po: Auto-update
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.0\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2014-11-16 16:22+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.
56 msgid "|pinentry-label|_OK"
57 msgstr "|pinentry-label|_OK"
58
59 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
60 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
61
62 #, fuzzy
63 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
64 msgid "|pinentry-label|_Yes"
65 msgstr "|pinentry-label|_OK"
66
67 #, fuzzy
68 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
69 msgid "|pinentry-label|_No"
70 msgstr "|pinentry-label|_OK"
71
72 msgid "|pinentry-label|PIN:"
73 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
74
75 #, fuzzy
76 #| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
77 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
78 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
79
80 #, fuzzy
81 #| msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
82 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
83 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč OpenPGP:"
84
85 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
86 msgstr ""
87
88 #, fuzzy
89 #| msgid "invalid passphrase"
90 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
91 msgstr "nesprávné heslo"
92
93 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
94 #. for the quality bar.
95 msgid "Quality:"
96 msgstr "Kvalita:"
97
98 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
99 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
100 #. string to describe what this is about.  The length of the
101 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
102 #. translate this entry, a default english text (see source)
103 #. will be used.
104 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
105 msgstr ""
106 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
107 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
108
109 msgid ""
110 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
111 "session"
112 msgstr ""
113 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
114
115 msgid ""
116 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
117 "this session"
118 msgstr ""
119 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
120
121 msgid "does not match - try again"
122 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
123
124 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
125 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
126 #. two %d give the current and maximum number of tries.
127 #, c-format
128 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
129 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
130
131 msgid "Repeat:"
132 msgstr "Znovu:"
133
134 msgid "PIN too long"
135 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
136
137 msgid "Passphrase too long"
138 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
139
140 msgid "Invalid characters in PIN"
141 msgstr "Neplatný znak v PINu"
142
143 msgid "PIN too short"
144 msgstr "PIN je příliš krátký"
145
146 msgid "Bad PIN"
147 msgstr "Špatný PIN"
148
149 msgid "Bad Passphrase"
150 msgstr "Špatné heslo"
151
152 msgid "Passphrase"
153 msgstr "Heslo"
154
155 #, c-format
156 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
157 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
158
159 #, c-format
160 msgid "can't create '%s': %s\n"
161 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
162
163 #, c-format
164 msgid "can't open '%s': %s\n"
165 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
166
167 #, c-format
168 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
169 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
170
171 #, c-format
172 msgid "detected card with S/N: %s\n"
173 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
174
175 #, c-format
176 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
177 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
178
179 #, c-format
180 msgid "no suitable card key found: %s\n"
181 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
182
183 #, c-format
184 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
185 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
186
187 #, c-format
188 msgid "error writing key: %s\n"
189 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
190
191 #, c-format
192 msgid ""
193 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
194 "allow this?"
195 msgstr ""
196 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
197 "povolit?"
198
199 msgid "Allow"
200 msgstr "Povolit"
201
202 msgid "Deny"
203 msgstr "Zakázat"
204
205 #, c-format
206 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
207 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
208
209 msgid "Please re-enter this passphrase"
210 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
211
212 #, c-format
213 msgid ""
214 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
215 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
216 msgstr ""
217 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
218 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
219
220 #, c-format
221 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
222 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
223
224 msgid "Please insert the card with serial number"
225 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
226
227 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
228 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
229
230 msgid "Admin PIN"
231 msgstr "PIN správce"
232
233 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
234 #. used to unblock a PIN.
235 msgid "PUK"
236 msgstr "PUK"
237
238 msgid "Reset Code"
239 msgstr "Resetační kód"
240
241 #, c-format
242 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
243 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
244
245 msgid "Repeat this Reset Code"
246 msgstr "Zopakujte resetační kód"
247
248 msgid "Repeat this PUK"
249 msgstr "Zopakujte tento PUK"
250
251 msgid "Repeat this PIN"
252 msgstr "Zopakujte tento PIN"
253
254 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
255 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
256
257 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
258 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
259
260 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
261 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
262
263 #, c-format
264 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
265 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
266
267 #, c-format
268 msgid "error creating temporary file: %s\n"
269 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
270
271 #, c-format
272 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
273 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
274
275 msgid "Enter new passphrase"
276 msgstr "Vložte nové heslo"
277
278 msgid "Take this one anyway"
279 msgstr "Použít přesto tento klíč"
280
281 #, c-format
282 msgid ""
283 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
284 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
285
286 #, c-format
287 msgid ""
288 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
289 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
290 msgstr ""
291 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
292 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
293
294 msgid "Yes, protection is not needed"
295 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
296
297 #, c-format
298 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
299 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
300 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
301 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
302 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
303
304 #, c-format
305 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
306 msgid_plural ""
307 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
308 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
309 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
310 msgstr[2] ""
311 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
312
313 #, c-format
314 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
315 msgstr ""
316 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
317
318 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
319 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
320
321 #, c-format
322 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
323 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
324
325 msgid "Please enter the new passphrase"
326 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
327
328 msgid ""
329 "@Options:\n"
330 " "
331 msgstr ""
332 "@Volby:\n"
333 " "
334
335 msgid "run in daemon mode (background)"
336 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
337
338 msgid "run in server mode (foreground)"
339 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
340
341 msgid "verbose"
342 msgstr "upovídaný režim"
343
344 msgid "be somewhat more quiet"
345 msgstr "být o trochu víc tichý"
346
347 msgid "sh-style command output"
348 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
349
350 msgid "csh-style command output"
351 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
352
353 msgid "|FILE|read options from FILE"
354 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
355
356 msgid "do not detach from the console"
357 msgstr "neodpojovat se od konzole"
358
359 msgid "do not grab keyboard and mouse"
360 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
361
362 msgid "use a log file for the server"
363 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
364
365 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
366 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
367
368 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
369 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
370
371 msgid "do not use the SCdaemon"
372 msgstr "nepoužívat SCdémona"
373
374 #, fuzzy
375 #| msgid "|NAME|connect to host NAME"
376 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
377 msgstr "|NÁZEV|připojí se ke strojí NÁZEV"
378
379 msgid "ignore requests to change the TTY"
380 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
381
382 msgid "ignore requests to change the X display"
383 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
384
385 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
386 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
387
388 msgid "do not use the PIN cache when signing"
389 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
390
391 #, fuzzy
392 #| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
393 msgid "disallow the use of an external password cache"
394 msgstr "nedovolit opakovat stará hesla"
395
396 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
397 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
398
399 msgid "allow presetting passphrase"
400 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
401
402 msgid "allow caller to override the pinentry"
403 msgstr ""
404
405 msgid "enable ssh support"
406 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
407
408 msgid "enable putty support"
409 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
410
411 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
412 #. reporting address.  This is so that we can change the
413 #. reporting address without breaking the translations.
414 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
415 msgstr ""
416 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
417 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
418
419 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
420 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
421
422 msgid ""
423 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
424 "Secret key management for @GNUPG@\n"
425 msgstr ""
426 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
427 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
428
429 #, c-format
430 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
431 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
432
433 # První argument je název knihovny
434 #, c-format
435 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
436 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
437
438 #, c-format
439 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
440 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
441
442 #, c-format
443 msgid "option file '%s': %s\n"
444 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
445
446 #, c-format
447 msgid "reading options from '%s'\n"
448 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
449
450 #, c-format
451 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
452 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
453
454 #, c-format
455 msgid "can't create socket: %s\n"
456 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
457
458 #, c-format
459 msgid "socket name '%s' is too long\n"
460 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
461
462 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
463 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
464
465 msgid "error getting nonce for the socket\n"
466 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
467
468 #, c-format
469 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
470 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
471
472 #, c-format
473 msgid "listen() failed: %s\n"
474 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
475
476 #, c-format
477 msgid "listening on socket '%s'\n"
478 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
479
480 #, c-format
481 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
482 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
483
484 #, c-format
485 msgid "directory '%s' created\n"
486 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
487
488 #, c-format
489 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
490 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
491
492 #, c-format
493 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
494 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
495
496 #, c-format
497 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
498 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
499
500 #, c-format
501 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
502 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
503
504 #, c-format
505 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
506 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
507
508 #, c-format
509 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
510 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
511
512 #, c-format
513 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
514 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
515
516 #, c-format
517 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
518 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
519
520 #, c-format
521 msgid "%s %s stopped\n"
522 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
523
524 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
525 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
526
527 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
528 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
529
530 msgid ""
531 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
532 "Password cache maintenance\n"
533 msgstr ""
534 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
535 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
536
537 msgid ""
538 "@Commands:\n"
539 " "
540 msgstr ""
541 "@Příkazy:\n"
542 " "
543
544 msgid ""
545 "@\n"
546 "Options:\n"
547 " "
548 msgstr ""
549 "@\n"
550 "Volby:\n"
551 " "
552
553 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
554 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
555
556 msgid ""
557 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
558 "Secret key maintenance tool\n"
559 msgstr ""
560 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
561 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
562
563 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
564 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
565
566 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
567 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
568
569 msgid ""
570 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
571 "system."
572 msgstr ""
573 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
574 "GnuPG."
575
576 msgid ""
577 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
578 "needed to complete this operation."
579 msgstr ""
580 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
581 "potřebný pro dokončení této operace."
582
583 msgid "Passphrase:"
584 msgstr "Heslo:"
585
586 msgid "cancelled\n"
587 msgstr "zrušeno\n"
588
589 #, c-format
590 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
591 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
592
593 #, c-format
594 msgid "error opening '%s': %s\n"
595 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
596
597 #, c-format
598 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
599 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
600
601 #, c-format
602 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
603 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
604
605 #, c-format
606 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
607 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
608
609 #, c-format
610 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
611 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
612
613 #, c-format
614 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
615 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
616
617 #, c-format
618 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
619 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
620
621 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
622 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
623
624 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
625 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
626 #. Pinentry to insert a line break.  The double
627 #. percent sign is actually needed because it is also
628 #. a printf format string.  If you need to insert a
629 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
630 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
631 #. certificate.
632 #, c-format
633 msgid ""
634 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
635 "certificates?"
636 msgstr ""
637 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
638 "vydávání certifikátu?"
639
640 msgid "Yes"
641 msgstr "Ano"
642
643 msgid "No"
644 msgstr "Ne"
645
646 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
647 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
648 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
649 #. needed because it is also a printf format string.  If you
650 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
651 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
652 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
653 #. as stored in the certificate.
654 #, c-format
655 msgid ""
656 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
657 "fingerprint:%%0A  %s"
658 msgstr ""
659 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
660
661 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
662 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
663 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
664 msgid "Correct"
665 msgstr "V pořádku"
666
667 msgid "Wrong"
668 msgstr "Špatně"
669
670 #, c-format
671 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
672 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
673
674 #, c-format
675 msgid ""
676 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
677 "it now."
678 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
679
680 msgid "Change passphrase"
681 msgstr "Změnit heslo"
682
683 msgid "I'll change it later"
684 msgstr "Změním jej později"
685
686 msgid "Delete key"
687 msgstr "Smazat klíč"
688
689 msgid ""
690 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
691 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
692 msgstr ""
693 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
694 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
695
696 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
697 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
698
699 #, c-format
700 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
701 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
702
703 #, c-format
704 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
705 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
706
707 msgid "secret key parts are not available\n"
708 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
709
710 #, c-format
711 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
712 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
713
714 #, c-format
715 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
716 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
717
718 #, c-format
719 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
720 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
721
722 #, c-format
723 msgid "error creating a pipe: %s\n"
724 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
725
726 #, c-format
727 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
728 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
729
730 #, c-format
731 msgid "error forking process: %s\n"
732 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
733
734 #, c-format
735 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
736 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
737
738 #, c-format
739 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
740 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
741
742 #, c-format
743 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
744 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
745
746 #, c-format
747 msgid "error running '%s': terminated\n"
748 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
749
750 #, c-format
751 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
752 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
753
754 #, c-format
755 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
756 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
757
758 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
759 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
760
761 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
762 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
763
764 msgid "canceled by user\n"
765 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
766
767 msgid "problem with the agent\n"
768 msgstr "problém s agentem\n"
769
770 #, c-format
771 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
772 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
773
774 # TODO: i18n of first %s
775 #, c-format
776 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
777 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
778
779 # TODO: i18n of first %s
780 #, c-format
781 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
782 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
783
784 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
785 msgid "yes"
786 msgstr "ano"
787
788 msgid "yY"
789 msgstr "aAyY"
790
791 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
792 msgid "no"
793 msgstr "ne"
794
795 msgid "nN"
796 msgstr "nN"
797
798 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
799 msgid "quit"
800 msgstr "ukončit"
801
802 msgid "qQ"
803 msgstr "uUqQ"
804
805 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
806 msgid "okay|okay"
807 msgstr "okey|okey"
808
809 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
810 msgid "cancel|cancel"
811 msgstr "zrušit|zrušit"
812
813 msgid "oO"
814 msgstr "oO"
815
816 msgid "cC"
817 msgstr "zZ"
818
819 #, c-format
820 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
821 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
822
823 #, c-format
824 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
825 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
826
827 #, c-format
828 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
829 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
830
831 #, c-format
832 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
833 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
834
835 msgid "connection to agent established\n"
836 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
837
838 #, fuzzy
839 #| msgid "connection to agent established\n"
840 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
841 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
842
843 #, c-format
844 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
845 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
846
847 #, c-format
848 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
849 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
850
851 msgid "connection to the dirmngr established\n"
852 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
853
854 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
855 #. verbatim.  It will not be printed.
856 msgid "|audit-log-result|Good"
857 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
858
859 msgid "|audit-log-result|Bad"
860 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
861
862 msgid "|audit-log-result|Not supported"
863 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
864
865 msgid "|audit-log-result|No certificate"
866 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
867
868 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
869 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
870
871 msgid "|audit-log-result|Error"
872 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
873
874 msgid "|audit-log-result|Not used"
875 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
876
877 msgid "|audit-log-result|Okay"
878 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
879
880 msgid "|audit-log-result|Skipped"
881 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
882
883 msgid "|audit-log-result|Some"
884 msgstr "|audit-log-result|Některý"
885
886 msgid "Certificate chain available"
887 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
888
889 msgid "root certificate missing"
890 msgstr "chybí kořenový certifikát"
891
892 msgid "Data encryption succeeded"
893 msgstr "Šifrování dat uspělo"
894
895 msgid "Data available"
896 msgstr "Data k dispozici"
897
898 msgid "Session key created"
899 msgstr "Vytvořen klíč relace"
900
901 #, c-format
902 msgid "algorithm: %s"
903 msgstr "algoritmus: %s"
904
905 #, c-format
906 msgid "unsupported algorithm: %s"
907 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
908
909 msgid "seems to be not encrypted"
910 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
911
912 msgid "Number of recipients"
913 msgstr "Počet příjemců"
914
915 #, c-format
916 msgid "Recipient %d"
917 msgstr "Příjemce %d"
918
919 msgid "Data signing succeeded"
920 msgstr "Podepisování dat uspělo"
921
922 #, c-format
923 msgid "data hash algorithm: %s"
924 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
925
926 #, c-format
927 msgid "Signer %d"
928 msgstr "Podepisovatel %d"
929
930 #, c-format
931 msgid "attr hash algorithm: %s"
932 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
933
934 msgid "Data decryption succeeded"
935 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
936
937 msgid "Encryption algorithm supported"
938 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
939
940 msgid "Data verification succeeded"
941 msgstr "Ověření dat uspělo"
942
943 msgid "Signature available"
944 msgstr "Podpis je k dispozici"
945
946 msgid "Parsing data succeeded"
947 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
948
949 #, c-format
950 msgid "bad data hash algorithm: %s"
951 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
952
953 #, c-format
954 msgid "Signature %d"
955 msgstr "Podpis %d"
956
957 msgid "Certificate chain valid"
958 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
959
960 msgid "Root certificate trustworthy"
961 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
962
963 msgid "no CRL found for certificate"
964 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
965
966 msgid "the available CRL is too old"
967 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
968
969 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
970 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
971
972 msgid "Included certificates"
973 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
974
975 msgid "No audit log entries."
976 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
977
978 msgid "Unknown operation"
979 msgstr "Neznámá operace"
980
981 msgid "Gpg-Agent usable"
982 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
983
984 msgid "Dirmngr usable"
985 msgstr "Dirmngr je použitelný"
986
987 #, c-format
988 msgid "No help available for '%s'."
989 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
990
991 msgid "ignoring garbage line"
992 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
993
994 msgid "[none]"
995 msgstr "[neuvedeno]"
996
997 msgid "argument not expected"
998 msgstr "argument nebyl očekáván"
999
1000 msgid "read error"
1001 msgstr "chyba při čtení"
1002
1003 msgid "keyword too long"
1004 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1005
1006 msgid "missing argument"
1007 msgstr "postrádám argument"
1008
1009 msgid "invalid argument"
1010 msgstr "neplatný argument"
1011
1012 msgid "invalid command"
1013 msgstr "neplatný příkaz"
1014
1015 msgid "invalid alias definition"
1016 msgstr "neplatný definice aliasu"
1017
1018 msgid "out of core"
1019 msgstr "nedostatek paměti"
1020
1021 msgid "invalid option"
1022 msgstr "neplatný parametr"
1023
1024 #, c-format
1025 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1026 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1027
1028 #, c-format
1029 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1030 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1031
1032 #, c-format
1033 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1034 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1035
1036 #, c-format
1037 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1038 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1039
1040 #, c-format
1041 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1042 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1043
1044 #, c-format
1045 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1046 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1047
1048 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1049 msgid "out of core\n"
1050 msgstr "nedostatek paměti\n"
1051
1052 #, c-format
1053 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1054 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1055
1056 #, c-format
1057 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1058 msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
1059
1060 #, c-format
1061 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1062 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1063
1064 #, c-format
1065 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1066 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1067
1068 #, c-format
1069 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1070 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1071
1072 #, c-format
1073 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1074 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1075
1076 #, c-format
1077 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1078 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1079
1080 #, c-format
1081 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1082 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1086 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1087
1088 msgid "(deadlock?) "
1089 msgstr "(uváznutí?) "
1090
1091 #, c-format
1092 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1093 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1094
1095 #, c-format
1096 msgid "waiting for lock %s...\n"
1097 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1098
1099 #, c-format
1100 msgid "armor: %s\n"
1101 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1102
1103 msgid "invalid armor header: "
1104 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1105
1106 msgid "armor header: "
1107 msgstr "ASCII hlavička: "
1108
1109 msgid "invalid clearsig header\n"
1110 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1111
1112 msgid "unknown armor header: "
1113 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1114
1115 msgid "nested clear text signatures\n"
1116 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1117
1118 msgid "unexpected armor: "
1119 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1120
1121 msgid "invalid dash escaped line: "
1122 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1123
1124 #, c-format
1125 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1126 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1127
1128 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1129 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1130
1131 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1132 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1133
1134 msgid "malformed CRC\n"
1135 msgstr "špatný formát CRC\n"
1136
1137 #, c-format
1138 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1139 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1140
1141 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1142 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1143
1144 msgid "error in trailer line\n"
1145 msgstr "chyba v patičce\n"
1146
1147 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1148 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1149
1150 #, c-format
1151 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1152 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1153
1154 msgid ""
1155 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1156 msgstr ""
1157 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1158 "špatný MTA\n"
1159
1160 msgid ""
1161 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1162 "an '='\n"
1163 msgstr ""
1164 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1165 "a musí končit znakem „=“\n"
1166
1167 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1168 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1169
1170 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1171 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1172
1173 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1174 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1175
1176 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1177 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1178
1179 msgid "not human readable"
1180 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1181
1182 #, c-format
1183 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1184 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1185
1186 msgid "Enter passphrase: "
1187 msgstr "Vložte heslo: "
1188
1189 #, c-format
1190 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1191 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1192
1193 #, c-format
1194 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1195 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1196
1197 msgid "can't do this in batch mode\n"
1198 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1199
1200 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1201 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1202
1203 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1204 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1205
1206 msgid "Your selection? "
1207 msgstr "Váš výběr? "
1208
1209 msgid "[not set]"
1210 msgstr "[není nastaven]"
1211
1212 msgid "male"
1213 msgstr "muž"
1214
1215 msgid "female"
1216 msgstr "žena"
1217
1218 msgid "unspecified"
1219 msgstr "neuvedeno"
1220
1221 msgid "not forced"
1222 msgstr "není vyžadováno"
1223
1224 msgid "forced"
1225 msgstr "vyžadováno"
1226
1227 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1228 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1229
1230 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1231 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1232
1233 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1234 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1235
1236 msgid "Cardholder's surname: "
1237 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1238
1239 msgid "Cardholder's given name: "
1240 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1241
1242 #, c-format
1243 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1244 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1245
1246 msgid "URL to retrieve public key: "
1247 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1248
1249 #, c-format
1250 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1251 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1252
1253 #, c-format
1254 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1255 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
1256
1257 #, c-format
1258 msgid "error reading '%s': %s\n"
1259 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1260
1261 #, c-format
1262 msgid "error writing '%s': %s\n"
1263 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1264
1265 msgid "Login data (account name): "
1266 msgstr "Login (jménu účtu): "
1267
1268 #, c-format
1269 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1270 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1271
1272 msgid "Private DO data: "
1273 msgstr "Privátní DO data: "
1274
1275 #, c-format
1276 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1277 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1278
1279 msgid "Language preferences: "
1280 msgstr "Jazykové předvolby: "
1281
1282 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1283 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1284
1285 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1286 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1287
1288 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1289 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1290
1291 msgid "Error: invalid response.\n"
1292 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1293
1294 msgid "CA fingerprint: "
1295 msgstr "Otisk CA: "
1296
1297 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1298 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1299
1300 #, c-format
1301 msgid "key operation not possible: %s\n"
1302 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1303
1304 msgid "not an OpenPGP card"
1305 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1306
1307 #, c-format
1308 msgid "error getting current key info: %s\n"
1309 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1310
1311 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1312 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1313
1314 msgid ""
1315 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1316 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1317 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1318 msgstr ""
1319 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1320 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1321 "dokumentace\n"
1322 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1323
1324 #, c-format
1325 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1326 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1327
1328 #, c-format
1329 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1330 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1331
1332 #, c-format
1333 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1334 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1335
1336 #, c-format
1337 msgid "rounded up to %u bits\n"
1338 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1339
1340 #, c-format
1341 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1342 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1343
1344 #, c-format
1345 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1346 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1347
1348 #, c-format
1349 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1350 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1351
1352 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1353 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1354
1355 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1356 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1357
1358 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1359 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1360
1361 #, c-format
1362 msgid ""
1363 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1364 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1365 "You should change them using the command --change-pin\n"
1366 msgstr ""
1367 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1368 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1369 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1370
1371 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1372 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1373
1374 msgid "   (1) Signature key\n"
1375 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1376
1377 msgid "   (2) Encryption key\n"
1378 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1379
1380 msgid "   (3) Authentication key\n"
1381 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1382
1383 msgid "Invalid selection.\n"
1384 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1385
1386 msgid "Please select where to store the key:\n"
1387 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1388
1389 #, c-format
1390 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1391 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1392
1393 #, fuzzy
1394 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1395 msgid "This command is not supported by this card\n"
1396 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
1397
1398 #, fuzzy
1399 #| msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1400 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1401 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1402
1403 #, fuzzy
1404 #| msgid "Continue? (Y/n) "
1405 msgid "Continue? (y/N) "
1406 msgstr "Pokračovat (A/n) "
1407
1408 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1409 msgstr ""
1410
1411 msgid "quit this menu"
1412 msgstr "ukončit toto menu"
1413
1414 msgid "show admin commands"
1415 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1416
1417 msgid "show this help"
1418 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1419
1420 msgid "list all available data"
1421 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1422
1423 msgid "change card holder's name"
1424 msgstr "změní jméno majitele karty"
1425
1426 msgid "change URL to retrieve key"
1427 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1428
1429 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1430 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1431
1432 msgid "change the login name"
1433 msgstr "změnit login name"
1434
1435 msgid "change the language preferences"
1436 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1437
1438 msgid "change card holder's sex"
1439 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1440
1441 msgid "change a CA fingerprint"
1442 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1443
1444 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1445 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1446
1447 msgid "generate new keys"
1448 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1449
1450 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1451 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1452
1453 msgid "verify the PIN and list all data"
1454 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1455
1456 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1457 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1458
1459 msgid "destroy all keys and data"
1460 msgstr ""
1461
1462 msgid "gpg/card> "
1463 msgstr "gpg/karta> "
1464
1465 msgid "Admin-only command\n"
1466 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1467
1468 msgid "Admin commands are allowed\n"
1469 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1470
1471 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1472 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1473
1474 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1475 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1476
1477 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1478 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1479
1480 #, c-format
1481 msgid "can't open '%s'\n"
1482 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1483
1484 #, c-format
1485 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1486 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1487
1488 #, c-format
1489 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1490 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1491
1492 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1493 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1494
1495 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1496 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1497
1498 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1499 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1500
1501 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1502 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1503
1504 # The first argument is a "key" or "subkey"
1505 #, c-format
1506 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1507 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1508
1509 # deleting secret %s failed
1510 msgid "key"
1511 msgstr "klíče"
1512
1513 # deleting secret %s failed
1514 msgid "subkey"
1515 msgstr "podklíče"
1516
1517 #, c-format
1518 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1519 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1520
1521 msgid "ownertrust information cleared\n"
1522 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1523
1524 #, c-format
1525 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1526 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1527
1528 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1529 msgstr ""
1530 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1531
1532 #, c-format
1533 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1534 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1535
1536 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1537 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1538
1539 #, c-format
1540 msgid "using cipher %s\n"
1541 msgstr "použití šifry: %s\n"
1542
1543 #, c-format
1544 msgid "'%s' already compressed\n"
1545 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1546
1547 #, c-format
1548 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1549 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1550
1551 #, c-format
1552 msgid "reading from '%s'\n"
1553 msgstr "čte se z „%s“\n"
1554
1555 #, c-format
1556 msgid ""
1557 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1558 msgstr ""
1559 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1560
1561 #, c-format
1562 msgid ""
1563 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1564 "preferences\n"
1565 msgstr ""
1566 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1567 "příjemce\n"
1568
1569 #, c-format
1570 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1571 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1572
1573 #, c-format
1574 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1575 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1576
1577 #, c-format
1578 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1579 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1580
1581 #, c-format
1582 msgid "%s encrypted data\n"
1583 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1584
1585 #, c-format
1586 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1587 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1588
1589 msgid ""
1590 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1591 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1592
1593 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1594 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1595
1596 msgid "no remote program execution supported\n"
1597 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1598
1599 msgid ""
1600 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1601 msgstr ""
1602 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1603 "nastaveny nebezpečně\n"
1604
1605 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1606 msgstr ""
1607 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1608 "dočasné soubory (temp files)\n"
1609
1610 #, c-format
1611 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1612 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1613
1614 #, c-format
1615 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1616 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1617
1618 #, c-format
1619 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1620 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1621
1622 msgid "unnatural exit of external program\n"
1623 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1624
1625 msgid "unable to execute external program\n"
1626 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1627
1628 #, c-format
1629 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1630 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1631
1632 #, c-format
1633 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1634 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1635
1636 #, c-format
1637 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1638 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1639
1640 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1641 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1642
1643 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1644 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1645
1646 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1647 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1648
1649 msgid "remove unusable parts from key during export"
1650 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1651
1652 msgid "remove as much as possible from key during export"
1653 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1654
1655 msgid "export keys in an S-expression based format"
1656 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
1657
1658 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1659 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1660
1661 #, c-format
1662 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1663 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1664
1665 #, c-format
1666 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1667 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1668
1669 msgid " - skipped"
1670 msgstr " – přeskočeno"
1671
1672 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1673 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1674
1675 msgid "[User ID not found]"
1676 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1677
1678 #, c-format
1679 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1680 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1681
1682 #, c-format
1683 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1684 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1685
1686 msgid "No fingerprint"
1687 msgstr "Chybí otisk"
1688
1689 # c-format
1690 #, c-format
1691 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1692 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1693
1694 #, c-format
1695 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1696 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1697
1698 msgid "make a signature"
1699 msgstr "vytvořit podpis"
1700
1701 msgid "make a clear text signature"
1702 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1703
1704 msgid "make a detached signature"
1705 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1706
1707 msgid "encrypt data"
1708 msgstr "šifrovat data"
1709
1710 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1711 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1712
1713 msgid "decrypt data (default)"
1714 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1715
1716 msgid "verify a signature"
1717 msgstr "verifikovat podpis"
1718
1719 msgid "list keys"
1720 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1721
1722 msgid "list keys and signatures"
1723 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1724
1725 msgid "list and check key signatures"
1726 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1727
1728 msgid "list keys and fingerprints"
1729 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1730
1731 msgid "list secret keys"
1732 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1733
1734 msgid "generate a new key pair"
1735 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1736
1737 msgid "quickly generate a new key pair"
1738 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1739
1740 #, fuzzy
1741 #| msgid "quickly generate a new key pair"
1742 msgid "quickly add a new user-id"
1743 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1744
1745 msgid "full featured key pair generation"
1746 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1747
1748 msgid "generate a revocation certificate"
1749 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1750
1751 msgid "remove keys from the public keyring"
1752 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1753
1754 msgid "remove keys from the secret keyring"
1755 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1756
1757 msgid "quickly sign a key"
1758 msgstr "rychle podepsat klíč"
1759
1760 msgid "quickly sign a key locally"
1761 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1762
1763 msgid "sign a key"
1764 msgstr "podepsat klíč"
1765
1766 msgid "sign a key locally"
1767 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1768
1769 msgid "sign or edit a key"
1770 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1771
1772 msgid "change a passphrase"
1773 msgstr "změnit heslo"
1774
1775 msgid "export keys"
1776 msgstr "exportovat klíče"
1777
1778 msgid "export keys to a key server"
1779 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1780
1781 msgid "import keys from a key server"
1782 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1783
1784 msgid "search for keys on a key server"
1785 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1786
1787 msgid "update all keys from a keyserver"
1788 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1789
1790 msgid "import/merge keys"
1791 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1792
1793 msgid "print the card status"
1794 msgstr "vytisknout stav karty"
1795
1796 msgid "change data on a card"
1797 msgstr "změnit data na kartě"
1798
1799 msgid "change a card's PIN"
1800 msgstr "změnit PIN karty"
1801
1802 msgid "update the trust database"
1803 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1804
1805 msgid "print message digests"
1806 msgstr "vypsat hash zprávy"
1807
1808 msgid "run in server mode"
1809 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1810
1811 msgid "create ascii armored output"
1812 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1813
1814 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1815 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1816
1817 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1818 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1819
1820 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1821 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1822
1823 msgid "use canonical text mode"
1824 msgstr "použít kanonický textový mód"
1825
1826 msgid "|FILE|write output to FILE"
1827 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1828
1829 msgid "do not make any changes"
1830 msgstr "neprovádět žádné změny"
1831
1832 msgid "prompt before overwriting"
1833 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1834
1835 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1836 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1837
1838 msgid ""
1839 "@\n"
1840 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1841 msgstr ""
1842 "@\n"
1843 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1844
1845 msgid ""
1846 "@\n"
1847 "Examples:\n"
1848 "\n"
1849 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1850 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1851 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1852 " --list-keys [names]        show keys\n"
1853 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1854 msgstr ""
1855 "@\n"
1856 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1857 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1858 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1859 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1860 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1861
1862 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1863 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1864
1865 msgid ""
1866 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1867 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1868 "Default operation depends on the input data\n"
1869 msgstr ""
1870 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1871 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1872 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1873
1874 msgid ""
1875 "\n"
1876 "Supported algorithms:\n"
1877 msgstr ""
1878 "\n"
1879 "Podporované algoritmy:\n"
1880
1881 msgid "Pubkey: "
1882 msgstr "Veřejný klíč: "
1883
1884 msgid "Cipher: "
1885 msgstr "Šifra: "
1886
1887 msgid "Hash: "
1888 msgstr "Hash: "
1889
1890 msgid "Compression: "
1891 msgstr "Komprese: "
1892
1893 #, c-format
1894 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1895 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
1896
1897 msgid "conflicting commands\n"
1898 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1899
1900 #, c-format
1901 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1902 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1903
1904 #, c-format
1905 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1906 msgstr ""
1907 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1908
1909 #, c-format
1910 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1911 msgstr ""
1912 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1913
1914 #, c-format
1915 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1916 msgstr ""
1917 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1918
1919 #, c-format
1920 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1921 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
1922
1923 #, c-format
1924 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1925 msgstr ""
1926 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
1927
1928 #, c-format
1929 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1930 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
1931
1932 #, c-format
1933 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
1934 msgstr ""
1935 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
1936 "nebezpečně\n"
1937
1938 #, c-format
1939 msgid ""
1940 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
1941 msgstr ""
1942 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
1943 "nebezpečně\n"
1944
1945 #, c-format
1946 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
1947 msgstr ""
1948 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
1949 "nebezpečně\n"
1950
1951 #, c-format
1952 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
1953 msgstr ""
1954 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
1955 "nastavena bezpečně\n"
1956
1957 #, c-format
1958 msgid ""
1959 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
1960 msgstr ""
1961 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
1962 "nastavena bezpečně\n"
1963
1964 #, c-format
1965 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
1966 msgstr ""
1967 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
1968 "nastavena bezpečně\n"
1969
1970 # c-format
1971 #, c-format
1972 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
1973 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
1974
1975 msgid "display photo IDs during key listings"
1976 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
1977
1978 msgid "show key usage information during key listings"
1979 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
1980
1981 msgid "show policy URLs during signature listings"
1982 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
1983
1984 msgid "show all notations during signature listings"
1985 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
1986
1987 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1988 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
1989
1990 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1991 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
1992
1993 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1994 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
1995
1996 msgid "show user ID validity during key listings"
1997 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
1998
1999 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2000 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2001
2002 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2003 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2004
2005 msgid "show the keyring name in key listings"
2006 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2007
2008 msgid "show expiration dates during signature listings"
2009 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2010
2011 #, c-format
2012 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2013 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2014
2015 #, c-format
2016 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2017 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
2018
2019 #, c-format
2020 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2021 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2022
2023 #, c-format
2024 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2025 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2026
2027 #, c-format
2028 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2029 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2030
2031 #, c-format
2032 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2033 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2034
2035 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2036 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2037
2038 #, c-format
2039 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2040 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2041
2042 msgid "invalid keyserver options\n"
2043 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2044
2045 #, c-format
2046 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2047 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2048
2049 msgid "invalid import options\n"
2050 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2051
2052 #, c-format
2053 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2054 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2055
2056 msgid "invalid export options\n"
2057 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2058
2059 #, c-format
2060 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2061 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2062
2063 msgid "invalid list options\n"
2064 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2065
2066 msgid "display photo IDs during signature verification"
2067 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2068
2069 msgid "show policy URLs during signature verification"
2070 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2071
2072 msgid "show all notations during signature verification"
2073 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2074
2075 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2076 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2077
2078 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2079 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2080
2081 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2082 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2083
2084 msgid "show user ID validity during signature verification"
2085 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2086
2087 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2088 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2089
2090 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2091 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2092
2093 msgid "validate signatures with PKA data"
2094 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2095
2096 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2097 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2098
2099 #, c-format
2100 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2101 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2102
2103 msgid "invalid verify options\n"
2104 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2105
2106 #, c-format
2107 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2108 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2109
2110 #, c-format
2111 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2112 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2113
2114 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2115 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2116
2117 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2118 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2119
2120 #, c-format
2121 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2122 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2123
2124 #, c-format
2125 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2126 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2127
2128 #, c-format
2129 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2130 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2131
2132 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2133 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2134
2135 #, c-format
2136 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2137 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2138
2139 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2140 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2141
2142 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2143 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2144
2145 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2146 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2147
2148 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2149 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2150
2151 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2152 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2153
2154 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2155 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2156
2157 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2158 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2159
2160 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2161 msgstr ""
2162 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2163 "2 nebo 3\n"
2164
2165 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2166 msgstr ""
2167 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2168 "nebo 3\n"
2169
2170 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2171 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2172
2173 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2174 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2175
2176 msgid "invalid default preferences\n"
2177 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2178
2179 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2180 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2181
2182 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2183 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2184
2185 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2186 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2187
2188 #, c-format
2189 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2190 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2191
2192 #, c-format
2193 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2194 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2195
2196 #, c-format
2197 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2198 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2199
2200 #, c-format
2201 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2202 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2203
2204 #, c-format
2205 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2206 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2207
2208 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2209 msgstr ""
2210 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2211
2212 msgid "--store [filename]"
2213 msgstr "--store [jméno souboru]"
2214
2215 msgid "--symmetric [filename]"
2216 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2217
2218 #, c-format
2219 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2220 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2221
2222 msgid "--encrypt [filename]"
2223 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2224
2225 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2226 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2227
2228 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2229 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2230
2231 #, c-format
2232 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2233 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2234
2235 msgid "--sign [filename]"
2236 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2237
2238 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2239 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2240
2241 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2242 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2243
2244 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2245 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2246
2247 #, c-format
2248 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2249 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2250
2251 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2252 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2253
2254 msgid "--clearsign [filename]"
2255 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2256
2257 msgid "--decrypt [filename]"
2258 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2259
2260 msgid "--sign-key user-id"
2261 msgstr "--sign-key id uživatele"
2262
2263 msgid "--lsign-key user-id"
2264 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2265
2266 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2267 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2268
2269 msgid "--passwd <user-id>"
2270 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2271
2272 #, c-format
2273 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2274 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2275
2276 #, c-format
2277 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2278 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2279
2280 #, c-format
2281 msgid "key export failed: %s\n"
2282 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2283
2284 #, c-format
2285 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2286 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2287
2288 #, c-format
2289 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2290 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2291
2292 #, c-format
2293 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2294 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2295
2296 #, c-format
2297 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2298 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2299
2300 #, c-format
2301 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2302 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2303
2304 msgid "[filename]"
2305 msgstr "[jméno souboru]"
2306
2307 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2308 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2309
2310 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2311 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2312
2313 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2314 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2315
2316 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2317 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2318
2319 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2320 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2321
2322 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2323 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2324
2325 msgid "|FD|write status info to this FD"
2326 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2327
2328 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2329 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2330
2331 msgid ""
2332 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2333 "Check signatures against known trusted keys\n"
2334 msgstr ""
2335 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2336 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2337
2338 msgid "No help available"
2339 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2340
2341 #, c-format
2342 msgid "No help available for '%s'"
2343 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2344
2345 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2346 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2347
2348 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2349 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2350
2351 #, fuzzy
2352 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2353 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2354 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2355
2356 msgid "do not update the trustdb after import"
2357 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2358
2359 msgid "only accept updates to existing keys"
2360 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2361
2362 msgid "remove unusable parts from key after import"
2363 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2364
2365 msgid "remove as much as possible from key after import"
2366 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2367
2368 #, c-format
2369 msgid "skipping block of type %d\n"
2370 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2371
2372 #, c-format
2373 msgid "%lu keys processed so far\n"
2374 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2375
2376 #, c-format
2377 msgid "Total number processed: %lu\n"
2378 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2379
2380 #, fuzzy, c-format
2381 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2382 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2383 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2384
2385 #, c-format
2386 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2387 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2388
2389 #, c-format
2390 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2391 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2392
2393 #, c-format
2394 msgid "              imported: %lu"
2395 msgstr "                 importováno: %lu"
2396
2397 #, c-format
2398 msgid "             unchanged: %lu\n"
2399 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2400
2401 #, c-format
2402 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2403 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2404
2405 #, c-format
2406 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2407 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2408
2409 #, c-format
2410 msgid "        new signatures: %lu\n"
2411 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2412
2413 #, c-format
2414 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2415 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2416
2417 #, c-format
2418 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2419 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2420
2421 #, c-format
2422 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2423 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2424
2425 #, c-format
2426 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2427 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2428
2429 #, c-format
2430 msgid "          not imported: %lu\n"
2431 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2432
2433 #, c-format
2434 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2435 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2436
2437 #, c-format
2438 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2439 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2440
2441 #, c-format
2442 msgid ""
2443 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2444 "algorithms on these user IDs:\n"
2445 msgstr ""
2446 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2447 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2448
2449 #, c-format
2450 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2451 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2452
2453 #, c-format
2454 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2455 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2456
2457 #, c-format
2458 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2459 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2460
2461 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2462 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2463
2464 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2465 msgstr ""
2466 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2467
2468 #, c-format
2469 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2470 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2471
2472 #, c-format
2473 msgid "key %s: no user ID\n"
2474 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2475
2476 #, c-format
2477 msgid "key %s: %s\n"
2478 msgstr "klíč %s: %s\n"
2479
2480 msgid "rejected by import screener"
2481 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2482
2483 #, c-format
2484 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2485 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2486
2487 # c-format
2488 #, c-format
2489 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2490 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2491
2492 #, c-format
2493 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2494 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2495
2496 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2497 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2498
2499 #, c-format
2500 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2501 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2502
2503 #, c-format
2504 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2505 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2506
2507 #, c-format
2508 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2509 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2510
2511 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2512 #, c-format
2513 msgid "writing to '%s'\n"
2514 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
2515
2516 #, c-format
2517 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2518 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2519
2520 #, c-format
2521 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2522 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2523
2524 #, c-format
2525 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2526 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2527
2528 #, c-format
2529 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2530 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2531
2532 #, c-format
2533 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2534 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2535
2536 #, c-format
2537 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2538 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2539
2540 #, c-format
2541 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2542 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2543
2544 #, c-format
2545 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2546 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2547
2548 #, c-format
2549 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2550 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2551
2552 #, c-format
2553 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2554 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2555
2556 #, c-format
2557 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2558 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2559
2560 #, c-format
2561 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2562 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2563
2564 #, c-format
2565 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2566 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2567
2568 #, c-format
2569 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2570 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2571
2572 #, c-format
2573 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2574 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2575
2576 #, c-format
2577 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2578 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2579
2580 #, c-format
2581 msgid "key %s: secret key imported\n"
2582 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2583
2584 #, c-format
2585 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2586 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2587
2588 #, c-format
2589 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2590 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2591
2592 #, c-format
2593 msgid "secret key %s: %s\n"
2594 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2595
2596 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2597 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2598
2599 #, c-format
2600 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2601 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2602
2603 #, c-format
2604 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2605 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2606
2607 #, c-format
2608 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2609 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2610
2611 #, c-format
2612 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2613 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2614
2615 #, c-format
2616 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2617 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2618
2619 #, c-format
2620 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2621 msgstr ""
2622 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2623
2624 #, c-format
2625 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2626 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2627
2628 #, c-format
2629 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2630 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2631
2632 #, c-format
2633 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2634 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2635
2636 #, c-format
2637 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2638 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2639
2640 #, c-format
2641 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2642 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2643
2644 #, c-format
2645 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2646 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2647
2648 #, c-format
2649 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2650 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2651
2652 #, c-format
2653 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2654 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2655
2656 #, c-format
2657 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2658 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2659
2660 #, c-format
2661 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2662 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2663
2664 #, c-format
2665 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2666 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2667
2668 #, c-format
2669 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2670 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2671
2672 #, c-format
2673 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2674 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2675
2676 #, c-format
2677 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2678 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2679
2680 #, c-format
2681 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2682 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2683
2684 #, c-format
2685 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2686 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2687
2688 #, c-format
2689 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2690 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2694 msgstr ""
2695 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2696
2697 #, c-format
2698 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2699 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2700
2701 #, c-format
2702 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2703 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2704
2705 #, c-format
2706 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2707 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2708
2709 #, c-format
2710 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2711 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2712
2713 #, c-format
2714 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2715 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2716
2717 #, c-format
2718 msgid "keybox '%s' created\n"
2719 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2720
2721 #, c-format
2722 msgid "keyring '%s' created\n"
2723 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2724
2725 #, c-format
2726 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2727 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2728
2729 #, c-format
2730 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2731 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2732
2733 msgid "[revocation]"
2734 msgstr "[revokace]"
2735
2736 msgid "[self-signature]"
2737 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2738
2739 msgid "1 bad signature\n"
2740 msgstr "1 špatný podpis\n"
2741
2742 #, c-format
2743 msgid "%d bad signatures\n"
2744 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2745
2746 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2747 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2748
2749 #, c-format
2750 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2751 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2752
2753 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2754 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2755
2756 #, c-format
2757 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2758 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2759
2760 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2761 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2762
2763 #, c-format
2764 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2765 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2766
2767 msgid ""
2768 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2769 "keys\n"
2770 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2771 "etc.)\n"
2772 msgstr ""
2773 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2774 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2775 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
2776 "\n"
2777
2778 #, c-format
2779 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2780 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2781
2782 #, c-format
2783 msgid "  %d = I trust fully\n"
2784 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2785
2786 msgid ""
2787 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2788 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2789 "trust signatures on your behalf.\n"
2790 msgstr ""
2791 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2792 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2793 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2794
2795 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2796 msgstr ""
2797 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2798 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2799
2800 #, c-format
2801 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2802 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2803
2804 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2805 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2806
2807 msgid "  Unable to sign.\n"
2808 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2809
2810 #, c-format
2811 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2812 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2813
2814 #, c-format
2815 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2816 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2817
2818 #, c-format
2819 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2820 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2821
2822 msgid "Sign it? (y/N) "
2823 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2824
2825 #, c-format
2826 msgid ""
2827 "The self-signature on \"%s\"\n"
2828 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2829 msgstr ""
2830 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2831 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2832
2833 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2834 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2835
2836 #, c-format
2837 msgid ""
2838 "Your current signature on \"%s\"\n"
2839 "has expired.\n"
2840 msgstr ""
2841 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2842 "vypršela.\n"
2843
2844 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2845 msgstr ""
2846 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2847 "N) "
2848
2849 #, c-format
2850 msgid ""
2851 "Your current signature on \"%s\"\n"
2852 "is a local signature.\n"
2853 msgstr ""
2854 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2855 "je pouze lokální.\n"
2856
2857 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2858 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2859
2860 #, c-format
2861 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2862 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2863
2864 #, c-format
2865 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2866 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2867
2868 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2869 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2870
2871 #, c-format
2872 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2873 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2874
2875 msgid "This key has expired!"
2876 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2877
2878 #, c-format
2879 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2880 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2881
2882 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2883 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2884
2885 msgid ""
2886 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2887 "belongs\n"
2888 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2889 msgstr ""
2890 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2891 "patří výše uvedené osobě.\n"
2892 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2893
2894 #, c-format
2895 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2896 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2897
2898 #, c-format
2899 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2900 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2901
2902 #, c-format
2903 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2904 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2905
2906 #, c-format
2907 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2908 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2909
2910 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2911 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
2912
2913 #, c-format
2914 msgid ""
2915 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2916 "key \"%s\" (%s)\n"
2917 msgstr ""
2918 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2919 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2920
2921 msgid "This will be a self-signature.\n"
2922 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
2923
2924 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2925 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
2926
2927 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2928 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2929
2930 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2931 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
2932
2933 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2934 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2935
2936 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2937 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
2938
2939 msgid "I have checked this key casually.\n"
2940 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
2941
2942 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2943 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
2944
2945 msgid "Really sign? (y/N) "
2946 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
2947
2948 #, c-format
2949 msgid "signing failed: %s\n"
2950 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2951
2952 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2953 msgstr ""
2954 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
2955 "nelze změnit.\n"
2956
2957 #, c-format
2958 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
2959 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
2960
2961 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2962 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
2963
2964 msgid "save and quit"
2965 msgstr "uložit a ukončit"
2966
2967 msgid "show key fingerprint"
2968 msgstr "vypsat otisk klíče"
2969
2970 msgid "list key and user IDs"
2971 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
2972
2973 msgid "select user ID N"
2974 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
2975
2976 msgid "select subkey N"
2977 msgstr "vyberte podklíč N"
2978
2979 msgid "check signatures"
2980 msgstr "kontrolovat podpisy"
2981
2982 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2983 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
2984
2985 msgid "sign selected user IDs locally"
2986 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
2987
2988 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2989 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
2990
2991 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2992 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
2993
2994 msgid "add a user ID"
2995 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
2996
2997 msgid "add a photo ID"
2998 msgstr "přidat fotografický ID"
2999
3000 msgid "delete selected user IDs"
3001 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3002
3003 msgid "add a subkey"
3004 msgstr "přidat podklíč"
3005
3006 msgid "add a key to a smartcard"
3007 msgstr "přidat klíč na kartu"
3008
3009 msgid "move a key to a smartcard"
3010 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3011
3012 msgid "move a backup key to a smartcard"
3013 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3014
3015 msgid "delete selected subkeys"
3016 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3017
3018 msgid "add a revocation key"
3019 msgstr "přidat revokační klíč"
3020
3021 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3022 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3023
3024 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3025 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3026
3027 msgid "flag the selected user ID as primary"
3028 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3029
3030 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3031 msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
3032
3033 msgid "list preferences (expert)"
3034 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3035
3036 msgid "list preferences (verbose)"
3037 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3038
3039 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3040 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3041
3042 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3043 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3044
3045 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3046 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3047
3048 msgid "change the passphrase"
3049 msgstr "změnit heslo"
3050
3051 msgid "change the ownertrust"
3052 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3053
3054 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3055 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3056
3057 msgid "revoke selected user IDs"
3058 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3059
3060 msgid "revoke key or selected subkeys"
3061 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3062
3063 msgid "enable key"
3064 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3065
3066 msgid "disable key"
3067 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3068
3069 msgid "show selected photo IDs"
3070 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3071
3072 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3073 msgstr ""
3074 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3075
3076 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3077 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3078
3079 msgid "Secret key is available.\n"
3080 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3081
3082 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3083 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3084
3085 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3086 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
3087
3088 msgid ""
3089 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3090 "(lsign),\n"
3091 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3092 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3093 msgstr ""
3094 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3095 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3096 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3097
3098 msgid "Key is revoked."
3099 msgstr "Klíč revokován."
3100
3101 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3102 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3103
3104 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3105 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3106
3107 #, c-format
3108 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3109 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3110
3111 #, c-format
3112 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3113 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3114
3115 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3116 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3117
3118 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3119 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3120
3121 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3122 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3123
3124 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3125 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3126
3127 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3128 #. moving the key and not about removing it.
3129 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3130 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3131
3132 msgid "You must select exactly one key.\n"
3133 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3134
3135 msgid "Command expects a filename argument\n"
3136 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3137
3138 #, c-format
3139 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3140 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3141
3142 #, c-format
3143 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3144 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3145
3146 msgid "You must select at least one key.\n"
3147 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3148
3149 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3150 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3151
3152 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3153 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3154
3155 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3156 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3157
3158 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3159 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3160
3161 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3162 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3163
3164 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3165 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3166
3167 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3168 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3169
3170 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3171 msgstr ""
3172 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3173 "poskytnutá uživatelem\n"
3174
3175 msgid "Set preference list to:\n"
3176 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3177
3178 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3179 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3180
3181 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3182 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3183
3184 msgid "Save changes? (y/N) "
3185 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3186
3187 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3188 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3189
3190 #, c-format
3191 msgid "update failed: %s\n"
3192 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3193
3194 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3195 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3196
3197 #, c-format
3198 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
3199 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
3200
3201 #, c-format
3202 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3203 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3204
3205 #, c-format
3206 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3207 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3208
3209 msgid "No matching user IDs."
3210 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3211
3212 msgid "Nothing to sign.\n"
3213 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3214
3215 msgid "Digest: "
3216 msgstr "Hash: "
3217
3218 msgid "Features: "
3219 msgstr "Vlastnosti: "
3220
3221 msgid "Keyserver no-modify"
3222 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3223
3224 msgid "Preferred keyserver: "
3225 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3226
3227 msgid "Notations: "
3228 msgstr "Poznámky: "
3229
3230 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3231 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3232
3233 #, c-format
3234 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3235 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3236
3237 #, c-format
3238 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3239 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3240
3241 msgid "(sensitive)"
3242 msgstr "(citlivá informace)"
3243
3244 #, c-format
3245 msgid "created: %s"
3246 msgstr "vytvořen: %s"
3247
3248 #, c-format
3249 msgid "revoked: %s"
3250 msgstr "revokován: %s"
3251
3252 #, c-format
3253 msgid "expired: %s"
3254 msgstr "platnost skončila: %s"
3255
3256 #, c-format
3257 msgid "expires: %s"
3258 msgstr "platnost skončí: %s"
3259
3260 #, c-format
3261 msgid "usage: %s"
3262 msgstr "použití: %s"
3263
3264 msgid "card-no: "
3265 msgstr "číslo karty: "
3266
3267 #, c-format
3268 msgid "trust: %s"
3269 msgstr "důvěra: %s"
3270
3271 #, c-format
3272 msgid "validity: %s"
3273 msgstr "platnost: %s"
3274
3275 msgid "This key has been disabled"
3276 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3277
3278 msgid ""
3279 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3280 "unless you restart the program.\n"
3281 msgstr ""
3282 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3283 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3284
3285 # status
3286 msgid "revoked"
3287 msgstr "odvolán"
3288
3289 msgid "expired"
3290 msgstr "platnost skončila"
3291
3292 msgid ""
3293 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3294 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3295 msgstr ""
3296 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3297 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3298
3299 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3300 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3301
3302 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3303 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3304
3305 msgid ""
3306 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3307 "versions\n"
3308 "         of PGP to reject this key.\n"
3309 msgstr ""
3310 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3311 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3312
3313 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3314 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3315
3316 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3317 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3318
3319 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3320 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3321
3322 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3323 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3324
3325 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3326 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3327
3328 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3329 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3330
3331 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3332 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3333
3334 #, c-format
3335 msgid "Deleted %d signature.\n"
3336 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3337
3338 #, c-format
3339 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3340 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
3341
3342 msgid "Nothing deleted.\n"
3343 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3344
3345 msgid "invalid"
3346 msgstr "neplatný"
3347
3348 #, c-format
3349 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3350 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3351
3352 #, c-format
3353 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3354 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3355
3356 #, c-format
3357 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3358 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3359
3360 #, c-format
3361 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3362 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3363
3364 #, c-format
3365 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3366 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3367
3368 msgid ""
3369 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3370 "cause\n"
3371 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3372 msgstr ""
3373 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3374 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3375
3376 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3377 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3378
3379 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3380 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3381
3382 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3383 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3384
3385 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3386 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3387
3388 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3389 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3390
3391 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3392 msgstr ""
3393 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3394
3395 msgid ""
3396 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3397 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3398
3399 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3400 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
3401
3402 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3403 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3404
3405 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3406 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3407
3408 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3409 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3410
3411 #, c-format
3412 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3413 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3414
3415 #, c-format
3416 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3417 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3418
3419 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3420 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3421
3422 #, c-format
3423 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3424 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3425
3426 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3427 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3428
3429 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3430 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3431
3432 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3433 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3434
3435 msgid "Enter the notation: "
3436 msgstr "Vložte poznámku: "
3437
3438 msgid "Proceed? (y/N) "
3439 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3440
3441 #, c-format
3442 msgid "No user ID with index %d\n"
3443 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3444
3445 #, c-format
3446 msgid "No user ID with hash %s\n"
3447 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3448
3449 #, c-format
3450 msgid "No subkey with index %d\n"
3451 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3452
3453 #, c-format
3454 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3455 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3456
3457 #, c-format
3458 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3459 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3460
3461 msgid " (non-exportable)"
3462 msgstr " (neexportovatelné)"
3463
3464 #, c-format
3465 msgid "This signature expired on %s.\n"
3466 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3467
3468 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3469 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3470
3471 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3472 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3473
3474 msgid "Not signed by you.\n"
3475 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3476
3477 #, c-format
3478 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3479 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3480
3481 msgid " (non-revocable)"
3482 msgstr " (neodvolatelné)"
3483
3484 #, c-format
3485 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3486 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3487
3488 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3489 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3490
3491 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3492 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3493
3494 msgid "no secret key\n"
3495 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3496
3497 #, c-format
3498 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3499 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3500
3501 #, c-format
3502 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3503 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3504
3505 #, c-format
3506 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3507 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3508
3509 #, c-format
3510 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3511 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3512
3513 #, c-format
3514 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3515 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3516
3517 #, c-format
3518 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3519 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3520
3521 msgid "too many cipher preferences\n"
3522 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3523
3524 msgid "too many digest preferences\n"
3525 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3526
3527 msgid "too many compression preferences\n"
3528 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3529
3530 #, c-format
3531 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3532 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3533
3534 msgid "writing direct signature\n"
3535 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3536
3537 msgid "writing self signature\n"
3538 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3539
3540 msgid "writing key binding signature\n"
3541 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3542
3543 #, c-format
3544 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3545 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3546
3547 #, c-format
3548 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3549 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3550
3551 msgid ""
3552 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3553 msgstr ""
3554 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3555 "dlouhým hashem\n"
3556
3557 msgid "Sign"
3558 msgstr "Podepisování"
3559
3560 msgid "Certify"
3561 msgstr "Certifikování"
3562
3563 msgid "Encrypt"
3564 msgstr "Šifrování"
3565
3566 msgid "Authenticate"
3567 msgstr "Autentizace"
3568
3569 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3570 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3571 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3572 #. functions:
3573 #.
3574 #. s = Toggle signing capability
3575 #. e = Toggle encryption capability
3576 #. a = Toggle authentication capability
3577 #. q = Finish
3578 #.
3579 msgid "SsEeAaQq"
3580 msgstr "SsEeAaQq"
3581
3582 #, c-format
3583 msgid "Possible actions for a %s key: "
3584 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3585
3586 msgid "Current allowed actions: "
3587 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3588
3589 #, c-format
3590 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3591 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3592
3593 #, c-format
3594 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3595 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3596
3597 #, c-format
3598 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3599 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3600
3601 #, c-format
3602 msgid "   (%c) Finished\n"
3603 msgstr "   (%c) Konec\n"
3604
3605 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3606 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3607
3608 #, c-format
3609 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3610 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3611
3612 #, c-format
3613 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3614 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3615
3616 #, c-format
3617 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3618 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3619
3620 #, c-format
3621 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3622 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3623
3624 #, c-format
3625 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3626 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3627
3628 #, c-format
3629 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3630 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3631
3632 #, c-format
3633 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3634 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3635
3636 #, c-format
3637 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3638 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3639
3640 #, c-format
3641 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3642 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3643
3644 #, c-format
3645 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3646 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3647
3648 #, c-format
3649 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3650 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3651
3652 #, c-format
3653 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3654 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3655
3656 #, c-format
3657 msgid "  (%d) Existing key\n"
3658 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3659
3660 msgid "Enter the keygrip: "
3661 msgstr "Vložte keygrip: "
3662
3663 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3664 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3665
3666 msgid "No key with this keygrip\n"
3667 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3668
3669 #, c-format
3670 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3671 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3672
3673 #, c-format
3674 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3675 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3676
3677 #, c-format
3678 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3679 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3680
3681 #, c-format
3682 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3683 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3684
3685 #, c-format
3686 msgid "rounded to %u bits\n"
3687 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3688
3689 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3690 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3691
3692 msgid ""
3693 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3694 "         0 = key does not expire\n"
3695 "      <n>  = key expires in n days\n"
3696 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3697 "      <n>m = key expires in n months\n"
3698 "      <n>y = key expires in n years\n"
3699 msgstr ""
3700 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3701 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3702 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3703 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3704 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3705 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3706
3707 msgid ""
3708 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3709 "         0 = signature does not expire\n"
3710 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3711 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3712 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3713 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3714 msgstr ""
3715 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3716 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3717 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3718 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3719 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3720 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3721
3722 msgid "Key is valid for? (0) "
3723 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3724
3725 #, c-format
3726 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3727 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3728
3729 msgid "invalid value\n"
3730 msgstr "neplatná hodnota\n"
3731
3732 msgid "Key does not expire at all\n"
3733 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3734
3735 msgid "Signature does not expire at all\n"
3736 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3737
3738 #, c-format
3739 msgid "Key expires at %s\n"
3740 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3741
3742 #, c-format
3743 msgid "Signature expires at %s\n"
3744 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3745
3746 msgid ""
3747 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3748 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3749 msgstr ""
3750 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3751 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3752
3753 msgid "Is this correct? (y/N) "
3754 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3755
3756 msgid ""
3757 "\n"
3758 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3759 "\n"
3760 msgstr ""
3761 "\n"
3762 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3763 "váš klíč.\n"
3764 "\n"
3765
3766 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3767 #. but you should keep your existing translation.  In case
3768 #. the new string is not translated this old string will
3769 #. be used.
3770 msgid ""
3771 "\n"
3772 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3773 "ID\n"
3774 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3775 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3776 "\n"
3777 msgstr ""
3778 "\n"
3779 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3780 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3781 "v tomto tvaru:\n"
3782 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3783 "\n"
3784
3785 msgid "Real name: "
3786 msgstr "Jméno a příjmení: "
3787
3788 msgid "Invalid character in name\n"
3789 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3790
3791 msgid "Name may not start with a digit\n"
3792 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3793
3794 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3795 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3796
3797 msgid "Email address: "
3798 msgstr "E-mailová adresa: "
3799
3800 msgid "Not a valid email address\n"
3801 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3802
3803 msgid "Comment: "
3804 msgstr "Komentář: "
3805
3806 msgid "Invalid character in comment\n"
3807 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3808
3809 #, c-format
3810 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3811 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3812
3813 #, c-format
3814 msgid ""
3815 "You selected this USER-ID:\n"
3816 "    \"%s\"\n"
3817 "\n"
3818 msgstr ""
3819 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3820 "    „%s“\n"
3821 "\n"
3822
3823 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3824 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3825
3826 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3827 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3828 #. string which should be translated accordingly and the
3829 #. letter changed to match the one in the answer string.
3830 #.
3831 #. n = Change name
3832 #. c = Change comment
3833 #. e = Change email
3834 #. o = Okay (ready, continue)
3835 #. q = Quit
3836 #.
3837 msgid "NnCcEeOoQq"
3838 msgstr "jJkKeEPpUu"
3839
3840 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3841 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
3842
3843 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3844 msgstr ""
3845 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
3846 "program? "
3847
3848 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
3849 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail nebo (U)končit? "
3850
3851 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
3852 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit? "
3853
3854 msgid "Please correct the error first\n"
3855 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
3856
3857 msgid ""
3858 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3859 "\n"
3860 msgstr ""
3861 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
3862 "\n"
3863
3864 msgid ""
3865 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3866 "encryption key."
3867 msgstr ""
3868 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
3869 "klíče."
3870
3871 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3872 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
3873
3874 #, c-format
3875 msgid "%s.\n"
3876 msgstr "%s.\n"
3877
3878 msgid ""
3879 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3880 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3881 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3882 "\n"
3883 msgstr ""
3884 "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
3885 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
3886 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
3887 "\n"
3888
3889 msgid ""
3890 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3891 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3892 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3893 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3894 msgstr ""
3895 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
3896 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
3897 "myší,\n"
3898 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
3899 "entropie.\n"
3900
3901 #, c-format
3902 msgid "Key generation failed: %s\n"
3903 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3904
3905 #, c-format
3906 msgid ""
3907 "About to create a key for:\n"
3908 "    \"%s\"\n"
3909 "\n"
3910 msgstr ""
3911 "Bude se vytvářet klíč pro:\n"
3912 "    „%s“\n"
3913 "\n"
3914
3915 msgid "Continue? (Y/n) "
3916 msgstr "Pokračovat (A/n) "
3917
3918 #, c-format
3919 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
3920 msgstr "Klíč pro „%s“ již existuje\n"
3921
3922 msgid "Create anyway? (y/N) "
3923 msgstr "Přesto vytvořit? (a/N) "
3924
3925 msgid "creating anyway\n"
3926 msgstr "přesto se vytváří\n"
3927
3928 #, c-format
3929 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
3930 msgstr "Poznámka: Pro komplexní tvorbu klíče použijte „%s %s“.\n"
3931
3932 msgid "Key generation canceled.\n"
3933 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
3934
3935 #, c-format
3936 msgid "writing public key to '%s'\n"
3937 msgstr "veřejný klíč se zapisuje do „%s“\n"
3938
3939 #, c-format
3940 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3941 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
3942
3943 #, c-format
3944 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
3945 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
3946
3947 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3948 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
3949
3950 msgid ""
3951 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3952 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3953 msgstr ""
3954 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
3955 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
3956
3957 #, c-format
3958 msgid ""
3959 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3960 msgstr ""
3961 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3962 "je problém se systémovým časem)\n"
3963
3964 #, c-format
3965 msgid ""
3966 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3967 msgstr ""
3968 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3969 "je problém se systémovým časem)\n"
3970
3971 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3972 msgstr "Poznámka: vytvoření podklíčů pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
3973
3974 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3975 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
3976
3977 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3978 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
3979
3980 msgid "Really create? (y/N) "
3981 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
3982
3983 #, c-format
3984 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3985 msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
3986
3987 #, c-format
3988 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
3989 msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
3990
3991 #, c-format
3992 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
3993 msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
3994
3995 msgid "never     "
3996 msgstr "nikdy     "
3997
3998 msgid "Critical signature policy: "
3999 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
4000
4001 msgid "Signature policy: "
4002 msgstr "Podepisovací politika: "
4003
4004 msgid "Critical preferred keyserver: "
4005 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
4006
4007 msgid "Critical signature notation: "
4008 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
4009
4010 msgid "Signature notation: "
4011 msgstr "Podepisovací notace: "
4012
4013 #, c-format
4014 msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
4015 msgstr "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
4016
4017 msgid "Keyring"
4018 msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
4019
4020 msgid "Primary key fingerprint:"
4021 msgstr "Otisk primárního klíče:"
4022
4023 msgid "     Subkey fingerprint:"
4024 msgstr "         Otisk podklíče:"
4025
4026 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4027 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4028 msgid " Primary key fingerprint:"
4029 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
4030
4031 msgid "      Subkey fingerprint:"
4032 msgstr "          Otisk podklíče:"
4033
4034 msgid "      Key fingerprint ="
4035 msgstr "          Otisk klíče ="
4036
4037 msgid "      Card serial no. ="
4038 msgstr "  Sériové číslo karty ="
4039
4040 #, c-format
4041 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
4042 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
4043
4044 #, c-format
4045 msgid "caching keyring '%s'\n"
4046 msgstr "zapamatovává se soubor klíčů „%s“\n"
4047
4048 #, c-format
4049 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4050 msgstr "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
4051
4052 #, c-format
4053 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4054 msgstr "%lu klíčů uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
4055
4056 #, c-format
4057 msgid "%s: keyring created\n"
4058 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
4059
4060 msgid "override proxy options set for dirmngr"
4061 msgstr ""
4062
4063 msgid "include revoked keys in search results"
4064 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
4065
4066 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4067 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
4068
4069 msgid "override timeout options set for dirmngr"
4070 msgstr ""
4071
4072 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4073 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
4074
4075 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4076 msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
4077
4078 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4079 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
4080
4081 msgid "disabled"
4082 msgstr "zneplatněn"
4083
4084 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4085 msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
4086
4087 #, c-format
4088 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4089 msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
4090
4091 #, c-format
4092 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4093 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
4094
4095 #, c-format
4096 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4097 msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
4098
4099 #, c-format
4100 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4101 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
4102
4103 #, c-format
4104 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4105 msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
4106
4107 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4108 msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
4109
4110 #, c-format
4111 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4112 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
4113
4114 msgid "key not found on keyserver\n"
4115 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
4116
4117 #, c-format
4118 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4119 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
4120
4121 #, c-format
4122 msgid "requesting key %s from %s\n"
4123 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
4124
4125 #, c-format
4126 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4127 msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
4128
4129 #, c-format
4130 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4131 msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
4132
4133 #, c-format
4134 msgid "sending key %s to %s\n"
4135 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
4136
4137 #, c-format
4138 msgid "requesting key from '%s'\n"
4139 msgstr "požaduje se klíč z „%s“\n"
4140
4141 #, c-format
4142 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4143 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze získat: %s\n"
4144
4145 #, c-format
4146 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4147 msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
4148
4149 #, c-format
4150 msgid "%s encrypted session key\n"
4151 msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
4152
4153 #, c-format
4154 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4155 msgstr "heslo (passphrase) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
4156
4157 #, c-format
4158 msgid "public key is %s\n"
4159 msgstr "veřejný klíč je %s\n"
4160
4161 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4162 msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
4163
4164 #, c-format
4165 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4166 msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
4167
4168 #, c-format
4169 msgid "      \"%s\"\n"
4170 msgstr "      „%s“\n"
4171
4172 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4173 # [kw]
4174 #, c-format
4175 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4176 msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
4177
4178 #, c-format
4179 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4180 msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
4181
4182 #, c-format
4183 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4184 msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
4185
4186 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4187 msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
4188
4189 #, c-format
4190 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4191 msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
4192
4193 #, c-format
4194 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4195 msgstr ""
4196 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
4197 "algoritmem %s\n"
4198
4199 msgid "decryption okay\n"
4200 msgstr "dešifrování o.k.\n"
4201
4202 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4203 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
4204
4205 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4206 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
4207
4208 #, c-format
4209 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4210 msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
4211
4212 #, c-format
4213 msgid "decryption failed: %s\n"
4214 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
4215
4216 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4217 msgstr ""
4218 "Poznámka: odesílatel považoval data za důvěrná („for-your-eyes-only“)\n"
4219
4220 #, c-format
4221 msgid "original file name='%.*s'\n"
4222 msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
4223
4224 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4225 msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
4226
4227 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4228 msgstr ""
4229 "samostatný revokační certifikát – použijte „gpg --import“, chcete-li jej "
4230 "užít\n"
4231
4232 msgid "no signature found\n"
4233 msgstr "nenalezen žádná podpis\n"
4234
4235 #, c-format
4236 msgid "BAD signature from \"%s\""
4237 msgstr "ŠPATNÝ podpis od „%s“"
4238
4239 #, c-format
4240 msgid "Expired signature from \"%s\""
4241 msgstr "Podpis s vypršenou platností od „%s“"
4242
4243 #, c-format
4244 msgid "Good signature from \"%s\""
4245 msgstr "Dobrý podpis od „%s“"
4246
4247 msgid "signature verification suppressed\n"
4248 msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
4249
4250 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4251 msgstr "neumím pracovat s těmito nejednoznačnými daty\n"
4252
4253 #, c-format
4254 msgid "Signature made %s\n"
4255 msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
4256
4257 #, c-format
4258 msgid "               using %s key %s\n"
4259 msgstr "               použití %s klíče %s\n"
4260
4261 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4262 #, c-format
4263 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4264 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
4265
4266 msgid "Key available at: "
4267 msgstr "Klíč k dispozici na: "
4268
4269 msgid "[uncertain]"
4270 msgstr "[nejistý]"
4271
4272 #, c-format
4273 msgid "                aka \"%s\""
4274 msgstr "                alias „%s“"
4275
4276 #, c-format
4277 msgid "Signature expired %s\n"
4278 msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
4279
4280 #, c-format
4281 msgid "Signature expires %s\n"
4282 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
4283
4284 #, c-format
4285 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4286 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s%s%s\n"
4287
4288 msgid "binary"
4289 msgstr "binární formát"
4290
4291 msgid "textmode"
4292 msgstr "textový formát"
4293
4294 msgid "unknown"
4295 msgstr "neznámý formát"
4296
4297 msgid ", key algorithm "
4298 msgstr ", algoritmus klíče"
4299
4300 #, c-format
4301 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4302 msgstr ""
4303
4304 #, c-format
4305 msgid "Can't check signature: %s\n"
4306 msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
4307
4308 msgid "not a detached signature\n"
4309 msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
4310
4311 msgid ""
4312 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4313 msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
4314
4315 #, c-format
4316 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4317 msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
4318
4319 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4320 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4321
4322 #, c-format
4323 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
4324 msgstr "volání fstat nad „%s“ selhalo v %s: %s\n"
4325
4326 #, c-format
4327 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4328 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
4329
4330 #, c-format
4331 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4332 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
4333
4334 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4335 msgstr "VAROVÁNÍ: Podepisovací a šifrovací klíče Elgamal se nedoporučují\n"
4336
4337 #, c-format
4338 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4339 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
4340
4341 #, c-format
4342 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4343 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
4344
4345 #, c-format
4346 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4347 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
4348
4349 #, c-format
4350 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4351 msgstr "Poznámka: podpisy používající algoritmus %s jsou zamítány\n"
4352
4353 #, c-format
4354 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4355 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4356
4357 #, c-format
4358 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4359 msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4360
4361 #, c-format
4362 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4363 msgstr "použijte místo něj „%s%s“ \n"
4364
4365 #, c-format
4366 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4367 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
4368
4369 #, c-format
4370 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4371 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
4372
4373 #, c-format
4374 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4375 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
4376
4377 #, c-format
4378 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4379 msgstr "%s:%u: „%s“ je v tomto souboru zastaralý – účinkuje pouze v %s\n"
4380
4381 #, c-format
4382 msgid ""
4383 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4384 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje kromě v %s\n"
4385
4386 msgid "Uncompressed"
4387 msgstr "Nezkomprimováno"
4388
4389 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4390 msgid "uncompressed|none"
4391 msgstr "nezkomprimováno|nic"
4392
4393 #, c-format
4394 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4395 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
4396
4397 #, c-format
4398 msgid "ambiguous option '%s'\n"
4399 msgstr "nejednoznačná volba „%s“\n"
4400
4401 #, c-format
4402 msgid "unknown option '%s'\n"
4403 msgstr "neznámá volba „%s“\n"
4404
4405 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
4406 msgstr ""
4407 "U veřejného klíče ECDSA se očekává, že v kódování SEC bude délka násobkem 8 "
4408 "bitů\n"
4409
4410 #, c-format
4411 msgid "File '%s' exists. "
4412 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
4413
4414 msgid "Overwrite? (y/N) "
4415 msgstr "Přepsat (a/N)? "
4416
4417 #, c-format
4418 msgid "%s: unknown suffix\n"
4419 msgstr "%s: neznámá přípona\n"
4420
4421 msgid "Enter new filename"
4422 msgstr "Vložte nový název souboru"
4423
4424 msgid "writing to stdout\n"
4425 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
4426
4427 #, c-format
4428 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
4429 msgstr "v „%s“ se předpokládají podepsaná data\n"
4430
4431 #, c-format
4432 msgid "new configuration file '%s' created\n"
4433 msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor „%s“\n"
4434
4435 #, c-format
4436 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
4437 msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z „%s“ nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
4438
4439 #, c-format
4440 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4441 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veřejného klíče %d\n"
4442
4443 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4444 msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč sezení\n"
4445
4446 #, c-format
4447 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4448 msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
4449
4450 #, c-format
4451 msgid "problem with the agent: %s\n"
4452 msgstr "problém s agentem: %s\n"
4453
4454 #, c-format
4455 msgid " (main key ID %s)"
4456 msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
4457
4458 #, c-format
4459 msgid ""
4460 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
4461 "certificate:\n"
4462 "\"%.*s\"\n"
4463 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4464 "created %s%s.\n"
4465 msgstr ""
4466 "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč příslušející OpenPGP "
4467 "certifikátu:\n"
4468 "„%.*s“\n"
4469 "Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
4470 "vytvořený %s%s.\n"
4471
4472 msgid "Enter passphrase\n"
4473 msgstr "Vložit heslo\n"
4474
4475 msgid "cancelled by user\n"
4476 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
4477
4478 #, c-format
4479 msgid ""
4480 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4481 "user: \"%s\"\n"
4482 msgstr ""
4483 "Musíte znát heslo, abyste odemkli tajný klíč pro\n"
4484 "uživatele: „%s“\n"
4485
4486 #, c-format
4487 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4488 msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
4489
4490 #, c-format
4491 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4492 msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
4493
4494 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
4495 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč OpenPGP:"
4496
4497 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
4498 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli importovat tajný klíč OpenPGP:"
4499
4500 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
4501 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný podklíč OpenPGP:"
4502
4503 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
4504 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný klíč OpenPGP:"
4505
4506 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
4507 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč podklíče OpenPGP:"
4508
4509 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
4510 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč OpenPGP:"
4511
4512 #, c-format
4513 msgid ""
4514 "%s\n"
4515 "\"%.*s\"\n"
4516 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4517 "created %s%s.\n"
4518 "%s"
4519 msgstr ""
4520 "%s\n"
4521 "„%.*s“\n"
4522 "%ubitový klíč %s, ID %s,\n"
4523 "vytvořen %s%s.\n"
4524 "%s"
4525
4526 msgid ""
4527 "\n"
4528 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4529 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4530 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4531 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4532 msgstr ""
4533 "\n"
4534 "Vyberte obrázek, který bude použit jako Vaše fotografické ID. Obrázek musí\n"
4535 "být ve formátu JPEG. Nezapomeňte, že obrázek bude uložen ve Vašem veřejném\n"
4536 "klíči - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veřejný klíč !\n"
4537 "Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
4538
4539 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4540 msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
4541
4542 #, c-format
4543 msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
4544 msgstr "nelze otevřít JPEG soubor „%s“: %s\n"
4545
4546 #, c-format
4547 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4548 msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtů)!\n"
4549
4550 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4551 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete použít? (a/N) "
4552
4553 #, c-format
4554 msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
4555 msgstr "„%s“ není soubor ve formátu JPEG\n"
4556
4557 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4558 msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
4559
4560 msgid "unable to display photo ID!\n"
4561 msgstr "nelze zobrazit photo ID!\n"
4562
4563 msgid "No reason specified"
4564 msgstr "Důvod nebyl specifikován"
4565
4566 msgid "Key is superseded"
4567 msgstr "Klíč je nahrazen"
4568
4569 msgid "Key has been compromised"
4570 msgstr "Klíč byl zkompromitován"
4571
4572 msgid "Key is no longer used"
4573 msgstr "Klíč se již nepoužívá"
4574
4575 msgid "User ID is no longer valid"
4576 msgstr "Identifikátor uživatele již neplatí"
4577
4578 msgid "reason for revocation: "
4579 msgstr "důvod pro revokaci: "
4580
4581 msgid "revocation comment: "
4582 msgstr "revokační poznámka: "
4583
4584 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
4585 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
4586 #. should be translated accordingly and the letter changed to
4587 #. match the one in the answer string.
4588 #.
4589 #. i = please show me more information
4590 #. m = back to the main menu
4591 #. s = skip this key
4592 #. q = quit
4593 #.
4594 msgid "iImMqQsS"
4595 msgstr "iImMuUsS"
4596
4597 msgid "No trust value assigned to:\n"
4598 msgstr "Není přiřazena žádná hodnota důvěry:\n"
4599
4600 #, c-format
4601 msgid "  aka \"%s\"\n"
4602 msgstr "  alias „%s“\n"
4603
4604 msgid ""
4605 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4606 msgstr "Nakolik důvěřujete tvrzení, že tento klíč patří uvedenému uživateli?\n"
4607
4608 #, c-format
4609 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4610 msgstr "  %d = Nevím nebo neřeknu\n"
4611
4612 #, c-format
4613 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4614 msgstr "  %d = Nedůvěřuji\n"
4615
4616 #, c-format
4617 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4618 msgstr "  %d = Důvěřuji absolutně\n"
4619
4620 msgid "  m = back to the main menu\n"
4621 msgstr "  m = zpět do hlavního menu\n"
4622
4623 msgid "  s = skip this key\n"
4624 msgstr "  s = přeskočit tento klíč\n"
4625
4626 msgid "  q = quit\n"
4627 msgstr "  u = ukončit\n"
4628
4629 #, c-format
4630 msgid ""
4631 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4632 "\n"
4633 msgstr ""
4634 "Minimální úroveň důvěry tohoto klíče je: %s\n"
4635 "\n"
4636
4637 msgid "Your decision? "
4638 msgstr "Vaše rozhodnutí? "
4639
4640 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4641 msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíč absolutní důvěru? (a/N) "
4642
4643 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4644 msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu důvěryhodnému klíči:\n"
4645
4646 #, c-format
4647 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4648 msgstr "%s: Nic nenaznačuje tomu, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4649
4650 #, c-format
4651 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4652 msgstr "%s: Je zde částečná důvěra, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4653
4654 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4655 msgstr "Tento klíč pravděpodobně náleží uvedenému uživateli\n"
4656
4657 msgid "This key belongs to us\n"
4658 msgstr "Tento klíč náleží nám (máme odpovídající tajný klíč)\n"
4659
4660 msgid ""
4661 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4662 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4663 "you may answer the next question with yes.\n"
4664 msgstr ""
4665 "NENÍ jisté, zda tento klíč patří osobě, jejíž jméno je uvedeno\n"
4666 "v uživatelském ID. Pokud *skutečně* víte, co děláte, můžete na\n"
4667 "následující otázku odpovědět ano\n"
4668 "\n"
4669
4670 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4671 msgstr "Použít přesto tento klíč? (a/N) "
4672
4673 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4674 msgstr "VAROVÁNÍ: Je použit nedůvěryhodný klíč!\n"
4675
4676 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4677 msgstr "VAROVÁNÍ: tento klíč může být revokován (revokační klíč nenalezen)\n"
4678
4679 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4680 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován klíčem s pověřením k revokaci!\n"
4681
4682 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4683 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4684
4685 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4686 msgstr "         To může znamenat, že podpis je padělaný.\n"
4687
4688 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4689 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4690
4691 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4692 msgstr "Poznámka: Tento klíč byl označen jako neplatný (disabled).\n"
4693
4694 #, c-format
4695 msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
4696 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“\n"
4697
4698 #, c-format
4699 msgid "Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry\n"
4700 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem\n"
4701
4702 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
4703 msgstr "úroveň důvěry opravena na PLNOU, kvůli platné PKA informaci\n"
4704
4705 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
4706 msgstr "úroveň důvěry opravena na ŽÁDNOU, kvůli špatné PKA informaci\n"
4707
4708 msgid "Note: This key has expired!\n"
4709 msgstr "Poznámka: Skončila platnost tohoto klíče!\n"
4710
4711 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4712 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován důvěryhodným podpisem!\n"
4713
4714 msgid ""