scd: Split data structures into app and card related objects.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016.
7 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2017.
8 #
9 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
10 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
11 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
12 #
13 # „armor“ překládat jako „ASCII“
14 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
15 #
16 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
17 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
18 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
19 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
20 #
21 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
22 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
23 #
24 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
25 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
26 # kvalifikovaný certifikát/podpis
27 #
28 # administrator → správce
29 # cache → keš
30 # distribution point → místo distribuce
31 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
32 # load → zavést
33 # OCSP request → OCSP dotaz
34 # validate → ověřit (platnost)
35 #
36 msgid ""
37 msgstr ""
38 "Project-Id-Version: gnupg2 2.2.1\n"
39 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
40 "PO-Revision-Date: 2017-11-17 10:33+01:00\n"
41 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
42 "Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
43 "Language: cs\n"
44 "MIME-Version: 1.0\n"
45 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
46 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
47 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
48
49 #, c-format
50 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
51 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
52
53 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
54 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
55 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
56 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
57 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
58 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
59 msgid "|pinentry-label|_OK"
60 msgstr "|pinentry-label|_OK"
61
62 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
63 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
64
65 msgid "|pinentry-label|_Yes"
66 msgstr "|pinentry-label|_Ano"
67
68 msgid "|pinentry-label|_No"
69 msgstr "|pinentry-label|_Ne"
70
71 msgid "|pinentry-label|PIN:"
72 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
73
74 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
75 msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
76
77 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
78 msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
79
80 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
81 msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
82
83 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
84 msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
85
86 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
87 #. for the quality bar.
88 msgid "Quality:"
89 msgstr "Kvalita:"
90
91 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
92 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
93 #. string to describe what this is about.  The length of the
94 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
95 #. translate this entry, a default english text (see source)
96 #. will be used.
97 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
98 msgstr ""
99 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
100 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
101
102 msgid ""
103 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
104 "session"
105 msgstr ""
106 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
107
108 msgid ""
109 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
110 "this session"
111 msgstr ""
112 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
113
114 msgid "PIN:"
115 msgstr "PIN:"
116
117 msgid "Passphrase:"
118 msgstr "Heslo:"
119
120 msgid "does not match - try again"
121 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
122
123 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
124 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
125 #. two %d give the current and maximum number of tries.
126 #, c-format
127 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
128 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
129
130 msgid "Repeat:"
131 msgstr "Znovu:"
132
133 msgid "PIN too long"
134 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
135
136 msgid "Passphrase too long"
137 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
138
139 msgid "Invalid characters in PIN"
140 msgstr "Neplatný znak v PINu"
141
142 msgid "PIN too short"
143 msgstr "PIN je příliš krátký"
144
145 msgid "Bad PIN"
146 msgstr "Špatný PIN"
147
148 msgid "Bad Passphrase"
149 msgstr "Špatné heslo"
150
151 #, c-format
152 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
153 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
154
155 #, c-format
156 msgid "can't create '%s': %s\n"
157 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
158
159 #, c-format
160 msgid "can't open '%s': %s\n"
161 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
162
163 #, c-format
164 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
165 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
166
167 #, c-format
168 msgid "detected card with S/N: %s\n"
169 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
170
171 #, c-format
172 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
173 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
174
175 #, c-format
176 msgid "no suitable card key found: %s\n"
177 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
178
179 #, c-format
180 msgid "error getting list of cards: %s\n"
181 msgstr "chyba při získávání seznamu karet: %s\n"
182
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
186 "allow this?"
187 msgstr ""
188 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
189 "povolit?"
190
191 msgid "Allow"
192 msgstr "Povolit"
193
194 msgid "Deny"
195 msgstr "Zakázat"
196
197 #, c-format
198 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
199 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
200
201 msgid "Please re-enter this passphrase"
202 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
203
204 #, c-format
205 msgid ""
206 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
207 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
208 msgstr ""
209 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
210 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
211
212 #, c-format
213 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
214 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
215
216 msgid "Please insert the card with serial number"
217 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
218
219 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
220 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
221
222 msgid "Admin PIN"
223 msgstr "PIN správce"
224
225 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
226 #. used to unblock a PIN.
227 msgid "PUK"
228 msgstr "PUK"
229
230 msgid "Reset Code"
231 msgstr "Resetační kód"
232
233 #, c-format
234 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
235 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
236
237 msgid "Repeat this Reset Code"
238 msgstr "Zopakujte resetační kód"
239
240 msgid "Repeat this PUK"
241 msgstr "Zopakujte tento PUK"
242
243 msgid "Repeat this PIN"
244 msgstr "Zopakujte tento PIN"
245
246 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
247 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
248
249 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
250 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
251
252 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
253 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
254
255 #, c-format
256 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
257 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
258
259 #, c-format
260 msgid "error creating temporary file: %s\n"
261 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
262
263 #, c-format
264 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
265 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
266
267 msgid "Enter new passphrase"
268 msgstr "Vložte nové heslo"
269
270 msgid "Take this one anyway"
271 msgstr "Použít přesto tento klíč"
272
273 #, c-format
274 msgid ""
275 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
276 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
277
278 #, c-format
279 msgid ""
280 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
281 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
282 msgstr ""
283 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
284 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
285
286 msgid "Yes, protection is not needed"
287 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
288
289 #, c-format
290 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
291 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
292 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
293 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
294 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
295
296 #, c-format
297 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
298 msgid_plural ""
299 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
300 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
301 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
302 msgstr[2] ""
303 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
304
305 #, c-format
306 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
307 msgstr ""
308 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
309
310 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
311 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
312
313 #, c-format
314 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
315 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
316
317 msgid "Please enter the new passphrase"
318 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
319
320 msgid ""
321 "@Options:\n"
322 " "
323 msgstr ""
324 "@Volby:\n"
325 " "
326
327 msgid "run in daemon mode (background)"
328 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
329
330 msgid "run in server mode (foreground)"
331 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
332
333 msgid "run in supervised mode"
334 msgstr "poběží v režimu dohledu"
335
336 msgid "verbose"
337 msgstr "upovídaný režim"
338
339 msgid "be somewhat more quiet"
340 msgstr "být o trochu víc tichý"
341
342 msgid "sh-style command output"
343 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
344
345 msgid "csh-style command output"
346 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
347
348 msgid "|FILE|read options from FILE"
349 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
350
351 msgid "do not detach from the console"
352 msgstr "neodpojovat se od konzole"
353
354 msgid "use a log file for the server"
355 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
356
357 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
358 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
359
360 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
361 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
362
363 msgid "do not use the SCdaemon"
364 msgstr "nepoužívat SCdémona"
365
366 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
367 msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
368
369 msgid "ignore requests to change the TTY"
370 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
371
372 msgid "ignore requests to change the X display"
373 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
374
375 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
376 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
377
378 msgid "do not use the PIN cache when signing"
379 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
380
381 msgid "disallow the use of an external password cache"
382 msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
383
384 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
385 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
386
387 msgid "allow presetting passphrase"
388 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
389
390 msgid "disallow caller to override the pinentry"
391 msgstr "zmemožnit volajícímu přebít pinentry"
392
393 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
394 msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
395
396 msgid "enable ssh support"
397 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
398
399 msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
400 msgstr "|ALGORITMUS|ukazovat otkisky SSH pomocí ALGORITMU"
401
402 msgid "enable putty support"
403 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
404
405 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
406 #. reporting address.  This is so that we can change the
407 #. reporting address without breaking the translations.
408 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
409 msgstr ""
410 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
411 "připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
412
413 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
414 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
415
416 msgid ""
417 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
418 "Secret key management for @GNUPG@\n"
419 msgstr ""
420 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
421 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
422
423 #, c-format
424 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
425 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
426
427 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
428 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
429
430 #, c-format
431 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
432 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
433
434 #, c-format
435 msgid "option file '%s': %s\n"
436 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
437
438 #, c-format
439 msgid "reading options from '%s'\n"
440 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
441
442 #, c-format
443 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
444 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
445
446 #, c-format
447 msgid "can't create socket: %s\n"
448 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
449
450 #, c-format
451 msgid "socket name '%s' is too long\n"
452 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
453
454 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
455 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
456
457 msgid "error getting nonce for the socket\n"
458 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
459
460 #, c-format
461 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
462 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
463
464 #, c-format
465 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
466 msgstr "přístupová práva „%s“ nelze nastavit: %s\n"
467
468 #, c-format
469 msgid "listening on socket '%s'\n"
470 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
471
472 #, c-format
473 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
474 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
475
476 #, c-format
477 msgid "directory '%s' created\n"
478 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
479
480 #, c-format
481 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
482 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
483
484 #, c-format
485 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
486 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
487
488 #, c-format
489 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
490 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
491
492 #, c-format
493 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
494 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
495
496 #, c-format
497 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
498 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
499
500 #, c-format
501 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
502 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
503
504 #, c-format
505 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
506 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
507
508 #, c-format
509 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
510 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
511
512 #, c-format
513 msgid "%s %s stopped\n"
514 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
515
516 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
517 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
518
519 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
520 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
521
522 msgid ""
523 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
524 "Password cache maintenance\n"
525 msgstr ""
526 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
527 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
528
529 msgid ""
530 "@Commands:\n"
531 " "
532 msgstr ""
533 "@Příkazy:\n"
534 " "
535
536 msgid ""
537 "@\n"
538 "Options:\n"
539 " "
540 msgstr ""
541 "@\n"
542 "Volby:\n"
543 " "
544
545 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
546 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
547
548 msgid ""
549 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
550 "Secret key maintenance tool\n"
551 msgstr ""
552 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
553 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
554
555 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
556 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
557
558 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
559 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
560
561 msgid ""
562 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
563 "system."
564 msgstr ""
565 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
566 "GnuPG."
567
568 msgid ""
569 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
570 "needed to complete this operation."
571 msgstr ""
572 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
573 "potřebný pro dokončení této operace."
574
575 msgid "cancelled\n"
576 msgstr "zrušeno\n"
577
578 #, c-format
579 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
580 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
581
582 #, c-format
583 msgid "error opening '%s': %s\n"
584 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
585
586 #, c-format
587 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
588 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
589
590 #, c-format
591 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
592 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
593
594 #, c-format
595 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
596 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
597
598 #, c-format
599 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
600 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
601
602 #, c-format
603 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
604 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
605
606 #, c-format
607 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
608 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
609
610 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
611 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
612
613 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
614 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
615 #. Pinentry to insert a line break.  The double
616 #. percent sign is actually needed because it is also
617 #. a printf format string.  If you need to insert a
618 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
619 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
620 #. certificate.
621 #, c-format
622 msgid ""
623 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
624 "certificates?"
625 msgstr ""
626 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
627 "vydávání certifikátu?"
628
629 msgid "Yes"
630 msgstr "Ano"
631
632 msgid "No"
633 msgstr "Ne"
634
635 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
636 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
637 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
638 #. needed because it is also a printf format string.  If you
639 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
640 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
641 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
642 #. as stored in the certificate.
643 #, c-format
644 msgid ""
645 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
646 "fingerprint:%%0A  %s"
647 msgstr ""
648 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
649
650 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
651 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
652 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
653 msgid "Correct"
654 msgstr "V pořádku"
655
656 msgid "Wrong"
657 msgstr "Špatně"
658
659 #, c-format
660 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
661 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
662
663 #, c-format
664 msgid ""
665 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
666 "it now."
667 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
668
669 msgid "Change passphrase"
670 msgstr "Změnit heslo"
671
672 msgid "I'll change it later"
673 msgstr "Změním jej později"
674
675 #, c-format
676 msgid ""
677 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
678 "%%0A?"
679 msgstr ""
680 "Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
681
682 msgid "Delete key"
683 msgstr "Smazat klíč"
684
685 msgid ""
686 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
687 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
688 msgstr ""
689 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
690 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
691
692 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
693 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
694
695 #, c-format
696 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
697 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
698
699 #, c-format
700 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
701 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
702
703 #, c-format
704 msgid "checking created signature failed: %s\n"
705 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
706
707 msgid "secret key parts are not available\n"
708 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
709
710 #, c-format
711 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
712 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
713
714 #, c-format
715 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
716 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
717
718 #, c-format
719 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
720 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
721
722 #, c-format
723 msgid "error creating a pipe: %s\n"
724 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
725
726 #, c-format
727 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
728 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
729
730 #, c-format
731 msgid "error forking process: %s\n"
732 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
733
734 #, c-format
735 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
736 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
737
738 #, c-format
739 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
740 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
741
742 #, c-format
743 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
744 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
745
746 #, c-format
747 msgid "error running '%s': terminated\n"
748 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
749
750 #, c-format
751 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
752 msgstr "čekání na ukončení procesu se nezdařilo: %s\n"
753
754 #, c-format
755 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
756 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
757
758 #, c-format
759 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
760 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
761
762 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
763 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
764
765 #, c-format
766 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
767 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
768
769 # TODO: i18n of first %s
770 #, c-format
771 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
772 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
773
774 # TODO: i18n of first %s
775 #, c-format
776 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
777 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
778
779 #, c-format
780 msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
781 msgstr "čekání, až se soubor „%s“ stane přístupným…\n"
782
783 #, c-format
784 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
785 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
786
787 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
788 msgid "yes"
789 msgstr "ano"
790
791 msgid "yY"
792 msgstr "aAyY"
793
794 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
795 msgid "no"
796 msgstr "ne"
797
798 msgid "nN"
799 msgstr "nN"
800
801 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
802 msgid "quit"
803 msgstr "ukončit"
804
805 msgid "qQ"
806 msgstr "uUqQ"
807
808 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
809 msgid "okay|okay"
810 msgstr "okey|okey"
811
812 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
813 msgid "cancel|cancel"
814 msgstr "zrušit|zrušit"
815
816 msgid "oO"
817 msgstr "oO"
818
819 msgid "cC"
820 msgstr "zZ"
821
822 #, c-format
823 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
824 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
825
826 #, c-format
827 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
828 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
829
830 #, c-format
831 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
832 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
833
834 #, c-format
835 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
836 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
837
838 #, c-format
839 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
840 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
841
842 #, c-format
843 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
844 msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
845
846 #, c-format
847 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
848 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
849
850 #, c-format
851 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
852 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
853
854 msgid "connection to agent established\n"
855 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
856
857 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
858 msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
859
860 #, c-format
861 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
862 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
863
864 #, c-format
865 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
866 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
867
868 msgid "connection to the dirmngr established\n"
869 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
870
871 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
872 #. verbatim.  It will not be printed.
873 msgid "|audit-log-result|Good"
874 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
875
876 msgid "|audit-log-result|Bad"
877 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
878
879 msgid "|audit-log-result|Not supported"
880 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
881
882 msgid "|audit-log-result|No certificate"
883 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
884
885 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
886 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
887
888 msgid "|audit-log-result|Error"
889 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
890
891 msgid "|audit-log-result|Not used"
892 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
893
894 msgid "|audit-log-result|Okay"
895 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
896
897 msgid "|audit-log-result|Skipped"
898 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
899
900 msgid "|audit-log-result|Some"
901 msgstr "|audit-log-result|Některý"
902
903 msgid "Certificate chain available"
904 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
905
906 msgid "root certificate missing"
907 msgstr "chybí kořenový certifikát"
908
909 msgid "Data encryption succeeded"
910 msgstr "Šifrování dat uspělo"
911
912 msgid "Data available"
913 msgstr "Data k dispozici"
914
915 msgid "Session key created"
916 msgstr "Vytvořen klíč relace"
917
918 #, c-format
919 msgid "algorithm: %s"
920 msgstr "algoritmus: %s"
921
922 #, c-format
923 msgid "unsupported algorithm: %s"
924 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
925
926 msgid "seems to be not encrypted"
927 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
928
929 msgid "Number of recipients"
930 msgstr "Počet příjemců"
931
932 #, c-format
933 msgid "Recipient %d"
934 msgstr "Příjemce %d"
935
936 msgid "Data signing succeeded"
937 msgstr "Podepisování dat uspělo"
938
939 #, c-format
940 msgid "data hash algorithm: %s"
941 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
942
943 #, c-format
944 msgid "Signer %d"
945 msgstr "Podepisovatel %d"
946
947 #, c-format
948 msgid "attr hash algorithm: %s"
949 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
950
951 msgid "Data decryption succeeded"
952 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
953
954 msgid "Encryption algorithm supported"
955 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
956
957 msgid "Data verification succeeded"
958 msgstr "Ověření dat uspělo"
959
960 msgid "Signature available"
961 msgstr "Podpis je k dispozici"
962
963 msgid "Parsing data succeeded"
964 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
965
966 #, c-format
967 msgid "bad data hash algorithm: %s"
968 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
969
970 #, c-format
971 msgid "Signature %d"
972 msgstr "Podpis %d"
973
974 msgid "Certificate chain valid"
975 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
976
977 msgid "Root certificate trustworthy"
978 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
979
980 msgid "no CRL found for certificate"
981 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
982
983 msgid "the available CRL is too old"
984 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
985
986 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
987 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
988
989 msgid "Included certificates"
990 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
991
992 msgid "No audit log entries."
993 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
994
995 msgid "Unknown operation"
996 msgstr "Neznámá operace"
997
998 msgid "Gpg-Agent usable"
999 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1000
1001 msgid "Dirmngr usable"
1002 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1003
1004 #, c-format
1005 msgid "No help available for '%s'."
1006 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1007
1008 msgid "ignoring garbage line"
1009 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1010
1011 msgid "[none]"
1012 msgstr "[neuvedeno]"
1013
1014 #, c-format
1015 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1016 msgstr "neplatný radix64 znak %02x byl přeskočen\n"
1017
1018 msgid "argument not expected"
1019 msgstr "argument nebyl očekáván"
1020
1021 msgid "read error"
1022 msgstr "chyba při čtení"
1023
1024 msgid "keyword too long"
1025 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1026
1027 msgid "missing argument"
1028 msgstr "postrádám argument"
1029
1030 msgid "invalid argument"
1031 msgstr "neplatný argument"
1032
1033 msgid "invalid command"
1034 msgstr "neplatný příkaz"
1035
1036 msgid "invalid alias definition"
1037 msgstr "neplatný definice aliasu"
1038
1039 msgid "out of core"
1040 msgstr "nedostatek paměti"
1041
1042 msgid "invalid option"
1043 msgstr "neplatný parametr"
1044
1045 #, c-format
1046 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1047 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1048
1049 #, c-format
1050 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1051 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1052
1053 #, c-format
1054 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1055 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1056
1057 #, c-format
1058 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1059 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1060
1061 #, c-format
1062 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1063 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1064
1065 #, c-format
1066 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1067 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1068
1069 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1070 msgid "out of core\n"
1071 msgstr "nedostatek paměti\n"
1072
1073 #, c-format
1074 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1075 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1076
1077 #, c-format
1078 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1079 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1080
1081 #, c-format
1082 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1083 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1084
1085 #, c-format
1086 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1087 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1088
1089 #, c-format
1090 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1091 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1092
1093 #, c-format
1094 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1095 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1096
1097 #, c-format
1098 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1099 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1100
1101 #, c-format
1102 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1103 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1104
1105 msgid "(deadlock?) "
1106 msgstr "(uváznutí?) "
1107
1108 #, c-format
1109 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1110 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1111
1112 #, c-format
1113 msgid "waiting for lock %s...\n"
1114 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1115
1116 # První argument je název knihovny
1117 #, c-format
1118 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1119 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
1120
1121 #, c-format
1122 msgid "armor: %s\n"
1123 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1124
1125 msgid "invalid armor header: "
1126 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1127
1128 msgid "armor header: "
1129 msgstr "ASCII hlavička: "
1130
1131 msgid "invalid clearsig header\n"
1132 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1133
1134 msgid "unknown armor header: "
1135 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1136
1137 msgid "nested clear text signatures\n"
1138 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1139
1140 msgid "unexpected armor: "
1141 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1142
1143 msgid "invalid dash escaped line: "
1144 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1145
1146 #, c-format
1147 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1148 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1149
1150 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1151 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1152
1153 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1154 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1155
1156 msgid "malformed CRC\n"
1157 msgstr "špatný formát CRC\n"
1158
1159 #, c-format
1160 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1161 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1162
1163 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1164 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1165
1166 msgid "error in trailer line\n"
1167 msgstr "chyba v patičce\n"
1168
1169 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1170 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1171
1172 #, c-format
1173 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1174 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1175
1176 msgid ""
1177 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1178 msgstr ""
1179 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1180 "špatný MTA\n"
1181
1182 # TODO: Pluralize
1183 #, c-format
1184 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1185 msgstr "[ nečitelné pro lidi (%zu bajtů: %s%s) ]"
1186
1187 msgid ""
1188 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1189 "an '='\n"
1190 msgstr ""
1191 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1192 "a musí končit znakem „=“\n"
1193
1194 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1195 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1196
1197 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1198 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1199
1200 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1201 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1202
1203 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1204 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat znak „=“\n"
1205
1206 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1207 msgstr "jméno uživatele musí obsahovat pouze tisknutelné znaky nebo mezery\n"
1208
1209 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1210 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1211
1212 #, c-format
1213 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1214 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1215
1216 msgid "Enter passphrase: "
1217 msgstr "Vložte heslo: "
1218
1219 #, c-format
1220 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1221 msgstr "chyba při získávání verze z „%s“: %s\n"
1222
1223 #, c-format
1224 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1225 msgstr "server „%s“ je starší než my (%s < %s)"
1226
1227 #, c-format
1228 msgid "WARNING: %s\n"
1229 msgstr "VAROVÁNÍ: %s\n"
1230
1231 msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
1232 msgstr ""
1233 "Poznámka: Zastaralé servery mohou postrádat důležité bezpečnostní opravy.\n"
1234
1235 #, c-format
1236 msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
1237 msgstr "Poznámka: Restartovat je můžete příkazem „%s“.\n"
1238
1239 #, c-format
1240 msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
1241 msgstr "%s není v souladu s režimem %s\n"
1242
1243 #, c-format
1244 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1245 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1246
1247 #, c-format
1248 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1249 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1250
1251 msgid "can't do this in batch mode\n"
1252 msgstr "nelze provést v dávkovém režimu\n"
1253
1254 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1255 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1256
1257 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1258 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1259
1260 msgid "Your selection? "
1261 msgstr "Váš výběr? "
1262
1263 msgid "[not set]"
1264 msgstr "[není nastaveno]"
1265
1266 msgid "male"
1267 msgstr "muž"
1268
1269 msgid "female"
1270 msgstr "žena"
1271
1272 msgid "unspecified"
1273 msgstr "neuvedeno"
1274
1275 msgid "not forced"
1276 msgstr "není vyžadováno"
1277
1278 msgid "forced"
1279 msgstr "vyžadováno"
1280
1281 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1282 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1283
1284 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1285 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1286
1287 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1288 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1289
1290 msgid "Cardholder's surname: "
1291 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1292
1293 msgid "Cardholder's given name: "
1294 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1295
1296 #, c-format
1297 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1298 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1299
1300 msgid "URL to retrieve public key: "
1301 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1302
1303 #, c-format
1304 msgid "error reading '%s': %s\n"
1305 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1306
1307 #, c-format
1308 msgid "error writing '%s': %s\n"
1309 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1310
1311 msgid "Login data (account name): "
1312 msgstr "Login (jménu účtu): "
1313
1314 msgid "Private DO data: "
1315 msgstr "Privátní DO data: "
1316
1317 msgid "Language preferences: "
1318 msgstr "Jazykové předvolby: "
1319
1320 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1321 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1322
1323 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1324 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1325
1326 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1327 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1328
1329 msgid "Error: invalid response.\n"
1330 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1331
1332 msgid "CA fingerprint: "
1333 msgstr "Otisk CA: "
1334
1335 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1336 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1337
1338 #, c-format
1339 msgid "key operation not possible: %s\n"
1340 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1341
1342 msgid "not an OpenPGP card"
1343 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1344
1345 #, c-format
1346 msgid "error getting current key info: %s\n"
1347 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1348
1349 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1350 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1351
1352 msgid ""
1353 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1354 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1355 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1356 msgstr ""
1357 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1358 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1359 "dokumentace\n"
1360 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1361
1362 #, c-format
1363 msgid "What keysize do you want? (%u) "
1364 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
1365
1366 #, c-format
1367 msgid "rounded up to %u bits\n"
1368 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1369
1370 #, c-format
1371 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1372 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1373
1374 msgid "Changing card key attribute for: "
1375 msgstr ""
1376
1377 #, fuzzy
1378 #| msgid "   (1) Signature key\n"
1379 msgid "Signature key\n"
1380 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1381
1382 #, fuzzy
1383 #| msgid "   (2) Encryption key\n"
1384 msgid "Encryption key\n"
1385 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1386
1387 #, fuzzy
1388 #| msgid "   (3) Authentication key\n"
1389 msgid "Authentication key\n"
1390 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1391
1392 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1393 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
1394
1395 #, c-format
1396 msgid "   (%d) RSA\n"
1397 msgstr "   (%d) RSA\n"
1398
1399 #, fuzzy, c-format
1400 #| msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
1401 msgid "   (%d) ECC\n"
1402 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
1403
1404 msgid "Invalid selection.\n"
1405 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1406
1407 #, c-format
1408 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1409 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1410
1411 #, fuzzy, c-format
1412 #| msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1413 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
1414 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1415
1416 #, fuzzy, c-format
1417 #| msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1418 msgid "error changing key attribute for key %d: %s\n"
1419 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1420
1421 #, fuzzy, c-format
1422 #| msgid "error getting current key info: %s\n"
1423 msgid "error getting card info: %s\n"
1424 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1425
1426 msgid "This command is not supported by this card\n"
1427 msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
1428
1429 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1430 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1431
1432 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1433 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1434
1435 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1436 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1437
1438 #, c-format
1439 msgid ""
1440 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1441 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1442 "You should change them using the command --change-pin\n"
1443 msgstr ""
1444 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1445 "   PIN = „%s“     PIN správce = „%s“\n"
1446 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1447
1448 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1449 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1450
1451 msgid "   (1) Signature key\n"
1452 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1453
1454 msgid "   (2) Encryption key\n"
1455 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1456
1457 msgid "   (3) Authentication key\n"
1458 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1459
1460 msgid "Please select where to store the key:\n"
1461 msgstr "Prosím vyberte, kam uložit klíč:\n"
1462
1463 #, c-format
1464 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1465 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1466
1467 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1468 msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
1469
1470 msgid "Continue? (y/N) "
1471 msgstr "Pokračovat (a/N) "
1472
1473 # The code expects non-localized "yes"
1474 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1475 msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
1476
1477 #, fuzzy, c-format
1478 #| msgid "error looking up: %s\n"
1479 msgid "error for setup KDF: %s\n"
1480 msgstr "chyba při vyhledávání: %s\n"
1481
1482 msgid "quit this menu"
1483 msgstr "ukončit toto menu"
1484
1485 msgid "show admin commands"
1486 msgstr "zobraz příkazy správce"
1487
1488 msgid "show this help"
1489 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1490
1491 msgid "list all available data"
1492 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1493
1494 msgid "change card holder's name"
1495 msgstr "změní jméno majitele karty"
1496
1497 msgid "change URL to retrieve key"
1498 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1499
1500 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1501 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1502
1503 msgid "change the login name"
1504 msgstr "změnit login name"
1505
1506 msgid "change the language preferences"
1507 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1508
1509 msgid "change card holder's sex"
1510 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1511
1512 msgid "change a CA fingerprint"
1513 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1514
1515 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1516 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1517
1518 msgid "generate new keys"
1519 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1520
1521 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1522 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1523
1524 msgid "verify the PIN and list all data"
1525 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1526
1527 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1528 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1529
1530 msgid "destroy all keys and data"
1531 msgstr "zničit všechny klíče a data"
1532
1533 #, fuzzy
1534 #| msgid "|NAME|use user NAME for authentication"
1535 msgid "setup KDF for PIN authentication"
1536 msgstr "|JMÉNO|pro autentizaci použije JMÉNO uživatele"
1537
1538 #, fuzzy
1539 #| msgid "change the ownertrust"
1540 msgid "change the key attribute"
1541 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
1542
1543 msgid "gpg/card> "
1544 msgstr "gpg/karta> "
1545
1546 msgid "Admin-only command\n"
1547 msgstr "pouze příkazy správce\n"
1548
1549 msgid "Admin commands are allowed\n"
1550 msgstr "příkazy správce jsou povoleny\n"
1551
1552 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1553 msgstr "příkazy správce nejsou povoleny\n"
1554
1555 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1556 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1557
1558 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1559 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1560
1561 #, c-format
1562 msgid "can't open '%s'\n"
1563 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1564
1565 #, c-format
1566 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1567 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1568
1569 #, c-format
1570 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1571 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1572
1573 #, c-format
1574 msgid "key \"%s\" not found\n"
1575 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
1576
1577 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1578 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1579
1580 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1581 msgstr "bez parametru „--yes“ to nelze v dávkovém režimu provést\n"
1582
1583 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1584 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1585
1586 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1587 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1588
1589 # The first argument is a "key" or "subkey"
1590 #, c-format
1591 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1592 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1593
1594 # deleting secret %s failed
1595 msgid "key"
1596 msgstr "klíče"
1597
1598 # deleting secret %s failed
1599 msgid "subkey"
1600 msgstr "podklíče"
1601
1602 #, c-format
1603 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1604 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1605
1606 msgid "ownertrust information cleared\n"
1607 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1608
1609 #, c-format
1610 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1611 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1612
1613 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1614 msgstr ""
1615 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1616
1617 #, c-format
1618 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1619 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1620
1621 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1622 msgstr "v režimu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1623
1624 #, c-format
1625 msgid "using cipher %s\n"
1626 msgstr "použití šifry: %s\n"
1627
1628 #, c-format
1629 msgid "'%s' already compressed\n"
1630 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1631
1632 #, c-format
1633 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1634 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1635
1636 #, c-format
1637 msgid "reading from '%s'\n"
1638 msgstr "čte se z „%s“\n"
1639
1640 #, c-format
1641 msgid ""
1642 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1643 msgstr ""
1644 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1645
1646 #, c-format
1647 msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
1648 msgstr "šifrovací algoritmus „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
1649
1650 #, c-format
1651 msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
1652 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s není vhodný pro šifrování v režimu %s\n"
1653
1654 #, c-format
1655 msgid ""
1656 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1657 "preferences\n"
1658 msgstr ""
1659 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1660 "příjemce\n"
1661
1662 #, c-format
1663 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1664 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1665
1666 #, c-format
1667 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1668 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1669
1670 #, c-format
1671 msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
1672 msgstr "volba „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
1673
1674 #, c-format
1675 msgid "%s encrypted data\n"
1676 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1677
1678 #, c-format
1679 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1680 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1681
1682 msgid ""
1683 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1684 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1685
1686 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1687 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1688
1689 msgid "no remote program execution supported\n"
1690 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1691
1692 msgid ""
1693 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1694 msgstr ""
1695 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1696 "nastaveny nebezpečně\n"
1697
1698 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1699 msgstr ""
1700 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1701 "dočasné soubory (temp files)\n"
1702
1703 #, c-format
1704 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1705 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1706
1707 #, c-format
1708 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1709 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1710
1711 #, c-format
1712 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1713 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1714
1715 msgid "unnatural exit of external program\n"
1716 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1717
1718 msgid "unable to execute external program\n"
1719 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1720
1721 #, c-format
1722 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1723 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1724
1725 #, c-format
1726 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1727 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1728
1729 #, c-format
1730 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1731 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1732
1733 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1734 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1735
1736 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1737 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1738
1739 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1740 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1741
1742 msgid "remove unusable parts from key during export"
1743 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1744
1745 msgid "remove as much as possible from key during export"
1746 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1747
1748 msgid "use the GnuPG key backup format"
1749 msgstr "použít záložní formát klíče GnuPG"
1750
1751 msgid " - skipped"
1752 msgstr " – přeskočeno"
1753
1754 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
1755 #, c-format
1756 msgid "writing to '%s'\n"
1757 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
1758
1759 #, c-format
1760 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1761 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1762
1763 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1764 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1765
1766 #, c-format
1767 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1768 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1769
1770 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1771 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1772
1773 #, c-format
1774 msgid "error creating '%s': %s\n"
1775 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
1776
1777 msgid "[User ID not found]"
1778 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1779
1780 #, c-format
1781 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1782 msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
1783
1784 #, c-format
1785 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1786 msgstr "Pozor: „%s“ by měl být dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
1787
1788 #, c-format
1789 msgid "error looking up: %s\n"
1790 msgstr "chyba při vyhledávání: %s\n"
1791
1792 #, c-format
1793 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1794 msgstr "Pozor: %s se nachází v souboru klíčů (keyring) %dkrát\n"
1795
1796 #, c-format
1797 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1798 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1799
1800 #, c-format
1801 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1802 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1803
1804 msgid "No fingerprint"
1805 msgstr "Chybí otisk"
1806
1807 #, c-format
1808 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1809 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1810
1811 #, c-format
1812 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1813 msgstr "Pozor: jako výchozí klíč se nepoužije „%s“: %s\n"
1814
1815 #, c-format
1816 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1817 msgstr "jako výchozí tajný klíč pro podepisování se použije „%s“\n"
1818
1819 #, c-format
1820 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1821 msgstr "všechny hodnoty předány „%s“ se ignorují\n"
1822
1823 # c-format
1824 #, c-format
1825 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1826 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1827
1828 #, c-format
1829 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1830 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1831
1832 #, c-format
1833 msgid "valid values for option '%s':\n"
1834 msgstr "platné hodnoty pro volbu „%s“:\n"
1835
1836 msgid "make a signature"
1837 msgstr "vytvořit podpis"
1838
1839 msgid "make a clear text signature"
1840 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1841
1842 msgid "make a detached signature"
1843 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1844
1845 msgid "encrypt data"
1846 msgstr "šifrovat data"
1847
1848 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1849 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1850
1851 msgid "decrypt data (default)"
1852 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1853
1854 msgid "verify a signature"
1855 msgstr "verifikovat podpis"
1856
1857 msgid "list keys"
1858 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1859
1860 msgid "list keys and signatures"
1861 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1862
1863 msgid "list and check key signatures"
1864 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1865
1866 msgid "list keys and fingerprints"
1867 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1868
1869 msgid "list secret keys"
1870 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1871
1872 msgid "generate a new key pair"
1873 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1874
1875 msgid "quickly generate a new key pair"
1876 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1877
1878 msgid "quickly add a new user-id"
1879 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1880
1881 msgid "quickly revoke a user-id"
1882 msgstr "rychle odvolat identitu uživatele"
1883
1884 msgid "quickly set a new expiration date"
1885 msgstr "rychle nastavit nové datum konce platnosti"
1886
1887 msgid "full featured key pair generation"
1888 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1889
1890 msgid "generate a revocation certificate"
1891 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1892
1893 msgid "remove keys from the public keyring"
1894 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1895
1896 msgid "remove keys from the secret keyring"
1897 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1898
1899 msgid "quickly sign a key"
1900 msgstr "rychle podepsat klíč"
1901
1902 msgid "quickly sign a key locally"
1903 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1904
1905 msgid "sign a key"
1906 msgstr "podepsat klíč"
1907
1908 msgid "sign a key locally"
1909 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1910
1911 msgid "sign or edit a key"
1912 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1913
1914 msgid "change a passphrase"
1915 msgstr "změnit heslo"
1916
1917 msgid "export keys"
1918 msgstr "exportovat klíče"
1919
1920 msgid "export keys to a keyserver"
1921 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1922
1923 msgid "import keys from a keyserver"
1924 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1925
1926 msgid "search for keys on a keyserver"
1927 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1928
1929 msgid "update all keys from a keyserver"
1930 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1931
1932 msgid "import/merge keys"
1933 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1934
1935 msgid "print the card status"
1936 msgstr "vytisknout stav karty"
1937
1938 msgid "change data on a card"
1939 msgstr "změnit data na kartě"
1940
1941 msgid "change a card's PIN"
1942 msgstr "změnit PIN karty"
1943
1944 msgid "update the trust database"
1945 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1946
1947 msgid "print message digests"
1948 msgstr "vypsat hash zprávy"
1949
1950 msgid "run in server mode"
1951 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1952
1953 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
1954 msgstr "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči"
1955
1956 msgid "create ascii armored output"
1957 msgstr "vytvořit výstup zapsaný v ASCII"
1958
1959 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1960 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1961
1962 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1963 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1964
1965 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1966 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1967
1968 msgid "use canonical text mode"
1969 msgstr "použít kanonický textový režim"
1970
1971 msgid "|FILE|write output to FILE"
1972 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1973
1974 msgid "do not make any changes"
1975 msgstr "neprovádět žádné změny"
1976
1977 msgid "prompt before overwriting"
1978 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1979
1980 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1981 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1982
1983 msgid ""
1984 "@\n"
1985 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1986 msgstr ""
1987 "@\n"
1988 "(Pro úplný seznam všech příkazů a voleb nahlédněte do manuálové stránky.)\n"
1989
1990 msgid ""
1991 "@\n"
1992 "Examples:\n"
1993 "\n"
1994 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1995 " --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
1996 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1997 " --list-keys [names]        show keys\n"
1998 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1999 msgstr ""
2000 "@\n"
2001 "Příklady:\n"
2002 "\n"
2003 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
2004 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
2005 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
2006 " --list-keys [jména]        ukázat klíče\n"
2007 " --fingerprint [jména]      ukázat otisky\n"
2008
2009 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
2010 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
2011
2012 msgid ""
2013 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2014 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2015 "Default operation depends on the input data\n"
2016 msgstr ""
2017 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
2018 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
2019 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
2020
2021 msgid ""
2022 "\n"
2023 "Supported algorithms:\n"
2024 msgstr ""
2025 "\n"
2026 "Podporované algoritmy:\n"
2027
2028 msgid "Pubkey: "
2029 msgstr "Veřejný klíč: "
2030
2031 msgid "Cipher: "
2032 msgstr "Šifra: "
2033
2034 msgid "Hash: "
2035 msgstr "Hash: "
2036
2037 msgid "Compression: "
2038 msgstr "Komprese: "
2039
2040 #, c-format
2041 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2042 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
2043
2044 msgid "conflicting commands\n"
2045 msgstr "konfliktní příkazy\n"
2046
2047 #, c-format
2048 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2049 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2050
2051 #, c-format
2052 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2053 msgstr ""
2054 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2055
2056 #, c-format
2057 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2058 msgstr ""
2059 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2060
2061 #, c-format
2062 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2063 msgstr ""
2064 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2065
2066 #, c-format
2067 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2068 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
2069
2070 #, c-format
2071 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2072 msgstr ""
2073 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
2074
2075 #, c-format
2076 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2077 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
2078
2079 #, c-format
2080 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2081 msgstr ""
2082 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
2083 "nebezpečně\n"
2084
2085 #, c-format
2086 msgid ""
2087 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2088 msgstr ""
2089 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
2090 "nebezpečně\n"
2091
2092 #, c-format
2093 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2094 msgstr ""
2095 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2096 "nebezpečně\n"
2097
2098 #, c-format
2099 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2100 msgstr ""
2101 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2102 "nastavena bezpečně\n"
2103
2104 #, c-format
2105 msgid ""
2106 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2107 msgstr ""
2108 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2109 "nastavena bezpečně\n"
2110
2111 #, c-format
2112 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2113 msgstr ""
2114 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2115 "nastavena bezpečně\n"
2116
2117 # c-format
2118 #, c-format
2119 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2120 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2121
2122 msgid "display photo IDs during key listings"
2123 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2124
2125 msgid "show key usage information during key listings"
2126 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2127
2128 msgid "show policy URLs during signature listings"
2129 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2130
2131 msgid "show all notations during signature listings"
2132 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2133
2134 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2135 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2136
2137 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2138 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2139
2140 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2141 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2142
2143 msgid "show user ID validity during key listings"
2144 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2145
2146 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2147 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2148
2149 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2150 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2151
2152 msgid "show the keyring name in key listings"
2153 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2154
2155 msgid "show expiration dates during signature listings"
2156 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2157
2158 #, c-format
2159 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2160 msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
2161
2162 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2163 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
2164
2165 #, c-format
2166 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2167 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2168
2169 #, c-format
2170 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2171 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2172
2173 #, c-format
2174 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2175 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2176
2177 #, c-format
2178 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2179 msgstr "„%s“ není správná e-mailová adresa\n"
2180
2181 #, c-format
2182 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2183 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2184
2185 #, fuzzy, c-format
2186 #| msgid "invalid value for option '%s'\n"
2187 msgid "invalid request origin '%s'\n"
2188 msgstr "neplatný argument u volby „%s“\n"
2189
2190 #, c-format
2191 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2192 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2193
2194 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2195 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2196
2197 #, c-format
2198 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2199 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2200
2201 msgid "invalid keyserver options\n"
2202 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2203
2204 #, c-format
2205 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2206 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2207
2208 msgid "invalid import options\n"
2209 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2210
2211 #, c-format
2212 msgid "invalid filter option: %s\n"
2213 msgstr "neplatná volba filtru: %s\n"
2214
2215 #, c-format
2216 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2217 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2218
2219 msgid "invalid export options\n"
2220 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2221
2222 #, c-format
2223 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2224 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2225
2226 msgid "invalid list options\n"
2227 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2228
2229 msgid "display photo IDs during signature verification"
2230 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2231
2232 msgid "show policy URLs during signature verification"
2233 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2234
2235 msgid "show all notations during signature verification"
2236 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2237
2238 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2239 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2240
2241 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2242 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2243
2244 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2245 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2246
2247 msgid "show user ID validity during signature verification"
2248 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2249
2250 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2251 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2252
2253 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2254 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2255
2256 msgid "validate signatures with PKA data"
2257 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2258
2259 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2260 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2261
2262 #, c-format
2263 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2264 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2265
2266 msgid "invalid verify options\n"
2267 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2268
2269 #, c-format
2270 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2271 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2272
2273 #, c-format
2274 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2275 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2276
2277 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2278 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2279
2280 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2281 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2282
2283 #, c-format
2284 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2285 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2286
2287 #, c-format
2288 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2289 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2290
2291 #, c-format
2292 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2293 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2294
2295 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2296 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2297
2298 #, c-format
2299 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2300 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2301
2302 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2303 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2304
2305 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2306 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2307
2308 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2309 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2310
2311 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2312 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2313
2314 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2315 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2316
2317 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2318 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2319
2320 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2321 msgstr ""
2322 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2323 "2 nebo 3\n"
2324
2325 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2326 msgstr ""
2327 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2328 "nebo 3\n"
2329
2330 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2331 msgstr "Poznámka: jednoduchý režim S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2332
2333 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2334 msgstr "neplatný režim S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2335
2336 msgid "invalid default preferences\n"
2337 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2338
2339 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2340 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2341
2342 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2343 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2344
2345 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2346 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2347
2348 #, c-format
2349 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2350 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2351
2352 #, c-format
2353 msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2354 msgstr "hashovací algoritmus „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
2355
2356 #, c-format
2357 msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2358 msgstr "kompresní algoritmus „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
2359
2360 #, c-format
2361 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2362 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2363
2364 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2365 msgstr ""
2366 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2367
2368 #, c-format
2369 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2370 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2371
2372 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2373 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2374
2375 #, c-format
2376 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
2377 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v režimu %s\n"
2378
2379 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2380 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2381
2382 #, c-format
2383 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
2384 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v režimu %s\n"
2385
2386 #, c-format
2387 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2388 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2389
2390 #, c-format
2391 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2392 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2393
2394 #, c-format
2395 msgid "key export failed: %s\n"
2396 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2397
2398 #, c-format
2399 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2400 msgstr "export jako SSH klíč se nepodařil: %s\n"
2401
2402 #, c-format
2403 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2404 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2405
2406 #, c-format
2407 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2408 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2409
2410 #, c-format
2411 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2412 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2413
2414 #, c-format
2415 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2416 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2417
2418 #, c-format
2419 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2420 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2421
2422 #, c-format
2423 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2424 msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
2425
2426 #, c-format
2427 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2428 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
2429
2430 msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
2431 msgstr "POZOR: nezadán žádný příkaz. Váš záměr bude odhadnut…\n"
2432
2433 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2434 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
2435
2436 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2437 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2438
2439 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2440 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2441
2442 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2443 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2444
2445 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2446 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2447
2448 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2449 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2450
2451 msgid "|FD|write status info to this FD"
2452 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2453
2454 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2455 msgstr "|ALGORITMUS|zamítnout podpisy založené na ALGORITMU"
2456
2457 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2458 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2459
2460 msgid ""
2461 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2462 "Check signatures against known trusted keys\n"
2463 msgstr ""
2464 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2465 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2466
2467 msgid "No help available"
2468 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2469
2470 #, c-format
2471 msgid "No help available for '%s'"
2472 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2473
2474 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2475 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2476
2477 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2478 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2479
2480 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2481 msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
2482
2483 msgid "do not update the trustdb after import"
2484 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2485
2486 msgid "show key during import"
2487 msgstr "při importu ukázat klíč"
2488
2489 msgid "only accept updates to existing keys"
2490 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2491
2492 msgid "remove unusable parts from key after import"
2493 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2494
2495 msgid "remove as much as possible from key after import"
2496 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2497
2498 msgid "run import filters and export key immediately"
2499 msgstr "spustit importní filtry a exportovat klíč okamžitě"
2500
2501 msgid "assume the GnuPG key backup format"
2502 msgstr "předpokládat vstup ve formátu zálohy klíčů GnuPG"
2503
2504 msgid "repair keys on import"
2505 msgstr "při importu opravit klíče"
2506
2507 #, c-format
2508 msgid "skipping block of type %d\n"
2509 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2510
2511 #, c-format
2512 msgid "%lu keys processed so far\n"
2513 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2514
2515 #, c-format
2516 msgid "Total number processed: %lu\n"
2517 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2518
2519 #, c-format
2520 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2521 msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
2522
2523 #, c-format
2524 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2525 msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2526
2527 #, c-format
2528 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2529 msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
2530
2531 #, c-format
2532 msgid "              imported: %lu"
2533 msgstr "                     importováno: %lu"
2534
2535 #, c-format
2536 msgid "             unchanged: %lu\n"
2537 msgstr "                       beze změn: %lu\n"
2538
2539 #, c-format
2540 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2541 msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
2542
2543 #, c-format
2544 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2545 msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
2546
2547 #, c-format
2548 msgid "        new signatures: %lu\n"
2549 msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
2550
2551 #, c-format
2552 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2553 msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
2554
2555 #, c-format
2556 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2557 msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
2558
2559 #, c-format
2560 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2561 msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
2562
2563 #, c-format
2564 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2565 msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2566
2567 #, c-format
2568 msgid "          not imported: %lu\n"
2569 msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
2570
2571 #, c-format
2572 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2573 msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
2574
2575 #, c-format
2576 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2577 msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2578
2579 #, c-format
2580 msgid ""
2581 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2582 "algorithms on these user IDs:\n"
2583 msgstr ""
2584 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2585 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2586
2587 #, c-format
2588 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2589 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2590
2591 #, c-format
2592 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2593 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2594
2595 #, c-format
2596 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2597 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2598
2599 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2600 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2601
2602 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2603 msgstr ""
2604 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2605
2606 #, c-format
2607 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2608 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2609
2610 #, c-format
2611 msgid "key %s: no user ID\n"
2612 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2613
2614 #, c-format
2615 msgid "key %s: %s\n"
2616 msgstr "klíč %s: %s\n"
2617
2618 msgid "rejected by import screener"
2619 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2620
2621 #, c-format
2622 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2623 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2624
2625 # c-format
2626 #, c-format
2627 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2628 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2629
2630 #, c-format
2631 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2632 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2633
2634 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2635 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2636
2637 #, c-format
2638 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2639 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2640
2641 #, c-format
2642 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2643 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2644
2645 #, c-format
2646 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2647 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2648
2649 #, c-format
2650 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2651 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2652
2653 #, c-format
2654 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2655 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2656
2657 #, c-format
2658 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2659 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2660
2661 #, c-format
2662 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2663 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2664
2665 #, c-format
2666 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2667 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2668
2669 #, c-format
2670 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2671 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2672
2673 #, c-format
2674 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2675 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2676
2677 #, c-format
2678 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2679 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2680
2681 #, c-format
2682 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2683 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2684
2685 #, c-format
2686 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2687 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2688
2689 #, c-format
2690 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2691 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2692
2693 #, c-format
2694 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2695 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2696
2697 #, c-format
2698 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2699 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2700
2701 #, c-format
2702 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2703 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2704
2705 #, c-format
2706 msgid "key %s: secret key imported\n"
2707 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2708
2709 #, c-format
2710 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2711 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2712
2713 #, c-format
2714 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2715 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2716
2717 #, c-format
2718 msgid "secret key %s: %s\n"
2719 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2720
2721 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2722 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2723
2724 #, c-format
2725 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2726 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2727
2728 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2729 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2730 #. actual private key data is stored on the card.  A
2731 #. single smartcard can have up to three private key
2732 #. data.  Importing private key stub is always
2733 #. skipped in 2.1, and it returns
2734 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2735 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2736 #. references to a card will be automatically
2737 #. created again.
2738 #, c-format
2739 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2740 msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
2741
2742 #, c-format
2743 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2744 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2745
2746 #, c-format
2747 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2748 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2749
2750 #, c-format
2751 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2752 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2753
2754 #, c-format
2755 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2756 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2757
2758 #, c-format
2759 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2760 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2761
2762 #, c-format
2763 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2764 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2765
2766 #, c-format
2767 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2768 msgstr ""
2769 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2770
2771 #, c-format
2772 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2773 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2774
2775 #, c-format
2776 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2777 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2778
2779 #, c-format
2780 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2781 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2782
2783 #, c-format
2784 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2785 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2786
2787 #, c-format
2788 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2789 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2790
2791 #, c-format
2792 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2793 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2794
2795 #, c-format
2796 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2797 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro odvolání klíče\n"
2798
2799 #, c-format
2800 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2801 msgstr "klíč %s: neplatný odvolací podklíč\n"
2802
2803 #, c-format
2804 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2805 msgstr "klíč %s: vícenásobná odvolání podklíče smazáno\n"
2806
2807 #, c-format
2808 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2809 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2810
2811 #, c-format
2812 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2813 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2814
2815 #, c-format
2816 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2817 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2818
2819 #, c-format
2820 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2821 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2822
2823 #, c-format
2824 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2825 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2826
2827 #, c-format
2828 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2829 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2830
2831 #, c-format
2832 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2833 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2834
2835 #, c-format
2836 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2837 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2838
2839 #, c-format
2840 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2841 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být odvolán: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2842
2843 #, c-format
2844 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2845 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být odvolán: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2846
2847 #, c-format
2848 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2849 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2850
2851 #, c-format
2852 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2853 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2854
2855 #, c-format
2856 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2857 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2858
2859 #, c-format
2860 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2861 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2862
2863 #, c-format
2864 msgid "keybox '%s' created\n"
2865 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2866
2867 #, c-format
2868 msgid "keyring '%s' created\n"
2869 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2870
2871 #, c-format
2872 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2873 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2874
2875 #, c-format
2876 msgid "error opening key DB: %s\n"
2877 msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
2878
2879 #, c-format
2880 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2881 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2882
2883 msgid "[revocation]"
2884 msgstr "[odvolání]"
2885
2886 msgid "[self-signature]"
2887 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2888
2889 msgid ""
2890 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2891 "keys\n"
2892 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2893 "etc.)\n"
2894 msgstr ""
2895 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2896 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2897 "kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
2898 "\n"
2899
2900 #, c-format
2901 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2902 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2903
2904 #, c-format
2905 msgid "  %d = I trust fully\n"
2906 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2907
2908 msgid ""
2909 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2910 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2911 "trust signatures on your behalf.\n"
2912 msgstr ""
2913 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2914 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2915 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2916
2917 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2918 msgstr ""
2919 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2920 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2921
2922 #, c-format
2923 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
2924 msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
2925
2926 #, c-format
2927 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2928 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je odvoláno."
2929
2930 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2931 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2932
2933 msgid "  Unable to sign.\n"
2934 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2935
2936 #, c-format
2937 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2938 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2939
2940 #, c-format
2941 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2942 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2943
2944 #, c-format
2945 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2946 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2947
2948 msgid "Sign it? (y/N) "
2949 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2950
2951 #, c-format
2952 msgid ""
2953 "The self-signature on \"%s\"\n"
2954 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2955 msgstr ""
2956 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2957 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2958
2959 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2960 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2961
2962 #, c-format
2963 msgid ""
2964 "Your current signature on \"%s\"\n"
2965 "has expired.\n"
2966 msgstr ""
2967 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2968 "vypršela.\n"
2969
2970 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2971 msgstr ""
2972 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2973 "N) "
2974
2975 #, c-format
2976 msgid ""
2977 "Your current signature on \"%s\"\n"
2978 "is a local signature.\n"
2979 msgstr ""
2980 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2981 "je pouze lokální.\n"
2982
2983 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2984 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2985
2986 #, c-format
2987 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2988 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2989
2990 #, c-format
2991 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2992 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2993
2994 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2995 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2996
2997 #, c-format
2998 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2999 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3000
3001 msgid "This key has expired!"
3002 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
3003
3004 #, c-format
3005 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3006 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3007
3008 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3009 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3010
3011 msgid ""
3012 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3013 "belongs\n"
3014 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3015 msgstr ""
3016 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3017 "patří výše uvedené osobě.\n"
3018 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3019
3020 #, c-format
3021 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3022 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3023
3024 #, c-format
3025 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3026 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3027
3028 #, c-format
3029 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3030 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3031
3032 #, c-format
3033 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3034 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3035
3036 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3037 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
3038
3039 #, c-format
3040 msgid ""
3041 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3042 "key \"%s\" (%s)\n"
3043 msgstr ""
3044 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3045 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3046
3047 msgid "This will be a self-signature.\n"
3048 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3049
3050 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3051 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3052
3053 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3054 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3055
3056 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3057 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3058
3059 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3060 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3061
3062 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3063 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3064
3065 msgid "I have checked this key casually.\n"
3066 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3067
3068 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3069 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3070
3071 msgid "Really sign? (y/N) "
3072 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3073
3074 #, c-format
3075 msgid "signing failed: %s\n"
3076 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3077
3078 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3079 msgstr ""
3080 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3081 "nelze změnit.\n"
3082
3083 #, c-format
3084 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3085 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3086
3087 msgid "save and quit"
3088 msgstr "uložit a ukončit"
3089
3090 msgid "show key fingerprint"
3091 msgstr "vypsat otisk klíče"
3092
3093 msgid "show the keygrip"
3094 msgstr "ukázat keygrip"
3095
3096 msgid "list key and user IDs"
3097 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3098
3099 msgid "select user ID N"
3100 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3101
3102 msgid "select subkey N"
3103 msgstr "vyberte podklíč N"
3104
3105 msgid "check signatures"
3106 msgstr "kontrolovat podpisy"
3107
3108 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3109 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3110
3111 msgid "sign selected user IDs locally"
3112 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3113
3114 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3115 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3116
3117 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3118 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3119
3120 msgid "add a user ID"
3121 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3122
3123 msgid "add a photo ID"
3124 msgstr "přidat fotografický ID"
3125
3126 msgid "delete selected user IDs"
3127 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3128
3129 msgid "add a subkey"
3130 msgstr "přidat podklíč"
3131
3132 msgid "add a key to a smartcard"
3133 msgstr "přidat klíč na kartu"
3134
3135 msgid "move a key to a smartcard"
3136 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3137
3138 msgid "move a backup key to a smartcard"
3139 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3140
3141 msgid "delete selected subkeys"
3142 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3143
3144 msgid "add a revocation key"
3145 msgstr "přidat revokační klíč"
3146
3147 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3148 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3149
3150 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3151 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3152
3153 msgid "flag the selected user ID as primary"
3154 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3155
3156 msgid "list preferences (expert)"
3157 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3158
3159 msgid "list preferences (verbose)"
3160 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3161
3162 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3163 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3164
3165 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3166 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3167
3168 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3169 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3170
3171 msgid "change the passphrase"
3172 msgstr "změnit heslo"
3173
3174 msgid "change the ownertrust"
3175 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3176
3177 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3178 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3179
3180 msgid "revoke selected user IDs"
3181 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3182
3183 msgid "revoke key or selected subkeys"
3184 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3185
3186 msgid "enable key"
3187 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3188
3189 msgid "disable key"
3190 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3191
3192 msgid "show selected photo IDs"
3193 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3194
3195 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3196 msgstr ""
3197 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3198
3199 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3200 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3201
3202 msgid "Secret key is available.\n"
3203 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3204
3205 #, fuzzy
3206 #| msgid "Secret key is available.\n"
3207 msgid "Secret subkeys are available.\n"
3208 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3209
3210 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3211 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3212
3213 msgid ""
3214 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3215 "(lsign),\n"
3216 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3217 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3218 msgstr ""
3219 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3220 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3221 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3222
3223 msgid "Key is revoked."
3224 msgstr "Klíč je odvolán."
3225
3226 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3227 msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
3228
3229 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3230 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3231
3232 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3233 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3234
3235 #, c-format
3236 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3237 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3238
3239 #, c-format
3240 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3241 msgstr "Tento příkaz není v režimu %s dovolen.\n"
3242
3243 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3244 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3245
3246 #, c-format
3247 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3248 msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
3249
3250 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3251 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3252
3253 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3254 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3255
3256 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3257 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3258
3259 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3260 #. moving the key and not about removing it.
3261 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3262 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3263
3264 msgid "You must select exactly one key.\n"
3265 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3266
3267 msgid "Command expects a filename argument\n"
3268 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3269
3270 #, c-format
3271 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3272 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3273
3274 #, c-format
3275 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3276 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3277
3278 msgid "You must select at least one key.\n"
3279 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3280
3281 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3282 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3283
3284 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3285 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3286
3287 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3288 msgstr "Opravdu odvolat všechna vybraná ID uživatele? (a/N) "
3289
3290 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3291 msgstr "Opravdu odvolat toto ID uživatele? (a/N) "
3292
3293 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3294 msgstr "Opravdu chcete odvolat celý klíč? (a/N) "
3295
3296 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3297 msgstr "Opravdu chcete odvolat vybrané podklíče? (a/N) "
3298
3299 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3300 msgstr "Opravdu chcete odvolat tento podklíč? (a/N) "
3301
3302 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3303 msgstr ""
3304 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3305 "poskytnutá uživatelem\n"
3306
3307 msgid "Set preference list to:\n"
3308 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3309
3310 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3311 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3312
3313 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3314 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3315
3316 msgid "Save changes? (y/N) "
3317 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3318
3319 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3320 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3321
3322 #, c-format
3323 msgid "update failed: %s\n"
3324 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3325
3326 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3327 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3328
3329 msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
3330 msgstr "poslední platné ID uživatele nelze odvolat.\n"
3331
3332 #, c-format
3333 msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
3334 msgstr "odvolání ID uživatele se nepodařilo: %s\n"
3335
3336 #, c-format
3337 msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
3338 msgstr "nastavení primárního ID uživatele se nepodařilo: %s\n"
3339
3340 #, c-format
3341 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3342 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3343
3344 #, c-format
3345 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3346 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3347
3348 #, c-format
3349 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3350 msgstr "Neplatné ID uživatele „%s“: %s\n"
3351
3352 msgid "No matching user IDs."
3353 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3354
3355 msgid "Nothing to sign.\n"
3356 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3357
3358 #, c-format
3359 msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
3360 msgstr "„%s“ není platná doba expirace\n"
3361
3362 #, c-format
3363 msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
3364 msgstr "„%s“ není řádný otisk\n"
3365
3366 #, c-format
3367 msgid "subkey \"%s\" not found\n"
3368 msgstr "podklíč „%s“ nenalezen\n"
3369
3370 msgid "Digest: "
3371 msgstr "Hash: "
3372
3373 msgid "Features: "
3374 msgstr "Vlastnosti: "
3375
3376 msgid "Keyserver no-modify"
3377 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3378
3379 msgid "Preferred keyserver: "
3380 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3381
3382 msgid "Notations: "
3383 msgstr "Poznámky: "
3384
3385 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3386 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3387
3388 #, c-format
3389 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3390 msgstr "V %s byl následující klíč odvolán %s klíčem %s\n"
3391
3392 #, c-format
3393 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3394 msgstr "Tento klíč může být odvolán %s klíčem %s "
3395
3396 msgid "(sensitive)"
3397 msgstr "(citlivá informace)"
3398
3399 #, c-format
3400 msgid "created: %s"
3401 msgstr "vytvořen: %s"
3402
3403 #, c-format
3404 msgid "revoked: %s"
3405 msgstr "odvolán: %s"
3406
3407 #, c-format
3408 msgid "expired: %s"
3409 msgstr "platnost skončila: %s"
3410
3411 #, c-format
3412 msgid "expires: %s"
3413 msgstr "platnost skončí: %s"
3414
3415 #, c-format
3416 msgid "usage: %s"
3417 msgstr "použití: %s"
3418
3419 msgid "card-no: "
3420 msgstr "číslo karty: "
3421
3422 #, c-format
3423 msgid "trust: %s"
3424 msgstr "důvěra: %s"
3425
3426 #, c-format
3427 msgid "validity: %s"
3428 msgstr "platnost: %s"
3429
3430 msgid "This key has been disabled"
3431 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3432
3433 msgid ""
3434 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3435 "unless you restart the program.\n"
3436 msgstr ""
3437 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3438 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3439
3440 # status
3441 msgid "revoked"
3442 msgstr "odvolán"
3443
3444 msgid "expired"
3445 msgstr "platnost skončila"
3446
3447 msgid ""
3448 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3449 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3450 msgstr ""
3451 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3452 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3453
3454 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3455 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3456
3457 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3458 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3459
3460 msgid ""
3461 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3462 "versions\n"
3463 "         of PGP to reject this key.\n"
3464 msgstr ""
3465 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3466 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3467
3468 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3469 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3470
3471 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3472 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3473
3474 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3475 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3476
3477 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3478 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3479
3480 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3481 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3482
3483 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3484 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3485
3486 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3487 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3488
3489 #, c-format
3490 msgid "Deleted %d signature.\n"
3491 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3492 msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
3493 msgstr[1] "Smazány %d podpisy.\n"
3494 msgstr[2] "Smazáno %d podpisů.\n"
3495
3496 msgid "Nothing deleted.\n"
3497 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3498
3499 msgid "invalid"
3500 msgstr "neplatný"
3501
3502 #, c-format
3503 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3504 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3505
3506 #, c-format
3507 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3508 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3509 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: odstraněn %d podpis\n"
3510 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: odstraněny %d podpisy\n"
3511 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: odstraněno %d podpisů\n"
3512
3513 #, c-format
3514 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3515 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3516
3517 #, c-format
3518 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3519 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3520
3521 msgid ""
3522 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3523 "cause\n"
3524 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3525 msgstr ""
3526 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání pověřeého odvolatele může v některých\n"
3527 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3528
3529 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3530 msgstr "K PGP2 klíči byste neměli přidávat pověřeného odvolatele.\n"
3531
3532 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3533 msgstr "Vložte identifikátor pověřeného odvolatele: "
3534
3535 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3536 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit odvoláním\n"
3537
3538 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3539 msgstr "klíč nelze pověřit odvoláním sama sebe\n"
3540
3541 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3542 msgstr "tento klíč již byl určen jako odvolatel\n"
3543
3544 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3545 msgstr ""
3546 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče pověřeným odvolatelem je nevratná operace!\n"
3547
3548 msgid ""
3549 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3550 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit odvoláním? (a/N) "
3551
3552 msgid ""
3553 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3554 "N) "
3555 msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
3556
3557 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3558 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3559
3560 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3561 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3562
3563 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3564 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3565
3566 #, fuzzy
3567 #| msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3568 msgid "Changing usage of a subkey.\n"
3569 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3570
3571 #, fuzzy
3572 #| msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3573 msgid "Changing usage of the primary key.\n"
3574 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3575
3576 #, c-format
3577 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3578 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3579
3580 #, c-format
3581 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3582 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3583
3584 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3585 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3586
3587 #, c-format
3588 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3589 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3590
3591 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3592 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3593
3594 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3595 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3596
3597 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3598 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3599
3600 msgid "Enter the notation: "
3601 msgstr "Vložte poznámku: "
3602
3603 msgid "Proceed? (y/N) "
3604 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3605
3606 #, c-format
3607 msgid "No user ID with index %d\n"
3608 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3609
3610 #, c-format
3611 msgid "No user ID with hash %s\n"
3612 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3613
3614 #, c-format
3615 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3616 msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
3617
3618 #, c-format
3619 msgid "No subkey with index %d\n"
3620 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3621
3622 #, c-format
3623 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3624 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3625
3626 #, c-format
3627 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3628 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3629
3630 msgid " (non-exportable)"
3631 msgstr " (neexportovatelné)"
3632
3633 #, c-format
3634 msgid "This signature expired on %s.\n"
3635 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3636
3637 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3638 msgstr "Jste si jisti, že jej chcete stále odvolat? (a/N) "
3639
3640 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3641 msgstr "Vytvořit pro tento podpis odvolací certifikát? (a/N)"
3642
3643 msgid "Not signed by you.\n"
3644 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3645
3646 #, c-format
3647 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3648 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3649
3650 msgid " (non-revocable)"
3651 msgstr " (neodvolatelné)"
3652
3653 #, c-format
3654 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3655 msgstr "odvoláno vaším klíčem %s v %s\n"
3656
3657 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3658 msgstr "Chystáte se odvolat tyto podpisy:\n"
3659
3660 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3661 msgstr "Opravdu vytvořit odvolací certifikáty? (a/N) "
3662
3663 msgid "no secret key\n"
3664 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3665
3666 #, c-format
3667 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3668 msgstr "pokud odvolat ID neuživatele: %s\n"
3669
3670 #, c-format
3671 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3672 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již odvoláno\n"
3673
3674 #, c-format
3675 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3676 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3677
3678 msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
3679 msgstr "Poslední platné ID uživatele nelze odvolat.\n"
3680
3681 #, c-format
3682 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3683 msgstr "Klíč %s je již odvolán.\n"
3684
3685 #, c-format
3686 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3687 msgstr "Podklíč %s je již odvolán.\n"
3688
3689 #, c-format
3690 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3691 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3692
3693 #, c-format
3694 msgid "invalid value for option '%s'\n"
3695 msgstr "neplatný argument u volby „%s“\n"
3696
3697 #, c-format
3698 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3699 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3700
3701 msgid "too many cipher preferences\n"
3702 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3703
3704 msgid "too many digest preferences\n"
3705 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3706
3707 msgid "too many compression preferences\n"
3708 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3709
3710 #, c-format
3711 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3712 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3713
3714 msgid "writing direct signature\n"
3715 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3716
3717 msgid "writing self signature\n"
3718 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3719
3720 msgid "writing key binding signature\n"
3721 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3722
3723 #, c-format
3724 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3725 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3726
3727 #, c-format
3728 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3729 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3730
3731 msgid ""
3732 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3733 msgstr ""
3734 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3735 "dlouhým hashem\n"
3736
3737 msgid "Sign"
3738 msgstr "Podepisování"
3739
3740 msgid "Certify"
3741 msgstr "Certifikování"
3742
3743 msgid "Encrypt"
3744 msgstr "Šifrování"
3745
3746 msgid "Authenticate"
3747 msgstr "Autentizace"
3748
3749 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3750 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3751 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3752 #. functions:
3753 #.
3754 #. s = Toggle signing capability
3755 #. e = Toggle encryption capability
3756 #. a = Toggle authentication capability
3757 #. q = Finish
3758 #.
3759 msgid "SsEeAaQq"
3760 msgstr "SsEeAaQq"
3761
3762 #, c-format
3763 msgid "Possible actions for a %s key: "
3764 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3765
3766 msgid "Current allowed actions: "
3767 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3768
3769 #, c-format
3770 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3771 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3772
3773 #, c-format
3774 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3775 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3776
3777 #, c-format
3778 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3779 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3780
3781 #, c-format
3782 msgid "   (%c) Finished\n"
3783 msgstr "   (%c) Konec\n"
3784
3785 #, c-format
3786 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3787 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3788
3789 #, c-format
3790 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3791 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3792
3793 #, c-format
3794 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3795 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3796
3797 #, c-format
3798 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3799 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3800
3801 #, c-format
3802 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3803 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3804
3805 #, c-format
3806 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3807 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3808
3809 #, c-format
3810 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3811 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3812
3813 #, c-format
3814 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3815 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3816
3817 #, c-format
3818 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3819 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3820
3821 #, c-format
3822 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3823 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3824
3825 #, c-format
3826 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3827 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3828
3829 #, c-format
3830 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3831 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3832
3833 #, c-format
3834 msgid "  (%d) Existing key\n"
3835 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3836
3837 msgid "Enter the keygrip: "
3838 msgstr "Vložte keygrip: "
3839
3840 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3841 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3842
3843 msgid "No key with this keygrip\n"
3844 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3845
3846 #, c-format
3847 msgid "rounded to %u bits\n"
3848 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3849
3850 #, c-format
3851 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3852 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3853
3854 #, c-format
3855 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3856 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3857
3858 #, c-format
3859 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3860 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3861
3862 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3863 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3864
3865 msgid ""
3866 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3867 "         0 = key does not expire\n"
3868 "      <n>  = key expires in n days\n"
3869 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3870 "      <n>m = key expires in n months\n"
3871 "      <n>y = key expires in n years\n"
3872 msgstr ""
3873 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3874 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3875 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3876 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3877 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3878 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3879
3880 msgid ""
3881 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3882 "         0 = signature does not expire\n"
3883 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3884 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3885 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3886 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3887 msgstr ""
3888 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3889 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3890 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3891 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3892 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3893 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3894
3895 msgid "Key is valid for? (0) "
3896 msgstr "Klíč je platný po? (0) "
3897
3898 #, c-format
3899 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3900 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3901
3902 msgid "invalid value\n"
3903 msgstr "neplatná hodnota\n"
3904
3905 msgid "Key does not expire at all\n"
3906 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3907
3908 msgid "Signature does not expire at all\n"
3909 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3910
3911 #, c-format
3912 msgid "Key expires at %s\n"
3913 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3914
3915 #, c-format
3916 msgid "Signature expires at %s\n"
3917 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3918
3919 msgid ""
3920 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3921 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3922 msgstr ""
3923 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3924 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3925
3926 msgid "Is this correct? (y/N) "
3927 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3928
3929 msgid ""
3930 "\n"
3931 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3932 "\n"
3933 msgstr ""
3934 "\n"
3935 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3936 "váš klíč.\n"
3937 "\n"
3938
3939 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3940 #. but you should keep your existing translation.  In case
3941 #. the new string is not translated this old string will
3942 #. be used.
3943 msgid ""
3944 "\n"
3945 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3946 "ID\n"
3947 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3948 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3949 "\n"
3950 msgstr ""
3951 "\n"
3952 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3953 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3954 "v tomto tvaru:\n"
3955 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3956 "\n"
3957
3958 msgid "Real name: "
3959 msgstr "Jméno a příjmení: "
3960
3961 msgid "Invalid character in name\n"
3962 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3963
3964 #, c-format
3965 msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
3966 msgstr "Znaky „%s“ a „%s“ se ve jméně nesmí objevit\n"
3967
3968 msgid "Name may not start with a digit\n"
3969 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3970
3971 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3972 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3973
3974 msgid "Email address: "
3975 msgstr "E-mailová adresa: "
3976
3977 msgid "Not a valid email address\n"
3978 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3979
3980 msgid "Comment: "
3981 msgstr "Komentář: "
3982
3983 msgid "Invalid character in comment\n"
3984 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3985
3986 #, c-format
3987 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3988 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3989
3990 #, c-format
3991 msgid ""
3992 "You selected this USER-ID:\n"
3993 "    \"%s\"\n"
3994 "\n"
3995 msgstr ""
3996 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3997 "    „%s“\n"
3998 "\n"
3999
4000 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4001 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
4002
4003 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4004 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4005 #. string which should be translated accordingly and the
4006 #. letter changed to match the one in the answer string.
4007 #.
4008 #. n = Change name
4009 #. c = Change comment
4010 #. e = Change email
4011 #. o = Okay (ready, continue)
4012 #. q = Quit
4013 #.
4014 msgid "NnCcEeOoQq"
4015 msgstr "jJkKeEPpUu"
4016
4017 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4018 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
4019
4020 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4021 msgstr ""
4022 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
4023 "program? "
4024
4025 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
4026 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail nebo (U)končit? "
4027
4028 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
4029 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit? "
4030
4031 msgid "Please correct the error first\n"
4032 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
4033
4034 msgid ""
4035 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4036 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4037 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4038 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4039 msgstr ""
4040 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
4041 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
4042 "myší,\n"
4043 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
4044 "entropie.\n"
4045
4046 #, c-format
4047 msgid "Key generation failed: %s\n"
4048 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
4049
4050 #, c-format
4051 msgid ""
4052 "About to create a key for:\n"
4053 "    \"%s\"\n"
4054 "\n"
4055 msgstr ""
4056 "Bude se vytvářet klíč pro:\n"
4057 "    „%s“\n"
4058 "\n"
4059
4060 msgid "Continue? (Y/n) "
4061 msgstr "Pokračovat (A/n) "
4062
4063 #, c-format
4064 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
4065 msgstr "Klíč pro „%s“ již existuje\n"
4066
4067 msgid "Create anyway? (y/N) "
4068 msgstr "Přesto vytvořit? (a/N) "
4069
4070 msgid "creating anyway\n"
4071 msgstr "přesto se vytváří\n"
4072
4073 #, c-format
4074 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
4075 msgstr "Poznámka: Pro komplexní tvorbu klíče použijte „%s %s“.\n"
4076
4077 msgid "Key generation canceled.\n"
4078 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
4079
4080 #, c-format
4081 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
4082 msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
4083
4084 #, c-format
4085 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
4086 msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
4087
4088 #, c-format
4089 msgid "writing public key to '%s'\n"
4090 msgstr "veřejný klíč se zapisuje do „%s“\n"
4091
4092 #, c-format
4093 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4094 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
4095
4096 #, c-format
4097 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
4098 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
4099
4100 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4101 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
4102
4103 msgid ""
4104 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4105 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4106 msgstr ""
4107 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
4108 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
4109
4110 #, c-format
4111 msgid ""
4112 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4113 msgstr ""
4114 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
4115 "je problém se systémovým časem)\n"
4116
4117 #, c-format
4118 msgid ""
4119 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4120 msgstr ""
4121 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
4122 "je problém se systémovým časem)\n"
4123
4124 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4125 msgstr "Poznámka: vytvoření podklíčů pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
4126
4127 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
4128 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
4129
4130 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
4131 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
4132
4133 msgid "Really create? (y/N) "
4134 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
4135
4136 msgid "never     "
4137 msgstr "nikdy     "
4138
4139 msgid "Critical signature policy: "
4140 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
4141
4142 msgid "Signature policy: "
4143 msgstr "Podepisovací politika: "
4144
4145 msgid "Critical preferred keyserver: "
4146 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
4147
4148 msgid "Critical signature notation: "
4149 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
4150
4151 msgid "Signature notation: "
4152 msgstr "Podepisovací notace: "
4153
4154 #, c-format
4155 msgid "%d good signature\n"
4156 msgid_plural "%d good signatures\n"
4157 msgstr[0] "%d dobrý podpis\n"
4158 msgstr[1] "%d dobré podpisy\n"
4159 msgstr[2] "%d dobrých podpisů\n"
4160
4161 #, c-format
4162 msgid "%d bad signature\n"
4163 msgid_plural "%d bad signatures\n"
4164 msgstr[0] "%d špatný podpis\n"
4165 msgstr[1] "%d špatné podpisy\n"
4166 msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
4167
4168 #, c-format
4169 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
4170 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
4171 msgstr[0] "%d podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
4172 msgstr[1] "%d podpisy neověřeny, protože chybí klíče\n"
4173 msgstr[2] "%d podpisů neověřeno, protože chybí klíče\n"
4174
4175 #, c-format
4176 msgid "%d signature not checked due to an error\n"
4177 msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
4178 msgstr[0] "%d podpis neověřen, protože došlo k chybě\n"
4179 msgstr[1] "%d podpisy neověřeny, protože došlo k chybám\n"
4180 msgstr[2] "%d podpisů neověřeno, protože došlo k chybám\n"
4181
4182 #, c-format
4183 msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
4184 msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
4185 msgstr[0] "Pozor: %lu klíč přeskočen kvůli jeho přílišné velikosti\n"
4186 msgstr[1] "Pozor: %lu klíče přeskočeny kvůli jejich přílišné velikosti\n"
4187 msgstr[2] "Pozor: %lu klíčů přeskočeno kvůli jejich přílišné velikosti\n"
4188
4189 msgid "Keyring"
4190 msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
4191
4192 msgid "Primary key fingerprint:"
4193 msgstr "Otisk primárního klíče:"
4194
4195 msgid "     Subkey fingerprint:"
4196 msgstr "         Otisk podklíče:"
4197
4198 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
4199 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4200 msgid " Primary key fingerprint:"
4201 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
4202
4203 msgid "      Subkey fingerprint:"
4204 msgstr "          Otisk podklíče:"
4205
4206 msgid "      Key fingerprint ="
4207 msgstr "          Otisk klíče ="
4208
4209 msgid "      Card serial no. ="
4210 msgstr "  Sériové číslo karty ="
4211
4212 #, c-format
4213 msgid "caching keyring '%s'\n"
4214 msgstr "zapamatovává se soubor klíčů „%s“\n"
4215
4216 #, c-format
4217 msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
4218 msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4219 msgstr[0] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpis)\n"
4220 msgstr[1] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisy)\n"
4221 msgstr[2] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
4222
4223 #, c-format
4224 msgid "%lu key cached"
4225 msgid_plural "%lu keys cached"
4226 msgstr[0] "%lu klíč uložen v keši"
4227 msgstr[1] "%lu klíče uloženy v keši"
4228 msgstr[2] "%lu klíčů uloženo v keši"
4229
4230 #, c-format
4231 msgid " (%lu signature)\n"
4232 msgid_plural " (%lu signatures)\n"
4233 msgstr[0] " (%lu podpis)\n"
4234 msgstr[1] " (%lu podpisy)\n"
4235 msgstr[2] " (%lu podpisů)\n"
4236
4237 #, c-format
4238 msgid "%s: keyring created\n"
4239 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
4240
4241 msgid "override proxy options set for dirmngr"
4242 msgstr "přebít nastavení proxy pro dirmngr"
4243
4244 msgid "include revoked keys in search results"
4245 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
4246
4247 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4248 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
4249
4250 msgid "override timeout options set for dirmngr"
4251 msgstr "přebít nastavení časového limitu pro dirmngr"
4252
4253 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4254 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
4255
4256 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4257 msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
4258
4259 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4260 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
4261
4262 msgid "disabled"
4263 msgstr "zneplatněn"
4264
4265 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4266 msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
4267
4268 #, c-format
4269 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4270 msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
4271
4272 #, c-format
4273 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4274 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
4275
4276 #, c-format
4277 msgid "refreshing %d key from %s\n"
4278 msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
4279 msgstr[0] "aktualizuje se %d klíč z %s\n"
4280 msgstr[1] "aktualizují se %d klíče z %s\n"
4281 msgstr[2] "aktualizuje se %d klíčů z %s\n"
4282
4283 #, c-format
4284 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4285 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
4286
4287 #, c-format
4288 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4289 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
4290
4291 msgid "key not found on keyserver\n"
4292 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
4293
4294 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4295 msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
4296
4297 #, c-format
4298 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4299 msgstr "požaduji klíč %s z %s serveru %s\n"
4300
4301 #, c-format
4302 msgid "requesting key %s from %s\n"
4303 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
4304
4305 msgid "no keyserver known\n"
4306 msgstr "není znám žádný server s klíči\n"
4307
4308 #, c-format
4309 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4310 msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
4311
4312 #, c-format
4313 msgid "sending key %s to %s\n"
4314 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
4315
4316 #, c-format
4317 msgid "requesting key from '%s'\n"
4318 msgstr "požaduje se klíč z „%s“\n"
4319
4320 #, c-format
4321 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4322 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze získat: %s\n"
4323
4324 #, c-format
4325 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4326 msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
4327
4328 #, c-format
4329 msgid "%s encrypted session key\n"
4330 msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
4331
4332 #, c-format
4333 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4334 msgstr "heslo (passphrase) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
4335
4336 #, c-format
4337 msgid "public key is %s\n"
4338 msgstr "veřejný klíč je %s\n"
4339
4340 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4341 msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
4342
4343 #, c-format
4344 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4345 msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
4346
4347 #, c-format
4348 msgid "      \"%s\"\n"
4349 msgstr "      „%s“\n"
4350
4351 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4352 # [kw]
4353 #, c-format
4354 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4355 msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
4356
4357 #, c-format
4358 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4359 msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
4360
4361 #, c-format
4362 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4363 msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
4364
4365 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4366 msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
4367
4368 #, c-format
4369 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4370 msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
4371
4372 #, c-format
4373 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4374 msgstr ""
4375 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
4376 "algoritmem %s\n"
4377
4378 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4379 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
4380
4381 msgid "decryption okay\n"
4382 msgstr "dešifrování o.k.\n"
4383
4384 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4385 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
4386
4387 #, c-format
4388 msgid "decryption failed: %s\n"
4389 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
4390
4391 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4392 msgstr ""
4393 "Poznámka: odesílatel považoval data za důvěrná („for-your-eyes-only“)\n"
4394
4395 #, c-format
4396 msgid "original file name='%.*s'\n"
4397 msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
4398
4399 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4400 msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
4401
4402 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4403 msgstr ""
4404 "samostatný revokační certifikát – použijte „gpg --import“, chcete-li jej "
4405 "užít\n"
4406
4407 msgid "no signature found\n"
4408 msgstr "nenalezen žádná podpis\n"
4409
4410 #, c-format
4411 msgid "BAD signature from \"%s\""
4412 msgstr "ŠPATNÝ podpis od „%s“"
4413
4414 #, c-format
4415 msgid "Expired signature from \"%s\""
4416 msgstr "Podpis s vypršenou platností od „%s“"
4417
4418 #, c-format
4419 msgid "Good signature from \"%s\""
4420 msgstr "Dobrý podpis od „%s“"
4421
4422 msgid "signature verification suppressed\n"
4423 msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
4424
4425 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4426 msgstr "neumím pracovat s těmito nejednoznačnými daty\n"
4427
4428 #, c-format
4429 msgid "Signature made %s\n"
4430 msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
4431
4432 #, c-format
4433 msgid "               using %s key %s\n"
4434 msgstr "               použití %s klíče %s\n"
4435
4436 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4437 #, c-format
4438 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4439 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
4440
4441 #, c-format
4442 msgid "               issuer \"%s\"\n"
4443 msgstr "               vydavatel „%s“\n"
4444
4445 msgid "Key available at: "
4446 msgstr "Klíč k dispozici na: "
4447
4448 msgid "[uncertain]"
4449 msgstr "[nejistý]"
4450
4451 #, c-format
4452 msgid "                aka \"%s\""
4453 msgstr "                alias „%s“"
4454
4455 #, c-format
4456 msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
4457 msgstr "POZOR: Tento klíč se nehodí na podepisování v režimu %s\n"
4458
4459 #, c-format
4460 msgid "Signature expired %s\n"
4461 msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
4462
4463 #, c-format
4464 msgid "Signature expires %s\n"
4465 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
4466
4467 #, c-format
4468 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4469 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s%s%s\n"
4470
4471 msgid "binary"
4472 msgstr "binární formát"
4473
4474 msgid "textmode"
4475 msgstr "textový formát"
4476
4477 msgid "unknown"
4478 msgstr "neznámý formát"
4479
4480 msgid ", key algorithm "
4481 msgstr ", algoritmus klíče"
4482
4483 #, c-format
4484 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4485 msgstr "POZOR: nejedná se o oddělený podpis. Soubor „%s“ NEBYL ověřen!\n"
4486
4487 #, c-format
4488 msgid "Can't check signature: %s\n"
4489 msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
4490
4491 msgid "not a detached signature\n"
4492 msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
4493
4494 msgid ""
4495 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4496 msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
4497
4498 #, c-format
4499 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4500 msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
4501
4502 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4503 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4504
4505 #, c-format
4506 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
4507 msgstr "volání fstat nad „%s“ selhalo v %s: %s\n"
4508
4509 #, c-format
4510 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4511 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
4512
4513 #, c-format
4514 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4515 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
4516
4517 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4518 msgstr "VAROVÁNÍ: Podepisovací a šifrovací klíče Elgamal se nedoporučují\n"
4519
4520 #, c-format
4521 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4522 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
4523
4524 #, c-format
4525 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4526 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
4527
4528 #, c-format
4529 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4530 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
4531
4532 #, c-format
4533 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4534 msgstr "Poznámka: podpisy používající algoritmus %s jsou zamítány\n"
4535
4536 #, c-format
4537 msgid "(reported error: %s)\n"
4538 msgstr "(nahlášená chyba: %s)\n"
4539
4540 #, c-format
4541 msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
4542 msgstr "(nahlášená chyba: %s <%s>)\n"
4543
4544 msgid "(further info: "
4545 msgstr "(podrobnosti: "
4546
4547 #, c-format
4548 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4549 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4550
4551 #, c-format
4552 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4553 msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4554
4555 #, c-format
4556 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4557 msgstr "použijte místo něj „%s%s“ \n"
4558
4559 #, c-format
4560 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4561 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
4562
4563 #, c-format
4564 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4565 msgstr "%s:%u: „%s“ je v tomto souboru zastaralý – účinkuje pouze v %s\n"
4566
4567 #, c-format
4568 msgid ""
4569 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4570 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje kromě v %s\n"
4571
4572 msgid "Uncompressed"
4573 msgstr "Nezkomprimováno"
4574
4575 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4576 msgid "uncompressed|none"
4577 msgstr "nezkomprimováno|nic"
4578
4579 #, c-format
4580 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4581 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
4582
4583 #, c-format
4584 msgid "ambiguous option '%s'\n"
4585 msgstr "nejednoznačná volba „%s“\n"
4586
4587 #, c-format
4588 msgid "unknown option '%s'\n"
4589 msgstr "neznámá volba „%s“\n"
4590
4591 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
4592 msgstr ""
4593 "U veřejného klíče ECDSA se očekává, že v kódování SEC bude délka násobkem 8 "
4594 "bitů\n"
4595
4596 #, c-format
4597 msgid "unknown weak digest '%s'\n"
4598 msgstr "neznámý slabý hashovací algoritmus „%s“\n"
4599
4600 #, c-format
4601 msgid "File '%s' exists. "
4602 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
4603
4604 msgid "Overwrite? (y/N) "
4605 msgstr "Přepsat (a/N)? "
4606
4607 #, c-format
4608 msgid "%s: unknown suffix\n"
4609 msgstr "%s: neznámá přípona\n"
4610
4611 msgid "Enter new filename"
4612 msgstr "Vložte nový název souboru"
4613
4614 msgid "writing to stdout\n"
4615 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
4616
4617 #, c-format
4618 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
4619 msgstr "v „%s“ se předpokládají podepsaná data\n"
4620
4621 #, c-format
4622 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4623 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veřejného klíče %d\n"
4624
4625 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4626 msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč sezení\n"
4627
4628 #, c-format
4629 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4630 msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
4631
4632 #, c-format
4633 msgid "problem with the agent: %s\n"
4634 msgstr "problém s agentem: %s\n"
4635
4636 msgid "Enter passphrase\n"
4637 msgstr "Vložit heslo\n"
4638
4639 msgid "cancelled by user\n"
4640 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
4641
4642 #, c-format
4643 msgid " (main key ID %s)"
4644 msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
4645
4646 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
4647 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč OpenPGP:"
4648
4649 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
4650 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli importovat tajný klíč OpenPGP:"
4651
4652 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
4653 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný podklíč OpenPGP:"
4654
4655 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
4656 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný klíč OpenPGP:"
4657
4658 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
4659 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč podklíče OpenPGP:"
4660
4661 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
4662 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč OpenPGP:"
4663
4664 #, c-format
4665 msgid ""
4666 "%s\n"
4667 "\"%.*s\"\n"
4668 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4669 "created %s%s.\n"
4670 "%s"
4671 msgstr ""
4672 "%s\n"
4673 "„%.*s“\n"
4674 "%ubitový klíč %s, ID %s,\n"
4675 "vytvořen %s%s.\n"
4676 "%s"
4677
4678 msgid ""
4679 "\n"
4680 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4681 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4682 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4683 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4684 msgstr ""
4685 "\n"
4686 "Vyberte obrázek, který bude použit jako Vaše fotografické ID. Obrázek musí\n"
4687 "být ve formátu JPEG. Nezapomeňte, že obrázek bude uložen ve Vašem veřejném\n"
4688 "klíči - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veřejný klíč !\n"
4689 "Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
4690
4691 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4692 msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
4693
4694 #, c-format
4695 msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
4696 msgstr "nelze otevřít JPEG soubor „%s“: %s\n"
4697
4698 #, c-format
4699 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4700 msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtů)!\n"
4701
4702 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4703 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete použít? (a/N) "
4704
4705 #, c-format
4706 msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
4707 msgstr "„%s“ není soubor ve formátu JPEG\n"
4708
4709 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4710 msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
4711
4712 msgid "unable to display photo ID!\n"
4713 msgstr "nelze zobrazit photo ID!\n"
4714
4715 msgid "No reason specified"
4716 msgstr "Důvod nebyl specifikován"
4717
4718 msgid "Key is superseded"
4719 msgstr "Klíč je nahrazen"
4720
4721 msgid "Key has been compromised"
4722 msgstr "Klíč byl zkompromitován"
4723
4724 msgid "Key is no longer used"
4725 msgstr "Klíč se již nepoužívá"
4726
4727 msgid "User ID is no longer valid"
4728 msgstr "Identifikátor uživatele již neplatí"
4729
4730 msgid "reason for revocation: "
4731 msgstr "důvod pro revokaci: "
4732
4733 msgid "revocation comment: "
4734 msgstr "revokační poznámka: "
4735
4736 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
4737 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
4738 #. should be translated accordingly and the letter changed to
4739 #. match the one in the answer string.
4740 #.
4741 #. i = please show me more information
4742 #. m = back to the main menu
4743 #. s = skip this key
4744 #. q = quit
4745 #.
4746 msgid "iImMqQsS"
4747 msgstr "iImMuUsS"
4748
4749 msgid "No trust value assigned to:\n"
4750 msgstr "Není přiřazena žádná hodnota důvěry:\n"
4751
4752 #, c-format
4753 msgid "  aka \"%s\"\n"
4754 msgstr "  alias „%s“\n"
4755
4756 msgid ""
4757 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4758 msgstr "Nakolik důvěřujete tvrzení, že tento klíč patří uvedenému uživateli?\n"
4759
4760 #, c-format
4761 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4762 msgstr "  %d = Nevím nebo neřeknu\n"
4763
4764 #, c-format
4765 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4766 msgstr "  %d = Nedůvěřuji\n"
4767
4768 #, c-format
4769 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4770 msgstr "  %d = Důvěřuji absolutně\n"
4771
4772 msgid "  m = back to the main menu\n"
4773 msgstr "  m = zpět do hlavního menu\n"
4774
4775 msgid "  s = skip this key\n"
4776 msgstr "  s = přeskočit tento klíč\n"
4777
4778 msgid "  q = quit\n"
4779 msgstr "  u = ukončit\n"
4780
4781 #, c-format
4782 msgid ""
4783 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4784 "\n"
4785 msgstr ""
4786 "Minimální úroveň důvěry tohoto klíče je: %s\n"
4787 "\n"
4788
4789 msgid "Your decision? "
4790 msgstr "Vaše rozhodnutí? "
4791
4792 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4793 msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíč absolutní důvěru? (a/N) "
4794
4795 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4796 msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu důvěryhodnému klíči:\n"
4797
4798 #, c-format
4799 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4800 msgstr "%s: Nic nenaznačuje tomu, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4801
4802 #, c-format
4803 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4804 msgstr "%s: Je zde částečná důvěra, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4805
4806 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4807 msgstr "Tento klíč pravděpodobně náleží uvedenému uživateli\n"
4808
4809 msgid "This key belongs to us\n"
4810 msgstr "Tento klíč náleží nám (máme odpovídající tajný klíč)\n"
4811
4812 #, c-format
4813 msgid "%s: This key is bad!  It has been marked as untrusted!\n"
4814 msgstr "%s: Tento klíč je špatný! Byl označen jako nedůvěryhodný!\n"
4815
4816 msgid ""
4817 "This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
4818 "*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
4819 "question with yes.\n"
4820 msgstr ""
4821 "Tento klíč je špatný! Byl označen jako nedůvěryhodný!\n"
4822 "Pokud *skutečně* víte, co děláte, můžete na\n"
4823 "následující otázku odpovědět ano.\n"
4824
4825 msgid ""
4826 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4827 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4828 "you may answer the next question with yes.\n"
4829 msgstr ""
4830 "NENÍ jisté, zda tento klíč patří osobě, jejíž jméno je uvedeno\n"
4831 "v uživatelském ID. Pokud *skutečně* víte, co děláte, můžete na\n"
4832 "následující otázku odpovědět ano.\n"
4833
4834 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4835 msgstr "Použít přesto tento klíč? (a/N) "
4836
4837 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4838 msgstr "VAROVÁNÍ: Je použit nedůvěryhodný klíč!\n"
4839
4840 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4841 msgstr "VAROVÁNÍ: tento klíč může být revokován (revokační klíč nenalezen)\n"
4842
4843 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4844 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován klíčem s pověřením k revokaci!\n"
4845
4846 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4847 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4848
4849 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4850 msgstr "         To může znamenat, že podpis je padělaný.\n"
4851
4852 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4853 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4854
4855 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4856 msgstr "Poznámka: Tento klíč byl označen jako neplatný (disabled).\n"
4857
4858 #, c-format
4859 msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
4860 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“\n"
4861
4862 #, c-format
4863 msgid "Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry\n"
4864 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem\n"
4865
4866 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
4867 msgstr "úroveň důvěry opravena na PLNOU, kvůli platné PKA informaci\n"
4868
4869 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
4870 msgstr "úroveň důvěry opravena na ŽÁDNOU, kvůli špatné PKA informaci\n"
4871
4872 msgid "Note: This key has expired!\n"
4873 msgstr "Poznámka: Skončila platnost tohoto klíče!\n"
4874
4875 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4876 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován důvěryhodným podpisem!\n"
4877
4878 msgid ""
4879 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
4880 msgstr ""
4881 "         Nic nenaznačuje tomu, že tento podpis patří vlastníkovi klíče.\n"
4882
4883 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
4884 msgstr "VAROVÁNÍ: NEDŮVĚŘUJEME tomuto klíči!\n"
4885
4886 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
4887 msgstr "         Tento podpis je pravděpodobně PADĚLANÝ.\n"
4888
4889 msgid ""
4890 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
4891 msgstr ""
4892 "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován dostatečně důvěryhodnými podpisy!\n"
4893
4894 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
4895 msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patří vlastníkovi.\n"
4896
4897 #, c-format
4898 msgid "%s: skipped: %s\n"
4899 msgstr "%s: přeskočeno: %s\n"
4900
4901 #, c-format
4902 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
4903 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
4904
4905 #, c-format
4906 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
4907 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
4908
4909 #, c-format
4910 msgid "can't encrypt to '%s'\n"
4911 msgstr "nelze zašifrovat pro „%s“\n"
4912
4913 #, c-format
4914 msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
4915 msgstr "zadána volba „%s“, ale nezadány žádné platné výchozí klíče\n"
4916
4917 #, c-format
4918 msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
4919 msgstr "zadána volba „%s“, ale chybí volba „%s“\n"
4920
4921 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
4922 msgstr "Nezadali jste identifikátor uživatele (můžete použít \"-r\")\n"
4923
4924 msgid "Current recipients:\n"
4925 msgstr "Aktuální příjemci:\n"
4926
4927 msgid ""
4928 "\n"
4929 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
4930 msgstr ""
4931 "\n"
4932 "Napište identifikátor uživatele (user ID). Ukončete prázdným řádkem: "
4933
4934 msgid "No such user ID.\n"
4935 msgstr "Takový identifikátor uživatele neexistuje.\n"
4936
4937 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
4938 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je už nastaven podle implicitního adresáta\n"
4939
4940 msgid "Public key is disabled.\n"
4941 msgstr "Veřejný klíč je neplatný (disabled).\n"
4942
4943 msgid "skipped: public key already set\n"
4944 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je již nastaven\n"
4945
4946 #, c-format
4947 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
4948 msgstr "neznámý implicitní adresát „%s“\n"
4949
4950 msgid "no valid addressees\n"
4951 msgstr "žádné platné adresy\n"
4952
4953 #, c-format
4954 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
4955 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí vlastnost %s\n"
4956
4957 #, c-format
4958 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
4959 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí předvolby pro %s\n"
4960
4961 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
4962 msgstr ""
4963 "data nebyla uložena; k jejich uložení použijte parametr příkazu „--output“\n"
4964
4965 msgid "Detached signature.\n"
4966 msgstr "Podpis oddělený od dokumentu.\n"
4967
4968 msgid "Please enter name of data file: "
4969 msgstr "Prosím, vložte název datového souboru: "
4970
4971 msgid "reading stdin ...\n"
4972 msgstr "čtu standardní vstup…\n"
4973
4974 msgid "no signed data\n"
4975 msgstr "chybí podepsaná data\n"
4976
4977 #, c-format
4978 msgid "can't open signed data '%s'\n"
4979 msgstr "nelze otevřít podepsaná data „%s“\n"
4980
4981 #, c-format
4982 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
4983 msgstr "nelze otevřít podepsaná data na deskriptoru=%d: %s\n"
4984
4985 #, c-format
4986 msgid "key %s is not suitable for decryption in %s mode\n"
4987 msgstr "klíč %s se nehodí na rozšifrování v režimu %s\n"
4988
4989 #, c-format
4990 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
4991 msgstr "anonymní adresát; zkusí se tajný klíč %s…\n"
4992
4993 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
4994 msgstr "dobrá, my jsme anonymní adresát.\n"
4995
4996 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
4997 msgstr "staré kódování DEK není podporováno\n"
4998
4999 #, c-format
5000 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
5001 msgstr "šifrovací algoritmus %d%s je neznámý nebo je zneplatněn\n"
5002
5003 #, c-format
5004 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
5005 msgstr "VAROVÁNÍ: v předvolbách příjemce nenalezen šifrovací algoritmus %s\n"
5006
5007 #, c-format
5008 msgid "Note: secret key %s expired at %s\n"
5009 msgstr "Poznámka: platnost tajného klíče %s skončila v %s\n"
5010
5011 msgid "Note: key has been revoked"
5012 msgstr "Poznámka: klíč byl odvolán"
5013
5014 #, c-format
5015 msgid "build_packet failed: %s\n"
5016 msgstr "selhalo vytvoření paketu (build_packet): %s\n"
5017
5018 #, c-format
5019 msgid "key %s has no user IDs\n"
5020 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
5021
5022 msgid "To be revoked by:\n"
5023 msgstr "Revokován:\n"
5024
5025 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
5026 msgstr "(Toto je citlivý revokační klíč)\n"
5027
5028 msgid "Secret key is not available.\n"
5029 msgstr "Tajný klíč není dostupný.\n"
5030
5031 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
5032 msgstr "Vytvořit pro tento klíč pověřený revokační certifikát? (a/N)"
5033
5034 msgid "ASCII armored output forced.\n"
5035 msgstr "nařízen výstup do formátu ASCII.\n"
5036
5037 #, c-format
5038 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
5039 msgstr "vytvoření podepisovacího paketu (make_keysig_packet) selhalo: %s\n"
5040
5041 msgid "Revocation certificate created.\n"
5042 msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
5043
5044 #, c-format
5045 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
5046 msgstr "pro „%s“ nebyl nalezen žádný revokační klíč\n"
5047
5048 msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
5049 msgstr "Toto je revokační certifikát pro OpenPGP klíč:"
5050
5051 msgid ""
5052 "A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
5053 "declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
5054 "to retract such a revocation certificate once it has been published."
5055 msgstr ""
5056 "Odovolací certifikát je svým způsoben „bezpečnostní vypínač“, který\n"
5057 "veřejně prohlašuje, že klíč by se již neměl používat. Jednou zveřejněný\n"
5058 "odvolací certifikát již nelze vzít zpět."
5059
5060 msgid ""
5061 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
5062 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
5063 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
5064 "a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
5065 "of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
5066 msgstr ""
5067 "Použijte jej pro odvolání tohoto klíče v případě zneužití nebo ztráty\n"
5068 "soukromého klíče. Avšak bude-li soukromý klíč stále přístupný, bude\n"
5069 "lepší vytvořit nový odvolací certifikát s odůvodněním odvolání.\n"
5070 "Podrobnosti naleznete v manuálu GnuPG u popisu příkazu\n"
5071 "„gpg --generate-revocation“."
5072
5073 msgid ""
5074 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
5075 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
5076 "before importing and publishing this revocation certificate."
5077 msgstr ""
5078 "Aby se zabránilo nechtěnému použití tohoto souboru, níže před 5 pomlček "
5079 "byla\n"
5080 "vložena dvojtečka. Před importem a zveřejněním tohoto odvolacího "
5081 "certifikátu\n"
5082 "odstraňte tuto dvojtečku textovým editorem."
5083
5084 #, c-format
5085 msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
5086 msgstr "odvolací certifikát uložen jako „%s.rev“\n"
5087
5088 #, c-format
5089 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
5090 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen\n"
5091
5092 #. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
5093 #. for example has been given at the command line.  Several lines
5094 #. lines with secret key infos are printed after this message.
5095 #, c-format
5096 msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
5097 msgstr "„%s“ odpovídá více tajným klíčům:\n"
5098
5099 #, c-format
5100 msgid "error searching the keyring: %s\n"
5101 msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
5102
5103 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
5104 msgstr "Vytvořit pro tento klíč revokační certifikát? (a/N) "
5105
5106 msgid ""
5107 "Revocation certificate created.\n"
5108 "\n"
5109 "Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
5110 "access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
5111 "It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
5112 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
5113 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
5114 msgstr ""
5115 "Revokační certifikát byl vytvořen.\n"
5116 "\n"
5117 "Prosím přeneste jej na médium, které můžete dobře schovat. Pokud se\n"
5118 "k tomuto certifikátu dostane nepovolaná osoba, může zneplatnit váš klíč.\n"
5119 "Je rozumné tento certifikát vytisknout a schovat jej pro případ, že\n"
5120 "medium s certifikátem přestane být čitelné. Ale pozor: Tiskový subsystém\n"
5121 "na vašem počítači může ukládat data určená k tisku a zpřístupnit je\n"
5122 "jiným uživatelům!\n"
5123
5124 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
5125 msgstr "Prosím vyberte důvod revokace:\n"
5126
5127 msgid "Cancel"
5128 msgstr "Zrušit"
5129
5130 #, c-format
5131 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
5132 msgstr "(Pravděpodobně zda chcete vybrat %d)\n"
5133
5134 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
5135 msgstr "Můžete vložit další popis. Ukončete prázdným řádkem:\n"
5136
5137 #, c-format
5138 msgid "Reason for revocation: %s\n"
5139 msgstr "Důvod revokace: %s\n"
5140
5141 msgid "(No description given)\n"
5142 msgstr "(Nebyl zadán Žádný popis)\n"
5143
5144 msgid "Is this okay? (y/N) "
5145 msgstr "Je důvod revokace vybrán správně? (a/N) "
5146
5147 msgid "weak key created - retrying\n"
5148 msgstr "vytvořen slabý klíč – zkouším znovu\n"
5149
5150 #, c-format
5151 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
5152 msgstr ""
5153 "nemohu se vyvarovat slabého klíče pro symetrickou šifru; operaci jsem zkusil "
5154 "%d krát!\n"
5155
5156 #, c-format
5157 msgid "%s key %s uses an unsafe (%zu bit) hash\n"
5158 msgstr "%s klíč %s používá nebezpečný (%zubitový) hash\n"
5159
5160 #, c-format
5161 msgid "%s key %s requires a %zu bit or larger hash (hash is %s)\n"
5162 msgstr "%s klíč %s vyžaduje hash o délce %zu nebo více bitů (hash je %s)\n"
5163
5164 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
5165 msgstr "VAROVÁNÍ: konflikt hashe podpisu ve zprávě\n"
5166
5167 #, c-format
5168 msgid "key %s may not be used for signing in %s mode\n"
5169 msgstr "klíč %s se nesmí používat v režimu %s\n"
5170
5171 #, c-format
5172 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
5173 msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíč %s není křížově certifikován\n"
5174
5175 #, c-format
5176 msgid "please see %s for more information\n"
5177 msgstr "více informací naleznete na adrese %s\n"
5178
5179 #, c-format
5180 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
5181 msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíč %s má neplatnou křížovou certifikaci\n"
5182
5183 #, c-format
5184 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
5185 msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
5186 msgstr[0] "veřejný klíč %s je o %lu sekundu novější než podpis\n"
5187 msgstr[1] "veřejný klíč %s je o %lu sekundy novější než podpis\n"
5188 msgstr[2] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
5189
5190 #, c-format
5191 msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
5192 msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
5193 msgstr[0] "veřejný klíč %s je o %lu den novější než podpis\n"
5194 msgstr[1] "veřejný klíč %s je o %lu dny novější než podpis\n"
5195 msgstr[2] "veřejný klíč %s je o %lu dnů novější než podpis\n"
5196
5197 #, c-format
5198 msgid ""
5199 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
5200 msgid_plural ""
5201 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
5202 msgstr[0] ""
5203 "klíč %s byl vytvořen %lu sekundu v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
5204 "je problém s hodinami)\n"
5205 msgstr[1] ""
5206 "klíč %s byl vytvořen %lu sekundy v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
5207 "je problém s hodinami)\n"
5208 msgstr[2] ""
5209 "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
5210 "je problém s hodinami)\n"
5211
5212 #, c-format
5213 msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
5214 msgid_plural ""
5215 "key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
5216 msgstr[0] ""
5217 "klíč %s byl vytvořen %lu den v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
5218 "je problém s hodinami)\n"
5219 msgstr[1] ""
5220 "klíč %s byl vytvořen %lu dny v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
5221 "je problém s hodinami)\n"
5222 msgstr[2] ""
5223 "klíč %s byl vytvořen %lu dnů v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
5224 "je problém s hodinami)\n"
5225
5226 #, c-format
5227 msgid "Note: signature key %s expired %s\n"
5228 msgstr "Poznámka: podpisovému klíči %s skončila platnost v %s\n"
5229
5230 #, c-format
5231 msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
5232 msgstr "Poznámka: podpisový klíč %s byl odvolán\n"
5233
5234 #, fuzzy, c-format
5235 #| msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
5236 msgid "bad key signature from key %s: %s (0x%02x, 0x%x)\n"
5237 msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
5238
5239 #, c-format
5240 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
5241 msgstr ""
5242 "předpokládám špatný podpis klíčem %s, protože je nastaven neznámý kritický "
5243 "bit\n"
5244
5245 #, c-format
5246 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
5247 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci podklíče\n"
5248
5249 #, c-format
5250 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
5251 msgstr "klíč %s: podklíč který je svázán s podpisem neexistuje\n"
5252
5253 #, c-format
5254 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
5255 msgstr ""
5256 "VAROVÁNÍ: nelze %%-expandovat notaci (příliš dlouhé). Použity "
5257 "neexpandované.\n"
5258
5259 #, c-format
5260 msgid ""
5261 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
5262 msgstr ""
5263 "VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL politiky (příliš dlouhé). Použity "
5264 "neexpandované.\n"
5265
5266 #, c-format
5267 msgid ""
5268 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
5269 "unexpanded.\n"
5270 msgstr ""
5271 "VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL preferovaného keyservery (příliš dlouhé). "
5272 "Použity neexpandované.\n"
5273
5274 #, c-format
5275 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
5276 msgstr "%s/%s podpis od: „%s“\n"
5277
5278 #, c-format
5279 msgid ""
5280 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
5281 msgstr ""
5282 "VAROVÁNÍ: vyžádaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
5283 "příjemce\n"
5284
5285 msgid "signing:"
5286 msgstr "podepisuji:"
5287
5288 #, c-format
5289 msgid "%s encryption will be used\n"
5290 msgstr "bude použito šifrování %s\n"
5291
5292 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
5293 msgstr ""
5294 "klíč není označen jako nedostatečně bezpečný – nemohu jej použít s falešným "
5295 "RNG!\n"
5296
5297 #, c-format
5298 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
5299 msgstr "přeskočen „%s“: duplikován\n"
5300
5301 msgid "skipped: secret key already present\n"
5302 msgstr "přeskočeno: tajný klíč je už v databázi\n"
5303
5304 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
5305 msgstr ""
5306 "toto je PGP klíč vygenerovaný podle algoritmu Elgamal,\n"
5307 "podpisy vytvořené tímto klíčem nejsou bezpečné!"
5308
5309 #, c-format
5310 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
5311 msgstr "záznam důvěry %lu, typ %d: zápis selhal: %s\n"
5312
5313 #, c-format
5314 msgid ""
5315 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
5316 "# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
5317 msgstr ""
5318 "# Seznam přidělených hodnot důvěry, vytvořen %s\n"
5319 "# (Použijte „gpg --import-ownertrust“ k jeho obnově)\n"
5320
5321 #, c-format
5322 msgid "error in '%s': %s\n"
5323 msgstr "chyba v „%s“: %s\n"
5324
5325 msgid "line too long"
5326 msgstr "řádek je příliš dlouhý"
5327
5328 msgid "colon missing"
5329 msgstr "sloupec schází"
5330
5331 msgid "invalid fingerprint"
5332 msgstr "neplatný otisk"
5333
5334 msgid "ownertrust value missing"
5335 msgstr "schází hodnota důvěryhodnosti vlastníka"
5336
5337 #, c-format
5338 msgid "error finding trust record in '%s': %s\n"
5339 msgstr "chyba při hledání záznamu důvěryhodnosti v „%s“: %s\n"
5340
5341 #, c-format
5342 msgid "read error in '%s': %s\n"
5343 msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
5344
5345 #, c-format
5346 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
5347 msgstr "databáze důvěry: synchronizace selhala %s\n"
5348
5349 #, c-format
5350 msgid "can't create lock for '%s'\n"
5351 msgstr "pro „%s“ nelze vytvořit zámek\n"
5352
5353 #, c-format
5354 msgid "can't lock '%s'\n"
5355 msgstr "„%s“ nelze zamknout\n"
5356
5357 #, c-format
5358 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
5359 msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: lseek() se nepodařil: %s\n"
5360
5361 #, c-format
5362 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
5363 msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: zápis se nepodařil (n=%d): %s\n"
5364
5365 msgid "trustdb transaction too large\n"
5366 msgstr "transakce s databází důvěry je příliš dlouhá\n"
5367
5368 #, c-format
5369 msgid "%s: directory does not exist!\n"
5370 msgstr "%s: adresář neexistuje!\n"
5371
5372 #, c-format
5373 msgid "can't access '%s': %s\n"
5374 msgstr "k „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
5375
5376 #, c-format
5377 msgid "%s: failed to create version record: %s"
5378 msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit záznam verze: %s"
5379
5380 #, c-format
5381 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
5382 msgstr "%s: vytvořena neplatná databáze důvěry\n"
5383
5384 #, c-format
5385 msgid "%s: trustdb created\n"
5386 msgstr "%s: databáze důvěry vytvořena\n"
5387
5388 msgid "Note: trustdb not writable\n"
5389 msgstr "Poznámka: do databáze důvěry nelze zapisovat\n"
5390
5391 #, c-format
5392 msgid "%s: invalid trustdb\n"
5393 msgstr "%s: neplatná databáze důvěry\n"
5394
5395 #, c-format
5396 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
5397 msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit hashovací tabulku: %s\n"
5398
5399 #, c-format
5400 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
5401 msgstr "%s: chyba při aktualizaci záznamu verze: %s\n"
5402
5403 #, c-format
5404 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
5405 msgstr "%s: chyba při čtení záznamu verze: %s\n"
5406
5407 #, c-format
5408 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
5409 msgstr "%s: chyba při zápisu záznamu verze: %s\n"
5410
5411 #, c-format
5412 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
5413 msgstr "databáze důvěry: procedura lseek() selhala: %s\n"
5414
5415 #, c-format
5416 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
5417 msgstr "databáze důvěry: procedura read() (n=%d) selhala: %s\n"
5418
5419 #, c-format
5420 msgid "%s: not a trustdb file\n"
5421 msgstr "%s: není soubor databáze důvěry\n"
5422
5423 #, c-format
5424 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
5425 msgstr "%s: záznam verze s číslem %lu\n"
5426
5427 #, c-format
5428 msgid "%s: invalid file version %d\n"
5429 msgstr "%s: neplatná verze souboru %d\n"
5430
5431 #, c-format
5432 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
5433 msgstr "%s: chyba při čtení volného záznamu: %s\n"
5434
5435 #, c-format
5436 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
5437 msgstr "%s: chyba při zápisu adresářového záznamu: %s\n"
5438
5439 #, c-format
5440 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
5441 msgstr "%s: vynulování záznamu selhalo: %s\n"
5442
5443 #, c-format
5444 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
5445 msgstr "%s: přidání záznamu selhalo: %s\n"
5446
5447 msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
5448 msgstr "Chyba: Databáze důvěry je poškozena.\n"
5449
5450 #, c-format
5451 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
5452 msgstr "nemohu pracovat s řádky delšími než %d znaků\n"
5453
5454 #, c-format
5455 msgid "input line longer than %d characters\n"
5456 msgstr "vstupní řádek je delší než %d znaků\n"
5457
5458 #, c-format
5459 msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
5460 msgstr "chyba při zahájení transakce v databázi TOFU: %s\n"
5461
5462 #, c-format
5463 msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
5464 msgstr "chyba při potvrzování transakce v datázi TOFU: %s\n"
5465
5466 #, c-format
5467 msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
5468 msgstr "chyba při odvolávání transakce v databázi TOFU: %s\n"
5469
5470 #, c-format
5471 msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
5472 msgstr "nepodporovaná verze databáze TOFU: %s\n"
5473
5474 #, c-format
5475 msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
5476 msgstr "chyba při vytváření TOFU tabulky „ultimately_trusted_keys“: %s\n"
5477
5478 msgid "TOFU DB error"
5479 msgstr "Chyba databáze TOFU"
5480
5481 #, c-format
5482 msgid "error reading TOFU database: %s\n"
5483 msgstr "chyba při čtení databáze TOFU: %s\n"
5484
5485 #, c-format
5486 msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
5487 msgstr "chyba při zjišťování databáze TOFU: %s\n"
5488
5489 #, c-format
5490 msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
5491 msgstr "chyba při inicializaci databáze TOFU: %s\n"
5492
5493 #, c-format
5494 msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
5495 msgstr "chyba při vytváření TOFU tabulky „encryptions“: %s\n"
5496
5497 # ??? Typo: error adding
5498 #, c-format
5499 msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
5500 msgstr "přidávání sloupce effective_policy do vazeb databáze: %s\n"
5501
5502 #, c-format
5503 msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
5504 msgstr "chyba při otevírání databáze TOFU „%s“: %s\n"
5505
5506 #, c-format
5507 msgid "error updating TOFU database: %s\n"
5508 msgstr "chyba při aktualizaci databáze TOFU: %s\n"
5509
5510 #, c-format
5511 msgid ""
5512 "This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
5513 msgstr "Toto je poprvé, co se e-mailová adresa „%s“ používá s klíčem %s."
5514
5515 #, c-format
5516 msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
5517 msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
5518 msgstr[0] "E-mailová adresa „%s“ je přidružena k %d klíči!"
5519 msgstr[1] "E-mailová adresa „%s“ je přidružena k %d klíčům!"
5520 msgstr[2] "E-mailová adresa „%s“ je přidružena k %d klíčům!"
5521
5522 msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
5523 msgstr ""
5524 "  Protože pravidlo této vazby bylo „auto“, bylo změněno na „ask“ (zeptat se)."
5525
5526 #, c-format
5527 msgid ""
5528 "Please indicate whether this email address should be associated with key %s "
5529 "or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
5530 msgstr ""
5531 "Prosím naznačte, jestli tato e-mailová adresa má být spojována s klíčem %s "
5532 "nebo jestli si mylíste, že někdo se vydává za „%s“\n"
5533 "."
5534
5535 #, c-format
5536 msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
5537 msgstr "chyba při sběru dalších ID uživetele: %s\n"
5538
5539 msgid "This key's user IDs:\n"
5540 msgstr "ID uživatelů tohoto klíče:\n"
5541
5542 #, c-format
5543 msgid "policy: %s"
5544 msgstr "politika: %s"
5545
5546 #, c-format
5547 msgid "error gathering signature stats: %s\n"
5548 msgstr "chyba při sběru údajů o podpisech: %s\n"
5549
5550 #, c-format
5551 msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
5552 msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
5553 msgstr[0] "E-mailová adresa „%s“ je spojena s %d klíčem:\n"
5554 msgstr[1] "E-mailová adresa „%s“ je spojena s %d klíči:\n"
5555 msgstr[2] "E-mailová adresa „%s“ je spojena s %d klíči:\n"
5556
5557 #, c-format
5558 msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
5559 msgstr "Statistika pro klíče s e-mailovou adresou „%s“:\n"
5560
5561 msgid "this key"
5562 msgstr "tento klíč"
5563
5564 #, c-format
5565 msgid "Verified %d message."
5566 msgid_plural "Verified %d messages."
5567 msgstr[0] "%d zpráva ověřena."
5568 msgstr[1] "%d zprávy ověřeny."
5569 msgstr[2] "%d zpráv ověřeno."
5570
5571 #, c-format
5572 msgid "Encrypted %d message."
5573 msgid_plural "Encrypted %d messages."
5574 msgstr[0] "%d zpráva zašifrována."
5575 msgstr[1] "%d zprávy zašifrovýny."
5576 msgstr[2] "%d zpráv zašifrováno."
5577
5578 #, c-format
5579 msgid "Verified %d message in the future."
5580 msgid_plural "Verified %d messages in the future."
5581 msgstr[0] "Ověřena %d zpráva v budoucnosti."
5582 msgstr[1] "Ověřeny %d zprávy v budoucnosti."
5583 msgstr[2] "Ověřeno %d zpráv v budoucnosti."
5584
5585 #, c-format
5586 msgid "Encrypted %d message in the future."
5587 msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
5588 msgstr[0] "Zašifrována %d zpráva v budoucnosti."
5589 msgstr[1] "Zašifrovány %d zprávy v budoucnosti."
5590 msgstr[2] "Zašifrováno %d zpráv v budoucnosti."
5591
5592 #, c-format
5593 msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
5