po: Auto-update
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.0\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2014-11-16 16:22+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.
56 msgid "|pinentry-label|_OK"
57 msgstr "|pinentry-label|_OK"
58
59 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
60 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
61
62 #, fuzzy
63 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
64 msgid "|pinentry-label|_Yes"
65 msgstr "|pinentry-label|_OK"
66
67 #, fuzzy
68 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
69 msgid "|pinentry-label|_No"
70 msgstr "|pinentry-label|_OK"
71
72 msgid "|pinentry-label|PIN:"
73 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
74
75 #, fuzzy
76 #| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
77 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
78 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
79
80 #, fuzzy
81 #| msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
82 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
83 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč OpenPGP:"
84
85 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
86 msgstr ""
87
88 #, fuzzy
89 #| msgid "invalid passphrase"
90 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
91 msgstr "nesprávné heslo"
92
93 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
94 #. for the quality bar.
95 msgid "Quality:"
96 msgstr "Kvalita:"
97
98 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
99 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
100 #. string to describe what this is about.  The length of the
101 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
102 #. translate this entry, a default english text (see source)
103 #. will be used.
104 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
105 msgstr ""
106 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
107 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
108
109 msgid ""
110 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
111 "session"
112 msgstr ""
113 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
114
115 msgid ""
116 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
117 "this session"
118 msgstr ""
119 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
120
121 msgid "does not match - try again"
122 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
123
124 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
125 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
126 #. two %d give the current and maximum number of tries.
127 #, c-format
128 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
129 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
130
131 msgid "Repeat:"
132 msgstr "Znovu:"
133
134 msgid "PIN too long"
135 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
136
137 msgid "Passphrase too long"
138 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
139
140 msgid "Invalid characters in PIN"
141 msgstr "Neplatný znak v PINu"
142
143 msgid "PIN too short"
144 msgstr "PIN je příliš krátký"
145
146 msgid "Bad PIN"
147 msgstr "Špatný PIN"
148
149 msgid "Bad Passphrase"
150 msgstr "Špatné heslo"
151
152 msgid "Passphrase"
153 msgstr "Heslo"
154
155 #, c-format
156 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
157 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
158
159 #, c-format
160 msgid "can't create '%s': %s\n"
161 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
162
163 #, c-format
164 msgid "can't open '%s': %s\n"
165 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
166
167 #, c-format
168 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
169 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
170
171 #, c-format
172 msgid "detected card with S/N: %s\n"
173 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
174
175 #, c-format
176 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
177 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
178
179 #, c-format
180 msgid "no suitable card key found: %s\n"
181 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
182
183 #, c-format
184 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
185 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
186
187 #, c-format
188 msgid "error writing key: %s\n"
189 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
190
191 #, c-format
192 msgid ""
193 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
194 "allow this?"
195 msgstr ""
196 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
197 "povolit?"
198
199 msgid "Allow"
200 msgstr "Povolit"
201
202 msgid "Deny"
203 msgstr "Zakázat"
204
205 #, c-format
206 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
207 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
208
209 msgid "Please re-enter this passphrase"
210 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
211
212 #, c-format
213 msgid ""
214 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
215 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
216 msgstr ""
217 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
218 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
219
220 #, c-format
221 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
222 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
223
224 msgid "Please insert the card with serial number"
225 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
226
227 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
228 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
229
230 msgid "Admin PIN"
231 msgstr "PIN správce"
232
233 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
234 #. used to unblock a PIN.
235 msgid "PUK"
236 msgstr "PUK"
237
238 msgid "Reset Code"
239 msgstr "Resetační kód"
240
241 #, c-format
242 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
243 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
244
245 msgid "Repeat this Reset Code"
246 msgstr "Zopakujte resetační kód"
247
248 msgid "Repeat this PUK"
249 msgstr "Zopakujte tento PUK"
250
251 msgid "Repeat this PIN"
252 msgstr "Zopakujte tento PIN"
253
254 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
255 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
256
257 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
258 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
259
260 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
261 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
262
263 #, c-format
264 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
265 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
266
267 #, c-format
268 msgid "error creating temporary file: %s\n"
269 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
270
271 #, c-format
272 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
273 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
274
275 msgid "Enter new passphrase"
276 msgstr "Vložte nové heslo"
277
278 msgid "Take this one anyway"
279 msgstr "Použít přesto tento klíč"
280
281 #, c-format
282 msgid ""
283 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
284 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
285
286 #, c-format
287 msgid ""
288 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
289 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
290 msgstr ""
291 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
292 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
293
294 msgid "Yes, protection is not needed"
295 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
296
297 #, c-format
298 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
299 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
300 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
301 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
302 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
303
304 #, c-format
305 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
306 msgid_plural ""
307 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
308 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
309 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
310 msgstr[2] ""
311 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
312
313 #, c-format
314 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
315 msgstr ""
316 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
317
318 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
319 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
320
321 #, c-format
322 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
323 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
324
325 msgid "Please enter the new passphrase"
326 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
327
328 msgid ""
329 "@Options:\n"
330 " "
331 msgstr ""
332 "@Volby:\n"
333 " "
334
335 msgid "run in daemon mode (background)"
336 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
337
338 msgid "run in server mode (foreground)"
339 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
340
341 msgid "verbose"
342 msgstr "upovídaný režim"
343
344 msgid "be somewhat more quiet"
345 msgstr "být o trochu víc tichý"
346
347 msgid "sh-style command output"
348 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
349
350 msgid "csh-style command output"
351 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
352
353 msgid "|FILE|read options from FILE"
354 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
355
356 msgid "do not detach from the console"
357 msgstr "neodpojovat se od konzole"
358
359 msgid "do not grab keyboard and mouse"
360 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
361
362 msgid "use a log file for the server"
363 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
364
365 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
366 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
367
368 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
369 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
370
371 msgid "do not use the SCdaemon"
372 msgstr "nepoužívat SCdémona"
373
374 #, fuzzy
375 #| msgid "|NAME|connect to host NAME"
376 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
377 msgstr "|NÁZEV|připojí se ke strojí NÁZEV"
378
379 msgid "ignore requests to change the TTY"
380 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
381
382 msgid "ignore requests to change the X display"
383 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
384
385 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
386 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
387
388 msgid "do not use the PIN cache when signing"
389 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
390
391 #, fuzzy
392 #| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
393 msgid "disallow the use of an external password cache"
394 msgstr "nedovolit opakovat stará hesla"
395
396 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
397 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
398
399 msgid "allow presetting passphrase"
400 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
401
402 msgid "allow caller to override the pinentry"
403 msgstr ""
404
405 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
406 msgstr ""
407
408 msgid "enable ssh support"
409 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
410
411 msgid "enable putty support"
412 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
413
414 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
415 #. reporting address.  This is so that we can change the
416 #. reporting address without breaking the translations.
417 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
418 msgstr ""
419 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
420 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
421
422 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
423 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
424
425 msgid ""
426 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
427 "Secret key management for @GNUPG@\n"
428 msgstr ""
429 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
430 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
431
432 #, c-format
433 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
434 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
435
436 # První argument je název knihovny
437 #, c-format
438 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
439 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
440
441 #, c-format
442 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
443 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
444
445 #, c-format
446 msgid "option file '%s': %s\n"
447 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
448
449 #, c-format
450 msgid "reading options from '%s'\n"
451 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
452
453 #, c-format
454 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
455 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
456
457 #, c-format
458 msgid "can't create socket: %s\n"
459 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
460
461 #, c-format
462 msgid "socket name '%s' is too long\n"
463 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
464
465 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
466 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
467
468 msgid "error getting nonce for the socket\n"
469 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
470
471 #, c-format
472 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
473 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
474
475 #, c-format
476 msgid "listen() failed: %s\n"
477 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
478
479 #, c-format
480 msgid "listening on socket '%s'\n"
481 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
482
483 #, c-format
484 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
485 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
486
487 #, c-format
488 msgid "directory '%s' created\n"
489 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
490
491 #, c-format
492 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
493 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
494
495 #, c-format
496 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
497 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
498
499 #, c-format
500 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
501 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
502
503 #, c-format
504 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
505 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
506
507 #, c-format
508 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
509 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
510
511 #, c-format
512 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
513 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
514
515 #, c-format
516 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
517 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
518
519 #, c-format
520 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
521 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
522
523 #, c-format
524 msgid "%s %s stopped\n"
525 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
526
527 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
528 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
529
530 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
531 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
532
533 msgid ""
534 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
535 "Password cache maintenance\n"
536 msgstr ""
537 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
538 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
539
540 msgid ""
541 "@Commands:\n"
542 " "
543 msgstr ""
544 "@Příkazy:\n"
545 " "
546
547 msgid ""
548 "@\n"
549 "Options:\n"
550 " "
551 msgstr ""
552 "@\n"
553 "Volby:\n"
554 " "
555
556 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
557 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
558
559 msgid ""
560 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
561 "Secret key maintenance tool\n"
562 msgstr ""
563 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
564 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
565
566 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
567 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
568
569 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
570 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
571
572 msgid ""
573 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
574 "system."
575 msgstr ""
576 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
577 "GnuPG."
578
579 msgid ""
580 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
581 "needed to complete this operation."
582 msgstr ""
583 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
584 "potřebný pro dokončení této operace."
585
586 msgid "Passphrase:"
587 msgstr "Heslo:"
588
589 msgid "cancelled\n"
590 msgstr "zrušeno\n"
591
592 #, c-format
593 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
594 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
595
596 #, c-format
597 msgid "error opening '%s': %s\n"
598 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
599
600 #, c-format
601 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
602 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
603
604 #, c-format
605 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
606 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
607
608 #, c-format
609 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
610 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
611
612 #, c-format
613 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
614 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
615
616 #, c-format
617 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
618 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
619
620 #, c-format
621 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
622 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
623
624 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
625 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
626
627 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
628 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
629 #. Pinentry to insert a line break.  The double
630 #. percent sign is actually needed because it is also
631 #. a printf format string.  If you need to insert a
632 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
633 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
634 #. certificate.
635 #, c-format
636 msgid ""
637 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
638 "certificates?"
639 msgstr ""
640 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
641 "vydávání certifikátu?"
642
643 msgid "Yes"
644 msgstr "Ano"
645
646 msgid "No"
647 msgstr "Ne"
648
649 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
650 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
651 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
652 #. needed because it is also a printf format string.  If you
653 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
654 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
655 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
656 #. as stored in the certificate.
657 #, c-format
658 msgid ""
659 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
660 "fingerprint:%%0A  %s"
661 msgstr ""
662 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
663
664 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
665 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
666 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
667 msgid "Correct"
668 msgstr "V pořádku"
669
670 msgid "Wrong"
671 msgstr "Špatně"
672
673 #, c-format
674 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
675 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
676
677 #, c-format
678 msgid ""
679 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
680 "it now."
681 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
682
683 msgid "Change passphrase"
684 msgstr "Změnit heslo"
685
686 msgid "I'll change it later"
687 msgstr "Změním jej později"
688
689 msgid "Delete key"
690 msgstr "Smazat klíč"
691
692 msgid ""
693 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
694 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
695 msgstr ""
696 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
697 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
698
699 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
700 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
701
702 #, c-format
703 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
704 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
705
706 #, c-format
707 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
708 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
709
710 msgid "secret key parts are not available\n"
711 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
712
713 #, c-format
714 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
715 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
716
717 #, c-format
718 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
719 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
720
721 #, c-format
722 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
723 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
724
725 #, c-format
726 msgid "error creating a pipe: %s\n"
727 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
728
729 #, c-format
730 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
731 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
732
733 #, c-format
734 msgid "error forking process: %s\n"
735 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
736
737 #, c-format
738 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
739 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
740
741 #, c-format
742 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
743 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
744
745 #, c-format
746 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
747 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
748
749 #, c-format
750 msgid "error running '%s': terminated\n"
751 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
752
753 #, c-format
754 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
755 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
756
757 #, c-format
758 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
759 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
760
761 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
762 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
763
764 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
765 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
766
767 msgid "canceled by user\n"
768 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
769
770 msgid "problem with the agent\n"
771 msgstr "problém s agentem\n"
772
773 #, c-format
774 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
775 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
776
777 # TODO: i18n of first %s
778 #, c-format
779 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
780 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
781
782 # TODO: i18n of first %s
783 #, c-format
784 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
785 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
786
787 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
788 msgid "yes"
789 msgstr "ano"
790
791 msgid "yY"
792 msgstr "aAyY"
793
794 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
795 msgid "no"
796 msgstr "ne"
797
798 msgid "nN"
799 msgstr "nN"
800
801 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
802 msgid "quit"
803 msgstr "ukončit"
804
805 msgid "qQ"
806 msgstr "uUqQ"
807
808 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
809 msgid "okay|okay"
810 msgstr "okey|okey"
811
812 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
813 msgid "cancel|cancel"
814 msgstr "zrušit|zrušit"
815
816 msgid "oO"
817 msgstr "oO"
818
819 msgid "cC"
820 msgstr "zZ"
821
822 #, c-format
823 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
824 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
825
826 #, c-format
827 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
828 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
829
830 #, c-format
831 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
832 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
833
834 #, c-format
835 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
836 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
837
838 msgid "connection to agent established\n"
839 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
840
841 #, fuzzy
842 #| msgid "connection to agent established\n"
843 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
844 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
845
846 #, c-format
847 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
848 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
849
850 #, c-format
851 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
852 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
853
854 msgid "connection to the dirmngr established\n"
855 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
856
857 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
858 #. verbatim.  It will not be printed.
859 msgid "|audit-log-result|Good"
860 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
861
862 msgid "|audit-log-result|Bad"
863 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
864
865 msgid "|audit-log-result|Not supported"
866 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
867
868 msgid "|audit-log-result|No certificate"
869 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
870
871 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
872 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
873
874 msgid "|audit-log-result|Error"
875 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
876
877 msgid "|audit-log-result|Not used"
878 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
879
880 msgid "|audit-log-result|Okay"
881 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
882
883 msgid "|audit-log-result|Skipped"
884 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
885
886 msgid "|audit-log-result|Some"
887 msgstr "|audit-log-result|Některý"
888
889 msgid "Certificate chain available"
890 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
891
892 msgid "root certificate missing"
893 msgstr "chybí kořenový certifikát"
894
895 msgid "Data encryption succeeded"
896 msgstr "Šifrování dat uspělo"
897
898 msgid "Data available"
899 msgstr "Data k dispozici"
900
901 msgid "Session key created"
902 msgstr "Vytvořen klíč relace"
903
904 #, c-format
905 msgid "algorithm: %s"
906 msgstr "algoritmus: %s"
907
908 #, c-format
909 msgid "unsupported algorithm: %s"
910 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
911
912 msgid "seems to be not encrypted"
913 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
914
915 msgid "Number of recipients"
916 msgstr "Počet příjemců"
917
918 #, c-format
919 msgid "Recipient %d"
920 msgstr "Příjemce %d"
921
922 msgid "Data signing succeeded"
923 msgstr "Podepisování dat uspělo"
924
925 #, c-format
926 msgid "data hash algorithm: %s"
927 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
928
929 #, c-format
930 msgid "Signer %d"
931 msgstr "Podepisovatel %d"
932
933 #, c-format
934 msgid "attr hash algorithm: %s"
935 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
936
937 msgid "Data decryption succeeded"
938 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
939
940 msgid "Encryption algorithm supported"
941 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
942
943 msgid "Data verification succeeded"
944 msgstr "Ověření dat uspělo"
945
946 msgid "Signature available"
947 msgstr "Podpis je k dispozici"
948
949 msgid "Parsing data succeeded"
950 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
951
952 #, c-format
953 msgid "bad data hash algorithm: %s"
954 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
955
956 #, c-format
957 msgid "Signature %d"
958 msgstr "Podpis %d"
959
960 msgid "Certificate chain valid"
961 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
962
963 msgid "Root certificate trustworthy"
964 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
965
966 msgid "no CRL found for certificate"
967 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
968
969 msgid "the available CRL is too old"
970 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
971
972 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
973 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
974
975 msgid "Included certificates"
976 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
977
978 msgid "No audit log entries."
979 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
980
981 msgid "Unknown operation"
982 msgstr "Neznámá operace"
983
984 msgid "Gpg-Agent usable"
985 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
986
987 msgid "Dirmngr usable"
988 msgstr "Dirmngr je použitelný"
989
990 #, c-format
991 msgid "No help available for '%s'."
992 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
993
994 msgid "ignoring garbage line"
995 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
996
997 msgid "[none]"
998 msgstr "[neuvedeno]"
999
1000 msgid "argument not expected"
1001 msgstr "argument nebyl očekáván"
1002
1003 msgid "read error"
1004 msgstr "chyba při čtení"
1005
1006 msgid "keyword too long"
1007 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1008
1009 msgid "missing argument"
1010 msgstr "postrádám argument"
1011
1012 msgid "invalid argument"
1013 msgstr "neplatný argument"
1014
1015 msgid "invalid command"
1016 msgstr "neplatný příkaz"
1017
1018 msgid "invalid alias definition"
1019 msgstr "neplatný definice aliasu"
1020
1021 msgid "out of core"
1022 msgstr "nedostatek paměti"
1023
1024 msgid "invalid option"
1025 msgstr "neplatný parametr"
1026
1027 #, c-format
1028 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1029 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1030
1031 #, c-format
1032 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1033 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1034
1035 #, c-format
1036 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1037 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1038
1039 #, c-format
1040 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1041 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1042
1043 #, c-format
1044 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1045 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1046
1047 #, c-format
1048 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1049 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1050
1051 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1052 msgid "out of core\n"
1053 msgstr "nedostatek paměti\n"
1054
1055 #, c-format
1056 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1057 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1058
1059 #, c-format
1060 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1061 msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
1062
1063 #, c-format
1064 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1065 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1066
1067 #, c-format
1068 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1069 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1070
1071 #, c-format
1072 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1073 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1074
1075 #, c-format
1076 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1077 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1078
1079 #, c-format
1080 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1081 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1082
1083 #, c-format
1084 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1085 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1086
1087 #, c-format
1088 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1089 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1090
1091 msgid "(deadlock?) "
1092 msgstr "(uváznutí?) "
1093
1094 #, c-format
1095 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1096 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1097
1098 #, c-format
1099 msgid "waiting for lock %s...\n"
1100 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1101
1102 #, c-format
1103 msgid "armor: %s\n"
1104 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1105
1106 msgid "invalid armor header: "
1107 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1108
1109 msgid "armor header: "
1110 msgstr "ASCII hlavička: "
1111
1112 msgid "invalid clearsig header\n"
1113 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1114
1115 msgid "unknown armor header: "
1116 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1117
1118 msgid "nested clear text signatures\n"
1119 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1120
1121 msgid "unexpected armor: "
1122 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1123
1124 msgid "invalid dash escaped line: "
1125 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1126
1127 #, c-format
1128 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1129 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1130
1131 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1132 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1133
1134 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1135 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1136
1137 msgid "malformed CRC\n"
1138 msgstr "špatný formát CRC\n"
1139
1140 #, c-format
1141 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1142 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1143
1144 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1145 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1146
1147 msgid "error in trailer line\n"
1148 msgstr "chyba v patičce\n"
1149
1150 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1151 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1152
1153 #, c-format
1154 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1155 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1156
1157 msgid ""
1158 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1159 msgstr ""
1160 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1161 "špatný MTA\n"
1162
1163 msgid ""
1164 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1165 "an '='\n"
1166 msgstr ""
1167 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1168 "a musí končit znakem „=“\n"
1169
1170 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1171 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1172
1173 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1174 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1175
1176 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1177 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1178
1179 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1180 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1181
1182 msgid "not human readable"
1183 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1184
1185 #, c-format
1186 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1187 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1188
1189 msgid "Enter passphrase: "
1190 msgstr "Vložte heslo: "
1191
1192 #, c-format
1193 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1194 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1195
1196 #, c-format
1197 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1198 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1199
1200 msgid "can't do this in batch mode\n"
1201 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1202
1203 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1204 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1205
1206 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1207 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1208
1209 msgid "Your selection? "
1210 msgstr "Váš výběr? "
1211
1212 msgid "[not set]"
1213 msgstr "[není nastaven]"
1214
1215 msgid "male"
1216 msgstr "muž"
1217
1218 msgid "female"
1219 msgstr "žena"
1220
1221 msgid "unspecified"
1222 msgstr "neuvedeno"
1223
1224 msgid "not forced"
1225 msgstr "není vyžadováno"
1226
1227 msgid "forced"
1228 msgstr "vyžadováno"
1229
1230 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1231 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1232
1233 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1234 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1235
1236 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1237 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1238
1239 msgid "Cardholder's surname: "
1240 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1241
1242 msgid "Cardholder's given name: "
1243 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1244
1245 #, c-format
1246 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1247 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1248
1249 msgid "URL to retrieve public key: "
1250 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1251
1252 #, c-format
1253 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1254 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1255
1256 #, c-format
1257 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1258 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
1259
1260 #, c-format
1261 msgid "error reading '%s': %s\n"
1262 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1263
1264 #, c-format
1265 msgid "error writing '%s': %s\n"
1266 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1267
1268 msgid "Login data (account name): "
1269 msgstr "Login (jménu účtu): "
1270
1271 #, c-format
1272 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1273 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1274
1275 msgid "Private DO data: "
1276 msgstr "Privátní DO data: "
1277
1278 #, c-format
1279 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1280 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1281
1282 msgid "Language preferences: "
1283 msgstr "Jazykové předvolby: "
1284
1285 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1286 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1287
1288 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1289 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1290
1291 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1292 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1293
1294 msgid "Error: invalid response.\n"
1295 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1296
1297 msgid "CA fingerprint: "
1298 msgstr "Otisk CA: "
1299
1300 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1301 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1302
1303 #, c-format
1304 msgid "key operation not possible: %s\n"
1305 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1306
1307 msgid "not an OpenPGP card"
1308 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1309
1310 #, c-format
1311 msgid "error getting current key info: %s\n"
1312 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1313
1314 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1315 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1316
1317 msgid ""
1318 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1319 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1320 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1321 msgstr ""
1322 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1323 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1324 "dokumentace\n"
1325 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1326
1327 #, c-format
1328 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1329 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1330
1331 #, c-format
1332 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1333 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1334
1335 #, c-format
1336 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1337 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1338
1339 #, c-format
1340 msgid "rounded up to %u bits\n"
1341 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1342
1343 #, c-format
1344 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1345 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1346
1347 #, c-format
1348 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1349 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1350
1351 #, c-format
1352 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1353 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1354
1355 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1356 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1357
1358 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1359 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1360
1361 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1362 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1363
1364 #, c-format
1365 msgid ""
1366 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1367 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1368 "You should change them using the command --change-pin\n"
1369 msgstr ""
1370 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1371 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1372 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1373
1374 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1375 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1376
1377 msgid "   (1) Signature key\n"
1378 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1379
1380 msgid "   (2) Encryption key\n"
1381 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1382
1383 msgid "   (3) Authentication key\n"
1384 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1385
1386 msgid "Invalid selection.\n"
1387 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1388
1389 msgid "Please select where to store the key:\n"
1390 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1391
1392 #, c-format
1393 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1394 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1395
1396 #, fuzzy
1397 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1398 msgid "This command is not supported by this card\n"
1399 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
1400
1401 #, fuzzy
1402 #| msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1403 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1404 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1405
1406 #, fuzzy
1407 #| msgid "Continue? (Y/n) "
1408 msgid "Continue? (y/N) "
1409 msgstr "Pokračovat (A/n) "
1410
1411 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1412 msgstr ""
1413
1414 msgid "quit this menu"
1415 msgstr "ukončit toto menu"
1416
1417 msgid "show admin commands"
1418 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1419
1420 msgid "show this help"
1421 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1422
1423 msgid "list all available data"
1424 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1425
1426 msgid "change card holder's name"
1427 msgstr "změní jméno majitele karty"
1428
1429 msgid "change URL to retrieve key"
1430 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1431
1432 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1433 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1434
1435 msgid "change the login name"
1436 msgstr "změnit login name"
1437
1438 msgid "change the language preferences"
1439 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1440
1441 msgid "change card holder's sex"
1442 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1443
1444 msgid "change a CA fingerprint"
1445 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1446
1447 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1448 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1449
1450 msgid "generate new keys"
1451 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1452
1453 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1454 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1455
1456 msgid "verify the PIN and list all data"
1457 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1458
1459 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1460 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1461
1462 msgid "destroy all keys and data"
1463 msgstr ""
1464
1465 msgid "gpg/card> "
1466 msgstr "gpg/karta> "
1467
1468 msgid "Admin-only command\n"
1469 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1470
1471 msgid "Admin commands are allowed\n"
1472 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1473
1474 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1475 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1476
1477 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1478 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1479
1480 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1481 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1482
1483 #, c-format
1484 msgid "can't open '%s'\n"
1485 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1486
1487 #, c-format
1488 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1489 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1490
1491 #, c-format
1492 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1493 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1494
1495 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1496 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1497
1498 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1499 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1500
1501 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1502 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1503
1504 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1505 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1506
1507 # The first argument is a "key" or "subkey"
1508 #, c-format
1509 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1510 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1511
1512 # deleting secret %s failed
1513 msgid "key"
1514 msgstr "klíče"
1515
1516 # deleting secret %s failed
1517 msgid "subkey"
1518 msgstr "podklíče"
1519
1520 #, c-format
1521 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1522 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1523
1524 msgid "ownertrust information cleared\n"
1525 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1526
1527 #, c-format
1528 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1529 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1530
1531 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1532 msgstr ""
1533 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1534
1535 #, c-format
1536 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1537 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1538
1539 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1540 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1541
1542 #, c-format
1543 msgid "using cipher %s\n"
1544 msgstr "použití šifry: %s\n"
1545
1546 #, c-format
1547 msgid "'%s' already compressed\n"
1548 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1549
1550 #, c-format
1551 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1552 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1553
1554 #, c-format
1555 msgid "reading from '%s'\n"
1556 msgstr "čte se z „%s“\n"
1557
1558 #, c-format
1559 msgid ""
1560 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1561 msgstr ""
1562 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1563
1564 #, c-format
1565 msgid ""
1566 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1567 "preferences\n"
1568 msgstr ""
1569 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1570 "příjemce\n"
1571
1572 #, c-format
1573 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1574 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1575
1576 #, c-format
1577 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1578 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1579
1580 #, c-format
1581 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1582 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1583
1584 #, c-format
1585 msgid "%s encrypted data\n"
1586 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1587
1588 #, c-format
1589 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1590 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1591
1592 msgid ""
1593 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1594 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1595
1596 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1597 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1598
1599 msgid "no remote program execution supported\n"
1600 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1601
1602 msgid ""
1603 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1604 msgstr ""
1605 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1606 "nastaveny nebezpečně\n"
1607
1608 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1609 msgstr ""
1610 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1611 "dočasné soubory (temp files)\n"
1612
1613 #, c-format
1614 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1615 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1616
1617 #, c-format
1618 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1619 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1620
1621 #, c-format
1622 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1623 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1624
1625 msgid "unnatural exit of external program\n"
1626 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1627
1628 msgid "unable to execute external program\n"
1629 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1630
1631 #, c-format
1632 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1633 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1634
1635 #, c-format
1636 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1637 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1638
1639 #, c-format
1640 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1641 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1642
1643 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1644 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1645
1646 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1647 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1648
1649 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1650 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1651
1652 msgid "remove unusable parts from key during export"
1653 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1654
1655 msgid "remove as much as possible from key during export"
1656 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1657
1658 msgid "export keys in an S-expression based format"
1659 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
1660
1661 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1662 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1663
1664 #, c-format
1665 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1666 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1667
1668 #, c-format
1669 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1670 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1671
1672 msgid " - skipped"
1673 msgstr " – přeskočeno"
1674
1675 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1676 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1677
1678 msgid "[User ID not found]"
1679 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1680
1681 #, c-format
1682 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1683 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1684
1685 #, c-format
1686 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1687 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1688
1689 msgid "No fingerprint"
1690 msgstr "Chybí otisk"
1691
1692 # c-format
1693 #, c-format
1694 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1695 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1696
1697 #, c-format
1698 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1699 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1700
1701 msgid "make a signature"
1702 msgstr "vytvořit podpis"
1703
1704 msgid "make a clear text signature"
1705 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1706
1707 msgid "make a detached signature"
1708 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1709
1710 msgid "encrypt data"
1711 msgstr "šifrovat data"
1712
1713 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1714 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1715
1716 msgid "decrypt data (default)"
1717 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1718
1719 msgid "verify a signature"
1720 msgstr "verifikovat podpis"
1721
1722 msgid "list keys"
1723 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1724
1725 msgid "list keys and signatures"
1726 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1727
1728 msgid "list and check key signatures"
1729 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1730
1731 msgid "list keys and fingerprints"
1732 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1733
1734 msgid "list secret keys"
1735 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1736
1737 msgid "generate a new key pair"
1738 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1739
1740 msgid "quickly generate a new key pair"
1741 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1742
1743 #, fuzzy
1744 #| msgid "quickly generate a new key pair"
1745 msgid "quickly add a new user-id"
1746 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1747
1748 msgid "full featured key pair generation"
1749 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1750
1751 msgid "generate a revocation certificate"
1752 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1753
1754 msgid "remove keys from the public keyring"
1755 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1756
1757 msgid "remove keys from the secret keyring"
1758 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1759
1760 msgid "quickly sign a key"
1761 msgstr "rychle podepsat klíč"
1762
1763 msgid "quickly sign a key locally"
1764 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1765
1766 msgid "sign a key"
1767 msgstr "podepsat klíč"
1768
1769 msgid "sign a key locally"
1770 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1771
1772 msgid "sign or edit a key"
1773 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1774
1775 msgid "change a passphrase"
1776 msgstr "změnit heslo"
1777
1778 msgid "export keys"
1779 msgstr "exportovat klíče"
1780
1781 msgid "export keys to a key server"
1782 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1783
1784 msgid "import keys from a key server"
1785 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1786
1787 msgid "search for keys on a key server"
1788 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1789
1790 msgid "update all keys from a keyserver"
1791 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1792
1793 msgid "import/merge keys"
1794 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1795
1796 msgid "print the card status"
1797 msgstr "vytisknout stav karty"
1798
1799 msgid "change data on a card"
1800 msgstr "změnit data na kartě"
1801
1802 msgid "change a card's PIN"
1803 msgstr "změnit PIN karty"
1804
1805 msgid "update the trust database"
1806 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1807
1808 msgid "print message digests"
1809 msgstr "vypsat hash zprávy"
1810
1811 msgid "run in server mode"
1812 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1813
1814 msgid "create ascii armored output"
1815 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1816
1817 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1818 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1819
1820 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1821 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1822
1823 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1824 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1825
1826 msgid "use canonical text mode"
1827 msgstr "použít kanonický textový mód"
1828
1829 msgid "|FILE|write output to FILE"
1830 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1831
1832 msgid "do not make any changes"
1833 msgstr "neprovádět žádné změny"
1834
1835 msgid "prompt before overwriting"
1836 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1837
1838 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1839 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1840
1841 msgid ""
1842 "@\n"
1843 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1844 msgstr ""
1845 "@\n"
1846 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1847
1848 msgid ""
1849 "@\n"
1850 "Examples:\n"
1851 "\n"
1852 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1853 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1854 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1855 " --list-keys [names]        show keys\n"
1856 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1857 msgstr ""
1858 "@\n"
1859 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1860 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1861 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1862 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1863 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1864
1865 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1866 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1867
1868 msgid ""
1869 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1870 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1871 "Default operation depends on the input data\n"
1872 msgstr ""
1873 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1874 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1875 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1876
1877 msgid ""
1878 "\n"
1879 "Supported algorithms:\n"
1880 msgstr ""
1881 "\n"
1882 "Podporované algoritmy:\n"
1883
1884 msgid "Pubkey: "
1885 msgstr "Veřejný klíč: "
1886
1887 msgid "Cipher: "
1888 msgstr "Šifra: "
1889
1890 msgid "Hash: "
1891 msgstr "Hash: "
1892
1893 msgid "Compression: "
1894 msgstr "Komprese: "
1895
1896 #, c-format
1897 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1898 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
1899
1900 msgid "conflicting commands\n"
1901 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1902
1903 #, c-format
1904 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1905 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1906
1907 #, c-format
1908 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1909 msgstr ""
1910 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1911
1912 #, c-format
1913 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1914 msgstr ""
1915 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1916
1917 #, c-format
1918 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1919 msgstr ""
1920 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1921
1922 #, c-format
1923 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1924 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
1925
1926 #, c-format
1927 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1928 msgstr ""
1929 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
1930
1931 #, c-format
1932 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1933 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
1934
1935 #, c-format
1936 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
1937 msgstr ""
1938 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
1939 "nebezpečně\n"
1940
1941 #, c-format
1942 msgid ""
1943 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
1944 msgstr ""
1945 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
1946 "nebezpečně\n"
1947
1948 #, c-format
1949 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
1950 msgstr ""
1951 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
1952 "nebezpečně\n"
1953
1954 #, c-format
1955 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
1956 msgstr ""
1957 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
1958 "nastavena bezpečně\n"
1959
1960 #, c-format
1961 msgid ""
1962 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
1963 msgstr ""
1964 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
1965 "nastavena bezpečně\n"
1966
1967 #, c-format
1968 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
1969 msgstr ""
1970 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
1971 "nastavena bezpečně\n"
1972
1973 # c-format
1974 #, c-format
1975 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
1976 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
1977
1978 msgid "display photo IDs during key listings"
1979 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
1980
1981 msgid "show key usage information during key listings"
1982 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
1983
1984 msgid "show policy URLs during signature listings"
1985 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
1986
1987 msgid "show all notations during signature listings"
1988 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
1989
1990 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1991 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
1992
1993 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1994 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
1995
1996 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1997 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
1998
1999 msgid "show user ID validity during key listings"
2000 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2001
2002 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2003 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2004
2005 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2006 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2007
2008 msgid "show the keyring name in key listings"
2009 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2010
2011 msgid "show expiration dates during signature listings"
2012 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2013
2014 #, c-format
2015 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2016 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2017
2018 #, c-format
2019 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2020 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
2021
2022 #, c-format
2023 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2024 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2025
2026 #, c-format
2027 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2028 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2029
2030 #, c-format
2031 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2032 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2033
2034 #, c-format
2035 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2036 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2037
2038 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2039 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2040
2041 #, c-format
2042 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2043 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2044
2045 msgid "invalid keyserver options\n"
2046 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2047
2048 #, c-format
2049 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2050 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2051
2052 msgid "invalid import options\n"
2053 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2054
2055 #, c-format
2056 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2057 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2058
2059 msgid "invalid export options\n"
2060 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2061
2062 #, c-format
2063 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2064 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2065
2066 msgid "invalid list options\n"
2067 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2068
2069 msgid "display photo IDs during signature verification"
2070 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2071
2072 msgid "show policy URLs during signature verification"
2073 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2074
2075 msgid "show all notations during signature verification"
2076 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2077
2078 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2079 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2080
2081 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2082 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2083
2084 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2085 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2086
2087 msgid "show user ID validity during signature verification"
2088 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2089
2090 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2091 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2092
2093 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2094 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2095
2096 msgid "validate signatures with PKA data"
2097 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2098
2099 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2100 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2101
2102 #, c-format
2103 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2104 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2105
2106 msgid "invalid verify options\n"
2107 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2108
2109 #, c-format
2110 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2111 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2112
2113 #, c-format
2114 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2115 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2116
2117 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2118 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2119
2120 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2121 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2122
2123 #, c-format
2124 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2125 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2126
2127 #, c-format
2128 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2129 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2130
2131 #, c-format
2132 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2133 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2134
2135 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2136 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2137
2138 #, c-format
2139 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2140 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2141
2142 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2143 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2144
2145 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2146 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2147
2148 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2149 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2150
2151 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2152 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2153
2154 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2155 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2156
2157 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2158 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2159
2160 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2161 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2162
2163 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2164 msgstr ""
2165 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2166 "2 nebo 3\n"
2167
2168 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2169 msgstr ""
2170 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2171 "nebo 3\n"
2172
2173 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2174 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2175
2176 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2177 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2178
2179 msgid "invalid default preferences\n"
2180 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2181
2182 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2183 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2184
2185 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2186 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2187
2188 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2189 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2190
2191 #, c-format
2192 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2193 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2194
2195 #, c-format
2196 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2197 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2198
2199 #, c-format
2200 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2201 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2202
2203 #, c-format
2204 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2205 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2206
2207 #, c-format
2208 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2209 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2210
2211 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2212 msgstr ""
2213 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2214
2215 msgid "--store [filename]"
2216 msgstr "--store [jméno souboru]"
2217
2218 msgid "--symmetric [filename]"
2219 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2220
2221 #, c-format
2222 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2223 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2224
2225 msgid "--encrypt [filename]"
2226 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2227
2228 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2229 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2230
2231 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2232 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2233
2234 #, c-format
2235 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2236 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2237
2238 msgid "--sign [filename]"
2239 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2240
2241 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2242 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2243
2244 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2245 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2246
2247 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2248 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2249
2250 #, c-format
2251 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2252 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2253
2254 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2255 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2256
2257 msgid "--clearsign [filename]"
2258 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2259
2260 msgid "--decrypt [filename]"
2261 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2262
2263 msgid "--sign-key user-id"
2264 msgstr "--sign-key id uživatele"
2265
2266 msgid "--lsign-key user-id"
2267 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2268
2269 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2270 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2271
2272 msgid "--passwd <user-id>"
2273 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2274
2275 #, c-format
2276 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2277 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2278
2279 #, c-format
2280 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2281 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2282
2283 #, c-format
2284 msgid "key export failed: %s\n"
2285 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2286
2287 #, c-format
2288 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2289 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2290
2291 #, c-format
2292 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2293 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2294
2295 #, c-format
2296 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2297 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2298
2299 #, c-format
2300 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2301 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2302
2303 #, c-format
2304 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2305 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2306
2307 msgid "[filename]"
2308 msgstr "[jméno souboru]"
2309
2310 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2311 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2312
2313 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2314 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2315
2316 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2317 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2318
2319 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2320 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2321
2322 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2323 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2324
2325 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2326 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2327
2328 msgid "|FD|write status info to this FD"
2329 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2330
2331 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2332 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2333
2334 msgid ""
2335 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2336 "Check signatures against known trusted keys\n"
2337 msgstr ""
2338 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2339 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2340
2341 msgid "No help available"
2342 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2343
2344 #, c-format
2345 msgid "No help available for '%s'"
2346 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2347
2348 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2349 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2350
2351 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2352 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2353
2354 #, fuzzy
2355 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2356 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2357 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2358
2359 msgid "do not update the trustdb after import"
2360 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2361
2362 msgid "only accept updates to existing keys"
2363 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2364
2365 msgid "remove unusable parts from key after import"
2366 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2367
2368 msgid "remove as much as possible from key after import"
2369 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2370
2371 #, c-format
2372 msgid "skipping block of type %d\n"
2373 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2374
2375 #, c-format
2376 msgid "%lu keys processed so far\n"
2377 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2378
2379 #, c-format
2380 msgid "Total number processed: %lu\n"
2381 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2382
2383 #, fuzzy, c-format
2384 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2385 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2386 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2387
2388 #, c-format
2389 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2390 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2391
2392 #, c-format
2393 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2394 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2395
2396 #, c-format
2397 msgid "              imported: %lu"
2398 msgstr "                 importováno: %lu"
2399
2400 #, c-format
2401 msgid "             unchanged: %lu\n"
2402 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2403
2404 #, c-format
2405 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2406 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2407
2408 #, c-format
2409 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2410 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2411
2412 #, c-format
2413 msgid "        new signatures: %lu\n"
2414 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2415
2416 #, c-format
2417 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2418 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2419
2420 #, c-format
2421 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2422 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2423
2424 #, c-format
2425 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2426 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2427
2428 #, c-format
2429 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2430 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2431
2432 #, c-format
2433 msgid "          not imported: %lu\n"
2434 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2435
2436 #, c-format
2437 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2438 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2439
2440 #, c-format
2441 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2442 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2443
2444 #, c-format
2445 msgid ""
2446 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2447 "algorithms on these user IDs:\n"
2448 msgstr ""
2449 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2450 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2451
2452 #, c-format
2453 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2454 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2455
2456 #, c-format
2457 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2458 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2459
2460 #, c-format
2461 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2462 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2463
2464 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2465 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2466
2467 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2468 msgstr ""
2469 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2470
2471 #, c-format
2472 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2473 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2474
2475 #, c-format
2476 msgid "key %s: no user ID\n"
2477 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2478
2479 #, c-format
2480 msgid "key %s: %s\n"
2481 msgstr "klíč %s: %s\n"
2482
2483 msgid "rejected by import screener"
2484 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2485
2486 #, c-format
2487 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2488 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2489
2490 # c-format
2491 #, c-format
2492 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2493 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2494
2495 #, c-format
2496 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2497 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2498
2499 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2500 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2501
2502 #, c-format
2503 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2504 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2505
2506 #, c-format
2507 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2508 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2509
2510 #, c-format
2511 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2512 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2513
2514 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2515 #, c-format
2516 msgid "writing to '%s'\n"
2517 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
2518
2519 #, c-format
2520 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2521 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2522
2523 #, c-format
2524 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2525 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2526
2527 #, c-format
2528 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2529 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2530
2531 #, c-format
2532 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2533 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2534
2535 #, c-format
2536 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2537 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2538
2539 #, c-format
2540 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2541 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2542
2543 #, c-format
2544 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2545 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2546
2547 #, c-format
2548 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2549 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2550
2551 #, c-format
2552 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2553 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2554
2555 #, c-format
2556 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2557 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2558
2559 #, c-format
2560 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2561 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2562
2563 #, c-format
2564 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2565 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2566
2567 #, c-format
2568 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2569 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2570
2571 #, c-format
2572 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2573 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2574
2575 #, c-format
2576 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2577 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2578
2579 #, c-format
2580 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2581 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2582
2583 #, c-format
2584 msgid "key %s: secret key imported\n"
2585 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2586
2587 #, c-format
2588 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2589 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2590
2591 #, c-format
2592 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2593 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2594
2595 #, c-format
2596 msgid "secret key %s: %s\n"
2597 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2598
2599 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2600 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2601
2602 #, c-format
2603 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2604 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2605
2606 #, c-format
2607 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2608 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2609
2610 #, c-format
2611 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2612 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2613
2614 #, c-format
2615 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2616 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2617
2618 #, c-format
2619 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2620 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2621
2622 #, c-format
2623 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2624 msgstr ""
2625 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2626
2627 #, c-format
2628 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2629 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2630
2631 #, c-format
2632 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2633 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2634
2635 #, c-format
2636 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2637 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2638
2639 #, c-format
2640 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2641 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2642
2643 #, c-format
2644 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2645 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2646
2647 #, c-format
2648 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2649 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2650
2651 #, c-format
2652 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2653 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2654
2655 #, c-format
2656 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2657 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2658
2659 #, c-format
2660 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2661 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2662
2663 #, c-format
2664 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2665 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2666
2667 #, c-format
2668 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2669 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2670
2671 #, c-format
2672 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2673 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2674
2675 #, c-format
2676 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2677 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2678
2679 #, c-format
2680 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2681 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2682
2683 #, c-format
2684 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2685 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2686
2687 #, c-format
2688 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2689 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2690
2691 #, c-format
2692 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2693 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2694
2695 #, c-format
2696 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2697 msgstr ""
2698 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2699
2700 #, c-format
2701 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2702 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2703
2704 #, c-format
2705 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2706 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2707
2708 #, c-format
2709 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2710 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2711
2712 #, c-format
2713 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2714 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2715
2716 #, c-format
2717 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2718 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2719
2720 #, c-format
2721 msgid "keybox '%s' created\n"
2722 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2723
2724 #, c-format
2725 msgid "keyring '%s' created\n"
2726 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2727
2728 #, c-format
2729 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2730 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2731
2732 #, c-format
2733 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2734 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2735
2736 msgid "[revocation]"
2737 msgstr "[revokace]"
2738
2739 msgid "[self-signature]"
2740 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2741
2742 msgid "1 bad signature\n"
2743 msgstr "1 špatný podpis\n"
2744
2745 #, c-format
2746 msgid "%d bad signatures\n"
2747 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2748
2749 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2750 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2751
2752 #, c-format
2753 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2754 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2755
2756 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2757 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2758
2759 #, c-format
2760 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2761 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2762
2763 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2764 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2765
2766 #, c-format
2767 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2768 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2769
2770 msgid ""
2771 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2772 "keys\n"
2773 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2774 "etc.)\n"
2775 msgstr ""
2776 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2777 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2778 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
2779 "\n"
2780
2781 #, c-format
2782 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2783 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2784
2785 #, c-format
2786 msgid "  %d = I trust fully\n"
2787 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2788
2789 msgid ""
2790 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2791 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2792 "trust signatures on your behalf.\n"
2793 msgstr ""
2794 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2795 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2796 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2797
2798 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2799 msgstr ""
2800 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2801 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2802
2803 #, c-format
2804 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2805 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2806
2807 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2808 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2809
2810 msgid "  Unable to sign.\n"
2811 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2812
2813 #, c-format
2814 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2815 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2816
2817 #, c-format
2818 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2819 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2820
2821 #, c-format
2822 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2823 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2824
2825 msgid "Sign it? (y/N) "
2826 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2827
2828 #, c-format
2829 msgid ""
2830 "The self-signature on \"%s\"\n"
2831 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2832 msgstr ""
2833 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2834 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2835
2836 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2837 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2838
2839 #, c-format
2840 msgid ""
2841 "Your current signature on \"%s\"\n"
2842 "has expired.\n"
2843 msgstr ""
2844 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2845 "vypršela.\n"
2846
2847 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2848 msgstr ""
2849 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2850 "N) "
2851
2852 #, c-format
2853 msgid ""
2854 "Your current signature on \"%s\"\n"
2855 "is a local signature.\n"
2856 msgstr ""
2857 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2858 "je pouze lokální.\n"
2859
2860 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2861 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2862
2863 #, c-format
2864 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2865 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2866
2867 #, c-format
2868 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2869 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2870
2871 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2872 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2873
2874 #, c-format
2875 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2876 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2877
2878 msgid "This key has expired!"
2879 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2880
2881 #, c-format
2882 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2883 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2884
2885 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2886 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2887
2888 msgid ""
2889 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2890 "belongs\n"
2891 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2892 msgstr ""
2893 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2894 "patří výše uvedené osobě.\n"
2895 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2896
2897 #, c-format
2898 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2899 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2900
2901 #, c-format
2902 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2903 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2904
2905 #, c-format
2906 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2907 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2908
2909 #, c-format
2910 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2911 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2912
2913 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2914 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
2915
2916 #, c-format
2917 msgid ""
2918 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2919 "key \"%s\" (%s)\n"
2920 msgstr ""
2921 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2922 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2923
2924 msgid "This will be a self-signature.\n"
2925 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
2926
2927 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2928 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
2929
2930 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2931 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2932
2933 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2934 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
2935
2936 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2937 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2938
2939 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2940 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
2941
2942 msgid "I have checked this key casually.\n"
2943 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
2944
2945 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2946 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
2947
2948 msgid "Really sign? (y/N) "
2949 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
2950
2951 #, c-format
2952 msgid "signing failed: %s\n"
2953 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2954
2955 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2956 msgstr ""
2957 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
2958 "nelze změnit.\n"
2959
2960 #, c-format
2961 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
2962 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
2963
2964 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2965 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
2966
2967 msgid "save and quit"
2968 msgstr "uložit a ukončit"
2969
2970 msgid "show key fingerprint"
2971 msgstr "vypsat otisk klíče"
2972
2973 msgid "list key and user IDs"
2974 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
2975
2976 msgid "select user ID N"
2977 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
2978
2979 msgid "select subkey N"
2980 msgstr "vyberte podklíč N"
2981
2982 msgid "check signatures"
2983 msgstr "kontrolovat podpisy"
2984
2985 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2986 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
2987
2988 msgid "sign selected user IDs locally"
2989 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
2990
2991 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2992 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
2993
2994 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2995 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
2996
2997 msgid "add a user ID"
2998 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
2999
3000 msgid "add a photo ID"
3001 msgstr "přidat fotografický ID"
3002
3003 msgid "delete selected user IDs"
3004 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3005
3006 msgid "add a subkey"
3007 msgstr "přidat podklíč"
3008
3009 msgid "add a key to a smartcard"
3010 msgstr "přidat klíč na kartu"
3011
3012 msgid "move a key to a smartcard"
3013 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3014
3015 msgid "move a backup key to a smartcard"
3016 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3017
3018 msgid "delete selected subkeys"
3019 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3020
3021 msgid "add a revocation key"
3022 msgstr "přidat revokační klíč"
3023
3024 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3025 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3026
3027 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3028 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3029
3030 msgid "flag the selected user ID as primary"
3031 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3032
3033 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3034 msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
3035
3036 msgid "list preferences (expert)"
3037 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3038
3039 msgid "list preferences (verbose)"
3040 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3041
3042 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3043 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3044
3045 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3046 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3047
3048 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3049 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3050
3051 msgid "change the passphrase"
3052 msgstr "změnit heslo"
3053
3054 msgid "change the ownertrust"
3055 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3056
3057 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3058 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3059
3060 msgid "revoke selected user IDs"
3061 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3062
3063 msgid "revoke key or selected subkeys"
3064 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3065
3066 msgid "enable key"
3067 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3068
3069 msgid "disable key"
3070 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3071
3072 msgid "show selected photo IDs"
3073 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3074
3075 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3076 msgstr ""
3077 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3078
3079 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3080 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3081
3082 msgid "Secret key is available.\n"
3083 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3084
3085 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3086 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3087
3088 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3089 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
3090
3091 msgid ""
3092 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3093 "(lsign),\n"
3094 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3095 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3096 msgstr ""
3097 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3098 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3099 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3100
3101 msgid "Key is revoked."
3102 msgstr "Klíč revokován."
3103
3104 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3105 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3106
3107 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3108 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3109
3110 #, c-format
3111 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3112 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3113
3114 #, c-format
3115 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3116 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3117
3118 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3119 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3120
3121 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3122 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3123
3124 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3125 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3126
3127 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3128 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3129
3130 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3131 #. moving the key and not about removing it.
3132 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3133 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3134
3135 msgid "You must select exactly one key.\n"
3136 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3137
3138 msgid "Command expects a filename argument\n"
3139 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3140
3141 #, c-format
3142 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3143 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3144
3145 #, c-format
3146 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3147 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3148
3149 msgid "You must select at least one key.\n"
3150 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3151
3152 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3153 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3154
3155 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3156 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3157
3158 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3159 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3160
3161 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3162 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3163
3164 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3165 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3166
3167 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3168 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3169
3170 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3171 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3172
3173 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3174 msgstr ""
3175 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3176 "poskytnutá uživatelem\n"
3177
3178 msgid "Set preference list to:\n"
3179 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3180
3181 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3182 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3183
3184 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3185 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3186
3187 msgid "Save changes? (y/N) "
3188 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3189
3190 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3191 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3192
3193 #, c-format
3194 msgid "update failed: %s\n"
3195 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3196
3197 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3198 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3199
3200 #, c-format
3201 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
3202 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
3203
3204 #, c-format
3205 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3206 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3207
3208 #, c-format
3209 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3210 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3211
3212 msgid "No matching user IDs."
3213 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3214
3215 msgid "Nothing to sign.\n"
3216 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3217
3218 msgid "Digest: "
3219 msgstr "Hash: "
3220
3221 msgid "Features: "
3222 msgstr "Vlastnosti: "
3223
3224 msgid "Keyserver no-modify"
3225 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3226
3227 msgid "Preferred keyserver: "
3228 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3229
3230 msgid "Notations: "
3231 msgstr "Poznámky: "
3232
3233 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3234 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3235
3236 #, c-format
3237 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3238 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3239
3240 #, c-format
3241 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3242 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3243
3244 msgid "(sensitive)"
3245 msgstr "(citlivá informace)"
3246
3247 #, c-format
3248 msgid "created: %s"
3249 msgstr "vytvořen: %s"
3250
3251 #, c-format
3252 msgid "revoked: %s"
3253 msgstr "revokován: %s"
3254
3255 #, c-format
3256 msgid "expired: %s"
3257 msgstr "platnost skončila: %s"
3258
3259 #, c-format
3260 msgid "expires: %s"
3261 msgstr "platnost skončí: %s"
3262
3263 #, c-format
3264 msgid "usage: %s"
3265 msgstr "použití: %s"
3266
3267 msgid "card-no: "
3268 msgstr "číslo karty: "
3269
3270 #, c-format
3271 msgid "trust: %s"
3272 msgstr "důvěra: %s"
3273
3274 #, c-format
3275 msgid "validity: %s"
3276 msgstr "platnost: %s"
3277
3278 msgid "This key has been disabled"
3279 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3280
3281 msgid ""
3282 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3283 "unless you restart the program.\n"
3284 msgstr ""
3285 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3286 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3287
3288 # status
3289 msgid "revoked"
3290 msgstr "odvolán"
3291
3292 msgid "expired"
3293 msgstr "platnost skončila"
3294
3295 msgid ""
3296 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3297 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3298 msgstr ""
3299 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3300 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3301
3302 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3303 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3304
3305 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3306 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3307
3308 msgid ""
3309 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3310 "versions\n"
3311 "         of PGP to reject this key.\n"
3312 msgstr ""
3313 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3314 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3315
3316 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3317 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3318
3319 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3320 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3321
3322 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3323 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3324
3325 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3326 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3327
3328 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3329 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3330
3331 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3332 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3333
3334 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3335 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3336
3337 #, c-format
3338 msgid "Deleted %d signature.\n"
3339 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3340
3341 #, c-format
3342 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3343 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
3344
3345 msgid "Nothing deleted.\n"
3346 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3347
3348 msgid "invalid"
3349 msgstr "neplatný"
3350
3351 #, c-format
3352 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3353 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3354
3355 #, c-format
3356 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3357 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3358
3359 #, c-format
3360 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3361 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3362
3363 #, c-format
3364 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3365 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3366
3367 #, c-format
3368 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3369 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3370
3371 msgid ""
3372 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3373 "cause\n"
3374 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3375 msgstr ""
3376 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3377 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3378
3379 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3380 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3381
3382 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3383 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3384
3385 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3386 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3387
3388 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3389 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3390
3391 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3392 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3393
3394 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3395 msgstr ""
3396 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3397
3398 msgid ""
3399 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3400 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3401
3402 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3403 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
3404
3405 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3406 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3407
3408 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3409 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3410
3411 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3412 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3413
3414 #, c-format
3415 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3416 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3417
3418 #, c-format
3419 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3420 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3421
3422 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3423 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3424
3425 #, c-format
3426 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3427 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3428
3429 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3430 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3431
3432 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3433 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3434
3435 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3436 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3437
3438 msgid "Enter the notation: "
3439 msgstr "Vložte poznámku: "
3440
3441 msgid "Proceed? (y/N) "
3442 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3443
3444 #, c-format
3445 msgid "No user ID with index %d\n"
3446 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3447
3448 #, c-format
3449 msgid "No user ID with hash %s\n"
3450 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3451
3452 #, c-format
3453 msgid "No subkey with index %d\n"
3454 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3455
3456 #, c-format
3457 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3458 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3459
3460 #, c-format
3461 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3462 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3463
3464 msgid " (non-exportable)"
3465 msgstr " (neexportovatelné)"
3466
3467 #, c-format
3468 msgid "This signature expired on %s.\n"
3469 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3470
3471 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3472 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3473
3474 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3475 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3476
3477 msgid "Not signed by you.\n"
3478 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3479
3480 #, c-format
3481 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3482 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3483
3484 msgid " (non-revocable)"
3485 msgstr " (neodvolatelné)"
3486
3487 #, c-format
3488 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3489 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3490
3491 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3492 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3493
3494 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3495 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3496
3497 msgid "no secret key\n"
3498 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3499
3500 #, c-format
3501 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3502 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3503
3504 #, c-format
3505 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3506 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3507
3508 #, c-format
3509 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3510 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3511
3512 #, c-format
3513 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3514 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3515
3516 #, c-format
3517 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3518 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3519
3520 #, c-format
3521 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3522 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3523
3524 msgid "too many cipher preferences\n"
3525 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3526
3527 msgid "too many digest preferences\n"
3528 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3529
3530 msgid "too many compression preferences\n"
3531 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3532
3533 #, c-format
3534 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3535 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3536
3537 msgid "writing direct signature\n"
3538 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3539
3540 msgid "writing self signature\n"
3541 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3542
3543 msgid "writing key binding signature\n"
3544 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3545
3546 #, c-format
3547 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3548 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3549
3550 #, c-format
3551 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3552 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3553
3554 msgid ""
3555 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3556 msgstr ""
3557 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3558 "dlouhým hashem\n"
3559
3560 msgid "Sign"
3561 msgstr "Podepisování"
3562
3563 msgid "Certify"
3564 msgstr "Certifikování"
3565
3566 msgid "Encrypt"
3567 msgstr "Šifrování"
3568
3569 msgid "Authenticate"
3570 msgstr "Autentizace"
3571
3572 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3573 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3574 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3575 #. functions:
3576 #.
3577 #. s = Toggle signing capability
3578 #. e = Toggle encryption capability
3579 #. a = Toggle authentication capability
3580 #. q = Finish
3581 #.
3582 msgid "SsEeAaQq"
3583 msgstr "SsEeAaQq"
3584
3585 #, c-format
3586 msgid "Possible actions for a %s key: "
3587 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3588
3589 msgid "Current allowed actions: "
3590 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3591
3592 #, c-format
3593 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3594 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3595
3596 #, c-format
3597 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3598 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3599
3600 #, c-format
3601 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3602 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3603
3604 #, c-format
3605 msgid "   (%c) Finished\n"
3606 msgstr "   (%c) Konec\n"
3607
3608 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3609 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3610
3611 #, c-format
3612 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3613 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3614
3615 #, c-format
3616 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3617 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3618
3619 #, c-format
3620 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3621 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3622
3623 #, c-format
3624 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3625 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3626
3627 #, c-format
3628 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3629 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3630
3631 #, c-format
3632 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3633 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3634
3635 #, c-format
3636 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3637 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3638
3639 #, c-format
3640 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3641 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3642
3643 #, c-format
3644 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3645 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3646
3647 #, c-format
3648 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3649 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3650
3651 #, c-format
3652 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3653 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3654
3655 #, c-format
3656 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3657 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3658
3659 #, c-format
3660 msgid "  (%d) Existing key\n"
3661 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3662
3663 msgid "Enter the keygrip: "
3664 msgstr "Vložte keygrip: "
3665
3666 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3667 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3668
3669 msgid "No key with this keygrip\n"
3670 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3671
3672 #, c-format
3673 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3674 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3675
3676 #, c-format
3677 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3678 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3679
3680 #, c-format
3681 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3682 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3683
3684 #, c-format
3685 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3686 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3687
3688 #, c-format
3689 msgid "rounded to %u bits\n"
3690 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3691
3692 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3693 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3694
3695 msgid ""
3696 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3697 "         0 = key does not expire\n"
3698 "      <n>  = key expires in n days\n"
3699 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3700 "      <n>m = key expires in n months\n"
3701 "      <n>y = key expires in n years\n"
3702 msgstr ""
3703 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3704 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3705 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3706 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3707 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3708 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3709
3710 msgid ""
3711 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3712 "         0 = signature does not expire\n"
3713 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3714 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3715 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3716 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3717 msgstr ""
3718 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3719 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3720 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3721 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3722 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3723 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3724
3725 msgid "Key is valid for? (0) "
3726 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3727
3728 #, c-format
3729 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3730 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3731
3732 msgid "invalid value\n"
3733 msgstr "neplatná hodnota\n"
3734
3735 msgid "Key does not expire at all\n"
3736 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3737
3738 msgid "Signature does not expire at all\n"
3739 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3740
3741 #, c-format
3742 msgid "Key expires at %s\n"
3743 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3744
3745 #, c-format
3746 msgid "Signature expires at %s\n"
3747 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3748
3749 msgid ""
3750 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3751 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3752 msgstr ""
3753 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3754 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3755
3756 msgid "Is this correct? (y/N) "
3757 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3758
3759 msgid ""
3760 "\n"
3761 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3762 "\n"
3763 msgstr ""
3764 "\n"
3765 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3766 "váš klíč.\n"
3767 "\n"
3768
3769 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3770 #. but you should keep your existing translation.  In case
3771 #. the new string is not translated this old string will
3772 #. be used.
3773 msgid ""
3774 "\n"
3775 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3776 "ID\n"
3777 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3778 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3779 "\n"
3780 msgstr ""
3781 "\n"
3782 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3783 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3784 "v tomto tvaru:\n"
3785 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3786 "\n"
3787
3788 msgid "Real name: "
3789 msgstr "Jméno a příjmení: "
3790
3791 msgid "Invalid character in name\n"
3792 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3793
3794 msgid "Name may not start with a digit\n"
3795 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3796
3797 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3798 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3799
3800 msgid "Email address: "
3801 msgstr "E-mailová adresa: "
3802
3803 msgid "Not a valid email address\n"
3804 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3805
3806 msgid "Comment: "
3807 msgstr "Komentář: "
3808
3809 msgid "Invalid character in comment\n"
3810 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3811
3812 #, c-format
3813 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3814 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3815
3816 #, c-format
3817 msgid ""
3818 "You selected this USER-ID:\n"
3819 "    \"%s\"\n"
3820 "\n"
3821 msgstr ""
3822 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3823 "    „%s“\n"
3824 "\n"
3825
3826 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3827 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3828
3829 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3830 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3831 #. string which should be translated accordingly and the
3832 #. letter changed to match the one in the answer string.
3833 #.
3834 #. n = Change name
3835 #. c = Change comment
3836 #. e = Change email
3837 #. o = Okay (ready, continue)
3838 #. q = Quit
3839 #.
3840 msgid "NnCcEeOoQq"
3841 msgstr "jJkKeEPpUu"
3842
3843 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3844 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
3845
3846 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3847 msgstr ""
3848 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
3849 "program? "
3850
3851 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
3852 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail nebo (U)končit? "
3853
3854 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
3855 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit? "
3856
3857 msgid "Please correct the error first\n"
3858 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
3859
3860 msgid ""
3861 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3862 "\n"
3863 msgstr ""
3864 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
3865 "\n"
3866
3867 msgid ""
3868 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3869 "encryption key."
3870 msgstr ""
3871 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
3872 "klíče."
3873
3874 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3875 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
3876
3877 #, c-format
3878 msgid "%s.\n"
3879 msgstr "%s.\n"
3880
3881 msgid ""
3882 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3883 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3884 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3885 "\n"
3886 msgstr ""
3887 "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
3888 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
3889 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
3890 "\n"
3891
3892 msgid ""
3893 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3894 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3895 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3896 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3897 msgstr ""
3898 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
3899 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
3900 "myší,\n"
3901 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
3902 "entropie.\n"
3903
3904 #, c-format
3905 msgid "Key generation failed: %s\n"
3906 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3907
3908 #, c-format
3909 msgid ""
3910 "About to create a key for:\n"
3911 "    \"%s\"\n"
3912 "\n"
3913 msgstr ""
3914 "Bude se vytvářet klíč pro:\n"
3915 "    „%s“\n"
3916 "\n"
3917
3918 msgid "Continue? (Y/n) "
3919 msgstr "Pokračovat (A/n) "
3920
3921 #, c-format
3922 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
3923 msgstr "Klíč pro „%s“ již existuje\n"
3924
3925 msgid "Create anyway? (y/N) "
3926 msgstr "Přesto vytvořit? (a/N) "
3927
3928 msgid "creating anyway\n"
3929 msgstr "přesto se vytváří\n"
3930
3931 #, c-format
3932 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
3933 msgstr "Poznámka: Pro komplexní tvorbu klíče použijte „%s %s“.\n"
3934
3935 msgid "Key generation canceled.\n"
3936 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
3937
3938 #, c-format
3939 msgid "writing public key to '%s'\n"
3940 msgstr "veřejný klíč se zapisuje do „%s“\n"
3941
3942 #, c-format
3943 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3944 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
3945
3946 #, c-format
3947 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
3948 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
3949
3950 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3951 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
3952
3953 msgid ""
3954 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3955 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3956 msgstr ""
3957 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
3958 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
3959
3960 #, c-format
3961 msgid ""
3962 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3963 msgstr ""
3964 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3965 "je problém se systémovým časem)\n"
3966
3967 #, c-format
3968 msgid ""
3969 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3970 msgstr ""
3971 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3972 "je problém se systémovým časem)\n"
3973
3974 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3975 msgstr "Poznámka: vytvoření podklíčů pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
3976
3977 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3978 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
3979
3980 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3981 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
3982
3983 msgid "Really create? (y/N) "
3984 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
3985
3986 #, c-format
3987 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3988 msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
3989
3990 #, c-format
3991 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
3992 msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
3993
3994 #, c-format
3995 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
3996 msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
3997
3998 msgid "never     "
3999 msgstr "nikdy     "
4000
4001 msgid "Critical signature policy: "
4002 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
4003
4004 msgid "Signature policy: "
4005 msgstr "Podepisovací politika: "
4006
4007 msgid "Critical preferred keyserver: "
4008 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
4009
4010 msgid "Critical signature notation: "
4011 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
4012
4013 msgid "Signature notation: "
4014 msgstr "Podepisovací notace: "
4015
4016 #, c-format
4017 msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
4018 msgstr "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
4019
4020 msgid "Keyring"
4021 msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
4022
4023 msgid "Primary key fingerprint:"
4024 msgstr "Otisk primárního klíče:"
4025
4026 msgid "     Subkey fingerprint:"
4027 msgstr "         Otisk podklíče:"
4028
4029 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4030 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4031 msgid " Primary key fingerprint:"
4032 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
4033
4034 msgid "      Subkey fingerprint:"
4035 msgstr "          Otisk podklíče:"
4036
4037 msgid "      Key fingerprint ="
4038 msgstr "          Otisk klíče ="
4039
4040 msgid "      Card serial no. ="
4041 msgstr "  Sériové číslo karty ="
4042
4043 #, c-format
4044 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
4045 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
4046
4047 #, c-format
4048 msgid "caching keyring '%s'\n"
4049 msgstr "zapamatovává se soubor klíčů „%s“\n"
4050
4051 #, c-format
4052 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4053 msgstr "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
4054
4055 #, c-format
4056 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4057 msgstr "%lu klíčů uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
4058
4059 #, c-format
4060 msgid "%s: keyring created\n"
4061 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
4062
4063 msgid "override proxy options set for dirmngr"
4064 msgstr ""
4065
4066 msgid "include revoked keys in search results"
4067 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
4068
4069 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4070 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
4071
4072 msgid "override timeout options set for dirmngr"
4073 msgstr ""
4074
4075 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4076 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
4077
4078 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4079 msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
4080
4081 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4082 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
4083
4084 msgid "disabled"
4085 msgstr "zneplatněn"
4086
4087 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4088 msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
4089
4090 #, c-format
4091 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4092 msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
4093
4094 #, c-format
4095 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4096 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
4097
4098 #, c-format
4099 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4100 msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
4101
4102 #, c-format
4103 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4104 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
4105
4106 #, c-format
4107 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4108 msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
4109
4110 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4111 msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
4112
4113 #, c-format
4114 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4115 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
4116
4117 msgid "key not found on keyserver\n"
4118 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
4119
4120 #, c-format
4121 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4122 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
4123
4124 #, c-format
4125 msgid "requesting key %s from %s\n"
4126 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
4127
4128 #, c-format
4129 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4130 msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
4131
4132 #, c-format
4133 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4134 msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
4135
4136 #, c-format
4137 msgid "sending key %s to %s\n"
4138 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
4139
4140 #, c-format
4141 msgid "requesting key from '%s'\n"
4142 msgstr "požaduje se klíč z „%s“\n"
4143
4144 #, c-format
4145 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4146 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze získat: %s\n"
4147
4148 #, c-format
4149 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4150 msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
4151
4152 #, c-format
4153 msgid "%s encrypted session key\n"
4154 msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
4155
4156 #, c-format
4157 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4158 msgstr "heslo (passphrase) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
4159
4160 #, c-format
4161 msgid "public key is %s\n"
4162 msgstr "veřejný klíč je %s\n"
4163
4164 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4165 msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
4166
4167 #, c-format
4168 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4169 msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
4170
4171 #, c-format
4172 msgid "      \"%s\"\n"
4173 msgstr "      „%s“\n"
4174
4175 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4176 # [kw]
4177 #, c-format
4178 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4179 msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
4180
4181 #, c-format
4182 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4183 msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
4184
4185 #, c-format
4186 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4187 msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
4188
4189 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4190 msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
4191
4192 #, c-format
4193 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4194 msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
4195
4196 #, c-format
4197 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4198 msgstr ""
4199 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
4200 "algoritmem %s\n"
4201
4202 msgid "decryption okay\n"
4203 msgstr "dešifrování o.k.\n"
4204
4205 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4206 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
4207
4208 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4209 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
4210
4211 #, c-format
4212 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4213 msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
4214
4215 #, c-format
4216 msgid "decryption failed: %s\n"
4217 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
4218
4219 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4220 msgstr ""
4221 "Poznámka: odesílatel považoval data za důvěrná („for-your-eyes-only“)\n"
4222
4223 #, c-format
4224 msgid "original file name='%.*s'\n"
4225 msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
4226
4227 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4228 msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
4229
4230 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4231 msgstr ""
4232 "samostatný revokační certifikát – použijte „gpg --import“, chcete-li jej "
4233 "užít\n"
4234
4235 msgid "no signature found\n"
4236 msgstr "nenalezen žádná podpis\n"
4237
4238 #, c-format
4239 msgid "BAD signature from \"%s\""
4240 msgstr "ŠPATNÝ podpis od „%s“"
4241
4242 #, c-format
4243 msgid "Expired signature from \"%s\""
4244 msgstr "Podpis s vypršenou platností od „%s“"
4245
4246 #, c-format
4247 msgid "Good signature from \"%s\""
4248 msgstr "Dobrý podpis od „%s“"
4249
4250 msgid "signature verification suppressed\n"
4251 msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
4252
4253 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4254 msgstr "neumím pracovat s těmito nejednoznačnými daty\n"
4255
4256 #, c-format
4257 msgid "Signature made %s\n"
4258 msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
4259
4260 #, c-format
4261 msgid "               using %s key %s\n"
4262 msgstr "               použití %s klíče %s\n"
4263
4264 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4265 #, c-format
4266 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4267 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
4268
4269 msgid "Key available at: "
4270 msgstr "Klíč k dispozici na: "
4271
4272 msgid "[uncertain]"
4273 msgstr "[nejistý]"
4274
4275 #, c-format
4276 msgid "                aka \"%s\""
4277 msgstr "                alias „%s“"
4278
4279 #, c-format
4280 msgid "Signature expired %s\n"
4281 msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
4282
4283 #, c-format
4284 msgid "Signature expires %s\n"
4285 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
4286
4287 #, c-format
4288 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4289 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s%s%s\n"
4290
4291 msgid "binary"
4292 msgstr "binární formát"
4293
4294 msgid "textmode"
4295 msgstr "textový formát"
4296
4297 msgid "unknown"
4298 msgstr "neznámý formát"
4299
4300 msgid ", key algorithm "
4301 msgstr ", algoritmus klíče"
4302
4303 #, c-format
4304 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4305 msgstr ""
4306
4307 #, c-format
4308 msgid "Can't check signature: %s\n"
4309 msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
4310
4311 msgid "not a detached signature\n"
4312 msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
4313
4314 msgid ""
4315 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4316 msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
4317
4318 #, c-format
4319 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4320 msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
4321
4322 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4323 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4324
4325 #, c-format
4326 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
4327 msgstr "volání fstat nad „%s“ selhalo v %s: %s\n"
4328
4329 #, c-format
4330 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4331 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
4332
4333 #, c-format
4334 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4335 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
4336
4337 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4338 msgstr "VAROVÁNÍ: Podepisovací a šifrovací klíče Elgamal se nedoporučují\n"
4339
4340 #, c-format
4341 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4342 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
4343
4344 #, c-format
4345 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4346 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
4347
4348 #, c-format
4349 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4350 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
4351
4352 #, c-format
4353 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4354 msgstr "Poznámka: podpisy používající algoritmus %s jsou zamítány\n"
4355
4356 #, c-format
4357 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4358 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4359
4360 #, c-format
4361 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4362 msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4363
4364 #, c-format
4365 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4366 msgstr "použijte místo něj „%s%s“ \n"
4367
4368 #, c-format
4369 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4370 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
4371
4372 #, c-format
4373 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4374 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
4375
4376 #, c-format
4377 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4378 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
4379
4380 #, c-format
4381 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4382 msgstr "%s:%u: „%s“ je v tomto souboru zastaralý – účinkuje pouze v %s\n"
4383
4384 #, c-format
4385 msgid ""
4386 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4387 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje kromě v %s\n"
4388
4389 msgid "Uncompressed"
4390 msgstr "Nezkomprimováno"
4391
4392 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4393 msgid "uncompressed|none"
4394 msgstr "nezkomprimováno|nic"
4395
4396 #, c-format
4397 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4398 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
4399
4400 #, c-format
4401 msgid "ambiguous option '%s'\n"
4402 msgstr "nejednoznačná volba „%s“\n"
4403
4404 #, c-format
4405 msgid "unknown option '%s'\n"
4406 msgstr "neznámá volba „%s“\n"
4407
4408 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
4409 msgstr ""
4410 "U veřejného klíče ECDSA se očekává, že v kódování SEC bude délka násobkem 8 "
4411 "bitů\n"
4412
4413 #, c-format
4414 msgid "File '%s' exists. "
4415 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
4416
4417 msgid "Overwrite? (y/N) "
4418 msgstr "Přepsat (a/N)? "
4419
4420 #, c-format
4421 msgid "%s: unknown suffix\n"
4422 msgstr "%s: neznámá přípona\n"
4423
4424 msgid "Enter new filename"
4425 msgstr "Vložte nový název souboru"
4426
4427 msgid "writing to stdout\n"
4428 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
4429
4430 #, c-format
4431 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
4432 msgstr "v „%s“ se předpokládají podepsaná data\n"
4433
4434 #, c-format
4435 msgid "new configuration file '%s' created\n"
4436 msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor „%s“\n"
4437
4438 #, c-format
4439 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
4440 msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z „%s“ nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
4441
4442 #, c-format
4443 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4444 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veřejného klíče %d\n"
4445
4446 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4447 msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč sezení\n"
4448
4449 #, c-format
4450 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4451 msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
4452
4453 #, c-format
4454 msgid "problem with the agent: %s\n"
4455 msgstr "problém s agentem: %s\n"
4456
4457 #, c-format
4458 msgid " (main key ID %s)"
4459 msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
4460
4461 #, c-format
4462 msgid ""
4463 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
4464 "certificate:\n"
4465 "\"%.*s\"\n"
4466 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4467 "created %s%s.\n"
4468 msgstr ""
4469 "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč příslušející OpenPGP "
4470 "certifikátu:\n"
4471 "„%.*s“\n"
4472 "Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
4473 "vytvořený %s%s.\n"
4474
4475 msgid "Enter passphrase\n"
4476 msgstr "Vložit heslo\n"
4477
4478 msgid "cancelled by user\n"
4479 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
4480
4481 #, c-format
4482 msgid ""
4483 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4484 "user: \"%s\"\n"
4485 msgstr ""
4486 "Musíte znát heslo, abyste odemkli tajný klíč pro\n"
4487 "uživatele: „%s“\n"
4488
4489 #, c-format
4490 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4491 msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
4492
4493 #, c-format
4494 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4495 msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
4496
4497 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
4498 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč OpenPGP:"
4499
4500 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
4501 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli importovat tajný klíč OpenPGP:"
4502
4503 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
4504 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný podklíč OpenPGP:"
4505
4506 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
4507 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný klíč OpenPGP:"
4508
4509 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
4510 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč podklíče OpenPGP:"
4511
4512 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
4513 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč OpenPGP:"
4514
4515 #, c-format
4516 msgid ""
4517 "%s\n"
4518 "\"%.*s\"\n"
4519 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4520 "created %s%s.\n"
4521 "%s"
4522 msgstr ""
4523 "%s\n"
4524 "„%.*s“\n"
4525 "%ubitový klíč %s, ID %s,\n"
4526 "vytvořen %s%s.\n"
4527 "%s"
4528
4529 msgid ""
4530 "\n"
4531 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4532 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4533 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4534 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4535 msgstr ""
4536 "\n"
4537 "Vyberte obrázek, který bude použit jako Vaše fotografické ID. Obrázek musí\n"
4538 "být ve formátu JPEG. Nezapomeňte, že obrázek bude uložen ve Vašem veřejném\n"
4539 "klíči - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veřejný klíč !\n"
4540 "Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
4541
4542 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4543 msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
4544
4545 #, c-format
4546 msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
4547 msgstr "nelze otevřít JPEG soubor „%s“: %s\n"
4548
4549 #, c-format
4550 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4551 msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtů)!\n"
4552
4553 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4554 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete použít? (a/N) "
4555
4556 #, c-format
4557 msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
4558 msgstr "„%s“ není soubor ve formátu JPEG\n"
4559
4560 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4561 msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
4562
4563 msgid "unable to display photo ID!\n"
4564 msgstr "nelze zobrazit photo ID!\n"
4565
4566 msgid "No reason specified"
4567 msgstr "Důvod nebyl specifikován"
4568
4569 msgid "Key is superseded"
4570 msgstr "Klíč je nahrazen"
4571
4572 msgid "Key has been compromised"
4573 msgstr "Klíč byl zkompromitován"
4574
4575 msgid "Key is no longer used"
4576 msgstr "Klíč se již nepoužívá"
4577
4578 msgid "User ID is no longer valid"
4579 msgstr "Identifikátor uživatele již neplatí"
4580
4581 msgid "reason for revocation: "
4582 msgstr "důvod pro revokaci: "
4583
4584 msgid "revocation comment: "
4585 msgstr "revokační poznámka: "
4586
4587 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
4588 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
4589 #. should be translated accordingly and the letter changed to
4590 #. match the one in the answer string.
4591 #.
4592 #. i = please show me more information
4593 #. m = back to the main menu
4594 #. s = skip this key
4595 #. q = quit
4596 #.
4597 msgid "iImMqQsS"
4598 msgstr "iImMuUsS"
4599
4600 msgid "No trust value assigned to:\n"
4601 msgstr "Není přiřazena žádná hodnota důvěry:\n"
4602
4603 #, c-format
4604 msgid "  aka \"%s\"\n"
4605 msgstr "  alias „%s“\n"
4606
4607 msgid ""
4608 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4609 msgstr "Nakolik důvěřujete tvrzení, že tento klíč patří uvedenému uživateli?\n"
4610
4611 #, c-format
4612 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4613 msgstr "  %d = Nevím nebo neřeknu\n"
4614
4615 #, c-format
4616 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4617 msgstr "  %d = Nedůvěřuji\n"
4618
4619 #, c-format
4620 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4621 msgstr "  %d = Důvěřuji absolutně\n"
4622
4623 msgid "  m = back to the main menu\n"
4624 msgstr "  m = zpět do hlavního menu\n"
4625
4626 msgid "  s = skip this key\n"
4627 msgstr "  s = přeskočit tento klíč\n"
4628
4629 msgid "  q = quit\n"
4630 msgstr "  u = ukončit\n"
4631
4632 #, c-format
4633 msgid ""
4634 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4635 "\n"
4636 msgstr ""
4637 "Minimální úroveň důvěry tohoto klíče je: %s\n"
4638 "\n"
4639
4640 msgid "Your decision? "
4641 msgstr "Vaše rozhodnutí? "
4642
4643 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4644 msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíč absolutní důvěru? (a/N) "
4645
4646 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4647 msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu důvěryhodnému klíči:\n"
4648
4649 #, c-format
4650 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4651 msgstr "%s: Nic nenaznačuje tomu, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4652
4653 #, c-format
4654 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4655 msgstr "%s: Je zde částečná důvěra, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4656
4657 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4658 msgstr "Tento klíč pravděpodobně náleží uvedenému uživateli\n"
4659
4660 msgid "This key belongs to us\n"
4661 msgstr "Tento klíč náleží nám (máme odpovídající tajný klíč)\n"
4662
4663 msgid ""
4664 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4665 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4666 "you may answer the next question with yes.\n"
4667 msgstr ""
4668 "NENÍ jisté, zda tento klíč patří osobě, jejíž jméno je uvedeno\n"
4669 "v uživatelském ID. Pokud *skutečně* víte, co děláte, můžete na\n"
4670 "následující otázku odpovědět ano\n"
4671 "\n"
4672
4673 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4674 msgstr "Použít přesto tento klíč? (a/N) "
4675
4676 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4677 msgstr "VAROVÁNÍ: Je použit nedůvěryhodný klíč!\n"
4678
4679 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4680 msgstr "VAROVÁNÍ: tento klíč může být revokován (revokační klíč nenalezen)\n"
4681
4682 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4683 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován klíčem s pověřením k revokaci!\n"
4684
4685 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4686 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4687
4688 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4689 msgstr "         To může znamenat, že podpis je padělaný.\n"
4690
4691 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4692 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4693
4694 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4695 msgstr "Poznámka: Tento klíč byl označen jako neplatný (disabled).\n"
4696
4697 #, c-format
4698 msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
4699 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“\n"
4700
4701 #, c-format
4702 msgid "Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry\n"
4703 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem\n"
4704
4705 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
4706 msgstr "úroveň důvěry opravena na PLNOU, kvůli platné PKA informaci\n"
4707
4708 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
4709 msgstr "úroveň důvěry opravena na ŽÁDNOU, kvůli špatné PKA informaci\n"
4710
4711 msgid "Note: This key has expired!\n"
4712 msgstr "Poznámka: Skončila platnost tohoto klíče!\n"
4713
4714 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4715 msg