Ready for a release
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2006-06-25 13:35+0200\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: cipher/primegen.c:121
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
36 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:312
39 #, c-format
40 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
41 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
42
43 #: cipher/random.c:173
44 msgid "no entropy gathering module detected\n"
45 msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
46
47 #: cipher/random.c:403
48 #, fuzzy, c-format
49 msgid "can't lock `%s': %s\n"
50 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
51
52 #: cipher/random.c:408
53 #, fuzzy, c-format
54 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
55 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
56
57 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
58 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
59 #: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
60 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
61 #: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1118
62 #: g10/sign.c:1268 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
63 #: g10/tdbio.c:605
64 #, c-format
65 msgid "can't open `%s': %s\n"
66 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
67
68 #: cipher/random.c:458
69 #, c-format
70 msgid "can't stat `%s': %s\n"
71 msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
72
73 #: cipher/random.c:463
74 #, c-format
75 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
76 msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
77
78 #: cipher/random.c:468
79 msgid "note: random_seed file is empty\n"
80 msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
81
82 #: cipher/random.c:474
83 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
84 msgstr ""
85 "VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
86
87 #: cipher/random.c:482
88 #, c-format
89 msgid "can't read `%s': %s\n"
90 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
91
92 #: cipher/random.c:520
93 msgid "note: random_seed file not updated\n"
94 msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
95
96 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
97 #: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
98 #: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:848 g10/sign.c:1134 g10/tdbio.c:536
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
104 #, c-format
105 msgid "can't write `%s': %s\n"
106 msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
107
108 #: cipher/random.c:569
109 #, c-format
110 msgid "can't close `%s': %s\n"
111 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
112
113 #: cipher/random.c:814
114 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
115 msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
116
117 #: cipher/random.c:815
118 msgid ""
119 "The random number generator is only a kludge to let\n"
120 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
121 "\n"
122 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
123 "\n"
124 msgstr ""
125 "Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
126 "ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
127 "\n"
128 "ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
129
130 #: cipher/rndegd.c:202
131 msgid ""
132 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
133 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
134 "of the entropy.\n"
135 msgstr ""
136 "Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
137 "estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
138 "laatua.\n"
139
140 #: cipher/rndlinux.c:132
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "\n"
144 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
145 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
146 msgstr ""
147 "\n"
148 "Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
149 "antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
150 "(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:596
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
155 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:609
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
160 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:977
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "reading public key failed: %s\n"
165 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
168 msgid "response does not contain the public key data\n"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
172 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
173 msgstr ""
174
175 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
176 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
180 #, c-format
181 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
185 #, c-format
186 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
190 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
193 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
194
195 #: g10/app-openpgp.c:1310
196 msgid "access to admin commands is not configured\n"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
200 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
201 msgstr ""
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
204 msgid "card is permanently locked!\n"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1336
208 #, c-format
209 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
210 msgstr ""
211
212 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
213 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
214 #. to get some infos on the string.
215 #: g10/app-openpgp.c:1343
216 msgid "|A|Admin PIN"
217 msgstr ""
218
219 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
220 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
221 #. to get some infos on the string.
222 #: g10/app-openpgp.c:1492
223 msgid "|AN|New Admin PIN"
224 msgstr ""
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1492
227 msgid "|N|New PIN"
228 msgstr ""
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1496
231 #, fuzzy, c-format
232 msgid "error getting new PIN: %s\n"
233 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
236 #, fuzzy
237 msgid "error reading application data\n"
238 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
241 #, fuzzy
242 msgid "error reading fingerprint DO\n"
243 msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1562
246 #, fuzzy
247 msgid "key already exists\n"
248 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1566
251 msgid "existing key will be replaced\n"
252 msgstr ""
253
254 #: g10/app-openpgp.c:1568
255 #, fuzzy
256 msgid "generating new key\n"
257 msgstr "luo uusi avainpari"
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1735
260 msgid "creation timestamp missing\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1742
264 #, c-format
265 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1749
269 #, c-format
270 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
274 #, c-format
275 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
276 msgstr ""
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1827
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "failed to store the key: %s\n"
281 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1886
284 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
285 msgstr ""
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1901
288 #, fuzzy
289 msgid "generating key failed\n"
290 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1904
293 #, fuzzy, c-format
294 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
295 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
296
297 #: g10/app-openpgp.c:1961
298 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
299 msgstr ""
300
301 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
302 #: g10/app-openpgp.c:2087
303 #, fuzzy, c-format
304 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
305 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
306
307 #: g10/app-openpgp.c:2134
308 #, c-format
309 msgid "signatures created so far: %lu\n"
310 msgstr ""
311
312 #: g10/app-openpgp.c:2142
313 #, c-format
314 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
315 msgstr ""
316
317 #: g10/app-openpgp.c:2403
318 msgid ""
319 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
320 msgstr ""
321
322 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
323 #, fuzzy, c-format
324 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
325 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
326
327 #: g10/armor.c:320
328 #, c-format
329 msgid "armor: %s\n"
330 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
331
332 #: g10/armor.c:359
333 msgid "invalid armor header: "
334 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
335
336 #: g10/armor.c:370
337 msgid "armor header: "
338 msgstr "ascii-koodausotsake: "
339
340 #: g10/armor.c:381
341 msgid "invalid clearsig header\n"
342 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
343
344 #: g10/armor.c:433
345 msgid "nested clear text signatures\n"
346 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
347
348 #: g10/armor.c:568
349 #, fuzzy
350 msgid "unexpected armor: "
351 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
352
353 #: g10/armor.c:580
354 msgid "invalid dash escaped line: "
355 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
356
357 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
358 #, fuzzy, c-format
359 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
360 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
361
362 #: g10/armor.c:777
363 msgid "premature eof (no CRC)\n"
364 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
365
366 #: g10/armor.c:811
367 msgid "premature eof (in CRC)\n"
368 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
369
370 #: g10/armor.c:819
371 msgid "malformed CRC\n"
372 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
373
374 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
375 #, fuzzy, c-format
376 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
377 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
378
379 #: g10/armor.c:843
380 #, fuzzy
381 msgid "premature eof (in trailer)\n"
382 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
383
384 #: g10/armor.c:847
385 msgid "error in trailer line\n"
386 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
387
388 #: g10/armor.c:1158
389 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
390 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
391
392 #: g10/armor.c:1163
393 #, c-format
394 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
395 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
396
397 #: g10/armor.c:1167
398 msgid ""
399 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
400 msgstr ""
401 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
402 "viallista\n"
403 "MTA:ta on käytetty\n"
404
405 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
408 msgstr "salaista avainta ei löydy"
409
410 #: g10/card-util.c:68
411 #, c-format
412 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
413 msgstr ""
414
415 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
416 #: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
417 #, fuzzy
418 msgid "can't do this in batch mode\n"
419 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
420
421 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
422 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
423 #: g10/keygen.c:1448
424 msgid "Your selection? "
425 msgstr "Valintasi? "
426
427 #: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
428 msgid "[not set]"
429 msgstr ""
430
431 #: g10/card-util.c:413
432 #, fuzzy
433 msgid "male"
434 msgstr "enable"
435
436 #: g10/card-util.c:414
437 #, fuzzy
438 msgid "female"
439 msgstr "enable"
440
441 #: g10/card-util.c:414
442 #, fuzzy
443 msgid "unspecified"
444 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
445
446 #: g10/card-util.c:441
447 #, fuzzy
448 msgid "not forced"
449 msgstr "ei käsitelty"
450
451 #: g10/card-util.c:441
452 msgid "forced"
453 msgstr ""
454
455 #: g10/card-util.c:519
456 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
457 msgstr ""
458
459 #: g10/card-util.c:521
460 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
461 msgstr ""
462
463 #: g10/card-util.c:523
464 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
465 msgstr ""
466
467 #: g10/card-util.c:540
468 msgid "Cardholder's surname: "
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:542
472 msgid "Cardholder's given name: "
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:560
476 #, c-format
477 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
478 msgstr ""
479
480 #: g10/card-util.c:581
481 #, fuzzy
482 msgid "URL to retrieve public key: "
483 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
484
485 #: g10/card-util.c:589
486 #, c-format
487 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
488 msgstr ""
489
490 #: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
491 #, c-format
492 msgid "error reading `%s': %s\n"
493 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
494
495 #: g10/card-util.c:695
496 msgid "Login data (account name): "
497 msgstr ""
498
499 #: g10/card-util.c:705
500 #, c-format
501 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
502 msgstr ""
503
504 #: g10/card-util.c:764
505 msgid "Private DO data: "
506 msgstr ""
507
508 #: g10/card-util.c:774
509 #, c-format
510 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
511 msgstr ""
512
513 #: g10/card-util.c:794
514 #, fuzzy
515 msgid "Language preferences: "
516 msgstr "päivitä valinnat"
517
518 #: g10/card-util.c:802
519 #, fuzzy
520 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
521 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
522
523 #: g10/card-util.c:811
524 #, fuzzy
525 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
526 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
527
528 #: g10/card-util.c:832
529 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
530 msgstr ""
531
532 #: g10/card-util.c:846
533 #, fuzzy
534 msgid "Error: invalid response.\n"
535 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
536
537 #: g10/card-util.c:867
538 #, fuzzy
539 msgid "CA fingerprint: "
540 msgstr "näytä sormenjälki"
541
542 #: g10/card-util.c:890
543 #, fuzzy
544 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
545 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
546
547 #: g10/card-util.c:938
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "key operation not possible: %s\n"
550 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
551
552 #: g10/card-util.c:939
553 #, fuzzy
554 msgid "not an OpenPGP card"
555 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
556
557 #: g10/card-util.c:948
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "error getting current key info: %s\n"
560 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
561
562 #: g10/card-util.c:1033
563 msgid "Replace existing key? (y/N) "
564 msgstr ""
565
566 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
567 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
568 msgstr ""
569
570 #: g10/card-util.c:1075
571 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
572 msgstr ""
573
574 #: g10/card-util.c:1084
575 #, c-format
576 msgid ""
577 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
578 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
579 "You should change them using the command --change-pin\n"
580 msgstr ""
581
582 #: g10/card-util.c:1123
583 #, fuzzy
584 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
585 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
586
587 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
588 #, fuzzy
589 msgid "   (1) Signature key\n"
590 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
591
592 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
593 #, fuzzy
594 msgid "   (2) Encryption key\n"
595 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
596
597 #: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
598 msgid "   (3) Authentication key\n"
599 msgstr ""
600
601 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
602 #: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
603 msgid "Invalid selection.\n"
604 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
605
606 #: g10/card-util.c:1203
607 #, fuzzy
608 msgid "Please select where to store the key:\n"
609 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
610
611 #: g10/card-util.c:1238
612 #, fuzzy
613 msgid "unknown key protection algorithm\n"
614 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
615
616 #: g10/card-util.c:1243
617 #, fuzzy
618 msgid "secret parts of key are not available\n"
619 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
620
621 #: g10/card-util.c:1248
622 #, fuzzy
623 msgid "secret key already stored on a card\n"
624 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
625
626 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
627 msgid "quit this menu"
628 msgstr "ulos tästä valikosta"
629
630 #: g10/card-util.c:1321
631 #, fuzzy
632 msgid "show admin commands"
633 msgstr "ristiriitainen komento\n"
634
635 #: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
636 msgid "show this help"
637 msgstr "näytä tämä ohje"
638
639 #: g10/card-util.c:1324
640 #, fuzzy
641 msgid "list all available data"
642 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
643
644 #: g10/card-util.c:1327
645 msgid "change card holder's name"
646 msgstr ""
647
648 #: g10/card-util.c:1328
649 msgid "change URL to retrieve key"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1329
653 msgid "fetch the key specified in the card URL"
654 msgstr ""
655
656 #: g10/card-util.c:1330
657 #, fuzzy
658 msgid "change the login name"
659 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
660
661 #: g10/card-util.c:1331
662 #, fuzzy
663 msgid "change the language preferences"
664 msgstr "muuta luottamusastetta"
665
666 #: g10/card-util.c:1332
667 msgid "change card holder's sex"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1333
671 #, fuzzy
672 msgid "change a CA fingerprint"
673 msgstr "näytä sormenjälki"
674
675 #: g10/card-util.c:1334
676 msgid "toggle the signature force PIN flag"
677 msgstr ""
678
679 #: g10/card-util.c:1335
680 #, fuzzy
681 msgid "generate new keys"
682 msgstr "luo uusi avainpari"
683
684 #: g10/card-util.c:1336
685 msgid "menu to change or unblock the PIN"
686 msgstr ""
687
688 #: g10/card-util.c:1337
689 msgid "verify the PIN and list all data"
690 msgstr ""
691
692 #: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
693 msgid "Command> "
694 msgstr "Komento> "
695
696 #: g10/card-util.c:1495
697 #, fuzzy
698 msgid "Admin-only command\n"
699 msgstr "ristiriitainen komento\n"
700
701 #: g10/card-util.c:1526
702 #, fuzzy
703 msgid "Admin commands are allowed\n"
704 msgstr "ristiriitainen komento\n"
705
706 #: g10/card-util.c:1528
707 #, fuzzy
708 msgid "Admin commands are not allowed\n"
709 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
710
711 #: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
712 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
713 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
714
715 #: g10/cardglue.c:434
716 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
717 msgstr ""
718
719 #: g10/cardglue.c:573
720 #, c-format
721 msgid ""
722 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
723 "   %.*s\n"
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:582
727 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
728 msgstr ""
729
730 #: g10/cardglue.c:917
731 msgid "Enter New Admin PIN: "
732 msgstr ""
733
734 #: g10/cardglue.c:918
735 msgid "Enter New PIN: "
736 msgstr ""
737
738 #: g10/cardglue.c:919
739 msgid "Enter Admin PIN: "
740 msgstr ""
741
742 #: g10/cardglue.c:920
743 msgid "Enter PIN: "
744 msgstr ""
745
746 #: g10/cardglue.c:937
747 #, fuzzy
748 msgid "Repeat this PIN: "
749 msgstr "Toista salasana: "
750
751 #: g10/cardglue.c:952
752 #, fuzzy
753 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
754 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
755
756 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
757 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
758 #, c-format
759 msgid "can't open `%s'\n"
760 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
761
762 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
763 msgid "--output doesn't work for this command\n"
764 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
765
766 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
767 #: g10/revoke.c:228
768 #, fuzzy, c-format
769 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
770 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
771
772 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2346 g10/keyserver.c:1714
773 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
774 #, c-format
775 msgid "error reading keyblock: %s\n"
776 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
777
778 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
779 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
780 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
781
782 #: g10/delkey.c:135
783 #, fuzzy
784 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
785 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
786
787 #: g10/delkey.c:147
788 #, fuzzy
789 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
790 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
791
792 #: g10/delkey.c:155
793 #, fuzzy
794 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
795 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
796
797 #: g10/delkey.c:165
798 #, c-format
799 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
800 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
801
802 #: g10/delkey.c:175
803 msgid "ownertrust information cleared\n"
804 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
805
806 #: g10/delkey.c:206
807 #, c-format
808 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
809 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
810
811 #: g10/delkey.c:208
812 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
813 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
814
815 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1288
816 #, c-format
817 msgid "error creating passphrase: %s\n"
818 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
819
820 #: g10/encode.c:218
821 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
822 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
823
824 #: g10/encode.c:231
825 #, c-format
826 msgid "using cipher %s\n"
827 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
828
829 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
830 #, c-format
831 msgid "`%s' already compressed\n"
832 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
833
834 #: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:615
835 #, c-format
836 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
837 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
838
839 #: g10/encode.c:456
840 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
841 msgstr ""
842 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
843
844 #: g10/encode.c:480
845 #, c-format
846 msgid "reading from `%s'\n"
847 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
848
849 #: g10/encode.c:508
850 msgid ""
851 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
852 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
853
854 #: g10/encode.c:518
855 #, fuzzy, c-format
856 msgid ""
857 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
858 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
859
860 #: g10/encode.c:628 g10/sign.c:967
861 #, fuzzy, c-format
862 msgid ""
863 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
864 "preferences\n"
865 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
866
867 #: g10/encode.c:715
868 #, c-format
869 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
870 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
871
872 #: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
873 #, c-format
874 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
875 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
876
877 #: g10/encode.c:812
878 #, c-format
879 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
880 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
881
882 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
883 #, c-format
884 msgid "%s encrypted data\n"
885 msgstr "%s salattua dataa\n"
886
887 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
888 #, c-format
889 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
890 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
891
892 #: g10/encr-data.c:93
893 msgid ""
894 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
895 msgstr ""
896 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
897 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
898
899 #: g10/encr-data.c:104
900 msgid "problem handling encrypted packet\n"
901 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
902
903 #: g10/exec.c:49
904 msgid "no remote program execution supported\n"
905 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
906
907 #: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:415
908 #, c-format
909 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
910 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
911
912 #: g10/exec.c:317
913 msgid ""
914 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
915 msgstr ""
916 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
917 "asetustiedoston oikeuksista\n"
918
919 #: g10/exec.c:347
920 #, fuzzy
921 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
922 msgstr ""
923 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
924
925 #: g10/exec.c:425
926 #, fuzzy, c-format
927 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
928 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
929
930 #: g10/exec.c:428
931 #, fuzzy, c-format
932 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
933 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
934
935 #: g10/exec.c:513
936 #, c-format
937 msgid "system error while calling external program: %s\n"
938 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
939
940 #: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
941 msgid "unnatural exit of external program\n"
942 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
943
944 #: g10/exec.c:539
945 msgid "unable to execute external program\n"
946 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
947
948 #: g10/exec.c:555
949 #, c-format
950 msgid "unable to read external program response: %s\n"
951 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
952
953 #: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
954 #, c-format
955 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
956 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
957
958 #: g10/exec.c:613
959 #, c-format
960 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
961 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
962
963 #: g10/export.c:61
964 #, fuzzy
965 msgid "export signatures that are marked as local-only"
966 msgstr ""
967 "\n"
968 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
969
970 #: g10/export.c:63
971 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
972 msgstr ""
973
974 #: g10/export.c:65
975 #, fuzzy
976 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
977 msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
978
979 #: g10/export.c:67
980 #, fuzzy
981 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
982 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
983
984 #: g10/export.c:69
985 #, fuzzy
986 msgid "remove unusable parts from key during export"
987 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
988
989 #: g10/export.c:71
990 msgid "remove as much as possible from key during export"
991 msgstr ""
992
993 #: g10/export.c:325
994 #, fuzzy
995 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
996 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
997
998 #: g10/export.c:354
999 #, fuzzy, c-format
1000 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1001 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
1002
1003 #: g10/export.c:362
1004 #, fuzzy, c-format
1005 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1006 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
1007
1008 #: g10/export.c:373
1009 #, fuzzy, c-format
1010 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1011 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
1012
1013 #: g10/export.c:521
1014 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: g10/export.c:544
1018 #, fuzzy, c-format
1019 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1020 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1021
1022 #: g10/export.c:565
1023 #, fuzzy, c-format
1024 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1025 msgstr ""
1026 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
1027 "tarkistussummaa\n"
1028
1029 #: g10/export.c:598
1030 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1031 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
1032
1033 #: g10/gpg.c:375
1034 msgid ""
1035 "@Commands:\n"
1036 " "
1037 msgstr ""
1038 "@Komennot:\n"
1039 " "
1040
1041 #: g10/gpg.c:377
1042 msgid "|[file]|make a signature"
1043 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
1044
1045 #: g10/gpg.c:378
1046 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1047 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
1048
1049 #: g10/gpg.c:379
1050 msgid "make a detached signature"
1051 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
1052
1053 #: g10/gpg.c:380
1054 msgid "encrypt data"
1055 msgstr "salaa tiedot"
1056
1057 #: g10/gpg.c:382
1058 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1059 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
1060
1061 #: g10/gpg.c:384
1062 msgid "decrypt data (default)"
1063 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
1064
1065 #: g10/gpg.c:386
1066 msgid "verify a signature"
1067 msgstr "tarkista allekirjoitus"
1068
1069 #: g10/gpg.c:388
1070 msgid "list keys"
1071 msgstr "näytä avaimet"
1072
1073 #: g10/gpg.c:390
1074 msgid "list keys and signatures"
1075 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
1076
1077 #: g10/gpg.c:391
1078 #, fuzzy
1079 msgid "list and check key signatures"
1080 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
1081
1082 #: g10/gpg.c:392
1083 msgid "list keys and fingerprints"
1084 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
1085
1086 #: g10/gpg.c:393
1087 msgid "list secret keys"
1088 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1089
1090 #: g10/gpg.c:394
1091 msgid "generate a new key pair"
1092 msgstr "luo uusi avainpari"
1093
1094 #: g10/gpg.c:395
1095 msgid "remove keys from the public keyring"
1096 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1097
1098 #: g10/gpg.c:397
1099 msgid "remove keys from the secret keyring"
1100 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1101
1102 #: g10/gpg.c:398
1103 msgid "sign a key"
1104 msgstr "allekirjoita avain"
1105
1106 #: g10/gpg.c:399
1107 msgid "sign a key locally"
1108 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1109
1110 #: g10/gpg.c:400
1111 msgid "sign or edit a key"
1112 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1113
1114 #: g10/gpg.c:401
1115 msgid "generate a revocation certificate"
1116 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1117
1118 #: g10/gpg.c:403
1119 msgid "export keys"
1120 msgstr "vie avaimia"
1121
1122 #: g10/gpg.c:404
1123 msgid "export keys to a key server"
1124 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1125
1126 #: g10/gpg.c:405
1127 msgid "import keys from a key server"
1128 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1129
1130 #: g10/gpg.c:407
1131 msgid "search for keys on a key server"
1132 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1133
1134 #: g10/gpg.c:409
1135 msgid "update all keys from a keyserver"
1136 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1137
1138 #: g10/gpg.c:413
1139 msgid "import/merge keys"
1140 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1141
1142 #: g10/gpg.c:416
1143 msgid "print the card status"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/gpg.c:417
1147 msgid "change data on a card"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: g10/gpg.c:418
1151 msgid "change a card's PIN"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: g10/gpg.c:426
1155 msgid "update the trust database"
1156 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1157
1158 #: g10/gpg.c:433
1159 msgid "|algo [files]|print message digests"
1160 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1161
1162 #: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
1163 msgid ""
1164 "@\n"
1165 "Options:\n"
1166 " "
1167 msgstr ""
1168 "@\n"
1169 "Valitsimet:\n"
1170 " "
1171
1172 #: g10/gpg.c:439
1173 msgid "create ascii armored output"
1174 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1175
1176 #: g10/gpg.c:441
1177 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1178 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1179
1180 #: g10/gpg.c:452
1181 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1182 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1183
1184 #: g10/gpg.c:453
1185 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1186 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1187
1188 #: g10/gpg.c:458
1189 msgid "use canonical text mode"
1190 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1191
1192 #: g10/gpg.c:472
1193 msgid "use as output file"
1194 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1195
1196 #: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
1197 msgid "verbose"
1198 msgstr "monisanainen"
1199
1200 #: g10/gpg.c:485
1201 msgid "do not make any changes"
1202 msgstr "älä tee muutoksia"
1203
1204 #: g10/gpg.c:486
1205 msgid "prompt before overwriting"
1206 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1207
1208 #: g10/gpg.c:527
1209 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: g10/gpg.c:528
1213 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: g10/gpg.c:556
1217 msgid ""
1218 "@\n"
1219 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1220 msgstr ""
1221 "@\n"
1222 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1223 "sivuilta)\n"
1224
1225 #: g10/gpg.c:559
1226 msgid ""
1227 "@\n"
1228 "Examples:\n"
1229 "\n"
1230 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1231 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1232 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1233 " --list-keys [names]        show keys\n"
1234 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1235 msgstr ""
1236 "@\n"
1237 "Esim:\n"
1238 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1239 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1240 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1241 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1242 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1243
1244 #: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
1245 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1246 msgstr ""
1247 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1248
1249 #: g10/gpg.c:774
1250 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1251 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1252
1253 #: g10/gpg.c:777
1254 msgid ""
1255 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1256 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1257 "default operation depends on the input data\n"
1258 msgstr ""
1259 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1260 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1261 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1262
1263 #: g10/gpg.c:788
1264 msgid ""
1265 "\n"
1266 "Supported algorithms:\n"
1267 msgstr ""
1268 "\n"
1269 "Tuetut algoritmit:\n"
1270
1271 #: g10/gpg.c:791
1272 msgid "Pubkey: "
1273 msgstr "JulkAvain: "
1274
1275 #: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
1276 msgid "Cipher: "
1277 msgstr "Salaus: "
1278
1279 #: g10/gpg.c:803
1280 msgid "Hash: "
1281 msgstr "Tiiviste: "
1282
1283 #: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
1284 msgid "Compression: "
1285 msgstr "Pakkaus: "
1286
1287 #: g10/gpg.c:892
1288 msgid "usage: gpg [options] "
1289 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1290
1291 #: g10/gpg.c:1040
1292 msgid "conflicting commands\n"
1293 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1294
1295 #: g10/gpg.c:1058
1296 #, fuzzy, c-format
1297 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1298 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1299
1300 #: g10/gpg.c:1255
1301 #, fuzzy, c-format
1302 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1303 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1304
1305 #: g10/gpg.c:1258
1306 #, fuzzy, c-format
1307 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1308 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1309
1310 #: g10/gpg.c:1261
1311 #, fuzzy, c-format
1312 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1313 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1314
1315 #: g10/gpg.c:1267
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1318 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1319
1320 #: g10/gpg.c:1270
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1323 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1324
1325 #: g10/gpg.c:1273
1326 #, fuzzy, c-format
1327 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1328 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1329
1330 #: g10/gpg.c:1279
1331 #, fuzzy, c-format
1332 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1333 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1334
1335 #: g10/gpg.c:1282
1336 #, fuzzy, c-format
1337 msgid ""
1338 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1339 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1340
1341 #: g10/gpg.c:1285
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1344 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1345
1346 #: g10/gpg.c:1291
1347 #, fuzzy, c-format
1348 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1349 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1350
1351 #: g10/gpg.c:1294
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid ""
1354 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1355 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1356
1357 #: g10/gpg.c:1297
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1360 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1361
1362 #: g10/gpg.c:1438
1363 #, fuzzy, c-format
1364 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1365 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1366
1367 #: g10/gpg.c:1531
1368 msgid "display photo IDs during key listings"
1369 msgstr ""
1370
1371 #: g10/gpg.c:1533
1372 msgid "show policy URLs during signature listings"
1373 msgstr ""
1374
1375 #: g10/gpg.c:1535
1376 #, fuzzy
1377 msgid "show all notations during signature listings"
1378 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1379
1380 #: g10/gpg.c:1537
1381 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1382 msgstr ""
1383
1384 #: g10/gpg.c:1541
1385 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: g10/gpg.c:1543
1389 #, fuzzy
1390 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1391 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1392
1393 #: g10/gpg.c:1545
1394 msgid "show user ID validity during key listings"
1395 msgstr ""
1396
1397 #: g10/gpg.c:1547
1398 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: g10/gpg.c:1549
1402 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: g10/gpg.c:1551
1406 #, fuzzy
1407 msgid "show the keyring name in key listings"
1408 msgstr "näytä mihin avainrenkaaseen tulostettu avain kuuluu"
1409
1410 #: g10/gpg.c:1553
1411 #, fuzzy
1412 msgid "show expiration dates during signature listings"
1413 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1414
1415 #: g10/gpg.c:1920
1416 #, c-format
1417 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1418 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1419
1420 #: g10/gpg.c:1962
1421 #, c-format
1422 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1423 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
1424
1425 #: g10/gpg.c:1966
1426 #, c-format
1427 msgid "option file `%s': %s\n"
1428 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
1429
1430 #: g10/gpg.c:1973
1431 #, c-format
1432 msgid "reading options from `%s'\n"
1433 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
1434
1435 #: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
1436 #, c-format
1437 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1438 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1439
1440 #: g10/gpg.c:2201
1441 #, fuzzy, c-format
1442 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1443 msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
1444
1445 #: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
1446 #, fuzzy, c-format
1447 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1448 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1449
1450 #: g10/gpg.c:2452
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1453 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1454
1455 #: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
1456 #, fuzzy
1457 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1458 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1459
1460 #: g10/gpg.c:2488
1461 #, fuzzy, c-format
1462 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1463 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:2491
1466 #, fuzzy
1467 msgid "invalid keyserver options\n"
1468 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1469
1470 #: g10/gpg.c:2498
1471 #, c-format
1472 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1473 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2501
1476 msgid "invalid import options\n"
1477 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1478
1479 #: g10/gpg.c:2508
1480 #, c-format
1481 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1482 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1483
1484 #: g10/gpg.c:2511
1485 msgid "invalid export options\n"
1486 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1487
1488 #: g10/gpg.c:2518
1489 #, fuzzy, c-format
1490 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1491 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1492
1493 #: g10/gpg.c:2521
1494 #, fuzzy
1495 msgid "invalid list options\n"
1496 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1497
1498 #: g10/gpg.c:2529
1499 msgid "display photo IDs during signature verification"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/gpg.c:2531
1503 msgid "show policy URLs during signature verification"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: g10/gpg.c:2533
1507 #, fuzzy
1508 msgid "show all notations during signature verification"
1509 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1510
1511 #: g10/gpg.c:2535
1512 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/gpg.c:2539
1516 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1517 msgstr ""
1518
1519 #: g10/gpg.c:2541
1520 #, fuzzy
1521 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1522 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1523
1524 #: g10/gpg.c:2543
1525 #, fuzzy
1526 msgid "show user ID validity during signature verification"
1527 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1528
1529 #: g10/gpg.c:2545
1530 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: g10/gpg.c:2547
1534 msgid "validate signatures with PKA data"
1535 msgstr ""
1536
1537 #: g10/gpg.c:2549
1538 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1539 msgstr ""
1540
1541 #: g10/gpg.c:2556
1542 #, fuzzy, c-format
1543 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1544 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1545
1546 #: g10/gpg.c:2559
1547 #, fuzzy
1548 msgid "invalid verify options\n"
1549 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1550
1551 #: g10/gpg.c:2566
1552 #, c-format
1553 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1554 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
1555
1556 #: g10/gpg.c:2729
1557 #, fuzzy, c-format
1558 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1559 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1560
1561 #: g10/gpg.c:2732
1562 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1563 msgstr ""
1564
1565 #: g10/gpg.c:2803
1566 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1567 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
1568
1569 #: g10/gpg.c:2807
1570 #, c-format
1571 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1572 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
1573
1574 #: g10/gpg.c:2816
1575 #, c-format
1576 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1577 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
1578
1579 #: g10/gpg.c:2819
1580 #, c-format
1581 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1582 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
1583
1584 #: g10/gpg.c:2826
1585 #, fuzzy, c-format
1586 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1587 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
1588
1589 #: g10/gpg.c:2841
1590 #, fuzzy, c-format
1591 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1592 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1593
1594 #: g10/gpg.c:2855
1595 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1596 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
1597
1598 #: g10/gpg.c:2861
1599 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1600 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
1601
1602 #: g10/gpg.c:2867
1603 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1604 msgstr ""
1605 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
1606
1607 #: g10/gpg.c:2880
1608 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1609 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
1610
1611 #: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
1612 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1613 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1614
1615 #: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
1616 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1617 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1618
1619 #: g10/gpg.c:2959
1620 #, fuzzy
1621 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1622 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1623
1624 #: g10/gpg.c:2965
1625 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1626 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1627
1628 #: g10/gpg.c:2980
1629 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1630 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
1631
1632 #: g10/gpg.c:2982
1633 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1634 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
1635
1636 #: g10/gpg.c:2984
1637 #, fuzzy
1638 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1639 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
1640
1641 #: g10/gpg.c:2986
1642 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1643 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
1644
1645 #: g10/gpg.c:2988
1646 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1647 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
1648
1649 #: g10/gpg.c:2991
1650 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1651 msgstr ""
1652 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
1653
1654 #: g10/gpg.c:2995
1655 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1656 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
1657
1658 #: g10/gpg.c:3002
1659 msgid "invalid default preferences\n"
1660 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
1661
1662 #: g10/gpg.c:3011
1663 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1664 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
1665
1666 #: g10/gpg.c:3015
1667 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1668 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
1669
1670 #: g10/gpg.c:3019
1671 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1672 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
1673
1674 #: g10/gpg.c:3052
1675 #, c-format
1676 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1677 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
1678
1679 #: g10/gpg.c:3099
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1682 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1683
1684 #: g10/gpg.c:3104
1685 #, fuzzy, c-format
1686 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1687 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1688
1689 #: g10/gpg.c:3109
1690 #, fuzzy, c-format
1691 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1692 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1693
1694 #: g10/gpg.c:3208
1695 #, c-format
1696 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1697 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1698
1699 #: g10/gpg.c:3219
1700 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1701 msgstr ""
1702 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
1703
1704 #: g10/gpg.c:3230
1705 msgid "--store [filename]"
1706 msgstr "--store [tiedostonimi]"
1707
1708 #: g10/gpg.c:3237
1709 msgid "--symmetric [filename]"
1710 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
1711
1712 #: g10/gpg.c:3239
1713 #, fuzzy, c-format
1714 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1715 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:3249
1718 msgid "--encrypt [filename]"
1719 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
1720
1721 #: g10/gpg.c:3262
1722 #, fuzzy
1723 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1724 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1725
1726 #: g10/gpg.c:3264
1727 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1728 msgstr ""
1729
1730 #: g10/gpg.c:3267
1731 #, fuzzy, c-format
1732 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1733 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1734
1735 #: g10/gpg.c:3285
1736 msgid "--sign [filename]"
1737 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
1738
1739 #: g10/gpg.c:3298
1740 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1741 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1742
1743 #: g10/gpg.c:3313
1744 #, fuzzy
1745 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1746 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1747
1748 #: g10/gpg.c:3315
1749 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: g10/gpg.c:3318
1753 #, fuzzy, c-format
1754 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1755 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1756
1757 #: g10/gpg.c:3338
1758 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1759 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
1760
1761 #: g10/gpg.c:3347
1762 msgid "--clearsign [filename]"
1763 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
1764
1765 #: g10/gpg.c:3372
1766 msgid "--decrypt [filename]"
1767 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
1768
1769 #: g10/gpg.c:3380
1770 msgid "--sign-key user-id"
1771 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
1772
1773 #: g10/gpg.c:3384
1774 msgid "--lsign-key user-id"
1775 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
1776
1777 #: g10/gpg.c:3405
1778 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1779 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
1780
1781 #: g10/gpg.c:3476
1782 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1783 msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
1784
1785 #: g10/gpg.c:3518
1786 #, c-format
1787 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1788 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
1789
1790 #: g10/gpg.c:3520
1791 #, c-format
1792 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1793 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
1794
1795 #: g10/gpg.c:3522
1796 #, c-format
1797 msgid "key export failed: %s\n"
1798 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
1799
1800 #: g10/gpg.c:3533
1801 #, c-format
1802 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1803 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
1804
1805 #: g10/gpg.c:3543
1806 #, c-format
1807 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1808 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
1809
1810 #: g10/gpg.c:3594
1811 #, c-format
1812 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1813 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
1814
1815 #: g10/gpg.c:3602
1816 #, c-format
1817 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1818 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
1819
1820 #: g10/gpg.c:3689
1821 #, c-format
1822 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1823 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
1824
1825 #: g10/gpg.c:3812
1826 msgid "[filename]"
1827 msgstr "[tiedostonimi]"
1828
1829 #: g10/gpg.c:3816
1830 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1831 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
1832
1833 #: g10/gpg.c:4120
1834 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1835 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
1836
1837 #: g10/gpg.c:4122
1838 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1839 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1840
1841 #: g10/gpg.c:4155
1842 #, fuzzy
1843 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1844 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1845
1846 #: g10/getkey.c:152
1847 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1848 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1849
1850 #: g10/getkey.c:175
1851 #, fuzzy
1852 msgid "[User ID not found]"
1853 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1854
1855 #: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
1856 #: g10/getkey.c:999
1857 #, c-format
1858 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: g10/getkey.c:1826
1862 #, fuzzy, c-format
1863 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1864 msgstr ""
1865 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1866
1867 #: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
1868 #, fuzzy, c-format
1869 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1870 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1871
1872 #: g10/getkey.c:2611
1873 #, fuzzy, c-format
1874 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1875 msgstr ""
1876 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1877
1878 #: g10/getkey.c:2658
1879 #, fuzzy, c-format
1880 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1881 msgstr ""
1882 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1883 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1884
1885 #: g10/gpgv.c:74
1886 msgid "be somewhat more quiet"
1887 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
1888
1889 #: g10/gpgv.c:75
1890 msgid "take the keys from this keyring"
1891 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
1892
1893 #: g10/gpgv.c:77
1894 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1895 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
1896
1897 #: g10/gpgv.c:78
1898 msgid "|FD|write status info to this FD"
1899 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
1900
1901 #: g10/gpgv.c:102
1902 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1903 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1904
1905 #: g10/gpgv.c:105
1906 msgid ""
1907 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1908 "Check signatures against known trusted keys\n"
1909 msgstr ""
1910 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1911 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
1912
1913 #: g10/helptext.c:49
1914 msgid ""
1915 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1916 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1917 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1918 msgstr ""
1919 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
1920 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
1921 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
1922 "varmenneverkkojen kanssa."
1923
1924 #: g10/helptext.c:55
1925 msgid ""
1926 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1927 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1928 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1929 "ultimately trusted\n"
1930 msgstr ""
1931 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
1932 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
1933 "salainen \n"
1934 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
1935
1936 #: g10/helptext.c:62
1937 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1938 msgstr ""
1939 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
1940 "avainta."
1941
1942 #: g10/helptext.c:66
1943 msgid ""
1944 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1945 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
1946
1947 #: g10/helptext.c:70
1948 msgid ""
1949 "Select the algorithm to use.\n"
1950 "\n"
1951 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1952 "for signatures.\n"
1953 "\n"
1954 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1955 "\n"
1956 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1957 "\n"
1958 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1959 msgstr ""
1960
1961 #: g10/helptext.c:84
1962 msgid ""
1963 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1964 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1965 "Please consult your security expert first."
1966 msgstr ""
1967 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
1968 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
1969 "ympäristöissä.\n"
1970 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
1971
1972 #: g10/helptext.c:91
1973 msgid "Enter the size of the key"
1974 msgstr "Syötä avaimen koko"
1975
1976 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1977 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1978 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1979 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
1980
1981 #: g10/helptext.c:105
1982 msgid ""
1983 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1984 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1985 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1986 "the given value as an interval."
1987 msgstr ""
1988 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
1989 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
1990 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
1991 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
1992
1993 #: g10/helptext.c:117
1994 msgid "Enter the name of the key holder"
1995 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
1996
1997 #: g10/helptext.c:122
1998 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1999 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
2000
2001 #: g10/helptext.c:126
2002 msgid "Please enter an optional comment"
2003 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
2004
2005 #: g10/helptext.c:131
2006 msgid ""
2007 "N  to change the name.\n"
2008 "C  to change the comment.\n"
2009 "E  to change the email address.\n"
2010 "O  to continue with key generation.\n"
2011 "Q  to to quit the key generation."
2012 msgstr ""
2013 "N   muuta nimeä\n"
2014 "C   muuta kommenttia\n"
2015 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
2016 "O   jatka avaimen luomista\n"
2017 "L   lopeta"
2018
2019 #: g10/helptext.c:140
2020 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2021 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
2022
2023 #: g10/helptext.c:148
2024 msgid ""
2025 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2026 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2027 "know how carefully you verified this.\n"
2028 "\n"
2029 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2030 "the\n"
2031 "    key.\n"
2032 "\n"
2033 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2034 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2035 "for\n"
2036 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2037 "user.\n"
2038 "\n"
2039 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2040 "could\n"
2041 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2042 "the\n"
2043 "    key against a photo ID.\n"
2044 "\n"
2045 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2046 "could\n"
2047 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2048 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2049 "a\n"
2050 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2051 "the\n"
2052 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2053 "exchange\n"
2054 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2055 "\n"
2056 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2057 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2058 "\"\n"
2059 "mean to you when you sign other keys.\n"
2060 "\n"
2061 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2062 msgstr ""
2063 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
2064 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
2065 "Muiden \n"
2066 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
2067 "\n"
2068 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
2069 "    varmistanut avaimen.\n"
2070 "\n"
2071 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
2072 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
2073 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
2074 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
2075 "\n"
2076 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
2077 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
2078 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
2079 "\n"
2080 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
2081 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
2082 "haltijan \n"
2083 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
2084 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
2085 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
2086 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
2087 "\n"
2088 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
2089 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
2090 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
2091 "\n"
2092 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
2093
2094 #: g10/helptext.c:186
2095 #, fuzzy
2096 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2097 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
2098
2099 #: g10/helptext.c:190
2100 msgid ""
2101 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2102 "All certificates are then also lost!"
2103 msgstr ""
2104 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
2105 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
2106
2107 #: g10/helptext.c:195
2108 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2109 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
2110
2111 #: g10/helptext.c:200
2112 msgid ""
2113 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2114 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2115 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2116 msgstr ""
2117 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
2118 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
2119 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
2120 "varmentamaan avaimeen."
2121
2122 #: g10/helptext.c:205
2123 msgid ""
2124 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2125 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2126 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2127 "a trust connection through another already certified key."
2128 msgstr ""
2129 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
2130 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
2131 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
2132 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
2133 "varmennetun avaimen kautta."
2134
2135 #: g10/helptext.c:211
2136 msgid ""
2137 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2138 "your keyring."
2139 msgstr ""
2140 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
2141 "avainrenkaastasi."
2142
2143 #: g10/helptext.c:215
2144 msgid ""
2145 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2146 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2147 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2148 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2149 "a second one is available."
2150 msgstr ""
2151 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
2152 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
2153 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
2154 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
2155 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
2156
2157 #: g10/helptext.c:223
2158 msgid ""
2159 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2160 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2161 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2162 msgstr ""
2163 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
2164 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
2165 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
2166
2167 #: g10/helptext.c:230
2168 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2169 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
2170
2171 #: g10/helptext.c:236
2172 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2173 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
2174
2175 #: g10/helptext.c:240
2176 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2177 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
2178
2179 #: g10/helptext.c:245
2180 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2181 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
2182
2183 #: g10/helptext.c:250
2184 msgid ""
2185 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2186 "file (which is shown in brackets) will be used."
2187 msgstr ""
2188 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
2189 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
2190
2191 #: g10/helptext.c:256
2192 msgid ""
2193 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2194 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2195 "  \"Key has been compromised\"\n"
2196 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2197 "      got access to your secret key.\n"
2198 "  \"Key is superseded\"\n"
2199 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2200 "  \"Key is no longer used\"\n"
2201 "      Use this if you have retired this key.\n"
2202 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2203 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2204 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2205 msgstr ""
2206 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
2207 "voit valita tästä listasta:\n"
2208 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
2209 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
2210 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
2211 "  \"Avain on korvattu\"\n"
2212 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
2213 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
2214 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
2215 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
2216 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
2217 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
2218 "vanhenneeksi.\n"
2219
2220 #: g10/helptext.c:272
2221 msgid ""
2222 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2223 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2224 "An empty line ends the text.\n"
2225 msgstr ""
2226 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
2227 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
2228 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
2229
2230 #: g10/helptext.c:287
2231 msgid "No help available"
2232 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2233
2234 #: g10/helptext.c:295
2235 #, c-format
2236 msgid "No help available for `%s'"
2237 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2238
2239 #: g10/import.c:96
2240 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: g10/import.c:98
2244 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: g10/import.c:100
2248 #, fuzzy
2249 msgid "do not update the trustdb after import"
2250 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
2251
2252 #: g10/import.c:102
2253 #, fuzzy
2254 msgid "create a public key when importing a secret key"
2255 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2256
2257 #: g10/import.c:104
2258 msgid "only accept updates to existing keys"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: g10/import.c:106
2262 #, fuzzy
2263 msgid "remove unusable parts from key after import"
2264 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
2265
2266 #: g10/import.c:108
2267 msgid "remove as much as possible from key after import"
2268 msgstr ""
2269
2270 #: g10/import.c:266
2271 #, c-format
2272 msgid "skipping block of type %d\n"
2273 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2274
2275 #: g10/import.c:275
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "%lu keys processed so far\n"
2278 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2279
2280 #: g10/import.c:292
2281 #, c-format
2282 msgid "Total number processed: %lu\n"
2283 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2284
2285 #: g10/import.c:294
2286 #, c-format
2287 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2288 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2289
2290 #: g10/import.c:297
2291 #, c-format
2292 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2293 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2294
2295 #: g10/import.c:299
2296 #, c-format
2297 msgid "              imported: %lu"
2298 msgstr "              tuotu: %lu"
2299
2300 #: g10/import.c:305
2301 #, c-format
2302 msgid "             unchanged: %lu\n"
2303 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2304
2305 #: g10/import.c:307
2306 #, c-format
2307 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2308 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2309
2310 #: g10/import.c:309
2311 #, c-format
2312 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2313 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2314
2315 #: g10/import.c:311
2316 #, c-format
2317 msgid "        new signatures: %lu\n"
2318 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2319
2320 #: g10/import.c:313
2321 #, c-format
2322 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2323 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2324
2325 #: g10/import.c:315
2326 #, c-format
2327 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2328 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2329
2330 #: g10/import.c:317
2331 #, c-format
2332 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2333 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2334
2335 #: g10/import.c:319
2336 #, c-format
2337 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2338 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2339
2340 #: g10/import.c:321
2341 #, c-format
2342 msgid "          not imported: %lu\n"
2343 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2344
2345 #: g10/import.c:323
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2348 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2349
2350 #: g10/import.c:325
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2353 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2354
2355 #: g10/import.c:566
2356 #, c-format
2357 msgid ""
2358 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2359 "algorithms on these user IDs:\n"
2360 msgstr ""
2361
2362 #: g10/import.c:604
2363 #, c-format
2364 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2365 msgstr ""
2366
2367 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2368 #: g10/import.c:616
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2371 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2372
2373 #: g10/import.c:628
2374 #, c-format
2375 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: g10/import.c:641
2379 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: g10/import.c:643
2383 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: g10/import.c:667
2387 #, c-format
2388 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: g10/import.c:717 g10/import.c:1115
2392 #, fuzzy, c-format
2393 msgid "key %s: no user ID\n"
2394 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2395
2396 #: g10/import.c:746
2397 #, fuzzy, c-format
2398 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2399 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2400
2401 #: g10/import.c:761
2402 #, fuzzy, c-format
2403 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2404 msgstr ""
2405 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2406
2407 #: g10/import.c:767
2408 #, fuzzy, c-format
2409 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2410 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2411
2412 #: g10/import.c:769
2413 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2414 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2415
2416 #: g10/import.c:779 g10/import.c:1237
2417 #, fuzzy, c-format
2418 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2419 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2420
2421 #: g10/import.c:785
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2424 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2425
2426 #: g10/import.c:794
2427 #, c-format
2428 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2429 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2430
2431 #: g10/import.c:799 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:853 g10/sign.c:1139
2432 #, c-format
2433 msgid "writing to `%s'\n"
2434 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2435
2436 #: g10/import.c:803 g10/import.c:898 g10/import.c:1155 g10/import.c:1298
2437 #: g10/import.c:2360 g10/import.c:2382
2438 #, c-format
2439 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2440 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2441
2442 #: g10/import.c:822
2443 #, fuzzy, c-format
2444 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2445 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2446
2447 #: g10/import.c:846
2448 #, fuzzy, c-format
2449 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2450 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2451
2452 #: g10/import.c:863 g10/import.c:1255
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2455 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2456
2457 #: g10/import.c:871 g10/import.c:1262
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2460 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2461
2462 #: g10/import.c:908
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2465 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2466
2467 #: g10/import.c:911
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2470 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2471
2472 #: g10/import.c:914
2473 #, fuzzy, c-format
2474 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2475 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2476
2477 #: g10/import.c:917
2478 #, fuzzy, c-format
2479 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2480 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2481
2482 #: g10/import.c:920
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2485 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2486
2487 #: g10/import.c:923
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2490 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2491
2492 #: g10/import.c:926
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2495 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2496
2497 #: g10/import.c:929
2498 #, fuzzy, c-format
2499 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2500 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2501
2502 #: g10/import.c:932
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2505 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2506
2507 #: g10/import.c:935
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2510 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2511
2512 #: g10/import.c:958
2513 #, fuzzy, c-format
2514 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2515 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2516
2517 #: g10/import.c:1121
2518 #, fuzzy, c-format
2519 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2520 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2521
2522 #: g10/import.c:1132
2523 #, fuzzy
2524 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2525 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2526
2527 #: g10/import.c:1149 g10/import.c:2375
2528 #, c-format
2529 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2530 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2531
2532 #: g10/import.c:1160
2533 #, fuzzy, c-format
2534 msgid "key %s: secret key imported\n"
2535 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2536
2537 #: g10/import.c:1190
2538 #, fuzzy, c-format
2539 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2540 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2541
2542 #: g10/import.c:1200
2543 #, fuzzy, c-format
2544 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2545 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2546
2547 #: g10/import.c:1230
2548 #, fuzzy, c-format
2549 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2550 msgstr ""
2551 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2552
2553 #: g10/import.c:1273
2554 #, fuzzy, c-format
2555 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2556 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2557
2558 #: g10/import.c:1305
2559 #, fuzzy, c-format
2560 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2561 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2562
2563 #: g10/import.c:1371
2564 #, fuzzy, c-format
2565 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2566 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2567
2568 #: g10/import.c:1386
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2571 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2572
2573 #: g10/import.c:1388
2574 #, fuzzy, c-format
2575 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2576 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2577
2578 #: g10/import.c:1406
2579 #, fuzzy, c-format
2580 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2581 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2582
2583 #: g10/import.c:1417 g10/import.c:1467
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2586 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2587
2588 #: g10/import.c:1419
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2591 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2592
2593 #: g10/import.c:1434
2594 #, fuzzy, c-format
2595 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2596 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2597
2598 #: g10/import.c:1456
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2601 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2602
2603 #: g10/import.c:1469
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2606 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2607
2608 #: g10/import.c:1484
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2611 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
2612
2613 #: g10/import.c:1526
2614 #, fuzzy, c-format
2615 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2616 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
2617
2618 #: g10/import.c:1547
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2621 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
2622
2623 #: g10/import.c:1574
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2626 msgstr ""
2627 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
2628
2629 #: g10/import.c:1584
2630 #, fuzzy, c-format
2631 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2632 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2633
2634 #: g10/import.c:1601
2635 #, fuzzy, c-format
2636 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2637 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
2638
2639 #: g10/import.c:1615
2640 #, fuzzy, c-format
2641 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2642 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2643
2644 #: g10/import.c:1623
2645 #, fuzzy, c-format
2646 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2647 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2648
2649 #: g10/import.c:1723
2650 #, fuzzy, c-format
2651 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2652 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
2653
2654 #: g10/import.c:1785
2655 #, fuzzy, c-format
2656 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2657 msgstr ""
2658 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
2659
2660 #: g10/import.c:1799
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2663 msgstr ""
2664 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
2665 "ei saatavilla.\n"
2666
2667 #: g10/import.c:1858
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2670 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
2671
2672 #: g10/import.c:1892
2673 #, fuzzy, c-format
2674 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2675 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2676
2677 #: g10/import.c:2281
2678 #, fuzzy
2679 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2680 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2681
2682 #: g10/import.c:2289
2683 #, fuzzy
2684 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2685 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2686
2687 #: g10/import.c:2291
2688 #, fuzzy
2689 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2690 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2691
2692 #: g10/keydb.c:168
2693 #, c-format
2694 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2695 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2696
2697 #: g10/keydb.c:175
2698 #, c-format
2699 msgid "keyring `%s' created\n"
2700 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
2701
2702 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2703 #, fuzzy, c-format
2704 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2705 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
2706
2707 #: g10/keydb.c:698
2708 #, c-format
2709 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2710 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
2711
2712 #: g10/keyedit.c:266
2713 msgid "[revocation]"
2714 msgstr "[mitätöinti]"
2715
2716 #: g10/keyedit.c:267
2717 msgid "[self-signature]"
2718 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2721 msgid "1 bad signature\n"
2722 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
2723
2724 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2725 #, c-format
2726 msgid "%d bad signatures\n"
2727 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
2728
2729 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2730 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2731 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
2732
2733 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2734 #, c-format
2735 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2736 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
2737
2738 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2739 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2740 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2743 #, c-format
2744 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2745 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:357
2748 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2749 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2750
2751 #: g10/keyedit.c:359
2752 #, c-format
2753 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2754 msgstr ""
2755 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2758 #, fuzzy
2759 msgid ""
2760 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2761 "keys\n"
2762 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2763 "etc.)\n"
2764 msgstr ""
2765 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
2766 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
2767 "lähteistä...)?\n"
2768 "\n"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2773 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
2774
2775 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2776 #, fuzzy, c-format
2777 msgid "  %d = I trust fully\n"
2778 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
2779
2780 #: g10/keyedit.c:439
2781 msgid ""
2782 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2783 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2784 "trust signatures on your behalf.\n"
2785 msgstr ""
2786
2787 #: g10/keyedit.c:455
2788 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2789 msgstr ""
2790
2791 #: g10/keyedit.c:599
2792 #, c-format
2793 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2794 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2795
2796 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2797 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2798 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2799 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
2800
2801 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2802 #: g10/keyedit.c:1748
2803 msgid "  Unable to sign.\n"
2804 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
2805
2806 #: g10/keyedit.c:627
2807 #, c-format
2808 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2809 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
2810
2811 #: g10/keyedit.c:655
2812 #, c-format
2813 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2814 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2815
2816 #: g10/keyedit.c:683
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2819 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2820
2821 #: g10/keyedit.c:685
2822 #, fuzzy
2823 msgid "Sign it? (y/N) "
2824 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2825
2826 #: g10/keyedit.c:707
2827 #, c-format
2828 msgid ""
2829 "The self-signature on \"%s\"\n"
2830 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2831 msgstr ""
2832 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
2833 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
2834
2835 #: g10/keyedit.c:716
2836 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2837 msgstr ""
2838 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
2839 "(k/E) "
2840
2841 #: g10/keyedit.c:730
2842 #, c-format
2843 msgid ""
2844 "Your current signature on \"%s\"\n"
2845 "has expired.\n"
2846 msgstr ""
2847 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2848 "on vanhentunut.\n"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:734
2851 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2852 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
2853
2854 #: g10/keyedit.c:755
2855 #, c-format
2856 msgid ""
2857 "Your current signature on \"%s\"\n"
2858 "is a local signature.\n"
2859 msgstr ""
2860 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2861 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
2862
2863 #: g10/keyedit.c:759
2864 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2865 msgstr ""
2866 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
2867
2868 #: g10/keyedit.c:780
2869 #, fuzzy, c-format
2870 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2871 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
2872
2873 #: g10/keyedit.c:783
2874 #, fuzzy, c-format
2875 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2876 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:788
2879 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2880 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
2881
2882 #: g10/keyedit.c:810
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2885 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:825
2888 msgid "This key has expired!"
2889 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:843
2892 #, c-format
2893 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2894 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:849
2897 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2898 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
2899
2900 #: g10/keyedit.c:889
2901 msgid ""
2902 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2903 "mode.\n"
2904 msgstr ""
2905 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:891
2908 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2909 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:916
2912 msgid ""
2913 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2914 "belongs\n"
2915 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2916 msgstr ""
2917 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
2918 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:921
2921 #, c-format
2922 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2923 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:923
2926 #, c-format
2927 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2928 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
2929
2930 #: g10/keyedit.c:925
2931 #, c-format
2932 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2933 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:927
2936 #, c-format
2937 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2938 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:933
2941 #, fuzzy
2942 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2943 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
2944
2945 #: g10/keyedit.c:957
2946 #, fuzzy, c-format
2947 msgid ""
2948 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2949 "key \"%s\" (%s)\n"
2950 msgstr ""
2951 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
2952 "omalla avaimellasi: \""
2953
2954 #: g10/keyedit.c:964
2955 #, fuzzy
2956 msgid "This will be a self-signature.\n"
2957 msgstr ""
2958 "\n"
2959 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:970
2962 #, fuzzy
2963 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2964 msgstr ""
2965 "\n"
2966 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
2967
2968 #: g10/keyedit.c:978
2969 #, fuzzy
2970 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2971 msgstr ""
2972 "\n"
2973 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
2974
2975 #: g10/keyedit.c:988
2976 #, fuzzy
2977 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2978 msgstr ""
2979 "\n"
2980 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:995
2983 #, fuzzy
2984 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2985 msgstr ""
2986 "\n"
2987 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1002
2990 #, fuzzy
2991 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2992 msgstr ""
2993 "\n"
2994 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:1007
2997 #, fuzzy
2998 msgid "I have checked this key casually.\n"
2999 msgstr ""
3000 "\n"
3001 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1012
3004 #, fuzzy
3005 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3006 msgstr ""
3007 "\n"
3008 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1022
3011 #, fuzzy
3012 msgid "Really sign? (y/N) "
3013 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
3016 #: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:374
3017 #, c-format
3018 msgid "signing failed: %s\n"
3019 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1132
3022 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
3026 msgid "This key is not protected.\n"
3027 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
3030 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3031 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
3034 #, fuzzy
3035 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3036 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
3039 msgid "Key is protected.\n"
3040 msgstr "Avain on suojattu.\n"
3041
3042 #: g10/keyedit.c:1179
3043 #, c-format
3044 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3045 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1185
3048 msgid ""
3049 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3050 "\n"
3051 msgstr ""
3052 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
3053 "\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
3056 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3057 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1199
3060 msgid ""
3061 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3062 "\n"
3063 msgstr ""
3064 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
3065 "\n"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1202
3068 #, fuzzy
3069 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3070 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1273
3073 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3074 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1359
3077 msgid "save and quit"
3078 msgstr "tallenna ja lopeta"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1362
3081 #, fuzzy
3082 msgid "show key fingerprint"
3083 msgstr "näytä sormenjälki"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1363
3086 msgid "list key and user IDs"
3087 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1365
3090 msgid "select user ID N"
3091 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1366
3094 #, fuzzy
3095 msgid "select subkey N"
3096 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1367
3099 #, fuzzy
3100 msgid "check signatures"
3101 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1372
3104 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1377
3108 #, fuzzy
3109 msgid "sign selected user IDs locally"
3110 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1379
3113 #, fuzzy
3114 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3115 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:1381
3118 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1385
3122 msgid "add a user ID"
3123 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1387
3126 msgid "add a photo ID"
3127 msgstr "lisää valokuva"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:1389
3130 #, fuzzy
3131 msgid "delete selected user IDs"
3132 msgstr "poista käyttäjätunnus"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1394
3135 #, fuzzy
3136 msgid "add a subkey"
3137 msgstr "addkey"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:1398
3140 msgid "add a key to a smartcard"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1400
3144 msgid "move a key to a smartcard"
3145 msgstr ""
3146
3147 #: g10/keyedit.c:1402
3148 msgid "move a backup key to a smartcard"
3149 msgstr ""
3150
3151 #: g10/keyedit.c:1406
3152 #, fuzzy
3153 msgid "delete selected subkeys"
3154 msgstr "poista toissijainen avain"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1408
3157 msgid "add a revocation key"
3158 msgstr "lisää mitätöintiavain"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1410
3161 #, fuzzy
3162 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3163 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1412
3166 #, fuzzy
3167 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3168 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:1414
3171 #, fuzzy
3172 msgid "flag the selected user ID as primary"
3173 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:1416
3176 #, fuzzy
3177 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3178 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1419
3181 msgid "list preferences (expert)"
3182 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1421
3185 msgid "list preferences (verbose)"
3186 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:1423
3189 #, fuzzy
3190 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3191 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3192
3193 #: g10/keyedit.c:1428
3194 #, fuzzy
3195 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3196 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:1430
3199 #, fuzzy
3200 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3201 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3202
3203 #: g10/keyedit.c:1432
3204 msgid "change the passphrase"
3205 msgstr "muuta salasanaa"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:1436
3208 msgid "change the ownertrust"
3209 msgstr "muuta luottamusastetta"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1438
3212 #, fuzzy
3213 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3214 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1440
3217 #, fuzzy
3218 msgid "revoke selected user IDs"
3219 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:1445
3222 #, fuzzy
3223 msgid "revoke key or selected subkeys"
3224 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:1446
3227 #, fuzzy
3228 msgid "enable key"
3229 msgstr "ota avain käyttöön"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:1447
3232 #, fuzzy
3233 msgid "disable key"
3234 msgstr "poista avain käytöstä"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1448
3237 #, fuzzy
3238 msgid "show selected photo IDs"
3239 msgstr "näytä valokuvatunniste"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:1450
3242 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3243 msgstr ""
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1452
3246 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3247 msgstr ""
3248
3249 #: g10/keyedit.c:1570
3250 #, fuzzy, c-format
3251 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3252 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:1588
3255 msgid "Secret key is available.\n"
3256 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:1669
3259 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3260 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:1677
3263 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3264 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:1696
3267 msgid ""
3268 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3269 "(lsign),\n"
3270 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3271 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3272 msgstr ""
3273
3274 #: g10/keyedit.c:1736
3275 msgid "Key is revoked."
3276 msgstr "Avain on mitätöity."
3277
3278 #: g10/keyedit.c:1755
3279 #, fuzzy
3280 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3281 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:1762
3284 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3285 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:1771
3288 #, fuzzy, c-format
3289 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3290 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1794
3293 #, c-format
3294 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3295 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3298 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3299 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:1818
3302 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3303 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:1820
3306 #, fuzzy
3307 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3308 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3309
3310 #: g10/keyedit.c:1821
3311 #, fuzzy
3312 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3313 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3314
3315 #: g10/keyedit.c:1871
3316 #, fuzzy
3317 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3318 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3319
3320 #: g10/keyedit.c:1883
3321 #, fuzzy
3322 msgid "You must select exactly one key.\n"
3323 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1911
3326 msgid "Command expects a filename argument\n"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1925
3330 #, fuzzy, c-format
3331 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3332 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1942
3335 #, fuzzy, c-format
3336 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3337 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:1966
3340 msgid "You must select at least one key.\n"
3341 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1969
3344 #, fuzzy
3345 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3346 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1970
3349 #, fuzzy
3350 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3351 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3352
3353 #: g10/keyedit.c:2005
3354 #, fuzzy
3355 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3356 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3357
3358 #: g10/keyedit.c:2006
3359 #, fuzzy
3360 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3361 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3362
3363 #: g10/keyedit.c:2024
3364 #, fuzzy
3365 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3366 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3367
3368 #: g10/keyedit.c:2035
3369 #, fuzzy
3370 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3371 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3372
3373 #: g10/keyedit.c:2037
3374 #, fuzzy
3375 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3376 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3377
3378 #: g10/keyedit.c:2087
3379 msgid ""
3380 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: g10/keyedit.c:2129
3384 #, fuzzy
3385 msgid "Set preference list to:\n"
3386 msgstr "näytä valinnat"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:2135
3389 #, fuzzy
3390 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3391 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3392
3393 #: g10/keyedit.c:2137
3394 #, fuzzy
3395 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3396 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3397
3398 #: g10/keyedit.c:2205
3399 #, fuzzy
3400 msgid "Save changes? (y/N) "
3401 msgstr "Tallenna muutokset? "
3402
3403 #: g10/keyedit.c:2208
3404 #, fuzzy
3405 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3406 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:2218
3409 #, c-format
3410 msgid "update failed: %s\n"
3411 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:2225
3414 #, c-format
3415 msgid "update secret failed: %s\n"
3416 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:2232
3419 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3420 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:2333
3423 msgid "Digest: "
3424 msgstr "Tiiviste: "
3425
3426 #: g10/keyedit.c:2385
3427 msgid "Features: "
3428 msgstr "Ominaisuudet: "
3429
3430 #: g10/keyedit.c:2396
3431 msgid "Keyserver no-modify"
3432 msgstr ""
3433
3434 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3435 msgid "Preferred keyserver: "
3436 msgstr ""
3437
3438 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3439 #, fuzzy
3440 msgid "Notations: "
3441 msgstr "Notaatio: "
3442
3443 #: g10/keyedit.c:2630
3444 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3445 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:2689
3448 #, fuzzy, c-format
3449 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3450 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3451
3452 #: g10/keyedit.c:2710
3453 #, fuzzy, c-format
3454 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3455 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3456
3457 #: g10/keyedit.c:2716
3458 #, fuzzy
3459 msgid "(sensitive)"
3460 msgstr " (luottamuksellinen)"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3463 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
3464 #, fuzzy, c-format
3465 msgid "created: %s"
3466 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
3469 #, fuzzy, c-format
3470 msgid "revoked: %s"
3471 msgstr "[mitätöity] "
3472
3473 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3474 #, fuzzy, c-format
3475 msgid "expired: %s"
3476 msgstr " [vanhenee: %s]"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3479 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3480 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
3481 #, fuzzy, c-format
3482 msgid "expires: %s"
3483 msgstr " [vanhenee: %s]"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:2741
3486 #, fuzzy, c-format
3487 msgid "usage: %s"
3488 msgstr " luottamus: %c/%c"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:2756
3491 #, fuzzy, c-format
3492 msgid "trust: %s"
3493 msgstr " luottamus: %c/%c"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:2760
3496 #, c-format
3497 msgid "validity: %s"
3498 msgstr ""
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2767
3501 msgid "This key has been disabled"
3502 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3505 msgid "card-no: "
3506 msgstr ""
3507
3508 #: g10/keyedit.c:2819
3509 msgid ""
3510 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3511 "unless you restart the program.\n"
3512 msgstr ""
3513 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3514 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
3517 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3518 #, fuzzy
3519 msgid "revoked"
3520 msgstr "[mitätöity] "
3521
3522 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
3523 #: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3524 #, fuzzy
3525 msgid "expired"
3526 msgstr "expire"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:2950
3529 msgid ""
3530 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3531 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3532 msgstr ""
3533 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
3534 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:3011
3537 msgid ""
3538 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3539 "versions\n"
3540 "         of PGP to reject this key.\n"
3541 msgstr ""
3542 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
3543 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3546 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3547 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
3548
3549 #: g10/keyedit.c:3022
3550 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3551 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:3162
3554 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3555 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:3172
3558 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3559 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:3176
3562 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3563 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:3182
3566 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3567 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:3196
3570 #, c-format
3571 msgid "Deleted %d signature.\n"
3572 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:3197
3575 #, c-format
3576 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3577 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:3200
3580 msgid "Nothing deleted.\n"
3581 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3584 #, fuzzy
3585 msgid "invalid"
3586 msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:3249
3589 #, fuzzy, c-format
3590 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3591 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:3341
3594 msgid ""
3595 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3596 "cause\n"
3597 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3598 msgstr ""
3599 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
3600 "voi\n"
3601 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:3352
3604 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3605 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:3372
3608 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3609 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
3610
3611 #: g10/keyedit.c:3397
3612 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3613 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:3412
3616 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3617 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:3434
3620 #, fuzzy
3621 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3622 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:3453
3625 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3626 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
3627
3628 #: g10/keyedit.c:3459
3629 #, fuzzy
3630 msgid ""
3631 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3632 msgstr ""
3633 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
3634
3635 #: g10/keyedit.c:3520
3636 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3637 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:3526
3640 #, fuzzy
3641 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3642 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:3530
3645 #, fuzzy
3646 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3647 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:3533
3650 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3651 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:3579
3654 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3655 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:3595
3658 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3659 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:3668
3662 #, fuzzy, c-format
3663 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3664 msgstr "VAROITUS: allekirjoitusaliavain %08lX ei ole ristiinvarmennettu\n"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:3674
3667 #, c-format
3668 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: g10/keyedit.c:3836
3672 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3673 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
3674
3675 #: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
3676 #, fuzzy, c-format
3677 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3678 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:4046
3681 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3682 msgstr ""
3683
3684 #: g10/keyedit.c:4126
3685 #, fuzzy
3686 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3687 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3688
3689 #: g10/keyedit.c:4127
3690 #, fuzzy
3691 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3692 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3693
3694 #: g10/keyedit.c:4189
3695 #, fuzzy
3696 msgid "Enter the notation: "
3697 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
3698
3699 #: g10/keyedit.c:4338
3700 #, fuzzy
3701 msgid "Proceed? (y/N) "
3702 msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
3703
3704 #: g10/keyedit.c:4402
3705 #, c-format
3706 msgid "No user ID with index %d\n"
3707 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3708
3709 #: g10/keyedit.c:4460
3710 #, fuzzy, c-format
3711 msgid "No user ID with hash %s\n"
3712 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3713
3714 #: g10/keyedit.c:4487
3715 #, fuzzy, c-format
3716 msgid "No subkey with index %d\n"
3717 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3718
3719 #: g10/keyedit.c:4622
3720 #, fuzzy, c-format
3721 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3722 msgstr "käyttäjätunnus: \""
3723
3724 #: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3727 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
3728
3729 #: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
3730 msgid " (non-exportable)"
3731 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:4631
3734 #, c-format
3735 msgid "This signature expired on %s.\n"
3736 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
3737
3738 #: g10/keyedit.c:4635
3739 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3740 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
3741
3742 #: g10/keyedit.c:4639
3743 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3744 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
3745
3746 #: g10/keyedit.c:4666
3747 #, fuzzy, c-format
3748 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3749 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
3750
3751 #: g10/keyedit.c:4692
3752 #, fuzzy
3753 msgid " (non-revocable)"
3754 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:4699
3757 #, fuzzy, c-format
3758 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3759 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
3760
3761 #: g10/keyedit.c:4721
3762 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3763 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:4741
3766 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3767 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
3768
3769 #: g10/keyedit.c:4771
3770 msgid "no secret key\n"
3771 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
3772
3773 #: g10/keyedit.c:4841
3774 #, c-format
3775 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3776 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:4858
3779 #, c-format
3780 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3781 msgstr ""
3782 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
3783 "tulevaisuuteen\n"
3784
3785 #: g10/keyedit.c:4922
3786 #, fuzzy, c-format
3787 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3788 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3789
3790 #: g10/keyedit.c:4984
3791 #, fuzzy, c-format
3792 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3793 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3794
3795 #: g10/keyedit.c:5079
3796 #, fuzzy, c-format
3797 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3798 msgstr ""
3799 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
3800 "(käyttäjätunnus %d)\n"
3801
3802 #: g10/keygen.c:262
3803 #, fuzzy, c-format
3804 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3805 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
3806
3807 #: g10/keygen.c:269
3808 #, fuzzy
3809 msgid "too many cipher preferences\n"
3810 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3811
3812 #: g10/keygen.c:271
3813 #, fuzzy
3814 msgid "too many digest preferences\n"
3815 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3816
3817 #: g10/keygen.c:273
3818 #, fuzzy
3819 msgid "too many compression preferences\n"
3820 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3821
3822 #: g10/keygen.c:398
3823 #, fuzzy, c-format
3824 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3825 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
3826
3827 #: g10/keygen.c:872
3828 msgid "writing direct signature\n"
3829 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
3830
3831 #: g10/keygen.c:911
3832 msgid "writing self signature\n"
3833 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
3834
3835 #: g10/keygen.c:961
3836 msgid "writing key binding signature\n"
3837 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
3838
3839 #: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
3840 #: g10/keygen.c:2762
3841 #, c-format
3842 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3843 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
3844
3845 #: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
3846 #, c-format
3847 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3848 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
3849
3850 #: g10/keygen.c:1323
3851 #, fuzzy
3852 msgid "Sign"
3853 msgstr "sign"
3854
3855 #: g10/keygen.c:1326
3856 msgid "Certify"
3857 msgstr ""
3858
3859 #: g10/keygen.c:1329
3860 #, fuzzy
3861 msgid "Encrypt"
3862 msgstr "salaa tiedot"
3863
3864 #: g10/keygen.c:1332
3865 msgid "Authenticate"
3866 msgstr ""
3867
3868 #: g10/keygen.c:1340
3869 msgid "SsEeAaQq"
3870 msgstr ""
3871
3872 #: g10/keygen.c:1359
3873 #, c-format
3874 msgid "Possible actions for a %s key: "
3875 msgstr ""
3876
3877 #: g10/keygen.c:1363
3878 msgid "Current allowed actions: "
3879 msgstr ""
3880
3881 #: g10/keygen.c:1368
3882 #, c-format
3883 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3884 msgstr ""
3885
3886 #: g10/keygen.c:1371
3887 #, fuzzy, c-format
3888 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3889 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3890
3891 #: g10/keygen.c:1374
3892 #, c-format
3893 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3894 msgstr ""
3895
3896 #: g10/keygen.c:1377
3897 #, c-format
3898 msgid "   (%c) Finished\n"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: g10/keygen.c:1433
3902 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3903 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
3904
3905 #: g10/keygen.c:1435
3906 #, fuzzy, c-format
3907 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3908 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3909
3910 #: g10/keygen.c:1436
3911 #, c-format
3912 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3913 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
3914
3915 #: g10/keygen.c:1438
3916 #, fuzzy, c-format
3917 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3918 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3919
3920 #: g10/keygen.c:1440
3921 #, fuzzy, c-format
3922 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3923 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3924
3925 #: g10/keygen.c:1441
3926 #, c-format
3927 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3928 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
3929
3930 #: g10/keygen.c:1443
3931 #, c-format
3932 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3933 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3934
3935 #: g10/keygen.c:1445
3936 #, fuzzy, c-format
3937 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3938 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3939
3940 #: g10/keygen.c:1514
3941 #, fuzzy, c-format
3942 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3943 msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:1524
3946 #, c-format
3947 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3948 msgstr ""
3949
3950 #: g10/keygen.c:1531
3951 #, fuzzy, c-format
3952 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3953 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3954
3955 #: g10/keygen.c:1545
3956 #, c-format
3957 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3958 msgstr ""
3959
3960 #: g10/keygen.c:1551
3961 #, c-format
3962 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3963 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
3964
3965 #: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
3966 #, c-format
3967 msgid "rounded up to %u bits\n"
3968 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
3969
3970 #: g10/keygen.c:1610
3971 msgid ""
3972 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3973 "         0 = key does not expire\n"
3974 "      <n>  = key expires in n days\n"
3975 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3976 "      <n>m = key expires in n months\n"
3977 "      <n>y = key expires in n years\n"
3978 msgstr ""
3979 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
3980 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
3981 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
3982 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
3983 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3984 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3985
3986 #: g10/keygen.c:1621
3987 msgid ""
3988 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3989 "         0 = signature does not expire\n"
3990 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3991 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3992 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3993 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3994 msgstr ""
3995 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
3996 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
3997 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
3998 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
3999 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
4000 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
4001
4002 #: g10/keygen.c:1644
4003 msgid "Key is valid for? (0) "
4004 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
4005
4006 #: g10/keygen.c:1649
4007 #, fuzzy, c-format
4008 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4009 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
4010
4011 #: g10/keygen.c:1667
4012 msgid "invalid value\n"
4013 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
4014
4015 #: g10/keygen.c:1674
4016 #, fuzzy
4017 msgid "Key does not expire at all\n"
4018 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4019
4020 #: g10/keygen.c:1675
4021 #, fuzzy
4022 msgid "Signature does not expire at all\n"
4023 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4024
4025 #: g10/keygen.c:1680
4026 #, fuzzy, c-format
4027 msgid "Key expires at %s\n"
4028 msgstr "%s vanhenee %s\n"
4029
4030 #: g10/keygen.c:1681
4031 #, fuzzy, c-format
4032 msgid "Signature expires at %s\n"
4033 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4034
4035 #: g10/keygen.c:1687
4036 msgid ""
4037 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4038 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4039 msgstr ""
4040 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
4041 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
4042
4043 #: g10/keygen.c:1692
4044 #, fuzzy
4045 msgid "Is this correct? (y/N) "
4046 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
4047
4048 #: g10/keygen.c:1715
4049 #, fuzzy
4050 msgid ""
4051 "\n"
4052 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4053 "ID\n"
4054 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4055 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4056 "\n"
4057 msgstr ""
4058 "\n"
4059 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
4060 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
4061 "sähköpostiosoitteesta \n"
4062 "muodossa:\n"
4063 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
4064 "\n"
4065
4066 #: g10/keygen.c:1728
4067 msgid "Real name: "
4068 msgstr "Oikea nimi: "
4069
4070 #: g10/keygen.c:1736
4071 msgid "Invalid character in name\n"
4072 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
4073
4074 #: g10/keygen.c:1738
4075 msgid "Name may not start with a digit\n"
4076 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
4077
4078 #: g10/keygen.c:1740
4079 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4080 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
4081
4082 #: g10/keygen.c:1748
4083 msgid "Email address: "
4084 msgstr "Sähköpostiosoite: "
4085
4086 #: g10/keygen.c:1754
4087 msgid "Not a valid email address\n"
4088 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
4089
4090 #: g10/keygen.c:1762
4091 msgid "Comment: "
4092 msgstr "Huomautus: "
4093
4094 #: g10/keygen.c:1768
4095 msgid "Invalid character in comment\n"
4096 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
4097
4098 #: g10/keygen.c:1791
4099 #, c-format
4100 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4101 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
4102
4103 #: g10/keygen.c:1797
4104 #, c-format
4105 msgid ""
4106 "You selected this USER-ID:\n"
4107 "    \"%s\"\n"
4108 "\n"
4109 msgstr ""
4110 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
4111 "    \"%s\"\n"
4112 "\n"
4113
4114 #: g10/keygen.c:1802
4115 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4116 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
4117
4118 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4119 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4120 #. string which should be translated accordingly and the
4121 #. letter changed to match the one in the answer string.
4122 #.
4123 #. n = Change name
4124 #. c = Change comment
4125 #. e = Change email
4126 #. o = Okay (ready, continue)
4127 #. q = Quit
4128 #.
4129 #: g10/keygen.c:1818
4130 msgid "NnCcEeOoQq"
4131 msgstr "NnHhSsOoLl"
4132
4133 #: g10/keygen.c:1828
4134 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4135 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
4136
4137 #: g10/keygen.c:1829
4138 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4139 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
4140
4141 #: g10/keygen.c:1848
4142 msgid "Please correct the error first\n"
4143 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
4144
4145 #: g10/keygen.c:1888
4146 msgid ""
4147 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4148 "\n"
4149 msgstr ""
4150 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
4151 "\n"
4152
4153 #: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
4154 #, c-format
4155 msgid "%s.\n"
4156 msgstr "%s.\n"
4157
4158 #: g10/keygen.c:1904
4159 msgid ""
4160 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4161 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4162 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4163 "\n"
4164 msgstr ""
4165 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
4166 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
4167 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
4168 "\n"
4169
4170 #: g10/keygen.c:1926
4171 msgid ""
4172 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4173 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4174 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4175 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4176 msgstr ""
4177 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
4178 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
4179 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
4180 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
4181
4182 #: g10/keygen.c:2708
4183 msgid "Key generation canceled.\n"
4184 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
4185
4186 #: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
4187 #, c-format
4188 msgid "writing public key to `%s'\n"
4189 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4190
4191 #: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
4192 #, fuzzy, c-format
4193 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4194 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4195
4196 #: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
4197 #, c-format
4198 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4199 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4200
4201 #: g10/keygen.c:3041
4202 #, c-format
4203 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4204 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4205
4206 #: g10/keygen.c:3047
4207 #, c-format
4208 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4209 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4210
4211 #: g10/keygen.c:3065
4212 #, c-format
4213 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4214 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4215
4216 #: g10/keygen.c:3072
4217 #, c-format
4218 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4219 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4220
4221 #: g10/keygen.c:3095
4222 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4223 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
4224
4225 #: g10/keygen.c:3106
4226 #, fuzzy
4227 msgid ""
4228 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4229 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4230 msgstr ""
4231 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
4232 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
4233
4234 #: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
4235 #, c-format
4236 msgid "Key generation failed: %s\n"
4237 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
4238
4239 #: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
4240 #, c-format
4241 msgid ""
4242 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4243 msgstr ""
4244 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4245 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4246
4247 #: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
4248 #, c-format
4249 msgid ""
4250 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4251 msgstr ""
4252 "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4253 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4254
4255 #: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
4256 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4257 msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
4258
4259 #: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
4260 #, fuzzy
4261 msgid "Really create? (y/N) "
4262 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
4263
4264 #: g10/keygen.c:3507
4265 #, fuzzy, c-format
4266 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4267 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
4268
4269 #: g10/keygen.c:3554
4270 #, fuzzy, c-format
4271 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4272 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
4273
4274 #: g10/keygen.c:3580
4275 #, fuzzy, c-format
4276 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4277 msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
4278
4279 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4280 msgid "never     "
4281 msgstr "ei koskaan"
4282
4283 #: g10/keylist.c:265
4284 msgid "Critical signature policy: "
4285 msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
4286
4287 #: g10/keylist.c:267
4288 msgid "Signature policy: "
4289 msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
4290
4291 #: g10/keylist.c:306
4292 msgid "Critical preferred keyserver: "
4293 msgstr ""
4294
4295 #: g10/keylist.c:359
4296 msgid "Critical signature notation: "
4297 msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
4298
4299 #: g10/keylist.c:361
4300 msgid "Signature notation: "
4301 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
4302
4303 #: g10/keylist.c:471
4304 msgid "Keyring"
4305 msgstr "Avainrengas"
4306
4307 #: g10/keylist.c:1505
4308 msgid "Primary key fingerprint:"
4309 msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4310
4311 #: g10/keylist.c:1507
4312 msgid "     Subkey fingerprint:"
4313 msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
4314
4315 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4316 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4317 #: g10/keylist.c:1514
4318 msgid " Primary key fingerprint:"
4319 msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4320
4321 #: g10/keylist.c:1516
4322 msgid "      Subkey fingerprint:"
4323 msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
4324
4325 #: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
4326 #, fuzzy
4327 msgid "      Key fingerprint ="
4328 msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
4329
4330 #: g10/keylist.c:1591
4331 msgid "      Card serial no. ="
4332 msgstr ""
4333
4334 #: g10/keyring.c:1246
4335 #, fuzzy, c-format
4336 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4337 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
4338
4339 #: g10/keyring.c:1252
4340 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4341 msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
4342
4343 #: g10/keyring.c:1254
4344 #, c-format
4345 msgid "%s is the unchanged one\n"
4346 msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
4347
4348 #: g10/keyring.c:1255
4349 #, c-format
4350 msgid "%s is the new one\n"
4351 msgstr "%s on uusi\n"
4352
4353 #: g10/keyring.c:1256
4354 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4355 msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
4356
4357 #: g10/keyring.c:1376
4358 #, fuzzy, c-format
4359 msgid "caching keyring `%s'\n"
4360 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
4361
4362 #: g10/keyring.c:1422
4363 #, fuzzy, c-format
4364 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4365 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4366
4367 #: g10/keyring.c:1434
4368 #, fuzzy, c-format
4369 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4370 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4371
4372 #: g10/keyring.c:1505
4373 #, c-format
4374 msgid "%s: keyring created\n"
4375 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
4376
4377 #: g10/keyserver.c:61
4378 msgid "include revoked keys in search results"
4379 msgstr ""
4380
4381 #: g10/keyserver.c:62
4382 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4383 msgstr ""
4384
4385 #: g10/keyserver.c:64
4386 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4387 msgstr ""
4388
4389 #: g10/keyserver.c:66
4390 msgid "do not delete temporary files after using them"
4391 msgstr ""
4392
4393 #: g10/keyserver.c:70
4394 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4395 msgstr ""
4396
4397 #: g10/keyserver.c:72
4398 #, fuzzy
4399 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4400 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
4401
4402 #: g10/keyserver.c:74
4403 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4404 msgstr ""
4405
4406 #: g10/keyserver.c:140
4407 #, fuzzy, c-format
4408 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4409 msgstr ""
4410 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
4411 "ajossa\n"
4412
4413 #: g10/keyserver.c:523
4414 #, fuzzy
4415 msgid "disabled"
4416 msgstr "disable"
4417
4418 #: g10/keyserver.c:724
4419 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4420 msgstr ""
4421
4422 #: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
4423 #, fuzzy, c-format
4424 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4425 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4426
4427 #: g10/keyserver.c:906
4428 #, fuzzy, c-format
4429 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4430 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4431
4432 #: g10/keyserver.c:908
4433 #, fuzzy
4434 msgid "key not found on keyserver\n"
4435 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4436
4437 #: g10/keyserver.c:1145
4438 #, fuzzy, c-format
4439 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4440 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4441
4442 #: g10/keyserver.c:1149
4443 #, fuzzy, c-format
4444 msgid "requesting key %s from %s\n"
4445 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4446
4447 #: g10/keyserver.c:1173
4448 #, fuzzy, c-format
4449 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4450 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4451
4452 #: g10/keyserver.c:1176
4453 #, fuzzy, c-format
4454 msgid "searching for names from %s\n"
4455 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4456
4457 #: g10/keyserver.c:1324
4458 #, fuzzy, c-format
4459 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4460 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4461
4462 #: g10/keyserver.c:1328
4463 #, fuzzy, c-format
4464 msgid "sending key %s to %s\n"
4465 msgstr ""
4466 "\"\n"
4467 "allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
4468
4469 #: g10/keyserver.c:1371
4470 #, fuzzy, c-format
4471 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4472 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4473
4474 #: g10/keyserver.c:1374
4475 #, fuzzy, c-format
4476 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4477 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4478
4479 #: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
4480 #, fuzzy
4481 msgid "no keyserver action!\n"
4482 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4483
4484 #: g10/keyserver.c:1429
4485 #, c-format
4486 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4487 msgstr ""
4488
4489 #: g10/keyserver.c:1438
4490 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4491 msgstr ""
4492
4493 #: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
4494 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4495 msgstr ""
4496
4497 #: g10/keyserver.c:1506
4498 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4499 msgstr ""
4500
4501 #: g10/keyserver.c:1518
4502 #, c-format
4503 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4504 msgstr ""
4505
4506 #: g10/keyserver.c:1523
4507 #, c-format
4508 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4509 msgstr ""
4510
4511 #: g10/keyserver.c:1531
4512 #, c-format
4513 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4514 msgstr ""
4515
4516 #: g10/keyserver.c:1538
4517 #, fuzzy
4518 msgid "keyserver timed out\n"
4519 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4520
4521 #: g10/keyserver.c:1543
4522 #, fuzzy
4523 msgid "keyserver internal error\n"
4524 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4525
4526 #: g10/keyserver.c:1552
4527 #, fuzzy, c-format
4528 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4529 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
4530
4531 #: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
4532 #, c-format
4533 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4534 msgstr ""
4535
4536 #: g10/keyserver.c:1870
4537 #, fuzzy, c-format
4538 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4539 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4540
4541 #: g10/keyserver.c:1892
4542 #, fuzzy, c-format
4543 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4544 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4545
4546 #: g10/keyserver.c:1894
4547 #, fuzzy, c-format
4548 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4549 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4550
4551 #: g10/keyserver.c:1950
4552 #, fuzzy, c-format
4553 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4554 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4555
4556 #: g10/keyserver.c:1956
4557 #, fuzzy, c-format
4558 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4559 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4560
4561 #: g10/mainproc.c:240
4562 #, c-format
4563 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4564 msgstr "outo koko salatulle istuntoavaimelle (%d)\n"
4565
4566 #: g10/mainproc.c:291
4567 #, c-format
4568 msgid "%s encrypted session key\n"
4569 msgstr "%s-salattu istuntoavain\n"
4570
4571 #: g10/mainproc.c:301
4572 #, fuzzy, c-format
4573 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4574 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
4575
4576 #: g10/mainproc.c:382
4577 #, fuzzy, c-format
4578 msgid "public key is %s\n"
4579 msgstr "julkinen avain on %08lX\n"
4580
4581 #: g10/mainproc.c:439
4582 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4583 msgstr "julkisella avaimella salattu data: DEK kelpaa\n"
4584
4585 #: g10/mainproc.c:472
4586 #, fuzzy, c-format
4587 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4588 msgstr "salattu %u-bittisella %s-avaimella, tunnus %08lX, luotu %s\n"
4589
4590 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4591 #, fuzzy, c-format
4592 msgid "      \"%s\"\n"
4593 msgstr "                aka \""
4594
4595 #: g10/mainproc.c:480
4596 #, fuzzy, c-format
4597 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4598 msgstr "salattu %s-avaimella, tunnus %08lX\n"
4599
4600 #: g10/mainproc.c:494
4601 #, c-format
4602 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4603 msgstr "julkisen avaimen avaus epäonnistui: %s\n"
4604
4605 #: g10/mainproc.c:508
4606 #, c-format
4607 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4608 msgstr "salattu %lu salasanalla\n"
4609
4610 #: g10/mainproc.c:510
4611 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4612 msgstr "salattu yhdellä salasanalla\n"
4613
4614 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4615 #, c-format
4616 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4617 msgstr "oletettavasti %s-salattua dataa\n"
4618
4619 #: g10/mainproc.c:549
4620 #, c-format
4621 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4622 msgstr ""
4623 "IDEA-salain ei käytettävissä, yritetään optimistisesti \n"
4624 "käyttää sen sijaan salainta %s\n"
4625
4626 #: g10/mainproc.c:581
4627 msgid "decryption okay\n"
4628 msgstr "avaus onnistui\n"
4629
4630 #: g10/mainproc.c:585
4631 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4632 msgstr "VAROITUS: viestin eheyttä ei oltu suojattu\n"
4633
4634 #: g10/mainproc.c:598
4635 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4636 msgstr "VAROITUS: salattua viestiä on muokattu!\n"
4637
4638 #: g10/mainproc.c:604
4639 #, c-format
4640 msgid "decryption failed: %s\n"
4641 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
4642
4643 #: g10/mainproc.c:623
4644 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4645 msgstr "HUOM: lähettäjä määrittää \"vain-sinun-silmillesi\"\n"
4646
4647 #: g10/mainproc.c:625
4648 #, c-format
4649 msgid "original file name='%.*s'\n"
4650 msgstr "alkuperäisen tiedoston nimi=\"%.*s\"\n"
4651
4652 #: g10/mainproc.c:817
4653 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4654 msgstr "itsenäinen mitätöinti - käytä \"gpg --import\" ottaaksesi käyttöön\n"
4655
4656 #: g10/mainproc.c:1165
4657 #, fuzzy
4658 msgid "no signature found\n"
4659 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4660
4661 #: g10/mainproc.c:1408
4662 msgid "signature verification suppressed\n"
4663 msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
4664
4665 #: g10/mainproc.c:1508
4666 #, fuzzy
4667 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4668 msgstr "näitä allekirjoituksia ei voi käsitellä\n"
4669
4670 #: g10/mainproc.c:1519
4671 #, fuzzy, c-format
4672 msgid "Signature made %s\n"
4673 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4674
4675 #: g10/mainproc.c:1520
4676 #, fuzzy, c-format
4677 msgid "               using %s key %s\n"
4678 msgstr "                aka \""
4679
4680 #: g10/mainproc.c:1524
4681 #, fuzzy, c-format
4682 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4683 msgstr ""
4684 "Allekirjoitus tehty %.*s käyttämällä %s-algoritmia avaintunnuksella %08lX\n"
4685
4686 #: g10/mainproc.c:1544
4687 msgid "Key available at: "
4688 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
4689
4690 #: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
4691 #, fuzzy, c-format
4692 msgid "BAD signature from \"%s\""
4693 msgstr "VÄÄRÄ allekirjoitus lähettäjältä \""
4694
4695 #: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
4696 #, fuzzy, c-format
4697 msgid "Expired signature from \"%s\""
4698 msgstr "Vanhentunut allekirjoitus lähettäjältä \""
4699
4700 #: g10/mainproc.c:1681 g10/mainproc.c:1729
4701 #, fuzzy, c-format
4702 msgid "Good signature from \"%s\""
4703 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4704
4705 #: g10/mainproc.c:1733
4706 msgid "[uncertain]"
4707 msgstr "[ei tiedossa]"
4708
4709 #: g10/mainproc.c:1765
4710 #, fuzzy, c-format
4711 msgid "                aka \"%s\""
4712 msgstr "                aka \""
4713
4714 #: g10/mainproc.c:1863
4715 #, c-format
4716 msgid "Signature expired %s\n"
4717 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4718
4719 #: g10/mainproc.c:1868
4720 #, c-format
4721 msgid "Signature expires %s\n"
4722 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4723
4724 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4725 #: g10/mainproc.c:1871
4726 #, c-format
4727 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4728 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4729
4730 #: g10/mainproc.c:1872
4731 msgid "binary"
4732 msgstr "binääri"
4733
4734 #: g10/mainproc.c:1873
4735 msgid "textmode"
4736 msgstr "teksti"
4737
4738 #: g10/mainproc.c:1873 g10/trustdb.c:531
4739 msgid "unknown"
4740 msgstr "tuntematon "
4741
4742 #: g10/mainproc.c:1893
4743 #, c-format
4744 msgid "Can't check signature: %s\n"
4745 msgstr "Allekirjoitusta ei voi tarkistaa: %s\n"
4746
4747 #: g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:1978 g10/mainproc.c:2064
4748 msgid "not a detached signature\n"
4749 msgstr "allekirjoitus ei ole erillinen\n"
4750
4751 #: g10/mainproc.c:2005
4752 msgid ""
4753 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4754 msgstr ""
4755 "VAROITUS: useita allekirjoituksia havaittu.  Vain ensimmäisen voi "
4756 "tarkistaa.\n"
4757
4758 #: g10/mainproc.c:2013
4759 #, c-format
4760 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4761 msgstr "itsenäinen allekirjoitus luokkaa 0x%02x\n"
4762
4763 #: g10/mainproc.c:2070
4764 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4765 msgstr "vanhan tyylin (PGP 2.x) allekirjoitus\n"
4766
4767 #: g10/mainproc.c:2080
4768 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4769 msgstr "epäkelpo juuripaketti havaittu proc_tree():ssä\n"
4770
4771 #: g10/misc.c:122
4772 #, c-format
4773 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4774 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
4775
4776 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4777 #, fuzzy, c-format
4778 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4779 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
4780
4781 #: g10/misc.c:207
4782 #, fuzzy, c-format
4783 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4784 msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
4785
4786 #: g10/misc.c:316
4787 #, fuzzy, c-format
4788 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4789 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
4790
4791 #: g10/misc.c:331
4792 #, fuzzy, c-format
4793 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4794 msgstr "salausalgoritmi ei ole käytössä"
4795
4796 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4797 #: g10/misc.c:346
4798 #, fuzzy, c-format
4799 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4800 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4801
4802 #: g10/misc.c:351
4803 #, fuzzy, c-format
4804 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4805 msgstr ""
4806 "valittua tiivistesalgoritmia %s (%d) ei löydy vastaanottajan valinnoista\n"
4807
4808 #: g10/misc.c:447
4809 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4810 msgstr "IDEA-salaimen liitännäinen ei käytettävissä\n"
4811
4812 #: g10/misc.c:448 g10/sig-check.c:103
4813 #, fuzzy, c-format
4814 msgid "please see %s for more information\n"
4815 msgstr " i = näytä lisätietoja\n"
4816
4817 #: g10/misc.c:681
4818 #, c-format
4819 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4820 msgstr "%s:%d: paheksuttava valitsin \"%s\"\n"
4821
4822 #: g10/misc.c:685
4823 #, c-format
4824 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4825 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4826
4827 #: g10/misc.c:687
4828 #, c-format
4829 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4830 msgstr "käytä valitsinta \"%s%s\" sen sijaan\n"
4831
4832 #: g10/misc.c:694
4833 #, fuzzy, c-format
4834 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4835 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4836
4837 #: g10/misc.c:707
4838 msgid "Uncompressed"
4839 msgstr "pakkaamaton"
4840
4841 #: g10/misc.c:732
4842 #, fuzzy
4843 msgid "uncompressed|none"
4844 msgstr "pakkaamaton"
4845
4846 #: g10/misc.c:842
4847 #, c-format
4848 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4849 msgstr "%s ei kenties voi käsitellä tätä viestiä\n"
4850