po: Autoupdate due to changed order of strings.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 #
14 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
15 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
16 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
17 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
18 #
19 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
20 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
21 #
22 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
23 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
24 # kvalifikovaný certifikát/podpis
25 #
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg2 2.0.17-git56b2bc2\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "PO-Revision-Date: 2011-01-11 22:55+0100\n"
31 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
32 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
33 "Language: cs\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
38
39 #, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
42
43 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
44 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
45 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
46 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
47 #. the second vertical bar.
48 msgid "|pinentry-label|_OK"
49 msgstr "|pinentry-label|_OK"
50
51 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
52 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
53
54 msgid "|pinentry-label|PIN:"
55 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
56
57 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
58 #. for the quality bar.
59 msgid "Quality:"
60 msgstr "Kvalita:"
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
63 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
64 #. string to describe what this is about.  The length of the
65 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
66 #. translate this entry, a default english text (see source)
67 #. will be used.
68 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
69 msgstr ""
70 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
71 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
72
73 msgid ""
74 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
75 "session"
76 msgstr ""
77 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
78
79 msgid ""
80 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
81 "this session"
82 msgstr ""
83 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
84
85 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
86 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
87 #. two %d give the current and maximum number of tries.
88 #, c-format
89 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
90 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
91
92 msgid "PIN too long"
93 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
94
95 msgid "Passphrase too long"
96 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
97
98 msgid "Invalid characters in PIN"
99 msgstr "Neplatný znak v PINu"
100
101 msgid "PIN too short"
102 msgstr "PIN je příliš krátký"
103
104 msgid "Bad PIN"
105 msgstr "Špatný PIN"
106
107 msgid "Bad Passphrase"
108 msgstr "Špatné heslo"
109
110 msgid "Passphrase"
111 msgstr "Heslo"
112
113 #, c-format
114 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
115 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
116
117 #, c-format
118 msgid "can't create `%s': %s\n"
119 msgstr "nemohu vytvořit „%s“: %s\n"
120
121 #, c-format
122 msgid "can't open `%s': %s\n"
123 msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
124
125 #, c-format
126 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
127 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
128
129 #, c-format
130 msgid "detected card with S/N: %s\n"
131 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
132
133 #, c-format
134 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
135 msgstr ""
136 "chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: "
137 "%s\n"
138
139 #, c-format
140 msgid "no suitable card key found: %s\n"
141 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
142
143 #, c-format
144 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
145 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
146
147 #, c-format
148 msgid "error writing key: %s\n"
149 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
150
151 #, c-format
152 msgid ""
153 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
154 "allow this?"
155 msgstr ""
156
157 msgid "Allow"
158 msgstr ""
159
160 msgid "Deny"
161 msgstr ""
162
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
165 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%0A  %c"
166
167 msgid "Please re-enter this passphrase"
168 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
169
170 #, fuzzy, c-format
171 msgid ""
172 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
173 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
174 msgstr ""
175 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s"
176 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
177
178 msgid "does not match - try again"
179 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
180
181 #, c-format
182 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
183 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
184
185 msgid "Please insert the card with serial number"
186 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
187
188 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
189 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
190
191 msgid "Admin PIN"
192 msgstr "PIN správce"
193
194 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
195 #. used to unblock a PIN.
196 msgid "PUK"
197 msgstr "PUK"
198
199 msgid "Reset Code"
200 msgstr "Resetační kód"
201
202 #, fuzzy, c-format
203 #| msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
204 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
205 msgstr "%s%%0A%%0APoužijte klávesnici čtečky."
206
207 msgid "Repeat this Reset Code"
208 msgstr "Zopakujte resetační kód"
209
210 msgid "Repeat this PUK"
211 msgstr "Zopakujte tento PUK"
212
213 msgid "Repeat this PIN"
214 msgstr "Zopakujte tento PIN"
215
216 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
217 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
218
219 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
220 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
221
222 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
223 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
224
225 #, c-format
226 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
227 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkl(a) kartu"
228
229 #, c-format
230 msgid "error creating temporary file: %s\n"
231 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
232
233 #, c-format
234 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
235 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
236
237 msgid "Enter new passphrase"
238 msgstr "Vložte nové heslo"
239
240 msgid "Take this one anyway"
241 msgstr "Použít přesto tento klíč"
242
243 #, c-format
244 msgid ""
245 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
246 "at least %u character long."
247 msgid_plural ""
248 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
249 "at least %u characters long."
250 msgstr[0] ""
251 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u znak "
252 "dlouhé."
253 msgstr[1] ""
254 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
255 "znaky dlouhé."
256 msgstr[2] ""
257 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
258 "znaků dlouhé."
259
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
263 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
264 msgid_plural ""
265 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
266 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
267 msgstr[0] ""
268 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
269 "%u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
270 msgstr[1] ""
271 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
272 "%u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
273 msgstr[2] ""
274 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
275 "%u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
276
277 #, c-format
278 msgid ""
279 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
280 "a known term or match%%0Acertain pattern."
281 msgstr ""
282 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by nemělo být známým slovem "
283 "nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
284
285 #, c-format
286 msgid ""
287 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
288 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
289
290 #, c-format
291 msgid ""
292 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
293 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
294 msgstr ""
295 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
296 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
297
298 msgid "Yes, protection is not needed"
299 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
300
301 #, fuzzy, c-format
302 #| msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
303 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
304 msgstr "Prosím, pro ochranu svého nového klíče%0A zadejte heslo"
305
306 msgid "Please enter the new passphrase"
307 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
308
309 msgid ""
310 "@Options:\n"
311 " "
312 msgstr ""
313 "@Volby:\n"
314 " "
315
316 msgid "run in daemon mode (background)"
317 msgstr "běžen v režimu démona (na pozadí)"
318
319 msgid "run in server mode (foreground)"
320 msgstr "běžet v režimu serveru (na popředí)"
321
322 msgid "verbose"
323 msgstr "s dodatečnými informacemi"
324
325 msgid "be somewhat more quiet"
326 msgstr "být o trochu víc tichý"
327
328 msgid "sh-style command output"
329 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
330
331 msgid "csh-style command output"
332 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
333
334 msgid "|FILE|read options from FILE"
335 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
336
337 msgid "do not detach from the console"
338 msgstr "neodpojovat se od konzole"
339
340 msgid "do not grab keyboard and mouse"
341 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
342
343 msgid "use a log file for the server"
344 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
345
346 msgid "use a standard location for the socket"
347 msgstr "použít standardní umístění socketu"
348
349 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
350 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
351
352 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
353 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
354
355 msgid "do not use the SCdaemon"
356 msgstr "nepoužívat SCdémona"
357
358 msgid "ignore requests to change the TTY"
359 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
360
361 msgid "ignore requests to change the X display"
362 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
363
364 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
365 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
366
367 msgid "do not use the PIN cache when signing"
368 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
369
370 #, fuzzy
371 #| msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
372 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
373 msgstr "dovolit klientům označit klíče za „důvěryhodné“"
374
375 msgid "allow presetting passphrase"
376 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
377
378 #, fuzzy
379 #| msgid "enable ssh-agent emulation"
380 msgid "enable ssh support"
381 msgstr "zapnout emulaci ssh-agenta"
382
383 #, fuzzy
384 #| msgid "not supported"
385 msgid "enable putty support"
386 msgstr "nepodporováno"
387
388 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
389 msgstr "|SOUBOR|zapsat nastavení prostředí též do SOUBORU"
390
391 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
392 #. reporting address.  This is so that we can change the
393 #. reporting address without breaking the translations.
394 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
395 msgstr ""
396 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
397 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
398
399 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
400 msgstr "Použití: gpg-agent [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
401
402 msgid ""
403 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
404 "Secret key management for GnuPG\n"
405 msgstr ""
406 "Syntaxe: gpg-agent [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
407 "Správa tajných klíčů pro GnuPG\n"
408
409 #, c-format
410 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
411 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
412
413 #, c-format
414 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
415 msgstr "%s je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
416
417 #, c-format
418 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
419 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
420
421 #, c-format
422 msgid "option file `%s': %s\n"
423 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
424
425 #, c-format
426 msgid "reading options from `%s'\n"
427 msgstr "čtu možnosti z „%s“\n"
428
429 #, c-format
430 msgid "error creating `%s': %s\n"
431 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
432
433 #, c-format
434 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
435 msgstr "nemohu vytvořit adresář „%s“: %s\n"
436
437 msgid "name of socket too long\n"
438 msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
439
440 #, c-format
441 msgid "can't create socket: %s\n"
442 msgstr "nemohu vytvořit socket: %s\n"
443
444 #, c-format
445 msgid "socket name `%s' is too long\n"
446 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
447
448 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
449 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
450
451 msgid "error getting nonce for the socket\n"
452 msgstr "chyba při získání náhodného řetězce pro socket\n"
453
454 #, c-format
455 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
456 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
457
458 #, c-format
459 msgid "listen() failed: %s\n"
460 msgstr "služba listen() selhala: %s\n"
461
462 #, c-format
463 msgid "listening on socket `%s'\n"
464 msgstr "naslouchám na socketu „%s“\n"
465
466 #, c-format
467 msgid "directory `%s' created\n"
468 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
469
470 #, c-format
471 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
472 msgstr "stat() na „%s“ selhal: %s\n"
473
474 #, c-format
475 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
476 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
477
478 #, c-format
479 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
480 msgstr "chyba při čtení náhodného řetězce z fd %d: %s\n"
481
482 #, c-format
483 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
484 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
485
486 #, c-format
487 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
488 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
489
490 #, c-format
491 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
492 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
493
494 #, c-format
495 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
496 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
497
498 #, c-format
499 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
500 msgstr "pth_select selhala: %s – čekám 1 s\n"
501
502 #, c-format
503 msgid "%s %s stopped\n"
504 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
505
506 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
507 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
508
509 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
510 msgstr "špatný formát proměnné prostředí GPG_AGENT_INFO\n"
511
512 #, c-format
513 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
514 msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
515
516 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
517 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
518
519 msgid ""
520 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
521 "Password cache maintenance\n"
522 msgstr ""
523 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP\n"
524 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
525
526 msgid ""
527 "@Commands:\n"
528 " "
529 msgstr ""
530 "@Příkazy:\n"
531 " "
532
533 msgid ""
534 "@\n"
535 "Options:\n"
536 " "
537 msgstr ""
538 "@\n"
539 "Volby:\n"
540 " "
541
542 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
543 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
544
545 msgid ""
546 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
547 "Secret key maintenance tool\n"
548 msgstr ""
549 "Syntaxe: gpg-protect-tool [VOLBY] [ARGUMENTY]nNástroj na správu tajných "
550 "klíčů\n"
551
552 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
553 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
554
555 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
556 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
557
558 msgid ""
559 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
560 "system."
561 msgstr ""
562 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
563 "GnuPG."
564
565 msgid ""
566 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
567 "needed to complete this operation."
568 msgstr ""
569 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
570 "potřebný pro dokončení této operace."
571
572 msgid "Passphrase:"
573 msgstr "Heslo:"
574
575 msgid "cancelled\n"
576 msgstr "zrušeno\n"
577
578 #, c-format
579 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
580 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
581
582 #, c-format
583 msgid "error opening `%s': %s\n"
584 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
585
586 #, c-format
587 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
588 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
589
590 #, c-format
591 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
592 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
593
594 #, c-format
595 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
596 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
597
598 #, c-format
599 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
600 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
601
602 #, c-format
603 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
604 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
605
606 #, c-format
607 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
608 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
609
610 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
611 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
612
613 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
614 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
615 #. Pinentry to insert a line break.  The double
616 #. percent sign is actually needed because it is also
617 #. a printf format string.  If you need to insert a
618 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
619 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
620 #. certificate.
621 #, c-format
622 msgid ""
623 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
624 "certificates?"
625 msgstr ""
626 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
627 "vydávání certifikátu?"
628
629 msgid "Yes"
630 msgstr "Ano"
631
632 msgid "No"
633 msgstr "Ne"
634
635 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
636 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
637 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
638 #. needed because it is also a printf format string.  If you
639 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
640 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
641 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
642 #. as stored in the certificate.
643 #, c-format
644 msgid ""
645 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
646 "fingerprint:%%0A  %s"
647 msgstr ""
648 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
649
650 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
651 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
652 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
653 msgid "Correct"
654 msgstr "V pořádku"
655
656 msgid "Wrong"
657 msgstr "Špatně"
658
659 #, c-format
660 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
661 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
662
663 #, c-format
664 msgid ""
665 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
666 "it now."
667 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
668
669 msgid "Change passphrase"
670 msgstr "Změnit heslo"
671
672 msgid "I'll change it later"
673 msgstr "Změním jej později"
674
675 #, c-format
676 msgid "error creating a pipe: %s\n"
677 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
678
679 #, c-format
680 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
681 msgstr "nemohu otevřít (fdopen) rouru pro čtení: %s\n"
682
683 #, c-format
684 msgid "error forking process: %s\n"
685 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
686
687 #, c-format
688 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
689 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
690
691 #, c-format
692 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
693 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
694
695 #, c-format
696 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
697 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
698
699 #, c-format
700 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
701 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
702
703 #, c-format
704 msgid "error running `%s': terminated\n"
705 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
706
707 #, c-format
708 msgid "error creating socket: %s\n"
709 msgstr "chyba při vytváření socketu: %s\n"
710
711 msgid "host not found"
712 msgstr "stroj nenalezen"
713
714 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
715 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
716
717 #, c-format
718 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
719 msgstr "nemohu se připojit k „%s“: %s\n"
720
721 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
722 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
723
724 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
725 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
726
727 msgid "canceled by user\n"
728 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
729
730 msgid "problem with the agent\n"
731 msgstr "problém s agentem\n"
732
733 #, c-format
734 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
735 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
736
737 # TODO: i18n of first %s
738 #, c-format
739 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
740 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
741
742 # TODO: i18n of first %s
743 #, c-format
744 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
745 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
746
747 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
748 msgid "yes"
749 msgstr "ano"
750
751 msgid "yY"
752 msgstr "aAyY"
753
754 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
755 msgid "no"
756 msgstr "ne"
757
758 msgid "nN"
759 msgstr "nN"
760
761 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
762 msgid "quit"
763 msgstr "ukončit"
764
765 msgid "qQ"
766 msgstr "uUqQ"
767
768 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
769 msgid "okay|okay"
770 msgstr "okey|okey"
771
772 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
773 msgid "cancel|cancel"
774 msgstr "zrušit|zrušit"
775
776 msgid "oO"
777 msgstr "oO"
778
779 msgid "cC"
780 msgstr "zZ"
781
782 #, c-format
783 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
784 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
785
786 #, c-format
787 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
788 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
789
790 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
791 msgstr "gpg-agent neběží – spouštím jej\n"
792
793 # TODO: Plurals
794 #, c-format
795 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
796 msgstr "čeká se na agenta %d sekund\n"
797
798 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
799 msgstr "k agentu se nelze připojit – zkouším náhradní způsob\n"
800
801 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
802 #. verbatim.  It will not be printed.
803 msgid "|audit-log-result|Good"
804 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
805
806 msgid "|audit-log-result|Bad"
807 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
808
809 msgid "|audit-log-result|Not supported"
810 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
811
812 msgid "|audit-log-result|No certificate"
813 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
814
815 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
816 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
817
818 msgid "|audit-log-result|Error"
819 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
820
821 msgid "|audit-log-result|Not used"
822 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
823
824 msgid "|audit-log-result|Okay"
825 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
826
827 msgid "|audit-log-result|Skipped"
828 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
829
830 msgid "|audit-log-result|Some"
831 msgstr "|audit-log-result|Některý"
832
833 msgid "Certificate chain available"
834 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
835
836 msgid "root certificate missing"
837 msgstr "chybí kořenový certifikát"
838
839 msgid "Data encryption succeeded"
840 msgstr "Šifrování dat uspělo"
841
842 msgid "Data available"
843 msgstr "Data k dispozici"
844
845 msgid "Session key created"
846 msgstr "Vytvořen klíč relace"
847
848 #, c-format
849 msgid "algorithm: %s"
850 msgstr "algoritmus: %s"
851
852 #, c-format
853 msgid "unsupported algorithm: %s"
854 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
855
856 msgid "seems to be not encrypted"
857 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
858
859 msgid "Number of recipients"
860 msgstr "Počet příjemců"
861
862 #, c-format
863 msgid "Recipient %d"
864 msgstr "Příjemce %d"
865
866 msgid "Data signing succeeded"
867 msgstr "Podepisování dat uspělo"
868
869 #, c-format
870 msgid "data hash algorithm: %s"
871 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
872
873 #, c-format
874 msgid "Signer %d"
875 msgstr "Podepisovatel %d"
876
877 #, c-format
878 msgid "attr hash algorithm: %s"
879 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
880
881 msgid "Data decryption succeeded"
882 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
883
884 msgid "Encryption algorithm supported"
885 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
886
887 msgid "Data verification succeeded"
888 msgstr "Ověření dat uspělo"
889
890 msgid "Signature available"
891 msgstr "Podpis je k dispozici"
892
893 msgid "Parsing data succeeded"
894 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
895
896 #, c-format
897 msgid "bad data hash algorithm: %s"
898 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
899
900 #, c-format
901 msgid "Signature %d"
902 msgstr "Podpis %d"
903
904 msgid "Certificate chain valid"
905 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
906
907 msgid "Root certificate trustworthy"
908 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
909
910 msgid "no CRL found for certificate"
911 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
912
913 msgid "the available CRL is too old"
914 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
915
916 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
917 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
918
919 msgid "Included certificates"
920 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
921
922 msgid "No audit log entries."
923 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
924
925 msgid "Unknown operation"
926 msgstr "Neznámá operace"
927
928 msgid "Gpg-Agent usable"
929 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
930
931 msgid "Dirmngr usable"
932 msgstr "Dirmngr je použitelný"
933
934 #, c-format
935 msgid "No help available for `%s'."
936 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
937
938 msgid "ignoring garbage line"
939 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
940
941 msgid "[none]"
942 msgstr "[není nastaveno]"
943
944 #, c-format
945 msgid "armor: %s\n"
946 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
947
948 msgid "invalid armor header: "
949 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
950
951 msgid "armor header: "
952 msgstr "ASCII hlavička: "
953
954 msgid "invalid clearsig header\n"
955 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
956
957 msgid "unknown armor header: "
958 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
959
960 msgid "nested clear text signatures\n"
961 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
962
963 msgid "unexpected armor: "
964 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
965
966 msgid "invalid dash escaped line: "
967 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
968
969 #, c-format
970 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
971 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
972
973 msgid "premature eof (no CRC)\n"
974 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
975
976 msgid "premature eof (in CRC)\n"
977 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
978
979 msgid "malformed CRC\n"
980 msgstr "špatný formát CRC\n"
981
982 #, c-format
983 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
984 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
985
986 msgid "premature eof (in trailer)\n"
987 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
988
989 msgid "error in trailer line\n"
990 msgstr "chyba v patičce\n"
991
992 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
993 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
994
995 #, c-format
996 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
997 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
998
999 msgid ""
1000 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1001 msgstr ""
1002 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1003 "špatný MTA\n"
1004
1005 msgid ""
1006 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1007 "an '='\n"
1008 msgstr ""
1009 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1010 "a musí končit znakem „=“\n"
1011
1012 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1013 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1014
1015 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1016 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1017
1018 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1019 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1020
1021 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1022 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1023
1024 msgid "not human readable"
1025 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1026
1027 #, c-format
1028 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1029 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1030
1031 #, c-format
1032 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1033 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1034
1035 msgid "can't do this in batch mode\n"
1036 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1037
1038 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1039 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1040
1041 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1042 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1043
1044 msgid "Your selection? "
1045 msgstr "Váš výběr? "
1046
1047 msgid "[not set]"
1048 msgstr "[není nastaven]"
1049
1050 msgid "male"
1051 msgstr "muž"
1052
1053 msgid "female"
1054 msgstr "žena"
1055
1056 msgid "unspecified"
1057 msgstr "neuvedeno"
1058
1059 msgid "not forced"
1060 msgstr "není vyžadováno"
1061
1062 msgid "forced"
1063 msgstr "vyžadováno"
1064
1065 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1066 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1067
1068 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1069 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1070
1071 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1072 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1073
1074 msgid "Cardholder's surname: "
1075 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1076
1077 msgid "Cardholder's given name: "
1078 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1079
1080 #, c-format
1081 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1082 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1083
1084 msgid "URL to retrieve public key: "
1085 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1086
1087 #, c-format
1088 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1089 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1090
1091 #, c-format
1092 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1093 msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
1094
1095 #, c-format
1096 msgid "error reading `%s': %s\n"
1097 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1098
1099 #, c-format
1100 msgid "error writing `%s': %s\n"
1101 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1102
1103 msgid "Login data (account name): "
1104 msgstr "Login (jménu účtu): "
1105
1106 #, c-format
1107 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1108 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1109
1110 msgid "Private DO data: "
1111 msgstr "Privátní DO data: "
1112
1113 #, c-format
1114 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1115 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1116
1117 msgid "Language preferences: "
1118 msgstr "Jazykové předvolby: "
1119
1120 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1121 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1122
1123 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1124 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1125
1126 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1127 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1128
1129 msgid "Error: invalid response.\n"
1130 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1131
1132 msgid "CA fingerprint: "
1133 msgstr "Otisk CA: "
1134
1135 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1136 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1137
1138 #, c-format
1139 msgid "key operation not possible: %s\n"
1140 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1141
1142 msgid "not an OpenPGP card"
1143 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1144
1145 #, c-format
1146 msgid "error getting current key info: %s\n"
1147 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1148
1149 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1150 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1151
1152 msgid ""
1153 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1154 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1155 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1156 msgstr ""
1157 "POZNÁMKA: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1158 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1159 "dokumentace\n"
1160 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1161
1162 #, c-format
1163 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1164 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1165
1166 #, c-format
1167 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1168 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1169
1170 #, c-format
1171 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1172 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1173
1174 #, c-format
1175 msgid "rounded up to %u bits\n"
1176 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1177
1178 #, c-format
1179 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1180 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1181
1182 #, c-format
1183 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1184 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1185
1186 #, c-format
1187 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1188 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1189
1190 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1191 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1192
1193 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1194 msgstr "POZNÁMKA: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1195
1196 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1197 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1198
1199 #, c-format
1200 msgid ""
1201 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1202 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1203 "You should change them using the command --change-pin\n"
1204 msgstr ""
1205 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINu je\n"
1206 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1207 "Toto nastavení můžete změnit příkazem --change-pin\n"
1208
1209 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1210 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1211
1212 msgid "   (1) Signature key\n"
1213 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1214
1215 msgid "   (2) Encryption key\n"
1216 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1217
1218 msgid "   (3) Authentication key\n"
1219 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1220
1221 msgid "Invalid selection.\n"
1222 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1223
1224 msgid "Please select where to store the key:\n"
1225 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1226
1227 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1228 msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíče\n"
1229
1230 msgid "secret parts of key are not available\n"
1231 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
1232
1233 msgid "secret key already stored on a card\n"
1234 msgstr "tajný klíč je na kartě uložen\n"
1235
1236 #, c-format
1237 msgid "error writing key to card: %s\n"
1238 msgstr "chyba při zápisu klíče na kartu: %s\n"
1239
1240 msgid "quit this menu"
1241 msgstr "ukončit toto menu"
1242
1243 msgid "show admin commands"
1244 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1245
1246 msgid "show this help"
1247 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1248
1249 msgid "list all available data"
1250 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1251
1252 msgid "change card holder's name"
1253 msgstr "změní jméno majitele karty"
1254
1255 msgid "change URL to retrieve key"
1256 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1257
1258 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1259 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1260
1261 msgid "change the login name"
1262 msgstr "změnit login name"
1263
1264 msgid "change the language preferences"
1265 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1266
1267 msgid "change card holder's sex"
1268 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1269
1270 msgid "change a CA fingerprint"
1271 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1272
1273 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1274 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1275
1276 msgid "generate new keys"
1277 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1278
1279 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1280 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1281
1282 msgid "verify the PIN and list all data"
1283 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1284
1285 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1286 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1287
1288 msgid "gpg/card> "
1289 msgstr "gpg/karta> "
1290
1291 msgid "Admin-only command\n"
1292 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1293
1294 msgid "Admin commands are allowed\n"
1295 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1296
1297 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1298 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1299
1300 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1301 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1302
1303 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1304 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1305
1306 #, c-format
1307 msgid "can't open `%s'\n"
1308 msgstr "nelze otevřít „%s“\n"
1309
1310 #, c-format
1311 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1312 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1313
1314 #, c-format
1315 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1316 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1317
1318 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1319 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1320
1321 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1322 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1323
1324 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1325 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1326
1327 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1328 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1329
1330 #, c-format
1331 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1332 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo:  %s\n"
1333
1334 msgid "ownertrust information cleared\n"
1335 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1336
1337 #, c-format
1338 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1339 msgstr "existuje tajný klíč pro tento veřejný klíč \"%s\"!\n"
1340
1341 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1342 msgstr ""
1343 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1344
1345 #, c-format
1346 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1347 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1348
1349 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1350 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1351
1352 #, c-format
1353 msgid "using cipher %s\n"
1354 msgstr "použití šifry: %s\n"
1355
1356 #, c-format
1357 msgid "`%s' already compressed\n"
1358 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1359
1360 #, c-format
1361 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1362 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1363
1364 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1365 msgstr ""
1366 "v módu --pgp2 můžete šifrovat pouze RSA klíčem o délce 2048 bitů a méně\n"
1367
1368 #, c-format
1369 msgid "reading from `%s'\n"
1370 msgstr "čtu z „%s“\n"
1371
1372 msgid ""
1373 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1374 msgstr "algoritmus IDEA nelze použít pro všechny klíče, pro které šifrujete.\n"
1375
1376 #, c-format
1377 msgid ""
1378 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1379 msgstr ""
1380 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1381
1382 #, c-format
1383 msgid ""
1384 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1385 "preferences\n"
1386 msgstr ""
1387 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1388 "příjemce\n"
1389
1390 #, c-format
1391 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1392 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1393
1394 #, c-format
1395 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1396 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1397
1398 #, c-format
1399 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1400 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1401
1402 #, c-format
1403 msgid "%s encrypted data\n"
1404 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1405
1406 #, c-format
1407 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1408 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1409
1410 msgid ""
1411 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1412 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1413
1414 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1415 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1416
1417 msgid "no remote program execution supported\n"
1418 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1419
1420 msgid ""
1421 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1422 msgstr ""
1423 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1424 "nastaveny nebezpečně\n"
1425
1426 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1427 msgstr ""
1428 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1429 "dočasné soubory (temp files)\n"
1430
1431 #, c-format
1432 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1433 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1434
1435 #, c-format
1436 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1437 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1438
1439 #, c-format
1440 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1441 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1442
1443 msgid "unnatural exit of external program\n"
1444 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1445
1446 msgid "unable to execute external program\n"
1447 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1448
1449 #, c-format
1450 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1451 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1452
1453 #, c-format
1454 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1455 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1456
1457 #, c-format
1458 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1459 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1460
1461 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1462 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1463
1464 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1465 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1466
1467 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1468 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1469
1470 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1471 msgstr "odstranit ochranu heslem z exportovaných podklíčů"
1472
1473 msgid "remove unusable parts from key during export"
1474 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1475
1476 msgid "remove as much as possible from key during export"
1477 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1478
1479 msgid "export keys in an S-expression based format"
1480 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
1481
1482 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1483 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1484
1485 #, c-format
1486 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1487 msgstr "klíč %s: není chráněný – přeskočeno\n"
1488
1489 #, c-format
1490 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1491 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1492
1493 #, c-format
1494 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1495 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1496
1497 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1498 msgstr "exportovat nechráněné podklíče\n"
1499
1500 #, c-format
1501 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1502 msgstr "odemknutí podklíče selhalo: %s\n"
1503
1504 #, c-format
1505 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1506 msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíč %s není chráněn pomocí simple SK checksum\n"
1507
1508 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1509 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1510
1511 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1512 msgstr "příliš mnoho položek v bufferu veřejných klíčů – vypnuto\n"
1513
1514 msgid "[User ID not found]"
1515 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1516
1517 #, c-format
1518 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1519 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1520
1521 #, c-format
1522 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1523 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1524
1525 msgid "No fingerprint"
1526 msgstr "Chybí otisk"
1527
1528 # c-format
1529 #, c-format
1530 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1531 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1532
1533 #, c-format
1534 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1535 msgstr "neexistuje tajný podklíč pro veřejný klíč %s – ignorováno\n"
1536
1537 #, c-format
1538 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1539 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1540
1541 #, c-format
1542 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1543 msgstr "klíč %s: tajný klíč bez klíče veřejného – přeskočeno\n"
1544
1545 msgid "make a signature"
1546 msgstr "vytvořit podpis"
1547
1548 msgid "make a clear text signature"
1549 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1550
1551 msgid "make a detached signature"
1552 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1553
1554 msgid "encrypt data"
1555 msgstr "šifrovat data"
1556
1557 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1558 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1559
1560 msgid "decrypt data (default)"
1561 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1562
1563 msgid "verify a signature"
1564 msgstr "verifikovat podpis"
1565
1566 msgid "list keys"
1567 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1568
1569 msgid "list keys and signatures"
1570 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1571
1572 msgid "list and check key signatures"
1573 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1574
1575 msgid "list keys and fingerprints"
1576 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1577
1578 msgid "list secret keys"
1579 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1580
1581 msgid "generate a new key pair"
1582 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1583
1584 msgid "generate a revocation certificate"
1585 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1586
1587 msgid "remove keys from the public keyring"
1588 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1589
1590 msgid "remove keys from the secret keyring"
1591 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1592
1593 msgid "sign a key"
1594 msgstr "podepsat klíč"
1595
1596 msgid "sign a key locally"
1597 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1598
1599 msgid "sign or edit a key"
1600 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1601
1602 msgid "change a passphrase"
1603 msgstr "změnit heslo"
1604
1605 msgid "export keys"
1606 msgstr "exportovat klíče"
1607
1608 msgid "export keys to a key server"
1609 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1610
1611 msgid "import keys from a key server"
1612 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1613
1614 msgid "search for keys on a key server"
1615 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1616
1617 msgid "update all keys from a keyserver"
1618 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1619
1620 msgid "import/merge keys"
1621 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1622
1623 msgid "print the card status"
1624 msgstr "vytisknout stav karty"
1625
1626 msgid "change data on a card"
1627 msgstr "změnit data na kartě"
1628
1629 msgid "change a card's PIN"
1630 msgstr "změnit PIN karty"
1631
1632 msgid "update the trust database"
1633 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1634
1635 msgid "print message digests"
1636 msgstr "vypsat hash zprávy"
1637
1638 msgid "run in server mode"
1639 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1640
1641 msgid "create ascii armored output"
1642 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1643
1644 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1645 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1646
1647 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1648 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1649
1650 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1651 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1652
1653 msgid "use canonical text mode"
1654 msgstr "použít kanonický textový mód"
1655
1656 msgid "|FILE|write output to FILE"
1657 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1658
1659 msgid "do not make any changes"
1660 msgstr "neprovádět žádné změny"
1661
1662 msgid "prompt before overwriting"
1663 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1664
1665 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1666 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1667
1668 msgid ""
1669 "@\n"
1670 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1671 msgstr ""
1672 "@\n"
1673 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1674
1675 msgid ""
1676 "@\n"
1677 "Examples:\n"
1678 "\n"
1679 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1680 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1681 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1682 " --list-keys [names]        show keys\n"
1683 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1684 msgstr ""
1685 "@\n"
1686 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1687 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1688 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1689 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1690 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1691
1692 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1693 msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
1694
1695 #, fuzzy
1696 #| msgid ""
1697 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1698 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1699 #| "default operation depends on the input data\n"
1700 msgid ""
1701 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1702 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1703 "Default operation depends on the input data\n"
1704 msgstr ""
1705 "Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
1706 "podepsat, ověřit, šifrovat nebo dešifrovat\n"
1707 "implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
1708
1709 msgid ""
1710 "\n"
1711 "Supported algorithms:\n"
1712 msgstr ""
1713 "\n"
1714 "Podporované algoritmy:\n"
1715
1716 msgid "Pubkey: "
1717 msgstr "Veřejný klíč: "
1718
1719 msgid "Cipher: "
1720 msgstr "Šifra: "
1721
1722 msgid "Hash: "
1723 msgstr "Hash: "
1724
1725 msgid "Compression: "
1726 msgstr "Komprese: "
1727
1728 msgid "usage: gpg [options] "
1729 msgstr "užití: gpg [možnosti]"
1730
1731 msgid "conflicting commands\n"
1732 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1733
1734 #, c-format
1735 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1736 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1737
1738 #, c-format
1739 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1740 msgstr ""
1741 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1742
1743 #, c-format
1744 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1745 msgstr ""
1746 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1747
1748 #, c-format
1749 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1750 msgstr ""
1751 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1752
1753 #, c-format
1754 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1755 msgstr ""
1756 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresáře nejsou bezpečná „%s“\n"
1757
1758 #, c-format
1759 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1760 msgstr ""
1761 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor nejsou bezpečná „%s“\n"
1762
1763 #, c-format
1764 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1765 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu nejsou bezpečná „%s“\n"
1766
1767 #, c-format
1768 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1769 msgstr ""
1770 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem není nastaveno "
1771 "nebezpečně „%s“\n"
1772
1773 #, c-format
1774 msgid ""
1775 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1776 msgstr ""
1777 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s konfiguračním souborem není nastaveno "
1778 "nebezpečně „%s“\n"
1779
1780 #, c-format
1781 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1782 msgstr ""
1783 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
1784 "nebezpečně „%s“\n"
1785
1786 #, c-format
1787 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1788 msgstr ""
1789 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s domovským adresářem nejsou nastavena "
1790 "bezpečně „%s“\n"
1791
1792 #, c-format
1793 msgid ""
1794 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1795 msgstr ""
1796 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s konfiguračním souborem nejsou "
1797 "nastavena bezpečně „%s“\n"
1798
1799 #, c-format
1800 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1801 msgstr ""
1802 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s rozšiřujícím modulem nejsou "
1803 "nastavena bezpečně „%s“\n"
1804
1805 # c-format
1806 #, c-format
1807 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1808 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
1809
1810 msgid "display photo IDs during key listings"
1811 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
1812
1813 msgid "show policy URLs during signature listings"
1814 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
1815
1816 msgid "show all notations during signature listings"
1817 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
1818
1819 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1820 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
1821
1822 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1823 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
1824
1825 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1826 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
1827
1828 msgid "show user ID validity during key listings"
1829 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
1830
1831 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1832 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
1833
1834 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1835 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
1836
1837 msgid "show the keyring name in key listings"
1838 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
1839
1840 msgid "show expiration dates during signature listings"
1841 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
1842
1843 #, c-format
1844 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1845 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
1846
1847 #, c-format
1848 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1849 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
1850
1851 #, c-format
1852 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1853 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální použití!\n"
1854
1855 #, c-format
1856 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1857 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
1858
1859 #, c-format
1860 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1861 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
1862
1863 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1864 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
1865
1866 #, c-format
1867 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1868 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
1869
1870 msgid "invalid keyserver options\n"
1871 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
1872
1873 #, c-format
1874 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1875 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
1876
1877 msgid "invalid import options\n"
1878 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
1879
1880 #, c-format
1881 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1882 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
1883
1884 msgid "invalid export options\n"
1885 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
1886
1887 #, c-format
1888 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1889 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
1890
1891 msgid "invalid list options\n"
1892 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
1893
1894 msgid "display photo IDs during signature verification"
1895 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
1896
1897 msgid "show policy URLs during signature verification"
1898 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
1899
1900 msgid "show all notations during signature verification"
1901 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
1902
1903 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1904 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
1905
1906 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1907 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
1908
1909 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1910 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
1911
1912 msgid "show user ID validity during signature verification"
1913 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
1914
1915 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1916 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
1917
1918 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1919 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
1920
1921 msgid "validate signatures with PKA data"
1922 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
1923
1924 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1925 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
1926
1927 #, c-format
1928 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1929 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
1930
1931 msgid "invalid verify options\n"
1932 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
1933
1934 #, c-format
1935 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1936 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
1937
1938 #, c-format
1939 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1940 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
1941
1942 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1943 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
1944
1945 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1946 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
1947
1948 #, c-format
1949 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1950 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
1951
1952 #, c-format
1953 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1954 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
1955
1956 #, c-format
1957 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1958 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
1959
1960 #, c-format
1961 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1962 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
1963
1964 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1965 msgstr ""
1966 "v módu --pgp2 můžete vytvářet pouze oddělené podpisy nebo podpisy čitelné "
1967 "jako text\n"
1968
1969 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1970 msgstr "v módu --pgp2 nelze současně šifrovat a podepisovat\n"
1971
1972 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1973 msgstr "v módu --pgp2 musíte použít soubor (ne rouru).\n"
1974
1975 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1976 msgstr "šifrování zpráv v módu --pgp2 vyžaduje algoritmus IDEA\n"
1977
1978 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1979 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
1980
1981 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1982 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1983
1984 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1985 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
1986
1987 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1988 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1989
1990 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1991 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
1992
1993 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1994 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
1995
1996 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1997 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
1998
1999 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2000 msgstr ""
2001 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2002 "2 nebo 3\n"
2003
2004 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2005 msgstr ""
2006 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2007 "nebo 3\n"
2008
2009 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2010 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2011
2012 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2013 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2014
2015 msgid "invalid default preferences\n"
2016 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2017
2018 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2019 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2020
2021 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2022 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2023
2024 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2025 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2026
2027 #, c-format
2028 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2029 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2030
2031 #, c-format
2032 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2033 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2034
2035 #, c-format
2036 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2037 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2038
2039 #, c-format
2040 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2041 msgstr "použití komprimačního algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2042
2043 #, c-format
2044 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2045 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2046
2047 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2048 msgstr ""
2049 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2050
2051 msgid "--store [filename]"
2052 msgstr "--store [jméno souboru]"
2053
2054 msgid "--symmetric [filename]"
2055 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2056
2057 #, c-format
2058 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2059 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2060
2061 msgid "--encrypt [filename]"
2062 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2063
2064 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2065 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2066
2067 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2068 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2069
2070 #, c-format
2071 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2072 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2073
2074 msgid "--sign [filename]"
2075 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2076
2077 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2078 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2079
2080 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2081 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2082
2083 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2084 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2085
2086 #, c-format
2087 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2088 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2089
2090 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2091 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2092
2093 msgid "--clearsign [filename]"
2094 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2095
2096 msgid "--decrypt [filename]"
2097 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2098
2099 msgid "--sign-key user-id"
2100 msgstr "--sign-key id uživatele"
2101
2102 msgid "--lsign-key user-id"
2103 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2104
2105 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2106 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2107
2108 msgid "--passwd <user-id>"
2109 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2110
2111 #, c-format
2112 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2113 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2114
2115 #, c-format
2116 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2117 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2118
2119 #, c-format
2120 msgid "key export failed: %s\n"
2121 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2122
2123 #, c-format
2124 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2125 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2126
2127 #, c-format
2128 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2129 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2130
2131 #, c-format
2132 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2133 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2134
2135 #, c-format
2136 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2137 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2138
2139 #, c-format
2140 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2141 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2142
2143 msgid "[filename]"
2144 msgstr "[jméno souboru]"
2145
2146 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2147 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2148
2149 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2150 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2151
2152 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2153 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2154
2155 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2156 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2157
2158 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2159 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2160
2161 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2162 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2163
2164 msgid "|FD|write status info to this FD"
2165 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2166
2167 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2168 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2169
2170 msgid ""
2171 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2172 "Check signatures against known trusted keys\n"
2173 msgstr ""
2174 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2175 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2176
2177 msgid "No help available"
2178 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2179
2180 #, c-format
2181 msgid "No help available for `%s'"
2182 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2183
2184 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2185 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2186
2187 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2188 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2189
2190 msgid "do not update the trustdb after import"
2191 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2192
2193 msgid "create a public key when importing a secret key"
2194 msgstr "vytvořit veřejný klíč při importu tajného klíče"
2195
2196 msgid "only accept updates to existing keys"
2197 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2198
2199 msgid "remove unusable parts from key after import"
2200 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2201
2202 msgid "remove as much as possible from key after import"
2203 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2204
2205 #, c-format
2206 msgid "skipping block of type %d\n"
2207 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2208
2209 #, c-format
2210 msgid "%lu keys processed so far\n"
2211 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2212
2213 #, c-format
2214 msgid "Total number processed: %lu\n"
2215 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2216
2217 #, c-format
2218 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2219 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2220
2221 #, c-format
2222 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2223 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2224
2225 #, c-format
2226 msgid "              imported: %lu"
2227 msgstr "                 importováno: %lu"
2228
2229 #, c-format
2230 msgid "             unchanged: %lu\n"
2231 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2232
2233 #, c-format
2234 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2235 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2236
2237 #, c-format
2238 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2239 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2240
2241 #, c-format
2242 msgid "        new signatures: %lu\n"
2243 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2244
2245 #, c-format
2246 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2247 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2248
2249 #, c-format
2250 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2251 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2252
2253 #, c-format
2254 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2255 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2256
2257 #, c-format
2258 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2259 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2260
2261 #, c-format
2262 msgid "          not imported: %lu\n"
2263 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2264
2265 #, c-format
2266 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2267 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2268
2269 #, c-format
2270 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2271 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2272
2273 #, c-format
2274 msgid ""
2275 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2276 "algorithms on these user IDs:\n"
2277 msgstr ""
2278 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2279 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2280
2281 #, c-format
2282 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2283 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2284
2285 #, c-format
2286 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2287 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2288
2289 #, c-format
2290 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2291 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2292
2293 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2294 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2295
2296 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2297 msgstr ""
2298 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2299
2300 #, c-format
2301 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2302 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2303
2304 #, c-format
2305 msgid "key %s: no user ID\n"
2306 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2307
2308 #, c-format
2309 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2310 msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
2311
2312 # c-format
2313 #, c-format
2314 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2315 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2316
2317 #, c-format
2318 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2319 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2320
2321 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2322 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2323
2324 #, c-format
2325 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2326 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2327
2328 #, c-format
2329 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2330 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2331
2332 #, c-format
2333 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2334 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2335
2336 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2337 #, c-format
2338 msgid "writing to `%s'\n"
2339 msgstr "zapisuji do „%s“\n"
2340
2341 #, c-format
2342 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2343 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2344
2345 #, c-format
2346 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2347 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2348
2349 #, c-format
2350 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2351 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2352
2353 #, c-format
2354 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2355 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2356
2357 #, c-format
2358 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2359 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2360
2361 #, c-format
2362 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2363 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2364
2365 #, c-format
2366 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2367 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2368
2369 #, c-format
2370 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2371 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2372
2373 #, c-format
2374 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2375 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2376
2377 #, c-format
2378 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2379 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2380
2381 #, c-format
2382 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2383 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2384
2385 #, c-format
2386 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2387 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2388
2389 #, c-format
2390 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2391 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2392
2393 #, c-format
2394 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2395 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2396
2397 #, c-format
2398 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2399 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2400
2401 #, c-format
2402 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2403 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2404
2405 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2406 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2407
2408 #, c-format
2409 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2410 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2411
2412 #, c-format
2413 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2414 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíčů %s\n"
2415
2416 #, c-format
2417 msgid "key %s: secret key imported\n"
2418 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2419
2420 #, c-format
2421 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2422 msgstr "klíč %s: je již v souboru tajných klíčů\n"
2423
2424 #, c-format
2425 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2426 msgstr "klíč %s: nenalezen tajný klíč: %s\n"
2427
2428 #, c-format
2429 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2430 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2431
2432 #, c-format
2433 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2434 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2435
2436 #, c-format
2437 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2438 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2439
2440 #, c-format
2441 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2442 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2443
2444 #, c-format
2445 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2446 msgstr ""
2447 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2448
2449 #, c-format
2450 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2451 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2452
2453 #, c-format
2454 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2455 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2456
2457 #, c-format
2458 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2459 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2460
2461 #, c-format
2462 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2463 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2464
2465 #, c-format
2466 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2467 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2468
2469 #, c-format
2470 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2471 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2472
2473 #, c-format
2474 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2475 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2476
2477 #, c-format
2478 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2479 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2480
2481 #, c-format
2482 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2483 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2484
2485 #, c-format
2486 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2487 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2488
2489 #, c-format
2490 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2491 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2492
2493 #, c-format
2494 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2495 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2496
2497 #, c-format
2498 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2499 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2500
2501 #, c-format
2502 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2503 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2504
2505 #, c-format
2506 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2507 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2508
2509 #, c-format
2510 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2511 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2512
2513 #, c-format
2514 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2515 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2516
2517 #, c-format
2518 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2519 msgstr ""
2520 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2524 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2528 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2529
2530 #, c-format
2531 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2532 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2533
2534 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2535 msgstr "POZNÁMKA: sériové číslo klíče neodpovídá číslu karty\n"
2536
2537 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2538 msgstr "POZNÁMKA: primární klíč je online a je uložen na kartě\n"
2539
2540 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2541 msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíč je online a je uložen na kartě\n"
2542
2543 #, c-format
2544 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2545 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2546
2547 #, c-format
2548 msgid "keyring `%s' created\n"
2549 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2550
2551 #, c-format
2552 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2553 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2554
2555 #, c-format
2556 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2557 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2558
2559 msgid "[revocation]"
2560 msgstr "[revokace]"
2561
2562 msgid "[self-signature]"
2563 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2564
2565 msgid "1 bad signature\n"
2566 msgstr "1 špatný podpis\n"
2567
2568 #, c-format
2569 msgid "%d bad signatures\n"
2570 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2571
2572 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2573 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2574
2575 #, c-format
2576 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2577 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2578
2579 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2580 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2581
2582 #, c-format
2583 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2584 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2585
2586 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2587 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2588
2589 #, c-format
2590 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2591 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2592
2593 msgid ""
2594 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2595 "keys\n"
2596 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2597 "etc.)\n"
2598 msgstr ""
2599 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2600 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2601 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
2602 "\n"
2603
2604 #, c-format
2605 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2606 msgstr " %d = Důvěřuji částečně\n"
2607
2608 #, c-format
2609 msgid "  %d = I trust fully\n"
2610 msgstr " %d = Důvěřuji úplně\n"
2611
2612 msgid ""
2613 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2614 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2615 "trust signatures on your behalf.\n"
2616 msgstr ""
2617 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2618 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2619 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2620
2621 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2622 msgstr ""
2623 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2624 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2625
2626 #, c-format
2627 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2628 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2629
2630 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2631 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2632
2633 msgid "  Unable to sign.\n"
2634 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2635
2636 #, c-format
2637 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2638 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2639
2640 #, c-format
2641 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2642 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2643
2644 #, c-format
2645 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2646 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2647
2648 msgid "Sign it? (y/N) "
2649 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2650
2651 #, c-format
2652 msgid ""
2653 "The self-signature on \"%s\"\n"
2654 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2655 msgstr ""
2656 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2657 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2658
2659 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2660 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2661
2662 #, c-format
2663 msgid ""
2664 "Your current signature on \"%s\"\n"
2665 "has expired.\n"
2666 msgstr ""
2667 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2668 "vypršela.\n"
2669
2670 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2671 msgstr ""
2672 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2673 "N) "
2674
2675 #, c-format
2676 msgid ""
2677 "Your current signature on \"%s\"\n"
2678 "is a local signature.\n"
2679 msgstr ""
2680 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2681 "je pouze lokální.\n"
2682
2683 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2684 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2685
2686 #, c-format
2687 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2688 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2689
2690 #, c-format
2691 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2692 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2693
2694 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2695 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2696
2697 #, c-format
2698 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2699 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2700
2701 msgid "This key has expired!"
2702 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2703
2704 #, c-format
2705 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2706 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2707
2708 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2709 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2710
2711 msgid ""
2712 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2713 "mode.\n"
2714 msgstr ""
2715 "Nemůžete udělat OpenPGP podpis klíče typu PGP 2.x, když jste v --pgp2 módu.\n"
2716
2717 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2718 msgstr "To by způsobilo nepoužitelnost klíče v PGP 2.x.\n"
2719
2720 msgid ""
2721 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2722 "belongs\n"
2723 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2724 msgstr ""
2725 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2726 "patří výše uvedené osobě.\n"
2727 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2728
2729 #, c-format
2730 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2731 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2732
2733 #, c-format
2734 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2735 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2736
2737 #, c-format
2738 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2739 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2740
2741 #, c-format
2742 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2743 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2744
2745 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2746 msgstr "Váš výběr? (pro více informací vložte „?“): "
2747
2748 #, c-format
2749 msgid ""
2750 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2751 "key \"%s\" (%s)\n"
2752 msgstr ""
2753 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2754 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2755
2756 msgid "This will be a self-signature.\n"
2757 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
2758
2759 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2760 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
2761
2762 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2763 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2764
2765 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2766 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
2767
2768 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2769 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2770
2771 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2772 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
2773
2774 msgid "I have checked this key casually.\n"
2775 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
2776
2777 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2778 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
2779
2780 msgid "Really sign? (y/N) "
2781 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
2782
2783 #, c-format
2784 msgid "signing failed: %s\n"
2785 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2786
2787 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2788 msgstr ""
2789 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
2790 "nelze změnit.\n"
2791
2792 msgid "This key is not protected.\n"
2793 msgstr "Tento klíč není chráněný.\n"
2794
2795 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2796 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
2797
2798 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2799 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
2800
2801 msgid "Key is protected.\n"
2802 msgstr "Klíč je chráněný.\n"
2803
2804 #, c-format
2805 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2806 msgstr "Není možné editovat tento klíč: %s\n"
2807
2808 msgid ""
2809 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2810 "\n"
2811 msgstr ""
2812 "Vložte nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíč.\n"
2813 "\n"
2814
2815 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2816 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
2817
2818 msgid ""
2819 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2820 "\n"
2821 msgstr ""
2822 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
2823 "\n"
2824
2825 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2826 msgstr "Opravdu to chcete udělat? (a/N) "
2827
2828 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2829 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
2830
2831 msgid "save and quit"
2832 msgstr "uložit a ukončit"
2833
2834 msgid "show key fingerprint"
2835 msgstr "vypsat otisk klíče"
2836
2837 msgid "list key and user IDs"
2838 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
2839
2840 msgid "select user ID N"
2841 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
2842
2843 msgid "select subkey N"
2844 msgstr "vyberte podklíč N"
2845
2846 msgid "check signatures"
2847 msgstr "kontrolovat podpisy"
2848
2849 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2850 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
2851
2852 msgid "sign selected user IDs locally"
2853 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
2854
2855 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2856 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
2857
2858 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2859 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
2860
2861 msgid "add a user ID"
2862 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
2863
2864 msgid "add a photo ID"
2865 msgstr "přidat fotografický ID"
2866
2867 msgid "delete selected user IDs"
2868 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
2869
2870 msgid "add a subkey"
2871 msgstr "přidat podklíč"
2872
2873 msgid "add a key to a smartcard"
2874 msgstr "přidat klíč na kartu"
2875
2876 msgid "move a key to a smartcard"
2877 msgstr "přesunout klíč na kartu"
2878
2879 msgid "move a backup key to a smartcard"
2880 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
2881
2882 msgid "delete selected subkeys"
2883 msgstr "smazat vybrané podklíče"
2884
2885 msgid "add a revocation key"
2886 msgstr "přidat revokační klíč"
2887
2888 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2889 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
2890
2891 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2892 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
2893
2894 msgid "flag the selected user ID as primary"
2895 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
2896
2897 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2898 msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
2899
2900 msgid "list preferences (expert)"
2901 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
2902
2903 msgid "list preferences (verbose)"
2904 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
2905
2906 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2907 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
2908
2909 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2910 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
2911
2912 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2913 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
2914
2915 msgid "change the passphrase"
2916 msgstr "změnit heslo"
2917
2918 msgid "change the ownertrust"
2919 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
2920
2921 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2922 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
2923
2924 msgid "revoke selected user IDs"
2925 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
2926
2927 msgid "revoke key or selected subkeys"
2928 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
2929
2930 msgid "enable key"
2931 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
2932
2933 msgid "disable key"
2934 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
2935
2936 msgid "show selected photo IDs"
2937 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
2938
2939 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2940 msgstr ""
2941 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
2942
2943 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2944 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
2945
2946 #, c-format
2947 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2948 msgstr "chyba při čtení bloku tajného klíče „%s“: %s\n"
2949
2950 msgid "Secret key is available.\n"
2951 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
2952
2953 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2954 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
2955
2956 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2957 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
2958
2959 msgid ""
2960 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2961 "(lsign),\n"
2962 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2963 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2964 msgstr ""
2965 "* Příkaz „sign“ může být použit s prefixem „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
2966 "  s prefixem „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
2967 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
2968
2969 msgid "Key is revoked."
2970 msgstr "Klíč revokován."
2971
2972 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2973 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
2974
2975 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2976 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
2977
2978 #, c-format
2979 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2980 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
2981
2982 #, c-format
2983 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2984 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
2985
2986 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2987 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
2988
2989 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2990 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
2991
2992 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2993 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
2994
2995 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2996 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
2997
2998 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
2999 #. moving the key and not about removing it.
3000 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3001 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3002
3003 msgid "You must select exactly one key.\n"
3004 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3005
3006 msgid "Command expects a filename argument\n"
3007 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3008
3009 #, c-format
3010 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3011 msgstr "Nemohu otevřít „%s“: %s\n"
3012
3013 #, c-format
3014 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3015 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3016
3017 msgid "You must select at least one key.\n"
3018 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3019
3020 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3021 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3022
3023 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3024 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3025
3026 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3027 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3028
3029 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3030 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3031
3032 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3033 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3034
3035 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3036 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3037
3038 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3039 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3040
3041 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3042 msgstr ""
3043 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3044 "poskytnutá uživatelem\n"
3045
3046 msgid "Set preference list to:\n"
3047 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3048
3049 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3050 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3051
3052 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3053 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3054
3055 msgid "Save changes? (y/N) "
3056 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3057
3058 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3059 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3060
3061 #, c-format
3062 msgid "update failed: %s\n"
3063 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3064
3065 #, c-format
3066 msgid "update secret failed: %s\n"
3067 msgstr "aktualizace tajného klíče selhala: %s\n"
3068
3069 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3070 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3071
3072 msgid "Digest: "
3073 msgstr "Hash: "
3074
3075 msgid "Features: "
3076 msgstr "Vlastnosti: "
3077
3078 msgid "Keyserver no-modify"
3079 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3080
3081 msgid "Preferred keyserver: "
3082 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3083
3084 msgid "Notations: "
3085 msgstr "Poznámky: "
3086
3087 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3088 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3089
3090 #, c-format
3091 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3092 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3093
3094 #, c-format
3095 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3096 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3097
3098 msgid "(sensitive)"
3099 msgstr "(citlivá informace)"
3100
3101 #, c-format
3102 msgid "created: %s"
3103 msgstr "vytvořen: %s"
3104
3105 #, c-format
3106 msgid "revoked: %s"
3107 msgstr "revokován: %s"
3108
3109 #, c-format
3110 msgid "expired: %s"
3111 msgstr "platnost skončila: %s"
3112
3113 #, c-format
3114 msgid "expires: %s"
3115 msgstr "platnost skončí: %s"
3116
3117 #, c-format
3118 msgid "usage: %s"
3119 msgstr "použití: %s"
3120
3121 #, c-format
3122 msgid "trust: %s"
3123 msgstr "důvěra: %s"
3124
3125 #, c-format
3126 msgid "validity: %s"
3127 msgstr "platnost: %s"
3128
3129 msgid "This key has been disabled"
3130 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3131
3132 msgid "card-no: "
3133 msgstr "číslo karty: "
3134
3135 msgid ""
3136 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3137 "unless you restart the program.\n"
3138 msgstr ""
3139 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3140 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3141
3142 msgid "revoked"
3143 msgstr "revokován"
3144
3145 msgid "expired"
3146 msgstr "platnost skončila"
3147
3148 msgid ""
3149 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3150 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3151 msgstr ""
3152 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3153 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3154
3155 msgid ""
3156 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3157 "versions\n"
3158 "         of PGP to reject this key.\n"
3159 msgstr ""
3160 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3161 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3162
3163 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3164 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3165
3166 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3167 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3168
3169 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3170 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3171
3172 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3173 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3174
3175 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3176 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3177
3178 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3179 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3180
3181 #, c-format
3182 msgid "Deleted %d signature.\n"
3183 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3184
3185 #, c-format
3186 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3187 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
3188
3189 msgid "Nothing deleted.\n"
3190 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3191
3192 msgid "invalid"
3193 msgstr "neplatný"
3194
3195 #, c-format
3196 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3197 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3198
3199 #, c-format
3200 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3201 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3202
3203 #, c-format
3204 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3205 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3206
3207 #, c-format
3208 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3209 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3210
3211 #, c-format
3212 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3213 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3214
3215 msgid ""
3216 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3217 "cause\n"
3218 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3219 msgstr ""
3220 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3221 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3222
3223 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3224 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3225
3226 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3227 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3228
3229 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3230 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3231
3232 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3233 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3234
3235 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3236 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3237
3238 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3239 msgstr ""
3240 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3241
3242 msgid ""
3243 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3244 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3245
3246 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3247 msgstr "Prosím, odstraňte výběr z tajných klíčů.\n"
3248
3249 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3250 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
3251
3252 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3253 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3254
3255 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3256 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3257
3258 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3259 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3260
3261 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3262 msgstr "V souboru tajných klíčů chybí odpovídající podpis\n"
3263
3264 #, c-format
3265 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3266 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3267
3268 #, c-format
3269 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3270 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3271
3272 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3273 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3274
3275 #, c-format
3276 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3277 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3278
3279 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3280 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3281
3282 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3283 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3284
3285 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3286 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3287
3288 msgid "Enter the notation: "
3289 msgstr "Vložte poznámku: "
3290
3291 msgid "Proceed? (y/N) "
3292 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3293
3294 #, c-format
3295 msgid "No user ID with index %d\n"
3296 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3297
3298 #, c-format
3299 msgid "No user ID with hash %s\n"
3300 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3301
3302 #, c-format
3303 msgid "No subkey with index %d\n"
3304 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3305
3306 #, c-format
3307 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3308 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3309
3310 #, c-format
3311 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3312 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3313
3314 msgid " (non-exportable)"
3315 msgstr " (neexportovatelné)"
3316
3317 #, c-format
3318 msgid "This signature expired on %s.\n"
3319 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3320
3321 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3322 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3323
3324 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3325 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3326
3327 msgid "Not signed by you.\n"
3328 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3329
3330 #, c-format
3331 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3332 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3333
3334 msgid " (non-revocable)"
3335 msgstr " (neodvolatelné)"
3336
3337 #, c-format
3338 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3339 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3340
3341 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3342 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3343
3344 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3345 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3346
3347 msgid "no secret key\n"
3348 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3349
3350 #, c-format
3351 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3352 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3353
3354 #, c-format
3355 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3356 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3357
3358 #, c-format
3359 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3360 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3361
3362 #, c-format
3363 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3364 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3365
3366 #, c-format
3367 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3368 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3369
3370 #, c-format
3371 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3372 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3373
3374 msgid "too many cipher preferences\n"
3375 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3376
3377 msgid "too many digest preferences\n"
3378 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3379
3380 msgid "too many compression preferences\n"
3381 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3382
3383 #, c-format
3384 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3385 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3386
3387 msgid "writing direct signature\n"
3388 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3389
3390 msgid "writing self signature\n"
3391 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3392
3393 msgid "writing key binding signature\n"
3394 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3395
3396 #, c-format
3397 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3398 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3399
3400 #, c-format
3401 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3402 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3403
3404 msgid ""
3405 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3406 msgstr ""
3407 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3408 "dlouhým hashem\n"
3409
3410 msgid "Sign"
3411 msgstr "Podepisování"
3412
3413 msgid "Certify"
3414 msgstr "Certifikování"
3415
3416 msgid "Encrypt"
3417 msgstr "Šifrování"
3418
3419 msgid "Authenticate"
3420 msgstr "Autentizace"
3421
3422 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3423 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3424 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3425 #. functions:
3426 #.
3427 #. s = Toggle signing capability
3428 #. e = Toggle encryption capability
3429 #. a = Toggle authentication capability
3430 #. q = Finish
3431 #.
3432 msgid "SsEeAaQq"
3433 msgstr "SsEeAaQq"
3434
3435 #, c-format
3436 msgid "Possible actions for a %s key: "
3437 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3438
3439 msgid "Current allowed actions: "
3440 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3441
3442 #, c-format
3443 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3444 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3445
3446 #, c-format
3447 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3448 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3449
3450 #, c-format
3451 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3452 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3453
3454 #, c-format
3455 msgid "   (%c) Finished\n"
3456 msgstr "   (%c) Konec\n"
3457
3458 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3459 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3460
3461 #, c-format
3462 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3463 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3464
3465 #, c-format
3466 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3467 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3468
3469 #, c-format
3470 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3471 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3472
3473 #, c-format
3474 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3475 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3476
3477 #, c-format
3478 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3479 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3480
3481 #, c-format
3482 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3483 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3484
3485 #, c-format
3486 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3487 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3488
3489 #, c-format
3490 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3491 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3492
3493 #, c-format
3494 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3495 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3496
3497 #, c-format
3498 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3499 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3500
3501 #, c-format
3502 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3503 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3504
3505 #, c-format
3506 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3507 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3508
3509 msgid ""
3510 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3511 "         0 = key does not expire\n"
3512 "      <n>  = key expires in n days\n"
3513 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3514 "      <n>m = key expires in n months\n"
3515 "      <n>y = key expires in n years\n"
3516 msgstr ""
3517 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3518 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3519 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3520 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3521 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3522 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3523
3524 msgid ""
3525 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3526 "         0 = signature does not expire\n"
3527 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3528 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3529 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3530 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3531 msgstr ""
3532 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3533 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3534 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3535 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3536 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3537 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3538
3539 msgid "Key is valid for? (0) "
3540 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3541
3542 #, c-format
3543 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3544 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3545
3546 msgid "invalid value\n"
3547 msgstr "neplatná hodnota\n"
3548
3549 msgid "Key does not expire at all\n"
3550 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3551
3552 msgid "Signature does not expire at all\n"
3553 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3554
3555 #, c-format
3556 msgid "Key expires at %s\n"
3557 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3558
3559 #, c-format
3560 msgid "Signature expires at %s\n"
3561 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3562
3563 msgid ""
3564 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3565 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3566 msgstr ""
3567 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3568 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3569
3570 msgid "Is this correct? (y/N) "
3571 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3572
3573 msgid ""
3574 "\n"
3575 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3576 "\n"
3577 msgstr ""
3578 "\n"
3579 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3580 "váš klíč.\n"
3581 "\n"
3582
3583 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3584 #. but you should keep your existing translation.  In case
3585 #. the new string is not translated this old string will
3586 #. be used.
3587 msgid ""
3588 "\n"
3589 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3590 "ID\n"
3591 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3592 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3593 "\n"
3594 msgstr ""
3595 "\n"
3596 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3597 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3598 "v tomto tvaru:\n"
3599 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3600 "\n"
3601
3602 msgid "Real name: "
3603 msgstr "Jméno a příjmení: "
3604
3605 msgid "Invalid character in name\n"
3606 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3607
3608 msgid "Name may not start with a digit\n"
3609 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3610
3611 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3612 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3613
3614 msgid "Email address: "
3615 msgstr "E-mailová adresa: "
3616
3617 msgid "Not a valid email address\n"
3618 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3619
3620 msgid "Comment: "
3621 msgstr "Komentář: "
3622
3623 msgid "Invalid character in comment\n"
3624 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3625
3626 #, c-format
3627 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3628 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3629
3630 #, c-format
3631 msgid ""
3632 "You selected this USER-ID:\n"
3633 "    \"%s\"\n"
3634 "\n"
3635 msgstr ""
3636 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3637 "    „%s“\n"
3638 "\n"
3639
3640 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3641 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3642
3643 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3644 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3645
3646 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3647 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3648 #. string which should be translated accordingly and the
3649 #. letter changed to match the one in the answer string.
3650 #.
3651 #. n = Change name
3652 #. c = Change comment
3653 #. e = Change email
3654 #. o = Okay (ready, continue)
3655 #. q = Quit
3656 #.
3657 msgid "NnCcEeOoQq"
3658 msgstr "jJkKeEPpUu"
3659
3660 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3661 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
3662
3663 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3664 msgstr ""
3665 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
3666 "program? "
3667
3668 msgid "Please correct the error first\n"
3669 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
3670
3671 msgid ""
3672 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3673 "\n"
3674 msgstr ""
3675 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
3676 "\n"
3677
3678 msgid ""
3679 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3680 "encryption key."
3681 msgstr ""
3682 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
3683 "klíče."
3684
3685 #, c-format
3686 msgid "%s.\n"
3687 msgstr "%s.\n"
3688
3689 msgid ""
3690 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3691 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3692 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3693 "\n"
3694 msgstr ""
3695 "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
3696 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
3697 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
3698 "\n"
3699
3700 msgid ""
3701 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3702 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3703 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3704 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3705 msgstr ""
3706 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
3707 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
3708 "myší,\n"
3709 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
3710 "entropie.\n"
3711
3712 msgid "Key generation canceled.\n"
3713 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
3714
3715 #, c-format
3716 msgid "writing public key to `%s'\n"
3717 msgstr "zapisuji veřejný klíč do „%s“\n"
3718
3719 #, c-format
3720 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3721 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
3722
3723 #, c-format
3724 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3725 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
3726
3727 #, c-format
3728 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3729 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
3730
3731 #, c-format
3732 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3733 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíčů (secring): %s\n"
3734
3735 #, c-format
3736 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3737 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
3738
3739 #, c-format
3740 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3741 msgstr "chyba při zápisu do souboru tajných klíčů „%s“: %s\n"
3742
3743 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3744 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
3745
3746 msgid ""
3747 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3748 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3749 msgstr ""
3750 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
3751 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
3752
3753 #, c-format
3754 msgid "Key generation failed: %s\n"
3755 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3756
3757 #, c-format
3758 msgid ""
3759 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3760 msgstr ""
3761 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3762 "je problém se systémovým časem)\n"
3763
3764 #, c-format
3765 msgid ""
3766 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3767 msgstr ""
3768 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3769 "je problém se systémovým časem)\n"
3770
3771 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3772 msgstr "POZNÁMKA: vytvoření podklíče pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
3773
3774 msgid "Really create? (y/N) "
3775 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
3776
3777 #, c-format
3778 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3779 msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
3780
3781 #, c-format
3782 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3783 msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru „%s“: %s\n"
3784
3785 #, c-format
3786 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3787 msgstr "POZNÁMKA: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
3788
3789 msgid "never     "
3790 msgstr "nikdy     "
3791
3792 msgid "Critical signature policy: "
3793 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
3794
3795 msgid "Signature policy: "
3796 msgstr "Podepisovací politika: "
3797
3798 msgid "Critical preferred keyserver: "
3799 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
3800
3801 msgid "Critical signature notation: "
3802 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
3803
3804 msgid "Signature notation: "
3805 msgstr "Podepisovací notace: "
3806
3807 msgid "Keyring"
3808 msgstr "soubor klíčů (keyring)"
3809
3810 msgid "Primary key fingerprint:"
3811 msgstr "Otisk primárního klíče:"
3812
3813 msgid "     Subkey fingerprint:"
3814 msgstr "         Otisk podklíče:"
3815
3816 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3817 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3818 msgid " Primary key fingerprint:"
3819 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
3820
3821 msgid "      Subkey fingerprint:"
3822 msgstr "          Otisk podklíče:"
3823
3824 msgid "      Key fingerprint ="
3825 msgstr "          Otisk klíče ="
3826
3827 msgid "      Card serial no. ="
3828 msgstr "  Sériové číslo karty ="
3829
3830 #, c-format
3831 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3832 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
3833
3834 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3835 msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
3836
3837 #, c-format
3838 msgid "%s is the unchanged one\n"
3839 msgstr "%s je beze změny\n"
3840
3841 #, c-format
3842 msgid "%s is the new one\n"
3843 msgstr "%s je nový\n"
3844
3845 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3846 msgstr "Prosím, opravte tento možný bezpečnostní problém\n"
3847
3848 #, c-format
3849 msgid "caching keyring `%s'\n"
3850 msgstr "cache souboru klíčů „%s“\n"
3851
3852 #, c-format
3853 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3854 msgstr "%lu klíčů již uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
3855
3856 #, c-format
3857 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3858 msgstr "%lu klíčů uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
3859
3860 #, c-format
3861 msgid "%s: keyring created\n"
3862 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
3863
3864 msgid "include revoked keys in search results"
3865 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
3866
3867 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3868 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
3869
3870 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3871 msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
3872
3873 msgid "do not delete temporary files after using them"
3874 msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
3875
3876 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3877 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
3878
3879 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3880 msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
3881
3882 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3883 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
3884
3885 #, c-format
3886 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3887 msgstr "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
3888
3889 msgid "disabled"
3890 msgstr "zneplatněn"
3891
3892 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3893 msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
3894
3895 #, c-format
3896 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3897 msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
3898
3899 #, c-format
3900 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3901 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
3902
3903 msgid "key not found on keyserver\n"
3904 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
3905
3906 #, c-format
3907 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3908 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
3909
3910 #, c-format
3911 msgid "requesting key %s from %s\n"
3912 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
3913
3914 #, c-format
3915 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3916 msgstr "vyhledávám jména na %s serveru %s\n"
3917
3918 #, c-format
3919 msgid "searching for names from %s\n"
3920 msgstr "vyhledávám jména na serveru %s\n"
3921
3922 #, c-format
3923 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3924 msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
3925
3926 #, c-format
3927 msgid "sending key %s to %s\n"
3928 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
3929
3930 #, c-format
3931 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3932 msgstr "vyhledávám „%s“ na %s serveru %s\n"
3933
3934 #, c-format
3935 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3936 msgstr "vyhledávám „%s“ na serveru %s\n"
3937
3938 msgid "no keyserver action!\n"
3939 msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
3940
3941 #, c-format
3942 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3943 msgstr "VAROVÁNÍ: obsluha serveru klíčů z jiné verze GnuPG (%s)\n"
3944
3945 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3946 msgstr "server klíčů neposlal VERSION\n"
3947
3948 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3949 msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
3950
3951 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3952 msgstr "volání externího keyserver není v této verzi podporováno\n"
3953
3954 #, c-format
3955 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3956 msgstr "protokol serveru klíčů „%s“ není podporován\n"
3957
3958 #, c-format
3959 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3960 msgstr "akce „%s“ není podporována v protokolu „%s“ serveru klíčů\n"
3961
3962 #, c-format
3963 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3964 msgstr "%s nepodporuje protokol verze  %d\n"
3965
3966 msgid "keyserver timed out\n"
3967 msgstr "časový limit pro server klíčů vypršel\n"
3968
3969 msgid "keyserver internal error\n"
3970 msgstr "interní chyba serveru klíčů\n"
3971
3972 #, c-format
3973 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3974 msgstr "chyba komunikace se serverem klíčů: %s\n"
3975
3976 #, c-format
3977 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3978 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
3979
3980 #, c-format
3981 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3982 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
3983
3984 #, c-format
3985 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3986 msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
3987
3988 #, c-format
3989 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3990 msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
3991
3992 #, c-format
3993 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3994 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze získat: %s\n"
3995
3996 #, c-format
3997 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3998 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze rozebrat\n"
3999
4000 #, c-format
4001 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4002 msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
4003
4004 #, c-format
4005 msgid "%s encrypted session key\n"
4006 msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
4007
4008 #, c-format
4009 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4010 msgstr "heslo (passphrase) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
4011
4012 #, c-format
4013 msgid "public key is %s\n"
4014 msgstr "veřejný klíč je %s\n"
4015
4016 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4017 msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
4018
4019 #, c-format
4020 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4021 msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
4022
4023 #, c-format
4024 msgid "      \"%s\"\n"
4025 msgstr "      „%s“\n"
4026
4027 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4028 # [kw]
4029 #, c-format
4030 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4031 msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
4032
4033 #, c-format
4034 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4035 msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
4036
4037 #, c-format
4038 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4039 msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
4040
4041 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4042 msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
4043
4044 #, c-format
4045 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4046 msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
4047
4048 #, c-format
4049 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4050 msgstr ""
4051 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
4052 "algoritmem %s\n"
4053
4054 msgid "decryption okay\n"
4055 msgstr "dešifrování o.k.\n"
4056
4057 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4058 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
4059
4060 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4061 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
4062
4063 #, c-format
4064 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4065 msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
4066
4067 #, c-format
4068 msgid "decryption failed: %s\n"
4069 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
4070
4071 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4072 msgstr "POZNÁMKA: odesílatel požadoval („for-your-eyes-only“)\n"
4073
4074 #, c-format
4075 msgid "original file name='%.*s'\n"
4076 msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
4077
4078 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4079 msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
4080
4081 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4082 msgstr ""
4083 "samostatný revokační certifikát – použijte „gpg --import“, chcete-li jej "
4084 "užít\n"
4085
4086 msgid "no signature found\n"
4087 msgstr "nenalezen žádná podpis\n"
4088
4089 msgid "signature verification suppressed\n"
4090 msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
4091
4092 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4093 msgstr "neumím pracovat s těmito nejednoznačnými daty\n"
4094
4095 #, c-format
4096 msgid "Signature made %s\n"
4097 msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
4098
4099 #, c-format
4100 msgid "               using %s key %s\n"
4101 msgstr "               použití %s klíče %s\n"
4102
4103 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4104 #, c-format
4105 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4106 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
4107
4108 msgid "Key available at: "
4109 msgstr "Klíč k dispozici na: "
4110
4111 #, c-format
4112 msgid "BAD signature from \"%s\""
4113 msgstr "ŠPATNÝ podpis od „%s“"
4114
4115 #, c-format
4116 msgid "Expired signature from \"%s\""
4117 msgstr "Podpis s vypršenou platností od „%s“"
4118
4119 #, c-format
4120 msgid "Good signature from \"%s\""
4121 msgstr "Dobrý podpis od „%s“"
4122
4123 msgid "[uncertain]"
4124 msgstr "[nejistý]"
4125
4126 #, c-format
4127 msgid "                aka \"%s\""
4128 msgstr "                alias „%s“"
4129
4130 #, c-format
4131 msgid "Signature expired %s\n"
4132 msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
4133
4134 #, c-format
4135 msgid "Signature expires %s\n"
4136 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
4137
4138 #, c-format
4139 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4140 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
4141
4142 msgid "binary"
4143 msgstr "binární formát"
4144
4145 msgid "textmode"
4146 msgstr "textový formát"
4147
4148 msgid "unknown"
4149 msgstr "neznámý formát"
4150
4151 #, c-format
4152 msgid "Can't check signature: %s\n"
4153 msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
4154
4155 msgid "not a detached signature\n"
4156 msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
4157
4158 msgid ""
4159 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4160 msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
4161
4162 #, c-format
4163 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4164 msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
4165
4166 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4167 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4168
4169 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4170 msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
4171
4172 #, c-format
4173 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4174 msgstr "fstat „%s“ selhal na %s: %s\n"
4175
4176 #, c-format
4177 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4178 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
4179
4180 #, c-format
4181 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4182 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
4183
4184 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4185 msgstr "VAROVÁNÍ: Podepisovací a šifrovací klíče Elgamal se nedoporučují\n"
4186
4187 #, c-format
4188 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4189 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
4190
4191 #, c-format
4192 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4193 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
4194
4195 #, c-format
4196 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4197 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
4198
4199 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4200 msgstr "IDEA modul pro GnuPG nenalezen\n"
4201
4202 #, c-format
4203 msgid "please see %s for more information\n"
4204 msgstr "více informací naleznete na adrese %s\n"
4205
4206 #, c-format
4207 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4208 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4209
4210 #, c-format
4211 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4212 msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4213
4214 #, c-format
4215 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4216 msgstr "použijte místo něj „%s%s“ \n"
4217
4218 #, c-format
4219 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4220 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
4221
4222 #, c-format
4223 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4224 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
4225
4226 #, c-format
4227 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4228 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
4229
4230 msgid "Uncompressed"
4231 msgstr "Nezkomprimováno"
4232
4233 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4234 msgid "uncompressed|none"
4235 msgstr "nezkomprimováno|nic"
4236
4237 #, c-format
4238 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4239 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
4240
4241 #, c-format
4242 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4243 msgstr "nejednoznačné volby „%s“\n"
4244
4245 #, c-format
4246 msgid "unknown option `%s'\n"
4247 msgstr "neznámá volba „%s“\n"
4248
4249 #, c-format
4250 msgid "File `%s' exists. "
4251 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
4252
4253 msgid "Overwrite? (y/N) "
4254 msgstr "Přepsat (a/N)? "
4255
4256 #, c-format
4257 msgid "%s: unknown suffix\n"
4258 msgstr "%s: neznámá přípona\n"
4259
4260 msgid "Enter new filename"
4261 msgstr "Vložte nový název souboru"
4262
4263 msgid "writing to stdout\n"
4264 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
4265
4266 #, c-format
4267 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4268 msgstr "předpokládám podepsaná data v „%s“\n"
4269
4270 #, c-format
4271 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4272 msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor „%s“\n"
4273
4274 #, c-format
4275 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4276 msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z „%s“ nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
4277
4278 #, c-format
4279 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4280 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veřejného klíče %d\n"
4281
4282 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4283 msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč sezení\n"
4284
4285 #, c-format
4286 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4287 msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
4288
4289 #, c-format
4290 msgid "problem with the agent: %s\n"
4291 msgstr "problém s agentem: %s\n"
4292
4293 #, c-format
4294 msgid " (main key ID %s)"
4295 msgstr "(hlavní ID klíče %s)"
4296
4297 #, c-format
4298 msgid ""
4299 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
4300 "certificate:\n"
4301 "\"%.*s\"\n"
4302 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4303 "created %s%s.\n"
4304 msgstr ""
4305 "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč příslušející OpenPGP "
4306 "certifikátu:\n"
4307 "„%.*s“\n"
4308 "Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
4309 "vytvořený %s%s.\n"
4310
4311 msgid "Enter passphrase\n"
4312 msgstr "Vložit heslo\n"
4313
4314 msgid "cancelled by user\n"
4315 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
4316
4317 #, c-format
4318 msgid ""
4319 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4320 "user: \"%s\"\n"
4321 msgstr ""
4322 "Musíte znát heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč pro\n"
4323 "uživatele: „%s“\n"
4324
4325 #, c-format
4326 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4327 msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
4328
4329 #, c-format
4330 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4331 msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
4332
4333 msgid ""
4334 "\n"
4335 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4336 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4337 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4338 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4339 msgstr ""
4340 "\n"
4341 "Vyberte obrázek, který bude použit jako Vaše fotografické ID. Obrázek musí\n"
4342 "být ve formátu JPEG. Nezapomeňte, že obrázek bude uložen ve Vašem veřejném\n"
4343 "klíči - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veřejný klíč !\n"
4344 "Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
4345
4346 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4347 msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
4348
4349 #, c-format
4350 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4351 msgstr "nelze otevřít JPEG soubor „%s“: %s\n"
4352
4353 #, c-format
4354 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4355 msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtů)!\n"
4356
4357 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4358 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete použít? (a/N) "
4359
4360 #, c-format
4361 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4362 msgstr "„%s“ není soubor ve formátu JPEG\n"
4363
4364 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4365 msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
4366
4367 msgid "unable to display photo ID!\n"
4368 msgstr "nelze zobrazit photo ID!\n"
4369
4370 msgid "No reason specified"
4371 msgstr "Důvod nebyl specifikován"
4372
4373 msgid "Key is superseded"
4374 msgstr "Klíč je nahrazen"
4375
4376 msgid "Key has been compromised"
4377 msgstr "Klíč byl zkompromitován"
4378
4379 msgid "Key is no longer used"
4380 msgstr "Klíč se již nepoužívá"
4381
4382 msgid "User ID is no longer valid"
4383 msgstr "Identifikátor uživatele již neplatí"
4384
4385 msgid "reason for revocation: "
4386 msgstr "důvod pro revokaci: "
4387
4388 msgid "revocation comment: "
4389 msgstr "revokační poznámka: "
4390
4391 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
4392 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
4393 #. should be translated accordingly and the letter changed to
4394 #. match the one in the answer string.
4395 #.
4396 #. i = please show me more information
4397 #. m = back to the main menu
4398 #. s = skip this key
4399 #. q = quit
4400 #.
4401 msgid "iImMqQsS"
4402 msgstr "iImMuUsS"
4403
4404 msgid "No trust value assigned to:\n"
4405 msgstr "Není přiřazena žádná hodnota důvěry:\n"
4406
4407 #, c-format
4408 msgid "  aka \"%s\"\n"
4409 msgstr "  alias „%s“\n"
4410
4411 msgid ""
4412 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4413 msgstr "Nakolik důvěřujete tvrzení, že tento klíč patří uvedenému uživateli?\n"
4414
4415 #, c-format
4416 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4417 msgstr "  %d = Nevím nebo neřeknu\n"
4418
4419 #, c-format
4420 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4421 msgstr "  %d = Nedůvěřuji\n"
4422
4423 #, c-format
4424 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4425 msgstr "  %d = Důvěřuji absolutně\n"
4426
4427 msgid "  m = back to the main menu\n"
4428 msgstr "  m = zpět do hlavního menu\n"
4429
4430 msgid "  s = skip this key\n"
4431 msgstr "  s = přeskočit tento klíč\n"
4432
4433 msgid "  q = quit\n"
4434 msgstr "  u = ukončit\n"
4435
4436 #, c-format
4437 msgid ""
4438 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4439 "\n"
4440 msgstr ""
4441 "Minimální úroveň důvěry tohoto klíče je: %s\n"
4442 "\n"
4443
4444 msgid "Your decision? "
4445 msgstr "Vaše rozhodnutí? "
4446
4447 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4448 msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíč absolutní důvěru? (a/N) "
4449
4450 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4451 msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu důvěryhodnému klíči:\n"
4452
4453 #, c-format
4454 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4455 msgstr "%s: Nic nenaznačuje tomu, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4456
4457 #, c-format
4458 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4459 msgstr "%s: Je zde částečná důvěra, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4460
4461 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4462 msgstr "Tento klíč pravděpodobně náleží uvedenému uživateli\n"
4463
4464 msgid "This key belongs to us\n"
4465 msgstr "Tento klíč náleží nám (máme odpovídající tajný klíč)\n"
4466
4467 msgid ""
4468 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4469 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4470 "you may answer the next question with yes.\n"
4471 msgstr ""
4472 "NENÍ jisté, zda tento klíč patří osobě, jejíž jméno je uvedeno\n"
4473 "v uživatelském ID. Pokud *skutečně* víte, co děláte, můžete na\n"
4474 "následující otázku odpovědět ano\n"
4475 "\n"
4476
4477 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4478 msgstr "Použít přesto tento klíč? (a/N) "
4479
4480 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4481 msgstr "VAROVÁNÍ: Je použit nedůvěryhodný klíč!\n"
4482
4483 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4484 msgstr "VAROVÁNÍ: tento klíč může být revokován (revokační klíč nenalezen)\n"
4485
4486 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4487 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován klíčem s pověřením k revokaci!\n"
4488
4489 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4490 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4491
4492 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4493 msgstr "         To může znamenat, že podpis je padělaný.\n"
4494
4495 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4496 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4497
4498 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4499 msgstr "Poznámka: Tento klíč byl označen jako neplatný (disabled).\n"
4500
4501 #, c-format
4502 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
4503 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“\n"
4504
4505 #, c-format
4506 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
4507 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem\n"
4508
4509 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
4510 msgstr "úroveň důvěry opravena na PLNOU, kvůli platné PKA informaci\n"
4511
4512 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
4513 msgstr "úroveň důvěry opravena na ŽÁDNOU, kvůli špatné PKA informaci\n"
4514
4515 msgid "Note: This key has expired!\n"
4516 msgstr "Poznámka: Skončila platnost tohoto klíče!\n"
4517
4518 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4519 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován důvěryhodným podpisem!\n"
4520
4521 msgid ""
4522 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
4523 msgstr ""
4524 "         Nic nenaznačuje tomu, že tento podpis patří vlastníkovi klíče.\n"
4525
4526 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
4527 msgstr "VAROVÁNÍ: NEDŮVĚŘUJEME tomuto klíči!\n"
4528
4529 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
4530 msgstr "         Tento podpis je pravděpodobně PADĚLANÝ.\n"
4531
4532 msgid ""
4533 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
4534 msgstr ""
4535 "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován dostatečně důvěryhodnými podpisy!\n"
4536
4537 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
4538 msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patří vlastníkovi.\n"
4539
4540 #, c-format
4541 msgid "%s: skipped: %s\n"
4542 msgstr "%s: přeskočeno: %s\n"
4543
4544 #, c-format
4545 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
4546 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
4547
4548 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
4549 msgstr ""
4550 "Nespecifikoval jste identifikátor uživatele (user ID). Můžete použít \"-r\"\n"
4551
4552 msgid "Current recipients:\n"
4553 msgstr "Aktuální příjemci:\n"
4554
4555 msgid ""
4556 "\n"
4557 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
4558 msgstr ""
4559 "\n"
4560 "Napište identifikátor uživatele (user ID). Ukončete prázdným řádkem: "
4561
4562 msgid "No such user ID.\n"
4563 msgstr "Takový identifikátor uživatele neexistuje.\n"
4564
4565 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
4566 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je už nastaven podle implicitního adresáta\n"
4567
4568 msgid "Public key is disabled.\n"
4569 msgstr "Veřejný klíč je neplatný (disabled).\n"
4570
4571 msgid "skipped: public key already set\n"
4572 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je již nastaven\n"
4573
4574 #, c-format
4575 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
4576 msgstr "neznámý implicitní adresát „%s“\n"
4577
4578 #, c-format
4579 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
4580 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
4581
4582 msgid "no valid addressees\n"
4583 msgstr "žádné platné adresy\n"
4584
4585 #, c-format
4586 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
4587 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí vlastnost %s\n"
4588
4589 #, c-format
4590 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
4591 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí předvolby pro %s\n"
4592
4593 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
4594 msgstr ""
4595 "data nebyla uložena; k jejich uložení použijte parametr příkazu „--output“\n"
4596
4597 msgid "Detached signature.\n"
4598 msgstr "Podpis oddělený od dokumentu.\n"
4599
4600 msgid "Please enter name of data file: "
4601 msgstr "Prosím, vložte název datového souboru: "
4602
4603 msgid "reading stdin ...\n"
4604 msgstr "čtu standardní vstup…\n"
4605
4606 msgid "no signed data\n"
4607 msgstr "chybí podepsaná data\n"
4608
4609 #, c-format
4610 msgid "can't open signed data `%s'\n"
4611 msgstr "nemohu otevřít podepsaná data „%s“\n"
4612
4613 #, c-format
4614 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
4615 msgstr "nemohu otevřít podepsaná data na fd=%d: %s\n"
4616
4617 #, c-format
4618 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
4619 msgstr "anonymní adresát; zkouším tajný klíč %s…\n"
4620
4621 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
4622 msgstr "o.k., my jsme anonymní adresát.\n"
4623
4624 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
4625 msgstr "staré kódování DEK není podporováno\n"
4626
4627 #, c-format
4628 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
4629 msgstr "šifrovací algoritmus %d%s je neznámý nebo je zneplatněn\n"
4630
4631 #, c-format
4632 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
4633 msgstr "VAROVÁNÍ: v předvolbách příjemce nenalezen šifrovací algoritmus %s\n"
4634
4635 #, c-format
4636 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
4637 msgstr "POZNÁMKA: platnost tajného klíče %s skončila %s\n"
4638
4639 msgid "NOTE: key has been revoked"
4640 msgstr "POZNÁMKA: klíč byl revokován"
4641
4642 #, c-format
4643 msgid "build_packet failed: %s\n"
4644 msgstr "selhalo vytvoření paketu (build_packet): %s\n"
4645
4646 #, c-format
4647 msgid "key %s has no user IDs\n"
4648 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
4649
4650 msgid "To be revoked by:\n"
4651 msgstr "Revokován:\n"
4652
4653 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
4654 msgstr "(Toto je citlivý revokační klíč)\n"
4655
4656 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
4657 msgstr "Vytvořit pro tento klíč pověřený revokační certifikát? (a/N)"
4658
4659 msgid "ASCII armored output forced.\n"
4660 msgstr "nařízen výstup do formátu ASCII.\n"
4661
4662 #, c-format
4663 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
4664 msgstr "vytvoření podepisovacího paketu (make_keysig_packet) selhalo: %s\n"
4665
4666 msgid "Revocation certificate created.\n"
4667 msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
4668
4669 #, c-format
4670 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
4671 msgstr "pro „%s“ nebyl nalezen žádný revokační klíč\n"
4672
4673 #, c-format
4674 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
4675 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
4676
4677 #, c-format
4678 msgid "no corresponding public key: %s\n"
4679 msgstr "neexistuje odpovídající veřejný klíč: %s\n"
4680
4681 msgid "public key does not match secret key!\n"
4682 msgstr "veřejný klíč neodpovídá tajnému klíči!\n"
4683
4684 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
4685 msgstr "Vytvořit pro tento klíč revokační certifikát? (a/N) "
4686
4687 msgid "unknown protection algorithm\n"
4688 msgstr "neznámý kompresní algoritmus\n"
4689
4690 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
4691 msgstr "POZNÁMKA: Tento klíč není chráněný!\n"
4692
4693 msgid ""
4694 "Revocation certificate created.\n"
4695 "\n"
4696 "Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
4697 "access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
4698 "It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
4699 &qu