about to release 1.4.3rc1
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2006-02-14 15:28+0100\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: cipher/primegen.c:121
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
36 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:312
39 #, c-format
40 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
41 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
42
43 #: cipher/random.c:173
44 msgid "no entropy gathering module detected\n"
45 msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
46
47 #: cipher/random.c:403
48 #, fuzzy, c-format
49 msgid "can't lock `%s': %s\n"
50 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
51
52 #: cipher/random.c:408
53 #, fuzzy, c-format
54 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
55 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
56
57 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
58 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
59 #: g10/gpg.c:992 g10/gpg.c:3360 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
60 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
61 #: g10/plaintext.c:476 g10/sign.c:787 g10/sign.c:947 g10/sign.c:1060
62 #: g10/sign.c:1210 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
63 #: g10/tdbio.c:605
64 #, c-format
65 msgid "can't open `%s': %s\n"
66 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
67
68 #: cipher/random.c:458
69 #, c-format
70 msgid "can't stat `%s': %s\n"
71 msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
72
73 #: cipher/random.c:463
74 #, c-format
75 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
76 msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
77
78 #: cipher/random.c:468
79 msgid "note: random_seed file is empty\n"
80 msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
81
82 #: cipher/random.c:474
83 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
84 msgstr ""
85 "VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
86
87 #: cipher/random.c:482
88 #, c-format
89 msgid "can't read `%s': %s\n"
90 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
91
92 #: cipher/random.c:520
93 msgid "note: random_seed file not updated\n"
94 msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
95
96 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:991 g10/keygen.c:2753
97 #: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
98 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:805 g10/sign.c:1076 g10/tdbio.c:536
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
104 #, c-format
105 msgid "can't write `%s': %s\n"
106 msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
107
108 #: cipher/random.c:569
109 #, c-format
110 msgid "can't close `%s': %s\n"
111 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
112
113 #: cipher/random.c:814
114 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
115 msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
116
117 #: cipher/random.c:815
118 msgid ""
119 "The random number generator is only a kludge to let\n"
120 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
121 "\n"
122 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
123 "\n"
124 msgstr ""
125 "Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
126 "ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
127 "\n"
128 "ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
129
130 #: cipher/rndegd.c:202
131 msgid ""
132 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
133 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
134 "of the entropy.\n"
135 msgstr ""
136 "Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
137 "estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
138 "laatua.\n"
139
140 #: cipher/rndlinux.c:132
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "\n"
144 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
145 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
146 msgstr ""
147 "\n"
148 "Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
149 "antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
150 "(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:596
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
155 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:609
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
160 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:977
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "reading public key failed: %s\n"
165 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
168 msgid "response does not contain the public key data\n"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
172 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
173 msgstr ""
174
175 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
176 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
180 #, c-format
181 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
185 #, c-format
186 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
190 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
193 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
194
195 #: g10/app-openpgp.c:1310
196 msgid "access to admin commands is not configured\n"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
200 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
201 msgstr ""
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
204 msgid "card is permanently locked!\n"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1336
208 #, c-format
209 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
210 msgstr ""
211
212 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
213 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
214 #. to get some infos on the string.
215 #: g10/app-openpgp.c:1343
216 msgid "|A|Admin PIN"
217 msgstr ""
218
219 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
220 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
221 #. to get some infos on the string.
222 #: g10/app-openpgp.c:1492
223 msgid "|AN|New Admin PIN"
224 msgstr ""
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1492
227 msgid "|N|New PIN"
228 msgstr ""
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1496
231 #, fuzzy, c-format
232 msgid "error getting new PIN: %s\n"
233 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
236 #, fuzzy
237 msgid "error reading application data\n"
238 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
241 #, fuzzy
242 msgid "error reading fingerprint DO\n"
243 msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1562
246 #, fuzzy
247 msgid "key already exists\n"
248 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1566
251 msgid "existing key will be replaced\n"
252 msgstr ""
253
254 #: g10/app-openpgp.c:1568
255 #, fuzzy
256 msgid "generating new key\n"
257 msgstr "luo uusi avainpari"
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1735
260 msgid "creation timestamp missing\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1742
264 #, c-format
265 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1749
269 #, c-format
270 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
274 #, c-format
275 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
276 msgstr ""
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1827
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "failed to store the key: %s\n"
281 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1886
284 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
285 msgstr ""
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1901
288 #, fuzzy
289 msgid "generating key failed\n"
290 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1904
293 #, fuzzy, c-format
294 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
295 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
296
297 #: g10/app-openpgp.c:1961
298 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
299 msgstr ""
300
301 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
302 #: g10/app-openpgp.c:2087
303 #, fuzzy, c-format
304 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
305 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
306
307 #: g10/app-openpgp.c:2134
308 #, c-format
309 msgid "signatures created so far: %lu\n"
310 msgstr ""
311
312 #: g10/app-openpgp.c:2142
313 #, c-format
314 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
315 msgstr ""
316
317 #: g10/app-openpgp.c:2403
318 msgid ""
319 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
320 msgstr ""
321
322 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
323 #, fuzzy, c-format
324 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
325 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
326
327 #: g10/armor.c:318
328 #, c-format
329 msgid "armor: %s\n"
330 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
331
332 #: g10/armor.c:357
333 msgid "invalid armor header: "
334 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
335
336 #: g10/armor.c:368
337 msgid "armor header: "
338 msgstr "ascii-koodausotsake: "
339
340 #: g10/armor.c:379
341 msgid "invalid clearsig header\n"
342 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
343
344 #: g10/armor.c:431
345 msgid "nested clear text signatures\n"
346 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
347
348 #: g10/armor.c:566
349 #, fuzzy
350 msgid "unexpected armor: "
351 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
352
353 #: g10/armor.c:578
354 msgid "invalid dash escaped line: "
355 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
356
357 #: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
358 #, fuzzy, c-format
359 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
360 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
361
362 #: g10/armor.c:773
363 msgid "premature eof (no CRC)\n"
364 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
365
366 #: g10/armor.c:807
367 msgid "premature eof (in CRC)\n"
368 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
369
370 #: g10/armor.c:815
371 msgid "malformed CRC\n"
372 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
373
374 #: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
375 #, fuzzy, c-format
376 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
377 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
378
379 #: g10/armor.c:839
380 #, fuzzy
381 msgid "premature eof (in trailer)\n"
382 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
383
384 #: g10/armor.c:843
385 msgid "error in trailer line\n"
386 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
387
388 #: g10/armor.c:1152
389 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
390 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
391
392 #: g10/armor.c:1157
393 #, c-format
394 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
395 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
396
397 #: g10/armor.c:1161
398 msgid ""
399 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
400 msgstr ""
401 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
402 "viallista\n"
403 "MTA:ta on käytetty\n"
404
405 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
408 msgstr "salaista avainta ei löydy"
409
410 #: g10/card-util.c:68
411 #, c-format
412 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
413 msgstr ""
414
415 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
416 #: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
417 #, fuzzy
418 msgid "can't do this in batch mode\n"
419 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
420
421 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
422 #: g10/keyedit.c:423 g10/keyedit.c:444 g10/keyedit.c:458 g10/keygen.c:1290
423 #: g10/keygen.c:1357
424 msgid "Your selection? "
425 msgstr "Valintasi? "
426
427 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
428 msgid "[not set]"
429 msgstr ""
430
431 #: g10/card-util.c:412
432 #, fuzzy
433 msgid "male"
434 msgstr "enable"
435
436 #: g10/card-util.c:413
437 #, fuzzy
438 msgid "female"
439 msgstr "enable"
440
441 #: g10/card-util.c:413
442 #, fuzzy
443 msgid "unspecified"
444 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
445
446 #: g10/card-util.c:440
447 #, fuzzy
448 msgid "not forced"
449 msgstr "ei käsitelty"
450
451 #: g10/card-util.c:440
452 msgid "forced"
453 msgstr ""
454
455 #: g10/card-util.c:518
456 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
457 msgstr ""
458
459 #: g10/card-util.c:520
460 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
461 msgstr ""
462
463 #: g10/card-util.c:522
464 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
465 msgstr ""
466
467 #: g10/card-util.c:539
468 msgid "Cardholder's surname: "
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:541
472 msgid "Cardholder's given name: "
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:559
476 #, c-format
477 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
478 msgstr ""
479
480 #: g10/card-util.c:580
481 #, fuzzy
482 msgid "URL to retrieve public key: "
483 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
484
485 #: g10/card-util.c:588
486 #, c-format
487 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
488 msgstr ""
489
490 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
491 #, c-format
492 msgid "error reading `%s': %s\n"
493 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
494
495 #: g10/card-util.c:694
496 msgid "Login data (account name): "
497 msgstr ""
498
499 #: g10/card-util.c:704
500 #, c-format
501 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
502 msgstr ""
503
504 #: g10/card-util.c:763
505 msgid "Private DO data: "
506 msgstr ""
507
508 #: g10/card-util.c:773
509 #, c-format
510 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
511 msgstr ""
512
513 #: g10/card-util.c:793
514 #, fuzzy
515 msgid "Language preferences: "
516 msgstr "päivitä valinnat"
517
518 #: g10/card-util.c:801
519 #, fuzzy
520 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
521 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
522
523 #: g10/card-util.c:810
524 #, fuzzy
525 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
526 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
527
528 #: g10/card-util.c:831
529 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
530 msgstr ""
531
532 #: g10/card-util.c:845
533 #, fuzzy
534 msgid "Error: invalid response.\n"
535 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
536
537 #: g10/card-util.c:866
538 #, fuzzy
539 msgid "CA fingerprint: "
540 msgstr "näytä sormenjälki"
541
542 #: g10/card-util.c:889
543 #, fuzzy
544 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
545 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
546
547 #: g10/card-util.c:937
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "key operation not possible: %s\n"
550 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
551
552 #: g10/card-util.c:938
553 #, fuzzy
554 msgid "not an OpenPGP card"
555 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
556
557 #: g10/card-util.c:947
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "error getting current key info: %s\n"
560 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
561
562 #: g10/card-util.c:1032
563 msgid "Replace existing key? (y/N) "
564 msgstr ""
565
566 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
567 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
568 msgstr ""
569
570 #: g10/card-util.c:1074
571 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
572 msgstr ""
573
574 #: g10/card-util.c:1083
575 #, c-format
576 msgid ""
577 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
578 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
579 "You should change them using the command --change-pin\n"
580 msgstr ""
581
582 #: g10/card-util.c:1122
583 #, fuzzy
584 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
585 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
586
587 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
588 #, fuzzy
589 msgid "   (1) Signature key\n"
590 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
591
592 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
593 #, fuzzy
594 msgid "   (2) Encryption key\n"
595 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
596
597 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
598 msgid "   (3) Authentication key\n"
599 msgstr ""
600
601 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:944
602 #: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:685
603 msgid "Invalid selection.\n"
604 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
605
606 #: g10/card-util.c:1202
607 #, fuzzy
608 msgid "Please select where to store the key:\n"
609 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
610
611 #: g10/card-util.c:1237
612 #, fuzzy
613 msgid "unknown key protection algorithm\n"
614 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
615
616 #: g10/card-util.c:1242
617 #, fuzzy
618 msgid "secret parts of key are not available\n"
619 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
620
621 #: g10/card-util.c:1247
622 #, fuzzy
623 msgid "secret key already stored on a card\n"
624 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
625
626 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1354
627 msgid "quit this menu"
628 msgstr "ulos tästä valikosta"
629
630 #: g10/card-util.c:1320
631 #, fuzzy
632 msgid "show admin commands"
633 msgstr "ristiriitainen komento\n"
634
635 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1357
636 msgid "show this help"
637 msgstr "näytä tämä ohje"
638
639 #: g10/card-util.c:1323
640 #, fuzzy
641 msgid "list all available data"
642 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
643
644 #: g10/card-util.c:1326
645 msgid "change card holder's name"
646 msgstr ""
647
648 #: g10/card-util.c:1327
649 msgid "change URL to retrieve key"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1328
653 msgid "fetch the key specified in the card URL"
654 msgstr ""
655
656 #: g10/card-util.c:1329
657 #, fuzzy
658 msgid "change the login name"
659 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
660
661 #: g10/card-util.c:1330
662 #, fuzzy
663 msgid "change the language preferences"
664 msgstr "muuta luottamusastetta"
665
666 #: g10/card-util.c:1331
667 msgid "change card holder's sex"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1332
671 #, fuzzy
672 msgid "change a CA fingerprint"
673 msgstr "näytä sormenjälki"
674
675 #: g10/card-util.c:1333
676 msgid "toggle the signature force PIN flag"
677 msgstr ""
678
679 #: g10/card-util.c:1334
680 #, fuzzy
681 msgid "generate new keys"
682 msgstr "luo uusi avainpari"
683
684 #: g10/card-util.c:1335
685 msgid "menu to change or unblock the PIN"
686 msgstr ""
687
688 #: g10/card-util.c:1336
689 msgid "verify the PIN and list all data"
690 msgstr ""
691
692 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1617
693 msgid "Command> "
694 msgstr "Komento> "
695
696 #: g10/card-util.c:1494
697 #, fuzzy
698 msgid "Admin-only command\n"
699 msgstr "ristiriitainen komento\n"
700
701 #: g10/card-util.c:1525
702 #, fuzzy
703 msgid "Admin commands are allowed\n"
704 msgstr "ristiriitainen komento\n"
705
706 #: g10/card-util.c:1527
707 #, fuzzy
708 msgid "Admin commands are not allowed\n"
709 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
710
711 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2228
712 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
713 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
714
715 #: g10/cardglue.c:435
716 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
717 msgstr ""
718
719 #: g10/cardglue.c:572
720 #, c-format
721 msgid ""
722 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
723 "   %.*s\n"
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:580
727 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
728 msgstr ""
729
730 #: g10/cardglue.c:915
731 msgid "Enter New Admin PIN: "
732 msgstr ""
733
734 #: g10/cardglue.c:916
735 msgid "Enter New PIN: "
736 msgstr ""
737
738 #: g10/cardglue.c:917
739 msgid "Enter Admin PIN: "
740 msgstr ""
741
742 #: g10/cardglue.c:918
743 msgid "Enter PIN: "
744 msgstr ""
745
746 #: g10/cardglue.c:935
747 #, fuzzy
748 msgid "Repeat this PIN: "
749 msgstr "Toista salasana: "
750
751 #: g10/cardglue.c:950
752 #, fuzzy
753 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
754 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
755
756 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3720 g10/keyring.c:377
757 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
758 #, c-format
759 msgid "can't open `%s'\n"
760 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
761
762 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
763 msgid "--output doesn't work for this command\n"
764 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
765
766 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3336 g10/keyserver.c:1644
767 #: g10/revoke.c:228
768 #, fuzzy, c-format
769 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
770 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
771
772 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1658
773 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
774 #, c-format
775 msgid "error reading keyblock: %s\n"
776 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
777
778 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
779 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
780 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
781
782 #: g10/delkey.c:135
783 #, fuzzy
784 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
785 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
786
787 #: g10/delkey.c:147
788 #, fuzzy
789 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
790 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
791
792 #: g10/delkey.c:155
793 #, fuzzy
794 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
795 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
796
797 #: g10/delkey.c:165
798 #, c-format
799 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
800 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
801
802 #: g10/delkey.c:175
803 msgid "ownertrust information cleared\n"
804 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
805
806 #: g10/delkey.c:206
807 #, c-format
808 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
809 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
810
811 #: g10/delkey.c:208
812 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
813 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
814
815 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1230
816 #, c-format
817 msgid "error creating passphrase: %s\n"
818 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
819
820 #: g10/encode.c:218
821 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
822 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
823
824 #: g10/encode.c:231
825 #, c-format
826 msgid "using cipher %s\n"
827 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
828
829 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
830 #, c-format
831 msgid "`%s' already compressed\n"
832 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
833
834 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:572
835 #, c-format
836 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
837 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
838
839 #: g10/encode.c:470
840 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
841 msgstr ""
842 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
843
844 #: g10/encode.c:494
845 #, c-format
846 msgid "reading from `%s'\n"
847 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
848
849 #: g10/encode.c:522
850 msgid ""
851 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
852 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
853
854 #: g10/encode.c:532
855 #, fuzzy, c-format
856 msgid ""
857 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
858 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
859
860 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:911
861 #, fuzzy, c-format
862 msgid ""
863 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
864 "preferences\n"
865 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
866
867 #: g10/encode.c:729
868 #, c-format
869 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
870 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
871
872 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
873 #, c-format
874 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
875 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
876
877 #: g10/encode.c:826
878 #, c-format
879 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
880 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
881
882 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:306
883 #, c-format
884 msgid "%s encrypted data\n"
885 msgstr "%s salattua dataa\n"
886
887 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:310
888 #, c-format
889 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
890 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
891
892 #: g10/encr-data.c:93
893 msgid ""
894 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
895 msgstr ""
896 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
897 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
898
899 #: g10/encr-data.c:104
900 msgid "problem handling encrypted packet\n"
901 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
902
903 #: g10/exec.c:49
904 msgid "no remote program execution supported\n"
905 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
906
907 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
908 #, c-format
909 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
910 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
911
912 #: g10/exec.c:314
913 msgid ""
914 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
915 msgstr ""
916 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
917 "asetustiedoston oikeuksista\n"
918
919 #: g10/exec.c:344
920 #, fuzzy
921 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
922 msgstr ""
923 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
924
925 #: g10/exec.c:422
926 #, fuzzy, c-format
927 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
928 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
929
930 #: g10/exec.c:425
931 #, fuzzy, c-format
932 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
933 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
934
935 #: g10/exec.c:510
936 #, c-format
937 msgid "system error while calling external program: %s\n"
938 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
939
940 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
941 msgid "unnatural exit of external program\n"
942 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
943
944 #: g10/exec.c:536
945 msgid "unable to execute external program\n"
946 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
947
948 #: g10/exec.c:552
949 #, c-format
950 msgid "unable to read external program response: %s\n"
951 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
952
953 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
954 #, c-format
955 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
956 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
957
958 #: g10/exec.c:610
959 #, c-format
960 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
961 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
962
963 #: g10/export.c:61
964 #, fuzzy
965 msgid "export signatures that are marked as local-only"
966 msgstr ""
967 "\n"
968 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
969
970 #: g10/export.c:63
971 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
972 msgstr ""
973
974 #: g10/export.c:65
975 #, fuzzy
976 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
977 msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
978
979 #: g10/export.c:67
980 #, fuzzy
981 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
982 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
983
984 #: g10/export.c:69
985 #, fuzzy
986 msgid "remove unusable parts from key during export"
987 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
988
989 #: g10/export.c:71
990 msgid "remove as much as possible from key during export"
991 msgstr ""
992
993 #: g10/export.c:325
994 #, fuzzy
995 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
996 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
997
998 #: g10/export.c:354
999 #, fuzzy, c-format
1000 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1001 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
1002
1003 #: g10/export.c:362
1004 #, fuzzy, c-format
1005 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1006 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
1007
1008 #: g10/export.c:373
1009 #, fuzzy, c-format
1010 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1011 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
1012
1013 #: g10/export.c:521
1014 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: g10/export.c:544
1018 #, fuzzy, c-format
1019 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1020 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1021
1022 #: g10/export.c:565
1023 #, fuzzy, c-format
1024 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1025 msgstr ""
1026 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
1027 "tarkistussummaa\n"
1028
1029 #: g10/export.c:598
1030 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1031 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
1032
1033 #: g10/gpg.c:372
1034 msgid ""
1035 "@Commands:\n"
1036 " "
1037 msgstr ""
1038 "@Komennot:\n"
1039 " "
1040
1041 #: g10/gpg.c:374
1042 msgid "|[file]|make a signature"
1043 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
1044
1045 #: g10/gpg.c:375
1046 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1047 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
1048
1049 #: g10/gpg.c:376
1050 msgid "make a detached signature"
1051 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
1052
1053 #: g10/gpg.c:377
1054 msgid "encrypt data"
1055 msgstr "salaa tiedot"
1056
1057 #: g10/gpg.c:379
1058 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1059 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
1060
1061 #: g10/gpg.c:381
1062 msgid "decrypt data (default)"
1063 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
1064
1065 #: g10/gpg.c:383
1066 msgid "verify a signature"
1067 msgstr "tarkista allekirjoitus"
1068
1069 #: g10/gpg.c:385
1070 msgid "list keys"
1071 msgstr "näytä avaimet"
1072
1073 #: g10/gpg.c:387
1074 msgid "list keys and signatures"
1075 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
1076
1077 #: g10/gpg.c:388
1078 #, fuzzy
1079 msgid "list and check key signatures"
1080 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
1081
1082 #: g10/gpg.c:389
1083 msgid "list keys and fingerprints"
1084 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
1085
1086 #: g10/gpg.c:390
1087 msgid "list secret keys"
1088 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1089
1090 #: g10/gpg.c:391
1091 msgid "generate a new key pair"
1092 msgstr "luo uusi avainpari"
1093
1094 #: g10/gpg.c:392
1095 msgid "remove keys from the public keyring"
1096 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1097
1098 #: g10/gpg.c:394
1099 msgid "remove keys from the secret keyring"
1100 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1101
1102 #: g10/gpg.c:395
1103 msgid "sign a key"
1104 msgstr "allekirjoita avain"
1105
1106 #: g10/gpg.c:396
1107 msgid "sign a key locally"
1108 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1109
1110 #: g10/gpg.c:397
1111 msgid "sign or edit a key"
1112 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1113
1114 #: g10/gpg.c:398
1115 msgid "generate a revocation certificate"
1116 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1117
1118 #: g10/gpg.c:400
1119 msgid "export keys"
1120 msgstr "vie avaimia"
1121
1122 #: g10/gpg.c:401
1123 msgid "export keys to a key server"
1124 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1125
1126 #: g10/gpg.c:402
1127 msgid "import keys from a key server"
1128 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1129
1130 #: g10/gpg.c:404
1131 msgid "search for keys on a key server"
1132 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1133
1134 #: g10/gpg.c:406
1135 msgid "update all keys from a keyserver"
1136 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1137
1138 #: g10/gpg.c:410
1139 msgid "import/merge keys"
1140 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1141
1142 #: g10/gpg.c:413
1143 msgid "print the card status"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/gpg.c:414
1147 msgid "change data on a card"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: g10/gpg.c:415
1151 msgid "change a card's PIN"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: g10/gpg.c:423
1155 msgid "update the trust database"
1156 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1157
1158 #: g10/gpg.c:430
1159 msgid "|algo [files]|print message digests"
1160 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1161
1162 #: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
1163 msgid ""
1164 "@\n"
1165 "Options:\n"
1166 " "
1167 msgstr ""
1168 "@\n"
1169 "Valitsimet:\n"
1170 " "
1171
1172 #: g10/gpg.c:436
1173 msgid "create ascii armored output"
1174 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1175
1176 #: g10/gpg.c:438
1177 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1178 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1179
1180 #: g10/gpg.c:449
1181 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1182 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1183
1184 #: g10/gpg.c:450
1185 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1186 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1187
1188 #: g10/gpg.c:455
1189 msgid "use canonical text mode"
1190 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1191
1192 #: g10/gpg.c:469
1193 msgid "use as output file"
1194 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1195
1196 #: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
1197 msgid "verbose"
1198 msgstr "monisanainen"
1199
1200 #: g10/gpg.c:482
1201 msgid "do not make any changes"
1202 msgstr "älä tee muutoksia"
1203
1204 #: g10/gpg.c:483
1205 msgid "prompt before overwriting"
1206 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1207
1208 #: g10/gpg.c:524
1209 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: g10/gpg.c:525
1213 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: g10/gpg.c:553
1217 msgid ""
1218 "@\n"
1219 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1220 msgstr ""
1221 "@\n"
1222 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1223 "sivuilta)\n"
1224
1225 #: g10/gpg.c:556
1226 msgid ""
1227 "@\n"
1228 "Examples:\n"
1229 "\n"
1230 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1231 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1232 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1233 " --list-keys [names]        show keys\n"
1234 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1235 msgstr ""
1236 "@\n"
1237 "Esim:\n"
1238 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1239 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1240 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1241 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1242 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1243
1244 #: g10/gpg.c:746 g10/gpgv.c:98
1245 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1246 msgstr ""
1247 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1248
1249 #: g10/gpg.c:763
1250 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1251 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1252
1253 #: g10/gpg.c:766
1254 msgid ""
1255 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1256 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1257 "default operation depends on the input data\n"
1258 msgstr ""
1259 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1260 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1261 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1262
1263 #: g10/gpg.c:777
1264 msgid ""
1265 "\n"
1266 "Supported algorithms:\n"
1267 msgstr ""
1268 "\n"
1269 "Tuetut algoritmit:\n"
1270
1271 #: g10/gpg.c:780
1272 msgid "Pubkey: "
1273 msgstr "JulkAvain: "
1274
1275 #: g10/gpg.c:786 g10/keyedit.c:2266
1276 msgid "Cipher: "
1277 msgstr "Salaus: "
1278
1279 #: g10/gpg.c:792
1280 msgid "Hash: "
1281 msgstr "Tiiviste: "
1282
1283 #: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2312
1284 msgid "Compression: "
1285 msgstr "Pakkaus: "
1286
1287 #: g10/gpg.c:881
1288 msgid "usage: gpg [options] "
1289 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1290
1291 #: g10/gpg.c:1029
1292 msgid "conflicting commands\n"
1293 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1294
1295 #: g10/gpg.c:1047
1296 #, fuzzy, c-format
1297 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1298 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1299
1300 #: g10/gpg.c:1244
1301 #, fuzzy, c-format
1302 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1303 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1304
1305 #: g10/gpg.c:1247
1306 #, fuzzy, c-format
1307 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1308 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1309
1310 #: g10/gpg.c:1250
1311 #, fuzzy, c-format
1312 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1313 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1314
1315 #: g10/gpg.c:1256
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1318 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1319
1320 #: g10/gpg.c:1259
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1323 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1324
1325 #: g10/gpg.c:1262
1326 #, fuzzy, c-format
1327 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1328 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1329
1330 #: g10/gpg.c:1268
1331 #, fuzzy, c-format
1332 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1333 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1334
1335 #: g10/gpg.c:1271
1336 #, fuzzy, c-format
1337 msgid ""
1338 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1339 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1340
1341 #: g10/gpg.c:1274
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1344 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1345
1346 #: g10/gpg.c:1280
1347 #, fuzzy, c-format
1348 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1349 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1350
1351 #: g10/gpg.c:1283
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid ""
1354 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1355 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1356
1357 #: g10/gpg.c:1286
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1360 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1361
1362 #: g10/gpg.c:1427
1363 #, fuzzy, c-format
1364 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1365 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1366
1367 #: g10/gpg.c:1521
1368 msgid "display photo IDs during key listings"
1369 msgstr ""
1370
1371 #: g10/gpg.c:1523
1372 msgid "show policy URLs during signature listings"
1373 msgstr ""
1374
1375 #: g10/gpg.c:1525
1376 #, fuzzy
1377 msgid "show all notations during signature listings"
1378 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1379
1380 #: g10/gpg.c:1527
1381 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1382 msgstr ""
1383
1384 #: g10/gpg.c:1531
1385 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: g10/gpg.c:1533
1389 #, fuzzy
1390 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1391 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1392
1393 #: g10/gpg.c:1535
1394 msgid "show user ID validity during key listings"
1395 msgstr ""
1396
1397 #: g10/gpg.c:1537
1398 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: g10/gpg.c:1539
1402 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: g10/gpg.c:1541
1406 #, fuzzy
1407 msgid "show the keyring name in key listings"
1408 msgstr "näytä mihin avainrenkaaseen tulostettu avain kuuluu"
1409
1410 #: g10/gpg.c:1543
1411 #, fuzzy
1412 msgid "show expiration dates during signature listings"
1413 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1414
1415 #: g10/gpg.c:1874
1416 #, c-format
1417 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1418 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1419
1420 #: g10/gpg.c:1916
1421 #, c-format
1422 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1423 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
1424
1425 #: g10/gpg.c:1920
1426 #, c-format
1427 msgid "option file `%s': %s\n"
1428 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
1429
1430 #: g10/gpg.c:1927
1431 #, c-format
1432 msgid "reading options from `%s'\n"
1433 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
1434
1435 #: g10/gpg.c:2142 g10/gpg.c:2716 g10/gpg.c:2735
1436 #, c-format
1437 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1438 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1439
1440 #: g10/gpg.c:2158
1441 #, fuzzy, c-format
1442 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1443 msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
1444
1445 #: g10/gpg.c:2312 g10/gpg.c:2324
1446 #, fuzzy, c-format
1447 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1448 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1449
1450 #: g10/gpg.c:2400
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1453 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1454
1455 #: g10/gpg.c:2422 g10/keyedit.c:3997
1456 #, fuzzy
1457 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1458 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1459
1460 #: g10/gpg.c:2428
1461 #, fuzzy, c-format
1462 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1463 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:2431
1466 #, fuzzy
1467 msgid "invalid keyserver options\n"
1468 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1469
1470 #: g10/gpg.c:2438
1471 #, c-format
1472 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1473 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2441
1476 msgid "invalid import options\n"
1477 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1478
1479 #: g10/gpg.c:2448
1480 #, c-format
1481 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1482 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1483
1484 #: g10/gpg.c:2451
1485 msgid "invalid export options\n"
1486 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1487
1488 #: g10/gpg.c:2458
1489 #, fuzzy, c-format
1490 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1491 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1492
1493 #: g10/gpg.c:2461
1494 #, fuzzy
1495 msgid "invalid list options\n"
1496 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1497
1498 #: g10/gpg.c:2469
1499 msgid "display photo IDs during signature verification"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/gpg.c:2471
1503 msgid "show policy URLs during signature verification"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: g10/gpg.c:2473
1507 #, fuzzy
1508 msgid "show all notations during signature verification"
1509 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1510
1511 #: g10/gpg.c:2475
1512 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/gpg.c:2479
1516 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1517 msgstr ""
1518
1519 #: g10/gpg.c:2481
1520 #, fuzzy
1521 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1522 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1523
1524 #: g10/gpg.c:2483
1525 #, fuzzy
1526 msgid "show user ID validity during signature verification"
1527 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1528
1529 #: g10/gpg.c:2485
1530 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: g10/gpg.c:2492
1534 #, fuzzy, c-format
1535 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1536 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1537
1538 #: g10/gpg.c:2495
1539 #, fuzzy
1540 msgid "invalid verify options\n"
1541 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1542
1543 #: g10/gpg.c:2502
1544 #, c-format
1545 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1546 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
1547
1548 #: g10/gpg.c:2705
1549 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1550 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
1551
1552 #: g10/gpg.c:2709
1553 #, c-format
1554 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1555 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
1556
1557 #: g10/gpg.c:2718
1558 #, c-format
1559 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1560 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
1561
1562 #: g10/gpg.c:2721
1563 #, c-format
1564 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1565 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
1566
1567 #: g10/gpg.c:2728
1568 #, fuzzy, c-format
1569 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1570 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
1571
1572 #: g10/gpg.c:2743
1573 #, fuzzy, c-format
1574 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1575 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1576
1577 #: g10/gpg.c:2757
1578 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1579 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
1580
1581 #: g10/gpg.c:2763
1582 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1583 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
1584
1585 #: g10/gpg.c:2769
1586 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1587 msgstr ""
1588 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
1589
1590 #: g10/gpg.c:2782
1591 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1592 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
1593
1594 #: g10/gpg.c:2849 g10/gpg.c:2873
1595 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1596 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1597
1598 #: g10/gpg.c:2855 g10/gpg.c:2879
1599 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1600 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1601
1602 #: g10/gpg.c:2861
1603 #, fuzzy
1604 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1605 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1606
1607 #: g10/gpg.c:2867
1608 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1609 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1610
1611 #: g10/gpg.c:2882
1612 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1613 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
1614
1615 #: g10/gpg.c:2884
1616 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1617 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
1618
1619 #: g10/gpg.c:2886
1620 #, fuzzy
1621 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1622 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
1623
1624 #: g10/gpg.c:2888
1625 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1626 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
1627
1628 #: g10/gpg.c:2890
1629 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1630 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
1631
1632 #: g10/gpg.c:2893
1633 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1634 msgstr ""
1635 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
1636
1637 #: g10/gpg.c:2897
1638 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1639 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
1640
1641 #: g10/gpg.c:2904
1642 msgid "invalid default preferences\n"
1643 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
1644
1645 #: g10/gpg.c:2913
1646 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1647 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
1648
1649 #: g10/gpg.c:2917
1650 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1651 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
1652
1653 #: g10/gpg.c:2921
1654 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1655 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
1656
1657 #: g10/gpg.c:2954
1658 #, c-format
1659 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1660 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
1661
1662 #: g10/gpg.c:3001
1663 #, fuzzy, c-format
1664 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1665 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1666
1667 #: g10/gpg.c:3006
1668 #, fuzzy, c-format
1669 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1670 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1671
1672 #: g10/gpg.c:3011
1673 #, fuzzy, c-format
1674 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1675 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1676
1677 #: g10/gpg.c:3107
1678 #, c-format
1679 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1680 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1681
1682 #: g10/gpg.c:3118
1683 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1684 msgstr ""
1685 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
1686
1687 #: g10/gpg.c:3129
1688 msgid "--store [filename]"
1689 msgstr "--store [tiedostonimi]"
1690
1691 #: g10/gpg.c:3136
1692 msgid "--symmetric [filename]"
1693 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
1694
1695 #: g10/gpg.c:3138
1696 #, fuzzy, c-format
1697 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1698 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
1699
1700 #: g10/gpg.c:3148
1701 msgid "--encrypt [filename]"
1702 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
1703
1704 #: g10/gpg.c:3161
1705 #, fuzzy
1706 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1707 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1708
1709 #: g10/gpg.c:3163
1710 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1711 msgstr ""
1712
1713 #: g10/gpg.c:3166
1714 #, fuzzy, c-format
1715 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1716 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1717
1718 #: g10/gpg.c:3184
1719 msgid "--sign [filename]"
1720 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
1721
1722 #: g10/gpg.c:3197
1723 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1724 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1725
1726 #: g10/gpg.c:3212
1727 #, fuzzy
1728 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1729 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1730
1731 #: g10/gpg.c:3214
1732 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1733 msgstr ""
1734
1735 #: g10/gpg.c:3217
1736 #, fuzzy, c-format
1737 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1738 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1739
1740 #: g10/gpg.c:3237
1741 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1742 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
1743
1744 #: g10/gpg.c:3246
1745 msgid "--clearsign [filename]"
1746 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
1747
1748 #: g10/gpg.c:3271
1749 msgid "--decrypt [filename]"
1750 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
1751
1752 #: g10/gpg.c:3279
1753 msgid "--sign-key user-id"
1754 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
1755
1756 #: g10/gpg.c:3283
1757 msgid "--lsign-key user-id"
1758 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
1759
1760 #: g10/gpg.c:3304
1761 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1762 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
1763
1764 #: g10/gpg.c:3375
1765 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1766 msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
1767
1768 #: g10/gpg.c:3412
1769 #, c-format
1770 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1771 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
1772
1773 #: g10/gpg.c:3414
1774 #, c-format
1775 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1776 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
1777
1778 #: g10/gpg.c:3416
1779 #, c-format
1780 msgid "key export failed: %s\n"
1781 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
1782
1783 #: g10/gpg.c:3427
1784 #, c-format
1785 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1786 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
1787
1788 #: g10/gpg.c:3437
1789 #, c-format
1790 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1791 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
1792
1793 #: g10/gpg.c:3488
1794 #, c-format
1795 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1796 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
1797
1798 #: g10/gpg.c:3496
1799 #, c-format
1800 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1801 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
1802
1803 #: g10/gpg.c:3583
1804 #, c-format
1805 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1806 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
1807
1808 #: g10/gpg.c:3706
1809 msgid "[filename]"
1810 msgstr "[tiedostonimi]"
1811
1812 #: g10/gpg.c:3710
1813 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1814 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
1815
1816 #: g10/gpg.c:4000
1817 msgid ""
1818 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1819 "an '='\n"
1820 msgstr ""
1821 "notaation nimen täytyy sisältää vain tulostettavia merkkejä tai "
1822 "välilyöntejä, ja sen täytyy loppua merkkiin \"=\"\n"
1823
1824 #: g10/gpg.c:4008
1825 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1826 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:4013
1829 #, fuzzy
1830 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1831 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1832
1833 #: g10/gpg.c:4024
1834 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1835 msgstr "notaatiosssa ei saa olla erikoismerkkejä\n"
1836
1837 #: g10/gpg.c:4058
1838 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1839 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
1840
1841 #: g10/gpg.c:4060
1842 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1843 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1844
1845 #: g10/gpg.c:4093
1846 #, fuzzy
1847 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1848 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1849
1850 #: g10/getkey.c:152
1851 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1852 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1853
1854 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2845
1855 #, fuzzy
1856 msgid "[User ID not found]"
1857 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1858
1859 #: g10/getkey.c:931 g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:976
1860 #, c-format
1861 msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: g10/getkey.c:1769
1865 #, fuzzy, c-format
1866 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1867 msgstr ""
1868 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1869
1870 #: g10/getkey.c:2323
1871 #, fuzzy, c-format
1872 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1873 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1874
1875 #: g10/getkey.c:2554
1876 #, fuzzy, c-format
1877 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1878 msgstr ""
1879 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1880
1881 #: g10/getkey.c:2601
1882 #, fuzzy, c-format
1883 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1884 msgstr ""
1885 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1886 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1887
1888 #: g10/gpgv.c:74
1889 msgid "be somewhat more quiet"
1890 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
1891
1892 #: g10/gpgv.c:75
1893 msgid "take the keys from this keyring"
1894 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
1895
1896 #: g10/gpgv.c:77
1897 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1898 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
1899
1900 #: g10/gpgv.c:78
1901 msgid "|FD|write status info to this FD"
1902 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
1903
1904 #: g10/gpgv.c:102
1905 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1906 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1907
1908 #: g10/gpgv.c:105
1909 msgid ""
1910 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1911 "Check signatures against known trusted keys\n"
1912 msgstr ""
1913 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1914 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
1915
1916 #: g10/helptext.c:49
1917 msgid ""
1918 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1919 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1920 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1921 msgstr ""
1922 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
1923 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
1924 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
1925 "varmenneverkkojen kanssa."
1926
1927 #: g10/helptext.c:55
1928 msgid ""
1929 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1930 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1931 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1932 "ultimately trusted\n"
1933 msgstr ""
1934 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
1935 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
1936 "salainen \n"
1937 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
1938
1939 #: g10/helptext.c:62
1940 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1941 msgstr ""
1942 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
1943 "avainta."
1944
1945 #: g10/helptext.c:66
1946 msgid ""
1947 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1948 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
1949
1950 #: g10/helptext.c:70
1951 msgid ""
1952 "Select the algorithm to use.\n"
1953 "\n"
1954 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1955 "for signatures.\n"
1956 "\n"
1957 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1958 "\n"
1959 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1960 "\n"
1961 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1962 msgstr ""
1963
1964 #: g10/helptext.c:84
1965 msgid ""
1966 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1967 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1968 "Please consult your security expert first."
1969 msgstr ""
1970 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
1971 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
1972 "ympäristöissä.\n"
1973 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
1974
1975 #: g10/helptext.c:91
1976 msgid "Enter the size of the key"
1977 msgstr "Syötä avaimen koko"
1978
1979 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1980 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1981 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1982 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
1983
1984 #: g10/helptext.c:105
1985 msgid ""
1986 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1987 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1988 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1989 "the given value as an interval."
1990 msgstr ""
1991 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
1992 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
1993 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
1994 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
1995
1996 #: g10/helptext.c:117
1997 msgid "Enter the name of the key holder"
1998 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
1999
2000 #: g10/helptext.c:122
2001 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2002 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
2003
2004 #: g10/helptext.c:126
2005 msgid "Please enter an optional comment"
2006 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
2007
2008 #: g10/helptext.c:131
2009 msgid ""
2010 "N  to change the name.\n"
2011 "C  to change the comment.\n"
2012 "E  to change the email address.\n"
2013 "O  to continue with key generation.\n"
2014 "Q  to to quit the key generation."
2015 msgstr ""
2016 "N   muuta nimeä\n"
2017 "C   muuta kommenttia\n"
2018 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
2019 "O   jatka avaimen luomista\n"
2020 "L   lopeta"
2021
2022 #: g10/helptext.c:140
2023 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2024 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
2025
2026 #: g10/helptext.c:148
2027 msgid ""
2028 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2029 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2030 "know how carefully you verified this.\n"
2031 "\n"
2032 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2033 "the\n"
2034 "    key.\n"
2035 "\n"
2036 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2037 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2038 "for\n"
2039 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2040 "user.\n"
2041 "\n"
2042 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2043 "could\n"
2044 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2045 "the\n"
2046 "    key against a photo ID.\n"
2047 "\n"
2048 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2049 "could\n"
2050 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2051 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2052 "a\n"
2053 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2054 "the\n"
2055 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2056 "exchange\n"
2057 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2058 "\n"
2059 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2060 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2061 "\"\n"
2062 "mean to you when you sign other keys.\n"
2063 "\n"
2064 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2065 msgstr ""
2066 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
2067 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
2068 "Muiden \n"
2069 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
2070 "\n"
2071 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
2072 "    varmistanut avaimen.\n"
2073 "\n"
2074 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
2075 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
2076 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
2077 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
2078 "\n"
2079 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
2080 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
2081 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
2082 "\n"
2083 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
2084 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
2085 "haltijan \n"
2086 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
2087 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
2088 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
2089 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
2090 "\n"
2091 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
2092 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
2093 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
2094 "\n"
2095 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
2096
2097 #: g10/helptext.c:186
2098 #, fuzzy
2099 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2100 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
2101
2102 #: g10/helptext.c:190
2103 msgid ""
2104 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2105 "All certificates are then also lost!"
2106 msgstr ""
2107 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
2108 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
2109
2110 #: g10/helptext.c:195
2111 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2112 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
2113
2114 #: g10/helptext.c:200
2115 msgid ""
2116 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2117 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2118 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2119 msgstr ""
2120 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
2121 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
2122 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
2123 "varmentamaan avaimeen."
2124
2125 #: g10/helptext.c:205
2126 msgid ""
2127 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2128 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2129 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2130 "a trust connection through another already certified key."
2131 msgstr ""
2132 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
2133 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
2134 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
2135 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
2136 "varmennetun avaimen kautta."
2137
2138 #: g10/helptext.c:211
2139 msgid ""
2140 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2141 "your keyring."
2142 msgstr ""
2143 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
2144 "avainrenkaastasi."
2145
2146 #: g10/helptext.c:215
2147 msgid ""
2148 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2149 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2150 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2151 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2152 "a second one is available."
2153 msgstr ""
2154 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
2155 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
2156 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
2157 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
2158 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
2159
2160 #: g10/helptext.c:223
2161 msgid ""
2162 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2163 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2164 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2165 msgstr ""
2166 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
2167 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
2168 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
2169
2170 #: g10/helptext.c:230
2171 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2172 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
2173
2174 #: g10/helptext.c:236
2175 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2176 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
2177
2178 #: g10/helptext.c:240
2179 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2180 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
2181
2182 #: g10/helptext.c:245
2183 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2184 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
2185
2186 #: g10/helptext.c:250
2187 msgid ""
2188 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2189 "file (which is shown in brackets) will be used."
2190 msgstr ""
2191 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
2192 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
2193
2194 #: g10/helptext.c:256
2195 msgid ""
2196 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2197 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2198 "  \"Key has been compromised\"\n"
2199 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2200 "      got access to your secret key.\n"
2201 "  \"Key is superseded\"\n"
2202 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2203 "  \"Key is no longer used\"\n"
2204 "      Use this if you have retired this key.\n"
2205 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2206 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2207 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2208 msgstr ""
2209 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
2210 "voit valita tästä listasta:\n"
2211 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
2212 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
2213 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
2214 "  \"Avain on korvattu\"\n"
2215 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
2216 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
2217 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
2218 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
2219 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
2220 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
2221 "vanhenneeksi.\n"
2222
2223 #: g10/helptext.c:272
2224 msgid ""
2225 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2226 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2227 "An empty line ends the text.\n"
2228 msgstr ""
2229 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
2230 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
2231 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
2232
2233 #: g10/helptext.c:287
2234 msgid "No help available"
2235 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2236
2237 #: g10/helptext.c:295
2238 #, c-format
2239 msgid "No help available for `%s'"
2240 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2241
2242 #: g10/import.c:95
2243 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2244 msgstr ""
2245
2246 #: g10/import.c:97
2247 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: g10/import.c:99
2251 #, fuzzy
2252 msgid "do not update the trustdb after import"
2253 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
2254
2255 #: g10/import.c:101
2256 #, fuzzy
2257 msgid "create a public key when importing a secret key"
2258 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2259
2260 #: g10/import.c:103
2261 msgid "only accept updates to existing keys"
2262 msgstr ""
2263
2264 #: g10/import.c:105
2265 #, fuzzy
2266 msgid "remove unusable parts from key after import"
2267 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
2268
2269 #: g10/import.c:107
2270 msgid "remove as much as possible from key after import"
2271 msgstr ""
2272
2273 #: g10/import.c:262
2274 #, c-format
2275 msgid "skipping block of type %d\n"
2276 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2277
2278 #: g10/import.c:271
2279 #, fuzzy, c-format
2280 msgid "%lu keys processed so far\n"
2281 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2282
2283 #: g10/import.c:288
2284 #, c-format
2285 msgid "Total number processed: %lu\n"
2286 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2287
2288 #: g10/import.c:290
2289 #, c-format
2290 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2291 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2292
2293 #: g10/import.c:293
2294 #, c-format
2295 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2296 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2297
2298 #: g10/import.c:295
2299 #, c-format
2300 msgid "              imported: %lu"
2301 msgstr "              tuotu: %lu"
2302
2303 #: g10/import.c:301
2304 #, c-format
2305 msgid "             unchanged: %lu\n"
2306 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2307
2308 #: g10/import.c:303
2309 #, c-format
2310 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2311 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2312
2313 #: g10/import.c:305
2314 #, c-format
2315 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2316 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2317
2318 #: g10/import.c:307
2319 #, c-format
2320 msgid "        new signatures: %lu\n"
2321 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2322
2323 #: g10/import.c:309
2324 #, c-format
2325 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2326 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2327
2328 #: g10/import.c:311
2329 #, c-format
2330 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2331 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2332
2333 #: g10/import.c:313
2334 #, c-format
2335 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2336 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2337
2338 #: g10/import.c:315
2339 #, c-format
2340 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2341 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2342
2343 #: g10/import.c:317
2344 #, c-format
2345 msgid "          not imported: %lu\n"
2346 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2347
2348 #: g10/import.c:319
2349 #, fuzzy, c-format
2350 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2351 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2352
2353 #: g10/import.c:321
2354 #, fuzzy, c-format
2355 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2356 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2357
2358 #: g10/import.c:562
2359 #, c-format
2360 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2361 msgstr ""
2362
2363 #: g10/import.c:564
2364 #, fuzzy
2365 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2366 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
2367
2368 #: g10/import.c:601
2369 #, c-format
2370 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2371 msgstr ""
2372
2373 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2374 #: g10/import.c:613
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2377 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2378
2379 #: g10/import.c:625
2380 #, c-format
2381 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2382 msgstr ""
2383
2384 #: g10/import.c:638
2385 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2386 msgstr ""
2387
2388 #: g10/import.c:640
2389 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2390 msgstr ""
2391
2392 #: g10/import.c:664
2393 #, c-format
2394 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
2398 #, fuzzy, c-format
2399 msgid "key %s: no user ID\n"
2400 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2401
2402 #: g10/import.c:741
2403 #, fuzzy, c-format
2404 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2405 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2406
2407 #: g10/import.c:756
2408 #, fuzzy, c-format
2409 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2410 msgstr ""
2411 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2412
2413 #: g10/import.c:762
2414 #, fuzzy, c-format
2415 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2416 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2417
2418 #: g10/import.c:764
2419 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2420 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2421
2422 #: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
2423 #, fuzzy, c-format
2424 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2425 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2426
2427 #: g10/import.c:780
2428 #, fuzzy, c-format
2429 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2430 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2431
2432 #: g10/import.c:789
2433 #, c-format
2434 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2435 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2436
2437 #: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1081
2438 #, c-format
2439 msgid "writing to `%s'\n"
2440 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2441
2442 #: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
2443 #: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
2444 #, c-format
2445 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2446 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2447
2448 #: g10/import.c:817
2449 #, fuzzy, c-format
2450 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2451 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2452
2453 #: g10/import.c:841
2454 #, fuzzy, c-format
2455 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2456 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2457
2458 #: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
2459 #, fuzzy, c-format
2460 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2461 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2462
2463 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
2464 #, fuzzy, c-format
2465 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2466 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2467
2468 #: g10/import.c:903
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2471 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2472
2473 #: g10/import.c:906
2474 #, fuzzy, c-format
2475 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2476 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2477
2478 #: g10/import.c:909
2479 #, fuzzy, c-format
2480 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2481 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2482
2483 #: g10/import.c:912
2484 #, fuzzy, c-format
2485 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2486 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2487
2488 #: g10/import.c:915
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2491 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2492
2493 #: g10/import.c:918
2494 #, fuzzy, c-format
2495 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2496 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2497
2498 #: g10/import.c:921
2499 #, fuzzy, c-format
2500 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2501 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2502
2503 #: g10/import.c:924
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2506 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2507
2508 #: g10/import.c:927
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2511 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2512
2513 #: g10/import.c:930
2514 #, fuzzy, c-format
2515 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2516 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2517
2518 #: g10/import.c:953
2519 #, fuzzy, c-format
2520 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2521 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2522
2523 #: g10/import.c:1098
2524 #, fuzzy, c-format
2525 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2526 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2527
2528 #: g10/import.c:1109
2529 #, fuzzy
2530 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2531 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2532
2533 #: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
2534 #, c-format
2535 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2536 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2537
2538 #: g10/import.c:1137
2539 #, fuzzy, c-format
2540 msgid "key %s: secret key imported\n"
2541 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2542
2543 #: g10/import.c:1166
2544 #, fuzzy, c-format
2545 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2546 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2547
2548 #: g10/import.c:1176
2549 #, fuzzy, c-format
2550 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2551 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2552
2553 #: g10/import.c:1206
2554 #, fuzzy, c-format
2555 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2556 msgstr ""
2557 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2558
2559 #: g10/import.c:1249
2560 #, fuzzy, c-format
2561 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2562 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2563
2564 #: g10/import.c:1281
2565 #, fuzzy, c-format
2566 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2567 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2568
2569 #: g10/import.c:1347
2570 #, fuzzy, c-format
2571 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2572 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2573
2574 #: g10/import.c:1362
2575 #, fuzzy, c-format
2576 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2577 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2578
2579 #: g10/import.c:1364
2580 #, fuzzy, c-format
2581 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2582 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2583
2584 #: g10/import.c:1382
2585 #, fuzzy, c-format
2586 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2587 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2588
2589 #: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
2590 #, fuzzy, c-format
2591 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2592 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2593
2594 #: g10/import.c:1395
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2597 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2598
2599 #: g10/import.c:1410
2600 #, fuzzy, c-format
2601 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2602 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2603
2604 #: g10/import.c:1432
2605 #, fuzzy, c-format
2606 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2607 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2608
2609 #: g10/import.c:1445
2610 #, fuzzy, c-format
2611 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2612 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2613
2614 #: g10/import.c:1460
2615 #, fuzzy, c-format
2616 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2617 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
2618
2619 #: g10/import.c:1502
2620 #, fuzzy, c-format
2621 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2622 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
2623
2624 #: g10/import.c:1523
2625 #, fuzzy, c-format
2626 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2627 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
2628
2629 #: g10/import.c:1550
2630 #, fuzzy, c-format
2631 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2632 msgstr ""
2633 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
2634
2635 #: g10/import.c:1560
2636 #, fuzzy, c-format
2637 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2638 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2639
2640 #: g10/import.c:1577
2641 #, fuzzy, c-format
2642 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2643 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
2644
2645 #: g10/import.c:1591
2646 #, fuzzy, c-format
2647 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2648 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2649
2650 #: g10/import.c:1599
2651 #, fuzzy, c-format
2652 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2653 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2654
2655 #: g10/import.c:1699
2656 #, fuzzy, c-format
2657 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2658 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
2659
2660 #: g10/import.c:1761
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2663 msgstr ""
2664 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
2665
2666 #: g10/import.c:1775
2667 #, fuzzy, c-format
2668 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2669 msgstr ""
2670 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
2671 "ei saatavilla.\n"
2672
2673 #: g10/import.c:1834
2674 #, fuzzy, c-format
2675 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2676 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
2677
2678 #: g10/import.c:1868
2679 #, fuzzy, c-format
2680 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2681 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2682
2683 #: g10/import.c:2257
2684 #, fuzzy
2685 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2686 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2687
2688 #: g10/import.c:2265
2689 #, fuzzy
2690 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2691 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2692
2693 #: g10/import.c:2267
2694 #, fuzzy
2695 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2696 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2697
2698 #: g10/keydb.c:168
2699 #, c-format
2700 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2701 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2702
2703 #: g10/keydb.c:175
2704 #, c-format
2705 msgid "keyring `%s' created\n"
2706 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
2707
2708 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2709 #, fuzzy, c-format
2710 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2711 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
2712
2713 #: g10/keydb.c:698
2714 #, c-format
2715 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2716 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
2717
2718 #: g10/keyedit.c:264
2719 msgid "[revocation]"
2720 msgstr "[mitätöinti]"
2721
2722 #: g10/keyedit.c:265
2723 msgid "[self-signature]"
2724 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
2725
2726 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:406
2727 msgid "1 bad signature\n"
2728 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
2729
2730 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:408
2731 #, c-format
2732 msgid "%d bad signatures\n"
2733 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:410
2736 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2737 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:412
2740 #, c-format
2741 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2742 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
2743
2744 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:414
2745 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2746 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
2747
2748 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:416
2749 #, c-format
2750 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2751 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:355
2754 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2755 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:357
2758 #, c-format
2759 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2760 msgstr ""
2761 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2762
2763 #: g10/keyedit.c:413 g10/pkclist.c:263
2764 #, fuzzy
2765 msgid ""
2766 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2767 "keys\n"
2768 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2769 "etc.)\n"
2770 msgstr ""
2771 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
2772 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
2773 "lähteistä...)?\n"
2774 "\n"
2775
2776 #: g10/keyedit.c:417 g10/pkclist.c:275
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2779 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:277
2782 #, fuzzy, c-format
2783 msgid "  %d = I trust fully\n"
2784 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:437
2787 msgid ""
2788 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2789 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2790 "trust signatures on your behalf.\n"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: g10/keyedit.c:453
2794 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2795 msgstr ""
2796
2797 #: g10/keyedit.c:597
2798 #, c-format
2799 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2800 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2801
2802 #: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:634 g10/keyedit.c:661 g10/keyedit.c:829
2803 #: g10/keyedit.c:894 g10/keyedit.c:1736
2804 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2805 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
2806
2807 #: g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:648 g10/keyedit.c:675 g10/keyedit.c:835
2808 #: g10/keyedit.c:1742
2809 msgid "  Unable to sign.\n"
2810 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:625
2813 #, c-format
2814 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2815 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
2816
2817 #: g10/keyedit.c:653
2818 #, c-format
2819 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2820 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2821
2822 #: g10/keyedit.c:681
2823 #, fuzzy, c-format
2824 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2825 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2826
2827 #: g10/keyedit.c:683
2828 #, fuzzy
2829 msgid "Sign it? (y/N) "
2830 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2831
2832 #: g10/keyedit.c:705
2833 #, c-format
2834 msgid ""
2835 "The self-signature on \"%s\"\n"
2836 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2837 msgstr ""
2838 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
2839 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:714
2842 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2843 msgstr ""
2844 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
2845 "(k/E) "
2846
2847 #: g10/keyedit.c:728
2848 #, c-format
2849 msgid ""
2850 "Your current signature on \"%s\"\n"
2851 "has expired.\n"
2852 msgstr ""
2853 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2854 "on vanhentunut.\n"
2855
2856 #: g10/keyedit.c:732
2857 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2858 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
2859
2860 #: g10/keyedit.c:753
2861 #, c-format
2862 msgid ""
2863 "Your current signature on \"%s\"\n"
2864 "is a local signature.\n"
2865 msgstr ""
2866 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2867 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:757
2870 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2871 msgstr ""
2872 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
2873
2874 #: g10/keyedit.c:778
2875 #, fuzzy, c-format
2876 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2877 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
2878
2879 #: g10/keyedit.c:781
2880 #, fuzzy, c-format
2881 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2882 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:786
2885 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2886 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
2887
2888 #: g10/keyedit.c:808
2889 #, fuzzy, c-format
2890 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2891 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
2892
2893 #: g10/keyedit.c:823
2894 msgid "This key has expired!"
2895 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:841
2898 #, c-format
2899 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2900 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:847
2903 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2904 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
2905
2906 #: g10/keyedit.c:887
2907 msgid ""
2908 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2909 "mode.\n"
2910 msgstr ""
2911 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
2912
2913 #: g10/keyedit.c:889
2914 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2915 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
2916
2917 #: g10/keyedit.c:914
2918 msgid ""
2919 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2920 "belongs\n"
2921 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2922 msgstr ""
2923 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
2924 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
2925
2926 #: g10/keyedit.c:919
2927 #, c-format
2928 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2929 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:921
2932 #, c-format
2933 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2934 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:923
2937 #, c-format
2938 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2939 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:925
2942 #, c-format
2943 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2944 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:931
2947 #, fuzzy
2948 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2949 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
2950
2951 #: g10/keyedit.c:955
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid ""
2954 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2955 "key \"%s\" (%s)\n"
2956 msgstr ""
2957 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
2958 "omalla avaimellasi: \""
2959
2960 #: g10/keyedit.c:962
2961 #, fuzzy
2962 msgid "This will be a self-signature.\n"
2963 msgstr ""
2964 "\n"
2965 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:968
2968 #, fuzzy
2969 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2970 msgstr ""
2971 "\n"
2972 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:976
2975 #, fuzzy
2976 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2977 msgstr ""
2978 "\n"
2979 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
2980
2981 #: g10/keyedit.c:986
2982 #, fuzzy
2983 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2984 msgstr ""
2985 "\n"
2986 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:993
2989 #, fuzzy
2990 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2991 msgstr ""
2992 "\n"
2993 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
2994
2995 #: g10/keyedit.c:1000
2996 #, fuzzy
2997 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2998 msgstr ""
2999 "\n"
3000 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1005
3003 #, fuzzy
3004 msgid "I have checked this key casually.\n"
3005 msgstr ""
3006 "\n"
3007 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1010
3010 #, fuzzy
3011 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3012 msgstr ""
3013 "\n"
3014 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1020
3017 #, fuzzy
3018 msgid "Really sign? (y/N) "
3019 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1065 g10/keyedit.c:4503 g10/keyedit.c:4594 g10/keyedit.c:4658
3022 #: g10/keyedit.c:4719 g10/sign.c:370
3023 #, c-format
3024 msgid "signing failed: %s\n"
3025 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
3026
3027 #: g10/keyedit.c:1130
3028 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3029 msgstr ""
3030
3031 #: g10/keyedit.c:1141 g10/keygen.c:3087
3032 msgid "This key is not protected.\n"
3033 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1145 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:539
3036 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3037 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1149 g10/keygen.c:3090
3040 #, fuzzy
3041 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3042 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1153 g10/keygen.c:3094
3045 msgid "Key is protected.\n"
3046 msgstr "Avain on suojattu.\n"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1177
3049 #, c-format
3050 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3051 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1183
3054 msgid ""
3055 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3056 "\n"
3057 msgstr ""
3058 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
3059 "\n"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1192 g10/keygen.c:1806
3062 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3063 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1197
3066 msgid ""
3067 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3068 "\n"
3069 msgstr ""
3070 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
3071 "\n"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:1200
3074 #, fuzzy
3075 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3076 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1271
3079 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3080 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1356
3083 msgid "save and quit"
3084 msgstr "tallenna ja lopeta"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1359
3087 #, fuzzy
3088 msgid "show key fingerprint"
3089 msgstr "näytä sormenjälki"
3090
3091 #: g10/keyedit.c:1360
3092 msgid "list key and user IDs"
3093 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1362
3096 msgid "select user ID N"
3097 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:1363
3100 #, fuzzy
3101 msgid "select subkey N"
3102 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1364
3105 #, fuzzy
3106 msgid "check signatures"
3107 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1368
3110 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1373
3114 #, fuzzy
3115 msgid "sign selected user IDs locally"
3116 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1375
3119 #, fuzzy
3120 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3121 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1377
3124 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3125 msgstr ""
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1381
3128 msgid "add a user ID"
3129 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:1383
3132 msgid "add a photo ID"
3133 msgstr "lisää valokuva"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:1385
3136 #, fuzzy
3137 msgid "delete selected user IDs"
3138 msgstr "poista käyttäjätunnus"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1390
3141 #, fuzzy
3142 msgid "add a subkey"
3143 msgstr "addkey"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1394
3146 msgid "add a key to a smartcard"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: g10/keyedit.c:1396
3150 msgid "move a key to a smartcard"
3151 msgstr ""
3152
3153 #: g10/keyedit.c:1398
3154 msgid "move a backup key to a smartcard"
3155 msgstr ""
3156
3157 #: g10/keyedit.c:1402
3158 #, fuzzy
3159 msgid "delete selected subkeys"
3160 msgstr "poista toissijainen avain"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1404
3163 msgid "add a revocation key"
3164 msgstr "lisää mitätöintiavain"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:1406
3167 #, fuzzy
3168 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3169 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3170
3171 #: g10/keyedit.c:1408
3172 #, fuzzy
3173 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3174 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:1410
3177 #, fuzzy
3178 msgid "flag the selected user ID as primary"
3179 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
3180
3181 #: g10/keyedit.c:1412
3182 #, fuzzy
3183 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3184 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
3185
3186 #: g10/keyedit.c:1415
3187 msgid "list preferences (expert)"
3188 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
3189
3190 #: g10/keyedit.c:1417
3191 msgid "list preferences (verbose)"
3192 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:1419
3195 #, fuzzy
3196 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3197 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3198
3199 #: g10/keyedit.c:1424
3200 #, fuzzy
3201 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3202 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1426
3205 msgid "change the passphrase"
3206 msgstr "muuta salasanaa"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1430
3209 msgid "change the ownertrust"
3210 msgstr "muuta luottamusastetta"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:1432
3213 #, fuzzy
3214 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3215 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3216
3217 #: g10/keyedit.c:1434
3218 #, fuzzy
3219 msgid "revoke selected user IDs"
3220 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:1439
3223 #, fuzzy
3224 msgid "revoke key or selected subkeys"
3225 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
3226
3227 #: g10/keyedit.c:1440
3228 #, fuzzy
3229 msgid "enable key"
3230 msgstr "ota avain käyttöön"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1441
3233 #, fuzzy
3234 msgid "disable key"
3235 msgstr "poista avain käytöstä"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1442
3238 #, fuzzy
3239 msgid "show selected photo IDs"
3240 msgstr "näytä valokuvatunniste"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:1444
3243 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3244 msgstr ""
3245
3246 #: g10/keyedit.c:1446
3247 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3248 msgstr ""
3249
3250 #: g10/keyedit.c:1564
3251 #, fuzzy, c-format
3252 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3253 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:1582
3256 msgid "Secret key is available.\n"
3257 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:1663
3260 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3261 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1671
3264 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3265 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1690
3268 msgid ""
3269 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3270 "(lsign),\n"
3271 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3272 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3273 msgstr ""
3274
3275 #: g10/keyedit.c:1730
3276 msgid "Key is revoked."
3277 msgstr "Avain on mitätöity."
3278
3279 #: g10/keyedit.c:1749
3280 #, fuzzy
3281 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3282 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:1756
3285 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3286 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3287
3288 #: g10/keyedit.c:1765
3289 #, fuzzy, c-format
3290 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3291 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:1788
3294 #, c-format
3295 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3296 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:1810 g10/keyedit.c:1830 g10/keyedit.c:1996
3299 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3300 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
3301
3302 #: g10/keyedit.c:1812
3303 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3304 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:1814
3307 #, fuzzy
3308 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3309 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3310
3311 #: g10/keyedit.c:1815
3312 #, fuzzy
3313 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3314 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1865
3317 #, fuzzy
3318 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3319 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3320
3321 #: g10/keyedit.c:1877
3322 #, fuzzy
3323 msgid "You must select exactly one key.\n"
3324 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:1905
3327 msgid "Command expects a filename argument\n"
3328 msgstr ""
3329
3330 #: g10/keyedit.c:1919
3331 #, fuzzy, c-format
3332 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3333 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:1936
3336 #, fuzzy, c-format
3337 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3338 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:1960
3341 msgid "You must select at least one key.\n"
3342 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3343
3344 #: g10/keyedit.c:1963
3345 #, fuzzy
3346 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3347 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
3348
3349 #: g10/keyedit.c:1964
3350 #, fuzzy
3351 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3352 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3353
3354 #: g10/keyedit.c:1999
3355 #, fuzzy
3356 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3357 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3358
3359 #: g10/keyedit.c:2000
3360 #, fuzzy
3361 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3362 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3363
3364 #: g10/keyedit.c:2018
3365 #, fuzzy
3366 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3367 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3368
3369 #: g10/keyedit.c:2029
3370 #, fuzzy
3371 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3372 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3373
3374 #: g10/keyedit.c:2031
3375 #, fuzzy
3376 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3377 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3378
3379 #: g10/keyedit.c:2081
3380 msgid ""
3381 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: g10/keyedit.c:2123
3385 #, fuzzy
3386 msgid "Set preference list to:\n"
3387 msgstr "näytä valinnat"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:2129
3390 #, fuzzy
3391 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3392 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3393
3394 #: g10/keyedit.c:2131
3395 #, fuzzy
3396 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3397 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3398
3399 #: g10/keyedit.c:2189
3400 #, fuzzy
3401 msgid "Save changes? (y/N) "
3402 msgstr "Tallenna muutokset? "
3403
3404 #: g10/keyedit.c:2192
3405 #, fuzzy
3406 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3407 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:2202
3410 #, c-format
3411 msgid "update failed: %s\n"
3412 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:2209
3415 #, c-format
3416 msgid "update secret failed: %s\n"
3417 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:2216
3420 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3421 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:2289
3424 msgid "Digest: "
3425 msgstr "Tiiviste: "
3426
3427 #: g10/keyedit.c:2341
3428 msgid "Features: "
3429 msgstr "Ominaisuudet: "
3430
3431 #: g10/keyedit.c:2352
3432 msgid "Keyserver no-modify"
3433 msgstr ""
3434
3435 #: g10/keyedit.c:2367 g10/keylist.c:308
3436 msgid "Preferred keyserver: "
3437 msgstr ""
3438
3439 #: g10/keyedit.c:2579
3440 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3441 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:2638
3444 #, fuzzy, c-format
3445 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3446 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3447
3448 #: g10/keyedit.c:2659
3449 #, fuzzy, c-format
3450 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3451 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3452
3453 #: g10/keyedit.c:2665
3454 #, fuzzy
3455 msgid "(sensitive)"
3456 msgstr " (luottamuksellinen)"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:2681 g10/keyedit.c:2737 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2813
3459 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:471
3460 #, fuzzy, c-format
3461 msgid "created: %s"
3462 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:2684 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:967
3465 #, fuzzy, c-format
3466 msgid "revoked: %s"
3467 msgstr "[mitätöity] "
3468
3469 #: g10/keyedit.c:2686 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3470 #, fuzzy, c-format
3471 msgid "expired: %s"
3472 msgstr " [vanhenee: %s]"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:2688 g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2815
3475 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3476 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:477 g10/mainproc.c:973
3477 #, fuzzy, c-format
3478 msgid "expires: %s"
3479 msgstr " [vanhenee: %s]"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:2690
3482 #, fuzzy, c-format
3483 msgid "usage: %s"
3484 msgstr " luottamus: %c/%c"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:2705
3487 #, fuzzy, c-format
3488 msgid "trust: %s"
3489 msgstr " luottamus: %c/%c"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:2709
3492 #, c-format
3493 msgid "validity: %s"
3494 msgstr ""
3495
3496 #: g10/keyedit.c:2716
3497 msgid "This key has been disabled"
3498 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:200
3501 msgid "card-no: "
3502 msgstr ""
3503
3504 #: g10/keyedit.c:2768
3505 msgid ""
3506 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3507 "unless you restart the program.\n"
3508 msgstr ""
3509 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3510 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:3178 g10/keyserver.c:481
3513 #: g10/mainproc.c:1734 g10/trustdb.c:1184 g10/trustdb.c:1704
3514 #, fuzzy
3515 msgid "revoked"
3516 msgstr "[mitätöity] "
3517
3518 #: g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:3180 g10/keyserver.c:485
3519 #: g10/mainproc.c:1736 g10/trustdb.c:537 g10/trustdb.c:1706
3520 #, fuzzy
3521 msgid "expired"
3522 msgstr "expire"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:2899
3525 msgid ""
3526 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3527 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3528 msgstr ""
3529 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
3530 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:2960
3533 msgid ""
3534 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3535 "versions\n"
3536 "         of PGP to reject this key.\n"
3537 msgstr ""
3538 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
3539 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:2965 g10/keyedit.c:3295
3542 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3543 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
3544
3545 #: g10/keyedit.c:2971
3546 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3547 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:3111
3550 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3551 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:3121
3554 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3555 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:3125
3558 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3559 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:3131
3562 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3563 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:3145
3566 #, c-format
3567 msgid "Deleted %d signature.\n"
3568 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:3146
3571 #, c-format
3572 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3573 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:3149
3576 msgid "Nothing deleted.\n"
3577 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:3182 g10/trustdb.c:1708
3580 #, fuzzy
3581 msgid "invalid"
3582 msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:3198
3585 #, fuzzy, c-format
3586 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3587 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:3290
3590 msgid ""
3591 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3592 "cause\n"
3593 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3594 msgstr ""
3595 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
3596 "voi\n"
3597 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:3301
3600 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3601 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:3321
3604 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3605 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
3606
3607 #: g10/keyedit.c:3346
3608 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3609 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:3361
3612 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3613 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:3383
3616 #, fuzzy
3617 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3618 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
3619
3620 #: g10/keyedit.c:3402
3621 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3622 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:3408
3625 #, fuzzy
3626 msgid ""
3627 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3628 msgstr ""
3629 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
3630
3631 #: g10/keyedit.c:3469
3632 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3633 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
3634
3635 #: g10/keyedit.c:3475
3636 #, fuzzy
3637 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3638 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
3639
3640 #: g10/keyedit.c:3479
3641 #, fuzzy
3642 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3643 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:3482
3646 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3647 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:3528
3650 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3651 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:3544
3654 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3655 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:3769
3658 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3659 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:3808 g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4038
3662 #, fuzzy, c-format
3663 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3664 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:3979
3667 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3668 msgstr ""
3669
3670 #: g10/keyedit.c:4059
3671 #, fuzzy
3672 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3673 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3674
3675 #: g10/keyedit.c:4060
3676 #, fuzzy
3677 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3678 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3679
3680 #: g10/keyedit.c:4122
3681 #, c-format
3682 msgid "No user ID with index %d\n"
3683 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:4180
3686 #, fuzzy, c-format
3687 msgid "No user ID with hash %s\n"
3688 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:4207
3691 #, fuzzy, c-format
3692 msgid "No subkey with index %d\n"
3693 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:4342
3696 #, fuzzy, c-format
3697 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3698 msgstr "käyttäjätunnus: \""
3699
3700 #: g10/keyedit.c:4345 g10/keyedit.c:4409 g10/keyedit.c:4452
3701 #, fuzzy, c-format
3702 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3703 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
3704
3705 #: g10/keyedit.c:4347 g10/keyedit.c:4411 g10/keyedit.c:4454
3706 msgid " (non-exportable)"
3707 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3708
3709 #: g10/keyedit.c:4351
3710 #, c-format
3711 msgid "This signature expired on %s.\n"
3712 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
3713
3714 #: g10/keyedit.c:4355
3715 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3716 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
3717
3718 #: g10/keyedit.c:4359
3719 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3720 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
3721
3722 #: g10/keyedit.c:4386
3723 #, fuzzy, c-format
3724 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3725 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
3726
3727 #: g10/keyedit.c:4412
3728 #, fuzzy
3729 msgid " (non-revocable)"
3730 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3731
3732 #: g10/keyedit.c:4419
3733 #, fuzzy, c-format
3734 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3735 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
3736
3737 #: g10/keyedit.c:4441
3738 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3739 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:4461
3742 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3743 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
3744
3745 #: g10/keyedit.c:4491
3746 msgid "no secret key\n"
3747 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
3748
3749 #: g10/keyedit.c:4561
3750 #, c-format
3751 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3752 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3753
3754 #: g10/keyedit.c:4578
3755 #, c-format
3756 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3757 msgstr ""
3758 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
3759 "tulevaisuuteen\n"
3760
3761 #: g10/keyedit.c:4642
3762 #, fuzzy, c-format
3763 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3764 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:4704
3767 #, fuzzy, c-format
3768 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3769 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:4799
3772 #, fuzzy, c-format
3773 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3774 msgstr ""
3775 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
3776 "(käyttäjätunnus %d)\n"
3777
3778 #: g10/keygen.c:259
3779 #, fuzzy, c-format
3780 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3781 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
3782
3783 #: g10/keygen.c:266
3784 #, fuzzy
3785 msgid "too many cipher preferences\n"
3786 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3787
3788 #: g10/keygen.c:268
3789 #, fuzzy
3790 msgid "too many digest preferences\n"
3791 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3792
3793 #: g10/keygen.c:270
3794 #, fuzzy
3795 msgid "too many compression preferences\n"
3796 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3797
3798 #: g10/keygen.c:395
3799 #, fuzzy, c-format
3800 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3801 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
3802
3803 #: g10/keygen.c:815
3804 msgid "writing direct signature\n"
3805 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
3806
3807 #: g10/keygen.c:854
3808 msgid "writing self signature\n"
3809 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
3810
3811 #: g10/keygen.c:905
3812 msgid "writing key binding signature\n"
3813 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
3814
3815 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:1046 g10/keygen.c:1134 g10/keygen.c:2651
3816 #, c-format
3817 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3818 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
3819
3820 #: g10/keygen.c:971 g10/keygen.c:1051 g10/keygen.c:1139 g10/keygen.c:2657
3821 #, c-format
3822 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3823 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
3824
3825 #: g10/keygen.c:1232
3826 #, fuzzy
3827 msgid "Sign"
3828 msgstr "sign"
3829
3830 #: g10/keygen.c:1235
3831 msgid "Certify"
3832 msgstr ""
3833
3834 #: g10/keygen.c:1238
3835 #, fuzzy
3836 msgid "Encrypt"
3837 msgstr "salaa tiedot"
3838
3839 #: g10/keygen.c:1241
3840 msgid "Authenticate"
3841 msgstr ""
3842
3843 #: g10/keygen.c:1249
3844 msgid "SsEeAaQq"
3845 msgstr ""
3846
3847 #: g10/keygen.c:1268
3848 #, c-format
3849 msgid "Possible actions for a %s key: "
3850 msgstr ""
3851
3852 #: g10/keygen.c:1272
3853 msgid "Current allowed actions: "
3854 msgstr ""
3855
3856 #: g10/keygen.c:1277
3857 #, c-format
3858 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: g10/keygen.c:1280
3862 #, fuzzy, c-format
3863 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3864 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3865
3866 #: g10/keygen.c:1283
3867 #, c-format
3868 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3869 msgstr ""
3870
3871 #: g10/keygen.c:1286
3872 #, c-format
3873 msgid "   (%c) Finished\n"
3874 msgstr ""
3875
3876 #: g10/keygen.c:1342
3877 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3878 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
3879
3880 #: g10/keygen.c:1344
3881 #, fuzzy, c-format
3882 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3883 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3884
3885 #: g10/keygen.c:1345
3886 #, c-format
3887 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3888 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
3889
3890 #: g10/keygen.c:1347
3891 #, fuzzy, c-format
3892 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3893 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3894
3895 #: g10/keygen.c:1349
3896 #, fuzzy, c-format
3897 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3898 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3899
3900 #: g10/keygen.c:1350
3901 #, c-format
3902 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3903 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
3904
3905 #: g10/keygen.c:1352
3906 #, c-format
3907 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3908 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3909
3910 #: g10/keygen.c:1354
3911 #, fuzzy, c-format
3912 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3913 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3914
3915 #: g10/keygen.c:1423 g10/keygen.c:2528
3916 #, fuzzy, c-format
3917 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3918 msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
3919
3920 #: g10/keygen.c:1433
3921 #, c-format
3922 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3923 msgstr ""
3924
3925 #: g10/keygen.c:1440
3926 #, fuzzy, c-format
3927 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3928 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3929
3930 #: g10/keygen.c:1454
3931 #, c-format
3932 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3933 msgstr ""
3934
3935 #: g10/keygen.c:1460
3936 #, c-format
3937 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3938 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
3939
3940 #: g10/keygen.c:1465 g10/keygen.c:1470
3941 #, c-format
3942 msgid "rounded up to %u bits\n"
3943 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:1519
3946 msgid ""
3947 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3948 "         0 = key does not expire\n"
3949 "      <n>  = key expires in n days\n"
3950 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3951 "      <n>m = key expires in n months\n"
3952 "      <n>y = key expires in n years\n"
3953 msgstr ""
3954 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
3955 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
3956 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
3957 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
3958 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3959 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3960
3961 #: g10/keygen.c:1530
3962 msgid ""
3963 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3964 "         0 = signature does not expire\n"
3965 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3966 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3967 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3968 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3969 msgstr ""
3970 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
3971 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
3972 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
3973 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
3974 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3975 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3976
3977 #: g10/keygen.c:1553
3978 msgid "Key is valid for? (0) "
3979 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
3980
3981 #: g10/keygen.c:1558
3982 #, fuzzy, c-format
3983 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3984 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
3985
3986 #: g10/keygen.c:1576
3987 msgid "invalid value\n"
3988 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
3989
3990 #: g10/keygen.c:1583
3991 #, fuzzy
3992 msgid "Key does not expire at all\n"
3993 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3994
3995 #: g10/keygen.c:1584
3996 #, fuzzy
3997 msgid "Signature does not expire at all\n"
3998 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3999
4000 #: g10/keygen.c:1589
4001 #, fuzzy, c-format
4002 msgid "Key expires at %s\n"
4003 msgstr "%s vanhenee %s\n"
4004
4005 #: g10/keygen.c:1590
4006 #, fuzzy, c-format
4007 msgid "Signature expires at %s\n"
4008 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4009
4010 #: g10/keygen.c:1596
4011 msgid ""
4012 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4013 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4014 msgstr ""
4015 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
4016 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
4017
4018 #: g10/keygen.c:1601
4019 #, fuzzy
4020 msgid "Is this correct? (y/N) "
4021 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
4022
4023 #: g10/keygen.c:1624
4024 #, fuzzy
4025 msgid ""
4026 "\n"
4027 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4028 "ID\n"
4029 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4030 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4031 "\n"
4032 msgstr ""
4033 "\n"
4034 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
4035 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
4036 "sähköpostiosoitteesta \n"
4037 "muodossa:\n"
4038 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
4039 "\n"
4040
4041 #: g10/keygen.c:1637
4042 msgid "Real name: "
4043 msgstr "Oikea nimi: "
4044
4045 #: g10/keygen.c:1645
4046 msgid "Invalid character in name\n"
4047 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
4048
4049 #: g10/keygen.c:1647
4050 msgid "Name may not start with a digit\n"
4051 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
4052
4053 #: g10/keygen.c:1649
4054 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4055 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
4056
4057 #: g10/keygen.c:1657
4058 msgid "Email address: "
4059 msgstr "Sähköpostiosoite: "
4060
4061 #: g10/keygen.c:1663
4062 msgid "Not a valid email address\n"
4063 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
4064
4065 #: g10/keygen.c:1671
4066 msgid "Comment: "
4067 msgstr "Huomautus: "
4068
4069 #: g10/keygen.c:1677
4070 msgid "Invalid character in comment\n"
4071 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
4072
4073 #: g10/keygen.c:1700
4074 #, c-format
4075 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4076 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
4077
4078 #: g10/keygen.c:1706
4079 #, c-format
4080 msgid ""
4081 "You selected this USER-ID:\n"
4082 "    \"%s\"\n"
4083 "\n"
4084 msgstr ""
4085 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
4086 "    \"%s\"\n"
4087 "\n"
4088
4089 #: g10/keygen.c:1711
4090 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4091 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
4092
4093 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4094 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4095 #. string which should be translated accordingly and the
4096 #. letter changed to match the one in the answer string.
4097 #.
4098 #. n = Change name
4099 #. c = Change comment
4100 #. e = Change email
4101 #. o = Okay (ready, continue)
4102 #. q = Quit
4103 #.
4104 #: g10/keygen.c:1727
4105 msgid "NnCcEeOoQq"
4106 msgstr "NnHhSsOoLl"
4107
4108 #: g10/keygen.c:1737
4109 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4110 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
4111
4112 #: g10/keygen.c:1738
4113 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4114 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
4115
4116 #: g10/keygen.c:1757
4117 msgid "Please correct the error first\n"
4118 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
4119
4120 #: g10/keygen.c:1797
4121 msgid ""
4122 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4123 "\n"
4124 msgstr ""
4125 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
4126 "\n"
4127
4128 #: g10/keygen.c:1807 g10/passphrase.c:810
4129 #, c-format
4130 msgid "%s.\n"
4131 msgstr "%s.\n"
4132
4133 #: g10/keygen.c:1813
4134 msgid ""
4135 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4136 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4137 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4138 "\n"
4139 msgstr ""
4140 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
4141 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
4142 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
4143 "\n"
4144
4145 #: g10/keygen.c:1835
4146 msgid ""
4147 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4148 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4149 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4150 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4151 msgstr ""
4152 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
4153 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
4154 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
4155 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
4156
4157 #: g10/keygen.c:2597
4158 msgid "Key generation canceled.\n"
4159 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
4160
4161 #: g10/keygen.c:2796 g10/keygen.c:2940
4162 #, c-format
4163 msgid "writing public key to `%s'\n"
4164 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4165
4166 #: g10/keygen.c:2798 g10/keygen.c:2943
4167 #, fuzzy, c-format
4168 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4169 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4170
4171 #: g10/keygen.c:2801 g10/keygen.c:2946
4172 #, c-format
4173 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4174 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4175
4176 #: g10/keygen.c:2929
4177 #, c-format
4178 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4179 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4180
4181 #: g10/keygen.c:2935
4182 #, c-format
4183 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4184 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4185
4186 #: g10/keygen.c:2953
4187 #, c-format
4188 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4189 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4190
4191 #: g10/keygen.c:2960
4192 #, c-format
4193 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4194 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4195
4196 #: g10/keygen.c:2983
4197 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4198 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
4199
4200 #: g10/keygen.c:2994
4201 #, fuzzy
4202 msgid ""
4203 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4204 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4205 msgstr ""
4206 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
4207 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
4208
4209 #: g10/keygen.c:3006 g10/keygen.c:3135 g10/keygen.c:3250
4210 #, c-format
4211 msgid "Key generation failed: %s\n"
4212 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
4213
4214 #: g10/keygen.c:3058 g10/keygen.c:3186 g10/sign.c:291
4215 #, c-format
4216 msgid ""
4217 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4218 msgstr ""
4219 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4220 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4221
4222 #: g10/keygen.c:3060 g10/keygen.c:3188 g10/sign.c:293
4223 #, c-format
4224 msgid ""
4225 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4226 msgstr ""
4227 "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4228 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4229
4230 #: g10/keygen.c:3069 g10/keygen.c:3199
4231 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4232 msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
4233
4234 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3232
4235 #, fuzzy
4236 msgid "Really create? (y/N) "
4237 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
4238
4239 #: g10/keygen.c:3391
4240 #, fuzzy, c-format
4241 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4242 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
4243
4244 #: g10/keygen.c:3438
4245 #, fuzzy, c-format
4246 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4247 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
4248
4249 #: g10/keygen.c:3464
4250 #, fuzzy, c-format
4251 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4252 msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
4253
4254 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4255 msgid "never     "
4256 msgstr "ei koskaan"
4257
4258 #: g10/keylist.c:265
4259 msgid "Critical signature policy: "
4260 msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
4261
4262 #: g10/keylist.c:267
4263 msgid "Signature policy: "
4264 msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
4265
4266 #: g10/keylist.c:306
4267 msgid "Critical preferred keyserver: "
4268 msgstr ""
4269
4270 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4271 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4272 msgstr "VAROITUS: löydettiin väärin muotoiltua notaatiodataa\n"
4273
4274 #: g10/keylist.c:373
4275 msgid "Critical signature notation: "
4276 msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
4277
4278 #: g10/keylist.c:375
4279 msgid "Signature notation: "
4280 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
4281
4282 #: g10/keylist.c:386
4283 msgid "not human readable"
4284 msgstr "ei ihmisten luettavissa"
4285
4286 #: g10/keylist.c:487
4287 msgid "Keyring"
4288 msgstr "Avainrengas"
4289
4290 #: g10/keylist.c:1521
4291 msgid "Primary key fingerprint:"
4292 msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4293
4294 #: g10/keylist.c:1523
4295 msgid "     Subkey fingerprint:"
4296 msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
4297
4298 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4299 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4300 #: g10/keylist.c:1530
4301 msgid " Primary key fingerprint:"
4302 msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4303
4304 #: g10/keylist.c:1532
4305 msgid "      Subkey fingerprint:"
4306 msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
4307
4308 #: g10/keylist.c:1536 g10/keylist.c:1540
4309 #, fuzzy
4310 msgid "      Key fingerprint ="
4311 msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
4312
4313 #: g10/keylist.c:1607
4314 msgid "      Card serial no. ="
4315 msgstr ""
4316
4317 #: g10/keyring.c:1246
4318 #, fuzzy, c-format
4319 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4320 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
4321
4322 #: g10/keyring.c:1252
4323 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4324 msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
4325
4326 #: g10/keyring.c:1254
4327 #, c-format
4328 msgid "%s is the unchanged one\n"
4329 msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
4330
4331 #: g10/keyring.c:1255
4332 #, c-format
4333 msgid "%s is the new one\n"
4334 msgstr "%s on uusi\n"
4335
4336 #: g10/keyring.c:1256
4337 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4338 msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
4339
4340 #: g10/keyring.c:1376
4341 #, fuzzy, c-format
4342 msgid "caching keyring `%s'\n"
4343 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
4344
4345 #: g10/keyring.c:1422
4346 #, fuzzy, c-format
4347 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4348 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4349
4350 #: g10/keyring.c:1434
4351 #, fuzzy, c-format
4352 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4353 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4354
4355 #: g10/keyring.c:1505
4356 #, c-format
4357 msgid "%s: keyring created\n"
4358 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
4359
4360 #: g10/keyserver.c:76
4361 msgid "include revoked keys in search results"
4362 msgstr ""
4363
4364 #: g10/keyserver.c:78
4365 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4366 msgstr ""
4367
4368 #: g10/keyserver.c:81
4369 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4370 msgstr ""
4371
4372 #: g10/keyserver.c:83
4373 msgid "do not delete temporary files after using them"
4374 msgstr ""
4375
4376 #: g10/keyserver.c:87
4377 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4378 msgstr ""
4379
4380 #: g10/keyserver.c:89
4381 msgid "automatically retrieve keys from PKA records"
4382 msgstr ""
4383
4384 #: g10/keyserver.c:91
4385 msgid "automatically retrieve keys from DNS"
4386 msgstr ""
4387
4388 #: g10/keyserver.c:95
4389 #, fuzzy
4390 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4391 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
4392
4393 #: g10/keyserver.c:139
4394 #, fuzzy, c-format
4395 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4396 msgstr ""
4397 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
4398 "ajossa\n"
4399
4400 #: g10/keyserver.c:483
4401 #, fuzzy
4402 msgid "disabled"
4403 msgstr "disable"
4404
4405 #: g10/keyserver.c:684
4406 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4407 msgstr ""
4408
4409 #: g10/keyserver.c:767 g10/keyserver.c:1368
4410 #, fuzzy, c-format
4411 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4412 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4413
4414 #: g10/keyserver.c:865
4415 #, fuzzy, c-format
4416 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4417 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4418
4419 #: g10/keyserver.c:867
4420 #, fuzzy
4421 msgid "key not found on keyserver\n"
4422 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4423
4424 #: g10/keyserver.c:1092
4425 #, fuzzy, c-format
4426 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4427 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4428
4429 #: g10/keyserver.c:1096
4430 #, fuzzy, c-format
4431 msgid "requesting key %s from %s\n"
4432 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4433
4434 #: g10/keyserver.c:1120
4435 #, fuzzy, c-format
4436 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4437 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4438
4439 #: g10/keyserver.c:1123
4440 #, fuzzy, c-format
4441 msgid "searching for names from %s\n"
4442 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4443
4444 #: g10/keyserver.c:1271
4445 #, fuzzy, c-format
4446 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4447 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4448
4449 #: g10/keyserver.c:1275
4450 #, fuzzy, c-format
4451 msgid "sending key %s to %s\n"
4452 msgstr ""
4453 "\"\n"
4454 "allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
4455
4456 #: g10/keyserver.c:1318
4457 #, fuzzy, c-format
4458 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4459 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4460
4461 #: g10/keyserver.c:1321
4462 #, fuzzy, c-format
4463 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4464 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4465
4466 #: g10/keyserver.c:1328 g10/keyserver.c:1424
4467 #, fuzzy
4468 msgid "no keyserver action!\n"
4469 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4470
4471 #: g10/keyserver.c:1376
4472 #, c-format
4473 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4474 msgstr ""
4475
4476 #: g10/keyserver.c:1385
4477 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4478 msgstr ""
4479
4480 #: g10/keyserver.c:1446
4481 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4482 msgstr ""
4483
4484 #: g10/keyserver.c:1452
4485 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4486 msgstr ""
4487
4488 #: g10/keyserver.c:1464
4489 #, c-format
4490 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4491 msgstr ""
4492
4493 #: g10/keyserver.c:1469
4494 #, c-format
4495 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4496 msgstr ""
4497
4498 #: g10/keyserver.c:1477
4499 #, c-format
4500 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4501 msgstr ""
4502
4503 #: g10/keyserver.c:1484
4504 #, fuzzy
4505 msgid "keyserver timed out\n"
4506 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4507
4508 #: g10/keyserver.c:1489
4509 #, fuzzy
4510 msgid "keyserver internal error\n"
4511 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4512
4513 #: g10/keyserver.c:1498
4514 #, fuzzy, c-format
4515 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4516 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
4517
4518 #: g10/keyserver.c:1523 g10/keyserver.c:1557
4519 #, c-format
4520 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4521 msgstr ""
4522
4523 #: g10/keyserver.c:1814
4524 #, fuzzy, c-format
4525 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4526 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4527
4528 #: g10/keyserver.c:1836
4529 #, fuzzy, c-format
4530 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4531 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4532
4533 #: g10/keyserver.c:1838
4534 #, fuzzy, c-format
4535 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4536 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4537
4538 #: g10/keyserver.c:1903
4539 #, fuzzy, c-format
4540 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4541 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4542
4543 #: g10/keyserver.c:1909
4544 #, fuzzy, c-format
4545 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4546 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4547
4548 #: g10/mainproc.c:253
4549 #, c-format
4550 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4551 msgstr "outo koko salatulle istuntoavaimelle (%d)\n"
4552
4553 #: g10/mainproc.c:304
4554 #, c-format
4555 msgid "%s encrypted session key\n"
4556 msgstr "%s-salattu istuntoavain\n"
4557
4558 #: g10/mainproc.c:314
4559 #, fuzzy, c-format
4560 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4561 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
4562
4563 #: g10/mainproc.c:395
4564 #, fuzzy, c-format
4565 msgid "public key is %s\n"
4566 msgstr "julkinen avain on %08lX\n"
4567
4568 #: g10/mainproc.c:450
4569 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4570 msgstr "julkisella avaimella salattu data: DEK kelpaa\n"
4571
4572 #: g10/mainproc.c:483
4573 #, fuzzy, c-format
4574 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4575 msgstr "salattu %u-bittisella %s-avaimella, tunnus %08lX, luotu %s\n"
4576
4577 #: g10/mainproc.c:487 g10/pkclist.c:219
4578 #, fuzzy, c-format
4579 msgid "      \"%s\"\n"
4580 msgstr "                aka \""
4581
4582 #: g10/mainproc.c:491
4583 #, fuzzy, c-format
4584 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4585 msgstr "salattu %s-avaimella, tunnus %08lX\n"
4586
4587 #: g10/mainproc.c:505
4588 #, c-format
4589 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4590 msgstr "julkisen avaimen avaus epäonnistui: %s\n"
4591
4592 #: g10/mainproc.c:519
4593 #, c-format
4594 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4595 msgstr "salattu %lu salasanalla\n"
4596
4597 #: g10/mainproc.c:521
4598 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4599 msgstr "salattu yhdellä salasanalla\n"
4600
4601 #: g10/mainproc.c:549 g10/mainproc.c:571
4602 #, c-format
4603 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4604 msgstr "oletettavasti %s-salattua dataa\n"
4605
4606 #: g10/mainproc.c:557
4607 #, c-format
4608 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4609 msgstr ""
4610 "IDEA-salain ei käytettävissä, yritetään optimistisesti \n"
4611 "käyttää sen sijaan salainta %s\n"
4612
4613 #: g10/mainproc.c:589
4614 msgid "decryption okay\n"
4615 msgstr "avaus onnistui\n"
4616
4617 #: g10/mainproc.c:593
4618 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4619 msgstr "VAROITUS: viestin eheyttä ei oltu suojattu\n"
4620
4621 #: g10/mainproc.c:606
4622 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4623 msgstr "VAROITUS: salattua viestiä on muokattu!\n"
4624
4625 #: g10/mainproc.c:612
4626 #, c-format
4627 msgid "decryption failed: %s\n"
4628 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
4629
4630 #: g10/mainproc.c:631
4631 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4632 msgstr "HUOM: lähettäjä määrittää \"vain-sinun-silmillesi\"\n"
4633
4634 #: g10/mainproc.c:633
4635 #, c-format
4636 msgid "original file name='%.*s'\n"
4637 msgstr "alkuperäisen tiedoston nimi=\"%.*s\"\n"
4638
4639 #: g10/mainproc.c:822
4640 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4641 msgstr "itsenäinen mitätöinti - käytä \"gpg --import\" ottaaksesi käyttöön\n"
4642
4643 #: g10/mainproc.c:1168
4644 #, fuzzy
4645 msgid "no signature found\n"
4646 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4647
4648 #: g10/mainproc.c:1418
4649 msgid "signature verification suppressed\n"
4650 msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
4651
4652 #: g10/mainproc.c:1460 g10/mainproc.c:1470
4653 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4654 msgstr "näitä allekirjoituksia ei voi käsitellä\n"
4655
4656 #: g10/mainproc.c:1480
4657 #, fuzzy, c-format
4658 msgid "Signature made %s\n"
4659 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4660
4661 #: g10/mainproc.c:1481
4662 #, fuzzy, c-format
4663 msgid "               using %s key %s\n"
4664 msgstr "                aka \""
4665
4666 #: g10/mainproc.c:1485
4667 #, fuzzy, c-format
4668 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4669 msgstr ""
4670 "Allekirjoitus tehty %.*s käyttämällä %s-algoritmia avaintunnuksella %08lX\n"
4671
4672 #: g10/mainproc.c:1505
4673 msgid "Key available at: "
4674 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
4675
4676 #: g10/mainproc.c:1639 g10/mainproc.c:1687
4677 #, fuzzy, c-format
4678 msgid "BAD signature from \"%s\""
4679 msgstr "VÄÄRÄ allekirjoitus lähettäjältä \""
4680
4681 #: g10/mainproc.c:1641 g10/mainproc.c:1689
4682 #, fuzzy, c-format
4683 msgid "Expired signature from \"%s\""
4684 msgstr "Vanhentunut allekirjoitus lähettäjältä \""
4685
4686 #: g10/mainproc.c:1643 g10/mainproc.c:1691
4687 #, fuzzy, c-format
4688 msgid "Good signature from \"%s\""
4689 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4690
4691 #: g10/mainproc.c:1695
4692 msgid "[uncertain]"
4693 msgstr "[ei tiedossa]"
4694
4695 #: g10/mainproc.c:1727
4696 #, fuzzy, c-format
4697 msgid "                aka \"%s\""
4698 msgstr "                aka \""
4699
4700 #: g10/mainproc.c:1824
4701 #, c-format
4702 msgid "Signature expired %s\n"
4703 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4704
4705 #: g10/mainproc.c:1829
4706 #, c-format
4707 msgid "Signature expires %s\n"
4708 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4709
4710 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4711 #: g10/mainproc.c:1832
4712 #, c-format
4713 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4714 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4715
4716 #: g10/mainproc.c:1833
4717 msgid "binary"
4718 msgstr "binääri"
4719
4720 #: g10/mainproc.c:1834
4721 msgid "textmode"
4722 msgstr "teksti"
4723
4724 #: g10/mainproc.c:1834 g10/trustdb.c:536
4725 msgid "unknown"
4726 msgstr "tuntematon "
4727
4728 #: g10/mainproc.c:1854
4729 #, c-format
4730 msgid "Can't check signature: %s\n"
4731 msgstr "Allekirjoitusta ei voi tarkistaa: %s\n"
4732
4733 #: g10/mainproc.c:1922 g10/mainproc.c:1938 g10/mainproc.c:2024
4734 msgid "not a detached signature\n"
4735 msgstr "allekirjoitus ei ole erillinen\n"
4736
4737 #: g10/mainproc.c:1965
4738 msgid ""
4739 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4740 msgstr ""
4741 "VAROITUS: useita allekirjoituksia havaittu.  Vain ensimmäisen voi "
4742 "tarkistaa.\n"
4743
4744 #: g10/mainproc.c:1973
4745 #, c-format
4746 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4747 msgstr "itsenäinen allekirjoitus luokkaa 0x%02x\n"
4748
4749 #: g10/mainproc.c:2030
4750 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4751 msgstr "vanhan tyylin (PGP 2.x) allekirjoitus\n"
4752
4753 #: g10/mainproc.c:2040
4754 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4755 msgstr "epäkelpo juuripaketti havaittu proc_tree():ssä\n"
4756
4757 #: g10/misc.c:122
4758 #, c-format
4759 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4760 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
4761
4762 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4763 #, fuzzy, c-format
4764 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4765 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
4766
4767 #: g10/misc.c:207
4768 #, fuzzy, c-format
4769 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4770 msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
4771
4772 #: g10/misc.c:316
4773 #, fuzzy, c-format
4774 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4775 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
4776
4777 #: g10/misc.c:331
4778 #, fuzzy, c-format
4779 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4780 msgstr "salausalgoritmi ei ole käytössä"
4781
4782 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4783 #: g10/misc.c:346
4784 #, fuzzy, c-format
4785 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4786 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4787
4788 #: g10/misc.c:351
4789 #, fuzzy, c-format
4790 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4791 msgstr ""
4792 "valittua tiivistesalgoritmia %s (%d) ei löydy vastaanottajan valinnoista\n"
4793
4794 #: g10/misc.c:447
4795 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4796 msgstr "IDEA-salaimen liitännäinen ei käytettävissä\n"
4797
4798 #: g10/misc.c:448
4799 msgid ""
4800 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4801 msgstr "lue lisätietoja osoitteesta http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
4802
4803 #: g10/misc.c:681
4804 #, c-format
4805 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4806 msgstr "%s:%d: paheksuttava valitsin \"%s\"\n"
4807
4808 #: g10/misc.c:685
4809 #, c-format
4810 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4811 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4812
4813 #: g10/misc.c:687
4814 #, c-format
4815 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4816 msgstr "käytä valitsinta \"%s%s\" sen sijaan\n"
4817
4818 #: g10/misc.c:694
4819 #, fuzzy, c-format
4820 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4821 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4822
4823 #: g10/misc.c:707
4824 msgid "Uncompressed"
4825 msgstr "pakkaamaton"
4826
4827 #: g10/misc.c:732
4828 #, fuzzy
4829 msgid "uncompressed|none"
4830 msgstr "pakkaamaton"
4831
4832 #: g10/misc.c:842
4833 #, c-format
4834 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4835 msgstr "%s ei kenties voi käsitellä tätä viestiä\n"
4836
4837 #: g10/misc.c:1017
4838 #, fuzzy, c-format
4839 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4840 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
4841
4842 #: g10/misc.c:1042
4843 #, fuzzy, c-format
4844 msgid "unknown option `%s'\n"
4845 msgstr "tuntematon oletusvastaanottaja \"%s\"\n"
4846
4847 #: g10/openfile.c:86
4848 #, c-format
<