3d42b7c01a05fc58713221cb0caca634741c9e33
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer, <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen, kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # Joe Hansen, <joedalton2@yahoo.dk>, 2012.
6 #
7 # deadlock -> baglås
8 # ownertrust -> ejertroværdighed (pålidelighed, tillid)
9 # record -> post
10 # trust -> troværdig (pålidelig, tillid)
11 # trustlist -> troværdig liste (betroet liste)
12 # 2012-06-05
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: gnupg\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
17 "PO-Revision-Date: 2012-11-01 20:27+0200\n"
18 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
19 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
20 "Language: da\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
25
26 #, c-format
27 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
28 msgstr "kunne ikke indhente pinentry-lås: %s\n"
29
30 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
31 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
32 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
33 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
34 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
35 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
36 msgid "|pinentry-label|_OK"
37 msgstr "_O.k."
38
39 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
40 msgstr "_Afbryd"
41
42 #, fuzzy
43 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
44 msgid "|pinentry-label|_Yes"
45 msgstr "_O.k."
46
47 #, fuzzy
48 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
49 msgid "|pinentry-label|_No"
50 msgstr "_O.k."
51
52 msgid "|pinentry-label|PIN:"
53 msgstr "PIN:"
54
55 #, fuzzy
56 #| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
57 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
58 msgstr "_Afbryd"
59
60 #, fuzzy
61 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
62 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
63 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
64
65 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
66 msgstr ""
67
68 #, fuzzy
69 #| msgid "Enter new passphrase"
70 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
71 msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
72
73 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
74 #. for the quality bar.
75 msgid "Quality:"
76 msgstr "Kvalitet:"
77
78 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
79 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
80 #. string to describe what this is about.  The length of the
81 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
82 #. translate this entry, a default english text (see source)
83 #. will be used.
84 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
85 msgstr ""
86 "Denne række indikerer kvaliteten for ovenstående angivne adgangskode.\n"
87 "GnuPG anser en adgangskode for svag så længe den er rød.\n"
88 "En stærk adgangskode opbygges ved at blande store bogstaver, tal og\n"
89 "specialtegn. Spørg din administrator om mere præcis information om\n"
90 "hvordan man anvender sikre adgangskoder."
91
92 msgid ""
93 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
94 "session"
95 msgstr ""
96 "Indtast venligst din PIN, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
97 "session"
98
99 msgid ""
100 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
101 "this session"
102 msgstr ""
103 "Indtast din adgangsfrase, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
104 "session"
105
106 msgid "PIN:"
107 msgstr ""
108
109 msgid "Passphrase:"
110 msgstr "Adgangsfrase:"
111
112 msgid "does not match - try again"
113 msgstr "matcher ikke - prøv igen"
114
115 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
116 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
117 #. two %d give the current and maximum number of tries.
118 #, c-format
119 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
120 msgstr "SETERROR %s (forsøg %d af %d)"
121
122 msgid "Repeat:"
123 msgstr ""
124
125 msgid "PIN too long"
126 msgstr "PIN er for lang"
127
128 msgid "Passphrase too long"
129 msgstr "Adgangsfrase er for lang"
130
131 msgid "Invalid characters in PIN"
132 msgstr "Ugyldige tegn i PIN"
133
134 msgid "PIN too short"
135 msgstr "PIN er for kort"
136
137 msgid "Bad PIN"
138 msgstr "Ugyldig PIN"
139
140 msgid "Bad Passphrase"
141 msgstr "Ugyldig adgangsfrase"
142
143 #, c-format
144 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
145 msgstr "ssh-nøgler større end %d bit er ikke understøttet\n"
146
147 #, fuzzy, c-format
148 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
149 msgid "can't create '%s': %s\n"
150 msgstr "kan ikke oprette »%s«: %s\n"
151
152 #, fuzzy, c-format
153 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
154 msgid "can't open '%s': %s\n"
155 msgstr "kan ikke åbne »%s«: %s\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
159 msgstr "fejl ved indhentelse af serielnummer for kort: %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid "detected card with S/N: %s\n"
163 msgstr "detekteret kort med S/N: %s\n"
164
165 #, fuzzy, c-format
166 #| msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
167 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
168 msgstr "fejl ved indhentelse af standard-keyID for godkendelses af kort: %s\n"
169
170 #, c-format
171 msgid "no suitable card key found: %s\n"
172 msgstr "ingen egnet kortnøgle fundet: %s\n"
173
174 #, fuzzy, c-format
175 #| msgid "error getting stored flags: %s\n"
176 msgid "error getting list of cards: %s\n"
177 msgstr "fejl ved indhentelse af gemte flag: %s\n"
178
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
182 "allow this?"
183 msgstr ""
184 "En ssh-proces anmodte om brugen af nøgle%%0A  %s%%0A  (%s)%%0AØnsker du at "
185 "tillade dette"
186
187 msgid "Allow"
188 msgstr "Tillad"
189
190 msgid "Deny"
191 msgstr "Nægt"
192
193 #, c-format
194 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
195 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for ssh-nøglen%%0A  %F%%0A  (%c)"
196
197 msgid "Please re-enter this passphrase"
198 msgstr "Genindtast venligst denne adgangsfrase"
199
200 #, c-format
201 msgid ""
202 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
203 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
204 msgstr ""
205 "Indtast venligst en adgangsfrase for at beskytte den modtaget hemmelige nøgle"
206 "%%0A   %s%%0A   %s%%0Ainden i gpg-agentens nøglelager"
207
208 #, c-format
209 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
210 msgstr "kunne ikke oprette strøm fra sokkel: %s\n"
211
212 msgid "Please insert the card with serial number"
213 msgstr "Indsæt venligst kortet med serielnummeret"
214
215 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
216 msgstr "Fjern venligst det aktuelle kort og indsæt det med serielnummeret"
217
218 msgid "Admin PIN"
219 msgstr "Administrator-PIN"
220
221 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
222 #. used to unblock a PIN.
223 msgid "PUK"
224 msgstr "PUK"
225
226 msgid "Reset Code"
227 msgstr "Nulstillingskode"
228
229 #, c-format
230 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
231 msgstr "%s%%0A%%0ABrug læserens numeriske tastatur for indtastning."
232
233 msgid "Repeat this Reset Code"
234 msgstr "Gentag denne nulstillingskode"
235
236 msgid "Repeat this PUK"
237 msgstr "Gentag denne PUK"
238
239 msgid "Repeat this PIN"
240 msgstr "Gentag denne PIN"
241
242 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
243 msgstr "Nulstillingskode er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
244
245 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
246 msgstr "PUK er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
247
248 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
249 msgstr "PIN er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
250
251 #, c-format
252 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
253 msgstr "Indtast venligst PIN'en%s%s%s for at låse kortet op"
254
255 #, c-format
256 msgid "error creating temporary file: %s\n"
257 msgstr "fejl ved oprettelse af midlertidig fil: %s\n"
258
259 #, c-format
260 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
261 msgstr "fejl ved skrivning til midlertidig fil: %s\n"
262
263 msgid "Enter new passphrase"
264 msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
265
266 msgid "Take this one anyway"
267 msgstr "Brug denne alligevel"
268
269 #, c-format
270 msgid ""
271 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
272 msgstr ""
273 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase!%0AEn tom adgangsfrase er ikke tilladt."
274
275 #, c-format
276 msgid ""
277 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
278 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
279 msgstr ""
280 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase - dette er generelt en dårlig ide!"
281 "%0ABekræft venligst at du ikke ønsker beskyttelse på din nøgle."
282
283 msgid "Yes, protection is not needed"
284 msgstr "Ja, beskyttelse er ikke krævet"
285
286 #, fuzzy, c-format
287 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
288 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
289 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
290 msgstr[0] "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
291 msgstr[1] "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
292
293 #, fuzzy, c-format
294 #| msgid ""
295 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
296 #| "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
297 #| msgid_plural ""
298 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
299 #| "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
300 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
301 msgid_plural ""
302 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
303 msgstr[0] ""
304 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
305 "indeholde mindst %u ciffer eller%%0specielt tegn."
306 msgstr[1] ""
307 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
308 "indeholde mindst %u cifre eller%%0specielle tegn."
309
310 #, fuzzy, c-format
311 #| msgid ""
312 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not "
313 #| "be a known term or match%%0Acertain pattern."
314 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
315 msgstr ""
316 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase må "
317 "ikke være en kendt term eller matche%%0Aet bestemt mønster."
318
319 #, fuzzy
320 #| msgid ""
321 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
322 #| "be at least %u character long."
323 #| msgid_plural ""
324 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
325 #| "be at least %u characters long."
326 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
327 msgstr ""
328 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
329 "være mindst %u tegn langt."
330
331 #, c-format
332 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
333 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen %0Afor at beskytte din nye nøgle"
334
335 msgid "Please enter the new passphrase"
336 msgstr "Indtast venligst den nye adgangsfrase"
337
338 msgid ""
339 "@Options:\n"
340 " "
341 msgstr ""
342 "@Indstillinger:\n"
343 " "
344
345 msgid "run in daemon mode (background)"
346 msgstr "kør i dæmontilstand (baggrunden)"
347
348 msgid "run in server mode (foreground)"
349 msgstr "kør i servertilstand (forgrunden)"
350
351 #, fuzzy
352 #| msgid "run in server mode"
353 msgid "run in supervised mode"
354 msgstr "kør i servertilstand"
355
356 msgid "verbose"
357 msgstr "uddybende"
358
359 msgid "be somewhat more quiet"
360 msgstr "vær mindre uddybende"
361
362 msgid "sh-style command output"
363 msgstr "kommandoresultat i sh-stil"
364
365 msgid "csh-style command output"
366 msgstr "kommandoresultat i csh-stil"
367
368 msgid "|FILE|read options from FILE"
369 msgstr "|FIL|læs tilvalg fra FIL"
370
371 msgid "do not detach from the console"
372 msgstr "frakobl ikke fra konsollen"
373
374 msgid "do not grab keyboard and mouse"
375 msgstr "fang ikke tastatur og mus"
376
377 msgid "use a log file for the server"
378 msgstr "brug en logfil for serveren"
379
380 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
381 msgstr "|PGM|brug PGM som PIN-Entry-program"
382
383 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
384 msgstr "|PGM|brug PGM som SCdaemon-program"
385
386 msgid "do not use the SCdaemon"
387 msgstr "brug ikke SCdaemon'en"
388
389 #, fuzzy
390 #| msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
391 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
392 msgstr "|NAME|forbind til Assuansokkel NAVN"
393
394 msgid "ignore requests to change the TTY"
395 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre TTY'en"
396
397 msgid "ignore requests to change the X display"
398 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre X-skærmen"
399
400 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
401 msgstr "|N|udløb mellemlagrede PIN'er efter N sekunder"
402
403 msgid "do not use the PIN cache when signing"
404 msgstr "brug ikke PIN-mellemlageret når der underskrives"
405
406 #, fuzzy
407 #| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
408 msgid "disallow the use of an external password cache"
409 msgstr "tillad ikke genbrug af gamle adgangsfraser"
410
411 #, fuzzy
412 #| msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
413 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
414 msgstr "tillad klienter at markere nøgler som »trusted« (troværdige)"
415
416 msgid "allow presetting passphrase"
417 msgstr "tillad forhåndsindstilling af adgangsfrase"
418
419 msgid "disallow caller to override the pinentry"
420 msgstr ""
421
422 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
423 msgstr ""
424
425 #, fuzzy
426 #| msgid "enable ssh-agent emulation"
427 msgid "enable ssh support"
428 msgstr "aktiver ssh-agent-emulering"
429
430 msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
431 msgstr ""
432
433 msgid "enable putty support"
434 msgstr ""
435
436 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
437 #. reporting address.  This is so that we can change the
438 #. reporting address without breaking the translations.
439 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
440 msgstr "Rapporter venligst fejl til <@EMAIL@>.\n"
441
442 #, fuzzy
443 #| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
444 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
445 msgstr "Brug: gpgconf [tilvalg] (-h for hjælp)"
446
447 #, fuzzy
448 #| msgid ""
449 #| "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
450 #| "Secret key management for GnuPG\n"
451 msgid ""
452 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
453 "Secret key management for @GNUPG@\n"
454 msgstr ""
455 "Syntaks: gpg-agent [tilvalg] [kommando [parametre]]\n"
456 "Hemmelig nøglehåndtering for GnuPG\n"
457
458 #, fuzzy, c-format
459 #| msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
460 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
461 msgstr "ugyldigt fejlsøgningsniveau »%s« angivet\n"
462
463 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
464 msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
465
466 #, fuzzy, c-format
467 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
468 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
469 msgstr "BEMÆRK: Ingen standardfil for tilvalg »%s«\n"
470
471 #, fuzzy, c-format
472 #| msgid "option file `%s': %s\n"
473 msgid "option file '%s': %s\n"
474 msgstr "tilvalgsfil »%s«: %s\n"
475
476 #, fuzzy, c-format
477 #| msgid "reading options from `%s'\n"
478 msgid "reading options from '%s'\n"
479 msgstr "læser tilvalg fra »%s«\n"
480
481 #, fuzzy, c-format
482 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
483 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
484 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling\n"
485
486 #, c-format
487 msgid "can't create socket: %s\n"
488 msgstr "kan ikke oprette sokkel: %s\n"
489
490 #, fuzzy, c-format
491 #| msgid "socket name `%s' is too long\n"
492 msgid "socket name '%s' is too long\n"
493 msgstr "sokkelnavnet »%s« er for langt\n"
494
495 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
496 msgstr "en gpg-agent kører allerede - starter ikke en ny\n"
497
498 msgid "error getting nonce for the socket\n"
499 msgstr "fejl ved indhentelse af nonce for soklen\n"
500
501 #, fuzzy, c-format
502 #| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
503 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
504 msgstr "fejl ved binding af sokkel til »%s«: %s\n"
505
506 #, fuzzy, c-format
507 #| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
508 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
509 msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
510
511 #, c-format
512 msgid "listen() failed: %s\n"
513 msgstr "listen() mislykkedes: %s\n"
514
515 #, fuzzy, c-format
516 #| msgid "listening on socket `%s'\n"
517 msgid "listening on socket '%s'\n"
518 msgstr "lytter på sokkel »%s«\n"
519
520 #, fuzzy, c-format
521 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
522 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
523 msgstr "kan ikke oprette mappe »%s«: %s\n"
524
525 #, fuzzy, c-format
526 #| msgid "directory `%s' created\n"
527 msgid "directory '%s' created\n"
528 msgstr "mappe »%s« oprettet\n"
529
530 #, fuzzy, c-format
531 #| msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
532 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
533 msgstr "stat() mislykkedes for »%s«: %s\n"
534
535 #, fuzzy, c-format
536 #| msgid "can't use `%s' as home directory\n"
537 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
538 msgstr "kan ikke bruge »%s« som hjemmemappe\n"
539
540 #, c-format
541 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
542 msgstr "fejl ved læsning af nonce på fd %d: %s\n"
543
544 #, c-format
545 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
546 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
547
548 #, c-format
549 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
550 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d termineret\n"
551
552 #, c-format
553 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
554 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
555
556 #, c-format
557 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
558 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for %d termineret\n"
559
560 #, fuzzy, c-format
561 #| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
562 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
563 msgstr "pth_select mislykkeds: %s - venter 1s\n"
564
565 #, c-format
566 msgid "%s %s stopped\n"
567 msgstr "%s %s stoppet\n"
568
569 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
570 msgstr "ingen gpg-agent kører i denne session\n"
571
572 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
573 msgstr "Brug: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP (-h for hjælp)\n"
574
575 msgid ""
576 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
577 "Password cache maintenance\n"
578 msgstr ""
579 "Syntaks: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP\n"
580 "Adgangskode for mellemlagervedligeholdelse\n"
581
582 msgid ""
583 "@Commands:\n"
584 " "
585 msgstr ""
586 "@Kommandoer:\n"
587 " "
588
589 msgid ""
590 "@\n"
591 "Options:\n"
592 " "
593 msgstr ""
594 "@\n"
595 "Tilvalg:\n"
596 " "
597
598 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
599 msgstr "Brug: gpg-protect-tool [tilvalg] (-h for hjælp)\n"
600
601 msgid ""
602 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
603 "Secret key maintenance tool\n"
604 msgstr ""
605 "Syntaks: gpg-protect-tool [tilvalg] [parametre]\n"
606 "Vedligeholdelsesværktøj for hemmelig nøgle\n"
607
608 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
609 msgstr ""
610 "Indtast venligst adgangsfrasen for at fjerne beskyttelsen på PKCS#12-"
611 "objektet."
612
613 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
614 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
615
616 msgid ""
617 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
618 "system."
619 msgstr ""
620 "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det importeret objekt inden i "
621 "GnuPG-systemet."
622
623 msgid ""
624 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
625 "needed to complete this operation."
626 msgstr ""
627 "Indtast venligst adgangsfrasen eller PIN'en\n"
628 "krævet for at færdiggøre denne handling."
629
630 msgid "cancelled\n"
631 msgstr "afbrudt\n"
632
633 #, c-format
634 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
635 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrasen: %s\n"
636
637 #, fuzzy, c-format
638 #| msgid "error opening `%s': %s\n"
639 msgid "error opening '%s': %s\n"
640 msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
641
642 #, fuzzy, c-format
643 #| msgid "file `%s', line %d: %s\n"
644 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
645 msgstr "fil »%s«, linje %d: %s\n"
646
647 #, fuzzy, c-format
648 #| msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
649 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
650 msgstr "udtryk »%s« ignoreret i »%s«, linje %d\n"
651
652 #, fuzzy, c-format
653 #| msgid "system trustlist `%s' not available\n"
654 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
655 msgstr "troværdig liste for systemet »%s« er ikke tilgængelig\n"
656
657 #, fuzzy, c-format
658 #| msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
659 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
660 msgstr "ugyldigt fingeraftryk i »%s«, linje %d\n"
661
662 #, fuzzy, c-format
663 #| msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
664 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
665 msgstr "ugyldigt nøgleflag i »%s«, linje %d\n"
666
667 #, fuzzy, c-format
668 #| msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
669 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
670 msgstr "fejl ved læsning af »%s«, linje %d: %s\n"
671
672 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
673 msgstr "fejl ved læsning af liste over betroede rodcertifikater\n"
674
675 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
676 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
677 #. Pinentry to insert a line break.  The double
678 #. percent sign is actually needed because it is also
679 #. a printf format string.  If you need to insert a
680 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
681 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
682 #. certificate.
683 #, c-format
684 msgid ""
685 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
686 "certificates?"
687 msgstr ""
688 "Stoler du fuldstændig på at%%0A  \"%s\"%%0Akorrekt certificerer "
689 "brugercertifikater?"
690
691 msgid "Yes"
692 msgstr "Ja"
693
694 msgid "No"
695 msgstr "Nej"
696
697 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
698 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
699 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
700 #. needed because it is also a printf format string.  If you
701 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
702 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
703 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
704 #. as stored in the certificate.
705 #, c-format
706 msgid ""
707 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
708 "fingerprint:%%0A  %s"
709 msgstr ""
710 "Verificer venligst at certifikatet identificeres som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
711 "fingeraftrykket:%%0A  %s"
712
713 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
714 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
715 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
716 msgid "Correct"
717 msgstr "Korrekt"
718
719 msgid "Wrong"
720 msgstr "Forkert"
721
722 #, c-format
723 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
724 msgstr "Bemærk: Denne adgangsfrase er aldrig blevet ændret.%0AÆndr den nu."
725
726 #, c-format
727 msgid ""
728 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
729 "it now."
730 msgstr ""
731 "Denne adgangsfrase er ikke blevet ændret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Ændr den "
732 "nu."
733
734 msgid "Change passphrase"
735 msgstr "Ændr adgangsfrasen"
736
737 msgid "I'll change it later"
738 msgstr "Jeg ændrer den senere"
739
740 #, fuzzy, c-format
741 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
742 msgid ""
743 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
744 "%%0A?"
745 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
746
747 #, fuzzy
748 #| msgid "enable key"
749 msgid "Delete key"
750 msgstr "aktiver nøgle"
751
752 msgid ""
753 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
754 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
755 msgstr ""
756
757 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
758 msgstr "DSA kræver at hashlængden skal gå op i 8 bit\n"
759
760 #, c-format
761 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
762 msgstr "%s-nøglen bruger en usikker (%u bit) hash\n"
763
764 #, fuzzy, c-format
765 #| msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
766 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
767 msgstr "en %u-bit-hash er ikke gyldig for en %u-bit %s-nøgle\n"
768
769 #, c-format
770 msgid "checking created signature failed: %s\n"
771 msgstr "kontrol af oprettet underskrift mislykkedes: %s\n"
772
773 msgid "secret key parts are not available\n"
774 msgstr "hemmelige nøgledele er ikke tilgængelige\n"
775
776 #, fuzzy, c-format
777 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
778 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
779 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
780
781 #, fuzzy, c-format
782 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
783 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
784 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
785
786 #, fuzzy, c-format
787 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
788 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
789 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
790
791 #, c-format
792 msgid "error creating a pipe: %s\n"
793 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
794
795 #, fuzzy, c-format
796 #| msgid "error creating a pipe: %s\n"
797 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
798 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
799
800 #, c-format
801 msgid "error forking process: %s\n"
802 msgstr "fejl ved forgrening af proces: %s\n"
803
804 #, c-format
805 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
806 msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
807
808 #, fuzzy, c-format
809 #| msgid "error running `%s': probably not installed\n"
810 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
811 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: sikkert ikke installeret\n"
812
813 #, fuzzy, c-format
814 #| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
815 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
816 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
817
818 #, fuzzy, c-format
819 #| msgid "error running `%s': terminated\n"
820 msgid "error running '%s': terminated\n"
821 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: termineret\n"
822
823 #, fuzzy, c-format
824 #| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
825 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
826 msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
827
828 #, c-format
829 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
830 msgstr "fejl ved indhentelse af afslutningskode for proces %d: %s\n"
831
832 #, fuzzy, c-format
833 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
834 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
835 msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
836
837 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
838 msgstr "problem ved angivelse af indstillinger for gpg-agent\n"
839
840 #, c-format
841 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
842 msgstr "kan ikke slå kernedump fra: %s\n"
843
844 #, c-format
845 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
846 msgstr "Advarsel: usikker ejerskab på %s »%s«\n"
847
848 #, c-format
849 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
850 msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
851
852 #, fuzzy, c-format
853 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
854 msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
855 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
856
857 #, fuzzy, c-format
858 #| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
859 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
860 msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
861
862 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
863 msgid "yes"
864 msgstr "ja"
865
866 msgid "yY"
867 msgstr "jJ"
868
869 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
870 msgid "no"
871 msgstr "n"
872
873 msgid "nN"
874 msgstr "nN"
875
876 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
877 msgid "quit"
878 msgstr "afslut"
879
880 msgid "qQ"
881 msgstr "aA"
882
883 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
884 msgid "okay|okay"
885 msgstr "okay|okay|ok"
886
887 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
888 msgid "cancel|cancel"
889 msgstr "afbryd|stop"
890
891 msgid "oO"
892 msgstr "oO"
893
894 msgid "cC"
895 msgstr "cC"
896
897 #, c-format
898 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
899 msgstr "ikke nok kerne i sikker hukommelse under allokering af %lu byte"
900
901 #, c-format
902 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
903 msgstr "ikke nok kerne under allokering af %lu byte"
904
905 #, c-format
906 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
907 msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
908
909 #, c-format
910 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
911 msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
912
913 #, fuzzy, c-format
914 #| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
915 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
916 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
917
918 #, c-format
919 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
920 msgstr ""
921
922 #, fuzzy, c-format
923 #| msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
924 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
925 msgstr "ingen kørende gpg-agent - starter en\n"
926
927 #, fuzzy, c-format
928 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
929 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
930 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
931
932 msgid "connection to agent established\n"
933 msgstr ""
934
935 #, fuzzy
936 #| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
937 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
938 msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
939
940 #, fuzzy, c-format
941 #| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
942 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
943 msgstr "ingen kørende dirmngr - starter »%s«\n"
944
945 #, fuzzy, c-format
946 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
947 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
948 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
949
950 #, fuzzy
951 #| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
952 msgid "connection to the dirmngr established\n"
953 msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
954
955 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
956 #. verbatim.  It will not be printed.
957 msgid "|audit-log-result|Good"
958 msgstr "|audit-log-result|Godt"
959
960 msgid "|audit-log-result|Bad"
961 msgstr "|audit-log-result|Ugyldigt"
962
963 msgid "|audit-log-result|Not supported"
964 msgstr "|audit-log-result|Ikke understøttet"
965
966 msgid "|audit-log-result|No certificate"
967 msgstr "|audit-log-result|Intet certifikat"
968
969 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
970 msgstr "|audit-log-result|Ikke aktiveret"
971
972 msgid "|audit-log-result|Error"
973 msgstr "|audit-log-result|Fejl"
974
975 msgid "|audit-log-result|Not used"
976 msgstr "|audit-log-result|Ikke brugt"
977
978 msgid "|audit-log-result|Okay"
979 msgstr "|audit-log-result|Okay"
980
981 msgid "|audit-log-result|Skipped"
982 msgstr "|audit-log-result|Udeladt"
983
984 msgid "|audit-log-result|Some"
985 msgstr "|audit-log-result|Lidt"
986
987 msgid "Certificate chain available"
988 msgstr "Certifikatkæde er tilgængelig"
989
990 msgid "root certificate missing"
991 msgstr "rodcertifikat mangler"
992
993 msgid "Data encryption succeeded"
994 msgstr "Datakryptering lykkedes"
995
996 msgid "Data available"
997 msgstr "Data tilgængelig"
998
999 msgid "Session key created"
1000 msgstr "Sessionsnøgle oprettet"
1001
1002 #, c-format
1003 msgid "algorithm: %s"
1004 msgstr "algoritme: %s"
1005
1006 #, c-format
1007 msgid "unsupported algorithm: %s"
1008 msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
1009
1010 msgid "seems to be not encrypted"
1011 msgstr "ser ikke ud til at være krypteret"
1012
1013 msgid "Number of recipients"
1014 msgstr "Antal modtagere"
1015
1016 #, c-format
1017 msgid "Recipient %d"
1018 msgstr "Modtager %d"
1019
1020 msgid "Data signing succeeded"
1021 msgstr "Dataunderskrivning lykkedes"
1022
1023 #, c-format
1024 msgid "data hash algorithm: %s"
1025 msgstr "hash-algoritme for data: %s"
1026
1027 #, c-format
1028 msgid "Signer %d"
1029 msgstr "Underskriver %d"
1030
1031 #, c-format
1032 msgid "attr hash algorithm: %s"
1033 msgstr "hash-algoritme for attr: %s"
1034
1035 msgid "Data decryption succeeded"
1036 msgstr "Datadekryptering lykkedes"
1037
1038 msgid "Encryption algorithm supported"
1039 msgstr "Krypteringsalgoritme er ikke understøttet"
1040
1041 msgid "Data verification succeeded"
1042 msgstr "Dataverifikation lykkedes"
1043
1044 msgid "Signature available"
1045 msgstr "Underskrift tilgængelig"
1046
1047 msgid "Parsing data succeeded"
1048 msgstr "Fortolkning af data lykkedes"
1049
1050 #, c-format
1051 msgid "bad data hash algorithm: %s"
1052 msgstr "ugyldig hash-algoritme for data: %s"
1053
1054 #, c-format
1055 msgid "Signature %d"
1056 msgstr "Underskrift %d"
1057
1058 msgid "Certificate chain valid"
1059 msgstr "Certifikatkæde er gyldig"
1060
1061 msgid "Root certificate trustworthy"
1062 msgstr "Rodcertifikat er troværdigt"
1063
1064 msgid "no CRL found for certificate"
1065 msgstr "ingen CRL fundet for certifikat"
1066
1067 msgid "the available CRL is too old"
1068 msgstr "den tilgængelige CRL er for gammel"
1069
1070 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1071 msgstr "CRL/OCSP-kontrol af certifikater"
1072
1073 msgid "Included certificates"
1074 msgstr "Inkluderede certifikater"
1075
1076 msgid "No audit log entries."
1077 msgstr "Ingen punkter i revisionslog."
1078
1079 msgid "Unknown operation"
1080 msgstr "Ukendt handling"
1081
1082 msgid "Gpg-Agent usable"
1083 msgstr "Gpg-Agent er brugbar"
1084
1085 msgid "Dirmngr usable"
1086 msgstr "Dirmngr er brugbar"
1087
1088 #, fuzzy, c-format
1089 #| msgid "No help available for `%s'."
1090 msgid "No help available for '%s'."
1091 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«."
1092
1093 msgid "ignoring garbage line"
1094 msgstr "ignorerer affaldslinje"
1095
1096 msgid "[none]"
1097 msgstr "[ingen]"
1098
1099 #, c-format
1100 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1101 msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
1102
1103 msgid "argument not expected"
1104 msgstr "parameter var ikke forventet"
1105
1106 msgid "read error"
1107 msgstr "læsefejl"
1108
1109 msgid "keyword too long"
1110 msgstr "nøgleord er for langt"
1111
1112 msgid "missing argument"
1113 msgstr "manglende parameter"
1114
1115 #, fuzzy
1116 #| msgid "invalid value\n"
1117 msgid "invalid argument"
1118 msgstr "ugyldig værdi\n"
1119
1120 msgid "invalid command"
1121 msgstr "ugyldig kommando"
1122
1123 msgid "invalid alias definition"
1124 msgstr "ugyldig aliasdefinition"
1125
1126 msgid "out of core"
1127 msgstr "ikke nok kerne"
1128
1129 msgid "invalid option"
1130 msgstr "ugyldig indstilling"
1131
1132 #, c-format
1133 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1134 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1135
1136 #, fuzzy, c-format
1137 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1138 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1139 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1140
1141 #, c-format
1142 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1143 msgstr "tilvalg »%.50s« forventer ikke et argument\n"
1144
1145 #, c-format
1146 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1147 msgstr "ugyldig kommando »%.50s«\n"
1148
1149 #, c-format
1150 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1151 msgstr "tilvalg »%.50s« er tvetydigt\n"
1152
1153 #, c-format
1154 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1155 msgstr "kommando »%.50s« er tvetydig\n"
1156
1157 msgid "out of core\n"
1158 msgstr "uden for kerne\n"
1159
1160 #, c-format
1161 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1162 msgstr "ugyldigt tilvalg »%.50s«\n"
1163
1164 #, fuzzy, c-format
1165 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
1166 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1167 msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« er ikke tilgængelig\n"
1168
1169 #, c-format
1170 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1171 msgstr "iconv_open mislykkedes: %s:\n"
1172
1173 #, fuzzy, c-format
1174 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
1175 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1176 msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
1177
1178 #, fuzzy, c-format
1179 #| msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
1180 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1181 msgstr "kunne ikke oprette midlertidig fil »%s«: %s\n"
1182
1183 #, fuzzy, c-format
1184 #| msgid "error writing to `%s': %s\n"
1185 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1186 msgstr "fejl ved skrivning til »%s«: %s\n"
1187
1188 #, c-format
1189 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1190 msgstr "fjerner stale-låsfil (oprettet af %d)\n"
1191
1192 #, c-format
1193 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1194 msgstr "venter på lås (holdt af %d%s) %s ...\n"
1195
1196 msgid "(deadlock?) "
1197 msgstr "(baglås?) "
1198
1199 #, fuzzy, c-format
1200 #| msgid "lock `%s' not made: %s\n"
1201 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1202 msgstr "lås »%s« er ikke udført: %s\n"
1203
1204 #, c-format
1205 msgid "waiting for lock %s...\n"
1206 msgstr "venter på lås %s ...\n"
1207
1208 #, c-format
1209 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1210 msgstr "%s er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
1211
1212 #, c-format
1213 msgid "armor: %s\n"
1214 msgstr "panser: %s\n"
1215
1216 msgid "invalid armor header: "
1217 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
1218
1219 msgid "armor header: "
1220 msgstr "panserhoved: "
1221
1222 msgid "invalid clearsig header\n"
1223 msgstr "ugyldigt clearsig-hoved\n"
1224
1225 msgid "unknown armor header: "
1226 msgstr "ukendt panserhoved: "
1227
1228 msgid "nested clear text signatures\n"
1229 msgstr "indlejrede underskrifter i klartekst\n"
1230
1231 msgid "unexpected armor: "
1232 msgstr "uventet panser: "
1233
1234 msgid "invalid dash escaped line: "
1235 msgstr "ugyldig striplet undvegen linje: "
1236
1237 #, c-format
1238 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1239 msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
1240
1241 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1242 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
1243
1244 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1245 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
1246
1247 msgid "malformed CRC\n"
1248 msgstr "ugyldig udformet CRC\n"
1249
1250 #, c-format
1251 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1252 msgstr "CRC-fejl; %06lx - %06lx\n"
1253
1254 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1255 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
1256
1257 msgid "error in trailer line\n"
1258 msgstr "fejl i trailerlinje\n"
1259
1260 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1261 msgstr "ingen gyldige OpenPGP-data fundet.\n"
1262
1263 #, c-format
1264 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1265 msgstr "ugyldigt panser: linje længere end %d tegn\n"
1266
1267 msgid ""
1268 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1269 msgstr ""
1270 "citeret udskrivingstegn i panser - måske på grund af en fejlbehæftet MTA\n"
1271
1272 #, fuzzy, c-format
1273 #| msgid "not human readable"
1274 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1275 msgstr "kan ikke læses af mennesker"
1276
1277 msgid ""
1278 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1279 "an '='\n"
1280 msgstr ""
1281 "et notationsnavn må kun have udskrivningstegn eller mellemrum og skal "
1282 "sluttes med et »=«\n"
1283
1284 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1285 msgstr "et brugernotationsnavn skal indeholde tegnet »@«\n"
1286
1287 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1288 msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
1289
1290 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1291 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
1292
1293 #, fuzzy
1294 #| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1295 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1296 msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
1297
1298 #, fuzzy
1299 #| msgid ""
1300 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1301 #| "with an '='\n"
1302 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1303 msgstr ""
1304 "et notationsnavn må kun have udskrivningstegn eller mellemrum og skal "
1305 "sluttes med et »=«\n"
1306
1307 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1308 msgstr "ADVARSEL: Ingen notationsdata fundet\n"
1309
1310 #, c-format
1311 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1312 msgstr "kunne ikke proxy %s-forespørgsel til klient\n"
1313
1314 #, fuzzy
1315 #| msgid "Enter passphrase\n"
1316 msgid "Enter passphrase: "
1317 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
1318
1319 #, fuzzy, c-format
1320 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1321 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1322 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
1323
1324 #, c-format
1325 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1326 msgstr ""
1327
1328 #, fuzzy, c-format
1329 #| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1330 msgid "WARNING: %s\n"
1331 msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
1332
1333 #, fuzzy, c-format
1334 #| msgid "%s does not yet work with %s\n"
1335 msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
1336 msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
1337
1338 #, c-format
1339 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1340 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
1341
1342 #, c-format
1343 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1344 msgstr "OpenPGP-kortnr. %s detekteret\n"
1345
1346 msgid "can't do this in batch mode\n"
1347 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand\n"
1348
1349 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1350 msgstr "Denne kommando er kun tilgængelig for version 2-kort\n"
1351
1352 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1353 msgstr "Nulstillingskode er ikke eller ikke mere tilgængelig\n"
1354
1355 msgid "Your selection? "
1356 msgstr "Dit valg? "
1357
1358 msgid "[not set]"
1359 msgstr "[ikke indstillet]"
1360
1361 msgid "male"
1362 msgstr "mand"
1363
1364 msgid "female"
1365 msgstr "kvinde"
1366
1367 msgid "unspecified"
1368 msgstr "ikke angivet"
1369
1370 msgid "not forced"
1371 msgstr "ikke tvunget"
1372
1373 msgid "forced"
1374 msgstr "tvunget"
1375
1376 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1377 msgstr "Fejl: Kun ren ASCII er tilladt i øjeblikket.\n"
1378
1379 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1380 msgstr "Fejl: Tegnet »<« må ikke bruges.\n"
1381
1382 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1383 msgstr "Fejl: Dobbelt mellemrum er ikke tilladt.\n"
1384
1385 msgid "Cardholder's surname: "
1386 msgstr "Kortholders efternavn: "
1387
1388 msgid "Cardholder's given name: "
1389 msgstr "Kortholders fornavn: "
1390
1391 #, c-format
1392 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1393 msgstr "Fejl: Kombineret navn er for langt (begrænsningen er på %d tegn).\n"
1394
1395 msgid "URL to retrieve public key: "
1396 msgstr "Adresse hvor offentlig nøgle skal hentes: "
1397
1398 #, fuzzy, c-format
1399 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1400 msgid "error reading '%s': %s\n"
1401 msgstr "fejl ved læsning af »%s«: %s\n"
1402
1403 #, fuzzy, c-format
1404 #| msgid "error writing `%s': %s\n"
1405 msgid "error writing '%s': %s\n"
1406 msgstr "fejl ved skrivning af »%s«: %s\n"
1407
1408 msgid "Login data (account name): "
1409 msgstr "Loginddata (kontonavn): "
1410
1411 msgid "Private DO data: "
1412 msgstr "Private DO-data: "
1413
1414 msgid "Language preferences: "
1415 msgstr "Sprogpræferencer: "
1416
1417 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1418 msgstr "Fejl: ugyldig længde for præferencestreng.\n"
1419
1420 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1421 msgstr "Fejl: ugyldige tegn i præferencestreng.\n"
1422
1423 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1424 msgstr "Køn ((M)and, Kvinde(F) eller mellemrum): "
1425
1426 msgid "Error: invalid response.\n"
1427 msgstr "Fejl: ugyldigt svar.\n"
1428
1429 msgid "CA fingerprint: "
1430 msgstr "CA-fingeraftryk: "
1431
1432 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1433 msgstr "Fejl: Ugyldigt formateret fingeraftryk.\n"
1434
1435 #, c-format
1436 msgid "key operation not possible: %s\n"
1437 msgstr "nøglehandling er ikke mulig: %s\n"
1438
1439 msgid "not an OpenPGP card"
1440 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
1441
1442 #, c-format
1443 msgid "error getting current key info: %s\n"
1444 msgstr "fejl ved indhentelse af aktuel nøgleinformation: %s\n"
1445
1446 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1447 msgstr "Erstat eksisterende nøgle? (j/N) "
1448
1449 #, fuzzy
1450 #| msgid ""
1451 #| "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1452 #| "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1453 #| "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1454 msgid ""
1455 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1456 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1457 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1458 msgstr ""
1459 "BEMÆRK: Der er ingen garanti for at kortet understøtter den ønskede\n"
1460 "        størrelse. Hvis nøgleoprettelsen ikke lykkes, så kontroller\n"
1461 "        dokumentationen for dit kort for at se hvilke størrelser, der\n"
1462 "        er tilladt.\n"
1463
1464 #, c-format
1465 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1466 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for underskriftsnøglen (%u) "
1467
1468 #, c-format
1469 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1470 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for krypteringsnøglen? (%u) "
1471
1472 #, c-format
1473 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1474 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for godkendelsesnøglen? (%u) "
1475
1476 #, c-format
1477 msgid "rounded up to %u bits\n"
1478 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
1479
1480 #, c-format
1481 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1482 msgstr "%s nøglestørrelser skal være i intervallet %u-%u\n"
1483
1484 #, c-format
1485 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1486 msgstr "Kortet vil nu blive omkonfigureret til at oprette en nøgle på %u bit\n"
1487
1488 #, c-format
1489 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1490 msgstr "fejl ved ændring af størrelsen på nøglen %d til %u bit: %s\n"
1491
1492 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1493 msgstr ""
1494 "Lav sikkerhedskopi et andet sted end på kortet for krypteringsnøglen? (J/n) "
1495
1496 #, fuzzy
1497 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1498 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1499 msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
1500
1501 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1502 msgstr "Erstat eksisterende nøgler (j/N) "
1503
1504 #, fuzzy, c-format
1505 #| msgid ""
1506 #| "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1507 #| "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1508 #| "You should change them using the command --change-pin\n"
1509 msgid ""
1510 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1511 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1512 "You should change them using the command --change-pin\n"
1513 msgstr ""
1514 "Bemærk venligst at fabriksindstillingerne for PIN'erne er\n"
1515 "   PIN = »%s«     Admin-PIN = »%s«\n"
1516 "Du bør ændre dem med kommandoen --change-pin\n"
1517
1518 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1519 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle der skal oprettes:\n"
1520
1521 msgid "   (1) Signature key\n"
1522 msgstr "   (1) Underskriftsnøgle\n"
1523
1524 msgid "   (2) Encryption key\n"
1525 msgstr "   (2) Krypteringsnøgle\n"
1526
1527 msgid "   (3) Authentication key\n"
1528 msgstr "   (3) Godkendelsesnøgle\n"
1529
1530 msgid "Invalid selection.\n"
1531 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1532
1533 msgid "Please select where to store the key:\n"
1534 msgstr "Vælg venligst hvor nøglen skal gemmes:\n"
1535
1536 #, fuzzy, c-format
1537 #| msgid "read failed: %s\n"
1538 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1539 msgstr "læsning mislykkedes: %s\n"
1540
1541 #, fuzzy
1542 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1543 msgid "This command is not supported by this card\n"
1544 msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
1545
1546 #, fuzzy
1547 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1548 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1549 msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
1550
1551 #, fuzzy
1552 #| msgid "Sign it? (y/N) "
1553 msgid "Continue? (y/N) "
1554 msgstr "Underskriv? (j/N) "
1555
1556 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1557 msgstr ""
1558
1559 msgid "quit this menu"
1560 msgstr "afslut denne menu"
1561
1562 msgid "show admin commands"
1563 msgstr "vis administratorkommandoer"
1564
1565 msgid "show this help"
1566 msgstr "vis denne hjælpetekst"
1567
1568 msgid "list all available data"
1569 msgstr "vis alle tilgængelige data"
1570
1571 msgid "change card holder's name"
1572 msgstr "ændr kortholders navn"
1573
1574 msgid "change URL to retrieve key"
1575 msgstr "ændr adresse for at indhente nøgle"
1576
1577 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1578 msgstr "hent nøglen angivet i kortadressen"
1579
1580 msgid "change the login name"
1581 msgstr "ændr logindnavnet"
1582
1583 msgid "change the language preferences"
1584 msgstr "ændr sprogpræferencerne"
1585
1586 msgid "change card holder's sex"
1587 msgstr "ændr kortholders køn"
1588
1589 msgid "change a CA fingerprint"
1590 msgstr "ændr et CA-fingeraftryk"
1591
1592 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1593 msgstr "skift force PIN-flag for underskriften"
1594
1595 msgid "generate new keys"
1596 msgstr "opret nye nøgler"
1597
1598 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1599 msgstr "menu til at ændre eller fjerne blokering for PIN'en"
1600
1601 msgid "verify the PIN and list all data"
1602 msgstr "verificer PIN'en og vis alle data"
1603
1604 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1605 msgstr "fjern blokering for PIN'en med en nulstillingskode"
1606
1607 msgid "destroy all keys and data"
1608 msgstr ""
1609
1610 msgid "gpg/card> "
1611 msgstr "gpg/card> "
1612
1613 msgid "Admin-only command\n"
1614 msgstr "Kommandoer kun for administratoren\n"
1615
1616 msgid "Admin commands are allowed\n"
1617 msgstr "Administratorkommandoer er tilladt\n"
1618
1619 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1620 msgstr "Administratorkommandoer er ikke tilladt\n"
1621
1622 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1623 msgstr "Ugyldig kommando (prøv »help«)\n"
1624
1625 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1626 msgstr "--output virker ikke for denne kommando\n"
1627
1628 #, fuzzy, c-format
1629 #| msgid "can't open `%s'\n"
1630 msgid "can't open '%s'\n"
1631 msgstr "kan ikke åbne »%s«\n"
1632
1633 #, c-format
1634 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1635 msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1636
1637 #, c-format
1638 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1639 msgstr "fejl ved læsning af nøgleblok: %s\n"
1640
1641 #, fuzzy, c-format
1642 #| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1643 msgid "key \"%s\" not found\n"
1644 msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1645
1646 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1647 msgstr "(med mindre du angiver nøglen med fingeraftryk)\n"
1648
1649 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1650 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand uden »--yes«\n"
1651
1652 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1653 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? (j/N) "
1654
1655 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1656 msgstr "Dette er en hemmelig nøgle! - Slet? (j/N) "
1657
1658 #, fuzzy, c-format
1659 #| msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
1660 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1661 msgstr "sletning af certifikat »%s« mislykkedes: %s\n"
1662
1663 msgid "key"
1664 msgstr ""
1665
1666 #, fuzzy
1667 #| msgid "Pubkey: "
1668 msgid "subkey"
1669 msgstr "Pubkey: "
1670
1671 #, c-format
1672 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1673 msgstr "sletning af nøgleblok mislykkedes: %s\n"
1674
1675 msgid "ownertrust information cleared\n"
1676 msgstr "information om ejertroværdighed ryddet\n"
1677
1678 #, c-format
1679 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1680 msgstr "der er en hemmelig nøgle for offentlig nøgle »%s«!\n"
1681
1682 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1683 msgstr "brug tilvalget »--delete-secret-keys« for at slette den først.\n"
1684
1685 #, c-format
1686 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1687 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
1688
1689 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1690 msgstr "kan ikke bruge en symmetrisk ESK-pakke på grund af S2K-tilstanden\n"
1691
1692 #, c-format
1693 msgid "using cipher %s\n"
1694 msgstr "bruger chiffer %s\n"
1695
1696 #, fuzzy, c-format
1697 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1698 msgid "'%s' already compressed\n"
1699 msgstr "»%s« allerede komprimeret\n"
1700
1701 #, fuzzy, c-format
1702 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1703 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1704 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en tom fil\n"
1705
1706 #, fuzzy, c-format
1707 #| msgid "reading from `%s'\n"
1708 msgid "reading from '%s'\n"
1709 msgstr "læser fra »%s«\n"
1710
1711 #, c-format
1712 msgid ""
1713 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1714 msgstr ""
1715 "ADVARSEL: Tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens "
1716 "præferencer\n"
1717
1718 #, fuzzy, c-format
1719 #| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1720 msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
1721 msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
1722
1723 #, fuzzy, c-format
1724 #| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
1725 msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
1726 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
1727
1728 #, c-format
1729 msgid ""
1730 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1731 "preferences\n"
1732 msgstr ""
1733 "ADVARSEL: Tvang for komprimeringsalgoritme %s (%d) overtræder modtagerens "
1734 "præferencer\n"
1735
1736 #, c-format
1737 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1738 msgstr ""
1739 "tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens præferencer\n"
1740
1741 #, c-format
1742 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1743 msgstr "%s/%s krypteret for: »%s«\n"
1744
1745 #, fuzzy, c-format
1746 #| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1747 msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
1748 msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
1749
1750 #, c-format
1751 msgid "%s encrypted data\n"
1752 msgstr "%s krypterede data\n"
1753
1754 #, c-format
1755 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1756 msgstr "krypteret med ukendt algoritme %d\n"
1757
1758 msgid ""
1759 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1760 msgstr ""
1761 "ADVARSEL: Besked blev krypteret med en svag nøgle i den symmetriske "
1762 "chiffer.\n"
1763
1764 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1765 msgstr "problem ved håndtering af krypteret pakke\n"
1766
1767 msgid "no remote program execution supported\n"
1768 msgstr "kørsel via eksternt program er ikke understøttet\n"
1769
1770 msgid ""
1771 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1772 msgstr ""
1773 "kald fra eksterne programmer er deaktiveret på grund af usikre rettigheder "
1774 "for indstillingsfil\n"
1775
1776 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1777 msgstr ""
1778 "denne platform kræver midlertidige filer når der kaldes eksterne programmer\n"
1779
1780 #, fuzzy, c-format
1781 #| msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1782 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1783 msgstr "kan ikke køre program »%s«: %s\n"
1784
1785 #, fuzzy, c-format
1786 #| msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1787 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1788 msgstr "kan ikke køre skal »%s«: %s\n"
1789
1790 #, c-format
1791 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1792 msgstr "systemfejl under kald af eksternt program: %s\n"
1793
1794 msgid "unnatural exit of external program\n"
1795 msgstr "unaturlig afslutning på eksternt program\n"
1796
1797 msgid "unable to execute external program\n"
1798 msgstr "kan ikke køre eksternt program\n"
1799
1800 #, c-format
1801 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1802 msgstr "kan ikke læse svar fra eksternt program: %s\n"
1803
1804 #, fuzzy, c-format
1805 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1806 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1807 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig fil (%s) »%s«: %s\n"
1808
1809 #, fuzzy, c-format
1810 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1811 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1812 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig mappe »%s«: %s\n"
1813
1814 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1815 msgstr "eksportunderskrifter som er markeret som kun lokale"
1816
1817 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1818 msgstr "bruger-id'er for eksportattributter (normalt billed-id'er)"
1819
1820 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1821 msgstr "tilbagekaldsnøgler for eksport markeret som »sensitive«"
1822
1823 msgid "remove unusable parts from key during export"
1824 msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
1825
1826 msgid "remove as much as possible from key during export"
1827 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
1828
1829 msgid "use the GnuPG key backup format"
1830 msgstr ""
1831
1832 #, fuzzy
1833 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1834 msgid " - skipped"
1835 msgstr "%s: udelod: %s\n"
1836
1837 #, fuzzy, c-format
1838 #| msgid "writing to `%s'\n"
1839 msgid "writing to '%s'\n"
1840 msgstr "skriver til »%s«\n"
1841
1842 #, c-format
1843 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1844 msgstr "nøgle %s: nøglemateriale på kort - udeladt\n"
1845
1846 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1847 msgstr "eksport af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
1848
1849 #, c-format
1850 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1851 msgstr "nøgle %s: nøgle i PGP 2.x-stil - udeladt\n"
1852
1853 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1854 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1855
1856 #, fuzzy, c-format
1857 #| msgid "error creating `%s': %s\n"
1858 msgid "error creating '%s': %s\n"
1859 msgstr "fejl ved oprettelse af »%s«: %s\n"
1860
1861 msgid "[User ID not found]"
1862 msgstr "[Bruger-id blev ikke fundet]"
1863
1864 #, fuzzy, c-format
1865 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1866 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1867 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1868
1869 #, c-format
1870 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1871 msgstr ""
1872
1873 #, fuzzy, c-format
1874 #| msgid "error closing %s: %s\n"
1875 msgid "error looking up: %s\n"
1876 msgstr "fejl ved lukning af %s: %s\n"
1877
1878 #, fuzzy, c-format
1879 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1880 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1881 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
1882
1883 #, fuzzy, c-format
1884 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1885 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1886 msgstr "hentede automatisk »%s« via %s\n"
1887
1888 #, fuzzy, c-format
1889 #| msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1890 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1891 msgstr "fejl ved indhentelse af »%s« via %s: %s\n"
1892
1893 msgid "No fingerprint"
1894 msgstr "Ingen fingeraftryk"
1895
1896 #, c-format
1897 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1898 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1899
1900 #, fuzzy, c-format
1901 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1902 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1903 msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
1904
1905 #, fuzzy, c-format
1906 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1907 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1908 msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
1909
1910 #, c-format
1911 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1912 msgstr ""
1913
1914 #, c-format
1915 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1916 msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1917
1918 #, c-format
1919 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1920 msgstr "bruger undernøgle %s i stedet for primær nøgle %s\n"
1921
1922 #, fuzzy, c-format
1923 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1924 msgid "valid values for option '%s':\n"
1925 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1926
1927 msgid "make a signature"
1928 msgstr "opret en underskrift"
1929
1930 msgid "make a clear text signature"
1931 msgstr "opret en underskrift i klartekst"
1932
1933 msgid "make a detached signature"
1934 msgstr "opret en separat underskrift"
1935
1936 msgid "encrypt data"
1937 msgstr "krypter data"
1938
1939 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1940 msgstr "krypter kun med symmetrisk chiffer"
1941
1942 msgid "decrypt data (default)"
1943 msgstr "afkrypter data (standard)"
1944
1945 msgid "verify a signature"
1946 msgstr "godkend en underskrift"
1947
1948 msgid "list keys"
1949 msgstr "vis nøgler"
1950
1951 msgid "list keys and signatures"
1952 msgstr "vis nøgler og underskrifter"
1953
1954 msgid "list and check key signatures"
1955 msgstr "vis og kontroller nøgleunderskrifter"
1956
1957 msgid "list keys and fingerprints"
1958 msgstr "vis nøgler og fingeraftryk"
1959
1960 msgid "list secret keys"
1961 msgstr "vis hemmelige nøgler"
1962
1963 msgid "generate a new key pair"
1964 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1965
1966 #, fuzzy
1967 #| msgid "generate a new key pair"
1968 msgid "quickly generate a new key pair"
1969 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1970
1971 #, fuzzy
1972 #| msgid "generate a new key pair"
1973 msgid "quickly add a new user-id"
1974 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1975
1976 #, fuzzy
1977 #| msgid "generate a new key pair"
1978 msgid "quickly revoke a user-id"
1979 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1980
1981 #, fuzzy
1982 #| msgid "generate a new key pair"
1983 msgid "quickly set a new expiration date"
1984 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1985
1986 msgid "full featured key pair generation"
1987 msgstr ""
1988
1989 msgid "generate a revocation certificate"
1990 msgstr "opret et tilbagekaldscertifikat"
1991
1992 msgid "remove keys from the public keyring"
1993 msgstr "fjern nøgler fra den offentlige nøglering"
1994
1995 msgid "remove keys from the secret keyring"
1996 msgstr "fjern nøgler fra den hemmelige nøglering"
1997
1998 #, fuzzy
1999 #| msgid "sign a key"
2000 msgid "quickly sign a key"
2001 msgstr "underskriv en nøgle"
2002
2003 #, fuzzy
2004 #| msgid "sign a key locally"
2005 msgid "quickly sign a key locally"
2006 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
2007
2008 msgid "sign a key"
2009 msgstr "underskriv en nøgle"
2010
2011 msgid "sign a key locally"
2012 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
2013
2014 msgid "sign or edit a key"
2015 msgstr "underskriv eller rediger en nøgle"
2016
2017 msgid "change a passphrase"
2018 msgstr "ændr en adgangsfrase"
2019
2020 msgid "export keys"
2021 msgstr "eksporter nøgler"
2022
2023 msgid "export keys to a keyserver"
2024 msgstr "eksporter nøgler til en nøgletjener"
2025
2026 msgid "import keys from a keyserver"
2027 msgstr "importer nøgler fra en nøgleserver"
2028
2029 msgid "search for keys on a keyserver"
2030 msgstr "søg efter nøgler på en nøgleserver"
2031
2032 msgid "update all keys from a keyserver"
2033 msgstr "opdater alle nøgler fra en nøgleserver"
2034
2035 msgid "import/merge keys"
2036 msgstr "importer/sammenføj nøgler"
2037
2038 msgid "print the card status"
2039 msgstr "udskriv kortstatus"
2040
2041 msgid "change data on a card"
2042 msgstr "ændr data på et kort"
2043
2044 msgid "change a card's PIN"
2045 msgstr "ændr et korts PIN"
2046
2047 msgid "update the trust database"
2048 msgstr "opdater troværdighedsdatabasen"
2049
2050 msgid "print message digests"
2051 msgstr "vis beskedsammendrag"
2052
2053 msgid "run in server mode"
2054 msgstr "kør i servertilstand"
2055
2056 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
2057 msgstr ""
2058
2059 msgid "create ascii armored output"
2060 msgstr "opret ascii-pansrede uddata"
2061
2062 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2063 msgstr "|USER-ID|krypter for BRUGER-ID"
2064
2065 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2066 msgstr "|USER-ID|brug BRUGER-ID til at underskrive eller afkryptere"
2067
2068 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2069 msgstr "|N|sæt komprimeringsniveauet til N (0 deaktiverer)"
2070
2071 msgid "use canonical text mode"
2072 msgstr "brug kanonisk teksttilstand"
2073
2074 msgid "|FILE|write output to FILE"
2075 msgstr "|FILE|skriv resultat til FIL"
2076
2077 msgid "do not make any changes"
2078 msgstr "lav ingen ændringer"
2079
2080 msgid "prompt before overwriting"
2081 msgstr "spørg før overskrivning"
2082
2083 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2084 msgstr "brug streng OpenPGP-opførsel"
2085
2086 msgid ""
2087 "@\n"
2088 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2089 msgstr ""
2090 "@\n"
2091 "(Se manualsiden for en fuldstændig liste over alle kommandoer og tilvalg)\n"
2092
2093 #, fuzzy
2094 #| msgid ""
2095 #| "@\n"
2096 #| "Examples:\n"
2097 #| "\n"
2098 #| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2099 #| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
2100 #| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2101 #| " --list-keys [names]        show keys\n"
2102 #| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2103 msgid ""
2104 "@\n"
2105 "Examples:\n"
2106 "\n"
2107 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2108 " --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
2109 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2110 " --list-keys [names]        show keys\n"
2111 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2112 msgstr ""
2113 "@\n"
2114 "Eksempler:\n"
2115 "\n"
2116 " -se -r Mikael [fil]        underskriv og krypter for bruger Mikael\n"
2117 " --clear-sign [fil]          lav en ren tekstunderskrift\n"
2118 " --detach-sign [fil]        lav en separat underskrift\n"
2119 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
2120 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
2121
2122 #, fuzzy
2123 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2124 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
2125 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
2126
2127 # Skal alt dette oversættes eller er det tilvalgene?
2128 #, fuzzy
2129 #| msgid ""
2130 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2131 #| "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2132 #| "Default operation depends on the input data\n"
2133 msgid ""
2134 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2135 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2136 "Default operation depends on the input data\n"
2137 msgstr ""
2138 "Syntaks: gpg [tilvalg] [filer]\n"
2139 "Sign, check, encrypt eller decrypt\n"
2140 "standardhandling afhænger af inddata\n"
2141
2142 msgid ""
2143 "\n"
2144 "Supported algorithms:\n"
2145 msgstr ""
2146 "\n"
2147 "Understøttede algoritmer:\n"
2148
2149 msgid "Pubkey: "
2150 msgstr "Pubkey: "
2151
2152 msgid "Cipher: "
2153 msgstr "Chiffer: "
2154
2155 msgid "Hash: "
2156 msgstr "Hash: "
2157
2158 msgid "Compression: "
2159 msgstr "Komprimering: "
2160
2161 #, fuzzy, c-format
2162 #| msgid "usage: gpgsm [options] "
2163 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2164 msgstr "brug: gpgsm [tilvalg] "
2165
2166 msgid "conflicting commands\n"
2167 msgstr "kommandoer er i konflikt\n"
2168
2169 #, fuzzy, c-format
2170 #| msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2171 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2172 msgstr "ingen = tegn fundet i gruppedefinition »%s«\n"
2173
2174 #, fuzzy, c-format
2175 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2176 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2177 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab af hjemmemappe »%s«\n"
2178
2179 #, fuzzy, c-format
2180 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2181 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2182 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
2183
2184 #, fuzzy, c-format
2185 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2186 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2187 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på udvidelse »%s«\n"
2188
2189 #, fuzzy, c-format
2190 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2191 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2192 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
2193
2194 #, fuzzy, c-format
2195 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2196 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2197 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
2198
2199 #, fuzzy, c-format
2200 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2201 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2202 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på udvidelse »%s«\n"
2203
2204 #, fuzzy, c-format
2205 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2206 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2207 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på hjemmemappe »%s«\n"
2208
2209 #, fuzzy, c-format
2210 #| msgid ""
2211 #| "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2212 msgid ""
2213 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2214 msgstr ""
2215 "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
2216
2217 #, fuzzy, c-format
2218 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2219 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2220 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på udvidelse »%s«\n"
2221
2222 #, fuzzy, c-format
2223 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2224 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2225 msgstr "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
2226
2227 #, fuzzy, c-format
2228 #| msgid ""
2229 #| "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `"
2230 #| "%s'\n"
2231 msgid ""
2232 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2233 msgstr ""
2234 "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
2235
2236 #, fuzzy, c-format
2237 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2238 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2239 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mapperettigheder på udvidelse »%s«\n"
2240
2241 #, fuzzy, c-format
2242 #| msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2243 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2244 msgstr "ukendt konfigurationspunkt »%s«\n"
2245
2246 msgid "display photo IDs during key listings"
2247 msgstr "vis billed-id'er under nøglevisninger"
2248
2249 #, fuzzy
2250 #| msgid "show user ID validity during key listings"
2251 msgid "show key usage information during key listings"
2252 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
2253
2254 msgid "show policy URLs during signature listings"
2255 msgstr "vil politikadresser under underskriftvisninger"
2256
2257 msgid "show all notations during signature listings"
2258 msgstr "vis alle notationer under underskriftvisninger"
2259
2260 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2261 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftvisninger"
2262
2263 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2264 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftvisninger"
2265
2266 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2267 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftvisninger"
2268
2269 msgid "show user ID validity during key listings"
2270 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
2271
2272 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2273 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i nøglevisninger"
2274
2275 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2276 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne undernøgler i nøglevisninger"
2277
2278 msgid "show the keyring name in key listings"
2279 msgstr "vis nøgleringsnavnet i nøglevisninger"
2280
2281 msgid "show expiration dates during signature listings"
2282 msgstr "vis udløbsdatoer under underskriftvisninger"
2283
2284 #, fuzzy, c-format
2285 #| msgid "unknown option `%s'\n"
2286 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2287 msgstr "ukendt tilvalg »%s«\n"
2288
2289 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2290 msgstr ""
2291
2292 #, fuzzy, c-format
2293 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2294 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2295 msgstr "BEMÆRK: Gammel standardfil for tilvalg »%s« blev ignoreret\n"
2296
2297 #, fuzzy, c-format
2298 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2299 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2300 msgstr "BEMÆRK: %s er ikke til normal brug!\n"
2301
2302 #, fuzzy, c-format
2303 #| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2304 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2305 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
2306
2307 #, fuzzy, c-format
2308 #| msgid "line %d: not a valid email address\n"
2309 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2310 msgstr "linje %d: ikke en gyldig e-post-adresse\n"
2311
2312 #, fuzzy, c-format
2313 #| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
2314 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2315 msgstr "ugyldig landekode i »%s«, linje %d\n"
2316
2317 #, fuzzy, c-format
2318 #| msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2319 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2320 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
2321
2322 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2323 msgstr "kunne ikke fortolke nøgleserveradresse\n"
2324
2325 #, c-format
2326 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2327 msgstr "%s:%d: ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
2328
2329 msgid "invalid keyserver options\n"
2330 msgstr "ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
2331
2332 #, c-format
2333 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2334 msgstr "%s:%d: ugyldige importindstillinger\n"
2335
2336 msgid "invalid import options\n"
2337 msgstr "ugyldige importindstillinger\n"
2338
2339 #, fuzzy, c-format
2340 #| msgid "invalid list options\n"
2341 msgid "invalid filter option: %s\n"
2342 msgstr "ugyldige listeindstillinger\n"
2343
2344 #, c-format
2345 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2346 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportindstillinger\n"
2347
2348 msgid "invalid export options\n"
2349 msgstr "ugyldige eksportindstillinger\n"
2350
2351 #, c-format
2352 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2353 msgstr "%s:%d: ugyldige listeindstillinger\n"
2354
2355 msgid "invalid list options\n"
2356 msgstr "ugyldige listeindstillinger\n"
2357
2358 msgid "display photo IDs during signature verification"
2359 msgstr "vis billed-id'er under underskriftverificering"
2360
2361 msgid "show policy URLs during signature verification"
2362 msgstr "vis politikadresser under underskriftverificering"
2363
2364 msgid "show all notations during signature verification"
2365 msgstr "vis alle notationer under underskriftverificering"
2366
2367 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2368 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftverificering"
2369
2370 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2371 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftverificering"
2372
2373 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2374 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftverificering"
2375
2376 msgid "show user ID validity during signature verification"
2377 msgstr "vis bruger-id-validitet under underskriftverificering"
2378
2379 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2380 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i underskriftverificering"
2381
2382 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2383 msgstr "vis kun den primære bruger-id i underskriftverificering"
2384
2385 msgid "validate signatures with PKA data"
2386 msgstr "valider underskrifter med PKA-data"
2387
2388 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2389 msgstr "hæv troværdigheden for underskrifter med gyldige PKA-data"
2390
2391 #, c-format
2392 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2393 msgstr "%s:%d: ugyldige verificeringsindstillinger\n"
2394
2395 msgid "invalid verify options\n"
2396 msgstr "ugyldige verificeringsindstillinger\n"
2397
2398 #, c-format
2399 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2400 msgstr "kunne ikke angive kørselssti til %s\n"
2401
2402 #, c-format
2403 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2404 msgstr "%s:%d: ugyldig liste for auto-key-locate\n"
2405
2406 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2407 msgstr "ugyldig liste for auto-key-locate\n"
2408
2409 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2410 msgstr "ADVARSEL: program kan oprette en kernefil!\n"
2411
2412 #, c-format
2413 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2414 msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
2415
2416 #, c-format
2417 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2418 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
2419
2420 #, c-format
2421 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2422 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2423
2424 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2425 msgstr "ADVARSEL: kører med forfalsket systemtid: "
2426
2427 #, c-format
2428 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2429 msgstr "vil ikke køre med usikker hukommelse på grund af %s\n"
2430
2431 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2432 msgstr "valgt chifferalgoritme er ugyldig\n"
2433
2434 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2435 msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
2436
2437 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2438 msgstr "valgt algoritme for certifikationssammendrag er ugyldig\n"
2439
2440 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2441 msgstr "completes-needed skal være større end 0\n"
2442
2443 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2444 msgstr "marginals-needed skal være større end 1\n"
2445
2446 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2447 msgstr "max-cert-depth skal være i intervallet fra 1 til 255\n"
2448
2449 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2450 msgstr "ugyldigt default-cert-level; skal være 0, 1, 2 eller 3\n"
2451
2452 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2453 msgstr "ugyldigt min-cert-level; skal være 1, 2 eller 3\n"
2454
2455 #, fuzzy
2456 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2457 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2458 msgstr "BEMÆRK: simpel S2K-tilstand (0) frarådes på det skarpeste\n"
2459
2460 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2461 msgstr "ugyldig S2K-tilstand; skal være 0, 1 eller 3\n"
2462
2463 msgid "invalid default preferences\n"
2464 msgstr "ugyldige standardpræferencer\n"
2465
2466 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2467 msgstr "ugyldige præferencer for personlig chiffer\n"
2468
2469 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2470 msgstr "ugyldige præferencer for personlig sammendrag\n"
2471
2472 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2473 msgstr "ugyldige præferencer for personlig komprimering\n"
2474
2475 #, c-format
2476 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2477 msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
2478
2479 #, fuzzy, c-format
2480 #| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2481 msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2482 msgstr "du må ikke bruge sammendragsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2483
2484 #, fuzzy, c-format
2485 #| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2486 msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2487 msgstr "du må ikke bruge komprimeringsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2488
2489 #, c-format
2490 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2491 msgstr "kunne ikke initialisere TrustDB: %s\n"
2492
2493 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2494 msgstr ""
2495 "ADVARSEL: modtagere (-r) angivet uden brug af offentlig nøglekryptering\n"
2496
2497 #, fuzzy, c-format
2498 #| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2499 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2500 msgstr "symmetrisk kryptering af »%s« mislykkedes: %s\n"
2501
2502 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2503 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2504
2505 #, fuzzy, c-format
2506 #| msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2507 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
2508 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt i tilstanden %s\n"
2509
2510 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2511 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2512
2513 #, fuzzy, c-format
2514 #| msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2515 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
2516 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt i tilstanden %s\n"
2517
2518 #, c-format
2519 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2520 msgstr "nøgleserver send mislykkedes: %s\n"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2524 msgstr "nøgleserver modtag mislykkedes: %s\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "key export failed: %s\n"
2528 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
2529
2530 #, fuzzy, c-format
2531 #| msgid "key export failed: %s\n"
2532 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2533 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
2534
2535 #, c-format
2536 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2537 msgstr "nøgleserver søg mislykkedes: %s\n"
2538
2539 #, c-format
2540 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2541 msgstr "nøgleserver opdater mislykkedes: %s\n"
2542
2543 #, c-format
2544 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2545 msgstr "fjernelse af panser mislykkedes: %s\n"
2546
2547 #, c-format
2548 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2549 msgstr "påklædning af panser mislykkedes: %s\n"
2550
2551 #, fuzzy, c-format
2552 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2553 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2554 msgstr "ugyldig hash-algoritme »%s«\n"
2555
2556 #, fuzzy, c-format
2557 #| msgid "error storing certificate: %s\n"
2558 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2559 msgstr "fejl ved lagring af certifikat: %s\n"
2560
2561 #, c-format
2562 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2563 msgstr ""
2564
2565 msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
2566 msgstr ""
2567
2568 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2569 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
2570
2571 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2572 msgstr "den angivne adresse for certifikatpolitik er ugyldig\n"
2573
2574 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2575 msgstr "den angivne adresse for underskriftpolitik er ugyldig\n"
2576
2577 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2578 msgstr "den angivne adresse for foretrukken nøgleserver er ugyldig\n"
2579
2580 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2581 msgstr "|FILE|tag nøglerne fra nøgleringsFILEN"
2582
2583 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2584 msgstr "giv kun tidsstempelkonflikter en advarsel"
2585
2586 msgid "|FD|write status info to this FD"
2587 msgstr "|FD|skriv statusinformation til denne FD"
2588
2589 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2590 msgstr ""
2591
2592 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2593 msgstr "Brug: gpgv [tilvalg] [filer] (-h for hjælp)"
2594
2595 msgid ""
2596 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2597 "Check signatures against known trusted keys\n"
2598 msgstr ""
2599 "Syntaks: gpgv [tilvalg] [filer]\n"
2600 "Kontroller underskrifter mod kendte troværdige nøgler\n"
2601
2602 msgid "No help available"
2603 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
2604
2605 #, fuzzy, c-format
2606 #| msgid "No help available for `%s'"
2607 msgid "No help available for '%s'"
2608 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«"
2609
2610 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2611 msgstr "importer underskrifter som er markeret som local-only"
2612
2613 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2614 msgstr "reparer skade fra pks-nøgleserveren under import"
2615
2616 #, fuzzy
2617 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2618 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2619 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
2620
2621 msgid "do not update the trustdb after import"
2622 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
2623
2624 #, fuzzy
2625 #| msgid "show key fingerprint"
2626 msgid "show key during import"
2627 msgstr "vis nøglefingeraftryk"
2628
2629 msgid "only accept updates to existing keys"
2630 msgstr "accepter kun opdateringer til eksisterende nøgler"
2631
2632 msgid "remove unusable parts from key after import"
2633 msgstr "fjern ubrugelige dele fra nøgle efter import"
2634
2635 msgid "remove as much as possible from key after import"
2636 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøgle efter import"
2637
2638 msgid "run import filters and export key immediately"
2639 msgstr ""
2640
2641 #, fuzzy
2642 #| msgid "assume input is in binary format"
2643 msgid "assume the GnuPG key backup format"
2644 msgstr "antag inddata er i binært format"
2645
2646 #, fuzzy
2647 #| msgid "show key fingerprint"
2648 msgid "repair keys on import"
2649 msgstr "vis nøglefingeraftryk"
2650
2651 #, c-format
2652 msgid "skipping block of type %d\n"
2653 msgstr "     udelader bloktype %d\n"
2654
2655 #, c-format
2656 msgid "%lu keys processed so far\n"
2657 msgstr "     %lu-nøgler behandlet\n"
2658
2659 #, c-format
2660 msgid "Total number processed: %lu\n"
2661 msgstr " Totalt antal behandl.: %lu\n"
2662
2663 #, fuzzy, c-format
2664 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2665 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2666 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
2667
2668 #, c-format
2669 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2670 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
2671
2672 #, c-format
2673 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2674 msgstr "      w/o bruger-id'er: %lu\n"
2675
2676 #, c-format
2677 msgid "              imported: %lu"
2678 msgstr "           importerede: %lu"
2679
2680 #, c-format
2681 msgid "             unchanged: %lu\n"
2682 msgstr "              uændrede: %lu\n"
2683
2684 #, c-format
2685 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2686 msgstr "       nye bruger-id'er: %lu\n"
2687
2688 #, c-format
2689 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2690 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid "        new signatures: %lu\n"
2694 msgstr "     nye underskrifter: %lu\n"
2695
2696 #, c-format
2697 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2698 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2699
2700 #, c-format
2701 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2702 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2703
2704 #, c-format
2705 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2706 msgstr " hemmel. nøgler import: %lu\n"
2707
2708 #, c-format
2709 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2710 msgstr "hemmel. nøgler uændret: %lu\n"
2711
2712 #, c-format
2713 msgid "          not imported: %lu\n"
2714 msgstr "      ikke importerede: %lu\n"
2715
2716 #, c-format
2717 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2718 msgstr "  underskrifter ryddet: %lu\n"
2719
2720 #, c-format
2721 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2722 msgstr "   bruger-id'er ryddet: %lu\n"
2723
2724 #, c-format
2725 msgid ""
2726 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2727 "algorithms on these user IDs:\n"
2728 msgstr ""
2729 "ADVARSEL: nøgle %s indeholder præferencer for utilgængelige\n"
2730 "algoritmer på disse bruger-id'er:\n"
2731
2732 #, c-format
2733 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2734 msgstr "        »%s«: præference for chifferalgoritme %s\n"
2735
2736 #, c-format
2737 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2738 msgstr "        »%s«: præference for sammendragsalgortime %s\n"
2739
2740 #, c-format
2741 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2742 msgstr "        »%s«: præference for komprimeringsalgortime %s\n"
2743
2744 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2745 msgstr "det anbefales på det stærkeste, at du opdaterer dine præferencer og\n"
2746
2747 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2748 msgstr ""
2749 "gendistribuerer denne nøgle for at undgå potentielle problemer med rod i\n"
2750 "algoritmen\n"
2751
2752 #, c-format
2753 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2754 msgstr "du kan opdatere dine præferencer med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2755
2756 #, c-format
2757 msgid "key %s: no user ID\n"
2758 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id\n"
2759
2760 #, fuzzy, c-format
2761 #| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
2762 msgid "key %s: %s\n"
2763 msgstr "udelod »%s«: %s\n"
2764
2765 msgid "rejected by import screener"
2766 msgstr ""
2767
2768 #, c-format
2769 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2770 msgstr "nøgle %s: korruption af PKS-undernøgle er repareret!\n"
2771
2772 #, c-format
2773 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2774 msgstr "nøgle %s: accepteret ikke egenunderskrevet bruger-id »%s«\n"
2775
2776 #, c-format
2777 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2778 msgstr "nøgle %s: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2779
2780 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2781 msgstr "dette kan skyldes en manglende egenunderskrift\n"
2782
2783 #, c-format
2784 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2785 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle blev ikke fundet: %s\n"
2786
2787 #, c-format
2788 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2789 msgstr "nøgle %s: ny nøgle - udeladt\n"
2790
2791 #, c-format
2792 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2793 msgstr "ingen skrivbar nøglering fundet: %s\n"
2794
2795 #, fuzzy, c-format
2796 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2797 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2798 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering »%s«: %s\n"
2799
2800 #, c-format
2801 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2802 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle »%s« importeret\n"
2803
2804 #, c-format
2805 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2806 msgstr "nøgle %s: stemmer ikke med vores kopi\n"
2807
2808 #, c-format
2809 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2810 msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2811
2812 #, c-format
2813 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2814 msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2815
2816 #, c-format
2817 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2818 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny bruger-id\n"
2819
2820 #, c-format
2821 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2822 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye bruger-id'er\n"
2823
2824 #, c-format
2825 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2826 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny underskrift\n"
2827
2828 #, c-format
2829 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2830 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye underskrifter\n"
2831
2832 #, c-format
2833 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2834 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny undernøgle\n"
2835
2836 #, c-format
2837 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2838 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye undernøgler\n"
2839
2840 #, c-format
2841 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2842 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrift renset\n"
2843
2844 #, c-format
2845 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2846 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrifter renset\n"
2847
2848 #, c-format
2849 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2850 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id renset\n"
2851
2852 #, c-format
2853 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2854 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id'er renset\n"
2855
2856 #, c-format
2857 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2858 msgstr "nøgle %s: »%s« ikke ændret\n"
2859
2860 #, c-format
2861 msgid "key %s: secret key imported\n"
2862 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle importeret\n"
2863
2864 #, fuzzy, c-format
2865 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2866 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2867 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede til stede\n"
2868
2869 #, fuzzy, c-format
2870 #| msgid "error sending %s command: %s\n"
2871 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2872 msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
2873
2874 #, fuzzy, c-format
2875 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
2876 msgid "secret key %s: %s\n"
2877 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
2878
2879 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2880 msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
2881
2882 #, c-format
2883 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2884 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle med ugyldig chiffer %d - udeladt\n"
2885
2886 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2887 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2888 #. actual private key data is stored on the card.  A
2889 #. single smartcard can have up to three private key
2890 #. data.  Importing private key stub is always
2891 #. skipped in 2.1, and it returns
2892 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2893 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2894 #. references to a card will be automatically
2895 #. created again.
2896 #, c-format
2897 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2898 msgstr ""
2899
2900 #, c-format
2901 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2902 msgstr ""
2903 "nøgle %s: ingen offentlig nøgle - kan ikke anvende tilbagekaldscertifikat\n"
2904
2905 #, c-format
2906 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2907 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - afvist\n"
2908
2909 #, c-format
2910 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2911 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat importeret\n"
2912
2913 #, c-format
2914 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2915 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id for underskrift\n"
2916
2917 #, c-format
2918 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2919 msgstr ""
2920 "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme på bruger-id »%s«\n"
2921
2922 #, c-format
2923 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2924 msgstr "nøgle %s: ugyldig egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
2925
2926 #, c-format
2927 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2928 msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
2929
2930 #, c-format
2931 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2932 msgstr "nøgle %s: ugyldig direkte nøgleunderskrift\n"
2933
2934 #, c-format
2935 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2936 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøglebinding\n"
2937
2938 #, c-format
2939 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2940 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøglebinding\n"
2941
2942 #, c-format
2943 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2944 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøglebinding\n"
2945
2946 #, c-format
2947 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2948 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøgletilbagekald\n"
2949
2950 #, c-format
2951 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2952 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøgletilbagekald\n"
2953
2954 #, c-format
2955 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2956 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøgletilbagekald\n"
2957
2958 #, c-format
2959 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2960 msgstr "nøgle %s: udeladt bruger-id »%s«\n"
2961
2962 #, c-format
2963 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2964 msgstr "nøgle %s: udeladt undernøgle\n"
2965
2966 #, c-format
2967 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2968 msgstr ""
2969 "nøgle %s: underskrift der ikke kan eksporteres (klasse 0x%02X) - udeladt\n"
2970
2971 #, c-format
2972 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2973 msgstr "nøgle %s: tilbagekaldscertifikat på forkert sted - udeladt\n"
2974
2975 #, c-format
2976 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2977 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - udeladt\n"
2978
2979 #, c-format
2980 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2981 msgstr "nøgle %s: undernøgleunderskrift på forkert sted - udeladt\n"
2982
2983 #, c-format
2984 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2985 msgstr "nøgle %s: uventet underskriftklasse (0x%02X) - udeladt\n"
2986
2987 #, c-format
2988 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2989 msgstr "nøgle %s: duplikeret bruger-id detekteret - sammenføjet\n"
2990
2991 #, c-format
2992 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2993 msgstr "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: henter tilbagekaldsnøgle %s\n"
2994
2995 #, c-format
2996 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2997 msgstr ""
2998 "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: tilbagekaldsnøgle %s er ikke til "
2999 "stede.\n"
3000
3001 #, c-format
3002 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3003 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat tilføjet\n"
3004
3005 #, c-format
3006 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3007 msgstr "nøgle %s: direkte nøgleunderskrift tilføjet\n"
3008
3009 #, fuzzy, c-format
3010 #| msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
3011 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
3012 msgstr "fejl ved oprettelse af nøgleboks »%s«: %s\n"
3013
3014 #, fuzzy, c-format
3015 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3016 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
3017 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
3018
3019 #, fuzzy, c-format
3020 #| msgid "keybox `%s' created\n"
3021 msgid "keybox '%s' created\n"
3022 msgstr "nøgleboks »%s« oprettet\n"
3023
3024 #, fuzzy, c-format
3025 #| msgid "keyring `%s' created\n"
3026 msgid "keyring '%s' created\n"
3027 msgstr "nøglering »%s« oprettet\n"
3028
3029 #, fuzzy, c-format
3030 #| msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3031 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
3032 msgstr "nøgleblokressource »%s«: %s\n"
3033
3034 #, fuzzy, c-format
3035 #| msgid "error opening `%s': %s\n"
3036 msgid "error opening key DB: %s\n"
3037 msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
3038
3039 #, c-format
3040 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3041 msgstr "kunne ikke genbygge nøgleringsmellemlager: %s\n"
3042
3043 msgid "[revocation]"
3044 msgstr "[tilbagekald]"
3045
3046 msgid "[self-signature]"
3047 msgstr "[egenunderskrift]"
3048
3049 msgid ""
3050 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3051 "keys\n"
3052 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3053 "etc.)\n"
3054 msgstr ""
3055 "Beslut dig for hvor meget du stoler på at denne bruger korrekt verificerer "
3056 "andre brugers nøgler\n"
3057 "(ved at kigge på pas, kontrollere fingeraftryk fra andre kilder etc.)\n"
3058
3059 #, c-format
3060 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3061 msgstr "  %d = Marginal troværdighed\n"
3062
3063 #, c-format
3064 msgid "  %d = I trust fully\n"
3065 msgstr "  %d = Fuld troværdighed\n"
3066
3067 msgid ""
3068 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3069 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3070 "trust signatures on your behalf.\n"
3071 msgstr ""
3072 "Indtast venligst dybden på denne troværdighedsunderskrift.\n"
3073 "En dybde større end 1 giver nøglen du underskriver mulighed for\n"
3074 "at lavet troværdighedsunderskrifter på dine vegne.\n"
3075
3076 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3077 msgstr ""
3078 "Indtast venligst et domæne for at begrænse denne underskrift, eller retur "
3079 "for ingen.\n"
3080
3081 #, c-format
3082 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
3083 msgstr ""
3084
3085 #, c-format
3086 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3087 msgstr "Bruger-id »%s« er tilbagekaldt."
3088
3089 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3090 msgstr "Er du sikker på, at du stadig vil underskrive (j/N) "
3091
3092 msgid "  Unable to sign.\n"
3093 msgstr "  Kunne ikke underskrive.\n"
3094
3095 #, c-format
3096 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3097 msgstr "Bruger-id »%s« er udløbet."
3098
3099 #, c-format
3100 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3101 msgstr "Bruger-id »%s« er ikke egenunderskrevet."
3102
3103 #, c-format
3104 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3105 msgstr "Bruger-id »%s« kan underskrives.  "
3106
3107 msgid "Sign it? (y/N) "
3108 msgstr "Underskriv? (j/N) "
3109
3110 #, c-format
3111 msgid ""
3112 "The self-signature on \"%s\"\n"
3113 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3114 msgstr ""
3115 "Egenunderskriften på »%s«\n"
3116 "er en underskrift i PGP 2.x-stil.\n"
3117
3118 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3119 msgstr "Ønsker du at forfremme den til en OpenPGP-egenunderskrift? (j/N) "
3120
3121 #, c-format
3122 msgid ""
3123 "Your current signature on \"%s\"\n"
3124 "has expired.\n"
3125 msgstr ""
3126 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
3127 "er udløbet.\n"
3128
3129 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3130 msgstr ""
3131 "Ønsker du at udstede en ny underskrift for at erstatte den udløbne? (j/N) "
3132
3133 #, c-format
3134 msgid ""
3135 "Your current signature on \"%s\"\n"
3136 "is a local signature.\n"
3137 msgstr ""
3138 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
3139 "er en lokal underskrift.\n"
3140
3141 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3142 msgstr ""
3143 "Ønsker du at forfremme den til en fuld underskrift, der kan eksporteres (j/"
3144 "N) "
3145
3146 #, c-format
3147 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3148 msgstr "»%s« var allerede underskrevet lokalt af nøgle %s\n"
3149
3150 #, c-format
3151 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3152 msgstr "»%s« var allerede underskrevet af nøgle %s\n"
3153
3154 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3155 msgstr "Ønsker du at underskrive den igen alligevel? (j/N) "
3156
3157 #, c-format
3158 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3159 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
3160
3161 msgid "This key has expired!"
3162 msgstr "Denne nøgle er udløbet!"
3163
3164 #, c-format
3165 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3166 msgstr "Denne nøgle er ved at udløbe på %s.\n"
3167
3168 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3169 msgstr "Ønsker du at dine underskrifter skal udløbe på samme tidspunkt? (J/n) "
3170
3171 msgid ""
3172 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3173 "belongs\n"
3174 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3175 msgstr ""
3176 "Hvor omhyggeligt har du verificeret, at nøglen du er ved at underskrive "
3177 "rent\n"
3178 "faktisk tilhører personen navngivet ovenfor? Hvis du ikke kender svaret, så "
3179 "indtast »0«.\n"
3180
3181 #, c-format
3182 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3183 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
3184
3185 #, c-format
3186 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3187 msgstr "   (1) Jeg har ingen kontrol udført.%s\n"
3188
3189 #, c-format
3190 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3191 msgstr "   (2) Jeg har udført en overfladisk kontrol.%s\n"
3192
3193 #, c-format
3194 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3195 msgstr "   (3) Jeg har foretaget en meget omhyggelig kontrol.%s\n"
3196
3197 #, fuzzy
3198 #| msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3199 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3200 msgstr "Dit valg? (indtast »?« for yderligere information): "
3201
3202 #, c-format
3203 msgid ""
3204 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3205 "key \"%s\" (%s)\n"
3206 msgstr ""
3207 "Er du sikker på, at du ønsker at underskrive denne nøgle\n"
3208 "med din nøgle »%s« (%s)\n"
3209
3210 msgid "This will be a self-signature.\n"
3211 msgstr "Dette vil være en egenunderskrift.\n"
3212
3213 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3214 msgstr ""
3215 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markeret som ikke at kunne "
3216 "eksporteres.\n"
3217
3218 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3219 msgstr ""
3220 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markereret som ikke at kunne "
3221 "tilbagekaldes.\n"
3222
3223 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3224 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne eksporteres.\n"
3225
3226 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3227 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne tilbagekaldes.\n"
3228
3229 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3230 msgstr "Jeg har overhovedet ikke kontrolleret denne nøgle.\n"
3231
3232 msgid "I have checked this key casually.\n"
3233 msgstr "Jeg har overfladisk kontrolleret denne nøgle.\n"
3234
3235 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3236 msgstr "Jeg har omhyggeligt kontrolleret denne nøgle.\n"
3237
3238 msgid "Really sign? (y/N) "
3239 msgstr "Underskriv? (j/N) "
3240
3241 #, c-format
3242 msgid "signing failed: %s\n"
3243 msgstr "underskrift mislykkedes: %s\n"
3244
3245 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3246 msgstr ""
3247 "Nøgle har kun stump eller ikkekort nøgleposter - ingen adgangsfrase at "
3248 "ændre.\n"
3249
3250 #, fuzzy, c-format
3251 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3252 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3253 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
3254
3255 msgid "save and quit"
3256 msgstr "gem og afslut"
3257
3258 msgid "show key fingerprint"
3259 msgstr "vis nøglefingeraftryk"
3260
3261 # key grip
3262 # chiefly  ( US ) See also grip the person in charge of moving and setting up camera
3263 # tracks and scenery in a film or television studio
3264 #, fuzzy
3265 #| msgid "Enter the keygrip: "
3266 msgid "show the keygrip"
3267 msgstr "Indtst nøglegrebet: "
3268
3269 msgid "list key and user IDs"
3270 msgstr "vis nøgle og bruger-id'er"
3271
3272 msgid "select user ID N"
3273 msgstr "vælg bruger-id N"
3274
3275 msgid "select subkey N"
3276 msgstr "vælg undernøgle N"
3277
3278 msgid "check signatures"
3279 msgstr "kontroller underskrifter"
3280
3281 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3282 msgstr ""
3283 "underskriv valgte bruger-id'er [* se nedenfor for relaterede kommandoer]"
3284
3285 msgid "sign selected user IDs locally"
3286 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er lokalt"
3287
3288 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3289 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er med en troværdighedsunderskrift"
3290
3291 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3292 msgstr "underskriv bruger-id'er md en underskrift der ikke kan kaldes tilbage"
3293
3294 msgid "add a user ID"
3295 msgstr "tilføj bruger-id"
3296
3297 msgid "add a photo ID"
3298 msgstr "tilføj billed-id"
3299
3300 msgid "delete selected user IDs"
3301 msgstr "slet valgte bruger-id'er"
3302
3303 msgid "add a subkey"
3304 msgstr "tilføj en undernøgle"
3305
3306 msgid "add a key to a smartcard"
3307 msgstr "tilføj en nøgle til et smartkort"
3308
3309 msgid "move a key to a smartcard"
3310 msgstr "flyt en nøgle til et smartkort"
3311
3312 msgid "move a backup key to a smartcard"
3313 msgstr "flyt en sikkerhedskopinøgle til et smartkort"
3314
3315 msgid "delete selected subkeys"
3316 msgstr "slet valgte undernøgler"
3317
3318 msgid "add a revocation key"
3319 msgstr "tilføj en tilbagekaldsnøgle"
3320
3321 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3322 msgstr "slet underskrifter fra de valgte bruger-id'er"
3323
3324 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3325 msgstr "ændr udløbsdatoen for nøglen eller valgte undernøgler"
3326
3327 msgid "flag the selected user ID as primary"
3328 msgstr "marker den valgte bruger-id som primær"
3329
3330 msgid "list preferences (expert)"
3331 msgstr "vis præferencer (ekspert)"
3332
3333 msgid "list preferences (verbose)"
3334 msgstr "vis præferencer (uddybende)"
3335
3336 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3337 msgstr "angiv præferenceliste for de valgte bruger-id'er"
3338
3339 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3340 msgstr "angiv den foretrukne nøgleserveradresse for de valgte bruger-id'er"
3341
3342 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3343 msgstr "angiv en notation for de valgte bruger-id'er"
3344
3345 msgid "change the passphrase"
3346 msgstr "ændr adgangsfrasen"
3347
3348 msgid "change the ownertrust"
3349 msgstr "ændr ejertroværdigheden"
3350
3351 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3352 msgstr "tilbagekald underskrifter på de valgte bruger-id'er"
3353
3354 msgid "revoke selected user IDs"
3355 msgstr "tilbagekald valgte bruger-id'er"
3356
3357 msgid "revoke key or selected subkeys"
3358 msgstr "tilbagekald nøgle eller valgte undernøgler"
3359
3360 msgid "enable key"
3361 msgstr "aktiver nøgle"
3362
3363 msgid "disable key"
3364 msgstr "deaktiver nøgle"
3365
3366 msgid "show selected photo IDs"
3367 msgstr "vis valgte billed-id'er"
3368
3369 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3370 msgstr ""
3371 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern ubrugelige underskrifter fra nøgle"
3372
3373 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3374 msgstr ""
3375 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern alle underskrifter fra nøgle"
3376
3377 msgid "Secret key is available.\n"
3378 msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
3379
3380 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3381 msgstr "Har brug for den hemmelige nøgle for dette.\n"
3382
3383 #, fuzzy
3384 #| msgid ""
3385 #| "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3386 #| "(lsign),\n"
3387 #| "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable "
3388 #| "signatures\n"
3389 #| "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3390 msgid ""
3391 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3392 "(lsign),\n"
3393 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3394 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3395 msgstr ""
3396 "* Kommandoen »sign« kan have præfikset »l« for lokale underskrifter "
3397 "(lsign),\n"
3398 "  et »t« for troværdighedsunderskrifter (tsign), et »nr« for underskrifter\n"
3399 "  der ikke kan tilbagekaldes (nrsign), eller en kombination (ltsign, "
3400 "tnrsign\n"
3401 "  etc.).\n"
3402
3403 msgid "Key is revoked."
3404 msgstr "Nøglen er tilbagekaldt."
3405
3406 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3407 msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
3408
3409 #, fuzzy
3410 #| msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3411 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3412 msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
3413
3414 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3415 msgstr "Fif: Vælg bruger-id'erne at underskrive\n"
3416
3417 #, fuzzy, c-format
3418 #| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3419 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3420 msgstr "Ukendt underskrifttype »%s«\n"
3421
3422 #, c-format
3423 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3424 msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
3425
3426 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3427 msgstr "Du skal vælge mindst en bruger-id.\n"
3428
3429 #, c-format
3430 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3431 msgstr ""
3432
3433 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3434 msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
3435
3436 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3437 msgstr "Vil du virkelig fjerne alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3438
3439 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3440 msgstr "Vil du virkelig fjerne denne bruger-id? (j/N) "
3441
3442 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3443 #. moving the key and not about removing it.
3444 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3445 msgstr "Vil du virkelig flytte den primære nøgle? (j/N) "
3446
3447 msgid "You must select exactly one key.\n"
3448 msgstr "Du skal vælge præcis en nøgle.\n"
3449
3450 msgid "Command expects a filename argument\n"
3451 msgstr "Kommando forventer en filnavnsparameter\n"
3452
3453 #, fuzzy, c-format
3454 #| msgid "Can't open `%s': %s\n"
3455 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3456 msgstr "Kan ikke åbne »%s«: %s\n"
3457
3458 #, fuzzy, c-format
3459 #| msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3460 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3461 msgstr "Fejl ved læsning af sikkerhedskopinøgle fra »%s«: %s\n"
3462
3463 msgid "You must select at least one key.\n"
3464 msgstr "Du skal vælge mindst en nøgle.\n"
3465
3466 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3467 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
3468
3469 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3470 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøgle? (j/N) "
3471
3472 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3473 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3474
3475 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3476 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde dette bruger-id? (j/N) "
3477
3478 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3479 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde hele nøglen? (j/N) "
3480
3481 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3482 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde de valgte undernøgler? (j/N) "
3483
3484 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3485 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde denne undernøgle? (j/N) "
3486
3487 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3488 msgstr ""
3489 "Ejertroværdighed kan ikke indstilles, når der bruges en brugerleveret "
3490 "troværdighedsdatabase\n"
3491
3492 msgid "Set preference list to:\n"
3493 msgstr "Angiv præferenceliste til:\n"
3494
3495 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3496 msgstr "Opdater præferencerne for de valgte bruger-id'er (j/N) "
3497
3498 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3499 msgstr "Opdater præferencerne? (j/N) "
3500
3501 msgid "Save changes? (y/N) "
3502 msgstr "Gem ændringer? (j/N) "
3503
3504 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3505 msgstr "Afslut uden at gemme? (j/N) "
3506
3507 #, c-format
3508 msgid "update failed: %s\n"
3509 msgstr "opdatering mislykkedes: %s\n"
3510
3511 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3512 msgstr "Nøgle ikke ændret så ingen opdatering krævet.\n"
3513
3514 #, fuzzy
3515 #| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3516 msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
3517 msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
3518
3519 #, fuzzy, c-format
3520 #| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
3521 msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
3522 msgstr "kontrol af troværdighedslisten mislykkedes: %s\n"
3523
3524 #, fuzzy, c-format
3525 #| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
3526 msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
3527 msgstr "kontrol af troværdighedslisten mislykkedes: %s\n"
3528
3529 #, fuzzy, c-format
3530 #| msgid "invalid fingerprint"
3531 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3532 msgstr "ugyldig fingeraftryk"
3533
3534 #, fuzzy, c-format
3535 #| msgid "failed to get the fingerprint\n"
3536 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3537 msgstr "kunne ikke indhente fingeraftrykket\n"
3538
3539 #, fuzzy, c-format
3540 #| msgid "invalid value\n"
3541 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3542 msgstr "ugyldig værdi\n"
3543
3544 #, fuzzy
3545 #| msgid "No such user ID.\n"
3546 msgid "No matching user IDs."
3547 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
3548
3549 #, fuzzy
3550 #| msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3551 msgid "Nothing to sign.\n"
3552 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
3553
3554 #, fuzzy, c-format
3555 #| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
3556 msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
3557 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
3558
3559 #, fuzzy, c-format
3560 #| msgid "invalid fingerprint"
3561 msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
3562 msgstr "ugyldig fingeraftryk"
3563
3564 #, fuzzy, c-format
3565 #| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
3566 msgid "subkey \"%s\" not found\n"
3567 msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
3568
3569 msgid "Digest: "
3570 msgstr "Sammendrag: "
3571
3572 msgid "Features: "
3573 msgstr "Funktioner: "
3574
3575 msgid "Keyserver no-modify"
3576 msgstr "Nøgleserver no-modify"
3577
3578 msgid "Preferred keyserver: "
3579 msgstr "Fortrukken nøgleserver: "
3580
3581 msgid "Notations: "
3582 msgstr "Notationer: "
3583
3584 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3585 msgstr "Der er ingen præferencer på en bruger-id i PGP 2.x-stil.\n"
3586
3587 #, c-format
3588 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3589 msgstr "Den følgende nøgle blev tilbagekaldt den %s af %s nøgle %s\n"
3590
3591 #, c-format
3592 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3593 msgstr "Denne nøgle er tilbagekaldt af %s nøgle %s"
3594
3595 msgid "(sensitive)"
3596 msgstr "(sensitiv)"
3597
3598 #, c-format
3599 msgid "created: %s"
3600 msgstr "oprettet: %s"
3601
3602 #, c-format
3603 msgid "revoked: %s"
3604 msgstr "tilbagekaldt: %s"
3605
3606 #, c-format
3607 msgid "expired: %s"
3608 msgstr "udløbet: %s"
3609
3610 #, c-format
3611 msgid "expires: %s"
3612 msgstr "udløber: %s"
3613
3614 #, c-format
3615 msgid "usage: %s"
3616 msgstr "brug: %s"
3617
3618 msgid "card-no: "
3619 msgstr "kortnr.: "
3620
3621 #, c-format
3622 msgid "trust: %s"
3623 msgstr "troværdighed: %s"
3624
3625 #, c-format
3626 msgid "validity: %s"
3627 msgstr "validitet: %s"
3628
3629 msgid "This key has been disabled"
3630 msgstr "Denne nøgle er blevet deaktiveret"
3631
3632 msgid ""
3633 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3634 "unless you restart the program.\n"
3635 msgstr ""
3636 "Bemærk venligst at den viste nøglevaliditet ikke nødvendigvis er\n"
3637 "korrekt med mindre du genstarter programmet.\n"
3638
3639 msgid "revoked"
3640 msgstr "tilbagekaldt"
3641
3642 msgid "expired"
3643 msgstr "udløbet"
3644
3645 msgid ""
3646 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3647 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3648 msgstr ""
3649 "ADVARSEL: Intet bruger-id er blevet markeret som primær. Denne kommando\n"
3650 "        kan medføre at et anden bruger-id bliver den formodede primære.\n"
3651
3652 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3653 msgstr ""
3654
3655 #, fuzzy
3656 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3657 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3658 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3659
3660 msgid ""
3661 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3662 "versions\n"
3663 "         of PGP to reject this key.\n"
3664 msgstr ""
3665 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP2-stil. Tilføjelse af et billed-id kan "
3666 "medføre at\n"
3667 "          nogle version af PGP afviser denne nøgle.\n"
3668
3669 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3670 msgstr "Er du sikker på, at du stadig ønsker at tilføje den? (j/N) "
3671
3672 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3673 msgstr "Du må ikke tilføje et billed-id til en nøgle i PGP2-stil.\n"
3674
3675 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3676 msgstr "Sådant et bruger-id findes allerede på denne nøgle!\n"
3677
3678 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3679 msgstr "Slet denne gode underskrift? (j/N/a)"
3680
3681 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3682 msgstr "Slet denne ugyldige underskrift? (j/N/a)"
3683
3684 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3685 msgstr "Slet denne ukendte underskrift? (j/n/a)"
3686
3687 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3688 msgstr "Virkelig slette denne egenunderskrift? (j/N)"
3689
3690 #, fuzzy, c-format
3691 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3692 msgid "Deleted %d signature.\n"
3693 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3694 msgstr[0] "Slettede %d underskrift.\n"
3695 msgstr[1] "Slettede %d underskrift.\n"
3696
3697 msgid "Nothing deleted.\n"
3698 msgstr "Intet slettet.\n"
3699
3700 msgid "invalid"
3701 msgstr "ugyldig"
3702
3703 #, c-format
3704 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3705 msgstr "Bruger-id »%s« komprimeret: %s\n"
3706
3707 #, fuzzy, c-format
3708 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3709 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3710 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3711 msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3712 msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3713
3714 #, c-format
3715 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3716 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede minimeret\n"
3717
3718 #, c-format
3719 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3720 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede ryddet\n"
3721
3722 msgid ""
3723 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3724 "cause\n"
3725 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3726 msgstr ""
3727 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP 2.x-stil. Tilføjelse af en dedikeret "
3728 "tilbagekalder\n"
3729 "          kan medføre at nogle versioner af PGP afviser denne nøgle.\n"
3730
3731 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3732 msgstr ""
3733 "Du må ikke tilføje en dedikeret tilbagekalder til en nøgle i PGP 2.x-stil.\n"
3734
3735 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3736 msgstr "Indtast bruger'id for den dedikerede tilbagekalder: "
3737
3738 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3739 msgstr "kan ikke udpege en nøgle i PGP 2.x-stil som dedikeret tilbagekalder\n"
3740
3741 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3742 msgstr "du kan ikke udpege en nøgle som dets egen dedikerede tilbagekalder\n"
3743
3744 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3745 msgstr "denne nøgle er allerede blevet dedikeret som en tilbagekalder\n"
3746
3747 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3748 msgstr ""
3749 "ADVARSEL: Udpegning af en nøgle som en dedikeret tilbagekalder kan ikke "
3750 "fortrydes!\n"
3751
3752 msgid ""
3753 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3754 msgstr ""
3755 "Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
3756 "tilbagekalder? (j/N) "
3757
3758 #, fuzzy
3759 #| msgid ""
3760 #| "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3761 msgid ""
3762 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3763 "N) "
3764 msgstr ""
3765 "Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
3766 "tilbagekalder? (j/N) "
3767
3768 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3769 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for en undernøgle.\n"
3770
3771 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3772 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for den primære nøgle.\n"
3773
3774 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3775 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3776
3777 #, c-format
3778 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3779 msgstr "underskriftsundernøgle %s er allerede krydscertificeret\n"
3780
3781 #, c-format
3782 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3783 msgstr ""
3784 "undernøgle %s underskriver ikke og skal derfor ikke være krydscertificeret\n"
3785
3786 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3787 msgstr "Vælg venligst præcis en bruger-id.\n"
3788
3789 #, c-format
3790 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3791 msgstr "udelader v3 egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
3792
3793 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3794 msgstr "Indtast din foretrukne nøglerserveradresse: "
3795
3796 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3797 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at erstatte den? (j/N) "
3798
3799 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3800 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at slette den? (j/N) "
3801
3802 msgid "Enter the notation: "
3803 msgstr "Indtast notationen: "
3804
3805 msgid "Proceed? (y/N) "
3806 msgstr "Fortsæt? (j/N) "
3807
3808 #, c-format
3809 msgid "No user ID with index %d\n"
3810 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3811
3812 #, c-format
3813 msgid "No user ID with hash %s\n"
3814 msgstr "Ingen bruger-id med hash %s\n"
3815
3816 #, fuzzy, c-format
3817 #| msgid "No subkey with index %d\n"
3818 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3819 msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
3820
3821 #, c-format
3822 msgid "No subkey with index %d\n"
3823 msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
3824
3825 #, c-format
3826 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3827 msgstr "bruger-id: »%s«\n"
3828
3829 #, c-format
3830 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3831 msgstr "underskrevet af din nøgle %s den %s%s%s\n"
3832
3833 msgid " (non-exportable)"
3834 msgstr " (kan ikke eksporteres)"
3835
3836 #, c-format
3837 msgid "This signature expired on %s.\n"
3838 msgstr "Denne underskrift udløb den %s.\n"
3839
3840 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3841 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at tilbagekalde den? (j/N) "
3842
3843 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3844 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne underskrift? (j/N) "
3845
3846 msgid "Not signed by you.\n"
3847 msgstr "Ikke underskrevet af dig.\n"
3848
3849 #, c-format
3850 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3851 msgstr "Du har underskrevet disse bruger-id'er på nøgle %s:\n"
3852
3853 msgid " (non-revocable)"
3854 msgstr " (kan ikke tilbagekaldes)"
3855
3856 #, c-format
3857 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3858 msgstr "tilbagekaldt af din nøgle %s på %s\n"
3859
3860 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3861 msgstr "Du er i gang med at tilbagekalde disse underskrifter:\n"
3862
3863 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3864 msgstr "Opret tilbagekaldscertifikaterne? (j/N) "
3865
3866 msgid "no secret key\n"
3867 msgstr "ingen hemmelig nøgle\n"
3868
3869 #, c-format
3870 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3871 msgstr ""
3872
3873 #, c-format
3874 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3875 msgstr "bruger-id »%s« er allerede tilbagekaldt\n"
3876
3877 #, c-format
3878 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3879 msgstr ""
3880 "ADVARSEL: En bruger-id-underskrift er dateret %d sekunder inde i fremtiden\n"
3881
3882 #, fuzzy
3883 #| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3884 msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
3885 msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
3886
3887 #, c-format
3888 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3889 msgstr "Nøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3890
3891 #, c-format
3892 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3893 msgstr "Undernøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3894
3895 #, c-format
3896 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3897 msgstr "Viser %s billed'id med størrelse %ld for nøgle %s (uid %d)\n"
3898
3899 #, fuzzy, c-format
3900 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
3901 msgid "invalid value for option '%s'\n"
3902 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
3903
3904 #, fuzzy, c-format
3905 #| msgid "preference `%s' duplicated\n"
3906 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3907 msgstr "præference »%s« duplikeret\n"
3908
3909 msgid "too many cipher preferences\n"
3910 msgstr "for mange chifferpræferencer\n"
3911
3912 msgid "too many digest preferences\n"
3913 msgstr "for mange sammendragpræferencer\n"
3914
3915 msgid "too many compression preferences\n"
3916 msgstr "for mange komprimeringspræferencer\n"
3917
3918 #, fuzzy, c-format
3919 #| msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3920 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3921 msgstr "ugyldigt punkt »%s« i præferencestreng\n"
3922
3923 msgid "writing direct signature\n"
3924 msgstr "skriver direkte underskrift\n"
3925
3926 msgid "writing self signature\n"
3927 msgstr "skriver egenunderskrift\n"
3928
3929 msgid "writing key binding signature\n"
3930 msgstr "skriver underskrift for nøglebinding\n"
3931
3932 #, c-format
3933 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3934 msgstr "nøglestørrelse er ugyldig; bruger %u bit\n"
3935
3936 #, c-format
3937 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3938 msgstr "nøglestørrelse afrundet op til %u bit\n"
3939
3940 msgid ""
3941 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3942 msgstr ""
3943 "ADVARSEL: Nogle OpenPGP-programmer kan ikke håndtere en DS-nøgle med denne\n"
3944 "sammendragsstørrelse\n"
3945
3946 msgid "Sign"
3947 msgstr "Underskriv"
3948
3949 msgid "Certify"
3950 msgstr "Certificer"
3951
3952 msgid "Encrypt"
3953 msgstr "Krypter"
3954
3955 msgid "Authenticate"
3956 msgstr "Godkend"
3957
3958 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3959 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3960 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3961 #. functions:
3962 #.
3963 #. s = Toggle signing capability
3964 #. e = Toggle encryption capability
3965 #. a = Toggle authentication capability
3966 #. q = Finish
3967 #.
3968 msgid "SsEeAaQq"
3969 msgstr "UuKkGfAa"
3970
3971 #, c-format
3972 msgid "Possible actions for a %s key: "
3973 msgstr "Mulige handligner for en %s-nøgle: "
3974
3975 msgid "Current allowed actions: "
3976 msgstr "Aktuelt tilladte handlinger: "
3977
3978 #, c-format
3979 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3980 msgstr "   (%c) Skift evnen til at underskrive\n"
3981
3982 #, c-format
3983 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3984 msgstr "   (%c) Skift evnen til at kryptere\n"
3985
3986 #, c-format
3987 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3988 msgstr "   (%c) Skift evnen til at godkende\n"
3989
3990 #, c-format
3991 msgid "   (%c) Finished\n"
3992 msgstr "   (%c) Afsluttet\n"
3993
3994 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3995 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3996
3997 #, c-format
3998 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3999 msgstr "   (%d) RSA og RSA (standard)\n"
4000
4001 #, c-format
4002 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
4003 msgstr "   (%d) DSA og Elgamal\n"
4004
4005 #, c-format
4006 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4007 msgstr "   (%d) DSA (kun underskriv)\n"
4008
4009 #, c-format
4010 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4011 msgstr "   (%d) RSA (kun underskriv)\n"
4012
4013 #, c-format
4014 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4015 msgstr "   (%d) Elgamal (kun krypter)\n"
4016
4017 #, c-format
4018 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4019 msgstr "   (%d) RSA (kun krypter)\n"
4020
4021 #, c-format
4022 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4023 msgstr "   (%d) DSA (angiv dine egne evner)\n"
4024
4025 #, c-format
4026 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4027 msgstr "   (%d) RSA (angiv dine egne evner)\n"
4028
4029 #, fuzzy, c-format
4030 #| msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
4031 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
4032 msgstr "   (%d) DSA og Elgamal\n"
4033
4034 #, fuzzy, c-format
4035 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4036 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
4037 msgstr "   (%d) DSA (kun underskriv)\n"
4038
4039 #, fuzzy, c-format
4040 #| msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4041 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
4042 msgstr "   (%d) DSA (angiv dine egne evner)\n"
4043
4044 #, fuzzy, c-format
4045 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4046 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
4047 msgstr "   (%d) RSA (kun krypter)\n"
4048
4049 #, fuzzy, c-format
4050 #| msgid "   (%d) Existing key\n"
4051 msgid "  (%d) Existing key\n"
4052 msgstr "   (%d) Eksisterende nøgle\n"
4053
4054 # key grip
4055 # chiefly  ( US ) See also grip the person in charge of moving and setting up camera
4056 # tracks and scenery in a film or television studio
4057 msgid "Enter the keygrip: "
4058 msgstr "Indtst nøglegrebet: "
4059
4060 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
4061 msgstr "Ikke et gyldigt nøglegreb (forventer 40 hex cifre)\n"
4062
4063 msgid "No key with this keygrip\n"
4064 msgstr "Ingen nøgle med dette nøglegreb\n"
4065
4066 #, fuzzy, c-format
4067 #| msgid "rounded up to %u bits\n"
4068 msgid "rounded to %u bits\n"
4069 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
4070
4071 #, c-format
4072 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4073 msgstr "%s nøgler kan være mellem %u og %u bit lange.\n"
4074
4075 #, c-format
4076 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
4077 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for undernøglen? (%u) "
4078
4079 #, c-format
4080 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4081 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (%u) "
4082
4083 #, c-format
4084 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4085 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
4086
4087 #, fuzzy
4088 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4089 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
4090 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
4091
4092 msgid ""
4093 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4094 "         0 = key does not expire\n"
4095 "      <n>  = key expires in n days\n"
4096 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4097 "      <n>m = key expires in n months\n"
4098 "      <n>y = key expires in n years\n"
4099 msgstr ""
4100 "Angiv i hvor lang tid nøglen skal være gyldig.\n"
4101 "         0 = nøgle udløber ikke\n"
4102 "      <n>  = nøgle udløber om n dage\n"
4103 "      <n>w = nøgle udløber om n uger\n"
4104 "      <n>m = nøgle udløber om n måneder\n"
4105 "      <n>y = nøgle udløber om n år\n"
4106
4107 msgid ""
4108 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4109 "         0 = signature does not expire\n"
4110 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4111 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4112 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4113 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4114 msgstr ""
4115 "Angiv i hvor lang tid underskriften skal være gyldig.\n"
4116 "         0 = underskriften udløber ikke\n"
4117 "      <n>  = underskriften udløber om n dage\n"
4118 "      <n>w = underskriften udløber om n uger\n"
4119 "      <n>m = underskriften udløber om n måneder\n"
4120 "      <n>y = underskriften udløber om n år\n"
4121
4122 msgid "Key is valid for? (0) "
4123 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
4124
4125 #, c-format
4126 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4127 msgstr "Underskrift er gyldig for? (%s) "
4128
4129 msgid "invalid value\n"
4130 msgstr "ugyldig værdi\n"
4131
4132 msgid "Key does not expire at all\n"
4133 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
4134
4135 msgid "Signature does not expire at all\n"
4136 msgstr "Underskriften udløber aldrig\n"
4137
4138 #, c-format
4139 msgid "Key expires at %s\n"
4140 msgstr "Nøglen udløber den %s\n"
4141
4142 #, c-format
4143 msgid "Signature expires at %s\n"
4144 msgstr "Underskriften udløber den %s\n"
4145
4146 msgid ""
4147 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4148 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4149 msgstr ""
4150 "Dit system kan ikke vise datoer efter 2038.\n"
4151 "Det vil dog blive korrekt håndteret op til 2106.\n"
4152
4153 msgid "Is this correct? (y/N) "
4154 msgstr "Er dette korrekt? (j/N) "
4155
4156 msgid ""
4157 "\n"
4158 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4159 "\n"
4160 msgstr ""
4161 "\n"
4162 "GnuPG skal konstruere et bruger-id for at identificere din nøgle.\n"
4163 "\n"
4164
4165 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
4166 #. but you should keep your existing translation.  In case
4167 #. the new string is not translated this old string will
4168 #. be used.
4169 msgid ""
4170 "\n"
4171 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4172 "ID\n"
4173 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4174 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4175 "\n"
4176 msgstr ""
4177 "\n"
4178 "Du skal bruge en bruger-id for at identificere din nøgle; programmet "
4179 "konstruerer bruger-id'et\n"
4180 "fra fødselsnavn, kommentar og e-post-adresse i dette format:\n"
4181 "    »Heinrich Heine (digteren) <heinrichh@duesseldorf.de>«\n"
4182 "\n"
4183
4184 msgid "Real name: "
4185 msgstr "Fødselsnavn: "
4186
4187 msgid "Invalid character in name\n"
4188 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
4189
4190 #, c-format
4191 msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
4192 msgstr ""
4193
4194 msgid "Name may not start with a digit\n"
4195 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
4196
4197 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4198 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
4199
4200 msgid "Email address: "
4201 msgstr "E-post-adresse: "
4202
4203 msgid "Not a valid email address\n"
4204 msgstr "Ikke en gyldig e-post-adresse\n"
4205
4206 msgid "Comment: "
4207 msgstr "Kommentar: "
4208
4209 msgid "Invalid character in comment\n"
4210 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
4211
4212 #, fuzzy, c-format
4213 #| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4214 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
4215 msgstr "Du bruger tegnsættet »%s«.\n"
4216
4217 #, c-format
4218 msgid ""
4219 "You selected this USER-ID:\n"
4220 "    \"%s\"\n"
4221 "\n"
4222 msgstr ""
4223 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
4224 "    \"%s\"\n"
4225 "\n"
4226
4227 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4228 msgstr "Placer ikke e-post-adressen i fødselsnavnet eller kommentaren\n"
4229
4230 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4231 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4232 #. string which should be translated accordingly and the
4233 #. letter changed to match the one in the answer string.
4234 #.
4235 #. n = Change name
4236 #. c = Change comment
4237 #. e = Change email
4238 #. o = Okay (ready, continue)
4239 #. q = Quit
4240 #.
4241 msgid "NnCcEeOoQq"
4242 msgstr "NnCcEeOoQq"
4243
4244 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4245 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)-post eller afslut(Q)? "
4246
4247 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4248 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/afslut(Q)? "
4249
4250 #, fuzzy
4251 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4252 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
4253 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)-post eller afslut(Q)? "
4254
4255 #, fuzzy
4256 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4257 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
4258 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/afslut(Q)? "
4259
4260 msgid "Please correct the error first\n"
4261 msgstr "Ret venligst fejlen først\n"
4262
4263 msgid ""
4264 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4265 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4266 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4267 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4268 msgstr ""
4269 "Vi skal oprette en masse tilfældige byte. Det er en god ide at udføre\n"
4270 "nogle andre handlinger (tryk på tastaturet, flyt musen, brug diskene)\n"
4271 "under oprettelse af primtallet; dette giver det vilkårlig\n"
4272 "taloprettelsesprogram en bedre mulighed for at opnå nok entropi.\n"
4273
4274 #, c-format
4275 msgid "Key generation failed: %s\n"
4276 msgstr "Nøgleoprettelse mislykkedes: %s\n"
4277
4278 #, c-format
4279 msgid ""
4280 "About to create a key for:\n"
4281 "    \"%s\"\n"
4282 "\n"
4283 msgstr ""
4284
4285 msgid "Continue? (Y/n) "
4286 msgstr ""
4287
4288 #, fuzzy, c-format
4289 #| msgid "key already exists\n"
4290 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
4291 msgstr "nøgle findes allerede\n"
4292
4293 #, fuzzy
4294 #| msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4295 msgid "Create anyway? (y/N) "
4296 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? (j/N) "
4297
4298 #, fuzzy
4299 #| msgid "generating new key\n"
4300 msgid "creating anyway\n"
4301 msgstr "opretter ny nøgle\n"
4302
4303 #, c-format
4304 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
4305 msgstr ""
4306
4307 msgid "Key generation canceled.\n"
4308 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
4309
4310 #, fuzzy, c-format
4311 #| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4312 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
4313 msgstr "kan ikke oprette sikkerhedskopifil »%s«: %s\n"
4314
4315 #, fuzzy, c-format
4316 #| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4317 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
4318 msgstr "BEMÆRK: sikkerhedskopi af kortnøgle gemt på »%s«\n"
4319
4320 #, fuzzy, c-format
4321 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
4322 msgid "writing public key to '%s'\n"
4323 msgstr "skriver offentlig nøgle til »%s«\n"
4324
4325 #, c-format
4326 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4327 msgstr "ingen skrivbar offentlig nøglering fundet: %s\n"
4328
4329 #, fuzzy, c-format
4330 #| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4331 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
4332 msgstr "fejl ved skrivning af offentlig nøglering »%s«: %s\n"
4333
4334 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4335 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og underskrevet.\n"
4336
4337 msgid ""
4338 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4339 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4340 msgstr ""
4341 "Bemærk at denne nøgle ikke kan bruges til kryptering. Du kan bruge\n"
4342 "kommandoen »--edit-key« til at oprette en undernøgle til dette formål.\n"
4343
4344 #, c-format
4345 msgid ""
4346 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4347 msgstr ""
4348 "nøgle er blevet oprettet %lu sekund i fremtiden (tidsforskydning eller "
4349 "urproblem)\n"
4350
4351 #, c-format
4352 msgid ""
4353 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4354 msgstr ""
4355 "nøgle er blevet oprettet %lu sekunder i fremtiden (tidsforskydning eller "
4356 "urproblem)\n"
4357
4358 #, fuzzy
4359 #| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4360 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4361 msgstr ""
4362 "BEMÆRK: Oprettelse af undernøgler for v3-nøgler overholder ikke OpenPGP\n"
4363
4364 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
4365 msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle er ikke tilgængelige.\n"
4366
4367 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
4368 msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle gemmes på kortet.\n"
4369
4370 msgid "Really create? (y/N) "
4371 msgstr "Vil du virkelig oprette? (j/N) "
4372
4373 msgid "never     "
4374 msgstr "aldrig    "
4375
4376 msgid "Critical signature policy: "
4377 msgstr "Kritisk underskriftspolitik: "
4378
4379 msgid "Signature policy: "
4380 msgstr "Underskriftspolitik: "
4381
4382 msgid "Critical preferred keyserver: "
4383 msgstr "Kritisk foretrukken nøgleserver: "
4384
4385 msgid "Critical signature notation: "
4386 msgstr "Kritisk underskriftnotation: "
4387
4388 msgid "Signature notation: "
4389 msgstr "Underskriftsnotation: "
4390
4391 #, fuzzy, c-format
4392 #| msgid "%d bad signatures\n"
4393 msgid "%d good signature\n"
4394 msgid_plural "%d good signatures\n"
4395 msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
4396 msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
4397
4398 #, fuzzy, c-format
4399 #| msgid "%d bad signatures\n"
4400 msgid "%d bad signature\n"
4401 msgid_plural "%d bad signatures\n"
4402 msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
4403 msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
4404
4405 #, fuzzy, c-format
4406 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
4407 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
4408 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
4409 msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
4410 msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
4411
4412 #, fuzzy, c-format
4413 #| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
4414 msgid "%d signature not checked due to an error\n"
4415 msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
4416 msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
4417 msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
4418
4419 #, c-format
4420 msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
4421 msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
4422 msgstr[0] ""
4423 msgstr[1] ""
4424
4425 msgid "Keyring"
4426 msgstr "Nøglering"
4427
4428 msgid "Primary key fingerprint:"
4429 msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
4430
4431 msgid "     Subkey fingerprint:"
4432 msgstr "     Undernøglefingeraftryk:"
4433
4434 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
4435 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4436 msgid " Primary key fingerprint:"
4437 msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
4438
4439 msgid "      Subkey fingerprint:"
4440 msgstr "  Undernøglefingeraftryk:"
4441
4442 msgid "      Key fingerprint ="
4443 msgstr "    Nøglefingeraftryk ="
4444
4445 msgid "      Card serial no. ="
4446 msgstr "   Serielnr. for kort ="
4447
4448 #, fuzzy, c-format
4449 #| msgid "caching keyring `%s'\n"
4450 msgid "caching keyring '%s'\n"
4451 msgstr "mellemlagrer nøglering »%s«\n"
4452
4453 #, fuzzy, c-format
4454 #| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4455 msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
4456 msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4457 msgstr[0] "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
4458 msgstr[1] "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
4459
4460 #, c-format
4461 msgid "%lu key cached"
4462 msgid_plural "%lu keys cached"
4463 msgstr[0] ""
4464 msgstr[1] ""
4465
4466 #, fuzzy, c-format
4467 #| msgid "1 bad signature\n"
4468 msgid " (%lu signature)\n"
4469 msgid_plural " (%lu signatures)\n"
4470 msgstr[0] "1 ugyldig underskrift\n"
4471 msgstr[1] "1 ugyldig underskrift\n"
4472
4473 #, c-format
4474 msgid "%s: keyring created\n"
4475 msgstr "%s: nøglering oprettet\n"
4476
4477 msgid "override proxy options set for dirmngr"
4478 msgstr ""
4479
4480 msgid "include revoked keys in search results"
4481 msgstr "inkluder tilbagekaldte nøgler i søgeresultater"
4482
4483 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4484 msgstr "inkluder undernøgler når der søges efter nøgle-id"
4485
4486 msgid "override timeout options set for dirmngr"
4487 msgstr ""
4488
4489 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4490 msgstr "hent automatisk nøgler når der verificeres underskrifter"
4491
4492 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4493 msgstr "overhold den foretrukne nøglerserveradresse angivet på nøglen"
4494
4495 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4496 msgstr "overhold PKA-posten angivet på en nøgle når der hentes nøgler"
4497
4498 msgid "disabled"
4499 msgstr "deaktiveret"
4500
4501 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4502 msgstr "Indtal tal, N)æste eller Q) for Afslut > "
4503
4504 #, c-format
4505 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4506 msgstr "ugyldig nøgleserverprotokol (os %d!=håndtag %d)\n"
4507
4508 #, c-format
4509 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4510 msgstr "»%s« er ikke et nøgle-id: udelader\n"
4511
4512 #, fuzzy, c-format
4513 #| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4514 msgid "refreshing %d key from %s\n"
4515 msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
4516 msgstr[0] "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
4517 msgstr[1] "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
4518
4519 #, c-format
4520 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4521 msgstr "ADVARSEL: Kan ikke opdatere nøgle %s via %s: %s\n"
4522
4523 #, c-format
4524 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4525 msgstr "nøgle »%s« blev ikke fundet på nøgleserver\n"
4526
4527 msgid "key not found on keyserver\n"
4528 msgstr "nøgle blev ikke fundet på nøgleserver\n"
4529
4530 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4531 msgstr "ingen kendt nøgleserver (brug tilvalget --keyserver)\n"
4532
4533 #, c-format
4534 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4535 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s server %s\n"
4536
4537 #, c-format
4538 msgid "requesting key %s from %s\n"
4539 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s\n"
4540
4541 #, fuzzy
4542 #| msgid "no keyserver action!\n"
4543 msgid "no keyserver known\n"
4544 msgstr "ingen nøgleserverhandling!\n"
4545
4546 #, c-format
4547 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4548 msgstr "udelod »%s«: %s\n"
4549
4550 #, c-format
4551 msgid "sending key %s to %s\n"
4552 msgstr "sender nøgle %s til %s\n"
4553
4554 #, fuzzy, c-format
4555 #| msgid "requesting key %s from %s\n"
4556 msgid "requesting key from '%s'\n"
4557 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s\n"
4558
4559 #, c-format
4560 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4561 msgstr "ADVARSEL: kan ikke hente URI %s: %s\n"
4562
4563 #, c-format
4564 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4565 msgstr "underlig størrelse for en krypteret sessionsnøgle (%d)\n"
4566
4567 #, c-format
4568 msgid "%s encrypted session key\n"
4569 msgstr "%s krypteret sessionsnøgle\n"
4570
4571 #, c-format
4572 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4573 msgstr "adgangsfrase oprettet med ukendt sammendragsalgoritme %d\n"
4574
4575 #, c-format
4576 msgid "public key is %s\n"
4577 msgstr "offentlig nøgle er %s\n"
4578
4579 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4580 msgstr "krypterede data for offentlig nøgle: god DEK\n"
4581
4582 #, c-format
4583 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4584 msgstr "krypteret med %u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s\n"
4585
4586 #, c-format
4587 msgid "      \"%s\"\n"
4588 msgstr "      »%s«\n"
4589
4590 #, c-format
4591 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4592 msgstr "krypteret med %s nøgle, id %s\n"
4593
4594 #, c-format
4595 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4596 msgstr "afkryptering af offentlig nøgle mislykkedes: %s\n"
4597
4598 #, c-format
4599 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4600 msgstr "krypteret med %lu adgangsfraser\n"
4601
4602 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4603 msgstr "krypteret med 1 adgangsfrase\n"
4604
4605 #, c-format
4606 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4607 msgstr "antager %s krypterede data\n"
4608
4609 #, c-format
4610 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4611 msgstr ""
4612 "IDEA-chiffer utilgængelig, forsøger optimistisk at bruge %s i stedet for\n"
4613
4614 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4615 msgstr "ADVARSEL: besked var ikke integritetsbeskyttet\n"
4616
4617 msgid "decryption okay\n"
4618 msgstr "afkryptering okay\n"
4619
4620 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4621 msgstr "ADVARSEL: krypteret besked er blevet manipuleret!\n"
4622
4623 #, c-format
4624 msgid "decryption failed: %s\n"
4625 msgstr "afkryptering mislykkedes: %s\n"
4626
4627 #, fuzzy
4628 #| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4629 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4630 msgstr "BEMÆRK: afsender anmodte om »for-your-eyes-only«\n"
4631
4632 #, c-format
4633 msgid "original file name='%.*s'\n"
4634 msgstr "oprindeligt filnavn=»%.*s«\n"
4635
4636 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4637 msgstr "ADVARSEL: flere klartekster set\n"
4638
4639 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4640 msgstr "uafhængig tilbagekald - brug »gpg --import« for at anvende\n"
4641
4642 msgid "no signature found\n"
4643 msgstr "ingen underskrift fundet\n"
4644
4645 #, c-format
4646 msgid "BAD signature from \"%s\""
4647 msgstr "UGYLDIG underskrift fra »%s«"
4648
4649 #, c-format
4650 msgid "Expired signature from \"%s\""
4651 msgstr "Udløbet underskrift fra »%s«"
4652
4653 #, c-format
4654 msgid "Good signature from \"%s\""
4655 msgstr "God underskrift fra »%s«"
4656
4657 msgid "signature verification suppressed\n"
4658 msgstr "underskriftverificering undertrykt\n"
4659
4660 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4661 msgstr "kan ikke håndtere disse tvetydige underskriftdata\n"
4662
4663 #, c-format
4664 msgid "Signature made %s\n"
4665 msgstr "Underskrift lavet %s\n"
4666
4667 #, c-format
4668 msgid "               using %s key %s\n"
4669 msgstr "               bruger %s nøgle %s\n"
4670
4671 #, c-format
4672 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4673 msgstr "Underskrift lavet %s med %s nøgle-id %s\n"
4674
4675 #, fuzzy, c-format
4676 #| msgid "                aka \"%s\""
4677 msgid "               issuer \"%s\"\n"
4678 msgstr "       også kendt som »%s«"
4679
4680 msgid "Key available at: "
4681 msgstr "Nøgle tilgængelig på: "
4682
4683 msgid "[uncertain]"
4684 msgstr "[usikker]"
4685
4686 #, c-format
4687 msgid "                aka \"%s\""
4688 msgstr "       også kendt som »%s«"
4689
4690 #, fuzzy, c-format
4691 #| msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4692 msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
4693 msgstr ""
4694 "ADVARSEL: Denne nøgle er ikke certificeret med en troværdig underskrift!\n"
4695
4696 #, c-format
4697 msgid "Signature expired %s\n"
4698 msgstr "Underskrift udløbet %s\n"
4699
4700 #, c-format
4701 msgid "Signature expires %s\n"
4702 msgstr "Underskrift udløber %s\n"
4703
4704 #, fuzzy, c-format
4705 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4706 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4707 msgstr "%s underskrift, sammendragsalgoritme %s\n"
4708
4709 msgid "binary"
4710 msgstr "binær"
4711
4712 msgid "textmode"
4713 msgstr "tekstilstand"
4714
4715 msgid "unknown"
4716 msgstr "ukendt"
4717
4718 #, fuzzy
4719 #| msgid "algorithm: %s"
4720 msgid ", key algorithm "
4721 msgstr "algoritme: %s"
4722
4723 #, c-format
4724 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4725 msgstr ""
4726
4727 #, c-format
4728 msgid "Can't check signature: %s\n"
4729 msgstr "Kan ikke kontrollere underskrift: %s\n"
4730
4731 msgid "not a detached signature\n"
4732 msgstr "ikke en frakoblet underskrift\n"
4733
4734 msgid ""
4735 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4736 msgstr ""
4737 "ADVARSEL: flere underskrifter detekteret. Kun den første vil blive "
4738 "kontrolleret.\n"
4739