Update head to match stable 1.0
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen -- kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # -- puh'ha denne er lang...nå men det går da fremad ;-)
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "POT-Creation-Date: 2002-04-29 17:09+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2000-03-07 22:51+01:00\n"
12 "Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
13 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: util/secmem.c:88
19 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
20 msgstr "Advarsel: benytter ubeskyttet hukommelse!\n"
21
22 #: util/secmem.c:89
23 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
24 msgstr ""
25
26 #: util/secmem.c:326
27 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
28 msgstr "operation er ikke mulig uden beskyttet hukommelse indlæst\n"
29
30 #: util/secmem.c:327
31 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
32 msgstr "(du kan have brugt et forkert program til denne opgave)\n"
33
34 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
35 msgid "yes"
36 msgstr "ja"
37
38 #: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
39 msgid "yY"
40 msgstr "jJ"
41
42 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
43 msgid "no"
44 msgstr "n"
45
46 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
47 msgid "nN"
48 msgstr "nN"
49
50 #: g10/keyedit.c:815 util/miscutil.c:333
51 msgid "quit"
52 msgstr "afslut"
53
54 #: util/miscutil.c:336
55 msgid "qQ"
56 msgstr "aA"
57
58 #: util/errors.c:54
59 msgid "general error"
60 msgstr "generel fejl"
61
62 #: util/errors.c:55
63 msgid "unknown packet type"
64 msgstr "ukendt pakketype"
65
66 #: util/errors.c:56
67 msgid "unknown version"
68 msgstr "ukendt version"
69
70 #: util/errors.c:57
71 msgid "unknown pubkey algorithm"
72 msgstr "ukendt offentlig nøglealgoritme"
73
74 #: util/errors.c:58
75 msgid "unknown digest algorithm"
76 msgstr "ukendt sammenfatningsalgoritme"
77
78 #: util/errors.c:59
79 msgid "bad public key"
80 msgstr "dårlig offentlig nøgle"
81
82 #: util/errors.c:60
83 msgid "bad secret key"
84 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
85
86 #: util/errors.c:61
87 msgid "bad signature"
88 msgstr "dårlig signatur"
89
90 #: util/errors.c:62
91 msgid "checksum error"
92 msgstr "tjeksumsfejl"
93
94 #: util/errors.c:63
95 msgid "bad passphrase"
96 msgstr "dårlig kodesætning"
97
98 #: util/errors.c:64
99 msgid "public key not found"
100 msgstr "offentlig nøgle ikke fundet"
101
102 #: util/errors.c:65
103 msgid "unknown cipher algorithm"
104 msgstr "ukendt cifferalgoritme "
105
106 #: util/errors.c:66
107 msgid "can't open the keyring"
108 msgstr "kan ikke åbne nøgleringen"
109
110 #: util/errors.c:67
111 msgid "invalid packet"
112 msgstr "ugyldig pakke"
113
114 #: util/errors.c:68
115 msgid "invalid armor"
116 msgstr "ugyldig rustning"
117
118 #: util/errors.c:69
119 msgid "no such user id"
120 msgstr "ikke-eksisterende bruger id"
121
122 #: util/errors.c:70
123 msgid "secret key not available"
124 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
125
126 #: util/errors.c:71
127 msgid "wrong secret key used"
128 msgstr "forkert hemmelig nøgle brugt"
129
130 #: util/errors.c:72
131 msgid "not supported"
132 msgstr "ikke understøttet"
133
134 #: util/errors.c:73
135 msgid "bad key"
136 msgstr "dårlig nøgle"
137
138 #: util/errors.c:74
139 msgid "file read error"
140 msgstr "fillæsningsfejl"
141
142 #: util/errors.c:75
143 msgid "file write error"
144 msgstr "filskrivningsfejl"
145
146 #: util/errors.c:76
147 msgid "unknown compress algorithm"
148 msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
149
150 #: util/errors.c:77
151 msgid "file open error"
152 msgstr "filåbningsfejl"
153
154 #: util/errors.c:78
155 msgid "file create error"
156 msgstr "filoprettelsesfejl"
157
158 #: util/errors.c:79
159 msgid "invalid passphrase"
160 msgstr "ugyldig kodesætning"
161
162 #: util/errors.c:80
163 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
164 msgstr "uimplementeret offentlig nøglealgoritme"
165
166 #: util/errors.c:81
167 msgid "unimplemented cipher algorithm"
168 msgstr "uimplementeret cifferalgoritme"
169
170 #: util/errors.c:82
171 msgid "unknown signature class"
172 msgstr "ukendt signaturklasse"
173
174 #: util/errors.c:83
175 msgid "trust database error"
176 msgstr "tillidsdatabasefejl"
177
178 #: util/errors.c:84
179 msgid "bad MPI"
180 msgstr "dårlig mpi"
181
182 #: util/errors.c:85
183 msgid "resource limit"
184 msgstr "resursegrænse"
185
186 #: util/errors.c:86
187 msgid "invalid keyring"
188 msgstr "ugyldig nøglering"
189
190 #: util/errors.c:87
191 msgid "bad certificate"
192 msgstr "ugyldigt certifikat"
193
194 #: util/errors.c:88
195 msgid "malformed user id"
196 msgstr "dårlig bruger-id"
197
198 #: util/errors.c:89
199 msgid "file close error"
200 msgstr "fillukningsfejl"
201
202 #: util/errors.c:90
203 msgid "file rename error"
204 msgstr "filomdøbningsfejl"
205
206 #: util/errors.c:91
207 msgid "file delete error"
208 msgstr "filsletningsfejl"
209
210 #: util/errors.c:92
211 msgid "unexpected data"
212 msgstr "uforventet data"
213
214 #: util/errors.c:93
215 msgid "timestamp conflict"
216 msgstr "tidsstempelkonflikt"
217
218 #: util/errors.c:94
219 msgid "unusable pubkey algorithm"
220 msgstr "uanvendelig offentlig nøglealgoritme"
221
222 #: util/errors.c:95
223 msgid "file exists"
224 msgstr "fil eksisterer"
225
226 #: util/errors.c:96
227 msgid "weak key"
228 msgstr "svag nøgle"
229
230 #: util/errors.c:97
231 msgid "invalid argument"
232 msgstr "ugyldigt argument"
233
234 #: util/errors.c:98
235 msgid "bad URI"
236 msgstr "ugyldig URI"
237
238 #: util/errors.c:99
239 msgid "unsupported URI"
240 msgstr "ikke-understøttet URI"
241
242 #: util/errors.c:100
243 msgid "network error"
244 msgstr "netværksfejl"
245
246 #: util/errors.c:102
247 msgid "not encrypted"
248 msgstr "ikke krypteret"
249
250 #: util/errors.c:103
251 msgid "not processed"
252 msgstr "ikke bearbejdet"
253
254 #. the key cannot be used for a specific usage
255 #: util/errors.c:105
256 #, fuzzy
257 msgid "unusable public key"
258 msgstr "dårlig offentlig nøgle"
259
260 #: util/errors.c:106
261 #, fuzzy
262 msgid "unusable secret key"
263 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
264
265 #: util/errors.c:107
266 #, fuzzy
267 msgid "keyserver error"
268 msgstr "generel fejl"
269
270 #: util/logger.c:249
271 #, c-format
272 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
273 msgstr "... dette er en fejl (%s:%d:%s)\n"
274
275 #: util/logger.c:255
276 #, c-format
277 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
278 msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
279
280 #: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1565
281 #, c-format
282 msgid "can't open `%s': %s\n"
283 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
284
285 #: cipher/random.c:324
286 #, fuzzy, c-format
287 msgid "can't stat `%s': %s\n"
288 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
289
290 #: cipher/random.c:329
291 #, c-format
292 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
293 msgstr ""
294
295 #: cipher/random.c:334
296 msgid "note: random_seed file is empty\n"
297 msgstr ""
298
299 #: cipher/random.c:340
300 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
301 msgstr ""
302
303 #: cipher/random.c:348
304 #, fuzzy, c-format
305 msgid "can't read `%s': %s\n"
306 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
307
308 #: cipher/random.c:386
309 msgid "note: random_seed file not updated\n"
310 msgstr ""
311
312 #: cipher/random.c:406
313 #, fuzzy, c-format
314 msgid "can't create `%s': %s\n"
315 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
316
317 #: cipher/random.c:413
318 #, fuzzy, c-format
319 msgid "can't write `%s': %s\n"
320 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
321
322 #: cipher/random.c:416
323 #, fuzzy, c-format
324 msgid "can't close `%s': %s\n"
325 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
326
327 #: cipher/random.c:662
328 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
329 msgstr "ADVARSEL: bruger usikker tilfældig-nummer-generator!!!\n"
330
331 #: cipher/random.c:663
332 msgid ""
333 "The random number generator is only a kludge to let\n"
334 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
335 "\n"
336 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
337 "\n"
338 msgstr ""
339 "Den tilfældige nummer generator er kun en \"kludge\" for at\n"
340 "lade den køre - det er ikke en stærk RNG!\n"
341 "\n"
342 "BENYT IKKE DATA GENERERET AF DETTE PROGRAM!!!\n"
343 "\n"
344
345 #: cipher/rndlinux.c:142
346 #, c-format
347 msgid ""
348 "\n"
349 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
350 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
351 msgstr ""
352 "\n"
353 "Ikke nok tilfældige byte tilgængelig.  Please do some other work to give\n"
354 "the OS a chance to collect more entropy! (Kræver %d byte mere)\n"
355
356 #: g10/g10.c:287
357 msgid ""
358 "@Commands:\n"
359 " "
360 msgstr ""
361 "@Kommandoer:\n"
362 " "
363
364 #: g10/g10.c:289
365 msgid "|[file]|make a signature"
366 msgstr "|[filer]|opret en signatur"
367
368 #: g10/g10.c:290
369 msgid "|[file]|make a clear text signature"
370 msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
371
372 #: g10/g10.c:291
373 msgid "make a detached signature"
374 msgstr "opret en separat signatur"
375
376 #: g10/g10.c:292
377 msgid "encrypt data"
378 msgstr "kryptér data"
379
380 #: g10/g10.c:293
381 msgid "|[files]|encrypt files"
382 msgstr ""
383
384 #: g10/g10.c:294
385 msgid "encryption only with symmetric cipher"
386 msgstr "kryptér kun med symmetriske cifre"
387
388 #: g10/g10.c:295
389 msgid "store only"
390 msgstr "gem kun"
391
392 #: g10/g10.c:296
393 msgid "decrypt data (default)"
394 msgstr "afkryptér data (standard)"
395
396 #: g10/g10.c:297
397 msgid "|[files]|decrypt files"
398 msgstr ""
399
400 #: g10/g10.c:298
401 msgid "verify a signature"
402 msgstr "godkend en signatur"
403
404 #: g10/g10.c:300
405 msgid "list keys"
406 msgstr "vis nøgler"
407
408 #: g10/g10.c:302
409 msgid "list keys and signatures"
410 msgstr "vis nøgler og signaturer"
411
412 #: g10/g10.c:303
413 msgid "check key signatures"
414 msgstr "tjek nøglesignaturer"
415
416 #: g10/g10.c:304
417 msgid "list keys and fingerprints"
418 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
419
420 #: g10/g10.c:305
421 msgid "list secret keys"
422 msgstr "vis hemmelige nøgler"
423
424 #: g10/g10.c:306
425 msgid "generate a new key pair"
426 msgstr "generér et nyt nøglepar"
427
428 #: g10/g10.c:307
429 #, fuzzy
430 msgid "remove keys from the public keyring"
431 msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
432
433 #: g10/g10.c:309
434 #, fuzzy
435 msgid "remove keys from the secret keyring"
436 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
437
438 #: g10/g10.c:310
439 msgid "sign a key"
440 msgstr "signér en nøgle"
441
442 #: g10/g10.c:311
443 msgid "sign a key locally"
444 msgstr "signér en nøgle lokalt"
445
446 #: g10/g10.c:312
447 #, fuzzy
448 msgid "sign a key non-revocably"
449 msgstr "signér en nøgle lokalt"
450
451 #: g10/g10.c:313
452 #, fuzzy
453 msgid "sign a key locally and non-revocably"
454 msgstr "signér en nøgle lokalt"
455
456 #: g10/g10.c:314
457 msgid "sign or edit a key"
458 msgstr "signér eller redigér en nøgle"
459
460 #: g10/g10.c:315
461 msgid "generate a revocation certificate"
462 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
463
464 #: g10/g10.c:316
465 msgid "export keys"
466 msgstr "eksportér nøgler"
467
468 #: g10/g10.c:317
469 msgid "export keys to a key server"
470 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
471
472 #: g10/g10.c:318
473 msgid "import keys from a key server"
474 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
475
476 #: g10/g10.c:320
477 #, fuzzy
478 msgid "search for keys on a key server"
479 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
480
481 #: g10/g10.c:322
482 #, fuzzy
483 msgid "update all keys from a keyserver"
484 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
485
486 #: g10/g10.c:326
487 msgid "import/merge keys"
488 msgstr "importér/fusionér nøgler"
489
490 #: g10/g10.c:328
491 msgid "list only the sequence of packets"
492 msgstr "vis kun pakkesekvensen"
493
494 #: g10/g10.c:330
495 msgid "export the ownertrust values"
496 msgstr "eksportér ejertillidsværdierne"
497
498 #: g10/g10.c:332
499 msgid "import ownertrust values"
500 msgstr "importér ejertillidsværdierne"
501
502 #: g10/g10.c:334
503 msgid "update the trust database"
504 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
505
506 #: g10/g10.c:336
507 #, fuzzy
508 msgid "unattended trust database update"
509 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
510
511 #: g10/g10.c:337
512 msgid "fix a corrupted trust database"
513 msgstr "reparér en ødelagt tillidsdatabase"
514
515 #: g10/g10.c:338
516 msgid "De-Armor a file or stdin"
517 msgstr "De-beskydt en fil el. stdin"
518
519 #: g10/g10.c:340
520 msgid "En-Armor a file or stdin"
521 msgstr "Beskydt en fil el. stdin"
522
523 #: g10/g10.c:342
524 msgid "|algo [files]|print message digests"
525 msgstr "|algo [filer]|print meddelelsesresumé"
526
527 #: g10/g10.c:346
528 msgid ""
529 "@\n"
530 "Options:\n"
531 " "
532 msgstr ""
533 "@\n"
534 "Indstillinger:\n"
535 " "
536
537 #: g10/g10.c:348
538 msgid "create ascii armored output"
539 msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
540
541 #: g10/g10.c:350
542 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
543 msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
544
545 #: g10/g10.c:353
546 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
547 msgstr "|NAME|brug NAME som standard modtager"
548
549 #: g10/g10.c:355
550 msgid "use the default key as default recipient"
551 msgstr "brug standard nøglen som standard modtager"
552
553 #: g10/g10.c:361
554 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
555 msgstr "brug denne bruger-id til at signere eller dekryptere"
556
557 #: g10/g10.c:362
558 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
559 msgstr "|N|sæt kompresningsniveau N (0 = slået fra)"
560
561 #: g10/g10.c:364
562 msgid "use canonical text mode"
563 msgstr "brug kanonisk tekstmodus"
564
565 #: g10/g10.c:371
566 msgid "use as output file"
567 msgstr "brug som uddatafil"
568
569 #: g10/g10.c:372
570 msgid "verbose"
571 msgstr "meddelsom"
572
573 #: g10/g10.c:373
574 msgid "be somewhat more quiet"
575 msgstr "vær mere stille"
576
577 #: g10/g10.c:374
578 msgid "don't use the terminal at all"
579 msgstr "brug overhovedet ikke terminalen"
580
581 #: g10/g10.c:375
582 msgid "force v3 signatures"
583 msgstr "tving v3 signaturer"
584
585 #: g10/g10.c:376
586 #, fuzzy
587 msgid "do not force v3 signatures"
588 msgstr "tving v3 signaturer"
589
590 #: g10/g10.c:377
591 #, fuzzy
592 msgid "force v4 key signatures"
593 msgstr "tving v3 signaturer"
594
595 #: g10/g10.c:378
596 #, fuzzy
597 msgid "do not force v4 key signatures"
598 msgstr "tving v3 signaturer"
599
600 #: g10/g10.c:379
601 msgid "always use a MDC for encryption"
602 msgstr "brug altid en MDC for kryptering"
603
604 #: g10/g10.c:381
605 #, fuzzy
606 msgid "never use a MDC for encryption"
607 msgstr "brug altid en MDC for kryptering"
608
609 #: g10/g10.c:383
610 msgid "do not make any changes"
611 msgstr "lav ingen ændringer"
612
613 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
614 #: g10/g10.c:385
615 msgid "use the gpg-agent"
616 msgstr ""
617
618 #: g10/g10.c:388
619 msgid "batch mode: never ask"
620 msgstr "kørselsmodus: spørg aldrig"
621
622 #: g10/g10.c:389
623 msgid "assume yes on most questions"
624 msgstr "forvent ja til de fleste sprøgsmål"
625
626 #: g10/g10.c:390
627 msgid "assume no on most questions"
628 msgstr "forvent nej til de fleste sprøgsmål"
629
630 #: g10/g10.c:391
631 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
632 msgstr "tilføj denne nøglering til nøgleringslisten"
633
634 #: g10/g10.c:392
635 msgid "add this secret keyring to the list"
636 msgstr "tilføj denne hemmeligenøglering til listen"
637
638 #: g10/g10.c:393
639 msgid "show which keyring a listed key is on"
640 msgstr ""
641
642 #: g10/g10.c:394
643 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
644 msgstr "|NAME|brug NAME som standard hemmelignøgle"
645
646 #: g10/g10.c:395
647 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
648 msgstr "|HOST|brug denne nøgletjener til at slå nøgler op"
649
650 #: g10/g10.c:397
651 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
652 msgstr "|NAME|sæt terminal karaktersæt til NAME"
653
654 #: g10/g10.c:398
655 msgid "read options from file"
656 msgstr "læs indstillinger fra fil"
657
658 #: g10/g10.c:402
659 msgid "|FD|write status info to this FD"
660 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
661
662 #: g10/g10.c:404
663 #, fuzzy
664 msgid "|[file]|write status info to file"
665 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
666
667 #: g10/g10.c:410
668 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
669 msgstr ""
670
671 #: g10/g10.c:411
672 msgid "|FILE|load extension module FILE"
673 msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
674
675 #: g10/g10.c:412
676 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
677 msgstr "emulér modusen beskrevet i RFC1991"
678
679 #: g10/g10.c:413
680 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
681 msgstr "sæt alle pakker, cifre og resumé flag til OpenPGP standard"
682
683 #: g10/g10.c:414
684 #, fuzzy
685 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
686 msgstr "sæt alle pakker, cifre og resumé flag til OpenPGP standard"
687
688 #: g10/g10.c:418
689 msgid "|N|use passphrase mode N"
690 msgstr "|N|brug pasfrasemodus N"
691
692 #: g10/g10.c:420
693 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
694 msgstr "|NAME|brug meddelelses resuméalgoritme NAME for pasfrase"
695
696 #: g10/g10.c:422
697 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
698 msgstr "|NAME|brug cifrealgoritme NAME for pasfrase"
699
700 #: g10/g10.c:424
701 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
702 msgstr "|NAME|brug cifferalgoritme NAME"
703
704 #: g10/g10.c:425
705 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
706 msgstr "|NAME|brug meddelelsesresumé algoritme NAME"
707
708 #: g10/g10.c:426
709 msgid "|N|use compress algorithm N"
710 msgstr "|N|brug kompresalgoritme N"
711
712 #: g10/g10.c:427
713 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
714 msgstr ""
715
716 #: g10/g10.c:428
717 msgid "Show Photo IDs"
718 msgstr ""
719
720 #: g10/g10.c:429
721 msgid "Don't show Photo IDs"
722 msgstr ""
723
724 #: g10/g10.c:430
725 msgid "Set command line to view Photo IDs"
726 msgstr ""
727
728 #: g10/g10.c:431
729 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
730 msgstr "|NAME=VALUE|brug denne notationsdata"
731
732 #: g10/g10.c:434
733 msgid ""
734 "@\n"
735 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
736 msgstr ""
737
738 #: g10/g10.c:437
739 msgid ""
740 "@\n"
741 "Examples:\n"
742 "\n"
743 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
744 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
745 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
746 " --list-keys [names]        show keys\n"
747 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
748 msgstr ""
749 "@\n"
750 "Eksempler:\n"
751 "\n"
752 " -se -r Mikael [fil]        signér og kryptér for bruger Mikael\n"
753 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstsignatur\n"
754 " --detach-sign [fil]        lav en separat signatur\n"
755 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
756 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
757
758 #: g10/g10.c:579
759 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
760 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
761
762 #: g10/g10.c:583
763 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
764 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
765
766 # Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
767 #: g10/g10.c:586
768 msgid ""
769 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
770 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
771 "default operation depends on the input data\n"
772 msgstr ""
773 "Syntaks: gpg [flag] [filer]\n"
774 "sign, check, encrypt eller decrypt\n"
775 "standard operation afhænger af inddata\n"
776
777 #: g10/g10.c:597
778 msgid ""
779 "\n"
780 "Supported algorithms:\n"
781 msgstr ""
782 "\n"
783 "Understøttede algoritmer:\n"
784
785 #: g10/g10.c:671
786 msgid "usage: gpg [options] "
787 msgstr "brug: gpg [flag] "
788
789 #: g10/g10.c:728
790 msgid "conflicting commands\n"
791 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
792
793 #: g10/g10.c:903
794 #, c-format
795 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
796 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
797
798 #: g10/g10.c:907
799 #, c-format
800 msgid "option file `%s': %s\n"
801 msgstr "alternativfil`%s': %s\n"
802
803 #: g10/g10.c:914
804 #, c-format
805 msgid "reading options from `%s'\n"
806 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
807
808 #: g10/g10.c:1197
809 #, c-format
810 msgid "%s is not a valid character set\n"
811 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
812
813 #: g10/g10.c:1214
814 msgid "could not parse keyserver URI\n"
815 msgstr ""
816
817 #: g10/g10.c:1228
818 #, c-format
819 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
820 msgstr ""
821
822 #: g10/g10.c:1251 g10/g10.c:1267
823 #, fuzzy, c-format
824 msgid "WARNING: %s is a deprecated option.\n"
825 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
826
827 #: g10/g10.c:1253 g10/g10.c:1270
828 #, c-format
829 msgid "please use \"--keyserver-options %s\" instead\n"
830 msgstr ""
831
832 #: g10/g10.c:1347
833 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
834 msgstr ""
835
836 #: g10/g10.c:1351
837 #, c-format
838 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
839 msgstr ""
840
841 #: g10/g10.c:1358 g10/g10.c:1369
842 #, c-format
843 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
844 msgstr "NOTITS: %s er ikke til normal brug!\n"
845
846 #: g10/g10.c:1360 g10/g10.c:1380
847 #, c-format
848 msgid "%s not allowed with %s!\n"
849 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
850
851 #: g10/g10.c:1363
852 #, c-format
853 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
854 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
855
856 #: g10/g10.c:1389
857 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
858 msgstr ""
859
860 #: g10/g10.c:1395
861 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
862 msgstr ""
863
864 #: g10/g10.c:1401
865 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
866 msgstr ""
867
868 #: g10/g10.c:1414
869 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
870 msgstr ""
871
872 #: g10/encode.c:287 g10/encode.c:349 g10/g10.c:1428 g10/sign.c:620
873 #: g10/sign.c:798
874 msgid "this message may not be usable by PGP 2.x\n"
875 msgstr ""
876
877 #: g10/g10.c:1470 g10/g10.c:1482
878 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
879 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
880
881 #: g10/g10.c:1476 g10/g10.c:1488
882 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
883 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
884
885 #: g10/g10.c:1492
886 #, fuzzy
887 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
888 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
889
890 #: g10/g10.c:1496
891 #, fuzzy
892 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
893 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
894
895 #: g10/g10.c:1499
896 #, c-format
897 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
898 msgstr ""
899
900 #: g10/g10.c:1501
901 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
902 msgstr ""
903
904 #: g10/g10.c:1503
905 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
906 msgstr ""
907
908 #: g10/g10.c:1505
909 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
910 msgstr ""
911
912 #: g10/g10.c:1508
913 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
914 msgstr "NOTE: simpel S2K modus (0) frarådes på det skarpeste\n"
915
916 #: g10/g10.c:1512
917 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
918 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
919
920 #: g10/g10.c:1516
921 #, fuzzy
922 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
923 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
924
925 #: g10/g10.c:1519
926 #, fuzzy
927 msgid "invalid preferences\n"
928 msgstr "vis præferencer"
929
930 # er det klogt at oversætte TrustDB?
931 #: g10/g10.c:1613
932 #, c-format
933 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
934 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
935
936 #: g10/g10.c:1633
937 msgid "--store [filename]"
938 msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
939
940 #: g10/g10.c:1640
941 msgid "--symmetric [filename]"
942 msgstr "--symmetric [filnavn]"
943
944 #: g10/g10.c:1648
945 msgid "--encrypt [filename]"
946 msgstr "--encrypt [filnavn (som krypteres)]"
947
948 #: g10/g10.c:1665
949 msgid "--sign [filename]"
950 msgstr "--sign [filnavn (som signeres)]"
951
952 #: g10/g10.c:1678
953 msgid "--sign --encrypt [filename]"
954 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
955
956 #: g10/g10.c:1692
957 #, fuzzy
958 msgid "--sign --symmetric [filename]"
959 msgstr "--symmetric [filnavn]"
960
961 #: g10/g10.c:1701
962 msgid "--clearsign [filename]"
963 msgstr "--clearsign [filnavn]"
964
965 #: g10/g10.c:1719
966 msgid "--decrypt [filename]"
967 msgstr "--decrypt [filnavn (som dekrypteres)]"
968
969 #: g10/g10.c:1730
970 msgid "--sign-key user-id"
971 msgstr "--sign-key bruger-id"
972
973 #: g10/g10.c:1738
974 msgid "--lsign-key user-id"
975 msgstr "--lsign-key bruger-id"
976
977 #: g10/g10.c:1746
978 #, fuzzy
979 msgid "--nrsign-key user-id"
980 msgstr "--sign-key bruger-id"
981
982 #: g10/g10.c:1754
983 #, fuzzy
984 msgid "--nrlsign-key user-id"
985 msgstr "--sign-key bruger-id"
986
987 #: g10/g10.c:1762
988 msgid "--edit-key user-id [commands]"
989 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
990
991 #: g10/encode.c:307 g10/g10.c:1818 g10/sign.c:709
992 #, c-format
993 msgid "can't open %s: %s\n"
994 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
995
996 #: g10/g10.c:1833
997 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
998 msgstr "-k[v][v][v][c] [bruger-id] [nøglering]"
999
1000 #: g10/g10.c:1916
1001 #, c-format
1002 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1003 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
1004
1005 #: g10/g10.c:1924
1006 #, c-format
1007 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1008 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
1009
1010 #: g10/g10.c:2011
1011 #, c-format
1012 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1013 msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
1014
1015 #: g10/g10.c:2097
1016 msgid "[filename]"
1017 msgstr "[filnavn]"
1018
1019 #: g10/g10.c:2101
1020 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1021 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
1022
1023 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2104 g10/verify.c:94
1024 #: g10/verify.c:139
1025 #, c-format
1026 msgid "can't open `%s'\n"
1027 msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
1028
1029 #: g10/g10.c:2313
1030 msgid ""
1031 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
1032 msgstr ""
1033 "første bogstav af en notationsnavn skal være et bogstave eller en "
1034 "understregning\n"
1035
1036 #: g10/g10.c:2319
1037 msgid ""
1038 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
1039 "with an '='\n"
1040 msgstr ""
1041
1042 #: g10/g10.c:2325
1043 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: g10/g10.c:2333
1047 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1048 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
1049
1050 #: g10/armor.c:314
1051 #, c-format
1052 msgid "armor: %s\n"
1053 msgstr "panser: %s\n"
1054
1055 #: g10/armor.c:343
1056 msgid "invalid armor header: "
1057 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
1058
1059 #: g10/armor.c:350
1060 msgid "armor header: "
1061 msgstr "panserhoved: "
1062
1063 #: g10/armor.c:361
1064 msgid "invalid clearsig header\n"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: g10/armor.c:413
1068 msgid "nested clear text signatures\n"
1069 msgstr ""
1070
1071 #: g10/armor.c:537
1072 msgid "invalid dash escaped line: "
1073 msgstr ""
1074
1075 #: g10/armor.c:549
1076 msgid "unexpected armor:"
1077 msgstr "uforventet beskyttelse:"
1078
1079 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
1080 #, c-format
1081 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1082 msgstr "ugyldigt radix64 tegn %02x udeladt\n"
1083
1084 #: g10/armor.c:718
1085 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1086 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
1087
1088 #: g10/armor.c:752
1089 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1090 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
1091
1092 #: g10/armor.c:756
1093 msgid "malformed CRC\n"
1094 msgstr "dårlig CRC\n"
1095
1096 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
1097 #, c-format
1098 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1099 msgstr "CRC fejl; %06lx - %06lx\n"
1100
1101 #: g10/armor.c:780
1102 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1103 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
1104
1105 #: g10/armor.c:784
1106 msgid "error in trailer line\n"
1107 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
1108
1109 #: g10/armor.c:1057
1110 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1111 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
1112
1113 #: g10/armor.c:1062
1114 #, c-format
1115 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1116 msgstr "ugyldigt panser: linie længere end %d tegn\n"
1117
1118 #: g10/armor.c:1066
1119 msgid ""
1120 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1121 msgstr "quoted printable-tegn i panser - måske pga. en fejlbehæftet MTA\n"
1122
1123 #: g10/pkclist.c:61
1124 msgid "No reason specified"
1125 msgstr ""
1126
1127 #: g10/pkclist.c:63
1128 #, fuzzy
1129 msgid "Key is superseded"
1130 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
1131
1132 #: g10/pkclist.c:65
1133 msgid "Key has been compromised"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: g10/pkclist.c:67
1137 msgid "Key is no longer used"
1138 msgstr ""
1139
1140 #: g10/pkclist.c:69
1141 msgid "User ID is no longer valid"
1142 msgstr ""
1143
1144 #: g10/pkclist.c:73
1145 msgid "Reason for revocation: "
1146 msgstr ""
1147
1148 #: g10/pkclist.c:90
1149 msgid "Revocation comment: "
1150 msgstr ""
1151
1152 #. a string with valid answers
1153 #: g10/pkclist.c:252
1154 msgid "iImMqQsS"
1155 msgstr ""
1156
1157 #: g10/pkclist.c:258
1158 #, fuzzy, c-format
1159 msgid ""
1160 "No trust value assigned to:\n"
1161 "%4u%c/%08lX %s \""
1162 msgstr ""
1163 "Ingen tillidsværdi tildelt til %lu:\n"
1164 "%4u%c/%08lX %s \""
1165
1166 #: g10/pkclist.c:270
1167 msgid ""
1168 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1169 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1170 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1171 "\n"
1172 msgstr ""
1173
1174 #: g10/pkclist.c:273
1175 #, c-format
1176 msgid " %d = Don't know\n"
1177 msgstr ""
1178
1179 #: g10/pkclist.c:274
1180 #, fuzzy, c-format
1181 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1182 msgstr "%08lX: Vi stoler IKKE på denne nøgle\n"
1183
1184 #: g10/pkclist.c:275
1185 #, c-format
1186 msgid " %d = I trust marginally\n"
1187 msgstr ""
1188
1189 #: g10/pkclist.c:276
1190 #, c-format
1191 msgid " %d = I trust fully\n"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: g10/pkclist.c:278
1195 #, c-format
1196 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: g10/pkclist.c:279
1200 msgid " i = please show me more information\n"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: g10/pkclist.c:281
1204 msgid " m = back to the main menu\n"
1205 msgstr " m = tilbage til hovedmenu\n"
1206
1207 #: g10/pkclist.c:284
1208 msgid " s = skip this key\n"
1209 msgstr ""
1210
1211 #: g10/pkclist.c:285
1212 msgid " q = quit\n"
1213 msgstr " q = afslut\n"
1214
1215 #: g10/pkclist.c:292
1216 msgid "Your decision? "
1217 msgstr "Dit valg? "
1218
1219 #: g10/pkclist.c:313
1220 #, fuzzy
1221 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1222 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
1223
1224 #: g10/pkclist.c:325
1225 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: g10/pkclist.c:399
1229 #, c-format
1230 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1231 msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
1232
1233 #: g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:418 g10/pkclist.c:512
1234 msgid "Use this key anyway? "
1235 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
1236
1237 #: g10/pkclist.c:411
1238 #, c-format
1239 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1240 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
1241
1242 #: g10/pkclist.c:432
1243 #, c-format
1244 msgid "%08lX: key has expired\n"
1245 msgstr "%08lX: nøgle er udløbet\n"
1246
1247 #: g10/pkclist.c:442
1248 #, fuzzy, c-format
1249 msgid ""
1250 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
1251 msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
1252
1253 #: g10/pkclist.c:448
1254 #, c-format
1255 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1256 msgstr "%08lX: Vi stoler IKKE på denne nøgle\n"
1257
1258 #: g10/pkclist.c:454
1259 #, c-format
1260 msgid ""
1261 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1262 "but it is accepted anyway\n"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: g10/pkclist.c:460
1266 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1267 msgstr "Denne nøgle tilhører sikkert ejeren\n"
1268
1269 #: g10/pkclist.c:465
1270 msgid "This key belongs to us\n"
1271 msgstr "Denne nøgle tilhører os\n"
1272
1273 #: g10/pkclist.c:507
1274 msgid ""
1275 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1276 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1277 "the next question with yes\n"
1278 "\n"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: g10/pkclist.c:521 g10/pkclist.c:543
1282 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1283 msgstr "ADVARSEL: Bruger nøgle uden tillid!\n"
1284
1285 #: g10/pkclist.c:562
1286 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1287 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
1288
1289 #: g10/pkclist.c:563
1290 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1291 msgstr "         Dette kan betyde at signaturen er forfalsket.\n"
1292
1293 #: g10/pkclist.c:569
1294 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1295 msgstr "ADVARSEL: Denne undernøgle er blevet tilbagekaldt af dens ejer!\n"
1296
1297 #: g10/pkclist.c:574
1298 #, fuzzy
1299 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1300 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
1301
1302 #: g10/pkclist.c:579
1303 msgid "Note: This key has expired!\n"
1304 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
1305
1306 #: g10/pkclist.c:590
1307 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1308 msgstr ""
1309
1310 #: g10/pkclist.c:592
1311 msgid ""
1312 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1313 msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
1314
1315 #: g10/pkclist.c:600
1316 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1317 msgstr "ADVARSEL: Vi tror IKKE på denne nøgle!\n"
1318
1319 #: g10/pkclist.c:601
1320 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1321 msgstr "         Signaturen er formentlig FORFALSKET.\n"
1322
1323 #: g10/pkclist.c:609
1324 msgid ""
1325 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1326 msgstr ""
1327
1328 #: g10/pkclist.c:611
1329 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1330 msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører ejeren.\n"
1331
1332 #: g10/pkclist.c:714 g10/pkclist.c:737 g10/pkclist.c:882 g10/pkclist.c:937
1333 #, c-format
1334 msgid "%s: skipped: %s\n"
1335 msgstr "%s: udelod: %s\n"
1336
1337 #: g10/pkclist.c:723 g10/pkclist.c:911
1338 #, c-format
1339 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1340 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
1341
1342 #: g10/pkclist.c:752
1343 #, fuzzy
1344 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1345 msgstr ""
1346 "Du angav ikke en bruger-id. (du kan bruge \"-r\")\n"
1347 "\n"
1348
1349 #: g10/pkclist.c:762
1350 msgid ""
1351 "\n"
1352 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1353 msgstr ""
1354
1355 #: g10/pkclist.c:776
1356 msgid "No such user ID.\n"
1357 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
1358
1359 #: g10/pkclist.c:781 g10/pkclist.c:857
1360 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1361 msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt som standard modtager\n"
1362
1363 #: g10/pkclist.c:799
1364 msgid "Public key is disabled.\n"
1365 msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
1366
1367 #: g10/pkclist.c:806
1368 #, fuzzy
1369 msgid "skipped: public key already set\n"
1370 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
1371
1372 #: g10/pkclist.c:849
1373 #, c-format
1374 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1375 msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
1376
1377 #: g10/pkclist.c:893
1378 #, c-format
1379 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1380 msgstr "%s: udelod: offentlignøgle er slået fra\n"
1381
1382 #: g10/pkclist.c:943
1383 msgid "no valid addressees\n"
1384 msgstr "ingen gyldige adresser\n"
1385
1386 #: g10/keygen.c:180
1387 #, c-format
1388 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: g10/keygen.c:187
1392 #, c-format
1393 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
1394 msgstr ""
1395
1396 #: g10/keygen.c:192
1397 #, fuzzy, c-format
1398 msgid "too many `%c' preferences\n"
1399 msgstr "vis præferencer"
1400
1401 #: g10/keygen.c:257
1402 #, fuzzy
1403 msgid "invalid character in preference string\n"
1404 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
1405
1406 #: g10/keygen.c:399
1407 msgid "writing self signature\n"
1408 msgstr "skriver selvsignatur\n"
1409
1410 #: g10/keygen.c:443
1411 msgid "writing key binding signature\n"
1412 msgstr ""
1413
1414 #: g10/keygen.c:497 g10/keygen.c:581 g10/keygen.c:672
1415 #, fuzzy, c-format
1416 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1417 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1418
1419 #: g10/keygen.c:502 g10/keygen.c:586 g10/keygen.c:677
1420 #, fuzzy, c-format
1421 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1422 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1423
1424 #: g10/keygen.c:777
1425 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1426 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
1427
1428 #: g10/keygen.c:779
1429 #, c-format
1430 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1431 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
1432
1433 #: g10/keygen.c:780
1434 #, c-format
1435 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1436 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
1437
1438 #: g10/keygen.c:782
1439 #, c-format
1440 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1441 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1442
1443 #: g10/keygen.c:783
1444 #, c-format
1445 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1446 msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
1447
1448 #: g10/keygen.c:784
1449 #, fuzzy, c-format
1450 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1451 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
1452
1453 #: g10/keygen.c:786
1454 #, fuzzy, c-format
1455 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1456 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1457
1458 #: g10/keyedit.c:516 g10/keygen.c:789
1459 msgid "Your selection? "
1460 msgstr "Dit valg? "
1461
1462 #: g10/keygen.c:809
1463 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
1464 msgstr ""
1465
1466 #: g10/keyedit.c:529 g10/keygen.c:823
1467 msgid "Invalid selection.\n"
1468 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1469
1470 #: g10/keygen.c:836
1471 #, c-format
1472 msgid ""
1473 "About to generate a new %s keypair.\n"
1474 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1475 "              default keysize is 1024 bits\n"
1476 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1477 msgstr ""
1478
1479 #: g10/keygen.c:845
1480 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1481 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
1482
1483 #: g10/keygen.c:850
1484 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1485 msgstr "DSA tillader kun nøglestørrelser fra 512 til 1024\n"
1486
1487 #: g10/keygen.c:852
1488 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1489 msgstr ""
1490
1491 #: g10/keygen.c:855
1492 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1493 msgstr ""
1494
1495 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1496 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1497 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1498 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1499 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1500 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1501 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1502 #. * do whatever you want.
1503 #: g10/keygen.c:866
1504 #, c-format
1505 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1506 msgstr ""
1507
1508 #: g10/keygen.c:871
1509 msgid ""
1510 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1511 "computations take REALLY long!\n"
1512 msgstr ""
1513
1514 #: g10/keygen.c:874
1515 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1516 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
1517
1518 #: g10/keygen.c:875
1519 msgid ""
1520 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1521 "vulnerable to attacks!\n"
1522 msgstr ""
1523
1524 #: g10/keygen.c:884
1525 #, c-format
1526 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1527 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1528
1529 #: g10/keygen.c:887 g10/keygen.c:891
1530 #, c-format
1531 msgid "rounded up to %u bits\n"
1532 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1533
1534 #: g10/keygen.c:942
1535 msgid ""
1536 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1537 "         0 = key does not expire\n"
1538 "      <n>  = key expires in n days\n"
1539 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1540 "      <n>m = key expires in n months\n"
1541 "      <n>y = key expires in n years\n"
1542 msgstr ""
1543
1544 #: g10/keygen.c:951
1545 msgid ""
1546 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1547 "         0 = signature does not expire\n"
1548 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1549 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1550 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1551 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1552 msgstr ""
1553
1554 #: g10/keygen.c:973
1555 msgid "Key is valid for? (0) "
1556 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
1557
1558 #: g10/keygen.c:975
1559 #, fuzzy
1560 msgid "Signature is valid for? (0) "
1561 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
1562
1563 #: g10/keygen.c:980
1564 msgid "invalid value\n"
1565 msgstr "ugyldig værdi\n"
1566
1567 #: g10/keygen.c:985
1568 #, fuzzy, c-format
1569 msgid "%s does not expire at all\n"
1570 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
1571
1572 #. print the date when the key expires
1573 #: g10/keygen.c:992
1574 #, fuzzy, c-format
1575 msgid "%s expires at %s\n"
1576 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
1577
1578 #: g10/keygen.c:998
1579 msgid ""
1580 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1581 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1582 msgstr ""
1583
1584 # virker j automatisk istedetfor y?
1585 #: g10/keygen.c:1003
1586 msgid "Is this correct (y/n)? "
1587 msgstr "Er dette korrekt (j/n)? "
1588
1589 #: g10/keygen.c:1046
1590 msgid ""
1591 "\n"
1592 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1593 "id\n"
1594 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1595 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1596 "\n"
1597 msgstr ""
1598
1599 #: g10/keygen.c:1058
1600 msgid "Real name: "
1601 msgstr "Rigtige navn: "
1602
1603 #: g10/keygen.c:1066
1604 msgid "Invalid character in name\n"
1605 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
1606
1607 #: g10/keygen.c:1068
1608 msgid "Name may not start with a digit\n"
1609 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
1610
1611 #: g10/keygen.c:1070
1612 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1613 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
1614
1615 #: g10/keygen.c:1078
1616 msgid "Email address: "
1617 msgstr "Epostadresse: "
1618
1619 #: g10/keygen.c:1089
1620 msgid "Not a valid email address\n"
1621 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
1622
1623 #: g10/keygen.c:1097
1624 msgid "Comment: "
1625 msgstr "Kommentar: "
1626
1627 #: g10/keygen.c:1103
1628 msgid "Invalid character in comment\n"
1629 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
1630
1631 #: g10/keygen.c:1126
1632 #, c-format
1633 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1634 msgstr "Du bruger '%s' tegnsættet.\n"
1635
1636 #: g10/keygen.c:1132
1637 #, c-format
1638 msgid ""
1639 "You selected this USER-ID:\n"
1640 "    \"%s\"\n"
1641 "\n"
1642 msgstr ""
1643 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
1644 "    \"%s\"\n"
1645 "\n"
1646
1647 #: g10/keygen.c:1136
1648 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1649 msgstr ""
1650
1651 #: g10/keygen.c:1141
1652 msgid "NnCcEeOoQq"
1653 msgstr "NnCcEeOoQq"
1654
1655 #: g10/keygen.c:1151
1656 #, fuzzy
1657 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1658 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1659
1660 #: g10/keygen.c:1152
1661 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1662 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1663
1664 #: g10/keygen.c:1171
1665 msgid "Please correct the error first\n"
1666 msgstr ""
1667
1668 #: g10/keygen.c:1210
1669 msgid ""
1670 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1671 "\n"
1672 msgstr ""
1673 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
1674 "\n"
1675
1676 #: g10/keyedit.c:701 g10/keygen.c:1218
1677 #, fuzzy
1678 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1679 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
1680
1681 #: g10/keygen.c:1219
1682 #, c-format
1683 msgid "%s.\n"
1684 msgstr ""
1685
1686 #: g10/keygen.c:1225
1687 msgid ""
1688 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1689 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1690 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1691 "\n"
1692 msgstr ""
1693
1694 #: g10/keygen.c:1246
1695 msgid ""
1696 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1697 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1698 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1699 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1700 msgstr ""
1701
1702 #: g10/keygen.c:1741
1703 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1704 msgstr "DSA nøglepar vil have 1024 bit.\n"
1705
1706 #: g10/keygen.c:1795
1707 msgid "Key generation canceled.\n"
1708 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
1709
1710 #: g10/keygen.c:1883 g10/keygen.c:1963
1711 #, fuzzy, c-format
1712 msgid "writing public key to `%s'\n"
1713 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
1714
1715 #: g10/keygen.c:1884 g10/keygen.c:1965
1716 #, fuzzy, c-format
1717 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1718 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1719
1720 #: g10/keygen.c:1952
1721 #, fuzzy, c-format
1722 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1723 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
1724
1725 #: g10/keygen.c:1958
1726 #, fuzzy, c-format
1727 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1728 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1729
1730 #: g10/keygen.c:1972
1731 #, fuzzy, c-format
1732 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1733 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1734
1735 #: g10/keygen.c:1979
1736 #, fuzzy, c-format
1737 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1738 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1739
1740 #: g10/keygen.c:1999
1741 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1742 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og signeret.\n"
1743
1744 #: g10/keygen.c:2000
1745 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: g10/keygen.c:2011
1749 msgid ""
1750 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1751 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1752 msgstr ""
1753
1754 #: g10/keygen.c:2023 g10/keygen.c:2131
1755 #, c-format
1756 msgid "Key generation failed: %s\n"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: g10/keygen.c:2067 g10/sig-check.c:223 g10/sign.c:228
1760 #, c-format
1761 msgid ""
1762 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1763 msgstr ""
1764
1765 #: g10/keygen.c:2069 g10/sig-check.c:225 g10/sign.c:230
1766 #, c-format
1767 msgid ""
1768 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: g10/keygen.c:2078
1772 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1773 msgstr ""
1774
1775 #: g10/keygen.c:2107
1776 msgid "Really create? "
1777 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
1778
1779 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:590
1780 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1781 msgstr ""
1782
1783 #: g10/encode.c:92 g10/encode.c:296
1784 #, c-format
1785 msgid "`%s' already compressed\n"
1786 msgstr ""
1787
1788 #: g10/encode.c:100 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
1789 #: g10/tdbio.c:552
1790 #, c-format
1791 msgid "%s: can't open: %s\n"
1792 msgstr "%s: kan ikke åbne: %s\n"
1793
1794 #: g10/encode.c:122 g10/sign.c:959
1795 #, c-format
1796 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1797 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
1798
1799 #: g10/encode.c:185 g10/encode.c:383
1800 #, c-format
1801 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1802 msgstr "%s: ADVARSEL: tom fil\n"
1803
1804 #: g10/encode.c:285
1805 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: g10/encode.c:313
1809 #, c-format
1810 msgid "reading from `%s'\n"
1811 msgstr "læser fra '%s'\n"
1812
1813 #: g10/encode.c:347
1814 msgid ""
1815 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1816 msgstr ""
1817
1818 #: g10/encode.c:563
1819 #, c-format
1820 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1821 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
1822
1823 #: g10/delkey.c:69 g10/export.c:141
1824 #, fuzzy, c-format
1825 msgid "key `%s' not found: %s\n"
1826 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
1827
1828 #: g10/delkey.c:77 g10/export.c:161
1829 #, fuzzy, c-format
1830 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1831 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1832
1833 #: g10/export.c:169
1834 #, c-format
1835 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1836 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1837
1838 #: g10/export.c:180
1839 #, fuzzy, c-format
1840 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1841 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1842
1843 #: g10/export.c:188
1844 #, fuzzy, c-format
1845 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
1846 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1847
1848 #: g10/export.c:255
1849 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1850 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1851
1852 #: g10/getkey.c:151
1853 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1854 msgstr ""
1855
1856 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
1857 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
1858 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2272
1859 #, fuzzy
1860 msgid "[User id not found]"
1861 msgstr "[bruger ikke fundet]"
1862
1863 #: g10/getkey.c:1360
1864 #, c-format
1865 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1866 msgstr ""
1867
1868 #: g10/getkey.c:1989
1869 #, c-format
1870 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1871 msgstr "bruger sekundær nøgle %08lX istedetfor primær nøgle %08lX\n"
1872
1873 #: g10/getkey.c:2036
1874 #, c-format
1875 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
1876 msgstr ""
1877
1878 #: g10/import.c:206
1879 #, c-format
1880 msgid "skipping block of type %d\n"
1881 msgstr "sprang over blok af typen %d\n"
1882
1883 #: g10/import.c:213
1884 #, c-format
1885 msgid "%lu keys so far processed\n"
1886 msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
1887
1888 #: g10/import.c:218
1889 #, c-format
1890 msgid "error reading `%s': %s\n"
1891 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1892
1893 #: g10/import.c:230
1894 #, c-format
1895 msgid "Total number processed: %lu\n"
1896 msgstr "Totalt antal behandlede: %lu\n"
1897
1898 #: g10/import.c:232
1899 #, fuzzy, c-format
1900 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1901 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
1902
1903 #: g10/import.c:235
1904 #, c-format
1905 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: g10/import.c:237
1909 #, c-format
1910 msgid "              imported: %lu"
1911 msgstr "           importerede: %lu"
1912
1913 #: g10/import.c:243
1914 #, c-format
1915 msgid "             unchanged: %lu\n"
1916 msgstr "              uændrede: %lu\n"
1917
1918 #: g10/import.c:245
1919 #, c-format
1920 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1921 msgstr "      nye bruger-id'er: %lu\n"
1922
1923 #: g10/import.c:247
1924 #, c-format
1925 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1926 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
1927
1928 #: g10/import.c:249
1929 #, c-format
1930 msgid "        new signatures: %lu\n"
1931 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
1932
1933 #: g10/import.c:251
1934 #, c-format
1935 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1936 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
1937
1938 #: g10/import.c:253
1939 #, c-format
1940 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1941 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
1942
1943 #: g10/import.c:255
1944 #, c-format
1945 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1946 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
1947
1948 #: g10/import.c:257
1949 #, c-format
1950 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1951 msgstr "hemmelige nøgler uændre: %lu\n"
1952
1953 #: g10/import.c:438 g10/import.c:657
1954 #, c-format
1955 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1956 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
1957
1958 #: g10/import.c:455
1959 #, fuzzy, c-format
1960 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
1961 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
1962
1963 #: g10/import.c:462
1964 #, c-format
1965 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1966 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
1967
1968 #: g10/import.c:464
1969 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: g10/import.c:474 g10/import.c:726
1973 #, c-format
1974 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1975 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
1976
1977 #: g10/import.c:479
1978 #, fuzzy, c-format
1979 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
1980 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1981
1982 #: g10/import.c:489
1983 #, fuzzy, c-format
1984 msgid "no writable keyring found: %s\n"
1985 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1986
1987 #: g10/import.c:494 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:648 g10/sign.c:817
1988 #, c-format
1989 msgid "writing to `%s'\n"
1990 msgstr "skriver til `%s'\n"
1991
1992 #: g10/import.c:497 g10/import.c:571 g10/import.c:677 g10/import.c:786
1993 #, c-format
1994 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
1995 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1996
1997 #: g10/import.c:505
1998 #, c-format
1999 msgid "key %08lX: public key imported\n"
2000 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2001
2002 #: g10/import.c:524
2003 #, c-format
2004 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
2005 msgstr "nøgle %08lX: stemmer ikke med vores kopi\n"
2006
2007 #: g10/import.c:542 g10/import.c:743
2008 #, c-format
2009 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
2010 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2011
2012 #: g10/import.c:549 g10/import.c:749
2013 #, c-format
2014 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
2015 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2016
2017 #: g10/import.c:579
2018 #, c-format
2019 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
2020 msgstr ""
2021
2022 #: g10/import.c:582
2023 #, c-format
2024 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
2025 msgstr ""
2026
2027 #: g10/import.c:585
2028 #, c-format
2029 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: g10/import.c:588
2033 #, c-format
2034 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
2035 msgstr ""
2036
2037 #: g10/import.c:591
2038 #, c-format
2039 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
2040 msgstr ""
2041
2042 #: g10/import.c:594
2043 #, c-format
2044 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
2045 msgstr ""
2046
2047 #: g10/import.c:604
2048 #, c-format
2049 msgid "key %08lX: not changed\n"
2050 msgstr ""
2051
2052 #: g10/import.c:671
2053 #, fuzzy, c-format
2054 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2055 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
2056
2057 #: g10/import.c:682
2058 #, c-format
2059 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
2060 msgstr ""
2061
2062 #. we can't merge secret keys
2063 #: g10/import.c:686
2064 #, c-format
2065 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
2066 msgstr ""
2067
2068 #: g10/import.c:691
2069 #, c-format
2070 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
2071 msgstr ""
2072
2073 #: g10/import.c:720
2074 #, c-format
2075 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2076 msgstr ""
2077
2078 #: g10/import.c:760
2079 #, c-format
2080 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2081 msgstr ""
2082
2083 #: g10/import.c:791
2084 #, c-format
2085 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: g10/import.c:826
2089 #, c-format
2090 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: g10/import.c:839
2094 #, fuzzy, c-format
2095 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2096 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2097
2098 #: g10/import.c:841
2099 #, fuzzy, c-format
2100 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2101 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2102
2103 #: g10/import.c:858
2104 #, c-format
2105 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
2106 msgstr ""
2107
2108 #: g10/import.c:868
2109 #, c-format
2110 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: g10/import.c:869
2114 #, c-format
2115 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
2116 msgstr ""
2117
2118 #: g10/import.c:899
2119 #, c-format
2120 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: g10/import.c:922
2124 #, c-format
2125 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2126 msgstr ""
2127
2128 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2129 #. * to import non-exportable signature when we have the
2130 #. * the secret key used to create this signature - it
2131 #. * seems that this makes sense
2132 #: g10/import.c:945
2133 #, c-format
2134 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: g10/import.c:954
2138 #, c-format
2139 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2140 msgstr ""
2141
2142 #: g10/import.c:971
2143 #, c-format
2144 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: g10/import.c:1072
2148 #, c-format
2149 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2150 msgstr ""
2151
2152 #: g10/import.c:1131
2153 #, c-format
2154 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: g10/import.c:1145
2158 #, c-format
2159 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: g10/import.c:1201
2163 #, c-format
2164 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: g10/import.c:1231
2168 #, fuzzy, c-format
2169 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
2170 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2171
2172 #: g10/keyedit.c:142
2173 msgid "[revocation]"
2174 msgstr ""
2175
2176 #: g10/keyedit.c:143
2177 msgid "[self-signature]"
2178 msgstr "[selv-signatur]"
2179
2180 #: g10/keyedit.c:214 g10/keylist.c:139
2181 msgid "1 bad signature\n"
2182 msgstr "1 dårlig signature\n"
2183
2184 #: g10/keyedit.c:216 g10/keylist.c:141
2185 #, c-format
2186 msgid "%d bad signatures\n"
2187 msgstr "%d dårlige signaturer\n"
2188
2189 #: g10/keyedit.c:218 g10/keylist.c:143
2190 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2191 msgstr ""
2192
2193 #: g10/keyedit.c:220 g10/keylist.c:145
2194 #, c-format
2195 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: g10/keyedit.c:222 g10/keylist.c:147
2199 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: g10/keyedit.c:224 g10/keylist.c:149
2203 #, c-format
2204 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2205 msgstr ""
2206
2207 #: g10/keyedit.c:226
2208 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2209 msgstr ""
2210
2211 #: g10/keyedit.c:228
2212 #, c-format
2213 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2214 msgstr ""
2215
2216 #: g10/keyedit.c:335
2217 #, fuzzy, c-format
2218 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2219 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2220
2221 #: g10/keyedit.c:343 g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:1053
2222 #, fuzzy
2223 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2224 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
2225
2226 #: g10/keyedit.c:350 g10/keyedit.c:432 g10/keyedit.c:1059
2227 msgid "  Unable to sign.\n"
2228 msgstr ""
2229
2230 #. It's a local sig, and we want to make a
2231 #. exportable sig.
2232 #: g10/keyedit.c:364
2233 #, c-format
2234 msgid ""
2235 "Your current signature on \"%s\"\n"
2236 "is a local signature.\n"
2237 msgstr ""
2238
2239 #: g10/keyedit.c:368
2240 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2241 msgstr ""
2242
2243 #: g10/keyedit.c:388
2244 #, c-format
2245 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
2246 msgstr ""
2247
2248 #: g10/keyedit.c:393
2249 #, c-format
2250 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: g10/keyedit.c:405
2254 #, c-format
2255 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: g10/keyedit.c:420
2259 #, fuzzy
2260 msgid "This key has expired!"
2261 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
2262
2263 #: g10/keyedit.c:440
2264 #, fuzzy, c-format
2265 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2266 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
2267
2268 #: g10/keyedit.c:444
2269 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2270 msgstr ""
2271
2272 #: g10/keyedit.c:477
2273 msgid ""
2274 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2275 "mode.\n"
2276 msgstr ""
2277
2278 #: g10/keyedit.c:479
2279 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2280 msgstr ""
2281
2282 #: g10/keyedit.c:500
2283 msgid ""
2284 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2285 "belongs\n"
2286 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2287 msgstr ""
2288
2289 #: g10/keyedit.c:504
2290 #, c-format
2291 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: g10/keyedit.c:506
2295 #, c-format
2296 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2297 msgstr ""
2298
2299 #: g10/keyedit.c:508
2300 #, c-format
2301 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: g10/keyedit.c:510
2305 #, c-format
2306 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: g10/keyedit.c:535
2310 msgid ""
2311 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2312 "with your key: \""
2313 msgstr ""
2314
2315 #: g10/keyedit.c:544
2316 msgid ""
2317 "\n"
2318 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2319 msgstr ""
2320
2321 #: g10/keyedit.c:548
2322 msgid ""
2323 "\n"
2324 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2325 msgstr ""
2326
2327 #: g10/keyedit.c:553
2328 msgid ""
2329 "\n"
2330 "I have not checked this key at all.\n"
2331 msgstr ""
2332
2333 #: g10/keyedit.c:557
2334 msgid ""
2335 "\n"
2336 "I have checked this key casually.\n"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: g10/keyedit.c:561
2340 msgid ""
2341 "\n"
2342 "I have checked this key very carefully.\n"
2343 msgstr ""
2344
2345 #: g10/keyedit.c:569
2346 msgid "Really sign? "
2347 msgstr "Vil du gerne signere? "
2348
2349 #: g10/keyedit.c:602 g10/keyedit.c:2593 g10/keyedit.c:2652 g10/sign.c:279
2350 #, c-format
2351 msgid "signing failed: %s\n"
2352 msgstr "signering fejlede: %s\n"
2353
2354 #: g10/keyedit.c:658
2355 msgid "This key is not protected.\n"
2356 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
2357
2358 #: g10/keyedit.c:662
2359 #, fuzzy
2360 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2361 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
2362
2363 #: g10/keyedit.c:666
2364 msgid "Key is protected.\n"
2365 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2366
2367 #: g10/keyedit.c:686
2368 #, c-format
2369 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2370 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
2371
2372 #: g10/keyedit.c:692
2373 msgid ""
2374 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2375 "\n"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: g10/keyedit.c:706
2379 msgid ""
2380 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2381 "\n"
2382 msgstr ""
2383
2384 #: g10/keyedit.c:709
2385 msgid "Do you really want to do this? "
2386 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
2387
2388 #: g10/keyedit.c:773
2389 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2390 msgstr ""
2391
2392 #: g10/keyedit.c:815
2393 msgid "quit this menu"
2394 msgstr "afslut denne menu"
2395
2396 #: g10/keyedit.c:816
2397 msgid "q"
2398 msgstr "a"
2399
2400 #: g10/keyedit.c:817
2401 msgid "save"
2402 msgstr "gem"
2403
2404 #: g10/keyedit.c:817
2405 msgid "save and quit"
2406 msgstr "gem og afslut"
2407
2408 #: g10/keyedit.c:818
2409 msgid "help"
2410 msgstr "hjælp"
2411
2412 #: g10/keyedit.c:818
2413 msgid "show this help"
2414 msgstr "vis denne hjælp"
2415
2416 #: g10/keyedit.c:820
2417 msgid "fpr"
2418 msgstr "fpr"
2419
2420 #: g10/keyedit.c:820
2421 msgid "show fingerprint"
2422 msgstr "vis fingeraftryk"
2423
2424 #: g10/keyedit.c:821
2425 msgid "list"
2426 msgstr "vis"
2427
2428 #: g10/keyedit.c:821
2429 msgid "list key and user IDs"
2430 msgstr "vis nøgler og bruger-id'er"
2431
2432 #: g10/keyedit.c:822
2433 msgid "l"
2434 msgstr "l"
2435
2436 #: g10/keyedit.c:823
2437 msgid "uid"
2438 msgstr "uid"
2439
2440 #: g10/keyedit.c:823
2441 msgid "select user ID N"
2442 msgstr ""
2443
2444 #: g10/keyedit.c:824
2445 msgid "key"
2446 msgstr "nøgle"
2447
2448 #: g10/keyedit.c:824
2449 msgid "select secondary key N"
2450 msgstr "vælg sekundær nøgle N"
2451
2452 #: g10/keyedit.c:825
2453 msgid "check"
2454 msgstr "tjek"
2455
2456 #: g10/keyedit.c:825
2457 msgid "list signatures"
2458 msgstr "vis signaturer"
2459
2460 #: g10/keyedit.c:826
2461 msgid "c"
2462 msgstr "c"
2463
2464 #: g10/keyedit.c:827
2465 msgid "sign"
2466 msgstr "signér"
2467
2468 #: g10/keyedit.c:827
2469 msgid "sign the key"
2470 msgstr "signér nøglen"
2471
2472 #: g10/keyedit.c:828
2473 msgid "s"
2474 msgstr "s"
2475
2476 #: g10/keyedit.c:829
2477 msgid "lsign"
2478 msgstr "lsignér"
2479
2480 #: g10/keyedit.c:829
2481 msgid "sign the key locally"
2482 msgstr "signér nøglen lokalt"
2483
2484 #: g10/keyedit.c:830
2485 #, fuzzy
2486 msgid "nrsign"
2487 msgstr "signér"
2488
2489 #: g10/keyedit.c:830
2490 #, fuzzy
2491 msgid "sign the key non-revocably"
2492 msgstr "signér nøglen lokalt"
2493
2494 #: g10/keyedit.c:831
2495 #, fuzzy
2496 msgid "nrlsign"
2497 msgstr "signér"
2498
2499 #: g10/keyedit.c:831
2500 #, fuzzy
2501 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2502 msgstr "signér nøglen lokalt"
2503
2504 #: g10/keyedit.c:832
2505 msgid "debug"
2506 msgstr "aflus"
2507
2508 #: g10/keyedit.c:833
2509 msgid "adduid"
2510 msgstr "tilføj-bid"
2511
2512 #: g10/keyedit.c:833
2513 msgid "add a user ID"
2514 msgstr "tilføj bruger-id"
2515
2516 #: g10/keyedit.c:834
2517 msgid "addphoto"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: g10/keyedit.c:834
2521 #, fuzzy
2522 msgid "add a photo ID"
2523 msgstr "tilføj bruger-id"
2524
2525 #: g10/keyedit.c:835
2526 msgid "deluid"
2527 msgstr "sletbid"
2528
2529 #: g10/keyedit.c:835
2530 msgid "delete user ID"
2531 msgstr "slet bruger id"
2532
2533 #. delphoto is really deluid in disguise
2534 #: g10/keyedit.c:837
2535 msgid "delphoto"
2536 msgstr ""
2537
2538 #: g10/keyedit.c:838
2539 msgid "addkey"
2540 msgstr "tilføj nøgle"
2541
2542 #: g10/keyedit.c:838
2543 msgid "add a secondary key"
2544 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
2545
2546 #: g10/keyedit.c:839
2547 msgid "delkey"
2548 msgstr "sletnøgle"
2549
2550 #: g10/keyedit.c:839
2551 msgid "delete a secondary key"
2552 msgstr "slet sekundær nøgle"
2553
2554 #: g10/keyedit.c:840
2555 msgid "delsig"
2556 msgstr "sletsig"
2557
2558 #: g10/keyedit.c:840
2559 msgid "delete signatures"
2560 msgstr "slet signaturer"
2561
2562 #: g10/keyedit.c:841
2563 msgid "expire"
2564 msgstr "udløb"
2565
2566 #: g10/keyedit.c:841
2567 msgid "change the expire date"
2568 msgstr "ændr udløbsdatoen"
2569
2570 #: g10/keyedit.c:842
2571 msgid "primary"
2572 msgstr ""
2573
2574 #: g10/keyedit.c:842
2575 msgid "flag user ID as primary"
2576 msgstr ""
2577
2578 #: g10/keyedit.c:843
2579 msgid "toggle"
2580 msgstr "skift"
2581
2582 #: g10/keyedit.c:843
2583 msgid "toggle between secret and public key listing"
2584 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
2585
2586 #: g10/keyedit.c:845
2587 msgid "t"
2588 msgstr "s"
2589
2590 #: g10/keyedit.c:846
2591 msgid "pref"
2592 msgstr "præf"
2593
2594 #: g10/keyedit.c:846
2595 #, fuzzy
2596 msgid "list preferences (expert)"
2597 msgstr "vis præferencer"
2598
2599 #: g10/keyedit.c:847
2600 #, fuzzy
2601 msgid "showpref"
2602 msgstr "vispræf"
2603
2604 #: g10/keyedit.c:847
2605 #, fuzzy
2606 msgid "list preferences (verbose)"
2607 msgstr "vis præferencer"
2608
2609 #: g10/keyedit.c:848
2610 #, fuzzy
2611 msgid "setpref"
2612 msgstr "præf"
2613
2614 #: g10/keyedit.c:848
2615 #, fuzzy
2616 msgid "set preference list"
2617 msgstr "vis præferencer"
2618
2619 #: g10/keyedit.c:849
2620 #, fuzzy
2621 msgid "updpref"
2622 msgstr "præf"
2623
2624 #: g10/keyedit.c:849
2625 #, fuzzy
2626 msgid "updated preferences"
2627 msgstr "vis præferencer"
2628
2629 #: g10/keyedit.c:850
2630 msgid "passwd"
2631 msgstr "kodeord"
2632
2633 #: g10/keyedit.c:850
2634 msgid "change the passphrase"
2635 msgstr "ændr kodesætningen"
2636
2637 #: g10/keyedit.c:851
2638 msgid "trust"
2639 msgstr "betro"
2640
2641 #: g10/keyedit.c:851
2642 msgid "change the ownertrust"
2643 msgstr ""
2644
2645 #: g10/keyedit.c:852
2646 msgid "revsig"
2647 msgstr ""
2648
2649 #: g10/keyedit.c:852
2650 msgid "revoke signatures"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: g10/keyedit.c:853
2654 msgid "revkey"
2655 msgstr ""
2656
2657 #: g10/keyedit.c:853
2658 msgid "revoke a secondary key"
2659 msgstr ""
2660
2661 #: g10/keyedit.c:854
2662 msgid "disable"
2663 msgstr "slåfra"
2664
2665 #: g10/keyedit.c:854
2666 msgid "disable a key"
2667 msgstr "slå nøgle fra"
2668
2669 #: g10/keyedit.c:855
2670 msgid "enable"
2671 msgstr "slåtil"
2672
2673 #: g10/keyedit.c:855
2674 msgid "enable a key"
2675 msgstr "slå nøgle til"
2676
2677 #: g10/keyedit.c:856
2678 msgid "showphoto"
2679 msgstr ""
2680
2681 #: g10/keyedit.c:856
2682 msgid "show photo ID"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: g10/delkey.c:112 g10/keyedit.c:876
2686 msgid "can't do that in batchmode\n"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: g10/keyedit.c:913
2690 #, fuzzy, c-format
2691 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
2692 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
2693
2694 #: g10/keyedit.c:931
2695 msgid "Secret key is available.\n"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: g10/keyedit.c:962
2699 msgid "Command> "
2700 msgstr ""
2701
2702 #: g10/keyedit.c:994
2703 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2704 msgstr ""
2705
2706 #: g10/keyedit.c:998
2707 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2708 msgstr ""
2709
2710 #: g10/keyedit.c:1047
2711 #, fuzzy
2712 msgid "Key is revoked."
2713 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2714
2715 #: g10/keyedit.c:1066
2716 msgid "Really sign all user IDs? "
2717 msgstr ""
2718
2719 #: g10/keyedit.c:1067
2720 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2721 msgstr ""
2722
2723 #: g10/keyedit.c:1092
2724 #, c-format
2725 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2726 msgstr ""
2727
2728 #: g10/keyedit.c:1112 g10/keyedit.c:1133
2729 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2730 msgstr ""
2731
2732 #: g10/keyedit.c:1114
2733 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2734 msgstr ""
2735
2736 #: g10/keyedit.c:1117
2737 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2738 msgstr ""
2739
2740 #: g10/keyedit.c:1118
2741 msgid "Really remove this user ID? "
2742 msgstr ""
2743
2744 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keyedit.c:1178
2745 msgid "You must select at least one key.\n"
2746 msgstr ""
2747
2748 #: g10/keyedit.c:1160
2749 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2750 msgstr ""
2751
2752 #: g10/keyedit.c:1161
2753 msgid "Do you really want to delete this key? "
2754 msgstr ""
2755
2756 #: g10/keyedit.c:1182
2757 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2758 msgstr ""
2759
2760 #: g10/keyedit.c:1183
2761 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2762 msgstr ""
2763
2764 #: g10/keyedit.c:1252
2765 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
2766 msgstr ""
2767
2768 #: g10/keyedit.c:1254
2769 msgid "Really update the preferences? "
2770 msgstr ""
2771
2772 #: g10/keyedit.c:1292
2773 msgid "Save changes? "
2774 msgstr "Gem ændringer? "
2775
2776 #: g10/keyedit.c:1295
2777 msgid "Quit without saving? "
2778 msgstr "Afslut uden at gemme? "
2779
2780 #: g10/keyedit.c:1306
2781 #, c-format
2782 msgid "update failed: %s\n"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: g10/keyedit.c:1313
2786 #, c-format
2787 msgid "update secret failed: %s\n"
2788 msgstr ""
2789
2790 #: g10/keyedit.c:1320
2791 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2792 msgstr ""
2793
2794 #: g10/keyedit.c:1332
2795 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: g10/keyedit.c:1489
2799 #, fuzzy, c-format
2800 msgid "This key may be revoked by %s key %s%s\n"
2801 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2802
2803 #: g10/keyedit.c:1492
2804 msgid " (sensitive)"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: g10/keyedit.c:1497 g10/keyedit.c:1523
2808 #, c-format
2809 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2810 msgstr ""
2811
2812 #: g10/keyedit.c:1506
2813 #, c-format
2814 msgid " trust: %c/%c"
2815 msgstr ""
2816
2817 #: g10/keyedit.c:1510
2818 msgid "This key has been disabled"
2819 msgstr ""
2820
2821 #: g10/keyedit.c:1539
2822 #, fuzzy, c-format
2823 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2824 msgstr "rev! undernøgle er blevet annulleret! %s\n"
2825
2826 #: g10/keyedit.c:1542
2827 #, fuzzy
2828 msgid "rev- faked revocation found\n"
2829 msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
2830
2831 #: g10/keyedit.c:1544
2832 #, c-format
2833 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: g10/keyedit.c:1574
2837 msgid ""
2838 "Please note that the shown key validity is not necessary correct\n"
2839 "unless you restart the program.\n"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: g10/keyedit.c:1660
2843 msgid ""
2844 "WARNING: This key already has a photo ID.\n"
2845 "         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
2846 msgstr ""
2847
2848 #: g10/keyedit.c:1664 g10/keyedit.c:1691
2849 #, fuzzy
2850 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2851 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
2852
2853 #: g10/keyedit.c:1672
2854 msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
2855 msgstr ""
2856
2857 #: g10/keyedit.c:1686
2858 msgid ""
2859 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2860 "versions\n"
2861 "         of PGP to reject this key.\n"
2862 msgstr ""
2863
2864 #: g10/keyedit.c:1697
2865 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2866 msgstr ""
2867
2868 #: g10/keyedit.c:1832
2869 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: g10/keyedit.c:1842
2873 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2874 msgstr ""
2875
2876 #: g10/keyedit.c:1846
2877 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2878 msgstr ""
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1852
2881 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: g10/keyedit.c:1866
2885 #, c-format
2886 msgid "Deleted %d signature.\n"
2887 msgstr "Slettede %d signatur.\n"
2888
2889 #: g10/keyedit.c:1867
2890 #, c-format
2891 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2892 msgstr ""
2893
2894 #: g10/keyedit.c:1870
2895 msgid "Nothing deleted.\n"
2896 msgstr ""
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1943
2899 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2900 msgstr ""
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1949
2903 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2904 msgstr ""
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1953
2907 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2908 msgstr ""
2909
2910 #: g10/keyedit.c:1955
2911 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: g10/keyedit.c:1997
2915 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2916 msgstr ""
2917
2918 #: g10/keyedit.c:2013
2919 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2920 msgstr ""
2921
2922 #: g10/keyedit.c:2096
2923 #, fuzzy
2924 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
2925 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
2926
2927 #: g10/keyedit.c:2284
2928 #, c-format
2929 msgid "No user ID with index %d\n"
2930 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
2931
2932 #: g10/keyedit.c:2330
2933 #, c-format
2934 msgid "No secondary key with index %d\n"
2935 msgstr "Ingen sekundær nøgle med indeks %d\n"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:2444
2938 msgid "user ID: \""
2939 msgstr "bruger-id: \""
2940
2941 #: g10/keyedit.c:2449
2942 #, c-format
2943 msgid ""
2944 "\"\n"
2945 "signed with your key %08lX at %s\n"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: g10/keyedit.c:2452
2949 #, c-format
2950 msgid ""
2951 "\"\n"
2952 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
2953 msgstr ""
2954
2955 #: g10/keyedit.c:2457
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "This signature expired on %s.\n"
2958 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
2959
2960 #: g10/keyedit.c:2461
2961 #, fuzzy
2962 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
2963 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
2964
2965 #: g10/keyedit.c:2465
2966 #, fuzzy
2967 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
2968 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2969
2970 #. FIXME: detect duplicates here
2971 #: g10/keyedit.c:2490
2972 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: g10/keyedit.c:2504
2976 #, c-format
2977 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: g10/keyedit.c:2512
2981 #, c-format
2982 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2983 msgstr ""
2984
2985 #: g10/keyedit.c:2532
2986 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2987 msgstr ""
2988
2989 #: g10/keyedit.c:2542
2990 #, c-format
2991 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: g10/keyedit.c:2544
2995 msgid " (non-exportable)"
2996 msgstr ""
2997
2998 #: g10/keyedit.c:2551
2999 #, fuzzy
3000 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3001 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:2581
3004 msgid "no secret key\n"
3005 msgstr ""
3006
3007 #: g10/keyedit.c:2730
3008 #, c-format
3009 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
3010 msgstr ""
3011
3012 #. This isn't UTF8 as it is a URL(?)
3013 #: g10/keylist.c:87
3014 #, fuzzy
3015 msgid "Signature policy: "
3016 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
3017
3018 #: g10/keylist.c:112 g10/keylist.c:132 g10/mainproc.c:721 g10/mainproc.c:730
3019 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3020 msgstr ""
3021
3022 #. This is UTF8
3023 #: g10/keylist.c:120
3024 msgid "Signature notation: "
3025 msgstr ""
3026
3027 #: g10/keylist.c:127
3028 msgid "not human readable"
3029 msgstr ""
3030
3031 #: g10/keylist.c:216
3032 msgid "Keyring"
3033 msgstr ""
3034
3035 #. of subkey
3036 #: g10/keylist.c:423 g10/mainproc.c:856
3037 #, fuzzy, c-format
3038 msgid " [expires: %s]"
3039 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3040
3041 #: g10/keylist.c:889
3042 msgid "Fingerprint:"
3043 msgstr "Fingeraftryk:"
3044
3045 #. use tty
3046 #. Translators: this should fit into 24 bytes to that the fingerprint
3047 #. * data is properly aligned with the user ID
3048 #: g10/keylist.c:895
3049 msgid "             Fingerprint:"
3050 msgstr "             Fingeraftryk:"
3051
3052 #: g10/keylist.c:899
3053 #, fuzzy
3054 msgid "     Key fingerprint ="
3055 msgstr "             Fingeraftryk:"
3056
3057 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:255
3058 #, c-format
3059 msgid "%s encrypted data\n"
3060 msgstr ""
3061
3062 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:257
3063 #, c-format
3064 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3065 msgstr ""
3066
3067 #: g10/mainproc.c:280
3068 #, c-format
3069 msgid "public key is %08lX\n"
3070 msgstr ""
3071
3072 #: g10/mainproc.c:326
3073 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3074 msgstr ""
3075
3076 #: g10/mainproc.c:378
3077 #, c-format
3078 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
3079 msgstr ""
3080
3081 #: g10/mainproc.c:388
3082 #, c-format
3083 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
3084 msgstr ""
3085
3086 #: g10/mainproc.c:402
3087 #, c-format
3088 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3089 msgstr ""
3090
3091 #: g10/mainproc.c:429 g10/mainproc.c:448
3092 #, fuzzy, c-format
3093 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3094 msgstr "kryptér data"
3095
3096 #: g10/mainproc.c:436
3097 #, c-format
3098 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: g10/mainproc.c:466
3102 msgid "decryption okay\n"
3103 msgstr ""
3104
3105 #: g10/mainproc.c:471
3106 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: g10/mainproc.c:476
3110 #, c-format
3111 msgid "decryption failed: %s\n"
3112 msgstr ""
3113
3114 #: g10/mainproc.c:495
3115 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3116 msgstr ""
3117
3118 #: g10/mainproc.c:497
3119 #, c-format
3120 msgid "original file name='%.*s'\n"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: g10/mainproc.c:672
3124 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3125 msgstr ""
3126
3127 #: g10/mainproc.c:733
3128 msgid "Notation: "
3129 msgstr ""
3130
3131 #: g10/mainproc.c:745
3132 msgid "Policy: "
3133 msgstr "Politik: "
3134
3135 #: g10/mainproc.c:1198
3136 msgid "signature verification suppressed\n"
3137 msgstr ""
3138
3139 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
3140 #: g10/mainproc.c:1240 g10/mainproc.c:1250
3141 #, fuzzy
3142 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3143 msgstr "opret en separat signatur"
3144
3145 #: g10/mainproc.c:1261
3146 #, c-format
3147 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
3148 msgstr ""
3149
3150 #: g10/mainproc.c:1305 g10/mainproc.c:1327
3151 msgid "BAD signature from \""
3152 msgstr "DÅRLIG signatur fra \""
3153
3154 #: g10/mainproc.c:1306 g10/mainproc.c:1328
3155 #, fuzzy
3156 msgid "Expired signature from \""
3157 msgstr "God signatur fra \""
3158
3159 #: g10/mainproc.c:1307 g10/mainproc.c:1329
3160 msgid "Good signature from \""
3161 msgstr "God signatur fra \""
3162
3163 #: g10/mainproc.c:1331
3164 msgid "[uncertain]"
3165 msgstr ""
3166
3167 #: g10/mainproc.c:1351
3168 msgid "                aka \""
3169 msgstr "              alias \""
3170
3171 #: g10/mainproc.c:1412
3172 #, c-format
3173 msgid "Can't check signature: %s\n"
3174 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
3175
3176 #: g10/mainproc.c:1481 g10/mainproc.c:1497 g10/mainproc.c:1559
3177 #, fuzzy
3178 msgid "not a detached signature\n"
3179 msgstr "opret en separat signatur"
3180
3181 #: g10/mainproc.c:1508
3182 #, c-format
3183 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3184 msgstr ""
3185
3186 #: g10/mainproc.c:1565
3187 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3188 msgstr "gammeldags (PGP 2.x) signatur\n"
3189
3190 #: g10/mainproc.c:1572
3191 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3192 msgstr ""
3193
3194 #: g10/misc.c:101
3195 #, c-format
3196 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3197 msgstr "kan ikke slå core-dump fra: %s\n"
3198
3199 #: g10/misc.c:211
3200 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3201 msgstr ""
3202
3203 #: g10/misc.c:241
3204 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3205 msgstr ""
3206
3207 #: g10/misc.c:378
3208 #, c-format
3209 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
3210 msgstr ""
3211
3212 #: g10/misc.c:410
3213 #, c-format
3214 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
3215 msgstr ""
3216
3217 #: g10/misc.c:435
3218 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3219 msgstr ""
3220
3221 #: g10/misc.c:436
3222 msgid ""
3223 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3224 msgstr ""
3225
3226 #: g10/parse-packet.c:119
3227 #, c-format
3228 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3229 msgstr ""
3230
3231 #: g10/parse-packet.c:1053
3232 #, c-format
3233 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3234 msgstr ""
3235
3236 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
3237 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3238 msgstr ""
3239
3240 #: g10/passphrase.c:450
3241 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: g10/passphrase.c:458
3245 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: g10/passphrase.c:465
3249 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3250 msgstr ""
3251
3252 #: g10/passphrase.c:498
3253 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3254 msgstr ""
3255
3256 #: g10/passphrase.c:511
3257 #, fuzzy, c-format
3258 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3259 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
3260
3261 #: g10/hkp.c:147 g10/passphrase.c:532
3262 #, fuzzy, c-format
3263 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3264 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
3265
3266 #: g10/passphrase.c:554
3267 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3268 msgstr ""
3269
3270 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
3271 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3272 msgstr ""
3273
3274 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
3275 #, c-format
3276 msgid " (main key ID %08lX)"
3277 msgstr " (hovednøgle-ID %08lX)"
3278
3279 #: g10/passphrase.c:641
3280 #, c-format
3281 msgid ""
3282 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3283 "\"%.*s\"\n"
3284 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3285 msgstr ""
3286
3287 #: g10/passphrase.c:662
3288 #, fuzzy
3289 msgid "Enter passphrase\n"
3290 msgstr "Indtast kodesætning: "
3291
3292 #: g10/passphrase.c:664
3293 #, fuzzy
3294 msgid "Repeat passphrase\n"
3295 msgstr "Gentag kodesætning: "
3296
3297 #: g10/passphrase.c:705
3298 msgid "passphrase too long\n"
3299 msgstr ""
3300
3301 #: g10/passphrase.c:718
3302 msgid "invalid response from agent\n"
3303 msgstr ""
3304
3305 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
3306 msgid "cancelled by user\n"
3307 msgstr ""
3308
3309 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
3310 #, c-format
3311 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3312 msgstr ""
3313
3314 #: g10/passphrase.c:1003
3315 msgid ""
3316 "\n"
3317 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3318 "user: \""
3319 msgstr ""
3320
3321 #: g10/passphrase.c:1012
3322 #, c-format
3323 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
3324 msgstr ""
3325
3326 #: g10/passphrase.c:1063
3327 msgid "can't query password in batchmode\n"
3328 msgstr ""
3329
3330 #: g10/passphrase.c:1067
3331 msgid "Enter passphrase: "
3332 msgstr "Indtast kodesætning: "
3333
3334 #: g10/passphrase.c:1071
3335 msgid "Repeat passphrase: "
3336 msgstr "Gentag kodesætning: "
3337
3338 #: g10/plaintext.c:67
3339 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: g10/plaintext.c:108
3343 #, fuzzy, c-format
3344 msgid "error creating `%s': %s\n"
3345 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
3346
3347 #: g10/plaintext.c:337
3348 msgid "Detached signature.\n"
3349 msgstr ""
3350
3351 #: g10/plaintext.c:341
3352 msgid "Please enter name of data file: "
3353 msgstr ""
3354
3355 #: g10/plaintext.c:362
3356 msgid "reading stdin ...\n"
3357 msgstr "læser stdin ...\n"
3358
3359 #: g10/plaintext.c:396
3360 msgid "no signed data\n"
3361 msgstr ""
3362
3363 #: g10/plaintext.c:404
3364 #, c-format
3365 msgid "can't open signed data `%s'\n"
3366 msgstr ""
3367
3368 #: g10/pubkey-enc.c:100
3369 #, c-format
3370 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
3371 msgstr ""
3372
3373 #: g10/pubkey-enc.c:106
3374 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
3375 msgstr ""
3376
3377 #: g10/pubkey-enc.c:158
3378 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
3379 msgstr ""
3380
3381 #: g10/pubkey-enc.c:177
3382 #, fuzzy, c-format
3383 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
3384 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
3385
3386 #: g10/pubkey-enc.c:220
3387 #, c-format
3388 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
3389 msgstr ""
3390
3391 #: g10/pubkey-enc.c:242
3392 #, c-format
3393 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
3394 msgstr ""
3395
3396 #. HKP does not support v3 fingerprints
3397 #: g10/hkp.c:70
3398 #, fuzzy, c-format
3399 msgid "requesting key %08lX from HKP keyserver %s\n"
3400 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
3401
3402 #: g10/hkp.c:94
3403 #, fuzzy, c-format
3404 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
3405 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
3406
3407 #: g10/hkp.c:171
3408 #, fuzzy, c-format
3409 msgid "error sending to `%s': %s\n"
3410 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
3411
3412 #: g10/hkp.c:186
3413 #, c-format
3414 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
3415 msgstr ""
3416
3417 #: g10/hkp.c:189
3418 #, c-format
3419 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
3420 msgstr ""
3421
3422 #: g10/hkp.c:471
3423 #, c-format
3424 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
3425 msgstr ""
3426
3427 #: g10/hkp.c:521
3428 #, fuzzy, c-format
3429 msgid "can't search keyserver: %s\n"
3430 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
3431
3432 #: g10/seckey-cert.c:53
3433 #, fuzzy
3434 msgid "secret key parts are not available\n"
3435 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
3436
3437 #: g10/seckey-cert.c:59
3438 #, fuzzy, c-format
3439 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
3440 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
3441
3442 #: g10/seckey-cert.c:215
3443 #, fuzzy
3444 msgid "Invalid passphrase; please try again"
3445 msgstr "ugyldig kodesætning"
3446
3447 #: g10/seckey-cert.c:216
3448 #, c-format
3449 msgid "%s ...\n"
3450 msgstr ""
3451
3452 #: g10/seckey-cert.c:273
3453 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3454 msgstr ""
3455
3456 #: g10/seckey-cert.c:311
3457 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
3458 msgstr ""
3459
3460 #: g10/sig-check.c:205
3461 msgid ""
3462 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
3463 msgstr ""
3464
3465 #: g10/sig-check.c:213
3466 #, c-format
3467 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
3468 msgstr ""
3469
3470 #: g10/sig-check.c:214
3471 #, c-format
3472 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
3473 msgstr ""
3474
3475 #: g10/sig-check.c:237
3476 #, c-format
3477 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
3478 msgstr ""
3479
3480 #: g10/sig-check.c:318
3481 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
3482 msgstr ""
3483
3484 #: g10/sign.c:115
3485 #, c-format
3486 msgid ""
3487 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
3488 msgstr ""
3489
3490 #: g10/sign.c:274
3491 #, fuzzy, c-format
3492 msgid "checking created signature failed: %s\n"
3493 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
3494
3495 #: g10/sign.c:283
3496 #, c-format
3497 msgid "%s signature from: %s\n"
3498 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
3499
3500 #: g10/sign.c:430
3501 #, c-format
3502 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3503 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3504
3505 #: g10/sign.c:618
3506 msgid "you can only sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3507 msgstr ""
3508
3509 #: g10/sign.c:643 g10/sign.c:812
3510 #, c-format
3511 msgid "can't create %s: %s\n"
3512 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
3513
3514 #: g10/sign.c:704
3515 msgid "signing:"
3516 msgstr "signerer:"
3517
3518 #: g10/sign.c:796
3519 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3520 msgstr ""
3521
3522 #: g10/sign.c:953
3523 #, c-format
3524 msgid "%s encryption will be used\n"
3525 msgstr ""
3526
3527 #: g10/textfilter.c:134
3528 #, c-format
3529 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3530 msgstr ""
3531
3532 #: g10/textfilter.c:231
3533 #, c-format
3534 msgid "input line longer than %d characters\n"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: g10/tdbio.c:121 g10/tdbio.c:1382
3538 #, c-format
3539 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3540 msgstr ""
3541
3542 #: g10/tdbio.c:127 g10/tdbio.c:1389
3543 #, c-format
3544 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: g10/tdbio.c:237
3548 msgid "trustdb transaction too large\n"
3549 msgstr ""
3550
3551 #: g10/tdbio.c:454
3552 #, c-format
3553 msgid "%s: can't access: %s\n"
3554 msgstr ""
3555
3556 #: g10/tdbio.c:468
3557 #, c-format
3558 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3559 msgstr ""
3560
3561 #: g10/tdbio.c:478 g10/tdbio.c:498 g10/tdbio.c:541
3562 #, c-format
3563 msgid "%s: can't create lock\n"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: g10/tdbio.c:480 g10/tdbio.c:544
3567 #, fuzzy, c-format
3568 msgid "%s: can't make lock\n"
3569 msgstr "%s: kan ikke åbne: %s\n"
3570
3571 #: g10/keyring.c:1436 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:307 g10/tdbio.c:484
3572 #, c-format
3573 msgid "%s: can't create: %s\n"
3574 msgstr ""
3575
3576 #: g10/tdbio.c:503
3577 #, c-format
3578 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3579 msgstr ""
3580
3581 #: g10/tdbio.c:507
3582 #, c-format
3583 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3584 msgstr ""
3585
3586 #: g10/tdbio.c:510
3587 #, c-format
3588 msgid "%s: trustdb created\n"
3589 msgstr ""
3590
3591 #: g10/tdbio.c:565
3592 #, c-format
3593 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3594 msgstr ""
3595
3596 #: g10/tdbio.c:597
3597 #, c-format
3598 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3599 msgstr ""
3600
3601 #: g10/tdbio.c:605
3602 #, c-format
3603 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: g10/tdbio.c:621 g10/tdbio.c:657 g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:701
3607 #: g10/tdbio.c:1315 g10/tdbio.c:1342
3608 #, c-format
3609 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3610 msgstr ""
3611
3612 #: g10/tdbio.c:634 g10/tdbio.c:680
3613 #, c-format
3614 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3615 msgstr ""
3616
3617 #: g10/tdbio.c:1119
3618 #, c-format
3619 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3620 msgstr ""
3621
3622 #: g10/tdbio.c:1127
3623 #, c-format
3624 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3625 msgstr ""
3626
3627 #: g10/tdbio.c:1148
3628 #, c-format
3629 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3630 msgstr ""
3631
3632 #: g10/tdbio.c:1165
3633 #, c-format
3634 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3635 msgstr ""
3636
3637 #: g10/tdbio.c:1170
3638 #, c-format
3639 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3640 msgstr ""
3641
3642 #: g10/tdbio.c:1348
3643 #, c-format
3644 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3645 msgstr ""
3646
3647 #: g10/tdbio.c:1356
3648 #, c-format
3649 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3650 msgstr ""
3651
3652 #: g10/tdbio.c:1366
3653 #, c-format
3654 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3655 msgstr ""
3656
3657 #: g10/tdbio.c:1396
3658 #, c-format
3659 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: g10/tdbio.c:1441
3663 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3664 msgstr ""
3665
3666 #: g10/trustdb.c:200
3667 #, fuzzy, c-format
3668 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
3669 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
3670
3671 #: g10/trustdb.c:235
3672 #, fuzzy, c-format
3673 msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
3674 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
3675
3676 #: g10/trustdb.c:274
3677 #, c-format
3678 msgid "key %08lX occurs more than once in the trustdb\n"
3679 msgstr ""
3680
3681 #: g10/trustdb.c:290
3682 #, fuzzy, c-format
3683 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3684 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
3685
3686 #: g10/trustdb.c:332
3687 #, c-format
3688 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: g10/trustdb.c:338
3692 #, c-format
3693 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
3694 msgstr ""
3695
3696 #: g10/trustdb.c:353
3697 #, c-format
3698 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3699 msgstr ""
3700
3701 #: g10/trustdb.c:368
3702 #, c-format
3703 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3704 msgstr ""
3705
3706 #: g10/trustdb.c:468
3707 msgid "no need for a trustdb check\n"
3708 msgstr ""
3709
3710 #: g10/trustdb.c:474 g10/trustdb.c:1641
3711 #, c-format
3712 msgid "next trustdb check due at %s\n"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: g10/trustdb.c:779
3716 #, fuzzy
3717 msgid "checking the trustdb\n"
3718 msgstr "|[NAMES]|tjek tillidsdatabasen"
3719
3720 #: g10/trustdb.c:933
3721 #, fuzzy, c-format
3722 msgid "public key %08lX not found: %s\n"
3723 msgstr "offentlig nøgle ikke fundet"
3724
3725 #: g10/trustdb.c:1515
3726 #, c-format
3727 msgid "public key of ultimately trusted key %08lX not found\n"
3728 msgstr ""
3729
3730 #: g10/trustdb.c:1593
3731 #, c-format
3732 msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
3733 msgstr ""
3734
3735 #: g10/verify.c:108
3736 msgid ""
3737 "the signature could not be verified.\n"
3738 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3739 "should be the first file given on the command line.\n"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: g10/verify.c:173
3743 #, c-format
3744 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: g10/skclist.c:110 g10/skclist.c:166
3748 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: g10/skclist.c:138
3752 #, c-format
3753 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: g10/skclist.c:145 g10/skclist.c:153
3757 #, c-format
3758 msgid "skipped `%s': %s\n"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: g10/skclist.c:149
3762 #, fuzzy
3763 msgid "skipped: secret key already present\n"
3764 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
3765
3766 #: g10/skclist.c:160
3767 #, c-format
3768 msgid ""
3769 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3770 "signatures!\n"
3771 msgstr ""
3772
3773 #. do not overwrite
3774 #: g10/openfile.c:84
3775 #, c-format
3776 msgid "File `%s' exists. "
3777 msgstr "Fil `%s' eksisterer. "
3778
3779 #: g10/openfile.c:86
3780 msgid "Overwrite (y/N)? "
3781 msgstr "Overskriv (j/N)? "
3782
3783 #: g10/openfile.c:119
3784 #, c-format
3785 msgid "%s: unknown suffix\n"
3786 msgstr "%s: ukendt suffiks\n"
3787
3788 #: g10/openfile.c:141
3789 msgid "Enter new filename"
3790 msgstr "Indtast nyt filnavn"
3791
3792 #: g10/openfile.c:184
3793 msgid "writing to stdout\n"
3794 msgstr "skriver til stdout\n"
3795
3796 #: g10/openfile.c:273
3797 #, c-format
3798 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3799 msgstr ""
3800
3801 #: g10/openfile.c:323
3802 #, c-format
3803 msgid "%s: new options file created\n"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: g10/openfile.c:350
3807 #, c-format
3808 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3809 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
3810
3811 #: g10/openfile.c:353
3812 #, c-format
3813 msgid "%s: directory created\n"
3814 msgstr "%s: mappe oprettet\n"
3815
3816 #: g10/openfile.c:355
3817 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3818 msgstr ""
3819
3820 #: g10/encr-data.c:91
3821 msgid ""
3822 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3823 msgstr ""
3824
3825 #: g10/encr-data.c:98
3826 msgid "problem handling encrypted packet\n"
3827 msgstr ""
3828
3829 #: g10/seskey.c:52
3830 msgid "weak key created - retrying\n"
3831 msgstr ""
3832
3833 #: g10/seskey.c:57
3834 #, c-format
3835 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: g10/seskey.c:200
3839 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
3840 msgstr ""
3841
3842 #: g10/delkey.c:116
3843 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: g10/delkey.c:138
3847 msgid "Delete this key from the keyring? "
3848 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
3849
3850 #: g10/delkey.c:146
3851 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3852 msgstr ""
3853
3854 #: g10/delkey.c:156
3855 #, fuzzy, c-format
3856 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
3857 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
3858
3859 #: g10/delkey.c:166
3860 msgid "ownertrust information cleared\n"
3861 msgstr ""
3862
3863 #: g10/delkey.c:194
3864 #, c-format
3865 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
3866 msgstr ""
3867
3868 #: g10/delkey.c:196
3869 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
3870 msgstr ""
3871
3872 #: g10/helptext.c:47
3873 msgid ""
3874 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3875 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3876 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3877 msgstr ""
3878
3879 #: g10/helptext.c:53
3880 msgid ""
3881 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
3882 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
3883 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
3884 "ultimately trusted\n"
3885 msgstr ""
3886
3887 #: g10/helptext.c:60
3888 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3889 msgstr ""
3890
3891 #: g10/helptext.c:64
3892 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3893 msgstr ""
3894
3895 #: g10/helptext.c:68
3896 msgid ""
3897 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3898 msgstr ""
3899
3900 #: g10/helptext.c:72
3901 msgid ""
3902 "Select the algorithm to use.\n"
3903 "\n"
3904 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3905 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3906 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3907 "\n"
3908 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3909 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3910 "only\n"
3911 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3912 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3913 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3914 "the signature+encryption flavor.\n"
3915 "\n"
3916 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3917 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3918 "this menu."
3919 msgstr ""
3920
3921 #: g10/helptext.c:92
3922 msgid ""
3923 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3924 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3925 "with them are quite large and very slow to verify."
3926 msgstr ""
3927
3928 #: g10/helptext.c:99
3929 msgid "Enter the size of the key"
3930 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
3931
3932 #: g10/helptext.c:103 g10/helptext.c:108 g10/helptext.c:120 g10/helptext.c:152
3933 #: g10/helptext.c:180 g10/helptext.c:185 g10/helptext.c:190
3934 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3935 msgstr "Svar \"ja\" eller \"nej\""
3936
3937 #: g10/helptext.c:113
3938 msgid ""
3939 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3940 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3941 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3942 "the given value as an interval."
3943 msgstr ""
3944
3945 #: g10/helptext.c:125
3946 msgid "Enter the name of the key holder"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: g10/helptext.c:130
3950 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3951 msgstr ""
3952
3953 #: g10/helptext.c:134
3954 msgid "Please enter an optional comment"
3955 msgstr ""
3956
3957 #: g10/helptext.c:139
3958 msgid ""
3959 "N  to change the name.\n"
3960 "C  to change the comment.\n"
3961 "E  to change the email address.\n"
3962 "O  to continue with key generation.\n"
3963 "Q  to to quit the key generation."
3964 msgstr ""
3965
3966 #: g10/helptext.c:148
3967 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3968 msgstr ""
3969
3970 #: g10/helptext.c:156
3971 msgid ""
3972 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
3973 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
3974 "know how carefully you verified this.\n"
3975 "\n"
3976 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
3977 "the\n"
3978 "    key.\n"
3979 "\n"
3980 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
3981 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
3982 "for\n"
3983 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
3984 "user.\n"
3985 "\n"
3986 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
3987 "could\n"
3988 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
3989 "the\n"
3990 "    key against a photo ID.\n"
3991 "\n"
3992 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
3993 "could\n"
3994 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
3995 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
3996 "a\n"
3997 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
3998 "the\n"
3999 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
4000 "exchange\n"
4001 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
4002 "\n"
4003 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
4004 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
4005 "\"\n"
4006 "mean to you when you sign other keys.\n"
4007 "\n"
4008 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
4009 msgstr ""
4010
4011 #: g10/helptext.c:194
4012 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
4013 msgstr ""
4014
4015 #: g10/helptext.c:198
4016 msgid ""
4017 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
4018 "All certificates are then also lost!"
4019 msgstr ""
4020
4021 #: g10/helptext.c:203
4022 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
4023 msgstr ""
4024
4025 #: g10/helptext.c:208
4026 msgid ""
4027 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
4028 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
4029 "trust connection to the key or another key certified by this key."
4030 msgstr ""
4031
4032 #: g10/helptext.c:213
4033 msgid ""
4034 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
4035 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
4036 "know which key was used because this signing key might establish\n"
4037 "a trust connection through another already certified key."
4038 msgstr ""
4039
4040 #: g10/helptext.c:219
4041 msgid ""
4042 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
4043 "your keyring."
4044 msgstr ""
4045
4046 #: g10/helptext.c:223
4047 msgid ""
4048 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
4049 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
4050 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
4051 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
4052 "a second one is available."
4053 msgstr ""
4054
4055 #: g10/helptext.c:231
4056 msgid ""
4057 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
4058 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
4059 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
4060 msgstr ""
4061
4062 #: g10/helptext.c:238
4063 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
4064 msgstr ""
4065
4066 #: g10/helptext.c:244
4067 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
4068 msgstr ""
4069
4070 #: g10/helptext.c:248
4071 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
4072 msgstr ""
4073
4074 #: g10/helptext.c:253
4075 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
4076 msgstr "Svar \"ja\" hvis det er ok at overskrive filen"
4077
4078 #: g10/helptext.c:258
4079 msgid ""
4080 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
4081 "file (which is shown in brackets) will be used."
4082 msgstr ""
4083 "Indtast et nyt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR vil det\n"
4084 "forvalgte navn (som er vist i klammer) blive brugt."
4085
4086 #: g10/helptext.c:264
4087 msgid ""
4088 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
4089 "context you have the ability to choose from this list:\n"
4090 "  \"Key has been compromised\"\n"
4091 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
4092 "      got access to your secret key.\n"
4093 "  \"Key is superseded\"\n"
4094 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
4095 "  \"Key is no longer used\"\n"
4096 "      Use this if you have retired this key.\n"
4097 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
4098 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
4099 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
4100 msgstr ""
4101
4102 #: g10/helptext.c:280
4103 msgid ""
4104 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
4105 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
4106 "An empty line ends the text.\n"
4107 msgstr ""
4108
4109 #: g10/helptext.c:295
4110 msgid "No help available"
4111 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
4112
4113 #: g10/helptext.c:303
4114 #, c-format
4115 msgid "No help available for `%s'"
4116 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for `%s'"
4117
4118 #: g10/keydb.c:177
4119 #, fuzzy, c-format
4120 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
4121 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
4122
4123 #: g10/keydb.c:188
4124 #, c-format
4125 msgid "changing permission of  `%s' failed: %s\n"
4126 msgstr ""
4127
4128 #: g10/keydb.c:197
4129 #, c-format
4130 msgid "keyring `%s' created\n"
4131 msgstr ""
4132
4133 #: g10/keydb.c:587
4134 #, fuzzy, c-format
4135 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
4136 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
4137
4138 #: g10/keyring.c:1235
4139 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4140 msgstr ""
4141
4142 #: g10/keyring.c:1237
4143 #, c-format
4144 msgid "%s is the unchanged one\n"
4145 msgstr ""
4146
4147 #: g10/keyring.c:1238
4148 #, c-format
4149 msgid "%s is the new one\n"
4150 msgstr ""
4151
4152 #: g10/keyring.c:1239
4153 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4154 msgstr ""
4155
4156 #: g10/keyring.c:1337
4157 #, fuzzy, c-format
4158 msgid "checking keyring `%s'\n"
4159 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
4160
4161 #: g10/keyring.c:1368