keep on walking towards rc3
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2006-03-09 13:31+0100\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: cipher/primegen.c:121
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
36 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:312
39 #, c-format
40 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
41 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
42
43 #: cipher/random.c:173
44 msgid "no entropy gathering module detected\n"
45 msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
46
47 #: cipher/random.c:403
48 #, fuzzy, c-format
49 msgid "can't lock `%s': %s\n"
50 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
51
52 #: cipher/random.c:408
53 #, fuzzy, c-format
54 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
55 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
56
57 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
58 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
59 #: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3363 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2323
60 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
61 #: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:772 g10/sign.c:932 g10/sign.c:1045
62 #: g10/sign.c:1195 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
63 #: g10/tdbio.c:605
64 #, c-format
65 msgid "can't open `%s': %s\n"
66 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
67
68 #: cipher/random.c:458
69 #, c-format
70 msgid "can't stat `%s': %s\n"
71 msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
72
73 #: cipher/random.c:463
74 #, c-format
75 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
76 msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
77
78 #: cipher/random.c:468
79 msgid "note: random_seed file is empty\n"
80 msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
81
82 #: cipher/random.c:474
83 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
84 msgstr ""
85 "VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
86
87 #: cipher/random.c:482
88 #, c-format
89 msgid "can't read `%s': %s\n"
90 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
91
92 #: cipher/random.c:520
93 msgid "note: random_seed file not updated\n"
94 msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
95
96 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2802
97 #: g10/keygen.c:2832 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
98 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:790 g10/sign.c:1061 g10/tdbio.c:536
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
104 #, c-format
105 msgid "can't write `%s': %s\n"
106 msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
107
108 #: cipher/random.c:569
109 #, c-format
110 msgid "can't close `%s': %s\n"
111 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
112
113 #: cipher/random.c:814
114 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
115 msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
116
117 #: cipher/random.c:815
118 msgid ""
119 "The random number generator is only a kludge to let\n"
120 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
121 "\n"
122 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
123 "\n"
124 msgstr ""
125 "Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
126 "ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
127 "\n"
128 "ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
129
130 #: cipher/rndegd.c:202
131 msgid ""
132 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
133 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
134 "of the entropy.\n"
135 msgstr ""
136 "Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
137 "estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
138 "laatua.\n"
139
140 #: cipher/rndlinux.c:132
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "\n"
144 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
145 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
146 msgstr ""
147 "\n"
148 "Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
149 "antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
150 "(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:596
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
155 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:609
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
160 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:977
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "reading public key failed: %s\n"
165 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
168 msgid "response does not contain the public key data\n"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
172 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
173 msgstr ""
174
175 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
176 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
180 #, c-format
181 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
185 #, c-format
186 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
190 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
193 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
194
195 #: g10/app-openpgp.c:1310
196 msgid "access to admin commands is not configured\n"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
200 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
201 msgstr ""
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
204 msgid "card is permanently locked!\n"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1336
208 #, c-format
209 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
210 msgstr ""
211
212 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
213 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
214 #. to get some infos on the string.
215 #: g10/app-openpgp.c:1343
216 msgid "|A|Admin PIN"
217 msgstr ""
218
219 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
220 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
221 #. to get some infos on the string.
222 #: g10/app-openpgp.c:1492
223 msgid "|AN|New Admin PIN"
224 msgstr ""
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1492
227 msgid "|N|New PIN"
228 msgstr ""
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1496
231 #, fuzzy, c-format
232 msgid "error getting new PIN: %s\n"
233 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
236 #, fuzzy
237 msgid "error reading application data\n"
238 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
241 #, fuzzy
242 msgid "error reading fingerprint DO\n"
243 msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1562
246 #, fuzzy
247 msgid "key already exists\n"
248 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1566
251 msgid "existing key will be replaced\n"
252 msgstr ""
253
254 #: g10/app-openpgp.c:1568
255 #, fuzzy
256 msgid "generating new key\n"
257 msgstr "luo uusi avainpari"
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1735
260 msgid "creation timestamp missing\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1742
264 #, c-format
265 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1749
269 #, c-format
270 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
274 #, c-format
275 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
276 msgstr ""
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1827
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "failed to store the key: %s\n"
281 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1886
284 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
285 msgstr ""
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1901
288 #, fuzzy
289 msgid "generating key failed\n"
290 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1904
293 #, fuzzy, c-format
294 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
295 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
296
297 #: g10/app-openpgp.c:1961
298 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
299 msgstr ""
300
301 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
302 #: g10/app-openpgp.c:2087
303 #, fuzzy, c-format
304 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
305 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
306
307 #: g10/app-openpgp.c:2134
308 #, c-format
309 msgid "signatures created so far: %lu\n"
310 msgstr ""
311
312 #: g10/app-openpgp.c:2142
313 #, c-format
314 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
315 msgstr ""
316
317 #: g10/app-openpgp.c:2403
318 msgid ""
319 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
320 msgstr ""
321
322 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
323 #, fuzzy, c-format
324 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
325 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
326
327 #: g10/armor.c:318
328 #, c-format
329 msgid "armor: %s\n"
330 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
331
332 #: g10/armor.c:357
333 msgid "invalid armor header: "
334 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
335
336 #: g10/armor.c:368
337 msgid "armor header: "
338 msgstr "ascii-koodausotsake: "
339
340 #: g10/armor.c:379
341 msgid "invalid clearsig header\n"
342 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
343
344 #: g10/armor.c:431
345 msgid "nested clear text signatures\n"
346 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
347
348 #: g10/armor.c:566
349 #, fuzzy
350 msgid "unexpected armor: "
351 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
352
353 #: g10/armor.c:578
354 msgid "invalid dash escaped line: "
355 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
356
357 #: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
358 #, fuzzy, c-format
359 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
360 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
361
362 #: g10/armor.c:773
363 msgid "premature eof (no CRC)\n"
364 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
365
366 #: g10/armor.c:807
367 msgid "premature eof (in CRC)\n"
368 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
369
370 #: g10/armor.c:815
371 msgid "malformed CRC\n"
372 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
373
374 #: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
375 #, fuzzy, c-format
376 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
377 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
378
379 #: g10/armor.c:839
380 #, fuzzy
381 msgid "premature eof (in trailer)\n"
382 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
383
384 #: g10/armor.c:843
385 msgid "error in trailer line\n"
386 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
387
388 #: g10/armor.c:1152
389 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
390 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
391
392 #: g10/armor.c:1157
393 #, c-format
394 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
395 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
396
397 #: g10/armor.c:1161
398 msgid ""
399 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
400 msgstr ""
401 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
402 "viallista\n"
403 "MTA:ta on käytetty\n"
404
405 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
408 msgstr "salaista avainta ei löydy"
409
410 #: g10/card-util.c:68
411 #, c-format
412 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
413 msgstr ""
414
415 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
416 #: g10/keygen.c:2507 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
417 #, fuzzy
418 msgid "can't do this in batch mode\n"
419 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
420
421 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
422 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1339
423 #: g10/keygen.c:1406
424 msgid "Your selection? "
425 msgstr "Valintasi? "
426
427 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
428 msgid "[not set]"
429 msgstr ""
430
431 #: g10/card-util.c:412
432 #, fuzzy
433 msgid "male"
434 msgstr "enable"
435
436 #: g10/card-util.c:413
437 #, fuzzy
438 msgid "female"
439 msgstr "enable"
440
441 #: g10/card-util.c:413
442 #, fuzzy
443 msgid "unspecified"
444 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
445
446 #: g10/card-util.c:440
447 #, fuzzy
448 msgid "not forced"
449 msgstr "ei käsitelty"
450
451 #: g10/card-util.c:440
452 msgid "forced"
453 msgstr ""
454
455 #: g10/card-util.c:518
456 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
457 msgstr ""
458
459 #: g10/card-util.c:520
460 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
461 msgstr ""
462
463 #: g10/card-util.c:522
464 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
465 msgstr ""
466
467 #: g10/card-util.c:539
468 msgid "Cardholder's surname: "
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:541
472 msgid "Cardholder's given name: "
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:559
476 #, c-format
477 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
478 msgstr ""
479
480 #: g10/card-util.c:580
481 #, fuzzy
482 msgid "URL to retrieve public key: "
483 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
484
485 #: g10/card-util.c:588
486 #, c-format
487 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
488 msgstr ""
489
490 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
491 #, c-format
492 msgid "error reading `%s': %s\n"
493 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
494
495 #: g10/card-util.c:694
496 msgid "Login data (account name): "
497 msgstr ""
498
499 #: g10/card-util.c:704
500 #, c-format
501 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
502 msgstr ""
503
504 #: g10/card-util.c:763
505 msgid "Private DO data: "
506 msgstr ""
507
508 #: g10/card-util.c:773
509 #, c-format
510 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
511 msgstr ""
512
513 #: g10/card-util.c:793
514 #, fuzzy
515 msgid "Language preferences: "
516 msgstr "päivitä valinnat"
517
518 #: g10/card-util.c:801
519 #, fuzzy
520 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
521 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
522
523 #: g10/card-util.c:810
524 #, fuzzy
525 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
526 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
527
528 #: g10/card-util.c:831
529 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
530 msgstr ""
531
532 #: g10/card-util.c:845
533 #, fuzzy
534 msgid "Error: invalid response.\n"
535 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
536
537 #: g10/card-util.c:866
538 #, fuzzy
539 msgid "CA fingerprint: "
540 msgstr "näytä sormenjälki"
541
542 #: g10/card-util.c:889
543 #, fuzzy
544 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
545 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
546
547 #: g10/card-util.c:937
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "key operation not possible: %s\n"
550 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
551
552 #: g10/card-util.c:938
553 #, fuzzy
554 msgid "not an OpenPGP card"
555 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
556
557 #: g10/card-util.c:947
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "error getting current key info: %s\n"
560 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
561
562 #: g10/card-util.c:1032
563 msgid "Replace existing key? (y/N) "
564 msgstr ""
565
566 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
567 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
568 msgstr ""
569
570 #: g10/card-util.c:1074
571 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
572 msgstr ""
573
574 #: g10/card-util.c:1083
575 #, c-format
576 msgid ""
577 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
578 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
579 "You should change them using the command --change-pin\n"
580 msgstr ""
581
582 #: g10/card-util.c:1122
583 #, fuzzy
584 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
585 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
586
587 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
588 #, fuzzy
589 msgid "   (1) Signature key\n"
590 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
591
592 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
593 #, fuzzy
594 msgid "   (2) Encryption key\n"
595 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
596
597 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
598 msgid "   (3) Authentication key\n"
599 msgstr ""
600
601 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:946
602 #: g10/keygen.c:1343 g10/keygen.c:1371 g10/keygen.c:1445 g10/revoke.c:685
603 msgid "Invalid selection.\n"
604 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
605
606 #: g10/card-util.c:1202
607 #, fuzzy
608 msgid "Please select where to store the key:\n"
609 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
610
611 #: g10/card-util.c:1237
612 #, fuzzy
613 msgid "unknown key protection algorithm\n"
614 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
615
616 #: g10/card-util.c:1242
617 #, fuzzy
618 msgid "secret parts of key are not available\n"
619 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
620
621 #: g10/card-util.c:1247
622 #, fuzzy
623 msgid "secret key already stored on a card\n"
624 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
625
626 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1357
627 msgid "quit this menu"
628 msgstr "ulos tästä valikosta"
629
630 #: g10/card-util.c:1320
631 #, fuzzy
632 msgid "show admin commands"
633 msgstr "ristiriitainen komento\n"
634
635 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1360
636 msgid "show this help"
637 msgstr "näytä tämä ohje"
638
639 #: g10/card-util.c:1323
640 #, fuzzy
641 msgid "list all available data"
642 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
643
644 #: g10/card-util.c:1326
645 msgid "change card holder's name"
646 msgstr ""
647
648 #: g10/card-util.c:1327
649 msgid "change URL to retrieve key"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1328
653 msgid "fetch the key specified in the card URL"
654 msgstr ""
655
656 #: g10/card-util.c:1329
657 #, fuzzy
658 msgid "change the login name"
659 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
660
661 #: g10/card-util.c:1330
662 #, fuzzy
663 msgid "change the language preferences"
664 msgstr "muuta luottamusastetta"
665
666 #: g10/card-util.c:1331
667 msgid "change card holder's sex"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1332
671 #, fuzzy
672 msgid "change a CA fingerprint"
673 msgstr "näytä sormenjälki"
674
675 #: g10/card-util.c:1333
676 msgid "toggle the signature force PIN flag"
677 msgstr ""
678
679 #: g10/card-util.c:1334
680 #, fuzzy
681 msgid "generate new keys"
682 msgstr "luo uusi avainpari"
683
684 #: g10/card-util.c:1335
685 msgid "menu to change or unblock the PIN"
686 msgstr ""
687
688 #: g10/card-util.c:1336
689 msgid "verify the PIN and list all data"
690 msgstr ""
691
692 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1623
693 msgid "Command> "
694 msgstr "Komento> "
695
696 #: g10/card-util.c:1494
697 #, fuzzy
698 msgid "Admin-only command\n"
699 msgstr "ristiriitainen komento\n"
700
701 #: g10/card-util.c:1525
702 #, fuzzy
703 msgid "Admin commands are allowed\n"
704 msgstr "ristiriitainen komento\n"
705
706 #: g10/card-util.c:1527
707 #, fuzzy
708 msgid "Admin commands are not allowed\n"
709 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
710
711 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2244
712 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
713 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
714
715 #: g10/cardglue.c:434
716 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
717 msgstr ""
718
719 #: g10/cardglue.c:573
720 #, c-format
721 msgid ""
722 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
723 "   %.*s\n"
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:582
727 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
728 msgstr ""
729
730 #: g10/cardglue.c:917
731 msgid "Enter New Admin PIN: "
732 msgstr ""
733
734 #: g10/cardglue.c:918
735 msgid "Enter New PIN: "
736 msgstr ""
737
738 #: g10/cardglue.c:919
739 msgid "Enter Admin PIN: "
740 msgstr ""
741
742 #: g10/cardglue.c:920
743 msgid "Enter PIN: "
744 msgstr ""
745
746 #: g10/cardglue.c:937
747 #, fuzzy
748 msgid "Repeat this PIN: "
749 msgstr "Toista salasana: "
750
751 #: g10/cardglue.c:952
752 #, fuzzy
753 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
754 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
755
756 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3723 g10/keyring.c:377
757 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
758 #, c-format
759 msgid "can't open `%s'\n"
760 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
761
762 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
763 msgid "--output doesn't work for this command\n"
764 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
765
766 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1698
767 #: g10/revoke.c:228
768 #, fuzzy, c-format
769 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
770 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
771
772 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1712
773 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
774 #, c-format
775 msgid "error reading keyblock: %s\n"
776 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
777
778 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
779 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
780 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
781
782 #: g10/delkey.c:135
783 #, fuzzy
784 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
785 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
786
787 #: g10/delkey.c:147
788 #, fuzzy
789 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
790 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
791
792 #: g10/delkey.c:155
793 #, fuzzy
794 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
795 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
796
797 #: g10/delkey.c:165
798 #, c-format
799 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
800 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
801
802 #: g10/delkey.c:175
803 msgid "ownertrust information cleared\n"
804 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
805
806 #: g10/delkey.c:206
807 #, c-format
808 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
809 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
810
811 #: g10/delkey.c:208
812 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
813 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
814
815 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1215
816 #, c-format
817 msgid "error creating passphrase: %s\n"
818 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
819
820 #: g10/encode.c:218
821 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
822 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
823
824 #: g10/encode.c:231
825 #, c-format
826 msgid "using cipher %s\n"
827 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
828
829 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
830 #, c-format
831 msgid "`%s' already compressed\n"
832 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
833
834 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:557
835 #, c-format
836 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
837 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
838
839 #: g10/encode.c:470
840 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
841 msgstr ""
842 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
843
844 #: g10/encode.c:494
845 #, c-format
846 msgid "reading from `%s'\n"
847 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
848
849 #: g10/encode.c:522
850 msgid ""
851 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
852 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
853
854 #: g10/encode.c:532
855 #, fuzzy, c-format
856 msgid ""
857 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
858 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
859
860 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:896
861 #, fuzzy, c-format
862 msgid ""
863 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
864 "preferences\n"
865 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
866
867 #: g10/encode.c:729
868 #, c-format
869 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
870 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
871
872 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
873 #, c-format
874 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
875 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
876
877 #: g10/encode.c:826
878 #, c-format
879 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
880 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
881
882 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
883 #, c-format
884 msgid "%s encrypted data\n"
885 msgstr "%s salattua dataa\n"
886
887 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
888 #, c-format
889 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
890 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
891
892 #: g10/encr-data.c:93
893 msgid ""
894 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
895 msgstr ""
896 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
897 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
898
899 #: g10/encr-data.c:104
900 msgid "problem handling encrypted packet\n"
901 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
902
903 #: g10/exec.c:49
904 msgid "no remote program execution supported\n"
905 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
906
907 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
908 #, c-format
909 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
910 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
911
912 #: g10/exec.c:314
913 msgid ""
914 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
915 msgstr ""
916 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
917 "asetustiedoston oikeuksista\n"
918
919 #: g10/exec.c:344
920 #, fuzzy
921 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
922 msgstr ""
923 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
924
925 #: g10/exec.c:422
926 #, fuzzy, c-format
927 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
928 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
929
930 #: g10/exec.c:425
931 #, fuzzy, c-format
932 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
933 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
934
935 #: g10/exec.c:510
936 #, c-format
937 msgid "system error while calling external program: %s\n"
938 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
939
940 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
941 msgid "unnatural exit of external program\n"
942 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
943
944 #: g10/exec.c:536
945 msgid "unable to execute external program\n"
946 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
947
948 #: g10/exec.c:552
949 #, c-format
950 msgid "unable to read external program response: %s\n"
951 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
952
953 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
954 #, c-format
955 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
956 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
957
958 #: g10/exec.c:610
959 #, c-format
960 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
961 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
962
963 #: g10/export.c:61
964 #, fuzzy
965 msgid "export signatures that are marked as local-only"
966 msgstr ""
967 "\n"
968 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
969
970 #: g10/export.c:63
971 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
972 msgstr ""
973
974 #: g10/export.c:65
975 #, fuzzy
976 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
977 msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
978
979 #: g10/export.c:67
980 #, fuzzy
981 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
982 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
983
984 #: g10/export.c:69
985 #, fuzzy
986 msgid "remove unusable parts from key during export"
987 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
988
989 #: g10/export.c:71
990 msgid "remove as much as possible from key during export"
991 msgstr ""
992
993 #: g10/export.c:325
994 #, fuzzy
995 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
996 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
997
998 #: g10/export.c:354
999 #, fuzzy, c-format
1000 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1001 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
1002
1003 #: g10/export.c:362
1004 #, fuzzy, c-format
1005 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1006 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
1007
1008 #: g10/export.c:373
1009 #, fuzzy, c-format
1010 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1011 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
1012
1013 #: g10/export.c:521
1014 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: g10/export.c:544
1018 #, fuzzy, c-format
1019 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1020 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1021
1022 #: g10/export.c:565
1023 #, fuzzy, c-format
1024 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1025 msgstr ""
1026 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
1027 "tarkistussummaa\n"
1028
1029 #: g10/export.c:598
1030 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1031 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
1032
1033 #: g10/gpg.c:372
1034 msgid ""
1035 "@Commands:\n"
1036 " "
1037 msgstr ""
1038 "@Komennot:\n"
1039 " "
1040
1041 #: g10/gpg.c:374
1042 msgid "|[file]|make a signature"
1043 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
1044
1045 #: g10/gpg.c:375
1046 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1047 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
1048
1049 #: g10/gpg.c:376
1050 msgid "make a detached signature"
1051 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
1052
1053 #: g10/gpg.c:377
1054 msgid "encrypt data"
1055 msgstr "salaa tiedot"
1056
1057 #: g10/gpg.c:379
1058 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1059 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
1060
1061 #: g10/gpg.c:381
1062 msgid "decrypt data (default)"
1063 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
1064
1065 #: g10/gpg.c:383
1066 msgid "verify a signature"
1067 msgstr "tarkista allekirjoitus"
1068
1069 #: g10/gpg.c:385
1070 msgid "list keys"
1071 msgstr "näytä avaimet"
1072
1073 #: g10/gpg.c:387
1074 msgid "list keys and signatures"
1075 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
1076
1077 #: g10/gpg.c:388
1078 #, fuzzy
1079 msgid "list and check key signatures"
1080 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
1081
1082 #: g10/gpg.c:389
1083 msgid "list keys and fingerprints"
1084 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
1085
1086 #: g10/gpg.c:390
1087 msgid "list secret keys"
1088 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1089
1090 #: g10/gpg.c:391
1091 msgid "generate a new key pair"
1092 msgstr "luo uusi avainpari"
1093
1094 #: g10/gpg.c:392
1095 msgid "remove keys from the public keyring"
1096 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1097
1098 #: g10/gpg.c:394
1099 msgid "remove keys from the secret keyring"
1100 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1101
1102 #: g10/gpg.c:395
1103 msgid "sign a key"
1104 msgstr "allekirjoita avain"
1105
1106 #: g10/gpg.c:396
1107 msgid "sign a key locally"
1108 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1109
1110 #: g10/gpg.c:397
1111 msgid "sign or edit a key"
1112 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1113
1114 #: g10/gpg.c:398
1115 msgid "generate a revocation certificate"
1116 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1117
1118 #: g10/gpg.c:400
1119 msgid "export keys"
1120 msgstr "vie avaimia"
1121
1122 #: g10/gpg.c:401
1123 msgid "export keys to a key server"
1124 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1125
1126 #: g10/gpg.c:402
1127 msgid "import keys from a key server"
1128 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1129
1130 #: g10/gpg.c:404
1131 msgid "search for keys on a key server"
1132 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1133
1134 #: g10/gpg.c:406
1135 msgid "update all keys from a keyserver"
1136 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1137
1138 #: g10/gpg.c:410
1139 msgid "import/merge keys"
1140 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1141
1142 #: g10/gpg.c:413
1143 msgid "print the card status"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/gpg.c:414
1147 msgid "change data on a card"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: g10/gpg.c:415
1151 msgid "change a card's PIN"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: g10/gpg.c:423
1155 msgid "update the trust database"
1156 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1157
1158 #: g10/gpg.c:430
1159 msgid "|algo [files]|print message digests"
1160 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1161
1162 #: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
1163 msgid ""
1164 "@\n"
1165 "Options:\n"
1166 " "
1167 msgstr ""
1168 "@\n"
1169 "Valitsimet:\n"
1170 " "
1171
1172 #: g10/gpg.c:436
1173 msgid "create ascii armored output"
1174 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1175
1176 #: g10/gpg.c:438
1177 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1178 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1179
1180 #: g10/gpg.c:449
1181 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1182 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1183
1184 #: g10/gpg.c:450
1185 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1186 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1187
1188 #: g10/gpg.c:455
1189 msgid "use canonical text mode"
1190 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1191
1192 #: g10/gpg.c:469
1193 msgid "use as output file"
1194 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1195
1196 #: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
1197 msgid "verbose"
1198 msgstr "monisanainen"
1199
1200 #: g10/gpg.c:482
1201 msgid "do not make any changes"
1202 msgstr "älä tee muutoksia"
1203
1204 #: g10/gpg.c:483
1205 msgid "prompt before overwriting"
1206 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1207
1208 #: g10/gpg.c:524
1209 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: g10/gpg.c:525
1213 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: g10/gpg.c:553
1217 msgid ""
1218 "@\n"
1219 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1220 msgstr ""
1221 "@\n"
1222 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1223 "sivuilta)\n"
1224
1225 #: g10/gpg.c:556
1226 msgid ""
1227 "@\n"
1228 "Examples:\n"
1229 "\n"
1230 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1231 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1232 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1233 " --list-keys [names]        show keys\n"
1234 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1235 msgstr ""
1236 "@\n"
1237 "Esim:\n"
1238 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1239 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1240 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1241 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1242 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1243
1244 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
1245 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1246 msgstr ""
1247 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1248
1249 #: g10/gpg.c:768
1250 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1251 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1252
1253 #: g10/gpg.c:771
1254 msgid ""
1255 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1256 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1257 "default operation depends on the input data\n"
1258 msgstr ""
1259 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1260 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1261 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1262
1263 #: g10/gpg.c:782
1264 msgid ""
1265 "\n"
1266 "Supported algorithms:\n"
1267 msgstr ""
1268 "\n"
1269 "Tuetut algoritmit:\n"
1270
1271 #: g10/gpg.c:785
1272 msgid "Pubkey: "
1273 msgstr "JulkAvain: "
1274
1275 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2310
1276 msgid "Cipher: "
1277 msgstr "Salaus: "
1278
1279 #: g10/gpg.c:797
1280 msgid "Hash: "
1281 msgstr "Tiiviste: "
1282
1283 #: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2356
1284 msgid "Compression: "
1285 msgstr "Pakkaus: "
1286
1287 #: g10/gpg.c:886
1288 msgid "usage: gpg [options] "
1289 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1290
1291 #: g10/gpg.c:1034
1292 msgid "conflicting commands\n"
1293 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1294
1295 #: g10/gpg.c:1052
1296 #, fuzzy, c-format
1297 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1298 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1299
1300 #: g10/gpg.c:1249
1301 #, fuzzy, c-format
1302 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1303 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1304
1305 #: g10/gpg.c:1252
1306 #, fuzzy, c-format
1307 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1308 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1309
1310 #: g10/gpg.c:1255
1311 #, fuzzy, c-format
1312 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1313 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1314
1315 #: g10/gpg.c:1261
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1318 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1319
1320 #: g10/gpg.c:1264
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1323 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1324
1325 #: g10/gpg.c:1267
1326 #, fuzzy, c-format
1327 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1328 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1329
1330 #: g10/gpg.c:1273
1331 #, fuzzy, c-format
1332 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1333 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1334
1335 #: g10/gpg.c:1276
1336 #, fuzzy, c-format
1337 msgid ""
1338 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1339 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1340
1341 #: g10/gpg.c:1279
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1344 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1345
1346 #: g10/gpg.c:1285
1347 #, fuzzy, c-format
1348 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1349 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1350
1351 #: g10/gpg.c:1288
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid ""
1354 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1355 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1356
1357 #: g10/gpg.c:1291
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1360 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1361
1362 #: g10/gpg.c:1432
1363 #, fuzzy, c-format
1364 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1365 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1366
1367 #: g10/gpg.c:1525
1368 msgid "display photo IDs during key listings"
1369 msgstr ""
1370
1371 #: g10/gpg.c:1527
1372 msgid "show policy URLs during signature listings"
1373 msgstr ""
1374
1375 #: g10/gpg.c:1529
1376 #, fuzzy
1377 msgid "show all notations during signature listings"
1378 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1379
1380 #: g10/gpg.c:1531
1381 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1382 msgstr ""
1383
1384 #: g10/gpg.c:1535
1385 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: g10/gpg.c:1537
1389 #, fuzzy
1390 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1391 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1392
1393 #: g10/gpg.c:1539
1394 msgid "show user ID validity during key listings"
1395 msgstr ""
1396
1397 #: g10/gpg.c:1541
1398 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: g10/gpg.c:1543
1402 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: g10/gpg.c:1545
1406 #, fuzzy
1407 msgid "show the keyring name in key listings"
1408 msgstr "näytä mihin avainrenkaaseen tulostettu avain kuuluu"
1409
1410 #: g10/gpg.c:1547
1411 #, fuzzy
1412 msgid "show expiration dates during signature listings"
1413 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1414
1415 #: g10/gpg.c:1850
1416 #, c-format
1417 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1418 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1419
1420 #: g10/gpg.c:1892
1421 #, c-format
1422 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1423 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
1424
1425 #: g10/gpg.c:1896
1426 #, c-format
1427 msgid "option file `%s': %s\n"
1428 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
1429
1430 #: g10/gpg.c:1903
1431 #, c-format
1432 msgid "reading options from `%s'\n"
1433 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
1434
1435 #: g10/gpg.c:2118 g10/gpg.c:2719 g10/gpg.c:2738
1436 #, c-format
1437 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1438 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1439
1440 #: g10/gpg.c:2131
1441 #, fuzzy, c-format
1442 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1443 msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
1444
1445 #: g10/gpg.c:2285 g10/gpg.c:2297
1446 #, fuzzy, c-format
1447 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1448 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1449
1450 #: g10/gpg.c:2373
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1453 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1454
1455 #: g10/gpg.c:2397 g10/keyedit.c:4048
1456 #, fuzzy
1457 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1458 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1459
1460 #: g10/gpg.c:2409
1461 #, fuzzy, c-format
1462 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1463 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:2412
1466 #, fuzzy
1467 msgid "invalid keyserver options\n"
1468 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1469
1470 #: g10/gpg.c:2419
1471 #, c-format
1472 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1473 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2422
1476 msgid "invalid import options\n"
1477 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1478
1479 #: g10/gpg.c:2429
1480 #, c-format
1481 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1482 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1483
1484 #: g10/gpg.c:2432
1485 msgid "invalid export options\n"
1486 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1487
1488 #: g10/gpg.c:2439
1489 #, fuzzy, c-format
1490 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1491 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1492
1493 #: g10/gpg.c:2442
1494 #, fuzzy
1495 msgid "invalid list options\n"
1496 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1497
1498 #: g10/gpg.c:2450
1499 msgid "display photo IDs during signature verification"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/gpg.c:2452
1503 msgid "show policy URLs during signature verification"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: g10/gpg.c:2454
1507 #, fuzzy
1508 msgid "show all notations during signature verification"
1509 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1510
1511 #: g10/gpg.c:2456
1512 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/gpg.c:2460
1516 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1517 msgstr ""
1518
1519 #: g10/gpg.c:2462
1520 #, fuzzy
1521 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1522 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1523
1524 #: g10/gpg.c:2464
1525 #, fuzzy
1526 msgid "show user ID validity during signature verification"
1527 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1528
1529 #: g10/gpg.c:2466
1530 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: g10/gpg.c:2468
1534 msgid "validate signatures with PKA data"
1535 msgstr ""
1536
1537 #: g10/gpg.c:2470
1538 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1539 msgstr ""
1540
1541 #: g10/gpg.c:2477
1542 #, fuzzy, c-format
1543 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1544 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1545
1546 #: g10/gpg.c:2480
1547 #, fuzzy
1548 msgid "invalid verify options\n"
1549 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1550
1551 #: g10/gpg.c:2487
1552 #, c-format
1553 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1554 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
1555
1556 #: g10/gpg.c:2637
1557 #, fuzzy, c-format
1558 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1559 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1560
1561 #: g10/gpg.c:2640
1562 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1563 msgstr ""
1564
1565 #: g10/gpg.c:2708
1566 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1567 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
1568
1569 #: g10/gpg.c:2712
1570 #, c-format
1571 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1572 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
1573
1574 #: g10/gpg.c:2721
1575 #, c-format
1576 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1577 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
1578
1579 #: g10/gpg.c:2724
1580 #, c-format
1581 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1582 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
1583
1584 #: g10/gpg.c:2731
1585 #, fuzzy, c-format
1586 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1587 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
1588
1589 #: g10/gpg.c:2746
1590 #, fuzzy, c-format
1591 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1592 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1593
1594 #: g10/gpg.c:2760
1595 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1596 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
1597
1598 #: g10/gpg.c:2766
1599 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1600 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
1601
1602 #: g10/gpg.c:2772
1603 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1604 msgstr ""
1605 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
1606
1607 #: g10/gpg.c:2785
1608 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1609 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
1610
1611 #: g10/gpg.c:2852 g10/gpg.c:2876
1612 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1613 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1614
1615 #: g10/gpg.c:2858 g10/gpg.c:2882
1616 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1617 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1618
1619 #: g10/gpg.c:2864
1620 #, fuzzy
1621 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1622 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1623
1624 #: g10/gpg.c:2870
1625 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1626 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1627
1628 #: g10/gpg.c:2885
1629 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1630 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
1631
1632 #: g10/gpg.c:2887
1633 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1634 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
1635
1636 #: g10/gpg.c:2889
1637 #, fuzzy
1638 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1639 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
1640
1641 #: g10/gpg.c:2891
1642 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1643 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
1644
1645 #: g10/gpg.c:2893
1646 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1647 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
1648
1649 #: g10/gpg.c:2896
1650 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1651 msgstr ""
1652 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
1653
1654 #: g10/gpg.c:2900
1655 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1656 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
1657
1658 #: g10/gpg.c:2907
1659 msgid "invalid default preferences\n"
1660 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
1661
1662 #: g10/gpg.c:2916
1663 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1664 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
1665
1666 #: g10/gpg.c:2920
1667 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1668 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
1669
1670 #: g10/gpg.c:2924
1671 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1672 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
1673
1674 #: g10/gpg.c:2957
1675 #, c-format
1676 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1677 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
1678
1679 #: g10/gpg.c:3004
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1682 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1683
1684 #: g10/gpg.c:3009
1685 #, fuzzy, c-format
1686 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1687 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1688
1689 #: g10/gpg.c:3014
1690 #, fuzzy, c-format
1691 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1692 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1693
1694 #: g10/gpg.c:3110
1695 #, c-format
1696 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1697 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1698
1699 #: g10/gpg.c:3121
1700 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1701 msgstr ""
1702 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
1703
1704 #: g10/gpg.c:3132
1705 msgid "--store [filename]"
1706 msgstr "--store [tiedostonimi]"
1707
1708 #: g10/gpg.c:3139
1709 msgid "--symmetric [filename]"
1710 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
1711
1712 #: g10/gpg.c:3141
1713 #, fuzzy, c-format
1714 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1715 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:3151
1718 msgid "--encrypt [filename]"
1719 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
1720
1721 #: g10/gpg.c:3164
1722 #, fuzzy
1723 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1724 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1725
1726 #: g10/gpg.c:3166
1727 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1728 msgstr ""
1729
1730 #: g10/gpg.c:3169
1731 #, fuzzy, c-format
1732 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1733 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1734
1735 #: g10/gpg.c:3187
1736 msgid "--sign [filename]"
1737 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
1738
1739 #: g10/gpg.c:3200
1740 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1741 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1742
1743 #: g10/gpg.c:3215
1744 #, fuzzy
1745 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1746 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1747
1748 #: g10/gpg.c:3217
1749 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: g10/gpg.c:3220
1753 #, fuzzy, c-format
1754 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1755 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1756
1757 #: g10/gpg.c:3240
1758 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1759 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
1760
1761 #: g10/gpg.c:3249
1762 msgid "--clearsign [filename]"
1763 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
1764
1765 #: g10/gpg.c:3274
1766 msgid "--decrypt [filename]"
1767 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
1768
1769 #: g10/gpg.c:3282
1770 msgid "--sign-key user-id"
1771 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
1772
1773 #: g10/gpg.c:3286
1774 msgid "--lsign-key user-id"
1775 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
1776
1777 #: g10/gpg.c:3307
1778 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1779 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
1780
1781 #: g10/gpg.c:3378
1782 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1783 msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
1784
1785 #: g10/gpg.c:3415
1786 #, c-format
1787 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1788 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
1789
1790 #: g10/gpg.c:3417
1791 #, c-format
1792 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1793 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
1794
1795 #: g10/gpg.c:3419
1796 #, c-format
1797 msgid "key export failed: %s\n"
1798 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
1799
1800 #: g10/gpg.c:3430
1801 #, c-format
1802 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1803 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
1804
1805 #: g10/gpg.c:3440
1806 #, c-format
1807 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1808 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
1809
1810 #: g10/gpg.c:3491
1811 #, c-format
1812 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1813 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
1814
1815 #: g10/gpg.c:3499
1816 #, c-format
1817 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1818 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
1819
1820 #: g10/gpg.c:3586
1821 #, c-format
1822 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1823 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
1824
1825 #: g10/gpg.c:3709
1826 msgid "[filename]"
1827 msgstr "[tiedostonimi]"
1828
1829 #: g10/gpg.c:3713
1830 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1831 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
1832
1833 #: g10/gpg.c:4014
1834 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1835 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
1836
1837 #: g10/gpg.c:4016
1838 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1839 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1840
1841 #: g10/gpg.c:4049
1842 #, fuzzy
1843 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1844 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1845
1846 #: g10/getkey.c:152
1847 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1848 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1849
1850 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2876
1851 #, fuzzy
1852 msgid "[User ID not found]"
1853 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1854
1855 #: g10/getkey.c:933 g10/getkey.c:950 g10/getkey.c:970 g10/getkey.c:986
1856 #: g10/getkey.c:1001
1857 #, c-format
1858 msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: g10/getkey.c:1800
1862 #, fuzzy, c-format
1863 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1864 msgstr ""
1865 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1866
1867 #: g10/getkey.c:2354
1868 #, fuzzy, c-format
1869 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1870 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1871
1872 #: g10/getkey.c:2585
1873 #, fuzzy, c-format
1874 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1875 msgstr ""
1876 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1877
1878 #: g10/getkey.c:2632
1879 #, fuzzy, c-format
1880 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1881 msgstr ""
1882 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1883 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1884
1885 #: g10/gpgv.c:74
1886 msgid "be somewhat more quiet"
1887 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
1888
1889 #: g10/gpgv.c:75
1890 msgid "take the keys from this keyring"
1891 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
1892
1893 #: g10/gpgv.c:77
1894 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1895 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
1896
1897 #: g10/gpgv.c:78
1898 msgid "|FD|write status info to this FD"
1899 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
1900
1901 #: g10/gpgv.c:102
1902 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1903 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1904
1905 #: g10/gpgv.c:105
1906 msgid ""
1907 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1908 "Check signatures against known trusted keys\n"
1909 msgstr ""
1910 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1911 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
1912
1913 #: g10/helptext.c:49
1914 msgid ""
1915 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1916 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1917 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1918 msgstr ""
1919 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
1920 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
1921 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
1922 "varmenneverkkojen kanssa."
1923
1924 #: g10/helptext.c:55
1925 msgid ""
1926 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1927 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1928 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1929 "ultimately trusted\n"
1930 msgstr ""
1931 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
1932 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
1933 "salainen \n"
1934 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
1935
1936 #: g10/helptext.c:62
1937 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1938 msgstr ""
1939 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
1940 "avainta."
1941
1942 #: g10/helptext.c:66
1943 msgid ""
1944 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1945 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
1946
1947 #: g10/helptext.c:70
1948 msgid ""
1949 "Select the algorithm to use.\n"
1950 "\n"
1951 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1952 "for signatures.\n"
1953 "\n"
1954 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1955 "\n"
1956 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1957 "\n"
1958 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1959 msgstr ""
1960
1961 #: g10/helptext.c:84
1962 msgid ""
1963 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1964 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1965 "Please consult your security expert first."
1966 msgstr ""
1967 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
1968 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
1969 "ympäristöissä.\n"
1970 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
1971
1972 #: g10/helptext.c:91
1973 msgid "Enter the size of the key"
1974 msgstr "Syötä avaimen koko"
1975
1976 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1977 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1978 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1979 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
1980
1981 #: g10/helptext.c:105
1982 msgid ""
1983 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1984 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1985 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1986 "the given value as an interval."
1987 msgstr ""
1988 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
1989 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
1990 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
1991 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
1992
1993 #: g10/helptext.c:117
1994 msgid "Enter the name of the key holder"
1995 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
1996
1997 #: g10/helptext.c:122
1998 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1999 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
2000
2001 #: g10/helptext.c:126
2002 msgid "Please enter an optional comment"
2003 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
2004
2005 #: g10/helptext.c:131
2006 msgid ""
2007 "N  to change the name.\n"
2008 "C  to change the comment.\n"
2009 "E  to change the email address.\n"
2010 "O  to continue with key generation.\n"
2011 "Q  to to quit the key generation."
2012 msgstr ""
2013 "N   muuta nimeä\n"
2014 "C   muuta kommenttia\n"
2015 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
2016 "O   jatka avaimen luomista\n"
2017 "L   lopeta"
2018
2019 #: g10/helptext.c:140
2020 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2021 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
2022
2023 #: g10/helptext.c:148
2024 msgid ""
2025 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2026 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2027 "know how carefully you verified this.\n"
2028 "\n"
2029 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2030 "the\n"
2031 "    key.\n"
2032 "\n"
2033 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2034 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2035 "for\n"
2036 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2037 "user.\n"
2038 "\n"
2039 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2040 "could\n"
2041 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2042 "the\n"
2043 "    key against a photo ID.\n"
2044 "\n"
2045 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2046 "could\n"
2047 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2048 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2049 "a\n"
2050 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2051 "the\n"
2052 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2053 "exchange\n"
2054 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2055 "\n"
2056 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2057 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2058 "\"\n"
2059 "mean to you when you sign other keys.\n"
2060 "\n"
2061 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2062 msgstr ""
2063 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
2064 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
2065 "Muiden \n"
2066 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
2067 "\n"
2068 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
2069 "    varmistanut avaimen.\n"
2070 "\n"
2071 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
2072 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
2073 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
2074 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
2075 "\n"
2076 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
2077 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
2078 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
2079 "\n"
2080 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
2081 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
2082 "haltijan \n"
2083 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
2084 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
2085 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
2086 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
2087 "\n"
2088 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
2089 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
2090 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
2091 "\n"
2092 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
2093
2094 #: g10/helptext.c:186
2095 #, fuzzy
2096 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2097 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
2098
2099 #: g10/helptext.c:190
2100 msgid ""
2101 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2102 "All certificates are then also lost!"
2103 msgstr ""
2104 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
2105 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
2106
2107 #: g10/helptext.c:195
2108 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2109 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
2110
2111 #: g10/helptext.c:200
2112 msgid ""
2113 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2114 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2115 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2116 msgstr ""
2117 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
2118 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
2119 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
2120 "varmentamaan avaimeen."
2121
2122 #: g10/helptext.c:205
2123 msgid ""
2124 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2125 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2126 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2127 "a trust connection through another already certified key."
2128 msgstr ""
2129 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
2130 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
2131 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
2132 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
2133 "varmennetun avaimen kautta."
2134
2135 #: g10/helptext.c:211
2136 msgid ""
2137 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2138 "your keyring."
2139 msgstr ""
2140 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
2141 "avainrenkaastasi."
2142
2143 #: g10/helptext.c:215
2144 msgid ""
2145 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2146 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2147 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2148 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2149 "a second one is available."
2150 msgstr ""
2151 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
2152 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
2153 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
2154 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
2155 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
2156
2157 #: g10/helptext.c:223
2158 msgid ""
2159 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2160 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2161 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2162 msgstr ""
2163 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
2164 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
2165 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
2166
2167 #: g10/helptext.c:230
2168 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2169 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
2170
2171 #: g10/helptext.c:236
2172 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2173 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
2174
2175 #: g10/helptext.c:240
2176 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2177 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
2178
2179 #: g10/helptext.c:245
2180 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2181 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
2182
2183 #: g10/helptext.c:250
2184 msgid ""
2185 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2186 "file (which is shown in brackets) will be used."
2187 msgstr ""
2188 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
2189 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
2190
2191 #: g10/helptext.c:256
2192 msgid ""
2193 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2194 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2195 "  \"Key has been compromised\"\n"
2196 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2197 "      got access to your secret key.\n"
2198 "  \"Key is superseded\"\n"
2199 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2200 "  \"Key is no longer used\"\n"
2201 "      Use this if you have retired this key.\n"
2202 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2203 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2204 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2205 msgstr ""
2206 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
2207 "voit valita tästä listasta:\n"
2208 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
2209 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
2210 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
2211 "  \"Avain on korvattu\"\n"
2212 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
2213 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
2214 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
2215 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
2216 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
2217 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
2218 "vanhenneeksi.\n"
2219
2220 #: g10/helptext.c:272
2221 msgid ""
2222 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2223 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2224 "An empty line ends the text.\n"
2225 msgstr ""
2226 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
2227 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
2228 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
2229
2230 #: g10/helptext.c:287
2231 msgid "No help available"
2232 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2233
2234 #: g10/helptext.c:295
2235 #, c-format
2236 msgid "No help available for `%s'"
2237 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2238
2239 #: g10/import.c:95
2240 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: g10/import.c:97
2244 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: g10/import.c:99
2248 #, fuzzy
2249 msgid "do not update the trustdb after import"
2250 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
2251
2252 #: g10/import.c:101
2253 #, fuzzy
2254 msgid "create a public key when importing a secret key"
2255 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2256
2257 #: g10/import.c:103
2258 msgid "only accept updates to existing keys"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: g10/import.c:105
2262 #, fuzzy
2263 msgid "remove unusable parts from key after import"
2264 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
2265
2266 #: g10/import.c:107
2267 msgid "remove as much as possible from key after import"
2268 msgstr ""
2269
2270 #: g10/import.c:262
2271 #, c-format
2272 msgid "skipping block of type %d\n"
2273 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2274
2275 #: g10/import.c:271
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "%lu keys processed so far\n"
2278 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2279
2280 #: g10/import.c:288
2281 #, c-format
2282 msgid "Total number processed: %lu\n"
2283 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2284
2285 #: g10/import.c:290
2286 #, c-format
2287 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2288 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2289
2290 #: g10/import.c:293
2291 #, c-format
2292 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2293 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2294
2295 #: g10/import.c:295
2296 #, c-format
2297 msgid "              imported: %lu"
2298 msgstr "              tuotu: %lu"
2299
2300 #: g10/import.c:301
2301 #, c-format
2302 msgid "             unchanged: %lu\n"
2303 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2304
2305 #: g10/import.c:303
2306 #, c-format
2307 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2308 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2309
2310 #: g10/import.c:305
2311 #, c-format
2312 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2313 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2314
2315 #: g10/import.c:307
2316 #, c-format
2317 msgid "        new signatures: %lu\n"
2318 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2319
2320 #: g10/import.c:309
2321 #, c-format
2322 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2323 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2324
2325 #: g10/import.c:311
2326 #, c-format
2327 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2328 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2329
2330 #: g10/import.c:313
2331 #, c-format
2332 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2333 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2334
2335 #: g10/import.c:315
2336 #, c-format
2337 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2338 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2339
2340 #: g10/import.c:317
2341 #, c-format
2342 msgid "          not imported: %lu\n"
2343 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2344
2345 #: g10/import.c:319
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2348 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2349
2350 #: g10/import.c:321
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2353 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2354
2355 #: g10/import.c:562
2356 #, c-format
2357 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2358 msgstr ""
2359
2360 #: g10/import.c:564
2361 #, fuzzy
2362 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2363 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
2364
2365 #: g10/import.c:601
2366 #, c-format
2367 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2368 msgstr ""
2369
2370 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2371 #: g10/import.c:613
2372 #, fuzzy, c-format
2373 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2374 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2375
2376 #: g10/import.c:625
2377 #, c-format
2378 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2379 msgstr ""
2380
2381 #: g10/import.c:638
2382 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: g10/import.c:640
2386 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2387 msgstr ""
2388
2389 #: g10/import.c:664
2390 #, c-format
2391 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "key %s: no user ID\n"
2397 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2398
2399 #: g10/import.c:741
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2402 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2403
2404 #: g10/import.c:756
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2407 msgstr ""
2408 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2409
2410 #: g10/import.c:762
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2413 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2414
2415 #: g10/import.c:764
2416 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2417 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2418
2419 #: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2422 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2423
2424 #: g10/import.c:780
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2427 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2428
2429 #: g10/import.c:789
2430 #, c-format
2431 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2432 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2433
2434 #: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:795 g10/sign.c:1066
2435 #, c-format
2436 msgid "writing to `%s'\n"
2437 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2438
2439 #: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
2440 #: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
2441 #, c-format
2442 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2443 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2444
2445 #: g10/import.c:817
2446 #, fuzzy, c-format
2447 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2448 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2449
2450 #: g10/import.c:841
2451 #, fuzzy, c-format
2452 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2453 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2454
2455 #: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
2456 #, fuzzy, c-format
2457 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2458 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2459
2460 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
2461 #, fuzzy, c-format
2462 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2463 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2464
2465 #: g10/import.c:903
2466 #, fuzzy, c-format
2467 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2468 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2469
2470 #: g10/import.c:906
2471 #, fuzzy, c-format
2472 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2473 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2474
2475 #: g10/import.c:909
2476 #, fuzzy, c-format
2477 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2478 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2479
2480 #: g10/import.c:912
2481 #, fuzzy, c-format
2482 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2483 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2484
2485 #: g10/import.c:915
2486 #, fuzzy, c-format
2487 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2488 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2489
2490 #: g10/import.c:918
2491 #, fuzzy, c-format
2492 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2493 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2494
2495 #: g10/import.c:921
2496 #, fuzzy, c-format
2497 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2498 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2499
2500 #: g10/import.c:924
2501 #, fuzzy, c-format
2502 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2503 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2504
2505 #: g10/import.c:927
2506 #, fuzzy, c-format
2507 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2508 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2509
2510 #: g10/import.c:930
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2513 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2514
2515 #: g10/import.c:953
2516 #, fuzzy, c-format
2517 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2518 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2519
2520 #: g10/import.c:1098
2521 #, fuzzy, c-format
2522 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2523 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2524
2525 #: g10/import.c:1109
2526 #, fuzzy
2527 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2528 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2529
2530 #: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
2531 #, c-format
2532 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2533 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2534
2535 #: g10/import.c:1137
2536 #, fuzzy, c-format
2537 msgid "key %s: secret key imported\n"
2538 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2539
2540 #: g10/import.c:1166
2541 #, fuzzy, c-format
2542 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2543 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2544
2545 #: g10/import.c:1176
2546 #, fuzzy, c-format
2547 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2548 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2549
2550 #: g10/import.c:1206
2551 #, fuzzy, c-format
2552 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2553 msgstr ""
2554 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2555
2556 #: g10/import.c:1249
2557 #, fuzzy, c-format
2558 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2559 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2560
2561 #: g10/import.c:1281
2562 #, fuzzy, c-format
2563 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2564 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2565
2566 #: g10/import.c:1347
2567 #, fuzzy, c-format
2568 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2569 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2570
2571 #: g10/import.c:1362
2572 #, fuzzy, c-format
2573 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2574 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2575
2576 #: g10/import.c:1364
2577 #, fuzzy, c-format
2578 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2579 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2580
2581 #: g10/import.c:1382
2582 #, fuzzy, c-format
2583 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2584 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2585
2586 #: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
2587 #, fuzzy, c-format
2588 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2589 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2590
2591 #: g10/import.c:1395
2592 #, fuzzy, c-format
2593 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2594 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2595
2596 #: g10/import.c:1410
2597 #, fuzzy, c-format
2598 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2599 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2600
2601 #: g10/import.c:1432
2602 #, fuzzy, c-format
2603 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2604 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2605
2606 #: g10/import.c:1445
2607 #, fuzzy, c-format
2608 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2609 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2610
2611 #: g10/import.c:1460
2612 #, fuzzy, c-format
2613 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2614 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
2615
2616 #: g10/import.c:1502
2617 #, fuzzy, c-format
2618 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2619 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
2620
2621 #: g10/import.c:1523
2622 #, fuzzy, c-format
2623 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2624 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
2625
2626 #: g10/import.c:1550
2627 #, fuzzy, c-format
2628 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2629 msgstr ""
2630 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
2631
2632 #: g10/import.c:1560
2633 #, fuzzy, c-format
2634 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2635 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2636
2637 #: g10/import.c:1577
2638 #, fuzzy, c-format
2639 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2640 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
2641
2642 #: g10/import.c:1591
2643 #, fuzzy, c-format
2644 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2645 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2646
2647 #: g10/import.c:1599
2648 #, fuzzy, c-format
2649 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2650 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2651
2652 #: g10/import.c:1699
2653 #, fuzzy, c-format
2654 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2655 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
2656
2657 #: g10/import.c:1761
2658 #, fuzzy, c-format
2659 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2660 msgstr ""
2661 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
2662
2663 #: g10/import.c:1775
2664 #, fuzzy, c-format
2665 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2666 msgstr ""
2667 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
2668 "ei saatavilla.\n"
2669
2670 #: g10/import.c:1834
2671 #, fuzzy, c-format
2672 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2673 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
2674
2675 #: g10/import.c:1868
2676 #, fuzzy, c-format
2677 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2678 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2679
2680 #: g10/import.c:2257
2681 #, fuzzy
2682 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2683 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2684
2685 #: g10/import.c:2265
2686 #, fuzzy
2687 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2688 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2689
2690 #: g10/import.c:2267
2691 #, fuzzy
2692 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2693 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2694
2695 #: g10/keydb.c:168
2696 #, c-format
2697 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2698 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2699
2700 #: g10/keydb.c:175
2701 #, c-format
2702 msgid "keyring `%s' created\n"
2703 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
2704
2705 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2706 #, fuzzy, c-format
2707 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2708 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
2709
2710 #: g10/keydb.c:698
2711 #, c-format
2712 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2713 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
2714
2715 #: g10/keyedit.c:266
2716 msgid "[revocation]"
2717 msgstr "[mitätöinti]"
2718
2719 #: g10/keyedit.c:267
2720 msgid "[self-signature]"
2721 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2724 msgid "1 bad signature\n"
2725 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2728 #, c-format
2729 msgid "%d bad signatures\n"
2730 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2733 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2734 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2737 #, c-format
2738 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2739 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
2740
2741 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2742 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2743 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2746 #, c-format
2747 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2748 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
2749
2750 #: g10/keyedit.c:357
2751 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2752 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:359
2755 #, c-format
2756 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2757 msgstr ""
2758 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2759
2760 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2761 #, fuzzy
2762 msgid ""
2763 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2764 "keys\n"
2765 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2766 "etc.)\n"
2767 msgstr ""
2768 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
2769 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
2770 "lähteistä...)?\n"
2771 "\n"
2772
2773 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2774 #, fuzzy, c-format
2775 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2776 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2779 #, fuzzy, c-format
2780 msgid "  %d = I trust fully\n"
2781 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
2782
2783 #: g10/keyedit.c:439
2784 msgid ""
2785 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2786 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2787 "trust signatures on your behalf.\n"
2788 msgstr ""
2789
2790 #: g10/keyedit.c:455
2791 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2792 msgstr ""
2793
2794 #: g10/keyedit.c:599
2795 #, c-format
2796 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2797 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2798
2799 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2800 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2801 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2802 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
2803
2804 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2805 #: g10/keyedit.c:1748
2806 msgid "  Unable to sign.\n"
2807 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:627
2810 #, c-format
2811 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2812 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
2813
2814 #: g10/keyedit.c:655
2815 #, c-format
2816 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2817 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2818
2819 #: g10/keyedit.c:683
2820 #, fuzzy, c-format
2821 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2822 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2823
2824 #: g10/keyedit.c:685
2825 #, fuzzy
2826 msgid "Sign it? (y/N) "
2827 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2828
2829 #: g10/keyedit.c:707
2830 #, c-format
2831 msgid ""
2832 "The self-signature on \"%s\"\n"
2833 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2834 msgstr ""
2835 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
2836 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:716
2839 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2840 msgstr ""
2841 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
2842 "(k/E) "
2843
2844 #: g10/keyedit.c:730
2845 #, c-format
2846 msgid ""
2847 "Your current signature on \"%s\"\n"
2848 "has expired.\n"
2849 msgstr ""
2850 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2851 "on vanhentunut.\n"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:734
2854 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2855 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
2856
2857 #: g10/keyedit.c:755
2858 #, c-format
2859 msgid ""
2860 "Your current signature on \"%s\"\n"
2861 "is a local signature.\n"
2862 msgstr ""
2863 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2864 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
2865
2866 #: g10/keyedit.c:759
2867 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2868 msgstr ""
2869 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
2870
2871 #: g10/keyedit.c:780
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2874 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:783
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2879 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
2880
2881 #: g10/keyedit.c:788
2882 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2883 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
2884
2885 #: g10/keyedit.c:810
2886 #, fuzzy, c-format
2887 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2888 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:825
2891 msgid "This key has expired!"
2892 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:843
2895 #, c-format
2896 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2897 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
2898
2899 #: g10/keyedit.c:849
2900 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2901 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
2902
2903 #: g10/keyedit.c:889
2904 msgid ""
2905 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2906 "mode.\n"
2907 msgstr ""
2908 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
2909
2910 #: g10/keyedit.c:891
2911 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2912 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
2913
2914 #: g10/keyedit.c:916
2915 msgid ""
2916 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2917 "belongs\n"
2918 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2919 msgstr ""
2920 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
2921 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:921
2924 #, c-format
2925 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2926 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
2927
2928 #: g10/keyedit.c:923
2929 #, c-format
2930 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2931 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:925
2934 #, c-format
2935 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2936 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
2937
2938 #: g10/keyedit.c:927
2939 #, c-format
2940 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2941 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
2942
2943 #: g10/keyedit.c:933
2944 #, fuzzy
2945 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2946 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
2947
2948 #: g10/keyedit.c:957
2949 #, fuzzy, c-format
2950 msgid ""
2951 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2952 "key \"%s\" (%s)\n"
2953 msgstr ""
2954 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
2955 "omalla avaimellasi: \""
2956
2957 #: g10/keyedit.c:964
2958 #, fuzzy
2959 msgid "This will be a self-signature.\n"
2960 msgstr ""
2961 "\n"
2962 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:970
2965 #, fuzzy
2966 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2967 msgstr ""
2968 "\n"
2969 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
2970
2971 #: g10/keyedit.c:978
2972 #, fuzzy
2973 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2974 msgstr ""
2975 "\n"
2976 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:988
2979 #, fuzzy
2980 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2981 msgstr ""
2982 "\n"
2983 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:995
2986 #, fuzzy
2987 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2988 msgstr ""
2989 "\n"
2990 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1002
2993 #, fuzzy
2994 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2995 msgstr ""
2996 "\n"
2997 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
2998
2999 #: g10/keyedit.c:1007
3000 #, fuzzy
3001 msgid "I have checked this key casually.\n"
3002 msgstr ""
3003 "\n"
3004 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1012
3007 #, fuzzy
3008 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3009 msgstr ""
3010 "\n"
3011 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1022
3014 #, fuzzy
3015 msgid "Really sign? (y/N) "
3016 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4744 g10/keyedit.c:4835 g10/keyedit.c:4899
3019 #: g10/keyedit.c:4960 g10/sign.c:355
3020 #, c-format
3021 msgid "signing failed: %s\n"
3022 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1132
3025 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3026 msgstr ""
3027
3028 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3136
3029 msgid "This key is not protected.\n"
3030 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
3031
3032 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3124 g10/revoke.c:539
3033 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3034 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3035
3036 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3139
3037 #, fuzzy
3038 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3039 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3143
3042 msgid "Key is protected.\n"
3043 msgstr "Avain on suojattu.\n"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1179
3046 #, c-format
3047 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3048 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1185
3051 msgid ""
3052 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3053 "\n"
3054 msgstr ""
3055 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
3056 "\n"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1855
3059 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3060 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1199
3063 msgid ""
3064 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3065 "\n"
3066 msgstr ""
3067 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
3068 "\n"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1202
3071 #, fuzzy
3072 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3073 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1273
3076 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3077 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1359
3080 msgid "save and quit"
3081 msgstr "tallenna ja lopeta"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1362
3084 #, fuzzy
3085 msgid "show key fingerprint"
3086 msgstr "näytä sormenjälki"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1363
3089 msgid "list key and user IDs"
3090 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1365
3093 msgid "select user ID N"
3094 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1366
3097 #, fuzzy
3098 msgid "select subkey N"
3099 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:1367
3102 #, fuzzy
3103 msgid "check signatures"
3104 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:1372
3107 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3108 msgstr ""
3109
3110 #: g10/keyedit.c:1377
3111 #, fuzzy
3112 msgid "sign selected user IDs locally"
3113 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:1379
3116 #, fuzzy
3117 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3118 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:1381
3121 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3122 msgstr ""
3123
3124 #: g10/keyedit.c:1385
3125 msgid "add a user ID"
3126 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1387
3129 msgid "add a photo ID"
3130 msgstr "lisää valokuva"
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1389
3133 #, fuzzy
3134 msgid "delete selected user IDs"
3135 msgstr "poista käyttäjätunnus"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:1394
3138 #, fuzzy
3139 msgid "add a subkey"
3140 msgstr "addkey"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:1398
3143 msgid "add a key to a smartcard"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1400
3147 msgid "move a key to a smartcard"
3148 msgstr ""
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1402
3151 msgid "move a backup key to a smartcard"
3152 msgstr ""
3153
3154 #: g10/keyedit.c:1406
3155 #, fuzzy
3156 msgid "delete selected subkeys"
3157 msgstr "poista toissijainen avain"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:1408
3160 msgid "add a revocation key"
3161 msgstr "lisää mitätöintiavain"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:1410
3164 #, fuzzy
3165 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3166 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3167
3168 #: g10/keyedit.c:1412
3169 #, fuzzy
3170 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3171 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:1414
3174 #, fuzzy
3175 msgid "flag the selected user ID as primary"
3176 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:1416
3179 #, fuzzy
3180 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3181 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
3182
3183 #: g10/keyedit.c:1419
3184 msgid "list preferences (expert)"
3185 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
3186
3187 #: g10/keyedit.c:1421
3188 msgid "list preferences (verbose)"
3189 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:1423
3192 #, fuzzy
3193 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3194 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1428
3197 #, fuzzy
3198 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3199 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:1430
3202 #, fuzzy
3203 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3204 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1432
3207 msgid "change the passphrase"
3208 msgstr "muuta salasanaa"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:1436
3211 msgid "change the ownertrust"
3212 msgstr "muuta luottamusastetta"
3213
3214 #: g10/keyedit.c:1438
3215 #, fuzzy
3216 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3217 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3218
3219 #: g10/keyedit.c:1440
3220 #, fuzzy
3221 msgid "revoke selected user IDs"
3222 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:1445
3225 #, fuzzy
3226 msgid "revoke key or selected subkeys"
3227 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:1446
3230 #, fuzzy
3231 msgid "enable key"
3232 msgstr "ota avain käyttöön"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:1447
3235 #, fuzzy
3236 msgid "disable key"
3237 msgstr "poista avain käytöstä"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:1448
3240 #, fuzzy
3241 msgid "show selected photo IDs"
3242 msgstr "näytä valokuvatunniste"
3243
3244 #: g10/keyedit.c:1450
3245 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: g10/keyedit.c:1452
3249 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3250 msgstr ""
3251
3252 #: g10/keyedit.c:1570
3253 #, fuzzy, c-format
3254 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3255 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1588
3258 msgid "Secret key is available.\n"
3259 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:1669
3262 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3263 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:1677
3266 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3267 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:1696
3270 msgid ""
3271 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3272 "(lsign),\n"
3273 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3274 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3275 msgstr ""
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1736
3278 msgid "Key is revoked."
3279 msgstr "Avain on mitätöity."
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1755
3282 #, fuzzy
3283 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3284 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1762
3287 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3288 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:1771
3291 #, fuzzy, c-format
3292 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3293 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:1794
3296 #, c-format
3297 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3298 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3301 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3302 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:1818
3305 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3306 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:1820
3309 #, fuzzy
3310 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3311 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3312
3313 #: g10/keyedit.c:1821
3314 #, fuzzy
3315 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3316 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3317
3318 #: g10/keyedit.c:1871
3319 #, fuzzy
3320 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3321 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3322
3323 #: g10/keyedit.c:1883
3324 #, fuzzy
3325 msgid "You must select exactly one key.\n"
3326 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:1911
3329 msgid "Command expects a filename argument\n"
3330 msgstr ""
3331
3332 #: g10/keyedit.c:1925
3333 #, fuzzy, c-format
3334 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3335 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:1942
3338 #, fuzzy, c-format
3339 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3340 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3341
3342 #: g10/keyedit.c:1966
3343 msgid "You must select at least one key.\n"
3344 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3345
3346 #: g10/keyedit.c:1969
3347 #, fuzzy
3348 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3349 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
3350
3351 #: g10/keyedit.c:1970
3352 #, fuzzy
3353 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3354 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3355
3356 #: g10/keyedit.c:2005
3357 #, fuzzy
3358 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3359 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3360
3361 #: g10/keyedit.c:2006
3362 #, fuzzy
3363 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3364 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3365
3366 #: g10/keyedit.c:2024
3367 #, fuzzy
3368 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3369 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3370
3371 #: g10/keyedit.c:2035
3372 #, fuzzy
3373 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3374 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3375
3376 #: g10/keyedit.c:2037
3377 #, fuzzy
3378 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3379 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3380
3381 #: g10/keyedit.c:2087
3382 msgid ""
3383 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3384 msgstr ""
3385
3386 #: g10/keyedit.c:2129
3387 #, fuzzy
3388 msgid "Set preference list to:\n"
3389 msgstr "näytä valinnat"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:2135
3392 #, fuzzy
3393 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3394 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3395
3396 #: g10/keyedit.c:2137
3397 #, fuzzy
3398 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3399 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3400
3401 #: g10/keyedit.c:2205
3402 #, fuzzy
3403 msgid "Save changes? (y/N) "
3404 msgstr "Tallenna muutokset? "
3405
3406 #: g10/keyedit.c:2208
3407 #, fuzzy
3408 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3409 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:2218
3412 #, c-format
3413 msgid "update failed: %s\n"
3414 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:2225
3417 #, c-format
3418 msgid "update secret failed: %s\n"
3419 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:2232
3422 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3423 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:2333
3426 msgid "Digest: "
3427 msgstr "Tiiviste: "
3428
3429 #: g10/keyedit.c:2385
3430 msgid "Features: "
3431 msgstr "Ominaisuudet: "
3432
3433 #: g10/keyedit.c:2396
3434 msgid "Keyserver no-modify"
3435 msgstr ""
3436
3437 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3438 msgid "Preferred keyserver: "
3439 msgstr ""
3440
3441 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3442 #, fuzzy
3443 msgid "Notations: "
3444 msgstr "Notaatio: "
3445
3446 #: g10/keyedit.c:2630
3447 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3448 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:2689
3451 #, fuzzy, c-format
3452 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3453 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3454
3455 #: g10/keyedit.c:2710
3456 #, fuzzy, c-format
3457 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3458 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3459
3460 #: g10/keyedit.c:2716
3461 #, fuzzy
3462 msgid "(sensitive)"
3463 msgstr " (luottamuksellinen)"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3466 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:525
3467 #, fuzzy, c-format
3468 msgid "created: %s"
3469 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:962
3472 #, fuzzy, c-format
3473 msgid "revoked: %s"
3474 msgstr "[mitätöity] "
3475
3476 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3477 #, fuzzy, c-format
3478 msgid "expired: %s"
3479 msgstr " [vanhenee: %s]"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3482 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3483 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:531 g10/mainproc.c:968
3484 #, fuzzy, c-format
3485 msgid "expires: %s"
3486 msgstr " [vanhenee: %s]"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:2741
3489 #, fuzzy, c-format
3490 msgid "usage: %s"
3491 msgstr " luottamus: %c/%c"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:2756
3494 #, fuzzy, c-format
3495 msgid "trust: %s"
3496 msgstr " luottamus: %c/%c"
3497
3498 #: g10/keyedit.c:2760
3499 #, c-format
3500 msgid "validity: %s"
3501 msgstr ""
3502
3503 #: g10/keyedit.c:2767
3504 msgid "This key has been disabled"
3505 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3508 msgid "card-no: "
3509 msgstr ""
3510
3511 #: g10/keyedit.c:2819
3512 msgid ""
3513 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3514 "unless you restart the program.\n"
3515 msgstr ""
3516 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3517 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3518
3519 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:535
3520 #: g10/mainproc.c:1770 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3521 #, fuzzy
3522 msgid "revoked"
3523 msgstr "[mitätöity] "
3524
3525 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:539
3526 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3527 #, fuzzy
3528 msgid "expired"
3529 msgstr "expire"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:2950
3532 msgid ""
3533 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3534 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3535 msgstr ""
3536 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
3537 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:3011
3540 msgid ""
3541 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3542 "versions\n"
3543 "         of PGP to reject this key.\n"
3544 msgstr ""
3545 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
3546 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3547
3548 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3549 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3550 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
3551
3552 #: g10/keyedit.c:3022
3553 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3554 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
3555
3556 #: g10/keyedit.c:3162
3557 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3558 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:3172
3561 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3562 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:3176
3565 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3566 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:3182
3569 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3570 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
3571
3572 #: g10/keyedit.c:3196
3573 #, c-format
3574 msgid "Deleted %d signature.\n"
3575 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
3576
3577 #: g10/keyedit.c:3197
3578 #, c-format
3579 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3580 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:3200
3583 msgid "Nothing deleted.\n"
3584 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3587 #, fuzzy
3588 msgid "invalid"
3589 msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
3590
3591 #: g10/keyedit.c:3249
3592 #, fuzzy, c-format
3593 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3594 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:3341
3597 msgid ""
3598 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3599 "cause\n"
3600 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3601 msgstr ""
3602 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
3603 "voi\n"
3604 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:3352
3607 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3608 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:3372
3611 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3612 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
3613
3614 #: g10/keyedit.c:3397
3615 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3616 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:3412
3619 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3620 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:3434
3623 #, fuzzy
3624 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3625 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:3453
3628 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3629 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
3630
3631 #: g10/keyedit.c:3459
3632 #, fuzzy
3633 msgid ""
3634 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3635 msgstr ""
3636 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
3637
3638 #: g10/keyedit.c:3520
3639 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3640 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:3526
3643 #, fuzzy
3644 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3645 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:3530
3648 #, fuzzy
3649 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3650 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3651
3652 #: g10/keyedit.c:3533
3653 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3654 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:3579
3657 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3658 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3659
3660 #: g10/keyedit.c:3595
3661 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3662 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
3663
3664 #: g10/keyedit.c:3820
3665 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3666 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
3667
3668 #: g10/keyedit.c:3859 g10/keyedit.c:3969 g10/keyedit.c:4089 g10/keyedit.c:4229
3669 #, fuzzy, c-format
3670 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3671 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
3672
3673 #: g10/keyedit.c:4030
3674 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3675 msgstr ""
3676
3677 #: g10/keyedit.c:4110
3678 #, fuzzy
3679 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3680 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3681
3682 #: g10/keyedit.c:4111
3683 #, fuzzy
3684 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3685 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3686
3687 #: g10/keyedit.c:4173
3688 #, fuzzy
3689 msgid "Enter the notation: "
3690 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
3691
3692 #: g10/keyedit.c:4299
3693 #, fuzzy
3694 msgid "Proceed? (y/N) "
3695 msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
3696
3697 #: g10/keyedit.c:4363
3698 #, c-format
3699 msgid "No user ID with index %d\n"
3700 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3701
3702 #: g10/keyedit.c:4421
3703 #, fuzzy, c-format
3704 msgid "No user ID with hash %s\n"
3705 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:4448
3708 #, fuzzy, c-format
3709 msgid "No subkey with index %d\n"
3710 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3711
3712 #: g10/keyedit.c:4583
3713 #, fuzzy, c-format
3714 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3715 msgstr "käyttäjätunnus: \""
3716
3717 #: g10/keyedit.c:4586 g10/keyedit.c:4650 g10/keyedit.c:4693
3718 #, fuzzy, c-format
3719 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3720 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
3721
3722 #: g10/keyedit.c:4588 g10/keyedit.c:4652 g10/keyedit.c:4695
3723 msgid " (non-exportable)"
3724 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:4592
3727 #, c-format
3728 msgid "This signature expired on %s.\n"
3729 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
3730
3731 #: g10/keyedit.c:4596
3732 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3733 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
3734
3735 #: g10/keyedit.c:4600
3736 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3737 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
3738
3739 #: g10/keyedit.c:4627
3740 #, fuzzy, c-format
3741 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3742 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
3743
3744 #: g10/keyedit.c:4653
3745 #, fuzzy
3746 msgid " (non-revocable)"
3747 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3748
3749 #: g10/keyedit.c:4660
3750 #, fuzzy, c-format
3751 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3752 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
3753
3754 #: g10/keyedit.c:4682
3755 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3756 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:4702
3759 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3760 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
3761
3762 #: g10/keyedit.c:4732
3763 msgid "no secret key\n"
3764 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:4802
3767 #, c-format
3768 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3769 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:4819
3772 #, c-format
3773 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3774 msgstr ""
3775 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
3776 "tulevaisuuteen\n"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:4883
3779 #, fuzzy, c-format
3780 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3781 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3782
3783 #: g10/keyedit.c:4945
3784 #, fuzzy, c-format
3785 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3786 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:5040
3789 #, fuzzy, c-format
3790 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3791 msgstr ""
3792 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
3793 "(käyttäjätunnus %d)\n"
3794
3795 #: g10/keygen.c:259
3796 #, fuzzy, c-format
3797 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3798 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
3799
3800 #: g10/keygen.c:266
3801 #, fuzzy
3802 msgid "too many cipher preferences\n"
3803 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3804
3805 #: g10/keygen.c:268
3806 #, fuzzy
3807 msgid "too many digest preferences\n"
3808 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3809
3810 #: g10/keygen.c:270
3811 #, fuzzy
3812 msgid "too many compression preferences\n"
3813 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3814
3815 #: g10/keygen.c:395
3816 #, fuzzy, c-format
3817 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3818 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
3819
3820 #: g10/keygen.c:864
3821 msgid "writing direct signature\n"
3822 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
3823
3824 #: g10/keygen.c:903
3825 msgid "writing self signature\n"
3826 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
3827
3828 #: g10/keygen.c:954
3829 msgid "writing key binding signature\n"
3830 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
3831
3832 #: g10/keygen.c:1015 g10/keygen.c:1095 g10/keygen.c:1183 g10/keygen.c:2700
3833 #, c-format
3834 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3835 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
3836
3837 #: g10/keygen.c:1020 g10/keygen.c:1100 g10/keygen.c:1188 g10/keygen.c:2706
3838 #, c-format
3839 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3840 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
3841
3842 #: g10/keygen.c:1281
3843 #, fuzzy
3844 msgid "Sign"
3845 msgstr "sign"
3846
3847 #: g10/keygen.c:1284
3848 msgid "Certify"
3849 msgstr ""
3850
3851 #: g10/keygen.c:1287
3852 #, fuzzy
3853 msgid "Encrypt"
3854 msgstr "salaa tiedot"
3855
3856 #: g10/keygen.c:1290
3857 msgid "Authenticate"
3858 msgstr ""
3859
3860 #: g10/keygen.c:1298
3861 msgid "SsEeAaQq"
3862 msgstr ""
3863
3864 #: g10/keygen.c:1317
3865 #, c-format
3866 msgid "Possible actions for a %s key: "
3867 msgstr ""
3868
3869 #: g10/keygen.c:1321
3870 msgid "Current allowed actions: "
3871 msgstr ""
3872
3873 #: g10/keygen.c:1326
3874 #, c-format
3875 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: g10/keygen.c:1329
3879 #, fuzzy, c-format
3880 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3881 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3882
3883 #: g10/keygen.c:1332
3884 #, c-format
3885 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3886 msgstr ""
3887
3888 #: g10/keygen.c:1335
3889 #, c-format
3890 msgid "   (%c) Finished\n"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: g10/keygen.c:1391
3894 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3895 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
3896
3897 #: g10/keygen.c:1393
3898 #, fuzzy, c-format
3899 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3900 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3901
3902 #: g10/keygen.c:1394
3903 #, c-format
3904 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3905 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
3906
3907 #: g10/keygen.c:1396
3908 #, fuzzy, c-format
3909 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3910 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3911
3912 #: g10/keygen.c:1398
3913 #, fuzzy, c-format
3914 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3915 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3916
3917 #: g10/keygen.c:1399
3918 #, c-format
3919 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3920 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
3921
3922 #: g10/keygen.c:1401
3923 #, c-format
3924 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3925 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3926
3927 #: g10/keygen.c:1403
3928 #, fuzzy, c-format
3929 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3930 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3931
3932 #: g10/keygen.c:1472 g10/keygen.c:2577
3933 #, fuzzy, c-format
3934 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3935 msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
3936
3937 #: g10/keygen.c:1482
3938 #, c-format
3939 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3940 msgstr ""
3941
3942 #: g10/keygen.c:1489
3943 #, fuzzy, c-format
3944 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3945 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3946
3947 #: g10/keygen.c:1503
3948 #, c-format
3949 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3950 msgstr ""
3951
3952 #: g10/keygen.c:1509
3953 #, c-format
3954 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3955 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
3956
3957 #: g10/keygen.c:1514 g10/keygen.c:1519
3958 #, c-format
3959 msgid "rounded up to %u bits\n"
3960 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
3961
3962 #: g10/keygen.c:1568
3963 msgid ""
3964 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3965 "         0 = key does not expire\n"
3966 "      <n>  = key expires in n days\n"
3967 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3968 "      <n>m = key expires in n months\n"
3969 "      <n>y = key expires in n years\n"
3970 msgstr ""
3971 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
3972 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
3973 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
3974 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
3975 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3976 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3977
3978 #: g10/keygen.c:1579
3979 msgid ""
3980 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3981 "         0 = signature does not expire\n"
3982 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3983 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3984 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3985 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3986 msgstr ""
3987 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
3988 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
3989 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
3990 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
3991 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3992 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3993
3994 #: g10/keygen.c:1602
3995 msgid "Key is valid for? (0) "
3996 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
3997
3998 #: g10/keygen.c:1607
3999 #, fuzzy, c-format
4000 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4001 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
4002
4003 #: g10/keygen.c:1625
4004 msgid "invalid value\n"
4005 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
4006
4007 #: g10/keygen.c:1632
4008 #, fuzzy
4009 msgid "Key does not expire at all\n"
4010 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4011
4012 #: g10/keygen.c:1633
4013 #, fuzzy
4014 msgid "Signature does not expire at all\n"
4015 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4016
4017 #: g10/keygen.c:1638
4018 #, fuzzy, c-format
4019 msgid "Key expires at %s\n"
4020 msgstr "%s vanhenee %s\n"
4021
4022 #: g10/keygen.c:1639
4023 #, fuzzy, c-format
4024 msgid "Signature expires at %s\n"
4025 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4026
4027 #: g10/keygen.c:1645
4028 msgid ""
4029 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4030 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4031 msgstr ""
4032 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
4033 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
4034
4035 #: g10/keygen.c:1650
4036 #, fuzzy
4037 msgid "Is this correct? (y/N) "
4038 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
4039
4040 #: g10/keygen.c:1673
4041 #, fuzzy
4042 msgid ""
4043 "\n"
4044 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4045 "ID\n"
4046 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4047 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4048 "\n"
4049 msgstr ""
4050 "\n"
4051 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
4052 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
4053 "sähköpostiosoitteesta \n"
4054 "muodossa:\n"
4055 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
4056 "\n"
4057
4058 #: g10/keygen.c:1686
4059 msgid "Real name: "
4060 msgstr "Oikea nimi: "
4061
4062 #: g10/keygen.c:1694
4063 msgid "Invalid character in name\n"
4064 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
4065
4066 #: g10/keygen.c:1696
4067 msgid "Name may not start with a digit\n"
4068 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
4069
4070 #: g10/keygen.c:1698
4071 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4072 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
4073
4074 #: g10/keygen.c:1706
4075 msgid "Email address: "
4076 msgstr "Sähköpostiosoite: "
4077
4078 #: g10/keygen.c:1712
4079 msgid "Not a valid email address\n"
4080 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
4081
4082 #: g10/keygen.c:1720
4083 msgid "Comment: "
4084 msgstr "Huomautus: "
4085
4086 #: g10/keygen.c:1726
4087 msgid "Invalid character in comment\n"
4088 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
4089
4090 #: g10/keygen.c:1749
4091 #, c-format
4092 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4093 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
4094
4095 #: g10/keygen.c:1755
4096 #, c-format
4097 msgid ""
4098 "You selected this USER-ID:\n"
4099 "    \"%s\"\n"
4100 "\n"
4101 msgstr ""
4102 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
4103 "    \"%s\"\n"
4104 "\n"
4105
4106 #: g10/keygen.c:1760
4107 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4108 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
4109
4110 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4111 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4112 #. string which should be translated accordingly and the
4113 #. letter changed to match the one in the answer string.
4114 #.
4115 #. n = Change name
4116 #. c = Change comment
4117 #. e = Change email
4118 #. o = Okay (ready, continue)
4119 #. q = Quit
4120 #.
4121 #: g10/keygen.c:1776
4122 msgid "NnCcEeOoQq"
4123 msgstr "NnHhSsOoLl"
4124
4125 #: g10/keygen.c:1786
4126 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4127 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
4128
4129 #: g10/keygen.c:1787
4130 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4131 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
4132
4133 #: g10/keygen.c:1806
4134 msgid "Please correct the error first\n"
4135 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
4136
4137 #: g10/keygen.c:1846
4138 msgid ""
4139 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4140 "\n"
4141 msgstr ""
4142 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
4143 "\n"
4144
4145 #: g10/keygen.c:1856 g10/passphrase.c:810
4146 #, c-format
4147 msgid "%s.\n"
4148 msgstr "%s.\n"
4149
4150 #: g10/keygen.c:1862
4151 msgid ""
4152 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4153 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4154 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4155 "\n"
4156 msgstr ""
4157 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
4158 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
4159 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
4160 "\n"
4161
4162 #: g10/keygen.c:1884
4163 msgid ""
4164 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4165 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4166 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4167 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4168 msgstr ""
4169 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
4170 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
4171 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
4172 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
4173
4174 #: g10/keygen.c:2646
4175 msgid "Key generation canceled.\n"
4176 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
4177
4178 #: g10/keygen.c:2845 g10/keygen.c:2989
4179 #, c-format
4180 msgid "writing public key to `%s'\n"
4181 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4182
4183 #: g10/keygen.c:2847 g10/keygen.c:2992
4184 #, fuzzy, c-format
4185 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4186 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4187
4188 #: g10/keygen.c:2850 g10/keygen.c:2995
4189 #, c-format
4190 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4191 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4192
4193 #: g10/keygen.c:2978
4194 #, c-format
4195 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4196 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4197
4198 #: g10/keygen.c:2984
4199 #, c-format
4200 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4201 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4202
4203 #: g10/keygen.c:3002
4204 #, c-format
4205 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4206 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4207
4208 #: g10/keygen.c:3009
4209 #, c-format
4210 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4211 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4212
4213 #: g10/keygen.c:3032
4214 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4215 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
4216
4217 #: g10/keygen.c:3043
4218 #, fuzzy
4219 msgid ""
4220 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4221 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4222 msgstr ""
4223 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
4224 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
4225
4226 #: g10/keygen.c:3055 g10/keygen.c:3184 g10/keygen.c:3299
4227 #, c-format
4228 msgid "Key generation failed: %s\n"
4229 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
4230
4231 #: g10/keygen.c:3107 g10/keygen.c:3235 g10/sign.c:276
4232 #, c-format
4233 msgid ""
4234 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4235 msgstr ""
4236 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4237 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4238
4239 #: g10/keygen.c:3109 g10/keygen.c:3237 g10/sign.c:278
4240 #, c-format
4241 msgid ""
4242 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4243 msgstr ""
4244 "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4245 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4246
4247 #: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3248
4248 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4249 msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
4250
4251 #: g10/keygen.c:3157 g10/keygen.c:3281
4252 #, fuzzy
4253 msgid "Really create? (y/N) "
4254 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
4255
4256 #: g10/keygen.c:3440
4257 #, fuzzy, c-format
4258 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4259 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
4260
4261 #: g10/keygen.c:3487
4262 #, fuzzy, c-format
4263 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4264 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
4265
4266 #: g10/keygen.c:3513
4267 #, fuzzy, c-format
4268 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4269 msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
4270
4271 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4272 msgid "never     "
4273 msgstr "ei koskaan"
4274
4275 #: g10/keylist.c:265
4276 msgid "Critical signature policy: "
4277 msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
4278
4279 #: g10/keylist.c:267
4280 msgid "Signature policy: "
4281 msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
4282
4283 #: g10/keylist.c:306
4284 msgid "Critical preferred keyserver: "
4285 msgstr ""
4286
4287 #: g10/keylist.c:359
4288 msgid "Critical signature notation: "
4289 msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
4290
4291 #: g10/keylist.c:361
4292 msgid "Signature notation: "
4293 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
4294
4295 #: g10/keylist.c:471
4296 msgid "Keyring"
4297 msgstr "Avainrengas"
4298
4299 #: g10/keylist.c:1505
4300 msgid "Primary key fingerprint:"
4301 msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4302
4303 #: g10/keylist.c:1507
4304 msgid "     Subkey fingerprint:"
4305 msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
4306
4307 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4308 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4309 #: g10/keylist.c:1514
4310 msgid " Primary key fingerprint:"
4311 msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4312
4313 #: g10/keylist.c:1516
4314 msgid "      Subkey fingerprint:"
4315 msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
4316
4317 #: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
4318 #, fuzzy
4319 msgid "      Key fingerprint ="
4320 msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
4321
4322 #: g10/keylist.c:1591
4323 msgid "      Card serial no. ="
4324 msgstr ""
4325
4326 #: g10/keyring.c:1246
4327 #, fuzzy, c-format
4328 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4329 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
4330
4331 #: g10/keyring.c:1252
4332 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4333 msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
4334
4335 #: g10/keyring.c:1254
4336 #, c-format
4337 msgid "%s is the unchanged one\n"
4338 msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
4339
4340 #: g10/keyring.c:1255
4341 #, c-format
4342 msgid "%s is the new one\n"
4343 msgstr "%s on uusi\n"
4344
4345 #: g10/keyring.c:1256
4346 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4347 msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
4348
4349 #: g10/keyring.c:1376
4350 #, fuzzy, c-format
4351 msgid "caching keyring `%s'\n"
4352 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
4353
4354 #: g10/keyring.c:1422
4355 #, fuzzy, c-format
4356 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4357 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4358
4359 #: g10/keyring.c:1434
4360 #, fuzzy, c-format
4361 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4362 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4363
4364 #: g10/keyring.c:1505
4365 #, c-format
4366 msgid "%s: keyring created\n"
4367 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
4368
4369 #: g10/keyserver.c:76
4370 msgid "include revoked keys in search results"
4371 msgstr ""
4372
4373 #: g10/keyserver.c:77
4374 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4375 msgstr ""
4376
4377 #: g10/keyserver.c:79
4378 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4379 msgstr ""
4380
4381 #: g10/keyserver.c:81
4382 msgid "do not delete temporary files after using them"
4383 msgstr ""
4384
4385 #: g10/keyserver.c:85
4386 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4387 msgstr ""
4388
4389 #: g10/keyserver.c:87
4390 #, fuzzy
4391 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4392 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
4393
4394 #: g10/keyserver.c:89
4395 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4396 msgstr ""
4397
4398 #: g10/keyserver.c:154
4399 #, fuzzy, c-format
4400 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4401 msgstr ""
4402 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
4403 "ajossa\n"
4404
4405 #: g10/keyserver.c:537
4406 #, fuzzy
4407 msgid "disabled"
4408 msgstr "disable"
4409
4410 #: g10/keyserver.c:738
4411 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4412 msgstr ""
4413
4414 #: g10/keyserver.c:821 g10/keyserver.c:1422
4415 #, fuzzy, c-format
4416 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4417 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4418
4419 #: g10/keyserver.c:919
4420 #, fuzzy, c-format
4421 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4422 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4423
4424 #: g10/keyserver.c:921
4425 #, fuzzy
4426 msgid "key not found on keyserver\n"
4427 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4428
4429 #: g10/keyserver.c:1146
4430 #, fuzzy, c-format
4431 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4432 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4433
4434 #: g10/keyserver.c:1150
4435 #, fuzzy, c-format
4436 msgid "requesting key %s from %s\n"
4437 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4438
4439 #: g10/keyserver.c:1174
4440 #, fuzzy, c-format
4441 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4442 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4443
4444 #: g10/keyserver.c:1177
4445 #, fuzzy, c-format
4446 msgid "searching for names from %s\n"
4447 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4448
4449 #: g10/keyserver.c:1325
4450 #, fuzzy, c-format
4451 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4452 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4453
4454 #: g10/keyserver.c:1329
4455 #, fuzzy, c-format
4456 msgid "sending key %s to %s\n"
4457 msgstr ""
4458 "\"\n"
4459 "allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
4460
4461 #: g10/keyserver.c:1372
4462 #, fuzzy, c-format
4463 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4464 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4465
4466 #: g10/keyserver.c:1375
4467 #, fuzzy, c-format
4468 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4469 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4470
4471 #: g10/keyserver.c:1382 g10/keyserver.c:1478
4472 #, fuzzy
4473 msgid "no keyserver action!\n"
4474 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4475
4476 #: g10/keyserver.c:1430
4477 #, c-format
4478 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4479 msgstr ""
4480
4481 #: g10/keyserver.c:1439
4482 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4483 msgstr ""
4484
4485 #: g10/keyserver.c:1500
4486 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4487 msgstr ""
4488
4489 #: g10/keyserver.c:1506
4490 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4491 msgstr ""
4492
4493 #: g10/keyserver.c:1518
4494 #, c-format
4495 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4496 msgstr ""
4497
4498 #: g10/keyserver.c:1523
4499 #, c-format
4500 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4501 msgstr ""
4502
4503 #: g10/keyserver.c:1531
4504 #, c-format
4505 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4506 msgstr ""
4507
4508 #: g10/keyserver.c:1538
4509 #, fuzzy
4510 msgid "keyserver timed out\n"
4511 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4512
4513 #: g10/keyserver.c:1543
4514 #, fuzzy
4515 msgid "keyserver internal error\n"
4516 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4517
4518 #: g10/keyserver.c:1552
4519 #, fuzzy, c-format
4520 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4521 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
4522
4523 #: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
4524 #, c-format
4525 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4526 msgstr ""
4527
4528 #: g10/keyserver.c:1868
4529 #, fuzzy, c-format
4530 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4531 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4532
4533 #: g10/keyserver.c:1890
4534 #, fuzzy, c-format
4535 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4536 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4537
4538 #: g10/keyserver.c:1892
4539 #, fuzzy, c-format
4540 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4541 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4542
4543 #: g10/keyserver.c:1957
4544 #, fuzzy, c-format
4545 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4546 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4547
4548 #: g10/keyserver.c:1963
4549 #, fuzzy, c-format
4550 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4551 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4552
4553 #: g10/mainproc.c:240
4554 #, c-format
4555 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4556 msgstr "outo koko salatulle istuntoavaimelle (%d)\n"
4557
4558 #: g10/mainproc.c:291
4559 #, c-format
4560 msgid "%s encrypted session key\n"
4561 msgstr "%s-salattu istuntoavain\n"
4562
4563 #: g10/mainproc.c:301
4564 #, fuzzy, c-format
4565 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4566 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
4567
4568 #: g10/mainproc.c:382
4569 #, fuzzy, c-format
4570 msgid "public key is %s\n"
4571 msgstr "julkinen avain on %08lX\n"
4572
4573 #: g10/mainproc.c:439
4574 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4575 msgstr "julkisella avaimella salattu data: DEK kelpaa\n"
4576
4577 #: g10/mainproc.c:472
4578 #, fuzzy, c-format
4579 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4580 msgstr "salattu %u-bittisella %s-avaimella, tunnus %08lX, luotu %s\n"
4581
4582 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4583 #, fuzzy, c-format
4584 msgid "      \"%s\"\n"
4585 msgstr "                aka \""
4586
4587 #: g10/mainproc.c:480
4588 #, fuzzy, c-format
4589 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4590 msgstr "salattu %s-avaimella, tunnus %08lX\n"
4591
4592 #: g10/mainproc.c:494
4593 #, c-format
4594 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4595 msgstr "julkisen avaimen avaus epäonnistui: %s\n"
4596
4597 #: g10/mainproc.c:508
4598 #, c-format
4599 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4600 msgstr "salattu %lu salasanalla\n"
4601
4602 #: g10/mainproc.c:510
4603 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4604 msgstr "salattu yhdellä salasanalla\n"
4605
4606 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4607 #, c-format
4608 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4609 msgstr "oletettavasti %s-salattua dataa\n"
4610
4611 #: g10/mainproc.c:549
4612 #, c-format
4613 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4614 msgstr ""
4615 "IDEA-salain ei käytettävissä, yritetään optimistisesti \n"
4616 "käyttää sen sijaan salainta %s\n"
4617
4618 #: g10/mainproc.c:581
4619 msgid "decryption okay\n"
4620 msgstr "avaus onnistui\n"
4621
4622 #: g10/mainproc.c:585
4623 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4624 msgstr "VAROITUS: viestin eheyttä ei oltu suojattu\n"
4625
4626 #: g10/mainproc.c:598
4627 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4628 msgstr "VAROITUS: salattua viestiä on muokattu!\n"
4629
4630 #: g10/mainproc.c:604
4631 #, c-format
4632 msgid "decryption failed: %s\n"
4633 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
4634
4635 #: g10/mainproc.c:623
4636 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4637 msgstr "HUOM: lähettäjä määrittää \"vain-sinun-silmillesi\"\n"
4638
4639 #: g10/mainproc.c:625
4640 #, c-format
4641 msgid "original file name='%.*s'\n"
4642 msgstr "alkuperäisen tiedoston nimi=\"%.*s\"\n"
4643
4644 #: g10/mainproc.c:817
4645 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4646 msgstr "itsenäinen mitätöinti - käytä \"gpg --import\" ottaaksesi käyttöön\n"
4647
4648 #: g10/mainproc.c:1163
4649 #, fuzzy
4650 msgid "no signature found\n"
4651 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4652
4653 #: g10/mainproc.c:1406
4654 msgid "signature verification suppressed\n"
4655 msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
4656
4657 #: g10/mainproc.c:1506
4658 #, fuzzy
4659 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4660 msgstr "näitä allekirjoituksia ei voi käsitellä\n"
4661
4662 #: g10/mainproc.c:1517
4663 #, fuzzy, c-format
4664 msgid "Signature made %s\n"
4665 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4666
4667 #: g10/mainproc.c:1518
4668 #, fuzzy, c-format
4669 msgid "               using %s key %s\n"
4670 msgstr "                aka \""
4671
4672 #: g10/mainproc.c:1522
4673 #, fuzzy, c-format
4674 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4675 msgstr ""
4676 "Allekirjoitus tehty %.*s käyttämällä %s-algoritmia avaintunnuksella %08lX\n"
4677
4678 #: g10/mainproc.c:1542
4679 msgid "Key available at: "
4680 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
4681
4682 #: g10/mainproc.c:1675 g10/mainproc.c:1723
4683 #, fuzzy, c-format
4684 msgid "BAD signature from \"%s\""
4685 msgstr "VÄÄRÄ allekirjoitus lähettäjältä \""
4686
4687 #: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
4688 #, fuzzy, c-format
4689 msgid "Expired signature from \"%s\""
4690 msgstr "Vanhentunut allekirjoitus lähettäjältä \""
4691
4692 #: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
4693 #, fuzzy, c-format
4694 msgid "Good signature from \"%s\""
4695 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4696
4697 #: g10/mainproc.c:1731
4698 msgid "[uncertain]"
4699 msgstr "[ei tiedossa]"
4700
4701 #: g10/mainproc.c:1763
4702 #, fuzzy, c-format
4703 msgid "                aka \"%s\""
4704 msgstr "                aka \""
4705
4706 #: g10/mainproc.c:1861
4707 #, c-format
4708 msgid "Signature expired %s\n"
4709 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4710
4711 #: g10/mainproc.c:1866
4712 #, c-format
4713 msgid "Signature expires %s\n"
4714 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4715
4716 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4717 #: g10/mainproc.c:1869
4718 #, c-format
4719 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4720 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4721
4722 #: g10/mainproc.c:1870
4723 msgid "binary"
4724 msgstr "binääri"
4725
4726 #: g10/mainproc.c:1871
4727 msgid "textmode"
4728 msgstr "teksti"
4729
4730 #: g10/mainproc.c:1871 g10/trustdb.c:531
4731 msgid "unknown"
4732 msgstr "tuntematon "
4733
4734 #: g10/mainproc.c:1891
4735 #, c-format
4736 msgid "Can't check signature: %s\n"
4737 msgstr "Allekirjoitusta ei voi tarkistaa: %s\n"
4738
4739 #: g10/mainproc.c:1960 g10/mainproc.c:1976 g10/mainproc.c:2062
4740 msgid "not a detached signature\n"
4741 msgstr "allekirjoitus ei ole erillinen\n"
4742
4743 #: g10/mainproc.c:2003
4744 msgid ""
4745 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4746 msgstr ""
4747 "VAROITUS: useita allekirjoituksia havaittu.  Vain ensimmäisen voi "
4748 "tarkistaa.\n"
4749
4750 #: g10/mainproc.c:2011
4751 #, c-format
4752 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4753 msgstr "itsenäinen allekirjoitus luokkaa 0x%02x\n"
4754
4755 #: g10/mainproc.c:2068
4756 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4757 msgstr "vanhan tyylin (PGP 2.x) allekirjoitus\n"
4758
4759 #: g10/mainproc.c:2078
4760 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4761 msgstr "epäkelpo juuripaketti havaittu proc_tree():ssä\n"
4762
4763 #: g10/misc.c:122
4764 #, c-format
4765 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4766 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
4767
4768 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4769 #, fuzzy, c-format
4770 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4771 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
4772
4773 #: g10/misc.c:207
4774 #, fuzzy, c-format
4775 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4776 msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
4777
4778 #: g10/misc.c:316
4779 #, fuzzy, c-format
4780 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4781 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
4782
4783 #: g10/misc.c:331
4784 #, fuzzy, c-format
4785 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4786 msgstr "salausalgoritmi ei ole käytössä"
4787
4788 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4789 #: g10/misc.c:346
4790 #, fuzzy, c-format
4791 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4792 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4793
4794 #: g10/misc.c:351
4795 #, fuzzy, c-format
4796 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4797 msgstr ""
4798 "valittua tiivistesalgoritmia %s (%d) ei löydy vastaanottajan valinnoista\n"
4799
4800 #: g10/misc.c:447
4801 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4802 msgstr "IDEA-salaimen liitännäinen ei käytettävissä\n"
4803
4804 #: g10/misc.c:448
4805 msgid ""
4806 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4807 msgstr "lue lisätietoja osoitteesta http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
4808
4809 #: g10/misc.c:681
4810 #, c-format
4811 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4812 msgstr "%s:%d: paheksuttava valitsin \"%s\"\n"
4813
4814 #: g10/misc.c:685
4815 #, c-format
4816 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4817 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4818
4819 #: g10/misc.c:687
4820 #, c-format
4821 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4822 msgstr "käytä valitsinta \"%s%s\" sen sijaan\n"
4823
4824 #: g10/misc.c:694
4825 #, fuzzy, c-format
4826 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4827 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4828
4829 #: g10/misc.c:707
4830 msgid "Uncompressed"
4831 msgstr "pakkaamaton"
4832
4833 #: g10/misc.c:732
4834 #, fuzzy
4835 msgid "uncompressed|none"
4836 msgstr "pakkaamaton"
4837
4838 #: g10/misc.c:842
4839 #, c-format
4840 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4841 msgstr "%s ei kenties voi käsitellä tätä viestiä\n"
4842
4843 #: g10/misc.c:1017
4844 #, fuzzy, c-format
4845 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4846 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
4847
4848 #: g10/misc.c:1042
4849 #, fuzzy, c-format
4850 msgid "unknown option `%s'\n"