Preparing for a release.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 #
14 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
15 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
16 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
17 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
18 #
19 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
20 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
21 #
22 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
23 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
24 # kvalifikovaný certifikát/podpis
25 #
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg2 2.0.11-r5164\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2009-12-21 15:13+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2009-09-29 15:47+0200\n"
32 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
33 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
38
39 #: agent/call-pinentry.c:243
40 #, c-format
41 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
42 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
43
44 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
45 #. for the quality bar.
46 #: agent/call-pinentry.c:605
47 msgid "Quality:"
48 msgstr "Kvalita:"
49
50 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
51 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
52 #. string to describe what this is about.  The length of the
53 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
54 #. translate this entry, a default english text (see source)
55 #. will be used.
56 #: agent/call-pinentry.c:627
57 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
58 msgstr ""
59 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
60 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
61
62 #: agent/call-pinentry.c:671
63 msgid ""
64 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
65 "session"
66 msgstr ""
67 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:674
70 msgid ""
71 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
72 "this session"
73 msgstr ""
74 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
75
76 #: agent/call-pinentry.c:731
77 #, c-format
78 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
79 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
80
81 #: agent/call-pinentry.c:751 agent/call-pinentry.c:763
82 msgid "PIN too long"
83 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:752
86 msgid "Passphrase too long"
87 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
88
89 #: agent/call-pinentry.c:760
90 msgid "Invalid characters in PIN"
91 msgstr "Neplatný znak v PINu"
92
93 #: agent/call-pinentry.c:765
94 msgid "PIN too short"
95 msgstr "PIN je příliš krátký"
96
97 #: agent/call-pinentry.c:777
98 msgid "Bad PIN"
99 msgstr "Špatný PIN"
100
101 #: agent/call-pinentry.c:778
102 msgid "Bad Passphrase"
103 msgstr "Špatné heslo"
104
105 #: agent/call-pinentry.c:814
106 msgid "Passphrase"
107 msgstr "Heslo"
108
109 #: agent/command-ssh.c:529
110 #, c-format
111 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
112 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
113
114 #: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:473 g10/gpg.c:1121
115 #: g10/keygen.c:3394 g10/keygen.c:3427 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1569
116 #: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107
117 #: g10/tdbio.c:548 jnlib/dotlock.c:310
118 #, c-format
119 msgid "can't create `%s': %s\n"
120 msgstr "nemohu vytvořit „%s“: %s\n"
121
122 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
123 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
124 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1122 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2877
125 #: g10/keyring.c:1595 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
126 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
127 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:552
128 #: g10/tdbio.c:616 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2044
129 #: sm/gpgsm.c:2074 sm/gpgsm.c:2112 sm/gpgsm.c:2150 sm/qualified.c:66
130 #, c-format
131 msgid "can't open `%s': %s\n"
132 msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
135 #, c-format
136 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
137 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
138
139 #: agent/command-ssh.c:1657
140 #, c-format
141 msgid "detected card with S/N: %s\n"
142 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
143
144 #: agent/command-ssh.c:1662
145 #, c-format
146 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
147 msgstr ""
148 "chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: %"
149 "s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:1682
152 #, c-format
153 msgid "no suitable card key found: %s\n"
154 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
155
156 #: agent/command-ssh.c:1732
157 #, c-format
158 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
159 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
160
161 #: agent/command-ssh.c:1747
162 #, c-format
163 msgid "error writing key: %s\n"
164 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
165
166 #: agent/command-ssh.c:2055
167 #, c-format
168 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
169 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%0A  %c"
170
171 #: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
172 msgid "Please re-enter this passphrase"
173 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
174
175 #: agent/command-ssh.c:2404
176 #, c-format
177 msgid ""
178 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
179 "0Awithin gpg-agent's key storage"
180 msgstr ""
181 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%"
182 "0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
183
184 #: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
185 #: tools/symcryptrun.c:434
186 msgid "does not match - try again"
187 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
188
189 #: agent/command-ssh.c:2949
190 #, c-format
191 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
192 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
193
194 #: agent/divert-scd.c:92 g10/call-agent.c:863
195 msgid "Please insert the card with serial number"
196 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
197
198 #: agent/divert-scd.c:93 g10/call-agent.c:864
199 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
200 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
201
202 #: agent/divert-scd.c:200
203 msgid "Admin PIN"
204 msgstr "PIN správce"
205
206 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
207 #. used to unblock a PIN.
208 #: agent/divert-scd.c:205
209 msgid "PUK"
210 msgstr "PUK"
211
212 #: agent/divert-scd.c:212
213 msgid "Reset Code"
214 msgstr "Resetační kód"
215
216 #: agent/divert-scd.c:238
217 #, c-format
218 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
219 msgstr "%s%%0A%%0APoužijte klávesnici čtečky."
220
221 #: agent/divert-scd.c:287
222 msgid "Repeat this Reset Code"
223 msgstr "Zopakujte resetační kód"
224
225 #: agent/divert-scd.c:289
226 msgid "Repeat this PUK"
227 msgstr "Zopakujte tento PUK"
228
229 #: agent/divert-scd.c:290
230 msgid "Repeat this PIN"
231 msgstr "Zopakujte tento PIN"
232
233 #: agent/divert-scd.c:295
234 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
235 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
236
237 #: agent/divert-scd.c:297
238 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
239 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
240
241 #: agent/divert-scd.c:298
242 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
243 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
244
245 #: agent/divert-scd.c:310
246 #, c-format
247 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
248 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkl(a) kartu"
249
250 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:384 sm/export.c:638 sm/export.c:654
251 #: sm/import.c:661 sm/import.c:686
252 #, c-format
253 msgid "error creating temporary file: %s\n"
254 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
255
256 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:669
257 #, c-format
258 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
259 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
260
261 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
262 msgid "Enter new passphrase"
263 msgstr "Vložte nové heslo"
264
265 #: agent/genkey.c:167
266 msgid "Take this one anyway"
267 msgstr "Použít přesto tento klíč"
268
269 #: agent/genkey.c:193
270 #, c-format
271 msgid ""
272 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
273 "at least %u character long."
274 msgid_plural ""
275 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
276 "at least %u characters long."
277 msgstr[0] ""
278 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u znak "
279 "dlouhé."
280 msgstr[1] ""
281 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
282 "znaky dlouhé."
283 msgstr[2] ""
284 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
285 "znaků dlouhé."
286
287 #: agent/genkey.c:214
288 #, c-format
289 msgid ""
290 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
291 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
292 msgid_plural ""
293 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
294 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
295 msgstr[0] ""
296 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
297 "u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
298 msgstr[1] ""
299 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
300 "u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
301 msgstr[2] ""
302 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
303 "u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
304
305 #: agent/genkey.c:237
306 #, c-format
307 msgid ""
308 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
309 "a known term or match%%0Acertain pattern."
310 msgstr ""
311 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by nemělo být známým slovem "
312 "nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
313
314 #: agent/genkey.c:253
315 #, c-format
316 msgid ""
317 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
318 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
319
320 #: agent/genkey.c:255
321 #, c-format
322 msgid ""
323 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
324 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
325 msgstr ""
326 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
327 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
328
329 #: agent/genkey.c:264
330 msgid "Yes, protection is not needed"
331 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
332
333 #: agent/genkey.c:308
334 #, c-format
335 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
336 msgstr "Prosím, pro ochranu svého nového klíče%0A zadejte heslo"
337
338 #: agent/genkey.c:431
339 msgid "Please enter the new passphrase"
340 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
341
342 #: agent/gpg-agent.c:119 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:104
343 #: tools/gpg-check-pattern.c:70
344 msgid ""
345 "@Options:\n"
346 " "
347 msgstr ""
348 "@Volby:\n"
349 " "
350
351 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:106
352 msgid "run in server mode (foreground)"
353 msgstr "běžet v režimu serveru (na popředí)"
354
355 #: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:109
356 msgid "run in daemon mode (background)"
357 msgstr "běžen v režimu démona (na pozadí)"
358
359 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpg.c:486 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
360 #: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
361 #: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:164
362 msgid "verbose"
363 msgstr "s dodatečnými informacemi"
364
365 #: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
366 #: sm/gpgsm.c:282
367 msgid "be somewhat more quiet"
368 msgstr "být o trochu víc tichý"
369
370 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112
371 msgid "sh-style command output"
372 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
373
374 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:113
375 msgid "csh-style command output"
376 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
377
378 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:114 sm/gpgsm.c:312
379 #: tools/symcryptrun.c:167
380 msgid "|FILE|read options from FILE"
381 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
382
383 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:124
384 msgid "do not detach from the console"
385 msgstr "neodpojovat se od konzole"
386
387 #: agent/gpg-agent.c:133
388 msgid "do not grab keyboard and mouse"
389 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
390
391 #: agent/gpg-agent.c:134 tools/symcryptrun.c:166
392 msgid "use a log file for the server"
393 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
394
395 #: agent/gpg-agent.c:136
396 msgid "use a standard location for the socket"
397 msgstr "použít standardní umístění socketu"
398
399 #: agent/gpg-agent.c:139
400 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
401 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
402
403 #: agent/gpg-agent.c:142
404 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
405 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
406
407 #: agent/gpg-agent.c:143
408 msgid "do not use the SCdaemon"
409 msgstr "nepoužívat SCdémona"
410
411 #: agent/gpg-agent.c:155
412 msgid "ignore requests to change the TTY"
413 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:157
416 msgid "ignore requests to change the X display"
417 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
418
419 #: agent/gpg-agent.c:160
420 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
421 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
422
423 #: agent/gpg-agent.c:173
424 msgid "do not use the PIN cache when signing"
425 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
426
427 #: agent/gpg-agent.c:175
428 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
429 msgstr "dovolit klientům označit klíče za „důvěryhodné“"
430
431 #: agent/gpg-agent.c:177
432 msgid "allow presetting passphrase"
433 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
434
435 #: agent/gpg-agent.c:178
436 msgid "enable ssh-agent emulation"
437 msgstr "zapnout emulaci ssh-agenta"
438
439 #: agent/gpg-agent.c:180
440 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
441 msgstr "|SOUBOR|zapsat nastavení prostředí též do SOUBORU"
442
443 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
444 #. reporting address.  This is so that we can change the
445 #. reporting address without breaking the translations.
446 #: agent/gpg-agent.c:332 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:163
447 #: g10/gpg.c:813 g10/gpgv.c:114 kbx/kbxutil.c:113 scd/scdaemon.c:245
448 #: sm/gpgsm.c:519 tools/gpg-connect-agent.c:180 tools/gpgconf.c:102
449 #: tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
450 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
451 msgstr ""
452 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
453 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:341
456 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
457 msgstr "Použití: gpg-agent [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
458
459 #: agent/gpg-agent.c:343
460 msgid ""
461 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
462 "Secret key management for GnuPG\n"
463 msgstr ""
464 "Syntaxe: gpg-agent [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
465 "Správa tajných klíčů pro GnuPG\n"
466
467 #: agent/gpg-agent.c:389 g10/gpg.c:1006 scd/scdaemon.c:317 sm/gpgsm.c:669
468 #, c-format
469 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
470 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
471
472 #: agent/gpg-agent.c:609 agent/protect-tool.c:1033 kbx/kbxutil.c:428
473 #: scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:911 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:996
474 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
475 #, c-format
476 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
477 msgstr "%s je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
478
479 #: agent/gpg-agent.c:720 g10/gpg.c:2109 scd/scdaemon.c:505 sm/gpgsm.c:1008
480 #, c-format
481 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
482 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
483
484 #: agent/gpg-agent.c:725 agent/gpg-agent.c:1326 g10/gpg.c:2113
485 #: scd/scdaemon.c:510 sm/gpgsm.c:1012 tools/symcryptrun.c:929
486 #, c-format
487 msgid "option file `%s': %s\n"
488 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
489
490 #: agent/gpg-agent.c:733 g10/gpg.c:2120 scd/scdaemon.c:518 sm/gpgsm.c:1019
491 #, c-format
492 msgid "reading options from `%s'\n"
493 msgstr "čtu možnosti z „%s“\n"
494
495 #: agent/gpg-agent.c:1095 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
496 #: g10/plaintext.c:162
497 #, c-format
498 msgid "error creating `%s': %s\n"
499 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
500
501 #: agent/gpg-agent.c:1439 agent/gpg-agent.c:1557 agent/gpg-agent.c:1561
502 #: agent/gpg-agent.c:1602 agent/gpg-agent.c:1606 g10/exec.c:188
503 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:1015
504 #, c-format
505 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
506 msgstr "nemohu vytvořit adresář „%s“: %s\n"
507
508 #: agent/gpg-agent.c:1453 scd/scdaemon.c:1029
509 msgid "name of socket too long\n"
510 msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
511
512 #: agent/gpg-agent.c:1476 scd/scdaemon.c:1052
513 #, c-format
514 msgid "can't create socket: %s\n"
515 msgstr "nemohu vytvořit socket: %s\n"
516
517 #: agent/gpg-agent.c:1485
518 #, c-format
519 msgid "socket name `%s' is too long\n"
520 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
521
522 #: agent/gpg-agent.c:1503
523 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
524 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
525
526 #: agent/gpg-agent.c:1514 scd/scdaemon.c:1071
527 msgid "error getting nonce for the socket\n"
528 msgstr "chyba při získání náhodného řetězce pro socket\n"
529
530 #: agent/gpg-agent.c:1519 scd/scdaemon.c:1074
531 #, c-format
532 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
533 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
534
535 #: agent/gpg-agent.c:1531 scd/scdaemon.c:1083
536 #, c-format
537 msgid "listen() failed: %s\n"
538 msgstr "služba listen() selhala: %s\n"
539
540 #: agent/gpg-agent.c:1537 scd/scdaemon.c:1090
541 #, c-format
542 msgid "listening on socket `%s'\n"
543 msgstr "naslouchám na socketu „%s“\n"
544
545 #: agent/gpg-agent.c:1565 agent/gpg-agent.c:1612 g10/openfile.c:432
546 #, c-format
547 msgid "directory `%s' created\n"
548 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
549
550 #: agent/gpg-agent.c:1618
551 #, c-format
552 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
553 msgstr "stat() na „%s“ selhal: %s\n"
554
555 #: agent/gpg-agent.c:1622
556 #, c-format
557 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
558 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
559
560 #: agent/gpg-agent.c:1752 scd/scdaemon.c:1106
561 #, c-format
562 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
563 msgstr "chyba při čtení náhodného řetězce z fd %d: %s\n"
564
565 #: agent/gpg-agent.c:1774
566 #, c-format
567 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
568 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
569
570 #: agent/gpg-agent.c:1779
571 #, c-format
572 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
573 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
574
575 #: agent/gpg-agent.c:1799
576 #, c-format
577 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
578 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
579
580 #: agent/gpg-agent.c:1804
581 #, c-format
582 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
583 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
584
585 #: agent/gpg-agent.c:1944 scd/scdaemon.c:1243
586 #, c-format
587 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
588 msgstr "pth_select selhala: %s – čekám 1 s\n"
589
590 #: agent/gpg-agent.c:2067 scd/scdaemon.c:1310
591 #, c-format
592 msgid "%s %s stopped\n"
593 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
594
595 #: agent/gpg-agent.c:2195
596 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
597 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
598
599 #: agent/gpg-agent.c:2206 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:283
600 #: tools/gpg-connect-agent.c:2134
601 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
602 msgstr "špatný formát proměnné prostředí GPG_AGENT_INFO\n"
603
604 #: agent/gpg-agent.c:2219 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:295
605 #: tools/gpg-connect-agent.c:2145
606 #, c-format
607 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
608 msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
609
610 #: agent/preset-passphrase.c:98
611 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
612 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
613
614 #: agent/preset-passphrase.c:101
615 msgid ""
616 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
617 "Password cache maintenance\n"
618 msgstr ""
619 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP\n"
620 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
621
622 #: agent/protect-tool.c:113 g10/gpg.c:372 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:186
623 #: tools/gpgconf.c:60
624 msgid ""
625 "@Commands:\n"
626 " "
627 msgstr ""
628 "@Příkazy:\n"
629 " "
630
631 #: agent/protect-tool.c:127 g10/gpg.c:439 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
632 #: sm/gpgsm.c:226 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
633 #: tools/symcryptrun.c:157
634 msgid ""
635 "@\n"
636 "Options:\n"
637 " "
638 msgstr ""
639 "@\n"
640 "Volby:\n"
641 " "
642
643 #: agent/protect-tool.c:166
644 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
645 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
646
647 #: agent/protect-tool.c:168
648 msgid ""
649 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
650 "Secret key maintenance tool\n"
651 msgstr ""
652 "Syntaxe: gpg-protect-tool [VOLBY] [ARGUMENTY]nNástroj na správu tajných "
653 "klíčů\n"
654
655 #: agent/protect-tool.c:1162
656 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
657 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
658
659 #: agent/protect-tool.c:1167
660 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
661 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
662
663 #: agent/protect-tool.c:1173
664 msgid ""
665 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
666 "system."
667 msgstr ""
668 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
669 "GnuPG."
670
671 #: agent/protect-tool.c:1178
672 msgid ""
673 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
674 "needed to complete this operation."
675 msgstr ""
676 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
677 "potřebný pro dokončení této operace."
678
679 #: agent/protect-tool.c:1183 tools/symcryptrun.c:435
680 msgid "Passphrase:"
681 msgstr "Heslo:"
682
683 #: agent/protect-tool.c:1188 tools/symcryptrun.c:446
684 msgid "cancelled\n"
685 msgstr "zrušeno\n"
686
687 #: agent/protect-tool.c:1190 tools/symcryptrun.c:442
688 #, c-format
689 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
690 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
691
692 #: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
693 #, c-format
694 msgid "error opening `%s': %s\n"
695 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
696
697 #: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
698 #, c-format
699 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
700 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
701
702 #: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
703 #, c-format
704 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
705 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
706
707 #: agent/trustlist.c:185
708 #, c-format
709 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
710 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
711
712 #: agent/trustlist.c:229
713 #, c-format
714 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
715 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
716
717 #: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
718 #, c-format
719 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
720 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
721
722 #: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
723 #, c-format
724 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
725 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
726
727 #: agent/trustlist.c:400 agent/trustlist.c:450
728 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
729 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
730
731 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
732 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
733 #. Pinentry to insert a line break.  The double
734 #. percent sign is actually needed because it is also
735 #. a printf format string.  If you need to insert a
736 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
737 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
738 #. certificate.
739 #: agent/trustlist.c:611
740 #, c-format
741 msgid ""
742 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
743 "certificates?"
744 msgstr ""
745 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
746 "vydávání certifikátu?"
747
748 #: agent/trustlist.c:620 common/audit.c:467
749 msgid "Yes"
750 msgstr "Ano"
751
752 #: agent/trustlist.c:620 common/audit.c:469
753 msgid "No"
754 msgstr "Ne"
755
756 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
757 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
758 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
759 #. needed because it is also a printf format string.  If you
760 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
761 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
762 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
763 #. as stored in the certificate.
764 #: agent/trustlist.c:654
765 #, c-format
766 msgid ""
767 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
768 "fingerprint:%%0A  %s"
769 msgstr ""
770 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
771
772 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
773 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
774 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
775 #: agent/trustlist.c:668
776 msgid "Correct"
777 msgstr "V pořádku"
778
779 #: agent/trustlist.c:668
780 msgid "Wrong"
781 msgstr "Špatně"
782
783 #: agent/findkey.c:156
784 #, c-format
785 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
786 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
787
788 #: agent/findkey.c:172
789 #, c-format
790 msgid ""
791 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
792 "it now."
793 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
794
795 #: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
796 msgid "Change passphrase"
797 msgstr "Změnit heslo"
798
799 #: agent/findkey.c:194
800 msgid "I'll change it later"
801 msgstr "Změním jej později"
802
803 #: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
804 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
805 #, c-format
806 msgid "error creating a pipe: %s\n"
807 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
808
809 #: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
810 #, c-format
811 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
812 msgstr "nemohu otevřít (fdopen) rouru pro čtení: %s\n"
813
814 #: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
815 #, c-format
816 msgid "error forking process: %s\n"
817 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
818
819 #: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
820 #, c-format
821 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
822 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
823
824 #: common/exechelp.c:819
825 #, c-format
826 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
827 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
828
829 #: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
830 #, c-format
831 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
832 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
833
834 #: common/exechelp.c:870
835 #, c-format
836 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
837 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
838
839 #: common/exechelp.c:883
840 #, c-format
841 msgid "error running `%s': terminated\n"
842 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
843
844 #: common/http.c:1674
845 #, c-format
846 msgid "error creating socket: %s\n"
847 msgstr "chyba při vytváření socketu: %s\n"
848
849 #: common/http.c:1718
850 msgid "host not found"
851 msgstr "stroj nenalezen"
852
853 #: common/simple-pwquery.c:338
854 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
855 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
856
857 #: common/simple-pwquery.c:395
858 #, c-format
859 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
860 msgstr "nemohu se připojit k „%s“: %s\n"
861
862 #: common/simple-pwquery.c:406
863 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
864 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
865
866 #: common/simple-pwquery.c:416
867 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
868 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
869
870 #: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
871 msgid "canceled by user\n"
872 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
873
874 #: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
875 msgid "problem with the agent\n"
876 msgstr "problém s agentem\n"
877
878 #: common/sysutils.c:105
879 #, c-format
880 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
881 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
882
883 # TODO: i18n of first %s
884 #: common/sysutils.c:200
885 #, c-format
886 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
887 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
888
889 # TODO: i18n of first %s
890 #: common/sysutils.c:232
891 #, c-format
892 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
893 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
894
895 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
896 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:72
897 msgid "yes"
898 msgstr "ano"
899
900 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:77
901 msgid "yY"
902 msgstr "aAyY"
903
904 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
905 #: common/yesno.c:38 common/yesno.c:74
906 msgid "no"
907 msgstr "ne"
908
909 #: common/yesno.c:39 common/yesno.c:78
910 msgid "nN"
911 msgstr "nN"
912
913 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
914 #: common/yesno.c:76
915 msgid "quit"
916 msgstr "ukončit"
917
918 #: common/yesno.c:79
919 msgid "qQ"
920 msgstr "uUqQ"
921
922 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
923 #: common/yesno.c:113
924 msgid "okay|okay"
925 msgstr "okey|okey"
926
927 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
928 #: common/yesno.c:115
929 msgid "cancel|cancel"
930 msgstr "zrušit|zrušit"
931
932 #: common/yesno.c:116
933 msgid "oO"
934 msgstr "oO"
935
936 #: common/yesno.c:117
937 msgid "cC"
938 msgstr "zZ"
939
940 #: common/miscellaneous.c:77
941 #, c-format
942 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
943 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
944
945 #: common/miscellaneous.c:80
946 #, c-format
947 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
948 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
949
950 #: common/asshelp.c:201 tools/gpg-connect-agent.c:2102
951 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
952 msgstr "gpg-agent neběží – spouštím jej\n"
953
954 #: common/asshelp.c:306
955 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
956 msgstr "k agentu se nelze připojit – zkouším náhradní způsob\n"
957
958 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
959 #. verbatim.  It will not be printed.
960 #: common/audit.c:474
961 msgid "|audit-log-result|Good"
962 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
963
964 #: common/audit.c:477
965 msgid "|audit-log-result|Bad"
966 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
967
968 #: common/audit.c:479
969 msgid "|audit-log-result|Not supported"
970 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
971
972 #: common/audit.c:481
973 msgid "|audit-log-result|No certificate"
974 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
975
976 #: common/audit.c:483
977 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
978 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
979
980 #: common/audit.c:485
981 msgid "|audit-log-result|Error"
982 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
983
984 #: common/audit.c:487
985 #, fuzzy
986 msgid "|audit-log-result|Not used"
987 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
988
989 #: common/audit.c:489
990 #, fuzzy
991 msgid "|audit-log-result|Okay"
992 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
993
994 #: common/audit.c:491
995 #, fuzzy
996 msgid "|audit-log-result|Skipped"
997 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
998
999 #: common/audit.c:493
1000 #, fuzzy
1001 msgid "|audit-log-result|Some"
1002 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
1003
1004 #: common/audit.c:726
1005 msgid "Certificate chain available"
1006 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
1007
1008 #: common/audit.c:733
1009 msgid "root certificate missing"
1010 msgstr "chybí kořenový certifikát"
1011
1012 #: common/audit.c:759
1013 msgid "Data encryption succeeded"
1014 msgstr "Šifrování dat uspělo"
1015
1016 #: common/audit.c:764 common/audit.c:830 common/audit.c:906 common/audit.c:997
1017 msgid "Data available"
1018 msgstr "Data k dispozici"
1019
1020 #: common/audit.c:767
1021 msgid "Session key created"
1022 msgstr "Vytvořen klíč relace"
1023
1024 #: common/audit.c:772 common/audit.c:912 common/audit.c:919
1025 #, c-format
1026 msgid "algorithm: %s"
1027 msgstr "algoritmus: %s"
1028
1029 #: common/audit.c:774 common/audit.c:776 common/audit.c:921 common/audit.c:923
1030 #, c-format
1031 msgid "unsupported algorithm: %s"
1032 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
1033
1034 #: common/audit.c:778 common/audit.c:925
1035 msgid "seems to be not encrypted"
1036 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
1037
1038 #: common/audit.c:784 common/audit.c:933
1039 msgid "Number of recipients"
1040 msgstr "Počet příjemců"
1041
1042 #: common/audit.c:792 common/audit.c:956
1043 #, c-format
1044 msgid "Recipient %d"
1045 msgstr "Příjemce %d"
1046
1047 #: common/audit.c:825
1048 msgid "Data signing succeeded"
1049 msgstr "Podepisování dat uspělo"
1050
1051 #: common/audit.c:839 common/audit.c:1033 common/audit.c:1060
1052 #, fuzzy, c-format
1053 msgid "data hash algorithm: %s"
1054 msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
1055
1056 #: common/audit.c:862
1057 #, fuzzy, c-format
1058 msgid "Signer %d"
1059 msgstr "Podpis %d"
1060
1061 #: common/audit.c:866 common/audit.c:1065
1062 #, fuzzy, c-format
1063 msgid "attr hash algorithm: %s"
1064 msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
1065
1066 #: common/audit.c:901
1067 msgid "Data decryption succeeded"
1068 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
1069
1070 #: common/audit.c:910
1071 #, fuzzy
1072 msgid "Encryption algorithm supported"
1073 msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
1074
1075 #: common/audit.c:993
1076 msgid "Data verification succeeded"
1077 msgstr "Ověření dat uspělo"
1078
1079 #: common/audit.c:1002
1080 msgid "Signature available"
1081 msgstr "Podpis je k dispozici"
1082
1083 #: common/audit.c:1024
1084 #, fuzzy
1085 msgid "Parsing data succeeded"
1086 msgstr "Rozebírání podpisu uspělo"
1087
1088 #: common/audit.c:1036
1089 #, fuzzy, c-format
1090 msgid "bad data hash algorithm: %s"
1091 msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
1092
1093 #: common/audit.c:1051
1094 #, c-format
1095 msgid "Signature %d"
1096 msgstr "Podpis %d"
1097
1098 #: common/audit.c:1079
1099 msgid "Certificate chain valid"
1100 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
1101
1102 #: common/audit.c:1090
1103 msgid "Root certificate trustworthy"
1104 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
1105
1106 #: common/audit.c:1111 sm/certchain.c:935
1107 msgid "no CRL found for certificate"
1108 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
1109
1110 #: common/audit.c:1114 sm/certchain.c:945
1111 msgid "the available CRL is too old"
1112 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
1113
1114 #: common/audit.c:1119
1115 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1116 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
1117
1118 #: common/audit.c:1139
1119 msgid "Included certificates"
1120 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
1121
1122 #: common/audit.c:1194
1123 msgid "No audit log entries."
1124 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
1125
1126 #: common/audit.c:1243
1127 msgid "Unknown operation"
1128 msgstr "Neznámá operace"
1129
1130 #: common/audit.c:1261
1131 msgid "Gpg-Agent usable"
1132 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1133
1134 #: common/audit.c:1271
1135 msgid "Dirmngr usable"
1136 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1137
1138 #: common/audit.c:1307
1139 #, c-format
1140 msgid "No help available for `%s'."
1141 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1142
1143 #: common/helpfile.c:80
1144 msgid "ignoring garbage line"
1145 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1146
1147 #: common/gettime.c:503
1148 msgid "[none]"
1149 msgstr "[není nastaveno]"
1150
1151 #: g10/armor.c:379
1152 #, c-format
1153 msgid "armor: %s\n"
1154 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1155
1156 #: g10/armor.c:418
1157 msgid "invalid armor header: "
1158 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1159
1160 #: g10/armor.c:429
1161 msgid "armor header: "
1162 msgstr "ASCII hlavička: "
1163
1164 #: g10/armor.c:442
1165 msgid "invalid clearsig header\n"
1166 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1167
1168 #: g10/armor.c:455
1169 msgid "unknown armor header: "
1170 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1171
1172 #: g10/armor.c:508
1173 msgid "nested clear text signatures\n"
1174 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1175
1176 #: g10/armor.c:643
1177 msgid "unexpected armor: "
1178 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1179
1180 #: g10/armor.c:655
1181 msgid "invalid dash escaped line: "
1182 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1183
1184 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1185 #, c-format
1186 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1187 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1188
1189 #: g10/armor.c:852
1190 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1191 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1192
1193 #: g10/armor.c:886
1194 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1195 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1196
1197 #: g10/armor.c:894
1198 msgid "malformed CRC\n"
1199 msgstr "špatný formát CRC\n"
1200
1201 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1202 #, c-format
1203 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1204 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1205
1206 #: g10/armor.c:918
1207 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1208 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1209
1210 #: g10/armor.c:922
1211 msgid "error in trailer line\n"
1212 msgstr "chyba v patičce\n"
1213
1214 #: g10/armor.c:1233
1215 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1216 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1217
1218 #: g10/armor.c:1238
1219 #, c-format
1220 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1221 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1222
1223 #: g10/armor.c:1242
1224 msgid ""
1225 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1226 msgstr ""
1227 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1228 "špatný MTA\n"
1229
1230 #: g10/build-packet.c:976
1231 msgid ""
1232 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1233 "an '='\n"
1234 msgstr ""
1235 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1236 "a musí končit znakem „=“\n"
1237
1238 #: g10/build-packet.c:988
1239 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1240 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1241
1242 #: g10/build-packet.c:994
1243 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1244 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1245
1246 #: g10/build-packet.c:1012
1247 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1248 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1249
1250 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1251 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1252 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1253
1254 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1255 msgid "not human readable"
1256 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1257
1258 #: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
1259 #, c-format
1260 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1261 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1262
1263 #: g10/card-util.c:90
1264 #, c-format
1265 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1266 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1267
1268 #: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1770 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1269 #: g10/keygen.c:3068 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1270 msgid "can't do this in batch mode\n"
1271 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1272
1273 #: g10/card-util.c:106
1274 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1275 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1276
1277 #: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2020
1278 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1279 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1280
1281 #: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1455 g10/card-util.c:1565
1282 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1630
1283 #: g10/keygen.c:1711 sm/certreqgen-ui.c:165 sm/certreqgen-ui.c:249
1284 #: sm/certreqgen-ui.c:283
1285 msgid "Your selection? "
1286 msgstr "Váš výběr? "
1287
1288 #: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
1289 msgid "[not set]"
1290 msgstr "[není nastaven]"
1291
1292 #: g10/card-util.c:509
1293 msgid "male"
1294 msgstr "muž"
1295
1296 #: g10/card-util.c:510
1297 msgid "female"
1298 msgstr "žena"
1299
1300 #: g10/card-util.c:510
1301 msgid "unspecified"
1302 msgstr "neuvedeno"
1303
1304 #: g10/card-util.c:537
1305 msgid "not forced"
1306 msgstr "není vyžadováno"
1307
1308 #: g10/card-util.c:537
1309 msgid "forced"
1310 msgstr "vyžadováno"
1311
1312 #: g10/card-util.c:628
1313 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1314 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1315
1316 #: g10/card-util.c:630
1317 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1318 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1319
1320 #: g10/card-util.c:632
1321 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1322 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1323
1324 #: g10/card-util.c:649
1325 msgid "Cardholder's surname: "
1326 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1327
1328 #: g10/card-util.c:651
1329 msgid "Cardholder's given name: "
1330 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1331
1332 #: g10/card-util.c:669
1333 #, c-format
1334 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1335 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1336
1337 #: g10/card-util.c:690
1338 msgid "URL to retrieve public key: "
1339 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1340
1341 #: g10/card-util.c:698
1342 #, c-format
1343 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1344 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1345
1346 #: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
1347 #, c-format
1348 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1349 msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
1350
1351 #: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
1352 #, c-format
1353 msgid "error reading `%s': %s\n"
1354 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1355
1356 #: g10/card-util.c:836
1357 #, c-format
1358 msgid "error writing `%s': %s\n"
1359 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1360
1361 #: g10/card-util.c:863
1362 msgid "Login data (account name): "
1363 msgstr "Login (jménu účtu): "
1364
1365 #: g10/card-util.c:873
1366 #, c-format
1367 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1368 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1369
1370 #: g10/card-util.c:909
1371 msgid "Private DO data: "
1372 msgstr "Privátní DO data: "
1373
1374 #: g10/card-util.c:919
1375 #, c-format
1376 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1377 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1378
1379 #: g10/card-util.c:1002
1380 msgid "Language preferences: "
1381 msgstr "Jazykové předvolby: "
1382
1383 #: g10/card-util.c:1010
1384 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1385 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1386
1387 #: g10/card-util.c:1019
1388 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1389 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1390
1391 #: g10/card-util.c:1041
1392 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1393 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1394
1395 #: g10/card-util.c:1055
1396 msgid "Error: invalid response.\n"
1397 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1398
1399 #: g10/card-util.c:1077
1400 msgid "CA fingerprint: "
1401 msgstr "Otisk CA: "
1402
1403 #: g10/card-util.c:1100
1404 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1405 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1406
1407 #: g10/card-util.c:1150
1408 #, c-format
1409 msgid "key operation not possible: %s\n"
1410 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1411
1412 #: g10/card-util.c:1151
1413 msgid "not an OpenPGP card"
1414 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1415
1416 #: g10/card-util.c:1164
1417 #, c-format
1418 msgid "error getting current key info: %s\n"
1419 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1420
1421 #: g10/card-util.c:1251
1422 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1423 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1424
1425 #: g10/card-util.c:1267
1426 msgid ""
1427 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1428 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1429 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1430 msgstr ""
1431 "POZNÁMKA: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1432 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1433 "dokumentace\n"
1434 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1435
1436 #: g10/card-util.c:1292
1437 #, c-format
1438 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1439 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1440
1441 #: g10/card-util.c:1294
1442 #, c-format
1443 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1444 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1445
1446 #: g10/card-util.c:1295
1447 #, c-format
1448 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1449 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1450
1451 #: g10/card-util.c:1306 g10/keygen.c:1844 g10/keygen.c:1850
1452 #: sm/certreqgen-ui.c:194
1453 #, c-format
1454 msgid "rounded up to %u bits\n"
1455 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1456
1457 #: g10/card-util.c:1314 g10/keygen.c:1831 sm/certreqgen-ui.c:184
1458 #, c-format
1459 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1460 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1461
1462 #: g10/card-util.c:1319
1463 #, c-format
1464 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1465 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1466
1467 #: g10/card-util.c:1339
1468 #, c-format
1469 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1470 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1471
1472 #: g10/card-util.c:1361
1473 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1474 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1475
1476 #: g10/card-util.c:1375
1477 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1478 msgstr "POZNÁMKA: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1479
1480 #: g10/card-util.c:1378
1481 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1482 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1483
1484 #: g10/card-util.c:1390
1485 #, c-format
1486 msgid ""
1487 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1488 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1489 "You should change them using the command --change-pin\n"
1490 msgstr ""
1491 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINu je\n"
1492 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1493 "Toto nastavení můžete změnit příkazem --change-pin\n"
1494
1495 #: g10/card-util.c:1446
1496 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1497 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1498
1499 #: g10/card-util.c:1448 g10/card-util.c:1556
1500 msgid "   (1) Signature key\n"
1501 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1502
1503 #: g10/card-util.c:1449 g10/card-util.c:1558
1504 msgid "   (2) Encryption key\n"
1505 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1506
1507 #: g10/card-util.c:1450 g10/card-util.c:1560
1508 msgid "   (3) Authentication key\n"
1509 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1510
1511 #: g10/card-util.c:1466 g10/card-util.c:1585 g10/keyedit.c:945
1512 #: g10/keygen.c:1634 g10/keygen.c:1662 g10/keygen.c:1764 g10/revoke.c:683
1513 msgid "Invalid selection.\n"
1514 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1515
1516 #: g10/card-util.c:1553
1517 msgid "Please select where to store the key:\n"
1518 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1519
1520 #: g10/card-util.c:1597
1521 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1522 msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíče\n"
1523
1524 #: g10/card-util.c:1602
1525 msgid "secret parts of key are not available\n"
1526 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
1527
1528 #: g10/card-util.c:1607
1529 msgid "secret key already stored on a card\n"
1530 msgstr "tajný klíč je na kartě uložen\n"
1531
1532 #: g10/card-util.c:1620
1533 #, c-format
1534 msgid "error writing key to card: %s\n"
1535 msgstr "chyba při zápisu klíče na kartu: %s\n"
1536
1537 #: g10/card-util.c:1679 g10/keyedit.c:1380
1538 msgid "quit this menu"
1539 msgstr "ukončit toto menu"
1540
1541 #: g10/card-util.c:1681
1542 msgid "show admin commands"
1543 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1544
1545 #: g10/card-util.c:1682 g10/keyedit.c:1383
1546 msgid "show this help"
1547 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1548
1549 #: g10/card-util.c:1684
1550 msgid "list all available data"
1551 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1552
1553 #: g10/card-util.c:1687
1554 msgid "change card holder's name"
1555 msgstr "změní jméno majitele karty"
1556
1557 #: g10/card-util.c:1688
1558 msgid "change URL to retrieve key"
1559 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1560
1561 #: g10/card-util.c:1689
1562 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1563 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1564
1565 #: g10/card-util.c:1690
1566 msgid "change the login name"
1567 msgstr "změnit login name"
1568
1569 #: g10/card-util.c:1691
1570 msgid "change the language preferences"
1571 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1572
1573 #: g10/card-util.c:1692
1574 msgid "change card holder's sex"
1575 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1576
1577 #: g10/card-util.c:1693
1578 msgid "change a CA fingerprint"
1579 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1580
1581 #: g10/card-util.c:1694
1582 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1583 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1584
1585 #: g10/card-util.c:1695
1586 msgid "generate new keys"
1587 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1588
1589 #: g10/card-util.c:1696
1590 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1591 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1592
1593 #: g10/card-util.c:1697
1594 msgid "verify the PIN and list all data"
1595 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1596
1597 #: g10/card-util.c:1698
1598 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1599 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1600
1601 #: g10/card-util.c:1820 g10/keyedit.c:1654
1602 msgid "Command> "
1603 msgstr "Příkaz> "
1604
1605 #: g10/card-util.c:1861
1606 msgid "Admin-only command\n"
1607 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1608
1609 #: g10/card-util.c:1892
1610 msgid "Admin commands are allowed\n"
1611 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1612
1613 #: g10/card-util.c:1894
1614 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1615 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1616
1617 #: g10/card-util.c:1985 g10/keyedit.c:2290
1618 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1619 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1620
1621 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1622 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1623 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1624
1625 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:4005 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
1626 #, c-format
1627 msgid "can't open `%s'\n"
1628 msgstr "nelze otevřít „%s“\n"
1629
1630 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3448 g10/keyserver.c:1737
1631 #: g10/revoke.c:226
1632 #, c-format
1633 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1634 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1635
1636 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1751
1637 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1638 #, c-format
1639 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1640 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1641
1642 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1643 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1644 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1645
1646 #: g10/delkey.c:133
1647 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1648 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1649
1650 #: g10/delkey.c:145
1651 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1652 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1653
1654 #: g10/delkey.c:153
1655 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1656 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1657
1658 #: g10/delkey.c:163
1659 #, c-format
1660 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1661 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo:  %s\n"
1662
1663 #: g10/delkey.c:173
1664 msgid "ownertrust information cleared\n"
1665 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1666
1667 #: g10/delkey.c:204
1668 #, c-format
1669 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1670 msgstr "existuje tajný klíč pro tento veřejný klíč \"%s\"!\n"
1671
1672 #: g10/delkey.c:206
1673 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1674 msgstr ""
1675 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1676
1677 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1678 #, c-format
1679 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1680 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1681
1682 #: g10/encode.c:232
1683 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1684 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1685
1686 #: g10/encode.c:246
1687 #, c-format
1688 msgid "using cipher %s\n"
1689 msgstr "použití šifry: %s\n"
1690
1691 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1692 #, c-format
1693 msgid "`%s' already compressed\n"
1694 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1695
1696 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1697 #, c-format
1698 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1699 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1700
1701 #: g10/encode.c:485
1702 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1703 msgstr ""
1704 "v módu --pgp2 můžete šifrovat pouze RSA klíčem o délce 2048 bitů a méně\n"
1705
1706 #: g10/encode.c:510
1707 #, c-format
1708 msgid "reading from `%s'\n"
1709 msgstr "čtu z „%s“\n"
1710
1711 #: g10/encode.c:541
1712 msgid ""
1713 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1714 msgstr "algoritmus IDEA nelze použít pro všechny klíče, pro které šifrujete.\n"
1715
1716 #: g10/encode.c:559
1717 #, c-format
1718 msgid ""
1719 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1720 msgstr ""
1721 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1722
1723 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1724 #, c-format
1725 msgid ""
1726 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1727 "preferences\n"
1728 msgstr ""
1729 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1730 "příjemce\n"
1731
1732 #: g10/encode.c:751
1733 #, c-format
1734 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1735 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1736
1737 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1738 #, c-format
1739 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1740 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1741
1742 #: g10/encode.c:848
1743 #, c-format
1744 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1745 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1746
1747 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1748 #, c-format
1749 msgid "%s encrypted data\n"
1750 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1751
1752 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1753 #, c-format
1754 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1755 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1756
1757 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1758 msgid ""
1759 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1760 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1761
1762 #: g10/encr-data.c:145
1763 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1764 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1765
1766 #: g10/exec.c:57
1767 msgid "no remote program execution supported\n"
1768 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1769
1770 #: g10/exec.c:308
1771 msgid ""
1772 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1773 msgstr ""
1774 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1775 "nastaveny nebezpečně\n"
1776
1777 #: g10/exec.c:338
1778 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1779 msgstr ""
1780 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1781 "dočasné soubory (temp files)\n"
1782
1783 #: g10/exec.c:416
1784 #, c-format
1785 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1786 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1787
1788 #: g10/exec.c:419
1789 #, c-format
1790 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1791 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1792
1793 #: g10/exec.c:510
1794 #, c-format
1795 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1796 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1797
1798 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:588
1799 msgid "unnatural exit of external program\n"
1800 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1801
1802 #: g10/exec.c:536
1803 msgid "unable to execute external program\n"
1804 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1805
1806 #: g10/exec.c:553
1807 #, c-format
1808 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1809 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1810
1811 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1812 #, c-format
1813 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1814 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1815
1816 #: g10/exec.c:611
1817 #, c-format
1818 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1819 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1820
1821 #: g10/export.c:61
1822 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1823 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1824
1825 #: g10/export.c:63
1826 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1827 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1828
1829 #: g10/export.c:65
1830 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1831 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1832
1833 #: g10/export.c:67
1834 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1835 msgstr "odstranit ochranu heslem z exportovaných podklíčů"
1836
1837 #: g10/export.c:69
1838 msgid "remove unusable parts from key during export"
1839 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1840
1841 #: g10/export.c:71
1842 msgid "remove as much as possible from key during export"
1843 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1844
1845 #: g10/export.c:73
1846 msgid "export keys in an S-expression based format"
1847 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
1848
1849 #: g10/export.c:338
1850 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1851 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1852
1853 #: g10/export.c:367
1854 #, c-format
1855 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1856 msgstr "klíč %s: není chráněný – přeskočeno\n"
1857
1858 #: g10/export.c:375
1859 #, c-format
1860 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1861 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1862
1863 #: g10/export.c:386
1864 #, c-format
1865 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1866 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1867
1868 #: g10/export.c:537
1869 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1870 msgstr "exportovat nechráněné podklíče\n"
1871
1872 #: g10/export.c:560
1873 #, c-format
1874 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1875 msgstr "odemknutí podklíče selhalo: %s\n"
1876
1877 #: g10/export.c:584
1878 #, c-format
1879 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1880 msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíč %s není chráněn pomocí simple SK checksum\n"
1881
1882 #: g10/export.c:633
1883 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1884 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1885
1886 #: g10/getkey.c:152
1887 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1888 msgstr "příliš mnoho položek v bufferu veřejných klíčů – vypnuto\n"
1889
1890 #: g10/getkey.c:175
1891 msgid "[User ID not found]"
1892 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1893
1894 #: g10/getkey.c:1113
1895 #, c-format
1896 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1897 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1898
1899 #: g10/getkey.c:1118
1900 #, c-format
1901 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1902 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1903
1904 #: g10/getkey.c:1120
1905 msgid "No fingerprint"
1906 msgstr "Chybí otisk"
1907
1908 # c-format
1909 #: g10/getkey.c:1930
1910 #, c-format
1911 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1912 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1913
1914 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3773
1915 #, c-format
1916 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1917 msgstr "neexistuje tajný podklíč pro veřejný klíč %s – ignorováno\n"
1918
1919 #: g10/getkey.c:2759
1920 #, c-format
1921 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1922 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1923
1924 #: g10/getkey.c:2806
1925 #, c-format
1926 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1927 msgstr "klíč %s: tajný klíč bez klíče veřejného – přeskočeno\n"
1928
1929 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:188
1930 msgid "make a signature"
1931 msgstr "vytvořit podpis"
1932
1933 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:189
1934 msgid "make a clear text signature"
1935 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1936
1937 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:190
1938 msgid "make a detached signature"
1939 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1940
1941 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
1942 msgid "encrypt data"
1943 msgstr "šifrovat data"
1944
1945 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
1946 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1947 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1948
1949 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
1950 msgid "decrypt data (default)"
1951 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1952
1953 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:194
1954 msgid "verify a signature"
1955 msgstr "verifikovat podpis"
1956
1957 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:195
1958 msgid "list keys"
1959 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1960
1961 #: g10/gpg.c:387
1962 msgid "list keys and signatures"
1963 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1964
1965 #: g10/gpg.c:388
1966 msgid "list and check key signatures"
1967 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1968
1969 #: g10/gpg.c:389 sm/gpgsm.c:200
1970 msgid "list keys and fingerprints"
1971 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1972
1973 #: g10/gpg.c:390 sm/gpgsm.c:198
1974 msgid "list secret keys"
1975 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1976
1977 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:201
1978 msgid "generate a new key pair"
1979 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1980
1981 #: g10/gpg.c:393 sm/gpgsm.c:203
1982 msgid "remove keys from the public keyring"
1983 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1984
1985 #: g10/gpg.c:395
1986 msgid "remove keys from the secret keyring"
1987 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1988
1989 #: g10/gpg.c:396
1990 msgid "sign a key"
1991 msgstr "podepsat klíč"
1992
1993 #: g10/gpg.c:397
1994 msgid "sign a key locally"
1995 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1996
1997 #: g10/gpg.c:398
1998 msgid "sign or edit a key"
1999 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
2000
2001 #: g10/gpg.c:400
2002 msgid "generate a revocation certificate"
2003 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
2004
2005 #: g10/gpg.c:402
2006 msgid "export keys"
2007 msgstr "exportovat klíče"
2008
2009 #: g10/gpg.c:403 sm/gpgsm.c:204
2010 msgid "export keys to a key server"
2011 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
2012
2013 #: g10/gpg.c:404 sm/gpgsm.c:205
2014 msgid "import keys from a key server"
2015 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
2016
2017 #: g10/gpg.c:406
2018 msgid "search for keys on a key server"
2019 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
2020
2021 #: g10/gpg.c:408
2022 msgid "update all keys from a keyserver"
2023 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
2024
2025 #: g10/gpg.c:413
2026 msgid "import/merge keys"
2027 msgstr "importovat/sloučit klíče"
2028
2029 #: g10/gpg.c:416
2030 msgid "print the card status"
2031 msgstr "vytisknout stav karty"
2032
2033 #: g10/gpg.c:417
2034 msgid "change data on a card"
2035 msgstr "změnit data na kartě"
2036
2037 #: g10/gpg.c:418
2038 msgid "change a card's PIN"
2039 msgstr "změnit PIN karty"
2040
2041 #: g10/gpg.c:427
2042 msgid "update the trust database"
2043 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
2044
2045 #: g10/gpg.c:434
2046 msgid "print message digests"
2047 msgstr "vypsat hash zprávy"
2048
2049 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:210
2050 msgid "run in server mode"
2051 msgstr "pracovat v režimu serveru"
2052
2053 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:228
2054 msgid "create ascii armored output"
2055 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
2056
2057 #: g10/gpg.c:444 sm/gpgsm.c:241
2058 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2059 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
2060
2061 #: g10/gpg.c:457 sm/gpgsm.c:278
2062 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2063 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
2064
2065 #: g10/gpg.c:460
2066 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2067 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
2068
2069 #: g10/gpg.c:466
2070 msgid "use canonical text mode"
2071 msgstr "použít kanonický textový mód"
2072
2073 #: g10/gpg.c:483 sm/gpgsm.c:280
2074 msgid "|FILE|write output to FILE"
2075 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
2076
2077 #: g10/gpg.c:499 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:292 tools/gpgconf.c:82
2078 msgid "do not make any changes"
2079 msgstr "neprovádět žádné změny"
2080
2081 #: g10/gpg.c:500
2082 msgid "prompt before overwriting"
2083 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
2084
2085 #: g10/gpg.c:552
2086 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2087 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
2088
2089 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:336
2090 msgid ""
2091 "@\n"
2092 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2093 msgstr ""
2094 "@\n"
2095 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
2096
2097 #: g10/gpg.c:586 sm/gpgsm.c:339
2098 msgid ""
2099 "@\n"
2100 "Examples:\n"
2101 "\n"
2102 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2103 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2104 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2105 " --list-keys [names]        show keys\n"
2106 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2107 msgstr ""
2108 "@\n"
2109 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
2110 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
2111 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
2112 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
2113 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
2114
2115 #: g10/gpg.c:835
2116 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2117 msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
2118
2119 #: g10/gpg.c:838
2120 msgid ""
2121 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2122 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2123 "default operation depends on the input data\n"
2124 msgstr ""
2125 "Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
2126 "podepsat, ověřit, šifrovat nebo dešifrovat\n"
2127 "implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
2128
2129 #: g10/gpg.c:849 sm/gpgsm.c:543
2130 msgid ""
2131 "\n"
2132 "Supported algorithms:\n"
2133 msgstr ""
2134 "\n"
2135 "Podporované algoritmy:\n"
2136
2137 #: g10/gpg.c:852
2138 msgid "Pubkey: "
2139 msgstr "Veřejný klíč: "
2140
2141 #: g10/gpg.c:859 g10/keyedit.c:2356
2142 msgid "Cipher: "
2143 msgstr "Šifra: "
2144
2145 #: g10/gpg.c:866
2146 msgid "Hash: "
2147 msgstr "Hash: "
2148
2149 #: g10/gpg.c:873 g10/keyedit.c:2401
2150 msgid "Compression: "
2151 msgstr "Komprese: "
2152
2153 #: g10/gpg.c:943
2154 msgid "usage: gpg [options] "
2155 msgstr "užití: gpg [možnosti]"
2156
2157 #: g10/gpg.c:1157 sm/gpgsm.c:716
2158 msgid "conflicting commands\n"
2159 msgstr "konfliktní příkazy\n"
2160
2161 #: g10/gpg.c:1175
2162 #, c-format
2163 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2164 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2165
2166 #: g10/gpg.c:1372
2167 #, c-format
2168 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2169 msgstr ""
2170 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře není nastaveno bezpečně „%s“\n"
2171
2172 #: g10/gpg.c:1375
2173 #, c-format
2174 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2175 msgstr ""
2176 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru není nastaveno bezpečně „%s“\n"
2177
2178 #: g10/gpg.c:1378
2179 #, c-format
2180 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2181 msgstr ""
2182 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu není nastaveno bezpečně „%s“\n"
2183
2184 #: g10/gpg.c:1384
2185 #, c-format
2186 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2187 msgstr ""
2188 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresáře nejsou bezpečná „%s“\n"
2189
2190 #: g10/gpg.c:1387
2191 #, c-format
2192 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2193 msgstr ""
2194 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor nejsou bezpečná „%s“\n"
2195
2196 #: g10/gpg.c:1390
2197 #, c-format
2198 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2199 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu nejsou bezpečná „%s“\n"
2200
2201 #: g10/gpg.c:1396
2202 #, c-format
2203 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2204 msgstr ""
2205 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem není nastaveno "
2206 "nebezpečně „%s“\n"
2207
2208 #: g10/gpg.c:1399
2209 #, c-format
2210 msgid ""
2211 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2212 msgstr ""
2213 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s konfiguračním souborem není nastaveno "
2214 "nebezpečně „%s“\n"
2215
2216 #: g10/gpg.c:1402
2217 #, c-format
2218 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2219 msgstr ""
2220 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2221 "nebezpečně „%s“\n"
2222
2223 #: g10/gpg.c:1408
2224 #, c-format
2225 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2226 msgstr ""
2227 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s domovským adresářem nejsou nastavena "
2228 "bezpečně „%s“\n"
2229
2230 #: g10/gpg.c:1411
2231 #, c-format
2232 msgid ""
2233 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2234 msgstr ""
2235 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s konfiguračním souborem nejsou "
2236 "nastavena bezpečně „%s“\n"
2237
2238 #: g10/gpg.c:1414
2239 #, c-format
2240 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2241 msgstr ""
2242 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s rozšiřujícím modulem nejsou "
2243 "nastavena bezpečně „%s“\n"
2244
2245 # c-format
2246 #: g10/gpg.c:1593
2247 #, c-format
2248 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2249 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2250
2251 #: g10/gpg.c:1697
2252 msgid "display photo IDs during key listings"
2253 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2254
2255 #: g10/gpg.c:1699
2256 msgid "show policy URLs during signature listings"
2257 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2258
2259 #: g10/gpg.c:1701
2260 msgid "show all notations during signature listings"
2261 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2262
2263 #: g10/gpg.c:1703
2264 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2265 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2266
2267 #: g10/gpg.c:1707
2268 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2269 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2270
2271 #: g10/gpg.c:1709
2272 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2273 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2274
2275 #: g10/gpg.c:1711
2276 msgid "show user ID validity during key listings"
2277 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2278
2279 #: g10/gpg.c:1713
2280 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2281 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2282
2283 #: g10/gpg.c:1715
2284 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2285 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2286
2287 #: g10/gpg.c:1717
2288 msgid "show the keyring name in key listings"
2289 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2290
2291 #: g10/gpg.c:1719
2292 msgid "show expiration dates during signature listings"
2293 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2294
2295 #: g10/gpg.c:1853
2296 #, c-format
2297 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2298 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2299
2300 #: g10/gpg.c:1945
2301 #, c-format
2302 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2303 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
2304
2305 #: g10/gpg.c:2343 g10/gpg.c:3034 g10/gpg.c:3046
2306 #, c-format
2307 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2308 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální použití!\n"
2309
2310 #: g10/gpg.c:2527 g10/gpg.c:2539
2311 #, c-format
2312 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2313 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2314
2315 #: g10/gpg.c:2621
2316 #, c-format
2317 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2318 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2319
2320 #: g10/gpg.c:2644 g10/gpg.c:2839 g10/keyedit.c:4131
2321 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2322 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2323
2324 #: g10/gpg.c:2656
2325 #, c-format
2326 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2327 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2328
2329 #: g10/gpg.c:2659
2330 msgid "invalid keyserver options\n"
2331 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2332
2333 #: g10/gpg.c:2666
2334 #, c-format
2335 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2336 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2337
2338 #: g10/gpg.c:2669
2339 msgid "invalid import options\n"
2340 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2341
2342 #: g10/gpg.c:2676
2343 #, c-format
2344 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2345 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2346
2347 #: g10/gpg.c:2679
2348 msgid "invalid export options\n"
2349 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2350
2351 #: g10/gpg.c:2686
2352 #, c-format
2353 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2354 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2355
2356 #: g10/gpg.c:2689
2357 msgid "invalid list options\n"
2358 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2359
2360 #: g10/gpg.c:2697
2361 msgid "display photo IDs during signature verification"
2362 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2363
2364 #: g10/gpg.c:2699
2365 msgid "show policy URLs during signature verification"
2366 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2367
2368 #: g10/gpg.c:2701
2369 msgid "show all notations during signature verification"
2370 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2371
2372 #: g10/gpg.c:2703
2373 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2374 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2375
2376 #: g10/gpg.c:2707
2377 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2378 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2379
2380 #: g10/gpg.c:2709
2381 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2382 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2383
2384 #: g10/gpg.c:2711
2385 msgid "show user ID validity during signature verification"
2386 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2387
2388 #: g10/gpg.c:2713
2389 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2390 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2391
2392 #: g10/gpg.c:2715
2393 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2394 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2395
2396 #: g10/gpg.c:2717
2397 msgid "validate signatures with PKA data"
2398 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2399
2400 #: g10/gpg.c:2719
2401 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2402 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2403
2404 #: g10/gpg.c:2726
2405 #, c-format
2406 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2407 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2408
2409 #: g10/gpg.c:2729
2410 msgid "invalid verify options\n"
2411 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2412
2413 #: g10/gpg.c:2736
2414 #, c-format
2415 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2416 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2417
2418 #: g10/gpg.c:2922
2419 #, c-format
2420 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2421 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2422
2423 #: g10/gpg.c:2925
2424 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2425 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2426
2427 #: g10/gpg.c:3023 sm/gpgsm.c:1437
2428 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2429 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2430
2431 #: g10/gpg.c:3027
2432 #, c-format
2433 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2434 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2435
2436 #: g10/gpg.c:3036
2437 #, c-format
2438 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2439 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2440
2441 #: g10/gpg.c:3039
2442 #, c-format
2443 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2444 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2445
2446 #: g10/gpg.c:3054
2447 #, c-format
2448 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2449 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2450
2451 #: g10/gpg.c:3068
2452 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2453 msgstr ""
2454 "v módu --pgp2 můžete vytvářet pouze oddělené podpisy nebo podpisy čitelné "
2455 "jako text\n"
2456
2457 #: g10/gpg.c:3074
2458 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2459 msgstr "v módu --pgp2 nelze současně šifrovat a podepisovat\n"
2460
2461 #: g10/gpg.c:3080
2462 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2463 msgstr "v módu --pgp2 musíte použít soubor (ne rouru).\n"
2464
2465 #: g10/gpg.c:3093
2466 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2467 msgstr "šifrování zpráv v módu --pgp2 vyžaduje algoritmus IDEA\n"
2468
2469 #: g10/gpg.c:3160 g10/gpg.c:3184 sm/gpgsm.c:1509
2470 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2471 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2472
2473 #: g10/gpg.c:3166 g10/gpg.c:3190 sm/gpgsm.c:1515 sm/gpgsm.c:1521
2474 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2475 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2476
2477 #: g10/gpg.c:3172
2478 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2479 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2480
2481 #: g10/gpg.c:3178
2482 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2483 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2484
2485 #: g10/gpg.c:3193
2486 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2487 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2488
2489 #: g10/gpg.c:3195
2490 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2491 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2492
2493 #: g10/gpg.c:3197
2494 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2495 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2496
2497 #: g10/gpg.c:3199
2498 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2499 msgstr ""
2500 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2501 "2 nebo 3\n"
2502
2503 #: g10/gpg.c:3201
2504 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2505 msgstr ""
2506 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2507 "nebo 3\n"
2508
2509 #: g10/gpg.c:3204
2510 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2511 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2512
2513 #: g10/gpg.c:3208
2514 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2515 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2516
2517 #: g10/gpg.c:3215
2518 msgid "invalid default preferences\n"
2519 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2520
2521 #: g10/gpg.c:3219
2522 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2523 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2524
2525 #: g10/gpg.c:3223
2526 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2527 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2528
2529 #: g10/gpg.c:3227
2530 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2531 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2532
2533 #: g10/gpg.c:3260
2534 #, c-format
2535 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2536 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2537
2538 #: g10/gpg.c:3307
2539 #, c-format
2540 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2541 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2542
2543 #: g10/gpg.c:3312
2544 #, c-format
2545 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2546 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2547
2548 #: g10/gpg.c:3317
2549 #, c-format
2550 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2551 msgstr "použití komprimačního algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2552
2553 #: g10/gpg.c:3403
2554 #, c-format
2555 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2556 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2557
2558 #: g10/gpg.c:3414
2559 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2560 msgstr ""
2561 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2562
2563 #: g10/gpg.c:3435
2564 msgid "--store [filename]"
2565 msgstr "--store [jméno souboru]"
2566
2567 #: g10/gpg.c:3442
2568 msgid "--symmetric [filename]"
2569 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2570
2571 #: g10/gpg.c:3444
2572 #, c-format
2573 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2574 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2575
2576 #: g10/gpg.c:3454
2577 msgid "--encrypt [filename]"
2578 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2579
2580 #: g10/gpg.c:3467
2581 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2582 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2583
2584 #: g10/gpg.c:3469
2585 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2586 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2587
2588 #: g10/gpg.c:3472
2589 #, c-format
2590 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2591 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2592
2593 #: g10/gpg.c:3490
2594 msgid "--sign [filename]"
2595 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2596
2597 #: g10/gpg.c:3503
2598 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2599 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2600
2601 #: g10/gpg.c:3518
2602 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2603 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2604
2605 #: g10/gpg.c:3520
2606 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2607 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2608
2609 #: g10/gpg.c:3523
2610 #, c-format
2611 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2612 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2613
2614 #: g10/gpg.c:3543
2615 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2616 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2617
2618 #: g10/gpg.c:3552
2619 msgid "--clearsign [filename]"
2620 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2621
2622 #: g10/gpg.c:3577
2623 msgid "--decrypt [filename]"
2624 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2625
2626 #: g10/gpg.c:3585
2627 msgid "--sign-key user-id"
2628 msgstr "--sign-key id uživatele"
2629
2630 #: g10/gpg.c:3589
2631 msgid "--lsign-key user-id"
2632 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2633
2634 #: g10/gpg.c:3610
2635 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2636 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2637
2638 #: g10/gpg.c:3702
2639 #, c-format
2640 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2641 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2642
2643 #: g10/gpg.c:3704
2644 #, c-format
2645 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2646 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2647
2648 #: g10/gpg.c:3706
2649 #, c-format
2650 msgid "key export failed: %s\n"
2651 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2652
2653 #: g10/gpg.c:3717
2654 #, c-format
2655 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2656 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2657
2658 #: g10/gpg.c:3727
2659 #, c-format
2660 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2661 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2662
2663 #: g10/gpg.c:3778
2664 #, c-format
2665 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2666 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2667
2668 #: g10/gpg.c:3786
2669 #, c-format
2670 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2671 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2672
2673 #: g10/gpg.c:3876
2674 #, c-format
2675 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2676 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2677
2678 #: g10/gpg.c:3991
2679 msgid "[filename]"
2680 msgstr "[jméno souboru]"
2681
2682 #: g10/gpg.c:3995
2683 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2684 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2685
2686 #: g10/gpg.c:4309
2687 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2688 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2689
2690 #: g10/gpg.c:4311
2691 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2692 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2693
2694 #: g10/gpg.c:4344
2695 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2696 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2697
2698 #: g10/gpgv.c:74
2699 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2700 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2701
2702 #: g10/gpgv.c:76
2703 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2704 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2705
2706 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:326
2707 msgid "|FD|write status info to this FD"
2708 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2709
2710 #: g10/gpgv.c:117
2711 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2712 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2713
2714 #: g10/gpgv.c:119
2715 msgid ""
2716 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2717 "Check signatures against known trusted keys\n"
2718 msgstr ""
2719 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2720 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2721
2722 #: g10/helptext.c:72
2723 msgid "No help available"
2724 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2725
2726 #: g10/helptext.c:82
2727 #, c-format
2728 msgid "No help available for `%s'"
2729 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2730
2731 #: g10/import.c:94
2732 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2733 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2734
2735 #: g10/import.c:96
2736 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2737 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2738
2739 #: g10/import.c:98
2740 msgid "do not update the trustdb after import"
2741 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2742
2743 #: g10/import.c:100
2744 msgid "create a public key when importing a secret key"
2745 msgstr "vytvořit veřejný klíč při importu tajného klíče"
2746
2747 #: g10/import.c:102
2748 msgid "only accept updates to existing keys"
2749 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2750
2751 #: g10/import.c:104
2752 msgid "remove unusable parts from key after import"
2753 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2754
2755 #: g10/import.c:106
2756 msgid "remove as much as possible from key after import"
2757 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2758
2759 #: g10/import.c:269
2760 #, c-format
2761 msgid "skipping block of type %d\n"
2762 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2763
2764 #: g10/import.c:278
2765 #, c-format
2766 msgid "%lu keys processed so far\n"
2767 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2768
2769 #: g10/import.c:295
2770 #, c-format
2771 msgid "Total number processed: %lu\n"
2772 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2773
2774 #: g10/import.c:297
2775 #, c-format
2776 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2777 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2778
2779 #: g10/import.c:300
2780 #, c-format
2781 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2782 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2783
2784 #: g10/import.c:302 sm/import.c:114
2785 #, c-format
2786 msgid "              imported: %lu"
2787 msgstr "                 importováno: %lu"
2788
2789 #: g10/import.c:308 sm/import.c:118
2790 #, c-format
2791 msgid "             unchanged: %lu\n"
2792 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2793
2794 #: g10/import.c:310
2795 #, c-format
2796 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2797 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2798
2799 #: g10/import.c:312
2800 #, c-format
2801 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2802 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2803
2804 #: g10/import.c:314
2805 #, c-format
2806 msgid "        new signatures: %lu\n"
2807 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2808
2809 #: g10/import.c:316
2810 #, c-format
2811 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2812 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2813
2814 #: g10/import.c:318 sm/import.c:120
2815 #, c-format
2816 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2817 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2818
2819 #: g10/import.c:320 sm/import.c:122
2820 #, c-format
2821 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2822 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2823
2824 #: g10/import.c:322 sm/import.c:124
2825 #, c-format
2826 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2827 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2828
2829 #: g10/import.c:324 sm/import.c:126
2830 #, c-format
2831 msgid "          not imported: %lu\n"
2832 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2833
2834 #: g10/import.c:326
2835 #, c-format
2836 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2837 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2838
2839 #: g10/import.c:328
2840 #, c-format
2841 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2842 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2843
2844 #: g10/import.c:569
2845 #, c-format
2846 msgid ""
2847 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2848 "algorithms on these user IDs:\n"
2849 msgstr ""
2850 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2851 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2852
2853 #: g10/import.c:610
2854 #, c-format
2855 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2856 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2857
2858 #: g10/import.c:625
2859 #, c-format
2860 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2861 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2862
2863 #: g10/import.c:637
2864 #, c-format
2865 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2866 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2867
2868 #: g10/import.c:650
2869 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2870 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2871
2872 #: g10/import.c:652
2873 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2874 msgstr ""
2875 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2876
2877 #: g10/import.c:676
2878 #, c-format
2879 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2880 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2881
2882 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2883 #, c-format
2884 msgid "key %s: no user ID\n"
2885 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2886
2887 #: g10/import.c:758
2888 #, c-format
2889 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2890 msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
2891
2892 # c-format
2893 #: g10/import.c:773
2894 #, c-format
2895 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2896 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2897
2898 #: g10/import.c:779
2899 #, c-format
2900 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2901 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2902
2903 #: g10/import.c:781
2904 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2905 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2906
2907 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2908 #, c-format
2909 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2910 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2911
2912 #: g10/import.c:797
2913 #, c-format
2914 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2915 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2916
2917 #: g10/import.c:806
2918 #, c-format
2919 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2920 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2921
2922 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2923 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2924 #, c-format
2925 msgid "writing to `%s'\n"
2926 msgstr "zapisuji do „%s“\n"
2927
2928 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2929 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2930 #, c-format
2931 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2932 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2933
2934 #: g10/import.c:834
2935 #, c-format
2936 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2937 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2938
2939 #: g10/import.c:858
2940 #, c-format
2941 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2942 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2943
2944 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2945 #, c-format
2946 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2947 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2948
2949 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2950 #, c-format
2951 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2952 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2953
2954 #: g10/import.c:920
2955 #, c-format
2956 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2957 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2958
2959 #: g10/import.c:923
2960 #, c-format
2961 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2962 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2963
2964 #: g10/import.c:926
2965 #, c-format
2966 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2967 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2968
2969 #: g10/import.c:929
2970 #, c-format
2971 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2972 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2973
2974 #: g10/import.c:932
2975 #, c-format
2976 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2977 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2978
2979 #: g10/import.c:935
2980 #, c-format
2981 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2982 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2983
2984 #: g10/import.c:938
2985 #, c-format
2986 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2987 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2988
2989 #: g10/import.c:941
2990 #, c-format
2991 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2992 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2993
2994 #: g10/import.c:944
2995 #, c-format
2996 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2997 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2998
2999 #: g10/import.c:947
3000 #, c-format
3001 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
3002 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
3003
3004 #: g10/import.c:971
3005 #, c-format
3006 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
3007 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
3008
3009 #: g10/import.c:1143
3010 #, c-format
3011 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
3012 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
3013
3014 #: g10/import.c:1154
3015 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3016 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
3017
3018 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
3019 #, c-format
3020 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3021 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíčů %s\n"
3022
3023 #: g10/import.c:1182
3024 #, c-format
3025 msgid "key %s: secret key imported\n"
3026 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
3027
3028 #: g10/import.c:1212
3029 #, c-format
3030 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3031 msgstr "klíč %s: je již v souboru tajných klíčů\n"
3032
3033 #: g10/import.c:1222
3034 #, c-format
3035 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3036 msgstr "klíč %s: nenalezen tajný klíč: %s\n"
3037
3038 #: g10/import.c:1254
3039 #, c-format
3040 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3041 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
3042
3043 #: g10/import.c:1297
3044 #, c-format
3045 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3046 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
3047
3048 #: g10/import.c:1329
3049 #, c-format
3050 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3051 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
3052
3053 #: g10/import.c:1398
3054 #, c-format
3055 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3056 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
3057
3058 #: g10/import.c:1413
3059 #, c-format
3060 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3061 msgstr ""
3062 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
3063
3064 #: g10/import.c:1415
3065 #, c-format
3066 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3067 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
3068
3069 #: g10/import.c:1433
3070 #, c-format
3071 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3072 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
3073
3074 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3075 #, c-format
3076 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3077 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
3078
3079 #: g10/import.c:1446
3080 #, c-format
3081 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3082 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
3083
3084 #: g10/import.c:1461
3085 #, c-format
3086 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3087 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
3088
3089 #: g10/import.c:1483
3090 #, c-format
3091 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3092 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
3093
3094 #: g10/import.c:1496
3095 #, c-format
3096 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3097 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
3098
3099 #: g10/import.c:1511
3100 #, c-format
3101 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3102 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
3103
3104 #: g10/import.c:1555
3105 #, c-format
3106 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3107 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
3108
3109 #: g10/import.c:1576
3110 #, c-format
3111 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3112 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
3113
3114 #: g10/import.c:1603
3115 #, c-format
3116 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3117 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
3118
3119 #: g10/import.c:1613
3120 #, c-format
3121 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3122 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
3123
3124 #: g10/import.c:1630
3125 #, c-format
3126 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3127 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
3128
3129 #: g10/import.c:1644
3130 #, c-format
3131 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3132 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
3133
3134 #: g10/import.c:1652
3135 #, c-format
3136 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3137 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
3138
3139 #: g10/import.c:1781
3140 #, c-format
3141 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3142 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
3143
3144 #: g10/import.c:1843
3145 #, c-format
3146 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3147 msgstr ""
3148 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
3149
3150 #: g10/import.c:1857
3151 #, c-format
3152 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3153 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
3154
3155 #: g10/import.c:1916
3156 #, c-format
3157 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3158 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
3159
3160 #: g10/import.c:1950
3161 #, c-format
3162 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3163 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
3164
3165 #: g10/import.c:2351
3166 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3167 msgstr "POZNÁMKA: sériové číslo klíče neodpovídá číslu karty\n"
3168
3169 #: g10/import.c:2359
3170 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3171 msgstr "POZNÁMKA: primární klíč je online a je uložen na kartě\n"
3172
3173 #: g10/import.c:2361
3174 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3175 msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíč je online a je uložen na kartě\n"
3176
3177 #: g10/keydb.c:181
3178 #, c-format
3179 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3180 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
3181
3182 #: g10/keydb.c:187
3183 #, c-format
3184 msgid "keyring `%s' created\n"
3185 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
3186
3187 #: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
3188 #, c-format
3189 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3190 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
3191
3192 #: g10/keydb.c:719
3193 #, c-format
3194 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3195 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:265
3198 msgid "[revocation]"
3199 msgstr "[revokace]"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:266
3202 msgid "[self-signature]"
3203 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3206 msgid "1 bad signature\n"
3207 msgstr "1 špatný podpis\n"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3210 #, c-format
3211 msgid "%d bad signatures\n"
3212 msgstr "%d špatných podpisů\n"
3213
3214 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3215 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3216 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3219 #, c-format
3220 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3221 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3224 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3225 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
3226
3227 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3228 #, c-format
3229 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3230 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:356
3233 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3234 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:358
3237 #, c-format
3238 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3239 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3242 msgid ""
3243 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3244 "keys\n"
3245 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3246 "etc.)\n"
3247 msgstr ""
3248 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
3249 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
3250 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
3251 "\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3254 #, c-format
3255 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3256 msgstr " %d = Důvěřuji částečně\n"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3259 #, c-format
3260 msgid "  %d = I trust fully\n"
3261 msgstr " %d = Důvěřuji úplně\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:438
3264 msgid ""
3265 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3266 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3267 "trust signatures on your behalf.\n"
3268 msgstr ""
3269 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
3270 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
3271 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:454
3274 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3275 msgstr ""
3276 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
3277 "podpis bez omezení na doménu.\n"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:598
3280 #, c-format
3281 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3282 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
3283
3284 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3285 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1783
3286 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3287 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
3288
3289 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3290 #: g10/keyedit.c:1789
3291 msgid "  Unable to sign.\n"
3292 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:626
3295 #, c-format
3296 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3297 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
3298
3299 #: g10/keyedit.c:654
3300 #, c-format
3301 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3302 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
3303
3304 #: g10/keyedit.c:682
3305 #, c-format
3306 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3307 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
3308
3309 #: g10/keyedit.c:684
3310 msgid "Sign it? (y/N) "
3311 msgstr "Podepsat? (a/N) "
3312
3313 #: g10/keyedit.c:706
3314 #, c-format
3315 msgid ""
3316 "The self-signature on \"%s\"\n"
3317 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3318 msgstr ""
3319 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
3320 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:715
3323 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3324 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
3325
3326 #: g10/keyedit.c:729
3327 #, c-format
3328 msgid ""
3329 "Your current signature on \"%s\"\n"
3330 "has expired.\n"
3331 msgstr ""
3332 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
3333 "vypršela.\n"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:733
3336 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3337 msgstr ""
3338 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
3339 "N) "
3340
3341 #: g10/keyedit.c:754
3342 #, c-format
3343 msgid ""
3344 "Your current signature on \"%s\"\n"
3345 "is a local signature.\n"
3346 msgstr ""
3347 "Váš současný podpis na „%s“\n"
3348 "je pouze lokální.\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:758
3351 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3352 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
3353
3354 #: g10/keyedit.c:779
3355 #, c-format
3356 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3357 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:782
3360 #, c-format
3361 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3362 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:787
3365 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3366 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
3367
3368 #: g10/keyedit.c:809
3369 #, c-format
3370 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3371 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:824
3374 msgid "This key has expired!"
3375 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
3376
3377 #: g10/keyedit.c:842
3378 #, c-format
3379 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3380 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3381
3382 #: g10/keyedit.c:848
3383 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3384 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3385
3386 #: g10/keyedit.c:888
3387 msgid ""
3388 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3389 "mode.\n"
3390 msgstr ""
3391 "Nemůžete udělat OpenPGP podpis klíče typu PGP 2.x, když jste v --pgp2 módu.\n"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:890
3394 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3395 msgstr "To by způsobilo nepoužitelnost klíče v PGP 2.x.\n"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:915
3398 msgid ""
3399 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3400 "belongs\n"
3401 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3402 msgstr ""
3403 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3404 "patří výše uvedené osobě.\n"
3405 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:920
3408 #, c-format
3409 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3410 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:922
3413 #, c-format
3414 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3415 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:924
3418 #, c-format
3419 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3420 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:926
3423 #, c-format
3424 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3425 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:932
3428 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3429 msgstr "Váš výběr? (pro více informací vložte „?“): "
3430
3431 #: g10/keyedit.c:956
3432 #, c-format
3433 msgid ""
3434 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3435 "key \"%s\" (%s)\n"
3436 msgstr ""
3437 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3438 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:963
3441 msgid "This will be a self-signature.\n"
3442 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:969
3445 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3446 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:977
3449 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3450 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:987
3453 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3454 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:994
3457 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3458 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:1001
3461 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3462 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:1006
3465 msgid "I have checked this key casually.\n"
3466 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:1011
3469 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3470 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1021
3473 msgid "Really sign? (y/N) "
3474 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4899 g10/keyedit.c:4990 g10/keyedit.c:5054
3477 #: g10/keyedit.c:5115 g10/sign.c:316
3478 #, c-format
3479 msgid "signing failed: %s\n"
3480 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:1131
3483 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3484 msgstr ""
3485 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3486 "nelze změnit.\n"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3774
3489 msgid "This key is not protected.\n"
3490 msgstr "Tento klíč není chráněný.\n"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3761 g10/revoke.c:536
3493 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3494 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3777
3497 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3498 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3781
3501 msgid "Key is protected.\n"
3502 msgstr "Klíč je chráněný.\n"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1186
3505 #, c-format
3506 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3507 msgstr "Není možné editovat tento klíč: %s\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1192
3510 msgid ""
3511 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3512 "\n"
3513 msgstr ""
3514 "Vložte nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíč.\n"
3515 "\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2291
3518 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3519 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:1212
3522 msgid ""
3523 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3524 "\n"
3525 msgstr ""
3526 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
3527 "\n"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1215
3530 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3531 msgstr "Opravdu to chcete udělat? (a/N) "
3532
3533 #: g10/keyedit.c:1296
3534 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3535 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:1382
3538 msgid "save and quit"
3539 msgstr "uložit a ukončit"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:1385
3542 msgid "show key fingerprint"
3543 msgstr "vypsat otisk klíče"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:1386
3546 msgid "list key and user IDs"
3547 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1388
3550 msgid "select user ID N"
3551 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1389
3554 msgid "select subkey N"
3555 msgstr "vyberte podklíč N"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1390
3558 msgid "check signatures"
3559 msgstr "kontrolovat podpisy"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1395
3562 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3563 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:1400
3566 msgid "sign selected user IDs locally"
3567 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:1402
3570 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3571 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:1404
3574 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3575 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3576
3577 #: g10/keyedit.c:1408
3578 msgid "add a user ID"
3579 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3580
3581 #: g10/keyedit.c:1410
3582 msgid "add a photo ID"
3583 msgstr "přidat fotografický ID"
3584
3585 #: g10/keyedit.c:1412
3586 msgid "delete selected user IDs"
3587 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:1417
3590 msgid "add a subkey"
3591 msgstr "přidat podklíč"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1421
3594 msgid "add a key to a smartcard"
3595 msgstr "přidat klíč na kartu"
3596
3597 #: g10/keyedit.c:1423
3598 msgid "move a key to a smartcard"
3599 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:1425
3602 msgid "move a backup key to a smartcard"
3603 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3604
3605 #: g10/keyedit.c:1429
3606 msgid "delete selected subkeys"
3607 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3608
3609 #: g10/keyedit.c:1431
3610 msgid "add a revocation key"
3611 msgstr "přidat revokační klíč"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:1433
3614 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3615 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3616
3617 #: g10/keyedit.c:1435
3618 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3619 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1437
3622 msgid "flag the selected user ID as primary"
3623 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3624
3625 #: g10/keyedit.c:1439
3626 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3627 msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1442
3630 msgid "list preferences (expert)"
3631 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3632
3633 #: g10/keyedit.c:1444
3634 msgid "list preferences (verbose)"
3635 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:1446
3638 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3639 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:1451
3642 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3643 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:1453
3646 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3647 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:1455
3650 msgid "change the passphrase"
3651 msgstr "změnit heslo"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:1459
3654 msgid "change the ownertrust"
3655 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:1461
3658 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3659 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:1463
3662 msgid "revoke selected user IDs"
3663 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:1468
3666 msgid "revoke key or selected subkeys"
3667 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3668
3669 #: g10/keyedit.c:1469
3670 msgid "enable key"
3671 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3672
3673 #: g10/keyedit.c:1470
3674 msgid "disable key"
3675 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:1471
3678 msgid "show selected photo IDs"
3679 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:1473
3682 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3683 msgstr ""
3684 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3685
3686 #: g10/keyedit.c:1475
3687 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3688 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:1599
3691 #, c-format
3692 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3693 msgstr "chyba při čtení bloku tajného klíče „%s“: %s\n"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:1617
3696 msgid "Secret key is available.\n"
3697 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3698
3699 #: g10/keyedit.c:1700
3700 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3701 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3702
3703 #: g10/keyedit.c:1708
3704 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3705 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:1727
3708 msgid ""
3709 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3710 "(lsign),\n"
3711 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3712 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3713 msgstr ""
3714 "* Příkaz „sign“ může být použit s prefixem „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3715 "  s prefixem „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3716 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3717
3718 #: g10/keyedit.c:1777
3719 msgid "Key is revoked."
3720 msgstr "Klíč revokován."
3721
3722 #: g10/keyedit.c:1796
3723 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3724 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3725
3726 #: g10/keyedit.c:1803
3727 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3728 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3729
3730 #: g10/keyedit.c:1812
3731 #, c-format
3732 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3733 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3734
3735 #: g10/keyedit.c:1835
3736 #, c-format
3737 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3738 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3739
3740 #: g10/keyedit.c:1857 g10/keyedit.c:1877 g10/keyedit.c:2046
3741 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3742 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3743
3744 #: g10/keyedit.c:1859
3745 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3746 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3747
3748 #: g10/keyedit.c:1861
3749 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3750 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3751
3752 #: g10/keyedit.c:1862
3753 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3754 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3755
3756 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3757 #. moving the key and not about removing it.
3758 #: g10/keyedit.c:1915
3759 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3760 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3761
3762 #: g10/keyedit.c:1927
3763 msgid "You must select exactly one key.\n"
3764 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:1955
3767 msgid "Command expects a filename argument\n"
3768 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3769
3770 #: g10/keyedit.c:1969
3771 #, c-format
3772 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3773 msgstr "Nemohu otevřít „%s“: %s\n"
3774
3775 #: g10/keyedit.c:1986
3776 #, c-format
3777 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3778 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:2010
3781 msgid "You must select at least one key.\n"
3782 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:2013
3785 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3786 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3787
3788 #: g10/keyedit.c:2014
3789 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3790 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3791
3792 #: g10/keyedit.c:2049
3793 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3794 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3795
3796 #: g10/keyedit.c:2050
3797 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3798 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3799
3800 #: g10/keyedit.c:2068
3801 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3802 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3803
3804 #: g10/keyedit.c:2079
3805 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3806 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3807
3808 #: g10/keyedit.c:2081
3809 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3810 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3811
3812 #: g10/keyedit.c:2131
3813 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3814 msgstr ""
3815 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3816 "poskytnutá uživatelem\n"
3817
3818 #: g10/keyedit.c:2173
3819 msgid "Set preference list to:\n"
3820 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3821
3822 #: g10/keyedit.c:2179
3823 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3824 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3825
3826 #: g10/keyedit.c:2181
3827 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3828 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3829
3830 #: g10/keyedit.c:2251
3831 msgid "Save changes? (y/N) "
3832 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3833
3834 #: g10/keyedit.c:2254
3835 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3836 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3837
3838 #: g10/keyedit.c:2264
3839 #, c-format
3840 msgid "update failed: %s\n"
3841 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3842
3843 #: g10/keyedit.c:2271
3844 #, c-format
3845 msgid "update secret failed: %s\n"
3846 msgstr "aktualizace tajného klíče selhala: %s\n"
3847
3848 #: g10/keyedit.c:2278
3849 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3850 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3851
3852 #: g10/keyedit.c:2379
3853 msgid "Digest: "
3854 msgstr "Hash: "
3855
3856 #: g10/keyedit.c:2430
3857 msgid "Features: "
3858 msgstr "Vlastnosti: "
3859
3860 #: g10/keyedit.c:2441
3861 msgid "Keyserver no-modify"
3862 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3863
3864 #: g10/keyedit.c:2456 g10/keylist.c:314
3865 msgid "Preferred keyserver: "
3866 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3867
3868 #: g10/keyedit.c:2464 g10/keyedit.c:2465
3869 msgid "Notations: "
3870 msgstr "Poznámky: "
3871
3872 #: g10/keyedit.c:2686
3873 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3874 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3875
3876 #: g10/keyedit.c:2745
3877 #, c-format
3878 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3879 msgstr "V %s tento klíč revokoval %s klíčem %s\n"
3880
3881 #: g10/keyedit.c:2766
3882 #, c-format
3883 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3884 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3885
3886 #: g10/keyedit.c:2772
3887 msgid "(sensitive)"
3888 msgstr "(citlivá informace)"
3889
3890 #: g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2844 g10/keyedit.c:2905 g10/keyedit.c:2920
3891 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:532
3892 #, c-format
3893 msgid "created: %s"
3894 msgstr "vytvořen: %s"
3895
3896 #: g10/keyedit.c:2791 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:996
3897 #, c-format
3898 msgid "revoked: %s"
3899 msgstr "revokován: %s"
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2793 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
3902 #, c-format
3903 msgid "expired: %s"
3904 msgstr "platnost skončila: %s"
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keyedit.c:2846 g10/keyedit.c:2907 g10/keyedit.c:2922
3907 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
3908 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:538 g10/mainproc.c:1002
3909 #, c-format
3910 msgid "expires: %s"
3911 msgstr "platnost skončí: %s"
3912
3913 #: g10/keyedit.c:2797
3914 #, c-format
3915 msgid "usage: %s"
3916 msgstr "použití: %s"
3917
3918 #: g10/keyedit.c:2812
3919 #, c-format
3920 msgid "trust: %s"
3921 msgstr "důvěra: %s"
3922
3923 #: g10/keyedit.c:2816
3924 #, c-format
3925 msgid "validity: %s"
3926 msgstr "platnost: %s"
3927
3928 #: g10/keyedit.c:2823
3929 msgid "This key has been disabled"
3930 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3931
3932 #: g10/keyedit.c:2851 g10/keylist.c:206
3933 msgid "card-no: "
3934 msgstr "číslo karty: "
3935
3936 #: g10/keyedit.c:2875
3937 msgid ""
3938 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3939 "unless you restart the program.\n"
3940 msgstr ""
3941 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3942 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3943
3944 #: g10/keyedit.c:2939 g10/keyedit.c:3285 g10/keyserver.c:542
3945 #: g10/mainproc.c:1849 g10/trustdb.c:1200 g10/trustdb.c:1728
3946 msgid "revoked"
3947 msgstr "revokován"
3948
3949 #: g10/keyedit.c:2941 g10/keyedit.c:3287 g10/keyserver.c:546
3950 #: g10/mainproc.c:1851 g10/trustdb.c:547 g10/trustdb.c:1730
3951 msgid "expired"
3952 msgstr "platnost skončila"
3953
3954 #: g10/keyedit.c:3006
3955 msgid ""
3956 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3957 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3958 msgstr ""
3959 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3960 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3961
3962 #: g10/keyedit.c:3067
3963 msgid ""
3964 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3965 "versions\n"
3966 "         of PGP to reject this key.\n"
3967 msgstr ""
3968 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3969 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3970
3971 #: g10/keyedit.c:3072 g10/keyedit.c:3407
3972 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3973 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3974
3975 #: g10/keyedit.c:3078
3976 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3977 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3978
3979 #: g10/keyedit.c:3218
3980 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3981 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3982
3983 #: g10/keyedit.c:3228
3984 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3985 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3986
3987 #: g10/keyedit.c:3232
3988 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3989 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3990
3991 #: g10/keyedit.c:3238
3992 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3993 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3994
3995 #: g10/keyedit.c:3252
3996 #, c-format
3997 msgid "Deleted %d signature.\n"
3998 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3999
4000 #: g10/keyedit.c:3253
4001 #, c-format
4002 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4003 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
4004
4005 #: g10/keyedit.c:3256
4006 msgid "Nothing deleted.\n"
4007 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
4008
4009 #: g10/keyedit.c:3289 g10/trustdb.c:1732
4010 msgid "invalid"
4011 msgstr "neplatný"
4012
4013 #: g10/keyedit.c:3291
4014 #, c-format
4015 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4016 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
4017
4018 #: g10/keyedit.c:3298
4019 #, c-format
4020 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4021 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
4022
4023 #: g10/keyedit.c:3299
4024 #, c-format
4025 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4026 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
4027
4028 #: g10/keyedit.c:3307
4029 #, c-format
4030 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4031 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
4032
4033 #: g10/keyedit.c:3308
4034 #, c-format
4035 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4036 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
4037
4038 #: g10/keyedit.c:3402
4039 msgid ""
4040 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4041 "cause\n"
4042 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4043 msgstr ""
4044 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
4045 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
4046
4047 #: g10/keyedit.c:3413
4048 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4049 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
4050
4051 #: g10/keyedit.c:3433
4052 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4053 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
4054
4055 #: g10/keyedit.c:3458
4056 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4057 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
4058
4059 #: g10/keyedit.c:3473
4060 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4061 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
4062
4063 #: g10/keyedit.c:3495
4064 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4065 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
4066
4067 #: g10/keyedit.c:3514
4068 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4069 msgstr ""
4070 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
4071
4072 #: g10/keyedit.c:3520
4073 msgid ""
4074 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4075 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
4076
4077 #: g10/keyedit.c:3581
4078 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4079 msgstr "Prosím, odstraňte výběr z tajných klíčů.\n"
4080
4081 #: g10/keyedit.c:3587
4082 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4083 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
4084
4085 #: g10/keyedit.c:3591
4086 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4087 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
4088
4089 #: g10/keyedit.c:3594
4090 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4091 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
4092
4093 #: g10/keyedit.c:3640
4094 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4095 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
4096
4097 #: g10/keyedit.c:3656
4098 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4099 msgstr "V souboru tajných klíčů chybí odpovídající podpis\n"
4100
4101 #: g10/keyedit.c:3734
4102 #, c-format
4103 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4104 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
4105
4106 #: g10/keyedit.c:3740
4107 #, c-format
4108 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4109 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
4110
4111 #: g10/keyedit.c:3903
4112 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4113 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
4114
4115 #: g10/keyedit.c:3942 g10/keyedit.c:4052 g10/keyedit.c:4172 g10/keyedit.c:4313
4116 #, c-format
4117 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4118 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
4119
4120 #: g10/keyedit.c:4113
4121 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4122 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
4123
4124 #: g10/keyedit.c:4193
4125 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4126 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
4127
4128 #: g10/keyedit.c:4194
4129 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4130 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
4131
4132 #: g10/keyedit.c:4256
4133 msgid "Enter the notation: "
4134 msgstr "Vložte poznámku: "
4135
4136 #: g10/keyedit.c:4405
4137 msgid "Proceed? (y/N) "
4138 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
4139
4140 #: g10/keyedit.c:4477
4141 #, c-format
4142 msgid "No user ID with index %d\n"
4143 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
4144
4145 #: g10/keyedit.c:4538
4146 #, c-format
4147 msgid "No user ID with hash %s\n"
4148 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
4149
4150 #: g10/keyedit.c:4573
4151 #, c-format
4152 msgid "No subkey with index %d\n"
4153 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
4154
4155 #: g10/keyedit.c:4708
4156 #, c-format
4157 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4158 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
4159
4160 #: g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4805 g10/keyedit.c:4848
4161 #, c-format
4162 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4163 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
4164
4165 #: g10/keyedit.c:4713 g10/keyedit.c:4807 g10/keyedit.c:4850
4166 msgid " (non-exportable)"
4167 msgstr " (neexportovatelné)"
4168
4169 #: g10/keyedit.c:4717
4170 #, c-format
4171 msgid "This signature expired on %s.\n"
4172 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
4173
4174 #: g10/keyedit.c:4721
4175 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4176 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
4177
4178 #: g10/keyedit.c:4725
4179 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4180 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
4181
4182 #: g10/keyedit.c:4776
4183 msgid "Not signed by you.\n"
4184 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
4185
4186 #: g10/keyedit.c:4782
4187 #, c-format
4188 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4189 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
4190
4191 #: g10/keyedit.c:4808
4192 msgid " (non-revocable)"
4193 msgstr " (neodvolatelné)"
4194
4195 #: g10/keyedit.c:4815
4196 #, c-format
4197 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4198 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
4199
4200 #: g10/keyedit.c:4837
4201 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4202 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
4203
4204 #: g10/keyedit.c:4857
4205 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4206 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
4207
4208 #: g10/keyedit.c:4887
4209 msgid "no secret key\n"
4210 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
4211
4212 #: g10/keyedit.c:4957
4213 #, c-format
4214 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4215 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
4216
4217 #: g10/keyedit.c:4974
4218 #, c-format
4219 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4220 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
4221
4222 #: g10/keyedit.c:5038
4223 #, c-format
4224 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4225 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
4226
4227 #: g10/keyedit.c:5100
4228 #, c-format
4229 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4230 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
4231
4232 #: g10/keyedit.c:5195
4233 #, c-format
4234 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4235 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
4236
4237 #: g10/keygen.c:275
4238 #, c-format
4239 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4240 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
4241
4242 #: g10/keygen.c:282
4243 msgid "too many cipher preferences\n"
4244 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
4245
4246 #: g10/keygen.c:284
4247 msgid "too many digest preferences\n"
4248 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
4249
4250 #: g10/keygen.c:286
4251 msgid "too many compression preferences\n"
4252 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
4253
4254 #: g10/keygen.c:426
4255 #, c-format
4256 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4257 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
4258
4259 #: g10/keygen.c:910
4260 msgid "writing direct signature\n"
4261 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
4262
4263 #: g10/keygen.c:952
4264 msgid "writing self signature\n"
4265 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
4266
4267 #: g10/keygen.c:1009
4268 msgid "writing key binding signature\n"
4269 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
4270
4271 #: g10/keygen.c:1179 g10/keygen.c:1290 g10/keygen.c:1295 g10/keygen.c:1441
4272 #: g10/keygen.c:3269
4273 #, c-format
4274 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4275 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
4276
4277 #: g10/keygen.c:1185 g10/keygen.c:1301 g10/keygen.c:1309 g10/keygen.c:1447
4278 #: g10/keygen.c:3275
4279 #, c-format
4280 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4281 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
4282
4283 #: g10/keygen.c:1335
4284 msgid ""
4285 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4286 msgstr ""
4287 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
4288 "dlouhým hashem\n"
4289
4290 #: g10/keygen.c:1558
4291 msgid "Sign"
4292 msgstr "Podepisování"
4293
4294 #: g10/keygen.c:1561
4295 msgid "Certify"
4296 msgstr "Certifikování"
4297
4298 #: g10/keygen.c:1564
4299 msgid "Encrypt"
4300 msgstr "Šifrování"
4301
4302 #: g10/keygen.c:1567
4303 msgid "Authenticate"
4304 msgstr "Autentizace"
4305
4306 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4307 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4308 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4309 #. functions:
4310 #.
4311 #. s = Toggle signing capability
4312 #. e = Toggle encryption capability
4313 #. a = Toggle authentication capability
4314 #. q = Finish
4315 #.
4316 #: g10/keygen.c:1585
4317 msgid "SsEeAaQq"
4318 msgstr "SsEeAaQq"
4319
4320 #: g10/keygen.c:1608
4321 #, c-format
4322 msgid "Possible actions for a %s key: "
4323 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
4324
4325 #: g10/keygen.c:1612
4326 msgid "Current allowed actions: "
4327 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
4328
4329 #: g10/keygen.c:1617
4330 #, c-format
4331 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4332 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
4333
4334 #: g10/keygen.c:1620
4335 #, c-format
4336 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4337 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
4338
4339 #: g10/keygen.c:1623
4340 #, c-format
4341 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4342 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
4343
4344 #: g10/keygen.c:1626
4345 #, c-format
4346 msgid "   (%c) Finished\n"
4347 msgstr "   (%c) Konec\n"
4348
4349 #: g10/keygen.c:1686 sm/certreqgen-ui.c:157
4350 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4351 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
4352
4353 #: g10/keygen.c:1689
4354 #, c-format
4355 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
4356 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
4357
4358 #: g10/keygen.c:1691
4359 #, c-format
4360 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
4361 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal\n"
4362
4363 #: g10/keygen.c:1693
4364 #, c-format
4365 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4366 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
4367
4368 #: g10/keygen.c:1694
4369 #, c-format
4370 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4371 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
4372
4373 #: g10/keygen.c:1698
4374 #, c-format
4375 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4376 msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro šifrování)\n"
4377
4378 #: g10/keygen.c:1699
4379 #, c-format
4380 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4381 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
4382
4383 #: g10/keygen.c:1703
4384 #, c-format
4385 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4386 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
4387
4388 #: g10/keygen.c:1704
4389 #, c-format
4390 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4391 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
4392
4393 #: g10/keygen.c:1812
4394 #, c-format
4395 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4396 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
4397
4398 #: g10/keygen.c:1820
4399 #, c-format
4400 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
4401 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
4402
4403 #: g10/keygen.c:1823 sm/certreqgen-ui.c:179
4404 #, c-format
4405 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4406 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
4407
4408 #: g10/keygen.c:1837 sm/certreqgen-ui.c:189
4409 #, c-format
4410 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4411 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
4412
4413 #: g10/keygen.c:1925
4414 msgid ""
4415 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4416 "         0 = key does not expire\n"
4417 "      <n>  = key expires in n days\n"
4418 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4419 "      <n>m = key expires in n months\n"
4420 "      <n>y = key expires in n years\n"
4421 msgstr ""
4422 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
4423 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
4424 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
4425 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
4426 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
4427 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
4428
4429 #: g10/keygen.c:1936
4430 msgid ""
4431 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4432 "         0 = signature does not expire\n"
4433 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4434 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4435 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4436 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4437 msgstr ""
4438 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
4439 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
4440 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
4441 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
4442 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
4443 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
4444
4445 #: g10/keygen.c:1959
4446 msgid "Key is valid for? (0) "
4447 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
4448
4449 #: g10/keygen.c:1964
4450 #, c-format
4451 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4452 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
4453
4454 #: g10/keygen.c:1982 g10/keygen.c:2007
4455 msgid "invalid value\n"
4456 msgstr "neplatná hodnota\n"
4457
4458 #: g10/keygen.c:1989
4459 msgid "Key does not expire at all\n"
4460 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
4461
4462 #: g10/keygen.c:1990
4463 msgid "Signature does not expire at all\n"
4464 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
4465
4466 #: g10/keygen.c:1995
4467 #, c-format
4468 msgid "Key expires at %s\n"
4469 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
4470
4471 #: g10/keygen.c:1996
4472 #, c-format
4473 msgid "Signature expires at %s\n"
4474 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
4475
4476 #: g10/keygen.c:2000
4477 msgid ""
4478 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4479 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4480 msgstr ""
4481 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
4482 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
4483
4484 #: g10/keygen.c:2013
4485 msgid "Is this correct? (y/N) "
4486 msgstr "Je to správně (a/N)? "
4487
4488 #: g10/keygen.c:2063
4489 msgid ""
4490 "\n"
4491 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4492 "\n"
4493 msgstr ""
4494 "\n"
4495 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
4496 "váš klíč.\n"
4497 "\n"
4498
4499 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
4500 #. but you should keep your existing translation.  In case
4501 #. the new string is not translated this old string will
4502 #. be used.
4503 #: g10/keygen.c:2078
4504 msgid ""
4505 "\n"
4506 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4507 "ID\n"
4508 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4509 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4510 "\n"
4511 msgstr ""
4512 "\n"
4513 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
4514 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
4515 "v tomto tvaru:\n"
4516 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
4517 "\n"
4518
4519 #: g10/keygen.c:2097
4520 msgid "Real name: "
4521 msgstr "Jméno a příjmení: "
4522
4523 #: g10/keygen.c:2105
4524 msgid "Invalid character in name\n"
4525 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
4526
4527 #: g10/keygen.c:2107
4528 msgid "Name may not start with a digit\n"
4529 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
4530
4531 #: g10/keygen.c:2109
4532 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4533 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
4534
4535 #: g10/keygen.c:2117
4536 msgid "Email address: "
4537 msgstr "E-mailová adresa: "
4538
4539 #: g10/keygen.c:2123
4540 msgid "Not a valid email address\n"
4541 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
4542
4543 #: g10/keygen.c:2131
4544 msgid "Comment: "
4545 msgstr "Komentář: "
4546
4547 #: g10/keygen.c:2137
4548 msgid "Invalid character in comment\n"
4549 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
4550
4551 #: g10/keygen.c:2159
4552 #, c-format
4553 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4554 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
4555
4556 #: g10/keygen.c:2165
4557 #, c-format
4558 msgid ""
4559 "You selected this USER-ID:\n"
4560 "    \"%s\"\n"
4561 "\n"
4562 msgstr ""
4563 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
4564 "    „%s“\n"
4565 "\n"
4566
4567 #: g10/keygen.c:2170
4568 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4569 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
4570
4571 #: g10/keygen.c:2185
4572 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
4573 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
4574
4575 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4576 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4577 #. string which should be translated accordingly and the
4578 #. letter changed to match the one in the answer string.
4579 #.
4580 #. n = Change name
4581 #. c = Change comment
4582 #. e = Change email
4583 #. o = Okay (ready, continue)
4584 #. q = Quit
4585 #.
4586 #: g10/keygen.c:2201
4587 msgid "NnCcEeOoQq"
4588 msgstr "jJkKeEPpUu"
4589
4590 #: g10/keygen.c:2211
4591 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4592 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
4593
4594 #: g10/keygen.c:2212
4595 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4596 msgstr ""
4597 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
4598 "program? "
4599
4600 #: g10/keygen.c:2231
4601 msgid "Please correct the error first\n"
4602 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
4603
4604 #: g10/keygen.c:2273
4605 msgid ""
4606 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4607 "\n"
4608 msgstr ""
4609 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
4610 "\n"
4611
4612 #: g10/keygen.c:2276
4613 msgid ""
4614 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
4615 "encryption key."
4616 msgstr ""
4617 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
4618 "klíče."
4619
4620 #: g10/keygen.c:2292
4621 #, c-format
4622 msgid "%s.\n"
4623 msgstr "%s.\n"
4624
4625 #: g10/keygen.c:2298
4626 msgid ""
4627 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4628 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4629 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4630 "\n"
4631 msgstr ""
4632 "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
4633 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
4634 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
4635 "\n"
4636
4637 #: g10/keygen.c:2322
4638 msgid ""
4639 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4640 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4641 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4642 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4643 msgstr ""
4644 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
4645 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
4646 "myší,\n"
4647 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
4648 "entropie.\n"
4649
4650 #: g10/keygen.c:3209 g10/keygen.c:3236
4651 msgid "Key generation canceled.\n"
4652 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
4653
4654 #: g10/keygen.c:3441 g10/keygen.c:3611
4655 #, c-format
4656 msgid "writing public key to `%s'\n"
4657 msgstr "zapisuji veřejný klíč do „%s“\n"
4658
4659 #: g10/keygen.c:3443 g10/keygen.c:3614
4660 #, c-format
4661 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4662 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
4663
4664 #: g10/keygen.c:3446 g10/keygen.c:3617
4665 #, c-format
4666 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4667 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
4668
4669 #: g10/keygen.c:3598
4670 #, c-format
4671 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4672 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
4673
4674 #: g10/keygen.c:3605
4675 #, c-format
4676 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4677 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíčů (secring): %s\n"
4678
4679 #: g10/keygen.c:3625
4680 #, c-format
4681 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4682 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
4683
4684 #: g10/keygen.c:3633
4685 #, c-format
4686 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4687 msgstr "chyba při zápisu do souboru tajných klíčů „%s“: %s\n"
4688
4689 #: g10/keygen.c:3661
4690 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4691 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
4692
4693 #: g10/keygen.c:3672
4694 msgid ""
4695 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4696 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4697 msgstr ""
4698 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
4699 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
4700
4701 #: g10/keygen.c:3685 g10/keygen.c:3831 g10/keygen.c:3952
4702 #, c-format
4703 msgid "Key generation failed: %s\n"
4704 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
4705
4706 #: g10/keygen.c:3741 g10/keygen.c:3882 g10/sign.c:241
4707 #, c-format
4708 msgid ""
4709 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4710 msgstr ""
4711 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
4712 "je problém se systémovým časem)\n"
4713
4714 #: g10/keygen.c:3743 g10/keygen.c:3884 g10/sign.c:243
4715 #, c-format
4716 msgid ""
4717 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4718 msgstr ""
4719 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
4720 "je problém se systémovým časem)\n"
4721
4722 #: g10/keygen.c:3754 g10/keygen.c:3895
4723 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4724 msgstr "POZNÁMKA: vytvoření podklíče pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
4725
4726 #: g10/keygen.c:3795 g10/keygen.c:3928
4727 msgid "Really create? (y/N) "
4728 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
4729
4730 #: g10/keygen.c:4116
4731 #, c-format
4732 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4733 msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
4734
4735 #: g10/keygen.c:4165
4736 #, c-format
4737 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4738 msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru „%s“: %s\n"
4739
4740 #: g10/keygen.c:4191
4741 #, c-format
4742 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4743 msgstr "POZNÁMKA: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
4744
4745 #: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
4746 msgid "never     "
4747 msgstr "nikdy     "
4748
4749 #: g10/keylist.c:271
4750 msgid "Critical signature policy: "
4751 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
4752
4753 #: g10/keylist.c:273
4754 msgid "Signature policy: "
4755 msgstr "Podepisovací politika: "
4756
4757 #: g10/keylist.c:312
4758 msgid "Critical preferred keyserver: "
4759 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
4760
4761 #: g10/keylist.c:365
4762 msgid "Critical signature notation: "
4763 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
4764
4765 #: g10/keylist.c:367
4766 msgid "Signature notation: "
4767 msgstr "Podepisovací notace: "
4768
4769 #: g10/keylist.c:477
4770 msgid "Keyring"
4771 msgstr "soubor klíčů (keyring)"
4772
4773 #: g10/keylist.c:1524
4774 msgid "Primary key fingerprint:"
4775 msgstr "Otisk primárního klíče:"
4776
4777 #: g10/keylist.c:1526
4778 msgid "     Subkey fingerprint:"
4779 msgstr "         Otisk podklíče:"
4780
4781 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4782 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4783 #: g10/keylist.c:1533
4784 msgid " Primary key fingerprint:"
4785 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
4786
4787 #: g10/keylist.c:1535
4788 msgid "      Subkey fingerprint:"
4789 msgstr "          Otisk podklíče:"