About to do a release
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2007-08-16 11:04+0200\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: agent/call-pinentry.c:196
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
36 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:436
39 msgid ""
40 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
41 "session"
42 msgstr ""
43
44 #: agent/call-pinentry.c:439
45 #, fuzzy
46 msgid ""
47 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
48 "this session"
49 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
50
51 #: agent/call-pinentry.c:486
52 #, c-format
53 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
54 msgstr ""
55
56 #: agent/call-pinentry.c:506 agent/call-pinentry.c:518
57 #, fuzzy
58 msgid "PIN too long"
59 msgstr "rivi on liian pitkä\n"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:507
62 #, fuzzy
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "salasana on liian pitkä\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:515
67 #, fuzzy
68 msgid "Invalid characters in PIN"
69 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:520
72 msgid "PIN too short"
73 msgstr ""
74
75 #: agent/call-pinentry.c:532
76 #, fuzzy
77 msgid "Bad PIN"
78 msgstr "MPI ei kelpaa"
79
80 #: agent/call-pinentry.c:533
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad Passphrase"
83 msgstr "väärä salasana"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:569
86 #, fuzzy
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "väärä salasana"
89
90 #: agent/command-ssh.c:529
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
93 msgstr "suojausalgoritmi %d%s ei ole käytettävissä\n"
94
95 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
96 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
97 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
98 #, c-format
99 msgid "can't create `%s': %s\n"
100 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
101
102 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
103 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
104 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
105 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
106 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
107 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
108 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1865
109 #: sm/gpgsm.c:1902 sm/gpgsm.c:1940 sm/qualified.c:72
110 #, c-format
111 msgid "can't open `%s': %s\n"
112 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
113
114 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
115 #, fuzzy, c-format
116 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
117 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:1619
120 #, c-format
121 msgid "detected card with S/N: %s\n"
122 msgstr ""
123
124 #: agent/command-ssh.c:1624
125 #, fuzzy, c-format
126 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
127 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
128
129 #: agent/command-ssh.c:1644
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "no suitable card key found: %s\n"
132 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:1694
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
137 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
138
139 #: agent/command-ssh.c:1709
140 #, fuzzy, c-format
141 msgid "error writing key: %s\n"
142 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
143
144 #: agent/command-ssh.c:2014
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
147 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
148
149 #: agent/command-ssh.c:2349
150 #, c-format
151 msgid ""
152 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
153 "0Awithin gpg-agent's key storage"
154 msgstr ""
155
156 #: agent/command-ssh.c:2850
157 #, fuzzy, c-format
158 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
159 msgstr "%s: hajautustaulukon luonti ei onnistu: %s\n"
160
161 #: agent/divert-scd.c:217
162 msgid "Admin PIN"
163 msgstr ""
164
165 #: agent/divert-scd.c:275
166 #, fuzzy
167 msgid "Repeat this PIN"
168 msgstr "Toista salasana: "
169
170 #: agent/divert-scd.c:278
171 #, fuzzy
172 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
173 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
174
175 #: agent/divert-scd.c:290
176 #, c-format
177 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
178 msgstr ""
179
180 #: agent/genkey.c:88
181 #, c-format
182 msgid ""
183 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
184 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
185 msgid_plural ""
186 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
187 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
188 msgstr[0] ""
189 msgstr[1] ""
190
191 #: agent/genkey.c:98
192 #, fuzzy
193 msgid "Take this one anyway"
194 msgstr "Haluatko käyttää tätä avainta kaikesta huolimatta? "
195
196 #: agent/genkey.c:99 agent/genkey.c:114
197 #, fuzzy
198 msgid "Enter new passphrase"
199 msgstr "Syötä salasana\n"
200
201 #: agent/genkey.c:107
202 #, c-format
203 msgid ""
204 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
205 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
206 msgstr ""
207
208 #: agent/genkey.c:113
209 msgid "Yes, protection is not needed"
210 msgstr ""
211
212 #: agent/genkey.c:158
213 #, fuzzy, c-format
214 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
215 msgstr ""
216 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
217 "\n"
218
219 #: agent/genkey.c:160 agent/genkey.c:281 agent/protect-tool.c:1196
220 #, fuzzy
221 msgid "Please re-enter this passphrase"
222 msgstr "muuta salasanaa"
223
224 #: agent/genkey.c:189 agent/genkey.c:311 agent/protect-tool.c:1202
225 #: tools/symcryptrun.c:456
226 msgid "does not match - try again"
227 msgstr ""
228
229 #: agent/genkey.c:280
230 #, fuzzy
231 msgid "Please enter the new passphrase"
232 msgstr "muuta salasanaa"
233
234 #: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
235 #: scd/scdaemon.c:104
236 #, fuzzy
237 msgid ""
238 "@Options:\n"
239 " "
240 msgstr ""
241 "@\n"
242 "Valitsimet:\n"
243 " "
244
245 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:106
246 msgid "run in server mode (foreground)"
247 msgstr ""
248
249 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
250 msgid "run in daemon mode (background)"
251 msgstr ""
252
253 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:80
254 #: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
255 #: tools/gpgconf.c:67 tools/symcryptrun.c:164
256 msgid "verbose"
257 msgstr "monisanainen"
258
259 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:81 scd/scdaemon.c:111
260 #: sm/gpgsm.c:341
261 msgid "be somewhat more quiet"
262 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
263
264 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
265 msgid "sh-style command output"
266 msgstr ""
267
268 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:113
269 msgid "csh-style command output"
270 msgstr ""
271
272 #: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:167
273 #, fuzzy
274 msgid "|FILE|read options from FILE"
275 msgstr "|TIEDOSTO|lataa laajennusmoduuli TIEDOSTO"
276
277 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:122
278 msgid "do not detach from the console"
279 msgstr ""
280
281 #: agent/gpg-agent.c:126
282 msgid "do not grab keyboard and mouse"
283 msgstr ""
284
285 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
286 #: tools/symcryptrun.c:166
287 #, fuzzy
288 msgid "use a log file for the server"
289 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
290
291 #: agent/gpg-agent.c:129
292 #, fuzzy
293 msgid "use a standard location for the socket"
294 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
295
296 #: agent/gpg-agent.c:132
297 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
298 msgstr ""
299
300 #: agent/gpg-agent.c:135
301 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:136
305 #, fuzzy
306 msgid "do not use the SCdaemon"
307 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
308
309 #: agent/gpg-agent.c:143
310 msgid "ignore requests to change the TTY"
311 msgstr ""
312
313 #: agent/gpg-agent.c:145
314 msgid "ignore requests to change the X display"
315 msgstr ""
316
317 #: agent/gpg-agent.c:148
318 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
319 msgstr ""
320
321 #: agent/gpg-agent.c:154
322 msgid "do not use the PIN cache when signing"
323 msgstr ""
324
325 #: agent/gpg-agent.c:156
326 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
327 msgstr ""
328
329 #: agent/gpg-agent.c:158
330 #, fuzzy
331 msgid "allow presetting passphrase"
332 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
333
334 #: agent/gpg-agent.c:159
335 msgid "enable ssh-agent emulation"
336 msgstr ""
337
338 #: agent/gpg-agent.c:161
339 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
340 msgstr ""
341
342 #: agent/gpg-agent.c:257 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
343 #: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:565 tools/gpg-connect-agent.c:124
344 #: tools/gpgconf.c:89 tools/symcryptrun.c:204
345 #, fuzzy
346 msgid "Please report bugs to <"
347 msgstr ""
348 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
349
350 #: agent/gpg-agent.c:260
351 #, fuzzy
352 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
353 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
354
355 #: agent/gpg-agent.c:262
356 msgid ""
357 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
358 "Secret key management for GnuPG\n"
359 msgstr ""
360
361 #: agent/gpg-agent.c:297 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:679
362 #, c-format
363 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
364 msgstr ""
365
366 #: agent/gpg-agent.c:476 agent/protect-tool.c:1043 kbx/kbxutil.c:419
367 #: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:819 sm/gpgsm.c:822 tools/symcryptrun.c:1026
368 #, c-format
369 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
370 msgstr ""
371
372 #: agent/gpg-agent.c:569 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:910
373 #, c-format
374 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
375 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
376
377 #: agent/gpg-agent.c:574 agent/gpg-agent.c:1120 g10/gpg.c:2027
378 #: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:959
379 #, c-format
380 msgid "option file `%s': %s\n"
381 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
382
383 #: agent/gpg-agent.c:582 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:921
384 #, c-format
385 msgid "reading options from `%s'\n"
386 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
387
388 #: agent/gpg-agent.c:890 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
389 #: g10/plaintext.c:162
390 #, c-format
391 msgid "error creating `%s': %s\n"
392 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
393
394 #: agent/gpg-agent.c:1190 agent/gpg-agent.c:1316 agent/gpg-agent.c:1320
395 #: agent/gpg-agent.c:1361 agent/gpg-agent.c:1365 g10/exec.c:172
396 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
397 #, c-format
398 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
399 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
400
401 #: agent/gpg-agent.c:1204 scd/scdaemon.c:922
402 msgid "name of socket too long\n"
403 msgstr ""
404
405 #: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:948
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "can't create socket: %s\n"
408 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:1248 agent/gpg-agent.c:1264
411 #, fuzzy
412 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
413 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:1278 scd/scdaemon.c:977
416 #, fuzzy, c-format
417 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
418 msgstr "virhe lähettäessä kohteeseen \"%s\": %s\n"
419
420 #: agent/gpg-agent.c:1290 scd/scdaemon.c:985
421 #, fuzzy, c-format
422 msgid "listen() failed: %s\n"
423 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
424
425 #: agent/gpg-agent.c:1296 scd/scdaemon.c:991
426 #, fuzzy, c-format
427 msgid "listening on socket `%s'\n"
428 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
429
430 #: agent/gpg-agent.c:1324 agent/gpg-agent.c:1371 g10/openfile.c:432
431 #, fuzzy, c-format
432 msgid "directory `%s' created\n"
433 msgstr "%s: hakemisto luotu\n"
434
435 #: agent/gpg-agent.c:1377
436 #, fuzzy, c-format
437 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
438 msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1381
441 #, fuzzy, c-format
442 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
443 msgstr "%s: hakemistoa ei voi luoda: %s\n"
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1492
446 #, c-format
447 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
448 msgstr ""
449
450 #: agent/gpg-agent.c:1497
451 #, c-format
452 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
453 msgstr ""
454
455 #: agent/gpg-agent.c:1514
456 #, c-format
457 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
458 msgstr ""
459
460 #: agent/gpg-agent.c:1519
461 #, c-format
462 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
463 msgstr ""
464
465 #: agent/gpg-agent.c:1623 scd/scdaemon.c:1117
466 #, fuzzy, c-format
467 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
468 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
469
470 #: agent/gpg-agent.c:1729 scd/scdaemon.c:1184
471 #, fuzzy, c-format
472 msgid "%s %s stopped\n"
473 msgstr "%s: ohitettu: %s\n"
474
475 #: agent/gpg-agent.c:1752
476 #, fuzzy
477 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
478 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
479
480 #: agent/gpg-agent.c:1763 common/simple-pwquery.c:329
481 #: tools/gpg-connect-agent.c:756
482 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
483 msgstr "GPG_AGENT_INFO-ympäristömuuttuja on väärin muotoiltu\n"
484
485 #: agent/gpg-agent.c:1776 common/simple-pwquery.c:341
486 #: tools/gpg-connect-agent.c:767
487 #, c-format
488 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
489 msgstr "gpg-agent-protokollaversio %d ei ole tuettu\n"
490
491 #: agent/preset-passphrase.c:98
492 #, fuzzy
493 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
494 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
495
496 #: agent/preset-passphrase.c:101
497 msgid ""
498 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
499 "Password cache maintenance\n"
500 msgstr ""
501
502 #: agent/protect-tool.c:149
503 #, fuzzy
504 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
505 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
506
507 #: agent/protect-tool.c:151
508 msgid ""
509 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
510 "Secret key maintenance tool\n"
511 msgstr ""
512
513 #: agent/protect-tool.c:1187
514 #, fuzzy
515 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
516 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
517
518 #: agent/protect-tool.c:1190
519 #, fuzzy
520 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
521 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
522
523 #: agent/protect-tool.c:1193
524 msgid ""
525 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
526 "system."
527 msgstr ""
528
529 #: agent/protect-tool.c:1198
530 #, fuzzy
531 msgid ""
532 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
533 "needed to complete this operation."
534 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
535
536 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:457
537 #, fuzzy
538 msgid "Passphrase:"
539 msgstr "väärä salasana"
540
541 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:471
542 #, fuzzy, c-format
543 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
544 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
545
546 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:475
547 #, fuzzy
548 msgid "cancelled\n"
549 msgstr "Peru"
550
551 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
552 #, fuzzy, c-format
553 msgid "error opening `%s': %s\n"
554 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
555
556 #: agent/trustlist.c:147
557 #, fuzzy, c-format
558 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
559 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
560
561 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
562 #, c-format
563 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
564 msgstr ""
565
566 #: agent/trustlist.c:181
567 #, fuzzy, c-format
568 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
569 msgstr "salaisen avaimen osat eivät ole käytettävissä\n"
570
571 #: agent/trustlist.c:216
572 #, fuzzy, c-format
573 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
574 msgstr "lukuvirhe: %s\n"
575
576 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
577 #, c-format
578 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
579 msgstr ""
580
581 #: agent/trustlist.c:283
582 #, fuzzy, c-format
583 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
584 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
585
586 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
587 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
588 msgstr ""
589
590 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
591 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
592 #. Pinentry to insert a line break.  The double
593 #. percent sign is actually needed because it is also
594 #. a printf format string.  If you need to insert a
595 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
596 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
597 #. fingerprint string whereas the first one receives
598 #. the name as store in the certificate.
599 #: agent/trustlist.c:507
600 #, c-format
601 msgid ""
602 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
603 "fingerprint:%%0A  %s"
604 msgstr ""
605
606 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
607 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
608 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
609 #: agent/trustlist.c:516
610 msgid "Correct"
611 msgstr ""
612
613 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
614 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
615 #. Pinentry to insert a line break.  The double
616 #. percent sign is actually needed because it is also
617 #. a printf format string.  If you need to insert a
618 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
619 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
620 #. certificate.
621 #: agent/trustlist.c:536
622 #, c-format
623 msgid ""
624 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
625 "certificates?"
626 msgstr ""
627
628 #: agent/trustlist.c:542
629 #, fuzzy
630 msgid "Yes"
631 msgstr "kyllä|kylla|joo"
632
633 #: agent/trustlist.c:542
634 msgid "No"
635 msgstr ""
636
637 #: common/exechelp.c:302 common/exechelp.c:390
638 #, fuzzy, c-format
639 msgid "error creating a pipe: %s\n"
640 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
641
642 #: common/exechelp.c:366 common/exechelp.c:423
643 #, fuzzy, c-format
644 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
645 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
646
647 #: common/exechelp.c:402 common/exechelp.c:632
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "error forking process: %s\n"
650 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
651
652 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:501
653 #, c-format
654 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
655 msgstr ""
656
657 #: common/exechelp.c:466
658 #, fuzzy, c-format
659 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
660 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
661
662 #: common/exechelp.c:472 common/exechelp.c:512
663 #, fuzzy, c-format
664 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
665 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
666
667 #: common/exechelp.c:507
668 #, c-format
669 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
670 msgstr ""
671
672 #: common/exechelp.c:518
673 #, fuzzy, c-format
674 msgid "error running `%s': terminated\n"
675 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
676
677 #: common/http.c:1625
678 #, fuzzy, c-format
679 msgid "error creating socket: %s\n"
680 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
681
682 #: common/http.c:1669
683 #, fuzzy
684 msgid "host not found"
685 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
686
687 #: common/simple-pwquery.c:315
688 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
689 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
690
691 #: common/simple-pwquery.c:373
692 #, c-format
693 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
694 msgstr "yhteys kohteeseen \"%s\" ei onnistu: %s\n"
695
696 #: common/simple-pwquery.c:384
697 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
698 msgstr "gpg-agentin kanssa yhteysongelma\n"
699
700 #: common/simple-pwquery.c:394
701 #, fuzzy
702 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
703 msgstr "agentin käytössä on ongelmia: agentti vastaa 0x%lx\n"
704
705 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
706 #, fuzzy
707 msgid "canceled by user\n"
708 msgstr "käyttäjän peruma\n"
709
710 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
711 #, fuzzy
712 msgid "problem with the agent\n"
713 msgstr "agentin käytössä on ongelmia: agentti vastaa 0x%lx\n"
714
715 #: common/sysutils.c:99
716 #, c-format
717 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
718 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
719
720 #: common/sysutils.c:194
721 #, fuzzy, c-format
722 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
723 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
724
725 #: common/sysutils.c:226
726 #, fuzzy, c-format
727 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
728 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
729
730 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
731 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
732 msgid "yes"
733 msgstr "kyllä|kylla|joo"
734
735 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
736 msgid "yY"
737 msgstr "kK"
738
739 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
740 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
741 msgid "no"
742 msgstr "ei"
743
744 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
745 msgid "nN"
746 msgstr "eE"
747
748 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
749 #: common/yesno.c:72
750 msgid "quit"
751 msgstr "lopeta|sulje"
752
753 #: common/yesno.c:75
754 msgid "qQ"
755 msgstr "lLsS"
756
757 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
758 #: common/yesno.c:109
759 msgid "okay|okay"
760 msgstr ""
761
762 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
763 #: common/yesno.c:111
764 msgid "cancel|cancel"
765 msgstr ""
766
767 #: common/yesno.c:112
768 msgid "oO"
769 msgstr ""
770
771 #: common/yesno.c:113
772 #, fuzzy
773 msgid "cC"
774 msgstr "c"
775
776 #: common/miscellaneous.c:71
777 #, c-format
778 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
779 msgstr ""
780
781 #: common/miscellaneous.c:74
782 #, c-format
783 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
784 msgstr ""
785
786 #: g10/armor.c:366
787 #, c-format
788 msgid "armor: %s\n"
789 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
790
791 #: g10/armor.c:405
792 msgid "invalid armor header: "
793 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
794
795 #: g10/armor.c:416
796 msgid "armor header: "
797 msgstr "ascii-koodausotsake: "
798
799 #: g10/armor.c:427
800 msgid "invalid clearsig header\n"
801 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
802
803 #: g10/armor.c:479
804 msgid "nested clear text signatures\n"
805 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
806
807 #: g10/armor.c:614
808 #, fuzzy
809 msgid "unexpected armor: "
810 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
811
812 #: g10/armor.c:626
813 msgid "invalid dash escaped line: "
814 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
815
816 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
817 #, fuzzy, c-format
818 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
819 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
820
821 #: g10/armor.c:823
822 msgid "premature eof (no CRC)\n"
823 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
824
825 #: g10/armor.c:857
826 msgid "premature eof (in CRC)\n"
827 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
828
829 #: g10/armor.c:865
830 msgid "malformed CRC\n"
831 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
832
833 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
836 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
837
838 #: g10/armor.c:889
839 #, fuzzy
840 msgid "premature eof (in trailer)\n"
841 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
842
843 #: g10/armor.c:893
844 msgid "error in trailer line\n"
845 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
846
847 #: g10/armor.c:1204
848 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
849 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
850
851 #: g10/armor.c:1209
852 #, c-format
853 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
854 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
855
856 #: g10/armor.c:1213
857 msgid ""
858 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
859 msgstr ""
860 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
861 "viallista\n"
862 "MTA:ta on käytetty\n"
863
864 #: g10/build-packet.c:976
865 msgid ""
866 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
867 "an '='\n"
868 msgstr ""
869 "notaation nimen täytyy sisältää vain tulostettavia merkkejä tai "
870 "välilyöntejä, ja sen täytyy loppua merkkiin \"=\"\n"
871
872 #: g10/build-packet.c:988
873 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
874 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
875
876 #: g10/build-packet.c:994
877 #, fuzzy
878 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
879 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
880
881 #: g10/build-packet.c:1012
882 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
883 msgstr "notaatiosssa ei saa olla erikoismerkkejä\n"
884
885 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
886 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
887 msgstr "VAROITUS: löydettiin väärin muotoiltua notaatiodataa\n"
888
889 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
890 msgid "not human readable"
891 msgstr "ei ihmisten luettavissa"
892
893 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
894 #, fuzzy, c-format
895 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
896 msgstr "salaista avainta ei löydy"
897
898 #: g10/card-util.c:67
899 #, c-format
900 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
901 msgstr ""
902
903 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
904 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
905 #, fuzzy
906 msgid "can't do this in batch mode\n"
907 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
908
909 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
910 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
911 #: g10/keygen.c:1644
912 msgid "Your selection? "
913 msgstr "Valintasi? "
914
915 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
916 msgid "[not set]"
917 msgstr ""
918
919 #: g10/card-util.c:415
920 #, fuzzy
921 msgid "male"
922 msgstr "enable"
923
924 #: g10/card-util.c:416
925 #, fuzzy
926 msgid "female"
927 msgstr "enable"
928
929 #: g10/card-util.c:416
930 #, fuzzy
931 msgid "unspecified"
932 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
933
934 #: g10/card-util.c:443
935 #, fuzzy
936 msgid "not forced"
937 msgstr "ei käsitelty"
938
939 #: g10/card-util.c:443
940 msgid "forced"
941 msgstr ""
942
943 #: g10/card-util.c:521
944 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
945 msgstr ""
946
947 #: g10/card-util.c:523
948 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
949 msgstr ""
950
951 #: g10/card-util.c:525
952 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
953 msgstr ""
954
955 #: g10/card-util.c:542
956 msgid "Cardholder's surname: "
957 msgstr ""
958
959 #: g10/card-util.c:544
960 msgid "Cardholder's given name: "
961 msgstr ""
962
963 #: g10/card-util.c:562
964 #, c-format
965 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
966 msgstr ""
967
968 #: g10/card-util.c:583
969 #, fuzzy
970 msgid "URL to retrieve public key: "
971 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
972
973 #: g10/card-util.c:591
974 #, c-format
975 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
976 msgstr ""
977
978 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
979 #, c-format
980 msgid "error reading `%s': %s\n"
981 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
982
983 #: g10/card-util.c:697
984 msgid "Login data (account name): "
985 msgstr ""
986
987 #: g10/card-util.c:707
988 #, c-format
989 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
990 msgstr ""
991
992 #: g10/card-util.c:766
993 msgid "Private DO data: "
994 msgstr ""
995
996 #: g10/card-util.c:776
997 #, c-format
998 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
999 msgstr ""
1000
1001 #: g10/card-util.c:796
1002 #, fuzzy
1003 msgid "Language preferences: "
1004 msgstr "päivitä valinnat"
1005
1006 #: g10/card-util.c:804
1007 #, fuzzy
1008 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1009 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
1010
1011 #: g10/card-util.c:813
1012 #, fuzzy
1013 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1014 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
1015
1016 #: g10/card-util.c:834
1017 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1018 msgstr ""
1019
1020 #: g10/card-util.c:848
1021 #, fuzzy
1022 msgid "Error: invalid response.\n"
1023 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
1024
1025 #: g10/card-util.c:869
1026 #, fuzzy
1027 msgid "CA fingerprint: "
1028 msgstr "näytä sormenjälki"
1029
1030 #: g10/card-util.c:892
1031 #, fuzzy
1032 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1033 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
1034
1035 #: g10/card-util.c:940
1036 #, fuzzy, c-format
1037 msgid "key operation not possible: %s\n"
1038 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
1039
1040 #: g10/card-util.c:941
1041 #, fuzzy
1042 msgid "not an OpenPGP card"
1043 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
1044
1045 #: g10/card-util.c:950
1046 #, fuzzy, c-format
1047 msgid "error getting current key info: %s\n"
1048 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
1049
1050 #: g10/card-util.c:1034
1051 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1052 msgstr ""
1053
1054 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1055 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1056 msgstr ""
1057
1058 #: g10/card-util.c:1075
1059 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1060 msgstr ""
1061
1062 #: g10/card-util.c:1084
1063 #, c-format
1064 msgid ""
1065 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1066 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1067 "You should change them using the command --change-pin\n"
1068 msgstr ""
1069
1070 #: g10/card-util.c:1118
1071 #, fuzzy
1072 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1073 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
1074
1075 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1076 #, fuzzy
1077 msgid "   (1) Signature key\n"
1078 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
1079
1080 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1081 #, fuzzy
1082 msgid "   (2) Encryption key\n"
1083 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
1084
1085 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1086 msgid "   (3) Authentication key\n"
1087 msgstr ""
1088
1089 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1090 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1091 msgid "Invalid selection.\n"
1092 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1194
1095 #, fuzzy
1096 msgid "Please select where to store the key:\n"
1097 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
1098
1099 #: g10/card-util.c:1229
1100 #, fuzzy
1101 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1102 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
1103
1104 #: g10/card-util.c:1234
1105 #, fuzzy
1106 msgid "secret parts of key are not available\n"
1107 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
1108
1109 #: g10/card-util.c:1239
1110 #, fuzzy
1111 msgid "secret key already stored on a card\n"
1112 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
1113
1114 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1115 msgid "quit this menu"
1116 msgstr "ulos tästä valikosta"
1117
1118 #: g10/card-util.c:1309
1119 #, fuzzy
1120 msgid "show admin commands"
1121 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1122
1123 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1124 msgid "show this help"
1125 msgstr "näytä tämä ohje"
1126
1127 #: g10/card-util.c:1312
1128 #, fuzzy
1129 msgid "list all available data"
1130 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
1131
1132 #: g10/card-util.c:1315
1133 msgid "change card holder's name"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: g10/card-util.c:1316
1137 msgid "change URL to retrieve key"
1138 msgstr ""
1139
1140 #: g10/card-util.c:1317
1141 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1142 msgstr ""
1143
1144 #: g10/card-util.c:1318
1145 #, fuzzy
1146 msgid "change the login name"
1147 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
1148
1149 #: g10/card-util.c:1319
1150 #, fuzzy
1151 msgid "change the language preferences"
1152 msgstr "muuta luottamusastetta"
1153
1154 #: g10/card-util.c:1320
1155 msgid "change card holder's sex"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: g10/card-util.c:1321
1159 #, fuzzy
1160 msgid "change a CA fingerprint"
1161 msgstr "näytä sormenjälki"
1162
1163 #: g10/card-util.c:1322
1164 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: g10/card-util.c:1323
1168 #, fuzzy
1169 msgid "generate new keys"
1170 msgstr "luo uusi avainpari"
1171
1172 #: g10/card-util.c:1324
1173 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1174 msgstr ""
1175
1176 #: g10/card-util.c:1325
1177 msgid "verify the PIN and list all data"
1178 msgstr ""
1179
1180 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1181 msgid "Command> "
1182 msgstr "Komento> "
1183
1184 #: g10/card-util.c:1483
1185 #, fuzzy
1186 msgid "Admin-only command\n"
1187 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1188
1189 #: g10/card-util.c:1514
1190 #, fuzzy
1191 msgid "Admin commands are allowed\n"
1192 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1193
1194 #: g10/card-util.c:1516
1195 #, fuzzy
1196 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1197 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1198
1199 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1200 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1201 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
1202
1203 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1204 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1205 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
1206
1207 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1208 #, c-format
1209 msgid "can't open `%s'\n"
1210 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
1211
1212 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1213 #: g10/revoke.c:226
1214 #, fuzzy, c-format
1215 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1216 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
1217
1218 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1219 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1220 #, c-format
1221 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1222 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
1223
1224 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1225 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1226 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
1227
1228 #: g10/delkey.c:133
1229 #, fuzzy
1230 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1231 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
1232
1233 #: g10/delkey.c:145
1234 #, fuzzy
1235 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1236 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
1237
1238 #: g10/delkey.c:153
1239 #, fuzzy
1240 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1241 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
1242
1243 #: g10/delkey.c:163
1244 #, c-format
1245 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1246 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
1247
1248 #: g10/delkey.c:173
1249 msgid "ownertrust information cleared\n"
1250 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
1251
1252 #: g10/delkey.c:204
1253 #, c-format
1254 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1255 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
1256
1257 #: g10/delkey.c:206
1258 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1259 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
1260
1261 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1262 #, c-format
1263 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1264 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
1265
1266 #: g10/encode.c:232
1267 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1268 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
1269
1270 #: g10/encode.c:246
1271 #, c-format
1272 msgid "using cipher %s\n"
1273 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
1274
1275 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1276 #, c-format
1277 msgid "`%s' already compressed\n"
1278 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
1279
1280 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1281 #, c-format
1282 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1283 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
1284
1285 #: g10/encode.c:485
1286 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1287 msgstr ""
1288 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
1289
1290 #: g10/encode.c:510
1291 #, c-format
1292 msgid "reading from `%s'\n"
1293 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
1294
1295 #: g10/encode.c:541
1296 msgid ""
1297 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1298 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
1299
1300 #: g10/encode.c:559
1301 #, fuzzy, c-format
1302 msgid ""
1303 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1304 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
1305
1306 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid ""
1309 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1310 "preferences\n"
1311 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
1312
1313 #: g10/encode.c:765
1314 #, c-format
1315 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1316 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
1317
1318 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1319 #, c-format
1320 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1321 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1322
1323 #: g10/encode.c:862
1324 #, c-format
1325 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1326 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
1327
1328 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1329 #, c-format
1330 msgid "%s encrypted data\n"
1331 msgstr "%s salattua dataa\n"
1332
1333 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1334 #, c-format
1335 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1336 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
1337
1338 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1339 msgid ""
1340 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1341 msgstr ""
1342 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
1343 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
1344
1345 #: g10/encr-data.c:144
1346 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1347 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
1348
1349 #: g10/exec.c:49
1350 msgid "no remote program execution supported\n"
1351 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
1352
1353 #: g10/exec.c:313
1354 msgid ""
1355 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1356 msgstr ""
1357 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
1358 "asetustiedoston oikeuksista\n"
1359
1360 #: g10/exec.c:343
1361 #, fuzzy
1362 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1363 msgstr ""
1364 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
1365
1366 #: g10/exec.c:421
1367 #, fuzzy, c-format
1368 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1369 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
1370
1371 #: g10/exec.c:424
1372 #, fuzzy, c-format
1373 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1374 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
1375
1376 #: g10/exec.c:509
1377 #, c-format
1378 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1379 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
1380
1381 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1382 msgid "unnatural exit of external program\n"
1383 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
1384
1385 #: g10/exec.c:535
1386 msgid "unable to execute external program\n"
1387 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
1388
1389 #: g10/exec.c:552
1390 #, c-format
1391 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1392 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
1393
1394 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1395 #, c-format
1396 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1397 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
1398
1399 #: g10/exec.c:609
1400 #, c-format
1401 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1402 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
1403
1404 #: g10/export.c:61
1405 #, fuzzy
1406 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1407 msgstr ""
1408 "\n"
1409 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
1410
1411 #: g10/export.c:63
1412 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1413 msgstr ""
1414
1415 #: g10/export.c:65
1416 #, fuzzy
1417 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1418 msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
1419
1420 #: g10/export.c:67
1421 #, fuzzy
1422 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1423 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
1424
1425 #: g10/export.c:69
1426 #, fuzzy
1427 msgid "remove unusable parts from key during export"
1428 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
1429
1430 #: g10/export.c:71
1431 msgid "remove as much as possible from key during export"
1432 msgstr ""
1433
1434 #: g10/export.c:73
1435 msgid "export keys in an S-expression based format"
1436 msgstr ""
1437
1438 #: g10/export.c:338
1439 #, fuzzy
1440 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1441 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1442
1443 #: g10/export.c:367
1444 #, fuzzy, c-format
1445 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1446 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
1447
1448 #: g10/export.c:375
1449 #, fuzzy, c-format
1450 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1451 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
1452
1453 #: g10/export.c:386
1454 #, fuzzy, c-format
1455 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1456 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
1457
1458 #: g10/export.c:537
1459 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1460 msgstr ""
1461
1462 #: g10/export.c:560
1463 #, fuzzy, c-format
1464 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1465 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1466
1467 #: g10/export.c:584
1468 #, fuzzy, c-format
1469 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1470 msgstr ""
1471 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
1472 "tarkistussummaa\n"
1473
1474 #: g10/export.c:633
1475 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1476 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
1477
1478 #: g10/getkey.c:151
1479 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1480 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1481
1482 #: g10/getkey.c:174
1483 #, fuzzy
1484 msgid "[User ID not found]"
1485 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1486
1487 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1488 #: g10/getkey.c:1002
1489 #, c-format
1490 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1491 msgstr ""
1492
1493 #: g10/getkey.c:1834
1494 #, fuzzy, c-format
1495 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1496 msgstr ""
1497 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1498
1499 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1500 #, fuzzy, c-format
1501 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1502 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1503
1504 #: g10/getkey.c:2622
1505 #, fuzzy, c-format
1506 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1507 msgstr ""
1508 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1509
1510 #: g10/getkey.c:2669
1511 #, fuzzy, c-format
1512 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1513 msgstr ""
1514 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1515 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1516
1517 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:67 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
1518 msgid ""
1519 "@Commands:\n"
1520 " "
1521 msgstr ""
1522 "@Komennot:\n"
1523 " "
1524
1525 #: g10/gpg.c:370
1526 msgid "|[file]|make a signature"
1527 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
1528
1529 #: g10/gpg.c:371
1530 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1531 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
1532
1533 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1534 msgid "make a detached signature"
1535 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
1536
1537 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
1538 msgid "encrypt data"
1539 msgstr "salaa tiedot"
1540
1541 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
1542 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1543 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
1544
1545 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
1546 msgid "decrypt data (default)"
1547 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
1548
1549 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
1550 msgid "verify a signature"
1551 msgstr "tarkista allekirjoitus"
1552
1553 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
1554 msgid "list keys"
1555 msgstr "näytä avaimet"
1556
1557 #: g10/gpg.c:383
1558 msgid "list keys and signatures"
1559 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
1560
1561 #: g10/gpg.c:384
1562 #, fuzzy
1563 msgid "list and check key signatures"
1564 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
1565
1566 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
1567 msgid "list keys and fingerprints"
1568 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
1569
1570 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
1571 msgid "list secret keys"
1572 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1573
1574 #: g10/gpg.c:387
1575 msgid "generate a new key pair"
1576 msgstr "luo uusi avainpari"
1577
1578 #: g10/gpg.c:388
1579 msgid "remove keys from the public keyring"
1580 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1581
1582 #: g10/gpg.c:390
1583 msgid "remove keys from the secret keyring"
1584 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1585
1586 #: g10/gpg.c:391
1587 msgid "sign a key"
1588 msgstr "allekirjoita avain"
1589
1590 #: g10/gpg.c:392
1591 msgid "sign a key locally"
1592 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1593
1594 #: g10/gpg.c:393
1595 msgid "sign or edit a key"
1596 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1597
1598 #: g10/gpg.c:394
1599 msgid "generate a revocation certificate"
1600 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1601
1602 #: g10/gpg.c:396
1603 msgid "export keys"
1604 msgstr "vie avaimia"
1605
1606 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1607 msgid "export keys to a key server"
1608 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1609
1610 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
1611 msgid "import keys from a key server"
1612 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1613
1614 #: g10/gpg.c:400
1615 msgid "search for keys on a key server"
1616 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1617
1618 #: g10/gpg.c:402
1619 msgid "update all keys from a keyserver"
1620 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1621
1622 #: g10/gpg.c:406
1623 msgid "import/merge keys"
1624 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1625
1626 #: g10/gpg.c:409
1627 msgid "print the card status"
1628 msgstr ""
1629
1630 #: g10/gpg.c:410
1631 msgid "change data on a card"
1632 msgstr ""
1633
1634 #: g10/gpg.c:411
1635 msgid "change a card's PIN"
1636 msgstr ""
1637
1638 #: g10/gpg.c:420
1639 msgid "update the trust database"
1640 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1641
1642 #: g10/gpg.c:427
1643 msgid "|algo [files]|print message digests"
1644 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1645
1646 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
1647 msgid "run in server mode"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:75 sm/gpgsm.c:279
1651 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:157
1652 msgid ""
1653 "@\n"
1654 "Options:\n"
1655 " "
1656 msgstr ""
1657 "@\n"
1658 "Valitsimet:\n"
1659 " "
1660
1661 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
1662 msgid "create ascii armored output"
1663 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1664
1665 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
1666 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1667 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1668
1669 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
1670 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1671 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1672
1673 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
1674 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1675 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1676
1677 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
1678 msgid "use canonical text mode"
1679 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1680
1681 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:66
1682 msgid "use as output file"
1683 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1684
1685 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:82 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:69
1686 msgid "do not make any changes"
1687 msgstr "älä tee muutoksia"
1688
1689 #: g10/gpg.c:481
1690 msgid "prompt before overwriting"
1691 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1692
1693 #: g10/gpg.c:523
1694 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1695 msgstr ""
1696
1697 #: g10/gpg.c:524
1698 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1699 msgstr ""
1700
1701 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
1702 msgid ""
1703 "@\n"
1704 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1705 msgstr ""
1706 "@\n"
1707 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1708 "sivuilta)\n"
1709
1710 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
1711 msgid ""
1712 "@\n"
1713 "Examples:\n"
1714 "\n"
1715 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1716 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1717 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1718 " --list-keys [names]        show keys\n"
1719 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1720 msgstr ""
1721 "@\n"
1722 "Esim:\n"
1723 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1724 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1725 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1726 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1727 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1728
1729 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1730 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1731 msgstr ""
1732 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1733
1734 #: g10/gpg.c:767
1735 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1736 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1737
1738 #: g10/gpg.c:770
1739 msgid ""
1740 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1741 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1742 "default operation depends on the input data\n"
1743 msgstr ""
1744 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1745 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1746 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1747
1748 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:578
1749 msgid ""
1750 "\n"
1751 "Supported algorithms:\n"
1752 msgstr ""
1753 "\n"
1754 "Tuetut algoritmit:\n"
1755
1756 #: g10/gpg.c:784
1757 msgid "Pubkey: "
1758 msgstr "JulkAvain: "
1759
1760 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1761 msgid "Cipher: "
1762 msgstr "Salaus: "
1763
1764 #: g10/gpg.c:798
1765 msgid "Hash: "
1766 msgstr "Tiiviste: "
1767
1768 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1769 msgid "Compression: "
1770 msgstr "Pakkaus: "
1771
1772 #: g10/gpg.c:875
1773 msgid "usage: gpg [options] "
1774 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1775
1776 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:715
1777 msgid "conflicting commands\n"
1778 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1779
1780 #: g10/gpg.c:1063
1781 #, fuzzy, c-format
1782 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1783 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1784
1785 #: g10/gpg.c:1260
1786 #, fuzzy, c-format
1787 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1788 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1789
1790 #: g10/gpg.c:1263
1791 #, fuzzy, c-format
1792 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1793 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1794
1795 #: g10/gpg.c:1266
1796 #, fuzzy, c-format
1797 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1798 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1799
1800 #: g10/gpg.c:1272
1801 #, fuzzy, c-format
1802 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1803 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1804
1805 #: g10/gpg.c:1275
1806 #, fuzzy, c-format
1807 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1808 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1809
1810 #: g10/gpg.c:1278
1811 #, fuzzy, c-format
1812 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1813 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1814
1815 #: g10/gpg.c:1284
1816 #, fuzzy, c-format
1817 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1818 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1819
1820 #: g10/gpg.c:1287
1821 #, fuzzy, c-format
1822 msgid ""
1823 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1824 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1825
1826 #: g10/gpg.c:1290
1827 #, fuzzy, c-format
1828 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1829 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1830
1831 #: g10/gpg.c:1296
1832 #, fuzzy, c-format
1833 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1834 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1835
1836 #: g10/gpg.c:1299
1837 #, fuzzy, c-format
1838 msgid ""
1839 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1840 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1841
1842 #: g10/gpg.c:1302
1843 #, fuzzy, c-format
1844 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1845 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1846
1847 #: g10/gpg.c:1445
1848 #, fuzzy, c-format
1849 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1850 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1851
1852 #: g10/gpg.c:1540
1853 msgid "display photo IDs during key listings"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: g10/gpg.c:1542
1857 msgid "show policy URLs during signature listings"
1858 msgstr ""
1859
1860 #: g10/gpg.c:1544
1861 #, fuzzy
1862 msgid "show all notations during signature listings"
1863 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1864
1865 #: g10/gpg.c:1546
1866 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: g10/gpg.c:1550
1870 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1871 msgstr ""
1872
1873 #: g10/gpg.c:1552
1874 #, fuzzy
1875 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1876 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1877
1878 #: g10/gpg.c:1554
1879 msgid "show user ID validity during key listings"
1880 msgstr ""
1881
1882 #: g10/gpg.c:1556
1883 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: g10/gpg.c:1558
1887 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1888 msgstr ""
1889
1890 #: g10/gpg.c:1560
1891 #, fuzzy
1892 msgid "show the keyring name in key listings"
1893 msgstr "näytä mihin avainrenkaaseen tulostettu avain kuuluu"
1894
1895 #: g10/gpg.c:1562
1896 #, fuzzy
1897 msgid "show expiration dates during signature listings"
1898 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1899
1900 #: g10/gpg.c:1825
1901 #, c-format
1902 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1903 msgstr ""
1904
1905 #: g10/gpg.c:1981
1906 #, c-format
1907 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1908 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1909
1910 #: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
1911 #, c-format
1912 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1913 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1914
1915 #: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
1916 #, fuzzy, c-format
1917 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1918 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1919
1920 #: g10/gpg.c:2493
1921 #, fuzzy, c-format
1922 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1923 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1924
1925 #: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
1926 #, fuzzy
1927 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1928 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1929
1930 #: g10/gpg.c:2528
1931 #, fuzzy, c-format
1932 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1933 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1934
1935 #: g10/gpg.c:2531
1936 #, fuzzy
1937 msgid "invalid keyserver options\n"
1938 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1939
1940 #: g10/gpg.c:2538
1941 #, c-format
1942 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1943 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1944
1945 #: g10/gpg.c:2541
1946 msgid "invalid import options\n"
1947 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1948
1949 #: g10/gpg.c:2548
1950 #, c-format
1951 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1952 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1953
1954 #: g10/gpg.c:2551
1955 msgid "invalid export options\n"
1956 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1957
1958 #: g10/gpg.c:2558
1959 #, fuzzy, c-format
1960 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1961 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1962
1963 #: g10/gpg.c:2561
1964 #, fuzzy
1965 msgid "invalid list options\n"
1966 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1967
1968 #: g10/gpg.c:2569
1969 msgid "display photo IDs during signature verification"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: g10/gpg.c:2571
1973 msgid "show policy URLs during signature verification"
1974 msgstr ""
1975
1976 #: g10/gpg.c:2573
1977 #, fuzzy
1978 msgid "show all notations during signature verification"
1979 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1980
1981 #: g10/gpg.c:2575
1982 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1983 msgstr ""
1984
1985 #: g10/gpg.c:2579
1986 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1987 msgstr ""
1988
1989 #: g10/gpg.c:2581
1990 #, fuzzy
1991 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1992 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1993
1994 #: g10/gpg.c:2583
1995 #, fuzzy
1996 msgid "show user ID validity during signature verification"
1997 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1998
1999 #: g10/gpg.c:2585
2000 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: g10/gpg.c:2587
2004 #, fuzzy
2005 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2006 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
2007
2008 #: g10/gpg.c:2589
2009 msgid "validate signatures with PKA data"
2010 msgstr ""
2011
2012 #: g10/gpg.c:2591
2013 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2014 msgstr ""
2015
2016 #: g10/gpg.c:2598
2017 #, fuzzy, c-format
2018 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2019 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:2601
2022 #, fuzzy
2023 msgid "invalid verify options\n"
2024 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
2025
2026 #: g10/gpg.c:2608
2027 #, c-format
2028 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2029 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:2782
2032 #, fuzzy, c-format
2033 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2034 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:2785
2037 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2038 msgstr ""
2039
2040 #: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1298
2041 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2042 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
2043
2044 #: g10/gpg.c:2875
2045 #, c-format
2046 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2047 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
2048
2049 #: g10/gpg.c:2884
2050 #, c-format
2051 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2052 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
2053
2054 #: g10/gpg.c:2887
2055 #, c-format
2056 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2057 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
2058
2059 #: g10/gpg.c:2902
2060 #, fuzzy, c-format
2061 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2062 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2063
2064 #: g10/gpg.c:2916
2065 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2066 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
2067
2068 #: g10/gpg.c:2922
2069 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2070 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
2071
2072 #: g10/gpg.c:2928
2073 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2074 msgstr ""
2075 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
2076
2077 #: g10/gpg.c:2941
2078 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2079 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
2080
2081 #: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1370
2082 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2083 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
2084
2085 #: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1378
2086 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2087 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
2088
2089 #: g10/gpg.c:3019
2090 #, fuzzy
2091 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2092 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
2093
2094 #: g10/gpg.c:3025
2095 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2096 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
2097
2098 #: g10/gpg.c:3040
2099 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2100 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
2101
2102 #: g10/gpg.c:3042
2103 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2104 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
2105
2106 #: g10/gpg.c:3044
2107 #, fuzzy
2108 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2109 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
2110
2111 #: g10/gpg.c:3046
2112 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2113 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
2114
2115 #: g10/gpg.c:3048
2116 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2117 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
2118
2119 #: g10/gpg.c:3051
2120 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2121 msgstr ""
2122 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
2123
2124 #: g10/gpg.c:3055
2125 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2126 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
2127
2128 #: g10/gpg.c:3062
2129 msgid "invalid default preferences\n"
2130 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
2131
2132 #: g10/gpg.c:3071
2133 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2134 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:3075
2137 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2138 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
2139
2140 #: g10/gpg.c:3079
2141 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2142 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
2143
2144 #: g10/gpg.c:3112
2145 #, c-format
2146 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2147 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
2148
2149 #: g10/gpg.c:3159
2150 #, fuzzy, c-format
2151 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2152 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
2153
2154 #: g10/gpg.c:3164
2155 #, fuzzy, c-format
2156 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2157 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
2158
2159 #: g10/gpg.c:3169
2160 #, fuzzy, c-format
2161 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2162 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
2163
2164 #: g10/gpg.c:3261
2165 #, c-format
2166 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2167 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
2168
2169 #: g10/gpg.c:3272
2170 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2171 msgstr ""
2172 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
2173
2174 #: g10/gpg.c:3293
2175 msgid "--store [filename]"
2176 msgstr "--store [tiedostonimi]"
2177
2178 #: g10/gpg.c:3300
2179 msgid "--symmetric [filename]"
2180 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
2181
2182 #: g10/gpg.c:3302
2183 #, fuzzy, c-format
2184 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2185 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
2186
2187 #: g10/gpg.c:3312
2188 msgid "--encrypt [filename]"
2189 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
2190
2191 #: g10/gpg.c:3325
2192 #, fuzzy
2193 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2194 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
2195
2196 #: g10/gpg.c:3327
2197 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: g10/gpg.c:3330
2201 #, fuzzy, c-format
2202 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2203 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
2204
2205 #: g10/gpg.c:3348
2206 msgid "--sign [filename]"
2207 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
2208
2209 #: g10/gpg.c:3361
2210 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2211 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
2212
2213 #: g10/gpg.c:3376
2214 #, fuzzy
2215 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2216 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
2217
2218 #: g10/gpg.c:3378
2219 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2220 msgstr ""
2221
2222 #: g10/gpg.c:3381
2223 #, fuzzy, c-format
2224 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2225 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
2226
2227 #: g10/gpg.c:3401
2228 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2229 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
2230
2231 #: g10/gpg.c:3410
2232 msgid "--clearsign [filename]"
2233 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
2234
2235 #: g10/gpg.c:3435
2236 msgid "--decrypt [filename]"
2237 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
2238
2239 #: g10/gpg.c:3443
2240 msgid "--sign-key user-id"
2241 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
2242
2243 #: g10/gpg.c:3447
2244 msgid "--lsign-key user-id"
2245 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
2246
2247 #: g10/gpg.c:3468
2248 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2249 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
2250
2251 #: g10/gpg.c:3553
2252 #, c-format
2253 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2254 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
2255
2256 #: g10/gpg.c:3555
2257 #, c-format
2258 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2259 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
2260
2261 #: g10/gpg.c:3557
2262 #, c-format
2263 msgid "key export failed: %s\n"
2264 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
2265
2266 #: g10/gpg.c:3568
2267 #, c-format
2268 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2269 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
2270
2271 #: g10/gpg.c:3578
2272 #, c-format
2273 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2274 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
2275
2276 #: g10/gpg.c:3629
2277 #, c-format
2278 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2279 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
2280
2281 #: g10/gpg.c:3637
2282 #, c-format
2283 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2284 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
2285
2286 #: g10/gpg.c:3727
2287 #, c-format
2288 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2289 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
2290
2291 #: g10/gpg.c:3844
2292 msgid "[filename]"
2293 msgstr "[tiedostonimi]"
2294
2295 #: g10/gpg.c:3848
2296 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2297 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
2298
2299 #: g10/gpg.c:4160
2300 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2301 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
2302
2303 #: g10/gpg.c:4162
2304 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2305 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
2306
2307 #: g10/gpg.c:4195
2308 #, fuzzy
2309 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2310 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
2311
2312 #: g10/gpgv.c:72
2313 msgid "take the keys from this keyring"
2314 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
2315
2316 #: g10/gpgv.c:74
2317 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2318 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
2319
2320 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
2321 msgid "|FD|write status info to this FD"
2322 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
2323
2324 #: g10/gpgv.c:99
2325 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2326 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
2327
2328 #: g10/gpgv.c:102
2329 msgid ""
2330 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2331 "Check signatures against known trusted keys\n"
2332 msgstr ""
2333 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
2334 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
2335
2336 #: g10/helptext.c:49
2337 msgid ""
2338 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2339 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2340 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2341 msgstr ""
2342 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
2343 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
2344 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
2345 "varmenneverkkojen kanssa."
2346
2347 #: g10/helptext.c:55
2348 msgid ""
2349 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2350 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2351 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2352 "ultimately trusted\n"
2353 msgstr ""
2354 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
2355 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
2356 "salainen \n"
2357 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
2358
2359 #: g10/helptext.c:62
2360 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2361 msgstr ""
2362 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
2363 "avainta."
2364
2365 #: g10/helptext.c:66
2366 msgid ""
2367 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2368 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
2369
2370 #: g10/helptext.c:70
2371 msgid ""
2372 "Select the algorithm to use.\n"
2373 "\n"
2374 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2375 "for signatures.\n"
2376 "\n"
2377 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2378 "\n"
2379 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2380 "\n"
2381 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2382 msgstr ""
2383
2384 #: g10/helptext.c:84
2385 msgid ""
2386 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2387 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2388 "Please consult your security expert first."
2389 msgstr ""
2390 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
2391 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
2392 "ympäristöissä.\n"
2393 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
2394
2395 #: g10/helptext.c:91
2396 msgid "Enter the size of the key"
2397 msgstr "Syötä avaimen koko"
2398
2399 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2400 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2401 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2402 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
2403
2404 #: g10/helptext.c:105
2405 msgid ""
2406 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2407 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2408 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2409 "the given value as an interval."
2410 msgstr ""
2411 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
2412 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
2413 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
2414 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
2415
2416 #: g10/helptext.c:117
2417 msgid "Enter the name of the key holder"
2418 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
2419
2420 #: g10/helptext.c:122
2421 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2422 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
2423
2424 #: g10/helptext.c:126
2425 msgid "Please enter an optional comment"
2426 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
2427
2428 #: g10/helptext.c:131
2429 msgid ""
2430 "N  to change the name.\n"
2431 "C  to change the comment.\n"
2432 "E  to change the email address.\n"
2433 "O  to continue with key generation.\n"
2434 "Q  to to quit the key generation."
2435 msgstr ""
2436 "N   muuta nimeä\n"
2437 "C   muuta kommenttia\n"
2438 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
2439 "O   jatka avaimen luomista\n"
2440 "L   lopeta"
2441
2442 #: g10/helptext.c:140
2443 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2444 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
2445
2446 #: g10/helptext.c:148
2447 msgid ""
2448 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2449 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2450 "know how carefully you verified this.\n"
2451 "\n"
2452 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2453 "the\n"
2454 "    key.\n"
2455 "\n"
2456 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2457 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2458 "for\n"
2459 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2460 "user.\n"
2461 "\n"
2462 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2463 "could\n"
2464 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2465 "the\n"
2466 "    key against a photo ID.\n"
2467 "\n"
2468 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2469 "could\n"
2470 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2471 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2472 "a\n"
2473 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2474 "the\n"
2475 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2476 "exchange\n"
2477 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2478 "\n"
2479 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2480 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2481 "\"\n"
2482 "mean to you when you sign other keys.\n"
2483 "\n"
2484 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2485 msgstr ""
2486 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
2487 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
2488 "Muiden \n"
2489 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
2490 "\n"
2491 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
2492 "    varmistanut avaimen.\n"
2493 "\n"
2494 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
2495 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
2496 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
2497 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
2498 "\n"
2499 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
2500 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
2501 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
2502 "\n"
2503 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
2504 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
2505 "haltijan \n"
2506 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
2507 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
2508 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
2509 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
2510 "\n"
2511 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
2512 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
2513 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
2514 "\n"
2515 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
2516
2517 #: g10/helptext.c:186
2518 #, fuzzy
2519 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2520 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
2521
2522 #: g10/helptext.c:190
2523 msgid ""
2524 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2525 "All certificates are then also lost!"
2526 msgstr ""
2527 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
2528 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
2529
2530 #: g10/helptext.c:195
2531 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2532 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
2533
2534 #: g10/helptext.c:200
2535 msgid ""
2536 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2537 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2538 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2539 msgstr ""
2540 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
2541 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
2542 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
2543 "varmentamaan avaimeen."
2544
2545 #: g10/helptext.c:205
2546 msgid ""
2547 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2548 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2549 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2550 "a trust connection through another already certified key."
2551 msgstr ""
2552 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
2553 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
2554 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
2555 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
2556 "varmennetun avaimen kautta."
2557
2558 #: g10/helptext.c:211
2559 msgid ""
2560 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2561 "your keyring."
2562 msgstr ""
2563 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
2564 "avainrenkaastasi."
2565
2566 #: g10/helptext.c:215
2567 msgid ""
2568 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2569 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2570 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2571 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2572 "a second one is available."
2573 msgstr ""
2574 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
2575 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
2576 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
2577 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
2578 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
2579
2580 #: g10/helptext.c:223
2581 msgid ""
2582 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2583 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2584 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2585 msgstr ""
2586 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
2587 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
2588 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
2589
2590 #: g10/helptext.c:230
2591 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2592 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
2593
2594 #: g10/helptext.c:236
2595 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2596 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
2597
2598 #: g10/helptext.c:240
2599 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2600 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
2601
2602 #: g10/helptext.c:245
2603 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2604 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
2605
2606 #: g10/helptext.c:250
2607 msgid ""
2608 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2609 "file (which is shown in brackets) will be used."
2610 msgstr ""
2611 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
2612 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
2613
2614 #: g10/helptext.c:256
2615 msgid ""
2616 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2617 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2618 "  \"Key has been compromised\"\n"
2619 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2620 "      got access to your secret key.\n"
2621 "  \"Key is superseded\"\n"
2622 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2623 "  \"Key is no longer used\"\n"
2624 "      Use this if you have retired this key.\n"
2625 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2626 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2627 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2628 msgstr ""
2629 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
2630 "voit valita tästä listasta:\n"
2631 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
2632 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
2633 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
2634 "  \"Avain on korvattu\"\n"
2635 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
2636 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
2637 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
2638 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
2639 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
2640 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
2641 "vanhenneeksi.\n"
2642
2643 #: g10/helptext.c:272
2644 msgid ""
2645 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2646 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2647 "An empty line ends the text.\n"
2648 msgstr ""
2649 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
2650 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
2651 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
2652
2653 #: g10/helptext.c:287
2654 msgid "No help available"
2655 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2656
2657 #: g10/helptext.c:295
2658 #, c-format
2659 msgid "No help available for `%s'"
2660 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2661
2662 #: g10/import.c:94
2663 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2664 msgstr ""
2665
2666 #: g10/import.c:96
2667 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2668 msgstr ""
2669
2670 #: g10/import.c:98
2671 #, fuzzy
2672 msgid "do not update the trustdb after import"
2673 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
2674
2675 #: g10/import.c:100
2676 #, fuzzy
2677 msgid "create a public key when importing a secret key"
2678 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2679
2680 #: g10/import.c:102
2681 msgid "only accept updates to existing keys"
2682 msgstr ""
2683
2684 #: g10/import.c:104
2685 #, fuzzy
2686 msgid "remove unusable parts from key after import"
2687 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
2688
2689 #: g10/import.c:106
2690 msgid "remove as much as possible from key after import"
2691 msgstr ""
2692
2693 #: g10/import.c:269
2694 #, c-format
2695 msgid "skipping block of type %d\n"
2696 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2697
2698 #: g10/import.c:278
2699 #, fuzzy, c-format
2700 msgid "%lu keys processed so far\n"
2701 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2702
2703 #: g10/import.c:295
2704 #, c-format
2705 msgid "Total number processed: %lu\n"
2706 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2707
2708 #: g10/import.c:297
2709 #, c-format
2710 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2711 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2712
2713 #: g10/import.c:300
2714 #, c-format
2715 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2716 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2717
2718 #: g10/import.c:302 sm/import.c:111
2719 #, c-format
2720 msgid "              imported: %lu"
2721 msgstr "              tuotu: %lu"
2722
2723 #: g10/import.c:308 sm/import.c:115
2724 #, c-format
2725 msgid "             unchanged: %lu\n"
2726 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2727
2728 #: g10/import.c:310
2729 #, c-format
2730 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2731 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2732
2733 #: g10/import.c:312
2734 #, c-format
2735 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2736 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2737
2738 #: g10/import.c:314
2739 #, c-format
2740 msgid "        new signatures: %lu\n"
2741 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2742
2743 #: g10/import.c:316
2744 #, c-format
2745 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2746 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2747
2748 #: g10/import.c:318 sm/import.c:117
2749 #, c-format
2750 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2751 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2752
2753 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2754 #, c-format
2755 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2756 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2757
2758 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2759 #, c-format
2760 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2761 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2762
2763 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2764 #, c-format
2765 msgid "          not imported: %lu\n"
2766 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2767
2768 #: g10/import.c:326
2769 #, fuzzy, c-format
2770 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2771 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2772
2773 #: g10/import.c:328
2774 #, fuzzy, c-format
2775 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2776 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2777
2778 #: g10/import.c:569
2779 #, c-format
2780 msgid ""
2781 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2782 "algorithms on these user IDs:\n"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: g10/import.c:610
2786 #, c-format
2787 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2788 msgstr ""
2789
2790 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2791 #: g10/import.c:625
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2794 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2795
2796 #: g10/import.c:637
2797 #, c-format
2798 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2799 msgstr ""
2800
2801 #: g10/import.c:650
2802 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2803 msgstr ""
2804
2805 #: g10/import.c:652
2806 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2807 msgstr ""
2808
2809 #: g10/import.c:676
2810 #, c-format
2811 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2812 msgstr ""
2813
2814 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2815 #, fuzzy, c-format
2816 msgid "key %s: no user ID\n"
2817 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2818
2819 #: g10/import.c:755
2820 #, fuzzy, c-format
2821 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2822 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2823
2824 #: g10/import.c:770
2825 #, fuzzy, c-format
2826 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2827 msgstr ""
2828 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2829
2830 #: g10/import.c:776
2831 #, fuzzy, c-format
2832 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2833 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2834
2835 #: g10/import.c:778
2836 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2837 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2838
2839 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2840 #, fuzzy, c-format
2841 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2842 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2843
2844 #: g10/import.c:794
2845 #, fuzzy, c-format
2846 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2847 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2848
2849 #: g10/import.c:803
2850 #, c-format
2851 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2852 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2853
2854 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2855 #, c-format
2856 msgid "writing to `%s'\n"
2857 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2858
2859 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2860 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2861 #, c-format
2862 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2863 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2864
2865 #: g10/import.c:831
2866 #, fuzzy, c-format
2867 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2868 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2869
2870 #: g10/import.c:855
2871 #, fuzzy, c-format
2872 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2873 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2874
2875 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2876 #, fuzzy, c-format
2877 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2878 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2879
2880 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2881 #, fuzzy, c-format
2882 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2883 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2884
2885 #: g10/import.c:917
2886 #, fuzzy, c-format
2887 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2888 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2889
2890 #: g10/import.c:920
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2893 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2894
2895 #: g10/import.c:923
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2898 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2899
2900 #: g10/import.c:926
2901 #, fuzzy, c-format
2902 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2903 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2904
2905 #: g10/import.c:929
2906 #, fuzzy, c-format
2907 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2908 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2909
2910 #: g10/import.c:932
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2913 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2914
2915 #: g10/import.c:935
2916 #, fuzzy, c-format
2917 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2918 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2919
2920 #: g10/import.c:938
2921 #, fuzzy, c-format
2922 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2923 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2924
2925 #: g10/import.c:941
2926 #, fuzzy, c-format
2927 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2928 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2929
2930 #: g10/import.c:944
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2933 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2934
2935 #: g10/import.c:967
2936 #, fuzzy, c-format
2937 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2938 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2939
2940 #: g10/import.c:1130
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2943 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2944
2945 #: g10/import.c:1141
2946 #, fuzzy
2947 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2948 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2949
2950 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
2951 #, c-format
2952 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2953 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2954
2955 #: g10/import.c:1169
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "key %s: secret key imported\n"
2958 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2959
2960 #: g10/import.c:1199
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2963 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2964
2965 #: g10/import.c:1209
2966 #, fuzzy, c-format
2967 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2968 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2969
2970 #: g10/import.c:1239
2971 #, fuzzy, c-format
2972 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2973 msgstr ""
2974 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2975
2976 #: g10/import.c:1282
2977 #, fuzzy, c-format
2978 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2979 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2980
2981 #: g10/import.c:1314
2982 #, fuzzy, c-format
2983 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2984 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2985
2986 #: g10/import.c:1380
2987 #, fuzzy, c-format
2988 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2989 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2990
2991 #: g10/import.c:1395
2992 #, fuzzy, c-format
2993 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2994 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2995
2996 #: g10/import.c:1397
2997 #, fuzzy, c-format
2998 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2999 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
3000
3001 #: g10/import.c:1415
3002 #, fuzzy, c-format
3003 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3004 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
3005
3006 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
3007 #, fuzzy, c-format
3008 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3009 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
3010
3011 #: g10/import.c:1428
3012 #, fuzzy, c-format
3013 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3014 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
3015
3016 #: g10/import.c:1443
3017 #, fuzzy, c-format
3018 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3019 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
3020
3021 #: g10/import.c:1465
3022 #, fuzzy, c-format
3023 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3024 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
3025
3026 #: g10/import.c:1478
3027 #, fuzzy, c-format
3028 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3029 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
3030
3031 #: g10/import.c:1493
3032 #, fuzzy, c-format
3033 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3034 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
3035
3036 #: g10/import.c:1535
3037 #, fuzzy, c-format
3038 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3039 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
3040
3041 #: g10/import.c:1556
3042 #, fuzzy, c-format
3043 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3044 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
3045
3046 #: g10/import.c:1583
3047 #, fuzzy, c-format
3048 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3049 msgstr ""
3050 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
3051
3052 #: g10/import.c:1593
3053 #, fuzzy, c-format
3054 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3055 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
3056
3057 #: g10/import.c:1610
3058 #, fuzzy, c-format
3059 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3060 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
3061
3062 #: g10/import.c:1624
3063 #, fuzzy, c-format
3064 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3065 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
3066
3067 #: g10/import.c:1632
3068 #, fuzzy, c-format
3069 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3070 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
3071
3072 #: g10/import.c:1732
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3075 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
3076
3077 #: g10/import.c:1794
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3080 msgstr ""
3081 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
3082
3083 #: g10/import.c:1808
3084 #, fuzzy, c-format
3085 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3086 msgstr ""
3087 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
3088 "ei saatavilla.\n"
3089
3090 #: g10/import.c:1867
3091 #, fuzzy, c-format
3092 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3093 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
3094
3095 #: g10/import.c:1901
3096 #, fuzzy, c-format
3097 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3098 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
3099
3100 #: g10/import.c:2290
3101 #, fuzzy
3102 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3103 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
3104
3105 #: g10/import.c:2298
3106 #, fuzzy
3107 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3108 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
3109
3110 #: g10/import.c:2300
3111 #, fuzzy
3112 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3113 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
3114
3115 #: g10/keydb.c:168
3116 #, c-format
3117 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3118 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3119
3120 #: g10/keydb.c:174
3121 #, c-format
3122 msgid "keyring `%s' created\n"
3123 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
3124
3125 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3126 #, fuzzy, c-format
3127 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3128 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
3129
3130 #: g10/keydb.c:697
3131 #, c-format
3132 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3133 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:265
3136 msgid "[revocation]"
3137 msgstr "[mitätöinti]"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:266
3140 msgid "[self-signature]"
3141 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3144 msgid "1 bad signature\n"
3145 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3148 #, c-format
3149 msgid "%d bad signatures\n"
3150 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3153 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3154 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3157 #, c-format
3158 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3159 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3162 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3163 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3166 #, c-format
3167 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3168 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:356
3171 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3172 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
3173
3174 #: g10/keyedit.c:358
3175 #, c-format
3176 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3177 msgstr ""
3178 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3181 #, fuzzy
3182 msgid ""
3183 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3184 "keys\n"
3185 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3186 "etc.)\n"
3187 msgstr ""
3188 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
3189 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
3190 "lähteistä...)?\n"
3191 "\n"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3194 #, fuzzy, c-format
3195 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3196 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3199 #, fuzzy, c-format
3200 msgid "  %d = I trust fully\n"
3201 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:438
3204 msgid ""
3205 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3206 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3207 "trust signatures on your behalf.\n"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: g10/keyedit.c:454
3211 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3212 msgstr ""
3213
3214 #: g10/keyedit.c:598
3215 #, c-format
3216 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3217 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
3218
3219 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3220 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3221 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3222 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
3223
3224 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3225 #: g10/keyedit.c:1759
3226 msgid "  Unable to sign.\n"
3227 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:626
3230 #, c-format
3231 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3232 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
3233
3234 #: g10/keyedit.c:654
3235 #, c-format
3236 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3237 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
3238
3239 #: g10/keyedit.c:682
3240 #, fuzzy, c-format
3241 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3242 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
3243
3244 #: g10/keyedit.c:684
3245 #, fuzzy
3246 msgid "Sign it? (y/N) "
3247 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
3248
3249 #: g10/keyedit.c:706
3250 #, c-format
3251 msgid ""
3252 "The self-signature on \"%s\"\n"
3253 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3254 msgstr ""
3255 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
3256 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:715
3259 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3260 msgstr ""
3261 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
3262 "(k/E) "
3263
3264 #: g10/keyedit.c:729
3265 #, c-format
3266 msgid ""
3267 "Your current signature on \"%s\"\n"
3268 "has expired.\n"
3269 msgstr ""
3270 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
3271 "on vanhentunut.\n"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:733
3274 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3275 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
3276
3277 #: g10/keyedit.c:754
3278 #, c-format
3279 msgid ""
3280 "Your current signature on \"%s\"\n"
3281 "is a local signature.\n"
3282 msgstr ""
3283 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
3284 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:758
3287 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3288 msgstr ""
3289 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
3290
3291 #: g10/keyedit.c:779
3292 #, fuzzy, c-format
3293 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3294 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:782
3297 #, fuzzy, c-format
3298 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3299 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:787
3302 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3303 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
3304
3305 #: g10/keyedit.c:809
3306 #, fuzzy, c-format
3307 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3308 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:824
3311 msgid "This key has expired!"
3312 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:842
3315 #, c-format
3316 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3317 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:848
3320 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3321 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
3322
3323 #: g10/keyedit.c:888
3324 msgid ""
3325 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3326 "mode.\n"
3327 msgstr ""
3328 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:890
3331 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3332 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:915
3335 msgid ""
3336 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3337 "belongs\n"
3338 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3339 msgstr ""
3340 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
3341 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:920
3344 #, c-format
3345 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3346 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:922
3349 #, c-format
3350 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3351 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:924
3354 #, c-format
3355 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3356 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:926
3359 #, c-format
3360 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3361 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:932
3364 #, fuzzy
3365 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3366 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
3367
3368 #: g10/keyedit.c:956
3369 #, fuzzy, c-format
3370 msgid ""
3371 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3372 "key \"%s\" (%s)\n"
3373 msgstr ""
3374 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
3375 "omalla avaimellasi: \""
3376
3377 #: g10/keyedit.c:963
3378 #, fuzzy
3379 msgid "This will be a self-signature.\n"
3380 msgstr ""
3381 "\n"
3382 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:969
3385 #, fuzzy
3386 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3387 msgstr ""
3388 "\n"
3389 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:977
3392 #, fuzzy
3393 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3394 msgstr ""
3395 "\n"
3396 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:987
3399 #, fuzzy
3400 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3401 msgstr ""
3402 "\n"
3403 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:994
3406 #, fuzzy
3407 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3408 msgstr ""
3409 "\n"
3410 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:1001
3413 #, fuzzy
3414 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3415 msgstr ""
3416 "\n"
3417 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:1006
3420 #, fuzzy
3421 msgid "I have checked this key casually.\n"
3422 msgstr ""
3423 "\n"
3424 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:1011
3427 #, fuzzy
3428 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3429 msgstr ""
3430 "\n"
3431 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:1021
3434 #, fuzzy
3435 msgid "Really sign? (y/N) "
3436 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
3437
3438 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3439 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
3440 #, c-format
3441 msgid "signing failed: %s\n"
3442 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1131
3445 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3449 msgid "This key is not protected.\n"
3450 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3453 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3454 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3457 #, fuzzy
3458 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3459 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3462 msgid "Key is protected.\n"
3463 msgstr "Avain on suojattu.\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:1178
3466 #, c-format
3467 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3468 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:1184
3471 msgid ""
3472 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3473 "\n"
3474 msgstr ""
3475 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
3476 "\n"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3479 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3480 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
3481
3482 #: g10/keyedit.c:1204
3483 msgid ""
3484 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3485 "\n"
3486 msgstr ""
3487 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
3488 "\n"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:1207
3491 #, fuzzy
3492 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3493 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
3494
3495 #: g10/keyedit.c:1278
3496 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3497 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:1364
3500 msgid "save and quit"
3501 msgstr "tallenna ja lopeta"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:1367
3504 #, fuzzy
3505 msgid "show key fingerprint"
3506 msgstr "näytä sormenjälki"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1368
3509 msgid "list key and user IDs"
3510 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1370
3513 msgid "select user ID N"
3514 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:1371
3517 #, fuzzy
3518 msgid "select subkey N"
3519 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:1372
3522 #, fuzzy
3523 msgid "check signatures"
3524 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:1377
3527 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3528 msgstr ""
3529
3530 #: g10/keyedit.c:1382
3531 #, fuzzy
3532 msgid "sign selected user IDs locally"
3533 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1384
3536 #, fuzzy
3537 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3538 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1386
3541 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3542 msgstr ""
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1390
3545 msgid "add a user ID"
3546 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
3547
3548 #: g10/keyedit.c:1392
3549 msgid "add a photo ID"
3550 msgstr "lisää valokuva"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:1394
3553 #, fuzzy
3554 msgid "delete selected user IDs"
3555 msgstr "poista käyttäjätunnus"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1399
3558 #, fuzzy
3559 msgid "add a subkey"
3560 msgstr "addkey"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1403
3563 msgid "add a key to a smartcard"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1405
3567 msgid "move a key to a smartcard"
3568 msgstr ""
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1407
3571 msgid "move a backup key to a smartcard"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1411
3575 #, fuzzy
3576 msgid "delete selected subkeys"
3577 msgstr "poista toissijainen avain"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1413
3580 msgid "add a revocation key"
3581 msgstr "lisää mitätöintiavain"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1415
3584 #, fuzzy
3585 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3586 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1417
3589 #, fuzzy
3590 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3591 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1419
3594 #, fuzzy
3595 msgid "flag the selected user ID as primary"
3596 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:1421
3599 #, fuzzy
3600 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3601 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:1424
3604 msgid "list preferences (expert)"
3605 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:1426
3608 msgid "list preferences (verbose)"
3609 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:1428
3612 #, fuzzy
3613 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3614 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1433
3617 #, fuzzy
3618 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3619 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1435
3622 #, fuzzy
3623 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3624 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1437
3627 msgid "change the passphrase"
3628 msgstr "muuta salasanaa"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1441
3631 msgid "change the ownertrust"
3632 msgstr "muuta luottamusastetta"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1443
3635 #, fuzzy
3636 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3637 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3638
3639 #: g10/keyedit.c:1445
3640 #, fuzzy
3641 msgid "revoke selected user IDs"
3642 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:1450
3645 #, fuzzy
3646 msgid "revoke key or selected subkeys"
3647 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:1451
3650 #, fuzzy
3651 msgid "enable key"
3652 msgstr "ota avain käyttöön"
3653
3654 #: g10/keyedit.c:1452
3655 #, fuzzy
3656 msgid "disable key"
3657 msgstr "poista avain käytöstä"
3658
3659 #: g10/keyedit.c:1453
3660 #, fuzzy
3661 msgid "show selected photo IDs"
3662 msgstr "näytä valokuvatunniste"
3663
3664 #: g10/keyedit.c:1455
3665 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3666 msgstr ""
3667
3668 #: g10/keyedit.c:1457
3669 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3670 msgstr ""
3671
3672 #: g10/keyedit.c:1579
3673 #, fuzzy, c-format
3674 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3675 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:1597
3678 msgid "Secret key is available.\n"
3679 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:1680
3682 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3683 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:1688
3686 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3687 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
3688
3689 #: g10/keyedit.c:1707
3690 msgid ""
3691 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3692 "(lsign),\n"
3693 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3694 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3695 msgstr ""
3696
3697 #: g10/keyedit.c:1747
3698 msgid "Key is revoked."
3699 msgstr "Avain on mitätöity."
3700
3701 #: g10/keyedit.c:1766
3702 #, fuzzy
3703 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3704 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:1773
3707 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3708 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3709
3710 #: g10/keyedit.c:1782
3711 #, fuzzy, c-format
3712 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3713 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:1805
3716 #, c-format
3717 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3718 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
3719
3720 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3721 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3722 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
3723
3724 #: g10/keyedit.c:1829
3725 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3726 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:1831
3729 #, fuzzy
3730 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3731 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3732
3733 #: g10/keyedit.c:1832
3734 #, fuzzy
3735 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3736 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3737
3738 #: g10/keyedit.c:1882
3739 #, fuzzy
3740 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3741 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3742
3743 #: g10/keyedit.c:1894
3744 #, fuzzy
3745 msgid "You must select exactly one key.\n"
3746 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3747
3748 #: g10/keyedit.c:1922
3749 msgid "Command expects a filename argument\n"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: g10/keyedit.c:1936
3753 #, fuzzy, c-format
3754 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3755 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
3756
3757 #: g10/keyedit.c:1953
3758 #, fuzzy, c-format
3759 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3760 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3761
3762 #: g10/keyedit.c:1977
3763 msgid "You must select at least one key.\n"
3764 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:1980
3767 #, fuzzy
3768 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3769 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
3770
3771 #: g10/keyedit.c:1981
3772 #, fuzzy
3773 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3774 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3775
3776 #: g10/keyedit.c:2016
3777 #, fuzzy
3778 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3779 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3780
3781 #: g10/keyedit.c:2017
3782 #, fuzzy
3783 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3784 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3785
3786 #: g10/keyedit.c:2035
3787 #, fuzzy
3788 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3789 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3790
3791 #: g10/keyedit.c:2046
3792 #, fuzzy
3793 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3794 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3795
3796 #: g10/keyedit.c:2048
3797 #, fuzzy
3798 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3799 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3800
3801 #: g10/keyedit.c:2098
3802 msgid ""
3803 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: g10/keyedit.c:2140
3807 #, fuzzy
3808 msgid "Set preference list to:\n"
3809 msgstr "näytä valinnat"
3810
3811 #: g10/keyedit.c:2146
3812 #, fuzzy
3813 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3814 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3815
3816 #: g10/keyedit.c:2148
3817 #, fuzzy
3818 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3819 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3820
3821 #: g10/keyedit.c:2216
3822 #, fuzzy
3823 msgid "Save changes? (y/N) "
3824 msgstr "Tallenna muutokset? "
3825
3826 #: g10/keyedit.c:2219
3827 #, fuzzy
3828 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3829 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3830
3831 #: g10/keyedit.c:2229
3832 #, c-format
3833 msgid "update failed: %s\n"
3834 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3835
3836 #: g10/keyedit.c:2236
3837 #, c-format
3838 msgid "update secret failed: %s\n"
3839 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3840
3841 #: g10/keyedit.c:2243
3842 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3843 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3844
3845 #: g10/keyedit.c:2343
3846 msgid "Digest: "
3847 msgstr "Tiiviste: "
3848
3849 #: g10/keyedit.c:2394
3850 msgid "Features: "
3851 msgstr "Ominaisuudet: "
3852
3853 #: g10/keyedit.c:2405
3854 msgid "Keyserver no-modify"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3858 msgid "Preferred keyserver: "
3859 msgstr ""
3860
3861 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3862 #, fuzzy
3863 msgid "Notations: "
3864 msgstr "Notaatio: "
3865
3866 #: g10/keyedit.c:2639
3867 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3868 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3869
3870 #: g10/keyedit.c:2698
3871 #, fuzzy, c-format
3872 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3873 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3874
3875 #: g10/keyedit.c:2719
3876 #, fuzzy, c-format
3877 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3878 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3879
3880 #: g10/keyedit.c:2725
3881 #, fuzzy
3882 msgid "(sensitive)"
3883 msgstr " (luottamuksellinen)"
3884
3885 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3886 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3887 #, fuzzy, c-format
3888 msgid "created: %s"
3889 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3890
3891 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3892 #, fuzzy, c-format
3893 msgid "revoked: %s"
3894 msgstr "[mitätöity] "
3895
3896 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3897 #, fuzzy, c-format
3898 msgid "expired: %s"
3899 msgstr " [vanhenee: %s]"
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3902 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3903 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3904 #, fuzzy, c-format
3905 msgid "expires: %s"
3906 msgstr " [vanhenee: %s]"
3907
3908 #: g10/keyedit.c:2750
3909 #, fuzzy, c-format
3910 msgid "usage: %s"
3911 msgstr " luottamus: %c/%c"
3912
3913 #: g10/keyedit.c:2765
3914 #, fuzzy, c-format
3915 msgid "trust: %s"
3916 msgstr " luottamus: %c/%c"
3917
3918 #: g10/keyedit.c:2769
3919 #, c-format
3920 msgid "validity: %s"
3921 msgstr ""
3922
3923 #: g10/keyedit.c:2776
3924 msgid "This key has been disabled"
3925 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3926
3927 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3928 msgid "card-no: "
3929 msgstr ""
3930
3931 #: g10/keyedit.c:2828
3932 msgid ""
3933 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3934 "unless you restart the program.\n"
3935 msgstr ""
3936 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3937 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
3940 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1177 g10/trustdb.c:1697
3941 #, fuzzy
3942 msgid "revoked"
3943 msgstr "[mitätöity] "
3944
3945 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
3946 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:530 g10/trustdb.c:1699
3947 #, fuzzy
3948 msgid "expired"
3949 msgstr "expire"
3950
3951 #: g10/keyedit.c:2959
3952 msgid ""
3953 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3954 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3955 msgstr ""
3956 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
3957 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
3958
3959 #: g10/keyedit.c:3020
3960 msgid ""
3961 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3962 "versions\n"
3963 "         of PGP to reject this key.\n"
3964 msgstr ""
3965 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
3966 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3967
3968 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
3969 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3970 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
3971
3972 #: g10/keyedit.c:3031
3973 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3974 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
3975
3976 #: g10/keyedit.c:3171
3977 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3978 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
3979
3980 #: g10/keyedit.c:3181
3981 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3982 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
3983
3984 #: g10/keyedit.c:3185
3985 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3986 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
3987
3988 #: g10/keyedit.c:3191
3989 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3990 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
3991
3992 #: g10/keyedit.c:3205
3993 #, c-format
3994 msgid "Deleted %d signature.\n"
3995 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
3996
3997 #: g10/keyedit.c:3206
3998 #, c-format
3999 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4000 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
4001
4002 #: g10/keyedit.c:3209
4003 msgid "Nothing deleted.\n"
4004 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
4005
4006 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1701
4007 #, fuzzy
4008 msgid "invalid"
4009 msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
4010
4011 #: g10/keyedit.c:3244
4012 #, fuzzy, c-format
4013 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4014 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
4015
4016 #: g10/keyedit.c:3251
4017 #, fuzzy, c-format
4018 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4019 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
4020
4021 #: g10/keyedit.c:3252
4022 #, fuzzy, c-format
4023 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4024 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
4025
4026 #: g10/keyedit.c:3260
4027 #, fuzzy, c-format
4028 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4029 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
4030
4031 #: g10/keyedit.c:3261
4032 #, fuzzy, c-format
4033 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4034 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
4035
4036 #: g10/keyedit.c:3355
4037 msgid ""
4038 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4039 "cause\n"
4040 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4041 msgstr ""
4042 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
4043 "voi\n"
4044 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
4045
4046 #: g10/keyedit.c:3366
4047 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4048 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
4049
4050 #: g10/keyedit.c:3386
4051 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4052 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
4053
4054 #: g10/keyedit.c:3411
4055 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4056 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
4057
4058 #: g10/keyedit.c:3426
4059 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4060 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
4061
4062 #: g10/keyedit.c:3448
4063 #, fuzzy
4064 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4065 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
4066
4067 #: g10/keyedit.c:3467
4068 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4069 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
4070
4071 #: g10/keyedit.c:3473
4072 #, fuzzy
4073 msgid ""
4074 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4075 msgstr ""
4076 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
4077
4078 #: g10/keyedit.c:3534
4079 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4080 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
4081
4082 #: g10/keyedit.c:3540
4083 #, fuzzy
4084 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4085 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
4086
4087 #: g10/keyedit.c:3544
4088 #, fuzzy
4089 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4090 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
4091
4092 #: g10/keyedit.c:3547
4093 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4094 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
4095
4096 #: g10/keyedit.c:3593
4097 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4098 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
4099
4100 #: g10/keyedit.c:3609
4101 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4102 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
4103
4104 #: g10/keyedit.c:3687
4105 #, fuzzy, c-format
4106 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4107 msgstr "VAROITUS: allekirjoitusaliavain %08lX ei ole ristiinvarmennettu\n"
4108
4109 #: g10/keyedit.c:3693
4110 #, c-format
4111 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4112 msgstr ""
4113
4114 #: g10/keyedit.c:3856
4115 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4116 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
4117
4118 #: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
4119 #, fuzzy, c-format
4120 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4121 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
4122
4123 #: g10/keyedit.c:4066
4124 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4125 msgstr ""
4126
4127 #: g10/keyedit.c:4146
4128 #, fuzzy
4129 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4130 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
4131
4132 #: g10/keyedit.c:4147
4133 #, fuzzy
4134 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4135 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
4136
4137 #: g10/keyedit.c:4209
4138 #, fuzzy
4139 msgid "Enter the notation: "
4140 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
4141
4142 #: g10/keyedit.c:4358
4143 #, fuzzy
4144 msgid "Proceed? (y/N) "
4145 msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
4146
4147 #: g10/keyedit.c:4422
4148 #, c-format
4149 msgid "No user ID with index %d\n"
4150 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
4151
4152 #: g10/keyedit.c:4480
4153 #, fuzzy, c-format
4154 msgid "No user ID with hash %s\n"
4155 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
4156
4157 #: g10/keyedit.c:4507
4158 #, fuzzy, c-format
4159 msgid "No subkey with index %d\n"
4160 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
4161
4162 #: g10/keyedit.c:4642
4163 #, fuzzy, c-format
4164 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4165 msgstr "käyttäjätunnus: \""
4166
4167 #: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
4168 #, fuzzy, c-format
4169 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4170 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
4171
4172 #: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
4173 msgid " (non-exportable)"
4174 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
4175
4176 #: g10/keyedit.c:4651
4177 #, c-format
4178 msgid "This signature expired on %s.\n"
4179 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
4180
4181 #: g10/keyedit.c:4655
4182 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4183 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
4184
4185 #: g10/keyedit.c:4659
4186 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4187 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
4188
4189 #: g10/keyedit.c:4686
4190 #, fuzzy, c-format
4191 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4192 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
4193
4194 #: g10/keyedit.c:4712
4195 #, fuzzy
4196 msgid " (non-revocable)"
4197 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
4198
4199 #: g10/keyedit.c:4719
4200 #, fuzzy, c-format
4201 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4202 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
4203
4204 #: g10/keyedit.c:4741
4205 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4206 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
4207
4208 #: g10/keyedit.c:4761
4209 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4210 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
4211
4212 #: g10/keyedit.c:4791
4213 msgid "no secret key\n"
4214 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
4215
4216 #: g10/keyedit.c:4861
4217 #, c-format
4218 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4219 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
4220
4221 #: g10/keyedit.c:4878
4222 #, c-format
4223 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4224 msgstr ""
4225 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
4226 "tulevaisuuteen\n"
4227
4228 #: g10/keyedit.c:4942
4229 #, fuzzy, c-format
4230 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4231 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
4232
4233 #: g10/keyedit.c:5004
4234 #, fuzzy, c-format
4235 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4236 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
4237
4238 #: g10/keyedit.c:5099
4239 #, fuzzy, c-format
4240 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4241 msgstr ""
4242 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
4243 "(käyttäjätunnus %d)\n"
4244
4245 #: g10/keygen.c:268
4246 #, fuzzy, c-format
4247 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4248 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
4249
4250 #: g10/keygen.c:275
4251 #, fuzzy
4252 msgid "too many cipher preferences\n"
4253 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
4254
4255 #: g10/keygen.c:277
4256 #, fuzzy
4257 msgid "too many digest preferences\n"
4258 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
4259
4260 #: g10/keygen.c:279
4261 #, fuzzy
4262 msgid "too many compression preferences\n"
4263 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
4264
4265 #: g10/keygen.c:404
4266 #, fuzzy, c-format
4267 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4268 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
4269
4270 #: g10/keygen.c:884
4271 msgid "writing direct signature\n"
4272 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
4273
4274 #: g10/keygen.c:926
4275 msgid "writing self signature\n"
4276 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
4277
4278 #: g10/keygen.c:983
4279 msgid "writing key binding signature\n"
4280 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
4281
4282 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4283 #: g10/keygen.c:3016
4284 #, c-format
4285 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4286 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
4287
4288 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
4289 #, c-format
4290 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4291 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
4292
4293 #: g10/keygen.c:1299
4294 msgid ""
4295 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4296 msgstr ""
4297
4298 #: g10/keygen.c:1519
4299 #, fuzzy
4300 msgid "Sign"
4301 msgstr "sign"
4302
4303 #: g10/keygen.c:1522
4304 msgid "Certify"
4305 msgstr ""
4306
4307 #: g10/keygen.c:1525
4308 #, fuzzy
4309 msgid "Encrypt"
4310 msgstr "salaa tiedot"
4311
4312 #: g10/keygen.c:1528
4313 msgid "Authenticate"
4314 msgstr ""
4315
4316 #: g10/keygen.c:1536
4317 msgid "SsEeAaQq"
4318 msgstr ""
4319
4320 #: g10/keygen.c:1555
4321 #, c-format
4322 msgid "Possible actions for a %s key: "
4323 msgstr ""
4324
4325 #: g10/keygen.c:1559
4326 msgid "Current allowed actions: "
4327 msgstr ""
4328
4329 #: g10/keygen.c:1564
4330 #, c-format
4331 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4332 msgstr ""
4333
4334 #: g10/keygen.c:1567
4335 #, fuzzy, c-format
4336 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4337 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
4338
4339 #: g10/keygen.c:1570
4340 #, c-format
4341 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4342 msgstr ""
4343
4344 #: g10/keygen.c:1573
4345 #, c-format
4346 msgid "   (%c) Finished\n"
4347 msgstr ""
4348
4349 #: g10/keygen.c:1629
4350 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4351 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
4352
4353 #: g10/keygen.c:1631
4354 #, fuzzy, c-format
4355 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4356 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
4357
4358 #: g10/keygen.c:1632
4359 #, c-format
4360 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4361 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
4362
4363 #: g10/keygen.c:1634
4364 #, fuzzy, c-format
4365 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4366 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
4367
4368 #: g10/keygen.c:1636
4369 #, fuzzy, c-format
4370 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4371 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
4372
4373 #: g10/keygen.c:1637
4374 #, c-format
4375 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4376 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
4377
4378 #: g10/keygen.c:1639
4379 #, c-format
4380 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4381 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
4382
4383 #: g10/keygen.c:1641
4384 #, fuzzy, c-format
4385 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4386 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
4387
4388 #: g10/keygen.c:1710
4389 #, fuzzy, c-format
4390 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4391 msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
4392
4393 #: g10/keygen.c:1720
4394 #, c-format
4395 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4396 msgstr ""
4397
4398 #: g10/keygen.c:1727
4399 #, fuzzy, c-format
4400 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4401 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
4402
4403 #: g10/keygen.c:1741
4404 #, c-format
4405 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4406 msgstr ""
4407
4408 #: g10/keygen.c:1747
4409 #, c-format
4410 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4411 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
4412
4413 #: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
4414 #, c-format
4415 msgid "rounded up to %u bits\n"
4416 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
4417
4418 #: g10/keygen.c:1826
4419 msgid ""
4420 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4421 "         0 = key does not expire\n"
4422 "      <n>  = key expires in n days\n"
4423 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4424 "      <n>m = key expires in n months\n"
4425 "      <n>y = key expires in n years\n"
4426 msgstr ""
4427 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
4428 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
4429 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
4430 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
4431 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
4432 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
4433
4434 #: g10/keygen.c:1837
4435 msgid ""
4436 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4437 "         0 = signature does not expire\n"
4438 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4439 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4440 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4441 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4442 msgstr ""
4443 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
4444 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
4445 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
4446 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
4447 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
4448 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
4449
4450 #: g10/keygen.c:1860
4451 msgid "Key is valid for? (0) "
4452 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
4453
4454 #: g10/keygen.c:1865
4455 #, fuzzy, c-format
4456 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4457 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
4458
4459 #: g10/keygen.c:1883
4460 msgid "invalid value\n"
4461 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
4462
4463 #: g10/keygen.c:1890
4464 #, fuzzy
4465 msgid "Key does not expire at all\n"
4466 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4467
4468 #: g10/keygen.c:1891
4469 #, fuzzy
4470 msgid "Signature does not expire at all\n"
4471 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4472
4473 #: g10/keygen.c:1896
4474 #, fuzzy, c-format
4475 msgid "Key expires at %s\n"
4476 msgstr "%s vanhenee %s\n"
4477
4478 #: g10/keygen.c:1897
4479 #, fuzzy, c-format
4480 msgid "Signature expires at %s\n"
4481 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4482
4483 #: g10/keygen.c:1901
4484 msgid ""
4485 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4486 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4487 msgstr ""
4488 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
4489 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
4490
4491 #: g10/keygen.c:1908
4492 #, fuzzy
4493 msgid "Is this correct? (y/N) "
4494 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
4495
4496 #: g10/keygen.c:1931
4497 #, fuzzy
4498 msgid ""
4499 "\n"
4500 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4501 "ID\n"
4502 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4503 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4504 "\n"
4505 msgstr ""
4506 "\n"
4507 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
4508 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
4509 "sähköpostiosoitteesta \n"
4510 "muodossa:\n"
4511 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
4512 "\n"
4513
4514 #: g10/keygen.c:1944
4515 msgid "Real name: "
4516 msgstr "Oikea nimi: "
4517
4518 #: g10/keygen.c:1952
4519 msgid "Invalid character in name\n"
4520 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
4521
4522 #: g10/keygen.c:1954
4523 msgid "Name may not start with a digit\n"
4524 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
4525
4526 #: g10/keygen.c:1956
4527 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4528 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
4529
4530 #: g10/keygen.c:1964
4531 msgid "Email address: "
4532 msgstr "Sähköpostiosoite: "
4533
4534 #: g10/keygen.c:1970
4535 msgid "Not a valid email address\n"
4536 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
4537
4538 #: g10/keygen.c:1978
4539 msgid "Comment: "
4540 msgstr "Huomautus: "
4541
4542 #: g10/keygen.c:1984
4543 msgid "Invalid character in comment\n"
4544 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
4545
4546 #: g10/keygen.c:2006
4547 #, c-format
4548 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4549 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
4550
4551 #: g10/keygen.c:2012
4552 #, c-format
4553 msgid ""
4554 "You selected this USER-ID:\n"
4555 "    \"%s\"\n"
4556 "\n"
4557 msgstr ""
4558 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
4559 "    \"%s\"\n"
4560 "\n"
4561
4562 #: g10/keygen.c:2017
4563 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4564 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
4565
4566 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4567 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4568 #. string which should be translated accordingly and the
4569 #. letter changed to match the one in the answer string.
4570 #.
4571 #. n = Change name
4572 #. c = Change comment
4573 #. e = Change email
4574 #. o = Okay (ready, continue)
4575 #. q = Quit
4576 #.
4577 #: g10/keygen.c:2033
4578 msgid "NnCcEeOoQq"
4579 msgstr "NnHhSsOoLl"
4580
4581 #: g10/keygen.c:2043
4582 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4583 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
4584
4585 #: g10/keygen.c:2044
4586 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4587 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
4588
4589 #: g10/keygen.c:2063
4590 msgid "Please correct the error first\n"
4591 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
4592
4593 #: g10/keygen.c:2102
4594 msgid ""
4595 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4596 "\n"
4597 msgstr ""
4598 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
4599 "\n"
4600
4601 #: g10/keygen.c:2117
4602 #, c-format
4603 msgid "%s.\n"
4604 msgstr "%s.\n"
4605
4606 #: g10/keygen.c:2123
4607 msgid ""
4608 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4609 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4610 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4611 "\n"
4612 msgstr ""
4613 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
4614 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
4615 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
4616 "\n"
4617
4618 #: g10/keygen.c:2147
4619 msgid ""
4620 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4621 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4622 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4623 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4624 msgstr ""
4625 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
4626 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
4627 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
4628 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
4629
4630 #: g10/keygen.c:2956 g10/keygen.c:2983
4631 msgid "Key generation canceled.\n"
4632 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
4633
4634 #: g10/keygen.c:3188 g10/keygen.c:3355
4635 #, c-format
4636 msgid "writing public key to `%s'\n"
4637 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4638
4639 #: g10/keygen.c:3190 g10/keygen.c:3358
4640 #, fuzzy, c-format
4641 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4642 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4643
4644 #: g10/keygen.c:3193 g10/keygen.c:3361
4645 #, c-format
4646 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4647 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4648
4649 #: g10/keygen.c:3342
4650 #, c-format
4651 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4652 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4653
4654 #: g10/keygen.c:3349
4655 #, c-format
4656 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4657 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4658
4659 #: g10/keygen.c:3369
4660 #, c-format
4661 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4662 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4663
4664 #: g10/keygen.c:3377
4665 #, c-format
4666 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4667 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4668
4669 #: g10/keygen.c:3404
4670 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4671 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
4672
4673 #: g10/keygen.c:3415
4674 #, fuzzy
4675 msgid ""
4676 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4677 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4678 msgstr ""
4679 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
4680 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
4681
4682 #: g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3573 g10/keygen.c:3694
4683 #, c-format
4684 msgid "Key generation failed: %s\n"
4685 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
4686
4687 #: g10/keygen.c:3483 g10/keygen.c:3624 g10/sign.c:273
4688 #, c-format
4689 msgid ""
4690 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4691 msgstr ""
4692 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4693 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4694
4695 #: g10/keygen.c:3485 g10/keygen.c:3626 g10/sign.c:275
4696 #, c-format
4697 msgid ""
4698 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4699 msgstr ""
4700 "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4701 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4702
4703 #: g10/keygen.c:3496 g10/keygen.c:3637
4704 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4705 msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
4706
4707 #: g10/keygen.c:3537 g10/keygen.c:3670
4708 #, fuzzy
4709 msgid "Really create? (y/N) "
4710 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
4711
4712 #: g10/keygen.c:3843
4713 #, fuzzy, c-format
4714 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4715 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
4716
4717 #: g10/keygen.c:3891
4718 #, fuzzy, c-format
4719 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4720 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
4721
4722 #: g10/keygen.c:3917
4723 #, fuzzy, c-format
4724 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4725 msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
4726
4727 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4728 msgid "never     "
4729 msgstr "ei koskaan"
4730
4731 #: g10/keylist.c:263
4732 msgid "Critical signature policy: "
4733 msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
4734
4735 #: g10/keylist.c:265
4736 msgid "Signature policy: "
4737 msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
4738
4739 #: g10/keylist.c:304
4740 msgid "Critical preferred keyserver: "
4741 msgstr ""
4742
4743 #: g10/keylist.c:357
4744 msgid "Critical signature notation: "
4745 msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
4746
4747 #: g10/keylist.c:359
4748 msgid "Signature notation: "
4749 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
4750
4751 #: g10/keylist.c:469
4752 msgid "Keyring"
4753 msgstr "Avainrengas"
4754
4755 #: g10/keylist.c:1504
4756 msgid "Primary key fingerprint:"
4757 msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4758
4759 #: g10/keylist.c:1506
4760 msgid "     Subkey fingerprint:"
4761 msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
4762
4763 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4764 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4765 #: g10/keylist.c:1513
4766 msgid " Primary key fingerprint:"
4767 msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4768
4769 #: g10/keylist.c:1515
4770 msgid "      Subkey fingerprint:"
4771 msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
4772
4773 #: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
4774 #, fuzzy
4775 msgid "      Key fingerprint ="
4776 msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
4777
4778 #: g10/keylist.c:1590
4779 msgid "      Card serial no. ="
4780 msgstr ""
4781
4782 #: g10/keyring.c:1249
4783 #, fuzzy, c-format
4784 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4785 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
4786
4787 #: g10/keyring.c:1254
4788 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4789 msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
4790
4791 #: g10/keyring.c:1256
4792 #, c-format
4793 msgid "%s is the unchanged one\n"
4794 msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
4795
4796 #: g10/keyring.c:1257
4797 #, c-format
4798 msgid "%s is the new one\n"
4799 msgstr "%s on uusi\n"
4800
4801 #: g10/keyring.c:1258
4802 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4803 msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
4804
4805 #: g10/keyring.c:1380
4806 #, fuzzy, c-format
4807 msgid "caching keyring `%s'\n"
4808 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
4809
4810 #: g10/keyring.c:1426
4811 #, fuzzy, c-format
4812 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4813 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4814
4815 #: g10/keyring.c:1438
4816 #, fuzzy, c-format
4817 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4818 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4819
4820 #: g10/keyring.c:1510
4821 #, c-format
4822 msgid "%s: keyring created\n"
4823 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
4824
4825 #: g10/keyserver.c:71
4826 msgid "include revoked keys in search results"
4827 msgstr ""
4828
4829 #: g10/keyserver.c:72
4830 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4831 msgstr ""
4832
4833 #: g10/keyserver.c:74
4834 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4835 msgstr ""
4836
4837 #: g10/keyserver.c:76
4838 msgid "do not delete temporary files after using them"
4839 msgstr ""
4840
4841 #: g10/keyserver.c:80
4842 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4843 msgstr ""
4844
4845 #: g10/keyserver.c:82
4846 #, fuzzy
4847 msgid "