Remove some meta data from po files.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 #
14 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
15 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
16 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
17 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
18 #
19 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
20 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
21 #
22 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
23 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
24 # kvalifikovaný certifikát/podpis
25 #
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg2 2.0.11-r5164\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "PO-Revision-Date: 2009-09-29 15:47+0200\n"
31 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
32 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
33 "MIME-Version: 1.0\n"
34 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
35 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
36 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
37
38 #, c-format
39 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
40 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
41
42 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
43 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
44 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
45 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
46 #. the second vertical bar.
47 msgid "|pinentry-label|_OK"
48 msgstr ""
49
50 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
51 msgstr ""
52
53 msgid "|pinentry-label|PIN:"
54 msgstr ""
55
56 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
57 #. for the quality bar.
58 msgid "Quality:"
59 msgstr "Kvalita:"
60
61 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
62 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
63 #. string to describe what this is about.  The length of the
64 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
65 #. translate this entry, a default english text (see source)
66 #. will be used.
67 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
68 msgstr ""
69 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
70 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
71
72 msgid ""
73 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
74 "session"
75 msgstr ""
76 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
77
78 msgid ""
79 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
80 "this session"
81 msgstr ""
82 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
83
84 #, c-format
85 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
86 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
87
88 msgid "PIN too long"
89 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
90
91 msgid "Passphrase too long"
92 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
93
94 msgid "Invalid characters in PIN"
95 msgstr "Neplatný znak v PINu"
96
97 msgid "PIN too short"
98 msgstr "PIN je příliš krátký"
99
100 msgid "Bad PIN"
101 msgstr "Špatný PIN"
102
103 msgid "Bad Passphrase"
104 msgstr "Špatné heslo"
105
106 msgid "Passphrase"
107 msgstr "Heslo"
108
109 #, c-format
110 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
111 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
112
113 #, c-format
114 msgid "can't create `%s': %s\n"
115 msgstr "nemohu vytvořit „%s“: %s\n"
116
117 #, c-format
118 msgid "can't open `%s': %s\n"
119 msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
120
121 #, c-format
122 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
123 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
124
125 #, c-format
126 msgid "detected card with S/N: %s\n"
127 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
128
129 #, c-format
130 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
131 msgstr ""
132 "chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: %"
133 "s\n"
134
135 #, c-format
136 msgid "no suitable card key found: %s\n"
137 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
138
139 #, c-format
140 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
141 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
142
143 #, c-format
144 msgid "error writing key: %s\n"
145 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
146
147 #, c-format
148 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
149 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%0A  %c"
150
151 msgid "Please re-enter this passphrase"
152 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
153
154 #, c-format
155 msgid ""
156 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
157 "0Awithin gpg-agent's key storage"
158 msgstr ""
159 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%"
160 "0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
161
162 msgid "does not match - try again"
163 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
164
165 #, c-format
166 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
167 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
168
169 msgid "Please insert the card with serial number"
170 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
171
172 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
173 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
174
175 msgid "Admin PIN"
176 msgstr "PIN správce"
177
178 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
179 #. used to unblock a PIN.
180 msgid "PUK"
181 msgstr "PUK"
182
183 msgid "Reset Code"
184 msgstr "Resetační kód"
185
186 #, c-format
187 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
188 msgstr "%s%%0A%%0APoužijte klávesnici čtečky."
189
190 msgid "Repeat this Reset Code"
191 msgstr "Zopakujte resetační kód"
192
193 msgid "Repeat this PUK"
194 msgstr "Zopakujte tento PUK"
195
196 msgid "Repeat this PIN"
197 msgstr "Zopakujte tento PIN"
198
199 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
200 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
201
202 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
203 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
204
205 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
206 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
207
208 #, c-format
209 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
210 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkl(a) kartu"
211
212 #, c-format
213 msgid "error creating temporary file: %s\n"
214 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
215
216 #, c-format
217 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
218 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
219
220 msgid "Enter new passphrase"
221 msgstr "Vložte nové heslo"
222
223 msgid "Take this one anyway"
224 msgstr "Použít přesto tento klíč"
225
226 #, c-format
227 msgid ""
228 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
229 "at least %u character long."
230 msgid_plural ""
231 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
232 "at least %u characters long."
233 msgstr[0] ""
234 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u znak "
235 "dlouhé."
236 msgstr[1] ""
237 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
238 "znaky dlouhé."
239 msgstr[2] ""
240 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
241 "znaků dlouhé."
242
243 #, c-format
244 msgid ""
245 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
246 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
247 msgid_plural ""
248 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
249 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
250 msgstr[0] ""
251 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
252 "u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
253 msgstr[1] ""
254 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
255 "u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
256 msgstr[2] ""
257 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
258 "u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
259
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
263 "a known term or match%%0Acertain pattern."
264 msgstr ""
265 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by nemělo být známým slovem "
266 "nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
267
268 #, c-format
269 msgid ""
270 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
271 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
272
273 #, c-format
274 msgid ""
275 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
276 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
277 msgstr ""
278 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
279 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
280
281 msgid "Yes, protection is not needed"
282 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
283
284 #, c-format
285 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
286 msgstr "Prosím, pro ochranu svého nového klíče%0A zadejte heslo"
287
288 msgid "Please enter the new passphrase"
289 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
290
291 msgid ""
292 "@Options:\n"
293 " "
294 msgstr ""
295 "@Volby:\n"
296 " "
297
298 msgid "run in server mode (foreground)"
299 msgstr "běžet v režimu serveru (na popředí)"
300
301 msgid "run in daemon mode (background)"
302 msgstr "běžen v režimu démona (na pozadí)"
303
304 msgid "verbose"
305 msgstr "s dodatečnými informacemi"
306
307 msgid "be somewhat more quiet"
308 msgstr "být o trochu víc tichý"
309
310 msgid "sh-style command output"
311 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
312
313 msgid "csh-style command output"
314 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
315
316 msgid "|FILE|read options from FILE"
317 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
318
319 msgid "do not detach from the console"
320 msgstr "neodpojovat se od konzole"
321
322 msgid "do not grab keyboard and mouse"
323 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
324
325 msgid "use a log file for the server"
326 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
327
328 msgid "use a standard location for the socket"
329 msgstr "použít standardní umístění socketu"
330
331 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
332 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
333
334 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
335 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
336
337 msgid "do not use the SCdaemon"
338 msgstr "nepoužívat SCdémona"
339
340 msgid "ignore requests to change the TTY"
341 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
342
343 msgid "ignore requests to change the X display"
344 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
345
346 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
347 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
348
349 msgid "do not use the PIN cache when signing"
350 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
351
352 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
353 msgstr "dovolit klientům označit klíče za „důvěryhodné“"
354
355 msgid "allow presetting passphrase"
356 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
357
358 msgid "enable ssh-agent emulation"
359 msgstr "zapnout emulaci ssh-agenta"
360
361 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
362 msgstr "|SOUBOR|zapsat nastavení prostředí též do SOUBORU"
363
364 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
365 #. reporting address.  This is so that we can change the
366 #. reporting address without breaking the translations.
367 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
368 msgstr ""
369 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
370 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
371
372 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
373 msgstr "Použití: gpg-agent [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
374
375 msgid ""
376 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
377 "Secret key management for GnuPG\n"
378 msgstr ""
379 "Syntaxe: gpg-agent [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
380 "Správa tajných klíčů pro GnuPG\n"
381
382 #, c-format
383 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
384 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
385
386 #, c-format
387 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
388 msgstr "%s je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
389
390 #, c-format
391 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
392 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
393
394 #, c-format
395 msgid "option file `%s': %s\n"
396 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
397
398 #, c-format
399 msgid "reading options from `%s'\n"
400 msgstr "čtu možnosti z „%s“\n"
401
402 #, c-format
403 msgid "error creating `%s': %s\n"
404 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
405
406 #, c-format
407 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
408 msgstr "nemohu vytvořit adresář „%s“: %s\n"
409
410 msgid "name of socket too long\n"
411 msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
412
413 #, c-format
414 msgid "can't create socket: %s\n"
415 msgstr "nemohu vytvořit socket: %s\n"
416
417 #, c-format
418 msgid "socket name `%s' is too long\n"
419 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
420
421 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
422 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
423
424 msgid "error getting nonce for the socket\n"
425 msgstr "chyba při získání náhodného řetězce pro socket\n"
426
427 #, c-format
428 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
429 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
430
431 #, c-format
432 msgid "listen() failed: %s\n"
433 msgstr "služba listen() selhala: %s\n"
434
435 #, c-format
436 msgid "listening on socket `%s'\n"
437 msgstr "naslouchám na socketu „%s“\n"
438
439 #, c-format
440 msgid "directory `%s' created\n"
441 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
442
443 #, c-format
444 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
445 msgstr "stat() na „%s“ selhal: %s\n"
446
447 #, c-format
448 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
449 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
450
451 #, c-format
452 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
453 msgstr "chyba při čtení náhodného řetězce z fd %d: %s\n"
454
455 #, c-format
456 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
457 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
458
459 #, c-format
460 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
461 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
462
463 #, c-format
464 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
465 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
466
467 #, c-format
468 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
469 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
470
471 #, c-format
472 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
473 msgstr "pth_select selhala: %s – čekám 1 s\n"
474
475 #, c-format
476 msgid "%s %s stopped\n"
477 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
478
479 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
480 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
481
482 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
483 msgstr "špatný formát proměnné prostředí GPG_AGENT_INFO\n"
484
485 #, c-format
486 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
487 msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
488
489 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
490 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
491
492 msgid ""
493 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
494 "Password cache maintenance\n"
495 msgstr ""
496 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP\n"
497 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
498
499 msgid ""
500 "@Commands:\n"
501 " "
502 msgstr ""
503 "@Příkazy:\n"
504 " "
505
506 msgid ""
507 "@\n"
508 "Options:\n"
509 " "
510 msgstr ""
511 "@\n"
512 "Volby:\n"
513 " "
514
515 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
516 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
517
518 msgid ""
519 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
520 "Secret key maintenance tool\n"
521 msgstr ""
522 "Syntaxe: gpg-protect-tool [VOLBY] [ARGUMENTY]nNástroj na správu tajných "
523 "klíčů\n"
524
525 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
526 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
527
528 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
529 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
530
531 msgid ""
532 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
533 "system."
534 msgstr ""
535 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
536 "GnuPG."
537
538 msgid ""
539 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
540 "needed to complete this operation."
541 msgstr ""
542 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
543 "potřebný pro dokončení této operace."
544
545 msgid "Passphrase:"
546 msgstr "Heslo:"
547
548 msgid "cancelled\n"
549 msgstr "zrušeno\n"
550
551 #, c-format
552 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
553 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
554
555 #, c-format
556 msgid "error opening `%s': %s\n"
557 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
558
559 #, c-format
560 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
561 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
562
563 #, c-format
564 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
565 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
566
567 #, c-format
568 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
569 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
570
571 #, c-format
572 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
573 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
574
575 #, c-format
576 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
577 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
578
579 #, c-format
580 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
581 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
582
583 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
584 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
585
586 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
587 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
588 #. Pinentry to insert a line break.  The double
589 #. percent sign is actually needed because it is also
590 #. a printf format string.  If you need to insert a
591 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
592 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
593 #. certificate.
594 #, c-format
595 msgid ""
596 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
597 "certificates?"
598 msgstr ""
599 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
600 "vydávání certifikátu?"
601
602 msgid "Yes"
603 msgstr "Ano"
604
605 msgid "No"
606 msgstr "Ne"
607
608 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
609 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
610 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
611 #. needed because it is also a printf format string.  If you
612 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
613 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
614 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
615 #. as stored in the certificate.
616 #, c-format
617 msgid ""
618 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
619 "fingerprint:%%0A  %s"
620 msgstr ""
621 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
622
623 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
624 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
625 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
626 msgid "Correct"
627 msgstr "V pořádku"
628
629 msgid "Wrong"
630 msgstr "Špatně"
631
632 #, c-format
633 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
634 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
635
636 #, c-format
637 msgid ""
638 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
639 "it now."
640 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
641
642 msgid "Change passphrase"
643 msgstr "Změnit heslo"
644
645 msgid "I'll change it later"
646 msgstr "Změním jej později"
647
648 #, c-format
649 msgid "error creating a pipe: %s\n"
650 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
651
652 #, c-format
653 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
654 msgstr "nemohu otevřít (fdopen) rouru pro čtení: %s\n"
655
656 #, c-format
657 msgid "error forking process: %s\n"
658 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
659
660 #, c-format
661 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
662 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
663
664 #, c-format
665 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
666 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
667
668 #, c-format
669 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
670 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
671
672 #, c-format
673 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
674 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
675
676 #, c-format
677 msgid "error running `%s': terminated\n"
678 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
679
680 #, c-format
681 msgid "error creating socket: %s\n"
682 msgstr "chyba při vytváření socketu: %s\n"
683
684 msgid "host not found"
685 msgstr "stroj nenalezen"
686
687 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
688 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
689
690 #, c-format
691 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
692 msgstr "nemohu se připojit k „%s“: %s\n"
693
694 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
695 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
696
697 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
698 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
699
700 msgid "canceled by user\n"
701 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
702
703 msgid "problem with the agent\n"
704 msgstr "problém s agentem\n"
705
706 #, c-format
707 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
708 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
709
710 # TODO: i18n of first %s
711 #, c-format
712 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
713 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
714
715 # TODO: i18n of first %s
716 #, c-format
717 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
718 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
719
720 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
721 msgid "yes"
722 msgstr "ano"
723
724 msgid "yY"
725 msgstr "aAyY"
726
727 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
728 msgid "no"
729 msgstr "ne"
730
731 msgid "nN"
732 msgstr "nN"
733
734 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
735 msgid "quit"
736 msgstr "ukončit"
737
738 msgid "qQ"
739 msgstr "uUqQ"
740
741 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
742 msgid "okay|okay"
743 msgstr "okey|okey"
744
745 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
746 msgid "cancel|cancel"
747 msgstr "zrušit|zrušit"
748
749 msgid "oO"
750 msgstr "oO"
751
752 msgid "cC"
753 msgstr "zZ"
754
755 #, c-format
756 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
757 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
758
759 #, c-format
760 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
761 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
762
763 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
764 msgstr "gpg-agent neběží – spouštím jej\n"
765
766 #, c-format
767 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
768 msgstr ""
769
770 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
771 msgstr "k agentu se nelze připojit – zkouším náhradní způsob\n"
772
773 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
774 #. verbatim.  It will not be printed.
775 msgid "|audit-log-result|Good"
776 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
777
778 msgid "|audit-log-result|Bad"
779 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
780
781 msgid "|audit-log-result|Not supported"
782 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
783
784 msgid "|audit-log-result|No certificate"
785 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
786
787 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
788 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
789
790 msgid "|audit-log-result|Error"
791 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
792
793 #, fuzzy
794 msgid "|audit-log-result|Not used"
795 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
796
797 #, fuzzy
798 msgid "|audit-log-result|Okay"
799 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
800
801 #, fuzzy
802 msgid "|audit-log-result|Skipped"
803 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
804
805 #, fuzzy
806 msgid "|audit-log-result|Some"
807 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
808
809 msgid "Certificate chain available"
810 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
811
812 msgid "root certificate missing"
813 msgstr "chybí kořenový certifikát"
814
815 msgid "Data encryption succeeded"
816 msgstr "Šifrování dat uspělo"
817
818 msgid "Data available"
819 msgstr "Data k dispozici"
820
821 msgid "Session key created"
822 msgstr "Vytvořen klíč relace"
823
824 #, c-format
825 msgid "algorithm: %s"
826 msgstr "algoritmus: %s"
827
828 #, c-format
829 msgid "unsupported algorithm: %s"
830 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
831
832 msgid "seems to be not encrypted"
833 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
834
835 msgid "Number of recipients"
836 msgstr "Počet příjemců"
837
838 #, c-format
839 msgid "Recipient %d"
840 msgstr "Příjemce %d"
841
842 msgid "Data signing succeeded"
843 msgstr "Podepisování dat uspělo"
844
845 #, fuzzy, c-format
846 msgid "data hash algorithm: %s"
847 msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
848
849 #, fuzzy, c-format
850 msgid "Signer %d"
851 msgstr "Podpis %d"
852
853 #, fuzzy, c-format
854 msgid "attr hash algorithm: %s"
855 msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
856
857 msgid "Data decryption succeeded"
858 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
859
860 #, fuzzy
861 msgid "Encryption algorithm supported"
862 msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
863
864 msgid "Data verification succeeded"
865 msgstr "Ověření dat uspělo"
866
867 msgid "Signature available"
868 msgstr "Podpis je k dispozici"
869
870 #, fuzzy
871 msgid "Parsing data succeeded"
872 msgstr "Rozebírání podpisu uspělo"
873
874 #, fuzzy, c-format
875 msgid "bad data hash algorithm: %s"
876 msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
877
878 #, c-format
879 msgid "Signature %d"
880 msgstr "Podpis %d"
881
882 msgid "Certificate chain valid"
883 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
884
885 msgid "Root certificate trustworthy"
886 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
887
888 msgid "no CRL found for certificate"
889 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
890
891 msgid "the available CRL is too old"
892 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
893
894 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
895 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
896
897 msgid "Included certificates"
898 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
899
900 msgid "No audit log entries."
901 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
902
903 msgid "Unknown operation"
904 msgstr "Neznámá operace"
905
906 msgid "Gpg-Agent usable"
907 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
908
909 msgid "Dirmngr usable"
910 msgstr "Dirmngr je použitelný"
911
912 #, c-format
913 msgid "No help available for `%s'."
914 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
915
916 msgid "ignoring garbage line"
917 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
918
919 msgid "[none]"
920 msgstr "[není nastaveno]"
921
922 #, c-format
923 msgid "armor: %s\n"
924 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
925
926 msgid "invalid armor header: "
927 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
928
929 msgid "armor header: "
930 msgstr "ASCII hlavička: "
931
932 msgid "invalid clearsig header\n"
933 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
934
935 msgid "unknown armor header: "
936 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
937
938 msgid "nested clear text signatures\n"
939 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
940
941 msgid "unexpected armor: "
942 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
943
944 msgid "invalid dash escaped line: "
945 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
946
947 #, c-format
948 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
949 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
950
951 msgid "premature eof (no CRC)\n"
952 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
953
954 msgid "premature eof (in CRC)\n"
955 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
956
957 msgid "malformed CRC\n"
958 msgstr "špatný formát CRC\n"
959
960 #, c-format
961 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
962 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
963
964 msgid "premature eof (in trailer)\n"
965 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
966
967 msgid "error in trailer line\n"
968 msgstr "chyba v patičce\n"
969
970 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
971 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
972
973 #, c-format
974 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
975 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
976
977 msgid ""
978 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
979 msgstr ""
980 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
981 "špatný MTA\n"
982
983 msgid ""
984 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
985 "an '='\n"
986 msgstr ""
987 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
988 "a musí končit znakem „=“\n"
989
990 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
991 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
992
993 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
994 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
995
996 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
997 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
998
999 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1000 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1001
1002 msgid "not human readable"
1003 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1004
1005 #, c-format
1006 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1007 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1008
1009 #, c-format
1010 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1011 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1012
1013 msgid "can't do this in batch mode\n"
1014 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1015
1016 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1017 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1018
1019 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1020 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1021
1022 msgid "Your selection? "
1023 msgstr "Váš výběr? "
1024
1025 msgid "[not set]"
1026 msgstr "[není nastaven]"
1027
1028 msgid "male"
1029 msgstr "muž"
1030
1031 msgid "female"
1032 msgstr "žena"
1033
1034 msgid "unspecified"
1035 msgstr "neuvedeno"
1036
1037 msgid "not forced"
1038 msgstr "není vyžadováno"
1039
1040 msgid "forced"
1041 msgstr "vyžadováno"
1042
1043 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1044 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1045
1046 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1047 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1048
1049 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1050 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1051
1052 msgid "Cardholder's surname: "
1053 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1054
1055 msgid "Cardholder's given name: "
1056 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1057
1058 #, c-format
1059 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1060 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1061
1062 msgid "URL to retrieve public key: "
1063 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1064
1065 #, c-format
1066 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1067 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1068
1069 #, c-format
1070 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1071 msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
1072
1073 #, c-format
1074 msgid "error reading `%s': %s\n"
1075 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1076
1077 #, c-format
1078 msgid "error writing `%s': %s\n"
1079 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1080
1081 msgid "Login data (account name): "
1082 msgstr "Login (jménu účtu): "
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1086 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1087
1088 msgid "Private DO data: "
1089 msgstr "Privátní DO data: "
1090
1091 #, c-format
1092 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1093 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1094
1095 msgid "Language preferences: "
1096 msgstr "Jazykové předvolby: "
1097
1098 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1099 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1100
1101 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1102 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1103
1104 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1105 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1106
1107 msgid "Error: invalid response.\n"
1108 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1109
1110 msgid "CA fingerprint: "
1111 msgstr "Otisk CA: "
1112
1113 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1114 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1115
1116 #, c-format
1117 msgid "key operation not possible: %s\n"
1118 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1119
1120 msgid "not an OpenPGP card"
1121 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1122
1123 #, c-format
1124 msgid "error getting current key info: %s\n"
1125 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1126
1127 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1128 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1129
1130 msgid ""
1131 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1132 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1133 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1134 msgstr ""
1135 "POZNÁMKA: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1136 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1137 "dokumentace\n"
1138 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1139
1140 #, c-format
1141 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1142 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1143
1144 #, c-format
1145 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1146 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1147
1148 #, c-format
1149 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1150 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1151
1152 #, c-format
1153 msgid "rounded up to %u bits\n"
1154 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1155
1156 #, c-format
1157 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1158 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1159
1160 #, c-format
1161 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1162 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1163
1164 #, c-format
1165 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1166 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1167
1168 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1169 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1170
1171 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1172 msgstr "POZNÁMKA: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1173
1174 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1175 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1176
1177 #, c-format
1178 msgid ""
1179 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1180 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1181 "You should change them using the command --change-pin\n"
1182 msgstr ""
1183 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINu je\n"
1184 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1185 "Toto nastavení můžete změnit příkazem --change-pin\n"
1186
1187 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1188 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1189
1190 msgid "   (1) Signature key\n"
1191 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1192
1193 msgid "   (2) Encryption key\n"
1194 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1195
1196 msgid "   (3) Authentication key\n"
1197 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1198
1199 msgid "Invalid selection.\n"
1200 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1201
1202 msgid "Please select where to store the key:\n"
1203 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1204
1205 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1206 msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíče\n"
1207
1208 msgid "secret parts of key are not available\n"
1209 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
1210
1211 msgid "secret key already stored on a card\n"
1212 msgstr "tajný klíč je na kartě uložen\n"
1213
1214 #, c-format
1215 msgid "error writing key to card: %s\n"
1216 msgstr "chyba při zápisu klíče na kartu: %s\n"
1217
1218 msgid "quit this menu"
1219 msgstr "ukončit toto menu"
1220
1221 msgid "show admin commands"
1222 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1223
1224 msgid "show this help"
1225 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1226
1227 msgid "list all available data"
1228 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1229
1230 msgid "change card holder's name"
1231 msgstr "změní jméno majitele karty"
1232
1233 msgid "change URL to retrieve key"
1234 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1235
1236 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1237 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1238
1239 msgid "change the login name"
1240 msgstr "změnit login name"
1241
1242 msgid "change the language preferences"
1243 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1244
1245 msgid "change card holder's sex"
1246 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1247
1248 msgid "change a CA fingerprint"
1249 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1250
1251 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1252 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1253
1254 msgid "generate new keys"
1255 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1256
1257 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1258 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1259
1260 msgid "verify the PIN and list all data"
1261 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1262
1263 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1264 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1265
1266 msgid "gpg/card> "
1267 msgstr ""
1268
1269 msgid "Admin-only command\n"
1270 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1271
1272 msgid "Admin commands are allowed\n"
1273 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1274
1275 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1276 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1277
1278 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1279 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1280
1281 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1282 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1283
1284 #, c-format
1285 msgid "can't open `%s'\n"
1286 msgstr "nelze otevřít „%s“\n"
1287
1288 #, c-format
1289 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1290 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1291
1292 #, c-format
1293 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1294 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1295
1296 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1297 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1298
1299 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1300 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1301
1302 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1303 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1304
1305 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1306 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1307
1308 #, c-format
1309 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1310 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo:  %s\n"
1311
1312 msgid "ownertrust information cleared\n"
1313 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1314
1315 #, c-format
1316 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1317 msgstr "existuje tajný klíč pro tento veřejný klíč \"%s\"!\n"
1318
1319 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1320 msgstr ""
1321 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1322
1323 #, c-format
1324 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1325 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1326
1327 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1328 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1329
1330 #, c-format
1331 msgid "using cipher %s\n"
1332 msgstr "použití šifry: %s\n"
1333
1334 #, c-format
1335 msgid "`%s' already compressed\n"
1336 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1337
1338 #, c-format
1339 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1340 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1341
1342 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1343 msgstr ""
1344 "v módu --pgp2 můžete šifrovat pouze RSA klíčem o délce 2048 bitů a méně\n"
1345
1346 #, c-format
1347 msgid "reading from `%s'\n"
1348 msgstr "čtu z „%s“\n"
1349
1350 msgid ""
1351 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1352 msgstr "algoritmus IDEA nelze použít pro všechny klíče, pro které šifrujete.\n"
1353
1354 #, c-format
1355 msgid ""
1356 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1357 msgstr ""
1358 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1359
1360 #, c-format
1361 msgid ""
1362 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1363 "preferences\n"
1364 msgstr ""
1365 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1366 "příjemce\n"
1367
1368 #, c-format
1369 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1370 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1371
1372 #, c-format
1373 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1374 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1375
1376 #, c-format
1377 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1378 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1379
1380 #, c-format
1381 msgid "%s encrypted data\n"
1382 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1383
1384 #, c-format
1385 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1386 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1387
1388 msgid ""
1389 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1390 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1391
1392 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1393 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1394
1395 msgid "no remote program execution supported\n"
1396 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1397
1398 msgid ""
1399 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1400 msgstr ""
1401 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1402 "nastaveny nebezpečně\n"
1403
1404 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1405 msgstr ""
1406 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1407 "dočasné soubory (temp files)\n"
1408
1409 #, c-format
1410 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1411 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1412
1413 #, c-format
1414 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1415 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1416
1417 #, c-format
1418 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1419 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1420
1421 msgid "unnatural exit of external program\n"
1422 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1423
1424 msgid "unable to execute external program\n"
1425 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1426
1427 #, c-format
1428 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1429 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1430
1431 #, c-format
1432 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1433 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1434
1435 #, c-format
1436 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1437 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1438
1439 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1440 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1441
1442 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1443 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1444
1445 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1446 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1447
1448 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1449 msgstr "odstranit ochranu heslem z exportovaných podklíčů"
1450
1451 msgid "remove unusable parts from key during export"
1452 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1453
1454 msgid "remove as much as possible from key during export"
1455 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1456
1457 msgid "export keys in an S-expression based format"
1458 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
1459
1460 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1461 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1462
1463 #, c-format
1464 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1465 msgstr "klíč %s: není chráněný – přeskočeno\n"
1466
1467 #, c-format
1468 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1469 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1470
1471 #, c-format
1472 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1473 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1474
1475 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1476 msgstr "exportovat nechráněné podklíče\n"
1477
1478 #, c-format
1479 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1480 msgstr "odemknutí podklíče selhalo: %s\n"
1481
1482 #, c-format
1483 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1484 msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíč %s není chráněn pomocí simple SK checksum\n"
1485
1486 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1487 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1488
1489 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1490 msgstr "příliš mnoho položek v bufferu veřejných klíčů – vypnuto\n"
1491
1492 msgid "[User ID not found]"
1493 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1494
1495 #, c-format
1496 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1497 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1498
1499 #, c-format
1500 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1501 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1502
1503 msgid "No fingerprint"
1504 msgstr "Chybí otisk"
1505
1506 # c-format
1507 #, c-format
1508 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1509 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1510
1511 #, c-format
1512 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1513 msgstr "neexistuje tajný podklíč pro veřejný klíč %s – ignorováno\n"
1514
1515 #, c-format
1516 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1517 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1518
1519 #, c-format
1520 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1521 msgstr "klíč %s: tajný klíč bez klíče veřejného – přeskočeno\n"
1522
1523 msgid "make a signature"
1524 msgstr "vytvořit podpis"
1525
1526 msgid "make a clear text signature"
1527 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1528
1529 msgid "make a detached signature"
1530 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1531
1532 msgid "encrypt data"
1533 msgstr "šifrovat data"
1534
1535 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1536 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1537
1538 msgid "decrypt data (default)"
1539 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1540
1541 msgid "verify a signature"
1542 msgstr "verifikovat podpis"
1543
1544 msgid "list keys"
1545 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1546
1547 msgid "list keys and signatures"
1548 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1549
1550 msgid "list and check key signatures"
1551 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1552
1553 msgid "list keys and fingerprints"
1554 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1555
1556 msgid "list secret keys"
1557 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1558
1559 msgid "generate a new key pair"
1560 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1561
1562 msgid "generate a revocation certificate"
1563 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1564
1565 msgid "remove keys from the public keyring"
1566 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1567
1568 msgid "remove keys from the secret keyring"
1569 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1570
1571 msgid "sign a key"
1572 msgstr "podepsat klíč"
1573
1574 msgid "sign a key locally"
1575 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1576
1577 msgid "sign or edit a key"
1578 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1579
1580 msgid "change a passphrase"
1581 msgstr "změnit heslo"
1582
1583 msgid "export keys"
1584 msgstr "exportovat klíče"
1585
1586 msgid "export keys to a key server"
1587 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1588
1589 msgid "import keys from a key server"
1590 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1591
1592 msgid "search for keys on a key server"
1593 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1594
1595 msgid "update all keys from a keyserver"
1596 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1597
1598 msgid "import/merge keys"
1599 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1600
1601 msgid "print the card status"
1602 msgstr "vytisknout stav karty"
1603
1604 msgid "change data on a card"
1605 msgstr "změnit data na kartě"
1606
1607 msgid "change a card's PIN"
1608 msgstr "změnit PIN karty"
1609
1610 msgid "update the trust database"
1611 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1612
1613 msgid "print message digests"
1614 msgstr "vypsat hash zprávy"
1615
1616 msgid "run in server mode"
1617 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1618
1619 msgid "create ascii armored output"
1620 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1621
1622 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1623 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1624
1625 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1626 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1627
1628 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1629 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1630
1631 msgid "use canonical text mode"
1632 msgstr "použít kanonický textový mód"
1633
1634 msgid "|FILE|write output to FILE"
1635 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1636
1637 msgid "do not make any changes"
1638 msgstr "neprovádět žádné změny"
1639
1640 msgid "prompt before overwriting"
1641 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1642
1643 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1644 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1645
1646 msgid ""
1647 "@\n"
1648 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1649 msgstr ""
1650 "@\n"
1651 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1652
1653 msgid ""
1654 "@\n"
1655 "Examples:\n"
1656 "\n"
1657 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1658 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1659 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1660 " --list-keys [names]        show keys\n"
1661 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1662 msgstr ""
1663 "@\n"
1664 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1665 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1666 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1667 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1668 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1669
1670 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1671 msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
1672
1673 msgid ""
1674 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1675 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1676 "default operation depends on the input data\n"
1677 msgstr ""
1678 "Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
1679 "podepsat, ověřit, šifrovat nebo dešifrovat\n"
1680 "implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
1681
1682 msgid ""
1683 "\n"
1684 "Supported algorithms:\n"
1685 msgstr ""
1686 "\n"
1687 "Podporované algoritmy:\n"
1688
1689 msgid "Pubkey: "
1690 msgstr "Veřejný klíč: "
1691
1692 msgid "Cipher: "
1693 msgstr "Šifra: "
1694
1695 msgid "Hash: "
1696 msgstr "Hash: "
1697
1698 msgid "Compression: "
1699 msgstr "Komprese: "
1700
1701 msgid "usage: gpg [options] "
1702 msgstr "užití: gpg [možnosti]"
1703
1704 msgid "conflicting commands\n"
1705 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1706
1707 #, c-format
1708 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1709 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1710
1711 #, c-format
1712 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1713 msgstr ""
1714 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1715
1716 #, c-format
1717 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1718 msgstr ""
1719 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1720
1721 #, c-format
1722 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1723 msgstr ""
1724 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1725
1726 #, c-format
1727 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1728 msgstr ""
1729 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresáře nejsou bezpečná „%s“\n"
1730
1731 #, c-format
1732 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1733 msgstr ""
1734 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor nejsou bezpečná „%s“\n"
1735
1736 #, c-format
1737 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1738 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu nejsou bezpečná „%s“\n"
1739
1740 #, c-format
1741 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1742 msgstr ""
1743 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem není nastaveno "
1744 "nebezpečně „%s“\n"
1745
1746 #, c-format
1747 msgid ""
1748 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1749 msgstr ""
1750 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s konfiguračním souborem není nastaveno "
1751 "nebezpečně „%s“\n"
1752
1753 #, c-format
1754 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1755 msgstr ""
1756 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
1757 "nebezpečně „%s“\n"
1758
1759 #, c-format
1760 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1761 msgstr ""
1762 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s domovským adresářem nejsou nastavena "
1763 "bezpečně „%s“\n"
1764
1765 #, c-format
1766 msgid ""
1767 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1768 msgstr ""
1769 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s konfiguračním souborem nejsou "
1770 "nastavena bezpečně „%s“\n"
1771
1772 #, c-format
1773 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1774 msgstr ""
1775 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s rozšiřujícím modulem nejsou "
1776 "nastavena bezpečně „%s“\n"
1777
1778 # c-format
1779 #, c-format
1780 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1781 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
1782
1783 msgid "display photo IDs during key listings"
1784 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
1785
1786 msgid "show policy URLs during signature listings"
1787 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
1788
1789 msgid "show all notations during signature listings"
1790 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
1791
1792 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1793 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
1794
1795 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1796 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
1797
1798 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1799 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
1800
1801 msgid "show user ID validity during key listings"
1802 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
1803
1804 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1805 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
1806
1807 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1808 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
1809
1810 msgid "show the keyring name in key listings"
1811 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
1812
1813 msgid "show expiration dates during signature listings"
1814 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
1815
1816 #, c-format
1817 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1818 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
1819
1820 #, c-format
1821 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1822 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
1823
1824 #, c-format
1825 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1826 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální použití!\n"
1827
1828 #, c-format
1829 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1830 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
1831
1832 #, c-format
1833 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1834 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
1835
1836 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1837 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
1838
1839 #, c-format
1840 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1841 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
1842
1843 msgid "invalid keyserver options\n"
1844 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
1845
1846 #, c-format
1847 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1848 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
1849
1850 msgid "invalid import options\n"
1851 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
1852
1853 #, c-format
1854 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1855 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
1856
1857 msgid "invalid export options\n"
1858 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
1859
1860 #, c-format
1861 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1862 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
1863
1864 msgid "invalid list options\n"
1865 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
1866
1867 msgid "display photo IDs during signature verification"
1868 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
1869
1870 msgid "show policy URLs during signature verification"
1871 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
1872
1873 msgid "show all notations during signature verification"
1874 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
1875
1876 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1877 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
1878
1879 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1880 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
1881
1882 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1883 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
1884
1885 msgid "show user ID validity during signature verification"
1886 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
1887
1888 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1889 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
1890
1891 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1892 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
1893
1894 msgid "validate signatures with PKA data"
1895 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
1896
1897 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1898 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
1899
1900 #, c-format
1901 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1902 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
1903
1904 msgid "invalid verify options\n"
1905 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
1906
1907 #, c-format
1908 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1909 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
1910
1911 #, c-format
1912 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1913 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
1914
1915 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1916 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
1917
1918 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1919 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
1920
1921 #, c-format
1922 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1923 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
1924
1925 #, c-format
1926 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1927 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
1928
1929 #, c-format
1930 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1931 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
1932
1933 #, c-format
1934 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1935 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
1936
1937 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1938 msgstr ""
1939 "v módu --pgp2 můžete vytvářet pouze oddělené podpisy nebo podpisy čitelné "
1940 "jako text\n"
1941
1942 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1943 msgstr "v módu --pgp2 nelze současně šifrovat a podepisovat\n"
1944
1945 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1946 msgstr "v módu --pgp2 musíte použít soubor (ne rouru).\n"
1947
1948 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1949 msgstr "šifrování zpráv v módu --pgp2 vyžaduje algoritmus IDEA\n"
1950
1951 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1952 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
1953
1954 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1955 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1956
1957 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1958 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
1959
1960 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1961 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1962
1963 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1964 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
1965
1966 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1967 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
1968
1969 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1970 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
1971
1972 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1973 msgstr ""
1974 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
1975 "2 nebo 3\n"
1976
1977 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1978 msgstr ""
1979 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
1980 "nebo 3\n"
1981
1982 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1983 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
1984
1985 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1986 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
1987
1988 msgid "invalid default preferences\n"
1989 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
1990
1991 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1992 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
1993
1994 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1995 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
1996
1997 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1998 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
1999
2000 #, c-format
2001 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2002 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2003
2004 #, c-format
2005 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2006 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2007
2008 #, c-format
2009 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2010 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2011
2012 #, c-format
2013 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2014 msgstr "použití komprimačního algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2015
2016 #, c-format
2017 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2018 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2019
2020 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2021 msgstr ""
2022 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2023
2024 msgid "--store [filename]"
2025 msgstr "--store [jméno souboru]"
2026
2027 msgid "--symmetric [filename]"
2028 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2029
2030 #, c-format
2031 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2032 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2033
2034 msgid "--encrypt [filename]"
2035 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2036
2037 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2038 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2039
2040 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2041 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2042
2043 #, c-format
2044 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2045 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2046
2047 msgid "--sign [filename]"
2048 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2049
2050 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2051 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2052
2053 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2054 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2055
2056 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2057 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2058
2059 #, c-format
2060 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2061 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2062
2063 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2064 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2065
2066 msgid "--clearsign [filename]"
2067 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2068
2069 msgid "--decrypt [filename]"
2070 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2071
2072 msgid "--sign-key user-id"
2073 msgstr "--sign-key id uživatele"
2074
2075 msgid "--lsign-key user-id"
2076 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2077
2078 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2079 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2080
2081 #, fuzzy
2082 msgid "--passwd <user-id>"
2083 msgstr "--sign-key id uživatele"
2084
2085 #, c-format
2086 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2087 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2088
2089 #, c-format
2090 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2091 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2092
2093 #, c-format
2094 msgid "key export failed: %s\n"
2095 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2096
2097 #, c-format
2098 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2099 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2100
2101 #, c-format
2102 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2103 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2104
2105 #, c-format
2106 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2107 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2108
2109 #, c-format
2110 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2111 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2112
2113 #, c-format
2114 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2115 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2116
2117 msgid "[filename]"
2118 msgstr "[jméno souboru]"
2119
2120 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2121 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2122
2123 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2124 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2125
2126 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2127 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2128
2129 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2130 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2131
2132 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2133 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2134
2135 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2136 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2137
2138 msgid "|FD|write status info to this FD"
2139 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2140
2141 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2142 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2143
2144 msgid ""
2145 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2146 "Check signatures against known trusted keys\n"
2147 msgstr ""
2148 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2149 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2150
2151 msgid "No help available"
2152 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2153
2154 #, c-format
2155 msgid "No help available for `%s'"
2156 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2157
2158 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2159 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2160
2161 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2162 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2163
2164 msgid "do not update the trustdb after import"
2165 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2166
2167 msgid "create a public key when importing a secret key"
2168 msgstr "vytvořit veřejný klíč při importu tajného klíče"
2169
2170 msgid "only accept updates to existing keys"
2171 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2172
2173 msgid "remove unusable parts from key after import"
2174 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2175
2176 msgid "remove as much as possible from key after import"
2177 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2178
2179 #, c-format
2180 msgid "skipping block of type %d\n"
2181 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2182
2183 #, c-format
2184 msgid "%lu keys processed so far\n"
2185 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2186
2187 #, c-format
2188 msgid "Total number processed: %lu\n"
2189 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2190
2191 #, c-format
2192 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2193 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2194
2195 #, c-format
2196 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2197 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2198
2199 #, c-format
2200 msgid "              imported: %lu"
2201 msgstr "                 importováno: %lu"
2202
2203 #, c-format
2204 msgid "             unchanged: %lu\n"
2205 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2206
2207 #, c-format
2208 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2209 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2210
2211 #, c-format
2212 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2213 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2214
2215 #, c-format
2216 msgid "        new signatures: %lu\n"
2217 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2218
2219 #, c-format
2220 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2221 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2222
2223 #, c-format
2224 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2225 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2226
2227 #, c-format
2228 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2229 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2230
2231 #, c-format
2232 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2233 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2234
2235 #, c-format
2236 msgid "          not imported: %lu\n"
2237 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2238
2239 #, c-format
2240 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2241 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2242
2243 #, c-format
2244 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2245 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2246
2247 #, c-format
2248 msgid ""
2249 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2250 "algorithms on these user IDs:\n"
2251 msgstr ""
2252 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2253 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2254
2255 #, c-format
2256 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2257 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2258
2259 #, c-format
2260 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2261 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2262
2263 #, c-format
2264 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2265 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2266
2267 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2268 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2269
2270 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2271 msgstr ""
2272 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2273
2274 #, c-format
2275 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2276 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2277
2278 #, c-format
2279 msgid "key %s: no user ID\n"
2280 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2281
2282 #, c-format
2283 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2284 msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
2285
2286 # c-format
2287 #, c-format
2288 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2289 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2290
2291 #, c-format
2292 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2293 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2294
2295 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2296 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2297
2298 #, c-format
2299 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2300 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2301
2302 #, c-format
2303 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2304 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2305
2306 #, c-format
2307 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2308 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2309
2310 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2311 #, c-format
2312 msgid "writing to `%s'\n"
2313 msgstr "zapisuji do „%s“\n"
2314
2315 #, c-format
2316 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2317 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2318
2319 #, c-format
2320 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2321 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2322
2323 #, c-format
2324 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2325 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2326
2327 #, c-format
2328 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2329 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2330
2331 #, c-format
2332 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2333 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2334
2335 #, c-format
2336 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2337 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2338
2339 #, c-format
2340 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2341 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2342
2343 #, c-format
2344 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2345 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2346
2347 #, c-format
2348 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2349 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2350
2351 #, c-format
2352 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2353 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2354
2355 #, c-format
2356 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2357 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2358
2359 #, c-format
2360 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2361 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2362
2363 #, c-format
2364 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2365 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2366
2367 #, c-format
2368 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2369 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2370
2371 #, c-format
2372 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2373 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2374
2375 #, c-format
2376 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2377 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2378
2379 #, c-format
2380 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2381 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2382
2383 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2384 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2385
2386 #, c-format
2387 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2388 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíčů %s\n"
2389
2390 #, c-format
2391 msgid "key %s: secret key imported\n"
2392 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2393
2394 #, c-format
2395 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2396 msgstr "klíč %s: je již v souboru tajných klíčů\n"
2397
2398 #, c-format
2399 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2400 msgstr "klíč %s: nenalezen tajný klíč: %s\n"
2401
2402 #, c-format
2403 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2404 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2405
2406 #, c-format
2407 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2408 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2409
2410 #, c-format
2411 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2412 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2413
2414 #, c-format
2415 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2416 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2417
2418 #, c-format
2419 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2420 msgstr ""
2421 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2422
2423 #, c-format
2424 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2425 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2426
2427 #, c-format
2428 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2429 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2430
2431 #, fuzzy, c-format
2432 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2433 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2434
2435 #, c-format
2436 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2437 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2438
2439 #, c-format
2440 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2441 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2442
2443 #, c-format
2444 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2445 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2446
2447 #, c-format
2448 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2449 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2450
2451 #, c-format
2452 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2453 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2454
2455 #, c-format
2456 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2457 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2458
2459 #, c-format
2460 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2461 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2462
2463 #, c-format
2464 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2465 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2466
2467 #, c-format
2468 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2469 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2470
2471 #, c-format
2472 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2473 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2474
2475 #, c-format
2476 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2477 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2478
2479 #, c-format
2480 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2481 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2482
2483 #, c-format
2484 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2485 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2486
2487 #, c-format
2488 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2489 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2490
2491 #, c-format
2492 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2493 msgstr ""
2494 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2495
2496 #, c-format
2497 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2498 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2499
2500 #, c-format
2501 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2502 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2503
2504 #, c-format
2505 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2506 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2507
2508 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2509 msgstr "POZNÁMKA: sériové číslo klíče neodpovídá číslu karty\n"
2510
2511 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2512 msgstr "POZNÁMKA: primární klíč je online a je uložen na kartě\n"
2513
2514 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2515 msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíč je online a je uložen na kartě\n"
2516
2517 #, c-format
2518 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2519 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2520
2521 #, c-format
2522 msgid "keyring `%s' created\n"
2523 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2524
2525 #, c-format
2526 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2527 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2528
2529 #, c-format
2530 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2531 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2532
2533 msgid "[revocation]"
2534 msgstr "[revokace]"
2535
2536 msgid "[self-signature]"
2537 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2538
2539 msgid "1 bad signature\n"
2540 msgstr "1 špatný podpis\n"
2541
2542 #, c-format
2543 msgid "%d bad signatures\n"
2544 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2545
2546 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2547 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2548
2549 #, c-format
2550 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2551 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2552
2553 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2554 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2555
2556 #, c-format
2557 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2558 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2559
2560 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2561 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2562
2563 #, c-format
2564 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2565 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2566
2567 msgid ""
2568 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2569 "keys\n"
2570 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2571 "etc.)\n"
2572 msgstr ""
2573 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2574 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2575 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
2576 "\n"
2577
2578 #, c-format
2579 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2580 msgstr " %d = Důvěřuji částečně\n"
2581
2582 #, c-format
2583 msgid "  %d = I trust fully\n"
2584 msgstr " %d = Důvěřuji úplně\n"
2585
2586 msgid ""
2587 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2588 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2589 "trust signatures on your behalf.\n"
2590 msgstr ""
2591 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2592 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2593 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2594
2595 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2596 msgstr ""
2597 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2598 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2599
2600 #, c-format
2601 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2602 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2603
2604 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2605 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2606
2607 msgid "  Unable to sign.\n"
2608 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2609
2610 #, c-format
2611 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2612 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2613
2614 #, c-format
2615 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2616 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2617
2618 #, c-format
2619 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2620 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2621
2622 msgid "Sign it? (y/N) "
2623 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2624
2625 #, c-format
2626 msgid ""
2627 "The self-signature on \"%s\"\n"
2628 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2629 msgstr ""
2630 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2631 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2632
2633 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2634 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2635
2636 #, c-format
2637 msgid ""
2638 "Your current signature on \"%s\"\n"
2639 "has expired.\n"
2640 msgstr ""
2641 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2642 "vypršela.\n"
2643
2644 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2645 msgstr ""
2646 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2647 "N) "
2648
2649 #, c-format
2650 msgid ""
2651 "Your current signature on \"%s\"\n"
2652 "is a local signature.\n"
2653 msgstr ""
2654 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2655 "je pouze lokální.\n"
2656
2657 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2658 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2659
2660 #, c-format
2661 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2662 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2663
2664 #, c-format
2665 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2666 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2667
2668 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2669 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2670
2671 #, c-format
2672 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2673 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2674
2675 msgid "This key has expired!"
2676 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2677
2678 #, c-format
2679 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2680 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2681
2682 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2683 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2684
2685 msgid ""
2686 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2687 "mode.\n"
2688 msgstr ""
2689 "Nemůžete udělat OpenPGP podpis klíče typu PGP 2.x, když jste v --pgp2 módu.\n"
2690
2691 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2692 msgstr "To by způsobilo nepoužitelnost klíče v PGP 2.x.\n"
2693
2694 msgid ""
2695 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2696 "belongs\n"
2697 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2698 msgstr ""
2699 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2700 "patří výše uvedené osobě.\n"
2701 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2702
2703 #, c-format
2704 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2705 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2706
2707 #, c-format
2708 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2709 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2710
2711 #, c-format
2712 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2713 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2714
2715 #, c-format
2716 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2717 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2718
2719 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2720 msgstr "Váš výběr? (pro více informací vložte „?“): "
2721
2722 #, c-format
2723 msgid ""
2724 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2725 "key \"%s\" (%s)\n"
2726 msgstr ""
2727 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2728 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2729
2730 msgid "This will be a self-signature.\n"
2731 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
2732
2733 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2734 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
2735
2736 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2737 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2738
2739 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2740 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
2741
2742 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2743 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2744
2745 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2746 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
2747
2748 msgid "I have checked this key casually.\n"
2749 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
2750
2751 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2752 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
2753
2754 msgid "Really sign? (y/N) "
2755 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
2756
2757 #, c-format
2758 msgid "signing failed: %s\n"
2759 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2760
2761 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2762 msgstr ""
2763 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
2764 "nelze změnit.\n"
2765
2766 msgid "This key is not protected.\n"
2767 msgstr "Tento klíč není chráněný.\n"
2768
2769 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2770 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
2771
2772 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2773 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
2774
2775 msgid "Key is protected.\n"
2776 msgstr "Klíč je chráněný.\n"
2777
2778 #, c-format
2779 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2780 msgstr "Není možné editovat tento klíč: %s\n"
2781
2782 msgid ""
2783 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2784 "\n"
2785 msgstr ""
2786 "Vložte nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíč.\n"
2787 "\n"
2788
2789 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2790 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
2791
2792 msgid ""
2793 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2794 "\n"
2795 msgstr ""
2796 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
2797 "\n"
2798
2799 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2800 msgstr "Opravdu to chcete udělat? (a/N) "
2801
2802 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2803 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
2804
2805 msgid "save and quit"
2806 msgstr "uložit a ukončit"
2807
2808 msgid "show key fingerprint"
2809 msgstr "vypsat otisk klíče"
2810
2811 msgid "list key and user IDs"
2812 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
2813
2814 msgid "select user ID N"
2815 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
2816
2817 msgid "select subkey N"
2818 msgstr "vyberte podklíč N"
2819
2820 msgid "check signatures"
2821 msgstr "kontrolovat podpisy"
2822
2823 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2824 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
2825
2826 msgid "sign selected user IDs locally"
2827 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
2828
2829 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2830 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
2831
2832 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2833 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
2834
2835 msgid "add a user ID"
2836 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
2837
2838 msgid "add a photo ID"
2839 msgstr "přidat fotografický ID"
2840
2841 msgid "delete selected user IDs"
2842 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
2843
2844 msgid "add a subkey"
2845 msgstr "přidat podklíč"
2846
2847 msgid "add a key to a smartcard"
2848 msgstr "přidat klíč na kartu"
2849
2850 msgid "move a key to a smartcard"
2851 msgstr "přesunout klíč na kartu"
2852
2853 msgid "move a backup key to a smartcard"
2854 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
2855
2856 msgid "delete selected subkeys"
2857 msgstr "smazat vybrané podklíče"
2858
2859 msgid "add a revocation key"
2860 msgstr "přidat revokační klíč"
2861
2862 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2863 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
2864
2865 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2866 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
2867
2868 msgid "flag the selected user ID as primary"
2869 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
2870
2871 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2872 msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
2873
2874 msgid "list preferences (expert)"
2875 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
2876
2877 msgid "list preferences (verbose)"
2878 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
2879
2880 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2881 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
2882
2883 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2884 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
2885
2886 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2887 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
2888
2889 msgid "change the passphrase"
2890 msgstr "změnit heslo"
2891
2892 msgid "change the ownertrust"
2893 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
2894
2895 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2896 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
2897
2898 msgid "revoke selected user IDs"
2899 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
2900
2901 msgid "revoke key or selected subkeys"
2902 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
2903
2904 msgid "enable key"
2905 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
2906
2907 msgid "disable key"
2908 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
2909
2910 msgid "show selected photo IDs"
2911 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
2912
2913 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2914 msgstr ""
2915 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
2916
2917 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2918 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
2919
2920 #, c-format
2921 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2922 msgstr "chyba při čtení bloku tajného klíče „%s“: %s\n"
2923
2924 msgid "Secret key is available.\n"
2925 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
2926
2927 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2928 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
2929
2930 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2931 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
2932
2933 msgid ""
2934 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2935 "(lsign),\n"
2936 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2937 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2938 msgstr ""
2939 "* Příkaz „sign“ může být použit s prefixem „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
2940 "  s prefixem „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
2941 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
2942
2943 msgid "Key is revoked."
2944 msgstr "Klíč revokován."
2945
2946 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2947 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
2948
2949 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2950 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
2951
2952 #, c-format
2953 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2954 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
2955
2956 #, c-format
2957 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2958 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
2959
2960 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2961 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
2962
2963 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2964 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
2965
2966 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2967 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
2968
2969 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2970 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
2971
2972 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
2973 #. moving the key and not about removing it.
2974 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2975 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
2976
2977 msgid "You must select exactly one key.\n"
2978 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
2979
2980 msgid "Command expects a filename argument\n"
2981 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
2982
2983 #, c-format
2984 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2985 msgstr "Nemohu otevřít „%s“: %s\n"
2986
2987 #, c-format
2988 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2989 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
2990
2991 msgid "You must select at least one key.\n"
2992 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
2993
2994 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2995 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
2996
2997 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2998 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
2999
3000 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3001 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3002
3003 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3004 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3005
3006 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3007 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3008
3009 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3010 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3011
3012 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3013 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3014
3015 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3016 msgstr ""
3017 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3018 "poskytnutá uživatelem\n"
3019
3020 msgid "Set preference list to:\n"
3021 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3022
3023 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3024 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3025
3026 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3027 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3028
3029 msgid "Save changes? (y/N) "
3030 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3031
3032 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3033 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3034
3035 #, c-format
3036 msgid "update failed: %s\n"
3037 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3038
3039 #, c-format
3040 msgid "update secret failed: %s\n"
3041 msgstr "aktualizace tajného klíče selhala: %s\n"
3042
3043 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3044 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3045
3046 msgid "Digest: "
3047 msgstr "Hash: "
3048
3049 msgid "Features: "
3050 msgstr "Vlastnosti: "
3051
3052 msgid "Keyserver no-modify"
3053 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3054
3055 msgid "Preferred keyserver: "
3056 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3057
3058 msgid "Notations: "
3059 msgstr "Poznámky: "
3060
3061 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3062 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3063
3064 #, c-format
3065 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3066 msgstr "V %s tento klíč revokoval %s klíčem %s\n"
3067
3068 #, c-format
3069 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3070 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3071
3072 msgid "(sensitive)"
3073 msgstr "(citlivá informace)"
3074
3075 #, c-format
3076 msgid "created: %s"
3077 msgstr "vytvořen: %s"
3078
3079 #, c-format
3080 msgid "revoked: %s"
3081 msgstr "revokován: %s"
3082
3083 #, c-format
3084 msgid "expired: %s"
3085 msgstr "platnost skončila: %s"
3086
3087 #, c-format
3088 msgid "expires: %s"
3089 msgstr "platnost skončí: %s"
3090
3091 #, c-format
3092 msgid "usage: %s"
3093 msgstr "použití: %s"
3094
3095 #, c-format
3096 msgid "trust: %s"
3097 msgstr "důvěra: %s"
3098
3099 #, c-format
3100 msgid "validity: %s"
3101 msgstr "platnost: %s"
3102
3103 msgid "This key has been disabled"
3104 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3105
3106 msgid "card-no: "
3107 msgstr "číslo karty: "
3108
3109 msgid ""
3110 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3111 "unless you restart the program.\n"
3112 msgstr ""
3113 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3114 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3115
3116 msgid "revoked"
3117 msgstr "revokován"
3118
3119 msgid "expired"
3120 msgstr "platnost skončila"
3121
3122 msgid ""
3123 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3124 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3125 msgstr ""
3126 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3127 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3128
3129 msgid ""
3130 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3131 "versions\n"
3132 "         of PGP to reject this key.\n"
3133 msgstr ""
3134 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3135 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3136
3137 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3138 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3139
3140 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3141 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3142
3143 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3144 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3145
3146 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3147 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3148
3149 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3150 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3151
3152 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3153 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3154
3155 #, c-format
3156 msgid "Deleted %d signature.\n"
3157 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3158
3159 #, c-format
3160 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3161 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
3162
3163 msgid "Nothing deleted.\n"
3164 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3165
3166 msgid "invalid"
3167 msgstr "neplatný"
3168
3169 #, c-format
3170 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3171 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3172
3173 #, c-format
3174 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3175 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3176
3177 #, c-format
3178 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3179 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3180
3181 #, c-format
3182 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3183 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3184
3185 #, c-format
3186 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3187 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3188
3189 msgid ""
3190 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3191 "cause\n"
3192 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3193 msgstr ""
3194 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3195 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3196
3197 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3198 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3199
3200 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3201 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3202
3203 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3204 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3205
3206 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3207 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3208
3209 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3210 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3211
3212 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3213 msgstr ""
3214 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3215
3216 msgid ""
3217 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3218 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3219
3220 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3221 msgstr "Prosím, odstraňte výběr z tajných klíčů.\n"
3222
3223 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3224 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
3225
3226 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3227 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3228
3229 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3230 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3231
3232 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3233 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3234
3235 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3236 msgstr "V souboru tajných klíčů chybí odpovídající podpis\n"
3237
3238 #, c-format
3239 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3240 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3241
3242 #, c-format
3243 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3244 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3245
3246 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3247 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3248
3249 #, c-format
3250 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3251 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3252
3253 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3254 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3255
3256 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3257 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3258
3259 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3260 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3261
3262 msgid "Enter the notation: "
3263 msgstr "Vložte poznámku: "
3264
3265 msgid "Proceed? (y/N) "
3266 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3267
3268 #, c-format
3269 msgid "No user ID with index %d\n"
3270 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3271
3272 #, c-format
3273 msgid "No user ID with hash %s\n"
3274 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3275
3276 #, c-format
3277 msgid "No subkey with index %d\n"
3278 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3279
3280 #, c-format
3281 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3282 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3283
3284 #, c-format
3285 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3286 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3287
3288 msgid " (non-exportable)"
3289 msgstr " (neexportovatelné)"
3290
3291 #, c-format
3292 msgid "This signature expired on %s.\n"
3293 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3294
3295 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3296 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3297
3298 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3299 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3300
3301 msgid "Not signed by you.\n"
3302 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3303
3304 #, c-format
3305 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3306 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3307
3308 msgid " (non-revocable)"
3309 msgstr " (neodvolatelné)"
3310
3311 #, c-format
3312 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3313 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3314
3315 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3316 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3317
3318 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3319 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3320
3321 msgid "no secret key\n"
3322 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3323
3324 #, c-format
3325 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3326 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3327
3328 #, c-format
3329 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3330 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3331
3332 #, c-format
3333 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3334 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3335
3336 #, c-format
3337 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3338 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3339
3340 #, c-format
3341 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3342 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3343
3344 #, c-format
3345 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3346 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3347
3348 msgid "too many cipher preferences\n"
3349 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3350
3351 msgid "too many digest preferences\n"
3352 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3353
3354 msgid "too many compression preferences\n"
3355 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3356
3357 #, c-format
3358 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3359 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3360
3361 msgid "writing direct signature\n"
3362 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3363
3364 msgid "writing self signature\n"
3365 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3366
3367 msgid "writing key binding signature\n"
3368 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3369
3370 #, c-format
3371 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3372 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3373
3374 #, c-format
3375 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3376 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3377
3378 msgid ""
3379 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3380 msgstr ""
3381 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3382 "dlouhým hashem\n"
3383
3384 msgid "Sign"
3385 msgstr "Podepisování"
3386
3387 msgid "Certify"
3388 msgstr "Certifikování"
3389
3390 msgid "Encrypt"
3391 msgstr "Šifrování"
3392
3393 msgid "Authenticate"
3394 msgstr "Autentizace"
3395
3396 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3397 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3398 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3399 #. functions:
3400 #.
3401 #. s = Toggle signing capability
3402 #. e = Toggle encryption capability
3403 #. a = Toggle authentication capability
3404 #. q = Finish
3405 #.
3406 msgid "SsEeAaQq"
3407 msgstr "SsEeAaQq"
3408
3409 #, c-format
3410 msgid "Possible actions for a %s key: "
3411 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3412
3413 msgid "Current allowed actions: "
3414 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3415
3416 #, c-format
3417 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3418 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3419
3420 #, c-format
3421 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3422 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3423
3424 #, c-format
3425 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3426 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3427
3428 #, c-format
3429 msgid "   (%c) Finished\n"
3430 msgstr "   (%c) Konec\n"
3431
3432 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3433 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3434
3435 #, c-format
3436 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3437 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3438
3439 #, c-format
3440 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3441 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal\n"
3442
3443 #, c-format
3444 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3445 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3446
3447 #, c-format
3448 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3449 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3450
3451 #, c-format
3452 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3453 msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro šifrování)\n"
3454
3455 #, c-format
3456 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3457 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3458
3459 #, c-format
3460 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3461 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3462
3463 #, c-format
3464 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3465 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3466
3467 #, c-format
3468 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3469 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3470
3471 #, c-format
3472 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3473 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3474
3475 #, c-format
3476 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3477 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3478
3479 #, c-format
3480 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3481 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3482
3483 msgid ""
3484 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3485 "         0 = key does not expire\n"
3486 "      <n>  = key expires in n days\n"
3487 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3488 "      <n>m = key expires in n months\n"
3489 "      <n>y = key expires in n years\n"
3490 msgstr ""
3491 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3492 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3493 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3494 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3495 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3496 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3497
3498 msgid ""
3499 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3500 "         0 = signature does not expire\n"
3501 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3502 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3503 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3504 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3505 msgstr ""
3506 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3507 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3508 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3509 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3510 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3511 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3512
3513 msgid "Key is valid for? (0) "
3514 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3515
3516 #, c-format
3517 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3518 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3519
3520 msgid "invalid value\n"
3521 msgstr "neplatná hodnota\n"
3522
3523 msgid "Key does not expire at all\n"
3524 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3525
3526 msgid "Signature does not expire at all\n"
3527 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3528
3529 #, c-format
3530 msgid "Key expires at %s\n"
3531 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3532
3533 #, c-format
3534 msgid "Signature expires at %s\n"
3535 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3536
3537 msgid ""
3538 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3539 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3540 msgstr ""
3541 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3542 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3543
3544 msgid "Is this correct? (y/N) "
3545 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3546
3547 msgid ""
3548 "\n"
3549 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3550 "\n"
3551 msgstr ""
3552 "\n"
3553 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3554 "váš klíč.\n"
3555 "\n"
3556
3557 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3558 #. but you should keep your existing translation.  In case
3559 #. the new string is not translated this old string will
3560 #. be used.
3561 msgid ""
3562 "\n"
3563 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3564 "ID\n"
3565 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3566 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3567 "\n"
3568 msgstr ""
3569 "\n"
3570 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3571 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3572 "v tomto tvaru:\n"
3573 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3574 "\n"
3575
3576 msgid "Real name: "
3577 msgstr "Jméno a příjmení: "
3578
3579 msgid "Invalid character in name\n"
3580 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3581
3582 msgid "Name may not start with a digit\n"
3583 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3584
3585 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3586 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3587
3588 msgid "Email address: "
3589 msgstr "E-mailová adresa: "
3590
3591 msgid "Not a valid email address\n"
3592 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3593
3594 msgid "Comment: "
3595 msgstr "Komentář: "
3596
3597 msgid "Invalid character in comment\n"
3598 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3599
3600 #, c-format
3601 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3602 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3603
3604 #, c-format
3605 msgid ""
3606 "You selected this USER-ID:\n"
3607 "    \"%s\"\n"
3608 "\n"
3609 msgstr ""
3610 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3611 "    „%s“\n"
3612 "\n"
3613
3614 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3615 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3616
3617 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3618 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3619
3620 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3621 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3622 #. string which should be translated accordingly and the
3623 #. letter changed to match the one in the answer string.
3624 #.
3625 #. n = Change name
3626 #. c = Change comment
3627 #. e = Change email
3628 #. o = Okay (ready, continue)
3629 #. q = Quit
3630 #.
3631 msgid "NnCcEeOoQq"
3632 msgstr "jJkKeEPpUu"
3633
3634 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3635 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
3636
3637 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3638 msgstr ""
3639 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
3640 "program? "
3641
3642 msgid "Please correct the error first\n"
3643 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
3644
3645 msgid ""
3646 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3647 "\n"
3648 msgstr ""
3649 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
3650 "\n"
3651
3652 msgid ""
3653 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3654 "encryption key."
3655 msgstr ""
3656 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
3657 "klíče."
3658
3659 #, c-format
3660 msgid "%s.\n"
3661 msgstr "%s.\n"
3662
3663 msgid ""
3664 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3665 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3666 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3667 "\n"
3668 msgstr ""
3669 "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
3670 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
3671 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
3672 "\n"
3673
3674 msgid ""
3675 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3676 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3677 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3678 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3679 msgstr ""
3680 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
3681 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
3682 "myší,\n"
3683 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
3684 "entropie.\n"
3685
3686 msgid "Key generation canceled.\n"
3687 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
3688
3689 #, c-format
3690 msgid "writing public key to `%s'\n"
3691 msgstr "zapisuji veřejný klíč do „%s“\n"
3692
3693 #, c-format
3694 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3695 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
3696
3697 #, c-format
3698 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3699 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
3700
3701 #, c-format
3702 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3703 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
3704
3705 #, c-format
3706 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3707 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíčů (secring): %s\n"
3708
3709 #, c-format
3710 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3711 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
3712
3713 #, c-format
3714 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3715 msgstr "chyba při zápisu do souboru tajných klíčů „%s“: %s\n"
3716
3717 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3718 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
3719
3720 msgid ""
3721 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3722 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3723 msgstr ""
3724 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
3725 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
3726
3727 #, c-format
3728 msgid "Key generation failed: %s\n"
3729 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3730
3731 #, c-format
3732 msgid ""
3733 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3734 msgstr ""
3735 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3736 "je problém se systémovým časem)\n"
3737
3738 #, c-format
3739 msgid ""
3740 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3741 msgstr ""
3742 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3743 "je problém se systémovým časem)\n"
3744
3745 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3746 msgstr "POZNÁMKA: vytvoření podklíče pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
3747
3748 msgid "Really create? (y/N) "
3749 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
3750
3751 #, c-format
3752 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3753 msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
3754
3755 #, c-format
3756 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3757 msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru „%s“: %s\n"
3758
3759 #, c-format
3760 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3761 msgstr "POZNÁMKA: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
3762
3763 msgid "never     "
3764 msgstr "nikdy     "
3765
3766 msgid "Critical signature policy: "
3767 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
3768
3769 msgid "Signature policy: "
3770 msgstr "Podepisovací politika: "
3771
3772 msgid "Critical preferred keyserver: "
3773 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
3774
3775 msgid "Critical signature notation: "
3776 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
3777
3778 msgid "Signature notation: "
3779 msgstr "Podepisovací notace: "
3780
3781 msgid "Keyring"
3782 msgstr "soubor klíčů (keyring)"
3783
3784 msgid "Primary key fingerprint:"
3785 msgstr "Otisk primárního klíče:"
3786
3787 msgid "     Subkey fingerprint:"
3788 msgstr "         Otisk podklíče:"
3789
3790 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3791 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3792 msgid " Primary key fingerprint:"
3793 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
3794
3795 msgid "      Subkey fingerprint:"
3796 msgstr "          Otisk podklíče:"
3797
3798 msgid "      Key fingerprint ="
3799 msgstr "          Otisk klíče ="
3800
3801 msgid "      Card serial no. ="
3802 msgstr "  Sériové číslo karty ="
3803
3804 #, c-format
3805 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3806 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
3807
3808 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3809 msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
3810
3811 #, c-format
3812 msgid "%s is the unchanged one\n"
3813 msgstr "%s je beze změny\n"
3814
3815 #, c-format
3816 msgid "%s is the new one\n"
3817 msgstr "%s je nový\n"
3818
3819 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3820 msgstr "Prosím, opravte tento možný bezpečnostní problém\n"
3821
3822 #, c-format
3823 msgid "caching keyring `%s'\n"
3824 msgstr "cache souboru klíčů „%s“\n"
3825
3826 #, c-format
3827 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3828 msgstr "%lu klíčů již uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
3829
3830 #, c-format
3831 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3832 msgstr "%lu klíčů uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
3833
3834 #, c-format
3835 msgid "%s: keyring created\n"
3836 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
3837
3838 msgid "include revoked keys in search results"
3839 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
3840
3841 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3842 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
3843
3844 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3845 msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
3846
3847 msgid "do not delete temporary files after using them"
3848 msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
3849
3850 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3851 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
3852
3853 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3854 msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
3855
3856 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3857 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
3858
3859 #, c-format
3860 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3861 msgstr "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
3862
3863 msgid "disabled"
3864 msgstr "zneplatněn"
3865
3866 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3867 msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
3868
3869 #, c-format
3870 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3871 msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
3872
3873 #, c-format
3874 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3875 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
3876
3877 msgid "key not found on keyserver\n"
3878 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
3879
3880 #, c-format
3881 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3882 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
3883
3884 #, c-format
3885 msgid "requesting key %s from %s\n"
3886 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
3887
3888 #, c-format
3889 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3890 msgstr "vyhledávám jména na %s serveru %s\n"
3891
3892 #, c-format
3893 msgid "searching for names from %s\n"
3894 msgstr "vyhledávám jména na serveru %s\n"
3895
3896 #, c-format
3897 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3898 msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
3899
3900 #, c-format
3901 msgid "sending key %s to %s\n"
3902 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
3903
3904 #, c-format
3905 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3906 msgstr "vyhledávám „%s“ na %s serveru %s\n"
3907
3908 #, c-format
3909 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3910 msgstr "vyhledávám „%s“ na serveru %s\n"
3911
3912 msgid "no keyserver action!\n"
3913 msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
3914
3915 #, c-format
3916 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3917 msgstr "VAROVÁNÍ: obsluha serveru klíčů z jiné verze GnuPG (%s)\n"
3918
3919 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3920 msgstr "server klíčů neposlal VERSION\n"
3921
3922 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3923 msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
3924
3925 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3926 msgstr "volání externího keyserver není v této verzi podporováno\n"
3927
3928 #, c-format
3929 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3930 msgstr "protokol serveru klíčů „%s“ není podporován\n"
3931
3932 #, c-format
3933 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3934 msgstr "akce „%s“ není podporována v protokolu „%s“ serveru klíčů\n"
3935
3936 #, c-format
3937 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3938 msgstr "%s nepodporuje protokol verze  %d\n"
3939
3940 msgid "keyserver timed out\n"
3941 msgstr "časový limit pro server klíčů vypršel\n"
3942
3943 msgid "keyserver internal error\n"
3944 msgstr "interní chyba serveru klíčů\n"
3945
3946 #, c-format
3947 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3948 msgstr "chyba komunikace se serverem klíčů: %s\n"
3949
3950 #, c-format
3951 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3952 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
3953
3954 #, c-format
3955 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3956 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
3957
3958 #, c-format
3959 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3960 msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
3961
3962 #, c-format
3963 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3964 msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
3965
3966 #, c-format
3967 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3968 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze získat: %s\n"
3969
3970 #, c-format
3971 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3972 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze rozebrat\n"
3973
3974 #, c-format
3975 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3976 msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
3977
3978 #, c-format
3979 msgid "%s encrypted session key\n"
3980 msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
3981
3982 #, c-format
3983 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3984 msgstr "heslo (passphrase) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
3985
3986 #, c-format
3987 msgid "public key is %s\n"
3988 msgstr "veřejný klíč je %s\n"
3989
3990 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3991 msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
3992
3993 #, c-format
3994 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3995 msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
3996
3997 #, c-format
3998 msgid "      \"%s\"\n"
3999 msgstr "      „%s“\n"
4000
4001 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4002 # [kw]
4003 #, c-format
4004 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4005 msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
4006
4007 #, c-format
4008 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4009 msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
4010
4011 #, c-format
4012 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4013 msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
4014
4015 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4016 msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
4017
4018 #, c-format
4019 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4020 msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
4021
4022 #, c-format
4023 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4024 msgstr ""
4025 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
4026 "algoritmem %s\n"
4027
4028 msgid "decryption okay\n"
4029 msgstr "dešifrování o.k.\n"
4030
4031 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4032 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
4033
4034 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4035 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
4036
4037 #, c-format
4038 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4039 msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
4040
4041 #, c-format
4042 msgid "decryption failed: %s\n"
4043 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
4044
4045 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4046 msgstr "POZNÁMKA: odesílatel požadoval („for-your-eyes-only“)\n"
4047
4048 #, c-format
4049 msgid "original file name='%.*s'\n"
4050 msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
4051
4052 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4053 msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
4054
4055 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4056 msgstr ""
4057 "samostatný revokační certifikát – použijte „gpg --import“, chcete-li jej "
4058 "užít\n"
4059
4060 msgid "no signature found\n"
4061 msgstr "nenalezen žádná podpis\n"
4062
4063 msgid "signature verification suppressed\n"
4064 msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
4065
4066 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4067 msgstr "neumím pracovat s těmito nejednoznačnými daty\n"
4068
4069 #, c-format
4070 msgid "Signature made %s\n"
4071 msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
4072
4073 #, c-format
4074 msgid "               using %s key %s\n"
4075 msgstr "               použití %s klíče %s\n"
4076
4077 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4078 #, c-format
4079 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4080 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
4081
4082 msgid "Key available at: "
4083 msgstr "Klíč k dispozici na: "
4084
4085 #, c-format
4086 msgid "BAD signature from \"%s\""
4087 msgstr "ŠPATNÝ podpis od „%s“"
4088
4089 #, c-format
4090 msgid "Expired signature from \"%s\""
4091 msgstr "Podpis s vypršenou platností od „%s“"
4092
4093 #, c-format
4094 msgid "Good signature from \"%s\""
4095 msgstr "Dobrý podpis od „%s“"
4096
4097 msgid "[uncertain]"
4098 msgstr "[nejistý]"
4099
4100 #, c-format
4101 msgid "                aka \"%s\""
4102 msgstr "                alias „%s“"
4103
4104 #, c-format
4105 msgid "Signature expired %s\n"
4106 msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
4107
4108 #, c-format
4109 msgid "Signature expires %s\n"
4110 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
4111
4112 #, c-format
4113 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4114 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
4115
4116 msgid "binary"
4117 msgstr "binární formát"
4118
4119 msgid "textmode"
4120 msgstr "textový formát"
4121
4122 msgid "unknown"
4123 msgstr "neznámý formát"
4124
4125 #, c-format
4126 msgid "Can't check signature: %s\n"
4127 msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
4128
4129 msgid "not a detached signature\n"
4130 msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
4131
4132 msgid ""
4133 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4134 msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
4135
4136 #, c-format
4137 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4138 msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
4139
4140 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4141 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4142
4143 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4144 msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
4145
4146 #, c-format
4147 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4148 msgstr "fstat „%s“ selhal na %s: %s\n"
4149
4150 #, c-format
4151 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4152 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
4153
4154 #, c-format
4155 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4156 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
4157
4158 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4159 msgstr "VAROVÁNÍ: Podepisovací a šifrovací klíče Elgamal se nedoporučují\n"
4160
4161 #, c-format
4162 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4163 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
4164
4165 #, c-format
4166 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4167 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
4168
4169 #, c-format
4170 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4171 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
4172
4173 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4174 msgstr "IDEA modul pro GnuPG nenalezen\n"
4175
4176 #, c-format
4177 msgid "please see %s for more information\n"
4178 msgstr "více informací naleznete na adrese %s\n"
4179
4180 #, c-format
4181 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4182 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4183
4184 #, c-format
4185 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4186 msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4187
4188 #, c-format
4189 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4190 msgstr "použijte místo něj „%s%s“ \n"
4191
4192 #, c-format
4193 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4194 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
4195
4196 #, c-format
4197 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4198 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
4199
4200 #, c-format
4201 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4202 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
4203
4204 msgid "Uncompressed"
4205 msgstr "Nezkomprimováno"
4206
4207 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4208 msgid "uncompressed|none"
4209 msgstr "nezkomprimováno|nic"
4210
4211 #, c-format
4212 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4213 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
4214
4215 #, c-format
4216 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4217 msgstr "nejednoznačné volby „%s“\n"
4218
4219 #, c-format
4220 msgid "unknown option `%s'\n"
4221 msgstr "neznámá volba „%s“\n"
4222
4223 #, c-format
4224 msgid "File `%s' exists. "
4225 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
4226
4227 msgid "Overwrite? (y/N) "
4228 msgstr "Přepsat (a/N)? "
4229
4230 #, c-format
4231 msgid "%s: unknown suffix\n"
4232 msgstr "%s: neznámá přípona\n"
4233
4234 msgid "Enter new filename"
4235 msgstr "Vložte nový název souboru"
4236
4237 msgid "writing to stdout\n"
4238 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
4239
4240 #, c-format
4241 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4242 msgstr "předpokládám podepsaná data v „%s“\n"
4243
4244 #, c-format
4245 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4246 msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor „%s“\n"
4247
4248 #, c-format
4249 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4250 msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z „%s“ nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
4251
4252 #, c-format
4253 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4254 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veřejného klíče %d\n"
4255
4256 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4257 msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč sezení\n"
4258
4259 #, c-format
4260 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4261 msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
4262
4263 #, c-format
4264 msgid "problem with the agent: %s\n"
4265 msgstr "problém s agentem: %s\n"
4266
4267 #, c-format
4268 msgid " (main key ID %s)"
4269 msgstr "(hlavní ID klíče %s)"
4270
4271 #, c-format
4272 msgid ""
4273 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
4274 "certificate:\n"
4275 "\"%.*s\"\n"
4276 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4277 "created %s%s.\n"
4278 msgstr ""
4279 "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč příslušející OpenPGP "
4280 "certifikátu:\n"
4281 "„%.*s“\n"
4282 "Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
4283 "vytvořený %s%s.\n"
4284
4285 msgid "Enter passphrase\n"
4286 msgstr "Vložit heslo\n"
4287
4288 msgid "cancelled by user\n"
4289 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
4290
4291 #, c-format
4292 msgid ""
4293 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4294 "user: \"%s\"\n"
4295 msgstr ""
4296 "Musíte znát heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč pro\n"
4297 "uživatele: „%s“\n"
4298
4299 #, c-format
4300 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4301 msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
4302
4303 #, c-format
4304 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4305 msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
4306
4307 msgid ""
4308 "\n"
4309 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4310 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4311 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4312 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4313 msgstr ""
4314 "\n"
4315 "Vyberte obrázek, který bude použit jako Vaše fotografické ID. Obrázek musí\n"
4316 "být ve formátu JPEG. Nezapomeňte, že obrázek bude uložen ve Vašem veřejném\n"
4317 "klíči - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veřejný klíč !\n"
4318 "Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
4319
4320 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4321 msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
4322
4323 #, c-format
4324 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4325 msgstr "nelze otevřít JPEG soubor „%s“: %s\n"
4326
4327 #, c-format
4328 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4329 msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtů)!\n"
4330
4331 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4332 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete použít? (a/N) "
4333
4334 #, c-format
4335 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4336 msgstr "„%s“ není soubor ve formátu JPEG\n"
4337
4338 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4339 msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
4340
4341 msgid "unable to display photo ID!\n"
4342 msgstr "nelze zobrazit photo ID!\n"
4343
4344 msgid "No reason specified"
4345 msgstr "Důvod nebyl specifikován"
4346
4347 msgid "Key is superseded"
4348 msgstr "Klíč je nahrazen"
4349
4350 msgid "Key has been compromised"
4351 msgstr "Klíč byl zkompromitován"
4352
4353 msgid "Key is no longer used"
4354 msgstr "Klíč se již nepoužívá"
4355
4356 msgid "User ID is no longer valid"
4357 msgstr "Identifikátor uživatele již neplatí"
4358
4359 msgid "reason for revocation: "
4360 msgstr "důvod pro revokaci: "
4361
4362 msgid "revocation comment: "
4363 msgstr "revokační poznámka: "
4364
4365 msgid "iImMqQsS"
4366 msgstr "iImMuUsS"
4367
4368 msgid "No trust value assigned to:\n"
4369 msgstr "Není přiřazena žádná hodnota důvěry:\n"
4370
4371 #, c-format
4372 msgid "  aka \"%s\"\n"
4373 msgstr "  alias „%s“\n"
4374
4375 msgid ""
4376 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4377 msgstr "Nakolik důvěřujete tvrzení, že tento klíč patří uvedenému uživateli?\n"
4378
4379 #, c-format
4380 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4381 msgstr "  %d = Nevím nebo neřeknu\n"
4382
4383 #, c-format
4384 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4385 msgstr "  %d = Nedůvěřuji\n"
4386
4387 #, c-format
4388 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4389 msgstr "  %d = Důvěřuji absolutně\n"
4390
4391 msgid "  m = back to the main menu\n"
4392 msgstr "  m = zpět do hlavního menu\n"
4393
4394 msgid "  s = skip this key\n"
4395 msgstr "  s = přeskočit tento klíč\n"
4396
4397 msgid "  q = quit\n"
4398 msgstr "  u = ukončit\n"
4399
4400 #, c-format
4401 msgid ""
4402 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4403 "\n"
4404 msgstr ""
4405 "Minimální úroveň důvěry tohoto klíče je: %s\n"
4406 "\n"
4407
4408 msgid "Your decision? "
4409 msgstr "Vaše rozhodnutí? "
4410
4411 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4412 msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíč absolutní důvěru? (a/N) "
4413
4414 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4415 msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu důvěryhodnému klíči:\n"
4416
4417 #, c-format
4418 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4419 msgstr "%s: Nic nenaznačuje tomu, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4420
4421 #, c-format
4422 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4423 msgstr "%s: Je zde částečná důvěra, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4424
4425 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4426 msgstr "Tento klíč pravděpodobně náleží uvedenému uživateli\n"
4427
4428 msgid "This key belongs to us\n"
4429 msgstr "Tento klíč náleží nám (máme odpovídající tajný klíč)\n"
4430
4431 msgid ""
4432 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4433 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4434 "you may answer the next question with yes.\n"
4435 msgstr ""
4436 "NENÍ jisté, zda tento klíč patří osobě, jejíž jméno je uvedeno\n"
4437 "v uživatelském ID. Pokud *skutečně* víte, co děláte, můžete na\n"
4438 "následující otázku odpovědět ano\n"
4439 "\n"
4440
4441 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4442 msgstr "Použít přesto tento klíč? (a/N) "
4443
4444 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4445 msgstr "VAROVÁNÍ: Je použit nedůvěryhodný klíč!\n"
4446
4447 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4448 msgstr "VAROVÁNÍ: tento klíč může být revokován (revokační klíč nenalezen)\n"
4449
4450 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4451 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován klíčem s pověřením k revokaci!\n"
4452
4453 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4454 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4455
4456 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4457 msgstr "         To může znamenat, že podpis je padělaný.\n"
4458
4459 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4460 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4461
4462 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4463 msgstr "Poznámka: Tento klíč byl označen jako neplatný (disabled).\n"
4464
4465 #, c-format
4466 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
4467 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“\n"
4468
4469 #, c-format
4470 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
4471 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem\n"
4472
4473 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
4474 msgstr "úroveň důvěry opravena na PLNOU, kvůli platné PKA informaci\n"
4475
4476 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
4477 msgstr "úroveň důvěry opravena na ŽÁDNOU, kvůli špatné PKA informaci\n"
4478
4479 msgid "Note: This key has expired!\n"
4480 msgstr "Poznámka: Skončila platnost tohoto klíče!\n"
4481
4482 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4483 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován důvěryhodným podpisem!\n"
4484
4485 msgid ""
4486 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
4487 msgstr ""
4488 "         Nic nenaznačuje tomu, že tento podpis patří vlastníkovi klíče.\n"
4489
4490 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
4491 msgstr "VAROVÁNÍ: NEDŮVĚŘUJEME tomuto klíči!\n"
4492
4493 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
4494 msgstr "         Tento podpis je pravděpodobně PADĚLANÝ.\n"
4495
4496 msgid ""
4497 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
4498 msgstr ""
4499 "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován dostatečně důvěryhodnými podpisy!\n"
4500
4501 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
4502 msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patří vlastníkovi.\n"
4503
4504 #, c-format
4505 msgid "%s: skipped: %s\n"
4506 msgstr "%s: přeskočeno: %s\n"
4507
4508 #, c-format
4509 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
4510 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
4511
4512 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
4513 msgstr ""
4514 "Nespecifikoval jste identifikátor uživatele (user ID). Můžete použít \"-r\"\n"
4515
4516 msgid "Current recipients:\n"
4517 msgstr "Aktuální příjemci:\n"
4518
4519 msgid ""
4520 "\n"
4521 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
4522 msgstr ""
4523 "\n"
4524 "Napište identifikátor uživatele (user ID). Ukončete prázdným řádkem: "
4525
4526 msgid "No such user ID.\n"
4527 msgstr "Takový identifikátor uživatele neexistuje.\n"
4528
4529 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
4530 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je už nastaven podle implicitního adresáta\n"
4531
4532 msgid "Public key is disabled.\n"
4533 msgstr "Veřejný klíč je neplatný (disabled).\n"
4534
4535 msgid "skipped: public key already set\n"
4536 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je již nastaven\n"
4537
4538 #, c-format
4539 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
4540 msgstr "neznámý implicitní adresát „%s“\n"
4541
4542 #, c-format
4543 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
4544 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
4545
4546 msgid "no valid addressees\n"
4547 msgstr "žádné platné adresy\n"
4548
4549 #, c-format
4550 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
4551 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí vlastnost %s\n"
4552
4553 #, c-format
4554 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
4555 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí předvolby pro %s\n"
4556
4557 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
4558 msgstr ""
4559 "data nebyla uložena; k jejich uložení použijte parametr příkazu „--output“\n"
4560
4561 msgid "Detached signature.\n"
4562 msgstr "Podpis oddělený od dokumentu.\n"
4563
4564 msgid "Please enter name of data file: "
4565 msgstr "Prosím, vložte název datového souboru: "
4566
4567 msgid "reading stdin ...\n"
4568 msgstr "čtu standardní vstup…\n"
4569
4570 msgid "no signed data\n"
4571 msgstr "chybí podepsaná data\n"
4572
4573 #, c-format
4574 msgid "can't open signed data `%s'\n"
4575 msgstr "nemohu otevřít podepsaná data „%s“\n"
4576
4577 #, c-format
4578 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
4579 msgstr "nemohu otevřít podepsaná data na fd=%d: %s\n"
4580
4581 #, c-format
4582 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
4583 msgstr "anonymní adresát; zkouším tajný klíč %s…\n"
4584
4585 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
4586 msgstr "o.k., my jsme anonymní adresát.\n"
4587
4588 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
4589 msgstr "staré kódování DEK není podporováno\n"
4590
4591 #, c-format
4592 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
4593 msgstr "šifrovací algoritmus %d%s je neznámý nebo je zneplatněn\n"
4594
4595 #, c-format
4596 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
4597 msgstr "VAROVÁNÍ: v předvolbách příjemce nenalezen šifrovací algoritmus %s\n"
4598
4599 #, c-format
4600 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
4601 msgstr "POZNÁMKA: platnost tajného klíče %s skončila %s\n"
4602
4603 msgid "NOTE: key has been revoked"
4604 msgstr "POZNÁMKA: klíč byl revokován"
4605
4606 #, c-format
4607 msgid "build_packet failed: %s\n"
4608 msgstr "selhalo vytvoření paketu (build_packet): %s\n"
4609
4610 #, c-format
4611 msgid "key %s has no user IDs\n"
4612 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
4613
4614 msgid "To be revoked by:\n"
4615 msgstr "Revokován:\n"
4616
4617 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
4618 msgstr "(Toto je citlivý revokační klíč)\n"
4619
4620 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
4621 msgstr "Vytvořit pro tento klíč pověřený revokační certifikát? (a/N)"
4622
4623 msgid "ASCII armored output forced.\n"
4624 msgstr "nařízen výstup do formátu ASCII.\n"
4625
4626 #, c-format
4627 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
4628 msgstr "vytvoření podepisovacího paketu (make_keysig_packet) selhalo: %s\n"
4629
4630 msgid "Revocation certificate created.\n"
4631 msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
4632
4633 #, c-format
4634 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
4635 msgstr "pro „%s“ nebyl nalezen žádný revokační klíč\n"
4636
4637 #, c-format
4638 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
4639 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
4640
4641 #, c-format
4642 msgid "no corresponding public key: %s\n"
4643 msgstr "neexistuje odpovídající veřejný klíč: %s\n"
4644
4645 msgid "public key does not match secret key!\n"
4646 msgstr "veřejný klíč neodpovídá tajnému klíči!\n"
4647
4648 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
4649 msgstr "Vytvořit pro tento klíč revokační certifikát? (a/N) "
4650
4651 msgid "unknown protection algorithm\n"
4652 msgstr "neznámý kompresní algoritmus\n"
4653
4654 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
4655 msgstr "POZNÁMKA: Tento klíč není chráněný!\n"
4656
4657 msgid ""
4658 "Revocation certificate created.\n"
4659 "\n"
4660 "Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
4661 "access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
4662 "It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
4663 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
4664 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
4665 msgstr ""
4666 "Revokační certifikát byl vytvořen.\n"
4667 "\n"
4668 "Prosím přeneste jej na médium, které můžete dobře schovat. Pokud se\n"
4669 "k tomuto certifikátu dostane nepovolaná osoba, může zneplatnit váš klíč.\n"
4670 "Je rozumné tento certifikát vytisknout a schovat jej pro případ, že\n"
4671 "medium s certifikátem přestane být čitelné. Ale pozor: Tiskový subsystém\n"
4672 "na vašem počítači může ukládat data určená k tisku a zpřístupnit je\n"
4673 "jiným uživatelům!\n"
4674
4675 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
4676 msgstr "Prosím vyberte důvod revokace:\n"
4677
4678 msgid "Cancel"
4679 msgstr "Zrušit"
4680
4681 #, c-format
4682 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
4683 msgstr "(Pravděpodobně zda chcete vybrat %d)\n"
4684
4685 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
4686 msgstr "Můžete vložit další popis. Ukončete prázdným řádkem:\n"
4687
4688 #, c-format
4689 msgid "Reason for revocation: %s\n"
4690 msgstr "Důvod revokace: %s\n"
4691
4692 msgid "(No description given)\n"
4693 msgstr "(Nebyl zadán Žádný popis)\n"
4694
4695 msgid "Is this okay? (y/N) "
4696 msgstr "Je důvod revokace vybrán správně? (a/N) "
4697
4698 msgid "secret key parts are not available\n"
4699 msgstr "tajné části&n