Preparing a release candidate
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2005-06-20 19:04+0200\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: cipher/primegen.c:121
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
36 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:312
39 #, c-format
40 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
41 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
42
43 #: cipher/random.c:164
44 msgid "no entropy gathering module detected\n"
45 msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
46
47 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:675 g10/card-util.c:744
48 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:182 g10/encode.c:482
49 #: g10/g10.c:971 g10/g10.c:3262 g10/import.c:185 g10/keygen.c:2252
50 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:337
51 #: g10/plaintext.c:472 g10/sign.c:781 g10/sign.c:935 g10/sign.c:1048
52 #: g10/sign.c:1198 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
53 #: g10/tdbio.c:601
54 #, c-format
55 msgid "can't open `%s': %s\n"
56 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
57
58 #: cipher/random.c:392
59 #, c-format
60 msgid "can't stat `%s': %s\n"
61 msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
62
63 #: cipher/random.c:397
64 #, c-format
65 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
66 msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
67
68 #: cipher/random.c:402
69 msgid "note: random_seed file is empty\n"
70 msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
71
72 #: cipher/random.c:408
73 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
74 msgstr ""
75 "VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
76
77 #: cipher/random.c:416
78 #, c-format
79 msgid "can't read `%s': %s\n"
80 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
81
82 #: cipher/random.c:454
83 msgid "note: random_seed file not updated\n"
84 msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
85
86 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/g10.c:970 g10/keygen.c:2731
87 #: g10/keygen.c:2761 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
88 #: g10/openfile.c:352 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1064 g10/tdbio.c:536
89 #, c-format
90 msgid "can't create `%s': %s\n"
91 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:481
94 #, c-format
95 msgid "can't write `%s': %s\n"
96 msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:484
99 #, c-format
100 msgid "can't close `%s': %s\n"
101 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:729
104 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
105 msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
106
107 #: cipher/random.c:730
108 msgid ""
109 "The random number generator is only a kludge to let\n"
110 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
111 "\n"
112 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
113 "\n"
114 msgstr ""
115 "Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
116 "ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
117 "\n"
118 "ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
119
120 #: cipher/rndegd.c:205
121 msgid ""
122 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
123 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
124 "of the entropy.\n"
125 msgstr ""
126 "Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
127 "estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
128 "laatua.\n"
129
130 #: cipher/rndlinux.c:135
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "\n"
134 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
135 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
136 msgstr ""
137 "\n"
138 "Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
139 "antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
140 "(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
141
142 #: g10/app-openpgp.c:596
143 #, fuzzy, c-format
144 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
145 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
146
147 #: g10/app-openpgp.c:609
148 #, fuzzy, c-format
149 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
150 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:977
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "reading public key failed: %s\n"
155 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
158 msgid "response does not contain the public key data\n"
159 msgstr ""
160
161 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
162 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
163 msgstr ""
164
165 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
166 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
167 msgstr ""
168
169 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
170 #, c-format
171 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
175 #, c-format
176 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
180 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
181 #, fuzzy, c-format
182 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
183 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
184
185 #: g10/app-openpgp.c:1310
186 msgid "access to admin commands is not configured\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
190 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
191 msgstr ""
192
193 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
194 msgid "card is permanently locked!\n"
195 msgstr ""
196
197 #: g10/app-openpgp.c:1336
198 #, c-format
199 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
200 msgstr ""
201
202 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
203 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
204 #. to get some infos on the string.
205 #: g10/app-openpgp.c:1343
206 msgid "|A|Admin PIN"
207 msgstr ""
208
209 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
210 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
211 #. to get some infos on the string.
212 #: g10/app-openpgp.c:1492
213 msgid "|AN|New Admin PIN"
214 msgstr ""
215
216 #: g10/app-openpgp.c:1492
217 msgid "|N|New PIN"
218 msgstr ""
219
220 #: g10/app-openpgp.c:1496
221 #, fuzzy, c-format
222 msgid "error getting new PIN: %s\n"
223 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
224
225 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
226 #, fuzzy
227 msgid "error reading application data\n"
228 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
231 #, fuzzy
232 msgid "error reading fingerprint DO\n"
233 msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1562
236 #, fuzzy
237 msgid "key already exists\n"
238 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1566
241 msgid "existing key will be replaced\n"
242 msgstr ""
243
244 #: g10/app-openpgp.c:1568
245 #, fuzzy
246 msgid "generating new key\n"
247 msgstr "luo uusi avainpari"
248
249 #: g10/app-openpgp.c:1735
250 msgid "creation timestamp missing\n"
251 msgstr ""
252
253 #: g10/app-openpgp.c:1742
254 #, c-format
255 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
256 msgstr ""
257
258 #: g10/app-openpgp.c:1749
259 #, c-format
260 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
264 #, c-format
265 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1827
269 #, fuzzy, c-format
270 msgid "failed to store the key: %s\n"
271 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1886
274 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
275 msgstr ""
276
277 #: g10/app-openpgp.c:1901
278 #, fuzzy
279 msgid "generating key failed\n"
280 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
281
282 #: g10/app-openpgp.c:1904
283 #, fuzzy, c-format
284 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
285 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1961
288 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
289 msgstr ""
290
291 #: g10/app-openpgp.c:2130
292 #, c-format
293 msgid "signatures created so far: %lu\n"
294 msgstr ""
295
296 #: g10/app-openpgp.c:2138
297 #, c-format
298 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
299 msgstr ""
300
301 #: g10/app-openpgp.c:2399
302 msgid ""
303 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
304 msgstr ""
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
307 #, fuzzy, c-format
308 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
309 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
310
311 #: g10/armor.c:318
312 #, c-format
313 msgid "armor: %s\n"
314 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
315
316 #: g10/armor.c:347
317 msgid "invalid armor header: "
318 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
319
320 #: g10/armor.c:354
321 msgid "armor header: "
322 msgstr "ascii-koodausotsake: "
323
324 #: g10/armor.c:365
325 msgid "invalid clearsig header\n"
326 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
327
328 #: g10/armor.c:417
329 msgid "nested clear text signatures\n"
330 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
331
332 #: g10/armor.c:552
333 #, fuzzy
334 msgid "unexpected armor: "
335 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
336
337 #: g10/armor.c:564
338 msgid "invalid dash escaped line: "
339 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
340
341 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
342 #, fuzzy, c-format
343 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
344 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
345
346 #: g10/armor.c:759
347 msgid "premature eof (no CRC)\n"
348 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
349
350 #: g10/armor.c:793
351 msgid "premature eof (in CRC)\n"
352 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
353
354 #: g10/armor.c:801
355 msgid "malformed CRC\n"
356 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
357
358 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
359 #, fuzzy, c-format
360 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
361 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
362
363 #: g10/armor.c:825
364 #, fuzzy
365 msgid "premature eof (in trailer)\n"
366 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
367
368 #: g10/armor.c:829
369 msgid "error in trailer line\n"
370 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
371
372 #: g10/armor.c:1138
373 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
374 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
375
376 #: g10/armor.c:1143
377 #, c-format
378 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
379 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
380
381 #: g10/armor.c:1147
382 msgid ""
383 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
384 msgstr ""
385 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
386 "viallista\n"
387 "MTA:ta on käytetty\n"
388
389 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:303
390 #, fuzzy, c-format
391 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
392 msgstr "salaista avainta ei löydy"
393
394 #: g10/card-util.c:68
395 #, c-format
396 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
397 msgstr ""
398
399 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1511
400 #: g10/keygen.c:2436 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
401 #, fuzzy
402 msgid "can't do this in batch mode\n"
403 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
404
405 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
406 #: g10/keyedit.c:420 g10/keyedit.c:441 g10/keyedit.c:455 g10/keygen.c:1290
407 #: g10/keygen.c:1355
408 msgid "Your selection? "
409 msgstr "Valintasi? "
410
411 #: g10/card-util.c:213 g10/card-util.c:263
412 msgid "[not set]"
413 msgstr ""
414
415 #: g10/card-util.c:410
416 #, fuzzy
417 msgid "male"
418 msgstr "enable"
419
420 #: g10/card-util.c:411
421 #, fuzzy
422 msgid "female"
423 msgstr "enable"
424
425 #: g10/card-util.c:411
426 #, fuzzy
427 msgid "unspecified"
428 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
429
430 #: g10/card-util.c:438
431 #, fuzzy
432 msgid "not forced"
433 msgstr "ei käsitelty"
434
435 #: g10/card-util.c:438
436 msgid "forced"
437 msgstr ""
438
439 #: g10/card-util.c:516
440 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
441 msgstr ""
442
443 #: g10/card-util.c:518
444 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
445 msgstr ""
446
447 #: g10/card-util.c:520
448 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
449 msgstr ""
450
451 #: g10/card-util.c:537
452 msgid "Cardholder's surname: "
453 msgstr ""
454
455 #: g10/card-util.c:539
456 msgid "Cardholder's given name: "
457 msgstr ""
458
459 #: g10/card-util.c:557
460 #, c-format
461 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
462 msgstr ""
463
464 #: g10/card-util.c:578
465 #, fuzzy
466 msgid "URL to retrieve public key: "
467 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
468
469 #: g10/card-util.c:586
470 #, c-format
471 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
472 msgstr ""
473
474 #: g10/card-util.c:684 g10/card-util.c:753 g10/import.c:268
475 #, c-format
476 msgid "error reading `%s': %s\n"
477 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
478
479 #: g10/card-util.c:692
480 msgid "Login data (account name): "
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:702
484 #, c-format
485 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:761
489 msgid "Private DO data: "
490 msgstr ""
491
492 #: g10/card-util.c:771
493 #, c-format
494 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
495 msgstr ""
496
497 #: g10/card-util.c:791
498 #, fuzzy
499 msgid "Language preferences: "
500 msgstr "päivitä valinnat"
501
502 #: g10/card-util.c:799
503 #, fuzzy
504 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
505 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
506
507 #: g10/card-util.c:808
508 #, fuzzy
509 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
510 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
511
512 #: g10/card-util.c:829
513 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
514 msgstr ""
515
516 #: g10/card-util.c:843
517 #, fuzzy
518 msgid "Error: invalid response.\n"
519 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
520
521 #: g10/card-util.c:864
522 #, fuzzy
523 msgid "CA fingerprint: "
524 msgstr "näytä sormenjälki"
525
526 #: g10/card-util.c:887
527 #, fuzzy
528 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
529 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
530
531 #: g10/card-util.c:935
532 #, fuzzy, c-format
533 msgid "key operation not possible: %s\n"
534 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
535
536 #: g10/card-util.c:936
537 #, fuzzy
538 msgid "not an OpenPGP card"
539 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
540
541 #: g10/card-util.c:945
542 #, fuzzy, c-format
543 msgid "error getting current key info: %s\n"
544 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
545
546 #: g10/card-util.c:1030
547 msgid "Replace existing key? (y/N) "
548 msgstr ""
549
550 #: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
551 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
552 msgstr ""
553
554 #: g10/card-util.c:1072
555 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
556 msgstr ""
557
558 #: g10/card-util.c:1081
559 #, c-format
560 msgid ""
561 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
562 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
563 "You should change them using the command --change-pin\n"
564 msgstr ""
565
566 #: g10/card-util.c:1120
567 #, fuzzy
568 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
569 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
570
571 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
572 #, fuzzy
573 msgid "   (1) Signature key\n"
574 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
575
576 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
577 #, fuzzy
578 msgid "   (2) Encryption key\n"
579 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
580
581 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
582 msgid "   (3) Authentication key\n"
583 msgstr ""
584
585 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:939
586 #: g10/keygen.c:1394 g10/revoke.c:643
587 msgid "Invalid selection.\n"
588 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
589
590 #: g10/card-util.c:1200
591 #, fuzzy
592 msgid "Please select where to store the key:\n"
593 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
594
595 #: g10/card-util.c:1235
596 #, fuzzy
597 msgid "unknown key protection algorithm\n"
598 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
599
600 #: g10/card-util.c:1240
601 #, fuzzy
602 msgid "secret parts of key are not available\n"
603 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
604
605 #: g10/card-util.c:1245
606 #, fuzzy
607 msgid "secret key already stored on a card\n"
608 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
609
610 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1349
611 msgid "quit this menu"
612 msgstr "ulos tästä valikosta"
613
614 #: g10/card-util.c:1318
615 #, fuzzy
616 msgid "show admin commands"
617 msgstr "ristiriitainen komento\n"
618
619 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1352
620 msgid "show this help"
621 msgstr "näytä tämä ohje"
622
623 #: g10/card-util.c:1321
624 #, fuzzy
625 msgid "list all available data"
626 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
627
628 #: g10/card-util.c:1324
629 msgid "change card holder's name"
630 msgstr ""
631
632 #: g10/card-util.c:1325
633 msgid "change URL to retrieve key"
634 msgstr ""
635
636 #: g10/card-util.c:1326
637 msgid "fetch the key specified in the card URL"
638 msgstr ""
639
640 #: g10/card-util.c:1327
641 #, fuzzy
642 msgid "change the login name"
643 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
644
645 #: g10/card-util.c:1328
646 #, fuzzy
647 msgid "change the language preferences"
648 msgstr "muuta luottamusastetta"
649
650 #: g10/card-util.c:1329
651 msgid "change card holder's sex"
652 msgstr ""
653
654 #: g10/card-util.c:1330
655 #, fuzzy
656 msgid "change a CA fingerprint"
657 msgstr "näytä sormenjälki"
658
659 #: g10/card-util.c:1331
660 msgid "toggle the signature force PIN flag"
661 msgstr ""
662
663 #: g10/card-util.c:1332
664 #, fuzzy
665 msgid "generate new keys"
666 msgstr "luo uusi avainpari"
667
668 #: g10/card-util.c:1333
669 msgid "menu to change or unblock the PIN"
670 msgstr ""
671
672 #: g10/card-util.c:1334
673 msgid "verify the PIN and list all data"
674 msgstr ""
675
676 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1610
677 msgid "Command> "
678 msgstr "Komento> "
679
680 #: g10/card-util.c:1492
681 #, fuzzy
682 msgid "Admin-only command\n"
683 msgstr "ristiriitainen komento\n"
684
685 #: g10/card-util.c:1523
686 #, fuzzy
687 msgid "Admin commands are allowed\n"
688 msgstr "ristiriitainen komento\n"
689
690 #: g10/card-util.c:1525
691 #, fuzzy
692 msgid "Admin commands are not allowed\n"
693 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
694
695 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2214
696 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
697 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
698
699 #: g10/cardglue.c:431
700 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
701 msgstr ""
702
703 #: g10/cardglue.c:554
704 #, c-format
705 msgid ""
706 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
707 "   %.*s\n"
708 msgstr ""
709
710 #: g10/cardglue.c:562
711 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
712 msgstr ""
713
714 #: g10/cardglue.c:887
715 msgid "Enter New Admin PIN: "
716 msgstr ""
717
718 #: g10/cardglue.c:888
719 msgid "Enter New PIN: "
720 msgstr ""
721
722 #: g10/cardglue.c:889
723 msgid "Enter Admin PIN: "
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:890
727 msgid "Enter PIN: "
728 msgstr ""
729
730 #: g10/cardglue.c:907
731 #, fuzzy
732 msgid "Repeat this PIN: "
733 msgstr "Toista salasana: "
734
735 #: g10/cardglue.c:921
736 #, fuzzy
737 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
738 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
739
740 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:158 g10/g10.c:3612 g10/keyring.c:377
741 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:155
742 #, c-format
743 msgid "can't open `%s'\n"
744 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
745
746 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:846
747 msgid "--output doesn't work for this command\n"
748 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
749
750 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:175 g10/keyedit.c:3355 g10/keyserver.c:1541
751 #: g10/revoke.c:227
752 #, fuzzy, c-format
753 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
754 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
755
756 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:205 g10/import.c:2333 g10/keyserver.c:1555
757 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
758 #, c-format
759 msgid "error reading keyblock: %s\n"
760 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
761
762 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
763 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
764 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
765
766 #: g10/delkey.c:135
767 #, fuzzy
768 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
769 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
770
771 #: g10/delkey.c:147
772 #, fuzzy
773 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
774 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
775
776 #: g10/delkey.c:155
777 #, fuzzy
778 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
779 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
780
781 #: g10/delkey.c:165
782 #, c-format
783 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
784 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
785
786 #: g10/delkey.c:175
787 msgid "ownertrust information cleared\n"
788 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
789
790 #: g10/delkey.c:206
791 #, c-format
792 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
793 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
794
795 #: g10/delkey.c:208
796 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
797 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
798
799 #: g10/encode.c:211 g10/sign.c:1218
800 #, c-format
801 msgid "error creating passphrase: %s\n"
802 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
803
804 #: g10/encode.c:216
805 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
806 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
807
808 #: g10/encode.c:229
809 #, c-format
810 msgid "using cipher %s\n"
811 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
812
813 #: g10/encode.c:239 g10/encode.c:545
814 #, c-format
815 msgid "`%s' already compressed\n"
816 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
817
818 #: g10/encode.c:302 g10/encode.c:591 g10/sign.c:566
819 #, c-format
820 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
821 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
822
823 #: g10/encode.c:466
824 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
825 msgstr ""
826 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
827
828 #: g10/encode.c:488
829 #, c-format
830 msgid "reading from `%s'\n"
831 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
832
833 #: g10/encode.c:517
834 msgid ""
835 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
836 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
837
838 #: g10/encode.c:527
839 #, fuzzy, c-format
840 msgid ""
841 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
842 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
843
844 #: g10/encode.c:635 g10/sign.c:899
845 #, fuzzy, c-format
846 msgid ""
847 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
848 "preferences\n"
849 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
850
851 #: g10/encode.c:722
852 #, c-format
853 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
854 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
855
856 #: g10/encode.c:792 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:758
857 #, c-format
858 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
859 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
860
861 #: g10/encode.c:819
862 #, c-format
863 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
864 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
865
866 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
867 #, c-format
868 msgid "%s encrypted data\n"
869 msgstr "%s salattua dataa\n"
870
871 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
872 #, c-format
873 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
874 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
875
876 #: g10/encr-data.c:93
877 msgid ""
878 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
879 msgstr ""
880 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
881 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
882
883 #: g10/encr-data.c:104
884 msgid "problem handling encrypted packet\n"
885 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
886
887 #: g10/exec.c:49
888 msgid "no remote program execution supported\n"
889 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
890
891 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:410
892 #, c-format
893 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
894 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
895
896 #: g10/exec.c:314
897 msgid ""
898 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
899 msgstr ""
900 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
901 "asetustiedoston oikeuksista\n"
902
903 #: g10/exec.c:344
904 #, fuzzy
905 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
906 msgstr ""
907 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
908
909 #: g10/exec.c:422
910 #, fuzzy, c-format
911 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
912 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
913
914 #: g10/exec.c:425
915 #, fuzzy, c-format
916 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
917 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
918
919 #: g10/exec.c:510
920 #, c-format
921 msgid "system error while calling external program: %s\n"
922 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
923
924 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
925 msgid "unnatural exit of external program\n"
926 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
927
928 #: g10/exec.c:536
929 msgid "unable to execute external program\n"
930 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
931
932 #: g10/exec.c:552
933 #, c-format
934 msgid "unable to read external program response: %s\n"
935 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
936
937 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
938 #, c-format
939 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
940 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
941
942 #: g10/exec.c:610
943 #, c-format
944 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
945 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
946
947 #: g10/export.c:189
948 #, fuzzy
949 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
950 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
951
952 #: g10/export.c:218
953 #, fuzzy, c-format
954 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
955 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
956
957 #: g10/export.c:226
958 #, fuzzy, c-format
959 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
960 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
961
962 #: g10/export.c:404
963 #, fuzzy, c-format
964 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
965 msgstr ""
966 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
967 "tarkistussummaa\n"
968
969 #: g10/export.c:436
970 msgid "WARNING: nothing exported\n"
971 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
972
973 #: g10/g10.c:362
974 msgid ""
975 "@Commands:\n"
976 " "
977 msgstr ""
978 "@Komennot:\n"
979 " "
980
981 #: g10/g10.c:364
982 msgid "|[file]|make a signature"
983 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
984
985 #: g10/g10.c:365
986 msgid "|[file]|make a clear text signature"
987 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
988
989 #: g10/g10.c:366
990 msgid "make a detached signature"
991 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
992
993 #: g10/g10.c:367
994 msgid "encrypt data"
995 msgstr "salaa tiedot"
996
997 #: g10/g10.c:369
998 msgid "encryption only with symmetric cipher"
999 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
1000
1001 #: g10/g10.c:371
1002 msgid "decrypt data (default)"
1003 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
1004
1005 #: g10/g10.c:373
1006 msgid "verify a signature"
1007 msgstr "tarkista allekirjoitus"
1008
1009 #: g10/g10.c:375
1010 msgid "list keys"
1011 msgstr "näytä avaimet"
1012
1013 #: g10/g10.c:377
1014 msgid "list keys and signatures"
1015 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
1016
1017 #: g10/g10.c:378
1018 #, fuzzy
1019 msgid "list and check key signatures"
1020 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
1021
1022 #: g10/g10.c:379
1023 msgid "list keys and fingerprints"
1024 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
1025
1026 #: g10/g10.c:380
1027 msgid "list secret keys"
1028 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1029
1030 #: g10/g10.c:381
1031 msgid "generate a new key pair"
1032 msgstr "luo uusi avainpari"
1033
1034 #: g10/g10.c:382
1035 msgid "remove keys from the public keyring"
1036 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1037
1038 #: g10/g10.c:384
1039 msgid "remove keys from the secret keyring"
1040 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1041
1042 #: g10/g10.c:385
1043 msgid "sign a key"
1044 msgstr "allekirjoita avain"
1045
1046 #: g10/g10.c:386
1047 msgid "sign a key locally"
1048 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1049
1050 #: g10/g10.c:387
1051 msgid "sign or edit a key"
1052 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1053
1054 #: g10/g10.c:388
1055 msgid "generate a revocation certificate"
1056 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1057
1058 #: g10/g10.c:390
1059 msgid "export keys"
1060 msgstr "vie avaimia"
1061
1062 #: g10/g10.c:391
1063 msgid "export keys to a key server"
1064 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1065
1066 #: g10/g10.c:392
1067 msgid "import keys from a key server"
1068 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1069
1070 #: g10/g10.c:394
1071 msgid "search for keys on a key server"
1072 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1073
1074 #: g10/g10.c:396
1075 msgid "update all keys from a keyserver"
1076 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1077
1078 #: g10/g10.c:399
1079 msgid "import/merge keys"
1080 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1081
1082 #: g10/g10.c:402
1083 msgid "print the card status"
1084 msgstr ""
1085
1086 #: g10/g10.c:403
1087 msgid "change data on a card"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: g10/g10.c:404
1091 msgid "change a card's PIN"
1092 msgstr ""
1093
1094 #: g10/g10.c:412
1095 msgid "update the trust database"
1096 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1097
1098 #: g10/g10.c:419
1099 msgid "|algo [files]|print message digests"
1100 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1101
1102 #: g10/g10.c:423 g10/gpgv.c:71
1103 msgid ""
1104 "@\n"
1105 "Options:\n"
1106 " "
1107 msgstr ""
1108 "@\n"
1109 "Valitsimet:\n"
1110 " "
1111
1112 #: g10/g10.c:425
1113 msgid "create ascii armored output"
1114 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1115
1116 #: g10/g10.c:427
1117 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1118 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1119
1120 #: g10/g10.c:438
1121 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1122 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1123
1124 #: g10/g10.c:439
1125 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1126 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1127
1128 #: g10/g10.c:444
1129 msgid "use canonical text mode"
1130 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1131
1132 #: g10/g10.c:458
1133 msgid "use as output file"
1134 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1135
1136 #: g10/g10.c:460 g10/gpgv.c:73
1137 msgid "verbose"
1138 msgstr "monisanainen"
1139
1140 #: g10/g10.c:471
1141 msgid "do not make any changes"
1142 msgstr "älä tee muutoksia"
1143
1144 #: g10/g10.c:472
1145 msgid "prompt before overwriting"
1146 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1147
1148 #: g10/g10.c:513
1149 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: g10/g10.c:514
1153 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: g10/g10.c:542
1157 msgid ""
1158 "@\n"
1159 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1160 msgstr ""
1161 "@\n"
1162 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1163 "sivuilta)\n"
1164
1165 #: g10/g10.c:545
1166 msgid ""
1167 "@\n"
1168 "Examples:\n"
1169 "\n"
1170 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1171 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1172 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1173 " --list-keys [names]        show keys\n"
1174 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1175 msgstr ""
1176 "@\n"
1177 "Esim:\n"
1178 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1179 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1180 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1181 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1182 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1183
1184 #: g10/g10.c:725 g10/gpgv.c:98
1185 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1186 msgstr ""
1187 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1188
1189 #: g10/g10.c:742
1190 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1191 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1192
1193 #: g10/g10.c:745
1194 msgid ""
1195 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1196 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1197 "default operation depends on the input data\n"
1198 msgstr ""
1199 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1200 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1201 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1202
1203 #: g10/g10.c:756
1204 msgid ""
1205 "\n"
1206 "Supported algorithms:\n"
1207 msgstr ""
1208 "\n"
1209 "Tuetut algoritmit:\n"
1210
1211 #: g10/g10.c:759
1212 msgid "Pubkey: "
1213 msgstr "JulkAvain: "
1214
1215 #: g10/g10.c:765 g10/keyedit.c:2252
1216 msgid "Cipher: "
1217 msgstr "Salaus: "
1218
1219 #: g10/g10.c:771
1220 msgid "Hash: "
1221 msgstr "Tiiviste: "
1222
1223 #: g10/g10.c:777 g10/keyedit.c:2298
1224 msgid "Compression: "
1225 msgstr "Pakkaus: "
1226
1227 #: g10/g10.c:860
1228 msgid "usage: gpg [options] "
1229 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1230
1231 #: g10/g10.c:1008
1232 msgid "conflicting commands\n"
1233 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1234
1235 #: g10/g10.c:1026
1236 #, fuzzy, c-format
1237 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1238 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1239
1240 #: g10/g10.c:1223
1241 #, fuzzy, c-format
1242 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1243 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1244
1245 #: g10/g10.c:1226
1246 #, fuzzy, c-format
1247 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1248 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1249
1250 #: g10/g10.c:1229
1251 #, fuzzy, c-format
1252 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1253 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1254
1255 #: g10/g10.c:1235
1256 #, fuzzy, c-format
1257 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1258 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1259
1260 #: g10/g10.c:1238
1261 #, fuzzy, c-format
1262 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1263 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1264
1265 #: g10/g10.c:1241
1266 #, fuzzy, c-format
1267 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1268 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1269
1270 #: g10/g10.c:1247
1271 #, fuzzy, c-format
1272 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1273 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1274
1275 #: g10/g10.c:1250
1276 #, fuzzy, c-format
1277 msgid ""
1278 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1279 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1280
1281 #: g10/g10.c:1253
1282 #, fuzzy, c-format
1283 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1284 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1285
1286 #: g10/g10.c:1259
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1289 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1290
1291 #: g10/g10.c:1262
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid ""
1294 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1295 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1296
1297 #: g10/g10.c:1265
1298 #, fuzzy, c-format
1299 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1300 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1301
1302 #: g10/g10.c:1406
1303 #, fuzzy, c-format
1304 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1305 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1306
1307 #: g10/g10.c:1803
1308 #, c-format
1309 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1310 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1311
1312 #: g10/g10.c:1845
1313 #, c-format
1314 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1315 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
1316
1317 #: g10/g10.c:1849
1318 #, c-format
1319 msgid "option file `%s': %s\n"
1320 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
1321
1322 #: g10/g10.c:1856
1323 #, c-format
1324 msgid "reading options from `%s'\n"
1325 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
1326
1327 #: g10/g10.c:2070 g10/g10.c:2618 g10/g10.c:2637
1328 #, c-format
1329 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1330 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1331
1332 #: g10/g10.c:2083
1333 #, fuzzy, c-format
1334 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1335 msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
1336
1337 #: g10/g10.c:2237 g10/g10.c:2249
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1340 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1341
1342 #: g10/g10.c:2322
1343 #, fuzzy, c-format
1344 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1345 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1346
1347 #: g10/g10.c:2341 g10/keyedit.c:3871
1348 #, fuzzy
1349 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1350 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1351
1352 #: g10/g10.c:2347
1353 #, fuzzy, c-format
1354 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1355 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1356
1357 #: g10/g10.c:2350
1358 #, fuzzy
1359 msgid "invalid keyserver options\n"
1360 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1361
1362 #: g10/g10.c:2357
1363 #, c-format
1364 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1365 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1366
1367 #: g10/g10.c:2360
1368 msgid "invalid import options\n"
1369 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1370
1371 #: g10/g10.c:2367
1372 #, c-format
1373 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1374 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1375
1376 #: g10/g10.c:2370
1377 msgid "invalid export options\n"
1378 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1379
1380 #: g10/g10.c:2377
1381 #, fuzzy, c-format
1382 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1383 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1384
1385 #: g10/g10.c:2380
1386 #, fuzzy
1387 msgid "invalid list options\n"
1388 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1389
1390 #: g10/g10.c:2402
1391 #, fuzzy, c-format
1392 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1393 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1394
1395 #: g10/g10.c:2405
1396 #, fuzzy
1397 msgid "invalid verify options\n"
1398 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1399
1400 #: g10/g10.c:2412
1401 #, c-format
1402 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1403 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
1404
1405 #: g10/g10.c:2607
1406 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1407 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
1408
1409 #: g10/g10.c:2611
1410 #, c-format
1411 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1412 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
1413
1414 #: g10/g10.c:2620
1415 #, c-format
1416 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1417 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
1418
1419 #: g10/g10.c:2623
1420 #, c-format
1421 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1422 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
1423
1424 #: g10/g10.c:2630
1425 #, fuzzy, c-format
1426 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1427 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
1428
1429 #: g10/g10.c:2645
1430 #, fuzzy, c-format
1431 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1432 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1433
1434 #: g10/g10.c:2659
1435 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1436 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
1437
1438 #: g10/g10.c:2665
1439 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1440 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
1441
1442 #: g10/g10.c:2671
1443 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1444 msgstr ""
1445 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
1446
1447 #: g10/g10.c:2684
1448 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1449 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
1450
1451 #: g10/g10.c:2751 g10/g10.c:2775
1452 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1453 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1454
1455 #: g10/g10.c:2757 g10/g10.c:2781
1456 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1457 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1458
1459 #: g10/g10.c:2763
1460 #, fuzzy
1461 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1462 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1463
1464 #: g10/g10.c:2769
1465 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1466 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1467
1468 #: g10/g10.c:2784
1469 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1470 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
1471
1472 #: g10/g10.c:2786
1473 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1474 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
1475
1476 #: g10/g10.c:2788
1477 #, fuzzy
1478 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1479 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2790
1482 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1483 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
1484
1485 #: g10/g10.c:2792
1486 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1487 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
1488
1489 #: g10/g10.c:2795
1490 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1491 msgstr ""
1492 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
1493
1494 #: g10/g10.c:2799
1495 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1496 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
1497
1498 #: g10/g10.c:2806
1499 msgid "invalid default preferences\n"
1500 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
1501
1502 #: g10/g10.c:2815
1503 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1504 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
1505
1506 #: g10/g10.c:2819
1507 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1508 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
1509
1510 #: g10/g10.c:2823
1511 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1512 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
1513
1514 #: g10/g10.c:2856
1515 #, c-format
1516 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1517 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
1518
1519 #: g10/g10.c:2903
1520 #, fuzzy, c-format
1521 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1522 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1523
1524 #: g10/g10.c:2908
1525 #, fuzzy, c-format
1526 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1527 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1528
1529 #: g10/g10.c:2913
1530 #, fuzzy, c-format
1531 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1532 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1533
1534 #: g10/g10.c:3009
1535 #, c-format
1536 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1537 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1538
1539 #: g10/g10.c:3020
1540 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1541 msgstr ""
1542 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
1543
1544 #: g10/g10.c:3031
1545 msgid "--store [filename]"
1546 msgstr "--store [tiedostonimi]"
1547
1548 #: g10/g10.c:3038
1549 msgid "--symmetric [filename]"
1550 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
1551
1552 #: g10/g10.c:3040
1553 #, fuzzy, c-format
1554 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1555 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
1556
1557 #: g10/g10.c:3050
1558 msgid "--encrypt [filename]"
1559 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
1560
1561 #: g10/g10.c:3063
1562 #, fuzzy
1563 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1564 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1565
1566 #: g10/g10.c:3065
1567 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1568 msgstr ""
1569
1570 #: g10/g10.c:3068
1571 #, fuzzy, c-format
1572 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1573 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1574
1575 #: g10/g10.c:3086
1576 msgid "--sign [filename]"
1577 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
1578
1579 #: g10/g10.c:3099
1580 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1581 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1582
1583 #: g10/g10.c:3114
1584 #, fuzzy
1585 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1586 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1587
1588 #: g10/g10.c:3116
1589 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1590 msgstr ""
1591
1592 #: g10/g10.c:3119
1593 #, fuzzy, c-format
1594 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1595 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1596
1597 #: g10/g10.c:3139
1598 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1599 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
1600
1601 #: g10/g10.c:3148
1602 msgid "--clearsign [filename]"
1603 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
1604
1605 #: g10/g10.c:3173
1606 msgid "--decrypt [filename]"
1607 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
1608
1609 #: g10/g10.c:3181
1610 msgid "--sign-key user-id"
1611 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
1612
1613 #: g10/g10.c:3185
1614 msgid "--lsign-key user-id"
1615 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
1616
1617 #: g10/g10.c:3206
1618 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1619 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
1620
1621 #: g10/g10.c:3277
1622 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1623 msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
1624
1625 #: g10/g10.c:3314
1626 #, c-format
1627 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1628 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
1629
1630 #: g10/g10.c:3316
1631 #, c-format
1632 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1633 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
1634
1635 #: g10/g10.c:3318
1636 #, c-format
1637 msgid "key export failed: %s\n"
1638 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
1639
1640 #: g10/g10.c:3329
1641 #, c-format
1642 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1643 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
1644
1645 #: g10/g10.c:3339
1646 #, c-format
1647 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1648 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
1649
1650 #: g10/g10.c:3380
1651 #, c-format
1652 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1653 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
1654
1655 #: g10/g10.c:3388
1656 #, c-format
1657 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1658 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
1659
1660 #: g10/g10.c:3475
1661 #, c-format
1662 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1663 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
1664
1665 #: g10/g10.c:3598
1666 msgid "[filename]"
1667 msgstr "[tiedostonimi]"
1668
1669 #: g10/g10.c:3602
1670 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1671 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
1672
1673 #: g10/g10.c:3892
1674 msgid ""
1675 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1676 "an '='\n"
1677 msgstr ""
1678 "notaation nimen täytyy sisältää vain tulostettavia merkkejä tai "
1679 "välilyöntejä, ja sen täytyy loppua merkkiin \"=\"\n"
1680
1681 #: g10/g10.c:3900
1682 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1683 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1684
1685 #: g10/g10.c:3905
1686 #, fuzzy
1687 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1688 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1689
1690 #: g10/g10.c:3916
1691 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1692 msgstr "notaatiosssa ei saa olla erikoismerkkejä\n"
1693
1694 #: g10/g10.c:3950
1695 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1696 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
1697
1698 #: g10/g10.c:3952
1699 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1700 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1701
1702 #: g10/g10.c:3985
1703 #, fuzzy
1704 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1705 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1706
1707 #: g10/getkey.c:151
1708 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1709 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1710
1711 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2759
1712 #, fuzzy
1713 msgid "[User ID not found]"
1714 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1715
1716 #: g10/getkey.c:1683
1717 #, fuzzy, c-format
1718 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1719 msgstr ""
1720 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1721
1722 #: g10/getkey.c:2237
1723 #, fuzzy, c-format
1724 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1725 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1726
1727 #: g10/getkey.c:2468
1728 #, fuzzy, c-format
1729 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1730 msgstr ""
1731 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1732
1733 #: g10/getkey.c:2515
1734 #, fuzzy, c-format
1735 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1736 msgstr ""
1737 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1738 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1739
1740 #: g10/gpgv.c:74
1741 msgid "be somewhat more quiet"
1742 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
1743
1744 #: g10/gpgv.c:75
1745 msgid "take the keys from this keyring"
1746 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
1747
1748 #: g10/gpgv.c:77
1749 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1750 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
1751
1752 #: g10/gpgv.c:78
1753 msgid "|FD|write status info to this FD"
1754 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
1755
1756 #: g10/gpgv.c:102
1757 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1758 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1759
1760 #: g10/gpgv.c:105
1761 msgid ""
1762 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1763 "Check signatures against known trusted keys\n"
1764 msgstr ""
1765 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1766 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
1767
1768 #: g10/helptext.c:49
1769 msgid ""
1770 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1771 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1772 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1773 msgstr ""
1774 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
1775 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
1776 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
1777 "varmenneverkkojen kanssa."
1778
1779 #: g10/helptext.c:55
1780 msgid ""
1781 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1782 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1783 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1784 "ultimately trusted\n"
1785 msgstr ""
1786 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
1787 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
1788 "salainen \n"
1789 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
1790
1791 #: g10/helptext.c:62
1792 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1793 msgstr ""
1794 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
1795 "avainta."
1796
1797 #: g10/helptext.c:66
1798 msgid ""
1799 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1800 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
1801
1802 #: g10/helptext.c:70
1803 msgid ""
1804 "Select the algorithm to use.\n"
1805 "\n"
1806 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1807 "for signatures.\n"
1808 "\n"
1809 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1810 "\n"
1811 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1812 "\n"
1813 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1814 msgstr ""
1815
1816 #: g10/helptext.c:84
1817 msgid ""
1818 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1819 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1820 "Please consult your security expert first."
1821 msgstr ""
1822 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
1823 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
1824 "ympäristöissä.\n"
1825 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
1826
1827 #: g10/helptext.c:91
1828 msgid "Enter the size of the key"
1829 msgstr "Syötä avaimen koko"
1830
1831 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1832 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1833 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1834 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
1835
1836 #: g10/helptext.c:105
1837 msgid ""
1838 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1839 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1840 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1841 "the given value as an interval."
1842 msgstr ""
1843 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
1844 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
1845 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
1846 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
1847
1848 #: g10/helptext.c:117
1849 msgid "Enter the name of the key holder"
1850 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
1851
1852 #: g10/helptext.c:122
1853 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1854 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
1855
1856 #: g10/helptext.c:126
1857 msgid "Please enter an optional comment"
1858 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
1859
1860 #: g10/helptext.c:131
1861 msgid ""
1862 "N  to change the name.\n"
1863 "C  to change the comment.\n"
1864 "E  to change the email address.\n"
1865 "O  to continue with key generation.\n"
1866 "Q  to to quit the key generation."
1867 msgstr ""
1868 "N   muuta nimeä\n"
1869 "C   muuta kommenttia\n"
1870 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
1871 "O   jatka avaimen luomista\n"
1872 "L   lopeta"
1873
1874 #: g10/helptext.c:140
1875 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1876 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
1877
1878 #: g10/helptext.c:148
1879 msgid ""
1880 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1881 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1882 "know how carefully you verified this.\n"
1883 "\n"
1884 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1885 "the\n"
1886 "    key.\n"
1887 "\n"
1888 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1889 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1890 "for\n"
1891 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1892 "user.\n"
1893 "\n"
1894 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1895 "could\n"
1896 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1897 "the\n"
1898 "    key against a photo ID.\n"
1899 "\n"
1900 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1901 "could\n"
1902 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1903 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1904 "a\n"
1905 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1906 "the\n"
1907 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1908 "exchange\n"
1909 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1910 "\n"
1911 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1912 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1913 "\"\n"
1914 "mean to you when you sign other keys.\n"
1915 "\n"
1916 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1917 msgstr ""
1918 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
1919 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
1920 "Muiden \n"
1921 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
1922 "\n"
1923 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
1924 "    varmistanut avaimen.\n"
1925 "\n"
1926 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
1927 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
1928 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
1929 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
1930 "\n"
1931 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
1932 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
1933 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
1934 "\n"
1935 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
1936 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
1937 "haltijan \n"
1938 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
1939 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
1940 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
1941 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
1942 "\n"
1943 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
1944 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
1945 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
1946 "\n"
1947 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
1948
1949 #: g10/helptext.c:186
1950 #, fuzzy
1951 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1952 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
1953
1954 #: g10/helptext.c:190
1955 msgid ""
1956 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1957 "All certificates are then also lost!"
1958 msgstr ""
1959 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
1960 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
1961
1962 #: g10/helptext.c:195
1963 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1964 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
1965
1966 #: g10/helptext.c:200
1967 msgid ""
1968 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1969 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1970 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1971 msgstr ""
1972 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
1973 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
1974 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
1975 "varmentamaan avaimeen."
1976
1977 #: g10/helptext.c:205
1978 msgid ""
1979 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1980 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1981 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1982 "a trust connection through another already certified key."
1983 msgstr ""
1984 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
1985 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
1986 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
1987 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
1988 "varmennetun avaimen kautta."
1989
1990 #: g10/helptext.c:211
1991 msgid ""
1992 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1993 "your keyring."
1994 msgstr ""
1995 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
1996 "avainrenkaastasi."
1997
1998 #: g10/helptext.c:215
1999 msgid ""
2000 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2001 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2002 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2003 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2004 "a second one is available."
2005 msgstr ""
2006 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
2007 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
2008 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
2009 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
2010 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
2011
2012 #: g10/helptext.c:223
2013 msgid ""
2014 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2015 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2016 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2017 msgstr ""
2018 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
2019 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
2020 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
2021
2022 #: g10/helptext.c:230
2023 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2024 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
2025
2026 #: g10/helptext.c:236
2027 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2028 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
2029
2030 #: g10/helptext.c:240
2031 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2032 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
2033
2034 #: g10/helptext.c:245
2035 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2036 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
2037
2038 #: g10/helptext.c:250
2039 msgid ""
2040 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2041 "file (which is shown in brackets) will be used."
2042 msgstr ""
2043 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
2044 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
2045
2046 #: g10/helptext.c:256
2047 msgid ""
2048 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2049 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2050 "  \"Key has been compromised\"\n"
2051 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2052 "      got access to your secret key.\n"
2053 "  \"Key is superseded\"\n"
2054 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2055 "  \"Key is no longer used\"\n"
2056 "      Use this if you have retired this key.\n"
2057 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2058 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2059 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2060 msgstr ""
2061 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
2062 "voit valita tästä listasta:\n"
2063 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
2064 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
2065 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
2066 "  \"Avain on korvattu\"\n"
2067 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
2068 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
2069 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
2070 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
2071 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
2072 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
2073 "vanhenneeksi.\n"
2074
2075 #: g10/helptext.c:272
2076 msgid ""
2077 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2078 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2079 "An empty line ends the text.\n"
2080 msgstr ""
2081 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
2082 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
2083 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
2084
2085 #: g10/helptext.c:287
2086 msgid "No help available"
2087 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2088
2089 #: g10/helptext.c:295
2090 #, c-format
2091 msgid "No help available for `%s'"
2092 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2093
2094 #: g10/import.c:254
2095 #, c-format
2096 msgid "skipping block of type %d\n"
2097 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2098
2099 #: g10/import.c:263
2100 #, fuzzy, c-format
2101 msgid "%lu keys processed so far\n"
2102 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2103
2104 #: g10/import.c:280
2105 #, c-format
2106 msgid "Total number processed: %lu\n"
2107 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2108
2109 #: g10/import.c:282
2110 #, c-format
2111 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2112 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2113
2114 #: g10/import.c:285
2115 #, c-format
2116 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2117 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2118
2119 #: g10/import.c:287
2120 #, c-format
2121 msgid "              imported: %lu"
2122 msgstr "              tuotu: %lu"
2123
2124 #: g10/import.c:293
2125 #, c-format
2126 msgid "             unchanged: %lu\n"
2127 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2128
2129 #: g10/import.c:295
2130 #, c-format
2131 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2132 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2133
2134 #: g10/import.c:297
2135 #, c-format
2136 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2137 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2138
2139 #: g10/import.c:299
2140 #, c-format
2141 msgid "        new signatures: %lu\n"
2142 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2143
2144 #: g10/import.c:301
2145 #, c-format
2146 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2147 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2148
2149 #: g10/import.c:303
2150 #, c-format
2151 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2152 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2153
2154 #: g10/import.c:305
2155 #, c-format
2156 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2157 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2158
2159 #: g10/import.c:307
2160 #, c-format
2161 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2162 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2163
2164 #: g10/import.c:309
2165 #, c-format
2166 msgid "          not imported: %lu\n"
2167 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2168
2169 #: g10/import.c:311
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2172 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2173
2174 #: g10/import.c:313
2175 #, fuzzy, c-format
2176 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2177 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2178
2179 #: g10/import.c:554
2180 #, c-format
2181 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: g10/import.c:556
2185 #, fuzzy
2186 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2187 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
2188
2189 #: g10/import.c:593
2190 #, c-format
2191 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2192 msgstr ""
2193
2194 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2195 #: g10/import.c:605
2196 #, fuzzy, c-format
2197 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2198 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2199
2200 #: g10/import.c:617
2201 #, c-format
2202 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: g10/import.c:630
2206 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2207 msgstr ""
2208
2209 #: g10/import.c:632
2210 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: g10/import.c:656
2214 #, c-format
2215 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: g10/import.c:718 g10/import.c:1104
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "key %s: no user ID\n"
2221 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2222
2223 #: g10/import.c:748
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2226 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2227
2228 #: g10/import.c:763
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2231 msgstr ""
2232 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2233
2234 #: g10/import.c:769
2235 #, fuzzy, c-format
2236 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2237 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2238
2239 #: g10/import.c:771
2240 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2241 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2242
2243 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1225
2244 #, fuzzy, c-format
2245 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2246 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2247
2248 #: g10/import.c:787
2249 #, fuzzy, c-format
2250 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2251 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2252
2253 #: g10/import.c:796
2254 #, c-format
2255 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2256 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2257
2258 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1069
2259 #, c-format
2260 msgid "writing to `%s'\n"
2261 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2262
2263 #: g10/import.c:807 g10/import.c:905 g10/import.c:1144 g10/import.c:1286
2264 #: g10/import.c:2347 g10/import.c:2369
2265 #, c-format
2266 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2267 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2268
2269 #: g10/import.c:826
2270 #, fuzzy, c-format
2271 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2272 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2273
2274 #: g10/import.c:850
2275 #, fuzzy, c-format
2276 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2277 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2278
2279 #: g10/import.c:867 g10/import.c:1243
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2282 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2283
2284 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1250
2285 #, fuzzy, c-format
2286 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2287 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2288
2289 #: g10/import.c:915
2290 #, fuzzy, c-format
2291 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2292 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2293
2294 #: g10/import.c:918
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2297 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2298
2299 #: g10/import.c:921
2300 #, fuzzy, c-format
2301 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2302 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2303
2304 #: g10/import.c:924
2305 #, fuzzy, c-format
2306 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2307 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2308
2309 #: g10/import.c:927
2310 #, fuzzy, c-format
2311 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2312 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2313
2314 #: g10/import.c:930
2315 #, fuzzy, c-format
2316 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2317 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2318
2319 #: g10/import.c:933
2320 #, fuzzy, c-format
2321 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2322 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2323
2324 #: g10/import.c:936
2325 #, fuzzy, c-format
2326 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2327 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2328
2329 #: g10/import.c:939
2330 #, fuzzy, c-format
2331 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2332 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2333
2334 #: g10/import.c:942
2335 #, fuzzy, c-format
2336 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2337 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2338
2339 #: g10/import.c:965
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2342 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2343
2344 #: g10/import.c:1110
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2347 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2348
2349 #: g10/import.c:1121
2350 #, fuzzy
2351 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2352 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2353
2354 #: g10/import.c:1138 g10/import.c:2362
2355 #, c-format
2356 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2357 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2358
2359 #: g10/import.c:1149
2360 #, fuzzy, c-format
2361 msgid "key %s: secret key imported\n"
2362 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2363
2364 #: g10/import.c:1178
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2367 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2368
2369 #: g10/import.c:1188
2370 #, fuzzy, c-format
2371 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2372 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2373
2374 #: g10/import.c:1218
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2377 msgstr ""
2378 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2379
2380 #: g10/import.c:1261
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2383 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2384
2385 #: g10/import.c:1293
2386 #, fuzzy, c-format
2387 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2388 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2389
2390 #: g10/import.c:1358
2391 #, fuzzy, c-format
2392 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2393 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2394
2395 #: g10/import.c:1373
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2398 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2399
2400 #: g10/import.c:1375
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2403 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2404
2405 #: g10/import.c:1393
2406 #, fuzzy, c-format
2407 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2408 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2409
2410 #: g10/import.c:1404 g10/import.c:1454
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2413 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2414
2415 #: g10/import.c:1406
2416 #, fuzzy, c-format
2417 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2418 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2419
2420 #: g10/import.c:1421
2421 #, fuzzy, c-format
2422 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2423 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2424
2425 #: g10/import.c:1443
2426 #, fuzzy, c-format
2427 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2428 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2429
2430 #: g10/import.c:1456
2431 #, fuzzy, c-format
2432 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2433 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2434
2435 #: g10/import.c:1471
2436 #, fuzzy, c-format
2437 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2438 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
2439
2440 #: g10/import.c:1513
2441 #, fuzzy, c-format
2442 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2443 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
2444
2445 #: g10/import.c:1534
2446 #, fuzzy, c-format
2447 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2448 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
2449
2450 #: g10/import.c:1561
2451 #, fuzzy, c-format
2452 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2453 msgstr ""
2454 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
2455
2456 #: g10/import.c:1571
2457 #, fuzzy, c-format
2458 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2459 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2460
2461 #: g10/import.c:1588
2462 #, fuzzy, c-format
2463 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2464 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
2465
2466 #: g10/import.c:1602
2467 #, fuzzy, c-format
2468 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2469 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2470
2471 #: g10/import.c:1610
2472 #, fuzzy, c-format
2473 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2474 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2475
2476 #: g10/import.c:1710
2477 #, fuzzy, c-format
2478 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2479 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
2480
2481 #: g10/import.c:1772
2482 #, fuzzy, c-format
2483 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2484 msgstr ""
2485 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
2486
2487 #: g10/import.c:1786
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2490 msgstr ""
2491 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
2492 "ei saatavilla.\n"
2493
2494 #: g10/import.c:1845
2495 #, fuzzy, c-format
2496 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2497 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
2498
2499 #: g10/import.c:1879
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2502 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2503
2504 #: g10/import.c:2268
2505 #, fuzzy
2506 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2507 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2508
2509 #: g10/import.c:2276
2510 #, fuzzy
2511 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2512 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2513
2514 #: g10/import.c:2278
2515 #, fuzzy
2516 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2517 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2518
2519 #: g10/keydb.c:168
2520 #, c-format
2521 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2522 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2523
2524 #: g10/keydb.c:175
2525 #, c-format
2526 msgid "keyring `%s' created\n"
2527 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
2528
2529 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2530 #, fuzzy, c-format
2531 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2532 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
2533
2534 #: g10/keydb.c:698
2535 #, c-format
2536 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2537 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
2538
2539 #: g10/keyedit.c:261
2540 msgid "[revocation]"
2541 msgstr "[mitätöinti]"
2542
2543 #: g10/keyedit.c:262
2544 msgid "[self-signature]"
2545 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
2546
2547 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:406
2548 msgid "1 bad signature\n"
2549 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
2550
2551 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:408
2552 #, c-format
2553 msgid "%d bad signatures\n"
2554 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
2555
2556 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:410
2557 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2558 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
2559
2560 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:412
2561 #, c-format
2562 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2563 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
2564
2565 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:414
2566 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2567 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
2568
2569 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:416
2570 #, c-format
2571 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2572 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
2573
2574 #: g10/keyedit.c:352
2575 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2576 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2577
2578 #: g10/keyedit.c:354
2579 #, c-format
2580 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2581 msgstr ""
2582 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2583
2584 #: g10/keyedit.c:410 g10/pkclist.c:263
2585 #, fuzzy
2586 msgid ""
2587 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2588 "keys\n"
2589 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2590 "etc.)\n"
2591 msgstr ""
2592 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
2593 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
2594 "lähteistä...)?\n"
2595 "\n"
2596
2597 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:275
2598 #, fuzzy, c-format
2599 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2600 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
2601
2602 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:277
2603 #, fuzzy, c-format
2604 msgid "  %d = I trust fully\n"
2605 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
2606
2607 #: g10/keyedit.c:434
2608 msgid ""
2609 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2610 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2611 "trust signatures on your behalf.\n"
2612 msgstr ""
2613
2614 #: g10/keyedit.c:450
2615 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2616 msgstr ""
2617
2618 #: g10/keyedit.c:594
2619 #, c-format
2620 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2621 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2622
2623 #: g10/keyedit.c:603 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:826
2624 #: g10/keyedit.c:889 g10/keyedit.c:1729
2625 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2626 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
2627
2628 #: g10/keyedit.c:617 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:672 g10/keyedit.c:832
2629 #: g10/keyedit.c:1735
2630 msgid "  Unable to sign.\n"
2631 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
2632
2633 #: g10/keyedit.c:622
2634 #, c-format
2635 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2636 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
2637
2638 #: g10/keyedit.c:650
2639 #, c-format
2640 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2641 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2642
2643 #: g10/keyedit.c:678
2644 #, fuzzy, c-format
2645 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2646 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2647
2648 #: g10/keyedit.c:680
2649 #, fuzzy
2650 msgid "Sign it? (y/N) "
2651 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2652
2653 #: g10/keyedit.c:702
2654 #, c-format
2655 msgid ""
2656 "The self-signature on \"%s\"\n"
2657 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2658 msgstr ""
2659 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
2660 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
2661
2662 #: g10/keyedit.c:711
2663 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2664 msgstr ""
2665 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
2666 "(k/E) "
2667
2668 #: g10/keyedit.c:725
2669 #, c-format
2670 msgid ""
2671 "Your current signature on \"%s\"\n"
2672 "has expired.\n"
2673 msgstr ""
2674 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2675 "on vanhentunut.\n"
2676
2677 #: g10/keyedit.c:729
2678 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2679 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
2680
2681 #: g10/keyedit.c:750
2682 #, c-format
2683 msgid ""
2684 "Your current signature on \"%s\"\n"
2685 "is a local signature.\n"
2686 msgstr ""
2687 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2688 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
2689
2690 #: g10/keyedit.c:754
2691 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2692 msgstr ""
2693 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
2694
2695 #: g10/keyedit.c:775
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2698 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
2699
2700 #: g10/keyedit.c:778
2701 #, fuzzy, c-format
2702 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2703 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
2704
2705 #: g10/keyedit.c:783
2706 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2707 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
2708
2709 #: g10/keyedit.c:805
2710 #, fuzzy, c-format
2711 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2712 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
2713
2714 #: g10/keyedit.c:820
2715 msgid "This key has expired!"
2716 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
2717
2718 #: g10/keyedit.c:840
2719 #, c-format
2720 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2721 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:844
2724 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2725 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
2726
2727 #: g10/keyedit.c:882
2728 msgid ""
2729 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2730 "mode.\n"
2731 msgstr ""
2732 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
2733
2734 #: g10/keyedit.c:884
2735 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2736 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
2737
2738 #: g10/keyedit.c:909
2739 msgid ""
2740 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2741 "belongs\n"
2742 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2743 msgstr ""
2744 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
2745 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:914
2748 #, c-format
2749 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2750 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:916
2753 #, c-format
2754 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2755 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:918
2758 #, c-format
2759 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2760 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
2761
2762 #: g10/keyedit.c:920
2763 #, c-format
2764 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2765 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
2766
2767 #: g10/keyedit.c:926
2768 #, fuzzy
2769 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2770 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
2771
2772 #: g10/keyedit.c:950
2773 #, fuzzy, c-format
2774 msgid ""
2775 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2776 "key \"%s\" (%s)\n"
2777 msgstr ""
2778 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
2779 "omalla avaimellasi: \""
2780
2781 #: g10/keyedit.c:957
2782 #, fuzzy
2783 msgid "This will be a self-signature.\n"
2784 msgstr ""
2785 "\n"
2786 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
2787
2788 #: g10/keyedit.c:963
2789 #, fuzzy
2790 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2791 msgstr ""
2792 "\n"
2793 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:971
2796 #, fuzzy
2797 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2798 msgstr ""
2799 "\n"
2800 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
2801
2802 #: g10/keyedit.c:981
2803 #, fuzzy
2804 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2805 msgstr ""
2806 "\n"
2807 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:988
2810 #, fuzzy
2811 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2812 msgstr ""
2813 "\n"
2814 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
2815
2816 #: g10/keyedit.c:995
2817 #, fuzzy
2818 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2819 msgstr ""
2820 "\n"
2821 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
2822
2823 #: g10/keyedit.c:1000
2824 #, fuzzy
2825 msgid "I have checked this key casually.\n"
2826 msgstr ""
2827 "\n"
2828 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
2829
2830 #: g10/keyedit.c:1005
2831 #, fuzzy
2832 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2833 msgstr ""
2834 "\n"
2835 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:1015
2838 #, fuzzy
2839 msgid "Really sign? (y/N) "
2840 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2841
2842 #: g10/keyedit.c:1060 g10/keyedit.c:4359 g10/keyedit.c:4450 g10/keyedit.c:4514
2843 #: g10/keyedit.c:4575 g10/sign.c:370
2844 #, c-format
2845 msgid "signing failed: %s\n"
2846 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
2847
2848 #: g10/keyedit.c:1125
2849 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2850 msgstr ""
2851
2852 #: g10/keyedit.c:1136 g10/keygen.c:3065
2853 msgid "This key is not protected.\n"
2854 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
2855
2856 #: g10/keyedit.c:1140 g10/keygen.c:3053
2857 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2858 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3068
2861 #, fuzzy
2862 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2863 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3072
2866 msgid "Key is protected.\n"
2867 msgstr "Avain on suojattu.\n"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:1172
2870 #, c-format
2871 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2872 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1178
2875 msgid ""
2876 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2877 "\n"
2878 msgstr ""
2879 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
2880 "\n"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:1187 g10/keygen.c:1828
2883 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2884 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
2885
2886 #: g10/keyedit.c:1192
2887 msgid ""
2888 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2889 "\n"
2890 msgstr ""
2891 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
2892 "\n"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:1195
2895 #, fuzzy
2896 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2897 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
2898
2899 #: g10/keyedit.c:1266
2900 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2901 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:1351
2904 msgid "save and quit"
2905 msgstr "tallenna ja lopeta"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:1354
2908 #, fuzzy
2909 msgid "show key fingerprint"
2910 msgstr "näytä sormenjälki"
2911
2912 #: g10/keyedit.c:1355
2913 msgid "list key and user IDs"
2914 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1357
2917 msgid "select user ID N"
2918 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:1358
2921 #, fuzzy
2922 msgid "select subkey N"
2923 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1359
2926 #, fuzzy
2927 msgid "check signatures"
2928 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
2929
2930 #: g10/keyedit.c:1362
2931 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2932 msgstr ""
2933
2934 #: g10/keyedit.c:1367
2935 #, fuzzy
2936 msgid "sign selected user IDs locally"
2937 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
2938
2939 #: g10/keyedit.c:1369
2940 #, fuzzy
2941 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2942 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:1371
2945 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1375
2949 msgid "add a user ID"
2950 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1377
2953 msgid "add a photo ID"
2954 msgstr "lisää valokuva"
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1379
2957 #, fuzzy
2958 msgid "delete selected user IDs"
2959 msgstr "poista käyttäjätunnus"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1384
2962 #, fuzzy
2963 msgid "add a subkey"
2964 msgstr "addkey"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:1388
2967 msgid "add a key to a smartcard"
2968 msgstr ""
2969
2970 #: g10/keyedit.c:1390
2971 msgid "move a key to a smartcard"
2972 msgstr ""
2973
2974 #: g10/keyedit.c:1392
2975 msgid "move a backup key to a smartcard"
2976 msgstr ""
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1396
2979 #, fuzzy
2980 msgid "delete selected subkeys"
2981 msgstr "poista toissijainen avain"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:1398
2984 msgid "add a revocation key"
2985 msgstr "lisää mitätöintiavain"
2986
2987 #: g10/keyedit.c:1400
2988 #, fuzzy
2989 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2990 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1402
2993 #, fuzzy
2994 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2995 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1404
2998 #, fuzzy
2999 msgid "flag the selected user ID as primary"
3000 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1406
3003 #, fuzzy
3004 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3005 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1409
3008 msgid "list preferences (expert)"
3009 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1411
3012 msgid "list preferences (verbose)"
3013 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1413
3016 #, fuzzy
3017 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3018 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1418
3021 #, fuzzy
3022 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3023 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1420
3026 msgid "change the passphrase"
3027 msgstr "muuta salasanaa"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1424
3030 msgid "change the ownertrust"
3031 msgstr "muuta luottamusastetta"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:1426
3034 #, fuzzy
3035 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3036 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1428
3039 #, fuzzy
3040 msgid "revoke selected user IDs"
3041 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1433
3044 #, fuzzy
3045 msgid "revoke key or selected subkeys"
3046 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1434
3049 #, fuzzy
3050 msgid "enable key"
3051 msgstr "ota avain käyttöön"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1435
3054 #, fuzzy
3055 msgid "disable key"
3056 msgstr "poista avain käytöstä"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:1436
3059 #, fuzzy
3060 msgid "show selected photo IDs"
3061 msgstr "näytä valokuvatunniste"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1438
3064 #, fuzzy
3065 msgid "clean unusable parts from key"
3066 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1557
3069 #, fuzzy, c-format
3070 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3071 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:1575
3074 msgid "Secret key is available.\n"
3075 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:1656
3078 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3079 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
3080
3081 #: g10/keyedit.c:1664
3082 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3083 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1683
3086 msgid ""
3087 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3088 "(lsign),\n"
3089 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3090 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3091 msgstr ""
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1723
3094 msgid "Key is revoked."
3095 msgstr "Avain on mitätöity."
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1742
3098 #, fuzzy
3099 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3100 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1755
3103 #, fuzzy, c-format
3104 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3105 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1778
3108 #, c-format
3109 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3110 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1800 g10/keyedit.c:1820 g10/keyedit.c:1986
3113 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3114 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1802
3117 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3118 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:1804
3121 #, fuzzy
3122 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3123 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1805
3126 #, fuzzy
3127 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3128 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3129
3130 #: g10/keyedit.c:1855
3131 #, fuzzy
3132 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3133 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3134
3135 #: g10/keyedit.c:1867
3136 #, fuzzy
3137 msgid "You must select exactly one key.\n"
3138 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1895
3141 msgid "Command expects a filename argument\n"
3142 msgstr ""
3143
3144 #: g10/keyedit.c:1909
3145 #, fuzzy, c-format
3146 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3147 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:1926
3150 #, fuzzy, c-format
3151 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3152 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3153
3154 #: g10/keyedit.c:1950
3155 msgid "You must select at least one key.\n"
3156 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:1953
3159 #, fuzzy
3160 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3161 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
3162
3163 #: g10/keyedit.c:1954
3164 #, fuzzy
3165 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3166 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3167
3168 #: g10/keyedit.c:1989
3169 #, fuzzy
3170 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3171 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3172
3173 #: g10/keyedit.c:1990
3174 #, fuzzy
3175 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3176 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3177
3178 #: g10/keyedit.c:2008
3179 #, fuzzy
3180 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3181 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3182
3183 #: g10/keyedit.c:2019
3184 #, fuzzy
3185 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3186 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3187
3188 #: g10/keyedit.c:2021
3189 #, fuzzy
3190 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3191 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3192
3193 #: g10/keyedit.c:2062
3194 msgid ""
3195 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3196 msgstr ""
3197
3198 #: g10/keyedit.c:2094
3199 #, fuzzy
3200 msgid "Set preference list to:\n"
3201 msgstr "näytä valinnat"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:2100
3204 #, fuzzy
3205 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3206 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3207
3208 #: g10/keyedit.c:2102
3209 #, fuzzy
3210 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3211 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3212
3213 #: g10/keyedit.c:2175
3214 #, fuzzy
3215 msgid "Save changes? (y/N) "
3216 msgstr "Tallenna muutokset? "
3217
3218 #: g10/keyedit.c:2178
3219 #, fuzzy
3220 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3221 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:2188
3224 #, c-format
3225 msgid "update failed: %s\n"
3226 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:2195
3229 #, c-format
3230 msgid "update secret failed: %s\n"
3231 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:2202
3234 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3235 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:2275
3238 msgid "Digest: "
3239 msgstr "Tiiviste: "
3240
3241 #: g10/keyedit.c:2327
3242 msgid "Features: "
3243 msgstr "Ominaisuudet: "
3244
3245 #: g10/keyedit.c:2338
3246 msgid "Keyserver no-modify"
3247 msgstr ""
3248
3249 #: g10/keyedit.c:2353 g10/keylist.c:308
3250 msgid "Preferred keyserver: "
3251 msgstr ""
3252
3253 #: g10/keyedit.c:2585
3254 #, fuzzy, c-format
3255 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3256 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3257
3258 #: g10/keyedit.c:2606
3259 #, fuzzy, c-format
3260 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3261 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3262
3263 #: g10/keyedit.c:2612
3264 #, fuzzy
3265 msgid "(sensitive)"
3266 msgstr " (luottamuksellinen)"
3267
3268 #: g10/keyedit.c:2628 g10/keyedit.c:2684 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2812
3269 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:421
3270 #, fuzzy, c-format
3271 msgid "created: %s"
3272 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:2631 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:948
3275 #, fuzzy, c-format
3276 msgid "revoked: %s"
3277 msgstr "[mitätöity] "
3278
3279 #: g10/keyedit.c:2633 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:887
3280 #, fuzzy, c-format
3281 msgid "expired: %s"
3282 msgstr " [vanhenee: %s]"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:2635 g10/keyedit.c:2686 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2814
3285 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3286 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:427 g10/mainproc.c:954
3287 #, fuzzy, c-format
3288 msgid "expires: %s"
3289 msgstr " [vanhenee: %s]"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:2637
3292 #, fuzzy, c-format
3293 msgid "usage: %s"
3294 msgstr " luottamus: %c/%c"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:2652
3297 #, fuzzy, c-format
3298 msgid "trust: %s"
3299 msgstr " luottamus: %c/%c"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:2656
3302 #, c-format
3303 msgid "validity: %s"
3304 msgstr ""
3305
3306 #: g10/keyedit.c:2663
3307 msgid "This key has been disabled"
3308 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:2691 g10/keylist.c:200
3311 msgid "card-no: "
3312 msgstr ""
3313
3314 #: g10/keyedit.c:2759
3315 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3316 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:2767
3319 msgid ""
3320 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3321 "unless you restart the program.\n"
3322 msgstr ""
3323 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3324 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:3208 g10/keyserver.c:431
3327 #: g10/mainproc.c:1594 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1698
3328 #, fuzzy
3329 msgid "revoked"
3330 msgstr "[mitätöity] "
3331
3332 #: g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:3210 g10/keyserver.c:435
3333 #: g10/mainproc.c:1596 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1700
3334 #, fuzzy
3335 msgid "expired"
3336 msgstr "expire"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:2898
3339 msgid ""
3340 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3341 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3342 msgstr ""
3343 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
3344 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
3345
3346 #: g10/keyedit.c:2958
3347 msgid ""
3348 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3349 "versions\n"
3350 "         of PGP to reject this key.\n"
3351 msgstr ""
3352 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
3353 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:2963 g10/keyedit.c:3316
3356 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3357 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
3358
3359 #: g10/keyedit.c:2969
3360 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3361 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:3109
3364 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3365 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:3119
3368 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3369 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:3123
3372 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3373 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:3129
3376 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3377 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:3143
3380 #, c-format
3381 msgid "Deleted %d signature.\n"
3382 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:3144
3385 #, c-format
3386 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3387 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:3147
3390 msgid "Nothing deleted.\n"
3391 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:3178
3394 #, fuzzy, c-format
3395 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3396 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:3212 g10/trustdb.c:1702
3399 #, fuzzy
3400 msgid "invalid"
3401 msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:3311
3404 msgid ""
3405 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3406 "cause\n"
3407 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3408 msgstr ""
3409 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
3410 "voi\n"
3411 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:3322
3414 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3415 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:3342
3418 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3419 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
3420
3421 #: g10/keyedit.c:3365
3422 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3423 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:3380
3426 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3427 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:3402
3430 #, fuzzy
3431 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3432 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:3421
3435 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3436 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:3427
3439 #, fuzzy
3440 msgid ""
3441 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3442 msgstr ""
3443 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
3444
3445 #: g10/keyedit.c:3488
3446 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3447 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:3494
3450 #, fuzzy
3451 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3452 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:3498
3455 #, fuzzy
3456 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3457 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:3501
3460 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3461 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:3547
3464 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3465 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:3563
3468 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3469 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:3643
3472 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3473 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:3682 g10/keyedit.c:3792 g10/keyedit.c:3912
3476 #, fuzzy, c-format
3477 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3478 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:3853
3481 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3482 msgstr ""
3483
3484 #: g10/keyedit.c:3933
3485 #, fuzzy
3486 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3487 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3488
3489 #: g10/keyedit.c:3934
3490 #, fuzzy
3491 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3492 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3493
3494 #: g10/keyedit.c:3996
3495 #, c-format
3496 msgid "No user ID with index %d\n"
3497 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:4054
3500 #, fuzzy, c-format
3501 msgid "No user ID with hash %s\n"
3502 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:4081
3505 #, fuzzy, c-format
3506 msgid "No subkey with index %d\n"
3507 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:4198
3510 #, fuzzy, c-format
3511 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3512 msgstr "käyttäjätunnus: \""
3513
3514 #: g10/keyedit.c:4201 g10/keyedit.c:4265 g10/keyedit.c:4308
3515 #, fuzzy, c-format
3516 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3517 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
3518
3519 #: g10/keyedit.c:4203 g10/keyedit.c:4267 g10/keyedit.c:4310
3520 msgid " (non-exportable)"
3521 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:4207
3524 #, c-format
3525 msgid "This signature expired on %s.\n"
3526 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:4211
3529 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3530 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
3531
3532 #: g10/keyedit.c:4215
3533 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3534 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
3535
3536 #: g10/keyedit.c:4242
3537 #, fuzzy, c-format
3538 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3539 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:4268
3542 #, fuzzy
3543 msgid " (non-revocable)"
3544 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:4275
3547 #, fuzzy, c-format
3548 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3549 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:4297
3552 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3553 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:4317
3556 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3557 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
3558
3559 #: g10/keyedit.c:4347
3560 msgid "no secret key\n"
3561 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:4417
3564 #, c-format
3565 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3566 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:4434
3569 #, c-format
3570 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3571 msgstr ""
3572 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
3573 "tulevaisuuteen\n"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:4498
3576 #, fuzzy, c-format
3577 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3578 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:4560
3581 #, fuzzy, c-format
3582 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3583 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3584
3585 #: g10/keyedit.c:4655
3586 #, fuzzy, c-format
3587 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3588 msgstr ""
3589 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
3590 "(käyttäjätunnus %d)\n"
3591
3592 #: g10/keygen.c:258
3593 #, fuzzy, c-format
3594 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3595 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
3596
3597 #: g10/keygen.c:265
3598 #, fuzzy
3599 msgid "too many cipher preferences\n"
3600 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3601
3602 #: g10/keygen.c:267
3603 #, fuzzy
3604 msgid "too many digest preferences\n"
3605 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3606
3607 #: g10/keygen.c:269
3608 #, fuzzy
3609 msgid "too many compression preferences\n"
3610 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3611
3612 #: g10/keygen.c:394
3613 #, fuzzy, c-format
3614 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3615 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
3616
3617 #: g10/keygen.c:822
3618 msgid "writing direct signature\n"
3619 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
3620
3621 #: g10/keygen.c:861
3622 msgid "writing self signature\n"
3623 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
3624
3625 #: g10/keygen.c:912
3626 msgid "writing key binding signature\n"
3627 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
3628
3629 #: g10/keygen.c:973 g10/keygen.c:1053 g10/keygen.c:1141 g10/keygen.c:2629
3630 #, c-format
3631 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3632 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
3633
3634 #: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1146 g10/keygen.c:2635
3635 #, c-format
3636 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3637 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
3638
3639 #: g10/keygen.c:1239
3640 #, fuzzy
3641 msgid "Sign"
3642 msgstr "sign"
3643
3644 #: g10/keygen.c:1242
3645 #, fuzzy
3646 msgid "Encrypt"
3647 msgstr "salaa tiedot"
3648
3649 #: g10/keygen.c:1245
3650 msgid "Authenticate"
3651 msgstr ""
3652
3653 #: g10/keygen.c:1253
3654 msgid "SsEeAaQq"
3655 msgstr ""
3656
3657 #: g10/keygen.c:1268
3658 #, c-format
3659 msgid "Possible actions for a %s key: "
3660 msgstr ""
3661
3662 #: g10/keygen.c:1272
3663 msgid "Current allowed actions: "
3664 msgstr ""
3665
3666 #: g10/keygen.c:1277
3667 #, c-format
3668 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: g10/keygen.c:1280
3672 #, fuzzy, c-format
3673 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3674 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3675
3676 #: g10/keygen.c:1283
3677 #, c-format
3678 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3679 msgstr ""
3680
3681 #: g10/keygen.c:1286
3682 #, c-format
3683 msgid "   (%c) Finished\n"
3684 msgstr ""
3685
3686 #: g10/keygen.c:1340
3687 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3688 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
3689
3690 #: g10/keygen.c:1342
3691 #, fuzzy, c-format
3692 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3693 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3694
3695 #: g10/keygen.c:1343
3696 #, c-format
3697 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3698 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
3699
3700 #: g10/keygen.c:1345
3701 #, fuzzy, c-format
3702 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3703 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3704
3705 #: g10/keygen.c:1347
3706 #, fuzzy, c-format
3707 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3708 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3709
3710 #: g10/keygen.c:1348
3711 #, c-format
3712 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3713 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
3714
3715 #: g10/keygen.c:1350
3716 #, c-format
3717 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3718 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3719
3720 #: g10/keygen.c:1352
3721 #, fuzzy, c-format
3722 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3723 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3724
3725 #: g10/keygen.c:1421 g10/keygen.c:2506
3726 #, fuzzy, c-format
3727 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3728 msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
3729
3730 #: g10/keygen.c:1431
3731 #, c-format
3732 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3733 msgstr ""
3734
3735 #: g10/keygen.c:1438
3736 #, fuzzy, c-format
3737 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3738 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3739
3740 #: g10/keygen.c:1452
3741 #, c-format
3742 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3743 msgstr ""
3744
3745 #: g10/keygen.c:1458
3746 #, c-format
3747 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3748 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
3749
3750 #: g10/keygen.c:1463 g10/keygen.c:1468
3751 #, c-format
3752 msgid "rounded up to %u bits\n"
3753 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
3754
3755 #: g10/keygen.c:1515
3756 msgid ""
3757 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3758 "         0 = key does not expire\n"
3759 "      <n>  = key expires in n days\n"
3760 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3761 "      <n>m = key expires in n months\n"
3762 "      <n>y = key expires in n years\n"
3763 msgstr ""
3764 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
3765 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
3766 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
3767 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
3768 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3769 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3770
3771 #: g10/keygen.c:1526
3772 msgid ""
3773 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3774 "         0 = signature does not expire\n"
3775 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3776 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3777 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3778 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3779 msgstr ""
3780 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
3781 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
3782 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
3783 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
3784 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3785 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3786
3787 #: g10/keygen.c:1549
3788 msgid "Key is valid for? (0) "
3789 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
3790
3791 #: g10/keygen.c:1554
3792 #, fuzzy, c-format
3793 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3794 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
3795
3796 #: g10/keygen.c:1572
3797 msgid "invalid value\n"
3798 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
3799
3800 #: g10/keygen.c:1579
3801 #, fuzzy
3802 msgid "Key does not expire at all\n"
3803 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3804
3805 #: g10/keygen.c:1580
3806 #, fuzzy
3807 msgid "Signature does not expire at all\n"
3808 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3809
3810 #: g10/keygen.c:1585
3811 #, fuzzy, c-format
3812 msgid "Key expires at %s\n"
3813 msgstr "%s vanhenee %s\n"
3814
3815 #: g10/keygen.c:1586
3816 #, fuzzy, c-format
3817 msgid "Signature expires at %s\n"
3818 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
3819
3820 #: g10/keygen.c:1592
3821 msgid ""
3822 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3823 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3824 msgstr ""
3825 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
3826 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
3827
3828 #: g10/keygen.c:1597
3829 #, fuzzy
3830 msgid "Is this correct? (y/N) "
3831 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
3832
3833 #: g10/keygen.c:1641
3834 #, fuzzy
3835 msgid ""
3836 "\n"
3837 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3838 "ID\n"
3839 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3840 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3841 "\n"
3842 msgstr ""
3843 "\n"
3844 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
3845 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
3846 "sähköpostiosoitteesta \n"
3847 "muodossa:\n"
3848 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
3849 "\n"
3850
3851 #: g10/keygen.c:1654
3852 msgid "Real name: "
3853 msgstr "Oikea nimi: "
3854
3855 #: g10/keygen.c:1662
3856 msgid "Invalid character in name\n"
3857 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
3858
3859 #: g10/keygen.c:1664
3860 msgid "Name may not start with a digit\n"
3861 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
3862
3863 #: g10/keygen.c:1666
3864 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3865 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
3866
3867 #: g10/keygen.c:1674
3868 msgid "Email address: "
3869 msgstr "Sähköpostiosoite: "
3870
3871 #: g10/keygen.c:1685
3872 msgid "Not a valid email address\n"
3873 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
3874
3875 #: g10/keygen.c:1693
3876 msgid "Comment: "
3877 msgstr "Huomautus: "
3878
3879 #: g10/keygen.c:1699
3880 msgid "Invalid character in comment\n"
3881 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
3882
3883 #: g10/keygen.c:1722
3884 #, c-format
3885 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3886 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
3887
3888 #: g10/keygen.c:1728
3889 #, c-format
3890 msgid ""
3891 "You selected this USER-ID:\n"
3892 "    \"%s\"\n"
3893 "\n"
3894 msgstr ""
3895 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
3896 "    \"%s\"\n"
3897 "\n"
3898
3899 #: g10/keygen.c:1733
3900 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3901 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
3902
3903 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3904 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3905 #. string which should be translated accordingly and the
3906 #. letter changed to match the one in the answer string.
3907 #.
3908 #. n = Change name
3909 #. c = Change comment
3910 #. e = Change email
3911 #. o = Okay (ready, continue)
3912 #. q = Quit
3913 #.
3914 #: g10/keygen.c:1749
3915 msgid "NnCcEeOoQq"
3916 msgstr "NnHhSsOoLl"
3917
3918 #: g10/keygen.c:1759
3919 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3920 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
3921
3922 #: g10/keygen.c:1760
3923 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3924 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
3925
3926 #: g10/keygen.c:1779
3927 msgid "Please correct the error first\n"
3928 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
3929
3930 #: g10/keygen.c:1819
3931 msgid ""
3932 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3933 "\n"
3934 msgstr ""
3935 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
3936 "\n"
3937
3938 #: g10/keygen.c:1829 g10/passphrase.c:779
3939 #, c-format
3940 msgid "%s.\n"
3941 msgstr "%s.\n"
3942
3943 #: g10/keygen.c:1835
3944 msgid ""
3945 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3946 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3947 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3948 "\n"
3949 msgstr ""
3950 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
3951 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
3952 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
3953 "\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:1857
3956 msgid ""
3957 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3958 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3959 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3960 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3961 msgstr ""
3962 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
3963 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
3964 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
3965 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
3966
3967 #: g10/keygen.c:2575
3968 msgid "Key generation canceled.\n"
3969 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
3970
3971 #: g10/keygen.c:2774 g10/keygen.c:2918
3972 #, c-format
3973 msgid "writing public key to `%s'\n"
3974 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3975
3976 #: g10/keygen.c:2776 g10/keygen.c:2921
3977 #, fuzzy, c-format
3978 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3979 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3980
3981 #: g10/keygen.c:2779 g10/keygen.c:2924
3982 #, c-format
3983 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3984 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3985
3986 #: g10/keygen.c:2907
3987 #, c-format
3988 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3989 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
3990
3991 #: g10/keygen.c:2913
3992 #, c-format
3993 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3994 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
3995
3996 #: g10/keygen.c:2931
3997 #, c-format
3998 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3999 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4000
4001 #: g10/keygen.c:2938
4002 #, c-format
4003 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4004 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4005
4006 #: g10/keygen.c:2961
4007 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4008 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
4009
4010 #: g10/keygen.c:2972
4011 #, fuzzy
4012 msgid ""
4013 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4014 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4015 msgstr ""
4016 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
4017 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
4018
4019 #: g10/keygen.c:2984 g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3228
4020 #, c-format
4021 msgid "Key generation failed: %s\n"
4022 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
4023
4024 #: g10/keygen.c:3036 g10/keygen.c:3164 g10/sign.c:291
4025 #, c-format
4026 msgid ""
4027 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4028 msgstr ""
4029 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4030 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4031
4032 #: g10/keygen.c:3038 g10/keygen.c:3166 g10/sign.c:293
4033 #, c-format
4034 msgid ""
4035 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4036 msgstr ""
4037 "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4038 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4039
4040 #: g10/keygen.c:3047 g10/keygen.c:3177
4041 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4042 msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
4043
4044 #: g10/keygen.c:3086 g10/keygen.c:3210
4045 #, fuzzy
4046 msgid "Really create? (y/N) "
4047 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
4048
4049 #: g10/keygen.c:3363
4050 #, fuzzy, c-format
4051 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4052 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
4053
4054 #: g10/keygen.c:3410
4055 #, fuzzy, c-format
4056 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4057 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
4058
4059 #: g10/keygen.c:3436
4060 #, fuzzy, c-format
4061 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4062 msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
4063
4064 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4065 msgid "never     "
4066 msgstr "ei koskaan"
4067
4068 #: g10/keylist.c:265
4069 msgid "Critical signature policy: "
4070 msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
4071
4072 #: g10/keylist.c:267
4073 msgid "Signature policy: "
4074 msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
4075
4076 #: g10/keylist.c:306
4077 msgid "Critical preferred keyserver: "
4078 msgstr ""
4079
4080 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4081 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4082 msgstr "VAROITUS: löydettiin väärin muotoiltua notaatiodataa\n"
4083
4084 #: g10/keylist.c:373
4085 msgid "Critical signature notation: "
4086 msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
4087
4088 #: g10/keylist.c:375
4089 msgid "Signature notation: "
4090 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
4091
4092 #: g10/keylist.c:386
4093 msgid "not human readable"
4094 msgstr "ei ihmisten luettavissa"
4095
4096 #: g10/keylist.c:487
4097 msgid "Keyring"
4098 msgstr "Avainrengas"
4099
4100 #: g10/keylist.c:793
4101 #, fuzzy, c-format
4102 msgid "expired: %s)"
4103 msgstr " [vanhenee: %s]"
4104
4105 #: g10/keylist.c:1489
4106 msgid "Primary key fingerprint:"
4107 msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4108
4109 #: g10/keylist.c:1491
4110 msgid "     Subkey fingerprint:"
4111 msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
4112
4113 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4114 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4115 #: g10/keylist.c:1498
4116 msgid " Primary key fingerprint:"
4117 msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4118
4119 #: g10/keylist.c:1500
4120 msgid "      Subkey fingerprint:"
4121 msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
4122
4123 #: g10/keylist.c:1504 g10/keylist.c:1508
4124 #, fuzzy
4125 msgid "      Key fingerprint ="
4126 msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
4127
4128 #: g10/keylist.c:1575
4129 msgid "      Card serial no. ="
4130 msgstr ""
4131
4132 #: g10/keyring.c:1246
4133 #, fuzzy, c-format
4134 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4135 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
4136
4137 #: g10/keyring.c:1252
4138 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4139 msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
4140
4141 #: g10/keyring.c:1254
4142 #, c-format
4143 msgid "%s is the unchanged one\n"
4144 msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
4145
4146 #: g10/keyring.c:1255
4147 #, c-format
4148 msgid "%s is the new one\n"
4149 msgstr "%s on uusi\n"
4150
4151 #: g10/keyring.c:1256
4152 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4153 msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
4154
4155 #: g10/keyring.c:1376
4156 #, fuzzy, c-format
4157 msgid "caching keyring `%s'\n"
4158 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
4159
4160 #: g10/keyring.c:1422
4161 #, fuzzy, c-format
4162 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4163 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4164
4165 #: g10/keyring.c:1434
4166 #, fuzzy, c-format
4167 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4168 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4169
4170 #: g10/keyring.c:1505
4171 #, c-format
4172 msgid "%s: keyring created\n"
4173 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
4174
4175 #: g10/keyserver.c:105
4176 #, fuzzy, c-format
4177 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4178 msgstr ""
4179 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
4180 "ajossa\n"
4181
4182 #: g10/keyserver.c:433
4183 #, fuzzy
4184 msgid "disabled"
4185 msgstr "disable"
4186
4187 #: g10/keyserver.c:634
4188 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4189 msgstr ""
4190
4191 #: g10/keyserver.c:717 g10/keyserver.c:1267
4192 #, fuzzy, c-format
4193 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4194 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4195
4196 #: g10/keyserver.c:815
4197 #, fuzzy, c-format
4198 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4199 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4200
4201 #: g10/keyserver.c:817
4202 #, fuzzy
4203 msgid "key not found on keyserver\n"
4204 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4205
4206 #: g10/keyserver.c:1014
4207 #, fuzzy, c-format
4208 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4209 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4210
4211 #: g10/keyserver.c:1018
4212 #, fuzzy, c-format
4213 msgid "requesting key %s from %s\n"
4214 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4215
4216 #: g10/keyserver.c:1170
4217 #, fuzzy, c-format
4218 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4219 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4220
4221 #: g10/keyserver.c:1174
4222 #, fuzzy, c-format
4223 msgid "sending key %s to %s\n"
4224 msgstr ""
4225 "\"\n"
4226 "allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
4227
4228 #: g10/keyserver.c:1217
4229 #, fuzzy, c-format
4230 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4231 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4232
4233 #: g10/keyserver.c:1220
4234 #, fuzzy, c-format
4235 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4236 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4237
4238 #: g10/keyserver.c:1227 g10/keyserver.c:1322
4239 #, fuzzy
4240 msgid "no keyserver action!\n"
4241 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4242
4243 #: g10/keyserver.c:1275
4244 #, c-format
4245 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4246 msgstr ""
4247
4248 #: g10/keyserver.c:1284
4249 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4250 msgstr ""
4251
4252 #: g10/keyserver.c:1343
4253 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4254 msgstr ""
4255
4256 #: g10/keyserver.c:1349
4257 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4258 msgstr ""
4259
4260 #: g10/keyserver.c:1361
4261 #, c-format
4262 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4263 msgstr ""
4264
4265 #: g10/keyserver.c:1366
4266 #, c-format
4267 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4268 msgstr ""
4269
4270 #: g10/keyserver.c:1374
4271 #, c-format
4272 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4273 msgstr ""
4274
4275 #: g10/keyserver.c:1381
4276 #, fuzzy
4277 msgid "keyserver timed out\n"
4278 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4279
4280 #: g10/keyserver.c:1386
4281 #, fuzzy
4282 msgid "keyserver internal error\n"
4283 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4284
4285 #: g10/keyserver.c:1395
4286 #, fuzzy, c-format
4287 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4288 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
4289
4290 #: g10/keyserver.c:1420 g10/keyserver.c:1454
4291 #, c-format
4292 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4293 msgstr ""
4294
4295 #: g10/keyserver.c:1711
4296 #, fuzzy, c-format
4297 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4298 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4299
4300 #: g10/keyserver.c:1733
4301 #, fuzzy, c-format
4302 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4303 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4304
4305 #: g10/keyserver.c:1735
4306 #, fuzzy, c-format
4307 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4308 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4309
4310 #: g10/mainproc.c:249
4311 #, c-format
4312 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4313 msgstr "outo koko salatulle istuntoavaimelle (%d)\n"
4314
4315 #: g10/mainproc.c:300
4316 #, c-format
4317 msgid "%s encrypted session key\n"
4318 msgstr "%s-salattu istuntoavain\n"
4319
4320 #: g10/mainproc.c:310
4321 #, fuzzy, c-format
4322 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4323 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
4324
4325 #: g10/mainproc.c:376
4326 #, fuzzy, c-format
4327 msgid "public key is %s\n"
4328 msgstr "julkinen avain on %08lX\n"
4329
4330 #: g10/mainproc.c:431
4331 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4332 msgstr "julkisella avaimella salattu data: DEK kelpaa\n"
4333
4334 #: g10/mainproc.c:464
4335 #, fuzzy, c-format
4336 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4337 msgstr "salattu %u-bittisella %s-avaimella, tunnus %08lX, luotu %s\n"
4338
4339 #: g10/mainproc.c:468 g10/pkclist.c:219
4340 #, fuzzy, c-format
4341 msgid "      \"%s\"\n"
4342 msgstr "                aka \""
4343
4344 #: g10/mainproc.c:472
4345 #, fuzzy, c-format
4346 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4347 msgstr "salattu %s-avaimella, tunnus %08lX\n"
4348
4349 #: g10/mainproc.c:486
4350 #, c-format
4351 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4352 msgstr "julkisen avaimen avaus epäonnistui: %s\n"
4353
4354 #: g10/mainproc.c:500
4355 #, c-format
4356 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4357 msgstr "salattu %lu salasanalla\n"
4358
4359 #: g10/mainproc.c:502
4360 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4361 msgstr "salattu yhdellä salasanalla\n"
4362
4363 #: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
4364 #, c-format
4365 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4366 msgstr "oletettavasti %s-salattua dataa\n"
4367
4368 #: g10/mainproc.c:538
4369 #, c-format
4370 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4371 msgstr ""
4372 "IDEA-salain ei käytettävissä, yritetään optimistisesti \n"
4373 "käyttää sen sijaan salainta %s\n"
4374
4375 #: g10/mainproc.c:570
4376 msgid "decryption okay\n"
4377 msgstr "avaus onnistui\n"
4378
4379 #: g10/mainproc.c:574
4380 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4381 msgstr "VAROITUS: viestin eheyttä ei oltu suojattu\n"
4382
4383 #: g10/mainproc.c:587
4384 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4385 msgstr "VAROITUS: salattua viestiä on muokattu!\n"
4386
4387 #: g10/mainproc.c:593
4388 #, c-format
4389 msgid "decryption failed: %s\n"
4390 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
4391
4392 #: g10/mainproc.c:612
4393 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4394 msgstr "HUOM: lähettäjä määrittää \"vain-sinun-silmillesi\"\n"
4395
4396 #: g10/mainproc.c:614
4397 #, c-format
4398 msgid "original file name='%.*s'\n"
4399 msgstr "alkuperäisen tiedoston nimi=\"%.*s\"\n"
4400
4401 #: g10/mainproc.c:803
4402 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4403 msgstr "itsenäinen mitätöinti - käytä \"gpg --import\" ottaaksesi käyttöön\n"
4404
4405 #: g10/mainproc.c:1307
4406 msgid "signature verification suppressed\n"
4407 msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
4408
4409 #: g10/mainproc.c:1349 g10/mainproc.c:1359
4410 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4411 msgstr "näitä allekirjoituksia ei voi käsitellä\n"
4412
4413 #: g10/mainproc.c:1369
4414 #, fuzzy, c-format
4415 msgid "Signature made %s\n"
4416 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4417
4418 #: g10/mainproc.c:1370
4419 #, fuzzy, c-format
4420 msgid "               using %s key %s\n"
4421 msgstr "                aka \""
4422
4423 #: g10/mainproc.c:1374
4424 #, fuzzy, c-format
4425 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4426 msgstr ""
4427 "Allekirjoitus tehty %.*s käyttämällä %s-algoritmia avaintunnuksella %08lX\n"
4428
4429 #: g10/mainproc.c:1394
4430 msgid "Key available at: "
4431 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
4432
4433 #: g10/mainproc.c:1499 g10/mainproc.c:1547
4434 #, fuzzy, c-format
4435 msgid "BAD signature from \"%s\""
4436 msgstr "VÄÄRÄ allekirjoitus lähettäjältä \""
4437
4438 #: g10/mainproc.c:1501 g10/mainproc.c:1549
4439 #, fuzzy, c-format
4440 msgid "Expired signature from \"%s\""
4441 msgstr "Vanhentunut allekirjoitus lähettäjältä \""
4442
4443 #: g10/mainproc.c:1503 g10/mainproc.c:1551
4444 #, fuzzy, c-format
4445 msgid "Good signature from \"%s\""
4446 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4447
4448 #: g10/mainproc.c:1555
4449 msgid "[uncertain]"
4450 msgstr "[ei tiedossa]"
4451
4452 #: g10/mainproc.c:1587
4453 #, fuzzy, c-format
4454 msgid "                aka \"%s\""
4455 msgstr "                aka \""
4456
4457 #: g10/mainproc.c:1681
4458 #, c-format
4459 msgid "Signature expired %s\n"
4460 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4461
4462 #: g10/mainproc.c:1686
4463 #, c-format
4464 msgid "Signature expires %s\n"
4465 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4466
4467 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4468 #: g10/mainproc.c:1689
4469 #, c-format
4470 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4471 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4472
4473 #: g10/mainproc.c:1690
4474 msgid "binary"
4475 msgstr "binääri"
4476
4477 #: g10/mainproc.c:1691
4478 msgid "textmode"
4479 msgstr "teksti"
4480
4481 #: g10/mainproc.c:1691 g10/trustdb.c:531
4482 msgid "unknown"
4483 msgstr "tuntematon "
4484
4485 #: g10/mainproc.c:1711
4486 #, c-format
4487 msgid "Can't check signature: %s\n"
4488 msgstr "Allekirjoitusta ei voi tarkistaa: %s\n"
4489
4490 #: g10/mainproc.c:1779 g10/mainproc.c:1795 g10/mainproc.c:1881
4491 msgid "not a detached signature\n"
4492 msgstr "allekirjoitus ei ole erillinen\n"
4493
4494 #: g10/mainproc.c:1822
4495 msgid ""
4496 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4497 msgstr ""
4498 "VAROITUS: useita allekirjoituksia havaittu.  Vain ensimmäisen voi "
4499 "tarkistaa.\n"
4500
4501 #: g10/mainproc.c:1830
4502 #, c-format
4503 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4504 msgstr "itsenäinen allekirjoitus luokkaa 0x%02x\n"
4505
4506 #: g10/mainproc.c:1887
4507 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4508 msgstr "vanhan tyylin (PGP 2.x) allekirjoitus\n"
4509
4510 #: g10/mainproc.c:1897
4511 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4512 msgstr "epäkelpo juuripaketti havaittu proc_tree():ssä\n"
4513
4514 #: g10/misc.c:122
4515 #, c-format
4516 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4517 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
4518
4519 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4520 #, fuzzy, c-format
4521 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4522 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
4523
4524 #: g10/misc.c:207
4525 #, fuzzy, c-format
4526 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4527 msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
4528
4529 #: g10/misc.c:316
4530 #, fuzzy, c-format
4531 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4532 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
4533
4534 #: g10/misc.c:331
4535 #, fuzzy, c-format
4536 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4537 msgstr "salausalgoritmi ei ole käytössä"
4538
4539 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4540 #: g10/misc.c:346
4541 #, fuzzy, c-format
4542 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4543 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4544
4545 #: g10/misc.c:351
4546 #, fuzzy, c-format
4547 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4548 msgstr ""
4549 "valittua tiivistesalgoritmia %s (%d) ei löydy vastaanottajan valinnoista\n"
4550
4551 #: g10/misc.c:447
4552 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4553 msgstr "IDEA-salaimen liitännäinen ei käytettävissä\n"
4554
4555 #: g10/misc.c:448
4556 msgid ""
4557 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4558 msgstr "lue lisätietoja osoitteesta http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
4559
4560 #: g10/misc.c:681
4561 #, c-format
4562 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4563 msgstr "%s:%d: paheksuttava valitsin \"%s\"\n"
4564
4565 #: g10/misc.c:685
4566 #, c-format
4567 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4568 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4569
4570 #: g10/misc.c:687
4571 #, c-format
4572 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4573 msgstr "käytä valitsinta \"%s%s\" sen sijaan\n"
4574
4575 #: g10/misc.c:694
4576 #, fuzzy, c-format
4577 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4578 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4579
4580 #: g10/misc.c:707
4581 msgid "Uncompressed"
4582 msgstr "pakkaamaton"
4583
4584 #: g10/misc.c:732
4585 #, fuzzy
4586 msgid "uncompressed|none"
4587 msgstr "pakkaamaton"
4588
4589 #: g10/misc.c:842
4590 #, c-format
4591 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4592 msgstr "%s ei kenties voi käsitellä tätä viestiä\n"
4593
4594 #: g10/misc.c:999
4595 #, fuzzy, c-format
4596 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4597 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
4598
4599 #: g10/misc.c:1024
4600 #, fuzzy, c-format
4601 msgid "unknown option `%s'\n"
4602 msgstr "tuntematon oletusvastaanottaja \"%s\"\n"
4603
4604 #: g10/openfile.c:86
4605 #, c-format
4606 msgid "File `%s' exists. "
4607 msgstr "Tiedosto \"%s\" on olemassa."
4608
4609 #: g10/openfile.c:88
4610 #, fuzzy
4611 msgid "Overwrite? (y/N) "
4612 msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
4613
4614 #: g10/openfile.c:121
4615 #, c-format
4616 msgid "%s: unknown suffix\n"
4617 msgstr "%s: tuntematon pääte\n"
4618
4619 #: g10/openfile.c:143
4620 msgid "Enter new filename"
4621 msgstr "Syötä uusi tiedostonimi"
4622
4623 #: g10/openfile.c:188
4624 msgid "writing to stdout\n"
4625 msgstr "kirjoitetaan vakiotulosteeseen\n"
4626
4627 #: g10/openfile.c:300
4628 #, c-format
4629 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4630 msgstr "data kohteessa \"%s\" oletetaan allekirjoitetuksi\n"
4631
4632 #: g10/openfile.c:379
4633 #, c-format
4634 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4635 msgstr "uusi asetustiedosto \"%s\" luotu\n"
4636
4637 #: g10/openfile.c:381
4638 #, c-format
4639 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4640 msgstr ""
4641 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
4642 "ajossa\n"
4643
4644 #: g10/openfile.c:413
4645 #, fuzzy, c-format
4646 msgid "directory `%s' created\n"
4647 msgstr "%s: hakemisto luotu\n"
4648
4649 #: g10/parse-packet.c:138
4650 #, c-format
4651 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4652 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
4653
4654 #: g10/parse-packet.c:708
4655 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4656 msgstr "VAROITUS: mahdollisesti turvaton symmetrisesti salattu istuntoavain\n"
4657
4658 #: g10/parse-packet.c:1145
4659 #, c-format
4660 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4661 msgstr "tyypin %d alipaketilla on kriittinen bitti asetettuna\n"
4662
4663 #: g10/passphrase.c:298
4664 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4665 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
4666
4667 #: g10/passphrase.c:310
4668 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4669 msgstr "GPG_AGENT_INFO-ympäristömuuttuja on väärin muotoiltu\n"
4670
4671 #: g10/passphrase.c:325
4672 #, c-format
4673 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4674 msgstr "gpg-agent-protokollaversio %d ei ole tuettu\n"
4675
4676 #: g10/passphrase.c:338
4677 #, c-format
4678 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4679 msgstr "yhteys kohteeseen \"%s\" ei onnistu: %s\n"
4680
4681 #: g10/passphrase.c:351 g10/passphrase.c:627 g10/passphrase.c:714
4682 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4683 msgstr "agentin käytössä on ongelmia - agenttia ei käytetä\n"
4684
4685 #: g10/passphrase.c:504 g10/passphrase.c:883
4686 #, fuzzy, c-format
4687 msgid " (main key ID %s)"
4688 msgstr " (pääavaimen tunnus %08lX)"
4689
4690 #: g10/passphrase.c:518
4691 #, fuzzy, c-format
4692 msgid ""
4693 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4694 "\"%.*s\"\n"
4695 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4696 msgstr ""
4697 "Tarvitset salasanan avataksesi salaisen avaimen käyttäjälle:\n"
4698 "\"%.*s\"\n"
4699 "%u-bittinen %s-avain, tunnus %08lX, luotu %s%s\n"
4700
4701 #: g10/passphrase.c:543
4702 msgid "Repeat passphrase\n"
4703 msgstr "Toista salasana\n"
4704
4705 #: g10/passphrase.c:545
4706 msgid "Enter passphrase\n"
4707 msgstr "Syötä salasana\n"
4708
4709 #: g10/passphrase.c:621
4710 msgid "cancelled by user\n"
4711 msgstr "käyttäjän peruma\n"
4712
4713 #: g10/passphrase.c:774 g10/passphrase.c:937
4714 #, fuzzy
4715 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
4716 msgstr "salasanan kysyminen ei onnistu eräajossa\n"
4717
4718 #: g10/passphrase.c:781 g10/passphrase.c:942
4719 msgid "Enter passphrase: "
4720 msgstr "Syötä salasana: "
4721
4722 #: g10/passphrase.c:864
4723 #, fuzzy, c-format
4724 msgid ""
4725 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4726 "user: \"%s\"\n"
4727 msgstr ""
4728 "\n"
4729 "Tarvitset salasanan avataksesi salaisen avaimen käyttäjälle: \""
4730
4731 #: g10/passphrase.c:870
4732 #, fuzzy, c-format
4733 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4734 msgstr "%u-bittinen %s-avain, tunnus %08lX, luotu %s"
4735
4736 #: g10/passphrase.c:879
4737 #, c-format
4738 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4739 msgstr ""
4740
4741 #: g10/passphrase.c:946
4742 msgid "Repeat passphrase: "
4743 msgstr "Toista salasana: "
4744
4745 #: g10/photoid.c:67
4746 msgid ""
4747 "\n"
4748 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4749 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4750 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4751 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4752 msgstr ""
4753 "\n"
4754 "Valitse kuva, jota haluat käyttää valokuvatunnisteenasi.  Kuvan täytyy "
4755 "olla \n"
4756 "JPEG-tiedosto.  Muista, että kuva tallennetaan julkiseen avaimeesi.  Jos \n"
4757 "käytät erittäin suurta kuvaa, myös avaimesta tulee erittäin suuri!\n"
4758 "Kuvan koon ollessa suunnilleen 240x288, on koko sopiva käyttöön.\n"
4759
4760 #: g10/photoid.c:81
4761 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4762 msgstr "Syötä JPEG-tiedostonimi valokuvatunnisteelle: "
4763
4764 #: g10/photoid.c:95
4765 #, fuzzy, c-format
4766 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4767 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
4768
4769 #: g10/photoid.c:103
4770 #, c-format
4771 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4772 msgstr ""
4773
4774 #: g10/photoid.c:105
4775 #, fuzzy
4776 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4777 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
4778
4779 #: g10/photoid.c:120
4780 #, fuzzy, c-format
4781 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4782 msgstr "\"%s\" ei ole JPEG-tiedosto\n"
4783
4784 #: g10/photoid.c:137
4785 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4786 msgstr "Onko tämä oikein (k/E/l)? "
4787
4788 #: g10/photoid.c:339
4789 msgid "unable to display photo ID!\n"
4790 msgstr "valokuvatunnistetta ei voi näyttää!\n"
4791
4792 #: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:581
4793 msgid "No reason specified"
4794 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
4795
4796 #: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:583
4797 msgid "Key is superseded"
4798 msgstr "Avain on uusittu"
4799
4800 #: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:582
4801 msgid "Key has been compromised"
4802 msgstr "Avain on murrettu"
4803
4804 #: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:584
4805 msgid "Key is no longer used"
4806 msgstr "Avain ei ole enää käytössä"
4807
4808 #: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:585
4809 msgid "User ID is no longer valid"
4810 msgstr "Käyttäjätunnus ei ole enää käytössä"
4811
4812 #: g10/pkclist.c:74
4813 msgid "reason for revocation: "
4814 msgstr "mitätöinnin syy: "
4815
4816 #: g10/pkclist.c:91
4817 msgid "revocation comment: "
4818 msgstr "mitätöintikommentti: "
4819
4820 #: g10/pkclist.c:206
4821 msgid "iImMqQsS"
4822 msgstr "iImMlLoO"
4823
4824 #: g10/pkclist.c:214
4825 #, fuzzy
4826 msgid "No trust value assigned to:\n"
4827 msgstr ""
4828 "Luottamusarvoa ei ole asetettu seuraavalle:\n"
4829 "%4u%c/%08lX %s \""
4830
4831 #: g10/pkclist.c:246
4832 #, fuzzy, c-format
4833 msgid "  aka \"%s\"\n"
4834 msgstr "                aka \""
4835
4836 #: g10/pkclist.c:256
4837 #, fuzzy
4838 msgid ""
4839 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4840 msgstr "Tämä avain todennäköisesti kuuluu haltijalle\n"
4841
4842 #: g10/pkclist.c:271
4843 #, fuzzy, c-format
4844 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"