po: Auto-update.
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer, <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen, kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # Joe Hansen, <joedalton2@yahoo.dk>, 2012, 2014.
6 #
7 # deadlock -> baglås
8 # ownertrust -> ejertroværdighed (pålidelighed, tillid)
9 # pinpad -> numerisk tastatur
10 # record -> post
11 # trust -> troværdig (pålidelig, tillid)
12 # trustlist -> troværdig liste (betroet liste)
13 #
14 msgid ""
15 msgstr ""
16 "Project-Id-Version: gnupg\n"
17 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
18 "PO-Revision-Date: 2014-11-16 20:27+0200\n"
19 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
20 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
21 "Language: da\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
26
27 #, c-format
28 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
29 msgstr "kunne ikke indhente pinentry-lås: %s\n"
30
31 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
32 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
33 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
34 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
35 #. the second vertical bar.
36 msgid "|pinentry-label|_OK"
37 msgstr "_O.k."
38
39 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
40 msgstr "_Afbryd"
41
42 #, fuzzy
43 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
44 msgid "|pinentry-label|_Yes"
45 msgstr "_O.k."
46
47 #, fuzzy
48 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
49 msgid "|pinentry-label|_No"
50 msgstr "_O.k."
51
52 msgid "|pinentry-label|PIN:"
53 msgstr "PIN:"
54
55 #, fuzzy
56 #| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
57 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
58 msgstr "_Afbryd"
59
60 #, fuzzy
61 #| msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
62 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
63 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde de valgte undernøgler? (j/N) "
64
65 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
66 msgstr ""
67
68 #, fuzzy
69 #| msgid "Enter new passphrase"
70 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
71 msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
72
73 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
74 #. for the quality bar.
75 msgid "Quality:"
76 msgstr "Kvalitet:"
77
78 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
79 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
80 #. string to describe what this is about.  The length of the
81 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
82 #. translate this entry, a default english text (see source)
83 #. will be used.
84 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
85 msgstr ""
86 "Denne række indikerer kvaliteten for ovenstående angivne adgangskode.\n"
87 "GnuPG anser en adgangskode for svag så længe den er rød.\n"
88 "En stærk adgangskode opbygges ved at blande store bogstaver, tal og\n"
89 "specialtegn. Spørg din administrator om mere præcis information om\n"
90 "hvordan man anvender sikre adgangskoder."
91
92 msgid ""
93 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
94 "session"
95 msgstr ""
96 "Indtast venligst din PIN, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
97 "session"
98
99 msgid ""
100 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
101 "this session"
102 msgstr ""
103 "Indtast din adgangsfrase, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
104 "session"
105
106 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
107 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
108 #. two %d give the current and maximum number of tries.
109 #, c-format
110 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
111 msgstr "SETERROR %s (forsøg %d af %d)"
112
113 msgid "PIN too long"
114 msgstr "PIN er for lang"
115
116 msgid "Passphrase too long"
117 msgstr "Adgangsfrase er for lang"
118
119 msgid "Invalid characters in PIN"
120 msgstr "Ugyldige tegn i PIN"
121
122 msgid "PIN too short"
123 msgstr "PIN er for kort"
124
125 msgid "Bad PIN"
126 msgstr "Ugyldig PIN"
127
128 msgid "Bad Passphrase"
129 msgstr "Ugyldig adgangsfrase"
130
131 msgid "Passphrase"
132 msgstr "Adgangsfrase"
133
134 #, c-format
135 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
136 msgstr "ssh-nøgler større end %d bit er ikke understøttet\n"
137
138 #, c-format
139 msgid "can't create `%s': %s\n"
140 msgstr "kan ikke oprette »%s«: %s\n"
141
142 #, c-format
143 msgid "can't open `%s': %s\n"
144 msgstr "kan ikke åbne »%s«: %s\n"
145
146 #, c-format
147 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
148 msgstr "fejl ved indhentelse af serielnummer for kort: %s\n"
149
150 #, c-format
151 msgid "detected card with S/N: %s\n"
152 msgstr "detekteret kort med S/N: %s\n"
153
154 #, c-format
155 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
156 msgstr "fejl ved indhentelse af standard-keyID for godkendelses af kort: %s\n"
157
158 #, c-format
159 msgid "no suitable card key found: %s\n"
160 msgstr "ingen egnet kortnøgle fundet: %s\n"
161
162 #, c-format
163 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
164 msgstr "skygge for nøgle mislykkedes: %s\n"
165
166 #, c-format
167 msgid "error writing key: %s\n"
168 msgstr "fejl ved skrivning af nøgle: %s\n"
169
170 #, c-format
171 msgid ""
172 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
173 "allow this?"
174 msgstr ""
175 "En ssh-proces anmodte om brugen af nøgle%%0A  %s%%0A  (%s)%%0AØnsker du at "
176 "tillade dette?"
177
178 msgid "Allow"
179 msgstr "Tillad"
180
181 msgid "Deny"
182 msgstr "Nægt"
183
184 #, c-format
185 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
186 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for ssh-nøglen%%0A  %F%%0A  (%c)"
187
188 msgid "Please re-enter this passphrase"
189 msgstr "Genindtast venligst denne adgangsfrase"
190
191 #, c-format
192 msgid ""
193 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
194 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
195 msgstr ""
196 "Indtast venligst en adgangsfrase for at beskytte den modtaget hemmelige nøgle"
197 "%%0A   %s%%0A   %s%%0Ainden i gpg-agentens nøglelager"
198
199 msgid "does not match - try again"
200 msgstr "matcher ikke - prøv igen"
201
202 #, c-format
203 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
204 msgstr "kunne ikke oprette strøm fra sokkel: %s\n"
205
206 msgid "Please insert the card with serial number"
207 msgstr "Indsæt venligst kortet med serielnummeret"
208
209 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
210 msgstr "Fjern venligst det aktuelle kort og indsæt det med serielnummeret"
211
212 msgid "Admin PIN"
213 msgstr "Administrator-PIN"
214
215 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
216 #. used to unblock a PIN.
217 msgid "PUK"
218 msgstr "PUK"
219
220 msgid "Reset Code"
221 msgstr "Nulstillingskode"
222
223 #, c-format
224 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
225 msgstr "%s%%0A%%0ABrug læserens numeriske tastatur for indtastning."
226
227 msgid "Repeat this Reset Code"
228 msgstr "Gentag denne nulstillingskode"
229
230 msgid "Repeat this PUK"
231 msgstr "Gentag denne PUK"
232
233 msgid "Repeat this PIN"
234 msgstr "Gentag denne PIN"
235
236 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
237 msgstr "Nulstillingskode er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
238
239 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
240 msgstr "PUK er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
241
242 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
243 msgstr "PIN er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
244
245 #, c-format
246 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
247 msgstr "Indtast venligst PIN'en%s%s%s for at låse kortet op"
248
249 #, c-format
250 msgid "error creating temporary file: %s\n"
251 msgstr "fejl ved oprettelse af midlertidig fil: %s\n"
252
253 #, c-format
254 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
255 msgstr "fejl ved skrivning til midlertidig fil: %s\n"
256
257 msgid "Enter new passphrase"
258 msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
259
260 msgid "Take this one anyway"
261 msgstr "Brug denne alligevel"
262
263 #, c-format
264 msgid ""
265 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
266 "at least %u character long."
267 msgid_plural ""
268 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
269 "at least %u characters long."
270 msgstr[0] ""
271 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
272 "være mindst %u tegn langt."
273 msgstr[1] ""
274 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
275 "være mindst %u tegn langt."
276
277 #, c-format
278 msgid ""
279 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
280 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
281 msgid_plural ""
282 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
283 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
284 msgstr[0] ""
285 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
286 "indeholde mindst %u ciffer eller%%0specielt tegn."
287 msgstr[1] ""
288 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
289 "indeholde mindst %u cifre eller%%0specielle tegn."
290
291 #, c-format
292 msgid ""
293 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
294 "a known term or match%%0Acertain pattern."
295 msgstr ""
296 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase må "
297 "ikke være en kendt term eller matche%%0Aet bestemt mønster."
298
299 #, c-format
300 msgid ""
301 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
302 msgstr ""
303 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase!%0AEn tom adgangsfrase er ikke tilladt."
304
305 #, c-format
306 msgid ""
307 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
308 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
309 msgstr ""
310 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase - dette er generelt en dårlig ide!"
311 "%0ABekræft venligst at du ikke ønsker beskyttelse på din nøgle."
312
313 msgid "Yes, protection is not needed"
314 msgstr "Ja, beskyttelse er ikke krævet"
315
316 #, c-format
317 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
318 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen %0Afor at beskytte din nye nøgle"
319
320 msgid "Please enter the new passphrase"
321 msgstr "Indtast venligst den nye adgangsfrase"
322
323 msgid ""
324 "@Options:\n"
325 " "
326 msgstr ""
327 "@Indstillinger:\n"
328 " "
329
330 msgid "run in daemon mode (background)"
331 msgstr "kør i dæmontilstand (baggrunden)"
332
333 msgid "run in server mode (foreground)"
334 msgstr "kør i servertilstand (forgrunden)"
335
336 msgid "verbose"
337 msgstr "uddybende"
338
339 msgid "be somewhat more quiet"
340 msgstr "vær mindre uddybende"
341
342 msgid "sh-style command output"
343 msgstr "kommandoresultat i sh-stil"
344
345 msgid "csh-style command output"
346 msgstr "kommandoresultat i csh-stil"
347
348 msgid "|FILE|read options from FILE"
349 msgstr "|FIL|læs tilvalg fra FIL"
350
351 msgid "do not detach from the console"
352 msgstr "frakobl ikke fra konsollen"
353
354 msgid "do not grab keyboard and mouse"
355 msgstr "fang ikke tastatur og mus"
356
357 msgid "use a log file for the server"
358 msgstr "brug en logfil for serveren"
359
360 msgid "use a standard location for the socket"
361 msgstr "brug en standardplacering for soklen"
362
363 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
364 msgstr "|PGM|brug PGM som PIN-Entry-program"
365
366 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
367 msgstr "|PGM|brug PGM som SCdaemon-program"
368
369 msgid "do not use the SCdaemon"
370 msgstr "brug ikke SCdaemon'en"
371
372 msgid "ignore requests to change the TTY"
373 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre TTY'en"
374
375 msgid "ignore requests to change the X display"
376 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre X-skærmen"
377
378 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
379 msgstr "|N|udløb mellemlagrede PIN'er efter N sekunder"
380
381 msgid "do not use the PIN cache when signing"
382 msgstr "brug ikke PIN-mellemlageret når der underskrives"
383
384 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
385 msgstr "tillad ikke at klienter markerer nøgler som »trusted« (troværdige)"
386
387 msgid "allow presetting passphrase"
388 msgstr "tillad forhåndsindstilling af adgangsfrase"
389
390 msgid "enable ssh support"
391 msgstr "aktiver ssh-understøttelse"
392
393 msgid "enable putty support"
394 msgstr "aktiver putty-understøttelse"
395
396 #, fuzzy
397 #| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
398 msgid "disallow the use of an external password cache"
399 msgstr "tillad ikke genbrug af gamle adgangsfraser"
400
401 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
402 msgstr "|FIL|skriv også miljøindstillinger til FIL"
403
404 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
405 #. reporting address.  This is so that we can change the
406 #. reporting address without breaking the translations.
407 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
408 msgstr "Rapporter venligst fejl til <@EMAIL@>.\n"
409
410 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
411 msgstr "Brug: gpg-agent [tilvalg] (-h for hjælp)"
412
413 msgid ""
414 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
415 "Secret key management for GnuPG\n"
416 msgstr ""
417 "Syntaks: gpg-agent [tilvalg] [kommando [parametre]]\n"
418 "Hemmelig nøglehåndtering for GnuPG\n"
419
420 #, c-format
421 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
422 msgstr "ugyldigt fejlsøgningsniveau »%s« angivet\n"
423
424 #, c-format
425 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
426 msgstr "%s er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
427
428 #, c-format
429 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
430 msgstr "BEMÆRK: Ingen standardfil for tilvalg »%s«\n"
431
432 #, c-format
433 msgid "option file `%s': %s\n"
434 msgstr "tilvalgsfil »%s«: %s\n"
435
436 #, c-format
437 msgid "reading options from `%s'\n"
438 msgstr "læser tilvalg fra »%s«\n"
439
440 #, c-format
441 msgid "error creating `%s': %s\n"
442 msgstr "fejl ved oprettelse af »%s«: %s\n"
443
444 #, c-format
445 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
446 msgstr "kan ikke oprette mappe »%s«: %s\n"
447
448 msgid "name of socket too long\n"
449 msgstr "sokkelnavnet er for langt\n"
450
451 #, c-format
452 msgid "can't create socket: %s\n"
453 msgstr "kan ikke oprette sokkel: %s\n"
454
455 #, c-format
456 msgid "socket name `%s' is too long\n"
457 msgstr "sokkelnavnet »%s« er for langt\n"
458
459 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
460 msgstr "en gpg-agent kører allerede - starter ikke en ny\n"
461
462 msgid "error getting nonce for the socket\n"
463 msgstr "fejl ved indhentelse af nonce for soklen\n"
464
465 #, c-format
466 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
467 msgstr "fejl ved binding af sokkel til »%s«: %s\n"
468
469 #, c-format
470 msgid "listen() failed: %s\n"
471 msgstr "listen() mislykkedes: %s\n"
472
473 #, c-format
474 msgid "listening on socket `%s'\n"
475 msgstr "lytter på sokkel »%s«\n"
476
477 #, c-format
478 msgid "directory `%s' created\n"
479 msgstr "mappe »%s« oprettet\n"
480
481 #, c-format
482 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
483 msgstr "stat() mislykkedes for »%s«: %s\n"
484
485 #, c-format
486 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
487 msgstr "kan ikke bruge »%s« som hjemmemappe\n"
488
489 #, c-format
490 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
491 msgstr "fejl ved læsning af nonce på fd %d: %s\n"
492
493 #, c-format
494 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
495 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
496
497 #, c-format
498 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
499 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d termineret\n"
500
501 #, c-format
502 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
503 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
504
505 #, c-format
506 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for %d termineret\n"
508
509 #, c-format
510 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
511 msgstr "pth_select mislykkeds: %s - venter 1s\n"
512
513 #, c-format
514 msgid "%s %s stopped\n"
515 msgstr "%s %s stoppet\n"
516
517 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
518 msgstr "ingen gpg-agent kører i denne session\n"
519
520 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
521 msgstr "forkert udformet GPG_AGENT_INFO-miljøvariabel\n"
522
523 #, c-format
524 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
525 msgstr "gpg-agent-protokolversion %d er ikke understøttet\n"
526
527 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
528 msgstr "Brug: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP (-h for hjælp)\n"
529
530 msgid ""
531 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
532 "Password cache maintenance\n"
533 msgstr ""
534 "Syntaks: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP\n"
535 "Adgangskode for mellemlagervedligeholdelse\n"
536
537 msgid ""
538 "@Commands:\n"
539 " "
540 msgstr ""
541 "@Kommandoer:\n"
542 " "
543
544 msgid ""
545 "@\n"
546 "Options:\n"
547 " "
548 msgstr ""
549 "@\n"
550 "Tilvalg:\n"
551 " "
552
553 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
554 msgstr "Brug: gpg-protect-tool [tilvalg] (-h for hjælp)\n"
555
556 msgid ""
557 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
558 "Secret key maintenance tool\n"
559 msgstr ""
560 "Syntaks: gpg-protect-tool [tilvalg] [parametre]\n"
561 "Vedligeholdelsesværktøj for hemmelig nøgle\n"
562
563 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
564 msgstr ""
565 "Indtast venligst adgangsfrasen for at fjerne beskyttelsen på PKCS#12-"
566 "objektet."
567
568 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
569 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
570
571 msgid ""
572 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
573 "system."
574 msgstr ""
575 "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det importeret objekt inden i "
576 "GnuPG-systemet."
577
578 msgid ""
579 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
580 "needed to complete this operation."
581 msgstr ""
582 "Indtast venligst adgangsfrasen eller PIN'en\n"
583 "krævet for at færdiggøre denne handling."
584
585 msgid "Passphrase:"
586 msgstr "Adgangsfrase:"
587
588 msgid "cancelled\n"
589 msgstr "afbrudt\n"
590
591 #, c-format
592 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
593 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrasen: %s\n"
594
595 #, c-format
596 msgid "error opening `%s': %s\n"
597 msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
598
599 #, c-format
600 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
601 msgstr "fil »%s«, linje %d: %s\n"
602
603 #, c-format
604 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
605 msgstr "udtryk »%s« ignoreret i »%s«, linje %d\n"
606
607 #, c-format
608 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
609 msgstr "troværdig liste for systemet »%s« er ikke tilgængelig\n"
610
611 #, c-format
612 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
613 msgstr "ugyldigt fingeraftryk i »%s«, linje %d\n"
614
615 #, c-format
616 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
617 msgstr "ugyldigt nøgleflag i »%s«, linje %d\n"
618
619 #, c-format
620 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
621 msgstr "fejl ved læsning af »%s«, linje %d: %s\n"
622
623 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
624 msgstr "fejl ved læsning af liste over betroede rodcertifikater\n"
625
626 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
627 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
628 #. Pinentry to insert a line break.  The double
629 #. percent sign is actually needed because it is also
630 #. a printf format string.  If you need to insert a
631 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
632 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
633 #. certificate.
634 #, c-format
635 msgid ""
636 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
637 "certificates?"
638 msgstr ""
639 "Stoler du fuldstændig på at%%0A  \"%s\"%%0Akorrekt certificerer "
640 "brugercertifikater?"
641
642 msgid "Yes"
643 msgstr "Ja"
644
645 msgid "No"
646 msgstr "Nej"
647
648 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
649 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
650 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
651 #. needed because it is also a printf format string.  If you
652 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
653 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
654 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
655 #. as stored in the certificate.
656 #, c-format
657 msgid ""
658 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
659 "fingerprint:%%0A  %s"
660 msgstr ""
661 "Verificer venligst at certifikatet identificeres som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
662 "fingeraftrykket:%%0A  %s"
663
664 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
665 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
666 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
667 msgid "Correct"
668 msgstr "Korrekt"
669
670 msgid "Wrong"
671 msgstr "Forkert"
672
673 #, c-format
674 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
675 msgstr "Bemærk: Denne adgangsfrase er aldrig blevet ændret.%0AÆndr den nu."
676
677 #, c-format
678 msgid ""
679 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
680 "it now."
681 msgstr ""
682 "Denne adgangsfrase er ikke blevet ændret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Ændr den "
683 "nu."
684
685 msgid "Change passphrase"
686 msgstr "Ændr adgangsfrasen"
687
688 msgid "I'll change it later"
689 msgstr "Jeg ændrer den senere"
690
691 #, c-format
692 msgid "error creating a pipe: %s\n"
693 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
694
695 #, c-format
696 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
697 msgstr "kan ikke fdopen datakanal for læsning: %s\n"
698
699 #, c-format
700 msgid "error forking process: %s\n"
701 msgstr "fejl ved forgrening af proces: %s\n"
702
703 #, c-format
704 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
705 msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
706
707 #, c-format
708 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
709 msgstr "fejl ved indhentelse af afslutningskode for proces %d: %s\n"
710
711 #, c-format
712 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
713 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
714
715 #, c-format
716 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
717 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: sikkert ikke installeret\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "error running `%s': terminated\n"
721 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: termineret\n"
722
723 #, c-format
724 msgid "error creating socket: %s\n"
725 msgstr "fejl ved oprettelse af sokkel: %s\n"
726
727 msgid "host not found"
728 msgstr "vært ikke fundet"
729
730 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
731 msgstr "gpg-agent er ikke tilgængelig i denne session\n"
732
733 #, c-format
734 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
735 msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
736
737 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
738 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
739
740 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
741 msgstr "problem ved angivelse af indstillinger for gpg-agent\n"
742
743 msgid "canceled by user\n"
744 msgstr "afbrudt af brugeren\n"
745
746 msgid "problem with the agent\n"
747 msgstr "problem med agenten\n"
748
749 #, c-format
750 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
751 msgstr "kan ikke slå kernedump fra: %s\n"
752
753 #, c-format
754 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
755 msgstr "Advarsel: usikker ejerskab på %s »%s«\n"
756
757 #, c-format
758 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
759 msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
760
761 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
762 msgid "yes"
763 msgstr "ja"
764
765 msgid "yY"
766 msgstr "jJ"
767
768 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
769 msgid "no"
770 msgstr "n"
771
772 msgid "nN"
773 msgstr "nN"
774
775 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
776 msgid "quit"
777 msgstr "afslut"
778
779 msgid "qQ"
780 msgstr "aA"
781
782 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
783 msgid "okay|okay"
784 msgstr "okay|okay|ok"
785
786 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
787 msgid "cancel|cancel"
788 msgstr "afbryd|stop"
789
790 msgid "oO"
791 msgstr "oO"
792
793 msgid "cC"
794 msgstr "cC"
795
796 #, c-format
797 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
798 msgstr "ikke nok kerne i sikker hukommelse under allokering af %lu byte"
799
800 #, c-format
801 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
802 msgstr "ikke nok kerne under allokering af %lu byte"
803
804 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
805 msgstr "ingen kørende gpg-agent - starter en\n"
806
807 #, c-format
808 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
809 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
810
811 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
812 msgstr "kan ikke forbinde til agenten - forsøger med reserven\n"
813
814 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
815 #. verbatim.  It will not be printed.
816 msgid "|audit-log-result|Good"
817 msgstr "|audit-log-result|Godt"
818
819 msgid "|audit-log-result|Bad"
820 msgstr "|audit-log-result|Ugyldigt"
821
822 msgid "|audit-log-result|Not supported"
823 msgstr "|audit-log-result|Ikke understøttet"
824
825 msgid "|audit-log-result|No certificate"
826 msgstr "|audit-log-result|Intet certifikat"
827
828 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
829 msgstr "|audit-log-result|Ikke aktiveret"
830
831 msgid "|audit-log-result|Error"
832 msgstr "|audit-log-result|Fejl"
833
834 msgid "|audit-log-result|Not used"
835 msgstr "|audit-log-result|Ikke brugt"
836
837 msgid "|audit-log-result|Okay"
838 msgstr "|audit-log-result|Okay"
839
840 msgid "|audit-log-result|Skipped"
841 msgstr "|audit-log-result|Udeladt"
842
843 msgid "|audit-log-result|Some"
844 msgstr "|audit-log-result|Lidt"
845
846 msgid "Certificate chain available"
847 msgstr "Certifikatkæde er tilgængelig"
848
849 msgid "root certificate missing"
850 msgstr "rodcertifikat mangler"
851
852 msgid "Data encryption succeeded"
853 msgstr "Datakryptering lykkedes"
854
855 msgid "Data available"
856 msgstr "Data tilgængelig"
857
858 msgid "Session key created"
859 msgstr "Sessionsnøgle oprettet"
860
861 #, c-format
862 msgid "algorithm: %s"
863 msgstr "algoritme: %s"
864
865 #, c-format
866 msgid "unsupported algorithm: %s"
867 msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
868
869 msgid "seems to be not encrypted"
870 msgstr "ser ikke ud til at være krypteret"
871
872 msgid "Number of recipients"
873 msgstr "Antal modtagere"
874
875 #, c-format
876 msgid "Recipient %d"
877 msgstr "Modtager %d"
878
879 msgid "Data signing succeeded"
880 msgstr "Dataunderskrivning lykkedes"
881
882 #, c-format
883 msgid "data hash algorithm: %s"
884 msgstr "hash-algoritme for data: %s"
885
886 #, c-format
887 msgid "Signer %d"
888 msgstr "Underskriver %d"
889
890 #, c-format
891 msgid "attr hash algorithm: %s"
892 msgstr "hash-algoritme for attr: %s"
893
894 msgid "Data decryption succeeded"
895 msgstr "Datadekryptering lykkedes"
896
897 msgid "Encryption algorithm supported"
898 msgstr "Krypteringsalgoritme er ikke understøttet"
899
900 msgid "Data verification succeeded"
901 msgstr "Dataverifikation lykkedes"
902
903 msgid "Signature available"
904 msgstr "Underskrift tilgængelig"
905
906 msgid "Parsing data succeeded"
907 msgstr "Fortolkning af data lykkedes"
908
909 #, c-format
910 msgid "bad data hash algorithm: %s"
911 msgstr "ugyldig hash-algoritme for data: %s"
912
913 #, c-format
914 msgid "Signature %d"
915 msgstr "Underskrift %d"
916
917 msgid "Certificate chain valid"
918 msgstr "Certifikatkæde er gyldig"
919
920 msgid "Root certificate trustworthy"
921 msgstr "Rodcertifikat er troværdigt"
922
923 msgid "no CRL found for certificate"
924 msgstr "ingen CRL fundet for certifikat"
925
926 msgid "the available CRL is too old"
927 msgstr "den tilgængelige CRL er for gammel"
928
929 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
930 msgstr "CRL/OCSP-kontrol af certifikater"
931
932 msgid "Included certificates"
933 msgstr "Inkluderede certifikater"
934
935 msgid "No audit log entries."
936 msgstr "Ingen punkter i revisionslog."
937
938 msgid "Unknown operation"
939 msgstr "Ukendt handling"
940
941 msgid "Gpg-Agent usable"
942 msgstr "Gpg-Agent er brugbar"
943
944 msgid "Dirmngr usable"
945 msgstr "Dirmngr er brugbar"
946
947 #, c-format
948 msgid "No help available for `%s'."
949 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«."
950
951 msgid "ignoring garbage line"
952 msgstr "ignorerer affaldslinje"
953
954 msgid "[none]"
955 msgstr "[ingen]"
956
957 #, c-format
958 msgid "armor: %s\n"
959 msgstr "panser: %s\n"
960
961 msgid "invalid armor header: "
962 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
963
964 msgid "armor header: "
965 msgstr "panserhoved: "
966
967 msgid "invalid clearsig header\n"
968 msgstr "ugyldigt clearsig-hoved\n"
969
970 msgid "unknown armor header: "
971 msgstr "ukendt panserhoved: "
972
973 msgid "nested clear text signatures\n"
974 msgstr "indlejrede underskrifter i klartekst\n"
975
976 msgid "unexpected armor: "
977 msgstr "uventet panser: "
978
979 msgid "invalid dash escaped line: "
980 msgstr "ugyldig striplet undvegen linje: "
981
982 #, c-format
983 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
984 msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
985
986 msgid "premature eof (no CRC)\n"
987 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
988
989 msgid "premature eof (in CRC)\n"
990 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
991
992 msgid "malformed CRC\n"
993 msgstr "ugyldig udformet CRC\n"
994
995 #, c-format
996 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
997 msgstr "CRC-fejl; %06lx - %06lx\n"
998
999 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1000 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
1001
1002 msgid "error in trailer line\n"
1003 msgstr "fejl i trailerlinje\n"
1004
1005 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1006 msgstr "ingen gyldige OpenPGP-data fundet.\n"
1007
1008 #, c-format
1009 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1010 msgstr "ugyldigt panser: linje længere end %d tegn\n"
1011
1012 msgid ""
1013 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1014 msgstr ""
1015 "citeret udskrivingstegn i panser - måske på grund af en fejlbehæftet MTA\n"
1016
1017 msgid ""
1018 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1019 "an '='\n"
1020 msgstr ""
1021 "et notationsnavn må kun have udskrivningstegn eller mellemrum og skal "
1022 "sluttes med et »=«\n"
1023
1024 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1025 msgstr "et brugernotationsnavn skal indeholde tegnet »@«\n"
1026
1027 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1028 msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
1029
1030 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1031 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
1032
1033 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1034 msgstr "ADVARSEL: Ingen notationsdata fundet\n"
1035
1036 msgid "not human readable"
1037 msgstr "kan ikke læses af mennesker"
1038
1039 #, c-format
1040 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1041 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
1042
1043 #, c-format
1044 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1045 msgstr "OpenPGP-kortnr. %s detekteret\n"
1046
1047 msgid "can't do this in batch mode\n"
1048 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand\n"
1049
1050 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1051 msgstr "Denne kommando er kun tilgængelig for version 2-kort\n"
1052
1053 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1054 msgstr "Nulstillingskode er ikke eller ikke mere tilgængelig\n"
1055
1056 msgid "Your selection? "
1057 msgstr "Dit valg? "
1058
1059 msgid "[not set]"
1060 msgstr "[ikke indstillet]"
1061
1062 msgid "male"
1063 msgstr "mand"
1064
1065 msgid "female"
1066 msgstr "kvinde"
1067
1068 msgid "unspecified"
1069 msgstr "ikke angivet"
1070
1071 msgid "not forced"
1072 msgstr "ikke tvunget"
1073
1074 msgid "forced"
1075 msgstr "tvunget"
1076
1077 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1078 msgstr "Fejl: Kun ren ASCII er tilladt i øjeblikket.\n"
1079
1080 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1081 msgstr "Fejl: Tegnet »<« må ikke bruges.\n"
1082
1083 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1084 msgstr "Fejl: Dobbelt mellemrum er ikke tilladt.\n"
1085
1086 msgid "Cardholder's surname: "
1087 msgstr "Kortholders efternavn: "
1088
1089 msgid "Cardholder's given name: "
1090 msgstr "Kortholders fornavn: "
1091
1092 #, c-format
1093 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1094 msgstr "Fejl: Kombineret navn er for langt (begrænsningen er på %d tegn).\n"
1095
1096 msgid "URL to retrieve public key: "
1097 msgstr "Adresse hvor offentlig nøgle skal hentes: "
1098
1099 #, c-format
1100 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1101 msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
1102
1103 #, c-format
1104 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1105 msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
1106
1107 #, c-format
1108 msgid "error reading `%s': %s\n"
1109 msgstr "fejl ved læsning af »%s«: %s\n"
1110
1111 #, c-format
1112 msgid "error writing `%s': %s\n"
1113 msgstr "fejl ved skrivning af »%s«: %s\n"
1114
1115 msgid "Login data (account name): "
1116 msgstr "Loginddata (kontonavn): "
1117
1118 #, c-format
1119 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1120 msgstr "Fejl: Loginddata er for lange (begrænsningen er %d tegn).\n"
1121
1122 msgid "Private DO data: "
1123 msgstr "Private DO-data: "
1124
1125 #, c-format
1126 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1127 msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
1128
1129 msgid "Language preferences: "
1130 msgstr "Sprogpræferencer: "
1131
1132 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1133 msgstr "Fejl: ugyldig længde for præferencestreng.\n"
1134
1135 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1136 msgstr "Fejl: ugyldige tegn i præferencestreng.\n"
1137
1138 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1139 msgstr "Køn ((M)and, Kvinde(F) eller mellemrum): "
1140
1141 msgid "Error: invalid response.\n"
1142 msgstr "Fejl: ugyldigt svar.\n"
1143
1144 msgid "CA fingerprint: "
1145 msgstr "CA-fingeraftryk: "
1146
1147 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1148 msgstr "Fejl: Ugyldigt formateret fingeraftryk.\n"
1149
1150 #, c-format
1151 msgid "key operation not possible: %s\n"
1152 msgstr "nøglehandling er ikke mulig: %s\n"
1153
1154 msgid "not an OpenPGP card"
1155 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
1156
1157 #, c-format
1158 msgid "error getting current key info: %s\n"
1159 msgstr "fejl ved indhentelse af aktuel nøgleinformation: %s\n"
1160
1161 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1162 msgstr "Erstat eksisterende nøgle? (j/N) "
1163
1164 msgid ""
1165 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1166 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1167 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1168 msgstr ""
1169 "BEMÆRK: Der er ingen garanti for at kortet understøtter den ønskede\n"
1170 "        størrelse. Hvis nøgleoprettelsen ikke lykkes, så kontroller\n"
1171 "        dokumentationen for dit kort for at se hvilke størrelser, der\n"
1172 "        er tilladt.\n"
1173
1174 #, c-format
1175 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1176 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for underskriftsnøglen (%u) "
1177
1178 #, c-format
1179 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1180 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for krypteringsnøglen? (%u) "
1181
1182 #, c-format
1183 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1184 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for godkendelsesnøglen? (%u) "
1185
1186 #, c-format
1187 msgid "rounded up to %u bits\n"
1188 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
1189
1190 #, c-format
1191 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1192 msgstr "%s nøglestørrelser skal være i intervallet %u-%u\n"
1193
1194 #, c-format
1195 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1196 msgstr "Kortet vil nu blive omkonfigureret til at oprette en nøgle på %u bit\n"
1197
1198 #, c-format
1199 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1200 msgstr "fejl ved ændring af størrelsen på nøglen %d til %u bit: %s\n"
1201
1202 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1203 msgstr ""
1204 "Lav sikkerhedskopi et andet sted end på kortet for krypteringsnøglen? (J/n) "
1205
1206 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1207 msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
1208
1209 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1210 msgstr "Erstat eksisterende nøgler (j/N) "
1211
1212 #, c-format
1213 msgid ""
1214 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1215 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1216 "You should change them using the command --change-pin\n"
1217 msgstr ""
1218 "Bemærk venligst at fabriksindstillingerne for PIN'erne er\n"
1219 "   PIN = »%s«     Admin-PIN = »%s«\n"
1220 "Du bør ændre dem med kommandoen --change-pin\n"
1221
1222 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1223 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle der skal oprettes:\n"
1224
1225 msgid "   (1) Signature key\n"
1226 msgstr "   (1) Underskriftsnøgle\n"
1227
1228 msgid "   (2) Encryption key\n"
1229 msgstr "   (2) Krypteringsnøgle\n"
1230
1231 msgid "   (3) Authentication key\n"
1232 msgstr "   (3) Godkendelsesnøgle\n"
1233
1234 msgid "Invalid selection.\n"
1235 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1236
1237 msgid "Please select where to store the key:\n"
1238 msgstr "Vælg venligst hvor nøglen skal gemmes:\n"
1239
1240 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1241 msgstr "ukendt nøglebeskyttelsessalgoritme\n"
1242
1243 msgid "secret parts of key are not available\n"
1244 msgstr "hemmelige dele af nøglen er ikke tilgængelige\n"
1245
1246 msgid "secret key already stored on a card\n"
1247 msgstr "hemmelig nøgle er allerede gemt på et kort\n"
1248
1249 #, c-format
1250 msgid "error writing key to card: %s\n"
1251 msgstr "fejl ved skrivning af nøgle til kort: %s\n"
1252
1253 msgid "quit this menu"
1254 msgstr "afslut denne menu"
1255
1256 msgid "show admin commands"
1257 msgstr "vis administratorkommandoer"
1258
1259 msgid "show this help"
1260 msgstr "vis denne hjælpetekst"
1261
1262 msgid "list all available data"
1263 msgstr "vis alle tilgængelige data"
1264
1265 msgid "change card holder's name"
1266 msgstr "ændr kortholders navn"
1267
1268 msgid "change URL to retrieve key"
1269 msgstr "ændr adresse for at indhente nøgle"
1270
1271 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1272 msgstr "hent nøglen angivet i kortadressen"
1273
1274 msgid "change the login name"
1275 msgstr "ændr logindnavnet"
1276
1277 msgid "change the language preferences"
1278 msgstr "ændr sprogpræferencerne"
1279
1280 msgid "change card holder's sex"
1281 msgstr "ændr kortholders køn"
1282
1283 msgid "change a CA fingerprint"
1284 msgstr "ændr et CA-fingeraftryk"
1285
1286 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1287 msgstr "skift force PIN-flag for underskriften"
1288
1289 msgid "generate new keys"
1290 msgstr "opret nye nøgler"
1291
1292 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1293 msgstr "menu til at ændre eller fjerne blokering for PIN'en"
1294
1295 msgid "verify the PIN and list all data"
1296 msgstr "verificer PIN'en og vis alle data"
1297
1298 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1299 msgstr "fjern blokering for PIN'en med en nulstillingskode"
1300
1301 msgid "gpg/card> "
1302 msgstr "gpg/card> "
1303
1304 msgid "Admin-only command\n"
1305 msgstr "Kommandoer kun for administratoren\n"
1306
1307 msgid "Admin commands are allowed\n"
1308 msgstr "Administratorkommandoer er tilladt\n"
1309
1310 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1311 msgstr "Administratorkommandoer er ikke tilladt\n"
1312
1313 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1314 msgstr "Ugyldig kommando (prøv »help«)\n"
1315
1316 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1317 msgstr "--output virker ikke for denne kommando\n"
1318
1319 #, c-format
1320 msgid "can't open `%s'\n"
1321 msgstr "kan ikke åbne »%s«\n"
1322
1323 #, c-format
1324 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1325 msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1326
1327 #, c-format
1328 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1329 msgstr "fejl ved læsning af nøgleblok: %s\n"
1330
1331 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1332 msgstr "(med mindre du angiver nøglen med fingeraftryk)\n"
1333
1334 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1335 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand uden »--yes«\n"
1336
1337 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1338 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? (j/N) "
1339
1340 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1341 msgstr "Dette er en hemmelig nøgle! - Slet? (j/N) "
1342
1343 #, c-format
1344 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1345 msgstr "sletning af nøgleblok mislykkedes: %s\n"
1346
1347 msgid "ownertrust information cleared\n"
1348 msgstr "information om ejertroværdighed ryddet\n"
1349
1350 #, c-format
1351 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1352 msgstr "der er en hemmelig nøgle for offentlig nøgle »%s«!\n"
1353
1354 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1355 msgstr "brug tilvalget »--delete-secret-keys« for at slette den først.\n"
1356
1357 #, c-format
1358 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1359 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
1360
1361 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1362 msgstr "kan ikke bruge en symmetrisk ESK-pakke på grund af S2K-tilstanden\n"
1363
1364 #, c-format
1365 msgid "using cipher %s\n"
1366 msgstr "bruger chiffer %s\n"
1367
1368 #, c-format
1369 msgid "`%s' already compressed\n"
1370 msgstr "»%s« allerede komprimeret\n"
1371
1372 #, c-format
1373 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1374 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en tom fil\n"
1375
1376 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1377 msgstr ""
1378 "du kan kun kryptere til RSA-nøgler for 2048 bit eller mindre i tilstanden --"
1379 "pgp2\n"
1380
1381 #, c-format
1382 msgid "reading from `%s'\n"
1383 msgstr "læser fra »%s«\n"
1384
1385 msgid ""
1386 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1387 msgstr "kan ikke bruge IDEA-chifferen for alle nøglerne du krypterer til.\n"
1388
1389 #, c-format
1390 msgid ""
1391 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1392 msgstr ""
1393 "ADVARSEL: Tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens "
1394 "præferencer\n"
1395
1396 #, c-format
1397 msgid ""
1398 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1399 "preferences\n"
1400 msgstr ""
1401 "ADVARSEL: Tvang for komprimeringsalgoritme %s (%d) overtræder modtagerens "
1402 "præferencer\n"
1403
1404 #, c-format
1405 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1406 msgstr ""
1407 "tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens præferencer\n"
1408
1409 #, c-format
1410 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1411 msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
1412
1413 #, c-format
1414 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1415 msgstr "%s/%s krypteret for: »%s«\n"
1416
1417 #, c-format
1418 msgid "%s encrypted data\n"
1419 msgstr "%s krypterede data\n"
1420
1421 #, c-format
1422 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1423 msgstr "krypteret med ukendt algoritme %d\n"
1424
1425 msgid ""
1426 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1427 msgstr ""
1428 "ADVARSEL: Besked blev krypteret med en svag nøgle i den symmetriske "
1429 "chiffer.\n"
1430
1431 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1432 msgstr "problem ved håndtering af krypteret pakke\n"
1433
1434 msgid "no remote program execution supported\n"
1435 msgstr "kørsel via eksternt program er ikke understøttet\n"
1436
1437 msgid ""
1438 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1439 msgstr ""
1440 "kald fra eksterne programmer er deaktiveret på grund af usikre rettigheder "
1441 "for indstillingsfil\n"
1442
1443 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1444 msgstr ""
1445 "denne platform kræver midlertidige filer når der kaldes eksterne programmer\n"
1446
1447 #, c-format
1448 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1449 msgstr "kan ikke køre program »%s«: %s\n"
1450
1451 #, c-format
1452 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1453 msgstr "kan ikke køre skal »%s«: %s\n"
1454
1455 #, c-format
1456 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1457 msgstr "systemfejl under kald af eksternt program: %s\n"
1458
1459 msgid "unnatural exit of external program\n"
1460 msgstr "unaturlig afslutning på eksternt program\n"
1461
1462 msgid "unable to execute external program\n"
1463 msgstr "kan ikke køre eksternt program\n"
1464
1465 #, c-format
1466 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1467 msgstr "kan ikke læse svar fra eksternt program: %s\n"
1468
1469 #, c-format
1470 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1471 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig fil (%s) »%s«: %s\n"
1472
1473 #, c-format
1474 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1475 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig mappe »%s«: %s\n"
1476
1477 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1478 msgstr "eksportunderskrifter som er markeret som kun lokale"
1479
1480 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1481 msgstr "bruger-id'er for eksportattributter (normalt billed-id'er)"
1482
1483 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1484 msgstr "tilbagekaldsnøgler for eksport markeret som »sensitive«"
1485
1486 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1487 msgstr "fjern adgangsfrasen fra eksporterede undernøgler"
1488
1489 msgid "remove unusable parts from key during export"
1490 msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
1491
1492 msgid "remove as much as possible from key during export"
1493 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
1494
1495 msgid "export keys in an S-expression based format"
1496 msgstr "eksporter nøgler i et S-udtryksbaseret format"
1497
1498 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1499 msgstr "eksport af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
1500
1501 #, c-format
1502 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1503 msgstr "nøgle %s: ikke beskyttet - udeladt\n"
1504
1505 #, c-format
1506 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1507 msgstr "nøgle %s: nøgle i PGP 2.x-stil - udeladt\n"
1508
1509 #, c-format
1510 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1511 msgstr "nøgle %s: nøglemateriale på kort - udeladt\n"
1512
1513 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1514 msgstr "eksporterer en ubeskyttet undernøgle\n"
1515
1516 #, c-format
1517 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1518 msgstr "kunne ikke fjerne beskyttelse på undernøgle: %s\n"
1519
1520 #, c-format
1521 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1522 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøgle %s har ikke en simpel SK-kontrolsum\n"
1523
1524 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1525 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1526
1527 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1528 msgstr "for mange punkter i pk-mellemlager - deaktiveret\n"
1529
1530 msgid "[User ID not found]"
1531 msgstr "[Bruger-id blev ikke fundet]"
1532
1533 #, c-format
1534 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1535 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle uden offentlig nøgle - udeladt\n"
1536
1537 #, c-format
1538 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1539 msgstr "hentede automatisk »%s« via %s\n"
1540
1541 #, c-format
1542 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1543 msgstr "fejl ved indhentelse af »%s« via %s: %s\n"
1544
1545 msgid "No fingerprint"
1546 msgstr "Ingen fingeraftryk"
1547
1548 #, c-format
1549 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1550 msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1551
1552 #, c-format
1553 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1554 msgstr "ingen hemmelig undernøgle for offentlig undernøgle %s - ignorerer\n"
1555
1556 #, c-format
1557 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1558 msgstr "bruger undernøgle %s i stedet for primær nøgle %s\n"
1559
1560 msgid "make a signature"
1561 msgstr "opret en underskrift"
1562
1563 msgid "make a clear text signature"
1564 msgstr "opret en underskrift i klartekst"
1565
1566 msgid "make a detached signature"
1567 msgstr "opret en separat underskrift"
1568
1569 msgid "encrypt data"
1570 msgstr "krypter data"
1571
1572 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1573 msgstr "krypter kun med symmetrisk chiffer"
1574
1575 msgid "decrypt data (default)"
1576 msgstr "afkrypter data (standard)"
1577
1578 msgid "verify a signature"
1579 msgstr "godkend en underskrift"
1580
1581 msgid "list keys"
1582 msgstr "vis nøgler"
1583
1584 msgid "list keys and signatures"
1585 msgstr "vis nøgler og underskrifter"
1586
1587 msgid "list and check key signatures"
1588 msgstr "vis og kontroller nøgleunderskrifter"
1589
1590 msgid "list keys and fingerprints"
1591 msgstr "vis nøgler og fingeraftryk"
1592
1593 msgid "list secret keys"
1594 msgstr "vis hemmelige nøgler"
1595
1596 msgid "generate a new key pair"
1597 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1598
1599 msgid "generate a revocation certificate"
1600 msgstr "opret et tilbagekaldscertifikat"
1601
1602 msgid "remove keys from the public keyring"
1603 msgstr "fjern nøgler fra den offentlige nøglering"
1604
1605 msgid "remove keys from the secret keyring"
1606 msgstr "fjern nøgler fra den hemmelige nøglering"
1607
1608 msgid "sign a key"
1609 msgstr "underskriv en nøgle"
1610
1611 msgid "sign a key locally"
1612 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
1613
1614 msgid "sign or edit a key"
1615 msgstr "underskriv eller rediger en nøgle"
1616
1617 msgid "change a passphrase"
1618 msgstr "ændr en adgangsfrase"
1619
1620 msgid "export keys"
1621 msgstr "eksporter nøgler"
1622
1623 msgid "export keys to a key server"
1624 msgstr "eksporter nøgler til en nøgletjener"
1625
1626 msgid "import keys from a key server"
1627 msgstr "importer nøgler fra en nøgleserver"
1628
1629 msgid "search for keys on a key server"
1630 msgstr "søg efter nøgler på en nøgleserver"
1631
1632 msgid "update all keys from a keyserver"
1633 msgstr "opdater alle nøgler fra en nøgleserver"
1634
1635 msgid "import/merge keys"
1636 msgstr "importer/sammenføj nøgler"
1637
1638 msgid "print the card status"
1639 msgstr "udskriv kortstatus"
1640
1641 msgid "change data on a card"
1642 msgstr "ændr data på et kort"
1643
1644 msgid "change a card's PIN"
1645 msgstr "ændr et korts PIN"
1646
1647 msgid "update the trust database"
1648 msgstr "opdater troværdighedsdatabasen"
1649
1650 msgid "print message digests"
1651 msgstr "vis beskedsammendrag"
1652
1653 msgid "run in server mode"
1654 msgstr "kør i servertilstand"
1655
1656 msgid "create ascii armored output"
1657 msgstr "opret ascii-pansrede uddata"
1658
1659 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1660 msgstr "|USER-ID|krypter for BRUGER-ID"
1661
1662 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1663 msgstr "|USER-ID|brug BRUGER-ID til at underskrive eller afkryptere"
1664
1665 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1666 msgstr "|N|sæt komprimeringsniveauet til N (0 deaktiverer)"
1667
1668 msgid "use canonical text mode"
1669 msgstr "brug kanonisk teksttilstand"
1670
1671 msgid "|FILE|write output to FILE"
1672 msgstr "|FILE|skriv resultat til FIL"
1673
1674 msgid "do not make any changes"
1675 msgstr "lav ingen ændringer"
1676
1677 msgid "prompt before overwriting"
1678 msgstr "spørg før overskrivning"
1679
1680 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1681 msgstr "brug streng OpenPGP-opførsel"
1682
1683 msgid ""
1684 "@\n"
1685 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1686 msgstr ""
1687 "@\n"
1688 "(Se manualsiden for en fuldstændig liste over alle kommandoer og tilvalg)\n"
1689
1690 msgid ""
1691 "@\n"
1692 "Examples:\n"
1693 "\n"
1694 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1695 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1696 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1697 " --list-keys [names]        show keys\n"
1698 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1699 msgstr ""
1700 "@\n"
1701 "Eksempler:\n"
1702 "\n"
1703 " -se -r Mikael [fil]        underskriv og krypter for bruger Mikael\n"
1704 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstunderskrift\n"
1705 " --detach-sign [fil]        lav en separat underskrift\n"
1706 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
1707 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
1708
1709 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1710 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
1711
1712 # Skal alt dette oversættes eller er det tilvalgene?
1713 msgid ""
1714 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1715 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1716 "Default operation depends on the input data\n"
1717 msgstr ""
1718 "Syntaks: gpg [tilvalg] [filer]\n"
1719 "Sign, check, encrypt eller decrypt\n"
1720 "standardhandling afhænger af inddata\n"
1721
1722 msgid ""
1723 "\n"
1724 "Supported algorithms:\n"
1725 msgstr ""
1726 "\n"
1727 "Understøttede algoritmer:\n"
1728
1729 msgid "Pubkey: "
1730 msgstr "Pubkey: "
1731
1732 msgid "Cipher: "
1733 msgstr "Chiffer: "
1734
1735 msgid "Hash: "
1736 msgstr "Hash: "
1737
1738 msgid "Compression: "
1739 msgstr "Komprimering: "
1740
1741 msgid "usage: gpg [options] "
1742 msgstr "brug: gpg [tilvalg] "
1743
1744 msgid "conflicting commands\n"
1745 msgstr "kommandoer er i konflikt\n"
1746
1747 #, c-format
1748 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1749 msgstr "ingen = tegn fundet i gruppedefinition »%s«\n"
1750
1751 #, c-format
1752 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1753 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab af hjemmemappe »%s«\n"
1754
1755 #, c-format
1756 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1757 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
1758
1759 #, c-format
1760 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1761 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på udvidelse »%s«\n"
1762
1763 #, c-format
1764 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1765 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
1766
1767 #, c-format
1768 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1769 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
1770
1771 #, c-format
1772 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1773 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på udvidelse »%s«\n"
1774
1775 #, c-format
1776 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1777 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på hjemmemappe »%s«\n"
1778
1779 #, c-format
1780 msgid ""
1781 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1782 msgstr ""
1783 "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
1784
1785 #, c-format
1786 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1787 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på udvidelse »%s«\n"
1788
1789 #, c-format
1790 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1791 msgstr "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
1792
1793 #, c-format
1794 msgid ""
1795 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1796 msgstr ""
1797 "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
1798
1799 #, c-format
1800 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1801 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mapperettigheder på udvidelse »%s«\n"
1802
1803 #, c-format
1804 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1805 msgstr "ukendt konfigurationspunkt »%s«\n"
1806
1807 msgid "display photo IDs during key listings"
1808 msgstr "vis billed-id'er under nøglevisninger"
1809
1810 msgid "show policy URLs during signature listings"
1811 msgstr "vil politikadresser under underskriftvisninger"
1812
1813 msgid "show all notations during signature listings"
1814 msgstr "vis alle notationer under underskriftvisninger"
1815
1816 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1817 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftvisninger"
1818
1819 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1820 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftvisninger"
1821
1822 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1823 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftvisninger"
1824
1825 msgid "show user ID validity during key listings"
1826 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
1827
1828 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1829 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i nøglevisninger"
1830
1831 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1832 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne undernøgler i nøglevisninger"
1833
1834 msgid "show the keyring name in key listings"
1835 msgstr "vis nøgleringsnavnet i nøglevisninger"
1836
1837 msgid "show expiration dates during signature listings"
1838 msgstr "vis udløbsdatoer under underskriftvisninger"
1839
1840 #, c-format
1841 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1842 msgstr "BEMÆRK: Gammel standardfil for tilvalg »%s« blev ignoreret\n"
1843
1844 #, c-format
1845 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1846 msgstr "libgcrypt er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
1847
1848 #, c-format
1849 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1850 msgstr "BEMÆRK: %s er ikke til normal brug!\n"
1851
1852 #, c-format
1853 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1854 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
1855
1856 #, c-format
1857 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1858 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1859
1860 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1861 msgstr "kunne ikke fortolke nøgleserveradresse\n"
1862
1863 #, c-format
1864 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1865 msgstr "%s:%d: ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
1866
1867 msgid "invalid keyserver options\n"
1868 msgstr "ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
1869
1870 #, c-format
1871 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1872 msgstr "%s:%d: ugyldige importindstillinger\n"
1873
1874 msgid "invalid import options\n"
1875 msgstr "ugyldige importindstillinger\n"
1876
1877 #, c-format
1878 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1879 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportindstillinger\n"
1880
1881 msgid "invalid export options\n"
1882 msgstr "ugyldige eksportindstillinger\n"
1883
1884 #, c-format
1885 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1886 msgstr "%s:%d: ugyldige listeindstillinger\n"
1887
1888 msgid "invalid list options\n"
1889 msgstr "ugyldige listeindstillinger\n"
1890
1891 msgid "display photo IDs during signature verification"
1892 msgstr "vis billed-id'er under underskriftverificering"
1893
1894 msgid "show policy URLs during signature verification"
1895 msgstr "vis politikadresser under underskriftverificering"
1896
1897 msgid "show all notations during signature verification"
1898 msgstr "vis alle notationer under underskriftverificering"
1899
1900 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1901 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftverificering"
1902
1903 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1904 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftverificering"
1905
1906 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1907 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftverificering"
1908
1909 msgid "show user ID validity during signature verification"
1910 msgstr "vis bruger-id-validitet under underskriftverificering"
1911
1912 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1913 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i underskriftverificering"
1914
1915 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1916 msgstr "vis kun den primære bruger-id i underskriftverificering"
1917
1918 msgid "validate signatures with PKA data"
1919 msgstr "valider underskrifter med PKA-data"
1920
1921 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1922 msgstr "hæv troværdigheden for underskrifter med gyldige PKA-data"
1923
1924 #, c-format
1925 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1926 msgstr "%s:%d: ugyldige verificeringsindstillinger\n"
1927
1928 msgid "invalid verify options\n"
1929 msgstr "ugyldige verificeringsindstillinger\n"
1930
1931 #, c-format
1932 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1933 msgstr "kunne ikke angive kørselssti til %s\n"
1934
1935 #, c-format
1936 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1937 msgstr "%s:%d: ugyldig liste for auto-key-locate\n"
1938
1939 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1940 msgstr "ugyldig liste for auto-key-locate\n"
1941
1942 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1943 msgstr "ADVARSEL: program kan oprette en kernefil!\n"
1944
1945 #, c-format
1946 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1947 msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
1948
1949 #, c-format
1950 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1951 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
1952
1953 #, c-format
1954 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1955 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
1956
1957 #, c-format
1958 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1959 msgstr "vil ikke køre med usikker hukommelse på grund af %s\n"
1960
1961 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1962 msgstr ""
1963 "du kan kun lave frakoblede eller rydde underskrifter i tilstanden --pgp2\n"
1964
1965 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1966 msgstr "du kan ikke underskrive og kryptere på samme tid i tilstanden --pgp2\n"
1967
1968 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1969 msgstr ""
1970 "du skal bruge filer (og ikke en datakanal) når du arbejder med --pgp2 "
1971 "aktiveret\n"
1972
1973 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1974 msgstr "kryptering af en besked i tilstanden --pgp2 kræver IDEA-chifret\n"
1975
1976 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1977 msgstr "valgt chifferalgoritme er ugyldig\n"
1978
1979 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1980 msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
1981
1982 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1983 msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
1984
1985 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1986 msgstr "valgt algoritme for certifikationssammendrag er ugyldig\n"
1987
1988 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1989 msgstr "completes-needed skal være større end 0\n"
1990
1991 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1992 msgstr "marginals-needed skal være større end 1\n"
1993
1994 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1995 msgstr "max-cert-depth skal være i intervallet fra 1 til 255\n"
1996
1997 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1998 msgstr "ugyldigt default-cert-level; skal være 0, 1, 2 eller 3\n"
1999
2000 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2001 msgstr "ugyldigt min-cert-level; skal være 1, 2 eller 3\n"
2002
2003 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2004 msgstr "BEMÆRK: simpel S2K-tilstand (0) frarådes på det skarpeste\n"
2005
2006 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2007 msgstr "ugyldig S2K-tilstand; skal være 0, 1 eller 3\n"
2008
2009 msgid "invalid default preferences\n"
2010 msgstr "ugyldige standardpræferencer\n"
2011
2012 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2013 msgstr "ugyldige præferencer for personlig chiffer\n"
2014
2015 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2016 msgstr "ugyldige præferencer for personlig sammendrag\n"
2017
2018 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2019 msgstr "ugyldige præferencer for personlig komprimering\n"
2020
2021 #, c-format
2022 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2023 msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
2024
2025 #, c-format
2026 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2027 msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2028
2029 #, c-format
2030 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2031 msgstr "du må ikke bruge sammendragsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2032
2033 #, c-format
2034 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2035 msgstr "du må ikke bruge komprimeringsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2036
2037 #, c-format
2038 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2039 msgstr "kunne ikke initialisere TrustDB: %s\n"
2040
2041 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2042 msgstr ""
2043 "ADVARSEL: modtagere (-r) angivet uden brug af offentlig nøglekryptering\n"
2044
2045 msgid "--store [filename]"
2046 msgstr "--store [filnavn]"
2047
2048 msgid "--symmetric [filename]"
2049 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2050
2051 #, c-format
2052 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2053 msgstr "symmetrisk kryptering af »%s« mislykkedes: %s\n"
2054
2055 msgid "--encrypt [filename]"
2056 msgstr "--encrypt [filnavn]"
2057
2058 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2059 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
2060
2061 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2062 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2063
2064 #, c-format
2065 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2066 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt i tilstanden %s\n"
2067
2068 msgid "--sign [filename]"
2069 msgstr "--sign [filnavn]"
2070
2071 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2072 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2073
2074 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2075 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
2076
2077 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2078 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2079
2080 #, c-format
2081 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2082 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt i tilstanden %s\n"
2083
2084 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2085 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
2086
2087 msgid "--clearsign [filename]"
2088 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2089
2090 msgid "--decrypt [filename]"
2091 msgstr "--decrypt [filnavn]"
2092
2093 msgid "--sign-key user-id"
2094 msgstr "--sign-key bruger-id"
2095
2096 msgid "--lsign-key user-id"
2097 msgstr "--lsign-key bruger-id"
2098
2099 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2100 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
2101
2102 msgid "--passwd <user-id>"
2103 msgstr "--passwd <bruger-id>"
2104
2105 #, c-format
2106 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2107 msgstr "nøgleserver send mislykkedes: %s\n"
2108
2109 #, c-format
2110 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2111 msgstr "nøgleserver modtag mislykkedes: %s\n"
2112
2113 #, c-format
2114 msgid "key export failed: %s\n"
2115 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
2116
2117 #, c-format
2118 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2119 msgstr "nøgleserver søg mislykkedes: %s\n"
2120
2121 #, c-format
2122 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2123 msgstr "nøgleserver opdater mislykkedes: %s\n"
2124
2125 #, c-format
2126 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2127 msgstr "fjernelse af panser mislykkedes: %s\n"
2128
2129 #, c-format
2130 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2131 msgstr "påklædning af panser mislykkedes: %s\n"
2132
2133 #, c-format
2134 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2135 msgstr "ugyldig hash-algoritme »%s«\n"
2136
2137 msgid "[filename]"
2138 msgstr "[filnavn]"
2139
2140 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2141 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
2142
2143 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2144 msgstr "den angivne adresse for certifikatpolitik er ugyldig\n"
2145
2146 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2147 msgstr "den angivne adresse for underskriftpolitik er ugyldig\n"
2148
2149 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2150 msgstr "den angivne adresse for foretrukken nøgleserver er ugyldig\n"
2151
2152 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2153 msgstr "|FILE|tag nøglerne fra nøgleringsFILEN"
2154
2155 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2156 msgstr "giv kun tidsstempelkonflikter en advarsel"
2157
2158 msgid "|FD|write status info to this FD"
2159 msgstr "|FD|skriv statusinformation til denne FD"
2160
2161 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2162 msgstr "Brug: gpgv [tilvalg] [filer] (-h for hjælp)"
2163
2164 msgid ""
2165 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2166 "Check signatures against known trusted keys\n"
2167 msgstr ""
2168 "Syntaks: gpgv [tilvalg] [filer]\n"
2169 "Kontroller underskrifter mod kendte troværdige nøgler\n"
2170
2171 msgid "No help available"
2172 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
2173
2174 #, c-format
2175 msgid "No help available for `%s'"
2176 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«"
2177
2178 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2179 msgstr "importer underskrifter som er markeret som local-only"
2180
2181 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2182 msgstr "reparer skade fra pks-nøgleserveren under import"
2183
2184 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2185 msgstr "ryd ikke ejerskabsværdierne under import"
2186
2187 msgid "do not update the trustdb after import"
2188 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
2189
2190 msgid "create a public key when importing a secret key"
2191 msgstr "opret en offentlig nøgle under import af en hemmelig nøgle"
2192
2193 msgid "only accept updates to existing keys"
2194 msgstr "accepter kun opdateringer til eksisterende nøgler"
2195
2196 msgid "remove unusable parts from key after import"
2197 msgstr "fjern ubrugelige dele fra nøgle efter import"
2198
2199 msgid "remove as much as possible from key after import"
2200 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøgle efter import"
2201
2202 #, c-format
2203 msgid "skipping block of type %d\n"
2204 msgstr "     udelader bloktype %d\n"
2205
2206 #, c-format
2207 msgid "%lu keys processed so far\n"
2208 msgstr "     %lu-nøgler behandlet\n"
2209
2210 #, c-format
2211 msgid "Total number processed: %lu\n"
2212 msgstr " Totalt antal behandl.: %lu\n"
2213
2214 #, c-format
2215 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2216 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
2217
2218 #, c-format
2219 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2220 msgstr "      w/o bruger-id'er: %lu\n"
2221
2222 #, c-format
2223 msgid "              imported: %lu"
2224 msgstr "           importerede: %lu"
2225
2226 #, c-format
2227 msgid "             unchanged: %lu\n"
2228 msgstr "              uændrede: %lu\n"
2229
2230 #, c-format
2231 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2232 msgstr "       nye bruger-id'er: %lu\n"
2233
2234 #, c-format
2235 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2236 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2237
2238 #, c-format
2239 msgid "        new signatures: %lu\n"
2240 msgstr "     nye underskrifter: %lu\n"
2241
2242 #, c-format
2243 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2244 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2245
2246 #, c-format
2247 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2248 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2249
2250 #, c-format
2251 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2252 msgstr " hemmel. nøgler import: %lu\n"
2253
2254 #, c-format
2255 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2256 msgstr "hemmel. nøgler uændret: %lu\n"
2257
2258 #, c-format
2259 msgid "          not imported: %lu\n"
2260 msgstr "      ikke importerede: %lu\n"
2261
2262 #, c-format
2263 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2264 msgstr "  underskrifter ryddet: %lu\n"
2265
2266 #, c-format
2267 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2268 msgstr "   bruger-id'er ryddet: %lu\n"
2269
2270 #, c-format
2271 msgid ""
2272 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2273 "algorithms on these user IDs:\n"
2274 msgstr ""
2275 "ADVARSEL: nøgle %s indeholder præferencer for utilgængelige\n"
2276 "algoritmer på disse bruger-id'er:\n"
2277
2278 #, c-format
2279 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2280 msgstr "        »%s«: præference for chifferalgoritme %s\n"
2281
2282 #, c-format
2283 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2284 msgstr "        »%s«: præference for sammendragsalgortime %s\n"
2285
2286 #, c-format
2287 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2288 msgstr "        »%s«: præference for komprimeringsalgortime %s\n"
2289
2290 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2291 msgstr "det anbefales på det stærkeste, at du opdaterer dine præferencer og\n"
2292
2293 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2294 msgstr ""
2295 "gendistribuerer denne nøgle for at undgå potentielle problemer med rod i\n"
2296 "algoritmen\n"
2297
2298 #, c-format
2299 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2300 msgstr "du kan opdatere dine præferencer med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2301
2302 #, c-format
2303 msgid "key %s: no user ID\n"
2304 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id\n"
2305
2306 #, c-format
2307 msgid "key %s: %s\n"
2308 msgstr "nøgle %s: %s\n"
2309
2310 msgid "rejected by import filter"
2311 msgstr "afvist af importfilter"
2312
2313 #, c-format
2314 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2315 msgstr "nøgle %s: korruption af PKS-undernøgle er repareret!\n"
2316
2317 #, c-format
2318 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2319 msgstr "nøgle %s: accepteret ikke egenunderskrevet bruger-id »%s«\n"
2320
2321 #, c-format
2322 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2323 msgstr "nøgle %s: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2324
2325 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2326 msgstr "dette kan skyldes en manglende egenunderskrift\n"
2327
2328 #, c-format
2329 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2330 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle blev ikke fundet: %s\n"
2331
2332 #, c-format
2333 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2334 msgstr "nøgle %s: ny nøgle - udeladt\n"
2335
2336 #, c-format
2337 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2338 msgstr "ingen skrivbar nøglering fundet: %s\n"
2339
2340 #, c-format
2341 msgid "writing to `%s'\n"
2342 msgstr "skriver til »%s«\n"
2343
2344 #, c-format
2345 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2346 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering »%s«: %s\n"
2347
2348 #, c-format
2349 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2350 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle »%s« importeret\n"
2351
2352 #, c-format
2353 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2354 msgstr "nøgle %s: stemmer ikke med vores kopi\n"
2355
2356 #, c-format
2357 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2358 msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2359
2360 #, c-format
2361 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2362 msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2363
2364 #, c-format
2365 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2366 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny bruger-id\n"
2367
2368 #, c-format
2369 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2370 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye bruger-id'er\n"
2371
2372 #, c-format
2373 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2374 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny underskrift\n"
2375
2376 #, c-format
2377 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2378 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye underskrifter\n"
2379
2380 #, c-format
2381 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2382 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny undernøgle\n"
2383
2384 #, c-format
2385 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2386 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye undernøgler\n"
2387
2388 #, c-format
2389 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2390 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrift renset\n"
2391
2392 #, c-format
2393 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2394 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrifter renset\n"
2395
2396 #, c-format
2397 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2398 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id renset\n"
2399
2400 #, c-format
2401 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2402 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id'er renset\n"
2403
2404 #, c-format
2405 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2406 msgstr "nøgle %s: »%s« ikke ændret\n"
2407
2408 #, c-format
2409 msgid "secret key %s: %s\n"
2410 msgstr "hemmelig nøgle %s: %s\n"
2411
2412 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2413 msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
2414
2415 #, c-format
2416 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2417 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle med ugyldig chiffer %d - udeladt\n"
2418
2419 #, c-format
2420 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2421 msgstr "ingen hemmelig standardnøglering: %s\n"
2422
2423 #, c-format
2424 msgid "key %s: secret key imported\n"
2425 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle importeret\n"
2426
2427 #, c-format
2428 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2429 msgstr "nøgle %s: allerede i hemmelig nøglering\n"
2430
2431 #, c-format
2432 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2433 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle blev ikke fundet: %s\n"
2434
2435 #, c-format
2436 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2437 msgstr ""
2438 "nøgle %s: ingen offentlig nøgle - kan ikke anvende tilbagekaldscertifikat\n"
2439
2440 #, c-format
2441 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2442 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - afvist\n"
2443
2444 #, c-format
2445 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2446 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat importeret\n"
2447
2448 #, c-format
2449 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2450 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id for underskrift\n"
2451
2452 #, c-format
2453 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2454 msgstr ""
2455 "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme på bruger-id »%s«\n"
2456
2457 #, c-format
2458 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2459 msgstr "nøgle %s: ugyldig egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
2460
2461 #, c-format
2462 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2463 msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
2464
2465 #, c-format
2466 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2467 msgstr "nøgle %s: ugyldig direkte nøgleunderskrift\n"
2468
2469 #, c-format
2470 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2471 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøglebinding\n"
2472
2473 #, c-format
2474 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2475 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøglebinding\n"
2476
2477 #, c-format
2478 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2479 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøglebinding\n"
2480
2481 #, c-format
2482 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2483 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøgletilbagekald\n"
2484
2485 #, c-format
2486 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2487 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøgletilbagekald\n"
2488
2489 #, c-format
2490 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2491 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøgletilbagekald\n"
2492
2493 #, c-format
2494 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2495 msgstr "nøgle %s: udeladt bruger-id »%s«\n"
2496
2497 #, c-format
2498 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2499 msgstr "nøgle %s: udeladt undernøgle\n"
2500
2501 #, c-format
2502 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2503 msgstr ""
2504 "nøgle %s: underskrift der ikke kan eksporteres (klasse 0x%02X) - udeladt\n"
2505
2506 #, c-format
2507 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2508 msgstr "nøgle %s: tilbagekaldscertifikat på forkert sted - udeladt\n"
2509
2510 #, c-format
2511 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2512 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - udeladt\n"
2513
2514 #, c-format
2515 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2516 msgstr "nøgle %s: undernøgleunderskrift på forkert sted - udeladt\n"
2517
2518 #, c-format
2519 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2520 msgstr "nøgle %s: uventet underskriftklasse (0x%02X) - udeladt\n"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2524 msgstr "nøgle %s: duplikeret bruger-id detekteret - sammenføjet\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2528 msgstr "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: henter tilbagekaldsnøgle %s\n"
2529
2530 #, c-format
2531 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2532 msgstr ""
2533 "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: tilbagekaldsnøgle %s er ikke til "
2534 "stede.\n"
2535
2536 #, c-format
2537 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2538 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat tilføjet\n"
2539
2540 #, c-format
2541 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2542 msgstr "nøgle %s: direkte nøgleunderskrift tilføjet\n"
2543
2544 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2545 msgstr "BEMÆRK: en nøgles S/N matcher ikke kortets\n"
2546
2547 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2548 msgstr "BEMÆRK: primær nøgle er på nettet og lagret på kort\n"
2549
2550 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2551 msgstr "BEMÆRK: sekundær nøgle er på nettet og lagret på kort\n"
2552
2553 #, c-format
2554 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2555 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
2556
2557 #, c-format
2558 msgid "keyring `%s' created\n"
2559 msgstr "nøglering »%s« oprettet\n"
2560
2561 #, c-format
2562 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2563 msgstr "nøgleblokressource »%s«: %s\n"
2564
2565 #, c-format
2566 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2567 msgstr "kunne ikke genbygge nøgleringsmellemlager: %s\n"
2568
2569 msgid "[revocation]"
2570 msgstr "[tilbagekald]"
2571
2572 msgid "[self-signature]"
2573 msgstr "[egenunderskrift]"
2574
2575 msgid "1 bad signature\n"
2576 msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
2577
2578 #, c-format
2579 msgid "%d bad signatures\n"
2580 msgstr "%d ugyldige underskrifter\n"
2581
2582 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2583 msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
2584
2585 #, c-format
2586 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2587 msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af manglende nøgler\n"
2588
2589 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2590 msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
2591
2592 #, c-format
2593 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2594 msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af fejl\n"
2595
2596 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2597 msgstr "1 bruger-id uden gyldig egenunderskrift detekteret\n"
2598
2599 #, c-format
2600 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2601 msgstr "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
2602
2603 msgid ""
2604 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2605 "keys\n"
2606 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2607 "etc.)\n"
2608 msgstr ""
2609 "Beslut dig for hvor meget du stoler på at denne bruger korrekt verificerer "
2610 "andre brugers nøgler\n"
2611 "(ved at kigge på pas, kontrollere fingeraftryk fra andre kilder etc.)\n"
2612
2613 #, c-format
2614 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2615 msgstr "  %d = Marginal troværdighed\n"
2616
2617 #, c-format
2618 msgid "  %d = I trust fully\n"
2619 msgstr "  %d = Fuld troværdighed\n"
2620
2621 msgid ""
2622 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2623 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2624 "trust signatures on your behalf.\n"
2625 msgstr ""
2626 "Indtast venligst dybden på denne troværdighedsunderskrift.\n"
2627 "En dybde større end 1 giver nøglen du underskriver mulighed for\n"
2628 "at lavet troværdighedsunderskrifter på dine vegne.\n"
2629
2630 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2631 msgstr ""
2632 "Indtast venligst et domæne for at begrænse denne underskrift, eller retur "
2633 "for ingen.\n"
2634
2635 #, c-format
2636 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2637 msgstr "Bruger-id »%s« er tilbagekaldt."
2638
2639 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2640 msgstr "Er du sikker på, at du stadig vil underskrive (j/N) "
2641
2642 msgid "  Unable to sign.\n"
2643 msgstr "  Kunne ikke underskrive.\n"
2644
2645 #, c-format
2646 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2647 msgstr "Bruger-id »%s« er udløbet."
2648
2649 #, c-format
2650 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2651 msgstr "Bruger-id »%s« er ikke egenunderskrevet."
2652
2653 #, c-format
2654 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2655 msgstr "Bruger-id »%s« kan underskrives.  "
2656
2657 msgid "Sign it? (y/N) "
2658 msgstr "Underskriv? (j/N) "
2659
2660 #, c-format
2661 msgid ""
2662 "The self-signature on \"%s\"\n"
2663 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2664 msgstr ""
2665 "Egenunderskriften på »%s«\n"
2666 "er en underskrift i PGP 2.x-stil.\n"
2667
2668 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2669 msgstr "Ønsker du at forfremme den til en OpenPGP-egenunderskrift? (j/N) "
2670
2671 #, c-format
2672 msgid ""
2673 "Your current signature on \"%s\"\n"
2674 "has expired.\n"
2675 msgstr ""
2676 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
2677 "er udløbet.\n"
2678
2679 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2680 msgstr ""
2681 "Ønsker du at udstede en ny underskrift for at erstatte den udløbne? (j/N) "
2682
2683 #, c-format
2684 msgid ""
2685 "Your current signature on \"%s\"\n"
2686 "is a local signature.\n"
2687 msgstr ""
2688 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
2689 "er en lokal underskrift.\n"
2690
2691 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2692 msgstr ""
2693 "Ønsker du at forfremme den til en fuld underskrift, der kan eksporteres (j/"
2694 "N) "
2695
2696 #, c-format
2697 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2698 msgstr "»%s« var allerede underskrevet lokalt af nøgle %s\n"
2699
2700 #, c-format
2701 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2702 msgstr "»%s« var allerede underskrevet af nøgle %s\n"
2703
2704 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2705 msgstr "Ønsker du at underskrive den igen alligevel? (j/N) "
2706
2707 #, c-format
2708 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2709 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
2710
2711 msgid "This key has expired!"
2712 msgstr "Denne nøgle er udløbet!"
2713
2714 #, c-format
2715 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2716 msgstr "Denne nøgle er ved at udløbe på %s.\n"
2717
2718 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2719 msgstr "Ønsker du at dine underskrifter skal udløbe på samme tidspunkt? (J/n) "
2720
2721 msgid ""
2722 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2723 "mode.\n"
2724 msgstr ""
2725 "Du kan ikke lave en OpenPGP-underskrift på en PGP 2.x-nøgle i tilstanden --"
2726 "pgp2.\n"
2727
2728 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2729 msgstr "Dette vil gøre nøglen ubrugelig i PGP 2.x.\n"
2730
2731 msgid ""
2732 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2733 "belongs\n"
2734 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2735 msgstr ""
2736 "Hvor omhyggeligt har du verificeret, at nøglen du er ved at underskrive "
2737 "rent\n"
2738 "faktisk tilhører personen navngivet ovenfor? Hvis du ikke kender svaret, så "
2739 "indtast »0«.\n"
2740
2741 #, c-format
2742 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2743 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
2744
2745 #, c-format
2746 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2747 msgstr "   (1) Jeg har ingen kontrol udført.%s\n"
2748
2749 #, c-format
2750 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2751 msgstr "   (2) Jeg har udført en overfladisk kontrol.%s\n"
2752
2753 #, c-format
2754 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2755 msgstr "   (3) Jeg har foretaget en meget omhyggelig kontrol.%s\n"
2756
2757 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2758 msgstr "Dit valg? (indtast »?« for yderligere information): "
2759
2760 #, c-format
2761 msgid ""
2762 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2763 "key \"%s\" (%s)\n"
2764 msgstr ""
2765 "Er du sikker på, at du ønsker at underskrive denne nøgle\n"
2766 "med din nøgle »%s« (%s)\n"
2767
2768 msgid "This will be a self-signature.\n"
2769 msgstr "Dette vil være en egenunderskrift.\n"
2770
2771 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2772 msgstr ""
2773 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markeret som ikke at kunne "
2774 "eksporteres.\n"
2775
2776 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2777 msgstr ""
2778 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markereret som ikke at kunne "
2779 "tilbagekaldes.\n"
2780
2781 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2782 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne eksporteres.\n"
2783
2784 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2785 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne tilbagekaldes.\n"
2786
2787 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2788 msgstr "Jeg har overhovedet ikke kontrolleret denne nøgle.\n"
2789
2790 msgid "I have checked this key casually.\n"
2791 msgstr "Jeg har overfladisk kontrolleret denne nøgle.\n"
2792
2793 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2794 msgstr "Jeg har omhyggeligt kontrolleret denne nøgle.\n"
2795
2796 msgid "Really sign? (y/N) "
2797 msgstr "Underskriv? (j/N) "
2798
2799 #, c-format
2800 msgid "signing failed: %s\n"
2801 msgstr "underskrift mislykkedes: %s\n"
2802
2803 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2804 msgstr ""
2805 "Nøgle har kun stump eller ikkekort nøgleposter - ingen adgangsfrase at "
2806 "ændre.\n"
2807
2808 msgid "This key is not protected.\n"
2809 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
2810
2811 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2812 msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle er ikke tilgængelige.\n"
2813
2814 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2815 msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle gemmes på kortet.\n"
2816
2817 msgid "Key is protected.\n"
2818 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2819
2820 #, c-format
2821 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2822 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
2823
2824 msgid ""
2825 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2826 "\n"
2827 msgstr "Indtast den nye adgangsfrase for denne hemmelige nøgle.\n"
2828
2829 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2830 msgstr "adgangsfrasen er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
2831
2832 msgid ""
2833 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2834 "\n"
2835 msgstr ""
2836 "Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
2837 "\n"
2838
2839 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2840 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette? (j/N) "
2841
2842 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2843 msgstr "flytter en nøgleunderskrift til det korrekte sted\n"
2844
2845 msgid "save and quit"
2846 msgstr "gem og afslut"
2847
2848 msgid "show key fingerprint"
2849 msgstr "vis nøglefingeraftryk"
2850
2851 msgid "list key and user IDs"
2852 msgstr "vis nøgle og bruger-id'er"
2853
2854 msgid "select user ID N"
2855 msgstr "vælg bruger-id N"
2856
2857 msgid "select subkey N"
2858 msgstr "vælg undernøgle N"
2859
2860 msgid "check signatures"
2861 msgstr "kontroller underskrifter"
2862
2863 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2864 msgstr ""
2865 "underskriv valgte bruger-id'er [* se nedenfor for relaterede kommandoer]"
2866
2867 msgid "sign selected user IDs locally"
2868 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er lokalt"
2869
2870 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2871 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er med en troværdighedsunderskrift"
2872
2873 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2874 msgstr "underskriv bruger-id'er md en underskrift der ikke kan kaldes tilbage"
2875
2876 msgid "add a user ID"
2877 msgstr "tilføj bruger-id"
2878
2879 msgid "add a photo ID"
2880 msgstr "tilføj billed-id"
2881
2882 msgid "delete selected user IDs"
2883 msgstr "slet valgte bruger-id'er"
2884
2885 msgid "add a subkey"
2886 msgstr "tilføj en undernøgle"
2887
2888 msgid "add a key to a smartcard"
2889 msgstr "tilføj en nøgle til et smartkort"
2890
2891 msgid "move a key to a smartcard"
2892 msgstr "flyt en nøgle til et smartkort"
2893
2894 msgid "move a backup key to a smartcard"
2895 msgstr "flyt en sikkerhedskopinøgle til et smartkort"
2896
2897 msgid "delete selected subkeys"
2898 msgstr "slet valgte undernøgler"
2899
2900 msgid "add a revocation key"
2901 msgstr "tilføj en tilbagekaldsnøgle"
2902
2903 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2904 msgstr "slet underskrifter fra de valgte bruger-id'er"
2905
2906 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2907 msgstr "ændr udløbsdatoen for nøglen eller valgte undernøgler"
2908
2909 msgid "flag the selected user ID as primary"
2910 msgstr "marker den valgte bruger-id som primær"
2911
2912 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2913 msgstr "skift mellem hemmelig og offentlig nøglevisning"
2914
2915 msgid "list preferences (expert)"
2916 msgstr "vis præferencer (ekspert)"
2917
2918 msgid "list preferences (verbose)"
2919 msgstr "vis præferencer (uddybende)"
2920
2921 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2922 msgstr "angiv præferenceliste for de valgte bruger-id'er"
2923
2924 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2925 msgstr "angiv den foretrukne nøgleserveradresse for de valgte bruger-id'er"
2926
2927 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2928 msgstr "angiv en notation for de valgte bruger-id'er"
2929
2930 msgid "change the passphrase"
2931 msgstr "ændr adgangsfrasen"
2932
2933 msgid "change the ownertrust"
2934 msgstr "ændr ejertroværdigheden"
2935
2936 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2937 msgstr "tilbagekald underskrifter på de valgte bruger-id'er"
2938
2939 msgid "revoke selected user IDs"
2940 msgstr "tilbagekald valgte bruger-id'er"
2941
2942 msgid "revoke key or selected subkeys"
2943 msgstr "tilbagekald nøgle eller valgte undernøgler"
2944
2945 msgid "enable key"
2946 msgstr "aktiver nøgle"
2947
2948 msgid "disable key"
2949 msgstr "deaktiver nøgle"
2950
2951 msgid "show selected photo IDs"
2952 msgstr "vis valgte billed-id'er"
2953
2954 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2955 msgstr ""
2956 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern ubrugelige underskrifter fra nøgle"
2957
2958 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2959 msgstr ""
2960 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern alle underskrifter fra nøgle"
2961
2962 #, c-format
2963 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2964 msgstr "fejl ved læsning af hemmelig nøgleblok »%s«: %s\n"
2965
2966 msgid "Secret key is available.\n"
2967 msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
2968
2969 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2970 msgstr "Har brug for den hemmelige nøgle for dette.\n"
2971
2972 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2973 msgstr "Brug venligst kommandoen »toggle« først.\n"
2974
2975 msgid ""
2976 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2977 "(lsign),\n"
2978 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2979 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2980 msgstr ""
2981 "* Kommandoen »sign« kan have præfikset »l« for lokale underskrifter "
2982 "(lsign),\n"
2983 "  et »t« for troværdighedsunderskrifter (tsign), et »nr« for underskrifter\n"
2984 "  der ikke kan tilbagekaldes (nrsign), eller en kombination (ltsign, "
2985 "tnrsign\n"
2986 "  etc.).\n"
2987
2988 msgid "Key is revoked."
2989 msgstr "Nøglen er tilbagekaldt."
2990
2991 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2992 msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
2993
2994 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2995 msgstr "Fif: Vælg bruger-id'erne at underskrive\n"
2996
2997 #, c-format
2998 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2999 msgstr "Ukendt underskrifttype »%s«\n"
3000
3001 #, c-format
3002 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3003 msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
3004
3005 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3006 msgstr "Du skal vælge mindst en bruger-id.\n"
3007
3008 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3009 msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
3010
3011 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3012 msgstr "Vil du virkelig fjerne alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3013
3014 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3015 msgstr "Vil du virkelig fjerne denne bruger-id? (j/N) "
3016
3017 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3018 #. moving the key and not about removing it.
3019 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3020 msgstr "Vil du virkelig flytte den primære nøgle? (j/N) "
3021
3022 msgid "You must select exactly one key.\n"
3023 msgstr "Du skal vælge præcis en nøgle.\n"
3024
3025 msgid "Command expects a filename argument\n"
3026 msgstr "Kommando forventer en filnavnsparameter\n"
3027
3028 #, c-format
3029 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3030 msgstr "Kan ikke åbne »%s«: %s\n"
3031
3032 #, c-format
3033 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3034 msgstr "Fejl ved læsning af sikkerhedskopinøgle fra »%s«: %s\n"
3035
3036 msgid "You must select at least one key.\n"
3037 msgstr "Du skal vælge mindst en nøgle.\n"
3038
3039 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3040 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
3041
3042 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3043 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøgle? (j/N) "
3044
3045 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3046 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3047
3048 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3049 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde dette bruger-id? (j/N) "
3050
3051 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3052 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde hele nøglen? (j/N) "
3053
3054 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3055 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde de valgte undernøgler? (j/N) "
3056
3057 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3058 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde denne undernøgle? (j/N) "
3059
3060 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3061 msgstr ""
3062 "Ejertroværdighed kan ikke indstilles, når der bruges en brugerleveret "
3063 "troværdighedsdatabase\n"
3064
3065 msgid "Set preference list to:\n"
3066 msgstr "Angiv præferenceliste til:\n"
3067
3068 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3069 msgstr "Opdater præferencerne for de valgte bruger-id'er (j/N) "
3070
3071 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3072 msgstr "Opdater præferencerne? (j/N) "
3073
3074 msgid "Save changes? (y/N) "
3075 msgstr "Gem ændringer? (j/N) "
3076
3077 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3078 msgstr "Afslut uden at gemme? (j/N) "
3079
3080 #, c-format
3081 msgid "update failed: %s\n"
3082 msgstr "opdatering mislykkedes: %s\n"
3083
3084 #, c-format
3085 msgid "update secret failed: %s\n"
3086 msgstr "opdatering af hemmelighed mislykkedes: %s\n"
3087
3088 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3089 msgstr "Nøgle ikke ændret så ingen opdatering krævet.\n"
3090
3091 msgid "Digest: "
3092 msgstr "Sammendrag: "
3093
3094 msgid "Features: "
3095 msgstr "Funktioner: "
3096
3097 msgid "Keyserver no-modify"
3098 msgstr "Nøgleserver no-modify"
3099
3100 msgid "Preferred keyserver: "
3101 msgstr "Fortrukken nøgleserver: "
3102
3103 msgid "Notations: "
3104 msgstr "Notationer: "
3105
3106 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3107 msgstr "Der er ingen præferencer på en bruger-id i PGP 2.x-stil.\n"
3108
3109 #, c-format
3110 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3111 msgstr "Den følgende nøgle blev tilbagekaldt den %s af %s nøgle %s\n"
3112
3113 #, c-format
3114 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3115 msgstr "Denne nøgle er tilbagekaldt af %s nøgle %s"
3116
3117 msgid "(sensitive)"
3118 msgstr "(sensitiv)"
3119
3120 #, c-format
3121 msgid "created: %s"
3122 msgstr "oprettet: %s"
3123
3124 #, c-format
3125 msgid "revoked: %s"
3126 msgstr "tilbagekaldt: %s"
3127
3128 #, c-format
3129 msgid "expired: %s"
3130 msgstr "udløbet: %s"
3131
3132 #, c-format
3133 msgid "expires: %s"
3134 msgstr "udløber: %s"
3135
3136 #, c-format
3137 msgid "usage: %s"
3138 msgstr "brug: %s"
3139
3140 #, c-format
3141 msgid "trust: %s"
3142 msgstr "troværdighed: %s"
3143
3144 #, c-format
3145 msgid "validity: %s"
3146 msgstr "validitet: %s"
3147
3148 msgid "This key has been disabled"
3149 msgstr "Denne nøgle er blevet deaktiveret"
3150
3151 msgid "card-no: "
3152 msgstr "kortnr.: "
3153
3154 msgid ""
3155 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3156 "unless you restart the program.\n"
3157 msgstr ""
3158 "Bemærk venligst at den viste nøglevaliditet ikke nødvendigvis er\n"
3159 "korrekt med mindre du genstarter programmet.\n"
3160
3161 msgid "revoked"
3162 msgstr "tilbagekaldt"
3163
3164 msgid "expired"
3165 msgstr "udløbet"
3166
3167 msgid ""
3168 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3169 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3170 msgstr ""
3171 "ADVARSEL: Intet bruger-id er blevet markeret som primær. Denne kommando\n"
3172 "        kan medføre at et anden bruger-id bliver den formodede primære.\n"
3173
3174 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3175 msgstr ""
3176
3177 #, fuzzy
3178 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3179 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3180 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3181
3182 msgid ""
3183 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3184 "versions\n"
3185 "         of PGP to reject this key.\n"
3186 msgstr ""
3187 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP2-stil. Tilføjelse af et billed-id kan "
3188 "medføre at\n"
3189 "          nogle version af PGP afviser denne nøgle.\n"
3190
3191 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3192 msgstr "Er du sikker på, at du stadig ønsker at tilføje den? (j/N) "
3193
3194 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3195 msgstr "Du må ikke tilføje et billed-id til en nøgle i PGP2-stil.\n"
3196
3197 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3198 msgstr "Slet denne gode underskrift? (j/N/a)"
3199
3200 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3201 msgstr "Slet denne ugyldige underskrift? (j/N/a)"
3202
3203 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3204 msgstr "Slet denne ukendte underskrift? (j/n/a)"
3205
3206 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3207 msgstr "Virkelig slette denne egenunderskrift? (j/N)"
3208
3209 #, c-format
3210 msgid "Deleted %d signature.\n"
3211 msgstr "Slettede %d underskrift.\n"
3212
3213 #, c-format
3214 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3215 msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
3216
3217 msgid "Nothing deleted.\n"
3218 msgstr "Intet slettet.\n"
3219
3220 msgid "invalid"
3221 msgstr "ugyldig"
3222
3223 #, c-format
3224 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3225 msgstr "Bruger-id »%s« komprimeret: %s\n"
3226
3227 #, c-format
3228 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3229 msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3230
3231 #, c-format
3232 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3233 msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrifter fjernet\n"
3234
3235 #, c-format
3236 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3237 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede minimeret\n"
3238
3239 #, c-format
3240 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3241 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede ryddet\n"
3242
3243 msgid ""
3244 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3245 "cause\n"
3246 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3247 msgstr ""
3248 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP 2.x-stil. Tilføjelse af en dedikeret "
3249 "tilbagekalder\n"
3250 "          kan medføre at nogle versioner af PGP afviser denne nøgle.\n"
3251
3252 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3253 msgstr ""
3254 "Du må ikke tilføje en dedikeret tilbagekalder til en nøgle i PGP 2.x-stil.\n"
3255
3256 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3257 msgstr "Indtast bruger'id for den dedikerede tilbagekalder: "
3258
3259 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3260 msgstr "kan ikke udpege en nøgle i PGP 2.x-stil som dedikeret tilbagekalder\n"
3261
3262 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3263 msgstr "du kan ikke udpege en nøgle som dets egen dedikerede tilbagekalder\n"
3264
3265 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3266 msgstr "denne nøgle er allerede blevet dedikeret som en tilbagekalder\n"
3267
3268 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3269 msgstr ""
3270 "ADVARSEL: Udpegning af en nøgle som en dedikeret tilbagekalder kan ikke "
3271 "fortrydes!\n"
3272
3273 msgid ""
3274 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3275 msgstr ""
3276 "Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
3277 "tilbagekalder? (j/N) "
3278
3279 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3280 msgstr "Fjern venligst markeringer fra de hemmelige nøgler.\n"
3281
3282 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3283 msgstr "Vælg venligst højst en undernøgle.\n"
3284
3285 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3286 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for en undernøgle.\n"
3287
3288 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3289 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for den primære nøgle.\n"
3290
3291 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3292 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3293
3294 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3295 msgstr "Ingen tilsvarende underskrift i hemmelig ring\n"
3296
3297 #, c-format
3298 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3299 msgstr "underskriftsundernøgle %s er allerede krydscertificeret\n"
3300
3301 #, c-format
3302 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3303 msgstr ""
3304 "undernøgle %s underskriver ikke og skal derfor ikke være krydscertificeret\n"
3305
3306 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3307 msgstr "Vælg venligst præcis en bruger-id.\n"
3308
3309 #, c-format
3310 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3311 msgstr "udelader v3 egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
3312
3313 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3314 msgstr "Indtast din foretrukne nøglerserveradresse: "
3315
3316 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3317 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at erstatte den? (j/N) "
3318
3319 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3320 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at slette den? (j/N) "
3321
3322 msgid "Enter the notation: "
3323 msgstr "Indtast notationen: "
3324
3325 msgid "Proceed? (y/N) "
3326 msgstr "Fortsæt? (j/N) "
3327
3328 #, c-format
3329 msgid "No user ID with index %d\n"
3330 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3331
3332 #, c-format
3333 msgid "No user ID with hash %s\n"
3334 msgstr "Ingen bruger-id med hash %s\n"
3335
3336 #, c-format
3337 msgid "No subkey with index %d\n"
3338 msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
3339
3340 #, c-format
3341 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3342 msgstr "bruger-id: »%s«\n"
3343
3344 #, c-format
3345 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3346 msgstr "underskrevet af din nøgle %s den %s%s%s\n"
3347
3348 msgid " (non-exportable)"
3349 msgstr " (kan ikke eksporteres)"
3350
3351 #, c-format
3352 msgid "This signature expired on %s.\n"
3353 msgstr "Denne underskrift udløb den %s.\n"
3354
3355 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3356 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at tilbagekalde den? (j/N) "
3357
3358 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3359 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne underskrift? (j/N) "
3360
3361 msgid "Not signed by you.\n"
3362 msgstr "Ikke underskrevet af dig.\n"
3363
3364 #, c-format
3365 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3366 msgstr "Du har underskrevet disse bruger-id'er på nøgle %s:\n"
3367
3368 msgid " (non-revocable)"
3369 msgstr " (kan ikke tilbagekaldes)"
3370
3371 #, c-format
3372 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3373 msgstr "tilbagekaldt af din nøgle %s på %s\n"
3374
3375 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3376 msgstr "Du er i gang med at tilbagekalde disse underskrifter:\n"
3377
3378 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3379 msgstr "Opret tilbagekaldscertifikaterne? (j/N) "
3380
3381 msgid "no secret key\n"
3382 msgstr "ingen hemmelig nøgle\n"
3383
3384 #, c-format
3385 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3386 msgstr "bruger-id »%s« er allerede tilbagekaldt\n"
3387
3388 #, c-format
3389 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3390 msgstr ""
3391 "ADVARSEL: En bruger-id-underskrift er dateret %d sekunder inde i fremtiden\n"
3392
3393 #, c-format
3394 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3395 msgstr "Nøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3396
3397 #, c-format
3398 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3399 msgstr "Undernøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3400
3401 #, c-format
3402 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3403 msgstr "Viser %s billed'id med størrelse %ld for nøgle %s (uid %d)\n"
3404
3405 #, c-format
3406 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3407 msgstr "præference »%s« duplikeret\n"
3408
3409 msgid "too many cipher preferences\n"
3410 msgstr "for mange chifferpræferencer\n"
3411
3412 msgid "too many digest preferences\n"
3413 msgstr "for mange sammendragpræferencer\n"
3414
3415 msgid "too many compression preferences\n"
3416 msgstr "for mange komprimeringspræferencer\n"
3417
3418 #, c-format
3419 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3420 msgstr "ugyldigt punkt »%s« i præferencestreng\n"
3421
3422 msgid "writing direct signature\n"
3423 msgstr "skriver direkte underskrift\n"
3424
3425 msgid "writing self signature\n"
3426 msgstr "skriver egenunderskrift\n"
3427
3428 msgid "writing key binding signature\n"
3429 msgstr "skriver underskrift for nøglebinding\n"
3430
3431 #, c-format
3432 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3433 msgstr "nøglestørrelse er ugyldig; bruger %u bit\n"
3434
3435 #, c-format
3436 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3437 msgstr "nøglestørrelse afrundet op til %u bit\n"
3438
3439 msgid ""
3440 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3441 msgstr ""
3442 "ADVARSEL: Nogle OpenPGP-programmer kan ikke håndtere en DS-nøgle med denne\n"
3443 "sammendragsstørrelse\n"
3444
3445 msgid "Sign"
3446 msgstr "Underskriv"
3447
3448 msgid "Certify"
3449 msgstr "Certificer"
3450
3451 msgid "Encrypt"
3452 msgstr "Krypter"
3453
3454 msgid "Authenticate"
3455 msgstr "Godkend"
3456
3457 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3458 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3459 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3460 #. functions:
3461 #.
3462 #. s = Toggle signing capability
3463 #. e = Toggle encryption capability
3464 #. a = Toggle authentication capability
3465 #. q = Finish
3466 #.
3467 msgid "SsEeAaQq"
3468 msgstr "UuKkGfAa"
3469
3470 #, c-format
3471 msgid "Possible actions for a %s key: "
3472 msgstr "Mulige handligner for en %s-nøgle: "
3473
3474 msgid "Current allowed actions: "
3475 msgstr "Aktuelt tilladte handlinger: "
3476
3477 #, c-format
3478 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3479 msgstr "   (%c) Skift evnen til at underskrive\n"
3480
3481 #, c-format
3482 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3483 msgstr "   (%c) Skift evnen til at kryptere\n"
3484
3485 #, c-format
3486 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3487 msgstr "   (%c) Skift evnen til at godkende\n"
3488
3489 #, c-format
3490 msgid "   (%c) Finished\n"
3491 msgstr "   (%c) Afsluttet\n"
3492
3493 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3494 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3495
3496 #, c-format
3497 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3498 msgstr "   (%d) RSA og RSA (standard)\n"
3499
3500 #, c-format
3501 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3502 msgstr "   (%d) DSA og Elgamal\n"
3503
3504 #, c-format
3505 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3506 msgstr "   (%d) DSA (kun underskriv)\n"
3507
3508 #, c-format
3509 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3510 msgstr "   (%d) RSA (kun underskriv)\n"
3511
3512 #, c-format
3513 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3514 msgstr "   (%d) Elgamal (kun krypter)\n"
3515
3516 #, c-format
3517 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3518 msgstr "   (%d) RSA (kun krypter)\n"
3519
3520 #, c-format
3521 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3522 msgstr "   (%d) DSA (angiv dine egne evner)\n"
3523
3524 #, c-format
3525 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3526 msgstr "   (%d) RSA (angiv dine egne evner)\n"
3527
3528 #, c-format
3529 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3530 msgstr "%s nøgler kan være mellem %u og %u bit lange.\n"
3531
3532 #, c-format
3533 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3534 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for undernøglen? (%u) "
3535
3536 #, c-format
3537 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3538 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (%u) "
3539
3540 #, c-format
3541 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3542 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
3543
3544 msgid ""
3545 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3546 "         0 = key does not expire\n"
3547 "      <n>  = key expires in n days\n"
3548 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3549 "      <n>m = key expires in n months\n"
3550 "      <n>y = key expires in n years\n"
3551 msgstr ""
3552 "Angiv i hvor lang tid nøglen skal være gyldig.\n"
3553 "         0 = nøgle udløber ikke\n"
3554 "      <n>  = nøgle udløber om n dage\n"
3555 "      <n>w = nøgle udløber om n uger\n"
3556 "      <n>m = nøgle udløber om n måneder\n"
3557 "      <n>y = nøgle udløber om n år\n"
3558
3559 msgid ""
3560 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3561 "         0 = signature does not expire\n"
3562 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3563 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3564 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3565 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3566 msgstr ""
3567 "Angiv i hvor lang tid underskriften skal være gyldig.\n"
3568 "         0 = underskriften udløber ikke\n"
3569 "      <n>  = underskriften udløber om n dage\n"
3570 "      <n>w = underskriften udløber om n uger\n"
3571 "      <n>m = underskriften udløber om n måneder\n"
3572 "      <n>y = underskriften udløber om n år\n"
3573
3574 msgid "Key is valid for? (0) "
3575 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
3576
3577 #, c-format
3578 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3579 msgstr "Underskrift er gyldig for? (%s) "
3580
3581 msgid "invalid value\n"
3582 msgstr "ugyldig værdi\n"
3583
3584 msgid "Key does not expire at all\n"
3585 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
3586
3587 msgid "Signature does not expire at all\n"
3588 msgstr "Underskriften udløber aldrig\n"
3589
3590 #, c-format
3591 msgid "Key expires at %s\n"
3592 msgstr "Nøglen udløber den %s\n"
3593
3594 #, c-format
3595 msgid "Signature expires at %s\n"
3596 msgstr "Underskriften udløber den %s\n"
3597
3598 msgid ""
3599 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3600 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3601 msgstr ""
3602 "Dit system kan ikke vise datoer efter 2038.\n"
3603 "Det vil dog blive korrekt håndteret op til 2106.\n"
3604
3605 msgid "Is this correct? (y/N) "
3606 msgstr "Er dette korrekt? (j/N) "
3607
3608 msgid ""
3609 "\n"
3610 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3611 "\n"
3612 msgstr ""
3613 "\n"
3614 "GnuPG skal konstruere et bruger-id for at identificere din nøgle.\n"
3615 "\n"
3616
3617 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3618 #. but you should keep your existing translation.  In case
3619 #. the new string is not translated this old string will
3620 #. be used.
3621 msgid ""
3622 "\n"
3623 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3624 "ID\n"
3625 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3626 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3627 "\n"
3628 msgstr ""
3629 "\n"
3630 "Du skal bruge en bruger-id for at identificere din nøgle; programmet "
3631 "konstruerer bruger-id'et\n"
3632 "fra fødselsnavn, kommentar og e-post-adresse i dette format:\n"
3633 "    »Heinrich Heine (digteren) <heinrichh@duesseldorf.de>«\n"
3634 "\n"
3635
3636 msgid "Real name: "
3637 msgstr "Fødselsnavn: "
3638
3639 msgid "Invalid character in name\n"
3640 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
3641
3642 msgid "Name may not start with a digit\n"
3643 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
3644
3645 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3646 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
3647
3648 msgid "Email address: "
3649 msgstr "E-post-adresse: "
3650
3651 msgid "Not a valid email address\n"
3652 msgstr "Ikke en gyldig e-post-adresse\n"
3653
3654 msgid "Comment: "
3655 msgstr "Kommentar: "
3656
3657 msgid "Invalid character in comment\n"
3658 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
3659
3660 #, c-format
3661 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3662 msgstr "Du bruger tegnsættet »%s«.\n"
3663
3664 #, c-format
3665 msgid ""
3666 "You selected this USER-ID:\n"
3667 "    \"%s\"\n"
3668 "\n"
3669 msgstr ""
3670 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
3671 "    \"%s\"\n"
3672 "\n"
3673
3674 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3675 msgstr "Placer ikke e-post-adressen i fødselsnavnet eller kommentaren\n"
3676
3677 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3678 msgstr "Sådant et bruger-id findes allerede på denne nøgle!\n"
3679
3680 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3681 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3682 #. string which should be translated accordingly and the
3683 #. letter changed to match the one in the answer string.
3684 #.
3685 #. n = Change name
3686 #. c = Change comment
3687 #. e = Change email
3688 #. o = Okay (ready, continue)
3689 #. q = Quit
3690 #.
3691 msgid "NnCcEeOoQq"
3692 msgstr "NnCcEeOoQq"
3693
3694 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3695 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)-post eller afslut(Q)? "
3696
3697 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3698 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/afslut(Q)? "
3699
3700 msgid "Please correct the error first\n"
3701 msgstr "Ret venligst fejlen først\n"
3702
3703 msgid ""
3704 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3705 "\n"
3706 msgstr ""
3707 "Du skal bruge en adgangsfrase til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
3708 "\n"
3709
3710 msgid ""
3711 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3712 "encryption key."
3713 msgstr ""
3714 "Indtast venligst en adgangsfrase til at beskytte sikkerhedskopien fortaget "
3715 "uden for kortet af den nye krypteringsnøgle."
3716
3717 #, c-format
3718 msgid "%s.\n"
3719 msgstr "%s.\n"
3720
3721 msgid ""
3722 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3723 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3724 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3725 "\n"
3726 msgstr ""
3727 "Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
3728 "Jeg giver dig en alligevel. Du kan ændre din adgangsfrase på\n"
3729 "ethvert tidspunkt ved at bruge dette program med tilvalget\n"
3730 "»--edit-key«.\n"
3731
3732 msgid ""
3733 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3734 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3735 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3736 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3737 msgstr ""
3738 "Vi skal oprette en masse tilfældige byte. Det er en god ide at udføre\n"
3739 "nogle andre handlinger (tryk på tastaturet, flyt musen, brug diskene)\n"
3740 "under oprettelse af primtallet; dette giver det vilkårlig\n"
3741 "taloprettelsesprogram en bedre mulighed for at opnå nok entropi.\n"
3742
3743 msgid "Key generation canceled.\n"
3744 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
3745
3746 #, c-format
3747 msgid "writing public key to `%s'\n"
3748 msgstr "skriver offentlig nøgle til »%s«\n"
3749
3750 #, c-format
3751 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3752 msgstr "skriver hemmelig nøglestump til »%s«\n"
3753
3754 #, c-format
3755 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3756 msgstr "skriver hemmelig nøgle til »%s«\n"
3757
3758 #, c-format
3759 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3760 msgstr "ingen skrivbar offentlig nøglering fundet: %s\n"
3761
3762 #, c-format
3763 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3764 msgstr "ingen skrivbar hemmelig nøglering fundet: %s\n"
3765
3766 #, c-format
3767 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3768 msgstr "fejl ved skrivning af offentlig nøglering »%s«: %s\n"
3769
3770 #, c-format
3771 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3772 msgstr "fejl ved skrivning af hemmelig nøglering »%s«: %s\n"
3773
3774 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3775 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og underskrevet.\n"
3776
3777 msgid ""
3778 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3779 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3780 msgstr ""
3781 "Bemærk at denne nøgle ikke kan bruges til kryptering. Du kan bruge\n"
3782 "kommandoen »--edit-key« til at oprette en undernøgle til dette formål.\n"
3783
3784 #, c-format
3785 msgid "Key generation failed: %s\n"
3786 msgstr "Nøgleoprettelse mislykkedes: %s\n"
3787
3788 #, c-format
3789 msgid ""
3790 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3791 msgstr ""
3792 "nøgle er blevet oprettet %lu sekund i fremtiden (tidsforskydning eller "
3793 "urproblem)\n"
3794
3795 #, c-format
3796 msgid ""
3797 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3798 msgstr ""
3799 "nøgle er blevet oprettet %lu sekunder i fremtiden (tidsforskydning eller "
3800 "urproblem)\n"
3801
3802 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3803 msgstr ""
3804 "BEMÆRK: Oprettelse af undernøgler for v3-nøgler overholder ikke OpenPGP\n"
3805
3806 msgid "Really create? (y/N) "
3807 msgstr "Vil du virkelig oprette? (j/N) "
3808
3809 #, c-format
3810 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3811 msgstr "lagring af nøgle på kort mislykkedes: %s\n"
3812
3813 #, c-format
3814 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3815 msgstr "kan ikke oprette sikkerhedskopifil »%s«: %s\n"
3816
3817 #, c-format
3818 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3819 msgstr "BEMÆRK: sikkerhedskopi af kortnøgle gemt på »%s«\n"
3820
3821 msgid "never     "
3822 msgstr "aldrig    "
3823
3824 msgid "Critical signature policy: "
3825 msgstr "Kritisk underskriftspolitik: "
3826
3827 msgid "Signature policy: "
3828 msgstr "Underskriftspolitik: "
3829
3830 msgid "Critical preferred keyserver: "
3831 msgstr "Kritisk foretrukken nøgleserver: "
3832
3833 msgid "Critical signature notation: "
3834 msgstr "Kritisk underskriftnotation: "
3835
3836 msgid "Signature notation: "
3837 msgstr "Underskriftsnotation: "
3838
3839 msgid "Keyring"
3840 msgstr "Nøglering"
3841
3842 msgid "Primary key fingerprint:"
3843 msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
3844
3845 msgid "     Subkey fingerprint:"
3846 msgstr "     Undernøglefingeraftryk:"
3847
3848 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3849 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3850 msgid " Primary key fingerprint:"
3851 msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
3852
3853 msgid "      Subkey fingerprint:"
3854 msgstr "  Undernøglefingeraftryk:"
3855
3856 msgid "      Key fingerprint ="
3857 msgstr "    Nøglefingeraftryk ="
3858
3859 #, fuzzy, c-format
3860 #| msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
3861 msgid "WARNING: a PGP-2 fingerprint is not safe\n"
3862 msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel sammendragsalgoritme %s\n"
3863
3864 msgid "      Card serial no. ="
3865 msgstr "   Serielnr. for kort ="
3866
3867 #, c-format
3868 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3869 msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
3870
3871 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3872 msgstr "ADVARSEL: 2 filer med fortrolig information findes.\n"
3873
3874 #, c-format
3875 msgid "%s is the unchanged one\n"
3876 msgstr "%s er den uændrede\n"
3877
3878 #, c-format
3879 msgid "%s is the new one\n"
3880 msgstr "%s er den nye\n"
3881
3882 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3883 msgstr "Ret venligst denne mulige sikkerhedsrisiko\n"
3884
3885 #, c-format
3886 msgid "caching keyring `%s'\n"
3887 msgstr "mellemlagrer nøglering »%s«\n"
3888
3889 #, c-format
3890 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3891 msgstr "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
3892
3893 #, c-format
3894 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3895 msgstr "%lu nøgler mellemlagret (%lu underskrifter)\n"
3896
3897 #, c-format
3898 msgid "%s: keyring created\n"
3899 msgstr "%s: nøglering oprettet\n"
3900
3901 msgid "include revoked keys in search results"
3902 msgstr "inkluder tilbagekaldte nøgler i søgeresultater"
3903
3904 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3905 msgstr "inkluder undernøgler når der søges efter nøgle-id"
3906
3907 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3908 msgstr "brug midlertidige filer til at sende data til nøgleserverhjælpere"
3909
3910 msgid "do not delete temporary files after using them"
3911 msgstr "slet ikke midlertidige filer efter at de er blevet brugt"
3912
3913 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3914 msgstr "hent automatisk nøgler når der verificeres underskrifter"
3915
3916 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3917 msgstr "overhold den foretrukne nøglerserveradresse angivet på nøglen"
3918
3919 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3920 msgstr "overhold PKA-posten angivet på en nøgle når der hentes nøgler"
3921
3922 #, c-format
3923 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3924 msgstr "ADVARSEL: nøgleserverindstilling »%s« bruges ikke på denne platform\n"
3925
3926 msgid "disabled"
3927 msgstr "deaktiveret"
3928
3929 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3930 msgstr "Indtal tal, N)æste eller Q) for Afslut > "
3931
3932 #, c-format
3933 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3934 msgstr "ugyldig nøgleserverprotokol (os %d!=håndtag %d)\n"
3935
3936 #, c-format
3937 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3938 msgstr "nøgle »%s« blev ikke fundet på nøgleserver\n"
3939
3940 msgid "key not found on keyserver\n"
3941 msgstr "nøgle blev ikke fundet på nøgleserver\n"
3942
3943 #, c-format
3944 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3945 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s server %s\n"
3946
3947 #, c-format
3948 msgid "requesting key %s from %s\n"
3949 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s\n"
3950
3951 #, c-format
3952 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3953 msgstr "søger efter navne fra %s server %s\n"
3954
3955 #, c-format
3956 msgid "searching for names from %s\n"
3957 msgstr "søger efter navne fra %s\n"
3958
3959 #, c-format