142ada2b034a047408e218d8aeffb29e5ab92cbf
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer, <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen, kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # Joe Hansen, <joedalton2@yahoo.dk>, 2012, 2014.
6 #
7 # deadlock -> baglås
8 # ownertrust -> ejertroværdighed (pålidelighed, tillid)
9 # record -> post
10 # trust -> troværdig (pålidelig, tillid)
11 # trustlist -> troværdig liste (betroet liste)
12 # user-id -> bruger-id'et
13 # 2012-06-05
14 msgid ""
15 msgstr ""
16 "Project-Id-Version: gnupg\n"
17 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
18 "PO-Revision-Date: 2012-11-04 20:27+0200\n"
19 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
20 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
21 "Language: da\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
26
27 #, c-format
28 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
29 msgstr "kan ikke oprette primtal med pbits=%u qbits=%u\n"
30
31 #, c-format
32 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
33 msgstr "kan ikke oprette et primtal med mindre end %d bit\n"
34
35 msgid "no entropy gathering module detected\n"
36 msgstr "intet modul for indsamling af entropi detekteret\n"
37
38 #, c-format
39 msgid "can't lock `%s': %s\n"
40 msgstr "kan ikke låse »%s«: %s\n"
41
42 #, c-format
43 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
44 msgstr "venter på lås på »%s« ...\n"
45
46 #, c-format
47 msgid "can't open `%s': %s\n"
48 msgstr "kan ikke åbne »%s«: %s\n"
49
50 #, c-format
51 msgid "can't stat `%s': %s\n"
52 msgstr "kan ikke køre »%s«: %s\n"
53
54 #, c-format
55 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
56 msgstr "»%s« er ikke en regulær fil - ignoreret\n"
57
58 msgid "note: random_seed file is empty\n"
59 msgstr "bemærk: filen random_seed er tom\n"
60
61 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
62 msgstr "ADVARSEL: ugyldig størrelse på filen random_seed - bruges ikke\n"
63
64 #, c-format
65 msgid "can't read `%s': %s\n"
66 msgstr "kan ikke læse »%s«: %s\n"
67
68 msgid "note: random_seed file not updated\n"
69 msgstr "bemærk: filen random_seed er ikke opdateret\n"
70
71 #, c-format
72 msgid "can't create `%s': %s\n"
73 msgstr "kan ikke oprette »%s«: %s\n"
74
75 #, c-format
76 msgid "can't write `%s': %s\n"
77 msgstr "kan ikke skrive »%s«: %s\n"
78
79 #, c-format
80 msgid "can't close `%s': %s\n"
81 msgstr "kan ikke lukke »%s«: %s\n"
82
83 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
84 msgstr "ADVARSEL: brug af usikkert vilkårligt taloprettelsesprogram!!\n"
85
86 msgid ""
87 "The random number generator is only a kludge to let\n"
88 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
89 "\n"
90 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
91 "\n"
92 msgstr ""
93 "Oprettelsesprogrammet for vilkårlige tal er kun en\n"
94 "midlertidig løsning - det er på ingen måde en stærk RNG!\n"
95 "\n"
96 "BRUG IKKE DATA OPRETTET MED DETTE PROGRAM!\n"
97 "\n"
98
99 msgid ""
100 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
101 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
102 "of the entropy.\n"
103 msgstr ""
104 "Vent venligst, der indsamles entropi. Lav noget andet hvis du\n"
105 "keder dig imens, da det vil forbedre kvaliteten på entropien.\n"
106
107 #, c-format
108 msgid ""
109 "\n"
110 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
111 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
112 msgstr ""
113 "\n"
114 "Ikke nok vilkårlige byte tilgængelig. Lav noget andet, så programmet\n"
115 "har en chance for at indsamle mere entropi! (har brug for yderligere %d "
116 "byte)\n"
117
118 #, c-format
119 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
120 msgstr "kunne ikke gemme fingeraftrykket: %s\n"
121
122 #, c-format
123 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
124 msgstr "kunne ikke gemme oprettelsesdatoen: %s\n"
125
126 #, c-format
127 msgid "reading public key failed: %s\n"
128 msgstr "læsning af offentlig nøgle mislykkedes: %s\n"
129
130 msgid "response does not contain the public key data\n"
131 msgstr "svar indeholder ikke data for offentlig nøgle\n"
132
133 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
134 msgstr "svar indeholder ikke RSA modulus'erne\n"
135
136 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
137 msgstr "svar indeholder ikke den RSA-offentlige eksponent\n"
138
139 #, c-format
140 msgid "using default PIN as %s\n"
141 msgstr "bruger standard-PIN som %s\n"
142
143 #, c-format
144 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
145 msgstr ""
146 "kunne ikke bruge standard-PIN som %s: %s - deaktiverer yderligere "
147 "standardbrug\n"
148
149 #, c-format
150 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
151 msgstr "||Indtast venligst PIN%%0A[sigs færdig: %lu]"
152
153 msgid "||Please enter the PIN"
154 msgstr "||Indtast venligst PIN'en"
155
156 #, c-format
157 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
158 msgstr "PIN-tilbagekald returnerede fejl: %s\n"
159
160 #, c-format
161 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
162 msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minimumlængde er %d\n"
163
164 #, c-format
165 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
166 msgstr "verificering af CHV%d mislykkedes: %s\n"
167
168 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
169 msgstr "fejl ved indhentelse af CHV-status fra kort\n"
170
171 msgid "card is permanently locked!\n"
172 msgstr "kort er permanent låst!\n"
173
174 #, c-format
175 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
176 msgstr "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
177
178 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
179 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
180 #, c-format
181 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
182 msgstr "|A|Ændr venligst administrator-PIN%%0A[tilbageværende forsøg: %d]"
183
184 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
185 msgstr "|A|Indtast venligst administrator-PIN'en"
186
187 msgid "access to admin commands is not configured\n"
188 msgstr "adgang til administratorkommandoer er ikke konfigureret\n"
189
190 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
191 msgstr "Nulstillingskode er ikke eller ikke mere tilgængelig\n"
192
193 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
194 msgstr "||Indtast venligst nulstillingskoden for kortet"
195
196 #, c-format
197 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
198 msgstr "Nulstillingskode er for kort; minimumlængde er %d\n"
199
200 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
201 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
202 #. to get some infos on the string.
203 msgid "|RN|New Reset Code"
204 msgstr "|RN|Ny nulstillingskode"
205
206 msgid "|AN|New Admin PIN"
207 msgstr "|AN|Ny administrator-PIN"
208
209 msgid "|N|New PIN"
210 msgstr "|N|Ny PIN"
211
212 #, c-format
213 msgid "error getting new PIN: %s\n"
214 msgstr "fejl ved indhentelse af ny PIN: %s\n"
215
216 msgid "error reading application data\n"
217 msgstr "fejl ved læsning af programdata\n"
218
219 msgid "error reading fingerprint DO\n"
220 msgstr "fejl ved læsning af fingeraftryk DO\n"
221
222 msgid "key already exists\n"
223 msgstr "nøgle findes allerede\n"
224
225 msgid "existing key will be replaced\n"
226 msgstr "eksisterende nøgle vil blive erstattet\n"
227
228 msgid "generating new key\n"
229 msgstr "opretter ny nøgle\n"
230
231 msgid "writing new key\n"
232 msgstr "skriver ny nøgle\n"
233
234 msgid "creation timestamp missing\n"
235 msgstr "oprettelsestidsstempel mangler\n"
236
237 #, c-format
238 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
239 msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke størrelsen %d bit\n"
240
241 #, c-format
242 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
243 msgstr "RSA offentlig eksponent mangler eller større end %d bit\n"
244
245 #, c-format
246 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
247 msgstr "RSA-primtal %s mangler eller har ikke størrelsen %d bit\n"
248
249 #, c-format
250 msgid "failed to store the key: %s\n"
251 msgstr "kunne ikke gemme nøglen: %s\n"
252
253 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
254 msgstr "vent venligst mens nøglen bliver oprettet ...\n"
255
256 msgid "generating key failed\n"
257 msgstr "oprettelse af nøgle mislykkedes\n"
258
259 #, c-format
260 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
261 msgstr "nøgleoprettelse færdig (%d sekunder)\n"
262
263 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
264 msgstr "ugyldig struktur for OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
265
266 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
267 msgstr "fingeraftryk på kort matcher ikke den anmodte\n"
268
269 #, c-format
270 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
271 msgstr "kort understøtter ikke sammendragsalgoritme %s\n"
272
273 #, c-format
274 msgid "signatures created so far: %lu\n"
275 msgstr "underskrifter oprettet indtil videre: %lu\n"
276
277 msgid ""
278 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
279 msgstr ""
280 "verifikation af administrator-PIN er i øjeblikket forbudt via denne "
281 "kommando\n"
282
283 #, c-format
284 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
285 msgstr "kan ikke tilgå %s - ugyldig OpenPGP-kort?\n"
286
287 #, c-format
288 msgid "armor: %s\n"
289 msgstr "panser: %s\n"
290
291 msgid "invalid armor header: "
292 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
293
294 msgid "armor header: "
295 msgstr "panserhoved: "
296
297 msgid "invalid clearsig header\n"
298 msgstr "ugyldigt clearsig-hoved\n"
299
300 msgid "unknown armor header: "
301 msgstr "ukendt panserhoved: "
302
303 msgid "nested clear text signatures\n"
304 msgstr "indlejrede underskrifter i klartekst\n"
305
306 msgid "unexpected armor: "
307 msgstr "uventet panser: "
308
309 msgid "invalid dash escaped line: "
310 msgstr "ugyldig striplet undvegen linje: "
311
312 #, c-format
313 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
314 msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
315
316 msgid "premature eof (no CRC)\n"
317 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
318
319 msgid "premature eof (in CRC)\n"
320 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
321
322 msgid "malformed CRC\n"
323 msgstr "ugyldig udformet CRC\n"
324
325 #, c-format
326 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
327 msgstr "CRC-fejl; %06lx - %06lx\n"
328
329 msgid "premature eof (in trailer)\n"
330 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
331
332 msgid "error in trailer line\n"
333 msgstr "fejl i trailerlinje\n"
334
335 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
336 msgstr "ingen gyldige OpenPGP-data fundet.\n"
337
338 #, c-format
339 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
340 msgstr "ugyldigt panser: linje længere end %d tegn\n"
341
342 msgid ""
343 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
344 msgstr ""
345 "citeret udskrivingstegn i panser - måske på grund af en fejlbehæftet MTA\n"
346
347 #, c-format
348 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
349 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
350
351 #, c-format
352 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
353 msgstr "OpenPGP-kortnr. %s detekteret\n"
354
355 msgid "can't do this in batch mode\n"
356 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand\n"
357
358 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
359 msgstr "Denne kommando er kun tilgængelig for version 2-kort\n"
360
361 msgid "Your selection? "
362 msgstr "Dit valg? "
363
364 msgid "[not set]"
365 msgstr "[ikke indstillet]"
366
367 msgid "male"
368 msgstr "mand"
369
370 msgid "female"
371 msgstr "kvinde"
372
373 msgid "unspecified"
374 msgstr "ikke angivet"
375
376 msgid "not forced"
377 msgstr "ikke tvunget"
378
379 msgid "forced"
380 msgstr "tvunget"
381
382 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
383 msgstr "Fejl: Kun ren ASCII er tilladt i øjeblikket.\n"
384
385 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
386 msgstr "Fejl: Tegnet »<« må ikke bruges.\n"
387
388 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
389 msgstr "Fejl: Dobbelt mellemrum er ikke tilladt.\n"
390
391 msgid "Cardholder's surname: "
392 msgstr "Kortholders efternavn: "
393
394 msgid "Cardholder's given name: "
395 msgstr "Kortholders fornavn: "
396
397 #, c-format
398 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
399 msgstr "Fejl: Kombineret navn er for langt (begrænsningen er på %d tegn).\n"
400
401 msgid "URL to retrieve public key: "
402 msgstr "Adresse hvor offentlig nøgle skal hentes: "
403
404 #, c-format
405 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
406 msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
407
408 #, c-format
409 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
410 msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
411
412 #, c-format
413 msgid "error reading `%s': %s\n"
414 msgstr "fejl ved læsning af »%s«: %s\n"
415
416 #, c-format
417 msgid "error writing `%s': %s\n"
418 msgstr "fejl ved skrivning af »%s«: %s\n"
419
420 msgid "Login data (account name): "
421 msgstr "Loginddata (kontonavn): "
422
423 #, c-format
424 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
425 msgstr "Fejl: Loginddata er for lange (begrænsningen er %d tegn).\n"
426
427 msgid "Private DO data: "
428 msgstr "Private DO-data: "
429
430 #, c-format
431 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
432 msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
433
434 msgid "Language preferences: "
435 msgstr "Sprogpræferencer: "
436
437 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
438 msgstr "Fejl: ugyldig længde for præferencestreng.\n"
439
440 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
441 msgstr "Fejl: ugyldige tegn i præferencestreng.\n"
442
443 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
444 msgstr "Køn ((M)and, Kvinde(F) eller mellemrum): "
445
446 msgid "Error: invalid response.\n"
447 msgstr "Fejl: ugyldigt svar.\n"
448
449 msgid "CA fingerprint: "
450 msgstr "CA-fingeraftryk: "
451
452 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
453 msgstr "Fejl: Ugyldigt formateret fingeraftryk.\n"
454
455 #, c-format
456 msgid "key operation not possible: %s\n"
457 msgstr "nøglehandling er ikke mulig: %s\n"
458
459 msgid "not an OpenPGP card"
460 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
461
462 #, c-format
463 msgid "error getting current key info: %s\n"
464 msgstr "fejl ved indhentelse af aktuel nøgleinformation: %s\n"
465
466 msgid "Replace existing key? (y/N) "
467 msgstr "Erstat eksisterende nøgle? (j/N) "
468
469 msgid ""
470 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
471 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
472 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
473 msgstr ""
474 "BEMÆRK: Der er ingen garanti for at kortet understøtter den ønskede\n"
475 "        størrelse. Hvis nøgleoprettelsen ikke lykkes, så kontroller\n"
476 "        dokumentationen for dit kort for at se hvilke størrelser, der\n"
477 "        er tilladt.\n"
478
479 #, c-format
480 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
481 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for underskriftsnøglen (%u) "
482
483 #, c-format
484 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
485 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for krypteringsnøglen? (%u) "
486
487 #, c-format
488 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
489 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for godkendelsesnøglen? (%u) "
490
491 #, c-format
492 msgid "rounded up to %u bits\n"
493 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
494
495 #, c-format
496 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
497 msgstr "%s nøglestørrelser skal være i intervallet %u-%u\n"
498
499 #, c-format
500 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
501 msgstr "Kortet vil nu blive omkonfigureret til at oprette en nøgle på %u bit\n"
502
503 #, c-format
504 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
505 msgstr "fejl ved ændring af størrelsen på nøglen %d til %u bit: %s\n"
506
507 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
508 msgstr ""
509 "Lav sikkerhedskopi et andet sted end på kortet for krypteringsnøglen? (J/n) "
510
511 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
512 msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
513
514 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
515 msgstr "Erstat eksisterende nøgler (j/N) "
516
517 #, c-format
518 msgid ""
519 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
520 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
521 "You should change them using the command --change-pin\n"
522 msgstr ""
523 "Bemærk venligst at fabriksindstillingerne for PIN'erne er\n"
524 "   PIN = »%s«     Admin-PIN = »%s«\n"
525 "Du bør ændre dem med kommandoen --change-pin\n"
526
527 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
528 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle der skal oprettes:\n"
529
530 msgid "   (1) Signature key\n"
531 msgstr "   (1) Underskriftsnøgle\n"
532
533 msgid "   (2) Encryption key\n"
534 msgstr "   (2) Krypteringsnøgle\n"
535
536 msgid "   (3) Authentication key\n"
537 msgstr "   (3) Godkendelsesnøgle\n"
538
539 msgid "Invalid selection.\n"
540 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
541
542 msgid "Please select where to store the key:\n"
543 msgstr "Vælg venligst hvor nøglen skal gemmes:\n"
544
545 msgid "unknown key protection algorithm\n"
546 msgstr "ukendt nøglebeskyttelsessalgoritme\n"
547
548 msgid "secret parts of key are not available\n"
549 msgstr "hemmelige dele af nøglen er ikke tilgængelige\n"
550
551 msgid "secret key already stored on a card\n"
552 msgstr "hemmelig nøgle er allerede gemt på et kort\n"
553
554 #, c-format
555 msgid "error writing key to card: %s\n"
556 msgstr "fejl ved skrivning af nøgle til kort: %s\n"
557
558 msgid "quit this menu"
559 msgstr "afslut denne menu"
560
561 msgid "show admin commands"
562 msgstr "vis administratorkommandoer"
563
564 msgid "show this help"
565 msgstr "vis denne hjælpetekst"
566
567 msgid "list all available data"
568 msgstr "vis alle tilgængelige data"
569
570 msgid "change card holder's name"
571 msgstr "ændr kortholders navn"
572
573 msgid "change URL to retrieve key"
574 msgstr "ændr adresse for at indhente nøgle"
575
576 msgid "fetch the key specified in the card URL"
577 msgstr "hent nøglen angivet i kortadressen"
578
579 msgid "change the login name"
580 msgstr "ændr logindnavnet"
581
582 msgid "change the language preferences"
583 msgstr "ændr sprogpræferencerne"
584
585 msgid "change card holder's sex"
586 msgstr "ændr kortholders køn"
587
588 msgid "change a CA fingerprint"
589 msgstr "ændr et CA-fingeraftryk"
590
591 msgid "toggle the signature force PIN flag"
592 msgstr "skift force PIN-flag for underskriften"
593
594 msgid "generate new keys"
595 msgstr "opret nye nøgler"
596
597 msgid "menu to change or unblock the PIN"
598 msgstr "menu til at ændre eller fjerne blokering for PIN'en"
599
600 msgid "verify the PIN and list all data"
601 msgstr "verificer PIN'en og vis alle data"
602
603 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
604 msgstr "fjern blokering for PIN'en med en nulstillingskode"
605
606 msgid "gpg/card> "
607 msgstr "gpg/card> "
608
609 msgid "Admin-only command\n"
610 msgstr "Kommandoer kun for administratoren\n"
611
612 msgid "Admin commands are allowed\n"
613 msgstr "Administratorkommandoer er tilladt\n"
614
615 msgid "Admin commands are not allowed\n"
616 msgstr "Administratorkommandoer er ikke tilladt\n"
617
618 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
619 msgstr "Ugyldig kommando (prøv »help«)\n"
620
621 msgid "card reader not available\n"
622 msgstr "kortlæser er ikke tilgængelig\n"
623
624 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
625 msgstr ""
626 "Indsæt venligst kortet og tryk på retur eller indtast »c« for at afbryde: "
627
628 #, c-format
629 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
630 msgstr "valg af openpgp mislykkedes: %s\n"
631
632 #, c-format
633 msgid ""
634 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
635 "   %.*s\n"
636 msgstr ""
637 "Fjern venligst det aktuelle kort og indsæt det med serielnummeret:\n"
638 "   %.*s\n"
639
640 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
641 msgstr "Tryk retur når klar eller indtast »c« for at afbryde: "
642
643 msgid "Enter New Admin PIN: "
644 msgstr "Indtast ny administrator-PIN: "
645
646 msgid "Enter New PIN: "
647 msgstr "Indtast ny PIN: "
648
649 msgid "Enter Admin PIN: "
650 msgstr "Indtast administrator-PIN: "
651
652 msgid "Enter PIN: "
653 msgstr "Indtast PIN: "
654
655 msgid "Repeat this PIN: "
656 msgstr "Gentag denne PIN: "
657
658 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
659 msgstr "PIN er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
660
661 #, c-format
662 msgid "can't open `%s'\n"
663 msgstr "kan ikke åbne »%s«\n"
664
665 msgid "--output doesn't work for this command\n"
666 msgstr "--output virker ikke for denne kommando\n"
667
668 #, c-format
669 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
670 msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
671
672 #, c-format
673 msgid "error reading keyblock: %s\n"
674 msgstr "fejl ved læsning af nøgleblok: %s\n"
675
676 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
677 msgstr "(med mindre du angiver nøglen med fingeraftryk)\n"
678
679 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
680 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand uden »--yes«\n"
681
682 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
683 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? (j/N) "
684
685 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
686 msgstr "Dette er en hemmelig nøgle! - Slet? (j/N) "
687
688 #, c-format
689 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
690 msgstr "sletning af nøgleblok mislykkedes: %s\n"
691
692 msgid "ownertrust information cleared\n"
693 msgstr "information om ejertroværdighed ryddet\n"
694
695 #, c-format
696 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
697 msgstr "der er en hemmelig nøgle for offentlig nøgle »%s«!\n"
698
699 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
700 msgstr "brug tilvalget »--delete-secret-keys« for at slette den først.\n"
701
702 #, c-format
703 msgid "error creating passphrase: %s\n"
704 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
705
706 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
707 msgstr "kan ikke bruge en symmetrisk ESK-pakke på grund af S2K-tilstanden\n"
708
709 #, c-format
710 msgid "using cipher %s\n"
711 msgstr "bruger chiffer %s\n"
712
713 #, c-format
714 msgid "`%s' already compressed\n"
715 msgstr "»%s« allerede komprimeret\n"
716
717 #, c-format
718 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
719 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en tom fil\n"
720
721 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
722 msgstr ""
723 "du kan kun kryptere til RSA-nøgler for 2048 bit eller mindre i tilstanden --"
724 "pgp2\n"
725
726 #, c-format
727 msgid "reading from `%s'\n"
728 msgstr "læser fra »%s«\n"
729
730 msgid ""
731 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
732 msgstr "kan ikke bruge IDEA-chifferen for alle nøglerne du krypterer til.\n"
733
734 #, c-format
735 msgid ""
736 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
737 msgstr ""
738 "ADVARSEL: Tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens "
739 "præferencer\n"
740
741 #, c-format
742 msgid ""
743 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
744 "preferences\n"
745 msgstr ""
746 "ADVARSEL: Tvang for komprimeringsalgoritme %s (%d) overtræder modtagerens "
747 "præferencer\n"
748
749 #, c-format
750 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
751 msgstr ""
752 "tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens præferencer\n"
753
754 #, c-format
755 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
756 msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
757
758 #, c-format
759 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
760 msgstr "%s/%s krypteret for: »%s«\n"
761
762 #, c-format
763 msgid "%s encrypted data\n"
764 msgstr "%s krypterede data\n"
765
766 #, c-format
767 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
768 msgstr "krypteret med ukendt algoritme %d\n"
769
770 msgid ""
771 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
772 msgstr ""
773 "ADVARSEL: Besked blev krypteret med en svag nøgle i den symmetriske "
774 "chiffer.\n"
775
776 msgid "problem handling encrypted packet\n"
777 msgstr "problem ved håndtering af krypteret pakke\n"
778
779 msgid "no remote program execution supported\n"
780 msgstr "kørsel via eksternt program er ikke understøttet\n"
781
782 #, c-format
783 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
784 msgstr "kan ikke oprette mappe »%s«: %s\n"
785
786 msgid ""
787 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
788 msgstr ""
789 "kald fra eksterne programmer er deaktiveret på grund af usikre rettigheder "
790 "for indstillingsfil\n"
791
792 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
793 msgstr ""
794 "denne platform kræver midlertidige filer når der kaldes eksterne programmer\n"
795
796 #, c-format
797 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
798 msgstr "kan ikke køre program »%s«: %s\n"
799
800 #, c-format
801 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
802 msgstr "kan ikke køre skal »%s«: %s\n"
803
804 #, c-format
805 msgid "system error while calling external program: %s\n"
806 msgstr "systemfejl under kald af eksternt program: %s\n"
807
808 msgid "unnatural exit of external program\n"
809 msgstr "unaturlig afslutning på eksternt program\n"
810
811 msgid "unable to execute external program\n"
812 msgstr "kan ikke køre eksternt program\n"
813
814 #, c-format
815 msgid "unable to read external program response: %s\n"
816 msgstr "kan ikke læse svar fra eksternt program: %s\n"
817
818 #, c-format
819 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
820 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig fil (%s) »%s«: %s\n"
821
822 #, c-format
823 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
824 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig mappe »%s«: %s\n"
825
826 msgid "export signatures that are marked as local-only"
827 msgstr "eksportunderskrifter som er markeret som kun lokale"
828
829 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
830 msgstr "bruger-id'er for eksportattributter (normalt billed-id'er)"
831
832 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
833 msgstr "tilbagekaldsnøgler for eksport markeret som »sensitive«"
834
835 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
836 msgstr "fjern adgangsfrasen fra eksporterede undernøgler"
837
838 msgid "remove unusable parts from key during export"
839 msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
840
841 msgid "remove as much as possible from key during export"
842 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
843
844 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
845 msgstr "eksport af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
846
847 #, c-format
848 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
849 msgstr "nøgle %s: ikke beskyttet - udeladt\n"
850
851 #, c-format
852 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
853 msgstr "nøgle %s: nøgle i PGP 2.x-stil - udeladt\n"
854
855 #, c-format
856 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
857 msgstr "nøgle %s: nøglemateriale på kort - udeladt\n"
858
859 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
860 msgstr "eksporterer en ubeskyttet undernøgle\n"
861
862 #, c-format
863 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
864 msgstr "kunne ikke fjerne beskyttelse på undernøgle: %s\n"
865
866 #, c-format
867 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
868 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøgle %s har ikke en simpel SK-kontrolsum\n"
869
870 msgid "WARNING: nothing exported\n"
871 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
872
873 msgid ""
874 "@Commands:\n"
875 " "
876 msgstr ""
877 "@Kommandoer:\n"
878 " "
879
880 msgid "|[file]|make a signature"
881 msgstr "|[file]|opret en underskrift"
882
883 msgid "|[file]|make a clear text signature"
884 msgstr "|[file]|opret en underskrift i klartekst"
885
886 msgid "make a detached signature"
887 msgstr "opret en separat underskrift"
888
889 msgid "encrypt data"
890 msgstr "krypter data"
891
892 msgid "encryption only with symmetric cipher"
893 msgstr "krypter kun med symmetrisk chiffer"
894
895 msgid "decrypt data (default)"
896 msgstr "afkrypter data (standard)"
897
898 msgid "verify a signature"
899 msgstr "godkend en underskrift"
900
901 msgid "list keys"
902 msgstr "vis nøgler"
903
904 msgid "list keys and signatures"
905 msgstr "vis nøgler og underskrifter"
906
907 msgid "list and check key signatures"
908 msgstr "vis og kontroller nøgleunderskrifter"
909
910 msgid "list keys and fingerprints"
911 msgstr "vis nøgler og fingeraftryk"
912
913 msgid "list secret keys"
914 msgstr "vis hemmelige nøgler"
915
916 msgid "generate a new key pair"
917 msgstr "opret et nyt nøglepar"
918
919 msgid "remove keys from the public keyring"
920 msgstr "fjern nøgler fra den offentlige nøglering"
921
922 msgid "remove keys from the secret keyring"
923 msgstr "fjern nøgler fra den hemmelige nøglering"
924
925 msgid "sign a key"
926 msgstr "underskriv en nøgle"
927
928 msgid "sign a key locally"
929 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
930
931 msgid "sign or edit a key"
932 msgstr "underskriv eller rediger en nøgle"
933
934 msgid "generate a revocation certificate"
935 msgstr "opret et tilbagekaldscertifikat"
936
937 msgid "export keys"
938 msgstr "eksporter nøgler"
939
940 msgid "export keys to a key server"
941 msgstr "eksporter nøgler til en nøgletjener"
942
943 msgid "import keys from a key server"
944 msgstr "importer nøgler fra en nøgleserver"
945
946 msgid "search for keys on a key server"
947 msgstr "søg efter nøgler på en nøgleserver"
948
949 msgid "update all keys from a keyserver"
950 msgstr "opdater alle nøgler fra en nøgleserver"
951
952 msgid "import/merge keys"
953 msgstr "importer/sammenføj nøgler"
954
955 msgid "print the card status"
956 msgstr "udskriv kortstatus"
957
958 msgid "change data on a card"
959 msgstr "ændr data på et kort"
960
961 msgid "change a card's PIN"
962 msgstr "ændr et korts PIN"
963
964 msgid "update the trust database"
965 msgstr "opdater troværdighedsdatabasen"
966
967 msgid "|algo [files]|print message digests"
968 msgstr "|algo [files]|vis beskedsammendrag"
969
970 msgid ""
971 "@\n"
972 "Options:\n"
973 " "
974 msgstr ""
975 "@\n"
976 "Tilvalg:\n"
977 " "
978
979 msgid "create ascii armored output"
980 msgstr "opret ascii-pansrede uddata"
981
982 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
983 msgstr "|NAME|krypter for NAVN"
984
985 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
986 msgstr "brug dette bruger-id til at underskrive eller afkryptere"
987
988 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
989 msgstr "|N|sæt komprimeringsniveauet til N (0 deaktiverer)"
990
991 msgid "use canonical text mode"
992 msgstr "brug kanonisk teksttilstand"
993
994 msgid "use as output file"
995 msgstr "brug som uddatafil"
996
997 msgid "verbose"
998 msgstr "uddybende"
999
1000 msgid "do not make any changes"
1001 msgstr "lav ingen ændringer"
1002
1003 msgid "prompt before overwriting"
1004 msgstr "spørg før overskrivning"
1005
1006 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1007 msgstr "brug streng OpenPGP-opførsel"
1008
1009 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1010 msgstr "opret PGP 2.x-kompatible beskeder"
1011
1012 msgid ""
1013 "@\n"
1014 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1015 msgstr ""
1016 "@\n"
1017 "(Se manualsiden for en fuldstændig liste over alle kommandoer og tilvalg)\n"
1018
1019 msgid ""
1020 "@\n"
1021 "Examples:\n"
1022 "\n"
1023 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1024 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1025 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1026 " --list-keys [names]        show keys\n"
1027 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1028 msgstr ""
1029 "@\n"
1030 "Eksempler:\n"
1031 "\n"
1032 " -se -r Mikael [fil]        underskriv og krypter for bruger Mikael\n"
1033 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstunderskrift\n"
1034 " --detach-sign [fil]        lav en separat underskrift\n"
1035 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
1036 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
1037
1038 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1039 msgstr "Rapporter venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1040
1041 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1042 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
1043
1044 # Skal alt dette oversættes eller er det tilvalgene?
1045 msgid ""
1046 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1047 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1048 "Default operation depends on the input data\n"
1049 msgstr ""
1050 "Syntaks: gpg [tilvalg] [filer]\n"
1051 "Sign, check, encrypt eller decrypt\n"
1052 "standardhandling afhænger af inddata\n"
1053
1054 msgid ""
1055 "\n"
1056 "Supported algorithms:\n"
1057 msgstr ""
1058 "\n"
1059 "Understøttede algoritmer:\n"
1060
1061 msgid "Pubkey: "
1062 msgstr "Pubkey: "
1063
1064 msgid "Cipher: "
1065 msgstr "Chiffer: "
1066
1067 msgid "Hash: "
1068 msgstr "Hash: "
1069
1070 msgid "Compression: "
1071 msgstr "Komprimering: "
1072
1073 msgid "usage: gpg [options] "
1074 msgstr "brug: gpg [tilvalg] "
1075
1076 msgid "conflicting commands\n"
1077 msgstr "kommandoer er i konflikt\n"
1078
1079 #, c-format
1080 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1081 msgstr "ingen = tegn fundet i gruppedefinition »%s«\n"
1082
1083 #, c-format
1084 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1085 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab af hjemmemappe »%s«\n"
1086
1087 #, c-format
1088 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1089 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
1090
1091 #, c-format
1092 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1093 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
1094
1095 #, c-format
1096 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1097 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
1098
1099 #, c-format
1100 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1101 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på hjemmemappe »%s«\n"
1102
1103 #, c-format
1104 msgid ""
1105 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1106 msgstr ""
1107 "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
1108
1109 #, c-format
1110 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1111 msgstr "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
1112
1113 #, c-format
1114 msgid ""
1115 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1116 msgstr ""
1117 "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
1118
1119 #, c-format
1120 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1121 msgstr "ukendt konfigurationspunkt »%s«\n"
1122
1123 msgid "display photo IDs during key listings"
1124 msgstr "vis billed-id'er under nøglevisninger"
1125
1126 msgid "show policy URLs during signature listings"
1127 msgstr "vil politikadresser under underskriftvisninger"
1128
1129 msgid "show all notations during signature listings"
1130 msgstr "vis alle notationer under underskriftvisninger"
1131
1132 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1133 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftvisninger"
1134
1135 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1136 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftvisninger"
1137
1138 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1139 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftvisninger"
1140
1141 msgid "show user ID validity during key listings"
1142 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
1143
1144 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1145 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i nøglevisninger"
1146
1147 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1148 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne undernøgler i nøglevisninger"
1149
1150 msgid "show the keyring name in key listings"
1151 msgstr "vis nøgleringsnavnet i nøglevisninger"
1152
1153 msgid "show expiration dates during signature listings"
1154 msgstr "vis udløbsdatoer under underskriftvisninger"
1155
1156 #, c-format
1157 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1158 msgstr "BEMÆRK: Gammel standardfil for tilvalg »%s« blev ignoreret\n"
1159
1160 #, c-format
1161 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1162 msgstr "BEMÆRK: Ingen standardfil for tilvalg »%s«\n"
1163
1164 #, c-format
1165 msgid "option file `%s': %s\n"
1166 msgstr "tilvalgsfil »%s«: %s\n"
1167
1168 #, c-format
1169 msgid "reading options from `%s'\n"
1170 msgstr "læser tilvalg fra »%s«\n"
1171
1172 #, c-format
1173 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1174 msgstr "BEMÆRK: %s er ikke til normal brug!\n"
1175
1176 #, c-format
1177 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1178 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
1179
1180 #, c-format
1181 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1182 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1183
1184 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1185 msgstr "kunne ikke fortolke nøgleserveradresse\n"
1186
1187 #, c-format
1188 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1189 msgstr "%s:%d: ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
1190
1191 msgid "invalid keyserver options\n"
1192 msgstr "ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
1193
1194 #, c-format
1195 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1196 msgstr "%s:%d: ugyldige importindstillinger\n"
1197
1198 msgid "invalid import options\n"
1199 msgstr "ugyldige importindstillinger\n"
1200
1201 #, c-format
1202 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1203 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportindstillinger\n"
1204
1205 msgid "invalid export options\n"
1206 msgstr "ugyldige eksportindstillinger\n"
1207
1208 #, c-format
1209 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1210 msgstr "%s:%d: ugyldige listeindstillinger\n"
1211
1212 msgid "invalid list options\n"
1213 msgstr "ugyldige listeindstillinger\n"
1214
1215 msgid "display photo IDs during signature verification"
1216 msgstr "vis billed-id'er under underskriftverificering"
1217
1218 msgid "show policy URLs during signature verification"
1219 msgstr "vis politikadresser under underskriftverificering"
1220
1221 msgid "show all notations during signature verification"
1222 msgstr "vis alle notationer under underskriftverificering"
1223
1224 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1225 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftverificering"
1226
1227 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1228 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftverificering"
1229
1230 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1231 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftverificering"
1232
1233 msgid "show user ID validity during signature verification"
1234 msgstr "vis bruger-id-validitet under underskriftverificering"
1235
1236 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1237 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i underskriftverificering"
1238
1239 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1240 msgstr "vis kun den primære bruger-id i underskriftverificering"
1241
1242 msgid "validate signatures with PKA data"
1243 msgstr "valider underskrifter med PKA-data"
1244
1245 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1246 msgstr "hæv troværdigheden for underskrifter med gyldige PKA-data"
1247
1248 #, c-format
1249 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1250 msgstr "%s:%d: ugyldige verificeringsindstillinger\n"
1251
1252 msgid "invalid verify options\n"
1253 msgstr "ugyldige verificeringsindstillinger\n"
1254
1255 #, c-format
1256 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1257 msgstr "kunne ikke angive kørselssti til %s\n"
1258
1259 #, c-format
1260 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1261 msgstr "%s:%d: ugyldig liste for auto-key-locate\n"
1262
1263 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1264 msgstr "ugyldig liste for auto-key-locate\n"
1265
1266 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1267 msgstr "ADVARSEL: program kan oprette en kernefil!\n"
1268
1269 #, c-format
1270 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1271 msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
1272
1273 #, c-format
1274 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1275 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
1276
1277 #, c-format
1278 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1279 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
1280
1281 #, c-format
1282 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1283 msgstr "BEMÆRK: %s er ikke tilgængelig i denne session\n"
1284
1285 #, c-format
1286 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1287 msgstr "vil ikke køre med usikker hukommelse på grund af %s\n"
1288
1289 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1290 msgstr ""
1291 "du kan kun lave frakoblede eller rydde underskrifter i tilstanden --pgp2\n"
1292
1293 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1294 msgstr "du kan ikke underskrive og kryptere på samme tid i tilstanden --pgp2\n"
1295
1296 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1297 msgstr ""
1298 "du skal bruge filer (og ikke en datakanal) når du arbejder med --pgp2 "
1299 "aktiveret\n"
1300
1301 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1302 msgstr "kryptering af en besked i tilstanden --pgp2 kræver IDEA-chifret\n"
1303
1304 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1305 msgstr "valgt chifferalgoritme er ugyldig\n"
1306
1307 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1308 msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
1309
1310 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1311 msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
1312
1313 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1314 msgstr "valgt algoritme for certifikationssammendrag er ugyldig\n"
1315
1316 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1317 msgstr "completes-needed skal være større end 0\n"
1318
1319 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1320 msgstr "marginals-needed skal være større end 1\n"
1321
1322 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1323 msgstr "max-cert-depth skal være i intervallet fra 1 til 255\n"
1324
1325 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1326 msgstr "ugyldigt default-cert-level; skal være 0, 1, 2 eller 3\n"
1327
1328 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1329 msgstr "ugyldigt min-cert-level; skal være 1, 2 eller 3\n"
1330
1331 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1332 msgstr "BEMÆRK: simpel S2K-tilstand (0) frarådes på det skarpeste\n"
1333
1334 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1335 msgstr "ugyldig S2K-tilstand; skal være 0, 1 eller 3\n"
1336
1337 msgid "invalid default preferences\n"
1338 msgstr "ugyldige standardpræferencer\n"
1339
1340 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1341 msgstr "ugyldige præferencer for personlig chiffer\n"
1342
1343 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1344 msgstr "ugyldige præferencer for personlig sammendrag\n"
1345
1346 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1347 msgstr "ugyldige præferencer for personlig komprimering\n"
1348
1349 #, c-format
1350 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1351 msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
1352
1353 #, c-format
1354 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1355 msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
1356
1357 #, c-format
1358 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1359 msgstr "du må ikke bruge sammendragsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
1360
1361 #, c-format
1362 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1363 msgstr "du må ikke bruge komprimeringsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
1364
1365 #, c-format
1366 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1367 msgstr "kunne ikke initialisere TrustDB: %s\n"
1368
1369 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1370 msgstr ""
1371 "ADVARSEL: modtagere (-r) angivet uden brug af offentlig nøglekryptering\n"
1372
1373 msgid "--store [filename]"
1374 msgstr "--store [filnavn]"
1375
1376 msgid "--symmetric [filename]"
1377 msgstr "--symmetric [filnavn]"
1378
1379 #, c-format
1380 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1381 msgstr "symmetrisk kryptering af »%s« mislykkedes: %s\n"
1382
1383 msgid "--encrypt [filename]"
1384 msgstr "--encrypt [filnavn]"
1385
1386 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1387 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
1388
1389 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1390 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
1391
1392 #, c-format
1393 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1394 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt i tilstanden %s\n"
1395
1396 msgid "--sign [filename]"
1397 msgstr "--sign [filnavn]"
1398
1399 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1400 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
1401
1402 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1403 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
1404
1405 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1406 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
1407
1408 #, c-format
1409 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1410 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt i tilstanden %s\n"
1411
1412 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1413 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
1414
1415 msgid "--clearsign [filename]"
1416 msgstr "--clearsign [filnavn]"
1417
1418 msgid "--decrypt [filename]"
1419 msgstr "--decrypt [filnavn]"
1420
1421 msgid "--sign-key user-id"
1422 msgstr "--sign-key bruger-id"
1423
1424 msgid "--lsign-key user-id"
1425 msgstr "--lsign-key bruger-id"
1426
1427 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1428 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
1429
1430 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1431 msgstr "-k[v][v][v][c] [bruger-id] [nøglering]"
1432
1433 #, c-format
1434 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1435 msgstr "nøgleserver send mislykkedes: %s\n"
1436
1437 #, c-format
1438 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1439 msgstr "nøgleserver modtag mislykkedes: %s\n"
1440
1441 #, c-format
1442 msgid "key export failed: %s\n"
1443 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
1444
1445 #, c-format
1446 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1447 msgstr "nøgleserver søg mislykkedes: %s\n"
1448
1449 #, c-format
1450 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1451 msgstr "nøgleserver opdater mislykkedes: %s\n"
1452
1453 #, c-format
1454 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1455 msgstr "fjernelse af panser mislykkedes: %s\n"
1456
1457 #, c-format
1458 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1459 msgstr "påklædning af panser mislykkedes: %s\n"
1460
1461 #, c-format
1462 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1463 msgstr "ugyldig hash-algoritme »%s«\n"
1464
1465 msgid "[filename]"
1466 msgstr "[filnavn]"
1467
1468 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1469 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
1470
1471 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1472 msgstr "den angivne adresse for certifikatpolitik er ugyldig\n"
1473
1474 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1475 msgstr "den angivne adresse for underskriftpolitik er ugyldig\n"
1476
1477 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1478 msgstr "den angivne adresse for foretrukken nøgleserver er ugyldig\n"
1479
1480 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1481 msgstr "for mange punkter i pk-mellemlager - deaktiveret\n"
1482
1483 msgid "[User ID not found]"
1484 msgstr "[Bruger-id blev ikke fundet]"
1485
1486 #, c-format
1487 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1488 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle uden offentlig nøgle - udeladt\n"
1489
1490 #, c-format
1491 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1492 msgstr "hentede automatisk »%s« via %s\n"
1493
1494 #, c-format
1495 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1496 msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1497
1498 #, c-format
1499 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1500 msgstr "ingen hemmelig undernøgle for offentlig undernøgle %s - ignorerer\n"
1501
1502 #, c-format
1503 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1504 msgstr "bruger undernøgle %s i stedet for primær nøgle %s\n"
1505
1506 msgid "be somewhat more quiet"
1507 msgstr "vær mindre uddybende"
1508
1509 msgid "take the keys from this keyring"
1510 msgstr "tag nøglerne fra denne nøglering"
1511
1512 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1513 msgstr "giv kun tidsstempelkonflikter en advarsel"
1514
1515 msgid "|FD|write status info to this FD"
1516 msgstr "|FD|skriv statusinformation til denne FD"
1517
1518 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1519 msgstr "Brug: gpgv [tilvalg] [filer] (-h for hjælp)"
1520
1521 msgid ""
1522 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
1523 "Check signatures against known trusted keys\n"
1524 msgstr ""
1525 "Syntaks: gpgv [tilvalg] [filer]\n"
1526 "Kontroller underskrifter mod kendte troværdige nøgler\n"
1527
1528 msgid ""
1529 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1530 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1531 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1532 msgstr ""
1533 "Det er op til dig at tildele en værdi her; denne værdi vil aldrig blive\n"
1534 "eksporteret til tredjepart. Vi har brug for at implementere web-of-trust;\n"
1535 "det har intet at gøre med (oprettet underforstået) web-of-certificates."
1536
1537 msgid ""
1538 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1539 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1540 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1541 "ultimately trusted\n"
1542 msgstr ""
1543 "For at bygge Web-of-Trust, skal GnuPG vide hvilke nøgler der\n"
1544 "stoles fuldt ud på - det er normalt de nøgler, som du har adgang\n"
1545 "til via den hemmelige nøgle. Svar »Yes« for at sætte denne nøgle\n"
1546 "til fuldt ud troværdig\n"
1547
1548 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1549 msgstr ""
1550 "Hvis du alligevel ønsker at bruge denne utroværdige nøgle, så svar »yes«."
1551
1552 msgid ""
1553 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1554 msgstr "Indtast bruger-id'et for adressen til dem du ønsker at sende beskeden."
1555
1556 msgid ""
1557 "Select the algorithm to use.\n"
1558 "\n"
1559 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1560 "for signatures.\n"
1561 "\n"
1562 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1563 "\n"
1564 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1565 "\n"
1566 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1567 msgstr ""
1568 "Vælg algoritme.\n"
1569 "\n"
1570 "DSA (aka DSS) er Digital Signature Algorithm og kan kun bruges for\n"
1571 "underskrifter.\n"
1572 "\n"
1573 "Elgamal er en krypter kun algoritme.\n"
1574 "\n"
1575 "RSA kan bruges for underskrifter eller kryptering.\n"
1576 "\n"
1577 "Den første (primære) nøgle skal altid være en nøgle, som kan underskrive."
1578
1579 msgid ""
1580 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1581 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1582 "Please consult your security expert first."
1583 msgstr ""
1584 "Det er generelt en god ide at bruge den samme nøgle for underskrift\n"
1585 "og kryptering. Denne algoritme bør kun bruges i bestemte domæner.\n"
1586 "Konsulter din sikkerhedsekspert først."
1587
1588 msgid "Enter the size of the key"
1589 msgstr "Indtast størrelsen for nøglen"
1590
1591 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1592 msgstr "Svar »yes« eller »no«"
1593
1594 msgid ""
1595 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1596 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1597 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1598 "the given value as an interval."
1599 msgstr ""
1600 "Indtast den krævede værdi som vist i prompten.\n"
1601 "Det er muligt at indtaste en ISO-dato (ÅÅÅÅ-MM-DD), men du\n"
1602 "får ikke et godt fejlsvar - i stedet for forsøger systemet at\n"
1603 "fortolke den givne værdi som et interval."
1604
1605 msgid "Enter the name of the key holder"
1606 msgstr "Indtast navnet for nøgleindehaveren"
1607
1608 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1609 msgstr "indtast venligst en valgfri men stærkt anbefalet e-post-adresse"
1610
1611 msgid "Please enter an optional comment"
1612 msgstr "Indtast venligst en valgfri kommentar"
1613
1614 msgid ""
1615 "N  to change the name.\n"
1616 "C  to change the comment.\n"
1617 "E  to change the email address.\n"
1618 "O  to continue with key generation.\n"
1619 "Q  to quit the key generation."
1620 msgstr ""
1621 "N  for at ændre navnet.\n"
1622 "C  for at ændre kommentaren.\n"
1623 "E  for at ændre e-post-adressen.\n"
1624 "O  for at fortsætte med nøgleoprettelse.\n"
1625 "Q  for at afslutte nøgleoprettelsen."
1626
1627 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1628 msgstr "Svar »yes« (eller bare »y«) hvis det er okay at oprette undernøglen."
1629
1630 msgid ""
1631 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1632 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1633 "know how carefully you verified this.\n"
1634 "\n"
1635 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1636 "the\n"
1637 "    key.\n"
1638 "\n"
1639 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1640 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1641 "for\n"
1642 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1643 "user.\n"
1644 "\n"
1645 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1646 "could\n"
1647 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1648 "the\n"
1649 "    key against a photo ID.\n"
1650 "\n"
1651 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1652 "could\n"
1653 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1654 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1655 "a\n"
1656 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1657 "the\n"
1658 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1659 "exchange\n"
1660 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1661 "\n"
1662 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1663 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1664 "\"\n"
1665 "mean to you when you sign other keys.\n"
1666 "\n"
1667 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1668 msgstr ""
1669 "Når du underskriver et bruger-id på en nøgle, så skal du først verificere\n"
1670 "at nøglen tilhører personen navngivet i bruger-id'et. Det er nyttigt for "
1671 "andre,\n"
1672 "at de ved hvor omhyggeligt, du har verificeret dette.\n"
1673 "\n"
1674 "»0« betyder at du ikke gjorde noget specielt for for at verificere denne "
1675 "nøgle\n"
1676 "\n"
1677 "»1« betyder at du tror at nøglen er ejet af den person, som hævder at eje "
1678 "den\n"
1679 "    men du kunne ikke, eller verificerede ikke nøglen overhovedet. Dette er\n"
1680 "    nyttigt for en »persona«-verifikation, hvor du underskriver nøglen for "
1681 "en\n"
1682 "    pseudonymous bruger.\n"
1683 "\n"
1684 "»2« betyder at du udførte lemfældig verifikation af nøglen. For eksempel "
1685 "kan\n"
1686 "    dette betyde, at du verificerede fingeraftrykket for nøglen og "
1687 "kontrollerede\n"
1688 "    bruger-id'et på nøglen mod et billed-id.\n"
1689 "\n"
1690 "»3« betyder at du udførte omfattende verifikation af nøglen. For eksempel, "
1691 "kan\n"
1692 "    dette betyde, at du verificerede fingeraftrykket for nøglen med ejeren "
1693 "af\n"
1694 "    nøglen personligt, og at du kontrollerede, via et dokument der er svært "
1695 "at\n"
1696 "    forfalske med et billed-id (såsom et pas) at navnet for nøgleejeren "
1697 "matcher\n"
1698 "    navnet i bruger-id'et på nøglen, og endelig at du verificerede (med "
1699 "udveksling\n"
1700 "    af e-post) at e-post-adressen på nøglen tilhører nøgleejeren.\n"
1701 "\n"
1702 "Bemærk at eksemplerne angivet ovenfor for niveau 2 og 3 kun er eksempler.\n"
1703 "Det er op til dig at beslutte hvad »vilkårlig« og »omfattende« betyder, når\n"
1704 "du underskriver andre nøgler.\n"
1705 "\n"
1706 "Hvis du ikke kender det korrekte svar, så svar »0«."
1707
1708 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1709 msgstr "Svar »yes« hvis du ønsker at underskrive ALLE bruger-id'erne"
1710
1711 msgid ""
1712 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1713 "All certificates are then also lost!"
1714 msgstr ""
1715 "Svar »yes« hvis du virkelig ønsker at slette denne bruger-id.\n"
1716 "Alle certifikater går så også tabt!"
1717
1718 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1719 msgstr "Svar »ja« hvis det er okay at slette undernøglen"
1720
1721 msgid ""
1722 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1723 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1724 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1725 msgstr ""
1726 "Dette er en gyldig underskrift på nøglen; du vil normalt ikke\n"
1727 "slette denne underskrift, da det kan være vigtigt at\n"
1728 "etablere en sikker forbindelse til nøglen eller en anden nøgle\n"
1729 "certificeret af denne nøgle."
1730
1731 msgid ""
1732 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1733 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1734 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1735 "a trust connection through another already certified key."
1736 msgstr ""
1737 "Denne underskrift kan ikke kontrolleres, da du ikke har den\n"
1738 "tilsvarende nøgle. Du bør udsætte dets sletning indtil du\n"
1739 "ved hvilken nøgle, der blev brugt, da denne underskriftsnøgle\n"
1740 "kan etablere en troværdighedsforbindelse via en anden allerede\n"
1741 "certificeret nøgle."
1742
1743 msgid ""
1744 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1745 "your keyring."
1746 msgstr ""
1747 "Underskriften er ikke gyldig. Det giver mening at fjerne den fra\n"
1748 "din nøglering."
1749
1750 msgid ""
1751 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1752 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1753 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1754 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1755 "a second one is available."
1756 msgstr ""
1757 "Dette er en underskrift, som binder bruger-id'et til nøglen.\n"
1758 "Det er normalt ikke en god ide at fjerne sådan en underskrift.\n"
1759 "Faktisk kan GnuPG måske ikke bruge denne nøgle igen. Så gør\n"
1760 "kun dette hvis denne egenunderskrift er for en ugyldig årsag\n"
1761 "og en anden er tilgængelig."
1762
1763 msgid ""
1764 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1765 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1766 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1767 msgstr ""
1768 "Ændr præferencerne for alle bruger-id'er (eller kun de valgte)\n"
1769 "til den aktuelle præferenceliste. Tidsstemplet for alle påvirkede\n"
1770 "egenunderskrifter vil blive fremrykket med et sekund.\n"
1771
1772 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
1773 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen; dette er en hemmelig sætning \n"
1774
1775 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1776 msgstr ""
1777 "Gentag venligst den sidste adgangsfrase, så du er sikker på det indtastede."
1778
1779 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1780 msgstr "Angiv navnet på filen som underskriften gælder for"
1781
1782 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1783 msgstr "Svar »yes« hvis det er okay at overskrive filen"
1784
1785 msgid ""
1786 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1787 "file (which is shown in brackets) will be used."
1788 msgstr ""
1789 "Indtast et nyt filnavn. Hvis du bare taster RETUR, så vil\n"
1790 "standardfilen (som vises i parenteser) blive brugt."
1791
1792 msgid ""
1793 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1794 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1795 "  \"Key has been compromised\"\n"
1796 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1797 "      got access to your secret key.\n"
1798 "  \"Key is superseded\"\n"
1799 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1800 "  \"Key is no longer used\"\n"
1801 "      Use this if you have retired this key.\n"
1802 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1803 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1804 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1805 msgstr ""
1806 "Du skal angive en årsag for certifikationen. Afhængig af konteksten\n"
1807 "har du mulighed for at vælge fra denne liste:\n"
1808 "  »Nøgle er blevet kompromitteret«\n"
1809 "     Brug denne hvis du har en grund til at tro, at uautoriserede personer\n"
1810 "     har fået adgang til din hemmelige nøgle.\n"
1811 "  »Nøgle er afløst«\n"
1812 "     Brug denne hvis du har erstattet denne nøgle med en nyere.\n"
1813 "  »Nøgle er ikke længere i anvendelse«\n"
1814 "     Brug denne hvis du har tilbagetrukket denne nøgle.\n"
1815 "  »Bruger-id er ikke længere gyldig«\n"
1816 "     Brug denne for at angive at bruger-id'et ikke længere skal bruges;\n"
1817 "     Denne bruges normalt til at markere en e-post-adresse som ugyldig.\n"
1818
1819 msgid ""
1820 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
1821 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
1822 "An empty line ends the text.\n"
1823 msgstr ""
1824 "Hvis du ønsker det, så kan du indtaste en tekst, der beskriver\n"
1825 "hvorfor du udsteder dette tilbagekaldscertifikat. Hold teksten\n"
1826 "kort og præcis. En tom linje afslutter teksten.\n"
1827
1828 msgid "No help available"
1829 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
1830
1831 #, c-format
1832 msgid "No help available for `%s'"
1833 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«"
1834
1835 msgid "import signatures that are marked as local-only"
1836 msgstr "importer underskrifter som er markeret som local-only"
1837
1838 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
1839 msgstr "reparer skade fra pks-nøgleserveren under import"
1840
1841 #, fuzzy
1842 #| msgid "do not update the trustdb after import"
1843 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
1844 msgstr "ryd ikke ejerskabsværdierne under import"
1845
1846 msgid "do not update the trustdb after import"
1847 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
1848
1849 msgid "create a public key when importing a secret key"
1850 msgstr "opret en offentlig nøgle under import af en hemmelig nøgle"
1851
1852 msgid "only accept updates to existing keys"
1853 msgstr "accepter kun opdateringer til eksisterende nøgler"
1854
1855 msgid "remove unusable parts from key after import"
1856 msgstr "fjern ubrugelige dele fra nøgle efter import"
1857
1858 msgid "remove as much as possible from key after import"
1859 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøgle efter import"
1860
1861 #, c-format
1862 msgid "skipping block of type %d\n"
1863 msgstr "     udelader bloktype %d\n"
1864
1865 #, c-format
1866 msgid "%lu keys processed so far\n"
1867 msgstr "     %lu-nøgler behandlet\n"
1868
1869 #, c-format
1870 msgid "Total number processed: %lu\n"
1871 msgstr " Totalt antal behandl.: %lu\n"
1872
1873 #, c-format
1874 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1875 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
1876
1877 #, c-format
1878 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1879 msgstr "      w/o bruger-id'er: %lu\n"
1880
1881 #, c-format
1882 msgid "              imported: %lu"
1883 msgstr "           importerede: %lu"
1884
1885 #, c-format
1886 msgid "             unchanged: %lu\n"
1887 msgstr "              uændrede: %lu\n"
1888
1889 #, c-format
1890 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1891 msgstr "       nye bruger-id'er: %lu\n"
1892
1893 #, c-format
1894 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1895 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
1896
1897 #, c-format
1898 msgid "        new signatures: %lu\n"
1899 msgstr "     nye underskrifter: %lu\n"
1900
1901 #, c-format
1902 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1903 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
1904
1905 #, c-format
1906 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1907 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
1908
1909 #, c-format
1910 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1911 msgstr " hemmel. nøgler import: %lu\n"
1912
1913 #, c-format
1914 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1915 msgstr "hemmel. nøgler uændret: %lu\n"
1916
1917 #, c-format
1918 msgid "          not imported: %lu\n"
1919 msgstr "      ikke importerede: %lu\n"
1920
1921 #, c-format
1922 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
1923 msgstr "  underskrifter ryddet: %lu\n"
1924
1925 #, c-format
1926 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
1927 msgstr "   bruger-id'er ryddet: %lu\n"
1928
1929 #, c-format
1930 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
1931 msgstr "ADVARSEL: nøgle %s indeholder præferencer for utilgængelige\n"
1932
1933 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
1934 #. only split up to allow printing of a common prefix.
1935 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
1936 msgstr "         algoritmer på disse bruger-id'er:\n"
1937
1938 #, c-format
1939 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
1940 msgstr "        »%s«: præference for chifferalgoritme %s\n"
1941
1942 #, c-format
1943 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
1944 msgstr "        »%s«: præference for sammendragsalgortime %s\n"
1945
1946 #, c-format
1947 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
1948 msgstr "        »%s«: præference for komprimeringsalgortime %s\n"
1949
1950 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
1951 msgstr "det anbefales på det stærkeste, at du opdaterer dine præferencer og\n"
1952
1953 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
1954 msgstr ""
1955 "gendistribuerer denne nøgle for at undgå potentielle problemer med rod i\n"
1956 "algoritmen\n"
1957
1958 #, c-format
1959 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
1960 msgstr "du kan opdatere dine præferencer med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
1961
1962 #, c-format
1963 msgid "key %s: no user ID\n"
1964 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id\n"
1965
1966 #, fuzzy, c-format
1967 #| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
1968 msgid "key %s: %s\n"
1969 msgstr "nøgle %s: %s\n"
1970
1971 msgid "rejected by import filter"
1972 msgstr "afvist af importfilter"
1973
1974 #, c-format
1975 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
1976 msgstr "nøgle %s: korruption af PKS-undernøgle er repareret!\n"
1977
1978 #, c-format
1979 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
1980 msgstr "nøgle %s: accepteret ikke egenunderskrevet bruger-id »%s«\n"
1981
1982 #, c-format
1983 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
1984 msgstr "nøgle %s: ingen gyldige bruger-id'er\n"
1985
1986 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1987 msgstr "dette kan skyldes en manglende egenunderskrift\n"
1988
1989 #, c-format
1990 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
1991 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle blev ikke fundet: %s\n"
1992
1993 #, c-format
1994 msgid "key %s: new key - skipped\n"
1995 msgstr "nøgle %s: ny nøgle - udeladt\n"
1996
1997 #, c-format
1998 msgid "no writable keyring found: %s\n"
1999 msgstr "ingen skrivbar nøglering fundet: %s\n"
2000
2001 #, c-format
2002 msgid "writing to `%s'\n"
2003 msgstr "skriver til »%s«\n"
2004
2005 #, c-format
2006 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2007 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering »%s«: %s\n"
2008
2009 #, c-format
2010 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2011 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle »%s« importeret\n"
2012
2013 #, c-format
2014 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2015 msgstr "nøgle %s: stemmer ikke med vores kopi\n"
2016
2017 #, c-format
2018 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2019 msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2020
2021 #, c-format
2022 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2023 msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2024
2025 #, c-format
2026 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2027 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny bruger-id\n"
2028
2029 #, c-format
2030 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2031 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye bruger-id'er\n"
2032
2033 #, c-format
2034 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2035 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny underskrift\n"
2036
2037 #, c-format
2038 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2039 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye underskrifter\n"
2040
2041 #, c-format
2042 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2043 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny undernøgle\n"
2044
2045 #, c-format
2046 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2047 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye undernøgler\n"
2048
2049 #, c-format
2050 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2051 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrift renset\n"
2052
2053 #, c-format
2054 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2055 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrifter renset\n"
2056
2057 #, c-format
2058 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2059 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id renset\n"
2060
2061 #, c-format
2062 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2063 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id'er renset\n"
2064
2065 #, c-format
2066 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2067 msgstr "nøgle %s: »%s« ikke ændret\n"
2068
2069 #, fuzzy, c-format
2070 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
2071 msgid "secret key %s: %s\n"
2072 msgstr "hemmelig nøgle %s: %s\n"
2073
2074 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2075 msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
2076
2077 #, c-format
2078 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2079 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle med ugyldig chiffer %d - udeladt\n"
2080
2081 #, c-format
2082 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2083 msgstr "ingen hemmelig standardnøglering: %s\n"
2084
2085 #, c-format
2086 msgid "key %s: secret key imported\n"
2087 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle importeret\n"
2088
2089 #, c-format
2090 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2091 msgstr "nøgle %s: allerede i hemmelig nøglering\n"
2092
2093 #, c-format
2094 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2095 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle blev ikke fundet: %s\n"
2096
2097 #, c-format
2098 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2099 msgstr ""
2100 "nøgle %s: ingen offentlig nøgle - kan ikke anvende tilbagekaldscertifikat\n"
2101
2102 #, c-format
2103 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2104 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - afvist\n"
2105
2106 #, c-format
2107 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2108 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat importeret\n"
2109
2110 #, c-format
2111 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2112 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id for underskrift\n"
2113
2114 #, c-format
2115 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2116 msgstr ""
2117 "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme på bruger-id »%s«\n"
2118
2119 #, c-format
2120 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2121 msgstr "nøgle %s: ugyldig egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
2122
2123 #, c-format
2124 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2125 msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
2126
2127 #, c-format
2128 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2129 msgstr "nøgle %s: ugyldig direkte nøgleunderskrift\n"
2130
2131 #, c-format
2132 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2133 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøglebinding\n"
2134
2135 #, c-format
2136 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2137 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøglebinding\n"
2138
2139 #, c-format
2140 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2141 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøglebinding\n"
2142
2143 #, c-format
2144 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2145 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøgletilbagekald\n"
2146
2147 #, c-format
2148 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2149 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøgletilbagekald\n"
2150
2151 #, c-format
2152 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2153 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøgletilbagekald\n"
2154
2155 #, c-format
2156 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2157 msgstr "nøgle %s: udeladt bruger-id »%s«\n"
2158
2159 #, c-format
2160 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2161 msgstr "nøgle %s: udeladt undernøgle\n"
2162
2163 #, c-format
2164 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2165 msgstr ""
2166 "nøgle %s: underskrift der ikke kan eksporteres (klasse 0x%02X) - udeladt\n"
2167
2168 #, c-format
2169 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2170 msgstr "nøgle %s: tilbagekaldscertifikat på forkert sted - udeladt\n"
2171
2172 #, c-format
2173 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2174 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - udeladt\n"
2175
2176 #, c-format
2177 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2178 msgstr "nøgle %s: undernøgleunderskrift på forkert sted - udeladt\n"
2179
2180 #, c-format
2181 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2182 msgstr "nøgle %s: uventet underskriftklasse (0x%02X) - udeladt\n"
2183
2184 #, c-format
2185 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2186 msgstr "nøgle %s: duplikeret bruger-id detekteret - sammenføjet\n"
2187
2188 #, c-format
2189 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2190 msgstr "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: henter tilbagekaldsnøgle %s\n"
2191
2192 #, c-format
2193 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2194 msgstr ""
2195 "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: tilbagekaldsnøgle %s er ikke til "
2196 "stede.\n"
2197
2198 #, c-format
2199 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2200 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat tilføjet\n"
2201
2202 #, c-format
2203 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2204 msgstr "nøgle %s: direkte nøgleunderskrift tilføjet\n"
2205
2206 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2207 msgstr "BEMÆRK: en nøgles S/N matcher ikke kortets\n"
2208
2209 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2210 msgstr "BEMÆRK: primær nøgle er på nettet og lagret på kort\n"
2211
2212 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2213 msgstr "BEMÆRK: sekundær nøgle er på nettet og lagret på kort\n"
2214
2215 #, c-format
2216 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2217 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
2218
2219 #, c-format
2220 msgid "keyring `%s' created\n"
2221 msgstr "nøglering »%s« oprettet\n"
2222
2223 #, c-format
2224 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2225 msgstr "nøgleblokressource »%s«: %s\n"
2226
2227 #, c-format
2228 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2229 msgstr "kunne ikke genbygge nøgleringsmellemlager: %s\n"
2230
2231 msgid "[revocation]"
2232 msgstr "[tilbagekald]"
2233
2234 msgid "[self-signature]"
2235 msgstr "[egenunderskrift]"
2236
2237 msgid "1 bad signature\n"
2238 msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
2239
2240 #, c-format
2241 msgid "%d bad signatures\n"
2242 msgstr "%d ugyldige underskrifter\n"
2243
2244 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2245 msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
2246
2247 #, c-format
2248 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2249 msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af manglende nøgler\n"
2250
2251 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2252 msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
2253
2254 #, c-format
2255 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2256 msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af fejl\n"
2257
2258 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2259 msgstr "1 bruger-id uden gyldig egenunderskrift detekteret\n"
2260
2261 #, c-format
2262 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2263 msgstr "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
2264
2265 msgid ""
2266 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2267 "keys\n"
2268 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2269 "etc.)\n"
2270 msgstr ""
2271 "Beslut dig for hvor meget du stoler på at denne bruger korrekt verificerer "
2272 "andre brugers nøgler\n"
2273 "(ved at kigge på pas, kontrollere fingeraftryk fra andre kilder etc.)\n"
2274
2275 #, c-format
2276 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2277 msgstr "  %d = Marginal troværdighed\n"
2278
2279 #, c-format
2280 msgid "  %d = I trust fully\n"
2281 msgstr "  %d = Fuld troværdighed\n"
2282
2283 msgid ""
2284 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2285 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2286 "trust signatures on your behalf.\n"
2287 msgstr ""
2288 "Indtast venligst dybden på denne troværdighedsunderskrift.\n"
2289 "En dybde større end 1 giver nøglen du underskriver mulighed for\n"
2290 "at lavet troværdighedsunderskrifter på dine vegne.\n"
2291
2292 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2293 msgstr ""
2294 "Indtast venligst et domæne for at begrænse denne underskrift, eller retur "
2295 "for ingen.\n"
2296
2297 #, c-format
2298 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2299 msgstr "Bruger-id »%s« er tilbagekaldt."
2300
2301 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2302 msgstr "Er du sikker på, at du stadig vil underskrive (j/N) "
2303
2304 msgid "  Unable to sign.\n"
2305 msgstr "  Kunne ikke underskrive.\n"
2306
2307 #, c-format
2308 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2309 msgstr "Bruger-id »%s« er udløbet."
2310
2311 #, c-format
2312 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2313 msgstr "Bruger-id »%s« er ikke egenunderskrevet."
2314
2315 #, c-format
2316 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2317 msgstr "Bruger-id »%s« kan underskrives.  "
2318
2319 msgid "Sign it? (y/N) "
2320 msgstr "Underskriv? (j/N) "
2321
2322 #, c-format
2323 msgid ""
2324 "The self-signature on \"%s\"\n"
2325 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2326 msgstr ""
2327 "Egenunderskriften på »%s«\n"
2328 "er en underskrift i PGP 2.x-stil.\n"
2329
2330 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2331 msgstr "Ønsker du at forfremme den til en OpenPGP-egenunderskrift? (j/N) "
2332
2333 #, c-format
2334 msgid ""
2335 "Your current signature on \"%s\"\n"
2336 "has expired.\n"
2337 msgstr ""
2338 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
2339 "er udløbet.\n"
2340
2341 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2342 msgstr ""
2343 "Ønsker du at udstede en ny underskrift for at erstatte den udløbne? (j/N) "
2344
2345 #, c-format
2346 msgid ""
2347 "Your current signature on \"%s\"\n"
2348 "is a local signature.\n"
2349 msgstr ""
2350 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
2351 "er en lokal underskrift.\n"
2352
2353 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2354 msgstr ""
2355 "Ønsker du at forfremme den til en fuld underskrift, der kan eksporteres (j/"
2356 "N) "
2357
2358 #, c-format
2359 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2360 msgstr "»%s« var allerede underskrevet lokalt af nøgle %s\n"
2361
2362 #, c-format
2363 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2364 msgstr "»%s« var allerede underskrevet af nøgle %s\n"
2365
2366 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2367 msgstr "Ønsker du at underskrive den igen alligevel? (j/N) "
2368
2369 #, c-format
2370 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2371 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
2372
2373 msgid "This key has expired!"
2374 msgstr "Denne nøgle er udløbet!"
2375
2376 #, c-format
2377 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2378 msgstr "Denne nøgle er ved at udløbe på %s.\n"
2379
2380 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2381 msgstr "Ønsker du at dine underskrifter skal udløbe på samme tidspunkt? (J/n) "
2382
2383 msgid ""
2384 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2385 "mode.\n"
2386 msgstr ""
2387 "Du kan ikke lave en OpenPGP-underskrift på en PGP 2.x-nøgle i tilstanden --"
2388 "pgp2.\n"
2389
2390 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2391 msgstr "Dette vil gøre nøglen ubrugelig i PGP 2.x.\n"
2392
2393 msgid ""
2394 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2395 "belongs\n"
2396 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2397 msgstr ""
2398 "Hvor omhyggeligt har du verificeret, at nøglen du er ved at underskrive "
2399 "rent\n"
2400 "faktisk tilhører personen navngivet ovenfor? Hvis du ikke kender svaret, så "
2401 "indtast »0«.\n"
2402
2403 #, c-format
2404 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2405 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
2406
2407 #, c-format
2408 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2409 msgstr "   (1) Jeg har ingen kontrol udført.%s\n"
2410
2411 #, c-format
2412 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2413 msgstr "   (2) Jeg har udført en overfladisk kontrol.%s\n"
2414
2415 #, c-format
2416 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2417 msgstr "   (3) Jeg har foretaget en meget omhyggelig kontrol.%s\n"
2418
2419 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2420 msgstr "Dit valg? (indtast »?« for yderligere information): "
2421
2422 #, c-format
2423 msgid ""
2424 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2425 "key \"%s\" (%s)\n"
2426 msgstr ""
2427 "Er du sikker på, at du ønsker at underskrive denne nøgle\n"
2428 "med din nøgle »%s« (%s)\n"
2429
2430 msgid "This will be a self-signature.\n"
2431 msgstr "Dette vil være en egenunderskrift.\n"
2432
2433 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2434 msgstr ""
2435 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markeret som ikke at kunne "
2436 "eksporteres.\n"
2437
2438 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2439 msgstr ""
2440 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markereret som ikke at kunne "
2441 "tilbagekaldes.\n"
2442
2443 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2444 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne eksporteres.\n"
2445
2446 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2447 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne tilbagekaldes.\n"
2448
2449 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2450 msgstr "Jeg har overhovedet ikke kontrolleret denne nøgle.\n"
2451
2452 msgid "I have checked this key casually.\n"
2453 msgstr "Jeg har overfladisk kontrolleret denne nøgle.\n"
2454
2455 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2456 msgstr "Jeg har omhyggeligt kontrolleret denne nøgle.\n"
2457
2458 msgid "Really sign? (y/N) "
2459 msgstr "Underskriv? (j/N) "
2460
2461 #, c-format
2462 msgid "signing failed: %s\n"
2463 msgstr "underskrift mislykkedes: %s\n"
2464
2465 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2466 msgstr ""
2467 "Nøgle har kun stump eller ikkekort nøgleposter - ingen adgangsfrase at "
2468 "ændre.\n"
2469
2470 msgid "This key is not protected.\n"
2471 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
2472
2473 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2474 msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle er ikke tilgængelige.\n"
2475
2476 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2477 msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle gemmes på kortet.\n"
2478
2479 msgid "Key is protected.\n"
2480 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2481
2482 #, c-format
2483 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2484 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
2485
2486 msgid ""
2487 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2488 "\n"
2489 msgstr "Indtast den nye adgangsfrase for denne hemmelige nøgle.\n"
2490
2491 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2492 msgstr "adgangsfrasen er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
2493
2494 msgid ""
2495 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2496 "\n"
2497 msgstr ""
2498 "Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
2499 "\n"
2500
2501 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2502 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette? (j/N) "
2503
2504 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2505 msgstr "flytter en nøgleunderskrift til det korrekte sted\n"
2506
2507 msgid "save and quit"
2508 msgstr "gem og afslut"
2509
2510 msgid "show key fingerprint"
2511 msgstr "vis nøglefingeraftryk"
2512
2513 msgid "list key and user IDs"
2514 msgstr "vis nøgle og bruger-id'er"
2515
2516 msgid "select user ID N"
2517 msgstr "vælg bruger-id N"
2518
2519 msgid "select subkey N"
2520 msgstr "vælg undernøgle N"
2521
2522 msgid "check signatures"
2523 msgstr "kontroller underskrifter"
2524
2525 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2526 msgstr ""
2527 "underskriv valgte bruger-id'er [* se nedenfor for relaterede kommandoer]"
2528
2529 msgid "sign selected user IDs locally"
2530 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er lokalt"
2531
2532 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2533 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er med en troværdighedsunderskrift"
2534
2535 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2536 msgstr "underskriv bruger-id'er md en underskrift der ikke kan kaldes tilbage"
2537
2538 msgid "add a user ID"
2539 msgstr "tilføj bruger-id"
2540
2541 msgid "add a photo ID"
2542 msgstr "tilføj billed-id"
2543
2544 msgid "delete selected user IDs"
2545 msgstr "slet valgte bruger-id'er"
2546
2547 msgid "add a subkey"
2548 msgstr "tilføj en undernøgle"
2549
2550 msgid "add a key to a smartcard"
2551 msgstr "tilføj en nøgle til et smartkort"
2552
2553 msgid "move a key to a smartcard"
2554 msgstr "flyt en nøgle til et smartkort"
2555
2556 msgid "move a backup key to a smartcard"
2557 msgstr "flyt en sikkerhedskopinøgle til et smartkort"
2558
2559 msgid "delete selected subkeys"
2560 msgstr "slet valgte undernøgler"
2561
2562 msgid "add a revocation key"
2563 msgstr "tilføj en tilbagekaldsnøgle"
2564
2565 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2566 msgstr "slet underskrifter fra de valgte bruger-id'er"
2567
2568 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2569 msgstr "ændr udløbsdatoen for nøglen eller valgte undernøgler"
2570
2571 msgid "flag the selected user ID as primary"
2572 msgstr "marker den valgte bruger-id som primær"
2573
2574 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2575 msgstr "skift mellem hemmelig og offentlig nøglevisning"
2576
2577 msgid "list preferences (expert)"
2578 msgstr "vis præferencer (ekspert)"
2579
2580 msgid "list preferences (verbose)"
2581 msgstr "vis præferencer (uddybende)"
2582
2583 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2584 msgstr "angiv præferenceliste for de valgte bruger-id'er"
2585
2586 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2587 msgstr "angiv den foretrukne nøgleserveradresse for de valgte bruger-id'er"
2588
2589 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2590 msgstr "angiv en notation for de valgte bruger-id'er"
2591
2592 msgid "change the passphrase"
2593 msgstr "ændr adgangsfrasen"
2594
2595 msgid "change the ownertrust"
2596 msgstr "ændr ejertroværdigheden"
2597
2598 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2599 msgstr "tilbagekald underskrifter på de valgte bruger-id'er"
2600
2601 msgid "revoke selected user IDs"
2602 msgstr "tilbagekald valgte bruger-id'er"
2603
2604 msgid "revoke key or selected subkeys"
2605 msgstr "tilbagekald nøgle eller valgte undernøgler"
2606
2607 msgid "enable key"
2608 msgstr "aktiver nøgle"
2609
2610 msgid "disable key"
2611 msgstr "deaktiver nøgle"
2612
2613 msgid "show selected photo IDs"
2614 msgstr "vis valgte billed-id'er"
2615
2616 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2617 msgstr ""
2618 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern ubrugelige underskrifter fra nøgle"
2619
2620 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2621 msgstr ""
2622 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern alle underskrifter fra nøgle"
2623
2624 #, c-format
2625 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2626 msgstr "fejl ved læsning af hemmelig nøgleblok »%s«: %s\n"
2627
2628 msgid "Secret key is available.\n"
2629 msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
2630
2631 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2632 msgstr "Har brug for den hemmelige nøgle for dette.\n"
2633
2634 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2635 msgstr "Brug venligst kommandoen »toggle« først.\n"
2636
2637 msgid ""
2638 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2639 "(lsign),\n"
2640 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2641 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2642 msgstr ""
2643 "* Kommandoen »sign« kan have præfikset »l« for lokale underskrifter "
2644 "(lsign),\n"
2645 "  et »t« for troværdighedsunderskrifter (tsign), et »nr« for underskrifter\n"
2646 "  der ikke kan tilbagekaldes (nrsign), eller en kombination (ltsign, "
2647 "tnrsign\n"
2648 "  etc.).\n"
2649
2650 msgid "Key is revoked."
2651 msgstr "Nøglen er tilbagekaldt."
2652
2653 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2654 msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
2655
2656 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2657 msgstr "Fif: Vælg bruger-id'erne at underskrive\n"
2658
2659 #, c-format
2660 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2661 msgstr "Ukendt underskrifttype »%s«\n"
2662
2663 #, c-format
2664 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2665 msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
2666
2667 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2668 msgstr "Du skal vælge mindst et bruger-id.\n"
2669
2670 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2671 msgstr "Du kan ikke slette det sidste bruger-id!\n"
2672
2673 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2674 msgstr "Vil du virkelig fjerne alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
2675
2676 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2677 msgstr "Vil du virkelig fjerne denne bruger-id? (j/N) "
2678
2679 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2680 msgstr "Vil du virkelig flytte den primære nøgle? (j/N) "
2681
2682 msgid "You must select exactly one key.\n"
2683 msgstr "Du skal vælge præcis en nøgle.\n"
2684
2685 msgid "Command expects a filename argument\n"
2686 msgstr "Kommando forventer en filnavnsparameter\n"
2687
2688 #, c-format
2689 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2690 msgstr "Kan ikke åbne »%s«: %s\n"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2694 msgstr "Fejl ved læsning af sikkerhedskopinøgle fra »%s«: %s\n"
2695
2696 msgid "You must select at least one key.\n"
2697 msgstr "Du skal vælge mindst en nøgle.\n"
2698
2699 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2700 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
2701
2702 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2703 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøgle? (j/N) "
2704
2705 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2706 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
2707
2708 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2709 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde dette bruger-id? (j/N) "
2710
2711 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
2712 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde hele nøglen? (j/N) "
2713
2714 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
2715 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde de valgte undernøgler? (j/N) "
2716
2717 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
2718 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde denne undernøgle? (j/N) "
2719
2720 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
2721 msgstr ""
2722 "Ejertroværdighed kan ikke indstilles, når der bruges en brugerleveret "
2723 "troværdighedsdatabase\n"
2724
2725 msgid "Set preference list to:\n"
2726 msgstr "Angiv præferenceliste til:\n"
2727
2728 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
2729 msgstr "Opdater præferencerne for de valgte bruger-id'er (j/N) "
2730
2731 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
2732 msgstr "Opdater præferencerne? (j/N) "
2733
2734 msgid "Save changes? (y/N) "
2735 msgstr "Gem ændringer? (j/N) "
2736
2737 msgid "Quit without saving? (y/N) "
2738 msgstr "Afslut uden at gemme? (j/N) "
2739
2740 #, c-format
2741 msgid "update failed: %s\n"
2742 msgstr "opdatering mislykkedes: %s\n"
2743
2744 #, c-format
2745 msgid "update secret failed: %s\n"
2746 msgstr "opdatering af hemmelighed mislykkedes: %s\n"
2747
2748 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2749 msgstr "Nøgle ikke ændret så ingen opdatering krævet.\n"
2750
2751 msgid "Digest: "
2752 msgstr "Sammendrag: "
2753
2754 msgid "Features: "
2755 msgstr "Funktioner: "
2756
2757 msgid "Keyserver no-modify"
2758 msgstr "Nøgleserver no-modify"
2759
2760 msgid "Preferred keyserver: "
2761 msgstr "Fortrukken nøgleserver: "
2762
2763 msgid "Notations: "
2764 msgstr "Notationer: "
2765
2766 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
2767 msgstr "Der er ingen præferencer på et bruger-id i PGP 2.x-stil.\n"
2768
2769 #, c-format
2770 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
2771 msgstr "Denne nøgle blev tilbagekaldt den %s af %s nøgle %s\n"
2772
2773 #, c-format
2774 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
2775 msgstr "Denne nøgle er tilbagekaldt af %s nøgle %s"
2776
2777 msgid "(sensitive)"
2778 msgstr "(sensitiv)"
2779
2780 #, c-format
2781 msgid "created: %s"
2782 msgstr "oprettet: %s"
2783
2784 #, c-format
2785 msgid "revoked: %s"
2786 msgstr "tilbagekaldt: %s"
2787
2788 #, c-format
2789 msgid "expired: %s"
2790 msgstr "udløbet: %s"
2791
2792 #, c-format
2793 msgid "expires: %s"
2794 msgstr "udløber: %s"
2795
2796 #, c-format
2797 msgid "usage: %s"
2798 msgstr "brug: %s"
2799
2800 #, c-format
2801 msgid "trust: %s"
2802 msgstr "troværdighed: %s"
2803
2804 #, c-format
2805 msgid "validity: %s"
2806 msgstr "validitet: %s"
2807
2808 msgid "This key has been disabled"
2809 msgstr "Denne nøgle er blevet deaktiveret"
2810
2811 msgid "card-no: "
2812 msgstr "kortnr.: "
2813
2814 msgid ""
2815 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2816 "unless you restart the program.\n"
2817 msgstr ""
2818 "Bemærk venligst at den viste nøglevaliditet ikke nødvendigvis er\n"
2819 "korrekt med mindre du genstarter programmet.\n"
2820
2821 msgid "revoked"
2822 msgstr "tilbagekaldt"
2823
2824 msgid "expired"
2825 msgstr "udløbet"
2826
2827 msgid ""
2828 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
2829 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
2830 msgstr ""
2831 "ADVARSEL: Intet bruger-id er blevet markeret som primær. Denne kommando\n"
2832 "        kan medføre at et anden bruger-id bliver den formodede primære.\n"
2833
2834 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
2835 msgstr ""
2836
2837 #, fuzzy
2838 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2839 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
2840 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
2841
2842 msgid ""
2843 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2844 "versions\n"
2845 "         of PGP to reject this key.\n"
2846 msgstr ""
2847 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP2-stil. Tilføjelse af et billed-id kan "
2848 "medføre at\n"
2849 "          nogle version af PGP afviser denne nøgle.\n"
2850
2851 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2852 msgstr "Er du sikker på, at du stadig ønsker at tilføje den? (j/N) "
2853
2854 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2855 msgstr "Du må ikke tilføje et billed-id til en nøgle i PGP2-stil.\n"
2856
2857 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2858 msgstr "Slet denne gode underskrift? (j/N/a)"
2859
2860 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2861 msgstr "Slet denne ugyldige underskrift? (j/N/a)"
2862
2863 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2864 msgstr "Slet denne ukendte underskrift? (j/n/a)"
2865
2866 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2867 msgstr "Virkelig slette denne egenunderskrift? (j/N)"
2868
2869 #, c-format
2870 msgid "Deleted %d signature.\n"
2871 msgstr "Slettede %d underskrift.\n"
2872
2873 #, c-format
2874 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2875 msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
2876
2877 msgid "Nothing deleted.\n"
2878 msgstr "Intet slettet.\n"
2879
2880 msgid "invalid"
2881 msgstr "ugyldig"
2882
2883 #, c-format
2884 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
2885 msgstr "Bruger-id »%s« komprimeret: %s\n"
2886
2887 #, c-format
2888 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2889 msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
2890
2891 #, c-format
2892 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
2893 msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrifter fjernet\n"
2894
2895 #, c-format
2896 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
2897 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede minimeret\n"
2898
2899 #, c-format
2900 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
2901 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede ryddet\n"
2902
2903 msgid ""
2904 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
2905 "cause\n"
2906 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
2907 msgstr ""
2908 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP 2.x-stil. Tilføjelse af en dedikeret "
2909 "tilbagekalder\n"
2910 "          kan medføre at nogle versioner af PGP afviser denne nøgle.\n"
2911
2912 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
2913 msgstr ""
2914 "Du må ikke tilføje en dedikeret tilbagekalder til en nøgle i PGP 2.x-stil.\n"
2915
2916 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
2917 msgstr "Indtast bruger'id for den dedikerede tilbagekalder: "
2918
2919 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
2920 msgstr "kan ikke udpege en nøgle i PGP 2.x-stil som dedikeret tilbagekalder\n"
2921
2922 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
2923 msgstr "du kan ikke udpege en nøgle som dets egen dedikerede tilbagekalder\n"
2924
2925 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
2926 msgstr "denne nøgle er allerede blevet dedikeret som en tilbagekalder\n"
2927
2928 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
2929 msgstr ""
2930 "ADVARSEL: Udpegning af en nøgle som en dedikeret tilbagekalder kan ikke "
2931 "fortrydes!\n"
2932
2933 msgid ""
2934 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
2935 msgstr ""
2936 "Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
2937 "tilbagekalder? (j/N) "
2938
2939 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2940 msgstr "Fjern venligst markeringer fra de hemmelige nøgler.\n"
2941
2942 msgid "Please select at most one subkey.\n"
2943 msgstr "Vælg venligst højst en undernøgle.\n"
2944
2945 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
2946 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for en undernøgle.\n"
2947
2948 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2949 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for den primære nøgle.\n"
2950
2951 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2952 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
2953
2954 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2955 msgstr "Ingen tilsvarende underskrift i hemmelig ring\n"
2956
2957 #, c-format
2958 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
2959 msgstr "underskriftsundernøgle %s er allerede krydscertificeret\n"
2960
2961 #, c-format
2962 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
2963 msgstr ""
2964 "undernøgle %s underskriver ikke og skal derfor ikke være krydscertificeret\n"
2965
2966 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
2967 msgstr "Vælg venligst præcis et bruger-id.\n"
2968
2969 #, c-format
2970 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
2971 msgstr "udelader v3 egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
2972
2973 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
2974 msgstr "Indtast din foretrukne nøglerserveradresse: "
2975
2976 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
2977 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at erstatte den? (j/N) "
2978
2979 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
2980 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at slette den? (j/N) "
2981
2982 msgid "Enter the notation: "
2983 msgstr "Indtast notationen: "
2984
2985 msgid "Proceed? (y/N) "
2986 msgstr "Fortsæt? (j/N) "
2987
2988 #, c-format
2989 msgid "No user ID with index %d\n"
2990 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
2991
2992 #, c-format
2993 msgid "No user ID with hash %s\n"
2994 msgstr "Ingen bruger-id med hash %s\n"
2995
2996 #, c-format
2997 msgid "No subkey with index %d\n"
2998 msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
2999
3000 #, c-format
3001 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3002 msgstr "bruger-id: »%s«\n"
3003
3004 #, c-format
3005 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3006 msgstr "underskrevet af din nøgle %s den %s%s%s\n"
3007
3008 msgid " (non-exportable)"
3009 msgstr " (kan ikke eksporteres)"
3010
3011 #, c-format
3012 msgid "This signature expired on %s.\n"
3013 msgstr "Denne underskrift udløb den %s.\n"
3014
3015 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3016 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at tilbagekalde den? (j/N) "
3017
3018 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3019 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne underskrift? (j/N) "
3020
3021 msgid "Not signed by you.\n"
3022 msgstr "Ikke underskrevet af dig.\n"
3023
3024 #, c-format
3025 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3026 msgstr "Du har underskrevet disse bruger-id'er på nøgle %s:\n"
3027
3028 msgid " (non-revocable)"
3029 msgstr " (kan ikke tilbagekaldes)"
3030
3031 #, c-format
3032 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3033 msgstr "tilbagekaldt af din nøgle %s på %s\n"
3034
3035 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3036 msgstr "Du er i gang med at tilbagekalde disse underskrifter:\n"
3037
3038 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3039 msgstr "Opret tilbagekaldscertifikaterne? (j/N) "
3040
3041 msgid "no secret key\n"
3042 msgstr "ingen hemmelig nøgle\n"
3043
3044 #, c-format
3045 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3046 msgstr "bruger-id »%s« er allerede tilbagekaldt\n"
3047
3048 #, c-format
3049 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3050 msgstr ""
3051 "ADVARSEL: En bruger-id-underskrift er dateret %d sekunder inde i fremtiden\n"
3052
3053 #, c-format
3054 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3055 msgstr "Nøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3056
3057 #, c-format
3058 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3059 msgstr "Undernøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3060
3061 #, c-format
3062 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3063 msgstr "Viser %s billed'id med størrelse %ld for nøgle %s (uid %d)\n"
3064
3065 #, c-format
3066 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3067 msgstr "præference »%s« duplikeret\n"
3068
3069 msgid "too many cipher preferences\n"
3070 msgstr "for mange chifferpræferencer\n"
3071
3072 msgid "too many digest preferences\n"
3073 msgstr "for mange sammendragpræferencer\n"
3074
3075 msgid "too many compression preferences\n"
3076 msgstr "for mange komprimeringspræferencer\n"
3077
3078 #, c-format
3079 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3080 msgstr "ugyldigt punkt »%s« i præferencestreng\n"
3081
3082 msgid "writing direct signature\n"
3083 msgstr "skriver direkte underskrift\n"
3084
3085 msgid "writing self signature\n"
3086 msgstr "skriver egenunderskrift\n"
3087
3088 msgid "writing key binding signature\n"
3089 msgstr "skriver underskrift for nøglebinding\n"
3090
3091 #, c-format
3092 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3093 msgstr "nøglestørrelse er ugyldig; bruger %u bit\n"
3094
3095 #, c-format
3096 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3097 msgstr "nøglestørrelse afrundet op til %u bit\n"
3098
3099 msgid "Sign"
3100 msgstr "Underskriv"
3101
3102 msgid "Certify"
3103 msgstr "Certificer"
3104
3105 msgid "Encrypt"
3106 msgstr "Krypter"
3107
3108 msgid "Authenticate"
3109 msgstr "Godkend"
3110
3111 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3112 #. translation.  If this is not possible use single digits.  Here is
3113 #. a description of the fucntions:
3114 #.
3115 #. s = Toggle signing capability
3116 #. e = Toggle encryption capability
3117 #. a = Toggle authentication capability
3118 #. q = Finish
3119 #.
3120 msgid "SsEeAaQq"
3121 msgstr "UuKkGfAa"
3122
3123 #, c-format
3124 msgid "Possible actions for a %s key: "
3125 msgstr "Mulige handligner for en %s-nøgle: "
3126
3127 msgid "Current allowed actions: "
3128 msgstr "Aktuelt tilladte handlinger: "
3129
3130 #, c-format
3131 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3132 msgstr "   (%c) Skift evnen til at underskrive\n"
3133
3134 #, c-format
3135 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3136 msgstr "   (%c) Skift evnen til at kryptere\n"
3137
3138 #, c-format
3139 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3140 msgstr "   (%c) Skift evnen til at godkende\n"
3141
3142 #, c-format
3143 msgid "   (%c) Finished\n"
3144 msgstr "   (%c) Afsluttet\n"
3145
3146 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3147 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3148
3149 #, c-format
3150 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3151 msgstr "   (%d) RSA og RSA (standard)\n"
3152
3153 #, c-format
3154 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3155 msgstr "   (%d) DSA og Elgamal\n"
3156
3157 #, c-format
3158 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3159 msgstr "   (%d) DSA (kun underskriv)\n"
3160
3161 #, c-format
3162 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3163 msgstr "   (%d) RSA (kun underskriv)\n"
3164
3165 #, c-format
3166 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3167 msgstr "   (%d) Elgamal (kun krypter)\n"
3168
3169 #, c-format
3170 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3171 msgstr "   (%d) RSA (kun krypter)\n"
3172
3173 #, c-format
3174 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3175 msgstr "   (%d) DSA (angiv dine egne evner)\n"
3176
3177 #, c-format
3178 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3179 msgstr "   (%d) RSA (angiv dine egne evner)\n"
3180
3181 #, c-format
3182 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3183 msgstr "%s nøgler kan være mellem %u og %u bit lange.\n"
3184
3185 #, c-format
3186 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3187 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for undernøglen? (%u) "
3188
3189 #, c-format
3190 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3191 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (%u) "
3192
3193 #, c-format
3194 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3195 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
3196
3197 msgid ""
3198 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3199 "         0 = key does not expire\n"
3200 "      <n>  = key expires in n days\n"
3201 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3202 "      <n>m = key expires in n months\n"
3203 "      <n>y = key expires in n years\n"
3204 msgstr ""
3205 "Angiv i hvor lang tid nøglen skal være gyldig.\n"
3206 "         0 = nøgle udløber ikke\n"
3207 "      <n>  = nøgle udløber om n dage\n"
3208 "      <n>w = nøgle udløber om n uger\n"
3209 "      <n>m = nøgle udløber om n måneder\n"
3210 "      <n>y = nøgle udløber om n år\n"
3211
3212 msgid ""
3213 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3214 "         0 = signature does not expire\n"
3215 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3216 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3217 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3218 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3219 msgstr ""
3220 "Angiv i hvor lang tid underskriften skal være gyldig.\n"
3221 "         0 = underskriften udløber ikke\n"
3222 "      <n>  = underskriften udløber om n dage\n"
3223 "      <n>w = underskriften udløber om n uger\n"
3224 "      <n>m = underskriften udløber om n måneder\n"
3225 "      <n>y = underskriften udløber om n år\n"
3226
3227 msgid "Key is valid for? (0) "
3228 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
3229
3230 #, c-format
3231 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3232 msgstr "Underskrift er gyldig for? (%s) "
3233
3234 msgid "invalid value\n"
3235 msgstr "ugyldig værdi\n"
3236
3237 msgid "Key does not expire at all\n"
3238 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
3239
3240 msgid "Signature does not expire at all\n"
3241 msgstr "Underskriften udløber aldrig\n"
3242
3243 #, c-format
3244 msgid "Key expires at %s\n"
3245 msgstr "Nøglen udløber den %s\n"
3246
3247 #, c-format
3248 msgid "Signature expires at %s\n"
3249 msgstr "Underskriften udløber den %s\n"
3250
3251 msgid ""
3252 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3253 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3254 msgstr ""
3255 "Dit system kan ikke vise datoer efter 2038.\n"
3256 "Det vil dog blive korrekt håndteret op til 2106.\n"
3257
3258 msgid "Is this correct? (y/N) "
3259 msgstr "Er dette korrekt? (j/N) "
3260
3261 msgid ""
3262 "\n"
3263 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3264 "ID\n"
3265 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3266 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3267 "\n"
3268 msgstr ""
3269 "\n"
3270 "Du skal bruge et bruger-id for at identificere din nøgle; programmet "
3271 "konstruerer bruger-id'et\n"
3272 "fra fødselsnavn, kommentar og e-post-adresse i dette format:\n"
3273 "    »Heinrich Heine (digteren) <heinrichh@duesseldorf.de>«\n"
3274 "\n"
3275
3276 msgid "Real name: "
3277 msgstr "Fødselsnavn: "
3278
3279 msgid "Invalid character in name\n"
3280 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
3281
3282 msgid "Name may not start with a digit\n"
3283 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
3284
3285 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3286 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
3287
3288 msgid "Email address: "
3289 msgstr "E-post-adresse: "
3290
3291 msgid "Not a valid email address\n"
3292 msgstr "Ikke en gyldig e-post-adresse\n"
3293
3294 msgid "Comment: "
3295 msgstr "Kommentar: "
3296
3297 msgid "Invalid character in comment\n"
3298 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
3299
3300 #, c-format
3301 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3302 msgstr "Du bruger tegnsættet »%s«.\n"
3303
3304 #, c-format
3305 msgid ""
3306 "You selected this USER-ID:\n"
3307 "    \"%s\"\n"
3308 "\n"
3309 msgstr ""
3310 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
3311 "    \"%s\"\n"
3312 "\n"
3313
3314 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3315 msgstr "Placer ikke e-post-adressen i fødselsnavnet eller kommentaren\n"
3316
3317 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3318 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3319 #. string which should be translated accordingly and the
3320 #. letter changed to match the one in the answer string.
3321 #.
3322 #. n = Change name
3323 #. c = Change comment
3324 #. e = Change email
3325 #. o = Okay (ready, continue)
3326 #. q = Quit
3327 #.
3328 msgid "NnCcEeOoQq"
3329 msgstr "NnCcEeOoQq"
3330
3331 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3332 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)-post eller afslut(Q)? "
3333
3334 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3335 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/afslut(Q)? "
3336
3337 msgid "Please correct the error first\n"
3338 msgstr "Ret venligst fejlen først\n"
3339
3340 msgid ""
3341 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3342 "\n"
3343 msgstr ""
3344 "Du skal bruge en adgangsfrase til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
3345 "\n"
3346
3347 #, c-format
3348 msgid "%s.\n"
3349 msgstr "%s.\n"
3350
3351 msgid ""
3352 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3353 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3354 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3355 "\n"
3356 msgstr ""
3357 "Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
3358 "Jeg giver dig en alligevel. Du kan ændre din adgangsfrase på\n"
3359 "ethvert tidspunkt ved at bruge dette program med tilvalget\n"
3360 "»--edit-key«.\n"
3361
3362 msgid ""
3363 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3364 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3365 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3366 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3367 msgstr ""
3368 "Vi skal oprette en masse tilfældige byte. Det er en god ide at udføre\n"
3369 "nogle andre handlinger (tryk på tastaturet, flyt musen, brug diskene)\n"
3370 "under oprettelse af primtallet; dette giver det vilkårlig\n"
3371 "taloprettelsesprogram en bedre mulighed for at opnå nok entropi.\n"
3372
3373 msgid "Key generation canceled.\n"
3374 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
3375
3376 #, c-format
3377 msgid "writing public key to `%s'\n"
3378 msgstr "skriver offentlig nøgle til »%s«\n"
3379
3380 #, c-format
3381 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3382 msgstr "skriver hemmelig nøglestump til »%s«\n"
3383
3384 #, c-format
3385 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3386 msgstr "skriver hemmelig nøgle til »%s«\n"
3387
3388 #, c-format
3389 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3390 msgstr "ingen skrivbar offentlig nøglering fundet: %s\n"
3391
3392 #, c-format
3393 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3394 msgstr "ingen skrivbar hemmelig nøglering fundet: %s\n"
3395
3396 #, c-format
3397 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3398 msgstr "fejl ved skrivning af offentlig nøglering »%s«: %s\n"
3399
3400 #, c-format
3401 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3402 msgstr "fejl ved skrivning af hemmelig nøglering »%s«: %s\n"
3403
3404 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3405 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og underskrevet.\n"
3406
3407 msgid ""
3408 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3409 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3410 msgstr ""
3411 "Bemærk at denne nøgle ikke kan bruges til kryptering. Du kan bruge\n"
3412 "kommandoen »--edit-key« til at oprette en undernøgle til dette formål.\n"
3413
3414 #, c-format
3415 msgid "Key generation failed: %s\n"
3416 msgstr "Nøgleoprettelse mislykkedes: %s\n"
3417
3418 #, c-format
3419 msgid ""
3420 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3421 msgstr ""
3422 "nøgle er blevet oprettet %lu sekund i fremtiden (tidsforskydning eller "
3423 "urproblem)\n"
3424
3425 #, c-format
3426 msgid ""
3427 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3428 msgstr ""
3429 "nøgle er blevet oprettet %lu sekunder i fremtiden (tidsforskydning eller "
3430 "urproblem)\n"
3431
3432 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3433 msgstr ""
3434 "BEMÆRK: Oprettelse af undernøgler for v3-nøgler overholder ikke OpenPGP\n"
3435
3436 msgid "Really create? (y/N) "
3437 msgstr "Vil du virkelig oprette? (j/N) "
3438
3439 #, c-format
3440 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3441 msgstr "lagring af nøgle på kort mislykkedes: %s\n"
3442
3443 #, c-format
3444 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3445 msgstr "kan ikke oprette sikkerhedskopifil »%s«: %s\n"
3446
3447 #, c-format
3448 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3449 msgstr "BEMÆRK: sikkerhedskopi af kortnøgle gemt på »%s«\n"
3450
3451 msgid "never     "
3452 msgstr "aldrig    "
3453
3454 msgid "Critical signature policy: "
3455 msgstr "Kritisk underskriftspolitik: "
3456
3457 msgid "Signature policy: "
3458 msgstr "Underskriftspolitik: "
3459
3460 msgid "Critical preferred keyserver: "
3461 msgstr "Kritisk foretrukken nøgleserver: "
3462
3463 msgid "Critical signature notation: "
3464 msgstr "Kritisk underskriftnotation: "
3465
3466 msgid "Signature notation: "
3467 msgstr "Underskriftsnotation: "
3468
3469 msgid "Keyring"
3470 msgstr "Nøglering"
3471
3472 msgid "Primary key fingerprint:"
3473 msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
3474
3475 msgid "     Subkey fingerprint:"
3476 msgstr "     Undernøglefingeraftryk:"
3477
3478 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3479 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3480 msgid " Primary key fingerprint:"
3481 msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
3482
3483 msgid "      Subkey fingerprint:"
3484 msgstr "  Undernøglefingeraftryk:"
3485
3486 msgid "      Key fingerprint ="
3487 msgstr "    Nøglefingeraftryk ="
3488
3489 msgid "      Card serial no. ="
3490 msgstr "   Serielnr. for kort ="
3491
3492 #, c-format
3493 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3494 msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
3495
3496 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3497 msgstr "ADVARSEL: 2 filer med fortrolig information findes.\n"
3498
3499 #, c-format
3500 msgid "%s is the unchanged one\n"
3501 msgstr "%s er den uændrede\n"
3502
3503 #, c-format
3504 msgid "%s is the new one\n"
3505 msgstr "%s er den nye\n"
3506
3507 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3508 msgstr "Ret venligst denne mulige sikkerhedsrisiko\n"
3509
3510 #, c-format
3511 msgid "caching keyring `%s'\n"
3512 msgstr "mellemlagrer nøglering »%s«\n"
3513
3514 #, c-format
3515 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3516 msgstr "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
3517
3518 #, c-format
3519 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3520 msgstr "%lu nøgler mellemlagret (%lu underskrifter)\n"
3521
3522 #, c-format
3523 msgid "%s: keyring created\n"
3524 msgstr "%s: nøglering oprettet\n"
3525
3526 msgid "include revoked keys in search results"
3527 msgstr "inkluder tilbagekaldte nøgler i søgeresultater"
3528
3529 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3530 msgstr "inkluder undernøgler når der søges efter nøgle-id"
3531
3532 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3533 msgstr "brug midlertidige filer til at sende data til nøgleserverhjælpere"
3534
3535 msgid "do not delete temporary files after using them"
3536 msgstr "slet ikke midlertidige filer efter at de er blevet brugt"
3537
3538 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3539 msgstr "hent automatisk nøgler når der verificeres underskrifter"
3540
3541 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3542 msgstr "overhold den foretrukne nøglerserveradresse angivet på nøglen"
3543
3544 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3545 msgstr "overhold PKA-posten angivet på en nøgle når der hentes nøgler"
3546
3547 #, c-format
3548 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3549 msgstr "ADVARSEL: nøgleserverindstilling »%s« bruges ikke på denne platform\n"
3550
3551 msgid "disabled"
3552 msgstr "deaktiveret"
3553
3554 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3555 msgstr "Indtal tal, N)æste eller Q) for Afslut > "
3556
3557 #, c-format
3558 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3559 msgstr "ugyldig nøgleserverprotokol (os %d!=håndtag %d)\n"
3560
3561 #, c-format
3562 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3563 msgstr "nøgle »%s« blev ikke fundet på nøgleserver\n"
3564
3565 msgid "key not found on keyserver\n"
3566 msgstr "nøgle blev ikke fundet på nøgleserver\n"
3567
3568 #, c-format
3569 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3570 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s server %s\n"
3571
3572 #, c-format
3573 msgid "requesting key %s from %s\n"
3574 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s\n"
3575
3576 #, c-format
3577 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3578 msgstr "søger efter navne fra %s server %s\n"
3579
3580 #, c-format
3581 msgid "searching for names from %s\n"
3582 msgstr "søger efter navne fra %s\n"
3583
3584 #, c-format
3585 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3586 msgstr "sender nøgle %s til %s server %s\n"
3587
3588 #, c-format
3589 msgid "sending key %s to %s\n"
3590 msgstr "sender nøgle %s til %s\n"
3591
3592 #, c-format
3593 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3594 msgstr "søger efter »%s« fra %s server %s\n"
3595
3596 #, c-format
3597 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3598 msgstr "søger efter »%s« fra %s\n"
3599
3600 msgid "no keyserver action!\n"
3601 msgstr "ingen nøgleserverhandling!\n"
3602
3603 #, c-format
3604 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3605 msgstr "ADVARSEL: nøgleserverhåndtering fra en anden version af GnuPG (%s)\n"
3606
3607 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3608 msgstr "nøgleserver sendte ikke VERSION\n"
3609
3610 #, c-format
3611 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3612 msgstr "kommunikationsfejl for nøgleserver: %s\n"
3613
3614 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3615 msgstr "ingen kendt nøgleserver (brug tilvalget --keyserver)\n"
3616
3617 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3618 msgstr "eksterne nøgleserverkald er ikke understøttet i denne bygning\n"
3619
3620 #, c-format
3621 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3622 msgstr "ingen håndtering for nøgleserverskema »%s«\n"
3623
3624 #, c-format
3625 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3626 msgstr "handling »%s« er ikke understøttet med nøgleserverskema »%s«\n"
3627
3628 #, c-format
3629 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3630 msgstr "%s understøtter ikke håndteringsversion %d\n"
3631
3632 msgid "keyserver timed out\n"
3633 msgstr "nøgleserver fik tidsudløb\n"
3634
3635 msgid "keyserver internal error\n"
3636 msgstr "nøgleserver fik intern fejl\n"
3637
3638 #, c-format
3639 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3640 msgstr "»%s« er ikke et nøgle-id: udelader\n"
3641
3642 #, c-format
3643 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3644 msgstr "ADVARSEL: Kan ikke opdatere nøgle %s via %s: %s\n"
3645
3646 #, c-format
3647 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3648 msgstr "opdaterer 1 nøgle fra %s\n"
3649
3650 #, c-format
3651 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3652 msgstr "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
3653
3654 #, c-format
3655 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3656 msgstr "ADVARSEL: kan ikke hente URI %s: %s\n"
3657
3658 #, c-format
3659 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3660 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fortolke URI %s\n"
3661
3662 #, c-format
3663 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3664 msgstr "underlig størrelse for en krypteret sessionsnøgle (%d)\n"
3665
3666 #, c-format
3667 msgid "%s encrypted session key\n"
3668 msgstr "%s krypteret sessionsnøgle\n"
3669
3670 #, c-format
3671 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3672 msgstr "adgangsfrase oprettet med ukendt sammendragsalgoritme %d\n"
3673
3674 #, c-format
3675 msgid "public key is %s\n"
3676 msgstr "offentlig nøgle er %s\n"
3677
3678 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3679 msgstr "krypterede data for offentlig nøgle: god DEK\n"
3680
3681 #, c-format
3682 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3683 msgstr "krypteret med %u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s\n"
3684
3685 #, c-format
3686 msgid "      \"%s\"\n"
3687 msgstr "      »%s«\n"
3688
3689 #, c-format
3690 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3691 msgstr "krypteret med %s nøgle, id %s\n"
3692
3693 #, c-format
3694 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3695 msgstr "afkryptering af offentlig nøgle mislykkedes: %s\n"
3696
3697 #, c-format
3698 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3699 msgstr "krypteret med %lu adgangsfraser\n"
3700
3701 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3702 msgstr "krypteret med 1 adgangsfrase\n"
3703
3704 #, c-format
3705 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3706 msgstr "antager %s krypterede data\n"
3707
3708 #, c-format
3709 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3710 msgstr ""
3711 "IDEA-chiffer utilgængelig, forsøger optimistisk at bruge %s i stedet for\n"
3712
3713 msgid "decryption okay\n"
3714 msgstr "afkryptering okay\n"
3715
3716 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3717 msgstr "ADVARSEL: besked var ikke integritetsbeskyttet\n"
3718
3719 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3720 msgstr "ADVARSEL: krypteret besked er blevet manipuleret!\n"
3721
3722 #, c-format
3723 msgid "decryption failed: %s\n"
3724 msgstr "afkryptering mislykkedes: %s\n"
3725
3726 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3727 msgstr "BEMÆRK: afsender anmodte om »for-your-eyes-only«\n"
3728
3729 #, c-format
3730 msgid "original file name='%.*s'\n"
3731 msgstr "oprindeligt filnavn=»%.*s«\n"
3732
3733 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
3734 msgstr "ADVARSEL: flere klartekster set\n"
3735
3736 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3737 msgstr "uafhængig tilbagekald - brug »gpg --import« for at anvende\n"
3738
3739 msgid "no signature found\n"
3740 msgstr "ingen underskrift fundet\n"
3741
3742 msgid "signature verification suppressed\n"
3743 msgstr "underskriftverificering undertrykt\n"
3744
3745 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
3746 msgstr "kan ikke håndtere disse tvetydige underskriftdata\n"
3747
3748 #, c-format
3749 msgid "Signature made %s\n"
3750 msgstr "Underskrift lavet %s\n"
3751
3752 #, c-format
3753 msgid "               using %s key %s\n"
3754 msgstr "               bruger %s nøgle %s\n"
3755
3756 #, c-format
3757 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3758 msgstr "Underskrift lavet %s med %s nøgle-id %s\n"
3759
3760 msgid "Key available at: "
3761 msgstr "Nøgle tilgængelig på: "
3762
3763 #, c-format
3764 msgid "BAD signature from \"%s\""
3765 msgstr "UGYLDIG underskrift fra »%s«"
3766
3767 #, c-format
3768 msgid "Expired signature from \"%s\""
3769 msgstr "Udløbet underskrift fra »%s«"
3770
3771 #, c-format
3772 msgid "Good signature from \"%s\""
3773 msgstr "God underskrift fra »%s«"
3774
3775 msgid "[uncertain]"
3776 msgstr "[usikker]"
3777
3778 #, c-format
3779 msgid "                aka \"%s\""
3780 msgstr "       også kendt som »%s«"
3781
3782 #, c-format
3783 msgid "Signature expired %s\n"
3784 msgstr "Underskrift udløbet %s\n"
3785
3786 #, c-format
3787 msgid "Signature expires %s\n"
3788 msgstr "Underskrift udløber %s\n"
3789
3790 #, c-format
3791 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
3792 msgstr "%s underskrift, sammendragsalgoritme %s\n"
3793
3794 msgid "binary"
3795 msgstr "binær"
3796
3797 msgid "textmode"
3798 msgstr "tekstilstand"
3799
3800 msgid "unknown"
3801 msgstr "ukendt"
3802
3803 #, c-format
3804 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
3805 msgstr "ADVARSEL: Ikke en frakoblet underskrift; filen »%s« blev IKKE verificeret!\n"
3806
3807 #, c-format
3808 msgid "Can't check signature: %s\n"
3809 msgstr "Kan ikke kontrollere underskrift: %s\n"
3810
3811 msgid "not a detached signature\n"
3812 msgstr "ikke en frakoblet underskrift\n"
3813
3814 msgid ""
3815 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
3816 msgstr ""
3817 "ADVARSEL: flere underskrifter detekteret. Kun den første vil blive "
3818 "kontrolleret.\n"
3819
3820 #, c-format
3821 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3822 msgstr "uafhængig underskrift for klasse 0x%02x\n"
3823
3824 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3825 msgstr "gammeldags (PGP 2.x) underskrift\n"
3826
3827 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3828 msgstr "ugyldig rodpakke detekteret i proc_tree()\n"
3829
3830 #, c-format
3831 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3832 msgstr "kan ikke slå kernedump fra: %s\n"
3833
3834 #, c-format
3835 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
3836 msgstr "fstat for »%s« mislykkedes i %s: %s\n"
3837
3838 #, c-format
3839 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
3840 msgstr "fstat(%d) mislykkedes i %s: %s\n"
3841
3842 #, c-format
3843 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
3844 msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel offentlig nøglealgoritme %s\n"
3845
3846 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
3847 msgstr "ADVARSEL: Elgamalnøgler for underskriv+krypter er forældede\n"
3848
3849 #, c-format
3850 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
3851 msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel chifferalgoritme %s\n"
3852
3853 #, c-format
3854 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
3855 msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel sammendragsalgoritme %s\n"
3856
3857 #, c-format
3858 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
3859 msgstr "ADVARSEL: sammendragsalgoritme %s er forældet\n"
3860
3861 #, c-format
3862 msgid "please see %s for more information\n"
3863 msgstr "se venligst %s for yderligere information\n"
3864
3865 #, c-format
3866 msgid "NOTE: This feature is not available in %s\n"
3867 msgstr "BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i %s\n"
3868
3869 #, c-format
3870 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3871 msgstr "%s:%d: forældet indstilling »%s«\n"
3872
3873 #, c-format
3874 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3875 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling\n"
3876
3877 #, c-format
3878 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3879 msgstr "brug venligst »%s%s« i stedet for\n"
3880
3881 #, c-format
3882 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
3883 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet kommando - brug den ikke\n"
3884
3885 msgid "Uncompressed"
3886 msgstr "Ukomprimeret"
3887
3888 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
3889 msgid "uncompressed|none"
3890 msgstr "ukomprimeret|ingen"
3891
3892 #, c-format
3893 msgid "this message may not be usable by %s\n"
3894 msgstr "denne besked kan nok ikke bruges af %s\n"
3895
3896 #, c-format
3897 msgid "ambiguous option `%s'\n"
3898 msgstr "tvetydigt tilvalg »%s«\n"
3899
3900 #, c-format
3901 msgid "unknown option `%s'\n"
3902 msgstr "ukendt tilvalg »%s«\n"
3903
3904 #, fuzzy, c-format
3905 #| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3906 msgid "Unknown weak digest '%s'\n"
3907 msgstr "Ukendt underskrifttype »%s«\n"
3908
3909 #, c-format
3910 msgid "File `%s' exists. "
3911 msgstr "Filen »%s« findes. "
3912
3913 msgid "Overwrite? (y/N) "
3914 msgstr "Overskriv? (j/N) "
3915
3916 #, c-format
3917 msgid "%s: unknown suffix\n"
3918 msgstr "%s: ukendt suffiks\n"
3919
3920 msgid "Enter new filename"
3921 msgstr "Indtast nyt filnavn"
3922
3923 msgid "writing to stdout\n"
3924 msgstr "skriver til stdout\n"
3925
3926 #, c-format
3927 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3928 msgstr "antager underskrevne data i »%s«\n"
3929
3930 #, c-format
3931 msgid "new configuration file `%s' created\n"
3932 msgstr "ny konfigurationsfil »%s« oprettet\n"
3933
3934 #, c-format
3935 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
3936 msgstr ""
3937 "ADVARSEL: indstillinger i »%s« er endnu ikke aktive under denne kørsel\n"
3938
3939 #, c-format
3940 msgid "directory `%s' created\n"
3941 msgstr "mappe »%s« oprettet\n"
3942
3943 #, c-format
3944 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3945 msgstr "kan ikke håndtere offentlig nøglealgoritme %d\n"
3946
3947 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
3948 msgstr "ADVARSEL: potentiel usikker symmetrisk krypteret sessionsnøgle\n"
3949
3950 #, c-format
3951 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3952 msgstr "underpakke af typen %d har kritiske bitsæt\n"
3953
3954 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3955 msgstr "gpg-agent er ikke tilgængelig i denne session\n"
3956
3957 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3958 msgstr "forkert udformet GPG_AGENT_INFO-miljøvariabel\n"
3959
3960 #, c-format
3961 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3962 msgstr "gpg-agent-protokolversion %d er ikke understøttet\n"
3963
3964 #, c-format
3965 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3966 msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
3967
3968 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3969 msgstr "problem med agenten - deaktiverer agentbrug\n"
3970
3971 #, c-format
3972 msgid " (main key ID %s)"
3973 msgstr " (hovednøgle-id %s)"
3974
3975 #, c-format
3976 msgid ""
3977 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3978 "\"%.*s\"\n"
3979 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
3980 msgstr ""
3981 "Du skal bruge en adgangsfrase for at låse den hemmelige\n"
3982 "nøgle op for brugeren:\n"
3983 "»%.*s«\n"
3984 "%u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s%s.\n"
3985
3986 msgid "Repeat passphrase\n"
3987 msgstr "Gentag adgangsfrase\n"
3988
3989 msgid "Enter passphrase\n"
3990 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
3991
3992 msgid "cancelled by user\n"
3993 msgstr "afbrudt af bruger\n"
3994
3995 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
3996 msgstr "kan ikke forespørge adgangsfrase i jobtilstand\n"
3997
3998 msgid "Enter passphrase: "
3999 msgstr "Indtast adgangsfrase: "
4000
4001 #, c-format
4002 msgid ""
4003 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4004 "user: \"%s\"\n"
4005 msgstr ""
4006 "Du skal bruge en adgangsfrase til at åbne den hemmelige\n"
4007 "nøgle for bruger: »%s«\n"
4008
4009 #, c-format
4010 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4011 msgstr "%u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s"
4012
4013 #, c-format
4014 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4015 msgstr "         (undernøgle på hovednøgle-id %s)"
4016
4017 msgid "Repeat passphrase: "
4018 msgstr "Gentag adgangsfrase: "
4019
4020 msgid ""
4021 "\n"
4022 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4023 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4024 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4025 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4026 msgstr ""
4027 "\n"
4028 "Vælg et billede til brug for dit billed-id. Billedet skal være en JPEG-fil.\n"
4029 "Husk at billedet gemmes i din offentlige nøgle. Hvis du bruger et meget\n"
4030 "stort billede, vil din nøgle også blive meget stor!\n"
4031 "En billede på 240x288 er en god størrelse.\n"
4032
4033 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4034 msgstr "Indtast JPEG-filnavn for billed-id: "
4035
4036 #, c-format
4037 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4038 msgstr "kan ikke åbne JPEG-fil »%s«: %s\n"
4039
4040 #, c-format
4041 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4042 msgstr "Denne JPEG er virkelig stor (%d byte) !\n"
4043
4044 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4045 msgstr "Er du sikker på, at du vil benytte billedet (j/N) "
4046
4047 #, c-format
4048 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4049 msgstr "»%s« er ikke en JPEG-fil\n"
4050
4051 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4052 msgstr "Er dette billede korrekt (j/N/a)? "
4053
4054 msgid "no photo viewer set\n"
4055 msgstr "ingen billedfremviser angivet\n"
4056
4057 msgid "unable to display photo ID!\n"
4058 msgstr "kan ikke vise billed-id!\n"
4059
4060 msgid "No reason specified"
4061 msgstr "Ingen årsag angivet"
4062
4063 msgid "Key is superseded"
4064 msgstr "Nøglen er blevet afløst"
4065
4066 msgid "Key has been compromised"
4067 msgstr "Nøglen er blevet kompromitteret"
4068
4069 msgid "Key is no longer used"
4070 msgstr "Nøglen bruges ikke længere"
4071
4072 msgid "User ID is no longer valid"
4073 msgstr "Bruger-id er ikke længere gyldigt"
4074
4075 msgid "reason for revocation: "
4076 msgstr "årsag for tilbagekald: "
4077
4078 msgid "revocation comment: "
4079 msgstr "tilbagekaldskommentar: "
4080
4081 # ikke helt klart hvad de her forkortelser står for
4082 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
4083 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
4084 #. should be translated accordingly and the letter changed to
4085 #. match the one in the answer string.
4086 #.
4087 #. i = please show me more information
4088 #. m = back to the main menu
4089 #. s = skip this key
4090 #. q = quit
4091 #.
4092 msgid "iImMqQsS"
4093 msgstr "iImMqQsS"
4094
4095 msgid "No trust value assigned to:\n"
4096 msgstr "Ingen tillidsværdi tildelt til:\n"
4097
4098 #, c-format
4099 msgid "  aka \"%s\"\n"
4100 msgstr "  også kendt som »%s«\n"
4101
4102 msgid ""
4103 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4104 msgstr ""
4105 "Hvor stor er din tillid til at denne nøgle rent faktisk tilhører den "
4106 "navngivne ejer?\n"
4107
4108 #, c-format
4109 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4110 msgstr "  %d = Jeg ved det ikke eller vil ikke sige det\n"
4111
4112 #, c-format
4113 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4114 msgstr "  %d = Jeg stoler IKKE på denne nøgle\n"
4115
4116 #, c-format
4117 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4118 msgstr "  %d = Jeg stoler fuldstændig på denne nøgle\n"
4119
4120 msgid "  m = back to the main menu\n"
4121 msgstr "  h = tilbage til hovedmenuen\n"
4122
4123 msgid "  s = skip this key\n"
4124 msgstr "  s = udelad denne nøgle\n"
4125
4126 msgid "  q = quit\n"
4127 msgstr "  a = afslut\n"
4128
4129 #, c-format
4130 msgid ""
4131 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4132 "\n"
4133 msgstr ""
4134 "Minimumstroværdighedsniveau for denne nøgle er: %s\n"
4135 "\n"
4136
4137 msgid "Your decision? "
4138 msgstr "Dit valg? "
4139
4140 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4141 msgstr "Vil du virkelig gerne give denne nøgle ultimativ troværdighed? (j/N) "
4142
4143 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4144 msgstr "Certifikater der fører til en ultimativ troværdig nøgle:\n"
4145
4146 #, c-format
4147 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4148 msgstr ""
4149 "%s: Der er ingen garanti for, at denne nøgle tilhører den navngivne bruger\n"
4150
4151 #, c-format
4152 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4153 msgstr ""
4154 "%s: Der er begrænset garanti for, at denne nøgle tilhører den navngivne "
4155 "bruger\n"
4156
4157 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4158 msgstr "Denne nøgle tilhører sikkert den navngivne bruger\n"
4159
4160 msgid "This key belongs to us\n"
4161 msgstr "Denne nøgle tilhører os\n"
4162
4163 msgid ""
4164 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4165 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4166 "you may answer the next question with yes.\n"
4167 msgstr ""
4168 "Det er IKKE sikkert, at nøglen tilhører personen navngivet\n"
4169 "i bruger-id'et. Hvis du *virkelig* ved hvad du gør,\n"
4170 "så kan du besvare det næste spørgsmål med ja.\n"
4171
4172 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4173 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? (j/N) "
4174
4175 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4176 msgstr "ADVARSEL: Bruger nøgle uden troværdighed!\n"
4177
4178 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4179 msgstr ""
4180 "ADVARSEL: Denne nøgle kan tilbagekaldes (tilbagekaldsnøgle er ikke til "
4181 "stede)\n"
4182
4183 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4184 msgstr ""
4185 "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet tilbagekaldt af dens designmæssige "
4186 "tilbagekalder!\n"
4187
4188 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4189 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet tilbagekaldt af dets ejer!\n"
4190
4191 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4192 msgstr "         Dette kan betyde at underskriften er forfalsket.\n"
4193
4194 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4195 msgstr "ADVARSEL: Denne undernøgle er blevet tilbagekaldt af dens ejer!\n"
4196
4197 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4198 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er blevet deaktiveret.\n"
4199
4200 #, c-format
4201 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
4202 msgstr "Bemærk: Verificeret underskriftsejers adresse er »%s«\n"
4203
4204 #, c-format
4205 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
4206 msgstr "Bemærk: Underskriftejers adresse »%s« matcher ikke DNS-post\n"
4207
4208 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
4209 msgstr ""
4210 "troværdighedsniveau justeret til FULL på grund af gyldig PKA-information\n"
4211
4212 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
4213 msgstr ""
4214 "troværdighedsniveau justeret til NEVER på grund af ugyldig PKA-information\n"
4215
4216 msgid "Note: This key has expired!\n"
4217 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
4218
4219 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4220 msgstr ""
4221 "ADVARSEL: Denne nøgle er ikke certificeret med en troværdig underskrift!\n"
4222
4223 msgid ""
4224 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
4225 msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
4226
4227 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
4228 msgstr "ADVARSEL: Vi tror IKKE på denne nøgle!\n"
4229
4230 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
4231 msgstr "         Signaturen er formentlig FORFALSKET.\n"
4232
4233 msgid ""
4234 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
4235 msgstr ""
4236 "ADVARSEL: Denne nøgle er ikke certificeret med tilstrækkelig troværdige "
4237 "underskrifter!\n"
4238
4239 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
4240 msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører ejeren.\n"
4241
4242 #, c-format
4243 msgid "%s: skipped: %s\n"
4244 msgstr "%s: udelod: %s\n"
4245
4246 #, c-format
4247 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
4248 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede til stede\n"
4249
4250 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
4251 msgstr "Du angav ikke et bruger-id. (du kan bruge »-r«)\n"
4252
4253 msgid "Current recipients:\n"
4254 msgstr "Aktuelle modtagere:\n"
4255
4256 msgid ""
4257 "\n"
4258 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
4259 msgstr ""
4260 "\n"
4261 "Indtast bruger-id'et. Slut med en tom linje: "
4262
4263 msgid "No such user ID.\n"
4264 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
4265
4266 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
4267 msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt som standardmodtager\n"
4268
4269 msgid "Public key is disabled.\n"
4270 msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
4271
4272 msgid "skipped: public key already set\n"
4273 msgstr "udelod: offentlig nøgle er allerede angivet\n"
4274
4275 #, c-format
4276 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
4277 msgstr "ukendt standardmodtager »%s«\n"
4278
4279 #, c-format
4280 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
4281 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er slået fra\n"
4282
4283 msgid "no valid addressees\n"
4284 msgstr "ingen gyldige adresser\n"
4285
4286 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
4287 msgstr "data ej gemt; brug tilvalg »--output« for at gemme\n"
4288
4289 #, c-format
4290 msgid "error creating `%s': %s\n"
4291 msgstr "fejl ved oprettelse af »%s«: %s\n"
4292
4293 msgid "Detached signature.\n"
4294 msgstr "Frakoblet underskrift.\n"
4295
4296 msgid "Please enter name of data file: "
4297 msgstr "Indtast navn for datafil: "
4298
4299 msgid "reading stdin ...\n"
4300 msgstr "læser stdin ...\n"
4301
4302 msgid "no signed data\n"
4303 msgstr "ingen underskrevne data\n"
4304
4305 #, c-format
4306 msgid "can't open signed data `%s'\n"
4307 msgstr "kan ikke åbne underskrevne data »%s«\n"
4308
4309 #, c-format
4310 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
4311 msgstr "anonym modtager; prøver hemmelig nøgle %s ...\n"
4312
4313 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
4314 msgstr "okay, vi er den anonyme modtager.\n"
4315
4316 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
4317 msgstr "gammel kodning for DEK'en er ikke understøttet\n"
4318
4319 #, c-format
4320 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
4321 msgstr "chifferalgoritme %d%s er ukendt eller deaktiveret\n"
4322
4323 #, c-format
4324 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
4325 msgstr "ADVARSEL: chifferalgoritme %s ikke fundet i modtagerpræferencer\n"
4326
4327 #, c-format
4328 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
4329 msgstr "BEMÆRK: hemmelig nøgle %s udløb den %s\n"
4330
4331 msgid "NOTE: key has been revoked"
4332 msgstr "BEMÆRK: nøgle er blevet tilbagekaldt"
4333
4334 #, c-format
4335 msgid "build_packet failed: %s\n"
4336 msgstr "build_packet mislykkedes: %s\n"
4337
4338 #, c-format
4339 msgid "key %s has no user IDs\n"
4340 msgstr "nøgle %s har ingen bruger-id'er\n"
4341
4342 msgid "To be revoked by:\n"
4343 msgstr "Tilbagekaldes af:\n"
4344
4345 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
4346 msgstr "(Dette er en sensitiv tilbagekaldsnøgle)\n"
4347
4348 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
4349 msgstr "Opret et designet tilbagekaldscertifikat for denne nøgle? (j/N) "
4350
4351 msgid "ASCII armored output forced.\n"
4352 msgstr "ASCII-pansret resultat er tvunget.\n"
4353
4354 #, c-format
4355 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
4356 msgstr "make_keysig_packet mislykkedes: %s\n"
4357
4358 msgid "Revocation certificate created.\n"
4359 msgstr "Tilbagekaldscertifikat oprettet.\n"
4360
4361 #, c-format
4362 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
4363 msgstr "ingen tilbagekaldsnøgler fundet for »%s«\n"
4364
4365 #, c-format
4366 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
4367 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
4368
4369 #, c-format
4370 msgid "no corresponding public key: %s\n"
4371 msgstr "ingen tilsvarende offentlig nøgle: %s\n"
4372
4373 msgid "public key does not match secret key!\n"
4374 msgstr "offentlig nøgle matcher ikke hemmelig nøgle!\n"
4375
4376 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
4377 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne nøgle? (j/N) "
4378
4379 msgid "unknown protection algorithm\n"
4380 msgstr "ukendt beskyttelsesalgoritme\n"
4381
4382 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
4383 msgstr "BEMÆRK: Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
4384
4385 msgid ""
4386 "Revocation certificate created.\n"
4387 "\n"
4388 "Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
4389 "access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
4390 "It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
4391 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
4392 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
4393 msgstr ""
4394 "Tilbagekaldscertifikat oprettet.\n"
4395 "\n"
4396 "Flyt den venligst til et medie som du kan gemme væk; hvis Mallory får\n"
4397 "adgang til dette certifikat, kan han bruge den til at gøre din nøgle\n"
4398 "ubrugelig. Det er en god ide at udskrive dette certifikat og gemme det\n"
4399 "væk, i tilfælde af at dit medie pludselig ikke kan læses. Men vær\n"
4400 "forsigtig: Dit udskrivningssystem kan gemme dataene og gøre dem\n"
4401 "tilgængelige for andre!\n"
4402
4403 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
4404 msgstr "Vælg venligst årsagen for tilbagekaldet:\n"
4405
4406 msgid "Cancel"
4407 msgstr "Afbryd"
4408
4409 #, c-format
4410 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
4411 msgstr "(Du vil sikkert vælge %d her)\n"
4412
4413 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
4414 msgstr "Indtast en valgfri beskrivelse; afslut den med en tom linje:\n"
4415
4416 #, c-format
4417 msgid "Reason for revocation: %s\n"
4418 msgstr "Årsag for tilbagekald: %s\n"
4419
4420 msgid "(No description given)\n"
4421 msgstr "(Ingen beskrivelse angivet)\n"
4422
4423 msgid "Is this okay? (y/N) "
4424 msgstr "Er dette okay? (j/N) "
4425
4426 msgid "secret key parts are not available\n"
4427 msgstr "hemmelige nøgledele er ikke tilgængelige\n"
4428
4429 #, c-format
4430 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
4431 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
4432
4433 #, c-format
4434 msgid "protection digest %d is not supported\n"
4435 msgstr "beskyttelsessammendrag %d er ikke understøttet\n"
4436
4437 msgid "Invalid passphrase; please try again"
4438 msgstr "Ugyldig adgangsfrase; prøv igen"
4439
4440 #, c-format
4441 msgid "%s ...\n"
4442 msgstr "%s ...\n"
4443
4444 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
4445 msgstr "ADVARSEL: svag nøgle detekteret - vælg venligst adgangsfrase igen.\n"
4446
4447 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
4448 msgstr ""
4449 "opretter den forældede 16-bit-kontrolsum for beskyttelse af hemmelig nøgle\n"
4450
4451 msgid "weak key created - retrying\n"
4452 msgstr "svag nøgle oprettet - prøver igen\n"
4453
4454 #, c-format
4455 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
4456 msgstr "kan ikke undgå svag nøgle for symmetrisk chiffer: prøvede %d gange!\n"
4457
4458 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
4459 msgstr "DSA kræver at hashlængden skal gå op i 8 bit\n"
4460
4461 #, c-format
4462 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
4463 msgstr "DSA-nøgle %s bruger en usikker (%u bit) hash\n"
4464
4465 #, c-format
4466 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
4467 msgstr "DSA-nøgle %s kræver en %u bit eller større hash\n"
4468
4469 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
4470 msgstr "ADVARSEL: konflikt for underskriftssammendrag i besked\n"
4471
4472 #, c-format
4473 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
4474 msgstr "ADVARSEL: underskriftsundernøgle %s er ikke krydscertificeret\n"
4475
4476 #, c-format
4477 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
4478 msgstr ""
4479 "ADVARSEL: underskriftsundernøgle %s har en ugyldig krydscertificering\n"
4480
4481 #, c-format
4482 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
4483 msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
4484
4485 #, c-format
4486 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
4487 msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekunder nyere end underskrift\n"
4488
4489 #, c-format
4490 msgid ""
4491 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
4492 msgstr ""
4493 "nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
4494 "problem med uret)\n"
4495
4496 #, c-format
4497 msgid ""
4498 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
4499 msgstr ""
4500 "nøgle %s blev oprettet %lu sekunder inde i fremtiden (tidsforskydning eller "
4501 "et problem med uret)\n"
4502
4503 #, c-format
4504 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
4505 msgstr "BEMÆRK: underskriftnøgle %s udløb %s\n"
4506
4507 #, fuzzy, c-format
4508 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4509 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4510 msgstr "%s underskrift, sammendragsalgoritme %s\n"
4511
4512 #, c-format
4513 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
4514 msgstr ""
4515 "antager ugyldig underskrift fra nøgle %s på grund af en ukendt kritisk del\n"
4516
4517 #, c-format
4518 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
4519 msgstr ""
4520 "nøgle %s: ingen undernøgle til tilbagekaldsunderskrift for undernøgle\n"
4521
4522 #, c-format
4523 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
4524 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle til bindingsunderskrift for undernøgle\n"
4525
4526 #, c-format
4527 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
4528 msgstr ""
4529 "ADVARSEL: kan ikke %%-udvide notation (for stor). Bruger uden udvidelse.\n"
4530
4531 #, c-format
4532 msgid ""
4533 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
4534 msgstr ""
4535 "ADVARSEL: kan ikke %%-udvide politikadresse (for stor). Bruger uden "
4536 "udvidelse.\n"
4537
4538 #, c-format
4539 msgid ""
4540 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
4541 "unexpanded.\n"
4542 msgstr ""
4543 "ADVARSEL: kan ikke %%-udvide foretrukken nøgleserveradresse (for stor). "
4544 "Bruger uden udvidelse.\n"
4545
4546 #, c-format
4547 msgid "checking created signature failed: %s\n"
4548 msgstr "kontrol af oprettet underskrift mislykkedes: %s\n"
4549
4550 #, c-format
4551 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
4552 msgstr "%s/%s-underskrift fra: »%s«\n"
4553
4554 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
4555 msgstr ""
4556 "du kan kun vedhæfteunderskrive med nøgler i PGTP 2.x-stil når i tilstanden --"
4557 "pgp2\n"
4558
4559 #, c-format
4560 msgid ""
4561 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
4562 msgstr ""
4563 "ADVARSEL: tvang af sammendragsalgoritme %s (%d) overtræder "
4564 "modtagerpræferencer\n"
4565
4566 msgid "signing:"
4567 msgstr "underskriver:"
4568
4569 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
4570 msgstr ""
4571 "du kan kun clearsign med nøgler i PGP 2.x-stil mens du er i tilstanden --"
4572 "pgp2\n"
4573
4574 #, c-format
4575 msgid "%s encryption will be used\n"
4576 msgstr "%s-kryptering vil blive brugt\n"
4577
4578 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
4579 msgstr ""
4580 "nøgle er ikke markeret som usikker - kan ikke bruge den med falsk RNG!\n"
4581
4582 #, c-format
4583 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
4584 msgstr "udelod »%s«: duplikeret\n"
4585
4586 #, c-format
4587 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4588 msgstr "udelod »%s«: %s\n"
4589
4590 msgid "skipped: secret key already present\n"
4591 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede til stede\n"
4592
4593 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
4594 msgstr ""
4595 "dette er en PGP-oprettet Elgamalnøgle som ikke er sikker for underskrifter!"
4596
4597 #, c-format
4598 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
4599 msgstr "stol på post %lu, type %d: skrivning mislykkedes: %s\n"
4600
4601 #, c-format
4602 msgid ""
4603 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
4604 "# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
4605 msgstr ""
4606 "# Liste over tildelte troværdige værdier, oprettede %s\n"
4607 "# (Brug »gpg --import-ownertrust« for at gendanne dem)\n"
4608
4609 #, c-format
4610 msgid "error in `%s': %s\n"
4611 msgstr "fejl i »%s«: %s\n"
4612
4613 msgid "line too long"
4614 msgstr "linje for lang"
4615
4616 msgid "colon missing"
4617 msgstr "kolon mangler"
4618
4619 msgid "invalid fingerprint"
4620 msgstr "ugyldig fingeraftryk"
4621
4622 msgid "ownertrust value missing"
4623 msgstr "værdi for ejertroværdighed mangler"
4624
4625 #, c-format
4626 msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
4627 msgstr "fejl under forsøg på at finde troværdighedspost i »%s«: %s\n"
4628
4629 #, c-format
4630 msgid "read error in `%s': %s\n"
4631 msgstr "læsefejl i »%s«: %s\n"
4632
4633 #, c-format
4634 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
4635 msgstr "trustdb: synkronisering mislykkedes: %s\n"
4636
4637 #, c-format
4638 msgid "can't create lock for `%s'\n"
4639 msgstr "kan ikke oprette lås for »%s«\n"
4640
4641 #, c-format
4642 msgid "can't lock `%s'\n"
4643 msgstr "kan ikke låse »%s«\n"
4644
4645 #, c-format
4646 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
4647 msgstr "trustdb rec %lu: lseek mislykkedes: %s\n"
4648
4649 #, c-format
4650 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
4651 msgstr "trustdb rec %lu: skrivning mislykkedes (n=%d): %s\n"
4652
4653 msgid "trustdb transaction too large\n"
4654 msgstr "transaktion for trustdb er for stor\n"
4655
4656 #, c-format
4657 msgid "%s: directory does not exist!\n"
4658 msgstr "%s: mappe findes ikke!\n"
4659
4660 #, c-format
4661 msgid "can't access `%s': %s\n"
4662 msgstr "kan ikke tilgå »%s«: %s\n"
4663
4664 #, c-format
4665 msgid "%s: failed to create version record: %s"
4666 msgstr "%s: kunne ikke oprette versionspost: %s"
4667
4668 #, c-format
4669 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
4670 msgstr "%s: ugyldig trustdb oprettet\n"
4671
4672 #, c-format
4673 msgid "%s: trustdb created\n"
4674 msgstr "%s: trustdb oprettet\n"
4675
4676 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
4677 msgstr "BEMÆRK: trustdb ikke skrivbar\n"
4678
4679 #, c-format
4680 msgid "%s: invalid trustdb\n"
4681 msgstr "%s: ugyldig trustdb\n"
4682
4683 #, c-format
4684 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
4685 msgstr "%s: kunne ikke oprette hashtabel: %s\n"
4686
4687 #, c-format
4688 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
4689 msgstr "%s: fejl ved opdatering af versionspost: %s\n"
4690
4691 #, c-format
4692 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
4693 msgstr "%s: fejl ved læsning af versionspost: %s\n"
4694
4695 #, c-format
4696 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
4697 msgstr "%s: fejl ved skrivning af versionspost: %s\n"
4698
4699 #, c-format
4700 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
4701 msgstr "trustdb: lseek mislykkedes: %s\n"
4702