgid "   (3) Authentication key\n"
1209 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1210
1211 msgid "Invalid selection.\n"
1212 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1213
1214 msgid "Please select where to store the key:\n"
1215 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1216
1217 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1218 msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíče\n"
1219
1220 msgid "secret parts of key are not available\n"
1221 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
1222
1223 msgid "secret key already stored on a card\n"
1224 msgstr "tajný klíč je na kartě uložen\n"
1225
1226 #, c-format
1227 msgid "error writing key to card: %s\n"
1228 msgstr "chyba při zápisu klíče na kartu: %s\n"
1229
1230 msgid "quit this menu"
1231 msgstr "ukončit toto menu"
1232
1233 msgid "show admin commands"
1234 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1235
1236 msgid "show this help"
1237 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1238
1239 msgid "list all available data"
1240 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1241
1242 msgid "change card holder's name"
1243 msgstr "změní jméno majitele karty"
1244
1245 msgid "change URL to retrieve key"
1246 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1247
1248 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1249 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1250
1251 msgid "change the login name"
1252 msgstr "změnit login name"
1253
1254 msgid "change the language preferences"
1255 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1256
1257 msgid "change card holder's sex"
1258 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1259
1260 msgid "change a CA fingerprint"
1261 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1262
1263 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1264 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1265
1266 msgid "generate new keys"
1267 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1268
1269 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1270 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1271
1272 msgid "verify the PIN and list all data"
1273 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1274
1275 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1276 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1277
1278 msgid "gpg/card> "
1279 msgstr "gpg/karta> "
1280
1281 msgid "Admin-only command\n"
1282 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1283
1284 msgid "Admin commands are allowed\n"
1285 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1286
1287 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1288 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1289
1290 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1291 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1292
1293 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1294 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1295
1296 #, c-format
1297 msgid "can't open `%s'\n"
1298 msgstr "nelze otevřít „%s“\n"
1299
1300 #, c-format
1301 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1302 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1303
1304 #, c-format
1305 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1306 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1307
1308 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1309 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1310
1311 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1312 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1313
1314 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1315 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1316
1317 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1318 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1319
1320 #, c-format
1321 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1322 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo:  %s\n"
1323
1324 msgid "ownertrust information cleared\n"
1325 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1326
1327 #, c-format
1328 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1329 msgstr "existuje tajný klíč pro tento veřejný klíč \"%s\"!\n"
1330
1331 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1332 msgstr ""
1333 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1334
1335 #, c-format
1336 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1337 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1338
1339 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1340 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1341
1342 #, c-format
1343 msgid "using cipher %s\n"
1344 msgstr "použití šifry: %s\n"
1345
1346 #, c-format
1347 msgid "`%s' already compressed\n"
1348 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1349
1350 #, c-format
1351 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1352 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1353
1354 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1355 msgstr ""
1356 "v módu --pgp2 můžete šifrovat pouze RSA klíčem o délce 2048 bitů a méně\n"
1357
1358 #, c-format
1359 msgid "reading from `%s'\n"
1360 msgstr "čtu z „%s“\n"
1361
1362 msgid ""
1363 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1364 msgstr "algoritmus IDEA nelze použít pro všechny klíče, pro které šifrujete.\n"
1365
1366 #, c-format
1367 msgid ""
1368 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1369 msgstr ""
1370 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1371
1372 #, c-format
1373 msgid ""
1374 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1375 "preferences\n"
1376 msgstr ""
1377 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1378 "příjemce\n"
1379
1380 #, c-format
1381 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1382 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1383
1384 #, c-format
1385 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1386 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1387
1388 #, c-format
1389 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1390 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1391
1392 #, c-format
1393 msgid "%s encrypted data\n"
1394 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1395
1396 #, c-format
1397 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1398 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1399
1400 msgid ""
1401 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1402 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1403
1404 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1405 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1406
1407 msgid "no remote program execution supported\n"
1408 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1409
1410 msgid ""
1411 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1412 msgstr ""
1413 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1414 "nastaveny nebezpečně\n"
1415
1416 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1417 msgstr ""
1418 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1419 "dočasné soubory (temp files)\n"
1420
1421 #, c-format
1422 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1423 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1424
1425 #, c-format
1426 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1427 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1428
1429 #, c-format
1430 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1431 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1432
1433 msgid "unnatural exit of external program\n"
1434 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1435
1436 msgid "unable to execute external program\n"
1437 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1438
1439 #, c-format
1440 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1441 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1442
1443 #, c-format
1444 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1445 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1446
1447 #, c-format
1448 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1449 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1450
1451 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1452 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1453
1454 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1455 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1456
1457 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1458 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1459
1460 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1461 msgstr "odstranit ochranu heslem z exportovaných podklíčů"
1462
1463 msgid "remove unusable parts from key during export"
1464 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1465
1466 msgid "remove as much as possible from key during export"
1467 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1468
1469 msgid "export keys in an S-expression based format"
1470 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
1471
1472 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1473 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1474
1475 #, c-format
1476 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1477 msgstr "klíč %s: není chráněný – přeskočeno\n"
1478
1479 #, c-format
1480 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1481 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1482
1483 #, c-format
1484 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1485 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1486
1487 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1488 msgstr "exportovat nechráněné podklíče\n"
1489
1490 #, c-format
1491 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1492 msgstr "odemknutí podklíče selhalo: %s\n"
1493
1494 #, c-format
1495 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1496 msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíč %s není chráněn pomocí simple SK checksum\n"
1497
1498 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1499 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1500
1501 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1502 msgstr "příliš mnoho položek v bufferu veřejných klíčů – vypnuto\n"
1503
1504 msgid "[User ID not found]"
1505 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1506
1507 #, c-format
1508 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1509 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1510
1511 #, c-format
1512 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1513 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1514
1515 msgid "No fingerprint"
1516 msgstr "Chybí otisk"
1517
1518 # c-format
1519 #, c-format
1520 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1521 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1522
1523 #, c-format
1524 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1525 msgstr "neexistuje tajný podklíč pro veřejný klíč %s – ignorováno\n"
1526
1527 #, c-format
1528 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1529 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1530
1531 #, c-format
1532 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1533 msgstr "klíč %s: tajný klíč bez klíče veřejného – přeskočeno\n"
1534
1535 msgid "make a signature"
1536 msgstr "vytvořit podpis"
1537
1538 msgid "make a clear text signature"
1539 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1540
1541 msgid "make a detached signature"
1542 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1543
1544 msgid "encrypt data"
1545 msgstr "šifrovat data"
1546
1547 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1548 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1549
1550 msgid "decrypt data (default)"
1551 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1552
1553 msgid "verify a signature"
1554 msgstr "verifikovat podpis"
1555
1556 msgid "list keys"
1557 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1558
1559 msgid "list keys and signatures"
1560 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1561
1562 msgid "list and check key signatures"
1563 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1564
1565 msgid "list keys and fingerprints"
1566 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1567
1568 msgid "list secret keys"
1569 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1570
1571 msgid "generate a new key pair"
1572 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1573
1574 msgid "generate a revocation certificate"
1575 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1576
1577 msgid "remove keys from the public keyring"
1578 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1579
1580 msgid "remove keys from the secret keyring"
1581 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1582
1583 msgid "sign a key"
1584 msgstr "podepsat klíč"
1585
1586 msgid "sign a key locally"
1587 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1588
1589 msgid "sign or edit a key"
1590 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1591
1592 msgid "change a passphrase"
1593 msgstr "změnit heslo"
1594
1595 msgid "export keys"
1596 msgstr "exportovat klíče"
1597
1598 msgid "export keys to a key server"
1599 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1600
1601 msgid "import keys from a key server"
1602 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1603
1604 msgid "search for keys on a key server"
1605 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1606
1607 msgid "update all keys from a keyserver"
1608 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1609
1610 msgid "import/merge keys"
1611 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1612
1613 msgid "print the card status"
1614 msgstr "vytisknout stav karty"
1615
1616 msgid "change data on a card"
1617 msgstr "změnit data na kartě"
1618
1619 msgid "change a card's PIN"
1620 msgstr "změnit PIN karty"
1621
1622 msgid "update the trust database"
1623 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1624
1625 msgid "print message digests"
1626 msgstr "vypsat hash zprávy"
1627
1628 msgid "run in server mode"
1629 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1630
1631 msgid "create ascii armored output"
1632 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1633
1634 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1635 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1636
1637 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1638 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1639
1640 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1641 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1642
1643 msgid "use canonical text mode"
1644 msgstr "použít kanonický textový mód"
1645
1646 msgid "|FILE|write output to FILE"
1647 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1648
1649 msgid "do not make any changes"
1650 msgstr "neprovádět žádné změny"
1651
1652 msgid "prompt before overwriting"
1653 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1654
1655 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1656 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1657
1658 msgid ""
1659 "@\n"
1660 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1661 msgstr ""
1662 "@\n"
1663 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1664
1665 msgid ""
1666 "@\n"
1667 "Examples:\n"
1668 "\n"
1669 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1670 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1671 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1672 " --list-keys [names]        show keys\n"
1673 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1674 msgstr ""
1675 "@\n"
1676 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1677 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1678 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1679 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1680 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1681
1682 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1683 msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
1684
1685 #, fuzzy
1686 #| msgid ""
1687 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1688 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1689 #| "default operation depends on the input data\n"
1690 msgid ""
1691 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1692 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1693 "Default operation depends on the input data\n"
1694 msgstr ""
1695 "Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
1696 "podepsat, ověřit, šifrovat nebo dešifrovat\n"
1697 "implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
1698
1699 msgid ""
1700 "\n"
1701 "Supported algorithms:\n"
1702 msgstr ""
1703 "\n"
1704 "Podporované algoritmy:\n"
1705
1706 msgid "Pubkey: "
1707 msgstr "Veřejný klíč: "
1708
1709 msgid "Cipher: "
1710 msgstr "Šifra: "
1711
1712 msgid "Hash: "
1713 msgstr "Hash: "
1714
1715 msgid "Compression: "
1716 msgstr "Komprese: "
1717
1718 msgid "usage: gpg [options] "
1719 msgstr "užití: gpg [možnosti]"
1720
1721 msgid "conflicting commands\n"
1722 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1723
1724 #, c-format
1725 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1726 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1727
1728 #, c-format
1729 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1730 msgstr ""
1731 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1732
1733 #, c-format
1734 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1735 msgstr ""
1736 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1737
1738 #, c-format
1739 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1740 msgstr ""
1741 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1742
1743 #, c-format
1744 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1745 msgstr ""
1746 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresáře nejsou bezpečná „%s“\n"
1747
1748 #, c-format
1749 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1750 msgstr ""
1751 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor nejsou bezpečná „%s“\n"
1752
1753 #, c-format
1754 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1755 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu nejsou bezpečná „%s“\n"
1756
1757 #, c-format
1758 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1759 msgstr ""
1760 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem není nastaveno "
1761 "nebezpečně „%s“\n"
1762
1763 #, c-format
1764 msgid ""
1765 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1766 msgstr ""
1767 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s konfiguračním souborem není nastaveno "
1768 "nebezpečně „%s“\n"
1769
1770 #, c-format
1771 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1772 msgstr ""
1773 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
1774 "nebezpečně „%s“\n"
1775
1776 #, c-format
1777 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1778 msgstr ""
1779 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s domovským adresářem nejsou nastavena "
1780 "bezpečně „%s“\n"
1781
1782 #, c-format
1783 msgid ""
1784 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1785 msgstr ""
1786 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s konfiguračním souborem nejsou "
1787 "nastavena bezpečně „%s“\n"
1788
1789 #, c-format
1790 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1791 msgstr ""
1792 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s rozšiřujícím modulem nejsou "
1793 "nastavena bezpečně „%s“\n"
1794
1795 # c-format
1796 #, c-format
1797 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1798 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
1799
1800 msgid "display photo IDs during key listings"
1801 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
1802
1803 msgid "show policy URLs during signature listings"
1804 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
1805
1806 msgid "show all notations during signature listings"
1807 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
1808
1809 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1810 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
1811
1812 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1813 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
1814
1815 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1816 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
1817
1818 msgid "show user ID validity during key listings"
1819 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
1820
1821 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1822 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
1823
1824 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1825 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
1826
1827 msgid "show the keyring name in key listings"
1828 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
1829
1830 msgid "show expiration dates during signature listings"
1831 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
1832
1833 #, c-format
1834 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1835 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
1836
1837 #, c-format
1838 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1839 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
1840
1841 #, c-format
1842 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1843 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální použití!\n"
1844
1845 #, c-format
1846 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1847 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
1848
1849 #, c-format
1850 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1851 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
1852
1853 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1854 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
1855
1856 #, c-format
1857 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1858 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
1859
1860 msgid "invalid keyserver options\n"
1861 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
1862
1863 #, c-format
1864 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1865 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
1866
1867 msgid "invalid import options\n"
1868 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
1869
1870 #, c-format
1871 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1872 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
1873
1874 msgid "invalid export options\n"
1875 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
1876
1877 #, c-format
1878 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1879 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
1880
1881 msgid "invalid list options\n"
1882 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
1883
1884 msgid "display photo IDs during signature verification"
1885 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
1886
1887 msgid "show policy URLs during signature verification"
1888 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
1889
1890 msgid "show all notations during signature verification"
1891 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
1892
1893 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1894 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
1895
1896 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1897 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
1898
1899 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1900 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
1901
1902 msgid "show user ID validity during signature verification"
1903 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
1904
1905 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1906 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
1907
1908 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1909 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
1910
1911 msgid "validate signatures with PKA data"
1912 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
1913
1914 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1915 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
1916
1917 #, c-format
1918 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1919 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
1920
1921 msgid "invalid verify options\n"
1922 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
1923
1924 #, c-format
1925 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1926 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
1927
1928 #, c-format
1929 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1930 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
1931
1932 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1933 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
1934
1935 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1936 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
1937
1938 #, c-format
1939 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1940 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
1941
1942 #, c-format
1943 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1944 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
1945
1946 #, c-format
1947 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1948 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
1949
1950 #, c-format
1951 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1952 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
1953
1954 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1955 msgstr ""
1956 "v módu --pgp2 můžete vytvářet pouze oddělené podpisy nebo podpisy čitelné "
1957 "jako text\n"
1958
1959 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1960 msgstr "v módu --pgp2 nelze současně šifrovat a podepisovat\n"
1961
1962 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1963 msgstr "v módu --pgp2 musíte použít soubor (ne rouru).\n"
1964
1965 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1966 msgstr "šifrování zpráv v módu --pgp2 vyžaduje algoritmus IDEA\n"
1967
1968 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1969 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
1970
1971 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1972 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1973
1974 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1975 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
1976
1977 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1978 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1979
1980 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1981 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
1982
1983 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1984 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
1985
1986 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1987 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
1988
1989 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1990 msgstr ""
1991 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
1992 "2 nebo 3\n"
1993
1994 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1995 msgstr ""
1996 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
1997 "nebo 3\n"
1998
1999 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2000 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2001
2002 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2003 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2004
2005 msgid "invalid default preferences\n"
2006 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2007
2008 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2009 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2010
2011 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2012 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2013
2014 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2015 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2016
2017 #, c-format
2018 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2019 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2020
2021 #, c-format
2022 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2023 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2024
2025 #, c-format
2026 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2027 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2028
2029 #, c-format
2030 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2031 msgstr "použití komprimačního algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2032
2033 #, c-format
2034 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2035 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2036
2037 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2038 msgstr ""
2039 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2040
2041 msgid "--store [filename]"
2042 msgstr "--store [jméno souboru]"
2043
2044 msgid "--symmetric [filename]"
2045 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2046
2047 #, c-format
2048 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2049 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2050
2051 msgid "--encrypt [filename]"
2052 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2053
2054 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2055 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2056
2057 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2058 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2059
2060 #, c-format
2061 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2062 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2063
2064 msgid "--sign [filename]"
2065 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2066
2067 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2068 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2069
2070 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2071 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2072
2073 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2074 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2075
2076 #, c-format
2077 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2078 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2079
2080 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2081 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2082
2083 msgid "--clearsign [filename]"
2084 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2085
2086 msgid "--decrypt [filename]"
2087 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2088
2089 msgid "--sign-key user-id"
2090 msgstr "--sign-key id uživatele"
2091
2092 msgid "--lsign-key user-id"
2093 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2094
2095 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2096 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2097
2098 msgid "--passwd <user-id>"
2099 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2100
2101 #, c-format
2102 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2103 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2104
2105 #, c-format
2106 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2107 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2108
2109 #, c-format
2110 msgid "key export failed: %s\n"
2111 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2112
2113 #, c-format
2114 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2115 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2116
2117 #, c-format
2118 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2119 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2120
2121 #, c-format
2122 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2123 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2124
2125 #, c-format
2126 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2127 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2128
2129 #, c-format
2130 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2131 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2132
2133 msgid "[filename]"
2134 msgstr "[jméno souboru]"
2135
2136 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2137 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2138
2139 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2140 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2141
2142 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2143 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2144
2145 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2146 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2147
2148 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2149 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2150
2151 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2152 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2153
2154 msgid "|FD|write status info to this FD"
2155 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2156
2157 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2158 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2159
2160 msgid ""
2161 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2162 "Check signatures against known trusted keys\n"
2163 msgstr ""
2164 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2165 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2166
2167 msgid "No help available"
2168 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2169
2170 #, c-format
2171 msgid "No help available for `%s'"
2172 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2173
2174 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2175 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2176
2177 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2178 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2179
2180 msgid "do not update the trustdb after import"
2181 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2182
2183 msgid "create a public key when importing a secret key"
2184 msgstr "vytvořit veřejný klíč při importu tajného klíče"
2185
2186 msgid "only accept updates to existing keys"
2187 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2188
2189 msgid "remove unusable parts from key after import"
2190 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2191
2192 msgid "remove as much as possible from key after import"
2193 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2194
2195 #, c-format
2196 msgid "skipping block of type %d\n"
2197 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2198
2199 #, c-format
2200 msgid "%lu keys processed so far\n"
2201 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2202
2203 #, c-format
2204 msgid "Total number processed: %lu\n"
2205 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2206
2207 #, c-format
2208 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2209 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2210
2211 #, c-format
2212 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2213 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2214
2215 #, c-format
2216 msgid "              imported: %lu"
2217 msgstr "                 importováno: %lu"
2218
2219 #, c-format
2220 msgid "             unchanged: %lu\n"
2221 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2222
2223 #, c-format
2224 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2225 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2226
2227 #, c-format
2228 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2229 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2230
2231 #, c-format
2232 msgid "        new signatures: %lu\n"
2233 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2234
2235 #, c-format
2236 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2237 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2238
2239 #, c-format
2240 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2241 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2242
2243 #, c-format
2244 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2245 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2246
2247 #, c-format
2248 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2249 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2250
2251 #, c-format
2252 msgid "          not imported: %lu\n"
2253 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2254
2255 #, c-format
2256 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2257 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2258
2259 #, c-format
2260 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2261 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2262
2263 #, c-format
2264 msgid ""
2265 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2266 "algorithms on these user IDs:\n"
2267 msgstr ""
2268 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2269 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2270
2271 #, c-format
2272 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2273 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2274
2275 #, c-format
2276 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2277 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2278
2279 #, c-format
2280 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2281 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2282
2283 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2284 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2285
2286 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2287 msgstr ""
2288 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2289
2290 #, c-format
2291 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2292 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2293
2294 #, c-format
2295 msgid "key %s: no user ID\n"
2296 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2297
2298 #, c-format
2299 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2300 msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
2301
2302 # c-format
2303 #, c-format
2304 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2305 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2306
2307 #, c-format
2308 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2309 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2310
2311 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2312 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2313
2314 #, c-format
2315 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2316 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2317
2318 #, c-format
2319 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2320 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2321
2322 #, c-format
2323 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2324 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2325
2326 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2327 #, c-format
2328 msgid "writing to `%s'\n"
2329 msgstr "zapisuji do „%s“\n"
2330
2331 #, c-format
2332 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2333 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2334
2335 #, c-format
2336 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2337 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2338
2339 #, c-format
2340 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2341 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2342
2343 #, c-format
2344 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2345 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2346
2347 #, c-format
2348 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2349 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2350
2351 #, c-format
2352 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2353 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2354
2355 #, c-format
2356 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2357 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2358
2359 #, c-format
2360 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2361 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2362
2363 #, c-format
2364 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2365 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2366
2367 #, c-format
2368 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2369 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2370
2371 #, c-format
2372 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2373 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2374
2375 #, c-format
2376 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2377 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2378
2379 #, c-format
2380 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2381 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2382
2383 #, c-format
2384 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2385 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2386
2387 #, c-format
2388 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2389 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2390
2391 #, c-format
2392 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2393 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2394
2395 #, c-format
2396 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2397 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2398
2399 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2400 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2401
2402 #, c-format
2403 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2404 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíčů %s\n"
2405
2406 #, c-format
2407 msgid "key %s: secret key imported\n"
2408 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2409
2410 #, c-format
2411 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2412 msgstr "klíč %s: je již v souboru tajných klíčů\n"
2413
2414 #, c-format
2415 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2416 msgstr "klíč %s: nenalezen tajný klíč: %s\n"
2417
2418 #, c-format
2419 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2420 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2421
2422 #, c-format
2423 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2424 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2425
2426 #, c-format
2427 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2428 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2429
2430 #, c-format
2431 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2432 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2433
2434 #, c-format
2435 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2436 msgstr ""
2437 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2438
2439 #, c-format
2440 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2441 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2442
2443 #, c-format
2444 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2445 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2446
2447 #, c-format
2448 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2449 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2450
2451 #, c-format
2452 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2453 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2454
2455 #, c-format
2456 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2457 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2458
2459 #, c-format
2460 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2461 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2462
2463 #, c-format
2464 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2465 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2466
2467 #, c-format
2468 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2469 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2470
2471 #, c-format
2472 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2473 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2474
2475 #, c-format
2476 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2477 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2478
2479 #, c-format
2480 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2481 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2482
2483 #, c-format
2484 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2485 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2486
2487 #, c-format
2488 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2489 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2490
2491 #, c-format
2492 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2493 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2494
2495 #, c-format
2496 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2497 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2498
2499 #, c-format
2500 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2501 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2502
2503 #, c-format
2504 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2505 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2506
2507 #, c-format
2508 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2509 msgstr ""
2510 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2511
2512 #, c-format
2513 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2514 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2515
2516 #, c-format
2517 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2518 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2519
2520 #, c-format
2521 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2522 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2523
2524 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2525 msgstr "POZNÁMKA: sériové číslo klíče neodpovídá číslu karty\n"
2526
2527 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2528 msgstr "POZNÁMKA: primární klíč je online a je uložen na kartě\n"
2529
2530 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2531 msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíč je online a je uložen na kartě\n"
2532
2533 #, c-format
2534 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2535 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2536
2537 #, c-format
2538 msgid "keyring `%s' created\n"
2539 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2540
2541 #, c-format
2542 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2543 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2544
2545 #, c-format
2546 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2547 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2548
2549 msgid "[revocation]"
2550 msgstr "[revokace]"
2551
2552 msgid "[self-signature]"
2553 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2554
2555 msgid "1 bad signature\n"
2556 msgstr "1 špatný podpis\n"
2557
2558 #, c-format
2559 msgid "%d bad signatures\n"
2560 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2561
2562 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2563 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2564
2565 #, c-format
2566 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2567 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2568
2569 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2570 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2571
2572 #, c-format
2573 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2574 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2575
2576 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2577 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2578
2579 #, c-format
2580 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2581 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2582
2583 msgid ""
2584 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2585 "keys\n"
2586 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2587 "etc.)\n"
2588 msgstr ""
2589 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2590 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2591 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
2592 "\n"
2593
2594 #, c-format
2595 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2596 msgstr " %d = Důvěřuji částečně\n"
2597
2598 #, c-format
2599 msgid "  %d = I trust fully\n"
2600 msgstr " %d = Důvěřuji úplně\n"
2601
2602 msgid ""
2603 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2604 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2605 "trust signatures on your behalf.\n"
2606 msgstr ""
2607 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2608 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2609 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2610
2611 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2612 msgstr ""
2613 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2614 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2615
2616 #, c-format
2617 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2618 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2619
2620 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2621 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2622
2623 msgid "  Unable to sign.\n"
2624 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2625
2626 #, c-format
2627 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2628 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2629
2630 #, c-format
2631 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2632 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2633
2634 #, c-format
2635 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2636 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2637
2638 msgid "Sign it? (y/N) "
2639 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2640
2641 #, c-format
2642 msgid ""
2643 "The self-signature on \"%s\"\n"
2644 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2645 msgstr ""
2646 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2647 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2648
2649 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2650 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2651
2652 #, c-format
2653 msgid ""
2654 "Your current signature on \"%s\"\n"
2655 "has expired.\n"
2656 msgstr ""
2657 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2658 "vypršela.\n"
2659
2660 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2661 msgstr ""
2662 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2663 "N) "
2664
2665 #, c-format
2666 msgid ""
2667 "Your current signature on \"%s\"\n"
2668 "is a local signature.\n"
2669 msgstr ""
2670 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2671 "je pouze lokální.\n"
2672
2673 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2674 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2675
2676 #, c-format
2677 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2678 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2679
2680 #, c-format
2681 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2682 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2683
2684 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2685 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2686
2687 #, c-format
2688 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2689 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2690
2691 msgid "This key has expired!"
2692 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2693
2694 #, c-format
2695 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2696 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2697
2698 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2699 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2700
2701 msgid ""
2702 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2703 "mode.\n"
2704 msgstr ""
2705 "Nemůžete udělat OpenPGP podpis klíče typu PGP 2.x, když jste v --pgp2 módu.\n"
2706
2707 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2708 msgstr "To by způsobilo nepoužitelnost klíče v PGP 2.x.\n"
2709
2710 msgid ""
2711 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2712 "belongs\n"
2713 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2714 msgstr ""
2715 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2716 "patří výše uvedené osobě.\n"
2717 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2718
2719 #, c-format
2720 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2721 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2722
2723 #, c-format
2724 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2725 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2726
2727 #, c-format
2728 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2729 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2730
2731 #, c-format
2732 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2733 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2734
2735 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2736 msgstr "Váš výběr? (pro více informací vložte „?“): "
2737
2738 #, c-format
2739 msgid ""
2740 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2741 "key \"%s\" (%s)\n"
2742 msgstr ""
2743 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2744 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2745
2746 msgid "This will be a self-signature.\n"
2747 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
2748
2749 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2750 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
2751
2752 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2753 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2754
2755 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2756 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
2757
2758 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2759 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2760
2761 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2762 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
2763
2764 msgid "I have checked this key casually.\n"
2765 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
2766
2767 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2768 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
2769
2770 msgid "Really sign? (y/N) "
2771 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
2772
2773 #, c-format
2774 msgid "signing failed: %s\n"
2775 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2776
2777 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2778 msgstr ""
2779 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
2780 "nelze změnit.\n"
2781
2782 msgid "This key is not protected.\n"
2783 msgstr "Tento klíč není chráněný.\n"
2784
2785 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2786 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
2787
2788 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2789 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
2790
2791 msgid "Key is protected.\n"
2792 msgstr "Klíč je chráněný.\n"
2793
2794 #, c-format
2795 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2796 msgstr "Není možné editovat tento klíč: %s\n"
2797
2798 msgid ""
2799 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2800 "\n"
2801 msgstr ""
2802 "Vložte nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíč.\n"
2803 "\n"
2804
2805 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2806 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
2807
2808 msgid ""
2809 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2810 "\n"
2811 msgstr ""
2812 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
2813 "\n"
2814
2815 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2816 msgstr "Opravdu to chcete udělat? (a/N) "
2817
2818 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2819 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
2820
2821 msgid "save and quit"
2822 msgstr "uložit a ukončit"
2823
2824 msgid "show key fingerprint"
2825 msgstr "vypsat otisk klíče"
2826
2827 msgid "list key and user IDs"
2828 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
2829
2830 msgid "select user ID N"
2831 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
2832
2833 msgid "select subkey N"
2834 msgstr "vyberte podklíč N"
2835
2836 msgid "check signatures"
2837 msgstr "kontrolovat podpisy"
2838
2839 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2840 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
2841
2842 msgid "sign selected user IDs locally"
2843 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
2844
2845 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2846 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
2847
2848 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2849 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
2850
2851 msgid "add a user ID"
2852 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
2853
2854 msgid "add a photo ID"
2855 msgstr "přidat fotografický ID"
2856
2857 msgid "delete selected user IDs"
2858 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
2859
2860 msgid "add a subkey"
2861 msgstr "přidat podklíč"
2862
2863 msgid "add a key to a smartcard"
2864 msgstr "přidat klíč na kartu"
2865
2866 msgid "move a key to a smartcard"
2867 msgstr "přesunout klíč na kartu"
2868
2869 msgid "move a backup key to a smartcard"
2870 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
2871
2872 msgid "delete selected subkeys"
2873 msgstr "smazat vybrané podklíče"
2874
2875 msgid "add a revocation key"
2876 msgstr "přidat revokační klíč"
2877
2878 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2879 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
2880
2881 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2882 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
2883
2884 msgid "flag the selected user ID as primary"
2885 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
2886
2887 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2888 msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
2889
2890 msgid "list preferences (expert)"
2891 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
2892
2893 msgid "list preferences (verbose)"
2894 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
2895
2896 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2897 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
2898
2899 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2900 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
2901
2902 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2903 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
2904
2905 msgid "change the passphrase"
2906 msgstr "změnit heslo"
2907
2908 msgid "change the ownertrust"
2909 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
2910
2911 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2912 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
2913
2914 msgid "revoke selected user IDs"
2915 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
2916
2917 msgid "revoke key or selected subkeys"
2918 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
2919
2920 msgid "enable key"
2921 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
2922
2923 msgid "disable key"
2924 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
2925
2926 msgid "show selected photo IDs"
2927 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
2928
2929 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2930 msgstr ""
2931 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
2932
2933 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2934 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
2935
2936 #, c-format
2937 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2938 msgstr "chyba při čtení bloku tajného klíče „%s“: %s\n"
2939
2940 msgid "Secret key is available.\n"
2941 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
2942
2943 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2944 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
2945
2946 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2947 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
2948
2949 msgid ""
2950 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2951 "(lsign),\n"
2952 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2953 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2954 msgstr ""
2955 "* Příkaz „sign“ může být použit s prefixem „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
2956 "  s prefixem „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
2957 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
2958
2959 msgid "Key is revoked."
2960 msgstr "Klíč revokován."
2961
2962 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2963 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
2964
2965 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2966 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
2967
2968 #, c-format
2969 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2970 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
2971
2972 #, c-format
2973 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2974 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
2975
2976 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2977 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
2978
2979 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2980 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
2981
2982 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2983 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
2984
2985 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2986 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
2987
2988 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
2989 #. moving the key and not about removing it.
2990 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2991 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
2992
2993 msgid "You must select exactly one key.\n"
2994 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
2995
2996 msgid "Command expects a filename argument\n"
2997 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
2998
2999 #, c-format
3000 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3001 msgstr "Nemohu otevřít „%s“: %s\n"
3002
3003 #, c-format
3004 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3005 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3006
3007 msgid "You must select at least one key.\n"
3008 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3009
3010 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3011 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3012
3013 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3014 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3015
3016 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3017 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3018
3019 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3020 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3021
3022 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3023 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3024
3025 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3026 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3027
3028 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3029 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3030
3031 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3032 msgstr ""
3033 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3034 "poskytnutá uživatelem\n"
3035
3036 msgid "Set preference list to:\n"
3037 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3038
3039 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3040 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3041
3042 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3043 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3044
3045 msgid "Save changes? (y/N) "
3046 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3047
3048 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3049 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3050
3051 #, c-format
3052 msgid "update failed: %s\n"
3053 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3054
3055 #, c-format
3056 msgid "update secret failed: %s\n"
3057 msgstr "aktualizace tajného klíče selhala: %s\n"
3058
3059 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3060 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3061
3062 msgid "Digest: "
3063 msgstr "Hash: "
3064
3065 msgid "Features: "
3066 msgstr "Vlastnosti: "
3067
3068 msgid "Keyserver no-modify"
3069 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3070
3071 msgid "Preferred keyserver: "
3072 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3073
3074 msgid "Notations: "
3075 msgstr "Poznámky: "
3076
3077 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3078 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3079
3080 #, c-format
3081 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3082 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3083
3084 #, c-format
3085 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3086 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3087
3088 msgid "(sensitive)"
3089 msgstr "(citlivá informace)"
3090
3091 #, c-format
3092 msgid "created: %s"
3093 msgstr "vytvořen: %s"
3094
3095 #, c-format
3096 msgid "revoked: %s"
3097 msgstr "revokován: %s"
3098
3099 #, c-format
3100 msgid "expired: %s"
3101 msgstr "platnost skončila: %s"
3102
3103 #, c-format
3104 msgid "expires: %s"
3105 msgstr "platnost skončí: %s"
3106
3107 #, c-format
3108 msgid "usage: %s"
3109 msgstr "použití: %s"
3110
3111 #, c-format
3112 msgid "trust: %s"
3113 msgstr "důvěra: %s"
3114
3115 #, c-format
3116 msgid "validity: %s"
3117 msgstr "platnost: %s"
3118
3119 msgid "This key has been disabled"
3120 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3121
3122 msgid "card-no: "
3123 msgstr "číslo karty: "
3124
3125 msgid ""
3126 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3127 "unless you restart the program.\n"
3128 msgstr ""
3129 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3130 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3131
3132 msgid "revoked"
3133 msgstr "revokován"
3134
3135 msgid "expired"
3136 msgstr "platnost skončila"
3137
3138 msgid ""
3139 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3140 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3141 msgstr ""
3142 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3143 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3144
3145 msgid ""
3146 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3147 "versions\n"
3148 "         of PGP to reject this key.\n"
3149 msgstr ""
3150 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3151 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3152
3153 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3154 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3155
3156 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3157 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3158
3159 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3160 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3161
3162 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3163 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3164
3165 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3166 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3167
3168 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3169 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3170
3171 #, c-format
3172 msgid "Deleted %d signature.\n"
3173 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3174
3175 #, c-format
3176 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3177 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
3178
3179 msgid "Nothing deleted.\n"
3180 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3181
3182 msgid "invalid"
3183 msgstr "neplatný"
3184
3185 #, c-format
3186 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3187 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3188
3189 #, c-format
3190 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3191 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3192
3193 #, c-format
3194 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3195 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3196
3197 #, c-format
3198 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3199 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3200
3201 #, c-format
3202 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3203 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3204
3205 msgid ""
3206 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3207 "cause\n"
3208 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3209 msgstr ""
3210 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3211 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3212
3213 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3214 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3215
3216 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3217 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3218
3219 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3220 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3221
3222 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3223 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3224
3225 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3226 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3227
3228 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3229 msgstr ""
3230 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3231
3232 msgid ""
3233 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3234 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3235
3236 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3237 msgstr "Prosím, odstraňte výběr z tajných klíčů.\n"
3238
3239 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3240 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
3241
3242 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3243 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3244
3245 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3246 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3247
3248 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3249 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3250
3251 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3252 msgstr "V souboru tajných klíčů chybí odpovídající podpis\n"
3253
3254 #, c-format
3255 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3256 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3257
3258 #, c-format
3259 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3260 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3261
3262 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3263 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3264
3265 #, c-format
3266 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3267 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3268
3269 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3270 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3271
3272 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3273 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3274
3275 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3276 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3277
3278 msgid "Enter the notation: "
3279 msgstr "Vložte poznámku: "
3280
3281 msgid "Proceed? (y/N) "
3282 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3283
3284 #, c-format
3285 msgid "No user ID with index %d\n"
3286 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3287
3288 #, c-format
3289 msgid "No user ID with hash %s\n"
3290 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3291
3292 #, c-format
3293 msgid "No subkey with index %d\n"
3294 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3295
3296 #, c-format
3297 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3298 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3299
3300 #, c-format
3301 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3302 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3303
3304 msgid " (non-exportable)"
3305 msgstr " (neexportovatelné)"
3306
3307 #, c-format
3308 msgid "This signature expired on %s.\n"
3309 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3310
3311 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3312 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3313
3314 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3315 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3316
3317 msgid "Not signed by you.\n"
3318 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3319
3320 #, c-format
3321 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3322 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3323
3324 msgid " (non-revocable)"
3325 msgstr " (neodvolatelné)"
3326
3327 #, c-format
3328 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3329 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3330
3331 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3332 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3333
3334 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3335 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3336
3337 msgid "no secret key\n"
3338 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3339
3340 #, c-format
3341 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3342 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3343
3344 #, c-format
3345 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3346 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3347
3348 #, c-format
3349 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3350 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3351
3352 #, c-format
3353 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3354 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3355
3356 #, c-format
3357 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3358 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3359
3360 #, c-format
3361 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3362 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3363
3364 msgid "too many cipher preferences\n"
3365 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3366
3367 msgid "too many digest preferences\n"
3368 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3369
3370 msgid "too many compression preferences\n"
3371 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3372
3373 #, c-format
3374 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3375 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3376
3377 msgid "writing direct signature\n"
3378 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3379
3380 msgid "writing self signature\n"
3381 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3382
3383 msgid "writing key binding signature\n"
3384 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3385
3386 #, c-format
3387 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3388 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3389
3390 #, c-format
3391 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3392 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3393
3394 msgid ""
3395 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3396 msgstr ""
3397 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3398 "dlouhým hashem\n"
3399
3400 msgid "Sign"
3401 msgstr "Podepisování"
3402
3403 msgid "Certify"
3404 msgstr "Certifikování"
3405
3406 msgid "Encrypt"
3407 msgstr "Šifrování"
3408
3409 msgid "Authenticate"
3410 msgstr "Autentizace"
3411
3412 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3413 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3414 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3415 #. functions:
3416 #.
3417 #. s = Toggle signing capability
3418 #. e = Toggle encryption capability
3419 #. a = Toggle authentication capability
3420 #. q = Finish
3421 #.
3422 msgid "SsEeAaQq"
3423 msgstr "SsEeAaQq"
3424
3425 #, c-format
3426 msgid "Possible actions for a %s key: "
3427 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3428
3429 msgid "Current allowed actions: "
3430 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3431
3432 #, c-format
3433 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3434 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3435
3436 #, c-format
3437 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3438 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3439
3440 #, c-format
3441 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3442 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3443
3444 #, c-format
3445 msgid "   (%c) Finished\n"
3446 msgstr "   (%c) Konec\n"
3447
3448 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3449 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3450
3451 #, c-format
3452 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3453 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3454
3455 #, c-format
3456 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3457 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3458
3459 #, c-format
3460 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3461 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3462
3463 #, c-format
3464 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3465 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3466
3467 #, c-format
3468 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3469 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3470
3471 #, c-format
3472 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3473 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3474
3475 #, c-format
3476 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3477 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3478
3479 #, c-format
3480 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3481 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3482
3483 #, c-format
3484 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3485 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3486
3487 #, c-format
3488 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3489 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3490
3491 #, c-format
3492 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3493 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3494
3495 #, c-format
3496 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3497 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3498
3499 msgid ""
3500 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3501 "         0 = key does not expire\n"
3502 "      <n>  = key expires in n days\n"
3503 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3504 "      <n>m = key expires in n months\n"
3505 "      <n>y = key expires in n years\n"
3506 msgstr ""
3507 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3508 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3509 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3510 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3511 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3512 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3513
3514 msgid ""
3515 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3516 "         0 = signature does not expire\n"
3517 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3518 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3519 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3520 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3521 msgstr ""
3522 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3523 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3524 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3525 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3526 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3527 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3528
3529 msgid "Key is valid for? (0) "
3530 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3531
3532 #, c-format
3533 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3534 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3535
3536 msgid "invalid value\n"
3537 msgstr "neplatná hodnota\n"
3538
3539 msgid "Key does not expire at all\n"
3540 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3541
3542 msgid "Signature does not expire at all\n"
3543 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3544
3545 #, c-format
3546 msgid "Key expires at %s\n"
3547 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3548
3549 #, c-format
3550 msgid "Signature expires at %s\n"
3551 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3552
3553 msgid ""
3554 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3555 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3556 msgstr ""
3557 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3558 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3559
3560 msgid "Is this correct? (y/N) "
3561 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3562
3563 msgid ""
3564 "\n"
3565 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3566 "\n"
3567 msgstr ""
3568 "\n"
3569 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3570 "váš klíč.\n"
3571 "\n"
3572
3573 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3574 #. but you should keep your existing translation.  In case
3575 #. the new string is not translated this old string will
3576 #. be used.
3577 msgid ""
3578 "\n"
3579 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3580 "ID\n"
3581 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3582 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3583 "\n"
3584 msgstr ""
3585 "\n"
3586 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3587 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3588 "v tomto tvaru:\n"
3589 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3590 "\n"
3591
3592 msgid "Real name: "
3593 msgstr "Jméno a příjmení: "
3594
3595 msgid "Invalid character in name\n"
3596 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3597
3598 msgid "Name may not start with a digit\n"
3599 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3600
3601 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3602 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3603
3604 msgid "Email address: "
3605 msgstr "E-mailová adresa: "
3606
3607 msgid "Not a valid email address\n"
3608 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3609
3610 msgid "Comment: "
3611 msgstr "Komentář: "
3612
3613 msgid "Invalid character in comment\n"
3614 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3615
3616 #, c-format
3617 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3618 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3619
3620 #, c-format
3621 msgid ""
3622 "You selected this USER-ID:\n"
3623 "    \"%s\"\n"
3624 "\n"
3625 msgstr ""
3626 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3627 "    „%s“\n"
3628 "\n"
3629
3630 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3631 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3632
3633 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3634 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3635
3636 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3637 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3638 #. string which should be translated accordingly and the
3639 #. letter changed to match the one in the answer string.
3640 #.
3641 #. n = Change name
3642 #. c = Change comment
3643 #. e = Change email
3644 #. o = Okay (ready, continue)
3645 #. q = Quit
3646 #.
3647 msgid "NnCcEeOoQq"
3648 msgstr "jJkKeEPpUu"
3649
3650 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3651 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
3652
3653 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3654 msgstr ""
3655 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
3656 "program? "
3657
3658 msgid "Please correct the error first\n"
3659 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
3660
3661 msgid ""
3662 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3663 "\n"
3664 msgstr ""
3665 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
3666 "\n"
3667
3668 msgid ""
3669 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3670 "encryption key."
3671 msgstr ""
3672 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
3673 "klíče."
3674
3675 #, c-format
3676 msgid "%s.\n"
3677 msgstr "%s.\n"
3678
3679 msgid ""
3680 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3681 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3682 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3683 "\n"
3684 msgstr ""
3685 "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
3686 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
3687 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
3688 "\n"
3689
3690 msgid ""
3691 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3692 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3693 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3694 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3695 msgstr ""
3696 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
3697 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
3698 "myší,\n"
3699 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
3700 "entropie.\n"
3701
3702 msgid "Key generation canceled.\n"
3703 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
3704
3705 #, c-format
3706 msgid "writing public key to `%s'\n"
3707 msgstr "zapisuji veřejný klíč do „%s“\n"
3708
3709 #, c-format
3710 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3711 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
3712
3713 #, c-format
3714 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3715 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
3716
3717 #, c-format
3718 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3719 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
3720
3721 #, c-format
3722 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3723 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíčů (secring): %s\n"
3724
3725 #, c-format
3726 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3727 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
3728
3729 #, c-format
3730 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3731 msgstr "chyba při zápisu do souboru tajných klíčů „%s“: %s\n"
3732
3733 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3734 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
3735
3736 msgid ""
3737 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3738 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3739 msgstr ""
3740 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
3741 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
3742
3743 #, c-format
3744 msgid "Key generation failed: %s\n"
3745 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3746
3747 #, c-format
3748 msgid ""
3749 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3750 msgstr ""
3751 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3752 "je problém se systémovým časem)\n"
3753
3754 #, c-format
3755 msgid ""
3756 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3757 msgstr ""
3758 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3759 "je problém se systémovým časem)\n"
3760
3761 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3762 msgstr "POZNÁMKA: vytvoření podklíče pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
3763
3764 msgid "Really create? (y/N) "
3765 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
3766
3767 #, c-format
3768 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3769 msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
3770
3771 #, c-format
3772 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3773 msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru „%s“: %s\n"
3774
3775 #, c-format
3776 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3777 msgstr "POZNÁMKA: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
3778
3779 msgid "never     "
3780 msgstr "nikdy     "
3781
3782 msgid "Critical signature policy: "
3783 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
3784
3785 msgid "Signature policy: "
3786 msgstr "Podepisovací politika: "
3787
3788 msgid "Critical preferred keyserver: "
3789 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
3790
3791 msgid "Critical signature notation: "
3792 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
3793
3794 msgid "Signature notation: "
3795 msgstr "Podepisovací notace: "
3796
3797 msgid "Keyring"
3798 msgstr "soubor klíčů (keyring)"
3799
3800 msgid "Primary key fingerprint:"
3801 msgstr "Otisk primárního klíče:"
3802
3803 msgid "     Subkey fingerprint:"
3804 msgstr "         Otisk podklíče:"
3805
3806 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3807 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3808 msgid " Primary key fingerprint:"
3809 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
3810
3811 msgid "      Subkey fingerprint:"
3812 msgstr "          Otisk podklíče:"
3813
3814 msgid "      Key fingerprint ="
3815 msgstr "          Otisk klíče ="
3816
3817 msgid "      Card serial no. ="
3818 msgstr "  Sériové číslo karty ="
3819
3820 #, c-format
3821 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3822 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
3823
3824 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3825 msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
3826
3827 #, c-format
3828 msgid "%s is the unchanged one\n"
3829 msgstr "%s je beze změny\n"
3830
3831 #, c-format
3832 msgid "%s is the new one\n"
3833 msgstr "%s je nový\n"
3834
3835 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3836 msgstr "Prosím, opravte tento možný bezpečnostní problém\n"
3837
3838 #, c-format
3839 msgid "caching keyring `%s'\n"
3840 msgstr "cache souboru klíčů „%s“\n"
3841
3842 #, c-format
3843 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3844 msgstr "%lu klíčů již uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
3845
3846 #, c-format
3847 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3848 msgstr "%lu klíčů uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
3849
3850 #, c-format
3851 msgid "%s: keyring created\n"
3852 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
3853
3854 msgid "include revoked keys in search results"
3855 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
3856
3857 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3858 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
3859
3860 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3861 msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
3862
3863 msgid "do not delete temporary files after using them"
3864 msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
3865
3866 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3867 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
3868
3869 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3870 msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
3871
3872 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3873 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
3874
3875 #, c-format
3876 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3877 msgstr "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
3878
3879 msgid "disabled"
3880 msgstr "zneplatněn"
3881
3882 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3883 msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
3884
3885 #, c-format
3886 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3887 msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
3888
3889 #, c-format
3890 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3891 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
3892
3893 msgid "key not found on keyserver\n"
3894 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
3895
3896 #, c-format
3897 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3898 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
3899
3900 #, c-format
3901 msgid "requesting key %s from %s\n"
3902 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
3903
3904 #, c-format
3905 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3906 msgstr "vyhledávám jména na %s serveru %s\n"
3907
3908 #, c-format
3909 msgid "searching for names from %s\n"
3910 msgstr "vyhledávám jména na serveru %s\n"
3911
3912 #, c-format
3913 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3914 msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
3915
3916 #, c-format
3917 msgid "sending key %s to %s\n"
3918 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
3919
3920 #, c-format
3921 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3922 msgstr "vyhledávám „%s“ na %s serveru %s\n"
3923
3924 #, c-format
3925 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3926 msgstr "vyhledávám „%s“ na serveru %s\n"
3927
3928 msgid "no keyserver action!\n"
3929 msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
3930
3931 #, c-format
3932 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3933 msgstr "VAROVÁNÍ: obsluha serveru klíčů z jiné verze GnuPG (%s)\n"
3934
3935 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3936 msgstr "server klíčů neposlal VERSION\n"
3937
3938 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3939 msgstr "žádn