Fixed memory allocation bug and typos.
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2006-07-26 12:43+0200\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: cipher/primegen.c:121
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
36 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:312
39 #, c-format
40 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
41 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
42
43 #: cipher/random.c:173
44 msgid "no entropy gathering module detected\n"
45 msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
46
47 #: cipher/random.c:403
48 #, fuzzy, c-format
49 msgid "can't lock `%s': %s\n"
50 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
51
52 #: cipher/random.c:408
53 #, fuzzy, c-format
54 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
55 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
56
57 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
58 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
59 #: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
60 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
61 #: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:808 g10/sign.c:1001 g10/sign.c:1114
62 #: g10/sign.c:1264 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
63 #: g10/tdbio.c:605
64 #, c-format
65 msgid "can't open `%s': %s\n"
66 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
67
68 #: cipher/random.c:458
69 #, c-format
70 msgid "can't stat `%s': %s\n"
71 msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
72
73 #: cipher/random.c:463
74 #, c-format
75 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
76 msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
77
78 #: cipher/random.c:468
79 msgid "note: random_seed file is empty\n"
80 msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
81
82 #: cipher/random.c:474
83 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
84 msgstr ""
85 "VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
86
87 #: cipher/random.c:482
88 #, c-format
89 msgid "can't read `%s': %s\n"
90 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
91
92 #: cipher/random.c:520
93 msgid "note: random_seed file not updated\n"
94 msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
95
96 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
97 #: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
98 #: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:826 g10/sign.c:1130 g10/tdbio.c:536
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
104 #, c-format
105 msgid "can't write `%s': %s\n"
106 msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
107
108 #: cipher/random.c:569
109 #, c-format
110 msgid "can't close `%s': %s\n"
111 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
112
113 #: cipher/random.c:814
114 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
115 msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
116
117 #: cipher/random.c:815
118 msgid ""
119 "The random number generator is only a kludge to let\n"
120 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
121 "\n"
122 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
123 "\n"
124 msgstr ""
125 "Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
126 "ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
127 "\n"
128 "ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
129
130 #: cipher/rndegd.c:202
131 msgid ""
132 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
133 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
134 "of the entropy.\n"
135 msgstr ""
136 "Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
137 "estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
138 "laatua.\n"
139
140 #: cipher/rndlinux.c:132
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "\n"
144 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
145 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
146 msgstr ""
147 "\n"
148 "Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
149 "antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
150 "(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:596
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
155 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:609
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
160 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:977
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "reading public key failed: %s\n"
165 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
168 msgid "response does not contain the public key data\n"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
172 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
173 msgstr ""
174
175 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
176 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
180 #, c-format
181 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
185 #, c-format
186 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
190 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
193 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
194
195 #: g10/app-openpgp.c:1310
196 msgid "access to admin commands is not configured\n"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
200 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
201 msgstr ""
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
204 msgid "card is permanently locked!\n"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1336
208 #, c-format
209 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
210 msgstr ""
211
212 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
213 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
214 #. to get some infos on the string.
215 #: g10/app-openpgp.c:1343
216 msgid "|A|Admin PIN"
217 msgstr ""
218
219 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
220 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
221 #. to get some infos on the string.
222 #: g10/app-openpgp.c:1492
223 msgid "|AN|New Admin PIN"
224 msgstr ""
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1492
227 msgid "|N|New PIN"
228 msgstr ""
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1496
231 #, fuzzy, c-format
232 msgid "error getting new PIN: %s\n"
233 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
236 #, fuzzy
237 msgid "error reading application data\n"
238 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
241 #, fuzzy
242 msgid "error reading fingerprint DO\n"
243 msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1562
246 #, fuzzy
247 msgid "key already exists\n"
248 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1566
251 msgid "existing key will be replaced\n"
252 msgstr ""
253
254 #: g10/app-openpgp.c:1568
255 #, fuzzy
256 msgid "generating new key\n"
257 msgstr "luo uusi avainpari"
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1735
260 msgid "creation timestamp missing\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1742
264 #, c-format
265 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1749
269 #, c-format
270 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
274 #, c-format
275 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
276 msgstr ""
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1827
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "failed to store the key: %s\n"
281 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1886
284 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
285 msgstr ""
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1901
288 #, fuzzy
289 msgid "generating key failed\n"
290 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1904
293 #, fuzzy, c-format
294 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
295 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
296
297 #: g10/app-openpgp.c:1961
298 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
299 msgstr ""
300
301 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
302 #: g10/app-openpgp.c:2087
303 #, fuzzy, c-format
304 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
305 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
306
307 #: g10/app-openpgp.c:2134
308 #, c-format
309 msgid "signatures created so far: %lu\n"
310 msgstr ""
311
312 #: g10/app-openpgp.c:2142
313 #, c-format
314 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
315 msgstr ""
316
317 #: g10/app-openpgp.c:2403
318 msgid ""
319 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
320 msgstr ""
321
322 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
323 #, fuzzy, c-format
324 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
325 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
326
327 #: g10/armor.c:320
328 #, c-format
329 msgid "armor: %s\n"
330 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
331
332 #: g10/armor.c:359
333 msgid "invalid armor header: "
334 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
335
336 #: g10/armor.c:370
337 msgid "armor header: "
338 msgstr "ascii-koodausotsake: "
339
340 #: g10/armor.c:381
341 msgid "invalid clearsig header\n"
342 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
343
344 #: g10/armor.c:433
345 msgid "nested clear text signatures\n"
346 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
347
348 #: g10/armor.c:568
349 #, fuzzy
350 msgid "unexpected armor: "
351 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
352
353 #: g10/armor.c:580
354 msgid "invalid dash escaped line: "
355 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
356
357 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
358 #, fuzzy, c-format
359 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
360 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
361
362 #: g10/armor.c:777
363 msgid "premature eof (no CRC)\n"
364 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
365
366 #: g10/armor.c:811
367 msgid "premature eof (in CRC)\n"
368 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
369
370 #: g10/armor.c:819
371 msgid "malformed CRC\n"
372 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
373
374 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
375 #, fuzzy, c-format
376 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
377 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
378
379 #: g10/armor.c:843
380 #, fuzzy
381 msgid "premature eof (in trailer)\n"
382 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
383
384 #: g10/armor.c:847
385 msgid "error in trailer line\n"
386 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
387
388 #: g10/armor.c:1158
389 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
390 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
391
392 #: g10/armor.c:1163
393 #, c-format
394 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
395 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
396
397 #: g10/armor.c:1167
398 msgid ""
399 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
400 msgstr ""
401 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
402 "viallista\n"
403 "MTA:ta on käytetty\n"
404
405 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
408 msgstr "salaista avainta ei löydy"
409
410 #: g10/card-util.c:68
411 #, c-format
412 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
413 msgstr ""
414
415 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
416 #: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
417 #, fuzzy
418 msgid "can't do this in batch mode\n"
419 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
420
421 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
422 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
423 #: g10/keygen.c:1448
424 msgid "Your selection? "
425 msgstr "Valintasi? "
426
427 #: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
428 msgid "[not set]"
429 msgstr ""
430
431 #: g10/card-util.c:413
432 #, fuzzy
433 msgid "male"
434 msgstr "enable"
435
436 #: g10/card-util.c:414
437 #, fuzzy
438 msgid "female"
439 msgstr "enable"
440
441 #: g10/card-util.c:414
442 #, fuzzy
443 msgid "unspecified"
444 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
445
446 #: g10/card-util.c:441
447 #, fuzzy
448 msgid "not forced"
449 msgstr "ei käsitelty"
450
451 #: g10/card-util.c:441
452 msgid "forced"
453 msgstr ""
454
455 #: g10/card-util.c:519
456 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
457 msgstr ""
458
459 #: g10/card-util.c:521
460 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
461 msgstr ""
462
463 #: g10/card-util.c:523
464 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
465 msgstr ""
466
467 #: g10/card-util.c:540
468 msgid "Cardholder's surname: "
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:542
472 msgid "Cardholder's given name: "
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:560
476 #, c-format
477 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
478 msgstr ""
479
480 #: g10/card-util.c:581
481 #, fuzzy
482 msgid "URL to retrieve public key: "
483 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
484
485 #: g10/card-util.c:589
486 #, c-format
487 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
488 msgstr ""
489
490 #: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
491 #, c-format
492 msgid "error reading `%s': %s\n"
493 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
494
495 #: g10/card-util.c:695
496 msgid "Login data (account name): "
497 msgstr ""
498
499 #: g10/card-util.c:705
500 #, c-format
501 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
502 msgstr ""
503
504 #: g10/card-util.c:764
505 msgid "Private DO data: "
506 msgstr ""
507
508 #: g10/card-util.c:774
509 #, c-format
510 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
511 msgstr ""
512
513 #: g10/card-util.c:794
514 #, fuzzy
515 msgid "Language preferences: "
516 msgstr "päivitä valinnat"
517
518 #: g10/card-util.c:802
519 #, fuzzy
520 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
521 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
522
523 #: g10/card-util.c:811
524 #, fuzzy
525 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
526 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
527
528 #: g10/card-util.c:832
529 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
530 msgstr ""
531
532 #: g10/card-util.c:846
533 #, fuzzy
534 msgid "Error: invalid response.\n"
535 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
536
537 #: g10/card-util.c:867
538 #, fuzzy
539 msgid "CA fingerprint: "
540 msgstr "näytä sormenjälki"
541
542 #: g10/card-util.c:890
543 #, fuzzy
544 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
545 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
546
547 #: g10/card-util.c:938
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "key operation not possible: %s\n"
550 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
551
552 #: g10/card-util.c:939
553 #, fuzzy
554 msgid "not an OpenPGP card"
555 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
556
557 #: g10/card-util.c:948
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "error getting current key info: %s\n"
560 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
561
562 #: g10/card-util.c:1033
563 msgid "Replace existing key? (y/N) "
564 msgstr ""
565
566 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
567 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
568 msgstr ""
569
570 #: g10/card-util.c:1075
571 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
572 msgstr ""
573
574 #: g10/card-util.c:1084
575 #, c-format
576 msgid ""
577 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
578 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
579 "You should change them using the command --change-pin\n"
580 msgstr ""
581
582 #: g10/card-util.c:1123
583 #, fuzzy
584 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
585 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
586
587 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
588 #, fuzzy
589 msgid "   (1) Signature key\n"
590 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
591
592 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
593 #, fuzzy
594 msgid "   (2) Encryption key\n"
595 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
596
597 #: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
598 msgid "   (3) Authentication key\n"
599 msgstr ""
600
601 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
602 #: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
603 msgid "Invalid selection.\n"
604 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
605
606 #: g10/card-util.c:1203
607 #, fuzzy
608 msgid "Please select where to store the key:\n"
609 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
610
611 #: g10/card-util.c:1238
612 #, fuzzy
613 msgid "unknown key protection algorithm\n"
614 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
615
616 #: g10/card-util.c:1243
617 #, fuzzy
618 msgid "secret parts of key are not available\n"
619 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
620
621 #: g10/card-util.c:1248
622 #, fuzzy
623 msgid "secret key already stored on a card\n"
624 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
625
626 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
627 msgid "quit this menu"
628 msgstr "ulos tästä valikosta"
629
630 #: g10/card-util.c:1321
631 #, fuzzy
632 msgid "show admin commands"
633 msgstr "ristiriitainen komento\n"
634
635 #: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
636 msgid "show this help"
637 msgstr "näytä tämä ohje"
638
639 #: g10/card-util.c:1324
640 #, fuzzy
641 msgid "list all available data"
642 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
643
644 #: g10/card-util.c:1327
645 msgid "change card holder's name"
646 msgstr ""
647
648 #: g10/card-util.c:1328
649 msgid "change URL to retrieve key"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1329
653 msgid "fetch the key specified in the card URL"
654 msgstr ""
655
656 #: g10/card-util.c:1330
657 #, fuzzy
658 msgid "change the login name"
659 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
660
661 #: g10/card-util.c:1331
662 #, fuzzy
663 msgid "change the language preferences"
664 msgstr "muuta luottamusastetta"
665
666 #: g10/card-util.c:1332
667 msgid "change card holder's sex"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1333
671 #, fuzzy
672 msgid "change a CA fingerprint"
673 msgstr "näytä sormenjälki"
674
675 #: g10/card-util.c:1334
676 msgid "toggle the signature force PIN flag"
677 msgstr ""
678
679 #: g10/card-util.c:1335
680 #, fuzzy
681 msgid "generate new keys"
682 msgstr "luo uusi avainpari"
683
684 #: g10/card-util.c:1336
685 msgid "menu to change or unblock the PIN"
686 msgstr ""
687
688 #: g10/card-util.c:1337
689 msgid "verify the PIN and list all data"
690 msgstr ""
691
692 #: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
693 msgid "Command> "
694 msgstr "Komento> "
695
696 #: g10/card-util.c:1495
697 #, fuzzy
698 msgid "Admin-only command\n"
699 msgstr "ristiriitainen komento\n"
700
701 #: g10/card-util.c:1526
702 #, fuzzy
703 msgid "Admin commands are allowed\n"
704 msgstr "ristiriitainen komento\n"
705
706 #: g10/card-util.c:1528
707 #, fuzzy
708 msgid "Admin commands are not allowed\n"
709 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
710
711 #: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
712 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
713 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
714
715 #: g10/cardglue.c:434
716 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
717 msgstr ""
718
719 #: g10/cardglue.c:573
720 #, c-format
721 msgid ""
722 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
723 "   %.*s\n"
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:582
727 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
728 msgstr ""
729
730 #: g10/cardglue.c:917
731 msgid "Enter New Admin PIN: "
732 msgstr ""
733
734 #: g10/cardglue.c:918
735 msgid "Enter New PIN: "
736 msgstr ""
737
738 #: g10/cardglue.c:919
739 msgid "Enter Admin PIN: "
740 msgstr ""
741
742 #: g10/cardglue.c:920
743 msgid "Enter PIN: "
744 msgstr ""
745
746 #: g10/cardglue.c:937
747 #, fuzzy
748 msgid "Repeat this PIN: "
749 msgstr "Toista salasana: "
750
751 #: g10/cardglue.c:952
752 #, fuzzy
753 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
754 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
755
756 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
757 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
758 #, c-format
759 msgid "can't open `%s'\n"
760 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
761
762 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
763 msgid "--output doesn't work for this command\n"
764 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
765
766 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
767 #: g10/revoke.c:228
768 #, fuzzy, c-format
769 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
770 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
771
772 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2349 g10/keyserver.c:1714
773 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
774 #, c-format
775 msgid "error reading keyblock: %s\n"
776 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
777
778 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
779 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
780 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
781
782 #: g10/delkey.c:135
783 #, fuzzy
784 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
785 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
786
787 #: g10/delkey.c:147
788 #, fuzzy
789 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
790 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
791
792 #: g10/delkey.c:155
793 #, fuzzy
794 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
795 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
796
797 #: g10/delkey.c:165
798 #, c-format
799 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
800 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
801
802 #: g10/delkey.c:175
803 msgid "ownertrust information cleared\n"
804 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
805
806 #: g10/delkey.c:206
807 #, c-format
808 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
809 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
810
811 #: g10/delkey.c:208
812 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
813 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
814
815 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1284
816 #, c-format
817 msgid "error creating passphrase: %s\n"
818 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
819
820 #: g10/encode.c:218
821 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
822 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
823
824 #: g10/encode.c:231
825 #, c-format
826 msgid "using cipher %s\n"
827 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
828
829 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
830 #, c-format
831 msgid "`%s' already compressed\n"
832 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
833
834 #: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:593
835 #, c-format
836 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
837 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
838
839 #: g10/encode.c:456
840 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
841 msgstr ""
842 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
843
844 #: g10/encode.c:480
845 #, c-format
846 msgid "reading from `%s'\n"
847 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
848
849 #: g10/encode.c:508
850 msgid ""
851 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
852 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
853
854 #: g10/encode.c:518
855 #, fuzzy, c-format
856 msgid ""
857 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
858 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
859
860 #: g10/encode.c:628 g10/sign.c:963
861 #, fuzzy, c-format
862 msgid ""
863 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
864 "preferences\n"
865 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
866
867 #: g10/encode.c:715
868 #, c-format
869 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
870 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
871
872 #: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
873 #, c-format
874 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
875 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
876
877 #: g10/encode.c:812
878 #, c-format
879 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
880 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
881
882 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
883 #, c-format
884 msgid "%s encrypted data\n"
885 msgstr "%s salattua dataa\n"
886
887 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
888 #, c-format
889 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
890 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
891
892 #: g10/encr-data.c:93
893 msgid ""
894 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
895 msgstr ""
896 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
897 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
898
899 #: g10/encr-data.c:104
900 msgid "problem handling encrypted packet\n"
901 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
902
903 #: g10/exec.c:49
904 msgid "no remote program execution supported\n"
905 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
906
907 #: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:415
908 #, c-format
909 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
910 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
911
912 #: g10/exec.c:317
913 msgid ""
914 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
915 msgstr ""
916 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
917 "asetustiedoston oikeuksista\n"
918
919 #: g10/exec.c:347
920 #, fuzzy
921 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
922 msgstr ""
923 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
924
925 #: g10/exec.c:425
926 #, fuzzy, c-format
927 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
928 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
929
930 #: g10/exec.c:428
931 #, fuzzy, c-format
932 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
933 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
934
935 #: g10/exec.c:513
936 #, c-format
937 msgid "system error while calling external program: %s\n"
938 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
939
940 #: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
941 msgid "unnatural exit of external program\n"
942 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
943
944 #: g10/exec.c:539
945 msgid "unable to execute external program\n"
946 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
947
948 #: g10/exec.c:555
949 #, c-format
950 msgid "unable to read external program response: %s\n"
951 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
952
953 #: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
954 #, c-format
955 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
956 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
957
958 #: g10/exec.c:613
959 #, c-format
960 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
961 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
962
963 #: g10/export.c:61
964 #, fuzzy
965 msgid "export signatures that are marked as local-only"
966 msgstr ""
967 "\n"
968 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
969
970 #: g10/export.c:63
971 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
972 msgstr ""
973
974 #: g10/export.c:65
975 #, fuzzy
976 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
977 msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
978
979 #: g10/export.c:67
980 #, fuzzy
981 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
982 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
983
984 #: g10/export.c:69
985 #, fuzzy
986 msgid "remove unusable parts from key during export"
987 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
988
989 #: g10/export.c:71
990 msgid "remove as much as possible from key during export"
991 msgstr ""
992
993 #: g10/export.c:325
994 #, fuzzy
995 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
996 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
997
998 #: g10/export.c:354
999 #, fuzzy, c-format
1000 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1001 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
1002
1003 #: g10/export.c:362
1004 #, fuzzy, c-format
1005 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1006 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
1007
1008 #: g10/export.c:373
1009 #, fuzzy, c-format
1010 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1011 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
1012
1013 #: g10/export.c:521
1014 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: g10/export.c:544
1018 #, fuzzy, c-format
1019 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1020 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1021
1022 #: g10/export.c:565
1023 #, fuzzy, c-format
1024 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1025 msgstr ""
1026 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
1027 "tarkistussummaa\n"
1028
1029 #: g10/export.c:598
1030 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1031 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
1032
1033 #: g10/gpg.c:375
1034 msgid ""
1035 "@Commands:\n"
1036 " "
1037 msgstr ""
1038 "@Komennot:\n"
1039 " "
1040
1041 #: g10/gpg.c:377
1042 msgid "|[file]|make a signature"
1043 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
1044
1045 #: g10/gpg.c:378
1046 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1047 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
1048
1049 #: g10/gpg.c:379
1050 msgid "make a detached signature"
1051 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
1052
1053 #: g10/gpg.c:380
1054 msgid "encrypt data"
1055 msgstr "salaa tiedot"
1056
1057 #: g10/gpg.c:382
1058 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1059 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
1060
1061 #: g10/gpg.c:384
1062 msgid "decrypt data (default)"
1063 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
1064
1065 #: g10/gpg.c:386
1066 msgid "verify a signature"
1067 msgstr "tarkista allekirjoitus"
1068
1069 #: g10/gpg.c:388
1070 msgid "list keys"
1071 msgstr "näytä avaimet"
1072
1073 #: g10/gpg.c:390
1074 msgid "list keys and signatures"
1075 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
1076
1077 #: g10/gpg.c:391
1078 #, fuzzy
1079 msgid "list and check key signatures"
1080 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
1081
1082 #: g10/gpg.c:392
1083 msgid "list keys and fingerprints"
1084 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
1085
1086 #: g10/gpg.c:393
1087 msgid "list secret keys"
1088 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1089
1090 #: g10/gpg.c:394
1091 msgid "generate a new key pair"
1092 msgstr "luo uusi avainpari"
1093
1094 #: g10/gpg.c:395
1095 msgid "remove keys from the public keyring"
1096 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1097
1098 #: g10/gpg.c:397
1099 msgid "remove keys from the secret keyring"
1100 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1101
1102 #: g10/gpg.c:398
1103 msgid "sign a key"
1104 msgstr "allekirjoita avain"
1105
1106 #: g10/gpg.c:399
1107 msgid "sign a key locally"
1108 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1109
1110 #: g10/gpg.c:400
1111 msgid "sign or edit a key"
1112 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1113
1114 #: g10/gpg.c:401
1115 msgid "generate a revocation certificate"
1116 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1117
1118 #: g10/gpg.c:403
1119 msgid "export keys"
1120 msgstr "vie avaimia"
1121
1122 #: g10/gpg.c:404
1123 msgid "export keys to a key server"
1124 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1125
1126 #: g10/gpg.c:405
1127 msgid "import keys from a key server"
1128 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1129
1130 #: g10/gpg.c:407
1131 msgid "search for keys on a key server"
1132 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1133
1134 #: g10/gpg.c:409
1135 msgid "update all keys from a keyserver"
1136 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1137
1138 #: g10/gpg.c:413
1139 msgid "import/merge keys"
1140 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1141
1142 #: g10/gpg.c:416
1143 msgid "print the card status"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/gpg.c:417
1147 msgid "change data on a card"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: g10/gpg.c:418
1151 msgid "change a card's PIN"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: g10/gpg.c:426
1155 msgid "update the trust database"
1156 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1157
1158 #: g10/gpg.c:433
1159 msgid "|algo [files]|print message digests"
1160 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1161
1162 #: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
1163 msgid ""
1164 "@\n"
1165 "Options:\n"
1166 " "
1167 msgstr ""
1168 "@\n"
1169 "Valitsimet:\n"
1170 " "
1171
1172 #: g10/gpg.c:439
1173 msgid "create ascii armored output"
1174 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1175
1176 #: g10/gpg.c:441
1177 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1178 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1179
1180 #: g10/gpg.c:452
1181 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1182 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1183
1184 #: g10/gpg.c:453
1185 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1186 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1187
1188 #: g10/gpg.c:458
1189 msgid "use canonical text mode"
1190 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1191
1192 #: g10/gpg.c:472
1193 msgid "use as output file"
1194 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1195
1196 #: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
1197 msgid "verbose"
1198 msgstr "monisanainen"
1199
1200 #: g10/gpg.c:485
1201 msgid "do not make any changes"
1202 msgstr "älä tee muutoksia"
1203
1204 #: g10/gpg.c:486
1205 msgid "prompt before overwriting"
1206 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1207
1208 #: g10/gpg.c:527
1209 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: g10/gpg.c:528
1213 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: g10/gpg.c:556
1217 msgid ""
1218 "@\n"
1219 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1220 msgstr ""
1221 "@\n"
1222 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1223 "sivuilta)\n"
1224
1225 #: g10/gpg.c:559
1226 msgid ""
1227 "@\n"
1228 "Examples:\n"
1229 "\n"
1230 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1231 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1232 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1233 " --list-keys [names]        show keys\n"
1234 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1235 msgstr ""
1236 "@\n"
1237 "Esim:\n"
1238 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1239 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1240 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1241 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1242 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1243
1244 #: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
1245 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1246 msgstr ""
1247 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1248
1249 #: g10/gpg.c:774
1250 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1251 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1252
1253 #: g10/gpg.c:777
1254 msgid ""
1255 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1256 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1257 "default operation depends on the input data\n"
1258 msgstr ""
1259 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1260 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1261 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1262
1263 #: g10/gpg.c:788
1264 msgid ""
1265 "\n"
1266 "Supported algorithms:\n"
1267 msgstr ""
1268 "\n"
1269 "Tuetut algoritmit:\n"
1270
1271 #: g10/gpg.c:791
1272 msgid "Pubkey: "
1273 msgstr "JulkAvain: "
1274
1275 #: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
1276 msgid "Cipher: "
1277 msgstr "Salaus: "
1278
1279 #: g10/gpg.c:803
1280 msgid "Hash: "
1281 msgstr "Tiiviste: "
1282
1283 #: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
1284 msgid "Compression: "
1285 msgstr "Pakkaus: "
1286
1287 #: g10/gpg.c:892
1288 msgid "usage: gpg [options] "
1289 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1290
1291 #: g10/gpg.c:1040
1292 msgid "conflicting commands\n"
1293 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1294
1295 #: g10/gpg.c:1058
1296 #, fuzzy, c-format
1297 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1298 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1299
1300 #: g10/gpg.c:1255
1301 #, fuzzy, c-format
1302 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1303 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1304
1305 #: g10/gpg.c:1258
1306 #, fuzzy, c-format
1307 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1308 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1309
1310 #: g10/gpg.c:1261
1311 #, fuzzy, c-format
1312 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1313 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1314
1315 #: g10/gpg.c:1267
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1318 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1319
1320 #: g10/gpg.c:1270
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1323 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1324
1325 #: g10/gpg.c:1273
1326 #, fuzzy, c-format
1327 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1328 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1329
1330 #: g10/gpg.c:1279
1331 #, fuzzy, c-format
1332 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1333 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1334
1335 #: g10/gpg.c:1282
1336 #, fuzzy, c-format
1337 msgid ""
1338 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1339 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1340
1341 #: g10/gpg.c:1285
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1344 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1345
1346 #: g10/gpg.c:1291
1347 #, fuzzy, c-format
1348 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1349 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1350
1351 #: g10/gpg.c:1294
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid ""
1354 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1355 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1356
1357 #: g10/gpg.c:1297
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1360 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1361
1362 #: g10/gpg.c:1438
1363 #, fuzzy, c-format
1364 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1365 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1366
1367 #: g10/gpg.c:1531
1368 msgid "display photo IDs during key listings"
1369 msgstr ""
1370
1371 #: g10/gpg.c:1533
1372 msgid "show policy URLs during signature listings"
1373 msgstr ""
1374
1375 #: g10/gpg.c:1535
1376 #, fuzzy
1377 msgid "show all notations during signature listings"
1378 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1379
1380 #: g10/gpg.c:1537
1381 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1382 msgstr ""
1383
1384 #: g10/gpg.c:1541
1385 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: g10/gpg.c:1543
1389 #, fuzzy
1390 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1391 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1392
1393 #: g10/gpg.c:1545
1394 msgid "show user ID validity during key listings"
1395 msgstr ""
1396
1397 #: g10/gpg.c:1547
1398 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: g10/gpg.c:1549
1402 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: g10/gpg.c:1551
1406 #, fuzzy
1407 msgid "show the keyring name in key listings"
1408 msgstr "näytä mihin avainrenkaaseen tulostettu avain kuuluu"
1409
1410 #: g10/gpg.c:1553
1411 #, fuzzy
1412 msgid "show expiration dates during signature listings"
1413 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1414
1415 #: g10/gpg.c:1920
1416 #, c-format
1417 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1418 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1419
1420 #: g10/gpg.c:1962
1421 #, c-format
1422 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1423 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
1424
1425 #: g10/gpg.c:1966
1426 #, c-format
1427 msgid "option file `%s': %s\n"
1428 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
1429
1430 #: g10/gpg.c:1973
1431 #, c-format
1432 msgid "reading options from `%s'\n"
1433 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
1434
1435 #: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
1436 #, c-format
1437 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1438 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1439
1440 #: g10/gpg.c:2201
1441 #, fuzzy, c-format
1442 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1443 msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
1444
1445 #: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
1446 #, fuzzy, c-format
1447 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1448 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1449
1450 #: g10/gpg.c:2452
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1453 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1454
1455 #: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
1456 #, fuzzy
1457 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1458 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1459
1460 #: g10/gpg.c:2488
1461 #, fuzzy, c-format
1462 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1463 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:2491
1466 #, fuzzy
1467 msgid "invalid keyserver options\n"
1468 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1469
1470 #: g10/gpg.c:2498
1471 #, c-format
1472 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1473 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2501
1476 msgid "invalid import options\n"
1477 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1478
1479 #: g10/gpg.c:2508
1480 #, c-format
1481 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1482 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1483
1484 #: g10/gpg.c:2511
1485 msgid "invalid export options\n"
1486 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1487
1488 #: g10/gpg.c:2518
1489 #, fuzzy, c-format
1490 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1491 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1492
1493 #: g10/gpg.c:2521
1494 #, fuzzy
1495 msgid "invalid list options\n"
1496 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1497
1498 #: g10/gpg.c:2529
1499 msgid "display photo IDs during signature verification"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/gpg.c:2531
1503 msgid "show policy URLs during signature verification"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: g10/gpg.c:2533
1507 #, fuzzy
1508 msgid "show all notations during signature verification"
1509 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1510
1511 #: g10/gpg.c:2535
1512 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/gpg.c:2539
1516 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1517 msgstr ""
1518
1519 #: g10/gpg.c:2541
1520 #, fuzzy
1521 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1522 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1523
1524 #: g10/gpg.c:2543
1525 #, fuzzy
1526 msgid "show user ID validity during signature verification"
1527 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1528
1529 #: g10/gpg.c:2545
1530 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: g10/gpg.c:2547
1534 msgid "validate signatures with PKA data"
1535 msgstr ""
1536
1537 #: g10/gpg.c:2549
1538 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1539 msgstr ""
1540
1541 #: g10/gpg.c:2556
1542 #, fuzzy, c-format
1543 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1544 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1545
1546 #: g10/gpg.c:2559
1547 #, fuzzy
1548 msgid "invalid verify options\n"
1549 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1550
1551 #: g10/gpg.c:2566
1552 #, c-format
1553 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1554 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
1555
1556 #: g10/gpg.c:2729
1557 #, fuzzy, c-format
1558 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1559 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1560
1561 #: g10/gpg.c:2732
1562 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1563 msgstr ""
1564
1565 #: g10/gpg.c:2803
1566 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1567 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
1568
1569 #: g10/gpg.c:2807
1570 #, c-format
1571 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1572 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
1573
1574 #: g10/gpg.c:2816
1575 #, c-format
1576 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1577 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
1578
1579 #: g10/gpg.c:2819
1580 #, c-format
1581 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1582 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
1583
1584 #: g10/gpg.c:2826
1585 #, fuzzy, c-format
1586 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1587 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
1588
1589 #: g10/gpg.c:2841
1590 #, fuzzy, c-format
1591 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1592 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1593
1594 #: g10/gpg.c:2855
1595 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1596 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
1597
1598 #: g10/gpg.c:2861
1599 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1600 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
1601
1602 #: g10/gpg.c:2867
1603 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1604 msgstr ""
1605 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
1606
1607 #: g10/gpg.c:2880
1608 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1609 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
1610
1611 #: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
1612 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1613 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1614
1615 #: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
1616 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1617 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1618
1619 #: g10/gpg.c:2959
1620 #, fuzzy
1621 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1622 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1623
1624 #: g10/gpg.c:2965
1625 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1626 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1627
1628 #: g10/gpg.c:2980
1629 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1630 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
1631
1632 #: g10/gpg.c:2982
1633 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1634 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
1635
1636 #: g10/gpg.c:2984
1637 #, fuzzy
1638 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1639 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
1640
1641 #: g10/gpg.c:2986
1642 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1643 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
1644
1645 #: g10/gpg.c:2988
1646 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1647 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
1648
1649 #: g10/gpg.c:2991
1650 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1651 msgstr ""
1652 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
1653
1654 #: g10/gpg.c:2995
1655 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1656 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
1657
1658 #: g10/gpg.c:3002
1659 msgid "invalid default preferences\n"
1660 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
1661
1662 #: g10/gpg.c:3011
1663 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1664 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
1665
1666 #: g10/gpg.c:3015
1667 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1668 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
1669
1670 #: g10/gpg.c:3019
1671 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1672 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
1673
1674 #: g10/gpg.c:3052
1675 #, c-format
1676 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1677 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
1678
1679 #: g10/gpg.c:3099
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1682 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1683
1684 #: g10/gpg.c:3104
1685 #, fuzzy, c-format
1686 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1687 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1688
1689 #: g10/gpg.c:3109
1690 #, fuzzy, c-format
1691 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1692 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1693
1694 #: g10/gpg.c:3208
1695 #, c-format
1696 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1697 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1698
1699 #: g10/gpg.c:3219
1700 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1701 msgstr ""
1702 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
1703
1704 #: g10/gpg.c:3230
1705 msgid "--store [filename]"
1706 msgstr "--store [tiedostonimi]"
1707
1708 #: g10/gpg.c:3237
1709 msgid "--symmetric [filename]"
1710 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
1711
1712 #: g10/gpg.c:3239
1713 #, fuzzy, c-format
1714 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1715 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:3249
1718 msgid "--encrypt [filename]"
1719 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
1720
1721 #: g10/gpg.c:3262
1722 #, fuzzy
1723 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1724 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1725
1726 #: g10/gpg.c:3264
1727 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1728 msgstr ""
1729
1730 #: g10/gpg.c:3267
1731 #, fuzzy, c-format
1732 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1733 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1734
1735 #: g10/gpg.c:3285
1736 msgid "--sign [filename]"
1737 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
1738
1739 #: g10/gpg.c:3298
1740 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1741 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1742
1743 #: g10/gpg.c:3313
1744 #, fuzzy
1745 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1746 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1747
1748 #: g10/gpg.c:3315
1749 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: g10/gpg.c:3318
1753 #, fuzzy, c-format
1754 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1755 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1756
1757 #: g10/gpg.c:3338
1758 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1759 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
1760
1761 #: g10/gpg.c:3347
1762 msgid "--clearsign [filename]"
1763 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
1764
1765 #: g10/gpg.c:3372
1766 msgid "--decrypt [filename]"
1767 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
1768
1769 #: g10/gpg.c:3380
1770 msgid "--sign-key user-id"
1771 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
1772
1773 #: g10/gpg.c:3384
1774 msgid "--lsign-key user-id"
1775 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
1776
1777 #: g10/gpg.c:3405
1778 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1779 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
1780
1781 #: g10/gpg.c:3476
1782 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1783 msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
1784
1785 #: g10/gpg.c:3518
1786 #, c-format
1787 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1788 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
1789
1790 #: g10/gpg.c:3520
1791 #, c-format
1792 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1793 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
1794
1795 #: g10/gpg.c:3522
1796 #, c-format
1797 msgid "key export failed: %s\n"
1798 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
1799
1800 #: g10/gpg.c:3533
1801 #, c-format
1802 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1803 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
1804
1805 #: g10/gpg.c:3543
1806 #, c-format
1807 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1808 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
1809
1810 #: g10/gpg.c:3594
1811 #, c-format
1812 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1813 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
1814
1815 #: g10/gpg.c:3602
1816 #, c-format
1817 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1818 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
1819
1820 #: g10/gpg.c:3689
1821 #, c-format
1822 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1823 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
1824
1825 #: g10/gpg.c:3812
1826 msgid "[filename]"
1827 msgstr "[tiedostonimi]"
1828
1829 #: g10/gpg.c:3816
1830 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1831 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
1832
1833 #: g10/gpg.c:4120
1834 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1835 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
1836
1837 #: g10/gpg.c:4122
1838 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1839 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1840
1841 #: g10/gpg.c:4155
1842 #, fuzzy
1843 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1844 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1845
1846 #: g10/getkey.c:152
1847 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1848 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1849
1850 #: g10/getkey.c:175
1851 #, fuzzy
1852 msgid "[User ID not found]"
1853 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1854
1855 #: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
1856 #: g10/getkey.c:999
1857 #, c-format
1858 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: g10/getkey.c:1826
1862 #, fuzzy, c-format
1863 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1864 msgstr ""
1865 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1866
1867 #: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
1868 #, fuzzy, c-format
1869 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1870 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1871
1872 #: g10/getkey.c:2611
1873 #, fuzzy, c-format
1874 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1875 msgstr ""
1876 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1877
1878 #: g10/getkey.c:2658
1879 #, fuzzy, c-format
1880 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1881 msgstr ""
1882 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1883 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1884
1885 #: g10/gpgv.c:74
1886 msgid "be somewhat more quiet"
1887 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
1888
1889 #: g10/gpgv.c:75
1890 msgid "take the keys from this keyring"
1891 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
1892
1893 #: g10/gpgv.c:77
1894 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1895 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
1896
1897 #: g10/gpgv.c:78
1898 msgid "|FD|write status info to this FD"
1899 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
1900
1901 #: g10/gpgv.c:102
1902 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1903 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1904
1905 #: g10/gpgv.c:105
1906 msgid ""
1907 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1908 "Check signatures against known trusted keys\n"
1909 msgstr ""
1910 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1911 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
1912
1913 #: g10/helptext.c:49
1914 msgid ""
1915 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1916 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1917 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1918 msgstr ""
1919 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
1920 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
1921 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
1922 "varmenneverkkojen kanssa."
1923
1924 #: g10/helptext.c:55
1925 msgid ""
1926 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1927 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1928 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1929 "ultimately trusted\n"
1930 msgstr ""
1931 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
1932 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
1933 "salainen \n"
1934 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
1935
1936 #: g10/helptext.c:62
1937 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1938 msgstr ""
1939 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
1940 "avainta."
1941
1942 #: g10/helptext.c:66
1943 msgid ""
1944 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1945 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
1946
1947 #: g10/helptext.c:70
1948 msgid ""
1949 "Select the algorithm to use.\n"
1950 "\n"
1951 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1952 "for signatures.\n"
1953 "\n"
1954 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1955 "\n"
1956 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1957 "\n"
1958 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1959 msgstr ""
1960
1961 #: g10/helptext.c:84
1962 msgid ""
1963 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1964 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1965 "Please consult your security expert first."
1966 msgstr ""
1967 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
1968 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
1969 "ympäristöissä.\n"
1970 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
1971
1972 #: g10/helptext.c:91
1973 msgid "Enter the size of the key"
1974 msgstr "Syötä avaimen koko"
1975
1976 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1977 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1978 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1979 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
1980
1981 #: g10/helptext.c:105
1982 msgid ""
1983 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1984 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1985 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1986 "the given value as an interval."
1987 msgstr ""
1988 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
1989 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
1990 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
1991 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
1992
1993 #: g10/helptext.c:117
1994 msgid "Enter the name of the key holder"
1995 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
1996
1997 #: g10/helptext.c:122
1998 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1999 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
2000
2001 #: g10/helptext.c:126
2002 msgid "Please enter an optional comment"
2003 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
2004
2005 #: g10/helptext.c:131
2006 msgid ""
2007 "N  to change the name.\n"
2008 "C  to change the comment.\n"
2009 "E  to change the email address.\n"
2010 "O  to continue with key generation.\n"
2011 "Q  to to quit the key generation."
2012 msgstr ""
2013 "N   muuta nimeä\n"
2014 "C   muuta kommenttia\n"
2015 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
2016 "O   jatka avaimen luomista\n"
2017 "L   lopeta"
2018
2019 #: g10/helptext.c:140
2020 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2021 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
2022
2023 #: g10/helptext.c:148
2024 msgid ""
2025 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2026 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2027 "know how carefully you verified this.\n"
2028 "\n"
2029 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2030 "the\n"
2031 "    key.\n"
2032 "\n"
2033 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2034 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2035 "for\n"
2036 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2037 "user.\n"
2038 "\n"
2039 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2040 "could\n"
2041 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2042 "the\n"
2043 "    key against a photo ID.\n"
2044 "\n"
2045 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2046 "could\n"
2047 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2048 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2049 "a\n"
2050 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2051 "the\n"
2052 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2053 "exchange\n"
2054 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2055 "\n"
2056 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2057 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2058 "\"\n"
2059 "mean to you when you sign other keys.\n"
2060 "\n"
2061 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2062 msgstr ""
2063 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
2064 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
2065 "Muiden \n"
2066 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
2067 "\n"
2068 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
2069 "    varmistanut avaimen.\n"
2070 "\n"
2071 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
2072 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
2073 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
2074 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
2075 "\n"
2076 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
2077 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
2078 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
2079 "\n"
2080 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
2081 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
2082 "haltijan \n"
2083 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
2084 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
2085 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
2086 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
2087 "\n"
2088 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
2089 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
2090 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
2091 "\n"
2092 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
2093
2094 #: g10/helptext.c:186
2095 #, fuzzy
2096 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2097 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
2098
2099 #: g10/helptext.c:190
2100 msgid ""
2101 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2102 "All certificates are then also lost!"
2103 msgstr ""
2104 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
2105 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
2106
2107 #: g10/helptext.c:195
2108 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2109 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
2110
2111 #: g10/helptext.c:200
2112 msgid ""
2113 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2114 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2115 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2116 msgstr ""
2117 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
2118 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
2119 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
2120 "varmentamaan avaimeen."
2121
2122 #: g10/helptext.c:205
2123 msgid ""
2124 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2125 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2126 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2127 "a trust connection through another already certified key."
2128 msgstr ""
2129 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
2130 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
2131 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
2132 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
2133 "varmennetun avaimen kautta."
2134
2135 #: g10/helptext.c:211
2136 msgid ""
2137 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2138 "your keyring."
2139 msgstr ""
2140 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
2141 "avainrenkaastasi."
2142
2143 #: g10/helptext.c:215
2144 msgid ""
2145 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2146 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2147 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2148 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2149 "a second one is available."
2150 msgstr ""
2151 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
2152 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
2153 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
2154 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
2155 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
2156
2157 #: g10/helptext.c:223
2158 msgid ""
2159 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2160 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2161 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2162 msgstr ""
2163 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
2164 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
2165 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
2166
2167 #: g10/helptext.c:230
2168 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2169 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
2170
2171 #: g10/helptext.c:236
2172 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2173 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
2174
2175 #: g10/helptext.c:240
2176 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2177 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
2178
2179 #: g10/helptext.c:245
2180 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2181 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
2182
2183 #: g10/helptext.c:250
2184 msgid ""
2185 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2186 "file (which is shown in brackets) will be used."
2187 msgstr ""
2188 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
2189 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
2190
2191 #: g10/helptext.c:256
2192 msgid ""
2193 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2194 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2195 "  \"Key has been compromised\"\n"
2196 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2197 "      got access to your secret key.\n"
2198 "  \"Key is superseded\"\n"
2199 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2200 "  \"Key is no longer used\"\n"
2201 "      Use this if you have retired this key.\n"
2202 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2203 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2204 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2205 msgstr ""
2206 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
2207 "voit valita tästä listasta:\n"
2208 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
2209 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
2210 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
2211 "  \"Avain on korvattu\"\n"
2212 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
2213 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
2214 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
2215 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
2216 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
2217 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
2218 "vanhenneeksi.\n"
2219
2220 #: g10/helptext.c:272
2221 msgid ""
2222 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2223 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2224 "An empty line ends the text.\n"
2225 msgstr ""
2226 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
2227 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
2228 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
2229
2230 #: g10/helptext.c:287
2231 msgid "No help available"
2232 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2233
2234 #: g10/helptext.c:295
2235 #, c-format
2236 msgid "No help available for `%s'"
2237 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2238
2239 #: g10/import.c:96
2240 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: g10/import.c:98
2244 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: g10/import.c:100
2248 #, fuzzy
2249 msgid "do not update the trustdb after import"
2250 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
2251
2252 #: g10/import.c:102
2253 #, fuzzy
2254 msgid "create a public key when importing a secret key"
2255 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2256
2257 #: g10/import.c:104
2258 msgid "only accept updates to existing keys"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: g10/import.c:106
2262 #, fuzzy
2263 msgid "remove unusable parts from key after import"
2264 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
2265
2266 #: g10/import.c:108
2267 msgid "remove as much as possible from key after import"
2268 msgstr ""
2269
2270 #: g10/import.c:266
2271 #, c-format
2272 msgid "skipping block of type %d\n"
2273 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2274
2275 #: g10/import.c:275
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "%lu keys processed so far\n"
2278 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2279
2280 #: g10/import.c:292
2281 #, c-format
2282 msgid "Total number processed: %lu\n"
2283 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2284
2285 #: g10/import.c:294
2286 #, c-format
2287 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2288 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2289
2290 #: g10/import.c:297
2291 #, c-format
2292 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2293 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2294
2295 #: g10/import.c:299
2296 #, c-format
2297 msgid "              imported: %lu"
2298 msgstr "              tuotu: %lu"
2299
2300 #: g10/import.c:305
2301 #, c-format
2302 msgid "             unchanged: %lu\n"
2303 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2304
2305 #: g10/import.c:307
2306 #, c-format
2307 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2308 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2309
2310 #: g10/import.c:309
2311 #, c-format
2312 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2313 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2314
2315 #: g10/import.c:311
2316 #, c-format
2317 msgid "        new signatures: %lu\n"
2318 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2319
2320 #: g10/import.c:313
2321 #, c-format
2322 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2323 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2324
2325 #: g10/import.c:315
2326 #, c-format
2327 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2328 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2329
2330 #: g10/import.c:317
2331 #, c-format
2332 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2333 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2334
2335 #: g10/import.c:319
2336 #, c-format
2337 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2338 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2339
2340 #: g10/import.c:321
2341 #, c-format
2342 msgid "          not imported: %lu\n"
2343 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2344
2345 #: g10/import.c:323
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2348 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2349
2350 #: g10/import.c:325
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2353 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2354
2355 #: g10/import.c:566
2356 #, c-format
2357 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2358 msgstr ""
2359
2360 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
2361 #. only split up to allow printing of a common prefix.
2362 #: g10/import.c:570
2363 #, fuzzy
2364 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
2365 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
2366
2367 #: g10/import.c:607
2368 #, c-format
2369 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2370 msgstr ""
2371
2372 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2373 #: g10/import.c:619
2374 #, fuzzy, c-format
2375 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2376 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2377
2378 #: g10/import.c:631
2379 #, c-format
2380 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2381 msgstr ""
2382
2383 #: g10/import.c:644
2384 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2385 msgstr ""
2386
2387 #: g10/import.c:646
2388 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: g10/import.c:670
2392 #, c-format
2393 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2394 msgstr ""
2395
2396 #: g10/import.c:720 g10/import.c:1118
2397 #, fuzzy, c-format
2398 msgid "key %s: no user ID\n"
2399 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2400
2401 #: g10/import.c:749
2402 #, fuzzy, c-format
2403 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2404 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2405
2406 #: g10/import.c:764
2407 #, fuzzy, c-format
2408 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2409 msgstr ""
2410 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2411
2412 #: g10/import.c:770
2413 #, fuzzy, c-format
2414 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2415 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2416
2417 #: g10/import.c:772
2418 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2419 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2420
2421 #: g10/import.c:782 g10/import.c:1240
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2424 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2425
2426 #: g10/import.c:788
2427 #, fuzzy, c-format
2428 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2429 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2430
2431 #: g10/import.c:797
2432 #, c-format
2433 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2434 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2435
2436 #: g10/import.c:802 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:831 g10/sign.c:1135
2437 #, c-format
2438 msgid "writing to `%s'\n"
2439 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2440
2441 #: g10/import.c:806 g10/import.c:901 g10/import.c:1158 g10/import.c:1301
2442 #: g10/import.c:2363 g10/import.c:2385
2443 #, c-format
2444 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2445 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2446
2447 #: g10/import.c:825
2448 #, fuzzy, c-format
2449 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2450 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2451
2452 #: g10/import.c:849
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2455 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2456
2457 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1258
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2460 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2461
2462 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1265
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2465 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2466
2467 #: g10/import.c:911
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2470 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2471
2472 #: g10/import.c:914
2473 #, fuzzy, c-format
2474 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2475 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2476
2477 #: g10/import.c:917
2478 #, fuzzy, c-format
2479 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2480 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2481
2482 #: g10/import.c:920
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2485 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2486
2487 #: g10/import.c:923
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2490 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2491
2492 #: g10/import.c:926
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2495 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2496
2497 #: g10/import.c:929
2498 #, fuzzy, c-format
2499 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2500 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2501
2502 #: g10/import.c:932
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2505 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2506
2507 #: g10/import.c:935
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2510 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2511
2512 #: g10/import.c:938
2513 #, fuzzy, c-format
2514 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2515 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2516
2517 #: g10/import.c:961
2518 #, fuzzy, c-format
2519 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2520 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2521
2522 #: g10/import.c:1124
2523 #, fuzzy, c-format
2524 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2525 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2526
2527 #: g10/import.c:1135
2528 #, fuzzy
2529 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2530 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2531
2532 #: g10/import.c:1152 g10/import.c:2378
2533 #, c-format
2534 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2535 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2536
2537 #: g10/import.c:1163
2538 #, fuzzy, c-format
2539 msgid "key %s: secret key imported\n"
2540 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2541
2542 #: g10/import.c:1193
2543 #, fuzzy, c-format
2544 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2545 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2546
2547 #: g10/import.c:1203
2548 #, fuzzy, c-format
2549 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2550 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2551
2552 #: g10/import.c:1233
2553 #, fuzzy, c-format
2554 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2555 msgstr ""
2556 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2557
2558 #: g10/import.c:1276
2559 #, fuzzy, c-format
2560 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2561 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2562
2563 #: g10/import.c:1308
2564 #, fuzzy, c-format
2565 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2566 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2567
2568 #: g10/import.c:1374
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2571 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2572
2573 #: g10/import.c:1389
2574 #, fuzzy, c-format
2575 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2576 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2577
2578 #: g10/import.c:1391
2579 #, fuzzy, c-format
2580 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2581 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2582
2583 #: g10/import.c:1409
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2586 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2587
2588 #: g10/import.c:1420 g10/import.c:1470
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2591 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2592
2593 #: g10/import.c:1422
2594 #, fuzzy, c-format
2595 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2596 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2597
2598 #: g10/import.c:1437
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2601 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2602
2603 #: g10/import.c:1459
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2606 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2607
2608 #: g10/import.c:1472
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2611 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2612
2613 #: g10/import.c:1487
2614 #, fuzzy, c-format
2615 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2616 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
2617
2618 #: g10/import.c:1529
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2621 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
2622
2623 #: g10/import.c:1550
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2626 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
2627
2628 #: g10/import.c:1577
2629 #, fuzzy, c-format
2630 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2631 msgstr ""
2632 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
2633
2634 #: g10/import.c:1587
2635 #, fuzzy, c-format
2636 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2637 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2638
2639 #: g10/import.c:1604
2640 #, fuzzy, c-format
2641 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2642 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
2643
2644 #: g10/import.c:1618
2645 #, fuzzy, c-format
2646 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2647 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2648
2649 #: g10/import.c:1626
2650 #, fuzzy, c-format
2651 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2652 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2653
2654 #: g10/import.c:1726
2655 #, fuzzy, c-format
2656 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2657 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
2658
2659 #: g10/import.c:1788
2660 #, fuzzy, c-format
2661 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2662 msgstr ""
2663 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
2664
2665 #: g10/import.c:1802
2666 #, fuzzy, c-format
2667 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2668 msgstr ""
2669 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
2670 "ei saatavilla.\n"
2671
2672 #: g10/import.c:1861
2673 #, fuzzy, c-format
2674 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2675 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
2676
2677 #: g10/import.c:1895
2678 #, fuzzy, c-format
2679 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2680 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2681
2682 #: g10/import.c:2284
2683 #, fuzzy
2684 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2685 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2686
2687 #: g10/import.c:2292
2688 #, fuzzy
2689 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2690 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2691
2692 #: g10/import.c:2294
2693 #, fuzzy
2694 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2695 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2696
2697 #: g10/keydb.c:168
2698 #, c-format
2699 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2700 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2701
2702 #: g10/keydb.c:175
2703 #, c-format
2704 msgid "keyring `%s' created\n"
2705 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
2706
2707 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2708 #, fuzzy, c-format
2709 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2710 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
2711
2712 #: g10/keydb.c:698
2713 #, c-format
2714 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2715 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
2716
2717 #: g10/keyedit.c:266
2718 msgid "[revocation]"
2719 msgstr "[mitätöinti]"
2720
2721 #: g10/keyedit.c:267
2722 msgid "[self-signature]"
2723 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
2724
2725 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2726 msgid "1 bad signature\n"
2727 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
2728
2729 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2730 #, c-format
2731 msgid "%d bad signatures\n"
2732 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
2733
2734 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2735 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2736 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
2737
2738 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2739 #, c-format
2740 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2741 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
2742
2743 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2744 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2745 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2748 #, c-format
2749 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2750 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:357
2753 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2754 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2755
2756 #: g10/keyedit.c:359
2757 #, c-format
2758 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2759 msgstr ""
2760 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2761
2762 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2763 #, fuzzy
2764 msgid ""
2765 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2766 "keys\n"
2767 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2768 "etc.)\n"
2769 msgstr ""
2770 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
2771 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
2772 "lähteistä...)?\n"
2773 "\n"
2774
2775 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2776 #, fuzzy, c-format
2777 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2778 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
2779
2780 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2781 #, fuzzy, c-format
2782 msgid "  %d = I trust fully\n"
2783 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:439
2786 msgid ""
2787 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2788 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2789 "trust signatures on your behalf.\n"
2790 msgstr ""
2791
2792 #: g10/keyedit.c:455
2793 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2794 msgstr ""
2795
2796 #: g10/keyedit.c:599
2797 #, c-format
2798 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2799 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2800
2801 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2802 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2803 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2804 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
2805
2806 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2807 #: g10/keyedit.c:1748
2808 msgid "  Unable to sign.\n"
2809 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
2810
2811 #: g10/keyedit.c:627
2812 #, c-format
2813 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2814 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
2815
2816 #: g10/keyedit.c:655
2817 #, c-format
2818 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2819 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2820
2821 #: g10/keyedit.c:683
2822 #, fuzzy, c-format
2823 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2824 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2825
2826 #: g10/keyedit.c:685
2827 #, fuzzy
2828 msgid "Sign it? (y/N) "
2829 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2830
2831 #: g10/keyedit.c:707
2832 #, c-format
2833 msgid ""
2834 "The self-signature on \"%s\"\n"
2835 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2836 msgstr ""
2837 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
2838 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
2839
2840 #: g10/keyedit.c:716
2841 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2842 msgstr ""
2843 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
2844 "(k/E) "
2845
2846 #: g10/keyedit.c:730
2847 #, c-format
2848 msgid ""
2849 "Your current signature on \"%s\"\n"
2850 "has expired.\n"
2851 msgstr ""
2852 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2853 "on vanhentunut.\n"
2854
2855 #: g10/keyedit.c:734
2856 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2857 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
2858
2859 #: g10/keyedit.c:755
2860 #, c-format
2861 msgid ""
2862 "Your current signature on \"%s\"\n"
2863 "is a local signature.\n"
2864 msgstr ""
2865 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2866 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:759
2869 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2870 msgstr ""
2871 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
2872
2873 #: g10/keyedit.c:780
2874 #, fuzzy, c-format
2875 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2876 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:783
2879 #, fuzzy, c-format
2880 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2881 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:788
2884 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2885 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
2886
2887 #: g10/keyedit.c:810
2888 #, fuzzy, c-format
2889 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2890 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:825
2893 msgid "This key has expired!"
2894 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:843
2897 #, c-format
2898 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2899 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
2900
2901 #: g10/keyedit.c:849
2902 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2903 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
2904
2905 #: g10/keyedit.c:889
2906 msgid ""
2907 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2908 "mode.\n"
2909 msgstr ""
2910 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
2911
2912 #: g10/keyedit.c:891
2913 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2914 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:916
2917 msgid ""
2918 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2919 "belongs\n"
2920 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2921 msgstr ""
2922 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
2923 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:921
2926 #, c-format
2927 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2928 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
2929
2930 #: g10/keyedit.c:923
2931 #, c-format
2932 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2933 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:925
2936 #, c-format
2937 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2938 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:927
2941 #, c-format
2942 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2943 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
2944
2945 #: g10/keyedit.c:933
2946 #, fuzzy
2947 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2948 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
2949
2950 #: g10/keyedit.c:957
2951 #, fuzzy, c-format
2952 msgid ""
2953 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2954 "key \"%s\" (%s)\n"
2955 msgstr ""
2956 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
2957 "omalla avaimellasi: \""
2958
2959 #: g10/keyedit.c:964
2960 #, fuzzy
2961 msgid "This will be a self-signature.\n"
2962 msgstr ""
2963 "\n"
2964 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:970
2967 #, fuzzy
2968 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2969 msgstr ""
2970 "\n"
2971 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:978
2974 #, fuzzy
2975 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2976 msgstr ""
2977 "\n"
2978 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:988
2981 #, fuzzy
2982 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2983 msgstr ""
2984 "\n"
2985 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
2986
2987 #: g10/keyedit.c:995
2988 #, fuzzy
2989 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2990 msgstr ""
2991 "\n"
2992 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1002
2995 #, fuzzy
2996 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2997 msgstr ""
2998 "\n"
2999 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1007
3002 #, fuzzy
3003 msgid "I have checked this key casually.\n"
3004 msgstr ""
3005 "\n"
3006 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
3007
3008 #: g10/keyedit.c:1012
3009 #, fuzzy
3010 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3011 msgstr ""
3012 "\n"
3013 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1022
3016 #, fuzzy
3017 msgid "Really sign? (y/N) "
3018 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
3021 #: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:352
3022 #, c-format
3023 msgid "signing failed: %s\n"
3024 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
3025
3026 #: g10/keyedit.c:1132
3027 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
3031 msgid "This key is not protected.\n"
3032 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
3035 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3036 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
3039 #, fuzzy
3040 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3041 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
3044 msgid "Key is protected.\n"
3045 msgstr "Avain on suojattu.\n"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1179
3048 #, c-format
3049 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3050 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1185
3053 msgid ""
3054 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3055 "\n"
3056 msgstr ""
3057 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
3058 "\n"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
3061 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3062 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
3063
3064 #: g10/keyedit.c:1199
3065 msgid ""
3066 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3067 "\n"
3068 msgstr ""
3069 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
3070 "\n"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1202
3073 #, fuzzy
3074 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3075 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
3076
3077 #: g10/keyedit.c:1273
3078 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3079 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
3080
3081 #: g10/keyedit.c:1359
3082 msgid "save and quit"
3083 msgstr "tallenna ja lopeta"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1362
3086 #, fuzzy
3087 msgid "show key fingerprint"
3088 msgstr "näytä sormenjälki"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1363
3091 msgid "list key and user IDs"
3092 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
3093
3094 #: g10/keyedit.c:1365
3095 msgid "select user ID N"
3096 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1366
3099 #, fuzzy
3100 msgid "select subkey N"
3101 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1367
3104 #, fuzzy
3105 msgid "check signatures"
3106 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1372
3109 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3110 msgstr ""
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1377
3113 #, fuzzy
3114 msgid "sign selected user IDs locally"
3115 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:1379
3118 #, fuzzy
3119 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3120 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:1381
3123 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3124 msgstr ""
3125
3126 #: g10/keyedit.c:1385
3127 msgid "add a user ID"
3128 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:1387
3131 msgid "add a photo ID"
3132 msgstr "lisää valokuva"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1389
3135 #, fuzzy
3136 msgid "delete selected user IDs"
3137 msgstr "poista käyttäjätunnus"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:1394
3140 #, fuzzy
3141 msgid "add a subkey"
3142 msgstr "addkey"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:1398
3145 msgid "add a key to a smartcard"
3146 msgstr ""
3147
3148 #: g10/keyedit.c:1400
3149 msgid "move a key to a smartcard"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: g10/keyedit.c:1402
3153 msgid "move a backup key to a smartcard"
3154 msgstr ""
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1406
3157 #, fuzzy
3158 msgid "delete selected subkeys"
3159 msgstr "poista toissijainen avain"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:1408
3162 msgid "add a revocation key"
3163 msgstr "lisää mitätöintiavain"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1410
3166 #, fuzzy
3167 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3168 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3169
3170 #: g10/keyedit.c:1412
3171 #, fuzzy
3172 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3173 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:1414
3176 #, fuzzy
3177 msgid "flag the selected user ID as primary"
3178 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1416
3181 #, fuzzy
3182 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3183 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:1419
3186 msgid "list preferences (expert)"
3187 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1421
3190 msgid "list preferences (verbose)"
3191 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:1423
3194 #, fuzzy
3195 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3196 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3197
3198 #: g10/keyedit.c:1428
3199 #, fuzzy
3200 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3201 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:1430
3204 #, fuzzy
3205 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3206 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1432
3209 msgid "change the passphrase"
3210 msgstr "muuta salasanaa"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:1436
3213 msgid "change the ownertrust"
3214 msgstr "muuta luottamusastetta"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1438
3217 #, fuzzy
3218 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3219 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3220
3221 #: g10/keyedit.c:1440
3222 #, fuzzy
3223 msgid "revoke selected user IDs"
3224 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:1445
3227 #, fuzzy
3228 msgid "revoke key or selected subkeys"
3229 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:1446
3232 #, fuzzy
3233 msgid "enable key"
3234 msgstr "ota avain käyttöön"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1447
3237 #, fuzzy
3238 msgid "disable key"
3239 msgstr "poista avain käytöstä"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:1448
3242 #, fuzzy
3243 msgid "show selected photo IDs"
3244 msgstr "näytä valokuvatunniste"
3245
3246 #: g10/keyedit.c:1450
3247 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3248 msgstr ""
3249
3250 #: g10/keyedit.c:1452
3251 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3252 msgstr ""
3253
3254 #: g10/keyedit.c:1570
3255 #, fuzzy, c-format
3256 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3257 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:1588
3260 msgid "Secret key is available.\n"
3261 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1669
3264 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3265 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1677
3268 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3269 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:1696
3272 msgid ""
3273 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3274 "(lsign),\n"
3275 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3276 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3277 msgstr ""
3278
3279 #: g10/keyedit.c:1736
3280 msgid "Key is revoked."
3281 msgstr "Avain on mitätöity."
3282
3283 #: g10/keyedit.c:1755
3284 #, fuzzy
3285 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3286 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
3287
3288 #: g10/keyedit.c:1762
3289 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3290 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1771
3293 #, fuzzy, c-format
3294 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3295 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:1794
3298 #, c-format
3299 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3300 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
3301
3302 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3303 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3304 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:1818
3307 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3308 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:1820
3311 #, fuzzy
3312 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3313 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3314
3315 #: g10/keyedit.c:1821
3316 #, fuzzy
3317 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3318 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3319
3320 #: g10/keyedit.c:1871
3321 #, fuzzy
3322 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3323 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1883
3326 #, fuzzy
3327 msgid "You must select exactly one key.\n"
3328 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:1911
3331 msgid "Command expects a filename argument\n"
3332 msgstr ""
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1925
3335 #, fuzzy, c-format
3336 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3337 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:1942
3340 #, fuzzy, c-format
3341 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3342 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3343
3344 #: g10/keyedit.c:1966
3345 msgid "You must select at least one key.\n"
3346 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1969
3349 #, fuzzy
3350 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3351 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
3352
3353 #: g10/keyedit.c:1970
3354 #, fuzzy
3355 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3356 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3357
3358 #: g10/keyedit.c:2005
3359 #, fuzzy
3360 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3361 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3362
3363 #: g10/keyedit.c:2006
3364 #, fuzzy
3365 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3366 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3367
3368 #: g10/keyedit.c:2024
3369 #, fuzzy
3370 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3371 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3372
3373 #: g10/keyedit.c:2035
3374 #, fuzzy
3375 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3376 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3377
3378 #: g10/keyedit.c:2037
3379 #, fuzzy
3380 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3381 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3382
3383 #: g10/keyedit.c:2087
3384 msgid ""
3385 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: g10/keyedit.c:2129
3389 #, fuzzy
3390 msgid "Set preference list to:\n"
3391 msgstr "näytä valinnat"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:2135
3394 #, fuzzy
3395 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3396 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3397
3398 #: g10/keyedit.c:2137
3399 #, fuzzy
3400 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3401 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3402
3403 #: g10/keyedit.c:2205
3404 #, fuzzy
3405 msgid "Save changes? (y/N) "
3406 msgstr "Tallenna muutokset? "
3407
3408 #: g10/keyedit.c:2208
3409 #, fuzzy
3410 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3411 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:2218
3414 #, c-format
3415 msgid "update failed: %s\n"
3416 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:2225
3419 #, c-format
3420 msgid "update secret failed: %s\n"
3421 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:2232
3424 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3425 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:2333
3428 msgid "Digest: "
3429 msgstr "Tiiviste: "
3430
3431 #: g10/keyedit.c:2385
3432 msgid "Features: "
3433 msgstr "Ominaisuudet: "
3434
3435 #: g10/keyedit.c:2396
3436 msgid "Keyserver no-modify"
3437 msgstr ""
3438
3439 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3440 msgid "Preferred keyserver: "
3441 msgstr ""
3442
3443 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3444 #, fuzzy
3445 msgid "Notations: "
3446 msgstr "Notaatio: "
3447
3448 #: g10/keyedit.c:2630
3449 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3450 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:2689
3453 #, fuzzy, c-format
3454 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3455 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3456
3457 #: g10/keyedit.c:2710
3458 #, fuzzy, c-format
3459 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3460 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3461
3462 #: g10/keyedit.c:2716
3463 #, fuzzy
3464 msgid "(sensitive)"
3465 msgstr " (luottamuksellinen)"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3468 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
3469 #, fuzzy, c-format
3470 msgid "created: %s"
3471 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
3474 #, fuzzy, c-format
3475 msgid "revoked: %s"
3476 msgstr "[mitätöity] "
3477
3478 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3479 #, fuzzy, c-format
3480 msgid "expired: %s"
3481 msgstr " [vanhenee: %s]"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3484 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3485 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
3486 #, fuzzy, c-format
3487 msgid "expires: %s"
3488 msgstr " [vanhenee: %s]"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:2741
3491 #, fuzzy, c-format
3492 msgid "usage: %s"
3493 msgstr " luottamus: %c/%c"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:2756
3496 #, fuzzy, c-format
3497 msgid "trust: %s"
3498 msgstr " luottamus: %c/%c"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2760
3501 #, c-format
3502 msgid "validity: %s"
3503 msgstr ""
3504
3505 #: g10/keyedit.c:2767
3506 msgid "This key has been disabled"
3507 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3510 msgid "card-no: "
3511 msgstr ""
3512
3513 #: g10/keyedit.c:2819
3514 msgid ""
3515 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3516 "unless you restart the program.\n"
3517 msgstr ""
3518 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3519 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
3522 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3523 #, fuzzy
3524 msgid "revoked"
3525 msgstr "[mitätöity] "
3526
3527 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
3528 #: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3529 #, fuzzy
3530 msgid "expired"
3531 msgstr "expire"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:2950
3534 msgid ""
3535 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3536 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3537 msgstr ""
3538 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
3539 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:3011
3542 msgid ""
3543 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3544 "versions\n"
3545 "         of PGP to reject this key.\n"
3546 msgstr ""
3547 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
3548 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3551 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3552 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
3553
3554 #: g10/keyedit.c:3022
3555 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3556 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:3162
3559 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3560 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:3172
3563 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3564 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:3176
3567 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3568 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:3182
3571 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3572 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:3196
3575 #, c-format
3576 msgid "Deleted %d signature.\n"
3577 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:3197
3580 #, c-format
3581 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3582 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:3200
3585 msgid "Nothing deleted.\n"
3586 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3589 #, fuzzy
3590 msgid "invalid"
3591 msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:3249
3594 #, fuzzy, c-format
3595 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3596 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:3341
3599 msgid ""
3600 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3601 "cause\n"
3602 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3603 msgstr ""
3604 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
3605 "voi\n"
3606 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:3352
3609 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3610 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:3372
3613 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3614 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
3615
3616 #: g10/keyedit.c:3397
3617 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3618 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
3619
3620 #: g10/keyedit.c:3412
3621 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3622 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:3434
3625 #, fuzzy
3626 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3627 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:3453
3630 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3631 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
3632
3633 #: g10/keyedit.c:3459
3634 #, fuzzy
3635 msgid ""
3636 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3637 msgstr ""
3638 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
3639
3640 #: g10/keyedit.c:3520
3641 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3642 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:3526
3645 #, fuzzy
3646 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3647 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:3530
3650 #, fuzzy
3651 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3652 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3653
3654 #: g10/keyedit.c:3533
3655 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3656 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:3579
3659 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3660 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:3595
3663 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3664 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:3668
3667 #, fuzzy, c-format
3668 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3669 msgstr "VAROITUS: allekirjoitusaliavain %08lX ei ole ristiinvarmennettu\n"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:3674
3672 #, c-format
3673 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3674 msgstr ""
3675
3676 #: g10/keyedit.c:3836
3677 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3678 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
3681 #, fuzzy, c-format
3682 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3683 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:4046
3686 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3687 msgstr ""
3688
3689 #: g10/keyedit.c:4126
3690 #, fuzzy
3691 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3692 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3693
3694 #: g10/keyedit.c:4127
3695 #, fuzzy
3696 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3697 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3698
3699 #: g10/keyedit.c:4189
3700 #, fuzzy
3701 msgid "Enter the notation: "
3702 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
3703
3704 #: g10/keyedit.c:4338
3705 #, fuzzy
3706 msgid "Proceed? (y/N) "
3707 msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
3708
3709 #: g10/keyedit.c:4402
3710 #, c-format
3711 msgid "No user ID with index %d\n"
3712 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3713
3714 #: g10/keyedit.c:4460
3715 #, fuzzy, c-format
3716 msgid "No user ID with hash %s\n"
3717 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3718
3719 #: g10/keyedit.c:4487
3720 #, fuzzy, c-format
3721 msgid "No subkey with index %d\n"
3722 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3723
3724 #: g10/keyedit.c:4622
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3727 msgstr "käyttäjätunnus: \""
3728
3729 #: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
3730 #, fuzzy, c-format
3731 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3732 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
3733
3734 #: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
3735 msgid " (non-exportable)"
3736 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3737
3738 #: g10/keyedit.c:4631
3739 #, c-format
3740 msgid "This signature expired on %s.\n"
3741 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
3742
3743 #: g10/keyedit.c:4635
3744 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3745 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
3746
3747 #: g10/keyedit.c:4639
3748 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3749 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
3750
3751 #: g10/keyedit.c:4666
3752 #, fuzzy, c-format
3753 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3754 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:4692
3757 #, fuzzy
3758 msgid " (non-revocable)"
3759 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3760
3761 #: g10/keyedit.c:4699
3762 #, fuzzy, c-format
3763 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3764 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:4721
3767 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3768 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
3769
3770 #: g10/keyedit.c:4741
3771 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3772 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
3773
3774 #: g10/keyedit.c:4771
3775 msgid "no secret key\n"
3776 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:4841
3779 #, c-format
3780 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3781 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3782
3783 #: g10/keyedit.c:4858
3784 #, c-format
3785 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3786 msgstr ""
3787 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
3788 "tulevaisuuteen\n"
3789
3790 #: g10/keyedit.c:4922
3791 #, fuzzy, c-format
3792 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3793 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3794
3795 #: g10/keyedit.c:4984
3796 #, fuzzy, c-format
3797 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3798 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3799
3800 #: g10/keyedit.c:5079
3801 #, fuzzy, c-format
3802 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3803 msgstr ""
3804 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
3805 "(käyttäjätunnus %d)\n"
3806
3807 #: g10/keygen.c:262
3808 #, fuzzy, c-format
3809 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3810 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
3811
3812 #: g10/keygen.c:269
3813 #, fuzzy
3814 msgid "too many cipher preferences\n"
3815 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3816
3817 #: g10/keygen.c:271
3818 #, fuzzy
3819 msgid "too many digest preferences\n"
3820 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3821
3822 #: g10/keygen.c:273
3823 #, fuzzy
3824 msgid "too many compression preferences\n"
3825 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3826
3827 #: g10/keygen.c:398
3828 #, fuzzy, c-format
3829 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3830 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
3831
3832 #: g10/keygen.c:872
3833 msgid "writing direct signature\n"
3834 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
3835
3836 #: g10/keygen.c:911
3837 msgid "writing self signature\n"
3838 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
3839
3840 #: g10/keygen.c:961
3841 msgid "writing key binding signature\n"
3842 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
3843
3844 #: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
3845 #: g10/keygen.c:2762
3846 #, c-format
3847 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3848 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
3849
3850 #: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
3851 #, c-format
3852 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3853 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
3854
3855 #: g10/keygen.c:1323
3856 #, fuzzy
3857 msgid "Sign"
3858 msgstr "sign"
3859
3860 #: g10/keygen.c:1326
3861 msgid "Certify"
3862 msgstr ""
3863
3864 #: g10/keygen.c:1329
3865 #, fuzzy
3866 msgid "Encrypt"
3867 msgstr "salaa tiedot"
3868
3869 #: g10/keygen.c:1332
3870 msgid "Authenticate"
3871 msgstr ""
3872
3873 #: g10/keygen.c:1340
3874 msgid "SsEeAaQq"
3875 msgstr ""
3876
3877 #: g10/keygen.c:1359
3878 #, c-format
3879 msgid "Possible actions for a %s key: "
3880 msgstr ""
3881
3882 #: g10/keygen.c:1363
3883 msgid "Current allowed actions: "
3884 msgstr ""
3885
3886 #: g10/keygen.c:1368
3887 #, c-format
3888 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3889 msgstr ""
3890
3891 #: g10/keygen.c:1371
3892 #, fuzzy, c-format
3893 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3894 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3895
3896 #: g10/keygen.c:1374
3897 #, c-format
3898 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: g10/keygen.c:1377
3902 #, c-format
3903 msgid "   (%c) Finished\n"
3904 msgstr ""
3905
3906 #: g10/keygen.c:1433
3907 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3908 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
3909
3910 #: g10/keygen.c:1435
3911 #, fuzzy, c-format
3912 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3913 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3914
3915 #: g10/keygen.c:1436
3916 #, c-format
3917 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3918 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
3919
3920 #: g10/keygen.c:1438
3921 #, fuzzy, c-format
3922 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3923 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3924
3925 #: g10/keygen.c:1440
3926 #, fuzzy, c-format
3927 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3928 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3929
3930 #: g10/keygen.c:1441
3931 #, c-format
3932 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3933 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
3934
3935 #: g10/keygen.c:1443
3936 #, c-format
3937 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3938 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3939
3940 #: g10/keygen.c:1445
3941 #, fuzzy, c-format
3942 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3943 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:1514
3946 #, fuzzy, c-format
3947 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3948 msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
3949
3950 #: g10/keygen.c:1524
3951 #, c-format
3952 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3953 msgstr ""
3954
3955 #: g10/keygen.c:1531
3956 #, fuzzy, c-format
3957 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3958 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3959
3960 #: g10/keygen.c:1545
3961 #, c-format
3962 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3963 msgstr ""
3964
3965 #: g10/keygen.c:1551
3966 #, c-format
3967 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3968 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
3969
3970 #: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
3971 #, c-format
3972 msgid "rounded up to %u bits\n"
3973 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
3974
3975 #: g10/keygen.c:1610
3976 msgid ""
3977 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3978 "         0 = key does not expire\n"
3979 "      <n>  = key expires in n days\n"
3980 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3981 "      <n>m = key expires in n months\n"
3982 "      <n>y = key expires in n years\n"
3983 msgstr ""
3984 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
3985 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
3986 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
3987 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
3988 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3989 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3990
3991 #: g10/keygen.c:1621
3992 msgid ""
3993 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3994 "         0 = signature does not expire\n"
3995 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3996 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3997 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3998 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3999 msgstr ""
4000 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
4001 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
4002 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
4003 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
4004 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
4005 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
4006
4007 #: g10/keygen.c:1644
4008 msgid "Key is valid for? (0) "
4009 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
4010
4011 #: g10/keygen.c:1649
4012 #, fuzzy, c-format
4013 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4014 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
4015
4016 #: g10/keygen.c:1667
4017 msgid "invalid value\n"
4018 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
4019
4020 #: g10/keygen.c:1674
4021 #, fuzzy
4022 msgid "Key does not expire at all\n"
4023 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4024
4025 #: g10/keygen.c:1675
4026 #, fuzzy
4027 msgid "Signature does not expire at all\n"
4028 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4029
4030 #: g10/keygen.c:1680
4031 #, fuzzy, c-format
4032 msgid "Key expires at %s\n"
4033 msgstr "%s vanhenee %s\n"
4034
4035 #: g10/keygen.c:1681
4036 #, fuzzy, c-format
4037 msgid "Signature expires at %s\n"
4038 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4039
4040 #: g10/keygen.c:1687
4041 msgid ""
4042 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4043 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4044 msgstr ""
4045 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
4046 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
4047
4048 #: g10/keygen.c:1692
4049 #, fuzzy
4050 msgid "Is this correct? (y/N) "
4051 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
4052
4053 #: g10/keygen.c:1715
4054 #, fuzzy
4055 msgid ""
4056 "\n"
4057 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4058 "ID\n"
4059 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4060 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4061 "\n"
4062 msgstr ""
4063 "\n"
4064 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
4065 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
4066 "sähköpostiosoitteesta \n"
4067 "muodossa:\n"
4068 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
4069 "\n"
4070
4071 #: g10/keygen.c:1728
4072 msgid "Real name: "
4073 msgstr "Oikea nimi: "
4074
4075 #: g10/keygen.c:1736
4076 msgid "Invalid character in name\n"
4077 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
4078
4079 #: g10/keygen.c:1738
4080 msgid "Name may not start with a digit\n"
4081 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
4082
4083 #: g10/keygen.c:1740
4084 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4085 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
4086
4087 #: g10/keygen.c:1748
4088 msgid "Email address: "
4089 msgstr "Sähköpostiosoite: "
4090
4091 #: g10/keygen.c:1754
4092 msgid "Not a valid email address\n"
4093 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
4094
4095 #: g10/keygen.c:1762
4096 msgid "Comment: "
4097 msgstr "Huomautus: "
4098
4099 #: g10/keygen.c:1768
4100 msgid "Invalid character in comment\n"
4101 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
4102
4103 #: g10/keygen.c:1791
4104 #, c-format
4105 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4106 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
4107
4108 #: g10/keygen.c:1797
4109 #, c-format
4110 msgid ""
4111 "You selected this USER-ID:\n"
4112 "    \"%s\"\n"
4113 "\n"
4114 msgstr ""
4115 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
4116 "    \"%s\"\n"
4117 "\n"
4118
4119 #: g10/keygen.c:1802
4120 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4121 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
4122
4123 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4124 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4125 #. string which should be translated accordingly and the
4126 #. letter changed to match the one in the answer string.
4127 #.
4128 #. n = Change name
4129 #. c = Change comment
4130 #. e = Change email
4131 #. o = Okay (ready, continue)
4132 #. q = Quit
4133 #.
4134 #: g10/keygen.c:1818
4135 msgid "NnCcEeOoQq"
4136 msgstr "NnHhSsOoLl"
4137
4138 #: g10/keygen.c:1828
4139 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4140 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
4141
4142 #: g10/keygen.c:1829
4143 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4144 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
4145
4146 #: g10/keygen.c:1848
4147 msgid "Please correct the error first\n"
4148 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
4149
4150 #: g10/keygen.c:1888
4151 msgid ""
4152 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4153 "\n"
4154 msgstr ""
4155 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
4156 "\n"
4157
4158 #: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
4159 #, c-format
4160 msgid "%s.\n"
4161 msgstr "%s.\n"
4162
4163 #: g10/keygen.c:1904
4164 msgid ""
4165 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4166 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4167 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4168 "\n"
4169 msgstr ""
4170 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
4171 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
4172 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
4173 "\n"
4174
4175 #: g10/keygen.c:1926
4176 msgid ""
4177 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4178 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4179 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4180 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4181 msgstr ""
4182 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
4183 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
4184 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
4185 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
4186
4187 #: g10/keygen.c:2708
4188 msgid "Key generation canceled.\n"
4189 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
4190
4191 #: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
4192 #, c-format
4193 msgid "writing public key to `%s'\n"
4194 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4195
4196 #: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
4197 #, fuzzy, c-format
4198 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4199 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4200
4201 #: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
4202 #, c-format
4203 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4204 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4205
4206 #: g10/keygen.c:3041
4207 #, c-format
4208 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4209 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4210
4211 #: g10/keygen.c:3047
4212 #, c-format
4213 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4214 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4215
4216 #: g10/keygen.c:3065
4217 #, c-format
4218 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4219 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4220
4221 #: g10/keygen.c:3072
4222 #, c-format
4223 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4224 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4225
4226 #: g10/keygen.c:3095
4227 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4228 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
4229
4230 #: g10/keygen.c:3106
4231 #, fuzzy
4232 msgid ""
4233 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4234 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4235 msgstr ""
4236 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
4237 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
4238
4239 #: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
4240 #, c-format
4241 msgid "Key generation failed: %s\n"
4242 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
4243
4244 #: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
4245 #, c-format
4246 msgid ""
4247 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4248 msgstr ""
4249 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4250 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4251
4252 #: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
4253 #, c-format
4254 msgid ""
4255 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4256 msgstr ""
4257 "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4258 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4259
4260 #: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
4261 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4262 msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
4263
4264 #: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
4265 #, fuzzy
4266 msgid "Really create? (y/N) "
4267 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
4268
4269 #: g10/keygen.c:3509
4270 #, fuzzy, c-format
4271 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4272 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
4273
4274 #: g10/keygen.c:3556
4275 #, fuzzy, c-format
4276 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4277 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
4278
4279 #: g10/keygen.c:3582
4280 #, fuzzy, c-format
4281 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4282 msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
4283
4284 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4285 msgid "never     "
4286 msgstr "ei koskaan"
4287
4288 #: g10/keylist.c:265
4289 msgid "Critical signature policy: "
4290 msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
4291
4292 #: g10/keylist.c:267
4293 msgid "Signature policy: "
4294 msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
4295
4296 #: g10/keylist.c:306
4297 msgid "Critical preferred keyserver: "
4298 msgstr ""
4299
4300 #: g10/keylist.c:359
4301 msgid "Critical signature notation: "
4302 msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
4303
4304 #: g10/keylist.c:361
4305 msgid "Signature notation: "
4306 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
4307
4308 #: g10/keylist.c:471
4309 msgid "Keyring"
4310 msgstr "Avainrengas"
4311
4312 #: g10/keylist.c:1505
4313 msgid "Primary key fingerprint:"
4314 msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4315
4316 #: g10/keylist.c:1507
4317 msgid "     Subkey fingerprint:"
4318 msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
4319
4320 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4321 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4322 #: g10/keylist.c:1514
4323 msgid " Primary key fingerprint:"
4324 msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4325
4326 #: g10/keylist.c:1516
4327 msgid "      Subkey fingerprint:"
4328 msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
4329
4330 #: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
4331 #, fuzzy
4332 msgid "      Key fingerprint ="
4333 msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
4334
4335 #: g10/keylist.c:1591
4336 msgid "      Card serial no. ="
4337 msgstr ""
4338
4339 #: g10/keyring.c:1246
4340 #, fuzzy, c-format
4341 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4342 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
4343
4344 #: g10/keyring.c:1252
4345 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4346 msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
4347
4348 #: g10/keyring.c:1254
4349 #, c-format
4350 msgid "%s is the unchanged one\n"
4351 msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
4352
4353 #: g10/keyring.c:1255
4354 #, c-format
4355 msgid "%s is the new one\n"
4356 msgstr "%s on uusi\n"
4357
4358 #: g10/keyring.c:1256
4359 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4360 msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
4361
4362 #: g10/keyring.c:1376
4363 #, fuzzy, c-format
4364 msgid "caching keyring `%s'\n"
4365 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
4366
4367 #: g10/keyring.c:1422
4368 #, fuzzy, c-format
4369 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4370 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4371
4372 #: g10/keyring.c:1434
4373 #, fuzzy, c-format
4374 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4375 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4376
4377 #: g10/keyring.c:1505
4378 #, c-format
4379 msgid "%s: keyring created\n"
4380 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
4381
4382 #: g10/keyserver.c:61
4383 msgid "include revoked keys in search results"
4384 msgstr ""
4385
4386 #: g10/keyserver.c:62
4387 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4388 msgstr ""
4389
4390 #: g10/keyserver.c:64
4391 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4392 msgstr ""
4393
4394 #: g10/keyserver.c:66
4395 msgid "do not delete temporary files after using them"
4396 msgstr ""
4397
4398 #: g10/keyserver.c:70
4399 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4400 msgstr ""
4401
4402 #: g10/keyserver.c:72
4403 #, fuzzy
4404 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4405 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
4406
4407 #: g10/keyserver.c:74
4408 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4409 msgstr ""
4410
4411 #: g10/keyserver.c:140
4412 #, fuzzy, c-format
4413 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4414 msgstr ""
4415 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
4416 "ajossa\n"
4417
4418 #: g10/keyserver.c:523
4419 #, fuzzy
4420 msgid "disabled"
4421 msgstr "disable"
4422
4423 #: g10/keyserver.c:724
4424 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4425 msgstr ""
4426
4427 #: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
4428 #, fuzzy, c-format
4429 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4430 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4431
4432 #: g10/keyserver.c:906
4433 #, fuzzy, c-format
4434 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4435 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4436
4437 #: g10/keyserver.c:908
4438 #, fuzzy
4439 msgid "key not found on keyserver\n"
4440 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4441
4442 #: g10/keyserver.c:1145
4443 #, fuzzy, c-format
4444 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4445 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4446
4447 #: g10/keyserver.c:1149
4448 #, fuzzy, c-format
4449 msgid "requesting key %s from %s\n"
4450 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4451
4452 #: g10/keyserver.c:1173
4453 #, fuzzy, c-format
4454 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4455 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4456
4457 #: g10/keyserver.c:1176
4458 #, fuzzy, c-format
4459 msgid "searching for names from %s\n"
4460 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4461
4462 #: g10/keyserver.c:1324
4463 #, fuzzy, c-format
4464 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4465 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4466
4467 #: g10/keyserver.c:1328
4468 #, fuzzy, c-format
4469 msgid "sending key %s to %s\n"
4470 msgstr ""
4471 "\"\n"
4472 "allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
4473
4474 #: g10/keyserver.c:1371
4475 #, fuzzy, c-format
4476 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4477 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4478
4479 #: g10/keyserver.c:1374
4480 #, fuzzy, c-format
4481 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4482 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4483
4484 #: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
4485 #, fuzzy
4486 msgid "no keyserver action!\n"
4487 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4488
4489 #: g10/keyserver.c:1429
4490 #, c-format
4491 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4492 msgstr ""
4493
4494 #: g10/keyserver.c:1438
4495 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4496 msgstr ""
4497
4498 #: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
4499 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4500 msgstr ""
4501
4502 #: g10/keyserver.c:1506
4503 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4504 msgstr ""
4505
4506 #: g10/keyserver.c:1518
4507 #, c-format
4508 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4509 msgstr ""
4510
4511 #: g10/keyserver.c:1523
4512 #, c-format
4513 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4514 msgstr ""
4515
4516 #: g10/keyserver.c:1531
4517 #, c-format
4518 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4519 msgstr ""
4520
4521 #: g10/keyserver.c:1538
4522 #, fuzzy
4523 msgid "keyserver timed out\n"
4524 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4525
4526 #: g10/keyserver.c:1543
4527 #, fuzzy
4528 msgid "keyserver internal error\n"
4529 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4530
4531 #: g10/keyserver.c:1552
4532 #, fuzzy, c-format
4533 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4534 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
4535
4536 #: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
4537 #, c-format
4538 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4539 msgstr ""
4540
4541 #: g10/keyserver.c:1870
4542 #, fuzzy, c-format
4543 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4544 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4545
4546 #: g10/keyserver.c:1892
4547 #, fuzzy, c-format
4548 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4549 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4550
4551 #: g10/keyserver.c:1894
4552 #, fuzzy, c-format
4553 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4554 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4555
4556 #: g10/keyserver.c:1950
4557 #, fuzzy, c-format
4558 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4559 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4560
4561 #: g10/keyserver.c:1956
4562 #, fuzzy, c-format
4563 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4564 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4565
4566 #: g10/mainproc.c:240
4567 #, c-format
4568 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4569 msgstr "outo koko salatulle istuntoavaimelle (%d)\n"
4570
4571 #: g10/mainproc.c:291
4572 #, c-format
4573 msgid "%s encrypted session key\n"
4574 msgstr "%s-salattu istuntoavain\n"
4575
4576 #: g10/mainproc.c:301
4577 #, fuzzy, c-format
4578 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4579 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
4580
4581 #: g10/mainproc.c:382
4582 #, fuzzy, c-format
4583 msgid "public key is %s\n"
4584 msgstr "julkinen avain on %08lX\n"
4585
4586 #: g10/mainproc.c:439
4587 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4588 msgstr "julkisella avaimella salattu data: DEK kelpaa\n"
4589
4590 #: g10/mainproc.c:472
4591 #, fuzzy, c-format
4592 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4593 msgstr "salattu %u-bittisella %s-avaimella, tunnus %08lX, luotu %s\n"
4594
4595 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4596 #, fuzzy, c-format
4597 msgid "      \"%s\"\n"
4598 msgstr "                aka \""
4599
4600 #: g10/mainproc.c:480
4601 #, fuzzy, c-format
4602 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4603 msgstr "salattu %s-avaimella, tunnus %08lX\n"
4604
4605 #: g10/mainproc.c:494
4606 #, c-format
4607 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4608 msgstr "julkisen avaimen avaus epäonnistui: %s\n"
4609
4610 #: g10/mainproc.c:508
4611 #, c-format
4612 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4613 msgstr "salattu %lu salasanalla\n"
4614
4615 #: g10/mainproc.c:510
4616 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4617 msgstr "salattu yhdellä salasanalla\n"
4618
4619 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4620 #, c-format
4621 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4622 msgstr "oletettavasti %s-salattua dataa\n"
4623
4624 #: g10/mainproc.c:549
4625 #, c-format
4626 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4627 msgstr ""
4628 "IDEA-salain ei käytettävissä, yritetään optimistisesti \n"
4629 "käyttää sen sijaan salainta %s\n"
4630
4631 #: g10/mainproc.c:581
4632 msgid "decryption okay\n"
4633 msgstr "avaus onnistui\n"
4634
4635 #: g10/mainproc.c:585
4636 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4637 msgstr "VAROITUS: viestin eheyttä ei oltu suojattu\n"
4638
4639 #: g10/mainproc.c:598
4640 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4641 msgstr "VAROITUS: salattua viestiä on muokattu!\n"
4642
4643 #: g10/mainproc.c:604
4644 #, c-format
4645 msgid "decryption failed: %s\n"
4646 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
4647
4648 #: g10/mainproc.c:623
4649 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4650 msgstr "HUOM: lähettäjä määrittää \"vain-sinun-silmillesi\"\n"
4651
4652 #: g10/mainproc.c:625
4653 #, c-format
4654 msgid "original file name='%.*s'\n"
4655 msgstr "alkuperäisen tiedoston nimi=\"%.*s\"\n"
4656
4657 #: g10/mainproc.c:817
4658 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4659 msgstr "itsenäinen mitätöinti - käytä \"gpg --import\" ottaaksesi käyttöön\n"
4660
4661 #: g10/mainproc.c:1165
4662 #, fuzzy
4663 msgid "no signature found\n"
4664 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4665
4666 #: g10/mainproc.c:1408
4667 msgid "signature verification suppressed\n"
4668 msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
4669
4670 #: g10/mainproc.c:1508
4671 #, fuzzy
4672 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4673 msgstr "näitä allekirjoituksia ei voi käsitellä\n"
4674
4675 #: g10/mainproc.c:1519
4676 #, fuzzy, c-format
4677 msgid "Signature made %s\n"
4678 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4679
4680 #: g10/mainproc.c:1520
4681 #, fuzzy, c-format
4682 msgid "               using %s key %s\n"
4683 msgstr "                aka \""
4684
4685 #: g10/mainproc.c:1524
4686 #, fuzzy, c-format
4687 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4688 msgstr ""
4689 "Allekirjoitus tehty %.*s käyttämällä %s-algoritmia avaintunnuksella %08lX\n"
4690
4691 #: g10/mainproc.c:1544
4692 msgid "Key available at: "
4693 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
4694
4695 #: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
4696 #, fuzzy, c-format
4697 msgid "BAD signature from \"%s\""
4698 msgstr "VÄÄRÄ allekirjoitus lähettäjältä \""
4699
4700 #: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
4701 #, fuzzy, c-format
4702 msgid "Expired signature from \"%s\""
4703 msgstr "Vanhentunut allekirjoitus lähettäjältä \""
4704
4705 #: g10/mainproc.c:1681 g10/mainproc.c:1729
4706 #, fuzzy, c-format
4707 msgid "Good signature from \"%s\""
4708 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4709
4710 #: g10/mainproc.c:1733
4711 msgid "[uncertain]"
4712 msgstr "[ei tiedossa]"
4713
4714 #: g10/mainproc.c:1765
4715 #, fuzzy, c-format
4716 msgid "                aka \"%s\""
4717 msgstr "                aka \""
4718
4719 #: g10/mainproc.c:1863
4720 #, c-format
4721 msgid "Signature expired %s\n"
4722 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4723
4724 #: g10/mainproc.c:1868
4725 #, c-format
4726 msgid "Signature expires %s\n"
4727 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4728
4729 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4730 #: g10/mainproc.c:1871
4731 #, c-format
4732 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4733 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4734
4735 #: g10/mainproc.c:1872
4736 msgid "binary"
4737 msgstr "binääri"
4738
4739 #: g10/mainproc.c:1873
4740 msgid "textmode"
4741 msgstr "teksti"
4742
4743 #: g10/mainproc.c:1873 g10/trustdb.c:531
4744 msgid "unknown"
4745 msgstr "tuntematon "
4746
4747 #: g10/mainproc.c:1893
4748 #, c-format
4749 msgid "Can't check signature: %s\n"
4750 msgstr "Allekirjoitusta ei voi tarkistaa: %s\n"
4751
4752 #: g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:1978 g10/mainproc.c:2064
4753 msgid "not a detached signature\n"
4754 msgstr "allekirjoitus ei ole erillinen\n"
4755
4756 #: g10/mainproc.c:2005
4757 msgid ""
4758 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4759 msgstr ""
4760 "VAROITUS: useita allekirjoituksia havaittu.  Vain ensimmäisen voi "
4761 "tarkistaa.\n"
4762
4763 #: g10/mainproc.c:2013
4764 #, c-format
4765 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4766 msgstr "itsenäinen allekirjoitus luokkaa 0x%02x\n"
4767
4768 #: g10/mainproc.c:2070
4769 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4770 msgstr "vanhan tyylin (PGP 2.x) allekirjoitus\n"
4771
4772 #: g10/mainproc.c:2080
4773 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4774 msgstr "epäkelpo juuripaketti havaittu proc_tree():ssä\n"
4775
4776 #: g10/misc.c:122
4777 #, c-format
4778 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4779 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
4780
4781 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4782 #, fuzzy, c-format
4783 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4784 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
4785
4786 #: g10/misc.c:207
4787 #, fuzzy, c-format
4788 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4789 msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
4790
4791 #: g10/misc.c:316
4792 #, fuzzy, c-format
4793 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4794 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
4795
4796 #: g10/misc.c:331
4797 #, fuzzy, c-format
4798 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4799 msgstr "salausalgoritmi ei ole käytössä"
4800
4801 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4802 #: g10/misc.c:346
4803 #, fuzzy, c-format
4804 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4805 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4806
4807 #: g10/misc.c:351
4808 #, fuzzy, c-format
4809 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4810 msgstr ""
4811 "valittua tiivistesalgoritmia %s (%d) ei löydy vastaanottajan valinnoista\n"
4812
4813 #: g10/misc.c:447
4814 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4815 msgstr "IDEA-salaimen liitännäinen ei käytettävissä\n"
4816
4817 #: g10/misc.c:448 g10/sig-check.c:103
4818 #, fuzzy, c-format
4819 msgid "please see %s for more information\n"
4820 msgstr " i = näytä lisätietoja\n"
4821
4822 #: g10/misc.c:681
4823 #, c-format
4824 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4825 msgstr "%s:%d: paheksuttava valitsin \"%s\"\n"
4826
4827 #: g10/misc.c:685
4828 #, c-format
4829 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4830 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4831
4832 #: g10/misc.c:687
4833 #, c-format
4834 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4835 msgstr "käytä valitsinta \"%s%s\" sen sijaan\n"
4836
4837 #: g10/misc.c:694
4838 #, fuzzy, c-format
4839 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4840 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4841
4842 #: g10/misc.c:707
4843 msgid "Uncompressed"
4844 msgstr "pakkaamaton"
4845
4846 #: g10/misc.c:732
4847 #, fuzzy
4848 msgid "uncompressed|none"
4849 msgstr "pakkaamaton"