gpg: Refactor the printing of binary notations.
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer, <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen, kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # Joe Hansen, <joedalton2@yahoo.dk>, 2012.
6 #
7 # deadlock -> baglås
8 # ownertrust -> ejertroværdighed (pålidelighed, tillid)
9 # record -> post
10 # trust -> troværdig (pålidelig, tillid)
11 # trustlist -> troværdig liste (betroet liste)
12 # 2012-06-05
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: gnupg\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
17 "PO-Revision-Date: 2012-11-01 20:27+0200\n"
18 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
19 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
20 "Language: da\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
25
26 #, c-format
27 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
28 msgstr "kunne ikke indhente pinentry-lås: %s\n"
29
30 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
31 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
32 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
33 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
34 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
35 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
36 msgid "|pinentry-label|_OK"
37 msgstr "_O.k."
38
39 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
40 msgstr "_Afbryd"
41
42 #, fuzzy
43 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
44 msgid "|pinentry-label|_Yes"
45 msgstr "_O.k."
46
47 #, fuzzy
48 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
49 msgid "|pinentry-label|_No"
50 msgstr "_O.k."
51
52 msgid "|pinentry-label|PIN:"
53 msgstr "PIN:"
54
55 #, fuzzy
56 #| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
57 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
58 msgstr "_Afbryd"
59
60 #, fuzzy
61 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
62 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
63 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
64
65 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
66 msgstr ""
67
68 #, fuzzy
69 #| msgid "Enter new passphrase"
70 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
71 msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
72
73 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
74 #. for the quality bar.
75 msgid "Quality:"
76 msgstr "Kvalitet:"
77
78 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
79 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
80 #. string to describe what this is about.  The length of the
81 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
82 #. translate this entry, a default english text (see source)
83 #. will be used.
84 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
85 msgstr ""
86 "Denne række indikerer kvaliteten for ovenstående angivne adgangskode.\n"
87 "GnuPG anser en adgangskode for svag så længe den er rød.\n"
88 "En stærk adgangskode opbygges ved at blande store bogstaver, tal og\n"
89 "specialtegn. Spørg din administrator om mere præcis information om\n"
90 "hvordan man anvender sikre adgangskoder."
91
92 msgid ""
93 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
94 "session"
95 msgstr ""
96 "Indtast venligst din PIN, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
97 "session"
98
99 msgid ""
100 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
101 "this session"
102 msgstr ""
103 "Indtast din adgangsfrase, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
104 "session"
105
106 msgid "PIN:"
107 msgstr ""
108
109 msgid "Passphrase:"
110 msgstr "Adgangsfrase:"
111
112 msgid "does not match - try again"
113 msgstr "matcher ikke - prøv igen"
114
115 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
116 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
117 #. two %d give the current and maximum number of tries.
118 #, c-format
119 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
120 msgstr "SETERROR %s (forsøg %d af %d)"
121
122 msgid "Repeat:"
123 msgstr ""
124
125 msgid "PIN too long"
126 msgstr "PIN er for lang"
127
128 msgid "Passphrase too long"
129 msgstr "Adgangsfrase er for lang"
130
131 msgid "Invalid characters in PIN"
132 msgstr "Ugyldige tegn i PIN"
133
134 msgid "PIN too short"
135 msgstr "PIN er for kort"
136
137 msgid "Bad PIN"
138 msgstr "Ugyldig PIN"
139
140 msgid "Bad Passphrase"
141 msgstr "Ugyldig adgangsfrase"
142
143 #, c-format
144 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
145 msgstr "ssh-nøgler større end %d bit er ikke understøttet\n"
146
147 #, fuzzy, c-format
148 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
149 msgid "can't create '%s': %s\n"
150 msgstr "kan ikke oprette »%s«: %s\n"
151
152 #, fuzzy, c-format
153 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
154 msgid "can't open '%s': %s\n"
155 msgstr "kan ikke åbne »%s«: %s\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
159 msgstr "fejl ved indhentelse af serielnummer for kort: %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid "detected card with S/N: %s\n"
163 msgstr "detekteret kort med S/N: %s\n"
164
165 #, fuzzy, c-format
166 #| msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
167 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
168 msgstr "fejl ved indhentelse af standard-keyID for godkendelses af kort: %s\n"
169
170 #, c-format
171 msgid "no suitable card key found: %s\n"
172 msgstr "ingen egnet kortnøgle fundet: %s\n"
173
174 #, c-format
175 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
176 msgstr "skygge for nøgle mislykkedes: %s\n"
177
178 #, c-format
179 msgid "error writing key: %s\n"
180 msgstr "fejl ved skrivning af nøgle: %s\n"
181
182 #, c-format
183 msgid ""
184 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
185 "allow this?"
186 msgstr ""
187 "En ssh-proces anmodte om brugen af nøgle%%0A  %s%%0A  (%s)%%0AØnsker du at "
188 "tillade dette"
189
190 msgid "Allow"
191 msgstr "Tillad"
192
193 msgid "Deny"
194 msgstr "Nægt"
195
196 #, c-format
197 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
198 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for ssh-nøglen%%0A  %F%%0A  (%c)"
199
200 msgid "Please re-enter this passphrase"
201 msgstr "Genindtast venligst denne adgangsfrase"
202
203 #, c-format
204 msgid ""
205 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
206 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
207 msgstr ""
208 "Indtast venligst en adgangsfrase for at beskytte den modtaget hemmelige nøgle"
209 "%%0A   %s%%0A   %s%%0Ainden i gpg-agentens nøglelager"
210
211 #, c-format
212 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
213 msgstr "kunne ikke oprette strøm fra sokkel: %s\n"
214
215 msgid "Please insert the card with serial number"
216 msgstr "Indsæt venligst kortet med serielnummeret"
217
218 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
219 msgstr "Fjern venligst det aktuelle kort og indsæt det med serielnummeret"
220
221 msgid "Admin PIN"
222 msgstr "Administrator-PIN"
223
224 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
225 #. used to unblock a PIN.
226 msgid "PUK"
227 msgstr "PUK"
228
229 msgid "Reset Code"
230 msgstr "Nulstillingskode"
231
232 #, c-format
233 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
234 msgstr "%s%%0A%%0ABrug læserens numeriske tastatur for indtastning."
235
236 msgid "Repeat this Reset Code"
237 msgstr "Gentag denne nulstillingskode"
238
239 msgid "Repeat this PUK"
240 msgstr "Gentag denne PUK"
241
242 msgid "Repeat this PIN"
243 msgstr "Gentag denne PIN"
244
245 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
246 msgstr "Nulstillingskode er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
247
248 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
249 msgstr "PUK er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
250
251 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
252 msgstr "PIN er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
253
254 #, c-format
255 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
256 msgstr "Indtast venligst PIN'en%s%s%s for at låse kortet op"
257
258 #, c-format
259 msgid "error creating temporary file: %s\n"
260 msgstr "fejl ved oprettelse af midlertidig fil: %s\n"
261
262 #, c-format
263 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
264 msgstr "fejl ved skrivning til midlertidig fil: %s\n"
265
266 msgid "Enter new passphrase"
267 msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
268
269 msgid "Take this one anyway"
270 msgstr "Brug denne alligevel"
271
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
275 msgstr ""
276 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase!%0AEn tom adgangsfrase er ikke tilladt."
277
278 #, c-format
279 msgid ""
280 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
281 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
282 msgstr ""
283 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase - dette er generelt en dårlig ide!"
284 "%0ABekræft venligst at du ikke ønsker beskyttelse på din nøgle."
285
286 msgid "Yes, protection is not needed"
287 msgstr "Ja, beskyttelse er ikke krævet"
288
289 #, fuzzy, c-format
290 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
291 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
292 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
293 msgstr[0] "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
294 msgstr[1] "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
295
296 #, fuzzy, c-format
297 #| msgid ""
298 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
299 #| "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
300 #| msgid_plural ""
301 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
302 #| "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
303 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
304 msgid_plural ""
305 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
306 msgstr[0] ""
307 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
308 "indeholde mindst %u ciffer eller%%0specielt tegn."
309 msgstr[1] ""
310 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
311 "indeholde mindst %u cifre eller%%0specielle tegn."
312
313 #, fuzzy, c-format
314 #| msgid ""
315 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not "
316 #| "be a known term or match%%0Acertain pattern."
317 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
318 msgstr ""
319 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase må "
320 "ikke være en kendt term eller matche%%0Aet bestemt mønster."
321
322 #, fuzzy
323 #| msgid ""
324 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
325 #| "be at least %u character long."
326 #| msgid_plural ""
327 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
328 #| "be at least %u characters long."
329 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
330 msgstr ""
331 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
332 "være mindst %u tegn langt."
333
334 #, c-format
335 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
336 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen %0Afor at beskytte din nye nøgle"
337
338 msgid "Please enter the new passphrase"
339 msgstr "Indtast venligst den nye adgangsfrase"
340
341 msgid ""
342 "@Options:\n"
343 " "
344 msgstr ""
345 "@Indstillinger:\n"
346 " "
347
348 msgid "run in daemon mode (background)"
349 msgstr "kør i dæmontilstand (baggrunden)"
350
351 msgid "run in server mode (foreground)"
352 msgstr "kør i servertilstand (forgrunden)"
353
354 msgid "verbose"
355 msgstr "uddybende"
356
357 msgid "be somewhat more quiet"
358 msgstr "vær mindre uddybende"
359
360 msgid "sh-style command output"
361 msgstr "kommandoresultat i sh-stil"
362
363 msgid "csh-style command output"
364 msgstr "kommandoresultat i csh-stil"
365
366 msgid "|FILE|read options from FILE"
367 msgstr "|FIL|læs tilvalg fra FIL"
368
369 msgid "do not detach from the console"
370 msgstr "frakobl ikke fra konsollen"
371
372 msgid "do not grab keyboard and mouse"
373 msgstr "fang ikke tastatur og mus"
374
375 msgid "use a log file for the server"
376 msgstr "brug en logfil for serveren"
377
378 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
379 msgstr "|PGM|brug PGM som PIN-Entry-program"
380
381 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
382 msgstr "|PGM|brug PGM som SCdaemon-program"
383
384 msgid "do not use the SCdaemon"
385 msgstr "brug ikke SCdaemon'en"
386
387 #, fuzzy
388 #| msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
389 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
390 msgstr "|NAME|forbind til Assuansokkel NAVN"
391
392 msgid "ignore requests to change the TTY"
393 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre TTY'en"
394
395 msgid "ignore requests to change the X display"
396 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre X-skærmen"
397
398 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
399 msgstr "|N|udløb mellemlagrede PIN'er efter N sekunder"
400
401 msgid "do not use the PIN cache when signing"
402 msgstr "brug ikke PIN-mellemlageret når der underskrives"
403
404 #, fuzzy
405 #| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
406 msgid "disallow the use of an external password cache"
407 msgstr "tillad ikke genbrug af gamle adgangsfraser"
408
409 #, fuzzy
410 #| msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
411 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
412 msgstr "tillad klienter at markere nøgler som »trusted« (troværdige)"
413
414 msgid "allow presetting passphrase"
415 msgstr "tillad forhåndsindstilling af adgangsfrase"
416
417 msgid "allow caller to override the pinentry"
418 msgstr ""
419
420 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
421 msgstr ""
422
423 #, fuzzy
424 #| msgid "enable ssh-agent emulation"
425 msgid "enable ssh support"
426 msgstr "aktiver ssh-agent-emulering"
427
428 msgid "enable putty support"
429 msgstr ""
430
431 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
432 #. reporting address.  This is so that we can change the
433 #. reporting address without breaking the translations.
434 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
435 msgstr "Rapporter venligst fejl til <@EMAIL@>.\n"
436
437 #, fuzzy
438 #| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
439 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
440 msgstr "Brug: gpgconf [tilvalg] (-h for hjælp)"
441
442 #, fuzzy
443 #| msgid ""
444 #| "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
445 #| "Secret key management for GnuPG\n"
446 msgid ""
447 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
448 "Secret key management for @GNUPG@\n"
449 msgstr ""
450 "Syntaks: gpg-agent [tilvalg] [kommando [parametre]]\n"
451 "Hemmelig nøglehåndtering for GnuPG\n"
452
453 #, fuzzy, c-format
454 #| msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
455 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
456 msgstr "ugyldigt fejlsøgningsniveau »%s« angivet\n"
457
458 #, c-format
459 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
460 msgstr "%s er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
461
462 #, fuzzy, c-format
463 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
464 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
465 msgstr "BEMÆRK: Ingen standardfil for tilvalg »%s«\n"
466
467 #, fuzzy, c-format
468 #| msgid "option file `%s': %s\n"
469 msgid "option file '%s': %s\n"
470 msgstr "tilvalgsfil »%s«: %s\n"
471
472 #, fuzzy, c-format
473 #| msgid "reading options from `%s'\n"
474 msgid "reading options from '%s'\n"
475 msgstr "læser tilvalg fra »%s«\n"
476
477 #, fuzzy, c-format
478 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
479 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
480 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling\n"
481
482 #, c-format
483 msgid "can't create socket: %s\n"
484 msgstr "kan ikke oprette sokkel: %s\n"
485
486 #, fuzzy, c-format
487 #| msgid "socket name `%s' is too long\n"
488 msgid "socket name '%s' is too long\n"
489 msgstr "sokkelnavnet »%s« er for langt\n"
490
491 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
492 msgstr "en gpg-agent kører allerede - starter ikke en ny\n"
493
494 msgid "error getting nonce for the socket\n"
495 msgstr "fejl ved indhentelse af nonce for soklen\n"
496
497 #, fuzzy, c-format
498 #| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
499 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
500 msgstr "fejl ved binding af sokkel til »%s«: %s\n"
501
502 #, c-format
503 msgid "listen() failed: %s\n"
504 msgstr "listen() mislykkedes: %s\n"
505
506 #, fuzzy, c-format
507 #| msgid "listening on socket `%s'\n"
508 msgid "listening on socket '%s'\n"
509 msgstr "lytter på sokkel »%s«\n"
510
511 #, fuzzy, c-format
512 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
513 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
514 msgstr "kan ikke oprette mappe »%s«: %s\n"
515
516 #, fuzzy, c-format
517 #| msgid "directory `%s' created\n"
518 msgid "directory '%s' created\n"
519 msgstr "mappe »%s« oprettet\n"
520
521 #, fuzzy, c-format
522 #| msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
523 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
524 msgstr "stat() mislykkedes for »%s«: %s\n"
525
526 #, fuzzy, c-format
527 #| msgid "can't use `%s' as home directory\n"
528 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
529 msgstr "kan ikke bruge »%s« som hjemmemappe\n"
530
531 #, c-format
532 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
533 msgstr "fejl ved læsning af nonce på fd %d: %s\n"
534
535 #, c-format
536 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
537 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
538
539 #, c-format
540 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
541 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d termineret\n"
542
543 #, c-format
544 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
545 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
546
547 #, c-format
548 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
549 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for %d termineret\n"
550
551 #, fuzzy, c-format
552 #| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
553 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
554 msgstr "pth_select mislykkeds: %s - venter 1s\n"
555
556 #, c-format
557 msgid "%s %s stopped\n"
558 msgstr "%s %s stoppet\n"
559
560 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
561 msgstr "ingen gpg-agent kører i denne session\n"
562
563 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
564 msgstr "Brug: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP (-h for hjælp)\n"
565
566 msgid ""
567 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
568 "Password cache maintenance\n"
569 msgstr ""
570 "Syntaks: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP\n"
571 "Adgangskode for mellemlagervedligeholdelse\n"
572
573 msgid ""
574 "@Commands:\n"
575 " "
576 msgstr ""
577 "@Kommandoer:\n"
578 " "
579
580 msgid ""
581 "@\n"
582 "Options:\n"
583 " "
584 msgstr ""
585 "@\n"
586 "Tilvalg:\n"
587 " "
588
589 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
590 msgstr "Brug: gpg-protect-tool [tilvalg] (-h for hjælp)\n"
591
592 msgid ""
593 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
594 "Secret key maintenance tool\n"
595 msgstr ""
596 "Syntaks: gpg-protect-tool [tilvalg] [parametre]\n"
597 "Vedligeholdelsesværktøj for hemmelig nøgle\n"
598
599 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
600 msgstr ""
601 "Indtast venligst adgangsfrasen for at fjerne beskyttelsen på PKCS#12-"
602 "objektet."
603
604 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
605 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
606
607 msgid ""
608 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
609 "system."
610 msgstr ""
611 "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det importeret objekt inden i "
612 "GnuPG-systemet."
613
614 msgid ""
615 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
616 "needed to complete this operation."
617 msgstr ""
618 "Indtast venligst adgangsfrasen eller PIN'en\n"
619 "krævet for at færdiggøre denne handling."
620
621 msgid "cancelled\n"
622 msgstr "afbrudt\n"
623
624 #, c-format
625 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
626 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrasen: %s\n"
627
628 #, fuzzy, c-format
629 #| msgid "error opening `%s': %s\n"
630 msgid "error opening '%s': %s\n"
631 msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
632
633 #, fuzzy, c-format
634 #| msgid "file `%s', line %d: %s\n"
635 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
636 msgstr "fil »%s«, linje %d: %s\n"
637
638 #, fuzzy, c-format
639 #| msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
640 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
641 msgstr "udtryk »%s« ignoreret i »%s«, linje %d\n"
642
643 #, fuzzy, c-format
644 #| msgid "system trustlist `%s' not available\n"
645 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
646 msgstr "troværdig liste for systemet »%s« er ikke tilgængelig\n"
647
648 #, fuzzy, c-format
649 #| msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
650 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
651 msgstr "ugyldigt fingeraftryk i »%s«, linje %d\n"
652
653 #, fuzzy, c-format
654 #| msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
655 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
656 msgstr "ugyldigt nøgleflag i »%s«, linje %d\n"
657
658 #, fuzzy, c-format
659 #| msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
660 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
661 msgstr "fejl ved læsning af »%s«, linje %d: %s\n"
662
663 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
664 msgstr "fejl ved læsning af liste over betroede rodcertifikater\n"
665
666 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
667 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
668 #. Pinentry to insert a line break.  The double
669 #. percent sign is actually needed because it is also
670 #. a printf format string.  If you need to insert a
671 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
672 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
673 #. certificate.
674 #, c-format
675 msgid ""
676 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
677 "certificates?"
678 msgstr ""
679 "Stoler du fuldstændig på at%%0A  \"%s\"%%0Akorrekt certificerer "
680 "brugercertifikater?"
681
682 msgid "Yes"
683 msgstr "Ja"
684
685 msgid "No"
686 msgstr "Nej"
687
688 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
689 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
690 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
691 #. needed because it is also a printf format string.  If you
692 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
693 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
694 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
695 #. as stored in the certificate.
696 #, c-format
697 msgid ""
698 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
699 "fingerprint:%%0A  %s"
700 msgstr ""
701 "Verificer venligst at certifikatet identificeres som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
702 "fingeraftrykket:%%0A  %s"
703
704 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
705 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
706 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
707 msgid "Correct"
708 msgstr "Korrekt"
709
710 msgid "Wrong"
711 msgstr "Forkert"
712
713 #, c-format
714 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
715 msgstr "Bemærk: Denne adgangsfrase er aldrig blevet ændret.%0AÆndr den nu."
716
717 #, c-format
718 msgid ""
719 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
720 "it now."
721 msgstr ""
722 "Denne adgangsfrase er ikke blevet ændret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Ændr den "
723 "nu."
724
725 msgid "Change passphrase"
726 msgstr "Ændr adgangsfrasen"
727
728 msgid "I'll change it later"
729 msgstr "Jeg ændrer den senere"
730
731 #, fuzzy, c-format
732 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
733 msgid ""
734 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
735 "%%0A?"
736 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
737
738 #, fuzzy
739 #| msgid "enable key"
740 msgid "Delete key"
741 msgstr "aktiver nøgle"
742
743 msgid ""
744 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
745 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
746 msgstr ""
747
748 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
749 msgstr "DSA kræver at hashlængden skal gå op i 8 bit\n"
750
751 #, c-format
752 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
753 msgstr "%s-nøglen bruger en usikker (%u bit) hash\n"
754
755 #, fuzzy, c-format
756 #| msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
757 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
758 msgstr "en %u-bit-hash er ikke gyldig for en %u-bit %s-nøgle\n"
759
760 #, c-format
761 msgid "checking created signature failed: %s\n"
762 msgstr "kontrol af oprettet underskrift mislykkedes: %s\n"
763
764 msgid "secret key parts are not available\n"
765 msgstr "hemmelige nøgledele er ikke tilgængelige\n"
766
767 #, fuzzy, c-format
768 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
769 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
770 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
771
772 #, fuzzy, c-format
773 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
774 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
775 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
776
777 #, fuzzy, c-format
778 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
779 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
780 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
781
782 #, c-format
783 msgid "error creating a pipe: %s\n"
784 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
785
786 #, fuzzy, c-format
787 #| msgid "error creating a pipe: %s\n"
788 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
789 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
790
791 #, c-format
792 msgid "error forking process: %s\n"
793 msgstr "fejl ved forgrening af proces: %s\n"
794
795 #, c-format
796 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
797 msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
798
799 #, fuzzy, c-format
800 #| msgid "error running `%s': probably not installed\n"
801 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
802 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: sikkert ikke installeret\n"
803
804 #, fuzzy, c-format
805 #| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
806 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
807 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
808
809 #, fuzzy, c-format
810 #| msgid "error running `%s': terminated\n"
811 msgid "error running '%s': terminated\n"
812 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: termineret\n"
813
814 #, c-format
815 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
816 msgstr "fejl ved indhentelse af afslutningskode for proces %d: %s\n"
817
818 #, fuzzy, c-format
819 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
820 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
821 msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
822
823 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
824 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
825
826 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
827 msgstr "problem ved angivelse af indstillinger for gpg-agent\n"
828
829 msgid "canceled by user\n"
830 msgstr "afbrudt af brugeren\n"
831
832 msgid "problem with the agent\n"
833 msgstr "problem med agenten\n"
834
835 #, c-format
836 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
837 msgstr "kan ikke slå kernedump fra: %s\n"
838
839 #, c-format
840 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
841 msgstr "Advarsel: usikker ejerskab på %s »%s«\n"
842
843 #, c-format
844 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
845 msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
846
847 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
848 msgid "yes"
849 msgstr "ja"
850
851 msgid "yY"
852 msgstr "jJ"
853
854 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
855 msgid "no"
856 msgstr "n"
857
858 msgid "nN"
859 msgstr "nN"
860
861 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
862 msgid "quit"
863 msgstr "afslut"
864
865 msgid "qQ"
866 msgstr "aA"
867
868 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
869 msgid "okay|okay"
870 msgstr "okay|okay|ok"
871
872 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
873 msgid "cancel|cancel"
874 msgstr "afbryd|stop"
875
876 msgid "oO"
877 msgstr "oO"
878
879 msgid "cC"
880 msgstr "cC"
881
882 #, c-format
883 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
884 msgstr "ikke nok kerne i sikker hukommelse under allokering af %lu byte"
885
886 #, c-format
887 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
888 msgstr "ikke nok kerne under allokering af %lu byte"
889
890 #, c-format
891 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
892 msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
893
894 #, fuzzy, c-format
895 #| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
896 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
897 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
898
899 #, c-format
900 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
901 msgstr ""
902
903 #, fuzzy, c-format
904 #| msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
905 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
906 msgstr "ingen kørende gpg-agent - starter en\n"
907
908 #, fuzzy, c-format
909 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
910 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
911 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
912
913 msgid "connection to agent established\n"
914 msgstr ""
915
916 #, fuzzy
917 #| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
918 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
919 msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
920
921 #, fuzzy, c-format
922 #| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
923 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
924 msgstr "ingen kørende dirmngr - starter »%s«\n"
925
926 #, fuzzy, c-format
927 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
928 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
929 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
930
931 #, fuzzy
932 #| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
933 msgid "connection to the dirmngr established\n"
934 msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
935
936 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
937 #. verbatim.  It will not be printed.
938 msgid "|audit-log-result|Good"
939 msgstr "|audit-log-result|Godt"
940
941 msgid "|audit-log-result|Bad"
942 msgstr "|audit-log-result|Ugyldigt"
943
944 msgid "|audit-log-result|Not supported"
945 msgstr "|audit-log-result|Ikke understøttet"
946
947 msgid "|audit-log-result|No certificate"
948 msgstr "|audit-log-result|Intet certifikat"
949
950 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
951 msgstr "|audit-log-result|Ikke aktiveret"
952
953 msgid "|audit-log-result|Error"
954 msgstr "|audit-log-result|Fejl"
955
956 msgid "|audit-log-result|Not used"
957 msgstr "|audit-log-result|Ikke brugt"
958
959 msgid "|audit-log-result|Okay"
960 msgstr "|audit-log-result|Okay"
961
962 msgid "|audit-log-result|Skipped"
963 msgstr "|audit-log-result|Udeladt"
964
965 msgid "|audit-log-result|Some"
966 msgstr "|audit-log-result|Lidt"
967
968 msgid "Certificate chain available"
969 msgstr "Certifikatkæde er tilgængelig"
970
971 msgid "root certificate missing"
972 msgstr "rodcertifikat mangler"
973
974 msgid "Data encryption succeeded"
975 msgstr "Datakryptering lykkedes"
976
977 msgid "Data available"
978 msgstr "Data tilgængelig"
979
980 msgid "Session key created"
981 msgstr "Sessionsnøgle oprettet"
982
983 #, c-format
984 msgid "algorithm: %s"
985 msgstr "algoritme: %s"
986
987 #, c-format
988 msgid "unsupported algorithm: %s"
989 msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
990
991 msgid "seems to be not encrypted"
992 msgstr "ser ikke ud til at være krypteret"
993
994 msgid "Number of recipients"
995 msgstr "Antal modtagere"
996
997 #, c-format
998 msgid "Recipient %d"
999 msgstr "Modtager %d"
1000
1001 msgid "Data signing succeeded"
1002 msgstr "Dataunderskrivning lykkedes"
1003
1004 #, c-format
1005 msgid "data hash algorithm: %s"
1006 msgstr "hash-algoritme for data: %s"
1007
1008 #, c-format
1009 msgid "Signer %d"
1010 msgstr "Underskriver %d"
1011
1012 #, c-format
1013 msgid "attr hash algorithm: %s"
1014 msgstr "hash-algoritme for attr: %s"
1015
1016 msgid "Data decryption succeeded"
1017 msgstr "Datadekryptering lykkedes"
1018
1019 msgid "Encryption algorithm supported"
1020 msgstr "Krypteringsalgoritme er ikke understøttet"
1021
1022 msgid "Data verification succeeded"
1023 msgstr "Dataverifikation lykkedes"
1024
1025 msgid "Signature available"
1026 msgstr "Underskrift tilgængelig"
1027
1028 msgid "Parsing data succeeded"
1029 msgstr "Fortolkning af data lykkedes"
1030
1031 #, c-format
1032 msgid "bad data hash algorithm: %s"
1033 msgstr "ugyldig hash-algoritme for data: %s"
1034
1035 #, c-format
1036 msgid "Signature %d"
1037 msgstr "Underskrift %d"
1038
1039 msgid "Certificate chain valid"
1040 msgstr "Certifikatkæde er gyldig"
1041
1042 msgid "Root certificate trustworthy"
1043 msgstr "Rodcertifikat er troværdigt"
1044
1045 msgid "no CRL found for certificate"
1046 msgstr "ingen CRL fundet for certifikat"
1047
1048 msgid "the available CRL is too old"
1049 msgstr "den tilgængelige CRL er for gammel"
1050
1051 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1052 msgstr "CRL/OCSP-kontrol af certifikater"
1053
1054 msgid "Included certificates"
1055 msgstr "Inkluderede certifikater"
1056
1057 msgid "No audit log entries."
1058 msgstr "Ingen punkter i revisionslog."
1059
1060 msgid "Unknown operation"
1061 msgstr "Ukendt handling"
1062
1063 msgid "Gpg-Agent usable"
1064 msgstr "Gpg-Agent er brugbar"
1065
1066 msgid "Dirmngr usable"
1067 msgstr "Dirmngr er brugbar"
1068
1069 #, fuzzy, c-format
1070 #| msgid "No help available for `%s'."
1071 msgid "No help available for '%s'."
1072 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«."
1073
1074 msgid "ignoring garbage line"
1075 msgstr "ignorerer affaldslinje"
1076
1077 msgid "[none]"
1078 msgstr "[ingen]"
1079
1080 msgid "argument not expected"
1081 msgstr "parameter var ikke forventet"
1082
1083 msgid "read error"
1084 msgstr "læsefejl"
1085
1086 msgid "keyword too long"
1087 msgstr "nøgleord er for langt"
1088
1089 msgid "missing argument"
1090 msgstr "manglende parameter"
1091
1092 #, fuzzy
1093 #| msgid "invalid value\n"
1094 msgid "invalid argument"
1095 msgstr "ugyldig værdi\n"
1096
1097 msgid "invalid command"
1098 msgstr "ugyldig kommando"
1099
1100 msgid "invalid alias definition"
1101 msgstr "ugyldig aliasdefinition"
1102
1103 msgid "out of core"
1104 msgstr "ikke nok kerne"
1105
1106 msgid "invalid option"
1107 msgstr "ugyldig indstilling"
1108
1109 #, c-format
1110 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1111 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1112
1113 #, fuzzy, c-format
1114 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1115 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1116 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1117
1118 #, c-format
1119 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1120 msgstr "tilvalg »%.50s« forventer ikke et argument\n"
1121
1122 #, c-format
1123 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1124 msgstr "ugyldig kommando »%.50s«\n"
1125
1126 #, c-format
1127 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1128 msgstr "tilvalg »%.50s« er tvetydigt\n"
1129
1130 #, c-format
1131 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1132 msgstr "kommando »%.50s« er tvetydig\n"
1133
1134 msgid "out of core\n"
1135 msgstr "uden for kerne\n"
1136
1137 #, c-format
1138 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1139 msgstr "ugyldigt tilvalg »%.50s«\n"
1140
1141 #, c-format
1142 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1143 msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
1144
1145 #, fuzzy, c-format
1146 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
1147 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1148 msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« er ikke tilgængelig\n"
1149
1150 #, c-format
1151 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1152 msgstr "iconv_open mislykkedes: %s:\n"
1153
1154 #, fuzzy, c-format
1155 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
1156 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1157 msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
1158
1159 #, fuzzy, c-format
1160 #| msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
1161 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1162 msgstr "kunne ikke oprette midlertidig fil »%s«: %s\n"
1163
1164 #, fuzzy, c-format
1165 #| msgid "error writing to `%s': %s\n"
1166 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1167 msgstr "fejl ved skrivning til »%s«: %s\n"
1168
1169 #, c-format
1170 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1171 msgstr "fjerner stale-låsfil (oprettet af %d)\n"
1172
1173 #, c-format
1174 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1175 msgstr "venter på lås (holdt af %d%s) %s ...\n"
1176
1177 msgid "(deadlock?) "
1178 msgstr "(baglås?) "
1179
1180 #, fuzzy, c-format
1181 #| msgid "lock `%s' not made: %s\n"
1182 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1183 msgstr "lås »%s« er ikke udført: %s\n"
1184
1185 #, c-format
1186 msgid "waiting for lock %s...\n"
1187 msgstr "venter på lås %s ...\n"
1188
1189 #, c-format
1190 msgid "armor: %s\n"
1191 msgstr "panser: %s\n"
1192
1193 msgid "invalid armor header: "
1194 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
1195
1196 msgid "armor header: "
1197 msgstr "panserhoved: "
1198
1199 msgid "invalid clearsig header\n"
1200 msgstr "ugyldigt clearsig-hoved\n"
1201
1202 msgid "unknown armor header: "
1203 msgstr "ukendt panserhoved: "
1204
1205 msgid "nested clear text signatures\n"
1206 msgstr "indlejrede underskrifter i klartekst\n"
1207
1208 msgid "unexpected armor: "
1209 msgstr "uventet panser: "
1210
1211 msgid "invalid dash escaped line: "
1212 msgstr "ugyldig striplet undvegen linje: "
1213
1214 #, c-format
1215 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1216 msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
1217
1218 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1219 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
1220
1221 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1222 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
1223
1224 msgid "malformed CRC\n"
1225 msgstr "ugyldig udformet CRC\n"
1226
1227 #, c-format
1228 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1229 msgstr "CRC-fejl; %06lx - %06lx\n"
1230
1231 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1232 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
1233
1234 msgid "error in trailer line\n"
1235 msgstr "fejl i trailerlinje\n"
1236
1237 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1238 msgstr "ingen gyldige OpenPGP-data fundet.\n"
1239
1240 #, c-format
1241 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1242 msgstr "ugyldigt panser: linje længere end %d tegn\n"
1243
1244 msgid ""
1245 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1246 msgstr ""
1247 "citeret udskrivingstegn i panser - måske på grund af en fejlbehæftet MTA\n"
1248
1249 msgid ""
1250 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1251 "an '='\n"
1252 msgstr ""
1253 "et notationsnavn må kun have udskrivningstegn eller mellemrum og skal "
1254 "sluttes med et »=«\n"
1255
1256 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1257 msgstr "et brugernotationsnavn skal indeholde tegnet »@«\n"
1258
1259 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1260 msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
1261
1262 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1263 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
1264
1265 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1266 msgstr "ADVARSEL: Ingen notationsdata fundet\n"
1267
1268 msgid "not human readable"
1269 msgstr "kan ikke læses af mennesker"
1270
1271 #, c-format
1272 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1273 msgstr "kunne ikke proxy %s-forespørgsel til klient\n"
1274
1275 #, fuzzy
1276 #| msgid "Enter passphrase\n"
1277 msgid "Enter passphrase: "
1278 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
1279
1280 #, fuzzy, c-format
1281 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1282 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1283 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
1284
1285 #, c-format
1286 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1287 msgstr ""
1288
1289 #, fuzzy, c-format
1290 #| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1291 msgid "WARNING: %s\n"
1292 msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
1293
1294 #, c-format
1295 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1296 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
1297
1298 #, c-format
1299 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1300 msgstr "OpenPGP-kortnr. %s detekteret\n"
1301
1302 msgid "can't do this in batch mode\n"
1303 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand\n"
1304
1305 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1306 msgstr "Denne kommando er kun tilgængelig for version 2-kort\n"
1307
1308 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1309 msgstr "Nulstillingskode er ikke eller ikke mere tilgængelig\n"
1310
1311 msgid "Your selection? "
1312 msgstr "Dit valg? "
1313
1314 msgid "[not set]"
1315 msgstr "[ikke indstillet]"
1316
1317 msgid "male"
1318 msgstr "mand"
1319
1320 msgid "female"
1321 msgstr "kvinde"
1322
1323 msgid "unspecified"
1324 msgstr "ikke angivet"
1325
1326 msgid "not forced"
1327 msgstr "ikke tvunget"
1328
1329 msgid "forced"
1330 msgstr "tvunget"
1331
1332 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1333 msgstr "Fejl: Kun ren ASCII er tilladt i øjeblikket.\n"
1334
1335 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1336 msgstr "Fejl: Tegnet »<« må ikke bruges.\n"
1337
1338 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1339 msgstr "Fejl: Dobbelt mellemrum er ikke tilladt.\n"
1340
1341 msgid "Cardholder's surname: "
1342 msgstr "Kortholders efternavn: "
1343
1344 msgid "Cardholder's given name: "
1345 msgstr "Kortholders fornavn: "
1346
1347 #, c-format
1348 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1349 msgstr "Fejl: Kombineret navn er for langt (begrænsningen er på %d tegn).\n"
1350
1351 msgid "URL to retrieve public key: "
1352 msgstr "Adresse hvor offentlig nøgle skal hentes: "
1353
1354 #, c-format
1355 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1356 msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
1357
1358 #, c-format
1359 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1360 msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
1361
1362 #, fuzzy, c-format
1363 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1364 msgid "error reading '%s': %s\n"
1365 msgstr "fejl ved læsning af »%s«: %s\n"
1366
1367 #, fuzzy, c-format
1368 #| msgid "error writing `%s': %s\n"
1369 msgid "error writing '%s': %s\n"
1370 msgstr "fejl ved skrivning af »%s«: %s\n"
1371
1372 msgid "Login data (account name): "
1373 msgstr "Loginddata (kontonavn): "
1374
1375 #, c-format
1376 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1377 msgstr "Fejl: Loginddata er for lange (begrænsningen er %d tegn).\n"
1378
1379 msgid "Private DO data: "
1380 msgstr "Private DO-data: "
1381
1382 #, c-format
1383 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1384 msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
1385
1386 msgid "Language preferences: "
1387 msgstr "Sprogpræferencer: "
1388
1389 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1390 msgstr "Fejl: ugyldig længde for præferencestreng.\n"
1391
1392 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1393 msgstr "Fejl: ugyldige tegn i præferencestreng.\n"
1394
1395 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1396 msgstr "Køn ((M)and, Kvinde(F) eller mellemrum): "
1397
1398 msgid "Error: invalid response.\n"
1399 msgstr "Fejl: ugyldigt svar.\n"
1400
1401 msgid "CA fingerprint: "
1402 msgstr "CA-fingeraftryk: "
1403
1404 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1405 msgstr "Fejl: Ugyldigt formateret fingeraftryk.\n"
1406
1407 #, c-format
1408 msgid "key operation not possible: %s\n"
1409 msgstr "nøglehandling er ikke mulig: %s\n"
1410
1411 msgid "not an OpenPGP card"
1412 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
1413
1414 #, c-format
1415 msgid "error getting current key info: %s\n"
1416 msgstr "fejl ved indhentelse af aktuel nøgleinformation: %s\n"
1417
1418 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1419 msgstr "Erstat eksisterende nøgle? (j/N) "
1420
1421 #, fuzzy
1422 #| msgid ""
1423 #| "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1424 #| "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1425 #| "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1426 msgid ""
1427 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1428 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1429 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1430 msgstr ""
1431 "BEMÆRK: Der er ingen garanti for at kortet understøtter den ønskede\n"
1432 "        størrelse. Hvis nøgleoprettelsen ikke lykkes, så kontroller\n"
1433 "        dokumentationen for dit kort for at se hvilke størrelser, der\n"
1434 "        er tilladt.\n"
1435
1436 #, c-format
1437 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1438 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for underskriftsnøglen (%u) "
1439
1440 #, c-format
1441 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1442 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for krypteringsnøglen? (%u) "
1443
1444 #, c-format
1445 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1446 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for godkendelsesnøglen? (%u) "
1447
1448 #, c-format
1449 msgid "rounded up to %u bits\n"
1450 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
1451
1452 #, c-format
1453 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1454 msgstr "%s nøglestørrelser skal være i intervallet %u-%u\n"
1455
1456 #, c-format
1457 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1458 msgstr "Kortet vil nu blive omkonfigureret til at oprette en nøgle på %u bit\n"
1459
1460 #, c-format
1461 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1462 msgstr "fejl ved ændring af størrelsen på nøglen %d til %u bit: %s\n"
1463
1464 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1465 msgstr ""
1466 "Lav sikkerhedskopi et andet sted end på kortet for krypteringsnøglen? (J/n) "
1467
1468 #, fuzzy
1469 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1470 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1471 msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
1472
1473 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1474 msgstr "Erstat eksisterende nøgler (j/N) "
1475
1476 #, fuzzy, c-format
1477 #| msgid ""
1478 #| "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1479 #| "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1480 #| "You should change them using the command --change-pin\n"
1481 msgid ""
1482 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1483 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1484 "You should change them using the command --change-pin\n"
1485 msgstr ""
1486 "Bemærk venligst at fabriksindstillingerne for PIN'erne er\n"
1487 "   PIN = »%s«     Admin-PIN = »%s«\n"
1488 "Du bør ændre dem med kommandoen --change-pin\n"
1489
1490 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1491 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle der skal oprettes:\n"
1492
1493 msgid "   (1) Signature key\n"
1494 msgstr "   (1) Underskriftsnøgle\n"
1495
1496 msgid "   (2) Encryption key\n"
1497 msgstr "   (2) Krypteringsnøgle\n"
1498
1499 msgid "   (3) Authentication key\n"
1500 msgstr "   (3) Godkendelsesnøgle\n"
1501
1502 msgid "Invalid selection.\n"
1503 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1504
1505 msgid "Please select where to store the key:\n"
1506 msgstr "Vælg venligst hvor nøglen skal gemmes:\n"
1507
1508 #, fuzzy, c-format
1509 #| msgid "read failed: %s\n"
1510 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1511 msgstr "læsning mislykkedes: %s\n"
1512
1513 #, fuzzy
1514 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1515 msgid "This command is not supported by this card\n"
1516 msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
1517
1518 #, fuzzy
1519 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1520 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1521 msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
1522
1523 #, fuzzy
1524 #| msgid "Sign it? (y/N) "
1525 msgid "Continue? (y/N) "
1526 msgstr "Underskriv? (j/N) "
1527
1528 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1529 msgstr ""
1530
1531 msgid "quit this menu"
1532 msgstr "afslut denne menu"
1533
1534 msgid "show admin commands"
1535 msgstr "vis administratorkommandoer"
1536
1537 msgid "show this help"
1538 msgstr "vis denne hjælpetekst"
1539
1540 msgid "list all available data"
1541 msgstr "vis alle tilgængelige data"
1542
1543 msgid "change card holder's name"
1544 msgstr "ændr kortholders navn"
1545
1546 msgid "change URL to retrieve key"
1547 msgstr "ændr adresse for at indhente nøgle"
1548
1549 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1550 msgstr "hent nøglen angivet i kortadressen"
1551
1552 msgid "change the login name"
1553 msgstr "ændr logindnavnet"
1554
1555 msgid "change the language preferences"
1556 msgstr "ændr sprogpræferencerne"
1557
1558 msgid "change card holder's sex"
1559 msgstr "ændr kortholders køn"
1560
1561 msgid "change a CA fingerprint"
1562 msgstr "ændr et CA-fingeraftryk"
1563
1564 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1565 msgstr "skift force PIN-flag for underskriften"
1566
1567 msgid "generate new keys"
1568 msgstr "opret nye nøgler"
1569
1570 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1571 msgstr "menu til at ændre eller fjerne blokering for PIN'en"
1572
1573 msgid "verify the PIN and list all data"
1574 msgstr "verificer PIN'en og vis alle data"
1575
1576 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1577 msgstr "fjern blokering for PIN'en med en nulstillingskode"
1578
1579 msgid "destroy all keys and data"
1580 msgstr ""
1581
1582 msgid "gpg/card> "
1583 msgstr "gpg/card> "
1584
1585 msgid "Admin-only command\n"
1586 msgstr "Kommandoer kun for administratoren\n"
1587
1588 msgid "Admin commands are allowed\n"
1589 msgstr "Administratorkommandoer er tilladt\n"
1590
1591 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1592 msgstr "Administratorkommandoer er ikke tilladt\n"
1593
1594 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1595 msgstr "Ugyldig kommando (prøv »help«)\n"
1596
1597 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1598 msgstr "--output virker ikke for denne kommando\n"
1599
1600 #, fuzzy, c-format
1601 #| msgid "can't open `%s'\n"
1602 msgid "can't open '%s'\n"
1603 msgstr "kan ikke åbne »%s«\n"
1604
1605 #, c-format
1606 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1607 msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1608
1609 #, c-format
1610 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1611 msgstr "fejl ved læsning af nøgleblok: %s\n"
1612
1613 #, fuzzy, c-format
1614 #| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1615 msgid "key \"%s\" not found\n"
1616 msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1617
1618 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1619 msgstr "(med mindre du angiver nøglen med fingeraftryk)\n"
1620
1621 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1622 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand uden »--yes«\n"
1623
1624 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1625 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? (j/N) "
1626
1627 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1628 msgstr "Dette er en hemmelig nøgle! - Slet? (j/N) "
1629
1630 #, fuzzy, c-format
1631 #| msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
1632 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1633 msgstr "sletning af certifikat »%s« mislykkedes: %s\n"
1634
1635 msgid "key"
1636 msgstr ""
1637
1638 #, fuzzy
1639 #| msgid "Pubkey: "
1640 msgid "subkey"
1641 msgstr "Pubkey: "
1642
1643 #, c-format
1644 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1645 msgstr "sletning af nøgleblok mislykkedes: %s\n"
1646
1647 msgid "ownertrust information cleared\n"
1648 msgstr "information om ejertroværdighed ryddet\n"
1649
1650 #, c-format
1651 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1652 msgstr "der er en hemmelig nøgle for offentlig nøgle »%s«!\n"
1653
1654 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1655 msgstr "brug tilvalget »--delete-secret-keys« for at slette den først.\n"
1656
1657 #, c-format
1658 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1659 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
1660
1661 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1662 msgstr "kan ikke bruge en symmetrisk ESK-pakke på grund af S2K-tilstanden\n"
1663
1664 #, c-format
1665 msgid "using cipher %s\n"
1666 msgstr "bruger chiffer %s\n"
1667
1668 #, fuzzy, c-format
1669 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1670 msgid "'%s' already compressed\n"
1671 msgstr "»%s« allerede komprimeret\n"
1672
1673 #, fuzzy, c-format
1674 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1675 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1676 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en tom fil\n"
1677
1678 #, fuzzy, c-format
1679 #| msgid "reading from `%s'\n"
1680 msgid "reading from '%s'\n"
1681 msgstr "læser fra »%s«\n"
1682
1683 #, c-format
1684 msgid ""
1685 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1686 msgstr ""
1687 "ADVARSEL: Tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens "
1688 "præferencer\n"
1689
1690 #, c-format
1691 msgid ""
1692 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1693 "preferences\n"
1694 msgstr ""
1695 "ADVARSEL: Tvang for komprimeringsalgoritme %s (%d) overtræder modtagerens "
1696 "præferencer\n"
1697
1698 #, c-format
1699 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1700 msgstr ""
1701 "tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens præferencer\n"
1702
1703 #, c-format
1704 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1705 msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
1706
1707 #, c-format
1708 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1709 msgstr "%s/%s krypteret for: »%s«\n"
1710
1711 #, c-format
1712 msgid "%s encrypted data\n"
1713 msgstr "%s krypterede data\n"
1714
1715 #, c-format
1716 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1717 msgstr "krypteret med ukendt algoritme %d\n"
1718
1719 msgid ""
1720 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1721 msgstr ""
1722 "ADVARSEL: Besked blev krypteret med en svag nøgle i den symmetriske "
1723 "chiffer.\n"
1724
1725 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1726 msgstr "problem ved håndtering af krypteret pakke\n"
1727
1728 msgid "no remote program execution supported\n"
1729 msgstr "kørsel via eksternt program er ikke understøttet\n"
1730
1731 msgid ""
1732 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1733 msgstr ""
1734 "kald fra eksterne programmer er deaktiveret på grund af usikre rettigheder "
1735 "for indstillingsfil\n"
1736
1737 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1738 msgstr ""
1739 "denne platform kræver midlertidige filer når der kaldes eksterne programmer\n"
1740
1741 #, fuzzy, c-format
1742 #| msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1743 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1744 msgstr "kan ikke køre program »%s«: %s\n"
1745
1746 #, fuzzy, c-format
1747 #| msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1748 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1749 msgstr "kan ikke køre skal »%s«: %s\n"
1750
1751 #, c-format
1752 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1753 msgstr "systemfejl under kald af eksternt program: %s\n"
1754
1755 msgid "unnatural exit of external program\n"
1756 msgstr "unaturlig afslutning på eksternt program\n"
1757
1758 msgid "unable to execute external program\n"
1759 msgstr "kan ikke køre eksternt program\n"
1760
1761 #, c-format
1762 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1763 msgstr "kan ikke læse svar fra eksternt program: %s\n"
1764
1765 #, fuzzy, c-format
1766 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1767 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1768 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig fil (%s) »%s«: %s\n"
1769
1770 #, fuzzy, c-format
1771 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1772 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1773 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig mappe »%s«: %s\n"
1774
1775 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1776 msgstr "eksportunderskrifter som er markeret som kun lokale"
1777
1778 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1779 msgstr "bruger-id'er for eksportattributter (normalt billed-id'er)"
1780
1781 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1782 msgstr "tilbagekaldsnøgler for eksport markeret som »sensitive«"
1783
1784 msgid "remove unusable parts from key during export"
1785 msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
1786
1787 msgid "remove as much as possible from key during export"
1788 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
1789
1790 #, fuzzy
1791 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1792 msgid " - skipped"
1793 msgstr "%s: udelod: %s\n"
1794
1795 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1796 msgstr "eksport af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
1797
1798 #, c-format
1799 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1800 msgstr "nøgle %s: nøgle i PGP 2.x-stil - udeladt\n"
1801
1802 #, c-format
1803 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1804 msgstr "nøgle %s: nøglemateriale på kort - udeladt\n"
1805
1806 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1807 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1808
1809 #, fuzzy, c-format
1810 #| msgid "error creating `%s': %s\n"
1811 msgid "error creating '%s': %s\n"
1812 msgstr "fejl ved oprettelse af »%s«: %s\n"
1813
1814 msgid "[User ID not found]"
1815 msgstr "[Bruger-id blev ikke fundet]"
1816
1817 #, fuzzy, c-format
1818 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1819 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1820 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1821
1822 #, c-format
1823 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1824 msgstr ""
1825
1826 #, fuzzy, c-format
1827 #| msgid "error closing %s: %s\n"
1828 msgid "error looking up: %s\n"
1829 msgstr "fejl ved lukning af %s: %s\n"
1830
1831 #, fuzzy, c-format
1832 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1833 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1834 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
1835
1836 #, fuzzy, c-format
1837 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1838 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1839 msgstr "hentede automatisk »%s« via %s\n"
1840
1841 #, fuzzy, c-format
1842 #| msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1843 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1844 msgstr "fejl ved indhentelse af »%s« via %s: %s\n"
1845
1846 msgid "No fingerprint"
1847 msgstr "Ingen fingeraftryk"
1848
1849 #, c-format
1850 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1851 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1852
1853 #, fuzzy, c-format
1854 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1855 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1856 msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
1857
1858 #, fuzzy, c-format
1859 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1860 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1861 msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
1862
1863 #, c-format
1864 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1865 msgstr ""
1866
1867 #, c-format
1868 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1869 msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1870
1871 #, c-format
1872 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1873 msgstr "bruger undernøgle %s i stedet for primær nøgle %s\n"
1874
1875 msgid "make a signature"
1876 msgstr "opret en underskrift"
1877
1878 msgid "make a clear text signature"
1879 msgstr "opret en underskrift i klartekst"
1880
1881 msgid "make a detached signature"
1882 msgstr "opret en separat underskrift"
1883
1884 msgid "encrypt data"
1885 msgstr "krypter data"
1886
1887 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1888 msgstr "krypter kun med symmetrisk chiffer"
1889
1890 msgid "decrypt data (default)"
1891 msgstr "afkrypter data (standard)"
1892
1893 msgid "verify a signature"
1894 msgstr "godkend en underskrift"
1895
1896 msgid "list keys"
1897 msgstr "vis nøgler"
1898
1899 msgid "list keys and signatures"
1900 msgstr "vis nøgler og underskrifter"
1901
1902 msgid "list and check key signatures"
1903 msgstr "vis og kontroller nøgleunderskrifter"
1904
1905 msgid "list keys and fingerprints"
1906 msgstr "vis nøgler og fingeraftryk"
1907
1908 msgid "list secret keys"
1909 msgstr "vis hemmelige nøgler"
1910
1911 msgid "generate a new key pair"
1912 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1913
1914 #, fuzzy
1915 #| msgid "generate a new key pair"
1916 msgid "quickly generate a new key pair"
1917 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1918
1919 #, fuzzy
1920 #| msgid "generate a new key pair"
1921 msgid "quickly add a new user-id"
1922 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1923
1924 msgid "full featured key pair generation"
1925 msgstr ""
1926
1927 msgid "generate a revocation certificate"
1928 msgstr "opret et tilbagekaldscertifikat"
1929
1930 msgid "remove keys from the public keyring"
1931 msgstr "fjern nøgler fra den offentlige nøglering"
1932
1933 msgid "remove keys from the secret keyring"
1934 msgstr "fjern nøgler fra den hemmelige nøglering"
1935
1936 #, fuzzy
1937 #| msgid "sign a key"
1938 msgid "quickly sign a key"
1939 msgstr "underskriv en nøgle"
1940
1941 #, fuzzy
1942 #| msgid "sign a key locally"
1943 msgid "quickly sign a key locally"
1944 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
1945
1946 msgid "sign a key"
1947 msgstr "underskriv en nøgle"
1948
1949 msgid "sign a key locally"
1950 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
1951
1952 msgid "sign or edit a key"
1953 msgstr "underskriv eller rediger en nøgle"
1954
1955 msgid "change a passphrase"
1956 msgstr "ændr en adgangsfrase"
1957
1958 msgid "export keys"
1959 msgstr "eksporter nøgler"
1960
1961 msgid "export keys to a key server"
1962 msgstr "eksporter nøgler til en nøgletjener"
1963
1964 msgid "import keys from a key server"
1965 msgstr "importer nøgler fra en nøgleserver"
1966
1967 msgid "search for keys on a key server"
1968 msgstr "søg efter nøgler på en nøgleserver"
1969
1970 msgid "update all keys from a keyserver"
1971 msgstr "opdater alle nøgler fra en nøgleserver"
1972
1973 msgid "import/merge keys"
1974 msgstr "importer/sammenføj nøgler"
1975
1976 msgid "print the card status"
1977 msgstr "udskriv kortstatus"
1978
1979 msgid "change data on a card"
1980 msgstr "ændr data på et kort"
1981
1982 msgid "change a card's PIN"
1983 msgstr "ændr et korts PIN"
1984
1985 msgid "update the trust database"
1986 msgstr "opdater troværdighedsdatabasen"
1987
1988 msgid "print message digests"
1989 msgstr "vis beskedsammendrag"
1990
1991 msgid "run in server mode"
1992 msgstr "kør i servertilstand"
1993
1994 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
1995 msgstr ""
1996
1997 msgid "create ascii armored output"
1998 msgstr "opret ascii-pansrede uddata"
1999
2000 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2001 msgstr "|USER-ID|krypter for BRUGER-ID"
2002
2003 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2004 msgstr "|USER-ID|brug BRUGER-ID til at underskrive eller afkryptere"
2005
2006 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2007 msgstr "|N|sæt komprimeringsniveauet til N (0 deaktiverer)"
2008
2009 msgid "use canonical text mode"
2010 msgstr "brug kanonisk teksttilstand"
2011
2012 msgid "|FILE|write output to FILE"
2013 msgstr "|FILE|skriv resultat til FIL"
2014
2015 msgid "do not make any changes"
2016 msgstr "lav ingen ændringer"
2017
2018 msgid "prompt before overwriting"
2019 msgstr "spørg før overskrivning"
2020
2021 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2022 msgstr "brug streng OpenPGP-opførsel"
2023
2024 msgid ""
2025 "@\n"
2026 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2027 msgstr ""
2028 "@\n"
2029 "(Se manualsiden for en fuldstændig liste over alle kommandoer og tilvalg)\n"
2030
2031 msgid ""
2032 "@\n"
2033 "Examples:\n"
2034 "\n"
2035 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2036 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2037 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2038 " --list-keys [names]        show keys\n"
2039 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2040 msgstr ""
2041 "@\n"
2042 "Eksempler:\n"
2043 "\n"
2044 " -se -r Mikael [fil]        underskriv og krypter for bruger Mikael\n"
2045 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstunderskrift\n"
2046 " --detach-sign [fil]        lav en separat underskrift\n"
2047 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
2048 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
2049
2050 #, fuzzy
2051 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2052 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
2053 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
2054
2055 # Skal alt dette oversættes eller er det tilvalgene?
2056 #, fuzzy
2057 #| msgid ""
2058 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2059 #| "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2060 #| "Default operation depends on the input data\n"
2061 msgid ""
2062 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2063 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2064 "Default operation depends on the input data\n"
2065 msgstr ""
2066 "Syntaks: gpg [tilvalg] [filer]\n"
2067 "Sign, check, encrypt eller decrypt\n"
2068 "standardhandling afhænger af inddata\n"
2069
2070 msgid ""
2071 "\n"
2072 "Supported algorithms:\n"
2073 msgstr ""
2074 "\n"
2075 "Understøttede algoritmer:\n"
2076
2077 msgid "Pubkey: "
2078 msgstr "Pubkey: "
2079
2080 msgid "Cipher: "
2081 msgstr "Chiffer: "
2082
2083 msgid "Hash: "
2084 msgstr "Hash: "
2085
2086 msgid "Compression: "
2087 msgstr "Komprimering: "
2088
2089 #, fuzzy, c-format
2090 #| msgid "usage: gpgsm [options] "
2091 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2092 msgstr "brug: gpgsm [tilvalg] "
2093
2094 msgid "conflicting commands\n"
2095 msgstr "kommandoer er i konflikt\n"
2096
2097 #, fuzzy, c-format
2098 #| msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2099 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2100 msgstr "ingen = tegn fundet i gruppedefinition »%s«\n"
2101
2102 #, fuzzy, c-format
2103 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2104 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2105 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab af hjemmemappe »%s«\n"
2106
2107 #, fuzzy, c-format
2108 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2109 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2110 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
2111
2112 #, fuzzy, c-format
2113 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2114 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2115 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på udvidelse »%s«\n"
2116
2117 #, fuzzy, c-format
2118 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2119 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2120 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
2121
2122 #, fuzzy, c-format
2123 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2124 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2125 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
2126
2127 #, fuzzy, c-format
2128 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2129 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2130 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på udvidelse »%s«\n"
2131
2132 #, fuzzy, c-format
2133 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2134 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2135 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på hjemmemappe »%s«\n"
2136
2137 #, fuzzy, c-format
2138 #| msgid ""
2139 #| "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2140 msgid ""
2141 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2142 msgstr ""
2143 "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
2144
2145 #, fuzzy, c-format
2146 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2147 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2148 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på udvidelse »%s«\n"
2149
2150 #, fuzzy, c-format
2151 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2152 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2153 msgstr "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
2154
2155 #, fuzzy, c-format
2156 #| msgid ""
2157 #| "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `"
2158 #| "%s'\n"
2159 msgid ""
2160 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2161 msgstr ""
2162 "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
2163
2164 #, fuzzy, c-format
2165 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2166 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2167 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mapperettigheder på udvidelse »%s«\n"
2168
2169 #, fuzzy, c-format
2170 #| msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2171 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2172 msgstr "ukendt konfigurationspunkt »%s«\n"
2173
2174 msgid "display photo IDs during key listings"
2175 msgstr "vis billed-id'er under nøglevisninger"
2176
2177 #, fuzzy
2178 #| msgid "show user ID validity during key listings"
2179 msgid "show key usage information during key listings"
2180 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
2181
2182 msgid "show policy URLs during signature listings"
2183 msgstr "vil politikadresser under underskriftvisninger"
2184
2185 msgid "show all notations during signature listings"
2186 msgstr "vis alle notationer under underskriftvisninger"
2187
2188 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2189 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftvisninger"
2190
2191 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2192 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftvisninger"
2193
2194 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2195 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftvisninger"
2196
2197 msgid "show user ID validity during key listings"
2198 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
2199
2200 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2201 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i nøglevisninger"
2202
2203 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2204 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne undernøgler i nøglevisninger"
2205
2206 msgid "show the keyring name in key listings"
2207 msgstr "vis nøgleringsnavnet i nøglevisninger"
2208
2209 msgid "show expiration dates during signature listings"
2210 msgstr "vis udløbsdatoer under underskriftvisninger"
2211
2212 #, fuzzy
2213 #| msgid "Available keys:\n"
2214 msgid "available TOFU policies:\n"
2215 msgstr "Tilgængelige nøgler:\n"
2216
2217 #, fuzzy, c-format
2218 #| msgid "unknown option `%s'\n"
2219 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2220 msgstr "ukendt tilvalg »%s«\n"
2221
2222 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2223 msgstr ""
2224
2225 #, fuzzy, c-format
2226 #| msgid "unknown command `%s'\n"
2227 msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
2228 msgstr "ukendt kommando »%s«\n"
2229
2230 #, fuzzy, c-format
2231 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2232 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2233 msgstr "BEMÆRK: Gammel standardfil for tilvalg »%s« blev ignoreret\n"
2234
2235 #, c-format
2236 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2237 msgstr "libgcrypt er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
2238
2239 #, fuzzy, c-format
2240 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2241 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2242 msgstr "BEMÆRK: %s er ikke til normal brug!\n"
2243
2244 #, fuzzy, c-format
2245 #| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2246 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2247 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
2248
2249 #, fuzzy, c-format
2250 #| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
2251 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2252 msgstr "ugyldig landekode i »%s«, linje %d\n"
2253
2254 #, fuzzy, c-format
2255 #| msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2256 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2257 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
2258
2259 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2260 msgstr "kunne ikke fortolke nøgleserveradresse\n"
2261
2262 #, c-format
2263 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2264 msgstr "%s:%d: ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
2265
2266 msgid "invalid keyserver options\n"
2267 msgstr "ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
2268
2269 #, c-format
2270 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2271 msgstr "%s:%d: ugyldige importindstillinger\n"
2272
2273 msgid "invalid import options\n"
2274 msgstr "ugyldige importindstillinger\n"
2275
2276 #, c-format
2277 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2278 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportindstillinger\n"
2279
2280 msgid "invalid export options\n"
2281 msgstr "ugyldige eksportindstillinger\n"
2282
2283 #, c-format
2284 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2285 msgstr "%s:%d: ugyldige listeindstillinger\n"
2286
2287 msgid "invalid list options\n"
2288 msgstr "ugyldige listeindstillinger\n"
2289
2290 msgid "display photo IDs during signature verification"
2291 msgstr "vis billed-id'er under underskriftverificering"
2292
2293 msgid "show policy URLs during signature verification"
2294 msgstr "vis politikadresser under underskriftverificering"
2295
2296 msgid "show all notations during signature verification"
2297 msgstr "vis alle notationer under underskriftverificering"
2298
2299 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2300 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftverificering"
2301
2302 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2303 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftverificering"
2304
2305 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2306 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftverificering"
2307
2308 msgid "show user ID validity during signature verification"
2309 msgstr "vis bruger-id-validitet under underskriftverificering"
2310
2311 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2312 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i underskriftverificering"
2313
2314 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2315 msgstr "vis kun den primære bruger-id i underskriftverificering"
2316
2317 msgid "validate signatures with PKA data"
2318 msgstr "valider underskrifter med PKA-data"
2319
2320 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2321 msgstr "hæv troværdigheden for underskrifter med gyldige PKA-data"
2322
2323 #, c-format
2324 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2325 msgstr "%s:%d: ugyldige verificeringsindstillinger\n"
2326
2327 msgid "invalid verify options\n"
2328 msgstr "ugyldige verificeringsindstillinger\n"
2329
2330 #, c-format
2331 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2332 msgstr "kunne ikke angive kørselssti til %s\n"
2333
2334 #, c-format
2335 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2336 msgstr "%s:%d: ugyldig liste for auto-key-locate\n"
2337
2338 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2339 msgstr "ugyldig liste for auto-key-locate\n"
2340
2341 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2342 msgstr "ADVARSEL: program kan oprette en kernefil!\n"
2343
2344 #, c-format
2345 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2346 msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
2347
2348 #, c-format
2349 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2350 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
2351
2352 #, c-format
2353 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2354 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2355
2356 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2357 msgstr "ADVARSEL: kører med forfalsket systemtid: "
2358
2359 #, c-format
2360 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2361 msgstr "vil ikke køre med usikker hukommelse på grund af %s\n"
2362
2363 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2364 msgstr "valgt chifferalgoritme er ugyldig\n"
2365
2366 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2367 msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
2368
2369 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2370 msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
2371
2372 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2373 msgstr "valgt algoritme for certifikationssammendrag er ugyldig\n"
2374
2375 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2376 msgstr "completes-needed skal være større end 0\n"
2377
2378 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2379 msgstr "marginals-needed skal være større end 1\n"
2380
2381 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2382 msgstr "max-cert-depth skal være i intervallet fra 1 til 255\n"
2383
2384 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2385 msgstr "ugyldigt default-cert-level; skal være 0, 1, 2 eller 3\n"
2386
2387 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2388 msgstr "ugyldigt min-cert-level; skal være 1, 2 eller 3\n"
2389
2390 #, fuzzy
2391 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2392 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2393 msgstr "BEMÆRK: simpel S2K-tilstand (0) frarådes på det skarpeste\n"
2394
2395 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2396 msgstr "ugyldig S2K-tilstand; skal være 0, 1 eller 3\n"
2397
2398 msgid "invalid default preferences\n"
2399 msgstr "ugyldige standardpræferencer\n"
2400
2401 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2402 msgstr "ugyldige præferencer for personlig chiffer\n"
2403
2404 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2405 msgstr "ugyldige præferencer for personlig sammendrag\n"
2406
2407 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2408 msgstr "ugyldige præferencer for personlig komprimering\n"
2409
2410 #, c-format
2411 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2412 msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
2413
2414 #, fuzzy, c-format
2415 #| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2416 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2417 msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2418
2419 #, fuzzy, c-format
2420 #| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2421 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2422 msgstr "du må ikke bruge sammendragsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2423
2424 #, fuzzy, c-format
2425 #| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2426 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2427 msgstr "du må ikke bruge komprimeringsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2428
2429 #, c-format
2430 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2431 msgstr "kunne ikke initialisere TrustDB: %s\n"
2432
2433 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2434 msgstr ""
2435 "ADVARSEL: modtagere (-r) angivet uden brug af offentlig nøglekryptering\n"
2436
2437 msgid "--store [filename]"
2438 msgstr "--store [filnavn]"
2439
2440 msgid "--symmetric [filename]"
2441 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2442
2443 #, fuzzy, c-format
2444 #| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2445 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2446 msgstr "symmetrisk kryptering af »%s« mislykkedes: %s\n"
2447
2448 msgid "--encrypt [filename]"
2449 msgstr "--encrypt [filnavn]"
2450
2451 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2452 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
2453
2454 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2455 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2456
2457 #, c-format
2458 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2459 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt i tilstanden %s\n"
2460
2461 msgid "--sign [filename]"
2462 msgstr "--sign [filnavn]"
2463
2464 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2465 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2466
2467 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2468 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
2469
2470 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2471 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2472
2473 #, c-format
2474 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2475 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt i tilstanden %s\n"
2476
2477 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2478 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
2479
2480 msgid "--clearsign [filename]"
2481 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2482
2483 msgid "--decrypt [filename]"
2484 msgstr "--decrypt [filnavn]"
2485
2486 msgid "--sign-key user-id"
2487 msgstr "--sign-key bruger-id"
2488
2489 msgid "--lsign-key user-id"
2490 msgstr "--lsign-key bruger-id"
2491
2492 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2493 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
2494
2495 msgid "--passwd <user-id>"
2496 msgstr "--passwd <bruger-id>"
2497
2498 #, c-format
2499 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2500 msgstr "nøgleserver send mislykkedes: %s\n"
2501
2502 #, c-format
2503 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2504 msgstr "nøgleserver modtag mislykkedes: %s\n"
2505
2506 #, c-format
2507 msgid "key export failed: %s\n"
2508 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
2509
2510 #, fuzzy, c-format
2511 #| msgid "key export failed: %s\n"
2512 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2513 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
2514
2515 #, c-format
2516 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2517 msgstr "nøgleserver søg mislykkedes: %s\n"
2518
2519 #, c-format
2520 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2521 msgstr "nøgleserver opdater mislykkedes: %s\n"
2522
2523 #, c-format
2524 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2525 msgstr "fjernelse af panser mislykkedes: %s\n"
2526
2527 #, c-format
2528 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2529 msgstr "påklædning af panser mislykkedes: %s\n"
2530
2531 #, fuzzy, c-format
2532 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2533 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2534 msgstr "ugyldig hash-algoritme »%s«\n"
2535
2536 #, fuzzy, c-format
2537 #| msgid "error storing certificate: %s\n"
2538 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2539 msgstr "fejl ved lagring af certifikat: %s\n"
2540
2541 #, c-format
2542 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2543 msgstr ""
2544
2545 msgid "[filename]"
2546 msgstr "[filnavn]"
2547
2548 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2549 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
2550
2551 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2552 msgstr "den angivne adresse for certifikatpolitik er ugyldig\n"
2553
2554 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2555 msgstr "den angivne adresse for underskriftpolitik er ugyldig\n"
2556
2557 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2558 msgstr "den angivne adresse for foretrukken nøgleserver er ugyldig\n"
2559
2560 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2561 msgstr "|FILE|tag nøglerne fra nøgleringsFILEN"
2562
2563 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2564 msgstr "giv kun tidsstempelkonflikter en advarsel"
2565
2566 msgid "|FD|write status info to this FD"
2567 msgstr "|FD|skriv statusinformation til denne FD"
2568
2569 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2570 msgstr "Brug: gpgv [tilvalg] [filer] (-h for hjælp)"
2571
2572 msgid ""
2573 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2574 "Check signatures against known trusted keys\n"
2575 msgstr ""
2576 "Syntaks: gpgv [tilvalg] [filer]\n"
2577 "Kontroller underskrifter mod kendte troværdige nøgler\n"
2578
2579 msgid "No help available"
2580 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
2581
2582 #, fuzzy, c-format
2583 #| msgid "No help available for `%s'"
2584 msgid "No help available for '%s'"
2585 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«"
2586
2587 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2588 msgstr "importer underskrifter som er markeret som local-only"
2589
2590 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2591 msgstr "reparer skade fra pks-nøgleserveren under import"
2592
2593 #, fuzzy
2594 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2595 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2596 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
2597
2598 msgid "do not update the trustdb after import"
2599 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
2600
2601 msgid "only accept updates to existing keys"
2602 msgstr "accepter kun opdateringer til eksisterende nøgler"
2603
2604 msgid "remove unusable parts from key after import"
2605 msgstr "fjern ubrugelige dele fra nøgle efter import"
2606
2607 msgid "remove as much as possible from key after import"
2608 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøgle efter import"
2609
2610 #, c-format
2611 msgid "skipping block of type %d\n"
2612 msgstr "     udelader bloktype %d\n"
2613
2614 #, c-format
2615 msgid "%lu keys processed so far\n"
2616 msgstr "     %lu-nøgler behandlet\n"
2617
2618 #, c-format
2619 msgid "Total number processed: %lu\n"
2620 msgstr " Totalt antal behandl.: %lu\n"
2621
2622 #, fuzzy, c-format
2623 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2624 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2625 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
2626
2627 #, c-format
2628 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2629 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
2630
2631 #, c-format
2632 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2633 msgstr "      w/o bruger-id'er: %lu\n"
2634
2635 #, c-format
2636 msgid "              imported: %lu"
2637 msgstr "           importerede: %lu"
2638
2639 #, c-format
2640 msgid "             unchanged: %lu\n"
2641 msgstr "              uændrede: %lu\n"
2642
2643 #, c-format
2644 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2645 msgstr "       nye bruger-id'er: %lu\n"
2646
2647 #, c-format
2648 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2649 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2650
2651 #, c-format
2652 msgid "        new signatures: %lu\n"
2653 msgstr "     nye underskrifter: %lu\n"
2654
2655 #, c-format
2656 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2657 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2658
2659 #, c-format
2660 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2661 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2662
2663 #, c-format
2664 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2665 msgstr " hemmel. nøgler import: %lu\n"
2666
2667 #, c-format
2668 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2669 msgstr "hemmel. nøgler uændret: %lu\n"
2670
2671 #, c-format
2672 msgid "          not imported: %lu\n"
2673 msgstr "      ikke importerede: %lu\n"
2674
2675 #, c-format
2676 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2677 msgstr "  underskrifter ryddet: %lu\n"
2678
2679 #, c-format
2680 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2681 msgstr "   bruger-id'er ryddet: %lu\n"
2682
2683 #, c-format
2684 msgid ""
2685 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2686 "algorithms on these user IDs:\n"
2687 msgstr ""
2688 "ADVARSEL: nøgle %s indeholder præferencer for utilgængelige\n"
2689 "algoritmer på disse bruger-id'er:\n"
2690
2691 #, c-format
2692 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2693 msgstr "        »%s«: præference for chifferalgoritme %s\n"
2694
2695 #, c-format
2696 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2697 msgstr "        »%s«: præference for sammendragsalgortime %s\n"
2698
2699 #, c-format
2700 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2701 msgstr "        »%s«: præference for komprimeringsalgortime %s\n"
2702
2703 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2704 msgstr "det anbefales på det stærkeste, at du opdaterer dine præferencer og\n"
2705
2706 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2707 msgstr ""
2708 "gendistribuerer denne nøgle for at undgå potentielle problemer med rod i\n"
2709 "algoritmen\n"
2710
2711 #, c-format
2712 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2713 msgstr "du kan opdatere dine præferencer med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2714
2715 #, c-format
2716 msgid "key %s: no user ID\n"
2717 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id\n"
2718
2719 #, fuzzy, c-format
2720 #| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
2721 msgid "key %s: %s\n"
2722 msgstr "udelod »%s«: %s\n"
2723
2724 msgid "rejected by import screener"
2725 msgstr ""
2726
2727 #, c-format
2728 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2729 msgstr "nøgle %s: korruption af PKS-undernøgle er repareret!\n"
2730
2731 #, c-format
2732 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2733 msgstr "nøgle %s: accepteret ikke egenunderskrevet bruger-id »%s«\n"
2734
2735 #, c-format
2736 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2737 msgstr "nøgle %s: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2738
2739 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2740 msgstr "dette kan skyldes en manglende egenunderskrift\n"
2741
2742 #, c-format
2743 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2744 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle blev ikke fundet: %s\n"
2745
2746 #, c-format
2747 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2748 msgstr "nøgle %s: ny nøgle - udeladt\n"
2749
2750 #, c-format
2751 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2752 msgstr "ingen skrivbar nøglering fundet: %s\n"
2753
2754 #, fuzzy, c-format
2755 #| msgid "writing to `%s'\n"
2756 msgid "writing to '%s'\n"
2757 msgstr "skriver til »%s«\n"
2758
2759 #, fuzzy, c-format
2760 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2761 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2762 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering »%s«: %s\n"
2763
2764 #, c-format
2765 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2766 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle »%s« importeret\n"
2767
2768 #, c-format
2769 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2770 msgstr "nøgle %s: stemmer ikke med vores kopi\n"
2771
2772 #, c-format
2773 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2774 msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2775
2776 #, c-format
2777 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2778 msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2779
2780 #, c-format
2781 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2782 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny bruger-id\n"
2783
2784 #, c-format
2785 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2786 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye bruger-id'er\n"
2787
2788 #, c-format
2789 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2790 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny underskrift\n"
2791
2792 #, c-format
2793 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2794 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye underskrifter\n"
2795
2796 #, c-format
2797 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2798 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny undernøgle\n"
2799
2800 #, c-format
2801 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2802 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye undernøgler\n"
2803
2804 #, c-format
2805 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2806 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrift renset\n"
2807
2808 #, c-format
2809 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2810 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrifter renset\n"
2811
2812 #, c-format
2813 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2814 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id renset\n"
2815
2816 #, c-format
2817 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2818 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id'er renset\n"
2819
2820 #, c-format
2821 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2822 msgstr "nøgle %s: »%s« ikke ændret\n"
2823
2824 #, c-format
2825 msgid "key %s: secret key imported\n"
2826 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle importeret\n"
2827
2828 #, fuzzy, c-format
2829 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2830 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2831 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede til stede\n"
2832
2833 #, fuzzy, c-format
2834 #| msgid "error sending %s command: %s\n"
2835 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2836 msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
2837
2838 #, fuzzy, c-format
2839 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
2840 msgid "secret key %s: %s\n"
2841 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
2842
2843 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2844 msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
2845
2846 #, c-format
2847 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2848 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle med ugyldig chiffer %d - udeladt\n"
2849
2850 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2851 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2852 #. actual private key data is stored on the card.  A
2853 #. single smartcard can have up to three private key
2854 #. data.  Importing private key stub is always
2855 #. skipped in 2.1, and it returns
2856 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2857 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2858 #. references to a card will be automatically
2859 #. created again.
2860 #, c-format
2861 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2862 msgstr ""
2863
2864 #, c-format
2865 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2866 msgstr ""
2867 "nøgle %s: ingen offentlig nøgle - kan ikke anvende tilbagekaldscertifikat\n"
2868
2869 #, c-format
2870 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2871 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - afvist\n"
2872
2873 #, c-format
2874 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2875 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat importeret\n"
2876
2877 #, c-format
2878 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2879 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id for underskrift\n"
2880
2881 #, c-format
2882 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2883 msgstr ""
2884 "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme på bruger-id »%s«\n"
2885
2886 #, c-format
2887 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2888 msgstr "nøgle %s: ugyldig egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
2889
2890 #, c-format
2891 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2892 msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
2893
2894 #, c-format
2895 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2896 msgstr "nøgle %s: ugyldig direkte nøgleunderskrift\n"
2897
2898 #, c-format
2899 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2900 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøglebinding\n"
2901
2902 #, c-format
2903 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2904 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøglebinding\n"
2905
2906 #, c-format
2907 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2908 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøglebinding\n"
2909
2910 #, c-format
2911 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2912 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøgletilbagekald\n"
2913
2914 #, c-format
2915 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2916 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøgletilbagekald\n"
2917
2918 #, c-format
2919 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2920 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøgletilbagekald\n"
2921
2922 #, c-format
2923 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2924 msgstr "nøgle %s: udeladt bruger-id »%s«\n"
2925
2926 #, c-format
2927 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2928 msgstr "nøgle %s: udeladt undernøgle\n"
2929
2930 #, c-format
2931 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2932 msgstr ""
2933 "nøgle %s: underskrift der ikke kan eksporteres (klasse 0x%02X) - udeladt\n"
2934
2935 #, c-format
2936 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2937 msgstr "nøgle %s: tilbagekaldscertifikat på forkert sted - udeladt\n"
2938
2939 #, c-format
2940 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2941 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - udeladt\n"
2942
2943 #, c-format
2944 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2945 msgstr "nøgle %s: undernøgleunderskrift på forkert sted - udeladt\n"
2946
2947 #, c-format
2948 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2949 msgstr "nøgle %s: uventet underskriftklasse (0x%02X) - udeladt\n"
2950
2951 #, c-format
2952 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2953 msgstr "nøgle %s: duplikeret bruger-id detekteret - sammenføjet\n"
2954
2955 #, c-format
2956 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2957 msgstr "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: henter tilbagekaldsnøgle %s\n"
2958
2959 #, c-format
2960 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2961 msgstr ""
2962 "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: tilbagekaldsnøgle %s er ikke til "
2963 "stede.\n"
2964
2965 #, c-format
2966 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2967 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat tilføjet\n"
2968
2969 #, c-format
2970 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2971 msgstr "nøgle %s: direkte nøgleunderskrift tilføjet\n"
2972
2973 #, fuzzy, c-format
2974 #| msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
2975 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2976 msgstr "fejl ved oprettelse af nøgleboks »%s«: %s\n"
2977
2978 #, fuzzy, c-format
2979 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2980 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2981 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
2982
2983 #, fuzzy, c-format
2984 #| msgid "keybox `%s' created\n"
2985 msgid "keybox '%s' created\n"
2986 msgstr "nøgleboks »%s« oprettet\n"
2987
2988 #, fuzzy, c-format
2989 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2990 msgid "keyring '%s' created\n"
2991 msgstr "nøglering »%s« oprettet\n"
2992
2993 #, fuzzy, c-format
2994 #| msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2995 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2996 msgstr "nøgleblokressource »%s«: %s\n"
2997
2998 #, fuzzy, c-format
2999 #| msgid "error opening `%s': %s\n"
3000 msgid "error opening key DB: %s\n"
3001 msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
3002
3003 #, c-format
3004 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3005 msgstr "kunne ikke genbygge nøgleringsmellemlager: %s\n"
3006
3007 msgid "[revocation]"
3008 msgstr "[tilbagekald]"
3009
3010 msgid "[self-signature]"
3011 msgstr "[egenunderskrift]"
3012
3013 #, fuzzy, c-format
3014 #| msgid "%d bad signatures\n"
3015 msgid "%d bad signature\n"
3016 msgid_plural "%d bad signatures\n"
3017 msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
3018 msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
3019
3020 #, fuzzy, c-format
3021 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3022 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
3023 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3024 msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
3025 msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
3026
3027 #, fuzzy, c-format
3028 #| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3029 msgid "%d signature not checked due to an error\n"
3030 msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
3031 msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
3032 msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
3033
3034 #, fuzzy, c-format
3035 #| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3036 msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
3037 msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3038 msgstr[0] "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
3039 msgstr[1] "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
3040
3041 msgid ""
3042 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3043 "keys\n"
3044 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3045 "etc.)\n"
3046 msgstr ""
3047 "Beslut dig for hvor meget du stoler på at denne bruger korrekt verificerer "
3048 "andre brugers nøgler\n"
3049 "(ved at kigge på pas, kontrollere fingeraftryk fra andre kilder etc.)\n"
3050
3051 #, c-format
3052 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3053 msgstr "  %d = Marginal troværdighed\n"
3054
3055 #, c-format
3056 msgid "  %d = I trust fully\n"
3057 msgstr "  %d = Fuld troværdighed\n"
3058
3059 msgid ""
3060 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3061 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3062 "trust signatures on your behalf.\n"
3063 msgstr ""
3064 "Indtast venligst dybden på denne troværdighedsunderskrift.\n"
3065 "En dybde større end 1 giver nøglen du underskriver mulighed for\n"
3066 "at lavet troværdighedsunderskrifter på dine vegne.\n"
3067
3068 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3069 msgstr ""
3070 "Indtast venligst et domæne for at begrænse denne underskrift, eller retur "
3071 "for ingen.\n"
3072
3073 #, c-format
3074 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
3075 msgstr ""
3076
3077 #, c-format
3078 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3079 msgstr "Bruger-id »%s« er tilbagekaldt."
3080
3081 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3082 msgstr "Er du sikker på, at du stadig vil underskrive (j/N) "
3083
3084 msgid "  Unable to sign.\n"
3085 msgstr "  Kunne ikke underskrive.\n"
3086
3087 #, c-format
3088 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3089 msgstr "Bruger-id »%s« er udløbet."
3090
3091 #, c-format
3092 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3093 msgstr "Bruger-id »%s« er ikke egenunderskrevet."
3094
3095 #, c-format
3096 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3097 msgstr "Bruger-id »%s« kan underskrives.  "
3098
3099 msgid "Sign it? (y/N) "
3100 msgstr "Underskriv? (j/N) "
3101
3102 #, c-format
3103 msgid ""
3104 "The self-signature on \"%s\"\n"
3105 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3106 msgstr ""
3107 "Egenunderskriften på »%s«\n"
3108 "er en underskrift i PGP 2.x-stil.\n"
3109
3110 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3111 msgstr "Ønsker du at forfremme den til en OpenPGP-egenunderskrift? (j/N) "
3112
3113 #, c-format
3114 msgid ""
3115 "Your current signature on \"%s\"\n"
3116 "has expired.\n"
3117 msgstr ""
3118 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
3119 "er udløbet.\n"
3120
3121 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3122 msgstr ""
3123 "Ønsker du at udstede en ny underskrift for at erstatte den udløbne? (j/N) "
3124
3125 #, c-format
3126 msgid ""
3127 "Your current signature on \"%s\"\n"
3128 "is a local signature.\n"
3129 msgstr ""
3130 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
3131 "er en lokal underskrift.\n"
3132
3133 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3134 msgstr ""
3135 "Ønsker du at forfremme den til en fuld underskrift, der kan eksporteres (j/"
3136 "N) "
3137
3138 #, c-format
3139 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3140 msgstr "»%s« var allerede underskrevet lokalt af nøgle %s\n"
3141
3142 #, c-format
3143 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3144 msgstr "»%s« var allerede underskrevet af nøgle %s\n"
3145
3146 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3147 msgstr "Ønsker du at underskrive den igen alligevel? (j/N) "
3148
3149 #, c-format
3150 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3151 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
3152
3153 msgid "This key has expired!"
3154 msgstr "Denne nøgle er udløbet!"
3155
3156 #, c-format
3157 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3158 msgstr "Denne nøgle er ved at udløbe på %s.\n"
3159
3160 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3161 msgstr "Ønsker du at dine underskrifter skal udløbe på samme tidspunkt? (J/n) "
3162
3163 msgid ""
3164 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3165 "belongs\n"
3166 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3167 msgstr ""
3168 "Hvor omhyggeligt har du verificeret, at nøglen du er ved at underskrive "
3169 "rent\n"
3170 "faktisk tilhører personen navngivet ovenfor? Hvis du ikke kender svaret, så "
3171 "indtast »0«.\n"
3172
3173 #, c-format
3174 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3175 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
3176
3177 #, c-format
3178 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3179 msgstr "   (1) Jeg har ingen kontrol udført.%s\n"
3180
3181 #, c-format
3182 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3183 msgstr "   (2) Jeg har udført en overfladisk kontrol.%s\n"
3184
3185 #, c-format
3186 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3187 msgstr "   (3) Jeg har foretaget en meget omhyggelig kontrol.%s\n"
3188
3189 #, fuzzy
3190 #| msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3191 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3192 msgstr "Dit valg? (indtast »?« for yderligere information): "
3193
3194 #, c-format
3195 msgid ""
3196 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3197 "key \"%s\" (%s)\n"
3198 msgstr ""
3199 "Er du sikker på, at du ønsker at underskrive denne nøgle\n"
3200 "med din nøgle »%s« (%s)\n"
3201
3202 msgid "This will be a self-signature.\n"
3203 msgstr "Dette vil være en egenunderskrift.\n"
3204
3205 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3206 msgstr ""
3207 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markeret som ikke at kunne "
3208 "eksporteres.\n"
3209
3210 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3211 msgstr ""
3212 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markereret som ikke at kunne "
3213 "tilbagekaldes.\n"
3214
3215 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3216 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne eksporteres.\n"
3217
3218 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3219 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne tilbagekaldes.\n"
3220
3221 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3222 msgstr "Jeg har overhovedet ikke kontrolleret denne nøgle.\n"
3223
3224 msgid "I have checked this key casually.\n"
3225 msgstr "Jeg har overfladisk kontrolleret denne nøgle.\n"
3226
3227 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3228 msgstr "Jeg har omhyggeligt kontrolleret denne nøgle.\n"
3229
3230 msgid "Really sign? (y/N) "
3231 msgstr "Underskriv? (j/N) "
3232
3233 #, c-format
3234 msgid "signing failed: %s\n"
3235 msgstr "underskrift mislykkedes: %s\n"
3236
3237 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3238 msgstr ""
3239 "Nøgle har kun stump eller ikkekort nøgleposter - ingen adgangsfrase at "
3240 "ændre.\n"
3241
3242 #, fuzzy, c-format
3243 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3244 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3245 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
3246
3247 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3248 msgstr "flytter en nøgleunderskrift til det korrekte sted\n"
3249
3250 msgid "save and quit"
3251 msgstr "gem og afslut"
3252
3253 msgid "show key fingerprint"
3254 msgstr "vis nøglefingeraftryk"
3255
3256 # key grip
3257 # chiefly  ( US ) See also grip the person in charge of moving and setting up camera
3258 # tracks and scenery in a film or television studio
3259 #, fuzzy
3260 #| msgid "Enter the keygrip: "
3261 msgid "show the keygrip"
3262 msgstr "Indtst nøglegrebet: "
3263
3264 msgid "list key and user IDs"
3265 msgstr "vis nøgle og bruger-id'er"
3266
3267 msgid "select user ID N"
3268 msgstr "vælg bruger-id N"
3269
3270 msgid "select subkey N"
3271 msgstr "vælg undernøgle N"
3272
3273 msgid "check signatures"
3274 msgstr "kontroller underskrifter"
3275
3276 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3277 msgstr ""
3278 "underskriv valgte bruger-id'er [* se nedenfor for relaterede kommandoer]"
3279
3280 msgid "sign selected user IDs locally"
3281 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er lokalt"
3282
3283 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3284 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er med en troværdighedsunderskrift"
3285
3286 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3287 msgstr "underskriv bruger-id'er md en underskrift der ikke kan kaldes tilbage"
3288
3289 msgid "add a user ID"
3290 msgstr "tilføj bruger-id"
3291
3292 msgid "add a photo ID"
3293 msgstr "tilføj billed-id"
3294
3295 msgid "delete selected user IDs"
3296 msgstr "slet valgte bruger-id'er"
3297
3298 msgid "add a subkey"
3299 msgstr "tilføj en undernøgle"
3300
3301 msgid "add a key to a smartcard"
3302 msgstr "tilføj en nøgle til et smartkort"
3303
3304 msgid "move a key to a smartcard"
3305 msgstr "flyt en nøgle til et smartkort"
3306
3307 msgid "move a backup key to a smartcard"
3308 msgstr "flyt en sikkerhedskopinøgle til et smartkort"
3309
3310 msgid "delete selected subkeys"
3311 msgstr "slet valgte undernøgler"
3312
3313 msgid "add a revocation key"
3314 msgstr "tilføj en tilbagekaldsnøgle"
3315
3316 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3317 msgstr "slet underskrifter fra de valgte bruger-id'er"
3318
3319 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3320 msgstr "ændr udløbsdatoen for nøglen eller valgte undernøgler"
3321
3322 msgid "flag the selected user ID as primary"
3323 msgstr "marker den valgte bruger-id som primær"
3324
3325 msgid "list preferences (expert)"
3326 msgstr "vis præferencer (ekspert)"
3327
3328 msgid "list preferences (verbose)"
3329 msgstr "vis præferencer (uddybende)"
3330
3331 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3332 msgstr "angiv præferenceliste for de valgte bruger-id'er"
3333
3334 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3335 msgstr "angiv den foretrukne nøgleserveradresse for de valgte bruger-id'er"
3336
3337 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3338 msgstr "angiv en notation for de valgte bruger-id'er"
3339
3340 msgid "change the passphrase"
3341 msgstr "ændr adgangsfrasen"
3342
3343 msgid "change the ownertrust"
3344 msgstr "ændr ejertroværdigheden"
3345
3346 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3347 msgstr "tilbagekald underskrifter på de valgte bruger-id'er"
3348
3349 msgid "revoke selected user IDs"
3350 msgstr "tilbagekald valgte bruger-id'er"
3351
3352 msgid "revoke key or selected subkeys"
3353 msgstr "tilbagekald nøgle eller valgte undernøgler"
3354
3355 msgid "enable key"
3356 msgstr "aktiver nøgle"
3357
3358 msgid "disable key"
3359 msgstr "deaktiver nøgle"
3360
3361 msgid "show selected photo IDs"
3362 msgstr "vis valgte billed-id'er"
3363
3364 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3365 msgstr ""
3366 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern ubrugelige underskrifter fra nøgle"
3367
3368 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3369 msgstr ""
3370 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern alle underskrifter fra nøgle"
3371
3372 msgid "Secret key is available.\n"
3373 msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
3374
3375 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3376 msgstr "Har brug for den hemmelige nøgle for dette.\n"
3377
3378 #, fuzzy
3379 #| msgid ""
3380 #| "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3381 #| "(lsign),\n"
3382 #| "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable "
3383 #| "signatures\n"
3384 #| "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3385 msgid ""
3386 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3387 "(lsign),\n"
3388 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3389 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3390 msgstr ""
3391 "* Kommandoen »sign« kan have præfikset »l« for lokale underskrifter "
3392 "(lsign),\n"
3393 "  et »t« for troværdighedsunderskrifter (tsign), et »nr« for underskrifter\n"
3394 "  der ikke kan tilbagekaldes (nrsign), eller en kombination (ltsign, "
3395 "tnrsign\n"
3396 "  etc.).\n"
3397
3398 msgid "Key is revoked."
3399 msgstr "Nøglen er tilbagekaldt."
3400
3401 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3402 msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
3403
3404 #, fuzzy
3405 #| msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3406 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3407 msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
3408
3409 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3410 msgstr "Fif: Vælg bruger-id'erne at underskrive\n"
3411
3412 #, fuzzy, c-format
3413 #| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3414 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3415 msgstr "Ukendt underskrifttype »%s«\n"
3416
3417 #, c-format
3418 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3419 msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
3420
3421 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3422 msgstr "Du skal vælge mindst en bruger-id.\n"
3423
3424 #, c-format
3425 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3426 msgstr ""
3427
3428 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3429 msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
3430
3431 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3432 msgstr "Vil du virkelig fjerne alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3433
3434 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3435 msgstr "Vil du virkelig fjerne denne bruger-id? (j/N) "
3436
3437 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3438 #. moving the key and not about removing it.
3439 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3440 msgstr "Vil du virkelig flytte den primære nøgle? (j/N) "
3441
3442 msgid "You must select exactly one key.\n"
3443 msgstr "Du skal vælge præcis en nøgle.\n"
3444
3445 msgid "Command expects a filename argument\n"
3446 msgstr "Kommando forventer en filnavnsparameter\n"
3447
3448 #, fuzzy, c-format
3449 #| msgid "Can't open `%s': %s\n"
3450 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3451 msgstr "Kan ikke åbne »%s«: %s\n"
3452
3453 #, fuzzy, c-format
3454 #| msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3455 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3456 msgstr "Fejl ved læsning af sikkerhedskopinøgle fra »%s«: %s\n"
3457
3458 msgid "You must select at least one key.\n"
3459 msgstr "Du skal vælge mindst en nøgle.\n"
3460
3461 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3462 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
3463
3464 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3465 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøgle? (j/N) "
3466
3467 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3468 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3469
3470 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3471 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde dette bruger-id? (j/N) "
3472
3473 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3474 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde hele nøglen? (j/N) "
3475
3476 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3477 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde de valgte undernøgler? (j/N) "
3478
3479 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3480 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde denne undernøgle? (j/N) "
3481
3482 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3483 msgstr ""
3484 "Ejertroværdighed kan ikke indstilles, når der bruges en brugerleveret "
3485 "troværdighedsdatabase\n"
3486
3487 msgid "Set preference list to:\n"
3488 msgstr "Angiv præferenceliste til:\n"
3489
3490 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3491 msgstr "Opdater præferencerne for de valgte bruger-id'er (j/N) "
3492
3493 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3494 msgstr "Opdater præferencerne? (j/N) "
3495
3496 msgid "Save changes? (y/N) "
3497 msgstr "Gem ændringer? (j/N) "
3498
3499 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3500 msgstr "Afslut uden at gemme? (j/N) "
3501
3502 #, c-format
3503 msgid "update failed: %s\n"
3504 msgstr "opdatering mislykkedes: %s\n"
3505
3506 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3507 msgstr "Nøgle ikke ændret så ingen opdatering krævet.\n"
3508
3509 #, fuzzy, c-format
3510 #| msgid "invalid fingerprint"
3511 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3512 msgstr "ugyldig fingeraftryk"
3513
3514 #, fuzzy, c-format
3515 #| msgid "failed to get the fingerprint\n"
3516 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3517 msgstr "kunne ikke indhente fingeraftrykket\n"
3518
3519 #, fuzzy
3520 #| msgid "No such user ID.\n"
3521 msgid "No matching user IDs."
3522 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
3523
3524 #, fuzzy
3525 #| msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3526 msgid "Nothing to sign.\n"
3527 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
3528
3529 msgid "Digest: "
3530 msgstr "Sammendrag: "
3531
3532 msgid "Features: "
3533 msgstr "Funktioner: "
3534
3535 msgid "Keyserver no-modify"
3536 msgstr "Nøgleserver no-modify"
3537
3538 msgid "Preferred keyserver: "
3539 msgstr "Fortrukken nøgleserver: "
3540
3541 msgid "Notations: "
3542 msgstr "Notationer: "
3543
3544 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3545 msgstr "Der er ingen præferencer på en bruger-id i PGP 2.x-stil.\n"
3546
3547 #, c-format
3548 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3549 msgstr "Den følgende nøgle blev tilbagekaldt den %s af %s nøgle %s\n"
3550
3551 #, c-format
3552 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3553 msgstr "Denne nøgle er tilbagekaldt af %s nøgle %s"
3554
3555 msgid "(sensitive)"
3556 msgstr "(sensitiv)"
3557
3558 #, c-format
3559 msgid "created: %s"
3560 msgstr "oprettet: %s"
3561
3562 #, c-format
3563 msgid "revoked: %s"
3564 msgstr "tilbagekaldt: %s"
3565
3566 #, c-format
3567 msgid "expired: %s"
3568 msgstr "udløbet: %s"
3569
3570 #, c-format
3571 msgid "expires: %s"
3572 msgstr "udløber: %s"
3573
3574 #, c-format
3575 msgid "usage: %s"
3576 msgstr "brug: %s"
3577
3578 msgid "card-no: "
3579 msgstr "kortnr.: "
3580
3581 #, c-format
3582 msgid "trust: %s"
3583 msgstr "troværdighed: %s"
3584
3585 #, c-format
3586 msgid "validity: %s"
3587 msgstr "validitet: %s"
3588
3589 msgid "This key has been disabled"
3590 msgstr "Denne nøgle er blevet deaktiveret"
3591
3592 msgid ""
3593 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3594 "unless you restart the program.\n"
3595 msgstr ""
3596 "Bemærk venligst at den viste nøglevaliditet ikke nødvendigvis er\n"
3597 "korrekt med mindre du genstarter programmet.\n"
3598
3599 msgid "revoked"
3600 msgstr "tilbagekaldt"
3601
3602 msgid "expired"
3603 msgstr "udløbet"
3604
3605 msgid ""
3606 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3607 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3608 msgstr ""
3609 "ADVARSEL: Intet bruger-id er blevet markeret som primær. Denne kommando\n"
3610 "        kan medføre at et anden bruger-id bliver den formodede primære.\n"
3611
3612 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3613 msgstr ""
3614
3615 #, fuzzy
3616 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3617 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3618 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3619
3620 msgid ""
3621 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3622 "versions\n"
3623 "         of PGP to reject this key.\n"
3624 msgstr ""
3625 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP2-stil. Tilføjelse af et billed-id kan "
3626 "medføre at\n"
3627 "          nogle version af PGP afviser denne nøgle.\n"
3628
3629 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3630 msgstr "Er du sikker på, at du stadig ønsker at tilføje den? (j/N) "
3631
3632 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3633 msgstr "Du må ikke tilføje et billed-id til en nøgle i PGP2-stil.\n"
3634
3635 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3636 msgstr "Sådant et bruger-id findes allerede på denne nøgle!\n"
3637
3638 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3639 msgstr "Slet denne gode underskrift? (j/N/a)"
3640
3641 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3642 msgstr "Slet denne ugyldige underskrift? (j/N/a)"
3643
3644 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3645 msgstr "Slet denne ukendte underskrift? (j/n/a)"
3646
3647 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3648 msgstr "Virkelig slette denne egenunderskrift? (j/N)"
3649
3650 #, fuzzy, c-format
3651 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3652 msgid "Deleted %d signature.\n"
3653 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3654 msgstr[0] "Slettede %d underskrift.\n"
3655 msgstr[1] "Slettede %d underskrift.\n"
3656
3657 msgid "Nothing deleted.\n"
3658 msgstr "Intet slettet.\n"
3659
3660 msgid "invalid"
3661 msgstr "ugyldig"
3662
3663 #, c-format
3664 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3665 msgstr "Bruger-id »%s« komprimeret: %s\n"
3666
3667 #, fuzzy, c-format
3668 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3669 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3670 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3671 msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3672 msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3673
3674 #, c-format
3675 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3676 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede minimeret\n"
3677
3678 #, c-format
3679 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3680 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede ryddet\n"
3681
3682 msgid ""
3683 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3684 "cause\n"
3685 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3686 msgstr ""
3687 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP 2.x-stil. Tilføjelse af en dedikeret "
3688 "tilbagekalder\n"
3689 "          kan medføre at nogle versioner af PGP afviser denne nøgle.\n"
3690
3691 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3692 msgstr ""
3693 "Du må ikke tilføje en dedikeret tilbagekalder til en nøgle i PGP 2.x-stil.\n"
3694
3695 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3696 msgstr "Indtast bruger'id for den dedikerede tilbagekalder: "
3697
3698 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3699 msgstr "kan ikke udpege en nøgle i PGP 2.x-stil som dedikeret tilbagekalder\n"
3700
3701 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3702 msgstr "du kan ikke udpege en nøgle som dets egen dedikerede tilbagekalder\n"
3703
3704 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3705 msgstr "denne nøgle er allerede blevet dedikeret som en tilbagekalder\n"
3706
3707 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3708 msgstr ""
3709 "ADVARSEL: Udpegning af en nøgle som en dedikeret tilbagekalder kan ikke "
3710 "fortrydes!\n"
3711
3712 msgid ""
3713 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3714 msgstr ""
3715 "Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
3716 "tilbagekalder? (j/N) "
3717
3718 #, fuzzy
3719 #| msgid ""
3720 #| "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3721 msgid ""
3722 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3723 "N) "
3724 msgstr ""
3725 "Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
3726 "tilbagekalder? (j/N) "
3727
3728 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3729 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for en undernøgle.\n"
3730
3731 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3732 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for den primære nøgle.\n"
3733
3734 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3735 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3736
3737 #, c-format
3738 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3739 msgstr "underskriftsundernøgle %s er allerede krydscertificeret\n"
3740
3741 #, c-format
3742 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3743 msgstr ""
3744 "undernøgle %s underskriver ikke og skal derfor ikke være krydscertificeret\n"
3745
3746 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3747 msgstr "Vælg venligst præcis en bruger-id.\n"
3748
3749 #, c-format
3750 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3751 msgstr "udelader v3 egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
3752
3753 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3754 msgstr "Indtast din foretrukne nøglerserveradresse: "
3755
3756 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3757 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at erstatte den? (j/N) "
3758
3759 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3760 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at slette den? (j/N) "
3761
3762 msgid "Enter the notation: "
3763 msgstr "Indtast notationen: "
3764
3765 msgid "Proceed? (y/N) "
3766 msgstr "Fortsæt? (j/N) "
3767
3768 #, c-format
3769 msgid "No user ID with index %d\n"
3770 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3771
3772 #, c-format
3773 msgid "No user ID with hash %s\n"
3774 msgstr "Ingen bruger-id med hash %s\n"
3775
3776 #, fuzzy, c-format
3777 #| msgid "No subkey with index %d\n"
3778 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3779 msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
3780
3781 #, c-format
3782 msgid "No subkey with index %d\n"
3783 msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
3784
3785 #, c-format
3786 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3787 msgstr "bruger-id: »%s«\n"
3788
3789 #, c-format
3790 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3791 msgstr "underskrevet af din nøgle %s den %s%s%s\n"
3792
3793 msgid " (non-exportable)"
3794 msgstr " (kan ikke eksporteres)"
3795
3796 #, c-format
3797 msgid "This signature expired on %s.\n"
3798 msgstr "Denne underskrift udløb den %s.\n"
3799
3800 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3801 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at tilbagekalde den? (j/N) "
3802
3803 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3804 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne underskrift? (j/N) "
3805
3806 msgid "Not signed by you.\n"
3807 msgstr "Ikke underskrevet af dig.\n"
3808
3809 #, c-format
3810 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3811 msgstr "Du har underskrevet disse bruger-id'er på nøgle %s:\n"
3812
3813 msgid " (non-revocable)"
3814 msgstr " (kan ikke tilbagekaldes)"
3815
3816 #, c-format
3817 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3818 msgstr "tilbagekaldt af din nøgle %s på %s\n"
3819
3820 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3821 msgstr "Du er i gang med at tilbagekalde disse underskrifter:\n"
3822
3823 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3824 msgstr "Opret tilbagekaldscertifikaterne? (j/N) "
3825
3826 msgid "no secret key\n"
3827 msgstr "ingen hemmelig nøgle\n"
3828
3829 #, c-format
3830 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3831 msgstr "bruger-id »%s« er allerede tilbagekaldt\n"
3832
3833 #, c-format
3834 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3835 msgstr ""
3836 "ADVARSEL: En bruger-id-underskrift er dateret %d sekunder inde i fremtiden\n"
3837
3838 #, c-format
3839 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3840 msgstr "Nøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3841
3842 #, c-format
3843 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3844 msgstr "Undernøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3845
3846 #, c-format
3847 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3848 msgstr "Viser %s billed'id med størrelse %ld for nøgle %s (uid %d)\n"
3849
3850 #, fuzzy, c-format
3851 #| msgid "preference `%s' duplicated\n"
3852 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3853 msgstr "præference »%s« duplikeret\n"
3854
3855 msgid "too many cipher preferences\n"
3856 msgstr "for mange chifferpræferencer\n"
3857
3858 msgid "too many digest preferences\n"
3859 msgstr "for mange sammendragpræferencer\n"
3860
3861 msgid "too many compression preferences\n"
3862 msgstr "for mange komprimeringspræferencer\n"
3863
3864 #, fuzzy, c-format
3865 #| msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3866 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3867 msgstr "ugyldigt punkt »%s« i præferencestreng\n"
3868
3869 msgid "writing direct signature\n"
3870 msgstr "skriver direkte underskrift\n"
3871
3872 msgid "writing self signature\n"
3873 msgstr "skriver egenunderskrift\n"
3874
3875 msgid "writing key binding signature\n"
3876 msgstr "skriver underskrift for nøglebinding\n"
3877
3878 #, c-format
3879 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3880 msgstr "nøglestørrelse er ugyldig; bruger %u bit\n"
3881
3882 #, c-format
3883 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3884 msgstr "nøglestørrelse afrundet op til %u bit\n"
3885
3886 msgid ""
3887 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3888 msgstr ""
3889 "ADVARSEL: Nogle OpenPGP-programmer kan ikke håndtere en DS-nøgle med denne\n"
3890 "sammendragsstørrelse\n"
3891
3892 msgid "Sign"
3893 msgstr "Underskriv"
3894
3895 msgid "Certify"
3896 msgstr "Certificer"
3897
3898 msgid "Encrypt"
3899 msgstr "Krypter"
3900
3901 msgid "Authenticate"
3902 msgstr "Godkend"
3903
3904 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3905 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3906 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3907 #. functions:
3908 #.
3909 #. s = Toggle signing capability
3910 #. e = Toggle encryption capability
3911 #. a = Toggle authentication capability
3912 #. q = Finish
3913 #.
3914 msgid "SsEeAaQq"
3915 msgstr "UuKkGfAa"
3916
3917 #, c-format
3918 msgid "Possible actions for a %s key: "
3919 msgstr "Mulige handligner for en %s-nøgle: "
3920
3921 msgid "Current allowed actions: "
3922 msgstr "Aktuelt tilladte handlinger: "
3923
3924 #, c-format
3925 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3926 msgstr "   (%c) Skift evnen til at underskrive\n"
3927
3928 #, c-format
3929 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3930 msgstr "   (%c) Skift evnen til at kryptere\n"
3931
3932 #, c-format
3933 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3934 msgstr "   (%c) Skift evnen til at godkende\n"
3935
3936 #, c-format
3937 msgid "   (%c) Finished\n"
3938 msgstr "   (%c) Afsluttet\n"
3939
3940 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3941 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3942
3943 #, c-format
3944 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3945 msgstr "   (%d) RSA og RSA (standard)\n"
3946
3947 #, c-format
3948 msgid " &nb