Cleaned up unused gpgsm and gpg options.
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2008-11-13 12:28+0100\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: agent/call-pinentry.c:225
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
36 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:596
39 msgid ""
40 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
41 "session"
42 msgstr ""
43
44 #: agent/call-pinentry.c:599
45 #, fuzzy
46 msgid ""
47 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
48 "this session"
49 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
50
51 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
52 #. label for the quality bar.
53 #: agent/call-pinentry.c:634
54 msgid "Quality:"
55 msgstr ""
56
57 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
58 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
59 #. appropriate string to describe what this is about.  The
60 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
61 #. If you do not translate this entry, a default english
62 #. text (see source) will be used.
63 #: agent/call-pinentry.c:657
64 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
65 msgstr ""
66
67 #: agent/call-pinentry.c:699
68 #, c-format
69 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
70 msgstr ""
71
72 #: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
73 #, fuzzy
74 msgid "PIN too long"
75 msgstr "rivi on liian pitkä\n"
76
77 #: agent/call-pinentry.c:720
78 #, fuzzy
79 msgid "Passphrase too long"
80 msgstr "salasana on liian pitkä\n"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:728
83 #, fuzzy
84 msgid "Invalid characters in PIN"
85 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
86
87 #: agent/call-pinentry.c:733
88 msgid "PIN too short"
89 msgstr ""
90
91 #: agent/call-pinentry.c:745
92 #, fuzzy
93 msgid "Bad PIN"
94 msgstr "MPI ei kelpaa"
95
96 #: agent/call-pinentry.c:746
97 #, fuzzy
98 msgid "Bad Passphrase"
99 msgstr "väärä salasana"
100
101 #: agent/call-pinentry.c:782
102 #, fuzzy
103 msgid "Passphrase"
104 msgstr "väärä salasana"
105
106 #: agent/command-ssh.c:529
107 #, fuzzy, c-format
108 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
109 msgstr "suojausalgoritmi %d%s ei ole käytettävissä\n"
110
111 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1094 g10/keygen.c:3226
112 #: g10/keygen.c:3259 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
113 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
114 #: jnlib/dotlock.c:311
115 #, c-format
116 msgid "can't create `%s': %s\n"
117 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:733
120 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
121 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1095 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2711
122 #: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
123 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
124 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
125 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1997
126 #: sm/gpgsm.c:2034 sm/gpgsm.c:2072 sm/qualified.c:66
127 #, c-format
128 msgid "can't open `%s': %s\n"
129 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
134 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:1621
137 #, c-format
138 msgid "detected card with S/N: %s\n"
139 msgstr ""
140
141 #: agent/command-ssh.c:1626
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
144 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
145
146 #: agent/command-ssh.c:1646
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "no suitable card key found: %s\n"
149 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:1696
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
154 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
155
156 #: agent/command-ssh.c:1711
157 #, fuzzy, c-format
158 msgid "error writing key: %s\n"
159 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
160
161 #: agent/command-ssh.c:2018
162 #, fuzzy, c-format
163 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
164 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
165
166 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
167 #: agent/protect-tool.c:1199
168 #, fuzzy
169 msgid "Please re-enter this passphrase"
170 msgstr "muuta salasanaa"
171
172 #: agent/command-ssh.c:2367
173 #, c-format
174 msgid ""
175 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
176 "0Awithin gpg-agent's key storage"
177 msgstr ""
178
179 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
180 #: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:434
181 msgid "does not match - try again"
182 msgstr ""
183
184 #: agent/command-ssh.c:2900
185 #, fuzzy, c-format
186 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
187 msgstr "%s: hajautustaulukon luonti ei onnistu: %s\n"
188
189 #: agent/divert-scd.c:219
190 msgid "Admin PIN"
191 msgstr ""
192
193 #: agent/divert-scd.c:224
194 msgid "Reset Code"
195 msgstr ""
196
197 #: agent/divert-scd.c:284
198 #, fuzzy
199 msgid "Repeat this Reset Code"
200 msgstr "Toista salasana: "
201
202 #: agent/divert-scd.c:285
203 #, fuzzy
204 msgid "Repeat this PIN"
205 msgstr "Toista salasana: "
206
207 #: agent/divert-scd.c:290
208 #, fuzzy
209 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
210 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
211
212 #: agent/divert-scd.c:291
213 #, fuzzy
214 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
215 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
216
217 #: agent/divert-scd.c:303
218 #, c-format
219 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
220 msgstr ""
221
222 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:634 sm/export.c:650
223 #: sm/import.c:531 sm/import.c:556
224 #, fuzzy, c-format
225 msgid "error creating temporary file: %s\n"
226 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
227
228 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:641 sm/import.c:539
229 #, fuzzy, c-format
230 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
231 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
232
233 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
234 #, fuzzy
235 msgid "Enter new passphrase"
236 msgstr "Syötä salasana\n"
237
238 #: agent/genkey.c:167
239 #, fuzzy
240 msgid "Take this one anyway"
241 msgstr "Haluatko käyttää tätä avainta kaikesta huolimatta? "
242
243 #: agent/genkey.c:193
244 #, c-format
245 msgid ""
246 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
247 "at least %u character long."
248 msgid_plural ""
249 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
250 "at least %u characters long."
251 msgstr[0] ""
252 msgstr[1] ""
253
254 #: agent/genkey.c:214
255 #, c-format
256 msgid ""
257 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
258 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
259 msgid_plural ""
260 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
261 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
262 msgstr[0] ""
263 msgstr[1] ""
264
265 #: agent/genkey.c:237
266 #, c-format
267 msgid ""
268 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
269 "a known term or match%%0Acertain pattern."
270 msgstr ""
271
272 #: agent/genkey.c:253
273 #, c-format
274 msgid ""
275 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
276 msgstr ""
277
278 #: agent/genkey.c:255
279 #, c-format
280 msgid ""
281 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
282 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
283 msgstr ""
284
285 #: agent/genkey.c:264
286 msgid "Yes, protection is not needed"
287 msgstr ""
288
289 #: agent/genkey.c:308
290 #, fuzzy, c-format
291 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
292 msgstr ""
293 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
294 "\n"
295
296 #: agent/genkey.c:431
297 #, fuzzy
298 msgid "Please enter the new passphrase"
299 msgstr "muuta salasanaa"
300
301 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
302 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
303 #, fuzzy
304 msgid ""
305 "@Options:\n"
306 " "
307 msgstr ""
308 "@\n"
309 "Valitsimet:\n"
310 " "
311
312 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
313 msgid "run in server mode (foreground)"
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
317 msgid "run in daemon mode (background)"
318 msgstr ""
319
320 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
321 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:66
322 #: tools/gpgconf.c:77 tools/symcryptrun.c:164
323 msgid "verbose"
324 msgstr "monisanainen"
325
326 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
327 #: sm/gpgsm.c:282
328 msgid "be somewhat more quiet"
329 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
330
331 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
332 msgid "sh-style command output"
333 msgstr ""
334
335 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
336 msgid "csh-style command output"
337 msgstr ""
338
339 #: agent/gpg-agent.c:125 sm/gpgsm.c:311 tools/symcryptrun.c:167
340 #, fuzzy
341 msgid "|FILE|read options from FILE"
342 msgstr "|TIEDOSTO|lataa laajennusmoduuli TIEDOSTO"
343
344 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
345 msgid "do not detach from the console"
346 msgstr ""
347
348 #: agent/gpg-agent.c:131
349 msgid "do not grab keyboard and mouse"
350 msgstr ""
351
352 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
353 #, fuzzy
354 msgid "use a log file for the server"
355 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
356
357 #: agent/gpg-agent.c:134
358 #, fuzzy
359 msgid "use a standard location for the socket"
360 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
361
362 #: agent/gpg-agent.c:137
363 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
364 msgstr ""
365
366 #: agent/gpg-agent.c:140
367 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
368 msgstr ""
369
370 #: agent/gpg-agent.c:141
371 #, fuzzy
372 msgid "do not use the SCdaemon"
373 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
374
375 #: agent/gpg-agent.c:150
376 msgid "ignore requests to change the TTY"
377 msgstr ""
378
379 #: agent/gpg-agent.c:152
380 msgid "ignore requests to change the X display"
381 msgstr ""
382
383 #: agent/gpg-agent.c:155
384 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
385 msgstr ""
386
387 #: agent/gpg-agent.c:168
388 msgid "do not use the PIN cache when signing"
389 msgstr ""
390
391 #: agent/gpg-agent.c:170
392 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
393 msgstr ""
394
395 #: agent/gpg-agent.c:172
396 #, fuzzy
397 msgid "allow presetting passphrase"
398 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
399
400 #: agent/gpg-agent.c:173
401 msgid "enable ssh-agent emulation"
402 msgstr ""
403
404 #: agent/gpg-agent.c:175
405 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
406 msgstr ""
407
408 #: agent/gpg-agent.c:294 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
409 #: scd/scdaemon.c:213 sm/gpgsm.c:494 tools/gpg-connect-agent.c:173
410 #: tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
411 #, fuzzy
412 msgid "Please report bugs to <"
413 msgstr ""
414 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
415
416 #: agent/gpg-agent.c:297
417 #, fuzzy
418 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
419 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
420
421 #: agent/gpg-agent.c:299
422 msgid ""
423 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
424 "Secret key management for GnuPG\n"
425 msgstr ""
426
427 #: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:1001 scd/scdaemon.c:253 sm/gpgsm.c:658
428 #, c-format
429 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
430 msgstr ""
431
432 #: agent/gpg-agent.c:532 agent/protect-tool.c:1068 kbx/kbxutil.c:430
433 #: scd/scdaemon.c:347 sm/gpgsm.c:896 sm/gpgsm.c:899 tools/symcryptrun.c:997
434 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
435 #, c-format
436 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
437 msgstr ""
438
439 #: agent/gpg-agent.c:631 g10/gpg.c:2101 scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:987
440 #, c-format
441 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
442 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
443
444 #: agent/gpg-agent.c:636 agent/gpg-agent.c:1215 g10/gpg.c:2105
445 #: scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:991 tools/symcryptrun.c:930
446 #, c-format
447 msgid "option file `%s': %s\n"
448 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
449
450 #: agent/gpg-agent.c:644 g10/gpg.c:2112 scd/scdaemon.c:441 sm/gpgsm.c:998
451 #, c-format
452 msgid "reading options from `%s'\n"
453 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:973 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
456 #: g10/plaintext.c:162
457 #, c-format
458 msgid "error creating `%s': %s\n"
459 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
460
461 #: agent/gpg-agent.c:1328 agent/gpg-agent.c:1448 agent/gpg-agent.c:1452
462 #: agent/gpg-agent.c:1493 agent/gpg-agent.c:1497 g10/exec.c:172
463 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:928
464 #, c-format
465 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
466 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
467
468 #: agent/gpg-agent.c:1342 scd/scdaemon.c:942
469 msgid "name of socket too long\n"
470 msgstr ""
471
472 #: agent/gpg-agent.c:1365 scd/scdaemon.c:965
473 #, fuzzy, c-format
474 msgid "can't create socket: %s\n"
475 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
476
477 #: agent/gpg-agent.c:1374
478 #, c-format
479 msgid "socket name `%s' is too long\n"
480 msgstr ""
481
482 #: agent/gpg-agent.c:1394
483 #, fuzzy
484 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
485 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
486
487 #: agent/gpg-agent.c:1405 scd/scdaemon.c:985
488 #, fuzzy
489 msgid "error getting nonce for the socket\n"
490 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
491
492 #: agent/gpg-agent.c:1410 scd/scdaemon.c:988
493 #, fuzzy, c-format
494 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
495 msgstr "virhe lähettäessä kohteeseen \"%s\": %s\n"
496
497 #: agent/gpg-agent.c:1422 scd/scdaemon.c:997
498 #, fuzzy, c-format
499 msgid "listen() failed: %s\n"
500 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
501
502 #: agent/gpg-agent.c:1428 scd/scdaemon.c:1004
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "listening on socket `%s'\n"
505 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
506
507 #: agent/gpg-agent.c:1456 agent/gpg-agent.c:1503 g10/openfile.c:432
508 #, fuzzy, c-format
509 msgid "directory `%s' created\n"
510 msgstr "%s: hakemisto luotu\n"
511
512 #: agent/gpg-agent.c:1509
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
515 msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
516
517 #: agent/gpg-agent.c:1513
518 #, fuzzy, c-format
519 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
520 msgstr "%s: hakemistoa ei voi luoda: %s\n"
521
522 #: agent/gpg-agent.c:1643 scd/scdaemon.c:1020
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
525 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
526
527 #: agent/gpg-agent.c:1665
528 #, c-format
529 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
530 msgstr ""
531
532 #: agent/gpg-agent.c:1670
533 #, c-format
534 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
535 msgstr ""
536
537 #: agent/gpg-agent.c:1690
538 #, c-format
539 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
540 msgstr ""
541
542 #: agent/gpg-agent.c:1695
543 #, c-format
544 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
545 msgstr ""
546
547 #: agent/gpg-agent.c:1808 scd/scdaemon.c:1143
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
550 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
551
552 #: agent/gpg-agent.c:1921 scd/scdaemon.c:1210
553 #, fuzzy, c-format
554 msgid "%s %s stopped\n"
555 msgstr "%s: ohitettu: %s\n"
556
557 #: agent/gpg-agent.c:2049
558 #, fuzzy
559 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
560 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
561
562 #: agent/gpg-agent.c:2060 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
563 #: tools/gpg-connect-agent.c:2094
564 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
565 msgstr "GPG_AGENT_INFO-ympäristömuuttuja on väärin muotoiltu\n"
566
567 #: agent/gpg-agent.c:2073 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
568 #: tools/gpg-connect-agent.c:2105
569 #, c-format
570 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
571 msgstr "gpg-agent-protokollaversio %d ei ole tuettu\n"
572
573 #: agent/preset-passphrase.c:98
574 #, fuzzy
575 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
576 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
577
578 #: agent/preset-passphrase.c:101
579 msgid ""
580 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
581 "Password cache maintenance\n"
582 msgstr ""
583
584 #: agent/protect-tool.c:149
585 #, fuzzy
586 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
587 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
588
589 #: agent/protect-tool.c:151
590 msgid ""
591 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
592 "Secret key maintenance tool\n"
593 msgstr ""
594
595 #: agent/protect-tool.c:1190
596 #, fuzzy
597 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
598 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
599
600 #: agent/protect-tool.c:1193
601 #, fuzzy
602 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
603 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
604
605 #: agent/protect-tool.c:1196
606 msgid ""
607 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
608 "system."
609 msgstr ""
610
611 #: agent/protect-tool.c:1201
612 #, fuzzy
613 msgid ""
614 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
615 "needed to complete this operation."
616 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
617
618 #: agent/protect-tool.c:1206 tools/symcryptrun.c:435
619 #, fuzzy
620 msgid "Passphrase:"
621 msgstr "väärä salasana"
622
623 #: agent/protect-tool.c:1214 tools/symcryptrun.c:442
624 #, fuzzy, c-format
625 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
626 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
627
628 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:446
629 #, fuzzy
630 msgid "cancelled\n"
631 msgstr "Peru"
632
633 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
634 #, fuzzy, c-format
635 msgid "error opening `%s': %s\n"
636 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
637
638 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
639 #, fuzzy, c-format
640 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
641 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
642
643 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
644 #, c-format
645 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
646 msgstr ""
647
648 #: agent/trustlist.c:181
649 #, fuzzy, c-format
650 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
651 msgstr "salaisen avaimen osat eivät ole käytettävissä\n"
652
653 #: agent/trustlist.c:216
654 #, fuzzy, c-format
655 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
656 msgstr "lukuvirhe: %s\n"
657
658 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
659 #, c-format
660 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
661 msgstr ""
662
663 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
664 #, fuzzy, c-format
665 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
666 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
667
668 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
669 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
670 msgstr ""
671
672 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
673 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
674 #. Pinentry to insert a line break.  The double
675 #. percent sign is actually needed because it is also
676 #. a printf format string.  If you need to insert a
677 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
678 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
679 #. fingerprint string whereas the first one receives
680 #. the name as stored in the certificate.
681 #: agent/trustlist.c:541
682 #, c-format
683 msgid ""
684 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
685 "fingerprint:%%0A  %s"
686 msgstr ""
687
688 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
689 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
690 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
691 #: agent/trustlist.c:554
692 msgid "Correct"
693 msgstr ""
694
695 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
696 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
697 #. Pinentry to insert a line break.  The double
698 #. percent sign is actually needed because it is also
699 #. a printf format string.  If you need to insert a
700 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
701 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
702 #. certificate.
703 #: agent/trustlist.c:577
704 #, c-format
705 msgid ""
706 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
707 "certificates?"
708 msgstr ""
709
710 #: agent/trustlist.c:587
711 #, fuzzy
712 msgid "Yes"
713 msgstr "kyllä|kylla|joo"
714
715 #: agent/trustlist.c:587
716 msgid "No"
717 msgstr ""
718
719 #: agent/findkey.c:158
720 #, c-format
721 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
722 msgstr ""
723
724 #: agent/findkey.c:174
725 #, c-format
726 msgid ""
727 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
728 "it now."
729 msgstr ""
730
731 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
732 #, fuzzy
733 msgid "Change passphrase"
734 msgstr "muuta salasanaa"
735
736 #: agent/findkey.c:196
737 msgid "I'll change it later"
738 msgstr ""
739
740 #: common/exechelp.c:380 common/exechelp.c:471 tools/gpgconf-comp.c:1406
741 #: tools/gpgconf-comp.c:1745
742 #, fuzzy, c-format
743 msgid "error creating a pipe: %s\n"
744 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
745
746 #: common/exechelp.c:445 common/exechelp.c:504
747 #, fuzzy, c-format
748 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
749 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
750
751 #: common/exechelp.c:483 common/exechelp.c:611 common/exechelp.c:846
752 #, fuzzy, c-format
753 msgid "error forking process: %s\n"
754 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
755
756 #: common/exechelp.c:657 common/exechelp.c:710
757 #, c-format
758 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
759 msgstr ""
760
761 #: common/exechelp.c:665
762 #, fuzzy, c-format
763 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
764 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
765
766 #: common/exechelp.c:671 common/exechelp.c:721
767 #, fuzzy, c-format
768 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
769 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
770
771 #: common/exechelp.c:716
772 #, c-format
773 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
774 msgstr ""
775
776 #: common/exechelp.c:729
777 #, fuzzy, c-format
778 msgid "error running `%s': terminated\n"
779 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
780
781 #: common/http.c:1636
782 #, fuzzy, c-format
783 msgid "error creating socket: %s\n"
784 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
785
786 #: common/http.c:1680
787 #, fuzzy
788 msgid "host not found"
789 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
790
791 #: common/simple-pwquery.c:335
792 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
793 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
794
795 #: common/simple-pwquery.c:393
796 #, c-format
797 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
798 msgstr "yhteys kohteeseen \"%s\" ei onnistu: %s\n"
799
800 #: common/simple-pwquery.c:404
801 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
802 msgstr "gpg-agentin kanssa yhteysongelma\n"
803
804 #: common/simple-pwquery.c:414
805 #, fuzzy
806 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
807 msgstr "agentin käytössä on ongelmia: agentti vastaa 0x%lx\n"
808
809 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
810 #, fuzzy
811 msgid "canceled by user\n"
812 msgstr "käyttäjän peruma\n"
813
814 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
815 #, fuzzy
816 msgid "problem with the agent\n"
817 msgstr "agentin käytössä on ongelmia: agentti vastaa 0x%lx\n"
818
819 #: common/sysutils.c:105
820 #, c-format
821 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
822 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
823
824 #: common/sysutils.c:200
825 #, fuzzy, c-format
826 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
827 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
828
829 #: common/sysutils.c:232
830 #, fuzzy, c-format
831 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
832 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
833
834 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
835 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
836 msgid "yes"
837 msgstr "kyllä|kylla|joo"
838
839 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
840 msgid "yY"
841 msgstr "kK"
842
843 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
844 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
845 msgid "no"
846 msgstr "ei"
847
848 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
849 msgid "nN"
850 msgstr "eE"
851
852 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
853 #: common/yesno.c:72
854 msgid "quit"
855 msgstr "lopeta|sulje"
856
857 #: common/yesno.c:75
858 msgid "qQ"
859 msgstr "lLsS"
860
861 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
862 #: common/yesno.c:109
863 msgid "okay|okay"
864 msgstr ""
865
866 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
867 #: common/yesno.c:111
868 msgid "cancel|cancel"
869 msgstr ""
870
871 #: common/yesno.c:112
872 msgid "oO"
873 msgstr ""
874
875 #: common/yesno.c:113
876 #, fuzzy
877 msgid "cC"
878 msgstr "c"
879
880 #: common/miscellaneous.c:77
881 #, c-format
882 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
883 msgstr ""
884
885 #: common/miscellaneous.c:80
886 #, c-format
887 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
888 msgstr ""
889
890 #: common/asshelp.c:244
891 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
892 msgstr ""
893
894 #: common/asshelp.c:349
895 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
896 msgstr ""
897
898 #: common/audit.c:684
899 #, fuzzy
900 msgid "Certificate chain available"
901 msgstr "virheellinen varmenne"
902
903 #: common/audit.c:691
904 #, fuzzy
905 msgid "root certificate missing"
906 msgstr "virheellinen varmenne"
907
908 #: common/audit.c:717
909 msgid "Data encryption succeeded"
910 msgstr ""
911
912 #: common/audit.c:722 common/audit.c:783 common/audit.c:803 common/audit.c:827
913 #, fuzzy
914 msgid "Data available"
915 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
916
917 #: common/audit.c:725
918 #, fuzzy
919 msgid "Session key created"
920 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
921
922 #: common/audit.c:730
923 #, fuzzy, c-format
924 msgid "algorithm: %s"
925 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
926
927 #: common/audit.c:732 common/audit.c:734
928 #, fuzzy, c-format
929 msgid "unsupported algorithm: %s"
930 msgstr ""
931 "\n"
932 "Tuetut algoritmit:\n"
933
934 #: common/audit.c:736
935 #, fuzzy
936 msgid "seems to be not encrypted"
937 msgstr "salaamaton"
938
939 #: common/audit.c:742
940 msgid "Number of recipients"
941 msgstr ""
942
943 #: common/audit.c:750
944 #, c-format
945 msgid "Recipient %d"
946 msgstr ""
947
948 #: common/audit.c:778
949 msgid "Data signing succeeded"
950 msgstr ""
951
952 #: common/audit.c:798
953 msgid "Data decryption succeeded"
954 msgstr ""
955
956 #: common/audit.c:823
957 #, fuzzy
958 msgid "Data verification succeeded"
959 msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
960
961 #: common/audit.c:832
962 #, fuzzy
963 msgid "Signature available"
964 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
965
966 #: common/audit.c:837
967 #, fuzzy
968 msgid "Parsing signature succeeded"
969 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
970
971 #: common/audit.c:842
972 #, fuzzy, c-format
973 msgid "Bad hash algorithm: %s"
974 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
975
976 #: common/audit.c:857
977 #, fuzzy, c-format
978 msgid "Signature %d"
979 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
980
981 #: common/audit.c:873
982 #, fuzzy
983 msgid "Certificate chain valid"
984 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
985
986 #: common/audit.c:884
987 #, fuzzy
988 msgid "Root certificate trustworthy"
989 msgstr "virheellinen varmenne"
990
991 #: common/audit.c:894
992 #, fuzzy
993 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
994 msgstr "virheellinen varmenne"
995
996 #: common/audit.c:911
997 #, fuzzy
998 msgid "Included certificates"
999 msgstr "virheellinen varmenne"
1000
1001 #: common/audit.c:970
1002 msgid "No audit log entries."
1003 msgstr ""
1004
1005 #: common/audit.c:1019
1006 #, fuzzy
1007 msgid "Unknown operation"
1008 msgstr "tuntematon versio"
1009
1010 #: common/audit.c:1037
1011 msgid "Gpg-Agent usable"
1012 msgstr ""
1013
1014 #: common/audit.c:1047
1015 msgid "Dirmngr usable"
1016 msgstr ""
1017
1018 #: common/audit.c:1083
1019 #, fuzzy, c-format
1020 msgid "No help available for `%s'."
1021 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
1022
1023 #: common/helpfile.c:80
1024 #, fuzzy
1025 msgid "ignoring garbage line"
1026 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
1027
1028 #: g10/armor.c:379
1029 #, c-format
1030 msgid "armor: %s\n"
1031 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
1032
1033 #: g10/armor.c:418
1034 msgid "invalid armor header: "
1035 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
1036
1037 #: g10/armor.c:429
1038 msgid "armor header: "
1039 msgstr "ascii-koodausotsake: "
1040
1041 #: g10/armor.c:442
1042 msgid "invalid clearsig header\n"
1043 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
1044
1045 #: g10/armor.c:455
1046 #, fuzzy
1047 msgid "unknown armor header: "
1048 msgstr "ascii-koodausotsake: "
1049
1050 #: g10/armor.c:508
1051 msgid "nested clear text signatures\n"
1052 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
1053
1054 #: g10/armor.c:643
1055 #, fuzzy
1056 msgid "unexpected armor: "
1057 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
1058
1059 #: g10/armor.c:655
1060 msgid "invalid dash escaped line: "
1061 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
1062
1063 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1064 #, fuzzy, c-format
1065 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1066 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
1067
1068 #: g10/armor.c:852
1069 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1070 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
1071
1072 #: g10/armor.c:886
1073 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1074 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
1075
1076 #: g10/armor.c:894
1077 msgid "malformed CRC\n"
1078 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
1079
1080 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1081 #, fuzzy, c-format
1082 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1083 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
1084
1085 #: g10/armor.c:918
1086 #, fuzzy
1087 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1088 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
1089
1090 #: g10/armor.c:922
1091 msgid "error in trailer line\n"
1092 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
1093
1094 #: g10/armor.c:1233
1095 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1096 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
1097
1098 #: g10/armor.c:1238
1099 #, c-format
1100 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1101 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
1102
1103 #: g10/armor.c:1242
1104 msgid ""
1105 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1106 msgstr ""
1107 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
1108 "viallista\n"
1109 "MTA:ta on käytetty\n"
1110
1111 #: g10/build-packet.c:976
1112 msgid ""
1113 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1114 "an '='\n"
1115 msgstr ""
1116 "notaation nimen täytyy sisältää vain tulostettavia merkkejä tai "
1117 "välilyöntejä, ja sen täytyy loppua merkkiin \"=\"\n"
1118
1119 #: g10/build-packet.c:988
1120 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1121 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1122
1123 #: g10/build-packet.c:994
1124 #, fuzzy
1125 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1126 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1127
1128 #: g10/build-packet.c:1012
1129 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1130 msgstr "notaatiosssa ei saa olla erikoismerkkejä\n"
1131
1132 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1133 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1134 msgstr "VAROITUS: löydettiin väärin muotoiltua notaatiodataa\n"
1135
1136 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1137 msgid "not human readable"
1138 msgstr "ei ihmisten luettavissa"
1139
1140 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1141 #, fuzzy, c-format
1142 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1143 msgstr "salaista avainta ei löydy"
1144
1145 #: g10/card-util.c:67
1146 #, c-format
1147 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1485 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1151 #: g10/keygen.c:2902 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1152 #, fuzzy
1153 msgid "can't do this in batch mode\n"
1154 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
1155
1156 #: g10/card-util.c:83
1157 #, fuzzy
1158 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1159 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
1160
1161 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1848
1162 #, fuzzy
1163 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1164 msgstr "salaisen avaimen osat eivät ole käytettävissä\n"
1165
1166 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1215 g10/card-util.c:1294
1167 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1597
1168 #: g10/keygen.c:1664 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1169 msgid "Your selection? "
1170 msgstr "Valintasi? "
1171
1172 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1173 msgid "[not set]"
1174 msgstr ""
1175
1176 #: g10/card-util.c:465
1177 #, fuzzy
1178 msgid "male"
1179 msgstr "enable"
1180
1181 #: g10/card-util.c:466
1182 #, fuzzy
1183 msgid "female"
1184 msgstr "enable"
1185
1186 #: g10/card-util.c:466
1187 #, fuzzy
1188 msgid "unspecified"
1189 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
1190
1191 #: g10/card-util.c:493
1192 #, fuzzy
1193 msgid "not forced"
1194 msgstr "ei käsitelty"
1195
1196 #: g10/card-util.c:493
1197 msgid "forced"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: g10/card-util.c:574
1201 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: g10/card-util.c:576
1205 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/card-util.c:578
1209 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: g10/card-util.c:595
1213 msgid "Cardholder's surname: "
1214 msgstr ""
1215
1216 #: g10/card-util.c:597
1217 msgid "Cardholder's given name: "
1218 msgstr ""
1219
1220 #: g10/card-util.c:615
1221 #, c-format
1222 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: g10/card-util.c:636
1226 #, fuzzy
1227 msgid "URL to retrieve public key: "
1228 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
1229
1230 #: g10/card-util.c:644
1231 #, c-format
1232 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1233 msgstr ""
1234
1235 #: g10/card-util.c:740 tools/no-libgcrypt.c:30
1236 #, fuzzy, c-format
1237 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1238 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
1239
1240 #: g10/card-util.c:752 g10/import.c:283
1241 #, c-format
1242 msgid "error reading `%s': %s\n"
1243 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
1244
1245 #: g10/card-util.c:779
1246 msgid "Login data (account name): "
1247 msgstr ""
1248
1249 #: g10/card-util.c:789
1250 #, c-format
1251 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: g10/card-util.c:824
1255 msgid "Private DO data: "
1256 msgstr ""
1257
1258 #: g10/card-util.c:834
1259 #, c-format
1260 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1261 msgstr ""
1262
1263 #: g10/card-util.c:884
1264 #, fuzzy
1265 msgid "Language preferences: "
1266 msgstr "päivitä valinnat"
1267
1268 #: g10/card-util.c:892
1269 #, fuzzy
1270 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1271 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
1272
1273 #: g10/card-util.c:901
1274 #, fuzzy
1275 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1276 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
1277
1278 #: g10/card-util.c:922
1279 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1280 msgstr ""
1281
1282 #: g10/card-util.c:936
1283 #, fuzzy
1284 msgid "Error: invalid response.\n"
1285 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
1286
1287 #: g10/card-util.c:957
1288 #, fuzzy
1289 msgid "CA fingerprint: "
1290 msgstr "näytä sormenjälki"
1291
1292 #: g10/card-util.c:980
1293 #, fuzzy
1294 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1295 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
1296
1297 #: g10/card-util.c:1028
1298 #, fuzzy, c-format
1299 msgid "key operation not possible: %s\n"
1300 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
1301
1302 #: g10/card-util.c:1029
1303 #, fuzzy
1304 msgid "not an OpenPGP card"
1305 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
1306
1307 #: g10/card-util.c:1038
1308 #, fuzzy, c-format
1309 msgid "error getting current key info: %s\n"
1310 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
1311
1312 #: g10/card-util.c:1122
1313 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1314 msgstr ""
1315
1316 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1151
1317 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1318 msgstr ""
1319
1320 #: g10/card-util.c:1163
1321 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1322 msgstr ""
1323
1324 #: g10/card-util.c:1172
1325 #, c-format
1326 msgid ""
1327 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1328 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1329 "You should change them using the command --change-pin\n"
1330 msgstr ""
1331
1332 #: g10/card-util.c:1206
1333 #, fuzzy
1334 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1335 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
1336
1337 #: g10/card-util.c:1208 g10/card-util.c:1285
1338 #, fuzzy
1339 msgid "   (1) Signature key\n"
1340 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
1341
1342 #: g10/card-util.c:1209 g10/card-util.c:1287
1343 #, fuzzy
1344 msgid "   (2) Encryption key\n"
1345 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
1346
1347 #: g10/card-util.c:1210 g10/card-util.c:1289
1348 msgid "   (3) Authentication key\n"
1349 msgstr ""
1350
1351 #: g10/card-util.c:1226 g10/card-util.c:1305 g10/keyedit.c:945
1352 #: g10/keygen.c:1601 g10/keygen.c:1629 g10/keygen.c:1703 g10/revoke.c:685
1353 msgid "Invalid selection.\n"
1354 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
1355
1356 #: g10/card-util.c:1282
1357 #, fuzzy
1358 msgid "Please select where to store the key:\n"
1359 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
1360
1361 #: g10/card-util.c:1317
1362 #, fuzzy
1363 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1364 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
1365
1366 #: g10/card-util.c:1322
1367 #, fuzzy
1368 msgid "secret parts of key are not available\n"
1369 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
1370
1371 #: g10/card-util.c:1327
1372 #, fuzzy
1373 msgid "secret key already stored on a card\n"
1374 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
1375
1376 #: g10/card-util.c:1396 g10/keyedit.c:1380
1377 msgid "quit this menu"
1378 msgstr "ulos tästä valikosta"
1379
1380 #: g10/card-util.c:1398
1381 #, fuzzy
1382 msgid "show admin commands"
1383 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1384
1385 #: g10/card-util.c:1399 g10/keyedit.c:1383
1386 msgid "show this help"
1387 msgstr "näytä tämä ohje"
1388
1389 #: g10/card-util.c:1401
1390 #, fuzzy
1391 msgid "list all available data"
1392 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
1393
1394 #: g10/card-util.c:1404
1395 msgid "change card holder's name"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: g10/card-util.c:1405
1399 msgid "change URL to retrieve key"
1400 msgstr ""
1401
1402 #: g10/card-util.c:1406
1403 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1404 msgstr ""
1405
1406 #: g10/card-util.c:1407
1407 #, fuzzy
1408 msgid "change the login name"
1409 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
1410
1411 #: g10/card-util.c:1408
1412 #, fuzzy
1413 msgid "change the language preferences"
1414 msgstr "muuta luottamusastetta"
1415
1416 #: g10/card-util.c:1409
1417 msgid "change card holder's sex"
1418 msgstr ""
1419
1420 #: g10/card-util.c:1410
1421 #, fuzzy
1422 msgid "change a CA fingerprint"
1423 msgstr "näytä sormenjälki"
1424
1425 #: g10/card-util.c:1411
1426 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1427 msgstr ""
1428
1429 #: g10/card-util.c:1412
1430 #, fuzzy
1431 msgid "generate new keys"
1432 msgstr "luo uusi avainpari"
1433
1434 #: g10/card-util.c:1413
1435 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1436 msgstr ""
1437
1438 #: g10/card-util.c:1414
1439 msgid "verify the PIN and list all data"
1440 msgstr ""
1441
1442 #: g10/card-util.c:1415
1443 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1444 msgstr ""
1445
1446 #: g10/card-util.c:1537 g10/keyedit.c:1654
1447 msgid "Command> "
1448 msgstr "Komento> "
1449
1450 #: g10/card-util.c:1580
1451 #, fuzzy
1452 msgid "Admin-only command\n"
1453 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1454
1455 #: g10/card-util.c:1611
1456 #, fuzzy
1457 msgid "Admin commands are allowed\n"
1458 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1459
1460 #: g10/card-util.c:1613
1461 #, fuzzy
1462 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1463 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1464
1465 #: g10/card-util.c:1699 g10/keyedit.c:2277
1466 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1467 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
1468
1469 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1470 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1471 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
1472
1473 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3984 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
1474 #, c-format
1475 msgid "can't open `%s'\n"
1476 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
1477
1478 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3424 g10/keyserver.c:1727
1479 #: g10/revoke.c:226
1480 #, fuzzy, c-format
1481 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1482 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
1483
1484 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1741
1485 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1486 #, c-format
1487 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1488 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
1489
1490 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1491 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1492 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
1493
1494 #: g10/delkey.c:133
1495 #, fuzzy
1496 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1497 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
1498
1499 #: g10/delkey.c:145
1500 #, fuzzy
1501 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1502 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
1503
1504 #: g10/delkey.c:153
1505 #, fuzzy
1506 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1507 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
1508
1509 #: g10/delkey.c:163
1510 #, c-format
1511 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1512 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
1513
1514 #: g10/delkey.c:173
1515 msgid "ownertrust information cleared\n"
1516 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
1517
1518 #: g10/delkey.c:204
1519 #, c-format
1520 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1521 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
1522
1523 #: g10/delkey.c:206
1524 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1525 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
1526
1527 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1528 #, c-format
1529 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1530 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
1531
1532 #: g10/encode.c:232
1533 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1534 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
1535
1536 #: g10/encode.c:246
1537 #, c-format
1538 msgid "using cipher %s\n"
1539 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
1540
1541 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1542 #, c-format
1543 msgid "`%s' already compressed\n"
1544 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
1545
1546 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1547 #, c-format
1548 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1549 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
1550
1551 #: g10/encode.c:485
1552 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1553 msgstr ""
1554 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
1555
1556 #: g10/encode.c:510
1557 #, c-format
1558 msgid "reading from `%s'\n"
1559 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
1560
1561 #: g10/encode.c:541
1562 msgid ""
1563 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1564 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
1565
1566 #: g10/encode.c:559
1567 #, fuzzy, c-format
1568 msgid ""
1569 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1570 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
1571
1572 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1573 #, fuzzy, c-format
1574 msgid ""
1575 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1576 "preferences\n"
1577 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
1578
1579 #: g10/encode.c:751
1580 #, c-format
1581 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1582 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
1583
1584 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1585 #, c-format
1586 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1587 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1588
1589 #: g10/encode.c:848
1590 #, c-format
1591 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1592 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
1593
1594 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1595 #, c-format
1596 msgid "%s encrypted data\n"
1597 msgstr "%s salattua dataa\n"
1598
1599 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1600 #, c-format
1601 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1602 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
1603
1604 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1605 msgid ""
1606 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1607 msgstr ""
1608 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
1609 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
1610
1611 #: g10/encr-data.c:145
1612 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1613 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
1614
1615 #: g10/exec.c:49
1616 msgid "no remote program execution supported\n"
1617 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
1618
1619 #: g10/exec.c:313
1620 msgid ""
1621 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1622 msgstr ""
1623 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
1624 "asetustiedoston oikeuksista\n"
1625
1626 #: g10/exec.c:343
1627 #, fuzzy
1628 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1629 msgstr ""
1630 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
1631
1632 #: g10/exec.c:421
1633 #, fuzzy, c-format
1634 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1635 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
1636
1637 #: g10/exec.c:424
1638 #, fuzzy, c-format
1639 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1640 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
1641
1642 #: g10/exec.c:509
1643 #, c-format
1644 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1645 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
1646
1647 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1648 msgid "unnatural exit of external program\n"
1649 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
1650
1651 #: g10/exec.c:535
1652 msgid "unable to execute external program\n"
1653 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
1654
1655 #: g10/exec.c:552
1656 #, c-format
1657 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1658 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
1659
1660 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1661 #, c-format
1662 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1663 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
1664
1665 #: g10/exec.c:609
1666 #, c-format
1667 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1668 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
1669
1670 #: g10/export.c:61
1671 #, fuzzy
1672 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1673 msgstr ""
1674 "\n"
1675 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
1676
1677 #: g10/export.c:63
1678 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1679 msgstr ""
1680
1681 #: g10/export.c:65
1682 #, fuzzy
1683 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1684 msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
1685
1686 #: g10/export.c:67
1687 #, fuzzy
1688 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1689 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
1690
1691 #: g10/export.c:69
1692 #, fuzzy
1693 msgid "remove unusable parts from key during export"
1694 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
1695
1696 #: g10/export.c:71
1697 msgid "remove as much as possible from key during export"
1698 msgstr ""
1699
1700 #: g10/export.c:73
1701 msgid "export keys in an S-expression based format"
1702 msgstr ""
1703
1704 #: g10/export.c:338
1705 #, fuzzy
1706 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1707 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1708
1709 #: g10/export.c:367
1710 #, fuzzy, c-format
1711 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1712 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
1713
1714 #: g10/export.c:375
1715 #, fuzzy, c-format
1716 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1717 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
1718
1719 #: g10/export.c:386
1720 #, fuzzy, c-format
1721 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1722 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
1723
1724 #: g10/export.c:537
1725 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1726 msgstr ""
1727
1728 #: g10/export.c:560
1729 #, fuzzy, c-format
1730 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1731 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1732
1733 #: g10/export.c:584
1734 #, fuzzy, c-format
1735 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1736 msgstr ""
1737 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
1738 "tarkistussummaa\n"
1739
1740 #: g10/export.c:633
1741 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1742 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
1743
1744 #: g10/getkey.c:152
1745 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1746 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1747
1748 #: g10/getkey.c:175
1749 #, fuzzy
1750 msgid "[User ID not found]"
1751 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1752
1753 #: g10/getkey.c:1113
1754 #, c-format
1755 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1756 msgstr ""
1757
1758 #: g10/getkey.c:1118
1759 #, fuzzy, c-format
1760 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1761 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
1762
1763 #: g10/getkey.c:1120
1764 #, fuzzy
1765 msgid "No fingerprint"
1766 msgstr "näytä sormenjälki"
1767
1768 #: g10/getkey.c:1930
1769 #, fuzzy, c-format
1770 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1771 msgstr ""
1772 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1773
1774 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3749
1775 #, fuzzy, c-format
1776 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1777 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1778
1779 #: g10/getkey.c:2764
1780 #, fuzzy, c-format
1781 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1782 msgstr ""
1783 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1784
1785 #: g10/getkey.c:2811
1786 #, fuzzy, c-format
1787 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1788 msgstr ""
1789 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1790 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1791
1792 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185 tools/gpgconf.c:58
1793 msgid ""
1794 "@Commands:\n"
1795 " "
1796 msgstr ""
1797 "@Komennot:\n"
1798 " "
1799
1800 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
1801 #, fuzzy
1802 msgid "make a signature"
1803 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
1804
1805 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
1806 #, fuzzy
1807 msgid "make a clear text signature"
1808 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
1809
1810 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
1811 msgid "make a detached signature"
1812 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
1813
1814 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
1815 msgid "encrypt data"
1816 msgstr "salaa tiedot"
1817
1818 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
1819 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1820 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
1821
1822 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
1823 msgid "decrypt data (default)"
1824 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
1825
1826 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
1827 msgid "verify a signature"
1828 msgstr "tarkista allekirjoitus"
1829
1830 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
1831 msgid "list keys"
1832 msgstr "näytä avaimet"
1833
1834 #: g10/gpg.c:385
1835 msgid "list keys and signatures"
1836 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
1837
1838 #: g10/gpg.c:386
1839 #, fuzzy
1840 msgid "list and check key signatures"
1841 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
1842
1843 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
1844 msgid "list keys and fingerprints"
1845 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
1846
1847 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
1848 msgid "list secret keys"
1849 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1850
1851 #: g10/gpg.c:389
1852 msgid "generate a new key pair"
1853 msgstr "luo uusi avainpari"
1854
1855 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
1856 msgid "remove keys from the public keyring"
1857 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1858
1859 #: g10/gpg.c:393
1860 msgid "remove keys from the secret keyring"
1861 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1862
1863 #: g10/gpg.c:394
1864 msgid "sign a key"
1865 msgstr "allekirjoita avain"
1866
1867 #: g10/gpg.c:395
1868 msgid "sign a key locally"
1869 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1870
1871 #: g10/gpg.c:396
1872 msgid "sign or edit a key"
1873 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1874
1875 #: g10/gpg.c:397
1876 msgid "generate a revocation certificate"
1877 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1878
1879 #: g10/gpg.c:399
1880 msgid "export keys"
1881 msgstr "vie avaimia"
1882
1883 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
1884 msgid "export keys to a key server"
1885 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1886
1887 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
1888 msgid "import keys from a key server"
1889 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1890
1891 #: g10/gpg.c:403
1892 msgid "search for keys on a key server"
1893 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1894
1895 #: g10/gpg.c:405
1896 msgid "update all keys from a keyserver"
1897 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1898
1899 #: g10/gpg.c:410
1900 msgid "import/merge keys"
1901 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1902
1903 #: g10/gpg.c:413
1904 msgid "print the card status"
1905 msgstr ""
1906
1907 #: g10/gpg.c:414
1908 msgid "change data on a card"
1909 msgstr ""
1910
1911 #: g10/gpg.c:415
1912 msgid "change a card's PIN"
1913 msgstr ""
1914
1915 #: g10/gpg.c:424
1916 msgid "update the trust database"
1917 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1918
1919 #: g10/gpg.c:431
1920 #, fuzzy
1921 msgid "print message digests"
1922 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1923
1924 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
1925 msgid "run in server mode"
1926 msgstr ""
1927
1928 #: g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:226
1929 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:74 tools/symcryptrun.c:157
1930 msgid ""
1931 "@\n"
1932 "Options:\n"
1933 " "
1934 msgstr ""
1935 "@\n"
1936 "Valitsimet:\n"
1937 " "
1938
1939 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
1940 msgid "create ascii armored output"
1941 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1942
1943 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
1944 #, fuzzy
1945 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1946 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1947
1948 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
1949 #, fuzzy
1950 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1951 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1952
1953 #: g10/gpg.c:457
1954 #, fuzzy
1955 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1956 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1957
1958 #: g10/gpg.c:463
1959 msgid "use canonical text mode"
1960 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1961
1962 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
1963 #, fuzzy
1964 msgid "|FILE|write output to FILE"
1965 msgstr "|TIEDOSTO|lataa laajennusmoduuli TIEDOSTO"
1966
1967 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:79
1968 msgid "do not make any changes"
1969 msgstr "älä tee muutoksia"
1970
1971 #: g10/gpg.c:497
1972 msgid "prompt before overwriting"
1973 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1974
1975 #: g10/gpg.c:549
1976 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
1980 msgid ""
1981 "@\n"
1982 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1983 msgstr ""
1984 "@\n"
1985 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1986 "sivuilta)\n"
1987
1988 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
1989 msgid ""
1990 "@\n"
1991 "Examples:\n"
1992 "\n"
1993 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1994 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1995 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1996 " --list-keys [names]        show keys\n"
1997 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1998 msgstr ""
1999 "@\n"
2000 "Esim:\n"
2001 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
2002 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
2003 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
2004 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
2005 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
2006
2007 #: g10/gpg.c:790 g10/gpgv.c:100
2008 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2009 msgstr ""
2010 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2011
2012 #: g10/gpg.c:807
2013 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2014 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
2015
2016 #: g10/gpg.c:810
2017 msgid ""
2018 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2019 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2020 "default operation depends on the input data\n"
2021 msgstr ""
2022 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
2023 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
2024 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
2025
2026 #: g10/gpg.c:821 sm/gpgsm.c:507
2027 msgid ""
2028 "\n"
2029 "Supported algorithms:\n"
2030 msgstr ""
2031 "\n"
2032 "Tuetut algoritmit:\n"
2033
2034 #: g10/gpg.c:824
2035 msgid "Pubkey: "
2036 msgstr "JulkAvain: "
2037
2038 #: g10/gpg.c:831 g10/keyedit.c:2343
2039 msgid "Cipher: "
2040 msgstr "Salaus: "
2041
2042 #: g10/gpg.c:838
2043 msgid "Hash: "
2044 msgstr "Tiiviste: "
2045
2046 #: g10/gpg.c:845 g10/keyedit.c:2388
2047 msgid "Compression: "
2048 msgstr "Pakkaus: "
2049
2050 #: g10/gpg.c:852 sm/gpgsm.c:527
2051 msgid "Used libraries:"
2052 msgstr ""
2053
2054 #: g10/gpg.c:960
2055 msgid "usage: gpg [options] "
2056 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
2057
2058 #: g10/gpg.c:1130 sm/gpgsm.c:694
2059 msgid "conflicting commands\n"
2060 msgstr "ristiriitainen komento\n"
2061
2062 #: g10/gpg.c:1148
2063 #, fuzzy, c-format
2064 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2065 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
2066
2067 #: g10/gpg.c:1345
2068 #, fuzzy, c-format
2069 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2070 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
2071
2072 #: g10/gpg.c:1348
2073 #, fuzzy, c-format
2074 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2075 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
2076
2077 #: g10/gpg.c:1351
2078 #, fuzzy, c-format
2079 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2080 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
2081
2082 #: g10/gpg.c:1357
2083 #, fuzzy, c-format
2084 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2085 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
2086
2087 #: g10/gpg.c:1360
2088 #, fuzzy, c-format
2089 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2090 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
2091
2092 #: g10/gpg.c:1363
2093 #, fuzzy, c-format
2094 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2095 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
2096
2097 #: g10/gpg.c:1369
2098 #, fuzzy, c-format
2099 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2100 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
2101
2102 #: g10/gpg.c:1372
2103 #, fuzzy, c-format
2104 msgid ""
2105 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2106 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
2107
2108 #: g10/gpg.c:1375
2109 #, fuzzy, c-format
2110 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2111 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
2112
2113 #: g10/gpg.c:1381
2114 #, fuzzy, c-format
2115 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2116 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
2117
2118 #: g10/gpg.c:1384
2119 #, fuzzy, c-format
2120 msgid ""
2121 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2122 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
2123
2124 #: g10/gpg.c:1387
2125 #, fuzzy, c-format
2126 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2127 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
2128
2129 #: g10/gpg.c:1566
2130 #, fuzzy, c-format
2131 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2132 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
2133
2134 #: g10/gpg.c:1666
2135 msgid "display photo IDs during key listings"
2136 msgstr ""
2137
2138 #: g10/gpg.c:1668
2139 msgid "show policy URLs during signature listings"
2140 msgstr ""
2141
2142 #: g10/gpg.c:1670
2143 #, fuzzy
2144 msgid "show all notations during signature listings"
2145 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
2146
2147 #: g10/gpg.c:1672
2148 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: g10/gpg.c:1676
2152 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: g10/gpg.c:1678
2156 #, fuzzy
2157 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2158 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
2159
2160 #: g10/gpg.c:1680
2161 msgid "show user ID validity during key listings"
2162 msgstr ""
2163
2164 #: g10/gpg.c:1682
2165 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2166 msgstr ""
2167
2168 #: g10/gpg.c:1684
2169 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2170 msgstr ""
2171
2172 #: g10/gpg.c:1686
2173 #, fuzzy
2174 msgid "show the keyring name in key listings"
2175 msgstr "näytä mihin avainrenkaaseen tulostettu avain kuuluu"
2176
2177 #: g10/gpg.c:1688
2178 #, fuzzy
2179 msgid "show expiration dates during signature listings"
2180 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
2181
2182 #: g10/gpg.c:1849
2183 #, c-format
2184 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2185 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
2186
2187 #: g10/gpg.c:1940
2188 #, c-format
2189 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2190 msgstr ""
2191
2192 #: g10/gpg.c:2324 g10/gpg.c:3010 g10/gpg.c:3022
2193 #, c-format
2194 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2195 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
2196
2197 #: g10/gpg.c:2505 g10/gpg.c:2517
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2200 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
2201
2202 #: g10/gpg.c:2599
2203 #, fuzzy, c-format
2204 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2205 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
2206
2207 #: g10/gpg.c:2622 g10/gpg.c:2817 g10/keyedit.c:4107
2208 #, fuzzy
2209 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2210 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
2211
2212 #: g10/gpg.c:2634
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2215 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
2216
2217 #: g10/gpg.c:2637
2218 #, fuzzy
2219 msgid "invalid keyserver options\n"
2220 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
2221
2222 #: g10/gpg.c:2644
2223 #, c-format
2224 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2225 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
2226
2227 #: g10/gpg.c:2647
2228 msgid "invalid import options\n"
2229 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
2230
2231 #: g10/gpg.c:2654
2232 #, c-format
2233 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2234 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
2235
2236 #: g10/gpg.c:2657
2237 msgid "invalid export options\n"
2238 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
2239
2240 #: g10/gpg.c:2664
2241 #, fuzzy, c-format
2242 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2243 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
2244
2245 #: g10/gpg.c:2667
2246 #, fuzzy
2247 msgid "invalid list options\n"
2248 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
2249
2250 #: g10/gpg.c:2675
2251 msgid "display photo IDs during signature verification"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: g10/gpg.c:2677
2255 msgid "show policy URLs during signature verification"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: g10/gpg.c:2679
2259 #, fuzzy
2260 msgid "show all notations during signature verification"
2261 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
2262
2263 #: g10/gpg.c:2681
2264 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: g10/gpg.c:2685
2268 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2269 msgstr ""
2270
2271 #: g10/gpg.c:2687
2272 #, fuzzy
2273 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2274 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
2275
2276 #: g10/gpg.c:2689
2277 #, fuzzy
2278 msgid "show user ID validity during signature verification"
2279 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
2280
2281 #: g10/gpg.c:2691
2282 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: g10/gpg.c:2693
2286 #, fuzzy
2287 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2288 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
2289
2290 #: g10/gpg.c:2695
2291 msgid "validate signatures with PKA data"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: g10/gpg.c:2697
2295 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: g10/gpg.c:2704
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2301 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
2302
2303 #: g10/gpg.c:2707
2304 #, fuzzy
2305 msgid "invalid verify options\n"
2306 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
2307
2308 #: g10/gpg.c:2714
2309 #, c-format
2310 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2311 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
2312
2313 #: g10/gpg.c:2889
2314 #, fuzzy, c-format
2315 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2316 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
2317
2318 #: g10/gpg.c:2892
2319 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2320 msgstr ""
2321
2322 #: g10/gpg.c:2999 sm/gpgsm.c:1405
2323 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2324 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
2325
2326 #: g10/gpg.c:3003
2327 #, c-format
2328 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2329 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
2330
2331 #: g10/gpg.c:3012
2332 #, c-format
2333 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2334 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
2335
2336 #: g10/gpg.c:3015
2337 #, c-format
2338 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2339 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
2340
2341 #: g10/gpg.c:3030
2342 #, fuzzy, c-format
2343 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2344 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2345
2346 #: g10/gpg.c:3044
2347 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2348 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
2349
2350 #: g10/gpg.c:3050
2351 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2352 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
2353
2354 #: g10/gpg.c:3056
2355 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2356 msgstr ""
2357 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
2358
2359 #: g10/gpg.c:3069
2360 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2361 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
2362
2363 #: g10/gpg.c:3135 g10/gpg.c:3159 sm/gpgsm.c:1477
2364 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2365 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
2366
2367 #: g10/gpg.c:3141 g10/gpg.c:3165 sm/gpgsm.c:1485 sm/gpgsm.c:1491
2368 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2369 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
2370
2371 #: g10/gpg.c:3147
2372 #, fuzzy
2373 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2374 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
2375
2376 #: g10/gpg.c:3153
2377 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2378 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
2379
2380 #: g10/gpg.c:3168
2381 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2382 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
2383
2384 #: g10/gpg.c:3170
2385 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2386 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
2387
2388 #: g10/gpg.c:3172
2389 #, fuzzy
2390 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2391 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
2392
2393 #: g10/gpg.c:3174
2394 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2395 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
2396
2397 #: g10/gpg.c:3176
2398 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2399 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
2400
2401 #: g10/gpg.c:3179
2402 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2403 msgstr ""
2404 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
2405
2406 #: g10/gpg.c:3183
2407 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2408 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
2409
2410 #: g10/gpg.c:3190
2411 msgid "invalid default preferences\n"
2412 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
2413
2414 #: g10/gpg.c:3199
2415 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2416 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
2417
2418 #: g10/gpg.c:3203
2419 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2420 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
2421
2422 #: g10/gpg.c:3207
2423 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2424 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
2425
2426 #: g10/gpg.c:3240
2427 #, c-format
2428 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2429 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
2430
2431 #: g10/gpg.c:3287
2432 #, fuzzy, c-format
2433 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2434 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
2435
2436 #: g10/gpg.c:3292
2437 #, fuzzy, c-format
2438 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2439 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
2440
2441 #: g10/gpg.c:3297
2442 #, fuzzy, c-format
2443 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2444 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
2445
2446 #: g10/gpg.c:3380
2447 #, c-format
2448 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2449 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
2450
2451 #: g10/gpg.c:3391
2452 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2453 msgstr ""
2454 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
2455
2456 #: g10/gpg.c:3412
2457 msgid "--store [filename]"
2458 msgstr "--store [tiedostonimi]"
2459
2460 #: g10/gpg.c:3419
2461 msgid "--symmetric [filename]"
2462 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
2463
2464 #: g10/gpg.c:3421
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2467 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
2468
2469 #: g10/gpg.c:3431
2470 msgid "--encrypt [filename]"
2471 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
2472
2473 #: g10/gpg.c:3444
2474 #, fuzzy
2475 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2476 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
2477
2478 #: g10/gpg.c:3446
2479 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2480 msgstr ""
2481
2482 #: g10/gpg.c:3449
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2485 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
2486
2487 #: g10/gpg.c:3467
2488 msgid "--sign [filename]"
2489 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
2490
2491 #: g10/gpg.c:3480
2492 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2493 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
2494
2495 #: g10/gpg.c:3495
2496 #, fuzzy
2497 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2498 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
2499
2500 #: g10/gpg.c:3497
2501 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2502 msgstr ""
2503
2504 #: g10/gpg.c:3500
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2507 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
2508
2509 #: g10/gpg.c:3520
2510 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2511 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
2512
2513 #: g10/gpg.c:3529
2514 msgid "--clearsign [filename]"
2515 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
2516
2517 #: g10/gpg.c:3554
2518 msgid "--decrypt [filename]"
2519 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
2520
2521 #: g10/gpg.c:3562
2522 msgid "--sign-key user-id"
2523 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
2524
2525 #: g10/gpg.c:3566
2526 msgid "--lsign-key user-id"
2527 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
2528
2529 #: g10/gpg.c:3587
2530 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2531 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
2532
2533 #: g10/gpg.c:3679
2534 #, c-format
2535 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2536 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
2537
2538 #: g10/gpg.c:3681
2539 #, c-format
2540 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2541 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
2542
2543 #: g10/gpg.c:3683
2544 #, c-format
2545 msgid "key export failed: %s\n"
2546 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
2547
2548 #: g10/gpg.c:3694
2549 #, c-format
2550 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2551 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
2552
2553 #: g10/gpg.c:3704
2554 #, c-format
2555 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2556 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
2557
2558 #: g10/gpg.c:3755
2559 #, c-format
2560 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2561 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
2562
2563 #: g10/gpg.c:3763
2564 #, c-format
2565 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2566 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
2567
2568 #: g10/gpg.c:3853
2569 #, c-format
2570 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2571 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
2572
2573 #: g10/gpg.c:3970
2574 msgid "[filename]"
2575 msgstr "[tiedostonimi]"
2576
2577 #: g10/gpg.c:3974
2578 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2579 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
2580
2581 #: g10/gpg.c:4286
2582 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2583 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
2584
2585 #: g10/gpg.c:4288
2586 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2587 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
2588
2589 #: g10/gpg.c:4321
2590 #, fuzzy
2591 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2592 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
2593
2594 #: g10/gpgv.c:74
2595 #, fuzzy
2596 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2597 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
2598
2599 #: g10/gpgv.c:76
2600 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2601 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
2602
2603 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
2604 msgid "|FD|write status info to this FD"
2605 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
2606
2607 #: g10/gpgv.c:103
2608 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2609 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
2610
2611 #: g10/gpgv.c:105
2612 msgid ""
2613 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2614 "Check signatures against known trusted keys\n"
2615 msgstr ""
2616 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
2617 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
2618
2619 #: g10/helptext.c:72
2620 msgid "No help available"
2621 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2622
2623 #: g10/helptext.c:82
2624 #, c-format
2625 msgid "No help available for `%s'"
2626 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2627
2628 #: g10/import.c:94
2629 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2630 msgstr ""
2631
2632 #: g10/import.c:96
2633 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2634 msgstr ""
2635
2636 #: g10/import.c:98
2637 #, fuzzy
2638 msgid "do not update the trustdb after import"
2639 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
2640
2641 #: g10/import.c:100
2642 #, fuzzy
2643 msgid "create a public key when importing a secret key"
2644 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2645
2646 #: g10/import.c:102
2647 msgid "only accept updates to existing keys"
2648 msgstr ""
2649
2650 #: g10/import.c:104
2651 #, fuzzy
2652 msgid "remove unusable parts from key after import"
2653 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
2654
2655 #: g10/import.c:106
2656 msgid "remove as much as possible from key after import"
2657 msgstr ""
2658
2659 #: g10/import.c:269
2660 #, c-format
2661 msgid "skipping block of type %d\n"
2662 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2663
2664 #: g10/import.c:278
2665 #, fuzzy, c-format
2666 msgid "%lu keys processed so far\n"
2667 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2668
2669 #: g10/import.c:295
2670 #, c-format
2671 msgid "Total number processed: %lu\n"
2672 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2673
2674 #: g10/import.c:297
2675 #, c-format
2676 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2677 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2678
2679 #: g10/import.c:300
2680 #, c-format
2681 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2682 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2683
2684 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2685 #, c-format
2686 msgid "              imported: %lu"
2687 msgstr "              tuotu: %lu"
2688
2689 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2690 #, c-format
2691 msgid "             unchanged: %lu\n"
2692 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2693
2694 #: g10/import.c:310
2695 #, c-format
2696 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2697 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2698
2699 #: g10/import.c:312
2700 #, c-format
2701 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2702 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2703
2704 #: g10/import.c:314
2705 #, c-format
2706 msgid "        new signatures: %lu\n"
2707 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2708
2709 #: g10/import.c:316
2710 #, c-format
2711 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2712 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2713
2714 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2715 #, c-format
2716 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2717 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2718
2719 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2720 #, c-format
2721 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2722 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2723
2724 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2725 #, c-format
2726 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2727 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2728
2729 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2730 #, c-format
2731 msgid "          not imported: %lu\n"
2732 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2733
2734 #: g10/import.c:326
2735 #, fuzzy, c-format
2736 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2737 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2738
2739 #: g10/import.c:328
2740 #, fuzzy, c-format
2741 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2742 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2743
2744 #: g10/import.c:569
2745 #, c-format
2746 msgid ""
2747 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2748 "algorithms on these user IDs:\n"
2749 msgstr ""
2750
2751 #: g10/import.c:610
2752 #, c-format
2753 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2754 msgstr ""
2755
2756 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2757 #: g10/import.c:625
2758 #, fuzzy, c-format
2759 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2760 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2761
2762 #: g10/import.c:637
2763 #, c-format
2764 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2765 msgstr ""
2766
2767 #: g10/import.c:650
2768 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2769 msgstr ""
2770
2771 #: g10/import.c:652
2772 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2773 msgstr ""
2774
2775 #: g10/import.c:676
2776 #, c-format
2777 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2781 #, fuzzy, c-format
2782 msgid "key %s: no user ID\n"
2783 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2784
2785 #: g10/import.c:758
2786 #, fuzzy, c-format
2787 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2788 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2789
2790 #: g10/import.c:773
2791 #, fuzzy, c-format
2792 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2793 msgstr ""
2794 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2795
2796 #: g10/import.c:779
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2799 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2800
2801 #: g10/import.c:781
2802 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2803 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2804
2805 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2806 #, fuzzy, c-format
2807 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2808 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2809
2810 #: g10/import.c:797
2811 #, fuzzy, c-format
2812 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2813 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2814
2815 #: g10/import.c:806
2816 #, c-format
2817 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2818 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2819
2820 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2821 #, c-format
2822 msgid "writing to `%s'\n"
2823 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2824
2825 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2826 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2827 #, c-format
2828 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2829 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2830
2831 #: g10/import.c:834
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2834 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2835
2836 #: g10/import.c:858
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2839 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2840
2841 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2842 #, fuzzy, c-format
2843 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2844 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2845
2846 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2847 #, fuzzy, c-format
2848 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2849 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2850
2851 #: g10/import.c:920
2852 #, fuzzy, c-format
2853 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2854 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2855
2856 #: g10/import.c:923
2857 #, fuzzy, c-format
2858 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2859 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2860
2861 #: g10/import.c:926
2862 #, fuzzy, c-format
2863 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2864 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2865
2866 #: g10/import.c:929
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2869 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2870
2871 #: g10/import.c:932
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2874 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2875
2876 #: g10/import.c:935
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2879 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2880
2881 #: g10/import.c:938
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2884 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2885
2886 #: g10/import.c:941
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2889 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2890
2891 #: g10/import.c:944
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2894 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2895
2896 #: g10/import.c:947
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2899 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2900
2901 #: g10/import.c:971
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2904 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2905
2906 #: g10/import.c:1143
2907 #, fuzzy, c-format
2908 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2909 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2910
2911 #: g10/import.c:1154
2912 #, fuzzy
2913 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2914 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2915
2916 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2917 #, c-format
2918 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2919 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2920
2921 #: g10/import.c:1182
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "key %s: secret key imported\n"
2924 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2925
2926 #: g10/import.c:1212
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2929 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2930
2931 #: g10/import.c:1222
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2934 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2935
2936 #: g10/import.c:1254
2937 #, fuzzy, c-format
2938 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2939 msgstr ""
2940 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2941
2942 #: g10/import.c:1297
2943 #, fuzzy, c-format
2944 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2945 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2946
2947 #: g10/import.c:1329
2948 #, fuzzy, c-format
2949 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2950 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2951
2952 #: g10/import.c:1398
2953 #, fuzzy, c-format
2954 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2955 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2956
2957 #: g10/import.c:1413
2958 #, fuzzy, c-format
2959 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2960 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2961
2962 #: g10/import.c:1415
2963 #, fuzzy, c-format
2964 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2965 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2966
2967 #: g10/import.c:1433
2968 #, fuzzy, c-format
2969 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2970 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2971
2972 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
2973 #, fuzzy, c-format
2974 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2975 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2976
2977 #: g10/import.c:1446
2978 #, fuzzy, c-format
2979 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2980 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2981
2982 #: g10/import.c:1461
2983 #, fuzzy, c-format
2984 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2985 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2986
2987 #: g10/import.c:1483
2988 #, fuzzy, c-format
2989 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2990 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2991
2992 #: g10/import.c:1496
2993 #, fuzzy, c-format
2994 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2995 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2996
2997 #: g10/import.c:1511
2998 #, fuzzy, c-format
2999 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3000 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
3001
3002 #: g10/import.c:1555
3003 #, fuzzy, c-format
3004 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3005 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
3006
3007 #: g10/import.c:1576
3008 #, fuzzy, c-format
3009 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3010 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
3011
3012 #: g10/import.c:1603
3013 #, fuzzy, c-format
3014 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3015 msgstr ""
3016 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
3017
3018 #: g10/import.c:1613
3019 #, fuzzy, c-format
3020 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3021 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
3022
3023 #: g10/import.c:1630
3024 #, fuzzy, c-format
3025 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3026 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
3027
3028 #: g10/import.c:1644
3029 #, fuzzy, c-format
3030 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3031 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
3032
3033 #: g10/import.c:1652
3034 #, fuzzy, c-format
3035 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3036 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
3037
3038 #: g10/import.c:1781
3039 #, fuzzy, c-format
3040 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3041 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
3042
3043 #: g10/import.c:1843
3044 #, fuzzy, c-format
3045 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3046 msgstr ""
3047 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
3048
3049 #: g10/import.c:1857
3050 #, fuzzy, c-format
3051 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3052 msgstr ""
3053 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
3054 "ei saatavilla.\n"
3055
3056 #: g10/import.c:1916
3057 #, fuzzy, c-format
3058 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3059 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
3060
3061 #: g10/import.c:1950
3062 #, fuzzy, c-format
3063 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3064 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
3065
3066 #: g10/import.c:2351
3067 #, fuzzy
3068 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3069 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
3070
3071 #: g10/import.c:2359
3072 #, fuzzy
3073 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3074 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
3075
3076 #: g10/import.c:2361
3077 #, fuzzy
3078 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3079 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
3080
3081 #: g10/keydb.c:181
3082 #, c-format
3083 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3084 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3085
3086 #: g10/keydb.c:187
3087 #, c-format
3088 msgid "keyring `%s' created\n"
3089 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
3090
3091 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3092 #, fuzzy, c-format
3093 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3094 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
3095
3096 #: g10/keydb.c:712
3097 #, c-format
3098 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3099 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:265
3102 msgid "[revocation]"
3103 msgstr "[mitätöinti]"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:266
3106 msgid "[self-signature]"
3107 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
3110 msgid "1 bad signature\n"
3111 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
3114 #, c-format
3115 msgid "%d bad signatures\n"
3116 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
3119 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3120 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
3123 #, c-format
3124 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3125 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
3128 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3129 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
3132 #, c-format
3133 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3134 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
3135
3136 #: g10/keyedit.c:356
3137 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3138 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:358
3141 #, c-format
3142 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3143 msgstr ""
3144 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3147 #, fuzzy
3148 msgid ""
3149 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3150 "keys\n"
3151 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3152 "etc.)\n"
3153 msgstr ""
3154 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
3155 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
3156 "lähteistä...)?\n"
3157 "\n"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3160 #, fuzzy, c-format
3161 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3162 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
3163
3164 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3165 #, fuzzy, c-format
3166 msgid "  %d = I trust fully\n"
3167 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:438
3170 msgid ""
3171 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3172 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3173 "trust signatures on your behalf.\n"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: g10/keyedit.c:454
3177 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3178 msgstr ""
3179
3180 #: g10/keyedit.c:598
3181 #, c-format
3182 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3183 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
3184
3185 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3186 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3187 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3188 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
3189
3190 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3191 #: g10/keyedit.c:1779
3192 msgid "  Unable to sign.\n"
3193 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:626
3196 #, c-format
3197 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3198 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
3199
3200 #: g10/keyedit.c:654
3201 #, c-format
3202 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3203 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
3204
3205 #: g10/keyedit.c:682
3206 #, fuzzy, c-format
3207 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3208 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
3209
3210 #: g10/keyedit.c:684
3211 #, fuzzy
3212 msgid "Sign it? (y/N) "
3213 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
3214
3215 #: g10/keyedit.c:706
3216 #, c-format
3217 msgid ""
3218 "The self-signature on \"%s\"\n"
3219 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3220 msgstr ""
3221 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
3222 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:715
3225 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3226 msgstr ""
3227 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
3228 "(k/E) "
3229
3230 #: g10/keyedit.c:729
3231 #, c-format
3232 msgid ""
3233 "Your current signature on \"%s\"\n"
3234 "has expired.\n"
3235 msgstr ""
3236 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
3237 "on vanhentunut.\n"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:733
3240 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3241 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
3242
3243 #: g10/keyedit.c:754
3244 #, c-format
3245 msgid ""
3246 "Your current signature on \"%s\"\n"
3247 "is a local signature.\n"
3248 msgstr ""
3249 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
3250 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:758
3253 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3254 msgstr ""
3255 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
3256
3257 #: g10/keyedit.c:779
3258 #, fuzzy, c-format
3259 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3260 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:782
3263 #, fuzzy, c-format
3264 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3265 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:787
3268 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3269 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
3270
3271 #: g10/keyedit.c:809
3272 #, fuzzy, c-format
3273 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3274 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:824
3277 msgid "This key has expired!"
3278 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:842
3281 #, c-format
3282 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3283 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:848
3286 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3287 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
3288
3289 #: g10/keyedit.c:888
3290 msgid ""
3291 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3292 "mode.\n"
3293 msgstr ""
3294 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:890
3297 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3298 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:915
3301 msgid ""
3302 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3303 "belongs\n"
3304 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3305 msgstr ""
3306 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
3307 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
3308
3309 #: g10/keyedit.c:920
3310 #, c-format
3311 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3312 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:922
3315 #, c-format
3316 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3317 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:924
3320 #, c-format
3321 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3322 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:926
3325 #, c-format
3326 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3327 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:932
3330 #, fuzzy
3331 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3332 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
3333
3334 #: g10/keyedit.c:956
3335 #, fuzzy, c-format
3336 msgid ""
3337 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3338 "key \"%s\" (%s)\n"
3339 msgstr ""
3340 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
3341 "omalla avaimellasi: \""
3342
3343 #: g10/keyedit.c:963
3344 #, fuzzy
3345 msgid "This will be a self-signature.\n"
3346 msgstr ""
3347 "\n"
3348 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:969
3351 #, fuzzy
3352 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3353 msgstr ""
3354 "\n"
3355 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:977
3358 #, fuzzy
3359 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3360 msgstr ""
3361 "\n"
3362 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:987
3365 #, fuzzy
3366 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3367 msgstr ""
3368 "\n"
3369 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:994
3372 #, fuzzy
3373 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3374 msgstr ""
3375 "\n"
3376 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:1001
3379 #, fuzzy
3380 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3381 msgstr ""
3382 "\n"
3383 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:1006
3386 #, fuzzy
3387 msgid "I have checked this key casually.\n"
3388 msgstr ""
3389 "\n"
3390 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:1011
3393 #, fuzzy
3394 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3395 msgstr ""
3396 "\n"
3397 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:1021
3400 #, fuzzy
3401 msgid "Really sign? (y/N) "
3402 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
3403
3404 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4826 g10/keyedit.c:4917 g10/keyedit.c:4981
3405 #: g10/keyedit.c:5042 g10/sign.c:316
3406 #, c-format
3407 msgid "signing failed: %s\n"
3408 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1131
3411 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3601
3415 msgid "This key is not protected.\n"
3416 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3588 g10/revoke.c:538
3419 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3420 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3604
3423 #, fuzzy
3424 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3425 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3608
3428 msgid "Key is protected.\n"
3429 msgstr "Avain on suojattu.\n"
3430
3431 #: g10/keyedit.c:1186
3432 #, c-format
3433 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3434 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:1192
3437 msgid ""
3438 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3439 "\n"
3440 msgstr ""
3441 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
3442 "\n"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2163
3445 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3446 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1212
3449 msgid ""
3450 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3451 "\n"
3452 msgstr ""
3453 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
3454 "\n"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:1215
3457 #, fuzzy
3458 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3459 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
3460
3461 #: g10/keyedit.c:1296
3462 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3463 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:1382
3466 msgid "save and quit"
3467 msgstr "tallenna ja lopeta"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:1385
3470 #, fuzzy
3471 msgid "show key fingerprint"
3472 msgstr "näytä sormenjälki"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:1386
3475 msgid "list key and user IDs"
3476 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:1388
3479 msgid "select user ID N"
3480 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:1389
3483 #, fuzzy
3484 msgid "select subkey N"
3485 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:1390
3488 #, fuzzy
3489 msgid "check signatures"
3490 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1395
3493 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3494 msgstr ""
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1400
3497 #, fuzzy
3498 msgid "sign selected user IDs locally"
3499 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1402
3502 #, fuzzy
3503 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3504 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:1404
3507 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3508 msgstr ""
3509
3510 #: g10/keyedit.c:1408
3511 msgid "add a user ID"
3512 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1410
3515 msgid "add a photo ID"
3516 msgstr "lisää valokuva"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:1412
3519 #, fuzzy
3520 msgid "delete selected user IDs"
3521 msgstr "poista käyttäjätunnus"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:1417
3524 #, fuzzy
3525 msgid "add a subkey"
3526 msgstr "addkey"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1421
3529 msgid "add a key to a smartcard"
3530 msgstr ""
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1423
3533 msgid "move a key to a smartcard"
3534 msgstr ""
3535
3536 #: g10/keyedit.c:1425
3537 msgid "move a backup key to a smartcard"
3538 msgstr ""
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1429
3541 #, fuzzy
3542 msgid "delete selected subkeys"
3543 msgstr "poista toissijainen avain"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:1431
3546 msgid "add a revocation key"
3547 msgstr "lisää mitätöintiavain"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1433
3550 #, fuzzy
3551 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3552 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3553
3554 #: g10/keyedit.c:1435
3555 #, fuzzy
3556 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3557 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:1437
3560 #, fuzzy
3561 msgid "flag the selected user ID as primary"
3562 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:1439
3565 #, fuzzy
3566 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3567 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:1442
3570 msgid "list preferences (expert)"
3571 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:1444
3574 msgid "list preferences (verbose)"
3575 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
3576
3577 #: g10/keyedit.c:1446
3578 #, fuzzy
3579 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3580 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1451
3583 #, fuzzy
3584 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3585 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1453
3588 #, fuzzy
3589 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3590 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3591
3592 #: g10/keyedit.c:1455
3593 msgid "change the passphrase"
3594 msgstr "muuta salasanaa"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:1459
3597 msgid "change the ownertrust"
3598 msgstr "muuta luottamusastetta"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:1461
3601 #, fuzzy
3602 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3603 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3604
3605 #: g10/keyedit.c:1463
3606 #, fuzzy
3607 msgid "revoke selected user IDs"
3608 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:1468
3611 #, fuzzy
3612 msgid "revoke key or selected subkeys"
3613 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:1469
3616 #, fuzzy
3617 msgid "enable key"
3618 msgstr "ota avain käyttöön"
3619
3620 #: g10/keyedit.c:1470
3621 #, fuzzy
3622 msgid "disable key"
3623 msgstr "poista avain käytöstä"
3624
3625 #: g10/keyedit.c:1471
3626 #, fuzzy
3627 msgid "show selected photo IDs"
3628 msgstr "näytä valokuvatunniste"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1473
3631 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3632 msgstr ""
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1475
3635 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: g10/keyedit.c:1599
3639 #, fuzzy, c-format
3640 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3641 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:1617
3644 msgid "Secret key is available.\n"
3645 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:1700
3648 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3649 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:1708
3652 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3653 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
3654
3655 #: g10/keyedit.c:1727
3656 msgid ""
3657 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3658 "(lsign),\n"
3659 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3660 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: g10/keyedit.c:1767
3664 msgid "Key is revoked."
3665 msgstr "Avain on mitätöity."
3666
3667 #: g10/keyedit.c:1786
3668 #, fuzzy
3669 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3670 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
3671
3672 #: g10/keyedit.c:1793
3673 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3674 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:1802
3677 #, fuzzy, c-format
3678 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3679 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:1825
3682 #, c-format
3683 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3684 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
3685
3686 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3687 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3688 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:1849
3691 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3692 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
3693
3694 #: g10/keyedit.c:1851
3695 #, fuzzy
3696 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3697 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3698
3699 #: g10/keyedit.c:1852
3700 #, fuzzy
3701 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3702 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3703
3704 #: g10/keyedit.c:1902
3705 #, fuzzy
3706 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3707 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3708
3709 #: g10/keyedit.c:1914
3710 #, fuzzy
3711 msgid "You must select exactly one key.\n"
3712 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3713
3714 #: g10/keyedit.c:1942
3715 msgid "Command expects a filename argument\n"
3716 msgstr ""
3717
3718 #: g10/keyedit.c:1956
3719 #, fuzzy, c-format
3720 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3721 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
3722
3723 #: g10/keyedit.c:1973
3724 #, fuzzy, c-format
3725 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3726 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:1997
3729 msgid "You must select at least one key.\n"
3730 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3731
3732 #: g10/keyedit.c:2000
3733 #, fuzzy
3734 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3735 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
3736
3737 #: g10/keyedit.c:2001
3738 #, fuzzy
3739 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3740 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3741
3742 #: g10/keyedit.c:2036
3743 #, fuzzy
3744 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3745 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3746
3747 #: g10/keyedit.c:2037
3748 #, fuzzy
3749 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3750 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3751
3752 #: g10/keyedit.c:2055
3753 #, fuzzy
3754 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3755 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3756
3757 #: g10/keyedit.c:2066
3758 #, fuzzy
3759 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3760 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3761
3762 #: g10/keyedit.c:2068
3763 #, fuzzy
3764 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3765 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3766
3767 #: g10/keyedit.c:2118
3768 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3769 msgstr ""
3770
3771 #: g10/keyedit.c:2160
3772 #, fuzzy
3773 msgid "Set preference list to:\n"
3774 msgstr "näytä valinnat"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:2166
3777 #, fuzzy
3778 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3779 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3780
3781 #: g10/keyedit.c:2168
3782 #, fuzzy
3783 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3784 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3785
3786 #: g10/keyedit.c:2238
3787 #, fuzzy
3788 msgid "Save changes? (y/N) "
3789 msgstr "Tallenna muutokset? "
3790
3791 #: g10/keyedit.c:2241
3792 #, fuzzy
3793 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3794 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3795
3796 #: g10/keyedit.c:2251
3797 #, c-format
3798 msgid "update failed: %s\n"
3799 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3800
3801 #: g10/keyedit.c:2258
3802 #, c-format
3803 msgid "update secret failed: %s\n"
3804 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3805
3806 #: g10/keyedit.c:2265
3807 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3808 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3809
3810 #: g10/keyedit.c:2366
3811 msgid "Digest: "
3812 msgstr "Tiiviste: "
3813
3814 #: g10/keyedit.c:2417
3815 msgid "Features: "
3816 msgstr "Ominaisuudet: "
3817
3818 #: g10/keyedit.c:2428
3819 msgid "Keyserver no-modify"
3820 msgstr ""
3821
3822 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:310
3823 msgid "Preferred keyserver: "
3824 msgstr ""
3825
3826 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3827 #, fuzzy
3828 msgid "Notations: "
3829 msgstr "Notaatio: "
3830
3831 #: g10/keyedit.c:2662
3832 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3833 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3834
3835 #: g10/keyedit.c:2721
3836 #, fuzzy, c-format
3837 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3838 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3839
3840 #: g10/keyedit.c:2742
3841 #, fuzzy, c-format
3842 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3843 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3844
3845 #: g10/keyedit.c:2748
3846 #, fuzzy
3847 msgid "(sensitive)"
3848 msgstr " (luottamuksellinen)"
3849
3850 #: g10/keyedit.c:2764 g10/keyedit.c:2820 g10/keyedit.c:2881 g10/keyedit.c:2896
3851 #: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
3852 #, fuzzy, c-format
3853 msgid "created: %s"
3854 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3855
3856 #: g10/keyedit.c:2767 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
3857 #, fuzzy, c-format
3858 msgid "revoked: %s"
3859 msgstr "[mitätöity] "
3860
3861 #: g10/keyedit.c:2769 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
3862 #, fuzzy, c-format
3863 msgid "expired: %s"
3864 msgstr " [vanhenee: %s]"
3865
3866 #: g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2822 g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:2898
3867 #: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
3868 #: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3869 #, fuzzy, c-format
3870 msgid "expires: %s"
3871 msgstr " [vanhenee: %s]"
3872
3873 #: g10/keyedit.c:2773
3874 #, fuzzy, c-format
3875 msgid "usage: %s"
3876 msgstr " luottamus: %c/%c"
3877
3878 #: g10/keyedit.c:2788
3879 #, fuzzy, c-format
3880 msgid "trust: %s"
3881 msgstr " luottamus: %c/%c"
3882
3883 #: g10/keyedit.c:2792
3884 #, c-format
3885 msgid "validity: %s"
3886 msgstr ""
3887
3888 #: g10/keyedit.c:2799
3889 msgid "This key has been disabled"
3890 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3891
3892 #: g10/keyedit.c:2827 g10/keylist.c:202
3893 msgid "card-no: "
3894 msgstr ""
3895
3896 #: g10/keyedit.c:2851
3897 msgid ""
3898 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3899 "unless you restart the program.\n"
3900 msgstr ""
3901 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3902 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3903
3904 #: g10/keyedit.c:2915 g10/keyedit.c:3261 g10/keyserver.c:539
3905 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
3906 #, fuzzy
3907 msgid "revoked"
3908 msgstr "[mitätöity] "
3909
3910 #: g10/keyedit.c:2917 g10/keyedit.c:3263 g10/keyserver.c:543
3911 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
3912 #, fuzzy
3913 msgid "expired"
3914 msgstr "expire"
3915
3916 #: g10/keyedit.c:2982
3917 msgid ""
3918 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3919 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3920 msgstr ""
3921 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
3922 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
3923
3924 #: g10/keyedit.c:3043
3925 msgid ""
3926 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3927 "versions\n"
3928 "         of PGP to reject this key.\n"
3929 msgstr ""
3930 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
3931 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3932
3933 #: g10/keyedit.c:3048 g10/keyedit.c:3383
3934 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3935 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
3936
3937 #: g10/keyedit.c:3054
3938 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3939 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
3940
3941 #: g10/keyedit.c:3194
3942 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3943 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
3944
3945 #: g10/keyedit.c:3204
3946 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3947 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
3948
3949 #: g10/keyedit.c:3208
3950 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3951 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
3952
3953 #: g10/keyedit.c:3214
3954 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3955 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
3956
3957 #: g10/keyedit.c:3228
3958 #, c-format
3959 msgid "Deleted %d signature.\n"
3960 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
3961
3962 #: g10/keyedit.c:3229
3963 #, c-format
3964 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3965 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
3966
3967 #: g10/keyedit.c:3232
3968 msgid "Nothing deleted.\n"
3969 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
3970
3971 #: g10/keyedit.c:3265 g10/trustdb.c:1705
3972 #, fuzzy
3973 msgid "invalid"
3974 msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
3975
3976 #: g10/keyedit.c:3267
3977 #, fuzzy, c-format
3978 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3979 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
3980
3981 #: g10/keyedit.c:3274
3982 #, fuzzy, c-format
3983 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3984 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
3985
3986 #: g10/keyedit.c:3275
3987 #, fuzzy, c-format
3988 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3989 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
3990
3991 #: g10/keyedit.c:3283
3992 #, fuzzy, c-format
3993 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3994 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3995
3996 #: g10/keyedit.c:3284
3997 #, fuzzy, c-format
3998 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3999 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:3378
4002 msgid ""
4003 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4004 "cause\n"
4005 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4006 msgstr ""
4007 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
4008 "voi\n"
4009 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
4010
4011 #: g10/keyedit.c:3389
4012 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4013 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
4014
4015 #: g10/keyedit.c:3409
4016 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4017 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
4018
4019 #: g10/keyedit.c:3434
4020 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4021 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
4022
4023 #: g10/keyedit.c:3449
4024 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4025 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
4026
4027 #: g10/keyedit.c:3471
4028 #, fuzzy
4029 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4030 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
4031
4032 #: g10/keyedit.c:3490
4033 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4034 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
4035
4036 #: g10/keyedit.c:3496
4037 #, fuzzy
4038 msgid ""
4039 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4040 msgstr ""
4041 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
4042
4043 #: g10/keyedit.c:3557
4044 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4045 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
4046
4047 #: g10/keyedit.c:3563
4048 #, fuzzy
4049 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4050 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
4051
4052 #: g10/keyedit.c:3567
4053 #, fuzzy
4054 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4055 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
4056
4057 #: g10/keyedit.c:3570
4058 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4059 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
4060
4061 #: g10/keyedit.c:3616
4062 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4063 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
4064
4065 #: g10/keyedit.c:3632
4066 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4067 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
4068
4069 #: g10/keyedit.c:3710
4070 #, fuzzy, c-format
4071 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4072 msgstr "VAROITUS: allekirjoitusaliavain %08lX ei ole ristiinvarmennettu\n"
4073
4074 #: g10/keyedit.c:3716
4075 #, c-format
4076 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4077 msgstr ""
4078
4079 #: g10/keyedit.c:3879
4080 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4081 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
4082
4083 #: g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4028 g10/keyedit.c:4148 g10/keyedit.c:4289
4084 #, fuzzy, c-format
4085 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4086 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
4087
4088 #: g10/keyedit.c:4089
4089 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4090 msgstr ""
4091
4092 #: g10/keyedit.c:4169
4093 #, fuzzy
4094 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4095 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
4096
4097 #: g10/keyedit.c:4170
4098 #, fuzzy
4099 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4100 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
4101
4102 #: g10/keyedit.c:4232
4103 #, fuzzy
4104 msgid "Enter the notation: "
4105 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
4106
4107 #: g10/keyedit.c:4381
4108 #, fuzzy
4109 msgid "Proceed? (y/N) "
4110 msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
4111
4112 #: g10/keyedit.c:4445
4113 #, c-format
4114 msgid "No user ID with index %d\n"
4115 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
4116
4117 #: g10/keyedit.c:4503
4118 #, fuzzy, c-format
4119 msgid "No user ID with hash %s\n"
4120 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
4121
4122 #: g10/keyedit.c:4530
4123 #, fuzzy, c-format
4124 msgid "No subkey with index %d\n"
4125 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
4126
4127 #: g10/keyedit.c:4665
4128 #, fuzzy, c-format
4129 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4130 msgstr "käyttäjätunnus: \""
4131
4132 #: g10/keyedit.c:4668 g10/keyedit.c:4732 g10/keyedit.c:4775
4133 #, fuzzy, c-format
4134 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4135 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
4136
4137 #: g10/keyedit.c:4670 g10/keyedit.c:4734 g10/keyedit.c:4777
4138 msgid " (non-exportable)"
4139 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
4140
4141 #: g10/keyedit.c:4674
4142 #, c-format
4143 msgid "This signature expired on %s.\n"
4144 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
4145
4146 #: g10/keyedit.c:4678
4147 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4148 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
4149
4150 #: g10/keyedit.c:4682
4151 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4152 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
4153
4154 #: g10/keyedit.c:4709
4155 #, fuzzy, c-format
4156 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4157 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
4158
4159 #: g10/keyedit.c:4735
4160 #, fuzzy
4161 msgid " (non-revocable)"
4162 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
4163
4164 #: g10/keyedit.c:4742
4165 #, fuzzy, c-format
4166 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4167 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
4168
4169 #: g10/keyedit.c:4764
4170 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4171 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
4172
4173 #: g10/keyedit.c:4784
4174 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4175 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
4176
4177 #: g10/keyedit.c:4814
4178 msgid "no secret key\n"
4179 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
4180
4181 #: g10/keyedit.c:4884
4182 #, c-format
4183 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4184 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
4185
4186 #: g10/keyedit.c:4901
4187 #, c-format
4188 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4189 msgstr ""
4190 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
4191 "tulevaisuuteen\n"
4192
4193 #: g10/keyedit.c:4965
4194 #, fuzzy, c-format
4195 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4196 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
4197
4198 #: g10/keyedit.c:5027
4199 #, fuzzy, c-format
4200 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4201 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
4202
4203 #: g10/keyedit.c:5122
4204 #, fuzzy, c-format
4205 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4206 msgstr ""
4207 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
4208 "(käyttäjätunnus %d)\n"
4209
4210 #: g10/keygen.c:269
4211 #, fuzzy, c-format
4212 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4213 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
4214
4215 #: g10/keygen.c:276
4216 #, fuzzy
4217 msgid "too many cipher preferences\n"
4218 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
4219
4220 #: g10/keygen.c:278
4221 #, fuzzy
4222 msgid "too many digest preferences\n"
4223 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
4224
4225 #: g10/keygen.c:280
4226 #, fuzzy
4227 msgid "too many compression preferences\n"
4228 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
4229
4230 #: g10/keygen.c:405
4231 #, fuzzy, c-format
4232 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4233 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
4234
4235 #: g10/keygen.c:888
4236 msgid "writing direct signature\n"
4237 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
4238
4239 #: g10/keygen.c:930
4240 msgid "writing self signature\n"
4241 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
4242
4243 #: g10/keygen.c:987
4244 msgid "writing key binding signature\n"
4245 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
4246
4247 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1268 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408
4248 #: g10/keygen.c:3101
4249 #, c-format
4250 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4251 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
4252
4253 #: g10/keygen.c:1163 g10/keygen.c:1279 g10/keygen.c:1414 g10/keygen.c:3107
4254 #, c-format
4255 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4256 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
4257
4258 #: g10/keygen.c:1305
4259 msgid ""
4260 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4261 msgstr ""
4262
4263 #: g10/keygen.c:1525
4264 #, fuzzy
4265 msgid "Sign"
4266 msgstr "sign"
4267
4268 #: g10/keygen.c:1528
4269 msgid "Certify"
4270 msgstr ""
4271
4272 #: g10/keygen.c:1531
4273 #, fuzzy
4274 msgid "Encrypt"
4275 msgstr "salaa tiedot"
4276
4277 #: g10/keygen.c:1534
4278 msgid "Authenticate"
4279 msgstr ""
4280
4281 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4282 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4283 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4284 #. functions:
4285 #.
4286 #. s = Toggle signing capability
4287 #. e = Toggle encryption capability
4288 #. a = Toggle authentication capability
4289 #. q = Finish
4290 #.
4291 #: g10/keygen.c:1552
4292 msgid "SsEeAaQq"
4293 msgstr ""
4294
4295 #: g10/keygen.c:1575
4296 #, c-format
4297 msgid "Possible actions for a %s key: "
4298 msgstr ""
4299
4300 #: g10/keygen.c:1579
4301 msgid "Current allowed actions: "
4302 msgstr ""
4303
4304 #: g10/keygen.c:1584
4305 #, c-format
4306 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4307 msgstr ""
4308
4309 #: g10/keygen.c:1587
4310 #, fuzzy, c-format
4311 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4312 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
4313
4314 #: g10/keygen.c:1590
4315 #, c-format
4316 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4317 msgstr ""
4318
4319 #: g10/keygen.c:1593
4320 #, c-format
4321 msgid "   (%c) Finished\n"
4322 msgstr ""
4323
4324 #: g10/keygen.c:1649 sm/certreqgen-ui.c:121
4325 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4326 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
4327
4328 #: g10/keygen.c:1651
4329 #, fuzzy, c-format
4330 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4331 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
4332
4333 #: g10/keygen.c:1652
4334 #, c-format
4335 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4336 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
4337
4338 #: g10/keygen.c:1654
4339 #, fuzzy, c-format
4340 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4341 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
4342
4343 #: g10/keygen.c:1656
4344 #, fuzzy, c-format
4345 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4346 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
4347
4348 #: g10/keygen.c:1657
4349 #, c-format
4350 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4351 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
4352
4353 #: g10/keygen.c:1659
4354 #, c-format
4355 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4356 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
4357
4358 #: g10/keygen.c:1661
4359 #, fuzzy, c-format
4360 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4361 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
4362
4363 #: g10/keygen.c:1730
4364 #, fuzzy, c-format
4365 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4366 msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
4367
4368 #: g10/keygen.c:1740
4369 #, c-format
4370 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4371 msgstr ""
4372
4373 #: g10/keygen.c:1747 sm/certreqgen-ui.c:142
4374 #, fuzzy, c-format
4375 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4376 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
4377
4378 #: g10/keygen.c:1761 sm/certreqgen-ui.c:147
4379 #, c-format
4380 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4381 msgstr ""
4382
4383 #: g10/keygen.c:1767 sm/certreqgen-ui.c:152
4384 #, c-format
4385 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4386 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
4387
4388 #: g10/keygen.c:1772 g10/keygen.c:1777 sm/certreqgen-ui.c:157
4389 #, c-format
4390 msgid "rounded up to %u bits\n"
4391 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
4392
4393 #: g10/keygen.c:1848
4394 msgid ""
4395 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4396 "         0 = key does not expire\n"
4397 "      <n>  = key expires in n days\n"
4398 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4399 "      <n>m = key expires in n months\n"
4400 "      <n>y = key expires in n years\n"
4401 msgstr ""
4402 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
4403 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
4404 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
4405 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
4406 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
4407 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
4408
4409 #: g10/keygen.c:1859
4410 msgid ""
4411 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4412 "         0 = signature does not expire\n"
4413 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4414 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4415 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4416 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4417 msgstr ""
4418 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
4419 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
4420 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
4421 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
4422 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
4423 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
4424
4425 #: g10/keygen.c:1882
4426 msgid "Key is valid for? (0) "
4427 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
4428
4429 #: g10/keygen.c:1887
4430 #, fuzzy, c-format
4431 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4432 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
4433
4434 #: g10/keygen.c:1905 g10/keygen.c:1930
4435 msgid "invalid value\n"
4436 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
4437
4438 #: g10/keygen.c:1912
4439 #, fuzzy
4440 msgid "Key does not expire at all\n"
4441 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4442
4443 #: g10/keygen.c:1913
4444 #, fuzzy
4445 msgid "Signature does not expire at all\n"
4446 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4447
4448 #: g10/keygen.c:1918
4449 #, fuzzy, c-format
4450 msgid "Key expires at %s\n"
4451 msgstr "%s vanhenee %s\n"
4452
4453 #: g10/keygen.c:1919
4454 #, fuzzy, c-format
4455 msgid "Signature expires at %s\n"
4456 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4457
4458 #: g10/keygen.c:1923
4459 msgid ""
4460 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4461 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4462 msgstr ""
4463 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
4464 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
4465
4466 #: g10/keygen.c:1936
4467 #, fuzzy
4468 msgid "Is this correct? (y/N) "
4469 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
4470
4471 #: g10/keygen.c:1961
4472 msgid ""
4473 "\n"
4474 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4475 "\n"
4476 msgstr ""
4477
4478 #: g10/keygen.c:1972
4479 #, fuzzy
4480 msgid ""
4481 "\n"
4482 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4483 "ID\n"
4484 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4485 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4486 "\n"
4487 msgstr ""
4488 "\n"
4489 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
4490 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
4491 "sähköpostiosoitteesta \n"
4492 "muodossa:\n"
4493 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
4494 "\n"
4495
4496 #: g10/keygen.c:1991
4497 msgid "Real name: "
4498 msgstr "Oikea nimi: "
4499
4500 #: g10/keygen.c:1999
4501 msgid "Invalid character in name\n"
4502 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
4503
4504 #: g10/keygen.c:2001
4505 msgid "Name may not start with a digit\n"
4506 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
4507
4508 #: g10/keygen.c:2003
4509 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4510 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
4511
4512 #: g10/keygen.c:2011
4513 msgid "Email address: "
4514 msgstr "Sähköpostiosoite: "
4515
4516 #: g10/keygen.c:2017
4517 msgid "Not a valid email address\n"
4518 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
4519
4520 #: g10/keygen.c:2025
4521 msgid "Comment: "
4522 msgstr "Huomautus: "
4523
4524 #: g10/keygen.c:2031
4525 msgid "Invalid character in comment\n"
4526 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
4527
4528 #: g10/keygen.c:2053
4529 #, c-format
4530 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4531 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
4532
4533 #: g10/keygen.c:2059
4534 #, c-format
4535 msgid ""
4536 "You selected this USER-ID:\n"
4537 "    \"%s\"\n"
4538 "\n"
4539 msgstr ""
4540 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
4541 "    \"%s\"\n"
4542 "\n"
4543
4544 #: g10/keygen.c:2064
4545 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4546 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
4547
4548 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4549 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4550 #. string which should be translated accordingly and the
4551 #. letter changed to match the one in the answer string.
4552 #.
4553 #. n = Change name
4554 #. c = Change comment
4555 #. e = Change email
4556 #. o = Okay (ready, continue)
4557 #. q = Quit
4558 #.
4559 #: g10/keygen.c:2080
4560 msgid "NnCcEeOoQq"
4561 msgstr "NnHhSsOoLl"
4562
4563 #: g10/keygen.c:2090
4564 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4565 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
4566
4567 #: g10/keygen.c:2091
4568 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4569 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
4570
4571 #: g10/keygen.c:2110
4572 msgid "Please correct the error first\n"
4573 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
4574
4575 #: g10/keygen.c:2149
4576 msgid ""
4577 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4578 "\n"
4579 msgstr ""
4580 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
4581 "\n"
4582
4583 #: g10/keygen.c:2164
4584 #, c-format
4585 msgid "%s.\n"
4586 msgstr "%s.\n"
4587
4588 #: g10/keygen.c:2170
4589 msgid ""
4590 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4591 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4592 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4593 "\n"
4594 msgstr ""
4595 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
4596 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
4597 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
4598 "\n"
4599
4600 #: g10/keygen.c:2194
4601 msgid ""
4602 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4603 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4604 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4605 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4606 msgstr ""
4607 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
4608 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
4609 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
4610 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
4611
4612 #: g10/keygen.c:3041 g10/keygen.c:3068
4613 msgid "Key generation canceled.\n"
4614 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
4615
4616 #: g10/keygen.c:3273 g10/keygen.c:3440
4617 #, c-format
4618 msgid "writing public key to `%s'\n"
4619 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4620
4621 #: g10/keygen.c:3275 g10/keygen.c:3443
4622 #, fuzzy, c-format
4623 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4624 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4625
4626 #: g10/keygen.c:3278 g10/keygen.c:3446
4627 #, c-format
4628 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4629 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4630
4631 #: g10/keygen.c:3427
4632 #, c-format
4633 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4634 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4635
4636 #: g10/keygen.c:3434
4637 #, c-format
4638 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4639 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4640
4641 #: g10/keygen.c:3454
4642 #, c-format
4643 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4644 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4645
4646 #: g10/keygen.c:3462
4647 #, c-format
4648 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4649 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4650
4651 #: g10/keygen.c:3489
4652 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4653 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
4654
4655 #: g10/keygen.c:3500
4656 #, fuzzy
4657 msgid ""
4658 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4659 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4660 msgstr ""
4661 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
4662 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
4663
4664 #: g10/keygen.c:3513 g10/keygen.c:3658 g10/keygen.c:3779
4665 #, c-format
4666 msgid "Key generation failed: %s\n"
4667 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
4668
4669 #: g10/keygen.c:3568 g10/keygen.c:3709 g10/sign.c:241
4670 #, c-format
4671 msgid ""
4672 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4673 msgstr ""
4674 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4675 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4676
4677 #: g10/keygen.c:3570 g10/keygen.c:3711 g10/sign.c:243
4678 #, c-format
4679 msgid ""
4680 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4681 msgstr ""
4682 "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4683 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4684
4685 #: g10/keygen.c:3581 g10/keygen.c:3722
4686 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4687 msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
4688
4689 #: g10/keygen.c:3622 g10/keygen.c:3755
4690 #, fuzzy
4691 msgid "Really create? (y/N) "
4692 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
4693
4694 #: g10/keygen.c:3928
4695 #, fuzzy, c-format
4696 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4697 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
4698
4699 #: g10/keygen.c:3976
4700 #, fuzzy, c-format
4701 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4702 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
4703
4704 #: g10/keygen.c:4002
4705 #, fuzzy, c-format
4706 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4707 msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
4708
4709 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4710 msgid "never     "
4711 msgstr "ei koskaan"
4712
4713 #: g10/keylist.c:267
4714 msgid "Critical signature policy: "
4715 msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
4716
4717 #: g10/keylist.c:269
4718 msgid "Signature policy: "
4719 msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
4720
4721 #: g10/keylist.c:308
4722 msgid "Critical preferred keyserver: "
4723 msgstr ""
4724
4725 #: g10/keylist.c:361
4726 msgid "Critical signature notation: "
4727 msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
4728
4729 #: g10/keylist.c:363
4730 msgid "Signature notation: "
4731 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
4732
4733 #: g10/keylist.c:473
4734 msgid "Keyring"
4735 msgstr "Avainrengas"
4736
4737 #: g10/keylist.c:1504
4738 msgid "Primary key fingerprint:"
4739 msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4740
4741 #: g10/keylist.c:1506
4742 msgid "     Subkey fingerprint:"
4743 msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
4744
4745 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4746 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4747 #: g10/keylist.c:1513
4748 msgid " Primary key fingerprint:"
4749 msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4750
4751 #: g10/keylist.c:1515
4752 msgid "      Subkey fingerprint:"
4753 msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
4754
4755 #: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
4756 #, fuzzy
4757 msgid "      Key fingerprint ="
4758 msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
4759
4760 #: g10/keylist.c:1590
4761 msgid "      Card serial no. ="
4762 msgstr ""
4763
4764 #: g10/keyring.c:1253
4765 #, fuzzy, c-format
4766 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4767 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
4768
4769 #: g10/keyring.c:1258
4770 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4771 msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
4772
4773 #: g10/keyring.c:1260
4774 #, c-format
4775 msgid "%s is the unchanged one\n"
4776 msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
4777
4778 #: g10/keyring.c:1261
4779 #, c-format
4780 msgid "%s is the new one\n"
4781 msgstr "%s on uusi\n"
4782
4783 #: g10/keyring.c:1262
4784 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4785 msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
4786
4787 #: g10/keyring.c:1384
4788 #, fuzzy, c-format
4789 msgid "caching keyring `%s'\n"
4790 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
4791
4792 #: g10/keyring.c:1430
4793 #, fuzzy, c-format
4794 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4795 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4796
4797 #: g10/keyring.c:1442
4798 #, fuzzy, c-format
4799 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4800 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4801
4802 #: g10/keyring.c:1514
4803 #, c-format
4804 msgid "%s: keyring created\n"
4805 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
4806
4807 #: g10/keyserver.c:71
4808 msgid "include revoked keys in search results"
4809 msgstr ""
4810
4811 #: g10/keyserver.c:72
4812 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4813 msgstr ""
4814
4815 #: g10/keyserver.c:74
4816 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4817 msgstr ""
4818
4819 #: g10/keyserver.c:76
4820 msgid "do not delete temporary files after using them"
4821 msgstr ""
4822
4823 #: g10/keyserver.c:80
4824 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4825 msgstr ""
4826
4827 #: g10/keyserver.c:82
4828 #, fuzzy
4829 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4830 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
4831
4832 #: g10/keyserver.c:84
4833 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4834 msgstr ""
4835
4836 #: g10/keyserver.c:150
4837 #, fuzzy, c-format
4838 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4839 msgstr ""
4840 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
4841 "ajossa\n"
4842
4843 #: g10/keyserver.c:541
4844 #, fuzzy
4845 msgid "disabled"
4846 msgstr "disable"
4847
4848 #: g10/keyserver.c:742
4849 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4850 msgstr ""
4851
4852 #: g10/keyserver.c:826 g10/keyserver.c:1448
4853 #, fuzzy, c-format
4854 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4855 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4856
4857 #: g10/keyserver.c:924
4858 #, fuzzy, c-format
4859 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4860 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4861
4862 #: g10/keyserver.c:926
4863 #, fuzzy
4864 msgid "key not found on keyserver\n"
4865 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4866
4867 #: g10/keyserver.c:1167
4868 #, fuzzy, c-format
4869 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4870 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4871
4872 #: g10/keyserver.c:1171
4873 #, fuzzy, c-format
4874 msgid "requesting key %s from %s\n"
4875 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4876
4877 #: g10/keyserver.c:1195
4878 #, fuzzy, c-format
4879 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4880 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4881
4882 #: g10/keyserver.c:1198
4883 #, fuzzy, c-format
4884 msgid "searching for names from %s\n"
4885 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4886
4887 #: g10/keyserver.c:1351
4888 #, fuzzy, c-format
4889 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4890 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4891
4892 #: g10/keyserver.c:1355
4893 #, fuzzy, c-format
4894 msgid "sending key %s to %s\n"
4895 msgstr ""
4896 "\"\n"
4897 "allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
4898
4899 #: g10/keyserver.c:1398
4900 #, fuzzy, c-format
4901 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4902 msgstr "e