Run an update-po.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 #
14 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
15 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
16 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
17 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
18 #
19 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
20 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
21 #
22 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
23 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
24 # kvalifikovaný certifikát/podpis
25 #
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg2 2.0.17-git56b2bc2\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "PO-Revision-Date: 2011-01-11 22:55+0100\n"
31 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
32 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
33 "Language: cs\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
38
39 #, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
42
43 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
44 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
45 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
46 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
47 #. the second vertical bar.
48 msgid "|pinentry-label|_OK"
49 msgstr "|pinentry-label|_OK"
50
51 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
52 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
53
54 msgid "|pinentry-label|PIN:"
55 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
56
57 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
58 #. for the quality bar.
59 msgid "Quality:"
60 msgstr "Kvalita:"
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
63 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
64 #. string to describe what this is about.  The length of the
65 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
66 #. translate this entry, a default english text (see source)
67 #. will be used.
68 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
69 msgstr ""
70 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
71 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
72
73 msgid ""
74 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
75 "session"
76 msgstr ""
77 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
78
79 msgid ""
80 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
81 "this session"
82 msgstr ""
83 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
84
85 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
86 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
87 #. two %d give the current and maximum number of tries.
88 #, c-format
89 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
90 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
91
92 msgid "PIN too long"
93 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
94
95 msgid "Passphrase too long"
96 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
97
98 msgid "Invalid characters in PIN"
99 msgstr "Neplatný znak v PINu"
100
101 msgid "PIN too short"
102 msgstr "PIN je příliš krátký"
103
104 msgid "Bad PIN"
105 msgstr "Špatný PIN"
106
107 msgid "Bad Passphrase"
108 msgstr "Špatné heslo"
109
110 msgid "Passphrase"
111 msgstr "Heslo"
112
113 #, c-format
114 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
115 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
116
117 #, c-format
118 msgid "can't create `%s': %s\n"
119 msgstr "nemohu vytvořit „%s“: %s\n"
120
121 #, c-format
122 msgid "can't open `%s': %s\n"
123 msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
124
125 #, c-format
126 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
127 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
128
129 #, c-format
130 msgid "detected card with S/N: %s\n"
131 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
132
133 #, c-format
134 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
135 msgstr ""
136 "chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: "
137 "%s\n"
138
139 #, c-format
140 msgid "no suitable card key found: %s\n"
141 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
142
143 #, c-format
144 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
145 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
146
147 #, c-format
148 msgid "error writing key: %s\n"
149 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
150
151 #, c-format
152 msgid ""
153 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
154 "allow this?"
155 msgstr ""
156
157 msgid "Allow"
158 msgstr ""
159
160 msgid "Deny"
161 msgstr ""
162
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
165 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%0A  %c"
166
167 msgid "Please re-enter this passphrase"
168 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
169
170 #, fuzzy, c-format
171 msgid ""
172 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
173 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
174 msgstr ""
175 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s"
176 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
177
178 msgid "does not match - try again"
179 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
180
181 #, c-format
182 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
183 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
184
185 msgid "Please insert the card with serial number"
186 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
187
188 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
189 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
190
191 msgid "Admin PIN"
192 msgstr "PIN správce"
193
194 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
195 #. used to unblock a PIN.
196 msgid "PUK"
197 msgstr "PUK"
198
199 msgid "Reset Code"
200 msgstr "Resetační kód"
201
202 #, fuzzy, c-format
203 #| msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
204 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
205 msgstr "%s%%0A%%0APoužijte klávesnici čtečky."
206
207 msgid "Repeat this Reset Code"
208 msgstr "Zopakujte resetační kód"
209
210 msgid "Repeat this PUK"
211 msgstr "Zopakujte tento PUK"
212
213 msgid "Repeat this PIN"
214 msgstr "Zopakujte tento PIN"
215
216 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
217 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
218
219 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
220 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
221
222 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
223 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
224
225 #, c-format
226 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
227 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkl(a) kartu"
228
229 #, c-format
230 msgid "error creating temporary file: %s\n"
231 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
232
233 #, c-format
234 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
235 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
236
237 msgid "Enter new passphrase"
238 msgstr "Vložte nové heslo"
239
240 msgid "Take this one anyway"
241 msgstr "Použít přesto tento klíč"
242
243 #, c-format
244 msgid ""
245 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
246 "at least %u character long."
247 msgid_plural ""
248 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
249 "at least %u characters long."
250 msgstr[0] ""
251 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u znak "
252 "dlouhé."
253 msgstr[1] ""
254 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
255 "znaky dlouhé."
256 msgstr[2] ""
257 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
258 "znaků dlouhé."
259
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
263 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
264 msgid_plural ""
265 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
266 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
267 msgstr[0] ""
268 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
269 "%u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
270 msgstr[1] ""
271 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
272 "%u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
273 msgstr[2] ""
274 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
275 "%u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
276
277 #, c-format
278 msgid ""
279 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
280 "a known term or match%%0Acertain pattern."
281 msgstr ""
282 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by nemělo být známým slovem "
283 "nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
284
285 #, c-format
286 msgid ""
287 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
288 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
289
290 #, c-format
291 msgid ""
292 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
293 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
294 msgstr ""
295 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
296 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
297
298 msgid "Yes, protection is not needed"
299 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
300
301 #, fuzzy, c-format
302 #| msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
303 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
304 msgstr "Prosím, pro ochranu svého nového klíče%0A zadejte heslo"
305
306 msgid "Please enter the new passphrase"
307 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
308
309 msgid ""
310 "@Options:\n"
311 " "
312 msgstr ""
313 "@Volby:\n"
314 " "
315
316 msgid "run in server mode (foreground)"
317 msgstr "běžet v režimu serveru (na popředí)"
318
319 msgid "run in daemon mode (background)"
320 msgstr "běžen v režimu démona (na pozadí)"
321
322 msgid "verbose"
323 msgstr "s dodatečnými informacemi"
324
325 msgid "be somewhat more quiet"
326 msgstr "být o trochu víc tichý"
327
328 msgid "sh-style command output"
329 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
330
331 msgid "csh-style command output"
332 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
333
334 msgid "|FILE|read options from FILE"
335 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
336
337 msgid "do not detach from the console"
338 msgstr "neodpojovat se od konzole"
339
340 msgid "do not grab keyboard and mouse"
341 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
342
343 msgid "use a log file for the server"
344 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
345
346 msgid "use a standard location for the socket"
347 msgstr "použít standardní umístění socketu"
348
349 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
350 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
351
352 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
353 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
354
355 msgid "do not use the SCdaemon"
356 msgstr "nepoužívat SCdémona"
357
358 msgid "ignore requests to change the TTY"
359 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
360
361 msgid "ignore requests to change the X display"
362 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
363
364 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
365 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
366
367 msgid "do not use the PIN cache when signing"
368 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
369
370 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
371 msgstr "dovolit klientům označit klíče za „důvěryhodné“"
372
373 msgid "allow presetting passphrase"
374 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
375
376 msgid "enable ssh-agent emulation"
377 msgstr "zapnout emulaci ssh-agenta"
378
379 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
380 msgstr "|SOUBOR|zapsat nastavení prostředí též do SOUBORU"
381
382 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
383 #. reporting address.  This is so that we can change the
384 #. reporting address without breaking the translations.
385 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
386 msgstr ""
387 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
388 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
389
390 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
391 msgstr "Použití: gpg-agent [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
392
393 msgid ""
394 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
395 "Secret key management for GnuPG\n"
396 msgstr ""
397 "Syntaxe: gpg-agent [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
398 "Správa tajných klíčů pro GnuPG\n"
399
400 #, c-format
401 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
402 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
403
404 #, c-format
405 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
406 msgstr "%s je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
407
408 #, c-format
409 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
410 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
411
412 #, c-format
413 msgid "option file `%s': %s\n"
414 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
415
416 #, c-format
417 msgid "reading options from `%s'\n"
418 msgstr "čtu možnosti z „%s“\n"
419
420 #, c-format
421 msgid "error creating `%s': %s\n"
422 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
423
424 #, c-format
425 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
426 msgstr "nemohu vytvořit adresář „%s“: %s\n"
427
428 msgid "name of socket too long\n"
429 msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
430
431 #, c-format
432 msgid "can't create socket: %s\n"
433 msgstr "nemohu vytvořit socket: %s\n"
434
435 #, c-format
436 msgid "socket name `%s' is too long\n"
437 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
438
439 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
440 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
441
442 msgid "error getting nonce for the socket\n"
443 msgstr "chyba při získání náhodného řetězce pro socket\n"
444
445 #, c-format
446 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
447 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
448
449 #, c-format
450 msgid "listen() failed: %s\n"
451 msgstr "služba listen() selhala: %s\n"
452
453 #, c-format
454 msgid "listening on socket `%s'\n"
455 msgstr "naslouchám na socketu „%s“\n"
456
457 #, c-format
458 msgid "directory `%s' created\n"
459 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
460
461 #, c-format
462 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
463 msgstr "stat() na „%s“ selhal: %s\n"
464
465 #, c-format
466 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
467 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
468
469 #, c-format
470 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
471 msgstr "chyba při čtení náhodného řetězce z fd %d: %s\n"
472
473 #, c-format
474 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
475 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
476
477 #, c-format
478 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
479 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
480
481 #, c-format
482 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
483 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
484
485 #, c-format
486 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
487 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
488
489 #, c-format
490 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
491 msgstr "pth_select selhala: %s – čekám 1 s\n"
492
493 #, c-format
494 msgid "%s %s stopped\n"
495 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
496
497 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
498 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
499
500 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
501 msgstr "špatný formát proměnné prostředí GPG_AGENT_INFO\n"
502
503 #, c-format
504 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
505 msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
506
507 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
508 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
509
510 msgid ""
511 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
512 "Password cache maintenance\n"
513 msgstr ""
514 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP\n"
515 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
516
517 msgid ""
518 "@Commands:\n"
519 " "
520 msgstr ""
521 "@Příkazy:\n"
522 " "
523
524 msgid ""
525 "@\n"
526 "Options:\n"
527 " "
528 msgstr ""
529 "@\n"
530 "Volby:\n"
531 " "
532
533 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
534 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
535
536 msgid ""
537 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
538 "Secret key maintenance tool\n"
539 msgstr ""
540 "Syntaxe: gpg-protect-tool [VOLBY] [ARGUMENTY]nNástroj na správu tajných "
541 "klíčů\n"
542
543 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
544 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
545
546 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
547 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
548
549 msgid ""
550 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
551 "system."
552 msgstr ""
553 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
554 "GnuPG."
555
556 msgid ""
557 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
558 "needed to complete this operation."
559 msgstr ""
560 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
561 "potřebný pro dokončení této operace."
562
563 msgid "Passphrase:"
564 msgstr "Heslo:"
565
566 msgid "cancelled\n"
567 msgstr "zrušeno\n"
568
569 #, c-format
570 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
571 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
572
573 #, c-format
574 msgid "error opening `%s': %s\n"
575 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
576
577 #, c-format
578 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
579 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
580
581 #, c-format
582 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
583 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
584
585 #, c-format
586 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
587 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
588
589 #, c-format
590 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
591 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
592
593 #, c-format
594 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
595 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
596
597 #, c-format
598 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
599 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
600
601 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
602 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
603
604 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
605 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
606 #. Pinentry to insert a line break.  The double
607 #. percent sign is actually needed because it is also
608 #. a printf format string.  If you need to insert a
609 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
610 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
611 #. certificate.
612 #, c-format
613 msgid ""
614 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
615 "certificates?"
616 msgstr ""
617 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
618 "vydávání certifikátu?"
619
620 msgid "Yes"
621 msgstr "Ano"
622
623 msgid "No"
624 msgstr "Ne"
625
626 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
627 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
628 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
629 #. needed because it is also a printf format string.  If you
630 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
631 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
632 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
633 #. as stored in the certificate.
634 #, c-format
635 msgid ""
636 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
637 "fingerprint:%%0A  %s"
638 msgstr ""
639 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
640
641 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
642 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
643 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
644 msgid "Correct"
645 msgstr "V pořádku"
646
647 msgid "Wrong"
648 msgstr "Špatně"
649
650 #, c-format
651 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
652 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
653
654 #, c-format
655 msgid ""
656 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
657 "it now."
658 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
659
660 msgid "Change passphrase"
661 msgstr "Změnit heslo"
662
663 msgid "I'll change it later"
664 msgstr "Změním jej později"
665
666 #, c-format
667 msgid "error creating a pipe: %s\n"
668 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
669
670 #, c-format
671 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
672 msgstr "nemohu otevřít (fdopen) rouru pro čtení: %s\n"
673
674 #, c-format
675 msgid "error forking process: %s\n"
676 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
677
678 #, c-format
679 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
680 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
681
682 #, c-format
683 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
684 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
685
686 #, c-format
687 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
688 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
689
690 #, c-format
691 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
692 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
693
694 #, c-format
695 msgid "error running `%s': terminated\n"
696 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
697
698 #, c-format
699 msgid "error creating socket: %s\n"
700 msgstr "chyba při vytváření socketu: %s\n"
701
702 msgid "host not found"
703 msgstr "stroj nenalezen"
704
705 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
706 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
707
708 #, c-format
709 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
710 msgstr "nemohu se připojit k „%s“: %s\n"
711
712 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
713 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
714
715 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
716 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
717
718 msgid "canceled by user\n"
719 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
720
721 msgid "problem with the agent\n"
722 msgstr "problém s agentem\n"
723
724 #, c-format
725 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
726 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
727
728 # TODO: i18n of first %s
729 #, c-format
730 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
731 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
732
733 # TODO: i18n of first %s
734 #, c-format
735 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
736 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
737
738 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
739 msgid "yes"
740 msgstr "ano"
741
742 msgid "yY"
743 msgstr "aAyY"
744
745 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
746 msgid "no"
747 msgstr "ne"
748
749 msgid "nN"
750 msgstr "nN"
751
752 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
753 msgid "quit"
754 msgstr "ukončit"
755
756 msgid "qQ"
757 msgstr "uUqQ"
758
759 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
760 msgid "okay|okay"
761 msgstr "okey|okey"
762
763 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
764 msgid "cancel|cancel"
765 msgstr "zrušit|zrušit"
766
767 msgid "oO"
768 msgstr "oO"
769
770 msgid "cC"
771 msgstr "zZ"
772
773 #, c-format
774 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
775 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
776
777 #, c-format
778 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
779 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
780
781 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
782 msgstr "gpg-agent neběží – spouštím jej\n"
783
784 # TODO: Plurals
785 #, c-format
786 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
787 msgstr "čeká se na agenta %d sekund\n"
788
789 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
790 msgstr "k agentu se nelze připojit – zkouším náhradní způsob\n"
791
792 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
793 #. verbatim.  It will not be printed.
794 msgid "|audit-log-result|Good"
795 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
796
797 msgid "|audit-log-result|Bad"
798 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
799
800 msgid "|audit-log-result|Not supported"
801 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
802
803 msgid "|audit-log-result|No certificate"
804 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
805
806 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
807 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
808
809 msgid "|audit-log-result|Error"
810 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
811
812 msgid "|audit-log-result|Not used"
813 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
814
815 msgid "|audit-log-result|Okay"
816 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
817
818 msgid "|audit-log-result|Skipped"
819 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
820
821 msgid "|audit-log-result|Some"
822 msgstr "|audit-log-result|Některý"
823
824 msgid "Certificate chain available"
825 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
826
827 msgid "root certificate missing"
828 msgstr "chybí kořenový certifikát"
829
830 msgid "Data encryption succeeded"
831 msgstr "Šifrování dat uspělo"
832
833 msgid "Data available"
834 msgstr "Data k dispozici"
835
836 msgid "Session key created"
837 msgstr "Vytvořen klíč relace"
838
839 #, c-format
840 msgid "algorithm: %s"
841 msgstr "algoritmus: %s"
842
843 #, c-format
844 msgid "unsupported algorithm: %s"
845 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
846
847 msgid "seems to be not encrypted"
848 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
849
850 msgid "Number of recipients"
851 msgstr "Počet příjemců"
852
853 #, c-format
854 msgid "Recipient %d"
855 msgstr "Příjemce %d"
856
857 msgid "Data signing succeeded"
858 msgstr "Podepisování dat uspělo"
859
860 #, c-format
861 msgid "data hash algorithm: %s"
862 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
863
864 #, c-format
865 msgid "Signer %d"
866 msgstr "Podepisovatel %d"
867
868 #, c-format
869 msgid "attr hash algorithm: %s"
870 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
871
872 msgid "Data decryption succeeded"
873 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
874
875 msgid "Encryption algorithm supported"
876 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
877
878 msgid "Data verification succeeded"
879 msgstr "Ověření dat uspělo"
880
881 msgid "Signature available"
882 msgstr "Podpis je k dispozici"
883
884 msgid "Parsing data succeeded"
885 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
886
887 #, c-format
888 msgid "bad data hash algorithm: %s"
889 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
890
891 #, c-format
892 msgid "Signature %d"
893 msgstr "Podpis %d"
894
895 msgid "Certificate chain valid"
896 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
897
898 msgid "Root certificate trustworthy"
899 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
900
901 msgid "no CRL found for certificate"
902 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
903
904 msgid "the available CRL is too old"
905 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
906
907 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
908 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
909
910 msgid "Included certificates"
911 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
912
913 msgid "No audit log entries."
914 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
915
916 msgid "Unknown operation"
917 msgstr "Neznámá operace"
918
919 msgid "Gpg-Agent usable"
920 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
921
922 msgid "Dirmngr usable"
923 msgstr "Dirmngr je použitelný"
924
925 #, c-format
926 msgid "No help available for `%s'."
927 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
928
929 msgid "ignoring garbage line"
930 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
931
932 msgid "[none]"
933 msgstr "[není nastaveno]"
934
935 #, c-format
936 msgid "armor: %s\n"
937 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
938
939 msgid "invalid armor header: "
940 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
941
942 msgid "armor header: "
943 msgstr "ASCII hlavička: "
944
945 msgid "invalid clearsig header\n"
946 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
947
948 msgid "unknown armor header: "
949 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
950
951 msgid "nested clear text signatures\n"
952 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
953
954 msgid "unexpected armor: "
955 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
956
957 msgid "invalid dash escaped line: "
958 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
959
960 #, c-format
961 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
962 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
963
964 msgid "premature eof (no CRC)\n"
965 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
966
967 msgid "premature eof (in CRC)\n"
968 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
969
970 msgid "malformed CRC\n"
971 msgstr "špatný formát CRC\n"
972
973 #, c-format
974 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
975 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
976
977 msgid "premature eof (in trailer)\n"
978 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
979
980 msgid "error in trailer line\n"
981 msgstr "chyba v patičce\n"
982
983 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
984 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
985
986 #, c-format
987 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
988 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
989
990 msgid ""
991 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
992 msgstr ""
993 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
994 "špatný MTA\n"
995
996 msgid ""
997 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
998 "an '='\n"
999 msgstr ""
1000 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1001 "a musí končit znakem „=“\n"
1002
1003 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1004 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1005
1006 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1007 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1008
1009 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1010 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1011
1012 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1013 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1014
1015 msgid "not human readable"
1016 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1017
1018 #, c-format
1019 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1020 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1021
1022 #, c-format
1023 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1024 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1025
1026 msgid "can't do this in batch mode\n"
1027 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1028
1029 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1030 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1031
1032 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1033 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1034
1035 msgid "Your selection? "
1036 msgstr "Váš výběr? "
1037
1038 msgid "[not set]"
1039 msgstr "[není nastaven]"
1040
1041 msgid "male"
1042 msgstr "muž"
1043
1044 msgid "female"
1045 msgstr "žena"
1046
1047 msgid "unspecified"
1048 msgstr "neuvedeno"
1049
1050 msgid "not forced"
1051 msgstr "není vyžadováno"
1052
1053 msgid "forced"
1054 msgstr "vyžadováno"
1055
1056 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1057 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1058
1059 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1060 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1061
1062 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1063 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1064
1065 msgid "Cardholder's surname: "
1066 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1067
1068 msgid "Cardholder's given name: "
1069 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1070
1071 #, c-format
1072 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1073 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1074
1075 msgid "URL to retrieve public key: "
1076 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1077
1078 #, c-format
1079 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1080 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1081
1082 #, c-format
1083 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1084 msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
1085
1086 #, c-format
1087 msgid "error reading `%s': %s\n"
1088 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1089
1090 #, c-format
1091 msgid "error writing `%s': %s\n"
1092 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1093
1094 msgid "Login data (account name): "
1095 msgstr "Login (jménu účtu): "
1096
1097 #, c-format
1098 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1099 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1100
1101 msgid "Private DO data: "
1102 msgstr "Privátní DO data: "
1103
1104 #, c-format
1105 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1106 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1107
1108 msgid "Language preferences: "
1109 msgstr "Jazykové předvolby: "
1110
1111 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1112 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1113
1114 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1115 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1116
1117 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1118 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1119
1120 msgid "Error: invalid response.\n"
1121 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1122
1123 msgid "CA fingerprint: "
1124 msgstr "Otisk CA: "
1125
1126 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1127 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1128
1129 #, c-format
1130 msgid "key operation not possible: %s\n"
1131 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1132
1133 msgid "not an OpenPGP card"
1134 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1135
1136 #, c-format
1137 msgid "error getting current key info: %s\n"
1138 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1139
1140 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1141 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1142
1143 msgid ""
1144 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1145 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1146 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1147 msgstr ""
1148 "POZNÁMKA: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1149 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1150 "dokumentace\n"
1151 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1152
1153 #, c-format
1154 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1155 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1156
1157 #, c-format
1158 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1159 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1160
1161 #, c-format
1162 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1163 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1164
1165 #, c-format
1166 msgid "rounded up to %u bits\n"
1167 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1168
1169 #, c-format
1170 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1171 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1172
1173 #, c-format
1174 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1175 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1176
1177 #, c-format
1178 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1179 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1180
1181 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1182 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1183
1184 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1185 msgstr "POZNÁMKA: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1186
1187 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1188 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1189
1190 #, c-format
1191 msgid ""
1192 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1193 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1194 "You should change them using the command --change-pin\n"
1195 msgstr ""
1196 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINu je\n"
1197 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1198 "Toto nastavení můžete změnit příkazem --change-pin\n"
1199
1200 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1201 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1202
1203 msgid "   (1) Signature key\n"
1204 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1205
1206 msgid "   (2) Encryption key\n"
1207 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1208
1209 msgid "   (3) Authentication key\n"
1210 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1211
1212 msgid "Invalid selection.\n"
1213 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1214
1215 msgid "Please select where to store the key:\n"
1216 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1217
1218 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1219 msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíče\n"
1220
1221 msgid "secret parts of key are not available\n"
1222 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
1223
1224 msgid "secret key already stored on a card\n"
1225 msgstr "tajný klíč je na kartě uložen\n"
1226
1227 #, c-format
1228 msgid "error writing key to card: %s\n"
1229 msgstr "chyba při zápisu klíče na kartu: %s\n"
1230
1231 msgid "quit this menu"
1232 msgstr "ukončit toto menu"
1233
1234 msgid "show admin commands"
1235 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1236
1237 msgid "show this help"
1238 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1239
1240 msgid "list all available data"
1241 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1242
1243 msgid "change card holder's name"
1244 msgstr "změní jméno majitele karty"
1245
1246 msgid "change URL to retrieve key"
1247 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1248
1249 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1250 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1251
1252 msgid "change the login name"
1253 msgstr "změnit login name"
1254
1255 msgid "change the language preferences"
1256 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1257
1258 msgid "change card holder's sex"
1259 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1260
1261 msgid "change a CA fingerprint"
1262 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1263
1264 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1265 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1266
1267 msgid "generate new keys"
1268 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1269
1270 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1271 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1272
1273 msgid "verify the PIN and list all data"
1274 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1275
1276 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1277 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1278
1279 msgid "gpg/card> "
1280 msgstr "gpg/karta> "
1281
1282 msgid "Admin-only command\n"
1283 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1284
1285 msgid "Admin commands are allowed\n"
1286 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1287
1288 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1289 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1290
1291 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1292 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1293
1294 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1295 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1296
1297 #, c-format
1298 msgid "can't open `%s'\n"
1299 msgstr "nelze otevřít „%s“\n"
1300
1301 #, c-format
1302 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1303 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1304
1305 #, c-format
1306 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1307 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1308
1309 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1310 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1311
1312 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1313 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1314
1315 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1316 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1317
1318 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1319 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1320
1321 #, c-format
1322 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1323 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo:  %s\n"
1324
1325 msgid "ownertrust information cleared\n"
1326 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1327
1328 #, c-format
1329 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1330 msgstr "existuje tajný klíč pro tento veřejný klíč \"%s\"!\n"
1331
1332 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1333 msgstr ""
1334 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1335
1336 #, c-format
1337 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1338 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1339
1340 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1341 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1342
1343 #, c-format
1344 msgid "using cipher %s\n"
1345 msgstr "použití šifry: %s\n"
1346
1347 #, c-format
1348 msgid "`%s' already compressed\n"
1349 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1350
1351 #, c-format
1352 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1353 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1354
1355 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1356 msgstr ""
1357 "v módu --pgp2 můžete šifrovat pouze RSA klíčem o délce 2048 bitů a méně\n"
1358
1359 #, c-format
1360 msgid "reading from `%s'\n"
1361 msgstr "čtu z „%s“\n"
1362
1363 msgid ""
1364 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1365 msgstr "algoritmus IDEA nelze použít pro všechny klíče, pro které šifrujete.\n"
1366
1367 #, c-format
1368 msgid ""
1369 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1370 msgstr ""
1371 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1372
1373 #, c-format
1374 msgid ""
1375 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1376 "preferences\n"
1377 msgstr ""
1378 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1379 "příjemce\n"
1380
1381 #, c-format
1382 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1383 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1384
1385 #, c-format
1386 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1387 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1388
1389 #, c-format
1390 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1391 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1392
1393 #, c-format
1394 msgid "%s encrypted data\n"
1395 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1396
1397 #, c-format
1398 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1399 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1400
1401 msgid ""
1402 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1403 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1404
1405 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1406 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1407
1408 msgid "no remote program execution supported\n"
1409 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1410
1411 msgid ""
1412 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1413 msgstr ""
1414 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1415 "nastaveny nebezpečně\n"
1416
1417 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1418 msgstr ""
1419 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1420 "dočasné soubory (temp files)\n"
1421
1422 #, c-format
1423 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1424 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1425
1426 #, c-format
1427 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1428 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1429
1430 #, c-format
1431 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1432 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1433
1434 msgid "unnatural exit of external program\n"
1435 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1436
1437 msgid "unable to execute external program\n"
1438 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1439
1440 #, c-format
1441 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1442 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1443
1444 #, c-format
1445 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1446 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1447
1448 #, c-format
1449 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1450 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1451
1452 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1453 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1454
1455 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1456 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1457
1458 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1459 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1460
1461 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1462 msgstr "odstranit ochranu heslem z exportovaných podklíčů"
1463
1464 msgid "remove unusable parts from key during export"
1465 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1466
1467 msgid "remove as much as possible from key during export"
1468 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1469
1470 msgid "export keys in an S-expression based format"
1471 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
1472
1473 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1474 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1475
1476 #, c-format
1477 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1478 msgstr "klíč %s: není chráněný – přeskočeno\n"
1479
1480 #, c-format
1481 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1482 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1483
1484 #, c-format
1485 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1486 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1487
1488 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1489 msgstr "exportovat nechráněné podklíče\n"
1490
1491 #, c-format
1492 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1493 msgstr "odemknutí podklíče selhalo: %s\n"
1494
1495 #, c-format
1496 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1497 msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíč %s není chráněn pomocí simple SK checksum\n"
1498
1499 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1500 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1501
1502 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1503 msgstr "příliš mnoho položek v bufferu veřejných klíčů – vypnuto\n"
1504
1505 msgid "[User ID not found]"
1506 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1507
1508 #, c-format
1509 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1510 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1511
1512 #, c-format
1513 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1514 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1515
1516 msgid "No fingerprint"
1517 msgstr "Chybí otisk"
1518
1519 # c-format
1520 #, c-format
1521 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1522 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1523
1524 #, c-format
1525 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1526 msgstr "neexistuje tajný podklíč pro veřejný klíč %s – ignorováno\n"
1527
1528 #, c-format
1529 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1530 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1531
1532 #, c-format
1533 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1534 msgstr "klíč %s: tajný klíč bez klíče veřejného – přeskočeno\n"
1535
1536 msgid "make a signature"
1537 msgstr "vytvořit podpis"
1538
1539 msgid "make a clear text signature"
1540 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1541
1542 msgid "make a detached signature"
1543 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1544
1545 msgid "encrypt data"
1546 msgstr "šifrovat data"
1547
1548 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1549 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1550
1551 msgid "decrypt data (default)"
1552 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1553
1554 msgid "verify a signature"
1555 msgstr "verifikovat podpis"
1556
1557 msgid "list keys"
1558 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1559
1560 msgid "list keys and signatures"
1561 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1562
1563 msgid "list and check key signatures"
1564 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1565
1566 msgid "list keys and fingerprints"
1567 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1568
1569 msgid "list secret keys"
1570 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1571
1572 msgid "generate a new key pair"
1573 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1574
1575 msgid "generate a revocation certificate"
1576 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1577
1578 msgid "remove keys from the public keyring"
1579 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1580
1581 msgid "remove keys from the secret keyring"
1582 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1583
1584 msgid "sign a key"
1585 msgstr "podepsat klíč"
1586
1587 msgid "sign a key locally"
1588 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1589
1590 msgid "sign or edit a key"
1591 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1592
1593 msgid "change a passphrase"
1594 msgstr "změnit heslo"
1595
1596 msgid "export keys"
1597 msgstr "exportovat klíče"
1598
1599 msgid "export keys to a key server"
1600 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1601
1602 msgid "import keys from a key server"
1603 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1604
1605 msgid "search for keys on a key server"
1606 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1607
1608 msgid "update all keys from a keyserver"
1609 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1610
1611 msgid "import/merge keys"
1612 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1613
1614 msgid "print the card status"
1615 msgstr "vytisknout stav karty"
1616
1617 msgid "change data on a card"
1618 msgstr "změnit data na kartě"
1619
1620 msgid "change a card's PIN"
1621 msgstr "změnit PIN karty"
1622
1623 msgid "update the trust database"
1624 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1625
1626 msgid "print message digests"
1627 msgstr "vypsat hash zprávy"
1628
1629 msgid "run in server mode"
1630 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1631
1632 msgid "create ascii armored output"
1633 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1634
1635 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1636 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1637
1638 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1639 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1640
1641 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1642 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1643
1644 msgid "use canonical text mode"
1645 msgstr "použít kanonický textový mód"
1646
1647 msgid "|FILE|write output to FILE"
1648 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1649
1650 msgid "do not make any changes"
1651 msgstr "neprovádět žádné změny"
1652
1653 msgid "prompt before overwriting"
1654 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1655
1656 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1657 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1658
1659 msgid ""
1660 "@\n"
1661 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1662 msgstr ""
1663 "@\n"
1664 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1665
1666 msgid ""
1667 "@\n"
1668 "Examples:\n"
1669 "\n"
1670 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1671 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1672 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1673 " --list-keys [names]        show keys\n"
1674 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1675 msgstr ""
1676 "@\n"
1677 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1678 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1679 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1680 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1681 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1682
1683 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1684 msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
1685
1686 #, fuzzy
1687 #| msgid ""
1688 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1689 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1690 #| "default operation depends on the input data\n"
1691 msgid ""
1692 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1693 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1694 "Default operation depends on the input data\n"
1695 msgstr ""
1696 "Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
1697 "podepsat, ověřit, šifrovat nebo dešifrovat\n"
1698 "implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
1699
1700 msgid ""
1701 "\n"
1702 "Supported algorithms:\n"
1703 msgstr ""
1704 "\n"
1705 "Podporované algoritmy:\n"
1706
1707 msgid "Pubkey: "
1708 msgstr "Veřejný klíč: "
1709
1710 msgid "Cipher: "
1711 msgstr "Šifra: "
1712
1713 msgid "Hash: "
1714 msgstr "Hash: "
1715
1716 msgid "Compression: "
1717 msgstr "Komprese: "
1718
1719 msgid "usage: gpg [options] "
1720 msgstr "užití: gpg [možnosti]"
1721
1722 msgid "conflicting commands\n"
1723 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1724
1725 #, c-format
1726 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1727 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1728
1729 #, c-format
1730 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1731 msgstr ""
1732 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1733
1734 #, c-format
1735 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1736 msgstr ""
1737 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1738
1739 #, c-format
1740 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1741 msgstr ""
1742 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1743
1744 #, c-format
1745 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1746 msgstr ""
1747 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresáře nejsou bezpečná „%s“\n"
1748
1749 #, c-format
1750 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1751 msgstr ""
1752 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor nejsou bezpečná „%s“\n"
1753
1754 #, c-format
1755 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1756 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu nejsou bezpečná „%s“\n"
1757
1758 #, c-format
1759 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1760 msgstr ""
1761 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem není nastaveno "
1762 "nebezpečně „%s“\n"
1763
1764 #, c-format
1765 msgid ""
1766 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1767 msgstr ""
1768 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s konfiguračním souborem není nastaveno "
1769 "nebezpečně „%s“\n"
1770
1771 #, c-format
1772 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1773 msgstr ""
1774 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
1775 "nebezpečně „%s“\n"
1776
1777 #, c-format
1778 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1779 msgstr ""
1780 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s domovským adresářem nejsou nastavena "
1781 "bezpečně „%s“\n"
1782
1783 #, c-format
1784 msgid ""
1785 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1786 msgstr ""
1787 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s konfiguračním souborem nejsou "
1788 "nastavena bezpečně „%s“\n"
1789
1790 #, c-format
1791 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1792 msgstr ""
1793 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s rozšiřujícím modulem nejsou "
1794 "nastavena bezpečně „%s“\n"
1795
1796 # c-format
1797 #, c-format
1798 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1799 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
1800
1801 msgid "display photo IDs during key listings"
1802 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
1803
1804 msgid "show policy URLs during signature listings"
1805 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
1806
1807 msgid "show all notations during signature listings"
1808 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
1809
1810 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1811 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
1812
1813 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1814 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
1815
1816 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1817 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
1818
1819 msgid "show user ID validity during key listings"
1820 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
1821
1822 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1823 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
1824
1825 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1826 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
1827
1828 msgid "show the keyring name in key listings"
1829 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
1830
1831 msgid "show expiration dates during signature listings"
1832 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
1833
1834 #, c-format
1835 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1836 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
1837
1838 #, c-format
1839 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1840 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
1841
1842 #, c-format
1843 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1844 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální použití!\n"
1845
1846 #, c-format
1847 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1848 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
1849
1850 #, c-format
1851 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1852 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
1853
1854 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1855 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
1856
1857 #, c-format
1858 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1859 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
1860
1861 msgid "invalid keyserver options\n"
1862 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
1863
1864 #, c-format
1865 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1866 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
1867
1868 msgid "invalid import options\n"
1869 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
1870
1871 #, c-format
1872 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1873 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
1874
1875 msgid "invalid export options\n"
1876 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
1877
1878 #, c-format
1879 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1880 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
1881
1882 msgid "invalid list options\n"
1883 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
1884
1885 msgid "display photo IDs during signature verification"
1886 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
1887
1888 msgid "show policy URLs during signature verification"
1889 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
1890
1891 msgid "show all notations during signature verification"
1892 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
1893
1894 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1895 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
1896
1897 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1898 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
1899
1900 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1901 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
1902
1903 msgid "show user ID validity during signature verification"
1904 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
1905
1906 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1907 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
1908
1909 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1910 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
1911
1912 msgid "validate signatures with PKA data"
1913 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
1914
1915 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1916 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
1917
1918 #, c-format
1919 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1920 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
1921
1922 msgid "invalid verify options\n"
1923 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
1924
1925 #, c-format
1926 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1927 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
1928
1929 #, c-format
1930 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1931 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
1932
1933 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1934 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
1935
1936 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1937 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
1938
1939 #, c-format
1940 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1941 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
1942
1943 #, c-format
1944 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1945 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
1946
1947 #, c-format
1948 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1949 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
1950
1951 #, c-format
1952 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1953 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
1954
1955 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1956 msgstr ""
1957 "v módu --pgp2 můžete vytvářet pouze oddělené podpisy nebo podpisy čitelné "
1958 "jako text\n"
1959
1960 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1961 msgstr "v módu --pgp2 nelze současně šifrovat a podepisovat\n"
1962
1963 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1964 msgstr "v módu --pgp2 musíte použít soubor (ne rouru).\n"
1965
1966 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1967 msgstr "šifrování zpráv v módu --pgp2 vyžaduje algoritmus IDEA\n"
1968
1969 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1970 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
1971
1972 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1973 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1974
1975 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1976 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
1977
1978 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1979 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1980
1981 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1982 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
1983
1984 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1985 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
1986
1987 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1988 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
1989
1990 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1991 msgstr ""
1992 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
1993 "2 nebo 3\n"
1994
1995 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1996 msgstr ""
1997 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
1998 "nebo 3\n"
1999
2000 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2001 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2002
2003 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2004 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2005
2006 msgid "invalid default preferences\n"
2007 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2008
2009 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2010 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2011
2012 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2013 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2014
2015 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2016 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2017
2018 #, c-format
2019 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2020 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2021
2022 #, c-format
2023 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2024 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2025
2026 #, c-format
2027 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2028 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2029
2030 #, c-format
2031 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2032 msgstr "použití komprimačního algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2033
2034 #, c-format
2035 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2036 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2037
2038 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2039 msgstr ""
2040 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2041
2042 msgid "--store [filename]"
2043 msgstr "--store [jméno souboru]"
2044
2045 msgid "--symmetric [filename]"
2046 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2047
2048 #, c-format
2049 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2050 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2051
2052 msgid "--encrypt [filename]"
2053 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2054
2055 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2056 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2057
2058 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2059 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2060
2061 #, c-format
2062 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2063 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2064
2065 msgid "--sign [filename]"
2066 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2067
2068 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2069 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2070
2071 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2072 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2073
2074 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2075 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2076
2077 #, c-format
2078 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2079 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2080
2081 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2082 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2083
2084 msgid "--clearsign [filename]"
2085 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2086
2087 msgid "--decrypt [filename]"
2088 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2089
2090 msgid "--sign-key user-id"
2091 msgstr "--sign-key id uživatele"
2092
2093 msgid "--lsign-key user-id"
2094 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2095
2096 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2097 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2098
2099 msgid "--passwd <user-id>"
2100 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2101
2102 #, c-format
2103 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2104 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2105
2106 #, c-format
2107 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2108 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2109
2110 #, c-format
2111 msgid "key export failed: %s\n"
2112 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2113
2114 #, c-format
2115 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2116 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2117
2118 #, c-format
2119 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2120 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2121
2122 #, c-format
2123 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2124 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2125
2126 #, c-format
2127 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2128 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2129
2130 #, c-format
2131 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2132 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2133
2134 msgid "[filename]"
2135 msgstr "[jméno souboru]"
2136
2137 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2138 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2139
2140 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2141 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2142
2143 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2144 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2145
2146 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2147 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2148
2149 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2150 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2151
2152 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2153 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2154
2155 msgid "|FD|write status info to this FD"
2156 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2157
2158 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2159 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2160
2161 msgid ""
2162 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2163 "Check signatures against known trusted keys\n"
2164 msgstr ""
2165 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2166 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2167
2168 msgid "No help available"
2169 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2170
2171 #, c-format
2172 msgid "No help available for `%s'"
2173 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2174
2175 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2176 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2177
2178 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2179 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2180
2181 msgid "do not update the trustdb after import"
2182 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2183
2184 msgid "create a public key when importing a secret key"
2185 msgstr "vytvořit veřejný klíč při importu tajného klíče"
2186
2187 msgid "only accept updates to existing keys"
2188 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2189
2190 msgid "remove unusable parts from key after import"
2191 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2192
2193 msgid "remove as much as possible from key after import"
2194 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2195
2196 #, c-format
2197 msgid "skipping block of type %d\n"
2198 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2199
2200 #, c-format
2201 msgid "%lu keys processed so far\n"
2202 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2203
2204 #, c-format
2205 msgid "Total number processed: %lu\n"
2206 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2207
2208 #, c-format
2209 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2210 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2211
2212 #, c-format
2213 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2214 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2215
2216 #, c-format
2217 msgid "              imported: %lu"
2218 msgstr "                 importováno: %lu"
2219
2220 #, c-format
2221 msgid "             unchanged: %lu\n"
2222 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2223
2224 #, c-format
2225 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2226 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2227
2228 #, c-format
2229 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2230 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2231
2232 #, c-format
2233 msgid "        new signatures: %lu\n"
2234 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2235
2236 #, c-format
2237 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2238 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2239
2240 #, c-format
2241 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2242 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2243
2244 #, c-format
2245 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2246 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2247
2248 #, c-format
2249 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2250 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2251
2252 #, c-format
2253 msgid "          not imported: %lu\n"
2254 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2255
2256 #, c-format
2257 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2258 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2259
2260 #, c-format
2261 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2262 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2263
2264 #, c-format
2265 msgid ""
2266 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2267 "algorithms on these user IDs:\n"
2268 msgstr ""
2269 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2270 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2271
2272 #, c-format
2273 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2274 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2275
2276 #, c-format
2277 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2278 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2279
2280 #, c-format
2281 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2282 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2283
2284 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2285 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2286
2287 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2288 msgstr ""
2289 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2290
2291 #, c-format
2292 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2293 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2294
2295 #, c-format
2296 msgid "key %s: no user ID\n"
2297 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2298
2299 #, c-format
2300 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2301 msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
2302
2303 # c-format
2304 #, c-format
2305 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2306 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2307
2308 #, c-format
2309 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2310 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2311
2312 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2313 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2314
2315 #, c-format
2316 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2317 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2318
2319 #, c-format
2320 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2321 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2322
2323 #, c-format
2324 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2325 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2326
2327 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2328 #, c-format
2329 msgid "writing to `%s'\n"
2330 msgstr "zapisuji do „%s“\n"
2331
2332 #, c-format
2333 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2334 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2335
2336 #, c-format
2337 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2338 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2339
2340 #, c-format
2341 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2342 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2343
2344 #, c-format
2345 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2346 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2347
2348 #, c-format
2349 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2350 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2351
2352 #, c-format
2353 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2354 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2355
2356 #, c-format
2357 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2358 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2359
2360 #, c-format
2361 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2362 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2363
2364 #, c-format
2365 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2366 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2367
2368 #, c-format
2369 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2370 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2371
2372 #, c-format
2373 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2374 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2375
2376 #, c-format
2377 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2378 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2379
2380 #, c-format
2381 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2382 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2383
2384 #, c-format
2385 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2386 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2387
2388 #, c-format
2389 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2390 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2391
2392 #, c-format
2393 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2394 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2395
2396 #, c-format
2397 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2398 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2399
2400 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2401 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2402
2403 #, c-format
2404 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2405 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíčů %s\n"
2406
2407 #, c-format
2408 msgid "key %s: secret key imported\n"
2409 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2410
2411 #, c-format
2412 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2413 msgstr "klíč %s: je již v souboru tajných klíčů\n"
2414
2415 #, c-format
2416 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2417 msgstr "klíč %s: nenalezen tajný klíč: %s\n"
2418
2419 #, c-format
2420 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2421 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2422
2423 #, c-format
2424 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2425 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2426
2427 #, c-format
2428 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2429 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2430
2431 #, c-format
2432 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2433 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2434
2435 #, c-format
2436 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2437 msgstr ""
2438 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2439
2440 #, c-format
2441 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2442 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2443
2444 #, c-format
2445 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2446 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2447
2448 #, c-format
2449 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2450 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2451
2452 #, c-format
2453 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2454 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2455
2456 #, c-format
2457 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2458 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2459
2460 #, c-format
2461 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2462 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2463
2464 #, c-format
2465 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2466 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2467
2468 #, c-format
2469 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2470 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2471
2472 #, c-format
2473 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2474 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2475
2476 #, c-format
2477 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2478 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2479
2480 #, c-format
2481 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2482 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2483
2484 #, c-format
2485 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2486 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2487
2488 #, c-format
2489 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2490 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2491
2492 #, c-format
2493 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2494 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2495
2496 #, c-format
2497 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2498 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2499
2500 #, c-format
2501 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2502 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2503
2504 #, c-format
2505 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2506 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2507
2508 #, c-format
2509 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2510 msgstr ""
2511 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2512
2513 #, c-format
2514 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2515 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2516
2517 #, c-format
2518 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2519 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2520
2521 #, c-format
2522 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2523 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2524
2525 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2526 msgstr "POZNÁMKA: sériové číslo klíče neodpovídá číslu karty\n"
2527
2528 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2529 msgstr "POZNÁMKA: primární klíč je online a je uložen na kartě\n"
2530
2531 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2532 msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíč je online a je uložen na kartě\n"
2533
2534 #, c-format
2535 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2536 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2537
2538 #, c-format
2539 msgid "keyring `%s' created\n"
2540 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2541
2542 #, c-format
2543 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2544 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2545
2546 #, c-format
2547 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2548 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2549
2550 msgid "[revocation]"
2551 msgstr "[revokace]"
2552
2553 msgid "[self-signature]"
2554 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2555
2556 msgid "1 bad signature\n"
2557 msgstr "1 špatný podpis\n"
2558
2559 #, c-format
2560 msgid "%d bad signatures\n"
2561 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2562
2563 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2564 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2565
2566 #, c-format
2567 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2568 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2569
2570 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2571 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2572
2573 #, c-format
2574 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2575 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2576
2577 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2578 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2579
2580 #, c-format
2581 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2582 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2583
2584 msgid ""
2585 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2586 "keys\n"
2587 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2588 "etc.)\n"
2589 msgstr ""
2590 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2591 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2592 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
2593 "\n"
2594
2595 #, c-format
2596 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2597 msgstr " %d = Důvěřuji částečně\n"
2598
2599 #, c-format
2600 msgid "  %d = I trust fully\n"
2601 msgstr " %d = Důvěřuji úplně\n"
2602
2603 msgid ""
2604 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2605 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2606 "trust signatures on your behalf.\n"
2607 msgstr ""
2608 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2609 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2610 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2611
2612 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2613 msgstr ""
2614 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2615 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2616
2617 #, c-format
2618 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2619 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2620
2621 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2622 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2623
2624 msgid "  Unable to sign.\n"
2625 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2626
2627 #, c-format
2628 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2629 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2630
2631 #, c-format
2632 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2633 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2634
2635 #, c-format
2636 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2637 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2638
2639 msgid "Sign it? (y/N) "
2640 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2641
2642 #, c-format
2643 msgid ""
2644 "The self-signature on \"%s\"\n"
2645 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2646 msgstr ""
2647 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2648 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2649
2650 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2651 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2652
2653 #, c-format
2654 msgid ""
2655 "Your current signature on \"%s\"\n"
2656 "has expired.\n"
2657 msgstr ""
2658 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2659 "vypršela.\n"
2660
2661 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2662 msgstr ""
2663 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2664 "N) "
2665
2666 #, c-format
2667 msgid ""
2668 "Your current signature on \"%s\"\n"
2669 "is a local signature.\n"
2670 msgstr ""
2671 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2672 "je pouze lokální.\n"
2673
2674 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2675 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2676
2677 #, c-format
2678 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2679 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2680
2681 #, c-format
2682 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2683 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2684
2685 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2686 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2687
2688 #, c-format
2689 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2690 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2691
2692 msgid "This key has expired!"
2693 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2694
2695 #, c-format
2696 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2697 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2698
2699 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2700 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2701
2702 msgid ""
2703 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2704 "mode.\n"
2705 msgstr ""
2706 "Nemůžete udělat OpenPGP podpis klíče typu PGP 2.x, když jste v --pgp2 módu.\n"
2707
2708 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2709 msgstr "To by způsobilo nepoužitelnost klíče v PGP 2.x.\n"
2710
2711 msgid ""
2712 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2713 "belongs\n"
2714 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2715 msgstr ""
2716 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2717 "patří výše uvedené osobě.\n"
2718 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2719
2720 #, c-format
2721 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2722 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2723
2724 #, c-format
2725 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2726 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2727
2728 #, c-format
2729 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2730 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2731
2732 #, c-format
2733 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2734 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2735
2736 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2737 msgstr "Váš výběr? (pro více informací vložte „?“): "
2738
2739 #, c-format
2740 msgid ""
2741 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2742 "key \"%s\" (%s)\n"
2743 msgstr ""
2744 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2745 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2746
2747 msgid "This will be a self-signature.\n"
2748 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
2749
2750 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2751 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
2752
2753 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2754 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2755
2756 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2757 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
2758
2759 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2760 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2761
2762 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2763 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
2764
2765 msgid "I have checked this key casually.\n"
2766 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
2767
2768 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2769 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
2770
2771 msgid "Really sign? (y/N) "
2772 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
2773
2774 #, c-format
2775 msgid "signing failed: %s\n"
2776 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2777
2778 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2779 msgstr ""
2780 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
2781 "nelze změnit.\n"
2782
2783 msgid "This key is not protected.\n"
2784 msgstr "Tento klíč není chráněný.\n"
2785
2786 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2787 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
2788
2789 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2790 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
2791
2792 msgid "Key is protected.\n"
2793 msgstr "Klíč je chráněný.\n"
2794
2795 #, c-format
2796 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2797 msgstr "Není možné editovat tento klíč: %s\n"
2798
2799 msgid ""
2800 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2801 "\n"
2802 msgstr ""
2803 "Vložte nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíč.\n"
2804 "\n"
2805
2806 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2807 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
2808
2809 msgid ""
2810 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2811 "\n"
2812 msgstr ""
2813 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
2814 "\n"
2815
2816 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2817 msgstr "Opravdu to chcete udělat? (a/N) "
2818
2819 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2820 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
2821
2822 msgid "save and quit"
2823 msgstr "uložit a ukončit"
2824
2825 msgid "show key fingerprint"
2826 msgstr "vypsat otisk klíče"
2827
2828 msgid "list key and user IDs"
2829 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
2830
2831 msgid "select user ID N"
2832 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
2833
2834 msgid "select subkey N"
2835 msgstr "vyberte podklíč N"
2836
2837 msgid "check signatures"
2838 msgstr "kontrolovat podpisy"
2839
2840 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2841 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
2842
2843 msgid "sign selected user IDs locally"
2844 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
2845
2846 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2847 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
2848
2849 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2850 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
2851
2852 msgid "add a user ID"
2853 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
2854
2855 msgid "add a photo ID"
2856 msgstr "přidat fotografický ID"
2857
2858 msgid "delete selected user IDs"
2859 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
2860
2861 msgid "add a subkey"
2862 msgstr "přidat podklíč"
2863
2864 msgid "add a key to a smartcard"
2865 msgstr "přidat klíč na kartu"
2866
2867 msgid "move a key to a smartcard"
2868 msgstr "přesunout klíč na kartu"
2869
2870 msgid "move a backup key to a smartcard"
2871 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
2872
2873 msgid "delete selected subkeys"
2874 msgstr "smazat vybrané podklíče"
2875
2876 msgid "add a revocation key"
2877 msgstr "přidat revokační klíč"
2878
2879 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2880 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
2881
2882 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2883 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
2884
2885 msgid "flag the selected user ID as primary"
2886 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
2887
2888 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2889 msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
2890
2891 msgid "list preferences (expert)"
2892 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
2893
2894 msgid "list preferences (verbose)"
2895 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
2896
2897 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2898 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
2899
2900 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2901 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
2902
2903 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2904 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
2905
2906 msgid "change the passphrase"
2907 msgstr "změnit heslo"
2908
2909 msgid "change the ownertrust"
2910 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
2911
2912 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2913 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
2914
2915 msgid "revoke selected user IDs"
2916 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
2917
2918 msgid "revoke key or selected subkeys"
2919 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
2920
2921 msgid "enable key"
2922 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
2923
2924 msgid "disable key"
2925 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
2926
2927 msgid "show selected photo IDs"
2928 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
2929
2930 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2931 msgstr ""
2932 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
2933
2934 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2935 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
2936
2937 #, c-format
2938 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2939 msgstr "chyba při čtení bloku tajného klíče „%s“: %s\n"
2940
2941 msgid "Secret key is available.\n"
2942 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
2943
2944 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2945 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
2946
2947 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2948 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
2949
2950 msgid ""
2951 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2952 "(lsign),\n"
2953 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2954 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2955 msgstr ""
2956 "* Příkaz „sign“ může být použit s prefixem „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
2957 "  s prefixem „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
2958 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
2959
2960 msgid "Key is revoked."
2961 msgstr "Klíč revokován."
2962
2963 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2964 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
2965
2966 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2967 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
2968
2969 #, c-format
2970 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2971 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
2972
2973 #, c-format
2974 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2975 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
2976
2977 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2978 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
2979
2980 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2981 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
2982
2983 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2984 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
2985
2986 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2987 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
2988
2989 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
2990 #. moving the key and not about removing it.
2991 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2992 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
2993
2994 msgid "You must select exactly one key.\n"
2995 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
2996
2997 msgid "Command expects a filename argument\n"
2998 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
2999
3000 #, c-format
3001 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3002 msgstr "Nemohu otevřít „%s“: %s\n"
3003
3004 #, c-format
3005 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3006 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3007
3008 msgid "You must select at least one key.\n"
3009 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3010
3011 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3012 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3013
3014 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3015 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3016
3017 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3018 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3019
3020 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3021 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3022
3023 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3024 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3025
3026 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3027 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3028
3029 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3030 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3031
3032 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3033 msgstr ""
3034 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3035 "poskytnutá uživatelem\n"
3036
3037 msgid "Set preference list to:\n"
3038 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3039
3040 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3041 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3042
3043 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3044 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3045
3046 msgid "Save changes? (y/N) "
3047 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3048
3049 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3050 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3051
3052 #, c-format
3053 msgid "update failed: %s\n"
3054 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3055
3056 #, c-format
3057 msgid "update secret failed: %s\n"
3058 msgstr "aktualizace tajného klíče selhala: %s\n"
3059
3060 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3061 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3062
3063 msgid "Digest: "
3064 msgstr "Hash: "
3065
3066 msgid "Features: "
3067 msgstr "Vlastnosti: "
3068
3069 msgid "Keyserver no-modify"
3070 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3071
3072 msgid "Preferred keyserver: "
3073 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3074
3075 msgid "Notations: "
3076 msgstr "Poznámky: "
3077
3078 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3079 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3080
3081 #, c-format
3082 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3083 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3084
3085 #, c-format
3086 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3087 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3088
3089 msgid "(sensitive)"
3090 msgstr "(citlivá informace)"
3091
3092 #, c-format
3093 msgid "created: %s"
3094 msgstr "vytvořen: %s"
3095
3096 #, c-format
3097 msgid "revoked: %s"
3098 msgstr "revokován: %s"
3099
3100 #, c-format
3101 msgid "expired: %s"
3102 msgstr "platnost skončila: %s"
3103
3104 #, c-format
3105 msgid "expires: %s"
3106 msgstr "platnost skončí: %s"
3107
3108 #, c-format
3109 msgid "usage: %s"
3110 msgstr "použití: %s"
3111
3112 #, c-format
3113 msgid "trust: %s"
3114 msgstr "důvěra: %s"
3115
3116 #, c-format
3117 msgid "validity: %s"
3118 msgstr "platnost: %s"
3119
3120 msgid "This key has been disabled"
3121 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3122
3123 msgid "card-no: "
3124 msgstr "číslo karty: "
3125
3126 msgid ""
3127 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3128 "unless you restart the program.\n"
3129 msgstr ""
3130 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3131 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3132
3133 msgid "revoked"
3134 msgstr "revokován"
3135
3136 msgid "expired"
3137 msgstr "platnost skončila"
3138
3139 msgid ""
3140 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3141 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3142 msgstr ""
3143 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3144 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3145
3146 msgid ""
3147 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3148 "versions\n"
3149 "         of PGP to reject this key.\n"
3150 msgstr ""
3151 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3152 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3153
3154 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3155 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3156
3157 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3158 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3159
3160 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3161 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3162
3163 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3164 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3165
3166 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3167 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3168
3169 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3170 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3171
3172 #, c-format
3173 msgid "Deleted %d signature.\n"
3174 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3175
3176 #, c-format
3177 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3178 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
3179
3180 msgid "Nothing deleted.\n"
3181 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3182
3183 msgid "invalid"
3184 msgstr "neplatný"
3185
3186 #, c-format
3187 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3188 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3189
3190 #, c-format
3191 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3192 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3193
3194 #, c-format
3195 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3196 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3197
3198 #, c-format
3199 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3200 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3201
3202 #, c-format
3203 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3204 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3205
3206 msgid ""
3207 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3208 "cause\n"
3209 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3210 msgstr ""
3211 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3212 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3213
3214 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3215 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3216
3217 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3218 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3219
3220 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3221 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3222
3223 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3224 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3225
3226 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3227 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3228
3229 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3230 msgstr ""
3231 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3232
3233 msgid ""
3234 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3235 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3236
3237 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3238 msgstr "Prosím, odstraňte výběr z tajných klíčů.\n"
3239
3240 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3241 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
3242
3243 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3244 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3245
3246 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3247 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3248
3249 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3250 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3251
3252 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3253 msgstr "V souboru tajných klíčů chybí odpovídající podpis\n"
3254
3255 #, c-format
3256 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3257 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3258
3259 #, c-format
3260 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3261 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3262
3263 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3264 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3265
3266 #, c-format
3267 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3268 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3269
3270 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3271 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3272
3273 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3274 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3275
3276 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3277 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3278
3279 msgid "Enter the notation: "
3280 msgstr "Vložte poznámku: "
3281
3282 msgid "Proceed? (y/N) "
3283 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3284
3285 #, c-format
3286 msgid "No user ID with index %d\n"
3287 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3288
3289 #, c-format
3290 msgid "No user ID with hash %s\n"
3291 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3292
3293 #, c-format
3294 msgid "No subkey with index %d\n"
3295 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3296
3297 #, c-format
3298 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3299 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3300
3301 #, c-format
3302 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3303 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3304
3305 msgid " (non-exportable)"
3306 msgstr " (neexportovatelné)"
3307
3308 #, c-format
3309 msgid "This signature expired on %s.\n"
3310 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3311
3312 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3313 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3314
3315 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3316 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3317
3318 msgid "Not signed by you.\n"
3319 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3320
3321 #, c-format
3322 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3323 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3324
3325 msgid " (non-revocable)"
3326 msgstr " (neodvolatelné)"
3327
3328 #, c-format
3329 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3330 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3331
3332 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3333 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3334
3335 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3336 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3337
3338 msgid "no secret key\n"
3339 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3340
3341 #, c-format
3342 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3343 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3344
3345 #, c-format
3346 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3347 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3348
3349 #, c-format
3350 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3351 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3352
3353 #, c-format
3354 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3355 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3356
3357 #, c-format
3358 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3359 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3360
3361 #, c-format
3362 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3363 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3364
3365 msgid "too many cipher preferences\n"
3366 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3367
3368 msgid "too many digest preferences\n"
3369 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3370
3371 msgid "too many compression preferences\n"
3372 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3373
3374 #, c-format
3375 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3376 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3377
3378 msgid "writing direct signature\n"
3379 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3380
3381 msgid "writing self signature\n"
3382 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3383
3384 msgid "writing key binding signature\n"
3385 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3386
3387 #, c-format
3388 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3389 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3390
3391 #, c-format
3392 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3393 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3394
3395 msgid ""
3396 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3397 msgstr ""
3398 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3399 "dlouhým hashem\n"
3400
3401 msgid "Sign"
3402 msgstr "Podepisování"
3403
3404 msgid "Certify"
3405 msgstr "Certifikování"
3406
3407 msgid "Encrypt"
3408 msgstr "Šifrování"
3409
3410 msgid "Authenticate"
3411 msgstr "Autentizace"
3412
3413 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3414 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3415 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3416 #. functions:
3417 #.
3418 #. s = Toggle signing capability
3419 #. e = Toggle encryption capability
3420 #. a = Toggle authentication capability
3421 #. q = Finish
3422 #.
3423 msgid "SsEeAaQq"
3424 msgstr "SsEeAaQq"
3425
3426 #, c-format
3427 msgid "Possible actions for a %s key: "
3428 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3429
3430 msgid "Current allowed actions: "
3431 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3432
3433 #, c-format
3434 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3435 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3436
3437 #, c-format
3438 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3439 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3440
3441 #, c-format
3442 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3443 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3444
3445 #, c-format
3446 msgid "   (%c) Finished\n"
3447 msgstr "   (%c) Konec\n"
3448
3449 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3450 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3451
3452 #, c-format
3453 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3454 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3455
3456 #, c-format
3457 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3458 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3459
3460 #, c-format
3461 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3462 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3463
3464 #, c-format
3465 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3466 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3467
3468 #, c-format
3469 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3470 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3471
3472 #, c-format
3473 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3474 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3475
3476 #, c-format
3477 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3478 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3479
3480 #, c-format
3481 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3482 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3483
3484 #, c-format
3485 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3486 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3487
3488 #, c-format
3489 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3490 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3491
3492 #, c-format
3493 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3494 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3495
3496 #, c-format
3497 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3498 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3499
3500 msgid ""
3501 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3502 "         0 = key does not expire\n"
3503 "      <n>  = key expires in n days\n"
3504 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3505 "      <n>m = key expires in n months\n"
3506 "      <n>y = key expires in n years\n"
3507 msgstr ""
3508 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3509 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3510 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3511 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3512 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3513 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3514
3515 msgid ""
3516 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3517 "         0 = signature does not expire\n"
3518 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3519 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3520 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3521 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3522 msgstr ""
3523 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3524 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3525 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3526 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3527 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3528 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3529
3530 msgid "Key is valid for? (0) "
3531 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3532
3533 #, c-format
3534 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3535 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3536
3537 msgid "invalid value\n"
3538 msgstr "neplatná hodnota\n"
3539
3540 msgid "Key does not expire at all\n"
3541 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3542
3543 msgid "Signature does not expire at all\n"
3544 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3545
3546 #, c-format
3547 msgid "Key expires at %s\n"
3548 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3549
3550 #, c-format
3551 msgid "Signature expires at %s\n"
3552 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3553
3554 msgid ""
3555 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3556 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3557 msgstr ""
3558 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3559 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3560
3561 msgid "Is this correct? (y/N) "
3562 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3563
3564 msgid ""
3565 "\n"
3566 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3567 "\n"
3568 msgstr ""
3569 "\n"
3570 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3571 "váš klíč.\n"
3572 "\n"
3573
3574 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3575 #. but you should keep your existing translation.  In case
3576 #. the new string is not translated this old string will
3577 #. be used.
3578 msgid ""
3579 "\n"
3580 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3581 "ID\n"
3582 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3583 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3584 "\n"
3585 msgstr ""
3586 "\n"
3587 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3588 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3589 "v tomto tvaru:\n"
3590 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3591 "\n"
3592
3593 msgid "Real name: "
3594 msgstr "Jméno a příjmení: "
3595
3596 msgid "Invalid character in name\n"
3597 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3598
3599 msgid "Name may not start with a digit\n"
3600 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3601
3602 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3603 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3604
3605 msgid "Email address: "
3606 msgstr "E-mailová adresa: "
3607
3608 msgid "Not a valid email address\n"
3609 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3610
3611 msgid "Comment: "
3612 msgstr "Komentář: "
3613
3614 msgid "Invalid character in comment\n"
3615 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3616
3617 #, c-format
3618 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3619 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3620
3621 #, c-format
3622 msgid ""
3623 "You selected this USER-ID:\n"
3624 "    \"%s\"\n"
3625 "\n"
3626 msgstr ""
3627 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3628 "    „%s“\n"
3629 "\n"
3630
3631 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3632 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3633
3634 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3635 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3636
3637 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3638 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3639 #. string which should be translated accordingly and the
3640 #. letter changed to match the one in the answer string.
3641 #.
3642 #. n = Change name
3643 #. c = Change comment
3644 #. e = Change email
3645 #. o = Okay (ready, continue)
3646 #. q = Quit
3647 #.
3648 msgid "NnCcEeOoQq"
3649 msgstr "jJkKeEPpUu"
3650
3651 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3652 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
3653
3654 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3655 msgstr ""
3656 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
3657 "program? "
3658
3659 msgid "Please correct the error first\n"
3660 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
3661
3662 msgid ""
3663 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3664 "\n"
3665 msgstr ""
3666 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
3667 "\n"
3668
3669 msgid ""
3670 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3671 "encryption key."
3672 msgstr ""
3673 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
3674 "klíče."
3675
3676 #, c-format
3677 msgid "%s.\n"
3678 msgstr "%s.\n"
3679
3680 msgid ""
3681 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3682 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3683 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3684 "\n"
3685 msgstr ""
3686 "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
3687 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
3688 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
3689 "\n"
3690
3691 msgid ""
3692 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3693 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3694 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3695 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3696 msgstr ""
3697 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
3698 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
3699 "myší,\n"
3700 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
3701 "entropie.\n"
3702
3703 msgid "Key generation canceled.\n"
3704 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
3705
3706 #, c-format
3707 msgid "writing public key to `%s'\n"
3708 msgstr "zapisuji veřejný klíč do „%s“\n"
3709
3710 #, c-format
3711 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3712 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
3713
3714 #, c-format
3715 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3716 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
3717
3718 #, c-format
3719 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3720 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
3721
3722 #, c-format
3723 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3724 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíčů (secring): %s\n"
3725
3726 #, c-format
3727 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3728 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
3729
3730 #, c-format
3731 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3732 msgstr "chyba při zápisu do souboru tajných klíčů „%s“: %s\n"
3733
3734 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3735 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
3736
3737 msgid ""
3738 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3739 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3740 msgstr ""
3741 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
3742 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
3743
3744 #, c-format
3745 msgid "Key generation failed: %s\n"
3746 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3747
3748 #, c-format
3749 msgid ""
3750 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3751 msgstr ""
3752 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3753 "je problém se systémovým časem)\n"
3754
3755 #, c-format
3756 msgid ""
3757 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3758 msgstr ""
3759 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3760 "je problém se systémovým časem)\n"
3761
3762 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3763 msgstr "POZNÁMKA: vytvoření podklíče pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
3764
3765 msgid "Really create? (y/N) "
3766 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
3767
3768 #, c-format
3769 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3770 msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
3771
3772 #, c-format
3773 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3774 msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru „%s“: %s\n"
3775
3776 #, c-format
3777 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3778 msgstr "POZNÁMKA: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
3779
3780 msgid "never     "
3781 msgstr "nikdy     "
3782
3783 msgid "Critical signature policy: "
3784 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
3785
3786 msgid "Signature policy: "
3787 msgstr "Podepisovací politika: "
3788
3789 msgid "Critical preferred keyserver: "
3790 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
3791
3792 msgid "Critical signature notation: "
3793 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
3794
3795 msgid "Signature notation: "
3796 msgstr "Podepisovací notace: "
3797
3798 msgid "Keyring"
3799 msgstr "soubor klíčů (keyring)"
3800
3801 msgid "Primary key fingerprint:"
3802 msgstr "Otisk primárního klíče:"
3803
3804 msgid "     Subkey fingerprint:"
3805 msgstr "         Otisk podklíče:"
3806
3807 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3808 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3809 msgid " Primary key fingerprint:"
3810 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
3811
3812 msgid "      Subkey fingerprint:"
3813 msgstr "          Otisk podklíče:"
3814
3815 msgid "      Key fingerprint ="
3816 msgstr "          Otisk klíče ="
3817
3818 msgid "      Card serial no. ="
3819 msgstr "  Sériové číslo karty ="
3820
3821 #, c-format
3822 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3823 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
3824
3825 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3826 msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
3827
3828 #, c-format
3829 msgid "%s is the unchanged one\n"
3830 msgstr "%s je beze změny\n"
3831
3832 #, c-format
3833 msgid "%s is the new one\n"
3834 msgstr "%s je nový\n"
3835
3836 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3837 msgstr "Prosím, opravte tento možný bezpečnostní problém\n"
3838
3839 #, c-format
3840 msgid "caching keyring `%s'\n"
3841 msgstr "cache souboru klíčů „%s“\n"
3842
3843 #, c-format
3844 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3845 msgstr "%lu klíčů již uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
3846
3847 #, c-format
3848 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3849 msgstr "%lu klíčů uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
3850
3851 #, c-format
3852 msgid "%s: keyring created\n"
3853 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
3854
3855 msgid "include revoked keys in search results"
3856 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
3857
3858 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3859 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
3860
3861 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3862 msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
3863
3864 msgid "do not delete temporary files after using them"
3865 msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
3866
3867 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3868 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
3869
3870 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3871 msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
3872
3873 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3874 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
3875
3876 #, c-format
3877 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3878 msgstr "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
3879
3880 msgid "disabled"
3881 msgstr "zneplatněn"
3882
3883 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3884 msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
3885
3886 #, c-format
3887 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3888 msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
3889
3890 #, c-format
3891 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3892 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
3893
3894 msgid "key not found on keyserver\n"
3895 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
3896
3897 #, c-format
3898 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3899 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
3900
3901 #, c-format
3902 msgid "requesting key %s from %s\n"
3903 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
3904
3905 #, c-format
3906 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3907 msgstr "vyhledávám jména na %s serveru %s\n"
3908
3909 #, c-format
3910 msgid "searching for names from %s\n"
3911 msgstr "vyhledávám jména na serveru %s\n"
3912
3913 #, c-format
3914 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3915 msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
3916
3917 #, c-format
3918 msgid "sending key %s to %s\n"
3919 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
3920
3921 #, c-format
3922 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3923 msgstr "vyhledávám „%s“ na %s serveru %s\n"
3924
3925 #, c-format
3926 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3927 msgstr "vyhledávám „%s“ na serveru %s\n"
3928
3929 msgid "no keyserver action!\n"
3930 msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
3931
3932 #, c-format
3933 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3934 msgstr "VAROVÁNÍ: obsluha serveru klíčů z jiné verze GnuPG (%s)\n"
3935
3936 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3937 msgstr "server klíčů neposlal VERSION\n"
3938
3939 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3940 msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
3941
3942 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3943 msgstr "volání externího keyserver není v této verzi podporováno\n"
3944
3945 #, c-format
3946 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3947 msgstr "protokol serveru klíčů „%s“ není podporován\n"
3948
3949 #, c-format
3950 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3951 msgstr "akce „%s“ není podporována v protokolu „%s“ serveru klíčů\n"
3952
3953 #, c-format
3954 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3955 msgstr "%s nepodporuje protokol verze  %d\n"
3956
3957 msgid "keyserver timed out\n"
3958 msgstr "časový limit pro server klíčů vypršel\n"
3959
3960 msgid "keyserver internal error\n"
3961 msgstr "interní chyba serveru klíčů\n"
3962
3963 #, c-format
3964 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3965 msgstr "chyba komunikace se serverem klíčů: %s\n"
3966
3967 #, c-format
3968 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3969 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
3970
3971 #, c-format
3972 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3973 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
3974
3975 #, c-format
3976 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3977 msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
3978
3979 #, c-format
3980 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3981 msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
3982
3983 #, c-format
3984 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3985 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze získat: %s\n"
3986
3987 #, c-format
3988 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3989 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze rozebrat\n"
3990
3991 #, c-format
3992 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3993 msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
3994
3995 #, c-format
3996 msgid "%s encrypted session key\n"
3997 msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
3998
3999 #, c-format
4000 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4001 msgstr "heslo (passphrase) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
4002
4003 #, c-format
4004 msgid "public key is %s\n"
4005 msgstr "veřejný klíč je %s\n"
4006
4007 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4008 msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
4009
4010 #, c-format
4011 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4012 msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
4013
4014 #, c-format
4015 msgid "      \"%s\"\n"
4016 msgstr "      „%s“\n"
4017
4018 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4019 # [kw]
4020 #, c-format
4021 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4022 msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
4023
4024 #, c-format
4025 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4026 msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
4027
4028 #, c-format
4029 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4030 msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
4031
4032 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4033 msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
4034
4035 #, c-format
4036 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4037 msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
4038
4039 #, c-format
4040 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4041 msgstr ""
4042 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
4043 "algoritmem %s\n"
4044
4045 msgid "decryption okay\n"
4046 msgstr "dešifrování o.k.\n"
4047
4048 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4049 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
4050
4051 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4052 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
4053
4054 #, c-format
4055 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4056 msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
4057
4058 #, c-format
4059 msgid "decryption failed: %s\n"
4060 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
4061
4062 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4063 msgstr "POZNÁMKA: odesílatel požadoval („for-your-eyes-only“)\n"
4064
4065 #, c-format
4066 msgid "original file name='%.*s'\n"
4067 msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
4068
4069 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4070 msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
4071
4072 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4073 msgstr ""
4074 "samostatný revokační certifikát – použijte „gpg --import“, chcete-li jej "
4075 "užít\n"
4076
4077 msgid "no signature found\n"
4078 msgstr "nenalezen žádná podpis\n"
4079
4080 msgid "signature verification suppressed\n"
4081 msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
4082
4083 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4084 msgstr "neumím pracovat s těmito nejednoznačnými daty\n"
4085
4086 #, c-format
4087 msgid "Signature made %s\n"
4088 msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
4089
4090 #, c-format
4091 msgid "               using %s key %s\n"
4092 msgstr "               použití %s klíče %s\n"
4093
4094 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4095 #, c-format
4096 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4097 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
4098
4099 msgid "Key available at: "
4100 msgstr "Klíč k dispozici na: "
4101
4102 #, c-format
4103 msgid "BAD signature from \"%s\""
4104 msgstr "ŠPATNÝ podpis od „%s“"
4105
4106 #, c-format
4107 msgid "Expired signature from \"%s\""
4108 msgstr "Podpis s vypršenou platností od „%s“"
4109
4110 #, c-format
4111 msgid "Good signature from \"%s\""
4112 msgstr "Dobrý podpis od „%s“"
4113
4114 msgid "[uncertain]"
4115 msgstr "[nejistý]"
4116
4117 #, c-format
4118 msgid "                aka \"%s\""
4119 msgstr "                alias „%s“"
4120
4121 #, c-format
4122 msgid "Signature expired %s\n"
4123 msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
4124
4125 #, c-format
4126 msgid "Signature expires %s\n"
4127 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
4128
4129 #, c-format
4130 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4131 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
4132
4133 msgid "binary"
4134 msgstr "binární formát"
4135
4136 msgid "textmode"
4137 msgstr "textový formát"
4138
4139 msgid "unknown"
4140 msgstr "neznámý formát"
4141
4142 #, c-format
4143 msgid "Can't check signature: %s\n"
4144 msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
4145
4146 msgid "not a detached signature\n"
4147 msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
4148
4149 msgid ""
4150 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4151 msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
4152
4153 #, c-format
4154 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4155 msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
4156
4157 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4158 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4159
4160 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4161 msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
4162
4163 #, c-format
4164 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4165 msgstr "fstat „%s“ selhal na %s: %s\n"
4166
4167 #, c-format
4168 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4169 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
4170
4171 #, c-format
4172 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4173 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
4174
4175 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4176 msgstr "VAROVÁNÍ: Podepisovací a šifrovací klíče Elgamal se nedoporučují\n"
4177
4178 #, c-format
4179 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4180 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
4181
4182 #, c-format
4183 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4184 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
4185
4186 #, c-format
4187 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4188 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
4189
4190 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4191 msgstr "IDEA modul pro GnuPG nenalezen\n"
4192
4193 #, c-format
4194 msgid "please see %s for more information\n"
4195 msgstr "více informací naleznete na adrese %s\n"
4196
4197 #, c-format
4198 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4199 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4200
4201 #, c-format
4202 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4203 msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4204
4205 #, c-format
4206 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4207 msgstr "použijte místo něj „%s%s“ \n"
4208
4209 #, c-format
4210 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4211 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
4212
4213 #, c-format
4214 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4215 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
4216
4217 #, c-format
4218 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4219 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
4220
4221 msgid "Uncompressed"
4222 msgstr "Nezkomprimováno"
4223
4224 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4225 msgid "uncompressed|none"
4226 msgstr "nezkomprimováno|nic"
4227
4228 #, c-format
4229 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4230 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
4231
4232 #, c-format
4233 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4234 msgstr "nejednoznačné volby „%s“\n"
4235
4236 #, c-format
4237 msgid "unknown option `%s'\n"
4238 msgstr "neznámá volba „%s“\n"
4239
4240 #, c-format
4241 msgid "File `%s' exists. "
4242 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
4243
4244 msgid "Overwrite? (y/N) "
4245 msgstr "Přepsat (a/N)? "
4246
4247 #, c-format
4248 msgid "%s: unknown suffix\n"
4249 msgstr "%s: neznámá přípona\n"
4250
4251 msgid "Enter new filename"
4252 msgstr "Vložte nový název souboru"
4253
4254 msgid "writing to stdout\n"
4255 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
4256
4257 #, c-format
4258 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4259 msgstr "předpokládám podepsaná data v „%s“\n"
4260
4261 #, c-format
4262 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4263 msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor „%s“\n"
4264
4265 #, c-format
4266 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4267 msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z „%s“ nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
4268
4269 #, c-format
4270 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4271 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veřejného klíče %d\n"
4272
4273 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4274 msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč sezení\n"
4275
4276 #, c-format
4277 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4278 msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
4279
4280 #, c-format
4281 msgid "problem with the agent: %s\n"
4282 msgstr "problém s agentem: %s\n"
4283
4284 #, c-format
4285 msgid " (main key ID %s)"
4286 msgstr "(hlavní ID klíče %s)"
4287
4288 #, c-format
4289 msgid ""
4290 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
4291 "certificate:\n"
4292 "\"%.*s\"\n"
4293 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4294 "created %s%s.\n"
4295 msgstr ""
4296 "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč příslušející OpenPGP "
4297 "certifikátu:\n"
4298 "„%.*s“\n"
4299 "Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
4300 "vytvořený %s%s.\n"
4301
4302 msgid "Enter passphrase\n"
4303 msgstr "Vložit heslo\n"
4304
4305 msgid "cancelled by user\n"
4306 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
4307
4308 #, c-format
4309 msgid ""
4310 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4311 "user: \"%s\"\n"
4312 msgstr ""
4313 "Musíte znát heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč pro\n"
4314 "uživatele: „%s“\n"
4315
4316 #, c-format
4317 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4318 msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
4319
4320 #, c-format
4321 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4322 msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
4323
4324 msgid ""
4325 "\n"
4326 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4327 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4328 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4329 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4330 msgstr ""
4331 "\n"
4332 "Vyberte obrázek, který bude použit jako Vaše fotografické ID. Obrázek musí\n"
4333 "být ve formátu JPEG. Nezapomeňte, že obrázek bude uložen ve Vašem veřejném\n"
4334 "klíči - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veřejný klíč !\n"
4335 "Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
4336
4337 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4338 msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
4339
4340 #, c-format
4341 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4342 msgstr "nelze otevřít JPEG soubor „%s“: %s\n"
4343
4344 #, c-format
4345 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4346 msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtů)!\n"
4347
4348 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4349 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete použít? (a/N) "
4350
4351 #, c-format
4352 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4353 msgstr "„%s“ není soubor ve formátu JPEG\n"
4354
4355 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4356 msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
4357
4358 msgid "unable to display photo ID!\n"
4359 msgstr "nelze zobrazit photo ID!\n"
4360
4361 msgid "No reason specified"
4362 msgstr "Důvod nebyl specifikován"
4363
4364 msgid "Key is superseded"
4365 msgstr "Klíč je nahrazen"
4366
4367 msgid "Key has been compromised"
4368 msgstr "Klíč byl zkompromitován"
4369
4370 msgid "Key is no longer used"
4371 msgstr "Klíč se již nepoužívá"
4372
4373 msgid "User ID is no longer valid"
4374 msgstr "Identifikátor uživatele již neplatí"
4375
4376 msgid "reason for revocation: "
4377 msgstr "důvod pro revokaci: "
4378
4379 msgid "revocation comment: "
4380 msgstr "revokační poznámka: "
4381
4382 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
4383 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
4384 #. should be translated accordingly and the letter changed to
4385 #. match the one in the answer string.
4386 #.
4387 #. i = please show me more information
4388 #. m = back to the main menu
4389 #. s = skip this key
4390 #. q = quit
4391 #.
4392 msgid "iImMqQsS"
4393 msgstr "iImMuUsS"
4394
4395 msgid "No trust value assigned to:\n"
4396 msgstr "Není přiřazena žádná hodnota důvěry:\n"
4397
4398 #, c-format
4399 msgid "  aka \"%s\"\n"
4400 msgstr "  alias „%s“\n"
4401
4402 msgid ""
4403 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4404 msgstr "Nakolik důvěřujete tvrzení, že tento klíč patří uvedenému uživateli?\n"
4405
4406 #, c-format
4407 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4408 msgstr "  %d = Nevím nebo neřeknu\n"
4409
4410 #, c-format
4411 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4412 msgstr "  %d = Nedůvěřuji\n"
4413
4414 #, c-format
4415 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4416 msgstr "  %d = Důvěřuji absolutně\n"
4417
4418 msgid "  m = back to the main menu\n"
4419 msgstr "  m = zpět do hlavního menu\n"
4420
4421 msgid "  s = skip this key\n"
4422 msgstr "  s = přeskočit tento klíč\n"
4423
4424 msgid "  q = quit\n"
4425 msgstr "  u = ukončit\n"
4426
4427 #, c-format
4428 msgid ""
4429 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4430 "\n"
4431 msgstr ""
4432 "Minimální úroveň důvěry tohoto klíče je: %s\n"
4433 "\n"
4434
4435 msgid "Your decision? "
4436 msgstr "Vaše rozhodnutí? "
4437
4438 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4439 msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíč absolutní důvěru? (a/N) "
4440
4441 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4442 msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu důvěryhodnému klíči:\n"
4443
4444 #, c-format
4445 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4446 msgstr "%s: Nic nenaznačuje tomu, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4447
4448 #, c-format
4449 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4450 msgstr "%s: Je zde částečná důvěra, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4451
4452 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4453 msgstr "Tento klíč pravděpodobně náleží uvedenému uživateli\n"
4454
4455 msgid "This key belongs to us\n"
4456 msgstr "Tento klíč náleží nám (máme odpovídající tajný klíč)\n"
4457
4458 msgid ""
4459 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4460 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4461 "you may answer the next question with yes.\n"
4462 msgstr ""
4463 "NENÍ jisté, zda tento klíč patří osobě, jejíž jméno je uvedeno\n"
4464 "v uživatelském ID. Pokud *skutečně* víte, co děláte, můžete na\n"
4465 "následující otázku odpovědět ano\n"
4466 "\n"
4467
4468 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4469 msgstr "Použít přesto tento klíč? (a/N) "
4470
4471 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4472 msgstr "VAROVÁNÍ: Je použit nedůvěryhodný klíč!\n"
4473
4474 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4475 msgstr "VAROVÁNÍ: tento klíč může být revokován (revokační klíč nenalezen)\n"
4476
4477 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4478 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován klíčem s pověřením k revokaci!\n"
4479
4480 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4481 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4482
4483 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4484 msgstr "         To může znamenat, že podpis je padělaný.\n"
4485
4486 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4487 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4488
4489 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4490 msgstr "Poznámka: Tento klíč byl označen jako neplatný (disabled).\n"
4491
4492 #, c-format
4493 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
4494 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“\n"
4495
4496 #, c-format
4497 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
4498 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem\n"
4499
4500 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
4501 msgstr "úroveň důvěry opravena na PLNOU, kvůli platné PKA informaci\n"
4502
4503 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
4504 msgstr "úroveň důvěry opravena na ŽÁDNOU, kvůli špatné PKA informaci\n"
4505
4506 msgid "Note: This key has expired!\n"
4507 msgstr "Poznámka: Skončila platnost tohoto klíče!\n"
4508
4509 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4510 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován důvěryhodným podpisem!\n"
4511
4512 msgid ""
4513 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
4514 msgstr ""
4515 "         Nic nenaznačuje tomu, že tento podpis patří vlastníkovi klíče.\n"
4516
4517 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
4518 msgstr "VAROVÁNÍ: NEDŮVĚŘUJEME tomuto klíči!\n"
4519
4520 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
4521 msgstr "         Tento podpis je pravděpodobně PADĚLANÝ.\n"
4522
4523 msgid ""
4524 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
4525 msgstr ""
4526 "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován dostatečně důvěryhodnými podpisy!\n"
4527
4528 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
4529 msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patří vlastníkovi.\n"
4530
4531 #, c-format
4532 msgid "%s: skipped: %s\n"
4533 msgstr "%s: přeskočeno: %s\n"
4534
4535 #, c-format
4536 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
4537 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
4538
4539 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
4540 msgstr ""
4541 "Nespecifikoval jste identifikátor uživatele (user ID). Můžete použít \"-r\"\n"
4542
4543 msgid "Current recipients:\n"
4544 msgstr "Aktuální příjemci:\n"
4545
4546 msgid ""
4547 "\n"
4548 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
4549 msgstr ""
4550 "\n"
4551 "Napište identifikátor uživatele (user ID). Ukončete prázdným řádkem: "
4552
4553 msgid "No such user ID.\n"
4554 msgstr "Takový identifikátor uživatele neexistuje.\n"
4555
4556 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
4557 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je už nastaven podle implicitního adresáta\n"
4558
4559 msgid "Public key is disabled.\n"
4560 msgstr "Veřejný klíč je neplatný (disabled).\n"
4561
4562 msgid "skipped: public key already set\n"
4563 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je již nastaven\n"
4564
4565 #, c-format
4566 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
4567 msgstr "neznámý implicitní adresát „%s“\n"
4568
4569 #, c-format
4570 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
4571 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
4572
4573 msgid "no valid addressees\n"
4574 msgstr "žádné platné adresy\n"
4575
4576 #, c-format
4577 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
4578 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí vlastnost %s\n"
4579
4580 #, c-format
4581 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
4582 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí předvolby pro %s\n"
4583
4584 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
4585 msgstr ""
4586 "data nebyla uložena; k jejich uložení použijte parametr příkazu „--output“\n"
4587
4588 msgid "Detached signature.\n"
4589 msgstr "Podpis oddělený od dokumentu.\n"
4590
4591 msgid "Please enter name of data file: "
4592 msgstr "Prosím, vložte název datového souboru: "
4593
4594 msgid "reading stdin ...\n"
4595 msgstr "čtu standardní vstup…\n"
4596
4597 msgid "no signed data\n"
4598 msgstr "chybí podepsaná data\n"
4599
4600 #, c-format
4601 msgid "can't open signed data `%s'\n"
4602 msgstr "nemohu otevřít podepsaná data „%s“\n"
4603
4604 #, c-format
4605 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
4606 msgstr "nemohu otevřít podepsaná data na fd=%d: %s\n"
4607
4608 #, c-format
4609 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
4610 msgstr "anonymní adresát; zkouším tajný klíč %s…\n"
4611
4612 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
4613 msgstr "o.k., my jsme anonymní adresát.\n"
4614
4615 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
4616 msgstr "staré kódování DEK není podporováno\n"
4617
4618 #, c-format
4619 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
4620 msgstr "šifrovací algoritmus %d%s je neznámý nebo je zneplatněn\n"
4621
4622 #, c-format
4623 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
4624 msgstr "VAROVÁNÍ: v předvolbách příjemce nenalezen šifrovací algoritmus %s\n"
4625
4626 #, c-format
4627 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
4628 msgstr "POZNÁMKA: platnost tajného klíče %s skončila %s\n"
4629
4630 msgid "NOTE: key has been revoked"
4631 msgstr "POZNÁMKA: klíč byl revokován"
4632
4633 #, c-format
4634 msgid "build_packet failed: %s\n"
4635 msgstr "selhalo vytvoření paketu (build_packet): %s\n"
4636
4637 #, c-format
4638 msgid "key %s has no user IDs\n"
4639 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
4640
4641 msgid "To be revoked by:\n"
4642 msgstr "Revokován:\n"
4643
4644 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
4645 msgstr "(Toto je citlivý revokační klíč)\n"
4646
4647 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
4648 msgstr "Vytvořit pro tento klíč pověřený revokační certifikát? (a/N)"
4649
4650 msgid "ASCII armored output forced.\n"
4651 msgstr "nařízen výstup do formátu ASCII.\n"
4652
4653 #, c-format
4654 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
4655 msgstr "vytvoření podepisovacího paketu (make_keysig_packet) selhalo: %s\n"
4656
4657 msgid "Revocation certificate created.\n"
4658 msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
4659
4660 #, c-format
4661 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
4662 msgstr "pro „%s“ nebyl nalezen žádný revokační klíč\n"
4663
4664 #, c-format
4665 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
4666 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
4667
4668 #, c-format
4669 msgid "no corresponding public key: %s\n"
4670 msgstr "neexistuje odpovídající veřejný klíč: %s\n"
4671
4672 msgid "public key does not match secret key!\n"
4673 msgstr "veřejný klíč neodpovídá tajnému klíči!\n"
4674
4675 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
4676 msgstr "Vytvořit pro tento klíč revokační certifikát? (a/N) "
4677
4678 msgid "unknown protection algorithm\n"
4679 msgstr "neznámý kompresní algoritmus\n"
4680
4681 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
4682 msgstr "POZNÁMKA: Tento klíč není chráněný!\n"
4683
4684 msgid ""
4685 "Revocation certificate created.\n"
4686 "\n"
4687 "Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
4688 "access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
4689 "It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
4690 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
4691 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
4692 msgstr ""
4693 "Revokační certifikát byl vytvořen.\n"
4694 "\n"
4695 "Prosím přeneste jej na médium, které můžete dobře schovat. Pokud se\n"
4696 "k tomuto certifikátu dostane nepovolaná osoba, může zneplatnit váš klíč.\n"
4697 "Je rozumné tento certifikát&nbs