po: Auto update.
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer, <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen, kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # Joe Hansen, <joedalton2@yahoo.dk>, 2012.
6 #
7 # deadlock -> baglås
8 # ownertrust -> ejertroværdighed (pålidelighed, tillid)
9 # record -> post
10 # trust -> troværdig (pålidelig, tillid)
11 # trustlist -> troværdig liste (betroet liste)
12 # 2012-06-05
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: gnupg\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
17 "PO-Revision-Date: 2012-11-01 20:27+0200\n"
18 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
19 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
20 "Language: da\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
25
26 #, c-format
27 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
28 msgstr "kunne ikke indhente pinentry-lås: %s\n"
29
30 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
31 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
32 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
33 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
34 #. the second vertical bar.
35 msgid "|pinentry-label|_OK"
36 msgstr "_O.k."
37
38 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
39 msgstr "_Afbryd"
40
41 msgid "|pinentry-label|PIN:"
42 msgstr "PIN:"
43
44 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
45 #. for the quality bar.
46 msgid "Quality:"
47 msgstr "Kvalitet:"
48
49 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
50 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
51 #. string to describe what this is about.  The length of the
52 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
53 #. translate this entry, a default english text (see source)
54 #. will be used.
55 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
56 msgstr ""
57 "Denne række indikerer kvaliteten for ovenstående angivne adgangskode.\n"
58 "GnuPG anser en adgangskode for svag så længe den er rød.\n"
59 "En stærk adgangskode opbygges ved at blande store bogstaver, tal og\n"
60 "specialtegn. Spørg din administrator om mere præcis information om\n"
61 "hvordan man anvender sikre adgangskoder."
62
63 msgid ""
64 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
65 "session"
66 msgstr ""
67 "Indtast venligst din PIN, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
68 "session"
69
70 msgid ""
71 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
72 "this session"
73 msgstr ""
74 "Indtast din adgangsfrase, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
75 "session"
76
77 msgid "does not match - try again"
78 msgstr "matcher ikke - prøv igen"
79
80 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
81 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
82 #. two %d give the current and maximum number of tries.
83 #, c-format
84 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
85 msgstr "SETERROR %s (forsøg %d af %d)"
86
87 msgid "Repeat:"
88 msgstr ""
89
90 msgid "PIN too long"
91 msgstr "PIN er for lang"
92
93 msgid "Passphrase too long"
94 msgstr "Adgangsfrase er for lang"
95
96 msgid "Invalid characters in PIN"
97 msgstr "Ugyldige tegn i PIN"
98
99 msgid "PIN too short"
100 msgstr "PIN er for kort"
101
102 msgid "Bad PIN"
103 msgstr "Ugyldig PIN"
104
105 msgid "Bad Passphrase"
106 msgstr "Ugyldig adgangsfrase"
107
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "Adgangsfrase"
110
111 #, c-format
112 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
113 msgstr "ssh-nøgler større end %d bit er ikke understøttet\n"
114
115 #, fuzzy, c-format
116 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
117 msgid "can't create '%s': %s\n"
118 msgstr "kan ikke oprette »%s«: %s\n"
119
120 #, fuzzy, c-format
121 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
122 msgid "can't open '%s': %s\n"
123 msgstr "kan ikke åbne »%s«: %s\n"
124
125 #, c-format
126 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
127 msgstr "fejl ved indhentelse af serielnummer for kort: %s\n"
128
129 #, c-format
130 msgid "detected card with S/N: %s\n"
131 msgstr "detekteret kort med S/N: %s\n"
132
133 #, fuzzy, c-format
134 #| msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
135 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
136 msgstr "fejl ved indhentelse af standard-keyID for godkendelses af kort: %s\n"
137
138 #, c-format
139 msgid "no suitable card key found: %s\n"
140 msgstr "ingen egnet kortnøgle fundet: %s\n"
141
142 #, c-format
143 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
144 msgstr "skygge for nøgle mislykkedes: %s\n"
145
146 #, c-format
147 msgid "error writing key: %s\n"
148 msgstr "fejl ved skrivning af nøgle: %s\n"
149
150 #, c-format
151 msgid ""
152 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
153 "allow this?"
154 msgstr ""
155 "En ssh-proces anmodte om brugen af nøgle%%0A  %s%%0A  (%s)%%0AØnsker du at "
156 "tillade dette"
157
158 msgid "Allow"
159 msgstr "Tillad"
160
161 msgid "Deny"
162 msgstr "Nægt"
163
164 #, c-format
165 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
166 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for ssh-nøglen%%0A  %F%%0A  (%c)"
167
168 msgid "Please re-enter this passphrase"
169 msgstr "Genindtast venligst denne adgangsfrase"
170
171 #, c-format
172 msgid ""
173 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
174 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
175 msgstr ""
176 "Indtast venligst en adgangsfrase for at beskytte den modtaget hemmelige nøgle"
177 "%%0A   %s%%0A   %s%%0Ainden i gpg-agentens nøglelager"
178
179 #, c-format
180 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
181 msgstr "kunne ikke oprette strøm fra sokkel: %s\n"
182
183 msgid "Please insert the card with serial number"
184 msgstr "Indsæt venligst kortet med serielnummeret"
185
186 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
187 msgstr "Fjern venligst det aktuelle kort og indsæt det med serielnummeret"
188
189 msgid "Admin PIN"
190 msgstr "Administrator-PIN"
191
192 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
193 #. used to unblock a PIN.
194 msgid "PUK"
195 msgstr "PUK"
196
197 msgid "Reset Code"
198 msgstr "Nulstillingskode"
199
200 #, c-format
201 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
202 msgstr "%s%%0A%%0ABrug læserens numeriske tastatur for indtastning."
203
204 msgid "Repeat this Reset Code"
205 msgstr "Gentag denne nulstillingskode"
206
207 msgid "Repeat this PUK"
208 msgstr "Gentag denne PUK"
209
210 msgid "Repeat this PIN"
211 msgstr "Gentag denne PIN"
212
213 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
214 msgstr "Nulstillingskode er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
215
216 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
217 msgstr "PUK er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
218
219 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
220 msgstr "PIN er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
221
222 #, c-format
223 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
224 msgstr "Indtast venligst PIN'en%s%s%s for at låse kortet op"
225
226 #, c-format
227 msgid "error creating temporary file: %s\n"
228 msgstr "fejl ved oprettelse af midlertidig fil: %s\n"
229
230 #, c-format
231 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
232 msgstr "fejl ved skrivning til midlertidig fil: %s\n"
233
234 msgid "Enter new passphrase"
235 msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
236
237 msgid "Take this one anyway"
238 msgstr "Brug denne alligevel"
239
240 #, c-format
241 msgid ""
242 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
243 msgstr ""
244 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase!%0AEn tom adgangsfrase er ikke tilladt."
245
246 #, c-format
247 msgid ""
248 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
249 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
250 msgstr ""
251 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase - dette er generelt en dårlig ide!"
252 "%0ABekræft venligst at du ikke ønsker beskyttelse på din nøgle."
253
254 msgid "Yes, protection is not needed"
255 msgstr "Ja, beskyttelse er ikke krævet"
256
257 #, fuzzy, c-format
258 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
259 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
260 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
261 msgstr[0] "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
262 msgstr[1] "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
263
264 #, fuzzy, c-format
265 #| msgid ""
266 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
267 #| "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
268 #| msgid_plural ""
269 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
270 #| "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
271 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
272 msgid_plural ""
273 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
274 msgstr[0] ""
275 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
276 "indeholde mindst %u ciffer eller%%0specielt tegn."
277 msgstr[1] ""
278 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
279 "indeholde mindst %u cifre eller%%0specielle tegn."
280
281 #, fuzzy, c-format
282 #| msgid ""
283 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not "
284 #| "be a known term or match%%0Acertain pattern."
285 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
286 msgstr ""
287 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase må "
288 "ikke være en kendt term eller matche%%0Aet bestemt mønster."
289
290 #, fuzzy
291 #| msgid ""
292 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
293 #| "be at least %u character long."
294 #| msgid_plural ""
295 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
296 #| "be at least %u characters long."
297 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
298 msgstr ""
299 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
300 "være mindst %u tegn langt."
301
302 #, c-format
303 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
304 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen %0Afor at beskytte din nye nøgle"
305
306 msgid "Please enter the new passphrase"
307 msgstr "Indtast venligst den nye adgangsfrase"
308
309 msgid ""
310 "@Options:\n"
311 " "
312 msgstr ""
313 "@Indstillinger:\n"
314 " "
315
316 msgid "run in daemon mode (background)"
317 msgstr "kør i dæmontilstand (baggrunden)"
318
319 msgid "run in server mode (foreground)"
320 msgstr "kør i servertilstand (forgrunden)"
321
322 msgid "verbose"
323 msgstr "uddybende"
324
325 msgid "be somewhat more quiet"
326 msgstr "vær mindre uddybende"
327
328 msgid "sh-style command output"
329 msgstr "kommandoresultat i sh-stil"
330
331 msgid "csh-style command output"
332 msgstr "kommandoresultat i csh-stil"
333
334 msgid "|FILE|read options from FILE"
335 msgstr "|FIL|læs tilvalg fra FIL"
336
337 msgid "do not detach from the console"
338 msgstr "frakobl ikke fra konsollen"
339
340 msgid "do not grab keyboard and mouse"
341 msgstr "fang ikke tastatur og mus"
342
343 msgid "use a log file for the server"
344 msgstr "brug en logfil for serveren"
345
346 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
347 msgstr "|PGM|brug PGM som PIN-Entry-program"
348
349 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
350 msgstr "|PGM|brug PGM som SCdaemon-program"
351
352 msgid "do not use the SCdaemon"
353 msgstr "brug ikke SCdaemon'en"
354
355 msgid "ignore requests to change the TTY"
356 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre TTY'en"
357
358 msgid "ignore requests to change the X display"
359 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre X-skærmen"
360
361 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
362 msgstr "|N|udløb mellemlagrede PIN'er efter N sekunder"
363
364 msgid "do not use the PIN cache when signing"
365 msgstr "brug ikke PIN-mellemlageret når der underskrives"
366
367 #, fuzzy
368 #| msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
369 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
370 msgstr "tillad klienter at markere nøgler som »trusted« (troværdige)"
371
372 msgid "allow presetting passphrase"
373 msgstr "tillad forhåndsindstilling af adgangsfrase"
374
375 msgid "allow caller to override the pinentry"
376 msgstr ""
377
378 #, fuzzy
379 #| msgid "enable ssh-agent emulation"
380 msgid "enable ssh support"
381 msgstr "aktiver ssh-agent-emulering"
382
383 msgid "enable putty support"
384 msgstr ""
385
386 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
387 #. reporting address.  This is so that we can change the
388 #. reporting address without breaking the translations.
389 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
390 msgstr "Rapporter venligst fejl til <@EMAIL@>.\n"
391
392 #, fuzzy
393 #| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
394 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
395 msgstr "Brug: gpgconf [tilvalg] (-h for hjælp)"
396
397 #, fuzzy
398 #| msgid ""
399 #| "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
400 #| "Secret key management for GnuPG\n"
401 msgid ""
402 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
403 "Secret key management for @GNUPG@\n"
404 msgstr ""
405 "Syntaks: gpg-agent [tilvalg] [kommando [parametre]]\n"
406 "Hemmelig nøglehåndtering for GnuPG\n"
407
408 #, fuzzy, c-format
409 #| msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
410 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
411 msgstr "ugyldigt fejlsøgningsniveau »%s« angivet\n"
412
413 #, c-format
414 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
415 msgstr "%s er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
416
417 #, fuzzy, c-format
418 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
419 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
420 msgstr "BEMÆRK: Ingen standardfil for tilvalg »%s«\n"
421
422 #, fuzzy, c-format
423 #| msgid "option file `%s': %s\n"
424 msgid "option file '%s': %s\n"
425 msgstr "tilvalgsfil »%s«: %s\n"
426
427 #, fuzzy, c-format
428 #| msgid "reading options from `%s'\n"
429 msgid "reading options from '%s'\n"
430 msgstr "læser tilvalg fra »%s«\n"
431
432 #, fuzzy, c-format
433 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
434 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
435 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling\n"
436
437 #, c-format
438 msgid "can't create socket: %s\n"
439 msgstr "kan ikke oprette sokkel: %s\n"
440
441 #, fuzzy, c-format
442 #| msgid "socket name `%s' is too long\n"
443 msgid "socket name '%s' is too long\n"
444 msgstr "sokkelnavnet »%s« er for langt\n"
445
446 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
447 msgstr "en gpg-agent kører allerede - starter ikke en ny\n"
448
449 msgid "error getting nonce for the socket\n"
450 msgstr "fejl ved indhentelse af nonce for soklen\n"
451
452 #, fuzzy, c-format
453 #| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
454 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
455 msgstr "fejl ved binding af sokkel til »%s«: %s\n"
456
457 #, c-format
458 msgid "listen() failed: %s\n"
459 msgstr "listen() mislykkedes: %s\n"
460
461 #, fuzzy, c-format
462 #| msgid "listening on socket `%s'\n"
463 msgid "listening on socket '%s'\n"
464 msgstr "lytter på sokkel »%s«\n"
465
466 #, fuzzy, c-format
467 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
468 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
469 msgstr "kan ikke oprette mappe »%s«: %s\n"
470
471 #, fuzzy, c-format
472 #| msgid "directory `%s' created\n"
473 msgid "directory '%s' created\n"
474 msgstr "mappe »%s« oprettet\n"
475
476 #, fuzzy, c-format
477 #| msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
478 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
479 msgstr "stat() mislykkedes for »%s«: %s\n"
480
481 #, fuzzy, c-format
482 #| msgid "can't use `%s' as home directory\n"
483 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
484 msgstr "kan ikke bruge »%s« som hjemmemappe\n"
485
486 #, c-format
487 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
488 msgstr "fejl ved læsning af nonce på fd %d: %s\n"
489
490 #, c-format
491 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
492 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
493
494 #, c-format
495 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
496 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d termineret\n"
497
498 #, c-format
499 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
500 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
501
502 #, c-format
503 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
504 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for %d termineret\n"
505
506 #, fuzzy, c-format
507 #| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
508 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
509 msgstr "pth_select mislykkeds: %s - venter 1s\n"
510
511 #, c-format
512 msgid "%s %s stopped\n"
513 msgstr "%s %s stoppet\n"
514
515 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
516 msgstr "ingen gpg-agent kører i denne session\n"
517
518 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
519 msgstr "Brug: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP (-h for hjælp)\n"
520
521 msgid ""
522 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
523 "Password cache maintenance\n"
524 msgstr ""
525 "Syntaks: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP\n"
526 "Adgangskode for mellemlagervedligeholdelse\n"
527
528 msgid ""
529 "@Commands:\n"
530 " "
531 msgstr ""
532 "@Kommandoer:\n"
533 " "
534
535 msgid ""
536 "@\n"
537 "Options:\n"
538 " "
539 msgstr ""
540 "@\n"
541 "Tilvalg:\n"
542 " "
543
544 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
545 msgstr "Brug: gpg-protect-tool [tilvalg] (-h for hjælp)\n"
546
547 msgid ""
548 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
549 "Secret key maintenance tool\n"
550 msgstr ""
551 "Syntaks: gpg-protect-tool [tilvalg] [parametre]\n"
552 "Vedligeholdelsesværktøj for hemmelig nøgle\n"
553
554 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
555 msgstr ""
556 "Indtast venligst adgangsfrasen for at fjerne beskyttelsen på PKCS#12-"
557 "objektet."
558
559 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
560 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
561
562 msgid ""
563 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
564 "system."
565 msgstr ""
566 "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det importeret objekt inden i "
567 "GnuPG-systemet."
568
569 msgid ""
570 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
571 "needed to complete this operation."
572 msgstr ""
573 "Indtast venligst adgangsfrasen eller PIN'en\n"
574 "krævet for at færdiggøre denne handling."
575
576 msgid "Passphrase:"
577 msgstr "Adgangsfrase:"
578
579 msgid "cancelled\n"
580 msgstr "afbrudt\n"
581
582 #, c-format
583 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
584 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrasen: %s\n"
585
586 #, fuzzy, c-format
587 #| msgid "error opening `%s': %s\n"
588 msgid "error opening '%s': %s\n"
589 msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
590
591 #, fuzzy, c-format
592 #| msgid "file `%s', line %d: %s\n"
593 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
594 msgstr "fil »%s«, linje %d: %s\n"
595
596 #, fuzzy, c-format
597 #| msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
598 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
599 msgstr "udtryk »%s« ignoreret i »%s«, linje %d\n"
600
601 #, fuzzy, c-format
602 #| msgid "system trustlist `%s' not available\n"
603 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
604 msgstr "troværdig liste for systemet »%s« er ikke tilgængelig\n"
605
606 #, fuzzy, c-format
607 #| msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
608 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
609 msgstr "ugyldigt fingeraftryk i »%s«, linje %d\n"
610
611 #, fuzzy, c-format
612 #| msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
613 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
614 msgstr "ugyldigt nøgleflag i »%s«, linje %d\n"
615
616 #, fuzzy, c-format
617 #| msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
618 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
619 msgstr "fejl ved læsning af »%s«, linje %d: %s\n"
620
621 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
622 msgstr "fejl ved læsning af liste over betroede rodcertifikater\n"
623
624 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
625 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
626 #. Pinentry to insert a line break.  The double
627 #. percent sign is actually needed because it is also
628 #. a printf format string.  If you need to insert a
629 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
630 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
631 #. certificate.
632 #, c-format
633 msgid ""
634 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
635 "certificates?"
636 msgstr ""
637 "Stoler du fuldstændig på at%%0A  \"%s\"%%0Akorrekt certificerer "
638 "brugercertifikater?"
639
640 msgid "Yes"
641 msgstr "Ja"
642
643 msgid "No"
644 msgstr "Nej"
645
646 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
647 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
648 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
649 #. needed because it is also a printf format string.  If you
650 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
651 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
652 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
653 #. as stored in the certificate.
654 #, c-format
655 msgid ""
656 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
657 "fingerprint:%%0A  %s"
658 msgstr ""
659 "Verificer venligst at certifikatet identificeres som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
660 "fingeraftrykket:%%0A  %s"
661
662 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
663 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
664 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
665 msgid "Correct"
666 msgstr "Korrekt"
667
668 msgid "Wrong"
669 msgstr "Forkert"
670
671 #, c-format
672 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
673 msgstr "Bemærk: Denne adgangsfrase er aldrig blevet ændret.%0AÆndr den nu."
674
675 #, c-format
676 msgid ""
677 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
678 "it now."
679 msgstr ""
680 "Denne adgangsfrase er ikke blevet ændret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Ændr den "
681 "nu."
682
683 msgid "Change passphrase"
684 msgstr "Ændr adgangsfrasen"
685
686 msgid "I'll change it later"
687 msgstr "Jeg ændrer den senere"
688
689 #, fuzzy
690 #| msgid "enable key"
691 msgid "Delete key"
692 msgstr "aktiver nøgle"
693
694 msgid ""
695 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
696 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
697 msgstr ""
698
699 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
700 msgstr "DSA kræver at hashlængden skal gå op i 8 bit\n"
701
702 #, c-format
703 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
704 msgstr "%s-nøglen bruger en usikker (%u bit) hash\n"
705
706 #, fuzzy, c-format
707 #| msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
708 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
709 msgstr "en %u-bit-hash er ikke gyldig for en %u-bit %s-nøgle\n"
710
711 msgid "secret key parts are not available\n"
712 msgstr "hemmelige nøgledele er ikke tilgængelige\n"
713
714 #, fuzzy, c-format
715 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
716 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
717 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
718
719 #, fuzzy, c-format
720 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
721 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
722 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
723
724 #, fuzzy, c-format
725 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
726 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
727 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
728
729 #, c-format
730 msgid "error creating a pipe: %s\n"
731 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
732
733 #, fuzzy, c-format
734 #| msgid "error creating a pipe: %s\n"
735 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
736 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
737
738 #, c-format
739 msgid "error forking process: %s\n"
740 msgstr "fejl ved forgrening af proces: %s\n"
741
742 #, c-format
743 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
744 msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
745
746 #, fuzzy, c-format
747 #| msgid "error running `%s': probably not installed\n"
748 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
749 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: sikkert ikke installeret\n"
750
751 #, fuzzy, c-format
752 #| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
753 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
754 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
755
756 #, fuzzy, c-format
757 #| msgid "error running `%s': terminated\n"
758 msgid "error running '%s': terminated\n"
759 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: termineret\n"
760
761 #, c-format
762 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
763 msgstr "fejl ved indhentelse af afslutningskode for proces %d: %s\n"
764
765 #, fuzzy, c-format
766 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
767 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
768 msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
769
770 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
771 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
772
773 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
774 msgstr "problem ved angivelse af indstillinger for gpg-agent\n"
775
776 msgid "canceled by user\n"
777 msgstr "afbrudt af brugeren\n"
778
779 msgid "problem with the agent\n"
780 msgstr "problem med agenten\n"
781
782 #, c-format
783 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
784 msgstr "kan ikke slå kernedump fra: %s\n"
785
786 #, c-format
787 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
788 msgstr "Advarsel: usikker ejerskab på %s »%s«\n"
789
790 #, c-format
791 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
792 msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
793
794 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
795 msgid "yes"
796 msgstr "ja"
797
798 msgid "yY"
799 msgstr "jJ"
800
801 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
802 msgid "no"
803 msgstr "n"
804
805 msgid "nN"
806 msgstr "nN"
807
808 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
809 msgid "quit"
810 msgstr "afslut"
811
812 msgid "qQ"
813 msgstr "aA"
814
815 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
816 msgid "okay|okay"
817 msgstr "okay|okay|ok"
818
819 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
820 msgid "cancel|cancel"
821 msgstr "afbryd|stop"
822
823 msgid "oO"
824 msgstr "oO"
825
826 msgid "cC"
827 msgstr "cC"
828
829 #, c-format
830 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
831 msgstr "ikke nok kerne i sikker hukommelse under allokering af %lu byte"
832
833 #, c-format
834 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
835 msgstr "ikke nok kerne under allokering af %lu byte"
836
837 #, fuzzy, c-format
838 #| msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
839 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
840 msgstr "ingen kørende gpg-agent - starter en\n"
841
842 #, fuzzy, c-format
843 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
844 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
845 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
846
847 msgid "connection to agent established\n"
848 msgstr ""
849
850 #, fuzzy
851 #| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
852 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
853 msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
854
855 #, fuzzy, c-format
856 #| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
857 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
858 msgstr "ingen kørende dirmngr - starter »%s«\n"
859
860 #, fuzzy, c-format
861 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
862 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
863 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
864
865 #, fuzzy
866 #| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
867 msgid "connection to the dirmngr established\n"
868 msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
869
870 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
871 #. verbatim.  It will not be printed.
872 msgid "|audit-log-result|Good"
873 msgstr "|audit-log-result|Godt"
874
875 msgid "|audit-log-result|Bad"
876 msgstr "|audit-log-result|Ugyldigt"
877
878 msgid "|audit-log-result|Not supported"
879 msgstr "|audit-log-result|Ikke understøttet"
880
881 msgid "|audit-log-result|No certificate"
882 msgstr "|audit-log-result|Intet certifikat"
883
884 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
885 msgstr "|audit-log-result|Ikke aktiveret"
886
887 msgid "|audit-log-result|Error"
888 msgstr "|audit-log-result|Fejl"
889
890 msgid "|audit-log-result|Not used"
891 msgstr "|audit-log-result|Ikke brugt"
892
893 msgid "|audit-log-result|Okay"
894 msgstr "|audit-log-result|Okay"
895
896 msgid "|audit-log-result|Skipped"
897 msgstr "|audit-log-result|Udeladt"
898
899 msgid "|audit-log-result|Some"
900 msgstr "|audit-log-result|Lidt"
901
902 msgid "Certificate chain available"
903 msgstr "Certifikatkæde er tilgængelig"
904
905 msgid "root certificate missing"
906 msgstr "rodcertifikat mangler"
907
908 msgid "Data encryption succeeded"
909 msgstr "Datakryptering lykkedes"
910
911 msgid "Data available"
912 msgstr "Data tilgængelig"
913
914 msgid "Session key created"
915 msgstr "Sessionsnøgle oprettet"
916
917 #, c-format
918 msgid "algorithm: %s"
919 msgstr "algoritme: %s"
920
921 #, c-format
922 msgid "unsupported algorithm: %s"
923 msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
924
925 msgid "seems to be not encrypted"
926 msgstr "ser ikke ud til at være krypteret"
927
928 msgid "Number of recipients"
929 msgstr "Antal modtagere"
930
931 #, c-format
932 msgid "Recipient %d"
933 msgstr "Modtager %d"
934
935 msgid "Data signing succeeded"
936 msgstr "Dataunderskrivning lykkedes"
937
938 #, c-format
939 msgid "data hash algorithm: %s"
940 msgstr "hash-algoritme for data: %s"
941
942 #, c-format
943 msgid "Signer %d"
944 msgstr "Underskriver %d"
945
946 #, c-format
947 msgid "attr hash algorithm: %s"
948 msgstr "hash-algoritme for attr: %s"
949
950 msgid "Data decryption succeeded"
951 msgstr "Datadekryptering lykkedes"
952
953 msgid "Encryption algorithm supported"
954 msgstr "Krypteringsalgoritme er ikke understøttet"
955
956 msgid "Data verification succeeded"
957 msgstr "Dataverifikation lykkedes"
958
959 msgid "Signature available"
960 msgstr "Underskrift tilgængelig"
961
962 msgid "Parsing data succeeded"
963 msgstr "Fortolkning af data lykkedes"
964
965 #, c-format
966 msgid "bad data hash algorithm: %s"
967 msgstr "ugyldig hash-algoritme for data: %s"
968
969 #, c-format
970 msgid "Signature %d"
971 msgstr "Underskrift %d"
972
973 msgid "Certificate chain valid"
974 msgstr "Certifikatkæde er gyldig"
975
976 msgid "Root certificate trustworthy"
977 msgstr "Rodcertifikat er troværdigt"
978
979 msgid "no CRL found for certificate"
980 msgstr "ingen CRL fundet for certifikat"
981
982 msgid "the available CRL is too old"
983 msgstr "den tilgængelige CRL er for gammel"
984
985 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
986 msgstr "CRL/OCSP-kontrol af certifikater"
987
988 msgid "Included certificates"
989 msgstr "Inkluderede certifikater"
990
991 msgid "No audit log entries."
992 msgstr "Ingen punkter i revisionslog."
993
994 msgid "Unknown operation"
995 msgstr "Ukendt handling"
996
997 msgid "Gpg-Agent usable"
998 msgstr "Gpg-Agent er brugbar"
999
1000 msgid "Dirmngr usable"
1001 msgstr "Dirmngr er brugbar"
1002
1003 #, fuzzy, c-format
1004 #| msgid "No help available for `%s'."
1005 msgid "No help available for '%s'."
1006 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«."
1007
1008 msgid "ignoring garbage line"
1009 msgstr "ignorerer affaldslinje"
1010
1011 msgid "[none]"
1012 msgstr "[ingen]"
1013
1014 msgid "argument not expected"
1015 msgstr "parameter var ikke forventet"
1016
1017 msgid "read error"
1018 msgstr "læsefejl"
1019
1020 msgid "keyword too long"
1021 msgstr "nøgleord er for langt"
1022
1023 msgid "missing argument"
1024 msgstr "manglende parameter"
1025
1026 #, fuzzy
1027 #| msgid "invalid value\n"
1028 msgid "invalid argument"
1029 msgstr "ugyldig værdi\n"
1030
1031 msgid "invalid command"
1032 msgstr "ugyldig kommando"
1033
1034 msgid "invalid alias definition"
1035 msgstr "ugyldig aliasdefinition"
1036
1037 msgid "out of core"
1038 msgstr "ikke nok kerne"
1039
1040 msgid "invalid option"
1041 msgstr "ugyldig indstilling"
1042
1043 #, c-format
1044 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1045 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1046
1047 #, fuzzy, c-format
1048 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1049 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1050 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1051
1052 #, c-format
1053 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1054 msgstr "tilvalg »%.50s« forventer ikke et argument\n"
1055
1056 #, c-format
1057 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1058 msgstr "ugyldig kommando »%.50s«\n"
1059
1060 #, c-format
1061 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1062 msgstr "tilvalg »%.50s« er tvetydigt\n"
1063
1064 #, c-format
1065 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1066 msgstr "kommando »%.50s« er tvetydig\n"
1067
1068 msgid "out of core\n"
1069 msgstr "uden for kerne\n"
1070
1071 #, c-format
1072 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1073 msgstr "ugyldigt tilvalg »%.50s«\n"
1074
1075 #, c-format
1076 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1077 msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
1078
1079 #, fuzzy, c-format
1080 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
1081 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1082 msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« er ikke tilgængelig\n"
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1086 msgstr "iconv_open mislykkedes: %s:\n"
1087
1088 #, fuzzy, c-format
1089 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
1090 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1091 msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
1092
1093 #, fuzzy, c-format
1094 #| msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
1095 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1096 msgstr "kunne ikke oprette midlertidig fil »%s«: %s\n"
1097
1098 #, fuzzy, c-format
1099 #| msgid "error writing to `%s': %s\n"
1100 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1101 msgstr "fejl ved skrivning til »%s«: %s\n"
1102
1103 #, c-format
1104 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1105 msgstr "fjerner stale-låsfil (oprettet af %d)\n"
1106
1107 #, c-format
1108 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1109 msgstr "venter på lås (holdt af %d%s) %s ...\n"
1110
1111 msgid "(deadlock?) "
1112 msgstr "(baglås?) "
1113
1114 #, fuzzy, c-format
1115 #| msgid "lock `%s' not made: %s\n"
1116 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1117 msgstr "lås »%s« er ikke udført: %s\n"
1118
1119 #, c-format
1120 msgid "waiting for lock %s...\n"
1121 msgstr "venter på lås %s ...\n"
1122
1123 #, c-format
1124 msgid "armor: %s\n"
1125 msgstr "panser: %s\n"
1126
1127 msgid "invalid armor header: "
1128 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
1129
1130 msgid "armor header: "
1131 msgstr "panserhoved: "
1132
1133 msgid "invalid clearsig header\n"
1134 msgstr "ugyldigt clearsig-hoved\n"
1135
1136 msgid "unknown armor header: "
1137 msgstr "ukendt panserhoved: "
1138
1139 msgid "nested clear text signatures\n"
1140 msgstr "indlejrede underskrifter i klartekst\n"
1141
1142 msgid "unexpected armor: "
1143 msgstr "uventet panser: "
1144
1145 msgid "invalid dash escaped line: "
1146 msgstr "ugyldig striplet undvegen linje: "
1147
1148 #, c-format
1149 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1150 msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
1151
1152 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1153 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
1154
1155 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1156 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
1157
1158 msgid "malformed CRC\n"
1159 msgstr "ugyldig udformet CRC\n"
1160
1161 #, c-format
1162 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1163 msgstr "CRC-fejl; %06lx - %06lx\n"
1164
1165 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1166 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
1167
1168 msgid "error in trailer line\n"
1169 msgstr "fejl i trailerlinje\n"
1170
1171 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1172 msgstr "ingen gyldige OpenPGP-data fundet.\n"
1173
1174 #, c-format
1175 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1176 msgstr "ugyldigt panser: linje længere end %d tegn\n"
1177
1178 msgid ""
1179 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1180 msgstr ""
1181 "citeret udskrivingstegn i panser - måske på grund af en fejlbehæftet MTA\n"
1182
1183 msgid ""
1184 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1185 "an '='\n"
1186 msgstr ""
1187 "et notationsnavn må kun have udskrivningstegn eller mellemrum og skal "
1188 "sluttes med et »=«\n"
1189
1190 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1191 msgstr "et brugernotationsnavn skal indeholde tegnet »@«\n"
1192
1193 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1194 msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
1195
1196 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1197 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
1198
1199 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1200 msgstr "ADVARSEL: Ingen notationsdata fundet\n"
1201
1202 msgid "not human readable"
1203 msgstr "kan ikke læses af mennesker"
1204
1205 #, c-format
1206 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1207 msgstr "kunne ikke proxy %s-forespørgsel til klient\n"
1208
1209 #, fuzzy
1210 #| msgid "Enter passphrase\n"
1211 msgid "Enter passphrase: "
1212 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
1213
1214 #, c-format
1215 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1216 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
1217
1218 #, c-format
1219 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1220 msgstr "OpenPGP-kortnr. %s detekteret\n"
1221
1222 msgid "can't do this in batch mode\n"
1223 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand\n"
1224
1225 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1226 msgstr "Denne kommando er kun tilgængelig for version 2-kort\n"
1227
1228 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1229 msgstr "Nulstillingskode er ikke eller ikke mere tilgængelig\n"
1230
1231 msgid "Your selection? "
1232 msgstr "Dit valg? "
1233
1234 msgid "[not set]"
1235 msgstr "[ikke indstillet]"
1236
1237 msgid "male"
1238 msgstr "mand"
1239
1240 msgid "female"
1241 msgstr "kvinde"
1242
1243 msgid "unspecified"
1244 msgstr "ikke angivet"
1245
1246 msgid "not forced"
1247 msgstr "ikke tvunget"
1248
1249 msgid "forced"
1250 msgstr "tvunget"
1251
1252 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1253 msgstr "Fejl: Kun ren ASCII er tilladt i øjeblikket.\n"
1254
1255 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1256 msgstr "Fejl: Tegnet »<« må ikke bruges.\n"
1257
1258 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1259 msgstr "Fejl: Dobbelt mellemrum er ikke tilladt.\n"
1260
1261 msgid "Cardholder's surname: "
1262 msgstr "Kortholders efternavn: "
1263
1264 msgid "Cardholder's given name: "
1265 msgstr "Kortholders fornavn: "
1266
1267 #, c-format
1268 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1269 msgstr "Fejl: Kombineret navn er for langt (begrænsningen er på %d tegn).\n"
1270
1271 msgid "URL to retrieve public key: "
1272 msgstr "Adresse hvor offentlig nøgle skal hentes: "
1273
1274 #, c-format
1275 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1276 msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
1277
1278 #, c-format
1279 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1280 msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
1281
1282 #, fuzzy, c-format
1283 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1284 msgid "error reading '%s': %s\n"
1285 msgstr "fejl ved læsning af »%s«: %s\n"
1286
1287 #, fuzzy, c-format
1288 #| msgid "error writing `%s': %s\n"
1289 msgid "error writing '%s': %s\n"
1290 msgstr "fejl ved skrivning af »%s«: %s\n"
1291
1292 msgid "Login data (account name): "
1293 msgstr "Loginddata (kontonavn): "
1294
1295 #, c-format
1296 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1297 msgstr "Fejl: Loginddata er for lange (begrænsningen er %d tegn).\n"
1298
1299 msgid "Private DO data: "
1300 msgstr "Private DO-data: "
1301
1302 #, c-format
1303 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1304 msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
1305
1306 msgid "Language preferences: "
1307 msgstr "Sprogpræferencer: "
1308
1309 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1310 msgstr "Fejl: ugyldig længde for præferencestreng.\n"
1311
1312 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1313 msgstr "Fejl: ugyldige tegn i præferencestreng.\n"
1314
1315 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1316 msgstr "Køn ((M)and, Kvinde(F) eller mellemrum): "
1317
1318 msgid "Error: invalid response.\n"
1319 msgstr "Fejl: ugyldigt svar.\n"
1320
1321 msgid "CA fingerprint: "
1322 msgstr "CA-fingeraftryk: "
1323
1324 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1325 msgstr "Fejl: Ugyldigt formateret fingeraftryk.\n"
1326
1327 #, c-format
1328 msgid "key operation not possible: %s\n"
1329 msgstr "nøglehandling er ikke mulig: %s\n"
1330
1331 msgid "not an OpenPGP card"
1332 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
1333
1334 #, c-format
1335 msgid "error getting current key info: %s\n"
1336 msgstr "fejl ved indhentelse af aktuel nøgleinformation: %s\n"
1337
1338 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1339 msgstr "Erstat eksisterende nøgle? (j/N) "
1340
1341 #, fuzzy
1342 #| msgid ""
1343 #| "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1344 #| "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1345 #| "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1346 msgid ""
1347 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1348 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1349 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1350 msgstr ""
1351 "BEMÆRK: Der er ingen garanti for at kortet understøtter den ønskede\n"
1352 "        størrelse. Hvis nøgleoprettelsen ikke lykkes, så kontroller\n"
1353 "        dokumentationen for dit kort for at se hvilke størrelser, der\n"
1354 "        er tilladt.\n"
1355
1356 #, c-format
1357 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1358 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for underskriftsnøglen (%u) "
1359
1360 #, c-format
1361 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1362 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for krypteringsnøglen? (%u) "
1363
1364 #, c-format
1365 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1366 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for godkendelsesnøglen? (%u) "
1367
1368 #, c-format
1369 msgid "rounded up to %u bits\n"
1370 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
1371
1372 #, c-format
1373 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1374 msgstr "%s nøglestørrelser skal være i intervallet %u-%u\n"
1375
1376 #, c-format
1377 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1378 msgstr "Kortet vil nu blive omkonfigureret til at oprette en nøgle på %u bit\n"
1379
1380 #, c-format
1381 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1382 msgstr "fejl ved ændring af størrelsen på nøglen %d til %u bit: %s\n"
1383
1384 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1385 msgstr ""
1386 "Lav sikkerhedskopi et andet sted end på kortet for krypteringsnøglen? (J/n) "
1387
1388 #, fuzzy
1389 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1390 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1391 msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
1392
1393 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1394 msgstr "Erstat eksisterende nøgler (j/N) "
1395
1396 #, fuzzy, c-format
1397 #| msgid ""
1398 #| "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1399 #| "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1400 #| "You should change them using the command --change-pin\n"
1401 msgid ""
1402 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1403 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1404 "You should change them using the command --change-pin\n"
1405 msgstr ""
1406 "Bemærk venligst at fabriksindstillingerne for PIN'erne er\n"
1407 "   PIN = »%s«     Admin-PIN = »%s«\n"
1408 "Du bør ændre dem med kommandoen --change-pin\n"
1409
1410 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1411 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle der skal oprettes:\n"
1412
1413 msgid "   (1) Signature key\n"
1414 msgstr "   (1) Underskriftsnøgle\n"
1415
1416 msgid "   (2) Encryption key\n"
1417 msgstr "   (2) Krypteringsnøgle\n"
1418
1419 msgid "   (3) Authentication key\n"
1420 msgstr "   (3) Godkendelsesnøgle\n"
1421
1422 msgid "Invalid selection.\n"
1423 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1424
1425 msgid "Please select where to store the key:\n"
1426 msgstr "Vælg venligst hvor nøglen skal gemmes:\n"
1427
1428 #, fuzzy, c-format
1429 #| msgid "read failed: %s\n"
1430 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1431 msgstr "læsning mislykkedes: %s\n"
1432
1433 #, fuzzy
1434 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1435 msgid "This command is not supported by this card\n"
1436 msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
1437
1438 #, fuzzy
1439 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1440 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1441 msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
1442
1443 #, fuzzy
1444 #| msgid "Sign it? (y/N) "
1445 msgid "Continue? (y/N) "
1446 msgstr "Underskriv? (j/N) "
1447
1448 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1449 msgstr ""
1450
1451 msgid "quit this menu"
1452 msgstr "afslut denne menu"
1453
1454 msgid "show admin commands"
1455 msgstr "vis administratorkommandoer"
1456
1457 msgid "show this help"
1458 msgstr "vis denne hjælpetekst"
1459
1460 msgid "list all available data"
1461 msgstr "vis alle tilgængelige data"
1462
1463 msgid "change card holder's name"
1464 msgstr "ændr kortholders navn"
1465
1466 msgid "change URL to retrieve key"
1467 msgstr "ændr adresse for at indhente nøgle"
1468
1469 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1470 msgstr "hent nøglen angivet i kortadressen"
1471
1472 msgid "change the login name"
1473 msgstr "ændr logindnavnet"
1474
1475 msgid "change the language preferences"
1476 msgstr "ændr sprogpræferencerne"
1477
1478 msgid "change card holder's sex"
1479 msgstr "ændr kortholders køn"
1480
1481 msgid "change a CA fingerprint"
1482 msgstr "ændr et CA-fingeraftryk"
1483
1484 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1485 msgstr "skift force PIN-flag for underskriften"
1486
1487 msgid "generate new keys"
1488 msgstr "opret nye nøgler"
1489
1490 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1491 msgstr "menu til at ændre eller fjerne blokering for PIN'en"
1492
1493 msgid "verify the PIN and list all data"
1494 msgstr "verificer PIN'en og vis alle data"
1495
1496 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1497 msgstr "fjern blokering for PIN'en med en nulstillingskode"
1498
1499 msgid "destroy all keys and data"
1500 msgstr ""
1501
1502 msgid "gpg/card> "
1503 msgstr "gpg/card> "
1504
1505 msgid "Admin-only command\n"
1506 msgstr "Kommandoer kun for administratoren\n"
1507
1508 msgid "Admin commands are allowed\n"
1509 msgstr "Administratorkommandoer er tilladt\n"
1510
1511 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1512 msgstr "Administratorkommandoer er ikke tilladt\n"
1513
1514 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1515 msgstr "Ugyldig kommando (prøv »help«)\n"
1516
1517 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1518 msgstr "--output virker ikke for denne kommando\n"
1519
1520 #, fuzzy, c-format
1521 #| msgid "can't open `%s'\n"
1522 msgid "can't open '%s'\n"
1523 msgstr "kan ikke åbne »%s«\n"
1524
1525 #, c-format
1526 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1527 msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1528
1529 #, c-format
1530 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1531 msgstr "fejl ved læsning af nøgleblok: %s\n"
1532
1533 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1534 msgstr "(med mindre du angiver nøglen med fingeraftryk)\n"
1535
1536 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1537 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand uden »--yes«\n"
1538
1539 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1540 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? (j/N) "
1541
1542 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1543 msgstr "Dette er en hemmelig nøgle! - Slet? (j/N) "
1544
1545 #, fuzzy, c-format
1546 #| msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
1547 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1548 msgstr "sletning af certifikat »%s« mislykkedes: %s\n"
1549
1550 msgid "key"
1551 msgstr ""
1552
1553 #, fuzzy
1554 #| msgid "Pubkey: "
1555 msgid "subkey"
1556 msgstr "Pubkey: "
1557
1558 #, c-format
1559 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1560 msgstr "sletning af nøgleblok mislykkedes: %s\n"
1561
1562 msgid "ownertrust information cleared\n"
1563 msgstr "information om ejertroværdighed ryddet\n"
1564
1565 #, c-format
1566 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1567 msgstr "der er en hemmelig nøgle for offentlig nøgle »%s«!\n"
1568
1569 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1570 msgstr "brug tilvalget »--delete-secret-keys« for at slette den først.\n"
1571
1572 #, c-format
1573 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1574 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
1575
1576 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1577 msgstr "kan ikke bruge en symmetrisk ESK-pakke på grund af S2K-tilstanden\n"
1578
1579 #, c-format
1580 msgid "using cipher %s\n"
1581 msgstr "bruger chiffer %s\n"
1582
1583 #, fuzzy, c-format
1584 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1585 msgid "'%s' already compressed\n"
1586 msgstr "»%s« allerede komprimeret\n"
1587
1588 #, fuzzy, c-format
1589 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1590 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1591 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en tom fil\n"
1592
1593 #, fuzzy, c-format
1594 #| msgid "reading from `%s'\n"
1595 msgid "reading from '%s'\n"
1596 msgstr "læser fra »%s«\n"
1597
1598 #, c-format
1599 msgid ""
1600 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1601 msgstr ""
1602 "ADVARSEL: Tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens "
1603 "præferencer\n"
1604
1605 #, c-format
1606 msgid ""
1607 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1608 "preferences\n"
1609 msgstr ""
1610 "ADVARSEL: Tvang for komprimeringsalgoritme %s (%d) overtræder modtagerens "
1611 "præferencer\n"
1612
1613 #, c-format
1614 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1615 msgstr ""
1616 "tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens præferencer\n"
1617
1618 #, c-format
1619 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1620 msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
1621
1622 #, c-format
1623 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1624 msgstr "%s/%s krypteret for: »%s«\n"
1625
1626 #, c-format
1627 msgid "%s encrypted data\n"
1628 msgstr "%s krypterede data\n"
1629
1630 #, c-format
1631 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1632 msgstr "krypteret med ukendt algoritme %d\n"
1633
1634 msgid ""
1635 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1636 msgstr ""
1637 "ADVARSEL: Besked blev krypteret med en svag nøgle i den symmetriske "
1638 "chiffer.\n"
1639
1640 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1641 msgstr "problem ved håndtering af krypteret pakke\n"
1642
1643 msgid "no remote program execution supported\n"
1644 msgstr "kørsel via eksternt program er ikke understøttet\n"
1645
1646 msgid ""
1647 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1648 msgstr ""
1649 "kald fra eksterne programmer er deaktiveret på grund af usikre rettigheder "
1650 "for indstillingsfil\n"
1651
1652 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1653 msgstr ""
1654 "denne platform kræver midlertidige filer når der kaldes eksterne programmer\n"
1655
1656 #, fuzzy, c-format
1657 #| msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1658 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1659 msgstr "kan ikke køre program »%s«: %s\n"
1660
1661 #, fuzzy, c-format
1662 #| msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1663 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1664 msgstr "kan ikke køre skal »%s«: %s\n"
1665
1666 #, c-format
1667 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1668 msgstr "systemfejl under kald af eksternt program: %s\n"
1669
1670 msgid "unnatural exit of external program\n"
1671 msgstr "unaturlig afslutning på eksternt program\n"
1672
1673 msgid "unable to execute external program\n"
1674 msgstr "kan ikke køre eksternt program\n"
1675
1676 #, c-format
1677 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1678 msgstr "kan ikke læse svar fra eksternt program: %s\n"
1679
1680 #, fuzzy, c-format
1681 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1682 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1683 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig fil (%s) »%s«: %s\n"
1684
1685 #, fuzzy, c-format
1686 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1687 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1688 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig mappe »%s«: %s\n"
1689
1690 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1691 msgstr "eksportunderskrifter som er markeret som kun lokale"
1692
1693 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1694 msgstr "bruger-id'er for eksportattributter (normalt billed-id'er)"
1695
1696 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1697 msgstr "tilbagekaldsnøgler for eksport markeret som »sensitive«"
1698
1699 msgid "remove unusable parts from key during export"
1700 msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
1701
1702 msgid "remove as much as possible from key during export"
1703 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
1704
1705 msgid "export keys in an S-expression based format"
1706 msgstr "eksporter nøgler i et S-udtryksbaseret format"
1707
1708 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1709 msgstr "eksport af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
1710
1711 #, c-format
1712 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1713 msgstr "nøgle %s: nøgle i PGP 2.x-stil - udeladt\n"
1714
1715 #, c-format
1716 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1717 msgstr "nøgle %s: nøglemateriale på kort - udeladt\n"
1718
1719 #, fuzzy
1720 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1721 msgid " - skipped"
1722 msgstr "%s: udelod: %s\n"
1723
1724 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1725 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1726
1727 msgid "[User ID not found]"
1728 msgstr "[Bruger-id blev ikke fundet]"
1729
1730 #, fuzzy, c-format
1731 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1732 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1733 msgstr "hentede automatisk »%s« via %s\n"
1734
1735 #, fuzzy, c-format
1736 #| msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1737 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1738 msgstr "fejl ved indhentelse af »%s« via %s: %s\n"
1739
1740 msgid "No fingerprint"
1741 msgstr "Ingen fingeraftryk"
1742
1743 #, c-format
1744 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1745 msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1746
1747 #, c-format
1748 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1749 msgstr "bruger undernøgle %s i stedet for primær nøgle %s\n"
1750
1751 msgid "make a signature"
1752 msgstr "opret en underskrift"
1753
1754 msgid "make a clear text signature"
1755 msgstr "opret en underskrift i klartekst"
1756
1757 msgid "make a detached signature"
1758 msgstr "opret en separat underskrift"
1759
1760 msgid "encrypt data"
1761 msgstr "krypter data"
1762
1763 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1764 msgstr "krypter kun med symmetrisk chiffer"
1765
1766 msgid "decrypt data (default)"
1767 msgstr "afkrypter data (standard)"
1768
1769 msgid "verify a signature"
1770 msgstr "godkend en underskrift"
1771
1772 msgid "list keys"
1773 msgstr "vis nøgler"
1774
1775 msgid "list keys and signatures"
1776 msgstr "vis nøgler og underskrifter"
1777
1778 msgid "list and check key signatures"
1779 msgstr "vis og kontroller nøgleunderskrifter"
1780
1781 msgid "list keys and fingerprints"
1782 msgstr "vis nøgler og fingeraftryk"
1783
1784 msgid "list secret keys"
1785 msgstr "vis hemmelige nøgler"
1786
1787 msgid "generate a new key pair"
1788 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1789
1790 #, fuzzy
1791 #| msgid "generate a new key pair"
1792 msgid "quickly generate a new key pair"
1793 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1794
1795 msgid "full featured key pair generation"
1796 msgstr ""
1797
1798 msgid "generate a revocation certificate"
1799 msgstr "opret et tilbagekaldscertifikat"
1800
1801 msgid "remove keys from the public keyring"
1802 msgstr "fjern nøgler fra den offentlige nøglering"
1803
1804 msgid "remove keys from the secret keyring"
1805 msgstr "fjern nøgler fra den hemmelige nøglering"
1806
1807 #, fuzzy
1808 #| msgid "sign a key"
1809 msgid "quickly sign a key"
1810 msgstr "underskriv en nøgle"
1811
1812 #, fuzzy
1813 #| msgid "sign a key locally"
1814 msgid "quickly sign a key locally"
1815 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
1816
1817 msgid "sign a key"
1818 msgstr "underskriv en nøgle"
1819
1820 msgid "sign a key locally"
1821 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
1822
1823 msgid "sign or edit a key"
1824 msgstr "underskriv eller rediger en nøgle"
1825
1826 msgid "change a passphrase"
1827 msgstr "ændr en adgangsfrase"
1828
1829 msgid "export keys"
1830 msgstr "eksporter nøgler"
1831
1832 msgid "export keys to a key server"
1833 msgstr "eksporter nøgler til en nøgletjener"
1834
1835 msgid "import keys from a key server"
1836 msgstr "importer nøgler fra en nøgleserver"
1837
1838 msgid "search for keys on a key server"
1839 msgstr "søg efter nøgler på en nøgleserver"
1840
1841 msgid "update all keys from a keyserver"
1842 msgstr "opdater alle nøgler fra en nøgleserver"
1843
1844 msgid "import/merge keys"
1845 msgstr "importer/sammenføj nøgler"
1846
1847 msgid "print the card status"
1848 msgstr "udskriv kortstatus"
1849
1850 msgid "change data on a card"
1851 msgstr "ændr data på et kort"
1852
1853 msgid "change a card's PIN"
1854 msgstr "ændr et korts PIN"
1855
1856 msgid "update the trust database"
1857 msgstr "opdater troværdighedsdatabasen"
1858
1859 msgid "print message digests"
1860 msgstr "vis beskedsammendrag"
1861
1862 msgid "run in server mode"
1863 msgstr "kør i servertilstand"
1864
1865 msgid "create ascii armored output"
1866 msgstr "opret ascii-pansrede uddata"
1867
1868 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1869 msgstr "|USER-ID|krypter for BRUGER-ID"
1870
1871 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1872 msgstr "|USER-ID|brug BRUGER-ID til at underskrive eller afkryptere"
1873
1874 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1875 msgstr "|N|sæt komprimeringsniveauet til N (0 deaktiverer)"
1876
1877 msgid "use canonical text mode"
1878 msgstr "brug kanonisk teksttilstand"
1879
1880 msgid "|FILE|write output to FILE"
1881 msgstr "|FILE|skriv resultat til FIL"
1882
1883 msgid "do not make any changes"
1884 msgstr "lav ingen ændringer"
1885
1886 msgid "prompt before overwriting"
1887 msgstr "spørg før overskrivning"
1888
1889 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1890 msgstr "brug streng OpenPGP-opførsel"
1891
1892 msgid ""
1893 "@\n"
1894 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1895 msgstr ""
1896 "@\n"
1897 "(Se manualsiden for en fuldstændig liste over alle kommandoer og tilvalg)\n"
1898
1899 msgid ""
1900 "@\n"
1901 "Examples:\n"
1902 "\n"
1903 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1904 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1905 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1906 " --list-keys [names]        show keys\n"
1907 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1908 msgstr ""
1909 "@\n"
1910 "Eksempler:\n"
1911 "\n"
1912 " -se -r Mikael [fil]        underskriv og krypter for bruger Mikael\n"
1913 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstunderskrift\n"
1914 " --detach-sign [fil]        lav en separat underskrift\n"
1915 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
1916 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
1917
1918 #, fuzzy
1919 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1920 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1921 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
1922
1923 # Skal alt dette oversættes eller er det tilvalgene?
1924 #, fuzzy
1925 #| msgid ""
1926 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1927 #| "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1928 #| "Default operation depends on the input data\n"
1929 msgid ""
1930 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1931 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1932 "Default operation depends on the input data\n"
1933 msgstr ""
1934 "Syntaks: gpg [tilvalg] [filer]\n"
1935 "Sign, check, encrypt eller decrypt\n"
1936 "standardhandling afhænger af inddata\n"
1937
1938 msgid ""
1939 "\n"
1940 "Supported algorithms:\n"
1941 msgstr ""
1942 "\n"
1943 "Understøttede algoritmer:\n"
1944
1945 msgid "Pubkey: "
1946 msgstr "Pubkey: "
1947
1948 msgid "Cipher: "
1949 msgstr "Chiffer: "
1950
1951 msgid "Hash: "
1952 msgstr "Hash: "
1953
1954 msgid "Compression: "
1955 msgstr "Komprimering: "
1956
1957 #, fuzzy, c-format
1958 #| msgid "usage: gpgsm [options] "
1959 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1960 msgstr "brug: gpgsm [tilvalg] "
1961
1962 msgid "conflicting commands\n"
1963 msgstr "kommandoer er i konflikt\n"
1964
1965 #, fuzzy, c-format
1966 #| msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1967 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1968 msgstr "ingen = tegn fundet i gruppedefinition »%s«\n"
1969
1970 #, fuzzy, c-format
1971 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1972 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1973 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab af hjemmemappe »%s«\n"
1974
1975 #, fuzzy, c-format
1976 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1977 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1978 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
1979
1980 #, fuzzy, c-format
1981 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1982 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1983 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på udvidelse »%s«\n"
1984
1985 #, fuzzy, c-format
1986 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1987 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1988 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
1989
1990 #, fuzzy, c-format
1991 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1992 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1993 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
1994
1995 #, fuzzy, c-format
1996 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1997 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1998 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på udvidelse »%s«\n"
1999
2000 #, fuzzy, c-format
2001 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2002 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2003 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på hjemmemappe »%s«\n"
2004
2005 #, fuzzy, c-format
2006 #| msgid ""
2007 #| "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2008 msgid ""
2009 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2010 msgstr ""
2011 "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
2012
2013 #, fuzzy, c-format
2014 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2015 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2016 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på udvidelse »%s«\n"
2017
2018 #, fuzzy, c-format
2019 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2020 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2021 msgstr "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
2022
2023 #, fuzzy, c-format
2024 #| msgid ""
2025 #| "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `"
2026 #| "%s'\n"
2027 msgid ""
2028 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2029 msgstr ""
2030 "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
2031
2032 #, fuzzy, c-format
2033 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2034 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2035 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mapperettigheder på udvidelse »%s«\n"
2036
2037 #, fuzzy, c-format
2038 #| msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2039 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2040 msgstr "ukendt konfigurationspunkt »%s«\n"
2041
2042 msgid "display photo IDs during key listings"
2043 msgstr "vis billed-id'er under nøglevisninger"
2044
2045 #, fuzzy
2046 #| msgid "show user ID validity during key listings"
2047 msgid "show key usage information during key listings"
2048 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
2049
2050 msgid "show policy URLs during signature listings"
2051 msgstr "vil politikadresser under underskriftvisninger"
2052
2053 msgid "show all notations during signature listings"
2054 msgstr "vis alle notationer under underskriftvisninger"
2055
2056 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2057 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftvisninger"
2058
2059 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2060 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftvisninger"
2061
2062 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2063 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftvisninger"
2064
2065 msgid "show user ID validity during key listings"
2066 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
2067
2068 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2069 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i nøglevisninger"
2070
2071 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2072 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne undernøgler i nøglevisninger"
2073
2074 msgid "show the keyring name in key listings"
2075 msgstr "vis nøgleringsnavnet i nøglevisninger"
2076
2077 msgid "show expiration dates during signature listings"
2078 msgstr "vis udløbsdatoer under underskriftvisninger"
2079
2080 #, fuzzy, c-format
2081 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2082 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2083 msgstr "BEMÆRK: Gammel standardfil for tilvalg »%s« blev ignoreret\n"
2084
2085 #, c-format
2086 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2087 msgstr "libgcrypt er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
2088
2089 #, fuzzy, c-format
2090 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2091 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2092 msgstr "BEMÆRK: %s er ikke til normal brug!\n"
2093
2094 #, fuzzy, c-format
2095 #| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2096 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2097 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
2098
2099 #, fuzzy, c-format
2100 #| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
2101 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2102 msgstr "ugyldig landekode i »%s«, linje %d\n"
2103
2104 #, fuzzy, c-format
2105 #| msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2106 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2107 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
2108
2109 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2110 msgstr "kunne ikke fortolke nøgleserveradresse\n"
2111
2112 #, c-format
2113 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2114 msgstr "%s:%d: ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
2115
2116 msgid "invalid keyserver options\n"
2117 msgstr "ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
2118
2119 #, c-format
2120 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2121 msgstr "%s:%d: ugyldige importindstillinger\n"
2122
2123 msgid "invalid import options\n"
2124 msgstr "ugyldige importindstillinger\n"
2125
2126 #, c-format
2127 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2128 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportindstillinger\n"
2129
2130 msgid "invalid export options\n"
2131 msgstr "ugyldige eksportindstillinger\n"
2132
2133 #, c-format
2134 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2135 msgstr "%s:%d: ugyldige listeindstillinger\n"
2136
2137 msgid "invalid list options\n"
2138 msgstr "ugyldige listeindstillinger\n"
2139
2140 msgid "display photo IDs during signature verification"
2141 msgstr "vis billed-id'er under underskriftverificering"
2142
2143 msgid "show policy URLs during signature verification"
2144 msgstr "vis politikadresser under underskriftverificering"
2145
2146 msgid "show all notations during signature verification"
2147 msgstr "vis alle notationer under underskriftverificering"
2148
2149 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2150 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftverificering"
2151
2152 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2153 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftverificering"
2154
2155 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2156 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftverificering"
2157
2158 msgid "show user ID validity during signature verification"
2159 msgstr "vis bruger-id-validitet under underskriftverificering"
2160
2161 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2162 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i underskriftverificering"
2163
2164 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2165 msgstr "vis kun den primære bruger-id i underskriftverificering"
2166
2167 msgid "validate signatures with PKA data"
2168 msgstr "valider underskrifter med PKA-data"
2169
2170 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2171 msgstr "hæv troværdigheden for underskrifter med gyldige PKA-data"
2172
2173 #, c-format
2174 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2175 msgstr "%s:%d: ugyldige verificeringsindstillinger\n"
2176
2177 msgid "invalid verify options\n"
2178 msgstr "ugyldige verificeringsindstillinger\n"
2179
2180 #, c-format
2181 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2182 msgstr "kunne ikke angive kørselssti til %s\n"
2183
2184 #, c-format
2185 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2186 msgstr "%s:%d: ugyldig liste for auto-key-locate\n"
2187
2188 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2189 msgstr "ugyldig liste for auto-key-locate\n"
2190
2191 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2192 msgstr "ADVARSEL: program kan oprette en kernefil!\n"
2193
2194 #, c-format
2195 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2196 msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
2197
2198 #, c-format
2199 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2200 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
2201
2202 #, c-format
2203 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2204 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2205
2206 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2207 msgstr "ADVARSEL: kører med forfalsket systemtid: "
2208
2209 #, c-format
2210 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2211 msgstr "vil ikke køre med usikker hukommelse på grund af %s\n"
2212
2213 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2214 msgstr "valgt chifferalgoritme er ugyldig\n"
2215
2216 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2217 msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
2218
2219 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2220 msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
2221
2222 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2223 msgstr "valgt algoritme for certifikationssammendrag er ugyldig\n"
2224
2225 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2226 msgstr "completes-needed skal være større end 0\n"
2227
2228 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2229 msgstr "marginals-needed skal være større end 1\n"
2230
2231 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2232 msgstr "max-cert-depth skal være i intervallet fra 1 til 255\n"
2233
2234 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2235 msgstr "ugyldigt default-cert-level; skal være 0, 1, 2 eller 3\n"
2236
2237 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2238 msgstr "ugyldigt min-cert-level; skal være 1, 2 eller 3\n"
2239
2240 #, fuzzy
2241 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2242 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2243 msgstr "BEMÆRK: simpel S2K-tilstand (0) frarådes på det skarpeste\n"
2244
2245 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2246 msgstr "ugyldig S2K-tilstand; skal være 0, 1 eller 3\n"
2247
2248 msgid "invalid default preferences\n"
2249 msgstr "ugyldige standardpræferencer\n"
2250
2251 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2252 msgstr "ugyldige præferencer for personlig chiffer\n"
2253
2254 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2255 msgstr "ugyldige præferencer for personlig sammendrag\n"
2256
2257 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2258 msgstr "ugyldige præferencer for personlig komprimering\n"
2259
2260 #, c-format
2261 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2262 msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
2263
2264 #, fuzzy, c-format
2265 #| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2266 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2267 msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2268
2269 #, fuzzy, c-format
2270 #| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2271 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2272 msgstr "du må ikke bruge sammendragsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2273
2274 #, fuzzy, c-format
2275 #| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2276 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2277 msgstr "du må ikke bruge komprimeringsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2278
2279 #, c-format
2280 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2281 msgstr "kunne ikke initialisere TrustDB: %s\n"
2282
2283 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2284 msgstr ""
2285 "ADVARSEL: modtagere (-r) angivet uden brug af offentlig nøglekryptering\n"
2286
2287 msgid "--store [filename]"
2288 msgstr "--store [filnavn]"
2289
2290 msgid "--symmetric [filename]"
2291 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2292
2293 #, fuzzy, c-format
2294 #| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2295 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2296 msgstr "symmetrisk kryptering af »%s« mislykkedes: %s\n"
2297
2298 msgid "--encrypt [filename]"
2299 msgstr "--encrypt [filnavn]"
2300
2301 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2302 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
2303
2304 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2305 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2306
2307 #, c-format
2308 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2309 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt i tilstanden %s\n"
2310
2311 msgid "--sign [filename]"
2312 msgstr "--sign [filnavn]"
2313
2314 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2315 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2316
2317 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2318 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
2319
2320 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2321 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2322
2323 #, c-format
2324 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2325 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt i tilstanden %s\n"
2326
2327 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2328 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
2329
2330 msgid "--clearsign [filename]"
2331 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2332
2333 msgid "--decrypt [filename]"
2334 msgstr "--decrypt [filnavn]"
2335
2336 msgid "--sign-key user-id"
2337 msgstr "--sign-key bruger-id"
2338
2339 msgid "--lsign-key user-id"
2340 msgstr "--lsign-key bruger-id"
2341
2342 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2343 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
2344
2345 msgid "--passwd <user-id>"
2346 msgstr "--passwd <bruger-id>"
2347
2348 #, c-format
2349 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2350 msgstr "nøgleserver send mislykkedes: %s\n"
2351
2352 #, c-format
2353 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2354 msgstr "nøgleserver modtag mislykkedes: %s\n"
2355
2356 #, c-format
2357 msgid "key export failed: %s\n"
2358 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
2359
2360 #, c-format
2361 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2362 msgstr "nøgleserver søg mislykkedes: %s\n"
2363
2364 #, c-format
2365 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2366 msgstr "nøgleserver opdater mislykkedes: %s\n"
2367
2368 #, c-format
2369 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2370 msgstr "fjernelse af panser mislykkedes: %s\n"
2371
2372 #, c-format
2373 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2374 msgstr "påklædning af panser mislykkedes: %s\n"
2375
2376 #, fuzzy, c-format
2377 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2378 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2379 msgstr "ugyldig hash-algoritme »%s«\n"
2380
2381 msgid "[filename]"
2382 msgstr "[filnavn]"
2383
2384 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2385 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
2386
2387 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2388 msgstr "den angivne adresse for certifikatpolitik er ugyldig\n"
2389
2390 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2391 msgstr "den angivne adresse for underskriftpolitik er ugyldig\n"
2392
2393 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2394 msgstr "den angivne adresse for foretrukken nøgleserver er ugyldig\n"
2395
2396 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2397 msgstr "|FILE|tag nøglerne fra nøgleringsFILEN"
2398
2399 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2400 msgstr "giv kun tidsstempelkonflikter en advarsel"
2401
2402 msgid "|FD|write status info to this FD"
2403 msgstr "|FD|skriv statusinformation til denne FD"
2404
2405 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2406 msgstr "Brug: gpgv [tilvalg] [filer] (-h for hjælp)"
2407
2408 msgid ""
2409 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2410 "Check signatures against known trusted keys\n"
2411 msgstr ""
2412 "Syntaks: gpgv [tilvalg] [filer]\n"
2413 "Kontroller underskrifter mod kendte troværdige nøgler\n"
2414
2415 msgid "No help available"
2416 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
2417
2418 #, fuzzy, c-format
2419 #| msgid "No help available for `%s'"
2420 msgid "No help available for '%s'"
2421 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«"
2422
2423 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2424 msgstr "importer underskrifter som er markeret som local-only"
2425
2426 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2427 msgstr "reparer skade fra pks-nøgleserveren under import"
2428
2429 #, fuzzy
2430 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2431 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2432 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
2433
2434 msgid "do not update the trustdb after import"
2435 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
2436
2437 msgid "only accept updates to existing keys"
2438 msgstr "accepter kun opdateringer til eksisterende nøgler"
2439
2440 msgid "remove unusable parts from key after import"
2441 msgstr "fjern ubrugelige dele fra nøgle efter import"
2442
2443 msgid "remove as much as possible from key after import"
2444 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøgle efter import"
2445
2446 #, c-format
2447 msgid "skipping block of type %d\n"
2448 msgstr "     udelader bloktype %d\n"
2449
2450 #, c-format
2451 msgid "%lu keys processed so far\n"
2452 msgstr "     %lu-nøgler behandlet\n"
2453
2454 #, c-format
2455 msgid "Total number processed: %lu\n"
2456 msgstr " Totalt antal behandl.: %lu\n"
2457
2458 #, fuzzy, c-format
2459 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2460 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2461 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
2462
2463 #, c-format
2464 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2465 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
2466
2467 #, c-format
2468 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2469 msgstr "      w/o bruger-id'er: %lu\n"
2470
2471 #, c-format
2472 msgid "              imported: %lu"
2473 msgstr "           importerede: %lu"
2474
2475 #, c-format
2476 msgid "             unchanged: %lu\n"
2477 msgstr "              uændrede: %lu\n"
2478
2479 #, c-format
2480 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2481 msgstr "       nye bruger-id'er: %lu\n"
2482
2483 #, c-format
2484 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2485 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2486
2487 #, c-format
2488 msgid "        new signatures: %lu\n"
2489 msgstr "     nye underskrifter: %lu\n"
2490
2491 #, c-format
2492 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2493 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2494
2495 #, c-format
2496 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2497 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2498
2499 #, c-format
2500 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2501 msgstr " hemmel. nøgler import: %lu\n"
2502
2503 #, c-format
2504 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2505 msgstr "hemmel. nøgler uændret: %lu\n"
2506
2507 #, c-format
2508 msgid "          not imported: %lu\n"
2509 msgstr "      ikke importerede: %lu\n"
2510
2511 #, c-format
2512 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2513 msgstr "  underskrifter ryddet: %lu\n"
2514
2515 #, c-format
2516 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2517 msgstr "   bruger-id'er ryddet: %lu\n"
2518
2519 #, c-format
2520 msgid ""
2521 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2522 "algorithms on these user IDs:\n"
2523 msgstr ""
2524 "ADVARSEL: nøgle %s indeholder præferencer for utilgængelige\n"
2525 "algoritmer på disse bruger-id'er:\n"
2526
2527 #, c-format
2528 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2529 msgstr "        »%s«: præference for chifferalgoritme %s\n"
2530
2531 #, c-format
2532 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2533 msgstr "        »%s«: præference for sammendragsalgortime %s\n"
2534
2535 #, c-format
2536 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2537 msgstr "        »%s«: præference for komprimeringsalgortime %s\n"
2538
2539 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2540 msgstr "det anbefales på det stærkeste, at du opdaterer dine præferencer og\n"
2541
2542 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2543 msgstr ""
2544 "gendistribuerer denne nøgle for at undgå potentielle problemer med rod i\n"
2545 "algoritmen\n"
2546
2547 #, c-format
2548 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2549 msgstr "du kan opdatere dine præferencer med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2550
2551 #, c-format
2552 msgid "key %s: no user ID\n"
2553 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id\n"
2554
2555 #, fuzzy, c-format
2556 #| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
2557 msgid "key %s: %s\n"
2558 msgstr "udelod »%s«: %s\n"
2559
2560 msgid "rejected by import screener"
2561 msgstr ""
2562
2563 #, c-format
2564 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2565 msgstr "nøgle %s: korruption af PKS-undernøgle er repareret!\n"
2566
2567 #, c-format
2568 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2569 msgstr "nøgle %s: accepteret ikke egenunderskrevet bruger-id »%s«\n"
2570
2571 #, c-format
2572 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2573 msgstr "nøgle %s: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2574
2575 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2576 msgstr "dette kan skyldes en manglende egenunderskrift\n"
2577
2578 #, c-format
2579 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2580 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle blev ikke fundet: %s\n"
2581
2582 #, c-format
2583 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2584 msgstr "nøgle %s: ny nøgle - udeladt\n"
2585
2586 #, c-format
2587 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2588 msgstr "ingen skrivbar nøglering fundet: %s\n"
2589
2590 #, fuzzy, c-format
2591 #| msgid "writing to `%s'\n"
2592 msgid "writing to '%s'\n"
2593 msgstr "skriver til »%s«\n"
2594
2595 #, fuzzy, c-format
2596 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2597 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2598 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering »%s«: %s\n"
2599
2600 #, c-format
2601 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2602 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle »%s« importeret\n"
2603
2604 #, c-format
2605 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2606 msgstr "nøgle %s: stemmer ikke med vores kopi\n"
2607
2608 #, c-format
2609 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2610 msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2611
2612 #, c-format
2613 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2614 msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2615
2616 #, c-format
2617 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2618 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny bruger-id\n"
2619
2620 #, c-format
2621 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2622 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye bruger-id'er\n"
2623
2624 #, c-format
2625 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2626 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny underskrift\n"
2627
2628 #, c-format
2629 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2630 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye underskrifter\n"
2631
2632 #, c-format
2633 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2634 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny undernøgle\n"
2635
2636 #, c-format
2637 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2638 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye undernøgler\n"
2639
2640 #, c-format
2641 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2642 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrift renset\n"
2643
2644 #, c-format
2645 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2646 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrifter renset\n"
2647
2648 #, c-format
2649 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2650 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id renset\n"
2651
2652 #, c-format
2653 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2654 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id'er renset\n"
2655
2656 #, c-format
2657 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2658 msgstr "nøgle %s: »%s« ikke ændret\n"
2659
2660 #, c-format
2661 msgid "key %s: secret key imported\n"
2662 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle importeret\n"
2663
2664 #, fuzzy, c-format
2665 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2666 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2667 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede til stede\n"
2668
2669 #, fuzzy, c-format
2670 #| msgid "error sending %s command: %s\n"
2671 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2672 msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
2673
2674 #, fuzzy, c-format
2675 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
2676 msgid "secret key %s: %s\n"
2677 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
2678
2679 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2680 msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
2681
2682 #, c-format
2683 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2684 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle med ugyldig chiffer %d - udeladt\n"
2685
2686 #, c-format
2687 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2688 msgstr ""
2689 "nøgle %s: ingen offentlig nøgle - kan ikke anvende tilbagekaldscertifikat\n"
2690
2691 #, c-format
2692 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2693 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - afvist\n"
2694
2695 #, c-format
2696 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2697 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat importeret\n"
2698
2699 #, c-format
2700 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2701 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id for underskrift\n"
2702
2703 #, c-format
2704 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2705 msgstr ""
2706 "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme på bruger-id »%s«\n"
2707
2708 #, c-format
2709 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2710 msgstr "nøgle %s: ugyldig egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
2711
2712 #, c-format
2713 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2714 msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
2715
2716 #, c-format
2717 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2718 msgstr "nøgle %s: ugyldig direkte nøgleunderskrift\n"
2719
2720 #, c-format
2721 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2722 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøglebinding\n"
2723
2724 #, c-format
2725 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2726 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøglebinding\n"
2727
2728 #, c-format
2729 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2730 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøglebinding\n"
2731
2732 #, c-format
2733 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2734 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøgletilbagekald\n"
2735
2736 #, c-format
2737 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2738 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøgletilbagekald\n"
2739
2740 #, c-format
2741 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2742 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøgletilbagekald\n"
2743
2744 #, c-format
2745 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2746 msgstr "nøgle %s: udeladt bruger-id »%s«\n"
2747
2748 #, c-format
2749 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2750 msgstr "nøgle %s: udeladt undernøgle\n"
2751
2752 #, c-format
2753 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2754 msgstr ""
2755 "nøgle %s: underskrift der ikke kan eksporteres (klasse 0x%02X) - udeladt\n"
2756
2757 #, c-format
2758 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2759 msgstr "nøgle %s: tilbagekaldscertifikat på forkert sted - udeladt\n"
2760
2761 #, c-format
2762 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2763 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - udeladt\n"
2764
2765 #, c-format
2766 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2767 msgstr "nøgle %s: undernøgleunderskrift på forkert sted - udeladt\n"
2768
2769 #, c-format
2770 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2771 msgstr "nøgle %s: uventet underskriftklasse (0x%02X) - udeladt\n"
2772
2773 #, c-format
2774 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2775 msgstr "nøgle %s: duplikeret bruger-id detekteret - sammenføjet\n"
2776
2777 #, c-format
2778 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2779 msgstr "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: henter tilbagekaldsnøgle %s\n"
2780
2781 #, c-format
2782 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2783 msgstr ""
2784 "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: tilbagekaldsnøgle %s er ikke til "
2785 "stede.\n"
2786
2787 #, c-format
2788 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2789 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat tilføjet\n"
2790
2791 #, c-format
2792 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2793 msgstr "nøgle %s: direkte nøgleunderskrift tilføjet\n"
2794
2795 #, fuzzy, c-format
2796 #| msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
2797 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2798 msgstr "fejl ved oprettelse af nøgleboks »%s«: %s\n"
2799
2800 #, fuzzy, c-format
2801 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2802 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2803 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
2804
2805 #, fuzzy, c-format
2806 #| msgid "keybox `%s' created\n"
2807 msgid "keybox '%s' created\n"
2808 msgstr "nøgleboks »%s« oprettet\n"
2809
2810 #, fuzzy, c-format
2811 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2812 msgid "keyring '%s' created\n"
2813 msgstr "nøglering »%s« oprettet\n"
2814
2815 #, fuzzy, c-format
2816 #| msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2817 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2818 msgstr "nøgleblokressource »%s«: %s\n"
2819
2820 #, c-format
2821 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2822 msgstr "kunne ikke genbygge nøgleringsmellemlager: %s\n"
2823
2824 msgid "[revocation]"
2825 msgstr "[tilbagekald]"
2826
2827 msgid "[self-signature]"
2828 msgstr "[egenunderskrift]"
2829
2830 msgid "1 bad signature\n"
2831 msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
2832
2833 #, c-format
2834 msgid "%d bad signatures\n"
2835 msgstr "%d ugyldige underskrifter\n"
2836
2837 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2838 msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
2839
2840 #, c-format
2841 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2842 msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af manglende nøgler\n"
2843
2844 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2845 msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
2846
2847 #, c-format
2848 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2849 msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af fejl\n"
2850
2851 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2852 msgstr "1 bruger-id uden gyldig egenunderskrift detekteret\n"
2853
2854 #, c-format
2855 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2856 msgstr "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
2857
2858 msgid ""
2859 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2860 "keys\n"
2861 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2862 "etc.)\n"
2863 msgstr ""
2864 "Beslut dig for hvor meget du stoler på at denne bruger korrekt verificerer "
2865 "andre brugers nøgler\n"
2866 "(ved at kigge på pas, kontrollere fingeraftryk fra andre kilder etc.)\n"
2867
2868 #, c-format
2869 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2870 msgstr "  %d = Marginal troværdighed\n"
2871
2872 #, c-format
2873 msgid "  %d = I trust fully\n"
2874 msgstr "  %d = Fuld troværdighed\n"
2875
2876 msgid ""
2877 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2878 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2879 "trust signatures on your behalf.\n"
2880 msgstr ""
2881 "Indtast venligst dybden på denne troværdighedsunderskrift.\n"
2882 "En dybde større end 1 giver nøglen du underskriver mulighed for\n"
2883 "at lavet troværdighedsunderskrifter på dine vegne.\n"
2884
2885 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2886 msgstr ""
2887 "Indtast venligst et domæne for at begrænse denne underskrift, eller retur "
2888 "for ingen.\n"
2889
2890 #, c-format
2891 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2892 msgstr "Bruger-id »%s« er tilbagekaldt."
2893
2894 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2895 msgstr "Er du sikker på, at du stadig vil underskrive (j/N) "
2896
2897 msgid "  Unable to sign.\n"
2898 msgstr "  Kunne ikke underskrive.\n"
2899
2900 #, c-format
2901 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2902 msgstr "Bruger-id »%s« er udløbet."
2903
2904 #, c-format
2905 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2906 msgstr "Bruger-id »%s« er ikke egenunderskrevet."
2907
2908 #, c-format
2909 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2910 msgstr "Bruger-id »%s« kan underskrives.  "
2911
2912 msgid "Sign it? (y/N) "
2913 msgstr "Underskriv? (j/N) "
2914
2915 #, c-format
2916 msgid ""
2917 "The self-signature on \"%s\"\n"
2918 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2919 msgstr ""
2920 "Egenunderskriften på »%s«\n"
2921 "er en underskrift i PGP 2.x-stil.\n"
2922
2923 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2924 msgstr "Ønsker du at forfremme den til en OpenPGP-egenunderskrift? (j/N) "
2925
2926 #, c-format
2927 msgid ""
2928 "Your current signature on \"%s\"\n"
2929 "has expired.\n"
2930 msgstr ""
2931 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
2932 "er udløbet.\n"
2933
2934 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2935 msgstr ""
2936 "Ønsker du at udstede en ny underskrift for at erstatte den udløbne? (j/N) "
2937
2938 #, c-format
2939 msgid ""
2940 "Your current signature on \"%s\"\n"
2941 "is a local signature.\n"
2942 msgstr ""
2943 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
2944 "er en lokal underskrift.\n"
2945
2946 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2947 msgstr ""
2948 "Ønsker du at forfremme den til en fuld underskrift, der kan eksporteres (j/"
2949 "N) "
2950
2951 #, c-format
2952 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2953 msgstr "»%s« var allerede underskrevet lokalt af nøgle %s\n"
2954
2955 #, c-format
2956 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2957 msgstr "»%s« var allerede underskrevet af nøgle %s\n"
2958
2959 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2960 msgstr "Ønsker du at underskrive den igen alligevel? (j/N) "
2961
2962 #, c-format
2963 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2964 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
2965
2966 msgid "This key has expired!"
2967 msgstr "Denne nøgle er udløbet!"
2968
2969 #, c-format
2970 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2971 msgstr "Denne nøgle er ved at udløbe på %s.\n"
2972
2973 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2974 msgstr "Ønsker du at dine underskrifter skal udløbe på samme tidspunkt? (J/n) "
2975
2976 msgid ""
2977 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2978 "belongs\n"
2979 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2980 msgstr ""
2981 "Hvor omhyggeligt har du verificeret, at nøglen du er ved at underskrive "
2982 "rent\n"
2983 "faktisk tilhører personen navngivet ovenfor? Hvis du ikke kender svaret, så "
2984 "indtast »0«.\n"
2985
2986 #, c-format
2987 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2988 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
2989
2990 #, c-format
2991 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2992 msgstr "   (1) Jeg har ingen kontrol udført.%s\n"
2993
2994 #, c-format
2995 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2996 msgstr "   (2) Jeg har udført en overfladisk kontrol.%s\n"
2997
2998 #, c-format
2999 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3000 msgstr "   (3) Jeg har foretaget en meget omhyggelig kontrol.%s\n"
3001
3002 #, fuzzy
3003 #| msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3004 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3005 msgstr "Dit valg? (indtast »?« for yderligere information): "
3006
3007 #, c-format
3008 msgid ""
3009 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3010 "key \"%s\" (%s)\n"
3011 msgstr ""
3012 "Er du sikker på, at du ønsker at underskrive denne nøgle\n"
3013 "med din nøgle »%s« (%s)\n"
3014
3015 msgid "This will be a self-signature.\n"
3016 msgstr "Dette vil være en egenunderskrift.\n"
3017
3018 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3019 msgstr ""
3020 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markeret som ikke at kunne "
3021 "eksporteres.\n"
3022
3023 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3024 msgstr ""
3025 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markereret som ikke at kunne "
3026 "tilbagekaldes.\n"
3027
3028 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3029 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne eksporteres.\n"
3030
3031 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3032 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne tilbagekaldes.\n"
3033
3034 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3035 msgstr "Jeg har overhovedet ikke kontrolleret denne nøgle.\n"
3036
3037 msgid "I have checked this key casually.\n"
3038 msgstr "Jeg har overfladisk kontrolleret denne nøgle.\n"
3039
3040 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3041 msgstr "Jeg har omhyggeligt kontrolleret denne nøgle.\n"
3042
3043 msgid "Really sign? (y/N) "
3044 msgstr "Underskriv? (j/N) "
3045
3046 #, c-format
3047 msgid "signing failed: %s\n"
3048 msgstr "underskrift mislykkedes: %s\n"
3049
3050 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3051 msgstr ""
3052 "Nøgle har kun stump eller ikkekort nøgleposter - ingen adgangsfrase at "
3053 "ændre.\n"
3054
3055 #, fuzzy, c-format
3056 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3057 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3058 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
3059
3060 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3061 msgstr "flytter en nøgleunderskrift til det korrekte sted\n"
3062
3063 msgid "save and quit"
3064 msgstr "gem og afslut"
3065
3066 msgid "show key fingerprint"
3067 msgstr "vis nøglefingeraftryk"
3068
3069 msgid "list key and user IDs"
3070 msgstr "vis nøgle og bruger-id'er"
3071
3072 msgid "select user ID N"
3073 msgstr "vælg bruger-id N"
3074
3075 msgid "select subkey N"
3076 msgstr "vælg undernøgle N"
3077
3078 msgid "check signatures"
3079 msgstr "kontroller underskrifter"
3080
3081 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3082 msgstr ""
3083 "underskriv valgte bruger-id'er [* se nedenfor for relaterede kommandoer]"
3084
3085 msgid "sign selected user IDs locally"
3086 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er lokalt"
3087
3088 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3089 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er med en troværdighedsunderskrift"
3090
3091 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3092 msgstr "underskriv bruger-id'er md en underskrift der ikke kan kaldes tilbage"
3093
3094 msgid "add a user ID"
3095 msgstr "tilføj bruger-id"
3096
3097 msgid "add a photo ID"
3098 msgstr "tilføj billed-id"
3099
3100 msgid "delete selected user IDs"
3101 msgstr "slet valgte bruger-id'er"
3102
3103 msgid "add a subkey"
3104 msgstr "tilføj en undernøgle"
3105
3106 msgid "add a key to a smartcard"
3107 msgstr "tilføj en nøgle til et smartkort"
3108
3109 msgid "move a key to a smartcard"
3110 msgstr "flyt en nøgle til et smartkort"
3111
3112 msgid "move a backup key to a smartcard"
3113 msgstr "flyt en sikkerhedskopinøgle til et smartkort"
3114
3115 msgid "delete selected subkeys"
3116 msgstr "slet valgte undernøgler"
3117
3118 msgid "add a revocation key"
3119 msgstr "tilføj en tilbagekaldsnøgle"
3120
3121 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3122 msgstr "slet underskrifter fra de valgte bruger-id'er"
3123
3124 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3125 msgstr "ændr udløbsdatoen for nøglen eller valgte undernøgler"
3126
3127 msgid "flag the selected user ID as primary"
3128 msgstr "marker den valgte bruger-id som primær"
3129
3130 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3131 msgstr "skift mellem hemmelig og offentlig nøglevisning"
3132
3133 msgid "list preferences (expert)"
3134 msgstr "vis præferencer (ekspert)"
3135
3136 msgid "list preferences (verbose)"
3137 msgstr "vis præferencer (uddybende)"
3138
3139 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3140 msgstr "angiv præferenceliste for de valgte bruger-id'er"
3141
3142 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3143 msgstr "angiv den foretrukne nøgleserveradresse for de valgte bruger-id'er"
3144
3145 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3146 msgstr "angiv en notation for de valgte bruger-id'er"
3147
3148 msgid "change the passphrase"
3149 msgstr "ændr adgangsfrasen"
3150
3151 msgid "change the ownertrust"
3152 msgstr "ændr ejertroværdigheden"
3153
3154 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3155 msgstr "tilbagekald underskrifter på de valgte bruger-id'er"
3156
3157 msgid "revoke selected user IDs"
3158 msgstr "tilbagekald valgte bruger-id'er"
3159
3160 msgid "revoke key or selected subkeys"
3161 msgstr "tilbagekald nøgle eller valgte undernøgler"
3162
3163 msgid "enable key"
3164 msgstr "aktiver nøgle"
3165
3166 msgid "disable key"
3167 msgstr "deaktiver nøgle"
3168
3169 msgid "show selected photo IDs"
3170 msgstr "vis valgte billed-id'er"
3171
3172 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3173 msgstr ""
3174 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern ubrugelige underskrifter fra nøgle"
3175
3176 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3177 msgstr ""
3178 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern alle underskrifter fra nøgle"
3179
3180 msgid "Secret key is available.\n"
3181 msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
3182
3183 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3184 msgstr "Har brug for den hemmelige nøgle for dette.\n"
3185
3186 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3187 msgstr "Brug venligst kommandoen »toggle« først.\n"
3188
3189 #, fuzzy
3190 #| msgid ""
3191 #| "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3192 #| "(lsign),\n"
3193 #| "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable "
3194 #| "signatures\n"
3195 #| "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3196 msgid ""
3197 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3198 "(lsign),\n"
3199 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3200 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3201 msgstr ""
3202 "* Kommandoen »sign« kan have præfikset »l« for lokale underskrifter "
3203 "(lsign),\n"
3204 "  et »t« for troværdighedsunderskrifter (tsign), et »nr« for underskrifter\n"
3205 "  der ikke kan tilbagekaldes (nrsign), eller en kombination (ltsign, "
3206 "tnrsign\n"
3207 "  etc.).\n"
3208
3209 msgid "Key is revoked."
3210 msgstr "Nøglen er tilbagekaldt."
3211
3212 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3213 msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
3214
3215 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3216 msgstr "Fif: Vælg bruger-id'erne at underskrive\n"
3217
3218 #, fuzzy, c-format
3219 #| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3220 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3221 msgstr "Ukendt underskrifttype »%s«\n"
3222
3223 #, c-format
3224 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3225 msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
3226
3227 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3228 msgstr "Du skal vælge mindst en bruger-id.\n"
3229
3230 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3231 msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
3232
3233 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3234 msgstr "Vil du virkelig fjerne alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3235
3236 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3237 msgstr "Vil du virkelig fjerne denne bruger-id? (j/N) "
3238
3239 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3240 #. moving the key and not about removing it.
3241 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3242 msgstr "Vil du virkelig flytte den primære nøgle? (j/N) "
3243
3244 msgid "You must select exactly one key.\n"
3245 msgstr "Du skal vælge præcis en nøgle.\n"
3246
3247 msgid "Command expects a filename argument\n"
3248 msgstr "Kommando forventer en filnavnsparameter\n"
3249
3250 #, fuzzy, c-format
3251 #| msgid "Can't open `%s': %s\n"
3252 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3253 msgstr "Kan ikke åbne »%s«: %s\n"
3254
3255 #, fuzzy, c-format
3256 #| msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3257 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3258 msgstr "Fejl ved læsning af sikkerhedskopinøgle fra »%s«: %s\n"
3259
3260 msgid "You must select at least one key.\n"
3261 msgstr "Du skal vælge mindst en nøgle.\n"
3262
3263 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3264 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
3265
3266 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3267 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøgle? (j/N) "
3268
3269 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3270 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3271
3272 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3273 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde dette bruger-id? (j/N) "
3274
3275 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3276 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde hele nøglen? (j/N) "
3277
3278 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3279 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde de valgte undernøgler? (j/N) "
3280
3281 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3282 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde denne undernøgle? (j/N) "
3283
3284 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3285 msgstr ""
3286 "Ejertroværdighed kan ikke indstilles, når der bruges en brugerleveret "
3287 "troværdighedsdatabase\n"
3288
3289 msgid "Set preference list to:\n"
3290 msgstr "Angiv præferenceliste til:\n"
3291
3292 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3293 msgstr "Opdater præferencerne for de valgte bruger-id'er (j/N) "
3294
3295 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3296 msgstr "Opdater præferencerne? (j/N) "
3297
3298 msgid "Save changes? (y/N) "
3299 msgstr "Gem ændringer? (j/N) "
3300
3301 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3302 msgstr "Afslut uden at gemme? (j/N) "
3303
3304 #, c-format
3305 msgid "update failed: %s\n"
3306 msgstr "opdatering mislykkedes: %s\n"
3307
3308 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3309 msgstr "Nøgle ikke ændret så ingen opdatering krævet.\n"
3310
3311 #, fuzzy, c-format
3312 #| msgid "invalid fingerprint"
3313 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3314 msgstr "ugyldig fingeraftryk"
3315
3316 #, fuzzy, c-format
3317 #| msgid "failed to get the fingerprint\n"
3318 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3319 msgstr "kunne ikke indhente fingeraftrykket\n"
3320
3321 #, fuzzy
3322 #| msgid "No such user ID.\n"
3323 msgid "No matching user IDs."
3324 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
3325
3326 #, fuzzy
3327 #| msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3328 msgid "Nothing to sign.\n"
3329 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
3330
3331 msgid "Digest: "
3332 msgstr "Sammendrag: "
3333
3334 msgid "Features: "
3335 msgstr "Funktioner: "
3336
3337 msgid "Keyserver no-modify"
3338 msgstr "Nøgleserver no-modify"
3339
3340 msgid "Preferred keyserver: "
3341 msgstr "Fortrukken nøgleserver: "
3342
3343 msgid "Notations: "
3344 msgstr "Notationer: "
3345
3346 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3347 msgstr "Der er ingen præferencer på en bruger-id i PGP 2.x-stil.\n"
3348
3349 #, c-format
3350 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3351 msgstr "Den følgende nøgle blev tilbagekaldt den %s af %s nøgle %s\n"
3352
3353 #, c-format
3354 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3355 msgstr "Denne nøgle er tilbagekaldt af %s nøgle %s"
3356
3357 msgid "(sensitive)"
3358 msgstr "(sensitiv)"
3359
3360 #, c-format
3361 msgid "created: %s"
3362 msgstr "oprettet: %s"
3363
3364 #, c-format
3365 msgid "revoked: %s"
3366 msgstr "tilbagekaldt: %s"
3367
3368 #, c-format
3369 msgid "expired: %s"
3370 msgstr "udløbet: %s"
3371
3372 #, c-format
3373 msgid "expires: %s"
3374 msgstr "udløber: %s"
3375
3376 #, c-format
3377 msgid "usage: %s"
3378 msgstr "brug: %s"
3379
3380 msgid "card-no: "
3381 msgstr "kortnr.: "
3382
3383 #, c-format
3384 msgid "trust: %s"
3385 msgstr "troværdighed: %s"
3386
3387 #, c-format
3388 msgid "validity: %s"
3389 msgstr "validitet: %s"
3390
3391 msgid "This key has been disabled"
3392 msgstr "Denne nøgle er blevet deaktiveret"
3393
3394 msgid ""
3395 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3396 "unless you restart the program.\n"
3397 msgstr ""
3398 "Bemærk venligst at den viste nøglevaliditet ikke nødvendigvis er\n"
3399 "korrekt med mindre du genstarter programmet.\n"
3400
3401 msgid "revoked"
3402 msgstr "tilbagekaldt"
3403
3404 msgid "expired"
3405 msgstr "udløbet"
3406
3407 msgid ""
3408 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3409 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3410 msgstr ""
3411 "ADVARSEL: Intet bruger-id er blevet markeret som primær. Denne kommando\n"
3412 "        kan medføre at et anden bruger-id bliver den formodede primære.\n"
3413
3414 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3415 msgstr ""
3416
3417 #, fuzzy
3418 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3419 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3420 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3421
3422 msgid ""
3423 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3424 "versions\n"
3425 "         of PGP to reject this key.\n"
3426 msgstr ""
3427 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP2-stil. Tilføjelse af et billed-id kan "
3428 "medføre at\n"
3429 "          nogle version af PGP afviser denne nøgle.\n"
3430
3431 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3432 msgstr "Er du sikker på, at du stadig ønsker at tilføje den? (j/N) "
3433
3434 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3435 msgstr "Du må ikke tilføje et billed-id til en nøgle i PGP2-stil.\n"
3436
3437 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3438 msgstr "Slet denne gode underskrift? (j/N/a)"
3439
3440 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3441 msgstr "Slet denne ugyldige underskrift? (j/N/a)"
3442
3443 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3444 msgstr "Slet denne ukendte underskrift? (j/n/a)"
3445
3446 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3447 msgstr "Virkelig slette denne egenunderskrift? (j/N)"
3448
3449 #, c-format
3450 msgid "Deleted %d signature.\n"
3451 msgstr "Slettede %d underskrift.\n"
3452
3453 #, c-format
3454 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3455 msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
3456
3457 msgid "Nothing deleted.\n"
3458 msgstr "Intet slettet.\n"
3459
3460 msgid "invalid"
3461 msgstr "ugyldig"
3462
3463 #, c-format
3464 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3465 msgstr "Bruger-id »%s« komprimeret: %s\n"
3466
3467 #, c-format
3468 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3469 msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3470
3471 #, c-format
3472 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3473 msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrifter fjernet\n"
3474
3475 #, c-format
3476 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3477 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede minimeret\n"
3478
3479 #, c-format
3480 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3481 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede ryddet\n"
3482
3483 msgid ""
3484 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3485 "cause\n"
3486 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3487 msgstr ""
3488 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP 2.x-stil. Tilføjelse af en dedikeret "
3489 "tilbagekalder\n"
3490 "          kan medføre at nogle versioner af PGP afviser denne nøgle.\n"
3491
3492 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3493 msgstr ""
3494 "Du må ikke tilføje en dedikeret tilbagekalder til en nøgle i PGP 2.x-stil.\n"
3495
3496 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3497 msgstr "Indtast bruger'id for den dedikerede tilbagekalder: "
3498
3499 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3500 msgstr "kan ikke udpege en nøgle i PGP 2.x-stil som dedikeret tilbagekalder\n"
3501
3502 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3503 msgstr "du kan ikke udpege en nøgle som dets egen dedikerede tilbagekalder\n"
3504
3505 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3506 msgstr "denne nøgle er allerede blevet dedikeret som en tilbagekalder\n"
3507
3508 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3509 msgstr ""
3510 "ADVARSEL: Udpegning af en nøgle som en dedikeret tilbagekalder kan ikke "
3511 "fortrydes!\n"
3512
3513 msgid ""
3514 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3515 msgstr ""
3516 "Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
3517 "tilbagekalder? (j/N) "
3518
3519 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3520 msgstr "Vælg venligst højst en undernøgle.\n"
3521
3522 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3523 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for en undernøgle.\n"
3524
3525 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3526 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for den primære nøgle.\n"
3527
3528 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3529 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3530
3531 #, c-format
3532 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3533 msgstr "underskriftsundernøgle %s er allerede krydscertificeret\n"
3534
3535 #, c-format
3536 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3537 msgstr ""
3538 "undernøgle %s underskriver ikke og skal derfor ikke være krydscertificeret\n"
3539
3540 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3541 msgstr "Vælg venligst præcis en bruger-id.\n"
3542
3543 #, c-format
3544 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3545 msgstr "udelader v3 egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
3546
3547 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3548 msgstr "Indtast din foretrukne nøglerserveradresse: "
3549
3550 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3551 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at erstatte den? (j/N) "
3552
3553 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3554 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at slette den? (j/N) "
3555
3556 msgid "Enter the notation: "
3557 msgstr "Indtast notationen: "
3558
3559 msgid "Proceed? (y/N) "
3560 msgstr "Fortsæt? (j/N) "
3561
3562 #, c-format
3563 msgid "No user ID with index %d\n"
3564 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3565
3566 #, c-format
3567 msgid "No user ID with hash %s\n"
3568 msgstr "Ingen bruger-id med hash %s\n"
3569
3570 #, c-format
3571 msgid "No subkey with index %d\n"
3572 msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
3573
3574 #, c-format
3575 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3576 msgstr "bruger-id: »%s«\n"
3577
3578 #, c-format
3579 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3580 msgstr "underskrevet af din nøgle %s den %s%s%s\n"
3581
3582 msgid " (non-exportable)"
3583 msgstr " (kan ikke eksporteres)"
3584
3585 #, c-format
3586 msgid "This signature expired on %s.\n"
3587 msgstr "Denne underskrift udløb den %s.\n"
3588
3589 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3590 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at tilbagekalde den? (j/N) "
3591
3592 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3593 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne underskrift? (j/N) "
3594
3595 msgid "Not signed by you.\n"
3596 msgstr "Ikke underskrevet af dig.\n"
3597
3598 #, c-format
3599 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3600 msgstr "Du har underskrevet disse bruger-id'er på nøgle %s:\n"
3601
3602 msgid " (non-revocable)"
3603 msgstr " (kan ikke tilbagekaldes)"
3604
3605 #, c-format
3606 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3607 msgstr "tilbagekaldt af din nøgle %s på %s\n"
3608
3609 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3610 msgstr "Du er i gang med at tilbagekalde disse underskrifter:\n"
3611
3612 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3613 msgstr "Opret tilbagekaldscertifikaterne? (j/N) "
3614
3615 msgid "no secret key\n"
3616 msgstr "ingen hemmelig nøgle\n"
3617
3618 #, c-format
3619 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3620 msgstr "bruger-id »%s« er allerede tilbagekaldt\n"
3621
3622 #, c-format
3623 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3624 msgstr ""
3625 "ADVARSEL: En bruger-id-underskrift er dateret %d sekunder inde i fremtiden\n"
3626
3627 #, c-format
3628 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3629 msgstr "Nøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3630
3631 #, c-format
3632 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3633 msgstr "Undernøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3634
3635 #, c-format
3636 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3637 msgstr "Viser %s billed'id med størrelse %ld for nøgle %s (uid %d)\n"
3638
3639 #, fuzzy, c-format
3640 #| msgid "preference `%s' duplicated\n"
3641 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3642 msgstr "præference »%s« duplikeret\n"
3643
3644 msgid "too many cipher preferences\n"
3645 msgstr "for mange chifferpræferencer\n"
3646
3647 msgid "too many digest preferences\n"
3648 msgstr "for mange sammendragpræferencer\n"
3649
3650 msgid "too many compression preferences\n"
3651 msgstr "for mange komprimeringspræferencer\n"
3652
3653 #, fuzzy, c-format
3654 #| msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3655 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3656 msgstr "ugyldigt punkt »%s« i præferencestreng\n"
3657
3658 msgid "writing direct signature\n"
3659 msgstr "skriver direkte underskrift\n"
3660
3661 msgid "writing self signature\n"
3662 msgstr "skriver egenunderskrift\n"
3663
3664 msgid "writing key binding signature\n"
3665 msgstr "skriver underskrift for nøglebinding\n"
3666
3667 #, c-format
3668 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3669 msgstr "nøglestørrelse er ugyldig; bruger %u bit\n"
3670
3671 #, c-format
3672 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3673 msgstr "nøglestørrelse afrundet op til %u bit\n"
3674
3675 msgid ""
3676 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3677 msgstr ""
3678 "ADVARSEL: Nogle OpenPGP-programmer kan ikke håndtere en DS-nøgle med denne\n"
3679 "sammendragsstørrelse\n"
3680
3681 msgid "Sign"
3682 msgstr "Underskriv"
3683
3684 msgid "Certify"
3685 msgstr "Certificer"
3686
3687 msgid "Encrypt"
3688 msgstr "Krypter"
3689
3690 msgid "Authenticate"
3691 msgstr "Godkend"
3692
3693 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3694 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3695 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3696 #. functions:
3697 #.
3698 #. s = Toggle signing capability
3699 #. e = Toggle encryption capability
3700 #. a = Toggle authentication capability
3701 #. q = Finish
3702 #.
3703 msgid "SsEeAaQq"
3704 msgstr "UuKkGfAa"
3705
3706 #, c-format
3707 msgid "Possible actions for a %s key: "
3708 msgstr "Mulige handligner for en %s-nøgle: "
3709
3710 msgid "Current allowed actions: "
3711 msgstr "Aktuelt tilladte handlinger: "
3712
3713 #, c-format
3714 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3715 msgstr "   (%c) Skift evnen til at underskrive\n"
3716
3717 #, c-format
3718 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3719 msgstr "   (%c) Skift evnen til at kryptere\n"
3720
3721 #, c-format
3722 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3723 msgstr "   (%c) Skift evnen til at godkende\n"
3724
3725 #, c-format
3726 msgid "   (%c) Finished\n"
3727 msgstr "   (%c) Afsluttet\n"
3728
3729 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3730 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3731
3732 #, c-format
3733 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3734 msgstr "   (%d) RSA og RSA (standard)\n"
3735
3736 #, c-format
3737 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3738 msgstr "   (%d) DSA og Elgamal\n"
3739
3740 #, c-format
3741 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3742 msgstr "   (%d) DSA (kun underskriv)\n"
3743
3744 #, c-format
3745 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3746 msgstr "   (%d) RSA (kun underskriv)\n"
3747
3748 #, c-format
3749 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3750 msgstr "   (%d) Elgamal (kun krypter)\n"
3751
3752 #, c-format
3753 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3754 msgstr "   (%d) RSA (kun krypter)\n"
3755
3756 #, c-format
3757 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3758 msgstr "   (%d) DSA (angiv dine egne evner)\n"
3759
3760 #, c-format
3761 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3762 msgstr "   (%d) RSA (angiv dine egne evner)\n"
3763
3764 #, fuzzy, c-format
3765 #| msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3766 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3767 msgstr "   (%d) DSA og Elgamal\n"
3768
3769 #, fuzzy, c-format
3770 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3771 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3772 msgstr "   (%d) DSA (kun underskriv)\n"
3773
3774 #, fuzzy, c-format
3775 #| msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3776 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3777 msgstr "   (%d) DSA (angiv dine egne evner)\n"
3778
3779 #, fuzzy, c-format
3780 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3781 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3782 msgstr "   (%d) RSA (kun krypter)\n"
3783
3784 #, fuzzy, c-format
3785 #| msgid "   (%d) Existing key\n"
3786 msgid "  (%d) Existing key\n"
3787 msgstr "   (%d) Eksisterende nøgle\n"
3788
3789 # key grip
3790 # chiefly  ( US ) See also grip the person in charge of moving and setting up camera
3791 # tracks and scenery in a film or television studio
3792 msgid "Enter the keygrip: "
3793 msgstr "Indtst nøglegrebet: "
3794
3795 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3796 msgstr "Ikke et gyldigt nøglegreb (forventer 40 hex cifre)\n"
3797
3798 msgid "No key with this keygrip\n"
3799 msgstr "Ingen nøgle med dette nøglegreb\n"
3800
3801 #, c-format
3802 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3803 msgstr "%s nøgler kan være mellem %u og %u bit lange.\n"
3804
3805 #, c-format
3806 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3807 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for undernøglen? (%u) "
3808
3809 #, c-format
3810 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3811 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (%u) "
3812
3813 #, c-format
3814 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3815 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
3816
3817 #, fuzzy, c-format
3818 #| msgid "rounded up to %u bits\n"
3819 msgid "rounded to %u bits\n"
3820 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
3821
3822 #, fuzzy
3823 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3824 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3825 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3826
3827 msgid ""
3828 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3829 "         0 = key does not expire\n"
3830 "      <n>  = key expires in n days\n"
3831 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3832 "      <n>m = key expires in n months\n"
3833 "      <n>y = key expires in n years\n"
3834 msgstr ""
3835 "Angiv i hvor lang tid nøglen skal være gyldig.\n"
3836 "         0 = nøgle udløber ikke\n"
3837 "      <n>  = nøgle udløber om n dage\n"
3838 "      <n>w = nøgle udløber om n uger\n"
3839 "      <n>m = nøgle udløber om n måneder\n"
3840 "      <n>y = nøgle udløber om n år\n"
3841
3842 msgid ""
3843 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3844 "         0 = signature does not expire\n"
3845 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3846 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3847 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3848 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3849 msgstr ""
3850 "Angiv i hvor lang tid underskriften skal være gyldig.\n"
3851 "         0 = underskriften udløber ikke\n"
3852 "      <n>  = underskriften udløber om n dage\n"
3853 "      <n>w = underskriften udløber om n uger\n"
3854 "      <n>m = underskriften udløber om n måneder\n"
3855 "      <n>y = underskriften udløber om n år\n"
3856
3857 msgid "Key is valid for? (0) "
3858 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
3859
3860 #, c-format
3861 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3862 msgstr "Underskrift er gyldig for? (%s) "
3863
3864 msgid "invalid value\n"
3865 msgstr "ugyldig værdi\n"
3866
3867 msgid "Key does not expire at all\n"
3868 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
3869
3870 msgid "Signature does not expire at all\n"
3871 msgstr "Underskriften udløber aldrig\n"
3872
3873 #, c-format
3874 msgid "Key expires at %s\n"
3875 msgstr "Nøglen udløber den %s\n"
3876
3877 #, c-format
3878 msgid "Signature expires at %s\n"
3879 msgstr "Underskriften udløber den %s\n"
3880
3881 msgid ""
3882 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3883 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3884 msgstr ""
3885 "Dit system kan ikke vise datoer efter 2038.\n"
3886 "Det vil dog blive korrekt håndteret op til 2106.\n"
3887
3888 msgid "Is this correct? (y/N) "
3889 msgstr "Er dette korrekt? (j/N) "
3890
3891 msgid ""
3892 "\n"
3893 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3894 "\n"
3895 msgstr ""
3896 "\n"
3897 "GnuPG skal konstruere et bruger-id for at identificere din nøgle.\n"
3898 "\n"
3899
3900 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3901 #. but you should keep your existing translation.  In case
3902 #. the new string is not translated this old string will
3903 #. be used.
3904 msgid ""
3905 "\n"
3906 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3907 "ID\n"
3908 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3909 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3910 "\n"
3911 msgstr ""
3912 "\n"
3913 "Du skal bruge en bruger-id for at identificere din nøgle; programmet "
3914 "konstruerer bruger-id'et\n"
3915 "fra fødselsnavn, kommentar og e-post-adresse i dette format:\n"
3916 "    »Heinrich Heine (digteren) <heinrichh@duesseldorf.de>«\n"
3917 "\n"
3918
3919 msgid "Real name: "
3920 msgstr "Fødselsnavn: "
3921
3922 msgid "Invalid character in name\n"
3923 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
3924
3925 msgid "Name may not start with a digit\n"
3926 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
3927
3928 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3929 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
3930
3931 msgid "Email address: "
3932 msgstr "E-post-adresse: "
3933
3934 msgid "Not a valid email address\n"
3935 msgstr "Ikke en gyldig e-post-adresse\n"
3936
3937 msgid "Comment: "
3938 msgstr "Kommentar: "
3939
3940 msgid "Invalid character in comment\n"
3941 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
3942
3943 #, fuzzy, c-format
3944 #| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3945 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3946 msgstr "Du bruger tegnsættet »%s«.\n"
3947
3948 #, c-format
3949 msgid ""
3950 "You selected this USER-ID:\n"
3951 "    \"%s\"\n"
3952 "\n"
3953 msgstr ""
3954 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
3955 "    \"%s\"\n"
3956 "\n"
3957
3958 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3959 msgstr "Placer ikke e-post-adressen i fødselsnavnet eller kommentaren\n"
3960
3961 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3962 msgstr "Sådant et bruger-id findes allerede på denne nøgle!\n"
3963
3964 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3965 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3966 #. string which should be translated accordingly and the
3967 #. letter changed to match the one in the answer string.
3968 #.
3969 #. n = Change name
3970 #. c = Change comment
3971 #. e = Change email
3972 #. o = Okay (ready, continue)
3973 #. q = Quit
3974 #.
3975 msgid "NnCcEeOoQq"
3976 msgstr "NnCcEeOoQq"
3977
3978 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3979 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)-post eller afslut(Q)? "
3980
3981 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3982 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/afslut(Q)? "
3983
3984 #, fuzzy
3985 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3986 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
3987 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)-post eller afslut(Q)? "
3988
3989 #, fuzzy
3990 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3991 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
3992 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/afslut(Q)? "
3993
3994 msgid "Please correct the error first\n"
3995 msgstr "Ret venligst fejlen først\n"
3996
3997 msgid ""
3998 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3999 "\n"
4000 msgstr ""
4001 "Du skal bruge en adgangsfrase til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
4002 "\n"
4003
4004 msgid ""
4005 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
4006 "encryption key."
4007 msgstr ""
4008 "Indtast venligst en adgangsfrase til at beskytte sikkerhedskopien fortaget "
4009 "uden for kortet af den nye krypteringsnøgle."
4010
4011 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
4012 msgstr "adgangsfrasen er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
4013
4014 #, c-format
4015 msgid "%s.\n"
4016 msgstr "%s.\n"
4017
4018 msgid ""
4019 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4020 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4021 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4022 "\n"
4023 msgstr ""
4024 "Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
4025 "Jeg giver dig en alligevel. Du kan ændre din adgangsfrase på\n"
4026 "ethvert tidspunkt ved at bruge dette program med tilvalget\n"
4027 "»--edit-key«.\n"
4028
4029 msgid ""
4030 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4031 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4032 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4033 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4034 msgstr ""
4035 "Vi skal oprette en masse tilfældige byte. Det er en god ide at udføre\n"
4036 "nogle andre handlinger (tryk på tastaturet, flyt musen, brug diskene)\n"
4037 "under oprettelse af primtallet; dette giver det vilkårlig\n"
4038 "taloprettelsesprogram en bedre mulighed for at opnå nok entropi.\n"
4039
4040 #, c-format
4041 msgid "Key generation failed: %s\n"
4042 msgstr "Nøgleoprettelse mislykkedes: %s\n"
4043
4044 #, c-format
4045 msgid ""
4046 "About to create a key for:\n"
4047 "    \"%s\"\n"
4048 "\n"
4049 msgstr ""
4050
4051 msgid "Continue? (Y/n) "
4052 msgstr ""
4053
4054 #, fuzzy, c-format
4055 #| msgid "key already exists\n"
4056 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
4057 msgstr "nøgle findes allerede\n"
4058
4059 #, fuzzy
4060 #| msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4061 msgid "Create anyway? (y/N) "
4062 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? (j/N) "
4063
4064 #, fuzzy
4065 #| msgid "generating new key\n"
4066 msgid "creating anyway\n"
4067 msgstr "opretter ny nøgle\n"
4068
4069 #, c-format
4070 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
4071 msgstr ""
4072
4073 msgid "Key generation canceled.\n"
4074 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
4075
4076 #, fuzzy, c-format
4077 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
4078 msgid "writing public key to '%s'\n"
4079 msgstr "skriver offentlig nøgle til »%s«\n"
4080
4081 #, c-format
4082 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4083 msgstr "ingen skrivbar offentlig nøglering fundet: %s\n"
4084
4085 #, fuzzy, c-format
4086 #| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4087 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
4088 msgstr "fejl ved skrivning af offentlig nøglering »%s«: %s\n"
4089
4090 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4091 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og underskrevet.\n"
4092
4093 msgid ""
4094 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4095 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4096 msgstr ""
4097 "Bemærk at denne nøgle ikke kan bruges til kryptering. Du kan bruge\n"
4098 "kommandoen »--edit-key« til at oprette en undernøgle til dette formål.\n"
4099
4100 #, c-format
4101 msgid ""
4102 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4103 msgstr ""
4104 "nøgle er blevet oprettet %lu sekund i fremtiden (tidsforskydning eller "
4105 "urproblem)\n"
4106
4107 #, c-format
4108 msgid ""
4109 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4110 msgstr ""
4111 "nøgle er blevet oprettet %lu sekunder i fremtiden (tidsforskydning eller "
4112 "urproblem)\n"
4113
4114 #, fuzzy
4115 #| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4116 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4117 msgstr ""
4118 "BEMÆRK: Oprettelse af undernøgler for v3-nøgler overholder ikke OpenPGP\n"
4119
4120 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
4121 msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle er ikke tilgængelige.\n"
4122
4123 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
4124 msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle gemmes på kortet.\n"
4125
4126 msgid "Really create? (y/N) "
4127 msgstr "Vil du virkelig oprette? (j/N) "
4128
4129 #, c-format
4130 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4131 msgstr "lagring af nøgle på kort mislykkedes: %s\n"
4132
4133 #, fuzzy, c-format
4134 #| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4135 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
4136 msgstr "kan ikke oprette sikkerhedskopifil »%s«: %s\n"
4137
4138 #, fuzzy, c-format
4139 #| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4140 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
4141 msgstr "BEMÆRK: sikkerhedskopi af kortnøgle gemt på »%s«\n"
4142
4143 msgid "never     "
4144 msgstr "aldrig    "
4145
4146 msgid "Critical signature policy: "
4147 msgstr "Kritisk underskriftspolitik: "
4148
4149 msgid "Signature policy: "
4150 msgstr "Underskriftspolitik: "
4151
4152 msgid "Critical preferred keyserver: "
4153 msgstr "Kritisk foretrukken nøgleserver: "
4154
4155 msgid "Critical signature notation: "
4156 msgstr "Kritisk underskriftnotation: "
4157
4158 msgid "Signature notation: "
4159 msgstr "Underskriftsnotation: "
4160
4161 #, c-format
4162 msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
4163 msgstr ""
4164
4165 msgid "Keyring"
4166 msgstr "Nøglering"
4167
4168 msgid "Primary key fingerprint:"
4169 msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
4170
4171 msgid "     Subkey fingerprint:"
4172 msgstr "     Undernøglefingeraftryk:"
4173
4174 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4175 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4176 msgid " Primary key fingerprint:"
4177 msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
4178
4179 msgid "      Subkey fingerprint:"
4180 msgstr "  Undernøglefingeraftryk:"
4181
4182 msgid "      Key fingerprint ="
4183 msgstr "    Nøglefingeraftryk ="
4184
4185 msgid "      Card serial no. ="
4186 msgstr "   Serielnr. for kort ="
4187
4188 #, fuzzy, c-format
4189 #| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4190 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
4191 msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
4192
4193 #, fuzzy, c-format
4194 #| msgid "caching keyring `%s'\n"
4195 msgid "caching keyring '%s'\n"
4196 msgstr "mellemlagrer nøglering »%s«\n"
4197
4198 #, c-format
4199 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4200 msgstr "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
4201
4202 #, c-format
4203 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4204 msgstr "%lu nøgler mellemlagret (%lu underskrifter)\n"
4205
4206 #, c-format
4207 msgid "%s: keyring created\n"
4208 msgstr "%s: nøglering oprettet\n"
4209
4210 msgid "include revoked keys in search results"
4211 msgstr "inkluder tilbagekaldte nøgler i søgeresultater"
4212
4213 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4214 msgstr "inkluder undernøgler når der søges efter nøgle-id"
4215
4216 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4217 msgstr "brug midlertidige filer til at sende data til nøgleserverhjælpere"
4218
4219 msgid "do not delete temporary files after using them"
4220 msgstr "slet ikke midlertidige filer efter at de er blevet brugt"
4221
4222 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4223 msgstr "hent automatisk nøgler når der verificeres underskrifter"
4224
4225 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4226 msgstr "overhold den foretrukne nøglerserveradresse angivet på nøglen"
4227
4228 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4229 msgstr "overhold PKA-posten angivet på en nøgle når der hentes nøgler"
4230
4231 #, fuzzy, c-format
4232 #| msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4233 msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
4234 msgstr "ADVARSEL: nøgleserverindstilling »%s« bruges ikke på denne platform\n"
4235
4236 msgid "disabled"
4237 msgstr "deaktiveret"
4238
4239 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4240 msgstr "Indtal tal, N)æste eller Q) for Afslut > "
4241
4242 #, c-format
4243 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4244 msgstr "ugyldig nøgleserverprotokol (os %d!=håndtag %d)\n"
4245
4246 #, c-format
4247 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4248 msgstr "»%s« er ikke et nøgle-id: udelader\n"
4249
4250 #, c-format
4251 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4252 msgstr "ADVARSEL: Kan ikke opdatere nøgle %s via %s: %s\n"
4253
4254 #, c-format
4255 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4256 msgstr "opdaterer 1 nøgle fra %s\n"
4257
4258 #, c-format
4259 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4260 msgstr "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
4261
4262 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4263 msgstr "ingen kendt nøgleserver (brug tilvalget --keyserver)\n"
4264
4265 #, c-format
4266 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4267 msgstr "nøgle »%s« blev ikke fundet på nøgleserver\n"
4268
4269 msgid "key not found on keyserver\n"
4270 msgstr "nøgle blev ikke fundet på nøgleserver\n"
4271
4272 #, c-format
4273 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4274 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s server %s\n"
4275
4276 #, c-format
4277 msgid "requesting key %s from %s\n"
4278 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s\n"
4279
4280 #, c-format
4281 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4282 msgstr "udelod »%s«: %s\n"
4283
4284 #, c-format
4285 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4286 msgstr "sender nøgle %s til %s server %s\n"
4287
4288 #, c-format
4289 msgid "sending key %s to %s\n"
4290 msgstr "sender nøgle %s til %s\n"
4291
4292 #, fuzzy, c-format
4293 #| msgid "requesting key %s from %s\n"
4294 msgid "requesting key from '%s'\n"
4295 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s\n"
4296
4297 #, c-format
4298 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4299 msgstr "ADVARSEL: kan ikke hente URI %s: %s\n"
4300
4301 #, c-format
4302 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4303 msgstr "underlig størrelse for en krypteret sessionsnøgle (%d)\n"
4304
4305 #, c-format
4306 msgid "%s encrypted session key\n"
4307 msgstr "%s krypteret sessionsnøgle\n"
4308
4309 #, c-format
4310 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4311 msgstr "adgangsfrase oprettet med ukendt sammendragsalgoritme %d\n"
4312
4313 #, c-format
4314 msgid "public key is %s\n"
4315 msgstr "offentlig nøgle er %s\n"
4316
4317 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4318 msgstr "krypterede data for offentlig nøgle: god DEK\n"
4319
4320 #, c-format
4321 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4322 msgstr "krypteret med %u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s\n"
4323
4324 #, c-format
4325 msgid "      \"%s\"\n"
4326 msgstr "      »%s«\n"
4327
4328 #, c-format
4329 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4330 msgstr "krypteret med %s nøgle, id %s\n"
4331
4332 #, c-format
4333 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4334 msgstr "afkryptering af offentlig nøgle mislykkedes: %s\n"
4335
4336 #, c-format
4337 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4338 msgstr "krypteret med %lu adgangsfraser\n"
4339
4340 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4341 msgstr "krypteret med 1 adgangsfrase\n"
4342
4343 #, c-format
4344 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4345 msgstr "antager %s krypterede data\n"
4346
4347 #, c-format
4348 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4349 msgstr ""
4350 "IDEA-chiffer utilgængelig, forsøger optimistisk at bruge %s i stedet for\n"
4351
4352 msgid "decryption okay\n"
4353 msgstr "afkryptering okay\n"
4354
4355 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4356 msgstr "ADVARSEL: besked var ikke integritetsbeskyttet\n"
4357
4358 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4359 msgstr "ADVARSEL: krypteret besked er blevet manipuleret!\n"
4360
4361 #, c-format
4362 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4363 msgstr "ryddet adgangsfrase mellemlagret med id: %s\n"
4364
4365 #, c-format
4366 msgid "decryption failed: %s\n"
4367 msgstr "afkryptering mislykkedes: %s\n"
4368
4369 #, fuzzy
4370 #| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4371 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4372 msgstr "BEMÆRK: afsender anmodte om »for-your-eyes-only«\n"
4373
4374 #, c-format
4375 msgid "original file name='%.*s'\n"
4376 msgstr "oprindeligt filnavn=»%.*s«\n"
4377
4378 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4379 msgstr "ADVARSEL: flere klartekster set\n"
4380
4381 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4382 msgstr "uafhængig tilbagekald - brug »gpg --import« for at anvende\n"
4383
4384 msgid "no signature found\n"
4385 msgstr "ingen underskrift fundet\n"
4386
4387 #, c-format
4388 msgid "BAD signature from \"%s\""
4389 msgstr "UGYLDIG underskrift fra »%s«"
4390
4391 #, c-format
4392 msgid "Expired signature from \"%s\""
4393 msgstr "Udløbet underskrift fra »%s«"
4394
4395 #, c-format
4396 msgid "Good signature from \"%s\""
4397 msgstr "God underskrift fra »%s«"
4398
4399 msgid "signature verification suppressed\n"
4400 msgstr "underskriftverificering undertrykt\n"
4401
4402 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4403 msgstr "kan ikke håndtere disse tvetydige underskriftdata\n"
4404
4405 #, c-format
4406 msgid "Signature made %s\n"
4407 msgstr "Underskrift lavet %s\n"
4408
4409 #, c-format
4410 msgid "               using %s key %s\n"
4411 msgstr "               bruger %s nøgle %s\n"
4412
4413 #, c-format
4414 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4415 msgstr "Underskrift lavet %s med %s nøgle-id %s\n"
4416
4417 msgid "Key available at: "
4418 msgstr "Nøgle tilgængelig på: "
4419
4420 msgid "[uncertain]"
4421 msgstr "[usikker]"
4422
4423 #, c-format
4424 msgid "                aka \"%s\""
4425 msgstr "       også kendt som »%s«"
4426
4427 #, c-format
4428 msgid "Signature expired %s\n"
4429 msgstr "Underskrift udløbet %s\n"
4430
4431 #, c-format
4432 msgid "Signature expires %s\n"
4433 msgstr "Underskrift udløber %s\n"
4434
4435 #, fuzzy, c-format
4436 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4437 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4438 msgstr "%s underskrift, sammendragsalgoritme %s\n"
4439
4440 msgid "binary"
4441 msgstr "binær"
4442
4443 msgid "textmode"
4444 msgstr "tekstilstand"
4445
4446 msgid "unknown"
4447 msgstr "ukendt"
4448
4449 #, fuzzy
4450 #| msgid "algorithm: %s"
4451 msgid ", key algorithm "
4452 msgstr "algoritme: %s"
4453
4454 #, c-format
4455 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4456 msgstr ""
4457
4458 #, c-format
4459 msgid "Can't check signature: %s\n"
4460 msgstr "Kan ikke kontrollere underskrift: %s\n"
4461
4462 msgid "not a detached signature\n"
4463 msgstr "ikke en frakoblet underskrift\n"
4464
4465 msgid ""
4466 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4467 msgstr ""
4468 "ADVARSEL: flere underskrifter detekteret. Kun den første vil blive "
4469 "kontrolleret.\n"
4470
4471 #, c-format
4472 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4473 msgstr "uafhængig underskrift for klasse 0x%02x\n"
4474
4475 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4476 msgstr "gammeldags (PGP 2.x) underskrift\n"
4477
4478 #, fuzzy, c-format
4479 #| msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4480 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
4481 msgstr "fstat for »%s« mislykkedes i %s: %s\n"
4482
4483 #, c-format
4484 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4485 msgstr "fstat(%d) mislykkedes i %s: %s\n"
4486
4487 #, c-format
4488 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4489 msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel offentlig nøglealgoritme %s\n"
4490
4491 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4492 msgstr "ADVARSEL: Elgamalnøgler for underskriv+krypter er forældede\n"
4493
4494 #, c-format
4495 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4496 msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel chifferalgoritme %s\n"
4497
4498 #, c-format
4499 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4500 msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel sammendragsalgoritme %s\n"
4501
4502 #, c-format
4503 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4504 msgstr "ADVARSEL: sammendragsalgoritme %s er forældet\n"
4505
4506 #, fuzzy, c-format
4507 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4508 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4509 msgstr "%s underskrift, sammendragsalgoritme %s\n"
4510
4511 #, c-format
4512 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4513 msgstr "%s:%d: forældet indstilling »%s«\n"
4514
4515 #, c-format
4516 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4517 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling\n"
4518
4519 #, c-format
4520 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4521 msgstr "brug venligst »%s%s« i stedet for\n"
4522
4523 #, c-format
4524 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4525 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet kommando - brug den ikke\n"
4526
4527 #, c-format
4528 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4529 msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
4530
4531 #, fuzzy, c-format
4532 #| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4533 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4534 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
4535
4536 #, fuzzy, c-format
4537 #| msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4538 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4539 msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
4540
4541 #, fuzzy, c-format
4542 #| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4543 msgid ""
4544 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4545 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
4546
4547 msgid "Uncompressed"
4548 msgstr "Ukomprimeret"
4549
4550 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4551 msgid "uncompressed|none"
4552 msgstr "ukomprimeret|ingen"
4553
4554 #, c-format
4555 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4556 msgstr "denne besked kan nok ikke bruges af %s\n"
4557
4558 #, fuzzy, c-format
4559 #| msgid "ambiguous option `%s'\n"
4560 msgid "ambiguous option '%s'\n"
4561 msgstr "tvetydigt tilvalg »%s«\n"
4562
4563 #, fuzzy, c-format
4564 #| msgid "unknown option `%s'\n"
4565 msgid "unknown option '%s'\n"
4566 msgstr "ukendt tilvalg »%s«\n"
4567
4568 #, fuzzy
4569 #| msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
4570 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
4571 msgstr "DSA kræver at hashlængden skal gå op i 8 bit\n"
4572
4573 #, fuzzy, c-format
4574 #| msgid "File `%s' exists. "
4575 msgid "File '%s' exists. "
4576 msgstr "Filen »%s« findes. "
4577
4578 msgid "Overwrite? (y/N) "
4579 msgstr "Overskriv? (j/N) "
4580
4581 #, c-format
4582 msgid "%s: unknown suffix\n"
4583 msgstr "%s: ukendt suffiks\n"
4584
4585 msgid "Enter new filename"
4586 msgstr "Indtast nyt filnavn"
4587
4588 msgid "writing to stdout\n"
4589 msgstr "skriver til stdout\n"
4590
4591 #, fuzzy, c-format
4592 #| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4593 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
4594 msgstr "antager underskrevne data i »%s«\n"
4595
4596 #, fuzzy, c-format
4597 #| msgid "new configuration file `%s' created\n"
4598 msgid "new configuration file '%s' created\n"
4599 msgstr "ny konfigurationsfil »%s« oprettet\n"
4600
4601 #, fuzzy, c-format
4602 #| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4603 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
4604 msgstr ""
4605 "ADVARSEL: indstillinger i »%s« er endnu ikke aktive under denne kørsel\n"
4606
4607 #, c-format
4608 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4609 msgstr "kan ikke håndtere offentlig nøglealgoritme %d\n"
4610
4611 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4612 msgstr "ADVARSEL: potentiel usikker symmetrisk krypteret sessionsnøgle\n"
4613
4614 #, c-format
4615 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4616 msgstr "underpakke af typen %d har kritiske bitsæt\n"
4617
4618 #, c-format
4619 msgid "problem with the agent: %s\n"
4620 msgstr "problem med agenten: %s\n"
4621
4622 #, c-format
4623 msgid " (main key ID %s)"
4624 msgstr " (hovednøgle-id %s)"
4625
4626 #, c-format
4627 msgid ""
4628 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
4629 "certificate:\n"
4630 "\"%.*s\"\n"
4631 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4632 "created %s%s.\n"
4633 msgstr ""
4634 "Indtast venligst adgangsfrasen til at åbne den hemmelige nøgle for OpenPGP-"
4635 "certifikatet:\n"
4636 "\"%.*s\"\n"
4637 "%u-bit %s nøgle, id %s,\n"
4638 "oprettet %s%s.\n"
4639
4640 msgid "Enter passphrase\n"
4641 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
4642
4643 msgid "cancelled by user\n"
4644 msgstr "afbrudt af bruger\n"
4645
4646 #, c-format
4647 msgid ""
4648 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4649 "user: \"%s\"\n"
4650 msgstr ""
4651 "Du skal bruge en adgangsfrase til at åbne den hemmelige\n"
4652 "nøgle for bruger: »%s«\n"
4653
4654 #, c-format
4655 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4656 msgstr "%u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s"
4657
4658 #, c-format
4659 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4660 msgstr "         (undernøgle på hovednøgle-id %s)"
4661
4662 #, fuzzy
4663 #| msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
4664 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
4665 msgstr ""
4666 "Indtast venligst adgangsfrasen for at fjerne beskyttelsen på PKCS#12-"
4667 "objektet."
4668
4669 #, fuzzy
4670 #| msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
4671 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
4672 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
4673
4674 #, fuzzy
4675 #| msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
4676 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
4677 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
4678
4679 #, fuzzy
4680 #| msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
4681 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
4682 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
4683
4684 #, fuzzy
4685 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
4686 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
4687 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
4688
4689 #, fuzzy
4690 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
4691 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
4692 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
4693
4694 #, fuzzy, c-format
4695 #| msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4696 msgid ""
4697 "%s\n"
4698 "\"%.*s\"\n"
4699 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4700 "created %s%s.\n"
4701 "%s"
4702 msgstr "%u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s"
4703
4704 msgid ""
4705 "\n"
4706 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4707 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4708 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4709 "Keeping the image&n