scd: Add 0x41 prefix for x-coordinate only result.
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer, <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen, kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # Joe Hansen, <joedalton2@yahoo.dk>, 2012.
6 #
7 # deadlock -> baglås
8 # ownertrust -> ejertroværdighed (pålidelighed, tillid)
9 # record -> post
10 # trust -> troværdig (pålidelig, tillid)
11 # trustlist -> troværdig liste (betroet liste)
12 # 2012-06-05
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: gnupg\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
17 "PO-Revision-Date: 2012-11-01 20:27+0200\n"
18 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
19 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
20 "Language: da\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
25
26 #, c-format
27 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
28 msgstr "kunne ikke indhente pinentry-lås: %s\n"
29
30 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
31 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
32 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
33 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
34 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
35 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
36 msgid "|pinentry-label|_OK"
37 msgstr "_O.k."
38
39 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
40 msgstr "_Afbryd"
41
42 #, fuzzy
43 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
44 msgid "|pinentry-label|_Yes"
45 msgstr "_O.k."
46
47 #, fuzzy
48 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
49 msgid "|pinentry-label|_No"
50 msgstr "_O.k."
51
52 msgid "|pinentry-label|PIN:"
53 msgstr "PIN:"
54
55 #, fuzzy
56 #| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
57 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
58 msgstr "_Afbryd"
59
60 #, fuzzy
61 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
62 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
63 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
64
65 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
66 msgstr ""
67
68 #, fuzzy
69 #| msgid "Enter new passphrase"
70 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
71 msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
72
73 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
74 #. for the quality bar.
75 msgid "Quality:"
76 msgstr "Kvalitet:"
77
78 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
79 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
80 #. string to describe what this is about.  The length of the
81 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
82 #. translate this entry, a default english text (see source)
83 #. will be used.
84 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
85 msgstr ""
86 "Denne række indikerer kvaliteten for ovenstående angivne adgangskode.\n"
87 "GnuPG anser en adgangskode for svag så længe den er rød.\n"
88 "En stærk adgangskode opbygges ved at blande store bogstaver, tal og\n"
89 "specialtegn. Spørg din administrator om mere præcis information om\n"
90 "hvordan man anvender sikre adgangskoder."
91
92 msgid ""
93 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
94 "session"
95 msgstr ""
96 "Indtast venligst din PIN, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
97 "session"
98
99 msgid ""
100 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
101 "this session"
102 msgstr ""
103 "Indtast din adgangsfrase, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
104 "session"
105
106 msgid "PIN:"
107 msgstr ""
108
109 msgid "Passphrase:"
110 msgstr "Adgangsfrase:"
111
112 msgid "does not match - try again"
113 msgstr "matcher ikke - prøv igen"
114
115 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
116 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
117 #. two %d give the current and maximum number of tries.
118 #, c-format
119 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
120 msgstr "SETERROR %s (forsøg %d af %d)"
121
122 msgid "Repeat:"
123 msgstr ""
124
125 msgid "PIN too long"
126 msgstr "PIN er for lang"
127
128 msgid "Passphrase too long"
129 msgstr "Adgangsfrase er for lang"
130
131 msgid "Invalid characters in PIN"
132 msgstr "Ugyldige tegn i PIN"
133
134 msgid "PIN too short"
135 msgstr "PIN er for kort"
136
137 msgid "Bad PIN"
138 msgstr "Ugyldig PIN"
139
140 msgid "Bad Passphrase"
141 msgstr "Ugyldig adgangsfrase"
142
143 #, c-format
144 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
145 msgstr "ssh-nøgler større end %d bit er ikke understøttet\n"
146
147 #, fuzzy, c-format
148 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
149 msgid "can't create '%s': %s\n"
150 msgstr "kan ikke oprette »%s«: %s\n"
151
152 #, fuzzy, c-format
153 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
154 msgid "can't open '%s': %s\n"
155 msgstr "kan ikke åbne »%s«: %s\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
159 msgstr "fejl ved indhentelse af serielnummer for kort: %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid "detected card with S/N: %s\n"
163 msgstr "detekteret kort med S/N: %s\n"
164
165 #, fuzzy, c-format
166 #| msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
167 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
168 msgstr "fejl ved indhentelse af standard-keyID for godkendelses af kort: %s\n"
169
170 #, c-format
171 msgid "no suitable card key found: %s\n"
172 msgstr "ingen egnet kortnøgle fundet: %s\n"
173
174 #, c-format
175 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
176 msgstr "skygge for nøgle mislykkedes: %s\n"
177
178 #, c-format
179 msgid "error writing key: %s\n"
180 msgstr "fejl ved skrivning af nøgle: %s\n"
181
182 #, c-format
183 msgid ""
184 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
185 "allow this?"
186 msgstr ""
187 "En ssh-proces anmodte om brugen af nøgle%%0A  %s%%0A  (%s)%%0AØnsker du at "
188 "tillade dette"
189
190 msgid "Allow"
191 msgstr "Tillad"
192
193 msgid "Deny"
194 msgstr "Nægt"
195
196 #, c-format
197 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
198 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for ssh-nøglen%%0A  %F%%0A  (%c)"
199
200 msgid "Please re-enter this passphrase"
201 msgstr "Genindtast venligst denne adgangsfrase"
202
203 #, c-format
204 msgid ""
205 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
206 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
207 msgstr ""
208 "Indtast venligst en adgangsfrase for at beskytte den modtaget hemmelige nøgle"
209 "%%0A   %s%%0A   %s%%0Ainden i gpg-agentens nøglelager"
210
211 #, c-format
212 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
213 msgstr "kunne ikke oprette strøm fra sokkel: %s\n"
214
215 msgid "Please insert the card with serial number"
216 msgstr "Indsæt venligst kortet med serielnummeret"
217
218 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
219 msgstr "Fjern venligst det aktuelle kort og indsæt det med serielnummeret"
220
221 msgid "Admin PIN"
222 msgstr "Administrator-PIN"
223
224 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
225 #. used to unblock a PIN.
226 msgid "PUK"
227 msgstr "PUK"
228
229 msgid "Reset Code"
230 msgstr "Nulstillingskode"
231
232 #, c-format
233 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
234 msgstr "%s%%0A%%0ABrug læserens numeriske tastatur for indtastning."
235
236 msgid "Repeat this Reset Code"
237 msgstr "Gentag denne nulstillingskode"
238
239 msgid "Repeat this PUK"
240 msgstr "Gentag denne PUK"
241
242 msgid "Repeat this PIN"
243 msgstr "Gentag denne PIN"
244
245 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
246 msgstr "Nulstillingskode er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
247
248 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
249 msgstr "PUK er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
250
251 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
252 msgstr "PIN er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
253
254 #, c-format
255 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
256 msgstr "Indtast venligst PIN'en%s%s%s for at låse kortet op"
257
258 #, c-format
259 msgid "error creating temporary file: %s\n"
260 msgstr "fejl ved oprettelse af midlertidig fil: %s\n"
261
262 #, c-format
263 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
264 msgstr "fejl ved skrivning til midlertidig fil: %s\n"
265
266 msgid "Enter new passphrase"
267 msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
268
269 msgid "Take this one anyway"
270 msgstr "Brug denne alligevel"
271
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
275 msgstr ""
276 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase!%0AEn tom adgangsfrase er ikke tilladt."
277
278 #, c-format
279 msgid ""
280 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
281 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
282 msgstr ""
283 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase - dette er generelt en dårlig ide!"
284 "%0ABekræft venligst at du ikke ønsker beskyttelse på din nøgle."
285
286 msgid "Yes, protection is not needed"
287 msgstr "Ja, beskyttelse er ikke krævet"
288
289 #, fuzzy, c-format
290 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
291 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
292 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
293 msgstr[0] "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
294 msgstr[1] "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
295
296 #, fuzzy, c-format
297 #| msgid ""
298 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
299 #| "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
300 #| msgid_plural ""
301 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
302 #| "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
303 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
304 msgid_plural ""
305 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
306 msgstr[0] ""
307 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
308 "indeholde mindst %u ciffer eller%%0specielt tegn."
309 msgstr[1] ""
310 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
311 "indeholde mindst %u cifre eller%%0specielle tegn."
312
313 #, fuzzy, c-format
314 #| msgid ""
315 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not "
316 #| "be a known term or match%%0Acertain pattern."
317 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
318 msgstr ""
319 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase må "
320 "ikke være en kendt term eller matche%%0Aet bestemt mønster."
321
322 #, fuzzy
323 #| msgid ""
324 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
325 #| "be at least %u character long."
326 #| msgid_plural ""
327 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
328 #| "be at least %u characters long."
329 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
330 msgstr ""
331 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
332 "være mindst %u tegn langt."
333
334 #, c-format
335 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
336 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen %0Afor at beskytte din nye nøgle"
337
338 msgid "Please enter the new passphrase"
339 msgstr "Indtast venligst den nye adgangsfrase"
340
341 msgid ""
342 "@Options:\n"
343 " "
344 msgstr ""
345 "@Indstillinger:\n"
346 " "
347
348 msgid "run in daemon mode (background)"
349 msgstr "kør i dæmontilstand (baggrunden)"
350
351 msgid "run in server mode (foreground)"
352 msgstr "kør i servertilstand (forgrunden)"
353
354 msgid "verbose"
355 msgstr "uddybende"
356
357 msgid "be somewhat more quiet"
358 msgstr "vær mindre uddybende"
359
360 msgid "sh-style command output"
361 msgstr "kommandoresultat i sh-stil"
362
363 msgid "csh-style command output"
364 msgstr "kommandoresultat i csh-stil"
365
366 msgid "|FILE|read options from FILE"
367 msgstr "|FIL|læs tilvalg fra FIL"
368
369 msgid "do not detach from the console"
370 msgstr "frakobl ikke fra konsollen"
371
372 msgid "do not grab keyboard and mouse"
373 msgstr "fang ikke tastatur og mus"
374
375 msgid "use a log file for the server"
376 msgstr "brug en logfil for serveren"
377
378 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
379 msgstr "|PGM|brug PGM som PIN-Entry-program"
380
381 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
382 msgstr "|PGM|brug PGM som SCdaemon-program"
383
384 msgid "do not use the SCdaemon"
385 msgstr "brug ikke SCdaemon'en"
386
387 #, fuzzy
388 #| msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
389 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
390 msgstr "|NAME|forbind til Assuansokkel NAVN"
391
392 msgid "ignore requests to change the TTY"
393 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre TTY'en"
394
395 msgid "ignore requests to change the X display"
396 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre X-skærmen"
397
398 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
399 msgstr "|N|udløb mellemlagrede PIN'er efter N sekunder"
400
401 msgid "do not use the PIN cache when signing"
402 msgstr "brug ikke PIN-mellemlageret når der underskrives"
403
404 #, fuzzy
405 #| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
406 msgid "disallow the use of an external password cache"
407 msgstr "tillad ikke genbrug af gamle adgangsfraser"
408
409 #, fuzzy
410 #| msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
411 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
412 msgstr "tillad klienter at markere nøgler som »trusted« (troværdige)"
413
414 msgid "allow presetting passphrase"
415 msgstr "tillad forhåndsindstilling af adgangsfrase"
416
417 msgid "disallow caller to override the pinentry"
418 msgstr ""
419
420 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
421 msgstr ""
422
423 #, fuzzy
424 #| msgid "enable ssh-agent emulation"
425 msgid "enable ssh support"
426 msgstr "aktiver ssh-agent-emulering"
427
428 msgid "enable putty support"
429 msgstr ""
430
431 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
432 #. reporting address.  This is so that we can change the
433 #. reporting address without breaking the translations.
434 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
435 msgstr "Rapporter venligst fejl til <@EMAIL@>.\n"
436
437 #, fuzzy
438 #| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
439 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
440 msgstr "Brug: gpgconf [tilvalg] (-h for hjælp)"
441
442 #, fuzzy
443 #| msgid ""
444 #| "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
445 #| "Secret key management for GnuPG\n"
446 msgid ""
447 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
448 "Secret key management for @GNUPG@\n"
449 msgstr ""
450 "Syntaks: gpg-agent [tilvalg] [kommando [parametre]]\n"
451 "Hemmelig nøglehåndtering for GnuPG\n"
452
453 #, fuzzy, c-format
454 #| msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
455 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
456 msgstr "ugyldigt fejlsøgningsniveau »%s« angivet\n"
457
458 #, fuzzy, c-format
459 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
460 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
461 msgstr "BEMÆRK: Ingen standardfil for tilvalg »%s«\n"
462
463 #, fuzzy, c-format
464 #| msgid "option file `%s': %s\n"
465 msgid "option file '%s': %s\n"
466 msgstr "tilvalgsfil »%s«: %s\n"
467
468 #, fuzzy, c-format
469 #| msgid "reading options from `%s'\n"
470 msgid "reading options from '%s'\n"
471 msgstr "læser tilvalg fra »%s«\n"
472
473 #, fuzzy, c-format
474 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
475 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
476 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling\n"
477
478 #, c-format
479 msgid "can't create socket: %s\n"
480 msgstr "kan ikke oprette sokkel: %s\n"
481
482 #, fuzzy, c-format
483 #| msgid "socket name `%s' is too long\n"
484 msgid "socket name '%s' is too long\n"
485 msgstr "sokkelnavnet »%s« er for langt\n"
486
487 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
488 msgstr "en gpg-agent kører allerede - starter ikke en ny\n"
489
490 msgid "error getting nonce for the socket\n"
491 msgstr "fejl ved indhentelse af nonce for soklen\n"
492
493 #, fuzzy, c-format
494 #| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
495 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
496 msgstr "fejl ved binding af sokkel til »%s«: %s\n"
497
498 #, fuzzy, c-format
499 #| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
500 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
501 msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
502
503 #, c-format
504 msgid "listen() failed: %s\n"
505 msgstr "listen() mislykkedes: %s\n"
506
507 #, fuzzy, c-format
508 #| msgid "listening on socket `%s'\n"
509 msgid "listening on socket '%s'\n"
510 msgstr "lytter på sokkel »%s«\n"
511
512 #, fuzzy, c-format
513 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
514 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
515 msgstr "kan ikke oprette mappe »%s«: %s\n"
516
517 #, fuzzy, c-format
518 #| msgid "directory `%s' created\n"
519 msgid "directory '%s' created\n"
520 msgstr "mappe »%s« oprettet\n"
521
522 #, fuzzy, c-format
523 #| msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
524 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
525 msgstr "stat() mislykkedes for »%s«: %s\n"
526
527 #, fuzzy, c-format
528 #| msgid "can't use `%s' as home directory\n"
529 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
530 msgstr "kan ikke bruge »%s« som hjemmemappe\n"
531
532 #, c-format
533 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
534 msgstr "fejl ved læsning af nonce på fd %d: %s\n"
535
536 #, c-format
537 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
538 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
539
540 #, c-format
541 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
542 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d termineret\n"
543
544 #, c-format
545 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
546 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
547
548 #, c-format
549 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
550 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for %d termineret\n"
551
552 #, fuzzy, c-format
553 #| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
554 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
555 msgstr "pth_select mislykkeds: %s - venter 1s\n"
556
557 #, c-format
558 msgid "%s %s stopped\n"
559 msgstr "%s %s stoppet\n"
560
561 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
562 msgstr "ingen gpg-agent kører i denne session\n"
563
564 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
565 msgstr "Brug: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP (-h for hjælp)\n"
566
567 msgid ""
568 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
569 "Password cache maintenance\n"
570 msgstr ""
571 "Syntaks: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP\n"
572 "Adgangskode for mellemlagervedligeholdelse\n"
573
574 msgid ""
575 "@Commands:\n"
576 " "
577 msgstr ""
578 "@Kommandoer:\n"
579 " "
580
581 msgid ""
582 "@\n"
583 "Options:\n"
584 " "
585 msgstr ""
586 "@\n"
587 "Tilvalg:\n"
588 " "
589
590 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
591 msgstr "Brug: gpg-protect-tool [tilvalg] (-h for hjælp)\n"
592
593 msgid ""
594 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
595 "Secret key maintenance tool\n"
596 msgstr ""
597 "Syntaks: gpg-protect-tool [tilvalg] [parametre]\n"
598 "Vedligeholdelsesværktøj for hemmelig nøgle\n"
599
600 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
601 msgstr ""
602 "Indtast venligst adgangsfrasen for at fjerne beskyttelsen på PKCS#12-"
603 "objektet."
604
605 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
606 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
607
608 msgid ""
609 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
610 "system."
611 msgstr ""
612 "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det importeret objekt inden i "
613 "GnuPG-systemet."
614
615 msgid ""
616 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
617 "needed to complete this operation."
618 msgstr ""
619 "Indtast venligst adgangsfrasen eller PIN'en\n"
620 "krævet for at færdiggøre denne handling."
621
622 msgid "cancelled\n"
623 msgstr "afbrudt\n"
624
625 #, c-format
626 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
627 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrasen: %s\n"
628
629 #, fuzzy, c-format
630 #| msgid "error opening `%s': %s\n"
631 msgid "error opening '%s': %s\n"
632 msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
633
634 #, fuzzy, c-format
635 #| msgid "file `%s', line %d: %s\n"
636 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
637 msgstr "fil »%s«, linje %d: %s\n"
638
639 #, fuzzy, c-format
640 #| msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
641 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
642 msgstr "udtryk »%s« ignoreret i »%s«, linje %d\n"
643
644 #, fuzzy, c-format
645 #| msgid "system trustlist `%s' not available\n"
646 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
647 msgstr "troværdig liste for systemet »%s« er ikke tilgængelig\n"
648
649 #, fuzzy, c-format
650 #| msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
651 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
652 msgstr "ugyldigt fingeraftryk i »%s«, linje %d\n"
653
654 #, fuzzy, c-format
655 #| msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
656 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
657 msgstr "ugyldigt nøgleflag i »%s«, linje %d\n"
658
659 #, fuzzy, c-format
660 #| msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
661 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
662 msgstr "fejl ved læsning af »%s«, linje %d: %s\n"
663
664 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
665 msgstr "fejl ved læsning af liste over betroede rodcertifikater\n"
666
667 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
668 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
669 #. Pinentry to insert a line break.  The double
670 #. percent sign is actually needed because it is also
671 #. a printf format string.  If you need to insert a
672 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
673 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
674 #. certificate.
675 #, c-format
676 msgid ""
677 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
678 "certificates?"
679 msgstr ""
680 "Stoler du fuldstændig på at%%0A  \"%s\"%%0Akorrekt certificerer "
681 "brugercertifikater?"
682
683 msgid "Yes"
684 msgstr "Ja"
685
686 msgid "No"
687 msgstr "Nej"
688
689 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
690 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
691 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
692 #. needed because it is also a printf format string.  If you
693 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
694 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
695 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
696 #. as stored in the certificate.
697 #, c-format
698 msgid ""
699 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
700 "fingerprint:%%0A  %s"
701 msgstr ""
702 "Verificer venligst at certifikatet identificeres som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
703 "fingeraftrykket:%%0A  %s"
704
705 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
706 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
707 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
708 msgid "Correct"
709 msgstr "Korrekt"
710
711 msgid "Wrong"
712 msgstr "Forkert"
713
714 #, c-format
715 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
716 msgstr "Bemærk: Denne adgangsfrase er aldrig blevet ændret.%0AÆndr den nu."
717
718 #, c-format
719 msgid ""
720 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
721 "it now."
722 msgstr ""
723 "Denne adgangsfrase er ikke blevet ændret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Ændr den "
724 "nu."
725
726 msgid "Change passphrase"
727 msgstr "Ændr adgangsfrasen"
728
729 msgid "I'll change it later"
730 msgstr "Jeg ændrer den senere"
731
732 #, fuzzy, c-format
733 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
734 msgid ""
735 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
736 "%%0A?"
737 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
738
739 #, fuzzy
740 #| msgid "enable key"
741 msgid "Delete key"
742 msgstr "aktiver nøgle"
743
744 msgid ""
745 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
746 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
747 msgstr ""
748
749 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
750 msgstr "DSA kræver at hashlængden skal gå op i 8 bit\n"
751
752 #, c-format
753 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
754 msgstr "%s-nøglen bruger en usikker (%u bit) hash\n"
755
756 #, fuzzy, c-format
757 #| msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
758 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
759 msgstr "en %u-bit-hash er ikke gyldig for en %u-bit %s-nøgle\n"
760
761 #, c-format
762 msgid "checking created signature failed: %s\n"
763 msgstr "kontrol af oprettet underskrift mislykkedes: %s\n"
764
765 msgid "secret key parts are not available\n"
766 msgstr "hemmelige nøgledele er ikke tilgængelige\n"
767
768 #, fuzzy, c-format
769 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
770 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
771 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
772
773 #, fuzzy, c-format
774 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
775 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
776 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
777
778 #, fuzzy, c-format
779 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
780 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
781 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
782
783 #, c-format
784 msgid "error creating a pipe: %s\n"
785 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
786
787 #, fuzzy, c-format
788 #| msgid "error creating a pipe: %s\n"
789 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
790 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
791
792 #, c-format
793 msgid "error forking process: %s\n"
794 msgstr "fejl ved forgrening af proces: %s\n"
795
796 #, fuzzy, c-format
797 #| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
798 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
799 msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
800
801 #, fuzzy, c-format
802 #| msgid "error running `%s': probably not installed\n"
803 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
804 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: sikkert ikke installeret\n"
805
806 #, fuzzy, c-format
807 #| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
808 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
809 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
810
811 #, fuzzy, c-format
812 #| msgid "error running `%s': terminated\n"
813 msgid "error running '%s': terminated\n"
814 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: termineret\n"
815
816 #, c-format
817 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
818 msgstr "fejl ved indhentelse af afslutningskode for proces %d: %s\n"
819
820 #, c-format
821 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
822 msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
823
824 #, fuzzy, c-format
825 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
826 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
827 msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
828
829 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
830 msgstr "problem ved angivelse af indstillinger for gpg-agent\n"
831
832 #, c-format
833 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
834 msgstr "kan ikke slå kernedump fra: %s\n"
835
836 #, c-format
837 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
838 msgstr "Advarsel: usikker ejerskab på %s »%s«\n"
839
840 #, c-format
841 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
842 msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
843
844 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
845 msgid "yes"
846 msgstr "ja"
847
848 msgid "yY"
849 msgstr "jJ"
850
851 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
852 msgid "no"
853 msgstr "n"
854
855 msgid "nN"
856 msgstr "nN"
857
858 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
859 msgid "quit"
860 msgstr "afslut"
861
862 msgid "qQ"
863 msgstr "aA"
864
865 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
866 msgid "okay|okay"
867 msgstr "okay|okay|ok"
868
869 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
870 msgid "cancel|cancel"
871 msgstr "afbryd|stop"
872
873 msgid "oO"
874 msgstr "oO"
875
876 msgid "cC"
877 msgstr "cC"
878
879 #, c-format
880 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
881 msgstr "ikke nok kerne i sikker hukommelse under allokering af %lu byte"
882
883 #, c-format
884 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
885 msgstr "ikke nok kerne under allokering af %lu byte"
886
887 #, c-format
888 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
889 msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
890
891 #, c-format
892 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
893 msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
894
895 #, fuzzy, c-format
896 #| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
897 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
898 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
899
900 #, c-format
901 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
902 msgstr ""
903
904 #, fuzzy, c-format
905 #| msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
906 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
907 msgstr "ingen kørende gpg-agent - starter en\n"
908
909 #, fuzzy, c-format
910 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
911 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
912 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
913
914 msgid "connection to agent established\n"
915 msgstr ""
916
917 #, fuzzy
918 #| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
919 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
920 msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
921
922 #, fuzzy, c-format
923 #| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
924 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
925 msgstr "ingen kørende dirmngr - starter »%s«\n"
926
927 #, fuzzy, c-format
928 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
929 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
930 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
931
932 #, fuzzy
933 #| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
934 msgid "connection to the dirmngr established\n"
935 msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
936
937 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
938 #. verbatim.  It will not be printed.
939 msgid "|audit-log-result|Good"
940 msgstr "|audit-log-result|Godt"
941
942 msgid "|audit-log-result|Bad"
943 msgstr "|audit-log-result|Ugyldigt"
944
945 msgid "|audit-log-result|Not supported"
946 msgstr "|audit-log-result|Ikke understøttet"
947
948 msgid "|audit-log-result|No certificate"
949 msgstr "|audit-log-result|Intet certifikat"
950
951 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
952 msgstr "|audit-log-result|Ikke aktiveret"
953
954 msgid "|audit-log-result|Error"
955 msgstr "|audit-log-result|Fejl"
956
957 msgid "|audit-log-result|Not used"
958 msgstr "|audit-log-result|Ikke brugt"
959
960 msgid "|audit-log-result|Okay"
961 msgstr "|audit-log-result|Okay"
962
963 msgid "|audit-log-result|Skipped"
964 msgstr "|audit-log-result|Udeladt"
965
966 msgid "|audit-log-result|Some"
967 msgstr "|audit-log-result|Lidt"
968
969 msgid "Certificate chain available"
970 msgstr "Certifikatkæde er tilgængelig"
971
972 msgid "root certificate missing"
973 msgstr "rodcertifikat mangler"
974
975 msgid "Data encryption succeeded"
976 msgstr "Datakryptering lykkedes"
977
978 msgid "Data available"
979 msgstr "Data tilgængelig"
980
981 msgid "Session key created"
982 msgstr "Sessionsnøgle oprettet"
983
984 #, c-format
985 msgid "algorithm: %s"
986 msgstr "algoritme: %s"
987
988 #, c-format
989 msgid "unsupported algorithm: %s"
990 msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
991
992 msgid "seems to be not encrypted"
993 msgstr "ser ikke ud til at være krypteret"
994
995 msgid "Number of recipients"
996 msgstr "Antal modtagere"
997
998 #, c-format
999 msgid "Recipient %d"
1000 msgstr "Modtager %d"
1001
1002 msgid "Data signing succeeded"
1003 msgstr "Dataunderskrivning lykkedes"
1004
1005 #, c-format
1006 msgid "data hash algorithm: %s"
1007 msgstr "hash-algoritme for data: %s"
1008
1009 #, c-format
1010 msgid "Signer %d"
1011 msgstr "Underskriver %d"
1012
1013 #, c-format
1014 msgid "attr hash algorithm: %s"
1015 msgstr "hash-algoritme for attr: %s"
1016
1017 msgid "Data decryption succeeded"
1018 msgstr "Datadekryptering lykkedes"
1019
1020 msgid "Encryption algorithm supported"
1021 msgstr "Krypteringsalgoritme er ikke understøttet"
1022
1023 msgid "Data verification succeeded"
1024 msgstr "Dataverifikation lykkedes"
1025
1026 msgid "Signature available"
1027 msgstr "Underskrift tilgængelig"
1028
1029 msgid "Parsing data succeeded"
1030 msgstr "Fortolkning af data lykkedes"
1031
1032 #, c-format
1033 msgid "bad data hash algorithm: %s"
1034 msgstr "ugyldig hash-algoritme for data: %s"
1035
1036 #, c-format
1037 msgid "Signature %d"
1038 msgstr "Underskrift %d"
1039
1040 msgid "Certificate chain valid"
1041 msgstr "Certifikatkæde er gyldig"
1042
1043 msgid "Root certificate trustworthy"
1044 msgstr "Rodcertifikat er troværdigt"
1045
1046 msgid "no CRL found for certificate"
1047 msgstr "ingen CRL fundet for certifikat"
1048
1049 msgid "the available CRL is too old"
1050 msgstr "den tilgængelige CRL er for gammel"
1051
1052 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1053 msgstr "CRL/OCSP-kontrol af certifikater"
1054
1055 msgid "Included certificates"
1056 msgstr "Inkluderede certifikater"
1057
1058 msgid "No audit log entries."
1059 msgstr "Ingen punkter i revisionslog."
1060
1061 msgid "Unknown operation"
1062 msgstr "Ukendt handling"
1063
1064 msgid "Gpg-Agent usable"
1065 msgstr "Gpg-Agent er brugbar"
1066
1067 msgid "Dirmngr usable"
1068 msgstr "Dirmngr er brugbar"
1069
1070 #, fuzzy, c-format
1071 #| msgid "No help available for `%s'."
1072 msgid "No help available for '%s'."
1073 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«."
1074
1075 msgid "ignoring garbage line"
1076 msgstr "ignorerer affaldslinje"
1077
1078 msgid "[none]"
1079 msgstr "[ingen]"
1080
1081 msgid "argument not expected"
1082 msgstr "parameter var ikke forventet"
1083
1084 msgid "read error"
1085 msgstr "læsefejl"
1086
1087 msgid "keyword too long"
1088 msgstr "nøgleord er for langt"
1089
1090 msgid "missing argument"
1091 msgstr "manglende parameter"
1092
1093 #, fuzzy
1094 #| msgid "invalid value\n"
1095 msgid "invalid argument"
1096 msgstr "ugyldig værdi\n"
1097
1098 msgid "invalid command"
1099 msgstr "ugyldig kommando"
1100
1101 msgid "invalid alias definition"
1102 msgstr "ugyldig aliasdefinition"
1103
1104 msgid "out of core"
1105 msgstr "ikke nok kerne"
1106
1107 msgid "invalid option"
1108 msgstr "ugyldig indstilling"
1109
1110 #, c-format
1111 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1112 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1113
1114 #, fuzzy, c-format
1115 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1116 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1117 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1118
1119 #, c-format
1120 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1121 msgstr "tilvalg »%.50s« forventer ikke et argument\n"
1122
1123 #, c-format
1124 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1125 msgstr "ugyldig kommando »%.50s«\n"
1126
1127 #, c-format
1128 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1129 msgstr "tilvalg »%.50s« er tvetydigt\n"
1130
1131 #, c-format
1132 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1133 msgstr "kommando »%.50s« er tvetydig\n"
1134
1135 msgid "out of core\n"
1136 msgstr "uden for kerne\n"
1137
1138 #, c-format
1139 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1140 msgstr "ugyldigt tilvalg »%.50s«\n"
1141
1142 #, fuzzy, c-format
1143 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
1144 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1145 msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« er ikke tilgængelig\n"
1146
1147 #, c-format
1148 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1149 msgstr "iconv_open mislykkedes: %s:\n"
1150
1151 #, fuzzy, c-format
1152 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
1153 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1154 msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
1155
1156 #, fuzzy, c-format
1157 #| msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
1158 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1159 msgstr "kunne ikke oprette midlertidig fil »%s«: %s\n"
1160
1161 #, fuzzy, c-format
1162 #| msgid "error writing to `%s': %s\n"
1163 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1164 msgstr "fejl ved skrivning til »%s«: %s\n"
1165
1166 #, c-format
1167 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1168 msgstr "fjerner stale-låsfil (oprettet af %d)\n"
1169
1170 #, c-format
1171 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1172 msgstr "venter på lås (holdt af %d%s) %s ...\n"
1173
1174 msgid "(deadlock?) "
1175 msgstr "(baglås?) "
1176
1177 #, fuzzy, c-format
1178 #| msgid "lock `%s' not made: %s\n"
1179 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1180 msgstr "lås »%s« er ikke udført: %s\n"
1181
1182 #, c-format
1183 msgid "waiting for lock %s...\n"
1184 msgstr "venter på lås %s ...\n"
1185
1186 #, c-format
1187 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1188 msgstr "%s er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
1189
1190 #, c-format
1191 msgid "armor: %s\n"
1192 msgstr "panser: %s\n"
1193
1194 msgid "invalid armor header: "
1195 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
1196
1197 msgid "armor header: "
1198 msgstr "panserhoved: "
1199
1200 msgid "invalid clearsig header\n"
1201 msgstr "ugyldigt clearsig-hoved\n"
1202
1203 msgid "unknown armor header: "
1204 msgstr "ukendt panserhoved: "
1205
1206 msgid "nested clear text signatures\n"
1207 msgstr "indlejrede underskrifter i klartekst\n"
1208
1209 msgid "unexpected armor: "
1210 msgstr "uventet panser: "
1211
1212 msgid "invalid dash escaped line: "
1213 msgstr "ugyldig striplet undvegen linje: "
1214
1215 #, c-format
1216 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1217 msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
1218
1219 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1220 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
1221
1222 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1223 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
1224
1225 msgid "malformed CRC\n"
1226 msgstr "ugyldig udformet CRC\n"
1227
1228 #, c-format
1229 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1230 msgstr "CRC-fejl; %06lx - %06lx\n"
1231
1232 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1233 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
1234
1235 msgid "error in trailer line\n"
1236 msgstr "fejl i trailerlinje\n"
1237
1238 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1239 msgstr "ingen gyldige OpenPGP-data fundet.\n"
1240
1241 #, c-format
1242 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1243 msgstr "ugyldigt panser: linje længere end %d tegn\n"
1244
1245 msgid ""
1246 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1247 msgstr ""
1248 "citeret udskrivingstegn i panser - måske på grund af en fejlbehæftet MTA\n"
1249
1250 #, fuzzy, c-format
1251 #| msgid "not human readable"
1252 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1253 msgstr "kan ikke læses af mennesker"
1254
1255 msgid ""
1256 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1257 "an '='\n"
1258 msgstr ""
1259 "et notationsnavn må kun have udskrivningstegn eller mellemrum og skal "
1260 "sluttes med et »=«\n"
1261
1262 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1263 msgstr "et brugernotationsnavn skal indeholde tegnet »@«\n"
1264
1265 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1266 msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
1267
1268 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1269 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
1270
1271 #, fuzzy
1272 #| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1273 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1274 msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
1275
1276 #, fuzzy
1277 #| msgid ""
1278 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1279 #| "with an '='\n"
1280 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1281 msgstr ""
1282 "et notationsnavn må kun have udskrivningstegn eller mellemrum og skal "
1283 "sluttes med et »=«\n"
1284
1285 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1286 msgstr "ADVARSEL: Ingen notationsdata fundet\n"
1287
1288 #, c-format
1289 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1290 msgstr "kunne ikke proxy %s-forespørgsel til klient\n"
1291
1292 #, fuzzy
1293 #| msgid "Enter passphrase\n"
1294 msgid "Enter passphrase: "
1295 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
1296
1297 #, fuzzy, c-format
1298 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1299 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1300 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
1301
1302 #, c-format
1303 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1304 msgstr ""
1305
1306 #, fuzzy, c-format
1307 #| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1308 msgid "WARNING: %s\n"
1309 msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
1310
1311 #, c-format
1312 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1313 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
1314
1315 #, c-format
1316 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1317 msgstr "OpenPGP-kortnr. %s detekteret\n"
1318
1319 msgid "can't do this in batch mode\n"
1320 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand\n"
1321
1322 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1323 msgstr "Denne kommando er kun tilgængelig for version 2-kort\n"
1324
1325 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1326 msgstr "Nulstillingskode er ikke eller ikke mere tilgængelig\n"
1327
1328 msgid "Your selection? "
1329 msgstr "Dit valg? "
1330
1331 msgid "[not set]"
1332 msgstr "[ikke indstillet]"
1333
1334 msgid "male"
1335 msgstr "mand"
1336
1337 msgid "female"
1338 msgstr "kvinde"
1339
1340 msgid "unspecified"
1341 msgstr "ikke angivet"
1342
1343 msgid "not forced"
1344 msgstr "ikke tvunget"
1345
1346 msgid "forced"
1347 msgstr "tvunget"
1348
1349 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1350 msgstr "Fejl: Kun ren ASCII er tilladt i øjeblikket.\n"
1351
1352 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1353 msgstr "Fejl: Tegnet »<« må ikke bruges.\n"
1354
1355 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1356 msgstr "Fejl: Dobbelt mellemrum er ikke tilladt.\n"
1357
1358 msgid "Cardholder's surname: "
1359 msgstr "Kortholders efternavn: "
1360
1361 msgid "Cardholder's given name: "
1362 msgstr "Kortholders fornavn: "
1363
1364 #, c-format
1365 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1366 msgstr "Fejl: Kombineret navn er for langt (begrænsningen er på %d tegn).\n"
1367
1368 msgid "URL to retrieve public key: "
1369 msgstr "Adresse hvor offentlig nøgle skal hentes: "
1370
1371 #, c-format
1372 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1373 msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
1374
1375 #, fuzzy, c-format
1376 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1377 msgid "error reading '%s': %s\n"
1378 msgstr "fejl ved læsning af »%s«: %s\n"
1379
1380 #, fuzzy, c-format
1381 #| msgid "error writing `%s': %s\n"
1382 msgid "error writing '%s': %s\n"
1383 msgstr "fejl ved skrivning af »%s«: %s\n"
1384
1385 msgid "Login data (account name): "
1386 msgstr "Loginddata (kontonavn): "
1387
1388 #, c-format
1389 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1390 msgstr "Fejl: Loginddata er for lange (begrænsningen er %d tegn).\n"
1391
1392 msgid "Private DO data: "
1393 msgstr "Private DO-data: "
1394
1395 #, c-format
1396 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1397 msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
1398
1399 msgid "Language preferences: "
1400 msgstr "Sprogpræferencer: "
1401
1402 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1403 msgstr "Fejl: ugyldig længde for præferencestreng.\n"
1404
1405 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1406 msgstr "Fejl: ugyldige tegn i præferencestreng.\n"
1407
1408 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1409 msgstr "Køn ((M)and, Kvinde(F) eller mellemrum): "
1410
1411 msgid "Error: invalid response.\n"
1412 msgstr "Fejl: ugyldigt svar.\n"
1413
1414 msgid "CA fingerprint: "
1415 msgstr "CA-fingeraftryk: "
1416
1417 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1418 msgstr "Fejl: Ugyldigt formateret fingeraftryk.\n"
1419
1420 #, c-format
1421 msgid "key operation not possible: %s\n"
1422 msgstr "nøglehandling er ikke mulig: %s\n"
1423
1424 msgid "not an OpenPGP card"
1425 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
1426
1427 #, c-format
1428 msgid "error getting current key info: %s\n"
1429 msgstr "fejl ved indhentelse af aktuel nøgleinformation: %s\n"
1430
1431 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1432 msgstr "Erstat eksisterende nøgle? (j/N) "
1433
1434 #, fuzzy
1435 #| msgid ""
1436 #| "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1437 #| "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1438 #| "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1439 msgid ""
1440 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1441 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1442 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1443 msgstr ""
1444 "BEMÆRK: Der er ingen garanti for at kortet understøtter den ønskede\n"
1445 "        størrelse. Hvis nøgleoprettelsen ikke lykkes, så kontroller\n"
1446 "        dokumentationen for dit kort for at se hvilke størrelser, der\n"
1447 "        er tilladt.\n"
1448
1449 #, c-format
1450 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1451 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for underskriftsnøglen (%u) "
1452
1453 #, c-format
1454 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1455 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for krypteringsnøglen? (%u) "
1456
1457 #, c-format
1458 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1459 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for godkendelsesnøglen? (%u) "
1460
1461 #, c-format
1462 msgid "rounded up to %u bits\n"
1463 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
1464
1465 #, c-format
1466 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1467 msgstr "%s nøglestørrelser skal være i intervallet %u-%u\n"
1468
1469 #, c-format
1470 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1471 msgstr "Kortet vil nu blive omkonfigureret til at oprette en nøgle på %u bit\n"
1472
1473 #, c-format
1474 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1475 msgstr "fejl ved ændring af størrelsen på nøglen %d til %u bit: %s\n"
1476
1477 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1478 msgstr ""
1479 "Lav sikkerhedskopi et andet sted end på kortet for krypteringsnøglen? (J/n) "
1480
1481 #, fuzzy
1482 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1483 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1484 msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
1485
1486 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1487 msgstr "Erstat eksisterende nøgler (j/N) "
1488
1489 #, fuzzy, c-format
1490 #| msgid ""
1491 #| "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1492 #| "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1493 #| "You should change them using the command --change-pin\n"
1494 msgid ""
1495 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1496 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1497 "You should change them using the command --change-pin\n"
1498 msgstr ""
1499 "Bemærk venligst at fabriksindstillingerne for PIN'erne er\n"
1500 "   PIN = »%s«     Admin-PIN = »%s«\n"
1501 "Du bør ændre dem med kommandoen --change-pin\n"
1502
1503 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1504 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle der skal oprettes:\n"
1505
1506 msgid "   (1) Signature key\n"
1507 msgstr "   (1) Underskriftsnøgle\n"
1508
1509 msgid "   (2) Encryption key\n"
1510 msgstr "   (2) Krypteringsnøgle\n"
1511
1512 msgid "   (3) Authentication key\n"
1513 msgstr "   (3) Godkendelsesnøgle\n"
1514
1515 msgid "Invalid selection.\n"
1516 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1517
1518 msgid "Please select where to store the key:\n"
1519 msgstr "Vælg venligst hvor nøglen skal gemmes:\n"
1520
1521 #, fuzzy, c-format
1522 #| msgid "read failed: %s\n"
1523 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1524 msgstr "læsning mislykkedes: %s\n"
1525
1526 #, fuzzy
1527 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1528 msgid "This command is not supported by this card\n"
1529 msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
1530
1531 #, fuzzy
1532 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1533 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1534 msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
1535
1536 #, fuzzy
1537 #| msgid "Sign it? (y/N) "
1538 msgid "Continue? (y/N) "
1539 msgstr "Underskriv? (j/N) "
1540
1541 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1542 msgstr ""
1543
1544 msgid "quit this menu"
1545 msgstr "afslut denne menu"
1546
1547 msgid "show admin commands"
1548 msgstr "vis administratorkommandoer"
1549
1550 msgid "show this help"
1551 msgstr "vis denne hjælpetekst"
1552
1553 msgid "list all available data"
1554 msgstr "vis alle tilgængelige data"
1555
1556 msgid "change card holder's name"
1557 msgstr "ændr kortholders navn"
1558
1559 msgid "change URL to retrieve key"
1560 msgstr "ændr adresse for at indhente nøgle"
1561
1562 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1563 msgstr "hent nøglen angivet i kortadressen"
1564
1565 msgid "change the login name"
1566 msgstr "ændr logindnavnet"
1567
1568 msgid "change the language preferences"
1569 msgstr "ændr sprogpræferencerne"
1570
1571 msgid "change card holder's sex"
1572 msgstr "ændr kortholders køn"
1573
1574 msgid "change a CA fingerprint"
1575 msgstr "ændr et CA-fingeraftryk"
1576
1577 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1578 msgstr "skift force PIN-flag for underskriften"
1579
1580 msgid "generate new keys"
1581 msgstr "opret nye nøgler"
1582
1583 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1584 msgstr "menu til at ændre eller fjerne blokering for PIN'en"
1585
1586 msgid "verify the PIN and list all data"
1587 msgstr "verificer PIN'en og vis alle data"
1588
1589 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1590 msgstr "fjern blokering for PIN'en med en nulstillingskode"
1591
1592 msgid "destroy all keys and data"
1593 msgstr ""
1594
1595 msgid "gpg/card> "
1596 msgstr "gpg/card> "
1597
1598 msgid "Admin-only command\n"
1599 msgstr "Kommandoer kun for administratoren\n"
1600
1601 msgid "Admin commands are allowed\n"
1602 msgstr "Administratorkommandoer er tilladt\n"
1603
1604 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1605 msgstr "Administratorkommandoer er ikke tilladt\n"
1606
1607 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1608 msgstr "Ugyldig kommando (prøv »help«)\n"
1609
1610 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1611 msgstr "--output virker ikke for denne kommando\n"
1612
1613 #, fuzzy, c-format
1614 #| msgid "can't open `%s'\n"
1615 msgid "can't open '%s'\n"
1616 msgstr "kan ikke åbne »%s«\n"
1617
1618 #, c-format
1619 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1620 msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1621
1622 #, c-format
1623 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1624 msgstr "fejl ved læsning af nøgleblok: %s\n"
1625
1626 #, fuzzy, c-format
1627 #| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1628 msgid "key \"%s\" not found\n"
1629 msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1630
1631 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1632 msgstr "(med mindre du angiver nøglen med fingeraftryk)\n"
1633
1634 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1635 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand uden »--yes«\n"
1636
1637 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1638 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? (j/N) "
1639
1640 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1641 msgstr "Dette er en hemmelig nøgle! - Slet? (j/N) "
1642
1643 #, fuzzy, c-format
1644 #| msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
1645 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1646 msgstr "sletning af certifikat »%s« mislykkedes: %s\n"
1647
1648 msgid "key"
1649 msgstr ""
1650
1651 #, fuzzy
1652 #| msgid "Pubkey: "
1653 msgid "subkey"
1654 msgstr "Pubkey: "
1655
1656 #, c-format
1657 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1658 msgstr "sletning af nøgleblok mislykkedes: %s\n"
1659
1660 msgid "ownertrust information cleared\n"
1661 msgstr "information om ejertroværdighed ryddet\n"
1662
1663 #, c-format
1664 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1665 msgstr "der er en hemmelig nøgle for offentlig nøgle »%s«!\n"
1666
1667 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1668 msgstr "brug tilvalget »--delete-secret-keys« for at slette den først.\n"
1669
1670 #, c-format
1671 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1672 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
1673
1674 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1675 msgstr "kan ikke bruge en symmetrisk ESK-pakke på grund af S2K-tilstanden\n"
1676
1677 #, c-format
1678 msgid "using cipher %s\n"
1679 msgstr "bruger chiffer %s\n"
1680
1681 #, fuzzy, c-format
1682 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1683 msgid "'%s' already compressed\n"
1684 msgstr "»%s« allerede komprimeret\n"
1685
1686 #, fuzzy, c-format
1687 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1688 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1689 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en tom fil\n"
1690
1691 #, fuzzy, c-format
1692 #| msgid "reading from `%s'\n"
1693 msgid "reading from '%s'\n"
1694 msgstr "læser fra »%s«\n"
1695
1696 #, c-format
1697 msgid ""
1698 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1699 msgstr ""
1700 "ADVARSEL: Tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens "
1701 "præferencer\n"
1702
1703 #, c-format
1704 msgid ""
1705 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1706 "preferences\n"
1707 msgstr ""
1708 "ADVARSEL: Tvang for komprimeringsalgoritme %s (%d) overtræder modtagerens "
1709 "præferencer\n"
1710
1711 #, c-format
1712 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1713 msgstr ""
1714 "tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens præferencer\n"
1715
1716 #, c-format
1717 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1718 msgstr "%s/%s krypteret for: »%s«\n"
1719
1720 #, c-format
1721 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1722 msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
1723
1724 #, c-format
1725 msgid "%s encrypted data\n"
1726 msgstr "%s krypterede data\n"
1727
1728 #, c-format
1729 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1730 msgstr "krypteret med ukendt algoritme %d\n"
1731
1732 msgid ""
1733 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1734 msgstr ""
1735 "ADVARSEL: Besked blev krypteret med en svag nøgle i den symmetriske "
1736 "chiffer.\n"
1737
1738 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1739 msgstr "problem ved håndtering af krypteret pakke\n"
1740
1741 msgid "no remote program execution supported\n"
1742 msgstr "kørsel via eksternt program er ikke understøttet\n"
1743
1744 msgid ""
1745 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1746 msgstr ""
1747 "kald fra eksterne programmer er deaktiveret på grund af usikre rettigheder "
1748 "for indstillingsfil\n"
1749
1750 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1751 msgstr ""
1752 "denne platform kræver midlertidige filer når der kaldes eksterne programmer\n"
1753
1754 #, fuzzy, c-format
1755 #| msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1756 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1757 msgstr "kan ikke køre program »%s«: %s\n"
1758
1759 #, fuzzy, c-format
1760 #| msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1761 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1762 msgstr "kan ikke køre skal »%s«: %s\n"
1763
1764 #, c-format
1765 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1766 msgstr "systemfejl under kald af eksternt program: %s\n"
1767
1768 msgid "unnatural exit of external program\n"
1769 msgstr "unaturlig afslutning på eksternt program\n"
1770
1771 msgid "unable to execute external program\n"
1772 msgstr "kan ikke køre eksternt program\n"
1773
1774 #, c-format
1775 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1776 msgstr "kan ikke læse svar fra eksternt program: %s\n"
1777
1778 #, fuzzy, c-format
1779 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1780 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1781 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig fil (%s) »%s«: %s\n"
1782
1783 #, fuzzy, c-format
1784 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1785 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1786 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig mappe »%s«: %s\n"
1787
1788 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1789 msgstr "eksportunderskrifter som er markeret som kun lokale"
1790
1791 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1792 msgstr "bruger-id'er for eksportattributter (normalt billed-id'er)"
1793
1794 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1795 msgstr "tilbagekaldsnøgler for eksport markeret som »sensitive«"
1796
1797 msgid "remove unusable parts from key during export"
1798 msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
1799
1800 msgid "remove as much as possible from key during export"
1801 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
1802
1803 #, fuzzy
1804 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1805 msgid " - skipped"
1806 msgstr "%s: udelod: %s\n"
1807
1808 #, fuzzy, c-format
1809 #| msgid "writing to `%s'\n"
1810 msgid "writing to '%s'\n"
1811 msgstr "skriver til »%s«\n"
1812
1813 #, c-format
1814 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1815 msgstr "nøgle %s: nøglemateriale på kort - udeladt\n"
1816
1817 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1818 msgstr "eksport af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
1819
1820 #, c-format
1821 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1822 msgstr "nøgle %s: nøgle i PGP 2.x-stil - udeladt\n"
1823
1824 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1825 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1826
1827 #, fuzzy, c-format
1828 #| msgid "error creating `%s': %s\n"
1829 msgid "error creating '%s': %s\n"
1830 msgstr "fejl ved oprettelse af »%s«: %s\n"
1831
1832 msgid "[User ID not found]"
1833 msgstr "[Bruger-id blev ikke fundet]"
1834
1835 #, fuzzy, c-format
1836 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1837 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1838 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1839
1840 #, c-format
1841 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1842 msgstr ""
1843
1844 #, fuzzy, c-format
1845 #| msgid "error closing %s: %s\n"
1846 msgid "error looking up: %s\n"
1847 msgstr "fejl ved lukning af %s: %s\n"
1848
1849 #, fuzzy, c-format
1850 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1851 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1852 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
1853
1854 #, fuzzy, c-format
1855 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1856 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1857 msgstr "hentede automatisk »%s« via %s\n"
1858
1859 #, fuzzy, c-format
1860 #| msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1861 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1862 msgstr "fejl ved indhentelse af »%s« via %s: %s\n"
1863
1864 msgid "No fingerprint"
1865 msgstr "Ingen fingeraftryk"
1866
1867 #, c-format
1868 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1869 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1870
1871 #, fuzzy, c-format
1872 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1873 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1874 msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
1875
1876 #, fuzzy, c-format
1877 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1878 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1879 msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
1880
1881 #, c-format
1882 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1883 msgstr ""
1884
1885 #, c-format
1886 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1887 msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1888
1889 #, c-format
1890 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1891 msgstr "bruger undernøgle %s i stedet for primær nøgle %s\n"
1892
1893 msgid "make a signature"
1894 msgstr "opret en underskrift"
1895
1896 msgid "make a clear text signature"
1897 msgstr "opret en underskrift i klartekst"
1898
1899 msgid "make a detached signature"
1900 msgstr "opret en separat underskrift"
1901
1902 msgid "encrypt data"
1903 msgstr "krypter data"
1904
1905 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1906 msgstr "krypter kun med symmetrisk chiffer"
1907
1908 msgid "decrypt data (default)"
1909 msgstr "afkrypter data (standard)"
1910
1911 msgid "verify a signature"
1912 msgstr "godkend en underskrift"
1913
1914 msgid "list keys"
1915 msgstr "vis nøgler"
1916
1917 msgid "list keys and signatures"
1918 msgstr "vis nøgler og underskrifter"
1919
1920 msgid "list and check key signatures"
1921 msgstr "vis og kontroller nøgleunderskrifter"
1922
1923 msgid "list keys and fingerprints"
1924 msgstr "vis nøgler og fingeraftryk"
1925
1926 msgid "list secret keys"
1927 msgstr "vis hemmelige nøgler"
1928
1929 msgid "generate a new key pair"
1930 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1931
1932 #, fuzzy
1933 #| msgid "generate a new key pair"
1934 msgid "quickly generate a new key pair"
1935 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1936
1937 #, fuzzy
1938 #| msgid "generate a new key pair"
1939 msgid "quickly add a new user-id"
1940 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1941
1942 #, fuzzy
1943 #| msgid "generate a new key pair"
1944 msgid "quickly revoke a user-id"
1945 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1946
1947 msgid "full featured key pair generation"
1948 msgstr ""
1949
1950 msgid "generate a revocation certificate"
1951 msgstr "opret et tilbagekaldscertifikat"
1952
1953 msgid "remove keys from the public keyring"
1954 msgstr "fjern nøgler fra den offentlige nøglering"
1955
1956 msgid "remove keys from the secret keyring"
1957 msgstr "fjern nøgler fra den hemmelige nøglering"
1958
1959 #, fuzzy
1960 #| msgid "sign a key"
1961 msgid "quickly sign a key"
1962 msgstr "underskriv en nøgle"
1963
1964 #, fuzzy
1965 #| msgid "sign a key locally"
1966 msgid "quickly sign a key locally"
1967 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
1968
1969 msgid "sign a key"
1970 msgstr "underskriv en nøgle"
1971
1972 msgid "sign a key locally"
1973 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
1974
1975 msgid "sign or edit a key"
1976 msgstr "underskriv eller rediger en nøgle"
1977
1978 msgid "change a passphrase"
1979 msgstr "ændr en adgangsfrase"
1980
1981 msgid "export keys"
1982 msgstr "eksporter nøgler"
1983
1984 msgid "export keys to a keyserver"
1985 msgstr "eksporter nøgler til en nøgletjener"
1986
1987 msgid "import keys from a keyserver"
1988 msgstr "importer nøgler fra en nøgleserver"
1989
1990 msgid "search for keys on a keyserver"
1991 msgstr "søg efter nøgler på en nøgleserver"
1992
1993 msgid "update all keys from a keyserver"
1994 msgstr "opdater alle nøgler fra en nøgleserver"
1995
1996 msgid "import/merge keys"
1997 msgstr "importer/sammenføj nøgler"
1998
1999 msgid "print the card status"
2000 msgstr "udskriv kortstatus"
2001
2002 msgid "change data on a card"
2003 msgstr "ændr data på et kort"
2004
2005 msgid "change a card's PIN"
2006 msgstr "ændr et korts PIN"
2007
2008 msgid "update the trust database"
2009 msgstr "opdater troværdighedsdatabasen"
2010
2011 msgid "print message digests"
2012 msgstr "vis beskedsammendrag"
2013
2014 msgid "run in server mode"
2015 msgstr "kør i servertilstand"
2016
2017 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
2018 msgstr ""
2019
2020 msgid "create ascii armored output"
2021 msgstr "opret ascii-pansrede uddata"
2022
2023 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2024 msgstr "|USER-ID|krypter for BRUGER-ID"
2025
2026 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2027 msgstr "|USER-ID|brug BRUGER-ID til at underskrive eller afkryptere"
2028
2029 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2030 msgstr "|N|sæt komprimeringsniveauet til N (0 deaktiverer)"
2031
2032 msgid "use canonical text mode"
2033 msgstr "brug kanonisk teksttilstand"
2034
2035 msgid "|FILE|write output to FILE"
2036 msgstr "|FILE|skriv resultat til FIL"
2037
2038 msgid "do not make any changes"
2039 msgstr "lav ingen ændringer"
2040
2041 msgid "prompt before overwriting"
2042 msgstr "spørg før overskrivning"
2043
2044 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2045 msgstr "brug streng OpenPGP-opførsel"
2046
2047 msgid ""
2048 "@\n"
2049 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2050 msgstr ""
2051 "@\n"
2052 "(Se manualsiden for en fuldstændig liste over alle kommandoer og tilvalg)\n"
2053
2054 msgid ""
2055 "@\n"
2056 "Examples:\n"
2057 "\n"
2058 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2059 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2060 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2061 " --list-keys [names]        show keys\n"
2062 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2063 msgstr ""
2064 "@\n"
2065 "Eksempler:\n"
2066 "\n"
2067 " -se -r Mikael [fil]        underskriv og krypter for bruger Mikael\n"
2068 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstunderskrift\n"
2069 " --detach-sign [fil]        lav en separat underskrift\n"
2070 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
2071 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
2072
2073 #, fuzzy
2074 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2075 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
2076 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
2077
2078 # Skal alt dette oversættes eller er det tilvalgene?
2079 #, fuzzy
2080 #| msgid ""
2081 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2082 #| "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2083 #| "Default operation depends on the input data\n"
2084 msgid ""
2085 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2086 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2087 "Default operation depends on the input data\n"
2088 msgstr ""
2089 "Syntaks: gpg [tilvalg] [filer]\n"
2090 "Sign, check, encrypt eller decrypt\n"
2091 "standardhandling afhænger af inddata\n"
2092
2093 msgid ""
2094 "\n"
2095 "Supported algorithms:\n"
2096 msgstr ""
2097 "\n"
2098 "Understøttede algoritmer:\n"
2099
2100 msgid "Pubkey: "
2101 msgstr "Pubkey: "
2102
2103 msgid "Cipher: "
2104 msgstr "Chiffer: "
2105
2106 msgid "Hash: "
2107 msgstr "Hash: "
2108
2109 msgid "Compression: "
2110 msgstr "Komprimering: "
2111
2112 #, fuzzy, c-format
2113 #| msgid "usage: gpgsm [options] "
2114 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2115 msgstr "brug: gpgsm [tilvalg] "
2116
2117 msgid "conflicting commands\n"
2118 msgstr "kommandoer er i konflikt\n"
2119
2120 #, fuzzy, c-format
2121 #| msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2122 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2123 msgstr "ingen = tegn fundet i gruppedefinition »%s«\n"
2124
2125 #, fuzzy, c-format
2126 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2127 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2128 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab af hjemmemappe »%s«\n"
2129
2130 #, fuzzy, c-format
2131 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2132 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2133 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
2134
2135 #, fuzzy, c-format
2136 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2137 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2138 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på udvidelse »%s«\n"
2139
2140 #, fuzzy, c-format
2141 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2142 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2143 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
2144
2145 #, fuzzy, c-format
2146 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2147 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2148 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
2149
2150 #, fuzzy, c-format
2151 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2152 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2153 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på udvidelse »%s«\n"
2154
2155 #, fuzzy, c-format
2156 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2157 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2158 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på hjemmemappe »%s«\n"
2159
2160 #, fuzzy, c-format
2161 #| msgid ""
2162 #| "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2163 msgid ""
2164 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2165 msgstr ""
2166 "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
2167
2168 #, fuzzy, c-format
2169 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2170 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2171 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på udvidelse »%s«\n"
2172
2173 #, fuzzy, c-format
2174 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2175 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2176 msgstr "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
2177
2178 #, fuzzy, c-format
2179 #| msgid ""
2180 #| "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `"
2181 #| "%s'\n"
2182 msgid ""
2183 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2184 msgstr ""
2185 "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
2186
2187 #, fuzzy, c-format
2188 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2189 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2190 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mapperettigheder på udvidelse »%s«\n"
2191
2192 #, fuzzy, c-format
2193 #| msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2194 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2195 msgstr "ukendt konfigurationspunkt »%s«\n"
2196
2197 msgid "display photo IDs during key listings"
2198 msgstr "vis billed-id'er under nøglevisninger"
2199
2200 #, fuzzy
2201 #| msgid "show user ID validity during key listings"
2202 msgid "show key usage information during key listings"
2203 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
2204
2205 msgid "show policy URLs during signature listings"
2206 msgstr "vil politikadresser under underskriftvisninger"
2207
2208 msgid "show all notations during signature listings"
2209 msgstr "vis alle notationer under underskriftvisninger"
2210
2211 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2212 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftvisninger"
2213
2214 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2215 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftvisninger"
2216
2217 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2218 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftvisninger"
2219
2220 msgid "show user ID validity during key listings"
2221 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
2222
2223 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2224 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i nøglevisninger"
2225
2226 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2227 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne undernøgler i nøglevisninger"
2228
2229 msgid "show the keyring name in key listings"
2230 msgstr "vis nøgleringsnavnet i nøglevisninger"
2231
2232 msgid "show expiration dates during signature listings"
2233 msgstr "vis udløbsdatoer under underskriftvisninger"
2234
2235 #, fuzzy
2236 #| msgid "Available keys:\n"
2237 msgid "available TOFU policies:\n"
2238 msgstr "Tilgængelige nøgler:\n"
2239
2240 #, fuzzy, c-format
2241 #| msgid "unknown option `%s'\n"
2242 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2243 msgstr "ukendt tilvalg »%s«\n"
2244
2245 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2246 msgstr ""
2247
2248 #, fuzzy, c-format
2249 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2250 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2251 msgstr "BEMÆRK: Gammel standardfil for tilvalg »%s« blev ignoreret\n"
2252
2253 #, fuzzy, c-format
2254 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2255 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2256 msgstr "BEMÆRK: %s er ikke til normal brug!\n"
2257
2258 #, fuzzy, c-format
2259 #| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2260 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2261 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
2262
2263 #, fuzzy, c-format
2264 #| msgid "line %d: not a valid email address\n"
2265 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2266 msgstr "linje %d: ikke en gyldig e-post-adresse\n"
2267
2268 #, fuzzy, c-format
2269 #| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
2270 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2271 msgstr "ugyldig landekode i »%s«, linje %d\n"
2272
2273 #, fuzzy, c-format
2274 #| msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2275 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2276 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
2277
2278 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2279 msgstr "kunne ikke fortolke nøgleserveradresse\n"
2280
2281 #, c-format
2282 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2283 msgstr "%s:%d: ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
2284
2285 msgid "invalid keyserver options\n"
2286 msgstr "ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
2287
2288 #, c-format
2289 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2290 msgstr "%s:%d: ugyldige importindstillinger\n"
2291
2292 msgid "invalid import options\n"
2293 msgstr "ugyldige importindstillinger\n"
2294
2295 #, fuzzy, c-format
2296 #| msgid "invalid list options\n"
2297 msgid "invalid filter option: %s\n"
2298 msgstr "ugyldige listeindstillinger\n"
2299
2300 #, c-format
2301 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2302 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportindstillinger\n"
2303
2304 msgid "invalid export options\n"
2305 msgstr "ugyldige eksportindstillinger\n"
2306
2307 #, c-format
2308 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2309 msgstr "%s:%d: ugyldige listeindstillinger\n"
2310
2311 msgid "invalid list options\n"
2312 msgstr "ugyldige listeindstillinger\n"
2313
2314 msgid "display photo IDs during signature verification"
2315 msgstr "vis billed-id'er under underskriftverificering"
2316
2317 msgid "show policy URLs during signature verification"
2318 msgstr "vis politikadresser under underskriftverificering"
2319
2320 msgid "show all notations during signature verification"
2321 msgstr "vis alle notationer under underskriftverificering"
2322
2323 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2324 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftverificering"
2325
2326 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2327 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftverificering"
2328
2329 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2330 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftverificering"
2331
2332 msgid "show user ID validity during signature verification"
2333 msgstr "vis bruger-id-validitet under underskriftverificering"
2334
2335 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2336 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i underskriftverificering"
2337
2338 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2339 msgstr "vis kun den primære bruger-id i underskriftverificering"
2340
2341 msgid "validate signatures with PKA data"
2342 msgstr "valider underskrifter med PKA-data"
2343
2344 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2345 msgstr "hæv troværdigheden for underskrifter med gyldige PKA-data"
2346
2347 #, c-format
2348 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2349 msgstr "%s:%d: ugyldige verificeringsindstillinger\n"
2350
2351 msgid "invalid verify options\n"
2352 msgstr "ugyldige verificeringsindstillinger\n"
2353
2354 #, c-format
2355 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2356 msgstr "kunne ikke angive kørselssti til %s\n"
2357
2358 #, c-format
2359 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2360 msgstr "%s:%d: ugyldig liste for auto-key-locate\n"
2361
2362 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2363 msgstr "ugyldig liste for auto-key-locate\n"
2364
2365 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2366 msgstr "ADVARSEL: program kan oprette en kernefil!\n"
2367
2368 #, c-format
2369 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2370 msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
2371
2372 #, c-format
2373 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2374 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
2375
2376 #, c-format
2377 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2378 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2379
2380 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2381 msgstr "ADVARSEL: kører med forfalsket systemtid: "
2382
2383 #, c-format
2384 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2385 msgstr "vil ikke køre med usikker hukommelse på grund af %s\n"
2386
2387 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2388 msgstr "valgt chifferalgoritme er ugyldig\n"
2389
2390 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2391 msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
2392
2393 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2394 msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
2395
2396 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2397 msgstr "valgt algoritme for certifikationssammendrag er ugyldig\n"
2398
2399 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2400 msgstr "completes-needed skal være større end 0\n"
2401
2402 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2403 msgstr "marginals-needed skal være større end 1\n"
2404
2405 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2406 msgstr "max-cert-depth skal være i intervallet fra 1 til 255\n"
2407
2408 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2409 msgstr "ugyldigt default-cert-level; skal være 0, 1, 2 eller 3\n"
2410
2411 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2412 msgstr "ugyldigt min-cert-level; skal være 1, 2 eller 3\n"
2413
2414 #, fuzzy
2415 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2416 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2417 msgstr "BEMÆRK: simpel S2K-tilstand (0) frarådes på det skarpeste\n"
2418
2419 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2420 msgstr "ugyldig S2K-tilstand; skal være 0, 1 eller 3\n"
2421
2422 msgid "invalid default preferences\n"
2423 msgstr "ugyldige standardpræferencer\n"
2424
2425 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2426 msgstr "ugyldige præferencer for personlig chiffer\n"
2427
2428 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2429 msgstr "ugyldige præferencer for personlig sammendrag\n"
2430
2431 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2432 msgstr "ugyldige præferencer for personlig komprimering\n"
2433
2434 #, c-format
2435 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2436 msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
2437
2438 #, fuzzy, c-format
2439 #| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2440 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2441 msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2442
2443 #, fuzzy, c-format
2444 #| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2445 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2446 msgstr "du må ikke bruge sammendragsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2447
2448 #, fuzzy, c-format
2449 #| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2450 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2451 msgstr "du må ikke bruge komprimeringsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2452
2453 #, c-format
2454 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2455 msgstr "kunne ikke initialisere TrustDB: %s\n"
2456
2457 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2458 msgstr ""
2459 "ADVARSEL: modtagere (-r) angivet uden brug af offentlig nøglekryptering\n"
2460
2461 msgid "--store [filename]"
2462 msgstr "--store [filnavn]"
2463
2464 msgid "--symmetric [filename]"
2465 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2466
2467 #, fuzzy, c-format
2468 #| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2469 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2470 msgstr "symmetrisk kryptering af »%s« mislykkedes: %s\n"
2471
2472 msgid "--encrypt [filename]"
2473 msgstr "--encrypt [filnavn]"
2474
2475 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2476 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
2477
2478 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2479 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2480
2481 #, c-format
2482 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2483 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt i tilstanden %s\n"
2484
2485 msgid "--sign [filename]"
2486 msgstr "--sign [filnavn]"
2487
2488 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2489 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2490
2491 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2492 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
2493
2494 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2495 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2496
2497 #, c-format
2498 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2499 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt i tilstanden %s\n"
2500
2501 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2502 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
2503
2504 msgid "--clearsign [filename]"
2505 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2506
2507 msgid "--decrypt [filename]"
2508 msgstr "--decrypt [filnavn]"
2509
2510 msgid "--sign-key user-id"
2511 msgstr "--sign-key bruger-id"
2512
2513 msgid "--lsign-key user-id"
2514 msgstr "--lsign-key bruger-id"
2515
2516 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2517 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
2518
2519 msgid "--passwd <user-id>"
2520 msgstr "--passwd <bruger-id>"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2524 msgstr "nøgleserver send mislykkedes: %s\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2528 msgstr "nøgleserver modtag mislykkedes: %s\n"
2529
2530 #, c-format
2531 msgid "key export failed: %s\n"
2532 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
2533
2534 #, fuzzy, c-format
2535 #| msgid "key export failed: %s\n"
2536 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2537 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
2538
2539 #, c-format
2540 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2541 msgstr "nøgleserver søg mislykkedes: %s\n"
2542
2543 #, c-format
2544 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2545 msgstr "nøgleserver opdater mislykkedes: %s\n"
2546
2547 #, c-format
2548 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2549 msgstr "fjernelse af panser mislykkedes: %s\n"
2550
2551 #, c-format
2552 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2553 msgstr "påklædning af panser mislykkedes: %s\n"
2554
2555 #, fuzzy, c-format
2556 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2557 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2558 msgstr "ugyldig hash-algoritme »%s«\n"
2559
2560 #, fuzzy, c-format
2561 #| msgid "error storing certificate: %s\n"
2562 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2563 msgstr "fejl ved lagring af certifikat: %s\n"
2564
2565 #, c-format
2566 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2567 msgstr ""
2568
2569 msgid "[filename]"
2570 msgstr "[filnavn]"
2571
2572 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2573 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
2574
2575 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2576 msgstr "den angivne adresse for certifikatpolitik er ugyldig\n"
2577
2578 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2579 msgstr "den angivne adresse for underskriftpolitik er ugyldig\n"
2580
2581 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2582 msgstr "den angivne adresse for foretrukken nøgleserver er ugyldig\n"
2583
2584 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2585 msgstr "|FILE|tag nøglerne fra nøgleringsFILEN"
2586
2587 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2588 msgstr "giv kun tidsstempelkonflikter en advarsel"
2589
2590 msgid "|FD|write status info to this FD"
2591 msgstr "|FD|skriv statusinformation til denne FD"
2592
2593 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2594 msgstr ""
2595
2596 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2597 msgstr "Brug: gpgv [tilvalg] [filer] (-h for hjælp)"
2598
2599 msgid ""
2600 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2601 "Check signatures against known trusted keys\n"
2602 msgstr ""
2603 "Syntaks: gpgv [tilvalg] [filer]\n"
2604 "Kontroller underskrifter mod kendte troværdige nøgler\n"
2605
2606 msgid "No help available"
2607 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
2608
2609 #, fuzzy, c-format
2610 #| msgid "No help available for `%s'"
2611 msgid "No help available for '%s'"
2612 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«"
2613
2614 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2615 msgstr "importer underskrifter som er markeret som local-only"
2616
2617 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2618 msgstr "reparer skade fra pks-nøgleserveren under import"
2619
2620 #, fuzzy
2621 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2622 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2623 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
2624
2625 msgid "do not update the trustdb after import"
2626 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
2627
2628 #, fuzzy
2629 #| msgid "show key fingerprint"
2630 msgid "show key during import"
2631 msgstr "vis nøglefingeraftryk"
2632
2633 msgid "only accept updates to existing keys"
2634 msgstr "accepter kun opdateringer til eksisterende nøgler"
2635
2636 msgid "remove unusable parts from key after import"
2637 msgstr "fjern ubrugelige dele fra nøgle efter import"
2638
2639 msgid "remove as much as possible from key after import"
2640 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøgle efter import"
2641
2642 msgid "run import filters and export key immediately"
2643 msgstr ""
2644
2645 #, c-format
2646 msgid "skipping block of type %d\n"
2647 msgstr "     udelader bloktype %d\n"
2648
2649 #, c-format
2650 msgid "%lu keys processed so far\n"
2651 msgstr "     %lu-nøgler behandlet\n"
2652
2653 #, c-format
2654 msgid "Total number processed: %lu\n"
2655 msgstr " Totalt antal behandl.: %lu\n"
2656
2657 #, fuzzy, c-format
2658 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2659 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2660 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
2661
2662 #, c-format
2663 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2664 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
2665
2666 #, c-format
2667 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2668 msgstr "      w/o bruger-id'er: %lu\n"
2669
2670 #, c-format
2671 msgid "              imported: %lu"
2672 msgstr "           importerede: %lu"
2673
2674 #, c-format
2675 msgid "             unchanged: %lu\n"
2676 msgstr "              uændrede: %lu\n"
2677
2678 #, c-format
2679 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2680 msgstr "       nye bruger-id'er: %lu\n"
2681
2682 #, c-format
2683 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2684 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2685
2686 #, c-format
2687 msgid "        new signatures: %lu\n"
2688 msgstr "     nye underskrifter: %lu\n"
2689
2690 #, c-format
2691 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2692 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2693
2694 #, c-format
2695 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2696 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2697
2698 #, c-format
2699 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2700 msgstr " hemmel. nøgler import: %lu\n"
2701
2702 #, c-format
2703 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2704 msgstr "hemmel. nøgler uændret: %lu\n"
2705
2706 #, c-format
2707 msgid "          not imported: %lu\n"
2708 msgstr "      ikke importerede: %lu\n"
2709
2710 #, c-format
2711 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2712 msgstr "  underskrifter ryddet: %lu\n"
2713
2714 #, c-format
2715 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2716 msgstr "   bruger-id'er ryddet: %lu\n"
2717
2718 #, c-format
2719 msgid ""
2720 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2721 "algorithms on these user IDs:\n"
2722 msgstr ""
2723 "ADVARSEL: nøgle %s indeholder præferencer for utilgængelige\n"
2724 "algoritmer på disse bruger-id'er:\n"
2725
2726 #, c-format
2727 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2728 msgstr "        »%s«: præference for chifferalgoritme %s\n"
2729
2730 #, c-format
2731 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2732 msgstr "        »%s«: præference for sammendragsalgortime %s\n"
2733
2734 #, c-format
2735 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2736 msgstr "        »%s«: præference for komprimeringsalgortime %s\n"
2737
2738 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2739 msgstr "det anbefales på det stærkeste, at du opdaterer dine præferencer og\n"
2740
2741 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2742 msgstr ""
2743 "gendistribuerer denne nøgle for at undgå potentielle problemer med rod i\n"
2744 "algoritmen\n"
2745
2746 #, c-format
2747 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2748 msgstr "du kan opdatere dine præferencer med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2749
2750 #, c-format
2751 msgid "key %s: no user ID\n"
2752 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id\n"
2753
2754 #, fuzzy, c-format
2755 #| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
2756 msgid "key %s: %s\n"
2757 msgstr "udelod »%s«: %s\n"
2758
2759 msgid "rejected by import screener"
2760 msgstr ""
2761
2762 #, c-format
2763 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2764 msgstr "nøgle %s: korruption af PKS-undernøgle er repareret!\n"
2765
2766 #, c-format
2767 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2768 msgstr "nøgle %s: accepteret ikke egenunderskrevet bruger-id »%s«\n"
2769
2770 #, c-format
2771 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2772 msgstr "nøgle %s: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2773
2774 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2775 msgstr "dette kan skyldes en manglende egenunderskrift\n"
2776
2777 #, c-format
2778 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2779 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle blev ikke fundet: %s\n"
2780
2781 #, c-format
2782 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2783 msgstr "nøgle %s: ny nøgle - udeladt\n"
2784
2785 #, c-format
2786 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2787 msgstr "ingen skrivbar nøglering fundet: %s\n"
2788
2789 #, fuzzy, c-format
2790 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2791 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2792 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering »%s«: %s\n"
2793
2794 #, c-format
2795 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2796 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle »%s« importeret\n"
2797
2798 #, c-format
2799 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2800 msgstr "nøgle %s: stemmer ikke med vores kopi\n"
2801
2802 #, c-format
2803 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2804 msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2805
2806 #, c-format
2807 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2808 msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2809
2810 #, c-format
2811 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2812 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny bruger-id\n"
2813
2814 #, c-format
2815 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2816 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye bruger-id'er\n"
2817
2818 #, c-format
2819 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2820 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny underskrift\n"
2821
2822 #, c-format
2823 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2824 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye underskrifter\n"
2825
2826 #, c-format
2827 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2828 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny undernøgle\n"
2829
2830 #, c-format
2831 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2832 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye undernøgler\n"
2833
2834 #, c-format
2835 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2836 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrift renset\n"
2837
2838 #, c-format
2839 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2840 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrifter renset\n"
2841
2842 #, c-format
2843 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2844 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id renset\n"
2845
2846 #, c-format
2847 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2848 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id'er renset\n"
2849
2850 #, c-format
2851 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2852 msgstr "nøgle %s: »%s« ikke ændret\n"
2853
2854 #, c-format
2855 msgid "key %s: secret key imported\n"
2856 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle importeret\n"
2857
2858 #, fuzzy, c-format
2859 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2860 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2861 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede til stede\n"
2862
2863 #, fuzzy, c-format
2864 #| msgid "error sending %s command: %s\n"
2865 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2866 msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
2867
2868 #, fuzzy, c-format
2869 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
2870 msgid "secret key %s: %s\n"
2871 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
2872
2873 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2874 msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
2875
2876 #, c-format
2877 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2878 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle med ugyldig chiffer %d - udeladt\n"
2879
2880 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2881 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2882 #. actual private key data is stored on the card.  A
2883 #. single smartcard can have up to three private key
2884 #. data.  Importing private key stub is always
2885 #. skipped in 2.1, and it returns
2886 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2887 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2888 #. references to a card will be automatically
2889 #. created again.
2890 #, c-format
2891 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2892 msgstr ""
2893
2894 #, c-format
2895 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2896 msgstr ""
2897 "nøgle %s: ingen offentlig nøgle - kan ikke anvende tilbagekaldscertifikat\n"
2898
2899 #, c-format
2900 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2901 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - afvist\n"
2902
2903 #, c-format
2904 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2905 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat importeret\n"
2906
2907 #, c-format
2908 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2909 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id for underskrift\n"
2910
2911 #, c-format
2912 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2913 msgstr ""
2914 "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme på bruger-id »%s«\n"
2915
2916 #, c-format
2917 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2918 msgstr "nøgle %s: ugyldig egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
2919
2920 #, c-format
2921 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2922 msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
2923
2924 #, c-format
2925 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2926 msgstr "nøgle %s: ugyldig direkte nøgleunderskrift\n"
2927
2928 #, c-format
2929 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2930 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøglebinding\n"
2931
2932 #, c-format
2933 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2934 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøglebinding\n"
2935
2936 #, c-format
2937 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2938 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøglebinding\n"
2939
2940 #, c-format
2941 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2942 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøgletilbagekald\n"
2943
2944 #, c-format
2945 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2946 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøgletilbagekald\n"
2947
2948 #, c-format
2949 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2950 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøgletilbagekald\n"
2951
2952 #, c-format
2953 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2954 msgstr "nøgle %s: udeladt bruger-id »%s«\n"
2955
2956 #, c-format
2957 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2958 msgstr "nøgle %s: udeladt undernøgle\n"
2959
2960 #, c-format
2961 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2962 msgstr ""
2963 "nøgle %s: underskrift der ikke kan eksporteres (klasse 0x%02X) - udeladt\n"
2964
2965 #, c-format
2966 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2967 msgstr "nøgle %s: tilbagekaldscertifikat på forkert sted - udeladt\n"
2968
2969 #, c-format
2970 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2971 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - udeladt\n"
2972
2973 #, c-format
2974 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2975 msgstr "nøgle %s: undernøgleunderskrift på forkert sted - udeladt\n"
2976
2977 #, c-format
2978 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2979 msgstr "nøgle %s: uventet underskriftklasse (0x%02X) - udeladt\n"
2980
2981 #, c-format
2982 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2983 msgstr "nøgle %s: duplikeret bruger-id detekteret - sammenføjet\n"
2984
2985 #, c-format
2986 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2987 msgstr "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: henter tilbagekaldsnøgle %s\n"
2988
2989 #, c-format
2990 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2991 msgstr ""
2992 "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: tilbagekaldsnøgle %s er ikke til "
2993 "stede.\n"
2994
2995 #, c-format
2996 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2997 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat tilføjet\n"
2998
2999 #, c-format
3000 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3001 msgstr "nøgle %s: direkte nøgleunderskrift tilføjet\n"
3002
3003 #, fuzzy, c-format
3004 #| msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
3005 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
3006 msgstr "fejl ved oprettelse af nøgleboks »%s«: %s\n"
3007
3008 #, fuzzy, c-format
3009 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3010 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
3011 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
3012
3013 #, fuzzy, c-format
3014 #| msgid "keybox `%s' created\n"
3015 msgid "keybox '%s' created\n"
3016 msgstr "nøgleboks »%s« oprettet\n"
3017
3018 #, fuzzy, c-format
3019 #| msgid "keyring `%s' created\n"
3020 msgid "keyring '%s' created\n"
3021 msgstr "nøglering »%s« oprettet\n"
3022
3023 #, fuzzy, c-format
3024 #| msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3025 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
3026 msgstr "nøgleblokressource »%s«: %s\n"
3027
3028 #, fuzzy, c-format
3029 #| msgid "error opening `%s': %s\n"
3030 msgid "error opening key DB: %s\n"
3031 msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
3032
3033 #, c-format
3034 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3035 msgstr "kunne ikke genbygge nøgleringsmellemlager: %s\n"
3036
3037 msgid "[revocation]"
3038 msgstr "[tilbagekald]"
3039
3040 msgid "[self-signature]"
3041 msgstr "[egenunderskrift]"
3042
3043 #, fuzzy, c-format
3044 #| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3045 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
3046 msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
3047
3048 #, fuzzy, c-format
3049 #| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
3050 msgid ""
3051 "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
3052 msgstr "kort understøtter ikke sammendragsalgoritme %s\n"
3053
3054 #, fuzzy
3055 #| msgid "Good signature from"
3056 msgid " (reordered signatures follow)"
3057 msgstr "God underskrift fra"
3058
3059 #, fuzzy, c-format
3060 #| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
3061 msgid "key %s:\n"
3062 msgstr "udelod »%s«: %s\n"
3063
3064 #, fuzzy, c-format
3065 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3066 msgid "%d duplicate signature removed\n"
3067 msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
3068 msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3069 msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3070
3071 #, fuzzy, c-format
3072 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3073 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
3074 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3075 msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
3076 msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
3077
3078 #, fuzzy, c-format
3079 #| msgid "%d bad signatures\n"
3080 msgid "%d bad signature\n"
3081 msgid_plural "%d bad signatures\n"
3082 msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
3083 msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
3084
3085 #, fuzzy, c-format
3086 #| msgid "Good signature from"
3087 msgid "%d signature reordered\n"
3088 msgid_plural "%d signatures reordered\n"
3089 msgstr[0] "God underskrift fra"
3090 msgstr[1] "God underskrift fra"
3091
3092 #, c-format
3093 msgid ""
3094 "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
3095 "all signatures.\n"
3096 msgstr ""
3097
3098 msgid ""
3099 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3100 "keys\n"
3101 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3102 "etc.)\n"
3103 msgstr ""
3104 "Beslut dig for hvor meget du stoler på at denne bruger korrekt verificerer "
3105 "andre brugers nøgler\n"
3106 "(ved at kigge på pas, kontrollere fingeraftryk fra andre kilder etc.)\n"
3107
3108 #, c-format
3109 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3110 msgstr "  %d = Marginal troværdighed\n"
3111
3112 #, c-format
3113 msgid "  %d = I trust fully\n"
3114 msgstr "  %d = Fuld troværdighed\n"
3115
3116 msgid ""
3117 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3118 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3119 "trust signatures on your behalf.\n"
3120 msgstr ""
3121 "Indtast venligst dybden på denne troværdighedsunderskrift.\n"
3122 "En dybde større end 1 giver nøglen du underskriver mulighed for\n"
3123 "at lavet troværdighedsunderskrifter på dine vegne.\n"
3124
3125 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3126 msgstr ""
3127 "Indtast venligst et domæne for at begrænse denne underskrift, eller retur "
3128 "for ingen.\n"
3129
3130 #, c-format
3131 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
3132 msgstr ""
3133
3134 #, c-format
3135 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3136 msgstr "Bruger-id »%s« er tilbagekaldt."
3137
3138 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3139 msgstr "Er du sikker på, at du stadig vil underskrive (j/N) "
3140
3141 msgid "  Unable to sign.\n"
3142 msgstr "  Kunne ikke underskrive.\n"
3143
3144 #, c-format
3145 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3146 msgstr "Bruger-id »%s« er udløbet."
3147
3148 #, c-format
3149 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3150 msgstr "Bruger-id »%s« er ikke egenunderskrevet."
3151
3152 #, c-format
3153 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3154 msgstr "Bruger-id »%s« kan underskrives.  "
3155
3156 msgid "Sign it? (y/N) "
3157 msgstr "Underskriv? (j/N) "
3158
3159 #, c-format
3160 msgid ""
3161 "The self-signature on \"%s\"\n"
3162 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3163 msgstr ""
3164 "Egenunderskriften på »%s«\n"
3165 "er en underskrift i PGP 2.x-stil.\n"
3166
3167 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3168 msgstr "Ønsker du at forfremme den til en OpenPGP-egenunderskrift? (j/N) "
3169
3170 #, c-format
3171 msgid ""
3172 "Your current signature on \"%s\"\n"
3173 "has expired.\n"
3174 msgstr ""
3175 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
3176 "er udløbet.\n"
3177
3178 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3179 msgstr ""
3180 "Ønsker du at udstede en ny underskrift for at erstatte den udløbne? (j/N) "
3181
3182 #, c-format
3183 msgid ""
3184 "Your current signature on \"%s\"\n"
3185 "is a local signature.\n"
3186 msgstr ""
3187 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
3188 "er en lokal underskrift.\n"
3189
3190 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3191 msgstr ""
3192 "Ønsker du at forfremme den til en fuld underskrift, der kan eksporteres (j/"
3193 "N) "
3194
3195 #, c-format
3196 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3197 msgstr "»%s« var allerede underskrevet lokalt af nøgle %s\n"
3198
3199 #, c-format
3200 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3201 msgstr "»%s« var allerede underskrevet af nøgle %s\n"
3202
3203 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3204 msgstr "Ønsker du at underskrive den igen alligevel? (j/N) "
3205
3206 #, c-format
3207 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3208 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
3209
3210 msgid "This key has expired!"
3211 msgstr "Denne nøgle er udløbet!"
3212
3213 #, c-format
3214 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3215 msgstr "Denne nøgle er ved at udløbe på %s.\n"
3216
3217 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3218 msgstr "Ønsker du at dine underskrifter skal udløbe på samme tidspunkt? (J/n) "
3219
3220 msgid ""
3221 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3222 "belongs\n"
3223 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3224 msgstr ""
3225 "Hvor omhyggeligt har du verificeret, at nøglen du er ved at underskrive "
3226 "rent\n"
3227 "faktisk tilhører personen navngivet ovenfor? Hvis du ikke kender svaret, så "
3228 "indtast »0«.\n"
3229
3230 #, c-format
3231 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3232 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
3233
3234 #, c-format
3235 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3236 msgstr "   (1) Jeg har ingen kontrol udført.%s\n"
3237
3238 #, c-format
3239 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3240 msgstr "   (2) Jeg har udført en overfladisk kontrol.%s\n"
3241
3242 #, c-format
3243 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3244 msgstr "   (3) Jeg har foretaget en meget omhyggelig kontrol.%s\n"
3245
3246 #, fuzzy
3247 #| msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3248 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3249 msgstr "Dit valg? (indtast »?« for yderligere information): "
3250
3251 #, c-format
3252 msgid ""
3253 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3254 "key \"%s\" (%s)\n"
3255 msgstr ""
3256 "Er du sikker på, at du ønsker at underskrive denne nøgle\n"
3257 "med din nøgle »%s« (%s)\n"
3258
3259 msgid "This will be a self-signature.\n"
3260 msgstr "Dette vil være en egenunderskrift.\n"
3261
3262 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3263 msgstr ""
3264 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markeret som ikke at kunne "
3265 "eksporteres.\n"
3266
3267 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3268 msgstr ""
3269 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markereret som ikke at kunne "
3270 "tilbagekaldes.\n"
3271
3272 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3273 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne eksporteres.\n"
3274
3275 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3276 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne tilbagekaldes.\n"
3277
3278 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3279 msgstr "Jeg har overhovedet ikke kontrolleret denne nøgle.\n"
3280
3281 msgid "I have checked this key casually.\n"
3282 msgstr "Jeg har overfladisk kontrolleret denne nøgle.\n"
3283
3284 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3285 msgstr "Jeg har omhyggeligt kontrolleret denne nøgle.\n"
3286
3287 msgid "Really sign? (y/N) "
3288 msgstr "Underskriv? (j/N) "
3289
3290 #, c-format
3291 msgid "signing failed: %s\n"
3292 msgstr "underskrift mislykkedes: %s\n"
3293
3294 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3295 msgstr ""
3296 "Nøgle har kun stump eller ikkekort nøgleposter - ingen adgangsfrase at "
3297 "ændre.\n"
3298
3299 #, fuzzy, c-format
3300 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3301 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3302 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
3303
3304 msgid "save and quit"
3305 msgstr "gem og afslut"
3306
3307 msgid "show key fingerprint"
3308 msgstr "vis nøglefingeraftryk"
3309
3310 # key grip
3311 # chiefly  ( US ) See also grip the person in charge of moving and setting up camera
3312 # tracks and scenery in a film or television studio
3313 #, fuzzy
3314 #| msgid "Enter the keygrip: "
3315 msgid "show the keygrip"
3316 msgstr "Indtst nøglegrebet: "
3317
3318 msgid "list key and user IDs"
3319 msgstr "vis nøgle og bruger-id'er"
3320
3321 msgid "select user ID N"
3322 msgstr "vælg bruger-id N"
3323
3324 msgid "select subkey N"
3325 msgstr "vælg undernøgle N"
3326
3327 msgid "check signatures"
3328 msgstr "kontroller underskrifter"
3329
3330 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3331 msgstr ""
3332 "underskriv valgte bruger-id'er [* se nedenfor for relaterede kommandoer]"
3333
3334 msgid "sign selected user IDs locally"
3335 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er lokalt"
3336
3337 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3338 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er med en troværdighedsunderskrift"
3339
3340 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3341 msgstr "underskriv bruger-id'er md en underskrift der ikke kan kaldes tilbage"
3342
3343 msgid "add a user ID"
3344 msgstr "tilføj bruger-id"
3345
3346 msgid "add a photo ID"
3347 msgstr "tilføj billed-id"
3348
3349 msgid "delete selected user IDs"
3350 msgstr "slet valgte bruger-id'er"
3351
3352 msgid "add a subkey"
3353 msgstr "tilføj en undernøgle"
3354
3355 msgid "add a key to a smartcard"
3356 msgstr "tilføj en nøgle til et smartkort"
3357
3358 msgid "move a key to a smartcard"
3359 msgstr "flyt en nøgle til et smartkort"
3360
3361 msgid "move a backup key to a smartcard"
3362 msgstr "flyt en sikkerhedskopinøgle til et smartkort"
3363
3364 msgid "delete selected subkeys"
3365 msgstr "slet valgte undernøgler"
3366
3367 msgid "add a revocation key"
3368 msgstr "tilføj en tilbagekaldsnøgle"
3369
3370 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3371 msgstr "slet underskrifter fra de valgte bruger-id'er"
3372
3373 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3374 msgstr "ændr udløbsdatoen for nøglen eller valgte undernøgler"
3375
3376 msgid "flag the selected user ID as primary"
3377 msgstr "marker den valgte bruger-id som primær"
3378
3379 msgid "list preferences (expert)"
3380 msgstr "vis præferencer (ekspert)"
3381
3382 msgid "list preferences (verbose)"
3383 msgstr "vis præferencer (uddybende)"
3384
3385 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3386 msgstr "angiv præferenceliste for de valgte bruger-id'er"
3387
3388 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3389 msgstr "angiv den foretrukne nøgleserveradresse for de valgte bruger-id'er"
3390
3391 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3392 msgstr "angiv en notation for de valgte bruger-id'er"
3393
3394 msgid "change the passphrase"
3395 msgstr "ændr adgangsfrasen"
3396
3397 msgid "change the ownertrust"
3398 msgstr "ændr ejertroværdigheden"
3399
3400 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3401 msgstr "tilbagekald underskrifter på de valgte bruger-id'er"
3402
3403 msgid "revoke selected user IDs"
3404 msgstr "tilbagekald valgte bruger-id'er"
3405
3406 msgid "revoke key or selected subkeys"
3407 msgstr "tilbagekald nøgle eller valgte undernøgler"
3408
3409 msgid "enable key"
3410 msgstr "aktiver nøgle"
3411
3412 msgid "disable key"
3413 msgstr "deaktiver nøgle"
3414
3415 msgid "show selected photo IDs"
3416 msgstr "vis valgte billed-id'er"
3417
3418 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3419 msgstr ""
3420 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern ubrugelige underskrifter fra nøgle"
3421
3422 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3423 msgstr ""
3424 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern alle underskrifter fra nøgle"
3425
3426 msgid "Secret key is available.\n"
3427 msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
3428
3429 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3430 msgstr "Har brug for den hemmelige nøgle for dette.\n"
3431
3432 #, fuzzy
3433 #| msgid ""
3434 #| "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3435 #| "(lsign),\n"
3436 #| "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable "
3437 #| "signatures\n"
3438 #| "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3439 msgid ""
3440 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3441 "(lsign),\n"
3442 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3443 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3444 msgstr ""
3445 "* Kommandoen »sign« kan have præfikset »l« for lokale underskrifter "
3446 "(lsign),\n"
3447 "  et »t« for troværdighedsunderskrifter (tsign), et »nr« for underskrifter\n"
3448 "  der ikke kan tilbagekaldes (nrsign), eller en kombination (ltsign, "
3449 "tnrsign\n"
3450 "  etc.).\n"
3451
3452 msgid "Key is revoked."
3453 msgstr "Nøglen er tilbagekaldt."
3454
3455 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3456 msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
3457
3458 #, fuzzy
3459 #| msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3460 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3461 msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
3462
3463 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3464 msgstr "Fif: Vælg bruger-id'erne at underskrive\n"
3465
3466 #, fuzzy, c-format
3467 #| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3468 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3469 msgstr "Ukendt underskrifttype »%s«\n"
3470
3471 #, c-format
3472 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3473 msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
3474
3475 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3476 msgstr "Du skal vælge mindst en bruger-id.\n"
3477
3478 #, c-format
3479 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3480 msgstr ""
3481
3482 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3483 msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
3484
3485 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3486 msgstr "Vil du virkelig fjerne alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3487
3488 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3489 msgstr "Vil du virkelig fjerne denne bruger-id? (j/N) "
3490
3491 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3492 #. moving the key and not about removing it.
3493 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3494 msgstr "Vil du virkelig flytte den primære nøgle? (j/N) "
3495
3496 msgid "You must select exactly one key.\n"
3497 msgstr "Du skal vælge præcis en nøgle.\n"
3498
3499 msgid "Command expects a filename argument\n"
3500 msgstr "Kommando forventer en filnavnsparameter\n"
3501
3502 #, fuzzy, c-format
3503 #| msgid "Can't open `%s': %s\n"
3504 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3505 msgstr "Kan ikke åbne »%s«: %s\n"
3506
3507 #, fuzzy, c-format
3508 #| msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3509 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3510 msgstr "Fejl ved læsning af sikkerhedskopinøgle fra »%s«: %s\n"
3511
3512 msgid "You must select at least one key.\n"
3513 msgstr "Du skal vælge mindst en nøgle.\n"
3514
3515 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3516 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
3517
3518 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3519 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøgle? (j/N) "
3520
3521 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3522 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3523
3524 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3525 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde dette bruger-id? (j/N) "
3526
3527 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3528 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde hele nøglen? (j/N) "
3529
3530 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3531 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde de valgte undernøgler? (j/N) "
3532
3533 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3534 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde denne undernøgle? (j/N) "
3535
3536 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3537 msgstr ""
3538 "Ejertroværdighed kan ikke indstilles, når der bruges en brugerleveret "
3539 "troværdighedsdatabase\n"
3540
3541 msgid "Set preference list to:\n"
3542 msgstr "Angiv præferenceliste til:\n"
3543
3544 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3545 msgstr "Opdater præferencerne for de valgte bruger-id'er (j/N) "
3546
3547 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3548 msgstr "Opdater præferencerne? (j/N) "
3549
3550 msgid "Save changes? (y/N) "
3551 msgstr "Gem ændringer? (j/N) "
3552
3553 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3554 msgstr "Afslut uden at gemme? (j/N) "
3555
3556 #, c-format
3557 msgid "update failed: %s\n"
3558 msgstr "opdatering mislykkedes: %s\n"
3559
3560 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3561 msgstr "Nøgle ikke ændret så ingen opdatering krævet.\n"
3562
3563 #, fuzzy, c-format
3564 #| msgid "Key generation failed: %s\n"
3565 msgid "User ID revocation failed: %s\n"
3566 msgstr "Nøgleoprettelse mislykkedes: %s\n"
3567
3568 #, fuzzy, c-format
3569 #| msgid "invalid fingerprint"
3570 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3571 msgstr "ugyldig fingeraftryk"
3572
3573 #, fuzzy, c-format
3574 #| msgid "failed to get the fingerprint\n"
3575 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3576 msgstr "kunne ikke indhente fingeraftrykket\n"
3577
3578 #, fuzzy, c-format
3579 #| msgid "invalid value\n"
3580 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3581 msgstr "ugyldig værdi\n"
3582
3583 #, fuzzy
3584 #| msgid "No such user ID.\n"
3585 msgid "No matching user IDs."
3586 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
3587
3588 #, fuzzy
3589 #| msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3590 msgid "Nothing to sign.\n"
3591 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
3592
3593 msgid "Digest: "
3594 msgstr "Sammendrag: "
3595
3596 msgid "Features: "
3597 msgstr "Funktioner: "
3598
3599 msgid "Keyserver no-modify"
3600 msgstr "Nøgleserver no-modify"
3601
3602 msgid "Preferred keyserver: "
3603 msgstr "Fortrukken nøgleserver: "
3604
3605 msgid "Notations: "
3606 msgstr "Notationer: "
3607
3608 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3609 msgstr "Der er ingen præferencer på en bruger-id i PGP 2.x-stil.\n"
3610
3611 #, c-format
3612 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3613 msgstr "Den følgende nøgle blev tilbagekaldt den %s af %s nøgle %s\n"
3614
3615 #, c-format
3616 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3617 msgstr "Denne nøgle er tilbagekaldt af %s nøgle %s"
3618
3619 msgid "(sensitive)"
3620 msgstr "(sensitiv)"
3621
3622 #, c-format
3623 msgid "created: %s"
3624 msgstr "oprettet: %s"
3625
3626 #, c-format
3627 msgid "revoked: %s"
3628 msgstr "tilbagekaldt: %s"
3629
3630 #, c-format
3631 msgid "expired: %s"
3632 msgstr "udløbet: %s"
3633
3634 #, c-format
3635 msgid "expires: %s"
3636 msgstr "udløber: %s"
3637
3638 #, c-format
3639 msgid "usage: %s"
3640 msgstr "brug: %s"
3641
3642 msgid "card-no: "
3643 msgstr "kortnr.: "
3644
3645 #, c-format
3646 msgid "trust: %s"
3647 msgstr "troværdighed: %s"
3648
3649 #, c-format
3650 msgid "validity: %s"
3651 msgstr "validitet: %s"
3652
3653 msgid "This key has been disabled"
3654 msgstr "Denne nøgle er blevet deaktiveret"
3655
3656 msgid ""
3657 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3658 "unless you restart the program.\n"
3659 msgstr ""
3660 "Bemærk venligst at den viste nøglevaliditet ikke nødvendigvis er\n"
3661 "korrekt med mindre du genstarter programmet.\n"
3662
3663 msgid "revoked"
3664 msgstr "tilbagekaldt"
3665
3666 msgid "expired"
3667 msgstr "udløbet"
3668
3669 msgid ""
3670 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3671 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3672 msgstr ""
3673 "ADVARSEL: Intet bruger-id er blevet markeret som primær. Denne kommando\n"
3674 "        kan medføre at et anden bruger-id bliver den formodede primære.\n"
3675
3676 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3677 msgstr ""
3678
3679 #, fuzzy
3680 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3681 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3682 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3683
3684 msgid ""
3685 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3686 "versions\n"
3687 "         of PGP to reject this key.\n"
3688 msgstr ""
3689 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP2-stil. Tilføjelse af et billed-id kan "
3690 "medføre at\n"
3691 "          nogle version af PGP afviser denne nøgle.\n"
3692
3693 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3694 msgstr "Er du sikker på, at du stadig ønsker at tilføje den? (j/N) "
3695
3696 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3697 msgstr "Du må ikke tilføje et billed-id til en nøgle i PGP2-stil.\n"
3698
3699 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3700 msgstr "Sådant et bruger-id findes allerede på denne nøgle!\n"
3701
3702 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3703 msgstr "Slet denne gode underskrift? (j/N/a)"
3704
3705 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3706 msgstr "Slet denne ugyldige underskrift? (j/N/a)"
3707
3708 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3709 msgstr "Slet denne ukendte underskrift? (j/n/a)"
3710
3711 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3712 msgstr "Virkelig slette denne egenunderskrift? (j/N)"
3713
3714 #, fuzzy, c-format
3715 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3716 msgid "Deleted %d signature.\n"
3717 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3718 msgstr[0] "Slettede %d underskrift.\n"
3719 msgstr[1] "Slettede %d underskrift.\n"
3720
3721 msgid "Nothing deleted.\n"
3722 msgstr "Intet slettet.\n"
3723
3724 msgid "invalid"
3725 msgstr "ugyldig"
3726
3727 #, c-format
3728 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3729 msgstr "Bruger-id »%s« komprimeret: %s\n"
3730
3731 #, fuzzy, c-format
3732 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3733 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3734 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3735 msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3736 msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3737
3738 #, c-format
3739 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3740 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede minimeret\n"
3741
3742 #, c-format
3743 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3744 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede ryddet\n"
3745
3746 msgid ""
3747 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3748 "cause\n"
3749 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3750 msgstr ""
3751 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP 2.x-stil. Tilføjelse af en dedikeret "
3752 "tilbagekalder\n"
3753 "          kan medføre at nogle versioner af PGP afviser denne nøgle.\n"
3754
3755 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3756 msgstr ""
3757 "Du må ikke tilføje en dedikeret tilbagekalder til en nøgle i PGP 2.x-stil.\n"
3758
3759 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3760 msgstr "Indtast bruger'id for den dedikerede tilbagekalder: "
3761
3762 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3763 msgstr "kan ikke udpege en nøgle i PGP 2.x-stil som dedikeret tilbagekalder\n"
3764
3765 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3766 msgstr "du kan ikke udpege en nøgle som dets egen dedikerede tilbagekalder\n"
3767
3768 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3769 msgstr "denne nøgle er allerede blevet dedikeret som en tilbagekalder\n"
3770
3771 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3772 msgstr ""
3773 "ADVARSEL: Udpegning af en nøgle som en dedikeret tilbagekalder kan ikke "
3774 "fortrydes!\n"
3775
3776 msgid ""
3777 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3778 msgstr ""
3779 "Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
3780 "tilbagekalder? (j/N) "
3781
3782 #, fuzzy
3783 #| msgid ""
3784 #| "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3785 msgid ""
3786 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3787 "N) "
3788 msgstr ""
3789 "Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
3790 "tilbagekalder? (j/N) "
3791
3792 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3793 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for en undernøgle.\n"
3794
3795 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3796 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for den primære nøgle.\n"
3797
3798 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3799 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3800
3801 #, c-format
3802 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3803 msgstr "underskriftsundernøgle %s er allerede krydscertificeret\n"
3804
3805 #, c-format
3806 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3807 msgstr ""
3808 "undernøgle %s underskriver ikke og skal derfor ikke være krydscertificeret\n"
3809
3810 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3811 msgstr "Vælg venligst præcis en bruger-id.\n"
3812
3813 #, c-format
3814 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3815 msgstr "udelader v3 egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
3816
3817 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3818 msgstr "Indtast din foretrukne nøglerserveradresse: "
3819
3820 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3821 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at erstatte den? (j/N) "
3822
3823 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3824 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at slette den? (j/N) "
3825
3826 msgid "Enter the notation: "
3827 msgstr "Indtast notationen: "
3828
3829 msgid "Proceed? (y/N) "
3830 msgstr "Fortsæt? (j/N) "
3831
3832 #, c-format
3833 msgid "No user ID with index %d\n"
3834 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3835
3836 #, c-format
3837 msgid "No user ID with hash %s\n"
3838 msgstr "Ingen bruger-id med hash %s\n"
3839
3840 #, fuzzy, c-format
3841 #| msgid "No subkey with index %d\n"
3842 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3843 msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
3844
3845 #, c-format
3846 msgid "No subkey with index %d\n"
3847 msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
3848
3849 #, c-format
3850 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3851 msgstr "bruger-id: »%s«\n"
3852
3853 #, c-format
3854 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3855 msgstr "underskrevet af din nøgle %s den %s%s%s\n"
3856
3857 msgid " (non-exportable)"
3858 msgstr " (kan ikke eksporteres)"
3859
3860 #, c-format
3861 msgid "This signature expired on %s.\n"
3862 msgstr "Denne underskrift udløb den %s.\n"
3863
3864 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3865 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at tilbagekalde den? (j/N) "
3866
3867 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3868 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne underskrift? (j/N) "
3869
3870 msgid "Not signed by you.\n"
3871 msgstr "Ikke underskrevet af dig.\n"
3872
3873 #, c-format
3874 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3875 msgstr "Du har underskrevet disse bruger-id'er på nøgle %s:\n"
3876
3877 msgid " (non-revocable)"
3878 msgstr " (kan ikke tilbagekaldes)"
3879
3880 #, c-format
3881 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3882 msgstr "tilbagekaldt af din nøgle %s på %s\n"
3883
3884 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3885 msgstr "Du er i gang med at tilbagekalde disse underskrifter:\n"
3886
3887 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3888 msgstr "Opret tilbagekaldscertifikaterne? (j/N) "
3889
3890 msgid "no secret key\n"
3891 msgstr "ingen hemmelig nøgle\n"
3892
3893 #, c-format
3894 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3895 msgstr ""
3896
3897 #, c-format
3898 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3899 msgstr "bruger-id »%s« er allerede tilbagekaldt\n"
3900
3901 #, c-format
3902 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3903 msgstr ""
3904 "ADVARSEL: En bruger-id-underskrift er dateret %d sekunder inde i fremtiden\n"
3905
3906 #, c-format
3907 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3908 msgstr "Nøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3909
3910 #, c-format
3911 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3912 msgstr "Undernøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3913
3914 #, c-format
3915 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3916 msgstr "Viser %s billed'id med størrelse %ld for nøgle %s (uid %d)\n"
3917
3918 #, fuzzy, c-format
3919 #| msgid "preference `%s' duplicated\n"
3920 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3921 msgstr "præference »%s« duplikeret\n"
3922
3923 msgid "too many cipher preferences\n"
3924 msgstr "for mange chifferpræferencer\n"
3925
3926 msgid "too many digest preferences\n"
3927 msgstr "for mange sammendragpræferencer\n"
3928
3929 msgid "too many compression preferences\n"
3930 msgstr "for mange komprimeringspræferencer\n"
3931
3932 #, fuzzy, c-format
3933 #| msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3934 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3935 msgstr "ugyldigt punkt »%s« i præferencestreng\n"
3936
3937 msgid "writing direct signature\n"
3938 msgstr "skriver direkte underskrift\n"
3939
3940 msgid "writing self signature\n"
3941 msgstr "skriver egenunderskrift\n"
3942
3943 msgid "writing key binding signature\n"
3944 msgstr "skriver underskrift for nøglebinding\n"
3945
3946 #, c-format
3947 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"