Update translations to adjust for typo fixes
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
25 "PO-Revision-Date: 2012-08-24 17:23+0200\n"
26 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
27 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
28 "MIME-Version: 1.0\n"
29 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
30 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
31
32 #, fuzzy, c-format
33 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
34 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
35
36 #, c-format
37 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
38 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
39
40 msgid "no entropy gathering module detected\n"
41 msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
42
43 #, fuzzy, c-format
44 msgid "can't lock `%s': %s\n"
45 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
46
47 #, fuzzy, c-format
48 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
49 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
50
51 #, c-format
52 msgid "can't open `%s': %s\n"
53 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
54
55 #, c-format
56 msgid "can't stat `%s': %s\n"
57 msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
58
59 #, c-format
60 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
61 msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
62
63 msgid "note: random_seed file is empty\n"
64 msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
65
66 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
67 msgstr ""
68 "VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
69
70 #, c-format
71 msgid "can't read `%s': %s\n"
72 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
73
74 msgid "note: random_seed file not updated\n"
75 msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
76
77 #, c-format
78 msgid "can't create `%s': %s\n"
79 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
80
81 #, c-format
82 msgid "can't write `%s': %s\n"
83 msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
84
85 #, c-format
86 msgid "can't close `%s': %s\n"
87 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
88
89 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
90 msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
91
92 msgid ""
93 "The random number generator is only a kludge to let\n"
94 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
95 "\n"
96 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
97 "\n"
98 msgstr ""
99 "Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
100 "ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
101 "\n"
102 "ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
103
104 msgid ""
105 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
106 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
107 "of the entropy.\n"
108 msgstr ""
109 "Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
110 "estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
111 "laatua.\n"
112
113 #, c-format
114 msgid ""
115 "\n"
116 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
117 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
118 msgstr ""
119 "\n"
120 "Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
121 "antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
122 "(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
123
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
126 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
127
128 #, fuzzy, c-format
129 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
130 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
131
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "reading public key failed: %s\n"
134 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
135
136 msgid "response does not contain the public key data\n"
137 msgstr ""
138
139 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
140 msgstr ""
141
142 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
143 msgstr ""
144
145 #, c-format
146 msgid "using default PIN as %s\n"
147 msgstr ""
148
149 #, c-format
150 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
151 msgstr ""
152
153 #, c-format
154 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
155 msgstr ""
156
157 msgid "||Please enter the PIN"
158 msgstr ""
159
160 #, c-format
161 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
162 msgstr ""
163
164 #, c-format
165 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
166 msgstr ""
167
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
170 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
171
172 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
173 msgstr ""
174
175 msgid "card is permanently locked!\n"
176 msgstr ""
177
178 #, c-format
179 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
180 msgstr ""
181
182 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
183 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
184 #, c-format
185 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
186 msgstr ""
187
188 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
189 msgstr ""
190
191 msgid "access to admin commands is not configured\n"
192 msgstr ""
193
194 #, fuzzy
195 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
196 msgstr "salaisen avaimen osat eivät ole käytettävissä\n"
197
198 #, fuzzy
199 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
200 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
201
202 #, c-format
203 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
204 msgstr ""
205
206 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
207 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
208 #. to get some infos on the string.
209 msgid "|RN|New Reset Code"
210 msgstr ""
211
212 msgid "|AN|New Admin PIN"
213 msgstr ""
214
215 msgid "|N|New PIN"
216 msgstr ""
217
218 #, fuzzy, c-format
219 msgid "error getting new PIN: %s\n"
220 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
221
222 #, fuzzy
223 msgid "error reading application data\n"
224 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
225
226 #, fuzzy
227 msgid "error reading fingerprint DO\n"
228 msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
229
230 #, fuzzy
231 msgid "key already exists\n"
232 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
233
234 msgid "existing key will be replaced\n"
235 msgstr ""
236
237 #, fuzzy
238 msgid "generating new key\n"
239 msgstr "luo uusi avainpari"
240
241 #, fuzzy
242 msgid "writing new key\n"
243 msgstr "luo uusi avainpari"
244
245 msgid "creation timestamp missing\n"
246 msgstr ""
247
248 #, c-format
249 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
250 msgstr ""
251
252 #, c-format
253 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
254 msgstr ""
255
256 #, c-format
257 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
258 msgstr ""
259
260 #, fuzzy, c-format
261 msgid "failed to store the key: %s\n"
262 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
263
264 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
265 msgstr ""
266
267 #, fuzzy
268 msgid "generating key failed\n"
269 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
270
271 #, fuzzy, c-format
272 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
273 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
274
275 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
276 msgstr ""
277
278 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
279 msgstr ""
280
281 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
282 #, fuzzy, c-format
283 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
284 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
285
286 #, c-format
287 msgid "signatures created so far: %lu\n"
288 msgstr ""
289
290 msgid ""
291 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
292 msgstr ""
293
294 #, fuzzy, c-format
295 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
296 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
297
298 #, c-format
299 msgid "armor: %s\n"
300 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
301
302 msgid "invalid armor header: "
303 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
304
305 msgid "armor header: "
306 msgstr "ascii-koodausotsake: "
307
308 msgid "invalid clearsig header\n"
309 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
310
311 #, fuzzy
312 msgid "unknown armor header: "
313 msgstr "ascii-koodausotsake: "
314
315 msgid "nested clear text signatures\n"
316 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
317
318 #, fuzzy
319 msgid "unexpected armor: "
320 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
321
322 msgid "invalid dash escaped line: "
323 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
324
325 #, fuzzy, c-format
326 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
327 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
328
329 msgid "premature eof (no CRC)\n"
330 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
331
332 msgid "premature eof (in CRC)\n"
333 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
334
335 msgid "malformed CRC\n"
336 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
337
338 #, fuzzy, c-format
339 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
340 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
341
342 #, fuzzy
343 msgid "premature eof (in trailer)\n"
344 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
345
346 msgid "error in trailer line\n"
347 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
348
349 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
350 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
351
352 #, c-format
353 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
354 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
355
356 msgid ""
357 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
358 msgstr ""
359 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
360 "viallista\n"
361 "MTA:ta on käytetty\n"
362
363 #, fuzzy, c-format
364 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
365 msgstr "salaista avainta ei löydy"
366
367 #, c-format
368 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
369 msgstr ""
370
371 #, fuzzy
372 msgid "can't do this in batch mode\n"
373 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
374
375 #, fuzzy
376 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
377 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
378
379 msgid "Your selection? "
380 msgstr "Valintasi? "
381
382 msgid "[not set]"
383 msgstr ""
384
385 #, fuzzy
386 msgid "male"
387 msgstr "enable"
388
389 #, fuzzy
390 msgid "female"
391 msgstr "enable"
392
393 #, fuzzy
394 msgid "unspecified"
395 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
396
397 #, fuzzy
398 msgid "not forced"
399 msgstr "ei käsitelty"
400
401 msgid "forced"
402 msgstr ""
403
404 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
405 msgstr ""
406
407 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
408 msgstr ""
409
410 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
411 msgstr ""
412
413 msgid "Cardholder's surname: "
414 msgstr ""
415
416 msgid "Cardholder's given name: "
417 msgstr ""
418
419 #, c-format
420 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
421 msgstr ""
422
423 #, fuzzy
424 msgid "URL to retrieve public key: "
425 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
426
427 #, c-format
428 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
429 msgstr ""
430
431 #, fuzzy, c-format
432 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
433 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
434
435 #, c-format
436 msgid "error reading `%s': %s\n"
437 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
438
439 #, fuzzy, c-format
440 msgid "error writing `%s': %s\n"
441 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
442
443 msgid "Login data (account name): "
444 msgstr ""
445
446 #, c-format
447 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
448 msgstr ""
449
450 msgid "Private DO data: "
451 msgstr ""
452
453 #, c-format
454 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
455 msgstr ""
456
457 #, fuzzy
458 msgid "Language preferences: "
459 msgstr "päivitä valinnat"
460
461 #, fuzzy
462 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
463 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
464
465 #, fuzzy
466 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
467 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
468
469 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
470 msgstr ""
471
472 #, fuzzy
473 msgid "Error: invalid response.\n"
474 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
475
476 #, fuzzy
477 msgid "CA fingerprint: "
478 msgstr "näytä sormenjälki"
479
480 #, fuzzy
481 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
482 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
483
484 #, fuzzy, c-format
485 msgid "key operation not possible: %s\n"
486 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
487
488 #, fuzzy
489 msgid "not an OpenPGP card"
490 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
491
492 #, fuzzy, c-format
493 msgid "error getting current key info: %s\n"
494 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
495
496 msgid "Replace existing key? (y/N) "
497 msgstr ""
498
499 msgid ""
500 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
501 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
502 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
503 msgstr ""
504
505 #, fuzzy, c-format
506 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
507 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
508
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
511 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
512
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
515 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
516
517 #, c-format
518 msgid "rounded up to %u bits\n"
519 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
520
521 #, c-format
522 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
523 msgstr ""
524
525 #, c-format
526 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
527 msgstr ""
528
529 #, fuzzy, c-format
530 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
531 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
532
533 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
534 msgstr ""
535
536 #, fuzzy
537 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
538 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
539
540 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
541 msgstr ""
542
543 #, c-format
544 msgid ""
545 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
546 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
547 "You should change them using the command --change-pin\n"
548 msgstr ""
549
550 #, fuzzy
551 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
552 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
553
554 #, fuzzy
555 msgid "   (1) Signature key\n"
556 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
557
558 #, fuzzy
559 msgid "   (2) Encryption key\n"
560 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
561
562 msgid "   (3) Authentication key\n"
563 msgstr ""
564
565 msgid "Invalid selection.\n"
566 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
567
568 #, fuzzy
569 msgid "Please select where to store the key:\n"
570 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
571
572 #, fuzzy
573 msgid "unknown key protection algorithm\n"
574 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
575
576 #, fuzzy
577 msgid "secret parts of key are not available\n"
578 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
579
580 #, fuzzy
581 msgid "secret key already stored on a card\n"
582 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
583
584 #, fuzzy, c-format
585 msgid "error writing key to card: %s\n"
586 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
587
588 msgid "quit this menu"
589 msgstr "ulos tästä valikosta"
590
591 #, fuzzy
592 msgid "show admin commands"
593 msgstr "ristiriitainen komento\n"
594
595 msgid "show this help"
596 msgstr "näytä tämä ohje"
597
598 #, fuzzy
599 msgid "list all available data"
600 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
601
602 msgid "change card holder's name"
603 msgstr ""
604
605 msgid "change URL to retrieve key"
606 msgstr ""
607
608 msgid "fetch the key specified in the card URL"
609 msgstr ""
610
611 #, fuzzy
612 msgid "change the login name"
613 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
614
615 #, fuzzy
616 msgid "change the language preferences"
617 msgstr "muuta luottamusastetta"
618
619 msgid "change card holder's sex"
620 msgstr ""
621
622 #, fuzzy
623 msgid "change a CA fingerprint"
624 msgstr "näytä sormenjälki"
625
626 msgid "toggle the signature force PIN flag"
627 msgstr ""
628
629 #, fuzzy
630 msgid "generate new keys"
631 msgstr "luo uusi avainpari"
632
633 msgid "menu to change or unblock the PIN"
634 msgstr ""
635
636 msgid "verify the PIN and list all data"
637 msgstr ""
638
639 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
640 msgstr ""
641
642 msgid "gpg/card> "
643 msgstr ""
644
645 #, fuzzy
646 msgid "Admin-only command\n"
647 msgstr "ristiriitainen komento\n"
648
649 #, fuzzy
650 msgid "Admin commands are allowed\n"
651 msgstr "ristiriitainen komento\n"
652
653 #, fuzzy
654 msgid "Admin commands are not allowed\n"
655 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
656
657 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
658 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
659
660 #, fuzzy
661 msgid "card reader not available\n"
662 msgstr "salaista avainta ei löydy"
663
664 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
665 msgstr ""
666
667 #, fuzzy, c-format
668 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
669 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
670
671 #, c-format
672 msgid ""
673 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
674 "   %.*s\n"
675 msgstr ""
676
677 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
678 msgstr ""
679
680 msgid "Enter New Admin PIN: "
681 msgstr ""
682
683 msgid "Enter New PIN: "
684 msgstr ""
685
686 msgid "Enter Admin PIN: "
687 msgstr ""
688
689 msgid "Enter PIN: "
690 msgstr ""
691
692 #, fuzzy
693 msgid "Repeat this PIN: "
694 msgstr "Toista salasana: "
695
696 #, fuzzy
697 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
698 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
699
700 #, c-format
701 msgid "can't open `%s'\n"
702 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
703
704 msgid "--output doesn't work for this command\n"
705 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
706
707 #, fuzzy, c-format
708 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
709 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
710
711 #, c-format
712 msgid "error reading keyblock: %s\n"
713 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
714
715 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
716 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
717
718 #, fuzzy
719 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
720 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
721
722 #, fuzzy
723 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
724 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
725
726 #, fuzzy
727 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
728 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
729
730 #, c-format
731 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
732 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
733
734 msgid "ownertrust information cleared\n"
735 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
736
737 #, c-format
738 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
739 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
740
741 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
742 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
743
744 #, c-format
745 msgid "error creating passphrase: %s\n"
746 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
747
748 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
749 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
750
751 #, c-format
752 msgid "using cipher %s\n"
753 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
754
755 #, c-format
756 msgid "`%s' already compressed\n"
757 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
758
759 #, c-format
760 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
761 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
762
763 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
764 msgstr ""
765 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
766
767 #, c-format
768 msgid "reading from `%s'\n"
769 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
770
771 msgid ""
772 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
773 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
774
775 #, fuzzy, c-format
776 msgid ""
777 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
778 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
779
780 #, fuzzy, c-format
781 msgid ""
782 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
783 "preferences\n"
784 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
785
786 #, c-format
787 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
788 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
789
790 #, c-format
791 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
792 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
793
794 #, c-format
795 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
796 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
797
798 #, c-format
799 msgid "%s encrypted data\n"
800 msgstr "%s salattua dataa\n"
801
802 #, c-format
803 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
804 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
805
806 msgid ""
807 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
808 msgstr ""
809 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
810 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
811
812 msgid "problem handling encrypted packet\n"
813 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
814
815 msgid "no remote program execution supported\n"
816 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
817
818 #, c-format
819 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
820 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
821
822 msgid ""
823 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
824 msgstr ""
825 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
826 "asetustiedoston oikeuksista\n"
827
828 #, fuzzy
829 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
830 msgstr ""
831 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
832
833 #, fuzzy, c-format
834 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
835 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
836
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
839 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
840
841 #, c-format
842 msgid "system error while calling external program: %s\n"
843 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
844
845 msgid "unnatural exit of external program\n"
846 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
847
848 msgid "unable to execute external program\n"
849 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
850
851 #, c-format
852 msgid "unable to read external program response: %s\n"
853 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
854
855 #, c-format
856 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
857 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
858
859 #, c-format
860 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
861 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
862
863 #, fuzzy
864 msgid "export signatures that are marked as local-only"
865 msgstr ""
866 "\n"
867 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
868
869 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
870 msgstr ""
871
872 #, fuzzy
873 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
874 msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
875
876 #, fuzzy
877 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
878 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
879
880 #, fuzzy
881 msgid "remove unusable parts from key during export"
882 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
883
884 msgid "remove as much as possible from key during export"
885 msgstr ""
886
887 #, fuzzy
888 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
889 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
890
891 #, fuzzy, c-format
892 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
893 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
894
895 #, fuzzy, c-format
896 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
897 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
898
899 #, fuzzy, c-format
900 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
901 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
902
903 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
904 msgstr ""
905
906 #, fuzzy, c-format
907 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
908 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
909
910 #, fuzzy, c-format
911 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
912 msgstr ""
913 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
914 "tarkistussummaa\n"
915
916 msgid "WARNING: nothing exported\n"
917 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
918
919 msgid ""
920 "@Commands:\n"
921 " "
922 msgstr ""
923 "@Komennot:\n"
924 " "
925
926 msgid "|[file]|make a signature"
927 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
928
929 msgid "|[file]|make a clear text signature"
930 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
931
932 msgid "make a detached signature"
933 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
934
935 msgid "encrypt data"
936 msgstr "salaa tiedot"
937
938 msgid "encryption only with symmetric cipher"
939 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
940
941 msgid "decrypt data (default)"
942 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
943
944 msgid "verify a signature"
945 msgstr "tarkista allekirjoitus"
946
947 msgid "list keys"
948 msgstr "näytä avaimet"
949
950 msgid "list keys and signatures"
951 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
952
953 #, fuzzy
954 msgid "list and check key signatures"
955 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
956
957 msgid "list keys and fingerprints"
958 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
959
960 msgid "list secret keys"
961 msgstr "näytä salaiset avaimet"
962
963 msgid "generate a new key pair"
964 msgstr "luo uusi avainpari"
965
966 msgid "remove keys from the public keyring"
967 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
968
969 msgid "remove keys from the secret keyring"
970 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
971
972 msgid "sign a key"
973 msgstr "allekirjoita avain"
974
975 msgid "sign a key locally"
976 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
977
978 msgid "sign or edit a key"
979 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
980
981 msgid "generate a revocation certificate"
982 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
983
984 msgid "export keys"
985 msgstr "vie avaimia"
986
987 msgid "export keys to a key server"
988 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
989
990 msgid "import keys from a key server"
991 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
992
993 msgid "search for keys on a key server"
994 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
995
996 msgid "update all keys from a keyserver"
997 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
998
999 msgid "import/merge keys"
1000 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1001
1002 msgid "print the card status"
1003 msgstr ""
1004
1005 msgid "change data on a card"
1006 msgstr ""
1007
1008 msgid "change a card's PIN"
1009 msgstr ""
1010
1011 msgid "update the trust database"
1012 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1013
1014 msgid "|algo [files]|print message digests"
1015 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1016
1017 msgid ""
1018 "@\n"
1019 "Options:\n"
1020 " "
1021 msgstr ""
1022 "@\n"
1023 "Valitsimet:\n"
1024 " "
1025
1026 msgid "create ascii armored output"
1027 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1028
1029 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1030 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1031
1032 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1033 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1034
1035 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1036 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1037
1038 msgid "use canonical text mode"
1039 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1040
1041 msgid "use as output file"
1042 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1043
1044 msgid "verbose"
1045 msgstr "monisanainen"
1046
1047 msgid "do not make any changes"
1048 msgstr "älä tee muutoksia"
1049
1050 msgid "prompt before overwriting"
1051 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1052
1053 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1054 msgstr ""
1055
1056 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1057 msgstr ""
1058
1059 msgid ""
1060 "@\n"
1061 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1062 msgstr ""
1063 "@\n"
1064 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1065 "sivuilta)\n"
1066
1067 msgid ""
1068 "@\n"
1069 "Examples:\n"
1070 "\n"
1071 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1072 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1073 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1074 " --list-keys [names]        show keys\n"
1075 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1076 msgstr ""
1077 "@\n"
1078 "Esim:\n"
1079 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1080 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1081 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1082 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1083 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1084
1085 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1086 msgstr ""
1087 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1088
1089 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1090 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1091
1092 msgid ""
1093 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1094 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1095 "Default operation depends on the input data\n"
1096 msgstr ""
1097 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1098 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1099 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1100
1101 msgid ""
1102 "\n"
1103 "Supported algorithms:\n"
1104 msgstr ""
1105 "\n"
1106 "Tuetut algoritmit:\n"
1107
1108 msgid "Pubkey: "
1109 msgstr "JulkAvain: "
1110
1111 msgid "Cipher: "
1112 msgstr "Salaus: "
1113
1114 msgid "Hash: "
1115 msgstr "Tiiviste: "
1116
1117 msgid "Compression: "
1118 msgstr "Pakkaus: "
1119
1120 msgid "usage: gpg [options] "
1121 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1122
1123 msgid "conflicting commands\n"
1124 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1125
1126 #, fuzzy, c-format
1127 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1128 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1129
1130 #, fuzzy, c-format
1131 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1132 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1133
1134 #, fuzzy, c-format
1135 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1136 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1137
1138 #, fuzzy, c-format
1139 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1140 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1141
1142 #, fuzzy, c-format
1143 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1144 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1145
1146 #, fuzzy, c-format
1147 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1148 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1149
1150 #, fuzzy, c-format
1151 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1152 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1153
1154 #, fuzzy, c-format
1155 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1156 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1157
1158 #, fuzzy, c-format
1159 msgid ""
1160 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1161 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1162
1163 #, fuzzy, c-format
1164 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1165 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1166
1167 #, fuzzy, c-format
1168 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1169 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1170
1171 #, fuzzy, c-format
1172 msgid ""
1173 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1174 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1175
1176 #, fuzzy, c-format
1177 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1178 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1179
1180 #, fuzzy, c-format
1181 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1182 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1183
1184 msgid "display photo IDs during key listings"
1185 msgstr ""
1186
1187 msgid "show policy URLs during signature listings"
1188 msgstr ""
1189
1190 #, fuzzy
1191 msgid "show all notations during signature listings"
1192 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1193
1194 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1195 msgstr ""
1196
1197 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1198 msgstr ""
1199
1200 #, fuzzy
1201 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1202 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1203
1204 msgid "show user ID validity during key listings"
1205 msgstr ""
1206
1207 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1208 msgstr ""
1209
1210 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1211 msgstr ""
1212
1213 #, fuzzy
1214 msgid "show the keyring name in key listings"
1215 msgstr "näytä mihin avainrenkaaseen tulostettu avain kuuluu"
1216
1217 #, fuzzy
1218 msgid "show expiration dates during signature listings"
1219 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1220
1221 #, c-format
1222 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1223 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1224
1225 #, c-format
1226 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1227 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
1228
1229 #, c-format
1230 msgid "option file `%s': %s\n"
1231 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
1232
1233 #, c-format
1234 msgid "reading options from `%s'\n"
1235 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
1236
1237 #, c-format
1238 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1239 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1240
1241 #, fuzzy, c-format
1242 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1243 msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
1244
1245 #, fuzzy, c-format
1246 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1247 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1248
1249 #, fuzzy, c-format
1250 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1251 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1252
1253 #, fuzzy
1254 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1255 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1256
1257 #, fuzzy, c-format
1258 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1259 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1260
1261 #, fuzzy
1262 msgid "invalid keyserver options\n"
1263 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1264
1265 #, c-format
1266 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1267 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1268
1269 msgid "invalid import options\n"
1270 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1271
1272 #, c-format
1273 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1274 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1275
1276 msgid "invalid export options\n"
1277 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1278
1279 #, fuzzy, c-format
1280 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1281 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1282
1283 #, fuzzy
1284 msgid "invalid list options\n"
1285 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1286
1287 msgid "display photo IDs during signature verification"
1288 msgstr ""
1289
1290 msgid "show policy URLs during signature verification"
1291 msgstr ""
1292
1293 #, fuzzy
1294 msgid "show all notations during signature verification"
1295 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1296
1297 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1298 msgstr ""
1299
1300 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1301 msgstr ""
1302
1303 #, fuzzy
1304 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1305 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1306
1307 #, fuzzy
1308 msgid "show user ID validity during signature verification"
1309 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1310
1311 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1312 msgstr ""
1313
1314 #, fuzzy
1315 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1316 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1317
1318 msgid "validate signatures with PKA data"
1319 msgstr ""
1320
1321 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1322 msgstr ""
1323
1324 #, fuzzy, c-format
1325 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1326 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1327
1328 #, fuzzy
1329 msgid "invalid verify options\n"
1330 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1331
1332 #, c-format
1333 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1334 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
1335
1336 #, fuzzy, c-format
1337 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1338 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1339
1340 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1341 msgstr ""
1342
1343 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1344 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
1345
1346 #, c-format
1347 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1348 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
1349
1350 #, c-format
1351 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1352 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
1353
1354 #, c-format
1355 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1356 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
1357
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1360 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
1361
1362 #, fuzzy, c-format
1363 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1364 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1365
1366 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1367 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
1368
1369 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1370 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
1371
1372 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1373 msgstr ""
1374 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
1375
1376 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1377 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
1378
1379 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1380 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1381
1382 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1383 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1384
1385 #, fuzzy
1386 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1387 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1388
1389 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1390 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1391
1392 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1393 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
1394
1395 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1396 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
1397
1398 #, fuzzy
1399 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1400 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
1401
1402 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1403 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
1404
1405 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1406 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
1407
1408 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1409 msgstr ""
1410 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
1411
1412 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1413 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
1414
1415 msgid "invalid default preferences\n"
1416 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
1417
1418 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1419 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
1420
1421 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1422 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
1423
1424 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1425 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
1426
1427 #, c-format
1428 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1429 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
1430
1431 #, fuzzy, c-format
1432 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1433 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1434
1435 #, fuzzy, c-format
1436 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1437 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1438
1439 #, fuzzy, c-format
1440 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1441 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1442
1443 #, c-format
1444 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1445 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1446
1447 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1448 msgstr ""
1449 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
1450
1451 msgid "--store [filename]"
1452 msgstr "--store [tiedostonimi]"
1453
1454 msgid "--symmetric [filename]"
1455 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
1456
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1459 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
1460
1461 msgid "--encrypt [filename]"
1462 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
1463
1464 #, fuzzy
1465 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1466 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1467
1468 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1469 msgstr ""
1470
1471 #, fuzzy, c-format
1472 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1473 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1474
1475 msgid "--sign [filename]"
1476 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
1477
1478 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1479 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1480
1481 #, fuzzy
1482 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1483 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1484
1485 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1486 msgstr ""
1487
1488 #, fuzzy, c-format
1489 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1490 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1491
1492 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1493 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
1494
1495 msgid "--clearsign [filename]"
1496 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
1497
1498 msgid "--decrypt [filename]"
1499 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
1500
1501 msgid "--sign-key user-id"
1502 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
1503
1504 msgid "--lsign-key user-id"
1505 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
1506
1507 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1508 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
1509
1510 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1511 msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
1512
1513 #, c-format
1514 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1515 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
1516
1517 #, c-format
1518 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1519 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
1520
1521 #, c-format
1522 msgid "key export failed: %s\n"
1523 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
1524
1525 #, c-format
1526 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1527 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
1528
1529 #, c-format
1530 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1531 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
1532
1533 #, c-format
1534 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1535 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
1536
1537 #, c-format
1538 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1539 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
1540
1541 #, c-format
1542 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1543 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
1544
1545 msgid "[filename]"
1546 msgstr "[tiedostonimi]"
1547
1548 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1549 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
1550
1551 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1552 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
1553
1554 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1555 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1556
1557 #, fuzzy
1558 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1559 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1560
1561 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1562 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1563
1564 #, fuzzy
1565 msgid "[User ID not found]"
1566 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1567
1568 #, c-format
1569 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1570 msgstr ""
1571
1572 #, fuzzy, c-format
1573 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1574 msgstr ""
1575 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1576
1577 #, fuzzy, c-format
1578 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1579 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1580
1581 #, fuzzy, c-format
1582 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1583 msgstr ""
1584 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1585
1586 #, fuzzy, c-format
1587 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1588 msgstr ""
1589 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1590 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1591
1592 msgid "be somewhat more quiet"
1593 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
1594
1595 msgid "take the keys from this keyring"
1596 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
1597
1598 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1599 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
1600
1601 msgid "|FD|write status info to this FD"
1602 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
1603
1604 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1605 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1606
1607 #, fuzzy
1608 msgid ""
1609 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
1610 "Check signatures against known trusted keys\n"
1611 msgstr ""
1612 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1613 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
1614
1615 msgid ""
1616 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1617 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1618 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1619 msgstr ""
1620 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
1621 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
1622 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
1623 "varmenneverkkojen kanssa."
1624
1625 msgid ""
1626 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1627 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1628 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1629 "ultimately trusted\n"
1630 msgstr ""
1631 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
1632 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
1633 "salainen \n"
1634 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
1635
1636 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1637 msgstr ""
1638 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
1639 "avainta."
1640
1641 msgid ""
1642 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1643 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
1644
1645 msgid ""
1646 "Select the algorithm to use.\n"
1647 "\n"
1648 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1649 "for signatures.\n"
1650 "\n"
1651 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1652 "\n"
1653 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1654 "\n"
1655 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1656 msgstr ""
1657
1658 msgid ""
1659 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1660 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1661 "Please consult your security expert first."
1662 msgstr ""
1663 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
1664 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
1665 "ympäristöissä.\n"
1666 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
1667
1668 msgid "Enter the size of the key"
1669 msgstr "Syötä avaimen koko"
1670
1671 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1672 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
1673
1674 msgid ""
1675 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1676 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1677 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1678 "the given value as an interval."
1679 msgstr ""
1680 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
1681 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
1682 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
1683 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
1684
1685 msgid "Enter the name of the key holder"
1686 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
1687
1688 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1689 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
1690
1691 msgid "Please enter an optional comment"
1692 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
1693
1694 msgid ""
1695 "N  to change the name.\n"
1696 "C  to change the comment.\n"
1697 "E  to change the email address.\n"
1698 "O  to continue with key generation.\n"
1699 "Q  to quit the key generation."
1700 msgstr ""
1701 "N   muuta nimeä\n"
1702 "C   muuta kommenttia\n"
1703 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
1704 "O   jatka avaimen luomista\n"
1705 "L   lopeta"
1706
1707 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1708 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
1709
1710 msgid ""
1711 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1712 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1713 "know how carefully you verified this.\n"
1714 "\n"
1715 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1716 "the\n"
1717 "    key.\n"
1718 "\n"
1719 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1720 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1721 "for\n"
1722 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1723 "user.\n"
1724 "\n"
1725 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1726 "could\n"
1727 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1728 "the\n"
1729 "    key against a photo ID.\n"
1730 "\n"
1731 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1732 "could\n"
1733 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1734 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1735 "a\n"
1736 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1737 "the\n"
1738 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1739 "exchange\n"
1740 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1741 "\n"
1742 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1743 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1744 "\"\n"
1745 "mean to you when you sign other keys.\n"
1746 "\n"
1747 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1748 msgstr ""
1749 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
1750 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
1751 "Muiden \n"
1752 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
1753 "\n"
1754 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
1755 "    varmistanut avaimen.\n"
1756 "\n"
1757 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
1758 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
1759 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
1760 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
1761 "\n"
1762 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
1763 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
1764 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
1765 "\n"
1766 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
1767 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
1768 "haltijan \n"
1769 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
1770 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
1771 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
1772 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
1773 "\n"
1774 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
1775 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
1776 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
1777 "\n"
1778 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
1779
1780 #, fuzzy
1781 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1782 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
1783
1784 msgid ""
1785 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1786 "All certificates are then also lost!"
1787 msgstr ""
1788 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
1789 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
1790
1791 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1792 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
1793
1794 msgid ""
1795 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1796 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1797 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1798 msgstr ""
1799 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
1800 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
1801 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
1802 "varmentamaan avaimeen."
1803
1804 msgid ""
1805 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1806 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1807 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1808 "a trust connection through another already certified key."
1809 msgstr ""
1810 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
1811 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
1812 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
1813 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
1814 "varmennetun avaimen kautta."
1815
1816 msgid ""
1817 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1818 "your keyring."
1819 msgstr ""
1820 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
1821 "avainrenkaastasi."
1822
1823 msgid ""
1824 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1825 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1826 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1827 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1828 "a second one is available."
1829 msgstr ""
1830 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
1831 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
1832 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
1833 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
1834 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
1835
1836 msgid ""
1837 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1838 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1839 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1840 msgstr ""
1841 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
1842 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
1843 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
1844
1845 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
1846 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
1847
1848 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1849 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
1850
1851 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1852 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
1853
1854 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1855 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
1856
1857 msgid ""
1858 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1859 "file (which is shown in brackets) will be used."
1860 msgstr ""
1861 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
1862 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
1863
1864 msgid ""
1865 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1866 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1867 "  \"Key has been compromised\"\n"
1868 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1869 "      got access to your secret key.\n"
1870 "  \"Key is superseded\"\n"
1871 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1872 "  \"Key is no longer used\"\n"
1873 "      Use this if you have retired this key.\n"
1874 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1875 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1876 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1877 msgstr ""
1878 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
1879 "voit valita tästä listasta:\n"
1880 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
1881 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
1882 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
1883 "  \"Avain on korvattu\"\n"
1884 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
1885 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
1886 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
1887 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
1888 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
1889 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
1890 "vanhenneeksi.\n"
1891
1892 msgid ""
1893 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
1894 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
1895 "An empty line ends the text.\n"
1896 msgstr ""
1897 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
1898 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
1899 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
1900
1901 msgid "No help available"
1902 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
1903
1904 #, c-format
1905 msgid "No help available for `%s'"
1906 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
1907
1908 msgid "import signatures that are marked as local-only"
1909 msgstr ""
1910
1911 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
1912 msgstr ""
1913
1914 #, fuzzy
1915 msgid "do not update the trustdb after import"
1916 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1917
1918 #, fuzzy
1919 msgid "create a public key when importing a secret key"
1920 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
1921
1922 msgid "only accept updates to existing keys"
1923 msgstr ""
1924
1925 #, fuzzy
1926 msgid "remove unusable parts from key after import"
1927 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
1928
1929 msgid "remove as much as possible from key after import"
1930 msgstr ""
1931
1932 #, c-format
1933 msgid "skipping block of type %d\n"
1934 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
1935
1936 #, fuzzy, c-format
1937 msgid "%lu keys processed so far\n"
1938 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
1939
1940 #, c-format
1941 msgid "Total number processed: %lu\n"
1942 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
1943
1944 #, c-format
1945 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1946 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
1947
1948 #, c-format
1949 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1950 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
1951
1952 #, c-format
1953 msgid "              imported: %lu"
1954 msgstr "              tuotu: %lu"
1955
1956 #, c-format
1957 msgid "             unchanged: %lu\n"
1958 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
1959
1960 #, c-format
1961 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1962 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
1963
1964 #, c-format
1965 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1966 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
1967
1968 #, c-format
1969 msgid "        new signatures: %lu\n"
1970 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
1971
1972 #, c-format
1973 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1974 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
1975
1976 #, c-format
1977 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1978 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
1979
1980 #, c-format
1981 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1982 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
1983
1984 #, c-format
1985 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1986 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
1987
1988 #, c-format
1989 msgid "          not imported: %lu\n"
1990 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
1991
1992 #, fuzzy, c-format
1993 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
1994 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
1995
1996 #, fuzzy, c-format
1997 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
1998 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
1999
2000 #, c-format
2001 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2002 msgstr ""
2003
2004 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
2005 #. only split up to allow printing of a common prefix.
2006 #, fuzzy
2007 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
2008 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
2009
2010 #, c-format
2011 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2012 msgstr ""
2013
2014 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2015 #, fuzzy, c-format
2016 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2017 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2018
2019 #, c-format
2020 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2021 msgstr ""
2022
2023 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2024 msgstr ""
2025
2026 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2027 msgstr ""
2028
2029 #, c-format
2030 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2031 msgstr ""
2032
2033 #, fuzzy, c-format
2034 msgid "key %s: no user ID\n"
2035 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2036
2037 #, fuzzy, c-format
2038 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2039 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2040
2041 #, fuzzy, c-format
2042 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2043 msgstr ""
2044 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2045
2046 #, fuzzy, c-format
2047 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2048 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2049
2050 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2051 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2052
2053 #, fuzzy, c-format
2054 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2055 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2056
2057 #, fuzzy, c-format
2058 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2059 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2060
2061 #, c-format
2062 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2063 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2064
2065 #, c-format
2066 msgid "writing to `%s'\n"
2067 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2068
2069 #, c-format
2070 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2071 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2072
2073 #, fuzzy, c-format
2074 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2075 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2076
2077 #, fuzzy, c-format
2078 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2079 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2080
2081 #, fuzzy, c-format
2082 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2083 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2084
2085 #, fuzzy, c-format
2086 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2087 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2088
2089 #, fuzzy, c-format
2090 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2091 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2092
2093 #, fuzzy, c-format
2094 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2095 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2096
2097 #, fuzzy, c-format
2098 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2099 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2100
2101 #, fuzzy, c-format
2102 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2103 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2104
2105 #, fuzzy, c-format
2106 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2107 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2108
2109 #, fuzzy, c-format
2110 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2111 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2112
2113 #, fuzzy, c-format
2114 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2115 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2116
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2119 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2120
2121 #, fuzzy, c-format
2122 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2123 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2124
2125 #, fuzzy, c-format
2126 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2127 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2128
2129 #, fuzzy, c-format
2130 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2131 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2132
2133 #, fuzzy, c-format
2134 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2135 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2136
2137 #, fuzzy
2138 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2139 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2140
2141 #, c-format
2142 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2143 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2144
2145 #, fuzzy, c-format
2146 msgid "key %s: secret key imported\n"
2147 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2148
2149 #, fuzzy, c-format
2150 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2151 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2152
2153 #, fuzzy, c-format
2154 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2155 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2156
2157 #, fuzzy, c-format
2158 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2159 msgstr ""
2160 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2161
2162 #, fuzzy, c-format
2163 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2164 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2165
2166 #, fuzzy, c-format
2167 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2168 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2169
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2172 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2173
2174 #, fuzzy, c-format
2175 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2176 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2177
2178 #, fuzzy, c-format
2179 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2180 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2181
2182 #, fuzzy, c-format
2183 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2184 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2185
2186 #, fuzzy, c-format
2187 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2188 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2189
2190 #, fuzzy, c-format
2191 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2192 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2193
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2196 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2197
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2200 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2201
2202 #, fuzzy, c-format
2203 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2204 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2205
2206 #, fuzzy, c-format
2207 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2208 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2209
2210 #, fuzzy, c-format
2211 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2212 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
2213
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2216 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
2217
2218 #, fuzzy, c-format
2219 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2220 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
2221
2222 #, fuzzy, c-format
2223 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2224 msgstr ""
2225 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
2226
2227 #, fuzzy, c-format
2228 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2229 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2230
2231 #, fuzzy, c-format
2232 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2233 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
2234
2235 #, fuzzy, c-format
2236 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2237 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2238
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2241 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2242
2243 #, fuzzy, c-format
2244 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2245 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
2246
2247 #, fuzzy, c-format
2248 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2249 msgstr ""
2250 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
2251
2252 #, fuzzy, c-format
2253 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2254 msgstr ""
2255 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
2256 "ei saatavilla.\n"
2257
2258 #, fuzzy, c-format
2259 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2260 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
2261
2262 #, fuzzy, c-format
2263 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2264 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2265
2266 #, fuzzy
2267 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2268 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2269
2270 #, fuzzy
2271 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2272 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2273
2274 #, fuzzy
2275 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2276 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2277
2278 #, c-format
2279 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2280 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2281
2282 #, c-format
2283 msgid "keyring `%s' created\n"
2284 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
2285
2286 #, fuzzy, c-format
2287 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2288 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
2289
2290 #, c-format
2291 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2292 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
2293
2294 msgid "[revocation]"
2295 msgstr "[mitätöinti]"
2296
2297 msgid "[self-signature]"
2298 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
2299
2300 msgid "1 bad signature\n"
2301 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
2302
2303 #, c-format
2304 msgid "%d bad signatures\n"
2305 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
2306
2307 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2308 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
2309
2310 #, c-format
2311 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2312 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
2313
2314 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2315 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
2316
2317 #, c-format
2318 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2319 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
2320
2321 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2322 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2323
2324 #, c-format
2325 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2326 msgstr ""
2327 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2328
2329 #, fuzzy
2330 msgid ""
2331 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2332 "keys\n"
2333 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2334 "etc.)\n"
2335 msgstr ""
2336 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
2337 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
2338 "lähteistä...)?\n"
2339 "\n"
2340
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2343 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
2344
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "  %d = I trust fully\n"
2347 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
2348
2349 msgid ""
2350 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2351 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2352 "trust signatures on your behalf.\n"
2353 msgstr ""
2354
2355 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2356 msgstr ""
2357
2358 #, c-format
2359 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2360 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2361
2362 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2363 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
2364
2365 msgid "  Unable to sign.\n"
2366 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
2367
2368 #, c-format
2369 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2370 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
2371
2372 #, c-format
2373 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2374 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2375
2376 #, fuzzy, c-format
2377 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2378 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2379
2380 #, fuzzy
2381 msgid "Sign it? (y/N) "
2382 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2383
2384 #, c-format
2385 msgid ""
2386 "The self-signature on \"%s\"\n"
2387 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2388 msgstr ""
2389 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
2390 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
2391
2392 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2393 msgstr ""
2394 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
2395 "(k/E) "
2396
2397 #, c-format
2398 msgid ""
2399 "Your current signature on \"%s\"\n"
2400 "has expired.\n"
2401 msgstr ""
2402 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2403 "on vanhentunut.\n"
2404
2405 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2406 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
2407
2408 #, c-format
2409 msgid ""
2410 "Your current signature on \"%s\"\n"
2411 "is a local signature.\n"
2412 msgstr ""
2413 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2414 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
2415
2416 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2417 msgstr ""
2418 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
2419
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2422 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
2423
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2426 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
2427
2428 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2429 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
2430
2431 #, fuzzy, c-format
2432 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2433 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
2434
2435 msgid "This key has expired!"
2436 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
2437
2438 #, c-format
2439 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2440 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
2441
2442 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2443 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
2444
2445 msgid ""
2446 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2447 "mode.\n"
2448 msgstr ""
2449 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
2450
2451 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2452 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
2453
2454 msgid ""
2455 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2456 "belongs\n"
2457 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2458 msgstr ""
2459 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
2460 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
2461
2462 #, c-format
2463 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2464 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
2465
2466 #, c-format
2467 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2468 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
2469
2470 #, c-format
2471 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2472 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
2473
2474 #, c-format
2475 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2476 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
2477
2478 #, fuzzy
2479 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2480 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
2481
2482 #, fuzzy, c-format
2483 msgid ""
2484 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2485 "key \"%s\" (%s)\n"
2486 msgstr ""
2487 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
2488 "omalla avaimellasi: \""
2489
2490 #, fuzzy
2491 msgid "This will be a self-signature.\n"
2492 msgstr ""
2493 "\n"
2494 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
2495
2496 #, fuzzy
2497 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2498 msgstr ""
2499 "\n"
2500 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
2501
2502 #, fuzzy
2503 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2504 msgstr ""
2505 "\n"
2506 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
2507
2508 #, fuzzy
2509 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2510 msgstr ""
2511 "\n"
2512 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
2513
2514 #, fuzzy
2515 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2516 msgstr ""
2517 "\n"
2518 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
2519
2520 #, fuzzy
2521 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2522 msgstr ""
2523 "\n"
2524 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
2525
2526 #, fuzzy
2527 msgid "I have checked this key casually.\n"
2528 msgstr ""
2529 "\n"
2530 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
2531
2532 #, fuzzy
2533 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2534 msgstr ""
2535 "\n"
2536 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
2537
2538 #, fuzzy
2539 msgid "Really sign? (y/N) "
2540 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2541
2542 #, c-format
2543 msgid "signing failed: %s\n"
2544 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
2545
2546 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2547 msgstr ""
2548
2549 msgid "This key is not protected.\n"
2550 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
2551
2552 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2553 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
2554
2555 #, fuzzy
2556 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2557 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
2558
2559 msgid "Key is protected.\n"
2560 msgstr "Avain on suojattu.\n"
2561
2562 #, c-format
2563 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2564 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
2565
2566 msgid ""
2567 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2568 "\n"
2569 msgstr ""
2570 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
2571 "\n"
2572
2573 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2574 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
2575
2576 msgid ""
2577 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2578 "\n"
2579 msgstr ""
2580 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
2581 "\n"
2582
2583 #, fuzzy
2584 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2585 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
2586
2587 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2588 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
2589
2590 msgid "save and quit"
2591 msgstr "tallenna ja lopeta"
2592
2593 #, fuzzy
2594 msgid "show key fingerprint"
2595 msgstr "näytä sormenjälki"
2596
2597 msgid "list key and user IDs"
2598 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
2599
2600 msgid "select user ID N"
2601 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
2602
2603 #, fuzzy
2604 msgid "select subkey N"
2605 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
2606
2607 #, fuzzy
2608 msgid "check signatures"
2609 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
2610
2611 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2612 msgstr ""
2613
2614 #, fuzzy
2615 msgid "sign selected user IDs locally"
2616 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
2617
2618 #, fuzzy
2619 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2620 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
2621
2622 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2623 msgstr ""
2624
2625 msgid "add a user ID"
2626 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
2627
2628 msgid "add a photo ID"
2629 msgstr "lisää valokuva"
2630
2631 #, fuzzy
2632 msgid "delete selected user IDs"
2633 msgstr "poista käyttäjätunnus"
2634
2635 #, fuzzy
2636 msgid "add a subkey"
2637 msgstr "addkey"
2638
2639 msgid "add a key to a smartcard"
2640 msgstr ""
2641
2642 msgid "move a key to a smartcard"
2643 msgstr ""
2644
2645 msgid "move a backup key to a smartcard"
2646 msgstr ""
2647
2648 #, fuzzy
2649 msgid "delete selected subkeys"
2650 msgstr "poista toissijainen avain"
2651
2652 msgid "add a revocation key"
2653 msgstr "lisää mitätöintiavain"
2654
2655 #, fuzzy
2656 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2657 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
2658
2659 #, fuzzy
2660 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2661 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
2662
2663 #, fuzzy
2664 msgid "flag the selected user ID as primary"
2665 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
2666
2667 #, fuzzy
2668 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2669 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
2670
2671 msgid "list preferences (expert)"
2672 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
2673
2674 msgid "list preferences (verbose)"
2675 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
2676
2677 #, fuzzy
2678 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2679 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
2680
2681 #, fuzzy
2682 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2683 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
2684
2685 #, fuzzy
2686 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2687 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
2688
2689 msgid "change the passphrase"
2690 msgstr "muuta salasanaa"
2691
2692 msgid "change the ownertrust"
2693 msgstr "muuta luottamusastetta"
2694
2695 #, fuzzy
2696 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2697 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
2698
2699 #, fuzzy
2700 msgid "revoke selected user IDs"
2701 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
2702
2703 #, fuzzy
2704 msgid "revoke key or selected subkeys"
2705 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
2706
2707 #, fuzzy
2708 msgid "enable key"
2709 msgstr "ota avain käyttöön"
2710
2711 #, fuzzy
2712 msgid "disable key"
2713 msgstr "poista avain käytöstä"
2714
2715 #, fuzzy
2716 msgid "show selected photo IDs"
2717 msgstr "näytä valokuvatunniste"
2718
2719 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2720 msgstr ""
2721
2722 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2723 msgstr ""
2724
2725 #, fuzzy, c-format
2726 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2727 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
2728
2729 msgid "Secret key is available.\n"
2730 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
2731
2732 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2733 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
2734
2735 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2736 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
2737
2738 msgid ""
2739 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2740 "(lsign),\n"
2741 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2742 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2743 msgstr ""
2744
2745 msgid "Key is revoked."
2746 msgstr "Avain on mitätöity."
2747
2748 #, fuzzy
2749 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2750 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
2751
2752 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2753 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
2754
2755 #, fuzzy, c-format
2756 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2757 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
2758
2759 #, c-format
2760 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2761 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
2762
2763 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2764 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
2765
2766 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2767 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
2768
2769 #, fuzzy
2770 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2771 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
2772
2773 #, fuzzy
2774 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2775 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
2776
2777 #, fuzzy
2778 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2779 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
2780
2781 #, fuzzy
2782 msgid "You must select exactly one key.\n"
2783 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
2784
2785 msgid "Command expects a filename argument\n"
2786 msgstr ""
2787
2788 #, fuzzy, c-format
2789 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2790 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
2791
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2794 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2795
2796 msgid "You must select at least one key.\n"
2797 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
2798
2799 #, fuzzy
2800 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2801 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
2802
2803 #, fuzzy
2804 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2805 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
2806
2807 #, fuzzy
2808 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2809 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
2810
2811 #, fuzzy
2812 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2813 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
2814
2815 #, fuzzy
2816 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
2817 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
2818
2819 #, fuzzy
2820 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
2821 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
2822
2823 #, fuzzy
2824 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
2825 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
2826
2827 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
2828 msgstr ""
2829
2830 #, fuzzy
2831 msgid "Set preference list to:\n"
2832 msgstr "näytä valinnat"
2833
2834 #, fuzzy
2835 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
2836 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
2837
2838 #, fuzzy
2839 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
2840 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
2841
2842 #, fuzzy
2843 msgid "Save changes? (y/N) "
2844 msgstr "Tallenna muutokset? "
2845
2846 #, fuzzy
2847 msgid "Quit without saving? (y/N) "
2848 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
2849
2850 #, c-format
2851 msgid "update failed: %s\n"
2852 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
2853
2854 #, c-format
2855 msgid "update secret failed: %s\n"
2856 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
2857
2858 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2859 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
2860
2861 msgid "Digest: "
2862 msgstr "Tiiviste: "
2863
2864 msgid "Features: "
2865 msgstr "Ominaisuudet: "
2866
2867 msgid "Keyserver no-modify"
2868 msgstr ""
2869
2870 msgid "Preferred keyserver: "
2871 msgstr ""
2872
2873 #, fuzzy
2874 msgid "Notations: "
2875 msgstr "Notaatio: "
2876
2877 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
2878 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
2879
2880 #, fuzzy, c-format
2881 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
2882 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
2883
2884 #, fuzzy, c-format
2885 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
2886 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
2887
2888 #, fuzzy
2889 msgid "(sensitive)"
2890 msgstr " (luottamuksellinen)"
2891
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "created: %s"
2894 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
2895
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "revoked: %s"
2898 msgstr "[mitätöity] "
2899
2900 #, fuzzy, c-format
2901 msgid "expired: %s"
2902 msgstr " [vanhenee: %s]"
2903
2904 #, fuzzy, c-format
2905 msgid "expires: %s"
2906 msgstr " [vanhenee: %s]"
2907
2908 #, fuzzy, c-format
2909 msgid "usage: %s"
2910 msgstr " luottamus: %c/%c"
2911
2912 #, fuzzy, c-format
2913 msgid "trust: %s"
2914 msgstr " luottamus: %c/%c"
2915
2916 #, c-format
2917 msgid "validity: %s"
2918 msgstr ""
2919
2920 msgid "This key has been disabled"
2921 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
2922
2923 msgid "card-no: "
2924 msgstr ""
2925
2926 msgid ""
2927 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2928 "unless you restart the program.\n"
2929 msgstr ""
2930 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
2931 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
2932
2933 #, fuzzy
2934 msgid "revoked"
2935 msgstr "[mitätöity] "
2936
2937 #, fuzzy
2938 msgid "expired"
2939 msgstr "expire"
2940
2941 msgid ""
2942 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
2943 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
2944 msgstr ""
2945 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
2946 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
2947
2948 msgid ""
2949 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2950 "versions\n"
2951 "         of PGP to reject this key.\n"
2952 msgstr ""
2953 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
2954 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
2955
2956 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2957 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
2958
2959 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2960 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
2961
2962 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2963 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
2964
2965 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2966 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
2967
2968 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2969 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
2970
2971 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2972 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
2973
2974 #, c-format
2975 msgid "Deleted %d signature.\n"
2976 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
2977
2978 #, c-format
2979 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2980 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
2981
2982 msgid "Nothing deleted.\n"
2983 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
2984
2985 #, fuzzy
2986 msgid "invalid"
2987 msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
2988
2989 #, fuzzy, c-format
2990 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
2991 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2992
2993 #, fuzzy, c-format
2994 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2995 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2996
2997 #, fuzzy, c-format
2998 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
2999 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
3000
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3003 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3004
3005 #, fuzzy, c-format
3006 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3007 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3008
3009 msgid ""
3010 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3011 "cause\n"
3012 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3013 msgstr ""
3014 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
3015 "voi\n"
3016 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3017
3018 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3019 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
3020
3021 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3022 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
3023
3024 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3025 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
3026
3027 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3028 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
3029
3030 #, fuzzy
3031 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3032 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
3033
3034 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3035 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
3036
3037 #, fuzzy
3038 msgid ""
3039 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3040 msgstr ""
3041 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
3042
3043 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3044 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
3045
3046 #, fuzzy
3047 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3048 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
3049
3050 #, fuzzy
3051 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3052 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3053
3054 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3055 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3056
3057 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3058 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3059
3060 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3061 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
3062
3063 #, fuzzy, c-format
3064 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3065 msgstr "VAROITUS: allekirjoitusaliavain %08lX ei ole ristiinvarmennettu\n"
3066
3067 #, c-format
3068 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3069 msgstr ""
3070
3071 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3072 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
3073
3074 #, fuzzy, c-format
3075 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3076 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
3077
3078 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3079 msgstr ""
3080
3081 #, fuzzy
3082 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3083 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3084
3085 #, fuzzy
3086 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3087 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3088
3089 #, fuzzy
3090 msgid "Enter the notation: "
3091 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
3092
3093 #, fuzzy
3094 msgid "Proceed? (y/N) "
3095 msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
3096
3097 #, c-format
3098 msgid "No user ID with index %d\n"
3099 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3100
3101 #, fuzzy, c-format
3102 msgid "No user ID with hash %s\n"
3103 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3104
3105 #, fuzzy, c-format
3106 msgid "No subkey with index %d\n"
3107 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3108
3109 #, fuzzy, c-format
3110 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3111 msgstr "käyttäjätunnus: \""
3112
3113 #, fuzzy, c-format
3114 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3115 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
3116
3117 msgid " (non-exportable)"
3118 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3119
3120 #, c-format
3121 msgid "This signature expired on %s.\n"
3122 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
3123
3124 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3125 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
3126
3127 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3128 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
3129
3130 #, fuzzy
3131 msgid "Not signed by you.\n"
3132 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s\n"
3133
3134 #, fuzzy, c-format
3135 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3136 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
3137
3138 #, fuzzy
3139 msgid " (non-revocable)"
3140 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3141
3142 #, fuzzy, c-format
3143 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3144 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
3145
3146 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3147 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
3148
3149 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3150 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
3151
3152 msgid "no secret key\n"
3153 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
3154
3155 #, c-format
3156 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3157 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3158
3159 #, c-format
3160 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3161 msgstr ""
3162 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
3163 "tulevaisuuteen\n"
3164
3165 #, fuzzy, c-format
3166 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3167 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3168
3169 #, fuzzy, c-format
3170 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3171 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3172
3173 #, fuzzy, c-format
3174 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3175 msgstr ""
3176 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
3177 "(käyttäjätunnus %d)\n"
3178
3179 #, fuzzy, c-format
3180 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3181 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
3182
3183 #, fuzzy
3184 msgid "too many cipher preferences\n"
3185 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3186
3187 #, fuzzy
3188 msgid "too many digest preferences\n"
3189 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3190
3191 #, fuzzy
3192 msgid "too many compression preferences\n"
3193 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3194
3195 #, fuzzy, c-format
3196 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3197 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
3198
3199 msgid "writing direct signature\n"
3200 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
3201
3202 msgid "writing self signature\n"
3203 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
3204
3205 msgid "writing key binding signature\n"
3206 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
3207
3208 #, c-format
3209 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3210 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
3211
3212 #, c-format
3213 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3214 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
3215
3216 #, fuzzy
3217 msgid "Sign"
3218 msgstr "sign"
3219
3220 msgid "Certify"
3221 msgstr ""
3222
3223 #, fuzzy
3224 msgid "Encrypt"
3225 msgstr "salaa tiedot"
3226
3227 msgid "Authenticate"
3228 msgstr ""
3229
3230 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3231 #. translation.  If this is not possible use single digits.  Here is
3232 #. a description of the fucntions:
3233 #.
3234 #. s = Toggle signing capability
3235 #. e = Toggle encryption capability
3236 #. a = Toggle authentication capability
3237 #. q = Finish
3238 #.
3239 msgid "SsEeAaQq"
3240 msgstr ""
3241
3242 #, c-format
3243 msgid "Possible actions for a %s key: "
3244 msgstr ""
3245
3246 msgid "Current allowed actions: "
3247 msgstr ""
3248
3249 #, c-format
3250 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3251 msgstr ""
3252
3253 #, fuzzy, c-format
3254 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3255 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3256
3257 #, c-format
3258 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3259 msgstr ""
3260
3261 #, c-format
3262 msgid "   (%c) Finished\n"
3263 msgstr ""
3264
3265 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3266 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
3267
3268 #, fuzzy, c-format
3269 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3270 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3271
3272 #, fuzzy, c-format
3273 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3274 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3275
3276 #, c-format
3277 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3278 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
3279
3280 #, c-format
3281 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3282 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
3283
3284 #, fuzzy, c-format
3285 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3286 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3287
3288 #, c-format
3289 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3290 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3291
3292 #, fuzzy, c-format
3293 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3294 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3295
3296 #, fuzzy, c-format
3297 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3298 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3299
3300 #, c-format
3301 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3302 msgstr ""
3303
3304 #, fuzzy, c-format
3305 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3306 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3307
3308 #, fuzzy, c-format
3309 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3310 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3311
3312 #, c-format
3313 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3314 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
3315
3316 msgid ""
3317 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3318 "         0 = key does not expire\n"
3319 "      <n>  = key expires in n days\n"
3320 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3321 "      <n>m = key expires in n months\n"
3322 "      <n>y = key expires in n years\n"
3323 msgstr ""
3324 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
3325 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
3326 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
3327 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
3328 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3329 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3330
3331 msgid ""
3332 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3333 "         0 = signature does not expire\n"
3334 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3335 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3336 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3337 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3338 msgstr ""
3339 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
3340 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
3341 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
3342 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
3343 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3344 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3345
3346 msgid "Key is valid for? (0) "
3347 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
3348
3349 #, fuzzy, c-format
3350 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3351 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
3352
3353 msgid "invalid value\n"
3354 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
3355
3356 #, fuzzy
3357 msgid "Key does not expire at all\n"
3358 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3359
3360 #, fuzzy
3361 msgid "Signature does not expire at all\n"
3362 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3363
3364 #, fuzzy, c-format
3365 msgid "Key expires at %s\n"
3366 msgstr "%s vanhenee %s\n"
3367
3368 #, fuzzy, c-format
3369 msgid "Signature expires at %s\n"
3370 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
3371
3372 msgid ""
3373 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3374 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3375 msgstr ""
3376 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
3377 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
3378
3379 #, fuzzy
3380 msgid "Is this correct? (y/N) "
3381 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
3382
3383 #, fuzzy
3384 msgid ""
3385 "\n"
3386 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3387 "ID\n"
3388 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3389 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3390 "\n"
3391 msgstr ""
3392 "\n"
3393 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
3394 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
3395 "sähköpostiosoitteesta \n"
3396 "muodossa:\n"
3397 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
3398 "\n"
3399
3400 msgid "Real name: "
3401 msgstr "Oikea nimi: "
3402
3403 msgid "Invalid character in name\n"
3404 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
3405
3406 msgid "Name may not start with a digit\n"
3407 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
3408
3409 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3410 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
3411
3412 msgid "Email address: "
3413 msgstr "Sähköpostiosoite: "
3414
3415 msgid "Not a valid email address\n"
3416 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
3417
3418 msgid "Comment: "
3419 msgstr "Huomautus: "
3420
3421 msgid "Invalid character in comment\n"
3422 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
3423
3424 #, c-format
3425 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3426 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
3427
3428 #, c-format
3429 msgid ""
3430 "You selected this USER-ID:\n"
3431 "    \"%s\"\n"
3432 "\n"
3433 msgstr ""
3434 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
3435 "    \"%s\"\n"
3436 "\n"
3437
3438 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3439 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
3440
3441 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3442 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3443 #. string which should be translated accordingly and the
3444 #. letter changed to match the one in the answer string.
3445 #.
3446 #. n = Change name
3447 #. c = Change comment
3448 #. e = Change email
3449 #. o = Okay (ready, continue)
3450 #. q = Quit
3451 #.
3452 msgid "NnCcEeOoQq"
3453 msgstr "NnHhSsOoLl"
3454
3455 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3456 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
3457
3458 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3459 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
3460
3461 msgid "Please correct the error first\n"
3462 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
3463
3464 msgid ""
3465 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3466 "\n"
3467 msgstr ""
3468 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
3469 "\n"
3470
3471 #, c-format
3472 msgid "%s.\n"
3473 msgstr "%s.\n"
3474
3475 msgid ""
3476 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3477 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3478 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3479 "\n"
3480 msgstr ""
3481 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
3482 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
3483 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
3484 "\n"
3485
3486 msgid ""
3487 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3488 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3489 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3490 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3491 msgstr ""
3492 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
3493 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
3494 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
3495 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
3496
3497 msgid "Key generation canceled.\n"
3498 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
3499
3500 #, c-format
3501 msgid "writing public key to `%s'\n"
3502 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3503
3504 #, fuzzy, c-format
3505 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3506 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3507
3508 #, c-format
3509 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3510 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3511
3512 #, c-format
3513 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3514 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
3515
3516 #, c-format
3517 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3518 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
3519
3520 #, c-format
3521 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3522 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
3523
3524 #, c-format
3525 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3526 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
3527
3528 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3529 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
3530
3531 #, fuzzy
3532 msgid ""
3533 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3534 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3535 msgstr ""
3536 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
3537 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
3538
3539 #, c-format
3540 msgid "Key generation failed: %s\n"
3541 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
3542
3543 #, c-format
3544 msgid ""
3545 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3546 msgstr ""
3547 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
3548 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
3549
3550 #, c-format
3551 msgid ""
3552 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3553 msgstr ""
3554 "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
3555 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
3556
3557 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3558 msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
3559
3560 #, fuzzy
3561 msgid "Really create? (y/N) "
3562 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
3563
3564 #, fuzzy, c-format
3565 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3566 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
3567
3568 #, fuzzy, c-format
3569 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3570 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
3571
3572 #, fuzzy, c-format
3573 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3574 msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
3575
3576 msgid "never     "
3577 msgstr "ei koskaan"
3578
3579 msgid "Critical signature policy: "
3580 msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
3581
3582 msgid "Signature policy: "
3583 msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
3584
3585 msgid "Critical preferred keyserver: "
3586 msgstr ""
3587
3588 msgid "Critical signature notation: "
3589 msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
3590
3591 msgid "Signature notation: "
3592 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
3593
3594 msgid "Keyring"
3595 msgstr "Avainrengas"
3596
3597 msgid "Primary key fingerprint:"
3598 msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
3599
3600 msgid "     Subkey fingerprint:"
3601 msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
3602
3603 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3604 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3605 msgid " Primary key fingerprint:"
3606 msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
3607
3608 msgid "      Subkey fingerprint:"
3609 msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
3610
3611 #, fuzzy
3612 msgid "      Key fingerprint ="
3613 msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
3614
3615 msgid "      Card serial no. ="
3616 msgstr ""
3617
3618 #, fuzzy, c-format
3619 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3620 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
3621
3622 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3623 msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
3624
3625 #, c-format
3626 msgid "%s is the unchanged one\n"
3627 msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
3628
3629 #, c-format
3630 msgid "%s is the new one\n"
3631 msgstr "%s on uusi\n"
3632
3633 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3634 msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
3635
3636 #, fuzzy, c-format
3637 msgid "caching keyring `%s'\n"
3638 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
3639
3640 #, fuzzy, c-format
3641 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3642 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
3643
3644 #, fuzzy, c-format
3645 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3646 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
3647
3648 #, c-format
3649 msgid "%s: keyring created\n"
3650 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
3651
3652 msgid "include revoked keys in search results"
3653 msgstr ""
3654
3655 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3656 msgstr ""
3657
3658 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3659 msgstr ""
3660
3661 msgid "do not delete temporary files after using them"
3662 msgstr ""
3663
3664 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3665 msgstr ""
3666
3667 #, fuzzy
3668 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3669 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
3670
3671 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3672 msgstr ""
3673
3674 #, fuzzy, c-format
3675 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3676 msgstr ""
3677 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
3678 "ajossa\n"
3679
3680 #, fuzzy
3681 msgid "disabled"
3682 msgstr "disable"
3683
3684 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3685 msgstr ""
3686
3687 #, fuzzy, c-format
3688 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3689 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
3690
3691 #, fuzzy, c-format
3692 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3693 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
3694
3695 #, fuzzy
3696 msgid "key not found on keyserver\n"
3697 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
3698
3699 #, fuzzy, c-format
3700 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3701 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
3702
3703 #, fuzzy, c-format
3704 msgid "requesting key %s from %s\n"
3705 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
3706
3707 #, fuzzy, c-format
3708 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3709 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
3710
3711 #, fuzzy, c-format
3712 msgid "searching for names from %s\n"
3713 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
3714
3715 #, fuzzy, c-format
3716 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3717 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
3718
3719 #, fuzzy, c-format
3720 msgid "sending key %s to %s\n"
3721 msgstr ""
3722 "\"\n"
3723 "allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
3724
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3727 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
3728
3729 #, fuzzy, c-format
3730 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3731 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
3732
3733 #, fuzzy
3734 msgid "no keyserver action!\n"
3735 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
3736
3737 #, c-format
3738 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3739 msgstr ""
3740
3741 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3742 msgstr ""
3743
3744 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3745 msgstr ""
3746
3747 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3748 msgstr ""
3749
3750 #, c-format
3751 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3752 msgstr ""
3753
3754 #, c-format
3755 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3756 msgstr ""
3757
3758 #, c-format
3759 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3760 msgstr ""
3761
3762 #, fuzzy
3763 msgid "keyserver timed out\n"
3764 msgstr "avainpalvelinvirhe"
3765
3766 #, fuzzy
3767 msgid "keyserver internal error\n"
3768 msgstr "avainpalvelinvirhe"
3769
3770 #, fuzzy, c-format
3771 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3772 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
3773
3774 #, c-format
3775 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3776 msgstr ""
3777
3778 #, fuzzy, c-format
3779 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3780 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
3781
3782 #, fuzzy, c-format
3783 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3784 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
3785
3786 #, fuzzy, c-format
3787 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3788 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
3789
3790 #, fuzzy, c-format
3791 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3792 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
3793
3794 #, fuzzy, c-format
3795 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3796 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
3797
3798 #, c-format
3799 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3800 msgstr "outo koko salatulle istuntoavaimelle (%d)\n"
3801
3802 #, c-format
3803 msgid "%s encrypted session key\n"
3804 msgstr "%s-salattu istuntoavain\n"
3805
3806 #, fuzzy, c-format
3807 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3808 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
3809
3810 #, fuzzy, c-format
3811 msgid "public key is %s\n"
3812 msgstr "julkinen avain on %08lX\n"
3813
3814 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3815 msgstr "julkisella avaimella salattu data: DEK kelpaa\n"
3816
3817 #, fuzzy, c-format
3818 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3819 msgstr "salattu %u-bittisella %s-avaimella, tunnus %08lX, luotu %s\n"
3820
3821 #, fuzzy, c-format
3822 msgid "      \"%s\"\n"
3823 msgstr "                aka \""
3824
3825 #, fuzzy, c-format
3826 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3827 msgstr "salattu %s-avaimella, tunnus %08lX\n"
3828
3829 #, c-format
3830 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3831 msgstr "julkisen avaimen avaus epäonnistui: %s\n"
3832
3833 #, c-format
3834 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3835 msgstr "salattu %lu salasanalla\n"
3836
3837 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3838 msgstr "salattu yhdellä salasanalla\n"
3839
3840 #, c-format
3841 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3842 msgstr "oletettavasti %s-salattua dataa\n"
3843
3844 #, c-format
3845 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3846 msgstr ""
3847 "IDEA-salain ei käytettävissä, yritetään optimistisesti \n"
3848 "käyttää sen sijaan salainta %s\n"
3849
3850 msgid "decryption okay\n"
3851 msgstr "avaus onnistui\n"
3852
3853 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3854 msgstr "VAROITUS: viestin eheyttä ei oltu suojattu\n"
3855
3856 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3857 msgstr "VAROITUS: salattua viestiä on muokattu!\n"
3858
3859 #, c-format
3860 msgid "decryption failed: %s\n"
3861 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
3862
3863 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3864 msgstr "HUOM: lähettäjä määrittää \"vain-sinun-silmillesi\"\n"
3865
3866 #, c-format
3867 msgid "original file name='%.*s'\n"
3868 msgstr "alkuperäisen tiedoston nimi=\"%.*s\"\n"
3869
3870 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
3871 msgstr ""
3872
3873 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3874 msgstr "itsenäinen mitätöinti - käytä \"gpg --import\" ottaaksesi käyttöön\n"
3875
3876 #, fuzzy
3877 msgid "no signature found\n"
3878 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
3879
3880 msgid "signature verification suppressed\n"
3881 msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
3882
3883 #, fuzzy
3884 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
3885 msgstr "näitä allekirjoituksia ei voi käsitellä\n"
3886
3887 #, fuzzy, c-format
3888 msgid "Signature made %s\n"
3889 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
3890
3891 #, fuzzy, c-format
3892 msgid "               using %s key %s\n"
3893 msgstr "                aka \""
3894
3895 #, fuzzy, c-format
3896 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3897 msgstr ""
3898 "Allekirjoitus tehty %.*s käyttämällä %s-algoritmia avaintunnuksella %08lX\n"
3899
3900 msgid "Key available at: "
3901 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
3902
3903 #, fuzzy, c-format
3904 msgid "BAD signature from \"%s\""
3905 msgstr "VÄÄRÄ allekirjoitus lähettäjältä \""
3906
3907 #, fuzzy, c-format
3908 msgid "Expired signature from \"%s\""
3909 msgstr "Vanhentunut allekirjoitus lähettäjältä \""
3910
3911 #, fuzzy, c-format
3912 msgid "Good signature from \"%s\""
3913 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
3914
3915 msgid "[uncertain]"
3916 msgstr "[ei tiedossa]"
3917
3918 #, fuzzy, c-format
3919 msgid "                aka \"%s\""
3920 msgstr "                aka \""
3921
3922 #, c-format
3923 msgid "Signature expired %s\n"
3924 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
3925
3926 #, c-format
3927 msgid "Signature expires %s\n"
3928 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
3929
3930 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
3931 #, c-format
3932 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
3933 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
3934
3935 msgid "binary"
3936 msgstr "binääri"
3937
3938 msgid "textmode"
3939 msgstr "teksti"
3940
3941 msgid "unknown"
3942 msgstr "tuntematon "
3943
3944 #, c-format
3945 msgid "Can't check signature: %s\n"
3946 msgstr "Allekirjoitusta ei voi tarkistaa: %s\n"
3947
3948 msgid "not a detached signature\n"
3949 msgstr "allekirjoitus ei ole erillinen\n"
3950
3951 msgid ""
3952 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
3953 msgstr ""
3954 "VAROITUS: useita allekirjoituksia havaittu.  Vain ensimmäisen voi "
3955 "tarkistaa.\n"
3956
3957 #, c-format
3958 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3959 msgstr "itsenäinen allekirjoitus luokkaa 0x%02x\n"
3960
3961 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3962 msgstr "vanhan tyylin (PGP 2.x) allekirjoitus\n"
3963
3964 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3965 msgstr "epäkelpo juuripaketti havaittu proc_tree():ssä\n"
3966
3967 #, c-format
3968 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3969 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
3970
3971 #, fuzzy, c-format
3972 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
3973 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
3974
3975 #, fuzzy, c-format
3976 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
3977 msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
3978
3979 #, fuzzy, c-format
3980 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
3981 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
3982