First batch of translation updates.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 #
14 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
15 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
16 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
17 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
18 #
19 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
20 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
21 #
22 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
23 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
24 # kvalifikovaný certifikát/podpis
25 #
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg2 2.0.17-git56b2bc2\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "PO-Revision-Date: 2011-01-11 22:55+0100\n"
31 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
32 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
33 "Language: cs\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
38
39 #, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
42
43 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
44 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
45 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
46 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
47 #. the second vertical bar.
48 msgid "|pinentry-label|_OK"
49 msgstr "|pinentry-label|_OK"
50
51 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
52 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
53
54 msgid "|pinentry-label|PIN:"
55 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
56
57 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
58 #. for the quality bar.
59 msgid "Quality:"
60 msgstr "Kvalita:"
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
63 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
64 #. string to describe what this is about.  The length of the
65 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
66 #. translate this entry, a default english text (see source)
67 #. will be used.
68 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
69 msgstr ""
70 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
71 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
72
73 msgid ""
74 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
75 "session"
76 msgstr ""
77 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
78
79 msgid ""
80 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
81 "this session"
82 msgstr ""
83 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
84
85 #, c-format
86 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
87 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
88
89 msgid "PIN too long"
90 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
91
92 msgid "Passphrase too long"
93 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
94
95 msgid "Invalid characters in PIN"
96 msgstr "Neplatný znak v PINu"
97
98 msgid "PIN too short"
99 msgstr "PIN je příliš krátký"
100
101 msgid "Bad PIN"
102 msgstr "Špatný PIN"
103
104 msgid "Bad Passphrase"
105 msgstr "Špatné heslo"
106
107 msgid "Passphrase"
108 msgstr "Heslo"
109
110 #, c-format
111 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
112 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
113
114 #, c-format
115 msgid "can't create `%s': %s\n"
116 msgstr "nemohu vytvořit „%s“: %s\n"
117
118 #, c-format
119 msgid "can't open `%s': %s\n"
120 msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
121
122 #, c-format
123 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
124 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
125
126 #, c-format
127 msgid "detected card with S/N: %s\n"
128 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
129
130 #, c-format
131 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
132 msgstr ""
133 "chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: "
134 "%s\n"
135
136 #, c-format
137 msgid "no suitable card key found: %s\n"
138 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
139
140 #, c-format
141 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
142 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
143
144 #, c-format
145 msgid "error writing key: %s\n"
146 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
147
148 #, c-format
149 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
150 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%0A  %c"
151
152 msgid "Please re-enter this passphrase"
153 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
154
155 #, c-format
156 msgid ""
157 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s"
158 "%%0Awithin gpg-agent's key storage"
159 msgstr ""
160 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s"
161 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
162
163 msgid "does not match - try again"
164 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
165
166 #, c-format
167 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
168 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
169
170 msgid "Please insert the card with serial number"
171 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
172
173 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
174 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
175
176 msgid "Admin PIN"
177 msgstr "PIN správce"
178
179 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
180 #. used to unblock a PIN.
181 msgid "PUK"
182 msgstr "PUK"
183
184 msgid "Reset Code"
185 msgstr "Resetační kód"
186
187 #, c-format
188 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
189 msgstr "%s%%0A%%0APoužijte klávesnici čtečky."
190
191 msgid "Repeat this Reset Code"
192 msgstr "Zopakujte resetační kód"
193
194 msgid "Repeat this PUK"
195 msgstr "Zopakujte tento PUK"
196
197 msgid "Repeat this PIN"
198 msgstr "Zopakujte tento PIN"
199
200 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
201 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
202
203 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
204 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
205
206 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
207 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
208
209 #, c-format
210 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
211 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkl(a) kartu"
212
213 #, c-format
214 msgid "error creating temporary file: %s\n"
215 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
216
217 #, c-format
218 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
219 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
220
221 msgid "Enter new passphrase"
222 msgstr "Vložte nové heslo"
223
224 msgid "Take this one anyway"
225 msgstr "Použít přesto tento klíč"
226
227 #, c-format
228 msgid ""
229 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
230 "at least %u character long."
231 msgid_plural ""
232 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
233 "at least %u characters long."
234 msgstr[0] ""
235 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u znak "
236 "dlouhé."
237 msgstr[1] ""
238 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
239 "znaky dlouhé."
240 msgstr[2] ""
241 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
242 "znaků dlouhé."
243
244 #, c-format
245 msgid ""
246 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
247 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
248 msgid_plural ""
249 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
250 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
251 msgstr[0] ""
252 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
253 "%u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
254 msgstr[1] ""
255 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
256 "%u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
257 msgstr[2] ""
258 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
259 "%u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
260
261 #, c-format
262 msgid ""
263 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
264 "a known term or match%%0Acertain pattern."
265 msgstr ""
266 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by nemělo být známým slovem "
267 "nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
268
269 #, c-format
270 msgid ""
271 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
272 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
273
274 #, c-format
275 msgid ""
276 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
277 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
278 msgstr ""
279 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
280 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
281
282 msgid "Yes, protection is not needed"
283 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
284
285 #, c-format
286 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
287 msgstr "Prosím, pro ochranu svého nového klíče%0A zadejte heslo"
288
289 msgid "Please enter the new passphrase"
290 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
291
292 msgid ""
293 "@Options:\n"
294 " "
295 msgstr ""
296 "@Volby:\n"
297 " "
298
299 msgid "run in server mode (foreground)"
300 msgstr "běžet v režimu serveru (na popředí)"
301
302 msgid "run in daemon mode (background)"
303 msgstr "běžen v režimu démona (na pozadí)"
304
305 msgid "verbose"
306 msgstr "s dodatečnými informacemi"
307
308 msgid "be somewhat more quiet"
309 msgstr "být o trochu víc tichý"
310
311 msgid "sh-style command output"
312 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
313
314 msgid "csh-style command output"
315 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
316
317 msgid "|FILE|read options from FILE"
318 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
319
320 msgid "do not detach from the console"
321 msgstr "neodpojovat se od konzole"
322
323 msgid "do not grab keyboard and mouse"
324 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
325
326 msgid "use a log file for the server"
327 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
328
329 msgid "use a standard location for the socket"
330 msgstr "použít standardní umístění socketu"
331
332 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
333 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
334
335 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
336 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
337
338 msgid "do not use the SCdaemon"
339 msgstr "nepoužívat SCdémona"
340
341 msgid "ignore requests to change the TTY"
342 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
343
344 msgid "ignore requests to change the X display"
345 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
346
347 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
348 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
349
350 msgid "do not use the PIN cache when signing"
351 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
352
353 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
354 msgstr "dovolit klientům označit klíče za „důvěryhodné“"
355
356 msgid "allow presetting passphrase"
357 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
358
359 msgid "enable ssh-agent emulation"
360 msgstr "zapnout emulaci ssh-agenta"
361
362 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
363 msgstr "|SOUBOR|zapsat nastavení prostředí též do SOUBORU"
364
365 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
366 #. reporting address.  This is so that we can change the
367 #. reporting address without breaking the translations.
368 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
369 msgstr ""
370 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
371 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
372
373 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
374 msgstr "Použití: gpg-agent [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
375
376 msgid ""
377 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
378 "Secret key management for GnuPG\n"
379 msgstr ""
380 "Syntaxe: gpg-agent [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
381 "Správa tajných klíčů pro GnuPG\n"
382
383 #, c-format
384 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
385 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
386
387 #, c-format
388 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
389 msgstr "%s je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
390
391 #, c-format
392 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
393 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
394
395 #, c-format
396 msgid "option file `%s': %s\n"
397 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
398
399 #, c-format
400 msgid "reading options from `%s'\n"
401 msgstr "čtu možnosti z „%s“\n"
402
403 #, c-format
404 msgid "error creating `%s': %s\n"
405 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
406
407 #, c-format
408 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
409 msgstr "nemohu vytvořit adresář „%s“: %s\n"
410
411 msgid "name of socket too long\n"
412 msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
413
414 #, c-format
415 msgid "can't create socket: %s\n"
416 msgstr "nemohu vytvořit socket: %s\n"
417
418 #, c-format
419 msgid "socket name `%s' is too long\n"
420 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
421
422 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
423 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
424
425 msgid "error getting nonce for the socket\n"
426 msgstr "chyba při získání náhodného řetězce pro socket\n"
427
428 #, c-format
429 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
430 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
431
432 #, c-format
433 msgid "listen() failed: %s\n"
434 msgstr "služba listen() selhala: %s\n"
435
436 #, c-format
437 msgid "listening on socket `%s'\n"
438 msgstr "naslouchám na socketu „%s“\n"
439
440 #, c-format
441 msgid "directory `%s' created\n"
442 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
443
444 #, c-format
445 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
446 msgstr "stat() na „%s“ selhal: %s\n"
447
448 #, c-format
449 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
450 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
451
452 #, c-format
453 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
454 msgstr "chyba při čtení náhodného řetězce z fd %d: %s\n"
455
456 #, c-format
457 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
458 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
459
460 #, c-format
461 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
462 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
463
464 #, c-format
465 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
466 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
467
468 #, c-format
469 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
470 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
471
472 #, c-format
473 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
474 msgstr "pth_select selhala: %s – čekám 1 s\n"
475
476 #, c-format
477 msgid "%s %s stopped\n"
478 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
479
480 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
481 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
482
483 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
484 msgstr "špatný formát proměnné prostředí GPG_AGENT_INFO\n"
485
486 #, c-format
487 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
488 msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
489
490 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
491 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
492
493 msgid ""
494 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
495 "Password cache maintenance\n"
496 msgstr ""
497 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP\n"
498 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
499
500 msgid ""
501 "@Commands:\n"
502 " "
503 msgstr ""
504 "@Příkazy:\n"
505 " "
506
507 msgid ""
508 "@\n"
509 "Options:\n"
510 " "
511 msgstr ""
512 "@\n"
513 "Volby:\n"
514 " "
515
516 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
517 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
518
519 msgid ""
520 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
521 "Secret key maintenance tool\n"
522 msgstr ""
523 "Syntaxe: gpg-protect-tool [VOLBY] [ARGUMENTY]nNástroj na správu tajných "
524 "klíčů\n"
525
526 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
527 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
528
529 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
530 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
531
532 msgid ""
533 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
534 "system."
535 msgstr ""
536 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
537 "GnuPG."
538
539 msgid ""
540 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
541 "needed to complete this operation."
542 msgstr ""
543 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
544 "potřebný pro dokončení této operace."
545
546 msgid "Passphrase:"
547 msgstr "Heslo:"
548
549 msgid "cancelled\n"
550 msgstr "zrušeno\n"
551
552 #, c-format
553 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
554 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
555
556 #, c-format
557 msgid "error opening `%s': %s\n"
558 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
559
560 #, c-format
561 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
562 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
563
564 #, c-format
565 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
566 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
567
568 #, c-format
569 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
570 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
571
572 #, c-format
573 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
574 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
575
576 #, c-format
577 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
578 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
579
580 #, c-format
581 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
582 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
583
584 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
585 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
586
587 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
588 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
589 #. Pinentry to insert a line break.  The double
590 #. percent sign is actually needed because it is also
591 #. a printf format string.  If you need to insert a
592 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
593 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
594 #. certificate.
595 #, c-format
596 msgid ""
597 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
598 "certificates?"
599 msgstr ""
600 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
601 "vydávání certifikátu?"
602
603 msgid "Yes"
604 msgstr "Ano"
605
606 msgid "No"
607 msgstr "Ne"
608
609 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
610 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
611 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
612 #. needed because it is also a printf format string.  If you
613 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
614 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
615 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
616 #. as stored in the certificate.
617 #, c-format
618 msgid ""
619 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
620 "fingerprint:%%0A  %s"
621 msgstr ""
622 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
623
624 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
625 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
626 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
627 msgid "Correct"
628 msgstr "V pořádku"
629
630 msgid "Wrong"
631 msgstr "Špatně"
632
633 #, c-format
634 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
635 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
636
637 #, c-format
638 msgid ""
639 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
640 "it now."
641 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
642
643 msgid "Change passphrase"
644 msgstr "Změnit heslo"
645
646 msgid "I'll change it later"
647 msgstr "Změním jej později"
648
649 #, c-format
650 msgid "error creating a pipe: %s\n"
651 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
652
653 #, c-format
654 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
655 msgstr "nemohu otevřít (fdopen) rouru pro čtení: %s\n"
656
657 #, c-format
658 msgid "error forking process: %s\n"
659 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
660
661 #, c-format
662 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
663 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
664
665 #, c-format
666 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
667 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
668
669 #, c-format
670 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
671 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
672
673 #, c-format
674 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
675 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
676
677 #, c-format
678 msgid "error running `%s': terminated\n"
679 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
680
681 #, c-format
682 msgid "error creating socket: %s\n"
683 msgstr "chyba při vytváření socketu: %s\n"
684
685 msgid "host not found"
686 msgstr "stroj nenalezen"
687
688 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
689 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
690
691 #, c-format
692 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
693 msgstr "nemohu se připojit k „%s“: %s\n"
694
695 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
696 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
697
698 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
699 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
700
701 msgid "canceled by user\n"
702 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
703
704 msgid "problem with the agent\n"
705 msgstr "problém s agentem\n"
706
707 #, c-format
708 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
709 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
710
711 # TODO: i18n of first %s
712 #, c-format
713 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
714 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
715
716 # TODO: i18n of first %s
717 #, c-format
718 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
719 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
720
721 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
722 msgid "yes"
723 msgstr "ano"
724
725 msgid "yY"
726 msgstr "aAyY"
727
728 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
729 msgid "no"
730 msgstr "ne"
731
732 msgid "nN"
733 msgstr "nN"
734
735 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
736 msgid "quit"
737 msgstr "ukončit"
738
739 msgid "qQ"
740 msgstr "uUqQ"
741
742 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
743 msgid "okay|okay"
744 msgstr "okey|okey"
745
746 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
747 msgid "cancel|cancel"
748 msgstr "zrušit|zrušit"
749
750 msgid "oO"
751 msgstr "oO"
752
753 msgid "cC"
754 msgstr "zZ"
755
756 #, c-format
757 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
758 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
759
760 #, c-format
761 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
762 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
763
764 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
765 msgstr "gpg-agent neběží – spouštím jej\n"
766
767 # TODO: Plurals
768 #, c-format
769 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
770 msgstr "čeká se na agenta %d sekund\n"
771
772 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
773 msgstr "k agentu se nelze připojit – zkouším náhradní způsob\n"
774
775 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
776 #. verbatim.  It will not be printed.
777 msgid "|audit-log-result|Good"
778 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
779
780 msgid "|audit-log-result|Bad"
781 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
782
783 msgid "|audit-log-result|Not supported"
784 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
785
786 msgid "|audit-log-result|No certificate"
787 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
788
789 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
790 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
791
792 msgid "|audit-log-result|Error"
793 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
794
795 msgid "|audit-log-result|Not used"
796 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
797
798 msgid "|audit-log-result|Okay"
799 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
800
801 msgid "|audit-log-result|Skipped"
802 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
803
804 msgid "|audit-log-result|Some"
805 msgstr "|audit-log-result|Některý"
806
807 msgid "Certificate chain available"
808 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
809
810 msgid "root certificate missing"
811 msgstr "chybí kořenový certifikát"
812
813 msgid "Data encryption succeeded"
814 msgstr "Šifrování dat uspělo"
815
816 msgid "Data available"
817 msgstr "Data k dispozici"
818
819 msgid "Session key created"
820 msgstr "Vytvořen klíč relace"
821
822 #, c-format
823 msgid "algorithm: %s"
824 msgstr "algoritmus: %s"
825
826 #, c-format
827 msgid "unsupported algorithm: %s"
828 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
829
830 msgid "seems to be not encrypted"
831 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
832
833 msgid "Number of recipients"
834 msgstr "Počet příjemců"
835
836 #, c-format
837 msgid "Recipient %d"
838 msgstr "Příjemce %d"
839
840 msgid "Data signing succeeded"
841 msgstr "Podepisování dat uspělo"
842
843 #, c-format
844 msgid "data hash algorithm: %s"
845 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
846
847 #, c-format
848 msgid "Signer %d"
849 msgstr "Podepisovatel %d"
850
851 #, c-format
852 msgid "attr hash algorithm: %s"
853 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
854
855 msgid "Data decryption succeeded"
856 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
857
858 msgid "Encryption algorithm supported"
859 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
860
861 msgid "Data verification succeeded"
862 msgstr "Ověření dat uspělo"
863
864 msgid "Signature available"
865 msgstr "Podpis je k dispozici"
866
867 msgid "Parsing data succeeded"
868 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
869
870 #, c-format
871 msgid "bad data hash algorithm: %s"
872 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
873
874 #, c-format
875 msgid "Signature %d"
876 msgstr "Podpis %d"
877
878 msgid "Certificate chain valid"
879 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
880
881 msgid "Root certificate trustworthy"
882 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
883
884 msgid "no CRL found for certificate"
885 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
886
887 msgid "the available CRL is too old"
888 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
889
890 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
891 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
892
893 msgid "Included certificates"
894 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
895
896 msgid "No audit log entries."
897 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
898
899 msgid "Unknown operation"
900 msgstr "Neznámá operace"
901
902 msgid "Gpg-Agent usable"
903 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
904
905 msgid "Dirmngr usable"
906 msgstr "Dirmngr je použitelný"
907
908 #, c-format
909 msgid "No help available for `%s'."
910 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
911
912 msgid "ignoring garbage line"
913 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
914
915 msgid "[none]"
916 msgstr "[není nastaveno]"
917
918 #, c-format
919 msgid "armor: %s\n"
920 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
921
922 msgid "invalid armor header: "
923 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
924
925 msgid "armor header: "
926 msgstr "ASCII hlavička: "
927
928 msgid "invalid clearsig header\n"
929 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
930
931 msgid "unknown armor header: "
932 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
933
934 msgid "nested clear text signatures\n"
935 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
936
937 msgid "unexpected armor: "
938 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
939
940 msgid "invalid dash escaped line: "
941 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
942
943 #, c-format
944 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
945 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
946
947 msgid "premature eof (no CRC)\n"
948 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
949
950 msgid "premature eof (in CRC)\n"
951 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
952
953 msgid "malformed CRC\n"
954 msgstr "špatný formát CRC\n"
955
956 #, c-format
957 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
958 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
959
960 msgid "premature eof (in trailer)\n"
961 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
962
963 msgid "error in trailer line\n"
964 msgstr "chyba v patičce\n"
965
966 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
967 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
968
969 #, c-format
970 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
971 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
972
973 msgid ""
974 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
975 msgstr ""
976 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
977 "špatný MTA\n"
978
979 msgid ""
980 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
981 "an '='\n"
982 msgstr ""
983 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
984 "a musí končit znakem „=“\n"
985
986 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
987 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
988
989 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
990 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
991
992 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
993 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
994
995 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
996 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
997
998 msgid "not human readable"
999 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1000
1001 #, c-format
1002 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1003 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1004
1005 #, c-format
1006 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1007 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1008
1009 msgid "can't do this in batch mode\n"
1010 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1011
1012 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1013 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1014
1015 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1016 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1017
1018 msgid "Your selection? "
1019 msgstr "Váš výběr? "
1020
1021 msgid "[not set]"
1022 msgstr "[není nastaven]"
1023
1024 msgid "male"
1025 msgstr "muž"
1026
1027 msgid "female"
1028 msgstr "žena"
1029
1030 msgid "unspecified"
1031 msgstr "neuvedeno"
1032
1033 msgid "not forced"
1034 msgstr "není vyžadováno"
1035
1036 msgid "forced"
1037 msgstr "vyžadováno"
1038
1039 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1040 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1041
1042 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1043 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1044
1045 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1046 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1047
1048 msgid "Cardholder's surname: "
1049 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1050
1051 msgid "Cardholder's given name: "
1052 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1053
1054 #, c-format
1055 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1056 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1057
1058 msgid "URL to retrieve public key: "
1059 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1060
1061 #, c-format
1062 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1063 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1064
1065 #, c-format
1066 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1067 msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
1068
1069 #, c-format
1070 msgid "error reading `%s': %s\n"
1071 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1072
1073 #, c-format
1074 msgid "error writing `%s': %s\n"
1075 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1076
1077 msgid "Login data (account name): "
1078 msgstr "Login (jménu účtu): "
1079
1080 #, c-format
1081 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1082 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1083
1084 msgid "Private DO data: "
1085 msgstr "Privátní DO data: "
1086
1087 #, c-format
1088 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1089 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1090
1091 msgid "Language preferences: "
1092 msgstr "Jazykové předvolby: "
1093
1094 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1095 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1096
1097 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1098 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1099
1100 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1101 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1102
1103 msgid "Error: invalid response.\n"
1104 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1105
1106 msgid "CA fingerprint: "
1107 msgstr "Otisk CA: "
1108
1109 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1110 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1111
1112 #, c-format
1113 msgid "key operation not possible: %s\n"
1114 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1115
1116 msgid "not an OpenPGP card"
1117 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1118
1119 #, c-format
1120 msgid "error getting current key info: %s\n"
1121 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1122
1123 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1124 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1125
1126 msgid ""
1127 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1128 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1129 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1130 msgstr ""
1131 "POZNÁMKA: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1132 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1133 "dokumentace\n"
1134 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1135
1136 #, c-format
1137 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1138 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1139
1140 #, c-format
1141 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1142 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1143
1144 #, c-format
1145 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1146 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1147
1148 #, c-format
1149 msgid "rounded up to %u bits\n"
1150 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1151
1152 #, c-format
1153 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1154 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1155
1156 #, c-format
1157 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1158 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1159
1160 #, c-format
1161 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1162 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1163
1164 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1165 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1166
1167 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1168 msgstr "POZNÁMKA: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1169
1170 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1171 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1172
1173 #, c-format
1174 msgid ""
1175 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1176 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1177 "You should change them using the command --change-pin\n"
1178 msgstr ""
1179 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINu je\n"
1180 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1181 "Toto nastavení můžete změnit příkazem --change-pin\n"
1182
1183 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1184 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1185
1186 msgid "   (1) Signature key\n"
1187 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1188
1189 msgid "   (2) Encryption key\n"
1190 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1191
1192 msgid "   (3) Authentication key\n"
1193 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1194
1195 msgid "Invalid selection.\n"
1196 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1197
1198 msgid "Please select where to store the key:\n"
1199 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1200
1201 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1202 msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíče\n"
1203
1204 msgid "secret parts of key are not available\n"
1205 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
1206
1207 msgid "secret key already stored on a card\n"
1208 msgstr "tajný klíč je na kartě uložen\n"
1209
1210 #, c-format
1211 msgid "error writing key to card: %s\n"
1212 msgstr "chyba při zápisu klíče na kartu: %s\n"
1213
1214 msgid "quit this menu"
1215 msgstr "ukončit toto menu"
1216
1217 msgid "show admin commands"
1218 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1219
1220 msgid "show this help"
1221 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1222
1223 msgid "list all available data"
1224 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1225
1226 msgid "change card holder's name"
1227 msgstr "změní jméno majitele karty"
1228
1229 msgid "change URL to retrieve key"
1230 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1231
1232 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1233 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1234
1235 msgid "change the login name"
1236 msgstr "změnit login name"
1237
1238 msgid "change the language preferences"
1239 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1240
1241 msgid "change card holder's sex"
1242 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1243
1244 msgid "change a CA fingerprint"
1245 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1246
1247 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1248 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1249
1250 msgid "generate new keys"
1251 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1252
1253 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1254 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1255
1256 msgid "verify the PIN and list all data"
1257 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1258
1259 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1260 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1261
1262 msgid "gpg/card> "
1263 msgstr "gpg/karta> "
1264
1265 msgid "Admin-only command\n"
1266 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1267
1268 msgid "Admin commands are allowed\n"
1269 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1270
1271 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1272 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1273
1274 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1275 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1276
1277 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1278 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1279
1280 #, c-format
1281 msgid "can't open `%s'\n"
1282 msgstr "nelze otevřít „%s“\n"
1283
1284 #, c-format
1285 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1286 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1287
1288 #, c-format
1289 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1290 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1291
1292 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1293 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1294
1295 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1296 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1297
1298 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1299 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1300
1301 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1302 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1303
1304 #, c-format
1305 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1306 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo:  %s\n"
1307
1308 msgid "ownertrust information cleared\n"
1309 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1310
1311 #, c-format
1312 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1313 msgstr "existuje tajný klíč pro tento veřejný klíč \"%s\"!\n"
1314
1315 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1316 msgstr ""
1317 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1318
1319 #, c-format
1320 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1321 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1322
1323 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1324 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1325
1326 #, c-format
1327 msgid "using cipher %s\n"
1328 msgstr "použití šifry: %s\n"
1329
1330 #, c-format
1331 msgid "`%s' already compressed\n"
1332 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1333
1334 #, c-format
1335 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1336 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1337
1338 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1339 msgstr ""
1340 "v módu --pgp2 můžete šifrovat pouze RSA klíčem o délce 2048 bitů a méně\n"
1341
1342 #, c-format
1343 msgid "reading from `%s'\n"
1344 msgstr "čtu z „%s“\n"
1345
1346 msgid ""
1347 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1348 msgstr "algoritmus IDEA nelze použít pro všechny klíče, pro které šifrujete.\n"
1349
1350 #, c-format
1351 msgid ""
1352 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1353 msgstr ""
1354 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1355
1356 #, c-format
1357 msgid ""
1358 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1359 "preferences\n"
1360 msgstr ""
1361 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1362 "příjemce\n"
1363
1364 #, c-format
1365 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1366 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1367
1368 #, c-format
1369 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1370 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1371
1372 #, c-format
1373 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1374 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1375
1376 #, c-format
1377 msgid "%s encrypted data\n"
1378 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1379
1380 #, c-format
1381 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1382 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1383
1384 msgid ""
1385 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1386 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1387
1388 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1389 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1390
1391 msgid "no remote program execution supported\n"
1392 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1393
1394 msgid ""
1395 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1396 msgstr ""
1397 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1398 "nastaveny nebezpečně\n"
1399
1400 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1401 msgstr ""
1402 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1403 "dočasné soubory (temp files)\n"
1404
1405 #, c-format
1406 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1407 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1408
1409 #, c-format
1410 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1411 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1412
1413 #, c-format
1414 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1415 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1416
1417 msgid "unnatural exit of external program\n"
1418 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1419
1420 msgid "unable to execute external program\n"
1421 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1422
1423 #, c-format
1424 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1425 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1426
1427 #, c-format
1428 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1429 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1430
1431 #, c-format
1432 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1433 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1434
1435 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1436 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1437
1438 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1439 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1440
1441 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1442 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1443
1444 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1445 msgstr "odstranit ochranu heslem z exportovaných podklíčů"
1446
1447 msgid "remove unusable parts from key during export"
1448 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1449
1450 msgid "remove as much as possible from key during export"
1451 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1452
1453 msgid "export keys in an S-expression based format"
1454 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
1455
1456 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1457 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1458
1459 #, c-format
1460 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1461 msgstr "klíč %s: není chráněný – přeskočeno\n"
1462
1463 #, c-format
1464 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1465 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1466
1467 #, c-format
1468 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1469 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1470
1471 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1472 msgstr "exportovat nechráněné podklíče\n"
1473
1474 #, c-format
1475 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1476 msgstr "odemknutí podklíče selhalo: %s\n"
1477
1478 #, c-format
1479 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1480 msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíč %s není chráněn pomocí simple SK checksum\n"
1481
1482 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1483 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1484
1485 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1486 msgstr "příliš mnoho položek v bufferu veřejných klíčů – vypnuto\n"
1487
1488 msgid "[User ID not found]"
1489 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1490
1491 #, c-format
1492 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1493 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1494
1495 #, c-format
1496 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1497 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1498
1499 msgid "No fingerprint"
1500 msgstr "Chybí otisk"
1501
1502 # c-format
1503 #, c-format
1504 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1505 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1506
1507 #, c-format
1508 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1509 msgstr "neexistuje tajný podklíč pro veřejný klíč %s – ignorováno\n"
1510
1511 #, c-format
1512 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1513 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1514
1515 #, c-format
1516 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1517 msgstr "klíč %s: tajný klíč bez klíče veřejného – přeskočeno\n"
1518
1519 msgid "make a signature"
1520 msgstr "vytvořit podpis"
1521
1522 msgid "make a clear text signature"
1523 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1524
1525 msgid "make a detached signature"
1526 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1527
1528 msgid "encrypt data"
1529 msgstr "šifrovat data"
1530
1531 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1532 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1533
1534 msgid "decrypt data (default)"
1535 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1536
1537 msgid "verify a signature"
1538 msgstr "verifikovat podpis"
1539
1540 msgid "list keys"
1541 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1542
1543 msgid "list keys and signatures"
1544 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1545
1546 msgid "list and check key signatures"
1547 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1548
1549 msgid "list keys and fingerprints"
1550 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1551
1552 msgid "list secret keys"
1553 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1554
1555 msgid "generate a new key pair"
1556 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1557
1558 msgid "generate a revocation certificate"
1559 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1560
1561 msgid "remove keys from the public keyring"
1562 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1563
1564 msgid "remove keys from the secret keyring"
1565 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1566
1567 msgid "sign a key"
1568 msgstr "podepsat klíč"
1569
1570 msgid "sign a key locally"
1571 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1572
1573 msgid "sign or edit a key"
1574 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1575
1576 msgid "change a passphrase"
1577 msgstr "změnit heslo"
1578
1579 msgid "export keys"
1580 msgstr "exportovat klíče"
1581
1582 msgid "export keys to a key server"
1583 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1584
1585 msgid "import keys from a key server"
1586 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1587
1588 msgid "search for keys on a key server"
1589 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1590
1591 msgid "update all keys from a keyserver"
1592 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1593
1594 msgid "import/merge keys"
1595 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1596
1597 msgid "print the card status"
1598 msgstr "vytisknout stav karty"
1599
1600 msgid "change data on a card"
1601 msgstr "změnit data na kartě"
1602
1603 msgid "change a card's PIN"
1604 msgstr "změnit PIN karty"
1605
1606 msgid "update the trust database"
1607 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1608
1609 msgid "print message digests"
1610 msgstr "vypsat hash zprávy"
1611
1612 msgid "run in server mode"
1613 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1614
1615 msgid "create ascii armored output"
1616 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1617
1618 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1619 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1620
1621 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1622 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1623
1624 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1625 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1626
1627 msgid "use canonical text mode"
1628 msgstr "použít kanonický textový mód"
1629
1630 msgid "|FILE|write output to FILE"
1631 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1632
1633 msgid "do not make any changes"
1634 msgstr "neprovádět žádné změny"
1635
1636 msgid "prompt before overwriting"
1637 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1638
1639 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1640 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1641
1642 msgid ""
1643 "@\n"
1644 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1645 msgstr ""
1646 "@\n"
1647 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1648
1649 msgid ""
1650 "@\n"
1651 "Examples:\n"
1652 "\n"
1653 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1654 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1655 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1656 " --list-keys [names]        show keys\n"
1657 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1658 msgstr ""
1659 "@\n"
1660 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1661 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1662 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1663 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1664 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1665
1666 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1667 msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
1668
1669 msgid ""
1670 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1671 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1672 "default operation depends on the input data\n"
1673 msgstr ""
1674 "Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
1675 "podepsat, ověřit, šifrovat nebo dešifrovat\n"
1676 "implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
1677
1678 msgid ""
1679 "\n"
1680 "Supported algorithms:\n"
1681 msgstr ""
1682 "\n"
1683 "Podporované algoritmy:\n"
1684
1685 msgid "Pubkey: "
1686 msgstr "Veřejný klíč: "
1687
1688 msgid "Cipher: "
1689 msgstr "Šifra: "
1690
1691 msgid "Hash: "
1692 msgstr "Hash: "
1693
1694 msgid "Compression: "
1695 msgstr "Komprese: "
1696
1697 msgid "usage: gpg [options] "
1698 msgstr "užití: gpg [možnosti]"
1699
1700 msgid "conflicting commands\n"
1701 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1702
1703 #, c-format
1704 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1705 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1706
1707 #, c-format
1708 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1709 msgstr ""
1710 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1711
1712 #, c-format
1713 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1714 msgstr ""
1715 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1716
1717 #, c-format
1718 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1719 msgstr ""
1720 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu není nastaveno bezpečně „%s“\n"
1721
1722 #, c-format
1723 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1724 msgstr ""
1725 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresáře nejsou bezpečná „%s“\n"
1726
1727 #, c-format
1728 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1729 msgstr ""
1730 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor nejsou bezpečná „%s“\n"
1731
1732 #, c-format
1733 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1734 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu nejsou bezpečná „%s“\n"
1735
1736 #, c-format
1737 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1738 msgstr ""
1739 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem není nastaveno "
1740 "nebezpečně „%s“\n"
1741
1742 #, c-format
1743 msgid ""
1744 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1745 msgstr ""
1746 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s konfiguračním souborem není nastaveno "
1747 "nebezpečně „%s“\n"
1748
1749 #, c-format
1750 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1751 msgstr ""
1752 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
1753 "nebezpečně „%s“\n"
1754
1755 #, c-format
1756 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1757 msgstr ""
1758 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s domovským adresářem nejsou nastavena "
1759 "bezpečně „%s“\n"
1760
1761 #, c-format
1762 msgid ""
1763 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1764 msgstr ""
1765 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s konfiguračním souborem nejsou "
1766 "nastavena bezpečně „%s“\n"
1767
1768 #, c-format
1769 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1770 msgstr ""
1771 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s rozšiřujícím modulem nejsou "
1772 "nastavena bezpečně „%s“\n"
1773
1774 # c-format
1775 #, c-format
1776 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1777 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
1778
1779 msgid "display photo IDs during key listings"
1780 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
1781
1782 msgid "show policy URLs during signature listings"
1783 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
1784
1785 msgid "show all notations during signature listings"
1786 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
1787
1788 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1789 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
1790
1791 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1792 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
1793
1794 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1795 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
1796
1797 msgid "show user ID validity during key listings"
1798 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
1799
1800 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1801 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
1802
1803 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1804 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
1805
1806 msgid "show the keyring name in key listings"
1807 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
1808
1809 msgid "show expiration dates during signature listings"
1810 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
1811
1812 #, c-format
1813 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1814 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
1815
1816 #, c-format
1817 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1818 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
1819
1820 #, c-format
1821 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1822 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální použití!\n"
1823
1824 #, c-format
1825 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1826 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
1827
1828 #, c-format
1829 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1830 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
1831
1832 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1833 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
1834
1835 #, c-format
1836 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1837 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
1838
1839 msgid "invalid keyserver options\n"
1840 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
1841
1842 #, c-format
1843 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1844 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
1845
1846 msgid "invalid import options\n"
1847 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
1848
1849 #, c-format
1850 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1851 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
1852
1853 msgid "invalid export options\n"
1854 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
1855
1856 #, c-format
1857 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1858 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
1859
1860 msgid "invalid list options\n"
1861 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
1862
1863 msgid "display photo IDs during signature verification"
1864 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
1865
1866 msgid "show policy URLs during signature verification"
1867 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
1868
1869 msgid "show all notations during signature verification"
1870 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
1871
1872 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1873 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
1874
1875 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1876 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
1877
1878 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1879 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
1880
1881 msgid "show user ID validity during signature verification"
1882 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
1883
1884 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1885 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
1886
1887 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1888 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
1889
1890 msgid "validate signatures with PKA data"
1891 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
1892
1893 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1894 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
1895
1896 #, c-format
1897 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1898 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
1899
1900 msgid "invalid verify options\n"
1901 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
1902
1903 #, c-format
1904 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1905 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
1906
1907 #, c-format
1908 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1909 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
1910
1911 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1912 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
1913
1914 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1915 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
1916
1917 #, c-format
1918 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1919 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
1920
1921 #, c-format
1922 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1923 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
1924
1925 #, c-format
1926 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1927 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
1928
1929 #, c-format
1930 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1931 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
1932
1933 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1934 msgstr ""
1935 "v módu --pgp2 můžete vytvářet pouze oddělené podpisy nebo podpisy čitelné "
1936 "jako text\n"
1937
1938 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1939 msgstr "v módu --pgp2 nelze současně šifrovat a podepisovat\n"
1940
1941 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1942 msgstr "v módu --pgp2 musíte použít soubor (ne rouru).\n"
1943
1944 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1945 msgstr "šifrování zpráv v módu --pgp2 vyžaduje algoritmus IDEA\n"
1946
1947 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1948 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
1949
1950 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1951 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1952
1953 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1954 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
1955
1956 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1957 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1958
1959 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1960 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
1961
1962 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1963 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
1964
1965 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1966 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
1967
1968 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1969 msgstr ""
1970 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
1971 "2 nebo 3\n"
1972
1973 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1974 msgstr ""
1975 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
1976 "nebo 3\n"
1977
1978 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1979 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
1980
1981 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1982 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
1983
1984 msgid "invalid default preferences\n"
1985 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
1986
1987 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1988 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
1989
1990 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1991 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
1992
1993 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1994 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
1995
1996 #, c-format
1997 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1998 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
1999
2000 #, c-format
2001 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2002 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2003
2004 #, c-format
2005 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2006 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2007
2008 #, c-format
2009 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2010 msgstr "použití komprimačního algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
2011
2012 #, c-format
2013 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2014 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2015
2016 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2017 msgstr ""
2018 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2019
2020 msgid "--store [filename]"
2021 msgstr "--store [jméno souboru]"
2022
2023 msgid "--symmetric [filename]"
2024 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2025
2026 #, c-format
2027 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2028 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2029
2030 msgid "--encrypt [filename]"
2031 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2032
2033 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2034 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2035
2036 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2037 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2038
2039 #, c-format
2040 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2041 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2042
2043 msgid "--sign [filename]"
2044 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2045
2046 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2047 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2048
2049 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2050 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2051
2052 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2053 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2054
2055 #, c-format
2056 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2057 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2058
2059 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2060 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2061
2062 msgid "--clearsign [filename]"
2063 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2064
2065 msgid "--decrypt [filename]"
2066 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2067
2068 msgid "--sign-key user-id"
2069 msgstr "--sign-key id uživatele"
2070
2071 msgid "--lsign-key user-id"
2072 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2073
2074 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2075 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2076
2077 msgid "--passwd <user-id>"
2078 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2079
2080 #, c-format
2081 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2082 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2083
2084 #, c-format
2085 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2086 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2087
2088 #, c-format
2089 msgid "key export failed: %s\n"
2090 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2091
2092 #, c-format
2093 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2094 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2095
2096 #, c-format
2097 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2098 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2099
2100 #, c-format
2101 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2102 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2103
2104 #, c-format
2105 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2106 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2107
2108 #, c-format
2109 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2110 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2111
2112 msgid "[filename]"
2113 msgstr "[jméno souboru]"
2114
2115 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2116 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2117
2118 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2119 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2120
2121 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2122 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2123
2124 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2125 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2126
2127 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2128 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2129
2130 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2131 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2132
2133 msgid "|FD|write status info to this FD"
2134 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2135
2136 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2137 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2138
2139 msgid ""
2140 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2141 "Check signatures against known trusted keys\n"
2142 msgstr ""
2143 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2144 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2145
2146 msgid "No help available"
2147 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2148
2149 #, c-format
2150 msgid "No help available for `%s'"
2151 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2152
2153 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2154 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2155
2156 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2157 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2158
2159 msgid "do not update the trustdb after import"
2160 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2161
2162 msgid "create a public key when importing a secret key"
2163 msgstr "vytvořit veřejný klíč při importu tajného klíče"
2164
2165 msgid "only accept updates to existing keys"
2166 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2167
2168 msgid "remove unusable parts from key after import"
2169 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2170
2171 msgid "remove as much as possible from key after import"
2172 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2173
2174 #, c-format
2175 msgid "skipping block of type %d\n"
2176 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2177
2178 #, c-format
2179 msgid "%lu keys processed so far\n"
2180 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2181
2182 #, c-format
2183 msgid "Total number processed: %lu\n"
2184 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2185
2186 #, c-format
2187 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2188 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2189
2190 #, c-format
2191 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2192 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2193
2194 #, c-format
2195 msgid "              imported: %lu"
2196 msgstr "                 importováno: %lu"
2197
2198 #, c-format
2199 msgid "             unchanged: %lu\n"
2200 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2201
2202 #, c-format
2203 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2204 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2205
2206 #, c-format
2207 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2208 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2209
2210 #, c-format
2211 msgid "        new signatures: %lu\n"
2212 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2213
2214 #, c-format
2215 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2216 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2217
2218 #, c-format
2219 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2220 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2221
2222 #, c-format
2223 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2224 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2225
2226 #, c-format
2227 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2228 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2229
2230 #, c-format
2231 msgid "          not imported: %lu\n"
2232 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2233
2234 #, c-format
2235 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2236 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2237
2238 #, c-format
2239 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2240 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2241
2242 #, c-format
2243 msgid ""
2244 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2245 "algorithms on these user IDs:\n"
2246 msgstr ""
2247 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2248 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2249
2250 #, c-format
2251 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2252 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2253
2254 #, c-format
2255 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2256 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2257
2258 #, c-format
2259 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2260 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2261
2262 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2263 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2264
2265 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2266 msgstr ""
2267 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2268
2269 #, c-format
2270 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2271 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2272
2273 #, c-format
2274 msgid "key %s: no user ID\n"
2275 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2276
2277 #, c-format
2278 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2279 msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
2280
2281 # c-format
2282 #, c-format
2283 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2284 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2285
2286 #, c-format
2287 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2288 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2289
2290 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2291 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2292
2293 #, c-format
2294 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2295 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2296
2297 #, c-format
2298 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2299 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2300
2301 #, c-format
2302 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2303 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2304
2305 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2306 #, c-format
2307 msgid "writing to `%s'\n"
2308 msgstr "zapisuji do „%s“\n"
2309
2310 #, c-format
2311 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2312 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2313
2314 #, c-format
2315 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2316 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2317
2318 #, c-format
2319 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2320 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2321
2322 #, c-format
2323 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2324 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2325
2326 #, c-format
2327 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2328 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2329
2330 #, c-format
2331 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2332 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2333
2334 #, c-format
2335 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2336 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2337
2338 #, c-format
2339 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2340 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2341
2342 #, c-format
2343 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2344 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2345
2346 #, c-format
2347 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2348 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2349
2350 #, c-format
2351 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2352 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2353
2354 #, c-format
2355 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2356 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2357
2358 #, c-format
2359 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2360 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2361
2362 #, c-format
2363 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2364 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2365
2366 #, c-format
2367 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2368 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2369
2370 #, c-format
2371 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2372 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2373
2374 #, c-format
2375 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2376 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2377
2378 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2379 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2380
2381 #, c-format
2382 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2383 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíčů %s\n"
2384
2385 #, c-format
2386 msgid "key %s: secret key imported\n"
2387 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2388
2389 #, c-format
2390 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2391 msgstr "klíč %s: je již v souboru tajných klíčů\n"
2392
2393 #, c-format
2394 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2395 msgstr "klíč %s: nenalezen tajný klíč: %s\n"
2396
2397 #, c-format
2398 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2399 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2400
2401 #, c-format
2402 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2403 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2404
2405 #, c-format
2406 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2407 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2408
2409 #, c-format
2410 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2411 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2412
2413 #, c-format
2414 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2415 msgstr ""
2416 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2417
2418 #, c-format
2419 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2420 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2421
2422 #, c-format
2423 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2424 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2425
2426 #, c-format
2427 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2428 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2429
2430 #, c-format
2431 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2432 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2433
2434 #, c-format
2435 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2436 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2437
2438 #, c-format
2439 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2440 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2441
2442 #, c-format
2443 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2444 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2445
2446 #, c-format
2447 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2448 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2449
2450 #, c-format
2451 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2452 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2453
2454 #, c-format
2455 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2456 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2457
2458 #, c-format
2459 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2460 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2461
2462 #, c-format
2463 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2464 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2465
2466 #, c-format
2467 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2468 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2469
2470 #, c-format
2471 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2472 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2473
2474 #, c-format
2475 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2476 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2477
2478 #, c-format
2479 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2480 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2481
2482 #, c-format
2483 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2484 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2485
2486 #, c-format
2487 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2488 msgstr ""
2489 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2490
2491 #, c-format
2492 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2493 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2494
2495 #, c-format
2496 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2497 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2498
2499 #, c-format
2500 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2501 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2502
2503 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2504 msgstr "POZNÁMKA: sériové číslo klíče neodpovídá číslu karty\n"
2505
2506 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2507 msgstr "POZNÁMKA: primární klíč je online a je uložen na kartě\n"
2508
2509 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2510 msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíč je online a je uložen na kartě\n"
2511
2512 #, c-format
2513 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2514 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2515
2516 #, c-format
2517 msgid "keyring `%s' created\n"
2518 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2519
2520 #, c-format
2521 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2522 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2523
2524 #, c-format
2525 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2526 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2527
2528 msgid "[revocation]"
2529 msgstr "[revokace]"
2530
2531 msgid "[self-signature]"
2532 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2533
2534 msgid "1 bad signature\n"
2535 msgstr "1 špatný podpis\n"
2536
2537 #, c-format
2538 msgid "%d bad signatures\n"
2539 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2540
2541 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2542 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2543
2544 #, c-format
2545 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2546 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2547
2548 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2549 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2550
2551 #, c-format
2552 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2553 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2554
2555 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2556 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2557
2558 #, c-format
2559 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2560 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2561
2562 msgid ""
2563 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2564 "keys\n"
2565 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2566 "etc.)\n"
2567 msgstr ""
2568 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2569 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2570 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
2571 "\n"
2572
2573 #, c-format
2574 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2575 msgstr " %d = Důvěřuji částečně\n"
2576
2577 #, c-format
2578 msgid "  %d = I trust fully\n"
2579 msgstr " %d = Důvěřuji úplně\n"
2580
2581 msgid ""
2582 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2583 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2584 "trust signatures on your behalf.\n"
2585 msgstr ""
2586 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2587 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2588 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2589
2590 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2591 msgstr ""
2592 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2593 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2594
2595 #, c-format
2596 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2597 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2598
2599 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2600 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2601
2602 msgid "  Unable to sign.\n"
2603 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2604
2605 #, c-format
2606 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2607 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2608
2609 #, c-format
2610 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2611 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2612
2613 #, c-format
2614 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2615 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2616
2617 msgid "Sign it? (y/N) "
2618 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2619
2620 #, c-format
2621 msgid ""
2622 "The self-signature on \"%s\"\n"
2623 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2624 msgstr ""
2625 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2626 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2627
2628 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2629 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2630
2631 #, c-format
2632 msgid ""
2633 "Your current signature on \"%s\"\n"
2634 "has expired.\n"
2635 msgstr ""
2636 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2637 "vypršela.\n"
2638
2639 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2640 msgstr ""
2641 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2642 "N) "
2643
2644 #, c-format
2645 msgid ""
2646 "Your current signature on \"%s\"\n"
2647 "is a local signature.\n"
2648 msgstr ""
2649 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2650 "je pouze lokální.\n"
2651
2652 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2653 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2654
2655 #, c-format
2656 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2657 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2658
2659 #, c-format
2660 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2661 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2662
2663 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2664 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2665
2666 #, c-format
2667 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2668 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2669
2670 msgid "This key has expired!"
2671 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2672
2673 #, c-format
2674 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2675 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2676
2677 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2678 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2679
2680 msgid ""
2681 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2682 "mode.\n"
2683 msgstr ""
2684 "Nemůžete udělat OpenPGP podpis klíče typu PGP 2.x, když jste v --pgp2 módu.\n"
2685
2686 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2687 msgstr "To by způsobilo nepoužitelnost klíče v PGP 2.x.\n"
2688
2689 msgid ""
2690 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2691 "belongs\n"
2692 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2693 msgstr ""
2694 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2695 "patří výše uvedené osobě.\n"
2696 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2697
2698 #, c-format
2699 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2700 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2701
2702 #, c-format
2703 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2704 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2705
2706 #, c-format
2707 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2708 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2709
2710 #, c-format
2711 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2712 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2713
2714 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2715 msgstr "Váš výběr? (pro více informací vložte „?“): "
2716
2717 #, c-format
2718 msgid ""
2719 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2720 "key \"%s\" (%s)\n"
2721 msgstr ""
2722 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2723 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2724
2725 msgid "This will be a self-signature.\n"
2726 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
2727
2728 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2729 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
2730
2731 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2732 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2733
2734 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2735 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
2736
2737 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2738 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2739
2740 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2741 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
2742
2743 msgid "I have checked this key casually.\n"
2744 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
2745
2746 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2747 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
2748
2749 msgid "Really sign? (y/N) "
2750 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
2751
2752 #, c-format
2753 msgid "signing failed: %s\n"
2754 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2755
2756 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2757 msgstr ""
2758 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
2759 "nelze změnit.\n"
2760
2761 msgid "This key is not protected.\n"
2762 msgstr "Tento klíč není chráněný.\n"
2763
2764 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2765 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
2766
2767 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2768 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
2769
2770 msgid "Key is protected.\n"
2771 msgstr "Klíč je chráněný.\n"
2772
2773 #, c-format
2774 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2775 msgstr "Není možné editovat tento klíč: %s\n"
2776
2777 msgid ""
2778 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2779 "\n"
2780 msgstr ""
2781 "Vložte nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíč.\n"
2782 "\n"
2783
2784 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2785 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
2786
2787 msgid ""
2788 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2789 "\n"
2790 msgstr ""
2791 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
2792 "\n"
2793
2794 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2795 msgstr "Opravdu to chcete udělat? (a/N) "
2796
2797 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2798 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
2799
2800 msgid "save and quit"
2801 msgstr "uložit a ukončit"
2802
2803 msgid "show key fingerprint"
2804 msgstr "vypsat otisk klíče"
2805
2806 msgid "list key and user IDs"
2807 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
2808
2809 msgid "select user ID N"
2810 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
2811
2812 msgid "select subkey N"
2813 msgstr "vyberte podklíč N"
2814
2815 msgid "check signatures"
2816 msgstr "kontrolovat podpisy"
2817
2818 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2819 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
2820
2821 msgid "sign selected user IDs locally"
2822 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
2823
2824 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2825 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
2826
2827 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2828 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
2829
2830 msgid "add a user ID"
2831 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
2832
2833 msgid "add a photo ID"
2834 msgstr "přidat fotografický ID"
2835
2836 msgid "delete selected user IDs"
2837 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
2838
2839 msgid "add a subkey"
2840 msgstr "přidat podklíč"
2841
2842 msgid "add a key to a smartcard"
2843 msgstr "přidat klíč na kartu"
2844
2845 msgid "move a key to a smartcard"
2846 msgstr "přesunout klíč na kartu"
2847
2848 msgid "move a backup key to a smartcard"
2849 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
2850
2851 msgid "delete selected subkeys"
2852 msgstr "smazat vybrané podklíče"
2853
2854 msgid "add a revocation key"
2855 msgstr "přidat revokační klíč"
2856
2857 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2858 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
2859
2860 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2861 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
2862
2863 msgid "flag the selected user ID as primary"
2864 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
2865
2866 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2867 msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
2868
2869 msgid "list preferences (expert)"
2870 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
2871
2872 msgid "list preferences (verbose)"
2873 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
2874
2875 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2876 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
2877
2878 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2879 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
2880
2881 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2882 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
2883
2884 msgid "change the passphrase"
2885 msgstr "změnit heslo"
2886
2887 msgid "change the ownertrust"
2888 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
2889
2890 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2891 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
2892
2893 msgid "revoke selected user IDs"
2894 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
2895
2896 msgid "revoke key or selected subkeys"
2897 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
2898
2899 msgid "enable key"
2900 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
2901
2902 msgid "disable key"
2903 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
2904
2905 msgid "show selected photo IDs"
2906 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
2907
2908 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2909 msgstr ""
2910 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
2911
2912 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2913 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
2914
2915 #, c-format
2916 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2917 msgstr "chyba při čtení bloku tajného klíče „%s“: %s\n"
2918
2919 msgid "Secret key is available.\n"
2920 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
2921
2922 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2923 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
2924
2925 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2926 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
2927
2928 msgid ""
2929 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2930 "(lsign),\n"
2931 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2932 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2933 msgstr ""
2934 "* Příkaz „sign“ může být použit s prefixem „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
2935 "  s prefixem „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
2936 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
2937
2938 msgid "Key is revoked."
2939 msgstr "Klíč revokován."
2940
2941 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2942 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
2943
2944 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2945 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
2946
2947 #, c-format
2948 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2949 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
2950
2951 #, c-format
2952 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2953 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
2954
2955 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2956 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
2957
2958 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2959 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
2960
2961 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2962 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
2963
2964 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2965 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
2966
2967 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
2968 #. moving the key and not about removing it.
2969 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2970 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
2971
2972 msgid "You must select exactly one key.\n"
2973 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
2974
2975 msgid "Command expects a filename argument\n"
2976 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
2977
2978 #, c-format
2979 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2980 msgstr "Nemohu otevřít „%s“: %s\n"
2981
2982 #, c-format
2983 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2984 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
2985
2986 msgid "You must select at least one key.\n"
2987 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
2988
2989 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2990 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
2991
2992 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2993 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
2994
2995 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2996 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
2997
2998 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2999 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3000
3001 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3002 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3003
3004 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3005 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3006
3007 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3008 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3009
3010 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3011 msgstr ""
3012 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3013 "poskytnutá uživatelem\n"
3014
3015 msgid "Set preference list to:\n"
3016 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3017
3018 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3019 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3020
3021 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3022 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3023
3024 msgid "Save changes? (y/N) "
3025 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3026
3027 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3028 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3029
3030 #, c-format
3031 msgid "update failed: %s\n"
3032 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3033
3034 #, c-format
3035 msgid "update secret failed: %s\n"
3036 msgstr "aktualizace tajného klíče selhala: %s\n"
3037
3038 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3039 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3040
3041 msgid "Digest: "
3042 msgstr "Hash: "
3043
3044 msgid "Features: "
3045 msgstr "Vlastnosti: "
3046
3047 msgid "Keyserver no-modify"
3048 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3049
3050 msgid "Preferred keyserver: "
3051 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3052
3053 msgid "Notations: "
3054 msgstr "Poznámky: "
3055
3056 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3057 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3058
3059 #, c-format
3060 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3061 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3062
3063 #, c-format
3064 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3065 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3066
3067 msgid "(sensitive)"
3068 msgstr "(citlivá informace)"
3069
3070 #, c-format
3071 msgid "created: %s"
3072 msgstr "vytvořen: %s"
3073
3074 #, c-format
3075 msgid "revoked: %s"
3076 msgstr "revokován: %s"
3077
3078 #, c-format
3079 msgid "expired: %s"
3080 msgstr "platnost skončila: %s"
3081
3082 #, c-format
3083 msgid "expires: %s"
3084 msgstr "platnost skončí: %s"
3085
3086 #, c-format
3087 msgid "usage: %s"
3088 msgstr "použití: %s"
3089
3090 #, c-format
3091 msgid "trust: %s"
3092 msgstr "důvěra: %s"
3093
3094 #, c-format
3095 msgid "validity: %s"
3096 msgstr "platnost: %s"
3097
3098 msgid "This key has been disabled"
3099 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3100
3101 msgid "card-no: "
3102 msgstr "číslo karty: "
3103
3104 msgid ""
3105 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3106 "unless you restart the program.\n"
3107 msgstr ""
3108 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3109 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3110
3111 msgid "revoked"
3112 msgstr "revokován"
3113
3114 msgid "expired"
3115 msgstr "platnost skončila"
3116
3117 msgid ""
3118 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3119 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3120 msgstr ""
3121 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3122 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3123
3124 msgid ""
3125 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3126 "versions\n"
3127 "         of PGP to reject this key.\n"
3128 msgstr ""
3129 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3130 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3131
3132 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3133 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3134
3135 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3136 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3137
3138 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3139 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3140
3141 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3142 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3143
3144 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3145 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3146
3147 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3148 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3149
3150 #, c-format
3151 msgid "Deleted %d signature.\n"
3152 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3153
3154 #, c-format
3155 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3156 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
3157
3158 msgid "Nothing deleted.\n"
3159 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3160
3161 msgid "invalid"
3162 msgstr "neplatný"
3163
3164 #, c-format
3165 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3166 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3167
3168 #, c-format
3169 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3170 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3171
3172 #, c-format
3173 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3174 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3175
3176 #, c-format
3177 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3178 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3179
3180 #, c-format
3181 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3182 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3183
3184 msgid ""
3185 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3186 "cause\n"
3187 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3188 msgstr ""
3189 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3190 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3191
3192 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3193 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3194
3195 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3196 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3197
3198 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3199 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3200
3201 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3202 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3203
3204 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3205 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3206
3207 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3208 msgstr ""
3209 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3210
3211 msgid ""
3212 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3213 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3214
3215 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3216 msgstr "Prosím, odstraňte výběr z tajných klíčů.\n"
3217
3218 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3219 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
3220
3221 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3222 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3223
3224 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3225 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3226
3227 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3228 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3229
3230 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3231 msgstr "V souboru tajných klíčů chybí odpovídající podpis\n"
3232
3233 #, c-format
3234 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3235 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3236
3237 #, c-format
3238 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3239 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3240
3241 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3242 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3243
3244 #, c-format
3245 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3246 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3247
3248 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3249 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3250
3251 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3252 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3253
3254 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3255 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3256
3257 msgid "Enter the notation: "
3258 msgstr "Vložte poznámku: "
3259
3260 msgid "Proceed? (y/N) "
3261 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3262
3263 #, c-format
3264 msgid "No user ID with index %d\n"
3265 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3266
3267 #, c-format
3268 msgid "No user ID with hash %s\n"
3269 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3270
3271 #, c-format
3272 msgid "No subkey with index %d\n"
3273 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3274
3275 #, c-format
3276 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3277 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3278
3279 #, c-format
3280 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3281 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3282
3283 msgid " (non-exportable)"
3284 msgstr " (neexportovatelné)"
3285
3286 #, c-format
3287 msgid "This signature expired on %s.\n"
3288 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3289
3290 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3291 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3292
3293 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3294 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3295
3296 msgid "Not signed by you.\n"
3297 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3298
3299 #, c-format
3300 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3301 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3302
3303 msgid " (non-revocable)"
3304 msgstr " (neodvolatelné)"
3305
3306 #, c-format
3307 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3308 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3309
3310 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3311 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3312
3313 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3314 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3315
3316 msgid "no secret key\n"
3317 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3318
3319 #, c-format
3320 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3321 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3322
3323 #, c-format
3324 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3325 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3326
3327 #, c-format
3328 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3329 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3330
3331 #, c-format
3332 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3333 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3334
3335 #, c-format
3336 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3337 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3338
3339 #, c-format
3340 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3341 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3342
3343 msgid "too many cipher preferences\n"
3344 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3345
3346 msgid "too many digest preferences\n"
3347 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3348
3349 msgid "too many compression preferences\n"
3350 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3351
3352 #, c-format
3353 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3354 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3355
3356 msgid "writing direct signature\n"
3357 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3358
3359 msgid "writing self signature\n"
3360 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3361
3362 msgid "writing key binding signature\n"
3363 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3364
3365 #, c-format
3366 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3367 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3368
3369 #, c-format
3370 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3371 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3372
3373 msgid ""
3374 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3375 msgstr ""
3376 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3377 "dlouhým hashem\n"
3378
3379 msgid "Sign"
3380 msgstr "Podepisování"
3381
3382 msgid "Certify"
3383 msgstr "Certifikování"
3384
3385 msgid "Encrypt"
3386 msgstr "Šifrování"
3387
3388 msgid "Authenticate"
3389 msgstr "Autentizace"
3390
3391 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3392 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3393 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3394 #. functions:
3395 #.
3396 #. s = Toggle signing capability
3397 #. e = Toggle encryption capability
3398 #. a = Toggle authentication capability
3399 #. q = Finish
3400 #.
3401 msgid "SsEeAaQq"
3402 msgstr "SsEeAaQq"
3403
3404 #, c-format
3405 msgid "Possible actions for a %s key: "
3406 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3407
3408 msgid "Current allowed actions: "
3409 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3410
3411 #, c-format
3412 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3413 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3414
3415 #, c-format
3416 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3417 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3418
3419 #, c-format
3420 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3421 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3422
3423 #, c-format
3424 msgid "   (%c) Finished\n"
3425 msgstr "   (%c) Konec\n"
3426
3427 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3428 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3429
3430 #, c-format
3431 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3432 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3433
3434 #, c-format
3435 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3436 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3437
3438 #, c-format
3439 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3440 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3441
3442 #, c-format
3443 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3444 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3445
3446 #, c-format
3447 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3448 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3449
3450 #, c-format
3451 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3452 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3453
3454 #, c-format
3455 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3456 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3457
3458 #, c-format
3459 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3460 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3461
3462 #, c-format
3463 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3464 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3465
3466 #, c-format
3467 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3468 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3469
3470 #, c-format
3471 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3472 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3473
3474 #, c-format
3475 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3476 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3477
3478 msgid ""
3479 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3480 "         0 = key does not expire\n"
3481 "      <n>  = key expires in n days\n"
3482 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3483 "      <n>m = key expires in n months\n"
3484 "      <n>y = key expires in n years\n"
3485 msgstr ""
3486 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3487 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3488 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3489 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3490 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3491 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3492
3493 msgid ""
3494 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3495 "         0 = signature does not expire\n"
3496 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3497 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3498 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3499 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3500 msgstr ""
3501 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3502 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3503 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3504 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3505 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3506 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3507
3508 msgid "Key is valid for? (0) "
3509 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3510
3511 #, c-format
3512 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3513 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3514
3515 msgid "invalid value\n"
3516 msgstr "neplatná hodnota\n"
3517
3518 msgid "Key does not expire at all\n"
3519 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3520
3521 msgid "Signature does not expire at all\n"
3522 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3523
3524 #, c-format
3525 msgid "Key expires at %s\n"
3526 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3527
3528 #, c-format
3529 msgid "Signature expires at %s\n"
3530 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3531
3532 msgid ""
3533 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3534 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3535 msgstr ""
3536 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3537 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3538
3539 msgid "Is this correct? (y/N) "
3540 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3541
3542 msgid ""
3543 "\n"
3544 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3545 "\n"
3546 msgstr ""
3547 "\n"
3548 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3549 "váš klíč.\n"
3550 "\n"
3551
3552 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3553 #. but you should keep your existing translation.  In case
3554 #. the new string is not translated this old string will
3555 #. be used.
3556 msgid ""
3557 "\n"
3558 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3559 "ID\n"
3560 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3561 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3562 "\n"
3563 msgstr ""
3564 "\n"
3565 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3566 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3567 "v tomto tvaru:\n"
3568 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3569 "\n"
3570
3571 msgid "Real name: "
3572 msgstr "Jméno a příjmení: "
3573
3574 msgid "Invalid character in name\n"
3575 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3576
3577 msgid "Name may not start with a digit\n"
3578 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3579
3580 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3581 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3582
3583 msgid "Email address: "
3584 msgstr "E-mailová adresa: "
3585
3586 msgid "Not a valid email address\n"
3587 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3588
3589 msgid "Comment: "
3590 msgstr "Komentář: "
3591
3592 msgid "Invalid character in comment\n"
3593 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3594
3595 #, c-format
3596 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3597 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3598
3599 #, c-format
3600 msgid ""
3601 "You selected this USER-ID:\n"
3602 "    \"%s\"\n"
3603 "\n"
3604 msgstr ""
3605 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3606 "    „%s“\n"
3607 "\n"
3608
3609 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3610 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3611
3612 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3613 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3614
3615 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3616 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3617 #. string which should be translated accordingly and the
3618 #. letter changed to match the one in the answer string.
3619 #.
3620 #. n = Change name
3621 #. c = Change comment
3622 #. e = Change email
3623 #. o = Okay (ready, continue)
3624 #. q = Quit
3625 #.
3626 msgid "NnCcEeOoQq"
3627 msgstr "jJkKeEPpUu"
3628
3629 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3630 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
3631
3632 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3633 msgstr ""
3634 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
3635 "program? "
3636
3637 msgid "Please correct the error first\n"
3638 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
3639
3640 msgid ""
3641 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3642 "\n"
3643 msgstr ""
3644 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
3645 "\n"
3646
3647 msgid ""
3648 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3649 "encryption key."
3650 msgstr ""
3651 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
3652 "klíče."
3653
3654 #, c-format
3655 msgid "%s.\n"
3656 msgstr "%s.\n"
3657
3658 msgid ""
3659 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3660 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3661 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3662 "\n"
3663 msgstr ""
3664 "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
3665 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
3666 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
3667 "\n"
3668
3669 msgid ""
3670 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3671 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3672 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3673 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3674 msgstr ""
3675 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
3676 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
3677 "myší,\n"
3678 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
3679 "entropie.\n"
3680
3681 msgid "Key generation canceled.\n"
3682 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
3683
3684 #, c-format
3685 msgid "writing public key to `%s'\n"
3686 msgstr "zapisuji veřejný klíč do „%s“\n"
3687
3688 #, c-format
3689 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3690 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
3691
3692 #, c-format
3693 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3694 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
3695
3696 #, c-format
3697 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3698 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
3699
3700 #, c-format
3701 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3702 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíčů (secring): %s\n"
3703
3704 #, c-format
3705 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3706 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
3707
3708 #, c-format
3709 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3710 msgstr "chyba při zápisu do souboru tajných klíčů „%s“: %s\n"
3711
3712 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3713 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
3714
3715 msgid ""
3716 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3717 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3718 msgstr ""
3719 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
3720 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
3721
3722 #, c-format
3723 msgid "Key generation failed: %s\n"
3724 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3725
3726 #, c-format
3727 msgid ""
3728 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3729 msgstr ""
3730 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3731 "je problém se systémovým časem)\n"
3732
3733 #, c-format
3734 msgid ""
3735 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3736 msgstr ""
3737 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3738 "je problém se systémovým časem)\n"
3739
3740 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3741 msgstr "POZNÁMKA: vytvoření podklíče pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
3742
3743 msgid "Really create? (y/N) "
3744 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
3745
3746 #, c-format
3747 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3748 msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
3749
3750 #, c-format
3751 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3752 msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru „%s“: %s\n"
3753
3754 #, c-format
3755 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3756 msgstr "POZNÁMKA: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
3757
3758 msgid "never     "
3759 msgstr "nikdy     "
3760
3761 msgid "Critical signature policy: "
3762 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
3763
3764 msgid "Signature policy: "
3765 msgstr "Podepisovací politika: "
3766
3767 msgid "Critical preferred keyserver: "
3768 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
3769
3770 msgid "Critical signature notation: "
3771 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
3772
3773 msgid "Signature notation: "
3774 msgstr "Podepisovací notace: "
3775
3776 msgid "Keyring"
3777 msgstr "soubor klíčů (keyring)"
3778
3779 msgid "Primary key fingerprint:"
3780 msgstr "Otisk primárního klíče:"
3781
3782 msgid "     Subkey fingerprint:"
3783 msgstr "         Otisk podklíče:"
3784
3785 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3786 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3787 msgid " Primary key fingerprint:"
3788 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
3789
3790 msgid "      Subkey fingerprint:"
3791 msgstr "          Otisk podklíče:"
3792
3793 msgid "      Key fingerprint ="
3794 msgstr "          Otisk klíče ="
3795
3796 msgid "      Card serial no. ="
3797 msgstr "  Sériové číslo karty ="
3798
3799 #, c-format
3800 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3801 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
3802
3803 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3804 msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
3805
3806 #, c-format
3807 msgid "%s is the unchanged one\n"
3808 msgstr "%s je beze změny\n"
3809
3810 #, c-format
3811 msgid "%s is the new one\n"
3812 msgstr "%s je nový\n"
3813
3814 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3815 msgstr "Prosím, opravte tento možný bezpečnostní problém\n"
3816
3817 #, c-format
3818 msgid "caching keyring `%s'\n"
3819 msgstr "cache souboru klíčů „%s“\n"
3820
3821 #, c-format
3822 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3823 msgstr "%lu klíčů již uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
3824
3825 #, c-format
3826 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3827 msgstr "%lu klíčů uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
3828
3829 #, c-format
3830 msgid "%s: keyring created\n"
3831 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
3832
3833 msgid "include revoked keys in search results"
3834 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
3835
3836 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3837 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
3838
3839 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3840 msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
3841
3842 msgid "do not delete temporary files after using them"
3843 msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
3844
3845 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3846 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
3847
3848 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3849 msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
3850
3851 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3852 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
3853
3854 #, c-format
3855 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3856 msgstr "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
3857
3858 msgid "disabled"
3859 msgstr "zneplatněn"
3860
3861 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3862 msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
3863
3864 #, c-format
3865 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3866 msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
3867
3868 #, c-format
3869 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3870 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
3871
3872 msgid "key not found on keyserver\n"
3873 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
3874
3875 #, c-format
3876 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3877 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
3878
3879 #, c-format
3880 msgid "requesting key %s from %s\n"
3881 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
3882
3883 #, c-format
3884 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3885 msgstr "vyhledávám jména na %s serveru %s\n"
3886
3887 #, c-format
3888 msgid "searching for names from %s\n"
3889 msgstr "vyhledávám jména na serveru %s\n"
3890
3891 #, c-format
3892 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3893 msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
3894
3895 #, c-format
3896 msgid "sending key %s to %s\n"
3897 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
3898
3899 #, c-format
3900 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3901 msgstr "vyhledávám „%s“ na %s serveru %s\n"
3902
3903 #, c-format
3904 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3905 msgstr "vyhledávám „%s“ na serveru %s\n"
3906
3907 msgid "no keyserver action!\n"
3908 msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
3909
3910 #, c-format
3911 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3912 msgstr "VAROVÁNÍ: obsluha serveru klíčů z jiné verze GnuPG (%s)\n"
3913
3914 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3915 msgstr "server klíčů neposlal VERSION\n"
3916
3917 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3918 msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
3919
3920 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3921 msgstr "volání externího keyserver není v této verzi podporováno\n"
3922
3923 #, c-format
3924 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3925 msgstr "protokol serveru klíčů „%s“ není podporován\n"
3926
3927 #, c-format
3928 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3929 msgstr "akce „%s“ není podporována v protokolu „%s“ serveru klíčů\n"
3930
3931 #, c-format
3932 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3933 msgstr "%s nepodporuje protokol verze  %d\n"
3934
3935 msgid "keyserver timed out\n"
3936 msgstr "časový limit pro server klíčů vypršel\n"
3937
3938 msgid "keyserver internal error\n"
3939 msgstr "interní chyba serveru klíčů\n"
3940
3941 #, c-format
3942 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3943 msgstr "chyba komunikace se serverem klíčů: %s\n"
3944
3945 #, c-format
3946 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3947 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
3948
3949 #, c-format
3950 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3951 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
3952
3953 #, c-format
3954 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3955 msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
3956
3957 #, c-format
3958 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3959 msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
3960
3961 #, c-format
3962 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3963 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze získat: %s\n"
3964
3965 #, c-format
3966 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3967 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze rozebrat\n"
3968
3969 #, c-format
3970 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3971 msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
3972
3973 #, c-format
3974 msgid "%s encrypted session key\n"
3975 msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
3976
3977 #, c-format
3978 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3979 msgstr "heslo (passphrase) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
3980
3981 #, c-format
3982 msgid "public key is %s\n"
3983 msgstr "veřejný klíč je %s\n"
3984
3985 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3986 msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
3987
3988 #, c-format
3989 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3990 msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
3991
3992 #, c-format
3993 msgid "      \"%s\"\n"
3994 msgstr "      „%s“\n"
3995
3996 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
3997 # [kw]
3998 #, c-format
3999 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4000 msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
4001
4002 #, c-format
4003 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4004 msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
4005
4006 #, c-format
4007 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4008 msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
4009
4010 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4011 msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
4012
4013 #, c-format
4014 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4015 msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
4016
4017 #, c-format
4018 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4019 msgstr ""
4020 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
4021 "algoritmem %s\n"
4022
4023 msgid "decryption okay\n"
4024 msgstr "dešifrování o.k.\n"
4025
4026 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4027 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
4028
4029 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4030 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
4031
4032 #, c-format
4033 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4034 msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
4035
4036 #, c-format
4037 msgid "decryption failed: %s\n"
4038 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
4039
4040 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4041 msgstr "POZNÁMKA: odesílatel požadoval („for-your-eyes-only“)\n"
4042
4043 #, c-format
4044 msgid "original file name='%.*s'\n"
4045 msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
4046
4047 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4048 msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
4049
4050 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4051 msgstr ""
4052 "samostatný revokační certifikát – použijte „gpg --import“, chcete-li jej "
4053 "užít\n"
4054
4055 msgid "no signature found\n"
4056 msgstr "nenalezen žádná podpis\n"
4057
4058 msgid "signature verification suppressed\n"
4059 msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
4060
4061 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4062 msgstr "neumím pracovat s těmito nejednoznačnými daty\n"
4063
4064 #, c-format
4065 msgid "Signature made %s\n"
4066 msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
4067
4068 #, c-format
4069 msgid "               using %s key %s\n"
4070 msgstr "               použití %s klíče %s\n"
4071
4072 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4073 #, c-format
4074 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4075 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
4076
4077 msgid "Key available at: "
4078 msgstr "Klíč k dispozici na: "
4079
4080 #, c-format
4081 msgid "BAD signature from \"%s\""
4082 msgstr "ŠPATNÝ podpis od „%s“"
4083
4084 #, c-format
4085 msgid "Expired signature from \"%s\""
4086 msgstr "Podpis s vypršenou platností od „%s“"
4087
4088 #, c-format
4089 msgid "Good signature from \"%s\""
4090 msgstr "Dobrý podpis od „%s“"
4091
4092 msgid "[uncertain]"
4093 msgstr "[nejistý]"
4094
4095 #, c-format
4096 msgid "                aka \"%s\""
4097 msgstr "                alias „%s“"
4098
4099 #, c-format
4100 msgid "Signature expired %s\n"
4101 msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
4102
4103 #, c-format
4104 msgid "Signature expires %s\n"
4105 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
4106
4107 #, c-format
4108 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4109 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
4110
4111 msgid "binary"
4112 msgstr "binární formát"
4113
4114 msgid "textmode"
4115 msgstr "textový formát"
4116
4117 msgid "unknown"
4118 msgstr "neznámý formát"
4119
4120 #, c-format
4121 msgid "Can't check signature: %s\n"
4122 msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
4123
4124 msgid "not a detached signature\n"
4125 msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
4126
4127 msgid ""
4128 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4129 msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
4130
4131 #, c-format
4132 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4133 msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
4134
4135 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4136 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4137
4138 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4139 msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
4140
4141 #, c-format
4142 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4143 msgstr "fstat „%s“ selhal na %s: %s\n"
4144
4145 #, c-format
4146 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4147 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
4148
4149 #, c-format
4150 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4151 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
4152
4153 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4154 msgstr "VAROVÁNÍ: Podepisovací a šifrovací klíče Elgamal se nedoporučují\n"
4155
4156 #, c-format
4157 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4158 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
4159
4160 #, c-format
4161 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4162 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
4163
4164 #, c-format
4165 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4166 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
4167
4168 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4169 msgstr "IDEA modul pro GnuPG nenalezen\n"
4170
4171 #, c-format
4172 msgid "please see %s for more information\n"
4173 msgstr "více informací naleznete na adrese %s\n"
4174
4175 #, c-format
4176 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4177 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4178
4179 #, c-format
4180 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4181 msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4182
4183 #, c-format
4184 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4185 msgstr "použijte místo něj „%s%s“ \n"
4186
4187 #, c-format
4188 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4189 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
4190
4191 #, c-format
4192 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4193 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
4194
4195 #, c-format
4196 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4197 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
4198
4199 msgid "Uncompressed"
4200 msgstr "Nezkomprimováno"
4201
4202 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4203 msgid "uncompressed|none"
4204 msgstr "nezkomprimováno|nic"
4205
4206 #, c-format
4207 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4208 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
4209
4210 #, c-format
4211 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4212 msgstr "nejednoznačné volby „%s“\n"
4213
4214 #, c-format
4215 msgid "unknown option `%s'\n"
4216 msgstr "neznámá volba „%s“\n"
4217
4218 #, c-format
4219 msgid "File `%s' exists. "
4220 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
4221
4222 msgid "Overwrite? (y/N) "
4223 msgstr "Přepsat (a/N)? "
4224
4225 #, c-format
4226 msgid "%s: unknown suffix\n"
4227 msgstr "%s: neznámá přípona\n"
4228
4229 msgid "Enter new filename"
4230 msgstr "Vložte nový název souboru"
4231
4232 msgid "writing to stdout\n"
4233 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
4234
4235 #, c-format
4236 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4237 msgstr "předpokládám podepsaná data v „%s“\n"
4238
4239 #, c-format
4240 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4241 msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor „%s“\n"
4242
4243 #, c-format
4244 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4245 msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z „%s“ nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
4246
4247 #, c-format
4248 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4249 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veřejného klíče %d\n"
4250
4251 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4252 msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč sezení\n"
4253
4254 #, c-format
4255 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4256 msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
4257
4258 #, c-format
4259 msgid "problem with the agent: %s\n"
4260 msgstr "problém s agentem: %s\n"
4261
4262 #, c-format
4263 msgid " (main key ID %s)"
4264 msgstr "(hlavní ID klíče %s)"
4265
4266 #, c-format
4267 msgid ""
4268 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
4269 "certificate:\n"
4270 "\"%.*s\"\n"
4271 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4272 "created %s%s.\n"
4273 msgstr ""
4274 "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč příslušející OpenPGP "
4275 "certifikátu:\n"
4276 "„%.*s“\n"
4277 "Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
4278 "vytvořený %s%s.\n"
4279
4280 msgid "Enter passphrase\n"
4281 msgstr "Vložit heslo\n"
4282
4283 msgid "cancelled by user\n"
4284 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
4285
4286 #, c-format
4287 msgid ""
4288 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4289 "user: \"%s\"\n"
4290 msgstr ""
4291 "Musíte znát heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč pro\n"
4292 "uživatele: „%s“\n"
4293
4294 #, c-format
4295 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4296 msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
4297
4298 #, c-format
4299 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4300 msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
4301
4302 msgid ""
4303 "\n"
4304 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4305 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4306 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4307 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4308 msgstr ""
4309 "\n"
4310 "Vyberte obrázek, který bude použit jako Vaše fotografické ID. Obrázek musí\n"
4311 "být ve formátu JPEG. Nezapomeňte, že obrázek bude uložen ve Vašem veřejném\n"
4312 "klíči - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veřejný klíč !\n"
4313 "Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
4314
4315 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4316 msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
4317
4318 #, c-format
4319 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4320 msgstr "nelze otevřít JPEG soubor „%s“: %s\n"
4321
4322 #, c-format
4323 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4324 msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtů)!\n"
4325
4326 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4327 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete použít? (a/N) "
4328
4329 #, c-format
4330 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4331 msgstr "„%s“ není soubor ve formátu JPEG\n"
4332
4333 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4334 msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
4335
4336 msgid "unable to display photo ID!\n"
4337 msgstr "nelze zobrazit photo ID!\n"
4338
4339 msgid "No reason specified"
4340 msgstr "Důvod nebyl specifikován"
4341
4342 msgid "Key is superseded"
4343 msgstr "Klíč je nahrazen"
4344
4345 msgid "Key has been compromised"
4346 msgstr "Klíč byl zkompromitován"
4347
4348 msgid "Key is no longer used"
4349 msgstr "Klíč se již nepoužívá"
4350
4351 msgid "User ID is no longer valid"
4352 msgstr "Identifikátor uživatele již neplatí"
4353
4354 msgid "reason for revocation: "
4355 msgstr "důvod pro revokaci: "
4356
4357 msgid "revocation comment: "
4358 msgstr "revokační poznámka: "
4359
4360 msgid "iImMqQsS"
4361 msgstr "iImMuUsS"
4362
4363 msgid "No trust value assigned to:\n"
4364 msgstr "Není přiřazena žádná hodnota důvěry:\n"
4365
4366 #, c-format
4367 msgid "  aka \"%s\"\n"
4368 msgstr "  alias „%s“\n"
4369
4370 msgid ""
4371 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4372 msgstr "Nakolik důvěřujete tvrzení, že tento klíč patří uvedenému uživateli?\n"
4373
4374 #, c-format
4375 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4376 msgstr "  %d = Nevím nebo neřeknu\n"
4377
4378 #, c-format
4379 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4380 msgstr "  %d = Nedůvěřuji\n"
4381
4382 #, c-format
4383 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4384 msgstr "  %d = Důvěřuji absolutně\n"
4385
4386 msgid "  m = back to the main menu\n"
4387 msgstr "  m = zpět do hlavního menu\n"
4388
4389 msgid "  s = skip this key\n"
4390 msgstr "  s = přeskočit tento klíč\n"
4391
4392 msgid "  q = quit\n"
4393 msgstr "  u = ukončit\n"
4394
4395 #, c-format
4396 msgid ""
4397 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4398 "\n"
4399 msgstr ""
4400 "Minimální úroveň důvěry tohoto klíče je: %s\n"
4401 "\n"
4402
4403 msgid "Your decision? "
4404 msgstr "Vaše rozhodnutí? "
4405
4406 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4407 msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíč absolutní důvěru? (a/N) "
4408
4409 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4410 msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu důvěryhodnému klíči:\n"
4411
4412 #, c-format
4413 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4414 msgstr "%s: Nic nenaznačuje tomu, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4415
4416 #, c-format
4417 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4418 msgstr "%s: Je zde částečná důvěra, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4419
4420 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4421 msgstr "Tento klíč pravděpodobně náleží uvedenému uživateli\n"
4422
4423 msgid "This key belongs to us\n"
4424 msgstr "Tento klíč náleží nám (máme odpovídající tajný klíč)\n"
4425
4426 msgid ""
4427 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4428 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4429 "you may answer the next question with yes.\n"
4430 msgstr ""
4431 "NENÍ jisté, zda tento klíč patří osobě, jejíž jméno je uvedeno\n"
4432 "v uživatelském ID. Pokud *skutečně* víte, co děláte, můžete na\n"
4433 "následující otázku odpovědět ano\n"
4434 "\n"
4435
4436 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4437 msgstr "Použít přesto tento klíč? (a/N) "
4438
4439 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4440 msgstr "VAROVÁNÍ: Je použit nedůvěryhodný klíč!\n"
4441
4442 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4443 msgstr "VAROVÁNÍ: tento klíč může být revokován (revokační klíč nenalezen)\n"
4444
4445 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4446 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován klíčem s pověřením k revokaci!\n"
4447
4448 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4449 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4450
4451 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4452 msgstr "         To může znamenat, že podpis je padělaný.\n"
4453
4454 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4455 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4456
4457 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4458 msgstr "Poznámka: Tento klíč byl označen jako neplatný (disabled).\n"
4459
4460 #, c-format
4461 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
4462 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“\n"
4463
4464 #, c-format
4465 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
4466 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem\n"
4467
4468 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
4469 msgstr "úroveň důvěry opravena na PLNOU, kvůli platné PKA informaci\n"
4470
4471 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
4472 msgstr "úroveň důvěry opravena na ŽÁDNOU, kvůli špatné PKA informaci\n"
4473
4474 msgid "Note: This key has expired!\n"
4475 msgstr "Poznámka: Skončila platnost tohoto klíče!\n"
4476
4477 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4478 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován důvěryhodným podpisem!\n"
4479
4480 msgid ""
4481 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
4482 msgstr ""
4483 "         Nic nenaznačuje tomu, že tento podpis patří vlastníkovi klíče.\n"
4484
4485 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
4486 msgstr "VAROVÁNÍ: NEDŮVĚŘUJEME tomuto klíči!\n"
4487
4488 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
4489 msgstr "         Tento podpis je pravděpodobně PADĚLANÝ.\n"
4490
4491 msgid ""
4492 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
4493 msgstr ""
4494 "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován dostatečně důvěryhodnými podpisy!\n"
4495
4496 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
4497 msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patří vlastníkovi.\n"
4498
4499 #, c-format
4500 msgid "%s: skipped: %s\n"
4501 msgstr "%s: přeskočeno: %s\n"
4502
4503 #, c-format
4504 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
4505 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
4506
4507 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
4508 msgstr ""
4509 "Nespecifikoval jste identifikátor uživatele (user ID). Můžete použít \"-r\"\n"
4510
4511 msgid "Current recipients:\n"
4512 msgstr "Aktuální příjemci:\n"
4513
4514 msgid ""
4515 "\n"
4516 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
4517 msgstr ""
4518 "\n"
4519 "Napište identifikátor uživatele (user ID). Ukončete prázdným řádkem: "
4520
4521 msgid "No such user ID.\n"
4522 msgstr "Takový identifikátor uživatele neexistuje.\n"
4523
4524 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
4525 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je už nastaven podle implicitního adresáta\n"
4526
4527 msgid "Public key is disabled.\n"
4528 msgstr "Veřejný klíč je neplatný (disabled).\n"
4529
4530 msgid "skipped: public key already set\n"
4531 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je již nastaven\n"
4532
4533 #, c-format
4534 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
4535 msgstr "neznámý implicitní adresát „%s“\n"
4536
4537 #, c-format
4538 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
4539 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
4540
4541 msgid "no valid addressees\n"
4542 msgstr "žádné platné adresy\n"
4543
4544 #, c-format
4545 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
4546 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí vlastnost %s\n"
4547
4548 #, c-format
4549 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
4550 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí předvolby pro %s\n"
4551
4552 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
4553 msgstr ""
4554 "data nebyla uložena; k jejich uložení použijte parametr příkazu „--output“\n"
4555
4556 msgid "Detached signature.\n"
4557 msgstr "Podpis oddělený od dokumentu.\n"
4558
4559 msgid "Please enter name of data file: "
4560 msgstr "Prosím, vložte název datového souboru: "
4561
4562 msgid "reading stdin ...\n"
4563 msgstr "čtu standardní vstup…\n"
4564
4565 msgid "no signed data\n"
4566 msgstr "chybí podepsaná data\n"
4567
4568 #, c-format
4569 msgid "can't open signed data `%s'\n"
4570 msgstr "nemohu otevřít podepsaná data „%s“\n"
4571
4572 #, c-format
4573 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
4574 msgstr "nemohu otevřít podepsaná data na fd=%d: %s\n"
4575
4576 #, c-format
4577 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
4578 msgstr "anonymní adresát; zkouším tajný klíč %s…\n"
4579
4580 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
4581 msgstr "o.k., my jsme anonymní adresát.\n"
4582
4583 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
4584 msgstr "staré kódování DEK není podporováno\n"
4585
4586 #, c-format
4587 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
4588 msgstr "šifrovací algoritmus %d%s je neznámý nebo je zneplatněn\n"
4589
4590 #, c-format
4591 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
4592 msgstr "VAROVÁNÍ: v předvolbách příjemce nenalezen šifrovací algoritmus %s\n"
4593
4594 #, c-format
4595 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
4596 msgstr "POZNÁMKA: platnost tajného klíče %s skončila %s\n"
4597
4598 msgid "NOTE: key has been revoked"
4599 msgstr "POZNÁMKA: klíč byl revokován"
4600
4601 #, c-format
4602 msgid "build_packet failed: %s\n"
4603 msgstr "selhalo vytvoření paketu (build_packet): %s\n"
4604
4605 #, c-format
4606 msgid "key %s has no user IDs\n"
4607 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
4608
4609 msgid "To be revoked by:\n"
4610 msgstr "Revokován:\n"
4611
4612 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
4613 msgstr "(Toto je citlivý revokační klíč)\n"
4614
4615 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
4616 msgstr "Vytvořit pro tento klíč pověřený revokační certifikát? (a/N)"
4617
4618 msgid "ASCII armored output forced.\n"
4619 msgstr "nařízen výstup do formátu ASCII.\n"
4620
4621 #, c-format
4622 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
4623 msgstr "vytvoření podepisovacího paketu (make_keysig_packet) selhalo: %s\n"
4624
4625 msgid "Revocation certificate created.\n"
4626 msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
4627
4628 #, c-format
4629 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
4630 msgstr "pro „%s“ nebyl nalezen žádný revokační klíč\n"
4631
4632 #, c-format
4633 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
4634 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
4635
4636 #, c-format
4637 msgid "no corresponding public key: %s\n"
4638 msgstr "neexistuje odpovídající veřejný klíč: %s\n"
4639
4640 msgid "public key does not match secret key!\n"
4641 msgstr "veřejný klíč neodpovídá tajnému klíči!\n"
4642
4643 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
4644 msgstr "Vytvořit pro tento klíč revokační certifikát? (a/N) "
4645
4646 msgid "unknown protection algorithm\n"
4647 msgstr "neznámý kompresní algoritmus\n"
4648
4649 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
4650 msgstr "POZNÁMKA: Tento klíč není chráněný!\n"
4651
4652 msgid ""
4653 "Revocation certificate created.\n"
4654 "\n"
4655 "Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
4656 "access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
4657 "It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
4658 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
4659 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
4660 msgstr ""
4661 "Revokační certifikát byl vytvořen.\n"
4662 "\n"
4663 "Prosím přeneste jej na médium, které můžete dobře schovat. Pokud se\n"
4664 "k tomuto certifikátu dostane nepovolaná osoba, může zneplatnit váš klíč.\n"
4665 "Je rozumné tento certifikát vytisknout a schovat jej pro případ, že\n"
4666 "medium s certifikátem přestane být čitelné. Ale pozor: Tiskový subsystém\n"
4667 "na vašem počítači může ukládat data určená k tisku a zpřístupnit je\n"
4668 "jiným uživatelům!\n"
4669
4670 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
4671 msgstr "Prosím vyberte důvod revokace:\n"
4672
4673 msgid "Cancel"
4674 msgstr "Zrušit"
4675
4676 #, c-format
4677 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
4678 msgstr "(Pravděpodobně zda chcete vybrat %d)\n"
4679
4680 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
4681 msgstr "Můžete vložit další popis. Ukončete prázdným řádkem:\n"
4682
4683 #, c-format
4684 msgid "Reason for revocation: %s\n"
4685 msgstr "Důvod revokace: %s\n"
4686
4687 msgid "(No description given)\n"
4688 msgstr "(Nebyl zadán Žádný popis)\n"
4689
4690 msgid "Is this okay? (y/N) "
4691 msgstr "Je důvod revokace vybrán správně? (a/N) "
4692
4693 msgid "secret key parts are not available\n"
4694 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
4695
4696 #, c-format
4697 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"