Obsolete option --no-sig-create-check.
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
25 "PO-Revision-Date: 2012-08-24 17:23+0200\n"
26 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
27 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
28 "Language: fi\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #, fuzzy, c-format
34 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
35 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
36
37 #, c-format
38 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
39 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
40
41 msgid "no entropy gathering module detected\n"
42 msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
43
44 #, fuzzy, c-format
45 msgid "can't lock `%s': %s\n"
46 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
47
48 #, fuzzy, c-format
49 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
50 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
51
52 #, c-format
53 msgid "can't open `%s': %s\n"
54 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
55
56 #, c-format
57 msgid "can't stat `%s': %s\n"
58 msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
59
60 #, c-format
61 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
62 msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
63
64 msgid "note: random_seed file is empty\n"
65 msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
66
67 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
68 msgstr ""
69 "VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
70
71 #, c-format
72 msgid "can't read `%s': %s\n"
73 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
74
75 msgid "note: random_seed file not updated\n"
76 msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
77
78 #, c-format
79 msgid "can't create `%s': %s\n"
80 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
81
82 #, c-format
83 msgid "can't write `%s': %s\n"
84 msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
85
86 #, c-format
87 msgid "can't close `%s': %s\n"
88 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
89
90 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
91 msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
92
93 msgid ""
94 "The random number generator is only a kludge to let\n"
95 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
96 "\n"
97 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
98 "\n"
99 msgstr ""
100 "Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
101 "ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
102 "\n"
103 "ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
104
105 msgid ""
106 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
107 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
108 "of the entropy.\n"
109 msgstr ""
110 "Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
111 "estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
112 "laatua.\n"
113
114 #, c-format
115 msgid ""
116 "\n"
117 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
118 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
119 msgstr ""
120 "\n"
121 "Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
122 "antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
123 "(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
124
125 #, fuzzy, c-format
126 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
127 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
128
129 #, fuzzy, c-format
130 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
131 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
132
133 #, fuzzy, c-format
134 msgid "reading public key failed: %s\n"
135 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
136
137 msgid "response does not contain the public key data\n"
138 msgstr ""
139
140 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
141 msgstr ""
142
143 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
144 msgstr ""
145
146 #, c-format
147 msgid "using default PIN as %s\n"
148 msgstr ""
149
150 #, c-format
151 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
152 msgstr ""
153
154 #, c-format
155 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
156 msgstr ""
157
158 msgid "||Please enter the PIN"
159 msgstr ""
160
161 #, c-format
162 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
163 msgstr ""
164
165 #, c-format
166 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
167 msgstr ""
168
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
171 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
172
173 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
174 msgstr ""
175
176 msgid "card is permanently locked!\n"
177 msgstr ""
178
179 #, c-format
180 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
181 msgstr ""
182
183 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
184 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
185 #, c-format
186 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
187 msgstr ""
188
189 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
190 msgstr ""
191
192 msgid "access to admin commands is not configured\n"
193 msgstr ""
194
195 #, fuzzy
196 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
197 msgstr "salaisen avaimen osat eivät ole käytettävissä\n"
198
199 #, fuzzy
200 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
201 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
202
203 #, c-format
204 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
205 msgstr ""
206
207 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
208 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
209 #. to get some infos on the string.
210 msgid "|RN|New Reset Code"
211 msgstr ""
212
213 msgid "|AN|New Admin PIN"
214 msgstr ""
215
216 msgid "|N|New PIN"
217 msgstr ""
218
219 #, fuzzy, c-format
220 msgid "error getting new PIN: %s\n"
221 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
222
223 #, fuzzy
224 msgid "error reading application data\n"
225 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
226
227 #, fuzzy
228 msgid "error reading fingerprint DO\n"
229 msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
230
231 #, fuzzy
232 msgid "key already exists\n"
233 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
234
235 msgid "existing key will be replaced\n"
236 msgstr ""
237
238 #, fuzzy
239 msgid "generating new key\n"
240 msgstr "luo uusi avainpari"
241
242 #, fuzzy
243 msgid "writing new key\n"
244 msgstr "luo uusi avainpari"
245
246 msgid "creation timestamp missing\n"
247 msgstr ""
248
249 #, c-format
250 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
251 msgstr ""
252
253 #, c-format
254 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
255 msgstr ""
256
257 #, c-format
258 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
259 msgstr ""
260
261 #, fuzzy, c-format
262 msgid "failed to store the key: %s\n"
263 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
264
265 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
266 msgstr ""
267
268 #, fuzzy
269 msgid "generating key failed\n"
270 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
271
272 #, fuzzy, c-format
273 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
274 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
275
276 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
277 msgstr ""
278
279 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
280 msgstr ""
281
282 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
283 #, fuzzy, c-format
284 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
285 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
286
287 #, c-format
288 msgid "signatures created so far: %lu\n"
289 msgstr ""
290
291 msgid ""
292 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
293 msgstr ""
294
295 #, fuzzy, c-format
296 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
297 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
298
299 #, c-format
300 msgid "armor: %s\n"
301 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
302
303 msgid "invalid armor header: "
304 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
305
306 msgid "armor header: "
307 msgstr "ascii-koodausotsake: "
308
309 msgid "invalid clearsig header\n"
310 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
311
312 #, fuzzy
313 msgid "unknown armor header: "
314 msgstr "ascii-koodausotsake: "
315
316 msgid "nested clear text signatures\n"
317 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
318
319 #, fuzzy
320 msgid "unexpected armor: "
321 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
322
323 msgid "invalid dash escaped line: "
324 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
325
326 #, fuzzy, c-format
327 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
328 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
329
330 msgid "premature eof (no CRC)\n"
331 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
332
333 msgid "premature eof (in CRC)\n"
334 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
335
336 msgid "malformed CRC\n"
337 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
338
339 #, fuzzy, c-format
340 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
341 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
342
343 #, fuzzy
344 msgid "premature eof (in trailer)\n"
345 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
346
347 msgid "error in trailer line\n"
348 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
349
350 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
351 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
352
353 #, c-format
354 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
355 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
356
357 msgid ""
358 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
359 msgstr ""
360 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
361 "viallista\n"
362 "MTA:ta on käytetty\n"
363
364 #, fuzzy, c-format
365 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
366 msgstr "salaista avainta ei löydy"
367
368 #, c-format
369 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
370 msgstr ""
371
372 #, fuzzy
373 msgid "can't do this in batch mode\n"
374 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
375
376 #, fuzzy
377 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
378 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
379
380 msgid "Your selection? "
381 msgstr "Valintasi? "
382
383 msgid "[not set]"
384 msgstr ""
385
386 #, fuzzy
387 msgid "male"
388 msgstr "enable"
389
390 #, fuzzy
391 msgid "female"
392 msgstr "enable"
393
394 #, fuzzy
395 msgid "unspecified"
396 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
397
398 #, fuzzy
399 msgid "not forced"
400 msgstr "ei käsitelty"
401
402 msgid "forced"
403 msgstr ""
404
405 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
406 msgstr ""
407
408 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
409 msgstr ""
410
411 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
412 msgstr ""
413
414 msgid "Cardholder's surname: "
415 msgstr ""
416
417 msgid "Cardholder's given name: "
418 msgstr ""
419
420 #, c-format
421 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
422 msgstr ""
423
424 #, fuzzy
425 msgid "URL to retrieve public key: "
426 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
427
428 #, c-format
429 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
430 msgstr ""
431
432 #, fuzzy, c-format
433 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
434 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
435
436 #, c-format
437 msgid "error reading `%s': %s\n"
438 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
439
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "error writing `%s': %s\n"
442 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
443
444 msgid "Login data (account name): "
445 msgstr ""
446
447 #, c-format
448 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
449 msgstr ""
450
451 msgid "Private DO data: "
452 msgstr ""
453
454 #, c-format
455 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
456 msgstr ""
457
458 #, fuzzy
459 msgid "Language preferences: "
460 msgstr "päivitä valinnat"
461
462 #, fuzzy
463 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
464 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
465
466 #, fuzzy
467 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
468 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
469
470 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
471 msgstr ""
472
473 #, fuzzy
474 msgid "Error: invalid response.\n"
475 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
476
477 #, fuzzy
478 msgid "CA fingerprint: "
479 msgstr "näytä sormenjälki"
480
481 #, fuzzy
482 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
483 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
484
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "key operation not possible: %s\n"
487 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
488
489 #, fuzzy
490 msgid "not an OpenPGP card"
491 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
492
493 #, fuzzy, c-format
494 msgid "error getting current key info: %s\n"
495 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
496
497 msgid "Replace existing key? (y/N) "
498 msgstr ""
499
500 msgid ""
501 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
502 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
503 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
504 msgstr ""
505
506 #, fuzzy, c-format
507 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
508 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
509
510 #, fuzzy, c-format
511 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
512 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
513
514 #, fuzzy, c-format
515 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
516 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
517
518 #, c-format
519 msgid "rounded up to %u bits\n"
520 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
521
522 #, c-format
523 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
524 msgstr ""
525
526 #, c-format
527 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
528 msgstr ""
529
530 #, fuzzy, c-format
531 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
532 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
533
534 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
535 msgstr ""
536
537 #, fuzzy
538 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
539 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
540
541 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
542 msgstr ""
543
544 #, c-format
545 msgid ""
546 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
547 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
548 "You should change them using the command --change-pin\n"
549 msgstr ""
550
551 #, fuzzy
552 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
553 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
554
555 #, fuzzy
556 msgid "   (1) Signature key\n"
557 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
558
559 #, fuzzy
560 msgid "   (2) Encryption key\n"
561 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
562
563 msgid "   (3) Authentication key\n"
564 msgstr ""
565
566 msgid "Invalid selection.\n"
567 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
568
569 #, fuzzy
570 msgid "Please select where to store the key:\n"
571 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
572
573 #, fuzzy
574 msgid "unknown key protection algorithm\n"
575 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
576
577 #, fuzzy
578 msgid "secret parts of key are not available\n"
579 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
580
581 #, fuzzy
582 msgid "secret key already stored on a card\n"
583 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
584
585 #, fuzzy, c-format
586 msgid "error writing key to card: %s\n"
587 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
588
589 msgid "quit this menu"
590 msgstr "ulos tästä valikosta"
591
592 #, fuzzy
593 msgid "show admin commands"
594 msgstr "ristiriitainen komento\n"
595
596 msgid "show this help"
597 msgstr "näytä tämä ohje"
598
599 #, fuzzy
600 msgid "list all available data"
601 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
602
603 msgid "change card holder's name"
604 msgstr ""
605
606 msgid "change URL to retrieve key"
607 msgstr ""
608
609 msgid "fetch the key specified in the card URL"
610 msgstr ""
611
612 #, fuzzy
613 msgid "change the login name"
614 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
615
616 #, fuzzy
617 msgid "change the language preferences"
618 msgstr "muuta luottamusastetta"
619
620 msgid "change card holder's sex"
621 msgstr ""
622
623 #, fuzzy
624 msgid "change a CA fingerprint"
625 msgstr "näytä sormenjälki"
626
627 msgid "toggle the signature force PIN flag"
628 msgstr ""
629
630 #, fuzzy
631 msgid "generate new keys"
632 msgstr "luo uusi avainpari"
633
634 msgid "menu to change or unblock the PIN"
635 msgstr ""
636
637 msgid "verify the PIN and list all data"
638 msgstr ""
639
640 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
641 msgstr ""
642
643 msgid "gpg/card> "
644 msgstr ""
645
646 #, fuzzy
647 msgid "Admin-only command\n"
648 msgstr "ristiriitainen komento\n"
649
650 #, fuzzy
651 msgid "Admin commands are allowed\n"
652 msgstr "ristiriitainen komento\n"
653
654 #, fuzzy
655 msgid "Admin commands are not allowed\n"
656 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
657
658 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
659 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
660
661 #, fuzzy
662 msgid "card reader not available\n"
663 msgstr "salaista avainta ei löydy"
664
665 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
666 msgstr ""
667
668 #, fuzzy, c-format
669 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
670 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
671
672 #, c-format
673 msgid ""
674 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
675 "   %.*s\n"
676 msgstr ""
677
678 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
679 msgstr ""
680
681 msgid "Enter New Admin PIN: "
682 msgstr ""
683
684 msgid "Enter New PIN: "
685 msgstr ""
686
687 msgid "Enter Admin PIN: "
688 msgstr ""
689
690 msgid "Enter PIN: "
691 msgstr ""
692
693 #, fuzzy
694 msgid "Repeat this PIN: "
695 msgstr "Toista salasana: "
696
697 #, fuzzy
698 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
699 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
700
701 #, c-format
702 msgid "can't open `%s'\n"
703 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
704
705 msgid "--output doesn't work for this command\n"
706 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
707
708 #, fuzzy, c-format
709 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
710 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
711
712 #, c-format
713 msgid "error reading keyblock: %s\n"
714 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
715
716 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
717 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
718
719 #, fuzzy
720 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
721 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
722
723 #, fuzzy
724 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
725 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
726
727 #, fuzzy
728 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
729 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
730
731 #, c-format
732 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
733 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
734
735 msgid "ownertrust information cleared\n"
736 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
737
738 #, c-format
739 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
740 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
741
742 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
743 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
744
745 #, c-format
746 msgid "error creating passphrase: %s\n"
747 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
748
749 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
750 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
751
752 #, c-format
753 msgid "using cipher %s\n"
754 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
755
756 #, c-format
757 msgid "`%s' already compressed\n"
758 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
759
760 #, c-format
761 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
762 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
763
764 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
765 msgstr ""
766 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
767
768 #, c-format
769 msgid "reading from `%s'\n"
770 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
771
772 msgid ""
773 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
774 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
775
776 #, fuzzy, c-format
777 msgid ""
778 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
779 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
780
781 #, fuzzy, c-format
782 msgid ""
783 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
784 "preferences\n"
785 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
786
787 #, c-format
788 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
789 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
790
791 #, c-format
792 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
793 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
794
795 #, c-format
796 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
797 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
798
799 #, c-format
800 msgid "%s encrypted data\n"
801 msgstr "%s salattua dataa\n"
802
803 #, c-format
804 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
805 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
806
807 msgid ""
808 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
809 msgstr ""
810 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
811 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
812
813 msgid "problem handling encrypted packet\n"
814 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
815
816 msgid "no remote program execution supported\n"
817 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
818
819 #, c-format
820 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
821 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
822
823 msgid ""
824 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
825 msgstr ""
826 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
827 "asetustiedoston oikeuksista\n"
828
829 #, fuzzy
830 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
831 msgstr ""
832 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
833
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
836 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
837
838 #, fuzzy, c-format
839 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
840 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
841
842 #, c-format
843 msgid "system error while calling external program: %s\n"
844 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
845
846 msgid "unnatural exit of external program\n"
847 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
848
849 msgid "unable to execute external program\n"
850 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
851
852 #, c-format
853 msgid "unable to read external program response: %s\n"
854 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
855
856 #, c-format
857 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
858 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
859
860 #, c-format
861 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
862 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
863
864 #, fuzzy
865 msgid "export signatures that are marked as local-only"
866 msgstr ""
867 "\n"
868 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
869
870 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
871 msgstr ""
872
873 #, fuzzy
874 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
875 msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
876
877 #, fuzzy
878 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
879 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
880
881 #, fuzzy
882 msgid "remove unusable parts from key during export"
883 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
884
885 msgid "remove as much as possible from key during export"
886 msgstr ""
887
888 #, fuzzy
889 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
890 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
891
892 #, fuzzy, c-format
893 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
894 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
895
896 #, fuzzy, c-format
897 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
898 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
899
900 #, fuzzy, c-format
901 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
902 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
903
904 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
905 msgstr ""
906
907 #, fuzzy, c-format
908 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
909 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
910
911 #, fuzzy, c-format
912 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
913 msgstr ""
914 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
915 "tarkistussummaa\n"
916
917 msgid "WARNING: nothing exported\n"
918 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
919
920 msgid ""
921 "@Commands:\n"
922 " "
923 msgstr ""
924 "@Komennot:\n"
925 " "
926
927 msgid "|[file]|make a signature"
928 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
929
930 msgid "|[file]|make a clear text signature"
931 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
932
933 msgid "make a detached signature"
934 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
935
936 msgid "encrypt data"
937 msgstr "salaa tiedot"
938
939 msgid "encryption only with symmetric cipher"
940 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
941
942 msgid "decrypt data (default)"
943 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
944
945 msgid "verify a signature"
946 msgstr "tarkista allekirjoitus"
947
948 msgid "list keys"
949 msgstr "näytä avaimet"
950
951 msgid "list keys and signatures"
952 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
953
954 #, fuzzy
955 msgid "list and check key signatures"
956 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
957
958 msgid "list keys and fingerprints"
959 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
960
961 msgid "list secret keys"
962 msgstr "näytä salaiset avaimet"
963
964 msgid "generate a new key pair"
965 msgstr "luo uusi avainpari"
966
967 msgid "remove keys from the public keyring"
968 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
969
970 msgid "remove keys from the secret keyring"
971 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
972
973 msgid "sign a key"
974 msgstr "allekirjoita avain"
975
976 msgid "sign a key locally"
977 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
978
979 msgid "sign or edit a key"
980 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
981
982 msgid "generate a revocation certificate"
983 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
984
985 msgid "export keys"
986 msgstr "vie avaimia"
987
988 msgid "export keys to a key server"
989 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
990
991 msgid "import keys from a key server"
992 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
993
994 msgid "search for keys on a key server"
995 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
996
997 msgid "update all keys from a keyserver"
998 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
999
1000 msgid "import/merge keys"
1001 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1002
1003 msgid "print the card status"
1004 msgstr ""
1005
1006 msgid "change data on a card"
1007 msgstr ""
1008
1009 msgid "change a card's PIN"
1010 msgstr ""
1011
1012 msgid "update the trust database"
1013 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1014
1015 msgid "|algo [files]|print message digests"
1016 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1017
1018 msgid ""
1019 "@\n"
1020 "Options:\n"
1021 " "
1022 msgstr ""
1023 "@\n"
1024 "Valitsimet:\n"
1025 " "
1026
1027 msgid "create ascii armored output"
1028 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1029
1030 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1031 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1032
1033 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1034 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1035
1036 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1037 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1038
1039 msgid "use canonical text mode"
1040 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1041
1042 msgid "use as output file"
1043 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1044
1045 msgid "verbose"
1046 msgstr "monisanainen"
1047
1048 msgid "do not make any changes"
1049 msgstr "älä tee muutoksia"
1050
1051 msgid "prompt before overwriting"
1052 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1053
1054 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1055 msgstr ""
1056
1057 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1058 msgstr ""
1059
1060 msgid ""
1061 "@\n"
1062 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1063 msgstr ""
1064 "@\n"
1065 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1066 "sivuilta)\n"
1067
1068 msgid ""
1069 "@\n"
1070 "Examples:\n"
1071 "\n"
1072 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1073 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1074 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1075 " --list-keys [names]        show keys\n"
1076 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1077 msgstr ""
1078 "@\n"
1079 "Esim:\n"
1080 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1081 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1082 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1083 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1084 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1085
1086 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1087 msgstr ""
1088 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1089
1090 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1091 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1092
1093 msgid ""
1094 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1095 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1096 "Default operation depends on the input data\n"
1097 msgstr ""
1098 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1099 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1100 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1101
1102 msgid ""
1103 "\n"
1104 "Supported algorithms:\n"
1105 msgstr ""
1106 "\n"
1107 "Tuetut algoritmit:\n"
1108
1109 msgid "Pubkey: "
1110 msgstr "JulkAvain: "
1111
1112 msgid "Cipher: "
1113 msgstr "Salaus: "
1114
1115 msgid "Hash: "
1116 msgstr "Tiiviste: "
1117
1118 msgid "Compression: "
1119 msgstr "Pakkaus: "
1120
1121 msgid "usage: gpg [options] "
1122 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1123
1124 msgid "conflicting commands\n"
1125 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1126
1127 #, fuzzy, c-format
1128 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1129 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1130
1131 #, fuzzy, c-format
1132 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1133 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1134
1135 #, fuzzy, c-format
1136 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1137 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1138
1139 #, fuzzy, c-format
1140 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1141 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1142
1143 #, fuzzy, c-format
1144 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1145 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1146
1147 #, fuzzy, c-format
1148 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1149 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1150
1151 #, fuzzy, c-format
1152 msgid ""
1153 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1154 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1155
1156 #, fuzzy, c-format
1157 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1158 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1159
1160 #, fuzzy, c-format
1161 msgid ""
1162 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1163 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1164
1165 #, fuzzy, c-format
1166 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1167 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1168
1169 msgid "display photo IDs during key listings"
1170 msgstr ""
1171
1172 msgid "show policy URLs during signature listings"
1173 msgstr ""
1174
1175 #, fuzzy
1176 msgid "show all notations during signature listings"
1177 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1178
1179 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1180 msgstr ""
1181
1182 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1183 msgstr ""
1184
1185 #, fuzzy
1186 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1187 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1188
1189 msgid "show user ID validity during key listings"
1190 msgstr ""
1191
1192 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1193 msgstr ""
1194
1195 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1196 msgstr ""
1197
1198 #, fuzzy
1199 msgid "show the keyring name in key listings"
1200 msgstr "näytä mihin avainrenkaaseen tulostettu avain kuuluu"
1201
1202 #, fuzzy
1203 msgid "show expiration dates during signature listings"
1204 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1205
1206 #, c-format
1207 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1208 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1209
1210 #, c-format
1211 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1212 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
1213
1214 #, c-format
1215 msgid "option file `%s': %s\n"
1216 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
1217
1218 #, c-format
1219 msgid "reading options from `%s'\n"
1220 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
1221
1222 #, c-format
1223 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1224 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1225
1226 #, fuzzy, c-format
1227 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1228 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1229
1230 #, fuzzy, c-format
1231 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1232 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1233
1234 #, fuzzy
1235 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1236 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1237
1238 #, fuzzy, c-format
1239 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1240 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1241
1242 #, fuzzy
1243 msgid "invalid keyserver options\n"
1244 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1245
1246 #, c-format
1247 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1248 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1249
1250 msgid "invalid import options\n"
1251 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1252
1253 #, c-format
1254 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1255 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1256
1257 msgid "invalid export options\n"
1258 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1259
1260 #, fuzzy, c-format
1261 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1262 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1263
1264 #, fuzzy
1265 msgid "invalid list options\n"
1266 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1267
1268 msgid "display photo IDs during signature verification"
1269 msgstr ""
1270
1271 msgid "show policy URLs during signature verification"
1272 msgstr ""
1273
1274 #, fuzzy
1275 msgid "show all notations during signature verification"
1276 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1277
1278 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1279 msgstr ""
1280
1281 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1282 msgstr ""
1283
1284 #, fuzzy
1285 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1286 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1287
1288 #, fuzzy
1289 msgid "show user ID validity during signature verification"
1290 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1291
1292 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1293 msgstr ""
1294
1295 #, fuzzy
1296 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1297 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1298
1299 msgid "validate signatures with PKA data"
1300 msgstr ""
1301
1302 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1303 msgstr ""
1304
1305 #, fuzzy, c-format
1306 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1307 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1308
1309 #, fuzzy
1310 msgid "invalid verify options\n"
1311 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1312
1313 #, c-format
1314 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1315 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
1316
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1319 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1320
1321 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1322 msgstr ""
1323
1324 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1325 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
1326
1327 #, c-format
1328 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1329 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
1330
1331 #, c-format
1332 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1333 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
1334
1335 #, c-format
1336 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1337 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
1338
1339 #, fuzzy, c-format
1340 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1341 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
1342
1343 #, fuzzy, c-format
1344 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1345 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1346
1347 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1348 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
1349
1350 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1351 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
1352
1353 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1354 msgstr ""
1355 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
1356
1357 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1358 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
1359
1360 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1361 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1362
1363 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1364 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1365
1366 #, fuzzy
1367 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1368 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1369
1370 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1371 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1372
1373 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1374 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
1375
1376 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1377 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
1378
1379 #, fuzzy
1380 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1381 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
1382
1383 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1384 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
1385
1386 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1387 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
1388
1389 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1390 msgstr ""
1391 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
1392
1393 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1394 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
1395
1396 msgid "invalid default preferences\n"
1397 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
1398
1399 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1400 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
1401
1402 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1403 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
1404
1405 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1406 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
1407
1408 #, c-format
1409 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1410 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
1411
1412 #, fuzzy, c-format
1413 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1414 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1415
1416 #, fuzzy, c-format
1417 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1418 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1419
1420 #, fuzzy, c-format
1421 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1422 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1423
1424 #, c-format
1425 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1426 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1427
1428 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1429 msgstr ""
1430 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
1431
1432 msgid "--store [filename]"
1433 msgstr "--store [tiedostonimi]"
1434
1435 msgid "--symmetric [filename]"
1436 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
1437
1438 #, fuzzy, c-format
1439 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1440 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
1441
1442 msgid "--encrypt [filename]"
1443 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
1444
1445 #, fuzzy
1446 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1447 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1448
1449 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1450 msgstr ""
1451
1452 #, fuzzy, c-format
1453 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1454 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1455
1456 msgid "--sign [filename]"
1457 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
1458
1459 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1460 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1461
1462 #, fuzzy
1463 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1464 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1465
1466 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1467 msgstr ""
1468
1469 #, fuzzy, c-format
1470 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1471 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1472
1473 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1474 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
1475
1476 msgid "--clearsign [filename]"
1477 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
1478
1479 msgid "--decrypt [filename]"
1480 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
1481
1482 msgid "--sign-key user-id"
1483 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
1484
1485 msgid "--lsign-key user-id"
1486 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
1487
1488 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1489 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
1490
1491 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1492 msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
1493
1494 #, c-format
1495 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1496 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
1497
1498 #, c-format
1499 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1500 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
1501
1502 #, c-format
1503 msgid "key export failed: %s\n"
1504 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
1505
1506 #, c-format
1507 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1508 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
1509
1510 #, c-format
1511 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1512 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
1513
1514 #, c-format
1515 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1516 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
1517
1518 #, c-format
1519 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1520 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
1521
1522 #, c-format
1523 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1524 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
1525
1526 msgid "[filename]"
1527 msgstr "[tiedostonimi]"
1528
1529 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1530 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
1531
1532 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1533 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
1534
1535 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1536 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1537
1538 #, fuzzy
1539 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1540 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1541
1542 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1543 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1544
1545 #, fuzzy
1546 msgid "[User ID not found]"
1547 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1548
1549 #, c-format
1550 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1551 msgstr ""
1552
1553 #, fuzzy, c-format
1554 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1555 msgstr ""
1556 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1557
1558 #, fuzzy, c-format
1559 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1560 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1561
1562 #, fuzzy, c-format
1563 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1564 msgstr ""
1565 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1566
1567 #, fuzzy, c-format
1568 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1569 msgstr ""
1570 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1571 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1572
1573 msgid "be somewhat more quiet"
1574 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
1575
1576 msgid "take the keys from this keyring"
1577 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
1578
1579 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1580 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
1581
1582 msgid "|FD|write status info to this FD"
1583 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
1584
1585 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1586 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1587
1588 #, fuzzy
1589 msgid ""
1590 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
1591 "Check signatures against known trusted keys\n"
1592 msgstr ""
1593 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1594 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
1595
1596 msgid ""
1597 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1598 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1599 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1600 msgstr ""
1601 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
1602 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
1603 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
1604 "varmenneverkkojen kanssa."
1605
1606 msgid ""
1607 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1608 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1609 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1610 "ultimately trusted\n"
1611 msgstr ""
1612 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
1613 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
1614 "salainen \n"
1615 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
1616
1617 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1618 msgstr ""
1619 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
1620 "avainta."
1621
1622 msgid ""
1623 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1624 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
1625
1626 msgid ""
1627 "Select the algorithm to use.\n"
1628 "\n"
1629 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1630 "for signatures.\n"
1631 "\n"
1632 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1633 "\n"
1634 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1635 "\n"
1636 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1637 msgstr ""
1638
1639 msgid ""
1640 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1641 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1642 "Please consult your security expert first."
1643 msgstr ""
1644 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
1645 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
1646 "ympäristöissä.\n"
1647 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
1648
1649 msgid "Enter the size of the key"
1650 msgstr "Syötä avaimen koko"
1651
1652 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1653 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
1654
1655 msgid ""
1656 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1657 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1658 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1659 "the given value as an interval."
1660 msgstr ""
1661 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
1662 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
1663 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
1664 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
1665
1666 msgid "Enter the name of the key holder"
1667 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
1668
1669 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1670 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
1671
1672 msgid "Please enter an optional comment"
1673 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
1674
1675 msgid ""
1676 "N  to change the name.\n"
1677 "C  to change the comment.\n"
1678 "E  to change the email address.\n"
1679 "O  to continue with key generation.\n"
1680 "Q  to quit the key generation."
1681 msgstr ""
1682 "N   muuta nimeä\n"
1683 "C   muuta kommenttia\n"
1684 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
1685 "O   jatka avaimen luomista\n"
1686 "L   lopeta"
1687
1688 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1689 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
1690
1691 msgid ""
1692 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1693 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1694 "know how carefully you verified this.\n"
1695 "\n"
1696 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1697 "the\n"
1698 "    key.\n"
1699 "\n"
1700 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1701 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1702 "for\n"
1703 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1704 "user.\n"
1705 "\n"
1706 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1707 "could\n"
1708 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1709 "the\n"
1710 "    key against a photo ID.\n"
1711 "\n"
1712 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1713 "could\n"
1714 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1715 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1716 "a\n"
1717 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1718 "the\n"
1719 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1720 "exchange\n"
1721 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1722 "\n"
1723 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1724 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1725 "\"\n"
1726 "mean to you when you sign other keys.\n"
1727 "\n"
1728 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1729 msgstr ""
1730 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
1731 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
1732 "Muiden \n"
1733 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
1734 "\n"
1735 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
1736 "    varmistanut avaimen.\n"
1737 "\n"
1738 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
1739 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
1740 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
1741 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
1742 "\n"
1743 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
1744 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
1745 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
1746 "\n"
1747 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
1748 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
1749 "haltijan \n"
1750 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
1751 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
1752 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
1753 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
1754 "\n"
1755 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
1756 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
1757 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
1758 "\n"
1759 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
1760
1761 #, fuzzy
1762 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1763 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
1764
1765 msgid ""
1766 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1767 "All certificates are then also lost!"
1768 msgstr ""
1769 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
1770 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
1771
1772 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1773 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
1774
1775 msgid ""
1776 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1777 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1778 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1779 msgstr ""
1780 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
1781 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
1782 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
1783 "varmentamaan avaimeen."
1784
1785 msgid ""
1786 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1787 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1788 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1789 "a trust connection through another already certified key."
1790 msgstr ""
1791 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
1792 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
1793 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
1794 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
1795 "varmennetun avaimen kautta."
1796
1797 msgid ""
1798 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1799 "your keyring."
1800 msgstr ""
1801 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
1802 "avainrenkaastasi."
1803
1804 msgid ""
1805 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1806 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1807 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1808 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1809 "a second one is available."
1810 msgstr ""
1811 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
1812 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
1813 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
1814 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
1815 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
1816
1817 msgid ""
1818 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1819 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1820 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1821 msgstr ""
1822 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
1823 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
1824 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
1825
1826 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
1827 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
1828
1829 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1830 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
1831
1832 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1833 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
1834
1835 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1836 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
1837
1838 msgid ""
1839 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1840 "file (which is shown in brackets) will be used."
1841 msgstr ""
1842 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
1843 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
1844
1845 msgid ""
1846 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1847 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1848 "  \"Key has been compromised\"\n"
1849 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1850 "      got access to your secret key.\n"
1851 "  \"Key is superseded\"\n"
1852 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1853 "  \"Key is no longer used\"\n"
1854 "      Use this if you have retired this key.\n"
1855 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1856 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1857 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1858 msgstr ""
1859 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
1860 "voit valita tästä listasta:\n"
1861 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
1862 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
1863 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
1864 "  \"Avain on korvattu\"\n"
1865 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
1866 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
1867 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
1868 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
1869 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
1870 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
1871 "vanhenneeksi.\n"
1872
1873 msgid ""
1874 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
1875 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
1876 "An empty line ends the text.\n"
1877 msgstr ""
1878 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
1879 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
1880 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
1881
1882 msgid "No help available"
1883 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
1884
1885 #, c-format
1886 msgid "No help available for `%s'"
1887 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
1888
1889 msgid "import signatures that are marked as local-only"
1890 msgstr ""
1891
1892 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
1893 msgstr ""
1894
1895 #, fuzzy
1896 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
1897 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1898
1899 #, fuzzy
1900 msgid "do not update the trustdb after import"
1901 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1902
1903 #, fuzzy
1904 msgid "create a public key when importing a secret key"
1905 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
1906
1907 msgid "only accept updates to existing keys"
1908 msgstr ""
1909
1910 #, fuzzy
1911 msgid "remove unusable parts from key after import"
1912 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
1913
1914 msgid "remove as much as possible from key after import"
1915 msgstr ""
1916
1917 #, c-format
1918 msgid "skipping block of type %d\n"
1919 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
1920
1921 #, fuzzy, c-format
1922 msgid "%lu keys processed so far\n"
1923 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
1924
1925 #, c-format
1926 msgid "Total number processed: %lu\n"
1927 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
1928
1929 #, c-format
1930 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1931 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
1932
1933 #, c-format
1934 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1935 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
1936
1937 #, c-format
1938 msgid "              imported: %lu"
1939 msgstr "              tuotu: %lu"
1940
1941 #, c-format
1942 msgid "             unchanged: %lu\n"
1943 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
1944
1945 #, c-format
1946 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1947 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
1948
1949 #, c-format
1950 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1951 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
1952
1953 #, c-format
1954 msgid "        new signatures: %lu\n"
1955 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
1956
1957 #, c-format
1958 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1959 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
1960
1961 #, c-format
1962 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1963 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
1964
1965 #, c-format
1966 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1967 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
1968
1969 #, c-format
1970 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1971 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
1972
1973 #, c-format
1974 msgid "          not imported: %lu\n"
1975 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
1976
1977 #, fuzzy, c-format
1978 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
1979 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
1980
1981 #, fuzzy, c-format
1982 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
1983 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
1984
1985 #, c-format
1986 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
1987 msgstr ""
1988
1989 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
1990 #. only split up to allow printing of a common prefix.
1991 #, fuzzy
1992 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
1993 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
1994
1995 #, c-format
1996 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
1997 msgstr ""
1998
1999 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2000 #, fuzzy, c-format
2001 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2002 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2003
2004 #, c-format
2005 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2006 msgstr ""
2007
2008 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2009 msgstr ""
2010
2011 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2012 msgstr ""
2013
2014 #, c-format
2015 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2016 msgstr ""
2017
2018 #, fuzzy, c-format
2019 msgid "key %s: no user ID\n"
2020 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2021
2022 #, fuzzy, c-format
2023 msgid "key %s: %s\n"
2024 msgstr "ohitetaan \"%s\": %s\n"
2025
2026 msgid "rejected by import filter"
2027 msgstr ""
2028
2029 #, fuzzy, c-format
2030 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2031 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2032
2033 #, fuzzy, c-format
2034 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2035 msgstr ""
2036 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2037
2038 #, fuzzy, c-format
2039 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2040 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2041
2042 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2043 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2044
2045 #, fuzzy, c-format
2046 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2047 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2048
2049 #, fuzzy, c-format
2050 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2051 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2052
2053 #, c-format
2054 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2055 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2056
2057 #, c-format
2058 msgid "writing to `%s'\n"
2059 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2060
2061 #, c-format
2062 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2063 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2064
2065 #, fuzzy, c-format
2066 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2067 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2068
2069 #, fuzzy, c-format
2070 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2071 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2072
2073 #, fuzzy, c-format
2074 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2075 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2076
2077 #, fuzzy, c-format
2078 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2079 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2080
2081 #, fuzzy, c-format
2082 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2083 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2084
2085 #, fuzzy, c-format
2086 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2087 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2088
2089 #, fuzzy, c-format
2090 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2091 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2092
2093 #, fuzzy, c-format
2094 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2095 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2096
2097 #, fuzzy, c-format
2098 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2099 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2100
2101 #, fuzzy, c-format
2102 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2103 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2104
2105 #, fuzzy, c-format
2106 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2107 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2108
2109 #, fuzzy, c-format
2110 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2111 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2112
2113 #, fuzzy, c-format
2114 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2115 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2116
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2119 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2120
2121 #, fuzzy, c-format
2122 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2123 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2124
2125 #, fuzzy, c-format
2126 msgid "secret key %s: %s\n"
2127 msgstr "salaista avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
2128
2129 #, fuzzy
2130 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2131 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2132
2133 #, fuzzy, c-format
2134 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2135 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2136
2137 #, c-format
2138 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2139 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2140
2141 #, fuzzy, c-format
2142 msgid "key %s: secret key imported\n"
2143 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2144
2145 #, fuzzy, c-format
2146 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2147 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2148
2149 #, fuzzy, c-format
2150 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2151 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2152
2153 #, fuzzy, c-format
2154 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2155 msgstr ""
2156 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2157
2158 #, fuzzy, c-format
2159 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2160 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2161
2162 #, fuzzy, c-format
2163 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2164 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2165
2166 #, fuzzy, c-format
2167 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2168 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2169
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2172 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2173
2174 #, fuzzy, c-format
2175 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2176 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2177
2178 #, fuzzy, c-format
2179 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2180 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2181
2182 #, fuzzy, c-format
2183 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2184 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2185
2186 #, fuzzy, c-format
2187 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2188 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2189
2190 #, fuzzy, c-format
2191 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2192 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2193
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2196 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2197
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2200 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2201
2202 #, fuzzy, c-format
2203 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2204 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2205
2206 #, fuzzy, c-format
2207 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2208 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
2209
2210 #, fuzzy, c-format
2211 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2212 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
2213
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2216 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
2217
2218 #, fuzzy, c-format
2219 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2220 msgstr ""
2221 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
2222
2223 #, fuzzy, c-format
2224 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2225 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2226
2227 #, fuzzy, c-format
2228 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2229 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
2230
2231 #, fuzzy, c-format
2232 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2233 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2234
2235 #, fuzzy, c-format
2236 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2237 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2238
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2241 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
2242
2243 #, fuzzy, c-format
2244 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2245 msgstr ""
2246 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
2247
2248 #, fuzzy, c-format
2249 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2250 msgstr ""
2251 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
2252 "ei saatavilla.\n"
2253
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2256 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
2257
2258 #, fuzzy, c-format
2259 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2260 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2261
2262 #, fuzzy
2263 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2264 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2265
2266 #, fuzzy
2267 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2268 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2269
2270 #, fuzzy
2271 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2272 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2273
2274 #, c-format
2275 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2276 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2277
2278 #, c-format
2279 msgid "keyring `%s' created\n"
2280 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
2281
2282 #, fuzzy, c-format
2283 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2284 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
2285
2286 #, c-format
2287 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2288 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
2289
2290 msgid "[revocation]"
2291 msgstr "[mitätöinti]"
2292
2293 msgid "[self-signature]"
2294 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
2295
2296 msgid "1 bad signature\n"
2297 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
2298
2299 #, c-format
2300 msgid "%d bad signatures\n"
2301 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
2302
2303 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2304 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
2305
2306 #, c-format
2307 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2308 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
2309
2310 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2311 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
2312
2313 #, c-format
2314 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2315 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
2316
2317 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2318 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2319
2320 #, c-format
2321 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2322 msgstr ""
2323 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2324
2325 #, fuzzy
2326 msgid ""
2327 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2328 "keys\n"
2329 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2330 "etc.)\n"
2331 msgstr ""
2332 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
2333 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
2334 "lähteistä...)?\n"
2335 "\n"
2336
2337 #, fuzzy, c-format
2338 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2339 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
2340
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "  %d = I trust fully\n"
2343 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
2344
2345 msgid ""
2346 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2347 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2348 "trust signatures on your behalf.\n"
2349 msgstr ""
2350
2351 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2352 msgstr ""
2353
2354 #, c-format
2355 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2356 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2357
2358 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2359 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
2360
2361 msgid "  Unable to sign.\n"
2362 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
2363
2364 #, c-format
2365 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2366 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
2367
2368 #, c-format
2369 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2370 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2371
2372 #, fuzzy, c-format
2373 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2374 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2375
2376 #, fuzzy
2377 msgid "Sign it? (y/N) "
2378 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2379
2380 #, c-format
2381 msgid ""
2382 "The self-signature on \"%s\"\n"
2383 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2384 msgstr ""
2385 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
2386 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
2387
2388 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2389 msgstr ""
2390 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
2391 "(k/E) "
2392
2393 #, c-format
2394 msgid ""
2395 "Your current signature on \"%s\"\n"
2396 "has expired.\n"
2397 msgstr ""
2398 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2399 "on vanhentunut.\n"
2400
2401 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2402 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
2403
2404 #, c-format
2405 msgid ""
2406 "Your current signature on \"%s\"\n"
2407 "is a local signature.\n"
2408 msgstr ""
2409 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2410 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
2411
2412 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2413 msgstr ""
2414 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
2415
2416 #, fuzzy, c-format
2417 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2418 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
2419
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2422 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
2423
2424 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2425 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
2426
2427 #, fuzzy, c-format
2428 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2429 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
2430
2431 msgid "This key has expired!"
2432 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
2433
2434 #, c-format
2435 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2436 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
2437
2438 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2439 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
2440
2441 msgid ""
2442 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2443 "mode.\n"
2444 msgstr ""
2445 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
2446
2447 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2448 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
2449
2450 msgid ""
2451 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2452 "belongs\n"
2453 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2454 msgstr ""
2455 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
2456 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
2457
2458 #, c-format
2459 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2460 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
2461
2462 #, c-format
2463 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2464 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
2465
2466 #, c-format
2467 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2468 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
2469
2470 #, c-format
2471 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2472 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
2473
2474 #, fuzzy
2475 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2476 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
2477
2478 #, fuzzy, c-format
2479 msgid ""
2480 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2481 "key \"%s\" (%s)\n"
2482 msgstr ""
2483 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
2484 "omalla avaimellasi: \""
2485
2486 #, fuzzy
2487 msgid "This will be a self-signature.\n"
2488 msgstr ""
2489 "\n"
2490 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
2491
2492 #, fuzzy
2493 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2494 msgstr ""
2495 "\n"
2496 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
2497
2498 #, fuzzy
2499 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2500 msgstr ""
2501 "\n"
2502 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
2503
2504 #, fuzzy
2505 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2506 msgstr ""
2507 "\n"
2508 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
2509
2510 #, fuzzy
2511 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2512 msgstr ""
2513 "\n"
2514 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
2515
2516 #, fuzzy
2517 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2518 msgstr ""
2519 "\n"
2520 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
2521
2522 #, fuzzy
2523 msgid "I have checked this key casually.\n"
2524 msgstr ""
2525 "\n"
2526 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
2527
2528 #, fuzzy
2529 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2530 msgstr ""
2531 "\n"
2532 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
2533
2534 #, fuzzy
2535 msgid "Really sign? (y/N) "
2536 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2537
2538 #, c-format
2539 msgid "signing failed: %s\n"
2540 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
2541
2542 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2543 msgstr ""
2544
2545 msgid "This key is not protected.\n"
2546 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
2547
2548 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2549 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
2550
2551 #, fuzzy
2552 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2553 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
2554
2555 msgid "Key is protected.\n"
2556 msgstr "Avain on suojattu.\n"
2557
2558 #, c-format
2559 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2560 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
2561
2562 msgid ""
2563 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2564 "\n"
2565 msgstr ""
2566 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
2567 "\n"
2568
2569 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2570 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
2571
2572 msgid ""
2573 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2574 "\n"
2575 msgstr ""
2576 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
2577 "\n"
2578
2579 #, fuzzy
2580 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2581 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
2582
2583 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2584 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
2585
2586 msgid "save and quit"
2587 msgstr "tallenna ja lopeta"
2588
2589 #, fuzzy
2590 msgid "show key fingerprint"
2591 msgstr "näytä sormenjälki"
2592
2593 msgid "list key and user IDs"
2594 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
2595
2596 msgid "select user ID N"
2597 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
2598
2599 #, fuzzy
2600 msgid "select subkey N"
2601 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
2602
2603 #, fuzzy
2604 msgid "check signatures"
2605 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
2606
2607 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2608 msgstr ""
2609
2610 #, fuzzy
2611 msgid "sign selected user IDs locally"
2612 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
2613
2614 #, fuzzy
2615 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2616 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
2617
2618 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2619 msgstr ""
2620
2621 msgid "add a user ID"
2622 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
2623
2624 msgid "add a photo ID"
2625 msgstr "lisää valokuva"
2626
2627 #, fuzzy
2628 msgid "delete selected user IDs"
2629 msgstr "poista käyttäjätunnus"
2630
2631 #, fuzzy
2632 msgid "add a subkey"
2633 msgstr "addkey"
2634
2635 msgid "add a key to a smartcard"
2636 msgstr ""
2637
2638 msgid "move a key to a smartcard"
2639 msgstr ""
2640
2641 msgid "move a backup key to a smartcard"
2642 msgstr ""
2643
2644 #, fuzzy
2645 msgid "delete selected subkeys"
2646 msgstr "poista toissijainen avain"
2647
2648 msgid "add a revocation key"
2649 msgstr "lisää mitätöintiavain"
2650
2651 #, fuzzy
2652 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2653 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
2654
2655 #, fuzzy
2656 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2657 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
2658
2659 #, fuzzy
2660 msgid "flag the selected user ID as primary"
2661 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
2662
2663 #, fuzzy
2664 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2665 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
2666
2667 msgid "list preferences (expert)"
2668 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
2669
2670 msgid "list preferences (verbose)"
2671 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
2672
2673 #, fuzzy
2674 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2675 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
2676
2677 #, fuzzy
2678 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2679 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
2680
2681 #, fuzzy
2682 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2683 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
2684
2685 msgid "change the passphrase"
2686 msgstr "muuta salasanaa"
2687
2688 msgid "change the ownertrust"
2689 msgstr "muuta luottamusastetta"
2690
2691 #, fuzzy
2692 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2693 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
2694
2695 #, fuzzy
2696 msgid "revoke selected user IDs"
2697 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
2698
2699 #, fuzzy
2700 msgid "revoke key or selected subkeys"
2701 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
2702
2703 #, fuzzy
2704 msgid "enable key"
2705 msgstr "ota avain käyttöön"
2706
2707 #, fuzzy
2708 msgid "disable key"
2709 msgstr "poista avain käytöstä"
2710
2711 #, fuzzy
2712 msgid "show selected photo IDs"
2713 msgstr "näytä valokuvatunniste"
2714
2715 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2716 msgstr ""
2717
2718 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2719 msgstr ""
2720
2721 #, fuzzy, c-format
2722 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2723 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
2724
2725 msgid "Secret key is available.\n"
2726 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
2727
2728 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2729 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
2730
2731 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2732 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
2733
2734 msgid ""
2735 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2736 "(lsign),\n"
2737 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2738 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2739 msgstr ""
2740
2741 msgid "Key is revoked."
2742 msgstr "Avain on mitätöity."
2743
2744 #, fuzzy
2745 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2746 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
2747
2748 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2749 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
2750
2751 #, fuzzy, c-format
2752 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2753 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
2754
2755 #, c-format
2756 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2757 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
2758
2759 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2760 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
2761
2762 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2763 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
2764
2765 #, fuzzy
2766 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2767 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
2768
2769 #, fuzzy
2770 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2771 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
2772
2773 #, fuzzy
2774 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2775 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
2776
2777 #, fuzzy
2778 msgid "You must select exactly one key.\n"
2779 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
2780
2781 msgid "Command expects a filename argument\n"
2782 msgstr ""
2783
2784 #, fuzzy, c-format
2785 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2786 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
2787
2788 #, fuzzy, c-format
2789 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2790 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2791
2792 msgid "You must select at least one key.\n"
2793 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
2794
2795 #, fuzzy
2796 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2797 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
2798
2799 #, fuzzy
2800 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2801 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
2802
2803 #, fuzzy
2804 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2805 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
2806
2807 #, fuzzy
2808 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2809 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
2810
2811 #, fuzzy
2812 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
2813 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
2814
2815 #, fuzzy
2816 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
2817 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
2818
2819 #, fuzzy
2820 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
2821 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
2822
2823 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
2824 msgstr ""
2825
2826 #, fuzzy
2827 msgid "Set preference list to:\n"
2828 msgstr "näytä valinnat"
2829
2830 #, fuzzy
2831 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
2832 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
2833
2834 #, fuzzy
2835 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
2836 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
2837
2838 #, fuzzy
2839 msgid "Save changes? (y/N) "
2840 msgstr "Tallenna muutokset? "
2841
2842 #, fuzzy
2843 msgid "Quit without saving? (y/N) "
2844 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
2845
2846 #, c-format
2847 msgid "update failed: %s\n"
2848 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
2849
2850 #, c-format
2851 msgid "update secret failed: %s\n"
2852 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
2853
2854 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2855 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
2856
2857 msgid "Digest: "
2858 msgstr "Tiiviste: "
2859
2860 msgid "Features: "
2861 msgstr "Ominaisuudet: "
2862
2863 msgid "Keyserver no-modify"
2864 msgstr ""
2865
2866 msgid "Preferred keyserver: "
2867 msgstr ""
2868
2869 #, fuzzy
2870 msgid "Notations: "
2871 msgstr "Notaatio: "
2872
2873 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
2874 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
2875
2876 #, fuzzy, c-format
2877 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
2878 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
2879
2880 #, fuzzy, c-format
2881 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
2882 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
2883
2884 #, fuzzy
2885 msgid "(sensitive)"
2886 msgstr " (luottamuksellinen)"
2887
2888 #, fuzzy, c-format
2889 msgid "created: %s"
2890 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
2891
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "revoked: %s"
2894 msgstr "[mitätöity] "
2895
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "expired: %s"
2898 msgstr " [vanhenee: %s]"
2899
2900 #, fuzzy, c-format
2901 msgid "expires: %s"
2902 msgstr " [vanhenee: %s]"
2903
2904 #, fuzzy, c-format
2905 msgid "usage: %s"
2906 msgstr " luottamus: %c/%c"
2907
2908 #, fuzzy, c-format
2909 msgid "trust: %s"
2910 msgstr " luottamus: %c/%c"
2911
2912 #, c-format
2913 msgid "validity: %s"
2914 msgstr ""
2915
2916 msgid "This key has been disabled"
2917 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
2918
2919 msgid "card-no: "
2920 msgstr ""
2921
2922 msgid ""
2923 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2924 "unless you restart the program.\n"
2925 msgstr ""
2926 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
2927 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
2928
2929 #, fuzzy
2930 msgid "revoked"
2931 msgstr "[mitätöity] "
2932
2933 #, fuzzy
2934 msgid "expired"
2935 msgstr "expire"
2936
2937 msgid ""
2938 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
2939 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
2940 msgstr ""
2941 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
2942 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
2943
2944 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
2945 msgstr ""
2946
2947 #, fuzzy
2948 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2949 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
2950 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
2951
2952 msgid ""
2953 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2954 "versions\n"
2955 "         of PGP to reject this key.\n"
2956 msgstr ""
2957 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
2958 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
2959
2960 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2961 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
2962
2963 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2964 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
2965
2966 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2967 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
2968
2969 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2970 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
2971
2972 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2973 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
2974
2975 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2976 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
2977
2978 #, c-format
2979 msgid "Deleted %d signature.\n"
2980 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
2981
2982 #, c-format
2983 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2984 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
2985
2986 msgid "Nothing deleted.\n"
2987 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
2988
2989 #, fuzzy
2990 msgid "invalid"
2991 msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
2992
2993 #, fuzzy, c-format
2994 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
2995 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2996
2997 #, fuzzy, c-format
2998 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2999 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
3000
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3003 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
3004
3005 #, fuzzy, c-format
3006 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3007 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3008
3009 #, fuzzy, c-format
3010 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3011 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3012
3013 msgid ""
3014 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3015 "cause\n"
3016 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3017 msgstr ""
3018 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
3019 "voi\n"
3020 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3021
3022 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3023 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
3024
3025 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3026 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
3027
3028 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3029 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
3030
3031 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3032 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
3033
3034 #, fuzzy
3035 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3036 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
3037
3038 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3039 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
3040
3041 #, fuzzy
3042 msgid ""
3043 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3044 msgstr ""
3045 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
3046
3047 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3048 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
3049
3050 #, fuzzy
3051 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3052 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
3053
3054 #, fuzzy
3055 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3056 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3057
3058 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3059 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3060
3061 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3062 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3063
3064 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3065 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
3066
3067 #, fuzzy, c-format
3068 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3069 msgstr "VAROITUS: allekirjoitusaliavain %08lX ei ole ristiinvarmennettu\n"
3070
3071 #, c-format
3072 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3073 msgstr ""
3074
3075 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3076 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
3077
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3080 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
3081
3082 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3083 msgstr ""
3084
3085 #, fuzzy
3086 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3087 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3088
3089 #, fuzzy
3090 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3091 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3092
3093 #, fuzzy
3094 msgid "Enter the notation: "
3095 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
3096
3097 #, fuzzy
3098 msgid "Proceed? (y/N) "
3099 msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
3100
3101 #, c-format
3102 msgid "No user ID with index %d\n"
3103 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3104
3105 #, fuzzy, c-format
3106 msgid "No user ID with hash %s\n"
3107 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3108
3109 #, fuzzy, c-format
3110 msgid "No subkey with index %d\n"
3111 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3112
3113 #, fuzzy, c-format
3114 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3115 msgstr "käyttäjätunnus: \""
3116
3117 #, fuzzy, c-format
3118 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3119 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
3120
3121 msgid " (non-exportable)"
3122 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3123
3124 #, c-format
3125 msgid "This signature expired on %s.\n"
3126 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
3127
3128 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3129 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
3130
3131 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3132 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
3133
3134 #, fuzzy
3135 msgid "Not signed by you.\n"
3136 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s\n"
3137
3138 #, fuzzy, c-format
3139 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3140 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
3141
3142 #, fuzzy
3143 msgid " (non-revocable)"
3144 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3145
3146 #, fuzzy, c-format
3147 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3148 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
3149
3150 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3151 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
3152
3153 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3154 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
3155
3156 msgid "no secret key\n"
3157 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
3158
3159 #, c-format
3160 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3161 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3162
3163 #, c-format
3164 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3165 msgstr ""
3166 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
3167 "tulevaisuuteen\n"
3168
3169 #, fuzzy, c-format
3170 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3171 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3172
3173 #, fuzzy, c-format
3174 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3175 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3176
3177 #, fuzzy, c-format
3178 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3179 msgstr ""
3180 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
3181 "(käyttäjätunnus %d)\n"
3182
3183 #, fuzzy, c-format
3184 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3185 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
3186
3187 #, fuzzy
3188 msgid "too many cipher preferences\n"
3189 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3190
3191 #, fuzzy
3192 msgid "too many digest preferences\n"
3193 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3194
3195 #, fuzzy
3196 msgid "too many compression preferences\n"
3197 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3198
3199 #, fuzzy, c-format
3200 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3201 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
3202
3203 msgid "writing direct signature\n"
3204 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
3205
3206 msgid "writing self signature\n"
3207 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
3208
3209 msgid "writing key binding signature\n"
3210 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
3211
3212 #, c-format
3213 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3214 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
3215
3216 #, c-format
3217 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3218 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
3219
3220 #, fuzzy
3221 msgid "Sign"
3222 msgstr "sign"
3223
3224 msgid "Certify"
3225 msgstr ""
3226
3227 #, fuzzy
3228 msgid "Encrypt"
3229 msgstr "salaa tiedot"
3230
3231 msgid "Authenticate"
3232 msgstr ""
3233
3234 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3235 #. translation.  If this is not possible use single digits.  Here is
3236 #. a description of the fucntions:
3237 #.
3238 #. s = Toggle signing capability
3239 #. e = Toggle encryption capability
3240 #. a = Toggle authentication capability
3241 #. q = Finish
3242 #.
3243 msgid "SsEeAaQq"
3244 msgstr ""
3245
3246 #, c-format
3247 msgid "Possible actions for a %s key: "
3248 msgstr ""
3249
3250 msgid "Current allowed actions: "
3251 msgstr ""
3252
3253 #, c-format
3254 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3255 msgstr ""
3256
3257 #, fuzzy, c-format
3258 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3259 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3260
3261 #, c-format
3262 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3263 msgstr ""
3264
3265 #, c-format
3266 msgid "   (%c) Finished\n"
3267 msgstr ""
3268
3269 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3270 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
3271
3272 #, fuzzy, c-format
3273 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3274 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3275
3276 #, fuzzy, c-format
3277 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3278 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3279
3280 #, c-format
3281 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3282 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
3283
3284 #, c-format
3285 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3286 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
3287
3288 #, fuzzy, c-format
3289 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3290 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3291
3292 #, c-format
3293 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3294 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3295
3296 #, fuzzy, c-format
3297 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3298 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3299
3300 #, fuzzy, c-format
3301 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3302 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3303
3304 #, c-format
3305 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3306 msgstr ""
3307
3308 #, fuzzy, c-format
3309 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3310 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3311
3312 #, fuzzy, c-format
3313 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3314 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3315
3316 #, c-format
3317 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3318 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
3319
3320 msgid ""
3321 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3322 "         0 = key does not expire\n"
3323 "      <n>  = key expires in n days\n"
3324 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3325 "      <n>m = key expires in n months\n"
3326 "      <n>y = key expires in n years\n"
3327 msgstr ""
3328 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
3329 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
3330 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
3331 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
3332 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3333 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3334
3335 msgid ""
3336 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3337 "         0 = signature does not expire\n"
3338 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3339 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3340 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3341 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3342 msgstr ""
3343 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
3344 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
3345 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
3346 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
3347 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3348 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3349
3350 msgid "Key is valid for? (0) "
3351 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
3352
3353 #, fuzzy, c-format
3354 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3355 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
3356
3357 msgid "invalid value\n"
3358 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
3359
3360 #, fuzzy
3361 msgid "Key does not expire at all\n"
3362 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3363
3364 #, fuzzy
3365 msgid "Signature does not expire at all\n"
3366 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3367
3368 #, fuzzy, c-format
3369 msgid "Key expires at %s\n"
3370 msgstr "%s vanhenee %s\n"
3371
3372 #, fuzzy, c-format
3373 msgid "Signature expires at %s\n"
3374 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
3375
3376 msgid ""
3377 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3378 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3379 msgstr ""
3380 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
3381 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
3382
3383 #, fuzzy
3384 msgid "Is this correct? (y/N) "
3385 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
3386
3387 #, fuzzy
3388 msgid ""
3389 "\n"
3390 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3391 "ID\n"
3392 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3393 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3394 "\n"
3395 msgstr ""
3396 "\n"
3397 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
3398 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
3399 "sähköpostiosoitteesta \n"
3400 "muodossa:\n"
3401 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
3402 "\n"
3403
3404 msgid "Real name: "
3405 msgstr "Oikea nimi: "
3406
3407 msgid "Invalid character in name\n"
3408 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
3409
3410 msgid "Name may not start with a digit\n"
3411 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
3412
3413 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3414 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
3415
3416 msgid "Email address: "
3417 msgstr "Sähköpostiosoite: "
3418
3419 msgid "Not a valid email address\n"
3420 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
3421
3422 msgid "Comment: "
3423 msgstr "Huomautus: "
3424
3425 msgid "Invalid character in comment\n"
3426 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
3427
3428 #, c-format
3429 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3430 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
3431
3432 #, c-format
3433 msgid ""
3434 "You selected this USER-ID:\n"
3435 "    \"%s\"\n"
3436 "\n"
3437 msgstr ""
3438 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
3439 "    \"%s\"\n"
3440 "\n"
3441
3442 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3443 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
3444
3445 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3446 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3447 #. string which should be translated accordingly and the
3448 #. letter changed to match the one in the answer string.
3449 #.
3450 #. n = Change name
3451 #. c = Change comment
3452 #. e = Change email
3453 #. o = Okay (ready, continue)
3454 #. q = Quit
3455 #.
3456 msgid "NnCcEeOoQq"
3457 msgstr "NnHhSsOoLl"
3458
3459 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3460 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
3461
3462 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3463 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
3464
3465 msgid "Please correct the error first\n"
3466 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
3467
3468 msgid ""
3469 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3470 "\n"
3471 msgstr ""
3472 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
3473 "\n"
3474
3475 #, c-format
3476 msgid "%s.\n"
3477 msgstr "%s.\n"
3478
3479 msgid ""
3480 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3481 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3482 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3483 "\n"
3484 msgstr ""
3485 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
3486 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
3487 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
3488 "\n"
3489
3490 msgid ""
3491 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3492 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3493 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3494 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3495 msgstr ""
3496 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
3497 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
3498 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
3499 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
3500
3501 msgid "Key generation canceled.\n"
3502 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
3503
3504 #, c-format
3505 msgid "writing public key to `%s'\n"
3506 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3507
3508 #, fuzzy, c-format
3509 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3510 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3511
3512 #, c-format
3513 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3514 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3515
3516 #, c-format
3517 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3518 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
3519
3520 #, c-format
3521 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3522 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
3523
3524 #, c-format
3525 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3526 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
3527
3528 #, c-format
3529 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3530 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
3531
3532 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3533 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
3534
3535 #, fuzzy
3536 msgid ""
3537 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3538 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3539 msgstr ""
3540 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
3541 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
3542
3543 #, c-format
3544 msgid "Key generation failed: %s\n"
3545 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
3546
3547 #, c-format
3548 msgid ""
3549 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3550 msgstr ""
3551 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
3552 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
3553
3554 #, c-format
3555 msgid ""
3556 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3557 msgstr ""
3558 "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
3559 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
3560
3561 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3562 msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
3563
3564 #, fuzzy
3565 msgid "Really create? (y/N) "
3566 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
3567
3568 #, fuzzy, c-format
3569 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3570 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
3571
3572 #, fuzzy, c-format
3573 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3574 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
3575
3576 #, fuzzy, c-format
3577 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3578 msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
3579
3580 msgid "never     "
3581 msgstr "ei koskaan"
3582
3583 msgid "Critical signature policy: "
3584 msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
3585
3586 msgid "Signature policy: "
3587 msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
3588
3589 msgid "Critical preferred keyserver: "
3590 msgstr ""
3591
3592 msgid "Critical signature notation: "
3593 msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
3594
3595 msgid "Signature notation: "
3596 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
3597
3598 msgid "Keyring"
3599 msgstr "Avainrengas"
3600
3601 msgid "Primary key fingerprint:"
3602 msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
3603
3604 msgid "     Subkey fingerprint:"
3605 msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
3606
3607 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3608 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3609 msgid " Primary key fingerprint:"
3610 msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
3611
3612 msgid "      Subkey fingerprint:"
3613 msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
3614
3615 #, fuzzy
3616 msgid "      Key fingerprint ="
3617 msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
3618
3619 msgid "      Card serial no. ="
3620 msgstr ""
3621
3622 #, fuzzy, c-format
3623 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3624 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
3625
3626 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3627 msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
3628
3629 #, c-format
3630 msgid "%s is the unchanged one\n"
3631 msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
3632
3633 #, c-format
3634 msgid "%s is the new one\n"
3635 msgstr "%s on uusi\n"
3636
3637 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3638 msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
3639
3640 #, fuzzy, c-format
3641 msgid "caching keyring `%s'\n"
3642 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
3643
3644 #, fuzzy, c-format
3645 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3646 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
3647
3648 #, fuzzy, c-format
3649 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3650 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
3651
3652 #, c-format
3653 msgid "%s: keyring created\n"
3654 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
3655
3656 msgid "include revoked keys in search results"
3657 msgstr ""
3658
3659 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3660 msgstr ""
3661
3662 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3663 msgstr ""
3664
3665 msgid "do not delete temporary files after using them"
3666 msgstr ""
3667
3668 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3669 msgstr ""
3670
3671 #, fuzzy
3672 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3673 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
3674
3675 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3676 msgstr ""
3677
3678 #, fuzzy, c-format
3679 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3680 msgstr ""
3681 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
3682 "ajossa\n"
3683
3684 #, fuzzy
3685 msgid "disabled"
3686 msgstr "disable"
3687
3688 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3689 msgstr ""
3690
3691 #, fuzzy, c-format
3692 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3693 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
3694
3695 #, fuzzy, c-format
3696 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3697 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
3698
3699 #, fuzzy
3700 msgid "key not found on keyserver\n"
3701 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
3702
3703 #, fuzzy, c-format
3704 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3705 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
3706
3707 #, fuzzy, c-format
3708 msgid "requesting key %s from %s\n"
3709 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
3710
3711 #, fuzzy, c-format
3712 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3713 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
3714
3715 #, fuzzy, c-format
3716 msgid "searching for names from %s\n"
3717 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
3718
3719 #, fuzzy, c-format
3720 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3721 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
3722
3723 #, fuzzy, c-format
3724 msgid "sending key %s to %s\n"
3725 msgstr ""
3726 "\"\n"
3727 "allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
3728
3729 #, fuzzy, c-format
3730 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3731 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
3732
3733 #, fuzzy, c-format
3734 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3735 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
3736
3737 #, fuzzy
3738 msgid "no keyserver action!\n"
3739 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
3740
3741 #, c-format
3742 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3743 msgstr ""
3744
3745 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3746 msgstr ""
3747
3748 #, fuzzy, c-format
3749 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3750 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
3751
3752 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3753 msgstr ""
3754
3755 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3756 msgstr ""
3757
3758 #, c-format
3759 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3760 msgstr ""
3761
3762 #, c-format
3763 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3764 msgstr ""
3765
3766 #, c-format
3767 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3768 msgstr ""
3769
3770 #, fuzzy
3771 msgid "keyserver timed out\n"
3772 msgstr "avainpalvelinvirhe"
3773
3774 #, fuzzy
3775 msgid "keyserver internal error\n"
3776 msgstr "avainpalvelinvirhe"
3777
3778 #, c-format
3779 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3780 msgstr ""
3781
3782 #, fuzzy, c-format
3783 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3784 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
3785
3786 #, fuzzy, c-format
3787 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3788 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
3789
3790 #, fuzzy, c-format
3791 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3792 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
3793
3794 #, fuzzy, c-format
3795 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3796 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
3797
3798 #, fuzzy, c-format
3799 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3800 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
3801
3802 #, c-format
3803 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3804 msgstr "outo koko salatulle istuntoavaimelle (%d)\n"
3805
3806 #, c-format
3807 msgid "%s encrypted session key\n"
3808 msgstr "%s-salattu istuntoavain\n"
3809
3810 #, fuzzy, c-format
3811 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3812 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
3813
3814 #, fuzzy, c-format
3815 msgid "public key is %s\n"
3816 msgstr "julkinen avain on %08lX\n"
3817
3818 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3819 msgstr "julkisella avaimella salattu data: DEK kelpaa\n"
3820
3821 #, fuzzy, c-format
3822 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3823 msgstr "salattu %u-bittisella %s-avaimella, tunnus %08lX, luotu %s\n"
3824
3825 #, fuzzy, c-format
3826 msgid "      \"%s\"\n"
3827 msgstr "                aka \""
3828
3829 #, fuzzy, c-format
3830 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3831 msgstr "salattu %s-avaimella, tunnus %08lX\n"
3832
3833 #, c-format
3834 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3835 msgstr "julkisen avaimen avaus epäonnistui: %s\n"
3836
3837 #, c-format
3838 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3839 msgstr "salattu %lu salasanalla\n"
3840
3841 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3842 msgstr "salattu yhdellä salasanalla\n"
3843
3844 #, c-format
3845 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3846 msgstr "oletettavasti %s-salattua dataa\n"
3847
3848 #, c-format
3849 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3850 msgstr ""
3851 "IDEA-salain ei käytettävissä, yritetään optimistisesti \n"
3852 "käyttää sen sijaan salainta %s\n"
3853
3854 msgid "decryption okay\n"
3855 msgstr "avaus onnistui\n"
3856
3857 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3858 msgstr "VAROITUS: viestin eheyttä ei oltu suojattu\n"
3859
3860 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3861 msgstr "VAROITUS: salattua viestiä on muokattu!\n"
3862
3863 #, c-format
3864 msgid "decryption failed: %s\n"
3865 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
3866
3867 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3868 msgstr "HUOM: lähettäjä määrittää \"vain-sinun-silmillesi\"\n"
3869
3870 #, c-format
3871 msgid "original file name='%.*s'\n"
3872 msgstr "alkuperäisen tiedoston nimi=\"%.*s\"\n"
3873
3874 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
3875 msgstr ""
3876
3877 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3878 msgstr "itsenäinen mitätöinti - käytä \"gpg --import\" ottaaksesi käyttöön\n"
3879
3880 #, fuzzy
3881 msgid "no signature found\n"
3882 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
3883
3884 msgid "signature verification suppressed\n"
3885 msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
3886
3887 #, fuzzy
3888 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
3889 msgstr "näitä allekirjoituksia ei voi käsitellä\n"
3890
3891 #, fuzzy, c-format
3892 msgid "Signature made %s\n"
3893 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
3894
3895 #, fuzzy, c-format
3896 msgid "               using %s key %s\n"
3897 msgstr "                aka \""
3898
3899 #, fuzzy, c-format
3900 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3901 msgstr ""
3902 "Allekirjoitus tehty %.*s käyttämällä %s-algoritmia avaintunnuksella %08lX\n"
3903
3904 msgid "Key available at: "
3905 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
3906
3907 #, fuzzy, c-format
3908 msgid "BAD signature from \"%s\""
3909 msgstr "VÄÄRÄ allekirjoitus lähettäjältä \""
3910
3911 #, fuzzy, c-format
3912 msgid "Expired signature from \"%s\""
3913 msgstr "Vanhentunut allekirjoitus lähettäjältä \""
3914
3915 #, fuzzy, c-format
3916 msgid "Good signature from \"%s\""
3917 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
3918
3919 msgid "[uncertain]"
3920 msgstr "[ei tiedossa]"
3921
3922 #, fuzzy, c-format
3923 msgid "                aka \"%s\""
3924 msgstr "                aka \""
3925
3926 #, c-format
3927 msgid "Signature expired %s\n"
3928 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
3929
3930 #, c-format
3931 msgid "Signature expires %s\n"
3932 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
3933
3934 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
3935 #, c-format
3936 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
3937 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
3938
3939 msgid "binary"
3940 msgstr "binääri"
3941
3942 msgid "textmode"
3943 msgstr "teksti"
3944
3945 msgid "unknown"
3946 msgstr "tuntematon "
3947
3948 #, c-format
3949 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
3950 msgstr ""
3951
3952 #, c-format
3953 msgid "Can't check signature: %s\n"
3954 msgstr "Allekirjoitusta ei voi tarkistaa: %s\n"
3955
3956 msgid "not a detached signature\n"
3957 msgstr "allekirjoitus ei ole erillinen\n"
3958
3959 msgid ""
3960 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
3961 msgstr ""
3962 "VAROITUS: useita allekirjoituksia havaittu.  Vain ensimmäisen voi "
3963 "tarkistaa.\n"
3964
3965 #, c-format
3966 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3967 msgstr "itsenäinen allekirjoitus luokkaa 0x%02x\n"
3968
3969 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3970 msgstr "vanhan tyylin (PGP 2.x) allekirjoitus\n"
3971
3972 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3973 msgstr "epäkelpo juuripaketti havaittu proc_tree():ssä\n"
3974
3975 #, c-format
3976 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3977 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
3978
3979 #, fuzzy, c-format
3980 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
3981 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
3982
3983 #, fuzzy, c-format
3984 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
3985 msgstr "trustdb:&