gpg: Fix compliance computation.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
56 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
57 msgid "|pinentry-label|_OK"
58 msgstr "|pinentry-label|_OK"
59
60 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
61 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
62
63 msgid "|pinentry-label|_Yes"
64 msgstr "|pinentry-label|_Ano"
65
66 msgid "|pinentry-label|_No"
67 msgstr "|pinentry-label|_Ne"
68
69 msgid "|pinentry-label|PIN:"
70 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
71
72 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
73 msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
74
75 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
76 msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
77
78 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
79 msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
80
81 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
82 msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
83
84 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
85 #. for the quality bar.
86 msgid "Quality:"
87 msgstr "Kvalita:"
88
89 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
90 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
91 #. string to describe what this is about.  The length of the
92 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
93 #. translate this entry, a default english text (see source)
94 #. will be used.
95 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
96 msgstr ""
97 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
98 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
99
100 msgid ""
101 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
102 "session"
103 msgstr ""
104 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
105
106 msgid ""
107 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
108 "this session"
109 msgstr ""
110 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
111
112 msgid "PIN:"
113 msgstr "PIN:"
114
115 msgid "Passphrase:"
116 msgstr "Heslo:"
117
118 msgid "does not match - try again"
119 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
120
121 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
122 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
123 #. two %d give the current and maximum number of tries.
124 #, c-format
125 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
126 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
127
128 msgid "Repeat:"
129 msgstr "Znovu:"
130
131 msgid "PIN too long"
132 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
133
134 msgid "Passphrase too long"
135 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
136
137 msgid "Invalid characters in PIN"
138 msgstr "Neplatný znak v PINu"
139
140 msgid "PIN too short"
141 msgstr "PIN je příliš krátký"
142
143 msgid "Bad PIN"
144 msgstr "Špatný PIN"
145
146 msgid "Bad Passphrase"
147 msgstr "Špatné heslo"
148
149 #, c-format
150 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
151 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
152
153 #, c-format
154 msgid "can't create '%s': %s\n"
155 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "can't open '%s': %s\n"
159 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
163 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid "detected card with S/N: %s\n"
167 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
168
169 #, c-format
170 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
171 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
172
173 #, c-format
174 msgid "no suitable card key found: %s\n"
175 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
176
177 #, fuzzy, c-format
178 #| msgid "error getting stored flags: %s\n"
179 msgid "error getting list of cards: %s\n"
180 msgstr "chyba při získání uložených příznaků: %s\n"
181
182 #, c-format
183 msgid ""
184 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
185 "allow this?"
186 msgstr ""
187 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
188 "povolit?"
189
190 msgid "Allow"
191 msgstr "Povolit"
192
193 msgid "Deny"
194 msgstr "Zakázat"
195
196 #, c-format
197 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
198 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
199
200 msgid "Please re-enter this passphrase"
201 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
202
203 #, c-format
204 msgid ""
205 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
206 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
207 msgstr ""
208 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
209 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
210
211 #, c-format
212 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
213 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
214
215 msgid "Please insert the card with serial number"
216 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
217
218 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
219 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
220
221 msgid "Admin PIN"
222 msgstr "PIN správce"
223
224 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
225 #. used to unblock a PIN.
226 msgid "PUK"
227 msgstr "PUK"
228
229 msgid "Reset Code"
230 msgstr "Resetační kód"
231
232 #, c-format
233 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
234 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
235
236 msgid "Repeat this Reset Code"
237 msgstr "Zopakujte resetační kód"
238
239 msgid "Repeat this PUK"
240 msgstr "Zopakujte tento PUK"
241
242 msgid "Repeat this PIN"
243 msgstr "Zopakujte tento PIN"
244
245 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
246 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
247
248 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
249 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
250
251 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
252 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
253
254 #, c-format
255 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
256 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
257
258 #, c-format
259 msgid "error creating temporary file: %s\n"
260 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
261
262 #, c-format
263 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
264 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
265
266 msgid "Enter new passphrase"
267 msgstr "Vložte nové heslo"
268
269 msgid "Take this one anyway"
270 msgstr "Použít přesto tento klíč"
271
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
275 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
276
277 #, c-format
278 msgid ""
279 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
280 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
281 msgstr ""
282 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
283 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
284
285 msgid "Yes, protection is not needed"
286 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
287
288 #, c-format
289 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
290 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
291 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
292 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
293 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
294
295 #, c-format
296 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
297 msgid_plural ""
298 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
299 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
300 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
301 msgstr[2] ""
302 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
303
304 #, c-format
305 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
306 msgstr ""
307 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
308
309 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
310 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
311
312 #, c-format
313 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
314 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
315
316 msgid "Please enter the new passphrase"
317 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
318
319 msgid ""
320 "@Options:\n"
321 " "
322 msgstr ""
323 "@Volby:\n"
324 " "
325
326 msgid "run in daemon mode (background)"
327 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
328
329 msgid "run in server mode (foreground)"
330 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
331
332 #, fuzzy
333 #| msgid "run in server mode"
334 msgid "run in supervised mode"
335 msgstr "pracovat v režimu serveru"
336
337 msgid "verbose"
338 msgstr "upovídaný režim"
339
340 msgid "be somewhat more quiet"
341 msgstr "být o trochu víc tichý"
342
343 msgid "sh-style command output"
344 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
345
346 msgid "csh-style command output"
347 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
348
349 msgid "|FILE|read options from FILE"
350 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
351
352 msgid "do not detach from the console"
353 msgstr "neodpojovat se od konzole"
354
355 msgid "do not grab keyboard and mouse"
356 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
357
358 msgid "use a log file for the server"
359 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
360
361 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
362 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
363
364 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
365 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
366
367 msgid "do not use the SCdaemon"
368 msgstr "nepoužívat SCdémona"
369
370 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
371 msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
372
373 msgid "ignore requests to change the TTY"
374 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
375
376 msgid "ignore requests to change the X display"
377 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
378
379 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
380 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
381
382 msgid "do not use the PIN cache when signing"
383 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
384
385 msgid "disallow the use of an external password cache"
386 msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
387
388 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
389 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
390
391 msgid "allow presetting passphrase"
392 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
393
394 #, fuzzy
395 #| msgid "allow caller to override the pinentry"
396 msgid "disallow caller to override the pinentry"
397 msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
398
399 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
400 msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
401
402 msgid "enable ssh support"
403 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
404
405 msgid "enable putty support"
406 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
407
408 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
409 #. reporting address.  This is so that we can change the
410 #. reporting address without breaking the translations.
411 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
412 msgstr ""
413 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
414 "připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
415
416 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
417 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
418
419 msgid ""
420 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
421 "Secret key management for @GNUPG@\n"
422 msgstr ""
423 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
424 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
425
426 #, c-format
427 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
428 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
429
430 #, c-format
431 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
432 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
433
434 #, c-format
435 msgid "option file '%s': %s\n"
436 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
437
438 #, c-format
439 msgid "reading options from '%s'\n"
440 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
441
442 #, c-format
443 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
444 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
445
446 #, c-format
447 msgid "can't create socket: %s\n"
448 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
449
450 #, c-format
451 msgid "socket name '%s' is too long\n"
452 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
453
454 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
455 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
456
457 msgid "error getting nonce for the socket\n"
458 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
459
460 #, c-format
461 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
462 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
463
464 # TODO: i18n of first %s
465 #, fuzzy, c-format
466 #| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
467 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
468 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
469
470 #, c-format
471 msgid "listen() failed: %s\n"
472 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
473
474 #, c-format
475 msgid "listening on socket '%s'\n"
476 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
477
478 #, c-format
479 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
480 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
481
482 #, c-format
483 msgid "directory '%s' created\n"
484 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
485
486 #, c-format
487 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
488 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
489
490 #, c-format
491 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
492 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
493
494 #, c-format
495 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
496 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
497
498 #, c-format
499 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
500 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
501
502 #, c-format
503 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
504 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
505
506 #, c-format
507 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
508 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
509
510 #, c-format
511 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
512 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
513
514 #, c-format
515 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
516 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
517
518 #, c-format
519 msgid "%s %s stopped\n"
520 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
521
522 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
523 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
524
525 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
526 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
527
528 msgid ""
529 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
530 "Password cache maintenance\n"
531 msgstr ""
532 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
533 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
534
535 msgid ""
536 "@Commands:\n"
537 " "
538 msgstr ""
539 "@Příkazy:\n"
540 " "
541
542 msgid ""
543 "@\n"
544 "Options:\n"
545 " "
546 msgstr ""
547 "@\n"
548 "Volby:\n"
549 " "
550
551 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
552 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
553
554 msgid ""
555 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
556 "Secret key maintenance tool\n"
557 msgstr ""
558 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
559 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
560
561 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
562 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
563
564 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
565 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
566
567 msgid ""
568 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
569 "system."
570 msgstr ""
571 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
572 "GnuPG."
573
574 msgid ""
575 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
576 "needed to complete this operation."
577 msgstr ""
578 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
579 "potřebný pro dokončení této operace."
580
581 msgid "cancelled\n"
582 msgstr "zrušeno\n"
583
584 #, c-format
585 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
586 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
587
588 #, c-format
589 msgid "error opening '%s': %s\n"
590 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
591
592 #, c-format
593 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
594 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
595
596 #, c-format
597 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
598 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
599
600 #, c-format
601 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
602 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
603
604 #, c-format
605 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
606 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
607
608 #, c-format
609 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
610 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
611
612 #, c-format
613 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
614 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
615
616 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
617 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
618
619 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
620 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
621 #. Pinentry to insert a line break.  The double
622 #. percent sign is actually needed because it is also
623 #. a printf format string.  If you need to insert a
624 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
625 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
626 #. certificate.
627 #, c-format
628 msgid ""
629 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
630 "certificates?"
631 msgstr ""
632 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
633 "vydávání certifikátu?"
634
635 msgid "Yes"
636 msgstr "Ano"
637
638 msgid "No"
639 msgstr "Ne"
640
641 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
642 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
643 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
644 #. needed because it is also a printf format string.  If you
645 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
646 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
647 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
648 #. as stored in the certificate.
649 #, c-format
650 msgid ""
651 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
652 "fingerprint:%%0A  %s"
653 msgstr ""
654 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
655
656 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
657 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
658 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
659 msgid "Correct"
660 msgstr "V pořádku"
661
662 msgid "Wrong"
663 msgstr "Špatně"
664
665 #, c-format
666 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
667 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
668
669 #, c-format
670 msgid ""
671 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
672 "it now."
673 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
674
675 msgid "Change passphrase"
676 msgstr "Změnit heslo"
677
678 msgid "I'll change it later"
679 msgstr "Změním jej později"
680
681 #, c-format
682 msgid ""
683 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
684 "%%0A?"
685 msgstr ""
686 "Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
687
688 msgid "Delete key"
689 msgstr "Smazat klíč"
690
691 msgid ""
692 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
693 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
694 msgstr ""
695 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
696 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
697
698 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
699 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
700
701 #, c-format
702 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
703 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
704
705 #, c-format
706 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
707 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
708
709 #, c-format
710 msgid "checking created signature failed: %s\n"
711 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
712
713 msgid "secret key parts are not available\n"
714 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
715
716 #, c-format
717 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
718 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
719
720 #, c-format
721 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
722 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
723
724 #, c-format
725 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
726 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
727
728 #, c-format
729 msgid "error creating a pipe: %s\n"
730 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
731
732 #, c-format
733 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
734 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
735
736 #, c-format
737 msgid "error forking process: %s\n"
738 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
739
740 #, c-format
741 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
742 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
743
744 #, c-format
745 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
746 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
747
748 #, c-format
749 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
750 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
751
752 #, c-format
753 msgid "error running '%s': terminated\n"
754 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
755
756 #, fuzzy, c-format
757 #| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
758 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
759 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
760
761 #, c-format
762 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
763 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
764
765 #, c-format
766 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
767 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
768
769 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
770 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
771
772 #, c-format
773 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
774 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
775
776 # TODO: i18n of first %s
777 #, c-format
778 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
779 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
780
781 # TODO: i18n of first %s
782 #, c-format
783 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
784 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
785
786 #, fuzzy, c-format
787 #| msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
788 msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
789 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
790
791 #, c-format
792 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
793 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
794
795 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
796 msgid "yes"
797 msgstr "ano"
798
799 msgid "yY"
800 msgstr "aAyY"
801
802 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
803 msgid "no"
804 msgstr "ne"
805
806 msgid "nN"
807 msgstr "nN"
808
809 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
810 msgid "quit"
811 msgstr "ukončit"
812
813 msgid "qQ"
814 msgstr "uUqQ"
815
816 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
817 msgid "okay|okay"
818 msgstr "okey|okey"
819
820 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
821 msgid "cancel|cancel"
822 msgstr "zrušit|zrušit"
823
824 msgid "oO"
825 msgstr "oO"
826
827 msgid "cC"
828 msgstr "zZ"
829
830 #, c-format
831 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
832 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
833
834 #, c-format
835 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
836 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
837
838 #, c-format
839 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
840 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
841
842 #, c-format
843 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
844 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
845
846 #, c-format
847 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
848 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
849
850 #, c-format
851 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
852 msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
853
854 #, c-format
855 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
856 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
857
858 #, c-format
859 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
860 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
861
862 msgid "connection to agent established\n"
863 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
864
865 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
866 msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
867
868 #, c-format
869 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
870 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
871
872 #, c-format
873 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
874 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
875
876 msgid "connection to the dirmngr established\n"
877 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
878
879 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
880 #. verbatim.  It will not be printed.
881 msgid "|audit-log-result|Good"
882 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
883
884 msgid "|audit-log-result|Bad"
885 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
886
887 msgid "|audit-log-result|Not supported"
888 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
889
890 msgid "|audit-log-result|No certificate"
891 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
892
893 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
894 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
895
896 msgid "|audit-log-result|Error"
897 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
898
899 msgid "|audit-log-result|Not used"
900 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
901
902 msgid "|audit-log-result|Okay"
903 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
904
905 msgid "|audit-log-result|Skipped"
906 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
907
908 msgid "|audit-log-result|Some"
909 msgstr "|audit-log-result|Některý"
910
911 msgid "Certificate chain available"
912 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
913
914 msgid "root certificate missing"
915 msgstr "chybí kořenový certifikát"
916
917 msgid "Data encryption succeeded"
918 msgstr "Šifrování dat uspělo"
919
920 msgid "Data available"
921 msgstr "Data k dispozici"
922
923 msgid "Session key created"
924 msgstr "Vytvořen klíč relace"
925
926 #, c-format
927 msgid "algorithm: %s"
928 msgstr "algoritmus: %s"
929
930 #, c-format
931 msgid "unsupported algorithm: %s"
932 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
933
934 msgid "seems to be not encrypted"
935 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
936
937 msgid "Number of recipients"
938 msgstr "Počet příjemců"
939
940 #, c-format
941 msgid "Recipient %d"
942 msgstr "Příjemce %d"
943
944 msgid "Data signing succeeded"
945 msgstr "Podepisování dat uspělo"
946
947 #, c-format
948 msgid "data hash algorithm: %s"
949 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
950
951 #, c-format
952 msgid "Signer %d"
953 msgstr "Podepisovatel %d"
954
955 #, c-format
956 msgid "attr hash algorithm: %s"
957 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
958
959 msgid "Data decryption succeeded"
960 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
961
962 msgid "Encryption algorithm supported"
963 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
964
965 msgid "Data verification succeeded"
966 msgstr "Ověření dat uspělo"
967
968 msgid "Signature available"
969 msgstr "Podpis je k dispozici"
970
971 msgid "Parsing data succeeded"
972 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
973
974 #, c-format
975 msgid "bad data hash algorithm: %s"
976 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
977
978 #, c-format
979 msgid "Signature %d"
980 msgstr "Podpis %d"
981
982 msgid "Certificate chain valid"
983 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
984
985 msgid "Root certificate trustworthy"
986 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
987
988 msgid "no CRL found for certificate"
989 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
990
991 msgid "the available CRL is too old"
992 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
993
994 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
995 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
996
997 msgid "Included certificates"
998 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
999
1000 msgid "No audit log entries."
1001 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
1002
1003 msgid "Unknown operation"
1004 msgstr "Neznámá operace"
1005
1006 msgid "Gpg-Agent usable"
1007 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1008
1009 msgid "Dirmngr usable"
1010 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1011
1012 #, c-format
1013 msgid "No help available for '%s'."
1014 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1015
1016 msgid "ignoring garbage line"
1017 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1018
1019 msgid "[none]"
1020 msgstr "[neuvedeno]"
1021
1022 #, c-format
1023 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1024 msgstr "neplatný radix64 znak %02x byl přeskočen\n"
1025
1026 msgid "argument not expected"
1027 msgstr "argument nebyl očekáván"
1028
1029 msgid "read error"
1030 msgstr "chyba při čtení"
1031
1032 msgid "keyword too long"
1033 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1034
1035 msgid "missing argument"
1036 msgstr "postrádám argument"
1037
1038 msgid "invalid argument"
1039 msgstr "neplatný argument"
1040
1041 msgid "invalid command"
1042 msgstr "neplatný příkaz"
1043
1044 msgid "invalid alias definition"
1045 msgstr "neplatný definice aliasu"
1046
1047 msgid "out of core"
1048 msgstr "nedostatek paměti"
1049
1050 msgid "invalid option"
1051 msgstr "neplatný parametr"
1052
1053 #, c-format
1054 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1055 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1056
1057 #, c-format
1058 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1059 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1060
1061 #, c-format
1062 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1063 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1064
1065 #, c-format
1066 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1067 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1068
1069 #, c-format
1070 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1071 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1072
1073 #, c-format
1074 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1075 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1076
1077 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1078 msgid "out of core\n"
1079 msgstr "nedostatek paměti\n"
1080
1081 #, c-format
1082 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1083 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1084
1085 #, c-format
1086 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1087 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1088
1089 #, c-format
1090 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1091 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1092
1093 #, c-format
1094 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1095 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1096
1097 #, c-format
1098 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1099 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1100
1101 #, c-format
1102 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1103 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1104
1105 #, c-format
1106 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1107 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1108
1109 #, c-format
1110 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1111 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1112
1113 msgid "(deadlock?) "
1114 msgstr "(uváznutí?) "
1115
1116 #, c-format
1117 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1118 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1119
1120 #, c-format
1121 msgid "waiting for lock %s...\n"
1122 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1123
1124 # První argument je název knihovny
1125 #, c-format
1126 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1127 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
1128
1129 #, c-format
1130 msgid "armor: %s\n"
1131 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1132
1133 msgid "invalid armor header: "
1134 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1135
1136 msgid "armor header: "
1137 msgstr "ASCII hlavička: "
1138
1139 msgid "invalid clearsig header\n"
1140 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1141
1142 msgid "unknown armor header: "
1143 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1144
1145 msgid "nested clear text signatures\n"
1146 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1147
1148 msgid "unexpected armor: "
1149 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1150
1151 msgid "invalid dash escaped line: "
1152 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1153
1154 #, c-format
1155 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1156 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1157
1158 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1159 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1160
1161 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1162 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1163
1164 msgid "malformed CRC\n"
1165 msgstr "špatný formát CRC\n"
1166
1167 #, c-format
1168 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1169 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1170
1171 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1172 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1173
1174 msgid "error in trailer line\n"
1175 msgstr "chyba v patičce\n"
1176
1177 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1178 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1179
1180 #, c-format
1181 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1182 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1183
1184 msgid ""
1185 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1186 msgstr ""
1187 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1188 "špatný MTA\n"
1189
1190 #, fuzzy, c-format
1191 #| msgid "not human readable"
1192 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1193 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1194
1195 msgid ""
1196 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1197 "an '='\n"
1198 msgstr ""
1199 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1200 "a musí končit znakem „=“\n"
1201
1202 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1203 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1204
1205 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1206 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1207
1208 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1209 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1210
1211 #, fuzzy
1212 #| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1213 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1214 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1215
1216 #, fuzzy
1217 #| msgid ""
1218 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1219 #| "with an '='\n"
1220 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1221 msgstr ""
1222 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1223 "a musí končit znakem „=“\n"
1224
1225 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1226 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1227
1228 #, c-format
1229 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1230 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1231
1232 msgid "Enter passphrase: "
1233 msgstr "Vložte heslo: "
1234
1235 #, fuzzy, c-format
1236 #| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
1237 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1238 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
1239
1240 #, c-format
1241 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1242 msgstr ""
1243
1244 #, fuzzy, c-format
1245 #| msgid "WARNING: "
1246 msgid "WARNING: %s\n"
1247 msgstr "VAROVÁNÍ: "
1248
1249 #, c-format
1250 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1251 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1252
1253 #, c-format
1254 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1255 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1256
1257 msgid "can't do this in batch mode\n"
1258 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1259
1260 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1261 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1262
1263 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1264 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1265
1266 msgid "Your selection? "
1267 msgstr "Váš výběr? "
1268
1269 msgid "[not set]"
1270 msgstr "[není nastaven]"
1271
1272 msgid "male"
1273 msgstr "muž"
1274
1275 msgid "female"
1276 msgstr "žena"
1277
1278 msgid "unspecified"
1279 msgstr "neuvedeno"
1280
1281 msgid "not forced"
1282 msgstr "není vyžadováno"
1283
1284 msgid "forced"
1285 msgstr "vyžadováno"
1286
1287 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1288 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1289
1290 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1291 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1292
1293 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1294 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1295
1296 msgid "Cardholder's surname: "
1297 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1298
1299 msgid "Cardholder's given name: "
1300 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1301
1302 #, c-format
1303 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1304 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1305
1306 msgid "URL to retrieve public key: "
1307 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1308
1309 #, c-format
1310 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1311 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1312
1313 #, c-format
1314 msgid "error reading '%s': %s\n"
1315 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1316
1317 #, c-format
1318 msgid "error writing '%s': %s\n"
1319 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1320
1321 msgid "Login data (account name): "
1322 msgstr "Login (jménu účtu): "
1323
1324 #, c-format
1325 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1326 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1327
1328 msgid "Private DO data: "
1329 msgstr "Privátní DO data: "
1330
1331 #, c-format
1332 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1333 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1334
1335 msgid "Language preferences: "
1336 msgstr "Jazykové předvolby: "
1337
1338 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1339 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1340
1341 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1342 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1343
1344 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1345 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1346
1347 msgid "Error: invalid response.\n"
1348 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1349
1350 msgid "CA fingerprint: "
1351 msgstr "Otisk CA: "
1352
1353 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1354 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1355
1356 #, c-format
1357 msgid "key operation not possible: %s\n"
1358 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1359
1360 msgid "not an OpenPGP card"
1361 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1362
1363 #, c-format
1364 msgid "error getting current key info: %s\n"
1365 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1366
1367 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1368 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1369
1370 msgid ""
1371 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1372 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1373 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1374 msgstr ""
1375 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1376 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1377 "dokumentace\n"
1378 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1379
1380 #, c-format
1381 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1382 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1383
1384 #, c-format
1385 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1386 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1387
1388 #, c-format
1389 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1390 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1391
1392 #, c-format
1393 msgid "rounded up to %u bits\n"
1394 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1395
1396 #, c-format
1397 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1398 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1399
1400 #, c-format
1401 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1402 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1403
1404 #, c-format
1405 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1406 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1407
1408 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1409 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1410
1411 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1412 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1413
1414 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1415 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1416
1417 #, c-format
1418 msgid ""
1419 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1420 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1421 "You should change them using the command --change-pin\n"
1422 msgstr ""
1423 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1424 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1425 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1426
1427 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1428 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1429
1430 msgid "   (1) Signature key\n"
1431 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1432
1433 msgid "   (2) Encryption key\n"
1434 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1435
1436 msgid "   (3) Authentication key\n"
1437 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1438
1439 msgid "Invalid selection.\n"
1440 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1441
1442 msgid "Please select where to store the key:\n"
1443 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1444
1445 #, c-format
1446 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1447 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1448
1449 msgid "This command is not supported by this card\n"
1450 msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
1451
1452 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1453 msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
1454
1455 msgid "Continue? (y/N) "
1456 msgstr "Pokračovat (a/N) "
1457
1458 # The code expects non-localized "yes"
1459 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1460 msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
1461
1462 msgid "quit this menu"
1463 msgstr "ukončit toto menu"
1464
1465 msgid "show admin commands"
1466 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1467
1468 msgid "show this help"
1469 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1470
1471 msgid "list all available data"
1472 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1473
1474 msgid "change card holder's name"
1475 msgstr "změní jméno majitele karty"
1476
1477 msgid "change URL to retrieve key"
1478 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1479
1480 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1481 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1482
1483 msgid "change the login name"
1484 msgstr "změnit login name"
1485
1486 msgid "change the language preferences"
1487 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1488
1489 msgid "change card holder's sex"
1490 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1491
1492 msgid "change a CA fingerprint"
1493 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1494
1495 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1496 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1497
1498 msgid "generate new keys"
1499 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1500
1501 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1502 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1503
1504 msgid "verify the PIN and list all data"
1505 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1506
1507 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1508 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1509
1510 msgid "destroy all keys and data"
1511 msgstr "zničit všechny klíče a data"
1512
1513 msgid "gpg/card> "
1514 msgstr "gpg/karta> "
1515
1516 msgid "Admin-only command\n"
1517 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1518
1519 msgid "Admin commands are allowed\n"
1520 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1521
1522 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1523 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1524
1525 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1526 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1527
1528 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1529 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1530
1531 #, c-format
1532 msgid "can't open '%s'\n"
1533 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1534
1535 #, c-format
1536 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1537 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1538
1539 #, c-format
1540 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1541 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1542
1543 #, c-format
1544 msgid "key \"%s\" not found\n"
1545 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
1546
1547 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1548 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1549
1550 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1551 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1552
1553 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1554 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1555
1556 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1557 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1558
1559 # The first argument is a "key" or "subkey"
1560 #, c-format
1561 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1562 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1563
1564 # deleting secret %s failed
1565 msgid "key"
1566 msgstr "klíče"
1567
1568 # deleting secret %s failed
1569 msgid "subkey"
1570 msgstr "podklíče"
1571
1572 #, c-format
1573 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1574 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1575
1576 msgid "ownertrust information cleared\n"
1577 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1578
1579 #, c-format
1580 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1581 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1582
1583 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1584 msgstr ""
1585 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1586
1587 #, c-format
1588 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1589 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1590
1591 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1592 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1593
1594 #, c-format
1595 msgid "using cipher %s\n"
1596 msgstr "použití šifry: %s\n"
1597
1598 #, c-format
1599 msgid "'%s' already compressed\n"
1600 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1601
1602 #, c-format
1603 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1604 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1605
1606 #, c-format
1607 msgid "reading from '%s'\n"
1608 msgstr "čte se z „%s“\n"
1609
1610 #, c-format
1611 msgid ""
1612 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1613 msgstr ""
1614 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1615
1616 #, c-format
1617 msgid ""
1618 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1619 "preferences\n"
1620 msgstr ""
1621 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1622 "příjemce\n"
1623
1624 #, c-format
1625 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1626 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1627
1628 #, c-format
1629 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1630 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1631
1632 #, c-format
1633 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1634 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1635
1636 #, c-format
1637 msgid "%s encrypted data\n"
1638 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1639
1640 #, c-format
1641 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1642 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1643
1644 msgid ""
1645 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1646 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1647
1648 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1649 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1650
1651 msgid "no remote program execution supported\n"
1652 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1653
1654 msgid ""
1655 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1656 msgstr ""
1657 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1658 "nastaveny nebezpečně\n"
1659
1660 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1661 msgstr ""
1662 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1663 "dočasné soubory (temp files)\n"
1664
1665 #, c-format
1666 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1667 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1668
1669 #, c-format
1670 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1671 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1672
1673 #, c-format
1674 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1675 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1676
1677 msgid "unnatural exit of external program\n"
1678 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1679
1680 msgid "unable to execute external program\n"
1681 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1682
1683 #, c-format
1684 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1685 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1686
1687 #, c-format
1688 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1689 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1690
1691 #, c-format
1692 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1693 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1694
1695 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1696 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1697
1698 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1699 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1700
1701 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1702 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1703
1704 msgid "remove unusable parts from key during export"
1705 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1706
1707 msgid "remove as much as possible from key during export"
1708 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1709
1710 msgid "use the GnuPG key backup format"
1711 msgstr ""
1712
1713 msgid " - skipped"
1714 msgstr " – přeskočeno"
1715
1716 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
1717 #, c-format
1718 msgid "writing to '%s'\n"
1719 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
1720
1721 #, c-format
1722 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1723 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1724
1725 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1726 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1727
1728 #, c-format
1729 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1730 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1731
1732 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1733 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1734
1735 #, c-format
1736 msgid "error creating '%s': %s\n"
1737 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
1738
1739 msgid "[User ID not found]"
1740 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1741
1742 #, c-format
1743 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1744 msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
1745
1746 #, fuzzy, c-format
1747 #| msgid ""
1748 #| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
1749 #| "fingerprint\n"
1750 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1751 msgstr ""
1752 "Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
1753 "dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
1754
1755 #, fuzzy, c-format
1756 #| msgid "error closing %s: %s\n"
1757 msgid "error looking up: %s\n"
1758 msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
1759
1760 #, fuzzy, c-format
1761 #| msgid "error searching the keyring: %s\n"
1762 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1763 msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
1764
1765 #, c-format
1766 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1767 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1768
1769 #, c-format
1770 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1771 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1772
1773 msgid "No fingerprint"
1774 msgstr "Chybí otisk"
1775
1776 #, c-format
1777 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1778 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1779
1780 #, fuzzy, c-format
1781 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1782 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1783 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1784
1785 #, fuzzy, c-format
1786 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1787 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1788 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1789
1790 #, c-format
1791 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1792 msgstr ""
1793
1794 # c-format
1795 #, c-format
1796 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1797 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1798
1799 #, c-format
1800 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1801 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1802
1803 msgid "make a signature"
1804 msgstr "vytvořit podpis"
1805
1806 msgid "make a clear text signature"
1807 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1808
1809 msgid "make a detached signature"
1810 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1811
1812 msgid "encrypt data"
1813 msgstr "šifrovat data"
1814
1815 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1816 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1817
1818 msgid "decrypt data (default)"
1819 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1820
1821 msgid "verify a signature"
1822 msgstr "verifikovat podpis"
1823
1824 msgid "list keys"
1825 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1826
1827 msgid "list keys and signatures"
1828 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1829
1830 msgid "list and check key signatures"
1831 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1832
1833 msgid "list keys and fingerprints"
1834 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1835
1836 msgid "list secret keys"
1837 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1838
1839 msgid "generate a new key pair"
1840 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1841
1842 msgid "quickly generate a new key pair"
1843 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1844
1845 msgid "quickly add a new user-id"
1846 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1847
1848 #, fuzzy
1849 #| msgid "quickly add a new user-id"
1850 msgid "quickly revoke a user-id"
1851 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1852
1853 #, fuzzy
1854 #| msgid "quickly generate a new key pair"
1855 msgid "quickly set a new expiration date"
1856 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1857
1858 msgid "full featured key pair generation"
1859 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1860
1861 msgid "generate a revocation certificate"
1862 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1863
1864 msgid "remove keys from the public keyring"
1865 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1866
1867 msgid "remove keys from the secret keyring"
1868 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1869
1870 msgid "quickly sign a key"
1871 msgstr "rychle podepsat klíč"
1872
1873 msgid "quickly sign a key locally"
1874 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1875
1876 msgid "sign a key"
1877 msgstr "podepsat klíč"
1878
1879 msgid "sign a key locally"
1880 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1881
1882 msgid "sign or edit a key"
1883 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1884
1885 msgid "change a passphrase"
1886 msgstr "změnit heslo"
1887
1888 msgid "export keys"
1889 msgstr "exportovat klíče"
1890
1891 msgid "export keys to a keyserver"
1892 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1893
1894 msgid "import keys from a keyserver"
1895 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1896
1897 msgid "search for keys on a keyserver"
1898 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1899
1900 msgid "update all keys from a keyserver"
1901 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1902
1903 msgid "import/merge keys"
1904 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1905
1906 msgid "print the card status"
1907 msgstr "vytisknout stav karty"
1908
1909 msgid "change data on a card"
1910 msgstr "změnit data na kartě"
1911
1912 msgid "change a card's PIN"
1913 msgstr "změnit PIN karty"
1914
1915 msgid "update the trust database"
1916 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1917
1918 msgid "print message digests"
1919 msgstr "vypsat hash zprávy"
1920
1921 msgid "run in server mode"
1922 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1923
1924 #, fuzzy
1925 #| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
1926 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
1927 msgstr ""
1928 "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
1929 "[špatný], ask [zeptat se], auto)"
1930
1931 msgid "create ascii armored output"
1932 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1933
1934 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1935 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1936
1937 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1938 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1939
1940 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1941 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1942
1943 msgid "use canonical text mode"
1944 msgstr "použít kanonický textový mód"
1945
1946 msgid "|FILE|write output to FILE"
1947 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1948
1949 msgid "do not make any changes"
1950 msgstr "neprovádět žádné změny"
1951
1952 msgid "prompt before overwriting"
1953 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1954
1955 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1956 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1957
1958 msgid ""
1959 "@\n"
1960 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1961 msgstr ""
1962 "@\n"
1963 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1964
1965 #, fuzzy
1966 #| msgid ""
1967 #| "@\n"
1968 #| "Examples:\n"
1969 #| "\n"
1970 #| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1971 #| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
1972 #| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1973 #| " --list-keys [names]        show keys\n"
1974 #| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1975 msgid ""
1976 "@\n"
1977 "Examples:\n"
1978 "\n"
1979 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1980 " --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
1981 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1982 " --list-keys [names]        show keys\n"
1983 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1984 msgstr ""
1985 "@\n"
1986 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1987 " --clear-sign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1988 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1989 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1990 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1991
1992 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1993 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1994
1995 msgid ""
1996 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1997 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1998 "Default operation depends on the input data\n"
1999 msgstr ""
2000 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
2001 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
2002 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
2003
2004 msgid ""
2005 "\n"
2006 "Supported algorithms:\n"
2007 msgstr ""
2008 "\n"
2009 "Podporované algoritmy:\n"
2010
2011 msgid "Pubkey: "
2012 msgstr "Veřejný klíč: "
2013
2014 msgid "Cipher: "
2015 msgstr "Šifra: "
2016
2017 msgid "Hash: "
2018 msgstr "Hash: "
2019
2020 msgid "Compression: "
2021 msgstr "Komprese: "
2022
2023 #, c-format
2024 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2025 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
2026
2027 msgid "conflicting commands\n"
2028 msgstr "konfliktní příkazy\n"
2029
2030 #, c-format
2031 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2032 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2033
2034 #, c-format
2035 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2036 msgstr ""
2037 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2038
2039 #, c-format
2040 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2041 msgstr ""
2042 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2043
2044 #, c-format
2045 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2046 msgstr ""
2047 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2048
2049 #, c-format
2050 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2051 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
2052
2053 #, c-format
2054 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2055 msgstr ""
2056 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
2057
2058 #, c-format
2059 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2060 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
2061
2062 #, c-format
2063 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2064 msgstr ""
2065 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
2066 "nebezpečně\n"
2067
2068 #, c-format
2069 msgid ""
2070 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2071 msgstr ""
2072 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
2073 "nebezpečně\n"
2074
2075 #, c-format
2076 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2077 msgstr ""
2078 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2079 "nebezpečně\n"
2080
2081 #, c-format
2082 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2083 msgstr ""
2084 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2085 "nastavena bezpečně\n"
2086
2087 #, c-format
2088 msgid ""
2089 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2090 msgstr ""
2091 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2092 "nastavena bezpečně\n"
2093
2094 #, c-format
2095 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2096 msgstr ""
2097 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2098 "nastavena bezpečně\n"
2099
2100 # c-format
2101 #, c-format
2102 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2103 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2104
2105 msgid "display photo IDs during key listings"
2106 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2107
2108 msgid "show key usage information during key listings"
2109 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2110
2111 msgid "show policy URLs during signature listings"
2112 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2113
2114 msgid "show all notations during signature listings"
2115 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2116
2117 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2118 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2119
2120 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2121 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2122
2123 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2124 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2125
2126 msgid "show user ID validity during key listings"
2127 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2128
2129 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2130 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2131
2132 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2133 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2134
2135 msgid "show the keyring name in key listings"
2136 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2137
2138 msgid "show expiration dates during signature listings"
2139 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2140
2141 #, fuzzy, c-format
2142 #| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
2143 msgid "valid values for option '%s':\n"
2144 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
2145
2146 #, c-format
2147 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2148 msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
2149
2150 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2151 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
2152
2153 #, fuzzy, c-format
2154 #| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
2155 msgid "invalid value for option '%s'\n"
2156 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
2157
2158 #, c-format
2159 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2160 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2161
2162 #, c-format
2163 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2164 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2165
2166 #, c-format
2167 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2168 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2169
2170 #, fuzzy, c-format
2171 #| msgid "line %d: not a valid email address\n"
2172 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2173 msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
2174
2175 #, c-format
2176 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2177 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2178
2179 #, c-format
2180 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2181 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2182
2183 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2184 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2185
2186 #, c-format
2187 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2188 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2189
2190 msgid "invalid keyserver options\n"
2191 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2192
2193 #, c-format
2194 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2195 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2196
2197 msgid "invalid import options\n"
2198 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2199
2200 #, fuzzy, c-format
2201 #| msgid "invalid list options\n"
2202 msgid "invalid filter option: %s\n"
2203 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2204
2205 #, c-format
2206 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2207 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2208
2209 msgid "invalid export options\n"
2210 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2211
2212 #, c-format
2213 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2214 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2215
2216 msgid "invalid list options\n"
2217 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2218
2219 msgid "display photo IDs during signature verification"
2220 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2221
2222 msgid "show policy URLs during signature verification"
2223 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2224
2225 msgid "show all notations during signature verification"
2226 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2227
2228 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2229 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2230
2231 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2232 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2233
2234 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2235 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2236
2237 msgid "show user ID validity during signature verification"
2238 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2239
2240 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2241 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2242
2243 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2244 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2245
2246 msgid "validate signatures with PKA data"
2247 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2248
2249 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2250 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2251
2252 #, c-format
2253 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2254 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2255
2256 msgid "invalid verify options\n"
2257 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2258
2259 #, c-format
2260 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2261 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2262
2263 #, c-format
2264 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2265 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2266
2267 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2268 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2269
2270 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2271 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2272
2273 #, c-format
2274 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2275 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2276
2277 #, c-format
2278 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2279 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2280
2281 #, c-format
2282 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2283 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2284
2285 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2286 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2287
2288 #, c-format
2289 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2290 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2291
2292 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2293 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2294
2295 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2296 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2297
2298 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2299 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2300
2301 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2302 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2303
2304 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2305 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2306
2307 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2308 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2309
2310 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2311 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2312
2313 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2314 msgstr ""
2315 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2316 "2 nebo 3\n"
2317
2318 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2319 msgstr ""
2320 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2321 "nebo 3\n"
2322
2323 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2324 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2325
2326 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2327 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2328
2329 msgid "invalid default preferences\n"
2330 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2331
2332 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2333 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2334
2335 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2336 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2337
2338 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2339 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2340
2341 #, c-format
2342 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2343 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2344
2345 #, c-format
2346 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2347 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2348
2349 #, c-format
2350 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2351 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2352
2353 #, c-format
2354 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2355 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2356
2357 #, c-format
2358 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2359 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2360
2361 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2362 msgstr ""
2363 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2364
2365 #, c-format
2366 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2367 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2368
2369 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2370 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2371
2372 #, c-format
2373 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2374 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2375
2376 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2377 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2378
2379 #, c-format
2380 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2381 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2382
2383 #, c-format
2384 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2385 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2386
2387 #, c-format
2388 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2389 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2390
2391 #, c-format
2392 msgid "key export failed: %s\n"
2393 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2394
2395 #, fuzzy, c-format
2396 #| msgid "key export failed: %s\n"
2397 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2398 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2399
2400 #, c-format
2401 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2402 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2403
2404 #, c-format
2405 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2406 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2407
2408 #, c-format
2409 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2410 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2411
2412 #, c-format
2413 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2414 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2415
2416 #, c-format
2417 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2418 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2419
2420 #, c-format
2421 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2422 msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
2423
2424 #, c-format
2425 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2426 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
2427
2428 msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
2429 msgstr ""
2430
2431 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2432 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
2433
2434 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2435 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2436
2437 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2438 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2439
2440 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2441 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2442
2443 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2444 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2445
2446 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2447 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2448
2449 msgid "|FD|write status info to this FD"
2450 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2451
2452 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2453 msgstr ""
2454
2455 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2456 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2457
2458 msgid ""
2459 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2460 "Check signatures against known trusted keys\n"
2461 msgstr ""
2462 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2463 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2464
2465 msgid "No help available"
2466 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2467
2468 #, c-format
2469 msgid "No help available for '%s'"
2470 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2471
2472 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2473 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2474
2475 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2476 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2477
2478 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2479 msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
2480
2481 msgid "do not update the trustdb after import"
2482 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2483
2484 #, fuzzy
2485 #| msgid "show key fingerprint"
2486 msgid "show key during import"
2487 msgstr "vypsat otisk klíče"
2488
2489 msgid "only accept updates to existing keys"
2490 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2491
2492 msgid "remove unusable parts from key after import"
2493 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2494
2495 msgid "remove as much as possible from key after import"
2496 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2497
2498 msgid "run import filters and export key immediately"
2499 msgstr ""
2500
2501 #, fuzzy
2502 #| msgid "assume input is in binary format"
2503 msgid "assume the GnuPG key backup format"
2504 msgstr "předpokládat vstup v binárním formátu"
2505
2506 #, c-format
2507 msgid "skipping block of type %d\n"
2508 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2509
2510 #, c-format
2511 msgid "%lu keys processed so far\n"
2512 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2513
2514 #, c-format
2515 msgid "Total number processed: %lu\n"
2516 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2517
2518 #, c-format
2519 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2520 msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2524 msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2528 msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
2529
2530 #, c-format
2531 msgid "              imported: %lu"
2532 msgstr "                     importováno: %lu"
2533
2534 #, c-format
2535 msgid "             unchanged: %lu\n"
2536 msgstr "                       beze změn: %lu\n"
2537
2538 #, c-format
2539 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2540 msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
2541
2542 #, c-format
2543 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2544 msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
2545
2546 #, c-format
2547 msgid "        new signatures: %lu\n"
2548 msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
2549
2550 #, c-format
2551 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2552 msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
2553
2554 #, c-format
2555 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2556 msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
2557
2558 #, c-format
2559 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2560 msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
2561
2562 #, c-format
2563 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2564 msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2565
2566 #, c-format
2567 msgid "          not imported: %lu\n"
2568 msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
2569
2570 #, c-format
2571 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2572 msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
2573
2574 #, c-format
2575 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2576 msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2577
2578 #, c-format
2579 msgid ""
2580 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2581 "algorithms on these user IDs:\n"
2582 msgstr ""
2583 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2584 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2585
2586 #, c-format
2587 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2588 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2589
2590 #, c-format
2591 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2592 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2593
2594 #, c-format
2595 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2596 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2597
2598 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2599 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2600
2601 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2602 msgstr ""
2603 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2604
2605 #, c-format
2606 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2607 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2608
2609 #, c-format
2610 msgid "key %s: no user ID\n"
2611 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2612
2613 #, c-format
2614 msgid "key %s: %s\n"
2615 msgstr "klíč %s: %s\n"
2616
2617 msgid "rejected by import screener"
2618 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2619
2620 #, c-format
2621 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2622 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2623
2624 # c-format
2625 #, c-format
2626 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2627 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2628
2629 #, c-format
2630 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2631 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2632
2633 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2634 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2635
2636 #, c-format
2637 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2638 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2639
2640 #, c-format
2641 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2642 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2643
2644 #, c-format
2645 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2646 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2647
2648 #, c-format
2649 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2650 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2651
2652 #, c-format
2653 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2654 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2655
2656 #, c-format
2657 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2658 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2659
2660 #, c-format
2661 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2662 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2663
2664 #, c-format
2665 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2666 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2667
2668 #, c-format
2669 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2670 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2671
2672 #, c-format
2673 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2674 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2675
2676 #, c-format
2677 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2678 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2679
2680 #, c-format
2681 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2682 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2683
2684 #, c-format
2685 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2686 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2687
2688 #, c-format
2689 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2690 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2694 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2695
2696 #, c-format
2697 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2698 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2699
2700 #, c-format
2701 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2702 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2703
2704 #, c-format
2705 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2706 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2707
2708 #, c-format
2709 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2710 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2711
2712 #, c-format
2713 msgid "key %s: secret key imported\n"
2714 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2715
2716 #, c-format
2717 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2718 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2719
2720 #, c-format
2721 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2722 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2723
2724 #, c-format
2725 msgid "secret key %s: %s\n"
2726 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2727
2728 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2729 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2730
2731 #, c-format
2732 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2733 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2734
2735 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2736 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2737 #. actual private key data is stored on the card.  A
2738 #. single smartcard can have up to three private key
2739 #. data.  Importing private key stub is always
2740 #. skipped in 2.1, and it returns
2741 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2742 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2743 #. references to a card will be automatically
2744 #. created again.
2745 #, c-format
2746 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2747 msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
2748
2749 #, c-format
2750 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2751 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2752
2753 #, c-format
2754 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2755 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2756
2757 #, c-format
2758 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2759 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2760
2761 #, c-format
2762 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2763 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2764
2765 #, c-format
2766 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2767 msgstr ""
2768 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2769
2770 #, c-format
2771 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2772 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2773
2774 #, c-format
2775 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2776 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2777
2778 #, c-format
2779 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2780 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2781
2782 #, c-format
2783 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2784 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2785
2786 #, c-format
2787 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2788 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2789
2790 #, c-format
2791 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2792 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2793
2794 #, c-format
2795 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2796 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2797
2798 #, c-format
2799 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2800 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2801
2802 #, c-format
2803 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2804 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2805
2806 #, c-format
2807 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2808 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2809
2810 #, c-format
2811 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2812 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2813
2814 #, c-format
2815 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2816 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2817
2818 #, c-format
2819 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2820 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2821
2822 #, c-format
2823 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2824 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2825
2826 #, c-format
2827 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2828 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2829
2830 #, c-format
2831 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2832 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2833
2834 #, c-format
2835 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2836 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2837
2838 #, c-format
2839 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2840 msgstr ""
2841 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2842
2843 #, c-format
2844 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2845 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2846
2847 #, c-format
2848 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2849 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2850
2851 #, c-format
2852 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2853 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2854
2855 #, c-format
2856 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2857 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2858
2859 #, c-format
2860 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2861 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2862
2863 #, c-format
2864 msgid "keybox '%s' created\n"
2865 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2866
2867 #, c-format
2868 msgid "keyring '%s' created\n"
2869 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2870
2871 #, c-format
2872 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2873 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2874
2875 #, c-format
2876 msgid "error opening key DB: %s\n"
2877 msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
2878
2879 #, c-format
2880 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2881 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2882
2883 msgid "[revocation]"
2884 msgstr "[revokace]"
2885
2886 msgid "[self-signature]"
2887 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2888
2889 #, c-format
2890 msgid "error allocating memory: %s\n"
2891 msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
2892
2893 #, fuzzy, c-format
2894 #| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2895 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
2896 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2897
2898 #, fuzzy, c-format
2899 #| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
2900 msgid ""
2901 "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
2902 msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
2903
2904 #, fuzzy
2905 #| msgid "Good signature from"
2906 msgid " (reordered signatures follow)"
2907 msgstr "Dobrý podpis od"
2908
2909 #, fuzzy, c-format
2910 #| msgid "key %s: %s\n"
2911 msgid "key %s:\n"
2912 msgstr "klíč %s: %s\n"
2913
2914 #, fuzzy, c-format
2915 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2916 msgid "%d duplicate signature removed\n"
2917 msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
2918 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2919 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2920 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2921
2922 #, fuzzy, c-format
2923 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2924 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
2925 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2926 msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2927 msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2928 msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2929
2930 #, fuzzy, c-format
2931 #| msgid "%d bad signatures\n"
2932 msgid "%d bad signature\n"
2933 msgid_plural "%d bad signatures\n"
2934 msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
2935 msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
2936 msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
2937
2938 #, fuzzy, c-format
2939 #| msgid "Good signature from"
2940 msgid "%d signature reordered\n"
2941 msgid_plural "%d signatures reordered\n"
2942 msgstr[0] "Dobrý podpis od"
2943 msgstr[1] "Dobrý podpis od"
2944 msgstr[2] "Dobrý podpis od"
2945
2946 #, c-format
2947 msgid ""
2948 "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
2949 "all signatures.\n"
2950 msgstr ""
2951
2952 msgid ""
2953 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2954 "keys\n"
2955 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2956 "etc.)\n"
2957 msgstr ""
2958 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2959 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2960 "kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
2961 "\n"
2962
2963 #, c-format
2964 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2965 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2966
2967 #, c-format
2968 msgid "  %d = I trust fully\n"
2969 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2970
2971 msgid ""
2972 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2973 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2974 "trust signatures on your behalf.\n"
2975 msgstr ""
2976 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2977 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2978 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2979
2980 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2981 msgstr ""
2982 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2983 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2984
2985 #, c-format
2986 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
2987 msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
2988
2989 #, c-format
2990 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2991 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2992
2993 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2994 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2995
2996 msgid "  Unable to sign.\n"
2997 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2998
2999 #, c-format
3000 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3001 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
3002
3003 #, c-format
3004 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3005 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
3006
3007 #, c-format
3008 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3009 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
3010
3011 msgid "Sign it? (y/N) "
3012 msgstr "Podepsat? (a/N) "
3013
3014 #, c-format
3015 msgid ""
3016 "The self-signature on \"%s\"\n"
3017 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3018 msgstr ""
3019 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
3020 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
3021
3022 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3023 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
3024
3025 #, c-format
3026 msgid ""
3027 "Your current signature on \"%s\"\n"
3028 "has expired.\n"
3029 msgstr ""
3030 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
3031 "vypršela.\n"
3032
3033 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3034 msgstr ""
3035 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
3036 "N) "
3037
3038 #, c-format
3039 msgid ""
3040 "Your current signature on \"%s\"\n"
3041 "is a local signature.\n"
3042 msgstr ""
3043 "Váš současný podpis na „%s“\n"
3044 "je pouze lokální.\n"
3045
3046 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3047 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
3048
3049 #, c-format
3050 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3051 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
3052
3053 #, c-format
3054 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3055 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
3056
3057 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3058 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
3059
3060 #, c-format
3061 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3062 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3063
3064 msgid "This key has expired!"
3065 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
3066
3067 #, c-format
3068 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3069 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3070
3071 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3072 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3073
3074 msgid ""
3075 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3076 "belongs\n"
3077 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3078 msgstr ""
3079 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3080 "patří výše uvedené osobě.\n"
3081 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3082
3083 #, c-format
3084 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3085 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3086
3087 #, c-format
3088 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3089 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3090
3091 #, c-format
3092 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3093 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3094
3095 #, c-format
3096 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3097 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3098
3099 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3100 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
3101
3102 #, c-format
3103 msgid ""
3104 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3105 "key \"%s\" (%s)\n"
3106 msgstr ""
3107 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3108 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3109
3110 msgid "This will be a self-signature.\n"
3111 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3112
3113 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3114 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3115
3116 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3117 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3118
3119 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3120 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3121
3122 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3123 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3124
3125 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3126 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3127
3128 msgid "I have checked this key casually.\n"
3129 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3130
3131 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3132 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3133
3134 msgid "Really sign? (y/N) "
3135 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3136
3137 #, c-format
3138 msgid "signing failed: %s\n"
3139 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3140
3141 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3142 msgstr ""
3143 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3144 "nelze změnit.\n"
3145
3146 #, c-format
3147 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3148 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3149
3150 msgid "save and quit"
3151 msgstr "uložit a ukončit"
3152
3153 msgid "show key fingerprint"
3154 msgstr "vypsat otisk klíče"
3155
3156 msgid "show the keygrip"
3157 msgstr "ukázat keygrip"
3158
3159 msgid "list key and user IDs"
3160 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3161
3162 msgid "select user ID N"
3163 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3164
3165 msgid "select subkey N"
3166 msgstr "vyberte podklíč N"
3167
3168 msgid "check signatures"
3169 msgstr "kontrolovat podpisy"
3170
3171 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3172 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3173
3174 msgid "sign selected user IDs locally"
3175 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3176
3177 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3178 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3179
3180 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3181 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3182
3183 msgid "add a user ID"
3184 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3185
3186 msgid "add a photo ID"
3187 msgstr "přidat fotografický ID"
3188
3189 msgid "delete selected user IDs"
3190 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3191
3192 msgid "add a subkey"
3193 msgstr "přidat podklíč"
3194
3195 msgid "add a key to a smartcard"
3196 msgstr "přidat klíč na kartu"
3197
3198 msgid "move a key to a smartcard"
3199 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3200
3201 msgid "move a backup key to a smartcard"
3202 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3203
3204 msgid "delete selected subkeys"
3205 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3206
3207 msgid "add a revocation key"
3208 msgstr "přidat revokační klíč"
3209
3210 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3211 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3212
3213 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3214 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3215
3216 msgid "flag the selected user ID as primary"
3217 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3218
3219 msgid "list preferences (expert)"
3220 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3221
3222 msgid "list preferences (verbose)"
3223 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3224
3225 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3226 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3227
3228 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3229 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3230
3231 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3232 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3233
3234 msgid "change the passphrase"
3235 msgstr "změnit heslo"
3236
3237 msgid "change the ownertrust"
3238 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3239
3240 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3241 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3242
3243 msgid "revoke selected user IDs"
3244 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3245
3246 msgid "revoke key or selected subkeys"
3247 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3248
3249 msgid "enable key"
3250 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3251
3252 msgid "disable key"
3253 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3254
3255 msgid "show selected photo IDs"
3256 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3257
3258 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3259 msgstr ""
3260 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3261
3262 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3263 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3264
3265 msgid "Secret key is available.\n"
3266 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3267
3268 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3269 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3270
3271 msgid ""
3272 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3273 "(lsign),\n"
3274 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3275 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3276 msgstr ""
3277 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3278 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3279 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3280
3281 msgid "Key is revoked."
3282 msgstr "Klíč revokován."
3283
3284 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3285 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3286
3287 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3288 msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
3289
3290 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3291 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3292
3293 #, c-format
3294 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3295 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3296
3297 #, c-format
3298 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3299 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3300
3301 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3302 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3303
3304 #, c-format
3305 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3306 msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
3307
3308 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3309 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3310
3311 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3312 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3313
3314 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3315 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3316
3317 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3318 #. moving the key and not about removing it.
3319 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3320 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3321
3322 msgid "You must select exactly one key.\n"
3323 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3324
3325 msgid "Command expects a filename argument\n"
3326 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3327
3328 #, c-format
3329 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3330 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3331
3332 #, c-format
3333 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3334 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3335
3336 msgid "You must select at least one key.\n"
3337 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3338
3339 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3340 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3341
3342 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3343 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3344
3345 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3346 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3347
3348 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3349 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3350
3351 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3352 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3353
3354 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3355 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3356
3357 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3358 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3359
3360 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3361 msgstr ""
3362 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3363 "poskytnutá uživatelem\n"
3364
3365 msgid "Set preference list to:\n"
3366 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3367
3368 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3369 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3370
3371 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3372 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3373
3374 msgid "Save changes? (y/N) "
3375 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3376
3377 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3378 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3379
3380 #, c-format
3381 msgid "update failed: %s\n"
3382 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3383
3384 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3385 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3386
3387 #, fuzzy
3388 #| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3389 msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
3390 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3391
3392 #, fuzzy, c-format
3393 #| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
3394 msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
3395 msgstr "kontrola seznamu důvěry se nepodařila: %s\n"
3396
3397 #, fuzzy, c-format
3398 #| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
3399 msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
3400 msgstr "kontrola seznamu důvěry se nepodařila: %s\n"
3401
3402 #, c-format
3403 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3404 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3405
3406 #, c-format
3407 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3408 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3409
3410 #, fuzzy, c-format
3411 #| msgid "read error in '%s': %s\n"
3412 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3413 msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
3414
3415 msgid "No matching user IDs."
3416 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3417
3418 msgid "Nothing to sign.\n"
3419 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3420
3421 #, fuzzy, c-format
3422 #| msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
3423 msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
3424 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
3425
3426 msgid "Digest: "
3427 msgstr "Hash: "
3428
3429 msgid "Features: "
3430 msgstr "Vlastnosti: "
3431
3432 msgid "Keyserver no-modify"
3433 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3434
3435 msgid "Preferred keyserver: "
3436 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3437
3438 msgid "Notations: "
3439 msgstr "Poznámky: "
3440
3441 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3442 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3443
3444 #, c-format
3445 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3446 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3447
3448 #, c-format
3449 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3450 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3451
3452 msgid "(sensitive)"
3453 msgstr "(citlivá informace)"
3454
3455 #, c-format
3456 msgid "created: %s"
3457 msgstr "vytvořen: %s"
3458
3459 #, c-format
3460 msgid "revoked: %s"
3461 msgstr "revokován: %s"
3462
3463 #, c-format
3464 msgid "expired: %s"
3465 msgstr "platnost skončila: %s"
3466
3467 #, c-format
3468 msgid "expires: %s"
3469 msgstr "platnost skončí: %s"
3470
3471 #, c-format
3472 msgid "usage: %s"
3473 msgstr "použití: %s"
3474
3475 msgid "card-no: "
3476 msgstr "číslo karty: "
3477
3478 #, c-format
3479 msgid "trust: %s"
3480 msgstr "důvěra: %s"
3481
3482 #, c-format
3483 msgid "validity: %s"
3484 msgstr "platnost: %s"
3485
3486 msgid "This key has been disabled"
3487 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3488
3489 msgid ""
3490 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3491 "unless you restart the program.\n"
3492 msgstr ""
3493 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3494 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3495
3496 # status
3497 msgid "revoked"
3498 msgstr "odvolán"
3499
3500 msgid "expired"
3501 msgstr "platnost skončila"
3502
3503 msgid ""
3504 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3505 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3506 msgstr ""
3507 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3508 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3509
3510 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3511 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3512
3513 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3514 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3515
3516 msgid ""
3517 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3518 "versions\n"
3519 "         of PGP to reject this key.\n"
3520 msgstr ""
3521 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3522 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3523
3524 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3525 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3526
3527 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3528 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3529
3530 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3531 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3532
3533 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3534 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3535
3536 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3537 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3538
3539 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3540 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3541
3542 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3543 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3544
3545 #, fuzzy, c-format
3546 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3547 msgid "Deleted %d signature.\n"
3548 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3549 msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
3550 msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
3551 msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
3552
3553 msgid "Nothing deleted.\n"
3554 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3555
3556 msgid "invalid"
3557 msgstr "neplatný"
3558
3559 #, c-format
3560 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3561 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3562
3563 #, fuzzy, c-format
3564 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3565 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3566 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3567 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3568 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3569 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3570
3571 #, c-format
3572 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3573 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3574
3575 #, c-format
3576 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3577 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3578
3579 msgid ""
3580 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3581 "cause\n"
3582 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3583 msgstr ""
3584 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3585 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3586
3587 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3588 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3589
3590 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3591 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3592
3593 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3594 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3595
3596 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3597 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3598
3599 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3600 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3601
3602 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3603 msgstr ""
3604 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3605
3606 msgid ""
3607 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3608 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3609
3610 msgid ""
3611 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3612 "N) "
3613 msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
3614
3615 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3616 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3617
3618 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3619 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3620
3621 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3622 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3623
3624 #, c-format
3625 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3626 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3627
3628 #, c-format
3629 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3630 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3631
3632 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3633 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3634
3635 #, c-format
3636 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3637 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3638
3639 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3640 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3641
3642 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3643 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3644
3645 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3646 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3647
3648 msgid "Enter the notation: "
3649 msgstr "Vložte poznámku: "
3650
3651 msgid "Proceed? (y/N) "
3652 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3653
3654 #, c-format
3655 msgid "No user ID with index %d\n"
3656 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3657
3658 #, c-format
3659 msgid "No user ID with hash %s\n"
3660 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3661
3662 #, c-format
3663 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3664 msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
3665
3666 #, c-format
3667 msgid "No subkey with index %d\n"
3668 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3669
3670 #, c-format
3671 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3672 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3673
3674 #, c-format
3675 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3676 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3677
3678 msgid " (non-exportable)"
3679 msgstr " (neexportovatelné)"
3680
3681 #, c-format
3682 msgid "This signature expired on %s.\n"
3683 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3684
3685 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3686 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3687
3688 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3689 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3690
3691 msgid "Not signed by you.\n"
3692 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3693
3694 #, c-format
3695 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3696 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3697
3698 msgid " (non-revocable)"
3699 msgstr " (neodvolatelné)"
3700
3701 #, c-format
3702 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3703 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3704
3705 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3706 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3707
3708 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3709 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3710
3711 msgid "no secret key\n"
3712 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3713
3714 #, c-format
3715 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3716 msgstr ""
3717
3718 #, c-format
3719 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3720 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3721
3722 #, c-format
3723 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3724 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3725
3726 #, fuzzy
3727 #| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3728 msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
3729 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3730
3731 #, c-format
3732 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3733 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3734
3735 #, c-format
3736 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3737 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3738
3739 #, c-format
3740 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3741 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3742
3743 #, c-format
3744 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3745 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3746
3747 msgid "too many cipher preferences\n"
3748 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3749
3750 msgid "too many digest preferences\n"
3751 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3752
3753 msgid "too many compression preferences\n"
3754 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3755
3756 #, c-format
3757 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3758 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3759
3760 msgid "writing direct signature\n"
3761 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3762
3763 msgid "writing self signature\n"
3764 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3765
3766 msgid "writing key binding signature\n"
3767 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3768
3769 #, c-format
3770 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3771 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3772
3773 #, c-format
3774 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3775 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3776
3777 msgid ""
3778 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3779 msgstr ""
3780 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3781 "dlouhým hashem\n"
3782
3783 msgid "Sign"
3784 msgstr "Podepisování"
3785
3786 msgid "Certify"
3787 msgstr "Certifikování"
3788
3789 msgid "Encrypt"
3790 msgstr "Šifrování"
3791
3792 msgid "Authenticate"
3793 msgstr "Autentizace"
3794
3795 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3796 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3797 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3798 #. functions:
3799 #.
3800 #. s = Toggle signing capability
3801 #. e = Toggle encryption capability
3802 #. a = Toggle authentication capability
3803 #. q = Finish
3804 #.
3805 msgid "SsEeAaQq"
3806 msgstr "SsEeAaQq"
3807
3808 #, c-format
3809 msgid "Possible actions for a %s key: "
3810 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3811
3812 msgid "Current allowed actions: "
3813 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3814
3815 #, c-format
3816 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3817 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3818
3819 #, c-format
3820 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3821 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3822
3823 #, c-format
3824 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3825 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3826
3827 #, c-format
3828 msgid "   (%c) Finished\n"
3829 msgstr "   (%c) Konec\n"
3830
3831 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3832 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3833
3834 #, c-format
3835 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3836 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3837
3838 #, c-format
3839 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3840 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3841
3842 #, c-format
3843 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3844 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3845
3846 #, c-format
3847 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3848 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3849
3850 #, c-format
3851 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3852 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3853
3854 #, c-format
3855 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3856 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3857
3858 #, c-format
3859 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3860 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3861
3862 #, c-format
3863 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3864 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3865
3866 #, c-format
3867 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3868 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3869
3870 #, c-format
3871 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3872 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3873
3874 #, c-format
3875 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3876 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3877
3878 #, c-format
3879 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3880 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3881
3882 #, c-format
3883 msgid "  (%d) Existing key\n"
3884 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3885
3886 msgid "Enter the keygrip: "
3887 msgstr "Vložte keygrip: "
3888
3889 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3890 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3891
3892 msgid "No key with this keygrip\n"
3893 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3894
3895 #, c-format
3896 msgid "rounded to %u bits\n"
3897 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3898
3899 #, c-format
3900 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3901 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3902
3903 #, c-format
3904 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3905 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3906
3907 #, c-format
3908 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3909 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3910
3911 #, c-format
3912 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3913 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3914
3915 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3916 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3917
3918 msgid ""
3919 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3920 "         0 = key does not expire\n"
3921 "      <n>  = key expires in n days\n"
3922 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3923 "      <n>m = key expires in n months\n"
3924 "      <n>y = key expires in n years\n"
3925 msgstr ""
3926 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3927 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3928 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3929 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3930 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3931 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3932
3933 msgid ""
3934 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3935 "         0 = signature does not expire\n"
3936 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3937 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3938 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3939 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3940 msgstr ""
3941 &quo