po: Update Czech translation
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.0\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2014-11-16 16:22+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.
56 msgid "|pinentry-label|_OK"
57 msgstr "|pinentry-label|_OK"
58
59 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
60 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
61
62 msgid "|pinentry-label|PIN:"
63 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
64
65 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
66 #. for the quality bar.
67 msgid "Quality:"
68 msgstr "Kvalita:"
69
70 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
71 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
72 #. string to describe what this is about.  The length of the
73 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
74 #. translate this entry, a default english text (see source)
75 #. will be used.
76 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
77 msgstr ""
78 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
79 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
80
81 msgid ""
82 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
83 "session"
84 msgstr ""
85 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
86
87 msgid ""
88 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
89 "this session"
90 msgstr ""
91 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
92
93 msgid "does not match - try again"
94 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
95
96 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
97 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
98 #. two %d give the current and maximum number of tries.
99 #, c-format
100 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
101 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
102
103 msgid "Repeat:"
104 msgstr "Znovu:"
105
106 msgid "PIN too long"
107 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
108
109 msgid "Passphrase too long"
110 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
111
112 msgid "Invalid characters in PIN"
113 msgstr "Neplatný znak v PINu"
114
115 msgid "PIN too short"
116 msgstr "PIN je příliš krátký"
117
118 msgid "Bad PIN"
119 msgstr "Špatný PIN"
120
121 msgid "Bad Passphrase"
122 msgstr "Špatné heslo"
123
124 msgid "Passphrase"
125 msgstr "Heslo"
126
127 #, c-format
128 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
129 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
130
131 #, c-format
132 msgid "can't create '%s': %s\n"
133 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
134
135 #, c-format
136 msgid "can't open '%s': %s\n"
137 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
138
139 #, c-format
140 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
141 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
142
143 #, c-format
144 msgid "detected card with S/N: %s\n"
145 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
146
147 #, c-format
148 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
149 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
150
151 #, c-format
152 msgid "no suitable card key found: %s\n"
153 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
154
155 #, c-format
156 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
157 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
158
159 #, c-format
160 msgid "error writing key: %s\n"
161 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
162
163 #, c-format
164 msgid ""
165 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
166 "allow this?"
167 msgstr ""
168 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
169 "povolit?"
170
171 msgid "Allow"
172 msgstr "Povolit"
173
174 msgid "Deny"
175 msgstr "Zakázat"
176
177 #, c-format
178 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
179 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
180
181 msgid "Please re-enter this passphrase"
182 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
183
184 #, c-format
185 msgid ""
186 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
187 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
188 msgstr ""
189 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
190 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
191
192 #, c-format
193 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
194 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
195
196 msgid "Please insert the card with serial number"
197 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
198
199 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
200 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
201
202 msgid "Admin PIN"
203 msgstr "PIN správce"
204
205 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
206 #. used to unblock a PIN.
207 msgid "PUK"
208 msgstr "PUK"
209
210 msgid "Reset Code"
211 msgstr "Resetační kód"
212
213 #, c-format
214 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
215 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
216
217 msgid "Repeat this Reset Code"
218 msgstr "Zopakujte resetační kód"
219
220 msgid "Repeat this PUK"
221 msgstr "Zopakujte tento PUK"
222
223 msgid "Repeat this PIN"
224 msgstr "Zopakujte tento PIN"
225
226 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
227 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
228
229 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
230 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
231
232 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
233 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
234
235 #, c-format
236 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
237 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
238
239 #, c-format
240 msgid "error creating temporary file: %s\n"
241 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
242
243 #, c-format
244 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
245 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
246
247 msgid "Enter new passphrase"
248 msgstr "Vložte nové heslo"
249
250 msgid "Take this one anyway"
251 msgstr "Použít přesto tento klíč"
252
253 #, c-format
254 msgid ""
255 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
256 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
257
258 #, c-format
259 msgid ""
260 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
261 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
262 msgstr ""
263 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
264 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
265
266 msgid "Yes, protection is not needed"
267 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
268
269 #, c-format
270 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
271 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
272 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
273 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
274 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
275
276 #, c-format
277 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
278 msgid_plural ""
279 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
280 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
281 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
282 msgstr[2] ""
283 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
284
285 #, c-format
286 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
287 msgstr ""
288 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
289
290 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
291 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
292
293 #, c-format
294 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
295 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
296
297 msgid "Please enter the new passphrase"
298 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
299
300 msgid ""
301 "@Options:\n"
302 " "
303 msgstr ""
304 "@Volby:\n"
305 " "
306
307 msgid "run in daemon mode (background)"
308 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
309
310 msgid "run in server mode (foreground)"
311 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
312
313 msgid "verbose"
314 msgstr "upovídaný režim"
315
316 msgid "be somewhat more quiet"
317 msgstr "být o trochu víc tichý"
318
319 msgid "sh-style command output"
320 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
321
322 msgid "csh-style command output"
323 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
324
325 msgid "|FILE|read options from FILE"
326 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
327
328 msgid "do not detach from the console"
329 msgstr "neodpojovat se od konzole"
330
331 msgid "do not grab keyboard and mouse"
332 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
333
334 msgid "use a log file for the server"
335 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
336
337 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
338 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
339
340 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
341 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
342
343 msgid "do not use the SCdaemon"
344 msgstr "nepoužívat SCdémona"
345
346 msgid "ignore requests to change the TTY"
347 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
348
349 msgid "ignore requests to change the X display"
350 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
351
352 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
353 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
354
355 msgid "do not use the PIN cache when signing"
356 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
357
358 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
359 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
360
361 msgid "allow presetting passphrase"
362 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
363
364 msgid "enable ssh support"
365 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
366
367 msgid "enable putty support"
368 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
369
370 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
371 #. reporting address.  This is so that we can change the
372 #. reporting address without breaking the translations.
373 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
374 msgstr ""
375 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
376 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
377
378 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
379 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
380
381 msgid ""
382 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
383 "Secret key management for @GNUPG@\n"
384 msgstr ""
385 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
386 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
387
388 #, c-format
389 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
390 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
391
392 # První argument je název knihovny
393 #, c-format
394 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
395 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
396
397 #, c-format
398 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
399 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
400
401 #, c-format
402 msgid "option file '%s': %s\n"
403 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
404
405 #, c-format
406 msgid "reading options from '%s'\n"
407 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
408
409 #, c-format
410 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
411 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
412
413 msgid "name of socket too long\n"
414 msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
415
416 #, c-format
417 msgid "can't create socket: %s\n"
418 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
419
420 #, c-format
421 msgid "socket name '%s' is too long\n"
422 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
423
424 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
425 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
426
427 msgid "error getting nonce for the socket\n"
428 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
429
430 #, c-format
431 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
432 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
433
434 #, c-format
435 msgid "listen() failed: %s\n"
436 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
437
438 #, c-format
439 msgid "listening on socket '%s'\n"
440 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
441
442 #, c-format
443 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
444 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
445
446 #, c-format
447 msgid "directory '%s' created\n"
448 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
449
450 #, c-format
451 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
452 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
453
454 #, c-format
455 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
456 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
457
458 #, c-format
459 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
460 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
461
462 #, c-format
463 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
464 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
465
466 #, c-format
467 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
468 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
469
470 #, c-format
471 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
472 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
473
474 #, c-format
475 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
476 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
477
478 #, c-format
479 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
480 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
481
482 #, c-format
483 msgid "%s %s stopped\n"
484 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
485
486 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
487 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
488
489 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
490 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
491
492 msgid ""
493 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
494 "Password cache maintenance\n"
495 msgstr ""
496 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
497 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
498
499 msgid ""
500 "@Commands:\n"
501 " "
502 msgstr ""
503 "@Příkazy:\n"
504 " "
505
506 msgid ""
507 "@\n"
508 "Options:\n"
509 " "
510 msgstr ""
511 "@\n"
512 "Volby:\n"
513 " "
514
515 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
516 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
517
518 msgid ""
519 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
520 "Secret key maintenance tool\n"
521 msgstr ""
522 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
523 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
524
525 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
526 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
527
528 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
529 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
530
531 msgid ""
532 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
533 "system."
534 msgstr ""
535 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
536 "GnuPG."
537
538 msgid ""
539 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
540 "needed to complete this operation."
541 msgstr ""
542 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
543 "potřebný pro dokončení této operace."
544
545 msgid "Passphrase:"
546 msgstr "Heslo:"
547
548 msgid "cancelled\n"
549 msgstr "zrušeno\n"
550
551 #, c-format
552 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
553 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
554
555 #, c-format
556 msgid "error opening '%s': %s\n"
557 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
558
559 #, c-format
560 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
561 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
562
563 #, c-format
564 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
565 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
566
567 #, c-format
568 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
569 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
570
571 #, c-format
572 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
573 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
574
575 #, c-format
576 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
577 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
578
579 #, c-format
580 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
581 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
582
583 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
584 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
585
586 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
587 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
588 #. Pinentry to insert a line break.  The double
589 #. percent sign is actually needed because it is also
590 #. a printf format string.  If you need to insert a
591 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
592 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
593 #. certificate.
594 #, c-format
595 msgid ""
596 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
597 "certificates?"
598 msgstr ""
599 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
600 "vydávání certifikátu?"
601
602 msgid "Yes"
603 msgstr "Ano"
604
605 msgid "No"
606 msgstr "Ne"
607
608 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
609 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
610 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
611 #. needed because it is also a printf format string.  If you
612 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
613 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
614 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
615 #. as stored in the certificate.
616 #, c-format
617 msgid ""
618 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
619 "fingerprint:%%0A  %s"
620 msgstr ""
621 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
622
623 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
624 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
625 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
626 msgid "Correct"
627 msgstr "V pořádku"
628
629 msgid "Wrong"
630 msgstr "Špatně"
631
632 #, c-format
633 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
634 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
635
636 #, c-format
637 msgid ""
638 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
639 "it now."
640 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
641
642 msgid "Change passphrase"
643 msgstr "Změnit heslo"
644
645 msgid "I'll change it later"
646 msgstr "Změním jej později"
647
648 msgid "Delete key"
649 msgstr "Smazat klíč"
650
651 msgid ""
652 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
653 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
654 msgstr ""
655 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
656 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
657
658 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
659 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
660
661 #, c-format
662 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
663 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
664
665 #, c-format
666 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
667 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
668
669 msgid "secret key parts are not available\n"
670 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
671
672 #, c-format
673 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
674 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
675
676 #, c-format
677 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
678 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
679
680 #, c-format
681 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
682 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
683
684 #, c-format
685 msgid "error creating a pipe: %s\n"
686 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
687
688 #, c-format
689 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
690 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
691
692 #, c-format
693 msgid "error forking process: %s\n"
694 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
695
696 #, c-format
697 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
698 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
699
700 #, c-format
701 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
702 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
703
704 #, c-format
705 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
706 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
707
708 #, c-format
709 msgid "error running '%s': terminated\n"
710 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
711
712 #, c-format
713 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
714 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
715
716 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
717 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
721 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
722
723 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
724 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
725
726 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
727 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
728
729 msgid "canceled by user\n"
730 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
731
732 msgid "problem with the agent\n"
733 msgstr "problém s agentem\n"
734
735 #, c-format
736 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
737 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
738
739 # TODO: i18n of first %s
740 #, c-format
741 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
742 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
743
744 # TODO: i18n of first %s
745 #, c-format
746 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
747 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
748
749 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
750 msgid "yes"
751 msgstr "ano"
752
753 msgid "yY"
754 msgstr "aAyY"
755
756 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
757 msgid "no"
758 msgstr "ne"
759
760 msgid "nN"
761 msgstr "nN"
762
763 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
764 msgid "quit"
765 msgstr "ukončit"
766
767 msgid "qQ"
768 msgstr "uUqQ"
769
770 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
771 msgid "okay|okay"
772 msgstr "okey|okey"
773
774 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
775 msgid "cancel|cancel"
776 msgstr "zrušit|zrušit"
777
778 msgid "oO"
779 msgstr "oO"
780
781 msgid "cC"
782 msgstr "zZ"
783
784 #, c-format
785 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
786 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
787
788 #, c-format
789 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
790 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
791
792 #, c-format
793 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
794 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
795
796 #, c-format
797 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
798 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
799
800 msgid "connection to agent established\n"
801 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
802
803 #, c-format
804 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
805 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
806
807 #, c-format
808 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
809 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
810
811 msgid "connection to the dirmngr established\n"
812 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
813
814 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
815 #. verbatim.  It will not be printed.
816 msgid "|audit-log-result|Good"
817 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
818
819 msgid "|audit-log-result|Bad"
820 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
821
822 msgid "|audit-log-result|Not supported"
823 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
824
825 msgid "|audit-log-result|No certificate"
826 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
827
828 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
829 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
830
831 msgid "|audit-log-result|Error"
832 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
833
834 msgid "|audit-log-result|Not used"
835 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
836
837 msgid "|audit-log-result|Okay"
838 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
839
840 msgid "|audit-log-result|Skipped"
841 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
842
843 msgid "|audit-log-result|Some"
844 msgstr "|audit-log-result|Některý"
845
846 msgid "Certificate chain available"
847 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
848
849 msgid "root certificate missing"
850 msgstr "chybí kořenový certifikát"
851
852 msgid "Data encryption succeeded"
853 msgstr "Šifrování dat uspělo"
854
855 msgid "Data available"
856 msgstr "Data k dispozici"
857
858 msgid "Session key created"
859 msgstr "Vytvořen klíč relace"
860
861 #, c-format
862 msgid "algorithm: %s"
863 msgstr "algoritmus: %s"
864
865 #, c-format
866 msgid "unsupported algorithm: %s"
867 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
868
869 msgid "seems to be not encrypted"
870 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
871
872 msgid "Number of recipients"
873 msgstr "Počet příjemců"
874
875 #, c-format
876 msgid "Recipient %d"
877 msgstr "Příjemce %d"
878
879 msgid "Data signing succeeded"
880 msgstr "Podepisování dat uspělo"
881
882 #, c-format
883 msgid "data hash algorithm: %s"
884 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
885
886 #, c-format
887 msgid "Signer %d"
888 msgstr "Podepisovatel %d"
889
890 #, c-format
891 msgid "attr hash algorithm: %s"
892 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
893
894 msgid "Data decryption succeeded"
895 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
896
897 msgid "Encryption algorithm supported"
898 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
899
900 msgid "Data verification succeeded"
901 msgstr "Ověření dat uspělo"
902
903 msgid "Signature available"
904 msgstr "Podpis je k dispozici"
905
906 msgid "Parsing data succeeded"
907 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
908
909 #, c-format
910 msgid "bad data hash algorithm: %s"
911 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
912
913 #, c-format
914 msgid "Signature %d"
915 msgstr "Podpis %d"
916
917 msgid "Certificate chain valid"
918 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
919
920 msgid "Root certificate trustworthy"
921 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
922
923 msgid "no CRL found for certificate"
924 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
925
926 msgid "the available CRL is too old"
927 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
928
929 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
930 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
931
932 msgid "Included certificates"
933 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
934
935 msgid "No audit log entries."
936 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
937
938 msgid "Unknown operation"
939 msgstr "Neznámá operace"
940
941 msgid "Gpg-Agent usable"
942 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
943
944 msgid "Dirmngr usable"
945 msgstr "Dirmngr je použitelný"
946
947 #, c-format
948 msgid "No help available for '%s'."
949 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
950
951 msgid "ignoring garbage line"
952 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
953
954 msgid "[none]"
955 msgstr "[neuvedeno]"
956
957 msgid "argument not expected"
958 msgstr "argument nebyl očekáván"
959
960 msgid "read error"
961 msgstr "chyba při čtení"
962
963 msgid "keyword too long"
964 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
965
966 msgid "missing argument"
967 msgstr "postrádám argument"
968
969 msgid "invalid argument"
970 msgstr "neplatný argument"
971
972 msgid "invalid command"
973 msgstr "neplatný příkaz"
974
975 msgid "invalid alias definition"
976 msgstr "neplatný definice aliasu"
977
978 msgid "out of core"
979 msgstr "nedostatek paměti"
980
981 msgid "invalid option"
982 msgstr "neplatný parametr"
983
984 #, c-format
985 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
986 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
987
988 #, c-format
989 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
990 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
991
992 #, c-format
993 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
994 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
995
996 #, c-format
997 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
998 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
999
1000 #, c-format
1001 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1002 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1003
1004 #, c-format
1005 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1006 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1007
1008 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1009 msgid "out of core\n"
1010 msgstr "nedostatek paměti\n"
1011
1012 #, c-format
1013 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1014 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1015
1016 #, c-format
1017 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1018 msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
1019
1020 #, c-format
1021 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1022 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1023
1024 #, c-format
1025 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1026 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1027
1028 #, c-format
1029 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1030 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1031
1032 #, c-format
1033 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1034 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1035
1036 #, c-format
1037 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1038 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1039
1040 #, c-format
1041 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1042 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1043
1044 #, c-format
1045 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1046 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1047
1048 msgid "(deadlock?) "
1049 msgstr "(uváznutí?) "
1050
1051 #, c-format
1052 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1053 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1054
1055 #, c-format
1056 msgid "waiting for lock %s...\n"
1057 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1058
1059 #, c-format
1060 msgid "armor: %s\n"
1061 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1062
1063 msgid "invalid armor header: "
1064 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1065
1066 msgid "armor header: "
1067 msgstr "ASCII hlavička: "
1068
1069 msgid "invalid clearsig header\n"
1070 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1071
1072 msgid "unknown armor header: "
1073 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1074
1075 msgid "nested clear text signatures\n"
1076 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1077
1078 msgid "unexpected armor: "
1079 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1080
1081 msgid "invalid dash escaped line: "
1082 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1086 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1087
1088 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1089 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1090
1091 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1092 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1093
1094 msgid "malformed CRC\n"
1095 msgstr "špatný formát CRC\n"
1096
1097 #, c-format
1098 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1099 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1100
1101 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1102 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1103
1104 msgid "error in trailer line\n"
1105 msgstr "chyba v patičce\n"
1106
1107 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1108 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1109
1110 #, c-format
1111 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1112 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1113
1114 msgid ""
1115 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1116 msgstr ""
1117 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1118 "špatný MTA\n"
1119
1120 msgid ""
1121 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1122 "an '='\n"
1123 msgstr ""
1124 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1125 "a musí končit znakem „=“\n"
1126
1127 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1128 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1129
1130 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1131 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1132
1133 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1134 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1135
1136 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1137 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1138
1139 msgid "not human readable"
1140 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1141
1142 #, c-format
1143 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1144 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1145
1146 msgid "Enter passphrase: "
1147 msgstr "Vložte heslo: "
1148
1149 #, c-format
1150 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1151 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1152
1153 #, c-format
1154 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1155 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1156
1157 msgid "can't do this in batch mode\n"
1158 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1159
1160 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1161 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1162
1163 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1164 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1165
1166 msgid "Your selection? "
1167 msgstr "Váš výběr? "
1168
1169 msgid "[not set]"
1170 msgstr "[není nastaven]"
1171
1172 msgid "male"
1173 msgstr "muž"
1174
1175 msgid "female"
1176 msgstr "žena"
1177
1178 msgid "unspecified"
1179 msgstr "neuvedeno"
1180
1181 msgid "not forced"
1182 msgstr "není vyžadováno"
1183
1184 msgid "forced"
1185 msgstr "vyžadováno"
1186
1187 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1188 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1189
1190 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1191 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1192
1193 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1194 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1195
1196 msgid "Cardholder's surname: "
1197 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1198
1199 msgid "Cardholder's given name: "
1200 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1201
1202 #, c-format
1203 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1204 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1205
1206 msgid "URL to retrieve public key: "
1207 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1208
1209 #, c-format
1210 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1211 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1212
1213 #, c-format
1214 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1215 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
1216
1217 #, c-format
1218 msgid "error reading '%s': %s\n"
1219 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1220
1221 #, c-format
1222 msgid "error writing '%s': %s\n"
1223 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1224
1225 msgid "Login data (account name): "
1226 msgstr "Login (jménu účtu): "
1227
1228 #, c-format
1229 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1230 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1231
1232 msgid "Private DO data: "
1233 msgstr "Privátní DO data: "
1234
1235 #, c-format
1236 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1237 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1238
1239 msgid "Language preferences: "
1240 msgstr "Jazykové předvolby: "
1241
1242 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1243 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1244
1245 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1246 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1247
1248 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1249 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1250
1251 msgid "Error: invalid response.\n"
1252 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1253
1254 msgid "CA fingerprint: "
1255 msgstr "Otisk CA: "
1256
1257 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1258 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1259
1260 #, c-format
1261 msgid "key operation not possible: %s\n"
1262 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1263
1264 msgid "not an OpenPGP card"
1265 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1266
1267 #, c-format
1268 msgid "error getting current key info: %s\n"
1269 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1270
1271 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1272 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1273
1274 msgid ""
1275 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1276 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1277 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1278 msgstr ""
1279 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1280 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do dokumentace\n"
1281 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1282
1283 #, c-format
1284 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1285 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1286
1287 #, c-format
1288 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1289 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1290
1291 #, c-format
1292 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1293 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1294
1295 #, c-format
1296 msgid "rounded up to %u bits\n"
1297 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1298
1299 #, c-format
1300 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1301 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1302
1303 #, c-format
1304 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1305 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1306
1307 #, c-format
1308 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1309 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1310
1311 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1312 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1313
1314 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1315 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1316
1317 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1318 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1319
1320 #, c-format
1321 msgid ""
1322 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1323 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1324 "You should change them using the command --change-pin\n"
1325 msgstr ""
1326 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1327 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1328 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1329
1330 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1331 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1332
1333 msgid "   (1) Signature key\n"
1334 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1335
1336 msgid "   (2) Encryption key\n"
1337 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1338
1339 msgid "   (3) Authentication key\n"
1340 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1341
1342 msgid "Invalid selection.\n"
1343 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1344
1345 msgid "Please select where to store the key:\n"
1346 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1347
1348 #, c-format
1349 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1350 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1351
1352 msgid "quit this menu"
1353 msgstr "ukončit toto menu"
1354
1355 msgid "show admin commands"
1356 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1357
1358 msgid "show this help"
1359 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1360
1361 msgid "list all available data"
1362 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1363
1364 msgid "change card holder's name"
1365 msgstr "změní jméno majitele karty"
1366
1367 msgid "change URL to retrieve key"
1368 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1369
1370 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1371 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1372
1373 msgid "change the login name"
1374 msgstr "změnit login name"
1375
1376 msgid "change the language preferences"
1377 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1378
1379 msgid "change card holder's sex"
1380 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1381
1382 msgid "change a CA fingerprint"
1383 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1384
1385 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1386 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1387
1388 msgid "generate new keys"
1389 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1390
1391 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1392 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1393
1394 msgid "verify the PIN and list all data"
1395 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1396
1397 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1398 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1399
1400 msgid "gpg/card> "
1401 msgstr "gpg/karta> "
1402
1403 msgid "Admin-only command\n"
1404 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1405
1406 msgid "Admin commands are allowed\n"
1407 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1408
1409 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1410 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1411
1412 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1413 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1414
1415 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1416 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1417
1418 #, c-format
1419 msgid "can't open '%s'\n"
1420 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1421
1422 #, c-format
1423 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1424 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1425
1426 #, c-format
1427 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1428 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1429
1430 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1431 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1432
1433 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1434 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1435
1436 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1437 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1438
1439 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1440 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1441
1442 # The first argument is a "key" or "subkey"
1443 #, c-format
1444 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1445 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1446
1447 # deleting secret %s failed
1448 msgid "key"
1449 msgstr "klíče"
1450
1451 # deleting secret %s failed
1452 msgid "subkey"
1453 msgstr "podklíče"
1454
1455 #, c-format
1456 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1457 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1458
1459 msgid "ownertrust information cleared\n"
1460 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1461
1462 #, c-format
1463 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1464 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1465
1466 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1467 msgstr ""
1468 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1469
1470 #, c-format
1471 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1472 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1473
1474 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1475 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1476
1477 #, c-format
1478 msgid "using cipher %s\n"
1479 msgstr "použití šifry: %s\n"
1480
1481 #, c-format
1482 msgid "'%s' already compressed\n"
1483 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1484
1485 #, c-format
1486 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1487 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1488
1489 #, c-format
1490 msgid "reading from '%s'\n"
1491 msgstr "čte se z „%s“\n"
1492
1493 #, c-format
1494 msgid ""
1495 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1496 msgstr ""
1497 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1498
1499 #, c-format
1500 msgid ""
1501 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1502 "preferences\n"
1503 msgstr ""
1504 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1505 "příjemce\n"
1506
1507 #, c-format
1508 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1509 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1510
1511 #, c-format
1512 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1513 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1514
1515 #, c-format
1516 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1517 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1518
1519 #, c-format
1520 msgid "%s encrypted data\n"
1521 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1522
1523 #, c-format
1524 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1525 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1526
1527 msgid ""
1528 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1529 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1530
1531 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1532 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1533
1534 msgid "no remote program execution supported\n"
1535 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1536
1537 msgid ""
1538 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1539 msgstr ""
1540 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1541 "nastaveny nebezpečně\n"
1542
1543 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1544 msgstr ""
1545 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1546 "dočasné soubory (temp files)\n"
1547
1548 #, c-format
1549 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1550 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1551
1552 #, c-format
1553 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1554 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1555
1556 #, c-format
1557 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1558 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1559
1560 msgid "unnatural exit of external program\n"
1561 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1562
1563 msgid "unable to execute external program\n"
1564 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1565
1566 #, c-format
1567 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1568 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1569
1570 #, c-format
1571 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1572 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1573
1574 #, c-format
1575 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1576 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1577
1578 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1579 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1580
1581 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1582 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1583
1584 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1585 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1586
1587 msgid "remove unusable parts from key during export"
1588 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1589
1590 msgid "remove as much as possible from key during export"
1591 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1592
1593 msgid "export keys in an S-expression based format"
1594 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
1595
1596 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1597 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1598
1599 #, c-format
1600 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1601 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1602
1603 #, c-format
1604 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1605 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1606
1607 msgid " - skipped"
1608 msgstr " – přeskočeno"
1609
1610 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1611 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1612
1613 msgid "[User ID not found]"
1614 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1615
1616 #, c-format
1617 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1618 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1619
1620 #, c-format
1621 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1622 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1623
1624 msgid "No fingerprint"
1625 msgstr "Chybí otisk"
1626
1627 # c-format
1628 #, c-format
1629 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1630 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1631
1632 #, c-format
1633 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1634 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1635
1636 msgid "make a signature"
1637 msgstr "vytvořit podpis"
1638
1639 msgid "make a clear text signature"
1640 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1641
1642 msgid "make a detached signature"
1643 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1644
1645 msgid "encrypt data"
1646 msgstr "šifrovat data"
1647
1648 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1649 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1650
1651 msgid "decrypt data (default)"
1652 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1653
1654 msgid "verify a signature"
1655 msgstr "verifikovat podpis"
1656
1657 msgid "list keys"
1658 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1659
1660 msgid "list keys and signatures"
1661 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1662
1663 msgid "list and check key signatures"
1664 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1665
1666 msgid "list keys and fingerprints"
1667 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1668
1669 msgid "list secret keys"
1670 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1671
1672 msgid "generate a new key pair"
1673 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1674
1675 msgid "quickly generate a new key pair"
1676 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1677
1678 msgid "full featured key pair generation"
1679 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1680
1681 msgid "generate a revocation certificate"
1682 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1683
1684 msgid "remove keys from the public keyring"
1685 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1686
1687 msgid "remove keys from the secret keyring"
1688 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1689
1690 msgid "quickly sign a key"
1691 msgstr "rychle podepsat klíč"
1692
1693 msgid "quickly sign a key locally"
1694 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1695
1696 msgid "sign a key"
1697 msgstr "podepsat klíč"
1698
1699 msgid "sign a key locally"
1700 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1701
1702 msgid "sign or edit a key"
1703 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1704
1705 msgid "change a passphrase"
1706 msgstr "změnit heslo"
1707
1708 msgid "export keys"
1709 msgstr "exportovat klíče"
1710
1711 msgid "export keys to a key server"
1712 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1713
1714 msgid "import keys from a key server"
1715 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1716
1717 msgid "search for keys on a key server"
1718 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1719
1720 msgid "update all keys from a keyserver"
1721 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1722
1723 msgid "import/merge keys"
1724 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1725
1726 msgid "print the card status"
1727 msgstr "vytisknout stav karty"
1728
1729 msgid "change data on a card"
1730 msgstr "změnit data na kartě"
1731
1732 msgid "change a card's PIN"
1733 msgstr "změnit PIN karty"
1734
1735 msgid "update the trust database"
1736 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1737
1738 msgid "print message digests"
1739 msgstr "vypsat hash zprávy"
1740
1741 msgid "run in server mode"
1742 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1743
1744 msgid "create ascii armored output"
1745 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1746
1747 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1748 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1749
1750 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1751 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1752
1753 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1754 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1755
1756 msgid "use canonical text mode"
1757 msgstr "použít kanonický textový mód"
1758
1759 msgid "|FILE|write output to FILE"
1760 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1761
1762 msgid "do not make any changes"
1763 msgstr "neprovádět žádné změny"
1764
1765 msgid "prompt before overwriting"
1766 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1767
1768 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1769 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1770
1771 msgid ""
1772 "@\n"
1773 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1774 msgstr ""
1775 "@\n"
1776 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1777
1778 msgid ""
1779 "@\n"
1780 "Examples:\n"
1781 "\n"
1782 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1783 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1784 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1785 " --list-keys [names]        show keys\n"
1786 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1787 msgstr ""
1788 "@\n"
1789 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1790 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1791 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1792 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1793 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1794
1795 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1796 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1797
1798 msgid ""
1799 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1800 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1801 "Default operation depends on the input data\n"
1802 msgstr ""
1803 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1804 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1805 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1806
1807 msgid ""
1808 "\n"
1809 "Supported algorithms:\n"
1810 msgstr ""
1811 "\n"
1812 "Podporované algoritmy:\n"
1813
1814 msgid "Pubkey: "
1815 msgstr "Veřejný klíč: "
1816
1817 msgid "Cipher: "
1818 msgstr "Šifra: "
1819
1820 msgid "Hash: "
1821 msgstr "Hash: "
1822
1823 msgid "Compression: "
1824 msgstr "Komprese: "
1825
1826 #, c-format
1827 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1828 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
1829
1830 msgid "conflicting commands\n"
1831 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1832
1833 #, c-format
1834 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1835 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1836
1837 #, c-format
1838 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1839 msgstr ""
1840 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1841
1842 #, c-format
1843 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1844 msgstr ""
1845 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1846
1847 #, c-format
1848 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1849 msgstr ""
1850 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1851
1852 #, c-format
1853 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1854 msgstr ""
1855 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
1856
1857 #, c-format
1858 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1859 msgstr ""
1860 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
1861
1862 #, c-format
1863 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1864 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
1865
1866 #, c-format
1867 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
1868 msgstr ""
1869 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
1870 "nebezpečně\n"
1871
1872 #, c-format
1873 msgid ""
1874 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
1875 msgstr ""
1876 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
1877 "nebezpečně\n"
1878
1879 #, c-format
1880 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
1881 msgstr ""
1882 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
1883 "nebezpečně\n"
1884
1885 #, c-format
1886 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
1887 msgstr ""
1888 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou nastavena bezpečně\n"
1889
1890 #, c-format
1891 msgid ""
1892 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
1893 msgstr ""
1894 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
1895 "nastavena bezpečně\n"
1896
1897 #, c-format
1898 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
1899 msgstr ""
1900 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
1901 "nastavena bezpečně\n"
1902
1903 # c-format
1904 #, c-format
1905 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
1906 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
1907
1908 msgid "display photo IDs during key listings"
1909 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
1910
1911 msgid "show key usage information during key listings"
1912 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
1913
1914 msgid "show policy URLs during signature listings"
1915 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
1916
1917 msgid "show all notations during signature listings"
1918 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
1919
1920 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1921 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
1922
1923 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1924 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
1925
1926 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1927 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
1928
1929 msgid "show user ID validity during key listings"
1930 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
1931
1932 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1933 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
1934
1935 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1936 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
1937
1938 msgid "show the keyring name in key listings"
1939 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
1940
1941 msgid "show expiration dates during signature listings"
1942 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
1943
1944 #, c-format
1945 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
1946 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
1947
1948 #, c-format
1949 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1950 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
1951
1952 #, c-format
1953 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
1954 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
1955
1956 #, c-format
1957 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
1958 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
1959
1960 #, c-format
1961 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
1962 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
1963
1964 #, c-format
1965 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
1966 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
1967
1968 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1969 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
1970
1971 #, c-format
1972 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1973 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
1974
1975 msgid "invalid keyserver options\n"
1976 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
1977
1978 #, c-format
1979 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1980 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
1981
1982 msgid "invalid import options\n"
1983 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
1984
1985 #, c-format
1986 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1987 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
1988
1989 msgid "invalid export options\n"
1990 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
1991
1992 #, c-format
1993 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1994 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
1995
1996 msgid "invalid list options\n"
1997 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
1998
1999 msgid "display photo IDs during signature verification"
2000 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2001
2002 msgid "show policy URLs during signature verification"
2003 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2004
2005 msgid "show all notations during signature verification"
2006 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2007
2008 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2009 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2010
2011 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2012 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2013
2014 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2015 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2016
2017 msgid "show user ID validity during signature verification"
2018 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2019
2020 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2021 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2022
2023 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2024 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2025
2026 msgid "validate signatures with PKA data"
2027 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2028
2029 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2030 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2031
2032 #, c-format
2033 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2034 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2035
2036 msgid "invalid verify options\n"
2037 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2038
2039 #, c-format
2040 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2041 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2042
2043 #, c-format
2044 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2045 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2046
2047 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2048 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2049
2050 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2051 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2052
2053 #, c-format
2054 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2055 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2056
2057 #, c-format
2058 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2059 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2060
2061 #, c-format
2062 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2063 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2064
2065 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2066 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2067
2068 #, c-format
2069 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2070 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2071
2072 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2073 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2074
2075 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2076 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2077
2078 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2079 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2080
2081 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2082 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2083
2084 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2085 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2086
2087 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2088 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2089
2090 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2091 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2092
2093 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2094 msgstr ""
2095 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2096 "2 nebo 3\n"
2097
2098 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2099 msgstr ""
2100 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2101 "nebo 3\n"
2102
2103 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2104 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2105
2106 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2107 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2108
2109 msgid "invalid default preferences\n"
2110 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2111
2112 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2113 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2114
2115 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2116 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2117
2118 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2119 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2120
2121 #, c-format
2122 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2123 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2124
2125 #, c-format
2126 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2127 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2128
2129 #, c-format
2130 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2131 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2132
2133 #, c-format
2134 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2135 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2136
2137 #, c-format
2138 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2139 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2140
2141 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2142 msgstr ""
2143 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2144
2145 msgid "--store [filename]"
2146 msgstr "--store [jméno souboru]"
2147
2148 msgid "--symmetric [filename]"
2149 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2150
2151 #, c-format
2152 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2153 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2154
2155 msgid "--encrypt [filename]"
2156 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2157
2158 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2159 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2160
2161 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2162 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2163
2164 #, c-format
2165 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2166 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2167
2168 msgid "--sign [filename]"
2169 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2170
2171 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2172 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2173
2174 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2175 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2176
2177 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2178 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2179
2180 #, c-format
2181 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2182 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2183
2184 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2185 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2186
2187 msgid "--clearsign [filename]"
2188 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2189
2190 msgid "--decrypt [filename]"
2191 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2192
2193 msgid "--sign-key user-id"
2194 msgstr "--sign-key id uživatele"
2195
2196 msgid "--lsign-key user-id"
2197 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2198
2199 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2200 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2201
2202 msgid "--passwd <user-id>"
2203 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2204
2205 #, c-format
2206 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2207 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2208
2209 #, c-format
2210 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2211 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2212
2213 #, c-format
2214 msgid "key export failed: %s\n"
2215 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2216
2217 #, c-format
2218 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2219 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2220
2221 #, c-format
2222 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2223 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2224
2225 #, c-format
2226 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2227 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2228
2229 #, c-format
2230 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2231 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2232
2233 #, c-format
2234 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2235 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2236
2237 msgid "[filename]"
2238 msgstr "[jméno souboru]"
2239
2240 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2241 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2242
2243 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2244 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2245
2246 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2247 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2248
2249 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2250 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2251
2252 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2253 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2254
2255 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2256 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2257
2258 msgid "|FD|write status info to this FD"
2259 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2260
2261 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2262 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2263
2264 msgid ""
2265 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2266 "Check signatures against known trusted keys\n"
2267 msgstr ""
2268 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2269 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2270
2271 msgid "No help available"
2272 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2273
2274 #, c-format
2275 msgid "No help available for '%s'"
2276 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2277
2278 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2279 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2280
2281 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2282 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2283
2284 msgid "do not update the trustdb after import"
2285 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2286
2287 msgid "only accept updates to existing keys"
2288 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2289
2290 msgid "remove unusable parts from key after import"
2291 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2292
2293 msgid "remove as much as possible from key after import"
2294 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2295
2296 #, c-format
2297 msgid "skipping block of type %d\n"
2298 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2299
2300 #, c-format
2301 msgid "%lu keys processed so far\n"
2302 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2303
2304 #, c-format
2305 msgid "Total number processed: %lu\n"
2306 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2307
2308 #, c-format
2309 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2310 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2311
2312 #, c-format
2313 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2314 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2315
2316 #, c-format
2317 msgid "              imported: %lu"
2318 msgstr "                 importováno: %lu"
2319
2320 #, c-format
2321 msgid "             unchanged: %lu\n"
2322 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2323
2324 #, c-format
2325 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2326 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2327
2328 #, c-format
2329 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2330 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2331
2332 #, c-format
2333 msgid "        new signatures: %lu\n"
2334 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2335
2336 #, c-format
2337 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2338 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2339
2340 #, c-format
2341 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2342 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2343
2344 #, c-format
2345 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2346 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2347
2348 #, c-format
2349 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2350 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2351
2352 #, c-format
2353 msgid "          not imported: %lu\n"
2354 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2355
2356 #, c-format
2357 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2358 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2359
2360 #, c-format
2361 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2362 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2363
2364 #, c-format
2365 msgid ""
2366 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2367 "algorithms on these user IDs:\n"
2368 msgstr ""
2369 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2370 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2371
2372 #, c-format
2373 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2374 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2375
2376 #, c-format
2377 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2378 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2379
2380 #, c-format
2381 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2382 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2383
2384 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2385 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2386
2387 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2388 msgstr ""
2389 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2390
2391 #, c-format
2392 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2393 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2394
2395 #, c-format
2396 msgid "key %s: no user ID\n"
2397 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2398
2399 #, c-format
2400 msgid "key %s: %s\n"
2401 msgstr "klíč %s: %s\n"
2402
2403 msgid "rejected by import screener"
2404 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2405
2406 #, c-format
2407 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2408 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2409
2410 # c-format
2411 #, c-format
2412 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2413 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2414
2415 #, c-format
2416 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2417 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2418
2419 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2420 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2421
2422 #, c-format
2423 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2424 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2425
2426 #, c-format
2427 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2428 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2429
2430 #, c-format
2431 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2432 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2433
2434 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2435 #, c-format
2436 msgid "writing to '%s'\n"
2437 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
2438
2439 #, c-format
2440 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2441 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2442
2443 #, c-format
2444 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2445 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2446
2447 #, c-format
2448 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2449 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2450
2451 #, c-format
2452 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2453 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2454
2455 #, c-format
2456 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2457 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2458
2459 #, c-format
2460 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2461 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2462
2463 #, c-format
2464 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2465 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2466
2467 #, c-format
2468 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2469 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2470
2471 #, c-format
2472 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2473 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2474
2475 #, c-format
2476 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2477 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2478
2479 #, c-format
2480 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2481 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2482
2483 #, c-format
2484 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2485 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2486
2487 #, c-format
2488 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2489 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2490
2491 #, c-format
2492 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2493 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2494
2495 #, c-format
2496 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2497 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2498
2499 #, c-format
2500 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2501 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2502
2503 #, c-format
2504 msgid "key %s: secret key imported\n"
2505 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2506
2507 #, c-format
2508 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2509 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2510
2511 #, c-format
2512 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2513 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2514
2515 #, c-format
2516 msgid "secret key %s: %s\n"
2517 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2518
2519 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2520 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2524 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2528 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2529
2530 #, c-format
2531 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2532 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2533
2534 #, c-format
2535 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2536 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2537
2538 #, c-format
2539 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2540 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2541
2542 #, c-format
2543 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2544 msgstr ""
2545 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2546
2547 #, c-format
2548 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2549 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2550
2551 #, c-format
2552 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2553 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2554
2555 #, c-format
2556 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2557 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2558
2559 #, c-format
2560 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2561 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2562
2563 #, c-format
2564 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2565 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2566
2567 #, c-format
2568 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2569 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2570
2571 #, c-format
2572 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2573 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2574
2575 #, c-format
2576 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2577 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2578
2579 #, c-format
2580 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2581 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2582
2583 #, c-format
2584 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2585 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2586
2587 #, c-format
2588 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2589 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2590
2591 #, c-format
2592 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2593 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2594
2595 #, c-format
2596 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2597 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2598
2599 #, c-format
2600 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2601 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2602
2603 #, c-format
2604 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2605 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2606
2607 #, c-format
2608 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2609 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2610
2611 #, c-format
2612 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2613 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2614
2615 #, c-format
2616 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2617 msgstr ""
2618 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2619
2620 #, c-format
2621 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2622 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2623
2624 #, c-format
2625 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2626 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2627
2628 #, c-format
2629 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2630 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2631
2632 #, c-format
2633 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2634 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2635
2636 #, c-format
2637 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2638 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2639
2640 #, c-format
2641 msgid "keybox '%s' created\n"
2642 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2643
2644 #, c-format
2645 msgid "keyring '%s' created\n"
2646 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2647
2648 #, c-format
2649 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2650 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2651
2652 #, c-format
2653 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2654 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2655
2656 msgid "[revocation]"
2657 msgstr "[revokace]"
2658
2659 msgid "[self-signature]"
2660 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2661
2662 msgid "1 bad signature\n"
2663 msgstr "1 špatný podpis\n"
2664
2665 #, c-format
2666 msgid "%d bad signatures\n"
2667 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2668
2669 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2670 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2671
2672 #, c-format
2673 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2674 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2675
2676 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2677 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2678
2679 #, c-format
2680 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2681 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2682
2683 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2684 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2685
2686 #, c-format
2687 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2688 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2689
2690 msgid ""
2691 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2692 "keys\n"
2693 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2694 "etc.)\n"
2695 msgstr ""
2696 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2697 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2698 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
2699 "\n"
2700
2701 #, c-format
2702 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2703 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2704
2705 #, c-format
2706 msgid "  %d = I trust fully\n"
2707 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2708
2709 msgid ""
2710 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2711 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2712 "trust signatures on your behalf.\n"
2713 msgstr ""
2714 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2715 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2716 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2717
2718 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2719 msgstr ""
2720 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2721 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2722
2723 #, c-format
2724 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2725 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2726
2727 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2728 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2729
2730 msgid "  Unable to sign.\n"
2731 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2732
2733 #, c-format
2734 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2735 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2736
2737 #, c-format
2738 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2739 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2740
2741 #, c-format
2742 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2743 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2744
2745 msgid "Sign it? (y/N) "
2746 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2747
2748 #, c-format
2749 msgid ""
2750 "The self-signature on \"%s\"\n"
2751 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2752 msgstr ""
2753 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2754 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2755
2756 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2757 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2758
2759 #, c-format
2760 msgid ""
2761 "Your current signature on \"%s\"\n"
2762 "has expired.\n"
2763 msgstr ""
2764 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2765 "vypršela.\n"
2766
2767 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2768 msgstr ""
2769 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2770 "N) "
2771
2772 #, c-format
2773 msgid ""
2774 "Your current signature on \"%s\"\n"
2775 "is a local signature.\n"
2776 msgstr ""
2777 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2778 "je pouze lokální.\n"
2779
2780 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2781 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2782
2783 #, c-format
2784 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2785 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2786
2787 #, c-format
2788 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2789 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2790
2791 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2792 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2793
2794 #, c-format
2795 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2796 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2797
2798 msgid "This key has expired!"
2799 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2800
2801 #, c-format
2802 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2803 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2804
2805 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2806 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2807
2808 msgid ""
2809 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2810 "belongs\n"
2811 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2812 msgstr ""
2813 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2814 "patří výše uvedené osobě.\n"
2815 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2816
2817 #, c-format
2818 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2819 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2820
2821 #, c-format
2822 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2823 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2824
2825 #, c-format
2826 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2827 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2828
2829 #, c-format
2830 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2831 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2832
2833 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2834 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
2835
2836 #, c-format
2837 msgid ""
2838 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2839 "key \"%s\" (%s)\n"
2840 msgstr ""
2841 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2842 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2843
2844 msgid "This will be a self-signature.\n"
2845 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
2846
2847 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2848 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
2849
2850 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2851 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2852
2853 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2854 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
2855
2856 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2857 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2858
2859 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2860 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
2861
2862 msgid "I have checked this key casually.\n"
2863 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
2864
2865 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2866 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
2867
2868 msgid "Really sign? (y/N) "
2869 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
2870
2871 #, c-format
2872 msgid "signing failed: %s\n"
2873 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2874
2875 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2876 msgstr ""
2877 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
2878 "nelze změnit.\n"
2879
2880 #, c-format
2881 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
2882 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
2883
2884 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2885 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
2886
2887 msgid "save and quit"
2888 msgstr "uložit a ukončit"
2889
2890 msgid "show key fingerprint"
2891 msgstr "vypsat otisk klíče"
2892
2893 msgid "list key and user IDs"
2894 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
2895
2896 msgid "select user ID N"
2897 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
2898
2899 msgid "select subkey N"
2900 msgstr "vyberte podklíč N"
2901
2902 msgid "check signatures"
2903 msgstr "kontrolovat podpisy"
2904
2905 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2906 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
2907
2908 msgid "sign selected user IDs locally"
2909 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
2910
2911 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2912 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
2913
2914 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2915 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
2916
2917 msgid "add a user ID"
2918 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
2919
2920 msgid "add a photo ID"
2921 msgstr "přidat fotografický ID"
2922
2923 msgid "delete selected user IDs"
2924 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
2925
2926 msgid "add a subkey"
2927 msgstr "přidat podklíč"
2928
2929 msgid "add a key to a smartcard"
2930 msgstr "přidat klíč na kartu"
2931
2932 msgid "move a key to a smartcard"
2933 msgstr "přesunout klíč na kartu"
2934
2935 msgid "move a backup key to a smartcard"
2936 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
2937
2938 msgid "delete selected subkeys"
2939 msgstr "smazat vybrané podklíče"
2940
2941 msgid "add a revocation key"
2942 msgstr "přidat revokační klíč"
2943
2944 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2945 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
2946
2947 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2948 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
2949
2950 msgid "flag the selected user ID as primary"
2951 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
2952
2953 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2954 msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
2955
2956 msgid "list preferences (expert)"
2957 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
2958
2959 msgid "list preferences (verbose)"
2960 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
2961
2962 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2963 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
2964
2965 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2966 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
2967
2968 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2969 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
2970
2971 msgid "change the passphrase"
2972 msgstr "změnit heslo"
2973
2974 msgid "change the ownertrust"
2975 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
2976
2977 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2978 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
2979
2980 msgid "revoke selected user IDs"
2981 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
2982
2983 msgid "revoke key or selected subkeys"
2984 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
2985
2986 msgid "enable key"
2987 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
2988
2989 msgid "disable key"
2990 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
2991
2992 msgid "show selected photo IDs"
2993 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
2994
2995 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2996 msgstr ""
2997 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
2998
2999 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3000 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3001
3002 msgid "Secret key is available.\n"
3003 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3004
3005 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3006 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3007
3008 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3009 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
3010
3011 msgid ""
3012 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3013 "(lsign),\n"
3014 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3015 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3016 msgstr ""
3017 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3018 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3019 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3020
3021 msgid "Key is revoked."
3022 msgstr "Klíč revokován."
3023
3024 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3025 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3026
3027 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3028 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3029
3030 #, c-format
3031 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3032 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3033
3034 #, c-format
3035 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3036 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3037
3038 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3039 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3040
3041 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3042 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3043
3044 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3045 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3046
3047 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3048 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3049
3050 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3051 #. moving the key and not about removing it.
3052 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3053 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3054
3055 msgid "You must select exactly one key.\n"
3056 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3057
3058 msgid "Command expects a filename argument\n"
3059 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3060
3061 #, c-format
3062 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3063 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3064
3065 #, c-format
3066 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3067 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3068
3069 msgid "You must select at least one key.\n"
3070 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3071
3072 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3073 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3074
3075 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3076 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3077
3078 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3079 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3080
3081 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3082 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3083
3084 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3085 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3086
3087 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3088 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3089
3090 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3091 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3092
3093 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3094 msgstr ""
3095 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3096 "poskytnutá uživatelem\n"
3097
3098 msgid "Set preference list to:\n"
3099 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3100
3101 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3102 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3103
3104 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3105 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3106
3107 msgid "Save changes? (y/N) "
3108 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3109
3110 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3111 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3112
3113 #, c-format
3114 msgid "update failed: %s\n"
3115 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3116
3117 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3118 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3119
3120 #, c-format
3121 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3122 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3123
3124 #, c-format
3125 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3126 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3127
3128 msgid "No matching user IDs."
3129 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3130
3131 msgid "Nothing to sign.\n"
3132 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3133
3134 msgid "Digest: "
3135 msgstr "Hash: "
3136
3137 msgid "Features: "
3138 msgstr "Vlastnosti: "
3139
3140 msgid "Keyserver no-modify"
3141 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3142
3143 msgid "Preferred keyserver: "
3144 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3145
3146 msgid "Notations: "
3147 msgstr "Poznámky: "
3148
3149 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3150 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3151
3152 #, c-format
3153 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3154 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3155
3156 #, c-format
3157 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3158 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3159
3160 msgid "(sensitive)"
3161 msgstr "(citlivá informace)"
3162
3163 #, c-format
3164 msgid "created: %s"
3165 msgstr "vytvořen: %s"
3166
3167 #, c-format
3168 msgid "revoked: %s"
3169 msgstr "revokován: %s"
3170
3171 #, c-format
3172 msgid "expired: %s"
3173 msgstr "platnost skončila: %s"
3174
3175 #, c-format
3176 msgid "expires: %s"
3177 msgstr "platnost skončí: %s"
3178
3179 #, c-format
3180 msgid "usage: %s"
3181 msgstr "použití: %s"
3182
3183 msgid "card-no: "
3184 msgstr "číslo karty: "
3185
3186 #, c-format
3187 msgid "trust: %s"
3188 msgstr "důvěra: %s"
3189
3190 #, c-format
3191 msgid "validity: %s"
3192 msgstr "platnost: %s"
3193
3194 msgid "This key has been disabled"
3195 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3196
3197 msgid ""
3198 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3199 "unless you restart the program.\n"
3200 msgstr ""
3201 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3202 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3203
3204 # status
3205 msgid "revoked"
3206 msgstr "odvolán"
3207
3208 msgid "expired"
3209 msgstr "platnost skončila"
3210
3211 msgid ""
3212 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3213 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3214 msgstr ""
3215 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3216 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3217
3218 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3219 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3220
3221 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3222 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3223
3224 msgid ""
3225 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3226 "versions\n"
3227 "         of PGP to reject this key.\n"
3228 msgstr ""
3229 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3230 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3231
3232 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3233 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3234
3235 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3236 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3237
3238 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3239 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3240
3241 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3242 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3243
3244 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3245 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3246
3247 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3248 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3249
3250 #, c-format
3251 msgid "Deleted %d signature.\n"
3252 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3253
3254 #, c-format
3255 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3256 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
3257
3258 msgid "Nothing deleted.\n"
3259 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3260
3261 msgid "invalid"
3262 msgstr "neplatný"
3263
3264 #, c-format
3265 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3266 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3267
3268 #, c-format
3269 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3270 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3271
3272 #, c-format
3273 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3274 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3275
3276 #, c-format
3277 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3278 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3279
3280 #, c-format
3281 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3282 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3283
3284 msgid ""
3285 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3286 "cause\n"
3287 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3288 msgstr ""
3289 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3290 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3291
3292 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3293 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3294
3295 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3296 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3297
3298 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3299 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3300
3301 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3302 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3303
3304 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3305 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3306
3307 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3308 msgstr ""
3309 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3310
3311 msgid ""
3312 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3313 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3314
3315 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3316 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
3317
3318 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3319 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3320
3321 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3322 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3323
3324 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3325 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3326
3327 #, c-format
3328 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3329 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3330
3331 #, c-format
3332 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3333 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3334
3335 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3336 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3337
3338 #, c-format
3339 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3340 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3341
3342 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3343 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3344
3345 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3346 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3347
3348 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3349 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3350
3351 msgid "Enter the notation: "
3352 msgstr "Vložte poznámku: "
3353
3354 msgid "Proceed? (y/N) "
3355 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3356
3357 #, c-format
3358 msgid "No user ID with index %d\n"
3359 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3360
3361 #, c-format
3362 msgid "No user ID with hash %s\n"
3363 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3364
3365 #, c-format
3366 msgid "No subkey with index %d\n"
3367 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3368
3369 #, c-format
3370 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3371 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3372
3373 #, c-format
3374 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3375 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3376
3377 msgid " (non-exportable)"
3378 msgstr " (neexportovatelné)"
3379
3380 #, c-format
3381 msgid "This signature expired on %s.\n"
3382 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3383
3384 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3385 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3386
3387 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3388 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3389
3390 msgid "Not signed by you.\n"
3391 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3392
3393 #, c-format
3394 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3395 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3396
3397 msgid " (non-revocable)"
3398 msgstr " (neodvolatelné)"
3399
3400 #, c-format
3401 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3402 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3403
3404 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3405 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3406
3407 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3408 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3409
3410 msgid "no secret key\n"
3411 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3412
3413 #, c-format
3414 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3415 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3416
3417 #, c-format
3418 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3419 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3420
3421 #, c-format
3422 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3423 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3424
3425 #, c-format
3426 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3427 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3428
3429 #, c-format
3430 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3431 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3432
3433 #, c-format
3434 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3435 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3436
3437 msgid "too many cipher preferences\n"
3438 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3439
3440 msgid "too many digest preferences\n"
3441 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3442
3443 msgid "too many compression preferences\n"
3444 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3445
3446 #, c-format
3447 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3448 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3449
3450 msgid "writing direct signature\n"
3451 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3452
3453 msgid "writing self signature\n"
3454 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3455
3456 msgid "writing key binding signature\n"
3457 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3458
3459 #, c-format
3460 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3461 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3462
3463 #, c-format
3464 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3465 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3466
3467 msgid ""
3468 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3469 msgstr ""
3470 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3471 "dlouhým hashem\n"
3472
3473 msgid "Sign"
3474 msgstr "Podepisování"
3475
3476 msgid "Certify"
3477 msgstr "Certifikování"
3478
3479 msgid "Encrypt"
3480 msgstr "Šifrování"
3481
3482 msgid "Authenticate"
3483 msgstr "Autentizace"
3484
3485 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3486 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3487 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3488 #. functions:
3489 #.
3490 #. s = Toggle signing capability
3491 #. e = Toggle encryption capability
3492 #. a = Toggle authentication capability
3493 #. q = Finish
3494 #.
3495 msgid "SsEeAaQq"
3496 msgstr "SsEeAaQq"
3497
3498 #, c-format
3499 msgid "Possible actions for a %s key: "
3500 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3501
3502 msgid "Current allowed actions: "
3503 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3504
3505 #, c-format
3506 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3507 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3508
3509 #, c-format
3510 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3511 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3512
3513 #, c-format
3514 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3515 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3516
3517 #, c-format
3518 msgid "   (%c) Finished\n"
3519 msgstr "   (%c) Konec\n"
3520
3521 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3522 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3523
3524 #, c-format
3525 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3526 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3527
3528 #, c-format
3529 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3530 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3531
3532 #, c-format
3533 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3534 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3535
3536 #, c-format
3537 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3538 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3539
3540 #, c-format
3541 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3542 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3543
3544 #, c-format
3545 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3546 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3547
3548 #, c-format
3549 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3550 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3551
3552 #, c-format
3553 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3554 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3555
3556 #, c-format
3557 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3558 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3559
3560 #, c-format
3561 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3562 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3563
3564 #, c-format
3565 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3566 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3567
3568 #, c-format
3569 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3570 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3571
3572 #, c-format
3573 msgid "  (%d) Existing key\n"
3574 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3575
3576 msgid "Enter the keygrip: "
3577 msgstr "Vložte keygrip: "
3578
3579 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3580 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3581
3582 msgid "No key with this keygrip\n"
3583 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3584
3585 #, c-format
3586 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3587 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3588
3589 #, c-format
3590 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3591 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3592
3593 #, c-format
3594 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3595 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3596
3597 #, c-format
3598 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3599 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3600
3601 #, c-format
3602 msgid "rounded to %u bits\n"
3603 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3604
3605 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3606 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3607
3608 msgid ""
3609 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3610 "         0 = key does not expire\n"
3611 "      <n>  = key expires in n days\n"
3612 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3613 "      <n>m = key expires in n months\n"
3614 "      <n>y = key expires in n years\n"
3615 msgstr ""
3616 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3617 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3618 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3619 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3620 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3621 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3622
3623 msgid ""
3624 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3625 "         0 = signature does not expire\n"
3626 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3627 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3628 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3629 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3630 msgstr ""
3631 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3632 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3633 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3634 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3635 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3636 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3637
3638 msgid "Key is valid for? (0) "
3639 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3640
3641 #, c-format
3642 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3643 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3644
3645 msgid "invalid value\n"
3646 msgstr "neplatná hodnota\n"
3647
3648 msgid "Key does not expire at all\n"
3649 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3650
3651 msgid "Signature does not expire at all\n"
3652 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3653
3654 #, c-format
3655 msgid "Key expires at %s\n"
3656 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3657
3658 #, c-format
3659 msgid "Signature expires at %s\n"
3660 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3661
3662 msgid ""
3663 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3664 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3665 msgstr ""
3666 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3667 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3668
3669 msgid "Is this correct? (y/N) "
3670 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3671
3672 msgid ""
3673 "\n"
3674 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3675 "\n"
3676 msgstr ""
3677 "\n"
3678 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3679 "váš klíč.\n"
3680 "\n"
3681
3682 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3683 #. but you should keep your existing translation.  In case
3684 #. the new string is not translated this old string will
3685 #. be used.
3686 msgid ""
3687 "\n"
3688 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3689 "ID\n"
3690 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3691 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3692 "\n"
3693 msgstr ""
3694 "\n"
3695 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3696 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3697 "v tomto tvaru:\n"
3698 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3699 "\n"
3700
3701 msgid "Real name: "
3702 msgstr "Jméno a příjmení: "
3703
3704 msgid "Invalid character in name\n"
3705 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3706
3707 msgid "Name may not start with a digit\n"
3708 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3709
3710 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3711 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3712
3713 msgid "Email address: "
3714 msgstr "E-mailová adresa: "
3715
3716 msgid "Not a valid email address\n"
3717 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3718
3719 msgid "Comment: "
3720 msgstr "Komentář: "
3721
3722 msgid "Invalid character in comment\n"
3723 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3724
3725 #, c-format
3726 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3727 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3728
3729 #, c-format
3730 msgid ""
3731 "You selected this USER-ID:\n"
3732 "    \"%s\"\n"
3733 "\n"
3734 msgstr ""
3735 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3736 "    „%s“\n"
3737 "\n"
3738
3739 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3740 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3741
3742 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3743 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3744
3745 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3746 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3747 #. string which should be translated accordingly and the
3748 #. letter changed to match the one in the answer string.
3749 #.
3750 #. n = Change name
3751 #. c = Change comment
3752 #. e = Change email
3753 #. o = Okay (ready, continue)
3754 #. q = Quit
3755 #.
3756 msgid "NnCcEeOoQq"
3757 msgstr "jJkKeEPpUu"
3758
3759 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3760 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
3761
3762 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3763 msgstr ""
3764 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
3765 "program? "
3766
3767 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
3768 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail nebo (U)končit? "
3769
3770 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
3771 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit? "
3772
3773 msgid "Please correct the error first\n"
3774 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
3775
3776 msgid ""
3777 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3778 "\n"
3779 msgstr ""
3780 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
3781 "\n"
3782
3783 msgid ""
3784 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3785 "encryption key."
3786 msgstr ""
3787 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
3788 "klíče."
3789
3790 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3791 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
3792
3793 #, c-format
3794 msgid "%s.\n"
3795 msgstr "%s.\n"
3796
3797 msgid ""
3798 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3799 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3800 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3801 "\n"
3802 msgstr ""
3803 "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
3804 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
3805 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
3806 "\n"
3807
3808 msgid ""
3809 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3810 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3811 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3812 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3813 msgstr ""
3814 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
3815 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
3816 "myší,\n"
3817 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
3818 "entropie.\n"
3819
3820 #, c-format
3821 msgid "Key generation failed: %s\n"
3822 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3823
3824 #, c-format
3825 msgid ""
3826 "About to create a key for:\n"
3827 "    \"%s\"\n"
3828 "\n"
3829 msgstr ""
3830 "Bude se vytvářet klíč pro:\n"
3831 "    „%s“\n"
3832 "\n"
3833
3834 msgid "Continue? (Y/n) "
3835 msgstr "Pokračovat (A/n) "
3836
3837 #, c-format
3838 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
3839 msgstr "Klíč pro „%s“ již existuje\n"
3840
3841 msgid "Create anyway? (y/N) "
3842 msgstr "Přesto vytvořit? (a/N) "
3843
3844 msgid "creating anyway\n"
3845 msgstr "přesto se vytváří\n"
3846
3847 #, c-format
3848 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
3849 msgstr "Poznámka: Pro komplexní tvorbu klíče použijte „%s %s“.\n"
3850
3851 msgid "Key generation canceled.\n"
3852 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
3853
3854 #, c-format
3855 msgid "writing public key to '%s'\n"
3856 msgstr "veřejný klíč se zapisuje do „%s“\n"
3857
3858 #, c-format
3859 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3860 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
3861
3862 #, c-format
3863 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
3864 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
3865
3866 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3867 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
3868
3869 msgid ""
3870 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3871 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3872 msgstr ""
3873 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
3874 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
3875
3876 #, c-format
3877 msgid ""
3878 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3879 msgstr ""
3880 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3881 "je problém se systémovým časem)\n"
3882
3883 #, c-format
3884 msgid ""
3885 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3886 msgstr ""
3887 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3888 "je problém se systémovým časem)\n"
3889
3890 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3891 msgstr "Poznámka: vytvoření podklíčů pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
3892
3893 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3894 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
3895
3896 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3897 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
3898
3899 msgid "Really create? (y/N) "
3900 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
3901
3902 #, c-format
3903 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3904 msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
3905
3906 #, c-format
3907 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
3908 msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
3909
3910 #, c-format
3911 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
3912 msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
3913
3914 msgid "never     "
3915 msgstr "nikdy     "
3916
3917 msgid "Critical signature policy: "
3918 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
3919
3920 msgid "Signature policy: "
3921 msgstr "Podepisovací politika: "
3922
3923 msgid "Critical preferred keyserver: "
3924 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
3925
3926 msgid "Critical signature notation: "
3927 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
3928
3929 msgid "Signature notation: "
3930 msgstr "Podepisovací notace: "
3931
3932 #, c-format
3933 msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
3934 msgstr "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
3935
3936 msgid "Keyring"
3937 msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
3938
3939 msgid "Primary key fingerprint:"
3940 msgstr "Otisk primárního klíče:"
3941
3942 msgid "     Subkey fingerprint:"
3943 msgstr "         Otisk podklíče:"
3944
3945 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3946 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3947 msgid " Primary key fingerprint:"
3948 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
3949
3950 msgid "      Subkey fingerprint:"
3951 msgstr "          Otisk podklíče:"
3952
3953 msgid "      Key fingerprint ="
3954 msgstr "          Otisk klíče ="
3955
3956 msgid "      Card serial no. ="
3957 msgstr "  Sériové číslo karty ="
3958
3959 #, c-format
3960 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
3961 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
3962
3963 #, c-format
3964 msgid "caching keyring '%s'\n"
3965 msgstr "zapamatovává se soubor klíčů „%s“\n"
3966
3967 #, c-format
3968 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3969 msgstr "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
3970
3971 #, c-format
3972 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3973 msgstr "%lu klíčů uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
3974
3975 #, c-format
3976 msgid "%s: keyring created\n"
3977 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
3978
3979 msgid "include revoked keys in search results"
3980 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
3981
3982 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3983 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
3984
3985 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3986 msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
3987
3988 msgid "do not delete temporary files after using them"
3989 msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
3990
3991 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3992 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
3993
3994 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3995 msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
3996
3997 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3998 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
3999
4000 #, c-format
4001 msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
4002 msgstr "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
4003
4004 msgid "disabled"
4005 msgstr "zneplatněn"
4006
4007 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4008 msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
4009
4010 #, c-format
4011 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4012 msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
4013
4014 #, c-format
4015 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4016 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
4017
4018 #, c-format
4019 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4020 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
4021
4022 #, c-format
4023 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4024 msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
4025
4026 #, c-format
4027 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4028 msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
4029
4030 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4031 msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
4032
4033 #, c-format
4034 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4035 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
4036
4037 msgid "key not found on keyserver\n"
4038 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
4039
4040 #, c-format
4041 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4042 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
4043
4044 #, c-format
4045 msgid "requesting key %s from %s\n"
4046 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
4047
4048 #, c-format
4049 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4050 msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
4051
4052 #, c-format
4053 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4054 msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
4055
4056 #, c-format
4057 msgid "sending key %s to %s\n"
4058 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
4059
4060 #, c-format
4061 msgid "requesting key from '%s'\n"
4062 msgstr "požaduje se klíč z „%s“\n"
4063
4064 #, c-format
4065 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4066 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze získat: %s\n"
4067
4068 #, c-format
4069 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4070 msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
4071
4072 #, c-format
4073 msgid "%s encrypted session key\n"
4074 msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
4075
4076 #, c-format
4077 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4078 msgstr "heslo (passphrase) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
4079
4080 #, c-format
4081 msgid "public key is %s\n"
4082 msgstr "veřejný klíč je %s\n"
4083
4084 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4085 msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
4086
4087 #, c-format
4088 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4089 msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
4090
4091 #, c-format
4092 msgid "      \"%s\"\n"
4093 msgstr "      „%s“\n"
4094
4095 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4096 # [kw]
4097 #, c-format
4098 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4099 msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
4100
4101 #, c-format
4102 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4103 msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
4104
4105 #, c-format
4106 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4107 msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
4108
4109 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4110 msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
4111
4112 #, c-format
4113 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4114 msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
4115
4116 #, c-format
4117 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4118 msgstr ""
4119 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
4120 "algoritmem %s\n"
4121
4122 msgid "decryption okay\n"
4123 msgstr "dešifrování o.k.\n"
4124
4125 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4126 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
4127
4128 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4129 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
4130
4131 #, c-format
4132 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4133 msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
4134
4135 #, c-format
4136 msgid "decryption failed: %s\n"
4137 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
4138
4139 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4140 msgstr "Poznámka: odesílatel považoval data za důvěrná („for-your-eyes-only“)\n"
4141
4142 #, c-format
4143 msgid "original file name='%.*s'\n"
4144 msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
4145
4146 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4147 msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
4148
4149 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4150 msgstr ""
4151 "samostatný revokační certifikát – použijte „gpg --import“, chcete-li jej "
4152 "užít\n"
4153
4154 msgid "no signature found\n"
4155 msgstr "nenalezen žádná podpis\n"
4156
4157 #, c-format
4158 msgid "BAD signature from \"%s\""
4159 msgstr "ŠPATNÝ podpis od „%s“"
4160
4161 #, c-format
4162 msgid "Expired signature from \"%s\""
4163 msgstr "Podpis s vypršenou platností od „%s“"
4164
4165 #, c-format
4166 msgid "Good signature from \"%s\""
4167 msgstr "Dobrý podpis od „%s“"
4168
4169 msgid "signature verification suppressed\n"
4170 msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
4171
4172 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4173 msgstr "neumím pracovat s těmito nejednoznačnými daty\n"
4174
4175 #, c-format
4176 msgid "Signature made %s\n"
4177 msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
4178
4179 #, c-format
4180 msgid "               using %s key %s\n"
4181 msgstr "               použití %s klíče %s\n"
4182
4183 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4184 #, c-format
4185 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4186 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
4187
4188 msgid "Key available at: "
4189 msgstr "Klíč k dispozici na: "
4190
4191 msgid "[uncertain]"
4192 msgstr "[nejistý]"
4193
4194 #, c-format
4195 msgid "                aka \"%s\""
4196 msgstr "                alias „%s“"
4197
4198 #, c-format
4199 msgid "Signature expired %s\n"
4200 msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
4201
4202 #, c-format
4203 msgid "Signature expires %s\n"
4204 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
4205
4206 #, c-format
4207 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4208 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s%s%s\n"
4209
4210 msgid "binary"
4211 msgstr "binární formát"
4212
4213 msgid "textmode"
4214 msgstr "textový formát"
4215
4216 msgid "unknown"
4217 msgstr "neznámý formát"
4218
4219 msgid ", key algorithm "
4220 msgstr ", algoritmus klíče"
4221
4222 #, c-format
4223 msgid "Can't check signature: %s\n"
4224 msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
4225
4226 msgid "not a detached signature\n"
4227 msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
4228
4229 msgid ""
4230 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4231 msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
4232
4233 #, c-format
4234 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4235 msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
4236
4237 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4238 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4239
4240 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4241 msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
4242
4243 #, c-format
4244 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
4245 msgstr "volání fstat nad „%s“ selhalo v %s: %s\n"
4246
4247 #, c-format
4248 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4249 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
4250
4251 #, c-format
4252 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4253 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
4254
4255 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4256 msgstr "VAROVÁNÍ: Podepisovací a šifrovací klíče Elgamal se nedoporučují\n"
4257
4258 #, c-format
4259 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4260 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
4261
4262 #, c-format
4263 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4264 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
4265
4266 #, c-format
4267 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4268 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
4269
4270 #, c-format
4271 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4272 msgstr "Poznámka: podpisy používající algoritmus %s jsou zamítány\n"
4273
4274 #, c-format
4275 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4276 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4277
4278 #, c-format
4279 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4280 msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4281
4282 #, c-format
4283 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4284 msgstr "použijte místo něj „%s%s“ \n"
4285
4286 #, c-format
4287 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4288 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
4289
4290 #, c-format
4291 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4292 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
4293
4294 #, c-format
4295 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4296 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
4297
4298 #, c-format
4299 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4300 msgstr "%s:%u: „%s“ je v tomto souboru zastaralý – účinkuje pouze v %s\n"
4301
4302 #, c-format
4303 msgid ""
4304 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4305 msgstr ""
4306 "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje kromě v %s\n"
4307
4308 msgid "Uncompressed"
4309 msgstr "Nezkomprimováno"
4310
4311 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4312 msgid "uncompressed|none"
4313 msgstr "nezkomprimováno|nic"
4314
4315 #, c-format
4316 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4317 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
4318
4319 #, c-format
4320 msgid "ambiguous option '%s'\n"
4321 msgstr "nejednoznačná volba „%s“\n"
4322
4323 #, c-format
4324 msgid "unknown option '%s'\n"
4325 msgstr "neznámá volba „%s“\n"
4326
4327 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
4328 msgstr ""
4329 "U veřejného klíče ECDSA se očekává, že v kódování SEC bude délka násobkem 8 "
4330 "bitů\n"
4331
4332 #, c-format
4333 msgid "File '%s' exists. "
4334 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
4335
4336 msgid "Overwrite? (y/N) "
4337 msgstr "Přepsat (a/N)? "
4338
4339 #, c-format
4340 msgid "%s: unknown suffix\n"
4341 msgstr "%s: neznámá přípona\n"
4342
4343 msgid "Enter new filename"
4344 msgstr "Vložte nový název souboru"
4345
4346 msgid "writing to stdout\n"
4347 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
4348
4349 #, c-format
4350 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
4351 msgstr "v „%s“ se předpokládají podepsaná data\n"
4352
4353 #, c-format
4354 msgid "new configuration file '%s' created\n"
4355 msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor „%s“\n"
4356
4357 #, c-format
4358 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
4359 msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z „%s“ nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
4360
4361 #, c-format
4362 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4363 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veřejného klíče %d\n"
4364
4365 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4366 msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč sezení\n"
4367
4368 #, c-format
4369 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4370 msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
4371
4372 #, c-format
4373 msgid "problem with the agent: %s\n"
4374 msgstr "problém s agentem: %s\n"
4375
4376 #, c-format
4377 msgid " (main key ID %s)"
4378 msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
4379
4380 #, c-format
4381 msgid ""
4382 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
4383 "certificate:\n"
4384 "\"%.*s\"\n"
4385 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4386 "created %s%s.\n"
4387 msgstr ""
4388 "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč příslušející OpenPGP "
4389 "certifikátu:\n"
4390 "„%.*s“\n"
4391 "Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
4392 "vytvořený %s%s.\n"
4393
4394 msgid "Enter passphrase\n"
4395 msgstr "Vložit heslo\n"
4396
4397 msgid "cancelled by user\n"
4398 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
4399
4400 #, c-format
4401 msgid ""
4402 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4403 "user: \"%s\"\n"
4404 msgstr ""
4405 "Musíte znát heslo, abyste odemkli tajný klíč pro\n"
4406 "uživatele: „%s“\n"
4407
4408 #, c-format
4409 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4410 msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
4411
4412 #, c-format
4413 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4414 msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
4415
4416 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
4417 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč OpenPGP:"
4418
4419 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
4420 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli importovat tajný klíč OpenPGP:"
4421
4422 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
4423 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný podklíč OpenPGP:"
4424
4425 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
4426 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný klíč OpenPGP:"
4427
4428 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
4429 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč podklíče OpenPGP:"
4430
4431 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
4432 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč OpenPGP:"
4433
4434 #, c-format
4435 msgid ""
4436 "%s\n"
4437 "\"%.*s\"\n"
4438 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4439 "created %s%s.\n"
4440 "%s"
4441 msgstr ""
4442 "%s\n"
4443 "„%.*s“\n"
4444 "%ubitový klíč %s, ID %s,\n"
4445 "vytvořen %s%s.\n"
4446 "%s"
4447
4448 msgid ""
4449 "\n"
4450 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4451 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4452 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4453 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4454 msgstr ""
4455 "\n"
4456 "Vyberte obrázek, který bude použit jako Vaše fotografické ID. Obrázek musí\n"
4457 "být ve formátu JPEG. Nezapomeňte, že obrázek bude uložen ve Vašem veřejném\n"
4458 "klíči - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veřejný klíč !\n"
4459 "Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
4460
4461 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4462 msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
4463
4464 #, c-format
4465 msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
4466 msgstr "nelze otevřít JPEG soubor „%s“: %s\n"
4467
4468 #, c-format
4469 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4470 msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtů)!\n"
4471
4472 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4473 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete použít? (a/N) "
4474
4475 #, c-format
4476 msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
4477 msgstr "„%s“ není soubor ve formátu JPEG\n"
4478
4479 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4480 msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
4481
4482 msgid "unable to display photo ID!\n"
4483 msgstr "nelze zobrazit photo ID!\n"
4484
4485 msgid "No reason specified"
4486 msgstr "Důvod nebyl specifikován"
4487
4488 msgid "Key is superseded"
4489 msgstr "Klíč je nahrazen"
4490
4491 msgid "Key has been compromised"
4492 msgstr "Klíč byl zkompromitován"
4493
4494 msgid "Key is no longer used"
4495 msgstr "Klíč se již nepoužívá"
4496
4497 msgid "User ID is no longer valid"
4498 msgstr "Identifikátor uživatele již neplatí"
4499
4500 msgid "reason for revocation: "
4501 msgstr "důvod pro revokaci: "
4502
4503 msgid "revocation comment: "
4504 msgstr "revokační poznámka: "
4505
4506 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
4507 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
4508 #. should be translated accordingly and the letter changed to
4509 #. match the one in the answer string.
4510 #.
4511 #. i = please show me more information
4512 #. m = back to the main menu
4513 #. s = skip this key
4514 #. q = quit
4515 #.
4516 msgid "iImMqQsS"
4517 msgstr "iImMuUsS"
4518
4519 msgid "No trust value assigned to:\n"
4520 msgstr "Není přiřazena žádná hodnota důvěry:\n"
4521
4522 #, c-format
4523 msgid "  aka \"%s\"\n"
4524 msgstr "  alias „%s“\n"
4525
4526 msgid ""
4527 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4528 msgstr "Nakolik důvěřujete tvrzení, že tento klíč patří uvedenému uživateli?\n"
4529
4530 #, c-format
4531 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4532 msgstr "  %d = Nevím nebo neřeknu\n"
4533
4534 #, c-format
4535 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4536 msgstr "  %d = Nedůvěřuji\n"
4537
4538 #, c-format
4539 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4540 msgstr "  %d = Důvěřuji absolutně\n"
4541
4542 msgid "  m = back to the main menu\n"
4543 msgstr "  m = zpět do hlavního menu\n"
4544
4545 msgid "  s = skip this key\n"
4546 msgstr "  s = přeskočit tento klíč\n"
4547
4548 msgid "  q = quit\n"
4549 msgstr "  u = ukončit\n"
4550
4551 #, c-format
4552 msgid ""
4553 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4554 "\n"
4555 msgstr ""
4556 "Minimální úroveň důvěry tohoto klíče je: %s\n"
4557 "\n"
4558
4559 msgid "Your decision? "
4560 msgstr "Vaše rozhodnutí? "
4561
4562 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4563 msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíč absolutní důvěru? (a/N) "
4564
4565 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4566 msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu důvěryhodnému klíči:\n"
4567
4568 #, c-format
4569 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4570 msgstr "%s: Nic nenaznačuje tomu, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4571
4572 #, c-format
4573 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4574 msgstr "%s: Je zde částečná důvěra, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4575
4576 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4577 msgstr "Tento klíč pravděpodobně náleží uvedenému uživateli\n"
4578
4579 msgid "This key belongs to us\n"
4580 msgstr "Tento klíč náleží nám (máme odpovídající tajný klíč)\n"
4581
4582 msgid ""
4583 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4584 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4585 "you may answer the next question with yes.\n"
4586 msgstr ""
4587 "NENÍ jisté, zda tento klíč patří osobě, jejíž jméno je uvedeno\n"
4588 "v uživatelském ID. Pokud *skutečně* víte, co děláte, můžete na\n"
4589 "následující otázku odpovědět ano\n"
4590 "\n"
4591
4592 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4593 msgstr "Použít přesto tento klíč? (a/N) "
4594
4595 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4596 msgstr "VAROVÁNÍ: Je použit nedůvěryhodný klíč!\n"
4597
4598 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4599 msgstr "VAROVÁNÍ: tento klíč může být revokován (revokační klíč nenalezen)\n"
4600
4601 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4602 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován klíčem s pověřením k revokaci!\n"
4603
4604 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4605 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4606
4607 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4608 msgstr "         To může znamenat, že podpis je padělaný.\n"
4609
4610 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4611 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4612
4613 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4614 msgstr "Poznámka: Tento klíč byl označen jako neplatný (disabled).\n"
4615
4616 #, c-format
4617 msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
4618 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“\n"
4619
4620 #, c-format
4621 msgid "Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry\n"
4622 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem\n"
4623
4624 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
4625 msgstr "úroveň důvěry opravena na PLNOU, kvůli platné PKA informaci\n"
4626
4627 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
4628 msgstr "úroveň důvěry opravena na ŽÁDNOU, kvůli špatné PKA informaci\n"
4629
4630 msgid "Note: This key has expired!\n"
4631 msgstr "Poznámka: Skončila platnost tohoto klíče!\n"
4632
4633 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4634 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován důvěryhodným podpisem!\n"
4635
4636 msgid ""
4637 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
4638 msgstr ""
4639 "         Nic nenaznačuje tomu, že tento podpis patří vlastníkovi klíče.\n"
4640
4641 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
4642 msgstr "VAROVÁNÍ: NEDŮVĚŘUJEME tomuto klíči!\n"
4643
4644 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
4645 msgstr "         Tento podpis je pravděpodobně PADĚLANÝ.\n"
4646
4647 msgid ""
4648 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
4649 msgstr ""
4650 "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován dostatečně důvěryhodnými podpisy!\n"
4651
4652 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
4653 msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patří vlastníkovi.\n"
4654
4655 #, c-format
4656 msgid "%s: skipped: %s\n"
4657 msgstr "%s: přeskočeno: %s\n"
4658
4659 #, c-format
4660 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
4661 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
4662
4663 #, c-format
4664 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
4665 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
4666
4667 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
4668 msgstr ""
4669 "Nespecifikoval jste identifikátor uživatele (user ID). Můžete použít \"-r\"\n"
4670
4671 msgid "Current recipients:\n"
4672 msgstr "Aktuální příjemci:\n"
4673
4674 msgid ""
4675 "\n"
4676 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
4677 msgstr ""
4678 "\n"
4679 "Napište identifikátor uživatele (user ID). Ukončete prázdným řádkem: "
4680
4681 msgid "No such user ID.\n"
4682 msgstr "Takový identifikátor uživatele neexistuje.\n"
4683
4684 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
4685 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je už nastaven podle implicitního adresáta\n"
4686
4687 msgid "Public key is disabled.\n"
4688 msgstr "Veřejný klíč je neplatný (disabled).\n"
4689
4690 msgid "skipped: public key already set\n"
4691 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je již nastaven\n"
4692
4693 #, c-format
4694 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
4695 msgstr "neznámý implicitní adresát „%s“\n"
4696
4697 msgid "no valid addressees\n"
4698 msgstr "žádné platné adresy\n"
4699
4700 #, c-format
4701 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
4702 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí vlastnost %s\n"
4703
4704 #, c-format
4705 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
4706 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí předvolby pro %s\n"
4707
4708 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"