preparing a release candidate
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 #
14 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
15 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
16 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
17 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
18 #
19 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
20 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
21 #
22 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
23 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
24 # kvalifikovaný certifikát/podpis
25 #
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg2 2.0.11-r5164\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2010-02-18 09:22+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2009-09-29 15:47+0200\n"
32 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
33 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
38
39 #: agent/call-pinentry.c:244
40 #, c-format
41 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
42 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
43
44 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
45 #. Pinentries.  A underscore indicates that the next letter
46 #. should be used as an accelerator.  The actual to be
47 #. translated text starts after the second vertical bar.
48 #: agent/call-pinentry.c:400
49 msgid "|pinentry-label|_OK"
50 msgstr ""
51
52 #: agent/call-pinentry.c:401
53 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
54 msgstr ""
55
56 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
57 #. for the quality bar.
58 #: agent/call-pinentry.c:644
59 msgid "Quality:"
60 msgstr "Kvalita:"
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
63 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
64 #. string to describe what this is about.  The length of the
65 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
66 #. translate this entry, a default english text (see source)
67 #. will be used.
68 #: agent/call-pinentry.c:666
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
72 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
73
74 #: agent/call-pinentry.c:710
75 msgid ""
76 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
77 "session"
78 msgstr ""
79 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
80
81 #: agent/call-pinentry.c:713
82 msgid ""
83 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
84 "this session"
85 msgstr ""
86 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
87
88 #: agent/call-pinentry.c:770
89 #, c-format
90 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
91 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
92
93 #: agent/call-pinentry.c:790 agent/call-pinentry.c:802
94 msgid "PIN too long"
95 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
96
97 #: agent/call-pinentry.c:791
98 msgid "Passphrase too long"
99 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
100
101 #: agent/call-pinentry.c:799
102 msgid "Invalid characters in PIN"
103 msgstr "Neplatný znak v PINu"
104
105 #: agent/call-pinentry.c:804
106 msgid "PIN too short"
107 msgstr "PIN je příliš krátký"
108
109 #: agent/call-pinentry.c:816
110 msgid "Bad PIN"
111 msgstr "Špatný PIN"
112
113 #: agent/call-pinentry.c:817
114 msgid "Bad Passphrase"
115 msgstr "Špatné heslo"
116
117 #: agent/call-pinentry.c:853
118 msgid "Passphrase"
119 msgstr "Heslo"
120
121 #: agent/command-ssh.c:529
122 #, c-format
123 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
124 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:473 g10/gpg.c:1122
127 #: g10/keygen.c:3394 g10/keygen.c:3427 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1569
128 #: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107
129 #: g10/tdbio.c:548 jnlib/dotlock.c:310
130 #, c-format
131 msgid "can't create `%s': %s\n"
132 msgstr "nemohu vytvořit „%s“: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
135 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
136 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1123 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2877
137 #: g10/keyring.c:1595 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
138 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
139 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:552
140 #: g10/tdbio.c:616 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2047
141 #: sm/gpgsm.c:2077 sm/gpgsm.c:2115 sm/gpgsm.c:2153 sm/qualified.c:66
142 #, c-format
143 msgid "can't open `%s': %s\n"
144 msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
145
146 #: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
147 #, c-format
148 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
149 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:1657
152 #, c-format
153 msgid "detected card with S/N: %s\n"
154 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
155
156 #: agent/command-ssh.c:1662
157 #, c-format
158 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
159 msgstr ""
160 "chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: %"
161 "s\n"
162
163 #: agent/command-ssh.c:1682
164 #, c-format
165 msgid "no suitable card key found: %s\n"
166 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
167
168 #: agent/command-ssh.c:1732
169 #, c-format
170 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
171 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
172
173 #: agent/command-ssh.c:1747
174 #, c-format
175 msgid "error writing key: %s\n"
176 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
177
178 #: agent/command-ssh.c:2055
179 #, c-format
180 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
181 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%0A  %c"
182
183 #: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
184 msgid "Please re-enter this passphrase"
185 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
186
187 #: agent/command-ssh.c:2404
188 #, c-format
189 msgid ""
190 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
191 "0Awithin gpg-agent's key storage"
192 msgstr ""
193 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%"
194 "0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
195
196 #: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
197 #: tools/symcryptrun.c:433
198 msgid "does not match - try again"
199 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
200
201 #: agent/command-ssh.c:2949
202 #, c-format
203 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
204 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
205
206 #: agent/divert-scd.c:92 g10/call-agent.c:863
207 msgid "Please insert the card with serial number"
208 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
209
210 #: agent/divert-scd.c:93 g10/call-agent.c:864
211 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
212 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
213
214 #: agent/divert-scd.c:200
215 msgid "Admin PIN"
216 msgstr "PIN správce"
217
218 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
219 #. used to unblock a PIN.
220 #: agent/divert-scd.c:205
221 msgid "PUK"
222 msgstr "PUK"
223
224 #: agent/divert-scd.c:212
225 msgid "Reset Code"
226 msgstr "Resetační kód"
227
228 #: agent/divert-scd.c:238
229 #, c-format
230 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
231 msgstr "%s%%0A%%0APoužijte klávesnici čtečky."
232
233 #: agent/divert-scd.c:287
234 msgid "Repeat this Reset Code"
235 msgstr "Zopakujte resetační kód"
236
237 #: agent/divert-scd.c:289
238 msgid "Repeat this PUK"
239 msgstr "Zopakujte tento PUK"
240
241 #: agent/divert-scd.c:290
242 msgid "Repeat this PIN"
243 msgstr "Zopakujte tento PIN"
244
245 #: agent/divert-scd.c:295
246 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
247 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
248
249 #: agent/divert-scd.c:297
250 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
251 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
252
253 #: agent/divert-scd.c:298
254 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
255 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
256
257 #: agent/divert-scd.c:310
258 #, c-format
259 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
260 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkl(a) kartu"
261
262 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:384 sm/export.c:638 sm/export.c:654
263 #: sm/import.c:661 sm/import.c:686
264 #, c-format
265 msgid "error creating temporary file: %s\n"
266 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
267
268 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:669
269 #, c-format
270 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
271 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
272
273 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
274 msgid "Enter new passphrase"
275 msgstr "Vložte nové heslo"
276
277 #: agent/genkey.c:167
278 msgid "Take this one anyway"
279 msgstr "Použít přesto tento klíč"
280
281 #: agent/genkey.c:193
282 #, c-format
283 msgid ""
284 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
285 "at least %u character long."
286 msgid_plural ""
287 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
288 "at least %u characters long."
289 msgstr[0] ""
290 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u znak "
291 "dlouhé."
292 msgstr[1] ""
293 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
294 "znaky dlouhé."
295 msgstr[2] ""
296 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
297 "znaků dlouhé."
298
299 #: agent/genkey.c:214
300 #, c-format
301 msgid ""
302 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
303 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
304 msgid_plural ""
305 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
306 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
307 msgstr[0] ""
308 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
309 "u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
310 msgstr[1] ""
311 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
312 "u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
313 msgstr[2] ""
314 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
315 "u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
316
317 #: agent/genkey.c:237
318 #, c-format
319 msgid ""
320 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
321 "a known term or match%%0Acertain pattern."
322 msgstr ""
323 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by nemělo být známým slovem "
324 "nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
325
326 #: agent/genkey.c:253
327 #, c-format
328 msgid ""
329 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
330 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
331
332 #: agent/genkey.c:255
333 #, c-format
334 msgid ""
335 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
336 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
337 msgstr ""
338 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
339 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
340
341 #: agent/genkey.c:264
342 msgid "Yes, protection is not needed"
343 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
344
345 #: agent/genkey.c:308
346 #, c-format
347 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
348 msgstr "Prosím, pro ochranu svého nového klíče%0A zadejte heslo"
349
350 #: agent/genkey.c:431
351 msgid "Please enter the new passphrase"
352 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
353
354 #: agent/gpg-agent.c:118 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:103
355 #: tools/gpg-check-pattern.c:70
356 msgid ""
357 "@Options:\n"
358 " "
359 msgstr ""
360 "@Volby:\n"
361 " "
362
363 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:105
364 msgid "run in server mode (foreground)"
365 msgstr "běžet v režimu serveru (na popředí)"
366
367 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:108
368 msgid "run in daemon mode (background)"
369 msgstr "běžen v režimu démona (na pozadí)"
370
371 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpg.c:488 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
372 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
373 #: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:163
374 msgid "verbose"
375 msgstr "s dodatečnými informacemi"
376
377 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:110
378 #: sm/gpgsm.c:282
379 msgid "be somewhat more quiet"
380 msgstr "být o trochu víc tichý"
381
382 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:111
383 msgid "sh-style command output"
384 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112
387 msgid "csh-style command output"
388 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
389
390 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:312
391 #: tools/symcryptrun.c:166
392 msgid "|FILE|read options from FILE"
393 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
394
395 #: agent/gpg-agent.c:131 scd/scdaemon.c:123
396 msgid "do not detach from the console"
397 msgstr "neodpojovat se od konzole"
398
399 #: agent/gpg-agent.c:132
400 msgid "do not grab keyboard and mouse"
401 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
402
403 #: agent/gpg-agent.c:133 tools/symcryptrun.c:165
404 msgid "use a log file for the server"
405 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
406
407 #: agent/gpg-agent.c:135
408 msgid "use a standard location for the socket"
409 msgstr "použít standardní umístění socketu"
410
411 #: agent/gpg-agent.c:138
412 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
413 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:141
416 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
417 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
418
419 #: agent/gpg-agent.c:142
420 msgid "do not use the SCdaemon"
421 msgstr "nepoužívat SCdémona"
422
423 #: agent/gpg-agent.c:154
424 msgid "ignore requests to change the TTY"
425 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
426
427 #: agent/gpg-agent.c:156
428 msgid "ignore requests to change the X display"
429 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
430
431 #: agent/gpg-agent.c:159
432 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
433 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
434
435 #: agent/gpg-agent.c:172
436 msgid "do not use the PIN cache when signing"
437 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
438
439 #: agent/gpg-agent.c:174
440 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
441 msgstr "dovolit klientům označit klíče za „důvěryhodné“"
442
443 #: agent/gpg-agent.c:176
444 msgid "allow presetting passphrase"
445 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
446
447 #: agent/gpg-agent.c:177
448 msgid "enable ssh-agent emulation"
449 msgstr "zapnout emulaci ssh-agenta"
450
451 #: agent/gpg-agent.c:179
452 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
453 msgstr "|SOUBOR|zapsat nastavení prostředí též do SOUBORU"
454
455 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
456 #. reporting address.  This is so that we can change the
457 #. reporting address without breaking the translations.
458 #: agent/gpg-agent.c:333 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:163
459 #: g10/gpg.c:814 g10/gpgv.c:114 kbx/kbxutil.c:113 scd/scdaemon.c:246
460 #: sm/gpgsm.c:519 tools/gpg-connect-agent.c:181 tools/gpgconf.c:102
461 #: tools/symcryptrun.c:203 tools/gpg-check-pattern.c:141
462 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
463 msgstr ""
464 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
465 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
466
467 #: agent/gpg-agent.c:342
468 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
469 msgstr "Použití: gpg-agent [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
470
471 #: agent/gpg-agent.c:344
472 msgid ""
473 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
474 "Secret key management for GnuPG\n"
475 msgstr ""
476 "Syntaxe: gpg-agent [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
477 "Správa tajných klíčů pro GnuPG\n"
478
479 #: agent/gpg-agent.c:390 g10/gpg.c:1007 scd/scdaemon.c:318 sm/gpgsm.c:669
480 #, c-format
481 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
482 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
483
484 #: agent/gpg-agent.c:611 agent/protect-tool.c:1033 kbx/kbxutil.c:428
485 #: scd/scdaemon.c:425 sm/gpgsm.c:912 sm/gpgsm.c:915 tools/symcryptrun.c:995
486 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
487 #, c-format
488 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
489 msgstr "%s je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
490
491 #: agent/gpg-agent.c:726 g10/gpg.c:2115 scd/scdaemon.c:511 sm/gpgsm.c:1011
492 #, c-format
493 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
494 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
495
496 #: agent/gpg-agent.c:731 agent/gpg-agent.c:1333 g10/gpg.c:2119
497 #: scd/scdaemon.c:516 sm/gpgsm.c:1015 tools/symcryptrun.c:928
498 #, c-format
499 msgid "option file `%s': %s\n"
500 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
501
502 #: agent/gpg-agent.c:739 g10/gpg.c:2126 scd/scdaemon.c:524 sm/gpgsm.c:1022
503 #, c-format
504 msgid "reading options from `%s'\n"
505 msgstr "čtu možnosti z „%s“\n"
506
507 #: agent/gpg-agent.c:1102 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
508 #: g10/plaintext.c:162
509 #, c-format
510 msgid "error creating `%s': %s\n"
511 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
512
513 #: agent/gpg-agent.c:1446 agent/gpg-agent.c:1564 agent/gpg-agent.c:1568
514 #: agent/gpg-agent.c:1609 agent/gpg-agent.c:1613 g10/exec.c:188
515 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:1021
516 #, c-format
517 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
518 msgstr "nemohu vytvořit adresář „%s“: %s\n"
519
520 #: agent/gpg-agent.c:1460 scd/scdaemon.c:1035
521 msgid "name of socket too long\n"
522 msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
523
524 #: agent/gpg-agent.c:1483 scd/scdaemon.c:1058
525 #, c-format
526 msgid "can't create socket: %s\n"
527 msgstr "nemohu vytvořit socket: %s\n"
528
529 #: agent/gpg-agent.c:1492
530 #, c-format
531 msgid "socket name `%s' is too long\n"
532 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
533
534 #: agent/gpg-agent.c:1510
535 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
536 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
537
538 #: agent/gpg-agent.c:1521 scd/scdaemon.c:1077
539 msgid "error getting nonce for the socket\n"
540 msgstr "chyba při získání náhodného řetězce pro socket\n"
541
542 #: agent/gpg-agent.c:1526 scd/scdaemon.c:1080
543 #, c-format
544 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
545 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
546
547 #: agent/gpg-agent.c:1538 scd/scdaemon.c:1089
548 #, c-format
549 msgid "listen() failed: %s\n"
550 msgstr "služba listen() selhala: %s\n"
551
552 #: agent/gpg-agent.c:1544 scd/scdaemon.c:1096
553 #, c-format
554 msgid "listening on socket `%s'\n"
555 msgstr "naslouchám na socketu „%s“\n"
556
557 #: agent/gpg-agent.c:1572 agent/gpg-agent.c:1619 g10/openfile.c:432
558 #, c-format
559 msgid "directory `%s' created\n"
560 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
561
562 #: agent/gpg-agent.c:1625
563 #, c-format
564 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
565 msgstr "stat() na „%s“ selhal: %s\n"
566
567 #: agent/gpg-agent.c:1629
568 #, c-format
569 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
570 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
571
572 #: agent/gpg-agent.c:1759 scd/scdaemon.c:1112
573 #, c-format
574 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
575 msgstr "chyba při čtení náhodného řetězce z fd %d: %s\n"
576
577 #: agent/gpg-agent.c:1781
578 #, c-format
579 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
580 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
581
582 #: agent/gpg-agent.c:1786
583 #, c-format
584 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
585 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
586
587 #: agent/gpg-agent.c:1806
588 #, c-format
589 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
590 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
591
592 #: agent/gpg-agent.c:1811
593 #, c-format
594 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
595 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
596
597 #: agent/gpg-agent.c:1951 scd/scdaemon.c:1249
598 #, c-format
599 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
600 msgstr "pth_select selhala: %s – čekám 1 s\n"
601
602 #: agent/gpg-agent.c:2074 scd/scdaemon.c:1316
603 #, c-format
604 msgid "%s %s stopped\n"
605 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
606
607 #: agent/gpg-agent.c:2210
608 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
609 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
610
611 #: agent/gpg-agent.c:2221 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:291
612 #: tools/gpg-connect-agent.c:2168
613 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
614 msgstr "špatný formát proměnné prostředí GPG_AGENT_INFO\n"
615
616 #: agent/gpg-agent.c:2234 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:303
617 #: tools/gpg-connect-agent.c:2179
618 #, c-format
619 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
620 msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
621
622 #: agent/preset-passphrase.c:98
623 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
624 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
625
626 #: agent/preset-passphrase.c:101
627 msgid ""
628 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
629 "Password cache maintenance\n"
630 msgstr ""
631 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP\n"
632 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
633
634 #: agent/protect-tool.c:113 g10/gpg.c:373 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:186
635 #: tools/gpgconf.c:60
636 msgid ""
637 "@Commands:\n"
638 " "
639 msgstr ""
640 "@Příkazy:\n"
641 " "
642
643 #: agent/protect-tool.c:127 g10/gpg.c:441 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
644 #: sm/gpgsm.c:226 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
645 #: tools/symcryptrun.c:156
646 msgid ""
647 "@\n"
648 "Options:\n"
649 " "
650 msgstr ""
651 "@\n"
652 "Volby:\n"
653 " "
654
655 #: agent/protect-tool.c:166
656 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
657 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
658
659 #: agent/protect-tool.c:168
660 msgid ""
661 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
662 "Secret key maintenance tool\n"
663 msgstr ""
664 "Syntaxe: gpg-protect-tool [VOLBY] [ARGUMENTY]nNástroj na správu tajných "
665 "klíčů\n"
666
667 #: agent/protect-tool.c:1162
668 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
669 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
670
671 #: agent/protect-tool.c:1167
672 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
673 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
674
675 #: agent/protect-tool.c:1173
676 msgid ""
677 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
678 "system."
679 msgstr ""
680 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
681 "GnuPG."
682
683 #: agent/protect-tool.c:1178
684 msgid ""
685 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
686 "needed to complete this operation."
687 msgstr ""
688 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
689 "potřebný pro dokončení této operace."
690
691 #: agent/protect-tool.c:1183 tools/symcryptrun.c:434
692 msgid "Passphrase:"
693 msgstr "Heslo:"
694
695 #: agent/protect-tool.c:1188 tools/symcryptrun.c:445
696 msgid "cancelled\n"
697 msgstr "zrušeno\n"
698
699 #: agent/protect-tool.c:1190 tools/symcryptrun.c:441
700 #, c-format
701 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
702 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
703
704 #: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
705 #, c-format
706 msgid "error opening `%s': %s\n"
707 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
708
709 #: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
710 #, c-format
711 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
712 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
713
714 #: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
715 #, c-format
716 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
717 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
718
719 #: agent/trustlist.c:185
720 #, c-format
721 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
722 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
723
724 #: agent/trustlist.c:229
725 #, c-format
726 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
727 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
728
729 #: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
730 #, c-format
731 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
732 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
733
734 #: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
735 #, c-format
736 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
737 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
738
739 #: agent/trustlist.c:400 agent/trustlist.c:450
740 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
741 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
742
743 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
744 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
745 #. Pinentry to insert a line break.  The double
746 #. percent sign is actually needed because it is also
747 #. a printf format string.  If you need to insert a
748 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
749 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
750 #. certificate.
751 #: agent/trustlist.c:611
752 #, c-format
753 msgid ""
754 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
755 "certificates?"
756 msgstr ""
757 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
758 "vydávání certifikátu?"
759
760 #: agent/trustlist.c:620 common/audit.c:467
761 msgid "Yes"
762 msgstr "Ano"
763
764 #: agent/trustlist.c:620 common/audit.c:469
765 msgid "No"
766 msgstr "Ne"
767
768 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
769 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
770 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
771 #. needed because it is also a printf format string.  If you
772 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
773 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
774 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
775 #. as stored in the certificate.
776 #: agent/trustlist.c:654
777 #, c-format
778 msgid ""
779 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
780 "fingerprint:%%0A  %s"
781 msgstr ""
782 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
783
784 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
785 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
786 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
787 #: agent/trustlist.c:668
788 msgid "Correct"
789 msgstr "V pořádku"
790
791 #: agent/trustlist.c:668
792 msgid "Wrong"
793 msgstr "Špatně"
794
795 #: agent/findkey.c:156
796 #, c-format
797 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
798 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
799
800 #: agent/findkey.c:172
801 #, c-format
802 msgid ""
803 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
804 "it now."
805 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
806
807 #: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
808 msgid "Change passphrase"
809 msgstr "Změnit heslo"
810
811 #: agent/findkey.c:194
812 msgid "I'll change it later"
813 msgstr "Změním jej později"
814
815 #: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
816 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
817 #, c-format
818 msgid "error creating a pipe: %s\n"
819 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
820
821 #: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
822 #, c-format
823 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
824 msgstr "nemohu otevřít (fdopen) rouru pro čtení: %s\n"
825
826 #: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
827 #, c-format
828 msgid "error forking process: %s\n"
829 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
830
831 #: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
832 #, c-format
833 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
834 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
835
836 #: common/exechelp.c:819
837 #, c-format
838 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
839 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
840
841 #: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
842 #, c-format
843 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
844 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
845
846 #: common/exechelp.c:870
847 #, c-format
848 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
849 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
850
851 #: common/exechelp.c:883
852 #, c-format
853 msgid "error running `%s': terminated\n"
854 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
855
856 #: common/http.c:1674
857 #, c-format
858 msgid "error creating socket: %s\n"
859 msgstr "chyba při vytváření socketu: %s\n"
860
861 #: common/http.c:1718
862 msgid "host not found"
863 msgstr "stroj nenalezen"
864
865 #: common/simple-pwquery.c:338
866 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
867 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
868
869 #: common/simple-pwquery.c:395
870 #, c-format
871 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
872 msgstr "nemohu se připojit k „%s“: %s\n"
873
874 #: common/simple-pwquery.c:406
875 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
876 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
877
878 #: common/simple-pwquery.c:416
879 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
880 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
881
882 #: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
883 msgid "canceled by user\n"
884 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
885
886 #: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
887 msgid "problem with the agent\n"
888 msgstr "problém s agentem\n"
889
890 #: common/sysutils.c:105
891 #, c-format
892 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
893 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
894
895 # TODO: i18n of first %s
896 #: common/sysutils.c:200
897 #, c-format
898 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
899 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
900
901 # TODO: i18n of first %s
902 #: common/sysutils.c:232
903 #, c-format
904 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
905 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
906
907 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
908 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:72
909 msgid "yes"
910 msgstr "ano"
911
912 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:77
913 msgid "yY"
914 msgstr "aAyY"
915
916 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
917 #: common/yesno.c:38 common/yesno.c:74
918 msgid "no"
919 msgstr "ne"
920
921 #: common/yesno.c:39 common/yesno.c:78
922 msgid "nN"
923 msgstr "nN"
924
925 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
926 #: common/yesno.c:76
927 msgid "quit"
928 msgstr "ukončit"
929
930 #: common/yesno.c:79
931 msgid "qQ"
932 msgstr "uUqQ"
933
934 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
935 #: common/yesno.c:113
936 msgid "okay|okay"
937 msgstr "okey|okey"
938
939 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
940 #: common/yesno.c:115
941 msgid "cancel|cancel"
942 msgstr "zrušit|zrušit"
943
944 #: common/yesno.c:116
945 msgid "oO"
946 msgstr "oO"
947
948 #: common/yesno.c:117
949 msgid "cC"
950 msgstr "zZ"
951
952 #: common/miscellaneous.c:77
953 #, c-format
954 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
955 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
956
957 #: common/miscellaneous.c:80
958 #, c-format
959 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
960 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
961
962 #: common/asshelp.c:208 tools/gpg-connect-agent.c:2129
963 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
964 msgstr "gpg-agent neběží – spouštím jej\n"
965
966 #: common/asshelp.c:314
967 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
968 msgstr "k agentu se nelze připojit – zkouším náhradní způsob\n"
969
970 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
971 #. verbatim.  It will not be printed.
972 #: common/audit.c:474
973 msgid "|audit-log-result|Good"
974 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
975
976 #: common/audit.c:477
977 msgid "|audit-log-result|Bad"
978 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
979
980 #: common/audit.c:479
981 msgid "|audit-log-result|Not supported"
982 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
983
984 #: common/audit.c:481
985 msgid "|audit-log-result|No certificate"
986 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
987
988 #: common/audit.c:483
989 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
990 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
991
992 #: common/audit.c:485
993 msgid "|audit-log-result|Error"
994 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
995
996 #: common/audit.c:487
997 #, fuzzy
998 msgid "|audit-log-result|Not used"
999 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
1000
1001 #: common/audit.c:489
1002 #, fuzzy
1003 msgid "|audit-log-result|Okay"
1004 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
1005
1006 #: common/audit.c:491
1007 #, fuzzy
1008 msgid "|audit-log-result|Skipped"
1009 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
1010
1011 #: common/audit.c:493
1012 #, fuzzy
1013 msgid "|audit-log-result|Some"
1014 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
1015
1016 #: common/audit.c:726
1017 msgid "Certificate chain available"
1018 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
1019
1020 #: common/audit.c:733
1021 msgid "root certificate missing"
1022 msgstr "chybí kořenový certifikát"
1023
1024 #: common/audit.c:759
1025 msgid "Data encryption succeeded"
1026 msgstr "Šifrování dat uspělo"
1027
1028 #: common/audit.c:764 common/audit.c:830 common/audit.c:906 common/audit.c:997
1029 msgid "Data available"
1030 msgstr "Data k dispozici"
1031
1032 #: common/audit.c:767
1033 msgid "Session key created"
1034 msgstr "Vytvořen klíč relace"
1035
1036 #: common/audit.c:772 common/audit.c:912 common/audit.c:919
1037 #, c-format
1038 msgid "algorithm: %s"
1039 msgstr "algoritmus: %s"
1040
1041 #: common/audit.c:774 common/audit.c:776 common/audit.c:921 common/audit.c:923
1042 #, c-format
1043 msgid "unsupported algorithm: %s"
1044 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
1045
1046 #: common/audit.c:778 common/audit.c:925
1047 msgid "seems to be not encrypted"
1048 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
1049
1050 #: common/audit.c:784 common/audit.c:933
1051 msgid "Number of recipients"
1052 msgstr "Počet příjemců"
1053
1054 #: common/audit.c:792 common/audit.c:956
1055 #, c-format
1056 msgid "Recipient %d"
1057 msgstr "Příjemce %d"
1058
1059 #: common/audit.c:825
1060 msgid "Data signing succeeded"
1061 msgstr "Podepisování dat uspělo"
1062
1063 #: common/audit.c:839 common/audit.c:1033 common/audit.c:1060
1064 #, fuzzy, c-format
1065 msgid "data hash algorithm: %s"
1066 msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
1067
1068 #: common/audit.c:862
1069 #, fuzzy, c-format
1070 msgid "Signer %d"
1071 msgstr "Podpis %d"
1072
1073 #: common/audit.c:866 common/audit.c:1065
1074 #, fuzzy, c-format
1075 msgid "attr hash algorithm: %s"
1076 msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
1077
1078 #: common/audit.c:901
1079 msgid "Data decryption succeeded"
1080 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
1081
1082 #: common/audit.c:910
1083 #, fuzzy
1084 msgid "Encryption algorithm supported"
1085 msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
1086
1087 #: common/audit.c:993
1088 msgid "Data verification succeeded"
1089 msgstr "Ověření dat uspělo"
1090
1091 #: common/audit.c:1002
1092 msgid "Signature available"
1093 msgstr "Podpis je k dispozici"
1094
1095 #: common/audit.c:1024
1096 #, fuzzy
1097 msgid "Parsing data succeeded"
1098 msgstr "Rozebírání podpisu uspělo"
1099
1100 #: common/audit.c:1036
1101 #, fuzzy, c-format
1102 msgid "bad data hash algorithm: %s"
1103 msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
1104
1105 #: common/audit.c:1051
1106 #, c-format
1107 msgid "Signature %d"
1108 msgstr "Podpis %d"
1109
1110 #: common/audit.c:1079
1111 msgid "Certificate chain valid"
1112 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
1113
1114 #: common/audit.c:1090
1115 msgid "Root certificate trustworthy"
1116 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
1117
1118 #: common/audit.c:1111 sm/certchain.c:935
1119 msgid "no CRL found for certificate"
1120 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
1121
1122 #: common/audit.c:1114 sm/certchain.c:945
1123 msgid "the available CRL is too old"
1124 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
1125
1126 #: common/audit.c:1119
1127 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1128 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
1129
1130 #: common/audit.c:1139
1131 msgid "Included certificates"
1132 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
1133
1134 #: common/audit.c:1194
1135 msgid "No audit log entries."
1136 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
1137
1138 #: common/audit.c:1243
1139 msgid "Unknown operation"
1140 msgstr "Neznámá operace"
1141
1142 #: common/audit.c:1261
1143 msgid "Gpg-Agent usable"
1144 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1145
1146 #: common/audit.c:1271
1147 msgid "Dirmngr usable"
1148 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1149
1150 #: common/audit.c:1307
1151 #, c-format
1152 msgid "No help available for `%s'."
1153 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1154
1155 #: common/helpfile.c:80
1156 msgid "ignoring garbage line"
1157 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1158
1159 #: common/gettime.c:503
1160 msgid "[none]"
1161 msgstr "[není nastaveno]"
1162
1163 #: g10/armor.c:379
1164 #, c-format
1165 msgid "armor: %s\n"
1166 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1167
1168 #: g10/armor.c:418
1169 msgid "invalid armor header: "
1170 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1171
1172 #: g10/armor.c:429
1173 msgid "armor header: "
1174 msgstr "ASCII hlavička: "
1175
1176 #: g10/armor.c:442
1177 msgid "invalid clearsig header\n"
1178 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1179
1180 #: g10/armor.c:455
1181 msgid "unknown armor header: "
1182 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1183
1184 #: g10/armor.c:508
1185 msgid "nested clear text signatures\n"
1186 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1187
1188 #: g10/armor.c:643
1189 msgid "unexpected armor: "
1190 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1191
1192 #: g10/armor.c:655
1193 msgid "invalid dash escaped line: "
1194 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1195
1196 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1197 #, c-format
1198 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1199 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1200
1201 #: g10/armor.c:852
1202 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1203 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1204
1205 #: g10/armor.c:886
1206 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1207 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1208
1209 #: g10/armor.c:894
1210 msgid "malformed CRC\n"
1211 msgstr "špatný formát CRC\n"
1212
1213 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1214 #, c-format
1215 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1216 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1217
1218 #: g10/armor.c:918
1219 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1220 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1221
1222 #: g10/armor.c:922
1223 msgid "error in trailer line\n"
1224 msgstr "chyba v patičce\n"
1225
1226 #: g10/armor.c:1233
1227 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1228 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1229
1230 #: g10/armor.c:1238
1231 #, c-format
1232 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1233 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1234
1235 #: g10/armor.c:1242
1236 msgid ""
1237 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1238 msgstr ""
1239 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1240 "špatný MTA\n"
1241
1242 #: g10/build-packet.c:976
1243 msgid ""
1244 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1245 "an '='\n"
1246 msgstr ""
1247 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1248 "a musí končit znakem „=“\n"
1249
1250 #: g10/build-packet.c:988
1251 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1252 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1253
1254 #: g10/build-packet.c:994
1255 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1256 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1257
1258 #: g10/build-packet.c:1012
1259 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1260 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1261
1262 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1263 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1264 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1265
1266 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1267 msgid "not human readable"
1268 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1269
1270 #: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
1271 #, c-format
1272 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1273 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1274
1275 #: g10/card-util.c:90
1276 #, c-format
1277 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1278 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1279
1280 #: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1770 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1281 #: g10/keygen.c:3068 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1282 msgid "can't do this in batch mode\n"
1283 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1284
1285 #: g10/card-util.c:106
1286 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1287 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1288
1289 #: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2020
1290 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1291 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1292
1293 #: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1455 g10/card-util.c:1565
1294 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1630
1295 #: g10/keygen.c:1711 sm/certreqgen-ui.c:165 sm/certreqgen-ui.c:249
1296 #: sm/certreqgen-ui.c:283
1297 msgid "Your selection? "
1298 msgstr "Váš výběr? "
1299
1300 #: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
1301 msgid "[not set]"
1302 msgstr "[není nastaven]"
1303
1304 #: g10/card-util.c:509
1305 msgid "male"
1306 msgstr "muž"
1307
1308 #: g10/card-util.c:510
1309 msgid "female"
1310 msgstr "žena"
1311
1312 #: g10/card-util.c:510
1313 msgid "unspecified"
1314 msgstr "neuvedeno"
1315
1316 #: g10/card-util.c:537
1317 msgid "not forced"
1318 msgstr "není vyžadováno"
1319
1320 #: g10/card-util.c:537
1321 msgid "forced"
1322 msgstr "vyžadováno"
1323
1324 #: g10/card-util.c:628
1325 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1326 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1327
1328 #: g10/card-util.c:630
1329 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1330 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1331
1332 #: g10/card-util.c:632
1333 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1334 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1335
1336 #: g10/card-util.c:649
1337 msgid "Cardholder's surname: "
1338 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1339
1340 #: g10/card-util.c:651
1341 msgid "Cardholder's given name: "
1342 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1343
1344 #: g10/card-util.c:669
1345 #, c-format
1346 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1347 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1348
1349 #: g10/card-util.c:690
1350 msgid "URL to retrieve public key: "
1351 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1352
1353 #: g10/card-util.c:698
1354 #, c-format
1355 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1356 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1357
1358 #: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
1359 #, c-format
1360 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1361 msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
1362
1363 #: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
1364 #, c-format
1365 msgid "error reading `%s': %s\n"
1366 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1367
1368 #: g10/card-util.c:836
1369 #, c-format
1370 msgid "error writing `%s': %s\n"
1371 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1372
1373 #: g10/card-util.c:863
1374 msgid "Login data (account name): "
1375 msgstr "Login (jménu účtu): "
1376
1377 #: g10/card-util.c:873
1378 #, c-format
1379 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1380 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1381
1382 #: g10/card-util.c:909
1383 msgid "Private DO data: "
1384 msgstr "Privátní DO data: "
1385
1386 #: g10/card-util.c:919
1387 #, c-format
1388 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1389 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1390
1391 #: g10/card-util.c:1002
1392 msgid "Language preferences: "
1393 msgstr "Jazykové předvolby: "
1394
1395 #: g10/card-util.c:1010
1396 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1397 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1398
1399 #: g10/card-util.c:1019
1400 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1401 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1402
1403 #: g10/card-util.c:1041
1404 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1405 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1406
1407 #: g10/card-util.c:1055
1408 msgid "Error: invalid response.\n"
1409 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1410
1411 #: g10/card-util.c:1077
1412 msgid "CA fingerprint: "
1413 msgstr "Otisk CA: "
1414
1415 #: g10/card-util.c:1100
1416 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1417 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1418
1419 #: g10/card-util.c:1150
1420 #, c-format
1421 msgid "key operation not possible: %s\n"
1422 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1423
1424 #: g10/card-util.c:1151
1425 msgid "not an OpenPGP card"
1426 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1427
1428 #: g10/card-util.c:1164
1429 #, c-format
1430 msgid "error getting current key info: %s\n"
1431 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1432
1433 #: g10/card-util.c:1251
1434 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1435 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1436
1437 #: g10/card-util.c:1267
1438 msgid ""
1439 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1440 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1441 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1442 msgstr ""
1443 "POZNÁMKA: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1444 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1445 "dokumentace\n"
1446 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1447
1448 #: g10/card-util.c:1292
1449 #, c-format
1450 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1451 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1452
1453 #: g10/card-util.c:1294
1454 #, c-format
1455 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1456 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1457
1458 #: g10/card-util.c:1295
1459 #, c-format
1460 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1461 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1462
1463 #: g10/card-util.c:1306 g10/keygen.c:1844 g10/keygen.c:1850
1464 #: sm/certreqgen-ui.c:194
1465 #, c-format
1466 msgid "rounded up to %u bits\n"
1467 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1468
1469 #: g10/card-util.c:1314 g10/keygen.c:1831 sm/certreqgen-ui.c:184
1470 #, c-format
1471 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1472 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1473
1474 #: g10/card-util.c:1319
1475 #, c-format
1476 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1477 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1478
1479 #: g10/card-util.c:1339
1480 #, c-format
1481 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1482 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1483
1484 #: g10/card-util.c:1361
1485 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1486 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1487
1488 #: g10/card-util.c:1375
1489 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1490 msgstr "POZNÁMKA: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1491
1492 #: g10/card-util.c:1378
1493 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1494 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1495
1496 #: g10/card-util.c:1390
1497 #, c-format
1498 msgid ""
1499 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1500 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1501 "You should change them using the command --change-pin\n"
1502 msgstr ""
1503 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINu je\n"
1504 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1505 "Toto nastavení můžete změnit příkazem --change-pin\n"
1506
1507 #: g10/card-util.c:1446
1508 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1509 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1510
1511 #: g10/card-util.c:1448 g10/card-util.c:1556
1512 msgid "   (1) Signature key\n"
1513 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1514
1515 #: g10/card-util.c:1449 g10/card-util.c:1558
1516 msgid "   (2) Encryption key\n"
1517 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1518
1519 #: g10/card-util.c:1450 g10/card-util.c:1560
1520 msgid "   (3) Authentication key\n"
1521 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1522
1523 #: g10/card-util.c:1466 g10/card-util.c:1585 g10/keyedit.c:945
1524 #: g10/keygen.c:1634 g10/keygen.c:1662 g10/keygen.c:1764 g10/revoke.c:683
1525 msgid "Invalid selection.\n"
1526 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1527
1528 #: g10/card-util.c:1553
1529 msgid "Please select where to store the key:\n"
1530 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1531
1532 #: g10/card-util.c:1597
1533 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1534 msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíče\n"
1535
1536 #: g10/card-util.c:1602
1537 msgid "secret parts of key are not available\n"
1538 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
1539
1540 #: g10/card-util.c:1607
1541 msgid "secret key already stored on a card\n"
1542 msgstr "tajný klíč je na kartě uložen\n"
1543
1544 #: g10/card-util.c:1620
1545 #, c-format
1546 msgid "error writing key to card: %s\n"
1547 msgstr "chyba při zápisu klíče na kartu: %s\n"
1548
1549 #: g10/card-util.c:1679 g10/keyedit.c:1380
1550 msgid "quit this menu"
1551 msgstr "ukončit toto menu"
1552
1553 #: g10/card-util.c:1681
1554 msgid "show admin commands"
1555 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1556
1557 #: g10/card-util.c:1682 g10/keyedit.c:1383
1558 msgid "show this help"
1559 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1560
1561 #: g10/card-util.c:1684
1562 msgid "list all available data"
1563 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1564
1565 #: g10/card-util.c:1687
1566 msgid "change card holder's name"
1567 msgstr "změní jméno majitele karty"
1568
1569 #: g10/card-util.c:1688
1570 msgid "change URL to retrieve key"
1571 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1572
1573 #: g10/card-util.c:1689
1574 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1575 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1576
1577 #: g10/card-util.c:1690
1578 msgid "change the login name"
1579 msgstr "změnit login name"
1580
1581 #: g10/card-util.c:1691
1582 msgid "change the language preferences"
1583 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1584
1585 #: g10/card-util.c:1692
1586 msgid "change card holder's sex"
1587 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1588
1589 #: g10/card-util.c:1693
1590 msgid "change a CA fingerprint"
1591 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1592
1593 #: g10/card-util.c:1694
1594 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1595 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1596
1597 #: g10/card-util.c:1695
1598 msgid "generate new keys"
1599 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1600
1601 #: g10/card-util.c:1696
1602 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1603 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1604
1605 #: g10/card-util.c:1697
1606 msgid "verify the PIN and list all data"
1607 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1608
1609 #: g10/card-util.c:1698
1610 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1611 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1612
1613 #: g10/card-util.c:1820
1614 msgid "gpg/card> "
1615 msgstr ""
1616
1617 #: g10/card-util.c:1861
1618 msgid "Admin-only command\n"
1619 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1620
1621 #: g10/card-util.c:1892
1622 msgid "Admin commands are allowed\n"
1623 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1624
1625 #: g10/card-util.c:1894
1626 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1627 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1628
1629 #: g10/card-util.c:1985 g10/keyedit.c:2290
1630 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1631 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1632
1633 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1634 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1635 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1636
1637 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:4023 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
1638 #, c-format
1639 msgid "can't open `%s'\n"
1640 msgstr "nelze otevřít „%s“\n"
1641
1642 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3514 g10/keyserver.c:1737
1643 #: g10/revoke.c:226
1644 #, c-format
1645 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1646 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1647
1648 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1751
1649 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1650 #, c-format
1651 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1652 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1653
1654 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1655 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1656 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1657
1658 #: g10/delkey.c:133
1659 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1660 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1661
1662 #: g10/delkey.c:145
1663 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1664 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1665
1666 #: g10/delkey.c:153
1667 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1668 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1669
1670 #: g10/delkey.c:163
1671 #, c-format
1672 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1673 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo:  %s\n"
1674
1675 #: g10/delkey.c:173
1676 msgid "ownertrust information cleared\n"
1677 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1678
1679 #: g10/delkey.c:204
1680 #, c-format
1681 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1682 msgstr "existuje tajný klíč pro tento veřejný klíč \"%s\"!\n"
1683
1684 #: g10/delkey.c:206
1685 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1686 msgstr ""
1687 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1688
1689 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1690 #, c-format
1691 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1692 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1693
1694 #: g10/encode.c:232
1695 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1696 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1697
1698 #: g10/encode.c:246
1699 #, c-format
1700 msgid "using cipher %s\n"
1701 msgstr "použití šifry: %s\n"
1702
1703 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1704 #, c-format
1705 msgid "`%s' already compressed\n"
1706 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1707
1708 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1709 #, c-format
1710 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1711 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1712
1713 #: g10/encode.c:485
1714 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1715 msgstr ""
1716 "v módu --pgp2 můžete šifrovat pouze RSA klíčem o délce 2048 bitů a méně\n"
1717
1718 #: g10/encode.c:510
1719 #, c-format
1720 msgid "reading from `%s'\n"
1721 msgstr "čtu z „%s“\n"
1722
1723 #: g10/encode.c:541
1724 msgid ""
1725 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1726 msgstr "algoritmus IDEA nelze použít pro všechny klíče, pro které šifrujete.\n"
1727
1728 #: g10/encode.c:559
1729 #, c-format
1730 msgid ""
1731 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1732 msgstr ""
1733 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1734
1735 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1736 #, c-format
1737 msgid ""
1738 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1739 "preferences\n"
1740 msgstr ""
1741 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1742 "příjemce\n"
1743
1744 #: g10/encode.c:751
1745 #, c-format
1746 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1747 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1748
1749 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1750 #, c-format
1751 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1752 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1753
1754 #: g10/encode.c:848
1755 #, c-format
1756 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1757 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1758
1759 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1760 #, c-format
1761 msgid "%s encrypted data\n"
1762 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1763
1764 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1765 #, c-format
1766 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1767 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1768
1769 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1770 msgid ""
1771 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1772 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1773
1774 #: g10/encr-data.c:145
1775 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1776 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1777
1778 #: g10/exec.c:57
1779 msgid "no remote program execution supported\n"
1780 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1781
1782 #: g10/exec.c:308
1783 msgid ""
1784 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1785 msgstr ""
1786 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1787 "nastaveny nebezpečně\n"
1788
1789 #: g10/exec.c:338
1790 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1791 msgstr ""
1792 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1793 "dočasné soubory (temp files)\n"
1794
1795 #: g10/exec.c:416
1796 #, c-format
1797 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1798 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1799
1800 #: g10/exec.c:419
1801 #, c-format
1802 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1803 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1804
1805 #: g10/exec.c:510
1806 #, c-format
1807 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1808 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1809
1810 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:588
1811 msgid "unnatural exit of external program\n"
1812 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1813
1814 #: g10/exec.c:536
1815 msgid "unable to execute external program\n"
1816 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1817
1818 #: g10/exec.c:553
1819 #, c-format
1820 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1821 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1822
1823 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1824 #, c-format
1825 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1826 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1827
1828 #: g10/exec.c:611
1829 #, c-format
1830 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1831 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1832
1833 #: g10/export.c:61
1834 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1835 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1836
1837 #: g10/export.c:63
1838 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1839 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1840
1841 #: g10/export.c:65
1842 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1843 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1844
1845 #: g10/export.c:67
1846 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1847 msgstr "odstranit ochranu heslem z exportovaných podklíčů"
1848
1849 #: g10/export.c:69
1850 msgid "remove unusable parts from key during export"
1851 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1852
1853 #: g10/export.c:71
1854 msgid "remove as much as possible from key during export"
1855 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1856
1857 #: g10/export.c:73
1858 msgid "export keys in an S-expression based format"
1859 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
1860
1861 #: g10/export.c:338
1862 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1863 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1864
1865 #: g10/export.c:367
1866 #, c-format
1867 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1868 msgstr "klíč %s: není chráněný – přeskočeno\n"
1869
1870 #: g10/export.c:375
1871 #, c-format
1872 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1873 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1874
1875 #: g10/export.c:386
1876 #, c-format
1877 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1878 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1879
1880 #: g10/export.c:537
1881 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1882 msgstr "exportovat nechráněné podklíče\n"
1883
1884 #: g10/export.c:560
1885 #, c-format
1886 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1887 msgstr "odemknutí podklíče selhalo: %s\n"
1888
1889 #: g10/export.c:584
1890 #, c-format
1891 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1892 msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíč %s není chráněn pomocí simple SK checksum\n"
1893
1894 #: g10/export.c:633
1895 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1896 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1897
1898 #: g10/getkey.c:152
1899 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1900 msgstr "příliš mnoho položek v bufferu veřejných klíčů – vypnuto\n"
1901
1902 #: g10/getkey.c:175
1903 msgid "[User ID not found]"
1904 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1905
1906 #: g10/getkey.c:1113
1907 #, c-format
1908 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1909 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1910
1911 #: g10/getkey.c:1118
1912 #, c-format
1913 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1914 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1915
1916 #: g10/getkey.c:1120
1917 msgid "No fingerprint"
1918 msgstr "Chybí otisk"
1919
1920 # c-format
1921 #: g10/getkey.c:1930
1922 #, c-format
1923 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1924 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1925
1926 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3839
1927 #, c-format
1928 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1929 msgstr "neexistuje tajný podklíč pro veřejný klíč %s – ignorováno\n"
1930
1931 #: g10/getkey.c:2759
1932 #, c-format
1933 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1934 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1935
1936 #: g10/getkey.c:2806
1937 #, c-format
1938 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1939 msgstr "klíč %s: tajný klíč bez klíče veřejného – přeskočeno\n"
1940
1941 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:188
1942 msgid "make a signature"
1943 msgstr "vytvořit podpis"
1944
1945 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:189
1946 msgid "make a clear text signature"
1947 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1948
1949 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
1950 msgid "make a detached signature"
1951 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1952
1953 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:191
1954 msgid "encrypt data"
1955 msgstr "šifrovat data"
1956
1957 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:192
1958 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1959 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1960
1961 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:193
1962 msgid "decrypt data (default)"
1963 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1964
1965 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:194
1966 msgid "verify a signature"
1967 msgstr "verifikovat podpis"
1968
1969 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:195
1970 msgid "list keys"
1971 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1972
1973 #: g10/gpg.c:388
1974 msgid "list keys and signatures"
1975 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1976
1977 #: g10/gpg.c:389
1978 msgid "list and check key signatures"
1979 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1980
1981 #: g10/gpg.c:390 sm/gpgsm.c:200
1982 msgid "list keys and fingerprints"
1983 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1984
1985 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:198
1986 msgid "list secret keys"
1987 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1988
1989 #: g10/gpg.c:392 sm/gpgsm.c:201
1990 msgid "generate a new key pair"
1991 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1992
1993 #: g10/gpg.c:393
1994 msgid "generate a revocation certificate"
1995 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1996
1997 #: g10/gpg.c:395 sm/gpgsm.c:203
1998 msgid "remove keys from the public keyring"
1999 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
2000
2001 #: g10/gpg.c:397
2002 msgid "remove keys from the secret keyring"
2003 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
2004
2005 #: g10/gpg.c:398
2006 msgid "sign a key"
2007 msgstr "podepsat klíč"
2008
2009 #: g10/gpg.c:399
2010 msgid "sign a key locally"
2011 msgstr "podepsat klíč lokálně"
2012
2013 #: g10/gpg.c:400
2014 msgid "sign or edit a key"
2015 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
2016
2017 #: g10/gpg.c:402 sm/gpgsm.c:215
2018 msgid "change a passphrase"
2019 msgstr "změnit heslo"
2020
2021 #: g10/gpg.c:404
2022 msgid "export keys"
2023 msgstr "exportovat klíče"
2024
2025 #: g10/gpg.c:405 sm/gpgsm.c:204
2026 msgid "export keys to a key server"
2027 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
2028
2029 #: g10/gpg.c:406 sm/gpgsm.c:205
2030 msgid "import keys from a key server"
2031 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
2032
2033 #: g10/gpg.c:408
2034 msgid "search for keys on a key server"
2035 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
2036
2037 #: g10/gpg.c:410
2038 msgid "update all keys from a keyserver"
2039 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
2040
2041 #: g10/gpg.c:415
2042 msgid "import/merge keys"
2043 msgstr "importovat/sloučit klíče"
2044
2045 #: g10/gpg.c:418
2046 msgid "print the card status"
2047 msgstr "vytisknout stav karty"
2048
2049 #: g10/gpg.c:419
2050 msgid "change data on a card"
2051 msgstr "změnit data na kartě"
2052
2053 #: g10/gpg.c:420
2054 msgid "change a card's PIN"
2055 msgstr "změnit PIN karty"
2056
2057 #: g10/gpg.c:429
2058 msgid "update the trust database"
2059 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
2060
2061 #: g10/gpg.c:436
2062 msgid "print message digests"
2063 msgstr "vypsat hash zprávy"
2064
2065 #: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:210
2066 msgid "run in server mode"
2067 msgstr "pracovat v režimu serveru"
2068
2069 #: g10/gpg.c:443 sm/gpgsm.c:228
2070 msgid "create ascii armored output"
2071 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
2072
2073 #: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:241
2074 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2075 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
2076
2077 #: g10/gpg.c:459 sm/gpgsm.c:278
2078 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2079 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
2080
2081 #: g10/gpg.c:462
2082 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2083 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
2084
2085 #: g10/gpg.c:468
2086 msgid "use canonical text mode"
2087 msgstr "použít kanonický textový mód"
2088
2089 #: g10/gpg.c:485 sm/gpgsm.c:280
2090 msgid "|FILE|write output to FILE"
2091 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
2092
2093 #: g10/gpg.c:501 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:292 tools/gpgconf.c:82
2094 msgid "do not make any changes"
2095 msgstr "neprovádět žádné změny"
2096
2097 #: g10/gpg.c:502
2098 msgid "prompt before overwriting"
2099 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
2100
2101 #: g10/gpg.c:554
2102 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2103 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
2104
2105 #: g10/gpg.c:585 sm/gpgsm.c:336
2106 msgid ""
2107 "@\n"
2108 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2109 msgstr ""
2110 "@\n"
2111 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
2112
2113 #: g10/gpg.c:588 sm/gpgsm.c:339
2114 msgid ""
2115 "@\n"
2116 "Examples:\n"
2117 "\n"
2118 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2119 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2120 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2121 " --list-keys [names]        show keys\n"
2122 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2123 msgstr ""
2124 "@\n"
2125 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
2126 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
2127 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
2128 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
2129 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
2130
2131 #: g10/gpg.c:836
2132 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2133 msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
2134
2135 #: g10/gpg.c:839
2136 msgid ""
2137 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2138 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2139 "default operation depends on the input data\n"
2140 msgstr ""
2141 "Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
2142 "podepsat, ověřit, šifrovat nebo dešifrovat\n"
2143 "implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
2144
2145 #: g10/gpg.c:850 sm/gpgsm.c:543
2146 msgid ""
2147 "\n"
2148 "Supported algorithms:\n"
2149 msgstr ""
2150 "\n"
2151 "Podporované algoritmy:\n"
2152
2153 #: g10/gpg.c:853
2154 msgid "Pubkey: "
2155 msgstr "Veřejný klíč: "
2156
2157 #: g10/gpg.c:860 g10/keyedit.c:2422
2158 msgid "Cipher: "
2159 msgstr "Šifra: "
2160
2161 #: g10/gpg.c:867
2162 msgid "Hash: "
2163 msgstr "Hash: "
2164
2165 #: g10/gpg.c:874 g10/keyedit.c:2467
2166 msgid "Compression: "
2167 msgstr "Komprese: "
2168
2169 #: g10/gpg.c:944
2170 msgid "usage: gpg [options] "
2171 msgstr "užití: gpg [možnosti]"
2172
2173 #: g10/gpg.c:1158 sm/gpgsm.c:716
2174 msgid "conflicting commands\n"
2175 msgstr "konfliktní příkazy\n"
2176
2177 #: g10/gpg.c:1176
2178 #, c-format
2179 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2180 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2181
2182 #: g10/gpg.c:1373
2183 #, c-format
2184 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2185 msgstr ""
2186 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře není nastaveno bezpečně „%s“\n"
2187
2188 #: g10/gpg.c:1376
2189 #, c-format
2190 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2191 msgstr ""
2192 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru není nastaveno bezpečně „%s“\n"
2193
2194 #: g10/gpg.c:1379
2195 #, c-format
2196 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2197 msgstr ""
2198 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu není nastaveno bezpečně „%s“\n"
2199
2200 #: g10/gpg.c:1385
2201 #, c-format
2202 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2203 msgstr ""
2204 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresáře nejsou bezpečná „%s“\n"
2205
2206 #: g10/gpg.c:1388
2207 #, c-format
2208 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2209 msgstr ""
2210 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor nejsou bezpečná „%s“\n"
2211
2212 #: g10/gpg.c:1391
2213 #, c-format
2214 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2215 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu nejsou bezpečná „%s“\n"
2216
2217 #: g10/gpg.c:1397
2218 #, c-format
2219 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2220 msgstr ""
2221 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem není nastaveno "
2222 "nebezpečně „%s“\n"
2223
2224 #: g10/gpg.c:1400
2225 #, c-format
2226 msgid ""
2227 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2228 msgstr ""
2229 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s konfiguračním souborem není nastaveno "
2230 "nebezpečně „%s“\n"
2231
2232 #: g10/gpg.c:1403
2233 #, c-format
2234 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2235 msgstr ""
2236 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2237 "nebezpečně „%s“\n"
2238
2239 #: g10/gpg.c:1409
2240 #, c-format
2241 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2242 msgstr ""
2243 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s domovským adresářem nejsou nastavena "
2244 "bezpečně „%s“\n"
2245
2246 #: g10/gpg.c:1412
2247 #, c-format
2248 msgid ""
2249 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2250 msgstr ""
2251 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s konfiguračním souborem nejsou "
2252 "nastavena bezpečně „%s“\n"
2253
2254 #: g10/gpg.c:1415
2255 #, c-format
2256 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2257 msgstr ""
2258 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s rozšiřujícím modulem nejsou "
2259 "nastavena bezpečně „%s“\n"
2260
2261 # c-format
2262 #: g10/gpg.c:1595
2263 #, c-format
2264 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2265 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2266
2267 #: g10/gpg.c:1699
2268 msgid "display photo IDs during key listings"
2269 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2270
2271 #: g10/gpg.c:1701
2272 msgid "show policy URLs during signature listings"
2273 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2274
2275 #: g10/gpg.c:1703
2276 msgid "show all notations during signature listings"
2277 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2278
2279 #: g10/gpg.c:1705
2280 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2281 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2282
2283 #: g10/gpg.c:1709
2284 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2285 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2286
2287 #: g10/gpg.c:1711
2288 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2289 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2290
2291 #: g10/gpg.c:1713
2292 msgid "show user ID validity during key listings"
2293 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2294
2295 #: g10/gpg.c:1715
2296 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2297 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2298
2299 #: g10/gpg.c:1717
2300 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2301 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2302
2303 #: g10/gpg.c:1719
2304 msgid "show the keyring name in key listings"
2305 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2306
2307 #: g10/gpg.c:1721
2308 msgid "show expiration dates during signature listings"
2309 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2310
2311 #: g10/gpg.c:1855
2312 #, c-format
2313 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2314 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2315
2316 #: g10/gpg.c:1948
2317 #, c-format
2318 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2319 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
2320
2321 #: g10/gpg.c:2350 g10/gpg.c:3041 g10/gpg.c:3053
2322 #, c-format
2323 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2324 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální použití!\n"
2325
2326 #: g10/gpg.c:2534 g10/gpg.c:2546
2327 #, c-format
2328 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2329 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2330
2331 #: g10/gpg.c:2628
2332 #, c-format
2333 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2334 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2335
2336 #: g10/gpg.c:2651 g10/gpg.c:2846 g10/keyedit.c:4197
2337 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2338 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2339
2340 #: g10/gpg.c:2663
2341 #, c-format
2342 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2343 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2344
2345 #: g10/gpg.c:2666
2346 msgid "invalid keyserver options\n"
2347 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2348
2349 #: g10/gpg.c:2673
2350 #, c-format
2351 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2352 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2353
2354 #: g10/gpg.c:2676
2355 msgid "invalid import options\n"
2356 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2357
2358 #: g10/gpg.c:2683
2359 #, c-format
2360 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2361 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2362
2363 #: g10/gpg.c:2686
2364 msgid "invalid export options\n"
2365 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2366
2367 #: g10/gpg.c:2693
2368 #, c-format
2369 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2370 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2371
2372 #: g10/gpg.c:2696
2373 msgid "invalid list options\n"
2374 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2375
2376 #: g10/gpg.c:2704
2377 msgid "display photo IDs during signature verification"
2378 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2379
2380 #: g10/gpg.c:2706
2381 msgid "show policy URLs during signature verification"
2382 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2383
2384 #: g10/gpg.c:2708
2385 msgid "show all notations during signature verification"
2386 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2387
2388 #: g10/gpg.c:2710
2389 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2390 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2391
2392 #: g10/gpg.c:2714
2393 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2394 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2395
2396 #: g10/gpg.c:2716
2397 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2398 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2399
2400 #: g10/gpg.c:2718
2401 msgid "show user ID validity during signature verification"
2402 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2403
2404 #: g10/gpg.c:2720
2405 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2406 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2407
2408 #: g10/gpg.c:2722
2409 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2410 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2411
2412 #: g10/gpg.c:2724
2413 msgid "validate signatures with PKA data"
2414 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2415
2416 #: g10/gpg.c:2726
2417 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2418 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2419
2420 #: g10/gpg.c:2733
2421 #, c-format
2422 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2423 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2424
2425 #: g10/gpg.c:2736
2426 msgid "invalid verify options\n"
2427 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2428
2429 #: g10/gpg.c:2743
2430 #, c-format
2431 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2432 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2433
2434 #: g10/gpg.c:2929
2435 #, c-format
2436 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2437 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2438
2439 #: g10/gpg.c:2932
2440 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2441 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2442
2443 #: g10/gpg.c:3030 sm/gpgsm.c:1440
2444 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2445 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2446
2447 #: g10/gpg.c:3034
2448 #, c-format
2449 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2450 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2451
2452 #: g10/gpg.c:3043
2453 #, c-format
2454 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2455 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2456
2457 #: g10/gpg.c:3046
2458 #, c-format
2459 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2460 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2461
2462 #: g10/gpg.c:3061
2463 #, c-format
2464 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2465 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2466
2467 #: g10/gpg.c:3075
2468 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2469 msgstr ""
2470 "v módu --pgp2 můžete vytvářet pouze oddělené podpisy nebo podpisy čitelné "
2471 "jako text\n"
2472
2473 #: g10/gpg.c:3081
2474 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2475 msgstr "v módu --pgp2 nelze současně šifrovat a podepisovat\n"
2476
2477 #: g10/gpg.c:3087
2478 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2479 msgstr "v módu --pgp2 musíte použít soubor (ne rouru).\n"
2480
2481 #: g10/gpg.c:3100
2482 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2483 msgstr "šifrování zpráv v módu --pgp2 vyžaduje algoritmus IDEA\n"
2484
2485 #: g10/gpg.c:3167 g10/gpg.c:3191 sm/gpgsm.c:1512
2486 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2487 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2488
2489 #: g10/gpg.c:3173 g10/gpg.c:3197 sm/gpgsm.c:1518 sm/gpgsm.c:1524
2490 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2491 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2492
2493 #: g10/gpg.c:3179
2494 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2495 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2496
2497 #: g10/gpg.c:3185
2498 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2499 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2500
2501 #: g10/gpg.c:3200
2502 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2503 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2504
2505 #: g10/gpg.c:3202
2506 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2507 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2508
2509 #: g10/gpg.c:3204
2510 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2511 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2512
2513 #: g10/gpg.c:3206
2514 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2515 msgstr ""
2516 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2517 "2 nebo 3\n"
2518
2519 #: g10/gpg.c:3208
2520 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2521 msgstr ""
2522 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2523 "nebo 3\n"
2524
2525 #: g10/gpg.c:3211
2526 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2527 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2528
2529 #: g10/gpg.c:3215
2530 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2531 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2532
2533 #: g10/gpg.c:3222
2534 msgid "invalid default preferences\n"
2535 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2536
2537 #: g10/gpg.c:3226
2538 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2539 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2540
2541 #: g10/gpg.c:3230
2542 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2543 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2544
2545 #: g10/gpg.c:3234
2546 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2547 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2548
2549 #: g10/gpg.c:3267
2550 #, c-format
2551 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2552 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2553
2554 #: g10/gpg.c:3314
2555 #, c-format
2556 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2557 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2558
2559 #: g10/gpg.c:3319
2560 #, c-format
2561 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2562 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2563
2564 #: g10/gpg.c:3324
2565 #, c-format
2566 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2567 msgstr "použití komprimačního algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2568
2569 #: g10/gpg.c:3410
2570 #, c-format
2571 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2572 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2573
2574 #: g10/gpg.c:3421
2575 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2576 msgstr ""
2577 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2578
2579 #: g10/gpg.c:3442
2580 msgid "--store [filename]"
2581 msgstr "--store [jméno souboru]"
2582
2583 #: g10/gpg.c:3449
2584 msgid "--symmetric [filename]"
2585 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2586
2587 #: g10/gpg.c:3451
2588 #, c-format
2589 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2590 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2591
2592 #: g10/gpg.c:3461
2593 msgid "--encrypt [filename]"
2594 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2595
2596 #: g10/gpg.c:3474
2597 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2598 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2599
2600 #: g10/gpg.c:3476
2601 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2602 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2603
2604 #: g10/gpg.c:3479
2605 #, c-format
2606 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2607 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2608
2609 #: g10/gpg.c:3497
2610 msgid "--sign [filename]"
2611 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2612
2613 #: g10/gpg.c:3510
2614 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2615 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2616
2617 #: g10/gpg.c:3525
2618 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2619 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2620
2621 #: g10/gpg.c:3527
2622 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2623 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2624
2625 #: g10/gpg.c:3530
2626 #, c-format
2627 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2628 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2629
2630 #: g10/gpg.c:3550
2631 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2632 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2633
2634 #: g10/gpg.c:3559
2635 msgid "--clearsign [filename]"
2636 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2637
2638 #: g10/gpg.c:3584
2639 msgid "--decrypt [filename]"
2640 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2641
2642 #: g10/gpg.c:3592
2643 msgid "--sign-key user-id"
2644 msgstr "--sign-key id uživatele"
2645
2646 #: g10/gpg.c:3596
2647 msgid "--lsign-key user-id"
2648 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2649
2650 #: g10/gpg.c:3617
2651 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2652 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2653
2654 #: g10/gpg.c:3633
2655 #, fuzzy
2656 msgid "--passwd <user-id>"
2657 msgstr "--sign-key id uživatele"
2658
2659 #: g10/gpg.c:3720
2660 #, c-format
2661 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2662 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2663
2664 #: g10/gpg.c:3722
2665 #, c-format
2666 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2667 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2668
2669 #: g10/gpg.c:3724
2670 #, c-format
2671 msgid "key export failed: %s\n"
2672 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2673
2674 #: g10/gpg.c:3735
2675 #, c-format
2676 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2677 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2678
2679 #: g10/gpg.c:3745
2680 #, c-format
2681 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2682 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2683
2684 #: g10/gpg.c:3796
2685 #, c-format
2686 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2687 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2688
2689 #: g10/gpg.c:3804
2690 #, c-format
2691 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2692 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2693
2694 #: g10/gpg.c:3894
2695 #, c-format
2696 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2697 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2698
2699 #: g10/gpg.c:4009
2700 msgid "[filename]"
2701 msgstr "[jméno souboru]"
2702
2703 #: g10/gpg.c:4013
2704 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2705 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2706
2707 #: g10/gpg.c:4327
2708 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2709 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2710
2711 #: g10/gpg.c:4329
2712 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2713 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2714
2715 #: g10/gpg.c:4362
2716 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2717 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2718
2719 #: g10/gpgv.c:74
2720 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2721 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2722
2723 #: g10/gpgv.c:76
2724 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2725 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2726
2727 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:326
2728 msgid "|FD|write status info to this FD"
2729 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2730
2731 #: g10/gpgv.c:117
2732 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2733 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2734
2735 #: g10/gpgv.c:119
2736 msgid ""
2737 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2738 "Check signatures against known trusted keys\n"
2739 msgstr ""
2740 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2741 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2742
2743 #: g10/helptext.c:72
2744 msgid "No help available"
2745 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2746
2747 #: g10/helptext.c:82
2748 #, c-format
2749 msgid "No help available for `%s'"
2750 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2751
2752 #: g10/import.c:94
2753 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2754 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2755
2756 #: g10/import.c:96
2757 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2758 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2759
2760 #: g10/import.c:98
2761 msgid "do not update the trustdb after import"
2762 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2763
2764 #: g10/import.c:100
2765 msgid "create a public key when importing a secret key"
2766 msgstr "vytvořit veřejný klíč při importu tajného klíče"
2767
2768 #: g10/import.c:102
2769 msgid "only accept updates to existing keys"
2770 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2771
2772 #: g10/import.c:104
2773 msgid "remove unusable parts from key after import"
2774 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2775
2776 #: g10/import.c:106
2777 msgid "remove as much as possible from key after import"
2778 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2779
2780 #: g10/import.c:269
2781 #, c-format
2782 msgid "skipping block of type %d\n"
2783 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2784
2785 #: g10/import.c:278
2786 #, c-format
2787 msgid "%lu keys processed so far\n"
2788 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2789
2790 #: g10/import.c:295
2791 #, c-format
2792 msgid "Total number processed: %lu\n"
2793 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2794
2795 #: g10/import.c:297
2796 #, c-format
2797 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2798 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2799
2800 #: g10/import.c:300
2801 #, c-format
2802 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2803 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2804
2805 #: g10/import.c:302 sm/import.c:114
2806 #, c-format
2807 msgid "              imported: %lu"
2808 msgstr "                 importováno: %lu"
2809
2810 #: g10/import.c:308 sm/import.c:118
2811 #, c-format
2812 msgid "             unchanged: %lu\n"
2813 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2814
2815 #: g10/import.c:310
2816 #, c-format
2817 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2818 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2819
2820 #: g10/import.c:312
2821 #, c-format
2822 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2823 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2824
2825 #: g10/import.c:314
2826 #, c-format
2827 msgid "        new signatures: %lu\n"
2828 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2829
2830 #: g10/import.c:316
2831 #, c-format
2832 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2833 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2834
2835 #: g10/import.c:318 sm/import.c:120
2836 #, c-format
2837 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2838 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2839
2840 #: g10/import.c:320 sm/import.c:122
2841 #, c-format
2842 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2843 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2844
2845 #: g10/import.c:322 sm/import.c:124
2846 #, c-format
2847 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2848 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2849
2850 #: g10/import.c:324 sm/import.c:126
2851 #, c-format
2852 msgid "          not imported: %lu\n"
2853 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2854
2855 #: g10/import.c:326
2856 #, c-format
2857 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2858 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2859
2860 #: g10/import.c:328
2861 #, c-format
2862 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2863 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2864
2865 #: g10/import.c:569
2866 #, c-format
2867 msgid ""
2868 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2869 "algorithms on these user IDs:\n"
2870 msgstr ""
2871 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2872 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2873
2874 #: g10/import.c:610
2875 #, c-format
2876 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2877 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2878
2879 #: g10/import.c:625
2880 #, c-format
2881 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2882 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2883
2884 #: g10/import.c:637
2885 #, c-format
2886 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2887 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2888
2889 #: g10/import.c:650
2890 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2891 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2892
2893 #: g10/import.c:652
2894 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2895 msgstr ""
2896 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2897
2898 #: g10/import.c:676
2899 #, c-format
2900 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2901 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2902
2903 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2904 #, c-format
2905 msgid "key %s: no user ID\n"
2906 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2907
2908 #: g10/import.c:758
2909 #, c-format
2910 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2911 msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
2912
2913 # c-format
2914 #: g10/import.c:773
2915 #, c-format
2916 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2917 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2918
2919 #: g10/import.c:779
2920 #, c-format
2921 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2922 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2923
2924 #: g10/import.c:781
2925 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2926 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2927
2928 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2929 #, c-format
2930 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2931 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2932
2933 #: g10/import.c:797
2934 #, c-format
2935 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2936 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2937
2938 #: g10/import.c:806
2939 #, c-format
2940 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2941 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2942
2943 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2944 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2945 #, c-format
2946 msgid "writing to `%s'\n"
2947 msgstr "zapisuji do „%s“\n"
2948
2949 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2950 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2951 #, c-format
2952 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2953 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2954
2955 #: g10/import.c:834
2956 #, c-format
2957 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2958 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2959
2960 #: g10/import.c:858
2961 #, c-format
2962 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2963 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2964
2965 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2966 #, c-format
2967 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2968 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2969
2970 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2971 #, c-format
2972 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2973 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2974
2975 #: g10/import.c:920
2976 #, c-format
2977 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2978 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2979
2980 #: g10/import.c:923
2981 #, c-format
2982 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2983 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2984
2985 #: g10/import.c:926
2986 #, c-format
2987 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2988 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2989
2990 #: g10/import.c:929
2991 #, c-format
2992 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2993 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2994
2995 #: g10/import.c:932
2996 #, c-format
2997 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2998 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2999
3000 #: g10/import.c:935
3001 #, c-format
3002 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
3003 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
3004
3005 #: g10/import.c:938
3006 #, c-format
3007 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
3008 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
3009
3010 #: g10/import.c:941
3011 #, c-format
3012 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
3013 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
3014
3015 #: g10/import.c:944
3016 #, c-format
3017 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
3018 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
3019
3020 #: g10/import.c:947
3021 #, c-format
3022 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
3023 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
3024
3025 #: g10/import.c:971
3026 #, c-format
3027 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
3028 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
3029
3030 #: g10/import.c:1143
3031 #, c-format
3032 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
3033 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
3034
3035 #: g10/import.c:1154
3036 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3037 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
3038
3039 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
3040 #, c-format
3041 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3042 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíčů %s\n"
3043
3044 #: g10/import.c:1182
3045 #, c-format
3046 msgid "key %s: secret key imported\n"
3047 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
3048
3049 #: g10/import.c:1212
3050 #, c-format
3051 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3052 msgstr "klíč %s: je již v souboru tajných klíčů\n"
3053
3054 #: g10/import.c:1222
3055 #, c-format
3056 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3057 msgstr "klíč %s: nenalezen tajný klíč: %s\n"
3058
3059 #: g10/import.c:1254
3060 #, c-format
3061 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3062 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
3063
3064 #: g10/import.c:1297
3065 #, c-format
3066 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3067 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
3068
3069 #: g10/import.c:1329
3070 #, c-format
3071 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3072 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
3073
3074 #: g10/import.c:1398
3075 #, c-format
3076 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3077 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
3078
3079 #: g10/import.c:1413
3080 #, c-format
3081 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3082 msgstr ""
3083 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
3084
3085 #: g10/import.c:1415
3086 #, c-format
3087 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3088 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
3089
3090 #: g10/import.c:1433
3091 #, c-format
3092 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3093 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
3094
3095 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3096 #, c-format
3097 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3098 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
3099
3100 #: g10/import.c:1446
3101 #, c-format
3102 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3103 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
3104
3105 #: g10/import.c:1461
3106 #, c-format
3107 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3108 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
3109
3110 #: g10/import.c:1483
3111 #, c-format
3112 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3113 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
3114
3115 #: g10/import.c:1496
3116 #, c-format
3117 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3118 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
3119
3120 #: g10/import.c:1511
3121 #, c-format
3122 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3123 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
3124
3125 #: g10/import.c:1555
3126 #, c-format
3127 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3128 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
3129
3130 #: g10/import.c:1576
3131 #, c-format
3132 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3133 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
3134
3135 #: g10/import.c:1603
3136 #, c-format
3137 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3138 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
3139
3140 #: g10/import.c:1613
3141 #, c-format
3142 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3143 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
3144
3145 #: g10/import.c:1630
3146 #, c-format
3147 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3148 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
3149
3150 #: g10/import.c:1644
3151 #, c-format
3152 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3153 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
3154
3155 #: g10/import.c:1652
3156 #, c-format
3157 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3158 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
3159
3160 #: g10/import.c:1781
3161 #, c-format
3162 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3163 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
3164
3165 #: g10/import.c:1843
3166 #, c-format
3167 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3168 msgstr ""
3169 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
3170
3171 #: g10/import.c:1857
3172 #, c-format
3173 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3174 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
3175
3176 #: g10/import.c:1916
3177 #, c-format
3178 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3179 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
3180
3181 #: g10/import.c:1950
3182 #, c-format
3183 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3184 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
3185
3186 #: g10/import.c:2351
3187 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3188 msgstr "POZNÁMKA: sériové číslo klíče neodpovídá číslu karty\n"
3189
3190 #: g10/import.c:2359
3191 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3192 msgstr "POZNÁMKA: primární klíč je online a je uložen na kartě\n"
3193
3194 #: g10/import.c:2361
3195 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3196 msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíč je online a je uložen na kartě\n"
3197
3198 #: g10/keydb.c:181
3199 #, c-format
3200 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3201 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
3202
3203 #: g10/keydb.c:187
3204 #, c-format
3205 msgid "keyring `%s' created\n"
3206 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
3207
3208 #: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
3209 #, c-format
3210 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3211 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
3212
3213 #: g10/keydb.c:719
3214 #, c-format
3215 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3216 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:265
3219 msgid "[revocation]"
3220 msgstr "[revokace]"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:266
3223 msgid "[self-signature]"
3224 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3227 msgid "1 bad signature\n"
3228 msgstr "1 špatný podpis\n"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3231 #, c-format
3232 msgid "%d bad signatures\n"
3233 msgstr "%d špatných podpisů\n"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3236 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3237 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3240 #, c-format
3241 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3242 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
3243
3244 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3245 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3246 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3249 #, c-format
3250 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3251 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:356
3254 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3255 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:358
3258 #, c-format
3259 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3260 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3263 msgid ""
3264 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3265 "keys\n"
3266 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3267 "etc.)\n"
3268 msgstr ""
3269 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
3270 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
3271 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
3272 "\n"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3275 #, c-format
3276 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3277 msgstr " %d = Důvěřuji částečně\n"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3280 #, c-format
3281 msgid "  %d = I trust fully\n"
3282 msgstr " %d = Důvěřuji úplně\n"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:438
3285 msgid ""
3286 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3287 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3288 "trust signatures on your behalf.\n"
3289 msgstr ""
3290 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
3291 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
3292 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:454
3295 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3296 msgstr ""
3297 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
3298 "podpis bez omezení na doménu.\n"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:598
3301 #, c-format
3302 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3303 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
3304
3305 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3306 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1783
3307 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3308 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
3309
3310 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3311 #: g10/keyedit.c:1789
3312 msgid "  Unable to sign.\n"
3313 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:626
3316 #, c-format
3317 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3318 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
3319
3320 #: g10/keyedit.c:654
3321 #, c-format
3322 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3323 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
3324
3325 #: g10/keyedit.c:682
3326 #, c-format
3327 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3328 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
3329
3330 #: g10/keyedit.c:684
3331 msgid "Sign it? (y/N) "
3332 msgstr "Podepsat? (a/N) "
3333
3334 #: g10/keyedit.c:706
3335 #, c-format
3336 msgid ""
3337 "The self-signature on \"%s\"\n"
3338 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3339 msgstr ""
3340 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
3341 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:715
3344 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3345 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
3346
3347 #: g10/keyedit.c:729
3348 #, c-format
3349 msgid ""
3350 "Your current signature on \"%s\"\n"
3351 "has expired.\n"
3352 msgstr ""
3353 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
3354 "vypršela.\n"
3355
3356 #: g10/keyedit.c:733
3357 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3358 msgstr ""
3359 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
3360 "N) "
3361
3362 #: g10/keyedit.c:754
3363 #, c-format
3364 msgid ""
3365 "Your current signature on \"%s\"\n"
3366 "is a local signature.\n"
3367 msgstr ""
3368 "Váš současný podpis na „%s“\n"
3369 "je pouze lokální.\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:758
3372 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3373 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
3374
3375 #: g10/keyedit.c:779
3376 #, c-format
3377 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3378 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:782
3381 #, c-format
3382 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3383 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:787
3386 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3387 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
3388
3389 #: g10/keyedit.c:809
3390 #, c-format
3391 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3392 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:824
3395 msgid "This key has expired!"
3396 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:842
3399 #, c-format
3400 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3401 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:848
3404 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3405 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3406
3407 #: g10/keyedit.c:888
3408 msgid ""
3409 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3410 "mode.\n"
3411 msgstr ""
3412 "Nemůžete udělat OpenPGP podpis klíče typu PGP 2.x, když jste v --pgp2 módu.\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:890
3415 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3416 msgstr "To by způsobilo nepoužitelnost klíče v PGP 2.x.\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:915
3419 msgid ""
3420 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3421 "belongs\n"
3422 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3423 msgstr ""
3424 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3425 "patří výše uvedené osobě.\n"
3426 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:920
3429 #, c-format
3430 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3431 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:922
3434 #, c-format
3435 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3436 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:924
3439 #, c-format
3440 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3441 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:926
3444 #, c-format
3445 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3446 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:932
3449 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3450 msgstr "Váš výběr? (pro více informací vložte „?“): "
3451
3452 #: g10/keyedit.c:956
3453 #, c-format
3454 msgid ""
3455 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3456 "key \"%s\" (%s)\n"
3457 msgstr ""
3458 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3459 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:963
3462 msgid "This will be a self-signature.\n"
3463 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:969
3466 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3467 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:977
3470 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3471 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:987
3474 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3475 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:994
3478 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3479 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:1001
3482 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3483 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1006
3486 msgid "I have checked this key casually.\n"
3487 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1011
3490 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3491 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1021
3494 msgid "Really sign? (y/N) "
3495 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4965 g10/keyedit.c:5056 g10/keyedit.c:5120
3498 #: g10/keyedit.c:5181 g10/sign.c:316
3499 #, c-format
3500 msgid "signing failed: %s\n"
3501 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:1131
3504 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3505 msgstr ""
3506 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3507 "nelze změnit.\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3774
3510 msgid "This key is not protected.\n"
3511 msgstr "Tento klíč není chráněný.\n"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3761 g10/revoke.c:536
3514 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3515 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3777
3518 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3519 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3781
3522 msgid "Key is protected.\n"
3523 msgstr "Klíč je chráněný.\n"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:1186
3526 #, c-format
3527 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3528 msgstr "Není možné editovat tento klíč: %s\n"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:1192
3531 msgid ""
3532 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3533 "\n"
3534 msgstr ""
3535 "Vložte nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíč.\n"
3536 "\n"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2291
3539 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3540 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1212
3543 msgid ""
3544 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3545 "\n"
3546 msgstr ""
3547 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
3548 "\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:1215
3551 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3552 msgstr "Opravdu to chcete udělat? (a/N) "
3553
3554 #: g10/keyedit.c:1296
3555 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3556 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1382
3559 msgid "save and quit"
3560 msgstr "uložit a ukončit"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1385
3563 msgid "show key fingerprint"
3564 msgstr "vypsat otisk klíče"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1386
3567 msgid "list key and user IDs"
3568 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1388
3571 msgid "select user ID N"
3572 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1389
3575 msgid "select subkey N"
3576 msgstr "vyberte podklíč N"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1390
3579 msgid "check signatures"
3580 msgstr "kontrolovat podpisy"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1395
3583 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3584 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:1400
3587 msgid "sign selected user IDs locally"
3588 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3589
3590 #: g10/keyedit.c:1402
3591 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3592 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:1404
3595 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3596 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:1408
3599 msgid "add a user ID"
3600 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:1410
3603 msgid "add a photo ID"
3604 msgstr "přidat fotografický ID"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:1412
3607 msgid "delete selected user IDs"
3608 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:1417
3611 msgid "add a subkey"
3612 msgstr "přidat podklíč"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:1421
3615 msgid "add a key to a smartcard"
3616 msgstr "přidat klíč na kartu"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:1423
3619 msgid "move a key to a smartcard"
3620 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:1425
3623 msgid "move a backup key to a smartcard"
3624 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1429
3627 msgid "delete selected subkeys"
3628 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1431
3631 msgid "add a revocation key"
3632 msgstr "přidat revokační klíč"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1433
3635 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3636 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:1435
3639 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3640 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1437
3643 msgid "flag the selected user ID as primary"
3644 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:1439
3647 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3648 msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
3649
3650 #: g10/keyedit.c:1442
3651 msgid "list preferences (expert)"
3652 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3653
3654 #: g10/keyedit.c:1444
3655 msgid "list preferences (verbose)"
3656 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:1446
3659 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3660 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1451
3663 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3664 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:1453
3667 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3668 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:1455
3671 msgid "change the passphrase"
3672 msgstr "změnit heslo"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:1459
3675 msgid "change the ownertrust"
3676 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3677
3678 #: g10/keyedit.c:1461
3679 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3680 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1463
3683 msgid "revoke selected user IDs"
3684 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3685
3686 #: g10/keyedit.c:1468
3687 msgid "revoke key or selected subkeys"
3688 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:1469
3691 msgid "enable key"
3692 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3693
3694 #: g10/keyedit.c:1470
3695 msgid "disable key"
3696 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3697
3698 #: g10/keyedit.c:1471
3699 msgid "show selected photo IDs"
3700 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3701
3702 #: g10/keyedit.c:1473
3703 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3704 msgstr ""
3705 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:1475
3708 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3709 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:1599
3712 #, c-format
3713 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3714 msgstr "chyba při čtení bloku tajného klíče „%s“: %s\n"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:1617
3717 msgid "Secret key is available.\n"
3718 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3719
3720 #: g10/keyedit.c:1700
3721 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3722 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3723
3724 #: g10/keyedit.c:1708
3725 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3726 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:1727
3729 msgid ""
3730 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3731 "(lsign),\n"
3732 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3733 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3734 msgstr ""
3735 "* Příkaz „sign“ může být použit s prefixem „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3736 "  s prefixem „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3737 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3738
3739 #: g10/keyedit.c:1777
3740 msgid "Key is revoked."
3741 msgstr "Klíč revokován."
3742
3743 #: g10/keyedit.c:1796
3744 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3745 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3746
3747 #: g10/keyedit.c:1803
3748 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3749 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3750
3751 #: g10/keyedit.c:1812
3752 #, c-format
3753 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3754 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:1835
3757 #, c-format
3758 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3759 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3760
3761 #: g10/keyedit.c:1857 g10/keyedit.c:1877 g10/keyedit.c:2046
3762 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3763 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:1859
3766 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3767 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3768
3769 #: g10/keyedit.c:1861
3770 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3771 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3772
3773 #: g10/keyedit.c:1862
3774 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3775 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3776
3777 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3778 #. moving the key and not about removing it.
3779 #: g10/keyedit.c:1915
3780 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3781 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3782
3783 #: g10/keyedit.c:1927
3784 msgid "You must select exactly one key.\n"
3785 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3786
3787 #: g10/keyedit.c:1955
3788 msgid "Command expects a filename argument\n"
3789 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3790
3791 #: g10/keyedit.c:1969
3792 #, c-format
3793 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3794 msgstr "Nemohu otevřít „%s“: %s\n"
3795
3796 #: g10/keyedit.c:1986
3797 #, c-format
3798 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3799 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3800
3801 #: g10/keyedit.c:2010
3802 msgid "You must select at least one key.\n"
3803 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3804
3805 #: g10/keyedit.c:2013
3806 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3807 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3808
3809 #: g10/keyedit.c:2014
3810 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3811 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3812
3813 #: g10/keyedit.c:2049
3814 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3815 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3816
3817 #: g10/keyedit.c:2050
3818 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3819 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3820
3821 #: g10/keyedit.c:2068
3822 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3823 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3824
3825 #: g10/keyedit.c:2079
3826 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3827 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3828
3829 #: g10/keyedit.c:2081
3830 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3831 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3832
3833 #: g10/keyedit.c:2131
3834 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3835 msgstr ""
3836 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3837 "poskytnutá uživatelem\n"
3838
3839 #: g10/keyedit.c:2173
3840 msgid "Set preference list to:\n"
3841 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3842
3843 #: g10/keyedit.c:2179
3844 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3845 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3846
3847 #: g10/keyedit.c:2181
3848 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3849 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3850
3851 #: g10/keyedit.c:2251
3852 msgid "Save changes? (y/N) "
3853 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3854
3855 #: g10/keyedit.c:2254
3856 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3857 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3858
3859 #: g10/keyedit.c:2264
3860 #, c-format
3861 msgid "update failed: %s\n"
3862 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3863
3864 #: g10/keyedit.c:2271 g10/keyedit.c:2352
3865 #, c-format
3866 msgid "update secret failed: %s\n"
3867 msgstr "aktualizace tajného klíče selhala: %s\n"
3868
3869 #: g10/keyedit.c:2278
3870 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3871 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3872
3873 #: g10/keyedit.c:2445
3874 msgid "Digest: "
3875 msgstr "Hash: "
3876
3877 #: g10/keyedit.c:2496
3878 msgid "Features: "
3879 msgstr "Vlastnosti: "
3880
3881 #: g10/keyedit.c:2507
3882 msgid "Keyserver no-modify"
3883 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3884
3885 #: g10/keyedit.c:2522 g10/keylist.c:314
3886 msgid "Preferred keyserver: "
3887 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3888
3889 #: g10/keyedit.c:2530 g10/keyedit.c:2531
3890 msgid "Notations: "
3891 msgstr "Poznámky: "
3892
3893 #: g10/keyedit.c:2752
3894 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3895 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3896
3897 #: g10/keyedit.c:2811
3898 #, c-format
3899 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3900 msgstr "V %s tento klíč revokoval %s klíčem %s\n"
3901
3902 #: g10/keyedit.c:2832
3903 #, c-format
3904 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3905 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3906
3907 #: g10/keyedit.c:2838
3908 msgid "(sensitive)"
3909 msgstr "(citlivá informace)"
3910
3911 #: g10/keyedit.c:2854 g10/keyedit.c:2910 g10/keyedit.c:2971 g10/keyedit.c:2986
3912 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:532
3913 #, c-format
3914 msgid "created: %s"
3915 msgstr "vytvořen: %s"
3916
3917 #: g10/keyedit.c:2857 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:996
3918 #, c-format
3919 msgid "revoked: %s"
3920 msgstr "revokován: %s"
3921
3922 #: g10/keyedit.c:2859 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
3923 #, c-format
3924 msgid "expired: %s"
3925 msgstr "platnost skončila: %s"
3926
3927 #: g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2912 g10/keyedit.c:2973 g10/keyedit.c:2988
3928 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
3929 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:538 g10/mainproc.c:1002
3930 #, c-format
3931 msgid "expires: %s"
3932 msgstr "platnost skončí: %s"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:2863
3935 #, c-format
3936 msgid "usage: %s"
3937 msgstr "použití: %s"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:2878
3940 #, c-format
3941 msgid "trust: %s"
3942 msgstr "důvěra: %s"
3943
3944 #: g10/keyedit.c:2882
3945 #, c-format
3946 msgid "validity: %s"
3947 msgstr "platnost: %s"
3948
3949 #: g10/keyedit.c:2889
3950 msgid "This key has been disabled"
3951 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3952
3953 #: g10/keyedit.c:2917 g10/keylist.c:206
3954 msgid "card-no: "
3955 msgstr "číslo karty: "
3956
3957 #: g10/keyedit.c:2941
3958 msgid ""
3959 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3960 "unless you restart the program.\n"
3961 msgstr ""
3962 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3963 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3964
3965 #: g10/keyedit.c:3005 g10/keyedit.c:3351 g10/keyserver.c:542
3966 #: g10/mainproc.c:1849 g10/trustdb.c:1200 g10/trustdb.c:1728
3967 msgid "revoked"
3968 msgstr "revokován"
3969
3970 #: g10/keyedit.c:3007 g10/keyedit.c:3353 g10/keyserver.c:546
3971 #: g10/mainproc.c:1851 g10/trustdb.c:547 g10/trustdb.c:1730
3972 msgid "expired"
3973 msgstr "platnost skončila"
3974
3975 #: g10/keyedit.c:3072
3976 msgid ""
3977 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3978 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3979 msgstr ""
3980 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3981 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3982
3983 #: g10/keyedit.c:3133
3984 msgid ""
3985 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3986 "versions\n"
3987 "         of PGP to reject this key.\n"
3988 msgstr ""
3989 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3990 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3991
3992 #: g10/keyedit.c:3138 g10/keyedit.c:3473
3993 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3994 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3995
3996 #: g10/keyedit.c:3144
3997 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3998 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3999
4000 #: g10/keyedit.c:3284
4001 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4002 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
4003
4004 #: g10/keyedit.c:3294
4005 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4006 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
4007
4008 #: g10/keyedit.c:3298
4009 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4010 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
4011
4012 #: g10/keyedit.c:3304
4013 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4014 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
4015
4016 #: g10/keyedit.c:3318
4017 #, c-format
4018 msgid "Deleted %d signature.\n"
4019 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
4020
4021 #: g10/keyedit.c:3319
4022 #, c-format
4023 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4024 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
4025
4026 #: g10/keyedit.c:3322
4027 msgid "Nothing deleted.\n"
4028 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
4029
4030 #: g10/keyedit.c:3355 g10/trustdb.c:1732
4031 msgid "invalid"
4032 msgstr "neplatný"
4033
4034 #: g10/keyedit.c:3357
4035 #, c-format
4036 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4037 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
4038
4039 #: g10/keyedit.c:3364
4040 #, c-format
4041 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4042 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
4043
4044 #: g10/keyedit.c:3365
4045 #, c-format
4046 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4047 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
4048
4049 #: g10/keyedit.c:3373
4050 #, c-format
4051 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4052 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
4053
4054 #: g10/keyedit.c:3374
4055 #, c-format
4056 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4057 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
4058
4059 #: g10/keyedit.c:3468
4060 msgid ""
4061 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4062 "cause\n"
4063 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4064 msgstr ""
4065 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
4066 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
4067
4068 #: g10/keyedit.c:3479
4069 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4070 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
4071
4072 #: g10/keyedit.c:3499
4073 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4074 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
4075
4076 #: g10/keyedit.c:3524
4077 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4078 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
4079
4080 #: g10/keyedit.c:3539
4081 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4082 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
4083
4084 #: g10/keyedit.c:3561
4085 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4086 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
4087
4088 #: g10/keyedit.c:3580
4089 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4090 msgstr ""
4091 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
4092
4093 #: g10/keyedit.c:3586
4094 msgid ""
4095 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4096 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
4097
4098 #: g10/keyedit.c:3647
4099 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4100 msgstr "Prosím, odstraňte výběr z tajných klíčů.\n"
4101
4102 #: g10/keyedit.c:3653
4103 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4104 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
4105
4106 #: g10/keyedit.c:3657
4107 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4108 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
4109
4110 #: g10/keyedit.c:3660
4111 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4112 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
4113
4114 #: g10/keyedit.c:3706
4115 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4116 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
4117
4118 #: g10/keyedit.c:3722
4119 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4120 msgstr "V souboru tajných klíčů chybí odpovídající podpis\n"
4121
4122 #: g10/keyedit.c:3800
4123 #, c-format
4124 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4125 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
4126
4127 #: g10/keyedit.c:3806
4128 #, c-format
4129 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4130 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
4131
4132 #: g10/keyedit.c:3969
4133 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4134 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
4135
4136 #: g10/keyedit.c:4008 g10/keyedit.c:4118 g10/keyedit.c:4238 g10/keyedit.c:4379
4137 #, c-format
4138 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4139 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
4140
4141 #: g10/keyedit.c:4179
4142 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4143 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
4144
4145 #: g10/keyedit.c:4259
4146 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4147 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
4148
4149 #: g10/keyedit.c:4260
4150 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4151 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
4152
4153 #: g10/keyedit.c:4322
4154 msgid "Enter the notation: "
4155 msgstr "Vložte poznámku: "
4156
4157 #: g10/keyedit.c:4471
4158 msgid "Proceed? (y/N) "
4159 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
4160
4161 #: g10/keyedit.c:4543
4162 #, c-format
4163 msgid "No user ID with index %d\n"
4164 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
4165
4166 #: g10/keyedit.c:4604
4167 #, c-format
4168 msgid "No user ID with hash %s\n"
4169 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
4170
4171 #: g10/keyedit.c:4639
4172 #, c-format
4173 msgid "No subkey with index %d\n"
4174 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
4175
4176 #: g10/keyedit.c:4774
4177 #, c-format
4178 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4179 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
4180
4181 #: g10/keyedit.c:4777 g10/keyedit.c:4871 g10/keyedit.c:4914
4182 #, c-format
4183 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4184 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
4185
4186 #: g10/keyedit.c:4779 g10/keyedit.c:4873 g10/keyedit.c:4916
4187 msgid " (non-exportable)"
4188 msgstr " (neexportovatelné)"
4189
4190 #: g10/keyedit.c:4783
4191 #, c-format
4192 msgid "This signature expired on %s.\n"
4193 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
4194
4195 #: g10/keyedit.c:4787
4196 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4197 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
4198
4199 #: g10/keyedit.c:4791
4200 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4201 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
4202
4203 #: g10/keyedit.c:4842
4204 msgid "Not signed by you.\n"
4205 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
4206
4207 #: g10/keyedit.c:4848
4208 #, c-format
4209 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4210 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
4211
4212 #: g10/keyedit.c:4874
4213 msgid " (non-revocable)"
4214 msgstr " (neodvolatelné)"
4215
4216 #: g10/keyedit.c:4881
4217 #, c-format
4218 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4219 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
4220
4221 #: g10/keyedit.c:4903
4222 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4223 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
4224
4225 #: g10/keyedit.c:4923
4226 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4227 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
4228
4229 #: g10/keyedit.c:4953
4230 msgid "no secret key\n"
4231 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
4232
4233 #: g10/keyedit.c:5023
4234 #, c-format
4235 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4236 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
4237
4238 #: g10/keyedit.c:5040
4239 #, c-format
4240 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4241 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
4242
4243 #: g10/keyedit.c:5104
4244 #, c-format
4245 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4246 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
4247
4248 #: g10/keyedit.c:5166
4249 #, c-format
4250 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4251 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
4252
4253 #: g10/keyedit.c:5261
4254 #, c-format
4255 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4256 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
4257
4258 #: g10/keygen.c:275
4259 #, c-format
4260 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4261 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
4262
4263 #: g10/keygen.c:282
4264 msgid "too many cipher preferences\n"
4265 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
4266
4267 #: g10/keygen.c:284
4268 msgid "too many digest preferences\n"
4269 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
4270
4271 #: g10/keygen.c:286
4272 msgid "too many compression preferences\n"
4273 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
4274
4275 #: g10/keygen.c:426
4276 #, c-format
4277 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4278 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
4279
4280 #: g10/keygen.c:910
4281 msgid "writing direct signature\n"
4282 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
4283
4284 #: g10/keygen.c:952
4285 msgid "writing self signature\n"
4286 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
4287
4288 #: g10/keygen.c:1009
4289 msgid "writing key binding signature\n"
4290 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
4291
4292 #: g10/keygen.c:1179 g10/keygen.c:1290 g10/keygen.c:1295 g10/keygen.c:1441
4293 #: g10/keygen.c:3269
4294 #, c-format
4295 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4296 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
4297
4298 #: g10/keygen.c:1185 g10/keygen.c:1301 g10/keygen.c:1309 g10/keygen.c:1447
4299 #: g10/keygen.c:3275
4300 #, c-format
4301 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4302 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
4303
4304 #: g10/keygen.c:1335
4305 msgid ""
4306 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4307 msgstr ""
4308 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
4309 "dlouhým hashem\n"
4310
4311 #: g10/keygen.c:1558
4312 msgid "Sign"
4313 msgstr "Podepisování"
4314
4315 #: g10/keygen.c:1561
4316 msgid "Certify"
4317 msgstr "Certifikování"
4318
4319 #: g10/keygen.c:1564
4320 msgid "Encrypt"
4321 msgstr "Šifrování"
4322
4323 #: g10/keygen.c:1567
4324 msgid "Authenticate"
4325 msgstr "Autentizace"
4326
4327 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4328 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4329 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4330 #. functions:
4331 #.
4332 #. s = Toggle signing capability
4333 #. e = Toggle encryption capability
4334 #. a = Toggle authentication capability
4335 #. q = Finish
4336 #.
4337 #: g10/keygen.c:1585
4338 msgid "SsEeAaQq"
4339 msgstr "SsEeAaQq"
4340
4341 #: g10/keygen.c:1608
4342 #, c-format
4343 msgid "Possible actions for a %s key: "
4344 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
4345
4346 #: g10/keygen.c:1612
4347 msgid "Current allowed actions: "
4348 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
4349
4350 #: g10/keygen.c:1617
4351 #, c-format
4352 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4353 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
4354
4355 #: g10/keygen.c:1620
4356 #, c-format
4357 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4358 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
4359
4360 #: g10/keygen.c:1623
4361 #, c-format
4362 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4363 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
4364
4365 #: g10/keygen.c:1626
4366 #, c-format
4367 msgid "   (%c) Finished\n"
4368 msgstr "   (%c) Konec\n"
4369
4370 #: g10/keygen.c:1686 sm/certreqgen-ui.c:157
4371 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4372 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
4373
4374 #: g10/keygen.c:1689
4375 #, c-format
4376 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
4377 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
4378
4379 #: g10/keygen.c:1691
4380 #, c-format
4381 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
4382 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal\n"
4383
4384 #: g10/keygen.c:1693
4385 #, c-format
4386 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4387 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
4388
4389 #: g10/keygen.c:1694
4390 #, c-format
4391 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4392 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
4393
4394 #: g10/keygen.c:1698
4395 #, c-format
4396 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4397 msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro šifrování)\n"
4398
4399 #: g10/keygen.c:1699
4400 #, c-format
4401 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4402 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
4403
4404 #: g10/keygen.c:1703
4405 #, c-format
4406 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4407 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
4408
4409 #: g10/keygen.c:1704
4410 #, c-format
4411 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4412 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
4413
4414 #: g10/keygen.c:1812
4415 #, c-format
4416 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4417 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
4418
4419 #: g10/keygen.c:1820
4420 #, c-format
4421 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
4422 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
4423
4424 #: g10/keygen.c:1823 sm/certreqgen-ui.c:179
4425 #, c-format
4426 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4427 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
4428
4429 #: g10/keygen.c:1837 sm/certreqgen-ui.c:189
4430 #, c-format
4431 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4432 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
4433
4434 #: g10/keygen.c:1925
4435 msgid ""
4436 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4437 "         0 = key does not expire\n"
4438 "      <n>  = key expires in n days\n"
4439 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4440 "      <n>m = key expires in n months\n"
4441 "      <n>y = key expires in n years\n"
4442 msgstr ""
4443 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
4444 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
4445 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
4446 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
4447 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
4448 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
4449
4450 #: g10/keygen.c:1936
4451 msgid ""
4452 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4453 "         0 = signature does not expire\n"
4454 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4455 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4456 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4457 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4458 msgstr ""
4459 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
4460 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
4461 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
4462 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
4463 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
4464 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
4465
4466 #: g10/keygen.c:1959
4467 msgid "Key is valid for? (0) "
4468 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
4469
4470 #: g10/keygen.c:1964
4471 #, c-format
4472 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4473 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
4474
4475 #: g10/keygen.c:1982 g10/keygen.c:2007
4476 msgid "invalid value\n"
4477 msgstr "neplatná hodnota\n"
4478
4479 #: g10/keygen.c:1989
4480 msgid "Key does not expire at all\n"
4481 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
4482
4483 #: g10/keygen.c:1990
4484 msgid "Signature does not expire at all\n"
4485 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
4486
4487 #: g10/keygen.c:1995
4488 #, c-format
4489 msgid "Key expires at %s\n"
4490 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
4491
4492 #: g10/keygen.c:1996
4493 #, c-format
4494 msgid "Signature expires at %s\n"
4495 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
4496
4497 #: g10/keygen.c:2000
4498 msgid ""
4499 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4500 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4501 msgstr ""
4502 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
4503 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
4504
4505 #: g10/keygen.c:2013
4506 msgid "Is this correct? (y/N) "
4507 msgstr "Je to správně (a/N)? "
4508
4509 #: g10/keygen.c:2063
4510 msgid ""
4511 "\n"
4512 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4513 "\n"
4514 msgstr ""
4515 "\n"
4516 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
4517 "váš klíč.\n"
4518 "\n"
4519
4520 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
4521 #. but you should keep your existing translation.  In case
4522 #. the new string is not translated this old string will
4523 #. be used.
4524 #: g10/keygen.c:2078
4525 msgid ""
4526 "\n"
4527 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4528 "ID\n"
4529 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4530 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4531 "\n"
4532 msgstr ""
4533 "\n"
4534 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
4535 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
4536 "v tomto tvaru:\n"
4537 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
4538 "\n"
4539
4540 #: g10/keygen.c:2097
4541 msgid "Real name: "
4542 msgstr "Jméno a příjmení: "
4543
4544 #: g10/keygen.c:2105
4545 msgid "Invalid character in name\n"
4546 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
4547
4548 #: g10/keygen.c:2107
4549 msgid "Name may not start with a digit\n"
4550 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
4551
4552 #: g10/keygen.c:2109
4553 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4554 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
4555
4556 #: g10/keygen.c:2117
4557 msgid "Email address: "
4558 msgstr "E-mailová adresa: "
4559
4560 #: g10/keygen.c:2123
4561 msgid "Not a valid email address\n"
4562 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
4563
4564 #: g10/keygen.c:2131
4565 msgid "Comment: "
4566 msgstr "Komentář: "
4567
4568 #: g10/keygen.c:2137
4569 msgid "Invalid character in comment\n"
4570 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
4571
4572 #: g10/keygen.c:2159
4573 #, c-format
4574 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4575 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
4576
4577 #: g10/keygen.c:2165
4578 #, c-format
4579 msgid ""
4580 "You selected this USER-ID:\n"
4581 "    \"%s\"\n"
4582 "\n"
4583 msgstr ""
4584 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
4585 "    „%s“\n"
4586 "\n"
4587
4588 #: g10/keygen.c:2170
4589 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4590 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
4591
4592 #: g10/keygen.c:2185
4593 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
4594 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
4595
4596 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4597 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4598 #. string which should be translated accordingly and the
4599 #. letter changed to match the one in the answer string.
4600 #.
4601 #. n = Change name
4602 #. c = Change comment
4603 #. e = Change email
4604 #. o = Okay (ready, continue)
4605 #. q = Quit
4606 #.
4607 #: g10/keygen.c:2201
4608 msgid "NnCcEeOoQq"
4609 msgstr "jJkKeEPpUu"
4610
4611 #: g10/keygen.c:2211
4612 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4613 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
4614
4615 #: g10/keygen.c:2212
4616 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4617 msgstr ""
4618 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
4619 "program? "
4620
4621 #: g10/keygen.c:2231
4622 msgid "Please correct the error first\n"
4623 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
4624
4625 #: g10/keygen.c:2273
4626 msgid ""
4627 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4628 "\n"
4629 msgstr ""
4630 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
4631 "\n"
4632
4633 #: g10/keygen.c:2276
4634 msgid ""
4635 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
4636 "encryption key."
4637 msgstr ""
4638 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
4639 "klíče."
4640
4641 #: g10/keygen.c:2292
4642 #, c-format
4643 msgid "%s.\n"
4644 msgstr "%s.\n"
4645
4646 #: g10/keygen.c:2298
4647 msgid ""
4648 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4649 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4650 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4651 "\n"
4652 msgstr ""
4653 "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
4654 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
4655 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
4656 "\n"
4657
4658 #: g10/keygen.c:2322
4659 msgid ""
4660 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4661 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4662 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4663 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4664 msgstr ""
4665 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
4666 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
4667 "myší,\n"
4668 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
4669 "entropie.\n"
4670
4671 #: g10/keygen.c:3209 g10/keygen.c:3236
4672 msgid "Key generation canceled.\n"
4673 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
4674
4675 #: g10/keygen.c:3441 g10/keygen.c:3611
4676 #, c-format
4677 msgid "writing public key to `%s'\n"
4678 msgstr "zapisuji veřejný klíč do „%s“\n"
4679
4680 #: g10/keygen.c:3443 g10/keygen.c:3614
4681 #, c-format
4682 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4683 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
4684
4685 #: g10/keygen.c:3446 g10/keygen.c:3617
4686 #, c-format
4687 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4688 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
4689
4690 #: g10/keygen.c:3598
4691 #, c-format
4692 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4693 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
4694
4695 #: g10/keygen.c:3605
4696 #, c-format
4697 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4698 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíčů (secring): %s\n"
4699
4700 #: g10/keygen.c:3625
4701 #, c-format
4702 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4703 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
4704
4705 #: g10/keygen.c:3633
4706 #, c-format
4707 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4708 msgstr "chyba při zápisu do souboru tajných klíčů „%s“: %s\n"
4709
4710 #: g10/keygen.c:3661
4711 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4712 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
4713
4714 #: g10/keygen.c:3672
4715 msgid ""
4716 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4717 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4718 msgstr ""
4719 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
4720 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
4721
4722 #: g10/keygen.c:3685 g10/keygen.c:3831 g10/keygen.c:3952
4723 #, c-format
4724 msgid "Key generation failed: %s\n"
4725 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
4726
4727 #: g10/keygen.c:3741 g10/keygen.c:3882 g10/sign.c:241
4728 #, c-format
4729 msgid ""
4730 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4731 msgstr ""
4732 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
4733 "je problém se systémovým časem)\n"
4734
4735 #: g10/keygen.c:3743 g10/keygen.c:3884 g10/sign.c:243
4736 #, c-format
4737 msgid ""
4738 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4739 msgstr ""
4740 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
4741 "je problém se systémovým časem)\n"
4742
4743 #: g10/keygen.c:3754 g10/keygen.c:3895
4744 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4745 msgstr "POZNÁMKA: vytvoření podklíče pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
4746
4747 #: g10/keygen.c:3795 g10/keygen.c:3928
4748 msgid "Really create? (y/N) "
4749 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
4750
4751 #: g10/keygen.c:4116
4752 #, c-format
4753 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4754 msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
4755
4756 #: g10/keygen.c:4165
4757 #, c-format
4758 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4759 msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru „%s“: %s\n"
4760
4761 #: g10/keygen.c:4191
4762 #, c-format
4763 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4764 msgstr "POZNÁMKA: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
4765
4766 #: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
4767 msgid "never     "
4768 msgstr "nikdy     "
4769
4770 #: g10/keylist.c:271
4771 msgid "Critical signature policy: "
4772 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
4773
4774 #: g10/keylist.c:273
4775 msgid "Signature policy: "
4776 msgstr "Podepisovací politika: "
4777
4778 #: g10/keylist.c:312
4779 msgid "Critical preferred keyserver: "
4780 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
4781
4782 #: g10/keylist.c:365
4783 msgid "Critical signature notation: "
4784 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
4785
4786 #: g10/keylist.c:367
4787 msgid "Signature notation: "
4788 msgstr "Podepisovací notace: "
4789
4790 #: g10/keylist.c:477