6e8c3fa96871b8e383f7d5f855fcffd70ef9622c
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2007-08-29 18:43+0200\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: agent/call-pinentry.c:196
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
36 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:438
39 msgid ""
40 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
41 "session"
42 msgstr ""
43
44 #: agent/call-pinentry.c:441
45 #, fuzzy
46 msgid ""
47 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
48 "this session"
49 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
50
51 #: agent/call-pinentry.c:489
52 #, c-format
53 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
54 msgstr ""
55
56 #: agent/call-pinentry.c:509 agent/call-pinentry.c:521
57 #, fuzzy
58 msgid "PIN too long"
59 msgstr "rivi on liian pitkä\n"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:510
62 #, fuzzy
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "salasana on liian pitkä\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:518
67 #, fuzzy
68 msgid "Invalid characters in PIN"
69 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:523
72 msgid "PIN too short"
73 msgstr ""
74
75 #: agent/call-pinentry.c:535
76 #, fuzzy
77 msgid "Bad PIN"
78 msgstr "MPI ei kelpaa"
79
80 #: agent/call-pinentry.c:536
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad Passphrase"
83 msgstr "väärä salasana"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:572
86 #, fuzzy
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "väärä salasana"
89
90 #: agent/command-ssh.c:529
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
93 msgstr "suojausalgoritmi %d%s ei ole käytettävissä\n"
94
95 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
96 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
97 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
98 #, c-format
99 msgid "can't create `%s': %s\n"
100 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
101
102 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
103 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
104 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
105 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
106 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
107 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
108 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1865
109 #: sm/gpgsm.c:1902 sm/gpgsm.c:1940 sm/qualified.c:72
110 #, c-format
111 msgid "can't open `%s': %s\n"
112 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
113
114 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
115 #, fuzzy, c-format
116 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
117 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:1619
120 #, c-format
121 msgid "detected card with S/N: %s\n"
122 msgstr ""
123
124 #: agent/command-ssh.c:1624
125 #, fuzzy, c-format
126 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
127 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
128
129 #: agent/command-ssh.c:1644
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "no suitable card key found: %s\n"
132 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:1694
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
137 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
138
139 #: agent/command-ssh.c:1709
140 #, fuzzy, c-format
141 msgid "error writing key: %s\n"
142 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
143
144 #: agent/command-ssh.c:2014
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
147 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
148
149 #: agent/command-ssh.c:2349
150 #, c-format
151 msgid ""
152 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
153 "0Awithin gpg-agent's key storage"
154 msgstr ""
155
156 #: agent/command-ssh.c:2850
157 #, fuzzy, c-format
158 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
159 msgstr "%s: hajautustaulukon luonti ei onnistu: %s\n"
160
161 #: agent/divert-scd.c:217
162 msgid "Admin PIN"
163 msgstr ""
164
165 #: agent/divert-scd.c:275
166 #, fuzzy
167 msgid "Repeat this PIN"
168 msgstr "Toista salasana: "
169
170 #: agent/divert-scd.c:278
171 #, fuzzy
172 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
173 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
174
175 #: agent/divert-scd.c:290
176 #, c-format
177 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
178 msgstr ""
179
180 #: agent/genkey.c:106 sm/export.c:628 sm/export.c:644 sm/import.c:525
181 #: sm/import.c:550
182 #, fuzzy, c-format
183 msgid "error creating temporary file: %s\n"
184 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
185
186 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
187 #, fuzzy, c-format
188 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
189 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
190
191 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
192 #, fuzzy
193 msgid "Enter new passphrase"
194 msgstr "Syötä salasana\n"
195
196 #: agent/genkey.c:165
197 #, fuzzy
198 msgid "Take this one anyway"
199 msgstr "Haluatko käyttää tätä avainta kaikesta huolimatta? "
200
201 #: agent/genkey.c:185
202 #, c-format
203 msgid ""
204 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
205 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
206 msgid_plural ""
207 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
208 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
209 msgstr[0] ""
210 msgstr[1] ""
211
212 #: agent/genkey.c:202
213 #, c-format
214 msgid ""
215 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
216 "passphrase should%%0Acontain at least %u digit or special character."
217 msgid_plural ""
218 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
219 "passphrase should%%0Acontain at least %u digits or special characters."
220 msgstr[0] ""
221 msgstr[1] ""
222
223 #: agent/genkey.c:225
224 #, c-format
225 msgid ""
226 "Warning:  You have entered a passphrase that%0Ais obviously not secure.  A "
227 "passphrase may not%0Abe a known term or match certain pattern."
228 msgstr ""
229
230 #: agent/genkey.c:238
231 #, c-format
232 msgid ""
233 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
234 msgstr ""
235
236 #: agent/genkey.c:240
237 #, c-format
238 msgid ""
239 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
240 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
241 msgstr ""
242
243 #: agent/genkey.c:246
244 msgid "Yes, protection is not needed"
245 msgstr ""
246
247 #: agent/genkey.c:290
248 #, fuzzy, c-format
249 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
250 msgstr ""
251 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
252 "\n"
253
254 #: agent/genkey.c:292 agent/genkey.c:413 agent/protect-tool.c:1219
255 #, fuzzy
256 msgid "Please re-enter this passphrase"
257 msgstr "muuta salasanaa"
258
259 #: agent/genkey.c:321 agent/genkey.c:443 agent/protect-tool.c:1225
260 #: tools/symcryptrun.c:456
261 msgid "does not match - try again"
262 msgstr ""
263
264 #: agent/genkey.c:412
265 #, fuzzy
266 msgid "Please enter the new passphrase"
267 msgstr "muuta salasanaa"
268
269 #: agent/gpg-agent.c:118 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
270 #: scd/scdaemon.c:104
271 #, fuzzy
272 msgid ""
273 "@Options:\n"
274 " "
275 msgstr ""
276 "@\n"
277 "Valitsimet:\n"
278 " "
279
280 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
281 msgid "run in server mode (foreground)"
282 msgstr ""
283
284 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:109
285 msgid "run in daemon mode (background)"
286 msgstr ""
287
288 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
289 #: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
290 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:164
291 msgid "verbose"
292 msgstr "monisanainen"
293
294 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
295 #: sm/gpgsm.c:341
296 msgid "be somewhat more quiet"
297 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
298
299 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:112
300 msgid "sh-style command output"
301 msgstr ""
302
303 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:113
304 msgid "csh-style command output"
305 msgstr ""
306
307 #: agent/gpg-agent.c:126 tools/symcryptrun.c:167
308 #, fuzzy
309 msgid "|FILE|read options from FILE"
310 msgstr "|TIEDOSTO|lataa laajennusmoduuli TIEDOSTO"
311
312 #: agent/gpg-agent.c:131 scd/scdaemon.c:122
313 msgid "do not detach from the console"
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:132
317 msgid "do not grab keyboard and mouse"
318 msgstr ""
319
320 #: agent/gpg-agent.c:133 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
321 #: tools/symcryptrun.c:166
322 #, fuzzy
323 msgid "use a log file for the server"
324 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
325
326 #: agent/gpg-agent.c:135
327 #, fuzzy
328 msgid "use a standard location for the socket"
329 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
330
331 #: agent/gpg-agent.c:138
332 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
333 msgstr ""
334
335 #: agent/gpg-agent.c:141
336 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
337 msgstr ""
338
339 #: agent/gpg-agent.c:142
340 #, fuzzy
341 msgid "do not use the SCdaemon"
342 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
343
344 #: agent/gpg-agent.c:150
345 msgid "ignore requests to change the TTY"
346 msgstr ""
347
348 #: agent/gpg-agent.c:152
349 msgid "ignore requests to change the X display"
350 msgstr ""
351
352 #: agent/gpg-agent.c:155
353 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
354 msgstr ""
355
356 #: agent/gpg-agent.c:168
357 msgid "do not use the PIN cache when signing"
358 msgstr ""
359
360 #: agent/gpg-agent.c:170
361 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
362 msgstr ""
363
364 #: agent/gpg-agent.c:172
365 #, fuzzy
366 msgid "allow presetting passphrase"
367 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
368
369 #: agent/gpg-agent.c:173
370 msgid "enable ssh-agent emulation"
371 msgstr ""
372
373 #: agent/gpg-agent.c:175
374 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
375 msgstr ""
376
377 #: agent/gpg-agent.c:273 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
378 #: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:565 tools/gpg-connect-agent.c:124
379 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:204
380 #, fuzzy
381 msgid "Please report bugs to <"
382 msgstr ""
383 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:276
386 #, fuzzy
387 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
388 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
389
390 #: agent/gpg-agent.c:278
391 msgid ""
392 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
393 "Secret key management for GnuPG\n"
394 msgstr ""
395
396 #: agent/gpg-agent.c:313 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:679
397 #, c-format
398 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
399 msgstr ""
400
401 #: agent/gpg-agent.c:512 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
402 #: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:819 sm/gpgsm.c:822 tools/symcryptrun.c:1026
403 #, c-format
404 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
405 msgstr ""
406
407 #: agent/gpg-agent.c:605 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:910
408 #, c-format
409 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
410 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
411
412 #: agent/gpg-agent.c:610 agent/gpg-agent.c:1177 g10/gpg.c:2027
413 #: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:959
414 #, c-format
415 msgid "option file `%s': %s\n"
416 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
417
418 #: agent/gpg-agent.c:618 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:921
419 #, c-format
420 msgid "reading options from `%s'\n"
421 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
422
423 #: agent/gpg-agent.c:947 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
424 #: g10/plaintext.c:162
425 #, c-format
426 msgid "error creating `%s': %s\n"
427 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
428
429 #: agent/gpg-agent.c:1247 agent/gpg-agent.c:1373 agent/gpg-agent.c:1377
430 #: agent/gpg-agent.c:1418 agent/gpg-agent.c:1422 g10/exec.c:172
431 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
432 #, c-format
433 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
434 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
435
436 #: agent/gpg-agent.c:1261 scd/scdaemon.c:922
437 msgid "name of socket too long\n"
438 msgstr ""
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1287 scd/scdaemon.c:948
441 #, fuzzy, c-format
442 msgid "can't create socket: %s\n"
443 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1305 agent/gpg-agent.c:1321
446 #, fuzzy
447 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
448 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
449
450 #: agent/gpg-agent.c:1335 scd/scdaemon.c:977
451 #, fuzzy, c-format
452 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
453 msgstr "virhe lähettäessä kohteeseen \"%s\": %s\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:1347 scd/scdaemon.c:985
456 #, fuzzy, c-format
457 msgid "listen() failed: %s\n"
458 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
459
460 #: agent/gpg-agent.c:1353 scd/scdaemon.c:991
461 #, fuzzy, c-format
462 msgid "listening on socket `%s'\n"
463 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
464
465 #: agent/gpg-agent.c:1381 agent/gpg-agent.c:1428 g10/openfile.c:432
466 #, fuzzy, c-format
467 msgid "directory `%s' created\n"
468 msgstr "%s: hakemisto luotu\n"
469
470 #: agent/gpg-agent.c:1434
471 #, fuzzy, c-format
472 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
473 msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
474
475 #: agent/gpg-agent.c:1438
476 #, fuzzy, c-format
477 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
478 msgstr "%s: hakemistoa ei voi luoda: %s\n"
479
480 #: agent/gpg-agent.c:1549
481 #, c-format
482 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
483 msgstr ""
484
485 #: agent/gpg-agent.c:1554
486 #, c-format
487 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
488 msgstr ""
489
490 #: agent/gpg-agent.c:1571
491 #, c-format
492 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
493 msgstr ""
494
495 #: agent/gpg-agent.c:1576
496 #, c-format
497 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
498 msgstr ""
499
500 #: agent/gpg-agent.c:1680 scd/scdaemon.c:1117
501 #, fuzzy, c-format
502 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
503 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
504
505 #: agent/gpg-agent.c:1786 scd/scdaemon.c:1184
506 #, fuzzy, c-format
507 msgid "%s %s stopped\n"
508 msgstr "%s: ohitettu: %s\n"
509
510 #: agent/gpg-agent.c:1809
511 #, fuzzy
512 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
513 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
514
515 #: agent/gpg-agent.c:1820 common/simple-pwquery.c:329
516 #: tools/gpg-connect-agent.c:756
517 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
518 msgstr "GPG_AGENT_INFO-ympäristömuuttuja on väärin muotoiltu\n"
519
520 #: agent/gpg-agent.c:1833 common/simple-pwquery.c:341
521 #: tools/gpg-connect-agent.c:767
522 #, c-format
523 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
524 msgstr "gpg-agent-protokollaversio %d ei ole tuettu\n"
525
526 #: agent/preset-passphrase.c:98
527 #, fuzzy
528 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
529 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
530
531 #: agent/preset-passphrase.c:101
532 msgid ""
533 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
534 "Password cache maintenance\n"
535 msgstr ""
536
537 #: agent/protect-tool.c:149
538 #, fuzzy
539 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
540 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
541
542 #: agent/protect-tool.c:151
543 msgid ""
544 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
545 "Secret key maintenance tool\n"
546 msgstr ""
547
548 #: agent/protect-tool.c:1210
549 #, fuzzy
550 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
551 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
552
553 #: agent/protect-tool.c:1213
554 #, fuzzy
555 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
556 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
557
558 #: agent/protect-tool.c:1216
559 msgid ""
560 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
561 "system."
562 msgstr ""
563
564 #: agent/protect-tool.c:1221
565 #, fuzzy
566 msgid ""
567 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
568 "needed to complete this operation."
569 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
570
571 #: agent/protect-tool.c:1226 tools/symcryptrun.c:457
572 #, fuzzy
573 msgid "Passphrase:"
574 msgstr "väärä salasana"
575
576 #: agent/protect-tool.c:1240 tools/symcryptrun.c:471
577 #, fuzzy, c-format
578 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
579 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
580
581 #: agent/protect-tool.c:1243 tools/symcryptrun.c:475
582 #, fuzzy
583 msgid "cancelled\n"
584 msgstr "Peru"
585
586 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
587 #, fuzzy, c-format
588 msgid "error opening `%s': %s\n"
589 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
590
591 #: agent/trustlist.c:147
592 #, fuzzy, c-format
593 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
594 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
595
596 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
597 #, c-format
598 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
599 msgstr ""
600
601 #: agent/trustlist.c:181
602 #, fuzzy, c-format
603 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
604 msgstr "salaisen avaimen osat eivät ole käytettävissä\n"
605
606 #: agent/trustlist.c:216
607 #, fuzzy, c-format
608 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
609 msgstr "lukuvirhe: %s\n"
610
611 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
612 #, c-format
613 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
614 msgstr ""
615
616 #: agent/trustlist.c:283
617 #, fuzzy, c-format
618 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
619 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
620
621 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
622 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
623 msgstr ""
624
625 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
626 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
627 #. Pinentry to insert a line break.  The double
628 #. percent sign is actually needed because it is also
629 #. a printf format string.  If you need to insert a
630 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
631 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
632 #. fingerprint string whereas the first one receives
633 #. the name as stored in the certificate.
634 #: agent/trustlist.c:539
635 #, c-format
636 msgid ""
637 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
638 "fingerprint:%%0A  %s"
639 msgstr ""
640
641 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
642 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
643 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
644 #: agent/trustlist.c:551
645 msgid "Correct"
646 msgstr ""
647
648 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
649 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
650 #. Pinentry to insert a line break.  The double
651 #. percent sign is actually needed because it is also
652 #. a printf format string.  If you need to insert a
653 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
654 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
655 #. certificate.
656 #: agent/trustlist.c:574
657 #, c-format
658 msgid ""
659 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
660 "certificates?"
661 msgstr ""
662
663 #: agent/trustlist.c:583
664 #, fuzzy
665 msgid "Yes"
666 msgstr "kyllä|kylla|joo"
667
668 #: agent/trustlist.c:583
669 msgid "No"
670 msgstr ""
671
672 #: agent/findkey.c:158
673 #, c-format
674 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
675 msgstr ""
676
677 #: agent/findkey.c:174
678 #, c-format
679 msgid ""
680 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
681 "it now."
682 msgstr ""
683
684 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
685 #, fuzzy
686 msgid "Change passphrase"
687 msgstr "muuta salasanaa"
688
689 #: agent/findkey.c:196
690 msgid "I'll change it later"
691 msgstr ""
692
693 #: common/exechelp.c:371 common/exechelp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:1313
694 #, fuzzy, c-format
695 msgid "error creating a pipe: %s\n"
696 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
697
698 #: common/exechelp.c:435 common/exechelp.c:492
699 #, fuzzy, c-format
700 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
701 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
702
703 #: common/exechelp.c:471 common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:834
704 #, fuzzy, c-format
705 msgid "error forking process: %s\n"
706 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
707
708 #: common/exechelp.c:645 common/exechelp.c:698
709 #, c-format
710 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
711 msgstr ""
712
713 #: common/exechelp.c:653
714 #, fuzzy, c-format
715 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
716 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
717
718 #: common/exechelp.c:659 common/exechelp.c:709
719 #, fuzzy, c-format
720 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
721 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
722
723 #: common/exechelp.c:704
724 #, c-format
725 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
726 msgstr ""
727
728 #: common/exechelp.c:717
729 #, fuzzy, c-format
730 msgid "error running `%s': terminated\n"
731 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
732
733 #: common/http.c:1625
734 #, fuzzy, c-format
735 msgid "error creating socket: %s\n"
736 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
737
738 #: common/http.c:1669
739 #, fuzzy
740 msgid "host not found"
741 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
742
743 #: common/simple-pwquery.c:315
744 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
745 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
746
747 #: common/simple-pwquery.c:373
748 #, c-format
749 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
750 msgstr "yhteys kohteeseen \"%s\" ei onnistu: %s\n"
751
752 #: common/simple-pwquery.c:384
753 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
754 msgstr "gpg-agentin kanssa yhteysongelma\n"
755
756 #: common/simple-pwquery.c:394
757 #, fuzzy
758 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
759 msgstr "agentin käytössä on ongelmia: agentti vastaa 0x%lx\n"
760
761 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
762 #, fuzzy
763 msgid "canceled by user\n"
764 msgstr "käyttäjän peruma\n"
765
766 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
767 #, fuzzy
768 msgid "problem with the agent\n"
769 msgstr "agentin käytössä on ongelmia: agentti vastaa 0x%lx\n"
770
771 #: common/sysutils.c:103
772 #, c-format
773 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
774 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
775
776 #: common/sysutils.c:198
777 #, fuzzy, c-format
778 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
779 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
780
781 #: common/sysutils.c:230
782 #, fuzzy, c-format
783 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
784 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
785
786 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
787 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
788 msgid "yes"
789 msgstr "kyllä|kylla|joo"
790
791 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
792 msgid "yY"
793 msgstr "kK"
794
795 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
796 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
797 msgid "no"
798 msgstr "ei"
799
800 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
801 msgid "nN"
802 msgstr "eE"
803
804 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
805 #: common/yesno.c:72
806 msgid "quit"
807 msgstr "lopeta|sulje"
808
809 #: common/yesno.c:75
810 msgid "qQ"
811 msgstr "lLsS"
812
813 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
814 #: common/yesno.c:109
815 msgid "okay|okay"
816 msgstr ""
817
818 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
819 #: common/yesno.c:111
820 msgid "cancel|cancel"
821 msgstr ""
822
823 #: common/yesno.c:112
824 msgid "oO"
825 msgstr ""
826
827 #: common/yesno.c:113
828 #, fuzzy
829 msgid "cC"
830 msgstr "c"
831
832 #: common/miscellaneous.c:71
833 #, c-format
834 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
835 msgstr ""
836
837 #: common/miscellaneous.c:74
838 #, c-format
839 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
840 msgstr ""
841
842 #: g10/armor.c:366
843 #, c-format
844 msgid "armor: %s\n"
845 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
846
847 #: g10/armor.c:405
848 msgid "invalid armor header: "
849 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
850
851 #: g10/armor.c:416
852 msgid "armor header: "
853 msgstr "ascii-koodausotsake: "
854
855 #: g10/armor.c:427
856 msgid "invalid clearsig header\n"
857 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
858
859 #: g10/armor.c:479
860 msgid "nested clear text signatures\n"
861 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
862
863 #: g10/armor.c:614
864 #, fuzzy
865 msgid "unexpected armor: "
866 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
867
868 #: g10/armor.c:626
869 msgid "invalid dash escaped line: "
870 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
871
872 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
873 #, fuzzy, c-format
874 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
875 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
876
877 #: g10/armor.c:823
878 msgid "premature eof (no CRC)\n"
879 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
880
881 #: g10/armor.c:857
882 msgid "premature eof (in CRC)\n"
883 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
884
885 #: g10/armor.c:865
886 msgid "malformed CRC\n"
887 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
888
889 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
890 #, fuzzy, c-format
891 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
892 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
893
894 #: g10/armor.c:889
895 #, fuzzy
896 msgid "premature eof (in trailer)\n"
897 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
898
899 #: g10/armor.c:893
900 msgid "error in trailer line\n"
901 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
902
903 #: g10/armor.c:1204
904 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
905 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
906
907 #: g10/armor.c:1209
908 #, c-format
909 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
910 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
911
912 #: g10/armor.c:1213
913 msgid ""
914 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
915 msgstr ""
916 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
917 "viallista\n"
918 "MTA:ta on käytetty\n"
919
920 #: g10/build-packet.c:976
921 msgid ""
922 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
923 "an '='\n"
924 msgstr ""
925 "notaation nimen täytyy sisältää vain tulostettavia merkkejä tai "
926 "välilyöntejä, ja sen täytyy loppua merkkiin \"=\"\n"
927
928 #: g10/build-packet.c:988
929 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
930 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
931
932 #: g10/build-packet.c:994
933 #, fuzzy
934 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
935 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
936
937 #: g10/build-packet.c:1012
938 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
939 msgstr "notaatiosssa ei saa olla erikoismerkkejä\n"
940
941 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
942 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
943 msgstr "VAROITUS: löydettiin väärin muotoiltua notaatiodataa\n"
944
945 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
946 msgid "not human readable"
947 msgstr "ei ihmisten luettavissa"
948
949 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
950 #, fuzzy, c-format
951 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
952 msgstr "salaista avainta ei löydy"
953
954 #: g10/card-util.c:67
955 #, c-format
956 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
957 msgstr ""
958
959 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
960 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
961 #, fuzzy
962 msgid "can't do this in batch mode\n"
963 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
964
965 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
966 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
967 #: g10/keygen.c:1644
968 msgid "Your selection? "
969 msgstr "Valintasi? "
970
971 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
972 msgid "[not set]"
973 msgstr ""
974
975 #: g10/card-util.c:415
976 #, fuzzy
977 msgid "male"
978 msgstr "enable"
979
980 #: g10/card-util.c:416
981 #, fuzzy
982 msgid "female"
983 msgstr "enable"
984
985 #: g10/card-util.c:416
986 #, fuzzy
987 msgid "unspecified"
988 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
989
990 #: g10/card-util.c:443
991 #, fuzzy
992 msgid "not forced"
993 msgstr "ei käsitelty"
994
995 #: g10/card-util.c:443
996 msgid "forced"
997 msgstr ""
998
999 #: g10/card-util.c:521
1000 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: g10/card-util.c:523
1004 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: g10/card-util.c:525
1008 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: g10/card-util.c:542
1012 msgid "Cardholder's surname: "
1013 msgstr ""
1014
1015 #: g10/card-util.c:544
1016 msgid "Cardholder's given name: "
1017 msgstr ""
1018
1019 #: g10/card-util.c:562
1020 #, c-format
1021 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: g10/card-util.c:583
1025 #, fuzzy
1026 msgid "URL to retrieve public key: "
1027 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
1028
1029 #: g10/card-util.c:591
1030 #, c-format
1031 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1032 msgstr ""
1033
1034 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
1035 #, c-format
1036 msgid "error reading `%s': %s\n"
1037 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
1038
1039 #: g10/card-util.c:697
1040 msgid "Login data (account name): "
1041 msgstr ""
1042
1043 #: g10/card-util.c:707
1044 #, c-format
1045 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: g10/card-util.c:766
1049 msgid "Private DO data: "
1050 msgstr ""
1051
1052 #: g10/card-util.c:776
1053 #, c-format
1054 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: g10/card-util.c:796
1058 #, fuzzy
1059 msgid "Language preferences: "
1060 msgstr "päivitä valinnat"
1061
1062 #: g10/card-util.c:804
1063 #, fuzzy
1064 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1065 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
1066
1067 #: g10/card-util.c:813
1068 #, fuzzy
1069 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1070 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
1071
1072 #: g10/card-util.c:834
1073 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1074 msgstr ""
1075
1076 #: g10/card-util.c:848
1077 #, fuzzy
1078 msgid "Error: invalid response.\n"
1079 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
1080
1081 #: g10/card-util.c:869
1082 #, fuzzy
1083 msgid "CA fingerprint: "
1084 msgstr "näytä sormenjälki"
1085
1086 #: g10/card-util.c:892
1087 #, fuzzy
1088 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1089 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
1090
1091 #: g10/card-util.c:940
1092 #, fuzzy, c-format
1093 msgid "key operation not possible: %s\n"
1094 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
1095
1096 #: g10/card-util.c:941
1097 #, fuzzy
1098 msgid "not an OpenPGP card"
1099 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
1100
1101 #: g10/card-util.c:950
1102 #, fuzzy, c-format
1103 msgid "error getting current key info: %s\n"
1104 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
1105
1106 #: g10/card-util.c:1034
1107 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1108 msgstr ""
1109
1110 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1111 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1112 msgstr ""
1113
1114 #: g10/card-util.c:1075
1115 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1116 msgstr ""
1117
1118 #: g10/card-util.c:1084
1119 #, c-format
1120 msgid ""
1121 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1122 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1123 "You should change them using the command --change-pin\n"
1124 msgstr ""
1125
1126 #: g10/card-util.c:1118
1127 #, fuzzy
1128 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1129 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
1130
1131 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1132 #, fuzzy
1133 msgid "   (1) Signature key\n"
1134 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
1135
1136 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1137 #, fuzzy
1138 msgid "   (2) Encryption key\n"
1139 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
1140
1141 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1142 msgid "   (3) Authentication key\n"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1146 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1147 msgid "Invalid selection.\n"
1148 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
1149
1150 #: g10/card-util.c:1194
1151 #, fuzzy
1152 msgid "Please select where to store the key:\n"
1153 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
1154
1155 #: g10/card-util.c:1229
1156 #, fuzzy
1157 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1158 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
1159
1160 #: g10/card-util.c:1234
1161 #, fuzzy
1162 msgid "secret parts of key are not available\n"
1163 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
1164
1165 #: g10/card-util.c:1239
1166 #, fuzzy
1167 msgid "secret key already stored on a card\n"
1168 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
1169
1170 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1171 msgid "quit this menu"
1172 msgstr "ulos tästä valikosta"
1173
1174 #: g10/card-util.c:1309
1175 #, fuzzy
1176 msgid "show admin commands"
1177 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1178
1179 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1180 msgid "show this help"
1181 msgstr "näytä tämä ohje"
1182
1183 #: g10/card-util.c:1312
1184 #, fuzzy
1185 msgid "list all available data"
1186 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
1187
1188 #: g10/card-util.c:1315
1189 msgid "change card holder's name"
1190 msgstr ""
1191
1192 #: g10/card-util.c:1316
1193 msgid "change URL to retrieve key"
1194 msgstr ""
1195
1196 #: g10/card-util.c:1317
1197 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: g10/card-util.c:1318
1201 #, fuzzy
1202 msgid "change the login name"
1203 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
1204
1205 #: g10/card-util.c:1319
1206 #, fuzzy
1207 msgid "change the language preferences"
1208 msgstr "muuta luottamusastetta"
1209
1210 #: g10/card-util.c:1320
1211 msgid "change card holder's sex"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: g10/card-util.c:1321
1215 #, fuzzy
1216 msgid "change a CA fingerprint"
1217 msgstr "näytä sormenjälki"
1218
1219 #: g10/card-util.c:1322
1220 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1221 msgstr ""
1222
1223 #: g10/card-util.c:1323
1224 #, fuzzy
1225 msgid "generate new keys"
1226 msgstr "luo uusi avainpari"
1227
1228 #: g10/card-util.c:1324
1229 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: g10/card-util.c:1325
1233 msgid "verify the PIN and list all data"
1234 msgstr ""
1235
1236 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1237 msgid "Command> "
1238 msgstr "Komento> "
1239
1240 #: g10/card-util.c:1483
1241 #, fuzzy
1242 msgid "Admin-only command\n"
1243 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1244
1245 #: g10/card-util.c:1514
1246 #, fuzzy
1247 msgid "Admin commands are allowed\n"
1248 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1249
1250 #: g10/card-util.c:1516
1251 #, fuzzy
1252 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1253 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1254
1255 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1256 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1257 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
1258
1259 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1260 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1261 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
1262
1263 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1264 #, c-format
1265 msgid "can't open `%s'\n"
1266 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
1267
1268 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1269 #: g10/revoke.c:226
1270 #, fuzzy, c-format
1271 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1272 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
1273
1274 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1275 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1276 #, c-format
1277 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1278 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
1279
1280 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1281 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1282 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
1283
1284 #: g10/delkey.c:133
1285 #, fuzzy
1286 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1287 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
1288
1289 #: g10/delkey.c:145
1290 #, fuzzy
1291 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1292 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
1293
1294 #: g10/delkey.c:153
1295 #, fuzzy
1296 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1297 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
1298
1299 #: g10/delkey.c:163
1300 #, c-format
1301 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1302 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
1303
1304 #: g10/delkey.c:173
1305 msgid "ownertrust information cleared\n"
1306 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
1307
1308 #: g10/delkey.c:204
1309 #, c-format
1310 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1311 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
1312
1313 #: g10/delkey.c:206
1314 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1315 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
1316
1317 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1318 #, c-format
1319 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1320 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
1321
1322 #: g10/encode.c:232
1323 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1324 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
1325
1326 #: g10/encode.c:246
1327 #, c-format
1328 msgid "using cipher %s\n"
1329 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
1330
1331 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1332 #, c-format
1333 msgid "`%s' already compressed\n"
1334 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
1335
1336 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1337 #, c-format
1338 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1339 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
1340
1341 #: g10/encode.c:485
1342 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1343 msgstr ""
1344 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
1345
1346 #: g10/encode.c:510
1347 #, c-format
1348 msgid "reading from `%s'\n"
1349 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
1350
1351 #: g10/encode.c:541
1352 msgid ""
1353 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1354 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
1355
1356 #: g10/encode.c:559
1357 #, fuzzy, c-format
1358 msgid ""
1359 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1360 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
1361
1362 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1363 #, fuzzy, c-format
1364 msgid ""
1365 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1366 "preferences\n"
1367 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
1368
1369 #: g10/encode.c:765
1370 #, c-format
1371 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1372 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
1373
1374 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1375 #, c-format
1376 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1377 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1378
1379 #: g10/encode.c:862
1380 #, c-format
1381 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1382 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
1383
1384 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1385 #, c-format
1386 msgid "%s encrypted data\n"
1387 msgstr "%s salattua dataa\n"
1388
1389 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1390 #, c-format
1391 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1392 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
1393
1394 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1395 msgid ""
1396 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1397 msgstr ""
1398 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
1399 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
1400
1401 #: g10/encr-data.c:144
1402 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1403 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
1404
1405 #: g10/exec.c:49
1406 msgid "no remote program execution supported\n"
1407 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
1408
1409 #: g10/exec.c:313
1410 msgid ""
1411 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1412 msgstr ""
1413 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
1414 "asetustiedoston oikeuksista\n"
1415
1416 #: g10/exec.c:343
1417 #, fuzzy
1418 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1419 msgstr ""
1420 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
1421
1422 #: g10/exec.c:421
1423 #, fuzzy, c-format
1424 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1425 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
1426
1427 #: g10/exec.c:424
1428 #, fuzzy, c-format
1429 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1430 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
1431
1432 #: g10/exec.c:509
1433 #, c-format
1434 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1435 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
1436
1437 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1438 msgid "unnatural exit of external program\n"
1439 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
1440
1441 #: g10/exec.c:535
1442 msgid "unable to execute external program\n"
1443 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
1444
1445 #: g10/exec.c:552
1446 #, c-format
1447 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1448 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
1449
1450 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1451 #, c-format
1452 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1453 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
1454
1455 #: g10/exec.c:609
1456 #, c-format
1457 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1458 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
1459
1460 #: g10/export.c:61
1461 #, fuzzy
1462 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1463 msgstr ""
1464 "\n"
1465 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
1466
1467 #: g10/export.c:63
1468 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1469 msgstr ""
1470
1471 #: g10/export.c:65
1472 #, fuzzy
1473 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1474 msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
1475
1476 #: g10/export.c:67
1477 #, fuzzy
1478 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1479 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
1480
1481 #: g10/export.c:69
1482 #, fuzzy
1483 msgid "remove unusable parts from key during export"
1484 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
1485
1486 #: g10/export.c:71
1487 msgid "remove as much as possible from key during export"
1488 msgstr ""
1489
1490 #: g10/export.c:73
1491 msgid "export keys in an S-expression based format"
1492 msgstr ""
1493
1494 #: g10/export.c:338
1495 #, fuzzy
1496 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1497 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1498
1499 #: g10/export.c:367
1500 #, fuzzy, c-format
1501 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1502 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
1503
1504 #: g10/export.c:375
1505 #, fuzzy, c-format
1506 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1507 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
1508
1509 #: g10/export.c:386
1510 #, fuzzy, c-format
1511 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1512 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
1513
1514 #: g10/export.c:537
1515 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1516 msgstr ""
1517
1518 #: g10/export.c:560
1519 #, fuzzy, c-format
1520 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1521 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1522
1523 #: g10/export.c:584
1524 #, fuzzy, c-format
1525 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1526 msgstr ""
1527 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
1528 "tarkistussummaa\n"
1529
1530 #: g10/export.c:633
1531 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1532 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
1533
1534 #: g10/getkey.c:151
1535 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1536 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1537
1538 #: g10/getkey.c:174
1539 #, fuzzy
1540 msgid "[User ID not found]"
1541 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1542
1543 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1544 #: g10/getkey.c:1002
1545 #, c-format
1546 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1547 msgstr ""
1548
1549 #: g10/getkey.c:1834
1550 #, fuzzy, c-format
1551 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1552 msgstr ""
1553 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1554
1555 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1556 #, fuzzy, c-format
1557 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1558 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1559
1560 #: g10/getkey.c:2622
1561 #, fuzzy, c-format
1562 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1563 msgstr ""
1564 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1565
1566 #: g10/getkey.c:2669
1567 #, fuzzy, c-format
1568 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1569 msgstr ""
1570 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1571 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1572
1573 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:55
1574 msgid ""
1575 "@Commands:\n"
1576 " "
1577 msgstr ""
1578 "@Komennot:\n"
1579 " "
1580
1581 #: g10/gpg.c:370
1582 msgid "|[file]|make a signature"
1583 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
1584
1585 #: g10/gpg.c:371
1586 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1587 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
1588
1589 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1590 msgid "make a detached signature"
1591 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
1592
1593 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
1594 msgid "encrypt data"
1595 msgstr "salaa tiedot"
1596
1597 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
1598 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1599 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
1600
1601 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
1602 msgid "decrypt data (default)"
1603 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
1604
1605 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
1606 msgid "verify a signature"
1607 msgstr "tarkista allekirjoitus"
1608
1609 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
1610 msgid "list keys"
1611 msgstr "näytä avaimet"
1612
1613 #: g10/gpg.c:383
1614 msgid "list keys and signatures"
1615 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
1616
1617 #: g10/gpg.c:384
1618 #, fuzzy
1619 msgid "list and check key signatures"
1620 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
1621
1622 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
1623 msgid "list keys and fingerprints"
1624 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
1625
1626 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
1627 msgid "list secret keys"
1628 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1629
1630 #: g10/gpg.c:387
1631 msgid "generate a new key pair"
1632 msgstr "luo uusi avainpari"
1633
1634 #: g10/gpg.c:388
1635 msgid "remove keys from the public keyring"
1636 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1637
1638 #: g10/gpg.c:390
1639 msgid "remove keys from the secret keyring"
1640 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1641
1642 #: g10/gpg.c:391
1643 msgid "sign a key"
1644 msgstr "allekirjoita avain"
1645
1646 #: g10/gpg.c:392
1647 msgid "sign a key locally"
1648 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1649
1650 #: g10/gpg.c:393
1651 msgid "sign or edit a key"
1652 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1653
1654 #: g10/gpg.c:394
1655 msgid "generate a revocation certificate"
1656 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1657
1658 #: g10/gpg.c:396
1659 msgid "export keys"
1660 msgstr "vie avaimia"
1661
1662 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1663 msgid "export keys to a key server"
1664 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1665
1666 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
1667 msgid "import keys from a key server"
1668 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1669
1670 #: g10/gpg.c:400
1671 msgid "search for keys on a key server"
1672 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1673
1674 #: g10/gpg.c:402
1675 msgid "update all keys from a keyserver"
1676 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1677
1678 #: g10/gpg.c:406
1679 msgid "import/merge keys"
1680 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1681
1682 #: g10/gpg.c:409
1683 msgid "print the card status"
1684 msgstr ""
1685
1686 #: g10/gpg.c:410
1687 msgid "change data on a card"
1688 msgstr ""
1689
1690 #: g10/gpg.c:411
1691 msgid "change a card's PIN"
1692 msgstr ""
1693
1694 #: g10/gpg.c:420
1695 msgid "update the trust database"
1696 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1697
1698 #: g10/gpg.c:427
1699 msgid "|algo [files]|print message digests"
1700 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1701
1702 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
1703 msgid "run in server mode"
1704 msgstr ""
1705
1706 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:279
1707 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:157
1708 msgid ""
1709 "@\n"
1710 "Options:\n"
1711 " "
1712 msgstr ""
1713 "@\n"
1714 "Valitsimet:\n"
1715 " "
1716
1717 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
1718 msgid "create ascii armored output"
1719 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1720
1721 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
1722 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1723 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1724
1725 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
1726 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1727 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1728
1729 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
1730 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1731 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1732
1733 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
1734 msgid "use canonical text mode"
1735 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1736
1737 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:68
1738 msgid "use as output file"
1739 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1740
1741 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:71
1742 msgid "do not make any changes"
1743 msgstr "älä tee muutoksia"
1744
1745 #: g10/gpg.c:481
1746 msgid "prompt before overwriting"
1747 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1748
1749 #: g10/gpg.c:523
1750 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1751 msgstr ""
1752
1753 #: g10/gpg.c:524
1754 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1755 msgstr ""
1756
1757 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
1758 msgid ""
1759 "@\n"
1760 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1761 msgstr ""
1762 "@\n"
1763 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1764 "sivuilta)\n"
1765
1766 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
1767 msgid ""
1768 "@\n"
1769 "Examples:\n"
1770 "\n"
1771 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1772 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1773 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1774 " --list-keys [names]        show keys\n"
1775 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1776 msgstr ""
1777 "@\n"
1778 "Esim:\n"
1779 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1780 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1781 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1782 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1783 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1784
1785 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1786 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1787 msgstr ""
1788 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1789
1790 #: g10/gpg.c:767
1791 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1792 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1793
1794 #: g10/gpg.c:770
1795 msgid ""
1796 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1797 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1798 "default operation depends on the input data\n"
1799 msgstr ""
1800 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1801 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1802 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1803
1804 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:578
1805 msgid ""
1806 "\n"
1807 "Supported algorithms:\n"
1808 msgstr ""
1809 "\n"
1810 "Tuetut algoritmit:\n"
1811
1812 #: g10/gpg.c:784
1813 msgid "Pubkey: "
1814 msgstr "JulkAvain: "
1815
1816 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1817 msgid "Cipher: "
1818 msgstr "Salaus: "
1819
1820 #: g10/gpg.c:798
1821 msgid "Hash: "
1822 msgstr "Tiiviste: "
1823
1824 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1825 msgid "Compression: "
1826 msgstr "Pakkaus: "
1827
1828 #: g10/gpg.c:875
1829 msgid "usage: gpg [options] "
1830 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1831
1832 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:715
1833 msgid "conflicting commands\n"
1834 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1835
1836 #: g10/gpg.c:1063
1837 #, fuzzy, c-format
1838 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1839 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1840
1841 #: g10/gpg.c:1260
1842 #, fuzzy, c-format
1843 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1844 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1845
1846 #: g10/gpg.c:1263
1847 #, fuzzy, c-format
1848 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1849 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1850
1851 #: g10/gpg.c:1266
1852 #, fuzzy, c-format
1853 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1854 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1855
1856 #: g10/gpg.c:1272
1857 #, fuzzy, c-format
1858 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1859 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1860
1861 #: g10/gpg.c:1275
1862 #, fuzzy, c-format
1863 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1864 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1865
1866 #: g10/gpg.c:1278
1867 #, fuzzy, c-format
1868 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1869 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1870
1871 #: g10/gpg.c:1284
1872 #, fuzzy, c-format
1873 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1874 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1875
1876 #: g10/gpg.c:1287
1877 #, fuzzy, c-format
1878 msgid ""
1879 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1880 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1881
1882 #: g10/gpg.c:1290
1883 #, fuzzy, c-format
1884 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1885 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1886
1887 #: g10/gpg.c:1296
1888 #, fuzzy, c-format
1889 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1890 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1891
1892 #: g10/gpg.c:1299
1893 #, fuzzy, c-format
1894 msgid ""
1895 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1896 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1897
1898 #: g10/gpg.c:1302
1899 #, fuzzy, c-format
1900 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1901 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1902
1903 #: g10/gpg.c:1445
1904 #, fuzzy, c-format
1905 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1906 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1907
1908 #: g10/gpg.c:1540
1909 msgid "display photo IDs during key listings"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: g10/gpg.c:1542
1913 msgid "show policy URLs during signature listings"
1914 msgstr ""
1915
1916 #: g10/gpg.c:1544
1917 #, fuzzy
1918 msgid "show all notations during signature listings"
1919 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1920
1921 #: g10/gpg.c:1546
1922 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: g10/gpg.c:1550
1926 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1927 msgstr ""
1928
1929 #: g10/gpg.c:1552
1930 #, fuzzy
1931 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1932 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1933
1934 #: g10/gpg.c:1554
1935 msgid "show user ID validity during key listings"
1936 msgstr ""
1937
1938 #: g10/gpg.c:1556
1939 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: g10/gpg.c:1558
1943 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1944 msgstr ""
1945
1946 #: g10/gpg.c:1560
1947 #, fuzzy
1948 msgid "show the keyring name in key listings"
1949 msgstr "näytä mihin avainrenkaaseen tulostettu avain kuuluu"
1950
1951 #: g10/gpg.c:1562
1952 #, fuzzy
1953 msgid "show expiration dates during signature listings"
1954 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1955
1956 #: g10/gpg.c:1825
1957 #, c-format
1958 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: g10/gpg.c:1981
1962 #, c-format
1963 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1964 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1965
1966 #: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
1967 #, c-format
1968 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1969 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1970
1971 #: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
1972 #, fuzzy, c-format
1973 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1974 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1975
1976 #: g10/gpg.c:2493
1977 #, fuzzy, c-format
1978 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1979 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1980
1981 #: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
1982 #, fuzzy
1983 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1984 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1985
1986 #: g10/gpg.c:2528
1987 #, fuzzy, c-format
1988 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1989 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1990
1991 #: g10/gpg.c:2531
1992 #, fuzzy
1993 msgid "invalid keyserver options\n"
1994 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1995
1996 #: g10/gpg.c:2538
1997 #, c-format
1998 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1999 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:2541
2002 msgid "invalid import options\n"
2003 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
2004
2005 #: g10/gpg.c:2548
2006 #, c-format
2007 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2008 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
2009
2010 #: g10/gpg.c:2551
2011 msgid "invalid export options\n"
2012 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
2013
2014 #: g10/gpg.c:2558
2015 #, fuzzy, c-format
2016 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2017 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
2018
2019 #: g10/gpg.c:2561
2020 #, fuzzy
2021 msgid "invalid list options\n"
2022 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
2023
2024 #: g10/gpg.c:2569
2025 msgid "display photo IDs during signature verification"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: g10/gpg.c:2571
2029 msgid "show policy URLs during signature verification"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: g10/gpg.c:2573
2033 #, fuzzy
2034 msgid "show all notations during signature verification"
2035 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
2036
2037 #: g10/gpg.c:2575
2038 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2039 msgstr ""
2040
2041 #: g10/gpg.c:2579
2042 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2043 msgstr ""
2044
2045 #: g10/gpg.c:2581
2046 #, fuzzy
2047 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2048 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
2049
2050 #: g10/gpg.c:2583
2051 #, fuzzy
2052 msgid "show user ID validity during signature verification"
2053 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
2054
2055 #: g10/gpg.c:2585
2056 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2057 msgstr ""
2058
2059 #: g10/gpg.c:2587
2060 #, fuzzy
2061 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2062 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
2063
2064 #: g10/gpg.c:2589
2065 msgid "validate signatures with PKA data"
2066 msgstr ""
2067
2068 #: g10/gpg.c:2591
2069 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2070 msgstr ""
2071
2072 #: g10/gpg.c:2598
2073 #, fuzzy, c-format
2074 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2075 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
2076
2077 #: g10/gpg.c:2601
2078 #, fuzzy
2079 msgid "invalid verify options\n"
2080 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
2081
2082 #: g10/gpg.c:2608
2083 #, c-format
2084 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2085 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
2086
2087 #: g10/gpg.c:2782
2088 #, fuzzy, c-format
2089 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2090 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
2091
2092 #: g10/gpg.c:2785
2093 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2094 msgstr ""
2095
2096 #: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1298
2097 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2098 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
2099
2100 #: g10/gpg.c:2875
2101 #, c-format
2102 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2103 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
2104
2105 #: g10/gpg.c:2884
2106 #, c-format
2107 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2108 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
2109
2110 #: g10/gpg.c:2887
2111 #, c-format
2112 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2113 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
2114
2115 #: g10/gpg.c:2902
2116 #, fuzzy, c-format
2117 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2118 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2119
2120 #: g10/gpg.c:2916
2121 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2122 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
2123
2124 #: g10/gpg.c:2922
2125 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2126 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
2127
2128 #: g10/gpg.c:2928
2129 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2130 msgstr ""
2131 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
2132
2133 #: g10/gpg.c:2941
2134 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2135 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
2136
2137 #: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1370
2138 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2139 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
2140
2141 #: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1378
2142 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2143 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
2144
2145 #: g10/gpg.c:3019
2146 #, fuzzy
2147 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2148 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
2149
2150 #: g10/gpg.c:3025
2151 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2152 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
2153
2154 #: g10/gpg.c:3040
2155 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2156 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
2157
2158 #: g10/gpg.c:3042
2159 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2160 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
2161
2162 #: g10/gpg.c:3044
2163 #, fuzzy
2164 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2165 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
2166
2167 #: g10/gpg.c:3046
2168 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2169 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
2170
2171 #: g10/gpg.c:3048
2172 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2173 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
2174
2175 #: g10/gpg.c:3051
2176 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2177 msgstr ""
2178 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
2179
2180 #: g10/gpg.c:3055
2181 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2182 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
2183
2184 #: g10/gpg.c:3062
2185 msgid "invalid default preferences\n"
2186 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
2187
2188 #: g10/gpg.c:3071
2189 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2190 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
2191
2192 #: g10/gpg.c:3075
2193 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2194 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
2195
2196 #: g10/gpg.c:3079
2197 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2198 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
2199
2200 #: g10/gpg.c:3112
2201 #, c-format
2202 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2203 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
2204
2205 #: g10/gpg.c:3159
2206 #, fuzzy, c-format
2207 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2208 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
2209
2210 #: g10/gpg.c:3164
2211 #, fuzzy, c-format
2212 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2213 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
2214
2215 #: g10/gpg.c:3169
2216 #, fuzzy, c-format
2217 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2218 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
2219
2220 #: g10/gpg.c:3261
2221 #, c-format
2222 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2223 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
2224
2225 #: g10/gpg.c:3272
2226 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2227 msgstr ""
2228 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
2229
2230 #: g10/gpg.c:3293
2231 msgid "--store [filename]"
2232 msgstr "--store [tiedostonimi]"
2233
2234 #: g10/gpg.c:3300
2235 msgid "--symmetric [filename]"
2236 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
2237
2238 #: g10/gpg.c:3302
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2241 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
2242
2243 #: g10/gpg.c:3312
2244 msgid "--encrypt [filename]"
2245 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
2246
2247 #: g10/gpg.c:3325
2248 #, fuzzy
2249 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2250 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
2251
2252 #: g10/gpg.c:3327
2253 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2254 msgstr ""
2255
2256 #: g10/gpg.c:3330
2257 #, fuzzy, c-format
2258 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2259 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
2260
2261 #: g10/gpg.c:3348
2262 msgid "--sign [filename]"
2263 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
2264
2265 #: g10/gpg.c:3361
2266 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2267 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
2268
2269 #: g10/gpg.c:3376
2270 #, fuzzy
2271 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2272 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
2273
2274 #: g10/gpg.c:3378
2275 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2276 msgstr ""
2277
2278 #: g10/gpg.c:3381
2279 #, fuzzy, c-format
2280 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2281 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
2282
2283 #: g10/gpg.c:3401
2284 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2285 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
2286
2287 #: g10/gpg.c:3410
2288 msgid "--clearsign [filename]"
2289 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
2290
2291 #: g10/gpg.c:3435
2292 msgid "--decrypt [filename]"
2293 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
2294
2295 #: g10/gpg.c:3443
2296 msgid "--sign-key user-id"
2297 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
2298
2299 #: g10/gpg.c:3447
2300 msgid "--lsign-key user-id"
2301 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
2302
2303 #: g10/gpg.c:3468
2304 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2305 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
2306
2307 #: g10/gpg.c:3553
2308 #, c-format
2309 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2310 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
2311
2312 #: g10/gpg.c:3555
2313 #, c-format
2314 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2315 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
2316
2317 #: g10/gpg.c:3557
2318 #, c-format
2319 msgid "key export failed: %s\n"
2320 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
2321
2322 #: g10/gpg.c:3568
2323 #, c-format
2324 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2325 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
2326
2327 #: g10/gpg.c:3578
2328 #, c-format
2329 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2330 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
2331
2332 #: g10/gpg.c:3629
2333 #, c-format
2334 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2335 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
2336
2337 #: g10/gpg.c:3637
2338 #, c-format
2339 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2340 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
2341
2342 #: g10/gpg.c:3727
2343 #, c-format
2344 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2345 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
2346
2347 #: g10/gpg.c:3844
2348 msgid "[filename]"
2349 msgstr "[tiedostonimi]"
2350
2351 #: g10/gpg.c:3848
2352 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2353 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
2354
2355 #: g10/gpg.c:4160
2356 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2357 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
2358
2359 #: g10/gpg.c:4162
2360 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2361 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
2362
2363 #: g10/gpg.c:4195
2364 #, fuzzy
2365 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2366 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
2367
2368 #: g10/gpgv.c:72
2369 msgid "take the keys from this keyring"
2370 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
2371
2372 #: g10/gpgv.c:74
2373 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2374 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
2375
2376 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
2377 msgid "|FD|write status info to this FD"
2378 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
2379
2380 #: g10/gpgv.c:99
2381 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2382 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
2383
2384 #: g10/gpgv.c:102
2385 msgid ""
2386 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2387 "Check signatures against known trusted keys\n"
2388 msgstr ""
2389 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
2390 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
2391
2392 #: g10/helptext.c:49
2393 msgid ""
2394 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2395 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2396 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2397 msgstr ""
2398 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
2399 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
2400 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
2401 "varmenneverkkojen kanssa."
2402
2403 #: g10/helptext.c:55
2404 msgid ""
2405 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2406 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2407 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2408 "ultimately trusted\n"
2409 msgstr ""
2410 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
2411 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
2412 "salainen \n"
2413 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
2414
2415 #: g10/helptext.c:62
2416 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2417 msgstr ""
2418 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
2419 "avainta."
2420
2421 #: g10/helptext.c:66
2422 msgid ""
2423 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2424 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
2425
2426 #: g10/helptext.c:70
2427 msgid ""
2428 "Select the algorithm to use.\n"
2429 "\n"
2430 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2431 "for signatures.\n"
2432 "\n"
2433 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2434 "\n"
2435 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2436 "\n"
2437 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2438 msgstr ""
2439
2440 #: g10/helptext.c:84
2441 msgid ""
2442 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2443 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2444 "Please consult your security expert first."
2445 msgstr ""
2446 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
2447 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
2448 "ympäristöissä.\n"
2449 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
2450
2451 #: g10/helptext.c:91
2452 msgid "Enter the size of the key"
2453 msgstr "Syötä avaimen koko"
2454
2455 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2456 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2457 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2458 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
2459
2460 #: g10/helptext.c:105
2461 msgid ""
2462 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2463 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2464 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2465 "the given value as an interval."
2466 msgstr ""
2467 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
2468 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
2469 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
2470 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
2471
2472 #: g10/helptext.c:117
2473 msgid "Enter the name of the key holder"
2474 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
2475
2476 #: g10/helptext.c:122
2477 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2478 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
2479
2480 #: g10/helptext.c:126
2481 msgid "Please enter an optional comment"
2482 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
2483
2484 #: g10/helptext.c:131
2485 msgid ""
2486 "N  to change the name.\n"
2487 "C  to change the comment.\n"
2488 "E  to change the email address.\n"
2489 "O  to continue with key generation.\n"
2490 "Q  to to quit the key generation."
2491 msgstr ""
2492 "N   muuta nimeä\n"
2493 "C   muuta kommenttia\n"
2494 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
2495 "O   jatka avaimen luomista\n"
2496 "L   lopeta"
2497
2498 #: g10/helptext.c:140
2499 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2500 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
2501
2502 #: g10/helptext.c:148
2503 msgid ""
2504 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2505 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2506 "know how carefully you verified this.\n"
2507 "\n"
2508 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2509 "the\n"
2510 "    key.\n"
2511 "\n"
2512 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2513 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2514 "for\n"
2515 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2516 "user.\n"
2517 "\n"
2518 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2519 "could\n"
2520 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2521 "the\n"
2522 "    key against a photo ID.\n"
2523 "\n"
2524 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2525 "could\n"
2526 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2527 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2528 "a\n"
2529 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2530 "the\n"
2531 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2532 "exchange\n"
2533 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2534 "\n"
2535 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2536 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2537 "\"\n"
2538 "mean to you when you sign other keys.\n"
2539 "\n"
2540 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2541 msgstr ""
2542 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
2543 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
2544 "Muiden \n"
2545 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
2546 "\n"
2547 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
2548 "    varmistanut avaimen.\n"
2549 "\n"
2550 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
2551 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
2552 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
2553 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
2554 "\n"
2555 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
2556 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
2557 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
2558 "\n"
2559 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
2560 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
2561 "haltijan \n"
2562 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
2563 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
2564 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
2565 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
2566 "\n"
2567 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
2568 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
2569 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
2570 "\n"
2571 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
2572
2573 #: g10/helptext.c:186
2574 #, fuzzy
2575 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2576 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
2577
2578 #: g10/helptext.c:190
2579 msgid ""
2580 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2581 "All certificates are then also lost!"
2582 msgstr ""
2583 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
2584 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
2585
2586 #: g10/helptext.c:195
2587 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2588 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
2589
2590 #: g10/helptext.c:200
2591 msgid ""
2592 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2593 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2594 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2595 msgstr ""
2596 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
2597 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
2598 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
2599 "varmentamaan avaimeen."
2600
2601 #: g10/helptext.c:205
2602 msgid ""
2603 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2604 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2605 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2606 "a trust connection through another already certified key."
2607 msgstr ""
2608 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
2609 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
2610 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
2611 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
2612 "varmennetun avaimen kautta."
2613
2614 #: g10/helptext.c:211
2615 msgid ""
2616 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2617 "your keyring."
2618 msgstr ""
2619 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
2620 "avainrenkaastasi."
2621
2622 #: g10/helptext.c:215
2623 msgid ""
2624 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2625 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2626 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2627 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2628 "a second one is available."
2629 msgstr ""
2630 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
2631 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
2632 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
2633 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
2634 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
2635
2636 #: g10/helptext.c:223
2637 msgid ""
2638 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2639 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2640 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2641 msgstr ""
2642 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
2643 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
2644 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
2645
2646 #: g10/helptext.c:230
2647 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2648 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
2649
2650 #: g10/helptext.c:236
2651 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2652 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
2653
2654 #: g10/helptext.c:240
2655 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2656 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
2657
2658 #: g10/helptext.c:245
2659 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2660 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
2661
2662 #: g10/helptext.c:250
2663 msgid ""
2664 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2665 "file (which is shown in brackets) will be used."
2666 msgstr ""
2667 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
2668 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
2669
2670 #: g10/helptext.c:256
2671 msgid ""
2672 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2673 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2674 "  \"Key has been compromised\"\n"
2675 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2676 "      got access to your secret key.\n"
2677 "  \"Key is superseded\"\n"
2678 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2679 "  \"Key is no longer used\"\n"
2680 "      Use this if you have retired this key.\n"
2681 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2682 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2683 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2684 msgstr ""
2685 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
2686 "voit valita tästä listasta:\n"
2687 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
2688 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
2689 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
2690 "  \"Avain on korvattu\"\n"
2691 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
2692 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
2693 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
2694 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
2695 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
2696 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
2697 "vanhenneeksi.\n"
2698
2699 #: g10/helptext.c:272
2700 msgid ""
2701 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2702 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2703 "An empty line ends the text.\n"
2704 msgstr ""
2705 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
2706 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
2707 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
2708
2709 #: g10/helptext.c:287
2710 msgid "No help available"
2711 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2712
2713 #: g10/helptext.c:295
2714 #, c-format
2715 msgid "No help available for `%s'"
2716 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2717
2718 #: g10/import.c:94
2719 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2720 msgstr ""
2721
2722 #: g10/import.c:96
2723 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2724 msgstr ""
2725
2726 #: g10/import.c:98
2727 #, fuzzy
2728 msgid "do not update the trustdb after import"
2729 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
2730
2731 #: g10/import.c:100
2732 #, fuzzy
2733 msgid "create a public key when importing a secret key"
2734 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2735
2736 #: g10/import.c:102
2737 msgid "only accept updates to existing keys"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: g10/import.c:104
2741 #, fuzzy
2742 msgid "remove unusable parts from key after import"
2743 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
2744
2745 #: g10/import.c:106
2746 msgid "remove as much as possible from key after import"
2747 msgstr ""
2748
2749 #: g10/import.c:269
2750 #, c-format
2751 msgid "skipping block of type %d\n"
2752 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2753
2754 #: g10/import.c:278
2755 #, fuzzy, c-format
2756 msgid "%lu keys processed so far\n"
2757 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2758
2759 #: g10/import.c:295
2760 #, c-format
2761 msgid "Total number processed: %lu\n"
2762 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2763
2764 #: g10/import.c:297
2765 #, c-format
2766 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2767 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2768
2769 #: g10/import.c:300
2770 #, c-format
2771 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2772 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2773
2774 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2775 #, c-format
2776 msgid "              imported: %lu"
2777 msgstr "              tuotu: %lu"
2778
2779 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2780 #, c-format
2781 msgid "             unchanged: %lu\n"
2782 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2783
2784 #: g10/import.c:310
2785 #, c-format
2786 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2787 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2788
2789 #: g10/import.c:312
2790 #, c-format
2791 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2792 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2793
2794 #: g10/import.c:314
2795 #, c-format
2796 msgid "        new signatures: %lu\n"
2797 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2798
2799 #: g10/import.c:316
2800 #, c-format
2801 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2802 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2803
2804 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2805 #, c-format
2806 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2807 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2808
2809 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2810 #, c-format
2811 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2812 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2813
2814 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2815 #, c-format
2816 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2817 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2818
2819 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2820 #, c-format
2821 msgid "          not imported: %lu\n"
2822 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2823
2824 #: g10/import.c:326
2825 #, fuzzy, c-format
2826 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2827 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2828
2829 #: g10/import.c:328
2830 #, fuzzy, c-format
2831 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2832 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2833
2834 #: g10/import.c:569
2835 #, c-format
2836 msgid ""
2837 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2838 "algorithms on these user IDs:\n"
2839 msgstr ""
2840
2841 #: g10/import.c:610
2842 #, c-format
2843 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2844 msgstr ""
2845
2846 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2847 #: g10/import.c:625
2848 #, fuzzy, c-format
2849 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2850 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2851
2852 #: g10/import.c:637
2853 #, c-format
2854 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2855 msgstr ""
2856
2857 #: g10/import.c:650
2858 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: g10/import.c:652
2862 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2863 msgstr ""
2864
2865 #: g10/import.c:676
2866 #, c-format
2867 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2868 msgstr ""
2869
2870 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2871 #, fuzzy, c-format
2872 msgid "key %s: no user ID\n"
2873 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2874
2875 #: g10/import.c:755
2876 #, fuzzy, c-format
2877 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2878 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2879
2880 #: g10/import.c:770
2881 #, fuzzy, c-format
2882 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2883 msgstr ""
2884 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2885
2886 #: g10/import.c:776
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2889 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2890
2891 #: g10/import.c:778
2892 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2893 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2894
2895 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2898 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2899
2900 #: g10/import.c:794
2901 #, fuzzy, c-format
2902 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2903 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2904
2905 #: g10/import.c:803
2906 #, c-format
2907 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2908 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2909
2910 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2911 #, c-format
2912 msgid "writing to `%s'\n"
2913 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2914
2915 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2916 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2917 #, c-format
2918 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2919 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2920
2921 #: g10/import.c:831
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2924 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2925
2926 #: g10/import.c:855
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2929 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2930
2931 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2934 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2935
2936 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2937 #, fuzzy, c-format
2938 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2939 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2940
2941 #: g10/import.c:917
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2944 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2945
2946 #: g10/import.c:920
2947 #, fuzzy, c-format
2948 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2949 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2950
2951 #: g10/import.c:923
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2954 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2955
2956 #: g10/import.c:926
2957 #, fuzzy, c-format
2958 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2959 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2960
2961 #: g10/import.c:929
2962 #, fuzzy, c-format
2963 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2964 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2965
2966 #: g10/import.c:932
2967 #, fuzzy, c-format
2968 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2969 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2970
2971 #: g10/import.c:935
2972 #, fuzzy, c-format
2973 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2974 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2975
2976 #: g10/import.c:938
2977 #, fuzzy, c-format
2978 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2979 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2980
2981 #: g10/import.c:941
2982 #, fuzzy, c-format
2983 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2984 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2985
2986 #: g10/import.c:944
2987 #, fuzzy, c-format
2988 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2989 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2990
2991 #: g10/import.c:967
2992 #, fuzzy, c-format
2993 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2994 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2995
2996 #: g10/import.c:1130
2997 #, fuzzy, c-format
2998 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2999 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
3000
3001 #: g10/import.c:1141
3002 #, fuzzy
3003 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3004 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3005
3006 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
3007 #, c-format
3008 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3009 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
3010
3011 #: g10/import.c:1169
3012 #, fuzzy, c-format
3013 msgid "key %s: secret key imported\n"
3014 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
3015
3016 #: g10/import.c:1199
3017 #, fuzzy, c-format
3018 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3019 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
3020
3021 #: g10/import.c:1209
3022 #, fuzzy, c-format
3023 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3024 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
3025
3026 #: g10/import.c:1239
3027 #, fuzzy, c-format
3028 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3029 msgstr ""
3030 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
3031
3032 #: g10/import.c:1282
3033 #, fuzzy, c-format
3034 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3035 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
3036
3037 #: g10/import.c:1314
3038 #, fuzzy, c-format
3039 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3040 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
3041
3042 #: g10/import.c:1380
3043 #, fuzzy, c-format
3044 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3045 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
3046
3047 #: g10/import.c:1395
3048 #, fuzzy, c-format
3049 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3050 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
3051
3052 #: g10/import.c:1397
3053 #, fuzzy, c-format
3054 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3055 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
3056
3057 #: g10/import.c:1415
3058 #, fuzzy, c-format
3059 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3060 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
3061
3062 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
3063 #, fuzzy, c-format
3064 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3065 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
3066
3067 #: g10/import.c:1428
3068 #, fuzzy, c-format
3069 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3070 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
3071
3072 #: g10/import.c:1443
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3075 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
3076
3077 #: g10/import.c:1465
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3080 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
3081
3082 #: g10/import.c:1478
3083 #, fuzzy, c-format
3084 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3085 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
3086
3087 #: g10/import.c:1493
3088 #, fuzzy, c-format
3089 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3090 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
3091
3092 #: g10/import.c:1535
3093 #, fuzzy, c-format
3094 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3095 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
3096
3097 #: g10/import.c:1556
3098 #, fuzzy, c-format
3099 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3100 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
3101
3102 #: g10/import.c:1583
3103 #, fuzzy, c-format
3104 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3105 msgstr ""
3106 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
3107
3108 #: g10/import.c:1593
3109 #, fuzzy, c-format
3110 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3111 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
3112
3113 #: g10/import.c:1610
3114 #, fuzzy, c-format
3115 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3116 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
3117
3118 #: g10/import.c:1624
3119 #, fuzzy, c-format
3120 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3121 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
3122
3123 #: g10/import.c:1632
3124 #, fuzzy, c-format
3125 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3126 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
3127
3128 #: g10/import.c:1732
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3131 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
3132
3133 #: g10/import.c:1794
3134 #, fuzzy, c-format
3135 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3136 msgstr ""
3137 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
3138
3139 #: g10/import.c:1808
3140 #, fuzzy, c-format
3141 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3142 msgstr ""
3143 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
3144 "ei saatavilla.\n"
3145
3146 #: g10/import.c:1867
3147 #, fuzzy, c-format
3148 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3149 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
3150
3151 #: g10/import.c:1901
3152 #, fuzzy, c-format
3153 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3154 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
3155
3156 #: g10/import.c:2290
3157 #, fuzzy
3158 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3159 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
3160
3161 #: g10/import.c:2298
3162 #, fuzzy
3163 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3164 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
3165
3166 #: g10/import.c:2300
3167 #, fuzzy
3168 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3169 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
3170
3171 #: g10/keydb.c:168
3172 #, c-format
3173 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3174 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3175
3176 #: g10/keydb.c:174
3177 #, c-format
3178 msgid "keyring `%s' created\n"
3179 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
3180
3181 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3182 #, fuzzy, c-format
3183 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3184 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
3185
3186 #: g10/keydb.c:697
3187 #, c-format
3188 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3189 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:265
3192 msgid "[revocation]"
3193 msgstr "[mitätöinti]"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:266
3196 msgid "[self-signature]"
3197 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
3198
3199 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3200 msgid "1 bad signature\n"
3201 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3204 #, c-format
3205 msgid "%d bad signatures\n"
3206 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3209 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3210 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3213 #, c-format
3214 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3215 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
3216
3217 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3218 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3219 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3222 #, c-format
3223 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3224 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:356
3227 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3228 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:358
3231 #, c-format
3232 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3233 msgstr ""
3234 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3237 #, fuzzy
3238 msgid ""
3239 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3240 "keys\n"
3241 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3242 "etc.)\n"
3243 msgstr ""
3244 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
3245 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
3246 "lähteistä...)?\n"
3247 "\n"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3250 #, fuzzy, c-format
3251 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3252 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3255 #, fuzzy, c-format
3256 msgid "  %d = I trust fully\n"
3257 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:438
3260 msgid ""
3261 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3262 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3263 "trust signatures on your behalf.\n"
3264 msgstr ""
3265
3266 #: g10/keyedit.c:454
3267 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3268 msgstr ""
3269
3270 #: g10/keyedit.c:598
3271 #, c-format
3272 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3273 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
3274
3275 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3276 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3277 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3278 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
3279
3280 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3281 #: g10/keyedit.c:1759
3282 msgid "  Unable to sign.\n"
3283 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:626
3286 #, c-format
3287 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3288 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
3289
3290 #: g10/keyedit.c:654
3291 #, c-format
3292 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3293 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
3294
3295 #: g10/keyedit.c:682
3296 #, fuzzy, c-format
3297 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3298 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
3299
3300 #: g10/keyedit.c:684
3301 #, fuzzy
3302 msgid "Sign it? (y/N) "
3303 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
3304
3305 #: g10/keyedit.c:706
3306 #, c-format
3307 msgid ""
3308 "The self-signature on \"%s\"\n"
3309 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3310 msgstr ""
3311 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
3312 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:715
3315 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3316 msgstr ""
3317 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
3318 "(k/E) "
3319
3320 #: g10/keyedit.c:729
3321 #, c-format
3322 msgid ""
3323 "Your current signature on \"%s\"\n"
3324 "has expired.\n"
3325 msgstr ""
3326 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
3327 "on vanhentunut.\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:733
3330 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3331 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
3332
3333 #: g10/keyedit.c:754
3334 #, c-format
3335 msgid ""
3336 "Your current signature on \"%s\"\n"
3337 "is a local signature.\n"
3338 msgstr ""
3339 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
3340 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
3341
3342 #: g10/keyedit.c:758
3343 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3344 msgstr ""
3345 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
3346
3347 #: g10/keyedit.c:779
3348 #, fuzzy, c-format
3349 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3350 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:782
3353 #, fuzzy, c-format
3354 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3355 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:787
3358 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3359 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
3360
3361 #: g10/keyedit.c:809
3362 #, fuzzy, c-format
3363 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3364 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:824
3367 msgid "This key has expired!"
3368 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:842
3371 #, c-format
3372 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3373 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:848
3376 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3377 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
3378
3379 #: g10/keyedit.c:888
3380 msgid ""
3381 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3382 "mode.\n"
3383 msgstr ""
3384 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:890
3387 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3388 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:915
3391 msgid ""
3392 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3393 "belongs\n"
3394 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3395 msgstr ""
3396 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
3397 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:920
3400 #, c-format
3401 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3402 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:922
3405 #, c-format
3406 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3407 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:924
3410 #, c-format
3411 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3412 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:926
3415 #, c-format
3416 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3417 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:932
3420 #, fuzzy
3421 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3422 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
3423
3424 #: g10/keyedit.c:956
3425 #, fuzzy, c-format
3426 msgid ""
3427 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3428 "key \"%s\" (%s)\n"
3429 msgstr ""
3430 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
3431 "omalla avaimellasi: \""
3432
3433 #: g10/keyedit.c:963
3434 #, fuzzy
3435 msgid "This will be a self-signature.\n"
3436 msgstr ""
3437 "\n"
3438 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:969
3441 #, fuzzy
3442 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3443 msgstr ""
3444 "\n"
3445 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:977
3448 #, fuzzy
3449 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3450 msgstr ""
3451 "\n"
3452 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:987
3455 #, fuzzy
3456 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3457 msgstr ""
3458 "\n"
3459 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:994
3462 #, fuzzy
3463 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3464 msgstr ""
3465 "\n"
3466 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:1001
3469 #, fuzzy
3470 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3471 msgstr ""
3472 "\n"
3473 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:1006
3476 #, fuzzy
3477 msgid "I have checked this key casually.\n"
3478 msgstr ""
3479 "\n"
3480 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:1011
3483 #, fuzzy
3484 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3485 msgstr ""
3486 "\n"
3487 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1021
3490 #, fuzzy
3491 msgid "Really sign? (y/N) "
3492 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
3493
3494 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3495 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
3496 #, c-format
3497 msgid "signing failed: %s\n"
3498 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1131
3501 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3502 msgstr ""
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3505 msgid "This key is not protected.\n"
3506 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3509 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3510 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3513 #, fuzzy
3514 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3515 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3518 msgid "Key is protected.\n"
3519 msgstr "Avain on suojattu.\n"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:1178
3522 #, c-format
3523 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3524 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:1184
3527 msgid ""
3528 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3529 "\n"
3530 msgstr ""
3531 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
3532 "\n"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3535 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3536 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1204
3539 msgid ""
3540 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3541 "\n"
3542 msgstr ""
3543 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
3544 "\n"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:1207
3547 #, fuzzy
3548 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3549 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
3550
3551 #: g10/keyedit.c:1278
3552 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3553 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:1364
3556 msgid "save and quit"
3557 msgstr "tallenna ja lopeta"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:1367
3560 #, fuzzy
3561 msgid "show key fingerprint"
3562 msgstr "näytä sormenjälki"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:1368
3565 msgid "list key and user IDs"
3566 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:1370
3569 msgid "select user ID N"
3570 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3571
3572 #: g10/keyedit.c:1371
3573 #, fuzzy
3574 msgid "select subkey N"
3575 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3576
3577 #: g10/keyedit.c:1372
3578 #, fuzzy
3579 msgid "check signatures"
3580 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1377
3583 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3584 msgstr ""
3585
3586 #: g10/keyedit.c:1382
3587 #, fuzzy
3588 msgid "sign selected user IDs locally"
3589 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
3590
3591 #: g10/keyedit.c:1384
3592 #, fuzzy
3593 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3594 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:1386
3597 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3598 msgstr ""
3599
3600 #: g10/keyedit.c:1390
3601 msgid "add a user ID"
3602 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1392
3605 msgid "add a photo ID"
3606 msgstr "lisää valokuva"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:1394
3609 #, fuzzy
3610 msgid "delete selected user IDs"
3611 msgstr "poista käyttäjätunnus"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:1399
3614 #, fuzzy
3615 msgid "add a subkey"
3616 msgstr "addkey"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:1403
3619 msgid "add a key to a smartcard"
3620 msgstr ""
3621
3622 #: g10/keyedit.c:1405
3623 msgid "move a key to a smartcard"
3624 msgstr ""
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1407
3627 msgid "move a backup key to a smartcard"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1411
3631 #, fuzzy
3632 msgid "delete selected subkeys"
3633 msgstr "poista toissijainen avain"
3634
3635 #: g10/keyedit.c:1413
3636 msgid "add a revocation key"
3637 msgstr "lisää mitätöintiavain"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:1415
3640 #, fuzzy
3641 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3642 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3643
3644 #: g10/keyedit.c:1417
3645 #, fuzzy
3646 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3647 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:1419
3650 #, fuzzy
3651 msgid "flag the selected user ID as primary"
3652 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
3653
3654 #: g10/keyedit.c:1421
3655 #, fuzzy
3656 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3657 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
3658
3659 #: g10/keyedit.c:1424
3660 msgid "list preferences (expert)"
3661 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
3662
3663 #: g10/keyedit.c:1426
3664 msgid "list preferences (verbose)"
3665 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:1428
3668 #, fuzzy
3669 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3670 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3671
3672 #: g10/keyedit.c:1433
3673 #, fuzzy
3674 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3675 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:1435
3678 #, fuzzy
3679 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3680 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1437
3683 msgid "change the passphrase"
3684 msgstr "muuta salasanaa"
3685
3686 #: g10/keyedit.c:1441
3687 msgid "change the ownertrust"
3688 msgstr "muuta luottamusastetta"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:1443
3691 #, fuzzy
3692 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3693 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3694
3695 #: g10/keyedit.c:1445
3696 #, fuzzy
3697 msgid "revoke selected user IDs"
3698 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:1450
3701 #, fuzzy
3702 msgid "revoke key or selected subkeys"
3703 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
3704
3705 #: g10/keyedit.c:1451
3706 #, fuzzy
3707 msgid "enable key"
3708 msgstr "ota avain käyttöön"
3709
3710 #: g10/keyedit.c:1452
3711 #, fuzzy
3712 msgid "disable key"
3713 msgstr "poista avain käytöstä"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:1453
3716 #, fuzzy
3717 msgid "show selected photo IDs"
3718 msgstr "näytä valokuvatunniste"
3719
3720 #: g10/keyedit.c:1455
3721 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3722 msgstr ""
3723
3724 #: g10/keyedit.c:1457
3725 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3726 msgstr ""
3727
3728 #: g10/keyedit.c:1579
3729 #, fuzzy, c-format
3730 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3731 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:1597
3734 msgid "Secret key is available.\n"
3735 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
3736
3737 #: g10/keyedit.c:1680
3738 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3739 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:1688
3742 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3743 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
3744
3745 #: g10/keyedit.c:1707
3746 msgid ""
3747 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3748 "(lsign),\n"
3749 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3750 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3751 msgstr ""
3752
3753 #: g10/keyedit.c:1747
3754 msgid "Key is revoked."
3755 msgstr "Avain on mitätöity."
3756
3757 #: g10/keyedit.c:1766
3758 #, fuzzy
3759 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3760 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
3761
3762 #: g10/keyedit.c:1773
3763 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3764 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:1782
3767 #, fuzzy, c-format
3768 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3769 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:1805
3772 #, c-format
3773 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3774 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3777 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3778 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:1829
3781 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3782 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:1831
3785 #, fuzzy
3786 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3787 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3788
3789 #: g10/keyedit.c:1832
3790 #, fuzzy
3791 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3792 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3793
3794 #: g10/keyedit.c:1882
3795 #, fuzzy
3796 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3797 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3798
3799 #: g10/keyedit.c:1894
3800 #, fuzzy
3801 msgid "You must select exactly one key.\n"
3802 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3803
3804 #: g10/keyedit.c:1922
3805 msgid "Command expects a filename argument\n"
3806 msgstr ""
3807
3808 #: g10/keyedit.c:1936
3809 #, fuzzy, c-format
3810 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3811 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
3812
3813 #: g10/keyedit.c:1953
3814 #, fuzzy, c-format
3815 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3816 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3817
3818 #: g10/keyedit.c:1977
3819 msgid "You must select at least one key.\n"
3820 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3821
3822 #: g10/keyedit.c:1980
3823 #, fuzzy
3824 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3825 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
3826
3827 #: g10/keyedit.c:1981
3828 #, fuzzy
3829 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3830 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3831
3832 #: g10/keyedit.c:2016
3833 #, fuzzy
3834 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3835 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3836
3837 #: g10/keyedit.c:2017
3838 #, fuzzy
3839 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3840 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3841
3842 #: g10/keyedit.c:2035
3843 #, fuzzy
3844 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3845 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3846
3847 #: g10/keyedit.c:2046
3848 #, fuzzy
3849 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3850 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3851
3852 #: g10/keyedit.c:2048
3853 #, fuzzy
3854 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3855 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3856
3857 #: g10/keyedit.c:2098
3858 msgid ""
3859 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3860 msgstr ""
3861
3862 #: g10/keyedit.c:2140
3863 #, fuzzy
3864 msgid "Set preference list to:\n"
3865 msgstr "näytä valinnat"
3866
3867 #: g10/keyedit.c:2146
3868 #, fuzzy
3869 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3870 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3871
3872 #: g10/keyedit.c:2148
3873 #, fuzzy
3874 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3875 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3876
3877 #: g10/keyedit.c:2216
3878 #, fuzzy
3879 msgid "Save changes? (y/N) "
3880 msgstr "Tallenna muutokset? "
3881
3882 #: g10/keyedit.c:2219
3883 #, fuzzy
3884 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3885 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3886
3887 #: g10/keyedit.c:2229
3888 #, c-format
3889 msgid "update failed: %s\n"
3890 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3891
3892 #: g10/keyedit.c:2236
3893 #, c-format
3894 msgid "update secret failed: %s\n"
3895 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3896
3897 #: g10/keyedit.c:2243
3898 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3899 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2343
3902 msgid "Digest: "
3903 msgstr "Tiiviste: "
3904
3905 #: g10/keyedit.c:2394
3906 msgid "Features: "
3907 msgstr "Ominaisuudet: "
3908
3909 #: g10/keyedit.c:2405
3910 msgid "Keyserver no-modify"
3911 msgstr ""
3912
3913 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3914 msgid "Preferred keyserver: "
3915 msgstr ""
3916
3917 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3918 #, fuzzy
3919 msgid "Notations: "
3920 msgstr "Notaatio: "
3921
3922 #: g10/keyedit.c:2639
3923 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3924 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3925
3926 #: g10/keyedit.c:2698
3927 #, fuzzy, c-format
3928 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3929 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3930
3931 #: g10/keyedit.c:2719
3932 #, fuzzy, c-format
3933 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3934 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3935
3936 #: g10/keyedit.c:2725
3937 #, fuzzy
3938 msgid "(sensitive)"
3939 msgstr " (luottamuksellinen)"
3940
3941 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3942 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3943 #, fuzzy, c-format
3944 msgid "created: %s"
3945 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3946
3947 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3948 #, fuzzy, c-format
3949 msgid "revoked: %s"
3950 msgstr "[mitätöity] "
3951
3952 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3953 #, fuzzy, c-format
3954 msgid "expired: %s"
3955 msgstr " [vanhenee: %s]"
3956
3957 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3958 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3959 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3960 #, fuzzy, c-format
3961 msgid "expires: %s"
3962 msgstr " [vanhenee: %s]"
3963
3964 #: g10/keyedit.c:2750
3965 #, fuzzy, c-format
3966 msgid "usage: %s"
3967 msgstr " luottamus: %c/%c"
3968
3969 #: g10/keyedit.c:2765
3970 #, fuzzy, c-format
3971 msgid "trust: %s"
3972 msgstr " luottamus: %c/%c"
3973
3974 #: g10/keyedit.c:2769
3975 #, c-format
3976 msgid "validity: %s"
3977 msgstr ""
3978
3979 #: g10/keyedit.c:2776
3980 msgid "This key has been disabled"
3981 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3982
3983 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3984 msgid "card-no: "
3985 msgstr ""
3986
3987 #: g10/keyedit.c:2828
3988 msgid ""
3989 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3990 "unless you restart the program.\n"
3991 msgstr ""
3992 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3993 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3994
3995 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
3996 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
3997 #, fuzzy
3998 msgid "revoked"
3999 msgstr "[mitätöity] "
4000
4001 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
4002 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
4003 #, fuzzy
4004 msgid "expired"
4005 msgstr "expire"
4006
4007 #: g10/keyedit.c:2959
4008 msgid ""
4009 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4010 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4011 msgstr ""
4012 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
4013 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
4014
4015 #: g10/keyedit.c:3020
4016 msgid ""
4017 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
4018 "versions\n"
4019 "         of PGP to reject this key.\n"
4020 msgstr ""
4021 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
4022 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
4023
4024 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
4025 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4026 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
4027
4028 #: g10/keyedit.c:3031
4029 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4030 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
4031
4032 #: g10/keyedit.c:3171
4033 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4034 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
4035
4036 #: g10/keyedit.c:3181
4037 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4038 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
4039
4040 #: g10/keyedit.c:3185
4041 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4042 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
4043
4044 #: g10/keyedit.c:3191
4045 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4046 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"