Build fixes for W32
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen -- kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # -- puh'ha denne er lang...nå men det går da fremad ;-)
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-06-15 10:36+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2003-12-03 16:11+0100\n"
13 "Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
14 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 # er det klogt at oversætte TrustDB?
20 #: agent/call-pinentry.c:198
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
24
25 #: agent/call-pinentry.c:428
26 msgid ""
27 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
28 "session"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:431
32 msgid ""
33 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
34 "this session"
35 msgstr ""
36
37 #: agent/call-pinentry.c:478
38 #, c-format
39 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
40 msgstr ""
41
42 #: agent/call-pinentry.c:498 agent/call-pinentry.c:510
43 msgid "PIN too long"
44 msgstr ""
45
46 #: agent/call-pinentry.c:499
47 msgid "Passphrase too long"
48 msgstr ""
49
50 #: agent/call-pinentry.c:507
51 #, fuzzy
52 msgid "Invalid characters in PIN"
53 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
54
55 #: agent/call-pinentry.c:512
56 msgid "PIN too short"
57 msgstr ""
58
59 #: agent/call-pinentry.c:524
60 #, fuzzy
61 msgid "Bad PIN"
62 msgstr "dårlig mpi"
63
64 #: agent/call-pinentry.c:525
65 #, fuzzy
66 msgid "Bad Passphrase"
67 msgstr "dårlig kodesætning"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:561
70 #, fuzzy
71 msgid "Passphrase"
72 msgstr "dårlig kodesætning"
73
74 #: agent/command-ssh.c:531
75 #, fuzzy, c-format
76 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
77 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
78
79 #: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1010 g10/keygen.c:3067
80 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:277
81 #: g10/openfile.c:370 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
82 #, fuzzy, c-format
83 msgid "can't create `%s': %s\n"
84 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
85
86 #: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
87 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
88 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1011 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
89 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:194 g10/openfile.c:355
90 #: g10/plaintext.c:505 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
91 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
92 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:101 g10/verify.c:164 sm/gpgsm.c:1765
93 #: sm/gpgsm.c:1802 sm/gpgsm.c:1840 sm/qualified.c:74
94 #, c-format
95 msgid "can't open `%s': %s\n"
96 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
97
98 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
99 #, fuzzy, c-format
100 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
101 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:1621
104 #, c-format
105 msgid "detected card with S/N: %s\n"
106 msgstr ""
107
108 #: agent/command-ssh.c:1626
109 #, fuzzy, c-format
110 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
111 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
112
113 #: agent/command-ssh.c:1646
114 #, fuzzy, c-format
115 msgid "no suitable card key found: %s\n"
116 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:1696
119 #, fuzzy, c-format
120 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
121 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:1711
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "error writing key: %s\n"
126 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
127
128 #: agent/command-ssh.c:2016
129 #, c-format
130 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
131 msgstr ""
132
133 #: agent/command-ssh.c:2351
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
137 "0Awithin gpg-agent's key storage"
138 msgstr ""
139
140 # er det klogt at oversætte TrustDB?
141 #: agent/command-ssh.c:2852
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
144 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
145
146 #: agent/divert-scd.c:219
147 #, fuzzy
148 msgid "Admin PIN"
149 msgstr "Indtast bruger-id: "
150
151 #: agent/divert-scd.c:277
152 #, fuzzy
153 msgid "Repeat this PIN"
154 msgstr "Gentag kodesætning: "
155
156 #: agent/divert-scd.c:280
157 #, fuzzy
158 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
159 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
160
161 #: agent/divert-scd.c:292
162 #, c-format
163 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
164 msgstr ""
165
166 #: agent/genkey.c:90
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
170 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
171 msgid_plural ""
172 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
173 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
174 msgstr[0] ""
175 msgstr[1] ""
176
177 #: agent/genkey.c:100
178 #, fuzzy
179 msgid "Take this one anyway"
180 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
181
182 #: agent/genkey.c:101
183 #, fuzzy
184 msgid "Enter new passphrase"
185 msgstr "Indtast kodesætning: "
186
187 #: agent/genkey.c:146
188 #, fuzzy, c-format
189 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
190 msgstr ""
191 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
192 "\n"
193
194 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1198
195 #, fuzzy
196 msgid "Please re-enter this passphrase"
197 msgstr "ændr kodesætningen"
198
199 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1204
200 #: tools/symcryptrun.c:458
201 msgid "does not match - try again"
202 msgstr ""
203
204 #: agent/genkey.c:265
205 #, fuzzy
206 msgid "Please enter the new passphrase"
207 msgstr "ændr kodesætningen"
208
209 #: agent/gpg-agent.c:114 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:111
210 #: scd/scdaemon.c:103
211 #, fuzzy
212 msgid ""
213 "@Options:\n"
214 " "
215 msgstr ""
216 "@\n"
217 "Indstillinger:\n"
218 " "
219
220 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:105
221 msgid "run in server mode (foreground)"
222 msgstr ""
223
224 #: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:108
225 msgid "run in daemon mode (background)"
226 msgstr ""
227
228 #: agent/gpg-agent.c:118 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
229 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:338 tools/gpg-connect-agent.c:60
230 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:166
231 msgid "verbose"
232 msgstr "meddelsom"
233
234 #: agent/gpg-agent.c:119 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
235 #: sm/gpgsm.c:339
236 msgid "be somewhat more quiet"
237 msgstr "vær mere stille"
238
239 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:111
240 msgid "sh-style command output"
241 msgstr ""
242
243 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:112
244 msgid "csh-style command output"
245 msgstr ""
246
247 #: agent/gpg-agent.c:122 tools/symcryptrun.c:169
248 #, fuzzy
249 msgid "|FILE|read options from FILE"
250 msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
251
252 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:121
253 msgid "do not detach from the console"
254 msgstr ""
255
256 #: agent/gpg-agent.c:128
257 msgid "do not grab keyboard and mouse"
258 msgstr ""
259
260 #: agent/gpg-agent.c:129 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:341
261 #: tools/symcryptrun.c:168
262 #, fuzzy
263 msgid "use a log file for the server"
264 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
265
266 #: agent/gpg-agent.c:131
267 #, fuzzy
268 msgid "use a standard location for the socket"
269 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
270
271 #: agent/gpg-agent.c:135
272 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
273 msgstr ""
274
275 #: agent/gpg-agent.c:138
276 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
277 msgstr ""
278
279 #: agent/gpg-agent.c:139
280 #, fuzzy
281 msgid "do not use the SCdaemon"
282 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
283
284 #: agent/gpg-agent.c:146
285 msgid "ignore requests to change the TTY"
286 msgstr ""
287
288 #: agent/gpg-agent.c:148
289 msgid "ignore requests to change the X display"
290 msgstr ""
291
292 #: agent/gpg-agent.c:151
293 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
294 msgstr ""
295
296 #: agent/gpg-agent.c:157
297 msgid "do not use the PIN cache when signing"
298 msgstr ""
299
300 #: agent/gpg-agent.c:159
301 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:161
305 #, fuzzy
306 msgid "allow presetting passphrase"
307 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
308
309 #: agent/gpg-agent.c:162
310 msgid "enable ssh-agent emulation"
311 msgstr ""
312
313 #: agent/gpg-agent.c:164
314 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
315 msgstr ""
316
317 #: agent/gpg-agent.c:248 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:148
318 #: scd/scdaemon.c:192 sm/gpgsm.c:521 tools/gpg-connect-agent.c:126
319 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:206
320 #, fuzzy
321 msgid "Please report bugs to <"
322 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
323
324 #: agent/gpg-agent.c:251
325 #, fuzzy
326 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
327 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
328
329 #: agent/gpg-agent.c:253
330 msgid ""
331 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
332 "Secret key management for GnuPG\n"
333 msgstr ""
334
335 #: agent/gpg-agent.c:288 g10/gpg.c:917 scd/scdaemon.c:232 sm/gpgsm.c:635
336 #, c-format
337 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
338 msgstr ""
339
340 #: agent/gpg-agent.c:473 agent/protect-tool.c:1045 kbx/kbxutil.c:421
341 #: scd/scdaemon.c:325 sm/gpgsm.c:756 sm/gpgsm.c:759 tools/symcryptrun.c:1028
342 #, c-format
343 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
344 msgstr ""
345
346 #: agent/gpg-agent.c:566 g10/gpg.c:2022 scd/scdaemon.c:401 sm/gpgsm.c:850
347 #, c-format
348 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
349 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
350
351 #: agent/gpg-agent.c:571 agent/gpg-agent.c:1132 g10/gpg.c:2026
352 #: scd/scdaemon.c:406 sm/gpgsm.c:854 tools/symcryptrun.c:961
353 #, c-format
354 msgid "option file `%s': %s\n"
355 msgstr "alternativfil`%s': %s\n"
356
357 #: agent/gpg-agent.c:579 g10/gpg.c:2033 scd/scdaemon.c:414 sm/gpgsm.c:861
358 #, c-format
359 msgid "reading options from `%s'\n"
360 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
361
362 #: agent/gpg-agent.c:902 g10/plaintext.c:142 g10/plaintext.c:147
363 #: g10/plaintext.c:164
364 #, fuzzy, c-format
365 msgid "error creating `%s': %s\n"
366 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
367
368 #: agent/gpg-agent.c:1192 agent/gpg-agent.c:1295 agent/gpg-agent.c:1299
369 #: agent/gpg-agent.c:1338 agent/gpg-agent.c:1342 g10/exec.c:174
370 #: g10/openfile.c:431 scd/scdaemon.c:904
371 #, fuzzy, c-format
372 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
373 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
374
375 #: agent/gpg-agent.c:1206 scd/scdaemon.c:918
376 msgid "name of socket too long\n"
377 msgstr ""
378
379 #: agent/gpg-agent.c:1232 scd/scdaemon.c:944
380 #, fuzzy, c-format
381 msgid "can't create socket: %s\n"
382 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
383
384 #: agent/gpg-agent.c:1261 scd/scdaemon.c:973
385 #, fuzzy, c-format
386 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
387 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
388
389 #: agent/gpg-agent.c:1269 scd/scdaemon.c:981
390 #, fuzzy, c-format
391 msgid "listen() failed: %s\n"
392 msgstr "signering fejlede: %s\n"
393
394 #: agent/gpg-agent.c:1275 scd/scdaemon.c:987
395 #, fuzzy, c-format
396 msgid "listening on socket `%s'\n"
397 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
398
399 #: agent/gpg-agent.c:1303 agent/gpg-agent.c:1348 g10/openfile.c:434
400 #, fuzzy, c-format
401 msgid "directory `%s' created\n"
402 msgstr "%s: mappe oprettet\n"
403
404 #: agent/gpg-agent.c:1354
405 #, fuzzy, c-format
406 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
407 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
408
409 #: agent/gpg-agent.c:1358
410 #, fuzzy, c-format
411 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
412 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
413
414 #: agent/gpg-agent.c:1460
415 #, c-format
416 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
417 msgstr ""
418
419 #: agent/gpg-agent.c:1465
420 #, c-format
421 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
422 msgstr ""
423
424 #: agent/gpg-agent.c:1482
425 #, c-format
426 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
427 msgstr ""
428
429 #: agent/gpg-agent.c:1487
430 #, c-format
431 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
432 msgstr ""
433
434 #: agent/gpg-agent.c:1588 scd/scdaemon.c:1106
435 #, c-format
436 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
437 msgstr ""
438
439 #: agent/gpg-agent.c:1694 scd/scdaemon.c:1173
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "%s %s stopped\n"
442 msgstr "%s: udelod: %s\n"
443
444 #: agent/gpg-agent.c:1715
445 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
446 msgstr ""
447
448 #: agent/gpg-agent.c:1725 common/simple-pwquery.c:331 g10/call-agent.c:137
449 #: sm/call-agent.c:148 tools/gpg-connect-agent.c:753
450 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
451 msgstr ""
452
453 #: agent/gpg-agent.c:1737 common/simple-pwquery.c:346 g10/call-agent.c:149
454 #: sm/call-agent.c:160 tools/gpg-connect-agent.c:764
455 #, fuzzy, c-format
456 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
457 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
458
459 #: agent/preset-passphrase.c:100
460 #, fuzzy
461 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
462 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
463
464 #: agent/preset-passphrase.c:103
465 msgid ""
466 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
467 "Password cache maintenance\n"
468 msgstr ""
469
470 #: agent/protect-tool.c:151
471 #, fuzzy
472 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
473 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
474
475 #: agent/protect-tool.c:153
476 msgid ""
477 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
478 "Secret key maintenance tool\n"
479 msgstr ""
480
481 #: agent/protect-tool.c:1189
482 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
483 msgstr ""
484
485 #: agent/protect-tool.c:1192
486 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
487 msgstr ""
488
489 #: agent/protect-tool.c:1195
490 msgid ""
491 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
492 "system."
493 msgstr ""
494
495 #: agent/protect-tool.c:1200
496 msgid ""
497 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
498 "needed to complete this operation."
499 msgstr ""
500
501 #: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:459
502 #, fuzzy
503 msgid "Passphrase:"
504 msgstr "dårlig kodesætning"
505
506 #: agent/protect-tool.c:1219 tools/symcryptrun.c:473
507 #, fuzzy, c-format
508 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
509 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
510
511 #: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:477
512 msgid "cancelled\n"
513 msgstr ""
514
515 #: agent/trustlist.c:133 agent/trustlist.c:321
516 #, fuzzy, c-format
517 msgid "error opening `%s': %s\n"
518 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
519
520 #: agent/trustlist.c:148
521 #, fuzzy, c-format
522 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
523 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
524
525 #: agent/trustlist.c:168 agent/trustlist.c:176
526 #, c-format
527 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
528 msgstr ""
529
530 #: agent/trustlist.c:182
531 #, fuzzy, c-format
532 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
533 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
534
535 #: agent/trustlist.c:217
536 #, fuzzy, c-format
537 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
538 msgstr "panser: %s\n"
539
540 #: agent/trustlist.c:243 agent/trustlist.c:250
541 #, c-format
542 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
543 msgstr ""
544
545 #: agent/trustlist.c:282
546 #, fuzzy, c-format
547 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
548 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
549
550 #: agent/trustlist.c:383 agent/trustlist.c:422
551 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
552 msgstr ""
553
554 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
555 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
556 #. Pinentry to insert a line break.  The double
557 #. percent sign is actually needed because it is also
558 #. a printf format string.  If you need to insert a
559 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
560 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
561 #. fingerprint string whereas the first one receives
562 #. the name as store in the certificate.
563 #: agent/trustlist.c:498
564 #, c-format
565 msgid ""
566 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
567 "fingerprint:%%0A  %s"
568 msgstr ""
569
570 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
571 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
572 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
573 #: agent/trustlist.c:507
574 msgid "Correct"
575 msgstr ""
576
577 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
578 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
579 #. Pinentry to insert a line break.  The double
580 #. percent sign is actually needed because it is also
581 #. a printf format string.  If you need to insert a
582 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
583 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
584 #. certificate.
585 #: agent/trustlist.c:527
586 #, c-format
587 msgid ""
588 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
589 "certificates?"
590 msgstr ""
591
592 #: agent/trustlist.c:533
593 #, fuzzy
594 msgid "Yes"
595 msgstr "ja"
596
597 #: agent/trustlist.c:533
598 msgid "No"
599 msgstr ""
600
601 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
602 #, fuzzy, c-format
603 msgid "error creating a pipe: %s\n"
604 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
605
606 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
607 #, fuzzy, c-format
608 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
609 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
610
611 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
612 #, fuzzy, c-format
613 msgid "error forking process: %s\n"
614 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
615
616 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
617 #, c-format
618 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
619 msgstr ""
620
621 #: common/exechelp.c:452
622 #, fuzzy, c-format
623 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
624 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
625
626 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
627 #, fuzzy, c-format
628 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
629 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
630
631 #: common/exechelp.c:493
632 #, c-format
633 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
634 msgstr ""
635
636 #: common/exechelp.c:504
637 #, fuzzy, c-format
638 msgid "error running `%s': terminated\n"
639 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
640
641 #: common/http.c:1627
642 #, fuzzy, c-format
643 msgid "error creating socket: %s\n"
644 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
645
646 #: common/http.c:1671
647 #, fuzzy
648 msgid "host not found"
649 msgstr "%s: bruger ikke fundet\n"
650
651 #: common/simple-pwquery.c:317
652 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
653 msgstr ""
654
655 #: common/simple-pwquery.c:378
656 #, fuzzy, c-format
657 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
658 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
659
660 #: common/simple-pwquery.c:389
661 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
662 msgstr ""
663
664 #: common/simple-pwquery.c:399
665 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
666 msgstr ""
667
668 #: common/simple-pwquery.c:562 common/simple-pwquery.c:658
669 msgid "canceled by user\n"
670 msgstr ""
671
672 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:664
673 msgid "problem with the agent\n"
674 msgstr ""
675
676 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:136
677 #, c-format
678 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
679 msgstr "kan ikke slå core-dump fra: %s\n"
680
681 #: common/sysutils.c:183
682 #, c-format
683 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
684 msgstr ""
685
686 #: common/sysutils.c:215
687 #, c-format
688 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
689 msgstr ""
690
691 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
692 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
693 msgid "yes"
694 msgstr "ja"
695
696 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
697 msgid "yY"
698 msgstr "jJ"
699
700 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
701 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
702 msgid "no"
703 msgstr "n"
704
705 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
706 msgid "nN"
707 msgstr "nN"
708
709 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
710 #: common/yesno.c:74
711 msgid "quit"
712 msgstr "afslut"
713
714 #: common/yesno.c:77
715 msgid "qQ"
716 msgstr "aA"
717
718 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
719 #: common/yesno.c:111
720 msgid "okay|okay"
721 msgstr ""
722
723 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
724 #: common/yesno.c:113
725 msgid "cancel|cancel"
726 msgstr ""
727
728 #: common/yesno.c:114
729 msgid "oO"
730 msgstr ""
731
732 #: common/yesno.c:115
733 #, fuzzy
734 msgid "cC"
735 msgstr "c"
736
737 #: common/miscellaneous.c:73
738 #, c-format
739 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
740 msgstr ""
741
742 #: common/miscellaneous.c:76
743 #, c-format
744 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
745 msgstr ""
746
747 #: g10/armor.c:368
748 #, c-format
749 msgid "armor: %s\n"
750 msgstr "panser: %s\n"
751
752 #: g10/armor.c:407
753 msgid "invalid armor header: "
754 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
755
756 #: g10/armor.c:418
757 msgid "armor header: "
758 msgstr "panserhoved: "
759
760 #: g10/armor.c:429
761 msgid "invalid clearsig header\n"
762 msgstr ""
763
764 #: g10/armor.c:481
765 msgid "nested clear text signatures\n"
766 msgstr ""
767
768 #: g10/armor.c:616
769 #, fuzzy
770 msgid "unexpected armor: "
771 msgstr "uforventet beskyttelse:"
772
773 #: g10/armor.c:628
774 msgid "invalid dash escaped line: "
775 msgstr ""
776
777 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
780 msgstr "ugyldigt radix64 tegn %02x udeladt\n"
781
782 #: g10/armor.c:825
783 msgid "premature eof (no CRC)\n"
784 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
785
786 #: g10/armor.c:859
787 msgid "premature eof (in CRC)\n"
788 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
789
790 #: g10/armor.c:867
791 msgid "malformed CRC\n"
792 msgstr "dårlig CRC\n"
793
794 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
795 #, fuzzy, c-format
796 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
797 msgstr "CRC fejl; %06lx - %06lx\n"
798
799 #: g10/armor.c:891
800 #, fuzzy
801 msgid "premature eof (in trailer)\n"
802 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
803
804 #: g10/armor.c:895
805 msgid "error in trailer line\n"
806 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
807
808 #: g10/armor.c:1206
809 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
810 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
811
812 #: g10/armor.c:1211
813 #, c-format
814 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
815 msgstr "ugyldigt panser: linie længere end %d tegn\n"
816
817 #: g10/armor.c:1215
818 msgid ""
819 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
820 msgstr "quoted printable-tegn i panser - måske pga. en fejlbehæftet MTA\n"
821
822 #: g10/build-packet.c:978
823 msgid ""
824 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
825 "an '='\n"
826 msgstr ""
827
828 #: g10/build-packet.c:990
829 #, fuzzy
830 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
831 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
832
833 #: g10/build-packet.c:996
834 #, fuzzy
835 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
836 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
837
838 #: g10/build-packet.c:1014
839 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
840 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
841
842 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
843 #, fuzzy
844 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
845 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
846
847 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
848 msgid "not human readable"
849 msgstr ""
850
851 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:106
852 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
853 msgstr ""
854
855 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:171
856 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
857 msgstr ""
858
859 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
860 #, fuzzy, c-format
861 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
862 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
863
864 #: g10/card-util.c:69
865 #, c-format
866 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
867 msgstr ""
868
869 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
870 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
871 msgid "can't do this in batch mode\n"
872 msgstr ""
873
874 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
875 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
876 #: g10/keygen.c:1617
877 msgid "Your selection? "
878 msgstr "Dit valg? "
879
880 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
881 msgid "[not set]"
882 msgstr ""
883
884 #: g10/card-util.c:414
885 #, fuzzy
886 msgid "male"
887 msgstr "slåtil"
888
889 #: g10/card-util.c:415
890 #, fuzzy
891 msgid "female"
892 msgstr "slåtil"
893
894 #: g10/card-util.c:415
895 msgid "unspecified"
896 msgstr ""
897
898 #: g10/card-util.c:442
899 #, fuzzy
900 msgid "not forced"
901 msgstr "ikke bearbejdet"
902
903 #: g10/card-util.c:442
904 msgid "forced"
905 msgstr ""
906
907 #: g10/card-util.c:520
908 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
909 msgstr ""
910
911 #: g10/card-util.c:522
912 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
913 msgstr ""
914
915 #: g10/card-util.c:524
916 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
917 msgstr ""
918
919 #: g10/card-util.c:541
920 msgid "Cardholder's surname: "
921 msgstr ""
922
923 #: g10/card-util.c:543
924 msgid "Cardholder's given name: "
925 msgstr ""
926
927 #: g10/card-util.c:561
928 #, c-format
929 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
930 msgstr ""
931
932 #: g10/card-util.c:582
933 #, fuzzy
934 msgid "URL to retrieve public key: "
935 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
936
937 #: g10/card-util.c:590
938 #, c-format
939 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
940 msgstr ""
941
942 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
943 #, c-format
944 msgid "error reading `%s': %s\n"
945 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
946
947 #: g10/card-util.c:696
948 msgid "Login data (account name): "
949 msgstr ""
950
951 #: g10/card-util.c:706
952 #, c-format
953 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
954 msgstr ""
955
956 #: g10/card-util.c:765
957 msgid "Private DO data: "
958 msgstr ""
959
960 #: g10/card-util.c:775
961 #, c-format
962 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
963 msgstr ""
964
965 #: g10/card-util.c:795
966 #, fuzzy
967 msgid "Language preferences: "
968 msgstr "vis præferencer"
969
970 #: g10/card-util.c:803
971 #, fuzzy
972 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
973 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
974
975 #: g10/card-util.c:812
976 #, fuzzy
977 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
978 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
979
980 #: g10/card-util.c:833
981 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
982 msgstr ""
983
984 #: g10/card-util.c:847
985 #, fuzzy
986 msgid "Error: invalid response.\n"
987 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
988
989 #: g10/card-util.c:868
990 #, fuzzy
991 msgid "CA fingerprint: "
992 msgstr "Fingeraftryk:"
993
994 #: g10/card-util.c:891
995 #, fuzzy
996 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
997 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
998
999 #: g10/card-util.c:939
1000 #, fuzzy, c-format
1001 msgid "key operation not possible: %s\n"
1002 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
1003
1004 #: g10/card-util.c:940
1005 #, fuzzy
1006 msgid "not an OpenPGP card"
1007 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
1008
1009 #: g10/card-util.c:949
1010 #, fuzzy, c-format
1011 msgid "error getting current key info: %s\n"
1012 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1013
1014 #: g10/card-util.c:1034
1015 #, fuzzy
1016 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1017 msgstr "Vil du gerne signere? "
1018
1019 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1020 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1021 msgstr ""
1022
1023 #: g10/card-util.c:1076
1024 #, fuzzy
1025 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1026 msgstr "Vil du gerne signere? "
1027
1028 #: g10/card-util.c:1085
1029 #, c-format
1030 msgid ""
1031 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1032 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1033 "You should change them using the command --change-pin\n"
1034 msgstr ""
1035
1036 #: g10/card-util.c:1120
1037 #, fuzzy
1038 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1039 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
1040
1041 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1042 #, fuzzy
1043 msgid "   (1) Signature key\n"
1044 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
1045
1046 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1047 #, fuzzy
1048 msgid "   (2) Encryption key\n"
1049 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1050
1051 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1052 msgid "   (3) Authentication key\n"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1056 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1057 msgid "Invalid selection.\n"
1058 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1059
1060 #: g10/card-util.c:1200
1061 #, fuzzy
1062 msgid "Please select where to store the key:\n"
1063 msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
1064
1065 #: g10/card-util.c:1235
1066 #, fuzzy
1067 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1068 msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
1069
1070 #: g10/card-util.c:1240
1071 #, fuzzy
1072 msgid "secret parts of key are not available\n"
1073 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
1074
1075 #: g10/card-util.c:1245
1076 #, fuzzy
1077 msgid "secret key already stored on a card\n"
1078 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
1079
1080 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1081 msgid "quit this menu"
1082 msgstr "afslut denne menu"
1083
1084 #: g10/card-util.c:1318
1085 #, fuzzy
1086 msgid "show admin commands"
1087 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1088
1089 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1090 msgid "show this help"
1091 msgstr "vis denne hjælp"
1092
1093 #: g10/card-util.c:1321
1094 #, fuzzy
1095 msgid "list all available data"
1096 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
1097
1098 #: g10/card-util.c:1324
1099 msgid "change card holder's name"
1100 msgstr ""
1101
1102 #: g10/card-util.c:1325
1103 msgid "change URL to retrieve key"
1104 msgstr ""
1105
1106 #: g10/card-util.c:1326
1107 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1108 msgstr ""
1109
1110 #: g10/card-util.c:1327
1111 #, fuzzy
1112 msgid "change the login name"
1113 msgstr "ændr udløbsdatoen"
1114
1115 #: g10/card-util.c:1328
1116 #, fuzzy
1117 msgid "change the language preferences"
1118 msgstr "vis præferencer"
1119
1120 #: g10/card-util.c:1329
1121 msgid "change card holder's sex"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: g10/card-util.c:1330
1125 #, fuzzy
1126 msgid "change a CA fingerprint"
1127 msgstr "vis fingeraftryk"
1128
1129 #: g10/card-util.c:1331
1130 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: g10/card-util.c:1332
1134 #, fuzzy
1135 msgid "generate new keys"
1136 msgstr "generér et nyt nøglepar"
1137
1138 #: g10/card-util.c:1333
1139 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: g10/card-util.c:1334
1143 msgid "verify the PIN and list all data"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1636
1147 msgid "Command> "
1148 msgstr ""
1149
1150 #: g10/card-util.c:1492
1151 #, fuzzy
1152 msgid "Admin-only command\n"
1153 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1154
1155 #: g10/card-util.c:1523
1156 #, fuzzy
1157 msgid "Admin commands are allowed\n"
1158 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1159
1160 #: g10/card-util.c:1525
1161 #, fuzzy
1162 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1163 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1164
1165 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2257
1166 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1170 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1171 msgstr ""
1172
1173 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3857 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1174 #, c-format
1175 msgid "can't open `%s'\n"
1176 msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
1177
1178 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3403 g10/keyserver.c:1721
1179 #: g10/revoke.c:228
1180 #, fuzzy, c-format
1181 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1182 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
1183
1184 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2357 g10/keyserver.c:1735
1185 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1186 #, fuzzy, c-format
1187 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1188 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1189
1190 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1191 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: g10/delkey.c:135
1195 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: g10/delkey.c:147
1199 #, fuzzy
1200 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1201 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
1202
1203 #: g10/delkey.c:155
1204 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1205 msgstr ""
1206
1207 #: g10/delkey.c:165
1208 #, fuzzy, c-format
1209 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1210 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
1211
1212 #: g10/delkey.c:175
1213 msgid "ownertrust information cleared\n"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: g10/delkey.c:206
1217 #, c-format
1218 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: g10/delkey.c:208
1222 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1226 #, c-format
1227 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1228 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
1229
1230 #: g10/encode.c:234
1231 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1232 msgstr ""
1233
1234 #: g10/encode.c:248
1235 #, fuzzy, c-format
1236 msgid "using cipher %s\n"
1237 msgstr "signering fejlede: %s\n"
1238
1239 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1240 #, c-format
1241 msgid "`%s' already compressed\n"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1245 #, c-format
1246 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1247 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1248
1249 #: g10/encode.c:487
1250 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1251 msgstr ""
1252
1253 #: g10/encode.c:512
1254 #, c-format
1255 msgid "reading from `%s'\n"
1256 msgstr "læser fra '%s'\n"
1257
1258 #: g10/encode.c:543
1259 msgid ""
1260 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1261 msgstr ""
1262
1263 #: g10/encode.c:561
1264 #, c-format
1265 msgid ""
1266 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1270 #, c-format
1271 msgid ""
1272 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1273 "preferences\n"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: g10/encode.c:767
1277 #, c-format
1278 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1282 #, c-format
1283 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: g10/encode.c:864
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1289 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
1290
1291 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:288
1292 #, c-format
1293 msgid "%s encrypted data\n"
1294 msgstr ""
1295
1296 #: g10/encr-data.c:96 g10/mainproc.c:292
1297 #, c-format
1298 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1299 msgstr ""
1300
1301 #: g10/encr-data.c:134 sm/decrypt.c:128
1302 msgid ""
1303 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1304 msgstr ""
1305
1306 #: g10/encr-data.c:146
1307 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1308 msgstr ""
1309
1310 #: g10/exec.c:51
1311 msgid "no remote program execution supported\n"
1312 msgstr ""
1313
1314 #: g10/exec.c:315
1315 msgid ""
1316 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1317 msgstr ""
1318
1319 #: g10/exec.c:345
1320 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1321 msgstr ""
1322
1323 #: g10/exec.c:423
1324 #, fuzzy, c-format
1325 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1326 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
1327
1328 #: g10/exec.c:426
1329 #, fuzzy, c-format
1330 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1331 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
1332
1333 #: g10/exec.c:511
1334 #, c-format
1335 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1336 msgstr ""
1337
1338 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1339 msgid "unnatural exit of external program\n"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: g10/exec.c:537
1343 msgid "unable to execute external program\n"
1344 msgstr ""
1345
1346 #: g10/exec.c:554
1347 #, c-format
1348 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1349 msgstr ""
1350
1351 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1352 #, c-format
1353 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1354 msgstr ""
1355
1356 #: g10/exec.c:611
1357 #, c-format
1358 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: g10/export.c:63
1362 #, fuzzy
1363 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1364 msgstr "signér nøglen lokalt"
1365
1366 #: g10/export.c:65
1367 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1368 msgstr ""
1369
1370 #: g10/export.c:67
1371 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1372 msgstr ""
1373
1374 #: g10/export.c:69
1375 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1376 msgstr ""
1377
1378 #: g10/export.c:71
1379 #, fuzzy
1380 msgid "remove unusable parts from key during export"
1381 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
1382
1383 #: g10/export.c:73
1384 msgid "remove as much as possible from key during export"
1385 msgstr ""
1386
1387 #: g10/export.c:75
1388 msgid "export keys in an S-expression based format"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: g10/export.c:340
1392 #, fuzzy
1393 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1394 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1395
1396 #: g10/export.c:369
1397 #, fuzzy, c-format
1398 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1399 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1400
1401 #: g10/export.c:377
1402 #, fuzzy, c-format
1403 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1404 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1405
1406 #: g10/export.c:388
1407 #, fuzzy, c-format
1408 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1409 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1410
1411 #: g10/export.c:539
1412 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1413 msgstr ""
1414
1415 # er det klogt at oversætte TrustDB?
1416 #: g10/export.c:562
1417 #, fuzzy, c-format
1418 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1419 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
1420
1421 #: g10/export.c:586
1422 #, c-format
1423 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1424 msgstr ""
1425
1426 #: g10/export.c:635
1427 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1428 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1429
1430 #: g10/getkey.c:153
1431 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1432 msgstr ""
1433
1434 #: g10/getkey.c:176
1435 #, fuzzy
1436 msgid "[User ID not found]"
1437 msgstr "[bruger ikke fundet]"
1438
1439 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1440 #: g10/getkey.c:1004
1441 #, c-format
1442 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1443 msgstr ""
1444
1445 #: g10/getkey.c:1836
1446 #, c-format
1447 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1448 msgstr ""
1449
1450 #: g10/getkey.c:2393 g10/keyedit.c:3723
1451 #, c-format
1452 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1453 msgstr ""
1454
1455 #: g10/getkey.c:2624
1456 #, fuzzy, c-format
1457 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1458 msgstr "bruger sekundær nøgle %08lX istedetfor primær nøgle %08lX\n"
1459
1460 #: g10/getkey.c:2671
1461 #, fuzzy, c-format
1462 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1463 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:56
1466 msgid ""
1467 "@Commands:\n"
1468 " "
1469 msgstr ""
1470 "@Kommandoer:\n"
1471 " "
1472
1473 #: g10/gpg.c:371
1474 msgid "|[file]|make a signature"
1475 msgstr "|[filer]|opret en signatur"
1476
1477 #: g10/gpg.c:372
1478 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1479 msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
1480
1481 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:246
1482 msgid "make a detached signature"
1483 msgstr "opret en separat signatur"
1484
1485 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
1486 msgid "encrypt data"
1487 msgstr "kryptér data"
1488
1489 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
1490 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1491 msgstr "kryptér kun med symmetriske cifre"
1492
1493 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
1494 msgid "decrypt data (default)"
1495 msgstr "afkryptér data (standard)"
1496
1497 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:250
1498 msgid "verify a signature"
1499 msgstr "godkend en signatur"
1500
1501 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:252
1502 msgid "list keys"
1503 msgstr "vis nøgler"
1504
1505 #: g10/gpg.c:384
1506 msgid "list keys and signatures"
1507 msgstr "vis nøgler og signaturer"
1508
1509 #: g10/gpg.c:385
1510 #, fuzzy
1511 msgid "list and check key signatures"
1512 msgstr "tjek nøglesignaturer"
1513
1514 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:256
1515 msgid "list keys and fingerprints"
1516 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
1517
1518 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:254
1519 msgid "list secret keys"
1520 msgstr "vis hemmelige nøgler"
1521
1522 #: g10/gpg.c:388
1523 msgid "generate a new key pair"
1524 msgstr "generér et nyt nøglepar"
1525
1526 #: g10/gpg.c:389
1527 #, fuzzy
1528 msgid "remove keys from the public keyring"
1529 msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
1530
1531 #: g10/gpg.c:391
1532 #, fuzzy
1533 msgid "remove keys from the secret keyring"
1534 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
1535
1536 #: g10/gpg.c:392
1537 msgid "sign a key"
1538 msgstr "signér en nøgle"
1539
1540 #: g10/gpg.c:393
1541 msgid "sign a key locally"
1542 msgstr "signér en nøgle lokalt"
1543
1544 #: g10/gpg.c:394
1545 msgid "sign or edit a key"
1546 msgstr "signér eller redigér en nøgle"
1547
1548 #: g10/gpg.c:395
1549 msgid "generate a revocation certificate"
1550 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
1551
1552 #: g10/gpg.c:397
1553 msgid "export keys"
1554 msgstr "eksportér nøgler"
1555
1556 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:259
1557 msgid "export keys to a key server"
1558 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
1559
1560 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:260
1561 msgid "import keys from a key server"
1562 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
1563
1564 #: g10/gpg.c:401
1565 #, fuzzy
1566 msgid "search for keys on a key server"
1567 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
1568
1569 #: g10/gpg.c:403
1570 #, fuzzy
1571 msgid "update all keys from a keyserver"
1572 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
1573
1574 #: g10/gpg.c:407
1575 msgid "import/merge keys"
1576 msgstr "importér/fusionér nøgler"
1577
1578 #: g10/gpg.c:410
1579 msgid "print the card status"
1580 msgstr ""
1581
1582 #: g10/gpg.c:411
1583 msgid "change data on a card"
1584 msgstr ""
1585
1586 #: g10/gpg.c:412
1587 msgid "change a card's PIN"
1588 msgstr ""
1589
1590 #: g10/gpg.c:421
1591 msgid "update the trust database"
1592 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
1593
1594 #: g10/gpg.c:428
1595 msgid "|algo [files]|print message digests"
1596 msgstr "|algo [filer]|print meddelelsesresumé"
1597
1598 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:264
1599 msgid "run in server mode"
1600 msgstr ""
1601
1602 #: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:279
1603 #: tools/gpg-connect-agent.c:58 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:159
1604 msgid ""
1605 "@\n"
1606 "Options:\n"
1607 " "
1608 msgstr ""
1609 "@\n"
1610 "Indstillinger:\n"
1611 " "
1612
1613 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:281
1614 msgid "create ascii armored output"
1615 msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
1616
1617 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:293
1618 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1619 msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
1620
1621 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:329
1622 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1623 msgstr "brug denne bruger-id til at signere eller dekryptere"
1624
1625 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:332
1626 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1627 msgstr "|N|sæt kompresningsniveau N (0 = slået fra)"
1628
1629 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:334
1630 msgid "use canonical text mode"
1631 msgstr "brug kanonisk tekstmodus"
1632
1633 #: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:337 tools/gpgconf.c:68
1634 msgid "use as output file"
1635 msgstr "brug som uddatafil"
1636
1637 #: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:347 tools/gpgconf.c:71
1638 msgid "do not make any changes"
1639 msgstr "lav ingen ændringer"
1640
1641 #: g10/gpg.c:482
1642 msgid "prompt before overwriting"
1643 msgstr ""
1644
1645 #: g10/gpg.c:524
1646 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1647 msgstr ""
1648
1649 #: g10/gpg.c:525
1650 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1651 msgstr ""
1652
1653 #: g10/gpg.c:554 sm/gpgsm.c:395
1654 msgid ""
1655 "@\n"
1656 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1657 msgstr ""
1658
1659 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:398
1660 msgid ""
1661 "@\n"
1662 "Examples:\n"
1663 "\n"
1664 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1665 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1666 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1667 " --list-keys [names]        show keys\n"
1668 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1669 msgstr ""
1670 "@\n"
1671 "Eksempler:\n"
1672 "\n"
1673 " -se -r Mikael [fil]        signér og kryptér for bruger Mikael\n"
1674 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstsignatur\n"
1675 " --detach-sign [fil]        lav en separat signatur\n"
1676 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
1677 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
1678
1679 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:96
1680 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1681 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1682
1683 #: g10/gpg.c:768
1684 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1685 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
1686
1687 # Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
1688 #: g10/gpg.c:771
1689 msgid ""
1690 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1691 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1692 "default operation depends on the input data\n"
1693 msgstr ""
1694 "Syntaks: gpg [flag] [filer]\n"
1695 "sign, check, encrypt eller decrypt\n"
1696 "standard operation afhænger af inddata\n"
1697
1698 #: g10/gpg.c:782 sm/gpgsm.c:534
1699 msgid ""
1700 "\n"
1701 "Supported algorithms:\n"
1702 msgstr ""
1703 "\n"
1704 "Understøttede algoritmer:\n"
1705
1706 #: g10/gpg.c:785
1707 msgid "Pubkey: "
1708 msgstr ""
1709
1710 #: g10/gpg.c:792 g10/keyedit.c:2323
1711 msgid "Cipher: "
1712 msgstr ""
1713
1714 #: g10/gpg.c:799
1715 msgid "Hash: "
1716 msgstr ""
1717
1718 #: g10/gpg.c:806 g10/keyedit.c:2367
1719 #, fuzzy
1720 msgid "Compression: "
1721 msgstr "Kommentar: "
1722
1723 #: g10/gpg.c:876
1724 msgid "usage: gpg [options] "
1725 msgstr "brug: gpg [flag] "
1726
1727 #: g10/gpg.c:1046 sm/gpgsm.c:671
1728 msgid "conflicting commands\n"
1729 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1730
1731 #: g10/gpg.c:1064
1732 #, c-format
1733 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1734 msgstr ""
1735
1736 #: g10/gpg.c:1261
1737 #, c-format
1738 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1739 msgstr ""
1740
1741 #: g10/gpg.c:1264
1742 #, c-format
1743 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1744 msgstr ""
1745
1746 #: g10/gpg.c:1267
1747 #, c-format
1748 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: g10/gpg.c:1273
1752 #, c-format
1753 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: g10/gpg.c:1276
1757 #, c-format
1758 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1759 msgstr ""
1760
1761 #: g10/gpg.c:1279
1762 #, c-format
1763 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1764 msgstr ""
1765
1766 #: g10/gpg.c:1285
1767 #, c-format
1768 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: g10/gpg.c:1288
1772 #, c-format
1773 msgid ""
1774 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1775 msgstr ""
1776
1777 #: g10/gpg.c:1291
1778 #, c-format
1779 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1780 msgstr ""
1781
1782 #: g10/gpg.c:1297
1783 #, c-format
1784 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1785 msgstr ""
1786
1787 #: g10/gpg.c:1300
1788 #, c-format
1789 msgid ""
1790 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: g10/gpg.c:1303
1794 #, c-format
1795 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1796 msgstr ""
1797
1798 #: g10/gpg.c:1446
1799 #, fuzzy, c-format
1800 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1801 msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
1802
1803 #: g10/gpg.c:1539
1804 msgid "display photo IDs during key listings"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: g10/gpg.c:1541
1808 msgid "show policy URLs during signature listings"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: g10/gpg.c:1543
1812 msgid "show all notations during signature listings"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: g10/gpg.c:1545
1816 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: g10/gpg.c:1549
1820 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: g10/gpg.c:1551
1824 #, fuzzy
1825 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1826 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:1553
1829 msgid "show user ID validity during key listings"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: g10/gpg.c:1555
1833 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: g10/gpg.c:1557
1837 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: g10/gpg.c:1559
1841 #, fuzzy
1842 msgid "show the keyring name in key listings"
1843 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
1844
1845 #: g10/gpg.c:1561
1846 msgid "show expiration dates during signature listings"
1847 msgstr ""
1848
1849 #: g10/gpg.c:1824
1850 #, c-format
1851 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1852 msgstr ""
1853
1854 #: g10/gpg.c:1980
1855 #, fuzzy, c-format
1856 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1857 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
1858
1859 #: g10/gpg.c:2240 g10/gpg.c:2881 g10/gpg.c:2893
1860 #, c-format
1861 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1862 msgstr "NOTITS: %s er ikke til normal brug!\n"
1863
1864 #: g10/gpg.c:2398 g10/gpg.c:2410
1865 #, fuzzy, c-format
1866 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1867 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1868
1869 #: g10/gpg.c:2492
1870 #, fuzzy, c-format
1871 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1872 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1873
1874 #: g10/gpg.c:2515 g10/gpg.c:2710 g10/keyedit.c:4080
1875 #, fuzzy
1876 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1877 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
1878
1879 #: g10/gpg.c:2527
1880 #, fuzzy, c-format
1881 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1882 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1883
1884 #: g10/gpg.c:2530
1885 #, fuzzy
1886 msgid "invalid keyserver options\n"
1887 msgstr "ugyldig nøglering"
1888
1889 #: g10/gpg.c:2537
1890 #, fuzzy, c-format
1891 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1892 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1893
1894 #: g10/gpg.c:2540
1895 #, fuzzy
1896 msgid "invalid import options\n"
1897 msgstr "ugyldig rustning"
1898
1899 #: g10/gpg.c:2547
1900 #, fuzzy, c-format
1901 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1902 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1903
1904 #: g10/gpg.c:2550
1905 #, fuzzy
1906 msgid "invalid export options\n"
1907 msgstr "ugyldig nøglering"
1908
1909 #: g10/gpg.c:2557
1910 #, fuzzy, c-format
1911 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1912 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1913
1914 #: g10/gpg.c:2560
1915 #, fuzzy
1916 msgid "invalid list options\n"
1917 msgstr "ugyldig rustning"
1918
1919 #: g10/gpg.c:2568
1920 msgid "display photo IDs during signature verification"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: g10/gpg.c:2570
1924 msgid "show policy URLs during signature verification"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: g10/gpg.c:2572
1928 #, fuzzy
1929 msgid "show all notations during signature verification"
1930 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1931
1932 #: g10/gpg.c:2574
1933 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1934 msgstr ""
1935
1936 #: g10/gpg.c:2578
1937 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1938 msgstr ""
1939
1940 #: g10/gpg.c:2580
1941 #, fuzzy
1942 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1943 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1944
1945 #: g10/gpg.c:2582
1946 #, fuzzy
1947 msgid "show user ID validity during signature verification"
1948 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1949
1950 #: g10/gpg.c:2584
1951 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1952 msgstr ""
1953
1954 #: g10/gpg.c:2586
1955 #, fuzzy
1956 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1957 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1958
1959 #: g10/gpg.c:2588
1960 msgid "validate signatures with PKA data"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: g10/gpg.c:2590
1964 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: g10/gpg.c:2597
1968 #, fuzzy, c-format
1969 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1970 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1971
1972 #: g10/gpg.c:2600
1973 #, fuzzy
1974 msgid "invalid verify options\n"
1975 msgstr "ugyldig nøglering"
1976
1977 #: g10/gpg.c:2607
1978 #, c-format
1979 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1980 msgstr ""
1981
1982 #: g10/gpg.c:2781
1983 #, fuzzy, c-format
1984 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1985 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1986
1987 #: g10/gpg.c:2784
1988 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1989 msgstr ""
1990
1991 #: g10/gpg.c:2870 sm/gpgsm.c:1221
1992 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1993 msgstr ""
1994
1995 #: g10/gpg.c:2874
1996 #, c-format
1997 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1998 msgstr ""
1999
2000 #: g10/gpg.c:2883
2001 #, c-format
2002 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2003 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
2004
2005 #: g10/gpg.c:2886
2006 #, c-format
2007 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2008 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2009
2010 #: g10/gpg.c:2901
2011 #, fuzzy, c-format
2012 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2013 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
2014
2015 #: g10/gpg.c:2915
2016 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2017 msgstr ""
2018
2019 #: g10/gpg.c:2921
2020 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: g10/gpg.c:2927
2024 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2025 msgstr ""
2026
2027 #: g10/gpg.c:2940
2028 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2029 msgstr ""
2030
2031 #: g10/gpg.c:3006 g10/gpg.c:3030 sm/gpgsm.c:1277
2032 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2033 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2034
2035 #: g10/gpg.c:3012 g10/gpg.c:3036 sm/gpgsm.c:1285
2036 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2037 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
2038
2039 #: g10/gpg.c:3018
2040 #, fuzzy
2041 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2042 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2043
2044 #: g10/gpg.c:3024
2045 #, fuzzy
2046 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2047 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
2048
2049 #: g10/gpg.c:3039
2050 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: g10/gpg.c:3041
2054 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2055 msgstr ""
2056
2057 #: g10/gpg.c:3043
2058 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2059 msgstr ""
2060
2061 #: g10/gpg.c:3045
2062 #, fuzzy
2063 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2064 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
2065
2066 #: g10/gpg.c:3047
2067 #, fuzzy
2068 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2069 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:3050
2072 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2073 msgstr "NOTE: simpel S2K modus (0) frarådes på det skarpeste\n"
2074
2075 #: g10/gpg.c:3054
2076 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2077 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
2078
2079 #: g10/gpg.c:3061
2080 #, fuzzy
2081 msgid "invalid default preferences\n"
2082 msgstr "vis præferencer"
2083
2084 #: g10/gpg.c:3070
2085 #, fuzzy
2086 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2087 msgstr "vis præferencer"
2088
2089 #: g10/gpg.c:3074
2090 #, fuzzy
2091 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2092 msgstr "vis præferencer"
2093
2094 #: g10/gpg.c:3078
2095 #, fuzzy
2096 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2097 msgstr "vis præferencer"
2098
2099 #: g10/gpg.c:3111
2100 #, fuzzy, c-format
2101 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2102 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2103
2104 #: g10/gpg.c:3158
2105 #, c-format
2106 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2107 msgstr ""
2108
2109 #: g10/gpg.c:3163
2110 #, c-format
2111 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2112 msgstr ""
2113
2114 #: g10/gpg.c:3168
2115 #, fuzzy, c-format
2116 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2117 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2118
2119 # er det klogt at oversætte TrustDB?
2120 #: g10/gpg.c:3260
2121 #, c-format
2122 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2123 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
2124
2125 #: g10/gpg.c:3271
2126 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2127 msgstr ""
2128
2129 #: g10/gpg.c:3292
2130 msgid "--store [filename]"
2131 msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
2132
2133 #: g10/gpg.c:3299
2134 msgid "--symmetric [filename]"
2135 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2136
2137 #: g10/gpg.c:3301
2138 #, fuzzy, c-format
2139 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2140 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
2141
2142 #: g10/gpg.c:3311
2143 msgid "--encrypt [filename]"
2144 msgstr "--encrypt [filnavn (som krypteres)]"
2145
2146 #: g10/gpg.c:3324
2147 #, fuzzy
2148 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2149 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2150
2151 #: g10/gpg.c:3326
2152 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: g10/gpg.c:3329
2156 #, c-format
2157 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: g10/gpg.c:3347
2161 msgid "--sign [filename]"
2162 msgstr "--sign [filnavn (som signeres)]"
2163
2164 #: g10/gpg.c:3360
2165 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2166 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2167
2168 #: g10/gpg.c:3375
2169 #, fuzzy
2170 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2171 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2172
2173 #: g10/gpg.c:3377
2174 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: g10/gpg.c:3380
2178 #, c-format
2179 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: g10/gpg.c:3400
2183 #, fuzzy
2184 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2185 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2186
2187 #: g10/gpg.c:3409
2188 msgid "--clearsign [filename]"
2189 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2190
2191 #: g10/gpg.c:3434
2192 msgid "--decrypt [filename]"
2193 msgstr "--decrypt [filnavn (som dekrypteres)]"
2194
2195 #: g10/gpg.c:3442
2196 msgid "--sign-key user-id"
2197 msgstr "--sign-key bruger-id"
2198
2199 #: g10/gpg.c:3446
2200 msgid "--lsign-key user-id"
2201 msgstr "--lsign-key bruger-id"
2202
2203 #: g10/gpg.c:3467
2204 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2205 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
2206
2207 #: g10/gpg.c:3552
2208 #, fuzzy, c-format
2209 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2210 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2211
2212 #: g10/gpg.c:3554
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2215 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2216
2217 #: g10/gpg.c:3556
2218 #, fuzzy, c-format
2219 msgid "key export failed: %s\n"
2220 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2221
2222 #: g10/gpg.c:3567
2223 #, fuzzy, c-format
2224 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2225 msgstr "signering fejlede: %s\n"
2226
2227 #: g10/gpg.c:3577
2228 #, c-format
2229 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2230 msgstr ""
2231
2232 #: g10/gpg.c:3628
2233 #, c-format
2234 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2235 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
2236
2237 #: g10/gpg.c:3636
2238 #, c-format
2239 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2240 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2241
2242 #: g10/gpg.c:3726
2243 #, c-format
2244 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2245 msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
2246
2247 #: g10/gpg.c:3843
2248 msgid "[filename]"
2249 msgstr "[filnavn]"
2250
2251 #: g10/gpg.c:3847
2252 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2253 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
2254
2255 #: g10/gpg.c:4159
2256 #, fuzzy
2257 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2258 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
2259
2260 #: g10/gpg.c:4161
2261 #, fuzzy
2262 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2263 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
2264
2265 #: g10/gpg.c:4194
2266 #, fuzzy
2267 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2268 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
2269
2270 #: g10/gpgv.c:73
2271 #, fuzzy
2272 msgid "take the keys from this keyring"
2273 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
2274
2275 #: g10/gpgv.c:75
2276 #, fuzzy
2277 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2278 msgstr "tidsstempelkonflikt"
2279
2280 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:370
2281 msgid "|FD|write status info to this FD"
2282 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
2283
2284 #: g10/gpgv.c:100
2285 #, fuzzy
2286 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2287 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
2288
2289 #: g10/gpgv.c:103
2290 msgid ""
2291 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2292 "Check signatures against known trusted keys\n"
2293 msgstr ""
2294
2295 #: g10/helptext.c:51
2296 msgid ""
2297 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2298 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2299 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2300 msgstr ""
2301
2302 #: g10/helptext.c:57
2303 msgid ""
2304 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2305 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2306 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2307 "ultimately trusted\n"
2308 msgstr ""
2309
2310 #: g10/helptext.c:64
2311 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2312 msgstr ""
2313
2314 #: g10/helptext.c:68
2315 msgid ""
2316 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2317 msgstr ""
2318
2319 #: g10/helptext.c:72
2320 msgid ""
2321 "Select the algorithm to use.\n"
2322 "\n"
2323 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2324 "for signatures.\n"
2325 "\n"
2326 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2327 "\n"
2328 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2329 "\n"
2330 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2331 msgstr ""
2332
2333 #: g10/helptext.c:86
2334 msgid ""
2335 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2336 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2337 "Please consult your security expert first."
2338 msgstr ""
2339
2340 #: g10/helptext.c:93
2341 msgid "Enter the size of the key"
2342 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
2343
2344 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2345 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2346 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2347 msgstr "Svar \"ja\" eller \"nej\""
2348
2349 #: g10/helptext.c:107
2350 msgid ""
2351 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2352 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2353 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2354 "the given value as an interval."
2355 msgstr ""
2356
2357 #: g10/helptext.c:119
2358 msgid "Enter the name of the key holder"
2359 msgstr ""
2360
2361 #: g10/helptext.c:124
2362 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2363 msgstr ""
2364
2365 #: g10/helptext.c:128
2366 msgid "Please enter an optional comment"
2367 msgstr ""
2368
2369 #: g10/helptext.c:133
2370 msgid ""
2371 "N  to change the name.\n"
2372 "C  to change the comment.\n"
2373 "E  to change the email address.\n"
2374 "O  to continue with key generation.\n"
2375 "Q  to to quit the key generation."
2376 msgstr ""
2377
2378 #: g10/helptext.c:142
2379 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2380 msgstr ""
2381
2382 #: g10/helptext.c:150
2383 msgid ""
2384 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2385 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2386 "know how carefully you verified this.\n"
2387 "\n"
2388 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2389 "the\n"
2390 "    key.\n"
2391 "\n"
2392 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2393 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2394 "for\n"
2395 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2396 "user.\n"
2397 "\n"
2398 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2399 "could\n"
2400 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2401 "the\n"
2402 "    key against a photo ID.\n"
2403 "\n"
2404 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2405 "could\n"
2406 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2407 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2408 "a\n"
2409 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2410 "the\n"
2411 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2412 "exchange\n"
2413 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2414 "\n"
2415 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2416 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2417 "\"\n"
2418 "mean to you when you sign other keys.\n"
2419 "\n"
2420 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2421 msgstr ""
2422
2423 #: g10/helptext.c:188
2424 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2425 msgstr ""
2426
2427 #: g10/helptext.c:192
2428 msgid ""
2429 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2430 "All certificates are then also lost!"
2431 msgstr ""
2432
2433 #: g10/helptext.c:197
2434 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2435 msgstr ""
2436
2437 #: g10/helptext.c:202
2438 msgid ""
2439 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2440 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2441 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2442 msgstr ""
2443
2444 #: g10/helptext.c:207
2445 msgid ""
2446 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2447 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2448 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2449 "a trust connection through another already certified key."
2450 msgstr ""
2451
2452 #: g10/helptext.c:213
2453 msgid ""
2454 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2455 "your keyring."
2456 msgstr ""
2457
2458 #: g10/helptext.c:217
2459 msgid ""
2460 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2461 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2462 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2463 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2464 "a second one is available."
2465 msgstr ""
2466
2467 #: g10/helptext.c:225
2468 msgid ""
2469 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2470 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2471 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: g10/helptext.c:232
2475 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2476 msgstr ""
2477
2478 #: g10/helptext.c:238
2479 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2480 msgstr ""
2481
2482 #: g10/helptext.c:242
2483 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2484 msgstr ""
2485
2486 #: g10/helptext.c:247
2487 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2488 msgstr "Svar \"ja\" hvis det er ok at overskrive filen"
2489
2490 #: g10/helptext.c:252
2491 msgid ""
2492 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2493 "file (which is shown in brackets) will be used."
2494 msgstr ""
2495 "Indtast et nyt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR vil det\n"
2496 "forvalgte navn (som er vist i klammer) blive brugt."
2497
2498 #: g10/helptext.c:258
2499 msgid ""
2500 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2501 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2502 "  \"Key has been compromised\"\n"
2503 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2504 "      got access to your secret key.\n"
2505 "  \"Key is superseded\"\n"
2506 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2507 "  \"Key is no longer used\"\n"
2508 "      Use this if you have retired this key.\n"
2509 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2510 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2511 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2512 msgstr ""
2513
2514 #: g10/helptext.c:274
2515 msgid ""
2516 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2517 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2518 "An empty line ends the text.\n"
2519 msgstr ""
2520
2521 #: g10/helptext.c:289
2522 msgid "No help available"
2523 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
2524
2525 #: g10/helptext.c:297
2526 #, c-format
2527 msgid "No help available for `%s'"
2528 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for `%s'"
2529
2530 #: g10/import.c:96
2531 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: g10/import.c:98
2535 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2536 msgstr ""
2537
2538 #: g10/import.c:100
2539 #, fuzzy
2540 msgid "do not update the trustdb after import"
2541 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
2542
2543 #: g10/import.c:102
2544 msgid "create a public key when importing a secret key"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: g10/import.c:104
2548 msgid "only accept updates to existing keys"
2549 msgstr ""
2550
2551 #: g10/import.c:106
2552 #, fuzzy
2553 msgid "remove unusable parts from key after import"
2554 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
2555
2556 #: g10/import.c:108
2557 msgid "remove as much as possible from key after import"
2558 msgstr ""
2559
2560 #: g10/import.c:271
2561 #, c-format
2562 msgid "skipping block of type %d\n"
2563 msgstr "sprang over blok af typen %d\n"
2564
2565 #: g10/import.c:280
2566 #, fuzzy, c-format
2567 msgid "%lu keys processed so far\n"
2568 msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
2569
2570 #: g10/import.c:297
2571 #, c-format
2572 msgid "Total number processed: %lu\n"
2573 msgstr "Totalt antal behandlede: %lu\n"
2574
2575 #: g10/import.c:299
2576 #, fuzzy, c-format
2577 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2578 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2579
2580 #: g10/import.c:302
2581 #, c-format
2582 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2583 msgstr ""
2584
2585 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2586 #, c-format
2587 msgid "              imported: %lu"
2588 msgstr "           importerede: %lu"
2589
2590 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2591 #, c-format
2592 msgid "             unchanged: %lu\n"
2593 msgstr "              uændrede: %lu\n"
2594
2595 #: g10/import.c:312
2596 #, c-format
2597 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2598 msgstr "      nye bruger-id'er: %lu\n"
2599
2600 #: g10/import.c:314
2601 #, c-format
2602 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2603 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2604
2605 #: g10/import.c:316
2606 #, c-format
2607 msgid "        new signatures: %lu\n"
2608 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
2609
2610 #: g10/import.c:318
2611 #, c-format
2612 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2613 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2614
2615 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2616 #, c-format
2617 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2618 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2619
2620 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2621 #, c-format
2622 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2623 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
2624
2625 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2626 #, c-format
2627 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2628 msgstr "hemmelige nøgler uændre: %lu\n"
2629
2630 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2631 #, fuzzy, c-format
2632 msgid "          not imported: %lu\n"
2633 msgstr "           importerede: %lu"
2634
2635 #: g10/import.c:328
2636 #, fuzzy, c-format
2637 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2638 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
2639
2640 #: g10/import.c:330
2641 #, fuzzy, c-format
2642 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2643 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2644
2645 #: g10/import.c:571
2646 #, c-format
2647 msgid ""
2648 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2649 "algorithms on these user IDs:\n"
2650 msgstr ""
2651
2652 #: g10/import.c:612
2653 #, c-format
2654 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2655 msgstr ""
2656
2657 #: g10/import.c:627
2658 #, fuzzy, c-format
2659 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2660 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
2661
2662 #: g10/import.c:639
2663 #, c-format
2664 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2665 msgstr ""
2666
2667 #: g10/import.c:652
2668 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2669 msgstr ""
2670
2671 #: g10/import.c:654
2672 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2673 msgstr ""
2674
2675 #: g10/import.c:678
2676 #, c-format
2677 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2678 msgstr ""
2679
2680 #: g10/import.c:728 g10/import.c:1126
2681 #, fuzzy, c-format
2682 msgid "key %s: no user ID\n"
2683 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2684
2685 #: g10/import.c:757
2686 #, fuzzy, c-format
2687 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2688 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2689
2690 #: g10/import.c:772
2691 #, fuzzy, c-format
2692 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2693 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2694
2695 #: g10/import.c:778
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2698 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2699
2700 #: g10/import.c:780
2701 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2702 msgstr ""
2703
2704 #: g10/import.c:790 g10/import.c:1248
2705 #, fuzzy, c-format
2706 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2707 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2708
2709 #: g10/import.c:796
2710 #, fuzzy, c-format
2711 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2712 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2713
2714 #: g10/import.c:805
2715 #, fuzzy, c-format
2716 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2717 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2718
2719 #: g10/import.c:810 g10/openfile.c:280 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2720 #, c-format
2721 msgid "writing to `%s'\n"
2722 msgstr "skriver til `%s'\n"
2723
2724 #: g10/import.c:814 g10/import.c:909 g10/import.c:1166 g10/import.c:1309
2725 #: g10/import.c:2371 g10/import.c:2393
2726 #, c-format
2727 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2728 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2729
2730 #: g10/import.c:833
2731 #, fuzzy, c-format
2732 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2733 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2734
2735 #: g10/import.c:857
2736 #, fuzzy, c-format
2737 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2738 msgstr "nøgle %08lX: stemmer ikke med vores kopi\n"
2739
2740 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1266
2741 #, fuzzy, c-format
2742 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2743 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2744
2745 #: g10/import.c:882 g10/import.c:1273
2746 #, fuzzy, c-format
2747 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2748 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2749
2750 #: g10/import.c:919
2751 #, fuzzy, c-format
2752 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2753 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2754
2755 #: g10/import.c:922
2756 #, fuzzy, c-format
2757 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2758 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2759
2760 #: g10/import.c:925
2761 #, fuzzy, c-format
2762 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2763 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2764
2765 #: g10/import.c:928
2766 #, fuzzy, c-format
2767 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2768 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2769
2770 #: g10/import.c:931
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2773 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2774
2775 #: g10/import.c:934
2776 #, fuzzy, c-format
2777 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2778 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2779
2780 #: g10/import.c:937
2781 #, fuzzy, c-format
2782 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2783 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2784
2785 #: g10/import.c:940
2786 #, fuzzy, c-format
2787 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2788 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2789
2790 #: g10/import.c:943
2791 #, fuzzy, c-format
2792 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2793 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2794
2795 #: g10/import.c:946
2796 #, fuzzy, c-format
2797 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2798 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2799
2800 #: g10/import.c:969
2801 #, fuzzy, c-format
2802 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2803 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2804
2805 #: g10/import.c:1132
2806 #, fuzzy, c-format
2807 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2808 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2809
2810 #: g10/import.c:1143
2811 #, fuzzy
2812 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2813 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
2814
2815 #: g10/import.c:1160 g10/import.c:2386
2816 #, fuzzy, c-format
2817 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2818 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
2819
2820 #: g10/import.c:1171
2821 #, fuzzy, c-format
2822 msgid "key %s: secret key imported\n"
2823 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
2824
2825 #: g10/import.c:1201
2826 #, fuzzy, c-format
2827 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2828 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
2829
2830 #: g10/import.c:1211
2831 #, fuzzy, c-format
2832 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2833 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
2834
2835 #: g10/import.c:1241
2836 #, fuzzy, c-format
2837 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2838 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2839
2840 #: g10/import.c:1284
2841 #, fuzzy, c-format
2842 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2843 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2844
2845 #: g10/import.c:1316
2846 #, fuzzy, c-format
2847 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2848 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2849
2850 #: g10/import.c:1382
2851 #, fuzzy, c-format
2852 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2853 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2854
2855 #: g10/import.c:1397
2856 #, fuzzy, c-format
2857 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2858 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2859
2860 #: g10/import.c:1399
2861 #, fuzzy, c-format
2862 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2863 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2864
2865 #: g10/import.c:1417
2866 #, fuzzy, c-format
2867 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2868 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2869
2870 #: g10/import.c:1428 g10/import.c:1478
2871 #, fuzzy, c-format
2872 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2873 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2874
2875 #: g10/import.c:1430
2876 #, fuzzy, c-format
2877 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2878 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2879
2880 #: g10/import.c:1445
2881 #, fuzzy, c-format
2882 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2883 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2884
2885 #: g10/import.c:1467
2886 #, fuzzy, c-format
2887 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2888 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2889
2890 #: g10/import.c:1480
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2893 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2894
2895 #: g10/import.c:1495
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2898 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2899
2900 #: g10/import.c:1537
2901 #, fuzzy, c-format
2902 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2903 msgstr "%s: udelod: %s\n"
2904
2905 #: g10/import.c:1558
2906 #, fuzzy, c-format
2907 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2908 msgstr "%s: udelod: %s\n"
2909
2910 #: g10/import.c:1585
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2913 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2914
2915 #: g10/import.c:1595
2916 #, fuzzy, c-format
2917 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2918 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2919
2920 #: g10/import.c:1612
2921 #, fuzzy, c-format
2922 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2923 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2924
2925 #: g10/import.c:1626
2926 #, fuzzy, c-format
2927 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2928 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2929
2930 #: g10/import.c:1634
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2933 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2934
2935 #: g10/import.c:1734
2936 #, c-format
2937 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2938 msgstr ""
2939
2940 #: g10/import.c:1796
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2943 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2944
2945 #: g10/import.c:1810
2946 #, fuzzy, c-format
2947 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2948 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2949
2950 #: g10/import.c:1869
2951 #, fuzzy, c-format
2952 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2953 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2954
2955 #: g10/import.c:1903
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2958 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2959
2960 #: g10/import.c:2292
2961 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2962 msgstr ""
2963
2964 #: g10/import.c:2300
2965 #, fuzzy
2966 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2967 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
2968
2969 #: g10/import.c:2302
2970 #, fuzzy
2971 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2972 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
2973
2974 #: g10/keydb.c:170
2975 #, fuzzy, c-format
2976 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2977 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2978
2979 #: g10/keydb.c:176
2980 #, c-format
2981 msgid "keyring `%s' created\n"
2982 msgstr ""
2983
2984 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
2985 #, fuzzy, c-format
2986 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2987 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
2988
2989 #: g10/keydb.c:699
2990 #, fuzzy, c-format
2991 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2992 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:267
2995 msgid "[revocation]"
2996 msgstr ""
2997
2998 #: g10/keyedit.c:268
2999 msgid "[self-signature]"
3000 msgstr "[selv-signatur]"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3003 msgid "1 bad signature\n"
3004 msgstr "1 dårlig signature\n"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3007 #, c-format
3008 msgid "%d bad signatures\n"
3009 msgstr "%d dårlige signaturer\n"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3012 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3013 msgstr ""
3014
3015 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3016 #, c-format
3017 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3018 msgstr ""
3019
3020 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3021 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3022 msgstr ""
3023
3024 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3025 #, c-format
3026 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: g10/keyedit.c:358
3030 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3031 msgstr ""
3032
3033 #: g10/keyedit.c:360
3034 #, c-format
3035 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3039 msgid ""
3040 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3041 "keys\n"
3042 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3043 "etc.)\n"
3044 msgstr ""
3045
3046 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3047 #, fuzzy, c-format
3048 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3049 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3052 #, fuzzy, c-format
3053 msgid "  %d = I trust fully\n"
3054 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
3055
3056 #: g10/keyedit.c:440
3057 msgid ""
3058 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3059 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3060 "trust signatures on your behalf.\n"
3061 msgstr ""
3062
3063 #: g10/keyedit.c:456
3064 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3065 msgstr ""
3066
3067 #: g10/keyedit.c:600
3068 #, fuzzy, c-format
3069 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3070 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3073 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1755
3074 #, fuzzy
3075 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3076 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3077
3078 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3079 #: g10/keyedit.c:1761
3080 msgid "  Unable to sign.\n"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: g10/keyedit.c:628
3084 #, fuzzy, c-format
3085 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3086 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:656
3089 #, fuzzy, c-format
3090 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3091 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:684
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3096 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:686
3099 #, fuzzy
3100 msgid "Sign it? (y/N) "
3101 msgstr "Vil du gerne signere? "
3102
3103 #: g10/keyedit.c:708
3104 #, c-format
3105 msgid ""
3106 "The self-signature on \"%s\"\n"
3107 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3108 msgstr ""
3109
3110 #: g10/keyedit.c:717
3111 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3112 msgstr ""
3113
3114 #: g10/keyedit.c:731
3115 #, c-format
3116 msgid ""
3117 "Your current signature on \"%s\"\n"
3118 "has expired.\n"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: g10/keyedit.c:735
3122 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3123 msgstr ""
3124
3125 #: g10/keyedit.c:756
3126 #, c-format
3127 msgid ""
3128 "Your current signature on \"%s\"\n"
3129 "is a local signature.\n"
3130 msgstr ""
3131
3132 #: g10/keyedit.c:760
3133 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3134 msgstr ""
3135
3136 #: g10/keyedit.c:781
3137 #, c-format
3138 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: g10/keyedit.c:784
3142 #, c-format
3143 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: g10/keyedit.c:789
3147 #, fuzzy
3148 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3149 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3150
3151 #: g10/keyedit.c:811
3152 #, c-format
3153 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3154 msgstr ""
3155
3156 #: g10/keyedit.c:826
3157 #, fuzzy
3158 msgid "This key has expired!"
3159 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:844
3162 #, fuzzy, c-format
3163 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3164 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:850
3167 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3168 msgstr ""
3169
3170 #: g10/keyedit.c:890
3171 msgid ""
3172 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3173 "mode.\n"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: g10/keyedit.c:892
3177 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3178 msgstr ""
3179
3180 #: g10/keyedit.c:917
3181 msgid ""
3182 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3183 "belongs\n"
3184 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3185 msgstr ""
3186
3187 #: g10/keyedit.c:922
3188 #, c-format
3189 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3190 msgstr ""
3191
3192 #: g10/keyedit.c:924
3193 #, c-format
3194 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3195 msgstr ""
3196
3197 #: g10/keyedit.c:926
3198 #, c-format
3199 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3200 msgstr ""
3201
3202 #: g10/keyedit.c:928
3203 #, c-format
3204 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3205 msgstr ""
3206
3207 #: g10/keyedit.c:934
3208 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3209 msgstr ""
3210
3211 #: g10/keyedit.c:958
3212 #, fuzzy, c-format
3213 msgid ""
3214 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3215 "key \"%s\" (%s)\n"
3216 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3217
3218 #: g10/keyedit.c:965
3219 #, fuzzy
3220 msgid "This will be a self-signature.\n"
3221 msgstr "skriver selvsignatur\n"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:971
3224 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3225 msgstr ""
3226
3227 #: g10/keyedit.c:979
3228 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3229 msgstr ""
3230
3231 #: g10/keyedit.c:989
3232 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3233 msgstr ""
3234
3235 #: g10/keyedit.c:996
3236 #, fuzzy
3237 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3238 msgstr "signér nøglen lokalt"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1003
3241 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: g10/keyedit.c:1008
3245 msgid "I have checked this key casually.\n"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: g10/keyedit.c:1013
3249 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3250 msgstr ""
3251
3252 #: g10/keyedit.c:1023
3253 #, fuzzy
3254 msgid "Really sign? (y/N) "
3255 msgstr "Vil du gerne signere? "
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4799 g10/keyedit.c:4890 g10/keyedit.c:4954
3258 #: g10/keyedit.c:5015 g10/sign.c:352
3259 #, c-format
3260 msgid "signing failed: %s\n"
3261 msgstr "signering fejlede: %s\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1133
3264 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3265 msgstr ""
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3268 msgid "This key is not protected.\n"
3269 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3272 #, fuzzy
3273 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3274 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3277 #, fuzzy
3278 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3279 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3282 msgid "Key is protected.\n"
3283 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:1180
3286 #, c-format
3287 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3288 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:1186
3291 msgid ""
3292 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3293 "\n"
3294 msgstr ""
3295
3296 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3297 #, fuzzy
3298 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3299 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:1206
3302 msgid ""
3303 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3304 "\n"
3305 msgstr ""
3306
3307 #: g10/keyedit.c:1209
3308 #, fuzzy
3309 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3310 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1280
3313 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3314 msgstr ""
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1366
3317 msgid "save and quit"
3318 msgstr "gem og afslut"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:1369
3321 #, fuzzy
3322 msgid "show key fingerprint"
3323 msgstr "vis fingeraftryk"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1370
3326 msgid "list key and user IDs"
3327 msgstr "vis nøgler og bruger-id'er"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1372
3330 msgid "select user ID N"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: g10/keyedit.c:1373
3334 #, fuzzy
3335 msgid "select subkey N"
3336 msgstr "vælg sekundær nøgle N"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:1374
3339 #, fuzzy
3340 msgid "check signatures"
3341 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1379
3344 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3345 msgstr ""
3346
3347 #: g10/keyedit.c:1384
3348 #, fuzzy
3349 msgid "sign selected user IDs locally"
3350 msgstr "signér nøglen lokalt"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:1386
3353 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3354 msgstr ""
3355
3356 #: g10/keyedit.c:1388
3357 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3358 msgstr ""
3359
3360 #: g10/keyedit.c:1392
3361 msgid "add a user ID"
3362 msgstr "tilføj bruger-id"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:1394
3365 #, fuzzy
3366 msgid "add a photo ID"
3367 msgstr "tilføj bruger-id"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:1396
3370 #, fuzzy
3371 msgid "delete selected user IDs"
3372 msgstr "slet bruger id"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:1401
3375 #, fuzzy
3376 msgid "add a subkey"
3377 msgstr "tilføj nøgle"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1405
3380 msgid "add a key to a smartcard"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: g10/keyedit.c:1407
3384 msgid "move a key to a smartcard"
3385 msgstr ""
3386
3387 #: g10/keyedit.c:1409
3388 msgid "move a backup key to a smartcard"
3389 msgstr ""
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1413
3392 #, fuzzy
3393 msgid "delete selected subkeys"
3394 msgstr "slet sekundær nøgle"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1415
3397 #, fuzzy
3398 msgid "add a revocation key"
3399 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:1417
3402 #, fuzzy
3403 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3404 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3405
3406 #: g10/keyedit.c:1419
3407 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1421
3411 msgid "flag the selected user ID as primary"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: g10/keyedit.c:1423
3415 #, fuzzy
3416 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3417 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:1426
3420 #, fuzzy
3421 msgid "list preferences (expert)"
3422 msgstr "vis præferencer"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1428
3425 #, fuzzy
3426 msgid "list preferences (verbose)"
3427 msgstr "vis præferencer"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1430
3430 #, fuzzy
3431 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3432 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:1435
3435 #, fuzzy
3436 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3437 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:1437
3440 #, fuzzy
3441 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3442 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1439
3445 msgid "change the passphrase"
3446 msgstr "ændr kodesætningen"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1443
3449 msgid "change the ownertrust"
3450 msgstr ""
3451
3452 #: g10/keyedit.c:1445
3453 #, fuzzy
3454 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3455 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:1447
3458 #, fuzzy
3459 msgid "revoke selected user IDs"
3460 msgstr "tilføj bruger-id"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:1452
3463 msgid "revoke key or selected subkeys"
3464 msgstr ""
3465
3466 #: g10/keyedit.c:1453
3467 #, fuzzy
3468 msgid "enable key"
3469 msgstr "slå nøgle til"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:1454
3472 #, fuzzy
3473 msgid "disable key"
3474 msgstr "slå nøgle fra"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1455
3477 msgid "show selected photo IDs"
3478 msgstr ""
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1457
3481 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3482 msgstr ""
3483
3484 #: g10/keyedit.c:1459
3485 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3486 msgstr ""
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1581
3489 #, fuzzy, c-format
3490 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3491 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1599
3494 msgid "Secret key is available.\n"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1682
3498 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1690
3502 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3503 msgstr ""
3504
3505 #: g10/keyedit.c:1709
3506 msgid ""
3507 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3508 "(lsign),\n"
3509 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3510 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3511 msgstr ""
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1749
3514 #, fuzzy
3515 msgid "Key is revoked."
3516 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:1768
3519 #, fuzzy
3520 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3521 msgstr "Vil du gerne signere? "
3522
3523 #: g10/keyedit.c:1775
3524 #, fuzzy
3525 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3526 msgstr "signér nøglen lokalt"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1784
3529 #, fuzzy, c-format
3530 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3531 msgstr "ukendt signaturklasse"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:1807
3534 #, c-format
3535 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
3539 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3540 msgstr ""
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1831
3543 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3544 msgstr ""
3545
3546 #: g10/keyedit.c:1833
3547 #, fuzzy
3548 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3549 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:1834
3552 #, fuzzy
3553 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3554 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3555
3556 #: g10/keyedit.c:1884
3557 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3558 msgstr ""
3559
3560 #: g10/keyedit.c:1896
3561 #, fuzzy
3562 msgid "You must select exactly one key.\n"
3563 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:1924
3566 msgid "Command expects a filename argument\n"
3567 msgstr ""
3568
3569 #: g10/keyedit.c:1938
3570 #, fuzzy, c-format
3571 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3572 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1955
3575 #, fuzzy, c-format
3576 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3577 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1979
3580 msgid "You must select at least one key.\n"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1982
3584 #, fuzzy
3585 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3586 msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1983
3589 #, fuzzy
3590 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3591 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:2018
3594 #, fuzzy
3595 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3596 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:2019
3599 #, fuzzy
3600 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3601 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:2037
3604 #, fuzzy
3605 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3606 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:2048
3609 #, fuzzy
3610 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3611 msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
3612
3613 #: g10/keyedit.c:2050
3614 #, fuzzy
3615 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3616 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:2100
3619 msgid ""
3620 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3621 msgstr ""
3622
3623 #: g10/keyedit.c:2142
3624 #, fuzzy
3625 msgid "Set preference list to:\n"
3626 msgstr "vis præferencer"
3627
3628 #: g10/keyedit.c:2148
3629 #, fuzzy
3630 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3631 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3632
3633 #: g10/keyedit.c:2150
3634 #, fuzzy
3635 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3636 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:2218
3639 #, fuzzy
3640 msgid "Save changes? (y/N) "
3641 msgstr "Gem ændringer? "
3642
3643 #: g10/keyedit.c:2221
3644 #, fuzzy
3645 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3646 msgstr "Afslut uden at gemme? "
3647
3648 #: g10/keyedit.c:2231
3649 #, c-format
3650 msgid "update failed: %s\n"
3651 msgstr ""
3652
3653 #: g10/keyedit.c:2238
3654 #, c-format
3655 msgid "update secret failed: %s\n"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: g10/keyedit.c:2245
3659 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: g10/keyedit.c:2345
3663 msgid "Digest: "
3664 msgstr ""
3665
3666 #: g10/keyedit.c:2396
3667 msgid "Features: "
3668 msgstr ""
3669
3670 #: g10/keyedit.c:2407
3671 msgid "Keyserver no-modify"
3672 msgstr ""
3673
3674 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keylist.c:308
3675 msgid "Preferred keyserver: "
3676 msgstr ""
3677
3678 #: g10/keyedit.c:2430 g10/keyedit.c:2431
3679 #, fuzzy
3680 msgid "Notations: "
3681 msgstr ""
3682 "@\n"
3683 "Indstillinger:\n"
3684 " "
3685
3686 #: g10/keyedit.c:2641
3687 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3688 msgstr ""
3689
3690 #: g10/keyedit.c:2700
3691 #, fuzzy, c-format
3692 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3693 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:2721
3696 #, fuzzy, c-format
3697 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3698 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:2727
3701 msgid "(sensitive)"
3702 msgstr ""
3703
3704 #: g10/keyedit.c:2743 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3705 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:523
3706 #, fuzzy, c-format
3707 msgid "created: %s"
3708 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
3709
3710 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:985
3711 #, fuzzy, c-format
3712 msgid "revoked: %s"
3713 msgstr "tilføj nøgle"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3716 #, fuzzy, c-format
3717 msgid "expired: %s"
3718 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3719
3720 #: g10/keyedit.c:2750 g10/keyedit.c:2801 g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2877
3721 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3722 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:529 g10/mainproc.c:991
3723 #, fuzzy, c-format
3724 msgid "expires: %s"
3725 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3726
3727 #: g10/keyedit.c:2752
3728 #, fuzzy, c-format
3729 msgid "usage: %s"
3730 msgstr "betro"
3731
3732 #: g10/keyedit.c:2767
3733 #, fuzzy, c-format
3734 msgid "trust: %s"
3735 msgstr "betro"
3736
3737 #: g10/keyedit.c:2771
3738 #, c-format
3739 msgid "validity: %s"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: g10/keyedit.c:2778
3743 msgid "This key has been disabled"
3744 msgstr ""
3745
3746 #: g10/keyedit.c:2806 g10/keylist.c:200
3747 msgid "card-no: "
3748 msgstr ""
3749
3750 #: g10/keyedit.c:2830
3751 msgid ""
3752 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3753 "unless you restart the program.\n"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:533
3757 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3758 #, fuzzy
3759 msgid "revoked"
3760 msgstr "tilføj nøgle"
3761
3762 #: g10/keyedit.c:2896 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:537
3763 #: g10/mainproc.c:1839 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3764 #, fuzzy
3765 msgid "expired"
3766 msgstr "udløb"
3767
3768 #: g10/keyedit.c:2961
3769 msgid ""
3770 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3771 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3772 msgstr ""
3773
3774 #: g10/keyedit.c:3022
3775 msgid ""
3776 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3777 "versions\n"
3778 "         of PGP to reject this key.\n"
3779 msgstr ""
3780
3781 #: g10/keyedit.c:3027 g10/keyedit.c:3362
3782 #, fuzzy
3783 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3784 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3785
3786 #: g10/keyedit.c:3033
3787 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3788 msgstr ""
3789
3790 #: g10/keyedit.c:3173
3791 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3792 msgstr ""
3793
3794 #: g10/keyedit.c:3183
3795 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3796 msgstr ""
3797
3798 #: g10/keyedit.c:3187
3799 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3800 msgstr ""
3801
3802 #: g10/keyedit.c:3193
3803 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: g10/keyedit.c:3207
3807 #, c-format
3808 msgid "Deleted %d signature.\n"
3809 msgstr "Slettede %d signatur.\n"
3810
3811 #: g10/keyedit.c:3208
3812 #, c-format
3813 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3814 msgstr ""
3815
3816 #: g10/keyedit.c:3211
3817 msgid "Nothing deleted.\n"
3818 msgstr ""
3819
3820 #: g10/keyedit.c:3244 g10/trustdb.c:1703
3821 #, fuzzy
3822 msgid "invalid"
3823 msgstr "ugyldig rustning"
3824
3825 #: g10/keyedit.c:3246
3826 #, fuzzy, c-format
3827 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3828 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:3253
3831 #, fuzzy, c-format
3832 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3833 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3834
3835 #: g10/keyedit.c:3254
3836 #, fuzzy, c-format
3837 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3838 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3839
3840 #: g10/keyedit.c:3262
3841 #, fuzzy, c-format
3842 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3843 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3844
3845 #: g10/keyedit.c:3263
3846 #, fuzzy, c-format
3847 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3848 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3849
3850 #: g10/keyedit.c:3357
3851 msgid ""
3852 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3853 "cause\n"
3854 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: g10/keyedit.c:3368
3858 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: g10/keyedit.c:3388
3862 #, fuzzy
3863 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3864 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
3865
3866 #: g10/keyedit.c:3413
3867 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: g10/keyedit.c:3428
3871 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3872 msgstr ""
3873
3874 #: g10/keyedit.c:3450
3875 #, fuzzy
3876 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3877 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3878
3879 #: g10/keyedit.c:3469
3880 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3881 msgstr ""
3882
3883 #: g10/keyedit.c:3475
3884 #, fuzzy
3885 msgid ""
3886 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3887 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3888
3889 #: g10/keyedit.c:3536
3890 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: g10/keyedit.c:3542
3894 #, fuzzy
3895 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3896 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3897
3898 #: g10/keyedit.c:3546
3899 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3900 msgstr ""
3901
3902 #: g10/keyedit.c:3549
3903 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3904 msgstr ""
3905
3906 #: g10/keyedit.c:3595
3907 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3908 msgstr ""
3909
3910 #: g10/keyedit.c:3611
3911 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3912 msgstr ""
3913
3914 #: g10/keyedit.c:3684
3915 #, fuzzy, c-format
3916 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3917 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3918
3919 #: g10/keyedit.c:3690
3920 #, c-format
3921 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3922 msgstr ""
3923
3924 #: g10/keyedit.c:3852
3925 #, fuzzy
3926 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3927 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3928
3929 #: g10/keyedit.c:3891 g10/keyedit.c:4001 g10/keyedit.c:4121 g10/keyedit.c:4262
3930 #, fuzzy, c-format
3931 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3932 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:4062
3935 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3936 msgstr ""
3937
3938 #: g10/keyedit.c:4142
3939 #, fuzzy
3940 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3941 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3942
3943 #: g10/keyedit.c:4143
3944 #, fuzzy
3945 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3946 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3947
3948 #: g10/keyedit.c:4205
3949 msgid "Enter the notation: "
3950 msgstr ""
3951
3952 #: g10/keyedit.c:4354
3953 #, fuzzy
3954 msgid "Proceed? (y/N) "
3955 msgstr "Overskriv (j/N)? "
3956
3957 #: g10/keyedit.c:4418
3958 #, c-format
3959 msgid "No user ID with index %d\n"
3960 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3961
3962 #: g10/keyedit.c:4476
3963 #, fuzzy, c-format
3964 msgid "No user ID with hash %s\n"
3965 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3966
3967 #: g10/keyedit.c:4503
3968 #, fuzzy, c-format
3969 msgid "No subkey with index %d\n"
3970 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3971
3972 #: g10/keyedit.c:4638
3973 #, fuzzy, c-format
3974 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3975 msgstr "bruger-id: \""
3976
3977 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
3978 #, c-format
3979 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: g10/keyedit.c:4643 g10/keyedit.c:4707 g10/keyedit.c:4750
3983 msgid " (non-exportable)"
3984 msgstr ""
3985
3986 #: g10/keyedit.c:4647
3987 #, fuzzy, c-format
3988 msgid "This signature expired on %s.\n"
3989 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3990
3991 #: g10/keyedit.c:4651
3992 #, fuzzy
3993 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3994 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3995
3996 #: g10/keyedit.c:4655
3997 #, fuzzy
3998 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3999 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:4682
4002 #, c-format
4003 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4004 msgstr ""
4005
4006 #: g10/keyedit.c:4708
4007 #, fuzzy
4008 msgid " (non-revocable)"
4009 msgstr "signér en nøgle lokalt"
4010
4011 #: g10/keyedit.c:4715
4012 #, fuzzy, c-format
4013 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4014 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
4015
4016 #: g10/keyedit.c:4737
4017 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4018 msgstr ""
4019
4020 #: g10/keyedit.c:4757
4021 #, fuzzy
4022 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4023 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
4024
4025 #: g10/keyedit.c:4787
4026 msgid "no secret key\n"
4027 msgstr ""
4028
4029 #: g10/keyedit.c:4857
4030 #, fuzzy, c-format
4031 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4032 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
4033
4034 #: g10/keyedit.c:4874
4035 #, c-format
4036 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4037 msgstr ""
4038
4039 #: g10/keyedit.c:4938
4040 #, fuzzy, c-format
4041 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4042 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
4043
4044 #: g10/keyedit.c:5000
4045 #, fuzzy, c-format
4046 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4047 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
4048
4049 #: g10/keyedit.c:5095
4050 #, c-format
4051 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4052 msgstr ""
4053
4054 #: g10/keygen.c:265
4055 #, fuzzy, c-format
4056 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4057 msgstr "vis præferencer"
4058
4059 #: g10/keygen.c:272
4060 #, fuzzy
4061 msgid "too many cipher preferences\n"
4062 msgstr "vis præferencer"
4063
4064 #: g10/keygen.c:274
4065 #, fuzzy
4066 msgid "too many digest preferences\n"
4067 msgstr "vis præferencer"
4068
4069 #: g10/keygen.c:276
4070 #, fuzzy
4071 msgid "too many compression preferences\n"
4072 msgstr "vis præferencer"
4073
4074 #: g10/keygen.c:401
4075 #, fuzzy, c-format
4076 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4077 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
4078
4079 #: g10/keygen.c:875
4080 #, fuzzy
4081 msgid "writing direct signature\n"
4082 msgstr "skriver selvsignatur\n"
4083
4084 #: g10/keygen.c:914
4085 msgid "writing self signature\n"
4086 msgstr "skriver selvsignatur\n"
4087
4088 #: g10/keygen.c:964
4089 msgid "writing key binding signature\n"
4090 msgstr ""
4091
4092 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4093 #: g10/keygen.c:2948
4094 #, fuzzy, c-format
4095 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4096 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
4097
4098 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
4099 #, fuzzy, c-format
4100 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4101 msgstr "rundet op til %u bit\n"
4102
4103 #: g10/keygen.c:1276
4104 msgid ""
4105 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4106 msgstr ""
4107
4108 #: g10/keygen.c:1492
4109 #, fuzzy
4110 msgid "Sign"
4111 msgstr "signér"
4112
4113 #: g10/keygen.c:1495
4114 msgid "Certify"
4115 msgstr ""
4116
4117 #: g10/keygen.c:1498
4118 #, fuzzy
4119 msgid "Encrypt"
4120 msgstr "kryptér data"
4121
4122 #: g10/keygen.c:1501
4123 msgid "Authenticate"
4124 msgstr ""
4125
4126 #: g10/keygen.c:1509
4127 msgid "SsEeAaQq"
4128 msgstr ""
4129
4130 #: g10/keygen.c:1528
4131 #, c-format
4132 msgid "Possible actions for a %s key: "
4133 msgstr ""
4134
4135 #: g10/keygen.c:1532
4136 msgid "Current allowed actions: "
4137 msgstr ""
4138
4139 #: g10/keygen.c:1537
4140 #, c-format
4141 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4142 msgstr ""
4143
4144 #: g10/keygen.c:1540
4145 #, fuzzy, c-format
4146 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4147 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
4148
4149 #: g10/keygen.c:1543
4150 #, c-format
4151 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4152 msgstr ""
4153
4154 #: g10/keygen.c:1546
4155 #, c-format
4156 msgid "   (%c) Finished\n"
4157 msgstr ""
4158
4159 #: g10/keygen.c:1602
4160 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4161 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
4162
4163 #: g10/keygen.c:1604
4164 #, fuzzy, c-format
4165 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4166 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
4167
4168 #: g10/keygen.c:1605
4169 #, c-format
4170 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4171 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
4172
4173 #: g10/keygen.c:1607
4174 #, fuzzy, c-format
4175 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4176 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
4177
4178 #: g10/keygen.c:1609
4179 #, fuzzy, c-format
4180 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4181 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
4182
4183 #: g10/keygen.c:1610
4184 #, fuzzy, c-format
4185 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4186 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
4187
4188 #: g10/keygen.c:1612
4189 #, fuzzy, c-format
4190 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4191 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
4192
4193 #: g10/keygen.c:1614
4194 #, fuzzy, c-format
4195 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4196 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
4197
4198 #: g10/keygen.c:1683
4199 #, fuzzy, c-format
4200 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4201 msgstr "DSA nøglepar vil have 1024 bit.\n"
4202
4203 #: g10/keygen.c:1693
4204 #, c-format
4205 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4206 msgstr ""
4207
4208 #: g10/keygen.c:1700
4209 #, fuzzy, c-format
4210 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4211 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
4212
4213 #: g10/keygen.c:1714
4214 #, c-format
4215 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4216 msgstr ""
4217
4218 #: g10/keygen.c:1720
4219 #, c-format
4220 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4221 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
4222
4223 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4224 #, c-format
4225 msgid "rounded up to %u bits\n"
4226 msgstr "rundet op til %u bit\n"
4227
4228 #: g10/keygen.c:1779
4229 msgid ""
4230 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4231 "         0 = key does not expire\n"
4232 "      <n>  = key expires in n days\n"
4233 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4234 "      <n>m = key expires in n months\n"
4235 "      <n>y = key expires in n years\n"
4236 msgstr ""
4237
4238 #: g10/keygen.c:1790
4239 msgid ""
4240 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4241 "         0 = signature does not expire\n"
4242 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4243 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4244 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4245 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4246 msgstr ""
4247
4248 #: g10/keygen.c:1813
4249 msgid "Key is valid for? (0) "
4250 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
4251
4252 #: g10/keygen.c:1818
4253 #, fuzzy, c-format
4254 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4255 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
4256
4257 #: g10/keygen.c:1836
4258 msgid "invalid value\n"
4259 msgstr "ugyldig værdi\n"
4260
4261 #: g10/keygen.c:1843
4262 #, fuzzy
4263 msgid "Key does not expire at all\n"
4264 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
4265
4266 #: g10/keygen.c:1844
4267 #, fuzzy
4268 msgid "Signature does not expire at all\n"
4269 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
4270
4271 #: g10/keygen.c:1849
4272 #, fuzzy, c-format
4273 msgid "Key expires at %s\n"
4274 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
4275
4276 #: g10/keygen.c:1850
4277 #, fuzzy, c-format
4278 msgid "Signature expires at %s\n"
4279 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
4280
4281 #: g10/keygen.c:1854
4282 msgid ""
4283 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4284 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4285 msgstr ""
4286
4287 # virker j automatisk istedetfor y?
4288 #: g10/keygen.c:1861
4289 #, fuzzy
4290 msgid "Is this correct? (y/N) "
4291 msgstr "Er dette korrekt (j/n)? "
4292
4293 #: g10/keygen.c:1884
4294 msgid ""
4295 "\n"
4296 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4297 "ID\n"
4298 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4299 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4300 "\n"
4301 msgstr ""
4302
4303 #: g10/keygen.c:1897
4304 msgid "Real name: "
4305 msgstr "Rigtige navn: "
4306
4307 #: g10/keygen.c:1905
4308 msgid "Invalid character in name\n"
4309 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
4310
4311 #: g10/keygen.c:1907
4312 msgid "Name may not start with a digit\n"
4313 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
4314
4315 #: g10/keygen.c:1909
4316 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4317 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
4318
4319 #: g10/keygen.c:1917
4320 msgid "Email address: "
4321 msgstr "Epostadresse: "
4322
4323 #: g10/keygen.c:1923
4324 msgid "Not a valid email address\n"
4325 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
4326
4327 #: g10/keygen.c:1931
4328 msgid "Comment: "
4329 msgstr "Kommentar: "
4330
4331 #: g10/keygen.c:1937
4332 msgid "Invalid character in comment\n"
4333 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
4334
4335 #: g10/keygen.c:1959
4336 #, c-format
4337 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4338 msgstr "Du bruger '%s' tegnsættet.\n"
4339
4340 #: g10/keygen.c:1965
4341 #, c-format
4342 msgid ""
4343 "You selected this USER-ID:\n"
4344 "    \"%s\"\n"
4345 "\n"
4346 msgstr ""
4347 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
4348 "    \"%s\"\n"
4349 "\n"
4350
4351 #: g10/keygen.c:1970
4352 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4353 msgstr ""
4354
4355 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4356 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4357 #. string which should be translated accordingly and the
4358 #. letter changed to match the one in the answer string.
4359 #.
4360 #. n = Change name
4361 #. c = Change comment
4362 #. e = Change email
4363 #. o = Okay (ready, continue)
4364 #. q = Quit
4365 #.
4366 #: g10/keygen.c:1986
4367 msgid "NnCcEeOoQq"
4368 msgstr "NnCcEeOoQq"
4369
4370 #: g10/keygen.c:1996
4371 #, fuzzy
4372 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4373 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
4374
4375 #: g10/keygen.c:1997
4376 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4377 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
4378
4379 #: g10/keygen.c:2016
4380 msgid "Please correct the error first\n"
4381 msgstr ""
4382
4383 #: g10/keygen.c:2055
4384 msgid ""
4385 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4386 "\n"
4387 msgstr ""
4388 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
4389 "\n"
4390
4391 #: g10/keygen.c:2070
4392 #, c-format
4393 msgid "%s.\n"
4394 msgstr ""
4395
4396 #: g10/keygen.c:2076
4397 msgid ""
4398 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4399 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4400 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4401 "\n"
4402 msgstr ""
4403
4404 #: g10/keygen.c:2098
4405 msgid ""
4406 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4407 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4408 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4409 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4410 msgstr ""
4411
4412 #: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
4413 msgid "Key generation canceled.\n"
4414 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
4415
4416 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
4417 #, fuzzy, c-format
4418 msgid "writing public key to `%s'\n"
4419 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
4420
4421 #: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
4422 #, fuzzy, c-format
4423 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4424 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
4425
4426 #: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
4427 #, fuzzy, c-format
4428 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4429 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
4430
4431 #: g10/keygen.c:3242
4432 #, fuzzy, c-format
4433 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4434 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
4435
4436 #: g10/keygen.c:3248
4437 #, fuzzy, c-format
4438 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4439 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
4440
4441 #: g10/keygen.c:3266
4442 #, fuzzy, c-format
4443 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4444 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
4445
4446 #: g10/keygen.c:3273
4447 #, fuzzy, c-format
4448 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4449 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
4450
4451 #: g10/keygen.c:3296
4452 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4453 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og signeret.\n"
4454
4455 #: g10/keygen.c:3307
4456 msgid ""
4457 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4458 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4459 msgstr ""
4460
4461 #: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
4462 #, c-format
4463 msgid "Key generation failed: %s\n"
4464 msgstr ""
4465
4466 #: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
4467 #, c-format
4468 msgid ""
4469 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4470 msgstr ""
4471
4472 #: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
4473 #, c-format
4474 msgid ""
4475 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4476 msgstr ""
4477
4478 #: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
4479 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4480 msgstr ""
4481
4482 #: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
4483 #, fuzzy
4484 msgid "Really create? (y/N) "
4485 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
4486
4487 #: g10/keygen.c:3714
4488 #, fuzzy, c-format
4489 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4490 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
4491
4492 #: g10/keygen.c:3762
4493 #, fuzzy, c-format
4494 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4495 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
4496
4497 #: g10/keygen.c:3788
4498 #, fuzzy, c-format
4499 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4500 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
4501
4502 #: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
4503 msgid "never     "
4504 msgstr ""
4505
4506 #: g10/keylist.c:265
4507 #, fuzzy
4508 msgid "Critical signature policy: "
4509 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
4510
4511 #: g10/keylist.c:267
4512 #, fuzzy
4513 msgid "Signature policy: "
4514 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
4515
4516 #: g10/keylist.c:306
4517 msgid "Critical preferred keyserver: "
4518 msgstr ""
4519
4520 #: g10/keylist.c:359
4521 msgid "Critical signature notation: "
4522 msgstr ""
4523
4524 #: g10/keylist.c:361
4525 msgid "Signature notation: "
4526 msgstr ""
4527
4528 #: g10/keylist.c:471
4529 msgid "Keyring"
4530 msgstr ""
4531
4532 #: g10/keylist.c:1506
4533 #, fuzzy
4534 msgid "Primary key fingerprint:"
4535 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
4536
4537 #: g10/keylist.c:1508
4538 #, fuzzy
4539 msgid "     Subkey fingerprint:"
4540 msgstr "             Fingeraftryk:"
4541
4542 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4543 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4544 #: g10/keylist.c:1515
4545 #, fuzzy
4546 msgid " Primary key fingerprint:"
4547 msgstr "             Fingeraftryk:"
4548
4549 #: g10/keylist.c:1517
4550 #, fuzzy
4551 msgid "      Subkey fingerprint:"
4552 msgstr "             Fingeraftryk:"
4553
4554 #: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
4555 #, fuzzy
4556 msgid "      Key fingerprint ="
4557 msgstr "             Fingeraftryk:"
4558
4559 #: g10/keylist.c:1592
4560 msgid "      Card serial no. ="
4561 msgstr ""
4562
4563 #: g10/keyring.c:1251
4564 #, fuzzy, c-format
4565 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4566 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
4567
4568 #: g10/keyring.c:1256
4569 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4570 msgstr ""
4571
4572 #: g10/keyring.c:1258
4573 #, c-format
4574 msgid "%s is the unchanged one\n"
4575 msgstr ""
4576
4577 #: g10/keyring.c:1259
4578 #, c-format
4579 msgid "%s is the new one\n"
4580 msgstr ""
4581
4582 #: g10/keyring.c:1260
4583 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4584 msgstr ""
4585
4586 #: g10/keyring.c:1382
4587 #, fuzzy, c-format
4588 msgid "caching keyring `%s'\n"
4589 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
4590
4591 #: g10/keyring.c:1428
4592 #, fuzzy, c-format
4593 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4594 msgstr "vis nøgler og signaturer"
4595
4596 #: g10/keyring.c:1440
4597 #, fuzzy, c-format
4598 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4599 msgstr "vis nøgler og signaturer"
4600
4601 #: g10/keyring.c:1512
4602 #, c-format
4603 msgid "%s: keyring created\n"
4604 msgstr ""
4605
4606 #: g10/keyserver.c:73
4607 msgid "include revoked keys in search results"
4608 msgstr ""
4609
4610 #: g10/keyserver.c:74
4611 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4612 msgstr ""
4613
4614 #: g10/keyserver.c:76
4615 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4616 msgstr ""
4617
4618 #: g10/keyserver.c:78
4619 msgid "do not delete temporary files after using them"
4620 msgstr ""
4621
4622 #: g10/keyserver.c:82
4623 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4624 msgstr ""
4625
4626 #: g10/keyserver.c:84
4627 #, fuzzy
4628 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4629 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
4630
4631 #: g10/keyserver.c:86
4632 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4633 msgstr ""
4634
4635 #: g10/keyserver.c:152
4636 #, c-format
4637 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4638 msgstr ""
4639
4640 #: g10/keyserver.c:535
4641 #, fuzzy
4642 msgid "disabled"
4643 msgstr "slåfra"
4644
4645 #: g10/keyserver.c:736
4646 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4647 msgstr ""
4648
4649 #: g10/keyserver.c:820 g10/keyserver.c:1442
4650 #, fuzzy, c-format
4651 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4652 msgstr "ugyldig nøglering"
4653
4654 #: g10/keyserver.c:918
4655 #, fuzzy, c-format
4656 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4657 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
4658
4659 #: g10/keyserver.c:920
4660 #, fuzzy
4661 msgid "key not found on keyserver\n"
4662 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
4663
4664 #: g10/keyserver.c:1161
4665 #, fuzzy, c-format
4666 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4667 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
4668
4669 #: g10/keyserver.c:1165
4670 #, fuzzy, c-format
4671 msgid "requesting key %s from %s\n"
4672 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
4673
4674 #: g10/keyserver.c:1189
4675 #, fuzzy, c-format
4676 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4677 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
4678
4679 #: g10/keyserver.c:1192
4680 #, fuzzy, c-format
4681 msgid "searching for names from %s\n"
4682 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
4683
4684 #: g10/keyserver.c:1345
4685 #, c-format
4686 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4687 msgstr ""
4688
4689 #: g10/keyserver.c:1349
4690 #, fuzzy, c-format
4691 msgid "sending key %s to %s\n"
4692 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
4693
4694 #: g10/keyserver.c:1392
4695 #, fuzzy, c-format
4696 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4697 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
4698
4699 #: g10/keyserver.c:1395
4700 #, fuzzy, c-format
4701 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4702 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
4703
4704 #: g10/keyserver.c:1402 g10/keyserver.c:1498
4705 #, fuzzy
4706 msgid "no keyserver action!\n"
4707 msgstr "ugyldig nøglering"
4708
4709 #: g10/keyserver.c:1450
4710 #, c-format
4711 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4712 msgstr ""
4713
4714 #: g10/keyserver.c:1459
4715 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4716 msgstr ""
4717
4718 #: g10/keyserver.c:1521 g10/keyserver.c:2049
4719 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4720 msgstr ""
4721
4722 #: g10/keyserver.c:1527
4723 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4724 msgstr ""
4725
4726 #: g10/keyserver.c:1539
4727 #, c-format
4728 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4729 msgstr ""
4730
4731 #: g10/keyserver.c:1544
4732 #, c-format
4733 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4734 msgstr ""
4735
4736 #: g10/keyserver.c:1552
4737 #, c-format
4738 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4739 msgstr ""
4740
4741 #: g10/keyserver.c:1559
4742 #, fuzzy
4743 msgid "keyserver timed out\n"
4744 msgstr "generel fejl"
4745
4746 #: g10/keyserver.c:1564
4747 #, fuzzy
4748 msgid "keyserver internal error\n"
4749 msgstr "generel fejl"
4750
4751 #: g10/keyserver.c:1573
4752 #, fuzzy, c-format
4753 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4754 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
4755
4756 #: g10/keyserver.c:1598 g10/keyserver.c:1632
4757 #, fuzzy, c-format
4758 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4759 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
4760
4761 #: g10/keyserver.c:1891
4762 #, c-format
4763 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4764 msgstr ""
4765
4766 #: g10/keyserver.c:1913
4767 #, fuzzy, c-format
4768 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4769 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
4770
4771 #: g10/keyserver.c:1915
4772 #, fuzzy, c-format
4773 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4774 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
4775
4776 #: g10/keyserver.c:1971
4777 #, fuzzy, c-format
4778 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4779 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
4780
4781 #: g10/keyserver.c:1977
4782 #, c-format
4783 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4784 msgstr ""
4785
4786 #: g10/mainproc.c:233
4787 #, c-format
4788 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4789 msgstr ""
4790
4791 #: g10/mainproc.c:286
4792 #, fuzzy, c-format
4793 msgid "%s encrypted session key\n"
4794 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
4795
4796 #: g10/mainproc.c:296
4797 #, fuzzy, c-format
4798 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4799 msgstr "ukendt cifferalgoritme "
4800
4801 #: g10/mainproc.c:362
4802 #, fuzzy, c-format
4803 msgid "public key is %s\n"
4804 msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
4805
4806 #: g10/mainproc.c:419
4807 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4808 msgstr ""
4809
4810 #: g10/mainproc.c:452
4811 #, fuzzy, c-format
4812 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4813 msgstr "Gentag kodesætning: "
4814
4815 #: g10/mainproc.c:456 g10/pkclist.c:219
4816 #, fuzzy, c-format
4817 msgid "      \"%s\"\n"
4818 msgstr "              alias \""
4819
4820 #: g10/mainproc.c:460
4821 #, fuzzy, c-format
4822 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4823 msgstr "Gentag kodesætning: "
4824
4825 #: g10/mainproc.c:474
4826 #, c-format
4827 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4828 msgstr ""
4829
4830 #: g10/mainproc.c:488
4831 #, fuzzy, c-format
4832 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4833 msgstr "Gentag kodesætning: "
4834
4835 #: g10/mainproc.c:490
4836 #, fuzzy
4837 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4838 msgstr "Gentag kodesætning: "
4839
4840 #: g10/mainproc.c:522 g10/mainproc.c:544
4841 #, fuzzy, c-format
4842 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4843 msgstr "kryptér data"
4844
4845 #: g10/mainproc.c:530
4846 #, c-format
4847 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4848 msgstr ""
4849
4850 #: g10/mainproc.c:563
4851 msgid "decryption okay\n"
4852 msgstr ""
4853
4854 #: g10/mainproc.c:567
4855 #, fuzzy
4856 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4857 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
4858
4859 #: g10/mainproc.c:580
4860 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4861 msgstr ""
4862
4863 #: g10/mainproc.c:586
4864 #, c-format
4865 msgid "decryption failed: %s\n"
4866 msgstr ""
4867
4868 #: g10/mainproc.c:607
4869 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4870 msgstr ""
4871
4872 #: g10/mainproc.c:609
4873 #, c-format
4874 msgid "original file name='%.*s'\n"
4875 msgstr ""
4876
4877 #: g10/mainproc.c:697
4878 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4879 msgstr ""
4880
4881 #: g10/mainproc.c:838
4882 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4883 msgstr ""
4884
4885 #: g10/mainproc.c:1191 g10/mainproc.c:1228
4886 #, fuzzy
4887 msgid "no signature found\n"
4888 msgstr "God signatur fra \""
4889
4890 #: g10/mainproc.c:1466
4891 msgid "signature verification suppressed\n"
4892 msgstr ""
4893
4894 #: g10/mainproc.c:1575
4895 #, fuzzy
4896 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4897 msgstr "opret en separat signatur"
4898
4899 #: g10/mainproc.c:1586
4900 #, fuzzy, c-format
4901 msgid "Signature made %s\n"
4902 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
4903
4904 #: g10/mainproc.c:1587
4905 #, fuzzy, c-format
4906 msgid "               using %s key %s\n"
4907 msgstr "              alias \""
4908
4909 #: g10/mainproc.c:1591
4910 #, c-format
4911 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4912 msgstr ""
4913
4914 #: g10/mainproc.c:1611
4915 #, fuzzy
4916 msgid "Key available at: "
4917 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
4918
4919 #: g10/mainproc.c:1744 g10/mainproc.c:1792
4920 #, fuzzy, c-format
4921 msgid "BAD signature from \"%s\""
4922 msgstr "DÅRLIG signatur fra \""
4923
4924 #: g10/mainproc.c:1746 g10/mainproc.c:1794
4925 #, fuzzy, c-format
4926 msgid "Expired signature from \"%s\""
4927 msgstr "God signatur fra \""
4928
4929 #: g10/mainproc.c:1748 g10/mainproc.c:1796
4930 #, fuzzy, c-format
4931 msgid "Good signature from \"%s\""
4932 msgstr "God signatur fra \""
4933
4934 #: g10/mainproc.c:1798
4935 msgid "[uncertain]"
4936 msgstr ""
4937
4938 #: g10/mainproc.c:1830
4939 #, fuzzy, c-format
4940 msgid "                aka \"%s\""
4941 msgstr "              alias \""
4942
4943 #: g10/mainproc.c:1928
4944 #, fuzzy, c-format
4945 msgid "Signature expired %s\n"
4946 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
4947
4948 #: g10/mainproc.c:1933
4949 #, fuzzy, c-format
4950 msgid "Signature expires %s\n"
4951 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
4952
4953 #: g10/mainproc.c:1936
4954 #, fuzzy, c-format
4955 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4956 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
4957
4958 #: g10/mainproc.c:1937
4959 msgid "binary"
4960 msgstr ""
4961
4962 #: g10/mainproc.c:1938
4963 msgid "textmode"
4964 msgstr ""
4965
4966 #: g10/mainproc.c:1938 g10/trustdb.c:531
4967 #, fuzzy
4968 msgid "unknown"
4969 msgstr "ukendt version"
4970
4971 #: g10/mainproc.c:1958