More tests added; make distcheck works
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2006-03-07 11:29+0100\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: cipher/primegen.c:121
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
36 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:312
39 #, c-format
40 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
41 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
42
43 #: cipher/random.c:173
44 msgid "no entropy gathering module detected\n"
45 msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
46
47 #: cipher/random.c:403
48 #, fuzzy, c-format
49 msgid "can't lock `%s': %s\n"
50 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
51
52 #: cipher/random.c:408
53 #, fuzzy, c-format
54 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
55 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
56
57 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
58 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
59 #: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3391 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
60 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
61 #: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:787 g10/sign.c:947 g10/sign.c:1060
62 #: g10/sign.c:1210 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
63 #: g10/tdbio.c:605
64 #, c-format
65 msgid "can't open `%s': %s\n"
66 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
67
68 #: cipher/random.c:458
69 #, c-format
70 msgid "can't stat `%s': %s\n"
71 msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
72
73 #: cipher/random.c:463
74 #, c-format
75 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
76 msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
77
78 #: cipher/random.c:468
79 msgid "note: random_seed file is empty\n"
80 msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
81
82 #: cipher/random.c:474
83 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
84 msgstr ""
85 "VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
86
87 #: cipher/random.c:482
88 #, c-format
89 msgid "can't read `%s': %s\n"
90 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
91
92 #: cipher/random.c:520
93 msgid "note: random_seed file not updated\n"
94 msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
95
96 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2753
97 #: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
98 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:805 g10/sign.c:1076 g10/tdbio.c:536
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
104 #, c-format
105 msgid "can't write `%s': %s\n"
106 msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
107
108 #: cipher/random.c:569
109 #, c-format
110 msgid "can't close `%s': %s\n"
111 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
112
113 #: cipher/random.c:814
114 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
115 msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
116
117 #: cipher/random.c:815
118 msgid ""
119 "The random number generator is only a kludge to let\n"
120 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
121 "\n"
122 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
123 "\n"
124 msgstr ""
125 "Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
126 "ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
127 "\n"
128 "ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
129
130 #: cipher/rndegd.c:202
131 msgid ""
132 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
133 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
134 "of the entropy.\n"
135 msgstr ""
136 "Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
137 "estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
138 "laatua.\n"
139
140 #: cipher/rndlinux.c:132
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "\n"
144 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
145 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
146 msgstr ""
147 "\n"
148 "Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
149 "antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
150 "(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:596
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
155 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:609
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
160 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:977
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "reading public key failed: %s\n"
165 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
168 msgid "response does not contain the public key data\n"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
172 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
173 msgstr ""
174
175 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
176 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
180 #, c-format
181 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
185 #, c-format
186 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
190 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
193 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
194
195 #: g10/app-openpgp.c:1310
196 msgid "access to admin commands is not configured\n"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
200 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
201 msgstr ""
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
204 msgid "card is permanently locked!\n"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1336
208 #, c-format
209 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
210 msgstr ""
211
212 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
213 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
214 #. to get some infos on the string.
215 #: g10/app-openpgp.c:1343
216 msgid "|A|Admin PIN"
217 msgstr ""
218
219 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
220 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
221 #. to get some infos on the string.
222 #: g10/app-openpgp.c:1492
223 msgid "|AN|New Admin PIN"
224 msgstr ""
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1492
227 msgid "|N|New PIN"
228 msgstr ""
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1496
231 #, fuzzy, c-format
232 msgid "error getting new PIN: %s\n"
233 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
236 #, fuzzy
237 msgid "error reading application data\n"
238 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
241 #, fuzzy
242 msgid "error reading fingerprint DO\n"
243 msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1562
246 #, fuzzy
247 msgid "key already exists\n"
248 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1566
251 msgid "existing key will be replaced\n"
252 msgstr ""
253
254 #: g10/app-openpgp.c:1568
255 #, fuzzy
256 msgid "generating new key\n"
257 msgstr "luo uusi avainpari"
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1735
260 msgid "creation timestamp missing\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1742
264 #, c-format
265 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1749
269 #, c-format
270 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
274 #, c-format
275 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
276 msgstr ""
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1827
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "failed to store the key: %s\n"
281 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1886
284 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
285 msgstr ""
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1901
288 #, fuzzy
289 msgid "generating key failed\n"
290 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1904
293 #, fuzzy, c-format
294 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
295 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
296
297 #: g10/app-openpgp.c:1961
298 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
299 msgstr ""
300
301 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
302 #: g10/app-openpgp.c:2087
303 #, fuzzy, c-format
304 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
305 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
306
307 #: g10/app-openpgp.c:2134
308 #, c-format
309 msgid "signatures created so far: %lu\n"
310 msgstr ""
311
312 #: g10/app-openpgp.c:2142
313 #, c-format
314 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
315 msgstr ""
316
317 #: g10/app-openpgp.c:2403
318 msgid ""
319 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
320 msgstr ""
321
322 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
323 #, fuzzy, c-format
324 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
325 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
326
327 #: g10/armor.c:318
328 #, c-format
329 msgid "armor: %s\n"
330 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
331
332 #: g10/armor.c:357
333 msgid "invalid armor header: "
334 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
335
336 #: g10/armor.c:368
337 msgid "armor header: "
338 msgstr "ascii-koodausotsake: "
339
340 #: g10/armor.c:379
341 msgid "invalid clearsig header\n"
342 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
343
344 #: g10/armor.c:431
345 msgid "nested clear text signatures\n"
346 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
347
348 #: g10/armor.c:566
349 #, fuzzy
350 msgid "unexpected armor: "
351 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
352
353 #: g10/armor.c:578
354 msgid "invalid dash escaped line: "
355 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
356
357 #: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
358 #, fuzzy, c-format
359 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
360 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
361
362 #: g10/armor.c:773
363 msgid "premature eof (no CRC)\n"
364 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
365
366 #: g10/armor.c:807
367 msgid "premature eof (in CRC)\n"
368 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
369
370 #: g10/armor.c:815
371 msgid "malformed CRC\n"
372 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
373
374 #: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
375 #, fuzzy, c-format
376 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
377 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
378
379 #: g10/armor.c:839
380 #, fuzzy
381 msgid "premature eof (in trailer)\n"
382 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
383
384 #: g10/armor.c:843
385 msgid "error in trailer line\n"
386 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
387
388 #: g10/armor.c:1152
389 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
390 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
391
392 #: g10/armor.c:1157
393 #, c-format
394 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
395 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
396
397 #: g10/armor.c:1161
398 msgid ""
399 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
400 msgstr ""
401 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
402 "viallista\n"
403 "MTA:ta on käytetty\n"
404
405 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
408 msgstr "salaista avainta ei löydy"
409
410 #: g10/card-util.c:68
411 #, c-format
412 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
413 msgstr ""
414
415 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
416 #: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
417 #, fuzzy
418 msgid "can't do this in batch mode\n"
419 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
420
421 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
422 #: g10/keyedit.c:423 g10/keyedit.c:444 g10/keyedit.c:458 g10/keygen.c:1290
423 #: g10/keygen.c:1357
424 msgid "Your selection? "
425 msgstr "Valintasi? "
426
427 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
428 msgid "[not set]"
429 msgstr ""
430
431 #: g10/card-util.c:412
432 #, fuzzy
433 msgid "male"
434 msgstr "enable"
435
436 #: g10/card-util.c:413
437 #, fuzzy
438 msgid "female"
439 msgstr "enable"
440
441 #: g10/card-util.c:413
442 #, fuzzy
443 msgid "unspecified"
444 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
445
446 #: g10/card-util.c:440
447 #, fuzzy
448 msgid "not forced"
449 msgstr "ei käsitelty"
450
451 #: g10/card-util.c:440
452 msgid "forced"
453 msgstr ""
454
455 #: g10/card-util.c:518
456 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
457 msgstr ""
458
459 #: g10/card-util.c:520
460 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
461 msgstr ""
462
463 #: g10/card-util.c:522
464 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
465 msgstr ""
466
467 #: g10/card-util.c:539
468 msgid "Cardholder's surname: "
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:541
472 msgid "Cardholder's given name: "
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:559
476 #, c-format
477 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
478 msgstr ""
479
480 #: g10/card-util.c:580
481 #, fuzzy
482 msgid "URL to retrieve public key: "
483 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
484
485 #: g10/card-util.c:588
486 #, c-format
487 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
488 msgstr ""
489
490 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
491 #, c-format
492 msgid "error reading `%s': %s\n"
493 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
494
495 #: g10/card-util.c:694
496 msgid "Login data (account name): "
497 msgstr ""
498
499 #: g10/card-util.c:704
500 #, c-format
501 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
502 msgstr ""
503
504 #: g10/card-util.c:763
505 msgid "Private DO data: "
506 msgstr ""
507
508 #: g10/card-util.c:773
509 #, c-format
510 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
511 msgstr ""
512
513 #: g10/card-util.c:793
514 #, fuzzy
515 msgid "Language preferences: "
516 msgstr "päivitä valinnat"
517
518 #: g10/card-util.c:801
519 #, fuzzy
520 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
521 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
522
523 #: g10/card-util.c:810
524 #, fuzzy
525 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
526 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
527
528 #: g10/card-util.c:831
529 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
530 msgstr ""
531
532 #: g10/card-util.c:845
533 #, fuzzy
534 msgid "Error: invalid response.\n"
535 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
536
537 #: g10/card-util.c:866
538 #, fuzzy
539 msgid "CA fingerprint: "
540 msgstr "näytä sormenjälki"
541
542 #: g10/card-util.c:889
543 #, fuzzy
544 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
545 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
546
547 #: g10/card-util.c:937
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "key operation not possible: %s\n"
550 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
551
552 #: g10/card-util.c:938
553 #, fuzzy
554 msgid "not an OpenPGP card"
555 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
556
557 #: g10/card-util.c:947
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "error getting current key info: %s\n"
560 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
561
562 #: g10/card-util.c:1032
563 msgid "Replace existing key? (y/N) "
564 msgstr ""
565
566 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
567 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
568 msgstr ""
569
570 #: g10/card-util.c:1074
571 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
572 msgstr ""
573
574 #: g10/card-util.c:1083
575 #, c-format
576 msgid ""
577 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
578 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
579 "You should change them using the command --change-pin\n"
580 msgstr ""
581
582 #: g10/card-util.c:1122
583 #, fuzzy
584 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
585 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
586
587 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
588 #, fuzzy
589 msgid "   (1) Signature key\n"
590 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
591
592 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
593 #, fuzzy
594 msgid "   (2) Encryption key\n"
595 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
596
597 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
598 msgid "   (3) Authentication key\n"
599 msgstr ""
600
601 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:944
602 #: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:685
603 msgid "Invalid selection.\n"
604 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
605
606 #: g10/card-util.c:1202
607 #, fuzzy
608 msgid "Please select where to store the key:\n"
609 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
610
611 #: g10/card-util.c:1237
612 #, fuzzy
613 msgid "unknown key protection algorithm\n"
614 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
615
616 #: g10/card-util.c:1242
617 #, fuzzy
618 msgid "secret parts of key are not available\n"
619 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
620
621 #: g10/card-util.c:1247
622 #, fuzzy
623 msgid "secret key already stored on a card\n"
624 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
625
626 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1354
627 msgid "quit this menu"
628 msgstr "ulos tästä valikosta"
629
630 #: g10/card-util.c:1320
631 #, fuzzy
632 msgid "show admin commands"
633 msgstr "ristiriitainen komento\n"
634
635 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1357
636 msgid "show this help"
637 msgstr "näytä tämä ohje"
638
639 #: g10/card-util.c:1323
640 #, fuzzy
641 msgid "list all available data"
642 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
643
644 #: g10/card-util.c:1326
645 msgid "change card holder's name"
646 msgstr ""
647
648 #: g10/card-util.c:1327
649 msgid "change URL to retrieve key"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1328
653 msgid "fetch the key specified in the card URL"
654 msgstr ""
655
656 #: g10/card-util.c:1329
657 #, fuzzy
658 msgid "change the login name"
659 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
660
661 #: g10/card-util.c:1330
662 #, fuzzy
663 msgid "change the language preferences"
664 msgstr "muuta luottamusastetta"
665
666 #: g10/card-util.c:1331
667 msgid "change card holder's sex"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1332
671 #, fuzzy
672 msgid "change a CA fingerprint"
673 msgstr "näytä sormenjälki"
674
675 #: g10/card-util.c:1333
676 msgid "toggle the signature force PIN flag"
677 msgstr ""
678
679 #: g10/card-util.c:1334
680 #, fuzzy
681 msgid "generate new keys"
682 msgstr "luo uusi avainpari"
683
684 #: g10/card-util.c:1335
685 msgid "menu to change or unblock the PIN"
686 msgstr ""
687
688 #: g10/card-util.c:1336
689 msgid "verify the PIN and list all data"
690 msgstr ""
691
692 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1617
693 msgid "Command> "
694 msgstr "Komento> "
695
696 #: g10/card-util.c:1494
697 #, fuzzy
698 msgid "Admin-only command\n"
699 msgstr "ristiriitainen komento\n"
700
701 #: g10/card-util.c:1525
702 #, fuzzy
703 msgid "Admin commands are allowed\n"
704 msgstr "ristiriitainen komento\n"
705
706 #: g10/card-util.c:1527
707 #, fuzzy
708 msgid "Admin commands are not allowed\n"
709 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
710
711 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2228
712 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
713 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
714
715 #: g10/cardglue.c:434
716 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
717 msgstr ""
718
719 #: g10/cardglue.c:573
720 #, c-format
721 msgid ""
722 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
723 "   %.*s\n"
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:582
727 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
728 msgstr ""
729
730 #: g10/cardglue.c:917
731 msgid "Enter New Admin PIN: "
732 msgstr ""
733
734 #: g10/cardglue.c:918
735 msgid "Enter New PIN: "
736 msgstr ""
737
738 #: g10/cardglue.c:919
739 msgid "Enter Admin PIN: "
740 msgstr ""
741
742 #: g10/cardglue.c:920
743 msgid "Enter PIN: "
744 msgstr ""
745
746 #: g10/cardglue.c:937
747 #, fuzzy
748 msgid "Repeat this PIN: "
749 msgstr "Toista salasana: "
750
751 #: g10/cardglue.c:952
752 #, fuzzy
753 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
754 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
755
756 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3751 g10/keyring.c:377
757 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
758 #, c-format
759 msgid "can't open `%s'\n"
760 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
761
762 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
763 msgid "--output doesn't work for this command\n"
764 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
765
766 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3336 g10/keyserver.c:1698
767 #: g10/revoke.c:228
768 #, fuzzy, c-format
769 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
770 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
771
772 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1712
773 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
774 #, c-format
775 msgid "error reading keyblock: %s\n"
776 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
777
778 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
779 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
780 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
781
782 #: g10/delkey.c:135
783 #, fuzzy
784 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
785 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
786
787 #: g10/delkey.c:147
788 #, fuzzy
789 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
790 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
791
792 #: g10/delkey.c:155
793 #, fuzzy
794 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
795 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
796
797 #: g10/delkey.c:165
798 #, c-format
799 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
800 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
801
802 #: g10/delkey.c:175
803 msgid "ownertrust information cleared\n"
804 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
805
806 #: g10/delkey.c:206
807 #, c-format
808 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
809 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
810
811 #: g10/delkey.c:208
812 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
813 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
814
815 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1230
816 #, c-format
817 msgid "error creating passphrase: %s\n"
818 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
819
820 #: g10/encode.c:218
821 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
822 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
823
824 #: g10/encode.c:231
825 #, c-format
826 msgid "using cipher %s\n"
827 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
828
829 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
830 #, c-format
831 msgid "`%s' already compressed\n"
832 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
833
834 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:572
835 #, c-format
836 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
837 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
838
839 #: g10/encode.c:470
840 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
841 msgstr ""
842 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
843
844 #: g10/encode.c:494
845 #, c-format
846 msgid "reading from `%s'\n"
847 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
848
849 #: g10/encode.c:522
850 msgid ""
851 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
852 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
853
854 #: g10/encode.c:532
855 #, fuzzy, c-format
856 msgid ""
857 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
858 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
859
860 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:911
861 #, fuzzy, c-format
862 msgid ""
863 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
864 "preferences\n"
865 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
866
867 #: g10/encode.c:729
868 #, c-format
869 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
870 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
871
872 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
873 #, c-format
874 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
875 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
876
877 #: g10/encode.c:826
878 #, c-format
879 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
880 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
881
882 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
883 #, c-format
884 msgid "%s encrypted data\n"
885 msgstr "%s salattua dataa\n"
886
887 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
888 #, c-format
889 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
890 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
891
892 #: g10/encr-data.c:93
893 msgid ""
894 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
895 msgstr ""
896 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
897 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
898
899 #: g10/encr-data.c:104
900 msgid "problem handling encrypted packet\n"
901 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
902
903 #: g10/exec.c:49
904 msgid "no remote program execution supported\n"
905 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
906
907 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
908 #, c-format
909 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
910 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
911
912 #: g10/exec.c:314
913 msgid ""
914 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
915 msgstr ""
916 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
917 "asetustiedoston oikeuksista\n"
918
919 #: g10/exec.c:344
920 #, fuzzy
921 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
922 msgstr ""
923 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
924
925 #: g10/exec.c:422
926 #, fuzzy, c-format
927 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
928 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
929
930 #: g10/exec.c:425
931 #, fuzzy, c-format
932 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
933 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
934
935 #: g10/exec.c:510
936 #, c-format
937 msgid "system error while calling external program: %s\n"
938 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
939
940 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
941 msgid "unnatural exit of external program\n"
942 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
943
944 #: g10/exec.c:536
945 msgid "unable to execute external program\n"
946 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
947
948 #: g10/exec.c:552
949 #, c-format
950 msgid "unable to read external program response: %s\n"
951 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
952
953 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
954 #, c-format
955 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
956 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
957
958 #: g10/exec.c:610
959 #, c-format
960 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
961 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
962
963 #: g10/export.c:61
964 #, fuzzy
965 msgid "export signatures that are marked as local-only"
966 msgstr ""
967 "\n"
968 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
969
970 #: g10/export.c:63
971 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
972 msgstr ""
973
974 #: g10/export.c:65
975 #, fuzzy
976 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
977 msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
978
979 #: g10/export.c:67
980 #, fuzzy
981 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
982 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
983
984 #: g10/export.c:69
985 #, fuzzy
986 msgid "remove unusable parts from key during export"
987 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
988
989 #: g10/export.c:71
990 msgid "remove as much as possible from key during export"
991 msgstr ""
992
993 #: g10/export.c:325
994 #, fuzzy
995 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
996 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
997
998 #: g10/export.c:354
999 #, fuzzy, c-format
1000 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1001 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
1002
1003 #: g10/export.c:362
1004 #, fuzzy, c-format
1005 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1006 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
1007
1008 #: g10/export.c:373
1009 #, fuzzy, c-format
1010 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1011 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
1012
1013 #: g10/export.c:521
1014 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: g10/export.c:544
1018 #, fuzzy, c-format
1019 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1020 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1021
1022 #: g10/export.c:565
1023 #, fuzzy, c-format
1024 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1025 msgstr ""
1026 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
1027 "tarkistussummaa\n"
1028
1029 #: g10/export.c:598
1030 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1031 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
1032
1033 #: g10/gpg.c:373
1034 msgid ""
1035 "@Commands:\n"
1036 " "
1037 msgstr ""
1038 "@Komennot:\n"
1039 " "
1040
1041 #: g10/gpg.c:375
1042 msgid "|[file]|make a signature"
1043 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
1044
1045 #: g10/gpg.c:376
1046 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1047 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
1048
1049 #: g10/gpg.c:377
1050 msgid "make a detached signature"
1051 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
1052
1053 #: g10/gpg.c:378
1054 msgid "encrypt data"
1055 msgstr "salaa tiedot"
1056
1057 #: g10/gpg.c:380
1058 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1059 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
1060
1061 #: g10/gpg.c:382
1062 msgid "decrypt data (default)"
1063 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
1064
1065 #: g10/gpg.c:384
1066 msgid "verify a signature"
1067 msgstr "tarkista allekirjoitus"
1068
1069 #: g10/gpg.c:386
1070 msgid "list keys"
1071 msgstr "näytä avaimet"
1072
1073 #: g10/gpg.c:388
1074 msgid "list keys and signatures"
1075 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
1076
1077 #: g10/gpg.c:389
1078 #, fuzzy
1079 msgid "list and check key signatures"
1080 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
1081
1082 #: g10/gpg.c:390
1083 msgid "list keys and fingerprints"
1084 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
1085
1086 #: g10/gpg.c:391
1087 msgid "list secret keys"
1088 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1089
1090 #: g10/gpg.c:392
1091 msgid "generate a new key pair"
1092 msgstr "luo uusi avainpari"
1093
1094 #: g10/gpg.c:393
1095 msgid "remove keys from the public keyring"
1096 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1097
1098 #: g10/gpg.c:395
1099 msgid "remove keys from the secret keyring"
1100 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1101
1102 #: g10/gpg.c:396
1103 msgid "sign a key"
1104 msgstr "allekirjoita avain"
1105
1106 #: g10/gpg.c:397
1107 msgid "sign a key locally"
1108 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1109
1110 #: g10/gpg.c:398
1111 msgid "sign or edit a key"
1112 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1113
1114 #: g10/gpg.c:399
1115 msgid "generate a revocation certificate"
1116 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1117
1118 #: g10/gpg.c:401
1119 msgid "export keys"
1120 msgstr "vie avaimia"
1121
1122 #: g10/gpg.c:402
1123 msgid "export keys to a key server"
1124 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1125
1126 #: g10/gpg.c:403
1127 msgid "import keys from a key server"
1128 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1129
1130 #: g10/gpg.c:405
1131 msgid "search for keys on a key server"
1132 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1133
1134 #: g10/gpg.c:407
1135 msgid "update all keys from a keyserver"
1136 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1137
1138 #: g10/gpg.c:411
1139 msgid "import/merge keys"
1140 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1141
1142 #: g10/gpg.c:414
1143 msgid "print the card status"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/gpg.c:415
1147 msgid "change data on a card"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: g10/gpg.c:416
1151 msgid "change a card's PIN"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: g10/gpg.c:424
1155 msgid "update the trust database"
1156 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1157
1158 #: g10/gpg.c:431
1159 msgid "|algo [files]|print message digests"
1160 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1161
1162 #: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:71
1163 msgid ""
1164 "@\n"
1165 "Options:\n"
1166 " "
1167 msgstr ""
1168 "@\n"
1169 "Valitsimet:\n"
1170 " "
1171
1172 #: g10/gpg.c:437
1173 msgid "create ascii armored output"
1174 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1175
1176 #: g10/gpg.c:439
1177 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1178 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1179
1180 #: g10/gpg.c:450
1181 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1182 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1183
1184 #: g10/gpg.c:451
1185 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1186 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1187
1188 #: g10/gpg.c:456
1189 msgid "use canonical text mode"
1190 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1191
1192 #: g10/gpg.c:470
1193 msgid "use as output file"
1194 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1195
1196 #: g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:73
1197 msgid "verbose"
1198 msgstr "monisanainen"
1199
1200 #: g10/gpg.c:483
1201 msgid "do not make any changes"
1202 msgstr "älä tee muutoksia"
1203
1204 #: g10/gpg.c:484
1205 msgid "prompt before overwriting"
1206 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1207
1208 #: g10/gpg.c:525
1209 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: g10/gpg.c:526
1213 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: g10/gpg.c:554
1217 msgid ""
1218 "@\n"
1219 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1220 msgstr ""
1221 "@\n"
1222 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1223 "sivuilta)\n"
1224
1225 #: g10/gpg.c:557
1226 msgid ""
1227 "@\n"
1228 "Examples:\n"
1229 "\n"
1230 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1231 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1232 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1233 " --list-keys [names]        show keys\n"
1234 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1235 msgstr ""
1236 "@\n"
1237 "Esim:\n"
1238 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1239 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1240 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1241 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1242 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1243
1244 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
1245 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1246 msgstr ""
1247 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1248
1249 #: g10/gpg.c:768
1250 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1251 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1252
1253 #: g10/gpg.c:771
1254 msgid ""
1255 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1256 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1257 "default operation depends on the input data\n"
1258 msgstr ""
1259 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1260 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1261 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1262
1263 #: g10/gpg.c:782
1264 msgid ""
1265 "\n"
1266 "Supported algorithms:\n"
1267 msgstr ""
1268 "\n"
1269 "Tuetut algoritmit:\n"
1270
1271 #: g10/gpg.c:785
1272 msgid "Pubkey: "
1273 msgstr "JulkAvain: "
1274
1275 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2266
1276 msgid "Cipher: "
1277 msgstr "Salaus: "
1278
1279 #: g10/gpg.c:797
1280 msgid "Hash: "
1281 msgstr "Tiiviste: "
1282
1283 #: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2312
1284 msgid "Compression: "
1285 msgstr "Pakkaus: "
1286
1287 #: g10/gpg.c:886
1288 msgid "usage: gpg [options] "
1289 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1290
1291 #: g10/gpg.c:1034
1292 msgid "conflicting commands\n"
1293 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1294
1295 #: g10/gpg.c:1052
1296 #, fuzzy, c-format
1297 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1298 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1299
1300 #: g10/gpg.c:1249
1301 #, fuzzy, c-format
1302 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1303 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1304
1305 #: g10/gpg.c:1252
1306 #, fuzzy, c-format
1307 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1308 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1309
1310 #: g10/gpg.c:1255
1311 #, fuzzy, c-format
1312 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1313 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1314
1315 #: g10/gpg.c:1261
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1318 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1319
1320 #: g10/gpg.c:1264
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1323 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1324
1325 #: g10/gpg.c:1267
1326 #, fuzzy, c-format
1327 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1328 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1329
1330 #: g10/gpg.c:1273
1331 #, fuzzy, c-format
1332 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1333 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1334
1335 #: g10/gpg.c:1276
1336 #, fuzzy, c-format
1337 msgid ""
1338 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1339 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1340
1341 #: g10/gpg.c:1279
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1344 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1345
1346 #: g10/gpg.c:1285
1347 #, fuzzy, c-format
1348 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1349 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1350
1351 #: g10/gpg.c:1288
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid ""
1354 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1355 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1356
1357 #: g10/gpg.c:1291
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1360 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1361
1362 #: g10/gpg.c:1432
1363 #, fuzzy, c-format
1364 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1365 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1366
1367 #: g10/gpg.c:1526
1368 msgid "display photo IDs during key listings"
1369 msgstr ""
1370
1371 #: g10/gpg.c:1528
1372 msgid "show policy URLs during signature listings"
1373 msgstr ""
1374
1375 #: g10/gpg.c:1530
1376 #, fuzzy
1377 msgid "show all notations during signature listings"
1378 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1379
1380 #: g10/gpg.c:1532
1381 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1382 msgstr ""
1383
1384 #: g10/gpg.c:1536
1385 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: g10/gpg.c:1538
1389 #, fuzzy
1390 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1391 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1392
1393 #: g10/gpg.c:1540
1394 msgid "show user ID validity during key listings"
1395 msgstr ""
1396
1397 #: g10/gpg.c:1542
1398 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: g10/gpg.c:1544
1402 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: g10/gpg.c:1546
1406 #, fuzzy
1407 msgid "show the keyring name in key listings"
1408 msgstr "näytä mihin avainrenkaaseen tulostettu avain kuuluu"
1409
1410 #: g10/gpg.c:1548
1411 #, fuzzy
1412 msgid "show expiration dates during signature listings"
1413 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1414
1415 #: g10/gpg.c:1879
1416 #, c-format
1417 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1418 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1419
1420 #: g10/gpg.c:1921
1421 #, c-format
1422 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1423 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
1424
1425 #: g10/gpg.c:1925
1426 #, c-format
1427 msgid "option file `%s': %s\n"
1428 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
1429
1430 #: g10/gpg.c:1932
1431 #, c-format
1432 msgid "reading options from `%s'\n"
1433 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
1434
1435 #: g10/gpg.c:2147 g10/gpg.c:2747 g10/gpg.c:2766
1436 #, c-format
1437 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1438 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1439
1440 #: g10/gpg.c:2163
1441 #, fuzzy, c-format
1442 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1443 msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
1444
1445 #: g10/gpg.c:2317 g10/gpg.c:2329
1446 #, fuzzy, c-format
1447 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1448 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1449
1450 #: g10/gpg.c:2405
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1453 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1454
1455 #: g10/gpg.c:2429 g10/keyedit.c:3997
1456 #, fuzzy
1457 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1458 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1459
1460 #: g10/gpg.c:2441
1461 #, fuzzy, c-format
1462 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1463 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:2444
1466 #, fuzzy
1467 msgid "invalid keyserver options\n"
1468 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1469
1470 #: g10/gpg.c:2451
1471 #, c-format
1472 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1473 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2454
1476 msgid "invalid import options\n"
1477 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1478
1479 #: g10/gpg.c:2461
1480 #, c-format
1481 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1482 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1483
1484 #: g10/gpg.c:2464
1485 msgid "invalid export options\n"
1486 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1487
1488 #: g10/gpg.c:2471
1489 #, fuzzy, c-format
1490 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1491 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1492
1493 #: g10/gpg.c:2474
1494 #, fuzzy
1495 msgid "invalid list options\n"
1496 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1497
1498 #: g10/gpg.c:2482
1499 msgid "display photo IDs during signature verification"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/gpg.c:2484
1503 msgid "show policy URLs during signature verification"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: g10/gpg.c:2486
1507 #, fuzzy
1508 msgid "show all notations during signature verification"
1509 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1510
1511 #: g10/gpg.c:2488
1512 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/gpg.c:2492
1516 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1517 msgstr ""
1518
1519 #: g10/gpg.c:2494
1520 #, fuzzy
1521 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1522 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1523
1524 #: g10/gpg.c:2496
1525 #, fuzzy
1526 msgid "show user ID validity during signature verification"
1527 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1528
1529 #: g10/gpg.c:2498
1530 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: g10/gpg.c:2505
1534 #, fuzzy, c-format
1535 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1536 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1537
1538 #: g10/gpg.c:2508
1539 #, fuzzy
1540 msgid "invalid verify options\n"
1541 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1542
1543 #: g10/gpg.c:2515
1544 #, c-format
1545 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1546 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
1547
1548 #: g10/gpg.c:2665
1549 #, fuzzy, c-format
1550 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1551 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1552
1553 #: g10/gpg.c:2668
1554 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1555 msgstr ""
1556
1557 #: g10/gpg.c:2736
1558 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1559 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
1560
1561 #: g10/gpg.c:2740
1562 #, c-format
1563 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1564 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
1565
1566 #: g10/gpg.c:2749
1567 #, c-format
1568 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1569 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
1570
1571 #: g10/gpg.c:2752
1572 #, c-format
1573 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1574 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
1575
1576 #: g10/gpg.c:2759
1577 #, fuzzy, c-format
1578 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1579 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
1580
1581 #: g10/gpg.c:2774
1582 #, fuzzy, c-format
1583 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1584 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1585
1586 #: g10/gpg.c:2788
1587 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1588 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
1589
1590 #: g10/gpg.c:2794
1591 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1592 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
1593
1594 #: g10/gpg.c:2800
1595 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1596 msgstr ""
1597 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
1598
1599 #: g10/gpg.c:2813
1600 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1601 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
1602
1603 #: g10/gpg.c:2880 g10/gpg.c:2904
1604 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1605 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1606
1607 #: g10/gpg.c:2886 g10/gpg.c:2910
1608 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1609 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1610
1611 #: g10/gpg.c:2892
1612 #, fuzzy
1613 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1614 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1615
1616 #: g10/gpg.c:2898
1617 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1618 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1619
1620 #: g10/gpg.c:2913
1621 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1622 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
1623
1624 #: g10/gpg.c:2915
1625 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1626 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
1627
1628 #: g10/gpg.c:2917
1629 #, fuzzy
1630 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1631 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
1632
1633 #: g10/gpg.c:2919
1634 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1635 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
1636
1637 #: g10/gpg.c:2921
1638 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1639 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
1640
1641 #: g10/gpg.c:2924
1642 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1643 msgstr ""
1644 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
1645
1646 #: g10/gpg.c:2928
1647 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1648 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
1649
1650 #: g10/gpg.c:2935
1651 msgid "invalid default preferences\n"
1652 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
1653
1654 #: g10/gpg.c:2944
1655 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1656 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
1657
1658 #: g10/gpg.c:2948
1659 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1660 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
1661
1662 #: g10/gpg.c:2952
1663 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1664 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
1665
1666 #: g10/gpg.c:2985
1667 #, c-format
1668 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1669 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
1670
1671 #: g10/gpg.c:3032
1672 #, fuzzy, c-format
1673 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1674 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1675
1676 #: g10/gpg.c:3037
1677 #, fuzzy, c-format
1678 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1679 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1680
1681 #: g10/gpg.c:3042
1682 #, fuzzy, c-format
1683 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1684 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1685
1686 #: g10/gpg.c:3138
1687 #, c-format
1688 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1689 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1690
1691 #: g10/gpg.c:3149
1692 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1693 msgstr ""
1694 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
1695
1696 #: g10/gpg.c:3160
1697 msgid "--store [filename]"
1698 msgstr "--store [tiedostonimi]"
1699
1700 #: g10/gpg.c:3167
1701 msgid "--symmetric [filename]"
1702 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
1703
1704 #: g10/gpg.c:3169
1705 #, fuzzy, c-format
1706 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1707 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
1708
1709 #: g10/gpg.c:3179
1710 msgid "--encrypt [filename]"
1711 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
1712
1713 #: g10/gpg.c:3192
1714 #, fuzzy
1715 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1716 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1717
1718 #: g10/gpg.c:3194
1719 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: g10/gpg.c:3197
1723 #, fuzzy, c-format
1724 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1725 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1726
1727 #: g10/gpg.c:3215
1728 msgid "--sign [filename]"
1729 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
1730
1731 #: g10/gpg.c:3228
1732 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1733 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1734
1735 #: g10/gpg.c:3243
1736 #, fuzzy
1737 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1738 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1739
1740 #: g10/gpg.c:3245
1741 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1742 msgstr ""
1743
1744 #: g10/gpg.c:3248
1745 #, fuzzy, c-format
1746 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1747 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1748
1749 #: g10/gpg.c:3268
1750 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1751 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
1752
1753 #: g10/gpg.c:3277
1754 msgid "--clearsign [filename]"
1755 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
1756
1757 #: g10/gpg.c:3302
1758 msgid "--decrypt [filename]"
1759 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
1760
1761 #: g10/gpg.c:3310
1762 msgid "--sign-key user-id"
1763 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
1764
1765 #: g10/gpg.c:3314
1766 msgid "--lsign-key user-id"
1767 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
1768
1769 #: g10/gpg.c:3335
1770 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1771 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
1772
1773 #: g10/gpg.c:3406
1774 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1775 msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
1776
1777 #: g10/gpg.c:3443
1778 #, c-format
1779 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1780 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
1781
1782 #: g10/gpg.c:3445
1783 #, c-format
1784 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1785 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
1786
1787 #: g10/gpg.c:3447
1788 #, c-format
1789 msgid "key export failed: %s\n"
1790 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
1791
1792 #: g10/gpg.c:3458
1793 #, c-format
1794 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1795 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
1796
1797 #: g10/gpg.c:3468
1798 #, c-format
1799 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1800 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
1801
1802 #: g10/gpg.c:3519
1803 #, c-format
1804 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1805 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
1806
1807 #: g10/gpg.c:3527
1808 #, c-format
1809 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1810 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
1811
1812 #: g10/gpg.c:3614
1813 #, c-format
1814 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1815 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
1816
1817 #: g10/gpg.c:3737
1818 msgid "[filename]"
1819 msgstr "[tiedostonimi]"
1820
1821 #: g10/gpg.c:3741
1822 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1823 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
1824
1825 #: g10/gpg.c:4031
1826 msgid ""
1827 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1828 "an '='\n"
1829 msgstr ""
1830 "notaation nimen täytyy sisältää vain tulostettavia merkkejä tai "
1831 "välilyöntejä, ja sen täytyy loppua merkkiin \"=\"\n"
1832
1833 #: g10/gpg.c:4039
1834 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1835 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1836
1837 #: g10/gpg.c:4044
1838 #, fuzzy
1839 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1840 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1841
1842 #: g10/gpg.c:4055
1843 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1844 msgstr "notaatiosssa ei saa olla erikoismerkkejä\n"
1845
1846 #: g10/gpg.c:4089
1847 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1848 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
1849
1850 #: g10/gpg.c:4091
1851 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1852 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1853
1854 #: g10/gpg.c:4124
1855 #, fuzzy
1856 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1857 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1858
1859 #: g10/getkey.c:152
1860 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1861 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1862
1863 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2876
1864 #, fuzzy
1865 msgid "[User ID not found]"
1866 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1867
1868 #: g10/getkey.c:933 g10/getkey.c:950 g10/getkey.c:970 g10/getkey.c:986
1869 #: g10/getkey.c:1001
1870 #, c-format
1871 msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
1872 msgstr ""
1873
1874 #: g10/getkey.c:1800
1875 #, fuzzy, c-format
1876 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1877 msgstr ""
1878 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1879
1880 #: g10/getkey.c:2354
1881 #, fuzzy, c-format
1882 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1883 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1884
1885 #: g10/getkey.c:2585
1886 #, fuzzy, c-format
1887 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1888 msgstr ""
1889 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1890
1891 #: g10/getkey.c:2632
1892 #, fuzzy, c-format
1893 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1894 msgstr ""
1895 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1896 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1897
1898 #: g10/gpgv.c:74
1899 msgid "be somewhat more quiet"
1900 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
1901
1902 #: g10/gpgv.c:75
1903 msgid "take the keys from this keyring"
1904 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
1905
1906 #: g10/gpgv.c:77
1907 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1908 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
1909
1910 #: g10/gpgv.c:78
1911 msgid "|FD|write status info to this FD"
1912 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
1913
1914 #: g10/gpgv.c:102
1915 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1916 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1917
1918 #: g10/gpgv.c:105
1919 msgid ""
1920 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1921 "Check signatures against known trusted keys\n"
1922 msgstr ""
1923 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1924 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
1925
1926 #: g10/helptext.c:49
1927 msgid ""
1928 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1929 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1930 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1931 msgstr ""
1932 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
1933 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
1934 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
1935 "varmenneverkkojen kanssa."
1936
1937 #: g10/helptext.c:55
1938 msgid ""
1939 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1940 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1941 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1942 "ultimately trusted\n"
1943 msgstr ""
1944 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
1945 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
1946 "salainen \n"
1947 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
1948
1949 #: g10/helptext.c:62
1950 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1951 msgstr ""
1952 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
1953 "avainta."
1954
1955 #: g10/helptext.c:66
1956 msgid ""
1957 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1958 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
1959
1960 #: g10/helptext.c:70
1961 msgid ""
1962 "Select the algorithm to use.\n"
1963 "\n"
1964 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1965 "for signatures.\n"
1966 "\n"
1967 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1968 "\n"
1969 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1970 "\n"
1971 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1972 msgstr ""
1973
1974 #: g10/helptext.c:84
1975 msgid ""
1976 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1977 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1978 "Please consult your security expert first."
1979 msgstr ""
1980 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
1981 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
1982 "ympäristöissä.\n"
1983 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
1984
1985 #: g10/helptext.c:91
1986 msgid "Enter the size of the key"
1987 msgstr "Syötä avaimen koko"
1988
1989 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1990 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1991 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1992 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
1993
1994 #: g10/helptext.c:105
1995 msgid ""
1996 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1997 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1998 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1999 "the given value as an interval."
2000 msgstr ""
2001 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
2002 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
2003 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
2004 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
2005
2006 #: g10/helptext.c:117
2007 msgid "Enter the name of the key holder"
2008 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
2009
2010 #: g10/helptext.c:122
2011 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2012 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
2013
2014 #: g10/helptext.c:126
2015 msgid "Please enter an optional comment"
2016 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
2017
2018 #: g10/helptext.c:131
2019 msgid ""
2020 "N  to change the name.\n"
2021 "C  to change the comment.\n"
2022 "E  to change the email address.\n"
2023 "O  to continue with key generation.\n"
2024 "Q  to to quit the key generation."
2025 msgstr ""
2026 "N   muuta nimeä\n"
2027 "C   muuta kommenttia\n"
2028 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
2029 "O   jatka avaimen luomista\n"
2030 "L   lopeta"
2031
2032 #: g10/helptext.c:140
2033 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2034 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
2035
2036 #: g10/helptext.c:148
2037 msgid ""
2038 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2039 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2040 "know how carefully you verified this.\n"
2041 "\n"
2042 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2043 "the\n"
2044 "    key.\n"
2045 "\n"
2046 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2047 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2048 "for\n"
2049 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2050 "user.\n"
2051 "\n"
2052 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2053 "could\n"
2054 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2055 "the\n"
2056 "    key against a photo ID.\n"
2057 "\n"
2058 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2059 "could\n"
2060 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2061 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2062 "a\n"
2063 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2064 "the\n"
2065 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2066 "exchange\n"
2067 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2068 "\n"
2069 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2070 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2071 "\"\n"
2072 "mean to you when you sign other keys.\n"
2073 "\n"
2074 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2075 msgstr ""
2076 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
2077 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
2078 "Muiden \n"
2079 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
2080 "\n"
2081 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
2082 "    varmistanut avaimen.\n"
2083 "\n"
2084 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
2085 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
2086 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
2087 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
2088 "\n"
2089 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
2090 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
2091 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
2092 "\n"
2093 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
2094 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
2095 "haltijan \n"
2096 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
2097 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
2098 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
2099 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
2100 "\n"
2101 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
2102 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
2103 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
2104 "\n"
2105 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
2106
2107 #: g10/helptext.c:186
2108 #, fuzzy
2109 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2110 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
2111
2112 #: g10/helptext.c:190
2113 msgid ""
2114 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2115 "All certificates are then also lost!"
2116 msgstr ""
2117 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
2118 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
2119
2120 #: g10/helptext.c:195
2121 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2122 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
2123
2124 #: g10/helptext.c:200
2125 msgid ""
2126 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2127 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2128 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2129 msgstr ""
2130 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
2131 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
2132 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
2133 "varmentamaan avaimeen."
2134
2135 #: g10/helptext.c:205
2136 msgid ""
2137 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2138 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2139 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2140 "a trust connection through another already certified key."
2141 msgstr ""
2142 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
2143 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
2144 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
2145 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
2146 "varmennetun avaimen kautta."
2147
2148 #: g10/helptext.c:211
2149 msgid ""
2150 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2151 "your keyring."
2152 msgstr ""
2153 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
2154 "avainrenkaastasi."
2155
2156 #: g10/helptext.c:215
2157 msgid ""
2158 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2159 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2160 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2161 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2162 "a second one is available."
2163 msgstr ""
2164 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
2165 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
2166 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
2167 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
2168 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
2169
2170 #: g10/helptext.c:223
2171 msgid ""
2172 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2173 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2174 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2175 msgstr ""
2176 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
2177 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
2178 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
2179
2180 #: g10/helptext.c:230
2181 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2182 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
2183
2184 #: g10/helptext.c:236
2185 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2186 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
2187
2188 #: g10/helptext.c:240
2189 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2190 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
2191
2192 #: g10/helptext.c:245
2193 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2194 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
2195
2196 #: g10/helptext.c:250
2197 msgid ""
2198 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2199 "file (which is shown in brackets) will be used."
2200 msgstr ""
2201 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
2202 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
2203
2204 #: g10/helptext.c:256
2205 msgid ""
2206 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2207 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2208 "  \"Key has been compromised\"\n"
2209 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2210 "      got access to your secret key.\n"
2211 "  \"Key is superseded\"\n"
2212 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2213 "  \"Key is no longer used\"\n"
2214 "      Use this if you have retired this key.\n"
2215 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2216 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2217 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2218 msgstr ""
2219 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
2220 "voit valita tästä listasta:\n"
2221 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
2222 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
2223 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
2224 "  \"Avain on korvattu\"\n"
2225 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
2226 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
2227 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
2228 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
2229 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
2230 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
2231 "vanhenneeksi.\n"
2232
2233 #: g10/helptext.c:272
2234 msgid ""
2235 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2236 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2237 "An empty line ends the text.\n"
2238 msgstr ""
2239 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
2240 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
2241 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
2242
2243 #: g10/helptext.c:287
2244 msgid "No help available"
2245 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2246
2247 #: g10/helptext.c:295
2248 #, c-format
2249 msgid "No help available for `%s'"
2250 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2251
2252 #: g10/import.c:95
2253 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2254 msgstr ""
2255
2256 #: g10/import.c:97
2257 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: g10/import.c:99
2261 #, fuzzy
2262 msgid "do not update the trustdb after import"
2263 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
2264
2265 #: g10/import.c:101
2266 #, fuzzy
2267 msgid "create a public key when importing a secret key"
2268 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2269
2270 #: g10/import.c:103
2271 msgid "only accept updates to existing keys"
2272 msgstr ""
2273
2274 #: g10/import.c:105
2275 #, fuzzy
2276 msgid "remove unusable parts from key after import"
2277 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
2278
2279 #: g10/import.c:107
2280 msgid "remove as much as possible from key after import"
2281 msgstr ""
2282
2283 #: g10/import.c:262
2284 #, c-format
2285 msgid "skipping block of type %d\n"
2286 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2287
2288 #: g10/import.c:271
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "%lu keys processed so far\n"
2291 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2292
2293 #: g10/import.c:288
2294 #, c-format
2295 msgid "Total number processed: %lu\n"
2296 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2297
2298 #: g10/import.c:290
2299 #, c-format
2300 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2301 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2302
2303 #: g10/import.c:293
2304 #, c-format
2305 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2306 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2307
2308 #: g10/import.c:295
2309 #, c-format
2310 msgid "              imported: %lu"
2311 msgstr "              tuotu: %lu"
2312
2313 #: g10/import.c:301
2314 #, c-format
2315 msgid "             unchanged: %lu\n"
2316 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2317
2318 #: g10/import.c:303
2319 #, c-format
2320 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2321 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2322
2323 #: g10/import.c:305
2324 #, c-format
2325 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2326 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2327
2328 #: g10/import.c:307
2329 #, c-format
2330 msgid "        new signatures: %lu\n"
2331 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2332
2333 #: g10/import.c:309
2334 #, c-format
2335 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2336 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2337
2338 #: g10/import.c:311
2339 #, c-format
2340 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2341 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2342
2343 #: g10/import.c:313
2344 #, c-format
2345 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2346 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2347
2348 #: g10/import.c:315
2349 #, c-format
2350 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2351 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2352
2353 #: g10/import.c:317
2354 #, c-format
2355 msgid "          not imported: %lu\n"
2356 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2357
2358 #: g10/import.c:319
2359 #, fuzzy, c-format
2360 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2361 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2362
2363 #: g10/import.c:321
2364 #, fuzzy, c-format
2365 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2366 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2367
2368 #: g10/import.c:562
2369 #, c-format
2370 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2371 msgstr ""
2372
2373 #: g10/import.c:564
2374 #, fuzzy
2375 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2376 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
2377
2378 #: g10/import.c:601
2379 #, c-format
2380 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2381 msgstr ""
2382
2383 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2384 #: g10/import.c:613
2385 #, fuzzy, c-format
2386 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2387 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2388
2389 #: g10/import.c:625
2390 #, c-format
2391 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: g10/import.c:638
2395 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2396 msgstr ""
2397
2398 #: g10/import.c:640
2399 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2400 msgstr ""
2401
2402 #: g10/import.c:664
2403 #, c-format
2404 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
2408 #, fuzzy, c-format
2409 msgid "key %s: no user ID\n"
2410 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2411
2412 #: g10/import.c:741
2413 #, fuzzy, c-format
2414 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2415 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2416
2417 #: g10/import.c:756
2418 #, fuzzy, c-format
2419 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2420 msgstr ""
2421 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2422
2423 #: g10/import.c:762
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2426 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2427
2428 #: g10/import.c:764
2429 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2430 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2431
2432 #: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
2433 #, fuzzy, c-format
2434 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2435 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2436
2437 #: g10/import.c:780
2438 #, fuzzy, c-format
2439 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2440 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2441
2442 #: g10/import.c:789
2443 #, c-format
2444 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2445 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2446
2447 #: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1081
2448 #, c-format
2449 msgid "writing to `%s'\n"
2450 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2451
2452 #: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
2453 #: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
2454 #, c-format
2455 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2456 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2457
2458 #: g10/import.c:817
2459 #, fuzzy, c-format
2460 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2461 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2462
2463 #: g10/import.c:841
2464 #, fuzzy, c-format
2465 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2466 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2467
2468 #: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2471 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2472
2473 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
2474 #, fuzzy, c-format
2475 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2476 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2477
2478 #: g10/import.c:903
2479 #, fuzzy, c-format
2480 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2481 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2482
2483 #: g10/import.c:906
2484 #, fuzzy, c-format
2485 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2486 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2487
2488 #: g10/import.c:909
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2491 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2492
2493 #: g10/import.c:912
2494 #, fuzzy, c-format
2495 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2496 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2497
2498 #: g10/import.c:915
2499 #, fuzzy, c-format
2500 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2501 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2502
2503 #: g10/import.c:918
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2506 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2507
2508 #: g10/import.c:921
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2511 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2512
2513 #: g10/import.c:924
2514 #, fuzzy, c-format
2515 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2516 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2517
2518 #: g10/import.c:927
2519 #, fuzzy, c-format
2520 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2521 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2522
2523 #: g10/import.c:930
2524 #, fuzzy, c-format
2525 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2526 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2527
2528 #: g10/import.c:953
2529 #, fuzzy, c-format
2530 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2531 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2532
2533 #: g10/import.c:1098
2534 #, fuzzy, c-format
2535 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2536 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2537
2538 #: g10/import.c:1109
2539 #, fuzzy
2540 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2541 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2542
2543 #: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
2544 #, c-format
2545 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2546 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2547
2548 #: g10/import.c:1137
2549 #, fuzzy, c-format
2550 msgid "key %s: secret key imported\n"
2551 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2552
2553 #: g10/import.c:1166
2554 #, fuzzy, c-format
2555 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2556 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2557
2558 #: g10/import.c:1176
2559 #, fuzzy, c-format
2560 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2561 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2562
2563 #: g10/import.c:1206
2564 #, fuzzy, c-format
2565 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2566 msgstr ""
2567 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2568
2569 #: g10/import.c:1249
2570 #, fuzzy, c-format
2571 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2572 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2573
2574 #: g10/import.c:1281
2575 #, fuzzy, c-format
2576 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2577 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2578
2579 #: g10/import.c:1347
2580 #, fuzzy, c-format
2581 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2582 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2583
2584 #: g10/import.c:1362
2585 #, fuzzy, c-format
2586 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2587 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2588
2589 #: g10/import.c:1364
2590 #, fuzzy, c-format
2591 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2592 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2593
2594 #: g10/import.c:1382
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2597 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2598
2599 #: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
2600 #, fuzzy, c-format
2601 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2602 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2603
2604 #: g10/import.c:1395
2605 #, fuzzy, c-format
2606 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2607 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2608
2609 #: g10/import.c:1410
2610 #, fuzzy, c-format
2611 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2612 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2613
2614 #: g10/import.c:1432
2615 #, fuzzy, c-format
2616 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2617 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2618
2619 #: g10/import.c:1445
2620 #, fuzzy, c-format
2621 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2622 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2623
2624 #: g10/import.c:1460
2625 #, fuzzy, c-format
2626 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2627 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
2628
2629 #: g10/import.c:1502
2630 #, fuzzy, c-format
2631 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2632 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
2633
2634 #: g10/import.c:1523
2635 #, fuzzy, c-format
2636 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2637 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
2638
2639 #: g10/import.c:1550
2640 #, fuzzy, c-format
2641 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2642 msgstr ""
2643 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
2644
2645 #: g10/import.c:1560
2646 #, fuzzy, c-format
2647 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2648 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2649
2650 #: g10/import.c:1577
2651 #, fuzzy, c-format
2652 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2653 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
2654
2655 #: g10/import.c:1591
2656 #, fuzzy, c-format
2657 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2658 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2659
2660 #: g10/import.c:1599
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2663 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2664
2665 #: g10/import.c:1699
2666 #, fuzzy, c-format
2667 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2668 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
2669
2670 #: g10/import.c:1761
2671 #, fuzzy, c-format
2672 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2673 msgstr ""
2674 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
2675
2676 #: g10/import.c:1775
2677 #, fuzzy, c-format
2678 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2679 msgstr ""
2680 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
2681 "ei saatavilla.\n"
2682
2683 #: g10/import.c:1834
2684 #, fuzzy, c-format
2685 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2686 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
2687
2688 #: g10/import.c:1868
2689 #, fuzzy, c-format
2690 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2691 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2692
2693 #: g10/import.c:2257
2694 #, fuzzy
2695 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2696 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2697
2698 #: g10/import.c:2265
2699 #, fuzzy
2700 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2701 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2702
2703 #: g10/import.c:2267
2704 #, fuzzy
2705 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2706 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2707
2708 #: g10/keydb.c:168
2709 #, c-format
2710 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2711 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2712
2713 #: g10/keydb.c:175
2714 #, c-format
2715 msgid "keyring `%s' created\n"
2716 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
2717
2718 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2719 #, fuzzy, c-format
2720 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2721 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
2722
2723 #: g10/keydb.c:698
2724 #, c-format
2725 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2726 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
2727
2728 #: g10/keyedit.c:264
2729 msgid "[revocation]"
2730 msgstr "[mitätöinti]"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:265
2733 msgid "[self-signature]"
2734 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:406
2737 msgid "1 bad signature\n"
2738 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
2739
2740 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:408
2741 #, c-format
2742 msgid "%d bad signatures\n"
2743 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:410
2746 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2747 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:412
2750 #, c-format
2751 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2752 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:414
2755 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2756 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
2757
2758 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:416
2759 #, c-format
2760 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2761 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
2762
2763 #: g10/keyedit.c:355
2764 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2765 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2766
2767 #: g10/keyedit.c:357
2768 #, c-format
2769 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2770 msgstr ""
2771 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2772
2773 #: g10/keyedit.c:413 g10/pkclist.c:263
2774 #, fuzzy
2775 msgid ""
2776 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2777 "keys\n"
2778 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2779 "etc.)\n"
2780 msgstr ""
2781 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
2782 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
2783 "lähteistä...)?\n"
2784 "\n"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:417 g10/pkclist.c:275
2787 #, fuzzy, c-format
2788 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2789 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
2790
2791 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:277
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "  %d = I trust fully\n"
2794 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
2795
2796 #: g10/keyedit.c:437
2797 msgid ""
2798 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2799 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2800 "trust signatures on your behalf.\n"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: g10/keyedit.c:453
2804 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: g10/keyedit.c:597
2808 #, c-format
2809 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2810 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2811
2812 #: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:634 g10/keyedit.c:661 g10/keyedit.c:829
2813 #: g10/keyedit.c:894 g10/keyedit.c:1736
2814 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2815 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
2816
2817 #: g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:648 g10/keyedit.c:675 g10/keyedit.c:835
2818 #: g10/keyedit.c:1742
2819 msgid "  Unable to sign.\n"
2820 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
2821
2822 #: g10/keyedit.c:625
2823 #, c-format
2824 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2825 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
2826
2827 #: g10/keyedit.c:653
2828 #, c-format
2829 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2830 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2831
2832 #: g10/keyedit.c:681
2833 #, fuzzy, c-format
2834 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2835 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2836
2837 #: g10/keyedit.c:683
2838 #, fuzzy
2839 msgid "Sign it? (y/N) "
2840 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2841
2842 #: g10/keyedit.c:705
2843 #, c-format
2844 msgid ""
2845 "The self-signature on \"%s\"\n"
2846 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2847 msgstr ""
2848 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
2849 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
2850
2851 #: g10/keyedit.c:714
2852 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2853 msgstr ""
2854 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
2855 "(k/E) "
2856
2857 #: g10/keyedit.c:728
2858 #, c-format
2859 msgid ""
2860 "Your current signature on \"%s\"\n"
2861 "has expired.\n"
2862 msgstr ""
2863 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2864 "on vanhentunut.\n"
2865
2866 #: g10/keyedit.c:732
2867 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2868 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
2869
2870 #: g10/keyedit.c:753
2871 #, c-format
2872 msgid ""
2873 "Your current signature on \"%s\"\n"
2874 "is a local signature.\n"
2875 msgstr ""
2876 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2877 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
2878
2879 #: g10/keyedit.c:757
2880 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2881 msgstr ""
2882 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
2883
2884 #: g10/keyedit.c:778
2885 #, fuzzy, c-format
2886 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2887 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
2888
2889 #: g10/keyedit.c:781
2890 #, fuzzy, c-format
2891 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2892 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:786
2895 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2896 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
2897
2898 #: g10/keyedit.c:808
2899 #, fuzzy, c-format
2900 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2901 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:823
2904 msgid "This key has expired!"
2905 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:841
2908 #, c-format
2909 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2910 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
2911
2912 #: g10/keyedit.c:847
2913 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2914 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
2915
2916 #: g10/keyedit.c:887
2917 msgid ""
2918 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2919 "mode.\n"
2920 msgstr ""
2921 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:889
2924 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2925 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
2926
2927 #: g10/keyedit.c:914
2928 msgid ""
2929 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2930 "belongs\n"
2931 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2932 msgstr ""
2933 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
2934 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:919
2937 #, c-format
2938 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2939 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:921
2942 #, c-format
2943 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2944 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:923
2947 #, c-format
2948 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2949 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
2950
2951 #: g10/keyedit.c:925
2952 #, c-format
2953 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2954 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
2955
2956 #: g10/keyedit.c:931
2957 #, fuzzy
2958 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2959 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
2960
2961 #: g10/keyedit.c:955
2962 #, fuzzy, c-format
2963 msgid ""
2964 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2965 "key \"%s\" (%s)\n"
2966 msgstr ""
2967 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
2968 "omalla avaimellasi: \""
2969
2970 #: g10/keyedit.c:962
2971 #, fuzzy
2972 msgid "This will be a self-signature.\n"
2973 msgstr ""
2974 "\n"
2975 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:968
2978 #, fuzzy
2979 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2980 msgstr ""
2981 "\n"
2982 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
2983
2984 #: g10/keyedit.c:976
2985 #, fuzzy
2986 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2987 msgstr ""
2988 "\n"
2989 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
2990
2991 #: g10/keyedit.c:986
2992 #, fuzzy
2993 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2994 msgstr ""
2995 "\n"
2996 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:993
2999 #, fuzzy
3000 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3001 msgstr ""
3002 "\n"
3003 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1000
3006 #, fuzzy
3007 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3008 msgstr ""
3009 "\n"
3010 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1005
3013 #, fuzzy
3014 msgid "I have checked this key casually.\n"
3015 msgstr ""
3016 "\n"
3017 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
3018
3019 #: g10/keyedit.c:1010
3020 #, fuzzy
3021 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3022 msgstr ""
3023 "\n"
3024 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
3025
3026 #: g10/keyedit.c:1020
3027 #, fuzzy
3028 msgid "Really sign? (y/N) "
3029 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
3030
3031 #: g10/keyedit.c:1065 g10/keyedit.c:4503 g10/keyedit.c:4594 g10/keyedit.c:4658
3032 #: g10/keyedit.c:4719 g10/sign.c:370
3033 #, c-format
3034 msgid "signing failed: %s\n"
3035 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
3036
3037 #: g10/keyedit.c:1130
3038 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3039 msgstr ""
3040
3041 #: g10/keyedit.c:1141 g10/keygen.c:3087
3042 msgid "This key is not protected.\n"
3043 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1145 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:539
3046 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3047 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1149 g10/keygen.c:3090
3050 #, fuzzy
3051 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3052 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:1153 g10/keygen.c:3094
3055 msgid "Key is protected.\n"
3056 msgstr "Avain on suojattu.\n"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:1177
3059 #, c-format
3060 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3061 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1183
3064 msgid ""
3065 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3066 "\n"
3067 msgstr ""
3068 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
3069 "\n"
3070
3071 #: g10/keyedit.c:1192 g10/keygen.c:1806
3072 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3073 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1197
3076 msgid ""
3077 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3078 "\n"
3079 msgstr ""
3080 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
3081 "\n"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1200
3084 #, fuzzy
3085 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3086 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1271
3089 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3090 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1356
3093 msgid "save and quit"
3094 msgstr "tallenna ja lopeta"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1359
3097 #, fuzzy
3098 msgid "show key fingerprint"
3099 msgstr "näytä sormenjälki"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:1360
3102 msgid "list key and user IDs"
3103 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1362
3106 msgid "select user ID N"
3107 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1363
3110 #, fuzzy
3111 msgid "select subkey N"
3112 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1364
3115 #, fuzzy
3116 msgid "check signatures"
3117 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:1368
3120 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1373
3124 #, fuzzy
3125 msgid "sign selected user IDs locally"
3126 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1375
3129 #, fuzzy
3130 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3131 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1377
3134 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3135 msgstr ""
3136
3137 #: g10/keyedit.c:1381
3138 msgid "add a user ID"
3139 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
3140
3141 #: g10/keyedit.c:1383
3142 msgid "add a photo ID"
3143 msgstr "lisää valokuva"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1385
3146 #, fuzzy
3147 msgid "delete selected user IDs"
3148 msgstr "poista käyttäjätunnus"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1390
3151 #, fuzzy
3152 msgid "add a subkey"
3153 msgstr "addkey"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:1394
3156 msgid "add a key to a smartcard"
3157 msgstr ""
3158
3159 #: g10/keyedit.c:1396
3160 msgid "move a key to a smartcard"
3161 msgstr ""
3162
3163 #: g10/keyedit.c:1398
3164 msgid "move a backup key to a smartcard"
3165 msgstr ""
3166
3167 #: g10/keyedit.c:1402
3168 #, fuzzy
3169 msgid "delete selected subkeys"
3170 msgstr "poista toissijainen avain"
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1404
3173 msgid "add a revocation key"
3174 msgstr "lisää mitätöintiavain"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:1406
3177 #, fuzzy
3178 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3179 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3180
3181 #: g10/keyedit.c:1408
3182 #, fuzzy
3183 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3184 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3185
3186 #: g10/keyedit.c:1410
3187 #, fuzzy
3188 msgid "flag the selected user ID as primary"
3189 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:1412
3192 #, fuzzy
3193 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3194 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1415
3197 msgid "list preferences (expert)"
3198 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:1417
3201 msgid "list preferences (verbose)"
3202 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1419
3205 #, fuzzy
3206 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3207 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3208
3209 #: g10/keyedit.c:1424
3210 #, fuzzy
3211 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3212 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
3213
3214 #: g10/keyedit.c:1426
3215 msgid "change the passphrase"
3216 msgstr "muuta salasanaa"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1430
3219 msgid "change the ownertrust"
3220 msgstr "muuta luottamusastetta"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:1432
3223 #, fuzzy
3224 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3225 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3226
3227 #: g10/keyedit.c:1434
3228 #, fuzzy
3229 msgid "revoke selected user IDs"
3230 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1439
3233 #, fuzzy
3234 msgid "revoke key or selected subkeys"
3235 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1440
3238 #, fuzzy
3239 msgid "enable key"
3240 msgstr "ota avain käyttöön"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:1441
3243 #, fuzzy
3244 msgid "disable key"
3245 msgstr "poista avain käytöstä"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:1442
3248 #, fuzzy
3249 msgid "show selected photo IDs"
3250 msgstr "näytä valokuvatunniste"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:1444
3253 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3254 msgstr ""
3255
3256 #: g10/keyedit.c:1446
3257 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3258 msgstr ""
3259
3260 #: g10/keyedit.c:1564
3261 #, fuzzy, c-format
3262 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3263 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:1582
3266 msgid "Secret key is available.\n"
3267 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:1663
3270 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3271 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:1671
3274 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3275 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1690
3278 msgid ""
3279 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3280 "(lsign),\n"
3281 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3282 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3283 msgstr ""
3284
3285 #: g10/keyedit.c:1730
3286 msgid "Key is revoked."
3287 msgstr "Avain on mitätöity."
3288
3289 #: g10/keyedit.c:1749
3290 #, fuzzy
3291 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3292 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:1756
3295 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3296 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:1765
3299 #, fuzzy, c-format
3300 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3301 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:1788
3304 #, c-format
3305 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3306 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:1810 g10/keyedit.c:1830 g10/keyedit.c:1996
3309 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3310 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1812
3313 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3314 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1814
3317 #, fuzzy
3318 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3319 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3320
3321 #: g10/keyedit.c:1815
3322 #, fuzzy
3323 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3324 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3325
3326 #: g10/keyedit.c:1865
3327 #, fuzzy
3328 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3329 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3330
3331 #: g10/keyedit.c:1877
3332 #, fuzzy
3333 msgid "You must select exactly one key.\n"
3334 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:1905
3337 msgid "Command expects a filename argument\n"
3338 msgstr ""
3339
3340 #: g10/keyedit.c:1919
3341 #, fuzzy, c-format
3342 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3343 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1936
3346 #, fuzzy, c-format
3347 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3348 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:1960
3351 msgid "You must select at least one key.\n"
3352 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:1963
3355 #, fuzzy
3356 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3357 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
3358
3359 #: g10/keyedit.c:1964
3360 #, fuzzy
3361 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3362 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3363
3364 #: g10/keyedit.c:1999
3365 #, fuzzy
3366 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3367 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3368
3369 #: g10/keyedit.c:2000
3370 #, fuzzy
3371 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3372 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3373
3374 #: g10/keyedit.c:2018
3375 #, fuzzy
3376 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3377 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3378
3379 #: g10/keyedit.c:2029
3380 #, fuzzy
3381 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3382 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3383
3384 #: g10/keyedit.c:2031
3385 #, fuzzy
3386 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3387 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3388
3389 #: g10/keyedit.c:2081
3390 msgid ""
3391 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3392 msgstr ""
3393
3394 #: g10/keyedit.c:2123
3395 #, fuzzy
3396 msgid "Set preference list to:\n"
3397 msgstr "näytä valinnat"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:2129
3400 #, fuzzy
3401 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3402 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3403
3404 #: g10/keyedit.c:2131
3405 #, fuzzy
3406 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3407 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3408
3409 #: g10/keyedit.c:2189
3410 #, fuzzy
3411 msgid "Save changes? (y/N) "
3412 msgstr "Tallenna muutokset? "
3413
3414 #: g10/keyedit.c:2192
3415 #, fuzzy
3416 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3417 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:2202
3420 #, c-format
3421 msgid "update failed: %s\n"
3422 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:2209
3425 #, c-format
3426 msgid "update secret failed: %s\n"
3427 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:2216
3430 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3431 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:2289
3434 msgid "Digest: "
3435 msgstr "Tiiviste: "
3436
3437 #: g10/keyedit.c:2341
3438 msgid "Features: "
3439 msgstr "Ominaisuudet: "
3440
3441 #: g10/keyedit.c:2352
3442 msgid "Keyserver no-modify"
3443 msgstr ""
3444
3445 #: g10/keyedit.c:2367 g10/keylist.c:308
3446 msgid "Preferred keyserver: "
3447 msgstr ""
3448
3449 #: g10/keyedit.c:2579
3450 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3451 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:2638
3454 #, fuzzy, c-format
3455 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3456 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3457
3458 #: g10/keyedit.c:2659
3459 #, fuzzy, c-format
3460 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3461 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3462
3463 #: g10/keyedit.c:2665
3464 #, fuzzy
3465 msgid "(sensitive)"
3466 msgstr " (luottamuksellinen)"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:2681 g10/keyedit.c:2737 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2813
3469 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:525
3470 #, fuzzy, c-format
3471 msgid "created: %s"
3472 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:2684 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:960
3475 #, fuzzy, c-format
3476 msgid "revoked: %s"
3477 msgstr "[mitätöity] "
3478
3479 #: g10/keyedit.c:2686 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3480 #, fuzzy, c-format
3481 msgid "expired: %s"
3482 msgstr " [vanhenee: %s]"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:2688 g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2815
3485 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3486 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:531 g10/mainproc.c:966
3487 #, fuzzy, c-format
3488 msgid "expires: %s"
3489 msgstr " [vanhenee: %s]"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:2690
3492 #, fuzzy, c-format
3493 msgid "usage: %s"
3494 msgstr " luottamus: %c/%c"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:2705
3497 #, fuzzy, c-format
3498 msgid "trust: %s"
3499 msgstr " luottamus: %c/%c"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:2709
3502 #, c-format
3503 msgid "validity: %s"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: g10/keyedit.c:2716
3507 msgid "This key has been disabled"
3508 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:200
3511 msgid "card-no: "
3512 msgstr ""
3513
3514 #: g10/keyedit.c:2768
3515 msgid ""
3516 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3517 "unless you restart the program.\n"
3518 msgstr ""
3519 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3520 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:3178 g10/keyserver.c:535
3523 #: g10/mainproc.c:1783 g10/trustdb.c:1184 g10/trustdb.c:1704
3524 #, fuzzy
3525 msgid "revoked"
3526 msgstr "[mitätöity] "
3527
3528 #: g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:3180 g10/keyserver.c:539
3529 #: g10/mainproc.c:1785 g10/trustdb.c:537 g10/trustdb.c:1706
3530 #, fuzzy
3531 msgid "expired"
3532 msgstr "expire"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:2899
3535 msgid ""
3536 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3537 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3538 msgstr ""
3539 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
3540 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:2960
3543 msgid ""
3544 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3545 "versions\n"
3546 "         of PGP to reject this key.\n"
3547 msgstr ""
3548 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
3549 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:2965 g10/keyedit.c:3295
3552 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3553 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
3554
3555 #: g10/keyedit.c:2971
3556 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3557 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:3111
3560 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3561 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:3121
3564 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3565 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
3566
3567 #: g10/keyedit.c:3125
3568 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3569 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:3131
3572 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3573 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:3145
3576 #, c-format
3577 msgid "Deleted %d signature.\n"
3578 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:3146
3581 #, c-format
3582 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3583 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
3584
3585 #: g10/keyedit.c:3149
3586 msgid "Nothing deleted.\n"
3587 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:3182 g10/trustdb.c:1708
3590 #, fuzzy
3591 msgid "invalid"
3592 msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:3198
3595 #, fuzzy, c-format
3596 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3597 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:3290
3600 msgid ""
3601 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3602 "cause\n"
3603 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3604 msgstr ""
3605 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
3606 "voi\n"
3607 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3608
3609 #: g10/keyedit.c:3301
3610 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3611 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:3321
3614 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3615 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
3616
3617 #: g10/keyedit.c:3346
3618 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3619 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:3361
3622 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3623 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
3624
3625 #: g10/keyedit.c:3383
3626 #, fuzzy
3627 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3628 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:3402
3631 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3632 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:3408
3635 #, fuzzy
3636 msgid ""
3637 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3638 msgstr ""
3639 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
3640
3641 #: g10/keyedit.c:3469
3642 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3643 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:3475
3646 #, fuzzy
3647 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3648 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
3649
3650 #: g10/keyedit.c:3479
3651 #, fuzzy
3652 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3653 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3654
3655 #: g10/keyedit.c:3482
3656 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3657 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3658
3659 #: g10/keyedit.c:3528
3660 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3661 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3662
3663 #: g10/keyedit.c:3544
3664 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3665 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:3769
3668 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3669 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:3808 g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4038
3672 #, fuzzy, c-format
3673 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3674 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:3979
3677 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3678 msgstr ""
3679
3680 #: g10/keyedit.c:4059
3681 #, fuzzy
3682 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3683 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3684
3685 #: g10/keyedit.c:4060
3686 #, fuzzy
3687 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3688 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3689
3690 #: g10/keyedit.c:4122
3691 #, c-format
3692 msgid "No user ID with index %d\n"
3693 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:4180
3696 #, fuzzy, c-format
3697 msgid "No user ID with hash %s\n"
3698 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:4207
3701 #, fuzzy, c-format
3702 msgid "No subkey with index %d\n"
3703 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3704
3705 #: g10/keyedit.c:4342
3706 #, fuzzy, c-format
3707 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3708 msgstr "käyttäjätunnus: \""
3709
3710 #: g10/keyedit.c:4345 g10/keyedit.c:4409 g10/keyedit.c:4452
3711 #, fuzzy, c-format
3712 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3713 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:4347 g10/keyedit.c:4411 g10/keyedit.c:4454
3716 msgid " (non-exportable)"
3717 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3718
3719 #: g10/keyedit.c:4351
3720 #, c-format
3721 msgid "This signature expired on %s.\n"
3722 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
3723
3724 #: g10/keyedit.c:4355
3725 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3726 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
3727
3728 #: g10/keyedit.c:4359
3729 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3730 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
3731
3732 #: g10/keyedit.c:4386
3733 #, fuzzy, c-format
3734 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3735 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
3736
3737 #: g10/keyedit.c:4412
3738 #, fuzzy
3739 msgid " (non-revocable)"
3740 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3741
3742 #: g10/keyedit.c:4419
3743 #, fuzzy, c-format
3744 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3745 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
3746
3747 #: g10/keyedit.c:4441
3748 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3749 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
3750
3751 #: g10/keyedit.c:4461
3752 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3753 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
3754
3755 #: g10/keyedit.c:4491
3756 msgid "no secret key\n"
3757 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
3758
3759 #: g10/keyedit.c:4561
3760 #, c-format
3761 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3762 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3763
3764 #: g10/keyedit.c:4578
3765 #, c-format
3766 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3767 msgstr ""
3768 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
3769 "tulevaisuuteen\n"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:4642
3772 #, fuzzy, c-format
3773 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3774 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:4704
3777 #, fuzzy, c-format
3778 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3779 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3780
3781 #: g10/keyedit.c:4799
3782 #, fuzzy, c-format
3783 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3784 msgstr ""
3785 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
3786 "(käyttäjätunnus %d)\n"
3787
3788 #: g10/keygen.c:259
3789 #, fuzzy, c-format
3790 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3791 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
3792
3793 #: g10/keygen.c:266
3794 #, fuzzy
3795 msgid "too many cipher preferences\n"
3796 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3797
3798 #: g10/keygen.c:268
3799 #, fuzzy
3800 msgid "too many digest preferences\n"
3801 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3802
3803 #: g10/keygen.c:270
3804 #, fuzzy
3805 msgid "too many compression preferences\n"
3806 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3807
3808 #: g10/keygen.c:395
3809 #, fuzzy, c-format
3810 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3811 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
3812
3813 #: g10/keygen.c:815
3814 msgid "writing direct signature\n"
3815 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
3816
3817 #: g10/keygen.c:854
3818 msgid "writing self signature\n"
3819 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
3820
3821 #: g10/keygen.c:905
3822 msgid "writing key binding signature\n"
3823 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
3824
3825 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:1046 g10/keygen.c:1134 g10/keygen.c:2651
3826 #, c-format
3827 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3828 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
3829
3830 #: g10/keygen.c:971 g10/keygen.c:1051 g10/keygen.c:1139 g10/keygen.c:2657
3831 #, c-format
3832 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3833 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
3834
3835 #: g10/keygen.c:1232
3836 #, fuzzy
3837 msgid "Sign"
3838 msgstr "sign"
3839
3840 #: g10/keygen.c:1235
3841 msgid "Certify"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: g10/keygen.c:1238
3845 #, fuzzy
3846 msgid "Encrypt"
3847 msgstr "salaa tiedot"
3848
3849 #: g10/keygen.c:1241
3850 msgid "Authenticate"
3851 msgstr ""
3852
3853 #: g10/keygen.c:1249
3854 msgid "SsEeAaQq"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: g10/keygen.c:1268
3858 #, c-format
3859 msgid "Possible actions for a %s key: "
3860 msgstr ""
3861
3862 #: g10/keygen.c:1272
3863 msgid "Current allowed actions: "
3864 msgstr ""
3865
3866 #: g10/keygen.c:1277
3867 #, c-format
3868 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3869 msgstr ""
3870
3871 #: g10/keygen.c:1280
3872 #, fuzzy, c-format
3873 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3874 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3875
3876 #: g10/keygen.c:1283
3877 #, c-format
3878 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3879 msgstr ""
3880
3881 #: g10/keygen.c:1286
3882 #, c-format
3883 msgid "   (%c) Finished\n"
3884 msgstr ""
3885
3886 #: g10/keygen.c:1342
3887 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3888 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
3889
3890 #: g10/keygen.c:1344
3891 #, fuzzy, c-format
3892 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3893 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3894
3895 #: g10/keygen.c:1345
3896 #, c-format
3897 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3898 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
3899
3900 #: g10/keygen.c:1347
3901 #, fuzzy, c-format
3902 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3903 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3904
3905 #: g10/keygen.c:1349
3906 #, fuzzy, c-format
3907 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3908 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3909
3910 #: g10/keygen.c:1350
3911 #, c-format
3912 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3913 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
3914
3915 #: g10/keygen.c:1352
3916 #, c-format
3917 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3918 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3919
3920 #: g10/keygen.c:1354
3921 #, fuzzy, c-format
3922 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3923 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3924
3925 #: g10/keygen.c:1423 g10/keygen.c:2528
3926 #, fuzzy, c-format
3927 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3928 msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
3929
3930 #: g10/keygen.c:1433
3931 #, c-format
3932 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3933 msgstr ""
3934
3935 #: g10/keygen.c:1440
3936 #, fuzzy, c-format
3937 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3938 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3939
3940 #: g10/keygen.c:1454
3941 #, c-format
3942 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3943 msgstr ""
3944
3945 #: g10/keygen.c:1460
3946 #, c-format
3947 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3948 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
3949
3950 #: g10/keygen.c:1465 g10/keygen.c:1470
3951 #, c-format
3952 msgid "rounded up to %u bits\n"
3953 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:1519
3956 msgid ""
3957 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3958 "         0 = key does not expire\n"
3959 "      <n>  = key expires in n days\n"
3960 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3961 "      <n>m = key expires in n months\n"
3962 "      <n>y = key expires in n years\n"
3963 msgstr ""
3964 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
3965 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
3966 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
3967 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
3968 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3969 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3970
3971 #: g10/keygen.c:1530
3972 msgid ""
3973 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3974 "         0 = signature does not expire\n"
3975 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3976 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3977 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3978 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3979 msgstr ""
3980 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
3981 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
3982 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
3983 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
3984 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3985 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3986
3987 #: g10/keygen.c:1553
3988 msgid "Key is valid for? (0) "
3989 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
3990
3991 #: g10/keygen.c:1558
3992 #, fuzzy, c-format
3993 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3994 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
3995
3996 #: g10/keygen.c:1576
3997 msgid "invalid value\n"
3998 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
3999
4000 #: g10/keygen.c:1583
4001 #, fuzzy
4002 msgid "Key does not expire at all\n"
4003 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4004
4005 #: g10/keygen.c:1584
4006 #, fuzzy
4007 msgid "Signature does not expire at all\n"
4008 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4009
4010 #: g10/keygen.c:1589
4011 #, fuzzy, c-format
4012 msgid "Key expires at %s\n"
4013 msgstr "%s vanhenee %s\n"
4014
4015 #: g10/keygen.c:1590
4016 #, fuzzy, c-format
4017 msgid "Signature expires at %s\n"
4018 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4019
4020 #: g10/keygen.c:1596
4021 msgid ""
4022 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4023 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4024 msgstr ""
4025 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
4026 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
4027
4028 #: g10/keygen.c:1601
4029 #, fuzzy
4030 msgid "Is this correct? (y/N) "
4031 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
4032
4033 #: g10/keygen.c:1624
4034 #, fuzzy
4035 msgid ""
4036 "\n"
4037 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4038 "ID\n"
4039 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4040 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4041 "\n"
4042 msgstr ""
4043 "\n"
4044 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
4045 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
4046 "sähköpostiosoitteesta \n"
4047 "muodossa:\n"
4048 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
4049 "\n"
4050
4051 #: g10/keygen.c:1637
4052 msgid "Real name: "
4053 msgstr "Oikea nimi: "
4054
4055 #: g10/keygen.c:1645
4056 msgid "Invalid character in name\n"
4057 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
4058
4059 #: g10/keygen.c:1647
4060 msgid "Name may not start with a digit\n"
4061 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
4062
4063 #: g10/keygen.c:1649
4064 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4065 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
4066
4067 #: g10/keygen.c:1657
4068 msgid "Email address: "
4069 msgstr "Sähköpostiosoite: "
4070
4071 #: g10/keygen.c:1663
4072 msgid "Not a valid email address\n"
4073 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
4074
4075 #: g10/keygen.c:1671
4076 msgid "Comment: "
4077 msgstr "Huomautus: "
4078
4079 #: g10/keygen.c:1677
4080 msgid "Invalid character in comment\n"
4081 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
4082
4083 #: g10/keygen.c:1700
4084 #, c-format
4085 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4086 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
4087
4088 #: g10/keygen.c:1706
4089 #, c-format
4090 msgid ""
4091 "You selected this USER-ID:\n"
4092 "    \"%s\"\n"
4093 "\n"
4094 msgstr ""
4095 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
4096 "    \"%s\"\n"
4097 "\n"
4098
4099 #: g10/keygen.c:1711
4100 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4101 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
4102
4103 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4104 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4105 #. string which should be translated accordingly and the
4106 #. letter changed to match the one in the answer string.
4107 #.
4108 #. n = Change name
4109 #. c = Change comment
4110 #. e = Change email
4111 #. o = Okay (ready, continue)
4112 #. q = Quit
4113 #.
4114 #: g10/keygen.c:1727
4115 msgid "NnCcEeOoQq"
4116 msgstr "NnHhSsOoLl"
4117
4118 #: g10/keygen.c:1737
4119 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4120 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
4121
4122 #: g10/keygen.c:1738
4123 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4124 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
4125
4126 #: g10/keygen.c:1757
4127 msgid "Please correct the error first\n"
4128 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
4129
4130 #: g10/keygen.c:1797
4131 msgid ""
4132 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4133 "\n"
4134 msgstr ""
4135 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
4136 "\n"
4137
4138 #: g10/keygen.c:1807 g10/passphrase.c:810
4139 #, c-format
4140 msgid "%s.\n"
4141 msgstr "%s.\n"
4142
4143 #: g10/keygen.c:1813
4144 msgid ""
4145 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4146 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4147 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4148 "\n"
4149 msgstr ""
4150 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
4151 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
4152 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
4153 "\n"
4154
4155 #: g10/keygen.c:1835
4156 msgid ""
4157 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4158 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4159 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4160 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4161 msgstr ""
4162 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
4163 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
4164 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
4165 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
4166
4167 #: g10/keygen.c:2597
4168 msgid "Key generation canceled.\n"
4169 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
4170
4171 #: g10/keygen.c:2796 g10/keygen.c:2940
4172 #, c-format
4173 msgid "writing public key to `%s'\n"
4174 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4175
4176 #: g10/keygen.c:2798 g10/keygen.c:2943
4177 #, fuzzy, c-format
4178 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4179 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4180
4181 #: g10/keygen.c:2801 g10/keygen.c:2946
4182 #, c-format
4183 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4184 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4185
4186 #: g10/keygen.c:2929
4187 #, c-format
4188 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4189 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4190
4191 #: g10/keygen.c:2935
4192 #, c-format
4193 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4194 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4195
4196 #: g10/keygen.c:2953
4197 #, c-format
4198 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4199 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4200
4201 #: g10/keygen.c:2960
4202 #, c-format
4203 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4204 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4205
4206 #: g10/keygen.c:2983
4207 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4208 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
4209
4210 #: g10/keygen.c:2994
4211 #, fuzzy
4212 msgid ""
4213 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4214 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4215 msgstr ""
4216 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
4217 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
4218
4219 #: g10/keygen.c:3006 g10/keygen.c:3135 g10/keygen.c:3250
4220 #, c-format
4221 msgid "Key generation failed: %s\n"
4222 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
4223
4224 #: g10/keygen.c:3058 g10/keygen.c:3186 g10/sign.c:291
4225 #, c-format
4226 msgid ""
4227 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4228 msgstr ""
4229 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4230 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4231
4232 #: g10/keygen.c:3060 g10/keygen.c:3188 g10/sign.c:293
4233 #, c-format
4234 msgid ""
4235 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4236 msgstr ""
4237 "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4238 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4239
4240 #: g10/keygen.c:3069 g10/keygen.c:3199
4241 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4242 msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
4243
4244 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3232
4245 #, fuzzy
4246 msgid "Really create? (y/N) "
4247 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
4248
4249 #: g10/keygen.c:3391
4250 #, fuzzy, c-format
4251 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4252 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
4253
4254 #: g10/keygen.c:3438
4255 #, fuzzy, c-format
4256 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4257 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
4258
4259 #: g10/keygen.c:3464
4260 #, fuzzy, c-format
4261 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4262 msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
4263
4264 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4265 msgid "never     "
4266 msgstr "ei koskaan"
4267
4268 #: g10/keylist.c:265
4269 msgid "Critical signature policy: "
4270 msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
4271
4272 #: g10/keylist.c:267
4273 msgid "Signature policy: "
4274 msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
4275
4276 #: g10/keylist.c:306
4277 msgid "Critical preferred keyserver: "
4278 msgstr ""
4279
4280 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4281 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4282 msgstr "VAROITUS: löydettiin väärin muotoiltua notaatiodataa\n"
4283
4284 #: g10/keylist.c:373
4285 msgid "Critical signature notation: "
4286 msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
4287
4288 #: g10/keylist.c:375
4289 msgid "Signature notation: "
4290 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
4291
4292 #: g10/keylist.c:386
4293 msgid "not human readable"
4294 msgstr "ei ihmisten luettavissa"
4295
4296 #: g10/keylist.c:487
4297 msgid "Keyring"
4298 msgstr "Avainrengas"
4299
4300 #: g10/keylist.c:1521
4301 msgid "Primary key fingerprint:"
4302 msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4303
4304 #: g10/keylist.c:1523
4305 msgid "     Subkey fingerprint:"
4306 msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
4307
4308 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4309 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4310 #: g10/keylist.c:1530
4311 msgid " Primary key fingerprint:"
4312 msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4313
4314 #: g10/keylist.c:1532
4315 msgid "      Subkey fingerprint:"
4316 msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
4317
4318 #: g10/keylist.c:1536 g10/keylist.c:1540
4319 #, fuzzy
4320 msgid "      Key fingerprint ="
4321 msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
4322
4323 #: g10/keylist.c:1607
4324 msgid "      Card serial no. ="
4325 msgstr ""
4326
4327 #: g10/keyring.c:1246
4328 #, fuzzy, c-format
4329 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4330 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
4331
4332 #: g10/keyring.c:1252
4333 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4334 msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
4335
4336 #: g10/keyring.c:1254
4337 #, c-format
4338 msgid "%s is the unchanged one\n"
4339 msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
4340
4341 #: g10/keyring.c:1255
4342 #, c-format
4343 msgid "%s is the new one\n"
4344 msgstr "%s on uusi\n"
4345
4346 #: g10/keyring.c:1256
4347 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4348 msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
4349
4350 #: g10/keyring.c:1376
4351 #, fuzzy, c-format
4352 msgid "caching keyring `%s'\n"
4353 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
4354
4355 #: g10/keyring.c:1422
4356 #, fuzzy, c-format
4357 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4358 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4359
4360 #: g10/keyring.c:1434
4361 #, fuzzy, c-format
4362 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4363 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4364
4365 #: g10/keyring.c:1505
4366 #, c-format
4367 msgid "%s: keyring created\n"
4368 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
4369
4370 #: g10/keyserver.c:76
4371 msgid "include revoked keys in search results"
4372 msgstr ""
4373
4374 #: g10/keyserver.c:77
4375 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4376 msgstr ""
4377
4378 #: g10/keyserver.c:79
4379 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4380 msgstr ""
4381
4382 #: g10/keyserver.c:81
4383 msgid "do not delete temporary files after using them"
4384 msgstr ""
4385
4386 #: g10/keyserver.c:85
4387 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4388 msgstr ""
4389
4390 #: g10/keyserver.c:87
4391 #, fuzzy
4392 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4393 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
4394
4395 #: g10/keyserver.c:89
4396 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4397 msgstr ""
4398
4399 #: g10/keyserver.c:154
4400 #, fuzzy, c-format
4401 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4402 msgstr ""
4403 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
4404 "ajossa\n"
4405
4406 #: g10/keyserver.c:537
4407 #, fuzzy
4408 msgid "disabled"
4409 msgstr "disable"
4410
4411 #: g10/keyserver.c:738
4412 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4413 msgstr ""
4414
4415 #: g10/keyserver.c:821 g10/keyserver.c:1422
4416 #, fuzzy, c-format
4417 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4418 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4419
4420 #: g10/keyserver.c:919
4421 #, fuzzy, c-format
4422 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4423 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4424
4425 #: g10/keyserver.c:921
4426 #, fuzzy
4427 msgid "key not found on keyserver\n"
4428 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4429
4430 #: g10/keyserver.c:1146
4431 #, fuzzy, c-format
4432 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4433 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4434
4435 #: g10/keyserver.c:1150
4436 #, fuzzy, c-format
4437 msgid "requesting key %s from %s\n"
4438 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4439
4440 #: g10/keyserver.c:1174
4441 #, fuzzy, c-format
4442 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4443 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4444
4445 #: g10/keyserver.c:1177
4446 #, fuzzy, c-format
4447 msgid "searching for names from %s\n"
4448 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4449
4450 #: g10/keyserver.c:1325
4451 #, fuzzy, c-format
4452 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4453 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4454
4455 #: g10/keyserver.c:1329
4456 #, fuzzy, c-format
4457 msgid "sending key %s to %s\n"
4458 msgstr ""
4459 "\"\n"
4460 "allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
4461
4462 #: g10/keyserver.c:1372
4463 #, fuzzy, c-format
4464 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4465 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4466
4467 #: g10/keyserver.c:1375
4468 #, fuzzy, c-format
4469 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4470 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4471
4472 #: g10/keyserver.c:1382 g10/keyserver.c:1478
4473 #, fuzzy
4474 msgid "no keyserver action!\n"
4475 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4476
4477 #: g10/keyserver.c:1430
4478 #, c-format
4479 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4480 msgstr ""
4481
4482 #: g10/keyserver.c:1439
4483 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4484 msgstr ""
4485
4486 #: g10/keyserver.c:1500
4487 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4488 msgstr ""
4489
4490 #: g10/keyserver.c:1506
4491 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4492 msgstr ""
4493
4494 #: g10/keyserver.c:1518
4495 #, c-format
4496 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4497 msgstr ""
4498
4499 #: g10/keyserver.c:1523
4500 #, c-format
4501 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4502 msgstr ""
4503
4504 #: g10/keyserver.c:1531
4505 #, c-format
4506 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4507 msgstr ""
4508
4509 #: g10/keyserver.c:1538
4510 #, fuzzy
4511 msgid "keyserver timed out\n"
4512 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4513
4514 #: g10/keyserver.c:1543
4515 #, fuzzy
4516 msgid "keyserver internal error\n"
4517 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4518
4519 #: g10/keyserver.c:1552
4520 #, fuzzy, c-format
4521 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4522 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
4523
4524 #: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
4525 #, c-format
4526 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4527 msgstr ""
4528
4529 #: g10/keyserver.c:1868
4530 #, fuzzy, c-format
4531 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4532 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4533
4534 #: g10/keyserver.c:1890
4535 #, fuzzy, c-format
4536 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4537 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4538
4539 #: g10/keyserver.c:1892
4540 #, fuzzy, c-format
4541 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4542 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4543
4544 #: g10/keyserver.c:1957
4545 #, fuzzy, c-format
4546 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4547 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4548
4549 #: g10/keyserver.c:1963
4550 #, fuzzy, c-format
4551 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4552 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4553
4554 #: g10/mainproc.c:240
4555 #, c-format
4556 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4557 msgstr "outo koko salatulle istuntoavaimelle (%d)\n"
4558
4559 #: g10/mainproc.c:291
4560 #, c-format
4561 msgid "%s encrypted session key\n"
4562 msgstr "%s-salattu istuntoavain\n"
4563
4564 #: g10/mainproc.c:301
4565 #, fuzzy, c-format
4566 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4567 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
4568
4569 #: g10/mainproc.c:382
4570 #, fuzzy, c-format
4571 msgid "public key is %s\n"
4572 msgstr "julkinen avain on %08lX\n"
4573
4574 #: g10/mainproc.c:439
4575 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4576 msgstr "julkisella avaimella salattu data: DEK kelpaa\n"
4577
4578 #: g10/mainproc.c:472
4579 #, fuzzy, c-format
4580 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4581 msgstr "salattu %u-bittisella %s-avaimella, tunnus %08lX, luotu %s\n"
4582
4583 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4584 #, fuzzy, c-format
4585 msgid "      \"%s\"\n"
4586 msgstr "                aka \""
4587
4588 #: g10/mainproc.c:480
4589 #, fuzzy, c-format
4590 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4591 msgstr "salattu %s-avaimella, tunnus %08lX\n"
4592
4593 #: g10/mainproc.c:494
4594 #, c-format
4595 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4596 msgstr "julkisen avaimen avaus epäonnistui: %s\n"
4597
4598 #: g10/mainproc.c:508
4599 #, c-format
4600 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4601 msgstr "salattu %lu salasanalla\n"
4602
4603 #: g10/mainproc.c:510
4604 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4605 msgstr "salattu yhdellä salasanalla\n"
4606
4607 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4608 #, c-format
4609 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4610 msgstr "oletettavasti %s-salattua dataa\n"
4611
4612 #: g10/mainproc.c:549
4613 #, c-format
4614 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4615 msgstr ""
4616 "IDEA-salain ei käytettävissä, yritetään optimistisesti \n"
4617 "käyttää sen sijaan salainta %s\n"
4618
4619 #: g10/mainproc.c:581
4620 msgid "decryption okay\n"
4621 msgstr "avaus onnistui\n"
4622
4623 #: g10/mainproc.c:585
4624 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4625 msgstr "VAROITUS: viestin eheyttä ei oltu suojattu\n"
4626
4627 #: g10/mainproc.c:598
4628 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4629 msgstr "VAROITUS: salattua viestiä on muokattu!\n"
4630
4631 #: g10/mainproc.c:604
4632 #, c-format
4633 msgid "decryption failed: %s\n"
4634 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
4635
4636 #: g10/mainproc.c:623
4637 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4638 msgstr "HUOM: lähettäjä määrittää \"vain-sinun-silmillesi\"\n"
4639
4640 #: g10/mainproc.c:625
4641 #, c-format
4642 msgid "original file name='%.*s'\n"
4643 msgstr "alkuperäisen tiedoston nimi=\"%.*s\"\n"
4644
4645 #: g10/mainproc.c:815
4646 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4647 msgstr "itsenäinen mitätöinti - käytä \"gpg --import\" ottaaksesi käyttöön\n"
4648
4649 #: g10/mainproc.c:1161
4650 #, fuzzy
4651 msgid "no signature found\n"
4652 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4653
4654 #: g10/mainproc.c:1419
4655 msgid "signature verification suppressed\n"
4656 msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
4657
4658 #: g10/mainproc.c:1519
4659 #, fuzzy
4660 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4661 msgstr "näitä allekirjoituksia ei voi käsitellä\n"
4662
4663 #: g10/mainproc.c:1530
4664 #, fuzzy, c-format
4665 msgid "Signature made %s\n"
4666 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4667
4668 #: g10/mainproc.c:1531
4669 #, fuzzy, c-format
4670 msgid "               using %s key %s\n"
4671 msgstr "                aka \""
4672
4673 #: g10/mainproc.c:1535
4674 #, fuzzy, c-format
4675 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4676 msgstr ""
4677 "Allekirjoitus tehty %.*s käyttämällä %s-algoritmia avaintunnuksella %08lX\n"
4678
4679 #: g10/mainproc.c:1555
4680 msgid "Key available at: "
4681 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
4682
4683 #: g10/mainproc.c:1688 g10/mainproc.c:1736
4684 #, fuzzy, c-format
4685 msgid "BAD signature from \"%s\""
4686 msgstr "VÄÄRÄ allekirjoitus lähettäjältä \""
4687
4688 #: g10/mainproc.c:1690 g10/mainproc.c:1738
4689 #, fuzzy, c-format
4690 msgid "Expired signature from \"%s\""
4691 msgstr "Vanhentunut allekirjoitus lähettäjältä \""
4692
4693 #: g10/mainproc.c:1692 g10/mainproc.c:1740
4694 #, fuzzy, c-format
4695 msgid "Good signature from \"%s\""
4696 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4697
4698 #: g10/mainproc.c:1744
4699 msgid "[uncertain]"
4700 msgstr "[ei tiedossa]"
4701
4702 #: g10/mainproc.c:1776
4703 #, fuzzy, c-format
4704 msgid "                aka \"%s\""
4705 msgstr "                aka \""
4706
4707 #: g10/mainproc.c:1873
4708 #, c-format
4709 msgid "Signature expired %s\n"
4710 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4711
4712 #: g10/mainproc.c:1878
4713 #, c-format
4714 msgid "Signature expires %s\n"
4715 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4716
4717 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4718 #: g10/mainproc.c:1881
4719 #, c-format
4720 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4721 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4722
4723 #: g10/mainproc.c:1882
4724 msgid "binary"
4725 msgstr "binääri"
4726
4727 #: g10/mainproc.c:1883
4728 msgid "textmode"
4729 msgstr "teksti"
4730
4731 #: g10/mainproc.c:1883 g10/trustdb.c:536
4732 msgid "unknown"
4733 msgstr "tuntematon "
4734
4735 #: g10/mainproc.c:1903
4736 #, c-format
4737 msgid "Can't check signature: %s\n"
4738 msgstr "Allekirjoitusta ei voi tarkistaa: %s\n"
4739
4740 #: g10/mainproc.c:1972 g10/mainproc.c:1988 g10/mainproc.c:2074
4741 msgid "not a detached signature\n"
4742 msgstr "allekirjoitus ei ole erillinen\n"
4743
4744 #: g10/mainproc.c:2015
4745 msgid ""
4746 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4747 msgstr ""
4748 "VAROITUS: useita allekirjoituksia havaittu.  Vain ensimmäisen voi "
4749 "tarkistaa.\n"
4750
4751 #: g10/mainproc.c:2023
4752 #, c-format
4753 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4754 msgstr "itsenäinen allekirjoitus luokkaa 0x%02x\n"
4755
4756 #: g10/mainproc.c:2080
4757 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4758 msgstr "vanhan tyylin (PGP 2.x) allekirjoitus\n"
4759
4760 #: g10/mainproc.c:2090
4761 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4762 msgstr "epäkelpo juuripaketti havaittu proc_tree():ssä\n"
4763
4764 #: g10/misc.c:122
4765 #, c-format
4766 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4767 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
4768
4769 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4770 #, fuzzy, c-format
4771 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4772 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
4773
4774 #: g10/misc.c:207
4775 #, fuzzy, c-format
4776 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4777 msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
4778
4779 #: g10/misc.c:316
4780 #, fuzzy, c-format
4781 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4782 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
4783
4784 #: g10/misc.c:331
4785 #, fuzzy, c-format
4786 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4787 msgstr "salausalgoritmi ei ole käytössä"
4788
4789 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4790 #: g10/misc.c:346
4791 #, fuzzy, c-format
4792 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4793 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4794
4795 #: g10/misc.c:351
4796 #, fuzzy, c-format
4797 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4798 msgstr ""
4799 "valittua tiivistesalgoritmia %s (%d) ei löydy vastaanottajan valinnoista\n"
4800
4801 #: g10/misc.c:447
4802 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4803 msgstr "IDEA-salaimen liitännäinen ei käytettävissä\n"
4804
4805 #: g10/misc.c:448
4806 msgid ""
4807 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4808 msgstr "lue lisätietoja osoitteesta http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
4809
4810 #: g10/misc.c:681
4811 #, c-format
4812 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4813 msgstr "%s:%d: paheksuttava valitsin \"%s\"\n"
4814
4815 #: g10/misc.c:685
4816 #, c-format
4817 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4818 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4819
4820 #: g10/misc.c:687
4821 #, c-format
4822 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4823 msgstr "käytä valitsinta \"%s%s\" sen sijaan\n"
4824
4825 #: g10/misc.c:694
4826 #, fuzzy, c-format
4827 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4828 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4829
4830 #: g10/misc.c:707
4831 msgid "Uncompressed"
4832 msgstr "pakkaamaton"
4833
4834 #: g10/misc.c:732
4835 #, fuzzy
4836 msgid "uncompressed|none"
4837 msgstr "pakkaamaton"
4838
4839 #: g10/misc.c:842
4840 #, c-format
4841 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4842 msgstr "%s ei kenties voi käsitellä tätä viestiä\n"
4843
4844 #: g10/misc.c:1017
4845 #, fuzzy, c-format
4846 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4847 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"