po: Auto update
[gnupg.git] / po / nb.po
1 # Norwegian (bokmål) translation of Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
4 # Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
5 # Åka Sikrom <a4 -at- hush -dot- com>, 2016.
6 #
7 # Send this file to:
8 # translations@gnupg.org
9 #
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: gnupg\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
14 "PO-Revision-Date: 2016-09-14 19:51+0200\n"
15 "Last-Translator: Åka Sikrom <a4@hush.com>\n"
16 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
17 "Language: nb\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Launchpad-Export-Date: 2016-06-15 11:29+0000\n"
22 "X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
23 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
24
25 #, c-format
26 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
27 msgstr "du kan ikke lage primtall med pbits=%u qbits=%u\n"
28
29 #, c-format
30 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
31 msgstr "du kan ikke lage primtall med færre enn %d bit\n"
32
33 msgid "no entropy gathering module detected\n"
34 msgstr "fant ingen innsamlingsmodul for vilkårlighetsdata\n"
35
36 #, c-format
37 msgid "can't lock `%s': %s\n"
38 msgstr "klarte ikke å låse «%s»: %s\n"
39
40 #, fuzzy, c-format
41 #| msgid "waiting for lock %s...\n"
42 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
43 msgstr "venter på lås %s …\n"
44
45 #, fuzzy, c-format
46 #| msgid "can't open '%s': %s\n"
47 msgid "can't open `%s': %s\n"
48 msgstr "klarte ikke å åpne «%s»: %s\n"
49
50 #, fuzzy, c-format
51 #| msgid "can't read `%s': %s\n"
52 msgid "can't stat `%s': %s\n"
53 msgstr "klarte ikke å lese «%s»: %s\n"
54
55 #, c-format
56 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
57 msgstr "«%s» er ikke en vanlig fil, og blir ignorert\n"
58
59 msgid "note: random_seed file is empty\n"
60 msgstr "merk: random_seed-fila er tom\n"
61
62 #, fuzzy
63 #| msgid "note: random_seed file not updated\n"
64 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
65 msgstr "merk: random_seed-fila ble ikke oppdatert\n"
66
67 #, c-format
68 msgid "can't read `%s': %s\n"
69 msgstr "klarte ikke å lese «%s»: %s\n"
70
71 msgid "note: random_seed file not updated\n"
72 msgstr "merk: random_seed-fila ble ikke oppdatert\n"
73
74 #, fuzzy, c-format
75 #| msgid "can't create '%s': %s\n"
76 msgid "can't create `%s': %s\n"
77 msgstr "klarte ikke å lage «%s»: %s\n"
78
79 #, c-format
80 msgid "can't write `%s': %s\n"
81 msgstr "klarte ikke å skrive «%s»: %s\n"
82
83 #, c-format
84 msgid "can't close `%s': %s\n"
85 msgstr "klarte ikke å lukke «%s»: %s\n"
86
87 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
88 msgstr "ADVARSEL: bruker usikker vikårlighetsgenerator.\n"
89
90 msgid ""
91 "The random number generator is only a kludge to let\n"
92 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
93 "\n"
94 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
95 "\n"
96 msgstr ""
97 "Denne vilkårlighetsgeneratoren er bare en omvei for å få programmet\n"
98 "til å kjøre. Den er på ingen måte en sterk RNG.\n"
99 "\n"
100 "IKKE BRUK DATA SOM ER GENERERT AV DETTE PROGRAMMET.\n"
101 "\n"
102
103 msgid ""
104 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
105 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
106 "of the entropy.\n"
107 msgstr ""
108 "Vent mens programmet samler inn vilkårlighetsdata. Gjør gjerne noe annet på "
109 "maskinen\n"
110 "imens da aktivitet kan forbedre kvaliteten på vilkårlighetsdataene.\n"
111
112 #, c-format
113 msgid ""
114 "\n"
115 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
116 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
117 msgstr ""
118 "\n"
119 "Ikke nok vilkårlighetsdata tilgjengelig. Gjør noe annet på datamaskinen\n"
120 "for å gi operativsystemet en sjanse til å samle mer vilkårlighet.\n"
121 "(%d byte mangler)\n"
122
123 #, c-format
124 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
125 msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykk: %s\n"
126
127 #, c-format
128 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
129 msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdato: %s\n"
130
131 #, c-format
132 msgid "reading public key failed: %s\n"
133 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
134
135 msgid "response does not contain the public key data\n"
136 msgstr "svar inneholder ikke offentlig nøkkeldata\n"
137
138 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
139 msgstr "svar inneholder ikke RSA-modulus\n"
140
141 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
142 msgstr "svar inneholder ikke offentlig RSA-eksponent\n"
143
144 #, c-format
145 msgid "using default PIN as %s\n"
146 msgstr "bruker forvalgt PIN som %s\n"
147
148 #, c-format
149 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
150 msgstr ""
151 "klarte ikke å bruke forvalgt PIN som %s: %s. Lar være å bruke forvalgt PIN "
152 "senere\n"
153
154 #, c-format
155 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
156 msgstr "||Skriv inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
157
158 msgid "||Please enter the PIN"
159 msgstr "||Skriv inn PIN-kode"
160
161 #, c-format
162 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
163 msgstr "PIN-callback returnerte en feil: %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
167 msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
168
169 #, c-format
170 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
171 msgstr "bekreftelse av CHV%d mislyktes: %s\n"
172
173 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
174 msgstr "feil under henting av CHV-status fra kort\n"
175
176 msgid "card is permanently locked!\n"
177 msgstr "kortet er låst for godt.\n"
178
179 #, fuzzy, c-format
180 #| msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
181 #| msgid_plural ""
182 #| "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
183 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
184 msgstr "%d Admin-PIN-forsøk gjenstår før kortet blir låst permanent\n"
185
186 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
187 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
188 #, c-format
189 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
190 msgstr "|A|Skriv inn admin-PIN%%0A[gjenstående forsøk: %d]"
191
192 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
193 msgstr "|A|Skriv inn admin-PIN"
194
195 msgid "access to admin commands is not configured\n"
196 msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
197
198 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
199 msgstr "Tilbakestillingskode er ikke tilgjengelig\n"
200
201 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
202 msgstr "||Skriv inn tilbakestillingskode for kortet"
203
204 #, c-format
205 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
206 msgstr "Tilbakestillingskoden er for kort. Minimumslengde er %d\n"
207
208 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
209 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
210 #. to get some infos on the string.
211 msgid "|RN|New Reset Code"
212 msgstr "|RN|Ny tilbakestillingskode"
213
214 msgid "|AN|New Admin PIN"
215 msgstr "|AN|Ny Admin PIN"
216
217 msgid "|N|New PIN"
218 msgstr "|N|Ny PIN"
219
220 #, c-format
221 msgid "error getting new PIN: %s\n"
222 msgstr "feil under henting av ny PIN: %s\n"
223
224 msgid "error reading application data\n"
225 msgstr "feil under lesing av programdata\n"
226
227 msgid "error reading fingerprint DO\n"
228 msgstr "feil under lesing av fingeravtrykk DO\n"
229
230 msgid "key already exists\n"
231 msgstr "nøkkelen finnes allerede\n"
232
233 msgid "existing key will be replaced\n"
234 msgstr "gjeldende nøkkel blir erstattet\n"
235
236 msgid "generating new key\n"
237 msgstr "lager ny nøkkel\n"
238
239 msgid "writing new key\n"
240 msgstr "skriver ny nøkkel\n"
241
242 msgid "creation timestamp missing\n"
243 msgstr "tidsstempel for opprettelse mangler\n"
244
245 #, c-format
246 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
247 msgstr "RSA-modulus mangler eller er av annen størrelse enn %d bit\n"
248
249 #, c-format
250 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
251 msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bit\n"
252
253 #, c-format
254 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
255 msgstr "RSA-primtall %s mangler eller er av annen størrelse enn %d bit\n"
256
257 #, c-format
258 msgid "failed to store the key: %s\n"
259 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkel: %s\n"
260
261 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
262 msgstr "vent mens nøkkel blir generert …\n"
263
264 msgid "generating key failed\n"
265 msgstr "nøkkelgenerering mislyktes\n"
266
267 #, fuzzy, c-format
268 #| msgid "key generation completed (%d second)\n"
269 #| msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
270 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
271 msgstr "nøkkelgenerering fullført (%d sekund)\n"
272
273 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
274 msgstr "ugyldig struktur i OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
275
276 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
277 msgstr "fingeravtrykk på kort samsvarer ikke med forespurt avtrykk\n"
278
279 #, c-format
280 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
281 msgstr "kortet støtter ikke kontrollsum-algoritme %s\n"
282
283 #, c-format
284 msgid "signatures created so far: %lu\n"
285 msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
286
287 msgid ""
288 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
289 msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
290
291 #, c-format
292 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
293 msgstr "fikk ikke tilgang til %s. Bruker du et ugyldig OpenPGP-kort?\n"
294
295 #, c-format
296 msgid "armor: %s\n"
297 msgstr "armor: %s\n"
298
299 msgid "invalid armor header: "
300 msgstr "ugyldig armorheader: "
301
302 msgid "armor header: "
303 msgstr "armorheader: "
304
305 msgid "invalid clearsig header\n"
306 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
307
308 msgid "unknown armor header: "
309 msgstr "ukjent skjold-hode: "
310
311 msgid "nested clear text signatures\n"
312 msgstr "nøstede klartekst-signaturer\n"
313
314 msgid "unexpected armor: "
315 msgstr "uforventet armering: "
316
317 msgid "invalid dash escaped line: "
318 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
319
320 #, c-format
321 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
322 msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
323
324 msgid "premature eof (no CRC)\n"
325 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
326
327 msgid "premature eof (in CRC)\n"
328 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
329
330 msgid "malformed CRC\n"
331 msgstr "feilformatert CRC\n"
332
333 #, c-format
334 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
335 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
336
337 msgid "premature eof (in trailer)\n"
338 msgstr "for tidlig eof (på sluttlinje)\n"
339
340 msgid "error in trailer line\n"
341 msgstr "feil på etterfølgende linje\n"
342
343 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
344 msgstr "fant ingen gyldig OpenPGP-data.\n"
345
346 #, c-format
347 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
348 msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
349
350 msgid ""
351 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
352 msgstr ""
353 "anført utskrivbart tegn i armor. Noen har antakeligvis brukt en feiloppsatt "
354 "e-posttjener\n"
355
356 #, c-format
357 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
358 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
359
360 #, c-format
361 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
362 msgstr "Oppdaget OpenPGP-kortnummer %s\n"
363
364 msgid "can't do this in batch mode\n"
365 msgstr "du kan ikke gjøres dette i buntmodus\n"
366
367 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
368 msgstr "Denne kommandoen er bare tilgjengelig for kort av versjon 2\n"
369
370 msgid "Your selection? "
371 msgstr "Ditt valg? "
372
373 msgid "[not set]"
374 msgstr "[ikke valgt]"
375
376 msgid "male"
377 msgstr "mann"
378
379 msgid "female"
380 msgstr "dame"
381
382 msgid "unspecified"
383 msgstr "uspesifisert"
384
385 msgid "not forced"
386 msgstr "ikke tvunget"
387
388 msgid "forced"
389 msgstr "tvunget"
390
391 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
392 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
393
394 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
395 msgstr "Feil: tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
396
397 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
398 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
399
400 msgid "Cardholder's surname: "
401 msgstr "Kortholders etternavn: "
402
403 msgid "Cardholder's given name: "
404 msgstr "Kortholders fornavn: "
405
406 #, c-format
407 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
408 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
409
410 msgid "URL to retrieve public key: "
411 msgstr "Adresse for henting av offentlig nøkkel: "
412
413 #, c-format
414 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
415 msgstr "Feil: Adressen er for lang (grensa er %d tegn).\n"
416
417 #, c-format
418 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
419 msgstr "feil under tildeling av minne: %s\n"
420
421 #, fuzzy, c-format
422 #| msgid "error reading '%s': %s\n"
423 msgid "error reading `%s': %s\n"
424 msgstr "feil under lesing av «%s»: %s\n"
425
426 #, fuzzy, c-format
427 #| msgid "error writing '%s': %s\n"
428 msgid "error writing `%s': %s\n"
429 msgstr "feil under skriving av «%s»: %s\n"
430
431 msgid "Login data (account name): "
432 msgstr "Logindata (kontonavn): "
433
434 #, c-format
435 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
436 msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
437
438 msgid "Private DO data: "
439 msgstr "Privat DO-data: "
440
441 #, c-format
442 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
443 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
444
445 msgid "Language preferences: "
446 msgstr "Språkoppsett: "
447
448 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
449 msgstr "Feil: oppsettsstreng har ugyldig lengde.\n"
450
451 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
452 msgstr "Feil: oppsettsstreng inneholder ugyldige tegn.\n"
453
454 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
455 msgstr "Kjønn ((M)askulint, (F)eminint eller mellomrom): "
456
457 msgid "Error: invalid response.\n"
458 msgstr "Feil: ugyldig svar.\n"
459
460 msgid "CA fingerprint: "
461 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
462
463 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
464 msgstr "Feil: feilformatert fingeravtrykk.\n"
465
466 #, c-format
467 msgid "key operation not possible: %s\n"
468 msgstr "klarte ikke å utføre nøkkelhandling: %s\n"
469
470 msgid "not an OpenPGP card"
471 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
472
473 #, c-format
474 msgid "error getting current key info: %s\n"
475 msgstr "feil under henting av nøkkelinfo: %s\n"
476
477 msgid "Replace existing key? (y/N) "
478 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
479
480 #, fuzzy
481 #| msgid ""
482 #| "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
483 #| "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
484 #| "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
485 msgid ""
486 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
487 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
488 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
489 msgstr ""
490 "MERK: Det er ingen garanti for at kortet støtter forespurt størrelse.\n"
491 "      Se dokumentasjon for kortet du bruker og finn ut hvilke størrelser \n"
492 "      det tillater hvis nøkkelgenerering mislykkes.\n"
493
494 #, c-format
495 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
496 msgstr "Hvor stor skal signaturnøkkelen være? (%u) "
497
498 #, c-format
499 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
500 msgstr "Hvor stor skal krypteringsnøkkelen være? (%u) "
501
502 #, c-format
503 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
504 msgstr "Hvor stor skal autentiseringsnøkkelen være? (%u) "
505
506 #, c-format
507 msgid "rounded up to %u bits\n"
508 msgstr "rundet opp til %u bit\n"
509
510 #, c-format
511 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
512 msgstr "%s nøkkelstørrelser må ligge i rekkevidden %u-%u\n"
513
514 #, c-format
515 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
516 msgstr "Kortet blir nå satt opp på nytt for å lage nøkkel på %u bit\n"
517
518 #, c-format
519 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
520 msgstr "feil under endring av størrelse på nøkkel %d til %u bit: %s\n"
521
522 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
523 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
524
525 #, fuzzy
526 #| msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
527 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
528 msgstr "MERK: det ligger allerede nøkler på kortet.\n"
529
530 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
531 msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
532
533 #, fuzzy, c-format
534 #| msgid ""
535 #| "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
536 #| "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
537 #| "You should change them using the command --change-pin\n"
538 msgid ""
539 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
540 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
541 "You should change them using the command --change-pin\n"
542 msgstr ""
543 "PIN-koder fra fabrikk:\n"
544 "   PIN = «%s»     Admin-PIN = «%s»\n"
545 "Du bør endre disse med kommandoen «--change-pin»\n"
546
547 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
548 msgstr "Velg hvilken type nøkkel du vil lage:\n"
549
550 msgid "   (1) Signature key\n"
551 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
552
553 msgid "   (2) Encryption key\n"
554 msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
555
556 msgid "   (3) Authentication key\n"
557 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
558
559 msgid "Invalid selection.\n"
560 msgstr "Ugyldig valg.\n"
561
562 msgid "Please select where to store the key:\n"
563 msgstr "velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
564
565 msgid "unknown key protection algorithm\n"
566 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
567
568 msgid "secret parts of key are not available\n"
569 msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
570
571 msgid "secret key already stored on a card\n"
572 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
573
574 #, fuzzy, c-format
575 #| msgid "error writing key: %s\n"
576 msgid "error writing key to card: %s\n"
577 msgstr "feil under skriving av nøkkel: %s\n"
578
579 msgid "quit this menu"
580 msgstr "gå ut av denne menyen"
581
582 msgid "show admin commands"
583 msgstr "vis admin-kommandoer"
584
585 msgid "show this help"
586 msgstr "vis denne hjelpeteksten"
587
588 msgid "list all available data"
589 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
590
591 msgid "change card holder's name"
592 msgstr "endre kortholders navn"
593
594 msgid "change URL to retrieve key"
595 msgstr "endre adresse for å hente nøkkel"
596
597 msgid "fetch the key specified in the card URL"
598 msgstr "hent nøkkel som ligger i kortets adresse"
599
600 msgid "change the login name"
601 msgstr "endre brukernavn"
602
603 msgid "change the language preferences"
604 msgstr "endre språkoppsett"
605
606 msgid "change card holder's sex"
607 msgstr "endre kortholders kjønn"
608
609 msgid "change a CA fingerprint"
610 msgstr "endre CA-fingeravtrykk"
611
612 msgid "toggle the signature force PIN flag"
613 msgstr "slå av på tvungen bruk av signatur-PIN"
614
615 msgid "generate new keys"
616 msgstr "lag nye nøkler"
617
618 msgid "menu to change or unblock the PIN"
619 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
620
621 msgid "verify the PIN and list all data"
622 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
623
624 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
625 msgstr "fjern PIN-blokkering med en tilbakestillingskode"
626
627 msgid "gpg/card> "
628 msgstr "gpg/kort> "
629
630 msgid "Admin-only command\n"
631 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
632
633 msgid "Admin commands are allowed\n"
634 msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
635
636 msgid "Admin commands are not allowed\n"
637 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
638
639 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
640 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
641
642 msgid "card reader not available\n"
643 msgstr "kortleser er ikke tilgjengelig\n"
644
645 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
646 msgstr "Sett inn kortet og trykk enter, eller trykk «c» for å avbryte: "
647
648 #, fuzzy, c-format
649 #| msgid "select failed: %s\n"
650 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
651 msgstr "«select» mislyktes: %s\n"
652
653 #, fuzzy, c-format
654 #| msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
655 msgid ""
656 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
657 "   %.*s\n"
658 msgstr "Fjern gjeldende kort og sett inn kort med serienummer"
659
660 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
661 msgstr "Trykk enter når du er klar, eller trykk «c» for å avbryte: "
662
663 msgid "Enter New Admin PIN: "
664 msgstr "Tast ny Admin-PIN: "
665
666 msgid "Enter New PIN: "
667 msgstr "Tast ny PIN: "
668
669 msgid "Enter Admin PIN: "
670 msgstr "Tast Admin-PIN: "
671
672 #, fuzzy
673 #| msgid "Enter New PIN: "
674 msgid "Enter PIN: "
675 msgstr "Tast ny PIN: "
676
677 #, fuzzy
678 #| msgid "Repeat this PIN"
679 msgid "Repeat this PIN: "
680 msgstr "Gjenta PIN"
681
682 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
683 msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt. Prøv igjen"
684
685 #, fuzzy, c-format
686 #| msgid "can't open '%s'\n"
687 msgid "can't open `%s'\n"
688 msgstr "klarte ikke å åpne «%s»\n"
689
690 msgid "--output doesn't work for this command\n"
691 msgstr "«--output» virker ikke med denne kommandoen\n"
692
693 #, c-format
694 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
695 msgstr "fant ikke nøkkelen «%s»: %s\n"
696
697 #, c-format
698 msgid "error reading keyblock: %s\n"
699 msgstr "feil under lesing av nøkkelblokk: %s\n"
700
701 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
702 msgstr "(med mindre du oppgir nøkkel ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
703
704 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
705 msgstr "du må bruke «--yes» for å gjøre dette i buntmodus\n"
706
707 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
708 msgstr "Vil du slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N) "
709
710 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
711 msgstr ""
712 "Dette er en hemmelig nøkkel. Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
713
714 #, c-format
715 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
716 msgstr "sletting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
717
718 msgid "ownertrust information cleared\n"
719 msgstr "informasjon om eiertillit er fjernet\n"
720
721 #, c-format
722 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
723 msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s».\n"
724
725 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
726 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
727
728 #, c-format
729 msgid "error creating passphrase: %s\n"
730 msgstr "feil under opprettelse av passordfrase: %s\n"
731
732 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
733 msgstr "klarte ikke å bruke symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modus\n"
734
735 #, c-format
736 msgid "using cipher %s\n"
737 msgstr "bruker krypteringsmetode %s\n"
738
739 #, fuzzy, c-format
740 #| msgid "'%s' already compressed\n"
741 msgid "`%s' already compressed\n"
742 msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
743
744 #, fuzzy, c-format
745 #| msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
746 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
747 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
748
749 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
750 msgstr ""
751 "du kan bare kryptere med RSA-nøkler som er 2048 bit eller kortere i «--pgp2»-"
752 "modus\n"
753
754 #, fuzzy, c-format
755 #| msgid "reading from '%s'\n"
756 msgid "reading from `%s'\n"
757 msgstr "leser fra «%s»\n"
758
759 msgid ""
760 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
761 msgstr ""
762 "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
763
764 #, c-format
765 msgid ""
766 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
767 msgstr ""
768 "ADVARSEL: tvungen bruk av symmetrisk krypt.metode %s (%d) bryter med "
769 "mottakers oppsett\n"
770
771 #, c-format
772 msgid ""
773 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
774 "preferences\n"
775 msgstr ""
776 "ADVARSEL: tvungen bruk av komprimeringsalgoritme %s (%d) bryter med "
777 "mottakers oppsett\n"
778
779 #, c-format
780 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
781 msgstr "tvungen bruk av krypt.metode %s (%d) bryter med mottakers oppsett\n"
782
783 #, c-format
784 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
785 msgstr "du kan ikke bruke «%s» i «%s»-modus\n"
786
787 #, c-format
788 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
789 msgstr "%s/%s kryptert for: «%s»\n"
790
791 #, c-format
792 msgid "%s encrypted data\n"
793 msgstr "%s krypterte data\n"
794
795 #, c-format
796 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
797 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
798
799 msgid ""
800 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
801 msgstr ""
802 "ADVARSEL: meldinga ble kryptert med svak nøkkel for symmetrisk "
803 "krypteringsmetode.\n"
804
805 msgid "problem handling encrypted packet\n"
806 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
807
808 msgid "no remote program execution supported\n"
809 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
810
811 #, fuzzy, c-format
812 #| msgid "can't create directory '%s': %s\n"
813 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
814 msgstr "klarte ikke å lage mappa «%s»: %s\n"
815
816 msgid ""
817 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
818 msgstr ""
819 "eksterne programkall er slått av på grunn av utrygge tillatelser til "
820 "oppsettsfil\n"
821
822 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
823 msgstr ""
824 "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
825
826 #, fuzzy, c-format
827 #| msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
828 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
829 msgstr "klarte ikke å kjøre «%s»: %s\n"
830
831 #, fuzzy, c-format
832 #| msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
833 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
834 msgstr "klarte ikke å kjøre skallet «%s»: %s\n"
835
836 #, c-format
837 msgid "system error while calling external program: %s\n"
838 msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
839
840 msgid "unnatural exit of external program\n"
841 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
842
843 msgid "unable to execute external program\n"
844 msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
845
846 #, c-format
847 msgid "unable to read external program response: %s\n"
848 msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
849
850 #, fuzzy, c-format
851 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
852 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
853 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
854
855 #, fuzzy, c-format
856 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
857 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
858 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig mappe «%s»: %s\n"
859
860 msgid "export signatures that are marked as local-only"
861 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
862
863 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
864 msgstr "eksporter bruker-id-er (generelt foto-id-er)"
865
866 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
867 msgstr "eksporter opphevelsesnøkler markert som «sensitive»"
868
869 #, fuzzy
870 #| msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
871 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
872 msgstr "Skriv inn passordfrase for å eksportere hemmelig OpenPGP-undernøkkel:"
873
874 msgid "remove unusable parts from key during export"
875 msgstr "fjern ubrukelige deler fra nøkkelen under eksportering"
876
877 msgid "remove as much as possible from key during export"
878 msgstr "fjern så mye som mulig fra nøkkelen under eksportering"
879
880 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
881 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
882
883 #, c-format
884 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
885 msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
886
887 #, c-format
888 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
889 msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
890
891 #, c-format
892 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
893 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
894
895 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
896 msgstr "du er i ferd med å eksportere en undernøkkel uten beskyttelse\n"
897
898 #, c-format
899 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
900 msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
901
902 #, c-format
903 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
904 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
905
906 msgid "WARNING: nothing exported\n"
907 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
908
909 msgid ""
910 "@Commands:\n"
911 " "
912 msgstr ""
913 "@Kommandoer:\n"
914 " "
915
916 #, fuzzy
917 #| msgid "make a signature"
918 msgid "|[file]|make a signature"
919 msgstr "lag signatur"
920
921 #, fuzzy
922 #| msgid "make a clear text signature"
923 msgid "|[file]|make a clear text signature"
924 msgstr "lag klartekst-signatur"
925
926 msgid "make a detached signature"
927 msgstr "lag adskilt signatur"
928
929 msgid "encrypt data"
930 msgstr "krypter data"
931
932 msgid "encryption only with symmetric cipher"
933 msgstr "krypter data (symmetrisk)"
934
935 msgid "decrypt data (default)"
936 msgstr "dekrypter data (forvalgt)"
937
938 msgid "verify a signature"
939 msgstr "bekreft signatur"
940
941 msgid "list keys"
942 msgstr "vis nøkler"
943
944 msgid "list keys and signatures"
945 msgstr "vis nøkler og signaturer"
946
947 msgid "list and check key signatures"
948 msgstr "vis og kontroller nøkkelsignaturer"
949
950 msgid "list keys and fingerprints"
951 msgstr "vis nøkler og fingeravtrykk"
952
953 msgid "list secret keys"
954 msgstr "vis hemmelige nøkler"
955
956 msgid "generate a new key pair"
957 msgstr "lag nytt nøkkelpar"
958
959 msgid "remove keys from the public keyring"
960 msgstr "fjern nøkler fra offentlig nøkkelknippe"
961
962 msgid "remove keys from the secret keyring"
963 msgstr "fjern nøkler fra hemmelig nøkkelknippe"
964
965 msgid "sign a key"
966 msgstr "signer nøkkel"
967
968 msgid "sign a key locally"
969 msgstr "signer nøkkel lokalt"
970
971 msgid "sign or edit a key"
972 msgstr "signer eller rediger nøkkel"
973
974 msgid "generate a revocation certificate"
975 msgstr "lag opphevelsessertifikat"
976
977 msgid "export keys"
978 msgstr "eksporter nøkler"
979
980 #, fuzzy
981 #| msgid "export keys to a keyserver"
982 msgid "export keys to a key server"
983 msgstr "eksporter nøkler til nøkkeltjener"
984
985 #, fuzzy
986 #| msgid "import keys from a keyserver"
987 msgid "import keys from a key server"
988 msgstr "importer nøkler fra nøkkeltjener"
989
990 #, fuzzy
991 #| msgid "search for keys on a keyserver"
992 msgid "search for keys on a key server"
993 msgstr "søk etter nøkler på nøkkeltjener"
994
995 msgid "update all keys from a keyserver"
996 msgstr "oppdater alle nøkler fra nøkkeltjener"
997
998 msgid "import/merge keys"
999 msgstr "importer/slå sammen nøkler"
1000
1001 msgid "print the card status"
1002 msgstr "vis kortstatus"
1003
1004 msgid "change data on a card"
1005 msgstr "endre data på kort"
1006
1007 msgid "change a card's PIN"
1008 msgstr "endre PIN på kort"
1009
1010 msgid "update the trust database"
1011 msgstr "oppdater tillitsdatabase"
1012
1013 #, fuzzy
1014 #| msgid "print message digests"
1015 msgid "|algo [files]|print message digests"
1016 msgstr "skriv ut kontrollsum av melding"
1017
1018 msgid ""
1019 "@\n"
1020 "Options:\n"
1021 " "
1022 msgstr ""
1023 "@\n"
1024 "Valg:\n"
1025 " "
1026
1027 msgid "create ascii armored output"
1028 msgstr "lag ASCII-beskyttet utdata"
1029
1030 #, fuzzy
1031 #| msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
1032 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1033 msgstr "|NAVN|krypter også til valgt bruker-id-NAVN"
1034
1035 #, fuzzy
1036 #| msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1037 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1038 msgstr "|BRUKER-ID|bruk valgt BRUKER-ID til å signere eller dekryptere"
1039
1040 #, fuzzy
1041 #| msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1042 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1043 msgstr "|N|endre komprimeringsnivå til N (0 for å slå av)"
1044
1045 msgid "use canonical text mode"
1046 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
1047
1048 msgid "use as output file"
1049 msgstr "bruk som utdatafil"
1050
1051 msgid "verbose"
1052 msgstr "detaljert utskrift"
1053
1054 msgid "do not make any changes"
1055 msgstr "ikke utfør valgte endringer"
1056
1057 msgid "prompt before overwriting"
1058 msgstr "spør før overskriving"
1059
1060 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1061 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
1062
1063 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1064 msgstr "lag meldinger som fungerer med PGP 2.x"
1065
1066 msgid ""
1067 "@\n"
1068 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1069 msgstr ""
1070 "@\n"
1071 "(Se bruksanvisning for en fullstendig liste over alle kommandoer og valg)\n"
1072
1073 msgid ""
1074 "@\n"
1075 "Examples:\n"
1076 "\n"
1077 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1078 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1079 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1080 " --list-keys [names]        show keys\n"
1081 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1082 msgstr ""
1083 "@\n"
1084 "Eksempler:\n"
1085 "\n"
1086 " -se -r Bob [fil]           signer og krypter for brukeren Bob\n"
1087 " --clearsign [fil]          lag klartekst-signatur\n"
1088 " --detach-sign [fil]        lag adskilt signatur\n"
1089 " --list-keys [navn]         vis nøkler\n"
1090 " --fingerprint [navn]       vis fingeravtrykk\n"
1091
1092 #, fuzzy
1093 #| msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
1094 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1095 msgstr "Rapporter programfeil til <@EMAIL@>.\n"
1096
1097 #, fuzzy
1098 #| msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1099 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1100 msgstr "Bruk: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1101
1102 #, fuzzy
1103 #| msgid ""
1104 #| "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1105 #| "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1106 #| "Default operation depends on the input data\n"
1107 msgid ""
1108 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1109 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1110 "Default operation depends on the input data\n"
1111 msgstr ""
1112 "Syntaks: gpg [valg] [filer]\n"
1113 "Signer, kontroller, krypter eller dekrypter.\n"
1114 "Forvalgt handling avhenger av inndata.\n"
1115
1116 msgid ""
1117 "\n"
1118 "Supported algorithms:\n"
1119 msgstr ""
1120 "\n"
1121 "Støttede algoritmer:\n"
1122
1123 msgid "Pubkey: "
1124 msgstr "Off. nøkkel: "
1125
1126 msgid "Cipher: "
1127 msgstr "Kryptering: "
1128
1129 msgid "Hash: "
1130 msgstr "Hash: "
1131
1132 msgid "Compression: "
1133 msgstr "Komprimering: "
1134
1135 #, fuzzy
1136 #| msgid "usage: %s [options] "
1137 msgid "usage: gpg [options] "
1138 msgstr "bruk: %s [valg] "
1139
1140 msgid "conflicting commands\n"
1141 msgstr "motstridende kommandoer\n"
1142
1143 #, fuzzy, c-format
1144 #| msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1145 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1146 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjon «%s»\n"
1147
1148 #, fuzzy, c-format
1149 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1150 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1151 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap til hjemmemappe «%s»\n"
1152
1153 #, fuzzy, c-format
1154 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1155 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1156 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap til oppsettsfil «%s»\n"
1157
1158 #, fuzzy, c-format
1159 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1160 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1161 msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til hjemmemappe «%s»\n"
1162
1163 #, fuzzy, c-format
1164 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1165 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1166 msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til oppsettsfil «%s»\n"
1167
1168 #, fuzzy, c-format
1169 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
1170 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1171 msgstr "ADVARSEL: utrgt eierskap til foreldermapper av hjemmemappe «%s»\n"
1172
1173 #, fuzzy, c-format
1174 #| msgid ""
1175 #| "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
1176 msgid ""
1177 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1178 msgstr "ADVARSEL: utrgt eierskap til foreldermapper av oppsettsfil «%s»\n"
1179
1180 #, fuzzy, c-format
1181 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
1182 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1183 msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til foreldermapper av hjemmemappe «%s»\n"
1184
1185 #, fuzzy, c-format
1186 #| msgid ""
1187 #| "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file "
1188 #| "'%s'\n"
1189 msgid ""
1190 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1191 msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til foreldermapper av oppsettsfil «%s»\n"
1192
1193 #, fuzzy, c-format
1194 #| msgid "unknown configuration item '%s'\n"
1195 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1196 msgstr "oppsettselementet «%s» er ukjent\n"
1197
1198 msgid "display photo IDs during key listings"
1199 msgstr "vis foto-id-er i nøkkelvisning"
1200
1201 msgid "show policy URLs during signature listings"
1202 msgstr "vis regeladresser i signaturvisning"
1203
1204 msgid "show all notations during signature listings"
1205 msgstr "vis alle notater i signaturvisning"
1206
1207 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1208 msgstr "vis IETF-standardnotater under signaturvisning"
1209
1210 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1211 msgstr "vis brukervalgte notater under signaturvisning"
1212
1213 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1214 msgstr "vis foretrukne nøkkeltjener-adresser under signaturvisning"
1215
1216 msgid "show user ID validity during key listings"
1217 msgstr "vis gyldighet for bruker-ID under nøkkelvisning"
1218
1219 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1220 msgstr "vis opphevede og utgåtte bruker-id-er i nøkkelvisning"
1221
1222 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1223 msgstr "vis opphevede og utgåtte undernøkler i nøkkelvisning"
1224
1225 msgid "show the keyring name in key listings"
1226 msgstr "vis nøkkelknippe-navn i nøkkelvisning"
1227
1228 msgid "show expiration dates during signature listings"
1229 msgstr "vis utløpsdatoer i nøkkelvisning"
1230
1231 #, fuzzy, c-format
1232 #| msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
1233 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1234 msgstr "Merk: gammel standardvalgfil «%s» ble ignorert\n"
1235
1236 #, fuzzy, c-format
1237 #| msgid "Note: no default option file '%s'\n"
1238 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1239 msgstr "Merk: standardvalg-fil «%s» finnes ikke\n"
1240
1241 #, fuzzy, c-format
1242 #| msgid "option file '%s': %s\n"
1243 msgid "option file `%s': %s\n"
1244 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
1245
1246 #, fuzzy, c-format
1247 #| msgid "reading options from '%s'\n"
1248 msgid "reading options from `%s'\n"
1249 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
1250
1251 #, fuzzy, c-format
1252 #| msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
1253 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1254 msgstr "Merk: %s er ikke ment for vanlig bruk.\n"
1255
1256 #, fuzzy, c-format
1257 #| msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
1258 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1259 msgstr "«%s» er en ugyldig signatur-utløpstid\n"
1260
1261 #, fuzzy, c-format
1262 #| msgid "'%s' is not a valid character set\n"
1263 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1264 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
1265
1266 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1267 msgstr "klarte ikke å tolke nøkkeltjener-adresse\n"
1268
1269 #, c-format
1270 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1271 msgstr "%s:%d: ugyldige nøkkeltjener-valg\n"
1272
1273 msgid "invalid keyserver options\n"
1274 msgstr "ugyldige nøkkeltjener-valg\n"
1275
1276 #, c-format
1277 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1278 msgstr "%s:%d: ugyldige importeringsvalg\n"
1279
1280 msgid "invalid import options\n"
1281 msgstr "ugyldige importeringsvalg\n"
1282
1283 #, c-format
1284 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1285 msgstr "%s:%d: ugyldige eksporteringsvalg\n"
1286
1287 msgid "invalid export options\n"
1288 msgstr "ugyldige eksporteringsvalg\n"
1289
1290 #, c-format
1291 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1292 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
1293
1294 msgid "invalid list options\n"
1295 msgstr "ugyldige listevalg\n"
1296
1297 msgid "display photo IDs during signature verification"
1298 msgstr "vis bruker-ID under signaturbekreftelse"
1299
1300 msgid "show policy URLs during signature verification"
1301 msgstr "vis adresser til retningslinjer under signaturbekreftelse"
1302
1303 msgid "show all notations during signature verification"
1304 msgstr "vis alle merknader under signaturbekreftelse"
1305
1306 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1307 msgstr "vis IETF-standardnotater under signaturbekreftelse"
1308
1309 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1310 msgstr "vis selvvalgte merknader under signaturbekreftelse"
1311
1312 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1313 msgstr "vis adresser til foretrukne nøkkeltjenere under signaturbekreftelse"
1314
1315 msgid "show user ID validity during signature verification"
1316 msgstr "vis gyldighet for bruker-ID under signaturbekreftelse"
1317
1318 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1319 msgstr "vis opphevede og utgåtte bruker-id-er under signaturbekreftelse"
1320
1321 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1322 msgstr "bare vis primærbrukerens ID under signaturbekreftelse"
1323
1324 msgid "validate signatures with PKA data"
1325 msgstr "kontroller signaturer som har PKA-data"
1326
1327 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1328 msgstr "øk tillitsnivå for signaturer med gyldige PKA-data"
1329
1330 #, c-format
1331 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1332 msgstr "%s:%d: ugyldige kontrollvalg\n"
1333
1334 msgid "invalid verify options\n"
1335 msgstr "ugyldige kontrollvalg\n"
1336
1337 #, c-format
1338 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1339 msgstr "klarte ikke å endre «exec»-sti til %s\n"
1340
1341 #, c-format
1342 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1343 msgstr "%s:%d: ugyldig «auto-key-locate»-liste\n"
1344
1345 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1346 msgstr "ugyldig «auto-key-locate»-liste\n"
1347
1348 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1349 msgstr "ADVARSEL: programmet kan lage en kjernefil.\n"
1350
1351 #, c-format
1352 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1353 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
1354
1355 #, c-format
1356 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1357 msgstr "du kan ikke bruke %s med %s.\n"
1358
1359 #, c-format
1360 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1361 msgstr "%s gir ikke mening med %s.\n"
1362
1363 #, c-format
1364 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1365 msgstr "MERK: %s er ikke tilgjengelig i denne versjonen\n"
1366
1367 #, c-format
1368 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1369 msgstr "lar være å kjøre med usikret minne på grunn av %s\n"
1370
1371 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1372 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
1373
1374 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1375 msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i «--pgp2»-modus\n"
1376
1377 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1378 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
1379
1380 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1381 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
1382
1383 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1384 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
1385
1386 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1387 msgstr "valg kontrollsum-algoritme er ugyldig\n"
1388
1389 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1390 msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
1391
1392 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1393 msgstr "valgt kontrollsum-algoritme for sertifisering er ugyldig\n"
1394
1395 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1396 msgstr "«completes-needed» må være større enn 0\n"
1397
1398 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1399 msgstr "«marginals-needed» må være større enn 1\n"
1400
1401 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1402 msgstr "«max-cert-depth» må være mellom 1 og 255\n"
1403
1404 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1405 msgstr "ugyldig «default-cert-level» (må være 0, 1, 2 eller 3)\n"
1406
1407 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1408 msgstr "ugyldig «min-cert-level» (må være 0, 1, 2 eller 3)\n"
1409
1410 #, fuzzy
1411 #| msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1412 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1413 msgstr "Merk: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
1414
1415 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1416 msgstr "ugyldig S2K-modus (må være 0, 1 eller 3)\n"
1417
1418 msgid "invalid default preferences\n"
1419 msgstr "ugyldig standardoppsett\n"
1420
1421 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1422 msgstr "ugyldig personlig oppsett av krypteringsmetode\n"
1423
1424 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1425 msgstr "ugyldig personlig oppsett av kontrollsummetode\n"
1426
1427 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1428 msgstr "ugyldig personlig oppsett av komprimeringsmetode\n"
1429
1430 #, c-format
1431 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1432 msgstr "%s virker ikke enda med %s\n"
1433
1434 #, fuzzy, c-format
1435 #| msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
1436 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1437 msgstr "du kan ikke bruke krypteringsalgoritme «%s» i %s-modus\n"
1438
1439 #, fuzzy, c-format
1440 #| msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
1441 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1442 msgstr "du kan ikke bruke summeringsalgoritme «%s» i %s-modus\n"
1443
1444 #, fuzzy, c-format
1445 #| msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
1446 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1447 msgstr "du kan ikke bruke komprimeringsalgoritme «%s» i «%s»-modus\n"
1448
1449 #, c-format
1450 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1451 msgstr "klarte ikke å starte tillitsdatabase (TrustDB): %s\n"
1452
1453 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1454 msgstr "ADVARSEL: mottakere (-r) valgt uten offentlig nøkkelkryptering\n"
1455
1456 msgid "--store [filename]"
1457 msgstr "--store [filnavn]"
1458
1459 msgid "--symmetric [filename]"
1460 msgstr "--symmetric [filnavn]"
1461
1462 #, fuzzy, c-format
1463 #| msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
1464 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1465 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
1466
1467 msgid "--encrypt [filename]"
1468 msgstr "--encrypt [filnavn]"
1469
1470 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1471 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
1472
1473 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1474 msgstr "du kan ikke bruke «--symmetric --encrypt» og «--s2k-mode 0» samtidig\n"
1475
1476 #, c-format
1477 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1478 msgstr "du kan ikke velge «--symmtric» og «--encrypt» i «%s»-modus\n"
1479
1480 msgid "--sign [filename]"
1481 msgstr "--sign [filnavn]"
1482
1483 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1484 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
1485
1486 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1487 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
1488
1489 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1490 msgstr ""
1491 "du kan ikke bruke «--symmetric --sign --encrypt» og «--s2k-mode 0» samtidig\n"
1492
1493 #, c-format
1494 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1495 msgstr "du kan ikke velge «--symmtric», «--sign» og «--encrypt» i «%s»-modus\n"
1496
1497 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1498 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
1499
1500 msgid "--clearsign [filename]"
1501 msgstr "--clearsign [filnavn]"
1502
1503 msgid "--decrypt [filename]"
1504 msgstr "--decrypt [filnavn]"
1505
1506 msgid "--sign-key user-id"
1507 msgstr "--sign-key bruker-ID"
1508
1509 msgid "--lsign-key user-id"
1510 msgstr "--lsign-key bruker-ID"
1511
1512 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1513 msgstr "--edit-key bruker-ID [kommandoer]"
1514
1515 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1516 msgstr "-k[v][v][v][c] [bruker-ID] [nøkkelknippe]"
1517
1518 #, c-format
1519 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1520 msgstr "sending til nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
1521
1522 #, c-format
1523 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1524 msgstr "mottak fra nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
1525
1526 #, c-format
1527 msgid "key export failed: %s\n"
1528 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
1529
1530 #, c-format
1531 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1532 msgstr "søk på nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
1533
1534 #, c-format
1535 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1536 msgstr "oppdatering av nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
1537
1538 #, c-format
1539 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1540 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
1541
1542 #, c-format
1543 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1544 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
1545
1546 #, fuzzy, c-format
1547 #| msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
1548 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1549 msgstr "«%s» er en ugyldig summeringsalgoritme\n"
1550
1551 msgid "[filename]"
1552 msgstr "[filnavn]"
1553
1554 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1555 msgstr "Skriv inn melding …\n"
1556
1557 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1558 msgstr "valgt adresse for sertifikasjonsregler er ugyldig\n"
1559
1560 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1561 msgstr "valgt adresse for signaturregler er ugyldig\n"
1562
1563 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1564 msgstr "valgt adresse for foretrukket nøkkeltjener er ugyldig\n"
1565
1566 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1567 msgstr "for mange elementer i pk-hurtiglager. Slått av\n"
1568
1569 msgid "[User ID not found]"
1570 msgstr "[Fant ikke bruker-ID]"
1571
1572 #, c-format
1573 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1574 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
1575
1576 #, fuzzy, c-format
1577 #| msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1578 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1579 msgstr "hentet «%s» via %s automatisk\n"
1580
1581 #, c-format
1582 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1583 msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
1584
1585 #, c-format
1586 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1587 msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
1588
1589 #, c-format
1590 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1591 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
1592
1593 msgid "be somewhat more quiet"
1594 msgstr "være noenlunde stille"
1595
1596 #, fuzzy
1597 #| msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
1598 msgid "take the keys from this keyring"
1599 msgstr "|FIL|hent nøkler fra valgt nøkkelknippe-FIL"
1600
1601 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1602 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
1603
1604 msgid "|FD|write status info to this FD"
1605 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
1606
1607 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1608 msgstr "Bruk: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1609
1610 msgid ""
1611 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
1612 "Check signatures against known trusted keys\n"
1613 msgstr ""
1614 "Syntaks: gpgv [valg] [filer]\n"
1615 "Kontroller signaturer mot kjente troverdige nøkler\n"
1616
1617 msgid ""
1618 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1619 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1620 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1621 msgstr ""
1622 "Det er opptil deg å tildele dette en verdi. Verdien blir aldri sendt\n"
1623 "til en tredjepart. Den brukes bare til å implementere et troverdighetsnett, "
1624 "og har\n"
1625 "ingenting med (det implisitte) sertifikatnettet å gjøre."
1626
1627 msgid ""
1628 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1629 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1630 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1631 "ultimately trusted\n"
1632 msgstr ""
1633 "GnuPG må vite hvilke nøkler du stoler fullstendig på\n"
1634 "for å kunne bygge troverdighetsnettet. Nøkler du har tilgang til\n"
1635 "den hemmelige nøkkelen for inngår vanligvis her. Svar «ja»\n"
1636 "for å merke denne nøkkelen som absolutt troverdig.\n"
1637
1638 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1639 msgstr "Svar «ja» hvis du vil bruke denne usikre nøkkelen likevel."
1640
1641 msgid ""
1642 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1643 msgstr "Skriv inn bruker-ID for mottakeren du vil sende meldinga til."
1644
1645 msgid ""
1646 "Select the algorithm to use.\n"
1647 "\n"
1648 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1649 "for signatures.\n"
1650 "\n"
1651 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1652 "\n"
1653 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1654 "\n"
1655 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1656 msgstr ""
1657 "Velg algoritme.\n"
1658 "\n"
1659 "DSA (evt. DSS) - digital signaturalgoritme - kan bare brukes\n"
1660 "til signering.\n"
1661 "\n"
1662 "Elgamal kan bare brukes til kryptering.\n"
1663 "\n"
1664 "RSA kan brukes til både signering og kryptering.\n"
1665 "\n"
1666 "Første nøkkel (primærnøkkel) må alltid være en nøkkel som\n"
1667 "kan brukes til signering."
1668
1669 msgid ""
1670 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1671 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1672 "Please consult your security expert first."
1673 msgstr ""
1674 "Du bør generelt ikke signere og kryptere med samme nøkkel.\n"
1675 "Denne algoritmen bør bare brukes til bestemte formål.\n"
1676 "Hør med din lokale sikkerhetsekspert hvis du er i tvil."
1677
1678 msgid "Enter the size of the key"
1679 msgstr "Skriv inn nøkkelstørrelse"
1680
1681 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1682 msgstr "Svar «ja» eller «nei»"
1683
1684 msgid ""
1685 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1686 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1687 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1688 "the given value as an interval."
1689 msgstr ""
1690 "Skriv inn påkrevet verdi som forespurt.\n"
1691 "Du kan bruke ISO-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD), men dette gir\n"
1692 "ingen nyttige feilmeldinger. Systemet prøver i stedet å tolke\n"
1693 "verdien som et intervall."
1694
1695 msgid "Enter the name of the key holder"
1696 msgstr "Skriv inn navnet på nøkkelholderen"
1697
1698 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1699 msgstr "skriv inn en valgfri men anbefalt e-postadresse"
1700
1701 msgid "Please enter an optional comment"
1702 msgstr "Skriv inn en valgfri kommentar"
1703
1704 msgid ""
1705 "N  to change the name.\n"
1706 "C  to change the comment.\n"
1707 "E  to change the email address.\n"
1708 "O  to continue with key generation.\n"
1709 "Q  to quit the key generation."
1710 msgstr ""
1711 "N  for å endre navn.\n"
1712 "C  for å endre kommentar.\n"
1713 "E  for å endre e-postadresse.\n"
1714 "O  for å fortsette å lage nøkkel.\n"
1715 "Q  for å avbryte nøkkel."
1716
1717 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1718 msgstr "Svar «ja» (eller bare «j») for å fortsette å lage undernøkkel."
1719
1720 msgid ""
1721 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1722 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1723 "know how carefully you verified this.\n"
1724 "\n"
1725 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1726 "the\n"
1727 "    key.\n"
1728 "\n"
1729 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1730 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1731 "for\n"
1732 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1733 "user.\n"
1734 "\n"
1735 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1736 "could\n"
1737 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1738 "the\n"
1739 "    key against a photo ID.\n"
1740 "\n"
1741 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1742 "could\n"
1743 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1744 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1745 "a\n"
1746 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1747 "the\n"
1748 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1749 "exchange\n"
1750 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1751 "\n"
1752 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1753 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1754 "\"\n"
1755 "mean to you when you sign other keys.\n"
1756 "\n"
1757 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1758 msgstr ""
1759 "Når du signerer en bruker-ID på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
1760 "nøkkelen tilhører personen som er valgt i bruker-id-en.  Det er\n"
1761 "nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du kontrollerte dette.\n"
1762 "\n"
1763 "«0» betyr at du ikke forteller noe om hvor nøye du har kontrollert "
1764 "nøkkelen.\n"
1765 "\n"
1766 "«1» betyr at du tror at nøkkelen eies av personen som påstår å eie\n"
1767 "    den, men du har ikke kontrollert selve nøkkelen i det hele\n"
1768 "    tatt.  Dette er nyttig ved identitetskontroll hvor du signerer\n"
1769 "    nøkkelen til et pseudonym.\n"
1770 "\n"
1771 "«2» betyr at du har tatt en enkel kontroll av nøkkelen. For eksempel\n"
1772 "    kan dette bety at du sjekket nøkkelens fingeravtrykk og\n"
1773 "    bruker-id-en mot et foto-ID.\n"
1774 "\n"
1775 "«3» betyr at du har kontrollert nøkkelen grundig, for eksempel ved at    du "
1776 "og nøkkeleieren personlig har bekreftet nøkkelens fingeravtrykk,\n"
1777 "    nøkkelens bruker-ID mot et dokument med med bilde og navn som er\n"
1778 "    vanskelig å forfalske. og at e-postadressen i nøkkelen tilhører "
1779 "nøkkeleieren.\n"
1780 "\n"
1781 "Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
1782 "eksempler. Det er opp til deg å bestemme hva «enkel» og\n"
1783 "«grundig» skal bety når du signerer andres nøkler.\n"
1784 "\n"
1785 "Svar «0» hvis du ikke vet hva som er riktig svar."
1786
1787 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1788 msgstr "Svar «ja» hvis du vil signere *alle* bruker-id-ene"
1789
1790 msgid ""
1791 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1792 "All certificates are then also lost!"
1793 msgstr ""
1794 "Svar «ja» hvis du er sikker på at du vil slette bruker-id-en.\n"
1795 "Alle sertifikater går i så fall også tapt."
1796
1797 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1798 msgstr "Svar «ja» hvis du er sikker på at du vil slette undernøkkelen"
1799
1800 msgid ""
1801 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1802 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1803 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1804 msgstr ""
1805 "Dette er en gyldig nøkkelsignatur. Du bør normalt\n"
1806 "ikke slette signaturen, fordi den kan brukes til å koble\n"
1807 "en troverdighet til enten selve nøkkelen eller en \n"
1808 "annen nøkkel som denne nøkkelen går god for."
1809
1810 msgid ""
1811 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1812 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1813 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1814 "a trust connection through another already certified key."
1815 msgstr ""
1816 "Du mangler nøkkelen som hører til denne signaturen, og\n"
1817 "kan derfor ikke kontrollere den. Du bør vente med å slette den\n"
1818 "til du vet hvilken nøkkel som ble brukt, fordi denne signeringsnøkkelen\n"
1819 "kan være en troverdighetskobling til en annen nøkkel som allerede\n"
1820 "er bekreftet."
1821
1822 msgid ""
1823 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1824 "your keyring."
1825 msgstr ""
1826 "Signaturen er ugyldig. Du bør vurdere å fjerne den\n"
1827 "fra nøkkelknippet."
1828
1829 msgid ""
1830 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1831 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1832 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1833 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1834 "a second one is available."
1835 msgstr ""
1836 "Dette er en signatur som kobler bruker-id-en til nøkkelen.\n"
1837 "Du bør vanligvis ikke fjerne slike signaturer, fordi GnuPG\n"
1838 "i så fall ikke kan bruke nøkkelen lenger. Bare gjør dette hvis\n"
1839 "selvsigneringa er ugyldig av en eller annen grunn, og du\n"
1840 "har en annen signering tilgjengelig."
1841
1842 msgid ""
1843 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1844 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1845 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1846 msgstr ""
1847 "Endre innstillinger for alle bruker-id-er (eller bare valgte)\n"
1848 "til gjeldende oppsettsliste. Tidsstempler for alle selvsigneringer\n"
1849 "blir rykket ett sekund fremover.\n"
1850
1851 #, fuzzy
1852 #| msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
1853 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
1854 msgstr "Skriv inn passordfrase for å importere hemmelig OpenPGP-nøkkel:"
1855
1856 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1857 msgstr "Gjenta siste passordfrase slik at du er sikker på hva du skrev inn."
1858
1859 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1860 msgstr "Oppgi navn på fila som signaturen gjelder for"
1861
1862 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1863 msgstr "Svar «ja» hvis du er sikker på at du vil overskrive fila"
1864
1865 msgid ""
1866 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1867 "file (which is shown in brackets) will be used."
1868 msgstr ""
1869 "Skriv inn nytt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR, brukes\n"
1870 "forvalgt filnavn (vist i parentes)."
1871
1872 msgid ""
1873 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1874 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1875 "  \"Key has been compromised\"\n"
1876 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1877 "      got access to your secret key.\n"
1878 "  \"Key is superseded\"\n"
1879 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1880 "  \"Key is no longer used\"\n"
1881 "      Use this if you have retired this key.\n"
1882 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1883 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1884 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1885 msgstr ""
1886 "Du bør oppgi en anledning for sertifiseringa.\n"
1887 "Velg en passende anledning fra denne lista:\n"
1888 "  «Nøkkelen er komprommitert»\n"
1889 "      Velg dette hvis du tror at uautoriserte personer\n"
1890 "      har fått tilgang til en hemmelige nøkkel.\n"
1891 "  «Nøkkelen er erstattet»\n"
1892 "      Velg dette hvis du har erstattet nøkkelen med en ny.\n"
1893 "  «Nøkkelen er ikke lenger i bruk»\n"
1894 "      Velg dette hvis du ikke lenger bruker nøkkelen.\n"
1895 "  «Bruker-ID er ikke lenger gyldig»\n"
1896 "      Velg dette for å vise at bruker-id-en ikke lenger skal brukes.\n"
1897 "      Dette brukes vanligvis til å markere en e-postadresse som ugyldig.\n"
1898
1899 msgid ""
1900 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
1901 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
1902 "An empty line ends the text.\n"
1903 msgstr ""
1904 "Hvis du vil, kan du skrive inn en tekst som forklarer hvorfor du\n"
1905 "utsteder dette opphevelsessertifikatet. Prøv å holde teksten kort.\n"
1906 "Avslutt med en tom linje.\n"
1907
1908 msgid "No help available"
1909 msgstr "Ingen hjelp tilgjengelig"
1910
1911 #, fuzzy, c-format
1912 #| msgid "No help available for '%s'"
1913 msgid "No help available for `%s'"
1914 msgstr "Ingen hjelp tilgjengelig for «%s»"
1915
1916 msgid "import signatures that are marked as local-only"
1917 msgstr "importer signaturer som er merket som kun lokale"
1918
1919 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
1920 msgstr "reparer skader fra pks-nøkkeltjener under importering"
1921
1922 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
1923 msgstr "ikke tøm «ownertrust»-verdier under importering"
1924
1925 msgid "do not update the trustdb after import"
1926 msgstr "ikke oppdater tillitsdatabase etter importering"
1927
1928 msgid "create a public key when importing a secret key"
1929 msgstr "lag en offentlig nøkkel ved importering av hemmelig nøkkel"
1930
1931 msgid "only accept updates to existing keys"
1932 msgstr "bare godta oppdateringer av nøkler som finnes allerede"
1933
1934 msgid "remove unusable parts from key after import"
1935 msgstr "fjern ubrukelige deler av nøkkel etter importering"
1936
1937 msgid "remove as much as possible from key after import"
1938 msgstr "fjern så mye som mulig fra nøkkel etter importering"
1939
1940 #, c-format
1941 msgid "skipping block of type %d\n"
1942 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
1943
1944 #, c-format
1945 msgid "%lu keys processed so far\n"
1946 msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
1947
1948 #, c-format
1949 msgid "Total number processed: %lu\n"
1950 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
1951
1952 #, c-format
1953 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1954 msgstr "      nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
1955
1956 #, c-format
1957 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1958 msgstr "          uten bruker-id-er: %lu\n"
1959
1960 #, c-format
1961 msgid "              imported: %lu"
1962 msgstr "              importert: %lu"
1963
1964 #, c-format
1965 msgid "             unchanged: %lu\n"
1966 msgstr "             uendret: %lu\n"
1967
1968 #, c-format
1969 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1970 msgstr "          nye bruker-id-er: %lu\n"
1971
1972 #, c-format
1973 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1974 msgstr "           nye undernøkler: %lu\n"
1975
1976 #, c-format
1977 msgid "        new signatures: %lu\n"
1978 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
1979
1980 #, c-format
1981 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1982 msgstr "   nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
1983
1984 #, c-format
1985 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1986 msgstr "      leste hemmelige nøkler: %lu\n"
1987
1988 #, c-format
1989 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1990 msgstr "  importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
1991
1992 #, c-format
1993 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1994 msgstr " uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
1995
1996 #, c-format
1997 msgid "          not imported: %lu\n"
1998 msgstr "          ikke importert: %lu\n"
1999
2000 #, c-format
2001 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2002 msgstr "    oppryddete signaturer: %lu\n"
2003
2004 #, c-format
2005 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2006 msgstr "      tømte bruker-id-er: %lu\n"
2007
2008 #, fuzzy, c-format
2009 #| msgid ""
2010 #| "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2011 #| "algorithms on these user IDs:\n"
2012 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2013 msgstr ""
2014 "ADVARSEL: nøkkelen %s inneholder innstillinger for\n"
2015 "utilgjengelige algoritmer på følgende bruker-id-er:\n"
2016
2017 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
2018 #. only split up to allow printing of a common prefix.
2019 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
2020 msgstr "         algoritmer på følgende bruker-id-er:\n"
2021
2022 #, c-format
2023 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2024 msgstr "         «%s»: innstilling for krypteringsalgoritme %s\n"
2025
2026 #, c-format
2027 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2028 msgstr "         «%s»: oppsett for kontrollsum-algoritme %s\n"
2029
2030 #, c-format
2031 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2032 msgstr "         «%s»: oppsett av komprimeringsalgoritme %s\n"
2033
2034 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2035 msgstr "du anbefales på det sterkeste å endre oppsett og\n"
2036
2037 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2038 msgstr ""
2039 "dele ut denne nøkkelen på nytt for å unngå potensielle problemer med "
2040 "algoritme-samsvar\n"
2041
2042 #, c-format
2043 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2044 msgstr ""
2045 "oppdater oppsettet med følgende kommando: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2046
2047 #, c-format
2048 msgid "key %s: no user ID\n"
2049 msgstr "nøkkel %s: ingen bruker-ID\n"
2050
2051 #, c-format
2052 msgid "key %s: %s\n"
2053 msgstr "nøkkel %s: %s\n"
2054
2055 #, fuzzy
2056 #| msgid "rejected by import screener"
2057 msgid "rejected by import filter"
2058 msgstr "avvist av importeringskontrollør"
2059
2060 #, c-format
2061 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2062 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
2063
2064 #, c-format
2065 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2066 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert bruker-ID «%s»\n"
2067
2068 #, c-format
2069 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2070 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig bruker-id-er\n"
2071
2072 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2073 msgstr "dette kan skyldes manglende selvsignatur\n"
2074
2075 #, c-format
2076 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2077 msgstr "nøkkel %s: fant ikke offentlig nøkkel: %s\n"
2078
2079 #, c-format
2080 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2081 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel. Hoppet over\n"
2082
2083 #, c-format
2084 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2085 msgstr "fant ikke skrivbart nøkkelknippe: %s\n"
2086
2087 #, fuzzy, c-format
2088 #| msgid "writing to '%s'\n"
2089 msgid "writing to `%s'\n"
2090 msgstr "skriver til «%s»\n"
2091
2092 #, fuzzy, c-format
2093 #| msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2094 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2095 msgstr "feil under skriving av nøkkelknippe «%s»: %s\n"
2096
2097 #, c-format
2098 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2099 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
2100
2101 #, c-format
2102 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2103 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
2104
2105 #, c-format
2106 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2107 msgstr "nøkkel %s: finner ikke original nøkkelblokk: %s\n"
2108
2109 #, c-format
2110 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2111 msgstr "nøkkel %s: klarte ikke å lese opprinnelig nøkkelblokk: %s\n"
2112
2113 #, c-format
2114 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2115 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny bruker-ID\n"
2116
2117 #, c-format
2118 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2119 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye bruker-id-er\n"
2120
2121 #, c-format
2122 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2123 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
2124
2125 #, c-format
2126 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2127 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2128
2129 #, c-format
2130 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2131 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
2132
2133 #, c-format
2134 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2135 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
2136
2137 #, c-format
2138 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2139 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2140
2141 #, c-format
2142 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2143 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2144
2145 #, c-format
2146 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2147 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye bruker-id-er\n"
2148
2149 #, c-format
2150 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2151 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye bruker-id-er\n"
2152
2153 #, c-format
2154 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2155 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
2156
2157 #, c-format
2158 msgid "secret key %s: %s\n"
2159 msgstr "hemmelig nøkkel %s: %s\n"
2160
2161 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2162 msgstr "importering av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
2163
2164 #, c-format
2165 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2166 msgstr ""
2167 "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig krypteringsmetode %d - hoppet over\n"
2168
2169 #, fuzzy, c-format
2170 #| msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
2171 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2172 msgstr "bruker «%s» som forvalgt hemmelig signeringsnøkkel\n"
2173
2174 #, c-format
2175 msgid "key %s: secret key imported\n"
2176 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
2177
2178 #, c-format
2179 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2180 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
2181
2182 #, fuzzy, c-format
2183 #| msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2184 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2185 msgstr "nøkkel %s: fant ikke offentlig nøkkel: %s\n"
2186
2187 #, c-format
2188 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2189 msgstr ""
2190 "nøkkel %s: offentlig nøkkel mangler. Klarte ikke å bruke "
2191 "opphevelsessertifikat\n"
2192
2193 #, c-format
2194 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2195 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
2196
2197 #, c-format
2198 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2199 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
2200
2201 #, c-format
2202 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2203 msgstr "nøkkel %s: ingen bruker-ID for signatur\n"
2204
2205 #, c-format
2206 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2207 msgstr ""
2208 "nøkkel %s: offentlig nøkkelalgoritme for bruker-ID («%s») støttes ikke\n"
2209
2210 #, c-format
2211 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2212 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for bruker-ID «%s»\n"
2213
2214 #, c-format
2215 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2216 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
2217
2218 #, c-format
2219 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2220 msgstr "nøkkel %s: ugyldig direkte nøkkelsignatur\n"
2221
2222 #, c-format
2223 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2224 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
2225
2226 #, c-format
2227 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2228 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
2229
2230 #, c-format
2231 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2232 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
2233
2234 #, c-format
2235 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2236 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
2237
2238 #, c-format
2239 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2240 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
2241
2242 #, c-format
2243 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2244 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
2245
2246 #, c-format
2247 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2248 msgstr "nøkkel %s: hoppet over bruker-ID «%s»\n"
2249
2250 #, c-format
2251 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2252 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
2253
2254 #, c-format
2255 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2256 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
2257
2258 #, c-format
2259 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2260 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
2261
2262 #, c-format
2263 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2264 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
2265
2266 #, c-format
2267 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2268 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
2269
2270 #, c-format
2271 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2272 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
2273
2274 #, c-format
2275 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2276 msgstr "nøkkel %s: oppdaget duplisert bruker-ID. Slått sammen\n"
2277
2278 #, c-format
2279 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2280 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
2281
2282 #, c-format
2283 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2284 msgstr ""
2285 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
2286
2287 #, c-format
2288 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2289 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
2290
2291 #, c-format
2292 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2293 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
2294
2295 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2296 msgstr "MERK: serienummer for en nøkkel samsvarer ikke med nummer på kort\n"
2297
2298 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2299 msgstr "MERK: primærnøkkel er på nett og lagret på kort\n"
2300
2301 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2302 msgstr "MERK: sekundærnøkkel er på nett og lagret på kort\n"
2303
2304 #, fuzzy, c-format
2305 #| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2306 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2307 msgstr "feil under opprettelse av nøkkelknippe «%s»: %s\n"
2308
2309 #, fuzzy, c-format
2310 #| msgid "keyring '%s' created\n"
2311 msgid "keyring `%s' created\n"
2312 msgstr "nøkkelknippe «%s» er opprettet\n"
2313
2314 #, fuzzy, c-format
2315 #| msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2316 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2317 msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
2318
2319 #, c-format
2320 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2321 msgstr "klarte ikke å bygge hurtiglager for nøkkelknippe på nytt: %s\n"
2322
2323 msgid "[revocation]"
2324 msgstr "[oppheving]"
2325
2326 msgid "[self-signature]"
2327 msgstr "[selvsignatur]"
2328
2329 #, fuzzy
2330 #| msgid "%d bad signature\n"
2331 #| msgid_plural "%d bad signatures\n"
2332 msgid "1 bad signature\n"
2333 msgstr "%d ubrukelig signatur\n"
2334
2335 #, fuzzy, c-format
2336 #| msgid "%d bad signature\n"
2337 #| msgid_plural "%d bad signatures\n"
2338 msgid "%d bad signatures\n"
2339 msgstr "%d ubrukelig signatur\n"
2340
2341 #, fuzzy
2342 #| msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
2343 #| msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2344 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2345 msgstr "%d signatur ble ikke kontrollert på grunn av manglende nøkkel\n"
2346
2347 #, c-format
2348 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2349 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
2350
2351 #, fuzzy
2352 #| msgid "%d signature not checked due to an error\n"
2353 #| msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
2354 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2355 msgstr "%d signatur ble ikke kontrollert på grunn av feil\n"
2356
2357 #, c-format
2358 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2359 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
2360
2361 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2362 msgstr "oppdaget 1 bruker-ID uten gyldig selvsignatur\n"
2363
2364 #, fuzzy, c-format
2365 #| msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
2366 #| msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2367 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2368 msgstr "oppdaget %d bruker-ID uten gyldig selvsignatur\n"
2369
2370 msgid ""
2371 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2372 "keys\n"
2373 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2374 "etc.)\n"
2375 msgstr ""
2376 "Velg hvor mye du stoler på at denne brukeren kan bekrefte\n"
2377 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
2378 "forskjellige kilder, osv.)\n"
2379
2380 #, c-format
2381 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2382 msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
2383
2384 #, c-format
2385 msgid "  %d = I trust fully\n"
2386 msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
2387
2388 msgid ""
2389 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2390 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2391 "trust signatures on your behalf.\n"
2392 msgstr ""
2393 "Skriv inn dybden av tillit du vil erklære med denne signaturen.\n"
2394 "En dybde på over 1 tillater at nøkkelen du signerer\n"
2395 "lager tillitssignaturer på dine vegne.\n"
2396
2397 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2398 msgstr ""
2399 "Skriv inn et domene som denne signaturen skal begrenses til, eller trykk "
2400 "enter hvis ingen.\n"
2401
2402 #, c-format
2403 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2404 msgstr "Bruker-ID «%s» er opphevet."
2405
2406 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2407 msgstr "Er du sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
2408
2409 msgid "  Unable to sign.\n"
2410 msgstr "  Klarte ikke å signere.\n"
2411
2412 #, c-format
2413 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2414 msgstr "Bruker-ID «%s» er utgått."
2415
2416 #, c-format
2417 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2418 msgstr "Bruker-ID «%s» er ikke selvsignert."
2419
2420 #, c-format
2421 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2422 msgstr "Bruker-ID «%s» er signerbar.  "
2423
2424 msgid "Sign it? (y/N) "
2425 msgstr "Signere den? (j/N) "
2426
2427 #, c-format
2428 msgid ""
2429 "The self-signature on \"%s\"\n"
2430 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2431 msgstr ""
2432 "Selvsignaturen på «%s»\n"
2433 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
2434
2435 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2436 msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
2437
2438 #, c-format
2439 msgid ""
2440 "Your current signature on \"%s\"\n"
2441 "has expired.\n"
2442 msgstr ""
2443 "Gjeldende signatur på «%s»\n"
2444 "er utgått.\n"
2445
2446 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2447 msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
2448
2449 #, c-format
2450 msgid ""
2451 "Your current signature on \"%s\"\n"
2452 "is a local signature.\n"
2453 msgstr ""
2454 "Din nåværede signatur på «%s»\n"
2455 "er en lokal signatur.\n"
2456
2457 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2458 msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
2459
2460 #, c-format
2461 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2462 msgstr "«%s» var allerede lokalt signert med nøkkelen %s\n"
2463
2464 #, c-format
2465 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2466 msgstr "«%s» var allerede signert med nøkkelen %s\n"
2467
2468 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2469 msgstr "Vil du signere den på nytt likevel? (j/N) "
2470
2471 #, c-format
2472 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2473 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
2474
2475 msgid "This key has expired!"
2476 msgstr "Denne nøkkelen er utgått."
2477
2478 #, c-format
2479 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2480 msgstr "Denne nøkkelen utgår %s.\n"
2481
2482 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2483 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
2484
2485 msgid ""
2486 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2487 "mode.\n"
2488 msgstr ""
2489 "Du kan ikke lage OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i «--pgp2»-modus.\n"
2490
2491 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2492 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
2493
2494 msgid ""
2495 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2496 "belongs\n"
2497 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2498 msgstr ""
2499 "Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
2500 "tilhører den overnevnte personen? Skriv «0» hvis du ikke vet\n"
2501 "svaret.\n"
2502
2503 #, c-format
2504 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2505 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
2506
2507 #, c-format
2508 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2509 msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
2510
2511 #, c-format
2512 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2513 msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
2514
2515 #, c-format
2516 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2517 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
2518
2519 #, fuzzy
2520 #| msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2521 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2522 msgstr "Hva velger du? (skriv «?» for mer informasjon): "
2523
2524 #, c-format
2525 msgid ""
2526 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2527 "key \"%s\" (%s)\n"
2528 msgstr ""
2529 "Er du sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med\n"
2530 "nøkkelen «%s» (%s)\n"
2531
2532 msgid "This will be a self-signature.\n"
2533 msgstr "Dette skal være en selvsignatur.\n"
2534
2535 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2536 msgstr "ADVARSEL: signaturen blir ikke markert som ikke-eksporterbar.\n"
2537
2538 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2539 msgstr "ADVARSEL: signaturen blir ikke markert som ikke-opphevbar.\n"
2540
2541 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2542 msgstr "Signaturen blir markert som ikke-eksporterbar.\n"
2543
2544 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2545 msgstr "Signaturen blir markert som ikke-opphevbar.\n"
2546
2547 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2548 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
2549
2550 msgid "I have checked this key casually.\n"
2551 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
2552
2553 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2554 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
2555
2556 msgid "Really sign? (y/N) "
2557 msgstr "Er du sikker på at du vil signere? (j/N) "
2558
2559 #, c-format
2560 msgid "signing failed: %s\n"
2561 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
2562
2563 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2564 msgstr ""
2565 "Nøkkelen har bare stubbe- eller kortnøkkel-elementer. Ingen passordfrase å "
2566 "endre.\n"
2567
2568 msgid "This key is not protected.\n"
2569 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
2570
2571 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2572 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
2573
2574 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2575 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
2576
2577 msgid "Key is protected.\n"
2578 msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
2579
2580 #, c-format
2581 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2582 msgstr "Klarte ikke å redigere denne nøkkelen: %s\n"
2583
2584 msgid ""
2585 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2586 "\n"
2587 msgstr ""
2588 "Skriv inn ny passordfrase for denne hemmelige nøkklen.\n"
2589 "\n"
2590
2591 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2592 msgstr "passordfrasen ble ikke gjentatt korrekt. Prøv igjen"
2593
2594 msgid ""
2595 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2596 "\n"
2597 msgstr ""
2598 "Du har ikke valgt en passordfrase. Dette er sannsynligvis *ikke* lurt.\n"
2599 "\n"
2600
2601 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2602 msgstr "Er du sikker på at du vil gjøre dette? (j/N) "
2603
2604 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2605 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
2606
2607 msgid "save and quit"
2608 msgstr "lagre og avslutte"
2609
2610 msgid "show key fingerprint"
2611 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
2612
2613 msgid "list key and user IDs"
2614 msgstr "vis nøkler og bruker-id-er"
2615
2616 msgid "select user ID N"
2617 msgstr "velger bruker-ID N"
2618
2619 msgid "select subkey N"
2620 msgstr "velger bruker-ID N"
2621
2622 msgid "check signatures"
2623 msgstr "sjekke signaturer"
2624
2625 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2626 msgstr "signer valgte bruker-id-er [* se nedenfor for relevante kommandoer]"
2627
2628 msgid "sign selected user IDs locally"
2629 msgstr "signerer valgte bruker-id-er lokalt"
2630
2631 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2632 msgstr "signer valgte bruker-id-er med tillitssignatur"
2633
2634 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2635 msgstr ""
2636 "signer valgte bruker-id-er med en signatur som ikke kan trekkes tilbake"
2637
2638 msgid "add a user ID"
2639 msgstr "legg til bruker-ID"
2640
2641 msgid "add a photo ID"
2642 msgstr "legg til foto-ID"
2643
2644 msgid "delete selected user IDs"
2645 msgstr "slett valgte bruker-id-er"
2646
2647 msgid "add a subkey"
2648 msgstr "legg til undernøkkel"
2649
2650 msgid "add a key to a smartcard"
2651 msgstr "legg til nøkkel på et smartkort"
2652
2653 msgid "move a key to a smartcard"
2654 msgstr "flytt nøkkel til et smartkort"
2655
2656 msgid "move a backup key to a smartcard"
2657 msgstr "flytt en sikkerhetskopi-nøkkel til et smartkort"
2658
2659 msgid "delete selected subkeys"
2660 msgstr "slett valgte undernøkler"
2661
2662 msgid "add a revocation key"
2663 msgstr "legg til opphevingsnøkkel"
2664
2665 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2666 msgstr "slett signaturer fra valgte bruker-id-er"
2667
2668 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2669 msgstr "endre utløpsdato for nøkkelen eller valgte undernøkler"
2670
2671 msgid "flag the selected user ID as primary"
2672 msgstr "marker valgt bruker-ID som primær"
2673
2674 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2675 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
2676
2677 msgid "list preferences (expert)"
2678 msgstr "vis innstillinger (avansert)"
2679
2680 msgid "list preferences (verbose)"
2681 msgstr "vis innstillinger (detaljert)"
2682
2683 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2684 msgstr "velg oppsettsliste for valgte bruker-id-er"
2685
2686 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2687 msgstr "endre adresse til foretrukket nøkkeltjener for valgte bruker-id-er"
2688
2689 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2690 msgstr "endre notat for valgte bruker-id-er"
2691
2692 msgid "change the passphrase"
2693 msgstr "endre passordfrase"
2694
2695 msgid "change the ownertrust"
2696 msgstr "endre eiertillit"
2697
2698 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2699 msgstr "opphev signaturer på valgte bruker-id-er"
2700
2701 msgid "revoke selected user IDs"
2702 msgstr "opphev valgte bruker-id-er"
2703
2704 msgid "revoke key or selected subkeys"
2705 msgstr "opphev nøkkel eller valgte undernøkler"
2706
2707 msgid "enable key"
2708 msgstr "ta nøkkel i bruk"
2709
2710 msgid "disable key"
2711 msgstr "ta nøkkel ut av bruk"
2712
2713 msgid "show selected photo IDs"
2714 msgstr "vis valgte foto-id-er"
2715
2716 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2717 msgstr ""
2718 "pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern ubrukelige signaturer fra "
2719 "nøkkel"
2720
2721 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2722 msgstr ""
2723 "pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern alle signaturer fra nøkkel"
2724
2725 #, c-format
2726 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2727 msgstr "feil under lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
2728
2729 msgid "Secret key is available.\n"
2730 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig.\n"
2731
2732 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2733 msgstr "Du trenger tilhørende hemmelig nøkkel for å gjøre dette.\n"
2734
2735 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2736 msgstr "Bruk kommandoen «toggle» først.\n"
2737
2738 #, fuzzy
2739 #| msgid ""
2740 #| "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
2741 #| "(lsign),\n"
2742 #| "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable "
2743 #| "signatures\n"
2744 #| "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2745 msgid ""
2746 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2747 "(lsign),\n"
2748 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2749 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2750 msgstr ""
2751 "* Kommandoen «sign» kan brukes med prefiks «l» for lokale signaturer "
2752 "(lsign),\n"
2753 "  «t» for tillitssignaturer (tsign), «nr» for signaturer som ikke kan "
2754 "oppheves\n"
2755 "  (nrsign), eller hvilken som helst kombinasjon av disse (ltsign, tnrsign, "
2756 "osv.).\n"
2757
2758 msgid "Key is revoked."
2759 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
2760
2761 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2762 msgstr "Er du sikekr på at du vil signerere alle bruker-id-er? (j/N) "
2763
2764 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2765 msgstr "Tips: Velg bruker-id-en(e) du vil signere\n"
2766
2767 #, fuzzy, c-format
2768 #| msgid "Unknown signature type '%s'\n"
2769 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2770 msgstr "«%s» er en ukjent signaturtype\n"
2771
2772 #, c-format
2773 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2774 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
2775
2776 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2777 msgstr "Du må velge minst én bruker-ID.\n"
2778
2779 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2780 msgstr "Du kan ikke slette siste bruker-ID.\n"
2781
2782 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2783 msgstr "Er du sikker på at du vil fjerne alle valgte bruker-id-er? (j/N) "
2784
2785 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2786 msgstr "Er du sikker på at du vil fjerne valgt bruker-ID? (j/N) "
2787
2788 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2789 msgstr "Er du sikker på at du vil flytte primærnøkkelen? (j/N) "
2790
2791 msgid "You must select exactly one key.\n"
2792 msgstr "Du må velge minst én nøkkel.\n"
2793
2794 msgid "Command expects a filename argument\n"
2795 msgstr "Kommandoen forventer et filnavn-argument\n"
2796
2797 #, fuzzy, c-format
2798 #| msgid "Can't open '%s': %s\n"
2799 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2800 msgstr "Klarte ikke å åpne «%s»: %s\n"
2801
2802 #, fuzzy, c-format
2803 #| msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
2804 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2805 msgstr "Feil under lesing av sikkerhetskopi-nøkkel fra «%s»: %s\n"
2806
2807 msgid "You must select at least one key.\n"
2808 msgstr "Du må velge minst én nøkkel.\n"
2809
2810 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2811 msgstr "Er du sikker på at du vil slette valgt nøkkel? (j/N) "
2812
2813 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2814 msgstr "Er du sikker på at du vil slette denne nøkkelen? (j/N) "
2815
2816 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2817 msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve alle valgte bruker-id-er? (j/N) "
2818
2819 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2820 msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve denne bruker-id-en? (j/N) "
2821
2822 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
2823 msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
2824
2825 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
2826 msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve valgte undernøkler? (j/N) "
2827
2828 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
2829 msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
2830
2831 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
2832 msgstr ""
2833 "Du kan ikke justere eiertillit når du bruker selvvalgt tillitsdatabase\n"
2834
2835 msgid "Set preference list to:\n"
2836 msgstr "Bytt oppsettsliste til:\n"
2837
2838 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
2839 msgstr ""
2840 "Er du sikker på at du vil oppdatere oppsett for valgte bruker-id-er? (j/N) "
2841
2842 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
2843 msgstr "Er du sikker på at du vil oppdatere oppsett? (j/N) "
2844
2845 msgid "Save changes? (y/N) "
2846 msgstr "Vil du lagre endringer? (j/N) "
2847
2848 msgid "Quit without saving? (y/N) "
2849 msgstr "Vil du avslutte uten å lagre? (j/N) "
2850
2851 #, c-format
2852 msgid "update failed: %s\n"
2853 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
2854
2855 #, fuzzy, c-format
2856 #| msgid "update failed: %s\n"
2857 msgid "update secret failed: %s\n"
2858 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
2859
2860 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2861 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
2862
2863 msgid "Digest: "
2864 msgstr "Kontrollsum: "
2865
2866 msgid "Features: "
2867 msgstr "Funksjoner: "
2868
2869 msgid "Keyserver no-modify"
2870 msgstr "Nøkkeltjener no-modify"
2871
2872 msgid "Preferred keyserver: "
2873 msgstr "Foretrukket nøkkeltjener: "
2874
2875 msgid "Notations: "
2876 msgstr "Notasjoner: "
2877
2878 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
2879 msgstr "PGP 2.x-brukere har ingen oppsettsmuligheter.\n"
2880
2881 #, fuzzy, c-format
2882 #| msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
2883 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
2884 msgstr "Følgende nøkkel ble opphevet %s av %s med nøkkelen %s\n"
2885
2886 #, c-format
2887 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
2888 msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
2889
2890 msgid "(sensitive)"
2891 msgstr "(sensitiv)"
2892
2893 #, c-format
2894 msgid "created: %s"
2895 msgstr "opprettet: %s"
2896
2897 #, c-format
2898 msgid "revoked: %s"
2899 msgstr "opphevet: %s"
2900
2901 #, c-format
2902 msgid "expired: %s"
2903 msgstr "utgikk: %s"
2904
2905 #, c-format
2906 msgid "expires: %s"
2907 msgstr "utgår: %s"
2908
2909 #, c-format
2910 msgid "usage: %s"
2911 msgstr "bruk: %s"
2912
2913 #, c-format
2914 msgid "trust: %s"
2915 msgstr "tillit: %s"
2916
2917 #, c-format
2918 msgid "validity: %s"
2919 msgstr "gyldighet: %s"
2920
2921 msgid "This key has been disabled"
2922 msgstr "Denne nøkkelen er ikke i bruk"
2923
2924 msgid "card-no: "
2925 msgstr "kortnr.: "
2926
2927 msgid ""
2928 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2929 "unless you restart the program.\n"
2930 msgstr ""
2931 "Merk: du bør starte programmet på nytt for å sikre at nøkkel-gyldigheten\n"
2932 "som vises her er riktig.\n"
2933
2934 msgid "revoked"
2935 msgstr "opphevet"
2936
2937 msgid "expired"
2938 msgstr "utgått"
2939
2940 msgid ""
2941 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
2942 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
2943 msgstr ""
2944 "ADVARSEL: ingen bruker-ID er merket som primær. Denne kommandoen kan\n"
2945 "              føre til at en annen bruker-ID blir brukt som primærbruker.\n"
2946
2947 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
2948 msgstr "ADVARSEL: Undernøkkel for kryptering utløper snart.\n"
2949
2950 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
2951 msgstr "Du bør vurdere å endre utløpsdato samtidig.\n"
2952
2953 msgid ""
2954 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2955 "versions\n"
2956 "         of PGP to reject this key.\n"
2957 msgstr ""
2958 "ADVARSEL: Dette er en PGP2-nøkkel. Hvis du legger til et foto-ID, kan det "
2959 "føre til at\n"
2960 "         enkelte PGP-versjoner avviser nøkkelen.\n"
2961
2962 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2963 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
2964
2965 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2966 msgstr "Du kan ikke knytte foto-ID til PGP2-nøkler.\n"
2967
2968 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2969 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
2970
2971 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2972 msgstr "Vil du slette denne ugyldige signaturen? (j/N/q)"
2973
2974 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2975 msgstr "Vil du slette denne ukjente signaturen? (j/N/q)"
2976
2977 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2978 msgstr "Er du sikker på at du vil slette denne selvsignaturen? (j/N)"
2979
2980 #, fuzzy, c-format
2981 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
2982 #| msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
2983 msgid "Deleted %d signature.\n"
2984 msgstr "Slettet %d signatur.\n"
2985
2986 #, c-format
2987 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2988 msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
2989
2990 msgid "Nothing deleted.\n"
2991 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
2992
2993 msgid "invalid"
2994 msgstr "ugyldig"
2995
2996 #, c-format
2997 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
2998 msgstr "Bruker-ID «%s» pakket sammen: %s\n"
2999
3000 #, fuzzy, c-format
3001 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3002 #| msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3003 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3004 msgstr "Bruker-ID «%s»: %d signatur fjernet\n"
3005
3006 #, c-format
3007 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3008 msgstr "Bruker-ID «%s»: %d signaturer fjernet\n"
3009
3010 #, c-format
3011 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3012 msgstr "Bruker-ID «%s»: allerede minimert\n"
3013
3014 #, c-format
3015 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3016 msgstr "Bruker-ID «%s»: allerede renset\n"
3017
3018 msgid ""
3019 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3020 "cause\n"
3021 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3022 msgstr ""
3023 "ADVARSEL: Dette er en PGP 2.x-nøkkel. Hvis du legger til en opphever,\n"
3024 "         kan dette føre til at enkelte PGP-versjoner ikke vil kunne bruke "
3025 "nøkkelen.\n"
3026
3027 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3028 msgstr "Du kan ikke knytte opphevere til PGP 2.x-nøkler.\n"
3029
3030 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3031 msgstr "Skriv inn oppheverens bruker-ID: "
3032
3033 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3034 msgstr "du kan ikke bruke PGP 2.x-nøkler som opphevere\n"
3035
3036 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3037 msgstr "du kan ikke bruke en nøkkel som opphevelsesnøkkel for seg selv\n"
3038
3039 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3040 msgstr "denne nøkkelen er allerede i bruk som opphevelsesnøkkel\n"
3041
3042 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3043 msgstr ""
3044 "ADVARSEL: du kan ikke angre tildeling av opphevelsesrolle til en nøkkel.\n"
3045
3046 msgid ""
3047 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3048 msgstr "Er du sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/N) "
3049
3050 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3051 msgstr "Fjern utvalget fra de hemmelige nøklene.\n"
3052
3053 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3054 msgstr "Velg minst én undernøkkel.\n"
3055
3056 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3057 msgstr "Endrer utløpstid for undernøkkel.\n"
3058
3059 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3060 msgstr "Endrer utløpstid for primærnøkkel.\n"
3061
3062 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3063 msgstr "Du kan ikke endre utløpsdato for v3-nøkler\n"
3064
3065 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3066 msgstr "Ingen samsvarende signatur på hemmelig nøkkelknippe\n"
3067
3068 #, c-format
3069 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3070 msgstr "signerings-undernøkkel %s er allerede kryssertifisert\n"
3071
3072 #, c-format
3073 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3074 msgstr ""
3075 "undernøkkel %s signerer ikke, og behøver derfor ikke å bli kryssertifisert\n"
3076
3077 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3078 msgstr "Velg én bruker-ID.\n"
3079
3080 #, c-format
3081 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3082 msgstr "hopper over v3-selvsignatur for bruker-ID «%s»\n"
3083
3084 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3085 msgstr "Skriv inn adresse til foretrukket nøkkeltjener: "
3086
3087 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3088 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
3089
3090 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3091 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
3092
3093 msgid "Enter the notation: "
3094 msgstr "Skriv inn notat: "
3095
3096 msgid "Proceed? (y/N) "
3097 msgstr "Vil du fortsette? (j/N) "
3098
3099 #, c-format
3100 msgid "No user ID with index %d\n"
3101 msgstr "Ingen bruker-ID med indeks %d\n"
3102
3103 #, c-format
3104 msgid "No user ID with hash %s\n"
3105 msgstr "Ingen bruker-ID med kontrollsum %s\n"
3106
3107 #, c-format
3108 msgid "No subkey with index %d\n"
3109 msgstr "Ingen undernøkkel med indeks %d\n"
3110
3111 #, c-format
3112 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3113 msgstr "bruker-ID: «%s»\n"
3114
3115 #, c-format
3116 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3117 msgstr "signert med nøkkelen %s %s%s%s\n"
3118
3119 msgid " (non-exportable)"
3120 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
3121
3122 #, c-format
3123 msgid "This signature expired on %s.\n"
3124 msgstr "Denne signaturen utgikk %s.\n"
3125
3126 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3127 msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve den? (j/N) "
3128
3129 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3130 msgstr "Vil du lage et opphevelsessertifikat for denne signaturen? (j/N) "
3131
3132 msgid "Not signed by you.\n"
3133 msgstr "Ikke signert av deg.\n"
3134
3135 #, c-format
3136 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3137 msgstr "Du har signert disse bruker-id-ene med nøkkelen %s:\n"
3138
3139 msgid " (non-revocable)"
3140 msgstr " (kan ikke oppheves)"
3141
3142 #, c-format
3143 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3144 msgstr "opphevet med nøkkelen %s %s\n"
3145
3146 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3147 msgstr "Du er i ferd med å oppheve følgende signaturer:\n"
3148
3149 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3150 msgstr "Er du sikker på at du vil lage opphevelsessertifikatene? (j/N) "
3151
3152 msgid "no secret key\n"
3153 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
3154
3155 #, c-format
3156 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3157 msgstr "bruker-ID «%s» er allerede opphevet\n"
3158
3159 #, c-format
3160 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3161 msgstr "ADVARSEL: en bruker-id-signatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
3162
3163 #, c-format
3164 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3165 msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
3166
3167 #, c-format
3168 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3169 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3170
3171 #, c-format
3172 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3173 msgstr "Viser %s foto-ID av størrelsen %ld for nøkkel %s (uid %d)\n"
3174
3175 #, fuzzy, c-format
3176 #| msgid "preference '%s' duplicated\n"
3177 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3178 msgstr "innstilling «%s» er duplisert\n"
3179
3180 msgid "too many cipher preferences\n"
3181 msgstr "for mange krypteringsinnstillinger\n"
3182
3183 msgid "too many digest preferences\n"
3184 msgstr "for mange kontrollsum-innstillinger\n"
3185
3186 msgid "too many compression preferences\n"
3187 msgstr "for mange komprimeringsinnstillinger\n"
3188
3189 #, fuzzy, c-format
3190 #| msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3191 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3192 msgstr "«%s» er et ugyldig oppsettsvalg\n"
3193
3194 msgid "writing direct signature\n"
3195 msgstr "skriver direkte signatur\n"
3196
3197 msgid "writing self signature\n"
3198 msgstr "skriver selvsignatur\n"
3199
3200 msgid "writing key binding signature\n"
3201 msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
3202
3203 #, c-format
3204 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3205 msgstr "ugyldig nøkkelstørrelse. Bruker %u bit\n"
3206
3207 #, c-format
3208 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3209 msgstr "nøkkelstørrelse rundet opp til %u bit\n"
3210
3211 msgid "Sign"
3212 msgstr "Signere"
3213
3214 msgid "Certify"
3215 msgstr "Bekrefte"
3216
3217 msgid "Encrypt"
3218 msgstr "Kryptere data"
3219
3220 msgid "Authenticate"
3221 msgstr "Autentisere"
3222
3223 # S og s for signering
3224 # K og k for kryptering
3225 # A og a for autentisering
3226 # Q og q for avslutte
3227 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3228 #. translation.  If this is not possible use single digits.  Here is
3229 #. a description of the fucntions:
3230 #.
3231 #. s = Toggle signing capability
3232 #. e = Toggle encryption capability
3233 #. a = Toggle authentication capability
3234 #. q = Finish
3235 #.
3236 msgid "SsEeAaQq"
3237 msgstr "SsKkAaQq"
3238
3239 #, c-format
3240 msgid "Possible actions for a %s key: "
3241 msgstr "Mulige handlinger med en %s-nøkkel: "
3242
3243 msgid "Current allowed actions: "
3244 msgstr "Tillatte handlinger: "
3245
3246 #, c-format
3247 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3248 msgstr "   (%c) Slå av/på signeringsfunksjon\n"
3249
3250 #, c-format
3251 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3252 msgstr "   (%c) Slå av/på krypteringsfunksjon\n"
3253
3254 #, c-format
3255 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3256 msgstr "   (%c) Slå av/på autentiseringsfunksjon\n"
3257
3258 #, c-format
3259 msgid "   (%c) Finished\n"
3260 msgstr "   (%c) Ferdig\n"
3261
3262 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3263 msgstr "Velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
3264
3265 #, c-format
3266 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3267 msgstr "   (%d) RSA og RSA (standard)\n"
3268
3269 #, c-format
3270 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3271 msgstr "   (%d) DSA og Elgamal\n"
3272
3273 #, c-format
3274 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3275 msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
3276
3277 #, c-format
3278 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3279 msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
3280
3281 #, c-format
3282 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3283 msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
3284
3285 #, c-format
3286 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3287 msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
3288
3289 #, c-format
3290 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3291 msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
3292
3293 #, c-format
3294 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3295 msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
3296
3297 #, c-format
3298 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3299 msgstr "%s-nøkler må være mellom %u og %u bit lange.\n"
3300
3301 #, c-format
3302 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3303 msgstr "Hvor stor vil du at undernøkkelen skal være? (%u) "
3304
3305 #, c-format
3306 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3307 msgstr "Hvor stor skal nøkkelen være? (%u) "
3308
3309 #, c-format
3310 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3311 msgstr "Forespurt nøkkelstørrelse er %u bit\n"
3312
3313 msgid ""
3314 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3315 "         0 = key does not expire\n"
3316 "      <n>  = key expires in n days\n"
3317 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3318 "      <n>m = key expires in n months\n"
3319 "      <n>y = key expires in n years\n"
3320 msgstr ""
3321 "Velg hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
3322 "         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
3323 "      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
3324 "      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
3325 "      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
3326 "      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
3327
3328 msgid ""
3329 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3330 "         0 = signature does not expire\n"
3331 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3332 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3333 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3334 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3335 msgstr ""
3336 "Velg hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
3337 "         0 = signaturen utgår ikke\n"
3338 "      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
3339 "      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
3340 "      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
3341 "      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
3342
3343 msgid "Key is valid for? (0) "
3344 msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
3345
3346 #, c-format
3347 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3348 msgstr "Signaturen er gyldig for? (%s) "
3349
3350 msgid "invalid value\n"
3351 msgstr "ugyldig verdi\n"
3352
3353 msgid "Key does not expire at all\n"
3354 msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
3355
3356 msgid "Signature does not expire at all\n"
3357 msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
3358
3359 #, c-format
3360 msgid "Key expires at %s\n"
3361 msgstr "Nøkkel utgår %s\n"
3362
3363 #, c-format
3364 msgid "Signature expires at %s\n"
3365 msgstr "Signaturen utgår %s\n"
3366
3367 msgid ""
3368 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3369 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3370 msgstr ""
3371 "Systemet ditt klarer ikke å håndtere datoer etter 2038.\n"
3372 "Likevel håndteres det korrekt frem til 2106.\n"
3373
3374 msgid "Is this correct? (y/N) "
3375 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
3376
3377 msgid ""
3378 "\n"
3379 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3380 "ID\n"
3381 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3382 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3383 "\n"
3384 msgstr ""
3385 "\n"
3386 "Du trenger en bruker-ID for å identifisere nøkkelen din.\n"
3387 "Programmet lageren bruker-ID ut fra fullt navn, kommentar og\n"
3388 "e-postadresse, som f.keks. dette:\n"
3389 "    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
3390 "\n"
3391
3392 msgid "Real name: "
3393 msgstr "Fullt navn: "
3394
3395 msgid "Invalid character in name\n"
3396 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
3397
3398 msgid "Name may not start with a digit\n"
3399 msgstr "Navn kan ikke begynne med siffer\n"
3400
3401 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3402 msgstr "Navnet må bestå av minst 5 tegn\n"
3403
3404 msgid "Email address: "
3405 msgstr "E-postadresse: "
3406
3407 msgid "Not a valid email address\n"
3408 msgstr "Ugyldig e-postadresse\n"
3409
3410 msgid "Comment: "
3411 msgstr "Kommentar: "
3412
3413 msgid "Invalid character in comment\n"
3414 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
3415
3416 #, fuzzy, c-format
3417 #| msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3418 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3419 msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
3420
3421 #, c-format
3422 msgid ""
3423 "You selected this USER-ID:\n"
3424 "    \"%s\"\n"
3425 "\n"
3426 msgstr ""
3427 "Du valgte denne bruker-id-en («USER-ID»):\n"
3428 "    «%s»\n"
3429 "\n"
3430
3431 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3432 msgstr "Ikk bruk e-postadresse som navn eller kommentar\n"
3433
3434 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3435 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3436 #. string which should be translated accordingly and the
3437 #. letter changed to match the one in the answer string.
3438 #.
3439 #. n = Change name
3440 #. c = Change comment
3441 #. e = Change email
3442 #. o = Okay (ready, continue)
3443 #. q = Quit
3444 #.
3445 msgid "NnCcEeOoQq"
3446 msgstr "NnKeEeRrAa"
3447
3448 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3449 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
3450
3451 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3452 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
3453
3454 msgid "Please correct the error first\n"
3455 msgstr "Rett opp feilen først\n"
3456
3457 #, fuzzy
3458 #| msgid ""
3459 #| "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3460 #| "user: \"%s\"\n"
3461 msgid ""
3462 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3463 "\n"
3464 msgstr ""
3465 "Du trenger en passordfrase for å låse opp hemmelig nøkkel for\n"
3466 "brukeren «%s»\n"
3467
3468 #, c-format
3469 msgid "%s.\n"
3470 msgstr "%s.\n"
3471
3472 msgid ""
3473 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3474 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3475 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3476 "\n"
3477 msgstr ""
3478 "Du har ikke valgt en passordfrase. Dette er sannsynligvis *ikke* lurt.\n"
3479 "Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passordfrasen når som helst ved\n"
3480 "å bruke valget «--edit-key».\n"
3481 "\n"
3482
3483 msgid ""
3484 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3485 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3486 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3487 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3488 msgstr ""
3489 "Vi må lage ganske mye vilkårlighetsdata. Du bør jobbe med\n"
3490 "andre ting (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
3491 "diskene jobbe) mens dette pågår. Da får\n"
3492 "tallgeneratoren bedre muligheter til å samle inn vilkårlighetsdata.\n"
3493
3494 msgid "Key generation canceled.\n"
3495 msgstr "Nøkkelgenerering ble avbrutt.\n"
3496
3497 #, fuzzy, c-format
3498 #| msgid "writing public key to '%s'\n"
3499 msgid "writing public key to `%s'\n"
3500 msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
3501
3502 #, c-format
3503 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3504 msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
3505
3506 #, fuzzy, c-format
3507 #| msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3508 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3509 msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
3510
3511 #, c-format
3512 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3513 msgstr "fant ikke skrivbart offentlig nøkkelknippe: %s\n"
3514
3515 #, fuzzy, c-format
3516 #| msgid "no writable keyring found: %s\n"
3517 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3518 msgstr "fant ikke skrivbart nøkkelknippe: %s\n"
3519
3520 #, fuzzy, c-format
3521 #| msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
3522 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3523 msgstr "feil under skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
3524
3525 #, fuzzy, c-format
3526 #| msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
3527 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3528 msgstr "feil under skriving av nøkkelknippe «%s»: %s\n"
3529
3530 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3531 msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
3532
3533 msgid ""
3534 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3535 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3536 msgstr ""
3537 "Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes til kryptering. Du bør\n"
3538 "vurdere å bruke kommandoen «--edit-key» for å lage en\n"
3539 "undernøkkel til dette formålet.\n"
3540
3541 #, c-format
3542 msgid "Key generation failed: %s\n"
3543 msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
3544
3545 #, c-format
3546 msgid ""
3547 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3548 msgstr ""
3549 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp- eller "
3550 "klokkeproblem)\n"
3551
3552 #, c-format
3553 msgid ""
3554 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3555 msgstr ""
3556 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp- eller "
3557 "klokkeproblem)\n"
3558
3559 #, fuzzy
3560 #| msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3561 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3562 msgstr ""
3563 "Merk: det strider med OpenPGP-standarden å lage undernøkler for v3-nøkler\n"
3564
3565 msgid "Really create? (y/N) "
3566 msgstr "Er du sikker på at du vil fortsette? (j/N) "
3567
3568 #, c-format
3569 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3570 msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
3571
3572 #, fuzzy, c-format
3573 #| msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
3574 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3575 msgstr "klarte ikke å lage sikkerhetskopifila «%s»: %s\n"
3576
3577 #, fuzzy, c-format
3578 #| msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
3579 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3580 msgstr "Merk: sikkerhetskopi av kortnøkkel lagret på «%s»\n"
3581
3582 msgid "never     "
3583 msgstr "aldri     "
3584
3585 msgid "Critical signature policy: "
3586 msgstr "Regler for kritisk signatur: "
3587
3588 msgid "Signature policy: "
3589 msgstr "Regler for signatur: "
3590
3591 msgid "Critical preferred keyserver: "
3592 msgstr "Kritisk foretrukket nøkkeltjener: "
3593
3594 msgid "Critical signature notation: "
3595 msgstr "Kritisk signaturnotat: "
3596
3597 msgid "Signature notation: "
3598 msgstr "Signaturnotat: "
3599
3600 msgid "Keyring"
3601 msgstr "Nøkkelknippe"
3602
3603 msgid "Primary key fingerprint:"
3604 msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
3605
3606 msgid "     Subkey fingerprint:"
3607 msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
3608
3609 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3610 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3611 msgid " Primary key fingerprint:"
3612 msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
3613
3614 msgid "      Subkey fingerprint:"
3615 msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
3616
3617 msgid "      Key fingerprint ="
3618 msgstr "      Nøkkelfingeravtrykk ="
3619
3620 msgid "      Card serial no. ="
3621 msgstr "      Serienummer for kort ="
3622
3623 #, fuzzy, c-format
3624 #| msgid "searching '%s' failed: %s\n"
3625 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3626 msgstr "søk etter «%s» mislyktes: %s\n"
3627
3628 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3629 msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
3630
3631 #, c-format
3632 msgid "%s is the unchanged one\n"
3633 msgstr "%s er uendret\n"
3634
3635 #, c-format
3636 msgid "%s is the new one\n"
3637 msgstr "%s er ny\n"
3638
3639 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3640 msgstr "Du bør fikse denne potensielle sikkerhetsrisikoen\n"
3641
3642 #, fuzzy, c-format
3643 #| msgid "caching keyring '%s'\n"
3644 msgid "caching keyring `%s'\n"
3645 msgstr "hurtiglagrer nøkkelknippe «%s»\n"
3646
3647 #, fuzzy, c-format
3648 #| msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
3649 #| msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3650 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3651 msgstr "%lu nøkler hurtiglagret så langt (%lu signatur)\n"
3652
3653 #, c-format
3654 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3655 msgstr "%lu nøkler hurtiglagret (%lu signaturer)\n"
3656
3657 #, c-format
3658 msgid "%s: keyring created\n"
3659 msgstr "%s: laget nøkkelknippe\n"
3660
3661 msgid "include revoked keys in search results"
3662 msgstr "ta med opphevede nøkler som søketreff"
3663
3664 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3665 msgstr "ta med undernøkler ved søk på nøkkel-ID"
3666
3667 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3668 msgstr "bruk midlertidige filer for å overføre data til nøkkeltjener-hjelpere"
3669
3670 msgid "do not delete temporary files after using them"
3671 msgstr "ikke slett midlertidige filer etter å ha brukt dem"
3672
3673 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3674 msgstr "hent nøkler automatisk ved bekreftelse av signaturer"
3675
3676 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3677 msgstr "bruk nøklers foretrukne nøkkeltjener-adresse"
3678
3679 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3680 msgstr "bruk nøklers PKA-oppføring når du henter dem"
3681
3682 #, c-format
3683 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3684 msgstr ""
3685 "ADVARSEL: nøkkeltjener-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
3686
3687 msgid "disabled"
3688 msgstr "ikke i bruk"
3689
3690 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3691 msgstr "Skriv inn tall, N)este, eller Q)uit (Avslutt) > "
3692
3693 #, c-format
3694 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3695 msgstr "ugyldig nøkkeltjener-protokoll (us %d!=håndteringsprogram %d)\n"
3696
3697 #, c-format
3698 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3699 msgstr "fant ikke nøkkelen «%s» på nøkkeltjener\n"
3700
3701 msgid "key not found on keyserver\n"
3702 msgstr "fant ikke nøkkelen på nøkkeltjener\n"
3703
3704 #, c-format
3705 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3706 msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s tjener %s\n"
3707
3708 #, c-format
3709 msgid "requesting key %s from %s\n"
3710 msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s\n"
3711
3712 #, c-format
3713 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3714 msgstr "søker etter navn fra %s tjener %s\n"
3715
3716 #, c-format
3717 msgid "searching for names from %s\n"
3718 msgstr "søker etter navn fra %s\n"
3719
3720 #, fuzzy, c-format
3721 #| msgid "sending key %s to %s\n"
3722 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3723 msgstr "sender nøkkelen %s til %s\n"
3724
3725 #, c-format
3726 msgid "sending key %s to %s\n"
3727 msgstr "sender nøkkelen %s til %s\n"
3728
3729 #, c-format
3730 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3731 msgstr "søker etter «%s» fra %s tjener %s\n"
3732
3733 #, c-format
3734 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3735 msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
3736
3737 #, fuzzy
3738 #| msgid "no keyserver known\n"
3739 msgid "no keyserver action!\n"
3740 msgstr "ingen kjent nøkkeltjener\n"
3741
3742 #, c-format
3743 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3744 msgstr "ADVARSEL: nøkkeltjener-behandler er av en annen GnuPG-versjon (%s)\n"
3745
3746 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3747 msgstr "nøkkeltjener sendte ikke «VERSION»\n"
3748
3749 #, c-format
3750 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3751 msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkeltjener: %s\n"
3752
3753 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3754 msgstr "ingen kjent nøkkeltjener (bruk valget «--keyserver»)\n"
3755
3756 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3757 msgstr ""
3758 "eksterne nøkkeltjener-kall støttes ikke av denne programinstallasjonen\n"
3759
3760 #, c-format
3761 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3762 msgstr "ingen behandler for nøkkeltjener-skjema «%s»\n"
3763
3764 #, c-format
3765 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3766 msgstr "handlinga «%s» støttes ikke med nøkkeltjener-skjema «%s»\n"
3767
3768 #, c-format
3769 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3770 msgstr "%s støtter ikke behandlerversjon %d\n"
3771
3772 msgid "keyserver timed out\n"
3773 msgstr "tidsavbrudd for nøkkeltjener\n"
3774
3775 msgid "keyserver internal error\n"
3776 msgstr "intern feil på nøkkeltjener\n"
3777
3778 #, c-format
3779 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3780 msgstr "«%s» er ikke en nøkkel-ID, og blir hoppet over\n"
3781
3782 #, c-format
3783 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3784 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppdatere nøkkel %s via %s: %s\n"
3785
3786 #, c-format
3787 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3788 msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
3789
3790 #, fuzzy, c-format
3791 #| msgid "refreshing %d key from %s\n"
3792 #| msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
3793 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3794 msgstr "oppdaterer %d nøkkel fra %s\n"
3795
3796 #, c-format
3797 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3798 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
3799
3800 #, c-format
3801 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3802 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å tolke adressen %s\n"
3803
3804 #, c-format
3805 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3806 msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
3807
3808 #, c-format
3809 msgid "%s encrypted session key\n"
3810 msgstr "%s kryptert øktnøkkel\n"
3811
3812 #, c-format
3813 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3814 msgstr "passordfrase generert med ukjent summeringsalgoritme %d\n"
3815
3816 #, c-format
3817 msgid "public key is %s\n"
3818 msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
3819
3820 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3821 msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
3822
3823 #, c-format
3824 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3825 msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
3826
3827 # Do we really need to translate this string.
3828 # The must some bug in the code.
3829 #, c-format
3830 msgid "      \"%s\"\n"
3831 msgstr "      «%s»\n"
3832
3833 #, c-format
3834 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3835 msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
3836
3837 #, c-format
3838 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3839 msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
3840
3841 #, c-format
3842 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3843 msgstr "kryptert med %lu passordfraser\n"
3844
3845 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3846 msgstr "kryptert med 1 passordfrase\n"
3847
3848 #, c-format
3849 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3850 msgstr "antar %s kryptert data\n"
3851
3852 #, c-format
3853 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3854 msgstr "IDEA-kryptering er utilgjengelig. Prøver å bruke %s i stedet\n"
3855
3856 msgid "decryption okay\n"
3857 msgstr "dekryptering ok\n"
3858
3859 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3860 msgstr "ADVARSEL: meldinga var ikke integritetsbeskyttet\n"
3861
3862 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3863 msgstr "ADVARSEL: kryptert melding er blitt manipulert.\n"
3864
3865 #, c-format
3866 msgid "decryption failed: %s\n"
3867 msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
3868
3869 #, fuzzy
3870 #| msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3871 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3872 msgstr "Merk: senderen spesifiserte «kun for dine øyne»\n"
3873
3874 #, c-format
3875 msgid "original file name='%.*s'\n"
3876 msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
3877
3878 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
3879 msgstr "ADVARSEL: fant flere elementer i ren tekst\n"
3880
3881 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3882 msgstr "selvstendig opphevelse - bruk «gpg --import» for å ta i bruk\n"
3883
3884 msgid "no signature found\n"
3885 msgstr "fant ikke signatur\n"
3886
3887 msgid "signature verification suppressed\n"
3888 msgstr "signaturbekreftelse ble hindret\n"
3889
3890 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
3891 msgstr "disse flertydige signaturdataene kan ikke behandles\n"
3892
3893 #, c-format
3894 msgid "Signature made %s\n"
3895 msgstr "Signatur opprettet %s\n"
3896
3897 #, c-format